Minimawijzer, informatie over bijzondere

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Minimawijzer, informatie over bijzondere"

Transcriptie

1 Minimawijzer, informatie over bijzondere bijstand, minimaregelingen en andere regelingen voor inkomensondersteuning. Als u een bijstandsuitkering of een minimuminkomen heeft, kan het een hele kunst zijn om elke maand rond te komen. De gemeente Barneveld heeft een aantal regelingen om te zorgen dat u of uw gezin kan (blijven) meedoen aan de samenleving. Deze regelingen hebben we voor u in deze folder op een rijtje gezet. Verder vindt u ook gegevens van organisaties en instellingen die u behulpzaam kunnen zijn bij het aanvragen van een van deze vergoedingen of u daarover meer informatie kunnen geven. Als u meer informatie wilt of gebruik wilt maken van de bijzondere bijstand of een van de gemeentelijke minimaregelingen, kunt u contact opnemen met het servicepunt Werk, Zorg en Inkomen van de gemeente. Het telefoonnummer is U kunt ook bij het servicepunt langs gaan. Dat kan van maandag tot en met donderdag van tot uur en op vrijdag van tot uur. U kunt ook kijken op 1. Minimawijzer gemeente Barneveld maart

2 Inhoudsopgave 1. Bijzondere bijstand 3 2. Minimaregelingen Langdurigheidstoeslag Collectieve (aanvullende) ziektekostenverzekering Agis Computerregeling voor gezinnen met schoolgaande kinderen Eenmalige vergoeding voor schoolkosten Sport- en cultuurregeling De 65+ regeling Overzicht normen Andere regelingen voor inkomensondersteuning Kwijtschelding gemeentelijke belastingen Huur- en zorgtoeslag Hulp of informatie nodig? Schulddienstverlening Sociaal Juridisch Steunpunt en Diaconaal Netwerk 17 Minimawijzer gemeente Barneveld maart

3 1. Bijzondere bijstand Bijzondere bijstand is bedoeld voor extra kosten die u moet maken vanwege een bijzondere situatie. Het kan zijn dat u die kosten niet zelf kunt betalen en ook niet ergens anders vergoed kunt krijgen. Onder bepaalde voorwaarden kunt u in aanmerking komen voor een (gedeeltelijke) vergoeding van deze bijzondere kosten. Het moet dan wel noodzakelijk zijn dat u deze kosten maakt vanwege uw persoonlijke omstandigheden. Voor wie is deze regeling? U komt in aanmerking voor bijzondere bijstand als u een bijstandsuitkering heeft of uw netto maand- inkomen lager is dan 110% van de bijstandsnorm die op u van toepassing is. Kijk op bladzijde 12 voor overzicht van de normen. Voor het bepalen van uw recht op bijzondere bijstand wordt ook rekening gehouden met uw vermogen. In het overzicht op bladzijde 12 kunt u zien wat wij onder vermogen verstaan en welk bedrag aan vermogen er wordt vrijgelaten. Wat kunt u aanvragen? In principe kunnen alle kosten in aanmerking komen voor bijzondere bijstand, maar het moet wel altijd gaan om kosten die u moet maken vanwege bijzondere omstandigheden. Ook moet het duidelijk zijn dat u deze kosten niet had kunnen voorzien of dat ze niet door een andere instelling of regeling (zoals bv. de ziektekostenverzekering of de Wmo) vergoed kunnen worden. Normale kosten van het bestaan zoals kleding of dagelijkse boodschappen worden niet vergoed. Wat moet u doen? Als u kosten heeft gemaakt waarvoor u een beroep wilt doen op de bijzondere bijstand, kunt u een aanvraagformulier bijzondere bijstand opvragen bij het servicepunt Werk, Zorg en Inkomen (tel ). Dit formulier stuurt u terug met de rekening en het bewijs van betaling van de kosten. U kunt een aanvraag doen tot uiterlijk 3 maanden nadat u de kosten heeft gemaakt. Het is dus belangrijk dat u alle betaalbewijzen goed bewaart. Is het voor u lastig om een groter bedrag voor te schieten dan kunt u ook een proforma nota meesturen bij uw aanvraag. Een proforma nota kunt u vragen aan de leverancier. Er staat op welk artikel u wilt aanschaffen en wat het kost. Als u dat wilt betalen wij dan de rekening rechtsreeks aan de leverancier. U kunt ook zelf de vergoeding ontvangen op basis van de proforma nota. Dan moet u na de aanschaf nog het betalingsbewijs bij ons inleveren. Minimawijzer gemeente Barneveld maart

4 2. Minimaregelingen Als u (voor langere tijd) een laag inkomen heeft, kan het moeilijk zijn om bijvoorbeeld bepaalde gebruiksartikelen te vervangen, lid te worden van een vereniging of om een aanvullende ziektekostenverzekering af te sluiten. Wij vinden het belangrijk dat ook mensen met een laag inkomen goed verzekerd zijn tegen ziektekosten en mee kunnen doen aan maatschappelijke activiteiten. Elke gemeente maakt zijn eigen keuzes hierbij. In dit hoofdstuk leest u welke keuzes de gemeente Barneveld heeft gemaakt en welke regelingen voor minima er hier zijn. 2.1 Langdurigheidstoeslag Als u al jaren van een laag inkomen moet rondkomen, kunt u in aanmerking komen voor langdurigheidstoeslag. Dit is een geldbedrag dat jaarlijks aan u kan worden toegekend. Langdurigheidstoeslag is vooral bedoeld om versleten of kapotte spullen te vervangen, maar u mag het geld overal voor gebruiken. U hoeft geen belasting te betalen over het bedrag en het wordt niet gekort op uw uitkering. Ook hoeft u niet aan te geven hoe u het bedrag besteedt. Voor wie is deze regeling? U komt in aanmerking voor langdurigheidstoeslag als u: 21 jaar of ouder bent, maar jonger dan 65 jaar; Geen scholier of student bent; De afgelopen 3 jaar een bijstandsuitkering heeft ontvangen of: De afgelopen 3 jaar een laag inkomen had; uw netto maandinkomen mag dan de laatste 3 jaar gemiddeld niet hoger geweest zijn dan 110%. Uw vermogen niet hoger is dan het bedrag dat voor u geldt. In de normenkaart op bladzijde 11 kunt u zien of uw inkomen en vermogen binnen deze grens vallen. Wat kunt u krijgen? Als u in aanmerking komt voor langdurigheidstoeslag krijgt u maximaal: 500,- als gezin 450,- als alleenstaande ouder 350,- als alleenstaande Dit zijn de bedragen voor 2013, voor de meest actuele bedragen belt u met het servicepunt WZI. Als u een inkomen heeft dat hoger is dan bijstandsniveau krijgt u minder dan dit maximale bedrag. Wat moet u doen? Als u het afgelopen jaar al langdurigheidstoeslag heeft gehad, krijgt u in maart automatisch bericht van ons. Wanneer u drie jaar of langer een uitkering ontvangt van de gemeente of langer dan 3 jaar achter elkaar gebruik heeft gemaakt van een van onze minimaregelingen ontvangt u ook automatisch bericht. Als u (nog) niet bij ons bekend bent, maar wel drie jaar of langer een inkomen heeft van maximaal 110% van de bijstandsnorm kunt u een aanvraagformulier opvragen bij het servicepunt WZI. Langdurigheidstoeslag kunt u ook voor voorgaande jaren aanvragen (vanaf Minimawijzer gemeente Barneveld maart

5 2004). Daarbij geldt wel steeds dat u minimaal 3 jaar een bijstandsuitkering of een laag inkomen moet hebben gehad, voorafgaand aan het jaar waarvoor u de aanvraag doet. 2.2 Collectieve (Aanvullende) Ziektekostenverzekering Agis Als u een bijstandsuitkering heeft of een ander laag inkomen, kunt u in aanmerking komen voor een goedkope ziektekostenverzekering. De gemeente heeft hierover afspraken gemaakt met ziektekostenverzekeraar Agis. U kunt via de gemeente bij Agis een basisverzekering tegen ziektekosten afsluiten in combinatie met een aanvullende verzekering. Er wordt dat een lager tarief berekend voor de basisverzekering (u krijgt collectiviteitskorting). Bovendien krijgt u dan op de aanvullende ziektekostenverzekering een bijdrage van de gemeente. Met een aanvullende verzekering krijgt u extra vergoedingen voor bepaalde kosten zoals, tandarts en fysiotherapie. Voor wie is deze regeling? Als u bijstand heeft of een netto maandinkomen van maximaal 110% van de bijstandsnorm komt u in aanmerking voor deze voordelige verzekering. Kijk op bladzijde 11 voor de bedragen die op uw situatie van toepassing zijn. Wat is het voordeel? (Dit zijn de bedragen voor 2013) Normaal Via gemeente korting/bijdrage gemeente Basisverzekering Agis 108,25 100,13 8,12 AV optimaal Basis 37,45 27,29 9,30 of AV optimaal met tand Extra 48,20 38,03 9,30 Uw korting is 17,42 per maand Let op Als u niet bij Agis verzekerd bent via de collectieve verzekering van de gemeente, kunt u geen bijzondere bijstand krijgen voor ziektekosten die u moet maken die Agis onder deze verzekering zou vergoeden! Wat moet u doen? Misschien is een collectieve aanvullende ziektekostenverzekering van Agis via de gemeente voor u voordeliger dan de verzekering die u nu heeft. Aan het eind van elk jaar heeft u de kans om van verzekering te veranderen. U kunt zich het begin december melden bij het servicepunt Werk, Zorg en Inkomen van de gemeente voor een aanvraagformulier Bent u al bij Agis verzekerd, maar nog niet via de (goedkope) collectieve verzekering van de gemeente, dan kunt u zich hiervoor alsnog aanmelden. Ook dan kunt u begin december een aanvraagformulier opvragen bij het servicepunt Werk, Zorg en Inkomen Als u al verzekerd bent bij Agis via de gemeente en u wilt niets veranderen, hoeft u niets te doen. Minimawijzer gemeente Barneveld maart

6 Let op: U moet de ziektekostenverzekering die u op dit moment heeft wel vóór 1 januari op zeggen. Dit kan Agis ook voor u doen als u op het aanvraagformulier aangeeft bij wie u nu verzekerd bent. De premie voor de verzekering wordt door de gemeente bij mensen die bijstand hebben, ingehouden op hun uitkering en rechtstreeks doorbetaald aan Agis. Meer informatie? In de Barneveldse Krant plaatsen we eind november informatie over wanneer en hoe u zich precies kunt aanmelden voor de Collectieve Aanvullende Ziektekostenverzekering. Ook kunt u dan op de website van de gemeente informatie hierover vinden. Wist u ook? Dat in de zorgverzekering een verplicht eigen risico geldt? In 2013 is dat 350,- per persoon per jaar. Dat betekent dat u bepaalde kosten pas vergoed krijgt van de verzekering als u meer dan 350,- zelf heeft betaald. Mensen met een inkomen tot het wettelijk minimumloon van ,- per jaar krijgen deze stijging gecompenseerd door een verhoging van de zorgtoeslag. 2.3 Computerregeling voor gezinnen met schoolgaande kinderen Wij vinden het belangrijk dat schoolgaande kinderen thuis de beschikking hebben over een computer. Dit om te voorkomen dat kinderen achterstanden oplopen op school. Als u een bijstandsuitkering hebt of een ander laag inkomen en u heeft één of meer schoolgaande kinderen, kan de gemeente u een computer met printer verstrekken. De kosten voor een internetabonnement moet u zelf betalen. Voor wie is deze regeling? Deze regeling is bedoeld voor gezinnen met schoolgaande kinderen in de leeftijd van 8 tot 16 jaar. Heeft u kinderen in deze leeftijd, dan komt u in aanmerking voor deze regeling als u een bijstandsuitkering heeft of een netto maandinkomen van maximaal 110% van de bijstandsnorm. In de normenkaart op bladzijde 11 kunt u zien of uw inkomen binnen deze grens valt. Ook houden wij rekening met uw vermogen. In het overzicht op bladzijde 11 kunt u zien wat wij onder vermogen verstaan en welk bedrag aan vermogen er wordt vrijgelaten. Wat kunt u aanvragen? U kunt 1x per 5 jaar een computer met printer aanvragen. U kunt kiezen tussen een vaste computer (desktop) of laptop. Er wordt maximaal 1 computer per huishouden (per 5 jaar) verstrekt. U krijgt de computer in natura, dat wil zeggen u krijgt niet een geldbedrag voor de computer, maar de computer met printer zelf. De gemeente heeft een contract afgesloten met een leverancier voor een standaardpakket. Er wordt niet afgeweken van het ingekochte pakket. Let op: Als u in de afgelopen 5 jaar al een computer hebt gekregen vanwege een andere gemeentelijke regeling, kunt u geen aanspraak maken op deze regeling. Minimawijzer gemeente Barneveld maart

7 Wat moet u doen? Als u gebruik wilt maken van de computerregeling kunt u het digitale aanvraagformulier invullen op > digitaal loket > webwinkel > werk, zorg en inkomen. U kunt alle gevraagde bewijsstukken dan digitaal toevoegen en de aanvraag verzenden met een druk op de knop. U kunt ook een papieren aanvraagformulier opvragen bij het servicepunt Werk, Zorg en Inkomen. Meer informatie? Bij het Servicepunt Werk, Zorg en Inkomen is een folder op te vragen met informatie over de computer die wordt verstrekt. 2.4 Eenmalige vergoeding voor schoolkosten Wat is het? De overstap van het basis onderwijs naar de middelbare school brengt vaak extra kosten met zich mee. Denk bijvoorbeeld aan de aanschaf van een fiets of een schooltas. Voor ouders van kinderen die deze stap maken heeft de gemeente een regeling om in deze kosten tegemoet te komen. Voor wie is deze regeling? U komt in aanmerking voor deze regeling als u een bijstandsuitkering heeft of een netto maand inkomen van maximaal 110% van de bijstandsnorm. Verder mag uw vermogen niet hoger zijn dan een bepaald bedrag. In het overzicht op bladzijde 11 kunt u zien of uw inkomen binnen deze grens valt, wat wij onder vermogen verstaan en welk bedrag er aan vermogen wordt vrijgelaten. Wat kunt u aanvragen? Als uw kind van de lagere school naar het voortgezet onderwijs gaat kunt u eenmalig 230, - een tegemoetkoming aanvragen. Dat kan tot 3 maanden na de start van het schooljaar. Wat moet u doen? Als u in aanmerking wilt komen voor deze eenmalige tegemoetkoming in de schoolkosten kunt u het digitale aanvraagformulier invullen op > digitaal loket > webwinkel > werk, zorg en inkomen. U kunt alle gevraagde bewijsstukken dan digitaal toevoegen en de aanvraag verzenden met een druk op de knop. U kunt ook een aanvraagformulier opvragen bij het servicepunt Werk, Zorg en Inkomen. Het ingevulde aanvraagformulier moet u met het bewijs van inschrijving van de school voor voortgezet onderwijs van uw kind, inleveren bij het servicepunt WZI. Als u in aanmerking komt voor de tegemoetkoming maken wij het bedrag van 230,- aan u over. U hoeft niet te verantwoorden hoe u het geld besteedt. Wij vragen geen bonnetjes of betalingsbewijzen achteraf. Wist u ook? Minimawijzer gemeente Barneveld maart

8 Voor andere schoolkosten in het voortgezet- of beroepsonderwijs kunt u een beroep doen op de tegemoetkoming voor schoolkosten die u kunt aanvragen als uw kind een voltijdopleiding volgt in het voortgezet- of beroepsonderwijs en jonger is dan 18 jaar. Daarnaast is er de tegemoetkoming scholieren voor leerlingen in het voortgezet onderwijs van 18 jaar of ouder. Deze tegemoetkomingen kunt u aanvragen bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Wilt u meer weten over de tegemoetkoming ouders of tegemoetkoming scholieren of wilt u hiervoor een aanvraag indienen? Bel dan met de DUO infolijn (050) of kijk op de website 2.5 De Sport- en Cultuurregeling Om deelname aan sport- of culturele activiteiten voor inwoners met een laag inkomen mogelijk te maken, hebben we de Sport- en Cultuurregeling. In deze regeling biedt de gemeente een aantal activiteiten in natura aan. Dat wil zeggen: als u lid wordt van een sportof andere vereniging maakt de gemeente het bedrag voor de contributie, rechtstreeks over naar die sportclub of culturele instelling. Voor wie is deze regeling? U kunt in aanmerking komen voor de Sport- en Cultuurregeling als u een bijstandsuitkering heeft of een netto maandinkomen van maximaal 110% van de bijstandsnorm. Verder mag uw vermogen niet hoger zijn dan een bepaald bedrag. In het overzicht op bladzijde 11 kunt u zien of uw inkomen binnen deze grens valt, wat wij onder vermogen verstaan en welk bedrag er aan vermogen wordt vrijgelaten. Ook kinderen van 5 tot18 jaar, van wie de ouders in een (minnelijke of wettelijke) schuldenregeling zitten, kunnen van de regeling gebruik te maken. Wat kunt u aanvragen? Sportactiviteiten Voor onderstaande sportactiviteiten wordt de volledige basiscontributie vergoed: Voetbal Volleybal Basketbal Korfbal Hockey Gym (turnen, majorette) Tafeltennis Badminton Zwemmen/waterpolo (bij DWK) Sportschool (karate, judo, jiu jitsu) Tennis Fitness Voor fitness vergoedt de gemeente maximaal 215,- per jaar. De gemeente heeft met een aantal sportscholen speciale afspraken kunnen maken. Bij de volgende aanbieders kan voor het bedrag van 215,- per jaar kan een jaar lang onbeperkt gebruik worden gemaakt van de fitness: Fitz Healthclub in Barneveld (onbeperkt gebruik maken van fitness, groepslessen en sauna) Minimawijzer gemeente Barneveld maart

9 Medifit (locaties, Barneveld, Voorthuizen en Kootwijkerbroek; alleen gewone fitness wordt vergoed, geen medische indicatie) Bij Ruiteractief (Barneveld) kunnen mensen met en zonder verstandelijke/lichamelijke beperking voor dit tarief maximaal 2x per week fitnessen (let op: groep en tijden in overleg met Ruiteractief). U kunt voor het beschikbare bedrag van 215,- bij de volgende 3 aanbieders in de gemeente Barneveld een jaar lang 1x per week sporten (fitness en groepslessen). Dat kan in: o Sportschool Blankensgoed in Voorthuizen o Praktijk voor Fysiotherapie Voorthuizen (alleen gewone fitness wordt vergoed, geen medische indicatie) Mocht u als inwoner met een minimum inkomen bij een andere sportschool willen sporten, dan kunt u maximaal 215,- voor de contributie vergoed krijgen. Culturele activiteiten De contributie voor activiteiten op het gebied van muziek, zang, dans en theater wordt vergoed tot een maximum van 215,-. Daarnaast kan voor kinderen (5 tot 18 jaar) het gehele lesgeld van de muziekschool Barneveld vergoed worden. Voor volwassenen wordt dit lesgeld vergoed tot een maximum van 350,-. Aanvullende vergoeding Voor kinderen van 5 tot 18 jaar wordt er naast de contributie of het lesgeld voor de muziekschool jaarlijks een bedrag van 50,- toegekend. Dit bedrag is bedoeld als bijdrage in de kosten voor bijvoorbeeld voetbalschoenen, sportkleding, of een muziekinstrument. Voor volwassenen wordt hiervoor 50,- per 3 jaar beschikbaar gesteld. U kunt dit bedrag aanvragen op het aanvraagformulier voor de sport- en cultuurregeling. Als u in aanmerking komt voor deze regeling maken wij het bedrag rechtsreeks aan u over. U hoeft niet te verantwoorden hoe u het geld heeft besteed. Wat zijn de regels? Het moet gaan om sport- of culturele activiteiten in georganiseerd verband; U kunt één keer per jaar een beroep doen op de regeling, als u tussentijds stopt kunt u pas weer het jaar erna opnieuw een aanvraag doen; Het moet gaan om een club of vereniging in de gemeente Barneveld; De regeling is voor kinderen van 5 tot 18 jaar en voor volwassenen; U moet kiezen tussen een sport- of culturele activiteit. Een vergoeding voor zwemles A kan wel in combinatie met een andere sport- of culturele activiteit. Ook het zomerzwemabonnement kan in combinatie met een sport- of culturele activiteit. Wat moet u doen? Als u in aanmerking wilt komen voor een vergoeding voor één van de activiteiten die vallen onder de Sport- en Cultuurregeling, kunt u het digitale aanvraagformulier invullen op > digitaal loket > webwinkel > werk, zorg en inkomen. Minimawijzer gemeente Barneveld maart

10 Daar kunt u digitaal alle gevraagde bewijsstukken bijvoegen en de aanvraag verzenden met één druk op de knop. Het aanvraagformulier is ook af te halen of op te vragen bij het servicepunt WZI van de gemeente. Ook bij de sportclubs en culturele instellingen is het aanvraagformulier beschikbaar. Het ingevulde aanvraagformulier, met gevraagde bewijsstukken, kunt u samen met het inschrijfformulier voor de vereniging, de fitnessclub of de activiteit die u heeft gekozen inleveren bij of opsturen naar het servicepunt WZI. (Let op: voor het zomerzwemabonnement (zie bladzijde 9) maken wij de vergoeding rechtstreeks aan u over). Voor informatie over de regeling of voor hulp bij het aanvragen kan de combinatiefunctionaris van de gemeente Barneveld worden ingeschakeld. Wij kunnen u met de combinatiefunctionaris in contact brengen, maar u kunt ook zelf de combinatiefunctionaris aanspreken als deze aanwezig is op de sportclub of culturele instelling. Als wij uw aanvraag hebben ontvangen beoordelen wij of u tot de doelgroep behoort. Als uit de controle van de gegevens blijkt dat dit het geval is, sturen wij uw inschrijfformulier naar de vereniging, met het bericht dat wij de contributie zullen overmaken. U krijgt van ons een brief waarin staat dat wij uw contributie betalen. Het bedrag dat beschikbaar is voor aanvullende kosten ( 50,-) betalen wij aan u. heeft u gekozen voor een andere fitnessclub dan die op onze lijst, dan storten wij de contributie (maximaal 215) op uw rekening. Als wij uw aanvraag moeten afwijzen, krijgt u hiervan uiteraard ook schriftelijk bericht. U kunt dan natuurlijk altijd zelf afspraken maken met de sportvereniging. Vergoeding voor zwemlessen en zomerzwemabonnement Er is ook een vergoeding mogelijk voor de volgende kosten Zwemlessen Ook voor zwemlessen kunt u een vergoeding krijgen. Het gaat dan om de lessen die nodig zijn voor het behalen van zwemdiploma A. Zowel kinderen van 5 tot 18 jaar als volwassenen krijgen de kans om hun A diploma te behalen. Voor zwemlessen wordt een borg gevraagd van 50,-, die we na het behalen van het A-diploma aan u terug betalen. Let op: deze regeling geldt alleen voor zwemlessen die gevolgd worden in de Veluwehal! Om af te kunnen zwemmen wordt er 90% aanwezigheid verlangd. Zomerzwemabonnement De kosten voor het zomerzwemabonnement voor één van de gemeentelijke zwembaden kunnen ook vergoed worden. We vergoeden maximaal het bedrag van de kosten in de voorverkoop. Aanvragen voor deze vergoeding kunnen alleen gedaan kunnen worden in de periode van 1 april tot en met 31 augustus. Deze vergoeding gaat niet in natura: bij de aanvraag moet u het betaalbewijs voegen. Als u in aanmerking komt voor vergoeding maken wij het bedrag aan u over. Ook voor deze regelingen kunt u een digitale aanvraag doen via > digitaal loket > webwinkel > werk, zorg en inkomen. Of u kunt het papieren aanvraagformulier opvragen bij het servicepunt Werk, Zorg en Inkomen. Minimawijzer gemeente Barneveld maart

11 2.6 De 65+ regeling Wat is het? Als u 65 jaar of ouder bent, is het mogelijk om een vast bedrag per jaar aan te vragen, als vergoeding voor extra kosten die te maken hebben met uw leeftijd. Het kan bijvoorbeeld zijn dat u een klussendienst moet inschakelen of hogere stook- of telefoonkosten heeft. Ook kunt u de vergoeding gebruiken voor het lidmaatschap van een ouderenbond of andere belangenorganisatie. Als u lid wilt worden van een sportclub of andere vereniging, kunt u voor een vergoeding van die kosten een beroep doen op een van de andere regelingen in deze folder. Voor wie is deze regeling? Bent u 65+ en heeft u bijstand, alleen AOW of een netto maandinkomen van maximaal 110% van de bijstandsnorm, dan behoort u tot de doelgroep van deze regeling. Voor het bepalen van uw recht op de 65+ regeling wordt ook rekening gehouden met uw vermogen. In het overzicht op bladzijde 11 kunt u nagaan of uw inkomen en vermogen binnen de grens vallen Wat kunt u aanvragen? In deze regeling is per jaar beschikbaar: 300,- voor een echtpaar/gezin; 175,- voor een eenoudergezin; 150,- voor een alleenstaande. Over de besteding van het bedrag dat u krijgt vanwege de 65+ regeling hoeft u geen verantwoording af te leggen. Dat betekent dat u geen bonnetjes of andere betaalbewijzen hoeft in te leveren. Wat moet u doen? Om in aanmerking te komen voor deze regeling moet u een aanvraag indienen. Daarvoor kunt het aanvraagformulier opvragen bij het servicepunt Werk, Zorg en Inkomen. Het bedrag wordt toegekend voor een jaar en moet elk jaar opnieuw worden aangevraagd. Als u al gebruik maakt van de regeling krijgt u aan het begin van het jaar vanzelf hierover bericht. Wist u ook? Dat u, als u voor uw 65 ste lang in het buitenland hebt gewoond of pas op latere leeftijd voor het eerst naar Nederland bent gekomen minder AOW-rechten heeft opgebouwd. Hierdoor krijgt u een lagere AOW uitkering. Een aanvulling vanuit de bijstand kan dan nodig zijn. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) zorgt ervoor dat u deze aanvulling op uw AOW ontvangt. Minimawijzer gemeente Barneveld maart

12 normen per % (excl.vakantiegeld) 110% Jonger dan 21 jaar Zonder ten laste komende kinderen Alleenstaande 18,19 of 20 jaar 216,97 238,67 Gehuwden allebei 18,19 of 20 jaar 433,94 477,34 Gehuwden één 18,19 of 20 jaar, ander ,90 929,39 Met ten laste komende kinderen Alleenstaande ouder 18,19 of 20 jaar 468,14 514,96 Gehuwden allebei 18,19 of 20 jaar 685,11 753,63 Gehuwden één 18,19 of 20 jaar, ander , , jaar Alleenstaande + max. toeslag 879,10 967,01 Alleenstaande woningdeler 754,94 830,44 Alleenstaande ouder + max. toeslag 1130, ,31 Alleenstaande ouder, woningdeler 1006, ,73 Gehuwden 1255, ,45 Gehuwden, woningdeler 1130, , alleenstaande 964, ,84 alleenstaande ouder 1213, ,01 gehuwden, beide , ,19 gehuwden één 65+, ander jaar 1327, ,44 Vermogensvrijlating (maximaal) voor een alleenstaande 5795,00 voor een alleenstaande ouder 11590,00 voor gehuwden samen 11590,00 Wat is vermogen? Als u van de bijzondere bijstand of één van de minimaregelingen in aanmerking wilt komen wordt er rekening gehouden met uw vermogen Voor de bijzondere bijstand en de minimaregelingen in deze gids wordt onder vermogen verstaan: het saldo op de lopende bankrekening,spaarrekening(en) van u, uw partner en inwonende kinderen. Voor de Langdurigheidstoeslag mag dit vermogen op de peildatum niet meer zijn dan de bedragen die in het overzicht staan. De peildatum is de dag waarop u 3 jaar achter elkaar een bijstandsuitkering had of een inkomen van minder dan 110% hiervan. Voor de regeling van de collectieve ziektekostenverzekering bij Agis wordt geen rekening gehouden met vermogen en alleen gekeken naar inkomen. Dit is een uitgave van de Barnevelder nieuwsbrief, uitgave nr 1 december

13 3. Andere regelingen voor inkomensondersteuning Behalve de bijzondere bijstand en de gemeentelijke minimaregelingen zijn er nog andere gemeentelijke en landelijke regelingen die u een financieel steuntje in de rug kunnen geven. In dit hoofdstuk noemen we er een aantal. 3.1 Kwijtschelding gemeentelijke belastingen Voor mensen met een laag inkomen kan het lastig zijn om de gemeentelijke belastingen betalen. U kunt hiervoor een betalingsregeling treffen en dan het bedrag in delen betalen, maar soms kunt u ook kwijtschelding krijgen. Dat betekent dat u de belastingen dan niet hoeft te betalen. In de gemeente Barneveld kunnen inwoners met een laag inkomen in aanmerking komen voor kwijtschelding van de afvalstoffenheffing en het rioolrecht. Voor wie is deze regeling? Niet de gemeente maar het rijk stelt de voorwaarden voor kwijtschelding vast. Of u in aanmerking komt voor kwijtschelding van gemeentelijke belastingen is afhankelijk van uw financiële en persoonlijke situatie. Er wordt rekening gehouden met uw inkomsten (loon, uitkering, pensioen, vakantiegeld etc.), uitgaven (zoals huur en premie ziektekostenverzekering) en uw vermogen (het geld op u bankrekening, spaarrekening en de waarde van uw huis of auto). In het algemeen is het zo dat mensen met een inkomen rond bijstandsniveau die geen vermogen hebben, kwijtschelding voor de gemeentelijke belastingen kunnen krijgen. Wat moet u doen? Zodra u een aanslag voor de afvalstoffenheffing en het rioolrecht heeft gehad kunt u een kwijtscheldingsformulier afhalen bij de receptie van de gemeente of telefonisch opvragen via telefoonnummer U moet dit formulier zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 3 maanden na ontvangst, terug sturen of inleveren met de gevraagde bewijsstukken over uw inkomen, uitgaven en vermogen. Digitaal kwijtschelding aanvragen via de website van de gemeente kan ook. U moet dan wel een DigiD hebben. Als u al eerder kwijtschelding hebt ontvangen, krijgt u het formulier automatisch toegestuurd. Meer informatie? Voor meer informatie over gemeentelijke belastingen en de voorwaarden voor kwijtschelding belt u met de afdeling Financiën van de gemeente op telefoonnummer of kunt u kijken op Wist u ook? Dat u onder bepaalde voorwaarden ook kwijtschelding van de waterschapsbelasting kunt krijgen? Als u kwijtschelding van gemeentelijke belastingen krijgt is er kans dat u ook kwijtschelding van de waterschapsbelasting krijgt. Wilt u kwijtschelding aanvragen van de waterschapsbelasting? Daarvoor kunt u terecht bij het gemeenschappelijk belastingkantoor Locosensus-Tricijn. Via hun website of via de telefoon ( ) kunt u een persoonlijk kwijtscheldingsformulier aanvragen. Als u het afgelopen jaar kwijtschelding kreeg, dan kunt u dit jaar mogelijk automatisch kwijtschelding krijgen. Dit staat op het aanslagbiljet dat u ontvangt. Dan hoeft u niet opnieuw kwijtschelding aan te vragen. Minimawijzer gemeente Barneveld maart

14 3.2 Huur- en zorgtoeslag Huurtoeslag Wat is het? Huurtoeslag is een bijdrage van de rijksoverheid voor de huurkosten. Dit is een inkomensafhankelijke regeling, dat wil zeggen dat u meer toeslag krijgt naarmate uw inkomen lager is. Heeft u een hoge huur, een laag inkomen en bent u in verhouding te veel geld kwijt aan huur? Vraag dan huurtoeslag aan. Zorgtoeslag Wat is het? Iedereen in Nederland moet verzekerd zijn tegen ziektekosten. Deze verzekeringen zijn niet goedkoop. Zorgtoeslag is een bijdrage die u van de rijksoverheid kunt krijgen voor de kosten van de premie van uw zorgverzekering. Als u een bijstandsuitkering heeft of een ander laag inkomen kunt u zorgtoeslag krijgen. Thuiswonende kinderen van 18 jaar of ouder moeten zelfstandig verzekerd zijn en hebben ook zelfstandig recht op zorgtoeslag. Voor de vaststelling van de hoogte wordt dan alleen naar het inkomen van het kind zelf gekeken. Het inkomen van de ouders telt dus niet mee. Wat moet u doen? De Belastingdienst regelt de berekening en de uitbetaling van de huur- en zorgtoeslag. Wanneer u zorgtoeslag wilt aanvragen kunt u contact opnemen met de Belastingtelefoon ( ). U kunt ook op de speciale website voor toeslagen van de Belastingdienst kijken, U vindt daar behalve een aanvraagformulier ook een proefberekening waarmee u kunt vaststellen of u recht heeft op één of meer toeslagen en wat daarvan de hoogte kan zijn. U hoeft de toeslag maar één keer aan te vragen. Daarna krijgt u de toeslag elk jaar vanzelf. Als er iets in uw situatie veranderd moet u dat zelf wel snel mogelijk aan de Belastingdienst doorgeven. Minimawijzer gemeente Barneveld maart

15 4. Hulp of informatie nodig? Er is in Barneveld een aantal organisaties waar u informatie kunt krijgen over sociale zekerheid of hulp bij het aanvragen van regelingen. Ook kunt u hulp krijgen als u zelf niet (meer) uw financiële problemen kunt oplossen. 4.1 Schulddienstverlening Wat is het? Mensen kunnen door allerlei omstandigheden in financiële problemen raken. Als u geldproblemen hebt, is het verstandig om deze problemen zo snel mogelijk aan te pakken en niet te wachten totdat de schulden hoog oplopen. U kunt hierbij de deskundige hulp inschakelen van de medewerkers Schuldhulpverlening van onze afdeling Werk, Zorg en Inkomen. Zij kunnen u met raad en daad bijstaan en uw financiële situatie met u op een rijtje zetten, u begeleiden bij het beheren van uw geld of een regeling treffen voor uw schulden. Deze ondersteuning vanuit de gemeente is kosteloos. Voor wie? Schuldhulpverlening is er voor iedere inwoner van de gemeente Barneveld die financiële problemen heeft en hier iets aan wil doen. Budgetadviesgesprek Om hulp te kunnen krijgen bij financiële problemen kunt u een afspraak maken voor een budgetadvies gesprek via ons servicepunt Werk, Zorg en Inkomen. Tijdens het budgetadviesgesprek wordt uw financiële situatie met u doorgenomen. Er wordt gekeken naar uw inkomen en uitgaven en wordt geprobeerd om die op elkaar af te stemmen. Ook wordt gekeken of u recht heeft op inkomensondersteunende voorzieningen. Het kan zijn dat het budgetadviesgesprek voldoende is om zelf verder te kunnen. Als dat niet zo is omdat u grote financiële problemen heeft waar u niet zelfstandig meer uit kunt komen, kan een aanvraag voor een traject schuldhulpverlening in gang worden gezet. Waar aanmelden? Om zich aan te melden voor een budgetadviesgesprek belt u met het servicepunt Werk, Zorg en Inkomen op telefoonnummer U kunt daar ook meer informatie krijgen. Voor meer informatie kunt u ook kijken op schulddienstverlening. Minimawijzer gemeente Barneveld maart

16 4.2 Sociaal Juridisch Steunpunt en Diaconaal Netwerk U kunt hulp krijgen bij het aanvragen huur- of zorgtoeslag, of het invullen van uw belastingpapieren of aanvraagformulieren. In Barneveld kunt u bij diverse organisaties terecht voor hulp. Sociaal Juridisch Steunpunt: gevestigd in de bibliotheek Barneveld: het hele jaar door op dinsdagmorgen van tot uur, een afspraak maken is niet nodig Diaconaal Netwerk: de vrijwilligers van het Diaconaal Netwerk houden elke woensdag van tot uur spreekuur in buurthuis Bronveld, Zonnebloemstraat 31 in Barneveld. Op vrijdagmiddag van tot uur is het spreekuur in de bibliotheek in Barneveld. Hier kunt u zonder afspraak binnenlopen voor formulierenhulp, informatie of advies. Vrijwillige Thuisadministratie: via de spreekuren van het Sociaal Juridisch Steunpunt of het Diaconaal Netwerk kunt u zich aanmelden voor hulp bij uw thuisadministratie. Een vrijwilligers ka u helpen bij het opruimen en op orde houden van uw administratie, het bijhouden van uw post of het betalen van uw rekeningen. U kunt zich hiervoor ook telefonisch aanmelden via Welzijn Barneveld: (03420) , of per mail naar Colofon Deze Minimawijzer is een uitgave van de gemeente Barneveld. Aan de inhoud van de Minimawijzer kunnen geen rechten worden ontleend. Tekst Oplage 100 Vormgeving Gemeente Barneveld, afdeling Werk, Zorg en Inkomen Gemeente Barneveld, team Communicatie Beeldmateriaal Gemeente Barneveld Minimawijzer gemeente Barneveld maart

Als u een bijstandsuitkering of een minimuminkomen heeft, kan het een hele kunst

Als u een bijstandsuitkering of een minimuminkomen heeft, kan het een hele kunst Minimawijzer Als u een bijstandsuitkering of een minimuminkomen heeft, kan het een hele kunst zijn om elke maand rond te komen. De gemeente Barneveld heeft een aantal regelingen om te zorgen dat u of uw

Nadere informatie

Iedereen kan meedoen financieel steuntje in de rug voor inwoners met een minimaal inkomen

Iedereen kan meedoen financieel steuntje in de rug voor inwoners met een minimaal inkomen Iedereen kan meedoen financieel steuntje in de rug voor inwoners met een minimaal inkomen Voor mensen met een laag inkomen en weinig vermogen is het niet altijd gemakkelijk om rond te komen. Een keer een

Nadere informatie

Iedereen kan meedoen. Financieel steuntje in de rug voor inwoners met een minimaal inkomen

Iedereen kan meedoen. Financieel steuntje in de rug voor inwoners met een minimaal inkomen Iedereen kan meedoen Financieel steuntje in de rug voor inwoners met een minimaal inkomen Voor mensen met een laag inkomen en weinig vermogen is het niet altijd gemakkelijk om rond te komen. Een keer een

Nadere informatie

Informatie over minimaregelingen

Informatie over minimaregelingen Informatie over minimaregelingen 2017 DEZE FOLDER IS VOOR U Heeft u een laag inkomen en weinig vermogen? Dan is de kans groot dat het voor u soms moeilijk is om rond te komen. Een groot deel van het inkomen

Nadere informatie

Heeft u een laag inkomen? Dan hebben wij een aantal regelingen waar u gebruik van kunt maken.

Heeft u een laag inkomen? Dan hebben wij een aantal regelingen waar u gebruik van kunt maken. FOLDER: Minimabeleid inwoners gemeente Ooststellingwerf 2009 Heeft u een laag inkomen? Dan hebben wij een aantal regelingen waar u gebruik van kunt maken. Extra inkomen U krijgt een bijdrage van de gemeente

Nadere informatie

Bijzondere bijstand en minimaregelingen

Bijzondere bijstand en minimaregelingen Bijzondere bijstand en minimaregelingen De gemeente Duiven kent vier vormen van inkomensondersteuning. In deze folder leest u informatie over. 1. Bijzondere bijstand 2. Minimabeleid 3. Individuele inkomenstoeslag

Nadere informatie

Informatie over minimaregelingen

Informatie over minimaregelingen Informatie over minimaregelingen DEZE FOLDER IS VOOR U Voor iemand met een laag inkomen is het moeilijker rond komen. Een groot deel van het inkomen gaat op aan huur en huishoudgeld. Geld om uw kinderen

Nadere informatie

In deze informatiefolder leest u meer over het minimabeleid van de gemeente Brummen.

In deze informatiefolder leest u meer over het minimabeleid van de gemeente Brummen. Informatie Minimabeleid 2013 In deze informatiefolder leest u meer over het minimabeleid van de gemeente Brummen. Alle inwoners van de gemeente Brummen met een laag inkomen kunnen een aanvraag indienen

Nadere informatie

Bijzondere bijstand kunt u aanvragen binnen 12 maanden nadat u deze kosten hebt gemaakt. U moet wel alle rekeningen en nota s bewaren.

Bijzondere bijstand kunt u aanvragen binnen 12 maanden nadat u deze kosten hebt gemaakt. U moet wel alle rekeningen en nota s bewaren. Weet u hoe u een bijdrage kunt krijgen voor de kosten die u maakt? Verschillende vergoedingen van de gemeente zijn mogelijk als de kosten voor u te hoog oplopen. Dat is mooi, maar tegelijkertijd lastig.

Nadere informatie

Acht financiële regelingen voor minima in Nunspeet

Acht financiële regelingen voor minima in Nunspeet Acht financiële regelingen voor minima in Nunspeet Heeft u langere tijd een laag inkomen? Dan komt u zeer waarschijnlijk in aanmerking voor financiële regelingen. Deze regelingen horen bij het minimabeleid

Nadere informatie

110% bijstandsnorm 120% bijstandsnorm

110% bijstandsnorm 120% bijstandsnorm Toelichting aanvraagformulier minimabeleid Waarom dit formulier? Als u inwoner bent van Wijdemeren en weinig inkomen heeft, kunt u extra geld krijgen. Bijvoorbeeld voor een computer voor schoolgaande kinderen

Nadere informatie

Wijziging van de Beleidsregels bijzondere bijstand en minimaregelingen Barneveld BESLUIT:

Wijziging van de Beleidsregels bijzondere bijstand en minimaregelingen Barneveld BESLUIT: Wijziging van de Beleidsregels bijzondere bijstand en minimaregelingen Barneveld Het college van de gemeente Barneveld, Gelet op artikel 35 van de Wet werk en bijstand BESLUIT: De volgende wijziging van

Nadere informatie

Waar heeft u recht op?

Waar heeft u recht op? KLIËNTEN RAAD ALMELO Waar heeft u recht op? Minimawijzer 2016 uitgave 1 januari 2016 Kliënten Raad Almelo Grotestraat Zuid 174 7607 CZ Almelo www.klientenraadalmelo.nl info@almelosociaal.nl 0546-45 69

Nadere informatie

Voor mensen met wat minder doet de gemeente wat meer. Informatie over minimaregelingen

Voor mensen met wat minder doet de gemeente wat meer. Informatie over minimaregelingen Voor mensen met wat minder doet de gemeente wat meer Informatie over minimaregelingen 2011 INHOUDSOPGAVE WOONKOSTEN...4 Huurtoeslag...4 Eigen woning...4 Woonlastenfonds...5 Kwijtschelding...5 Wasmachine,

Nadere informatie

Wat is bijzondere bijstand? informatiefolder

Wat is bijzondere bijstand? informatiefolder Wat is bijzondere bijstand? informatiefolder Wat is bijzondere bijstand? Bijzondere bijstand is een uitkering die bedoeld is om extra of hoge kosten mee te kunnen betalen. U kunt recht hebben op bijzondere

Nadere informatie

KLIËNTEN RAAD ALMELO 01-07-2014. Kliënten Raad Almelo Grotestraat Zuid 176 7607 CZ Almelo www.klientenraadalmelo.nl

KLIËNTEN RAAD ALMELO 01-07-2014. Kliënten Raad Almelo Grotestraat Zuid 176 7607 CZ Almelo www.klientenraadalmelo.nl KLIËNTEN RAAD ALMELO 01-07-2014 Kliënten Raad Almelo Grotestraat Zuid 176 7607 CZ Almelo www.klientenraadalmelo.nl Inhoudsopgave Korte inleiding p.3 Bijzondere bijstand p.4 Langdurigheidstoeslag p.5 Minimaregeling/Almelo

Nadere informatie

Waar heeft u recht op?

Waar heeft u recht op? KLIËNTËN RAAD ALMËLO Waar heeft u recht op? Minimawijzer 2015 01-01-2015 Kliënten Raad Almelo Grotestraat Zuid 174 7607 CZ Almelo www. klientenraadalmelo.nl Inhoudsopgave Korte inleiding p.3 Bijzondere

Nadere informatie

Een laag inkomen? Mogelijk heeft u recht op extra geld

Een laag inkomen? Mogelijk heeft u recht op extra geld Een laag inkomen? Mogelijk heeft u recht op extra geld Stad met een hart Rondkomen van een laag of een minimuminkomen is niet makkelijk. Zeker als u een hoger inkomen gewend was. Maar maakt u wel gebruik

Nadere informatie

Financiële regelingen voor minima in Harderwijk

Financiële regelingen voor minima in Harderwijk Financiële regelingen voor minima in Harderwijk Heeft u langere tijd een laag inkomen? Dan komt u zeer waarschijnlijk in aanmerking voor financiële regelingen. Deze regelingen horen bij het minimabeleid

Nadere informatie

Minimabeleid 2011. Inkomensnormen 2011

Minimabeleid 2011. Inkomensnormen 2011 brochure vindt u Minimabeleid 2011 In deze bijlage leest u meer over het minimabeleid van de gemeente Brummen. Alle inwoners van de gemeente Brummen met een laag inkomen kunnen een aanvraag indienen voor

Nadere informatie

Hoge kosten - Laag inkomen?

Hoge kosten - Laag inkomen? Hoge kosten - Laag inkomen? Financiële tegemoetkomingen gemeente Olst-Wijhe juni 2017 Hoge kosten Eten en drinken, wonen en kleding. Het zijn normale uitgaven die we allemaal hebben. Maar soms krijgt u

Nadere informatie

1 NU WEET IK WELKE EXTRA S IK KAN AANVRAGEN. Regelingen voor minima op een rij. HOUTEN IJSSELSTEIN LOPIK NIEUWEGEIN VIANEN

1 NU WEET IK WELKE EXTRA S IK KAN AANVRAGEN. Regelingen voor minima op een rij. HOUTEN IJSSELSTEIN LOPIK NIEUWEGEIN VIANEN 1 NU WEET IK WELKE EXTRA S IK KAN AANVRAGEN. Regelingen voor minima op een rij. HOUTEN IJSSELSTEIN LOPIK NIEUWEGEIN VIANEN DE REGELINGEN VOOR MINIMA OP EEN RIJ Heeft u bijzondere kosten waar u niet voor

Nadere informatie

WAAR HEB IK RECHT OP? Aa en Hunze Versie 16, februari 2017

WAAR HEB IK RECHT OP? Aa en Hunze Versie 16, februari 2017 Aa en Hunze Versie 16, februari 2017 Extra financiële ondersteuning nodig? Kijk waarvoor u bij Werkplein Drentsche Aa terecht kunt. WAAR HEB IK RECHT OP? AANVRAGEN U kunt onderstaande financiële vergoedingen

Nadere informatie

voor de inwoners van de gemeente Dongeradeel

voor de inwoners van de gemeente Dongeradeel voor de inwoners van de gemeente Dongeradeel De collectieve (aanvullende) zorgverzekering Tegemoetkoming kosten schoolgaande kinderen Extra kosten chronisch zieken, gehandicapten en ouderen Bijzondere

Nadere informatie

Tynaarlo Versie 13, februari 2015. Extra financiële ondersteuning nodig? Kijk waarvoor u bij Werkplein Baanzicht terecht kunt. WAAR HEB IK RECHT OP?

Tynaarlo Versie 13, februari 2015. Extra financiële ondersteuning nodig? Kijk waarvoor u bij Werkplein Baanzicht terecht kunt. WAAR HEB IK RECHT OP? Tynaarlo Versie 13, februari 2015 Extra financiële ondersteuning nodig? Kijk waarvoor u bij Werkplein Baanzicht terecht kunt. WAAR HEB IK RECHT OP? AANVRAGEN U kunt onderstaande financiële vergoedingen

Nadere informatie

In Beek doet iedereen mee. Regelingen voor mensen met een laag inkomen

In Beek doet iedereen mee. Regelingen voor mensen met een laag inkomen In Beek doet iedereen mee Regelingen voor mensen met een laag inkomen De gemeente Beek heeft een aantal regelingen om mensen met een laag inkomen te ondersteunen. Dit doen wij omdat wij het belangrijk

Nadere informatie

Assen Versie 16, februari Extra financiële ondersteuning nodig? Kijk waarvoor u bij Werkplein Drentsche Aa terecht kunt. WAAR HEB IK RECHT OP?

Assen Versie 16, februari Extra financiële ondersteuning nodig? Kijk waarvoor u bij Werkplein Drentsche Aa terecht kunt. WAAR HEB IK RECHT OP? Assen Versie 16, februari 2017 Extra financiële ondersteuning nodig? Kijk waarvoor u bij Werkplein Drentsche Aa terecht kunt. WAAR HEB IK RECHT OP? AANVRAGEN U kunt onderstaande financiële vergoedingen

Nadere informatie

Meer Mee-Doen. Regelingen bijzondere bijstand en minimabeleid. Dienst Oost Achterhoek. Sociale

Meer Mee-Doen. Regelingen bijzondere bijstand en minimabeleid. Dienst Oost Achterhoek. Sociale Meer Mee-Doen Regelingen bijzondere bijstand en minimabeleid Sociale Dienst Oost Achterhoek 03-2015 Deze brochure geeft de belangrijkste informatie maar is natuurlijk niet volledig. Voor meer informatie

Nadere informatie

Wat is de langdurigheidstoeslag? Wat zijn de voorwaarden? Hoe hoog is de langdurigheidstoeslag? Hoe aanvragen? Heeft u nog vragen?

Wat is de langdurigheidstoeslag? Wat zijn de voorwaarden? Hoe hoog is de langdurigheidstoeslag? Hoe aanvragen? Heeft u nog vragen? Wat is de langdurigheidstoeslag? De langdurigheidstoeslag is een geldbedrag dat u van de gemeente kunt krijgen als u al drie jaar of langer van een laag inkomen leeft. U kunt met dit extra geld spullen

Nadere informatie

Assen Versie 13, februari 2015. Extra financiële ondersteuning nodig? Kijk waarvoor u bij Werkplein Baanzicht terecht kunt. WAAR HEB IK RECHT OP?

Assen Versie 13, februari 2015. Extra financiële ondersteuning nodig? Kijk waarvoor u bij Werkplein Baanzicht terecht kunt. WAAR HEB IK RECHT OP? Assen Versie 13, februari 2015 Extra financiële ondersteuning nodig? Kijk waarvoor u bij Werkplein Baanzicht terecht kunt. WAAR HEB IK RECHT OP? AANVRAGEN U kunt onderstaande financiële vergoedingen digitaal

Nadere informatie

Sociaal-culturele activiteiten voor iedereen. Het declaratiefonds van de gemeente

Sociaal-culturele activiteiten voor iedereen. Het declaratiefonds van de gemeente Sociaal-culturele activiteiten voor iedereen Het declaratiefonds van de gemeente Sporten, naar het theater of een dagje uit? Met een minimuminkomen is het vaak moeilijk om voldoende geld vrij te maken

Nadere informatie

Wegwijzer in de minimaregelingen

Wegwijzer in de minimaregelingen Wegwijzer in de minimaregelingen Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Uitkeringen levensonderhoud 4 2. Minimaregelingen gemeente 5 2.1. Langdurigheidstoeslag 6 2.2. Regeling Schoolgaande Kinderen (RSK) 6 2.3.

Nadere informatie

Aanvraagformulier Bijdrageregeling minima en collectieve zorgverzekering 2016

Aanvraagformulier Bijdrageregeling minima en collectieve zorgverzekering 2016 Aanvraagformulier Bijdrageregeling minima en collectieve zorgverzekering 2016 N U N S P E E T ELSPEET HULSHORST VIERHOUTEN 1. PERSOONSGEGEVENS Uzelf Partner Voorletter(s) en achternaam Geboortedatum Burgerservicenummer

Nadere informatie

Informatieblad bij aanvraag Sociaal Participatiefonds 2012 PC-regeling (computer) Witgoedregeling

Informatieblad bij aanvraag Sociaal Participatiefonds 2012 PC-regeling (computer) Witgoedregeling Informatieblad bij aanvraag Sociaal Participatiefonds 2012 PC-regeling (computer) Witgoedregeling Gemeente Stadskanaal, afdeling Werk en Inkomen Postbus 140 9500 AC Stadskanaal Bezoekadres Raadhuisplein

Nadere informatie

Minimaregelingen 2012. Geld(t) voor mij!

Minimaregelingen 2012. Geld(t) voor mij! Minimaregelingen 2012 Geld(t) voor mij! Veranderingen In 2012 gelden nieuwe regels. Het gezin wordt heel belangrijk voor de bijstand én regelingen voor mensen met een laag inkomen. U vormt een gezin als

Nadere informatie

Aanvraag Tegemoetkoming 2017 Chronisch Zieken en Gehandicapten afdeling Werk, Inkomen en Zorg De Bevelanden

Aanvraag Tegemoetkoming 2017 Chronisch Zieken en Gehandicapten afdeling Werk, Inkomen en Zorg De Bevelanden Aanvraag Tegemoetkoming 2017 Chronisch Zieken en Gehandicapten afdeling Werk, Inkomen en Zorg De Bevelanden Om in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming moet u aan een aantal voorwaarden voldoen.

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER BIJZONDERE BIJSTAND/TEGEMOETKOMINGEN MINIMA

AANVRAAGFORMULIER BIJZONDERE BIJSTAND/TEGEMOETKOMINGEN MINIMA In te vullen door de gemeente Clientnummer DSP: 1977 Gemeente Tiel Achterweg 2, 4001 MV Tiel Postbus 6325, 4000 HH Tiel Telefoon: (0344) 63 71 11 E-mail: bijzonderebijstand@tiel.nl Internet: www.tiel.nl

Nadere informatie

Nieuwsbrief Minimabeleid 2010 Gemeente Schagen

Nieuwsbrief Minimabeleid 2010 Gemeente Schagen Nieuwsbrief Minimabeleid 2010 Gemeente Schagen JANUARI, 2010 In deze nieuwsbrief wordt u geïnformeerd over de volgende onderwerpen: de individuele bijzondere bijstand; de categoriale bijzondere bijstand;

Nadere informatie

Minimaregelingen van Optimisd voor ouders met schoolgaande kinderen

Minimaregelingen van Optimisd voor ouders met schoolgaande kinderen Minimaregelingen van Optimisd voor ouders met schoolgaande kinderen Onze Sociale Dienst Optimisd voert een aantal regelingen uit die van belang zijn voor ouders van schoolgaande kinderen, die over een

Nadere informatie

MEMO. Lokaal. Geachte raad,

MEMO. Lokaal. Geachte raad, MEMO Aan: De gemeenteraad Van: Het college van B&W Onderwerp: Overzicht van minimaregelingen 3 november 2015 Bijlage: bijstandsnormen hoogbijstand Afschrift aan: snor Geachte raad, Op uw verzoek, gedaan

Nadere informatie

De aanvullingen van de gemeente. Rondkomen met AOW?

De aanvullingen van de gemeente. Rondkomen met AOW? De aanvullingen van de gemeente U kunt rondkomen van uw AOW, maar daar is dan ook alles mee gezegd. De ene maand lukt het beter dan de andere. Geld om eens iets leuks te doen, is er niet. Als uw koelkast

Nadere informatie

Aa en Hunze Versie 13, februari Extra financiële ondersteuning nodig? Kijk waarvoor u bij Werkplein Baanzicht terecht kunt.

Aa en Hunze Versie 13, februari Extra financiële ondersteuning nodig? Kijk waarvoor u bij Werkplein Baanzicht terecht kunt. Aa en Hunze Versie 13, februari 2015 Extra financiële ondersteuning nodig? Kijk waarvoor u bij Werkplein Baanzicht terecht kunt. WAAR HEB IK RECHT OP? AANVRAGEN U kunt onderstaande financiële vergoedingen

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Uw aantekeningen ... Inhoudsopgave Inleiding 3 ...

Inhoudsopgave. Uw aantekeningen ... Inhoudsopgave Inleiding 3 ... Uw aantekeningen... Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Inleiding 3 De mogelijkheden op een rij 4 1. Bijdrage maatschappelijke activiteiten (RBMA) 4 2. Extra bijdrage voor ouderen 4 3. Tegemoetkoming voor chronisch

Nadere informatie

Assen Versie 15, juli Extra financiële ondersteuning nodig? Kijk waarvoor u bij Werkplein Drentsche Aa terecht kunt. WAAR HEB IK RECHT OP?

Assen Versie 15, juli Extra financiële ondersteuning nodig? Kijk waarvoor u bij Werkplein Drentsche Aa terecht kunt. WAAR HEB IK RECHT OP? Assen Versie 15, juli 2016 Extra financiële ondersteuning nodig? Kijk waarvoor u bij Werkplein Drentsche Aa terecht kunt. WAAR HEB IK RECHT OP? AANVRAGEN U kunt onderstaande financiële vergoedingen digitaal

Nadere informatie

Werk, Inkomen en Zorg. De Sportregeling. Houdt sporten betaalbaar

Werk, Inkomen en Zorg. De Sportregeling. Houdt sporten betaalbaar Werk, Inkomen en Zorg De Sportregeling Houdt sporten betaalbaar De Sportregeling Sporten is gezond en leuk. Voor jong en oud, voor het hele gezin. Aan sporten hangt echter ook een prijskaartje. Voor een

Nadere informatie

Bijdrage voor maatschappelijke participatie voor mensen met een laag inkomen

Bijdrage voor maatschappelijke participatie voor mensen met een laag inkomen Bijdrage voor maatschappelijke participatie voor mensen met een laag inkomen (januari 2016) In bepaalde gevallen kunnen inwoners van de gemeente Wierden met een minimum inkomen in aanmerking komen voor

Nadere informatie

Minimaregelingen gemeente Emmen

Minimaregelingen gemeente Emmen Minimaregelingen Heeft u een bijstandsuitkering of heeft u maximaal 110% (of 120%) van de bijstandsnorm? Dan komt u misschien in aanmerking voor extra ondersteuning. Voor sommige regelingen geldt een inkomen

Nadere informatie

Tynaarlo Versie 15, februari Extra financiële ondersteuning nodig? Kijk waarvoor u bij Werkplein Drentsche Aa terecht kunt.

Tynaarlo Versie 15, februari Extra financiële ondersteuning nodig? Kijk waarvoor u bij Werkplein Drentsche Aa terecht kunt. Tynaarlo Versie 15, februari 2017 Extra financiële ondersteuning nodig? Kijk waarvoor u bij Werkplein Drentsche Aa terecht kunt. WAAR HEB IK RECHT OP? AANVRAGEN U kunt onderstaande financiële vergoedingen

Nadere informatie

mooi meegenomen De gemeentelijke extraatjes voor mensen met een laag inkomen

mooi meegenomen De gemeentelijke extraatjes voor mensen met een laag inkomen > mooi meegenomen De gemeentelijke extraatjes voor mensen met een laag inkomen Inleiding De gemeente Vught doet veel voor inwoners met een laag inkomen. Toch blijkt uit onderzoek dat veel mensen geld mislopen,

Nadere informatie

Deze folder is voor u

Deze folder is voor u 1 Deze folder is voor u Voor iemand met een laag inkomen is het moeilijk rond komen. Een groot deel van het inkomen gaat op aan huur en huishoudgeld. Geld om uw kinderen te laten sporten of om opzij te

Nadere informatie

Informatieblad. Ondersteuning bij een laag inkomen

Informatieblad. Ondersteuning bij een laag inkomen Informatieblad Ondersteuning bij een laag inkomen November 2016 Inhoud 1. Heeft u een laag inkomen? 3 2. Bijzondere bijstand 5 3. Bijdrageregeling Sociale Activiteiten 6 4. Collectieve verzekering ziektekosten

Nadere informatie

Voorzieningen. Zó laat u geen geld liggen

Voorzieningen. Zó laat u geen geld liggen Voorzieningen Zó laat u geen geld liggen Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen 2 Inhoudsopgave 3 Laat geen geld liggen! 4 Aanvullende tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Atcg) 5 Collectieve

Nadere informatie

De aanvullingen van de gemeente. Rondkomen met AOW?

De aanvullingen van de gemeente. Rondkomen met AOW? De aanvullingen van de gemeente 2 U kunt rondkomen van uw AOW, maar daar is dan ook alles mee gezegd. De ene maand lukt het beter dan de andere. Geld om eens iets leuks te doen, is er niet. Als uw koelkast

Nadere informatie

Overzicht huidige minimaregelingen

Overzicht huidige minimaregelingen Datum 10 juni 2014 1 (7) Overzicht huidige minimaregelingen Auteur Eveline Bal, Beleidsadviseur Werk & Inkomen Het huidige minimabeleid van de gemeente Nieuwegein kent verschillende instrumenten ter bestrijding

Nadere informatie

Meer Mee-Doen. Regelingen bijzondere bijstand en minimabeleid

Meer Mee-Doen. Regelingen bijzondere bijstand en minimabeleid Meer Mee-Doen Regelingen bijzondere bijstand en minimabeleid 072011 uitgave 07-2011 Regelingen bijzondere bijstand en minimabeleid pagina 3 Noodzakelijke uitgaven kunnen doen en meedoen met maatschappelijke

Nadere informatie

Aanvraag Tegemoetkoming 2016 Chronisch Zieken en Gehandicapten afdeling Werk, Inkomen en Zorg De Bevelanden

Aanvraag Tegemoetkoming 2016 Chronisch Zieken en Gehandicapten afdeling Werk, Inkomen en Zorg De Bevelanden Aanvraag Tegemoetkoming 2016 Chronisch Zieken en Gehandicapten afdeling Werk, Inkomen en Zorg De Bevelanden Om in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming moet u aan een aantal voorwaarden voldoen.

Nadere informatie

Bijzondere bijstand en minimaregelingen 2016

Bijzondere bijstand en minimaregelingen 2016 Bijzondere bijstand en minimaregelingen 2016 De gemeente Duiven kent vier vormen van inkomensondersteuning. In deze folder leest u informatie over. 1. Bijzondere bijstand 2. Minimabeleid 3. Individuele

Nadere informatie

Deze maand: Voor Kids-regeling 2015 Kwijtschelding gemeentelijke heffingen en waterschapsheffingen Vacatures vrijwilligerswerk Tip van de maand

Deze maand: Voor Kids-regeling 2015 Kwijtschelding gemeentelijke heffingen en waterschapsheffingen Vacatures vrijwilligerswerk Tip van de maand Jaargang 19 no.2 Februari 2015 Deze maand: Voor Kids-regeling 2015 Kwijtschelding gemeentelijke heffingen en waterschapsheffingen Vacatures vrijwilligerswerk Tip van de maand Voor Kids-regeling 2015 De

Nadere informatie

In Haarlem telt iedereen mee

In Haarlem telt iedereen mee maart 2013 Gemeente Haarlem In Haarlem telt iedereen mee Regelingen minima Inhoud Inleiding 3 Algemene regelingen 4 HaarlemPas 4 Bijzondere bijstand 4 Langdurigheidstoeslag 5 Woonkostentoeslag 5 Kwijtschelding

Nadere informatie

Aanvraagformulier Maatschappelijke bijdrageregeling 2016

Aanvraagformulier Maatschappelijke bijdrageregeling 2016 In te vullen door de Sociale Dienst Veluwerand Cliëntnummer: Aanvraagformulier Maatschappelijke bijdrageregeling 2016 Aanvraagnummer: Datum ontvangst: Uw inkomen mag in de afgelopen 24 maanden (Harderwijk)

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER MINIMAREGELINGEN

AANVRAAGFORMULIER MINIMAREGELINGEN AANVRAAGFORMULIER MINIMAREGELINGEN 2016 Invullen door administratie gemeente Wijk bij Duurstede Voor personen die geen Participatiewet-uitkering ontvangen. Team: Cliëntnummer: 1. Persoonsgegevens 1.a Vul

Nadere informatie

INKOMENSONDERSTEUNING. Maak er gebruik van

INKOMENSONDERSTEUNING. Maak er gebruik van INKOMENSONDERSTEUNING Maak er gebruik van Meedoen is voor iedereen belangrijk In Hellevoetsluis willen we dat iedereen mee kan doen. Toch is dit niet voor iedereen even makkelijk. Als mensen rond moeten

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Gezondheid Zorgtoeslag 8 Collectieve zorgverzekering 8 Medische kosten 9 Tegemoetkoming zorgkosten 9

Inhoudsopgave. Gezondheid Zorgtoeslag 8 Collectieve zorgverzekering 8 Medische kosten 9 Tegemoetkoming zorgkosten 9 1 Inhoudsopgave Woonkosten Huurtoeslag 4 Eigen woning 4 Woonlastenfonds 5 Kwijtschelding 5 Wasmachine, koelkast, fornuis en bed 6 Kosten serviceabonnement Welwonen 7 Gezondheid Zorgtoeslag 8 Collectieve

Nadere informatie

Inkomensondersteuning 2016

Inkomensondersteuning 2016 Dit gedeelte niet invullen Cliëntnummer Cliëntnummer partner Werkprocesnummer Inkomensondersteuning 2016 Aanvrager Naam en voorletters BurgerServiceNummer (BSN) Adres Postcode en woonplaats Telefoonnummer

Nadere informatie

Bijdrage voor maatschappelijke participatie voor mensen met een laag inkomen

Bijdrage voor maatschappelijke participatie voor mensen met een laag inkomen Bijdrage voor maatschappelijke participatie voor mensen met een laag inkomen (januari 2017) In bepaalde gevallen kunnen inwoners van de gemeente Wierden met een minimum inkomen in aanmerking komen voor

Nadere informatie

Meer vóór mensen met minder

Meer vóór mensen met minder Meer vóór mensen met minder Iedereen zit wel eens krap bij kas. Maar wie al jarenlang een laag inkomen heeft, zit altijd krap. Door de steeds maar stijgende lasten, onverwachte uitgaven of bijzondere kosten

Nadere informatie

Kindpakket voor kinderen uit een gezin met een laag inkomen (september 2017)

Kindpakket voor kinderen uit een gezin met een laag inkomen (september 2017) Kindpakket voor kinderen uit een gezin met een laag inkomen (september 2017) In bepaalde gevallen kunnen kinderen uit een gezin met een laag inkomen bepaalde kosten om mee te doen vergoed krijgen. Het

Nadere informatie

De gemeenten in Maastricht Heuvelland doen meer voor mensen met minder

De gemeenten in Maastricht Heuvelland doen meer voor mensen met minder De gemeenten in Maastricht Heuvelland doen meer voor mensen met minder Voor de gemeenten Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Maastricht, Meerssen, Vaals en Valkenburg aan de Geul Minimaregelingen 2017 De

Nadere informatie

AANVRAAG ACTIVITEITENBIJDRAGE 2017

AANVRAAG ACTIVITEITENBIJDRAGE 2017 AANVRAAG ACTIVITEITENBIJDRAGE 2017 Naam : Adres : Telefoonnummer : Geboortedatum : BS-nummer : Ontvangt u langer dan 3 maanden een bijstandsuitkering? Ja : u kunt de activiteitenbijdrage aanvragen door

Nadere informatie

Minimaregelingen. en bijzondere bijstand. Minimaregelingen. en bijzondere bijstand

Minimaregelingen. en bijzondere bijstand. Minimaregelingen. en bijzondere bijstand Minimaregelingen en bijzondere bijstand Minimaregelingen en bijzondere bijstand Iedereen doet mee! De gemeente Peel en Maas vindt het belangrijk dat iedereen mee kan doen in de samenleving. Daarom zijn

Nadere informatie

Tynaarlo Versie 14, juni Extra financiële ondersteuning nodig? Kijk waarvoor u bij Werkplein Drentsche Aa terecht kunt. WAAR HEB IK RECHT OP?

Tynaarlo Versie 14, juni Extra financiële ondersteuning nodig? Kijk waarvoor u bij Werkplein Drentsche Aa terecht kunt. WAAR HEB IK RECHT OP? Tynaarlo Versie 14, juni 2016 Extra financiële ondersteuning nodig? Kijk waarvoor u bij Werkplein Drentsche Aa terecht kunt. WAAR HEB IK RECHT OP? AANVRAGEN U kunt onderstaande financiële vergoedingen

Nadere informatie

MINIMAREGELINGEN 2014 RIDDERKERK

MINIMAREGELINGEN 2014 RIDDERKERK MINIMAREGELINGEN 2014 RIDDERKERK Inleiding De gemeente Ridderkerk vindt het belangrijk dat iedereen in de gemeente mee kan doen met sport, spel en educatie. Participeren heet dat. Daarom ondersteunt de

Nadere informatie

MINIMAREGELINGEN 2014 ALBRANDSWAARD

MINIMAREGELINGEN 2014 ALBRANDSWAARD MINIMAREGELINGEN 2014 ALBRANDSWAARD Inleiding De gemeente Albrandswaard vindt het belangrijk dat iedereen in de gemeente mee kan doen met sport, spel en educatie. Participeren heet dat. Daarom ondersteunt

Nadere informatie

De gemeenten in Maastricht Heuvelland doen meer voor mensen met minder

De gemeenten in Maastricht Heuvelland doen meer voor mensen met minder De gemeenten in Maastricht Heuvelland doen meer voor mensen met minder Voor de gemeenten Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Maastricht, Meerssen, Vaals en Valkenburg aan de Geul Minimaregelingen 2016 In

Nadere informatie

Evaluatie. Minimabeleid. gemeente De Marne

Evaluatie. Minimabeleid. gemeente De Marne Evaluatie Minimabeleid 2006 gemeente De Marne Inleiding De gemeente De Marne heeft haar minimabeleid in april 2006 geëvalueerd en besloten aanvullend op het reeds bestaande beleid een aantal regelingen

Nadere informatie

De Sportregeling 2009

De Sportregeling 2009 Werk, Inkomen en Zorg De Sportregeling 2009 Houdt sporten betaalbaar De Sportregeling Sporten is gezond en leuk. Voor jong en oud, voor het hele gezin. Aan sporten hangt echter ook een prijskaartje. Voor

Nadere informatie

Aanvraagformulier minima-voorzieningen gemeente Tholen

Aanvraagformulier minima-voorzieningen gemeente Tholen Aanvraagformulier minima-voorzieningen gemeente Tholen 1. Mijn persoonlijke gegevens Achternaam Voorletters Geboortedatum Man/vrouw BSN-nummer Adres Huisnummer Postcode Woonplaats (Mobiele) telefoon Bankrekening

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER MINIMAREGELINGEN

AANVRAAGFORMULIER MINIMAREGELINGEN AANVRAAGFORMULIER MINIMAREGELINGEN 2014 Invullen door administratie gemeente Utrechtse Heuvelrug Voor personen die een WWB-uitkering ontvangen. Team: Cliëntnummer: 1. Persoonsgegevens 1.a Vul hieronder

Nadere informatie

Pak je kans 2015. Scholierenvergoeding. Gratis computer. Bijdrage kinderopvang. Extra s voor mensen met een krappe beurs

Pak je kans 2015. Scholierenvergoeding. Gratis computer. Bijdrage kinderopvang. Extra s voor mensen met een krappe beurs 1 Scholierenvergoeding De scholierenvergoeding is een bijdrage voor ouders van schoolgaande kinderen. Met het geld kunt u activiteiten tijdens én na school betalen, zoals schoolreisjes, contributie van

Nadere informatie

Brochure over. Minimafonds 2010. (inwoners Westerveld) juli 2010. Bij wie kunt u de aanvraag indienen?

Brochure over. Minimafonds 2010. (inwoners Westerveld) juli 2010. Bij wie kunt u de aanvraag indienen? Bij wie kunt u de aanvraag indienen? Bij de Intergemeentelijke Sociale Dienst Steenwijkerland/Westerveld (IGSD). Het bezoekadres is Het postadres is De Vesting 11-13 Postbus 300 8332 GL Steenwijk 8330

Nadere informatie

Overzicht inkomensondersteunende voorzieningen van Optimisd en van andere overheidsinstanties

Overzicht inkomensondersteunende voorzieningen van Optimisd en van andere overheidsinstanties Overzicht inkomensondersteunende voorzieningen van Optimisd en van andere overheidsinstanties In dit overzicht (matrix) van inkomensondersteunende voorzieningen van Optimisd en van andere overheidsinstanties

Nadere informatie

Aanvraagformulier collectieve zorgverzekering minima 2015

Aanvraagformulier collectieve zorgverzekering minima 2015 Aanvraagformulier collectieve zorgverzekering minima 2015 datum ontvangst: Clientnr: Werkprocesnr: 1. Uw gegevens ( kopie paspoort of identiteitskaart bijvoegen) Burgerservicenummer Voorletters en naam

Nadere informatie

Informatie over inkomensondersteuning 2012. Gemeente Medemblik. Er is meer mogelijk dan u denkt!

Informatie over inkomensondersteuning 2012. Gemeente Medemblik. Er is meer mogelijk dan u denkt! Informatie over inkomensondersteuning 2012 Gemeente Medemblik Er is meer mogelijk dan u denkt! Heeft u een laag inkomen en weinig eigen vermogen? Dan is de kans groot dat het voor u soms moeilijk is om

Nadere informatie

Minimabeleid Aanvraag

Minimabeleid Aanvraag Dit formulier is bestemd voor: Gemeente Putten Fontanusplein 1 Postbus 400, 3880 AK Putten Voor inlichtingen: Loket Samenleving telefoonnummer (0341) 359 636 Minimabeleid Aanvraag Let op: Uw aanvraag om

Nadere informatie

Inkomensondersteuning 2016

Inkomensondersteuning 2016 Dit gedeelte niet invullen Cliëntnummer Cliëntnummer partner Werkprocesnummer Inkomensondersteuning 2016 Aanvrager Naam en voorletters BurgerServiceNummer (BSN) Geboortedatum Adres Postcode en woonplaats

Nadere informatie

Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling. Bijzondere bijstand. Informatie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid. www.utrecht.nl/sozawe

Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling. Bijzondere bijstand. Informatie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid. www.utrecht.nl/sozawe Bijzondere bijstand www.utrecht.nl/sozawe Informatie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid 2 Bijzondere Bijstand Steeds meer mensen moeten van steeds minder geld rondkomen. De gemeente Utrecht wil een sociale

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Gezondheid... 8 Zorgtoeslag 8 Collectieve zorgverzekering 8 Medische kosten 9 Eigen bijdrage Wmo of Wlz 9 Tegemoetkoming zorgkosten 10

Inhoudsopgave. Gezondheid... 8 Zorgtoeslag 8 Collectieve zorgverzekering 8 Medische kosten 9 Eigen bijdrage Wmo of Wlz 9 Tegemoetkoming zorgkosten 10 1 Inhoudsopgave Woonkosten... 4 Huurtoeslag 4 Eigen woning 4 Woonlastenfonds 5 Kwijtschelding 5 Wasmachine, koelkast, fornuis en bed 6 Kosten serviceabonnement Welwonen 7 Gezondheid... 8 Zorgtoeslag 8

Nadere informatie

Wijzer met je geld in Westerveld

Wijzer met je geld in Westerveld Wijzer met je geld in Westerveld We maken u wegwijs binnen de regelingen, toeslagen en tegemoetkomingen in Westerveld, zodat u wijzer met uw geld om kunt gaan! Bijzondere bijstand IOAW-uitkering Regelingen

Nadere informatie

Inkomensondersteuning voor mensen met een laag inkomen. in Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren

Inkomensondersteuning voor mensen met een laag inkomen. in Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren Inkomensondersteuning voor mensen met een laag inkomen in Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren Regelingen voor mensen met een laag inkomen In de Peelgemeenten willen we graag dat iedereen

Nadere informatie

Minimabeleid sociaal-culturele, educatieve en sportactiviteiten.

Minimabeleid sociaal-culturele, educatieve en sportactiviteiten. Dit formulier is bestemd voor: Gemeente Putten Fontanusplein 1 Postbus 400, 3880 AK Putten Voor inlichtingen: Telefoonnummer (0341) 359 646 Minimabeleid sociaal-culturele, educatieve en sportactiviteiten

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER 2017 Optimaalverzekering

AANVRAAGFORMULIER 2017 Optimaalverzekering AANVRAAGFORMULIER 2017 Optimaalverzekering Vul dit formulier eerst in op de computer. De Optimaalverzekering is een collectieve ziektekostenverzekering die u via de gemeente Zaanstad kunt afsluiten als

Nadere informatie

Wat is een collectieve zorgverzekering voor minima (Gemeentepolis)?

Wat is een collectieve zorgverzekering voor minima (Gemeentepolis)? Veel gestelde vragen Aanbod Wat is een collectieve zorgverzekering voor minima (Gemeentepolis)? Zorg wordt steeds duurder, daarom is het belangrijk dat u goed verzekerd bent. De overheid betaalde tot 2014

Nadere informatie

Krap bij kas? Regelingen voor mensen met een laag inkomen

Krap bij kas? Regelingen voor mensen met een laag inkomen Krap bij kas? Regelingen voor mensen met een laag inkomen www.middendelfland.nl Regelingen voor mensen met een laag inkomen De meeste regelingen en tegemoetkomingen van de gemeente vallen onder de bijzondere

Nadere informatie

BELEIDSVERSLAG 2012 AFDELING ZORG (gemeente Goes) Uitvoering voor gemeente Noord-Beveland

BELEIDSVERSLAG 2012 AFDELING ZORG (gemeente Goes) Uitvoering voor gemeente Noord-Beveland BELEIDSVERSLAG 2012 AFDELING ZORG (gemeente Goes) Uitvoering voor gemeente Noord-Beveland Sandra Sonke Marleen van der Maas Dirk Verburg Inhoudsopgave 1 Algemeen... 2 2 Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Bijzondere bijstand Tegemoetkoming premie aanvullende zorgverzekering Individuele inkomenstoeslag. Financiële tegemoetkomingen

Bijzondere bijstand Tegemoetkoming premie aanvullende zorgverzekering Individuele inkomenstoeslag. Financiële tegemoetkomingen Bijzondere bijstand Tegemoetkoming premie aanvullende zorgverzekering Individuele inkomenstoeslag Financiële tegemoetkomingen Iedereen heeft wel eens extra kosten. Vaak als gevolg van een bijzondere situatie.

Nadere informatie

Koopkrachttegemoetkoming aanvragen

Koopkrachttegemoetkoming aanvragen Koopkrachttegemoetkoming aanvragen Extra geld voor mensen met een laag inkomen Heeft u een laag inkomen? Heeft u bijvoorbeeld weinig loon, weinig inkomsten of een uitkering? Dan heeft u dit jaar misschien

Nadere informatie

U hebt kinderen in het basis en/of voortgezet (beroeps) onderwijs van 4-18 jaar

U hebt kinderen in het basis en/of voortgezet (beroeps) onderwijs van 4-18 jaar Overzicht inkomensondersteunende voorzieningen van Optimisd en van andere overheidsinstanties In dit overzicht (matrix) van inkomensondersteunende voorzieningen van Optimisd en van andere overheidsinstanties

Nadere informatie

Inkomensondersteuning

Inkomensondersteuning Inkomensondersteuning 1 Programma 1. Bijzondere bijstand 2. Individuele inkomenstoeslag 3. Scholierenregeling 4. Collectieve zorgverzekering Zilveren Kruis 5. Tegemoetkoming chronisch zieken en beperkten

Nadere informatie

Hulp bij het huishouden

Hulp bij het huishouden Informatie over de mogelijkheden die de Wet maatschappelijke ondersteuning u biedt wanneer u door een beperking niet zelf het huishouden kunt doen. Hulp bij het huishouden De Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Voorzieningen voor minima

Voorzieningen voor minima Meer informatie en aanvragen Alle gemeentelijke regelingen in deze folder kunt u bij het Sociaal loket aanvragen. Ook kunt de aanvraagformulieren downloaden van www. aalsmeer.nl. Gebruik daarbij de zoekbalk

Nadere informatie