Minimawijzer, informatie over bijzondere

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Minimawijzer, informatie over bijzondere"

Transcriptie

1 Minimawijzer, informatie over bijzondere bijstand, minimaregelingen en andere regelingen voor inkomensondersteuning. Als u een bijstandsuitkering of een minimuminkomen heeft, kan het een hele kunst zijn om elke maand rond te komen. De gemeente Barneveld heeft een aantal regelingen om te zorgen dat u of uw gezin kan (blijven) meedoen aan de samenleving. Deze regelingen hebben we voor u in deze folder op een rijtje gezet. Verder vindt u ook gegevens van organisaties en instellingen die u behulpzaam kunnen zijn bij het aanvragen van een van deze vergoedingen of u daarover meer informatie kunnen geven. Als u meer informatie wilt of gebruik wilt maken van de bijzondere bijstand of een van de gemeentelijke minimaregelingen, kunt u contact opnemen met het servicepunt Werk, Zorg en Inkomen van de gemeente. Het telefoonnummer is U kunt ook bij het servicepunt langs gaan. Dat kan van maandag tot en met donderdag van tot uur en op vrijdag van tot uur. U kunt ook kijken op 1. Minimawijzer gemeente Barneveld maart

2 Inhoudsopgave 1. Bijzondere bijstand 3 2. Minimaregelingen Langdurigheidstoeslag Collectieve (aanvullende) ziektekostenverzekering Agis Computerregeling voor gezinnen met schoolgaande kinderen Eenmalige vergoeding voor schoolkosten Sport- en cultuurregeling De 65+ regeling Overzicht normen Andere regelingen voor inkomensondersteuning Kwijtschelding gemeentelijke belastingen Huur- en zorgtoeslag Hulp of informatie nodig? Schulddienstverlening Sociaal Juridisch Steunpunt en Diaconaal Netwerk 17 Minimawijzer gemeente Barneveld maart

3 1. Bijzondere bijstand Bijzondere bijstand is bedoeld voor extra kosten die u moet maken vanwege een bijzondere situatie. Het kan zijn dat u die kosten niet zelf kunt betalen en ook niet ergens anders vergoed kunt krijgen. Onder bepaalde voorwaarden kunt u in aanmerking komen voor een (gedeeltelijke) vergoeding van deze bijzondere kosten. Het moet dan wel noodzakelijk zijn dat u deze kosten maakt vanwege uw persoonlijke omstandigheden. Voor wie is deze regeling? U komt in aanmerking voor bijzondere bijstand als u een bijstandsuitkering heeft of uw netto maand- inkomen lager is dan 110% van de bijstandsnorm die op u van toepassing is. Kijk op bladzijde 12 voor overzicht van de normen. Voor het bepalen van uw recht op bijzondere bijstand wordt ook rekening gehouden met uw vermogen. In het overzicht op bladzijde 12 kunt u zien wat wij onder vermogen verstaan en welk bedrag aan vermogen er wordt vrijgelaten. Wat kunt u aanvragen? In principe kunnen alle kosten in aanmerking komen voor bijzondere bijstand, maar het moet wel altijd gaan om kosten die u moet maken vanwege bijzondere omstandigheden. Ook moet het duidelijk zijn dat u deze kosten niet had kunnen voorzien of dat ze niet door een andere instelling of regeling (zoals bv. de ziektekostenverzekering of de Wmo) vergoed kunnen worden. Normale kosten van het bestaan zoals kleding of dagelijkse boodschappen worden niet vergoed. Wat moet u doen? Als u kosten heeft gemaakt waarvoor u een beroep wilt doen op de bijzondere bijstand, kunt u een aanvraagformulier bijzondere bijstand opvragen bij het servicepunt Werk, Zorg en Inkomen (tel ). Dit formulier stuurt u terug met de rekening en het bewijs van betaling van de kosten. U kunt een aanvraag doen tot uiterlijk 3 maanden nadat u de kosten heeft gemaakt. Het is dus belangrijk dat u alle betaalbewijzen goed bewaart. Is het voor u lastig om een groter bedrag voor te schieten dan kunt u ook een proforma nota meesturen bij uw aanvraag. Een proforma nota kunt u vragen aan de leverancier. Er staat op welk artikel u wilt aanschaffen en wat het kost. Als u dat wilt betalen wij dan de rekening rechtsreeks aan de leverancier. U kunt ook zelf de vergoeding ontvangen op basis van de proforma nota. Dan moet u na de aanschaf nog het betalingsbewijs bij ons inleveren. Minimawijzer gemeente Barneveld maart

4 2. Minimaregelingen Als u (voor langere tijd) een laag inkomen heeft, kan het moeilijk zijn om bijvoorbeeld bepaalde gebruiksartikelen te vervangen, lid te worden van een vereniging of om een aanvullende ziektekostenverzekering af te sluiten. Wij vinden het belangrijk dat ook mensen met een laag inkomen goed verzekerd zijn tegen ziektekosten en mee kunnen doen aan maatschappelijke activiteiten. Elke gemeente maakt zijn eigen keuzes hierbij. In dit hoofdstuk leest u welke keuzes de gemeente Barneveld heeft gemaakt en welke regelingen voor minima er hier zijn. 2.1 Langdurigheidstoeslag Als u al jaren van een laag inkomen moet rondkomen, kunt u in aanmerking komen voor langdurigheidstoeslag. Dit is een geldbedrag dat jaarlijks aan u kan worden toegekend. Langdurigheidstoeslag is vooral bedoeld om versleten of kapotte spullen te vervangen, maar u mag het geld overal voor gebruiken. U hoeft geen belasting te betalen over het bedrag en het wordt niet gekort op uw uitkering. Ook hoeft u niet aan te geven hoe u het bedrag besteedt. Voor wie is deze regeling? U komt in aanmerking voor langdurigheidstoeslag als u: 21 jaar of ouder bent, maar jonger dan 65 jaar; Geen scholier of student bent; De afgelopen 3 jaar een bijstandsuitkering heeft ontvangen of: De afgelopen 3 jaar een laag inkomen had; uw netto maandinkomen mag dan de laatste 3 jaar gemiddeld niet hoger geweest zijn dan 110%. Uw vermogen niet hoger is dan het bedrag dat voor u geldt. In de normenkaart op bladzijde 11 kunt u zien of uw inkomen en vermogen binnen deze grens vallen. Wat kunt u krijgen? Als u in aanmerking komt voor langdurigheidstoeslag krijgt u maximaal: 500,- als gezin 450,- als alleenstaande ouder 350,- als alleenstaande Dit zijn de bedragen voor 2013, voor de meest actuele bedragen belt u met het servicepunt WZI. Als u een inkomen heeft dat hoger is dan bijstandsniveau krijgt u minder dan dit maximale bedrag. Wat moet u doen? Als u het afgelopen jaar al langdurigheidstoeslag heeft gehad, krijgt u in maart automatisch bericht van ons. Wanneer u drie jaar of langer een uitkering ontvangt van de gemeente of langer dan 3 jaar achter elkaar gebruik heeft gemaakt van een van onze minimaregelingen ontvangt u ook automatisch bericht. Als u (nog) niet bij ons bekend bent, maar wel drie jaar of langer een inkomen heeft van maximaal 110% van de bijstandsnorm kunt u een aanvraagformulier opvragen bij het servicepunt WZI. Langdurigheidstoeslag kunt u ook voor voorgaande jaren aanvragen (vanaf Minimawijzer gemeente Barneveld maart

5 2004). Daarbij geldt wel steeds dat u minimaal 3 jaar een bijstandsuitkering of een laag inkomen moet hebben gehad, voorafgaand aan het jaar waarvoor u de aanvraag doet. 2.2 Collectieve (Aanvullende) Ziektekostenverzekering Agis Als u een bijstandsuitkering heeft of een ander laag inkomen, kunt u in aanmerking komen voor een goedkope ziektekostenverzekering. De gemeente heeft hierover afspraken gemaakt met ziektekostenverzekeraar Agis. U kunt via de gemeente bij Agis een basisverzekering tegen ziektekosten afsluiten in combinatie met een aanvullende verzekering. Er wordt dat een lager tarief berekend voor de basisverzekering (u krijgt collectiviteitskorting). Bovendien krijgt u dan op de aanvullende ziektekostenverzekering een bijdrage van de gemeente. Met een aanvullende verzekering krijgt u extra vergoedingen voor bepaalde kosten zoals, tandarts en fysiotherapie. Voor wie is deze regeling? Als u bijstand heeft of een netto maandinkomen van maximaal 110% van de bijstandsnorm komt u in aanmerking voor deze voordelige verzekering. Kijk op bladzijde 11 voor de bedragen die op uw situatie van toepassing zijn. Wat is het voordeel? (Dit zijn de bedragen voor 2013) Normaal Via gemeente korting/bijdrage gemeente Basisverzekering Agis 108,25 100,13 8,12 AV optimaal Basis 37,45 27,29 9,30 of AV optimaal met tand Extra 48,20 38,03 9,30 Uw korting is 17,42 per maand Let op Als u niet bij Agis verzekerd bent via de collectieve verzekering van de gemeente, kunt u geen bijzondere bijstand krijgen voor ziektekosten die u moet maken die Agis onder deze verzekering zou vergoeden! Wat moet u doen? Misschien is een collectieve aanvullende ziektekostenverzekering van Agis via de gemeente voor u voordeliger dan de verzekering die u nu heeft. Aan het eind van elk jaar heeft u de kans om van verzekering te veranderen. U kunt zich het begin december melden bij het servicepunt Werk, Zorg en Inkomen van de gemeente voor een aanvraagformulier Bent u al bij Agis verzekerd, maar nog niet via de (goedkope) collectieve verzekering van de gemeente, dan kunt u zich hiervoor alsnog aanmelden. Ook dan kunt u begin december een aanvraagformulier opvragen bij het servicepunt Werk, Zorg en Inkomen Als u al verzekerd bent bij Agis via de gemeente en u wilt niets veranderen, hoeft u niets te doen. Minimawijzer gemeente Barneveld maart

6 Let op: U moet de ziektekostenverzekering die u op dit moment heeft wel vóór 1 januari op zeggen. Dit kan Agis ook voor u doen als u op het aanvraagformulier aangeeft bij wie u nu verzekerd bent. De premie voor de verzekering wordt door de gemeente bij mensen die bijstand hebben, ingehouden op hun uitkering en rechtstreeks doorbetaald aan Agis. Meer informatie? In de Barneveldse Krant plaatsen we eind november informatie over wanneer en hoe u zich precies kunt aanmelden voor de Collectieve Aanvullende Ziektekostenverzekering. Ook kunt u dan op de website van de gemeente informatie hierover vinden. Wist u ook? Dat in de zorgverzekering een verplicht eigen risico geldt? In 2013 is dat 350,- per persoon per jaar. Dat betekent dat u bepaalde kosten pas vergoed krijgt van de verzekering als u meer dan 350,- zelf heeft betaald. Mensen met een inkomen tot het wettelijk minimumloon van ,- per jaar krijgen deze stijging gecompenseerd door een verhoging van de zorgtoeslag. 2.3 Computerregeling voor gezinnen met schoolgaande kinderen Wij vinden het belangrijk dat schoolgaande kinderen thuis de beschikking hebben over een computer. Dit om te voorkomen dat kinderen achterstanden oplopen op school. Als u een bijstandsuitkering hebt of een ander laag inkomen en u heeft één of meer schoolgaande kinderen, kan de gemeente u een computer met printer verstrekken. De kosten voor een internetabonnement moet u zelf betalen. Voor wie is deze regeling? Deze regeling is bedoeld voor gezinnen met schoolgaande kinderen in de leeftijd van 8 tot 16 jaar. Heeft u kinderen in deze leeftijd, dan komt u in aanmerking voor deze regeling als u een bijstandsuitkering heeft of een netto maandinkomen van maximaal 110% van de bijstandsnorm. In de normenkaart op bladzijde 11 kunt u zien of uw inkomen binnen deze grens valt. Ook houden wij rekening met uw vermogen. In het overzicht op bladzijde 11 kunt u zien wat wij onder vermogen verstaan en welk bedrag aan vermogen er wordt vrijgelaten. Wat kunt u aanvragen? U kunt 1x per 5 jaar een computer met printer aanvragen. U kunt kiezen tussen een vaste computer (desktop) of laptop. Er wordt maximaal 1 computer per huishouden (per 5 jaar) verstrekt. U krijgt de computer in natura, dat wil zeggen u krijgt niet een geldbedrag voor de computer, maar de computer met printer zelf. De gemeente heeft een contract afgesloten met een leverancier voor een standaardpakket. Er wordt niet afgeweken van het ingekochte pakket. Let op: Als u in de afgelopen 5 jaar al een computer hebt gekregen vanwege een andere gemeentelijke regeling, kunt u geen aanspraak maken op deze regeling. Minimawijzer gemeente Barneveld maart

7 Wat moet u doen? Als u gebruik wilt maken van de computerregeling kunt u het digitale aanvraagformulier invullen op > digitaal loket > webwinkel > werk, zorg en inkomen. U kunt alle gevraagde bewijsstukken dan digitaal toevoegen en de aanvraag verzenden met een druk op de knop. U kunt ook een papieren aanvraagformulier opvragen bij het servicepunt Werk, Zorg en Inkomen. Meer informatie? Bij het Servicepunt Werk, Zorg en Inkomen is een folder op te vragen met informatie over de computer die wordt verstrekt. 2.4 Eenmalige vergoeding voor schoolkosten Wat is het? De overstap van het basis onderwijs naar de middelbare school brengt vaak extra kosten met zich mee. Denk bijvoorbeeld aan de aanschaf van een fiets of een schooltas. Voor ouders van kinderen die deze stap maken heeft de gemeente een regeling om in deze kosten tegemoet te komen. Voor wie is deze regeling? U komt in aanmerking voor deze regeling als u een bijstandsuitkering heeft of een netto maand inkomen van maximaal 110% van de bijstandsnorm. Verder mag uw vermogen niet hoger zijn dan een bepaald bedrag. In het overzicht op bladzijde 11 kunt u zien of uw inkomen binnen deze grens valt, wat wij onder vermogen verstaan en welk bedrag er aan vermogen wordt vrijgelaten. Wat kunt u aanvragen? Als uw kind van de lagere school naar het voortgezet onderwijs gaat kunt u eenmalig 230, - een tegemoetkoming aanvragen. Dat kan tot 3 maanden na de start van het schooljaar. Wat moet u doen? Als u in aanmerking wilt komen voor deze eenmalige tegemoetkoming in de schoolkosten kunt u het digitale aanvraagformulier invullen op > digitaal loket > webwinkel > werk, zorg en inkomen. U kunt alle gevraagde bewijsstukken dan digitaal toevoegen en de aanvraag verzenden met een druk op de knop. U kunt ook een aanvraagformulier opvragen bij het servicepunt Werk, Zorg en Inkomen. Het ingevulde aanvraagformulier moet u met het bewijs van inschrijving van de school voor voortgezet onderwijs van uw kind, inleveren bij het servicepunt WZI. Als u in aanmerking komt voor de tegemoetkoming maken wij het bedrag van 230,- aan u over. U hoeft niet te verantwoorden hoe u het geld besteedt. Wij vragen geen bonnetjes of betalingsbewijzen achteraf. Wist u ook? Minimawijzer gemeente Barneveld maart

8 Voor andere schoolkosten in het voortgezet- of beroepsonderwijs kunt u een beroep doen op de tegemoetkoming voor schoolkosten die u kunt aanvragen als uw kind een voltijdopleiding volgt in het voortgezet- of beroepsonderwijs en jonger is dan 18 jaar. Daarnaast is er de tegemoetkoming scholieren voor leerlingen in het voortgezet onderwijs van 18 jaar of ouder. Deze tegemoetkomingen kunt u aanvragen bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Wilt u meer weten over de tegemoetkoming ouders of tegemoetkoming scholieren of wilt u hiervoor een aanvraag indienen? Bel dan met de DUO infolijn (050) of kijk op de website 2.5 De Sport- en Cultuurregeling Om deelname aan sport- of culturele activiteiten voor inwoners met een laag inkomen mogelijk te maken, hebben we de Sport- en Cultuurregeling. In deze regeling biedt de gemeente een aantal activiteiten in natura aan. Dat wil zeggen: als u lid wordt van een sportof andere vereniging maakt de gemeente het bedrag voor de contributie, rechtstreeks over naar die sportclub of culturele instelling. Voor wie is deze regeling? U kunt in aanmerking komen voor de Sport- en Cultuurregeling als u een bijstandsuitkering heeft of een netto maandinkomen van maximaal 110% van de bijstandsnorm. Verder mag uw vermogen niet hoger zijn dan een bepaald bedrag. In het overzicht op bladzijde 11 kunt u zien of uw inkomen binnen deze grens valt, wat wij onder vermogen verstaan en welk bedrag er aan vermogen wordt vrijgelaten. Ook kinderen van 5 tot18 jaar, van wie de ouders in een (minnelijke of wettelijke) schuldenregeling zitten, kunnen van de regeling gebruik te maken. Wat kunt u aanvragen? Sportactiviteiten Voor onderstaande sportactiviteiten wordt de volledige basiscontributie vergoed: Voetbal Volleybal Basketbal Korfbal Hockey Gym (turnen, majorette) Tafeltennis Badminton Zwemmen/waterpolo (bij DWK) Sportschool (karate, judo, jiu jitsu) Tennis Fitness Voor fitness vergoedt de gemeente maximaal 215,- per jaar. De gemeente heeft met een aantal sportscholen speciale afspraken kunnen maken. Bij de volgende aanbieders kan voor het bedrag van 215,- per jaar kan een jaar lang onbeperkt gebruik worden gemaakt van de fitness: Fitz Healthclub in Barneveld (onbeperkt gebruik maken van fitness, groepslessen en sauna) Minimawijzer gemeente Barneveld maart

9 Medifit (locaties, Barneveld, Voorthuizen en Kootwijkerbroek; alleen gewone fitness wordt vergoed, geen medische indicatie) Bij Ruiteractief (Barneveld) kunnen mensen met en zonder verstandelijke/lichamelijke beperking voor dit tarief maximaal 2x per week fitnessen (let op: groep en tijden in overleg met Ruiteractief). U kunt voor het beschikbare bedrag van 215,- bij de volgende 3 aanbieders in de gemeente Barneveld een jaar lang 1x per week sporten (fitness en groepslessen). Dat kan in: o Sportschool Blankensgoed in Voorthuizen o Praktijk voor Fysiotherapie Voorthuizen (alleen gewone fitness wordt vergoed, geen medische indicatie) Mocht u als inwoner met een minimum inkomen bij een andere sportschool willen sporten, dan kunt u maximaal 215,- voor de contributie vergoed krijgen. Culturele activiteiten De contributie voor activiteiten op het gebied van muziek, zang, dans en theater wordt vergoed tot een maximum van 215,-. Daarnaast kan voor kinderen (5 tot 18 jaar) het gehele lesgeld van de muziekschool Barneveld vergoed worden. Voor volwassenen wordt dit lesgeld vergoed tot een maximum van 350,-. Aanvullende vergoeding Voor kinderen van 5 tot 18 jaar wordt er naast de contributie of het lesgeld voor de muziekschool jaarlijks een bedrag van 50,- toegekend. Dit bedrag is bedoeld als bijdrage in de kosten voor bijvoorbeeld voetbalschoenen, sportkleding, of een muziekinstrument. Voor volwassenen wordt hiervoor 50,- per 3 jaar beschikbaar gesteld. U kunt dit bedrag aanvragen op het aanvraagformulier voor de sport- en cultuurregeling. Als u in aanmerking komt voor deze regeling maken wij het bedrag rechtsreeks aan u over. U hoeft niet te verantwoorden hoe u het geld heeft besteed. Wat zijn de regels? Het moet gaan om sport- of culturele activiteiten in georganiseerd verband; U kunt één keer per jaar een beroep doen op de regeling, als u tussentijds stopt kunt u pas weer het jaar erna opnieuw een aanvraag doen; Het moet gaan om een club of vereniging in de gemeente Barneveld; De regeling is voor kinderen van 5 tot 18 jaar en voor volwassenen; U moet kiezen tussen een sport- of culturele activiteit. Een vergoeding voor zwemles A kan wel in combinatie met een andere sport- of culturele activiteit. Ook het zomerzwemabonnement kan in combinatie met een sport- of culturele activiteit. Wat moet u doen? Als u in aanmerking wilt komen voor een vergoeding voor één van de activiteiten die vallen onder de Sport- en Cultuurregeling, kunt u het digitale aanvraagformulier invullen op > digitaal loket > webwinkel > werk, zorg en inkomen. Minimawijzer gemeente Barneveld maart

10 Daar kunt u digitaal alle gevraagde bewijsstukken bijvoegen en de aanvraag verzenden met één druk op de knop. Het aanvraagformulier is ook af te halen of op te vragen bij het servicepunt WZI van de gemeente. Ook bij de sportclubs en culturele instellingen is het aanvraagformulier beschikbaar. Het ingevulde aanvraagformulier, met gevraagde bewijsstukken, kunt u samen met het inschrijfformulier voor de vereniging, de fitnessclub of de activiteit die u heeft gekozen inleveren bij of opsturen naar het servicepunt WZI. (Let op: voor het zomerzwemabonnement (zie bladzijde 9) maken wij de vergoeding rechtstreeks aan u over). Voor informatie over de regeling of voor hulp bij het aanvragen kan de combinatiefunctionaris van de gemeente Barneveld worden ingeschakeld. Wij kunnen u met de combinatiefunctionaris in contact brengen, maar u kunt ook zelf de combinatiefunctionaris aanspreken als deze aanwezig is op de sportclub of culturele instelling. Als wij uw aanvraag hebben ontvangen beoordelen wij of u tot de doelgroep behoort. Als uit de controle van de gegevens blijkt dat dit het geval is, sturen wij uw inschrijfformulier naar de vereniging, met het bericht dat wij de contributie zullen overmaken. U krijgt van ons een brief waarin staat dat wij uw contributie betalen. Het bedrag dat beschikbaar is voor aanvullende kosten ( 50,-) betalen wij aan u. heeft u gekozen voor een andere fitnessclub dan die op onze lijst, dan storten wij de contributie (maximaal 215) op uw rekening. Als wij uw aanvraag moeten afwijzen, krijgt u hiervan uiteraard ook schriftelijk bericht. U kunt dan natuurlijk altijd zelf afspraken maken met de sportvereniging. Vergoeding voor zwemlessen en zomerzwemabonnement Er is ook een vergoeding mogelijk voor de volgende kosten Zwemlessen Ook voor zwemlessen kunt u een vergoeding krijgen. Het gaat dan om de lessen die nodig zijn voor het behalen van zwemdiploma A. Zowel kinderen van 5 tot 18 jaar als volwassenen krijgen de kans om hun A diploma te behalen. Voor zwemlessen wordt een borg gevraagd van 50,-, die we na het behalen van het A-diploma aan u terug betalen. Let op: deze regeling geldt alleen voor zwemlessen die gevolgd worden in de Veluwehal! Om af te kunnen zwemmen wordt er 90% aanwezigheid verlangd. Zomerzwemabonnement De kosten voor het zomerzwemabonnement voor één van de gemeentelijke zwembaden kunnen ook vergoed worden. We vergoeden maximaal het bedrag van de kosten in de voorverkoop. Aanvragen voor deze vergoeding kunnen alleen gedaan kunnen worden in de periode van 1 april tot en met 31 augustus. Deze vergoeding gaat niet in natura: bij de aanvraag moet u het betaalbewijs voegen. Als u in aanmerking komt voor vergoeding maken wij het bedrag aan u over. Ook voor deze regelingen kunt u een digitale aanvraag doen via > digitaal loket > webwinkel > werk, zorg en inkomen. Of u kunt het papieren aanvraagformulier opvragen bij het servicepunt Werk, Zorg en Inkomen. Minimawijzer gemeente Barneveld maart

11 2.6 De 65+ regeling Wat is het? Als u 65 jaar of ouder bent, is het mogelijk om een vast bedrag per jaar aan te vragen, als vergoeding voor extra kosten die te maken hebben met uw leeftijd. Het kan bijvoorbeeld zijn dat u een klussendienst moet inschakelen of hogere stook- of telefoonkosten heeft. Ook kunt u de vergoeding gebruiken voor het lidmaatschap van een ouderenbond of andere belangenorganisatie. Als u lid wilt worden van een sportclub of andere vereniging, kunt u voor een vergoeding van die kosten een beroep doen op een van de andere regelingen in deze folder. Voor wie is deze regeling? Bent u 65+ en heeft u bijstand, alleen AOW of een netto maandinkomen van maximaal 110% van de bijstandsnorm, dan behoort u tot de doelgroep van deze regeling. Voor het bepalen van uw recht op de 65+ regeling wordt ook rekening gehouden met uw vermogen. In het overzicht op bladzijde 11 kunt u nagaan of uw inkomen en vermogen binnen de grens vallen Wat kunt u aanvragen? In deze regeling is per jaar beschikbaar: 300,- voor een echtpaar/gezin; 175,- voor een eenoudergezin; 150,- voor een alleenstaande. Over de besteding van het bedrag dat u krijgt vanwege de 65+ regeling hoeft u geen verantwoording af te leggen. Dat betekent dat u geen bonnetjes of andere betaalbewijzen hoeft in te leveren. Wat moet u doen? Om in aanmerking te komen voor deze regeling moet u een aanvraag indienen. Daarvoor kunt het aanvraagformulier opvragen bij het servicepunt Werk, Zorg en Inkomen. Het bedrag wordt toegekend voor een jaar en moet elk jaar opnieuw worden aangevraagd. Als u al gebruik maakt van de regeling krijgt u aan het begin van het jaar vanzelf hierover bericht. Wist u ook? Dat u, als u voor uw 65 ste lang in het buitenland hebt gewoond of pas op latere leeftijd voor het eerst naar Nederland bent gekomen minder AOW-rechten heeft opgebouwd. Hierdoor krijgt u een lagere AOW uitkering. Een aanvulling vanuit de bijstand kan dan nodig zijn. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) zorgt ervoor dat u deze aanvulling op uw AOW ontvangt. Minimawijzer gemeente Barneveld maart

12 normen per % (excl.vakantiegeld) 110% Jonger dan 21 jaar Zonder ten laste komende kinderen Alleenstaande 18,19 of 20 jaar 216,97 238,67 Gehuwden allebei 18,19 of 20 jaar 433,94 477,34 Gehuwden één 18,19 of 20 jaar, ander ,90 929,39 Met ten laste komende kinderen Alleenstaande ouder 18,19 of 20 jaar 468,14 514,96 Gehuwden allebei 18,19 of 20 jaar 685,11 753,63 Gehuwden één 18,19 of 20 jaar, ander , , jaar Alleenstaande + max. toeslag 879,10 967,01 Alleenstaande woningdeler 754,94 830,44 Alleenstaande ouder + max. toeslag 1130, ,31 Alleenstaande ouder, woningdeler 1006, ,73 Gehuwden 1255, ,45 Gehuwden, woningdeler 1130, , alleenstaande 964, ,84 alleenstaande ouder 1213, ,01 gehuwden, beide , ,19 gehuwden één 65+, ander jaar 1327, ,44 Vermogensvrijlating (maximaal) voor een alleenstaande 5795,00 voor een alleenstaande ouder 11590,00 voor gehuwden samen 11590,00 Wat is vermogen? Als u van de bijzondere bijstand of één van de minimaregelingen in aanmerking wilt komen wordt er rekening gehouden met uw vermogen Voor de bijzondere bijstand en de minimaregelingen in deze gids wordt onder vermogen verstaan: het saldo op de lopende bankrekening,spaarrekening(en) van u, uw partner en inwonende kinderen. Voor de Langdurigheidstoeslag mag dit vermogen op de peildatum niet meer zijn dan de bedragen die in het overzicht staan. De peildatum is de dag waarop u 3 jaar achter elkaar een bijstandsuitkering had of een inkomen van minder dan 110% hiervan. Voor de regeling van de collectieve ziektekostenverzekering bij Agis wordt geen rekening gehouden met vermogen en alleen gekeken naar inkomen. Dit is een uitgave van de Barnevelder nieuwsbrief, uitgave nr 1 december

13 3. Andere regelingen voor inkomensondersteuning Behalve de bijzondere bijstand en de gemeentelijke minimaregelingen zijn er nog andere gemeentelijke en landelijke regelingen die u een financieel steuntje in de rug kunnen geven. In dit hoofdstuk noemen we er een aantal. 3.1 Kwijtschelding gemeentelijke belastingen Voor mensen met een laag inkomen kan het lastig zijn om de gemeentelijke belastingen betalen. U kunt hiervoor een betalingsregeling treffen en dan het bedrag in delen betalen, maar soms kunt u ook kwijtschelding krijgen. Dat betekent dat u de belastingen dan niet hoeft te betalen. In de gemeente Barneveld kunnen inwoners met een laag inkomen in aanmerking komen voor kwijtschelding van de afvalstoffenheffing en het rioolrecht. Voor wie is deze regeling? Niet de gemeente maar het rijk stelt de voorwaarden voor kwijtschelding vast. Of u in aanmerking komt voor kwijtschelding van gemeentelijke belastingen is afhankelijk van uw financiële en persoonlijke situatie. Er wordt rekening gehouden met uw inkomsten (loon, uitkering, pensioen, vakantiegeld etc.), uitgaven (zoals huur en premie ziektekostenverzekering) en uw vermogen (het geld op u bankrekening, spaarrekening en de waarde van uw huis of auto). In het algemeen is het zo dat mensen met een inkomen rond bijstandsniveau die geen vermogen hebben, kwijtschelding voor de gemeentelijke belastingen kunnen krijgen. Wat moet u doen? Zodra u een aanslag voor de afvalstoffenheffing en het rioolrecht heeft gehad kunt u een kwijtscheldingsformulier afhalen bij de receptie van de gemeente of telefonisch opvragen via telefoonnummer U moet dit formulier zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 3 maanden na ontvangst, terug sturen of inleveren met de gevraagde bewijsstukken over uw inkomen, uitgaven en vermogen. Digitaal kwijtschelding aanvragen via de website van de gemeente kan ook. U moet dan wel een DigiD hebben. Als u al eerder kwijtschelding hebt ontvangen, krijgt u het formulier automatisch toegestuurd. Meer informatie? Voor meer informatie over gemeentelijke belastingen en de voorwaarden voor kwijtschelding belt u met de afdeling Financiën van de gemeente op telefoonnummer of kunt u kijken op Wist u ook? Dat u onder bepaalde voorwaarden ook kwijtschelding van de waterschapsbelasting kunt krijgen? Als u kwijtschelding van gemeentelijke belastingen krijgt is er kans dat u ook kwijtschelding van de waterschapsbelasting krijgt. Wilt u kwijtschelding aanvragen van de waterschapsbelasting? Daarvoor kunt u terecht bij het gemeenschappelijk belastingkantoor Locosensus-Tricijn. Via hun website of via de telefoon ( ) kunt u een persoonlijk kwijtscheldingsformulier aanvragen. Als u het afgelopen jaar kwijtschelding kreeg, dan kunt u dit jaar mogelijk automatisch kwijtschelding krijgen. Dit staat op het aanslagbiljet dat u ontvangt. Dan hoeft u niet opnieuw kwijtschelding aan te vragen. Minimawijzer gemeente Barneveld maart

14 3.2 Huur- en zorgtoeslag Huurtoeslag Wat is het? Huurtoeslag is een bijdrage van de rijksoverheid voor de huurkosten. Dit is een inkomensafhankelijke regeling, dat wil zeggen dat u meer toeslag krijgt naarmate uw inkomen lager is. Heeft u een hoge huur, een laag inkomen en bent u in verhouding te veel geld kwijt aan huur? Vraag dan huurtoeslag aan. Zorgtoeslag Wat is het? Iedereen in Nederland moet verzekerd zijn tegen ziektekosten. Deze verzekeringen zijn niet goedkoop. Zorgtoeslag is een bijdrage die u van de rijksoverheid kunt krijgen voor de kosten van de premie van uw zorgverzekering. Als u een bijstandsuitkering heeft of een ander laag inkomen kunt u zorgtoeslag krijgen. Thuiswonende kinderen van 18 jaar of ouder moeten zelfstandig verzekerd zijn en hebben ook zelfstandig recht op zorgtoeslag. Voor de vaststelling van de hoogte wordt dan alleen naar het inkomen van het kind zelf gekeken. Het inkomen van de ouders telt dus niet mee. Wat moet u doen? De Belastingdienst regelt de berekening en de uitbetaling van de huur- en zorgtoeslag. Wanneer u zorgtoeslag wilt aanvragen kunt u contact opnemen met de Belastingtelefoon ( ). U kunt ook op de speciale website voor toeslagen van de Belastingdienst kijken, U vindt daar behalve een aanvraagformulier ook een proefberekening waarmee u kunt vaststellen of u recht heeft op één of meer toeslagen en wat daarvan de hoogte kan zijn. U hoeft de toeslag maar één keer aan te vragen. Daarna krijgt u de toeslag elk jaar vanzelf. Als er iets in uw situatie veranderd moet u dat zelf wel snel mogelijk aan de Belastingdienst doorgeven. Minimawijzer gemeente Barneveld maart

15 4. Hulp of informatie nodig? Er is in Barneveld een aantal organisaties waar u informatie kunt krijgen over sociale zekerheid of hulp bij het aanvragen van regelingen. Ook kunt u hulp krijgen als u zelf niet (meer) uw financiële problemen kunt oplossen. 4.1 Schulddienstverlening Wat is het? Mensen kunnen door allerlei omstandigheden in financiële problemen raken. Als u geldproblemen hebt, is het verstandig om deze problemen zo snel mogelijk aan te pakken en niet te wachten totdat de schulden hoog oplopen. U kunt hierbij de deskundige hulp inschakelen van de medewerkers Schuldhulpverlening van onze afdeling Werk, Zorg en Inkomen. Zij kunnen u met raad en daad bijstaan en uw financiële situatie met u op een rijtje zetten, u begeleiden bij het beheren van uw geld of een regeling treffen voor uw schulden. Deze ondersteuning vanuit de gemeente is kosteloos. Voor wie? Schuldhulpverlening is er voor iedere inwoner van de gemeente Barneveld die financiële problemen heeft en hier iets aan wil doen. Budgetadviesgesprek Om hulp te kunnen krijgen bij financiële problemen kunt u een afspraak maken voor een budgetadvies gesprek via ons servicepunt Werk, Zorg en Inkomen. Tijdens het budgetadviesgesprek wordt uw financiële situatie met u doorgenomen. Er wordt gekeken naar uw inkomen en uitgaven en wordt geprobeerd om die op elkaar af te stemmen. Ook wordt gekeken of u recht heeft op inkomensondersteunende voorzieningen. Het kan zijn dat het budgetadviesgesprek voldoende is om zelf verder te kunnen. Als dat niet zo is omdat u grote financiële problemen heeft waar u niet zelfstandig meer uit kunt komen, kan een aanvraag voor een traject schuldhulpverlening in gang worden gezet. Waar aanmelden? Om zich aan te melden voor een budgetadviesgesprek belt u met het servicepunt Werk, Zorg en Inkomen op telefoonnummer U kunt daar ook meer informatie krijgen. Voor meer informatie kunt u ook kijken op schulddienstverlening. Minimawijzer gemeente Barneveld maart

16 4.2 Sociaal Juridisch Steunpunt en Diaconaal Netwerk U kunt hulp krijgen bij het aanvragen huur- of zorgtoeslag, of het invullen van uw belastingpapieren of aanvraagformulieren. In Barneveld kunt u bij diverse organisaties terecht voor hulp. Sociaal Juridisch Steunpunt: gevestigd in de bibliotheek Barneveld: het hele jaar door op dinsdagmorgen van tot uur, een afspraak maken is niet nodig Diaconaal Netwerk: de vrijwilligers van het Diaconaal Netwerk houden elke woensdag van tot uur spreekuur in buurthuis Bronveld, Zonnebloemstraat 31 in Barneveld. Op vrijdagmiddag van tot uur is het spreekuur in de bibliotheek in Barneveld. Hier kunt u zonder afspraak binnenlopen voor formulierenhulp, informatie of advies. Vrijwillige Thuisadministratie: via de spreekuren van het Sociaal Juridisch Steunpunt of het Diaconaal Netwerk kunt u zich aanmelden voor hulp bij uw thuisadministratie. Een vrijwilligers ka u helpen bij het opruimen en op orde houden van uw administratie, het bijhouden van uw post of het betalen van uw rekeningen. U kunt zich hiervoor ook telefonisch aanmelden via Welzijn Barneveld: (03420) , of per mail naar Colofon Deze Minimawijzer is een uitgave van de gemeente Barneveld. Aan de inhoud van de Minimawijzer kunnen geen rechten worden ontleend. Tekst Oplage 100 Vormgeving Gemeente Barneveld, afdeling Werk, Zorg en Inkomen Gemeente Barneveld, team Communicatie Beeldmateriaal Gemeente Barneveld Minimawijzer gemeente Barneveld maart

Deze folder is een uitgave van Sociale Zaken van de gemeente Best, bedoeld om u te informeren. U kunt aan deze folder geen rechten ontlenen.

Deze folder is een uitgave van Sociale Zaken van de gemeente Best, bedoeld om u te informeren. U kunt aan deze folder geen rechten ontlenen. Als u een minimuminkomen hebt is het soms moeilijk om de eindjes aan elkaar te knopen. Al het geld gaat vaak op aan de vaste lasten en de dagelijkse boodschappen. Iets extra s doen of geld opzij zetten

Nadere informatie

MiniMaGids 2012 W e g W i j z e r vo o r m e n s e n m e t e e n l a ag i n ko m e n

MiniMaGids 2012 W e g W i j z e r vo o r m e n s e n m e t e e n l a ag i n ko m e n MinimaGids 2012 W e g w i j z e r voor m e n s e n m e t e e n l a ag i n ko m e n Inhoudsopgave 4 6 7 8 9 11 13 15 17 19 21 Voorwoord wethouder Symbolen Gezinsinkomen Normen Gemeentelijke regelingen Bijzondere

Nadere informatie

Iedereen kan meedoen financieel steuntje in de rug voor inwoners met een minimaal inkomen

Iedereen kan meedoen financieel steuntje in de rug voor inwoners met een minimaal inkomen Iedereen kan meedoen financieel steuntje in de rug voor inwoners met een minimaal inkomen Voor mensen met een laag inkomen en weinig vermogen is het niet altijd gemakkelijk om rond te komen. Een keer een

Nadere informatie

Alkmaar komt je tegemoet!

Alkmaar komt je tegemoet! Alkmaar komt je tegemoet! Alles over vergoedingen, voorzieningen en bijzondere bijstand 2014 Voorwoord Als je weinig geld te besteden hebt, dan merk je dat je niet aan alles mee kunt doen. Het is dan

Nadere informatie

MINIMAREGELINGEN 2014 RIDDERKERK

MINIMAREGELINGEN 2014 RIDDERKERK MINIMAREGELINGEN 2014 RIDDERKERK Inleiding De gemeente Ridderkerk vindt het belangrijk dat iedereen in de gemeente mee kan doen met sport, spel en educatie. Participeren heet dat. Daarom ondersteunt de

Nadere informatie

Waar haal ik geld? FinanciËle vraagbaak voor (woon)begeleiders

Waar haal ik geld? FinanciËle vraagbaak voor (woon)begeleiders Waar haal ik geld? FinanciËle vraagbaak voor (woon)begeleiders Heb je een vraag of een casus? Neem dan contact op met: ADVIES & CONSULT bij Stadsgeldbeheer Zowel medewerkers als cliënten in de Maatschappelijke

Nadere informatie

Extra. geld(t) voor mensen met een laag inkomen. www.socialedienstdrechtsteden.nl. Met werk, inkomen en zorg helpen wij u verder

Extra. geld(t) voor mensen met een laag inkomen. www.socialedienstdrechtsteden.nl. Met werk, inkomen en zorg helpen wij u verder Extra geld(t) voor mensen met een laag inkomen www.socialedienstdrechtsteden.nl Met werk, inkomen en zorg helpen wij u verder Extra geld(t) voor mensen met een laag inkomen Inhoudsopgave 7 8 9 10 13 Inleiding

Nadere informatie

Een uitkering: wat moet u weten?

Een uitkering: wat moet u weten? Een uitkering: wat moet u weten? U ontvangt een uitkering of hebt een uitkering aangevraagd. In deze informatiemap leest u wat u van Sociale Zaken mag verwachten, maar ook wat er van u verwacht wordt.

Nadere informatie

Kansbrief Werk, Inkomen en Zorg 09/2013 KANSBRIEF

Kansbrief Werk, Inkomen en Zorg 09/2013 KANSBRIEF Kansbrief Werk, Inkomen en Zorg KANSBRIEF Kansen in crisistijd De gevolgen van de economische crisis en de bezuinigingen op de sociale zekerheid worden voor steeds meer mensen voelbaar. En die bezuinigingen

Nadere informatie

Hulp bij werk, inkomen of zorg

Hulp bij werk, inkomen of zorg Hulp bij werk, inkomen of zorg Hulp bij werk, inkomen en zorg 1 Inhoudsopgave Inleiding Inleiding 1 Op zoek naar werk 3 Een uitkering om te leven en wonen 5 De gemeente wil graag dat iedereen fijn in Oosterhout

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding 3. Financiële tegemoetkomingen 4. Uitgaven 10. Uitkomen met inkomen 11. Betalingen 17. Valkuilen 19. Kinderen 21.

Inhoud. Inleiding 3. Financiële tegemoetkomingen 4. Uitgaven 10. Uitkomen met inkomen 11. Betalingen 17. Valkuilen 19. Kinderen 21. Inhoud Inleiding 3 Financiële tegemoetkomingen 4 Uitgaven 10 Uitkomen met inkomen 11 Betalingen 17 Valkuilen 19 Kinderen 21 Tot slot 23 2 Geldzaken Wanneer u van een laag inkomen leeft, is het elke maand

Nadere informatie

BIJZONDERE BIJSTAND. informatie over bijzondere bijstand. Voor dingen die noodzakelijk zijn. Een steuntje in de rug

BIJZONDERE BIJSTAND. informatie over bijzondere bijstand. Voor dingen die noodzakelijk zijn. Een steuntje in de rug BIJZONDERE BIJSTAND informatie over bijzondere bijstand Voor dingen die noodzakelijk zijn Een steuntje in de rug Bijzondere bijstand Soms moet u kosten maken voor dingen die noodzakelijk zijn, maar die

Nadere informatie

MINIMABELEID BIJZONDERE BIJSTAND

MINIMABELEID BIJZONDERE BIJSTAND MINIMABELEID en BIJZONDERE BIJSTAND Deze brochure geeft informatie over financiële regelingen waarop u een beroep kunt doen als u een laag inkomen en weinig eigen vermogen heeft. Uitgave van de Intergemeentelijke

Nadere informatie

Afdeling Maatschappelijk & Sociale Zaken (MSZ) Voorzieningengids & Rechten en plichten 2014

Afdeling Maatschappelijk & Sociale Zaken (MSZ) Voorzieningengids & Rechten en plichten 2014 Afdeling Maatschappelijk & Sociale Zaken (MSZ) Voorzieningengids & Rechten en plichten 2014 Colofon Voorzieningengids afdeling MSZ gemeente Sluis 2014 Deze gids is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid

Nadere informatie

Ik heb wat. Wegwijzer bij kosten van handicap of ziekte

Ik heb wat. Wegwijzer bij kosten van handicap of ziekte Ik heb wat Wegwijzer bij kosten van handicap of ziekte 2012 Ik heb wat 2 Voorwoord Mensen met een chronische ziekte, handicap of hoge leeftijd hebben vaak extra kosten. In het ene geval zijn dat dieetkosten,

Nadere informatie

Informatie over inkomensondersteuning 2012. Gemeente Medemblik. Er is meer mogelijk dan u denkt!

Informatie over inkomensondersteuning 2012. Gemeente Medemblik. Er is meer mogelijk dan u denkt! Informatie over inkomensondersteuning 2012 Gemeente Medemblik Er is meer mogelijk dan u denkt! Heeft u een laag inkomen en weinig eigen vermogen? Dan is de kans groot dat het voor u soms moeilijk is om

Nadere informatie

Kinderopvang. Amersfoort. De opleiding tot gastouder. ondersteunt. Er is heel veel mogelijk. Stad met een hart. jaargang 2 nr.

Kinderopvang. Amersfoort. De opleiding tot gastouder. ondersteunt. Er is heel veel mogelijk. Stad met een hart. jaargang 2 nr. is een uitgave van Sociale Zekerheid Amersfoort jaargang 2 nr. 1 > februari 2010 Er is heel veel mogelijk Kinderopvang De opleiding tot gastouder Amersfoort ondersteunt Stad met een hart Amersfoort ondersteunt

Nadere informatie

Financiën & Vervoer Hoofdstuk 5

Financiën & Vervoer Hoofdstuk 5 Financiën & Vervoer Hoofdstuk 5 56 5. Financiën & Vervoer Bij het ouder worden verandert er veel, ook in financieel opzicht. In dit hoofdstuk worden de belangrijkste regelingen op het gebied van financiën

Nadere informatie

WWB (Wet werk en bijstand)

WWB (Wet werk en bijstand) WWB (Wet werk en bijstand) www.utrecht.nl/bijstandsuitkering Informatie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid Inhoud Liever werk dan bijstand 3 Uw rechten en uw plichten 4 Als u een uitkering aanvraagt 5

Nadere informatie

Nieuwsbrief Wet werk en bijstand

Nieuwsbrief Wet werk en bijstand Ede - Wageningen Nieuwsbrief Wet werk en bijstand Informatie voor klanten met een WWB-uitkering Jaargang 12, nummer 2 Gemeente Ede, september 2014 2 Wijzigingen WWB 2015 5 Vraag uw vergoedingen digitaal

Nadere informatie

Informatiemap. Afdeling Samenleving. Team Werk en Inkomen. Gemeente Katwijk

Informatiemap. Afdeling Samenleving. Team Werk en Inkomen. Gemeente Katwijk Informatiemap Afdeling Samenleving Team Werk en Inkomen Gemeente Katwijk 2015 uitgave: gemeente Katwijk 2 Geachte heer of mevrouw, U kunt op dit moment (tijdelijk) niet zelf in uw inkomsten voorzien. Daarom

Nadere informatie

Uitkomen met inkomen

Uitkomen met inkomen Uitkomen met inkomen Start: Donderdagavond 31 maart Tijd: 19.30 21.30 uur Plaats: Versa Welzijn, Larenseweg 30 te Hilversum Frequentie: 6 bijeenkomsten wekelijks Voor wie De cursus Uitkomen met inkomen

Nadere informatie

Nieuwsbrief Wet werk en bijstand

Nieuwsbrief Wet werk en bijstand Nieuwsbrief Wet werk en bijstand Ede - Wageningen Informatie voor klanten met een WWB-uitkering Jaargang 11, nummer 2 gemeente Ede, november 2013 2 Digitaal aanvragen 3 Wijzigingen langdurigheidstoeslag

Nadere informatie

Rondkomen in Almere. Regelingen voor mensen met een inkomen op/rond bijstandsniveau

Rondkomen in Almere. Regelingen voor mensen met een inkomen op/rond bijstandsniveau Rondkomen in Almere Regelingen voor mensen met een inkomen op/rond bijstandsniveau De gemeente Almere vindt het belangrijk dat al haar inwoners kunnen meedoen aan de samenleving. Daarom zijn er ondersteunende

Nadere informatie

Minimabeleid en Bijzondere Bijstand Deze brochure geeft informatie over financiële regelingen waarop u een beroep kunt doen als u een laag inkomen en

Minimabeleid en Bijzondere Bijstand Deze brochure geeft informatie over financiële regelingen waarop u een beroep kunt doen als u een laag inkomen en Minimabeleid en Bijzondere Bijstand Deze brochure geeft informatie over financiële regelingen waarop u een beroep kunt doen als u een laag inkomen en weinig eigen vermogen heeft. Uitgave van de gemeente

Nadere informatie

Toeslagen 2012 Algemene informatie over toeslagen

Toeslagen 2012 Algemene informatie over toeslagen Toeslagen 2012 Algemene informatie over toeslagen 2 Inleiding De overheid draagt in bepaalde gevallen bij in de kosten van uw zorgverzekering, huurhuis of kinderen. Zo n bijdrage heet een toeslag. Belastingdienst/Toeslagen

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Werk. Nr. 2 Jaargang 9, oktober 2011. 1Zorg. Inkomen. Wijzigingen in de Wet werk en bijstand (WWB) Inhoud. 2 Waarschuwing informatiemap

Nieuwsbrief. Werk. Nr. 2 Jaargang 9, oktober 2011. 1Zorg. Inkomen. Wijzigingen in de Wet werk en bijstand (WWB) Inhoud. 2 Waarschuwing informatiemap Nr. 2 Jaargang 9, oktober 2011 Informatie voor cliënten van Werk, Inkomen en Zorg Wijzigingen in de Wet werk en bijstand (WWB) Misschien verandert er ook iets voor u! U heeft het vast al gehoord. De kranten

Nadere informatie

Budgetgids versie december 2013

Budgetgids versie december 2013 Budgetgids versie december 2013 Als u minder te besteden heeft, bijvoorbeeld omdat een inkomen wegvalt, is het goed om uw uitgaven tegen het licht te houden. Schulden zijn immers zo gemaakt. Denk maar

Nadere informatie

Geldboek voor ondernemers. Een onderneming en uw privégeldzaken

Geldboek voor ondernemers. Een onderneming en uw privégeldzaken Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privégeldzaken 1 e druk, maart 2003 2 e druk, juli 2005 3 e druk, maart 2006 4 e druk, april 2007 IMK Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf Postbus

Nadere informatie

Nieuwsbrief Werk & Inkomen gemeente Ede

Nieuwsbrief Werk & Inkomen gemeente Ede Nieuwsbrief Werk & Inkomen gemeente Ede Huishoudinkomenstoets afgeschaft Studie in plaats van uitkering voor jongeren Huishoudinkomenstoets afgeschaft Per 1 januari 2012 is de gewijzigde Wet werk en bijstand

Nadere informatie