Minimabeleid en. Bijzondere Bijstand

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Minimabeleid en. Bijzondere Bijstand"

Transcriptie

1 Minimabeleid en Bijzondere Bijstand Deze brochure geeft informatie over financiële regelingen waarop u een beroep kunt doen als u een laag inkomen en weinig eigen vermogen heeft. Uitgave van de intergemeentelijke afdeling sociale zaken (IASZ). Dit is een samenwerkingsverband van de gemeenten Bloemendaal, Haarlemmerliede en Spaarnwoude en Heemstede. Juli 2011

2 Inhoud Inhoud...2 Welke regelingen zijn er?...3 Minimabeleid...3 Declaratiergeling voor schoolkosten 4 Computerregeling.. 4 Declaratieregeling voor sociaal-culturele en sportieve activiteiten...4 Collectieve ziektekostenregeling...5 Wanneer komt u in aanmerking voor bovenstaande regelingen (minimabeleid)?...6 Voor de declaratieregelingen:...6 Voor de collectieve ziektekostenverzekering:...6 Uw vermogen...6 Wat is bijzondere bijstand?...7 Voor wie is bijzondere bijstand bestemd?...7 Voorwaarden...7 Onderscheid in bijzondere bijstand: Bijzondere noodzakelijke kosten Algemeen gebruikelijke kosten...8 Woonkostentoeslag...9 Geen bijzondere bijstand...9 Draagkracht in inkomen en vermogen...9 Hoe dien ik een aanvraag in?...11 Welke informatie hebben wij nodig?...11 Aanvragen vóórdat de kosten gemaakt zijn.11 Er zijn nog meer mogelijkheden...12 Schuldhulpverlening...12 Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)...12 Langdurigheidstoeslag (LDT)...13 Uitgesloten groepen...13 Hoogte toeslag 2011:...13 Hoe dien ik een aanvraag in?...13 Over deze brochure

3 Hebt u een laag inkomen en weinig eigen vermogen? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor bepaalde financiële regelingen. Zoals extra bijstand, of een tegemoetkoming in bepaalde kosten. Voor alle inwoners van Heemstede, Bloemendaal en Haarlemmerliede en Spaarnwoude gelden dezelfde regels. In deze brochure vindt u een overzicht van alle regelingen op het gebied van minimabeleid en van bijzondere bijstand. Welke regelingen zijn er? 1. Minimabeleid: Inwoners met een inkomen tot 110% van de bijstandsnorm* en een beperkt eigen vermogen, komen onder bepaalde voorwaarden in aanmerking voor: - vergoeding van studiekosten voor schoolgaande kinderen; - een compensatie voor de aanschaf van een computer voor gezinnen met kinderen in het voortgezet onderwijs; - vergoeding van kosten voor (o.a.) (sport)vereniging, cursussen, bibliotheek, zwemles; - collectieve ziektekostenverzekering, inclusief een financiële tegemoetkoming. 2. Bijzondere bijstand: Verder is er de bijzondere bijstand, als u te maken krijgt met ongewone kosten die u niet kunt betalen. Minimabeleid Wilt u van onderstaande regelingen voor minima gebruik maken, dan moet u bij de aanvraag informatie over uw inkomen en vermogen geven. Deze beleidsregels van het gemeentelijk minimabeleid gelden vanaf 1 juli 2011 en komen in de plaats van de regels die voorheen golden! Voor wie zijn de regelingen uit het gemeentelijk minimabeleid bestemd? De voorzieningen van het gemeentelijk minimabeleid zijn bestemd voor inwoners van de gemeenten Heemstede, Bloemendaal en Haarlemmerliede en Spaarnwoude, met een inkomen tot maximaal 110% van de bijstandsnorm* (exclusief vakantiegeld). U kunt het 3

4 aanvraagformulier opvragen bij de Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken in Heemstede of downloaden via de website Welke regelingen zijn in het gemeentelijk minimabeleid opgenomen? Declaratieregeling voor schoolkosten Ouders en verzorgers (met een inkomen tot 110% van de bijstandsnorm*) met schoolgaande kinderen in het basisonderwijs of in het voortgezet onderwijs, kunnen in aanmerking komen voor een vergoeding in het kader van het minimabeleid voor de zogenaamde onvermijdbare schoolkosten. Onvermijdbare kosten zijn kosten waaraan u niet kunt ontkomen. Hieronder wordt bijvoorbeeld verstaan: de ouderbijdrage, de kosten voor schoolactiviteiten en bijkomende kosten voor materialen zoals schoolschriften, pennen en verplichte sportkleding voor gymles. Kosten voor schoolboeken of borgstelling vallen niet onder deze regeling. De maximale bijdrage bedraagt: Voor schoolgaande kinderen in het basisonderwijs maximaal 150, - euro per kind per jaar; Voor schoolgaande kinderen in het voortgezet onderwijs 200, - per kind per jaar. De vergoeding wordt verstrekt wanneer door middel van bewijsstukken is aangetoond dat de kosten daadwerkelijk zijn gemaakt. Computerregeling voor gezinnen met kinderen in het voortgezet onderwijs Ouders en verzorgers (met een inkomen tot 110% van de bijstandsnorm*) met kinderen in het voortgezet onderwijs in de leeftijd van 11 tot en met 15 jaar kunnen in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de kosten van de aanschaf van een computer met toebehoren. Onder toebehoren wordt verstaan: monitor, printer en router. Periodiek terugkerende kosten, zoals kosten voor internetabonnementen, cartridges of papier vallen hier niet onder. De tegemoetkoming in de kosten geldt per huishouden en wordt slechts een keer in de vijf jaar verstrekt. De tegemoetkoming bedraagt maximaal 400, - en wordt verstrekt wanneer na overlegging van bewijsstukken is aangetoond dat de kosten daadwerkelijk zijn gemaakt. Declaratieregeling voor sociaal-culturele en sportieve activiteiten Personen (met een inkomen tot 110% van de bijstandsnorm*) die willen deelnemen aan sociaal-culturele en sportieve activiteiten, kunnen in aanmerking komen voor een vergoeding. De maximale vergoeding bedraagt 175, - euro per persoon per jaar. Studenten zijn uitgesloten 4

5 van deze regeling. Voorbeelden van te declareren kosten zijn: contributie voor een sport- of culturele vereniging (inclusief de kosten van clubkleding), het lidmaatschap van een bibliotheek, de kosten voor een abonnement van het zwembad of zwemles. Kosten voor versnaperingen of reiskosten vallen niet onder deze regeling. De vergoeding wordt verstrekt wanneer door middel van bewijsstukken is aangetoond dat de kosten daadwerkelijk zijn gemaakt. Collectieve ziektekostenregeling voor minima De gemeenten Bloemendaal, Haarlemmerliede en Spaarnwoude en Heemstede hebben in samenwerking met verzekeraar Zilveren Kruis Achmea, een collectieve ziektekostenverzekering ontwikkeld. Personen die 18 jaar of ouder zijn en een inkomen hebben van maximaal 110% van de toepassing zijnde bijstandsnorm* kunnen in aanmerking komen voor deelname aan de collectieve verzekering en krijgen maandelijkse een bijdrage van 10, - per polis. Chronisch zieken, gehandicapten en 65-plussers met een inkomen tot maximaal 130 % van de van toepassing zijnde bijstandsnorm, kunnen in aanmerking komen voor een maandelijkse bijdrage van 20.- per polis. Het hebben van een ziektekostenverzekering met aanvullende pakketten is belangrijk omdat u in principe geen bijzondere bijstand kunt krijgen voor de kosten die niet worden vergoed door uw verzekeraar! *Zie voor de premietabel 2011 en de vergoedingenlijst Aanvraagprocedure U kunt een aanvraagformulier minimabeleid opvragen bij de Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken te Heemstede. Of downloaden via de website Zorg dat u uw aanvraag tijdig indient De aanvraag kan tot uiterlijk drie maanden na afloop van het schooljaar (voor de schoolkostenregeling) en of kalenderjaar (voor de declaratieregeling) worden ingediend. Latere aanvragen komen niet meer voor vergoeding in aanmerking. 5

6 Wanneer komt u in aanmerking voor bovenstaande regelingen (minimabeleid)? Voor de declaratieregelingen: Uw inkomen is maximaal netto per maand (normen per 1 juli 2011): Doelgroep minima ouder dan 21 en jonger dan 65 jaar (110%): Alleenstaande 965 p.m. Alleenstaande ouder p.m. Echtpaar p.m. Doelgroep minima ouder dan 65 jaar (110%): Alleenstaande p.m. Alleenstaande ouder p.m. Echtpaar p.m. Voor de collectieve ziektekostenverzekering: Doelgroep minima ouder dan 21 en jonger dan 65 jaar (110%): Alleenstaande 965 p.m. Alleenstaande ouder p.m. Echtpaar p.m. Doelgroep chronisch zieken, gehandicapten ouder dan 21 en jonger dan 65 jaar (130%): Alleenstaande p.m. Alleenstaande ouder p.m. Echtpaar p.m. Doelgroep ouder dan 65 jaar (130%): Alleenstaande Alleenstaande ouder Echtpaar p.m p.m p.m. Uw vermogen Om voor het minimabeleid in aanmerking te komen mag uw totale vermogen niet hoger zijn dan: Alleenstaanden: Alleenstaande ouders of echtparen:

7 Bij een hoger vermogen dan de genoemde bedragen bestaat geen recht op het minimabeleid. Wat is bijzondere bijstand? Bijzondere bijstand is een vergoeding voor noodzakelijke kosten die niet uit het inkomen of vermogen betaald kunnen worden. Voor wie is bijzondere bijstand bestemd? Bijzondere bijstand is voor alle mensen met een laag inkomen en die weinig of geen eigen vermogen bezitten. Bijzondere bijstand is er dus niet alleen voor mensen met een bijstandsuitkering, maar voor iedereen met een inkomen op of rond het bijstandsniveau. Dus ook voor mensen met een laag salaris, een WAJONG-uitkering of een AOW-uitkering. Van jongeren tot 21 jaar wordt verwacht dat ze eerst een beroep doen op hun ouders (de zogenaamde onderhoudsplicht van ouders). Voorwaarden U kunt in de volgende situaties een beroep doen op de bijzondere bijstand: U maakt aantoonbare kosten die noodzakelijk zijn en die voortkomen uit bijzondere omstandigheden. Er is geen andere, passende, bestaande voorziening, waaruit de kosten kunnen worden betaald. Zo n voorziening is bijvoorbeeld uw ziektekostenverzekering of de Wet maatschappelijke ondersteuning. De kosten kunnen niet worden betaald uit het inkomen, het vermogen en de aanwezige draagkracht (zie voor een uitleg pagina 9 en 10). Onderscheid in bijzondere bijstand: 1. Bijzondere noodzakelijke kosten Het gaat om noodzakelijke kosten die bijzonder zijn omdat niet iedereen deze kosten heeft, en waarvoor u geen of onvoldoende beroep kunt doen op andere bestaande regelingen. 7

8 Voorbeelden hiervan zijn: Bewindvoeringskosten Maaltijdvoorziening Enkele kosten i.v.m. ziekte of gebrek. Sommige kosten worden door de aanvullende ziektekostenverzekering of een andere instantie (vrijwel) volledig vergoed. In dat geval kunt u daarvoor geen bijzondere bijstand krijgen. Het belang van een goede ziektekostenverzekering In hoeverre u zich verzekert voor ziektekosten is uw eigen verantwoordelijkheid. Van u wordt verwacht dat u zich in voldoende mate aanvullend verzekert bij uw ziektekostenverzekeraar. Als u niet bij Zilveren Kruis/Achmea verzekerd bent op basis van de collectieve verzekering, wordt van u verwacht dat u een aanvullende verzekering heeft met een dekking die ongeveer overeenkomt met onze collectieve verzekering. Onder verantwoord tegen ziektekosten verzekerd zijn wordt in elk geval verstaan het vergoedingenniveau van de Beter Af Plus polis 3 sterren en de Beter Af Tandarts polis 2 sterren. Als u zich onderverzekert betekent dit dat u het verschil tussen de vergoedingen van uw eigen verzekering en de vergoeding uit de Beter Af Plus Polis (3 sterren) en de Beter Af Tandarts Polis (2 sterren) niet via bijzondere bijstand vergoed krijgt. 2. Algemeen gebruikelijke kosten Algemeen gebruikelijke kosten zijn kosten die iedereen van tijd tot tijd moet maken. Bijvoorbeeld de vervanging van een koelkast, wasmachine, bankstel, maar ook een verhuizing. Voor algemeen gebruikelijke kosten kan in principe geen bijzondere bijstand worden verstrekt, tenzij er sprake is van bijzondere omstandigheden. U moet voor deze kosten sparen en uw spaargeld gebruiken. Als er, op grond van buitengewone omstandigheden, toch bijzondere bijstand voor duurzame gebruiksgoederen wordt verstrekt, dan gebeurt dit in de vorm van een renteloze lening. Dit betekent dat u deze bijstand terug moet betalen in maandelijkse termijnen. 8

9 Woonkostentoeslag In bepaalde gevallen kunt u van de IASZ een woonkostentoeslag ontvangen. Dit is een bijdrage in de huur of hypotheekrente. Dit kan als u door omstandigheden aangewezen raakt op een veel lager inkomen en een huurwoning bewoont waarvan de huur boven de huurtoeslaggrens ligt. Een woonkostentoeslag is in dit soort situaties ook mogelijk als u een koopwoning bewoont. Bij koopwoningen gelden andere regels. In alle gevallen wordt gekeken naar uw vermogen en uw draagkracht. De woonkostentoeslag kunt u maar een beperkte tijd krijgen. U moet er dan ook alles aan doen om goedkopere woonruimte te krijgen. Als u in het bezit bent van een eigendomswoning met een bepaalde overwaarde, dan wordt de bijstand als lening aan u verstrekt. Geen bijzondere bijstand De volgende kosten komen niet in aanmerking voor bijzondere bijstand: - Alimentatieverplichtingen - De betaling van een boete - Geleden of toegebrachte schade Draagkracht in inkomen en vermogen Aan de hand van uw inkomen berekent de IASZ of de door u aangevraagde kosten (gedeeltelijk) door u zelf betaald kunnen worden. Dit noemen we draagkracht. De draagkracht wordt per jaar berekend. Voor bijzonder noodzakelijke kosten geldt de volgende draagkrachtberekening: Als u een inkomen heeft tot 110 % van de bijstandsnorm is de draagkracht 0. Van het inkomen boven 110 % van de bijstandsnorm wordt 40 % als draagkracht genomen. Als uw totale vermogen hoger is dan voor alleenstaanden en voor alleenstaande ouders of echtparen, wordt al het meerdere tot de draagkracht gerekend. Op de volgende pagina vindt u een rekenvoorbeeld. 9

10 Een voorbeeld: U bent alleenstaande en hebt een netto inkomen van per maand en het saldo van uw bezittingen en schulden is lager dan de vermogensgrens. De bijstandsnorm voor een alleenstaande is 873 per maand. 110% van de bijstandsnorm is 965 Uw inkomen % bijstandsnorm Uw bruto draagkracht inkomen is 235 per maand. Er wordt rekening gehouden met 40% van uw draagkracht, dus 40% x 235 = 94 per maand. Dit is 12 x 94 = per jaar. Uw kosten boven deze per jaar komen in aanmerking voor vergoeding via de bijzondere bijstand. Voor algemeen noodzakelijke kosten geldt onderstaande draagkrachtberekening: Uw draagkracht uit inkomen betreft al uw inkomen boven de bijstandsnorm. Als uw totale vermogen hoger is dan wordt al het meerdere tot uw draagkracht gerekend. Een voorbeeld: U bent alleenstaande en hebt een netto inkomen van per maand en het saldo van uw bezittingen en schulden is lager De bijstandsnorm voor een alleenstaande is 877 per maand. Uw inkomen Bijstandsnorm Uw draagkracht inkomen is 323 per maand 10

11 Er wordt rekening gehouden met al u inkomen boven de bijstandsnorm. Dit is 12 x 323 = per jaar. Uw kosten boven deze per jaar komen in aanmerking voor vergoeding via de bijzondere bijstand. Hoe dien ik een aanvraag in? Als u denkt in aanmerking te komen voor het minimabeleid of bijzondere bijstand, dan kunt u voor het aanvraagformulier terecht bij de IASZ. U kunt het formulier ook downloaden en printen. Bezoek hiervoor de website: > Downloads > Formulieren. Bij de aanvraag moet u informatie geven over het inkomen en vermogen. Welke informatie hebben wij nodig? Op bovengenoemde site kunt u zien welke informatie wij van u nodig hebben als u wel of geen uitkering van de IASZ ontvangt. Aanvragen vóórdat de kosten gemaakt zijn! Bijzondere bijstand moet worden aangevraagd vóór de datum dat de kosten worden gemaakt. Dit om de IASZ in de gelegenheid te stellen te beoordelen of de te maken kosten noodzakelijk zijn. Bijvoorbeeld: kan de kapotte wasmachine nog gerepareerd worden, of is de aanschaf van een nieuwe wasmachine onontkoombaar. Vooraf aanvragen lukt niet in álle gevallen. Uitzonderingen kunnen goederen zijn die acuut vervangen moeten worden (bijvoorbeeld een koelkast in de zomerperiode). Voor dit soort kosten kunt u binnen twee weken alsnog een aanvraag indienen. Maar als de IASZ de noodzaak van de te maken kosten niet meer kan vaststellen, dan wordt de aanvraag afgewezen. Voor overige kosten (zoals bijvoorbeeld medische kosten) worden aanvragen niet meer in behandeling genomen als de periode tussen de factuurdatum en de aanvraag om bijzondere bijstand meer is dan drie maanden. 11

12 Er zijn nog meer mogelijkheden Behalve bijzondere bijstand kent de gemeente nog enkele regelingen waarop u onder bepaalde voorwaarden aanspraak kunt maken: schuldhulpverlening, de Wet maatschappelijke ondersteuning en de langdurigheidstoeslag (LDT). Schuldhulpverlening Schulden verdwijnen niet vanzelf. Sterker nog, vaak worden ze alleen maar groter. Voorkom dat de deurwaarder langskomt of dat de telefoon, gas of elektriciteit wordt afgesloten. Als u snel hulp vraagt, dan kan worden voorkomen dat schulden problematisch worden. Als inwoner van de IASZ-gemeenten kunt u bij het Bureau Schuldhulpverlening en Budgetbeheer (de voormalige Stadsbank) om schuldhulpverlening vragen. De dienstverlening is divers. Zo kan een poging worden gedaan om een schuldregeling of schuldsanering tot stand te brengen en ook aan budgettering wordt zonodig gedaan. De dienstverlening is er op gericht dat u in de toekomst zelf uw financiën kunt beheren. Het bureau Schuldhulpverlening en Budgetbeheer is iedere werkdag tussen 9.00 en uur bereikbaar op de Zijlsingel 1 te Haarlem en via telefoonnummer (023) Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) De WMO is er om iemand met een handicap zo lang mogelijk zelfstandig te laten wonen. Om dat te realiseren zijn er voorzieningen op het gebied van thuishulp, woningaanpassing, rolstoelen en vervoersmogelijkheden. Vraag om de aparte folder bij de IASZ of bij het WMO-loket van uw gemeente. U kunt het aanvraagformulier ook downloaden en printen. Bezoek hiervoor de website: > Downloads > Formulieren. 12

13 Langdurigheidstoeslag (LDT) Om in aanmerking te komen voor een langdurigheidstoeslag moet u tussen 21 en 65 jaar oud zijn. Verder komt u in aanmerking als u hiervoor een onafgebroken periode van 60 maanden een inkomensniveau had tot 110% van de bijstandsnorm. Uitgesloten groepen De volgende groepen zijn in de verordening uitgesloten van LDT: Personen die een studie volgen op grond van WTOS 1 of WSF ; Personen aan wie een maatregel is opgelegd omdat zij door eigen toedoen werkloos zijn, of omdat zij niet voldoende meewerken aan een re-integratieplan; Personen die geen zelfstandig wonende inwoner van een van de IASZ-gemeenten zijn. Personen die niet zelfstandig wonen hoeven immers geen vervangingskosten voor meubilair, elektronica en dergelijke te maken. Denk aan personen die thuisinwonend zijn of personen die in een instelling voor geestelijke gezondheidszorg verblijven. Wel in aanmerking komen bewoners van woonzorgcentra en instellingen voor begeleid wonen. Zij maken deze vervangingskosten wel omdat zij zelfstandig wonen. Hoogte toeslag 2011: Gehuwden (en daarmee volgens de WWB gelijkgestelden): 499 Alleenstaande ouder: 449 Alleenstaande: 349 Voor meer informatie kunt u zich het beste wenden tot de IASZ, of raadpleeg de website Hoe dien ik een aanvraag in? Als u denkt in aanmerking te komen voor de langdurigheidstoeslag, dan kunt u voor het aanvraagformulier terecht bij de IASZ. U kunt het formulier ook downloaden en printen. Bezoek hiervoor de website: Downloads > Formulieren (gebruik hiervoor het aanvraagformulier (bijzondere) bijstand). Bij de aanvraag moet u ook gegevens over het inkomen en vermogen overleggen. Bij een eerste aanvraag gaat het om inkomensgegevens van vijf jaar terug. 1 Wet tegemoetkoming Onderwijsbijdrage en Schoolkosten 2 Wet Studie Financiering

14 Over deze brochure Dit is een uitgave van de IASZ. Bij een geschil kunt u zich niet op de inhoud van deze brochure beroepen. Rechten kunt u alleen ontlenen aan de tekst van de Wet Werk en Bijstand. Alle genoemde bedragen in deze brochure hebben betrekking op de normen zoals deze gelden per 1 juli De intergemeentelijke afdeling sociale zaken (IASZ) Raadhuisplein HA Heemstede Telefoon (023) Fax (023) Postadres: Postbus 352, 2100 AJ Heemstede E mail: Openingstijden: Maandag t/m vrijdag van uur (inloopspreekuur zonder afspraak) 14

Minimabeleid en Bijzondere Bijstand Deze brochure geeft informatie over financiële regelingen waarop u een beroep kunt doen als u een laag inkomen en

Minimabeleid en Bijzondere Bijstand Deze brochure geeft informatie over financiële regelingen waarop u een beroep kunt doen als u een laag inkomen en Minimabeleid en Bijzondere Bijstand Deze brochure geeft informatie over financiële regelingen waarop u een beroep kunt doen als u een laag inkomen en weinig eigen vermogen heeft. Uitgave van de gemeente

Nadere informatie

MINIMABELEID BIJZONDERE BIJSTAND

MINIMABELEID BIJZONDERE BIJSTAND MINIMABELEID en BIJZONDERE BIJSTAND Deze brochure geeft informatie over financiële regelingen waarop u een beroep kunt doen als u een laag inkomen en weinig eigen vermogen heeft. Uitgave van de Intergemeentelijke

Nadere informatie

BELEIDSREGELS MINIMABELEID GEMEENTE HOOGEVEEN

BELEIDSREGELS MINIMABELEID GEMEENTE HOOGEVEEN BELEIDSREGELS MINIMABELEID GEMEENTE HOOGEVEEN Het college van de gemeente Hoogeveen, gelet op artikel 35, Wet Werk en Bijstand, besluit vast te stellen de volgende beleidsregels: beleidsregels minimabeleid

Nadere informatie

Verordening maatschappelijke participatie Wet werk en bijstand Haarlemmerliede en Spaarnwoude 2012.

Verordening maatschappelijke participatie Wet werk en bijstand Haarlemmerliede en Spaarnwoude 2012. Verordening maatschappelijke participatie Wet werk en bijstand Haarlemmerliede en Spaarnwoude 2012. Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Artikel 1. Begripsbepalingen a. wet: Wet werk en bijstand; b. maatschappelijke

Nadere informatie

Nieuwsbrief Minimabeleid 2010 Gemeente Schagen

Nieuwsbrief Minimabeleid 2010 Gemeente Schagen Nieuwsbrief Minimabeleid 2010 Gemeente Schagen JANUARI, 2010 In deze nieuwsbrief wordt u geïnformeerd over de volgende onderwerpen: de individuele bijzondere bijstand; de categoriale bijzondere bijstand;

Nadere informatie

Beleidsregels minimabeleid Haarlemmerliede en Spaarnwoude 2015 Hoofdst uk 1. Algemene bepalingen Artikel 1. Begripsbepalingen

Beleidsregels minimabeleid Haarlemmerliede en Spaarnwoude 2015 Hoofdst uk 1. Algemene bepalingen Artikel 1. Begripsbepalingen Beleidsregels minimabeleid Haarlemmerliede en Spaarnwoude 2015 Hoofdst uk 1. Algemene bepalingen Artikel 1. Begripsbepalingen a) wet: De Participatiewet; b) maatschappelijke participatie: het deelnemen

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Officiële publicatie van Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude VASTGESTELDE BELEIDSREGELS

GEMEENTEBLAD. Officiële publicatie van Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude VASTGESTELDE BELEIDSREGELS VASTGESTELDE BELEIDSREGELS Het college heeft in zijn vergadering van 30 september de navolgende beleidsregels vastgesteld: Beleidsregels minimabeleid Haarlemmerliede en Spaarnwoude 2015 Deze beleidsregels

Nadere informatie

Brochure over. Minimafonds 2010. (inwoners Westerveld) juli 2010. Bij wie kunt u de aanvraag indienen?

Brochure over. Minimafonds 2010. (inwoners Westerveld) juli 2010. Bij wie kunt u de aanvraag indienen? Bij wie kunt u de aanvraag indienen? Bij de Intergemeentelijke Sociale Dienst Steenwijkerland/Westerveld (IGSD). Het bezoekadres is Het postadres is De Vesting 11-13 Postbus 300 8332 GL Steenwijk 8330

Nadere informatie

Bijzondere bijstand en minimaregelingen

Bijzondere bijstand en minimaregelingen Bijzondere bijstand en minimaregelingen De gemeente Duiven kent vier vormen van inkomensondersteuning. In deze folder leest u informatie over. 1. Bijzondere bijstand 2. Minimabeleid 3. Individuele inkomenstoeslag

Nadere informatie

Meer Mee-Doen. Regelingen bijzondere bijstand en minimabeleid. Dienst Oost Achterhoek. Sociale

Meer Mee-Doen. Regelingen bijzondere bijstand en minimabeleid. Dienst Oost Achterhoek. Sociale Meer Mee-Doen Regelingen bijzondere bijstand en minimabeleid Sociale Dienst Oost Achterhoek 03-2015 Deze brochure geeft de belangrijkste informatie maar is natuurlijk niet volledig. Voor meer informatie

Nadere informatie

Heeft u een laag inkomen? Dan hebben wij een aantal regelingen waar u gebruik van kunt maken.

Heeft u een laag inkomen? Dan hebben wij een aantal regelingen waar u gebruik van kunt maken. FOLDER: Minimabeleid inwoners gemeente Ooststellingwerf 2009 Heeft u een laag inkomen? Dan hebben wij een aantal regelingen waar u gebruik van kunt maken. Extra inkomen U krijgt een bijdrage van de gemeente

Nadere informatie

Informatie over inkomensondersteuning 2012. Gemeente Medemblik. Er is meer mogelijk dan u denkt!

Informatie over inkomensondersteuning 2012. Gemeente Medemblik. Er is meer mogelijk dan u denkt! Informatie over inkomensondersteuning 2012 Gemeente Medemblik Er is meer mogelijk dan u denkt! Heeft u een laag inkomen en weinig eigen vermogen? Dan is de kans groot dat het voor u soms moeilijk is om

Nadere informatie

Iedereen kan meedoen. Financieel steuntje in de rug voor inwoners met een minimaal inkomen

Iedereen kan meedoen. Financieel steuntje in de rug voor inwoners met een minimaal inkomen Iedereen kan meedoen Financieel steuntje in de rug voor inwoners met een minimaal inkomen Voor mensen met een laag inkomen en weinig vermogen is het niet altijd gemakkelijk om rond te komen. Een keer een

Nadere informatie

In Beek doet iedereen mee. Regelingen voor mensen met een laag inkomen

In Beek doet iedereen mee. Regelingen voor mensen met een laag inkomen In Beek doet iedereen mee Regelingen voor mensen met een laag inkomen De gemeente Beek heeft een aantal regelingen om mensen met een laag inkomen te ondersteunen. Dit doen wij omdat wij het belangrijk

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Uw aantekeningen ... Inhoudsopgave Inleiding 3 ...

Inhoudsopgave. Uw aantekeningen ... Inhoudsopgave Inleiding 3 ... Uw aantekeningen... Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Inleiding 3 De mogelijkheden op een rij 4 1. Bijdrage maatschappelijke activiteiten (RBMA) 4 2. Extra bijdrage voor ouderen 4 3. Tegemoetkoming voor chronisch

Nadere informatie

Informatie over minimaregelingen

Informatie over minimaregelingen Informatie over minimaregelingen 2017 DEZE FOLDER IS VOOR U Heeft u een laag inkomen en weinig vermogen? Dan is de kans groot dat het voor u soms moeilijk is om rond te komen. Een groot deel van het inkomen

Nadere informatie

Iedereen kan meedoen financieel steuntje in de rug voor inwoners met een minimaal inkomen

Iedereen kan meedoen financieel steuntje in de rug voor inwoners met een minimaal inkomen Iedereen kan meedoen financieel steuntje in de rug voor inwoners met een minimaal inkomen Voor mensen met een laag inkomen en weinig vermogen is het niet altijd gemakkelijk om rond te komen. Een keer een

Nadere informatie

voor de inwoners van de gemeente Dongeradeel

voor de inwoners van de gemeente Dongeradeel voor de inwoners van de gemeente Dongeradeel De collectieve (aanvullende) zorgverzekering Tegemoetkoming kosten schoolgaande kinderen Extra kosten chronisch zieken, gehandicapten en ouderen Bijzondere

Nadere informatie

Collectieve zorgverzekering. Informatieblad bijzondere bijstand voor inwoners van Zuidplas (Bij de brochure bijzondere bijstand)

Collectieve zorgverzekering. Informatieblad bijzondere bijstand voor inwoners van Zuidplas (Bij de brochure bijzondere bijstand) Informatieblad bijzondere bijstand voor inwoners van Zuidplas (Bij de brochure bijzondere bijstand) In dit informatieblad staan voorbeelden van bijzondere kosten die vaak voorkomen. Het is geen volledige

Nadere informatie

Wat is de langdurigheidstoeslag? Wat zijn de voorwaarden? Hoe hoog is de langdurigheidstoeslag? Hoe aanvragen? Heeft u nog vragen?

Wat is de langdurigheidstoeslag? Wat zijn de voorwaarden? Hoe hoog is de langdurigheidstoeslag? Hoe aanvragen? Heeft u nog vragen? Wat is de langdurigheidstoeslag? De langdurigheidstoeslag is een geldbedrag dat u van de gemeente kunt krijgen als u al drie jaar of langer van een laag inkomen leeft. U kunt met dit extra geld spullen

Nadere informatie

Hoge kosten - Laag inkomen?

Hoge kosten - Laag inkomen? Hoge kosten - Laag inkomen? Financiële tegemoetkomingen gemeente Olst-Wijhe juni 2017 Hoge kosten Eten en drinken, wonen en kleding. Het zijn normale uitgaven die we allemaal hebben. Maar soms krijgt u

Nadere informatie

Minimaregelingen van Optimisd voor ouders met schoolgaande kinderen

Minimaregelingen van Optimisd voor ouders met schoolgaande kinderen Minimaregelingen van Optimisd voor ouders met schoolgaande kinderen Onze Sociale Dienst Optimisd voert een aantal regelingen uit die van belang zijn voor ouders van schoolgaande kinderen, die over een

Nadere informatie

Meer Mee-Doen. Regelingen bijzondere bijstand en minimabeleid

Meer Mee-Doen. Regelingen bijzondere bijstand en minimabeleid Meer Mee-Doen Regelingen bijzondere bijstand en minimabeleid 072011 uitgave 07-2011 Regelingen bijzondere bijstand en minimabeleid pagina 3 Noodzakelijke uitgaven kunnen doen en meedoen met maatschappelijke

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Tevredenheidsonderzoek. Beperkte dienstverlening tijdens feestdagen

Nieuwsbrief. Tevredenheidsonderzoek. Beperkte dienstverlening tijdens feestdagen Nieuwsbrief DECEMBER 2016 Alle medewerkers van de IASZ wensen u prettige feestdagen en een goed 2017! Wijzigingen beleid bijzondere bijstand Tevredenheidsonderzoek In dit nummer: Collectieve zorgverzekering

Nadere informatie

Voor mensen met wat minder doet de gemeente wat meer. Informatie over minimaregelingen

Voor mensen met wat minder doet de gemeente wat meer. Informatie over minimaregelingen Voor mensen met wat minder doet de gemeente wat meer Informatie over minimaregelingen 2011 INHOUDSOPGAVE WOONKOSTEN...4 Huurtoeslag...4 Eigen woning...4 Woonlastenfonds...5 Kwijtschelding...5 Wasmachine,

Nadere informatie

MEMO. Lokaal. Geachte raad,

MEMO. Lokaal. Geachte raad, MEMO Aan: De gemeenteraad Van: Het college van B&W Onderwerp: Overzicht van minimaregelingen 3 november 2015 Bijlage: bijstandsnormen hoogbijstand Afschrift aan: snor Geachte raad, Op uw verzoek, gedaan

Nadere informatie

Meer vóór mensen met minder

Meer vóór mensen met minder Meer vóór mensen met minder Iedereen zit wel eens krap bij kas. Maar wie al jarenlang een laag inkomen heeft, zit altijd krap. Door de steeds maar stijgende lasten, onverwachte uitgaven of bijzondere kosten

Nadere informatie

Evaluatie. Minimabeleid. gemeente De Marne

Evaluatie. Minimabeleid. gemeente De Marne Evaluatie Minimabeleid 2006 gemeente De Marne Inleiding De gemeente De Marne heeft haar minimabeleid in april 2006 geëvalueerd en besloten aanvullend op het reeds bestaande beleid een aantal regelingen

Nadere informatie

Bijzondere bijstand kunt u aanvragen binnen 12 maanden nadat u deze kosten hebt gemaakt. U moet wel alle rekeningen en nota s bewaren.

Bijzondere bijstand kunt u aanvragen binnen 12 maanden nadat u deze kosten hebt gemaakt. U moet wel alle rekeningen en nota s bewaren. Weet u hoe u een bijdrage kunt krijgen voor de kosten die u maakt? Verschillende vergoedingen van de gemeente zijn mogelijk als de kosten voor u te hoog oplopen. Dat is mooi, maar tegelijkertijd lastig.

Nadere informatie

Minimabeleid 2011. Inkomensnormen 2011

Minimabeleid 2011. Inkomensnormen 2011 brochure vindt u Minimabeleid 2011 In deze bijlage leest u meer over het minimabeleid van de gemeente Brummen. Alle inwoners van de gemeente Brummen met een laag inkomen kunnen een aanvraag indienen voor

Nadere informatie

Wat is bijzondere bijstand? informatiefolder

Wat is bijzondere bijstand? informatiefolder Wat is bijzondere bijstand? informatiefolder Wat is bijzondere bijstand? Bijzondere bijstand is een uitkering die bedoeld is om extra of hoge kosten mee te kunnen betalen. U kunt recht hebben op bijzondere

Nadere informatie

Informatie. Bijzondere bijstand. Aan deze folder kunnen geen rechten worden ontleend.

Informatie. Bijzondere bijstand. Aan deze folder kunnen geen rechten worden ontleend. Informatie Gemeente Hof van Twente, Postbus 54, 7470 AB Goor Tel. 0547 85 85 85 Fax 0547 85 85 86 E-mail: info@hofvantwente.nl Website: www.hofvantwente.nl Bijzondere bijstand Als u als gevolg van bijzondere

Nadere informatie

Informatie over minimaregelingen

Informatie over minimaregelingen Informatie over minimaregelingen DEZE FOLDER IS VOOR U Voor iemand met een laag inkomen is het moeilijker rond komen. Een groot deel van het inkomen gaat op aan huur en huishoudgeld. Geld om uw kinderen

Nadere informatie

Minimaregelingen. en bijzondere bijstand. Minimaregelingen. en bijzondere bijstand

Minimaregelingen. en bijzondere bijstand. Minimaregelingen. en bijzondere bijstand Minimaregelingen en bijzondere bijstand Minimaregelingen en bijzondere bijstand Iedereen doet mee! De gemeente Peel en Maas vindt het belangrijk dat iedereen mee kan doen in de samenleving. Daarom zijn

Nadere informatie

De eerste nieuwsbrief in het nieuwe jaar willen we graag beginnen door u alle geluk en gezondheid toe te wensen!

De eerste nieuwsbrief in het nieuwe jaar willen we graag beginnen door u alle geluk en gezondheid toe te wensen! NIEUWSBRIEF SOCIALE ZEKERHEID JANUARI 2007 De eerste nieuwsbrief in het nieuwe jaar willen we graag beginnen door u alle geluk en gezondheid toe te wensen! In deze nieuwsbrief leest u eerst over de nieuwe

Nadere informatie

110% bijstandsnorm 120% bijstandsnorm

110% bijstandsnorm 120% bijstandsnorm Toelichting aanvraagformulier minimabeleid Waarom dit formulier? Als u inwoner bent van Wijdemeren en weinig inkomen heeft, kunt u extra geld krijgen. Bijvoorbeeld voor een computer voor schoolgaande kinderen

Nadere informatie

Diemen helpt MET EXTRA GELD VOOR ALLE HUISHOUDENS VOOR GEZINNEN VOOR CHRONISCH ZIEKEN, GEHANDICAPTEN EN/OF AOW

Diemen helpt MET EXTRA GELD VOOR ALLE HUISHOUDENS VOOR GEZINNEN VOOR CHRONISCH ZIEKEN, GEHANDICAPTEN EN/OF AOW MET EXTRA GELD april 2017 Heeft u een laag inkomen en heeft u weinig geld? Kunt u af en toe een extraatje gebruiken? Dan kan de gemeente u misschien helpen met extra geld. Voor het extra geld gelden natuurlijk

Nadere informatie

Informatie voor cliënten 2009

Informatie voor cliënten 2009 Informatie voor cliënten 2009 Uitgave van de gemeente Heemstede, Intergemeentelijke afdeling Sociale Zaken. Dit is een samenwerkingsverband van de gemeenten Bloemendaal, Haarlemmerliede en Spaarnwoude

Nadere informatie

Regeling maatschappelijke participatie schoolgaande kinderen

Regeling maatschappelijke participatie schoolgaande kinderen B138 Aangewezen groepen voor categoriale bijzondere bijstand Wijziging: aanpassing van de bedragen voor 2013. Bij de regeling collectieve ziektekostenverzekering minima is de term bijstandsconsulent gewijzigd

Nadere informatie

BIJZONDERE BIJSTAND. informatie over bijzondere bijstand. Voor dingen die noodzakelijk zijn. Een steuntje in de rug

BIJZONDERE BIJSTAND. informatie over bijzondere bijstand. Voor dingen die noodzakelijk zijn. Een steuntje in de rug BIJZONDERE BIJSTAND informatie over bijzondere bijstand Voor dingen die noodzakelijk zijn Een steuntje in de rug Bijzondere bijstand Soms moet u kosten maken voor dingen die noodzakelijk zijn, maar die

Nadere informatie

Bijzondere bijstand en minimaregelingen 2016

Bijzondere bijstand en minimaregelingen 2016 Bijzondere bijstand en minimaregelingen 2016 De gemeente Duiven kent vier vormen van inkomensondersteuning. In deze folder leest u informatie over. 1. Bijzondere bijstand 2. Minimabeleid 3. Individuele

Nadere informatie

I-SZ/2014/1811 / RIS 2015-109 (Bijlage 1) Regeling

I-SZ/2014/1811 / RIS 2015-109 (Bijlage 1) Regeling I-SZ/2014/1811 / RIS 2015-109 (Bijlage 1) Regeling Maatschappelijke Participatie 2015 . Deze regeling heeft tot doel de maatschappelijke participatie van inwoners met een minimuminkomen te stimuleren.

Nadere informatie

In deze informatiefolder leest u meer over het minimabeleid van de gemeente Brummen.

In deze informatiefolder leest u meer over het minimabeleid van de gemeente Brummen. Informatie Minimabeleid 2013 In deze informatiefolder leest u meer over het minimabeleid van de gemeente Brummen. Alle inwoners van de gemeente Brummen met een laag inkomen kunnen een aanvraag indienen

Nadere informatie

Overzicht huidige minimaregelingen

Overzicht huidige minimaregelingen Datum 10 juni 2014 1 (7) Overzicht huidige minimaregelingen Auteur Eveline Bal, Beleidsadviseur Werk & Inkomen Het huidige minimabeleid van de gemeente Nieuwegein kent verschillende instrumenten ter bestrijding

Nadere informatie

Acht financiële regelingen voor minima in Nunspeet

Acht financiële regelingen voor minima in Nunspeet Acht financiële regelingen voor minima in Nunspeet Heeft u langere tijd een laag inkomen? Dan komt u zeer waarschijnlijk in aanmerking voor financiële regelingen. Deze regelingen horen bij het minimabeleid

Nadere informatie

GEMEENTE HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE

GEMEENTE HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE GEMEENTE HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE NOTULEN / VOLGNR.: ONDERWERP : Minimabeleid Haarlemmerliede en Spaarnwoude 2015 Voorgesteld besluit: 1. Met ingang van 1 januari 2015 de Beleidsregels minimabeleid

Nadere informatie

Wegwijzer in de minimaregelingen

Wegwijzer in de minimaregelingen Wegwijzer in de minimaregelingen Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Uitkeringen levensonderhoud 4 2. Minimaregelingen gemeente 5 2.1. Langdurigheidstoeslag 6 2.2. Regeling Schoolgaande Kinderen (RSK) 6 2.3.

Nadere informatie

Regeling maatschappelijke participatie schoolgaande kinderen

Regeling maatschappelijke participatie schoolgaande kinderen B138 - Aangewezen groepen voor categoriale bijzondere bijstand Wijziging: toevoeging van de Regeling maatschappelijke participatie schoolgaande kinderen. De richtlijn bevat de volgende regelingen: Regeling

Nadere informatie

De helpende hand bijzondere bijstand en andere regelingen

De helpende hand bijzondere bijstand en andere regelingen De helpende hand bijzondere bijstand en andere regelingen 1 Inhoudsopgave Bijzondere bijstand, wat is dat? 3 1. Wanneer komt u in aanmerking voor bijzondere bijstand? 3 2. Vorm van de bijzondere bijstand

Nadere informatie

Verordening Maatschappelijke Participatie Gemeente Zaltbommel, 2007

Verordening Maatschappelijke Participatie Gemeente Zaltbommel, 2007 RAADSBESLUIT De raad van de gemeente Z a l t b o m m e l ; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 08 mei 2007, inzake Verordening Maatschappelijke Participatie Gemeente Zaltbommel, 2007,

Nadere informatie

De aanvullingen van de gemeente. Rondkomen met AOW?

De aanvullingen van de gemeente. Rondkomen met AOW? De aanvullingen van de gemeente 2 U kunt rondkomen van uw AOW, maar daar is dan ook alles mee gezegd. De ene maand lukt het beter dan de andere. Geld om eens iets leuks te doen, is er niet. Als uw koelkast

Nadere informatie

Raadsvraag inzake armoedebeleid kinderen

Raadsvraag inzake armoedebeleid kinderen Raadsvraag 2013056 inzake armoedebeleid kinderen DATUM : 25 juni 2013 VRAAG VAN : dhr. B. Boon (PvdA) BEANTWOORDING : mondeling in raad 4 juli 20313 VRAAG : Vandaag heeft de kinderombudsman de aandacht

Nadere informatie

I-SZ/2013/653. Beleidsregels. Maatschappelijke participatie WWB

I-SZ/2013/653. Beleidsregels. Maatschappelijke participatie WWB I-SZ/2013/653 Beleidsregels Maatschappelijke participatie WWB 2013 . Beleidsregels Maatschappelijke participatie WWB 2013 2 Beleidsregels Maatschappelijke participatie WWB 2013 Artikel 1 Begripsomschrijving

Nadere informatie

De aanvullingen van de gemeente. Rondkomen met AOW?

De aanvullingen van de gemeente. Rondkomen met AOW? De aanvullingen van de gemeente U kunt rondkomen van uw AOW, maar daar is dan ook alles mee gezegd. De ene maand lukt het beter dan de andere. Geld om eens iets leuks te doen, is er niet. Als uw koelkast

Nadere informatie

Wethouder Edwin Voorbij Aan de gemeenteraad Postbus 15 1440AA Purmerend

Wethouder Edwin Voorbij Aan de gemeenteraad Postbus 15 1440AA Purmerend gemeentebestuur PURMEREN Postbus 15 1440 AA Purmerend telefoon 0299-452452 telefax 0299-452124 Wethouder Edwin Voorbij Aan de gemeenteraad Postbus 15 1440AA Purmerend uw brief van uw kenmerk ons kenmerk

Nadere informatie

DE RAAD VAN DE GEMEENTE SINT-OEDENRODE;

DE RAAD VAN DE GEMEENTE SINT-OEDENRODE; DE RAAD VAN DE GEMEENTE SINT-OEDENRODE; GEZIEN HET VOORSTEL VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS D.D. 8 SEPTEMBER 2009, NR. 70/2009; GELET OP ARTIKEL 149 VAN DE GEMEENTEWET; Besluit Vast te stellen de VERORDENING

Nadere informatie

Hoofdstuk 25 Financiële dienstverlening

Hoofdstuk 25 Financiële dienstverlening Hoofdstuk 25 Financiële dienstverlening Samenvatting De gemeente voert diverse inkomensondersteunende maatregelen uit die bedoeld zijn voor huishoudens met een lager inkomen. Zes op de tien Leidenaren

Nadere informatie

Brochure over Bijzondere bijstand en Minimabeleid 2012 (inwoners Steenwijkerland) juli 2012

Brochure over Bijzondere bijstand en Minimabeleid 2012 (inwoners Steenwijkerland) juli 2012 Brochure over Bijzondere (inwoners bijstand juli Steenwijkerland) 2012 en Minimabeleid 2012 2 Voorwoord verlaagd. hangen hebben regeling samen is veranderd met in het wijzigingen minimabeleid ten opzichte

Nadere informatie

Toelichting op de Regeling collectieve zorgverzekering voor minima in de gemeente Steenwijkerland 2012.

Toelichting op de Regeling collectieve zorgverzekering voor minima in de gemeente Steenwijkerland 2012. Gelet op het besluit van de gemeenteraad van de gemeente Steenwijkerland van dinsdag 22 januari 2008 en de op 11 november 2008 door de gemeenteraad aangenomen motie aanpassing minimabeleid, stelt het Dagelijks

Nadere informatie

Tynaarlo Versie 13, februari 2015. Extra financiële ondersteuning nodig? Kijk waarvoor u bij Werkplein Baanzicht terecht kunt. WAAR HEB IK RECHT OP?

Tynaarlo Versie 13, februari 2015. Extra financiële ondersteuning nodig? Kijk waarvoor u bij Werkplein Baanzicht terecht kunt. WAAR HEB IK RECHT OP? Tynaarlo Versie 13, februari 2015 Extra financiële ondersteuning nodig? Kijk waarvoor u bij Werkplein Baanzicht terecht kunt. WAAR HEB IK RECHT OP? AANVRAGEN U kunt onderstaande financiële vergoedingen

Nadere informatie

Iedereen doet mee inspiratiebundel. Minimaregelingen

Iedereen doet mee inspiratiebundel. Minimaregelingen Iedereen doet mee inspiratiebundel Minimaregelingen Inhoudsopgave Minimaregelingen zijn regelingen voor mensen met een laag inkomen. Kijk voor de voorwaarden op www.geldermalsen.nl, zoek op minimaregelingen.

Nadere informatie

De gemeenten in Maastricht Heuvelland doen meer voor mensen met minder

De gemeenten in Maastricht Heuvelland doen meer voor mensen met minder De gemeenten in Maastricht Heuvelland doen meer voor mensen met minder Voor de gemeenten Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Maastricht, Meerssen, Vaals en Valkenburg aan de Geul Minimaregelingen 2016 In

Nadere informatie

Meer voor minder. Werkplein. Voor wie? Gezinnen of alleenstaanden met een laag inkomen uit werk of uitkering

Meer voor minder. Werkplein. Voor wie? Gezinnen of alleenstaanden met een laag inkomen uit werk of uitkering Meer voor minder Voor wie? Gezinnen of alleenstaanden met een laag inkomen uit werk of uitkering Waarom? Ondersteuning voor u en uw gezin voor deelname aan sport, cultuur en onderwijs Werkplein Hebt een

Nadere informatie

Financiële tegemoetkomingen

Financiële tegemoetkomingen De gemeente doet meer voor mensen met minder Financiële tegemoetkomingen (bijzondere bijstand) Gebruikte afkortingen: WWB _ Wet Werk en Bijstand AOW _ Algemene Ouderdomswet WW _ Werkloosheidswet Wajong

Nadere informatie

Aanvraagformulier Maatschappelijke bijdrageregeling 2016

Aanvraagformulier Maatschappelijke bijdrageregeling 2016 In te vullen door de Sociale Dienst Veluwerand Cliëntnummer: Aanvraagformulier Maatschappelijke bijdrageregeling 2016 Aanvraagnummer: Datum ontvangst: Uw inkomen mag in de afgelopen 24 maanden (Harderwijk)

Nadere informatie

Bijzondere bijstand Tegemoetkoming premie aanvullende zorgverzekering Individuele inkomenstoeslag. Financiële tegemoetkomingen

Bijzondere bijstand Tegemoetkoming premie aanvullende zorgverzekering Individuele inkomenstoeslag. Financiële tegemoetkomingen Bijzondere bijstand Tegemoetkoming premie aanvullende zorgverzekering Individuele inkomenstoeslag Financiële tegemoetkomingen Iedereen heeft wel eens extra kosten. Vaak als gevolg van een bijzondere situatie.

Nadere informatie

In Haarlem telt iedereen mee

In Haarlem telt iedereen mee maart 2013 Gemeente Haarlem In Haarlem telt iedereen mee Regelingen minima Inhoud Inleiding 3 Algemene regelingen 4 HaarlemPas 4 Bijzondere bijstand 4 Langdurigheidstoeslag 5 Woonkostentoeslag 5 Kwijtschelding

Nadere informatie

Overzicht inkomensondersteunende voorzieningen van Optimisd en van andere overheidsinstanties

Overzicht inkomensondersteunende voorzieningen van Optimisd en van andere overheidsinstanties Overzicht inkomensondersteunende voorzieningen van Optimisd en van andere overheidsinstanties In dit overzicht (matrix) van inkomensondersteunende voorzieningen van Optimisd en van andere overheidsinstanties

Nadere informatie

Gemeente Albrandsuuaard

Gemeente Albrandsuuaard ^ Gemeente Albrandsuuaard RAADSBESLUIT Onderwerp: VERORDENING MAATSCHAPPELIJKE PARTICIPATIE SAMENWERKINGSVERBAND RIDDERKERK EN ALBRANDSWAARD 2012 De raad van de gemeente Albrandswaard; Gezien het voorstel

Nadere informatie

De gemeenten in Maastricht Heuvelland doen meer voor mensen met minder

De gemeenten in Maastricht Heuvelland doen meer voor mensen met minder De gemeenten in Maastricht Heuvelland doen meer voor mensen met minder Voor de gemeenten Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Maastricht, Meerssen, Vaals en Valkenburg aan de Geul Minimaregelingen 2017 De

Nadere informatie

Voorzieningen voor kinderen basisonderwijs en voortgezet onderwijs

Voorzieningen voor kinderen basisonderwijs en voortgezet onderwijs Deelverordening Maatschappelijke Participatie. De raad van de gemeente Noordwijk, Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 27 september 2016; gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet;

Nadere informatie

- Intrekking van publicatie GB2010-058 op 7 april 2011. Gemeenteblad Nijmegen. Jaartal / nummer 2011 / 042

- Intrekking van publicatie GB2010-058 op 7 april 2011. Gemeenteblad Nijmegen. Jaartal / nummer 2011 / 042 Gemeenteblad Nijmegen Jaartal / nummer 2011 / 042 Naam Beleidsregels bijzondere bijstandsverlening Wet werk en bijstand (2011) Publicatiedatum 6 april 2011 Opmerkingen - Vaststelling van de beleidsregels

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Gezondheid Zorgtoeslag 8 Collectieve zorgverzekering 8 Medische kosten 9 Tegemoetkoming zorgkosten 9

Inhoudsopgave. Gezondheid Zorgtoeslag 8 Collectieve zorgverzekering 8 Medische kosten 9 Tegemoetkoming zorgkosten 9 1 Inhoudsopgave Woonkosten Huurtoeslag 4 Eigen woning 4 Woonlastenfonds 5 Kwijtschelding 5 Wasmachine, koelkast, fornuis en bed 6 Kosten serviceabonnement Welwonen 7 Gezondheid Zorgtoeslag 8 Collectieve

Nadere informatie

Met ingang 2015 zijn er op het gebied van de bijzondere bijstand een aantal zaken veranderd.

Met ingang 2015 zijn er op het gebied van de bijzondere bijstand een aantal zaken veranderd. Bijzondere bijstand U kunt onverwacht voor noodzakelijke uitgaven komen te staan als gevolg van bijzondere individuele omstandigheden. Als u daarbij een laag inkomen heeft en geen of weinig vermogen dan

Nadere informatie

Aanvraag Tegemoetkoming 2017 Chronisch Zieken en Gehandicapten afdeling Werk, Inkomen en Zorg De Bevelanden

Aanvraag Tegemoetkoming 2017 Chronisch Zieken en Gehandicapten afdeling Werk, Inkomen en Zorg De Bevelanden Aanvraag Tegemoetkoming 2017 Chronisch Zieken en Gehandicapten afdeling Werk, Inkomen en Zorg De Bevelanden Om in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming moet u aan een aantal voorwaarden voldoen.

Nadere informatie

Financiële regelingen voor minima in Harderwijk

Financiële regelingen voor minima in Harderwijk Financiële regelingen voor minima in Harderwijk Heeft u langere tijd een laag inkomen? Dan komt u zeer waarschijnlijk in aanmerking voor financiële regelingen. Deze regelingen horen bij het minimabeleid

Nadere informatie

brochure minimaregelingen Iedereen doet mee

brochure minimaregelingen Iedereen doet mee brochure minimaregelingen Iedereen doet mee juli 2013 1 Inhoudsopgave Bijzondere bijstand, wat is dat? 3 1. Wanneer komt u in aanmerking voor bijzondere bijstand? 3 2. Vorm van de bijzondere bijstand 4

Nadere informatie

Beleidsregels bijzondere bijstand en declaratieregeling maatschappelijke participatie Purmerend 2016

Beleidsregels bijzondere bijstand en declaratieregeling maatschappelijke participatie Purmerend 2016 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Purmerend. Nr. 19732 19 februari 2016 Beleidsregels bijzondere bijstand en declaratieregeling maatschappelijke participatie Purmerend 2016 Het college van Burgemeester

Nadere informatie

Verordening Declaratieregeling maatschappelijke. participatie voor minima 2015 GR FW

Verordening Declaratieregeling maatschappelijke. participatie voor minima 2015 GR FW Verordening Declaratieregeling maatschappelijke participatie voor minima 2015 GR Ferm Werk Het algemeen bestuur van Ferm Werk, - gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van 11 december 2014; - gelet

Nadere informatie

Sociaal-culturele activiteiten voor iedereen. Het declaratiefonds van de gemeente

Sociaal-culturele activiteiten voor iedereen. Het declaratiefonds van de gemeente Sociaal-culturele activiteiten voor iedereen Het declaratiefonds van de gemeente Sporten, naar het theater of een dagje uit? Met een minimuminkomen is het vaak moeilijk om voldoende geld vrij te maken

Nadere informatie

Onderwerp: Verordening persoonlijk minimabudget gemeente Overbetuwe 2015

Onderwerp: Verordening persoonlijk minimabudget gemeente Overbetuwe 2015 Onderwerp: Verordening persoonlijk minimabudget gemeente Overbetuwe 2015 Ons kenmerk: 14RB000110 Nr. 8f De raad van de gemeente Overbetuwe; gelezen het raadsvoorstel van burgemeester en wethouders van

Nadere informatie

gelet op artikel 147 van de Gemeentewet en de artikel 8 van de Wet werk en bijstand;

gelet op artikel 147 van de Gemeentewet en de artikel 8 van de Wet werk en bijstand; Nr De raad van de gemeente Barneveld; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, nr; gelet op artikel 147 van de Gemeentewet en de artikel 8 van de Wet werk en bijstand; Overwegende dat de gemeenteraad

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER MINIMAREGELINGEN

AANVRAAGFORMULIER MINIMAREGELINGEN AANVRAAGFORMULIER MINIMAREGELINGEN 2014 Invullen door administratie gemeente Utrechtse Heuvelrug Voor personen die een WWB-uitkering ontvangen. Team: Cliëntnummer: 1. Persoonsgegevens 1.a Vul hieronder

Nadere informatie

Regeling collectieve zorgverzekering voor minima in de gemeente Steenwijkerland 2016. Beleidsregel 1. Begripsbepalingen Beleidsregel 2.

Regeling collectieve zorgverzekering voor minima in de gemeente Steenwijkerland 2016. Beleidsregel 1. Begripsbepalingen Beleidsregel 2. Regeling collectieve zorgverzekering voor minima in de gemeente Steenwijkerland 2016. Gelet op het besluit van de gemeenteraad van de gemeente Steenwijkerland van dinsdag 22 januari 2008 en de op 11 november

Nadere informatie

Verordening sportieve en culturele activiteiten 2009

Verordening sportieve en culturele activiteiten 2009 Verordening sportieve en culturele activiteiten 2009 De raad van de gemeente Hengelo, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 4 november 2008 BESLUIT Vast te stellen de hierna volgende

Nadere informatie

Aanvraagformulier Bijdrageregeling minima en collectieve zorgverzekering 2016

Aanvraagformulier Bijdrageregeling minima en collectieve zorgverzekering 2016 Aanvraagformulier Bijdrageregeling minima en collectieve zorgverzekering 2016 N U N S P E E T ELSPEET HULSHORST VIERHOUTEN 1. PERSOONSGEGEVENS Uzelf Partner Voorletter(s) en achternaam Geboortedatum Burgerservicenummer

Nadere informatie

Assen Versie 13, februari 2015. Extra financiële ondersteuning nodig? Kijk waarvoor u bij Werkplein Baanzicht terecht kunt. WAAR HEB IK RECHT OP?

Assen Versie 13, februari 2015. Extra financiële ondersteuning nodig? Kijk waarvoor u bij Werkplein Baanzicht terecht kunt. WAAR HEB IK RECHT OP? Assen Versie 13, februari 2015 Extra financiële ondersteuning nodig? Kijk waarvoor u bij Werkplein Baanzicht terecht kunt. WAAR HEB IK RECHT OP? AANVRAGEN U kunt onderstaande financiële vergoedingen digitaal

Nadere informatie

Gemeente Albrandsuuaard

Gemeente Albrandsuuaard Gemeente Albrandsuuaard RAADSBESLUIT Onderwerp: VERORDENING MAATSCHAPPELIJKE PARTICIPATIE 2012 De raad van de gemeente Albrandswaard; Gezien het voorstel van het college van de Gemeente Albrandswaard met

Nadere informatie

BELEIDSREGELS BIJZONDERE BIJSTAND EN AMSTELVEENPAS GEMEENTE AMSTELVEEN. HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALINGEN. Artikel 1. Begripsomschrijving.

BELEIDSREGELS BIJZONDERE BIJSTAND EN AMSTELVEENPAS GEMEENTE AMSTELVEEN. HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALINGEN. Artikel 1. Begripsomschrijving. BELEIDSREGELS BIJZONDERE BIJSTAND EN AMSTELVEENPAS GEMEENTE AMSTELVEEN. HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALINGEN. Artikel 1. Begripsomschrijving. Voor de toepassing van deze beleidsregels wordt verstaan onder:

Nadere informatie

MINIMAREGELINGEN 2014 ALBRANDSWAARD

MINIMAREGELINGEN 2014 ALBRANDSWAARD MINIMAREGELINGEN 2014 ALBRANDSWAARD Inleiding De gemeente Albrandswaard vindt het belangrijk dat iedereen in de gemeente mee kan doen met sport, spel en educatie. Participeren heet dat. Daarom ondersteunt

Nadere informatie

Voorzieningen. Zó laat u geen geld liggen

Voorzieningen. Zó laat u geen geld liggen Voorzieningen Zó laat u geen geld liggen Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen 2 Inhoudsopgave 3 Laat geen geld liggen! 4 Aanvullende tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Atcg) 5 Collectieve

Nadere informatie

Concept maatschappelijke bijdrageregeling Harderwijk 2017

Concept maatschappelijke bijdrageregeling Harderwijk 2017 Concept maatschappelijke bijdrageregeling Harderwijk 2017 Alle begrippen die in deze regeling worden gebruikt en die niet nader worden omschreven hebben dezelfde betekenis als in de Participatiewet (PW)

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER BIJZONDERE BIJSTAND/TEGEMOETKOMINGEN MINIMA

AANVRAAGFORMULIER BIJZONDERE BIJSTAND/TEGEMOETKOMINGEN MINIMA In te vullen door de gemeente Clientnummer DSP: 1977 Gemeente Tiel Achterweg 2, 4001 MV Tiel Postbus 6325, 4000 HH Tiel Telefoon: (0344) 63 71 11 E-mail: bijzonderebijstand@tiel.nl Internet: www.tiel.nl

Nadere informatie

Deze folder is voor u

Deze folder is voor u 1 Deze folder is voor u Voor iemand met een laag inkomen is het moeilijk rond komen. Een groot deel van het inkomen gaat op aan huur en huishoudgeld. Geld om uw kinderen te laten sporten of om opzij te

Nadere informatie

Pak je kans 2015. Scholierenvergoeding. Gratis computer. Bijdrage kinderopvang. Extra s voor mensen met een krappe beurs

Pak je kans 2015. Scholierenvergoeding. Gratis computer. Bijdrage kinderopvang. Extra s voor mensen met een krappe beurs 1 Scholierenvergoeding De scholierenvergoeding is een bijdrage voor ouders van schoolgaande kinderen. Met het geld kunt u activiteiten tijdens én na school betalen, zoals schoolreisjes, contributie van

Nadere informatie

De aanvullingen van de gemeente. Rondkomen met een laag inkomen?

De aanvullingen van de gemeente. Rondkomen met een laag inkomen? De aanvullingen van de gemeente Rondkomen met een laag inkomen? 2 Schoolgaande kinderen, de lidmaatschapkosten voor een vereniging, woonlasten, een wasmachine of koelkast die het begeeft. De rek is er

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 29 mei 2012, nummer 189 ;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 29 mei 2012, nummer 189 ; De raad van de gemeente Ridderkerk; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 29 mei 2012, nummer 189 ; gelet op artikel 147 van de Gemeentewet; gelet op de artikelen 8, eerste

Nadere informatie

Tynaarlo Versie 15, februari Extra financiële ondersteuning nodig? Kijk waarvoor u bij Werkplein Drentsche Aa terecht kunt.

Tynaarlo Versie 15, februari Extra financiële ondersteuning nodig? Kijk waarvoor u bij Werkplein Drentsche Aa terecht kunt. Tynaarlo Versie 15, februari 2017 Extra financiële ondersteuning nodig? Kijk waarvoor u bij Werkplein Drentsche Aa terecht kunt. WAAR HEB IK RECHT OP? AANVRAGEN U kunt onderstaande financiële vergoedingen

Nadere informatie

Aanvraagformulier minima-voorzieningen gemeente Tholen

Aanvraagformulier minima-voorzieningen gemeente Tholen Aanvraagformulier minima-voorzieningen gemeente Tholen 1. Mijn persoonlijke gegevens Achternaam Voorletters Geboortedatum Man/vrouw BSN-nummer Adres Huisnummer Postcode Woonplaats (Mobiele) telefoon Bankrekening

Nadere informatie

Verordening declaratiefonds maatschappelijke participatie WWB gemeente Wierden 2013

Verordening declaratiefonds maatschappelijke participatie WWB gemeente Wierden 2013 Verordening declaratiefonds maatschappelijke participatie WWB gemeente Wierden 2013 De raad, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Wierden; gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet

Nadere informatie