MINIMABELEID BIJZONDERE BIJSTAND

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MINIMABELEID BIJZONDERE BIJSTAND"

Transcriptie

1 MINIMABELEID en BIJZONDERE BIJSTAND Deze brochure geeft informatie over financiële regelingen waarop u een beroep kunt doen als u een laag inkomen en weinig eigen vermogen heeft. Uitgave van de Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken (IASZ). Dit is een samenwerkingsverband van de gemeenten Bloemendaal, Haarlemmerliede en Spaarnwoude en Heemstede. Januari 2015

2 Inhoud Inhoud 2 Welke regelingen zijn er? 3 Minimabeleid 3 Declaratieregeling voor schoolkosten 4 Computerregeling schoolgaande kinderen 4 Declaratieregeling sociale-en culturele en sportieve activiteiten 4 Collectieve ziektekostenregeling 5 Wanneer komt u in aanmerking voor een vergoeding? 6 Inkomen en vermogen 6 Bijzondere bijstand 8 Voor wie is bijzondere bijstand bestemd? 8 Voorwaarden 8 Onderscheid in bijzondere bijstand Bijzondere noodzakelijke kosten 8 Algemeen gebruikelijke kosten 9 Woonkostentoeslag 9 Geen bijzondere bijstand 10 Draagkracht in inkomen en vermogen 10 Aanvraagprocedure 11 Welke informatie hebben wij nodig? 12 Aanvragen vóórdat de kosten zijn gemaakt 12 Er zijn nog meer mogelijkheden Schulddienstverlening 13 Individuele inkomenstoeslag 15 Uitgesloten groepen 15 Hoogte toeslag Aanvraagprocedure 16 Over deze brochure 16 2

3 Hebt u een laag inkomen en weinig eigen vermogen? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor bepaalde financiële regelingen. Zoals extra bijstand, of een tegemoetkoming in bepaalde kosten. Voor alle inwoners van Bloemendaal, Haarlemmerliede en Spaarnwoude en Heemstede gelden dezelfde regels. In deze brochure vindt u een overzicht van alle regelingen die onder ons minimabeleid vallen en informatie over bijzondere bijstand. Welke regelingen zijn er? 1. Minimabeleid Het gemeentelijke minimabeleid is bedoeld om inwoners met een laag inkomen tegemoet te komen in de kosten van participatie. Het is belangrijk dat iedereen kan meedoen in de maatschappij. 2. Bijzondere bijstand Bijzondere bijstand kunt u aanvragen als u te maken krijgt met ongewone kosten die u niet kunt betalen. Minimabeleid Wilt u van onderstaande regelingen gebruik maken, dan moet u bij de aanvraag informatie over uw inkomen en vermogen geven. Voor wie is het minimabeleid bestemd? Het minimabeleid is bestemd voor inwoners van de gemeenten Bloemendaal, Haarlemmerliede en Spaarnwoude en Heemstede, met een inkomen tot maximaal 110% van de van toepassing zijnde bijstandsnorm (exclusief vakantiegeld). Voor de inkomensgrens voor deelname aan de collectieve zorgverzekering verwijzen wij u naar pagina 5. U kunt het aanvraagformulier opvragen bij de Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken (IASZ) in Heemstede of downloaden via de website 3

4 Welke regelingen zijn opgenomen in het minimabeleid? Declaratieregeling voor schoolkosten Ouders en verzorgers met schoolgaande kinderen in het basisonderwijs, in het voortgezet onderwijs of met kinderen die een beroepsopleiding (MBO) volgen, kunnen in aanmerking komen voor een vergoeding voor de zogenaamde onvermijdbare schoolkosten als het inkomen lager is dan 110% van de van toepassing zijnde bijstandsnorm. Onvermijdbare kosten zijn kosten waaraan u niet kunt ontkomen. Hieronder wordt bijvoorbeeld verstaan: de ouderbijdrage, de kosten voor schoolactiviteiten en bijkomende kosten voor materialen zoals schoolschriften, pennen en verplichte sportkleding voor gymles. Kosten voor schoolboeken of borgstelling vallen niet onder deze regeling. De maximale bijdrage bedraagt: Voor schoolgaande kinderen in het basisonderwijs maximaal 150, - euro per kind per jaar; Voor schoolgaande kinderen in het voortgezet onderwijs maximaal 300, - per kind per jaar. Voor kinderen die een beroepsopleiding volgen (MBO) maximaal 300, - per kind per jaar. De vergoeding wordt verstrekt wanneer door middel van bewijsstukken is aangetoond dat de kosten daadwerkelijk zijn gemaakt. Computerregeling voor gezinnen met kinderen in het voortgezet onderwijs Ouders en verzorgers met kinderen in het voortgezet onderwijs in de leeftijd van 11 tot en met 15 jaar kunnen in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de kosten van de aanschaf van een computer met toebehoren als het inkomen lager is dan 110% van de van toepassing zijnde bijstandsnorm. Onder toebehoren wordt verstaan: monitor, printer en router. Periodiek terugkerende kosten, zoals kosten voor internetabonnementen, cartridges of papier vallen hier niet onder. De tegemoetkoming in de kosten geldt per huishouden en wordt slechts een keer in de vijf jaar verstrekt. De tegemoetkoming bedraagt maximaal 400, - en wordt verstrekt wanneer na overlegging van bewijsstukken is aangetoond dat de kosten daadwerkelijk zijn gemaakt. Declaratieregeling voor sociaal-culturele en sportieve activiteiten Personen die willen deelnemen aan sociaal-culturele en sportieve activiteiten, kunnen in aanmerking komen voor een vergoeding als het inkomen lager is dan 110% van de van toepassing zijnde bijstandsnorm. 4

5 De maximale vergoeding bedraagt 175, - euro per persoon per jaar. Voor ouders/verzorgers van kinderen in de leeftijd van 0 tot en met 17 jaar die willen deelnemen aan sociaal-culturele en sportieve activiteiten bedraagt de maximale vergoeding 275, - euro. Studenten die een beurs op grond van de Wet Studiefinanciering 2000 (WSF) ontvangen zijn uitgesloten van deze regeling. Voorbeelden van te declareren kosten zijn: contributie voor een sport- of culturele vereniging, de kosten van clubkleding, het lidmaatschap van een bibliotheek, de kosten voor een abonnement van het zwembad of zwemles. Kosten voor versnaperingen of reiskosten vallen niet onder deze regeling. De vergoeding wordt verstrekt wanneer door middel van bewijsstukken is aangetoond dat de kosten daadwerkelijk zijn gemaakt. Aanvraagprocedure Als u een uitkering voor levensonderhoud ontvangt van de IASZ dan hoeft u geen aparte aanvraag in te dienen. U kunt gebruik maken van een verkort declaratieformulier. U kunt dit opvragen bij de IASZ in Heemstede. Als u geen uitkering heeft voor levensonderhoud, maar wel een laag inkomen hebt, dan kunt u een aanvraagformulier opvragen bij de IASZ in Heemstede of downloaden via de website Zorg dat u uw aanvraag tijdig indient De aanvraag/declaratie voor de schoolkostenregeling kan tot uiterlijk drie maanden na afloop van het schooljaar. Voor de declaratieregeling voor sociale- en sportieve activiteiten kan tot uiterlijk drie maanden na afloop van het kalenderjaar een aanvraag/declaratie worden ingediend. Latere aanvragen of declaraties komen niet meer voor vergoeding in aanmerking. Als u in een jaar een aanvraag heeft ingediend, kunt u lopende het kalender declaraties via een verkort formulier inleveren. U hoeft dan niet telkens opnieuw een aanvraag te doen. Collectieve ziektekostenregeling voor minima De gemeenten Bloemendaal, Haarlemmerliede en Spaarnwoude en Heemstede hebben in samenwerking met de verzekeraars Zilveren Kruis Achmea en Univé, twee collectieve zorgverzekeringen ontwikkeld. De reden voor twee verzekeringen is dat u zo beter een op uw persoon toegesneden keuze kan maken. Personen die 18 jaar of ouder zijn en een inkomen hebben van maximaal 110% van de toepassing zijnde bijstandsnorm kunnen in aanmerking komen voor deelname aan de collectieve verzekering en krijgen maandelijkse een bijdrage van 10, - per polis. 5

6 Chronisch zieken, gehandicapten en pensioengerechtigden met een inkomen tot maximaal 130 % van de van toepassing zijnde bijstandsnorm, kunnen in aanmerking komen voor een maandelijkse bijdrage van 20.- per polis. Het hebben van een ziektekostenverzekering met aanvullende pakketten is belangrijk omdat u in principe geen bijzondere bijstand kunt krijgen voor de kosten die niet worden vergoed door uw verzekeraar! *Zie voor de premietabel 2015 en de vergoedingenlijst Aanvraagprocedure U kunt een aanvraagformulier vergoeding deelname collectieve zorgverzekering opvragen bij de IASZ in Heemstede of downloaden via de website Als u al verzekerd bent bij Zilveren Kruis/Achmea of Univé dan kunt u lopende het jaar bij dezelfde verzekeraar overstappen naar de collectieve zorgverzekering. Als u nog geen klant bent van Univé of Zilveren Kruis Achmea, dan kan u alleen per 1 januari overstappen naar deze verzekeraars en vanaf dat moment deelnemen aan de collectieve zorgverzekering. U dient dus eerst zelf klant te worden en dan de aanvraag te doen voor de vergoeding van de premie. Wanneer komt u in aanmerking voor een vergoeding? Uw inkomen Uw inkomen is maximaal netto per maand (normen per 1 januari 2015): Doelgroep minima ouder dan 21 en jonger dan pensioengerechtigde leeftijd (110%): Alleenstaande p.m. Alleenstaande ouder p.m. Echtpaar p.m. Doelgroep kostendeler ouder dan 21 en jonger dan pensioengerechtigde leeftijd (110%): Tweepersoonshuishouden 717 p.m. Driepersoonshuishouden 622 p.m. Vierpersoonshuishouden 574 p.m. Vijfpersoonshuishouden 516 p.m. 6

7 Doelgroep verblijvend in een inrichting(110%) Alleenstaande 357 p.m. Doelgroep minima ouder dan pensioengerechtigde leeftijd (110%): Alleenstaande p.m. Alleenstaande ouder p.m. Echtpaar p.m. Doelgroep chronisch zieken en gehandicapten uitsluitend ten behoeve van de regeling collectieve ziektekostenverzekering (130%): Alleenstaande p.m. Alleenstaande ouder p.m. Echtpaar p.m. Alleenstaande in een inrichting 414 p.m. Alleenstaande > pensioen leeftijd p.m. Alleenstaande ouder, > pensioenleeftijd p.m. Gehuwden ouder dan pensioenleeftijd p.m. Deze bedragen gelden per 1 januari 2015 en zijn exclusief vakantietoeslag. Het soort inkomen dat u hebt maakt niet uit. Ook als u geen uitkering krijgt van de IASZ kunt u gebruik maken van de regeling. Voor zelfstandigen wordt uitgegaan van de belastingaangifte over het voorgaande jaar en de daarbij behorende stukken. Uw vermogen Om voor het minimabeleid in aanmerking te komen mag uw totale vermogen en dat van uw eventuele partner en minderjarige ten laste komende kinderen niet hoger zijn dan: Alleenstaanden: Alleenstaande ouders of echtparen: Bij een hoger vermogen dan de genoemde bedragen bestaat geen recht op het minimabeleid. 7

8 Bijzondere bijstand? Bijzondere bijstand is een vergoeding voor noodzakelijke kosten die niet uit het inkomen of vermogen betaald kunnen worden. Voor wie is bijzondere bijstand bestemd? Bijzondere bijstand is voor alle mensen met een laag inkomen en die weinig of geen eigen vermogen bezitten. Bijzondere bijstand is er dus niet alleen voor mensen met een bijstandsuitkering, maar voor iedereen met een inkomen op of rond het bijstandsniveau. Dus ook voor mensen met een laag salaris, een Wajong-uitkering of een AOW-uitkering. Van jongeren tot 21 jaar wordt verwacht dat ze eerst een beroep doen op hun ouders (de zogenaamde onderhoudsplicht van ouders). Voorwaarden U kunt in de volgende situaties een beroep doen op de bijzondere bijstand: U maakt aantoonbare kosten die noodzakelijk zijn en die voortkomen uit bijzondere omstandigheden. Er is geen andere, passende, bestaande voorziening, waaruit de kosten kunnen worden betaald. Zo n voorziening is bijvoorbeeld uw ziektekostenverzekering of de Wet maatschappelijke ondersteuning. De kosten kunnen niet worden betaald uit het inkomen, het vermogen en de aanwezige draagkracht (zie voor een uitleg pagina 10 en 11). Onderscheid in bijzondere bijstand: 1. Bijzondere noodzakelijke kosten Het gaat om noodzakelijke kosten die bijzonder zijn omdat niet iedereen deze kosten heeft, en waarvoor u geen of onvoldoende beroep kunt doen op andere bestaande regelingen. Voorbeelden van bijzondere noodzakelijke kosten zijn: Maaltijdvoorziening Enkele kosten i.v.m. ziekte of gebrek. Bijvoorbeeld mits goed verzekerd- de eigen bijdrage bij ziektekosten. Het eigen risico is uitgesloten van bijzondere bijstand. 8

9 Sommige kosten worden door de aanvullende ziektekostenverzekering of een andere instantie (vrijwel) volledig vergoed. In dat geval kunt u daarvoor geen bijzondere bijstand krijgen. Het belang van een goede ziektekostenverzekering In hoeverre u zich verzekert voor ziektekosten is uw eigen verantwoordelijkheid. Van u wordt verwacht dat u zich in voldoende mate aanvullend verzekert bij uw ziektekostenverzekeraar. Als u niet bij Zilveren Kruis/Achmea of Univé verzekerd bent op basis van de collectieve verzekering, wordt van u verwacht dat u een aanvullende verzekering heeft met een dekking die ongeveer overeenkomt met onze collectieve verzekering. Onder verantwoord tegen ziektekosten verzekerd zijn wordt in elk geval verstaan het vergoedingenniveau van onze collectieve zorgverzekeringen. Als u zich onderverzekerd betekent dit dat u het verschil tussen de vergoedingen van uw eigen verzekering en de vergoeding uit de Beter Af Plus Polis (3 sterren) en de Beter Af Tandarts Polis (2 sterren) niet via bijzondere bijstand vergoed krijgt. 2. Algemeen gebruikelijke kosten Algemeen gebruikelijke kosten zijn kosten die iedereen van tijd tot tijd moet maken. Bijvoorbeeld de vervanging van een koelkast, wasmachine, bankstel, maar ook een verhuizing. Voor algemeen gebruikelijke kosten kan in principe geen bijzondere bijstand worden verstrekt, tenzij er sprake is van bijzondere omstandigheden en de vervanging niet te voorzien was. U moet voor deze vervangingskosten dan ook reserveren en uw spaargeld gebruiken. Als er, op grond van buitengewone omstandigheden, toch bijzondere bijstand voor duurzame gebruiksgoederen wordt verstrekt, dan gebeurt dit in de vorm van een renteloze lening. Dit betekent dat u deze bijstand terug moet betalen in maandelijkse termijnen. Woonkostentoeslag In bepaalde gevallen kunt u van de IASZ een woonkostentoeslag ontvangen. Dit is een bijdrage in de huur of hypotheekrente. Dit kan als u door omstandigheden aangewezen raakt op een lager inkomen en een huurwoning bewoont waarvan de huur boven de huurtoeslaggrens ligt. Een woonkostentoeslag is in dit soort situaties ook mogelijk als u een koopwoning bewoont. Bij koopwoningen gelden andere regels. In alle gevallen wordt gekeken naar uw vermogen en uw draagkracht. 9

10 De woonkostentoeslag kunt u maar een beperkte tijd krijgen. U moet er dan ook alles aan doen om goedkopere woonruimte te krijgen. Als u in het bezit bent van een eigendomswoning met een bepaalde overwaarde, dan wordt de bijstand als lening aan u verstrekt. Geen bijzondere bijstand De volgende kosten komen niet in aanmerking voor bijzondere bijstand: Alimentatieverplichtingen Het eigen risico van ziektekosten De betaling van een boete Geleden of toegebrachte schade Draagkracht in inkomen en vermogen Aan de hand van uw inkomen berekent de IASZ of de door u aangevraagde kosten (gedeeltelijk) door u zelf betaald kunnen worden. Dit noemen we draagkracht. De draagkracht wordt per jaar berekend. Voor bijzonder noodzakelijke kosten geldt de volgende draagkrachtberekening Als u een inkomen heeft tot 110 % van de voor u van toepassing zijnde bijstandsnorm is de draagkracht 0. Van het inkomen boven 110 % van de bijstandsnorm wordt 40 % als draagkracht genomen. Als uw totale vermogen hoger is dan voor alleenstaanden en voor alleenstaande ouders of echtparen, wordt al het meerdere tot de draagkracht gerekend. Hieronder vindt u een rekenvoorbeeld. U bent alleenstaande en hebt een netto inkomen van per maand en het saldo van uw bezittingen en schulden is lager dan de vermogensgrens. De bijstandsnorm voor een alleenstaande is 912 per maand. 110% van de bijstandsnorm is Uw inkomen % bijstandsnorm Uw bruto draagkracht inkomen is 196 per maand. 10

11 Er wordt rekening gehouden met 40% van uw draagkracht, dus 40% x 196 = 78 per maand. Dit is 12 x 78 = 936 per jaar. Uw kosten boven deze 936 per jaar komen in aanmerking voor vergoeding via de bijzondere bijstand. Voor algemene kosten geldt onderstaande draagkrachtberekening Algemene kosten zijn kosten voor de woning, opvang van kinderen, kosten bewindvoering/budgetbeheer en vervanging van duurzame gebruiksgoederen, Uw draagkracht uit inkomen betreft al uw inkomen boven de bijstandsnorm. Als uw totale vermogen hoger is dan wordt al het meerdere tot uw draagkracht gerekend. U wordt dan geacht deze algemene kosten uit uw spaargeld te betalen. Een voorbeeld: U bent alleenstaande en hebt een netto inkomen van per maand en het saldo van uw bezittingen en schulden is lager De bijstandsnorm voor een alleenstaande is 912 per maand. Uw inkomen Bijstandsnorm Uw draagkracht inkomen is 288 per maand Er wordt rekening gehouden met al u inkomen boven de bijstandsnorm. Dit is 12 x 288 = per jaar. Uw kosten boven deze per jaar komen in aanmerking voor vergoeding via de bijzondere bijstand. Aanvraagprocedure Als u denkt in aanmerking te komen voor een vergoeding voor bijzondere bijstand, dan kunt u voor het aanvraagformulier terecht bij de IASZ in Heemstede. U kunt het formulier ook downloaden via de website Bij de aanvraag moet u informatie geven over het inkomen en vermogen. Als u geen uitkering voor levensonderhoud ontvangt van de IASZ dient u een uitgebreid inlichtingenformulier in te vullen. 11

12 Welke informatie hebben wij nodig? Bij de aanvraag dienen gegevens over het inkomen en het vermogen te worden overgelegd. De kosten dienen aan de hand van originele offertes te worden aangetoond. Aanvragen vóórdat de kosten gemaakt zijn! Bijzondere bijstand moet worden aangevraagd vóór de datum dat de kosten worden gemaakt. Dit om de IASZ in de gelegenheid te stellen te beoordelen of de te maken kosten noodzakelijk zijn. Bijvoorbeeld: kan de kapotte wasmachine nog gerepareerd worden, of is de aanschaf van een nieuwe wasmachine onontkoombaar. Vooraf aanvragen lukt niet in álle gevallen. Uitzonderingen kunnen goederen zijn die acuut vervangen moeten worden (bijvoorbeeld een koelkast in de zomerperiode). Voor dit soort kosten kunt u binnen twee weken na aanschaf alsnog een aanvraag indienen. Maar als de IASZ de noodzaak van de te maken kosten niet meer kan vaststellen, dan wordt de aanvraag afgewezen. Voor overige kosten (zoals bijvoorbeeld medische kosten) worden aanvragen afgewezen als de periode tussen de factuurdatum en de aanvraag om bijzondere bijstand meer is dan drie maanden. 12

13 Er zijn nog meer mogelijkheden Behalve bijzondere bijstand kent de gemeente nog enkele regelingen waarop u onder bepaalde voorwaarden aanspraak kunt maken: schuldhulpverlening, de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) en de individuele inkomenstoeslag (IIT). Schulddienstverlening Hoe meldt u zich aan Als u inwoner bent van de gemeente Bloemendaal, Haarlemmerliede en Spaarnwoude of Heemstede, u ouder bent dan 18 jaar en u financiële problemen heeft, dan kunt u zich met uw hulpvraag wenden tot de afdeling Schulddienstverlening van de gemeente Haarlem Zijlvest 39, Haarlem (de Raakspoort) De afdeling Schulddienstverlening is op werkdagen bereikbaar van 8:30 tot uur op telefoonnummer U vraagt dan naar de gemeente Haarlem. U kunt ook een aanvraag voor hulp indienen door het digitale aanvraagformulier op de website van de gemeente Haarlem in te vullen. Waarvoor kunt u terecht bij schuldhulpverlening? Schuldhulpverlening, te weten schuldregeling en schuldbemiddeling Budgetbeheer Crisisbemiddeling Voorlichting en preventiemogelijkheden Crisisbemiddeling Wanneer u niet tijdig hulp heeft gezocht en uw huis dreigt te worden ontruimd of u dreigt te worden afgesloten van energie, dan is er sprake van een crisissituatie. Voor een crisismelding kunt u zich elke werkdag melden van 9:00 uur tot 15:30 bij de publieksbalie in de publiekshal van de gemeente Haarlem aan de Zijlvest 39 (de Raakspoort). Werkwijze De afdeling Schulddienstverlening verwijst u door naar de stichting Humanitas om u te helpen met het ordenen van uw dossier. Vervolgens wordt er een intakegesprek met u gevoerd en een diagnose gesteld aan 13

14 de hand waarvan wordt bepaald of u in aanmerking komt voor een traject of bemiddeling. Wanneer er een schuldbemiddelingstraject wordt gestart, wordt er een overeenkomst met u gesloten. In deze overeenkomst staat een beschrijving van het benodigde traject. Daarna kan het traject worden uitgevoerd. Schuldeisers worden aangeschreven. Er worden voorstellen voor betalingsregelingen gedaan en er kan een vorm van budgetbeheer worden uitgevoerd. Hierbij zullen in eerste instantie vaste lasten worden doorbetaald. Wanneer gekozen wordt voor het budgetbeheer totaalpakket zullen alle rekening betaald worden en krijgt u een vooraf vastgesteld bedrag aan huishoudgeld op uw bank- en of girorekening. Wettelijke schuldregeling (WSNP) Wanneer één of meerdere schuldeisers niet bereid zijn mee te werken is een minnelijk traject niet mogelijk. In dit geval kunt u proberen met de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP) uw schulden op te lossen. Voor een wettelijke schuldregeling wordt door de afdeling Schulddienstverlening van de gemeente Haarlem namens de gemeente waarin u woonachtig bent een verzoekschrift opgemaakt. Dit verzoekschrift moet u zelf indienen bij de rechtbank te Haarlem. De rechter oordeelt of u wordt toegelaten tot de WSNP. In deze wettelijke schuldregeling wordt een bewindvoerder aangesteld die zich inzet om zoveel mogelijk geld op te halen voor uw schuldeisers. Na drie jaar wordt in principe een schone-leiverklaring verstrekt. Schulden die dan nog openstaan bij de schuldeiser zijn niet meer opeisbaar. De wettelijke regeling is een zwaar traject. Elke financiële handeling bent u verplicht te melden aan uw bewindvoerder. Er volgt een postblokkade. Het vonnis wordt gepubliceerd op de site van de rechtbank. Hoewel het een zwaar traject is, kunt u na drie jaar zonder schulden een nieuwe start maken. Workshop Rondkomen met je inkomen Wanneer u te maken heeft of krijgt met minder inkomsten en toch overzicht wilt houden op de maandelijkse inkomsten en uitgaven en rond wilt komen zonder dat u schulden maakt? Dan kunt u deelnemen aan deze workshop waar u tips en trucs krijgt over het op orde krijgen van de administratie, hoe u kunt bezuinigen, hoe u omgaat met betalingsachterstanden, hoe u omgaat met verleidingen van reclame ed. 14

15 U kunt een sturen onder vermelding van aanmelding workshop, naar Na aanmelding ontvangt u een uitnodiging met daarin een datum (één dagdeel), tijd en locatie. Cursus Grip op geld Met minder geld rondkomen is voor iedereen ingewikkeld. Als u wilt weten hoe u grip kunt houden op inkomsten en uitgaven, dan kunt u in deze cursus meer grip krijgen op uw geld. U leert begrotingen te maken, hoe u moet omgaan met de kosten van kinderen binnen uw budget, hoe u kunt bezuinigen, internetbankieren ed. U kunt een sturen onder vermelding van aanmelding cursus, naar Na aanmelding ontvangt u een uitnodiging met daarin een datum (drie dagdelen), tijd en locatie. Individuele inkomenstoeslag (IIT) Om in aanmerking te komen voor een individuele inkomenstoeslag ligt uw leeftijd tussen 21 jaar en de pensioengerechtigde leeftijd. Verder komt u in aanmerking als u hiervoor een onafgebroken periode van 36 maanden een inkomensniveau had tot 110% van de bijstandsnorm. Uitgesloten groepen De volgende groepen zijn in de verordening uitgesloten van IIT: Personen die een studie volgen op grond van WTOS 1 of WSF ; Personen aan wie in de laatste 12 maanden een maatregel is opgelegd omdat zij door eigen toedoen werkloos zijn, of omdat zij niet voldoende meewerken aan een re-integratieplan; Personen aan wie door het UWV in de laatste 12 maanden een maatregel is opgelegd wegens schending van de arbeids- en reïntegratieplicht op grond van de WW, WIA, Wajong, WAO en WAZ; Personen aan wie in de laatste 12 maanden een boete is opgelegd wegens schending van de inlichtingenplicht als gevolg van niet opgegeven inkomsten uit arbeid en waarvan de hoogte van de opgelegde boete hoger is dan de van toepassing zijnde hoogte van de IIT. 1 Wet tegemoetkoming Onderwijsbijdrage en Schoolkosten 2 Wet Studie Financiering

16 Hoogte toeslag 2015 Echtpaar 500 Alleenstaande ouder: 450 Alleenstaande: 350 Voor meer informatie kunt u zich het beste wenden tot de IASZ, of raadpleeg de website Aanvraagprocedure Als u denkt in aanmerking te komen voor de individuele inkomenstoeslag, dan kunt u voor het aanvraagformulier terecht bij de IASZ in Heemstede. U kunt het formulier ook downloaden via de website Bij de aanvraag moet u ook gegevens over het inkomen en vermogen overleggen. Bij een eerste aanvraag gaat het om inkomensgegevens van drie jaar terug. Over deze brochure Dit is een uitgave van de IASZ. Bij een geschil kunt u zich niet op de inhoud van deze brochure beroepen. Rechten kunt u alleen ontlenen aan de tekst van de Participatiewet. Alle genoemde bedragen in deze brochure hebben betrekking op de normen zoals deze gelden per 1 januari De Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken (IASZ) Raadhuisplein HA Heemstede Telefoon (023) Fax (023) Postadres: Postbus 352, 2100 AJ Heemstede E mail: Openingstijden: Maandag t/m vrijdag van uur (inloopspreekuur zonder afspraak) Telefonische bereikbaarheid: Maandag t/m donderdag van 8.30 tot uur en vrijdag van 8.30 tot uur. 16

Minimabeleid en. Bijzondere Bijstand

Minimabeleid en. Bijzondere Bijstand Minimabeleid en Bijzondere Bijstand Deze brochure geeft informatie over financiële regelingen waarop u een beroep kunt doen als u een laag inkomen en weinig eigen vermogen heeft. Uitgave van de intergemeentelijke

Nadere informatie

Minimabeleid en Bijzondere Bijstand Deze brochure geeft informatie over financiële regelingen waarop u een beroep kunt doen als u een laag inkomen en

Minimabeleid en Bijzondere Bijstand Deze brochure geeft informatie over financiële regelingen waarop u een beroep kunt doen als u een laag inkomen en Minimabeleid en Bijzondere Bijstand Deze brochure geeft informatie over financiële regelingen waarop u een beroep kunt doen als u een laag inkomen en weinig eigen vermogen heeft. Uitgave van de gemeente

Nadere informatie

Verordening maatschappelijke participatie Wet werk en bijstand Haarlemmerliede en Spaarnwoude 2012.

Verordening maatschappelijke participatie Wet werk en bijstand Haarlemmerliede en Spaarnwoude 2012. Verordening maatschappelijke participatie Wet werk en bijstand Haarlemmerliede en Spaarnwoude 2012. Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Artikel 1. Begripsbepalingen a. wet: Wet werk en bijstand; b. maatschappelijke

Nadere informatie

Beleidsregels minimabeleid Haarlemmerliede en Spaarnwoude 2015 Hoofdst uk 1. Algemene bepalingen Artikel 1. Begripsbepalingen

Beleidsregels minimabeleid Haarlemmerliede en Spaarnwoude 2015 Hoofdst uk 1. Algemene bepalingen Artikel 1. Begripsbepalingen Beleidsregels minimabeleid Haarlemmerliede en Spaarnwoude 2015 Hoofdst uk 1. Algemene bepalingen Artikel 1. Begripsbepalingen a) wet: De Participatiewet; b) maatschappelijke participatie: het deelnemen

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Officiële publicatie van Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude VASTGESTELDE BELEIDSREGELS

GEMEENTEBLAD. Officiële publicatie van Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude VASTGESTELDE BELEIDSREGELS VASTGESTELDE BELEIDSREGELS Het college heeft in zijn vergadering van 30 september de navolgende beleidsregels vastgesteld: Beleidsregels minimabeleid Haarlemmerliede en Spaarnwoude 2015 Deze beleidsregels

Nadere informatie

Nieuwsbrief Minimabeleid 2010 Gemeente Schagen

Nieuwsbrief Minimabeleid 2010 Gemeente Schagen Nieuwsbrief Minimabeleid 2010 Gemeente Schagen JANUARI, 2010 In deze nieuwsbrief wordt u geïnformeerd over de volgende onderwerpen: de individuele bijzondere bijstand; de categoriale bijzondere bijstand;

Nadere informatie

MEMO. Lokaal. Geachte raad,

MEMO. Lokaal. Geachte raad, MEMO Aan: De gemeenteraad Van: Het college van B&W Onderwerp: Overzicht van minimaregelingen 3 november 2015 Bijlage: bijstandsnormen hoogbijstand Afschrift aan: snor Geachte raad, Op uw verzoek, gedaan

Nadere informatie

BELEIDSREGELS MINIMABELEID GEMEENTE HOOGEVEEN

BELEIDSREGELS MINIMABELEID GEMEENTE HOOGEVEEN BELEIDSREGELS MINIMABELEID GEMEENTE HOOGEVEEN Het college van de gemeente Hoogeveen, gelet op artikel 35, Wet Werk en Bijstand, besluit vast te stellen de volgende beleidsregels: beleidsregels minimabeleid

Nadere informatie

Brochure over. Minimafonds 2010. (inwoners Westerveld) juli 2010. Bij wie kunt u de aanvraag indienen?

Brochure over. Minimafonds 2010. (inwoners Westerveld) juli 2010. Bij wie kunt u de aanvraag indienen? Bij wie kunt u de aanvraag indienen? Bij de Intergemeentelijke Sociale Dienst Steenwijkerland/Westerveld (IGSD). Het bezoekadres is Het postadres is De Vesting 11-13 Postbus 300 8332 GL Steenwijk 8330

Nadere informatie

Informatie over minimaregelingen

Informatie over minimaregelingen Informatie over minimaregelingen 2017 DEZE FOLDER IS VOOR U Heeft u een laag inkomen en weinig vermogen? Dan is de kans groot dat het voor u soms moeilijk is om rond te komen. Een groot deel van het inkomen

Nadere informatie

Meer Mee-Doen. Regelingen bijzondere bijstand en minimabeleid. Dienst Oost Achterhoek. Sociale

Meer Mee-Doen. Regelingen bijzondere bijstand en minimabeleid. Dienst Oost Achterhoek. Sociale Meer Mee-Doen Regelingen bijzondere bijstand en minimabeleid Sociale Dienst Oost Achterhoek 03-2015 Deze brochure geeft de belangrijkste informatie maar is natuurlijk niet volledig. Voor meer informatie

Nadere informatie

Bijzondere bijstand en minimaregelingen

Bijzondere bijstand en minimaregelingen Bijzondere bijstand en minimaregelingen De gemeente Duiven kent vier vormen van inkomensondersteuning. In deze folder leest u informatie over. 1. Bijzondere bijstand 2. Minimabeleid 3. Individuele inkomenstoeslag

Nadere informatie

110% bijstandsnorm 120% bijstandsnorm

110% bijstandsnorm 120% bijstandsnorm Toelichting aanvraagformulier minimabeleid Waarom dit formulier? Als u inwoner bent van Wijdemeren en weinig inkomen heeft, kunt u extra geld krijgen. Bijvoorbeeld voor een computer voor schoolgaande kinderen

Nadere informatie

Collectieve zorgverzekering. Informatieblad bijzondere bijstand voor inwoners van Zuidplas (Bij de brochure bijzondere bijstand)

Collectieve zorgverzekering. Informatieblad bijzondere bijstand voor inwoners van Zuidplas (Bij de brochure bijzondere bijstand) Informatieblad bijzondere bijstand voor inwoners van Zuidplas (Bij de brochure bijzondere bijstand) In dit informatieblad staan voorbeelden van bijzondere kosten die vaak voorkomen. Het is geen volledige

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Uw aantekeningen ... Inhoudsopgave Inleiding 3 ...

Inhoudsopgave. Uw aantekeningen ... Inhoudsopgave Inleiding 3 ... Uw aantekeningen... Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Inleiding 3 De mogelijkheden op een rij 4 1. Bijdrage maatschappelijke activiteiten (RBMA) 4 2. Extra bijdrage voor ouderen 4 3. Tegemoetkoming voor chronisch

Nadere informatie

Hoge kosten - Laag inkomen?

Hoge kosten - Laag inkomen? Hoge kosten - Laag inkomen? Financiële tegemoetkomingen gemeente Olst-Wijhe juni 2017 Hoge kosten Eten en drinken, wonen en kleding. Het zijn normale uitgaven die we allemaal hebben. Maar soms krijgt u

Nadere informatie

voor de inwoners van de gemeente Dongeradeel

voor de inwoners van de gemeente Dongeradeel voor de inwoners van de gemeente Dongeradeel De collectieve (aanvullende) zorgverzekering Tegemoetkoming kosten schoolgaande kinderen Extra kosten chronisch zieken, gehandicapten en ouderen Bijzondere

Nadere informatie

Iedereen kan meedoen. Financieel steuntje in de rug voor inwoners met een minimaal inkomen

Iedereen kan meedoen. Financieel steuntje in de rug voor inwoners met een minimaal inkomen Iedereen kan meedoen Financieel steuntje in de rug voor inwoners met een minimaal inkomen Voor mensen met een laag inkomen en weinig vermogen is het niet altijd gemakkelijk om rond te komen. Een keer een

Nadere informatie

Informatie over minimaregelingen

Informatie over minimaregelingen Informatie over minimaregelingen DEZE FOLDER IS VOOR U Voor iemand met een laag inkomen is het moeilijker rond komen. Een groot deel van het inkomen gaat op aan huur en huishoudgeld. Geld om uw kinderen

Nadere informatie

Informatie. Bijzondere bijstand. Aan deze folder kunnen geen rechten worden ontleend.

Informatie. Bijzondere bijstand. Aan deze folder kunnen geen rechten worden ontleend. Informatie Gemeente Hof van Twente, Postbus 54, 7470 AB Goor Tel. 0547 85 85 85 Fax 0547 85 85 86 E-mail: info@hofvantwente.nl Website: www.hofvantwente.nl Bijzondere bijstand Als u als gevolg van bijzondere

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Tevredenheidsonderzoek. Beperkte dienstverlening tijdens feestdagen

Nieuwsbrief. Tevredenheidsonderzoek. Beperkte dienstverlening tijdens feestdagen Nieuwsbrief DECEMBER 2016 Alle medewerkers van de IASZ wensen u prettige feestdagen en een goed 2017! Wijzigingen beleid bijzondere bijstand Tevredenheidsonderzoek In dit nummer: Collectieve zorgverzekering

Nadere informatie

Wat is bijzondere bijstand? informatiefolder

Wat is bijzondere bijstand? informatiefolder Wat is bijzondere bijstand? informatiefolder Wat is bijzondere bijstand? Bijzondere bijstand is een uitkering die bedoeld is om extra of hoge kosten mee te kunnen betalen. U kunt recht hebben op bijzondere

Nadere informatie

Minimaregelingen van Optimisd voor ouders met schoolgaande kinderen

Minimaregelingen van Optimisd voor ouders met schoolgaande kinderen Minimaregelingen van Optimisd voor ouders met schoolgaande kinderen Onze Sociale Dienst Optimisd voert een aantal regelingen uit die van belang zijn voor ouders van schoolgaande kinderen, die over een

Nadere informatie

Iedereen kan meedoen financieel steuntje in de rug voor inwoners met een minimaal inkomen

Iedereen kan meedoen financieel steuntje in de rug voor inwoners met een minimaal inkomen Iedereen kan meedoen financieel steuntje in de rug voor inwoners met een minimaal inkomen Voor mensen met een laag inkomen en weinig vermogen is het niet altijd gemakkelijk om rond te komen. Een keer een

Nadere informatie

Heeft u een laag inkomen? Dan hebben wij een aantal regelingen waar u gebruik van kunt maken.

Heeft u een laag inkomen? Dan hebben wij een aantal regelingen waar u gebruik van kunt maken. FOLDER: Minimabeleid inwoners gemeente Ooststellingwerf 2009 Heeft u een laag inkomen? Dan hebben wij een aantal regelingen waar u gebruik van kunt maken. Extra inkomen U krijgt een bijdrage van de gemeente

Nadere informatie

In Beek doet iedereen mee. Regelingen voor mensen met een laag inkomen

In Beek doet iedereen mee. Regelingen voor mensen met een laag inkomen In Beek doet iedereen mee Regelingen voor mensen met een laag inkomen De gemeente Beek heeft een aantal regelingen om mensen met een laag inkomen te ondersteunen. Dit doen wij omdat wij het belangrijk

Nadere informatie

Wat is de langdurigheidstoeslag? Wat zijn de voorwaarden? Hoe hoog is de langdurigheidstoeslag? Hoe aanvragen? Heeft u nog vragen?

Wat is de langdurigheidstoeslag? Wat zijn de voorwaarden? Hoe hoog is de langdurigheidstoeslag? Hoe aanvragen? Heeft u nog vragen? Wat is de langdurigheidstoeslag? De langdurigheidstoeslag is een geldbedrag dat u van de gemeente kunt krijgen als u al drie jaar of langer van een laag inkomen leeft. U kunt met dit extra geld spullen

Nadere informatie

Meer Mee-Doen. Regelingen bijzondere bijstand en minimabeleid

Meer Mee-Doen. Regelingen bijzondere bijstand en minimabeleid Meer Mee-Doen Regelingen bijzondere bijstand en minimabeleid 072011 uitgave 07-2011 Regelingen bijzondere bijstand en minimabeleid pagina 3 Noodzakelijke uitgaven kunnen doen en meedoen met maatschappelijke

Nadere informatie

Regeling maatschappelijke participatie schoolgaande kinderen

Regeling maatschappelijke participatie schoolgaande kinderen B138 Aangewezen groepen voor categoriale bijzondere bijstand Wijziging: aanpassing van de bedragen voor 2013. Bij de regeling collectieve ziektekostenverzekering minima is de term bijstandsconsulent gewijzigd

Nadere informatie

I-SZ/2014/1811 / RIS 2015-109 (Bijlage 1) Regeling

I-SZ/2014/1811 / RIS 2015-109 (Bijlage 1) Regeling I-SZ/2014/1811 / RIS 2015-109 (Bijlage 1) Regeling Maatschappelijke Participatie 2015 . Deze regeling heeft tot doel de maatschappelijke participatie van inwoners met een minimuminkomen te stimuleren.

Nadere informatie

Minimaregelingen. en bijzondere bijstand. Minimaregelingen. en bijzondere bijstand

Minimaregelingen. en bijzondere bijstand. Minimaregelingen. en bijzondere bijstand Minimaregelingen en bijzondere bijstand Minimaregelingen en bijzondere bijstand Iedereen doet mee! De gemeente Peel en Maas vindt het belangrijk dat iedereen mee kan doen in de samenleving. Daarom zijn

Nadere informatie

De gemeenten in Maastricht Heuvelland doen meer voor mensen met minder

De gemeenten in Maastricht Heuvelland doen meer voor mensen met minder De gemeenten in Maastricht Heuvelland doen meer voor mensen met minder Voor de gemeenten Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Maastricht, Meerssen, Vaals en Valkenburg aan de Geul Minimaregelingen 2017 De

Nadere informatie

In deze informatiefolder leest u meer over het minimabeleid van de gemeente Brummen.

In deze informatiefolder leest u meer over het minimabeleid van de gemeente Brummen. Informatie Minimabeleid 2013 In deze informatiefolder leest u meer over het minimabeleid van de gemeente Brummen. Alle inwoners van de gemeente Brummen met een laag inkomen kunnen een aanvraag indienen

Nadere informatie

Voor mensen met wat minder doet de gemeente wat meer. Informatie over minimaregelingen

Voor mensen met wat minder doet de gemeente wat meer. Informatie over minimaregelingen Voor mensen met wat minder doet de gemeente wat meer Informatie over minimaregelingen 2011 INHOUDSOPGAVE WOONKOSTEN...4 Huurtoeslag...4 Eigen woning...4 Woonlastenfonds...5 Kwijtschelding...5 Wasmachine,

Nadere informatie

Diemen helpt MET EXTRA GELD VOOR ALLE HUISHOUDENS VOOR GEZINNEN VOOR CHRONISCH ZIEKEN, GEHANDICAPTEN EN/OF AOW

Diemen helpt MET EXTRA GELD VOOR ALLE HUISHOUDENS VOOR GEZINNEN VOOR CHRONISCH ZIEKEN, GEHANDICAPTEN EN/OF AOW MET EXTRA GELD april 2017 Heeft u een laag inkomen en heeft u weinig geld? Kunt u af en toe een extraatje gebruiken? Dan kan de gemeente u misschien helpen met extra geld. Voor het extra geld gelden natuurlijk

Nadere informatie

Regeling maatschappelijke participatie schoolgaande kinderen

Regeling maatschappelijke participatie schoolgaande kinderen B138 - Aangewezen groepen voor categoriale bijzondere bijstand Wijziging: toevoeging van de Regeling maatschappelijke participatie schoolgaande kinderen. De richtlijn bevat de volgende regelingen: Regeling

Nadere informatie

Informatie over inkomensondersteuning 2012. Gemeente Medemblik. Er is meer mogelijk dan u denkt!

Informatie over inkomensondersteuning 2012. Gemeente Medemblik. Er is meer mogelijk dan u denkt! Informatie over inkomensondersteuning 2012 Gemeente Medemblik Er is meer mogelijk dan u denkt! Heeft u een laag inkomen en weinig eigen vermogen? Dan is de kans groot dat het voor u soms moeilijk is om

Nadere informatie

Aanvraagformulier Bijdrageregeling minima en collectieve zorgverzekering 2016

Aanvraagformulier Bijdrageregeling minima en collectieve zorgverzekering 2016 Aanvraagformulier Bijdrageregeling minima en collectieve zorgverzekering 2016 N U N S P E E T ELSPEET HULSHORST VIERHOUTEN 1. PERSOONSGEGEVENS Uzelf Partner Voorletter(s) en achternaam Geboortedatum Burgerservicenummer

Nadere informatie

Aanvraagformulier Sociale Zaken 2015

Aanvraagformulier Sociale Zaken 2015 Met dit aanvraagformulier kunt u meerdere minimaregelingen tegelijk aanvragen. Als u niet vertrouwd bent met dit aanvraagformulier, neem dan gerust contact op met de afdeling Sociale Zaken. Ook de minimagids

Nadere informatie

Aanvraag Tegemoetkoming 2017 Chronisch Zieken en Gehandicapten afdeling Werk, Inkomen en Zorg De Bevelanden

Aanvraag Tegemoetkoming 2017 Chronisch Zieken en Gehandicapten afdeling Werk, Inkomen en Zorg De Bevelanden Aanvraag Tegemoetkoming 2017 Chronisch Zieken en Gehandicapten afdeling Werk, Inkomen en Zorg De Bevelanden Om in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming moet u aan een aantal voorwaarden voldoen.

Nadere informatie

Evaluatie. Minimabeleid. gemeente De Marne

Evaluatie. Minimabeleid. gemeente De Marne Evaluatie Minimabeleid 2006 gemeente De Marne Inleiding De gemeente De Marne heeft haar minimabeleid in april 2006 geëvalueerd en besloten aanvullend op het reeds bestaande beleid een aantal regelingen

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER BIJZONDERE BIJSTAND EN AMSTELVEENPAS

AANVRAAGFORMULIER BIJZONDERE BIJSTAND EN AMSTELVEENPAS AANVRAAGFORMULIER BIJZONDERE BIJSTAND EN AMSTELVEENPAS Postbus 4, 1180 BA Amstelveen Dit vult de gemeente in Met dit formulier kunt u bijzondere bijstand, individuele inkomenstoeslag en Amstelveenpas aanvragen.

Nadere informatie

Minimabeleid 2011. Inkomensnormen 2011

Minimabeleid 2011. Inkomensnormen 2011 brochure vindt u Minimabeleid 2011 In deze bijlage leest u meer over het minimabeleid van de gemeente Brummen. Alle inwoners van de gemeente Brummen met een laag inkomen kunnen een aanvraag indienen voor

Nadere informatie

BELEIDSREGELS BIJZONDERE BIJSTAND EN AMSTELVEENPAS GEMEENTE AMSTELVEEN. HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALINGEN. Artikel 1. Begripsomschrijving.

BELEIDSREGELS BIJZONDERE BIJSTAND EN AMSTELVEENPAS GEMEENTE AMSTELVEEN. HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALINGEN. Artikel 1. Begripsomschrijving. BELEIDSREGELS BIJZONDERE BIJSTAND EN AMSTELVEENPAS GEMEENTE AMSTELVEEN. HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALINGEN. Artikel 1. Begripsomschrijving. Voor de toepassing van deze beleidsregels wordt verstaan onder:

Nadere informatie

Acht financiële regelingen voor minima in Nunspeet

Acht financiële regelingen voor minima in Nunspeet Acht financiële regelingen voor minima in Nunspeet Heeft u langere tijd een laag inkomen? Dan komt u zeer waarschijnlijk in aanmerking voor financiële regelingen. Deze regelingen horen bij het minimabeleid

Nadere informatie

Overzicht huidige minimaregelingen

Overzicht huidige minimaregelingen Datum 10 juni 2014 1 (7) Overzicht huidige minimaregelingen Auteur Eveline Bal, Beleidsadviseur Werk & Inkomen Het huidige minimabeleid van de gemeente Nieuwegein kent verschillende instrumenten ter bestrijding

Nadere informatie

GEMEENTE HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE

GEMEENTE HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE GEMEENTE HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE NOTULEN / VOLGNR.: ONDERWERP : Minimabeleid Haarlemmerliede en Spaarnwoude 2015 Voorgesteld besluit: 1. Met ingang van 1 januari 2015 de Beleidsregels minimabeleid

Nadere informatie

De eerste nieuwsbrief in het nieuwe jaar willen we graag beginnen door u alle geluk en gezondheid toe te wensen!

De eerste nieuwsbrief in het nieuwe jaar willen we graag beginnen door u alle geluk en gezondheid toe te wensen! NIEUWSBRIEF SOCIALE ZEKERHEID JANUARI 2007 De eerste nieuwsbrief in het nieuwe jaar willen we graag beginnen door u alle geluk en gezondheid toe te wensen! In deze nieuwsbrief leest u eerst over de nieuwe

Nadere informatie

Bijzondere bijstand Tegemoetkoming premie aanvullende zorgverzekering Individuele inkomenstoeslag. Financiële tegemoetkomingen

Bijzondere bijstand Tegemoetkoming premie aanvullende zorgverzekering Individuele inkomenstoeslag. Financiële tegemoetkomingen Bijzondere bijstand Tegemoetkoming premie aanvullende zorgverzekering Individuele inkomenstoeslag Financiële tegemoetkomingen Iedereen heeft wel eens extra kosten. Vaak als gevolg van een bijzondere situatie.

Nadere informatie

Bijzondere bijstand en minimaregelingen 2016

Bijzondere bijstand en minimaregelingen 2016 Bijzondere bijstand en minimaregelingen 2016 De gemeente Duiven kent vier vormen van inkomensondersteuning. In deze folder leest u informatie over. 1. Bijzondere bijstand 2. Minimabeleid 3. Individuele

Nadere informatie

De gemeenten in Maastricht Heuvelland doen meer voor mensen met minder

De gemeenten in Maastricht Heuvelland doen meer voor mensen met minder De gemeenten in Maastricht Heuvelland doen meer voor mensen met minder Voor de gemeenten Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Maastricht, Meerssen, Vaals en Valkenburg aan de Geul Minimaregelingen 2016 In

Nadere informatie

Bijzondere bijstand kunt u aanvragen binnen 12 maanden nadat u deze kosten hebt gemaakt. U moet wel alle rekeningen en nota s bewaren.

Bijzondere bijstand kunt u aanvragen binnen 12 maanden nadat u deze kosten hebt gemaakt. U moet wel alle rekeningen en nota s bewaren. Weet u hoe u een bijdrage kunt krijgen voor de kosten die u maakt? Verschillende vergoedingen van de gemeente zijn mogelijk als de kosten voor u te hoog oplopen. Dat is mooi, maar tegelijkertijd lastig.

Nadere informatie

Brochure over Bijzondere bijstand en Minimabeleid 2012 (inwoners Steenwijkerland) juli 2012

Brochure over Bijzondere bijstand en Minimabeleid 2012 (inwoners Steenwijkerland) juli 2012 Brochure over Bijzondere (inwoners bijstand juli Steenwijkerland) 2012 en Minimabeleid 2012 2 Voorwoord verlaagd. hangen hebben regeling samen is veranderd met in het wijzigingen minimabeleid ten opzichte

Nadere informatie

Aanvraagformulier Sociale Zaken 2016

Aanvraagformulier Sociale Zaken 2016 Met dit aanvraagformulier kunt u meerdere minimaregelingen tegelijk aanvragen. Als u niet vertrouwd bent met dit aanvraagformulier, neem dan gerust contact op met de afdeling Sociale Zaken. Ook de minimagids

Nadere informatie

Financiële regelingen voor minima in Harderwijk

Financiële regelingen voor minima in Harderwijk Financiële regelingen voor minima in Harderwijk Heeft u langere tijd een laag inkomen? Dan komt u zeer waarschijnlijk in aanmerking voor financiële regelingen. Deze regelingen horen bij het minimabeleid

Nadere informatie

Wegwijzer in de minimaregelingen

Wegwijzer in de minimaregelingen Wegwijzer in de minimaregelingen Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Uitkeringen levensonderhoud 4 2. Minimaregelingen gemeente 5 2.1. Langdurigheidstoeslag 6 2.2. Regeling Schoolgaande Kinderen (RSK) 6 2.3.

Nadere informatie

Aanvraagformulier Sociale Zaken 2017

Aanvraagformulier Sociale Zaken 2017 Met dit aanvraagformulier kunt u meerdere minimaregelingen tegelijk aanvragen. Als u niet vertrouwd bent met dit aanvraagformulier, neem dan gerust contact op met de afdeling Sociale Zaken. Ook de minimagids

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Gezondheid Zorgtoeslag 8 Collectieve zorgverzekering 8 Medische kosten 9 Tegemoetkoming zorgkosten 9

Inhoudsopgave. Gezondheid Zorgtoeslag 8 Collectieve zorgverzekering 8 Medische kosten 9 Tegemoetkoming zorgkosten 9 1 Inhoudsopgave Woonkosten Huurtoeslag 4 Eigen woning 4 Woonlastenfonds 5 Kwijtschelding 5 Wasmachine, koelkast, fornuis en bed 6 Kosten serviceabonnement Welwonen 7 Gezondheid Zorgtoeslag 8 Collectieve

Nadere informatie

Deze folder is voor u

Deze folder is voor u 1 Deze folder is voor u Voor iemand met een laag inkomen is het moeilijk rond komen. Een groot deel van het inkomen gaat op aan huur en huishoudgeld. Geld om uw kinderen te laten sporten of om opzij te

Nadere informatie

De aanvullingen van de gemeente. Rondkomen met AOW?

De aanvullingen van de gemeente. Rondkomen met AOW? De aanvullingen van de gemeente U kunt rondkomen van uw AOW, maar daar is dan ook alles mee gezegd. De ene maand lukt het beter dan de andere. Geld om eens iets leuks te doen, is er niet. Als uw koelkast

Nadere informatie

Aanvraagformulier Sociale Zaken 2014

Aanvraagformulier Sociale Zaken 2014 Met dit aanvraagformulier kunt u meerdere minimaregelingen tegelijk aanvragen. Als u niet vertrouwd bent met dit aanvraagformulier, neem dan gerust contact op met de afdeling Sociale Zaken. Ook de minimagids

Nadere informatie

Informatie voor cliënten 2009

Informatie voor cliënten 2009 Informatie voor cliënten 2009 Uitgave van de gemeente Heemstede, Intergemeentelijke afdeling Sociale Zaken. Dit is een samenwerkingsverband van de gemeenten Bloemendaal, Haarlemmerliede en Spaarnwoude

Nadere informatie

Informatieblad. Ondersteuning bij een laag inkomen

Informatieblad. Ondersteuning bij een laag inkomen Informatieblad Ondersteuning bij een laag inkomen November 2016 Inhoud 1. Heeft u een laag inkomen? 3 2. Bijzondere bijstand 5 3. Bijdrageregeling Sociale Activiteiten 6 4. Collectieve verzekering ziektekosten

Nadere informatie

MINIMAREGELINGEN 2014 ALBRANDSWAARD

MINIMAREGELINGEN 2014 ALBRANDSWAARD MINIMAREGELINGEN 2014 ALBRANDSWAARD Inleiding De gemeente Albrandswaard vindt het belangrijk dat iedereen in de gemeente mee kan doen met sport, spel en educatie. Participeren heet dat. Daarom ondersteunt

Nadere informatie

*350* invullen iinvullen. Aanvraag Collectieve Zorgverzekering Zilveren Kruis Achmea

*350* invullen iinvullen. Aanvraag Collectieve Zorgverzekering Zilveren Kruis Achmea invullen iinvullen Aanvraag Collectieve Zorgverzekering Zilveren Kruis Achmea Sociale Zaken en Werkgelegenheid Uitkeringsadministratie Stadskantoor Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon 14038 www.zwolle.nl

Nadere informatie

Aanvraagformulier Maatschappelijke bijdrageregeling 2016

Aanvraagformulier Maatschappelijke bijdrageregeling 2016 In te vullen door de Sociale Dienst Veluwerand Cliëntnummer: Aanvraagformulier Maatschappelijke bijdrageregeling 2016 Aanvraagnummer: Datum ontvangst: Uw inkomen mag in de afgelopen 24 maanden (Harderwijk)

Nadere informatie

De aanvullingen van de gemeente. Rondkomen met AOW?

De aanvullingen van de gemeente. Rondkomen met AOW? De aanvullingen van de gemeente 2 U kunt rondkomen van uw AOW, maar daar is dan ook alles mee gezegd. De ene maand lukt het beter dan de andere. Geld om eens iets leuks te doen, is er niet. Als uw koelkast

Nadere informatie

AANVRAAG TEGEMOETKOMING CHRONISCH ZIEKEN EN GEHANDICAPTEN 2016

AANVRAAG TEGEMOETKOMING CHRONISCH ZIEKEN EN GEHANDICAPTEN 2016 AANVRAAG TEGEMOETKOMING CHRONISCH ZIEKEN EN GEHANDICAPTEN 2016 Dit aanvraagformulier is bedoeld voor het aanvragen van een tegemoetkoming van 385,- voor personen die hoge zorgkosten hebben door een chronische

Nadere informatie

AANVRAAG TEGEMOETKOMING 2014 en 2015 CHRONISCH ZIEKEN EN GEHANDICAPTEN

AANVRAAG TEGEMOETKOMING 2014 en 2015 CHRONISCH ZIEKEN EN GEHANDICAPTEN AANVRAAG TEGEMOETKOMING 2014 en 2015 CHRONISCH ZIEKEN EN GEHANDICAPTEN Naam : Adres : Telefoonnummer : Geboortedatum : BS-nummer : Burgerlijke staat : Let op: Wanneer u over het gehele jaar 2014 en 2015

Nadere informatie

Kindpakket voor kinderen uit een gezin met een laag inkomen (september 2017)

Kindpakket voor kinderen uit een gezin met een laag inkomen (september 2017) Kindpakket voor kinderen uit een gezin met een laag inkomen (september 2017) In bepaalde gevallen kunnen kinderen uit een gezin met een laag inkomen bepaalde kosten om mee te doen vergoed krijgen. Het

Nadere informatie

Aanvraagformulier Individuele inkomenstoeslag 2016

Aanvraagformulier Individuele inkomenstoeslag 2016 In te vullen door de Sociale Dienst Veluwerand Cliëntnummer: Aanvraagformulier Individuele inkomenstoeslag 2016 Aanvraagnummer: Datum ontvangst: Uw inkomen mag in de afgelopen 36 maanden (Harderwijk) dan

Nadere informatie

Overzicht inkomensondersteunende voorzieningen van Optimisd en van andere overheidsinstanties

Overzicht inkomensondersteunende voorzieningen van Optimisd en van andere overheidsinstanties Overzicht inkomensondersteunende voorzieningen van Optimisd en van andere overheidsinstanties In dit overzicht (matrix) van inkomensondersteunende voorzieningen van Optimisd en van andere overheidsinstanties

Nadere informatie

Brochure over. Bijzondere bijstand en Minimabeleid 2017

Brochure over. Bijzondere bijstand en Minimabeleid 2017 Brochure over Bijzondere bijstand en Minimabeleid 2017 (inwoners Steenwijkerland) januari 2017 Voorwoord Net als in voorgaande jaren is het minimabeleid er voor iedereen met een minimuminkomen. In de brochure

Nadere informatie

Meer vóór mensen met minder

Meer vóór mensen met minder Meer vóór mensen met minder Iedereen zit wel eens krap bij kas. Maar wie al jarenlang een laag inkomen heeft, zit altijd krap. Door de steeds maar stijgende lasten, onverwachte uitgaven of bijzondere kosten

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER BIJZONDERE BIJSTAND MAATWERKVOORZIENING OF AMSTELVEENPAS

AANVRAAGFORMULIER BIJZONDERE BIJSTAND MAATWERKVOORZIENING OF AMSTELVEENPAS AANVRAAGFORMULIER BIJZONDERE BIJSTAND MAATWERKVOORZIENING OF AMSTELVEENPAS Postbus 4, 1180 BA Amstelveen Dit vult de gemeente in Met dit formulier kunt u bijzondere bijstand, individuele inkomenstoeslag,

Nadere informatie

Sociaal-culturele activiteiten voor iedereen. Het declaratiefonds van de gemeente

Sociaal-culturele activiteiten voor iedereen. Het declaratiefonds van de gemeente Sociaal-culturele activiteiten voor iedereen Het declaratiefonds van de gemeente Sporten, naar het theater of een dagje uit? Met een minimuminkomen is het vaak moeilijk om voldoende geld vrij te maken

Nadere informatie

Inkomensondersteuning 2016

Inkomensondersteuning 2016 Dit gedeelte niet invullen Cliëntnummer Cliëntnummer partner Werkprocesnummer Inkomensondersteuning 2016 Aanvrager Naam en voorletters BurgerServiceNummer (BSN) Adres Postcode en woonplaats Telefoonnummer

Nadere informatie

Onderwerp: Verordening persoonlijk minimabudget gemeente Overbetuwe 2015

Onderwerp: Verordening persoonlijk minimabudget gemeente Overbetuwe 2015 Onderwerp: Verordening persoonlijk minimabudget gemeente Overbetuwe 2015 Ons kenmerk: 14RB000110 Nr. 8f De raad van de gemeente Overbetuwe; gelezen het raadsvoorstel van burgemeester en wethouders van

Nadere informatie

De helpende hand bijzondere bijstand en andere regelingen

De helpende hand bijzondere bijstand en andere regelingen De helpende hand bijzondere bijstand en andere regelingen 1 Inhoudsopgave Bijzondere bijstand, wat is dat? 3 1. Wanneer komt u in aanmerking voor bijzondere bijstand? 3 2. Vorm van de bijzondere bijstand

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER BIJZONDERE BIJSTAND/TEGEMOETKOMINGEN MINIMA

AANVRAAGFORMULIER BIJZONDERE BIJSTAND/TEGEMOETKOMINGEN MINIMA In te vullen door de gemeente Clientnummer DSP: 1977 Gemeente Tiel Achterweg 2, 4001 MV Tiel Postbus 6325, 4000 HH Tiel Telefoon: (0344) 63 71 11 E-mail: bijzonderebijstand@tiel.nl Internet: www.tiel.nl

Nadere informatie

Aanvraagformulier collectieve zorgverzekering minima 2015

Aanvraagformulier collectieve zorgverzekering minima 2015 Aanvraagformulier collectieve zorgverzekering minima 2015 datum ontvangst: Clientnr: Werkprocesnr: 1. Uw gegevens ( kopie paspoort of identiteitskaart bijvoegen) Burgerservicenummer Voorletters en naam

Nadere informatie

Voorzieningen voor kinderen basisonderwijs en voortgezet onderwijs

Voorzieningen voor kinderen basisonderwijs en voortgezet onderwijs Deelverordening Maatschappelijke Participatie. De raad van de gemeente Noordwijk, Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 27 september 2016; gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet;

Nadere informatie

Aanvraag Tegemoetkoming 2016 Chronisch Zieken en Gehandicapten afdeling Werk, Inkomen en Zorg De Bevelanden

Aanvraag Tegemoetkoming 2016 Chronisch Zieken en Gehandicapten afdeling Werk, Inkomen en Zorg De Bevelanden Aanvraag Tegemoetkoming 2016 Chronisch Zieken en Gehandicapten afdeling Werk, Inkomen en Zorg De Bevelanden Om in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming moet u aan een aantal voorwaarden voldoen.

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER 2017 Optimaalverzekering

AANVRAAGFORMULIER 2017 Optimaalverzekering AANVRAAGFORMULIER 2017 Optimaalverzekering Vul dit formulier eerst in op de computer. De Optimaalverzekering is een collectieve ziektekostenverzekering die u via de gemeente Zaanstad kunt afsluiten als

Nadere informatie

Informatieblad bijzondere bijstand voor inwoners van Krimpen aan den IJssel (Bij de brochure bijzondere bijstand)

Informatieblad bijzondere bijstand voor inwoners van Krimpen aan den IJssel (Bij de brochure bijzondere bijstand) Informatieblad bijzondere bijstand voor inwoners van Krimpen aan den IJssel (Bij de brochure bijzondere bijstand) In dit informatieblad staan voorbeelden van bijzondere kosten die vaak voorkomen. Het is

Nadere informatie

BIJZONDERE BIJSTAND. informatie over bijzondere bijstand. Voor dingen die noodzakelijk zijn. Een steuntje in de rug

BIJZONDERE BIJSTAND. informatie over bijzondere bijstand. Voor dingen die noodzakelijk zijn. Een steuntje in de rug BIJZONDERE BIJSTAND informatie over bijzondere bijstand Voor dingen die noodzakelijk zijn Een steuntje in de rug Bijzondere bijstand Soms moet u kosten maken voor dingen die noodzakelijk zijn, maar die

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER BIJZONDERE BIJSTAND (ZONDER PW)

AANVRAAGFORMULIER BIJZONDERE BIJSTAND (ZONDER PW) AANVRAAGFORMULIER BIJZONDERE BIJSTAND (ZONDER PW) 1. PERSOONSGEGEVENS AANVRAGER: BSN : NAAM : ADRES : POSTCODE EN WOONPLAATS : GEBOORTEDATUM : TELEFOONNUMMER : REKENINGNUMMER : PARTNERGEGEVENS: BSN : NAAM

Nadere informatie

Tynaarlo Versie 15, februari Extra financiële ondersteuning nodig? Kijk waarvoor u bij Werkplein Drentsche Aa terecht kunt.

Tynaarlo Versie 15, februari Extra financiële ondersteuning nodig? Kijk waarvoor u bij Werkplein Drentsche Aa terecht kunt. Tynaarlo Versie 15, februari 2017 Extra financiële ondersteuning nodig? Kijk waarvoor u bij Werkplein Drentsche Aa terecht kunt. WAAR HEB IK RECHT OP? AANVRAGEN U kunt onderstaande financiële vergoedingen

Nadere informatie

Financiële tegemoetkomingen

Financiële tegemoetkomingen De gemeente doet meer voor mensen met minder Financiële tegemoetkomingen (bijzondere bijstand) Gebruikte afkortingen: WWB _ Wet Werk en Bijstand AOW _ Algemene Ouderdomswet WW _ Werkloosheidswet Wajong

Nadere informatie

voor inwoners van Kaag en Braassem met een krappe beurs.

voor inwoners van Kaag en Braassem met een krappe beurs. Financiële hulp voor inwoners van Kaag en Braassem met een krappe beurs. Heeft u een laag inkomen en hebt u weinig vermogen? In deze folder leest u hoe de gemeente u kan helpen. Wie kan gebruik maken van

Nadere informatie

Waar heeft u recht op?

Waar heeft u recht op? KLIËNTEN RAAD ALMELO Waar heeft u recht op? Minimawijzer 2016 uitgave 1 januari 2016 Kliënten Raad Almelo Grotestraat Zuid 174 7607 CZ Almelo www.klientenraadalmelo.nl info@almelosociaal.nl 0546-45 69

Nadere informatie

Versie januari 2016. Brochure over. Bijzondere bijstand en Minimabeleid 2016 (inwoners Steenwijkerland)

Versie januari 2016. Brochure over. Bijzondere bijstand en Minimabeleid 2016 (inwoners Steenwijkerland) Versie januari 2016 Brochure over Bijzondere bijstand en Minimabeleid 2016 (inwoners Steenwijkerland) januari 2016 Voorwoord Net als in voorgaande jaren is het minimabeleid er voor iedereen met een minimuminkomen.

Nadere informatie

Aanvraagformulier. Tegemoetkoming bij chronische aandoening. - Tegemoetkoming Eigen Risico (TER)

Aanvraagformulier. Tegemoetkoming bij chronische aandoening. - Tegemoetkoming Eigen Risico (TER) Aanvraagformulier Tegemoetkomingen bij chronische aandoenin Tegemoetkoming hronische andoeningen (T ) - Tegemoetkoming Eigen Risico (TER) Vul dit formulier eerst in op de computer. Daarna het formulier

Nadere informatie

Regeling collectieve zorgverzekering voor minima in de gemeente Steenwijkerland 2016. Beleidsregel 1. Begripsbepalingen Beleidsregel 2.

Regeling collectieve zorgverzekering voor minima in de gemeente Steenwijkerland 2016. Beleidsregel 1. Begripsbepalingen Beleidsregel 2. Regeling collectieve zorgverzekering voor minima in de gemeente Steenwijkerland 2016. Gelet op het besluit van de gemeenteraad van de gemeente Steenwijkerland van dinsdag 22 januari 2008 en de op 11 november

Nadere informatie

Iedereen doet mee inspiratiebundel. Minimaregelingen

Iedereen doet mee inspiratiebundel. Minimaregelingen Iedereen doet mee inspiratiebundel Minimaregelingen Inhoudsopgave Minimaregelingen zijn regelingen voor mensen met een laag inkomen. Kijk voor de voorwaarden op www.geldermalsen.nl, zoek op minimaregelingen.

Nadere informatie

BELEIDSVERSLAG 2012 AFDELING ZORG (gemeente Goes) Uitvoering voor gemeente Noord-Beveland

BELEIDSVERSLAG 2012 AFDELING ZORG (gemeente Goes) Uitvoering voor gemeente Noord-Beveland BELEIDSVERSLAG 2012 AFDELING ZORG (gemeente Goes) Uitvoering voor gemeente Noord-Beveland Sandra Sonke Marleen van der Maas Dirk Verburg Inhoudsopgave 1 Algemeen... 2 2 Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Informatieblad en aanvraagformulier. Recht op Individuele inkomenstoeslag (Verkorte aanvraag voor cliënten)

Informatieblad en aanvraagformulier. Recht op Individuele inkomenstoeslag (Verkorte aanvraag voor cliënten) Informatieblad en aanvraagformulier Recht op Individuele inkomenstoeslag (Verkorte aanvraag voor cliënten) Heeft u meer dan 5 jaar een laag inkomen en geen geld om nieuwe spullen aan te schaffen? Dan heeft

Nadere informatie

I-SZ/2013/653. Beleidsregels. Maatschappelijke participatie WWB

I-SZ/2013/653. Beleidsregels. Maatschappelijke participatie WWB I-SZ/2013/653 Beleidsregels Maatschappelijke participatie WWB 2013 . Beleidsregels Maatschappelijke participatie WWB 2013 2 Beleidsregels Maatschappelijke participatie WWB 2013 Artikel 1 Begripsomschrijving

Nadere informatie

Wethouder Edwin Voorbij Aan de gemeenteraad Postbus 15 1440AA Purmerend

Wethouder Edwin Voorbij Aan de gemeenteraad Postbus 15 1440AA Purmerend gemeentebestuur PURMEREN Postbus 15 1440 AA Purmerend telefoon 0299-452452 telefax 0299-452124 Wethouder Edwin Voorbij Aan de gemeenteraad Postbus 15 1440AA Purmerend uw brief van uw kenmerk ons kenmerk

Nadere informatie