MINIMABELEID BIJZONDERE BIJSTAND

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MINIMABELEID BIJZONDERE BIJSTAND"

Transcriptie

1 MINIMABELEID en BIJZONDERE BIJSTAND Deze brochure geeft informatie over financiële regelingen waarop u een beroep kunt doen als u een laag inkomen en weinig eigen vermogen heeft. Uitgave van de Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken (IASZ). Dit is een samenwerkingsverband van de gemeenten Bloemendaal, Haarlemmerliede en Spaarnwoude en Heemstede. Januari 2015

2 Inhoud Inhoud 2 Welke regelingen zijn er? 3 Minimabeleid 3 Declaratieregeling voor schoolkosten 4 Computerregeling schoolgaande kinderen 4 Declaratieregeling sociale-en culturele en sportieve activiteiten 4 Collectieve ziektekostenregeling 5 Wanneer komt u in aanmerking voor een vergoeding? 6 Inkomen en vermogen 6 Bijzondere bijstand 8 Voor wie is bijzondere bijstand bestemd? 8 Voorwaarden 8 Onderscheid in bijzondere bijstand Bijzondere noodzakelijke kosten 8 Algemeen gebruikelijke kosten 9 Woonkostentoeslag 9 Geen bijzondere bijstand 10 Draagkracht in inkomen en vermogen 10 Aanvraagprocedure 11 Welke informatie hebben wij nodig? 12 Aanvragen vóórdat de kosten zijn gemaakt 12 Er zijn nog meer mogelijkheden Schulddienstverlening 13 Individuele inkomenstoeslag 15 Uitgesloten groepen 15 Hoogte toeslag Aanvraagprocedure 16 Over deze brochure 16 2

3 Hebt u een laag inkomen en weinig eigen vermogen? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor bepaalde financiële regelingen. Zoals extra bijstand, of een tegemoetkoming in bepaalde kosten. Voor alle inwoners van Bloemendaal, Haarlemmerliede en Spaarnwoude en Heemstede gelden dezelfde regels. In deze brochure vindt u een overzicht van alle regelingen die onder ons minimabeleid vallen en informatie over bijzondere bijstand. Welke regelingen zijn er? 1. Minimabeleid Het gemeentelijke minimabeleid is bedoeld om inwoners met een laag inkomen tegemoet te komen in de kosten van participatie. Het is belangrijk dat iedereen kan meedoen in de maatschappij. 2. Bijzondere bijstand Bijzondere bijstand kunt u aanvragen als u te maken krijgt met ongewone kosten die u niet kunt betalen. Minimabeleid Wilt u van onderstaande regelingen gebruik maken, dan moet u bij de aanvraag informatie over uw inkomen en vermogen geven. Voor wie is het minimabeleid bestemd? Het minimabeleid is bestemd voor inwoners van de gemeenten Bloemendaal, Haarlemmerliede en Spaarnwoude en Heemstede, met een inkomen tot maximaal 110% van de van toepassing zijnde bijstandsnorm (exclusief vakantiegeld). Voor de inkomensgrens voor deelname aan de collectieve zorgverzekering verwijzen wij u naar pagina 5. U kunt het aanvraagformulier opvragen bij de Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken (IASZ) in Heemstede of downloaden via de website 3

4 Welke regelingen zijn opgenomen in het minimabeleid? Declaratieregeling voor schoolkosten Ouders en verzorgers met schoolgaande kinderen in het basisonderwijs, in het voortgezet onderwijs of met kinderen die een beroepsopleiding (MBO) volgen, kunnen in aanmerking komen voor een vergoeding voor de zogenaamde onvermijdbare schoolkosten als het inkomen lager is dan 110% van de van toepassing zijnde bijstandsnorm. Onvermijdbare kosten zijn kosten waaraan u niet kunt ontkomen. Hieronder wordt bijvoorbeeld verstaan: de ouderbijdrage, de kosten voor schoolactiviteiten en bijkomende kosten voor materialen zoals schoolschriften, pennen en verplichte sportkleding voor gymles. Kosten voor schoolboeken of borgstelling vallen niet onder deze regeling. De maximale bijdrage bedraagt: Voor schoolgaande kinderen in het basisonderwijs maximaal 150, - euro per kind per jaar; Voor schoolgaande kinderen in het voortgezet onderwijs maximaal 300, - per kind per jaar. Voor kinderen die een beroepsopleiding volgen (MBO) maximaal 300, - per kind per jaar. De vergoeding wordt verstrekt wanneer door middel van bewijsstukken is aangetoond dat de kosten daadwerkelijk zijn gemaakt. Computerregeling voor gezinnen met kinderen in het voortgezet onderwijs Ouders en verzorgers met kinderen in het voortgezet onderwijs in de leeftijd van 11 tot en met 15 jaar kunnen in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de kosten van de aanschaf van een computer met toebehoren als het inkomen lager is dan 110% van de van toepassing zijnde bijstandsnorm. Onder toebehoren wordt verstaan: monitor, printer en router. Periodiek terugkerende kosten, zoals kosten voor internetabonnementen, cartridges of papier vallen hier niet onder. De tegemoetkoming in de kosten geldt per huishouden en wordt slechts een keer in de vijf jaar verstrekt. De tegemoetkoming bedraagt maximaal 400, - en wordt verstrekt wanneer na overlegging van bewijsstukken is aangetoond dat de kosten daadwerkelijk zijn gemaakt. Declaratieregeling voor sociaal-culturele en sportieve activiteiten Personen die willen deelnemen aan sociaal-culturele en sportieve activiteiten, kunnen in aanmerking komen voor een vergoeding als het inkomen lager is dan 110% van de van toepassing zijnde bijstandsnorm. 4

5 De maximale vergoeding bedraagt 175, - euro per persoon per jaar. Voor ouders/verzorgers van kinderen in de leeftijd van 0 tot en met 17 jaar die willen deelnemen aan sociaal-culturele en sportieve activiteiten bedraagt de maximale vergoeding 275, - euro. Studenten die een beurs op grond van de Wet Studiefinanciering 2000 (WSF) ontvangen zijn uitgesloten van deze regeling. Voorbeelden van te declareren kosten zijn: contributie voor een sport- of culturele vereniging, de kosten van clubkleding, het lidmaatschap van een bibliotheek, de kosten voor een abonnement van het zwembad of zwemles. Kosten voor versnaperingen of reiskosten vallen niet onder deze regeling. De vergoeding wordt verstrekt wanneer door middel van bewijsstukken is aangetoond dat de kosten daadwerkelijk zijn gemaakt. Aanvraagprocedure Als u een uitkering voor levensonderhoud ontvangt van de IASZ dan hoeft u geen aparte aanvraag in te dienen. U kunt gebruik maken van een verkort declaratieformulier. U kunt dit opvragen bij de IASZ in Heemstede. Als u geen uitkering heeft voor levensonderhoud, maar wel een laag inkomen hebt, dan kunt u een aanvraagformulier opvragen bij de IASZ in Heemstede of downloaden via de website Zorg dat u uw aanvraag tijdig indient De aanvraag/declaratie voor de schoolkostenregeling kan tot uiterlijk drie maanden na afloop van het schooljaar. Voor de declaratieregeling voor sociale- en sportieve activiteiten kan tot uiterlijk drie maanden na afloop van het kalenderjaar een aanvraag/declaratie worden ingediend. Latere aanvragen of declaraties komen niet meer voor vergoeding in aanmerking. Als u in een jaar een aanvraag heeft ingediend, kunt u lopende het kalender declaraties via een verkort formulier inleveren. U hoeft dan niet telkens opnieuw een aanvraag te doen. Collectieve ziektekostenregeling voor minima De gemeenten Bloemendaal, Haarlemmerliede en Spaarnwoude en Heemstede hebben in samenwerking met de verzekeraars Zilveren Kruis Achmea en Univé, twee collectieve zorgverzekeringen ontwikkeld. De reden voor twee verzekeringen is dat u zo beter een op uw persoon toegesneden keuze kan maken. Personen die 18 jaar of ouder zijn en een inkomen hebben van maximaal 110% van de toepassing zijnde bijstandsnorm kunnen in aanmerking komen voor deelname aan de collectieve verzekering en krijgen maandelijkse een bijdrage van 10, - per polis. 5

6 Chronisch zieken, gehandicapten en pensioengerechtigden met een inkomen tot maximaal 130 % van de van toepassing zijnde bijstandsnorm, kunnen in aanmerking komen voor een maandelijkse bijdrage van 20.- per polis. Het hebben van een ziektekostenverzekering met aanvullende pakketten is belangrijk omdat u in principe geen bijzondere bijstand kunt krijgen voor de kosten die niet worden vergoed door uw verzekeraar! *Zie voor de premietabel 2015 en de vergoedingenlijst Aanvraagprocedure U kunt een aanvraagformulier vergoeding deelname collectieve zorgverzekering opvragen bij de IASZ in Heemstede of downloaden via de website Als u al verzekerd bent bij Zilveren Kruis/Achmea of Univé dan kunt u lopende het jaar bij dezelfde verzekeraar overstappen naar de collectieve zorgverzekering. Als u nog geen klant bent van Univé of Zilveren Kruis Achmea, dan kan u alleen per 1 januari overstappen naar deze verzekeraars en vanaf dat moment deelnemen aan de collectieve zorgverzekering. U dient dus eerst zelf klant te worden en dan de aanvraag te doen voor de vergoeding van de premie. Wanneer komt u in aanmerking voor een vergoeding? Uw inkomen Uw inkomen is maximaal netto per maand (normen per 1 januari 2015): Doelgroep minima ouder dan 21 en jonger dan pensioengerechtigde leeftijd (110%): Alleenstaande p.m. Alleenstaande ouder p.m. Echtpaar p.m. Doelgroep kostendeler ouder dan 21 en jonger dan pensioengerechtigde leeftijd (110%): Tweepersoonshuishouden 717 p.m. Driepersoonshuishouden 622 p.m. Vierpersoonshuishouden 574 p.m. Vijfpersoonshuishouden 516 p.m. 6

7 Doelgroep verblijvend in een inrichting(110%) Alleenstaande 357 p.m. Doelgroep minima ouder dan pensioengerechtigde leeftijd (110%): Alleenstaande p.m. Alleenstaande ouder p.m. Echtpaar p.m. Doelgroep chronisch zieken en gehandicapten uitsluitend ten behoeve van de regeling collectieve ziektekostenverzekering (130%): Alleenstaande p.m. Alleenstaande ouder p.m. Echtpaar p.m. Alleenstaande in een inrichting 414 p.m. Alleenstaande > pensioen leeftijd p.m. Alleenstaande ouder, > pensioenleeftijd p.m. Gehuwden ouder dan pensioenleeftijd p.m. Deze bedragen gelden per 1 januari 2015 en zijn exclusief vakantietoeslag. Het soort inkomen dat u hebt maakt niet uit. Ook als u geen uitkering krijgt van de IASZ kunt u gebruik maken van de regeling. Voor zelfstandigen wordt uitgegaan van de belastingaangifte over het voorgaande jaar en de daarbij behorende stukken. Uw vermogen Om voor het minimabeleid in aanmerking te komen mag uw totale vermogen en dat van uw eventuele partner en minderjarige ten laste komende kinderen niet hoger zijn dan: Alleenstaanden: Alleenstaande ouders of echtparen: Bij een hoger vermogen dan de genoemde bedragen bestaat geen recht op het minimabeleid. 7

8 Bijzondere bijstand? Bijzondere bijstand is een vergoeding voor noodzakelijke kosten die niet uit het inkomen of vermogen betaald kunnen worden. Voor wie is bijzondere bijstand bestemd? Bijzondere bijstand is voor alle mensen met een laag inkomen en die weinig of geen eigen vermogen bezitten. Bijzondere bijstand is er dus niet alleen voor mensen met een bijstandsuitkering, maar voor iedereen met een inkomen op of rond het bijstandsniveau. Dus ook voor mensen met een laag salaris, een Wajong-uitkering of een AOW-uitkering. Van jongeren tot 21 jaar wordt verwacht dat ze eerst een beroep doen op hun ouders (de zogenaamde onderhoudsplicht van ouders). Voorwaarden U kunt in de volgende situaties een beroep doen op de bijzondere bijstand: U maakt aantoonbare kosten die noodzakelijk zijn en die voortkomen uit bijzondere omstandigheden. Er is geen andere, passende, bestaande voorziening, waaruit de kosten kunnen worden betaald. Zo n voorziening is bijvoorbeeld uw ziektekostenverzekering of de Wet maatschappelijke ondersteuning. De kosten kunnen niet worden betaald uit het inkomen, het vermogen en de aanwezige draagkracht (zie voor een uitleg pagina 10 en 11). Onderscheid in bijzondere bijstand: 1. Bijzondere noodzakelijke kosten Het gaat om noodzakelijke kosten die bijzonder zijn omdat niet iedereen deze kosten heeft, en waarvoor u geen of onvoldoende beroep kunt doen op andere bestaande regelingen. Voorbeelden van bijzondere noodzakelijke kosten zijn: Maaltijdvoorziening Enkele kosten i.v.m. ziekte of gebrek. Bijvoorbeeld mits goed verzekerd- de eigen bijdrage bij ziektekosten. Het eigen risico is uitgesloten van bijzondere bijstand. 8

9 Sommige kosten worden door de aanvullende ziektekostenverzekering of een andere instantie (vrijwel) volledig vergoed. In dat geval kunt u daarvoor geen bijzondere bijstand krijgen. Het belang van een goede ziektekostenverzekering In hoeverre u zich verzekert voor ziektekosten is uw eigen verantwoordelijkheid. Van u wordt verwacht dat u zich in voldoende mate aanvullend verzekert bij uw ziektekostenverzekeraar. Als u niet bij Zilveren Kruis/Achmea of Univé verzekerd bent op basis van de collectieve verzekering, wordt van u verwacht dat u een aanvullende verzekering heeft met een dekking die ongeveer overeenkomt met onze collectieve verzekering. Onder verantwoord tegen ziektekosten verzekerd zijn wordt in elk geval verstaan het vergoedingenniveau van onze collectieve zorgverzekeringen. Als u zich onderverzekerd betekent dit dat u het verschil tussen de vergoedingen van uw eigen verzekering en de vergoeding uit de Beter Af Plus Polis (3 sterren) en de Beter Af Tandarts Polis (2 sterren) niet via bijzondere bijstand vergoed krijgt. 2. Algemeen gebruikelijke kosten Algemeen gebruikelijke kosten zijn kosten die iedereen van tijd tot tijd moet maken. Bijvoorbeeld de vervanging van een koelkast, wasmachine, bankstel, maar ook een verhuizing. Voor algemeen gebruikelijke kosten kan in principe geen bijzondere bijstand worden verstrekt, tenzij er sprake is van bijzondere omstandigheden en de vervanging niet te voorzien was. U moet voor deze vervangingskosten dan ook reserveren en uw spaargeld gebruiken. Als er, op grond van buitengewone omstandigheden, toch bijzondere bijstand voor duurzame gebruiksgoederen wordt verstrekt, dan gebeurt dit in de vorm van een renteloze lening. Dit betekent dat u deze bijstand terug moet betalen in maandelijkse termijnen. Woonkostentoeslag In bepaalde gevallen kunt u van de IASZ een woonkostentoeslag ontvangen. Dit is een bijdrage in de huur of hypotheekrente. Dit kan als u door omstandigheden aangewezen raakt op een lager inkomen en een huurwoning bewoont waarvan de huur boven de huurtoeslaggrens ligt. Een woonkostentoeslag is in dit soort situaties ook mogelijk als u een koopwoning bewoont. Bij koopwoningen gelden andere regels. In alle gevallen wordt gekeken naar uw vermogen en uw draagkracht. 9

10 De woonkostentoeslag kunt u maar een beperkte tijd krijgen. U moet er dan ook alles aan doen om goedkopere woonruimte te krijgen. Als u in het bezit bent van een eigendomswoning met een bepaalde overwaarde, dan wordt de bijstand als lening aan u verstrekt. Geen bijzondere bijstand De volgende kosten komen niet in aanmerking voor bijzondere bijstand: Alimentatieverplichtingen Het eigen risico van ziektekosten De betaling van een boete Geleden of toegebrachte schade Draagkracht in inkomen en vermogen Aan de hand van uw inkomen berekent de IASZ of de door u aangevraagde kosten (gedeeltelijk) door u zelf betaald kunnen worden. Dit noemen we draagkracht. De draagkracht wordt per jaar berekend. Voor bijzonder noodzakelijke kosten geldt de volgende draagkrachtberekening Als u een inkomen heeft tot 110 % van de voor u van toepassing zijnde bijstandsnorm is de draagkracht 0. Van het inkomen boven 110 % van de bijstandsnorm wordt 40 % als draagkracht genomen. Als uw totale vermogen hoger is dan voor alleenstaanden en voor alleenstaande ouders of echtparen, wordt al het meerdere tot de draagkracht gerekend. Hieronder vindt u een rekenvoorbeeld. U bent alleenstaande en hebt een netto inkomen van per maand en het saldo van uw bezittingen en schulden is lager dan de vermogensgrens. De bijstandsnorm voor een alleenstaande is 912 per maand. 110% van de bijstandsnorm is Uw inkomen % bijstandsnorm Uw bruto draagkracht inkomen is 196 per maand. 10

11 Er wordt rekening gehouden met 40% van uw draagkracht, dus 40% x 196 = 78 per maand. Dit is 12 x 78 = 936 per jaar. Uw kosten boven deze 936 per jaar komen in aanmerking voor vergoeding via de bijzondere bijstand. Voor algemene kosten geldt onderstaande draagkrachtberekening Algemene kosten zijn kosten voor de woning, opvang van kinderen, kosten bewindvoering/budgetbeheer en vervanging van duurzame gebruiksgoederen, Uw draagkracht uit inkomen betreft al uw inkomen boven de bijstandsnorm. Als uw totale vermogen hoger is dan wordt al het meerdere tot uw draagkracht gerekend. U wordt dan geacht deze algemene kosten uit uw spaargeld te betalen. Een voorbeeld: U bent alleenstaande en hebt een netto inkomen van per maand en het saldo van uw bezittingen en schulden is lager De bijstandsnorm voor een alleenstaande is 912 per maand. Uw inkomen Bijstandsnorm Uw draagkracht inkomen is 288 per maand Er wordt rekening gehouden met al u inkomen boven de bijstandsnorm. Dit is 12 x 288 = per jaar. Uw kosten boven deze per jaar komen in aanmerking voor vergoeding via de bijzondere bijstand. Aanvraagprocedure Als u denkt in aanmerking te komen voor een vergoeding voor bijzondere bijstand, dan kunt u voor het aanvraagformulier terecht bij de IASZ in Heemstede. U kunt het formulier ook downloaden via de website Bij de aanvraag moet u informatie geven over het inkomen en vermogen. Als u geen uitkering voor levensonderhoud ontvangt van de IASZ dient u een uitgebreid inlichtingenformulier in te vullen. 11

12 Welke informatie hebben wij nodig? Bij de aanvraag dienen gegevens over het inkomen en het vermogen te worden overgelegd. De kosten dienen aan de hand van originele offertes te worden aangetoond. Aanvragen vóórdat de kosten gemaakt zijn! Bijzondere bijstand moet worden aangevraagd vóór de datum dat de kosten worden gemaakt. Dit om de IASZ in de gelegenheid te stellen te beoordelen of de te maken kosten noodzakelijk zijn. Bijvoorbeeld: kan de kapotte wasmachine nog gerepareerd worden, of is de aanschaf van een nieuwe wasmachine onontkoombaar. Vooraf aanvragen lukt niet in álle gevallen. Uitzonderingen kunnen goederen zijn die acuut vervangen moeten worden (bijvoorbeeld een koelkast in de zomerperiode). Voor dit soort kosten kunt u binnen twee weken na aanschaf alsnog een aanvraag indienen. Maar als de IASZ de noodzaak van de te maken kosten niet meer kan vaststellen, dan wordt de aanvraag afgewezen. Voor overige kosten (zoals bijvoorbeeld medische kosten) worden aanvragen afgewezen als de periode tussen de factuurdatum en de aanvraag om bijzondere bijstand meer is dan drie maanden. 12

13 Er zijn nog meer mogelijkheden Behalve bijzondere bijstand kent de gemeente nog enkele regelingen waarop u onder bepaalde voorwaarden aanspraak kunt maken: schuldhulpverlening, de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) en de individuele inkomenstoeslag (IIT). Schulddienstverlening Hoe meldt u zich aan Als u inwoner bent van de gemeente Bloemendaal, Haarlemmerliede en Spaarnwoude of Heemstede, u ouder bent dan 18 jaar en u financiële problemen heeft, dan kunt u zich met uw hulpvraag wenden tot de afdeling Schulddienstverlening van de gemeente Haarlem Zijlvest 39, Haarlem (de Raakspoort) De afdeling Schulddienstverlening is op werkdagen bereikbaar van 8:30 tot uur op telefoonnummer U vraagt dan naar de gemeente Haarlem. U kunt ook een aanvraag voor hulp indienen door het digitale aanvraagformulier op de website van de gemeente Haarlem in te vullen. Waarvoor kunt u terecht bij schuldhulpverlening? Schuldhulpverlening, te weten schuldregeling en schuldbemiddeling Budgetbeheer Crisisbemiddeling Voorlichting en preventiemogelijkheden Crisisbemiddeling Wanneer u niet tijdig hulp heeft gezocht en uw huis dreigt te worden ontruimd of u dreigt te worden afgesloten van energie, dan is er sprake van een crisissituatie. Voor een crisismelding kunt u zich elke werkdag melden van 9:00 uur tot 15:30 bij de publieksbalie in de publiekshal van de gemeente Haarlem aan de Zijlvest 39 (de Raakspoort). Werkwijze De afdeling Schulddienstverlening verwijst u door naar de stichting Humanitas om u te helpen met het ordenen van uw dossier. Vervolgens wordt er een intakegesprek met u gevoerd en een diagnose gesteld aan 13

14 de hand waarvan wordt bepaald of u in aanmerking komt voor een traject of bemiddeling. Wanneer er een schuldbemiddelingstraject wordt gestart, wordt er een overeenkomst met u gesloten. In deze overeenkomst staat een beschrijving van het benodigde traject. Daarna kan het traject worden uitgevoerd. Schuldeisers worden aangeschreven. Er worden voorstellen voor betalingsregelingen gedaan en er kan een vorm van budgetbeheer worden uitgevoerd. Hierbij zullen in eerste instantie vaste lasten worden doorbetaald. Wanneer gekozen wordt voor het budgetbeheer totaalpakket zullen alle rekening betaald worden en krijgt u een vooraf vastgesteld bedrag aan huishoudgeld op uw bank- en of girorekening. Wettelijke schuldregeling (WSNP) Wanneer één of meerdere schuldeisers niet bereid zijn mee te werken is een minnelijk traject niet mogelijk. In dit geval kunt u proberen met de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP) uw schulden op te lossen. Voor een wettelijke schuldregeling wordt door de afdeling Schulddienstverlening van de gemeente Haarlem namens de gemeente waarin u woonachtig bent een verzoekschrift opgemaakt. Dit verzoekschrift moet u zelf indienen bij de rechtbank te Haarlem. De rechter oordeelt of u wordt toegelaten tot de WSNP. In deze wettelijke schuldregeling wordt een bewindvoerder aangesteld die zich inzet om zoveel mogelijk geld op te halen voor uw schuldeisers. Na drie jaar wordt in principe een schone-leiverklaring verstrekt. Schulden die dan nog openstaan bij de schuldeiser zijn niet meer opeisbaar. De wettelijke regeling is een zwaar traject. Elke financiële handeling bent u verplicht te melden aan uw bewindvoerder. Er volgt een postblokkade. Het vonnis wordt gepubliceerd op de site van de rechtbank. Hoewel het een zwaar traject is, kunt u na drie jaar zonder schulden een nieuwe start maken. Workshop Rondkomen met je inkomen Wanneer u te maken heeft of krijgt met minder inkomsten en toch overzicht wilt houden op de maandelijkse inkomsten en uitgaven en rond wilt komen zonder dat u schulden maakt? Dan kunt u deelnemen aan deze workshop waar u tips en trucs krijgt over het op orde krijgen van de administratie, hoe u kunt bezuinigen, hoe u omgaat met betalingsachterstanden, hoe u omgaat met verleidingen van reclame ed. 14

15 U kunt een sturen onder vermelding van aanmelding workshop, naar Na aanmelding ontvangt u een uitnodiging met daarin een datum (één dagdeel), tijd en locatie. Cursus Grip op geld Met minder geld rondkomen is voor iedereen ingewikkeld. Als u wilt weten hoe u grip kunt houden op inkomsten en uitgaven, dan kunt u in deze cursus meer grip krijgen op uw geld. U leert begrotingen te maken, hoe u moet omgaan met de kosten van kinderen binnen uw budget, hoe u kunt bezuinigen, internetbankieren ed. U kunt een sturen onder vermelding van aanmelding cursus, naar Na aanmelding ontvangt u een uitnodiging met daarin een datum (drie dagdelen), tijd en locatie. Individuele inkomenstoeslag (IIT) Om in aanmerking te komen voor een individuele inkomenstoeslag ligt uw leeftijd tussen 21 jaar en de pensioengerechtigde leeftijd. Verder komt u in aanmerking als u hiervoor een onafgebroken periode van 36 maanden een inkomensniveau had tot 110% van de bijstandsnorm. Uitgesloten groepen De volgende groepen zijn in de verordening uitgesloten van IIT: Personen die een studie volgen op grond van WTOS 1 of WSF ; Personen aan wie in de laatste 12 maanden een maatregel is opgelegd omdat zij door eigen toedoen werkloos zijn, of omdat zij niet voldoende meewerken aan een re-integratieplan; Personen aan wie door het UWV in de laatste 12 maanden een maatregel is opgelegd wegens schending van de arbeids- en reïntegratieplicht op grond van de WW, WIA, Wajong, WAO en WAZ; Personen aan wie in de laatste 12 maanden een boete is opgelegd wegens schending van de inlichtingenplicht als gevolg van niet opgegeven inkomsten uit arbeid en waarvan de hoogte van de opgelegde boete hoger is dan de van toepassing zijnde hoogte van de IIT. 1 Wet tegemoetkoming Onderwijsbijdrage en Schoolkosten 2 Wet Studie Financiering

16 Hoogte toeslag 2015 Echtpaar 500 Alleenstaande ouder: 450 Alleenstaande: 350 Voor meer informatie kunt u zich het beste wenden tot de IASZ, of raadpleeg de website Aanvraagprocedure Als u denkt in aanmerking te komen voor de individuele inkomenstoeslag, dan kunt u voor het aanvraagformulier terecht bij de IASZ in Heemstede. U kunt het formulier ook downloaden via de website Bij de aanvraag moet u ook gegevens over het inkomen en vermogen overleggen. Bij een eerste aanvraag gaat het om inkomensgegevens van drie jaar terug. Over deze brochure Dit is een uitgave van de IASZ. Bij een geschil kunt u zich niet op de inhoud van deze brochure beroepen. Rechten kunt u alleen ontlenen aan de tekst van de Participatiewet. Alle genoemde bedragen in deze brochure hebben betrekking op de normen zoals deze gelden per 1 januari De Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken (IASZ) Raadhuisplein HA Heemstede Telefoon (023) Fax (023) Postadres: Postbus 352, 2100 AJ Heemstede E mail: Openingstijden: Maandag t/m vrijdag van uur (inloopspreekuur zonder afspraak) Telefonische bereikbaarheid: Maandag t/m donderdag van 8.30 tot uur en vrijdag van 8.30 tot uur. 16

Minimabeleid en Bijzondere Bijstand Deze brochure geeft informatie over financiële regelingen waarop u een beroep kunt doen als u een laag inkomen en

Minimabeleid en Bijzondere Bijstand Deze brochure geeft informatie over financiële regelingen waarop u een beroep kunt doen als u een laag inkomen en Minimabeleid en Bijzondere Bijstand Deze brochure geeft informatie over financiële regelingen waarop u een beroep kunt doen als u een laag inkomen en weinig eigen vermogen heeft. Uitgave van de gemeente

Nadere informatie

MiniMaGids 2012 W e g W i j z e r vo o r m e n s e n m e t e e n l a ag i n ko m e n

MiniMaGids 2012 W e g W i j z e r vo o r m e n s e n m e t e e n l a ag i n ko m e n MinimaGids 2012 W e g w i j z e r voor m e n s e n m e t e e n l a ag i n ko m e n Inhoudsopgave 4 6 7 8 9 11 13 15 17 19 21 Voorwoord wethouder Symbolen Gezinsinkomen Normen Gemeentelijke regelingen Bijzondere

Nadere informatie

Alkmaar komt je tegemoet!

Alkmaar komt je tegemoet! Alkmaar komt je tegemoet! Alles over vergoedingen, voorzieningen en bijzondere bijstand 2014 Voorwoord Als je weinig geld te besteden hebt, dan merk je dat je niet aan alles mee kunt doen. Het is dan

Nadere informatie

BIJZONDERE BIJSTAND. informatie over bijzondere bijstand. Voor dingen die noodzakelijk zijn. Een steuntje in de rug

BIJZONDERE BIJSTAND. informatie over bijzondere bijstand. Voor dingen die noodzakelijk zijn. Een steuntje in de rug BIJZONDERE BIJSTAND informatie over bijzondere bijstand Voor dingen die noodzakelijk zijn Een steuntje in de rug Bijzondere bijstand Soms moet u kosten maken voor dingen die noodzakelijk zijn, maar die

Nadere informatie

Deze folder is een uitgave van Sociale Zaken van de gemeente Best, bedoeld om u te informeren. U kunt aan deze folder geen rechten ontlenen.

Deze folder is een uitgave van Sociale Zaken van de gemeente Best, bedoeld om u te informeren. U kunt aan deze folder geen rechten ontlenen. Als u een minimuminkomen hebt is het soms moeilijk om de eindjes aan elkaar te knopen. Al het geld gaat vaak op aan de vaste lasten en de dagelijkse boodschappen. Iets extra s doen of geld opzij zetten

Nadere informatie

Afdeling Maatschappelijk & Sociale Zaken (MSZ) Voorzieningengids & Rechten en plichten 2014

Afdeling Maatschappelijk & Sociale Zaken (MSZ) Voorzieningengids & Rechten en plichten 2014 Afdeling Maatschappelijk & Sociale Zaken (MSZ) Voorzieningengids & Rechten en plichten 2014 Colofon Voorzieningengids afdeling MSZ gemeente Sluis 2014 Deze gids is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid

Nadere informatie

Afdeling Samenleving Sectie Sociale Zaken Augustus 2011. Beleidsregels bijzondere bijstand

Afdeling Samenleving Sectie Sociale Zaken Augustus 2011. Beleidsregels bijzondere bijstand Afdeling Samenleving Sectie Sociale Zaken Augustus 2011 Beleidsregels bijzondere bijstand Inhoudsopgave 1. Recht op bijzondere bijstand... 4 1.1. Inleiding en achtergrond... 4 1.2 Moment aanvragen bijzondere

Nadere informatie

Meer Mee-Doen. Regelingen bijzondere bijstand en minimabeleid

Meer Mee-Doen. Regelingen bijzondere bijstand en minimabeleid Meer Mee-Doen Regelingen bijzondere bijstand en minimabeleid 072011 uitgave 07-2011 Regelingen bijzondere bijstand en minimabeleid pagina 3 Noodzakelijke uitgaven kunnen doen en meedoen met maatschappelijke

Nadere informatie

Beleidsregels bijzondere bijstand ISD Midden-Langstraat

Beleidsregels bijzondere bijstand ISD Midden-Langstraat Beleidsregels bijzondere bijstand ISD Midden-Langstraat Pagina 1 van 44 INHOUDSOPGAVE 1. Algemene bepalingen... 5 1.1 Inleiding... 5 1.2 Begripsbepalingen... 5 1.3 Uit bijzondere omstandigheden voortvloeiende

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van Neder-Betuwe,

Het college van burgemeester en wethouders van Neder-Betuwe, GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Neder-Betuwe. Nr. 17543 2 maart 2015 Beleidsregels bijzondere bijstand Neder-Betuwe 2015 Het college van burgemeester en wethouders van Neder-Betuwe, gelet op

Nadere informatie

Een uitkering: wat moet u weten?

Een uitkering: wat moet u weten? Een uitkering: wat moet u weten? U ontvangt een uitkering of hebt een uitkering aangevraagd. In deze informatiemap leest u wat u van Sociale Zaken mag verwachten, maar ook wat er van u verwacht wordt.

Nadere informatie

Gelet op het bepaalde in artikel 4:81 Algemene wet bestuursrecht (Awb) en artikel 36 van de Participatiewet;

Gelet op het bepaalde in artikel 4:81 Algemene wet bestuursrecht (Awb) en artikel 36 van de Participatiewet; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Roermond. Nr. 3645 20 januari 2015 Beleidsregel bijzondere bijstand 2015 Burgemeester en Wethouders van de gemeente Roermond; Gelet op het bepaalde in artikel

Nadere informatie

Wethouder Edwin Voorbij Aan de gemeenteraad Postbus 15 1440AA Purmerend

Wethouder Edwin Voorbij Aan de gemeenteraad Postbus 15 1440AA Purmerend gemeentebestuur PURMEREN Postbus 15 1440 AA Purmerend telefoon 0299-452452 telefax 0299-452124 Wethouder Edwin Voorbij Aan de gemeenteraad Postbus 15 1440AA Purmerend uw brief van uw kenmerk ons kenmerk

Nadere informatie

Beleidsregels Bijzondere Bijstand Participatiewet

Beleidsregels Bijzondere Bijstand Participatiewet Beleidsregels Bijzondere Bijstand Participatiewet 6-7-2015 Gemeente Heerenveen BELEIDSREGELS BIJZONDERE BIJSTAND PARTICIPATIEWET Burgemeester en wethouders van Heerenveen maken bekend dat met ingang van

Nadere informatie

Beleidsregel bijzondere bijstand 2013

Beleidsregel bijzondere bijstand 2013 Beleidsregel bijzondere bijstand 2013 Hoofdstuk 1 Artikel 1 De begrippen Begripsomschrijvingen 1. Alle begrippen die in deze beleidsregel worden gebruikt en die niet nader worden omschreven hebben dezelfde

Nadere informatie

Kansbrief Werk, Inkomen en Zorg 09/2013 KANSBRIEF

Kansbrief Werk, Inkomen en Zorg 09/2013 KANSBRIEF Kansbrief Werk, Inkomen en Zorg KANSBRIEF Kansen in crisistijd De gevolgen van de economische crisis en de bezuinigingen op de sociale zekerheid worden voor steeds meer mensen voelbaar. En die bezuinigingen

Nadere informatie

Beleidsregel bijzondere bijstand 2012

Beleidsregel bijzondere bijstand 2012 Beleidsregel bijzondere bijstand 2012 Hoofdstuk 1 De begrippen Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1. Alle begrippen die in deze beleidsregel worden gebruikt en die niet nader worden omschreven hebben dezelfde

Nadere informatie

Informatiemap. Afdeling Samenleving. Team Werk en Inkomen. Gemeente Katwijk

Informatiemap. Afdeling Samenleving. Team Werk en Inkomen. Gemeente Katwijk Informatiemap Afdeling Samenleving Team Werk en Inkomen Gemeente Katwijk 2015 uitgave: gemeente Katwijk 2 Geachte heer of mevrouw, U kunt op dit moment (tijdelijk) niet zelf in uw inkomsten voorzien. Daarom

Nadere informatie

Verordening declaratiefonds en participatie schoolgaande kinderen 2015

Verordening declaratiefonds en participatie schoolgaande kinderen 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Elburg. Nr. 12685 12 februari 2015 Verordening declaratiefonds en participatie schoolgaande kinderen 2015 De raad van de gemeente Elburg; gelezen het voorstel

Nadere informatie

Algemeen. Nr. 472. Beleidsregels bijzondere bijstand.

Algemeen. Nr. 472. Beleidsregels bijzondere bijstand. Dit gebied vrijhouden Begin onder de streep van gemeenteblad Via menu kunt u een nieuw artikel beginnen, met de [Tab] toets is het niveau aan te passen. Met ga je naar de

Nadere informatie

3.6 Schuldhulpverlening 11 3.6.a Doelgroep 11 3.6.b Kostensoort 11 3.6.c. Periodiciteit 11 4 VERSTREKKING VAN INDIVIDUELE BIJZONDERE

3.6 Schuldhulpverlening 11 3.6.a Doelgroep 11 3.6.b Kostensoort 11 3.6.c. Periodiciteit 11 4 VERSTREKKING VAN INDIVIDUELE BIJZONDERE MINIMABELEID 2012 Afdeling Welzijn, Sociale Zaken en Onderwijs Gemeente Oegstgeest Aug 2012 INHOUDSOPGAVE 1 1 INLEIDING 3 1.1 Uitgangspunten Wet Werk en Bijstand (WWB) 3 1.2 Inkomensbeleid en categoriale

Nadere informatie

Verstrekkingengids bijzondere bijstand 2011. 1 januari 2011

Verstrekkingengids bijzondere bijstand 2011. 1 januari 2011 Verstrekkingengids bijzondere bijstand 2011 1 januari 2011 Inhoudsopgave 1 Inleiding 5 2 Bijzondere bijstand, individueel 6 2.1 De aanvraag 6 Volgorde van beoordeling bijzondere bijstand 6 Draagkracht

Nadere informatie

Waar haal ik geld? FinanciËle vraagbaak voor (woon)begeleiders

Waar haal ik geld? FinanciËle vraagbaak voor (woon)begeleiders Waar haal ik geld? FinanciËle vraagbaak voor (woon)begeleiders Heb je een vraag of een casus? Neem dan contact op met: ADVIES & CONSULT bij Stadsgeldbeheer Zowel medewerkers als cliënten in de Maatschappelijke

Nadere informatie

1 Recht op bijzondere bijstand

1 Recht op bijzondere bijstand Beleidsregels bijzondere bijstand 2015 Oldebroek Kenmerk: 207088 1 Recht op bijzondere bijstand 1.1 Inleiding en achtergrond De bijzondere bijstand is wettelijk geregeld in artikel 35 van de Participatiewet

Nadere informatie

Wijzigingen De informatie in deze map kan wijzigen. Op www.werkpleinregiohelmond.nl vindt u de actuele versie.

Wijzigingen De informatie in deze map kan wijzigen. Op www.werkpleinregiohelmond.nl vindt u de actuele versie. Inhoud Algemeen Deze informatiemap ontvangen alle klanten van de gemeenten waarvoor de afdeling Werk en Inkomen van de gemeente Helmond de gemeentelijke uitkerings- en re-integratieregelingen uitvoert:

Nadere informatie

Extra. geld(t) voor mensen met een laag inkomen. www.socialedienstdrechtsteden.nl. Met werk, inkomen en zorg helpen wij u verder

Extra. geld(t) voor mensen met een laag inkomen. www.socialedienstdrechtsteden.nl. Met werk, inkomen en zorg helpen wij u verder Extra geld(t) voor mensen met een laag inkomen www.socialedienstdrechtsteden.nl Met werk, inkomen en zorg helpen wij u verder Extra geld(t) voor mensen met een laag inkomen Inhoudsopgave 7 8 9 10 13 Inleiding

Nadere informatie

Beleidsregel bijzondere bijstand (oktober 2009)

Beleidsregel bijzondere bijstand (oktober 2009) Beleidsregel bijzondere bijstand (oktober 2009) Burgemeester en wethouders van de gemeente Roermond, overwegende dat het gewenst is nadere regels vast te stellen met betrekking tot de verlening van bijzondere

Nadere informatie

Minima-effectrapportage gemeente Hilversum 2012. De invloed van gemeentelijke maatregelen op de financiële positie van inwoners met lage inkomens

Minima-effectrapportage gemeente Hilversum 2012. De invloed van gemeentelijke maatregelen op de financiële positie van inwoners met lage inkomens Minima-effectrapportage gemeente Hilversum 2012 De invloed van gemeentelijke maatregelen op de financiële positie van inwoners met lage inkomens Minima-effectrapportage gemeente Hilversum 2012 De invloed

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE INLEIDING BIJZONDERE GROEPEN

INHOUDSOPGAVE INLEIDING BIJZONDERE GROEPEN 1 INHOUDSOPGAVE INLEIDING Deel 1 BIJZONDERE GROEPEN 1. Duurzame gebruiksgoederen 2. Deelname sociaal maatschappelijk verkeer 3. Collectieve ziektekostenverzekering Deel 2 Deel 3 Deel 4 Deel 5 Categorie

Nadere informatie

Bijzondere bijstandsbeleid gemeente Borger-Odoorn

Bijzondere bijstandsbeleid gemeente Borger-Odoorn Bijzondere sbeleid gemeente Borger-Odoorn 1 Inleiding Hierna wordt een aantal algemene regels gegeven voor de beoordeling van een aanvraag bijzondere. Deze onderwerpen gaan over de ingangsdatum, draagkracht,

Nadere informatie