Minimabeleid en Bijzondere Bijstand Deze brochure geeft informatie over financiële regelingen waarop u een beroep kunt doen als u een laag inkomen en

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Minimabeleid en Bijzondere Bijstand Deze brochure geeft informatie over financiële regelingen waarop u een beroep kunt doen als u een laag inkomen en"

Transcriptie

1 Minimabeleid en Bijzondere Bijstand Deze brochure geeft informatie over financiële regelingen waarop u een beroep kunt doen als u een laag inkomen en weinig eigen vermogen heeft. Uitgave van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Intergemeentelijke afdeling Sociale Zaken. Dit is een samenwerkingsverband van de gemeenten Bloemendaal, Haarlemmerliede en Spaarnwoude en Heemstede. April

2 Inhoud Inhoud...2 Welke regelingen zijn er?...3 Minimabeleid...3 De collectieve ziektekostenverzekering...3 Declaratieregeling maatschappelijke participatie:...4 Declaratieregeling studiekosten...4 Wanneer komt u in aanmerking voor bovenstaande regelingen (minimabeleid)?...5 Voor de declaratieregelingen:...5 Voor de collectieve ziektekostenverzekering:...5 Uw vermogen...5 Wat is bijzondere bijstand?...6 Voor wie is bijzondere bijstand bestemd?...6 Voorwaarden...6 Wat zijn bijzondere noodzakelijke kosten?...6 Wat zijn algemeen gebruikelijke kosten?...7 Woonkostentoeslag...7 Niet noodzakelijk...7 Draagkracht in inkomen...8 Draagkracht in vermogen...8 Hoe dien ik een aanvraag in?...8 Welke informatie hebben wij nodig?...9 Er zijn nog meer mogelijkheden...10 Schuldhulpverlening...10 Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO)...10 Langdurigheidstoeslag...10 Hoe dien ik een aanvraag in?

3 Heeft u een laag inkomen en weinig eigen vermogen? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor bepaalde financiële regelingen. Zoals extra bijstand, of een tegemoetkoming in bepaalde kosten. Voor alle inwoners van Heemstede, Bloemendaal en Haarlemmerliede en Spaarnwoude gelden dezelfde regels. In deze brochure vindt u een overzicht van alle regelingen op het gebied van minimabeleid en van bijzondere bijstand. Welke regelingen zijn er? Inwoners met een inkomen tot 110% van de bijstandsnorm en een beperkt eigen vermogen, komen onder bepaalde voorwaarden in aanmerking voor: - collectieve ziektekostenverzekering, inclusief een financiële tegemoetkoming; - vergoeding van kosten voor (o.a.) (sport)vereniging, cursussen, bibliotheek, zwemles; - vergoeding van studiekosten voor schoolgaande kinderen. Verder is er de bijzondere bijstand, als u te maken krijgt met ongewone kosten die u niet kunt betalen. Minimabeleid De collectieve ziektekostenverzekering De collectieve ziektekostenverzekering van Zilveren Kruis / Achmea biedt de mogelijkheid om deel te nemen aan een betaalbare ziektekostenverzekering met een zeer brede dekking. Deze zorgverzekering bestaat uit de basisverzekering én twee aanvullende pakketten: - Beter Af Plus Polis 3 sterren met een uitgebreidere dekking - Beter Af Plus Tandarts Polis 2 sterren. Omdat deze verzekering voor een grote groep mensen is afgesloten, profiteert u van een zeer concurrerende premie. Bovendien krijgt u standaard bij deze collectieve ziektekostenverzekering het Gemeente Extra Pakket. Die kost u niks, maar biedt wel extra verzekering. Het Gemeente Extra Pakket biedt in sommige gevallen een financiële vergoedingen bovenop de vergoedingen die u ontvangt op basis van de aanvullende pakketten. In veel gevallen is het totale verzekeringspakket kostendekkend. 3

4 Een ander bijkomend voordeel van deelname aan de collectieve ziektekostenverzekering is dat u ook automatisch in aanmerking komt voor de maandelijkse financiële tegemoetkoming van 10 per verzekeringspolis. Chronisch zieken, gehandicapten en ouderen kunnen ook in aanmerking komen voor de collectieve ziektekostenverzekering, mits het gezamenlijk inkomen niet hoger is dan 130% van de bijstandsnorm. Voor chronisch zieken, gehandicapten en ouderen is de maandelijkse tegemoetkoming zelfs 20 per polis. Bij de aanvraag dienen ook gegevens over het inkomen en vermogen te worden overgelegd. Declaratieregeling maatschappelijke participatie: kosten voor o.a. (sport)vereniging, cursussen, bibliotheek, zwemles U kunt een vergoeding krijgen voor de kosten die u gemaakt hebt voor een actief lidmaatschap van een vereniging of actieve deelname aan cursussen, culturele activiteiten, lidmaatschap bibliotheek, lidmaatschap volkstuin, abonnement zwembad of zwemles en een abonnement Linneaushof voor kinderen tot 13 jaar. De door u gemaakte kosten kunt u tot een maximaal bedrag van 175 per persoon per jaar declareren via een speciaal formulier (bonnen en overige betaalbewijzen aanhechten), verkrijgbaar bij de IASZ. Betaling zal in de regel binnen twee weken plaatsvinden. Bij de aanvraag dienen ook gegevens over het inkomen en vermogen te worden overgelegd. Declaratieregeling studiekosten U kunt een vergoeding krijgen voor schoolkosten voor kinderen tot 18 jaar op het basis- en voortgezet onderwijs. Het gaat om kosten die u niet via andere instanties vergoed krijgt. Dus geen boekengeld, maar wel kosten voor schrijfmateriaal, agenda, kosten gymkleding, schoolkamp/reisje enz. De maximale vergoeding per schooljaar bedraagt 150 per kind op het basisonderwijs en 300 per kind op het voortgezet onderwijs. U kunt deze kosten declareren via een speciaal formulier (bonnen en overige betaalbewijzen aanhechten) verkrijgbaar bij de IASZ. Betaling zal in de regel binnen twee weken plaatsvinden. Bij de aanvraag dienen ook gegevens over het inkomen en vermogen te worden overgelegd. 4

5 Wanneer komt u in aanmerking voor bovenstaande regelingen (minimabeleid)? Voor de declaratieregelingen: Uw inkomen is maximaal netto per maand: Doelgroep minima ouder dan 21 en jonger dan 65 jaar (110%): _ Alleenstaande 939 p.m. _ Alleenstaande ouder 1207 p.m. _ Echtpaar 1342 p.m. Doelgroep minima ouder dan 65 jaar (110%): _ Alleenstaande 1030 p.m. _ Alleenstaande ouder 1296 p.m. _ Echtpaar 1414 p.m. Voor de collectieve ziektekostenverzekering: Uw inkomen is maximaal netto per maand: Doelgroep minima ouder dan 21 en jonger dan 65 jaar (110%): _ Alleenstaande 939 p.m. _ Alleenstaande ouder 1207 p.m. _ Echtpaar 1342 p.m. Doelgroep chronisch zieken, gehandicapten jonger dan 65 jaar (130%): _ Alleenstaande 1110 p.m. _ Alleenstaande ouder 1427 p.m. _ Echtpaar 1585 p.m. Doelgroep ouder dan 65 jaar (130%): _ Alleenstaande 1217 p.m. _ Alleenstaande ouder 1532 p.m. _ Echtpaar 1672 p.m. Uw vermogen Om voor het minimabeleid in aanmerking te komen mag uw totale vermogen niet hoger zijn dan: Alleenstaanden: 5455 Alleenstaande ouders of echtparen: Bij een hoger vermogen dan de genoemde bedragen bestaat geen recht op het minimabeleid. 5

6 Wat is bijzondere bijstand? Bijzondere bijstand is een vergoeding voor bijzondere noodzakelijke kosten die niet uit het inkomen of vermogen betaald kunnen worden. Voor wie is bijzondere bijstand bestemd? Bijzondere bijstand is voor alle mensen met een laag inkomen en die weinig of geen eigen vermogen bezitten. Bijzondere bijstand is er dus niet alleen voor mensen met een bijstandsuitkering, maar voor iedereen met een inkomen op of rond het bijstandsniveau. Dus ook voor mensen met een laag salaris, een WAJONG-uitkering of een AOW-uitkering. Van jongeren tot 21 jaar wordt verwacht dat ze eerst een beroep doen op hun ouders (de zogenaamde onderhoudsplicht van ouders). Voorwaarden U kunt in de volgende situaties een beroep doen op de bijzondere bijstand: U maakt aantoonbare kosten die noodzakelijk zijn en die voortkomen uit bijzondere omstandigheden. Er is geen andere, passende, bestaande voorziening, waaruit de kosten kunnen worden betaald. Zo n voorziening is bijvoorbeeld de zorgverzekering of de Wet maatschappelijke ondersteuning. De kosten kunnen niet worden betaald uit het inkomen, het vermogen en de aanwezige draagkracht. Wat zijn bijzondere noodzakelijke kosten? Het gaat om kosten waarvoor geen of onvoldoende bestaande regelingen voor vergoedingen zijn. Voorbeelden hiervan zijn: * Alarmsysteem * Eigen bijdragen voor kunst- en hulpmiddelen * Bewindvoeringskosten * Maaltijdvoorziening * Bril/lenzen * Eigen bijdrage orthopedisch schoeisel * Steunkousen * Eigen bijdrage thuiszorg * Eigen bijdrage fysiotherapie * Eigen bijdrage psychotherapie * Hoortoestel * Woonkostentoeslag * Tandartskosten * Ziekenvervoer Sommige van bovengenoemde kosten worden door de aanvullende zorgverzekering (vrijwel) volledig vergoed. In dat geval kunt u daarvoor 6

7 geen bijzondere bijstand krijgen. Van u wordt wel verwacht dat u zich verantwoord aanvullend verzekert bij uw zorgverzekeraar. Onder verantwoord wordt in elk geval verstaan de Beter af plus polis 3 sterren en de Beter af tandarts polis 2 sterren. Als u niet bij het Zilveren Kruis verzekerd bent op basis van de collectieve verzekering, wordt van u verwacht dat u een aanvullende verzekering heeft met een dekking die ongeveer overeenkomt met de hiervoor genoemde verzekeringen. Wat zijn algemeen gebruikelijke kosten? Voor algemeen gebruikelijke kosten kan geen bijzondere bijstand worden verstrekt, tenzij er sprake is van bijzondere omstandigheden. Algemeen gebruikelijke kosten zijn kosten die vrijwel iedereen maakt. Bijvoorbeeld de vervanging van een koelkast, wasmachine en dergelijke, maar ook een verhuizing. U dient hiervoor vooraf geld te reserveren. Als er, op grond van buitengewone omstandigheden, toch bijzondere bijstand voor duurzame gebruiksgoederen wordt verstrekt, gebeurt dit in de vorm van een renteloze lening. Dit betekent dat u deze bijstand terug moet betalen in maandelijkse termijnen. Woonkostentoeslag In bepaalde gevallen kunt u van de IASZ een woonkostentoeslag ontvangen. Dit is een bijdrage in de huur of hypotheekrente. Dit kan als u door omstandigheden aangewezen raakt op een veel lager inkomen dan voorheen en een huurwoning bewoont waarvan de huur boven de huurtoeslag grens ligt. Een woonkostentoeslag is bij terugval in inkomen soms ook mogelijk als u een koopwoning bewoont. In dat geval wordt gekeken naar uw draagkracht: dat zijn alle inkomsten boven de voor u van toepassing zijnde bijstandsnorm. Niet noodzakelijk De volgende kosten worden in ieder geval als niet noodzakelijk beschouwd en komen dus niet in aanmerking voor bijzondere bijstand: - Alimentatieverplichtingen - De betaling van een boete - Geleden of toegebrachte schade 7

8 Draagkracht in inkomen Aan de hand van uw inkomen berekent de IASZ of de door u aangevraagde kosten (gedeeltelijk) door u zelf betaald kunnen worden. Dit noemen we draagkracht. De draagkracht wordt per jaar berekend. Als u een inkomen heeft tot 110 % van de bijstandsnorm is de draagkracht 0. Van het inkomen boven 110 % van de bijstandsnorm wordt 40 % als draagkracht genomen. Een voorbeeld: U bent alleenstaande en hebt een netto inkomen van 1200 per maand. De bijstandsnorm voor een alleenstaande is % van de bijstandsnorm is 935 Uw inkomen % bijstandsnorm Uw bruto draagkracht inkomen is 265 Er wordt rekening gehouden met 40% van uw draagkracht, dus 40% x 265 = 106 per maand. Dit is 12 x 106 = per jaar. Uw kosten boven deze per jaar komen in aanmerking voor vergoeding via de bijzondere bijstand. Draagkracht in vermogen Om voor bijzondere bijstand in aanmerking te komen mag uw totale vermogen niet hoger zijn dan: Alleenstaanden: 5455 Alleenstaande ouders of echtparen: Al het vermogen boven deze bedragen wordt tot de draagkracht gerekend. Hoe dien ik een aanvraag in? Als u denkt in aanmerking te komen voor het minimabeleid of bijzondere bijstand, dan kunt u voor het aanvraagformulier terecht bij de IASZ. U kunt het formulier ook downloaden en uitdraaien. Bezoek hiervoor de website: Downloads > Formulieren. Bij de aanvraag dienen ook gegevens over het inkomen en vermogen te worden overgelegd. Welke informatie hebben wij nodig? Op bovengenoemde site kunt u zien welke informatie wij van u nodig hebben als u wel of geen uitkering van de IASZ ontvangt. 8

9 Er zijn nog meer mogelijkheden Behalve bijzondere bijstand kent de gemeente nog enkele regelingen waarop u onder bepaalde voorwaarden aanspraak kunt maken. Schuldhulpverlening Schulden verdwijnen niet vanzelf. Sterker nog, vaak worden ze alleen maar groter. Voorkom dat de deurwaarder langskomt of dat de telefoon of gas en elektriciteit worden afgesloten. Als u vroeg genoeg hulp vraagt, kan worden voorkomen dat schulden problematisch worden. Als inwoner van de IASZ-gemeenten kunt u bij het Bureau Schuldhulpverlening en Budgetbeheer (de voormalige Stadsbank) om schuldhulpverlening vragen. De dienstverlening is divers. Zo kan een poging worden gedaan om een schuldregeling of schuldsanering tot stand te brengen en ook aan budgettering wordt zonodig gedaan. U kunt een aanmeldingsformulier voor een intakegesprek aanvragen bij het Bureau Schuldhulp-verlening en Budgetbeheer. Na ontvangst van de aanvraag wordt u zo snel mogelijk uitgenodigd. Het bureau Schuldhulpverlening en Budgetbeheer is bereikbaar op de Zijlsingel 1 te Haarlem en via telefoonnummer (023) Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) De WMO is er om iemand met een handicap zo lang mogelijk zelfstandig te laten wonen. Om dat te realiseren zijn er voorzieningen op het gebied van thuishulp, woningaanpassing, rolstoelen en vervoersmogelijkheden. Vraag om de aparte folder bij de IASZ of bij het WMO-loket van uw gemeente. U kunt het formulier ook downloaden en uitdraaien. Bezoek hiervoor de website: Downloads > Formulieren. Langdurigheidstoeslag (LDT) Vanaf 1 januari 2009 zijn de voorwaarden voor het recht op langdurigheidstoeslag verruimd. Om in aanmerking te komen voor langdurigheidstoeslag moet u tussen 21 jaar en 65 jaar oud zijn. Verder komt u pas in aanmerking als u in een onafgebroken periode van 60 maanden een inkomensniveau heeft tot 110% van de bijstandsnorm. Hoe u dat inkomen verwerft maakt niet uit. Niet iedereen komt in aanmerking voor langdurigheidstoeslag. 9

10 Uitgesloten groepen De volgende groepen zijn in de verordening uitgesloten van LDT: Personen die een studie volgen op grond van WTOS1 of WSF 20002; Personen aan wie een maatregel is opgelegd in de zin van artikel 9, lid 2, 3, of 4 van de Maatregelenverordening (door eigen toedoen werkloos of het niet voldoende meewerken aan een reintegratieplan); Personen die in de 12 maanden voorafgaand aan de peildatum langer dan drie maanden in het buitenland zijn verbleven; Personen die op peildatum of in de 12 maanden daaraan voorafgaand geen zelfstandig wonende inwoner van een van de IASZ-gemeenten zijn. Personen die niet zelfstandig wonen hoeven immers geen vervangingskosten voor meubilair, elektronica en dergelijke te maken. Denk aan personen in een instelling voor geestelijke gezondheidszorg verblijven. Wel in aanmerking komen bewoners van verzorgingstehuizen en instellingen voor begeleid wonen: zij maken deze vervangingskosten wel omdat zij zelfstandig wonen. Hoogte toeslag 2009: Gehuwden ( en daarmee volgens de WWB gelijkgestelden): 488 Alleenstaande ouder: 439 Alleenstaande: 342 Voor meer informatie kunt u zich het beste wenden tot de IASZ, of raadpleeg onze website Hoe dien ik een aanvraag in? Als u denkt in aanmerking te komen voor de langdurigheidstoeslag, dan kunt u voor het aanvraagformulier terecht bij de IASZ. U kunt het formulier ook downloaden en uitdraaien.bezoek hiervoor de website: Downloads > Formulieren (gebruik hiervoor het Aanvraagformulier (bijzondere) bijstand). Bij de aanvraag moet u ook gegevens over het inkomen en vermogen overleggen. Bij een eerste aanvraag gaat het om inkomensgegevens van vijf jaar terug. 1 Wet tegemoetkoming Onderwijsbijdrage en Schoolkosten 2 Wet Studie Financiering

11 Over deze brochure Dit is een uitgave van de IASZ. Bij een geschil kunt u zich niet op de inhoud van deze brochure beroepen. Rechten kunt u alleen ontlenen aan de tekst van de Wet Werk en Bijstand. Alle genoemde bedragen in deze brochure hebben betrekking op de normen zoals deze gelden per 1 januari De intergemeentelijke afdeling sociale zaken (IASZ) Raadhuisplein HA Heemstede Telefoon (023) Fax (023) Postadres: Postbus 352, 2100 AJ Heemstede E mail: Openingstijden: Maandag t/m vrijdag van uur (inloopspreekuur zonder afspraak) 11

Minimabeleid en. Bijzondere Bijstand

Minimabeleid en. Bijzondere Bijstand Minimabeleid en Bijzondere Bijstand Deze brochure geeft informatie over financiële regelingen waarop u een beroep kunt doen als u een laag inkomen en weinig eigen vermogen heeft. Uitgave van de intergemeentelijke

Nadere informatie

MINIMABELEID BIJZONDERE BIJSTAND

MINIMABELEID BIJZONDERE BIJSTAND MINIMABELEID en BIJZONDERE BIJSTAND Deze brochure geeft informatie over financiële regelingen waarop u een beroep kunt doen als u een laag inkomen en weinig eigen vermogen heeft. Uitgave van de Intergemeentelijke

Nadere informatie

Nieuwsbrief Minimabeleid 2010 Gemeente Schagen

Nieuwsbrief Minimabeleid 2010 Gemeente Schagen Nieuwsbrief Minimabeleid 2010 Gemeente Schagen JANUARI, 2010 In deze nieuwsbrief wordt u geïnformeerd over de volgende onderwerpen: de individuele bijzondere bijstand; de categoriale bijzondere bijstand;

Nadere informatie

Brochure over. Minimafonds 2010. (inwoners Westerveld) juli 2010. Bij wie kunt u de aanvraag indienen?

Brochure over. Minimafonds 2010. (inwoners Westerveld) juli 2010. Bij wie kunt u de aanvraag indienen? Bij wie kunt u de aanvraag indienen? Bij de Intergemeentelijke Sociale Dienst Steenwijkerland/Westerveld (IGSD). Het bezoekadres is Het postadres is De Vesting 11-13 Postbus 300 8332 GL Steenwijk 8330

Nadere informatie

Collectieve zorgverzekering. Informatieblad bijzondere bijstand voor inwoners van Zuidplas (Bij de brochure bijzondere bijstand)

Collectieve zorgverzekering. Informatieblad bijzondere bijstand voor inwoners van Zuidplas (Bij de brochure bijzondere bijstand) Informatieblad bijzondere bijstand voor inwoners van Zuidplas (Bij de brochure bijzondere bijstand) In dit informatieblad staan voorbeelden van bijzondere kosten die vaak voorkomen. Het is geen volledige

Nadere informatie

Wat is de langdurigheidstoeslag? Wat zijn de voorwaarden? Hoe hoog is de langdurigheidstoeslag? Hoe aanvragen? Heeft u nog vragen?

Wat is de langdurigheidstoeslag? Wat zijn de voorwaarden? Hoe hoog is de langdurigheidstoeslag? Hoe aanvragen? Heeft u nog vragen? Wat is de langdurigheidstoeslag? De langdurigheidstoeslag is een geldbedrag dat u van de gemeente kunt krijgen als u al drie jaar of langer van een laag inkomen leeft. U kunt met dit extra geld spullen

Nadere informatie

BELEIDSREGELS MINIMABELEID GEMEENTE HOOGEVEEN

BELEIDSREGELS MINIMABELEID GEMEENTE HOOGEVEEN BELEIDSREGELS MINIMABELEID GEMEENTE HOOGEVEEN Het college van de gemeente Hoogeveen, gelet op artikel 35, Wet Werk en Bijstand, besluit vast te stellen de volgende beleidsregels: beleidsregels minimabeleid

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Tevredenheidsonderzoek. Beperkte dienstverlening tijdens feestdagen

Nieuwsbrief. Tevredenheidsonderzoek. Beperkte dienstverlening tijdens feestdagen Nieuwsbrief DECEMBER 2016 Alle medewerkers van de IASZ wensen u prettige feestdagen en een goed 2017! Wijzigingen beleid bijzondere bijstand Tevredenheidsonderzoek In dit nummer: Collectieve zorgverzekering

Nadere informatie

Bijzondere bijstand en minimaregelingen

Bijzondere bijstand en minimaregelingen Bijzondere bijstand en minimaregelingen De gemeente Duiven kent vier vormen van inkomensondersteuning. In deze folder leest u informatie over. 1. Bijzondere bijstand 2. Minimabeleid 3. Individuele inkomenstoeslag

Nadere informatie

MEMO. Lokaal. Geachte raad,

MEMO. Lokaal. Geachte raad, MEMO Aan: De gemeenteraad Van: Het college van B&W Onderwerp: Overzicht van minimaregelingen 3 november 2015 Bijlage: bijstandsnormen hoogbijstand Afschrift aan: snor Geachte raad, Op uw verzoek, gedaan

Nadere informatie

Meer Mee-Doen. Regelingen bijzondere bijstand en minimabeleid. Dienst Oost Achterhoek. Sociale

Meer Mee-Doen. Regelingen bijzondere bijstand en minimabeleid. Dienst Oost Achterhoek. Sociale Meer Mee-Doen Regelingen bijzondere bijstand en minimabeleid Sociale Dienst Oost Achterhoek 03-2015 Deze brochure geeft de belangrijkste informatie maar is natuurlijk niet volledig. Voor meer informatie

Nadere informatie

Heeft u een laag inkomen? Dan hebben wij een aantal regelingen waar u gebruik van kunt maken.

Heeft u een laag inkomen? Dan hebben wij een aantal regelingen waar u gebruik van kunt maken. FOLDER: Minimabeleid inwoners gemeente Ooststellingwerf 2009 Heeft u een laag inkomen? Dan hebben wij een aantal regelingen waar u gebruik van kunt maken. Extra inkomen U krijgt een bijdrage van de gemeente

Nadere informatie

voor de inwoners van de gemeente Dongeradeel

voor de inwoners van de gemeente Dongeradeel voor de inwoners van de gemeente Dongeradeel De collectieve (aanvullende) zorgverzekering Tegemoetkoming kosten schoolgaande kinderen Extra kosten chronisch zieken, gehandicapten en ouderen Bijzondere

Nadere informatie

In Beek doet iedereen mee. Regelingen voor mensen met een laag inkomen

In Beek doet iedereen mee. Regelingen voor mensen met een laag inkomen In Beek doet iedereen mee Regelingen voor mensen met een laag inkomen De gemeente Beek heeft een aantal regelingen om mensen met een laag inkomen te ondersteunen. Dit doen wij omdat wij het belangrijk

Nadere informatie

Bijzondere bijstand kunt u aanvragen binnen 12 maanden nadat u deze kosten hebt gemaakt. U moet wel alle rekeningen en nota s bewaren.

Bijzondere bijstand kunt u aanvragen binnen 12 maanden nadat u deze kosten hebt gemaakt. U moet wel alle rekeningen en nota s bewaren. Weet u hoe u een bijdrage kunt krijgen voor de kosten die u maakt? Verschillende vergoedingen van de gemeente zijn mogelijk als de kosten voor u te hoog oplopen. Dat is mooi, maar tegelijkertijd lastig.

Nadere informatie

Informatie over inkomensondersteuning 2012. Gemeente Medemblik. Er is meer mogelijk dan u denkt!

Informatie over inkomensondersteuning 2012. Gemeente Medemblik. Er is meer mogelijk dan u denkt! Informatie over inkomensondersteuning 2012 Gemeente Medemblik Er is meer mogelijk dan u denkt! Heeft u een laag inkomen en weinig eigen vermogen? Dan is de kans groot dat het voor u soms moeilijk is om

Nadere informatie

Informatie voor cliënten 2009

Informatie voor cliënten 2009 Informatie voor cliënten 2009 Uitgave van de gemeente Heemstede, Intergemeentelijke afdeling Sociale Zaken. Dit is een samenwerkingsverband van de gemeenten Bloemendaal, Haarlemmerliede en Spaarnwoude

Nadere informatie

Minimaregelingen. en bijzondere bijstand. Minimaregelingen. en bijzondere bijstand

Minimaregelingen. en bijzondere bijstand. Minimaregelingen. en bijzondere bijstand Minimaregelingen en bijzondere bijstand Minimaregelingen en bijzondere bijstand Iedereen doet mee! De gemeente Peel en Maas vindt het belangrijk dat iedereen mee kan doen in de samenleving. Daarom zijn

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Uw aantekeningen ... Inhoudsopgave Inleiding 3 ...

Inhoudsopgave. Uw aantekeningen ... Inhoudsopgave Inleiding 3 ... Uw aantekeningen... Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Inleiding 3 De mogelijkheden op een rij 4 1. Bijdrage maatschappelijke activiteiten (RBMA) 4 2. Extra bijdrage voor ouderen 4 3. Tegemoetkoming voor chronisch

Nadere informatie

Informatie. Bijzondere bijstand. Aan deze folder kunnen geen rechten worden ontleend.

Informatie. Bijzondere bijstand. Aan deze folder kunnen geen rechten worden ontleend. Informatie Gemeente Hof van Twente, Postbus 54, 7470 AB Goor Tel. 0547 85 85 85 Fax 0547 85 85 86 E-mail: info@hofvantwente.nl Website: www.hofvantwente.nl Bijzondere bijstand Als u als gevolg van bijzondere

Nadere informatie

Wegwijzer in de minimaregelingen

Wegwijzer in de minimaregelingen Wegwijzer in de minimaregelingen Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Uitkeringen levensonderhoud 4 2. Minimaregelingen gemeente 5 2.1. Langdurigheidstoeslag 6 2.2. Regeling Schoolgaande Kinderen (RSK) 6 2.3.

Nadere informatie

Regeling maatschappelijke participatie schoolgaande kinderen

Regeling maatschappelijke participatie schoolgaande kinderen B138 Aangewezen groepen voor categoriale bijzondere bijstand Wijziging: aanpassing van de bedragen voor 2013. Bij de regeling collectieve ziektekostenverzekering minima is de term bijstandsconsulent gewijzigd

Nadere informatie

Meer Mee-Doen. Regelingen bijzondere bijstand en minimabeleid

Meer Mee-Doen. Regelingen bijzondere bijstand en minimabeleid Meer Mee-Doen Regelingen bijzondere bijstand en minimabeleid 072011 uitgave 07-2011 Regelingen bijzondere bijstand en minimabeleid pagina 3 Noodzakelijke uitgaven kunnen doen en meedoen met maatschappelijke

Nadere informatie

Verordening maatschappelijke participatie Wet werk en bijstand Haarlemmerliede en Spaarnwoude 2012.

Verordening maatschappelijke participatie Wet werk en bijstand Haarlemmerliede en Spaarnwoude 2012. Verordening maatschappelijke participatie Wet werk en bijstand Haarlemmerliede en Spaarnwoude 2012. Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Artikel 1. Begripsbepalingen a. wet: Wet werk en bijstand; b. maatschappelijke

Nadere informatie

Informatie over minimaregelingen

Informatie over minimaregelingen Informatie over minimaregelingen 2017 DEZE FOLDER IS VOOR U Heeft u een laag inkomen en weinig vermogen? Dan is de kans groot dat het voor u soms moeilijk is om rond te komen. Een groot deel van het inkomen

Nadere informatie

Regeling maatschappelijke participatie schoolgaande kinderen

Regeling maatschappelijke participatie schoolgaande kinderen B138 - Aangewezen groepen voor categoriale bijzondere bijstand Wijziging: toevoeging van de Regeling maatschappelijke participatie schoolgaande kinderen. De richtlijn bevat de volgende regelingen: Regeling

Nadere informatie

In deze informatiefolder leest u meer over het minimabeleid van de gemeente Brummen.

In deze informatiefolder leest u meer over het minimabeleid van de gemeente Brummen. Informatie Minimabeleid 2013 In deze informatiefolder leest u meer over het minimabeleid van de gemeente Brummen. Alle inwoners van de gemeente Brummen met een laag inkomen kunnen een aanvraag indienen

Nadere informatie

Wat is bijzondere bijstand? informatiefolder

Wat is bijzondere bijstand? informatiefolder Wat is bijzondere bijstand? informatiefolder Wat is bijzondere bijstand? Bijzondere bijstand is een uitkering die bedoeld is om extra of hoge kosten mee te kunnen betalen. U kunt recht hebben op bijzondere

Nadere informatie

Meer vóór mensen met minder

Meer vóór mensen met minder Meer vóór mensen met minder Iedereen zit wel eens krap bij kas. Maar wie al jarenlang een laag inkomen heeft, zit altijd krap. Door de steeds maar stijgende lasten, onverwachte uitgaven of bijzondere kosten

Nadere informatie

Minimaregelingen 2012. Geld(t) voor mij!

Minimaregelingen 2012. Geld(t) voor mij! Minimaregelingen 2012 Geld(t) voor mij! Veranderingen In 2012 gelden nieuwe regels. Het gezin wordt heel belangrijk voor de bijstand én regelingen voor mensen met een laag inkomen. U vormt een gezin als

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Officiële publicatie van Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude VASTGESTELDE BELEIDSREGELS

GEMEENTEBLAD. Officiële publicatie van Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude VASTGESTELDE BELEIDSREGELS VASTGESTELDE BELEIDSREGELS Het college heeft in zijn vergadering van 30 september de navolgende beleidsregels vastgesteld: Beleidsregels minimabeleid Haarlemmerliede en Spaarnwoude 2015 Deze beleidsregels

Nadere informatie

Toelichting collectieve zorgverzekering gemeente Meppel 2015

Toelichting collectieve zorgverzekering gemeente Meppel 2015 Toelichting collectieve zorgverzekering gemeente Meppel 2015 De gemeente Meppel heeft met zorgverzekeraar Zilveren Kruis Achmea een collectieve zorgverzekering afgesloten waar inwoners van de gemeente

Nadere informatie

De eerste nieuwsbrief in het nieuwe jaar willen we graag beginnen door u alle geluk en gezondheid toe te wensen!

De eerste nieuwsbrief in het nieuwe jaar willen we graag beginnen door u alle geluk en gezondheid toe te wensen! NIEUWSBRIEF SOCIALE ZEKERHEID JANUARI 2007 De eerste nieuwsbrief in het nieuwe jaar willen we graag beginnen door u alle geluk en gezondheid toe te wensen! In deze nieuwsbrief leest u eerst over de nieuwe

Nadere informatie

Iedereen kan meedoen. Financieel steuntje in de rug voor inwoners met een minimaal inkomen

Iedereen kan meedoen. Financieel steuntje in de rug voor inwoners met een minimaal inkomen Iedereen kan meedoen Financieel steuntje in de rug voor inwoners met een minimaal inkomen Voor mensen met een laag inkomen en weinig vermogen is het niet altijd gemakkelijk om rond te komen. Een keer een

Nadere informatie

Hoofdstuk 25 Financiële dienstverlening

Hoofdstuk 25 Financiële dienstverlening Hoofdstuk 25 Financiële dienstverlening Samenvatting De gemeente voert diverse inkomensondersteunende maatregelen uit die bedoeld zijn voor huishoudens met een lager inkomen. Zes op de tien Leidenaren

Nadere informatie

Beleidsregels minimabeleid Haarlemmerliede en Spaarnwoude 2015 Hoofdst uk 1. Algemene bepalingen Artikel 1. Begripsbepalingen

Beleidsregels minimabeleid Haarlemmerliede en Spaarnwoude 2015 Hoofdst uk 1. Algemene bepalingen Artikel 1. Begripsbepalingen Beleidsregels minimabeleid Haarlemmerliede en Spaarnwoude 2015 Hoofdst uk 1. Algemene bepalingen Artikel 1. Begripsbepalingen a) wet: De Participatiewet; b) maatschappelijke participatie: het deelnemen

Nadere informatie

Brochure over Bijzondere bijstand en Minimabeleid 2012 (inwoners Steenwijkerland) juli 2012

Brochure over Bijzondere bijstand en Minimabeleid 2012 (inwoners Steenwijkerland) juli 2012 Brochure over Bijzondere (inwoners bijstand juli Steenwijkerland) 2012 en Minimabeleid 2012 2 Voorwoord verlaagd. hangen hebben regeling samen is veranderd met in het wijzigingen minimabeleid ten opzichte

Nadere informatie

Meer voor minder. Werkplein. Voor wie? Gezinnen of alleenstaanden met een laag inkomen uit werk of uitkering

Meer voor minder. Werkplein. Voor wie? Gezinnen of alleenstaanden met een laag inkomen uit werk of uitkering Meer voor minder Voor wie? Gezinnen of alleenstaanden met een laag inkomen uit werk of uitkering Waarom? Ondersteuning voor u en uw gezin voor deelname aan sport, cultuur en onderwijs Werkplein Hebt een

Nadere informatie

De aanvullingen van de gemeente. Rondkomen met AOW?

De aanvullingen van de gemeente. Rondkomen met AOW? De aanvullingen van de gemeente U kunt rondkomen van uw AOW, maar daar is dan ook alles mee gezegd. De ene maand lukt het beter dan de andere. Geld om eens iets leuks te doen, is er niet. Als uw koelkast

Nadere informatie

BIJZONDERE BIJSTAND. informatie over bijzondere bijstand. Voor dingen die noodzakelijk zijn. Een steuntje in de rug

BIJZONDERE BIJSTAND. informatie over bijzondere bijstand. Voor dingen die noodzakelijk zijn. Een steuntje in de rug BIJZONDERE BIJSTAND informatie over bijzondere bijstand Voor dingen die noodzakelijk zijn Een steuntje in de rug Bijzondere bijstand Soms moet u kosten maken voor dingen die noodzakelijk zijn, maar die

Nadere informatie

110% bijstandsnorm 120% bijstandsnorm

110% bijstandsnorm 120% bijstandsnorm Toelichting aanvraagformulier minimabeleid Waarom dit formulier? Als u inwoner bent van Wijdemeren en weinig inkomen heeft, kunt u extra geld krijgen. Bijvoorbeeld voor een computer voor schoolgaande kinderen

Nadere informatie

Overzicht inkomensondersteunende voorzieningen van Optimisd en van andere overheidsinstanties

Overzicht inkomensondersteunende voorzieningen van Optimisd en van andere overheidsinstanties Overzicht inkomensondersteunende voorzieningen van Optimisd en van andere overheidsinstanties In dit overzicht (matrix) van inkomensondersteunende voorzieningen van Optimisd en van andere overheidsinstanties

Nadere informatie

voor inwoners van Kaag en Braassem met een krappe beurs.

voor inwoners van Kaag en Braassem met een krappe beurs. Financiële hulp voor inwoners van Kaag en Braassem met een krappe beurs. Heeft u een laag inkomen en hebt u weinig vermogen? In deze folder leest u hoe de gemeente u kan helpen. Wie kan gebruik maken van

Nadere informatie

Iedereen kan meedoen financieel steuntje in de rug voor inwoners met een minimaal inkomen

Iedereen kan meedoen financieel steuntje in de rug voor inwoners met een minimaal inkomen Iedereen kan meedoen financieel steuntje in de rug voor inwoners met een minimaal inkomen Voor mensen met een laag inkomen en weinig vermogen is het niet altijd gemakkelijk om rond te komen. Een keer een

Nadere informatie

Bijzondere bijstand Tegemoetkoming premie aanvullende zorgverzekering Individuele inkomenstoeslag. Financiële tegemoetkomingen

Bijzondere bijstand Tegemoetkoming premie aanvullende zorgverzekering Individuele inkomenstoeslag. Financiële tegemoetkomingen Bijzondere bijstand Tegemoetkoming premie aanvullende zorgverzekering Individuele inkomenstoeslag Financiële tegemoetkomingen Iedereen heeft wel eens extra kosten. Vaak als gevolg van een bijzondere situatie.

Nadere informatie

Minimabeleid 2011. Inkomensnormen 2011

Minimabeleid 2011. Inkomensnormen 2011 brochure vindt u Minimabeleid 2011 In deze bijlage leest u meer over het minimabeleid van de gemeente Brummen. Alle inwoners van de gemeente Brummen met een laag inkomen kunnen een aanvraag indienen voor

Nadere informatie

De aanvullingen van de gemeente. Rondkomen met AOW?

De aanvullingen van de gemeente. Rondkomen met AOW? De aanvullingen van de gemeente 2 U kunt rondkomen van uw AOW, maar daar is dan ook alles mee gezegd. De ene maand lukt het beter dan de andere. Geld om eens iets leuks te doen, is er niet. Als uw koelkast

Nadere informatie

Iedereen doet mee inspiratiebundel. Minimaregelingen

Iedereen doet mee inspiratiebundel. Minimaregelingen Iedereen doet mee inspiratiebundel Minimaregelingen Inhoudsopgave Minimaregelingen zijn regelingen voor mensen met een laag inkomen. Kijk voor de voorwaarden op www.geldermalsen.nl, zoek op minimaregelingen.

Nadere informatie

Financiële tegemoetkomingen

Financiële tegemoetkomingen De gemeente doet meer voor mensen met minder Financiële tegemoetkomingen (bijzondere bijstand) Gebruikte afkortingen: WWB _ Wet Werk en Bijstand AOW _ Algemene Ouderdomswet WW _ Werkloosheidswet Wajong

Nadere informatie

In Haarlem telt iedereen mee

In Haarlem telt iedereen mee maart 2013 Gemeente Haarlem In Haarlem telt iedereen mee Regelingen minima Inhoud Inleiding 3 Algemene regelingen 4 HaarlemPas 4 Bijzondere bijstand 4 Langdurigheidstoeslag 5 Woonkostentoeslag 5 Kwijtschelding

Nadere informatie

Overzicht huidige minimaregelingen

Overzicht huidige minimaregelingen Datum 10 juni 2014 1 (7) Overzicht huidige minimaregelingen Auteur Eveline Bal, Beleidsadviseur Werk & Inkomen Het huidige minimabeleid van de gemeente Nieuwegein kent verschillende instrumenten ter bestrijding

Nadere informatie

MINIMAREGELINGEN 2014 ALBRANDSWAARD

MINIMAREGELINGEN 2014 ALBRANDSWAARD MINIMAREGELINGEN 2014 ALBRANDSWAARD Inleiding De gemeente Albrandswaard vindt het belangrijk dat iedereen in de gemeente mee kan doen met sport, spel en educatie. Participeren heet dat. Daarom ondersteunt

Nadere informatie

Voor mensen met wat minder doet de gemeente wat meer. Informatie over minimaregelingen

Voor mensen met wat minder doet de gemeente wat meer. Informatie over minimaregelingen Voor mensen met wat minder doet de gemeente wat meer Informatie over minimaregelingen 2011 INHOUDSOPGAVE WOONKOSTEN...4 Huurtoeslag...4 Eigen woning...4 Woonlastenfonds...5 Kwijtschelding...5 Wasmachine,

Nadere informatie

Assen Versie 13, februari 2015. Extra financiële ondersteuning nodig? Kijk waarvoor u bij Werkplein Baanzicht terecht kunt. WAAR HEB IK RECHT OP?

Assen Versie 13, februari 2015. Extra financiële ondersteuning nodig? Kijk waarvoor u bij Werkplein Baanzicht terecht kunt. WAAR HEB IK RECHT OP? Assen Versie 13, februari 2015 Extra financiële ondersteuning nodig? Kijk waarvoor u bij Werkplein Baanzicht terecht kunt. WAAR HEB IK RECHT OP? AANVRAGEN U kunt onderstaande financiële vergoedingen digitaal

Nadere informatie

Bijzondere bijstand en minimaregelingen 2016

Bijzondere bijstand en minimaregelingen 2016 Bijzondere bijstand en minimaregelingen 2016 De gemeente Duiven kent vier vormen van inkomensondersteuning. In deze folder leest u informatie over. 1. Bijzondere bijstand 2. Minimabeleid 3. Individuele

Nadere informatie

Informatie Collectieve zorgverzekering 2016

Informatie Collectieve zorgverzekering 2016 Informatie Collectieve zorgverzekering 2016 Een goede zorgverzekering is belangrijk. Voor mensen met een laag inkomen biedt Ferm Werk een collectieve zorgverzekering aan bij VGZ of Zorg en Zekerheid. U

Nadere informatie

mooi meegenomen De gemeentelijke extraatjes voor mensen met een laag inkomen

mooi meegenomen De gemeentelijke extraatjes voor mensen met een laag inkomen > mooi meegenomen De gemeentelijke extraatjes voor mensen met een laag inkomen Inleiding De gemeente Vught doet veel voor inwoners met een laag inkomen. Toch blijkt uit onderzoek dat veel mensen geld mislopen,

Nadere informatie

Evaluatie. Minimabeleid. gemeente De Marne

Evaluatie. Minimabeleid. gemeente De Marne Evaluatie Minimabeleid 2006 gemeente De Marne Inleiding De gemeente De Marne heeft haar minimabeleid in april 2006 geëvalueerd en besloten aanvullend op het reeds bestaande beleid een aantal regelingen

Nadere informatie

Brochure over Bijzondere bijstand en Minimabeleid 2012 (inwoners Steenwijkerland) Januari 2012

Brochure over Bijzondere bijstand en Minimabeleid 2012 (inwoners Steenwijkerland) Januari 2012 Brochure over Bijzondere (inwoners bijstand Januari Steenwijkerland) 2012 en Minimabeleid 2012 2 aanvraag Voorwoord De verlaagd. (stief)kinderen hen. regeling U moet Woont is dan veranderd dan samen u

Nadere informatie

Toelichting op de Regeling collectieve zorgverzekering voor minima in de gemeente Steenwijkerland 2012.

Toelichting op de Regeling collectieve zorgverzekering voor minima in de gemeente Steenwijkerland 2012. Gelet op het besluit van de gemeenteraad van de gemeente Steenwijkerland van dinsdag 22 januari 2008 en de op 11 november 2008 door de gemeenteraad aangenomen motie aanpassing minimabeleid, stelt het Dagelijks

Nadere informatie

Hoofdstuk 8. Financiële dienstverlening

Hoofdstuk 8. Financiële dienstverlening Hoofdstuk 8. Financiële dienstverlening Samenvatting Dit hoofdstuk behandelt de bekendheid en het van zeven Leidse inkomensondersteunende regelingen onder respondenten met een netto huishoudinkomen van

Nadere informatie

Informatie over minimaregelingen

Informatie over minimaregelingen Informatie over minimaregelingen DEZE FOLDER IS VOOR U Voor iemand met een laag inkomen is het moeilijker rond komen. Een groot deel van het inkomen gaat op aan huur en huishoudgeld. Geld om uw kinderen

Nadere informatie

GEMEENTE HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE

GEMEENTE HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE GEMEENTE HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE NOTULEN / VOLGNR.: ONDERWERP : Minimabeleid Haarlemmerliede en Spaarnwoude 2015 Voorgesteld besluit: 1. Met ingang van 1 januari 2015 de Beleidsregels minimabeleid

Nadere informatie

Informatie Collectieve zorgverzekering 2017

Informatie Collectieve zorgverzekering 2017 Informatie Collectieve zorgverzekering 2017 Een goede zorgverzekering is belangrijk. Voor mensen met een laag inkomen biedt Ferm Werk een collectieve zorgverzekering aan bij VGZ of Zorg en Zekerheid. Beide

Nadere informatie

Voorzieningen. Zó laat u geen geld liggen

Voorzieningen. Zó laat u geen geld liggen Voorzieningen Zó laat u geen geld liggen Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen 2 Inhoudsopgave 3 Laat geen geld liggen! 4 Aanvullende tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Atcg) 5 Collectieve

Nadere informatie

Minimaregelingen van Optimisd voor ouders met schoolgaande kinderen

Minimaregelingen van Optimisd voor ouders met schoolgaande kinderen Minimaregelingen van Optimisd voor ouders met schoolgaande kinderen Onze Sociale Dienst Optimisd voert een aantal regelingen uit die van belang zijn voor ouders van schoolgaande kinderen, die over een

Nadere informatie

Wethouder Edwin Voorbij Aan de gemeenteraad Postbus 15 1440AA Purmerend

Wethouder Edwin Voorbij Aan de gemeenteraad Postbus 15 1440AA Purmerend gemeentebestuur PURMEREN Postbus 15 1440 AA Purmerend telefoon 0299-452452 telefax 0299-452124 Wethouder Edwin Voorbij Aan de gemeenteraad Postbus 15 1440AA Purmerend uw brief van uw kenmerk ons kenmerk

Nadere informatie

Diemen helpt MET EXTRA GELD VOOR ALLE HUISHOUDENS VOOR GEZINNEN VOOR CHRONISCH ZIEKEN, GEHANDICAPTEN EN/OF AOW

Diemen helpt MET EXTRA GELD VOOR ALLE HUISHOUDENS VOOR GEZINNEN VOOR CHRONISCH ZIEKEN, GEHANDICAPTEN EN/OF AOW MET EXTRA GELD april 2017 Heeft u een laag inkomen en heeft u weinig geld? Kunt u af en toe een extraatje gebruiken? Dan kan de gemeente u misschien helpen met extra geld. Voor het extra geld gelden natuurlijk

Nadere informatie

Hoofdstuk 20. Financiële dienstverlening

Hoofdstuk 20. Financiële dienstverlening Hoofdstuk 20. Financiële dienstverlening Samenvatting Dit hoofdstuk behandelt de bekendheid en het gebruik van zeven Leidse inkomensondersteunende regelingen onder respondenten met een netto huishoudinkomen

Nadere informatie

Pak je kans 2015. Scholierenvergoeding. Gratis computer. Bijdrage kinderopvang. Extra s voor mensen met een krappe beurs

Pak je kans 2015. Scholierenvergoeding. Gratis computer. Bijdrage kinderopvang. Extra s voor mensen met een krappe beurs 1 Scholierenvergoeding De scholierenvergoeding is een bijdrage voor ouders van schoolgaande kinderen. Met het geld kunt u activiteiten tijdens én na school betalen, zoals schoolreisjes, contributie van

Nadere informatie

De helpende hand bijzondere bijstand en andere regelingen

De helpende hand bijzondere bijstand en andere regelingen De helpende hand bijzondere bijstand en andere regelingen 1 Inhoudsopgave Bijzondere bijstand, wat is dat? 3 1. Wanneer komt u in aanmerking voor bijzondere bijstand? 3 2. Vorm van de bijzondere bijstand

Nadere informatie

Hoge kosten - Laag inkomen?

Hoge kosten - Laag inkomen? Hoge kosten - Laag inkomen? Financiële tegemoetkomingen gemeente Olst-Wijhe juni 2017 Hoge kosten Eten en drinken, wonen en kleding. Het zijn normale uitgaven die we allemaal hebben. Maar soms krijgt u

Nadere informatie

Waar heeft u recht op?

Waar heeft u recht op? KLIËNTEN RAAD ALMELO Waar heeft u recht op? Minimawijzer 2016 uitgave 1 januari 2016 Kliënten Raad Almelo Grotestraat Zuid 174 7607 CZ Almelo www.klientenraadalmelo.nl info@almelosociaal.nl 0546-45 69

Nadere informatie

Financiële regelingen voor minima in Harderwijk

Financiële regelingen voor minima in Harderwijk Financiële regelingen voor minima in Harderwijk Heeft u langere tijd een laag inkomen? Dan komt u zeer waarschijnlijk in aanmerking voor financiële regelingen. Deze regelingen horen bij het minimabeleid

Nadere informatie

Tynaarlo Versie 13, februari 2015. Extra financiële ondersteuning nodig? Kijk waarvoor u bij Werkplein Baanzicht terecht kunt. WAAR HEB IK RECHT OP?

Tynaarlo Versie 13, februari 2015. Extra financiële ondersteuning nodig? Kijk waarvoor u bij Werkplein Baanzicht terecht kunt. WAAR HEB IK RECHT OP? Tynaarlo Versie 13, februari 2015 Extra financiële ondersteuning nodig? Kijk waarvoor u bij Werkplein Baanzicht terecht kunt. WAAR HEB IK RECHT OP? AANVRAGEN U kunt onderstaande financiële vergoedingen

Nadere informatie

Heeft u een laag inkomen? Wegwijzer in de minimaregelingen 2012

Heeft u een laag inkomen? Wegwijzer in de minimaregelingen 2012 Heeft u een laag inkomen? Wegwijzer in de minimaregelingen 2012 Zaanstad helpt mensen met een laag inkomen Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Uitkeringen 4 2. Inkomenstoets Minimaregelingen 5 3. Langdurigheidstoeslag

Nadere informatie

Inkomensondersteuning voor mensen met een laag inkomen. in Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren

Inkomensondersteuning voor mensen met een laag inkomen. in Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren Inkomensondersteuning voor mensen met een laag inkomen in Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren Regelingen voor mensen met een laag inkomen In de Peelgemeenten willen we graag dat iedereen

Nadere informatie

Gemeente Albrandsuuaard

Gemeente Albrandsuuaard ^ Gemeente Albrandsuuaard RAADSBESLUIT Onderwerp: VERORDENING MAATSCHAPPELIJKE PARTICIPATIE SAMENWERKINGSVERBAND RIDDERKERK EN ALBRANDSWAARD 2012 De raad van de gemeente Albrandswaard; Gezien het voorstel

Nadere informatie

Onderwerp: Verordening persoonlijk minimabudget gemeente Overbetuwe 2015

Onderwerp: Verordening persoonlijk minimabudget gemeente Overbetuwe 2015 Onderwerp: Verordening persoonlijk minimabudget gemeente Overbetuwe 2015 Ons kenmerk: 14RB000110 Nr. 8f De raad van de gemeente Overbetuwe; gelezen het raadsvoorstel van burgemeester en wethouders van

Nadere informatie

Regeling collectieve zorgverzekering voor minima in de gemeente Steenwijkerland 2016. Beleidsregel 1. Begripsbepalingen Beleidsregel 2.

Regeling collectieve zorgverzekering voor minima in de gemeente Steenwijkerland 2016. Beleidsregel 1. Begripsbepalingen Beleidsregel 2. Regeling collectieve zorgverzekering voor minima in de gemeente Steenwijkerland 2016. Gelet op het besluit van de gemeenteraad van de gemeente Steenwijkerland van dinsdag 22 januari 2008 en de op 11 november

Nadere informatie

Acht financiële regelingen voor minima in Nunspeet

Acht financiële regelingen voor minima in Nunspeet Acht financiële regelingen voor minima in Nunspeet Heeft u langere tijd een laag inkomen? Dan komt u zeer waarschijnlijk in aanmerking voor financiële regelingen. Deze regelingen horen bij het minimabeleid

Nadere informatie

DE RAAD VAN DE GEMEENTE SINT-OEDENRODE;

DE RAAD VAN DE GEMEENTE SINT-OEDENRODE; DE RAAD VAN DE GEMEENTE SINT-OEDENRODE; GEZIEN HET VOORSTEL VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS D.D. 8 SEPTEMBER 2009, NR. 70/2009; GELET OP ARTIKEL 149 VAN DE GEMEENTEWET; Besluit Vast te stellen de VERORDENING

Nadere informatie

brochure minimaregelingen Iedereen doet mee

brochure minimaregelingen Iedereen doet mee brochure minimaregelingen Iedereen doet mee juli 2013 1 Inhoudsopgave Bijzondere bijstand, wat is dat? 3 1. Wanneer komt u in aanmerking voor bijzondere bijstand? 3 2. Vorm van de bijzondere bijstand 4

Nadere informatie

De aanvullingen van de gemeente. Rondkomen met een laag inkomen?

De aanvullingen van de gemeente. Rondkomen met een laag inkomen? De aanvullingen van de gemeente Rondkomen met een laag inkomen? 2 Schoolgaande kinderen, de lidmaatschapkosten voor een vereniging, woonlasten, een wasmachine of koelkast die het begeeft. De rek is er

Nadere informatie

Aanvraagformulier Bijdrageregeling minima en collectieve zorgverzekering 2016

Aanvraagformulier Bijdrageregeling minima en collectieve zorgverzekering 2016 Aanvraagformulier Bijdrageregeling minima en collectieve zorgverzekering 2016 N U N S P E E T ELSPEET HULSHORST VIERHOUTEN 1. PERSOONSGEGEVENS Uzelf Partner Voorletter(s) en achternaam Geboortedatum Burgerservicenummer

Nadere informatie

Voorliggende voorzieningen

Voorliggende voorzieningen B095 Kosten van sociaal culturele en educatieve activiteiten Wijziging: aanpassing van de bedragen. Voorliggende voorzieningen Er bestaat geen recht op bijzondere bijstand als een beroep kan worden gedaan

Nadere informatie

WAAR HEB IK RECHT OP? Aa en Hunze Versie 16, februari 2017

WAAR HEB IK RECHT OP? Aa en Hunze Versie 16, februari 2017 Aa en Hunze Versie 16, februari 2017 Extra financiële ondersteuning nodig? Kijk waarvoor u bij Werkplein Drentsche Aa terecht kunt. WAAR HEB IK RECHT OP? AANVRAGEN U kunt onderstaande financiële vergoedingen

Nadere informatie

AFSTEMMING MINIMABELEID IASZ ingaande 1 januari 2008

AFSTEMMING MINIMABELEID IASZ ingaande 1 januari 2008 Nr. 2007020172 AFSTEMMING MINIMABELEID IASZ ingaande 1 januari 2008 1. Inleiding Op 1 april 2006 is de intergemeentelijke afdeling sociale zaken (IASZ) van start gegaan. De IASZ is belast met de uitvoering

Nadere informatie

Bijlage: Overzicht uitgaven minimabeleid 2010-2013

Bijlage: Overzicht uitgaven minimabeleid 2010-2013 Bijlage: Overzicht uitgaven minimabeleid 2010-2013 De Wet werk en bijstand (Wwb) heeft als uitgangspunt dat kosten die ontstaan zijn door bijzondere omstandigheden vergoed kunnen worden. Dit noemen we

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Koning van de jeugd. Unicef heeft Stijn Harder (15) uit Bloemendaal. als Koning van de jeugd Openingstijden rond de feestdagen

Nieuwsbrief. Koning van de jeugd. Unicef heeft Stijn Harder (15) uit Bloemendaal. als Koning van de jeugd Openingstijden rond de feestdagen Nieuwsbrief DECEMBER 2015 Alle medewerkers van de IASZ wensen u prettige feestdagen en een goed 2016! Wijzigingen beleid bijzondere bijstand In dit nummer: Koning van de jeugd 1 Denk aan de collectieve

Nadere informatie

BELEIDSVERSLAG 2012 AFDELING ZORG (gemeente Goes) Uitvoering voor gemeente Noord-Beveland

BELEIDSVERSLAG 2012 AFDELING ZORG (gemeente Goes) Uitvoering voor gemeente Noord-Beveland BELEIDSVERSLAG 2012 AFDELING ZORG (gemeente Goes) Uitvoering voor gemeente Noord-Beveland Sandra Sonke Marleen van der Maas Dirk Verburg Inhoudsopgave 1 Algemeen... 2 2 Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Met ingang 2015 zijn er op het gebied van de bijzondere bijstand een aantal zaken veranderd.

Met ingang 2015 zijn er op het gebied van de bijzondere bijstand een aantal zaken veranderd. Bijzondere bijstand U kunt onverwacht voor noodzakelijke uitgaven komen te staan als gevolg van bijzondere individuele omstandigheden. Als u daarbij een laag inkomen heeft en geen of weinig vermogen dan

Nadere informatie

De gemeenten in Maastricht Heuvelland doen meer voor mensen met minder

De gemeenten in Maastricht Heuvelland doen meer voor mensen met minder De gemeenten in Maastricht Heuvelland doen meer voor mensen met minder Voor de gemeenten Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Maastricht, Meerssen, Vaals en Valkenburg aan de Geul Minimaregelingen 2017 De

Nadere informatie

Informatiebulletin inkomensondersteunende regelingen van de. Gemeente Schinnen

Informatiebulletin inkomensondersteunende regelingen van de. Gemeente Schinnen Informatiebulletin inkomensondersteunende regelingen van de gemeente Schinnen. Jaargang 3, nummer 1 Oktober 2009 Afdeling Welzijn en Sociale Zaken Gemeente Schinnen Gemeente Schinnen wil extra aandacht

Nadere informatie

Informatieblad bij aanvraag Bijzondere bijstand Participatiewet 2016

Informatieblad bij aanvraag Bijzondere bijstand Participatiewet 2016 Informatieblad bij aanvraag Bijzondere bijstand Participatiewet 2016 Gemeente Stadskanaal, afdeling Maatschappelijke Zaken Postbus 140 9500 AC Stadskanaal Bezoekadres Gemeentehuis, Raadhuisplein 1 in Stadskanaal

Nadere informatie

Rondkomen met een laag inkomen? De aanvullingen van de gemeente

Rondkomen met een laag inkomen? De aanvullingen van de gemeente Rondkomen met een laag inkomen? De aanvullingen van de gemeente Schoolgaande kinderen, de lidmaatschapkosten voor een vereniging, woonlasten, een wasmachine of koelkast die het begeeft. De rek is er op

Nadere informatie

Versie januari 2014. Brochure over. Bijzondere bijstand en Minimabeleid 2014 (inwoners Steenwijkerland)

Versie januari 2014. Brochure over. Bijzondere bijstand en Minimabeleid 2014 (inwoners Steenwijkerland) Versie januari 2014 Brochure over Bijzondere bijstand en Minimabeleid 2014 (inwoners Steenwijkerland) januari 2014 Voorwoord Net als in voorgaande jaren is het minimabeleid er voor iedereen met een minimuminkomen.

Nadere informatie

Tynaarlo Versie 15, februari Extra financiële ondersteuning nodig? Kijk waarvoor u bij Werkplein Drentsche Aa terecht kunt.

Tynaarlo Versie 15, februari Extra financiële ondersteuning nodig? Kijk waarvoor u bij Werkplein Drentsche Aa terecht kunt. Tynaarlo Versie 15, februari 2017 Extra financiële ondersteuning nodig? Kijk waarvoor u bij Werkplein Drentsche Aa terecht kunt. WAAR HEB IK RECHT OP? AANVRAGEN U kunt onderstaande financiële vergoedingen

Nadere informatie

Minimaregelingen. Landelijke regelingen; Gemeentelijke regelingen; www.rechtopminimavoorzieningen.nl

Minimaregelingen. Landelijke regelingen; Gemeentelijke regelingen; www.rechtopminimavoorzieningen.nl Minimaregelingen Landelijke regelingen; Gemeentelijke regelingen; www.rechtopminimavoorzieningen.nl Minder belasting betalen 1 Algemene Heffingskorting; Arbeidskorting; Kindgebonden budget; Inkomens afhankelijke

Nadere informatie

Aanvraag collectieve regeling Zilveren Kruis Achmea

Aanvraag collectieve regeling Zilveren Kruis Achmea Aanvraag collectieve regeling Zilveren Kruis Achmea Afdeling Werk, Inkomen en Zorg, Postbus 168, 1970 AD IJMUIDEN, Bezoekadres: Dudokplein 1, Telefoon: 0255-567200 In te vullen door de gemeente Er is recht

Nadere informatie