Minimabeleid en Bijzondere Bijstand Deze brochure geeft informatie over financiële regelingen waarop u een beroep kunt doen als u een laag inkomen en

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Minimabeleid en Bijzondere Bijstand Deze brochure geeft informatie over financiële regelingen waarop u een beroep kunt doen als u een laag inkomen en"

Transcriptie

1 Minimabeleid en Bijzondere Bijstand Deze brochure geeft informatie over financiële regelingen waarop u een beroep kunt doen als u een laag inkomen en weinig eigen vermogen heeft. Uitgave van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Intergemeentelijke afdeling Sociale Zaken. Dit is een samenwerkingsverband van de gemeenten Bloemendaal, Haarlemmerliede en Spaarnwoude en Heemstede. April

2 Inhoud Inhoud...2 Welke regelingen zijn er?...3 Minimabeleid...3 De collectieve ziektekostenverzekering...3 Declaratieregeling maatschappelijke participatie:...4 Declaratieregeling studiekosten...4 Wanneer komt u in aanmerking voor bovenstaande regelingen (minimabeleid)?...5 Voor de declaratieregelingen:...5 Voor de collectieve ziektekostenverzekering:...5 Uw vermogen...5 Wat is bijzondere bijstand?...6 Voor wie is bijzondere bijstand bestemd?...6 Voorwaarden...6 Wat zijn bijzondere noodzakelijke kosten?...6 Wat zijn algemeen gebruikelijke kosten?...7 Woonkostentoeslag...7 Niet noodzakelijk...7 Draagkracht in inkomen...8 Draagkracht in vermogen...8 Hoe dien ik een aanvraag in?...8 Welke informatie hebben wij nodig?...9 Er zijn nog meer mogelijkheden...10 Schuldhulpverlening...10 Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO)...10 Langdurigheidstoeslag...10 Hoe dien ik een aanvraag in?

3 Heeft u een laag inkomen en weinig eigen vermogen? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor bepaalde financiële regelingen. Zoals extra bijstand, of een tegemoetkoming in bepaalde kosten. Voor alle inwoners van Heemstede, Bloemendaal en Haarlemmerliede en Spaarnwoude gelden dezelfde regels. In deze brochure vindt u een overzicht van alle regelingen op het gebied van minimabeleid en van bijzondere bijstand. Welke regelingen zijn er? Inwoners met een inkomen tot 110% van de bijstandsnorm en een beperkt eigen vermogen, komen onder bepaalde voorwaarden in aanmerking voor: - collectieve ziektekostenverzekering, inclusief een financiële tegemoetkoming; - vergoeding van kosten voor (o.a.) (sport)vereniging, cursussen, bibliotheek, zwemles; - vergoeding van studiekosten voor schoolgaande kinderen. Verder is er de bijzondere bijstand, als u te maken krijgt met ongewone kosten die u niet kunt betalen. Minimabeleid De collectieve ziektekostenverzekering De collectieve ziektekostenverzekering van Zilveren Kruis / Achmea biedt de mogelijkheid om deel te nemen aan een betaalbare ziektekostenverzekering met een zeer brede dekking. Deze zorgverzekering bestaat uit de basisverzekering én twee aanvullende pakketten: - Beter Af Plus Polis 3 sterren met een uitgebreidere dekking - Beter Af Plus Tandarts Polis 2 sterren. Omdat deze verzekering voor een grote groep mensen is afgesloten, profiteert u van een zeer concurrerende premie. Bovendien krijgt u standaard bij deze collectieve ziektekostenverzekering het Gemeente Extra Pakket. Die kost u niks, maar biedt wel extra verzekering. Het Gemeente Extra Pakket biedt in sommige gevallen een financiële vergoedingen bovenop de vergoedingen die u ontvangt op basis van de aanvullende pakketten. In veel gevallen is het totale verzekeringspakket kostendekkend. 3

4 Een ander bijkomend voordeel van deelname aan de collectieve ziektekostenverzekering is dat u ook automatisch in aanmerking komt voor de maandelijkse financiële tegemoetkoming van 10 per verzekeringspolis. Chronisch zieken, gehandicapten en ouderen kunnen ook in aanmerking komen voor de collectieve ziektekostenverzekering, mits het gezamenlijk inkomen niet hoger is dan 130% van de bijstandsnorm. Voor chronisch zieken, gehandicapten en ouderen is de maandelijkse tegemoetkoming zelfs 20 per polis. Bij de aanvraag dienen ook gegevens over het inkomen en vermogen te worden overgelegd. Declaratieregeling maatschappelijke participatie: kosten voor o.a. (sport)vereniging, cursussen, bibliotheek, zwemles U kunt een vergoeding krijgen voor de kosten die u gemaakt hebt voor een actief lidmaatschap van een vereniging of actieve deelname aan cursussen, culturele activiteiten, lidmaatschap bibliotheek, lidmaatschap volkstuin, abonnement zwembad of zwemles en een abonnement Linneaushof voor kinderen tot 13 jaar. De door u gemaakte kosten kunt u tot een maximaal bedrag van 175 per persoon per jaar declareren via een speciaal formulier (bonnen en overige betaalbewijzen aanhechten), verkrijgbaar bij de IASZ. Betaling zal in de regel binnen twee weken plaatsvinden. Bij de aanvraag dienen ook gegevens over het inkomen en vermogen te worden overgelegd. Declaratieregeling studiekosten U kunt een vergoeding krijgen voor schoolkosten voor kinderen tot 18 jaar op het basis- en voortgezet onderwijs. Het gaat om kosten die u niet via andere instanties vergoed krijgt. Dus geen boekengeld, maar wel kosten voor schrijfmateriaal, agenda, kosten gymkleding, schoolkamp/reisje enz. De maximale vergoeding per schooljaar bedraagt 150 per kind op het basisonderwijs en 300 per kind op het voortgezet onderwijs. U kunt deze kosten declareren via een speciaal formulier (bonnen en overige betaalbewijzen aanhechten) verkrijgbaar bij de IASZ. Betaling zal in de regel binnen twee weken plaatsvinden. Bij de aanvraag dienen ook gegevens over het inkomen en vermogen te worden overgelegd. 4

5 Wanneer komt u in aanmerking voor bovenstaande regelingen (minimabeleid)? Voor de declaratieregelingen: Uw inkomen is maximaal netto per maand: Doelgroep minima ouder dan 21 en jonger dan 65 jaar (110%): _ Alleenstaande 939 p.m. _ Alleenstaande ouder 1207 p.m. _ Echtpaar 1342 p.m. Doelgroep minima ouder dan 65 jaar (110%): _ Alleenstaande 1030 p.m. _ Alleenstaande ouder 1296 p.m. _ Echtpaar 1414 p.m. Voor de collectieve ziektekostenverzekering: Uw inkomen is maximaal netto per maand: Doelgroep minima ouder dan 21 en jonger dan 65 jaar (110%): _ Alleenstaande 939 p.m. _ Alleenstaande ouder 1207 p.m. _ Echtpaar 1342 p.m. Doelgroep chronisch zieken, gehandicapten jonger dan 65 jaar (130%): _ Alleenstaande 1110 p.m. _ Alleenstaande ouder 1427 p.m. _ Echtpaar 1585 p.m. Doelgroep ouder dan 65 jaar (130%): _ Alleenstaande 1217 p.m. _ Alleenstaande ouder 1532 p.m. _ Echtpaar 1672 p.m. Uw vermogen Om voor het minimabeleid in aanmerking te komen mag uw totale vermogen niet hoger zijn dan: Alleenstaanden: 5455 Alleenstaande ouders of echtparen: Bij een hoger vermogen dan de genoemde bedragen bestaat geen recht op het minimabeleid. 5

6 Wat is bijzondere bijstand? Bijzondere bijstand is een vergoeding voor bijzondere noodzakelijke kosten die niet uit het inkomen of vermogen betaald kunnen worden. Voor wie is bijzondere bijstand bestemd? Bijzondere bijstand is voor alle mensen met een laag inkomen en die weinig of geen eigen vermogen bezitten. Bijzondere bijstand is er dus niet alleen voor mensen met een bijstandsuitkering, maar voor iedereen met een inkomen op of rond het bijstandsniveau. Dus ook voor mensen met een laag salaris, een WAJONG-uitkering of een AOW-uitkering. Van jongeren tot 21 jaar wordt verwacht dat ze eerst een beroep doen op hun ouders (de zogenaamde onderhoudsplicht van ouders). Voorwaarden U kunt in de volgende situaties een beroep doen op de bijzondere bijstand: U maakt aantoonbare kosten die noodzakelijk zijn en die voortkomen uit bijzondere omstandigheden. Er is geen andere, passende, bestaande voorziening, waaruit de kosten kunnen worden betaald. Zo n voorziening is bijvoorbeeld de zorgverzekering of de Wet maatschappelijke ondersteuning. De kosten kunnen niet worden betaald uit het inkomen, het vermogen en de aanwezige draagkracht. Wat zijn bijzondere noodzakelijke kosten? Het gaat om kosten waarvoor geen of onvoldoende bestaande regelingen voor vergoedingen zijn. Voorbeelden hiervan zijn: * Alarmsysteem * Eigen bijdragen voor kunst- en hulpmiddelen * Bewindvoeringskosten * Maaltijdvoorziening * Bril/lenzen * Eigen bijdrage orthopedisch schoeisel * Steunkousen * Eigen bijdrage thuiszorg * Eigen bijdrage fysiotherapie * Eigen bijdrage psychotherapie * Hoortoestel * Woonkostentoeslag * Tandartskosten * Ziekenvervoer Sommige van bovengenoemde kosten worden door de aanvullende zorgverzekering (vrijwel) volledig vergoed. In dat geval kunt u daarvoor 6

7 geen bijzondere bijstand krijgen. Van u wordt wel verwacht dat u zich verantwoord aanvullend verzekert bij uw zorgverzekeraar. Onder verantwoord wordt in elk geval verstaan de Beter af plus polis 3 sterren en de Beter af tandarts polis 2 sterren. Als u niet bij het Zilveren Kruis verzekerd bent op basis van de collectieve verzekering, wordt van u verwacht dat u een aanvullende verzekering heeft met een dekking die ongeveer overeenkomt met de hiervoor genoemde verzekeringen. Wat zijn algemeen gebruikelijke kosten? Voor algemeen gebruikelijke kosten kan geen bijzondere bijstand worden verstrekt, tenzij er sprake is van bijzondere omstandigheden. Algemeen gebruikelijke kosten zijn kosten die vrijwel iedereen maakt. Bijvoorbeeld de vervanging van een koelkast, wasmachine en dergelijke, maar ook een verhuizing. U dient hiervoor vooraf geld te reserveren. Als er, op grond van buitengewone omstandigheden, toch bijzondere bijstand voor duurzame gebruiksgoederen wordt verstrekt, gebeurt dit in de vorm van een renteloze lening. Dit betekent dat u deze bijstand terug moet betalen in maandelijkse termijnen. Woonkostentoeslag In bepaalde gevallen kunt u van de IASZ een woonkostentoeslag ontvangen. Dit is een bijdrage in de huur of hypotheekrente. Dit kan als u door omstandigheden aangewezen raakt op een veel lager inkomen dan voorheen en een huurwoning bewoont waarvan de huur boven de huurtoeslag grens ligt. Een woonkostentoeslag is bij terugval in inkomen soms ook mogelijk als u een koopwoning bewoont. In dat geval wordt gekeken naar uw draagkracht: dat zijn alle inkomsten boven de voor u van toepassing zijnde bijstandsnorm. Niet noodzakelijk De volgende kosten worden in ieder geval als niet noodzakelijk beschouwd en komen dus niet in aanmerking voor bijzondere bijstand: - Alimentatieverplichtingen - De betaling van een boete - Geleden of toegebrachte schade 7

8 Draagkracht in inkomen Aan de hand van uw inkomen berekent de IASZ of de door u aangevraagde kosten (gedeeltelijk) door u zelf betaald kunnen worden. Dit noemen we draagkracht. De draagkracht wordt per jaar berekend. Als u een inkomen heeft tot 110 % van de bijstandsnorm is de draagkracht 0. Van het inkomen boven 110 % van de bijstandsnorm wordt 40 % als draagkracht genomen. Een voorbeeld: U bent alleenstaande en hebt een netto inkomen van 1200 per maand. De bijstandsnorm voor een alleenstaande is % van de bijstandsnorm is 935 Uw inkomen % bijstandsnorm Uw bruto draagkracht inkomen is 265 Er wordt rekening gehouden met 40% van uw draagkracht, dus 40% x 265 = 106 per maand. Dit is 12 x 106 = per jaar. Uw kosten boven deze per jaar komen in aanmerking voor vergoeding via de bijzondere bijstand. Draagkracht in vermogen Om voor bijzondere bijstand in aanmerking te komen mag uw totale vermogen niet hoger zijn dan: Alleenstaanden: 5455 Alleenstaande ouders of echtparen: Al het vermogen boven deze bedragen wordt tot de draagkracht gerekend. Hoe dien ik een aanvraag in? Als u denkt in aanmerking te komen voor het minimabeleid of bijzondere bijstand, dan kunt u voor het aanvraagformulier terecht bij de IASZ. U kunt het formulier ook downloaden en uitdraaien. Bezoek hiervoor de website: Downloads > Formulieren. Bij de aanvraag dienen ook gegevens over het inkomen en vermogen te worden overgelegd. Welke informatie hebben wij nodig? Op bovengenoemde site kunt u zien welke informatie wij van u nodig hebben als u wel of geen uitkering van de IASZ ontvangt. 8

9 Er zijn nog meer mogelijkheden Behalve bijzondere bijstand kent de gemeente nog enkele regelingen waarop u onder bepaalde voorwaarden aanspraak kunt maken. Schuldhulpverlening Schulden verdwijnen niet vanzelf. Sterker nog, vaak worden ze alleen maar groter. Voorkom dat de deurwaarder langskomt of dat de telefoon of gas en elektriciteit worden afgesloten. Als u vroeg genoeg hulp vraagt, kan worden voorkomen dat schulden problematisch worden. Als inwoner van de IASZ-gemeenten kunt u bij het Bureau Schuldhulpverlening en Budgetbeheer (de voormalige Stadsbank) om schuldhulpverlening vragen. De dienstverlening is divers. Zo kan een poging worden gedaan om een schuldregeling of schuldsanering tot stand te brengen en ook aan budgettering wordt zonodig gedaan. U kunt een aanmeldingsformulier voor een intakegesprek aanvragen bij het Bureau Schuldhulp-verlening en Budgetbeheer. Na ontvangst van de aanvraag wordt u zo snel mogelijk uitgenodigd. Het bureau Schuldhulpverlening en Budgetbeheer is bereikbaar op de Zijlsingel 1 te Haarlem en via telefoonnummer (023) Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) De WMO is er om iemand met een handicap zo lang mogelijk zelfstandig te laten wonen. Om dat te realiseren zijn er voorzieningen op het gebied van thuishulp, woningaanpassing, rolstoelen en vervoersmogelijkheden. Vraag om de aparte folder bij de IASZ of bij het WMO-loket van uw gemeente. U kunt het formulier ook downloaden en uitdraaien. Bezoek hiervoor de website: Downloads > Formulieren. Langdurigheidstoeslag (LDT) Vanaf 1 januari 2009 zijn de voorwaarden voor het recht op langdurigheidstoeslag verruimd. Om in aanmerking te komen voor langdurigheidstoeslag moet u tussen 21 jaar en 65 jaar oud zijn. Verder komt u pas in aanmerking als u in een onafgebroken periode van 60 maanden een inkomensniveau heeft tot 110% van de bijstandsnorm. Hoe u dat inkomen verwerft maakt niet uit. Niet iedereen komt in aanmerking voor langdurigheidstoeslag. 9

10 Uitgesloten groepen De volgende groepen zijn in de verordening uitgesloten van LDT: Personen die een studie volgen op grond van WTOS1 of WSF 20002; Personen aan wie een maatregel is opgelegd in de zin van artikel 9, lid 2, 3, of 4 van de Maatregelenverordening (door eigen toedoen werkloos of het niet voldoende meewerken aan een reintegratieplan); Personen die in de 12 maanden voorafgaand aan de peildatum langer dan drie maanden in het buitenland zijn verbleven; Personen die op peildatum of in de 12 maanden daaraan voorafgaand geen zelfstandig wonende inwoner van een van de IASZ-gemeenten zijn. Personen die niet zelfstandig wonen hoeven immers geen vervangingskosten voor meubilair, elektronica en dergelijke te maken. Denk aan personen in een instelling voor geestelijke gezondheidszorg verblijven. Wel in aanmerking komen bewoners van verzorgingstehuizen en instellingen voor begeleid wonen: zij maken deze vervangingskosten wel omdat zij zelfstandig wonen. Hoogte toeslag 2009: Gehuwden ( en daarmee volgens de WWB gelijkgestelden): 488 Alleenstaande ouder: 439 Alleenstaande: 342 Voor meer informatie kunt u zich het beste wenden tot de IASZ, of raadpleeg onze website Hoe dien ik een aanvraag in? Als u denkt in aanmerking te komen voor de langdurigheidstoeslag, dan kunt u voor het aanvraagformulier terecht bij de IASZ. U kunt het formulier ook downloaden en uitdraaien.bezoek hiervoor de website: Downloads > Formulieren (gebruik hiervoor het Aanvraagformulier (bijzondere) bijstand). Bij de aanvraag moet u ook gegevens over het inkomen en vermogen overleggen. Bij een eerste aanvraag gaat het om inkomensgegevens van vijf jaar terug. 1 Wet tegemoetkoming Onderwijsbijdrage en Schoolkosten 2 Wet Studie Financiering

11 Over deze brochure Dit is een uitgave van de IASZ. Bij een geschil kunt u zich niet op de inhoud van deze brochure beroepen. Rechten kunt u alleen ontlenen aan de tekst van de Wet Werk en Bijstand. Alle genoemde bedragen in deze brochure hebben betrekking op de normen zoals deze gelden per 1 januari De intergemeentelijke afdeling sociale zaken (IASZ) Raadhuisplein HA Heemstede Telefoon (023) Fax (023) Postadres: Postbus 352, 2100 AJ Heemstede E mail: Openingstijden: Maandag t/m vrijdag van uur (inloopspreekuur zonder afspraak) 11

Deze folder is een uitgave van Sociale Zaken van de gemeente Best, bedoeld om u te informeren. U kunt aan deze folder geen rechten ontlenen.

Deze folder is een uitgave van Sociale Zaken van de gemeente Best, bedoeld om u te informeren. U kunt aan deze folder geen rechten ontlenen. Als u een minimuminkomen hebt is het soms moeilijk om de eindjes aan elkaar te knopen. Al het geld gaat vaak op aan de vaste lasten en de dagelijkse boodschappen. Iets extra s doen of geld opzij zetten

Nadere informatie

Alkmaar komt je tegemoet!

Alkmaar komt je tegemoet! Alkmaar komt je tegemoet! Alles over vergoedingen, voorzieningen en bijzondere bijstand 2014 Voorwoord Als je weinig geld te besteden hebt, dan merk je dat je niet aan alles mee kunt doen. Het is dan

Nadere informatie

Meer Mee-Doen. Regelingen bijzondere bijstand en minimabeleid

Meer Mee-Doen. Regelingen bijzondere bijstand en minimabeleid Meer Mee-Doen Regelingen bijzondere bijstand en minimabeleid 072011 uitgave 07-2011 Regelingen bijzondere bijstand en minimabeleid pagina 3 Noodzakelijke uitgaven kunnen doen en meedoen met maatschappelijke

Nadere informatie

MiniMaGids 2012 W e g W i j z e r vo o r m e n s e n m e t e e n l a ag i n ko m e n

MiniMaGids 2012 W e g W i j z e r vo o r m e n s e n m e t e e n l a ag i n ko m e n MinimaGids 2012 W e g w i j z e r voor m e n s e n m e t e e n l a ag i n ko m e n Inhoudsopgave 4 6 7 8 9 11 13 15 17 19 21 Voorwoord wethouder Symbolen Gezinsinkomen Normen Gemeentelijke regelingen Bijzondere

Nadere informatie

Afdeling Samenleving Sectie Sociale Zaken Augustus 2011. Beleidsregels bijzondere bijstand

Afdeling Samenleving Sectie Sociale Zaken Augustus 2011. Beleidsregels bijzondere bijstand Afdeling Samenleving Sectie Sociale Zaken Augustus 2011 Beleidsregels bijzondere bijstand Inhoudsopgave 1. Recht op bijzondere bijstand... 4 1.1. Inleiding en achtergrond... 4 1.2 Moment aanvragen bijzondere

Nadere informatie

Extra. geld(t) voor mensen met een laag inkomen. www.socialedienstdrechtsteden.nl. Met werk, inkomen en zorg helpen wij u verder

Extra. geld(t) voor mensen met een laag inkomen. www.socialedienstdrechtsteden.nl. Met werk, inkomen en zorg helpen wij u verder Extra geld(t) voor mensen met een laag inkomen www.socialedienstdrechtsteden.nl Met werk, inkomen en zorg helpen wij u verder Extra geld(t) voor mensen met een laag inkomen Inhoudsopgave 7 8 9 10 13 Inleiding

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding 3. Financiële tegemoetkomingen 4. Uitgaven 10. Uitkomen met inkomen 11. Betalingen 17. Valkuilen 19. Kinderen 21.

Inhoud. Inleiding 3. Financiële tegemoetkomingen 4. Uitgaven 10. Uitkomen met inkomen 11. Betalingen 17. Valkuilen 19. Kinderen 21. Inhoud Inleiding 3 Financiële tegemoetkomingen 4 Uitgaven 10 Uitkomen met inkomen 11 Betalingen 17 Valkuilen 19 Kinderen 21 Tot slot 23 2 Geldzaken Wanneer u van een laag inkomen leeft, is het elke maand

Nadere informatie

Algemeen. Nr. 472. Beleidsregels bijzondere bijstand.

Algemeen. Nr. 472. Beleidsregels bijzondere bijstand. Dit gebied vrijhouden Begin onder de streep van gemeenteblad Via menu kunt u een nieuw artikel beginnen, met de [Tab] toets is het niveau aan te passen. Met ga je naar de

Nadere informatie

Verstrekkingengids bijzondere bijstand 2011. 1 januari 2011

Verstrekkingengids bijzondere bijstand 2011. 1 januari 2011 Verstrekkingengids bijzondere bijstand 2011 1 januari 2011 Inhoudsopgave 1 Inleiding 5 2 Bijzondere bijstand, individueel 6 2.1 De aanvraag 6 Volgorde van beoordeling bijzondere bijstand 6 Draagkracht

Nadere informatie

Een uitkering: wat moet u weten?

Een uitkering: wat moet u weten? Een uitkering: wat moet u weten? U ontvangt een uitkering of hebt een uitkering aangevraagd. In deze informatiemap leest u wat u van Sociale Zaken mag verwachten, maar ook wat er van u verwacht wordt.

Nadere informatie

Minima-effectrapportage Gemeente Maastricht. De invloed van gemeentelijke maatregelen op de financiële positie van inwoners met lage inkomens

Minima-effectrapportage Gemeente Maastricht. De invloed van gemeentelijke maatregelen op de financiële positie van inwoners met lage inkomens Minima-effectrapportage Gemeente Maastricht De invloed van gemeentelijke maatregelen op de financiële positie van inwoners met lage inkomens Minima-effectrapportage Gemeente Maastricht De invloed van gemeentelijke

Nadere informatie

Hulp bij werk, inkomen of zorg

Hulp bij werk, inkomen of zorg Hulp bij werk, inkomen of zorg Hulp bij werk, inkomen en zorg 1 Inhoudsopgave Inleiding Inleiding 1 Op zoek naar werk 3 Een uitkering om te leven en wonen 5 De gemeente wil graag dat iedereen fijn in Oosterhout

Nadere informatie

Minima-effectrapportage gemeente Hilversum 2012. De invloed van gemeentelijke maatregelen op de financiële positie van inwoners met lage inkomens

Minima-effectrapportage gemeente Hilversum 2012. De invloed van gemeentelijke maatregelen op de financiële positie van inwoners met lage inkomens Minima-effectrapportage gemeente Hilversum 2012 De invloed van gemeentelijke maatregelen op de financiële positie van inwoners met lage inkomens Minima-effectrapportage gemeente Hilversum 2012 De invloed

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van Neder-Betuwe,

Het college van burgemeester en wethouders van Neder-Betuwe, GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Neder-Betuwe. Nr. 17543 2 maart 2015 Beleidsregels bijzondere bijstand Neder-Betuwe 2015 Het college van burgemeester en wethouders van Neder-Betuwe, gelet op

Nadere informatie

Afdeling Maatschappelijk & Sociale Zaken (MSZ) Voorzieningengids & Rechten en plichten 2014

Afdeling Maatschappelijk & Sociale Zaken (MSZ) Voorzieningengids & Rechten en plichten 2014 Afdeling Maatschappelijk & Sociale Zaken (MSZ) Voorzieningengids & Rechten en plichten 2014 Colofon Voorzieningengids afdeling MSZ gemeente Sluis 2014 Deze gids is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid

Nadere informatie

3.6 Schuldhulpverlening 11 3.6.a Doelgroep 11 3.6.b Kostensoort 11 3.6.c. Periodiciteit 11 4 VERSTREKKING VAN INDIVIDUELE BIJZONDERE

3.6 Schuldhulpverlening 11 3.6.a Doelgroep 11 3.6.b Kostensoort 11 3.6.c. Periodiciteit 11 4 VERSTREKKING VAN INDIVIDUELE BIJZONDERE MINIMABELEID 2012 Afdeling Welzijn, Sociale Zaken en Onderwijs Gemeente Oegstgeest Aug 2012 INHOUDSOPGAVE 1 1 INLEIDING 3 1.1 Uitgangspunten Wet Werk en Bijstand (WWB) 3 1.2 Inkomensbeleid en categoriale

Nadere informatie

Beleidsregel bijzondere bijstand 2013

Beleidsregel bijzondere bijstand 2013 Beleidsregel bijzondere bijstand 2013 Hoofdstuk 1 Artikel 1 De begrippen Begripsomschrijvingen 1. Alle begrippen die in deze beleidsregel worden gebruikt en die niet nader worden omschreven hebben dezelfde

Nadere informatie

Beleidsregels bijzondere bijstand ISD Midden-Langstraat

Beleidsregels bijzondere bijstand ISD Midden-Langstraat Beleidsregels bijzondere bijstand ISD Midden-Langstraat Pagina 1 van 44 INHOUDSOPGAVE 1. Algemene bepalingen... 5 1.1 Inleiding... 5 1.2 Begripsbepalingen... 5 1.3 Uit bijzondere omstandigheden voortvloeiende

Nadere informatie

1 Recht op bijzondere bijstand

1 Recht op bijzondere bijstand Beleidsregels bijzondere bijstand 2015 Oldebroek Kenmerk: 207088 1 Recht op bijzondere bijstand 1.1 Inleiding en achtergrond De bijzondere bijstand is wettelijk geregeld in artikel 35 van de Participatiewet

Nadere informatie

Kansbrief Werk, Inkomen en Zorg 09/2013 KANSBRIEF

Kansbrief Werk, Inkomen en Zorg 09/2013 KANSBRIEF Kansbrief Werk, Inkomen en Zorg KANSBRIEF Kansen in crisistijd De gevolgen van de economische crisis en de bezuinigingen op de sociale zekerheid worden voor steeds meer mensen voelbaar. En die bezuinigingen

Nadere informatie

Beleidsregel bijzondere bijstand (oktober 2009)

Beleidsregel bijzondere bijstand (oktober 2009) Beleidsregel bijzondere bijstand (oktober 2009) Burgemeester en wethouders van de gemeente Roermond, overwegende dat het gewenst is nadere regels vast te stellen met betrekking tot de verlening van bijzondere

Nadere informatie

Beleidsregel bijzondere bijstand 2012

Beleidsregel bijzondere bijstand 2012 Beleidsregel bijzondere bijstand 2012 Hoofdstuk 1 De begrippen Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1. Alle begrippen die in deze beleidsregel worden gebruikt en die niet nader worden omschreven hebben dezelfde

Nadere informatie

Gelet op het bepaalde in artikel 4:81 Algemene wet bestuursrecht (Awb) en artikel 36 van de Participatiewet;

Gelet op het bepaalde in artikel 4:81 Algemene wet bestuursrecht (Awb) en artikel 36 van de Participatiewet; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Roermond. Nr. 3645 20 januari 2015 Beleidsregel bijzondere bijstand 2015 Burgemeester en Wethouders van de gemeente Roermond; Gelet op het bepaalde in artikel

Nadere informatie

Bijzondere bijstandsbeleid gemeente Borger-Odoorn

Bijzondere bijstandsbeleid gemeente Borger-Odoorn Bijzondere sbeleid gemeente Borger-Odoorn 1 Inleiding Hierna wordt een aantal algemene regels gegeven voor de beoordeling van een aanvraag bijzondere. Deze onderwerpen gaan over de ingangsdatum, draagkracht,

Nadere informatie

Rondkomen in Almere. Regelingen voor mensen met een inkomen op/rond bijstandsniveau

Rondkomen in Almere. Regelingen voor mensen met een inkomen op/rond bijstandsniveau Rondkomen in Almere Regelingen voor mensen met een inkomen op/rond bijstandsniveau De gemeente Almere vindt het belangrijk dat al haar inwoners kunnen meedoen aan de samenleving. Daarom zijn er ondersteunende

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE INLEIDING BIJZONDERE GROEPEN

INHOUDSOPGAVE INLEIDING BIJZONDERE GROEPEN 1 INHOUDSOPGAVE INLEIDING Deel 1 BIJZONDERE GROEPEN 1. Duurzame gebruiksgoederen 2. Deelname sociaal maatschappelijk verkeer 3. Collectieve ziektekostenverzekering Deel 2 Deel 3 Deel 4 Deel 5 Categorie

Nadere informatie

Wijzigingen De informatie in deze map kan wijzigen. Op www.werkpleinregiohelmond.nl vindt u de actuele versie.

Wijzigingen De informatie in deze map kan wijzigen. Op www.werkpleinregiohelmond.nl vindt u de actuele versie. Inhoud Algemeen Deze informatiemap ontvangen alle klanten van de gemeenten waarvoor de afdeling Werk en Inkomen van de gemeente Helmond de gemeentelijke uitkerings- en re-integratieregelingen uitvoert:

Nadere informatie

Wet werk en bijstand. Wet investeren in jongeren Aanvullende inkomensvoorziening ouderen

Wet werk en bijstand. Wet investeren in jongeren Aanvullende inkomensvoorziening ouderen Wet werk en bijstand Wet investeren in jongeren Aanvullende inkomensvoorziening ouderen Wet werk en bijstand Wanneer hebt u recht op bijstand? 3 Hoe vraagt u een bijstandsuitkering aan? 5 Hoe hoog is uw

Nadere informatie

Beleidsregels Bijzondere Bijstand Participatiewet

Beleidsregels Bijzondere Bijstand Participatiewet Beleidsregels Bijzondere Bijstand Participatiewet 6-7-2015 Gemeente Heerenveen BELEIDSREGELS BIJZONDERE BIJSTAND PARTICIPATIEWET Burgemeester en wethouders van Heerenveen maken bekend dat met ingang van

Nadere informatie

Ik heb wat. Wegwijzer bij kosten van handicap of ziekte

Ik heb wat. Wegwijzer bij kosten van handicap of ziekte Ik heb wat Wegwijzer bij kosten van handicap of ziekte 2012 Ik heb wat 2 Voorwoord Mensen met een chronische ziekte, handicap of hoge leeftijd hebben vaak extra kosten. In het ene geval zijn dat dieetkosten,

Nadere informatie