MinimaGids. Wegwijzer voor mensen met een laag inkomen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MinimaGids. Wegwijzer voor mensen met een laag inkomen"

Transcriptie

1 MinimaGids G e m e e n t e S m a l l i n g e r l a n d 2013 Wegwijzer voor mensen met een laag inkomen

2 Inhoudsopgave Gemeentelijke en landelijke regelingen De regelingen met een groene zijkant zijn regelingen van de gemeente Smallingerland Verderop in de gids zijn de landelijke regelingen opgenomen Deze pagina s hebben een blauwe zijkant Dit zijn regelingen die ook buiten de gemeente gelden, aan te vragen bij verschillende instanties Ook bij deze regelingen staat bovenaan aangegeven bij welke instantie u deze regeling kunt aanvragen Helemaal achterin de gids staan de contactgegevens van al deze instanties Voorwoord wethouder 4 Symbolen 5 Gewijzigd in Normen 7 Gemeentelijke regelingen Bijzondere bijstand 8 Witgoedregeling 10 Collectieve aanvullende ziektekostenverzekering AV Frieso 12 Maatschappelijke participatie 14 Langdurigheidstoeslag 16 Ping persoonlijk financieel advies 18 Kwijtschelding gemeentelijke belastingen 20 Overige regelingen Zorgtoeslag 22 Huurtoeslag 24 Kindgebonden budget 26 Kinderopvangtoeslag 28 Heffingskortingen 30 Tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten 34 Regeling aftrek specifieke zorgkosten 38 Tegemoetkoming schoolkosten 40 Tegemoetkoming Onderhoudskosten thuiswonende Gehandicapte kinderen (TOG) 42 Kwijtschelding waterschapslasten 44 Hulp bij administratie 46 Fondsen voor kinderen 48 Nuttige informatie Voorlichting 51 DigiD 52 Het Wmo-loket 54 Werk 56 Handig om te weten 58 Centrum voor jeugd en gezin 62 Ben r 63 Informatie voor mensen met een bijstandsuitkering 64 Belangrijke adressen Gemeente Smallingerland De inhoud van deze gids is indicatief Hieraan kunt u geen rechten ontlenen Wijzigingen voorbehouden 2 3

3 Voorwoord Symbolen De minimagids is de afgelopen jaren een begrip geworden in onze gemeente Mensen zijn de minimagids echt gaan herkennen en gebruiken als dé wegwijzer voor mensen met een laag inkomen En dat is een positieve ontwikkeling, want als gemeente willen wij dat mensen weten welke regelingen er zijn én er ook gebruik van maken als zij er voor in aanmerking komen Ieder jaar krijgen wij in het begin van het jaar veel vragen over het verschijnen van de nieuwe gids En men is nieuwsgierig naar de wijzigingen ten opzichte van het vorige jaar In 2013 zijn de wijzigingen nog beperkt, vanaf 2014 worden meer wijzigingen verwacht als de maatregelen uit het nieuwe regeerakkoord uitgewerkt worden Voor het overzicht hebben we een pagina in de gids opgenomen over de meest in het oog springende wijzigingen in 2013 en een doorkijkje naar 2014 U kunt er op vertrouwen dat onze gemeente er alles aan zal doen om het minimabeleid op peil te houden, zeker in deze gure tijden Mocht u nog vragen hebben of willen weten wat er mogelijk is in uw situatie, dan nodig ik u uit om vrijblijvend contact op te nemen met de afdeling Sociale Zaken om te kijken wat de mogelijkheden zijn Ik hoop van harte dat deze gids u wegwijs maakt in de mogelijkheden die er zijn om zo goed mogelijk rond te komen met uw inkomen In deze minimagids maken we gebruik van een aantal symbolen om de minimaregelingen overzichtelijker te maken Hieronder vindt u uitleg over de betekenis van de symbolen 100% 110% 110% + Geeft aan welke inkomensgrens er van toepassing is op een bepaalde regeling Zie ook de informatie op de volgende bladzijde Normbedragen 2013 Dit symbool geeft aan of er een vermogensgrens van toepassing is Zie ook de informatie op de volgende bladzijde Normen 3100,- per jaar Bij elke regeling geven we zo duidelijk mogelijk aan welk iemand kan behalen bij het gebruik van deze regeling Dit symbool geeft aan welke instantie verantwoordelijk is voor de regeling Bijzondere bijstand en de meeste andere regelingen in deze gids zijn bedoeld voor huishoudens met een inkomen op het minimumniveau Dit is natuurlijk van toepassing op mensen met een bijstandsuitkering, maar zeker ook voor mensen met een ander laag inkomen op het minimumniveau zoals AOW, inkomsten uit werk of arbeidsongeschiktheidsuitkering (WAO, WIA, Wajong) Ties Zweers Wethouder Sociale Zaken Als dit symbool bij een regeling staat, betekent dat u de regeling kunt aanvragen met behulp van DigiD Zie ook het hoofdstuk DigiD aan het einde van deze gids 4 5

4 Gewijzigd in 2013 Normbedragen 2013 Doorkijk 2014 In het regeerakkoord worden een aantal wijzigingen genoemd die vanaf 2014 of 2015 van kracht zullen worden Meest in het oog springende zijn: - het vervallen van een aantal landelijke regelingen voor chronisch zieken In de plaats daarvan komt een nieuwe gemeentelijke regeling voor chronisch zieken en gehandicapten - De nieuwe naam van de Wet werk en bijstand ( WWB) wordt Par ticipatiewet Voor mensen met een bijstandsuitkering zal het gewoon een nieuwe naam betekenen, inhoudelijk verander t er weinig - Het aantal landelijke regelingen voor mensen met kinderen wordt teruggebracht van negen naar vier verschillende Regelingen worden samengevoegd zodat het eenvoudiger wordt om er gebruik van te maken Op 1 januari 2013 is de AOW-leeftijd met één maand omhooggegaan, van 65 jaar naar 65 jaar en één maand In de komende jaren gaat de AOW-leeftijd in stapjes omhoog naar 66 jaar in 2018 en 67 jaar in 2021 AOW staat voor Algemene Ouderdomswet en is een basispensioen voor mensen die de AOW-leeftijd hebben bereikt Woont of werkt u in Nederland, dan bent u zeer waarschijnlijk verzekerd voor de AOW De Sociale Verzekeringsbank betaalt het AOW-pensioen uit Zie wwwsvbnl Wat betekent de verhoging van de AOW-leeftijd? Mensen zullen later een AOW-uitkering krijgen Als iemand een bijstandsuitkering heeft, dan zal deze niet meer eindigen op de leeftijd van 65 jaar, maar in 2013 pas als iemand 65 jaar en één maand is Voor mensen die wel te maken krijgen met een gat tussen hun inkomen (Vut-regeling of prepensioen) en de AOW is er een nieuwe Overbruggingsregeling AOW, zie hiervoor wwwsvbnl En verder Met ingang van 1 januari 2013 worden overtredingen van uitkeringsregels strenger bestraft De verwachting is dat deze regels in de loop van 2014 nog strenger worden Daarom is besloten om voortaan in de minimagids een apart onderdeel op te nemen met informatie voor mensen met een bijstandsuitkering Door mensen beter voor te lichten voorkomen we dat mensen (on)bewust de regels overtreden en daardoor in de problemen komen Gemeentelijke regelingen Bijstandsnormen en minimumniveau bedragen zijn exclusief vakantietoeslag Inkomensgrens 100% 21 AOW-leeftijd* Inkomensgrens 100% AOWleeftijd*of ouder Inkomensgrens 110% 21 AOW-leeftijd* Inkomensgrens 110% AOWleeftijd*of ouder U verblijft in een inrichting Vermogensgrenzen 2013 U bent alleenstaande U bent alleenstaande 880,- 1131,- 1256,- 984,- 1233,- 1366,- 968,- 1244,- 1382,- 1082,- 345,- U bent alleenstaande ouder 1357,- 345,- U bent alleenstaande ouder Per 1 januari 2013 U bent gehuwd of samenwonend 1503,- 559,- U bent gehuwd of samenwonend 5795, , ,- Indien u een eigen woning bezit dan geldt een extra vermogensvrijlating voor het vermogen in de eigen woning van 48900,- Als deze vermogensgrens bij een regeling van toepassing is, zal dit worden aangeduid met het symbool * De AOW-leeftijd is met ingang van 1 januari 2013: 65 jaar en één maand Zie ook de toelichting op de vorige bladzijde Voor jongeren in de leeftijd van 18 tot 21 jaar gelden lagere bijstandsnormen Zie voor meer normen: wwwsmallingerland rechtopbijstandnl 6 7

5 Bijzondere bijstand 110% + Afhankelijk van de kosten Soms is bijzondere bijstand mogelijk voor: Alarmeringskosten, baby-uitzet, begrafenis- of crematiekosten, bijzondere reiskosten, dieetkosten en de kosten van dieetadvisering, duurzame gebruiksgoederen (zoals een wasmachine of bankstel), maaltijdvoorziening, medische kosten, or thopedische schoenen, rechtshulp (eigen bijdrage), steunzolen, tandar tskosten, verhuis- en bijkomende kosten, waskosten, (tijdelijk) woonkostentoeslag voor de kosten van een dure huurwoning of eigen woning, kosten bewindvoering enzovoorts Wat houdt het in? Soms brengen bijzondere omstandigheden extra kosten met zich mee Kosten die u niet zelf kunt betalen of ergens anders vergoed kunt krijgen Het gaat dan vaak om kosten die u moet maken door ziekte of om sociale redenen In bepaalde situaties kan de afdeling Sociale Zaken van de gemeente u bijzondere bijstand verstrekken voor deze kosten Bijzondere bijstand is altijd individueel maatwerk en afhankelijk van uw persoonlijke omstandigheden Er is soms meer mogelijk dan u misschien denkt Neem daarom contact op met de afdeling Sociale Zaken van de gemeente als u twijfelt of u bepaalde kosten vergoed kunt krijgen in de vorm van bijzondere bijstand Voor wie is het? Bijzondere bijstand is niet alleen voor mensen met een inkomen tot 110%, maar ook met een hoger inkomen of vermogen is (gedeeltelijke) bijzondere bijstand mogelijk Dat deel van de kosten dat u dan zelf kunt dragen noemen we draagkracht Hoe hoger uw inkomen, hoe minder bijzondere bijstand u zult kunnen krijgen - maar het kan nog wel de moeite waard zijn! Hoe aanvragen? Bij de gemeente Neem (telefonisch) contact op met de afdeling Sociale Zaken voor informatie of het maken van een afspraak Aanvragen kan ook via internet op wwwsmallingerlandnl Let u er wel op dat u de bijzondere bijstand op tijd aanvraagt? U moet de bijstand aanvragen voordat u kosten gaat maken! Meer informatie? Kijk op wwwsmallingerlandrechtopbijstandnl voor meer informatie Handige adressen staan achterin deze gids U kunt uw aanvraag voor de kosten van een woninginrichting of duurzame gebruiksgoederen direct bij de gemeente indienen en hoeft niet meer een (dure) lening bij de kredietbank af te sluiten De kredietbank is dus geen voorliggende voorziening meer De gemeente zal de bijstand wel in de vorm van een lening kunnen verstrekken, maar deze leenbijstand is altijd zonder rente Voorliggende voorziening? Voordat u voor bijzondere bijstand in aanmerking kunt komen moet u wel altijd kijken of u de kosten niet ergens anders vergoed kunt krijgen, zoals bijvoorbeeld bij de ziektekostenverzekering AV Frieso Dit wordt ook wel een voorliggende voorziening genoemd Heeft u kosten die onder de AV Frieso-dekking vallen, maar bent u hier niet verzekerd, dan is bijzondere bijstand voor deze kosten meestal niet mogelijk Daarnaast is het belangrijk om te weten of u de kosten had kunnen voorkomen of er voor had kunnen reserveren 8 9

6 Witgoedregeling 100% 3 jaar Max 3385,- Handig om te weten Voldoet u niet aan de voorwaarden van de Witgoedregeling? Dan kunt u nog steeds in aanmerking komen voor gewone bijzondere bijstand Wat houdt het in? De Witgoedregeling is een vorm van bijzondere bijstand voor een aantal apparaten (duurzame gebruiksgoederen): wasmachine, koelkast, kookplaat of stofzuiger Normaal gesproken kan voor deze apparaten pas bijzondere bijstand worden gegeven als de aanvrager hiervoor niet heeft kunnen reserveren of hiervoor geen lening heeft kunnen afsluiten Maar op grond van de Witgoedregeling kan voor deze apparaten sneller bijzondere bijstand worden gegeven U hoeft zich dan niet in de schulden te steken voor een dergelijk apparaat Voor de hoogte van de vergoeding geldt per apparaat een standaardbedrag Wij hanteren hierbij de standaardbedragen van het Nibud een instantie die landelijk de prijzen bijhoudt van allerlei producten Voor wie is het? De Witgoedregeling is voor mensen die minstens 3 jaar (36 maanden) een gezinsinkomen op bijstandsniveau (100%) hebben en daardoor niet hebben kunnen reserveren voor de noodzakelijke vervanging van het apparaat Iemand kan maximaal één keer per 12 maanden een beroep doen op de Witgoedregeling De aanschaf of vervanging van het apparaat moet natuurlijk wel noodzakelijk zijn Dat wil zeggen dat het apparaat defect is of dringend aan vervanging toe Een apparaat dat is verstrekt via de witgoedregeling wordt geacht zeven jaar mee te gaan Vervanging van bijvoorbeeld een wasmachine of koelkast kan dus hooguit één maal per zeven jaar Hoe aanvragen? Bij de gemeente Aanvragen gaat op dezelfde manier als het aanvragen van bijzondere bijstand: via het nieuwe aanvraagformulier of via internet op wwwsmallingerlandnl Meer informatie? Kijk op wwwsmallingerlandrechtopbijstandnl voor meer informatie Handige adressen staan achterin deze gids 10 11

7 Collectieve ziektekostenverzekering AV Frieso 110% 3214,92 per jaar Handig om te weten Als u al verzekerd bent bij De Friesland Zorgverzekeraar, dan kunt u op elk moment van het jaar meedoen met de AV Frieso Bent u nog niet verzekerd bij De Friesland, dan kunt u alleen meedoen als u eerst uw huidige zorgverzekering hebt opgezegd Dat kan meestal pas in de maanden november en december van ieder jaar Wat houdt het in? Iedereen heeft een goede ziektekostenverzekering nodig Daarom heeft de gemeente een collectieve ziektekostenverzekering afgesloten bij De Friesland Zorgverzekeraar Deze verzekering heet de AV Frieso Deze verzekering heeft een uitstekende dekking tegen een lagere prijs De AV Frieso bestaat uit een basisverzekering, plus een combinatie van de volgende aanvullende pakketten: AV Extra, AV Tand Standaard en een speciaal gemeentepakket Op de basisverzekering krijgt u 6 procent korting, terwijl de gemeente de kosten van het gemeentepakket geheel voor haar rekening neemt En juist het gemeentepakket maakt de AV Frieso zo speciaal Dit pakket betekent voor u extra vergoedingen voor bijvoorbeeld fysiotherapie, tandheelkunde ( 500,-) en eigen bijdrage Wmo (thuishulp, scootmobiel, woningaanpassing) of psychologische zorg Voor wie is het? Als uw uw gezinsinkomen lager is dan 110% en uw vermogen is lager dan de voor u geldende vermogensgrens, dan kunt u meedoen Voor de grenzen, zie eerder in deze gids het hoofdstuk Normen Hoe aanvragen? Bij de gemeente Aanvragen kunt u doen door een aanvraagformulier in te vullen en deze met bewijsstukken in te leveren bij de afdeling Sociale Zaken Bewijsstukken die u moet inleveren: gegevens over uw inkomen en vermogen Als u een bijstandsuitkering heeft, hoeft u niet opnieuw gegevens in te vullen of in te leveren over uw inkomen of vermogen Een aanvraagformulier is ook te vinden op wwwsmallingerlandrechtopbijstandnl AV Frieso in 2013: Normaal AV Frieso 2013 Basisverzekering 106,90 100,49 (6% korting) AV Extra 18,50 18,50 AV Tand Standaard 10,75 10,75 AV Gemeentepakket 11,50 0,- Totale premie AV Frieso 147,65 129,74 U betaalt voor de AV Frieso slechts 129,74 per maand Uw is dan: 17,91 per maand of 214,92 per jaar! Eigen risico Iedere ziektekostenverzekering kent een eigen risico van 350,- per jaar Voor dit bedrag kunt u geen bijzondere bijstand aanvragen Een deel van dit eigen risico is namelijk al gecompenseerd door een hogere zorgtoeslag en een lagere zorgpremie Als compensatie voor de verhoging van het eigen risico, krijgen mensen met een laag inkomen extra zorgtoeslag in 2013 Het maximumbedrag hiervoor gaat in 2013 met 115,- per jaar per persoon omhoog Daarnaast kunnen chronisch zieken aanspraak maken op een extra vergoeding van 85,- (bedrag 2012) die in november 2013 automatisch aan hen wordt uitbetaald Verantwoordelijk voor deze uitbetaling is het CAK (zie wwwhetcaknl) Meer informatie? Kijk voor meer informatie op de website: wwwsmallingerlandrechtopbijstandnl Handige adressen staan ook achterin deze gids In de AV Frieso kunt u het eigen risico ook gespreid betalen in 10 termijnen, neem daarvoor contact op met de Friesland Zorgverzekeraar 12 13

8 Maatschappelijke participatie 110% 3100,- per jaar Wat valt oa hieronder: Contributies en kosten van het lidmaatschap van verenigingen spor tverenigingen, volkstuinen buur tverenigingen, zang-, toneel-, muziekverenigingen, speel-otheek, enz Abonnementskosten voor dag-, week- of maandbladen, openbare bibliotheek, zwembad, musea, internetaansluiting Bezoek aan theater, bioscoop of festival Cursusgeld voor dansscholen, muziekschool, leszwemmen, amateuristische kunstbeoefening Bijdragen voor schoolactiviteiten Bijdragen kosten peuterspeelzaal NS Voordeelurenkaart Wat houdt het in? De Regeling Maatschappelijke Participatie (zoals deze bijdrage officieel heet) voorziet in een bijdrage voor deelname aan sociale, sportieve en culturele activiteiten In het kader hiernaast staan voorbeelden van de kosten die onder de regeling vallen De bijdrage bedraagt 100 euro per gezinslid De bijdrage is in een gezin onderling uitwisselbaar Dus, als een gezinslid er geen gebruik van maakt, kan een ander gezinslid daar van profiteren Achteraf kan steekproefsgewijs gecontroleerd worden of de bijdrage is besteed aan één of meer van bovengenoemde activiteiten U hoeft vooraf geen bonnetjes in te leveren Voor wie is het? Als uw gezinsinkomen lager is dan 110% en uw vermogen is lager dan de voor u geldende vermogensgrens dan kunt u meedoen Voor de grenzen, zie eerder in deze gids het hoofdstuk Normen Onder gezinsleden wordt verstaan de hoofdbewoner, de partner en de inwonende minderjarige kinderen U kunt slechts een maal per jaar een beroep doen op de regeling maatschappelijke participatie Hoe aanvragen? Bij de gemeente Mensen die een bijstandsuitkering ontvangen of deelnemen aan de AV Frieso hoeven zelf geen actie te ondernemen Zij krijgen van de gemeente automatisch bericht als zij in aanmerking komen Voor mensen van wie de inkomens- en vermogensgegevens bij de gemeente niet bekend zijn, is een aanvraagformulier beschikbaar Dit formulier moet samen met de gevraagde bewijsstukken worden ingeleverd bij of opgestuurd worden naar de afdeling Sociale Zaken Uw aanvraag moet uiterlijk 31 december zijn ingediend bij de gemeente Aanvragen kan ook via internet op wwwsmallingerlandnl Meer informatie? Kijk op wwwsmallingerlandrechtopbijstandnl voor meer informatie Hier is ook een aanvraagformulier te vinden Handige adressen staan achterin deze gids 14 15

9 Langdurigheidstoeslag 110% 3 jaar 3 341,-/ 486,- per jaar Wat houdt het in? De langdurigheidstoeslag is bedoeld om mensen die drie jaar of langer van een laag inkomen moeten rondkomen, jaarlijks een steuntje in de rug te geven U mag de toeslag overal voor gebruiken en deze wordt niet gekort op een uitkering of gezien als inkomen Hoogte langdurigheidstoeslag in 2013 Alleenstaande 341,- Alleenstaande ouder 436,- Gehuwden / samenwonenden 486,- Voor wie is het? Voor de Langdurigheidstoeslag gelden de volgende voorwaarden: U bent ouder dan 21 jaar en hebt de AOW-leeftijd (65 jaar en één maand) nog niet bereikt; U heeft drie jaar of langer een gezinsinkomen dat gemiddeld niet hoger is dan 110% van dan de voor u geldende bijstandsnorm; Uw vermogen is niet hoger dan de voor u geldende grens Als u getrouwd of samenwonend bent, dan krijgt u de toeslag alleen als u allen aan de voorwaarden voldoet Mensen die de afgelopen 3 jaar hebben gewerkt komen ook in aanmerking voor een langdurigheidstoeslag, zolang het inkomen in de afgelopen 3 jaar gemiddeld niet hoger is dan 110% van de geldende bijstandsnorm Ook als u een andere uitkering heeft (bijvoorbeeld WAO-, WW- of Ziektewetuitkering) op of onder deze grens (110%), dan komt u wel in aanmerking voor een de langdurigheidstoeslag Personen die in de afgelopen drie jaar studiefinanciering hebben ontvangen komen niet in aanmerking voor de langdurigheidstoeslag Hoe aanvragen? Bij de gemeente Mensen die een bijstandsuitkering ontvangen hoeven zelf geen actie te ondernemen Zij krijgen van de gemeente automatisch bericht als zij in aanmerking komen Voor mensen van wie de inkomens- en vermogensgegevens bij de gemeente niet bekend zijn, is een aanvraagformulier beschikbaar Dit formulier moet samen met de gevraagde bewijsstukken worden ingeleverd bij of opgestuurd worden naar de afdeling Sociale Zaken Uw aanvraag moet uiterlijk 31 december zijn ingediend bij de gemeente Aanvragen kan ook via internet op wwwsmallingerlandnl Meer informatie? Kijk op wwwsmallingerlandrechtopbijstandnl voor meer informatie Hier is ook een aanvraagformulier te vinden Handige adressen staan achterin deze gids 16 17

10 Ping persoonlijk financieel advies een schuldenvrij leven Wat houdt het in? Soms is het uitkomen met uw inkomen een probleem Heeft er bijvoorbeeld een wijziging in uw inkomstensituatie plaatsgevonden waardoor u het overzicht tussen inkomsten en uitgaven kwijt bent geraakt? Hebt u schulden waarvoor u zelf geen oplossing meer weet of wilt u advies over het zelf verzorgen van betalingen? Misschien zijn er nog regelingen voor mensen met een laag inkomen waarvan u gebruik wilt maken, maar u weet niet hoe u dit moet aanpakken? Wellicht heeft u nog recht op een teruggave van de belastingdienst op grond van Toeslagen of Heffingskortingen? Of zijn er misschien andere financiële problemen waar u geen oplossing meer voor weet? Ga dan eens langs bij Ping De ervaring leert dat mensen vaak veel te lang blijven rondlopen met financiële vragen of problemen Soms is het lastig om een weg te vinden in een wirwar van formulieren, instanties of regelingen en loopt u daardoor misschien onnodig geld mis Daarom is in het gemeentehuis het financiële spreekuur van Ping gevestigd Ping is hét centrale punt in de gemeente Smallingerland waar mensen terecht kunnen met al hun vragen over financiën, schulden, inkomensregelingen of budgetadvies U kunt er terecht zonder afspraak Voor wie is het? Ping is voor alle inwoners van de gemeente Smallingerland Ook als u een hoger inkomen hebt, dan kunt u terecht bij Ping voor hulp en advies Uiteraard is het gebruik van Ping en de schuldhulpverlening gratis Ping is ook de toegang tot de schuldhulpverlening van de Kredietbank Nederland U kunt niet op eigen initiatief naar de Kredietbank Nederland gaan voor schuldhulpverlening U zult zich altijd eerst bij de gemeente, bij Ping moeten melden Dan kan gelijk worden bekeken wat in uw situatie de beste oplossing is Hoe aanvragen? In het gemeentehuis Ping is iedere werkdag open, van maandag tot en met vrijdag, van 0830 uur tot 1230 uur in het gemeentehuis in Drachten Meer informatie? Kijk op wwwsmallingerlandrechtopbijstandnl voor meer informatie Of kijk op wwwpingnl Handige adressen staan achterin deze gids Loop niet te lang rond met schulden De ervaring is dat mensen te lang zelf allerlei dingen gaan proberen, terwijl met goed advies veel (meer) financiële problemen kunnen worden voorkomen Wacht dus niet te lang en kom zo snel mogelijk langs! 18 19

11 Kwijtschelding gemeentelijke belastingen rond 100% 3 262,- tot 348,- per jaar Handig om te weten Inwoners met een minimuminkomen worden ook vrijgesteld van de betaling van de leges van een Nederlandse identiteitskaar t Voor deze groep is een id-kaar t dus gratis Meer informatie op het gemeentehuis Wat houdt het in? Iedere inwoner van de gemeente moet een aantal gemeentelijke belastingen betalen Voor minima is (gedeeltelijke) kwijtschelding mogelijk van de volgende gemeentelijke belastingen: afvalstoffenheffing; rioolheffing voor gebruiker; hondenbelasting (eerste hond); de aanschaf van een Nederlandse Identiteitskaart Voor wie is het? De kwijtschelding van gemeentelijke belastingen is gebonden aan landelijke regels en daarom afwijkend van andere gemeentelijke regelingen U komt in aanmerking voor gehele kwijtschelding als: u een inkomen rond bijstandsniveau hebt (100%) uw vermogen niet hoger is dan uw bestaanskosten Onder bestaanskosten wordt verstaan: uw inkomen met daarbij opgeteld uw netto woonlasten en premie ziektekostenverzekering Als u overwaarde op een eigen woning hebt, komt u niet in aanmerking voor kwijtschelding Er is sprake van overwaarde als de WOZwaarde van uw woning hoger is dan de hypotheekschuld Als uw inkomen of vermogen iets boven de grenzen is, is gedeeltelijke kwijtschelding nog steeds mogelijk Hoe hoger uw inkomen of vermogen, hoe minder kwijtschelding u kunt ontvangen Hoe aanvragen? Cliënten van Sociale Zaken in Smallingerland die in 2012 kwijtschelding hebben gekregen en langer dan 3 jaar achtereen een uitkering van Sociale Zaken ontvangen, krijgen geen aanslag maar direct herhaalde kwijtschelding Anderen die in 2012 volledige kwijtschelding kregen, ontvingen een formulier voor het aanvragen van herhaalde kwijtschelding Deze aanvragen zijn in behandeling De groepen krijgen bericht Valt u niet in een van de genoemde categorieën dan krijgt u een belastingaanslag thuisgestuurd U kunt dan zelf kwijtschelding aanvragen Kwijtschelding voor rioolheffing, afvalstoffenheffing en hondenbelasting vraagt u pas aan als u van de gemeente een aanslagbiljet hebt gekregen Het formulier kwijtschelding kunt u ophalen in het gemeentehuis of printen via wwwsmallingerlandnl Zonodig helpt iemand van de gemeente u om het formulier in te vullen Kwijtschelding voor een ID-kaart regelt u via een speciaal formulier Ook dit kunt u ophalen of uitprinten Lever het aanvraag formulier kwijtschelding binnen 1 maand na dagtekening van het aanslagbiljet in bij de gemeente Meer informatie? Kijk op wwwsmallingerlandrechtopbijstandnl voor meer informatie Handige adressen staan achterin deze gids 20 21

12 Zorgtoeslag 110% + max 3 88,- of 3 171,- p/mnd Belangrijk om te weten: Alle toeslagen zijn een voorschot die maandelijks vooraf aan u worden uitbetaald Als achteraf blijkt dat uw inkomen hoger was dan vooraf geschat, kan het zijn dat u een deel -of alles- moet terugbetalen Als in de loop van een jaar uw persoonlijke situatie verander t, moet u dit doorgeven aan de Belastingdienst Wat houdt het in? Iedereen in Nederland moet zelf zorgen voor een goede ziektekostenverzekering Deze verzekering is niet goedkoop De zorgtoeslag is een tegemoetkoming in de kosten van uw ziektekostenverzekering De hoogte is, afhankelijk van uw inkomen, maximaal 88,- per maand of 171,- per maand als u samenwoont Voor wie is het? Mensen met een bijstandsuitkering (100%) of een inkomen tot 110% hebben recht op het maximale bedrag Maar ook met een hoger inkomen heeft iemand vaak recht op een (gedeeltelijke) zorgtoeslag De maximale inkomensgrens voor zorgtoeslag is in 2013 verlaagd Bent u alleen? Dan kunt u geen zorgtoeslag meer krijgen als uw inkomen hoger is dan 30939,- Hebt u een partner? Dan mag uw inkomen samen maximaal 42438,- zijn Mensen met een groot vermogen hebben met ingang van 1 januari 2013 geen recht meer op zorgtoeslag Het gaat dan om een vermogen, zoals spaargeld of beleggingen, dat groter is dan: ,- voor een alleenstaande, ,- voor partners Hoe aanvragen? Uw zorgtoeslag 2013 kunt u eenvoudig aanvragen met het Aanvraagen wijzigingsprogramma huur- en zorgtoeslag 2013 Dit programma kunt u downloaden van wwwtoeslagennl Wilt u liever een papieren formulier invullen? Vraag dit dan aan bij de BelastingTelefoon U hoeft maar één keer zorgtoeslag aan te vragen Daarna krijgt u de toeslag elk jaar vanzelf Controleert u ieder jaar goed of uw gegevens die bij de Belastingdienst bekend zijn wel kloppen Mijn toeslagen is een nieuwe service van de belastingdienst Wat kunt u met Mijn toeslagen? Met Mijn toeslagen regelt u online uw toeslagen voor 2013 Op uw persoonlijke toeslagenoverzicht ziet u welke toeslagen u hebt en welke gegevens bij de belastingdienst bekend zijn U kunt nieuwe toeslagen aanvragen En als uw situatie wijzigt, geeft u uw nieuwe gegevens door Ga voor Mijn toeslagen naar de volgende website: mijntoeslagennl Meer informatie? Kijk op wwwtoeslagennl voor meer informatie Handige adressen staan achterin deze gids 22 23

13 Huurtoeslag 110% + max 3 315,- p/mnd Handig om te weten U kunt de huur toeslag op uw eigen rekening laten stor ten U kunt het ook laten stor ten op de rekening van de verhuurder De verhuurder verrekent de huur toeslag dan met de huur die u moet betalen U betaalt dus minder huur Als u dit wilt, moet u in uw aanvraag het rekeningnummer van uw verhuurder invullen Vraag wel eerst aan uw verhuurder of hij deze mogelijkheid biedt Wat houdt het in? Als u in een huurwoning woont kunt u recht hebben op huurtoeslag van de Belastingdienst Huurtoeslag is een bijdrage van de overheid voor de huurkosten De huurtoeslagregeling is in 2006 in de plaats gekomen van de huursubsidieregeling Het doel van de huurtoeslag is om het voor iedereen in Nederland mogelijk te maken om in een passende woonruimte te wonen; dat is een woonruimte die niet ruimer of duurder dan nodig is en past bij de persoonlijke situatie Voor wie? Voor de huurtoeslag moet uw huur lager zijn dan ongeveer 681,- per maand Bent u jonger dan 23 jaar? Dan ligt de grens bij ongeveer 374,- per maand Bovendien mag uw inkomen niet te hoog zijn Deze inkomensgrens ligt rond de 150% van het minimum, dus er zijn in Nederland veel mensen die in aanmerking kunnen komen voor een huurtoeslag De huurtoeslag kent ook een vermogensgrens, die is 21139,- per volwassene Op wwwtoeslagennl kunt u uw recht op huurtoeslag laten voorrekenen Let op: de bedragen genoemd bij de huurtoeslag gelden tot 1 juli 2013 Hoe aanvragen? Uw huurtoeslag 2013 kunt u eenvoudig aanvragen met het aanvraagen wijzigingsprogramma huur- en zorgtoeslag 2013 Dit programma kunt u downloaden van wwwtoeslagennl Wilt u liever een papieren formulier invullen? Vraag dit dan aan bij de BelastingTelefoon U hoeft maar één keer huurtoeslag aan te vragen Daarna krijgt u de toeslag elk jaar vanzelf Controleert u ieder jaar goed of uw gegevens die bij de Belastingdienst bekend zijn wel kloppen Mijn toeslagen is een nieuwe service van de belastingdienst Wat kunt u met Mijn toeslagen? Met Mijn toeslagen regelt u online uw toeslagen voor 2013 Op uw persoonlijke toeslagenoverzicht ziet u welke toeslagen u hebt en welke gegevens bij de belastingdienst bekend zijn U kunt nieuwe toeslagen aanvragen En als uw situatie wijzigt, geeft u uw nieuwe gegevens door Ga voor Mijn toeslagen naar de volgende website: mijntoeslagennl Meer informatie? Kijk op wwwtoeslagennl voor meer informatie Handige adressen staan achterin deze gids Woonkostentoesl ag Er zijn situaties waarin iemand (tijdelijk) geen recht heeft op huur toeslag Dan is misschien woonkostentoeslag mogelijk Woonkostentoeslag is een vorm van bijzondere bijstand en wordt uitgevoerd door de gemeente Huur toeslag afgewezen en heeft u een laag inkomen en vermogen? Neem contact op met de afdeling Sociale Zaken voor de mogelijkheden 24 25

14 Kindgebonden budget 110% + min 3 84,- p/mnd Handig om te weten Op wwwtoeslagennl kunt u alle toeslagen laten voorrekenen Door een aantal gegevens in te vullen kunt u precies te zien krijgen op hoeveel zorgtoeslag, huur toeslag, kindgebonden budget of kinderopvangtoeslag u recht heeft Wat houdt het in? Het kindgebonden budget is een tegemoetkoming voor ouders in de kosten voor kinderen tot 18 jaar Het bestaat naast de kinderbijslag Het is een bedrag per maand dat de Belastingdienst uitbetaalt Als u kinderbijslag krijgt, kunt u ook een kindgebonden budget krijgen Het kindgebonden budget wordt hoger als u meer kinderen hebt Voor mensen met een laag inkomen en één kind is de bijdrage (afgerond) 84,- per maand Bij twee kinderen is dat 129,- per maand en bij drie kinderen 144,- per maand Daarnaast is er eventueel een extra bedrag bij schoolgaande kinderen in het voortgezet onderwijs Het maximum van de tegemoetkoming schoolkosten is voor elk kind van 12 tot en met 15 jaar 240,- per jaar en voor elk kind van 16 of 17 jaar 300,- per jaar Maar ook met een hoger inkomen heeft iemand vaak recht op de gehele bijdrage Pas vanaf een inkomen van ongeveer 26000,- per jaar komt iemand in aanmerking voor een lager kindgebonden budget Voor wie? U hebt één of meer kinderen die jonger zijn dan 18 jaar U krijgt kinderbijslag Als uw kind 16 of 17 jaar is en u krijgt geen kinderbijslag, dan moet u uw kind in belangrijke mate onderhouden Uw kind in belangrijke mate onderhouden, betekent dat u meebetaalt aan het levensonderhoud van uw kind, zoals voor zijn eten en kleding Dit is zo als u per kwartaal minimaal 416,- bijdraagt in de kosten van levensonderhoud Het gezamenlijke inkomen van uzelf en uw eventuele partner is niet te hoog Het hangt af van het aantal kinderen welke inkomensgrens voor u geldt Mensen met een groot vermogen hebben met ingang van 1 januari 2013 geen recht meer op een kindgebonden budget Het gaat dan om een vermogen, zoals spaargeld of beleggingen, dat groter is dan: ,- voor een alleenstaande, ,- voor partners Hoe aanvragen? Het kindgebonden budget hoeft u normaal gesproken niet aan te vragen De Belastingdienst gaat zelf na of u voldoet aan de voorwaarden voor het kindgebonden budget Dat doen zij met gegevens die bij hun bekend zijn, zoals uw inkomen En met gegevens van de Sociale Verzekeringsbank (SVB), bijvoorbeeld of u kinderbijslag krijgt Misschien voldoet u pas later in het jaar aan de voorwaarden voor het kindgebonden budget Bijvoorbeeld als u in de loop van 2013 uw eerste kind krijgt Ook dan hoeft u meestal niets te doen Zodra de Belastingdienst van de SVB het bericht krijgt dat uw situatie is veranderd, gaan zij na of u in de nieuwe situatie recht hebt op het kindgebonden budget Is dat zo, dan ontvangt u binnen 8 weken bericht van de Belastingdienst Meer informatie? Kijk op wwwtoeslagennl voor meer informatie Handige adressen staan achterin deze gids Het kabinet heeft voor 2014 en 2015 plannen met het kindgebonden budget Deze plannen moeten nog worden uitgewerkt in wetgeving Plannen kindgebonden budget 2014 Alleenstaande ouders: ex tra bedrag op het kindgebonden budget van 2800,- per jaar Zij krijgen dit bedrag omdat een aantal regelingen stoppen Zoals de aanvulling in de bijstand, de aanvulling in de Algemene nabestaandenwet voor alleenstaande ouders en de (aanvullende) alleenstaande ouderkor ting Plannen kindgebonden budget 2015 Verhogen kindgebonden budget voor het eerste kind met 25 per jaar en voor het tweede kind met 517 per jaar Verhogen kindgebonden budget voor kinderen van jaar Dit is een tegemoetkoming in de kosten voor schoolboeken Ouders moeten namelijk vanaf het schooljaar weer gaan betalen voor schoolboeken 26 27

15 Kinderopvangtoeslag 110% + tot 80% van de kosten Handig om te weten Hebt u of uw kind om sociale of medische redenen (bijzondere) kinderopvang nodig? Maar kunt u geen kinderopvangtoeslag krijgen, omdat u niet aan de voorwaarden voldoet? Dan kunt u misschien van de gemeente een tegemoetkoming in de kosten van de kinderopvang krijgen Neem hiervoor contact op met de gemeente Wat houdt het in? Gaan uw kinderen naar de kinderopvang? Dan kunt u waarschijnlijk kinderopvangtoeslag krijgen Dit is een tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang Kinderopvangtoeslag aanvragen is al snel de moeite waard Het bedrag kan oplopen tot 80% van de kosten van uw kinderopvang Als u een bijstandsuitkering ontvangt en een re-integratietraject volgt, dan kunt u de rest van de kosten misschien door de gemeente vergoed krijgen Voor wie? Voor de kinderopvangtoeslag moet uw kind op uw adres wonen en ingeschreven staan Ook moet u kinderbijslag voor uw kind ontvangen of per kwartaal minimaal 416,- uitgeven aan levensonderhoud van uw kind Het gaat om opvang totdat uw kind naar het voortgezet onderwijs gaat U of uw partner betaalt de kosten voor de kinderopvang U mag zelf bepalen naar welke kinderopvangorganisatie uw kind gaat Het kan een kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang of een gastoudergezin zijn dat is aangesloten bij een gastouderbureau De peuterspeelzaal valt hier niet onder De kinderopvangorganisatie moet geregistreerd zijn bij de gemeente Of dit zo is, kunt u nalezen op wwwlandelijkregisterkinderopvangnl Hoe aanvragen? Uw kinderopvangtoeslag 2013 kunt u eenvoudig aanvragen met het Aanvraag- en wijzigingsprogramma kinderopvangtoeslag 2013 Dit programma kunt u downloaden van wwwtoeslagennl Wilt u liever een papieren formulier invullen? Vraag dit dan aan bij de BelastingTelefoon U hoeft maar één keer kinderopvangtoeslag aan te vragen Daarna krijgt u de toeslag elk jaar vanzelf Controleert u ieder jaar goed of uw gegevens die bij de Belastingdienst bekend zijn wel kloppen Ook als u niet werkt, kunt u soms toch kinderopvangtoeslag krijgen Bijvoorbeeld als u bezig bent om werk te vinden via een re-integratietraject U moet dan wel een uitkering ontvangen van de gemeente of van uwv Ook moet u van de gemeente of uwv een bijdrage ontvangen in de kosten voor kinderopvang Meer informatie? Kijk op wwwtoeslagennl voor meer informatie Handige adressen staan achterin deze gids Belangrijk om te weten De Belastingdienst berekent uw kinderopvangtoeslag over het maximumuur tarief Wat het maximum is, hangt af van de soor t opvang Betaalt u meer dan het maximumuur tarief? Dan krijgt u voor de kosten boven het maximumuur tarief geen kinderopvangtoeslag Is uw kinderopvang goedkoper, dan krijgt u over dat goedkopere uur tarief kinderopvangtoeslag Voor de maximum uur tarieven, zie wwwtoeslagennl Om kinderopvangtoeslag te kunnen krijgen, moet u werk hebben De hoogte van de toeslag hangt af van uw inkomen Ook het inkomen van uw partner telt mee 28 29

16 Heffingskortingen 110% + afhankelijk van de soort Heffingskor tingen zijn een soor t kor ting op de belasting die u moet betalen De hoogte van de heffingskor tingen verschilt per soor t Er zijn heel veel verschillende heffingskor tingen, afhankelijk van uw situatie Momenteel zijn er 14 verschillende soor ten heffingskor tingen Zes daarvan worden automatisch verrekend met uw loon of uitkering Daar hoeft u niets voor te doen Van de zes andere noemen we hier drie die van belang kunnen zijn voor mensen met een laag inkomen Deze moet u apar t aanvragen bij de Belastingdienst Speciaal voor alleenstaande ouders Alleenstaande ouderkorting Voor de alleenstaande ouderkorting gelden de volgende voorwaarden De alleenstaande ouder moet in het jaar 2013 gedurende meer dan zes maanden geen partner hebben, en het kind moet op 1 januari 2013 jonger zijn dan 27 jaar De alleenstaande ouderkorting bedraagt in 2013: 947,- per jaar voor personen jonger dan 65 jaar, en 490,- per jaar voor personen van 65 jaar of ouder Per 1 januari 2011 bestaat de Aanvullende alleenstaande ouderkorting officieel niet meer en is het onderdeel geworden van de alleenstaande ouderkorting Als u voldoet aan de voorwaarden voor alleenstaande ouderkorting, kunt u daar ook nog een aanvullende bijdrage bij ontvangen als u werkt Het kind dat tot uw gezin behoort moet dan op 1 januari 2013 jonger zijn dan 16 jaar én u moet inkomsten uit arbeid hebben De alleenstaande ouderkorting wordt dan in 2013 verhoogd met: 4,3% van inkomsten uit arbeid met een maximum van 1319,- per jaar voor personen jonger dan 65 jaar en een maximum van 682,- per jaar voor personen van 65 jaar of ouder Speciaal voor werkende ouders Inkomensafhankelijke combinatiekorting De combinatiekorting is speciaal voor werkende ouders Als u in 2013 meer dan 4814,- verdient met arbeid, het kind is jonger dan 12 jaar én het kind woont in 2013 langer dan 6 maanden bij u, dan heeft u recht op deze korting De inkomensafhankelijke combinatiekorting bedraagt in 2013: Per jaar 1024,- + 4% van (inkomsten uit arbeid ,-) De inkomensafhankelijke combinatiekorting kan maximaal 2133,- per jaar zijn Speciaal voor partners Algemene heffingskorting minstverdienende partner Iedere belastingplichtige heeft recht op de algemene heffingskorting Bij een echtpaar heeft elke partner een zelfstandig recht op deze algemene heffingskorting Als één van de partners echter geen of weinig inkomsten heeft, kan de algemene heffingskorting niet (volledig) worden verrekend Deze niet of weinig verdienende partner kan zijn algemene heffingskorting laten uitbetalen door de belastingdienst Deze heffingskorting wordt aangeduid als algemene heffingskorting minstverdienende partner De algemene heffingskorting bedraagt in 2013: maximaal 2001,- per jaar In 2024 vervalt de uitbetaling van de algemene heffingskor ting aan de minstverdienende par tner De belastingdienst bouwt dit sinds 2009 in 15 jaar af Daarom ontvangt de minstverdienende par tner ieder jaar 6,67% minder heffingskor ting In 2013 ontvangt de minstverdienende par tner 33,33% minder algemene heffingskor ting Voor meer informatie, zie wwwbelastingdienstnl Het fiscale begrip alleenstaande ouder wijkt af van de betekenis van dit begrip in de Wet Werk en Bijstand (WWB) Soms is iemand voor de belastingdienst een alleenstaande ouder, maar voor de WWB niet en andersom 30 31

17 Heffingskortingen (vervolg) 110% + afhankelijk van de soort Ga je naar school en heb je een bijbaantje, vakantiewerk of een stageplek? Dan kan je in de meeste gevallen belasting terugvragen Hoe vraag je belasting terug? Je kunt belasting terugvragen als je meer dan 14 euro aan loonheffing hebt betaald Je vraagt belasting terug voor elk kalenderjaar waarin je hebt gewerkt Om het geld ook echt te krijgen, moet je het Aangifteprogramma op Belastingdienstnl/jongeren downloaden, invullen, onder tekenen en opsturen Voor ieder jaar is er een apar t programma Ben je vorig jaar of het jaar daarvoor vergeten belastingaangifte te doen? Geen ramp Je kunt dit nog doen voor de afgelopen 5 jaar Uitbetaling heffingskortingen De heffingskortingen kunnen op twee manieren worden uitbetaald door de Belastingdienst: Betaling achteraf Na afloop van een jaar doet u aangifte bij de Belastingdienst en worden de kortingen in mindering gebracht op de belasting die u moet betalen U krijgt dan vaak het bedrag in één keer terug Betaling in maandelijkse termijnen vooraf Dit wordt ook wel Voorlopige teruggave genoemd Deze methode wordt het meest gebruikt omdat het kan gaan om behoorlijk grote maandelijkse bedragen en omdat een deel van de heffingskortingen als inkomsten worden ingehouden op de bijstandsuitkering Na afloop van een jaar moet ook aangifte worden gedaan Heffingskortingen en een bijstandsuitkering Een heffingskorting is dus een betaling, een soort inkomen Als u heffingskortingen van de Belastingdienst ontvangt dan worden deze vaak gezien als inkomen voor een bijstandsuitkering en in mindering gebracht op deze uitkering Heffingskortingen betekenen dat u minder afhankelijk wordt van de bijstandsuitkering Voor u en de gemeente is het daarom belangrijk dat u alle heffingskortingen aanvraagt Voor (werkende) alleenstaande ouders zijn de heffingskortingen dus een belangrijke bron van (extra) inkomen! Dankzij deze heffingskortingen zullen zij minder (snel) afhankelijk worden van een bijstandsuitkering Hoe aanvragen? De heffingskortingen kunt u eenvoudig aanvragen met het Aanvraagprogramma Voorlopige Teruggaaf 2013 Dit programma kunt u downloaden van wwwbelastingdienstnl Wilt u liever een papieren formulier invullen? Vraag dit dan aan bij de BelastingTelefoon U hoeft maar één keer een bepaalde heffingskorting aan te vragen Daarna krijgt u deze heffingskorting elk jaar vanzelf Controleert u altijd goed of uw gegevens die bij de Belastingdienst bekend zijn wel kloppen De heffingkortingen zijn soms lastige regelingen die moeilijk zijn samen te vatten We hebben in deze gids de meest algemene voorwaarden voor de heffingskortingen opgenomen Sommige heffingskortingen hebben nog wat aanvullende voorwaarden die opvraagbaar zijn bij de belastingdienst of op wwwbelastingdienstnl Hier kunt u ook een programma vinden dat voor u kan berekenen op welke heffingskortingen u precies recht heeft 32 33

18 Tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten Toekomst Wtcg Het kabinet heeft plannen bekend gemaakt om de Wtcg, de compensatie eigen risico én de fiscale aftrek van specifieke zorgkosten vanaf 2014 af te schaffen en over te hevelen naar de gemeente De gemeente zal dan een maatwerkvoorziening inkomenssteun chronisch zieken en gehandicapten moeten opzetten om deze groep te helpen om de meerkosten van een chronische ziekte of handicap op te vangen Van drie complexe landelijke regelingen zal er één duidelijke gemeentelijke regeling komen Op dit moment is hier nog niets over duidelijk Zodra er meer duidelijk is, dan zal de gemeente dit via de Breeduit en de gemeentelijke website bekend maken Wat houdt het in? Mensen met bepaalde zorgkosten komen in aanmerking voor jaarlijkse tegemoetkomingen De tegemoetkomingen verschillen in hoogte Het bedrag hangt af van hoeveelheid gebruikte zorg en de leeftijd Deze tegemoetkomingen worden geregeld in de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) De Wtcg kent vier onderdelen Nieuw in 2013 Vanaf 1 januari 2013 is de Wtcg inkomensafhankelijk De tegemoetkoming over 2012, uit te betalen eind 2013, vervalt als uw inkomen over het jaar 2012: méér is dan per jaar (meerpersoonshuishouden); méér is dan per jaar (alleenstaand) De Wtcg kent de volgende vier onderdelen 1) Tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten Dit is een jaarlijkse vergoeding voor grote groepen zorggebruikers De hoogte hangt af van uw leeftijd en uw zorggebruik Als u een gemiddelde zorggebruiker bent, komt u in aanmerking voor een lage tegemoetkoming van 154,- als u de AOW-leeftijd of ouder bent Als u jonger bent dan de AOW-leeftijd bedraagt de lage tegemoetkoming 308,- Als u een zogenaamde grote zorggebruiker bent, dan hebt u recht op een hoge tegemoetkoming in uw kosten Als u jonger bent dan de AOW-leeftijd bedraagt de hoge tegemoetkoming 514,- per jaar Voor mensen vanaf de AOW-leeftijd of ouder is de hoge tegemoetkoming vastgesteld op 360,- per jaar 2) Lagere eigen bijdragen voor zorg en hulp uit de AWBZ en de Wmo Vanaf het belastingjaar 2009 zijn eigen bijdragen voor zorg, hulp en verblijf uit de AWBZ en de Wmo niet meer aftrekbaar als buitengewone uitgaven bij de aangifte inkomstenbelasting Daarom zijn de eigen bijdragen AWBZ en Wmo vanaf 2009 met vaste percentages verlaagd Als u zorg zonder verblijf gebruikt, dus thuis uw zorg ontvangt, gaat het om andere verlagingspercentages dan wanneer u bijvoorbeeld in een AWBZ-instelling woont en daar ook zorg ontvangt ( zorg met verblijf ) Bij zorg met verblijf speelt ook uw leeftijd een rol bij de kortingspercentages De percentages variëren van 8% tot 33% De korting wordt automatisch verrekend op uw maandelijkse factuur die u krijgt van het CAK 3) Compensatie arbeidsongeschikten Als u arbeidsongeschikt bent en een uitkering ontvangt van het UWV, kunt u in aanmerking komen voor een jaarlijkse vaste tegemoetkoming van 350,- U moet hiervoor aan de volgende eisen voldoen: - U bent voor 35 procent of meer arbeidsongeschikt - U ontvangt een arbeidsongeschiktheidsuitkering Dat kan een Wajong- of een WIA-uitkering zijn, een uitkering naar arbeids- vermogen of een werkhervattinguitkering voor gedeeltelijk arbeidsongeschikten 34 35

19 Tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten 110% ,- tot 3 867,- p/jr 4) Fiscale aftrek van specifieke zorgkosten Een onderdeel van de Wtcg is de mogelijkheid specifieke zorgkosten af te trekken van de belastingen In deze minimagids is op de volgende pagina s hierover meer informatie opgenomen Voor wie? De wet kent een uitgebreide definitie voor chronische ziekte of handicap Hierbij wordt gekeken naar: gebruik van bepaalde hulpmiddelen, intensief gebruik van bepaalde medicijnen, opname in een ziekenhuis voor bepaalde aandoeningen, het langdurig gebruik van een rolstoel, fysiotherapie of oefentherapie voor bepaalde aandoeningen, gebruik van revalidatiezorg in revalidatiecentra, indicatie voor langdurige AWBZ-zorg en langdurige hulp bij het huishouden via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Verder kan uw leeftijd en inkomen een rol spelen Meer informatie over de doelgroep-bepaling kunt u vinden op de websites die hiernaast staan genoemd onder Meer informatie? Hoe aanvragen? Om voor de bijdrages of kortingen van de Wtcg in aanmerking te komen hoeft u niets te doen Alles gaat volledig automatisch Uw zorgverzekeraar geeft aan het CAK door of u in aanmerking komt voor een bepaalde bijdrage of korting Het CAK zorgt er vervolgens voor dat u de vergoeding krijgt U hoeft geen aanvraag in te dienen Als u eind december 2013 geen bericht hebt ontvangen van het CAK en u denkt wel in aanmerking te komen voor deze regeling, neemt u dan contact op met het CAK De tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten wordt vanaf november 2013 uitbetaald en wordt gebaseerd op het zorggebruik over het hele jaar 2012 De korting op de eigen bijdrage AWBZ en Wmo wordt direct op de te betalen eigen bijdrage in mindering gebracht De compensatie voor arbeidsongeschikten wordt automatisch door het UWV uitbetaald tussen juli en september 2013 en is gebaseerd op de situatie van 1 juli 2013 De tegemoetkomingen en kortingen op grond van de Wtcg worden niet gezien als inkomen of gekort op uw uitkering Meer informatie? Kijk op wwwhetcaknl onder het kopje Wtcg wwwmeerkostennl heeft ook veel informatie over de Wtcg Wilt u laten voorrekenen op hoeveel u recht heeft? Kijk op: wwwtestwtcgnl Handig om te weten Het CAK kent nóg een regeling voor mensen met langdurige zorgkosten: een compensatie voor het eigen risico van uw zorgverzekering In 2013 krijgt u eind oktober automatisch bericht dat u 85,- (bedrag 2012) krijgt uitbetaald Krijgt u geen bericht, maar heeft u wel langdurige zorgkosten? Ga naar wwwhetcaknl voor een aanvraagformulier of voor meer informatie over wie recht hebben op deze compensatie Als compensatie voor de verhoging van het eigen risico in 2013, krijgen mensen met een laag inkomen ex tra zorgtoeslag Het maximumbedrag hiervoor gaat in 2013 met 115 per jaar per persoon omhoog Kijk op wwwmeerkostennl voor veel meer informatie over de Wtcg 36 37

20 Regeling aftrek specifieke zorgkosten 110% + afhankelijk van de soort Nutttige informatie Op wwwmeerkostennl kunt u veel informatie en nuttige tips lezen over de aftrek van specifieke zorgkosten en andere mogelijk belastingvoordelen Per kostensoor t wordt precies uitgelegd aan welke voorwaarden u moet voldoen om de kosten van uw belasting af te trekken Wat houdt het in? Hebt u aantoonbaar veel uitgaven voor zorg, hulpmiddelen en voorzieningen? Dan kunt u die vrijwel zeker aftrekken bij de aangifte inkomstenbelasting, onder het kopje specifieke zorgkosten Deze regeling aftrek specifieke zorgkosten vervangt vanaf 2009 de oude regeling aftrek ziektekosten of andere buitengewone uitgaven Veel mensen denken dat de aftrek van zorgkosten was afgeschaft Er is wel veel veranderd de afgelopen jaren De premie voor de basisverzekering is niet langer aftrekbaar Het eigen risico in de basisverzekering ook niet Eigen bijdragen zijn niet meer aftrekbaar Een aantal standaard aftrekposten is vervallen Daar staat tegenover dat de drempel voor de aftrek flink is verlaagd, met name voor mensen met een laag tot modaal inkomen Hebt u aantoonbaar hoge zorgkosten, dan komt u al snel in aanmerking voor teruggave van belastinggeld Kosten voor een bezoek aan de huisarts of voor voorgeschreven medicijnen mag u nog aftrekken Verder mag u uitgaven aftrekken voor: genees- en heelkundige hulp voorgeschreven medicijnen hulpmiddelen zoals steunzolen of een rolstoel vervoer zoals reiskosten naar een huisarts of ziekenhuis een dieet extra gezinshulp extra kleding en beddengoed reiskosten ziekenbezoek Afhankelijk van uw inkomen kunt u een deel van deze kosten terugkrijgen Zeker als u een chronische ziekte of handicap hebt, maakt u al snel veel kosten die vallen in de categorie specifieke zorgkosten Voor wie? Iedereen die bijzondere uitgaven heeft kan deze invullen bij de belastingaangifte Ook als u een laag inkomen heeft en geen of weinig belasting betaald, kan het de moeite lonen om aangifte te doen En misschien heeft u ook recht op een extra tegemoetkoming, zoals beschreven op de vorige bladzijden Hoe aanvragen? U hoeft geen apart verzoek te doen om in aanmerking te komen voor deze regeling De regeling wordt automatisch meegenomen als u aangifte doet U moet dan wel de bijzondere uitgaven invullen Aangifte kunt u eenvoudig doen met het aangifteprogramma Dit programma kunt u downloaden van wwwbelastingdienstnl Wilt u liever een papieren formulier invullen? Vraag dit dan aan bij de BelastingTelefoon Meer informatie? Kijk op wwwbelastingdienstnl voor meer informatie Handige adressen staan achterin deze gids 38 39

MinimaGids Wegwijzer voor mensen met een laag inkomen

MinimaGids Wegwijzer voor mensen met een laag inkomen MinimaGids Wegwijzer voor mensen met een laag inkomen 2011 Inhoudsopgave 4 6 9 10 12 14 16 18 20 22 24 Voorwoord wethouder Leeswijzer Symbolen Normen Gemeentelijke regelingen Bijzondere bijstand Witgoedregeling

Nadere informatie

MiniMaGids 2012 W e g W i j z e r vo o r m e n s e n m e t e e n l a ag i n ko m e n

MiniMaGids 2012 W e g W i j z e r vo o r m e n s e n m e t e e n l a ag i n ko m e n MinimaGids 2012 W e g w i j z e r voor m e n s e n m e t e e n l a ag i n ko m e n Inhoudsopgave 4 6 7 8 9 11 13 15 17 19 21 Voorwoord wethouder Symbolen Gezinsinkomen Normen Gemeentelijke regelingen Bijzondere

Nadere informatie

Minimagids Wegwijzer voor mensen met een laag inkomen. minimagids

Minimagids Wegwijzer voor mensen met een laag inkomen. minimagids Minimagids 2009 Wegwijzer voor mensen met een laag inkomen minimagids 2009 1 2 minimagids 2009 Minimagids 2009 Wegwijzer voor mensen met een laag inkomen minimagids 2009 3 4 minimagids 2009 minimagids

Nadere informatie

2014 WegWijzer voor mensen met een laag inkomen

2014 WegWijzer voor mensen met een laag inkomen MiniMaGids g e m e e n t e s m a l l i n g e r l a n d 2014 WegWijzer voor mensen met een laag inkomen Minimagids_2014_WT_JW.indd 1 27-05-14 11:14 inhoudsopgave Gemeentelijke en landelijke regelingen de

Nadere informatie

MinimaGids WEGWIJZER VOOR MENSEN MET EEN LAAG INKOMEN

MinimaGids WEGWIJZER VOOR MENSEN MET EEN LAAG INKOMEN MinimaGids WEGWIJZER VOOR MENSEN MET EEN LAAG INKOMEN 2010 INHOUDSOPGAVE Voorwoord Burgemeester Leeswijzer Symbolen Normen Gemeentelijke regelingen Bijzondere bijstand Witgoedregeling Collectieve aanvullende

Nadere informatie

Minimagids Wegwijzer voor mensen met een laag inkomen. minimagids

Minimagids Wegwijzer voor mensen met een laag inkomen. minimagids Minimagids 2008 Wegwijzer voor mensen met een laag inkomen minimagids 1 2 minimagids Minimagids 2008 Wegwijzer voor mensen met een laag inkomen minimagids 3 4 minimagids 5 minimagids Inhoudsopgave 6 minimagids

Nadere informatie

MinimaGids Wegwijzer voor mensen met een laag inkomen

MinimaGids Wegwijzer voor mensen met een laag inkomen MinimaGids Wegwijzer voor mensen met een laag inkomen 2010 Inhoudsopgave Voorwoord wethouder Leeswijzer Symbolen Normen Gemeentelijke regelingen Bijzondere bijstand Witgoedregeling Collectieve aanvullende

Nadere informatie

Bijzondere bijstand kunt u aanvragen binnen 12 maanden nadat u deze kosten hebt gemaakt. U moet wel alle rekeningen en nota s bewaren.

Bijzondere bijstand kunt u aanvragen binnen 12 maanden nadat u deze kosten hebt gemaakt. U moet wel alle rekeningen en nota s bewaren. Weet u hoe u een bijdrage kunt krijgen voor de kosten die u maakt? Verschillende vergoedingen van de gemeente zijn mogelijk als de kosten voor u te hoog oplopen. Dat is mooi, maar tegelijkertijd lastig.

Nadere informatie

Informatie over minimaregelingen

Informatie over minimaregelingen Informatie over minimaregelingen DEZE FOLDER IS VOOR U Voor iemand met een laag inkomen is het moeilijker rond komen. Een groot deel van het inkomen gaat op aan huur en huishoudgeld. Geld om uw kinderen

Nadere informatie

Informatie over minimaregelingen

Informatie over minimaregelingen Informatie over minimaregelingen 2017 DEZE FOLDER IS VOOR U Heeft u een laag inkomen en weinig vermogen? Dan is de kans groot dat het voor u soms moeilijk is om rond te komen. Een groot deel van het inkomen

Nadere informatie

KLIËNTEN RAAD ALMELO 01-07-2014. Kliënten Raad Almelo Grotestraat Zuid 176 7607 CZ Almelo www.klientenraadalmelo.nl

KLIËNTEN RAAD ALMELO 01-07-2014. Kliënten Raad Almelo Grotestraat Zuid 176 7607 CZ Almelo www.klientenraadalmelo.nl KLIËNTEN RAAD ALMELO 01-07-2014 Kliënten Raad Almelo Grotestraat Zuid 176 7607 CZ Almelo www.klientenraadalmelo.nl Inhoudsopgave Korte inleiding p.3 Bijzondere bijstand p.4 Langdurigheidstoeslag p.5 Minimaregeling/Almelo

Nadere informatie

Kinderopvangtoeslag 2011. Een bijdrage in de kosten voor kinderopvang. Leuker kunnen we t niet maken. Wel makkelijker.

Kinderopvangtoeslag 2011. Een bijdrage in de kosten voor kinderopvang. Leuker kunnen we t niet maken. Wel makkelijker. Kinderopvangtoeslag 2011 Een bijdrage in de kosten voor kinderopvang Leuker kunnen we t niet maken. Wel makkelijker. 2 Kinderopvangtoeslag Krijgt u kinderopvangtoeslag? Of wilt u het aanvragen? Dan is

Nadere informatie

U hebt kinderen in het basis en/of voortgezet (beroeps) onderwijs van 4-18 jaar

U hebt kinderen in het basis en/of voortgezet (beroeps) onderwijs van 4-18 jaar Overzicht inkomensondersteunende voorzieningen van Optimisd en van andere overheidsinstanties In dit overzicht (matrix) van inkomensondersteunende voorzieningen van Optimisd en van andere overheidsinstanties

Nadere informatie

voor de inwoners van de gemeente Dongeradeel

voor de inwoners van de gemeente Dongeradeel voor de inwoners van de gemeente Dongeradeel De collectieve (aanvullende) zorgverzekering Tegemoetkoming kosten schoolgaande kinderen Extra kosten chronisch zieken, gehandicapten en ouderen Bijzondere

Nadere informatie

Waar heeft u recht op?

Waar heeft u recht op? KLIËNTËN RAAD ALMËLO Waar heeft u recht op? Minimawijzer 2015 01-01-2015 Kliënten Raad Almelo Grotestraat Zuid 174 7607 CZ Almelo www. klientenraadalmelo.nl Inhoudsopgave Korte inleiding p.3 Bijzondere

Nadere informatie

Iedereen kan meedoen. Financieel steuntje in de rug voor inwoners met een minimaal inkomen

Iedereen kan meedoen. Financieel steuntje in de rug voor inwoners met een minimaal inkomen Iedereen kan meedoen Financieel steuntje in de rug voor inwoners met een minimaal inkomen Voor mensen met een laag inkomen en weinig vermogen is het niet altijd gemakkelijk om rond te komen. Een keer een

Nadere informatie

MiniMaGids g e m e e n t e s m a l l i n g e rland W e g W i j z e r v o o r m e n s e n m e t e e n l a a g i n k o m e n

MiniMaGids g e m e e n t e s m a l l i n g e rland W e g W i j z e r v o o r m e n s e n m e t e e n l a a g i n k o m e n MinimaGids G e m e e n t e S m a l l i n g e r l a n d 2017 W e g w i j z e r v o o r m e n s e n m e t e e n l a a g i n k o m e n Inhoudsopgave GemeeNtelijke en landelijke regelingen de regelingen met

Nadere informatie

Aanvraagformulier Sociale Zaken 2014

Aanvraagformulier Sociale Zaken 2014 Met dit aanvraagformulier kunt u meerdere minimaregelingen tegelijk aanvragen. Als u niet vertrouwd bent met dit aanvraagformulier, neem dan gerust contact op met de afdeling Sociale Zaken. Ook de minimagids

Nadere informatie

Iedereen kan meedoen financieel steuntje in de rug voor inwoners met een minimaal inkomen

Iedereen kan meedoen financieel steuntje in de rug voor inwoners met een minimaal inkomen Iedereen kan meedoen financieel steuntje in de rug voor inwoners met een minimaal inkomen Voor mensen met een laag inkomen en weinig vermogen is het niet altijd gemakkelijk om rond te komen. Een keer een

Nadere informatie

Informatie Collectieve zorgverzekering 2017

Informatie Collectieve zorgverzekering 2017 Informatie Collectieve zorgverzekering 2017 Een goede zorgverzekering is belangrijk. Voor mensen met een laag inkomen biedt Ferm Werk een collectieve zorgverzekering aan bij VGZ of Zorg en Zekerheid. Beide

Nadere informatie

Kinderopvangtoeslag 2009. Een bijdrage in de kosten voor kinderopvang

Kinderopvangtoeslag 2009. Een bijdrage in de kosten voor kinderopvang Kinderopvangtoeslag 2009 Een bijdrage in de kosten voor kinderopvang 2 Kinderopvangtoeslag Krijgt u kinderopvangtoeslag? Dan is deze brochure interessant voor u. U vindt hierin alles over de kinderopvangtoeslag

Nadere informatie

Kindgebonden budget 2011. Een bijdrage in de kosten voor uw kinderen. Leuker kunnen we t niet maken. Wel makkelijker.

Kindgebonden budget 2011. Een bijdrage in de kosten voor uw kinderen. Leuker kunnen we t niet maken. Wel makkelijker. Kindgebonden budget 2011 Een bijdrage in de kosten voor uw kinderen Leuker kunnen we t niet maken. Wel makkelijker. 2 Kindgebonden budget Het kindgebonden budget is een bijdrage in de kosten voor uw kinderen.

Nadere informatie

Voorlichting Low budget, high service 4-10-2014

Voorlichting Low budget, high service 4-10-2014 Voorlichting Low budget, high service 4-10-2014 Sociaal raadsliedenwerk Breda Normen per 1-7-2014 Bij het kunt u terecht met vragen over: Uitkeringen en sociale verzekeringen Belastingen Arbeidszaken Vreemdelingenrecht

Nadere informatie

Nieuwsbrief van de maand december 2010 van de cliëntenraad sociale zekerheid te Hulst.

Nieuwsbrief van de maand december 2010 van de cliëntenraad sociale zekerheid te Hulst. Nieuwsbrief van de maand december 2010 van de cliëntenraad sociale zekerheid te Hulst. Geachte lezers. De Cliëntenraad sociale zekerheid te Hulst probeert het minimabeleid van Hulst ten gunste van u te

Nadere informatie

Een laag inkomen? Mogelijk heeft u recht op extra geld

Een laag inkomen? Mogelijk heeft u recht op extra geld Een laag inkomen? Mogelijk heeft u recht op extra geld Stad met een hart Rondkomen van een laag of een minimuminkomen is niet makkelijk. Zeker als u een hoger inkomen gewend was. Maar maakt u wel gebruik

Nadere informatie

Heeft u een laag inkomen? Dan hebben wij een aantal regelingen waar u gebruik van kunt maken.

Heeft u een laag inkomen? Dan hebben wij een aantal regelingen waar u gebruik van kunt maken. FOLDER: Minimabeleid inwoners gemeente Ooststellingwerf 2009 Heeft u een laag inkomen? Dan hebben wij een aantal regelingen waar u gebruik van kunt maken. Extra inkomen U krijgt een bijdrage van de gemeente

Nadere informatie

Minimaregelingen 2012. Geld(t) voor mij!

Minimaregelingen 2012. Geld(t) voor mij! Minimaregelingen 2012 Geld(t) voor mij! Veranderingen In 2012 gelden nieuwe regels. Het gezin wordt heel belangrijk voor de bijstand én regelingen voor mensen met een laag inkomen. U vormt een gezin als

Nadere informatie

MEMO. Lokaal. Geachte raad,

MEMO. Lokaal. Geachte raad, MEMO Aan: De gemeenteraad Van: Het college van B&W Onderwerp: Overzicht van minimaregelingen 3 november 2015 Bijlage: bijstandsnormen hoogbijstand Afschrift aan: snor Geachte raad, Op uw verzoek, gedaan

Nadere informatie

Wat is bijzondere bijstand? informatiefolder

Wat is bijzondere bijstand? informatiefolder Wat is bijzondere bijstand? informatiefolder Wat is bijzondere bijstand? Bijzondere bijstand is een uitkering die bedoeld is om extra of hoge kosten mee te kunnen betalen. U kunt recht hebben op bijzondere

Nadere informatie

Toeslagen 2013. Informatie over zorgtoeslag, huurtoeslag, kinderopvangtoeslag en kindgebonden budget

Toeslagen 2013. Informatie over zorgtoeslag, huurtoeslag, kinderopvangtoeslag en kindgebonden budget Toeslagen 2013 Informatie over zorgtoeslag, huurtoeslag, kinderopvangtoeslag en kindgebonden budget Inhoud Inleiding 3 Zorgtoeslag 4 Huurtoeslag 5 Kinderopvangtoeslag 7 Kindgebonden budget 8 Toeslag aanvragen

Nadere informatie

Waar heeft u recht op?

Waar heeft u recht op? KLIËNTEN RAAD ALMELO Waar heeft u recht op? Minimawijzer 2016 uitgave 1 januari 2016 Kliënten Raad Almelo Grotestraat Zuid 174 7607 CZ Almelo www.klientenraadalmelo.nl info@almelosociaal.nl 0546-45 69

Nadere informatie

MinimaGids. e n s e n m e t e e n. l a a g i n k o m e n. e r v o o r m. W e g w i j z

MinimaGids. e n s e n m e t e e n. l a a g i n k o m e n. e r v o o r m. W e g w i j z MinimaGids G e m e e n t e S m a l l i n g e r l a n d 2015 W e g w i j z e r v o o r m e n s e n m e t e e n l a a g i n k o m e n Inhoudsopgave Gemeentelijke en landelijke regelingen De regelingen met

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Uw aantekeningen ... Inhoudsopgave Inleiding 3 ...

Inhoudsopgave. Uw aantekeningen ... Inhoudsopgave Inleiding 3 ... Uw aantekeningen... Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Inleiding 3 De mogelijkheden op een rij 4 1. Bijdrage maatschappelijke activiteiten (RBMA) 4 2. Extra bijdrage voor ouderen 4 3. Tegemoetkoming voor chronisch

Nadere informatie

Bijzondere bijstand en minimaregelingen

Bijzondere bijstand en minimaregelingen Bijzondere bijstand en minimaregelingen De gemeente Duiven kent vier vormen van inkomensondersteuning. In deze folder leest u informatie over. 1. Bijzondere bijstand 2. Minimabeleid 3. Individuele inkomenstoeslag

Nadere informatie

Informatie Collectieve zorgverzekering 2016

Informatie Collectieve zorgverzekering 2016 Informatie Collectieve zorgverzekering 2016 Een goede zorgverzekering is belangrijk. Voor mensen met een laag inkomen biedt Ferm Werk een collectieve zorgverzekering aan bij VGZ of Zorg en Zekerheid. U

Nadere informatie

Specifieke zorgkosten aftrekbaar Belastingvoordeel, ook over 2009

Specifieke zorgkosten aftrekbaar Belastingvoordeel, ook over 2009 Specifieke zorgkosten aftrekbaar Belastingvoordeel, ook over 2009 Geld terug van de Belastingdienst. Het kan nog steeds. Hebt u een handicap of chronische ziekte, dan is de kans groot dat u gebruik kunt

Nadere informatie

Als u 65 jaar of ouder bent

Als u 65 jaar of ouder bent 2007 Als u 65 jaar of t Als u 65 jaar wordt, heeft dit gevolgen voor uw belasting en premie volksverzekeringen. Deze gevolgen hebben bijvoorbeeld betrekking op uw belastingtarief, uw heffingskortingen,

Nadere informatie

Minimaregelingen. en bijzondere bijstand. Minimaregelingen. en bijzondere bijstand

Minimaregelingen. en bijzondere bijstand. Minimaregelingen. en bijzondere bijstand Minimaregelingen en bijzondere bijstand Minimaregelingen en bijzondere bijstand Iedereen doet mee! De gemeente Peel en Maas vindt het belangrijk dat iedereen mee kan doen in de samenleving. Daarom zijn

Nadere informatie

Minimaregelingen. Landelijke regelingen; Gemeentelijke regelingen; www.rechtopminimavoorzieningen.nl

Minimaregelingen. Landelijke regelingen; Gemeentelijke regelingen; www.rechtopminimavoorzieningen.nl Minimaregelingen Landelijke regelingen; Gemeentelijke regelingen; www.rechtopminimavoorzieningen.nl Minder belasting betalen 1 Algemene Heffingskorting; Arbeidskorting; Kindgebonden budget; Inkomens afhankelijke

Nadere informatie

Collectieve zorgverzekering. Informatieblad bijzondere bijstand voor inwoners van Zuidplas (Bij de brochure bijzondere bijstand)

Collectieve zorgverzekering. Informatieblad bijzondere bijstand voor inwoners van Zuidplas (Bij de brochure bijzondere bijstand) Informatieblad bijzondere bijstand voor inwoners van Zuidplas (Bij de brochure bijzondere bijstand) In dit informatieblad staan voorbeelden van bijzondere kosten die vaak voorkomen. Het is geen volledige

Nadere informatie

In Haarlem telt iedereen mee

In Haarlem telt iedereen mee maart 2013 Gemeente Haarlem In Haarlem telt iedereen mee Regelingen minima Inhoud Inleiding 3 Algemene regelingen 4 HaarlemPas 4 Bijzondere bijstand 4 Langdurigheidstoeslag 5 Woonkostentoeslag 5 Kwijtschelding

Nadere informatie

Huurtoeslag 2014. Kunt u huurtoeslag krijgen? Woont u in een huurhuis? Dan krijgt u misschien huurtoeslag. Toeslagen Belastingdienst

Huurtoeslag 2014. Kunt u huurtoeslag krijgen? Woont u in een huurhuis? Dan krijgt u misschien huurtoeslag. Toeslagen Belastingdienst Toeslagen Belastingdienst Informatieblad Maart 2014 Huurtoeslag 2014 TG 720-1Z42PL Huurtoeslag is een bijdrage in de kosten van uw huur. Wilt u weten of u deze toeslag kunt krijgen en wat u dan moet doen?

Nadere informatie

Overzicht inkomensondersteunende voorzieningen van Optimisd en van andere overheidsinstanties

Overzicht inkomensondersteunende voorzieningen van Optimisd en van andere overheidsinstanties Overzicht inkomensondersteunende voorzieningen van Optimisd en van andere overheidsinstanties In dit overzicht (matrix) van inkomensondersteunende voorzieningen van Optimisd en van andere overheidsinstanties

Nadere informatie

Brochure over. Minimafonds 2010. (inwoners Westerveld) juli 2010. Bij wie kunt u de aanvraag indienen?

Brochure over. Minimafonds 2010. (inwoners Westerveld) juli 2010. Bij wie kunt u de aanvraag indienen? Bij wie kunt u de aanvraag indienen? Bij de Intergemeentelijke Sociale Dienst Steenwijkerland/Westerveld (IGSD). Het bezoekadres is Het postadres is De Vesting 11-13 Postbus 300 8332 GL Steenwijk 8330

Nadere informatie

Nieuwsbrief Minimabeleid 2010 Gemeente Schagen

Nieuwsbrief Minimabeleid 2010 Gemeente Schagen Nieuwsbrief Minimabeleid 2010 Gemeente Schagen JANUARI, 2010 In deze nieuwsbrief wordt u geïnformeerd over de volgende onderwerpen: de individuele bijzondere bijstand; de categoriale bijzondere bijstand;

Nadere informatie

De eerste nieuwsbrief in het nieuwe jaar willen we graag beginnen door u alle geluk en gezondheid toe te wensen!

De eerste nieuwsbrief in het nieuwe jaar willen we graag beginnen door u alle geluk en gezondheid toe te wensen! NIEUWSBRIEF SOCIALE ZEKERHEID JANUARI 2007 De eerste nieuwsbrief in het nieuwe jaar willen we graag beginnen door u alle geluk en gezondheid toe te wensen! In deze nieuwsbrief leest u eerst over de nieuwe

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Gezondheid Zorgtoeslag 8 Collectieve zorgverzekering 8 Medische kosten 9 Tegemoetkoming zorgkosten 9

Inhoudsopgave. Gezondheid Zorgtoeslag 8 Collectieve zorgverzekering 8 Medische kosten 9 Tegemoetkoming zorgkosten 9 1 Inhoudsopgave Woonkosten Huurtoeslag 4 Eigen woning 4 Woonlastenfonds 5 Kwijtschelding 5 Wasmachine, koelkast, fornuis en bed 6 Kosten serviceabonnement Welwonen 7 Gezondheid Zorgtoeslag 8 Collectieve

Nadere informatie

Tynaarlo Versie 13, februari 2015. Extra financiële ondersteuning nodig? Kijk waarvoor u bij Werkplein Baanzicht terecht kunt. WAAR HEB IK RECHT OP?

Tynaarlo Versie 13, februari 2015. Extra financiële ondersteuning nodig? Kijk waarvoor u bij Werkplein Baanzicht terecht kunt. WAAR HEB IK RECHT OP? Tynaarlo Versie 13, februari 2015 Extra financiële ondersteuning nodig? Kijk waarvoor u bij Werkplein Baanzicht terecht kunt. WAAR HEB IK RECHT OP? AANVRAGEN U kunt onderstaande financiële vergoedingen

Nadere informatie

Informatie over de algemene tegemoetkoming Wtcg 2012

Informatie over de algemene tegemoetkoming Wtcg 2012 Informatie over de algemene tegemoetkoming Wtcg 2012 Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) Leven met een chronische ziekte of handicap brengt vaak extra kosten met zich mee. Door

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2012

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2012 Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2012 Voor wie is deze folder? Ontvangt u zorg thuis zoals verpleegkundige hulp? Maakt u gebruik van hulp bij het huishouden? Of heeft u een hulpmiddel

Nadere informatie

Inkomenseffecten van het afschaffen van de Wtcg, CER en de Regeling specifieke zorgkosten

Inkomenseffecten van het afschaffen van de Wtcg, CER en de Regeling specifieke zorgkosten Inkomenseffecten van het afschaffen van de Wtcg, CER en de Regeling specifieke zorgkosten Inkomenseffecten van het afschaffen van de Wtcg, CER en de Regeling specifieke zorgkosten Jasja Bos Marcel Warnaar

Nadere informatie

AANVRAAG TEGEMOETKOMING 2014 en 2015 CHRONISCH ZIEKEN EN GEHANDICAPTEN

AANVRAAG TEGEMOETKOMING 2014 en 2015 CHRONISCH ZIEKEN EN GEHANDICAPTEN AANVRAAG TEGEMOETKOMING 2014 en 2015 CHRONISCH ZIEKEN EN GEHANDICAPTEN Naam : Adres : Telefoonnummer : Geboortedatum : BS-nummer : Burgerlijke staat : Let op: Wanneer u over het gehele jaar 2014 en 2015

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2013

Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2013 Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2013 Woont u in een zorginstelling? Bijvoorbeeld in een verzorgingshuis, een psychiatrische inrichting of een andere instelling waar u verzorgd, verpleegd of begeleid wordt?

Nadere informatie

Aanvraagformulier Bijdrageregeling minima en collectieve zorgverzekering 2016

Aanvraagformulier Bijdrageregeling minima en collectieve zorgverzekering 2016 Aanvraagformulier Bijdrageregeling minima en collectieve zorgverzekering 2016 N U N S P E E T ELSPEET HULSHORST VIERHOUTEN 1. PERSOONSGEGEVENS Uzelf Partner Voorletter(s) en achternaam Geboortedatum Burgerservicenummer

Nadere informatie

1. Wie krijgt kinderopvangtoeslag?

1. Wie krijgt kinderopvangtoeslag? Bron: Brochure Kinderopvangtoeslag 2008, mei 2008 van de Belastingdienst/Toeslagen Kinderopvangtoeslag Krijgt u kinderopvangtoeslag? Dan is deze brochure interessant voor u. U vindt hierin alles over de

Nadere informatie

INFORMATIE 2012. Eigen bijdrage Zorg met Verblijf

INFORMATIE 2012. Eigen bijdrage Zorg met Verblijf INFORMATIE 2012 Eigen bijdrage Zorg met Verblijf Voor wie is deze folder? Woont u in een zorginstelling? Bijvoorbeeld in een verzorgingshuis, een psychiatrische inrichting of een andere instelling waar

Nadere informatie

Deze folder is voor u

Deze folder is voor u 1 Deze folder is voor u Voor iemand met een laag inkomen is het moeilijk rond komen. Een groot deel van het inkomen gaat op aan huur en huishoudgeld. Geld om uw kinderen te laten sporten of om opzij te

Nadere informatie

AANVRAAG TEGEMOETKOMING CHRONISCH ZIEKEN EN GEHANDICAPTEN 2016

AANVRAAG TEGEMOETKOMING CHRONISCH ZIEKEN EN GEHANDICAPTEN 2016 AANVRAAG TEGEMOETKOMING CHRONISCH ZIEKEN EN GEHANDICAPTEN 2016 Dit aanvraagformulier is bedoeld voor het aanvragen van een tegemoetkoming van 385,- voor personen die hoge zorgkosten hebben door een chronische

Nadere informatie

Voor mensen met wat minder doet de gemeente wat meer. Informatie over minimaregelingen

Voor mensen met wat minder doet de gemeente wat meer. Informatie over minimaregelingen Voor mensen met wat minder doet de gemeente wat meer Informatie over minimaregelingen 2011 INHOUDSOPGAVE WOONKOSTEN...4 Huurtoeslag...4 Eigen woning...4 Woonlastenfonds...5 Kwijtschelding...5 Wasmachine,

Nadere informatie

Zorgtoeslag 2009. Een bijdrage in de kosten voor uw zorgverzekering

Zorgtoeslag 2009. Een bijdrage in de kosten voor uw zorgverzekering Zorgtoeslag 2009 Een bijdrage in de kosten voor uw zorgverzekering 2 Zorgtoeslag Krijgt u zorgtoeslag? Dan is deze brochure interessant voor u. U vindt hierin alles over de zorgtoeslag op een rij. De zorgtoeslag

Nadere informatie

Assen Versie 13, februari 2015. Extra financiële ondersteuning nodig? Kijk waarvoor u bij Werkplein Baanzicht terecht kunt. WAAR HEB IK RECHT OP?

Assen Versie 13, februari 2015. Extra financiële ondersteuning nodig? Kijk waarvoor u bij Werkplein Baanzicht terecht kunt. WAAR HEB IK RECHT OP? Assen Versie 13, februari 2015 Extra financiële ondersteuning nodig? Kijk waarvoor u bij Werkplein Baanzicht terecht kunt. WAAR HEB IK RECHT OP? AANVRAGEN U kunt onderstaande financiële vergoedingen digitaal

Nadere informatie

Wegwijzer in de minimaregelingen

Wegwijzer in de minimaregelingen Wegwijzer in de minimaregelingen Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Uitkeringen levensonderhoud 4 2. Minimaregelingen gemeente 5 2.1. Langdurigheidstoeslag 6 2.2. Regeling Schoolgaande Kinderen (RSK) 6 2.3.

Nadere informatie

Meer Mee-Doen. Regelingen bijzondere bijstand en minimabeleid

Meer Mee-Doen. Regelingen bijzondere bijstand en minimabeleid Meer Mee-Doen Regelingen bijzondere bijstand en minimabeleid 072011 uitgave 07-2011 Regelingen bijzondere bijstand en minimabeleid pagina 3 Noodzakelijke uitgaven kunnen doen en meedoen met maatschappelijke

Nadere informatie

Aanvraagformulier Sociale Zaken 2015

Aanvraagformulier Sociale Zaken 2015 Met dit aanvraagformulier kunt u meerdere minimaregelingen tegelijk aanvragen. Als u niet vertrouwd bent met dit aanvraagformulier, neem dan gerust contact op met de afdeling Sociale Zaken. Ook de minimagids

Nadere informatie

Aanvraag Tegemoetkoming 2017 Chronisch Zieken en Gehandicapten afdeling Werk, Inkomen en Zorg De Bevelanden

Aanvraag Tegemoetkoming 2017 Chronisch Zieken en Gehandicapten afdeling Werk, Inkomen en Zorg De Bevelanden Aanvraag Tegemoetkoming 2017 Chronisch Zieken en Gehandicapten afdeling Werk, Inkomen en Zorg De Bevelanden Om in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming moet u aan een aantal voorwaarden voldoen.

Nadere informatie

Informatieblad. Ondersteuning bij een laag inkomen

Informatieblad. Ondersteuning bij een laag inkomen Informatieblad Ondersteuning bij een laag inkomen November 2016 Inhoud 1. Heeft u een laag inkomen? 3 2. Bijzondere bijstand 5 3. Bijdrageregeling Sociale Activiteiten 6 4. Collectieve verzekering ziektekosten

Nadere informatie

Koopkrachtverandering van chronisch zieken en gehandicapten 2014-2015. Prinsjesdag 2014 Nibud, september 2014

Koopkrachtverandering van chronisch zieken en gehandicapten 2014-2015. Prinsjesdag 2014 Nibud, september 2014 Koopkrachtverandering van chronisch zieken en gehandicapten 2014-2015 Prinsjesdag 2014 Nibud, september 2014 Koopkrachtverandering van chronisch zieken en gehandicapten 2014-2015 Prinsjesdag 2014 Nibud,

Nadere informatie

110% bijstandsnorm 120% bijstandsnorm

110% bijstandsnorm 120% bijstandsnorm Toelichting aanvraagformulier minimabeleid Waarom dit formulier? Als u inwoner bent van Wijdemeren en weinig inkomen heeft, kunt u extra geld krijgen. Bijvoorbeeld voor een computer voor schoolgaande kinderen

Nadere informatie

INFORMATIE 2011. Eigen bijdrage Zorg met Verblijf

INFORMATIE 2011. Eigen bijdrage Zorg met Verblijf INFORMATIE 2011 Eigen bijdrage Zorg met Verblijf Voor wie is deze folder? Woont u in een zorginstelling? Bijvoorbeeld in een verzorgingshuis, een psychiatrische inrichting of een andere instelling waar

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over de regeling Tegemoetkoming aannemelijke meerkosten voor chronisch zieken en beperkten 2017.

Veelgestelde vragen over de regeling Tegemoetkoming aannemelijke meerkosten voor chronisch zieken en beperkten 2017. Veelgestelde vragen over de regeling Tegemoetkoming aannemelijke meerkosten voor chronisch zieken en beperkten 2017. Voor wie is deze tegemoetkoming bedoeld? De tegemoetkoming is een vergoeding voor de

Nadere informatie

Koopkrachtberekeningen voor huishoudens met extra zorgkosten naar aanleiding van de Miljoenennota 2012

Koopkrachtberekeningen voor huishoudens met extra zorgkosten naar aanleiding van de Miljoenennota 2012 Koopkrachtberekeningen voor huishoudens met extra zorgkosten naar aanleiding van de Miljoenennota 2012 Nibud, 16 september 2011 Koopkrachtberekeningen voor huishoudens met extra zorgkosten naar aanleiding

Nadere informatie

Aanvraag Tegemoetkoming 2016 Chronisch Zieken en Gehandicapten afdeling Werk, Inkomen en Zorg De Bevelanden

Aanvraag Tegemoetkoming 2016 Chronisch Zieken en Gehandicapten afdeling Werk, Inkomen en Zorg De Bevelanden Aanvraag Tegemoetkoming 2016 Chronisch Zieken en Gehandicapten afdeling Werk, Inkomen en Zorg De Bevelanden Om in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming moet u aan een aantal voorwaarden voldoen.

Nadere informatie

*16UIT04758* *16UIT04758*

*16UIT04758* *16UIT04758* *16UIT04758* *16UIT04758* De gemeenteraad Behandeld door: Dhr. drs. J.B.J.J. Muurmans Telefoonnummer: 0316-291391 Ons kenmerk: 16UIT04758 Behorend bij: Uw kenmerk: - Datum: 10 november 2016 Bijlage(n):

Nadere informatie

In Beek doet iedereen mee. Regelingen voor mensen met een laag inkomen

In Beek doet iedereen mee. Regelingen voor mensen met een laag inkomen In Beek doet iedereen mee Regelingen voor mensen met een laag inkomen De gemeente Beek heeft een aantal regelingen om mensen met een laag inkomen te ondersteunen. Dit doen wij omdat wij het belangrijk

Nadere informatie

Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) Compensatie eigen risico (Cer)

Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) Compensatie eigen risico (Cer) Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) Compensatie eigen risico (Cer) Klanten 2013 Wat krijgt u van het CAK? Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) Compensatie

Nadere informatie

Financiële gevolgen van het afschaffen van de buitengewone uitgavenregeling

Financiële gevolgen van het afschaffen van de buitengewone uitgavenregeling Financiële gevolgen van het afschaffen van de buitengewone uitgavenregeling Toelichting bij de uitkomsten van de rekenvoorbeelden I Toelichting bij de Buitengewone uitgaven Het bepalen van de aftrek buitengewone

Nadere informatie

Kindertoeslag Een bijdrage in de kosten voor levensonderhoud van uw kinderen. Leuker kunnen we t niet maken. Wel makkelijker.

Kindertoeslag Een bijdrage in de kosten voor levensonderhoud van uw kinderen. Leuker kunnen we t niet maken. Wel makkelijker. Kindertoeslag 2008 Een bijdrage in de kosten voor levensonderhoud van uw kinderen Leuker kunnen we t niet maken. Wel makkelijker. 2 Kindertoeslag De kindertoeslag is een bijdrage in de kosten voor levensonderhoud

Nadere informatie

Budgetgids versie november 2013

Budgetgids versie november 2013 Budgetgids versie november 2013 Als u minder te besteden heeft, bijvoorbeeld omdat een inkomen wegvalt, is het goed om uw uitgaven tegen het licht te houden. Schulden zijn immers zo gemaakt. Denk maar

Nadere informatie

Aanvraag Geld-Terug-Regeling 2015

Aanvraag Geld-Terug-Regeling 2015 Aanvraag Geld-Terug-Regeling 2015 Lees voor het invullen van dit formulier eerst de Toelichting goed door. De door u verstrekte gegevens worden in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegegevens

Nadere informatie

Pak je kans 2015. Scholierenvergoeding. Gratis computer. Bijdrage kinderopvang. Extra s voor mensen met een krappe beurs

Pak je kans 2015. Scholierenvergoeding. Gratis computer. Bijdrage kinderopvang. Extra s voor mensen met een krappe beurs 1 Scholierenvergoeding De scholierenvergoeding is een bijdrage voor ouders van schoolgaande kinderen. Met het geld kunt u activiteiten tijdens én na school betalen, zoals schoolreisjes, contributie van

Nadere informatie

In deze informatiefolder leest u meer over het minimabeleid van de gemeente Brummen.

In deze informatiefolder leest u meer over het minimabeleid van de gemeente Brummen. Informatie Minimabeleid 2013 In deze informatiefolder leest u meer over het minimabeleid van de gemeente Brummen. Alle inwoners van de gemeente Brummen met een laag inkomen kunnen een aanvraag indienen

Nadere informatie

Ken uw rechten. Informatiefolder van Sociale Zaken over Onbenutte rechten

Ken uw rechten. Informatiefolder van Sociale Zaken over Onbenutte rechten Ken uw rechten Informatiefolder van Sociale Zaken over Onbenutte rechten Er bestaan veel regelingen en voorzieningen voor mensen met een minimuminkomen. Lang niet iedereen die recht heeft op deze voorzieningen,

Nadere informatie

Brochure over Bijzondere bijstand en Minimabeleid 2012 (inwoners Steenwijkerland) juli 2012

Brochure over Bijzondere bijstand en Minimabeleid 2012 (inwoners Steenwijkerland) juli 2012 Brochure over Bijzondere (inwoners bijstand juli Steenwijkerland) 2012 en Minimabeleid 2012 2 Voorwoord verlaagd. hangen hebben regeling samen is veranderd met in het wijzigingen minimabeleid ten opzichte

Nadere informatie

Aanvraagformulier Sociale Zaken 2016

Aanvraagformulier Sociale Zaken 2016 Met dit aanvraagformulier kunt u meerdere minimaregelingen tegelijk aanvragen. Als u niet vertrouwd bent met dit aanvraagformulier, neem dan gerust contact op met de afdeling Sociale Zaken. Ook de minimagids

Nadere informatie

Themanummer Kindgebonden budget

Themanummer Kindgebonden budget Themanummer Kindgebonden budget Kindgebonden budget 2009 Een bijdrage in de kosten voor kinderen Per 1 januari 2009 maakt de kindertoeslag plaats voor een nieuwe regeling; het kindgebonden budget. Deze

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2013

Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2013 Regelingen en voorzieningen CODE 1.4.3.528 Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2013 brochure bronnen de brochure Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2013 van het CAK (uitgave november 2012). De brochure is ook

Nadere informatie

Aanvraag Geld-Terug-Regeling 2016

Aanvraag Geld-Terug-Regeling 2016 Aanvraag Geld-Terug-Regeling 2016 Lees voor het invullen van dit formulier eerst de Toelichting goed door. De door u verstrekte gegevens worden in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens

Nadere informatie

Meer Mee-Doen. Regelingen bijzondere bijstand en minimabeleid. Dienst Oost Achterhoek. Sociale

Meer Mee-Doen. Regelingen bijzondere bijstand en minimabeleid. Dienst Oost Achterhoek. Sociale Meer Mee-Doen Regelingen bijzondere bijstand en minimabeleid Sociale Dienst Oost Achterhoek 03-2015 Deze brochure geeft de belangrijkste informatie maar is natuurlijk niet volledig. Voor meer informatie

Nadere informatie

Voorzieningen. Zó laat u geen geld liggen

Voorzieningen. Zó laat u geen geld liggen Voorzieningen Zó laat u geen geld liggen Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen 2 Inhoudsopgave 3 Laat geen geld liggen! 4 Aanvullende tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Atcg) 5 Collectieve

Nadere informatie

Een eigen inkomen met de Wajong

Een eigen inkomen met de Wajong uwv.nl werk.nl Een eigen inkomen met de Wajong Als u zelf geen geld kunt verdienen Meer informatie Deze brochure geeft algemene informatie. Heeft u na het lezen nog vragen? Kijk dan op uwv.nl. U kunt ook

Nadere informatie

Daarvan kan ik niet rondkomen. Kan ik een toeslag krijgen?

Daarvan kan ik niet rondkomen. Kan ik een toeslag krijgen? Daarvan kan ik niet rondkomen Kan ik een toeslag krijgen? Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden en te houden. Is werken niet mogelijk,

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013. Zorg thuis

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013. Zorg thuis Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013 Zorg thuis Ontvangt u zorg thuis zoals verpleging of begeleiding? Dit heet Zorg zonder Verblijf. Heeft u hulp bij het huishouden of een voorziening of hulpmiddel,

Nadere informatie

U kunt het ingevulde formulier naar het gemeentehuis brengen of zonder postzegel terugzenden naar:

U kunt het ingevulde formulier naar het gemeentehuis brengen of zonder postzegel terugzenden naar: Onderwerp: Aanvraag regeling chronisch zieken en gehandicapten U kunt het ingevulde formulier naar het gemeentehuis brengen of zonder postzegel terugzenden naar: Gemeente Wijdemeren Afdeling Sociaal Domein

Nadere informatie

Gemeentelijke heffingen 2015. Kwijtschelding. Regel kwijtschelding op rotterdam.nl/mijnloket

Gemeentelijke heffingen 2015. Kwijtschelding. Regel kwijtschelding op rotterdam.nl/mijnloket Gemeentelijke heffingen 2015 Kwijtschelding Regel kwijtschelding op rotterdam.nl/mijnloket Januari 2015 Mensen die weinig te besteden hebben, zoals veel mensen met een (bijstands)uitkering of alleen AOW,

Nadere informatie

Verandering van de koopkracht van chronisch zieken en gehandicapten in 2014. Nibud, september 2013

Verandering van de koopkracht van chronisch zieken en gehandicapten in 2014. Nibud, september 2013 Verandering van de koopkracht van chronisch zieken en gehandicapten in 2014 Nibud, september 2013 Verandering van de koopkracht van chronisch zieken en gehandicapten in 2014 Nibud, september 2013 In opdracht

Nadere informatie

Pak je kans Extra s voor Amsterdammers met een krappe beurs

Pak je kans Extra s voor Amsterdammers met een krappe beurs Pak je kans Extra s voor Amsterdammers met een krappe beurs Extra s voor Amsterdammers met weinig geld Hebt u een laag inkomen en weinig geld? Dan kan de gemeente Amsterdam u helpen. In deze folder leest

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013. Zorg thuis

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013. Zorg thuis Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013 Zorg thuis Ontvangt u zorg thuis zoals verpleging of begeleiding? Dit heet Zorg zonder Verblijf. Heeft u hulp bij het huishouden, of een voorziening of hulpmiddel,

Nadere informatie

Als u gaat scheiden. Let op! PA 960-1Z81FD (2126)

Als u gaat scheiden. Let op! PA 960-1Z81FD (2126) 2008 Als u gaat scheiden Als u gaat scheiden, heeft dit gevolgen voor de belasting van u en uw echtgenoot. Voor de belastingheffing wordt u als gescheiden beschouwd, als u niet meer bij elkaar woont. Om

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Gezondheid... 8 Zorgtoeslag 8 Collectieve zorgverzekering 8 Medische kosten 9 Eigen bijdrage Wmo of Wlz 9 Tegemoetkoming zorgkosten 10

Inhoudsopgave. Gezondheid... 8 Zorgtoeslag 8 Collectieve zorgverzekering 8 Medische kosten 9 Eigen bijdrage Wmo of Wlz 9 Tegemoetkoming zorgkosten 10 1 Inhoudsopgave Woonkosten... 4 Huurtoeslag 4 Eigen woning 4 Woonlastenfonds 5 Kwijtschelding 5 Wasmachine, koelkast, fornuis en bed 6 Kosten serviceabonnement Welwonen 7 Gezondheid... 8 Zorgtoeslag 8

Nadere informatie

van invoering (beoogd)

van invoering (beoogd) Overzicht van de maatregelen: de stapeling In de tabel worden de maatregelen opgesomd, die tezamen de stapeling vormen. In de tabel worden alleen de maatregelen genoemd, die een financiële impact hebben.

Nadere informatie