Bijlage 2: Koopstromenonderzoek. Binnenstad Breda Voorjaar Opdrachtnummer: Dataverzameling: maart 2013 Oplevering: maart 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bijlage 2: Koopstromenonderzoek. Binnenstad Breda Voorjaar 2013. Opdrachtnummer: 30-2243 Dataverzameling: maart 2013 Oplevering: maart 2013"

Transcriptie

1 Binnenstad Breda Voorjaar 2013 Opdrachtnummer: Dataverzameling: maart 2013 Oplevering: maart 2013 Projectbegeleiding: drs. M. Caspers Strabo bv Marktonderzoek en Vastgoedinformatie Postbus NE Amsterdam Bezoekadres: Herengracht CH Amsterdam T: F:

2

3 Inhoudsopgave 1. Inleiding Oriëntatiecijfers en koopstromen Methodische verantwoording Oriëntatie Dagelijkse sector Niet-dagelijkse sector Artikelgroepen Economisch functioneren Winkelgedrag Bezoekmotief Breda Bezoekfrequentie binnenstad Breda Verandering bezoekfrequentie binnenstad Breda Verandering besteding binnenstad Breda Waardering binnenstad Breda Profiel respondenten Leeftijd Samenstelling en omvang huishouden Opleidingsniveau Geslacht Bijlage 1: Aanvullende oriëntatiecijfers

4 1. Inleiding In opdracht van Kroonenberg Groep heeft Strabo bv een koopstromenonderzoek uitgevoerd ten behoeve van de binnenstad van Breda. Doel van het onderzoek is het verkrijgen van inzicht in de marktpositie, het profiel, winkelgedrag en de waardering van zowel bezoekers als niet-bezoekers van de binnenstad van Breda. Methode Ten behoeve van het onderzoek zijn eind februari en begin maart telefonische en 784 online-enquêtes afgenomen onder inwoners van het primaire en secundaire verzorgingsgebied. Door de combinatie van een telefonisch en een onlineonderzoek is getracht alle doelgroepen binnen het verzorgingsgebied te bereiken. Het primaire verzorgingsgebied bestaat uit de gemeente Breda (Breda, Teteringen, Ulvenhout en Bavel). In de gemeente Breda zijn 634 enquêtes afgenomen, naar rato verdeeld over het aantal huishoudens per viercijferig postcodegebied. Het secundaire verzorgingsgebied bestaat uit de gemeenten Alphen-Chaam, Dongen, Drimmelen, Etten- Leur, Gilze-Rijen, Oosterhout en Zundert. Per gemeente zijn hier minimaal 130 enquêtes afgenomen en ook hier zijn de enquêtes naar rato verdeeld over het aantal huishoudens per viercijferig postcodegebied. Vervolgens zijn de enquêtes gewogen naar leeftijd van hoofden van huishoudens. Zodoende wordt een representatief beeld verkregen van de daadwerkelijke situatie in het verzorgingsgebied. Om op basis van de verkregen oriëntatiecijfers te komen tot koopstromen is gebruik gemaakt van de bestedingscijfers zoals gepubliceerd door het Hoofdbedrijfschap Detailhandel (HBD). Deze worden vermeld in de bijlage. pagina 1

5 Afbeelding 1: Indeling verzorgingsgebieden Oosterhout Dongen Etten- Leur Breda Gilze- Rijen Zundert Alphen- Chaam Leeswijzer In hoofdstuk 2 worden de oriëntatiecijfers en de koopstromen behandeld. Hoofdstuk 3 gaat in op het winkelgedrag en eventuele veranderingen hierin en tot slot wordt in hoofdstuk 4 het profiel van de respondenten besproken. pagina 2

6 2. Oriëntatiecijfers en koopstromen In dit hoofdstuk worden de oriëntatiecijfers, uitgedrukt in een percentage, op verschillende winkellocaties weergegeven. Aan de hand van deze percentages zijn de koopstromen berekend. 2.1 Methodische verantwoording De oriëntatiecijfers geven het beeld van het aandeel van de bestedingen die in een bepaald winkelgebied worden gedaan. Voor de berekening van de koopstromen (het volume van de bestedingen) wordt de volgende formule gehanteerd: Koopstromen per branche per verzorgingsgebied = oriëntatie * gemiddelde consumptieve bestedingen per branche per hoofd van een huishouden (bron: HBD/EIM) * inkomensindex * aantal huishoudens per verzorgingsgebied. 2.2 Oriëntatie Dagelijkse sector In tabel 1 is de oriëntatie van de dagelijkse sector van huishoudens in het primaire en secundaire verzorgingsgebied weergegeven. De dagelijkse sector bestaat uit levensmiddelen en drogisterij- en parfumerieartikelen. Tabel 1: Koopkrachtbinding dagelijkse sector primair Breda Alphen Chaam Dongen secundair Etten Leur Gilze Rijen Drimmelen Oosterhout Zundert Breda binnenstad 15% 4% 3% 2% 6% 4% 6% 4% Breda Hoge Vucht 8% 0% 5% 2% 6% 4% 7% 1% Breda overig 39% 1% 8% 4% 15% 14% 19% 7% Breda woonboulevard 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% overig gemeente Breda 9% 14% 2% 1% 2% 3% 2% 1% gemeente Alphen-Chaam 0% 64% 0% 0% 0% 2% 0% 0% gemeente Dongen 5% 0% 63% 0% 2% 2% 5% 0% gemeente Drimmelen 2% 1% 2% 78% 1% 0% 0% 2% gemeente Etten-Leur 6% 0% 2% 2% 59% 2% 5% 5% gemeente Gilze en Rijen 5% 1% 5% 4% 1% 56% 1% 0% gemeente Oosterhout 8% 0% 8% 6% 5% 8% 50% 6% gemeente Zundert 2% 1% 0% 0% 2% 3% 2% 72% Tilburg 0% 1% 1% 0% 0% 1% 0% 0% overig Noord Brabant 1% 11% 2% 0% 1% 0% 1% 2% overig Nederland 1% 0% 0% 0% 0% 1% 0% 0% België 0% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Overig buitenland 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% pagina 3

7 Aankopen in de dagelijkse sector doet men doorgaans dicht bij huis of in de nabijheid van de werkplek. Dit betekent dat de toevloeiing van buiten de binnenstad, voor aankopen in deze sector, relatief laag ligt. Bekeken op gemeentelijk niveau resulteert dit in een relatief lage koopkrachtbinding aan de binnenstad voor dagelijkse artikelen (15%). Veel inwoners van de gemeente Breda doen hun dagelijkse aankopen elders binnen de gemeente (55%), waaronder in winkelcentrum Hoge Vucht (8%). In de buurgemeenten van Breda is er sprake van een relatief sterke binding aan de eigen gemeente. Met name in de gemeente Drimmelen (78%) en Zundert (72%) ligt het bindingscijfer relatief hoog. Vanuit enkele buurgemeenten, zoals Oosterhout (34%), Etten-Leur (28%), is sprake van enige afvloeiing naar Breda maar deze komt slechts in beperkte mate ten goede van de binnenstad. Afbeelding 2a: Locatie binnenstad en ligging concurrerende winkelcentra. Binnenstad Breda Breda Hoge Vucht Breda Woonboulevard Etten-Leur Roosendaal Zundert Chaam (gem. Drimmelen) Gilze Tilburg Rijen Dongen Oosterhout pagina 4

8 Afbeelding 2b: Locatie binnenstad en ligging concurrerende winkelcentra. Binnenstad + Barones WC Edisonpl. WC Hoge Vucht Brabantplein WC Heusdenhout WC de Burcht Bavel Ulvenhout Princenhage Woonboulevard WC Tuinzigt WC De Lunet Prinsenbeek pagina 5

9 2.2.2 Niet-dagelijkse sector In tabel 2 is de binding van huishoudens in het primaire en secundaire verzorgingsgebied weergegeven binnen de niet-dagelijkse sector. Tabel 2: Koopkrachtbinding niet-dagelijkse sector primair Breda Alphen Chaam Dongen secundair Etten Leur Gilze Rijen Drimmelen Oosterhout Zundert Breda binnenstad 45% 40% 15% 31% 26% 22% 25% 28% Breda Hoge Vucht 5% 0% 3% 1% 3% 5% 2% 2% Breda overig 7% 1% 3% 1% 4% 2% 4% 2% Breda woonboulevard 10% 2% 3% 3% 8% 7% 8% 4% overig gemeente Breda 2% 3% 0% 0% 1% 3% 0% 0% gemeente Alphen-Chaam 0% 14% 1% 0% 0% 0% 0% 0% gemeente Dongen 3% 0% 39% 0% 1% 3% 3% 0% gemeente Drimmelen 1% 0% 0% 40% 0% 0% 0% 0% gemeente Etten-Leur 7% 1% 1% 1% 48% 3% 6% 14% gemeente Gilze en Rijen 2% 1% 1% 0% 0% 20% 1% 0% gemeente Oosterhout 10% 0% 23% 18% 4% 16% 47% 3% gemeente Zundert 0% 1% 1% 0% 1% 2% 1% 38% Tilburg 1% 13% 5% 0% 0% 11% 1% 0% overig Noord Brabant 2% 23% 1% 2% 2% 3% 0% 5% overig Nederland 3% 0% 3% 1% 2% 3% 2% 1% België 1% 0% 1% 0% 0% 0% 0% 0% Overig buitenland 1% 1% 0% 0% 1% 1% 1% 1% Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Voor de niet-dagelijkse artikelen geldt een ander beeld. De binding voor nietdagelijkse artikelen vanuit de gemeente Breda op de binnenstad bedraagt 45%. Voor de buurgemeenten is het bindingspercentage sterk afhankelijk van de kracht van het eigen winkelapparaat. Dit verklaart waarom de binding aan de eigen gemeente in Oosterhout (47%) en Etten-Leur (48%) aanzienlijk hoger ligt dan in de gemeente Alphen-Chaam (14%). De afvloeiing vanuit laatstgenoemde gemeente richting de Bredase binnenstad, ligt aanzienlijk hoger (40%). Daarmee ligt de afvloeiing naar Breda aanzienlijk hoger dan naar bijvoorbeeld Tilburg (13%). Dit geeft enige indicatie van de kracht van het Bredase kernwinkelgebied. Internet speelt in de niet-dagelijkse sector een rol van betekenis. Met name voor de aanschaf van media (boeken/tijdschriften/cd/dvd/game), elektronica maar ook voor kleding speelgoed en sportartikelen is het Internet duidelijk een geduchte concurrent. De bestedingen op internet zijn echter in deze rapportage niet meegenomen aangezien deze niet gerekend worden tot de toonbankbestedingen. pagina 6

10 2.2.3 Artikelgroepen Tabel 3: Koopkrachtoriëntatie dagelijkse sector Breda binnenstad per branchegroep primair Breda Alphen Chaam Dongen secundair Etten Leur Gilze Rijen Zundert Levensmiddelen 14% 4% 2% 1% 5% 4% 5% 4% Drogisterij en parfumerie 26% 6% 7% 7% 13% 8% 14% 7% Tabel 4: Koopkrachtoriëntatie niet-dagelijkse sector Breda binnenstad per aanwezige branchegroep primair Breda Alphen Chaam Dongen secundair Etten Leur Gilze Rijen Drimmelen Oosterhout Drimmelen Oosterhout Zundert Kleding 53% 42% 19% 35% 33% 26% 33% 37% Schoenen en lederwaren 50% 44% 17% 35% 31% 29% 34% 33% Elektronica 30% 39% 15% 36% 20% 12% 14% 20% Huishoudelijke artikelen 36% 28% 6% 24% 22% 10% 16% 14% Speelgoed 38% 30% 6% 14% 16% 16% 13% 14% Sportartikelen 59% 47% 11% 36% 34% 35% 27% 52% Media 1 43% 36% 8% 19% 9% 19% 15% 21% Juwelier/optiek 48% 50% 15% 21% 24% 31% 22% 13% De oriëntatie op de Bredase binnenstad verschilt sterk per artikelgroep maar ligt, niet geheel verrassend, relatief laag in de dagelijkse sector en aanzienlijk hoger in de niet-dagelijkse sector. Met name in de mode-gerelateerde branches (kleding, schoenen) en sportartikelen kent de binnenstad een sterke positie binnen deze regio. Voor speelgoed, media of huishoudelijke artikelen kent de binnenstad een aanzienlijk minder sterke positie. Men kiest voor de aankoop van deze artikelen relatief vaak de eigen gemeente of het kernwinkelgebied van Oosterhout (Dongen en Drimmelen) of Etten Leur (Zundert). 1 Media = boeken/tijdschriften/cd/dvd/games pagina 7

11 2.3 Economisch functioneren Op basis van de oriëntatiecijfers kan de omzet van de detailhandel in Breda worden ingeschat. Onderstaande tabel geeft een indicatie van de omzetraming op brancheniveau. Tabel 5a: Omzetraming gemeente Breda naar sector (in miljoenen ) Breda secundair totaal Toevloeiing 2 Dagelijks % Niet dagelijks, waaronder % Mode/luxe % Vrije tijd/sport % In en om het huis % totaal % De totale jaaromzet van de detailhandel in Breda (exclusief wonen) vanuit Breda en omliggende gemeenten kan op basis van het koopstromenonderzoek geschat worden op circa 725 miljoen (exclusief BTW). De dagelijkse sector is verantwoordelijk voor 58% van de omzet, de niet-dagelijkse sector voor 42%. De totale omzet ligt nog hoger door de toevloeiing van buiten de regio. Tabel 5b: Omzetraming binnenstad Breda naar sector (in miljoenen ) Breda secundair totaal Toevloeiing 2 Dagelijks % Niet dagelijks, waaronder % Mode/luxe % Vrije tijd/sport % In en om het huis (electronica) % totaal % De totale jaaromzet van de Bredase binnenstad wordt op basis van het koopstromenonderzoek geschat op minimaal 284 miljoen (exclusief BTW). De dagelijkse sector is verantwoordelijk voor 30% van de omzet, de niet-dagelijkse sector voor 70%. Niet geheel verrassend is de kledingbranche verantwoordelijk voor een groot deel van de totale omzet (33%). De toevloeiing vanuit de regio varieert van 25% in de dagelijkse sector tot ruim 40% in mode en luxe. 2 Toevloeiing vanuit het secundair verzorgingsgebied pagina 8

12 Ook voor de binnenstad geldt dat nog enige omzet toevloeit van buiten het in dit onderzoek gedefinieerde secundaire verzorgingsgebied. De daadwerkelijke totale omzet van het kernwinkelgebied Breda zal dus groter zijn. Uit het passantenonderzoek komt naar voren dat 39% van de detailhandel omzet in het door Strabo onderzochte deel van de binnenstad door consumenten van buiten de regio gerealiseerd wordt. Het betreft hier wel het echte A1-gebied waar het aandeel bovenlokale consumenten maximaal is. Het moet dus als een maximum toevloeiing beschouwd worden. Voor de totale binnenstad zal de toevloeiing lager liggen. Bezoekers van elders besteden gemiddeld relatief veel aan mode (kleding en schoenen) maar gemiddeld minder in de warenhuizen dan bezoekers uit de regio. Tabel 5c: Indicatieve vloerproductiviteit binnenstad Breda naar sector exclusief toevloeiing van buiten de regio Normatieve vloerproductiviteit omzet metrage vloerproductiviteit HBD Dagelijks Niet dagelijks, waaronder Mode/luxe Vrije tijd/sport In en om het huis Afgaande op het omzetaandeel van 42% van bezoekers van buiten de regio in de sector mode en luxe in de binnenstad ligt de vloerproductiviteit op maximaal Dat omzetaandeel zal voor de totale binnenstad echter lager liggen. Uitgaande van 30-35% toevloeiing van elders ligt de vloerproductiviteit tussen de en Het is overigens volkomen logisch dat in de binnenstad de vloerproductiviteit hoger ligt dan op andere locaties in Breda. Voor een inschatting van het economisch functioneren van geheel Breda wordt verwezen naar de rapportage Marktruimteberekening, binnenstad Breda. pagina 9

13 3. Winkelgedrag 3.1 Bezoekmotief Breda Tabel 6: Bezoekmotief binnenstad Breda (2 antwoorden mogelijk) winkelen 77% 71% horeca 37% 26% dagelijkse boodschappen 17% 2% bezoek vrienden/familie 4% 10% cultuur 6% 7% werk/onderwijs 2% 3% specifieke winkel 2% 0% overig 7% 17% Winkelen is verreweg de belangrijkste reden voor een bezoek aan de Bredase binnenstad. Ook horecabezoek is vaak een motief, met name onder inwoners van de gemeente Breda (37%). Voor hen is ook het doen van dagelijkse boodschappen eveneens een belangrijk motief. Voor inwoners van het secundair verzorgingsgebied is het bezoek aan vrienden of familie soms nog een reden om een bezoek aan de binnenstad te brengen. Winkelen wordt met name als motief genoemd door bezoekers jonger dan 55 jaar. Ouderen noemen vaker cultuur of het bezoek aan vrienden en/of familie als reden, al speelt ook mee dat ouderen vaker geen of slechts één reden noemen. Horecabezoek wordt met name genoemd door respondenten jonger dan 35 jaar. Voor de helft van hen is dit een reden voor een bezoek aan de binnenstad. 3.2 Bezoekfrequentie binnenstad Breda Tabel 7: Bezoekfrequentie binnenstad Breda naar herkomst elke dag 2% 0% 3-5 keer per week 7% 1% 2 keer per week 7% 1% 1 keer per week 14% 3% 1 keer per 2 weken 18% 5% 1 keer per maand 20% 16% 1 keer per 2 maanden 17% 21% 1 keer per half jaar 8% 20% 1 keer per jaar of minder vaak 6% 29% nooit 2% 5% Totaal 100% 100% Gemiddelde freq. per week 0,81 0,19 Gemiddeld bezoeken Bredanaars de binnenstad van Breda 0,8 keer per week (of 3,5 keer per maand). Onder inwoners van het secundair verzorgingsgebied ligt dit, niet pagina 10

14 geheel verrassend, aanzienlijk lager. Zij bezoeken het kernwinkelgebied gemiddeld 0,2 keer per week (of 0,8 keer per maand). Onder jongeren (<35 jaar) ligt de bezoekfrequentie aanzienlijk hoger dan onder andere leeftijdsgroepen (zie tabel 8). Dit komt waarschijnlijk doordat zowel het winkel- als horeca-aanbod meer aansluit op hun wensen dan op die van 55-plussers. Tabel 8: Gemiddelde bezoekfrequentie per week binnenstad Breda naar leeftijd jonger dan 35 jaar 1,18 0, jaar 0,66 0,20 55 jaar of ouder 0,67 0,16 Indien de respondent aangaf de binnenstad minder dan eens per maand te bezoeken, is gevraagd naar een toelichting. Uit tabel 7 bleek reeds dat het met name respondenten zijn uit het secundair verzorgingsgebied, aan wie deze vraag is voorgelegd. Tabel 9: Reden lage bezoekfrequentie binnenstad Breda goed/beter aanbod dichterbij 23% 47% geen tijd/behoefte 14% 13% parkeertarief 18% 9% afstand 7% 7% persoonlijke omstandigheden 7% 7% hou niet van winkelen 11% 3% sfeer 5% 5% overig 14% 9% Totaal 100% 100% De aanwezigheid van een goed of zelfs beter aanbod dichterbij is door bijna de helft van de laagfrequente bezoekers uit het secundair verzorgingsgebied genoemd. Met name Oosterhout, Etten-Leur of Tilburg worden hierbij genoemd. Zo geeft een respondent aan dat: vrijwel alles wat ik wil kopen in Oosterhout te vinden is. Dit winkelgebied is makkelijk bereikbaar en overdekt. Ook zijn er respondenten die aangeven kleinere plaatsen te prefereren boven een grote binnenstad als die van Breda vanwege de drukte en het schaalniveau. Laagfrequente bezoekers uit het primair verzorgingsgebied (Breda) geven in relatief vaak aan winkelcentra zoals Hoge Vucht te prefereren boven de binnenstad. De reden hiervoor is onder andere het hoge parkeertarief in het centrum van Breda. Dit wordt door respectievelijk 18% en 9% van de laagfrequente bezoekers genoemd. Het tarief in Breda bedraagt 2,40 per uur. In Tilburg ligt dit op 1,70. pagina 11

15 3.3 Verandering bezoekfrequentie binnenstad Breda Tabel 10: Verandering bezoekfrequentie binnenstad Breda in laatste 12 maanden vaker 11% 7% even vaak 60% 61% minder vaak 29% 32% Totaal 100% 100% Ongeveer 60% van de respondenten geeft aan de binnenstad even vaak (of weinig) te bezoeken als voorheen. Per saldo is er echter sprake van een forse daling de bezoekfrequentie, zowel onder inwoners van de gemeente Breda als de buurgemeenten. Van de inwoners van het primair verzorgingsgebied geeft bijvoorbeeld 29% aan de binnenstad minder vaak te bezoeken tegenover 11% die het centrum vaker zegt te bezoeken, een nettoverlies van -18%-punt. In het secundair verzorginggebied is het nettoverlies (-25%-punt) zelfs nog groter Bij jongeren (<35 jaar) is er sprake van een beperkte afname: 27% bezoekt de binnenstad minder vaak en 22% bezoekt deze vaker dan voorheen. Echter, bij 35- plussers is er sprake van een sterke afname. Naar huishoudenstype zijn er geen significante verschillen waarneembaar. Zowel alleenwonenden als gezinnen (met kinderen) zijn de binnenstad in de laatste 12 maanden duidelijk minder vaak gaan bezoeken. pagina 12

16 3.4 Verandering besteding binnenstad Breda Tabel 11: Verandering besteding binnenstad Breda in laatste 12 maanden meer 10% 3% gelijk 54% 61% minder 36% 36% Totaal 100% 100% Niet alleen is de gemiddelde bezoekfrequentie in de afgelopen 12 maanden sterk teruggelopen, ook de besteding is afgenomen. Meer dan een derde van de respondenten geeft aan minder uit te geven in het Bredase centrum dan voorheen. Ook in dit geval is het zo dat er met name onder 35-plussers sprake is van teruglopende bestedingen, al geven ook de respondenten onder de 35 jaar (per saldo) te kennen dat zij minder zijn gaan uitgeven. Naar huishoudtype zijn de verschillen wederom beperkt. Tabel 12: Locatie meer besteding (bij lagere besteding in Breda) (top 5) Nergens (minder budget) 21% 17% Internet 7% 6% Etten-Leur 1% 4% Oosterhout 0% 3% Breda Hoge Vucht 2% 0% Totaal 100% 100% 36% van de respondenten is minder gaan uitgeven in Breda. 21% van alle respondenten is dit puur vanwege een beperkter shop-budget gaan doen. Zij zijn namelijk niet meer gaan uitgeven in een ander winkelgebied en dit moet dus puur als een (tijdelijk) conjunctureel effect worden gezien. Wel blijkt de bovenstaande tabel dat Internet als aankoopplaats een geduchte bedreiging is. Zo n 7% van alle respondenten geeft namelijk hier meer uit te geven, ten koste van de Bredase binnenstad. Ook wordt er meer lokaal besteed. Etten-Leur en Oosterhout profiteren daarvan. Internet wordt met name door respondenten jonger dan 55 jaar genoemd. Jongeren onder de 35 jaar geven echter ongeveer even vaak aan meer op internet uit te zijn gaan geven dan respondenten tussen de 35 en 55 jaar. pagina 13

17 3.5 Waardering binnenstad Breda Aan alle respondenten, ongeacht of men het winkelcentrum kent of bezoekt, is, over een drietal aspecten, gevraagd wat voor beeld men heeft bij de binnenstad. Dit kon men doen door middel van een rapportcijfer (1 tot en met 10). Afbeelding 3a: Waardering kwaliteit winkels binnenstad Breda primair 5% 11% 36% 48% gem.: 7,3 secundair 4% 11% 42% 43% gem.: 7,3 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 5 of lager of hoger Afbeelding 3b: Waardering diversiteit winkels binnenstad Breda primair 3% 12% 41% 43% gem.: 7,3 secundair 4% 11% 42% 43% gem.: 7,3 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Afbeelding 3c: Waardering sfeer binnenstad Breda 5 of lager of hoger primair 6% 8% 28% 58% gem.: 7,6 secundair 7% 10% 31% 51% gem.: 7,4 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 5 of lager of hoger Op basis van de drie bovenstaande aspecten kan gesteld worden dat men redelijk positief is over het kernwinkelgebied van Breda. Desalniettemin is zo n 15% van de respondenten ontevreden over de kwaliteit of diversiteit van het winkelaanbod en/of de sfeer. Jongeren over alle drie de bovenstaande aspecten het meest positief. Ouderen zijn daarentegen minder enthousiast. De verschillen zijn echter beperkt: jongeren beoordelen zowel de kwaliteit als de diversiteit van de winkels met een 7,5. 55-plussers geven beide aspecten een 7,3. Eerder bleek al dat de bezoekfrequentie aan de binnenstad onder jongeren hoger ligt dan onder ouderen. pagina 14

18 In onderstaande tabel wordt verder een vergelijking gemaakt met onderzoeken uit 1995, 1999 en Gezien het feit dat dit passantenonderzoeken zijn dienen deze louter te worden vergeleken met de waardering van respondenten die aangeven (redelijk) frequente bezoekers 3 van de binnenstad te zijn. Tabel 13: Waardering naar herkomst en vergelijking 1995, 1999 en 2011 Primair (totaal) (2013) Secundair (totaal) (2013) Frequente bezoekers (totaal) Kwaliteit winkels 7,3 7,3 7, Diversiteit winkels 7,3 7,3 7,4 7,6 7,2 7,3 Sfeer 7,6 7,4 7,7 7,9 7,6 7,4 3 in dit geval minimaal eens per twee maanden pagina 15

19 4 Profiel respondenten 4.1 Leeftijd Tabel 14: Leeftijd naar herkomst jaar 2% 0% jaar 8% 2% jaar 17% 11% jaar 18% 18% jaar 18% 21% jaar 16% 20% 65> jaar 23% 27% Totaal 100% 100% De bevolking van het primair verzorgingsgebied is aanzienlijk jonger dan dat van het secundair verzorgingsgebied. Met name het aandeel jongeren verschilt sterk (27% om 13%). Bovenstaande cijfers laten verder zien dat er, zeker in de komende jaren, sprake zal zijn van een sterke mate van vergrijzing. Nu is reeds een kwart ouder dan 65 jaar. De onderstaande figuur geeft een prognose weer van het aandeel 65-plussers per gemeente. Hieruit blijkt dat er met name in de omliggende gemeenten, en dat in het bijzonder Alphen-Chaam en Drimmelen, sprake is van verregaande vergrijzing. Afbeelding 4: Prognose aandeel 65-plussers naar gemeente 5 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Breda Alphen-Chaam Dongen Drimmelen Etten-Leur Gilze en Rijen Oosterhout Zundert de resultaten van dit onderzoek zijn gewogen naar herkomst en leeftijd. 5 bron: CBS Statline pagina 16

20 4.2 Samenstelling en omvang huishouden Tabel 15: Samenstelling naar herkomst vrouw alleenwonend 18% 12% man alleenwonend 10% 7% eenoudergezin 3% 1% 2-persoonshuishouden 38% 41% gezin met kinderen 27% 36% anders 5% 3% Totaal 100% 100% Er bestaat, op basis van bovenstaande tabel, een duidelijk verschil tussen het primair en het secundair verzorgingsgebied. Zo kent Breda aanzienlijk meer 1-persoonshuishoudens en kent het omliggende gebied relatief veel gezinnen met kinderen. Dit leidt er toe dat de huishoudens in de buurgemeenten van Breda over het algemeen groter zijn qua omvang dan binnen de gemeente Breda (zie tabel 17). Tabel 16: Omvang naar herkomst 1 persoon 28% 19% 2 personen 39% 41% 3 personen of meer 33% 40% Totaal 100% 100% 4.3 Opleidingsniveau Tabel 17: Hoogst genoten opleidingsniveau binnen huishouden naar herkomst basisonderwijs 1% 3% lager/middelbaar voortgezet onderwijs 6% 6% hoger voortgezet onderwijs 6% 2% lager/middelbaar beroepsonderwijs 23% 43% hoger onderwijs 64% 46% Totaal 100% 100% Bovenstaande tabel geeft de hoogst genoten opleiding binnen een huishouden weer. Breda kent meer huishoudens met een lid dat een HBO- of WO-opleiding heeft afgerond dan in het omliggende gebied. pagina 17

21 4.4 Geslacht Tabel 18: Geslacht respondent naar herkomst man 35% 36% vrouw 65% 64% Totaal 100% 100% Vrouwen vormen een meerderheid van de respondenten: twee derde is vrouw, een derde is man. Aangezien de vragen binnen dit onderzoek betrekking hebben om het gehele huishouden heeft dit verschil geen effect op de resultaten. pagina 18

22 Bijlage 1: Aanvullende oriëntatiecijfers Breda (totaal) Tabel B1: Koopkrachtoriëntatie dagelijkse sector Breda (totaal) per branchegroep primair Breda Alphen Chaam Dongen secundair Etten Leur Gilze Rijen Zundert Levensmiddelen 71% 20% 17% 9% 28% 25% 34% 13% Drogisterij en parfumerie 71% 18% 19% 13% 32% 23% 34% 15% Tabel B2: Koopkrachtoriëntatie niet-dagelijkse sector Breda (totaal) per aanwezige branchegroep primair Breda Alphen Chaam Dongen secundair Etten Leur Gilze Rijen Drimmelen Oosterhout Drimmelen Oosterhout Zundert Kleding 65% 48% 25% 37% 40% 39% 39% 43% Schoenen en lederwaren 68% 47% 25% 41% 40% 38% 44% 39% Elektronica 79% 50% 32% 51% 60% 45% 50% 40% Huishoudelijke artikelen 70% 33% 18% 31% 39% 33% 36% 25% Speelgoed 67% 35% 21% 20% 34% 30% 28% 26% Sportartikelen 69% 47% 18% 38% 38% 35% 31% 58% Media 6 73% 41% 13% 21% 22% 29% 32% 25% Juwelier/optiek 63% 64% 18% 21% 29% 39% 30% 15% 6 Media = boeken/tijdschriften/cd/dvd/games pagina 19

Randstad Koopstromenonderzoek. BELEIDSONDERZOEK I I

Randstad Koopstromenonderzoek. BELEIDSONDERZOEK I I Randstad 2016 Koopstromenonderzoek BELEIDSONDERZOEK 071-516 5123 I info@leidenincijfers.nl I www.leidenincijfers.nl 1. Inleiding Om de feitelijke ontwikkelingen in de detailhandel te kunnen volgen, hebben

Nadere informatie

Passantenonderzoek. De Gaard te Utrecht Najaar 2014. Opdrachtnummer: 30-2452 Dataverzameling: september 2014 Oplevering: september 2014

Passantenonderzoek. De Gaard te Utrecht Najaar 2014. Opdrachtnummer: 30-2452 Dataverzameling: september 2014 Oplevering: september 2014 De Gaard te Utrecht Najaar 2014 Opdrachtnummer: 30-2452 Dataverzameling: september 2014 Oplevering: september 2014 Projectbegeleiding: drs. J.P. Verwaaijen drs. M. Caspers Strabo bv Marktonderzoek en Vastgoedinformatie

Nadere informatie

Factsheets Leeswijzer

Factsheets Leeswijzer Factsheets Leeswijzer Voor het Koopstromenonderzoek Randstad 2011 zijn naast een hoofdrapport en een internetapplicatie factsheets ontwikkeld om de onderzoeksresultaten overzichtelijk en helder te presenteren.

Nadere informatie

Begeleidingscommissie

Begeleidingscommissie Bijlage 1 Begeleidingscommissie Bijlage 2 Begrippenlijst mevrouw D. Bogers mevrouw E. Lambooy mevrouw S.N. MinkemaWedzinga de heer J.S. Nota de heer A. van Wanroij Gemeente Soest KvK Gooi en Eemland Gemeente

Nadere informatie

Samenvatting Eindhoven Regionaal koopstromenonderzoek SRE. Samenwerkingsverband Regio Eindhoven

Samenvatting Eindhoven Regionaal koopstromenonderzoek SRE. Samenwerkingsverband Regio Eindhoven Samenvatting Eindhoven Regionaal koopstromenonderzoek SRE Samenwerkingsverband Regio Eindhoven Samenvatting Eindhoven Regionaal koopstromenonderzoek SRE Samenwerkingsverband Regio Eindhoven Rapportnummer:

Nadere informatie

Bijlage 1: Passantenonderzoek. Binnenstad Breda Voorjaar 2013. Opdrachtnummer: 30-2243 Dataverzameling: april 2013 Oplevering: 29 mei 2013

Bijlage 1: Passantenonderzoek. Binnenstad Breda Voorjaar 2013. Opdrachtnummer: 30-2243 Dataverzameling: april 2013 Oplevering: 29 mei 2013 Binnenstad Breda Voorjaar 2013 Opdrachtnummer: 30-2243 Dataverzameling: april 2013 Oplevering: 29 mei 2013 Projectbegeleiding: drs. M. Caspers Strabo bv Marktonderzoek en Vastgoedinformatie Postbus 15710

Nadere informatie

Herkomsttabellen Almere & Nijkerk Randstad Koopstromenonderzoek 2011

Herkomsttabellen Almere & Nijkerk Randstad Koopstromenonderzoek 2011 Herkomsttabellen Almere & Nijkerk Randstad Koopstromenonderzoek 2011 Gemeenten en aankooplocaties, dagelijkse & niet-dagelijkse sector Colofon Opdrachtgever Provincie Zuid-Holland Provincie Noord-Holland

Nadere informatie

Factsheets. Profielen gemeentes van Utrecht

Factsheets. Profielen gemeentes van Utrecht Factsheets Profielen gemeentes van Utrecht Leeswijzer Profielen gemeentes van Utrecht Per gemeente van de provincie Utrecht is een profiel gemaakt. Dit profiel is weergegeven op basis van vier pagina s.

Nadere informatie

LEESWIJZER FACTSHEETS

LEESWIJZER FACTSHEETS LEESWIJZER FACTSHEETS 1 LEESWIJZER FACTSHEETS KSO2016 Algemeen Voor het Randstad Koopstromenonderzoek 2016 zijn naast een hoofdrapport en een internetapplicatie factsheets ontwikkeld om de onderzoeksresultaten

Nadere informatie

Koopstromenonderzoek Helmond Centrum. Consumentenonderzoek naar de positie van het Helmondse Centrum

Koopstromenonderzoek Helmond Centrum. Consumentenonderzoek naar de positie van het Helmondse Centrum Koopstromenonderzoek Helmond Centrum Consumentenonderzoek naar de positie van het Helmondse Centrum Dongen, september 2007 Koopstromenonderzoek Helmond Centrum Consumentenonderzoek naar de positie van

Nadere informatie

Bijlage C: Adviesmemo DPO Beekstraatkwartier Weert

Bijlage C: Adviesmemo DPO Beekstraatkwartier Weert Bijlage C: Adviesmemo DPO Beekstraatkwartier Weert 13.321 // DPO Beekstraatkwartier Weert Hub Ploem 22 januari 2014 Bijlage C: Adviesmemo DPO Beekstraatkwartier Weert Bijlage C: Adviesmemo DPO Beekstraatkwartier

Nadere informatie

KIJKEN, KIJKEN NAAR KOPEN RAPPORT STEENWIJK. Koopstromenonderzoek Oost-Nederland 2015 Augustus 2015. www.ioresearch.nl

KIJKEN, KIJKEN NAAR KOPEN RAPPORT STEENWIJK. Koopstromenonderzoek Oost-Nederland 2015 Augustus 2015. www.ioresearch.nl KIJKEN, KIJKEN NAAR KOPEN RAPPORT STEENWIJK Koopstromenonderzoek Oost-Nederland 2015 Augustus 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer

Nadere informatie

Internetwinkelen: bijna iedereen doet het Resultaten uit het Koopstromenonderzoek Randstad 2011 (KSO2011)

Internetwinkelen: bijna iedereen doet het Resultaten uit het Koopstromenonderzoek Randstad 2011 (KSO2011) Internetwinkelen: bijna iedereen doet het Resultaten uit het Koopstromenonderzoek Randstad 2011 (KSO2011) De detailhandel heeft het moeilijk. Daar waar voor veel sectoren geldt dat vooral de economische

Nadere informatie

Bewoners regio kopen minder in eigen gemeente

Bewoners regio kopen minder in eigen gemeente 1 Bewoners regio kopen minder in eigen gemeente Fact sheet augustus 15 Net als Amsterdammers kopen bewoners in de Amsterdamse regio steeds meer niet-dagelijkse producten (kleding, muziek, interieurartikelen)

Nadere informatie

KIJKEN, KIJKEN NAAR KOPEN RAPPORT GOOR. Koopstromenonderzoek Oost-Nederland 2015 Oktober 2015. www.ioresearch.nl

KIJKEN, KIJKEN NAAR KOPEN RAPPORT GOOR. Koopstromenonderzoek Oost-Nederland 2015 Oktober 2015. www.ioresearch.nl KIJKEN, KIJKEN NAAR KOPEN RAPPORT GOOR Koopstromenonderzoek Oost-Nederland 2015 Oktober 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2015/087

Nadere informatie

Rapport WINKELATLAS DEVENTER. Resultaten koopstromenonderzoek 2015 December

Rapport WINKELATLAS DEVENTER. Resultaten koopstromenonderzoek 2015 December Rapport WINKELATLAS DEVENTER Resultaten koopstromenonderzoek 2015 December 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2015/180 Datum December

Nadere informatie

Passantenonderzoek. Station Laan van NOI te Den Haag/Voorburg Najaar 2015

Passantenonderzoek. Station Laan van NOI te Den Haag/Voorburg Najaar 2015 Station Laan van NOI te Den Haag/Voorburg Najaar 2015 Opdrachtnummer: 33-2573 Dataverzameling: oktober 2015 Oplevering: oktober 2015 Projectbegeleiding: drs. J.P. Verwaaijen Strabo bv Marktonderzoek en

Nadere informatie

Koopstromenmonitor Oisterwijk. t.b.v. Concept-detailhandelsvisie

Koopstromenmonitor Oisterwijk. t.b.v. Concept-detailhandelsvisie Koopstromenmonitor Oisterwijk t.b.v. Concept-detailhandelsvisie Frits Oevering 11 april 2016 Concept-detailhandelsvisie Oisterwijk Agenda Detailhandel in Midden- en Oost-Brabant De Oisterwijkse detailhandel

Nadere informatie

Gemeente Groningen. Detailhandelsmonitor 2009 gemeente Groningen

Gemeente Groningen. Detailhandelsmonitor 2009 gemeente Groningen Gemeente Groningen Detailhandelsmonitor 2009 gemeente Groningen Detailhandelsmonitor 2009 gemeente Groningen Datum 18 januari 2010 GNG057/Gfr/0478 Kenmerk Eerste versie Documentatiepagina Opdrachtgever(s)

Nadere informatie

KOOPSTROMENSCAN CENTRUM DRACHTEN

KOOPSTROMENSCAN CENTRUM DRACHTEN KOOPSTROMENSCAN CENTRUM DRACHTEN Koopstromenonderzoek i.o.v. gemeente Smallingerland en i.s.m. prof. Dr. Cor Molenaar April 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563

Nadere informatie

Perspectief Kerkelanden. 1 Inleiding. 2 Actuele situatie. 2.1 Actueel winkelaanbod Hilversum. Blauwhoed Vastgoed. Actueel DPO.

Perspectief Kerkelanden. 1 Inleiding. 2 Actuele situatie. 2.1 Actueel winkelaanbod Hilversum. Blauwhoed Vastgoed. Actueel DPO. Blauwhoed Vastgoed Perspectief Kerkelanden Actueel DPO Datum 28 juni 2006 BLH006/Sdg/0004 Kenmerk 1 Inleiding Voor Kerkelanden worden plannen ontwikkeld die voorzien in een renovatie en upgrading van dit

Nadere informatie

Gemeente Barneveld kern Barneveld

Gemeente Barneveld kern Barneveld Gemeente Barneveld kern Barneveld I&O Research, 2010 Datum: September 2010 Kenmerk: Ekoop10/348 Status: Definitief Colofon Opdrachtgever Gemeente Barneveld Titel rapport Koopstromenonderzoek 2010 Deelrapportage

Nadere informatie

97% 24% 27% 0% 25% 50% 75% 100%

97% 24% 27% 0% 25% 50% 75% 100% 11 WINKELEN EN WINKELCENTRA In dit hoofdstuk wordt gekeken naar het koopgedrag van de Leidenaar, zowel voor dagelijkse als voor niet-dagelijkse boodschappen. Daarbij wordt tevens aandacht besteed aan het

Nadere informatie

Gemeente Haaksbergen kern Haaksbergen

Gemeente Haaksbergen kern Haaksbergen Gemeente Haaksbergen kern Haaksbergen I&O Research, 2010 Datum: september 2010 Kenmerk: Ekoop10/348 Status: Definitief Colofon Opdrachtgever Gemeente Haaksbergen Titel rapport Koopstromenonderzoek 2010

Nadere informatie

Gemeente Hof van Twente kern Diepenheim

Gemeente Hof van Twente kern Diepenheim Gemeente Hof van Twente kern Diepenheim I&O Research, 2010 Datum: September 2010 Kenmerk: Ekoop10/348 Status: Definitief Colofon Opdrachtgever Gemeente Hof van Twente Titel rapport Koopstromenonderzoek

Nadere informatie

Reactie marktruimte binnenstad Breda

Reactie marktruimte binnenstad Breda Reactie marktruimte binnenstad Breda Aanvulling Second Opinion n.a.v. Strabo-onderzoek H. J. Gianotten Capelle aan den IJssel, 26 juni 2013 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Garma bv. Het

Nadere informatie

KIJKEN, KIJKEN NAAR KOPEN RAPPORT HENGELO. Koopstromenonderzoek Oost-Nederland 2015 Oktober 2015. www.ioresearch.nl

KIJKEN, KIJKEN NAAR KOPEN RAPPORT HENGELO. Koopstromenonderzoek Oost-Nederland 2015 Oktober 2015. www.ioresearch.nl KIJKEN, KIJKEN NAAR KOPEN RAPPORT HENGELO Koopstromenonderzoek Oost-Nederland 2015 Oktober 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2015/143

Nadere informatie

Rapport KOPEN@UTRECHT. KOOPSTROMENONDERZOEK PROVINCIE UTRECHT 2014-2015 Februari 2015. www.ioresearch.nl

Rapport KOPEN@UTRECHT. KOOPSTROMENONDERZOEK PROVINCIE UTRECHT 2014-2015 Februari 2015. www.ioresearch.nl Rapport KOPEN@UTRECHT KOOPSTROMENONDERZOEK PROVINCIE UTRECHT 2014-2015 Februari 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2015/005 Datum

Nadere informatie

Gemeente Hof van Twente kern Hengevelde

Gemeente Hof van Twente kern Hengevelde Gemeente Hof van Twente kern Hengevelde I&O Research, 2010 Datum: September 2010 Kenmerk: Ekoop10/348 Status: Definitief Colofon Opdrachtgever Gemeente Hof van Twente Titel rapport Koopstromenonderzoek

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 2. Regiofunctie Amersfoort Centrum. 3. Functioneren van de binnenstad. 4. Vergelijking van Amersfoort met andere binnensteden

Inhoudsopgave. 2. Regiofunctie Amersfoort Centrum. 3. Functioneren van de binnenstad. 4. Vergelijking van Amersfoort met andere binnensteden Afdeling: Economische Zaken Auteur: A. Arendsen Datum: Mei 2005 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Regiofunctie Centrum Koopstromenonderzoek 2004 3. Functioneren van de binnenstad 4. Vergelijking van met andere

Nadere informatie

Binnenstad van Breda en woonboulevard: synergie of concurrentie?

Binnenstad van Breda en woonboulevard: synergie of concurrentie? Binnenstad van Breda en woonboulevard: synergie of concurrentie? Rabobank Breda Academie voor Marketing en Business Management Breda, juli 2005 Drs. Dick A. Francken 1 Voorwoord: De Bredase Economische

Nadere informatie

Voorlopige uitslagen per gemeente op lijstniveau. Gemeente: Alphen-Chaam Kiesgerechtigden: Opkomstpercentage: 47,68%

Voorlopige uitslagen per gemeente op lijstniveau. Gemeente: Alphen-Chaam Kiesgerechtigden: Opkomstpercentage: 47,68% Voorlopige uitslagen per gemeente op lijstniveau Gemeente: Alphen-Chaam Kiesgerechtigden: 7.882 Opkomstpercentage: 47,68% * 1 CDA 1.169 2 Water Natuurlijk 347 3 Ons Water 327 4 West-Brabant Waterbreed

Nadere informatie

Winkelatlas Rotterdam2011

Winkelatlas Rotterdam2011 Winkelatlas Rotterdam2011 Resultaten Koopstromenonderzoek 2011 Rotterdam April 2012 Winkelatlas Rotterdam 2011 Resultaten Koopstromenonderzoek 2011 Rotterdam April 2012 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval

Nadere informatie

Marketingbeleid AFDELING

Marketingbeleid AFDELING 2 Marketingbeleid AFDELING meerkeuzevragen juist-onjuistvragen opdrachten MARKETINGBELEID - Afdeling 2 27 21 marktgericht ondernemen meerkeuzevragen 2.1 1 Welke bewering over industriële marketing is juist?

Nadere informatie

Fun of functie: koopstromen. Kennis en Economisch Onderzoek

Fun of functie: koopstromen. Kennis en Economisch Onderzoek Fun of functie: koopstromen Kennis en Economisch Onderzoek Rogier Aalders 3 juni 2014 Fun of functie Dalende detailhandelsomzet 115 index index 115 110 110 105 105 100 100 95 95 90 90 85 2005 2006 2007

Nadere informatie

Distributieplanologisch onderzoek supermarkten Reuver

Distributieplanologisch onderzoek supermarkten Reuver Distributieplanologisch onderzoek supermarkten Reuver Opdrachtgever: Contactpersoon: Gemeente Beesel De heer T. van Loon Projectteam DTNP: De heer W. Frielink Projectnummer: 1145.0212 Datum: 21 juni 2012

Nadere informatie

Gemeente Hengelo kern Hengelo

Gemeente Hengelo kern Hengelo Gemeente Hengelo kern Hengelo I&O Research, 2010 Datum: September 2010 Kenmerk: Ekoop10/348 Status: Definitief Colofon Opdrachtgever Gemeente Hengelo Titel rapport Koopstromenonderzoek 2010 Deelrapportage

Nadere informatie

KIJKEN, KIJKEN NAAR KOPEN RAPPORT ERMELO. Koopstromenonderzoek Oost-Nederland 2015 Oktober

KIJKEN, KIJKEN NAAR KOPEN RAPPORT ERMELO. Koopstromenonderzoek Oost-Nederland 2015 Oktober KIJKEN, KIJKEN NAAR KOPEN RAPPORT ERMELO Koopstromenonderzoek Oost-Nederland 2015 Oktober 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2015/093

Nadere informatie

Koopstromen Katwijk. Herkomst bestedingen vrijetijdssector en detailhandel. Samengesteld in opdracht van

Koopstromen Katwijk. Herkomst bestedingen vrijetijdssector en detailhandel. Samengesteld in opdracht van Koopstromen Katwijk Herkomst bestedingen vrijetijdssector en detailhandel Samengesteld in opdracht van Gemeente Katwijk Februari 2013 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 Vraagstelling... 3

Nadere informatie

Wat is nu echt de impact van internet op de retail?

Wat is nu echt de impact van internet op de retail? Wat is nu echt de impact van internet op de retail? De dynamica in de retail is dagelijks te merken. De winkelstraat ondervindt een metamorfose, doordat winkels verdwijnen en nieuwe winkels komen, door

Nadere informatie

Gemeente Hof van Twente. Koopstromenonderzoek 2005 Deelrapport kernen Hof van Twente

Gemeente Hof van Twente. Koopstromenonderzoek 2005 Deelrapport kernen Hof van Twente Gemeente Hof van Twente Koopstromenonderzoek 2005 Deelrapport kernen Hof van Twente Gemeente Hof van Twente Koopstromenonderzoek 2005 Deelrapport kernen Hof van Twente Datum 26 januari 2006 KRZ001/Gfr/0162

Nadere informatie

KWART NEDERLANDSE BEVOLKING BEZOEKT FOC

KWART NEDERLANDSE BEVOLKING BEZOEKT FOC KWART NEDERLANDSE BEVOLKING BEZOEKT FOC Trekkracht van Factory Outlet Centres uiteenlopend Veel gemeenten en winkeliersverenigingen staan voor de uitdaging om hun winkelgebieden op peil te houden en winkelsluitingen

Nadere informatie

Feiten en cijfers Brabantse detailhandel 2017 Toelichting, 23 mei super

Feiten en cijfers Brabantse detailhandel 2017 Toelichting, 23 mei super Feiten en cijfers Brabantse detailhandel 2017 Toelichting, 23 mei 2017 super 2/24 Feiten en cijfers Brabantse detailhandel 2017 23 mei 2017 Inhoud Samenvatting 5 Positieve ontwikkelingen in de Brabantse

Nadere informatie

KIJKEN, KIJKEN NAAR KOPEN RAPPORT WEZEP. Koopstromenonderzoek Oost-Nederland 2015 Oktober

KIJKEN, KIJKEN NAAR KOPEN RAPPORT WEZEP. Koopstromenonderzoek Oost-Nederland 2015 Oktober KIJKEN, KIJKEN NAAR KOPEN RAPPORT WEZEP Koopstromenonderzoek Oost-Nederland 2015 Oktober 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2015/091

Nadere informatie

KIJKEN, KIJKEN NAAR KOPEN RAPPORT HATTEM. Koopstromenonderzoek Oost-Nederland 2015 Oktober

KIJKEN, KIJKEN NAAR KOPEN RAPPORT HATTEM. Koopstromenonderzoek Oost-Nederland 2015 Oktober KIJKEN, KIJKEN NAAR KOPEN RAPPORT HATTEM Koopstromenonderzoek Oost-Nederland 2015 Oktober 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2015/095

Nadere informatie

Nieuwegein is geen eiland, ontwikkelingen in de regio

Nieuwegein is geen eiland, ontwikkelingen in de regio Nieuwegein is geen eiland, ontwikkelingen in de regio Bevolking Besteding Bereik Bewinkeling Bevolking Index huishoudens (2014-2030) 140 135 130 Ontwikkeling bevolking 2014-2030 Bunnik Vianen Woudenberg

Nadere informatie

Centrummonitor Hengelo 2014. Oktober 2014

Centrummonitor Hengelo 2014. Oktober 2014 Centrummonitor Hengelo 214 Oktober 214 1 Inhoudsopgave Pagina Introductie 3 Samenvatting 4 Bezoekersenquête 5 Passantentellingen 16 Leegstand 18 Werkgelegenheid 2 Bijlagen 21 2 Introductie De Centrummonitor

Nadere informatie

Gemeente Ermelo I&O Research, 2010

Gemeente Ermelo I&O Research, 2010 Gemeente Ermelo I&O Research, 2010 Datum: September 2010 Kenmerk: Ekoop10/348 Status: Definitief Colofon Opdrachtgever Gemeente Ermelo Titel rapport Koopstromenonderzoek 2010 Deelrapportage Gemeente Ermelo

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek

Centraal Bureau voor de Statistiek Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB09-068 27 oktober 2009 9.30 uur www.cbs.nl Consument koopt graag via internet Driekwart internetgebruikers koopt online Gemak en flexibiliteit belangrijkste

Nadere informatie

Reactie diverse bijdragen FOC-onderzoek Bij onderzoek Factory Outlet Center bij TT-terrein Assen - d.d. 26 oktober

Reactie diverse bijdragen FOC-onderzoek Bij onderzoek Factory Outlet Center bij TT-terrein Assen - d.d. 26 oktober Reactie diverse bijdragen FOC-onderzoek Bij onderzoek Factory Outlet Center bij TT-terrein Assen - d.d. 26 oktober 2015 - In de afgelopen periode zijn er twee stukken beschikbaar gekomen waarin wordt ingegaan

Nadere informatie

De KoopstromenMonitor

De KoopstromenMonitor De KoopstromenMonitor Consumentenbestedingen gemeente Weert en omgeving Samengesteld in opdracht van Rabobank Weerterland en Cranendonck De Rabobank KoopstromenMonitor Met een belang van 11 procent in

Nadere informatie

Gemeente Hof van Twente kern Markelo

Gemeente Hof van Twente kern Markelo Gemeente Hof van Twente kern Markelo I&O Research, 2010 Datum: September 2010 Kenmerk: Ekoop10/348 Status: Definitief Colofon Opdrachtgever Gemeente Hof van Twente Titel rapport Koopstromenonderzoek 2010

Nadere informatie

Vacatures West-Brabant 2009

Vacatures West-Brabant 2009 Vacatures West-Brabant 2009 Publicatienummer: 1569 Datum: Oktober 2009 In opdracht van: SES West-Brabant Uitgave: Gemeente Breda Afdeling Onderzoek en Informatie Projectnummer: 1218 Claudius Prinsenlaan

Nadere informatie

KIJKEN, KIJKEN NAAR KOPEN RAPPORT GEMEENTE WESTERVELD. Koopstromenonderzoek Oost-Nederland 2015 Oktober

KIJKEN, KIJKEN NAAR KOPEN RAPPORT GEMEENTE WESTERVELD. Koopstromenonderzoek Oost-Nederland 2015 Oktober KIJKEN, KIJKEN NAAR KOPEN RAPPORT GEMEENTE WESTERVELD Koopstromenonderzoek Oost-Nederland 2015 Oktober 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede nummer

Nadere informatie

Omvang en invulling winkelcentrum Schuytgraaf Arnhem

Omvang en invulling winkelcentrum Schuytgraaf Arnhem Omvang en invulling winkelcentrum Schuytgraaf Arnhem Opdrachtgever: Contactpersoon: Gemeente Arnhem Mevrouw K.M. Molenaar De heer B.A. de Ruiter Projectteam DTNP: De heer J. Vlek Projectnummer: 1120.0112

Nadere informatie

Midden-Brabant. Koopstromenonderzoek 2007

Midden-Brabant. Koopstromenonderzoek 2007 Midden-Brabant Koopstromenonderzoek 2007 Het regionaal economisch ontwikkelingsprogramma De ideale connectie is een gezamenlijk initiatief van de samenwerkende gemeenten, de onderwijs- en kennisinstellingen

Nadere informatie

Uitbreidingsmogelijkheden winkelcentrum Parijsch

Uitbreidingsmogelijkheden winkelcentrum Parijsch Uitbreidingsmogelijkheden winkelcentrum Parijsch Binnen de ruimtelijk-economische structuur van Culemborg Datum 15 april 2009 Auteur Nienke Sipma Opdrachtgever CV Ontwikkelingsmaatschappij Parijsch NSI

Nadere informatie

Amersfoort. Euterpeplein. ruimtelijk-economisch onderzoek 04-07-2013 081530.17896.00

Amersfoort. Euterpeplein. ruimtelijk-economisch onderzoek 04-07-2013 081530.17896.00 Amersfoort Euterpeplein ruimtelijk-economisch onderzoek identificatie planstatus projectnummer: datum: 081530.17896.00 04-07-2013 projectleider: opdrachtgever: drs. G. Welten Hoorne Vastgoed R.008/04 gecertificeerd

Nadere informatie

Gieten. Marktscan. 18 december 2012

Gieten. Marktscan. 18 december 2012 Marktscan Gieten 18 december 2012 De in dit rapport vermelde gegevens zijn met grootst mogelijke zorg en nauwkeurigheid opgesteld en bieden een goede indicatie van de marktmogelijkheden in het betreffende

Nadere informatie

HET PANEL OVER HET CENTRUM IN GIETEN

HET PANEL OVER HET CENTRUM IN GIETEN HET PANEL OVER HET CENTRUM IN GIETEN Gemeente Aa en Hunze Januari 2017 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2017/13 Datum Januari 2017

Nadere informatie

Koopstromen Zeist Randstad Koopstromenonderzoek 2011

Koopstromen Zeist Randstad Koopstromenonderzoek 2011 Koopstromen Zeist Randstad Koopstromenonderzoek 2011 Gemeenterapport gemeente Zeist Colofon Opdrachtgever Gemeente Zeist Titel rapport Koopstromen Zeist Randstad Koopstromenonderzoek 2011 Gemeenterapport

Nadere informatie

Gemeente Hof van Twente kern Delden

Gemeente Hof van Twente kern Delden Gemeente Hof van Twente kern Delden I&O Research, 2010 Datum: September 2010 Kenmerk: Ekoop10/348 Status: Definitief Colofon Opdrachtgever Gemeente Hof van Twente Titel rapport Koopstromenonderzoek 2010

Nadere informatie

Feitenfiche stad Leuven

Feitenfiche stad Leuven Feitenfiche stad Leuven Voorbeeldtemplate (met fictieve gegevens) Versie 6 juni Feitenfiche stad Leuven (fictief!) 1 1 OVERZICHTFICHES DEMOGRAFIE, TOERISME EN WERKGELEGENHEID 1.1 ALGEMENE DEMOGRAFISCHE

Nadere informatie

BEHOEFTE AAN BEOOGDE SUPERMARKT

BEHOEFTE AAN BEOOGDE SUPERMARKT BEHOEFTE AAN BEOOGDE SUPERMARKT Aldi is enige discounter in het Bildt De Aldi speelt een specifieke rol vervult binnen het koopgedrag van consumenten. Bij discounters doen consumenten vooral aanvullende

Nadere informatie

De KoopstromenMonitor. Consumentenbestedingen gemeente Beek. Samengesteld in opdracht van Rabobank Westelijke Mijnstreek

De KoopstromenMonitor. Consumentenbestedingen gemeente Beek. Samengesteld in opdracht van Rabobank Westelijke Mijnstreek De KoopstromenMonitor Consumentenbestedingen gemeente Beek Samengesteld in opdracht van Rabobank Westelijke Mijnstreek De Rabobank KoopstromenMonitor De Nederlandse detailhandel heeft het op dit moment

Nadere informatie

KOOPSTROMENONDERZOEK.

KOOPSTROMENONDERZOEK. KOOPSTROMENONDERZOEK www.ioresearch.nl HET ONDERZOEK KOOPSTROMENONDERZOEK Wie koopt wat, waar en waarom daar? Waar besteden regio-inwoners ruim 4 miljard aan dagelijks en niet-dagelijks? Inzicht in ruimtelijke

Nadere informatie

Staat van de detailhandel, Stadsdeel Noord

Staat van de detailhandel, Stadsdeel Noord 1 Staat van de detailhandel, Stadsdeel Fact sheet juni 215 In zijn 316 winkels met een totale vloeroppervlakte van ruim 1. m 2. Het grootste deel betreft winkels voor niet-dagelijkse boodschappen. De winkels

Nadere informatie

Burgerpanel Capelle aan den IJssel

Burgerpanel Capelle aan den IJssel Burgerpanel Capelle aan den IJssel Resultaten peiling 10: winkelen op zondag maart 2014 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 10e peiling met het burgerpanel van Capelle aan den IJssel.

Nadere informatie

KIJKEN, KIJKEN NAAR KOPEN RAPPORT KERN OLDEBROEK. Koopstromenonderzoek Oost-Nederland 2015 Oktober

KIJKEN, KIJKEN NAAR KOPEN RAPPORT KERN OLDEBROEK. Koopstromenonderzoek Oost-Nederland 2015 Oktober KIJKEN, KIJKEN NAAR KOPEN RAPPORT KERN OLDEBROEK Koopstromenonderzoek Oost-Nederland 2015 Oktober 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer

Nadere informatie

Koopstromenderzoek West-Brabant

Koopstromenderzoek West-Brabant Koopstromenderzoek West-Brabant Het onderzoek is mede tot stand gekomen met financiële steun van: Colofon Het koopstromenonderzoek is uitgevoerd in opdracht van het SES West-Brabant en Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Consumentenenquête. Venray centrum Woonmax De Brier. Seinpost Adviesbureau Maart 2015

Consumentenenquête. Venray centrum Woonmax De Brier. Seinpost Adviesbureau Maart 2015 Consumentenenquête Venray centrum Woonmax De Brier Seinpost Adviesbureau Maart 2015 Aanpak enquête Resultaten consumentenenquête Venray 2015 2 www.seinpost.com/enquetevenray Digitaal: thuis, onderweg,

Nadere informatie

Rapport Wat vinden bezoekers van het centrum van Wassenaar?

Rapport Wat vinden bezoekers van het centrum van Wassenaar? Rapport Wat vinden bezoekers van het centrum van Wassenaar? Project: 15070161 Datum: 28 oktober 2015 Inhoudsopgave 2 Inleiding 4 Conclusie en aanbevelingen 7 1: Oordeel centrum 14 2: Verbeterpunten 18

Nadere informatie

Zuidlaren. Toelichting op distributieve berekeningen. Broekhuis Rijs Advisering. Juli Broekhuis Rijs Advisering

Zuidlaren. Toelichting op distributieve berekeningen. Broekhuis Rijs Advisering. Juli Broekhuis Rijs Advisering Zuidlaren Toelichting op distributieve berekeningen Juli 2013 Hieronder geven we in chronologische volgorde een overzicht van hoe de verschillende uitkomsten tot stand komen en zijn gekomen, en welke aannames

Nadere informatie

Gemeente Apeldoorn kern Apeldoorn

Gemeente Apeldoorn kern Apeldoorn Gemeente Apeldoorn kern Apeldoorn I&O Research, 2010 Datum: september 2010 Kenmerk: Ekoop10/348 Status: Definitief Colofon Opdrachtgever Gemeente Apeldoorn Titel rapport Koopstromenonderzoek 2010 Deelrapportage

Nadere informatie

Uitbreidingsmogelijkheden voor winkelcentrum Kerkelanden

Uitbreidingsmogelijkheden voor winkelcentrum Kerkelanden Uitbreidingsmogelijkheden voor winkelcentrum Kerkelanden AM juni 2010 definitief Uitbreidingsmogelijkheden voor winkelcentrum Kerkelanden dossier : D2428.01.001 registratienummer : versie : 3 AM juni 2010

Nadere informatie

Mededeling van het college aan de gemeenteraad (2011-42)

Mededeling van het college aan de gemeenteraad (2011-42) Onderwerp: Uitkomsten koopstromenonderzoek (consumentenonderzoek) binnenstad Portefeuillehouder: Steven Kroon Datum: 18 april 2011 Aanleiding voor de mededeling Doetinchem heeft de ambitie haar bovenregionale

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Koopstromen. Gemeente Doetinchem. Juni 2017 Referentie: Moventem juni 2017 Referentie: Pagina 1-1 van 20

Onderzoeksrapport Koopstromen. Gemeente Doetinchem. Juni 2017 Referentie: Moventem juni 2017 Referentie: Pagina 1-1 van 20 Onderzoeksrapport Koopstromen Gemeente Doetinchem Juni 2017 Referentie: 17028 Moventem juni 2017 Referentie: 17028 Pagina 1-1 van 20 Gemeente Doetinchem Onderzoeksrapport Koopstromen Gemeente Doetinchem

Nadere informatie

Leefbaarheid: feiten in beeld Commerciële voorzieningen

Leefbaarheid: feiten in beeld Commerciële voorzieningen Leefbaarheid: feiten in beeld Commerciële voorzieningen Zoals u in de eerste uitgave van Leefbaarheid: feiten in beeld heeft kunnen lezen, valt de aanwezigheid van voorzieningen onder één van de thema

Nadere informatie

Kaarten Sociale Veerkracht

Kaarten Sociale Veerkracht Kaarten Sociale Veerkracht Auteurs Drs. Wim Haarmann Ruben Smeets, MSc Tilburg, 30 april 2014 Documentnummer: 14.096 Warandelaan 2 5037 AB Tilburg Postbus 90153 5000 LE Tilburg T 013-466 87 12 F 013-466

Nadere informatie

December 2014 Betalen aan de kassa 2013

December 2014 Betalen aan de kassa 2013 December 2014 Betalen aan de kassa 2013 Betalen aan de kassa 2013 Betalen aan de kassa 2013 Uitkomsten DNB/Betaalvereniging Nederland onderzoek naar het gebruik van contant geld en de pinpas in Nederland

Nadere informatie

KIJKEN, KIJKEN NAAR KOPEN RAPPORT DELDEN. Koopstromenonderzoek Oost-Nederland 2015 Oktober

KIJKEN, KIJKEN NAAR KOPEN RAPPORT DELDEN. Koopstromenonderzoek Oost-Nederland 2015 Oktober KIJKEN, KIJKEN NAAR KOPEN RAPPORT DELDEN Koopstromenonderzoek Oost-Nederland 2015 Oktober 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2015/089

Nadere informatie

Koopstromen in beweging

Koopstromen in beweging Koopstromen in beweging Resultaten van het Koopstromenonderzoek Randstad 2011 voor de Drechtsteden. Inhoud: 1. Conclusies 2. Algemene ontwikkelingen 3. Winkelaanbod 4. Regionaal beeld 5. Gemeenten 6. De

Nadere informatie

De KoopstromenMonitor. Consumentenbestedingen gemeente Assen. Samengesteld in opdracht van Rabobank Assen-Beilen

De KoopstromenMonitor. Consumentenbestedingen gemeente Assen. Samengesteld in opdracht van Rabobank Assen-Beilen De KoopstromenMonitor Consumentenbestedingen gemeente Assen Samengesteld in opdracht van Rabobank Assen-Beilen De Rabobank KoopstromenMonitor De Nederlandse detailhandel heeft het op dit moment niet gemakkelijk.

Nadere informatie

Omzetkengetallen 2011/2012

Omzetkengetallen 2011/2012 Omzetkengetallen 2011/2012 ten behoeve van ruimtelijk-economisch onderzoek Deze notitie bevat omzetkengetallen ten behoeve van ruimtelijk-economisch onderzoek. De notitie beoogt het voorkomen van het rekenen

Nadere informatie

KIJKEN, KIJKEN NAAR KOPEN RAPPORT KERN HARDENBERG. Koopstromenonderzoek Oost-Nederland 2015 Oktober

KIJKEN, KIJKEN NAAR KOPEN RAPPORT KERN HARDENBERG. Koopstromenonderzoek Oost-Nederland 2015 Oktober KIJKEN, KIJKEN NAAR KOPEN RAPPORT KERN HARDENBERG Koopstromenonderzoek Oost-Nederland 2015 Oktober 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer

Nadere informatie

Relatienummer: 243.061204 Zwolle, 12 november 2013

Relatienummer: 243.061204 Zwolle, 12 november 2013 VERTROUWELIJK Coltavast Enschede B.V. De heer R. Wagner Postbus 53186 1007 RD AMSTERDAM Relatienummer: 243.061204 Zwolle, 12 november 2013 Betreft: Enschede-Kalanderstraat Geachte heer Wagner, In de bestaande

Nadere informatie

Waar winkelen de inwoners van de gemeente Ede? Een onderzoek op basis van 304 winkelmomenten

Waar winkelen de inwoners van de gemeente Ede? Een onderzoek op basis van 304 winkelmomenten Waar winkelen de inwoners van de gemeente? Een onderzoek op basis van 304 winkelmomenten In opdracht van de SGP Door Studentenpool Bestuurlijke Bedrijfskunde Academie Mens & Organisatie Christelijke Hogeschool

Nadere informatie

Burgerpanel Zeewolde. Inleiding. Centrum Zeewolde. Resultaten peiling 1: Detailhandel / winkelcentrum Zeewolde. Januari 2012

Burgerpanel Zeewolde. Inleiding. Centrum Zeewolde. Resultaten peiling 1: Detailhandel / winkelcentrum Zeewolde. Januari 2012 Burgerpanel Zeewolde Resultaten peiling 1: Detailhandel / winkelcentrum Zeewolde Januari 2012 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 1 e peiling met het nieuwe burgerpanel van Zeewolde.

Nadere informatie

DPO Groenewegterrein Utrecht- Lombok

DPO Groenewegterrein Utrecht- Lombok DPO Groenewegterrein Utrecht- Lombok Definitief rapport Opdrachtgever: Multi Development ECORYS Nederland BV Peter Beerlage Bart Stek Wojtek Mikolajczyk Rotterdam, 17 november 2009 ECORYS Nederland BV

Nadere informatie

KIJKEN, KIJKEN NAAR KOPEN RAPPORT KERN DEDEMSVAART. Koopstromenonderzoek Oost-Nederland 2015 Oktober

KIJKEN, KIJKEN NAAR KOPEN RAPPORT KERN DEDEMSVAART. Koopstromenonderzoek Oost-Nederland 2015 Oktober KIJKEN, KIJKEN NAAR KOPEN RAPPORT KERN DEDEMSVAART Koopstromenonderzoek Oost-Nederland 2015 Oktober 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer

Nadere informatie

1.1 Bevolkingsontwikkeling 9. 1.2 Bevolkingsopbouw 10. 1.2.1 Vergrijzing 11. 1.3 Migratie 11. 1.4 Samenvatting 12

1.1 Bevolkingsontwikkeling 9. 1.2 Bevolkingsopbouw 10. 1.2.1 Vergrijzing 11. 1.3 Migratie 11. 1.4 Samenvatting 12 inhoudsopgave Samenvatting 3 1. Bevolking 9 1.1 Bevolkingsontwikkeling 9 1.2 Bevolkingsopbouw 10 1.2.1 Vergrijzing 11 1.3 Migratie 11 1.4 Samenvatting 12 2. Ontwikkelingen van de werkloosheid 13 2.1 Ontwikkeling

Nadere informatie

Onderwerp: Regionaal en lokaal Koopstromenonderzoek 2016 in het kader van het proces Regionaal Programma Werklocaties (RPW)

Onderwerp: Regionaal en lokaal Koopstromenonderzoek 2016 in het kader van het proces Regionaal Programma Werklocaties (RPW) gemeente Overbetuwe 0 INFORMATIEMEMO RAAD Kenmerk: 16INF00162 Datum advies: 21 november 2016 Onderwerp: Regionaal en lokaal Koopstromenonderzoek 2016 in het kader van het proces Regionaal Programma Werklocaties

Nadere informatie

Ondernemerschap in Zuidoost-Brabant in perspectief

Ondernemerschap in Zuidoost-Brabant in perspectief M201208 Ondernemerschap in in perspectief Ondernemerschap in vergeleken met en de rest van Ro Braaksma Nicolette Tiggeloove Zoetermeer, februari 2012 Ondernemerschap in in perspectief In zijn er meer nieuwe

Nadere informatie

Betalen aan de kassa 2014

Betalen aan de kassa 2014 Betalen aan de kassa 2014 Uitkomsten DNB/Betaalvereniging Nederland onderzoek naar het gebruik van contant geld en de pinpas in Nederland in 2014 1 Gebruik van betaalmiddelen 2010-2014 Tabel 1. Gebruik

Nadere informatie

Kopen in Utrecht. Winkelatlas gemeente Utrecht Maart 2012

Kopen in Utrecht. Winkelatlas gemeente Utrecht Maart 2012 Kopen in Utrecht Winkelatlas gemeente Utrecht 2011 Maart 2012 Kopen in Utrecht Winkelatlas gemeente Utrecht 2011 Maart 2012 Colofon Uitgave I&O Research Stationsplein 11 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer

Nadere informatie

Quickscan centrum IJmuiden

Quickscan centrum IJmuiden Quickscan centrum IJmuiden Opdrachtgever: Contactpersoon: Gemeente Velsen de heer M. Tureay Projectteam DTNP: de heer D.J. Droogh mevrouw L. Dicou Projectnummer: 1149.0312 Datum: 23 april 2012 Droogh

Nadere informatie

Toerisme en recreatie

Toerisme en recreatie Hoofdstuk 8 Toerisme en recreatie 8.1 Inleiding Toerisme en recreatie zijn belangrijke sectoren in een stad als. Mensen uit binnen- en buitenland bezoeken de stad om de historische sfeer te proeven, een

Nadere informatie

Retail Gemeente Atlas 2015

Retail Gemeente Atlas 2015 Retail Gemeente Atlas 2015 Introductie Introductie Wat zijn de toekomstbestendige winkelgemeenten van Nederland? Waar wil je als retailer of vastgoedpartij juist wel of niet zitten? Op welke aspecten kun

Nadere informatie

KIJKEN, KIJKEN NAAR KOPEN HOOFDRAPPORT. Koopstromenonderzoek Oost-Nederland 2015 September 2015. www.ioresearch.nl

KIJKEN, KIJKEN NAAR KOPEN HOOFDRAPPORT. Koopstromenonderzoek Oost-Nederland 2015 September 2015. www.ioresearch.nl KIJKEN, KIJKEN NAAR KOPEN HOOFDRAPPORT Koopstromenonderzoek Oost-Nederland September www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer /77 Datum September

Nadere informatie

Distributieve toets en effectanalyse integrale herontwikkeling winkelcentrum Leidsenhage

Distributieve toets en effectanalyse integrale herontwikkeling winkelcentrum Leidsenhage Distributieve toets en effectanalyse integrale herontwikkeling winkelcentrum Leidsenhage Reactie op notitie 'Vergelijking Leidsenhage BSP-NSI' (29 januari 2015) 3 februari 2015 Aanvullende memo Status:

Nadere informatie