Marketingbeleid AFDELING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Marketingbeleid AFDELING"

Transcriptie

1 2 Marketingbeleid AFDELING meerkeuzevragen juist-onjuistvragen opdrachten MARKETINGBELEID - Afdeling 2 27

2 21 marktgericht ondernemen meerkeuzevragen Welke bewering over industriële marketing is juist? A De aankoopbedragen zijn klein. B De klanten verwachten een individuele benadering. C De koopmotieven zijn emotioneel. 2 Welk van onderstaande bedrijven richt zich zowel op de zakelijke als op de consumentenmarkt? A De drogisterij. B De schoenenzaak. C Het garagebedrijf. 3 Wat geldt voor onderstaande beweringen? I. Een marktsegment bestaat uit consumenten met dezelfde behoefte. II. Het gekozen marktsegment is de doelgroep waarop de ondernemer zich richt. A I en II zijn beide juist. B Alleen I is juist. C Alleen II is juist. D I en II zijn beide onjuist. juist-onjuistvragen 2.1 juist onjuist 1 Marktgericht handelen is je beleid afstemmen op de wensen en behoeften van de vragers. 2 Een ander woord voor marktgericht ondernemen is marketing. 28 MARKTGERICHT ONDERNEMEN - Hoofdstuk 2.1

3 juist onjuist 3 Bij industriële marketing richt de ondernemer zich op de consumentenmarkt. 4 Op de zakelijke markt zijn de vragers particulieren. 5 Op de consumentenmarkt zijn emotionele koopmotieven vaak beslissend. 6 Een taxibedrijf richt zich uitsluitend op de consumentenmarkt. 7 De vraag op de consumentenmarkt bestaat uit alle goederen en diensten die de consumenten willen kopen. 8 Segmenteren is een ander woord voor opsplitsen. MARKTGERICHT ONDERNEMEN - Hoofdstuk

4 22 doelgroep en marketingformule meerkeuzevragen Het element 'HOE' in de marketingformule is de basis voor... A de positionering. B het kiezen van de doelgroep. C het productaanbod. 2 Wat geldt voor onderstaande beweringen? I. De marketingformule is onder meer afhankelijk van de doelgroep waarop de ondernemer zich richt. II. Met zijn marketingformule positioneert de ondernemer zich in de markt. A I en II zijn beide juist. B Alleen I is juist. C Alleen II is juist. D I en II zijn beide onjuist. 3 Het positioneren van een bedrijf is het... A kiezen van een vestigingsplaats. B verdelen van de markt in marktsegmenten. C zich onderscheiden van concurrenten. 4 Een bedrijf dat een plusformule hanteert... A positioneert zich aan de bovenkant van de markt. B verkoopt voornamelijk B-merken. C werkt overwegend met voordeelaanbiedingen. 5 Welk begrip past bij een prijskoper? A Hoog prijs-kwaliteitsniveau. B Hoog serviceniveau. C Plusformule. D Prijsformule. 30 DOELGROEP EN MARKETINGFORMULE - Hoofdstuk 2.2

5 juist-onjuistvragen 2.2 juist onjuist 1 De combinatie van de vragen 'wie, wat en waar' vormt de kern van de marketingformule. 2 Met zijn marketingformule onderscheidt de ondernemer zich van zijn concurrenten. 3 Als twee ondernemers zich op dezelfde doelgroep richten, hebben ze dezelfde positionering. 4 Door zich te onderscheiden van concurrerende bedrijven positioneert een bedrijf zich in de markt. 5 De marktpositie van een bedrijf is medeafhankelijk van de concurrentie binnen het marktgebied. 6 Door zich te positioneren aan de onderkant van de markt richt een bedrijf zich op kwaliteitkopers. 7 Het prijs-kwaliteitsniveau is voor een belangrijk deel bepalend voor de marktpositie van een bedrijf. 8 Zakenmeteenplusformulerichtenzichopprijskopers. 9 Consumenten in het middensegment van de markt vinden service bij de koop NIET belangrijk. 10 Bij zaken in het middensegment bevat het assortiment GEEN A-merken. DOELGROEP EN MARKETINGFORMULE - Hoofdstuk

6 23 marketingformule en marketingmix meerkeuzevragen Waar heb je GEEN marketinginstrumenten voor nodig? A Om je doelgroep duidelijk te maken wat je te bieden hebt. B Om je te onderscheiden van je concurrenten. C Om te bepalen wat je doelgroep is. 2 Bij welk van onderstaande bedrijven is de fysieke distributie een belangrijk marketinginstrument? A Een kapsalon. B Een makelaar/vastgoedadviseur. C Een supermarkt. juist-onjuistvragen 2.3 juist onjuist 1 Je doelgroep is een van de marketinginstrumenten van de marketingmix. 2 De retailingmix is de marketingmix voor het winkelbedrijf. 3 Met de marketingmix kan een ondernemer zijn zaak een eigen gezicht geven. 4 De vestigingsplaats heeft GEEN enkele invloed op de positionering van het bedrijf. 5 De marketinginstrumenten assortiment en prijs bepalen het prijs-kwaliteitsniveau van het bedrijf. 32 MARKETINGFORMULE EN MARKETINGMIX - Hoofdstuk 2.3

7 24 24 marktonderzoek meerkeuzevragen Welke woorden horen NIET bij elkaar? A Primaire behoeften - beperkt marktgebied. B Primaire behoeften - gewoontegoederen. C Secundaire behoeften - keuzegoederen. D Secundaire behoeften - kleine actieradius. 2 Wat geldt voor onderstaande beweringen? I. Bij deskresearch maken ondernemers gebruik van reeds bestaande gegevens. II. Fieldresearch is het verzamelen van nieuwe gegevens. A I en II zijn beide juist. B Alleen I is juist. C Alleen II is juist. D I en II zijn beide onjuist. 3 Wat is GEEN fieldresearch? A Een proef nemen met een nieuw artikel. B Gegevens verzamelen uit vakbladen. C Het observeren van het winkelend publiek. 4 Wat geldt voor onderstaande beweringen? I. De potentiële omzet van een marktgebied voor speelgoed is de gezamenlijke omzet van alle speelgoedzaken in het marktgebied. II. De potentiële omzet van een marktgebied voor speelgoed wordt door de kvk berekend. A I en II zijn beide juist. B Alleen I is juist. C Alleen II is juist. D I en II zijn beide onjuist. MARKTONDERZOEK - Hoofdstuk

8 5 Met welke formule kun je de potentiële omzet van een marktgebied berekenen? A Aantal inwoners : gemiddelde besteding per hoofd per jaar. B Aantal inwoners x gemiddelde besteding per hoofd per jaar. C Gemiddelde besteding per hoofd per jaar - koopkrachtafvloeiing. D Gemiddelde besteding per hoofd per jaar + koopkrachttoevloeiing. 6 Onder de koopkrachtbinding van een winkelcentrum verstaan we de... A bestedingen die de inwoners van het marktgebied in het eigen winkelcentrum doen. B potentiële omzet van het marktgebied. C toevloeiing van koopkracht uit andere marktgebieden. 7 Hoe bereken je de koopkrachtbinding van een winkelcentrum? A Omzetprognose marktgebied afvloeiing. B Potentiële omzet marktgebied afvloeiing. C Potentiële omzet marktgebied + toevloeiing. 8 Wat geldt voor onderstaande beweringen? I. De koopkrachtbinding van een winkelcentrum kan worden vergroot door uitbreiding van de parkeergelegenheid. II. De koopkrachtbinding van een winkelcentrum wordt groter als de afvloeiing verminderd. A I en II zijn beide juist. B Alleen I is juist. C Alleen II is juist. D I en II zijn beide onjuist. 9 Wat geldt voor onderstaande beweringen? I. Toe- en afvloeiing van koopkracht is door de branchegenoten in een winkelcentrum niet te beïnvloeden. II. Toe- en afvloeiing van koopkracht is een gevolg van verschillen in aantrekkingskracht tussen winkelcentrums. A I en II zijn beide juist. B Alleen I is juist. C Alleen II is juist. D I en II zijn beide onjuist. 34 MARKTONDERZOEK - Hoofdstuk 2.4

9 10 De gemiddelde besteding aan speelgoed per hoofd van de bevolking per jaar bedraagt 85,. In een bepaald marktgebied wonen mensen. Aangenomen wordt dat 30% van de koopkracht afvloeit naar andere marktgebieden en dat de toevloeiing , bedraagt. Wat is de te verwachten omzet aan speelgoed in dit marktgebied? A ,. B ,. C ,. 11 Voor een bepaald marktgebied heeft een ondernemer voor zijn assortiment de volgende prognose gemaakt: potentiële omzet marktgebied , afvloeiing koopkracht , koopkrachtbinding , toevloeiing koopkracht , omzetprognose marktgebied , Hij begroot zijn eigen omzet voor het komende jaar op ,. Wat is volgens deze prognose zijn marktaandeel? (Afronden op hele procenten.) A 21%. B 27%. C 34%. 12 Hoe wordt de omzet van de concurrentie geraamd? A Aantal m² vvo van de gezamenlijke concurrentie x gemiddelde omzet per m² vvo. B Koopkrachtafvloeiing verminderd met de eigen omzet. C Potentiële omzet van het marktgebied verminderd met de eigen omzet. juist-onjuistvragen 2.4 juist onjuist 1 Groenten, melk en brood zijn artikelen met een hoge koopfrequentie. MARKTONDERZOEK - Hoofdstuk

10 juist onjuist 2 Een hoge koopfrequentie past NIET bij gewoontegoederen. 3 Gewoontegoederen vragen een groter marktgebied dan keuzegoederen. 4 Deskresearch is een vorm van marktonderzoek, waarbij je gebruikmaakt van bestaande gegevens. 5 De potentiële omzet van een marktgebied is voor alle branches gelijk. 6 Afvloeiende bestedingen kunnen veroorzaakt worden door een te beperkt aanbod van goederen en diensten. 7 Onder de koopkrachtbinding van een marktgebied verstaan we de potentiële omzet van het marktgebied verminderd met de afvloeiing van koopkracht. 8 Voor een winkelcentrum zonder toevloeiing is de omzetprognose gelijk aan de koopkrachtbinding. 9 Een omzetprognose voor speelgoedzaken in een markgebied geeft de reëel te verwachten omzet voor deze speelgoedzaken aan. 10 Voor het berekenen van het eigen marktaandeel heb je het aantal m² verkoopvloeroppervlakte van je zaak nodig. 11 Voor het berekenen van de omzet van een concurrent kun je het kengetal van de gemiddelde omzet per m² vvo gebruiken. 12 Onder indirecte concurrentie valt de prijsconcurrentie van branchegenoten. 13 Uit de percentages van de marktaandelen van concurrenten kun je afleiden of er in het marktgebied voldoende ruimte is voor een nieuwe speciaalzaak in dezelfde branche. 36 MARKTONDERZOEK - Hoofdstuk 2.4

11 opdrachten Ondernemer Wentink wil een damesmodezaak vestigen in het centrum van Emmelo. Van de ondernemersvereniging ontvangt hij een recent marktonderzoeksrapport "Consumptieve bestedingen in Emmelo en omgeving". Voor Wentink zijn de volgende gegevens van belang: Emmelo telt vrouwen die tot zijn doelgroep behoren. Deze vrouwen besteden per persoon gemiddeld 900, per jaar aan bovenkleding; in Emmelo bevinden zich drie damesmodezaken die Wentink als zijn directe concurrenten beschouwt. Deze winkels hebben een winkelvloeroppervlakte (wvo) van respectievelijk 220 m², 180 m² en 150 m²; het EIM-kengetal geeft een gemiddelde omzet van 6.000, per m² wvo per jaar. a) Bereken de potentiële omzet voor dameskleding van deze doelgroep in Emmelo. potentiële omzet:... vrouwen x... =... Wentink veronderstelt dat hij in Emmelo rekening moet houden met 40% afvloeiing. b) Bereken hoe groot het bedrag van de koopkrachtbinding is. potentiële omzet... afvloeiing...% -... koopkrachtbinding... c) Bereken de omzetprognose voor Emmelo bij een toevloeiing van ,. koopkrachtbinding... toevloeiing -... omzetprognose... d) Bereken de omzet die de drie damesmodezaken kunnen behalen op grond van het EIM-kengetal omzet per m² wvo. omzet winkel A:...m² x... =... omzet winkel B:...m² x... = -... omzet winkel C:...m² x... = -... totale omzet concurrenten:... Kennelijk bieden de drie concurrenten te weinig keuze voor deze doelgroep. Daardoor is de afvloeiing hoger dan de door Wentink veronderstelde 40%. Wentink trekt hieruit de conclusie dat Emmelo voldoende ruimte biedt voor zijn bedrijf. MARKTONDERZOEK - Hoofdstuk

12 e) Bereken de ruimte in de markt voor Wentink. omzetprognose marktgebied... omzet directe concurrenten -... ruimte in de markt... Voor het eerste jaar begroot hij zijn omzet op ,. f) Bereken het marktaandeel voor Wentink bij een omzetprognose van , voor het marktgebied. omzet Wentink... x100%=...%. omzet alle zaken... 2 Van een bepaald marktgebied zijn de volgende demografische gegevens bekend: tabel 1 - aantal inwoners leeftijdsgroep mannen vrouwen 0 t/m t/m t/m t/m en ouder tabel 2 - procentuele verdeling inwoners naar welstandsklasse A (hoog) B (middenklasse hoog) C (middenklasse laag) D (laag) 15% 40% 30% 15% a) Bereken het totaal aantal inwoners. b) Bereken het aantal inwoners per welstandsklasse. tabel 3 - aantal en omvang huishoudens 1 persoon 2 personen 3 of meer personen Ondernemer X wil zich richten op de 1- en 2-persoonshuishoudens. c) Hoeveel personen telt deze doelgroep? Ondernemer Y kiest als doelgroep vrouwen in de leeftijdsgroep boven de 35 jaar in de welstandsklassen A en B. d) Hoeveel personen telt deze doelgroep? 38 MARKTONDERZOEK - Hoofdstuk 2.4

13 3 Ondernemer H. Kuiper wil een rijwielzaak beginnen. In het beoogde marktgebied zijn al drie rijwielzaken gevestigd: A met 180 m², B met 140 m² en C met 130 m² vvo. Het EIM-kengetal omzet per m² vvo is 4.000,. a) Begroot de omzetten van A, B en C op basis van het EIM-kengetal. De omzet van indirecte concurrenten wordt geraamd op 10% van de gezamenlijke omzet van de drie rijwielzaken. b) Begroot de totale omzet aan rijwielen en aanverwante artikelen in dit marktgebied. c) Bereken de marktaandelen van A, B en C. Afronden op één decimaal. Van het marktgebied zijn verder de volgende gegevens bekend: aantal inwoners ; besteding per hoofd aan rijwielen en aanverwante artikelen 140,. d) Bereken de potentiële omzet voor het marktgebied. Als Kuiper zich als vierde rijwielzaak vestigt, heeft dat gevolgen voor de toevloeiing en afvloeiing van koopkracht. Kuipers begroot een afvloeiing van 10% van de potentiële omzet van het marktgebied (zie d) en een toevloeiing van ,. e) Maak de omzetprognose voor dit marktgebied na vestiging van Kuipers rijwielzaak. f) BerekenderuimteindemarktvoorKuipersrijwielzaak(ziebene). 4 In een marktgebied is één zaak in natuurvoeding en reformproducten. Het aantal inwoners van dit marktgebied is ; de gemiddelde besteding per hoofd per jaar is 30,. a) Bereken de potentiële omzet van reformartikelen in dit marktgebied. 25% van de potentiële omzet in reformartikelen wordt behaald in supermarkten. De reformzaak heeft een verkoopvloeroppervlakte van 90 m². Het kengetal omzet per m² vvo is 8.000,. b) Laat door een berekening zien dat er in dit marktgebied nog plaats is voor een tweede reformzaak. MARKTONDERZOEK - Hoofdstuk

14 5 Een reisbureau wil reizen organiseren voor 60-plussers. Het bureau beschikt over de volgende gegevens: aantal inwoners van het marktgebied ; leeftijdsopbouw: tot en met 15 jaar 17%; 16 tot en met 35 jaar 30%; 36 tot en met 59 jaar 35%; 60 jaar en ouder 18%. a) Hoeveel personen telt de doelgroep van het reisbureau? b) Hoe groot is de te verwachten omzet als 4% van de doelgroep een reis boekt ter waarde van gemiddeld 750,? 40 MARKTONDERZOEK - Hoofdstuk 2.4

Workshop Marketingmix

Workshop Marketingmix Workshop Marketingmix 1. Wat is Marketing? Marketing omvat alle activiteiten die goederen (diensten) stuwen van leverancier (fabrikant, winkelier) naar afnemer (consument, klant). Beide partijen zijn tevreden.

Nadere informatie

Marktruimteberekening. Supermarkt Santpoort-Zuid

Marktruimteberekening. Supermarkt Santpoort-Zuid Marktruimteberekening Supermarkt Santpoort-Zuid Vergroting supermarkt Dekamarkt De Dekamarkt is gevestigd aan de Bloemendaalsestraatweg 167, te Santpoort Zuid. Er zijn plannen om de supermarkt te vergroten

Nadere informatie

MARKETING voor het mkb

MARKETING voor het mkb OPLEIDING ONDERNEMEN / AOV ONDERNEMER MKB MARKETING voor het mkb (leverbaar met werkboek of studie-app) Drs. P.F. Pietersen K.P. Pietersen 8 e druk, e oplage ISBN 978 90 655 5 NEDERLANDS ONDERWIJS INSTITUUT

Nadere informatie

Marketing is een onderdeel van het organisatiebeleid. Veel verkopen (afzet) voor een goede prijs (omzet)

Marketing is een onderdeel van het organisatiebeleid. Veel verkopen (afzet) voor een goede prijs (omzet) Marketingaspecten Marketing is een onderdeel van het organisatiebeleid. Doelstellingen Continuïteit winst Marketingdoelstellingen Veel verkopen (afzet) voor een goede prijs (omzet) Marktaandeel (verkopen

Nadere informatie

indeling winkellocaties

indeling winkellocaties Detail en marketing waar ligt de winkel indeling winkellocaties A1 A2 B1 B2 C hoofdwinkelgebied aanloopstraten naar A1 drukte-index bezoekersdrukte winkelstraat kenmerken: A1-locatie drukte-index 100-76

Nadere informatie

zelfstandig ondernemen

zelfstandig ondernemen BASISKENNIS ONDERNEMERSCHAP zelfstandig ondernemen NEDERLANDS ONDERWIJS INSTITUUT OPLEIDING BASISKENNIS ONDERNEMERSCHAP ZELFSTANDIG ONDERNEMEN (leverbaar met werkboek of studie-app) Drs. P.F. Pietersen

Nadere informatie

Begeleidingscommissie

Begeleidingscommissie Bijlage 1 Begeleidingscommissie Bijlage 2 Begrippenlijst mevrouw D. Bogers mevrouw E. Lambooy mevrouw S.N. MinkemaWedzinga de heer J.S. Nota de heer A. van Wanroij Gemeente Soest KvK Gooi en Eemland Gemeente

Nadere informatie

Bereken het marktpotentieel en de marktpenetratie van dit adviesbureau.

Bereken het marktpotentieel en de marktpenetratie van dit adviesbureau. opgave 1 Een adviesbureau heeft zich gespecialiseerd in adviezen aan touroperators en reisbureaus. Een medewerker, die gestudeerd heeft aan de NHTV, denkt dat het bureau nog potentieel heeft voor nieuwe

Nadere informatie

Factsheets. Profielen gemeentes van Utrecht

Factsheets. Profielen gemeentes van Utrecht Factsheets Profielen gemeentes van Utrecht Leeswijzer Profielen gemeentes van Utrecht Per gemeente van de provincie Utrecht is een profiel gemaakt. Dit profiel is weergegeven op basis van vier pagina s.

Nadere informatie

Het eigen adviesbureau De eigen winkel (vaardigheidstoets voor de opleidingen Mode en Interieuradviseur)

Het eigen adviesbureau De eigen winkel (vaardigheidstoets voor de opleidingen Mode en Interieuradviseur) Het eigen adviesbureau De eigen winkel (vaardigheidstoets voor de opleidingen Mode en Interieuradviseur) MODULE 5: HET MARKETINGPLAN Inhoud: SWOT-analyse concurrentie-onderzoek conclusies marktonderzoeken

Nadere informatie

Commerciële calculaties

Commerciële calculaties within temptation Commerciële calculaties Het programma van vandaag: Het product De Prijs Joop Lengkeek H0.012 lengkeek.j@nhtv.nl www.jooplengkeek.nl Product Het product Het product kan zowel goederen

Nadere informatie

Omzetkengetallen 2011/2012

Omzetkengetallen 2011/2012 Omzetkengetallen 2011/2012 ten behoeve van ruimtelijk-economisch onderzoek Deze notitie bevat omzetkengetallen ten behoeve van ruimtelijk-economisch onderzoek. De notitie beoogt het voorkomen van het rekenen

Nadere informatie

Rabobank Cijfers & Trends

Rabobank Cijfers & Trends Detailhandel in wonen De detailhandel in wonen bestaat uit de volgende branches: woninginrichting (onder te verdelen in meubelspeciaalzaken, woningtextielspeciaalzaken, slaapspeciaalzaken en gemengde zaken),

Nadere informatie

handel en verkoop CSPE KB 2009 minitoets bij opdracht 20

handel en verkoop CSPE KB 2009 minitoets bij opdracht 20 handel en verkoop CSPE KB 2009 minitoets bij opdracht 20 Naam kandidaat variant a Kandidaatnummer Meerkeuzevragen - Omcirkel het goede antwoord (voorbeeld 1). - Geef verbeteringen aan volgens de voorbeelden

Nadere informatie

De KoopstromenMonitor

De KoopstromenMonitor De KoopstromenMonitor Consumentenbestedingen gemeente Weert en omgeving Samengesteld in opdracht van Rabobank Weerterland en Cranendonck De Rabobank KoopstromenMonitor Met een belang van 11 procent in

Nadere informatie

Relatienummer: 243.061204 Zwolle, 12 november 2013

Relatienummer: 243.061204 Zwolle, 12 november 2013 VERTROUWELIJK Coltavast Enschede B.V. De heer R. Wagner Postbus 53186 1007 RD AMSTERDAM Relatienummer: 243.061204 Zwolle, 12 november 2013 Betreft: Enschede-Kalanderstraat Geachte heer Wagner, In de bestaande

Nadere informatie

BEHOEFTE AAN BEOOGDE SUPERMARKT

BEHOEFTE AAN BEOOGDE SUPERMARKT BEHOEFTE AAN BEOOGDE SUPERMARKT Aldi is enige discounter in het Bildt De Aldi speelt een specifieke rol vervult binnen het koopgedrag van consumenten. Bij discounters doen consumenten vooral aanvullende

Nadere informatie

distributie planologisch onderzoek inzake verplaatsing C1000

distributie planologisch onderzoek inzake verplaatsing C1000 Oudewater distributie planologisch onderzoek inzake verplaatsing C1000 In opdracht van: Artica Vastgoedontwikkeling B.V. De heer G. de Wit Postbus 75 5240 AB ROSMALEN Zwolle, 20 augustus 2010 S. Hiemstra

Nadere informatie

DPO Tuincentra Nuenen

DPO Tuincentra Nuenen DPO Tuincentra Nuenen Berekening marktruimte tuincentra in de regio Nuenen Definitief Coppelmans Nuenen Grontmij Marktplan Houten, 9 maart 2010 Verantwoording Titel : DPO Tuincentra Nuenen Subtitel : Berekening

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Verzorgingsgebied vestigingsplaats

Hoofdstuk 1 Verzorgingsgebied vestigingsplaats Ondernemingsbeleid/Organisatiebeleid Hoofdstuk 1 Verzorgingsgebied vestigingsplaats Theorieboek voor het theorie-examen kerntaak 1 Commercieel 1 tevens Informatieboek Marketingplan / Filiaalmanagement

Nadere informatie

Nieuwegein is geen eiland, ontwikkelingen in de regio

Nieuwegein is geen eiland, ontwikkelingen in de regio Nieuwegein is geen eiland, ontwikkelingen in de regio Bevolking Besteding Bereik Bewinkeling Bevolking Index huishoudens (2014-2030) 140 135 130 Ontwikkeling bevolking 2014-2030 Bunnik Vianen Woudenberg

Nadere informatie

voeren. Vraagstelling duurzame in het m² wvo een

voeren. Vraagstelling duurzame in het m² wvo een datum: : 30-3-2015 projectnummer: 1554.0215 Verkenning haalbaarheid en effecten bouwmarkt Voorschotenn Aanleiding Onlangs hebben marktpartijen hun interesse kenbaar gemaakt voor realisatie van een moderne

Nadere informatie

Distributieplanologisch onderzoek ontwikkeling Plus Abcoude

Distributieplanologisch onderzoek ontwikkeling Plus Abcoude Distributieplanologisch onderzoek ontwikkeling Plus Abcoude De haalbaarheid van detailhandelsontwikkeling in een kern is doorgaans gebaseerd op distributieplanologisch onderzoek (DPO). Specifiek voor de

Nadere informatie

Aantal vestigingen: 3.451. Aantal werkzame personen: 20.921. 23% van de bedrijven verwacht personeel aan te nemen

Aantal vestigingen: 3.451. Aantal werkzame personen: 20.921. 23% van de bedrijven verwacht personeel aan te nemen Groene detailhandel Brancheontwikkelingen 2012 Deze factsheet bevat arbeidsmarktinformatie over de groene detailhandel. Onderwerpen die aan bod komen zijn: werkgelegenheid, trends en ontwikkelingen, vacatures

Nadere informatie

Goed voorbereid van start

Goed voorbereid van start Welkom Eigen Bedrijf iets voor u? Goed voorbereid van start Startersevent 6 november 2014 Loopbaanplein Winterswijk Benno Ekkelboom Ondernemersadviseur Ondernemerschap Redenen om ondernemer te worden:

Nadere informatie

handel en verkoop CSPE KB 2009 minitoets bij opdracht 20

handel en verkoop CSPE KB 2009 minitoets bij opdracht 20 handel en verkoop CSPE KB 2009 minitoets bij opdracht 20 Naam kandidaat variant c Kandidaatnummer Meerkeuzevragen - Omcirkel het goede antwoord (voorbeeld 1). - Geef verbeteringen aan volgens de voorbeelden

Nadere informatie

"Lang nadat de prijs vergeten is, wordt kwaliteit nog herinnerd." (Familieleus Gucci)

Lang nadat de prijs vergeten is, wordt kwaliteit nog herinnerd. (Familieleus Gucci) "Lang nadat de prijs vergeten is, wordt kwaliteit nog herinnerd." (Familieleus Gucci) Je denkt dat je een gat in de markt gevonden hebt. Maar is dat ook echt zo? Marktonderzoek doen is noodzakelijk. Ook

Nadere informatie

ZELFSTANDIG ONDERNEMEN

ZELFSTANDIG ONDERNEMEN OPLEIDING BASISKENNIS ONDERNEMERSCHAP ZELFSTANDIG ONDERNEMEN (leverbaar met werkboek of studie-app) Drs. P.F. Pietersen K.P. Pietersen 1 e druk, 1 e oplage ISBN 978 90 6355 253 4 NEDERLANDS ONDERWIJS INSTITUUT

Nadere informatie

UITWERKINGEN LEERBOEK EN WERKBOEK ZELFSTANDIG ONDERNEMEN

UITWERKINGEN LEERBOEK EN WERKBOEK ZELFSTANDIG ONDERNEMEN OPLEIDING BASISKENNIS ONDERNEMERSCHAP UITWERKINGEN LEERBOEK EN WERKBOEK ZELFSTANDIG ONDERNEMEN 1 e druk, 1 e oplage ISBN 978 90 6355 720 1 NEDERLANDS ONDERWIJS INSTITUUT BV Copyright: NOI Niets uit deze

Nadere informatie

Gieten. Marktscan. 18 december 2012

Gieten. Marktscan. 18 december 2012 Marktscan Gieten 18 december 2012 De in dit rapport vermelde gegevens zijn met grootst mogelijke zorg en nauwkeurigheid opgesteld en bieden een goede indicatie van de marktmogelijkheden in het betreffende

Nadere informatie

MARKTRUIMTE EN EFFECTEN UITBREIDING DEKAMARKT ORDENPLEIN Stec Groep aan Dreef Beheer. Stec Groep B.V. Guido Scheerder Januari 2011

MARKTRUIMTE EN EFFECTEN UITBREIDING DEKAMARKT ORDENPLEIN Stec Groep aan Dreef Beheer. Stec Groep B.V. Guido Scheerder Januari 2011 MARKTRUIMTE EN EFFECTEN UITBREIDING DEKAMARKT ORDENPLEIN Stec Groep B.V. Guido Scheerder Januari 2011 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 1 1.1 Uw situatie en vragen 1 1.2 Onze aanpak 1 1.3 Leeswijzer 1 2. ADVIES

Nadere informatie

Concurrentiestrategieën

Concurrentiestrategieën Concurrentiestrategieën In 1841 opende Izaak van Melle in Breskens een bakkerij. Sindsdien is Van Melle gegroeid van een klein familiebedrijf naar een vooraanstaande producent van suikerwerkspecialiteiten.

Nadere informatie

U heeft zojuist een voorbeeld ondernemingsplan gedownload vanuit MKB Bankadvies. Wij wensen u veel succes. Vragen?...info@mkbbankadvies.

U heeft zojuist een voorbeeld ondernemingsplan gedownload vanuit MKB Bankadvies. Wij wensen u veel succes. Vragen?...info@mkbbankadvies. U heeft zojuist een voorbeeld ondernemingsplan gedownload vanuit MKB Bankadvies. Wij wensen u veel succes. Vragen?...info@mkbbankadvies.nl Samenvatting Het woord samenvatting zegt hier natuurlijk eigenlijk

Nadere informatie

Bijlage 2: Koopstromenonderzoek. Binnenstad Breda Voorjaar 2013. Opdrachtnummer: 30-2243 Dataverzameling: maart 2013 Oplevering: maart 2013

Bijlage 2: Koopstromenonderzoek. Binnenstad Breda Voorjaar 2013. Opdrachtnummer: 30-2243 Dataverzameling: maart 2013 Oplevering: maart 2013 Binnenstad Breda Voorjaar 2013 Opdrachtnummer: 30-2243 Dataverzameling: maart 2013 Oplevering: maart 2013 Projectbegeleiding: drs. M. Caspers Strabo bv Marktonderzoek en Vastgoedinformatie Postbus 15710

Nadere informatie

handel en verkoop CSPE KB 2009 minitoets bij opdracht 20

handel en verkoop CSPE KB 2009 minitoets bij opdracht 20 handel en verkoop CSPE KB 2009 minitoets bij opdracht 20 Naam kandidaat variant b Kandidaatnummer Meerkeuzevragen - Omcirkel het goede antwoord (voorbeeld 1). - Geef verbeteringen aan volgens de voorbeelden

Nadere informatie

Koopstromenmonitor. Druten

Koopstromenmonitor. Druten Koopstromenmonitor Druten Detailhandel in beweging De Nederlandse detailhandel is sterk in beweging. Na een periode waarin het winkelbestand, de werkgelegenheid en de omzet veel sterker toenamen dan de

Nadere informatie

constante en variabele kosten

constante en variabele kosten constante en variabele kosten constante kostentarief en bezettingsresultaat hoe vast is constant Om de constante kosten die je in het nieuwe jaar begroot hebt, via de verkoopprijzen van de te verkopen

Nadere informatie

Inhoudelijke reactie op rapport Detailhandels- en horecavisie Boxtel (BRO, 26 september 2014)

Inhoudelijke reactie op rapport Detailhandels- en horecavisie Boxtel (BRO, 26 september 2014) Inhoudelijke reactie op rapport Detailhandels- en horecavisie Boxtel (BRO, 26 september 2014) 10 december 2014 Memo Status: Memo Datum: 10 december 2014 Een product van: Bureau Stedelijke Planning bv Silodam

Nadere informatie

Mangement & Organisatie (M&O) In Balans HAVO Hoofdstuk 16, 17, 18 en 19

Mangement & Organisatie (M&O) In Balans HAVO Hoofdstuk 16, 17, 18 en 19 Mangement & Organisatie (M&O) In Balans HAVO Hoofdstuk 16, 17, 18 en 19 Hoofdstuk 16 Marketing 16.1 Strategische doelstellingen van elke organisatie: - het nastreven van continuïteit, en daarmee samenhangend

Nadere informatie

DPO Groenewegterrein Utrecht- Lombok

DPO Groenewegterrein Utrecht- Lombok DPO Groenewegterrein Utrecht- Lombok Definitief rapport Opdrachtgever: Multi Development ECORYS Nederland BV Peter Beerlage Bart Stek Wojtek Mikolajczyk Rotterdam, 17 november 2009 ECORYS Nederland BV

Nadere informatie

KoopstromenMonitor Gemeente Hilversum

KoopstromenMonitor Gemeente Hilversum KoopstromenMonitor Gemeente Hilversum Detailhandel in zwaar weer De marktomstandigheden voor de gevestigde detailhandel zijn er de afgelopen jaren niet beter op geworden. Tussen 2008 en 2012 is de totale

Nadere informatie

Distributie Planologisch Onderzoek Studenten handleiding

Distributie Planologisch Onderzoek Studenten handleiding Inleiding Distributie Planologisch Onderzoek Deze inleiding vat een aantal concepten samen die uitgebreid worden behandeld in hoofdstuk 2 Waarom staat die winkel daar in Marketing voor Retailers, 2 e editie.

Nadere informatie

Schagen. ruimtelijk-economisch onderzoek Makado Schagen. identificatie drs. G. Welten. auteur(s):

Schagen. ruimtelijk-economisch onderzoek Makado Schagen. identificatie drs. G. Welten. auteur(s): Schagen ruimtelijk-economisch onderzoek Makado Schagen identificatie projectnummer: datum: 060904.16366.00 25-06-2014 projectleider: ir. R.J.M.M. Schram opdrachtgever: Makado Schagen BV auteur(s): drs.

Nadere informatie

Voorbeeld 1 In een klas van 29 leerlingen hebben 3 leerlingen een onvoldoende behaald voor een toets.

Voorbeeld 1 In een klas van 29 leerlingen hebben 3 leerlingen een onvoldoende behaald voor een toets. 1. Het berekenen van een percentage Voorbeeld 1 In een klas van 29 leerlingen hebben 3 leerlingen een onvoldoende behaald voor een toets. Bereken (in 1 decimaal nauwkeurig) hoeveel procent van de leerlingen

Nadere informatie

Aanleiding voor het onderzoek

Aanleiding voor het onderzoek Aanleiding voor het onderzoek Gemeente Heerlen, juni 2013, alle zondagen koopzondag; wekelijkse koopzondag Centrum gestart m.i.v. september 2013 Heroverweging wekelijkse koopzondag in 2015 Breed gedragen

Nadere informatie

Deze cijfers zijn afkomstig van Locatus en worden door alle adviseurs gehanteerd. Hier ligt dus geen interpretatieverschil.

Deze cijfers zijn afkomstig van Locatus en worden door alle adviseurs gehanteerd. Hier ligt dus geen interpretatieverschil. Notitie supermarkten IJsselstein i.v.m. planologische procedures In september 2013 heeft Seinpost een update opgesteld ( Actualisatie DPO supermarktstructuur IJsselstein ) van de rapportage over de supermarktstructuur

Nadere informatie

PERSONAL SHOPPER EN IMAGE CONSULTANT EEN EIGEN ONDERNEMING STARTEN. Deel 1

PERSONAL SHOPPER EN IMAGE CONSULTANT EEN EIGEN ONDERNEMING STARTEN. Deel 1 Hogere Vakopleiding Personal Shopper en Image Consultant PERSONAL SHOPPER EN IMAGE CONSULTANT EEN EIGEN ONDERNEMING STARTEN Deel 1 [LES 9] Event & Media Education. Alle rechten voorbehouden. Elke vorm

Nadere informatie

Regionale afstemming. Inhoud. voor bestemmingsplan Laan van Erica 50

Regionale afstemming. Inhoud. voor bestemmingsplan Laan van Erica 50 Regionale afstemming voor bestemmingsplan Laan van Erica 50 Inhoud a. Gelet op de Omgevingsverordening Gelderland en gelet op een goede ruimtelijke ordening, heeft regionale afstemming plaats gevonden

Nadere informatie

Bijlage C: Adviesmemo DPO Beekstraatkwartier Weert

Bijlage C: Adviesmemo DPO Beekstraatkwartier Weert Bijlage C: Adviesmemo DPO Beekstraatkwartier Weert 13.321 // DPO Beekstraatkwartier Weert Hub Ploem 22 januari 2014 Bijlage C: Adviesmemo DPO Beekstraatkwartier Weert Bijlage C: Adviesmemo DPO Beekstraatkwartier

Nadere informatie

Saxionstudent.nl Blok1

Saxionstudent.nl Blok1 Samenvatting eindopdracht Trends en ontwikkelingen op consumentenniveau Macro In dit eind rapport hebben we de navigatiesystemen markt in kaart gebracht. In de macro, meso en micro omgevingen hebben we

Nadere informatie

UITWERKINGEN LEERBOEK EN WERKBOEK MARKETING voor het mkb

UITWERKINGEN LEERBOEK EN WERKBOEK MARKETING voor het mkb OPLEIDING ONDERNEMEN / AOV DE START VAN EEN ONDERNEMING Praktijkdiploma Ondernemingsplan mkb UITWERKINGEN LEERBOEK EN WERKBOEK MARKETING voor het mkb 18 e druk, 1 e oplage ISBN 978 90 6355 351 7 NEDERLANDS

Nadere informatie

Rabobank Cijfers & Trends

Rabobank Cijfers & Trends Kappers In de kappersbranche kunnen de volgende bedrijfstypen worden onderscheiden: zelfstandigen zonder personeel, zzp ers (ondernemers die minder dan 32 uur per week in het kappersbedrijf werkzaam zijn)

Nadere informatie

Fun of functie: koopstromen. Kennis en Economisch Onderzoek

Fun of functie: koopstromen. Kennis en Economisch Onderzoek Fun of functie: koopstromen Kennis en Economisch Onderzoek Rogier Aalders 3 juni 2014 Fun of functie Dalende detailhandelsomzet 115 index index 115 110 110 105 105 100 100 95 95 90 90 85 2005 2006 2007

Nadere informatie

Dit bestand niet correct? Meld misbruik op www.saxionstudent.nl. Saxionstudent.nl Blok1

Dit bestand niet correct? Meld misbruik op www.saxionstudent.nl. Saxionstudent.nl Blok1 Inleiding Dit verslag is geschreven in het kader voor het project Desk & Fieldresearch. Het project is voor het eerste studiejaar van de opleiding Commerciële Economie, aan Saxion Hogeschool te Enschede.

Nadere informatie

Distributieplanologisch onderzoek supermarkten Reuver

Distributieplanologisch onderzoek supermarkten Reuver Distributieplanologisch onderzoek supermarkten Reuver Opdrachtgever: Contactpersoon: Gemeente Beesel De heer T. van Loon Projectteam DTNP: De heer W. Frielink Projectnummer: 1145.0212 Datum: 21 juni 2012

Nadere informatie

Een marketingplan in twaalf stappen

Een marketingplan in twaalf stappen Reekx is gespecialiseerd in het adviseren van organisaties en detacheren van specialisten op het gebied van het efficiënt managen van informatiestromen. Kijk op onze website www.reekx.nl voor actuele informatie

Nadere informatie

Vlist. ruimtelijk-economisch onderzoek supermarkt Haastrecht 062300.17589.00 19-03-2013

Vlist. ruimtelijk-economisch onderzoek supermarkt Haastrecht 062300.17589.00 19-03-2013 Vlist ruimtelijk-economisch onderzoek supermarkt Haastrecht identificatie planstatus projectnummer: datum: 062300.17589.00 19-03-2013 projectleider: opdrachtgever: drs. G. Welten gemeente Vlist R.008/04

Nadere informatie

Commerciële calculaties

Commerciële calculaties within temptation Commerciële calculaties Het programma van vandaag: Het product De Prijs Joop Lengkeek H0.012 lengkeek.j@nhtv.nl www.jooplengkeek.nl Product Het product Het product kan zowel goederen

Nadere informatie

Werk aan de winkel! Beneden-Leeuwen, 19 april Veronique Bulthuis, sectormanager retail

Werk aan de winkel! Beneden-Leeuwen, 19 april Veronique Bulthuis, sectormanager retail Werk aan de winkel! Beneden-Leeuwen, 19 april 2016 Veronique Bulthuis, sectormanager retail Rabobank Kennis en Inspiratie Véronique Bulthuis Sectormanager Retail Rabobank Nederland Agenda Stand van Nederland

Nadere informatie

Distributie planologisch onderzoek inzake een supermarkt op het Saronix terrein te Doetinchem

Distributie planologisch onderzoek inzake een supermarkt op het Saronix terrein te Doetinchem Distributie planologisch onderzoek inzake een supermarkt op het Saronix terrein te Doetinchem In opdracht van: IJsselhof Vastgoed BV De heer W.H. Boesveld Postbus 616 7000 AP DOETINCHEM Zwolle, 9 februari

Nadere informatie

Ken je markt. graficus jr. Themamodules met voorbereiding op de ecommerce Webshop KEN JE MARKT

Ken je markt. graficus jr. Themamodules met voorbereiding op de ecommerce Webshop KEN JE MARKT graficus jr. Themamodules met voorbereiding op de ecommerce Webshop KEN JE MARKT Inhoudsopgave Inleiding 1. Marktkansen inschatten 2. Onderzoek verrichten 3. Toegevoegde waarde 4. Goederen inkopen 5. De

Nadere informatie

zelfstandig ondernemen

zelfstandig ondernemen BASISKENNIS ONDERNEMERSCHAP zelfstandig ondernemen NEDERLANDS ONDERWIJS INSTITUUT OPLEIDING BASISKENNIS ONDERNEMERSCHAP ZELFSTANDIG ONDERNEMEN (leverbaar met werkboek of studie-app) Drs. P.F. Pietersen

Nadere informatie

Zuidlaren. Toelichting op distributieve berekeningen. Broekhuis Rijs Advisering. Juli Broekhuis Rijs Advisering

Zuidlaren. Toelichting op distributieve berekeningen. Broekhuis Rijs Advisering. Juli Broekhuis Rijs Advisering Zuidlaren Toelichting op distributieve berekeningen Juli 2013 Hieronder geven we in chronologische volgorde een overzicht van hoe de verschillende uitkomsten tot stand komen en zijn gekomen, en welke aannames

Nadere informatie

Inhoud. Onderwijseenheid 1 Onderzoek en acquisitie 11. Onderwijseenheid 2 Verkopen 45

Inhoud. Onderwijseenheid 1 Onderzoek en acquisitie 11. Onderwijseenheid 2 Verkopen 45 Inhoud Onderwijseenheid 1 Onderzoek en acquisitie 11 1 Het verwerven van verkoopopdrachten 11 1.1 Marketing, wat is dat? 12 1.2 Het marketingplan 13 1.3 De instrumenten van de marketingmix 14 2 Public

Nadere informatie

Onderzoeksopzet Brand Loyalty

Onderzoeksopzet Brand Loyalty Onderzoeksopzet Brand Loyalty School: Avans Hogeschool, s-hertogenbosch Opleiding: Advanced Business Creation Klas: E-fase klas A Vak: Science School Docent: Arthur Rijkers Datum: 20-02- 13 Jorrik Branten

Nadere informatie

Praktijkopgave: Kleenext

Praktijkopgave: Kleenext Praktijkopgave: Kleenext De firma Kleenext is actief in het marktsegment van onderhoudsproducten voor huis en tuin. Er wordt in de loop van de volgende budgetperiode een nieuw product gelanceerd. Het gamma

Nadere informatie

profielvak economie en ondernemen CSPE GL onderdeel A

profielvak economie en ondernemen CSPE GL onderdeel A Examen VMBO-GL 2017 gedurende 215 90 minuten profielvak economie en ondernemen CSPE GL onderdeel A Naam kandidaat Kandidaatnummer Bij dit onderdeel horen een bijlage en een digitaal bestand. Dit onderdeel

Nadere informatie

Rendement van artikelpresentaties berekenen

Rendement van artikelpresentaties berekenen Extra oefenopgaven VS KT5 OD en MAN KT1 en KT2 Rendement van artikelpresentaties berekenen Rendement van artikelpresentaties berekenen Opgave 1 Vul de volgende zin in. Bij een positieve schapruimte-elasticiteit

Nadere informatie

Welke BTW tarieven zijn er? 21% luxe goederen 6% primaire levensbehoefte 0% vrijgesteld (export, overheidsdiensten)

Welke BTW tarieven zijn er? 21% luxe goederen 6% primaire levensbehoefte 0% vrijgesteld (export, overheidsdiensten) www.jooplengkeek.nl Belasting Toegevoegde Waarde (BTW) Omzet belasting (BTW) Toegevoegde waarde: de waarde die het bedrijf toevoegt aan een al bestaande waarde. Welke BTW tarieven zijn er? 21% luxe goederen

Nadere informatie

Omvang en invulling winkelcentrum Schuytgraaf Arnhem

Omvang en invulling winkelcentrum Schuytgraaf Arnhem Omvang en invulling winkelcentrum Schuytgraaf Arnhem Opdrachtgever: Contactpersoon: Gemeente Arnhem Mevrouw K.M. Molenaar De heer B.A. de Ruiter Projectteam DTNP: De heer J. Vlek Projectnummer: 1120.0112

Nadere informatie

Quick scan haalbaarheid en effecten discountsupermarkt Mook

Quick scan haalbaarheid en effecten discountsupermarkt Mook Quick scan haalbaarheid en effecten discountsupermarkt Mook datum: 2-2-2015 projectnummer: 1515.1114 Aanleiding Eerder dit jaar heeft de ontwikkelcombinatie Progres Real Estate B.V. & JAVO Vastgoed een

Nadere informatie

5 december X _1-TDr\RBe

5 december X _1-TDr\RBe Gemeente Apeldoorn Economische Zaken t.a.v. mevrouw N. Aalbers Postbus 9033 7300 ES APELDOORN datum uw schrijven ons schrijven 5 december 2006 203X00246.037068_1-TDr\RBe onderwerp Second opinion supermarktontwikkeling

Nadere informatie

Uitbreidingsmogelijkheden voor winkelcentrum Kerkelanden

Uitbreidingsmogelijkheden voor winkelcentrum Kerkelanden Uitbreidingsmogelijkheden voor winkelcentrum Kerkelanden AM juni 2010 definitief Uitbreidingsmogelijkheden voor winkelcentrum Kerkelanden dossier : D2428.01.001 registratienummer : versie : 3 AM juni 2010

Nadere informatie

LEESWIJZER FACTSHEETS

LEESWIJZER FACTSHEETS LEESWIJZER FACTSHEETS 1 LEESWIJZER FACTSHEETS KSO2016 Algemeen Voor het Randstad Koopstromenonderzoek 2016 zijn naast een hoofdrapport en een internetapplicatie factsheets ontwikkeld om de onderzoeksresultaten

Nadere informatie

Factsheets Leeswijzer

Factsheets Leeswijzer Factsheets Leeswijzer Voor het Koopstromenonderzoek Randstad 2011 zijn naast een hoofdrapport en een internetapplicatie factsheets ontwikkeld om de onderzoeksresultaten overzichtelijk en helder te presenteren.

Nadere informatie

Oefenmateriaal Basiskennis Marketing

Oefenmateriaal Basiskennis Marketing Oefenmateriaal Basiskennis Marketing Vakgebied: Basis Basiskennis Marketing Welkom bij het oefenmateriaal van het NIMA Examen Basiskennis Marketing. it oefenmateriaal bestaat uit 20 meerkeuzevragen. U

Nadere informatie

Examen HAVO. Management & Organisatie (nieuwe stijl)

Examen HAVO. Management & Organisatie (nieuwe stijl) Management & Organisatie (nieuwe stijl) Examen HAVO Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs Tijdvak 2 Woensdag 20 juni 9.00 12.00 uur 20 01 Voor dit examen zijn maximaal 63 punten te behalen; het examen bestaat

Nadere informatie

Aantal vestigingen: 3.364. Aantal werkzame personen: 21.003. 28% van de bedrijven verwacht personeel aan te nemen

Aantal vestigingen: 3.364. Aantal werkzame personen: 21.003. 28% van de bedrijven verwacht personeel aan te nemen Groene detailhandel Brancheontwikkelingen 2013 Deze factsheet bevat arbeidsmarktinformatie over de groene detailhandel. Onderwerpen die aan bod komen zijn: werkgelegenheid, trends en ontwikkelingen, vacatures

Nadere informatie

WINSCHOTER WERELDBAZAR PAPIERBAAN 80

WINSCHOTER WERELDBAZAR PAPIERBAAN 80 Geen bedreiging voor koopcentrum Winschoten Nieuw bloed voor de Winschoter bloedsomloop WINSCHOTER WERELDBAZAR PAPIERBAAN 80 WINSCHOTER WERELDBAZAR Overdekte markt 550 units inpandig van 30, 40 en 50m2

Nadere informatie

De KoopstromenMonitor. Consumentenbestedingen gemeente Groningen in kaart

De KoopstromenMonitor. Consumentenbestedingen gemeente Groningen in kaart De KoopstromenMonitor Consumentenbestedingen gemeente Groningen in kaart Oktober 2011 De Rabobank KoopstromenMonitor Met een belang van 11 procent in de totale Nederlandse werkgelegenheid is de detailhandel

Nadere informatie

Koopstromen in Leiden

Koopstromen in Leiden Koopstromen in Leiden Kennis & Kunde 2016 Rabobank Leiden Katwijk Erik Versnel Directeur Bedrijven Woensdag 6 april 2016 Rabobank: Versterken van Ondernemerschap Entreprise Fonds Leiden 2 Detailhandel

Nadere informatie

De KoopstromenMonitor. Consumentenbestedingen gemeente Assen. Samengesteld in opdracht van Rabobank Assen-Beilen

De KoopstromenMonitor. Consumentenbestedingen gemeente Assen. Samengesteld in opdracht van Rabobank Assen-Beilen De KoopstromenMonitor Consumentenbestedingen gemeente Assen Samengesteld in opdracht van Rabobank Assen-Beilen De Rabobank KoopstromenMonitor De Nederlandse detailhandel heeft het op dit moment niet gemakkelijk.

Nadere informatie

Rapportage 30-2146. DistributiePlanologischOnderzoek (DPO) ten behoeve van de uitbreiding van Tuincentrum de Bosrand te Alphen aan den Rijn 2012

Rapportage 30-2146. DistributiePlanologischOnderzoek (DPO) ten behoeve van de uitbreiding van Tuincentrum de Bosrand te Alphen aan den Rijn 2012 Rapportage 30-2146 DistributiePlanologischOnderzoek (DPO) ten behoeve van de uitbreiding van Tuincentrum de Bosrand te Alphen aan den Rijn 2012 Strabo bv, Marktonderzoek en Vastgoedinformatie Herengracht

Nadere informatie

Second opinion supermarkt Ter Borch

Second opinion supermarkt Ter Borch Second opinion supermarkt Ter Borch Droogh Trommelen en Partners (DTNP) Adviseurs voor Ruimte en Strategie Graafseweg 109 6512 BS Nijmegen T 024-379 20 83 E info@dtnp.nl W www.dtnp.nl Opdrachtgever: Contactpersoon:

Nadere informatie

Proefexamen MARKETING

Proefexamen MARKETING Proefexamen MARKETING Beschikbare tijd: 90 minuten 150713 1 Proefexamen HET PROEFEXAMEN BESTAAT UIT 6 GENUMMERDE PAGINA'S, waarin opgenomen: 1 CASE, gericht op de toetsing van de toepassing van het begrippenkader,

Nadere informatie

FOOD2MARKET INNOVATIE TRAINING. 14 november 2013

FOOD2MARKET INNOVATIE TRAINING. 14 november 2013 FOOD2MARKET INNOVATIE TRAINING 14 november 2013 Edwin Palsma The Food Agency Specialisten in food marketing Wij verbinden voedingskennis, technologie, marketing en sales om de marktpositie van agro & food

Nadere informatie

handel en verkoop CSPE KB 2010 minitoets bij opdracht 11

handel en verkoop CSPE KB 2010 minitoets bij opdracht 11 handel en verkoop CSPE KB 2010 minitoets bij opdracht 11 variant a Naam kandidaat Kandidaatnummer Meerkeuzevragen - Omcirkel het goede antwoord (voorbeeld 1). - Geef verbeteringen aan volgens de voorbeelden

Nadere informatie

College 3. Video Kotler (15min) Bespreken video (15 min) Hoeveel merken zijn genoeg (10 min) bespreken WINmodel (20 min)

College 3. Video Kotler (15min) Bespreken video (15 min) Hoeveel merken zijn genoeg (10 min) bespreken WINmodel (20 min) College 3 Video Kotler (15min) Bespreken video (15 min) Hoeveel merken zijn genoeg (10 min) bespreken WINmodel (20 min) Theorie H 9 Segmenteren tot positioneren (40 min) Verwerking: Flip Flop (20 min)

Nadere informatie

Rabobank Cijfers & Trends

Rabobank Cijfers & Trends Detailhandel non-food De detailhandel levert goederen (zowel nieuw als tweedehands) direct aan particulieren. Deze goederen zijn niet in de eigen onderneming vervaardigd. De sector Detailhandel non-food

Nadere informatie

CSPE GL 2009. administratie - handel en administratie - handel en verkoop - mode en commercie. minitoets bij opdracht 6 A B X C D

CSPE GL 2009. administratie - handel en administratie - handel en verkoop - mode en commercie. minitoets bij opdracht 6 A B X C D CSPE GL 2009 administratie - handel en administratie - handel en verkoop - mode en commercie minitoets bij opdracht 6 variant b Naam kandidaat Kandidaatnummer Meerkeuzevragen Omcirkel het goede antwoord

Nadere informatie

Rabobank Cijfers & Trends

Rabobank Cijfers & Trends Schoenendetailhandel De schoenendetailhandel verkoopt schoeisel en aanverwante accessoires. De schoenenwinkels zijn globaal onder te verdelen in: zelfstandige samenwerkende schoenenzaken, discountzaken,

Nadere informatie

2 Goederenretail in Nederland: indelingscriteria 47

2 Goederenretail in Nederland: indelingscriteria 47 Inhoud Inleiding Deel Beschrijving van de branche Retailmarketing. Het begrip retailing. Detailhandel. Functieverandering van de detailhandel. Consequenties van de functieverandering in de detailhandel.

Nadere informatie

Internationale Marketing H4. Week 1 1. Executive summary 2. Inhoudsopgave 3. Inleiding en achtergrond 4. Externe analyse

Internationale Marketing H4. Week 1 1. Executive summary 2. Inhoudsopgave 3. Inleiding en achtergrond 4. Externe analyse Internationale Marketing H4 Week 1 1. Executive summary 2. Inhoudsopgave 3. Inleiding en achtergrond 4. Externe analyse Executive summary Een samenvatting voor het management 1 à 2 pagina s belangrijkste

Nadere informatie

Amersfoort. Euterpeplein. ruimtelijk-economisch onderzoek 04-07-2013 081530.17896.00

Amersfoort. Euterpeplein. ruimtelijk-economisch onderzoek 04-07-2013 081530.17896.00 Amersfoort Euterpeplein ruimtelijk-economisch onderzoek identificatie planstatus projectnummer: datum: 081530.17896.00 04-07-2013 projectleider: opdrachtgever: drs. G. Welten Hoorne Vastgoed R.008/04 gecertificeerd

Nadere informatie

5 Cluster 4: winkels in non-food, hoog transactiebedrag

5 Cluster 4: winkels in non-food, hoog transactiebedrag 5 Cluster 4: winkels in non-food, hoog transactiebedrag 5.1 Typering van het cluster Winkels in non-food met een hoog transactiebedrag zijn vooral te vinden in de modesector, in de bruin- en witgoedsector,

Nadere informatie

De marketingmix vmbo-kgt34. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie.

De marketingmix vmbo-kgt34. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. Auteur VO-content Laatst gewijzigd 20 October 2016 Licentie CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie Webadres http://maken.wikiwijs.nl/73833 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs Maken van Kennisnet.

Nadere informatie

Aan de slag met excel

Aan de slag met excel Aan de slag met excel Start een eigen bedrijf in één van de volgende producten: Brommers Computerspelletjes Fietsen Frisdrank Luxe koek Mobiele telefoons Scooters Sportschoenen Sporttassen P R O D U C

Nadere informatie

M&O VWO 2011/2012. www.lyceo.nl

M&O VWO 2011/2012. www.lyceo.nl Hoofdstuk 8: Marketing M&O VWO 2011/2012 www.lyceo.nl Overzicht Management & Organisatie School Examen (SE) 7. Organisaties 8. Marketing Organisatiestructuren Niet commerciële organisaties Commerciële

Nadere informatie

Uitgangspunt van het model is de marktpositie van de retailer, uitgedrukt in het marktaandeel.

Uitgangspunt van het model is de marktpositie van de retailer, uitgedrukt in het marktaandeel. HET VOORSPELLEN VAN MARKTPOSITIES IN DE FASHION MARKT De wereld van fashion retail is drastisch aan het veranderen. Consumenten geven minder uit aan kleding en schoenen en doen dit vaker online. Nieuwe

Nadere informatie

Distributie-planologisch onderzoek Supermarktbranche Händelstraat te Utrecht

Distributie-planologisch onderzoek Supermarktbranche Händelstraat te Utrecht Distributie-planologisch onderzoek Supermarktbranche Händelstraat te Utrecht In opdracht van: Aveco de Bondt April 2010 MKB Reva Stationsstraat 80 postbus 10090 7301 GB Apeldoorn T 055 578 72 51 E info@mkbreva.nl

Nadere informatie