Begeleidingscommissie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Begeleidingscommissie"

Transcriptie

1 Bijlage 1 Begeleidingscommissie Bijlage 2 Begrippenlijst mevrouw D. Bogers mevrouw E. Lambooy mevrouw S.N. MinkemaWedzinga de heer J.S. Nota de heer A. van Wanroij Gemeente Soest KvK Gooi en Eemland Gemeente Soest Federatie MKB Soest Gemeente Soest Detailhandel Het formeel als hoofdactiviteit in winkels uitoefenen van de detailhandelsfunctie; zijnde het tegen betaling aan eindverbruikers (gezinshuishoudingen, particulieren) leveren van goederen en diensten, waarvoor ten aanzien van de distributie een specifieke SBIdetailhandelsfunctie wordt onderscheiden. Winkelvloeroppervlak (wvo) Winkelruimte die voor de consument zichtbaar is. Bedrijfs of brutovloeroppervlak (bvo) Totale ruimte van een winkel bestaande uit winkelvloeroppervlak inclusief niet voor consumenten zichtbare ruimten (opslag, kantine, keuken etc.). Globaal gaan we uit van een verhouding 100% wvo = 80% bvo. Branche Een groep van bedrijven die wordt gekenmerkt door één bepaalde (dominante) assortimentsgroep of door een veel voorkomende combinatie van assortimentsgroepen (bijv. warenhuizen). Dagelijkse artikelen Onder dagelijkse artikelen verstaan we de artikelen die worden verkocht in winkels in de branches voedings en genotmiddelen en persoonlijke verzorging. Droogh Trommelen Broekhuis 51

2 Nietdagelijkse artikelen Onder nietdagelijkse artikelen verstaan we de artikelen die worden verkocht in alle branches behalve voedings en genotmiddelen en persoonlijke verzorging. Grootschalige detailhandel (GDV) Winkels met een omvang van ± m² wvo of meer. Volumineuze detailhandel Detailhandel die vanwege de omvang en aard van de gevoerde artikelen een groot oppervlak nodig hebben voor de uitstalling. Hieronder worden begrepen: detailhandel in auto s, boten en caravans (ABCgoederen); grove bouwmaterialen; bouwmarkten, tuincentra, woninginrichting waaronder meubelen, keukens en sanitair. Bouwmarkt: Detailhandelsbedrijf in doehetzelfartikelen met een minimale omvang van m² winkelvloeroppervlak. Bijlage 3 Leeftijdsopbouw per wijk (%) leeftijdscategorie >65 1 Soestdijk t Hart Bedrijventerrein Boerenstreek Klaarwater De Eng e.o Smitsveen Overhees Klein Engendaal Soest Zuid Soesterberg Buitengebied Totaal gemeente Soest Bron: Gemeente Soest, Droogh Trommelen Broekhuis

3 Bijlage 4 Indeling branches naar branchegroepen Sector Branchegroepen Branches Voedings en genotmiddelen Voedings en genotmiddelen Supermarkt, versspeciaalzaak, slijter, tabakswinkel Frequent benodigde nonfood Persoonlijke verzorging Huishoudelijke artikelen Bloemen, planten, dierbenodigdheden Modisch recreatief Kleding en modeaccessoires Schoenen en lederwaren Duurzame en overige goederen Overig recreatief Optiek, juwelier, antiek en kunst Sport en spel Hobbyartikelen Boeken, cd s, kantoorartikelen Warenhuis Bruin en witgoed Fietsen en autoaccessoires Volumineuze detailhandel Gerichte nonfood Woninginrichting (o.a. meubelen, keukens, sanitair, vloerbedekking) Doehetzelfartikelen Tuincentra en tuinartikelen Duurzame en overige goederen Overige artikelen Tweedehandsartikelen, Wereldwinkel, handicap, religie, etc. Droogh Trommelen Broekhuis 53

4 Bijlage 5 Winkelaanbod in Soest Overzicht detailhandelsaanbod (m² wvo) in Soest en in kernen van gelijke omvang Soest kernen van gelijke omvang Voedings en genotmiddelen Freq. benodigde nonfood, waarvan: persoonlijke verzorging huishoudelijke artikelen dierbenodigdheden, bloemen, planten Modisch recreatief, waarvan: kleding en modeaccessoires schoenen en lederwaren Overig recreatief, waarvan: optiek, juwelier, antiek en kunst sport en spel hobbyartikelen boeken, cd s, kantoorartikelen warenhuis bruin en witgoed fietsen en autoaccessoires Gerichte nonfood, waarvan: woninginrichting doehetzelfartikelen tuincentra en tuinartikelen Overige detailhandel TOTAAL Bron: Locatus juni 2005 Overzicht detailhandelsaanbod in Soest per winkelgebied (m² wvo) Van Weedestraat Soest Zuid Voedings en genotmiddelen Frequent benodigde nonfood Modisch recreatief Overig recreatief Gerichte nonfood Overige detailhandel TOTAAL Smitshof Overhees Voedings en genotmiddelen Frequent benodigde nonfood Modisch recreatief Overig recreatief Gerichte nonfood Overige detailhandel TOTAAL Birkstraat Verspreid Voedings en genotmiddelen Frequent benodigde nonfood 966 Modisch recreatief 350 Overig recreatief Gerichte nonfood Overige detailhandel TOTAAL Droogh Trommelen Broekhuis

5 Bijlage 6 Winkelaanbod in Soesterberg Overzicht detailhandelsaanbod (m² wvo) in Soesterberg en in kernen van gelijke omvang Soesterberg kernen van gelijke omvang Voedings en genotmiddelen Freq. benodigde nonfood, waarvan: persoonlijke verzorging huishoudelijke artikelen dierbenodigdheden, bloemen, planten Modisch recreatief, waarvan: kleding en modeaccessoires schoenen en lederwaren Overig recreatief, waarvan: optiek, juwelier, antiek en kunst sport en spel hobbyartikelen boeken, cd s, kantoorartikelen warenhuis bruin en witgoed fietsen en autoaccessoires Gerichte nonfood, waarvan: woninginrichting doehetzelfartikelen tuincentra en tuinartikelen Overige detailhandel TOTAAL Bron: Locatus juni 2005 Overzicht detailhandelsaanbod in Soesterberg per winkelgebied (m² wvo) Rademakerstraat Woonboulevard Voedings en genotmiddelen 984 Frequent benodigde nonfood 527 Modisch recreatief 120 Overig recreatief 83 Gerichte nonfood Overige detailhandel TOTAAL verspreid Voedings en genotmiddelen 80 Frequent benodigde nonfood 114 Modisch recreatief 50 Overig recreatief 0 Gerichte nonfood Overige detailhandel 100 TOTAAL Droogh Trommelen Broekhuis 55

6 Bijlage 7 Haalbaar winkelaanbod verkoopvloeroppervlak) en benodigde omzet per m² (vloerproductiviteit) een rol. De indicatieve berekening van het haalbare winkelaanbod heeft betrekking op de branche voedings en genotmiddelen. Deze winkels (o.a. supermarkten) zijn de dragers van de dagelijkse voorzieningenstructuur. Bovendien is voor deze branche op basis van kengetallen een vrij nauwkeurige berekening te maken. Daarnaast wordt een indicatieve berekening gemaakt van het haalbare winkelaanbod duurzame en overige goederen. In vroegere distributie planologische onderzoeken (dpo s) werd het haalbare winkelaanbod vaak nauwkeurig berekend. Door grote onderlinge verschillen in typen winkelgebieden, branches en winkelformules moeten dergelijke berekeningen genuanceerd worden beoordeeld. De haalbaarheid van winkels voor duurzame en overige goederen wordt veel meer bepaald door de potentiële functie en kwaliteit van het winkelgebied. Niettemin kan een kwantitatieve analyse van vraag en aanbod een indicatie geven van het haalbare aanbod. Variabelen Bij de kwantitatieve analyse gaat het om de verhouding tussen vraag en aanbod. De vraagzijde wordt bepaald door de bestedingen in winkels per hoofd van de bevolking (toonbankbesteding per jaar), de omvang van het verzorgingsgebied (het aantal inwoners), de mate waarin de inwoners hun aankopen doen in het betreffende winkelgebied (de koopkrachtbinding) en de mate waarin omzet van elders toevloeit (de koopkrachttoevloeiing). Aan de aanbodzijde spelen de omvang (m² Toonbankbesteding In Nederland bedragen de gemiddelde toonbankbestedingen per hoofd van de bevolking 4.362, per jaar. Hiervan wordt 1.978, besteed in winkels voor voedings en genotmiddelen. (HBD, 2004). Het gemiddeld besteedbaar inkomen per inwoner in de gemeente Soest ligt ± 10% hoger dan het Nederlandse gemiddelde (CBS, 2003). Het is daarom gewenst de landelijke bestedingscijfers aan te passen. In deze situatie gaan wij uit van een toonbankbesteding van 2.027, ( 2.027, + (¼ x 10% x 1.978,)) in supermarkten en van 2.046, ( 1.953, + (½ x 10% x 1.953)) voor duurzame en overige goederen. Verzorgingsgebied De gemeente Soest heeft op dit moment ± inwoners. Voor de komende 15 jaar heeft de gemeente een aantal woningbouwprojecten gepland (zie 2.2) waardoor de bevolking groeit. Door groei van het inwoneraantal neemt het draagvlak voor voorzieningen toe, in de gemeente Soest is het effect van de nieuwbouwprojecten echter minimaal. Door huishoudenverdunning neemt de gemiddelde huishoudengrootte af. Het inwonertal van de gemeente Soest zal naar verwachting groeien tot ± inwoners in 2015 (Primos Prognose, 2004). Het primaire verzorgingsgebied van het winkelaanbod in de kernen Soest en Soesterberg bestaat uit de inwoners van de eigen kern. Op basis van de globale planning van de woningbouwproductie in de gemeente Soest 56 Droogh Trommelen Broekhuis

7 gaan ervan uit dat de kern Soest ± inwoners heeft in 2015 en de kern Soesterberg ± Voor de kern Soesterberg kan in 2015 nog een verzorgingsgebeid worden onderscheiden dat bestaat uit de inwoners van het nieuwbouwproject op het terrein van zorginstelling Abrona in de gemeente Zeist. De nieuwbouwproject ligt tegen de gemeentegrens tussen Soest en Zeist aan de westkant van Soesterberg. De gemeente Zeist staat positief tegenover de realisatie van 400 woningen op dit terrein. Bij een gemiddelde huishoudengrootte heeft het nieuwbouwproject in de toekomst ± inwoners. Koopkrachtbinding Niet alle bestedingen van de inwoners van Soest en Soesterberg komen terecht in het eigen winkelapparaat. Het aandeel (%) van de totale bestedingen van inwoners dat wordt gedaan in het eigen winkelaanbod, noemen we de koopkrachtbinding. Op basis van algemene kengetallen* en ervaringscijfers gaan wij ervan uit dat de winkels in voedings en genotmiddelen in Soest een koopkrachtbinding kan realiseren van 90 95%. Eveneens op basis van algemene kengetallen en ervaringscijfers gaan wij ervan uit de een kwalitatief goed aanbod van winkels in duurzame en overige goederen in Soest een koopkrachtbinding kan realiseren van 4550%. Aandeel vreemde koopkracht Naast de inkomsten uit het primaire en secundaire verzorgingsgebied, komt een klein deel van de omzet van buiten deze verzorgingsgebieden. Dit noemen we koopkrachttoevloeiïng of het aandeel vreemde koopkracht. Op basis van algemene kengetallen en ervaringscijfers gaan wij ervan uit dat het winkelaanbod voedings en genotmiddelen in Soest een aandeel vreemde koopkracht kan realiseren van 10 15%. De winkels in duurzame en overige goederen hebben in hoofdzaak een lokaal verzorgende functie. Het aandeel vreemde koopkracht ligt ook in de toekomst laag. Naar verwachting is een aandeel vreemde koopkracht haalbaar van 15 20%.In de kern Soesterberg gaan we uit van een aandeel vreemde koopkracht van 10 15% in de voedings en genotmiddelen. Vloerproductiviteit De gemiddelde omzet per m² wvo kan als maat worden gezien voor het economisch functioneren. De noodzakelijke omzet per m² varieert per type winkelgebied, branche en winkelformule. In Nederland ligt de gemiddelde omzet rond de 7.500, per m² in winkels voor voedings en genotmiddelen en 2.700, in winkels voor duurzame en overige goederen (HBD, 2004). Voor de kern Soesterberg (en toekomstige inwoners van het nieuwbouwproject op het terrein van Abrona) gaan we uit van een binding van 65 70% in voedings en genotmiddelen. Droogh Trommelen Broekhuis 57

8 Tabel 5 Haalbaar aanbod voedings en genotmiddelen in Soest in 2015 inwoners primair verzorgingsgebied toonbankbesteding per hoofd koopkrachtbinding 90 95% omzet uit verzorgingsgebied 72,1 à 76,1 mln aandeel vreemde koopkracht 10 15% totale omzet 80,1 à 89,5 mln normomzet per m² wvo potentieel aanbod supermarkten à m² wvo aanwezig aanbod supermarkten ± m² wvo Tabel 7 Haalbaar aanbod duurzame en overige goederen (DOG) in Soest in 2015 inwoners primair verzorgingsgebied toonbankbesteding per hoofd** koopkrachtbinding 50 55% omzet uit verzorgingsgebied 40,4 à 44,5 mln aandeel vreemde koopkracht 15 20% totale omzet 47,5 à 55,6 mln normomzet per m² wvo potentieel aanbod DOG à m² wvo aanwezig aanbod DOG ± m² wvo Tabel 6 Haalbaar aanbod voedings en genotmiddelen in Soesterberg in 2015 inwoners primair verzorgingsgebied toonbankbesteding per hoofd koopkrachtbinding 65 70% omzet uit primair verzorgingsgebied 10,1 à 10,9 mln aandeel vreemde koopkracht 10 15% totale omzet 10,5 à 12,1 mln normomzet per m² wvo potentieel aanbod supermarkten à m² wvo aanwezig aanbod supermarkten ± m² wvo 58 Droogh Trommelen Broekhuis

Vitaal Maastricht. Onderzoek naar de Maastrichtse detailhandel en horeca

Vitaal Maastricht. Onderzoek naar de Maastrichtse detailhandel en horeca Vitaal Maastricht Onderzoek naar de Maastrichtse detailhandel en horeca Voorwoord We staan voor nieuwe uitdagingen. Nagenoeg elke ondernemer in het centrum heeft te maken met teruglopende of stabiliserende

Nadere informatie

Ontwikkelingsmogelijkheden perifere en grootschalige detailhandel. Gemeente Maastricht Definitief

Ontwikkelingsmogelijkheden perifere en grootschalige detailhandel. Gemeente Maastricht Definitief Ontwikkelingsmogelijkheden perifere en grootschalige detailhandel Gemeente Maastricht Definitief Ontwikkelingsmogelijkheden perifere en grootschalige detailhandel Gemeente Maastricht Definitief Rapportnummer:

Nadere informatie

Beleid Motorbrandstofverkooppunten

Beleid Motorbrandstofverkooppunten Beleid Motorbrandstofverkooppunten Beleid Motorbrandstofverkooppunten 1 Beleid Motorbrandstofverkooppunten 2 Inhoudsopgave > 1 Inleiding 5 2 Uitgangssituatie 7 2.1 Ligging en kenmerken 7 2.2 Vigerend beleid

Nadere informatie

Gemeente Groningen. Detailhandelsmonitor 2009 gemeente Groningen

Gemeente Groningen. Detailhandelsmonitor 2009 gemeente Groningen Gemeente Groningen Detailhandelsmonitor 2009 gemeente Groningen Detailhandelsmonitor 2009 gemeente Groningen Datum 18 januari 2010 GNG057/Gfr/0478 Kenmerk Eerste versie Documentatiepagina Opdrachtgever(s)

Nadere informatie

Ruimte voor ondernemerschap in de Dibevo-sector. Gezelschapsdier vraagt om uitgekiend verkooppunt

Ruimte voor ondernemerschap in de Dibevo-sector. Gezelschapsdier vraagt om uitgekiend verkooppunt Ruimte voor ondernemerschap in de Dibevo-sector Gezelschapsdier vraagt om uitgekiend verkooppunt Hoofdbedrijfschap Detailhandel eindrapport juni 2009 Ruimte voor ondernemerschap in de Dibevo-sector Gezelschapsdier

Nadere informatie

Internetwinkelen: bijna iedereen doet het Resultaten uit het Koopstromenonderzoek Randstad 2011 (KSO2011)

Internetwinkelen: bijna iedereen doet het Resultaten uit het Koopstromenonderzoek Randstad 2011 (KSO2011) Internetwinkelen: bijna iedereen doet het Resultaten uit het Koopstromenonderzoek Randstad 2011 (KSO2011) De detailhandel heeft het moeilijk. Daar waar voor veel sectoren geldt dat vooral de economische

Nadere informatie

Dynamiek van winkelgebieden

Dynamiek van winkelgebieden Dynamiek van winkelgebieden van meer naar betere meters nrw taskforce dynamische winkelgebieden Dynamiek van winkelgebieden van meer naar betere meters 14 september 2010 nrw taskforce dynamische winkelgebieden

Nadere informatie

DETAILHANDEL EN BELEID: een continue wisselwerking. Achtergrondstudies

DETAILHANDEL EN BELEID: een continue wisselwerking. Achtergrondstudies DETAILHANDEL EN BELEID: een continue wisselwerking Achtergrondstudies Detailhandel en beleid: een continue wisselwerking David Evers Detailhandel en beleid: een continue wisselwerking Planbureau voor

Nadere informatie

Retailvisie. aanloopstraten in beeld

Retailvisie. aanloopstraten in beeld Retailvisie aanloopstraten in beeld September 2012 Samenstelling drs. G. Raven en drs. C.Rindertsma Vormgeving Proof Studio, Amsterdam Fotografie omslag Piet den Blanken, Hollandse Hoogte NVM Business

Nadere informatie

Lokale markt belangrijk voor vrijetijdsindustrie

Lokale markt belangrijk voor vrijetijdsindustrie Lokale markt belangrijk voor vrijetijdsindustrie Annemarie de Groot en Willem van der Velden 1 Deze notitie geeft inzicht in de herkomst van Nederlandse bezoekers van toeristisch recreatieve voorzieningen,

Nadere informatie

De verlichtingsbranche in de schijnwerpers. Structuuronderzoek naar de markt voor verlichtingsartikelen

De verlichtingsbranche in de schijnwerpers. Structuuronderzoek naar de markt voor verlichtingsartikelen De verlichtingsbranche in de schijnwerpers Structuuronderzoek naar de markt voor verlichtingsartikelen De verlichtingsbranche in de schijnwerpers Structuuronderzoek naar de markt voor verlichtingsartikelen

Nadere informatie

Structuur in de markt. Structuuronderzoek ambulante handel

Structuur in de markt. Structuuronderzoek ambulante handel Structuur in de markt Structuuronderzoek ambulante handel Structuur in de markt Structuuronderzoek ambulante handel 2011 Structuur in de markt Structuuronderzoek ambulante handel 2011 Structuur in de markt

Nadere informatie

Wijk- en buurtwinkelcentra: kansen benutten! Een verkennend onderzoek naar de kansen van Omni Channel Commerce voor ondersteunende winkelgebieden

Wijk- en buurtwinkelcentra: kansen benutten! Een verkennend onderzoek naar de kansen van Omni Channel Commerce voor ondersteunende winkelgebieden Wijk- en buurtwinkelcentra: kansen benutten! Een verkennend onderzoek naar de kansen van Omni Channel Commerce voor ondersteunende winkelgebieden COLOFON Naam: J.F.S. (Hannes) de Bruijn MSc Adres: Sumatrakade

Nadere informatie

Diverse online betaalmethoden. met een kassa die met u meegroeit. aanbieden. Rabo OmniKassa. De online betaaloplossing voor webwinkels.

Diverse online betaalmethoden. met een kassa die met u meegroeit. aanbieden. Rabo OmniKassa. De online betaaloplossing voor webwinkels. Diverse online betaalmethoden aanbieden met een kassa die met u meegroeit. Rabo OmniKassa. De online betaaloplossing voor webwinkels. Bied uw klanten verschillende betaalmethoden aan via één loket: de

Nadere informatie

Handreiking ladder voor duurzame verstedelijking in Drenthe

Handreiking ladder voor duurzame verstedelijking in Drenthe Handreiking ladder voor duurzame verstedelijking in Drenthe Stec Groep aan provincie Drenthe Laura Engelbertink en Guido van der Molen december 2013 Handreiking ladder voor duurzame verstedelijking in

Nadere informatie

Detailhandelsmonitor Den Haag 2013: de kracht van de Haagse winkelgebieden

Detailhandelsmonitor Den Haag 2013: de kracht van de Haagse winkelgebieden Detailhandelsmonitor Den Haag 2013: de kracht van de Haagse winkelgebieden Hoofdrapport 31 januari 2014 Eindrapport (definitief) Status: Eindrapport (definitief) Datum: 31 januari 2014 Een product van:

Nadere informatie

Best. Bedrijventerreinen Best. 't Zand, Breeven en Heide. bestemmingsplan

Best. Bedrijventerreinen Best. 't Zand, Breeven en Heide. bestemmingsplan Best Bedrijventerreinen Best 't Zand, Breeven en Heide bestemmingsplan identificatie planstatus identificatiecode: datum: status: NL.IMRO.0753.bpBedrijventer2010-VG02 25-11-2010 voorontwerp 28-06-2011

Nadere informatie

Leegstand van bedrijfsvastgoed in de Dordtse Binnenstad

Leegstand van bedrijfsvastgoed in de Dordtse Binnenstad Leegstand van bedrijfsvastgoed in de Dordtse Binnenstad In Nederland staat veel kantoor-, bedrijfs- en winkelruimte leeg. Leegstand van bedrijfsvastgoed lijkt structureel te worden en de verwachting is

Nadere informatie

HET ONDERNEMERSCHAP IN HET OUDE NOORDEN ONDER DE LOEP

HET ONDERNEMERSCHAP IN HET OUDE NOORDEN ONDER DE LOEP HET ONDERNEMERSCHAP IN HET OUDE NOORDEN ONDER DE LOEP Een analyse naar het functioneren van ondernemingen in het winkelgebied Noorderboulevard-Zwaanshals In opdracht van Rabobank Rotterdam Deelgemeente

Nadere informatie

BEDRIJFSRUIMTEN, WINKELBEDRIJVEN EN BEDRIJVENTERREINEN

BEDRIJFSRUIMTEN, WINKELBEDRIJVEN EN BEDRIJVENTERREINEN LEEGSTAND BEDRIJFSRUIMTEN, WINKELBEDRIJVEN EN BEDRIJVENTERREINEN Soest, april 2014 Inhoudsopgave Voorwoord blz. 1 Hoofdstuk 1 Bedrijfsruimte blz. 2 Hoofdstuk 2 Winkelleegstand blz. 5 Hoofdstuk 3 Bedrijventerreinen

Nadere informatie

Beverwijk. Automarkt. ruimtelijke onderbouwing. omgevingsvergunning voor het afwijken van het bestemmingsplan ten behoeve van de Automarkt

Beverwijk. Automarkt. ruimtelijke onderbouwing. omgevingsvergunning voor het afwijken van het bestemmingsplan ten behoeve van de Automarkt Beverwijk Automarkt ruimtelijke onderbouwing omgevingsvergunning voor het afwijken van het bestemmingsplan ten behoeve van de Automarkt identificatie planstatus projectnummer: datum: 222301.16395.00 26-07-2011

Nadere informatie

Tussen twee muren. Zwakke economie en online groei zetten winkels klem. Kwartaalbericht Detailhandel Non-food ING Economisch Bureau

Tussen twee muren. Zwakke economie en online groei zetten winkels klem. Kwartaalbericht Detailhandel Non-food ING Economisch Bureau Kwartaalbericht Detailhandel Non-food ING Economisch Bureau Tussen twee muren Zwakke economie en online groei zetten winkels klem De detailhandel non-food hoeft voorlopig niet te rekenen op enig herstel.

Nadere informatie

De detailhandel. Sectorbeschrijving. 18 oktober 2013

De detailhandel. Sectorbeschrijving. 18 oktober 2013 De detailhandel Sectorbeschrijving 18 oktober 2013 Inhoudsopgave Samenvatting 2 Inleiding 4 1. Werkgelegenheid en vacatures 6 1.1. Werkgelegenheid in vogelvlucht 6 1.2. Vacatures in de detailhandel 11

Nadere informatie

Seniorenhuisvesting vormt brandstof voor economie

Seniorenhuisvesting vormt brandstof voor economie Seniorenhuisvesting vormt brandstof voor economie Inhoudsopgave Managementsamenvatting 5 1. Inleiding 10 2. Regeer- en zorgakkoord 11 2.1 Maatregelen uit regeer- en zorgakkoord met betrekking tot de AWBZ

Nadere informatie

M200802. Vrouwen aan de start. Een vergelijking tussen vrouwelijke en mannelijke starters en hun bedrijven. drs. A. Bruins drs. D.

M200802. Vrouwen aan de start. Een vergelijking tussen vrouwelijke en mannelijke starters en hun bedrijven. drs. A. Bruins drs. D. M200802 Vrouwen aan de start Een vergelijking tussen vrouwelijke en mannelijke starters en hun bedrijven drs. A. Bruins drs. D. Snel Zoetermeer, juni 2008 2 Vrouwen aan de start Vrouwen vinden het starten

Nadere informatie

ministerie van verkeer en waterstaat rijksdienst voor de ijsselmeerpolders rijp rapport

ministerie van verkeer en waterstaat rijksdienst voor de ijsselmeerpolders rijp rapport ministerie van verkeer en waterstaat rijksdienst voor de ijsselmeerpolders rijp rapport Ri ministerie van verkeer en waterstaat rijksdienst voor de ijsselmeerpolders rijp rapport rijkswaterstaat biblioth9ek

Nadere informatie

ADVIES Naar een toekomstbestendige detailhandelsstructuur; regie en sturing in een snel veranderend winkellandschap!

ADVIES Naar een toekomstbestendige detailhandelsstructuur; regie en sturing in een snel veranderend winkellandschap! ADVIES Naar een toekomstbestendige detailhandelsstructuur; regie en sturing in een snel veranderend winkellandschap! Juni 2013 1 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. Provinciale discussienota, observaties 2.1

Nadere informatie

DE INKOMSTEN, UITGAVEN EN HET FINANCIEEL BEHEER VAN ALLOCHTONE HUISHOUDENS

DE INKOMSTEN, UITGAVEN EN HET FINANCIEEL BEHEER VAN ALLOCHTONE HUISHOUDENS DE INKOMSTEN, UITGAVEN EN HET FINANCIEEL BEHEER VAN ALLOCHTONE HUISHOUDENS Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (NIBUD), januari 2004 Postbus 19250 3501 DG Utrecht www.nibud.nl 2 Voorwoord Het aantal

Nadere informatie

Perspectieven voor de vastgoedmarkt

Perspectieven voor de vastgoedmarkt Perspectieven voor de vastgoedmarkt Op weg naar een vastgoedagenda voor Midden-Nederland Juni 2012 Inhoud Voorwoord 3 1. Managementsamenvatting 5 2. Algemene trends 8 3. Kantorenmarkt 11 3.1 Feiten en

Nadere informatie

Krimp in Fryslân. Inwonertal

Krimp in Fryslân. Inwonertal Krimp in Fryslân Bevolkingsdaling, lokaal en regionaal, is een vraagstuk van nu én de komende jaren. Hoewel pas over enkele decennia de bevolking van Fryslân als geheel niet meer zal groeien, is in sommige

Nadere informatie