Gemeente Hof van Twente kern Hengevelde

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gemeente Hof van Twente kern Hengevelde"

Transcriptie

1 Gemeente Hof van Twente kern Hengevelde I&O Research, 2010

2 Datum: September 2010 Kenmerk: Ekoop10/348 Status: Definitief

3 Colofon Opdrachtgever Gemeente Hof van Twente Titel rapport Koopstromenonderzoek 2010 Deelrapportage Gemeente Hof van Twente kern Hengevelde Kenmerk Ekoop10/348 Datum publicatie September 2010 Projectteam I&O Research Ruud Esselink Gerben Huijgen Thijs Lenderink Projectomschrijving Onderzoek naar het koopgedrag in de provincie Overijssel en delen van Drenthe en Gelderland Trefwoorden Koopstromenonderzoek, consumentengedrag, draagvlak, bezoekmotief en beoordeling winkelgebieden

4 Belangrijkste resultaten Waar doen inwoners van Hengevelde hun aankopen en hoe heeft dit koopgedrag zich de afgelopen jaren ontwikkeld? Hoe waarderen consumenten de winkelvoorzieningen in Hengevelde en waarom kiest men voor dit winkelgebied? Dit rapport brengt het koopgedrag voor Hengevelde in beeld. De rapportage maakt onderdeel uit van het koopstromenonderzoek dat elke vijf jaar wordt uitgevoerd in Oost-Nederland. Het onderzoek is uitgevoerd door middel van een telefonische en online enquête onder zo n consumenten in 38 gemeenten. Aan de peiling hebben 200 huishoudens uit Hengevelde deelgenomen. Het onderzoek is uitgevoerd door I&O Research. Minder draagvlak dagelijkse artikelen Bijna de helft van de inwoners van Hengevelde doet de dagelijkse boodschappen in de eigen woonplaats. Bijna driekwart van de consumenten gaat dagelijks of enkele malen per week, de rest één keer per week of minder. Ten opzichte van 2005 is de koopkrachtbinding met 17 procent gedaald. Het aandeel klanten uit de regio dat de dagelijkse artikelen in Hengevelde koopt (de koopkrachttoevloeiing), is tussen 2005 en 2010 met 57 procent gedaald. Het totale draagvlak in de dagelijkse sector van Hengevelde bedraagt en is sinds 2005 met 32 procent afgenomen (600 klanten). In vergelijking met kernen met een vergelijkbaar inwonertal is het aantal klanten voor dagelijkse artikelen in Hengevelde ongeveer gemiddeld. Kledingbranche levert in, bloemen-,, planten- en tuinbranche groeit Het totale aantal klanten in de niet-dagelijkse sector van Hengevelde bedraagt 800. De positie van de niet-dagelijkse sector in Hengevelde is de afgelopen jaren achteruitgegaan; 20 procent minder klanten dan in 2005 doen de niet-dagelijkse aankopen in Hengevelde. Dit komt door een daling van de koopkrachttoevloeiing, de koopkrachtbinding van niet-dagelijkse artikelen is stabiel gebleven. De sterkste afname van draagvlak is te zien in de kledingbranche (-60 procent of 300 klanten). De sterkste toename van draagvlak komt voor rekening van de bloemen, planten en tuinartikelen; hier groeide het aantal klanten de afgelopen vijf jaar met 125 procent (1.000 klanten). De doe-het-zelfartikelen zijn verantwoordelijk voor de grootste relatieve en absolute toevloeiing van klanten naar Hengevelde. Vergeleken met kernen met een vergelijkbaar inwonertal is het gemiddelde draagvlak voor de niet-dagelijkse artikelen in Hengevelde gemiddeld. Nabijheid belangrijkste bezoekmotief De nabijheid van de winkels is voor klanten het belangrijkste argument voor het doen van dagelijkse inkopen in Hengevelde. Daarnaast bezoekt één op de zes klanten de winkels in Hengevelde vanwege de bereikbaarheid. De meeste winkelvoorzieningen in Hengevelde worden goed beoordeeld. Vooral over de parkeermogelijkheden voor fietsen en auto s is men tevreden. Het aanbod van daghoreca krijgt met een 7,3 het laagste rapportcijfer.

5 Regelmatig bezoek aan warenmarkt, aankopen via internet en bezoek koopzondagen minder frequent Nog geen zesde van de inwoners van Hengevelde bestelt regelmatig (tenminste één keer per maand) iets via het internet. Ruim vier op de tien inwoners bezoeken regelmatig een warenmarkt. De meerderheid bezoekt dan de markt in de eigen gemeente of gaat naar Hengelo. Bijna een derde van de inwoners van Hengevelde bezoekt wel eens een koopzondag. Het grootste deel gaat hiervoor naar Hengelo of Enschede.

6 Inhoud 1. Inleiding Aanleiding Opbouw van het rapport 2 2. Huidige koopstromen Inleiding Koopkrachtbinding en -toevloeiing Herkomst vreemde koopkracht Koopkrachtafvloeiing 7 3. De ontwikkeling van de koopstromen Inleiding Ontwikkeling koopkracht Vergelijking van het draagvlak Inleiding Regionale concurrentiekracht van Hengevelde Beoordeling en bezoekmotief consument Inleiding Beoordeling winkelgebied Hengevelde Bezoekmotief winkelgebied Overige aspecten van het koopgedrag van inwoners van Hengevelde Aanvullende vragen gemeente Hof van Twente 21

7 1 Inleiding

8 1. Inleiding 1.1 Aanleiding De zesde in een reeks Het consumentengedrag wordt steeds diffuser. Consumenten doen hun boodschappen veelal dicht bij huis, maar dicht bij huis kan ook de grote discountsupermarkt in een aangrenzende plaats zijn. Voor het meer recreatieve winkelbezoek wordt minder vaak het winkelcentrum in de eigen woonplaats bezocht, centra van andere plaatsen hebben vaak meer aantrekkingskracht. Daarnaast speelt internet een groeiende rol in de aan- en verkoop van producten. Maar ook demografische ontwikkelingen als bevolkingskrimp en vergrijzing en ruimtelijke ontwikkelingen (woningbouw en infrastructuur) veroorzaken veranderingen in het aankoopgedrag van consumenten. Dit zijn allemaal ontwikkelingen die winkelcentra en binnensteden raken. Koopstromenonderzoek brengt het koopgedrag van consumenten in beeld, waarmee inzicht wordt verkregen in het functioneren van winkelcentra en aankoopplaatsen. Tussen 1986 en 2005 hebben de provincies Overijssel en Drenthe en de Kamers van Koophandel Oost-Nederland en Zuid-Drenthe in samenwerking met de gemeenten elke vijf jaar een koopstromenonderzoek laten uitvoeren. Deze reeks wordt in 2010 aangevuld met nieuw onderzoek naar het koopgedrag van consumenten in Overijssel en delen van Drenthe en Gelderland. In totaal hebben 38 gemeenten deelgenomen aan het onderzoek en zijn zo n consumenten geïnterviewd. Afbeelding 1.1 Het onderzoeksgebied. 1

9 Kracht van het koopstromenonderzoek Koopstromenonderzoek geeft inzicht in het koopgedrag van consumenten. Doordat in Oost- Nederland koopstromenonderzoek vijfjaarlijks plaatsvindt, biedt het onderzoek ook mogelijkheden om veranderingen in het draagvlak voor winkelvoorzieningen in kaart te brengen. Hiermee kan het functioneren van winkelgebieden gemonitord worden. Het vijfjaarlijkse koopstromenonderzoek vormt een basis voor de ontwikkeling of herijking van detailhandelsbeleid. Bovendien kunnen de uitkomsten van koopstromenonderzoek input leveren voor city- of regiomarketing (waarvoor komen bezoekers wel of niet?) en een meer integraal leisure- of vrijetijdsbeleid. Winkelen vormt tenslotte na sporten de meest beoefende vorm van vrijetijdsbesteding. Doel van het onderzoek Het Koopstromenonderzoek Oost-Nederland 2010 stelt zich het beantwoorden van onderstaande onderzoeksvragen ten doel: Wat zijn de kenmerken van het ruimtelijk koopgedrag in Oost-Nederland en hoe heeft dit zich in de afgelopen vijf jaar ontwikkeld (kwantitatief)? Welke motieven zijn bepalend voor het koopgedrag, in het algemeen en specifiek per aankooplocatie, en hoe heeft dit zich ontwikkeld (kwalitatief)? De dataverzameling heeft in de periode februari tot en met mei 2010 plaatsgevonden. Het gedrag en de mening van consumenten is in kaart gebracht met behulp van de traditionele koopstromenonderzoekmethodiek, waarbij consumenten gevraagd is naar de plaats waar zij artikelgroepen kopen. Deze wordt aangevuld met een kwalitatief deel, waarbij aanvullende vragen zijn gesteld over winkelgedrag (bijvoorbeeld bezoekfrequentie en waardering meest bezochte aankoopplaatsen, marktbezoek en webwinkelen). De opzet van het onderzoek sluit aan bij de vorige metingen van het koopstromenonderzoek. De enquêtes zijn zowel telefonisch als via internet afgenomen. In totaal hebben huishoudens deelgenomen aan het onderzoek. In Hengevelde zijn in totaal 200 huishoudens ondervraagd. 1.2 Opbouw van het rapport In het rapport worden achtereenvolgens de volgende onderdelen besproken: Hoofdstuk 2: De huidige koopstromen Dit hoofdstuk presenteert de koopkrachtbinding en -toevloeiing voor Hengevelde in Deze koopstromen geven inzicht in de mate waarin de consument zich op het winkelaanbod in deze kern oriënteert en welke positie Hengevelde inneemt in de regio. Hoofdstuk 2 heeft een kwantitatief karakter. Hoofdstuk 3: De ontwikkeling van de koopstromen Hoofdstuk 3 voorziet in een vergelijking van de onderzoeksresultaten uit 2010 met die van Resultaat is een trendanalyse, waarmee een beeld ontstaat van de dynamiek in het consumentengedrag. Dit hoofdstuk is, net als hoofdstuk 2, voornamelijk kwantitatief van inhoud. Hoofdstuk 4: Vergelijking van n het draagvlak Om meer inzicht te krijgen in de verzorgingspositie en - kracht vergelijken we het draagvlak. Hoofdstuk 4 presenteert grafieken met daarin het draagvlak per artikelgroep van Hengevelde vergeleken met het draagvlak van omliggende en vergelijkbare plaatsen. 2

10 Hoofdstuk 5: Beoordeling en bezoekmotief consument Dit hoofdstuk bespreekt de mening van huishoudens over onder andere het aantal winkels, de bereikbaarheid, de veiligheid en de kwaliteit van winkels van het winkelgebied dat zij het vaakst bezoeken. Ook bevat hoofdstuk 5 het antwoord op de vraag waarom huishoudens voor een bepaald winkelgebied kiezen. Zodoende is dit onderdeel van het rapport kwalitatief van aard. Hoofdstuk 6: Aanvullende vragen De gemeente Hof van Twente heeft haar inwoners nog een aantal aanvullende vragen over het voorzieningenaanbod en de streekmarkt in Delden gesteld. In dit hoofdstuk worden de uitkomsten hiervan beschreven. In de bijlagen is onder meer een begrippenlijst opgenomen (bijlage 2) en is ook meer te lezen over de onderzoeksopzet- en uitvoering, en de vergelijkbaarheid met eerdere edities van het koopstromenonderzoek (bijlage 3). Naast alle kernrapportage voor de deelnemende gemeenten is eveneens een hoofdrapport samengesteld. Dit rapport en aanvullende informatie over het koopstromenonderzoek kunt u vinden op de website 3

11 2 Huidige koopstromen 4

12 2. Huidige koopstromen 2.1 Inleiding Dit hoofdstuk beschrijft het koopgedrag van de consument in Hengevelde. Hierbij worden de aankopen onderscheiden naar dagelijkse en niet-dagelijkse artikelen. Deze laatste categorie bestaat uit de onderstaande artikelgroepen: kleding; schoenen; woninginrichting; huishoudelijke artikelen; electro; doe-het-zelfartikelen; bloemen, planten en tuinartikelen. In dit hoofdstuk speelt het begrip draagvlak een belangrijke rol. Het draagvlak is het totaal aantal klanten van een bepaalde aankoopplaats, in dit geval Hengevelde. Het draagvlak is de optelsom van het aantal klanten uit Hengevelde zelf en het aantal klanten van buiten Hengevelde. Deze eerste groep vormt de koopkrachtbinding, wat de mate waarin inwoners van Hengevelde hun aankopen doen in winkels die in Hengevelde gevestigd zijn, weergeeft. Het andere gedeelte van het draagvlak bestaat uit koopkrachttoevloeiing, die wordt gedefinieerd als de mate waarin inwoners uit andere plaatsen aankopen doen in Hengevelde. De omvang en samenstelling van het draagvlak komt in paragraaf 2.2 aan bod. Paragraaf 2.3 gaat nader in op de herkomst van het draagvlak, in beeld gebracht met behulp van een aantal kaartbeelden. Dit hoofdstuk sluit af met de koopkrachtafvloeiing: de mate waarin inwoners van Hengevelde artikelen kopen in winkels buiten de kern. De omvang van Hengevelde is bepaald aan de hand van het postcodegebied Het inwonertal bedroeg op 1 januari (CBS 2010). In 2005 was dit eveneens 2.100; het inwonertal is dus stabiel gebleven. 2.2 Koopkrachtbinding en -toevloeiing Tabel 2.1 presenteert de koopkrachtbinding en -toevloeiing voor Hengevelde. Het totaal aantal klanten (draagvlak) voor dagelijkse artikelen in Hengevelde bedraagt Voor niet-dagelijkse artikelen is dit 800. Van alle inwoners van Hengevelde doet 48 procent de dagelijkse boodschappen in de eigen woonplaats. De koopkrachtbinding voor niet-dagelijkse artikelen is minder sterk en bedraagt 19 procent. De artikelgroep waarin naast de dagelijkse artikelen de meeste koopkracht wordt gebonden, is de bloemen, planten en tuinbranche. 5

13 Het aandeel draagvlak voor dagelijkse artikelen dat afkomstig is uit andere plaatsen (de toevloeiing), bedraagt 23 procent. Voor niet-dagelijkse artikelen is dit 50 procent. De artikelgroepen die verantwoordelijk zijn voor grootste relatieve toevloeiing, zijn de doe-het-zelf en huishoudelijke artikelen. De grootste absolute toevloeiing zien we in de doe-het-zelfbranche. Tabel 2.1 Draagvlakopbouw, per artikelgroep, Hengevelde (2010). binding toevloeiing artikelgroep draagvlak absoluut % 1) absoluut % 2) oriëntatie-index index dagelijks % % 62 niet-dagelijks % % 38 - kleding % % 10 - schoenen 0 0 0% woninginrichting % % 10 - huishoudelijke artikelen % % 57 - electro % % 67 - doe-het-zelf % % 81 - bloemen, planten en tuinartikelen % % 86 1) mate waarin de bevolking in de eigen plaats koopt, uitgedrukt als percentage van het aantal inwoners 2) mate waarin Hengevelde klanten uit andere plaatsen aantrekt, uitgedrukt als percentage van het draagvlak In tabel 2.1 is ook de oriëntatie-index opgenomen. Een oriëntatie-index van 100 of groter geeft aan dat de omvang van het draagvlak groter is dan het inwonertal van de betreffende kern. De bloemen, planten en tuinartikelen hebben van alle artikelgroepen de hoogste oriëntatie-index (86). Met een oriëntatie-index van 10 scoren de artikelgroepen woninginrichting en kleding op de schoenenbranche na het laagst. 2.3 Herkomst vreemde koopkracht In de vorige paragraaf was te lezen dat het aandeel draagvlak van buiten Hengevelde voor dagelijkse en niet-dagelijkse artikelen respectievelijk 23 en 50 procent bedraagt. In figuur 2.1 is te zien dat vrijwel geen klanten uit omliggende plaatsen voor dagelijkse artikelen naar Hengevelde komen. Kijken we echter naar de doe-het-zelfartikelen en bloemen, planten en tuinartikelen, dan is te zien dat meer dan 10 procent van de klanten afkomstig is uit de andere kernen van de gemeente Hof van Twente (figuur 2.2). 6

14 Figuur 2.1 Herkomst draagvlak dagelijkse artikelen. Figuur 2.2 Herkomst draagvlak doe-het-zelfartikelen. Figuur 2.3 Herkomst draagvlak bloemen, planten en tuinartikelen. 2.4 Koopkrachtafvloeiing De artikelgroepen waarvan koopkrachtbinding het laagst is en waarvan het meest afvloeit naar andere plaatsen zijn schoenen, kleding, woninginrichting en huishoudelijke artikelen. Voor schoenen en kleding gaat respectievelijk 100 en 95 procent van de inwoners naar een andere plaats. Artikelen voor woninginrichting en huishoudelijke artikelen koopt respectievelijk 95 en 81 van procent buiten Hengevelde. 7

15 In figuur 2.4 is te zien dat meer dan 10 procent van de inwoners van Hengevelde voor dagelijkse artikelen naar andere kernen van Hof van Twente gaat. Voor kleding wijkt de grootste groep inwoners uit naar Hengelo en voor huishoudelijke artikelen gaat meer dan 10 procent naar Haaksbergen (figuur 2.5 en 2.6). Figuur 2.4 Afvloeiing draagvlak dagelijkse artikelen. Figuur 2.5 Afvloeiing draagvlak kleding. Figuur 2.6 Afvloeiing draagvlak huishoudelijke artikelen. 8

16 3 De ontwikkeling van de koopstromen 9

17 3. De ontwikkeling van de koopstromen 3.1 Inleiding In het vorige hoofdstuk is verslag gedaan van de huidige kooporiëntatie op Hengevelde, alsmede de oriëntatie van inwoners van Hengevelde op andere aankoopplaatsen. Hieruit kwam naar voren dat inwoners van Hengevelde hun dagelijkse en vooral hun niet-dagelijkse artikelen veelal in andere plaatsen kopen. In dit hoofdstuk worden de huidige koopstromen waar mogelijk vergeleken met de resultaten uit 2005 en worden zodoende de belangrijkste ontwikkelingen in beeld gebracht. Paragraaf 3.2 beschrijft de belangrijkste ontwikkelingen in koopkrachtbinding- en toevloeiing, waarna paragraaf 3.3 aandacht besteedt aan de veranderingen in de herkomst van het draagvlak, wederom weergegeven in kaartbeelden. 3.2 Ontwikkeling koopkracht In tabel 3.1 worden de absolute en procentuele veranderingen van het draagvlak, de koopkrachtbinding en de toevloeiing weergegeven in de periode Het draagvlak voor dagelijkse en niet-dagelijkse artikelen is tussen 2005 en 2010 met respectievelijk 600 en 200 klanten afgenomen. De sterkste afname onder de niet-dagelijkse artikelgroepen zien we in de electro- en kledingbranche (beide -300 klanten). Meest opvallend is de toename van draagvlak voor bloemen, planten en tuinartikelen ( klanten). Tabel 3.1 Ontwikkeling draagvlak, binding en toevloeiing, per artikelgroep, Hengevelde ( ). draagvlak binding toevloeiing artikelgroep totaal % absoluut % absoluut % dagelijkse artikelen % % % niet-dagelijkse artikelen % 0 0% % - kleding % % % - schoenen 0 0% 0 0% 0 0% - woninginrichting % 0 0% % - huishoudelijke artikelen % 0 0% % - electro % 0 0% % - doe-het-zelf % % % - bloemen, planten en tuinartikelen % % % 10

18 Tabel 3.2 en tabel 3.3 presenteren de ontwikkeling van de koopkrachtbinding en-toevloeiing voor de afgelopen vijf jaar. De uitkomsten voor 2010 worden hier vergeleken met Tabel 3.2 illustreert dat de koopkrachtbinding voor dagelijkse artikelen de afgelopen vijf jaar met 17 procent is gedaald. De koopkrachtbinding voor niet-dagelijkse artikelen is stabiel gebleven. Wel zien we verschuivingen binnen een aantal van de niet-dagelijkse artikelgroepen. Zo is het aantal klanten voor de kledingbranche gedaald, terwijl dat voor bloemen, planten en tuinartikelen is flink toegenomen. Tabel 3.2 Koopkrachtbinding, per artikelgroep, Hengevelde (2005 en 2010). artikelgroep % ontw dagelijkse artikelen % niet-dagelijkse artikelen % - kleding % - schoenen woninginrichting % - huishoudelijke artikelen % - electro % - doe-het-zelf % - bloemen, planten en tuinartikelen % Tabel 3.3 illustreert dat de koopkrachttoevloeiing is gedaald; minder mensen dan vijf jaar geleden brengen voor hun dagelijkse en niet-dagelijkse artikelen een bezoek aan Hengevelde. De sterkste afname zien we in de artikelgroepen kleding en woninginrichting (beide -67 procent). De sterkste toename doet zich voor in de bloemen, planten en tuinbranche (+200 procent). Absoluut gezien gaat het echter om beperkte aantallen. Tabel 3.3 Koopkrachttoevloeiing, per artikelgroep, Hengevelde (2005 en 2010). artikelgroep % ontw dagelijkse artikelen % niet-dagelijkse artikelen % - kleding % - schoenen woninginrichting % - huishoudelijke artikelen % - electro % - doe-het-zelf % - bloemen, planten en tuinartikelen % 11

19 4 Vergelijking van het draagvlak 12

20 4. Vergelijking van het draagvlak 4.1 Inleiding Dit hoofdstuk vergelijkt het draagvlak van Hengevelde met het draagvlak van een aantal plaatsen die nabijgelegen en/of qua omvang en structuur vergelijkbaar zijn met Hengevelde. Naast een viertal referentieplaatsen positioneren we Hengevelde ook ten opzichte van het gemiddelde van kernen van vergelijkbare omvang. Zodoende ontstaat inzicht in de positie die Hengevelde momenteel inneemt als het gaat om de regionale concurrentiekracht. 4.2 Regionale concurrentiekracht van Hengevelde De figuren 4.1 tot en met 4.9 presenteren voor elke artikelgroep de vergelijking van het draagvlak. Door de omvang van het draagvlak per branche te relateren aan het inwonertal corrigeren we voor verschillen in de bevolkingsomvang van plaatsen. We hanteren hierbij het aantal klanten per inwoners. Dit kengetal laat zien of een kern in verhouding tot de omvang van de kern relatief veel of weinig klanten aan zich weet te binden. In vergelijking met het gemiddelde draagvlak van kernen met een vergelijkbaar inwonertal is het draagvlak voor dagelijkse en niet-dagelijkse artikelen in Hengevelde ongeveer gemiddeld. Het draagvlak voor de artikelgroepen kleding, schoenen en woninginrichting is in Hengevelde relatief klein. Daar staat tegenover dat Hengevelde net als de meeste andere referentieplaatsen met de artikelgroepen huishoudelijk, electro en doe-het-zelf ruim boven het gemiddelde van plaatsen met minder dan inwoners scoort. Figuur 4.1 Vergelijking draagvlak dagelijkse artikelen. Hengevelde Figuur 4.2 Vergelijking draagvlak niet-dagelijkse artikelen. Hengevelde Goor Goor Haaksbergen Haaksbergen Diepenheim Diepenheim Lemelerveld kernen < inwoners Lemelerveld kernen < inwoners Figuur 4.3 Vergelijking draagvlak kleding. Hengevelde Figuur 4.4 Vergelijking draagvlak schoenen. Hengevelde Goor Goor Haaksbergen Haaksbergen Diepenheim Diepenheim Lemelerveld kernen < inwoners Lemelerveld kernen < inwoners

21 Figuur 4.5 Figuur 4.6 Vergelijking draagvlak huishoudelijke artikelen. Vergelijking draagvlak woninginrichting. Hengevelde Hengevelde Goor Goor Haaksbergen Haaksbergen Diepenheim Diepenheim Lemelerveld Lemelerveld kernen < inwoners kernen < inwoners Figuur 4.7 Vergelijking draagvlak electro. Hengevelde Figuur 4.8 Vergelijking draagvlak doe-het-zelf. Hengevelde Goor Goor Haaksbergen Haaksbergen Diepenheim Diepenheim Lemelerveld Lemelerveld kernen < inwoners kernen < inwoners Figuur 4.9 Vergelijking draagvlak bloemen, planten en tuinartikelen. Hengevelde Goor Haaksbergen Diepenheim Lemelerveld kernen < inwoners

22 5 Beoordeling en bezoekmotief consument 15

23 5. Beoordeling en bezoekmotief consument 5.1 Inleiding Zoals in de inleiding van deze rapportage al werd genoemd, bevat dit onderzoek ook een onderdeel dat kwalitatief van opzet is. Voor het in kaart brengen van het functioneren van winkelgebieden en aankoopplaatsen is het ook van belang zicht te hebben op aanvullende aspecten zoals beoordeling, bezoekmotief en gedrag. Hoe klanten het winkelgebied beoordelen dat ze het meest bezoeken, komt aan bod in paragraaf 5.2. In paragraaf 5.3 worden de belangrijkste bezoekmotieven gepresenteerd. Naast bezoekmotief wordt ook ingezoomd op bezoekfrequentie. Tot slot gaat de laatste paragraaf van dit hoofdstuk in op andere aankooplocaties dan winkels, namelijk de warenmarkt en het internet. Ook wordt duidelijk in welke mate inwoners van Hengevelde winkels op koopzondag bezoeken. 5.2 Beoordeling winkelgebied Hengevelde Aan klanten die voor hun dagelijkse boodschappen of voor het winkelen het vaakst naar Hengevelde gaan, is gevraagd om het winkelgebied van Hengevelde te beoordelen op de onderstaande negen criteria: het aantal winkels; de kwaliteit van de winkels; het aanbod van daghoreca; de inrichting en de aankleding van het winkelgebied; de sfeer/gezelligheid; de veiligheid van de winkelomgeving; de bereikbaarheid van het winkelgebied; de parkeermogelijkheden voor de auto; de stallingsmogelijkheden voor de fiets. Figuur 5.1 illustreert de waardering voor deze aspecten op een schaal van 1 (zeer slecht) tot 10 (uitstekend). We zien dat het oordeel over de winkelvoorzieningen in Hengevelde overwegend positief is. Alle aspecten worden door bezoekers beoordeeld met gemiddeld een 7 of hoger. Het meest tevreden is men over de parkeermogelijkheden voor fietsen en auto s. Het aanbod van daghoreca krijgt met een 7,3 het laagste rapportcijfer. Vergeleken met de gemiddelde waardering in plaatsen van gelijke omvang (minder dan inwoners), scoort Hengevelde relatief hoog. Alle voorzieningen worden bovengemiddeld beoordeeld. Vooral de waardering voor het aantal winkels springt in het oog; Hengevelde krijgt hiervoor gemiddeld een 7,7 terwijl het gemiddelde cijfer een 6,6 is. 16

24 Figuur 5.1 Vergelijking waardering winkelvoorzieningen Hengevelde, met gemiddelde waardering kernen minder dan inwoners. Bereikbaarheid van het winkelcentrum Aanbod van daghoreca Inrichting/aankleding winkelstraten Parkeermogelijkheden fiets Parkeermogelijkheden auto Veiligheid winkelomgeving Sfeer/ambiance De kwaliteit van de winkels Het aantal winkels Hengevelde kernen < inwoners Bezoekmotief winkelgebied Tabel 5.1 presenteert de belangrijkste redenen van consumenten waarom zij in Hengevelde de dagelijkse boodschappen doen. De meeste mensen doen de dagelijkse boodschappen in Hengevelde vanwege de nabijheid/afstand. Daarnaast bezoekt 16 procent de winkels in Hengevelde vanwege de bereikbaarheid. Tabel 5.1 Bezoekmotief Hengevelde. motief dagelijkse boodschappen Nabijheid / afstand 73% Gewoonte 7% Bepaalde winkels / producten 7% Veelheid winkels 5% Lage prijs 2% Kwaliteit winkelaanbod 9% Bereikbaarheid 16% Parkeergelegenheid 8% Sfeer 7% Overig 31% 17

25 In figuur 5.2 is de frequentie waarmee consumenten het winkelgebied van Hengevelde bezoeken opgenomen. Een meerderheid van de klanten komt enkele malen per week of dagelijks naar Hengevelde voor de dagelijkse boodschappen. Circa drie op de tien inwoners komen 1 keer per week of minder. Figuur 5.2 Bezoekfrequentie Hengevelde voor dagelijkse boodschappen. 10% 62% 29% 0% 25% 50% 75% 100% dagelijks enkele malen per week 1 keer per week of minder 5.4 Overige aspecten van het koopgedrag van inwoners van Hengevelde Behalve winkelen en boodschappen doen in winkelgebieden zijn ook de warenmarkt en het internet belangrijke aankooplocaties. De respondenten hebben hierover vragen beantwoord en de resultaten zijn weergegeven in figuur 5.3. Het uitgangspunt is de consument uit Hengevelde. De figuur geeft informatie over de frequentie waarmee inwoners van Hengevelde een warenmarkt (in Hengevelde of elders) bezoeken en artikelen op internet kopen. Een kwart van de inwoners van Hengevelde bezoekt wekelijks de warenmarkt en bijna een vijfde gaat 1 tot 2 keer per maand. Aankopen op het internet doet men minder vaak, slechts 3 procent koopt iedere week iets op internet en 12 procent doet dit iedere maand. De meeste inwoners winkelen minder dan eens per maand of helemaal nooit via dit medium. Figuur 5.3 Bezoekfrequentie warenmarkt en frequentie aankopen via internet, inwoners Hengevelde. warenmarkt 24% 18% 31% 27% internet 12% 28% 57% 0% 25% 50% 75% 100% minimaal 1 keer per week 1-2 keer per maand minder dan 1 keer per maand nooit 18

26 Vier op de tien inwoners van Hengevelde gaan dus regelmatig (minstens 1 tot 2 keer per maand) naar de markt. Het grootste deel bezoekt dan de markt in Hof van Twente of Hengelo. Figuur 5.4 presenteert de frequentie waarmee inwoners van Hengevelde koopzondagen bezoeken. De meeste inwoners maken beperkt of geen gebruik van de koopzondag. Nog geen tiende van de inwoners bezoekt wel regelmatig een koopzondag; 2 procent gaat iedere maand en 4 procent iedere 2 maanden. Het grootste deel gaat dan naar Hengelo of Enschede. Figuur 5.4 Bezoekfrequentie koopzondag, inwoners Hengevelde. koopzondag 4% 26% 68% 0% 25% 50% 75% 100% minimaal 1 keer per maand 1 keer per 2 maanden minder dan 1 keer per 2 maanden nooit 19

27 6 Aanvullende vragen 20

28 6. Aanvullende vragen gemeente Hof van Twente In opdracht van de gemeente Hof van Twente is de geënquêteerde inwoners van de gemeente Hof van Twente een aantal aanvullende vragen gesteld. Hierbij gaat het onder meer over de sterke punten, gemist winkelaanbod en de streekmarkt in Delden. In dit afsluitende hoofdstuk worden de uitkomsten op gemeenteniveau gepresenteerd, met waar mogelijk en relevant uitsplitsingen op kernniveau. Sterke punten Inwoners van de verschillende kernen in Hof van Twente is gevraagd naar de sterke punten van het voorzieningenaanbod in hun woonplaats. Inwoners noemen hierbij in veel gevallen de aanwezigheid van een of meerdere supermarkten of zijn gewoon tevreden met het huidige voorzieningenaanbod. Soms verwijst men specifiek naar een bepaalde winkel (bijvoorbeeld de plaatselijke slager) of een (type) voorziening zoals theater de Reggehof in Goor, de kunstateliers in Diepenheim of de horecavoorzieningen in Markelo. Ook wijzen de inwoners meer in het algemeen op de gemoedelijkheid en gezelligheid in hun woonplaats. Wat er wordt gemist Naast de sterke punten konden inwoners ook aangeven wat ze missen in het voorzieningenaanbod van hun woonplaats. Over het geheel gezien is er in de diverse kernen behoefte aan meer kledingwinkels en aan (nog meer) supermarkten. Qua winkelaanbod worden Hema en winkels voor huishoudelijke artikelen en schoenen eveneens genoemd als wenselijke aanvulling op het voorzieningenaanbod. De inwoners van Hof van Twente geven ook meermaals aan bepaalde publieke voorzieningen (waaronder zwembad, gemeenteloket of politiebureau) te missen in de eigen kern. Streekmarkt Twente In Delden wordt maandelijks de Streekmarkt Twente georganiseerd. Op deze markt worden verse en ambachtelijke producten uit de streek verkocht. Gemiddeld is 55 procent van de inwoners van Hof van Twente bekend met deze markt. In de kernen die het meest nabijgelegen zijn, is de bekendheid groter dan in de overige kernen (zie onderstaande figuur). Figuur 6.1 Mate waarin inwoners Hof van Twente bekend zijn met Streekmarkt Twente. Hof van Twente 55% 45% Markelo 36% 64% Hengevelde 68% 32% Goor Diepenheim 42% 44% 58% 56% Delden 85% 15% 0% 25% 50% 75% 100% ja nee 21

29 Van degenen die de streekmarkt in Delden kennen, geeft iets minder dan de helft aan de markt ook te bezoeken. De bezoekfrequentie varieert hierbij. Inwoners van Delden bezoeken de Deldense streekmarkt vaker dan de overige inwoners van de gemeente. Zo geeft een kwart aan maandelijks de Streekmarkt Twente te bezoeken. In de overige kernen is de bezoekfrequentie lager. Figuur 6.2 Bezoekfrequentie streekmarkt Delden. Hof van Twente 11% 6% 16% 15% 53% Markelo 3% 9% 19% 68% Hengevelde 14% 13% 71% Goor 6% 4% 12% 17% 60% Diepenheim 5% 6% 16% 72% Delden 26% 11% 21% 8% 33% 0% 25% 50% 75% 100% elke maand 1 keer per 2 maanden 2-6 keer per jaar 1 keer per jaar nooit 22

I&O Research Langestraat 37 Postbus 563, 7500 AN Enschede tel. (053) 4825000. Etourah 2004/71. december 2004

I&O Research Langestraat 37 Postbus 563, 7500 AN Enschede tel. (053) 4825000. Etourah 2004/71. december 2004 Resultaten van landelijk marktonderzoek 2004 COLOFON Uitgave: I&O Research Langestraat 37 Postbus 563, 7500 AN Enschede tel. (053) 4825000 Project: Etourah Rapportnummer: 2004/71 Datum: december 2004 Opdrachtgever:

Nadere informatie

Gemeente Groningen. Detailhandelsmonitor 2009 gemeente Groningen

Gemeente Groningen. Detailhandelsmonitor 2009 gemeente Groningen Gemeente Groningen Detailhandelsmonitor 2009 gemeente Groningen Detailhandelsmonitor 2009 gemeente Groningen Datum 18 januari 2010 GNG057/Gfr/0478 Kenmerk Eerste versie Documentatiepagina Opdrachtgever(s)

Nadere informatie

Vitaal Maastricht. Onderzoek naar de Maastrichtse detailhandel en horeca

Vitaal Maastricht. Onderzoek naar de Maastrichtse detailhandel en horeca Vitaal Maastricht Onderzoek naar de Maastrichtse detailhandel en horeca Voorwoord We staan voor nieuwe uitdagingen. Nagenoeg elke ondernemer in het centrum heeft te maken met teruglopende of stabiliserende

Nadere informatie

Detailhandelsvisie Hengelo 2006 2016 Geactualiseerde beleidsvisie 2012

Detailhandelsvisie Hengelo 2006 2016 Geactualiseerde beleidsvisie 2012 Detailhandelsvisie Hengelo 2006 2016 Geactualiseerde beleidsvisie 2012 Gemeente Hengelo Januari 2012 Sector Beleid en Projecten Afdeling Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling Digitale plan ID: NL.IMRO.0164.SV0001-0301

Nadere informatie

Koopstromenonderzoek: betekenis voor verkeer en vervoer

Koopstromenonderzoek: betekenis voor verkeer en vervoer Koopstromenonderzoek: betekenis voor verkeer en vervoer Auteurs: Paul van Beek (Goudappel Coffeng BV) Johan Schölvinck (Goudappel Coffeng BV) Peter Nijssen (Provincie Zuid-Holland) Datum 2 september 2004

Nadere informatie

FEITENONDERZOEK FACTORY OUTLET ZEVENAAR

FEITENONDERZOEK FACTORY OUTLET ZEVENAAR FEITENONDERZOEK FACTORY OUTLET ZEVENAAR Studie naar de kansen en bedreigingen voor de regio Januari 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer

Nadere informatie

Gevolgen doortrekken eenrichtingsverkeer Binnenweg

Gevolgen doortrekken eenrichtingsverkeer Binnenweg Gemeente Heemstede Hoofdrapport Gevolgen doortrekken eenrichtingsverkeer Binnenweg Verkeerskundige en economische gevolgen Gemeente Heemstede Hoofdrapport Gevolgen doortrekken eenrichtingsverkeer Binnenweg

Nadere informatie

West-Friesland. Regionale Detailhandelsvisie 2008

West-Friesland. Regionale Detailhandelsvisie 2008 Regionale Detailhandelsvisie 2008 Colofon Uitgave I&O Research BV Stationsplein 11 Postbus 563, 7500 AN Enschede tel. (053) 4825000 Rapportnummer 2008/021 Datum april 2008 Opdrachtgevers: Gemeente Andijk

Nadere informatie

Albert Heijn in Voorthuizen

Albert Heijn in Voorthuizen Albert Heijn in Voorthuizen Eindrapport maart 2011 Albert Heijn in Voorthuizen Eindrapport dossier : BA4560-101-100 registratienummer : versie : definitief maart 2011 INHOUD BLAD 1 UITBREIDING ALBERT HEIJN

Nadere informatie

TEVREDENHEIDSONDERZOEK VOORTGEZET ONDERWIJS SCHOOLJAAR 2011/2012

TEVREDENHEIDSONDERZOEK VOORTGEZET ONDERWIJS SCHOOLJAAR 2011/2012 TEVREDENHEIDSONDERZOEK VOORTGEZET ONDERWIJS SCHOOLJAAR 2011/2012 Utrecht, april 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Resultaten... 4 2.1 Voorbereiding...4 2.2 Uitvoering...5 2.3 Het rapport...6 2.4 Samenwerking

Nadere informatie

Integrale detailhandelsvisie gemeente Heerenveen 2011

Integrale detailhandelsvisie gemeente Heerenveen 2011 Integrale detailhandelsvisie gemeente Heerenveen 2011 Gemeente Heerenveen, afdeling Visie en Beleid Vastgesteld door gemeenteraad d.d 2011-03-07 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 2. Bestaand beleid 2 3. Kenmerken

Nadere informatie

Resultaten Monitor Mobiliteitsmanagement 2009-2010

Resultaten Monitor Mobiliteitsmanagement 2009-2010 Resultaten Monitor Mobiliteitsmanagement 2009-2010 Stadsregio Arnhem Nijmegen Datum 20 augustus 2010 Kenmerk SR020 MuConsult B.V. Postbus 2054 3800 CB Amersfoort Tel. 033 465 50 54 Fax 033 461 40 21 E-mail

Nadere informatie

Wachttijden voor schuldhulpverlening bij gemeenten

Wachttijden voor schuldhulpverlening bij gemeenten Opdrachtgever SZW Wachttijden voor schuldhulpverlening bij gemeenten Opdrachtnemer Panteia / D. Bleeker, A. Kerckhaert, F. Westhof Onderzoek Wachttijden voor schuldhulpverlening bij gemeenten: quickscan

Nadere informatie

Vertrouwensonderzoek uitvoering Wet WOZ (2-meting)

Vertrouwensonderzoek uitvoering Wet WOZ (2-meting) TNS Nipo Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam t 020 5225 444 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Rapport Vertrouwensonderzoek uitvoering Wet WOZ (2-meting) 2014 Sabine Hooijmans Robbert Zandvliet

Nadere informatie

Onderzoek Leefbaarheid en Veiligheid. Gemeente Zutphen 2014. Definitief 23-4-2015 Team Kennis en Verkenning Gemeente Deventer Remmelt Bos

Onderzoek Leefbaarheid en Veiligheid. Gemeente Zutphen 2014. Definitief 23-4-2015 Team Kennis en Verkenning Gemeente Deventer Remmelt Bos Onderzoek Leefbaarheid en Veiligheid Gemeente Zutphen 2014 Definitief 23-4-2015 Team Kennis en Verkenning Gemeente Deventer Remmelt Bos Inhoud Inleiding... 3 Hoofdstuk 1 Voorzieningen in de buurt... 5

Nadere informatie

Monitor Communicatie en Bestuur

Monitor Communicatie en Bestuur Monitor Communicatie en Bestuur Onderzoekcentrum drs. J.M.A. Schalk G. van Rije, MSc. oktober Colofon Opdrachtgever Tekst Drukwerk Informatie GR Onderzoekcentrum Impuls Publiciteit, Sliedrecht GR Onderzoekcentrum

Nadere informatie

leefbaarheid is mensenwerk gemeente borger odoorn. Nieuw Buinen Borger Valthermond Tweede Exloërmond onderzoek leefbaarheid Exloo Klijndijk Buinen

leefbaarheid is mensenwerk gemeente borger odoorn. Nieuw Buinen Borger Valthermond Tweede Exloërmond onderzoek leefbaarheid Exloo Klijndijk Buinen Tweede rmond Nieuw Eerste Exloërmond Exloërveen erveen Bronnegerveen Tweede Exloërmond rmond erveen erveen Westdorp Bronneger Ellertshaar ermond Zandberg ergroen leefbaarheid is mensenwerk onderzoek leefbaarheid

Nadere informatie

Een eerste grootschalige studie naar de bestaande en potentiële klanten van tandprothetici in Nederland

Een eerste grootschalige studie naar de bestaande en potentiële klanten van tandprothetici in Nederland Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Wie ziet de tandprotheticus? Een eerste grootschalige studie naar de bestaande en potentiële klanten van

Nadere informatie

Burgerenquête gemeente Moerdijk. Terugblik op het jaar 2012. Rapportage

Burgerenquête gemeente Moerdijk. Terugblik op het jaar 2012. Rapportage Burgerenquête gemeente Moerdijk Terugblik op het jaar 2012 Rapportage 29 maart 2013 1 2 INHOUD 1. SAMENVATTING 5 2. 3. 4. 1 5. INLEIDING 10 6. 2. 7. PROFIEL VOLWASSEN INWONER MOERDIJK 11 2.1 Aantal volwassen

Nadere informatie

in opdracht van Gehandicaptensport Nederland

in opdracht van Gehandicaptensport Nederland in opdracht van Gehandicaptensport Nederland W.J.H. Mulier Instituut s-hertogenbosch, september 2010 instituut - centrum voor sociaal-wetenschappelijk sportonderzoek W.J.H. Mulier Instituut Centrum voor

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen Gemeente Bloemendaal 27 juni 2014 Kees-Jan van de Werfhorst Projectnummer: 107560 INHOUD INLEIDING SAMENVATTING 1 3 HOOFDSTUK 1 VERANTWOORDING EN ACHTERGRONDGEGEVENS

Nadere informatie

Structuur in de markt. Structuuronderzoek ambulante handel

Structuur in de markt. Structuuronderzoek ambulante handel Structuur in de markt Structuuronderzoek ambulante handel Structuur in de markt Structuuronderzoek ambulante handel 2011 Structuur in de markt Structuuronderzoek ambulante handel 2011 Structuur in de markt

Nadere informatie

Perspectief detailhandel Doetinchem. 'De kern weer bijzonder'

Perspectief detailhandel Doetinchem. 'De kern weer bijzonder' Perspectief detailhandel Doetinchem 'De kern weer bijzonder' 27 november 2006 Perspectief detailhandel Doetinchem De kern weer bijzonder 27 november 2006 Inhoudsopgave 1. Introductie 1 1.1 Aanleiding 1

Nadere informatie

Stadsdeelmonitor De Baarsjes 2004

Stadsdeelmonitor De Baarsjes 2004 Stadsdeelmonitor De Baarsjes 2004 Signalen uit de samenleving Project 4067 In opdracht van stadsdeel De Baarsjes drs. Lieselotte Bicknese drs. Simone Crok drs. Jeroen Slot Weesperstraat 79 Postbus 658

Nadere informatie

Werkdruk Loopbaan en scholing Pensioen Arbeidsvoorwaarden. Een onderzoek onder werknemers in de recreatie

Werkdruk Loopbaan en scholing Pensioen Arbeidsvoorwaarden. Een onderzoek onder werknemers in de recreatie Werkdruk Loopbaan en scholing Pensioen Arbeidsvoorwaarden Een onderzoek onder werknemers in de recreatie Onderzoeksrapport Maart 2009 Stichting Onderzoek, Horeca, Recreatie en Catering Amstelveen, 15 maart

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Arbeidsmarkt & Sociale Zaken 2010. Gemeente s-hertogenbosch

Klanttevredenheidsonderzoek Arbeidsmarkt & Sociale Zaken 2010. Gemeente s-hertogenbosch Klanttevredenheidsonderzoek Arbeidsmarkt & Sociale Zaken Gemeente s-hertogenbosch O&S Oktober - 2 - Samenvatting Waarom een klanttevredenheidsonderzoek? De afdeling Arbeidsmarkt en Sociale Zaken (AmSZ)

Nadere informatie

Gemeente Harderwijk. Monitor Leefbaarheid en veiligheid, participatie en sport

Gemeente Harderwijk. Monitor Leefbaarheid en veiligheid, participatie en sport Gemeente Harderwijk Monitor Leefbaarheid en veiligheid, participatie en sport 8 november Projectnr. 243.74 Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus 1174 6801 BD Arnhem Telefoon (026) 3512532 Telefax

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2013

Veiligheidsmonitor 2013 Veiligheidsmonitor 2013 Veiligheidsmonitor 2013 Verklaring van tekens. Gegevens ontbreken * Voorlopig cijfer ** Nader voorlopig cijfer x Geheim Nihil (Indien voorkomend tussen twee getallen) tot en met

Nadere informatie

Monitor Agressie en Geweld Openbaar Bestuur 2014

Monitor Agressie en Geweld Openbaar Bestuur 2014 Monitor Agressie en Geweld Openbaar Bestuur 2014 In opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken Juni 2014 Colofon Uitgave I&O Research Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Rapportnummer 2014/029 Datum

Nadere informatie

Van Aankoop tot Zending: Webwinkelen en mobiliteit

Van Aankoop tot Zending: Webwinkelen en mobiliteit Van Aankoop tot Zending: Webwinkelen en mobiliteit Sascha Hoogendoorn-Lanser Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid sascha.hoogendoorn@minienm.nl Nina Schaap Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid nina.schaap@minienm.nl

Nadere informatie