Gemeente Hengelo kern Hengelo

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gemeente Hengelo kern Hengelo"

Transcriptie

1 Gemeente Hengelo kern Hengelo I&O Research, 2010

2 Datum: September 2010 Kenmerk: Ekoop10/348 Status: Definitief

3 Colofon Opdrachtgever Gemeente Hengelo Titel rapport Koopstromenonderzoek 2010 Deelrapportage Gemeente Hengelo kern Hengelo Kenmerk Ekoop10/348 Datum publicatie September 2010 Projectteam I&O Research Ruud Esselink Gerben Huijgen Thijs Lenderink Projectomschrijving Onderzoek naar het koopgedrag in de provincie Overijssel en delen van Drenthe en Gelderland Trefwoorden Koopstromenonderzoek, consumentengedrag, draagvlak, bezoekmotief en beoordeling winkelgebieden

4 Belangrijkste resultaten Waar doen inwoners van Hengelo hun aankopen en hoe heeft dit koopgedrag zich de afgelopen jaren ontwikkeld? Hoe waarderen consumenten de winkelvoorzieningen in Hengelo en waarom kiest men voor dit winkelgebied? Dit rapport brengt het koopgedrag voor Hengelo in beeld. De rapportage maakt onderdeel uit van het koopstromenonderzoek dat elke vijf jaar wordt uitgevoerd in Oost-Nederland. Het onderzoek is uitgevoerd door middel van een telefonische en online enquête onder zo n consumenten in 38 gemeenten. Aan de peiling hebben 800 huishoudens uit Hengelo deelgenomen. Het onderzoek is uitgevoerd door I&O Research. Meer toevloeiing dagelijkse artikelen De meeste inwoners van Hengelo (93 procent) doen de dagelijkse boodschappen in de eigen woonplaats. Bijna driekwart van hen gaat dagelijks of enkele malen per week, de rest één keer per week of minder. Ten opzichte van 2000 is de koopkrachtbinding voor dagelijkse artikelen gelijk gebleven. Tussen 2005 en 2010 is er echter sprake van een lichte afname. Het aandeel klanten uit de regio dat de dagelijkse artikelen in Hengelo koopt (de koopkrachttoevloeiing), is tussen 2000 en 2010 met 47 procent gegroeid. De groei komt vooral voor rekening van de periode Het totale draagvlak in de dagelijkse sector van Hengelo bedraagt en is sinds 2005 met 2 procent afgenomen (1.800 klanten). In vergelijking met kernen met een vergelijkbaar inwonertal is het aantal klanten voor dagelijkse artikelen in Hengelo gemiddeld. Woninginrichtingbranche levert in, electrobranche groeit Het totale aantal klanten in de niet-dagelijkse sector van Hengelo bedraagt De positie van de niet-dagelijkse sector in Hengelo is de afgelopen jaren licht vooruitgegaan; 2 procent meer klanten dan in 2005 doen de niet-dagelijkse aankopen in Hengelo. Dit komt door een stijging van de koopkrachttoevloeiing, de koopkrachtbinding van niet-dagelijkse artikelen is gedaald. De sterkste afname van draagvlak is te zien in de woninginrichtingbranche (-27 procent). Vooral de koopkrachttoevloeiing is hier afgenomen. De sterkste toename van draagvlak komt voor rekening van de electrobranche, hier groeide het aantal klanten de afgelopen vijf jaar met 35 procent. Ondanks de afname van het aantal toevloeiende klanten is de woninginrichtingbranche verantwoordelijk voor de grootste relatieve toevloeiing van klanten naar Hengelo. De grootste absolute toevloeiing voor niet-dagelijkse artikelen is te zien bij de electrobranche. Vergeleken met een aantal referentiekernen is het gemiddelde draagvlak voor de nietdagelijkse artikelen in Hengelo relatief groot. Inwoners en bezoekers van v Hengelo kiezen voor nabijheid De nabijheid van de winkels is voor inwoners en regiobezoekers een belangrijk argument voor het doen van dagelijkse inkopen in Hengelo. Daarna volgen bij inwoners de aanwezigheid van bepaalde winkels/producten, bereikbaarheid en parkeergelegenheid. Bij regiobezoekers gaat het naast nabijheid om bereikbaarheid, bepaalde winkels/producten en de kwaliteit van het winkelaanbod. Ook als het gaat om winkelen, is nabijheid voor inwoners de belangrijkste reden. Regiobezoekers gaan vooral in Hengelo winkelen vanwege de hoeveelheid winkels.

5 De meeste winkelvoorzieningen in Hengelo worden ruim voldoende beoordeeld. Vooral over de bereikbaarheid van het winkelcentrum en de fietsparkeermogelijkheden is men tevreden. Het aanbod van daghoreca krijgt met een 6,6 het laagste rapportcijfer. Tussen 2000 en 2005 nam de waardering voor veel winkelvoorzieningen iets af, om tussen 2005 en 2010 weer toe te nemen. Enkel de waardering voor het aanbod van daghoreca is de afgelopen vijf jaar gedaald. Regelmatig bezoek aan warenmarkt; aankopen via internet en bezoek koopzondagen minder frequent Ongeveer een vijfde van de inwoners van Hengelo bestelt regelmatig (tenminste één keer per maand) iets via het internet. Bijna twee op de drie inwoners bezoeken regelmatig een warenmarkt. De meerderheid bezoekt dan de markt in Hengelo zelf. Ruim de helft van de inwoners van Hengelo bezoekt wel eens een koopzondag. Het grootste deel blijft hiervoor in Hengelo.

6 Inhoud 1. Inleiding Aanleiding Opbouw van het rapport 2 2. Huidige koopstromen Inleiding Koopkrachtbinding en -toevloeiing Herkomst vreemde koopkracht Koopkrachtafvloeiing Marktaandelen 9 3. De ontwikkeling van de koopstromen Inleiding Ontwikkeling koopkracht Ontwikkelingen herkomst draagvlak Vergelijking van het draagvlak Inleiding Regionale concurrentiekracht van Hengelo Beoordeling en bezoekmotief consument Inleiding Beoordeling winkelgebied Hengelo Bezoekmotief winkelgebied Overige aspecten van het koopgedrag van inwoners van Hengelo 23

7 1 Inleiding

8 1. Inleiding 1.1 Aanleiding De zesde in een n reeks Het consumentengedrag wordt steeds diffuser. Consumenten doen hun boodschappen veelal dicht bij huis, maar dicht bij huis kan ook de grote discountsupermarkt in een aangrenzende plaats zijn. Voor het meer recreatieve winkelbezoek wordt minder vaak het winkelcentrum in de eigen woonplaats bezocht, centra van andere plaatsen hebben vaak meer aantrekkingskracht. Daarnaast speelt internet een groeiende rol in de aan- en verkoop van producten. Maar ook demografische ontwikkelingen als bevolkingskrimp en vergrijzing en ruimtelijke ontwikkelingen (woningbouw en infrastructuur) veroorzaken veranderingen in het aankoopgedrag van consumenten. Dit zijn allemaal ontwikkelingen die winkelcentra en binnensteden raken. Koopstromenonderzoek brengt het koopgedrag van consumenten in beeld, waarmee inzicht wordt verkregen in het functioneren van winkelcentra en aankoopplaatsen. Tussen 1986 en 2005 hebben de provincie Overijssel en de Kamers van Koophandel Oost- Nederland en Zuid-Drenthe in samenwerking met de gemeenten elke vijf jaar een koopstromenonderzoek laten uitvoeren. Deze reeks wordt in 2010 aangevuld met nieuw onderzoek naar het koopgedrag van consumenten in Overijssel en delen van Drenthe en Gelderland. In totaal hebben 38 gemeenten deelgenomen aan het onderzoek en zijn zo n consumenten geïnterviewd. Afbeelding 1.1 Het onderzoeksgebied. 1

9 Kracht van het koopstromenonderzoek Koopstromenonderzoek geeft inzicht in het koopgedrag van consumenten. Doordat in Oost- Nederland koopstromenonderzoek vijfjaarlijks plaatsvindt, biedt het onderzoek ook mogelijkheden om veranderingen in het draagvlak voor winkelvoorzieningen in kaart te brengen. Hiermee kan het functioneren van winkelgebieden gemonitord worden. Het vijfjaarlijkse koopstromenonderzoek vormt een basis voor de ontwikkeling of herijking van detailhandelsbeleid. Bovendien kunnen de uitkomsten van koopstromenonderzoek input leveren voor city- of regiomarketing (waarvoor komen bezoekers wel of niet?) en een meer integraal leisure- of vrijetijdsbeleid. Winkelen vormt tenslotte na sporten de meest beoefende vorm van vrijetijdsbesteding. Doel van het onderzoek Het Koopstromenonderzoek Oost-Nederland 2010 stelt zich het beantwoorden van onderstaande onderzoeksvragen ten doel: Wat zijn de kenmerken van het ruimtelijk koopgedrag in Oost-Nederland en hoe heeft dit zich in de afgelopen vijf jaar ontwikkeld (kwantitatief)? Welke motieven zijn bepalend voor het koopgedrag, in het algemeen en specifiek per aankooplocatie, en hoe heeft dit zich ontwikkeld (kwalitatief)? De dataverzameling heeft in de periode februari tot en met mei 2010 plaatsgevonden. Het gedrag en de mening van consumenten is in kaart gebracht met behulp van de traditionele koopstromenonderzoekmethodiek, waarbij consumenten gevraagd is naar de plaats waar zij artikelgroepen kopen. Deze wordt aangevuld met een kwalitatief deel, waarbij aanvullende vragen zijn gesteld over winkelgedrag (bijvoorbeeld bezoekfrequentie en waardering meest bezochte aankoopplaatsen, marktbezoek en webwinkelen). De opzet van het onderzoek sluit aan bij de vorige metingen van het koopstromenonderzoek. De enquêtes zijn zowel telefonisch als via internet afgenomen. In totaal hebben huishoudens deelgenomen aan het onderzoek. In Hengelo zijn in totaal 800 huishoudens ondervraagd. 1.2 Opbouw van het rapport In het rapport worden achtereenvolgens de volgende onderdelen besproken: Hoofdstuk 2: De huidige koopstromen Dit hoofdstuk presenteert de koopkrachtbinding en -toevloeiing voor Hengelo in Deze koopstromen geven inzicht in de mate waarin de consument zich op het winkelaanbod in deze gemeente oriënteert en welke positie Hengelo inneemt in de regio. Hoofdstuk 2 heeft een kwantitatief karakter. Hoofdstuk 3: De ontwikkeling van de koopstromen Hoofdstuk 3 voorziet in een vergelijking van de onderzoeksresultaten uit 2010 met die van 2005 en Resultaat is een trendanalyse, waarmee een beeld ontstaat van de dynamiek in het consumentengedrag. Dit hoofdstuk is, net als hoofdstuk 2, voornamelijk kwantitatief van inhoud. Hoofdstuk 4: Vergelijking van het draagvlak Om meer inzicht te krijgen in de verzorgingspositie en - kracht vergelijken we het draagvlak. Hoofdstuk 4 presenteert grafieken met daarin het draagvlak per artikelgroep van Hengelo vergeleken met het draagvlak van omliggende en vergelijkbare plaatsen. 2

10 Hoofdstuk 5: Beoordeling en bezoekmotief consument Dit hoofdstuk bespreekt de mening van huishoudens over onder andere het aantal winkels, de bereikbaarheid, de veiligheid en de kwaliteit van winkels van het winkelgebied dat zij het vaakst bezoeken. Ook bevat hoofdstuk 5 het antwoord op de vraag waarom huishoudens voor een bepaald winkelgebied kiezen. Zodoende is dit onderdeel van het rapport kwalitatief van aard. In de bijlagen is onder meer een begrippenlijst opgenomen (bijlage 2) en is ook meer te lezen over de onderzoeksopzet- en uitvoering, en de vergelijkbaarheid met eerdere edities van het koopstromenonderzoek (bijlage 3). Naast alle kernrapportage voor de deelnemende gemeenten is eveneens een hoofdrapport samengesteld. Dit rapport en aanvullende informatie over het koopstromenonderzoek kunt u vinden op de website 3

11 2 Huidige koopstromen 4

12 2. Huidige koopstromen 2.1 Inleiding Dit hoofdstuk beschrijft het koopgedrag van de consument in Hengelo. Hierbij worden de aankopen onderscheiden naar dagelijkse en niet-dagelijkse artikelen. Deze laatste categorie bestaat uit de onderstaande artikelgroepen: kleding; schoenen; woninginrichting; huishoudelijke artikelen; electro; doe-het-zelfartikelen; bloemen, planten en tuinartikelen. In dit hoofdstuk speelt het begrip draagvlak een belangrijke rol. Het draagvlak is het totaal aantal klanten van een bepaalde aankoopplaats, in dit geval Hengelo. Het draagvlak is de optelsom van het aantal klanten uit Hengelo zelf en het aantal klanten van buiten Hengelo. Deze eerste groep vormt de koopkrachtbinding, wat de mate waarin inwoners van Hengelo hun aankopen doen in winkels die in Hengelo gevestigd zijn, weergeeft. Het andere gedeelte van het draagvlak bestaat uit koopkrachttoevloeiing, die wordt gedefinieerd als de mate waarin inwoners uit andere plaatsen aankopen doen in Hengelo. De omvang en samenstelling van het draagvlak komt in paragraaf 2.2 aan bod. Paragraaf 2.3 gaat nader in op de herkomst van het draagvlak, in beeld gebracht met behulp van een aantal kaartbeelden. Dit hoofdstuk sluit af met de koopkrachtafvloeiing: de mate waarin inwoners van Hengelo artikelen kopen in winkels buiten de kern. De omvang van Hengelo is bepaald aan de hand van het postcodegebied Het inwonertal bedroeg op 1 januari (CBS 2010). In 2005 was dit Het inwonertal is hiermee stabiel gebleven. 2.2 Koopkrachtbinding en -toevloeiing Tabel 2.1 presenteert het draagvlak en de koopkrachtbinding en -toevloeiing voor Hengelo. Het totaal aantal klanten (draagvlak) voor dagelijkse artikelen in Hengelo bedraagt Het totaal aantal klanten voor niet-dagelijkse artikelen ligt een stuk hoger, op De koopkrachtbinding voor dagelijkse en niet-dagelijkse artikelen is in Hengelo respectievelijk 93% en 71%. Het merendeel van de inwoners van Hengelo koopt dus zowel de dagelijkse als nietdagelijkse artikelen in de eigen gemeente. De artikelgroepen waarin de meeste koopkracht wordt gebonden zijn naast de dagelijkse artikelen de doe-het-zelf, huishoudelijke en electro artikelen. 5

13 Van het totaal aantal klanten voor niet-dagelijkse artikelen is 13% afkomstig uit andere plaatsen dan Hengelo. Voor niet-dagelijkse artikelen is dit 54%. De artikelgroep die verantwoordelijk is voor de grootste relatieve toevloeiing is woninginrichting. De electro artikelen zorgen voor de grootste absolute toevloeiing. Tabel 2.1 Draagvlakopbouw, per artikelgroep, Hengelo (2010). binding toevloeiing artikelgroep draagvlak absoluut % 1) absoluut % 2) oriëntatie-index index dagelijks % % 107 niet-dagelijks % % kleding % % schoenen % % woninginrichting % % huishoudelijke artikelen % % electro % % doe-het-zelfartikelen % % bloemen, planten en tuinartikelen % % 60 1) mate waarin de bevolking in de eigen plaats koopt, uitgedrukt als percentage van het aantal inwoners 2) mate waarin Hengelo klanten uit andere plaatsen aantrekt, uitgedrukt als percentage van het draagvlak In tabel 2.1 is ook de oriëntatie-index opgenomen. Een oriëntatie-index van 100 of groter geeft aan dat de omvang van het draagvlak groter is dan het inwonertal van de betreffende kern. De hoogste oriëntatie-index is die van de electrobranche, gevolgd door de woninginrichtingbranche. De laagste oriëntatie-index hebben de bloemen, planten en tuinartikelen. 2.3 Herkomst vreemde koopkracht In tabel 2.1 zagen we dat het aandeel draagvlak van buiten Hengelo voor dagelijkse artikelen 13% bedraagt en voor niet-dagelijkse artikelen 54%. De herkomst vreemde koopkracht voor dagelijkse artikelen wordt het meest door Enschede en Dinkelland bepaald. Maar ook inwoners van Oldenzaal, Borne, Almelo en Hof van Twente brengen voor dagelijkse artikelen wel eens een bezoek aan Hengelo (figuur 2.1). Voor de niet-dagelijkse artikelen is de herkomst van de bezoekers meer verspreid. Wanneer wordt ingezoomd op de niet-dagelijkse artikelen wordt duidelijk dat klanten van buitenaf meestal uit Almelo, Hof van Twente, Enschede of Borne komen. Maar ook uit verder gelegen gebieden zoals Hardenberg, Hellendoorn en Deventer komt een groep bezoekers (figuur 2.2). De kledingbranche trekt klanten van buitenaf aan. Consumenten die hun kleding in Hengelo komen kopen zijn vooral afkomstig uit Hof van Twente, gevolgd door Enschede en Borne (figuur 2.3). Als het gaat over electronica dan hebben inwoners uit Almelo het grootste aandeel in vreemde koopkracht; zij bepalen meer dan 10 procent van het draagvlak (figuur 2.4). 6

14 Figuur 2.1 Herkomst draagvlak dagelijkse artikelen. Figuur 2.2 Herkomst draagvlak niet-dagelijkse artikelen. Figuur 2.3 Herkomst draagvlak kleding. Figuur 2.4 Herkomst draagvlak electro. 2.4 Koopkrachtafvloeiing Bijna één op de veertien inwoners van Hengelo (7 procent) schaft dagelijkse artikelen in andere plaatsen aan. Voor de niet-dagelijkse artikelen is dit aandeel hoger, namelijk 29 procent. De artikelgroepen waarvan de koopkrachtbinding het laagst is en waarvoor de meeste inwoners dus naar plaatsen buiten Hengelo gaan, zijn (van laag naar hoog): Artikelgroep bloemen, planten en tuinartikelen: 48% van de inwoners koopt deze artikelen buiten de eigen woonplaats; Artikelgroep kleding: hiervoor gaat 38% naar andere plaatsen; 7

15 Artikelgroep woninginrichting: 36% schaft meubelen niet in de eigen woonplaats aan; Artikelgroep schoenen: 25% van de inwoners koopt schoenen buiten Hengelo. In figuur 2.5 is te zien dat inwoners van Hengelo voor dagelijkse artikelen naar Enschede, Haaksbergen, Hof van Twente en Borne gaan. Voor niet-dagelijkse artikelen wijkt de grootste groep inwoners uit naar Enschede (figuur 2.6). In figuur 2.7 en 2.8 is de afvloeiing in de bloemen, planten en tuinartikelen en kledingbranche zichtbaar gemaakt. Voor de bloemen, planten en tuinartikelen geldt dat de grootste groep afvloeit naar Dinkelland. Daarnaast vloeit 5 tot 10 procent van de inwoners hiervoor af naar Enschede. Deze laatstgenoemde stad is voor inwoners van Hengelo ook een populaire plaats om kleding te kopen. Figuur 2.5 Afvloeiing draagvlak dagelijkse artikelen. Figuur 2.6 Afvloeiing draagvlak niet-dagelijkse artikelen. Figuur 2.7 Afvloeiing draagvlak bloemen. Figuur 2.8 Afvloeiing draagvlak kleding. 8

16 2.5 Marktaandelen Tabel 2.2 presenteert de marktaandelen per aankoopplaats. De wijkwinkelcentra Groot Driene, Hasselo en Hengelose Es hebben een belangrijk aandeel voor wat betreft dagelijkse artikelen. Respectievelijk 18, 21 en 12 procent van de totale bestedingen in de dagelijkse sector worden in deze winkelcentra gedaan. Ook huishoudelijke artikelen worden hier relatief vaak aangeschaft. Het centrum heeft een marktaandeel van 15 procent voor dagelijkse artikelen. Het aandeel in nietdagelijkse artikelen is dan ook groter. Voor kleding (91 procent) en schoenen (73 procent) is de oriëntatie op het centrum van Hengelo sterk. Ook bloemen, planten en tuinartikelen worden veelal in het centrum aangeschaft. Westermaat Zuid is de dominante aankoopplaats voor doe-het-zelf artikelen. Het marktaandeel bedraagt 33 procent, vijf procentpunten meer dan het marktaandeel van Plein Westermaat voor doe-het-zelf artikelen. Deze aankoopplaats is vooral belangrijk voor electro (82 procent), woninginrichting (70 procent) en huishoudelijke artikelen (36 procent). In totaal heeft Plein Westermaat een marktaandeel van 45 procent voor niet-dagelijkse artikelen. Dit is groter dan het marktaandeel van het centrum. Tabel 2.2 Marktaandelen per aankoopplaats naar artikelgroep. Aankoopplaatsen Artikelgroep Centrum Groot Driene Hasselo Hengelo- se Es Wester- maat Zuid Plein Wester- maat Overig dagelijks 15% 18% 21% 12% 0% 1% 33% niet-dagelijks 34% 1% 2% 1% 1% 45% 17% - kleding 91% 1% 2% 1% 0% 1% 4% - schoenen 73% 0% 6% 0% 0% 1% 19% - woninginrichting 12% 0% 0% 0% 8% 70% 9% - huishoudelijke artikelen 41% 4% 6% 3% 1% 36% 10% - electro 8% 0% 0% 0% 2% 82% 7% - doe-het-zelf 6% 0% 1% 0% 33% 28% 32% - bloemen, planten en tuin 22% 8% 10% 7% 2% 3% 49% 9

17 3 De ontwikkeling van de koopstromen 10

18 3. De ontwikkeling van de koopstromen 3.1 Inleiding In het vorige hoofdstuk is verslag gedaan van de huidige kooporiëntatie op Hengelo, alsmede de oriëntatie van inwoners van Hengelo op andere aankoopplaatsen. De meeste inwoners van Hengelo doen zowel hun dagelijkse als niet-dagelijkse boodschappen in de eigen gemeente. Met name de electro- en woninginrichtingbranche van Hengelo zijn in trek. In dit hoofdstuk worden de huidige koopstromen vergeleken met de resultaten uit 2005 en 2000 en worden zodoende de belangrijkste ontwikkelingen in beeld gebracht. Paragraaf 3.2 beschrijft de belangrijkste ontwikkelingen in koopkrachtbinding- en toevloeiing, waarna paragraaf 3.3 aandacht besteedt aan de veranderingen in de herkomst van het draagvlak, wederom weergegeven in kaartbeelden. 3.2 Ontwikkeling koopkracht In tabel 3.1 worden de absolute en procentuele veranderingen van het draagvlak, de koopkrachtbinding en de toevloeiing weergegeven in de periode Waar het draagvlak voor dagelijkse artikelen de afgelopen vijf jaar met klanten is afgenomen, is dat voor niet-dagelijkse artikelen met klanten gegroeid. De afname van het draagvlak voor dagelijkse artikelen is het gevolg van een dalend aantal inwoners dat deze artikelen in de eigen woonplaats koopt de koopkrachttoevloeiing is juist gestegen. De toename van het draagvlak voor niet-dagelijkse artikelen komt geheel voor rekening van de koopkrachttoevloeiing; het aantal mensen uit andere plaatsen dat deze artikelen in Hengelo koopt, is met gegroeid. De binding voor niet-dagelijkse artikelen is daarentegen met klanten afgenomen. Van de niet-dagelijkse artikelgroepen heeft de electrobranche de grootste toename van het draagvlak ( klanten). De sterkste afname zien we in de artikelgroep woninginrichting ( klanten). Tabel 3.1 Ontwikkeling draagvlak, binding en toevloeiing, per artikelgroep, Hengelo ( ). draagvlak binding toevloeiing artikelgroep totaal % absoluut % absoluut % dagelijkse artikelen % % 900 8% niet-dagelijkse artikelen % % % - kleding % % % - schoenen % % % - woninginrichting % % % - huishoudelijke artikelen % % % - electro % % % - doe-het-zelfartikelen % % % - bloemen, planten en tuinartikelen % % % 11

19 Tabel 3.2 en tabel 3.3 presenteren de ontwikkeling van de koopkrachtbinding- en toevloeiing voor de afgelopen tien jaar. De uitkomsten voor 2010 worden respectievelijk vergeleken met 2005 en met De koopkrachtbinding voor dagelijkse artikelen is de afgelopen tien jaar stabiel gebleven. De koopkrachtbinding voor niet-dagelijkse artikelen is ten opzichte van 2000 met 3% gedaald. De grootste toename zien we in de artikelgroep woninginrichting; het aandeel inwoners dat deze artikelen in de eigen woonplaats koopt, is gegroeid met 25%. De sterkste afname van koopkrachtbinding doet zich in de kledingbranche voor (-13%). Tabel 3.2 Koopkrachtbinding, per artikelgroep, Hengelo (2000, 2005 en 2010). 1 artikelgroep % ontw dagelijkse artikelen % niet-dagelijkse artikelen % - kleding % - schoenen % - woninginrichting % - huishoudelijke artikelen % - electro % - doe-het-zelfartikelen % - bloemen, planten en tuinartikelen % In tabel 3.3 valt onder meer de ontwikkeling in de koopkrachttoevloeiing voor niet-dagelijkse artikelen op. Deze is tussen 2000 en 2010 verdubbeld. Deze sterke toename komt vooral door groei binnen de productgroepen woninginrichting (+222%), electro technische artikelen (+180%) en huishoudelijke artikelen (+115%). Ook de toevloeiing voor dagelijkse artikelen is toegenomen, zij het wat minder sterk (+47%). 1 In 2000 zijn 'doe-het-zelf' en 'bloemen, planten en tuinartikelen' samengenomen. Daarom presenteren we voor deze twee branches de ontwikkeling

20 Tabel 3.3 Koopkrachttoevloeiing, per artikelgroep, Hengelo (2000, 2005 en 2010). 2 artikelgroep % ontw dagelijkse artikelen % niet-dagelijkse artikelen % - kleding % - schoenen % - woninginrichting % - huishoudelijke artikelen % - electro % - doe-het-zelfartikelen % - bloemen, planten en tuinartikelen % 3.3 Ontwikkelingen herkomst draagvlak De vorige paragraaf liet zien dat het draagvlak voor winkelvoorzieningen in Hengelo zich in de afgelopen tijd heeft veranderd. Interessant is te zien vanuit welke omliggende gemeenten zich een verandering in de oriëntatie op Hengelo heeft voorgedaan. De grootste verandering in klantoriëntatie op Hengelo voor dagelijkse artikelen zien we in omliggende gemeenten zoals Enschede, Borne, Oldenzaal en Bad Bentheim Stadt; het aantal klanten uit dit gebied dat de dagelijkse boodschappen in Hengelo doet, is met klanten toegenomen. Bij de niet-dagelijkse artikelen doen zich veel veranderingen voor. De grootste verandering doet zich in Hengelo zelf voor; de klantoriëntatie is met meer dan 1000 klanten afgenomen. Daar staat tegenover dat de klantoriëntatie op Hengelo in tien omliggende gemeenten met meer dan klanten is toegenomen en in nog eens zeven gemeenten met 500 tot klanten is gegroeid. 2 In 2000 zijn 'doe-het-zelf' en 'bloemen, planten en tuinartikelen' samengenomen. Daarom presenteren we voor deze twee branches de ontwikkeling

21 Figuur 3.1 Verandering oriëntatie dagelijkse artikelen. Figuur 3.2 Verandering oriëntatie niet-dagelijkse artikelen. 14

22 4 Vergelijking van het draagvlak 15

23 4. Vergelijking van het draagvlak 4.1 Inleiding Dit hoofdstuk vergelijkt het draagvlak van Hengelo met het draagvlak van een aantal plaatsen die nabijgelegen en/of qua omvang en structuur vergelijkbaar zijn met Hengelo. Naast een viertal referentieplaatsen positioneren we Hengelo ook ten opzichte van het gemiddelde van kernen van vergelijkbare omvang. Zodoende ontstaat inzicht in de positie die Hengelo momenteel inneemt als het gaat om de regionale concurrentiekracht. 4.2 Regionale concurrentiekracht van Hengelo De figuren 4.1 tot en met 4.9 presenteren voor elke artikelgroep de vergelijking van het draagvlak. Door de omvang van het draagvlak per branche te relateren aan het inwonertal corrigeren we voor verschillen in de bevolkingsomvang van plaatsen. We hanteren hierbij het aantal klanten per inwoners. Dit kengetal laat zien of een kern in verhouding tot de omvang van de kern relatief veel of weinig klanten aan zich weet te binden. Bij vergelijking van Hengelo met de andere referentieplaatsen valt op dat Hengelo het grootste draagvlak heeft voor electro en huishoudelijke artikelen. Ook het draagvlak voor de artikelgroep woninginrichting is relatief groot. Daarentegen heeft de bloemen, planten en tuinbranche in Hengelo het kleinste draagvlak. Al met al heeft de gemeente in vergelijking tot de referentieplaatsen het op één na grootste draagvlak voor niet-dagelijkse artikelen. Het draagvlak voor dagelijkse artikelen is ten opzichte van de referentieplaatsen gemiddeld. Figuur 4.1 Vergelijking draagvlak dagelijkse artikelen. Hengelo Figuur 4.2 Vergelijking draagvlak niet-dagelijkse artikelen. Hengelo Enschede Enschede Oldenzaal Oldenzaal Almelo Almelo Emmen kernen > inwoners Emmen kernen > inwoners Figuur 4.3 Vergelijking draagvlak kleding. Hengelo Figuur 4.4 Vergelijking draagvlak schoenen. Hengelo Enschede Enschede Oldenzaal Oldenzaal Almelo Almelo Emmen kernen > inwoners Emmen kernen > inwoners

24 Figuur 4.5 Figuur 4.6 Vergelijking draagvlak huishoudelijke artikelen. Vergelijking draagvlak woninginrichting. Hengelo Hengelo Enschede Enschede Oldenzaal Oldenzaal Almelo Almelo Emmen kernen > inwoners Emmen kernen > inwoners Figuur 4.7 Vergelijking draagvlak electro. Hengelo Figuur 4.8 Vergelijking draagvlak doe-het-zelf. Hengelo Enschede Enschede Oldenzaal Oldenzaal Almelo Almelo Emmen kernen > inwoners Emmen kernen > inwoners Figuur 4.9 Vergelijking draagvlak bloemen, planten en tuinartikelen. Hengelo Enschede Oldenzaal Almelo Emmen kernen > inwoners

25 5 Beoordeling en bezoekmotief consument 18

26 5. Beoordeling en bezoekmotief consument 5.1 Inleiding Zoals in de inleiding van deze rapportage al werd genoemd, bevat dit onderzoek ook een onderdeel dat kwalitatief van opzet is. Voor het in kaart brengen van het functioneren van winkelgebieden en aankoopplaatsen is het ook van belang zicht te hebben op aanvullende aspecten zoals beoordeling, bezoekmotief en gedrag. Hoe klanten het winkelgebied beoordelen dat ze het meest bezoeken, komt aan bod in paragraaf 5.2. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen inwoners (afkomstig uit Hengelo) en regiobezoekers (afkomstig uit de omliggende plaatsen). In deze paragraaf is ook ruimte gemaakt voor de veranderingen in het consumentenoordeel ten opzichte van 2000 en In paragraaf 5.3 worden de belangrijkste bezoekmotieven van inwoners en regiobezoekers (bezoekers uit andere veelal omliggende plaatsen) gepresenteerd. Naast bezoekmotief wordt ook ingezoomd op bezoekfrequentie. Tot slot gaat de laatste paragraaf van dit hoofdstuk in op andere aankooplocaties dan winkels, namelijk de warenmarkt en het internet. Ook wordt duidelijk in welke mate inwoners van Hengelo winkels op koopzondag bezoeken. 5.2 Beoordeling winkelgebied Hengelo Aan klanten die voor hun dagelijkse boodschappen of voor het winkelen het vaakst naar Hengelo gaan, is gevraagd om het winkelgebied van Hengelo te beoordelen op de onderstaande negen criteria: het aantal winkels; de kwaliteit van de winkels; het aanbod van daghoreca; de inrichting en de aankleding van het winkelgebied; de sfeer/gezelligheid; de veiligheid van de winkelomgeving; de bereikbaarheid van het winkelgebied; de parkeermogelijkheden voor de auto; de stallingsmogelijkheden voor de fiets. Figuur 5.1 illustreert de waardering voor deze aspecten op een schaal van 1 (zeer slecht) tot 10 (uitstekend). We zien dat het oordeel over de winkelvoorzieningen in Hengelo ruim voldoende is. De bereikbaarheid van het winkelcentrum en de parkeermogelijkheden voor fietsen scoren het hoogst zowel bij inwoners als regiobezoekers. Daar staat tegenover dat vooral inwoners van Hengelo minder tevreden zijn met het aanbod van daghoreca, de inrichting/aankleding van winkelstraten en de sfeer van het winkelcentrum. Het aanbod van daghoreca krijgt met een 6,6 (regiobezoekers en inwoners gemiddeld) het laagste cijfer. 19

Vitaal Maastricht. Onderzoek naar de Maastrichtse detailhandel en horeca

Vitaal Maastricht. Onderzoek naar de Maastrichtse detailhandel en horeca Vitaal Maastricht Onderzoek naar de Maastrichtse detailhandel en horeca Voorwoord We staan voor nieuwe uitdagingen. Nagenoeg elke ondernemer in het centrum heeft te maken met teruglopende of stabiliserende

Nadere informatie

I&O Research Langestraat 37 Postbus 563, 7500 AN Enschede tel. (053) 4825000. Etourah 2004/71. december 2004

I&O Research Langestraat 37 Postbus 563, 7500 AN Enschede tel. (053) 4825000. Etourah 2004/71. december 2004 Resultaten van landelijk marktonderzoek 2004 COLOFON Uitgave: I&O Research Langestraat 37 Postbus 563, 7500 AN Enschede tel. (053) 4825000 Project: Etourah Rapportnummer: 2004/71 Datum: december 2004 Opdrachtgever:

Nadere informatie

Gemeente Groningen. Detailhandelsmonitor 2009 gemeente Groningen

Gemeente Groningen. Detailhandelsmonitor 2009 gemeente Groningen Gemeente Groningen Detailhandelsmonitor 2009 gemeente Groningen Detailhandelsmonitor 2009 gemeente Groningen Datum 18 januari 2010 GNG057/Gfr/0478 Kenmerk Eerste versie Documentatiepagina Opdrachtgever(s)

Nadere informatie

Gevolgen doortrekken eenrichtingsverkeer Binnenweg

Gevolgen doortrekken eenrichtingsverkeer Binnenweg Gemeente Heemstede Hoofdrapport Gevolgen doortrekken eenrichtingsverkeer Binnenweg Verkeerskundige en economische gevolgen Gemeente Heemstede Hoofdrapport Gevolgen doortrekken eenrichtingsverkeer Binnenweg

Nadere informatie

Detailhandelsvisie Hengelo 2006 2016 Geactualiseerde beleidsvisie 2012

Detailhandelsvisie Hengelo 2006 2016 Geactualiseerde beleidsvisie 2012 Detailhandelsvisie Hengelo 2006 2016 Geactualiseerde beleidsvisie 2012 Gemeente Hengelo Januari 2012 Sector Beleid en Projecten Afdeling Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling Digitale plan ID: NL.IMRO.0164.SV0001-0301

Nadere informatie

FEITENONDERZOEK FACTORY OUTLET ZEVENAAR

FEITENONDERZOEK FACTORY OUTLET ZEVENAAR FEITENONDERZOEK FACTORY OUTLET ZEVENAAR Studie naar de kansen en bedreigingen voor de regio Januari 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer

Nadere informatie

Koopstromenonderzoek: betekenis voor verkeer en vervoer

Koopstromenonderzoek: betekenis voor verkeer en vervoer Koopstromenonderzoek: betekenis voor verkeer en vervoer Auteurs: Paul van Beek (Goudappel Coffeng BV) Johan Schölvinck (Goudappel Coffeng BV) Peter Nijssen (Provincie Zuid-Holland) Datum 2 september 2004

Nadere informatie

Resultaten Monitor Mobiliteitsmanagement 2009-2010

Resultaten Monitor Mobiliteitsmanagement 2009-2010 Resultaten Monitor Mobiliteitsmanagement 2009-2010 Stadsregio Arnhem Nijmegen Datum 20 augustus 2010 Kenmerk SR020 MuConsult B.V. Postbus 2054 3800 CB Amersfoort Tel. 033 465 50 54 Fax 033 461 40 21 E-mail

Nadere informatie

West-Friesland. Regionale Detailhandelsvisie 2008

West-Friesland. Regionale Detailhandelsvisie 2008 Regionale Detailhandelsvisie 2008 Colofon Uitgave I&O Research BV Stationsplein 11 Postbus 563, 7500 AN Enschede tel. (053) 4825000 Rapportnummer 2008/021 Datum april 2008 Opdrachtgevers: Gemeente Andijk

Nadere informatie

Albert Heijn in Voorthuizen

Albert Heijn in Voorthuizen Albert Heijn in Voorthuizen Eindrapport maart 2011 Albert Heijn in Voorthuizen Eindrapport dossier : BA4560-101-100 registratienummer : versie : definitief maart 2011 INHOUD BLAD 1 UITBREIDING ALBERT HEIJN

Nadere informatie

Multichannel Monitor 2010

Multichannel Monitor 2010 Multichannel Monitor 2010 voor Hoofdbedrijfschap Detailhandel en Thuiswinkel.org B11850, september 2010 Multichannel Monitor 2010 / pag. 1 Copyright 2010 Hoofdbedrijfschap Detailhandel Het HBD hecht veel

Nadere informatie

Integrale detailhandelsvisie gemeente Heerenveen 2011

Integrale detailhandelsvisie gemeente Heerenveen 2011 Integrale detailhandelsvisie gemeente Heerenveen 2011 Gemeente Heerenveen, afdeling Visie en Beleid Vastgesteld door gemeenteraad d.d 2011-03-07 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 2. Bestaand beleid 2 3. Kenmerken

Nadere informatie

Structuur in de markt. Structuuronderzoek ambulante handel

Structuur in de markt. Structuuronderzoek ambulante handel Structuur in de markt Structuuronderzoek ambulante handel Structuur in de markt Structuuronderzoek ambulante handel 2011 Structuur in de markt Structuuronderzoek ambulante handel 2011 Structuur in de markt

Nadere informatie

Burgerenquête gemeente Moerdijk. Terugblik op het jaar 2012. Rapportage

Burgerenquête gemeente Moerdijk. Terugblik op het jaar 2012. Rapportage Burgerenquête gemeente Moerdijk Terugblik op het jaar 2012 Rapportage 29 maart 2013 1 2 INHOUD 1. SAMENVATTING 5 2. 3. 4. 1 5. INLEIDING 10 6. 2. 7. PROFIEL VOLWASSEN INWONER MOERDIJK 11 2.1 Aantal volwassen

Nadere informatie

TEVREDENHEIDSONDERZOEK VOORTGEZET ONDERWIJS SCHOOLJAAR 2011/2012

TEVREDENHEIDSONDERZOEK VOORTGEZET ONDERWIJS SCHOOLJAAR 2011/2012 TEVREDENHEIDSONDERZOEK VOORTGEZET ONDERWIJS SCHOOLJAAR 2011/2012 Utrecht, april 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Resultaten... 4 2.1 Voorbereiding...4 2.2 Uitvoering...5 2.3 Het rapport...6 2.4 Samenwerking

Nadere informatie

Internetwinkelen: bijna iedereen doet het Resultaten uit het Koopstromenonderzoek Randstad 2011 (KSO2011)

Internetwinkelen: bijna iedereen doet het Resultaten uit het Koopstromenonderzoek Randstad 2011 (KSO2011) Internetwinkelen: bijna iedereen doet het Resultaten uit het Koopstromenonderzoek Randstad 2011 (KSO2011) De detailhandel heeft het moeilijk. Daar waar voor veel sectoren geldt dat vooral de economische

Nadere informatie

Kadernota detailhandel 2011-2020 Winkelstad Zwolle

Kadernota detailhandel 2011-2020 Winkelstad Zwolle Kadernota detailhandel 2011-2020 Winkelstad Zwolle Samenvatting opgaven en hoofdlijnen van beleid Hoofdstuk 1 Inleiding 3 1.1 Waarom een nieuw detailhandelsbeleid 5 1.2 Doel detailhandelsbeleid 5 1.3 Opzet

Nadere informatie

Stadsdeelmonitor De Baarsjes 2004

Stadsdeelmonitor De Baarsjes 2004 Stadsdeelmonitor De Baarsjes 2004 Signalen uit de samenleving Project 4067 In opdracht van stadsdeel De Baarsjes drs. Lieselotte Bicknese drs. Simone Crok drs. Jeroen Slot Weesperstraat 79 Postbus 658

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2013

Veiligheidsmonitor 2013 Veiligheidsmonitor 2013 Veiligheidsmonitor 2013 Verklaring van tekens. Gegevens ontbreken * Voorlopig cijfer ** Nader voorlopig cijfer x Geheim Nihil (Indien voorkomend tussen twee getallen) tot en met

Nadere informatie

Multichannel Monitor 2009

Multichannel Monitor 2009 1 Multichannel Monitor 2009 Voor Hoofdbedrijfschap Detailhandel en Thuiswinkel.org B10340, september 2009 Website evaluatie Consumentenbond Q1 2009 t.b.v. De Consumentenbond Blauw Research / B10347 mei

Nadere informatie

Vertrouwensonderzoek uitvoering Wet WOZ (2-meting)

Vertrouwensonderzoek uitvoering Wet WOZ (2-meting) TNS Nipo Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam t 020 5225 444 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Rapport Vertrouwensonderzoek uitvoering Wet WOZ (2-meting) 2014 Sabine Hooijmans Robbert Zandvliet

Nadere informatie

Diverse online betaalmethoden. met een kassa die met u meegroeit. aanbieden. Rabo OmniKassa. De online betaaloplossing voor webwinkels.

Diverse online betaalmethoden. met een kassa die met u meegroeit. aanbieden. Rabo OmniKassa. De online betaaloplossing voor webwinkels. Diverse online betaalmethoden aanbieden met een kassa die met u meegroeit. Rabo OmniKassa. De online betaaloplossing voor webwinkels. Bied uw klanten verschillende betaalmethoden aan via één loket: de

Nadere informatie

in opdracht van Gehandicaptensport Nederland

in opdracht van Gehandicaptensport Nederland in opdracht van Gehandicaptensport Nederland W.J.H. Mulier Instituut s-hertogenbosch, september 2010 instituut - centrum voor sociaal-wetenschappelijk sportonderzoek W.J.H. Mulier Instituut Centrum voor

Nadere informatie

Perspectief detailhandel Doetinchem. 'De kern weer bijzonder'

Perspectief detailhandel Doetinchem. 'De kern weer bijzonder' Perspectief detailhandel Doetinchem 'De kern weer bijzonder' 27 november 2006 Perspectief detailhandel Doetinchem De kern weer bijzonder 27 november 2006 Inhoudsopgave 1. Introductie 1 1.1 Aanleiding 1

Nadere informatie

Duurzaamheid Houten Resultaten onderzoek Burgerpanel 2013 In opdracht van de gemeente Houten

Duurzaamheid Houten Resultaten onderzoek Burgerpanel 2013 In opdracht van de gemeente Houten Duurzaamheid Houten Resultaten onderzoek Burgerpanel 2013 In opdracht van de gemeente Houten September 2013 Rianne van Beek MSc Freek Damen MSc Totta Research N.V. Burgemeester Stramanweg 105F 1101 AA

Nadere informatie

ZZP ers in Drenthe Een onderzoek naar de positie van zzp ers

ZZP ers in Drenthe Een onderzoek naar de positie van zzp ers ZZP ers in Drenthe Een onderzoek naar de positie van zzp ers ZZP ers in Drenthe Een onderzoek naar de positie van zzp ers CAB Groningen Jan Dirk Gardenier Rik Lukey Cees Verhagen Hans van Rijn Groningen,

Nadere informatie

Gemeente Raalte Veiligheidsmonitor 2014

Gemeente Raalte Veiligheidsmonitor 2014 Gemeente Raalte Veiligheidsmonitor 2014 Uitgevoerd door: Gemeente Deventer Team Kennis en Verkenning Marieke Hottenhuis Juni 2014 I Conclusies Hieronder leest u per hoofdstuk de belangrijkste conclusies

Nadere informatie

Staat van de detailhandel, Stadsdeel Noord

Staat van de detailhandel, Stadsdeel Noord 1 Staat van de detailhandel, Stadsdeel Fact sheet juni 215 In zijn 316 winkels met een totale vloeroppervlakte van ruim 1. m 2. Het grootste deel betreft winkels voor niet-dagelijkse boodschappen. De winkels

Nadere informatie

Bezoek en waardering van groen in en om Rotterdam, 2014

Bezoek en waardering van groen in en om Rotterdam, 2014 rotterdam.nl/onderzoek Bezoek en waardering van groen in en om Rotterdam, 2014 Onderzoek en Business Intelligence Bezoek en waardering van groen in en om Rotterdam, 2014 Auteur: C. de Vries Onderzoek en

Nadere informatie

Detailhandelsmonitor Den Haag 2013: de kracht van de Haagse winkelgebieden

Detailhandelsmonitor Den Haag 2013: de kracht van de Haagse winkelgebieden Detailhandelsmonitor Den Haag 2013: de kracht van de Haagse winkelgebieden Hoofdrapport 31 januari 2014 Eindrapport (definitief) Status: Eindrapport (definitief) Datum: 31 januari 2014 Een product van:

Nadere informatie