Omvang en invulling winkelcentrum Schuytgraaf Arnhem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Omvang en invulling winkelcentrum Schuytgraaf Arnhem"

Transcriptie

1 Omvang en invulling winkelcentrum Schuytgraaf Arnhem

2

3 Opdrachtgever: Contactpersoon: Gemeente Arnhem Mevrouw K.M. Molenaar De heer B.A. de Ruiter Projectteam DTNP: De heer J. Vlek Projectnummer: Datum: 30 januari 2012 Droogh Trommelen en Partners (DTNP) Graafseweg BS Nijmegen T F E W Omvang en invulling winkelcentrum Schuytgraaf Arnhem

4

5 Inhoudsopgave 1 Inleiding 1 2 Minimaal basisaanbod 2 3 Haalbaar aanbod in eindsituatie 4 4 Mogelijkheden voor fasering 7 Bijlage 1 Distributieve mogelijkheden 9

6

7 1 Inleiding Aanleiding Winkelcentrum Schuytgraaf wordt het definitieve voorzieningencluster voor de nieuwbouwwijk Schuytgraaf in Arnhem-Zuid. Deze wijk bestaat momenteel uit circa woningen. Het huidige bouwprogramma bestaat uit nog circa woningen. Door de stagnatie in de woningmarkt is de fasering en het aantal nog te bouwen woningen onzeker geworden. Het geplande aantal inwoners wordt daardoor niet of pas veel later bereikt. In 2007 is besloten dat winkelcentrum Schuytgraaf een totale omvang mag krijgen van m² bvo. Door de vertraging en bijstelling van het woningbouwprogramma en de wijzigingen in de detailhandelsmarkt (o.a. crisis, bestedingen via internet, vergrijzing) is bij de gemeente opnieuw de vraag ontstaan wat de haalbare omvang is van het winkelcentrum. Daarbij dient rekening gehouden te worden met verschillende eindscenario s van het totale aantal inwoners in de wijk. Daarnaast vraagt de gemeente zich af wat de mogelijkheden zijn van een gefaseerde ontwikkeling en wat daarvan de effecten zijn op de verhuurbaarheid, het huurprijsniveau en de bouwkosten. Ook is behoefte aan inzicht in ruimtelijke randvoorwaarden voor een gefaseerde bouw. Vraagstelling De gemeente Arnhem heeft DTNP gevraagd een beknopt onderzoek uit te voeren. De volgende onderzoeksvragen zijn geformuleerd: 1. Wat is, uitgaande van de huidige omstandigheden, de minimale omvang en invulling die nodig is voor een vitaal winkelcentrum in Schuytgraaf? 2. Wat is de haalbare omvang en invulling van winkelcentrum Schuytgraaf, rekening houdend met verschillende eindscenario s voor het aantal inwoners? 3. Wat zijn de effecten van een gefaseerde ontwikkeling op de verhuurbaarheid, huurprijsniveau, bouwkosten en ruimtelijke voorwaarden? Leeswijzer In hoofdstuk 2 wordt ingegaan op het minimaal haalbare voorzieningenaanbod, rekening houdend met de huidige omstandigheden. Hoofdstuk 3 gaat in op het haalbare omvang en invulling van het winkelcentrum in verschillende eindscenario s. Tot slot komen in hoofdstuk 4 de mogelijkheden en voor- en nadelen van een gefaseerde bouw aan de orde. D R O O G H T R O M M E L E N E N PA R T N E R S 1

8 2 Minimaal basisaanbod Op iets grotere afstand (10 autominuten) ligt stadsdeelcentrum Kronenburg met o.a. AH XL (4.000 m² wvo) en discounter Aldi (800 m² Huidige situatie wvo). Verder is hier een behoorlijk niet- Schuytgraaf ligt aan de zuidwestkant van dagelijks aanbod aanwezig ( m² wvo) Arnhem en is de grootste nieuwbouwlocatie. met o.a. Hema, H&M, Blokker, Intertoys en Eind 2011 waren woningen gerealiseerd Zeeman. Er bestaan plannen voor uitbreiding en had de wijk circa inwoners. Het gaat van Kronenburg met circa m² wvo. veelal om jonge gezinnen met kinderen (huishoudengrootte 2,7*) en relatief Ten zuiden van Schuytgraaf ligt het centrum welvarende inwoners (inkomen 11% hoger van Elst (10 autominuten), met circa dan gemiddeld*). De wijk is wat geïsoleerd m² wvo aan winkels. In het dorp Driel (3.700 gelegen tussen de Rijn, het spoor en weiland. inwoners), ten westen van Schuytgraaf, is een Albert Heijn aanwezig (900 m² wvo). Aan de Marasingel is een tijdelijk winkelcentrum aanwezig met Albert Heijn Minimaal pakket dagelijkse winkels (1.600 m² winkelvloeroppervlak (wvo**)), De gemeente streeft in Schuytgraaf naar een Gall&Gall en Hema. In aangrenzende wijken nieuw winkelcentrum nabij het station en de zijn de volgende centra aanwezig: rotonde Minervasingel en Metamorfosenallee. wijkwinkelcentrum Elderhof (o.a. Jumbo Het zal een vooral lokaalverzorgend centrum m² wvo, Lidl m² wvo) worden, dat de bewoners voorziet in hun buurtwinkelcentrum Oostburgwal dagelijkse basisbehoeften. Om vast te stellen (o.a. C0 1. m² wvo) welke omvang het centrum minimaal kan buurtsteunpunt De Laar West hebben, maken we een indicatieve berekening (o.a. Supercoop 850 m² wvo) van het haalbare dagelijkse winkelaanbod. Bijlage 1 bevat een uitleg van de variabelen * CBS (2011), Statline databank ** OPN (dec 2011), Supermarktgids 2 en methodiek. Hier wordt ingegaan op de belangrijkste conclusies. Plankaart voor de nieuwe wijk Schuytgraaf D R O O G H T R O M M E L E N E N PA R T N E R S

9 Omdat het door de marktomstandigheden onzeker is hoe het aantal woningen zich zal ontwikkelen, gaan we hier uit van het minimale aantal woningen dat in de nabije toekomst gerealiseerd is. Vooralsnog wordt ervan uitgegaan dat de wijk in 2015 zal bestaan uit minstens woningen. Het aantal inwoners komt dan uit op inwoners (met de huidige huishoudengrootte). Een verzorgingsgebied van inwoners is net te klein voor twee moderne supermarkten. In de berekening wordt uitgegaan van één servicesupermarkt. Een koopkrachtbinding van circa 65% is dan maximaal haalbaar. Overige bestedingen vloeien af naar andere supermarktformules (discounter in Elderhof) of naar supermarkten in centra met veel niet-dagelijks aanbod (Kronenburg). Naar verwachting blijft het aandeel vreemde koopkracht uit andere wijken beperkt (5%). Met woningen is dan een dagelijks aanbod haalbaar van circa m² wvo (tabel 1). Dit potentieel kan verdeeld worden over een servicesupermarkt, een drogist en één of twee (vers)speciaalzaken. Om te kunnen voldoen aan de eisen van de consument (gemak, keuze) heeft de servicesupermarkt voldoende oppervlak nodig. Met een omvang van circa m² wvo kan een voldoende ruim assortiment geboden worden en kan de benodigde binding gehaald worden. Het dagelijkse aanbod kan verder bestaan uit een drogist en één of twee speciaalzaken (slijter, bakker). In het algemeen neemt het aantal speciaalzaken af door vergrijzing van ondernemers en het toenemende marktaandeel van supermarkten. Vooral groenteen fruitzaken en slagers kunnen zich moeilijk onderscheiden van supermarkten. Bakkerijen zijn vaak nog wel voldoende aanvullend. Mogelijke aanvullende voorzieningen Een winkelcentrum met een wijkverzorgende functie bestaat verder minimaal uit enkele aanvullende voorzieningen zoals een cafetaria, kapsalon en een pinautomaat. Omdat nu al een tijdelijke vestiging van Hema aanwezig is, gaan we hier ook uit van een kleine vestiging van deze formule. In totaal heeft winkelcentrum Schuytgraaf dan een minimale omvang van m² wvo en m² brutovloeroppervlak (bvo). Tabel 1 Indicatie minimaal haalbare omvang dagelijks winkelaanbod winkelcentrum Schuytgraaf Aantal woningen Huishoudengrootte Aantal inwoners , Omzet/inwoner (ex. BTW) Koopkrachtbinding 65% Aandeel vreemde koopkracht 5% Potentiële omzet 15,4 mln Normomzet/m² wvo (ex. BTW) Haalbaar aanbod (wvo) ± m² Tabel 2 Indicatie minimaal haalbare branchering winkelcentrum Schuytgraaf (m² wvo) Dagelijks winkelaanbod Servicesupermarkt Speciaalzaken (1-2) Drogisterij SUBTOTAAL Overige voorzieningen Klein warenhuis Cafetaria Kapsalon SUBTOTAAL TOTAAL (wvo) ± TOTAAL (bvo*) ± * Verhouding wvo/bvo=80/ D R O O G H T R O M M E L E N E N PA R T N E R S 3

10 3 Haalbaar aanbod in eindsituatie Verwachte groei bevolking Naar verwachting zal het aantal woningen ook na 2015 verder gaan toenemen. Onzeker is het groeitempo en hoe groot het totaal aantal woningen in de eindsituatie zal zijn. Een scenario waar de gemeente Arnhem rekening mee houdt is woningen in de eindsituatie. Vooralsnog gaat de gemeente echter uit van het eindscenario met woningen. Om de toekomstige bevolkingsomvang te bepalen, is het van belang rekening te houden met huishoudenverdunning. Momenteel is de gemiddelde huishoudengrootte in Schuytgraaf 2,7. Volgens prognoses zal de huishoudengrootte in Nederland tot 2030 met circa 6% afnemen*. Met eenzelfde daling komt de gemiddelde woningbezetting in Schuytgraaf uit op 2,55. In totaal zal de wijk in het eerste scenario dan bestaan uit inwoners en in het tweede scenario uit inwoners. * CBS (2011), Statline databank Distributieve mogelijkheden dagelijks aanbod Om te bepalen wat, rekening houdend met deze groeiscenario s, de toekomstige omvang van winkelcentrum Schuytgraaf kan zijn, maken we allereerst een indicatieve berekening van het haalbare winkelaanbod in de dagelijkse sector. Uitleg over variabelen en methodiek is te vinden in bijlage 1. Hier wordt ingegaan op de belangrijkste conclusies. In een nieuwbouwwijk als Schuytgraaf kan, rekening houdend met de wat geïsoleerde ligging en het concurrerende aanbod, in de eindsituatie voor een modern wijkverzorgend winkelcentrum uitgegaan worden van een koopkrachtbinding van 75% à 80% en een aandeel vreemde koopkracht van circa 10%. Vergelijkbare koopstromen zijn ook gehanteerd in eerder onderzoek**. In eindscenario 1 (5.000 woningen) bestaat het haalbare dagelijkse winkelaanbod dan uit circa m² wvo. Bij voorkeur is dit potentieel verdeeld over een moderne servicesupermarkt (1.800 m² wvo), een eigentijdse discountsupermarkt (1.000 m² wvo), enkele (vers)speciaalzaken (bakker, gemakshop, slijter) en een drogist. In scenario 2 (6.200 woningen) heeft het dagelijks aanbod een omvang van circa m² wvo. Ten ** BRO (2006), Omvang wijkwinkelcentrum Schuytgraaf gemeente Arnhem Tabel 3 Indicatie toekomstig haalbare omvang dagelijks winkelaanbod in winkelcentrum Schuytgraaf Scenario 1 Scenario 2 Aantal woningen Huidhoudengrootte Aantal inwoners , , Omzet/inwoner (ex. BTW) Koopkrachtbinding 75 à 80% 75 à 80% Aandeel vreemde koopkracht 10% 10% Potentiële omzet 25,2-26,9 mln 31,3-33,4 mln Normomzet/m² wvo (ex. BTW) Haalbaar aanbod (wvo) m² m² 4 D R O O G H T R O M M E L E N E N PA R T N E R S

11 opzichte van scenario 1 heeft de servicesupermarkt een groter oppervlak (2.200 m² wvo) en ontstaan mogelijkheden voor een tweede drogisterij. niet-dagelijkse aanbod. De positie van een buurt- of wijkcentrum wordt grotendeels bepaald door het aanbod aan supermarkten. Supermarkten zijn de belangrijkste trekkers en zorgen voor grote bezoekersstromen waar andere winkels van profiteren. Het supermarktaanbod bepaalt derhalve mede de omvang van het overige aanbod. Haalbaar aanbod niet-dagelijkse winkels In eerder onderzoek (2006) is een berekening gemaakt van het haalbare niet-dagelijkse winkelaanbod. Sindsdien is de winkelmarkt (met name in de niet-dagelijkse sector) behoorlijk aan verandering onderhevig. Het internet komt als nieuw aankoopkanaal steeds meer op gang. De effecten hiervan zijn op sommige winkellocaties en in branches al zichtbaar. Naar verwachting zal het internet als aankoopkanaal zich verder ontwikkelen. Het is onduidelijk hoe dit precies zal gaan en wat de gevolgen zullen zijn. Zeker is wel dat de verkoop via internet verder zal toenemen. In verband met deze nieuwe realiteit is een distributieve berekening van het toekomstig haalbare niet-dagelijkse aanbod, op basis van de huidige bestedingen in winkels, weinig zinvol. Wel kan aan de hand van de grootte van het verzorgingsgebied en de functie van het winkelcentrum (dagelijkse aankopen) een inschatting gemaakt worden van het haalbare Tabel 4 Indicatie toekomstig haalbare branchering in winkelcentrum Schuytgraaf (m² wvo) Scenario 1 Scenario 2 Dagelijks winkelaanbod Servicesupermarkt Discountsupermarkt (Vers)speciaalzaken (2-3) Drogisterij SUBTOTAAL Niet-dagelijks winkelaanbod Klein warenhuis Huishoudelijke artikelen Bloemen en planten Dierbenodigdheden Textielsuper Boeken, tijdschriften Mode Speelgoed Rijwielen Optiek SUBTOTAAL Horeca, commerciële dienstverlening Cafetaria Horeca Kapsalon (1-2) Dienstverlening SUBTOTAAL TOTAAL (wvo) ± ± TOTAAL (bvo*) ± ± * Verhouding wvo/bvo=80/ D R O O G H T R O M M E L E N E N PA R T N E R S 5

12 Mede aan de hand van het branchepatroon in referentiecentra en kengetallen over vestigingscriteria van winkelformules kan bepaald worden hoe groot het haalbare niet-dagelijkse aanbod kan zijn in elk eindscenario. Op basis van een inschatting van haalbare winkels/branches en een courante winkelunit achten wij in scenario 1 een niet-dagelijks aanbod haalbaar van circa m² wvo en in scenario 2 van m² wvo (tabel 4). Het verschil tussen de scenario s wordt veroorzaakt door de omvang van enkele winkelformules, en door aanvullende branches die volgens de huidige inzichten pas bij inwoners haalbaar worden. Mogelijke aanvullende voorzieningen Naast winkels zijn in een winkelcentrum met twee supermarkten en een verzorgingsgebied van tot inwoners nog enkele overige aanvullende commerciële voorzieningen haalbaar. Gedacht kan worden aan een cafetaria, een of twee kappers en enige overige dienstverlening. Mede in verband met de ligging nabij het station is mogelijk een horecagelegenheid haalbaar (dag en avond). Totale omvang winkelcentrum in eindsituatie Met woningen is naar verwachting een winkelcentrum haalbaar van m² wvo en met woningen een winkelcentrum van m² wvo. Volgens de huidige inzichten is een dergelijke omvang voldoende voor een vitaal winkelcentrum dat voor de komende decennia meekan. Onzekere gevolgen van winkelen via internet De ontwikkelingen in de detailhandel gaan snel. Vooral de invloed van internet op de directe bestedingen in winkels kan nog enorm gaan toenemen. Zoals reeds aangegeven heeft de opkomst van internet vooralsnog vooral gevolgen voor de niet-dagelijkse sector. De opkomst van internet kan echter op termijn ook voor de dagelijkse sector (waaronder supermarkten) grote gevolgen gaan hebben. Tot nu toe is dit effect beperkt in verband met de hoge kosten en logistieke problemen. Wel ontstaan steeds meer initiatieven om de omzet via internet te vergroten. Op termijn kan de opkomst van internet als aankoopkanaal, ook in de dagelijkse sector, gaan leiden tot een wijziging in de behoefte aan winkeloppervlak. Supermarkt in tijdelijk winkelcentrum 6 D R O O G H T R O M M E L E N E N PA R T N E R S

13 3.500 woningen woningen 4 Mogelijkheden voor fasering als aankoopkanaal, is het verstandig om nogmaals onderzoek te doen naar het benodigde winkeloppervlak. servicesupermarkt m² wvo overige bedrijven 900 m² wvo woningen servicesupermarkt m² wvo overige bedrijven 900 m² wvo servicesupermarkt m² wvo discountsupermarkt m² wvo overige bedrijven m² wvo Gefaseerde bouw winkelcentrum Schuytgraaf in scenario woningen servicesupermarkt m² wvo discountsupermarkt m² wvo overige bedrijven m² wvo Gefaseerde bouw winkelcentrum Schuytgraaf in scenario 2 In hoofdstuk 2 is inzicht gegeven in het minimaal haalbare winkelaanbod als dit jaar begonnen zou worden met de bouw van het winkelcentrum. In hoofdstuk 3 is ingegaan op het haalbare aanbod in de eindsituatie. Voorheen werd ervan uitgegaan dat het winkelcentrum, tijdens de bouw van de wijk, in één keer gerealiseerd zou worden. Omdat de ontwikkelingen in de markt erg onzeker zijn, wordt een gefaseerde ontwikkeling van het winkelcentrum overwogen. Fasering verstandig in onzekere tijden Het lijkt verstandig om het winkelcentrum in twee fases te bouwen. Onzeker is hoe het aantal woningen zich zal ontwikkelen en de gevolgen van internet zijn nog erg onduidelijk. Gekozen kan worden om op relatief korte termijn een winkelcentrum te realiseren dat aansluit bij het draagvlak in de nabije toekomst (3.500 woningen). Op het moment dat meer inzicht bestaat over de woningbouwontwikkeling en de gevolgen van het internet Uitgaande van de huidige kennis van trends en ontwikkelingen kan in de eerste fase uitgegaan worden van een servicesupermarkt van circa m² wvo en enkele aanvullende bedrijven (drogist, speciaalzaken, warenhuis, kapper, cafetaria). De supermarkt is iets te groot voor het draagvlak in de nabije toekomst (zie hoofdstuk 2) maar sluit beter aan bij een eventuele tweede fase. Op het moment dat de wijk in de eindsituatie woningen heeft, kunnen de discounter en het overige aanbod toegevoegd worden. Als woningen de eindsituatie is, kan de servicesupermarkt uitgebreid worden en de discountsupermarkt en het overige aanbod toegevoegd worden. Gekozen kan worden om in de eerste fase een winkelruimte te realiseren die voor een deel wordt ingevuld door de supermarkt (1.800 m² wvo) en voor een deel door een of meer overige winkels. In een later stadium kunnen deze bedrijven zonodig verplaatst worden zodat de supermarkt in het bestaande gebouw uitgebreid kan worden. D R O O G H T R O M M E L E N E N PA R T N E R S 7

14 Positieve invloed op verhuurbaarheid Een fasering van de ontwikkeling heeft een positieve uitwerking op de verhuurbaarheid van opgeleverde units. Het aanbod van winkelruimte is dan afgestemd op het aanwezige draagvlak (aantal inwoners). De kans op leegstand wordt hierdoor beperkt. Ongefaseerde bouw kan nadelige effecten hebben op de grondprijs die de ontwikkelaar bereid is te betalen. Er bestaat een directe relatie tussen de hoogte van de huur en de omzet van bedrijven. In het algemeen wordt in de detailhandel gemiddeld 6% van de omzet aan huisvesting besteed*. Bij ongefaseerde bouw ontstaat een periode waarin het aanbod van winkels groter is dan het draagvlak. De reële omzetten van bedrijven zijn dan lager dan omzetprognoses in de eindsituatie. Dit kan leiden tot verzoeken voor (tijdelijk) lagere huur. Dit kan nadelige gevolgen hebben voor de hoogte van de grondprijs. Momenteel wordt uitgegaan van een gemiddelde huurprijs van 200,-**. De huur zal * HBD (2011), Jaarboek Detailhandel ** Stec Groep (2011), Toets compensatiebedrag Multi Vastgoed Schuytgraaf naar beneden moeten worden bijgesteld als in een langere periode de huur niet aansluit bij de reële omzetverwachting en er sprake is van hogere aanloopverliezen dan in een normale situatie. De hoogte van de tijdelijk lagere huren hangt af van het aantal inwoners bij oplevering van het winkelcentrum en de periode dat het draagvlak nog niet op het gewenste niveau is. Mogelijk hogere bouwkosten Een gefaseerde bouw van het winkelcentrum zal waarschijnlijk leiden tot hogere bouwkosten. Sommige kosten komen dan namelijk twee keer voor. Wat betreft de bouwkosten heeft een ongefaseerde bouw de voorkeur. Ruimtelijke randvoorwaarden Geconcludeerd kan worden dat een gefaseerde bouw mogelijk leidt tot hogere bouwkosten, maar dat het ook leidt tot een grotere verhuurbaarheid en minder risico s. In deze onzekere tijden (woningbouw, internet als aankoopkanaal) is een gefaseerde bouw aan te bevelen. Het is verstandig om in de nabije toekomst een winkelcentrum te realiseren dat bestaat uit het basispakket aan voorzieningen. Als meer duidelijkheid ontstaat over de marktsituatie kan bepaald worden welke omvang voor het winkelcentrum passend is in de eindsituatie. Voor een gefaseerde ontwikkeling zijn enkele ruimtelijke randvoorwaarden van groot belang. Aan de ene kant moet in de eerste fase al een winkelcentrum ontstaan dat voldoet aan de eisen van parkeergelegenheid, routing en verblijfskwaliteit. Aan de andere kant dient in de stedenbouwkundige opzet voldoende flexibiliteit ingebouwd te worden zodat het winkelcentrum later nog uitgebreid kan worden en het parkeren goed opgelost kan worden zonder dat de kwaliteit van het winkelcentrum als geheel omlaag gaat. Belangrijke aandachtspunten bij de bouw van het winkelcentrum zijn vooral de korte onderlinge afstanden en goede zichtrelaties tussen de supermarkten en het overige winkelaanbod. Dit bepaalt in grote mate de overlevingskansen van kleinere winkels. Daarnaast zijn de parkeermogelijkheden (makkelijk, dichtbij, gratis) erg belangrijk. Deze aspecten zijn essentieel voor het functioneren van winkelcentrum Schuytgraaf. 8 D R O O G H T R O M M E L E N E N PA R T N E R S

15 Bijlage 1 Distributieve mogelijkheden Distributie planologisch onderzoek (dpo) In vroegere dpo s werd het haalbare winkelaanbod vaak nauwkeurig berekend. Door grote onderlinge verschillen in typen winkelgebieden, branches en winkelformules moeten dergelijke berekeningen genuanceerd worden beoordeeld. De haalbaarheid van winkels wordt veel meer bepaald door de potentiële functie en kwaliteit van het winkelgebied. Niettemin kan een kwantitatieve analyse van vraag en aanbod een indicatie geven van het haalbare winkelaanbod. Variabelen Bij deze kwantitatieve analyse gaat het om de verhouding tussen vraag en aanbod. De vraagzijde wordt bepaald door de omzet per hoofd, de omvang van het verzorgingsgebied (aantal inwoners), de mate waarin het omzetpotentieel terecht komt in het betreffende winkelgebied (koopkrachtbinding) en de mate waarin omzet van elders toevloeit (koopkrachttoevloeiing). Aan de aanbodzijde speelt de benodigde omzet per m² wvo (vloerproductiviteit) een rol. Verzorgingsgebied Om het minimaal haalbare aanbod te bepalen, gaan we voor de nabije toekomst uit van woningen. Rekening houdend met de huidige huidhoudengrootte in Schuytgraaf (2,7) heeft de wijk dan circa inwoners. Voor de toekomstige eindsituatie gaan we uit van twee scenario s: en woningen. Volgens prognoses zal de huishoudengrootte in Nederland tot 2030 met circa 6% afnemen*. Met eenzelfde daling komt de gemiddelde woningbezetting in Schuytgraaf uit op 2,55. In totaal zal de wijk in het eerste scenario dan bestaan uit inwoners en in het tweede scenario uit inwoners. Gemiddelde omzet per inwoner In distributieve berekeningen gaan we uit van de landelijk gemiddelde omzet per hoofd van de bevolking per jaar. Bij de gemiddelde omzet per hoofd van de bevolking zijn niet alleen bestedingen van consumenten meegenomen, maar ook bestedingen van bedrijven in winkels. Voor Schuytgraaf maken we een berekening van het haalbare dagelijkse winkelaanbod (supermarkten, versspeciaalzaken en winkels in persoonlijke verzorging (o.a. drogisterij)). In Nederland is de totale omzet van winkels in 2010 circa 83,5 mld (exclusief BTW). Dit betekent een gemiddelde omzet per hoofd van de bevolking per jaar van circa Hiervan wordt omgezet in winkels met dagelijks aanbod. Wanneer het gemiddeld besteedbaar inkomen per inwoner in het verzorgingsgebied afwijkt van het Nederlands gemiddelde is het gewenst de gemiddelde omzetcijfers per hoofd aan te passen. Voor winkels met dagelijks aanbod is het gebruikelijk het omzetcijfer per hoofd aan te passen met een correctie van ¼ van het percentage dat het inkomen lager of hoger is dan het Nederlands gemiddelde. Omdat het gemiddeld besteedbaar inkomen in Schuytgraaf 11% boven het landelijk gemiddelde ligt (CBS, 2011), gaan we uit van hogere omzetcijfers per inwoner: ( (¼ x 11% x 2.310)). * CBS (2011), Statline databank D R O O G H T R O M M E L E N E N PA R T N E R S 9

16 Koopkrachtbinding en -toevloeiing Niet alle bestedingen van inwoners van Schuytgraaf komen terecht in het eigen winkelapparaat. Het aandeel van de totale bestedingen van inwoners van Schuytgraaf dat terecht komt in de eigen winkels noemen we de koopkrachtbinding. In de situatie met woningen kan uitgegaan worden van een koopkrachtbinding van circa 65%. In een wijk als Schuytgraaf in de eindsituatie kan, rekening houdend met de geïsoleerde ligging en het concurrerende aanbod, voor een modern wijkverzorgend winkelcentrum uitgegaan worden van een koopkrachtbinding van 75% à 80%. Een vergelijkbare binding is ook gehanteerd in eerder onderzoek*. Behalve bestedingen van inwoners van de wijk Schuytgraaf (primair verzorgingsgebied) ontvangen de winkels in Schuytgraaf ook bestedingen van inwoners van buiten het primair verzorgingsgebied. Dit aandeel binnen de totale omzet noemen we de koopkrachttoevloeiing of aandeel vreemde koopkracht. Rekening houdend met de geïsoleerde ligging van de wijk en het concurrerende aanbod blijft dit aandeel naar verwachting beperkt tot 5% in de situatie met woningen en 10% in de eindsituatie. Gemiddelde omzet per m 2 In Nederland bedraagt de gemiddelde omzet per m² (uit de verkoop aan consumenten en bedrijven) in winkels met dagelijks aanbod circa 7.130,- (excl. BTW). Omdat we hier te maken hebben met een nieuwbouwwijk gaan we voor Schuytgraaf uit van een hogere vloerproductiviteit: 8.000,- (excl. BTW). * BRO (2006), Omvang wijkwinkelcentrum Schuytgraaf gemeente Arnhem Indicatie distributieve mogelijkheden Op basis van bovenstaande cijfers wordt een indicatieve berekening gemaakt van de distributieve mogelijkheden voor Schuytgraaf bij verschillende woningbouwaantallen. Indicatie minimaal haalbare omvang dagelijks winkelaanbod winkelcentrum Schuytgraaf Aantal woningen Huishoudengrootte Aantal inwoners , Omzet/inwoner (ex. BTW) Koopkrachtbinding 65% Aandeel vreemde koopkracht 5% Potentiële omzet 15,4 mln Normomzet/m² wvo (ex. BTW) Haalbaar aanbod (wvo) ± m² Indicatie toekomstig haalbare omvang dagelijks winkelaanbod winkelcentrum Schuytgraaf Scenario 1 Scenario 2 Aantal woningen Huidhoudengrootte Aantal inwoners , , Omzet/inwoner (ex. BTW) Koopkrachtbinding 75 à 80% 75 à 80% Aandeel vreemde koopkracht 10% 10% Potentiële omzet 25,2-26,9 mln 31,3-33,4 mln Normomzet/m² wvo (ex. BTW) Haalbaar aanbod (wvo) m² m² 1 0 D R O O G H T R O M M E L E N E N PA R T N E R S

Begeleidingscommissie

Begeleidingscommissie Bijlage 1 Begeleidingscommissie Bijlage 2 Begrippenlijst mevrouw D. Bogers mevrouw E. Lambooy mevrouw S.N. MinkemaWedzinga de heer J.S. Nota de heer A. van Wanroij Gemeente Soest KvK Gooi en Eemland Gemeente

Nadere informatie

Distributieplanologisch onderzoek supermarkten Reuver

Distributieplanologisch onderzoek supermarkten Reuver Distributieplanologisch onderzoek supermarkten Reuver Opdrachtgever: Contactpersoon: Gemeente Beesel De heer T. van Loon Projectteam DTNP: De heer W. Frielink Projectnummer: 1145.0212 Datum: 21 juni 2012

Nadere informatie

voeren. Vraagstelling duurzame in het m² wvo een

voeren. Vraagstelling duurzame in het m² wvo een datum: : 30-3-2015 projectnummer: 1554.0215 Verkenning haalbaarheid en effecten bouwmarkt Voorschotenn Aanleiding Onlangs hebben marktpartijen hun interesse kenbaar gemaakt voor realisatie van een moderne

Nadere informatie

Bijlage 4. Haalbaarheidsonderzoek. gemeente Bergen 11 januari 2011

Bijlage 4. Haalbaarheidsonderzoek. gemeente Bergen 11 januari 2011 Bijlage 4 Haalbaarheidsonderzoek w i n k e l p r o g r a m m a P l e i n gemeente Bergen 11 januari 211 Haalbaarheidsonderzoek winkelprogramma Plein gemeente Bergen (NH) Opdrachtgever: Contactpersoon:

Nadere informatie

Groesbeek DPO Plan Dorpsstraat Groesbeek Opdrachtgever: Gemeente Groesbeek Projectnummer: 896.1109 Datum: 2 december 2009 DPO plan Dorpsstraat DROOGH TROMMELEN EN PARTNERS Voorstadslaan 254 6542 TG Nijmegen

Nadere informatie

Notitie beoordeling centrumplan Nieuw-Lekkerland

Notitie beoordeling centrumplan Nieuw-Lekkerland datum: 25-9-2013 projectnummer: 1333.0813 Notitie beoordeling centrumplan Nieuw-Lekkerland Inleiding In het dorp Nieuw-Lekkerland (samen met Kinderdijk circa 9.500 inwoners) zijn twee winkelcentra, te

Nadere informatie

Amersfoort. Euterpeplein. ruimtelijk-economisch onderzoek 04-07-2013 081530.17896.00

Amersfoort. Euterpeplein. ruimtelijk-economisch onderzoek 04-07-2013 081530.17896.00 Amersfoort Euterpeplein ruimtelijk-economisch onderzoek identificatie planstatus projectnummer: datum: 081530.17896.00 04-07-2013 projectleider: opdrachtgever: drs. G. Welten Hoorne Vastgoed R.008/04 gecertificeerd

Nadere informatie

Den Haag Scheveningen. Mogelijkheden en effecten supermarkt Badhuisweg

Den Haag Scheveningen. Mogelijkheden en effecten supermarkt Badhuisweg Den Haag Scheveningen Mogelijkheden en effecten supermarkt Badhuisweg Den Haag Scheveningen Mogelijkheden en effecten supermarkt Badhuisweg Opdrachtgever: gemeente Den Haag Projectnummer: 894.1109 Datum:

Nadere informatie

Distributieve analyse en effectenstudie verplaatsing en uitbreiding Aldi Driebergen

Distributieve analyse en effectenstudie verplaatsing en uitbreiding Aldi Driebergen Distributieve analyse en effectenstudie verplaatsing en uitbreiding Aldi Driebergen Droogh Trommelen en Partners (DTNP) Adviseurs voor Ruimte en Strategie Graafseweg 109 6512 BS Nijmegen T 024-379 20

Nadere informatie

Bijlage C: Adviesmemo DPO Beekstraatkwartier Weert

Bijlage C: Adviesmemo DPO Beekstraatkwartier Weert Bijlage C: Adviesmemo DPO Beekstraatkwartier Weert 13.321 // DPO Beekstraatkwartier Weert Hub Ploem 22 januari 2014 Bijlage C: Adviesmemo DPO Beekstraatkwartier Weert Bijlage C: Adviesmemo DPO Beekstraatkwartier

Nadere informatie

Quick scan haalbaarheid en effecten discountsupermarkt Mook

Quick scan haalbaarheid en effecten discountsupermarkt Mook Quick scan haalbaarheid en effecten discountsupermarkt Mook datum: 2-2-2015 projectnummer: 1515.1114 Aanleiding Eerder dit jaar heeft de ontwikkelcombinatie Progres Real Estate B.V. & JAVO Vastgoed een

Nadere informatie

Distributieplanologisch onderzoek supermarkt Bennebroek

Distributieplanologisch onderzoek supermarkt Bennebroek Distributieplanologisch onderzoek supermarkt Bennebroek Droogh Trommelen en Partners (DTNP) Adviseurs voor Ruimte en Strategie Graafseweg 109 6512 BS Nijmegen T 024-379 20 83 E info@dtnp.nl W www.dtnp.nl

Nadere informatie

Perspectief Kerkelanden. 1 Inleiding. 2 Actuele situatie. 2.1 Actueel winkelaanbod Hilversum. Blauwhoed Vastgoed. Actueel DPO.

Perspectief Kerkelanden. 1 Inleiding. 2 Actuele situatie. 2.1 Actueel winkelaanbod Hilversum. Blauwhoed Vastgoed. Actueel DPO. Blauwhoed Vastgoed Perspectief Kerkelanden Actueel DPO Datum 28 juni 2006 BLH006/Sdg/0004 Kenmerk 1 Inleiding Voor Kerkelanden worden plannen ontwikkeld die voorzien in een renovatie en upgrading van dit

Nadere informatie

Haalbaar programma buurtgebonden voorzieningen Lammenschanspark Leiden

Haalbaar programma buurtgebonden voorzieningen Lammenschanspark Leiden Haalbaar programma buurtgebonden voorzieningen Lammenschanspark Leiden Droogh Trommelen en Partners (DTNP) Adviseurs voor Ruimte en Strategie Graafseweg 109 6512 BS Nijmegen T 024-379 20 83 E info@dtnp.nl

Nadere informatie

Quickscan beoordeling inpassing discountsupermarkt Mook

Quickscan beoordeling inpassing discountsupermarkt Mook Quickscan beoordeling inpassing discountsupermarkt Mook datum: 1-12-2015 projectnummer: 1639.0915 Aanleiding Vorig jaar heeft de ontwikkelcombinatie Progres Real Estate B.V. en JAVO Vastgoed een plan gepresenteerd

Nadere informatie

Vlist. ruimtelijk-economisch onderzoek supermarkt Haastrecht 062300.17589.00 19-03-2013

Vlist. ruimtelijk-economisch onderzoek supermarkt Haastrecht 062300.17589.00 19-03-2013 Vlist ruimtelijk-economisch onderzoek supermarkt Haastrecht identificatie planstatus projectnummer: datum: 062300.17589.00 19-03-2013 projectleider: opdrachtgever: drs. G. Welten gemeente Vlist R.008/04

Nadere informatie

Zuidlaren. Toelichting op distributieve berekeningen. Broekhuis Rijs Advisering. Juli Broekhuis Rijs Advisering

Zuidlaren. Toelichting op distributieve berekeningen. Broekhuis Rijs Advisering. Juli Broekhuis Rijs Advisering Zuidlaren Toelichting op distributieve berekeningen Juli 2013 Hieronder geven we in chronologische volgorde een overzicht van hoe de verschillende uitkomsten tot stand komen en zijn gekomen, en welke aannames

Nadere informatie

DPO Groenewegterrein Utrecht- Lombok

DPO Groenewegterrein Utrecht- Lombok DPO Groenewegterrein Utrecht- Lombok Definitief rapport Opdrachtgever: Multi Development ECORYS Nederland BV Peter Beerlage Bart Stek Wojtek Mikolajczyk Rotterdam, 17 november 2009 ECORYS Nederland BV

Nadere informatie

BEHOEFTE AAN BEOOGDE SUPERMARKT

BEHOEFTE AAN BEOOGDE SUPERMARKT BEHOEFTE AAN BEOOGDE SUPERMARKT Aldi is enige discounter in het Bildt De Aldi speelt een specifieke rol vervult binnen het koopgedrag van consumenten. Bij discounters doen consumenten vooral aanvullende

Nadere informatie

Eelde-Paterswolde. Functie en positie Eelde-Centrum

Eelde-Paterswolde. Functie en positie Eelde-Centrum Eelde-Paterswolde Functie en positie Eelde-Centrum Eelde-Paterswolde Opdrachtgever: Gemeente Tynaarlo Projectnummer: 855.0509 Datum: 28 oktober 2009 Functie en positie Eelde-Centrum DROOGH TROMMELEN EN

Nadere informatie

Effecten verplaatsing Albert Heijn Voorthuizen

Effecten verplaatsing Albert Heijn Voorthuizen Effecten verplaatsing Albert Heijn Voorthuizen Opdrachtgevers: zie bijlage 1 Projectteam DTNP: de heer D.J. Droogh de heer J. Vlek Projectnummer: 941.0410 Datum: 12 juli 2010 Droogh Trommelen en Partners

Nadere informatie

Distributie-planologisch onderzoek Supermarktbranche Händelstraat te Utrecht

Distributie-planologisch onderzoek Supermarktbranche Händelstraat te Utrecht Distributie-planologisch onderzoek Supermarktbranche Händelstraat te Utrecht In opdracht van: Aveco de Bondt April 2010 MKB Reva Stationsstraat 80 postbus 10090 7301 GB Apeldoorn T 055 578 72 51 E info@mkbreva.nl

Nadere informatie

Inhoudelijke reactie op rapport Detailhandels- en horecavisie Boxtel (BRO, 26 september 2014)

Inhoudelijke reactie op rapport Detailhandels- en horecavisie Boxtel (BRO, 26 september 2014) Inhoudelijke reactie op rapport Detailhandels- en horecavisie Boxtel (BRO, 26 september 2014) 10 december 2014 Memo Status: Memo Datum: 10 december 2014 Een product van: Bureau Stedelijke Planning bv Silodam

Nadere informatie

5 december X _1-TDr\RBe

5 december X _1-TDr\RBe Gemeente Apeldoorn Economische Zaken t.a.v. mevrouw N. Aalbers Postbus 9033 7300 ES APELDOORN datum uw schrijven ons schrijven 5 december 2006 203X00246.037068_1-TDr\RBe onderwerp Second opinion supermarktontwikkeling

Nadere informatie

Distributieplanologisch onderzoek ontwikkeling Plus Abcoude

Distributieplanologisch onderzoek ontwikkeling Plus Abcoude Distributieplanologisch onderzoek ontwikkeling Plus Abcoude De haalbaarheid van detailhandelsontwikkeling in een kern is doorgaans gebaseerd op distributieplanologisch onderzoek (DPO). Specifiek voor de

Nadere informatie

Haalbaar programma Stadshart Capelle aan den IJssel

Haalbaar programma Stadshart Capelle aan den IJssel Haalbaar programma Stadshart Capelle aan den IJssel Opdrachtgever: Contactpersoon: Gemeente Capelle aan den IJssel Mevrouw J.M. Meijer Projectteam DTNP: De heer K. Trommelen De heer W. Frielink Projectnummer:

Nadere informatie

Supermarktstructuurvisie Gemeente Vlissingen

Supermarktstructuurvisie Gemeente Vlissingen Supermarktstructuurvisie Gemeente Vlissingen Droogh Trommelen en Partners (DTNP) Adviseurs voor Ruimte en Strategie Graafseweg 109 6512 BS Nijmegen T 024-379 20 83 E info@dtnp.nl W www.dtnp.nl Opdrachtgever:

Nadere informatie

Uitbreidingsmogelijkheden voor winkelcentrum Kerkelanden

Uitbreidingsmogelijkheden voor winkelcentrum Kerkelanden Uitbreidingsmogelijkheden voor winkelcentrum Kerkelanden AM juni 2010 definitief Uitbreidingsmogelijkheden voor winkelcentrum Kerkelanden dossier : D2428.01.001 registratienummer : versie : 3 AM juni 2010

Nadere informatie

Actualisering DPO Groenestraat

Actualisering DPO Groenestraat Gemeente Nijmegen Actualisering DPO Groenestraat Sector dagelijkse artikelen Rapportnummer: 203X00452.050985_5 Datum: 30 september 2009 Contactpersoon opdrachtgever: mevrouw Van Gerwen Projectteam BRO:

Nadere informatie

Factsheets. Profielen gemeentes van Utrecht

Factsheets. Profielen gemeentes van Utrecht Factsheets Profielen gemeentes van Utrecht Leeswijzer Profielen gemeentes van Utrecht Per gemeente van de provincie Utrecht is een profiel gemaakt. Dit profiel is weergegeven op basis van vier pagina s.

Nadere informatie

Uden. wijkwinkelvoorziening Uden-Zuid. ruimtelijk-economisch onderzoek

Uden. wijkwinkelvoorziening Uden-Zuid. ruimtelijk-economisch onderzoek Uden wijkwinkelvoorziening Uden-Zuid ruimtelijk-economisch onderzoek identificatie planstatus projectnummer: datum: 085600.18534.00 06-06-2014 projectleider: drs. G. Welten opdrachtgever: gemeente Uden

Nadere informatie

Westwijk - Amstelveen. Winkelen, Wonen & Parkeren

Westwijk - Amstelveen. Winkelen, Wonen & Parkeren Westwijk - Amstelveen Winkelen, Wonen & Parkeren Westijk Amstelveen WINKELS 2 Inhoudsopgave 3 Amstelveen... 4 De Wijk... 7 Het Winkelcentrum... 8 Het Plan... 11 Winkelinformatie... 12 Impressies... 14

Nadere informatie

Second opinion supermarkt Ter Borch

Second opinion supermarkt Ter Borch Second opinion supermarkt Ter Borch Droogh Trommelen en Partners (DTNP) Adviseurs voor Ruimte en Strategie Graafseweg 109 6512 BS Nijmegen T 024-379 20 83 E info@dtnp.nl W www.dtnp.nl Opdrachtgever: Contactpersoon:

Nadere informatie

Detailhandelsvisie Katwijk

Detailhandelsvisie Katwijk Detailhandelsvisie Katwijk Opdrachtgever: Contactpersoon: Gemeente Katwijk de heer R. van der Poel Projectteam DTNP: de heer D.J. Droogh de heer W. Frielink Projectnummer: 1114.1211 Datum: 15 mei 2012

Nadere informatie

Deze cijfers zijn afkomstig van Locatus en worden door alle adviseurs gehanteerd. Hier ligt dus geen interpretatieverschil.

Deze cijfers zijn afkomstig van Locatus en worden door alle adviseurs gehanteerd. Hier ligt dus geen interpretatieverschil. Notitie supermarkten IJsselstein i.v.m. planologische procedures In september 2013 heeft Seinpost een update opgesteld ( Actualisatie DPO supermarktstructuur IJsselstein ) van de rapportage over de supermarktstructuur

Nadere informatie

Second opinion DPO Albert Heijn Rijssen Auteurs: Pieter Draaijer en Mathieu Vaessen

Second opinion DPO Albert Heijn Rijssen Auteurs: Pieter Draaijer en Mathieu Vaessen Second opinion DPO Albert Heijn Rijssen Auteurs: Pieter Draaijer en Mathieu Vaessen Inleiding In november 2011 heeft Seinpost Adviesbureau BV (hierna aangeduid met Seinpost) onderzoek gedaan naar de distributieve

Nadere informatie

Marktruimteberekening. Supermarkt Santpoort-Zuid

Marktruimteberekening. Supermarkt Santpoort-Zuid Marktruimteberekening Supermarkt Santpoort-Zuid Vergroting supermarkt Dekamarkt De Dekamarkt is gevestigd aan de Bloemendaalsestraatweg 167, te Santpoort Zuid. Er zijn plannen om de supermarkt te vergroten

Nadere informatie

Uitbreidingsmogelijkheden winkelcentrum Parijsch

Uitbreidingsmogelijkheden winkelcentrum Parijsch Uitbreidingsmogelijkheden winkelcentrum Parijsch Binnen de ruimtelijk-economische structuur van Culemborg Datum 15 april 2009 Auteur Nienke Sipma Opdrachtgever CV Ontwikkelingsmaatschappij Parijsch NSI

Nadere informatie

Heemstede. distributieplanologisch onderzoek ontwikkeling Vomar 039700.16627.00 29-03-2012. drs. G. Welten ing. P.J.P. Hommel.

Heemstede. distributieplanologisch onderzoek ontwikkeling Vomar 039700.16627.00 29-03-2012. drs. G. Welten ing. P.J.P. Hommel. Heemstede distributieplanologisch onderzoek ontwikkeling Vomar identificatie planstatus projectnummer: datum: 039700.16627.00 29-03-2012 projectleider: opdrachtgever: drs. J.H.M. Seerden gemeente Heemstede

Nadere informatie

Huur op De Eglantier 300 te Apeldoorn (prijs op aanvraag)

Huur op De Eglantier 300 te Apeldoorn (prijs op aanvraag) Huur op De Eglantier 300 te Apeldoorn (prijs op aanvraag) Aanbiedende partij: Van Herk Groep Email: retail@vanherkgroep.nl Telefoon: 010-2411555 Website: http://www.vanherkgroep.nl Omschrijving Omschrijving

Nadere informatie

Beoordeling uitbreidingsplan Aldi centrum Raalte

Beoordeling uitbreidingsplan Aldi centrum Raalte Beoordeling uitbreidingsplan Aldi centrum Raalte Droogh Trommelen en Partners (DTNP) Adviseurs voor Ruimte en Strategie Graafseweg 109 6512 BS Nijmegen T 024-379 20 83 E info@dtnp.nl W www.dtnp.nl Opdrachtgever:

Nadere informatie

De KoopstromenMonitor

De KoopstromenMonitor De KoopstromenMonitor Consumentenbestedingen gemeente Weert en omgeving Samengesteld in opdracht van Rabobank Weerterland en Cranendonck De Rabobank KoopstromenMonitor Met een belang van 11 procent in

Nadere informatie

Huur winkelruimte op Tolbergcentrum 150 te Roosendaal per jaar

Huur winkelruimte op Tolbergcentrum 150 te Roosendaal per jaar Huur winkelruimte op Tolbergcentrum 150 te Roosendaal 20000 per jaar Aanbiedende partij: MVGM Bedrijfshuisvesting Email: jwa.koevermans@mvgm.nl Telefoon: 033-4605300 Website: http://www.mvgm.nl Omschrijving

Nadere informatie

Samenvatting Eindhoven Regionaal koopstromenonderzoek SRE. Samenwerkingsverband Regio Eindhoven

Samenvatting Eindhoven Regionaal koopstromenonderzoek SRE. Samenwerkingsverband Regio Eindhoven Samenvatting Eindhoven Regionaal koopstromenonderzoek SRE Samenwerkingsverband Regio Eindhoven Samenvatting Eindhoven Regionaal koopstromenonderzoek SRE Samenwerkingsverband Regio Eindhoven Rapportnummer:

Nadere informatie

Distributie planologisch onderzoek inzake een supermarkt op het Saronix terrein te Doetinchem

Distributie planologisch onderzoek inzake een supermarkt op het Saronix terrein te Doetinchem Distributie planologisch onderzoek inzake een supermarkt op het Saronix terrein te Doetinchem In opdracht van: IJsselhof Vastgoed BV De heer W.H. Boesveld Postbus 616 7000 AP DOETINCHEM Zwolle, 9 februari

Nadere informatie

Rapportage 30-2146. DistributiePlanologischOnderzoek (DPO) ten behoeve van de uitbreiding van Tuincentrum de Bosrand te Alphen aan den Rijn 2012

Rapportage 30-2146. DistributiePlanologischOnderzoek (DPO) ten behoeve van de uitbreiding van Tuincentrum de Bosrand te Alphen aan den Rijn 2012 Rapportage 30-2146 DistributiePlanologischOnderzoek (DPO) ten behoeve van de uitbreiding van Tuincentrum de Bosrand te Alphen aan den Rijn 2012 Strabo bv, Marktonderzoek en Vastgoedinformatie Herengracht

Nadere informatie

Actualisatie DPO Supermarkt Utrechtseweg Arnhem

Actualisatie DPO Supermarkt Utrechtseweg Arnhem Actualisatie DPO Supermarkt Utrechtseweg Arnhem Droogh Trommelen en Partners (DTNP) Adviseurs voor Ruimte en Strategie Graafseweg 109 6512 BS Nijmegen T 024-379 20 83 E info@dtnp.nl W www.dtnp.nl Opdrachtgever:

Nadere informatie

Nieuwegein is geen eiland, ontwikkelingen in de regio

Nieuwegein is geen eiland, ontwikkelingen in de regio Nieuwegein is geen eiland, ontwikkelingen in de regio Bevolking Besteding Bereik Bewinkeling Bevolking Index huishoudens (2014-2030) 140 135 130 Ontwikkeling bevolking 2014-2030 Bunnik Vianen Woudenberg

Nadere informatie

Heusden. Aldi Drunen. ruimtelijk-economisch onderzoek 011209.20150285 22-10-2015. M. Geerts MSc. auteur(s):

Heusden. Aldi Drunen. ruimtelijk-economisch onderzoek 011209.20150285 22-10-2015. M. Geerts MSc. auteur(s): Heusden Aldi Drunen ruimtelijk-economisch onderzoek identificatie planstatus projectnummer: datum: 011209.20150285 22-10-2015 projectleider: drs. G. Welten opdrachtgever: Aldi Vastgoed B.V. auteur(s):

Nadere informatie

Fun of functie: koopstromen. Kennis en Economisch Onderzoek

Fun of functie: koopstromen. Kennis en Economisch Onderzoek Fun of functie: koopstromen Kennis en Economisch Onderzoek Rogier Aalders 3 juni 2014 Fun of functie Dalende detailhandelsomzet 115 index index 115 110 110 105 105 100 100 95 95 90 90 85 2005 2006 2007

Nadere informatie

Detailhandelsvisie A2-gemeenten. Lokale sessie Heeze-Leende 10 februari 2015 Stefan van Aarle

Detailhandelsvisie A2-gemeenten. Lokale sessie Heeze-Leende 10 februari 2015 Stefan van Aarle Detailhandelsvisie A2-gemeenten Lokale sessie Heeze-Leende 10 februari 2015 Stefan van Aarle Vraagstelling visie en uitvoering Regionale visie: Welke kansen zijn aanwezig om de detailhandelsstructuur in

Nadere informatie

5 MAART 2015 ACTUALISATIE DPO NIET- DAGELIJKSE SECTOR HEERENVEEN BROEKHUIS RIJS ADVISERING

5 MAART 2015 ACTUALISATIE DPO NIET- DAGELIJKSE SECTOR HEERENVEEN BROEKHUIS RIJS ADVISERING B i j l a g e 3 : A c t u a l i s a t i e D P O, m a a r t 2 0 1 5 5 MAART 2015 ACTUALISATIE DPO NIET- DAGELIJKSE SECTOR HEERENVEEN BROEKHUIS RIJS ADVISERING 1. Inleiding De gemeente Heerenveen is de afgelopen

Nadere informatie

Gemeente Haarlem. Visie winkelstructuur Haarlem- Oost Eindconcept

Gemeente Haarlem. Visie winkelstructuur Haarlem- Oost Eindconcept Gemeente Haarlem Visie winkelstructuur Haarlem- Oost Eindconcept Gemeente Haarlem Visie winkelstructuur Haarlem- Oost Eindconcept Datum 7 december 2006 HLM081/Sdg Kenmerk Eerste versie Documentatiepagina

Nadere informatie

gemeente Heusden relocatie Aldi Drunen ruimtelijk-economisch onderzoek 011209.20150285 15-02-2016 M.G.M.C. Geerts MSc auteur(s):

gemeente Heusden relocatie Aldi Drunen ruimtelijk-economisch onderzoek 011209.20150285 15-02-2016 M.G.M.C. Geerts MSc auteur(s): gemeente Heusden relocatie Aldi Drunen ruimtelijk-economisch onderzoek identificatie planstatus projectnummer: datum: 011209.20150285 15-02-2016 projectleider: ing. J.A. van Broekhoven opdrachtgever: Aldi

Nadere informatie

De Meern, Actualisatie DPO 2010. Gemeente Utrecht Definitief

De Meern, Actualisatie DPO 2010. Gemeente Utrecht Definitief De Meern, Actualisatie DPO 2010 Gemeente Utrecht Definitief De Meern, Actualisatie DPO 2010 Gemeente Utrecht Definitief Rapportnummer: 203x00739.061080_2 Datum: 10 september 2010 Contactpersoon opdrachtgever:

Nadere informatie

Zeewolde. supermarkt Polderwijk. ladder voor duurzame verstedelijking 005000.20150857 26-10-2015. drs. G. Welten. auteur(s):

Zeewolde. supermarkt Polderwijk. ladder voor duurzame verstedelijking 005000.20150857 26-10-2015. drs. G. Welten. auteur(s): Zeewolde supermarkt Polderwijk ladder voor duurzame verstedelijking identificatie planstatus projectnummer: datum: 005000.20150857 26-10-2015 projectleider: mr. J. Poelstra opdrachtgever: gemeente Zeewolde

Nadere informatie

Rolde. Advies uitbreiding supermarkten. Broekhuis Rijs Advisering 1

Rolde. Advies uitbreiding supermarkten. Broekhuis Rijs Advisering 1 Rolde Advies uitbreiding supermarkten Broekhuis Rijs Advisering 1 Rolde Advies uitbreiding supermarkten Opdrachtgever: Albert Heijn Rolde/C1000 Vastgoed Projectnummer: 1010.135 Datum: 21-7-2011 Broekhuis

Nadere informatie

Bijlage 2: Koopstromenonderzoek. Binnenstad Breda Voorjaar 2013. Opdrachtnummer: 30-2243 Dataverzameling: maart 2013 Oplevering: maart 2013

Bijlage 2: Koopstromenonderzoek. Binnenstad Breda Voorjaar 2013. Opdrachtnummer: 30-2243 Dataverzameling: maart 2013 Oplevering: maart 2013 Binnenstad Breda Voorjaar 2013 Opdrachtnummer: 30-2243 Dataverzameling: maart 2013 Oplevering: maart 2013 Projectbegeleiding: drs. M. Caspers Strabo bv Marktonderzoek en Vastgoedinformatie Postbus 15710

Nadere informatie

Adviseurs voor ruimte en strategie

Adviseurs voor ruimte en strategie Adviseurs voor ruimte en strategie Gebiedsvisie en ontwerp Masterplan centrum Borne Binnenstadsvisie Purmerend Centrumplan Haaksbergen Haalbaar programma Leegstand Routing Centrumvisie Publiekstrekkers

Nadere informatie

Enkhuizen. ruimtelijk-economisch onderzoek verplaatsing Aldi 4101265.18884.00 07-07-2015. drs. G. Welten. auteur(s):

Enkhuizen. ruimtelijk-economisch onderzoek verplaatsing Aldi 4101265.18884.00 07-07-2015. drs. G. Welten. auteur(s): Enkhuizen ruimtelijk-economisch onderzoek verplaatsing Aldi identificatie planstatus projectnummer: datum: 4101265.18884.00 07-07-2015 projectleider: ir. R.J.M.M. Schram opdrachtgever: Aldi Zaandam BV

Nadere informatie

Te huur diverse winkelunits Winkelcentrum De Eglantier te Apeldoorn

Te huur diverse winkelunits Winkelcentrum De Eglantier te Apeldoorn Van Herk Groep Lichtenauerlaan 30 3062 ME Rotterdam Postbus 4068 3006 AB Rotterdam T: (010) 241 15 55 E: info@vanherkgroep.nl I: www.vanherkgroep.nl Te huur diverse winkelunits Winkelcentrum De Eglantier

Nadere informatie

Effectenanalyse. De Gaard te Utrecht Najaar 2014. Opdrachtnummer: 30-2452 Dataverzameling: september 2014 Oplevering: september 2014. drs. M.

Effectenanalyse. De Gaard te Utrecht Najaar 2014. Opdrachtnummer: 30-2452 Dataverzameling: september 2014 Oplevering: september 2014. drs. M. De Gaard te Utrecht Najaar 2014 Opdrachtnummer: 30-2452 Dataverzameling: september 2014 Oplevering: september 2014 Projectbegeleiding: drs. J.P. Verwaaijen drs. M. Caspers Strabo bv Marktonderzoek en Vastgoedinformatie

Nadere informatie

Huurmogelijkheden winkelcentrum Kooiplein te Leiden

Huurmogelijkheden winkelcentrum Kooiplein te Leiden Huurmogelijkheden winkelcentrum Kooiplein te Leiden PLAnUItLeG Het PLeIn Het centraal in Leiden-Noord gelegen winkelcentrum Kooiplein wordt uitgebreid tot ca. 7.000 m 2. Het nieuwe winkelcentrum Kooiplein

Nadere informatie

Concept Wijchen. Wijchen Oostflank

Concept Wijchen. Wijchen Oostflank Concept Wijchen Wijchen Oostflank Concept Wijchen Wijchen Oostflank Opdrachtgever: VvE Centrum Wijchen afd. Zaken Projectnummer: 743.0308 Datum: 15 mei 2008 DROOGH TROMMELEN EN PARTNERS Voorstadslaan 254

Nadere informatie

Actualisatie retailvisie Gorinchem-Oost

Actualisatie retailvisie Gorinchem-Oost Actualisatie retailvisie Gorinchem-Oost Definitief rapport Opdrachtgever: Gemeente Gorinchem ECORYS Nederland BV Peter Beerlage Bart Stek Rotterdam, 16 november 2009 ECORYS Nederland BV Postbus 4175 3006

Nadere informatie

Zijdelwaard Uithoorn. Winkelen Wonen Verblijven

Zijdelwaard Uithoorn. Winkelen Wonen Verblijven Zijdelwaard Uithoorn Winkelen Wonen Verblijven Uithoorn is een aantrekkelijke, landelijke woongemeente. Direct gelegen aan de Amstel en onderdeel van het Groene Hart, maar toch ook op een steenworpafstand

Nadere informatie

DPO Grootschalige bouw- en tuinmarkt Harnaschpolder Midden-Delfland

DPO Grootschalige bouw- en tuinmarkt Harnaschpolder Midden-Delfland DPO Grootschalige bouw- en tuinmarkt Harnaschpolder Midden-Delfland Droogh Trommelen en Partners (DTNP) Adviseurs voor Ruimte en Strategie Graafseweg 109 6512 BS Nijmegen T 024-379 20 83 E info@dtnp.nl

Nadere informatie

Effecten verplaatsing supermarkt Voorthuizen

Effecten verplaatsing supermarkt Voorthuizen Effecten verplaatsing supermarkt Voorthuizen Ruimtelijk-economisch onderzoek naar de gevolgen voor de supermarktstructuur Waalwijk, februari 2013 Effecten verplaatsing supermarkt Voorthuizen Ruimtelijk-economisch

Nadere informatie

DPO Groenewegterrein Utrecht- Lombok

DPO Groenewegterrein Utrecht- Lombok DPO Groenewegterrein Utrecht- Lombok Definitief rapport Opdrachtgever: Multi Vastgoed ECORYS Nederland BV Peter Beerlage Bart Stek Wojtek Mikolajczyk Rotterdam, 6 april 2010 ECORYS Nederland BV Postbus

Nadere informatie

DPO Achtergracht/Groeneweg. Gemeente Weesp Definitief

DPO Achtergracht/Groeneweg. Gemeente Weesp Definitief DPO Achtergracht/Groeneweg Gemeente Weesp Definitief DPO Achtergracht/Groeneweg Gemeente Weesp Definitief Rapportnummer: 211X06322.080337_1 Datum: 19 mei 2014 Contactpersoon opdrachtgever: De heer J.

Nadere informatie

Terwijde = m 2. Ruimte voor ondernemen in een wijk die groeit

Terwijde = m 2. Ruimte voor ondernemen in een wijk die groeit Terwijde = 12.000 m 2 voor circa 40 winkels en horeca 700 gratis parkeerplaatsen en een NS-station voor de deur Ruimte voor ondernemen in een wijk die groeit STATION TERWIJDE DAGELIJKSE OP- EN AFSTAP VOOR

Nadere informatie

ppj^ppjq «Is de komst van een tweede supermarkt (onder voorwaarden) ruimtelijk-economisch aanvaardbaar?

ppj^ppjq «Is de komst van een tweede supermarkt (onder voorwaarden) ruimtelijk-economisch aanvaardbaar? n -RBO UB uimlelijke ordening ppjppjq Postbus 430 4330 AK Middelburg Telefoon: 0118-689010 Fax:0118-623361 E-mail: mburg@rboi.nl Aan: Gemeente Steenbergen T.a.v.: dhr. M. Meulblok Onderwerp: Second opinion

Nadere informatie

Supermarktstructuur IJsselstein DPO-onderbouwing en reactie op zienswijzen, 5 januari 2015

Supermarktstructuur IJsselstein DPO-onderbouwing en reactie op zienswijzen, 5 januari 2015 Supermarktstructuur IJsselstein DPO-onderbouwing en reactie op zienswijzen, 5 januari 2015 1 1 Inhoudsopgave Inhoud 1 Inhoudsopgave... 2 2 Samenvatting... 3 3 Aanleiding... 5 3.1 Ladder voor duurzame verstedelijking...

Nadere informatie

Factsheets krimp- en anticipeergebieden Feiten en cijfers bij rapport Detailhandel en leefbaarheid

Factsheets krimp- en anticipeergebieden Feiten en cijfers bij rapport Detailhandel en leefbaarheid Factsheets krimp- en anticipeergebieden Feiten en cijfers bij rapport Detailhandel en leefbaarheid Opdrachtgever: Contactpersoon: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Directie Woon-

Nadere informatie

Vereniging van Pandeigenaren Centrum Wijchen T.a.v. het bestuur p/a Markt 24a 6602 AN Wijchen. Geacht bestuur,

Vereniging van Pandeigenaren Centrum Wijchen T.a.v. het bestuur p/a Markt 24a 6602 AN Wijchen. Geacht bestuur, Vereniging van Pandeigenaren Centrum Wijchen T.a.v. het bestuur p/a Markt 24a 6602 AN Wijchen datum: 27-02-2013 projectnummer 1270.0213 onderwerp: Reactie op Supermarktenvisie Wijchen Geacht bestuur, De

Nadere informatie

TE HUUR. Heezerweg 256 Eindhoven

TE HUUR. Heezerweg 256 Eindhoven TE HUUR Heezerweg 256 Eindhoven 1 Object : Oppervlakte : Het te huur aangeboden object betreft een winkelruimte, gelegen aan de Heezerweg 256 te Eindhoven. De ruimte maakt deel uit van Winkelboulevard

Nadere informatie

Ede, DPO Albert Heijn Lunteren. Gemeente Ede Definitief

Ede, DPO Albert Heijn Lunteren. Gemeente Ede Definitief Ede, DPO Albert Heijn Lunteren Gemeente Ede Definitief Ede, DPO Albert Heijn Lunteren Gemeente Ede Concept Rapportnummer: 203X01052.077008_1 Datum: 18 september 2013 Contactpersoon opdrachtgever: De heer

Nadere informatie

97% 24% 27% 0% 25% 50% 75% 100%

97% 24% 27% 0% 25% 50% 75% 100% 11 WINKELEN EN WINKELCENTRA In dit hoofdstuk wordt gekeken naar het koopgedrag van de Leidenaar, zowel voor dagelijkse als voor niet-dagelijkse boodschappen. Daarbij wordt tevens aandacht besteed aan het

Nadere informatie

Marketingbeleid AFDELING

Marketingbeleid AFDELING 2 Marketingbeleid AFDELING meerkeuzevragen juist-onjuistvragen opdrachten MARKETINGBELEID - Afdeling 2 27 21 marktgericht ondernemen meerkeuzevragen 2.1 1 Welke bewering over industriële marketing is juist?

Nadere informatie

Compleet gerenoveerde karakteristieke winkel in winkelcentrum De Kwinkelier

Compleet gerenoveerde karakteristieke winkel in winkelcentrum De Kwinkelier Te huur Compleet gerenoveerde karakteristieke winkel in winkelcentrum De Kwinkelier Adres De Kwinkelier 13 te Bilthoven 1 Herontwikkeling en renovatie In januari 2014 is Real Estate Invest II BV eigenaar

Nadere informatie

ACTUELE MARKTRUIMTE NHC Stec Groep aan Corio. Stec Groep B.V. Guido Scheerder Maart 2012

ACTUELE MARKTRUIMTE NHC Stec Groep aan Corio. Stec Groep B.V. Guido Scheerder Maart 2012 ACTUELE MARKTRUIMTE NHC Stec Groep B.V. Guido Scheerder Maart 2012 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 1 1.1 Uw situatie en vragen 1 1.2 Onze aanpak 2 1.3 Leeswijzer 2 2. ADVIES 3 2.1 Versterk met NHC marktpositie

Nadere informatie

in samenwerking met 7,4% direct rendement Vooraankondiging Zilverstede Vastgoed BV Zilverstede

in samenwerking met 7,4% direct rendement Vooraankondiging Zilverstede Vastgoed BV Zilverstede in samenwerking met 7,4% direct rendement Vooraankondiging Zilverstede Vastgoed BV Zilverstede Zilverstede Vastgoed BV Zilverstede Vastgoed B.V. belegt in winkelcentrum Zilverkamp in Huissen (Arnhem).

Nadere informatie

TE HUUR HEISTRAAT 6 IN SON EN BREUGEL

TE HUUR HEISTRAAT 6 IN SON EN BREUGEL TE HUUR HEISTRAAT 6 IN SON EN BREUGEL Commerciële ruimtes voor winkel-, kantoor-, maatschappelijk of dienstverleningsfuncties, verdeeld over: begane grond 650-1000 m2 1 e verdieping 344 m2 2 e verdieping

Nadere informatie

DPO Marktmogelijkheden supermarktaanbod Stiphout. Gemeente Helmond

DPO Marktmogelijkheden supermarktaanbod Stiphout. Gemeente Helmond DPO Marktmogelijkheden supermarktaanbod Stiphout Gemeente Helmond DPO Marktmogelijkheden supermarktaanbod Stiphout Gemeente Helmond Rapportnummer: 203X00880.070038_2 Datum: 24 april 2012 Contactpersoon

Nadere informatie

Winkel. 200,- per m² /Jaar. Bestemming. Hoofdbestemming. Bouwjaar. Energie. Energielabel

Winkel. 200,- per m² /Jaar. Bestemming. Hoofdbestemming. Bouwjaar. Energie. Energielabel Zwanenveld 9099 6538 SG Nijmegen Winkel 200,- per m² / jaar Contactpersoon Pim van Os vanos@s-t.nl Kenmerken Algemeen Bestemming Huurprijs 200,- per m² /Jaar Hoofdbestemming Winkel Status Klaar Bouwjaar

Nadere informatie

Adres: Raadhuisplein 86, 2922 AJ Krimpen Aan Den IJssel Prijs ,- per jaar ex. BTW en service kosten

Adres: Raadhuisplein 86, 2922 AJ Krimpen Aan Den IJssel Prijs ,- per jaar ex. BTW en service kosten Adres: Raadhuisplein 86, 2922 AJ Krimpen Aan Den IJssel Prijs 22.500,- per jaar ex. BTW en service kosten Omschrijving Omschrijving pand: Het betreft circa 55 m2 winkel/ horecaruimte gelegen direct tegenover

Nadere informatie

Snelder Zijlstra Bedrijfsmakelaars

Snelder Zijlstra Bedrijfsmakelaars Snelder Zijlstra Projectinformatie Winkelcentrum Stokhorst Enschede Snelder Zijlstra Snelder Zijlstra VRIJBLIJVENDE HUURINFORMATIE Object : In de wijk Stokhorst in Enschede een wijkwinkelcentrum gerealiseerd

Nadere informatie

onderwerp Aanvraag initiatievenbudget herontwikkeling winkelcentrum Lorentzplein Badhoevedorp

onderwerp Aanvraag initiatievenbudget herontwikkeling winkelcentrum Lorentzplein Badhoevedorp gemeente Haarlemmermeer Nota van B&W onderwerp Aanvraag initiatievenbudget herontwikkeling winkelcentrum Lorentzplein Badhoevedorp Portefeuilehouder A. Elzakalai, J.J. Nobel, C.J. Loggen Collegevergadering

Nadere informatie

2 Trends en ontwikkelingen

2 Trends en ontwikkelingen 2 Trends en ontwikkelingen 2.1 Landelijke ontwikkelingen Bij winkelbezoek hangt het gedrag van de consument vooral samen met het bezoekmotief. Globaal kunnen we een onderscheid maken tussen boodschappen

Nadere informatie

Koopstromenmonitor. Druten

Koopstromenmonitor. Druten Koopstromenmonitor Druten Detailhandel in beweging De Nederlandse detailhandel is sterk in beweging. Na een periode waarin het winkelbestand, de werkgelegenheid en de omzet veel sterker toenamen dan de

Nadere informatie

KoopstromenMonitor Gemeente Hilversum

KoopstromenMonitor Gemeente Hilversum KoopstromenMonitor Gemeente Hilversum Detailhandel in zwaar weer De marktomstandigheden voor de gevestigde detailhandel zijn er de afgelopen jaren niet beter op geworden. Tussen 2008 en 2012 is de totale

Nadere informatie

distributie planologisch onderzoek inzake verplaatsing C1000

distributie planologisch onderzoek inzake verplaatsing C1000 Oudewater distributie planologisch onderzoek inzake verplaatsing C1000 In opdracht van: Artica Vastgoedontwikkeling B.V. De heer G. de Wit Postbus 75 5240 AB ROSMALEN Zwolle, 20 augustus 2010 S. Hiemstra

Nadere informatie

Relatienummer: 243.061204 Zwolle, 12 november 2013

Relatienummer: 243.061204 Zwolle, 12 november 2013 VERTROUWELIJK Coltavast Enschede B.V. De heer R. Wagner Postbus 53186 1007 RD AMSTERDAM Relatienummer: 243.061204 Zwolle, 12 november 2013 Betreft: Enschede-Kalanderstraat Geachte heer Wagner, In de bestaande

Nadere informatie

Snelder Zijlstra Bedrijfsmakelaars

Snelder Zijlstra Bedrijfsmakelaars Snelder Zijlstra Projectinformatie Winkelcentrum Op de Brouwerij Enschede Alle informatie is geheel vrijblijvend en uitsluitend voor geadresseerde bestemd. Alle gegevens zijn door ons met zorg samengesteld;

Nadere informatie

Structuurvisie Detailhandel 2013-2023, ontwerp partiële herziening 2015 (NL.IMRO.0984.STV15001-on01)

Structuurvisie Detailhandel 2013-2023, ontwerp partiële herziening 2015 (NL.IMRO.0984.STV15001-on01) Structuurvisie Detailhandel 2013-2023, ontwerp partiële herziening 2015 (NL.IMRO.0984.STV15001-on01) Inleiding Voor u ligt de eerste ontwerp partiële herziening van de Structuurvisie Detailhandel gemeente

Nadere informatie

Agenda voor de toekomst voor detailhandelsbeleid regio Achterhoek

Agenda voor de toekomst voor detailhandelsbeleid regio Achterhoek Agenda voor de toekomst voor detailhandelsbeleid regio Achterhoek Opdrachtgever: Contactpersoon: Kamer van Koophandel Centraal Gelderland mevrouw M.H.J. Hendriks Projectteam DTNP: de heer D.J. Droogh

Nadere informatie

Hengelo (Gld.), 2 augustus 2013

Hengelo (Gld.), 2 augustus 2013 Bogor Projectontwikkeling B.V. T.a.v. de heer J. Bouter Spijksedijk 20L 4207 GN Gorinchem Hengelo (Gld.), 2 augustus 2013 Betreft: Putte (NB) herontwikkeling Tervoplein Distributieve effectenrapportage

Nadere informatie

Herkomsttabellen Almere & Nijkerk Randstad Koopstromenonderzoek 2011

Herkomsttabellen Almere & Nijkerk Randstad Koopstromenonderzoek 2011 Herkomsttabellen Almere & Nijkerk Randstad Koopstromenonderzoek 2011 Gemeenten en aankooplocaties, dagelijkse & niet-dagelijkse sector Colofon Opdrachtgever Provincie Zuid-Holland Provincie Noord-Holland

Nadere informatie

Beoordeling effecten uitbreiding Dordrecht WC Sterrenburg

Beoordeling effecten uitbreiding Dordrecht WC Sterrenburg Beoordeling effecten uitbreiding Dordrecht WC Sterrenburg Juli 2013 II Beoordeling effecten uitbreiding Winkelcentrum Sterrenburg te Dordrecht C orio Nederland BV IV Project: Uitbreidingstoets Opdrachtgever:

Nadere informatie

De KoopstromenMonitor. Consumentenbestedingen gemeente Beek. Samengesteld in opdracht van Rabobank Westelijke Mijnstreek

De KoopstromenMonitor. Consumentenbestedingen gemeente Beek. Samengesteld in opdracht van Rabobank Westelijke Mijnstreek De KoopstromenMonitor Consumentenbestedingen gemeente Beek Samengesteld in opdracht van Rabobank Westelijke Mijnstreek De Rabobank KoopstromenMonitor De Nederlandse detailhandel heeft het op dit moment

Nadere informatie