Winkelatlas Rotterdam2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Winkelatlas Rotterdam2011"

Transcriptie

1 Winkelatlas Rotterdam2011 Resultaten Koopstromenonderzoek 2011 Rotterdam April 2012

2 Winkelatlas Rotterdam 2011 Resultaten Koopstromenonderzoek 2011 Rotterdam April 2012

3 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2012/030 Datum April 2012 Opdrachtgever Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam Auteurs Jon Severijn Ruud Esselink Jasper Lohuis Bestellingen Exemplaren zijn verkrijgbaar bij de opdrachtgever Het overnemen uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron duidelijk wordt vermeld.

4 Inhoudsopgave pag. Belangrijkste uitkomsten...i 1. Inleiding Aanleiding Onderzoeksaanpak Leeswijzer 4 2. Gemeente Rotterdam Winkelaanbod per wijk Koopstromen Functioneren binnenstad Rotterdam Kopen op zondag Winkelgebieden per deelgemeente Overschie Hillegersberg-Schiebroek Deelgemeente Prins Alexander Noord Kralingen-Crooswijk Delfshaven Feijenoord Charlois IJsselmonde Hoogvliet Pernis Rozenburg Hoek van Holland 128

5 Belangrijkste uitkomsten

6 Winkelatlas Rotterdam 2011 Belangrijkste uitkomsten Belangrijkste uitkomsten Ontwikkeling winkelaanbod De totale oppervlakte aan winkelruimte beslaat ruim 942 duizend m 2, waarvan bijna 95 duizend m 2 leegstand betreft. Het winkelvloeroppervlak dat in gebruik is (exclusief Rozenburg) is toegenomen met duizend m 2 wvo (+ 0,1 procent). De gemiddelde winkelgrootte in 2011 is 212 m 2 : een stijging ten opzichte van 2004 (190m 2 ). De ontwikkeling van het winkelaanbod in de deelgemeenten verschilt. De deelgemeenten Ijsselmonde en Hoogvliet kennen een relatief sterke toename, terwijl Noord en Kralingen- Crooswijk een relatief sterke afname kennen. Het aantal winkelmeters per inwoner is stabiel. Het aantal winkelvloermeters per inwoner in 2011 (1,39 m 2 ) is vrijwel gelijk aan 2004 (1,40 m 2 ) en vrijwel gelijk aan het gemiddelde voor de G4. In Rotterdam Centrum is sprake van een kleine afname (van 6,91 m 2 naar 6,46 m 2 ). Koopgedrag De koopkrachtbinding voor dagelijkse boodschappen in Rotterdam is 90 procent. De binding aan de eigen deelgemeente is het hoogst in Rozenburg (82 procent) en Hoogvliet (90 procent). De koopkrachtbinding aan de eigen deelgemeente is in alle deelgemeenten teruggelopen. Deelgemeente Feijenoord kent de sterkste daling in binding voor dagelijkse artikelen van 65 naar 33 procent. Ook in het Centrum is die binding duidelijk afgenomen van 77 naar 54 procent. De koopkrachtbinding voor niet-dagelijkse artikelen in Rotterdam is 67 procent. De afvloeiing van omzet naar plaatsen buiten Rotterdam (overig Nederland) is 19 procent en naar internet 14 procent. De deelgemeenten Prins Alexander (50 procent) en Hoogvliet (49 procent) halen de hoogste binding aan de eigen deelgemeente. In vrijwel alle deelgemeenten is de binding aan de eigen deelgemeente voor niet-dagelijkse artikelen teruggelopen. Enige uitzondering hierop is Charlois, waar de binding-niet dagelijks toenam van 36 tot 38 procent. Overschie kent de sterkste afname van de koopkrachtbinding in de niet-dagelijkse sector van 48 naar 17 procent. Inwoners van Rotterdam zijn voor hun niet-dagelijkse boodschappen vooral georiënteerd op het Centrum van Rotterdam (19 procent), gevolgd door Alexandrium (9 procent) en Zuidplein (7 procent). In de dagelijkse sector is de binnenstad eveneens de belangrijkste aankooplocatie (9 procent), gevolgd door Zuidplein en Keizerswaard (5 procent). Bestedingen dagelijks in binnenstad van Rotterdam: 157 miljoen, waarvan 132 miljoen afkomstig van inwoners uit Rotterdam. In het westelijk deel van de binnenstad wordt 87 miljoen omgezet en in oost 65 miljoen. In de niet-dagelijkse sector is de omzet in het Centrum 429 miljoen, waarvan 233 miljoen in oost.

7 Winkelatlas Rotterdam 2011 Belangrijkste uitkomsten Beoordeling winkelgebied binnenstad Het Centrum van Rotterdam scoort als aankooplocatie vooral goed op bereikbaarheid met OV en compleetheid van het winkelaanbod. Voor dagelijkse artikelen komt een groot deel van de binnenstadbezoekers te voet (40 procent) of op de fiets (31 procent). Voor niet-dagelijkse boodschappen komt ongeveer de helft met het openbaar vervoer. Bezoekmotieven binnenstad: voor dagelijkse boodschappen is de nabijheid het meest van belang (71 procent), terwijl voor niet-dagelijkse boodschappen de compleetheid van winkelaanbod het meest van belang is (63 procent). Een kwart van de consumenten uit Rotterdam maakt nooit gebruik van de koopzondag (G4: 20 procent). Bijna de helft (43 procent) bezoekt minstens maandelijks de koopzondag (G4: 45 procent). Het supermarktbezoek op zondag ligt met 47 procent lager dan gemiddeld in de G4 (59 procent). Verschuivingen per deelgemeente In Overschie is de binding in de dagelijkse sector afgenomen van 65 naar 59 procent. In de nietdagelijkse sector is de binding afgenomen van 48 procent naar 17 procent. Hier speelt mee dat Spaanse Polder in 2011 niet bij Overschie is meegerekend. Dit verklaart echter maar een klein deel van de verschuiving. In Hillegersberg-Schiebroek is de binding-dagelijks gedaald van 75 naar 58 procent. Winkelgebied Peppelweg is de Bergse Dorpsstraat voorbijgestreefd als belangrijkste aankooplocatie, terwijl het winkelaanbod juist is afgenomen aan de Peppelweg. In de niet-dagelijkse sector is de binding afgenomen van 33 naar 22 procent. In Prins Alexander is de binding-dagelijks gedaald van 86 naar 78 procent. In de niet-dagelijkse sector is sprake van een afname van 58 naar 50 procent. Vier op tien inwoners van Prins Alexander koopt hun niet-dagelijkse boodschappen in Alexandrium (gelijk aan 2004). Tweederde van de omzet in Prins Alexander komt van buiten de eigen deelgemeente (gelijk aan 2004). In deelgemeente Noord is de binding in de dagelijkse sector afgenomen van 72 naar 50 procent. Voor niet-dagelijkse boodschappen is de binding afgenomen van 27 naar 13 procent. Het belang van het Stadscentrum van Rotterdam is gedaald van 48 naar 31 procent. In Kralingen-Crooswijk is sprake van een afname van de binding-dagelijks van 56 naar 50 procent. In de niet-dagelijkse sector is de binding licht afgenomen van 12 naar 10 procent. De oriëntatie op het centrum is afgenomen van 53 naar 33 procent. In Delfshaven is de binding-dagelijks afgenomen van 54 naar 45 procent, terwijl de binding in de niet-dagelijkse sector is afgenomen van 13 naar 9 procent. In Feijenoord is de binding-dagelijks afgenomen van 65 procent naar 33 procent. De oriëntatie op Charlois is toegenomen van 12 naar 19 procent. In de niet-dagelijkse sector is de binding afgenomen van 20 procent naar 11 procent. Er is een sterke oriëntatie op Charlois met 21 procent (2004: 25 procent). In Charlois is de binding-dagelijks afgenomen van 61 naar 55 procent. In de niet-dagelijkse sector is de binding licht toegenomen van 36 naar 38 procent. De oriëntatie op het Centrum is minder dan in 2004.

8 Winkelatlas Rotterdam 2011 Belangrijkste uitkomsten Deelgemeente IJsselmonde kent een afname van de binding-dagelijks van 70 naar 58 procent. Voor niet-dagelijkse boodschappen is de binding afgenomen van 34 naar 24 procent. In Hoogvliet is de binding-dagelijks afgenomen van 94 naar 90 procent (nog altijd zeer hoog). Ook de binding voor niet-dagelijkse boodschappen is afgenomen (van 55 naar 49 procent). Pernis kent afname van de binding-dagelijks van 44 naar 37 procent. In de niet-dagelijkse sector is de binding gedaald van 7 naar 4 procent. Deelgemeente Hoek van Holland kent een afname van de binding-dagelijks van 86 naar 71 procent. In de niet-dagelijkse sector is de binding afgenomen van 31 procent naar 20 procent.

9 Hoofdstuk 1 Inleiding

10 Winkelatlas Rotterdam 2011 Inleiding 1. Inleiding 1.1 Aanleiding Aansluiting op Randstad Koopstromenonderzoek 2011 In de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht is het Randstad Koopstromenonderzoek 2011 uitgevoerd, waarbij in totaal een kleine huishoudens zijn geïnterviewd over hun (ruimtelijk) koopgedrag. De gemeente Rotterdam heeft deelgenomen aan dit onderzoek. In totaal zijn zo n huishoudens in Rotterdam geënquêteerd om het koopgedrag van inwoners van Rotterdam in kaart te brengen. Aanvullend aan het Koopstromenonderzoek en de daarbij horende rapportages (overkoepelend hoofdrapport, website met resultaten) heeft de gemeente Rotterdam I&O Research gevraagd een winkelatlas samen te stellen die op deelgemeenteniveau het winkelaanbod en het koopgedrag van inwoners in 2011 in beeld brengt. Doel van de winkelatlas De winkelatlas Rotterdam moet inzicht verschaffen in het winkelaanbod, het koopgedrag en het economisch functioneren op deelgemeenteniveau en voor aankooplocaties afzonderlijk. Daarbij moet gekeken worden naar de stand van zaken anno 2011 en de ontwikkeling van vraag en aanbod sinds Onderzoeksaanpak Onderzoeksmethodiek De basis van deze winkelatlas wordt gevormd door de gegevens die voortkomen uit het Randstad Koopstromenonderzoek Voor dit onderzoek is bij huishoudens in het onderzoeksgebied en huishoudens in het randgebied een enquête over koopgedrag afgenomen. De afname van de vragenlijst geschiedde telefonisch en online in de periode april-juli De vragenlijst bevatte vragen over: de aankooplocatie waar men het laatst dagelijkse boodschappen heeft gedaan (waar, motief, beoordeling, frequentie en vervoermiddel); de aankooplocatie waar men het laatst heeft gewinkeld (idem); de aankooplocatie waar men de laatste keer in negen niet-dagelijkse branches iets heeft gekocht; woon-werk aankopen; zondagaankopen; warenmarktaankopen; internetaankopen; achtergrondkenmerken. Omdat de koopstromen niet ophouden bij de grenzen van het onderzoeksgebied is voor de toevloeiing uit de gemeenten direct buiten het onderzoeksgebied ook in het randgebied geënquêteerd. 1

11 Winkelatlas Rotterdam 2011 Inleiding Naast de uitgebreide enquêtering van consumenten, op basis waarvan de vraagzijde in beeld wordt gebracht, is voor de analyse van het winkelaanbod en leegstand 1 gebruik gemaakt van aanbodgegevens van Locatus voor de jaren 2004 en Meer informatie Op staat een gedetailleerde onderzoeksverantwoording. Hier wordt ondermeer aandacht besteed aan: de details van de onderzoekopzet en uitvoering; de vertaling van de vragen uit de vragenlijst naar de koopstromen; de vergelijkbaarheid van dit onderzoek met eerdere edities van het Koopstromenonderzoek. Opzet winkelatlas De opzet van de winkelatlas sluit aan bij de voorgaande versie uit Dat betekent dat naast Rotterdam als geheel ook gekeken is naar de koopstromen tussen de 13 deelgemeenten (en de wijken daarbinnen). Op verzoek van de gemeente Rotterdam is een tweetal extra gebiedsclusters toegevoegd: Rotterdam Centrum wordt als geheel meegenomen, maar ook onderverdeeld in een Oostelijk en Westelijk deel; De stad is als geheel meegenomen, maar ook onderverdeeld in Noord boven de ring/noord beneden de ring/zuid/overige gebieden. Indeling winkelatlas In het algemene hoofdstuk over vraag en aanbod op stadsniveau komen de volgende onderdelen aan bod: kernindicatoren voor de detailhandel in Rotterdam; detailhandelsaanbod; koopstromen (bindings- en toevloeiingstabellen, zogenoemde van-naar tabellen, met uitsplitsing dagelijks en niet-dagelijks: - van Deelgemeente naar Deelgemeente; - van Deelgemeente naar indeling Centrum Oost/West/Noord Boven ring/noord Beneden ring/zuid/overige gebieden; - van Deelgemeente naar winkelgebied. ontwikkeling koopstromen (voor zover vergelijkbaar); kenmerken koopgedrag (frequentie, vervoermiddel, motief, beoordeling). Daarnaast zijn de belangrijke afvloeiingsgebieden buiten de Stad in beeld gebracht (met separaat de afvloeiing naar internet). Na het algemene hoofdstuk wordt volgens hetzelfde stramien specifieker ingezoomd op de 13 deelgemeenten. 1 Hierbij gaat het om (winkel-)panden waarvan het redelijkerwijs te verwachten is dat in het (leegstaande) pand een verkooppunt in de detailhandel, horeca of consument-gerichte dienstverlening zal terugkomen. 2

12 Winkelatlas Rotterdam 2011 Inleiding Gebiedsindeling In deze rapportage is uitgegaan van een indeling van Rotterdam in 13 deelgemeenten, namelijk: Overschie; Hillegersberg - Schiebroek; Prins Alexander; Noord; Kralingen-Crooswijk; Delfshaven; Stadscentrum; Feijenoord; Charlois; IJsselmonde; Hoogvliet; Pernis; Hoek van Holland; Rozenburg. Per januari 2011 heeft Rotterdam ruim inwoners, een stijging van 1,9 procent ten opzichte van januari Dit aantal is inclusief de nieuwe deelgemeente Rozenburg. Deelgemeente Prins Alexander kent een relatief sterke bevolkingsgroei tussen 2005 en 2011 van 7,9 procent, terwijl de bevolking van Kralingen-Crooswijk relatief gezien het sterkst gedaald is (-4,9 procent). 3

13 Winkelatlas Rotterdam 2011 Inleiding Tabel 1.1 Inwonertal per deelgemeente, januari 2005 en wijk groei Overschie ,3% Hillegersberg-Schiebroek ,2% Prins Alexander ,9% Noord ,4% Kralingen-Crooswijk ,9% Delfshaven ,4% Stadscentrum ,2% Feijenoord ,1% Charlois ,0% IJsselmonde ,5% Hoogvliet ,9% Pernis 4.544* ,4% Hoek van Holland ,3% Rozenburg ** totaal ,9% Bron: Cbs, COS Rotterdam. * In 2005 was het deelgemeente Heijplaat en Pernis. Heijplaat valt in 2011 onder deelgemeente Charlois. ** In 2005 nog geen deelgemeente van Rotterdam. Aanbodanalyse Voor de analyse van het winkelaanbod is gebruik gemaakt van Locatus-gegevens met als peildatum oktober Leeswijzer In het tweede hoofdstuk worden winkelaanbod, koopstromen en overige aspecten van koopgedrag op gemeenteniveau gepresenteerd. In het daarop volgende hoofdstuk schetsen we per deelgemeente een beeld van aanbod (aantal winkels en aantal vierkante meter winkelvloeroppervlak), vraag (koopstromen) en voor zover mogelijk aanvullende kwalitatieve aspecten van het koopgedrag. Hierbij geldt dat gegevens zijn gepresenteerd wanneer er minimaal 50 waarnemingen zijn, gebaseerd op de vraag waar men voor het laatst gewinkeld heeft of boodschappen heeft gedaan. Deze aanpak heeft tot gevolg dat het aantal waarnemingen omtrent bezoek- of koopgedrag op grootschalige detailhandelsconcentraties, waaronder woonboulevards, vaak te beperkt is om hier uitspraken over te kunnen doen, omdat consumenten deze winkelgebieden minder vaak noemen als locatie waar het laatst gewinkeld is, dan wel boodschappen zijn gedaan. 4

14 Hoofdstuk 2 Gemeente Rotterdam 5

15 Winkelatlas Rotterdam 2011 Gemeente Rotterdam 2. Gemeente Rotterdam 2.1 Winkelaanbod per wijk Aanbod winkels in wvo en aantal vestigingen Minder winkels, meer meters, grotere winkels In Rotterdam zijn in 2011 ruim winkels, waaronder ruim 700 leegstaande winkelpanden. Ten opzichte van 2004 is het aantal winkels dat in gebruik is (exclusief Rozenburg) afgenomen met 453, een daling met 10 procent. Het totale oppervlakte aan winkelruimte beslaat ruim 942 duizend m², waarvan bijna 95 duizend m² leegstand betreft. Het winkelvloeroppervlak dat in gebruik is (exclusief Rozenburg) is iets toegenomen met één duizend m² wvo (+0,1 procent). Hieruit resulteert een schaalvergroting. De gemiddelde winkelgrootte in 2011 bedraagt 212 m², een duidelijke stijging ten opzichte van 2004, toen deze 190 m² was. Tabel 2.1 Omvang winkelaanbod per wijk, m² WVO aantal winkels leegstand wijk dagelijks nietdagelijkdageiljks (%) (%) niet- m² WVO aantal leeg totaal dagelijks leeg totaal Overschie % 11% Hillegersberg-Schiebroek % 8% Prins Alexander % 6% Noord % 24% Kralingen-Crooswijk % 18% Delfshaven % 21% Rotterdam Centrum % 14% Feijenoord % 20% Charlois % 18% IJsselmonde % 10% Hoogvliet % 10% Pernis % 14% Hoek van Holland % 0% Rozenburg % 17% Haven/ industriegebieden % 2% totaal % 15% Bron: Locatus, oktober

16 Winkelatlas Rotterdam 2011 Gemeente Rotterdam Het grootste aantal winkels is buiten het centrum te vinden in Delfshaven. Er zijn verder veel winkels in Feijenoord, Charlois en Noord. Als gekeken wordt naar winkelmeters, steekt Prins Alexander uit boven de overige wijken buiten het centrum. In Prins Alexander zorgt Woonboulevard Alexandrium voor het grootste deel van het winkelaanbod Ontwikkeling wvo per inwoner Aantal winkelmeters per inwoner stabiel Evenals het totale winkelaanbod (uitgedrukt in m² wvo) is het gemiddelde winkelvloeroppervlak per inwoner vrijwel gelijk gebleven (2004: 1,40; 2011: 1,39). Per deelgemeente zijn er forse verschillen, zowel in m² wvo per inwoner, als in ontwikkeling. Het stadscentrum van Rotterdam en Prins Alexander hebben, gerelateerd aan de bevolking, het grootste winkelvloeroppervlak en Pernis en Overschie het kleinste. In Overschie en Pernis is het winkelvloeroppervlak per inwoner duidelijk afgenomen, wat ook te maken heeft met de gewijzigde gebiedsafbakening. In IJsselmonde en Hoogvliet is het aantal m² wvo per inwoner substantieel toegenomen. In vergelijking met de G4 is het winkelaanbod per inwoner in de dagelijkse sector sterker toegenomen en in de niet-dagelijkse sector sterker afgenomen. De totale omvang per inwoners ligt iets boven het gemiddelde van de G4. Tabel 2.2 Omvang winkelaanbod (exclusief leegstand) per inwoner, 2004, 2011 (m² WVO) wijk dagelijks nietdagelijks totaal dagelijks nietdagelijks totaal Overschie 0,18 1,17 1,35 0,29 0,23 0,52 Hillegersberg-Schiebroek 0,28 0,72 1,00 0,31 0,75 1,06 Prins Alexander 0,26 1,60 1,86 0,32 1,44 1,77 Noord 0,32 0,96 1,28 0,33 0,81 1,14 Kralingen-Crooswijk 0,23 0,50 0,74 0,26 0,42 0,68 Delfshaven 0,23 0,53 0,76 0,32 0,36 0,67 Rotterdam Centrum 0,84 6,07 6,91 0,76 5,71 6,46 Feijenoord 0,30 0,51 0,81 0,32 0,55 0,86 Charlois 0,31 0,91 1,22 0,32 0,95 1,28 IJsselmonde 0,22 0,72 0,93 0,26 0,86 1,12 Hoogvliet 0,36 0,62 0,98 0,49 0,71 1,21 Pernis 0,12 1,26 1,38 0,20 0,10 0,31 Hoek van Holland 0,48 0,41 0,89 0,38 0,45 0,83 Rozenburg ,31 0,39 0,70 totaal Rotterdam 0,30 1,10 1,40 0,34 1,05 1,39 G4 0,29 1,06 1,34 0,31 1,05 1,36 Bron: Locatus, oktober

17 Winkelatlas Rotterdam 2011 Gemeente Rotterdam 2.2 Koopstromen Koopkrachtbinding en afvloeiing per wijk Inwoners Hoogvliet voor dagelijkse boodschappen sterkst op eigen wijk georiënteerd De koopkrachtbinding voor dagelijkse artikelen voor Rotterdam als geheel bedraagt 90 procent, wat betekent dat 9 op de tien inwoners de dagelijkse boodschappen in de eigen gemeente doet. In Hoek van Holland en het havengebied is het aandeel inwoners dat de dagelijkse aankopen doet bij winkels in de gemeente Rotterdam wat lager dan gemiddeld (respectievelijk 73 procent en 78 procent). De hoogste binding in de dagelijkse sector aan de gemeente Rotterdam is met 97 procent te vinden in Pernis (zie ook tabel 2.3). Kijken we naar de mate waarin inwoners voor de dagelijkse artikelen georiënteerd zijn op het stadsdeel waarin men woont, dan ligt de binding lager. De koopkrachtbinding heeft dan ook sterk te maken met de omvang van de wijk en de omvang, samenstelling en ligging van het winkelaanbod. De binding aan de eigen wijk is voor dagelijkse artikelen het hoogst in Hoogvliet en Rozenburg, met aandelen van respectievelijk 90 procent en 82 procent. In Feijenoord en Pernis is de binding aan het eigen stadsdeel aanzienlijk lager, met respectievelijk 33 procent en 37 procent (figuur 2.1). Figuur 2.1 Koopstroombinding aan de eigen deelgemeente, dagelijkse artikelen (%) 8

18 Winkelatlas Rotterdam 2011 Gemeente Rotterdam Tabel 2.3 Koopstromen in de dagelijkse sector per deelgemeente, 2011 (%). Van Naar Stadscentrum Delfshaven Overschie Noord Hillegersberg-Sch. Kralingen-Croosw. Feijenoord IJsselmonde Pernis Prins Alexander Charlois Hoogvliet Hoek van Holland Haven- ind. geb. Rozenburg Overige winkels 2 Markt, tankstation Totaal Rotterdam Overig Nederland Internet Stadscentrum Delfshaven Overschie Noord Hillegersberg-Sch Kralingen-Croosw Feijenoord IJsselmonde Pernis Prins Alexander Charlois Hoogvliet Hoek van Holland Haven- Ind.geb Rozenburg Totaal Dagelijkse sector: vanuit Pernis veel oriëntatie op Hoogvliet In Pernis en Feijenoord is er in de dagelijkse sector sprake van lage binding aan het eigen stadsdeel. De consumenten uit Pernis gaan voor hun dagelijkse boodschappen met name naar Hoogvliet. Voor Feijenoord is het beeld diffuser. Behalve in het eigen stadsdeel kopen de inwoners hun dagelijkse of wekelijkse boodschappen in Charlois en IJsselmonde en in mindere mate in het centrum van Rotterdam. 2 Onder overige winkels vallen enerzijds winkels die niet bij een winkelgebied horen en anderzijds zijn de antwoorden van respondenten die geen specifiek winkelgebied hebben genoemd in deze categorie ondergebracht. 9

19 Winkelatlas Rotterdam 2011 Gemeente Rotterdam Inwoners van Hoek van Holland kopen de dagelijkse artikelen relatief vaak buiten de gemeente Rotterdam. In mindere mate geldt dit ook voor IJsselmonde en Rozenburg (zie tabel 2.3). Als een ruimere gebiedsindeling wordt gehanteerd voor wat betreft de ligging van de aankooplocaties, dan komt naar voren dat de inwoners van de zuidelijke deelgemeenten Feijenoord, Charlois en IJsselmonde een sterke oriëntatie hebben op het gebied Zuid. Het gebied Noord buiten de ring kent relatief veel bestedingen vanuit Overschie, Hillegersberg-Schiebroek, Prins Alexander en Hoek van Holland. Tabel 2.4 Koopstromen in de dagelijkse sector per deelgebied, 2011 (%). Van Naar Noord binnen ring Noord buiten ring Centrum Oost/West Haven- en ind.geb. Zuid Zuid (buitengebied) Rotterdam overig Totaal Rotterdam Overig Nederland Internet Stadscentrum Delfshaven Overschie Noord Hillegersberg-Sch Kralingen-Croosw Feijenoord IJsselmonde Pernis Prins Alexander Charlois Hoogvliet Hoek van Holland Haven- Ind.geb Rozenburg totaal Niet-dagelijkse sector: Binnenstad trekt vanuit alle wijken De gemiddelde binding voor niet-dagelijkse artikelen in Rotterdam ligt op 67 procent. Per deelgemeente zijn er verschillen in de binding aan Rotterdam als geheel. 10

20 Winkelatlas Rotterdam 2011 Gemeente Rotterdam De deelgemeenten Hoek van Holland (28 procent) en Rozenburg (45 procent) kennen een aanzienlijk lagere binding. Vanzelfsprekend speelt de ligging van deze deelgemeenten en nabijheid van andere gemeenten een rol. De binding aan de eigen deelgemeente voor niet-dagelijkse artikelen fluctueert per wijk sterker dan voor dagelijkse artikelen. De omvang en ligging van het winkelapparaat in de verschillende wijken speelt hierbij een grote rol. Naast het stadscentrum van Rotterdam, waar de binding door het zeer grote aanbod bij een betrekkelijk geringe omvang van de bevolking relatief hoog is (47 procent), hebben Prins Alexander (50 procent) en Hoogvliet (49 procent) een hoge binding aan de eigen deelgemeente. Het laagste bindingspercentage voor niet-dagelijkse artikelen is er in Pernis (4 procent), gevolgd door Delfshaven (9 procent). Naar gemeenten buiten Rotterdam vloeit gemiddeld 19 procent van de koopkracht af. Daarnaast is de afvloeiing door de aankopen via internet aanzienlijk. Gemiddeld gaat het om 14 procent. Tabel 2.5 Koopstromen in de niet-dagelijkse sector per deelgemeente, 2011 (%). Van Naar Stadscentrum Delfshaven Overschie Noord Hillegersberg-Sch. Kralingen-Croosw. Feijenoord IJsselmonde Pernis Prins Alexander Charlois Hoogvliet Hoek van Holland Haven- ind. geb. Rozenburg Overige winkels Markt, tankstation Totaal Rotterdam Overig Nederland Internet Stadscentrum Delfshaven Overschie Noord Hillegersberg-Sch Kralingen-Croosw Feijenoord IJsselmonde Pernis Prins Alexander Charlois Hoogvliet Hoek van Holland Haven- Ind.geb Rozenburg totaal

21 Winkelatlas Rotterdam 2011 Gemeente Rotterdam In tabel 2.6 zijn de koopstromen in de niet-dagelijkse sector van de deelgemeenten naar de deelgebieden weergegeven. Tabel 2.6 Koopstromen in de niet-dagelijkse sector per deelgebied, 2011 (%). Van Naar Noord binnen ring Noord buiten ring Centrum Oost/West Haven- en ind.geb. Zuid Zuid (buitengebied) Rotterdam overig Totaal Rotterdam Overig Nederland Internet Stadscentrum Delfshaven Overschie Noord Hillegersberg-Sch Kralingen-Croosw Feijenoord IJsselmonde Pernis Prins Alexander Charlois Hoogvliet Hoek van Holland Haven- Ind.geb Rozenburg totaal Kooporiëntatie op de winkelgebieden Het Centrum van Rotterdam trekt onder de Rotterdamse consumenten de meeste klanten voor zowel dagelijkse als niet-dagelijkse artikelen. Een aanzienlijk deel (9 procent) van de bestedingen aan dagelijkse artikelen door Rotterdammers komt in dit winkelgebied terecht. Andere grote aankooplocaties waar een relatief groot deel van de bestedingen terecht komt, zijn de winkelgebieden Zuidplein en Keizerswaard (beide 5 procent). Ook hoog staat het centrum van Hoogvliet (3 procent), wat vooral te verklaren is door de sterke binding vanuit deelgemeente Hoogvliet. 12

22 Winkelatlas Rotterdam 2011 Gemeente Rotterdam Voor niet-dagelijkse artikelen is het Centrum van Rotterdam verreweg de belangrijkste aankooplocatie voor Rotterdam. Eenvijfde van dergelijke aankopen wordt hier gedaan. Op de tweede en derde plaats komen de Woonboulevard Alexandrium en Zuidplein, waar respectievelijk 9 en 7 procent van de Rotterdammers de niet-dagelijkse artikelen koopt. Tabel 2.7 Kooporiëntatie op belangrijkste winkelgebieden, dagelijkse en niet-dagelijkse sector, winkelgebied dagelijks niet-dagelijks Centrum Rotterdam 9% 19% Zuidplein 5% 7% Keizerswaard 5% 2% Centrum Hoogvliet 3% 3% Alexandrium 3% 9% Schiedamseweg 3% 0% Eudokiaplein 2% 0% Binnenhof 2% 0% Zuiderboulevard 2% 2% Hesseplaats 2% 0% Karel Doormanstraat 0% 2% Ontwikkeling koopkrachtbinding en afvloeiing per wijk Deelgemeenten kennen duidelijke afname van de binding De koopkrachtbinding aan de eigen deelgemeente is sinds 2004 in vrijwel alle deelgemeenten teruggelopen. Een uitzondering is Charlois, waar de binding voor niet-dagelijkse artikelen toenam van 34 procent tot 38 procent. De grootste daling van de binding aan de eigen deelgemeente heeft zich voor dagelijkse artikelen voorgedaan in Feijenoord, waar de binding terugliep van 65 procent naar 33 procent. De binding voor niet-dagelijkse artikelen is het sterkst afgenomen in Overschie (van 48 naar 17 procent). Het Stadscentrum kent voor zowel dagelijkse als niet-dagelijkse artikelen een flinke afname van de koopkrachtbinding. 13

23 Winkelatlas Rotterdam 2011 Gemeente Rotterdam Tabel 2.8 Koopkrachtbinding in dagelijkse en niet-dagelijkse sector per deelgemeente, 2004, 2011 (%). dagelijks niet-dagelijks Deelgemeente Stadscentrum Delfshaven Overschie Noord Hillegersberg-Sch Kralingen-Croosw Feijenoord IJsselmonde Pernis Prins Alexander Charlois Hoogvliet Hoek van Holland Haven- Ind.geb..... Rozenburg, Functioneren binnenstad Rotterdam Aanbod winkels in wvo en aantal vestigingen Niet-dagelijkse sector dominant in binnenstad De inwoners van de deelgemeente Stadscentrum hebben het grootste winkelaanbod per inwoner tot hun beschikking. Het merendeel van het winkelvloeroppervlak in de binnenstad (dat in gebruik is) bestaat uit aanbod voor niet-dagelijkse artikelen (88 procent). De binnenstad telt in totaal 839 winkels in gebruik, waarvan 674 voor niet-dagelijkse artikelen. In het winkelgebied 1 e Middellandstraat, dat aan de westkant van het centrum ligt, is meer winkelaanbod voor dagelijkse dan voor niet-dagelijkse artikelen te vinden. De totale leegstand in de binnenstad bedraagt 11 procent. 14

24 Winkelatlas Rotterdam 2011 Gemeente Rotterdam Tabel 2.9 Winkelaanbod per winkelgebied in deelgemeente Stadscentrum Rotterdam, dagelijks niet-dagelijks leeg totaal winkelgebied aantal m² aantal m² aantal m² aantal m² Centrum Rotterdam e Middellandstraat Nieuwe Binnenweg Van Vollenhovestraat Overig Centrum totaal Ontwikkeling wvo Lichte afname omvang winkelmeters Rotterdamse binnenstad Tussen 1994 en 2004 is het winkelvloeroppervlak (dat actief in gebruik is) in de binnenstad van Rotterdam met 32 procent toegenomen tot m 2 wvo. Ten opzichte van 2004 is het winkelvloeroppervlak in 2011 teruggelopen tot m 2 wvo. De afname van het aanbod van dagelijkse artikelen is relatief gezien sterker (10 procent) dan de afname van het aanbod van nietdagelijkse artikelen (6 procent). Tabel 2.10 Winkelvloeroppervlak binnenstad Rotterdam (m² WVO, exclusief leegstand). dagelijks niet-dagelijks totaal Draagvlak en toevloeiing Dagelijkse sector: Centrum kent beperkte toevloeiing van buiten Rotterdam In de binnenstad van Rotterdam wordt in 2011 in totaal voor 157 miljoen besteed aan dagelijkse artikelen. Daarvan is 132 miljoen afkomstig van inwoners van Rotterdam en 25 miljoen van consumenten uit de rest van Nederland. 15

25 Winkelatlas Rotterdam 2011 Gemeente Rotterdam Ruim de helft van de inwoners van de binnenstad (54 procent) doet de dagelijkse of wekelijkse boodschappen in het Centrum van Rotterdam. Ook de deelgemeenten Delfshaven (19 procent) en Kralingen-Crooswijk (16 procent) zijn relatief sterk georiënteerd op het Centrum voor de aankoop van dagelijkse artikelen. Figuur 2.2 Binding van de deelgemeenten aan het centrum van Rotterdam, dagelijkse artikelen (%). Stadscentrum 54 Delfshaven 19 Overschie 8 Noord 11 Hillegersberg-Sch. 5 Kralingen-Cr. 16 Feijenoord 5 IJsselmonde 1 Pernis 0 Prins Alexander 1 Charlois 4 Hoogvliet 1 Hoek van Holland 1 Rozenburg 0 De binnenstad kan worden onderverdeeld in een oostelijk en westelijk deel. Het grootste deel van de bestedingen in de dagelijkse sector worden gedaan in West ( 87 miljoen). Een relatief groot deel van deze bestedingen komt, naast van inwoners van de binnenstad ( 22 miljoen), van de inwoners van Delfshaven ( 25 miljoen). Het winkelaanbod in het oostelijke deel van het Centrum wordt vooral bediend door inwoners van Kralingen-Crooswijk ( 11 miljoen), Delfshaven ( 8 miljoen) en Noord ( 7 miljoen). 16

26 Winkelatlas Rotterdam 2011 Gemeente Rotterdam Tabel 2.11 Bestedingen in de binnenstad Oost en West aan dagelijkse artikelen naar herkomstgebied, 2011 ( ). afkomstig uit Oost West Totaal Stadscentrum Delfshaven Overschie Noord Hillegersberg-Schiebroek Kralingen-Crooswijk Feijenoord IJsselmonde Pernis Prins Alexander Charlois Hoogvliet Hoek van Holland Haven- en ind.geb Rozenburg Rotterdam Overig Nederland totaal * * Dit totaal aantal wijkt licht af omdat de Witte de Withstraat buiten de indeling in Oost/West valt. Niet-dagelijkse sector: bijna helft bestedingen Centrum van buiten Rotterdam Aan niet-dagelijkse artikelen wordt 436 miljoen besteed in het Centrum van Rotterdam. Daarvan is 250 miljoen (57 procent) afkomstig van inwoners van Rotterdam en het overige deel (43 procent) afkomstig van buiten Rotterdam. Bijna de helft van de inwoners van de binnenstad (47 procent) doet de dagelijkse of wekelijkse boodschappen in het Centrum van Rotterdam. Ook de deelgemeenten Delfshaven (37 procent), Noord (31 procent) en Kralingen-Crooswijk (33 procent) zijn relatief sterk georiënteerd op het Centrum voor de aankoop van niet-dagelijkse artikelen. 17

27 Winkelatlas Rotterdam 2011 Gemeente Rotterdam Figuur 2.3 Binding van de deelgemeenten aan het centrum van Rotterdam, niet-dagelijkse artikelen (%). Stadscentrum 47 Kralingen-Cr. 33 Charlois 10 Delfshaven 37 Feijenoord 13 Hoogvliet 7 Overschie 23 IJsselmonde 8 Hoek van Holland 5 Noord 31 Pernis 6 Rozenburg 7 Hillegersberg-Sch. 19 Prins Alexander 8 Iets meer dan de helft (54 procent) van de bestedingen in de niet-dagelijkse sector worden gedaan in het oostelijke deel van de binnenstad ( 233 miljoen). In tegenstelling tot de dagelijkse sector zijn de bestedingen vanuit de verschillende deelgemeenten tamelijk gelijkmatig over beide centrumgebieden (oost/west) verdeeld. De deelgemeenten Delfshaven en Feijenoord zijn weliswaar sterker georiënteerd op West, maar het verschil in bestedingen tussen Oost en West is beperkt. Het grootste deel van de bestedingen in zowel Oost als West is afkomstig van deelgemeente Delfhaven ( 57 miljoen). 18

28 Winkelatlas Rotterdam 2011 Gemeente Rotterdam Tabel 2.12 Bestedingen in binnenstad Oost en West aan niet-dagelijkse artikelen naar herkomstgebied, 2011 ( ). afkomstig uit Oost West Totaal Stadscentrum Delfshaven Overschie Noord Hillegersberg-Schiebroek Kralingen-Crooswijk Feijenoord IJsselmonde Pernis Prins Alexander Charlois Hoogvliet Hoek van Holland Haven- en ind.geb Rozenburg Rotterdam Overig Nederland totaal * * Dit totaal aantal wijkt licht af omdat de Witte de Withstraat buiten de indeling in Oost/West valt Beoordeling winkelvoorzieningen Dagelijkse sector: Centrum van Rotterdam scoort goed op bereikbaarheid met OV Het Centrum van Rotterdam, waar veel consumenten hun dagelijkse of wekelijkse boodschappen doen, wordt voor wat betreft de compleetheid van het winkelaanbod en de bereikbaarheid per openbaar vervoer goed beoordeeld. De parkeermogelijkheden en de bereikbaarheid met de auto worden door de bezoekers die in de binnenstad boodschappen doen met een krappe voldoende beoordeeld. 19

29 Winkelatlas Rotterdam 2011 Gemeente Rotterdam Figuur 2.4 Beoordeling Centrum van Rotterdam voor dagelijkse artikelen (rapportcijfer). Compleetheid winkelaanbod Sfeer en uitstraling winkelgebied Veiligheid winkelomgeving 7,2 7,6 8,2 Parkeermogelijkheden 6,0 Aanbod van daghoreca 7,6 Bereikbaarheid per auto 6,4 Bereikbaarheid per openbaar vervoer 8, Vervoerswijzen Niet dagelijks: bijna helft bezoekers per openbaar vervoer Bezoekers van het Centrum van Rotterdam komen voor de aankoop van dagelijkse artikelen vooral te voet (40 procent) of met de fiets (31 procent). Het aandeel bezoekers dat met de auto komt, is beperkt. De bereikbaarheid met de auto wordt dan ook door bezoekers met een krappe voldoende beoordeeld. Als het gaat om winkelen, komt een aanzienlijk deel van de bezoekers per openbaar vervoer. In totaal komt ongeveer de helft met de metro, tram, trein of bus naar de binnenstad van Rotterdam. Het aandeel van de auto bedraagt een kwart (26 procent). Tabel 2.13 Vervoerswijze naar Centrum van Rotterdam voor dagelijkse en niet-dagelijkse artikelen. vervoerswijze dagelijks niet-dagelijks te voet 40% 9% fiets 31% 15% auto 8% 26% tram 10% 14% metro 8% 23% trein 2% 7% scootmobiel 1% 0% scooter/brommer 0% 1% bus 0% 4% 20

30 Winkelatlas Rotterdam 2011 Gemeente Rotterdam Overige karakteristieken Niet-dagelijkse: compleetheid winkelaanbod belangrijkst bezoekmotief Consumenten die hun dagelijkse artikelen in het Centrum van Rotterdam kopen, doen dit vooral vanwege de nabijheid. Andere redenen liggen in de compleetheid van het winkel- en artikelenaanbod of betreffen overwegingen die te maken hebben met reizen. Relatief vaak wordt genoemd dat het boodschappen doen gecombineerd wordt met de reis naar of van het werk of met de reis naar of van andere activiteiten. Voor de aankoop van niet-dagelijkse artikelen speelt vooral de compleetheid van het winkelaanbod een belangrijk rol (63 procent). Nabijheid is veel minder van belang, terwijl overwegingen als de bereikbaarheid per openbaar vervoer en de sfeer/uitstraling van het winkelgebied relatief zwaarder meewegen. Tabel 2.14 Motieven voor keuze Centrum van Rotterdam voor dagelijkse en niet-dagelijkse aankopen (meer antwoorden mogelijk). bezoekmotieven dagelijks niet-dagelijks dichtst bij huis 71% 19% compleetheid winkelaanbod 28% 63% compleetheid aanbod artikelen 19% 39% op de route van/naar andere activiteiten 15% 5% op de route van/naar werk 14% 6% sfeer/uitstraling winkelgebied 13% 25% bereikbaarheid per openbaar vervoer 12% 24% prijsniveau winkelaanbod 11% 10% combinatie met bezoek familie/vrienden 4% 5% bereikbaarheid per auto 3% 6% parkeermogelijkheden 0% 3% De klanten voor dagelijkse artikelen van het Centrum van Rotterdam doen met een betrekkelijk hoge frequentie hier hun boodschappen. Een zevende (15 procent) koopt er (bijna) dagelijks en in totaal doet 88 procent wekelijks of vaker hier de boodschappen. Consumenten die hun niet-dagelijkse artikelen kopen in de Rotterdamse binnenstad, doen dat het vaakst 1-2 keer per maand (45 procent), terwijl een derde dat minder dan 1-2 keer per maand doet. 21

31 Winkelatlas Rotterdam 2011 Gemeente Rotterdam Tabel 2.15 Bezoekfrequentie Centrum van Rotterdam voor dagelijkse en niet-dagelijkse artikelen. bezoekfrequentie dagelijks niet-dagelijks (bijna) dagelijks 15% 2% 3 tot 4 keer per week 28% 3% 2 keer per week 25% 5% 1 keer per week/wekelijks 20% 13% 1-2 keer per maand 8% 45% minder dan 1-2 keer per maand 4% 32% Centrum van Rotterdam vooral op zaterdag bezocht De zaterdag wordt door de bezoekers die hun niet-dagelijkse artikelen kopen in het Centrum van Rotterdam het meest genoemd als de aankoopdag (30 procent). Ook de zondag wordt relatief vaak genoemd, wat te maken heeft met de wekelijkse koopzondag. Figuur 2.5 Aankoopdag voor niet-dagelijkse artikelen. Maandag 4% Dinsdag Woensdag Donderdag 11% 10% 13% Vrijdag 20% Zaterdag 30% Zondag 14% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 2.4 Kopen op zondag Kwart maakt nooit gebruik van koopzondag Een kwart van de consumenten uit Rotterdam (26 procent) zegt nooit een koopzondag te bezoeken. Dat percentage ligt hoger dan het gemiddelde voor de G4 (20 procent). Bijna de helft van de inwoners van Rotterdam (43 procent) bezoekt minstens maandelijks een koopzondag en dat aandeel ligt iets lager dan het gemiddelde voor G4, dat 45 procent bedraagt. 22

32 Winkelatlas Rotterdam 2011 Gemeente Rotterdam Figuur 2.6 Bezoekfrequentie koopzondag en supermarkten op zondag. Meer dan 4 keer per maand 6% 4% 2-4 keer per maand 20% 1 keer per maand / maandelijks 14% 19% 1 keer per kwartaal 8% 14% 1 keer per half jaar 4% 8% 1 keer per jaar 2% 3% Minder dan 1 keer per jaar 3% 4% Nooit Weet niet 2% 2% 26% 27% 34% supermarkten op zondag koopzondag 0% 10% 20% 30% 40% 50% Supermarktbezoek op zondag minder dan gemiddeld in G4 Op zondag zijn in Rotterdam diverse supermarkten - overwegend s middags geopend. Inwoners van Rotterdam gaan ten opzichte van inwoners van de vier grote steden gemiddeld minder vaak op zondag naar de supermarkt. Bijna de helft (47 procent) van de inwoners van Rotterdam koopt minstens eens per maand op zondag in de supermarkt, tegenover 59 procent van de inwoners van de G4. De Rotterdamse consumenten hebben verschillende verbetersuggesties genoemd. Daarin komen ook de koopzondag en openingstijden op zondag terug (figuur 2.7). Verder noemen de consumenten relatief vaak thema s als parkeergelegenheid en bereikbaarheid, veiligheid, diversiteit van het winkelaanbod. 23

33 Winkelatlas Rotterdam 2011 Gemeente Rotterdam Figuur 2.7 Genoemde verbeterpunten winkelvoorzieningen in eigen woonplaats door inwoners Rotterdam. 24

34 Hoofdstuk 3 Winkelgebieden 25

35 3. Winkelgebieden per deelgemeente 3.1 Overschie Winkelaanbod Burg. Baumannlaan grootste aankooplocatie In de Rotterdamse deelgemeente Overschie zijn drie winkelgebieden, waarvan dat aan de Burgemeester Baumannlaan het grootste is met m² wvo. Het aanbod aan winkelvloeroppervlak voor de verkoop van dagelijkse artikelen bedraagt in deze drie winkelgebieden ruim de helft (61 procent). De buiten deze drie winkellocaties gelegen winkels vormen vooral niet-dagelijks winkelaanbod. De leegstand bedraagt in de deelgemeente 8 procent. Ten opzichte van 2004 is er een sterke toename van het wvo in gebruik voor de verkoop van dagelijkse artikelen (2004: m²). Voor niet-dagelijkse artikelen is het wvo dat in gebruik is, juist sterk gedaald met m² ( : m²). Deze flinke afname heeft grotendeels buiten de winkelgebieden plaatsgevonden. Het aantal winkelvloermeters aan de Burgemeester Baumannlaan is zowel voor dagelijkse als niet-dagelijkse artikelen toegenomen ten opzichte van Tabel 3.1 Winkelaanbod per winkelgebied in deelgemeente Overschie, dagelijks niet-dagelijks leeg totaal winkelgebied aantal m² aantal m² aantal m² aantal m² Abtsweg Burg. Baumannlaan Van Noortwijckstraat Overig Overschie totaal Dit is exclusief Spaanse Polder. 4 In 2005 is Spaanse Polder tot deelgemeente Overschie gerekend. In dit rapport valt Spaanse Polder onder de Haven- en industriegebieden. 26

36 3.1.2 Kooporiëntatie bewoners Overschie Ruim de helft van de bestedingen in de dagelijkse sector door inwoners van Overschie komt terecht in het winkelgebied Burgemeester Baumannlaan (59 procent). Ook het Stadscentrum van Rotterdam en de Kleiweg staan in de top-3 van aankooplocaties voor dagelijkse artikelen, maar hier wordt aanzienlijk minder uitgegeven. Niet-dagelijkse artikelen kopen inwoners van Overschie het meest in het Centrum van Rotterdam (23 procent), gevolgd door de Burgemeester Baumannlaan (17 procent) en Alexandrium (5 procent). Tabel 3.2 Belangrijkste drie aankooplocaties inwoners Overschie. dagelijks niet-dagelijks Burgemeester Baumannlaan 59% Centrum Rotterdam 23% Centrum Rotterdam 8% Burgemeester Baumannlaan 17% Kleiweg 2% Alexandrium 5% Op buurtniveau blijkt dat bewoners van Landschie sterk op de eigen deelgemeente zijn georiënteerd (95 procent). De inwoners van Zestienhoven bezoeken relatief vaak de Kleiweg voor hun dagelijkse boodschappen (33 procent). Tabel 3.3 Koopstromen dagelijkse artikelen inwoners Overschie op buurtniveau (%) Overschie totaal Landzicht Overschie Zestienhoven Schieveen Noord-Kethel Kleinpolder deelgemeente winkelgebied Overschie Burgemeester Baumannlaan Stadscentrum Centrum Rotterdam Delfshaven Franselaan 1 0 Noord Stadhoudersplein Rotterdam 2 1 Hillegersberg-Sch. Bergse Dorpsstraat Kleiweg Peppelweg Kralingen-Crooswijk Oostzeedijk 5 0 Prins Alexander Alexandrium (woonboulevard) 0 0 Binnenhof 3 1 Charlois Zuidplein 0 0 Hoogvliet Centrum Hoogvliet 0 0 Haven- en ind.geb. Botlek Rotterdam

37 Overschie totaal Landzicht Overschie Zestienhoven Schieveen Noord-Kethel Kleinpolder deelgemeente winkelgebied ov Rotterdam (onb.) overig Rotterdam overig markt 1 0 overig Nederland overig Nederland internet+ via internet totaal Voor niet-dagelijkse artikelen is het centrum van Rotterdam, naast de Burgemeester Baumannlaan in de eigen deelgemeente, een populaire aankooplocatie. De buurtbewoners van Landzicht zijn het sterkst op de Burgemeester Baumannlaan georiënteerd (31 procent), terwijl in Kleinpolder en Schieveen ruim een kwart van de buurtbewoners de binnenstad bezoekt voor de aankoop van niet-dagelijkse artikelen. 28

38 Tabel 3.4 Koopstromen niet-dagelijkse artikelen inwoners Overschie op buurtniveau (%) Overschie totaal Landzicht Overschie Zestienhoven Schieveen Noord-Kethel Kleinpolder deelgemeente winkelgebied Overschie Burgemeester Baumannlaan Stadscentrum Centrum Rotterdam Delfshaven 1e Middellandstraat Schiedamseweg/Nw. Binnenwg Noord Bergselaan Oude Noorden Hillegersberg-Sch. Bergse Dorpsstraat 0 0 Kleiweg Peppelweg Kralingen-Crooswijk Crooswijkseweg 0 0 Oudedijk Feijenoord Zuiderboulevard 1 0 IJsselmonde Keizerswaard 0 0 Stadionweg Rotterdam 1 0 Prins Alexander Alexandrium (woonboulevard) Binnenhof 1 0 Charlois Katendrechtse Lagedijk 2 0 Zuidplein Hoogvliet Centrum Hoogvliet 2 1 overig Hoogvliet Rotterdam 1 1 Haven- en ind.geb. Botlek Rotterdam 2 1 ov Rotterdam (onb.) weet niet overig Rotterdam overig Nederland via werk 0 0 fabriek / groothandel markt overig Nederland overig Nederland internet+ via internet totaal

39 3.1.3 Draagvlak winkelgebied Burgemeester Baumannlaan Winkelgebied Burgemeester Baumannlaan vooral verzorgingsfunctie voor eigen wijkbewoners Het winkelgebied Burgemeester Baumannlaan kent een omzet van ruim 27 miljoen aan dagelijkse artikelen. Het merendeel (81 procent) van de bestedingen komt uit de eigen deelgemeente. Uit Delfshaven en Hillegersberg-Schiebroek is respectievelijk 6 en 4 procent van het draagvlak voor dagelijkse artikelen afkomstig. De toevloeiing van buiten Rotterdam bedraagt 3 procent. Tabel 3.5 Draagvlak dagelijkse artikelen winkelgebieden Burg. Baumannlaan (%). afkomstig uit Burg. Baumannlaan 5 Stadscentrum 2 Delfshaven 5 Overschie 81 Noord 3 Hillegersberg-Schiebroek 4 Kralingen-Crooswijk 2 Haven- en industriegebieden 0 Rotterdam 97 Overig Nederland 3 totaal 100 Het draagvlak voor niet-dagelijkse artikelen is voor de Burgemeester Baumannlaan met 7,9 miljoen aanzienlijk kleiner dan voor de dagelijkse artikelen. De bestedingen komen vooral uit Overschie (73 procent). Substantiële toevloeiing is er vanuit de deelgemeenten Stadscentrum (7 procent) en Noord (6 procent) en van buiten Rotterdam (4 procent). 5 Winkelgebied Burgemeester Baumannlaan is het enige winkelgebied in Overschie met voldoende waarnemingen om erover te rapporteren. 30

40 Tabel 3.6 Draagvlak niet-dagelijkse artikelen winkelgebieden Overschie( ). afkomstig uit Burg. Baumannlaan Stadscentrum 7 Delfshaven 4 Overschie 73 Noord 6 Hillegersberg-Schiebroek 1 Kralingen-Crooswijk 3 Feijenoord 1 IJsselmonde 1 Charlois 0 Haven- en industriegebieden 0 Rotterdam 96 Overig Nederland 4 totaal 100 Het winkelgebied Burgemeester Baumannlaan kent een vloerproductiviteit in de dagelijkse sector van per m 2 wvo en in de niet-dagelijkse sector van per m 2 wvo. Tabel 3.7 Vloerproductiviteit winkelgebied Burgemeester Baumannlaan ( /m² wvo). dagelijks niet-dagelijks totaal Burgemeester Baumannlaan Waardering winkelvoorzieningen Burgemeester Baumannlaan: bereikbaarheid per auto en parkeermogelijkheden scoren goed Het winkelgebied Burgemeester Baumannlaan wordt door bezoekers die hier de dagelijkse of wekelijkse boodschappen doen gemiddeld als ruim voldoende gewaardeerd. Uitschieters naar boven vormen de waardering voor de bereikbaarheid met de auto (rapportcijfer 8,0) en de parkeermogelijkheden (rapportcijfer 8,1). Naar beneden blijft de waardering voor het aanbod van daghoreca achter (rapportcijfer 5,9). 31

41 Figuur 3.1 Beoordeling Burgemeester Baumannlaan voor dagelijkse artikelen (rapportcijfer). Compleetheid winkelaanbod 7,3 Sfeer en uitstraling winkelgebied 7,1 Veiligheid winkelomgeving Parkeermogelijkheden 7,6 8,1 Aanbod van daghoreca 5,9 Bereikbaarheid per auto Bereikbaarheid per openbaar vervoer 7,5 8, Vervoerswijzen Bijna de helft van de klanten van de winkels aan de Burgemeester Baumannlaan voor dagelijkse artikelen komt met de auto (49 procent). Een kwart (26 procent) komt te voet en 18 procent met de fiets. De overigen komen met de scooter of de bus (7 procent) Overige karakteristieken Vier op tien klanten bezoekt Burg. Baumannlaan minstens 3 keer per week voor dagelijkse artikelen Ongeveer vier op de tien klanten van de Burgemeester Baumannlaan die dagelijkse artikelen kopen, doet dit met een hoge frequentie. Een vijfde (18 procent) doet dit (bijna) dagelijks en een kwart (24 procent) doet dit 3 á 4 keer in de week. Het aandeel klanten dat wekelijks of minder vaak de boodschappen doet bedraagt 31 procent. Klanten voor dagelijkse artikelen bezoeken het winkelgebied Burgemeester Baumannlaan vooral vanwege de nabijheid. Dit aspect noemt 82 procent van de bezoekers. Ook de parkeermogelijkheden zijn een belangrijk motief (30 procent), terwijl ongeveer één op de vijf het prijsniveau en de compleetheid van het winkelaanbod als bezoekmotief noemt. 32

42 Tabel 3.8 Belangrijkste motieven keuze winkelgebied voor dagelijkse aankopen (meer antwoorden mogelijk). aspecten Burgmeester Baumannlaan dichtst bij huis 82% parkeermogelijkheden 30% compleetheid winkelaanbod 21% prijsniveau winkelaanbod 18% bereikbaarheid per auto 16% 33

43 3.2 Hillegersberg-Schiebroek Winkelaanbod Bergse Dorpsstraat groot aanbod dagelijks In de deelgemeente Hillegersberg-Schiebroek zijn vijf winkelgebieden, met in totaal circa m² wvo. Daarnaast is er nog m² wvo verspreid over de deelgemeente. Het winkelvloeroppervlak voor de verkoop van dagelijkse artikelen is ruim een kwart van het totale winkelvloeroppervlak (29 procent). De Bergse Dorpstraat kent relatief veel m² wvo voor dagelijkse artikelen. De totale leegstand in de deelgemeente bedraagt 5 procent en is in het winkelgebied Kleiweg het hoogst met 14 procent. Ten opzichte van 2004 is er een toename van het wvo dat in gebruik is van m². Deze toename heeft zich zowel bij dagelijkse als niet-dagelijkse artikelen voorgedaan (2004 dagelijks: m² en niet-dagelijks: m²). Tabel 3.9 Winkelaanbod per winkelgebied in Hillegersberg-Schiebroek, dagelijks niet-dagelijks teeg totaal winkelgebied aantal m² aantal m² aantal m² aantal m² Bergse Dorpsstraat Kleiweg Peppelweg Teldersweg Van Beethovensingel Overig Hillegersberg/Schiebroek totaal Kooporiëntatie bewoners Hillegersberg-Schiebroek Ruim een kwart van de bestedingen in de dagelijkse sector door inwoners van Hillegersberg-Schiebroek vinden plaats in winkelgebied Peppelweg (27 procent). Ook de winkelgebieden Bergse Dorpsstraat en Kleiweg halen een relatief hoog bestedingsaandeel in deze sector. Niet-dagelijkse artikelen worden door de inwoners van Hillegersberg-Schiebroek vooral in het Centrum van Rotterdam gekocht. Daarnaast zijn de Bergse Dorpsstraat, Peppelweg en Alexandrium relatief populaire aankooplocaties voor niet-dagelijkse artikelen met een bestedingsaandeel van 9 procent. 34

44 Tabel 3.10 Belangrijkste drie aankooplocaties inwoners Hillegersberg-Schiebroek dagelijks niet-dagelijks Peppelweg 27% Centrum Rotterdam 19% Bergse Dorpsstraat 20% Bergse Dorpsstraat 9% Kleiweg 12% Peppelweg 9% De kooporiëntatie van de inwoners van Hillegersberg-Schiebroek verschilt per buurt. In Schiebroek zijn buurtbewoners sterk georiënteerd op de Peppelweg (63 procent), terwijl de bewoners van Hillegersberg-Noord en Molenlaankwartier het vaakst naar de Bergse Dorpsstraat gaan voor dagelijkse boodschappen. Tabel 3.11 Koopstromen dagelijkse artikelen inwoners Hillegersberg-Schiebroek op buurtniveau (%) deelgemeente winkelgebied Molenlaankwartier Terbregge Hillegersberg-Noord Hillegersberg-Zuid Schiebroek Hillegersberg-Sch. totaal Hillegersberg-Sch. Bergse Dorpsstraat Kleiweg Peppelweg Stadscentrum Centrum Rotterdam Overschie Burgemeester Baumannlaan Noord Bergselaan Eudokiaplein Oude Noorden Kralingen-Crooswijk Crooswijkseweg 1 0 Jonker Fransstraat 1 0 IJsselmonde Keizerswaard 0 0 Spinozaweg 1 0 Prins Alexander Alexandrium (woonboulevard) Ambachtsplein 0 0 Binnenhof Hesseplaats 0 0 Hoogvliet overig Hoogvliet Rotterdam Haven- en ind.geb. Botlek Rotterdam ov Rotterdam (onb.) weet niet overig Rotterdam overig markt

45 deelgemeente winkelgebied Molenlaankwartier Terbregge Hillegersberg-Noord Hillegersberg-Zuid Schiebroek Hillegersberg-Sch. totaal overig Nederland overig Nederland internet+ via internet totaal Voor niet-dagelijkse artikelen gaan de bewoners van Hillegersberg-Schiebroek relatief vaak naar de binnenstad van Rotterdam. Vooral in Hillegersberg-Zuid is de oriëntatie op de binnenstad relatief sterk (29 procent). De bewoners van Terbregge zijn relatief sterk georiënteerd op Alexandrium (27 procent). Tabel 3.12 Koopstromen niet-dagelijkse artikelen inwoners Hillegersberg-Schiebroek op buurtniveau (%) deelgemeente winkelgebied Molenlaan-kwartier Terbregge Hillegersberg-Noord Hillegersberg-Zuid Schiebroek Hillegersberg-Sch. totaal Hillegersberg-Sch. Bergse Dorpsstraat Kleiweg Peppelweg Stadscentrum Centrum Rotterdam Delfshaven 1e Middellandstraat 2 0 Schiedamseweg/Nw. Binnenwg 1 0 Vierambachtsstraat Overschie Burgemeester Baumannlaan Noord Bergselaan Eudokiaplein Oude Noorden Kralingen-Crooswijk Jonker Fransstraat Linker Rottekade Oostzeedijk 0 0 Oudedijk 0 0 Feijenoord Zuiderboulevard 0 0 IJsselmonde Keizerswaard 0 0 Prins Alexander Alexandrium (woonboulevard) Binnenhof

46 deelgemeente winkelgebied Molenlaan-kwartier Terbregge Hillegersberg-Noord Hillegersberg-Zuid Schiebroek Hillegersberg-Sch. totaal Boulevard Nesselande 1 0 Hesseplaats 1 0 Lage Land Charlois Winkelpromenade Zuidwijk 0 0 Zuidplein Hoogvliet overig Hoogvliet Rotterdam 0 0 Haven- ind.geb. Botlek Rotterdam 3 1 ov Rotterdam (onb.) weet niet overig Rotterdam overig via werk 0 0 fabriek / groothandel markt overig Nederland overig Nederland internet+ via internet totaal Draagvlak per winkelgebied Toevloeiing in dagelijkse sector vooral uit Noord Het winkelgebied Peppelweg heeft in Hillegersberg-Schiebroek het grootste draagvlak voor dagelijkse artikelen ( 28 miljoen). Klanten voor de winkelgebieden in het stadsdeel komen vooral uit Hillegersberg-Schiebroek zelf. Daarnaast is er belangrijke toevloeiing uit Noord, met name in de richting van Bergse Dorpsstraat en Peppelweg. Het winkelgebied Kleiweg kent relatief veel toevloeiing uit Overschie. Tabel 3.13 Draagvlak dagelijkse artikelen winkelgebieden Hillegersberg-Schiebroek (%) afkomstig uit Bergse Dorpstraat Kleiweg Peppelweg totaal Stadscentrum Overschie Noord Hillegersberg-Schiebroek Kralingen-Crooswijk Feijenoord

47 afkomstig uit Bergse Dorpstraat Kleiweg Peppelweg totaal IJsselmonde Prins Alexander Charlois Rotterdam Overig Nederland totaal Het draagvlak voor niet-dagelijkse artikelen in de onderscheiden winkelgebieden is kleiner dan voor dagelijkse artikelen. Ongeveer een derde (31 procent) van het totale draagvlak in de deelgemeente bestaat uit bestedingen aan niet-dagelijkse artikelen. Het verschil is vooral te zien in het winkelgebied aan de Peppelweg. Toevloeiing voor de winkelgebieden in Hillegersberg-Schiebroek is er vooral uit Delfshaven en Noord en dan met name in de richting van het winkelgebied Kleiweg. Tabel 3.14 Draagvlak niet-dagelijkse artikelen winkelgebieden Hillegersberg-Schiebroek (%). afkomstig uit Bergse Dorpsstraat Kleiweg Peppelweg totaal Stadscentrum Delfshaven Overschie Noord Hillegersberg-Schiebroek Kralingen-Crooswijk Feijenoord Prins Alexander Charlois Hoogvliet Rotterdam Overig Nederland totaal Het winkelgebied Peppelweg haalt de hoogste vloerproductiviteit in de dagelijkse sector met per m 2 wvo, op een overigens wel gering vloeroppervlak. Ook in de niet-dagelijkse sector haalt Peppelweg de hoogste vloerproductiviteit in het stadsdeel, terwijl de vloerproductiviteit van winkelgebieden Bergse Dorpstraat en Kleiweg vrijwel gelijk is. 38

48 Tabel 3.15 Vloerproductiviteit winkelgebieden in Hillegersberg-Schiebroek ( /m² wvo). dagelijks niet-dagelijks totaal Bergse Dorpstraat Kleiweg Peppelweg Waardering winkelvoorzieningen Veiligheid en sfeer winkelomgeving bij Bergse Dorpsstraat best beoordeeld De winkelgebieden in Hillegersberg-Schiebroek worden door bezoekers die hier de dagelijkse boodschappen doen gemiddeld als voldoende gewaardeerd. De waardering voor de veiligheid van de winkelomgeving en de bereikbaarheid per auto en openbaar vervoer scoren voor alle gebieden relatief hoog, terwijl de waardering voor daghoreca en parkeermogelijkheden wat achterblijven. Ook de sfeer/uitstraling van de winkelgebieden scoren matig, met uitzondering van de Bergse Dorpsstraat. Tabel 3.16 Beoordeling winkelgebieden voor dagelijkse artikelen (rapportcijfer). aspecten Bergse Dorpsstraat Kleiweg Peppelweg compleetheid winkelaanbod 7,9 6,6 7,2 sfeer en uitstraling winkelgebied 7,9 6,6 6,9 veiligheid winkelomgeving 8,0 7,7 7,5 parkeermogelijkheden 6,4 6,9 7,1 aanbod van daghoreca 6,9 6,0 6,0 bereikbaarheid per auto 7,3 7,6 7,6 bereikbaarheid per openbaar vervoer 7,5 7,9 7, Vervoerswijzen De helft van de klanten van de winkelgebieden Bergse Dorpsstraat en Kleiweg die hier de dagelijkse boodschappen doen, komt te voet of op de fiets. Voor het winkelgebied Peppelweg ligt dit aandeel iets hoger (64 procent), terwijl minder klanten met de auto (30 procent) komen dan in de overige twee winkelgebieden. Het aandeel dat met het openbaar vervoer komt is relatief beperkt en het hoogst voor de Kleiweg (13 procent). 39

49 Tabel 3.17 Vervoerswijze naar winkelgebieden voor dagelijkse artikelen. vervoerswijze Bergse Dorpsstraat Kleiweg Peppelweg te voet 28% 26% 40% fiets 22% 25% 24% auto 44% 36% 30% scooter/scootmobiel 6% 8% 1% bus/tram - 5% 5% Overige karakteristieken Bergse Dorpsstraat trekt ook laagfrequente bezoekers Een groot deel van de klanten van de winkelgebieden in Hillegersberg-Schiebroek die hier dagelijkse artikelen koopt, doet dit met een hoge frequentie. Dat geldt vooral voor de Peppelweg en Kleiweg, waar ruim de helft 3 keer of meer per week de boodschappen doet. De Bergse Dorpsstraat kent relatief veel wekelijkse bezoekers (38 procent). Tabel 3.18 Bezoekfrequentie winkelgebieden voor dagelijkse artikelen. bezoekfrequentie Bergse Dorpsstraat Kleiweg Peppelweg (bijna) dagelijks 16% 17% 27% 3 tot 4 keer per week 33% 38% 31% 2 keer per week 9% 26% 20% 1 keer per week/wekelijks 38% 13% 20% 1-2 keer per maand 4% 5% 1% minder dan 1-2 keer per maand Klanten voor dagelijkse artikelen bezoeken de winkelgebieden in Hillegersberg-Schiebroek vooral vanwege de nabijheid. Dit aspect noemt ruim driekwart van de bezoekers. Naast de compleetheid van het winkel- en artikelenaanbod speelt de sfeer/uitstraling van het winkelgebied een belangrijke rol bij de keuze voor winkels aan de Bergse Dorpsstraat. Dit geldt in mindere mate voor de winkelgebieden Kleiweg en Peppelweg. 40

50 Tabel 3.19 Bezoekmotieven winkelgebieden voor dagelijkse artikelen (5 meest genoemde, meer antwoorden mogelijk). bezoekmotieven Bergse Dorpsstraat Kleiweg Peppelweg dichtst bij huis 81% 84% 79% compleetheid aanbod artikelen 34% 8% 21% sfeer/uitstraling winkelgebied 32% 13% 13% compleetheid winkelaanbod 31% 13% 32% parkeermogelijkheden 13% 10% 9% 41

51 3.3 Deelgemeente Prins Alexander Winkelaanbod Alexandrium grootste winkellocatie in deelgemeente In de deelgemeente Prins Alexander is in totaal bijna m² winkelvloeroppervlak aanwezig, waarvan bijna tweederde (63 procent) gelegen in Rotterdam Alexandrium is. In winkelcentrum Alexandrium zijn vooral winkels voor niet-dagelijkse artikelen te vinden, waaronder een woonboulevard. Naast Alexandrium zijn er verschillende kleine winkelgebieden in Prins Alexander, waarvan Lage Land de grootste is met m² wvo. De leegstand bedraagt 3 procent. Ten opzichte van 2004 is het winkelaanbod toegenomen. Het wvo in de dagelijkse sector nam toe met m² (2004: m²) en dat in de niet-dagelijkse sector met ruim m² (2004: ). De leegstand in het stadsdeel is beperkt (circa m²), maar is wel relatief omvangrijk in het winkelgebied Hesseplaats, waar m² leegstand is ten opzichte van m² wvo. Tabel 3.20 Winkelaanbod per winkelgebied in Prins Alexander, dagelijks niet-dagelijks leeg totaal winkelgebied aantal m² aantal m² aantal m² aantal m² Binnenhof Boulevard Nesselande Hesseplaats J Dutilhwg Jan van Campenplein Lage Land Mia van IJperenplein Rotterdam Alexandrium Zevenkamp Zevenkampse Ring Overig Prins Alexander totaal

52 3.3.2 Kooporiëntatie bewoners Prins Alexander De inwoners van Prins Alexander kopen hun dagelijkse artikelen het vaakst in Alexandrium (17 procent), gevolgd door de winkelgebieden Hesseplaats (13 procent) en Binnenhof (12 procent). Nietdagelijkse artikelen kopen inwoners van Prins Alexander relatief vaak in winkelgebied Alexandrium (38 procent). Ook het Centrum van Rotterdam (8 procent) en winkelgebied Hesseplaats (3 procent) staan in de top-3 van aankooplocaties, maar de bestedingen liggen hier aanzienlijk lager. Tabel 3.21 Belangrijkste drie aankooplocaties inwoners Prins Alexander (%). dagelijks niet-dagelijks Alexandrium 17 Alexandrium 38 Hesseplaats 13 Centrum Rotterdam 8 Binnenhof 12 Hesseplaats 3 Als de kooporiëntatie van de inwoners van Prins Alexander op buurtniveau wordt bekeken, dan blijkt dat de inwoners van Oosterflank voor dagelijkse artikelen sterk op Alexandrium zijn georiënteerd (62 procent), terwijl inwoners van Kralingse Veer vaak buiten de gemeente Rotterdam hun boodschappen doen (77 procent). Tabel 3.22 Koopstromen dagelijkse artikelen inwoners Prins Alexander op buurtniveau (%). deelgemeente winkelgebied s-gravenland Prins Alexander Alexandrium (woonboulevard) Kralingse Veer Ambachtsplein Binnenhof Boulevard Nesselande Hesseplaats Lage Land Mia van Ijperenplein Stadscentrum Centrum Rotterdam Delfshaven Franselaan 0 0 Schiedamseweg/Nw. Binnenweg 0 0 Noord Bergselaan 1 0 Stadhoudersplein Rotterdam 0 0 Hillegersberg-Sch. Bergse Dorpsstraat Kralingen-Crooswijk Crooswijkseweg Prinsenland Het Lage Land Ommoord Zevenkamp Oosterflank Nesselande Prins Alexander totaal 43

53 deelgemeente winkelgebied s-gravenland Kralingse Veer Lusthofstraat 0 0 Kralingen: Oudedijk 3 0 Feijenoord Vrij Entrepot (Entrepot) 1 0 Zuiderboulevard 1 0 IJsselmonde Keizerswaard Pernis overig Pernis 0 0 Charlois Zuidplein 0 0 Hoogvliet Centrum Hoogvliet Haven- en ind.geb. Botlek Rotterdam ov Rotterdam (onb.) weet niet overig Rotterdam overig via werk 1 0 tankstation markt overig Nederland overig Nederland internet+ via internet totaal Prinsenland Het Lage Land Ommoord Zevenkamp Oosterflank Nesselande Prins Alexander totaal Voor niet-dagelijkse artikelen zijn de inwoners sterk georiënteerd op Alexandrium. In Oosterflank gaat 52 procent van de inwoners voor niet-dagelijks artikelen naar Alexandrium. Vanuit s Gravenland en Prinsenland is de oriëntatie op het stadscentrum relatief sterk. 44

54 Tabel 3.23 Koopstromen niet-dagelijkse artikelen inwoners Prins Alexander op buurtniveau (%). deelgemeente winkelgebied s-gravenland Prins Alexander Alexandrium (woonboulevard) Kralingse Veer Ambachtsplein Binnenhof Boulevard Nesselande Hesseplaats Lage Land Mia van Ijperenplein Stadscentrum Centrum Rotterdam Delfshaven 1e Middellandstraat Schiedamseweg/Nw Binnenweg 0 0 Noord Oude Noorden Stadhoudersplein Rotterdam 0 0 Hillegersberg-Sch. Bergse Dorpsstraat Kleiweg 0 0 Peppelweg Kralingen-Cr. Crooswijkseweg 0 0 Jonker Fransstraat Lusthofstraat Oostzeedijk Oudedijk Feijenoord Pretorialaan 0 0 Vuurplaat 0 0 Zuiderboulevard IJsselmonde Keizerswaard Spinozaweg 0 0 Stadionboulevard / De Veranda 0 0 Stadionweg Rotterdam Charlois Winkelpromenade Zuidwijk 0 0 Zuidplein Hoogvliet Lengweg 0 0 overig Hoogvliet 0 0 Haven- en ind.geb. Botlek Rotterdam ov Rotterdam (onb) weet niet overig Rotterdam Prinsenland Het Lage Land Ommoord Zevenkamp Oosterflank Nesselande Prins Alexander totaal 45

55 deelgemeente winkelgebied s-gravenland overig fabriek / groothandel Kralingse Veer tankstation markt overig Nederland overig Nederland internet+ via internet totaal Draagvlak Alexandrium trekt relatief veel omzet uit overig Nederland De totale bestedingen aan dagelijkse artikelen in Prins Alexander bedragen 219 miljoen. Ruim een kwart komt terecht in Alexandrium (29 procent). Dit winkelgebied trekt ook veel klanten van buiten Rotterdam. Het winkelgebied Binnenhof kent een relatief omvangrijke toevloeiing uit Hillegersberg- Schiebroek (). Prinsenland Het Lage Land Ommoord Zevenkamp Oosterflank Nesselande Prins Alexander totaal 46

56 Tabel 3.24 Draagvlak dagelijkse artikelen winkelgebieden Prins Alexander (%). afkomstig uit Alexandri um Ambachts -plein Blvd Lage Land Mia van Binnenhof Nesselande Hesseplaats IJperenplein totaal Stadscentrum Delfshaven Overschie Noord Hillegersberg-Schiebr Kralingen-Crooswijk Feijenoord IJsselmonde Prins Alexander Charlois Hoogvliet Haven- en Ind.gebied Rotterdam overig Nederland totaal Het winkelgebied Alexandrium is voor de niet-dagelijkse artikelen nog dominanter dan voor de dagelijkse artikelen. De bestedingen bedragen in dit winkelgebied 283 miljoen en de bestedingen in de overige winkelgebieden samen 33 miljoen. Een kwart van het draagvlak voor de niet-dagelijkse artikelen in Alexandrium is afkomstig uit de wijk Prins Alexander, een zesde uit de rest van Rotterdam en ruim de helft uit de rest van Nederland (58 procent). In de overige winkelgebieden is de toevloeiing van buiten Rotterdam aanzienlijk kleiner en varieert van 10 tot 28 procent. 47

57 Tabel 3.25 Draagvlak niet-dagelijkse artikelen winkelgebieden Prins Alexander (%). afkomstig uit Alexandrium Am- Binnenhof Blvd Lage Land Mia van bachts- plein Nesselande Hesseplaats IJperenplein totaal Stadscentrum Delfshaven Overschie Noord Hillegersberg-Schiebr Kralingen-Crooswijk Feijenoord IJsselmonde Pernis Prins Alexander Charlois Hoogvliet Hoek van Holland Haven- en Ind.gebied Rozenburg Rotterdam overig Nederland totaal In de dagelijkse sector verschilt de vloerproductiviteit van de verschillende winkelgebieden weinig. Het winkelgebied Lage Land haalt de hoogste productiviteit met per m 2 wvo, terwijl Boulevard Nesselande met m 2 wvo het laagst scoort. In de niet-dagelijkse sector kennen vrijwel alle winkelgebieden een vloerproductiviteit tussen en per m 2 wvo. Het winkelgebied Mia van Ijperenplein scoort relatief hoog, maar telt slechts 3 winkels. 48

58 Tabel 3.26 Vloerproductiviteit winkelgebieden in Prins Alexander ( /m² wvo). dagelijks niet-dagelijks totaal Alexandrium Ambachtsplein Binnenhof Boulevard Nesselande Hesseplaats Lage Land Mia van IJperenplein Ruim een derde van de bevolking van Prins Alexander koopt de niet-dagelijkse artikelen in winkelgebied Alexandrium. De noordelijk gelegen deelgemeenten Hillegersberg-Schiebroek, Kralingen- Crooswijk en Noord zijn eveneens deels georiënteerd op dit winkelgebied voor de niet-dagelijkse artikelen. In de zuidelijker gelegen deelgemeenten is de kooporiëntatie op Alexandrium weliswaar minder, maar wel aanwezig. 49

59 Figuur 3.2 Binding van de deelgemeenten aan Alexandrium Rotterdam voor niet-dagelijkse artikelen (%). Stadscentrum 3 Kralingen-Cr. 7 Charlois 3 Delfshaven 2 Feijenoord 3 Hoogvliet 2 Overschie 5 IJsselmonde 4 Hoek van Holland 0 Noord 5 Pernis 1 Rozenburg 3 Hillegersberg-Sch. 9 Prins Alexander Beoordeling winkelgebieden Alexandrium goed beoordeeld door klanten Klanten van het veel bezochte winkelgebied Alexandrium beoordelen de verschillende aspecten van het winkelgebied over het algemeen als goed. Het meest tevreden zijn ze over de bereikbaarheid met het openbaar vervoer en de compleetheid van het winkelaanbod. De waardering voor het aanbod van daghoreca blijft achter voor het Ambachtsplein en Mia van IJperenplein. Ook de bereikbaarheid per auto scoort relatief slecht voor het Mia van IJperenplein (rapportcijfer 5,2). 50

60 Tabel 3.27 Beoordeling winkelgebieden voor dagelijkse artikelen (rapportcijfer). aspecten Alexandrium Am-bachtplein Binnenhof Blvd Nesselande Hesseplaats Lage Land IJperenplein compleetheid winkelaanbod 8,4 6,7 7,7 6,9 7,5 7,8 6,9 sfeer/uitstraling winkelgebied 7,9 6,2 7,3 7,4 7,3 7,0 7,1 veiligheid winkelomgeving 7,7 6,2 7,7 7,4 7,6 7,6 7,7 parkeermogelijkheden 7,7 6,4 8,0 7,7 7,6 7,6 7,4 aanbod van daghoreca 7,6 5,4 6,8 7,0 6,1 6,7 5,7 bereikbaarheid per auto 8,1 7,6 8,3 8,1 8,1 7,9 7,9 bereikbaarheid per openbaar vervoer 8,4 8,5 8,1 7,7 8,6 6,7 5, Vervoerswijzen Boulevard Nesselande trekt veel bezoekers per auto Het winkelgebied Alexandrium wordt voor niet-dagelijkse artikelen vooral met de auto bezocht (61 procent). Voor de dagelijkse artikelen wordt minder vaak de auto gebruikt (29 procent). Ruim eenderde van de klanten (35 procent) komt te voet en eenvijfde (18 procent) met de fiets. De klanten van Boulevard Nesselande komen relatief vaak met de auto (73 procent), terwijl de bezoekers van Ambachtsplein vaak te voet komen (46 procent). 51

61 Tabel 3.28 Gebruik vervoermiddel Alexandrium, dagelijkse en niet-dagelijkse artikelen. vervoer dagelijks niet-dagelijks te voet 35% 8% fiets 18% 12% auto 29% 61% bus/trein 3% 9% metro 13% 9% anders 4% 1% Tabel 3.29 Vervoerswijze naar winkelgebieden voor dagelijkse artikelen. vervoerswijze Ambachtsplein Binnenhof Blvd Nesselande Hesseplaats Lage Land Mia van IJperenplein te voet 46% 32% 9% 31% 34% 28% fiets 29% 17% 16% 16% 17% 18% auto 21% 42% 73% 44% 39% 55% scooter/scootmobiel 2% 2% 2% 5% 5% - bus/tram - 5% trein % - metro 2% 1% - 3% Overige karakteristieken Vooral bij niet-dagelijkse aankopen is compleetheid belangrijk bezoekmotief Voor de consumenten die hun dagelijkse artikelen in Alexandrium kopen, is de nabijheid het meest genoemde motief. Tweederde (67 procent) noemt dit aspect, wat overigens wel lager is dan winkelcentra die sterk op de onmiddellijke omgeving zijn gericht. De compleetheid van het winkel- en artikelenaanbod speelt daarnaast een belangrijke rol in deze sector. In de niet-dagelijkse sector is de compleetheid van het winkelaanbod een aanzienlijk belangrijker motief (65 procent), de nabijheid is juist minder belangrijk. Ook de bereikbaarheid met de auto en de parkeermogelijkheden worden door bezoekers voor niet-dagelijkse artikelen relatief belangrijk gevonden. 52

62 Tabel 3.30 Motieven voor keuze Alexandrium voor dagelijkse en niet-dagelijkse aankopen (meer antwoorden mogelijk). bezoekmotieven dagelijks niet-dagelijks dichtst bij huis 67% 34% compleetheid winkelaanbod 47% 65% compleetheid aanbod artikelen 33% 35% prijsniveau winkelaanbod 14% 17% sfeer/uitstraling winkelgebied 13% 24% bereikbaarheid per openbaar vervoer 14% 16% bereikbaarheid per auto 15% 28% parkeermogelijkheden 8% 21% parkeertarief 6% 8% op de route van/naar werk 11% 4% op de route van/naar andere activiteiten 10% 4% combinatie met bezoek familie/vrienden 7% 5% Tabel 3.31 Bezoekmotieven overige winkelgebieden voor dagelijkse artikelen (5 meest genoemde, meer antwoorden mogelijk). bezoekmotieven Ambachtsplein Binnenhof Blvd Nesselande Hesseplaats Lage Land Mia van IJperenplein dichtst bij huis 93% 83% 86% 74% 75% 83% compleetheid aanbod artikelen 16% 40% 22% 38% 37% 27% compleetheid winkelaanbod 11% 29% 11% 15% 20% 23% prijsniveau winkelaanbod 20% 29% 2% 8% 13% 9% parkeermogelijkheden 12% 24% 25% 20% 35% 21% 53

63 Gros van bezoekers komt minimaal 1 keer per week De klanten voor dagelijkse artikelen van Alexandrium gaan het vaakst wekelijks (27 procent) of 2 keer per week (24 procent). De bezoekfrequentie in de overige winkelgebieden ligt over het algemeen iets hoger, met name in de gebieden Ambachtsplein en Boulevard Nesselande. Driekwart van de klanten van Alexandrium voor niet-dagelijkse artikelen koopt hier 1 of 2 keer per maand of minder vaak hun niet-dagelijkse artikelen. Het aandeel frequente bezoekers (wekelijks of vaker) ligt op 23 procent. Tabel 3.32 Bezoekfrequentie Alexandrium voor dagelijkse en niet-dagelijkse artikelen. bezoekfrequentie dagelijks niet-dagelijks (bijna) dagelijks 18% 2% 3 tot 4 keer per week 20% 2% 2 keer per week 24% 5% 1 keer per week/wekelijks 27% 14% 1-2 keer per maand 5% 40% minder dan 1-2 keer per maand 6% 36% Tabel 3.33 bezoekfrequentie overige winkelgebieden voor dagelijkse artikelen. bezoekfrequentie Ambachtsplein Binnenhof Blvd Nesselande Hesseplaats Lage Land Mia van IJperenplein (bijna) dagelijks 15% 17% 13% 14% 9% 21% 3 tot 4 keer per week 32% 20% 30% 26% 23% 20% 2 keer per week 31% 28% 35% 39% 42% 30% 1 keer per week/wekelijks 12% 34% 20% 17% 15% 28% 1-2 keer per maand 8% 1% 2% 3% 5% 2% minder dan 1-2 keer per maand 2% 1% 6% 54

64 3.4 Noord Winkelaanbod Winkelaanbod verspreid over meerdere aankooplocaties In de deelgemeente Noord is in totaal bijna m² WVO aanwezig, verspreid over 8 winkelgebieden. Hiervan behoort het grootste deel tot de niet-dagelijkse sector ( m²). Het winkelgebied Rotterdam Oude Noorden is veruit het grootste winkelgebied met m² WVO. De omvang van de leegstand is in het Oude Noorden en aan de Bergselaan aanzienlijk. Verspreid over de deelgemeente is ruim m² WVO te vinden. Ten opzichte van 2004 is het winkelaanbod afgenomen, overigens uitsluitend voor wat betreft nietdagelijkse artikelen. De afname is hier 17 procent (2004: m²). Het winkelaanbod voor dagelijkse artikelen is vrijwel gelijk gebleven (2004: m²). Tabel 3.34 Winkelaanbod per winkelgebied in Noord, dagelijks niet-dagelijks leeg totaal winkelgebied aantal m² aantal m² aantal m² aantal m² Bentinckplein Bergselaan Eudokiaplein Rodenrijselaan Oude Noorden Stadhoudersplein Statenweg Teilingerstraat Overig Noord totaal

65 3.4.2 Kooporiëntatie bewoners Noord Een kwart van de bestedingen in de dagelijkse sector door inwoners van Noord komen terecht in winkelgebied Eudokiaplein (26 procent). Ook de winkelgebieden Oude Noorden en het Centrum van Rotterdam worden relatief vaak bezocht. Niet-dagelijkse artikelen worden door de inwoners van Hillegersberg-Schiebroek vooral in het Centrum gekocht (31 procent) en in mindere mate in het Oude Noorden en Alexandrium. Tabel 3.35 Belangrijkste drie aankooplocaties inwoners Noord. dagelijks niet-dagelijks Eudokiaplein 26% Centrum Rotterdam 31% Oude Noorden 14% Oude Noorden 9% Centrum Rotterdam 11% Alexandrium 5% De bewoners van deelgemeente Noord zijn voor hun dagelijkse boodschappen het sterkst georiënteerd op winkelgebied Eudokiaplein (26 procent). In de Agniesebuurt doet de helft van de buurtbewoners (51 procent) haar dagelijkse boodschappen in dit winkelgebied. De buurtbewoners van Blijdorp gaan relatief vaak naar het Stadhoudersplein (28 procent). Tabel 3.36 Koopstromen dagelijkse artikelen inwoners Noord op buurtniveau (%). deelgemeente winkelgebied Noord Totaal Blijdorpse Polder Oude Noorden Liskwartier Blijdorp Bergpolder Provenierswijk Agniesebuurt Noord Bergselaan Eudokiaplein Oude Noorden Stadhoudersplein Stadscentrum Centrum Rotterdam Delfshaven 1e Middellandstraat Schiedamseweg/Nw. Binnenweg Overschie Burgemeester Baumannlaan Hillegersberg-Sch. Bergse Dorpsstraat 5 2 Kleiweg Peppelweg Kralingen-Crooswijk Crooswijkseweg

66 -vervolg- Jonker Fransstraat Lusthofstraat 0 0 Feijenoord Vrij Entrepot Vuurplaat IJsselmonde Spinozaweg 2 0 Prins Alexander Alexandrium (woonboulevard) Binnenhof 1 0 Boulevard Nesselande Hesseplaats 0 0 Lage Land 4 1 Charlois Winkelpromenade Zuidwijk Hoogvliet Akkerwinde 0 0 Centrum Hoogvliet 1 0 overig Hoogvliet Rotterdam 10 1 Hoek van Holland Centrum Hoek van Holland 1 0 ov Rotterdam (onb.) weet niet overig Rotterdam overig fabriek / groothandel markt overig Nederland overig Nederland internet+ via internet totaal Voor niet-dagelijkse artikelen gaat bijna eenderde van de inwoners van Noord naar de binnenstad van Rotterdam. In alle buurten van Noord is de oriëntatie op de binnenstad het sterkst. In de Blijdorpse Polder is de oriëntatie op Bergselaan en Alexandrium groter dan in de overige buurten. Tabel 3.37 Koopstromen niet-dagelijkse artikelen inwoners Noord op buurtniveau (%). deelgemeente winkelgebied Noord Totaal Blijdorpse Polder Oude Noorden Liskwartier Blijdorp Bergpolder Provenierswijk Agniesebuurt Noord Bergselaan Eudokiaplein Oude Noorden Stadhoudersplein Rotterdam Stadscentrum Centrum Rotterdam Delfshaven 1e Middellandstraat

67 -vervolg- Mathenesserweg Schiedamseweg/Nw. Binnenweg Vierambachtsstraat 0 0 Overschie Burgemeester Baumannlaan Hillegersberg-Sch. Bergse Dorpsstraat Kleiweg Peppelweg Kralingen-Crooswijk Crooswijkseweg Jonker Fransstraat Lusthofstraat 0 0 Vlietlaan (Middelpunt) 0 0 Feijenoord Vrij Entrepot 0 0 Vuurplaat 1 0 IJsselmonde Stadionboulevard / De Veranda 0 0 Stadionweg Rotterdam Pernis Centrum Pernis 2 0 Prins Alexander Alexandrium (woonboulevard) Binnenhof 0 0 Boulevard Nesselande 0 0 Lage Land 1 0 Charlois Katendrechtse Lagedijk 0 0 Winkelpromenade Zuidwijk 1 0 Zuidplein Hoogvliet Centrum Hoogvliet overig Hoogvliet ov Rotterdam (onb.) weet niet overig Rotterdam overig fabriek / groothandel markt overig Nederland overig Nederland internet+ via internet totaal Draagvlak Omzet grotendeels uit eigen deelgemeente afkomstig Het winkelgebied Eudokiaplein haalt de hoogste bestedingen in dagelijkse artikelen in Noord. In totaal wordt hier 35 miljoen besteed. Voor de winkelgebieden in deze deelgemeente (Bergselaan in mindere mate) geldt dat de bestedingen vooral afkomstig zijn uit Noord zelf. De toevloeiing van buiten is in de Bergselaan met 44 procent substantieel. 58

68 Tabel 3.38 Draagvlak dagelijkse artikelen Noord (%). afkomstig uit Bergselaan Eudokiaplein Oude Noorden Stadhoudersplein totaal Stadscentrum Delfshaven Overschie Noord Hillegersberg-Schiebr Kralingen-Crooswijk Feijenoord IJsselmonde Prins Alexander Charlois Rotterdam overig Nederland totaal De bestedingen in de niet-dagelijkse sector in Noord blijven achter bij die in de dagelijkse sector. In totaal gaat het om circa 26 miljoen, waarvan 16 miljoen in het Oude Noorden en 6 miljoen in de Bergselaan. De bestedingen aan niet-dagelijkse artikelen komen voor het grootste deel uit de eigen wijk, maar de Bergselaan trekt juist veel klanten uit de wijken buiten Noord en ook van buiten Rotterdam. De toevloeiing van buiten de deelgemeente bedraagt hier 73 procent. 59

69 Tabel 3.39 Draagvlak niet-dagelijkse artikelen Noord ( ). afkomstig uit Bergselaan Eudokiaplein Oude Noorden Stadhoudersplein totaal Stadscentrum Delfshaven Overschie Noord Hillegersberg-Schiebr Kralingen-Crooswijk Feijenoord IJsselmonde Prins Alexander Charlois Hoogvliet Rotterdam overig Nederland totaal In de dagelijkse sector heeft winkelgebied Eudokiaplein de hoogste vloerproductiviteit met per m 2 wvo. Winkelgebied Bergselaan haalt eveneens een hoge productiviteit met per m 2 wvo. Ook in de niet-dagelijkse sector heeft winkelgebied Eudokiaplein de hoogste vloerproductiviteit ( per m 2 wvo). Tabel 3.40 Vloerproductiviteit winkelgebieden in Noord ( /m² wvo). dagelijks niet-dagelijks totaal Bergselaan Eudokiaplein Oude Noorden Stadhoudersplein

70 3.4.4 Beoordeling winkelgebieden Eudokiaplein scoort op meeste aspecten voldoende Klanten van het best bezochte winkelgebied Eudokiaplein beoordelen dit winkelcentrum over het algemeen met een voldoende. Het meest tevreden zijn ze over de bereikbaarheid met het openbaar vervoer (rapportcijfer 7,7). Duidelijk minder wordt het aanbod aan daghoreca beoordeeld, al is dit aspect doorgaans ook van minder groot belang wanneer het accent vooral op de dagelijkse boodschappen ligt. Tabel 3.41 Beoordeling winkelgebieden voor dagelijkse artikelen (rapportcijfer). aspecten Eudokiaplein Oude Noorden Stadhoudersplein compleetheid winkelaanbod 7,4 7,3 7,3 sfeer/uitstraling winkelgebied 6,6 6,8 6,6 veiligheid winkelomgeving 7,2 6,8 7,6 parkeermogelijkheden 7,5 5,9 4,8 aanbod van daghoreca 5,3 6,2 5,2 bereikbaarheid per auto 7,4 6,6 6,0 bereikbaarheid per OV 7,7 7,2 5, Vervoerswijzen Het winkelgebied Oude Noorden wordt vooral te voet bezocht, zowel voor dagelijkse (54 procent) als niet-dagelijkse artikelen (55 procent). In de dagelijkse sector komt eveneens een groot deel op de fiets (32 procent), terwijl dit percentage voor niet-dagelijkse artikelen 17 procent bedraagt. Tabel 3.42 Gebruik vervoermiddel Oude Noorden, dagelijkse en niet-dagelijkse artikelen. vervoer dagelijks niet-dagelijks te voet 54% 55% fiets 32% 17% auto 12% 14% scooter/brommer - 6% scootmobiel - 6% tram 1% 3% 61

71 Tabel 3.43 Vervoerswijze naar winkelgebieden voor dagelijkse artikelen. vervoerswijze Eudokiaplein Stadhoudersplein te voet 46% 47% fiets 34% 53% auto 15% - scooter/brommer 2% - scootmobiel 3% Overige karakteristieken Nabijheid belangrijkste bezoekmotief Voor de klanten voor dagelijkse artikelen is de nabijheid van het winkelgebied het belangrijkste bezoekmotief. De compleetheid van het winkelaanbod is vooral belangrijk voor bezoekers van Eudokiaplein, terwijl bezoekers van het Oude Noorden belang hechten aan het prijsniveau van het winkelaanbod. Bezoekers van het Oude Noorden die niet-dagelijkse artikelen kopen, noemen ook de sfeer/uitstraling van het winkelgebied als motief. Tabel 3.44 Belangrijkste motieven voor keuze winkelgebieden voor dagelijkse aankopen (5 meest genoemde, meer antwoorden mogelijk). bezoekmotieven Eudokiaplein Oude Noorden Stadhoudersplein dichtst bij huis 77% 89% 94% compleetheid winkelaanbod 29% 22% 14% compleetheid aanbod artikelen 18% 13% 10% pp de route van/naar werk 14% 9% 10% prijsniveau winkelaanbod 13% 27% 6% 62

72 Tabel 3.45 Belangrijkste bezoekmotief Oude Noorden voor niet-dagelijkse aankopen (5 meest genoemde, meer antwoorden mogelijk). bezoekmotieven Oude Noorden dichtst bij huis 63% prijsniveau winkelaanbod 29% sfeer/uitstraling winkelgebied 25% compleetheid winkelaanbod 24% compleetheid aanbod artikelen 18% De winkelgebieden Oude Noorden en Stadhoudersplein kennen meer hoogfrequente bezoekers voor dagelijkse artikelen dan het Eudokiaplein. Voor niet-dagelijkse artikelen bezoekt het grootste deel het Oude Noorden wekelijks of 1-2 per maand. Tabel 3.46 Bezoekfrequentie winkelgebieden voor dagelijkse artikelen. bezoekfrequentie Eudokiaplein Oude Noorden Stadhoudersplein (bijna) dagelijks 8% 30% 19% 3 tot 4 keer per week 19% 20% 30% 2 keer per week 29% 23% 25% 1 keer per week/wekelijks 35% 20% 12% 1-2 keer per maand 6% 6% 14% minder dan 1-2 keer per maand 3%

73 Tabel 3.47 Bezoekfrequentie Oude Noorden voor niet-dagelijkse artikelen. bezoekfrequentie Oude Noorden (bijna) dagelijks 7% 3 tot 4 keer per week 8% 2 keer per week 20% 1 keer per week/wekelijks 30% 1-2 keer per maand 28% minder dan 1-2 keer per maand 8% 3.5 Kralingen-Crooswijk Winkelaanbod Veel kleine winkelgebieden in Kralingen-Crooswijk In de deelgemeente Kralingen-Crooswijk is het winkelaanbod ( m² WVO) verspreid over tien relatief kleine winkelgebieden, waarvan de Jonker Fransstraat met m² WVO de grootste is. Buiten de genoemde winkelgebieden is verspreid over de deelgemeente m² WVO te vinden. De winkelgebieden Jonker Fransstraat en Oostzeedijk zijn sterk op niet-dagelijkse artikelen georiënteerd. In de wijk staat m 2 leeg, waarvan het grootste deel in overig Kralingen-Crooswijk. Ten opzichte van 2004 is er een afname van het totale WVO dat in gebruik is van m². Deze afname heeft zich enkel bij de niet-dagelijkse artikelen voorgedaan (2004 dagelijks: m² en niet-dagelijks: m²). Het aanbod van dagelijkse artikelen is toegenomen met 9 procent. 64

74 Tabel 3.48 Winkelaanbod per winkelgebied in Kralingen-Crooswijk, dagelijks niet-dagelijks leeg totaal winkelgebied aantal m² aantal m² aantal m² aantal m² Crooswijkseweg De Esch Goudse Rijweg Jonker Fransstraat Linker Rottekade Lusthofstraat Oostzeedijk Oudedijk Rusthoflaan Vlietlaan overig Kralingen-Crooswijk totaal Kooporiëntatie bewoners Kralingen-Crooswijk Een vijfde van de bestedingen in de dagelijkse sector door inwoners van Kralingen-Crooswijk komen terecht in winkelgebied Oudedijk (21 procent). Een zesde van de dagelijkse of wekelijkse boodschappen worden door de inwoners van Kralingen-Crooswijk in het Centrum van Rotterdam gekocht en 10 procent in winkelgebied Lusthofstraat. Het belangrijkste winkelgebied voor nietdagelijkse artikelen is voor inwoners van Kralingen-Crooswijk het Centrum van Rotterdam (33 procent). Tabel 3.49 Belangrijkste drie aankooplocaties inwoners Kralingen-Crooswijk. dagelijks niet-dagelijks Oudedijk 21% Centrum Rotterdam 33% Centrum Rotterdam 16% Alexandrium 7% Lusthofstraat 10% Lusthofstraat 4% Op buurtniveau loopt de kooporiëntatie van de inwoners van Kralingen-Crooswijk enigszins uiteen. De Oudedijk en binnenstad van Rotterdam zijn winkelgebieden waar inwoners van Kralingen-Crooswijk vaak hun dagelijkse boodschappen doen. In Rubroek en Oud-Crooswijk is de oriëntatie op Crooswijkseweg relatief groot, terwijl de bewoners van Kralingen-West en Struisenburg sterk op de Oudedijk georiënteerd zijn. 65

75 Tabel 3.50 Koopstromen dagelijkse artikelen inwoners Kralingen-Crooswijk op buurtniveau (%). deelgemeente winkelgebied Struisenburg De Esch Kralingse Bos Kralingen-Oost Kralingen-West Oud-Crooswijk Nieuw-Crooswijk Rubroek Kralingen- Crooswijk totaal Kralingen-Crooswijk Crooswijkseweg Jonker Fransstraat Linker Rottekade Lusthofstraat Oostzeedijk Oudedijk Vlietlaan (Middelpunt) Stadscentrum Centrum Rotterdam Overschie Burgemeester Baumannlaan Noord Eudokiaplein Oude Noorden Hillegersberg-Sch. Bergse Dorpsstraat 0 0 Feijenoord Vrij Entrepot Vuurplaat 6 1 IJsselmonde Keizerswaard Spinozaweg 2 0 Stadionboulevard / De Veranda 0 0 Stadionweg Rotterdam 2 0 Prins Alexander Alexandrium (woonboulevard) Binnenhof Boulevard Nesselande 0 0 Hesseplaats 2 0 Lage Land Mia van Ijperenplein Charlois Zuidplein 2 0 Hoogvliet Centrum Hoogvliet 2 1 overig Hoogvliet Rotterdam 0 0 Haven- en ind.geb. Botlek Rotterdam ov Rotterdam (onb.) weet niet overig Rotterdam overig tankstation 0 0 markt overig Nederland overig Nederland internet+ via internet totaal

76 Voor niet-dagelijkse artikelen is in alle buurten, met uitzondering van Kralingse Bos, de oriëntatie op de binnenstad tamelijk sterk (ongeveer eenderde). In Kralingse Bos zijn buurtbewoners meer op Alexandrium georiënteerd (45 procent). Tabel 3.51 Koopstromen niet-dagelijkse artikelen inwoners Kralingen-Crooswijk op buurtniveau (%). deelgemeente Winkelgebied Struisenburg De Esch Kralingse Bos Kralingen-Oost Kralingen-West Oud-Crooswijk Nieuw-Crooswijk Rubroek Kralingen-Crooswijk totaal Kralingen-Crooswijk Crooswijkseweg Jonker Fransstraat Lusthofstraat Oostzeedijk Oudedijk Vlietlaan (Middelpunt) Stadscentrum Centrum Rotterdam Delfshaven 1e Middellandstraat 0 0 Schiedamseweg / Nw. Binnenwg Vierambachtsstraat Overschie Burgemeester Baumannlaan Noord Bergselaan Eudokiaplein Oude Noorden Hillegersberg-Sch Bergse Dorpsstraat Kleiweg Peppelweg 0 0 Feijenoord Vrij Entrepot 12 0 Zuiderboulevard IJsselmonde Keizerswaard Spinozaweg 0 0 Stadionboulevard / De Veranda 1 0 Stadionweg Rotterdam Prins Alexander Alexandrium (woonboulevard) Binnenhof Boulevard Nesselande 1 0 Hesseplaats 0 0 Lage Land Mia van Ijperenplein

77 -vervolg- Charlois Plein 1953 Rotterdam 0 0 Zuidplein Hoogvliet Centrum Hoogvliet Haven- en ind.geb. Botlek Rotterdam 1 0 ov Rotterdam (onb.) weet niet overig Rotterdam overig via werk 0 0 fabriek / groothandel 1 0 tankstation 1 0 markt overig Nederland overig Nederland internet+ via internet totaal Draagvlak Grootste winkelgebied Oudedijk haalt vooral omzet uit dagelijkse artikelen De totale bestedingen aan dagelijkse artikelen bedragen 66 miljoen. Een aanzienlijk deel daarvan komt terecht in het winkelgebied Oudedijk ( 26 miljoen). In dit winkelgebied is er enige toevloeiing uit Delfshaven en Prins Alexander. Het grootste deel van de omzet in de winkelgebieden in Kralingen- Crooswijk is afkomstig uit de eigen deelgemeente (87 procent). 68

78 Tabel 3.52 Draagvlak dagelijkse artikelen winkelgebieden Kralingen-Crooswijk (%). afkomstig uit Crooswijkseweg Jonker Fransstraat Linker Rottekade Lusthofstraat Oostzeedijk Oudedijk Vlietlaan (Middelpunt) totaal Stadscentrum Delfshaven Overschie Noord Hillgrsbg-Schiebr Kralingen-Crooswk Feijenoord IJsselmonde Prins Alexander Charlois Hoogvliet Rotterdam overig Nederland totaal De bestedingen aan niet-dagelijkse artikelen in Kralingen-Crooswijk ( 17 miljoen) blijven achter bij die aan dagelijkse artikelen. De bestedingen komen voor bijna tweederde (62 procent) uit de eigen deelgemeente. Het winkelgebied Oostzeedijk genereert relatief veel omzet van klanten van buiten Rotterdam (41 procent). 69

79 Tabel 3.53 Draagvlak niet-dagelijkse artikelen winkelgebieden Kralingen-Crooswijk (%). afkomstig uit Crooswijkseweg Jonker Fransstraat Linker Rottekade Lusthofstraat Oostzeedijk Oudedijk Vlietlaan (Middelpunt) totaal Stadscentrum Delfshaven Overschie Noord Hillgrsberg-Schiebr Kralingen-Crooswk Feijenoord Pernis Prins Alexander Charlois Rozenburg Rotterdam overig Nederland totaal In de dagelijkse sector springen de winkelgebieden Lusthofstraat en met name Oostzeedijk ( per m 2 ) boven de andere winkelgebieden uit met een hoge vloerproductiviteit. In de nietdagelijkse sector scoort winkelgebied Crooswijkseweg de hoogste productiviteit binnen het stadsdeel met per m 2 wvo, gevolgd door winkelgebied Lusthofstraat. 70

80 Tabel 3.54 Vloerproductiviteit winkelgebieden in Kralingen-Crooswijk ( /m² wvo). dagelijks niet-dagelijks totaal Crooswijkseweg Jonker Fransstraat Linker Rottekade Lusthofstraat Oostzeedijk Oudedijk Vlietlaan Beoordeling winkelgebieden Parkeermogelijkheden Oudedijk scoren goed Klanten van het meest bezochte winkelgebied in Kralingen-Crooswijk, de Oudedijk, geven voor de meeste aspecten van het winkelgebied een ruime voldoende tot een goed rapportcijfer. De parkeermogelijkheden scoren het best (rapportcijfer 8,0) en het aanbod van daghoreca het minst (rapportcijfer 6,3). Bezoekers van de Crooswijkseweg zijn het meest kritisch over het aanbod van daghoreca en de sfeer/uitstraling van het winkelgebied. Tabel 3.55 Beoordeling winkelgebieden voor dagelijkse artikelen (rapportcijfer). aspecten Crooswijkseweg Lusthofstraat Oudedijk compleetheid winkelaanbod 6,6 7,0 7,8 sfeer/uitstraling winkelgebied 6,2 7,2 7,2 veiligheid winkelomgeving 6,7 7,3 7,5 parkeermogelijkheden 6,3 6,7 8,0 aanbod van daghoreca 5,9 6,1 6,3 bereikbaarheid per auto 6,9 7,1 7,9 bereikbaarheid per OV 6,8 7,5 7,6 71

81 3.5.5 Vervoerswijzen Het winkelgebied Crooswijkseweg wordt voor de aankoop van dagelijkse artikelen nauwelijks met de auto bezocht (11 procent). Het vaakst komen de klanten te voet (50 procent). De klanten van de Lusthofstraat komen het vaakst op de fiets (44 procent), terwijl bezoekers van de Oudedijk vaak met de auto komen (55 procent). De keuze voor het vervoermiddel (auto) hangt natuurlijk samen met het oordeel over de bereikbaarheid met de auto en de parkeermogelijkheden. Tabel 3.56 Vervoerswijze naar winkelgebieden voor dagelijkse artikelen. vervoerswijze Crooswijkseweg Lusthofstraat Oude Dijk te voet 50% 18% 23% fiets 16% 44% 21% auto 11% 24% 55% scooter/brommer 16% 3% - scootmobiel 8% - - tram - 5% 1% anders - 5% Overige karakteristieken Nabijheid meest genoemde bezoekmotief Klanten voor dagelijkse artikelen bezoeken het winkelgebied Crooswijkseweg vooral vanwege de nabijheid. Dit aspect noemt 93 procent van de bezoekers. Naast de compleetheid van het winkelaanbod en het prijsniveau (13 procent) is volgens de klanten ook de bereikbaarheid per auto en het parkeertarief van belang. Voor klanten van de Oudedijk vormen naast de nabijheid vooral de parkeermogelijkheden en compleetheid van het winkelaanbod belangrijk bezoekmotieven. Tabel 3.57 Belangrijkste motieven keuze winkelgebied voor dagelijkse aankopen (meer antwoorden mogelijk). bezoekmotieven Crooswijkseweg Oudedijk dichtst bij huis 93% 74% compleetheid winkelaanbod 13% 27% compleetheid aanbod artikelen 10% 17% prijsniveau winkelaanbod 13% 1% bereikbaarheid per auto 13% 18% parkeertarief 16% 1% parkeermogelijkheden 3% 29% 72

82 Een derde van de klanten van Crooswijkseweg bezoekt (bijna) dagelijks dit winkelgebied voor dagelijkse artikelen. Het aandeel dagelijkse bezoekers ligt aan de Crooswijkseweg duidelijk lager (9 procent). Tabel 3.58 Bezoekfrequentie winkelgebieden voor dagelijkse artikelen. bezoekfrequentie Crooswijkseweg Oudedijk (bijna) dagelijks 34% 9% 3 tot 4 keer per week 13% 19% 2 keer per week 34% 33% 1 keer per week/wekelijks 13% 28% 1-2 keer per maand 3% 9% minder dan 1-2 keer per maand 4% 2% 3.6 Delfshaven Winkelaanbod Nieuwe Binnenweg en Schiedamseweg grootste winkelgebieden in Delfshaven In de deelgemeente Delfshaven zijn acht winkelgebieden, die samen goed zijn voor bijna m² WVO. Buiten deze winkelgebieden is er nog bijna m² winkelvloeroppervlak. Het aanbod aan dagelijkse en nietdagelijkse artikelen komt redelijk overeen. De leegstand is aanzienlijk en bedraagt 17 procent. Ten opzichte van 2004 is het winkelaanbod dat in gebruik is, afgenomen met m². In de dagelijkse sector is er sprake van een flinke toename (2004: m²) en in de niet-dagelijkse sector daarentegen van een substantiële afname (2004: m²). 73

83 Tabel 3.59 Winkelaanbod per winkelgebied in Delfshaven, dagelijks niet-dagelijks leeg totaal winkelgebied aantal m² aantal m² aantal m² aantal m² 1e Middellandstraat Burg. Meineszplein Franselaan Mathenesserdk Mathenesserweg Nieuwe Binnenweg Schiedamseweg Vierambachtsstraat Overig Delfshaven totaal Kooporiëntatie bewoners Delfshaven Een kwart van de bestedingen in de dagelijkse sector door inwoners van Delfshaven komt terecht in winkelgebied Schiedamseweg/Nieuwe Binnenweg (25 procent). Daarnaast doen inwoners van Delfshaven relatief vaak hun dagelijkse boodschappen in het Centrum van Rotterdam (19 procent). Het Centrum van Rotterdam is ook een populaire aankooplocatie onder inwoners van Delfshaven voor de aankoop van niet-dagelijkse artikelen (37 procent). Tabel 3.60 Belangrijkste drie aankooplocaties inwoners Delfshaven. dagelijks niet-dagelijks Schiedamseweg / Nieuwe Binnenweg 25% Centrum Rotterdam 37% Centrum Rotterdam 19% Schiedamseweg / Nieuwe Binnenweg 4% Mathenesserweg 9% Alexandrium 2% De buurtbewoners van Bospolder en Tussendijken gaan voor hun dagelijkse boodschappen relatief vaak naar de Schiedamseweg/Nieuwe Binnenweg. In Middelland is de oriëntatie op de binnenstad van Rotterdam het sterkst, terwijl in Witte Dorp de oriëntatie op de Franselaan sterk is. 74

84 Tabel 3.61 Koopstromen dagelijkse artikelen inwoners Delfshaven op buurtniveau (%). Delfshaven Totaal Schiemond Witte Dorp Oud-Mathenesse Middelland Nieuwe Westen Spangen Tussendijken Bospolder Delfshaven deelgemeente winkelgebied Delfshaven 1e Middellandstraat Franselaan Mathenesserweg Schiedamseweg / Nw Binnenweg Vierambachtsstraat Stadscentrum Centrum Rotterdam Overschie Burgemeester Baumannlaan Noord Eudokiaplein Oude Noorden 0 0 Stadhoudersplein Kralingen-Crooswijk Oudedijk IJsselmonde Keizerswaard Prins Alexander Alexandrium (woonboulevard) Ambachtsplein 2 1 Binnenhof Charlois Zuidplein Hoogvliet Zalmplaat 1 0 overig Hoogvliet Rotterdam 1 0 Hoek van Holland Centrum Hoek van Holland 2 0 Haven- en ind.geb. Botlek Rotterdam ov Rotterdam (onb.) weet niet overig Rotterdam overig via werk 1 0 fabriek / groothandel 1 0 Markt overig Nederland overig Nederland internet+ via internet totaal Voor niet-dagelijkse artikelen gaat ruim een eenderde van de bewoners van Delfshaven naar de binnenstad (37 procent). In Middelland is de oriëntatie op het centrum het sterkst (47 procent). De bewoners van Bospolder gaan relatief vaak naar de Schiedamseweg/Nieuwe Binnenweg (16 procent). 75

85 Tabel 3.62 Koopstromen niet-dagelijkse artikelen inwoners Delfshaven op buurtniveau (%). Delfshaven Totaal Schiemond Witte Dorp Oud-Mathenesse Middelland Nieuwe Westen Spangen Tussendijken Bospolder Delfshaven deelgemeente winkelgebied Delfshaven 1e Middellandstraat Franselaan Mathenesserweg Schiedamseweg/Nw Binnenwg Vierambachtsstraat Stadscentrum Centrum Rotterdam Van Vollenhovestraat 1 0 Overschie Burgemeester Baumannlaan Noord Bergselaan Eudokiaplein 0 0 Oude Noorden Stadhoudersplein Hillegersberg-Sch. Bergse Dorpsstraat 1 0 Kleiweg Peppelweg 0 0 Kralingen-Crooswijk Jonker Fransstraat Linker Rottekade 1 0 Lusthofstraat 0 0 Oostzeedijk Feijenoord Pretorialaan 0 0 Vrij Entrepot 0 0 Zuiderboulevard IJsselmonde Keizerswaard Oude Watering 0 0 Spinozaweg 0 0 Stadionboulevard / De Veranda 0 0 Stadionweg Rotterdam Pernis Centrum Pernis 0 0 overig Pernis 1 0 Prins Alexander Alexandrium (woonboulevard) Binnenhof Hesseplaats Mia van Ijperenplein Charlois Zuidplein

86 -vervolg- Hoogvliet Centrum Hoogvliet Hoek van Holland Centrum Hoek van Holland 0 0 overig Hoek van Holland 1 0 Haven- en ind.geb. Botlek Rotterdam Maasvlakte Rotterdam 1 0 ov Rotterdam (onb.) weet niet overig Rotterdam overig via werk 1 0 fabriek / groothandel markt overig Nederland overig Nederland internet+ via internet totaal Draagvlak Schiedamseweg/Nieuwe Binnenweg grootste winkelgebied in Delfshaven Het winkelgebied Schiedamseweg/Nieuwe Binnenweg heeft binnen de deelgemeente Delfshaven het grootste draagvlak voor dagelijkse artikelen ( 46 miljoen), gevolgd door de 1 e Middellandstraat ( 19 miljoen). Dit laatste winkelgebied heeft een aanzienlijk toevloeiing uit het Stadscentrum (30 procent). De Franselaan kent relatief veel toevloeiing van buiten Rotterdam (28 procent). Tabel 3.63 Draagvlak dagelijkse artikelen Delfshaven (%). afkomstig uit Franselaan Schiedamse, Mathenesserweg Nwe Binnenweg 1 e Middellandstraat Vierambachtsstraat totaal Stadscentrum Delfshaven Overschie Noord Feijenoord IJsselmonde Prins Alexander Charlois Hoogvliet

87 -vervolg Haven-Ind.gebied Rozenburg Rotterdam overig Nederland totaal Het draagvlak voor niet-dagelijkse artikelen bedraagt in Delfshaven 23 miljoen, waarvan bijna de helft bestaat uit bestedingen op Schiedamseweg/Nieuwe Binnenweg. Net als bij de dagelijkse artikelen komt een relatief groot deel van de bestedingen in de 1 e Middellandstraat uit Stadscentrum. Tabel 3.64 Draagvlak niet-dagelijkse artikelen winkelgebieden Delfshaven (%). afkomstig uit Franselaan Mathenesser weg Schiedamse, Nwe Binnenweg 1 e Middellandstraat Vierambachtsstraat totaal Stadscentrum Delfshaven Overschie Noord Hillegersberg-Schiebr Kralingen-Crooswijk Feijenoord IJsselmonde Prins Alexander Charlois Hoogvliet Hoek van Holland Haven-Ind.gebied Rozenburg Rotterdam overig Nederland totaal

88 In de dagelijkse sector scoort winkelgebied Mathenesserweg de hoogste productiviteit met per m 2 wvo, gevolgd door winkelgebied 1 e Middellandstraat ( per m 2 wvo). In de nietdagelijkse sector ligt de vloerproductiviteit van winkelgebied Franselaan ( per m 2 wvo) duidelijk hoger dan in de andere winkelgebieden. Tabel 3.65 Vloerproductiviteit winkelgebieden in Delfshaven ( /m² wvo). dagelijks niet-dagelijks totaal 1e Middellandstraat Franselaan Mathenesserweg Schiedamseweg/Nieuwe Binnenweg Vierambachtstraat Waardering winkelvoorzieningen Winkelgebieden scoren gemiddeld krappe voldoende De winkelgebieden in Delfshaven scoren over het algemeen een krappe voldoende op de verschillende aspecten. De bereikbaarheid per openbaar vervoer scoort verreweg het hoogst (met uitzondering van de Franselaan), terwijl de parkeermogelijkheden het minst gewaardeerd worden. De compleetheid van het winkelaanbod aan de Schiedamseweg/Nieuwe Binnenweg springt er verder in positieve zin uit (rapportcijfer 7,3). De overige aspecten scoren alle matig tot voldoende. Tabel 3.66 Beoordeling winkelgebieden voor dagelijkse artikelen (rapportcijfer). Aspecten 1e Middellandstraat Franselaan Mathenesser weg Schiedamsewg Nwe Binnenwg Compleetheid winkelaanbod 6,4 6,5 6,7 7,3 Sfeer/uitstraling winkelgebied 6,0 5,3 6,9 6,6 Veiligheid winkelomgeving 5,9 6,0 6,7 6,7 Parkeermogelijkheden 4,4 4,7 6,0 5,2 Aanbod van daghoreca 5,6 4,5 5,0 6,6 Bereikbaarheid per auto 6,5 6,7 6,3 6,6 Bereikbaarheid per OV 7,5 6,3 8,0 8, Vervoerswijzen Ruim de helft van de klanten van de winkelgebieden Franselaan, Mathenesserweg en Schiedamseweg/Nieuwe Binnenweg die hier dagelijkse boodschappen doen, komen te voet. 79

89 Voor de 1 e Middellandstraat bedraagt dit aandeel iets minder dan de helft (45 procent). Verder komt ongeveer een kwart van de bezoekers van de vier winkelgebieden met de fiets. Tabel 3.67 Vervoerswijze naar winkelgebieden voor dagelijkse artikelen. vervoerswijze 1e Middellandstr. Franselaan Mathenesserweg Schiedamsewg / Nwe Binnenwg te voet 45% 65% 54% 55% fiets 16% 9% 15% 13% auto 26% 25% 30% 18% scooter/brommer 2% - - 1% scootmobiel 6% tram 6% - - 8% metro % Overige karakteristieken Veel dagelijkse bezoekers Schiedamseweg / Nieuwe Binnenweg Bijna eenderde van de bezoekers van de Schiedamseweg / Nieuwe Binnenweg (30 procent) bezoekt dit winkelgebied voor dagelijkse artikelen op (bijna) dagelijkse basis. In de andere winkelgebieden ligt dit aandeel lager. In de 1 e Middellandstraat bedraagt dit aandeel 6 procent. Hier geeft een grotere groep bezoekers aan er wekelijks te komen voor de boodschappen. Tabel 3.68 Bezoekfrequentie winkelgebieden voor dagelijkse artikelen. 1e Middelland- Mathenesser- Schiedamsewg bezoekfrequentie straat Franselaan weg /Nwe Binnenwg (bijna) dagelijks 6% 19% 15% 30% 3 tot 4 keer per week 29% 29% 22% 18% 2 keer per week 11% 20% 25% 22% 1 keer per week/wekelijks 44% 31% 24% 28% 1-2 keer per maand.. 14% 2% minder dan 1-2 keer per maand 10%. 1%. Klanten voor dagelijkse artikelen bezoeken de winkelgebieden in Delfshaven vooral vanwege de nabijheid. In de Schiedamseweg/Nieuwe Binnenweg scoort dit aspect het hoogst met 85 procent. Voor de 1 e Middellandstraat geldt dat het prijsniveau van het winkelaanbod een belangrijke rol speelt. Daarnaast worden ook de compleetheid van winkel- en artikelenaanbod genoemd. 80

90 Minder van belang vinden de bezoekers de bereikbaarheid en de parkeermogelijkheden, met uitzondering van de Mathenesserweg. Tabel 3.69 Bezoekmotieven winkelgebieden voor dagelijkse artikelen (meest genoemde per winkelgebied, meer antwoorden mogelijk). bezoekmotieven 1e Middellandstr. Franselaan Mathenesserweg Schiedamsewg / Nwe Binnenweg dichtst bij huis 57% 87% 74% 85% prijsniveau winkelaanbod 43% 8% 16% 14% compleetheid winkelaanbod 27% 8% 12% 20% compleetheid aanbod artikelen 18% 4% 14% 10% bereikbaarheid per OV 14%.. 3% bereikbaarheid per auto 3% 7% 7% 6% parkeermogelijkheden 3% 3% 16% 4% 3.7 Feijenoord Winkelaanbod Feijenoord De deelgemeente Feijenoord telt in totaal 11 winkelgebieden met een omvang van bijna m² WVO. Ruim de helft hiervan is te vinden in het winkelgebied Zuiderboulevard (ruim m² WVO), waar vooral winkels voor niet-dagelijkse artikelen zijn gevestigd. Verspreid over de deelgemeente is nog eens ruim m² WVO te vinden. De leegstand in Feijenoord bedraagt zo n m2 WVO (14 procent). Ten opzichte van 2004 is het totale winkelvloeroppervlak dat in gebruik is, licht toegenomen met m² WVO. Deze toename zit vooral in de niet-dagelijkse sector (2004: m²), hoewel het aanbod dagelijkse sector ook licht is toegenomen (2004: m²). 81

91 Tabel 3.70 Winkelaanbod per winkelgebied in Feijenoord, dagelijks niet-dagelijks leeg totaal winkelgebied aantal m² aantal m² aantal m² aantal m² Bree Dordtselaan Groenezoom Lange Hilleweg Oranjeboomstraat Pretorialaan Putsebocht Putselaan Vrij Entrepot Vuurplaat Zuiderboulevard Overig Feijenoord totaal Kooporiëntatie bewoners Feijenoord De inwoners van Feijenoord doen hun dagelijkse boodschappen het vaakst in winkelgebied Zuidplein (19 procent), gevolgd door de winkelgebieden Zuiderboulevard (15 procent) en Vuurplaat (12 procent). In de niet-dagelijkse sector komt een vijfde van de bestedingen door inwoners van Feijenoord terecht in winkelgebied Zuidplein. Ook het Centrum van Rotterdam trekt een substantieel deel van de bestedingen naar zich toe (13 procent). Tabel 3.71 Belangrijkste drie aankooplocaties inwoners Feijenoord. dagelijks niet-dagelijks Zuidplein 18% Zuidplein 20% Zuiderboulevard 15% Centrum Rotterdam 13% Vuurplaat 12% Zuiderboulevard 7% 82

92 In Hillesluis doet bijna de helft hun dagelijkse boodschappen in winkelgebied Zuiderboulevard (47 procent). De inwoners van Bloemhof zijn sterk georiënteerd op Zuidplein (44 procent) en de inwoners van Feijenoord gaan vaak naar Zuidplaat (47 procent). Tabel 3.72 Koopstromen dagelijkse artikelen inwoners Feijenoord op buurtniveau (%). deelgemeente winkelgebied Feijenoord Totaal Noordereiland Feijenoord Afrikaanderwijk Katendrecht Hillesluis Bloemhof Vreewijk Kop van Zuid-Entrepot Feijenoord Pretorialaan Vrij Entrepot Vuurplaat Zuiderboulevard Stadscentrum Centrum Rotterdam Delfshaven 1e Middellandstraat 6 0 Mathenesserweg Schiedamseweg/Nw Binnenwg 0 0 Noord Bergselaan Eudokiaplein 0 0 Hillegersberg-Sch. Bergse Dorpsstraat Kleiweg 0 0 Peppelweg 2 0 Kralingen-Crooswijk Jonker Fransstraat 0 0 Linker Rottekade Lusthofstraat 2 0 Oostzeedijk 1 0 IJsselmonde Keizerswaard Spinozaweg Stadionweg Prins Alexander Alexandrium (woonboulevard) Ambachtsplein 0 0 Binnenhof 1 0 Boulevard Nesselande Lage Land 1 0 Charlois Katendrechtse Lagedijk 8 1 Plein Winkelpromenade Zuidwijk Zuidplein

93 -vervolg- Hoogvliet Akkerwinde 1 0 Centrum Hoogvliet Oude Wal 1 0 Haven- en ind.geb. Botlek Rotterdam ov Rotterdam (onb.) weet niet overig Rotterdam overig via werk 4 0 fabriek / groothandel 1 0 tankstation 2 0 markt overig Nederland overig Nederland internet+ via internet totaal Eenderde van de inwoners van de buurten Feijenoord en Noordeiland gaat voor hun niet-dagelijkse boodschappen naar het centrum van Rotterdam. In Bloemhof en Vreewijk zijn de bewoners sterker georiënteerd op Zuidplein. Tabel 3.73 Koopstromen niet-dagelijkse artikelen inwoners Feijenoord op buurtniveau (%). deelgemeente winkelgebied Feijenoord Totaal Noordereiland Feijenoord Afrikaanderwijk Katendrecht Hillesluis Bloemhof Vreewijk Kop van Zuid-Entrepot Feijenoord Pretorialaan Vrij Entrepot Vuurplaat Zuiderboulevard Stadscentrum Centrum Rotterdam Delfshaven 1e Middellandstraat Franselaan 1 0 Schiedamseweg/Nw Binnenweg 1 0 Vierambachtsstraat 0 0 Overschie Burgemeester Baumannlaan 0 0 Noord Bergselaan Hillegersberg-Sch. Bergse Dorpsstraat 0 0 Kleiweg Kralingen-Crooswijk Jonker Fransstraat

94 Lusthofstraat 1 0 Oostzeedijk 0 0 Oudedijk 0 0 IJsselmonde Keizerswaard Spinozaweg Stadionboulevard / De Veranda Stadionweg Prins Alexander Alexandrium (woonboulevard) Ambachtsplein 1 0 Boulevard Nesselande 0 0 Lage Land 0 0 Mia van Ijperenplein 1 0 Charlois Katendrechtse Lagedijk Plein 1953 Rotterdam Winkelpromenade Zuidwijk Zuidplein Hoogvliet Centrum Hoogvliet overig Hoogvliet Rotterdam 0 0 Haven- en ind.geb. Botlek Rotterdam ov Rotterdam (onb.) weet niet overig Rotterdam overig via werk 0 0 fabriek / groothandel tankstation 1 0 markt overig Nederland overig Nederland internet+ via internet totaal Draagvlak Zuidereiland en Vuurplaat genereren veel omzet in dagelijkse sector In de dagelijkse sector komt bijna de helft van de bestedingen terecht in het winkelgebied Zuidereiland (43 procent). Daarnaast genereert winkelgebied Vuurplaat een groot deel van de omzet in Feijenoord (36 procent). Driekwart van de totale bestedingen in de vier winkelgebieden zijn afkomstig uit Feijenoord, maar er is ook substantiële toevloeiing uit Charlois (8 procent) en Ijsselmonde (6 procent). 85

95 Tabel 3.74 Draagvlak dagelijkse artikelen winkelgebieden Feijenoord (%). afkomstig uit Pretorialaan Vrij Entrepot Vuurplaat Zuiderblvd totaal Stadscentrum Noord Kralingen-Crooswk Feijenoord IJsselmonde Prins Alexander Charlois Hoogvliet Rotterdam overig Nederland totaal Toevloeiing vooral uit IJsselmonde en Charlois Voor de niet-dagelijkse artikelen geldt dat vooral de Zuiderboulevard een omvangrijke omzet genereert ( 23,5 miljoen). Ongeveer de helft van de omzet in dit winkelgebied komt uit de eigen deelgemeente (52 procent). De toevloeiing van buiten Rotterdam bedraagt 17 procent). Verder komt een relatief groot deel van de bestedingen uit Charlois (13 procent) en IJsselmonde (11 procent). Tabel 3.75 Draagvlak niet-dagelijkse artikelen winkelgebieden Feijenoord (%). afkomstig uit Pretorialaan Vrij Entrepot Vuurplaat Zuiderboulevard totaal Stadscentrum Delfshaven Overschie Noord Hillegersberg-Sch Kralingen-Crooswijk Feijenoord IJsselmonde Prins Alexander

96 -vervolg- Charlois Hoogvliet Rozenburg Rotterdam overig Nederland totaal In de dagelijkse sector scoort winkelgebied Vuurplaat de hoogste productiviteit met per m 2 wvo. De productiviteit in de andere winkelgebieden ligt aanzienlijk lager. Voor wat betreft de nietdagelijkse artikelen lopen de winkelgebieden weinig uiteen. De productiviteit ligt tussen en per m 2 wvo). Tabel 3.76 Vloerproductiviteit winkelgebieden in Feijenoord ( /m² wvo). dagelijks niet-dagelijks totaal Pretorialaan Vrij Entrepot Vuurplaat Zuiderboulevard Waardering winkelvoorzieningen De bezoekers die hun dagelijkse of wekelijkse boodschappen doen in het winkelgebieden Vrij Entrepot beoordelen alle genoemde aspecten als ruim voldoende tot goed. Vooral de bereikbaarheid per auto en de parkeermogelijkheden scoren goed met een rapportcijfer van respectievelijk 8,4 en 8,5. Winkelgebied Vuurplaat scoort over de gehele linie voldoende tot goed. De Zuiderboulevard scoort vooral goed op de bereikbaarheid met het openbaar vervoer en compleetheid van het winkelaanbod. De parkeermogelijkheden scoren het minst met een rapportcijfer van 5,6. 87

97 Tabel 3.77 Beoordeling winkelgebieden voor dagelijkse artikelen (rapportcijfer). aspecten Vrij Entrepot Vuurplaat Zuiderboulevard compleetheid winkelaanbod 7,6 6,8 7,5 sfeer en uitstraling winkelgebied 7,6 6,8 6,5 veiligheid winkelomgeving 7,5 7,1 6,7 parkeermogelijkheden 8,4 7,0 5,6 aanbod van daghoreca 7,7 6,5 7,0 bereikbaarheid per auto 8,5 7,7 6,9 bereikbaarheid per openbaar vervoer 7,1 7,8 8, Vervoerswijzen Tweederde van de klanten van winkelgebied Vuurplaat komt voor dagelijkse artikelen te voet (65 procent). Ook winkelgebied Zuiderboulevard kent een groot aandeel bezoekers te voet (57 procent). Bij Vrij Entrepot komen ongeveer evenveel bezoekers te voet (42 procent) als met de auto (38 procent). Tabel 3.78 Vervoerswijze naar winkelgebieden voor dagelijkse artikelen. vervoerswijze Vrij Entrepot Vuurplaat Zuiderboulevard te voet 42% 65% 57% fiets 16% 12% 6% auto 38% 15% 11% scooter/brommer - 1% 2% scootmobiel - 1% 7% bus - - 4% tram - 4% 14% anders 4% 1% Overige karakteristieken Sterke oriëntatie op Zuiderboulevard vertaalt zich in hoge bezoekfrequentie Bijna driekwart van de klanten van winkelgebied Zuiderboulevard die hier hun dagelijkse artikelen kopen, doet dit minstens 2 keer per week. Het aandeel dagelijkse klanten is 29 procent, terwijl 26 procent het winkelgebied 3 á 4 keer in de week bezoekt. 88

98 Ongeveer eenzesde (17 procent) doet 2 keer per week hier boodschappen. Ook winkelgebied Vuurplaat kent een hoog percentage bezoekers dat minstens 2 keer per week daar de dagelijkse boodschappen doet (73 procent). Winkelgebied Vrij Entrepot kent een groter aandeel wekelijkse of maandelijkse bezoekers. Van de bezoekers van de Zuiderboulevard voor niet-dagelijkse artikelen komt het merendeel wekelijks of minder vaak. Het aandeel dagelijkse bezoekers bedraagt 15 procent. Tabel 3.79 Bezoekfrequentie winkelgebieden voor dagelijkse artikelen. bezoekfrequentie Vrij Entrepot Vuurplaat Zuiderboulevard (bijna) dagelijks 11% 13% 29% 3 tot 4 keer per week 8% 35% 26% 2 keer per week 4% 25% 17% 1 keer per week/wekelijks 49% 20% 23% 1-2 keer per maand 12% 6% 5% minder dan 1-2 keer per maand 17% 1% - Tabel 3.80 Bezoekfrequentie winkelgebieden voor niet-dagelijkse artikelen. bezoekfrequentie Zuiderboulevard (bijna) dagelijks 15% 3 tot 4 keer per week 12% 2 keer per week 6% 1 keer per week/wekelijks 23% 1-2 keer per maand 24% minder dan 1-2 keer per maand 20% Compleetheid winkelaanbod belangrijk keuzemotief voor Vrij Entrepot Ongeveer driekwart van de klanten voor dagelijkse artikelen bezoekt de winkelgebieden Vuurplaat en Zuiderboulevard vanwege de nabijheid. Voor bezoekers van het winkelgebied Vrij Entrepot speelt naast de nabijheid ook de compleetheid van het winkel- en artikelenaanbod een belangrijke rol. Voor bezoekers van Zuiderboulevard die voor niet-dagelijkse artikelen komen is de nabijheid het belangrijkste motief (52 procent), gevolgd door de compleetheid van het winkelaanbod (44 procent) en het prijsniveau van het winkelaanbod (35 procent). 89

99 Tabel 3.81 Bezoekmotieven winkelgebieden voor dagelijkse artikelen (meest genoemde per winkelgebied, meer antwoorden mogelijk). bezoekmotieven Vrij Entrepot Vuurplaat Zuiderboulevard dichtst bij huis 58% 79% 73% compleetheid winkelaanbod 44% 14% 25% compleetheid aanbod artikelen 40% 18% 21% prijsniveau winkelaanbod 20% 13% 21% parkeermogelijkheden 17% 6% 4% Tabel 3.82 Belangrijkste bezoekmotief Zuiderboulevard voor niet-dagelijkse aankopen (5 meest genoemde, meer antwoorden mogelijk). bezoekmotieven Zuiderboulevard dichtst bij huis 52% compleetheid winkelaanbod 44% prijsniveau winkelaanbod 35% compleetheid aanbod artikelen 31% bereikbaarheid per auto 14% 3.8 Charlois Winkelaanbod Zuidplein goed voor helft winkelaanbod Charlois Deelgemeente Charlois heeft in Zuidplein een grootschalig winkelcentrum (144 winkels en m² WVO). De nadruk ligt hier op niet-dagelijkse artikelen. Naast Zuidplein zijn vijf kleinere winkelgebieden in Charlois te vinden, waarvan Katendrechtse Lagedijk de grootste is (ruim m² WVO). Verspreid over de deelgemeente zijn 97 winkels te vinden ( m² WVO). De leegstand bedraagt 12 procent en is relatief omvangrijk in winkelgebied Katendrechtse Lagedijk (25 procent). Ten opzichte van 2004 is het totale winkelvloeroppervlak dat in gebruik is, praktisch gelijk gebleven (2004: m²). Ook de verhouding tussen dagelijkse (2004: m²) en niet-dagelijkse artikelen (2004: m²) is niet veranderd. 90

100 Tabel 3.83 Winkelaanbod per winkelgebied in Charlois, dagelijks niet-dagelijks leeg totaal winkelgebied aantal m² aantal m² aantal m² aantal m² Dordtselaan Hellevoetstraat Katendrechtse Lagedijk Plein Zuidplein Winkelpromenade Zuidwijk overig Charlois iotaal Kooporiëntatie bewoners Charlois Een kwart van de bestedingen in de dagelijkse sector door inwoners van Charlois komt terecht in het winkelgebied Burgemeester Baumannlaan (26 procent). Ook Zuidplein en winkelpromenade Zuidwijk staan in de top-3 van aankooplocaties voor dagelijkse artikelen, maar hier wordt duidelijk minder uitgegeven. Niet-dagelijkse artikelen kopen inwoners van Charlois vooral in winkelgebied Zuidplein (32 procent). Tabel 3.84 Belangrijkste drie aankooplocaties inwoners Charlois. dagelijks niet-dagelijks Zuidplein 26% Zuidplein 32% Plein % Centrum Rotterdam 10% Winkelpromenade Zuidwijk 12% Alexandrium 3% In de buurten Tarwewijk, Carnisse en Zuidplein zijn de buurtbewoners vooral georiënteerd op winkelgebied Zuidplein. De bewoners van Zuidwijk halen hun dagelijkse boodschappen vaak in winkelpromenade Zuidwijk (47 procent) en bewoners van Wielewaal doen hun boodschappen vaak in winkelgebied Plein

101 Tabel 3.85 Koopstromen dagelijkse artikelen inwoners Charlois op buurtniveau (%) Charlois Totaal Heijplaat Zuiderpark Pendrecht Zuidplein Wielewaal Oud-Charlois Zuidwijk Carnisse Tarwewijk deelgemeente winkelgebied Charlois Katendrechtse Lagedijk Plein Winkelpromenade Zuidwijk Zuidplein Stadscentrum Centrum Rotterdam Delfshaven 1e Middellandstraat 1 0 Schiedamseweg / Nw Binnenwg 1 0 Noord Eudokiaplein 1 0 Hillegersberg-Sch. Bergse Dorpsstraat 0 0 Kleiweg 1 0 Kralingen-Crooswijk Vlietlaan 1 0 Feijenoord Pretorialaan Vrij Entrepot Vuurplaat 2 0 Zuiderboulevard IJsselmonde Keizerswaard Spinozaweg Prins Alexander Alexandrium (woonboulevard) Binnenhof 2 0 Hesseplaats 1 0 Hoogvliet Akkerwinde 0 0 Centrum Hoogvliet Lengweg 1 0 Wilhelm Tellplaats 4 0 Haven- en ind.geb. Botlek Rotterdam Rozenburg Centrum Rozenburg 0 0 ov Rotterdam (onb.) weet niet overig Rotterdam overig fabriek / groothandel markt overig Nederland overig Nederland internet+ via internet totaal

102 In de niet-dagelijkse sector is de oriëntatie op Zuidplein in alle buurten substantieel en het sterkst in Tarwewijk en Wielewaal. De Zuiderboulevard heeft vooral aantrekkingskracht op bewoners van Zuiderpark (10 procent). Tabel 3.86 Koopstromen niet-dagelijkse artikelen inwoners Charlois op buurtniveau (%). Charlois Totaal Heijplaat Zuiderpark Pendrecht Zuidplein Wielewaal Oud-Charlois Zuidwijk Carnisse Tarwewijk deelgemeente winkelgebied Charlois Katendrechtse Lagedijk Plein 1953 Rotterdam Winkelpromenade Zuidwijk Zuidplein Stadscentrum Centrum Rotterdam Delfshaven Mathenesserweg 0 0 Schiedamseweg/Nw Binnenweg Overschie Burgemeester Baumannlaan 0 0 Noord Eudokiaplein 0 0 Oude Noorden 0 0 Stadhoudersplein 0 0 Hillegersberg-Sch. Bergse Dorpsstraat Kleiweg Kralingen-Crooswijk Jonker Fransstraat 0 0 Feijenoord Pretorialaan Vuurplaat Zuiderboulevard IJsselmonde Keizerswaard Spinozaweg Stadionboulevard / De Veranda Stadionweg Rotterdam Prins Alexander Alexandrium (woonboulevard) Boulevard Nesselande Lage Land 0 0 Hoogvliet Centrum Hoogvliet Lengweg 0 0 Wilhelm Tellplaats 0 0 overig Hoogvliet Rotterdam Haven- en ind.geb. Botlek Rotterdam

103 -vervolgov Rotterdam (onb.) weet niet overig Rotterdam overig via werk 0 0 fabriek / groothandel markt overig Nederland overig Nederland internet+ via internet totaal Draagvlak Zuidplein wijkverzorgingsfunctie in dagelijkse sector Bijna tweederde van de totale bestedingen aan dagelijkse artikelen in Charlois worden in Zuidplein gedaan (62 procent). Ongeveer de helft van deze omzet komt uit Charlois, maar de toevloeiing vanuit Feyenoord is aanzienlijk (35 procent). Voor de andere drie winkelgebieden geldt dat de binding hoger is (85 procent of hoger) en de toevloeiing beperkt. Tabel 3.87 Draagvlak dagelijkse artikelen winkelgebieden Charlois (%). afkomstig uit Katendrechtse Lagedijk Plein 1953 Winkelprom. Zuidwijk Zuidplein totaal Delfshaven Overschie Noord Kralingen-Crooswijk Feijenoord IJsselmonde Pernis Prins Alexander Charlois Hoogvliet Rozenburg Rotterdam overig Nederland totaal

104 Zuidplein trekt niet-dagelijkse omzet uit Rotterdam en daarbuiten Winkelcentrum Zuidplein genereert een grote omzet in de niet-dagelijkse sector ( 144 miljoen). Dat is 93 procent van de totale omzet in Charlois ( 155 miljoen). Minder dan een derde van de bestedingen in Zuidplein zijn afkomstig uit Charlois (30 procent). Er is aanzienlijke toevloeiing vanuit Feijenoord (20 procent) en van buiten Rotterdam (32 procent). Tabel 3.88 Draagvlak niet-dagelijkse artikelen winkelgebieden Charlois (%). afkomstig uit Katendrechtse Lagedijk Plein 1953 Winkelprom Zuidwijk Zuidplein totaal Stadscentrum Delfshaven Overschie Noord Hillegersberg-Schiebr Kralingen-Crooswijk Feijenoord IJsselmonde Pernis Prins Alexander Charlois Hoogvliet Hoek van Holland Rozenburg Rotterdam overig Nederland totaal Het winkelcentrum Zuidplein haalt een hoge vloerproductiviteit in de dagelijkse sector ( per m 2 wvo). De productiviteit in de andere winkelgebieden ligt aanzienlijk lager. Ook in de niet-dagelijkse sector scoort Zuidplein relatief hoog met per m 2 wvo. 95

105 Tabel 3.89 Vloerproductiviteit winkelgebieden in Charlois ( /m² wvo). dagelijks niet-dagelijks totaal Katendrechtse Lagendijk Plein 1953 Rotterdam Winkelpromenade Zuidwijk Rotterdam Zuidplein Eenderde van de bevolking van Charlois koopt de niet-dagelijkse artikelen in winkelgebied Zuidplein (32 procent). Ook vanuit Feijenoord (20 procent) en in mindere mate IJsselmonde (9 procent) is een relatief sterke oriëntatie op dit winkelgebied. Vanuit de noordelijk gelegen deelgemeenten zijn de bestedingen minimaal. Figuur 3.3 Binding van de deelgemeenten aan Zuidplein voor niet-dagelijkse artikelen (%). Stadscentrum 1 Kralingen-Cr. 1 Charlois 32 Delfshaven 1 Feijenoord 20 Hoogvliet 4 Overschie 1 IJsselmonde 9 Hoek van Holland 1 Noord 1 Pernis 5 Rozenburg 2 Hillegersberg-Sch. 1 Prins Alexander 0 96

106 3.8.4 Waardering winkelvoorzieningen Zuidplein krijgt hoge waardering van bezoekers Het winkelgebied Zuidplein wordt door bezoekers die hier de dagelijkse of wekelijkse boodschappen doen gemiddeld als ruim voldoende gewaardeerd. Een uitschieter naar boven is de waardering voor de bereikbaarheid met het openbaar vervoer (rapportcijfer 8,5). Tabel 3.90 Beoordeling winkelgebieden voor dagelijkse artikelen (rapportcijfer). aspecten Plein 1953 Winkelpromenade Zuidwijk Zuidplein compleetheid winkelaanbod 7,0 7,1 8,1 sfeer en uitstraling winkelgebied 6,6 6,7 7,4 veiligheid winkelomgeving 6,7 6,8 7,2 parkeermogelijkheden 7,4 6,7 7,6 aanbod van daghoreca 6,5 6,2 7,5 bereikbaarheid per auto 7,8 7,7 7,9 bereikbaarheid per openbaar vervoer 7,7 7,8 8, Vervoerswijzen De helft van de klanten van winkelgebied Plein 1953 komt voor dagelijkse artikelen te voet. Bijna een kwart komt met de auto (22 procent) en 14 procent met de fiets. Het aandeel bezoekers te voet bedraagt voor winkelpromenade Zuidwijk en voor Zuidplein ongeveer een derde. Tabel 3.91 Vervoerswijze naar winkelgebieden voor dagelijkse artikelen. vervoerswijze Plein 1953 Winkelpromenade Zuidwijk Zuidplein te voet 51% 32% 37% fiets 14% 23% 18% auto 22% 39% 27% scooter/brommer 3%. 2% scootmobiel 5% 2% 1% bus. 2% 8% tram/metro 5%. 6%% anders. 2% 1% 97

107 3.8.6 Overige karakteristieken Een aanzienlijk deel van de klanten van winkelgebieden Plein 1953 en winkelpromenade Zuidwijk die hier dagelijkse artikelen kopen, doen dit met een hoge frequentie. Ruim een vijfde doet dit bijna dagelijks. De bezoekers van Zuidplein komen wat vaker wekelijks of enkele keren per maand. Om te winkelen komt het merendeel van de bezoekers van Zuidplein 1 à 2 keer per maand of minder vaak. Tabel 3.92 Bezoekfrequentie winkelgebieden voor dagelijkse artikelen. bezoekfrequentie Plein 1953 Winkelpromenade Zuidwijk Zuidplein (bijna) dagelijks 24% 21% 12% 3 tot 4 keer per week 28% 28% 17% 2 keer per week 22% 21% 31% 1 keer per week/wekelijks 22% 28% 27% 1-2 keer per maand 3% 2% 11% minder dan 1-2 keer per maand 2%. 2% Tabel 3.93 Bezoekfrequentie winkelgebieden voor niet-dagelijkse artikelen. bezoekfrequentie Zuidplein (bijna) dagelijks 1% 3 tot 4 keer per week 3% 2 keer per week 6% 1 keer per week/wekelijks 14% 1-2 keer per maand 43% minder dan 1-2 keer per maand 32% Klanten voor dagelijkse artikelen bezoeken de drie winkelgebieden vooral vanwege de nabijheid. Ook de compleetheid van het winkelaanbod is voor de bezoekers van belang. De klanten van Zuidplein voor niet-dagelijkse artikelen komen vooral vanwege de compleetheid van het winkelaanbod (61 procent), gevolgd door de nabijheid (41 procent) en compleetheid van het artikelenaanbod (33 procent). Ook de bereikbaarheid wordt relatief vaak genoemd. 98

108 Tabel 3.94 Bezoekmotieven winkelgebieden voor dagelijkse artikelen (meest genoemde per winkelgebied, meer antwoorden mogelijk). bezoekmotieven Plein 1953 Winkelpromenade Zuidwijk Zuidplein dichtst bij huis 85% 93% 74% compleetheid winkelaanbod 23% 33% 37% compleetheid aanbod artikelen 13% 27% 27% prijsniveau winkelaanbod 17% 10% 13% parkeermogelijkheden 18% 11% 6% Tabel 3.95 Belangrijkste bezoekmotief Zuidplein voor niet-dagelijkse aankopen (5 meest genoemde, meer antwoorden mogelijk). bezoekmotieven Zuidplein dichtst bij huis 41% compleetheid winkelaanbod 61% compleetheid aanbod artikelen 33% bereikbaarheid per openbaar vervoer 23% bereikbaarheid per auto 20% 99

109 3.9 IJsselmonde Winkelaanbod In de deelgemeente IJsselmonde kunnen acht winkelgebieden worden onderscheiden met een totale vloeroppervlakte van m². Daarnaast is er een aantal winkels dat niet toegedeeld kan worden aan die gebieden (66 winkels met m² WVO). De twee grootste winkelgebieden zijn Keizerswaard ( m² WVO) en Stadionboulevard/De Veranda ( m² WVO). De laatste heeft vrijwel uitsluitend een aanbod voor niet-dagelijkse artikelen. De totale leegstand bedraagt 5 procent. In vergelijking tot 2004 is het winkelvloeroppervlak dat in gebruik is, aanzienlijk toegenomen met m 2. In de dagelijkse sector bedraagt de toename 16 procent (2004: m 2 ) en in de nietdagelijkse sector bedraagt de toename 18 procent (2004: m 2 ). Tabel 3.96 Winkelaanbod per winkelgebied in IJsselmonde, dagelijks niet-dagelijks leeg totaal winkelgebied aantal m² aantal m² aantal m² aantal m² Beverwaard Keizerswaard Kouwenoord Pliniusstraat Prinsenplein Spinozaweg Stadionboulevard / De Veranda Stadionweg Rotterdam Overig IJsselmonde totaal Kooporiëntatie bewoners IJsselmonde Een groot deel van de bestedingen in de dagelijkse sector door inwoners van IJsselmonde vinden plaats in het winkelgebied Keizerswaard (40 procent). 100

110 Ook de winkelgebieden Spinozaweg en Oude Watering zijn redelijk populair als aankooplocatie, maar hier wordt duidelijk minder uitgegeven. In de niet-dagelijkse sector gaat eenzesde van de bestedingen door inwoners van IJsselmonde naar winkelgebied Keizerswaard. De winkelgebieden Zuidplein (9 procent) en Centrum van Rotterdam (8 procent) completeren de top-3 van aankooplocaties. Tabel 3.97 Belangrijkste drie aankooplocaties inwoners IJsselmonde. dagelijks niet-dagelijks Keizerswaard 40% Keizerswaard 18% Spinozaweg 10% Zuidplein 9% Oude Watering 7% Centrum Rotterdam 8% Op buurtniveau valt op dat de winkelgebieden Keizerswaard en Spinozaweg een groot deel van de buurtbewoners aan zich weet te binden. Ruim de helft van de bewoners van Groot-Ijsselmonde doet haar dagelijkse boodschappen in Keizerswaard. Verder doet ongeveer eenderde van de bewoners van Oud-Ijsselmonde boodschappen buiten de gemeente Rotterdam. Tabel 3.98 Koopstromen dagelijkse artikelen inwoners IJsselmonde op buurtniveau (%). deelgemeente Winkelgebied IJsselmonde Totaal Beverwaard Groot-IJsselmonde Lombardijen Oud-IJsselmonde IJsselmonde Keizerswaard Oude Watering Spinozaweg Stadionboulevard / De Veranda Stadscentrum Centrum Rotterdam Delfshaven Vierambachtsstraat 3 0 Noord Bergselaan 4 0 Eudokiaplein 0 0 Hillegersberg-Sch. Bergse Dorpsstraat 0 0 Kralingen-Crooswijk Oudedijk 0 0 Feijenoord Vrij Entrepot 0 0 Vuurplaat Zuiderboulevard Prins Alexander Alexandrium (woonboulevard) Ambachtsplein 1 0 Binnenhof

111 -vervolg- Boulevard Nesselande 1 0 Hesseplaats 1 0 Charlois Plein 1953 Rotterdam 1 0 Zuidplein Hoogvliet Centrum Hoogvliet Zalmplaat overig Hoogvliet Rotterdam Haven- en ind.geb. Botlek Rotterdam ov Rotterdam (onb.) weet niet overig Rotterdam overig via werk fabriek / groothandel tankstation 0 0 markt overig Nederland overig Nederland internet+ via internet totaal In de niet-dagelijkse sector weet met name Keizerswaard buurtbewoners aan zich te binden. In Groot- Ijsselmonde en Beverwaard doet respectievelijk 23 en 21 procent van de buurtbewoners hier de boodschappen. Bewoners van Lombardijen zijn sterker georiënteerd op Zuidplein (21 procent). Tabel 3.99 Koopstromen dagelijkse artikelen inwoners IJsselmonde op buurtniveau (%). deelgemeente Winkelgebied IJsselmonde Totaal Beverwaard Groot-IJsselmonde Lombardijen Oud-IJsselmonde IJsselmonde Keizerswaard Oude Watering 3 1 Spinozaweg Stadionboulevard / De Veranda Stadionweg Rotterdam Stadscentrum Centrum Rotterdam Delfshaven 1e Middellandstraat 0 0 Schiedamseweg/Nw Binnenweg 0 0 Overschie Burgemeester Baumannlaan 0 0 Noord Bergselaan 0 0 Eudokiaplein 0 0 Oude Noorden

112 -vervolg- Feijenoord Pretorialaan 0 0 Vrij Entrepot (Entrepot) 0 0 Vuurplaat Zuiderboulevard Pernis Centrum Pernis 0 0 Prins Alexander Alexandrium (woonboulevard) Binnenhof 0 0 Boulevard Nesselande 1 0 Hesseplaats 1 0 Charlois Katendrechtse Lagedijk 0 0 Plein 1953 Rotterdam Winkelpromenade Zuidwijk Zuidplein Hoogvliet Akkerwinde 0 0 Centrum Hoogvliet overig Hoogvliet 0 0 Haven- en ind.geb. Botlek Rotterdam ov Rotterdam (onb.) weet niet overig Rotterdam overig via werk fabriek / groothandel markt overig Nederland overig Nederland internet+ via internet totaal Draagvlak Keizerwaard haalt vooral in dagelijkse sector veel omzet Het grootste winkelgebied voor bestedingen aan dagelijkse artikelen in deelgemeente IJsselmonde is Keizerswaard. Hier wordt in totaal 72 miljoen besteed, waarvan 54 miljoen afkomstig is uit de wijk. De toevloeiing is vooral afkomstig uit Feijenoord ( 9,6 miljoen) en Charlois ( 2,6 miljoen). Ook winkelgebied Spinozaweg (omzet: 26 miljoen) kent een sterke toevloeiing uit Feijenoord ( 7,6 miljoen). 103

113 Tabel Draagvlak dagelijkse artikelen winkelgebieden IJsselmonde (%). afkomstig uit Keizerswaard Oude Watering Spinozaweg Stadionblvd/ De Veranda Stadionweg totaal Stadscentrum Delfshaven Noord Hillegersberg-Schiebr Kralingen-Crooswijk Feijenoord IJsselmonde Pernis Prins Alexander Charlois Rotterdam overig Nederland totaal Ook in de niet-dagelijkse sector is Keizerswaard qua omzet het grootste winkelgebied ( 30 miljoen), gevolgd door winkelgebied Stadionweg ( 14 miljoen). Ruim de helft van de totale bestedingen in de vijf winkelgebieden aan niet-dagelijkse artikelen is afkomstig uit de eigen wijk (55 procent), terwijl er vooral toevloeiing is uit Feijenoord (18 procent), Charlois (8 procent) en overig Nederland (12 procent). Vooral winkelgebied Stadionboulevard/De Veranda kent een sterke toevloeiing vanuit de deelgemeente Feijenoord (34 procent). Tabel Draagvlak niet-dagelijkse artikelen winkelgebieden IJsselmonde (%). afkomstig uit Keizerswaard Oude Watering Spinozaweg Stadionblvd/ De Veranda Stadionweg totaal Stadscentrum Delfshaven Overschie Noord Hillegersberg-Schiebr

114 Kralingen-Crooswijk Feijenoord IJsselmonde Pernis Prins Alexander Charlois Hoogvliet Rotterdam overig Nederland totaal In deelgemeente IJsselmonde zijn twee winkelgebieden met een hoge productiviteit in de dagelijkse sector: Keizerswaarde ( per m 2 wvo) en Spinozaweg ( per m 2 wvo). Ook in de nietdagelijkse sector scoren deze winkelgebieden een relatief hoge productiviteit, waarbij Keizerswaard het hoogst scoort met per m 2 wvo. 105

115 Tabel Vloerproductiviteit winkelgebieden in IJsselmonde ( /m² wvo). dagelijks niet-dagelijks totaal Keizerswaard Oude Watering Spinozaweg Stadionboulevard / De Veranda Stadionweg Beoordeling winkelgebieden Klanten van Keizerswaarde voor dagelijkse artikelen beoordelen het winkelgebied als voldoende tot ruim voldoende. Het meest tevreden zijn de bezoekers over de bereikbaarheid per auto het minst over het aanbod van daghoreca. De bezoekers van winkelgebieden Oude Watering en Spinozaweg beoordelen de verschillende aspecten over het algemeen voldoende. De bereikbaarheid per auto en openbaar vervoer scoren het best, terwijl ook hier het aanbod van daghoreca de laagste score krijgt. Tabel Beoordeling winkelgebieden voor dagelijkse artikelen (rapportcijfer). aspecten Keizerswaard Oude Watering Spinozaweg compleetheid winkelaanbod 7,7 6,6 6,8 sfeer en uitstraling winkelgebied 7,4 6,4 6,6 veiligheid winkelomgeving 7,4 6,3 6,8 parkeermogelijkheden 7,8 7,1 6,9 aanbod van daghoreca 6,6 5,6 5,3 bereikbaarheid per auto 8,1 7,6 7,6 bereikbaarheid per openbaar vervoer 7,9 7,8 7, Vervoerswijzen Het winkelgebied Keizerswaarde wordt voor de aankoop van dagelijkse artikelen vooral met de auto bezocht (61 procent). In de andere twee winkelgebieden ligt dit percentage aanzienlijk lager (Oude Watering: 30 procent; Spinozaweg: 23 procent). Vooral bezoekers van Oude Watering komen vaak te voet (56 procent). 106

116 Tabel Vervoerswijze naar winkelgebieden voor dagelijkse artikelen. vervoerswijze Keizerswaard Oude Watering Spinozaweg te voet 19% 56% 30% fiets 13% 14% 29% auto 61% 30% 23% scooter/brommer 1%. 2% scootmobiel 1%. 4% bus 3%. 2% tram 2%. 4% trein.. 5% metro... anders 1% 1% Overige karakteristieken De bezoekers van winkelgebied Keizerswaard komen wat minder frequent voor hun dagelijkse boodschappen dan de bezoekers van de winkelgebieden Oude Watering en Spinozaweg. Dit komt tot uitdrukking in het grotere aandeel wekelijkse bezoekers in Keizerswaard (39 procent). Met name winkelgebied Oude Watering kent veel hoogfrequente bezoekers: meer dan de helft (56 procent) van de bezoekers koopt hier 3 of 4 keer per week of vaker de dagelijkse artikelen. De bezoekers die Keizerswaarde bezoeken om te winkelen doen dit het vaakst op wekelijkse basis (38 procent) of 1-2 keer per maand (25 procent). Tabel Bezoekfrequentie winkelgebieden voor dagelijkse artikelen. Oude bezoekfrequentie Keizerswaard Watering Spinozaweg (bijna) dagelijks 9% 25% 14% 3 tot 4 keer per week 18% 31% 26% 2 keer per week 26% 20% 35% 1 keer per week/wekelijks 39% 21% 17% 1-2 keer per maand 7%. 6% minder dan 1-2 keer per maand 0% 3% 2% 107

117 Tabel Bezoekfrequentie winkelgebieden voor niet-dagelijkse artikelen. bezoekfrequentie Keizerswaard (bijna) dagelijks 1% 3 tot 4 keer per week 11% 2 keer per week 17% 1 keer per week/wekelijks 38% 1-2 keer per maand 25% minder dan 1-2 keer per maand 8% Nabijheid belangrijkste bezoekmotief winkelgebieden IJsselmonde Het belangrijkste bezoekmotief voor bezoekers van de winkelgebieden in IJsselmonde die voor dagelijkse artikelen komen, vormt de nabijheid. Voor bezoekers van winkelgebied Keizerswaard speelt daarnaast de compleetheid van het winkelaanbod een belangrijke rol (47 procent). Ook de bereikbaarheid per auto en de parkeermogelijkheden zijn van belang (29 procent). Beide aspecten worden ook relatief vaak genoemd door bezoekers van winkelgebied Oude Watering, terwijl bezoekers van Spinozaweg vaker het prijsniveau van het winkelaanbod noemen (27 procent). Ook onder bezoekers van Keizerswaard voor niet-dagelijkse boodschappen is nabijheid het belangrijkste motief, gevolgd door compleetheid van het winkelaanbod en bereikbaarheid per auto. Tabel Bezoekmotieven winkelgebieden voor dagelijkse artikelen (meest genoemde per winkelgebied, meer antwoorden mogelijk). bezoekmotieven Keizerswaard Oude Watering Spinozaweg dichtst bij huis 76% 95% 80% compleetheid winkelaanbod 47% 16% 12% compleetheid aanbod artikelen 29% 9% 13% bereikbaarheid per auto 29% 15% 7% parkeermogelijkheden 29% 24% 4% prijsniveau winkelaanbod 13% 19% 27% 108

118 Tabel Belangrijkste bezoekmotief Keizerswaard voor niet-dagelijkse aankopen (5 meest genoemde, meer antwoorden mogelijk). bezoekmotieven Keizerswaard dichtst bij huis 66% compleetheid winkelaanbod 42% parkeermogelijkheden 31% bereikbaarheid per auto 27% compleetheid aanbod artikelen 25% 3.10 Hoogvliet Winkelaanbod Centrum Hoogvliet belangrijkste winkelgebied In deelgemeente Hoogvliet zijn 178 winkels met m² WVO te vinden. Ruim de helft hiervan is in het centrum van Hoogvliet gelegen (92 winkels, m² WVO), waar zowel ruim aanbod is van dagelijkse als niet-dagelijkse artikelen. De overige winkelgebieden, waarvan Zalmplaat de grootste is, zijn veelal kleinschalig. De totale leegstand in de deelgemeente bedraagt 10 procent en concentreert zich in het Centrum van Hoogvliet en de Wilhelm Tellplaats. In vergelijking tot 2004 is het winkelvloeroppervlak dat in gebruik is, duidelijk toegenomen (2004: m 2 ). De toename betreft zowel de dagelijkse als niet-dagelijkse sector. In de niet-dagelijkse sector bedraagt de toename 31 procent (2004: m 2 ) en in de niet-dagelijkse sector 11 procent (2004: m 2 ). 109

119 Tabel Winkelaanbod per winkelgebied in Hoogvliet, dagelijks niet-dagelijks leeg totaal winkelgebied aantal m² aantal m² aantal m² aantal m² Akkerwinde Centrum Hoogvliet Lengweg Oude Wal Wilhelm Tellplaats Zalmplaat overig Hoogvliet ,925 totaal Kooporiëntatie bewoners Hoogvliet De helft van de bestedingen in de dagelijkse sector door inwoners van Hoogvliet komt terecht in het Centrum van Hoogvliet (49 procent). Ook de niet-dagelijkse artikelen kopen zij vooral in het Centrum van Hoogvliet (36 procent). Van de winkelgebieden voor dagelijkse artikelen buiten Hoogvliet zijn vooral Zalmplaat (15 procent) en Oude Wal (8 procent) populair. 110

120 Tabel Belangrijkste drie aankooplocaties inwoners Hoogvliet. dagelijks niet-dagelijks Centrum Hoogvliet 49% Centrum Hoogvliet 36% Zalmplaat 15% Centrum Rotterdam 7% Oude Wal 8% Zuidplein 4% Op buurtniveau valt op dat de bewoners van Hoogvliet-Noord wat vaker hun dagelijkse boodschappen doen in het Centrum van Hoogvliet (60 procent) dan de bewoners van Hoogvliet-Zuid (42 procent), waar de oriëntatie op Zalmplaat sterker is (22 procent). Tabel Koopstromen dagelijkse artikelen inwoners Hoogvliet op buurtniveau (%). deelgemeente winkelgebied Hoogvliet Totaal Hoogvliet-Zuid Hoogvliet-Noord Hoogvliet Akkerwinde Centrum Hoogvliet Lengweg Oude Wal Wilhelm Tellplaats Zalmplaat overig Hoogvliet Rotterdam Stadscentrum Centrum Rotterdam Delfshaven Mathenesserweg 0 0 Kralingen-Crooswijk Oudedijk 1 0 Feijenoord Vrij Entrepot 1 0 Prins Alexander Alexandrium (woonboulevard) Charlois Zuidplein 3 2 Haven- en ind.geb. Botlek Rotterdam 1 0 ov Rotterdam (onb.) weet niet 0 0 overig Rotterdam overig markt overig Nederland overig Nederland internet+ via internet totaal

121 In de niet-dagelijkse sector zijn de verschillen in kooporiëntatie tussen bewoners van Hoogvliet-Noord en Hoogvliet-Zuid marginaal. In beide buurten koopt ruim eenderde de niet-dagelijkse boodschappen in het Centrum van Hoogvliet. Tabel Koopstromen niet-dagelijkse artikelen inwoners Hoogvliet op buurtniveau (%). deelgemeente winkelgebied Hoogvliet Totaal Hoogvliet-Zuid Hoogvliet-Noord Hoogvliet Akkerwinde Centrum Hoogvliet Lengweg Oude Wal Wilhelm Tellplaats Zalmplaat overig Hoogvliet Rotterdam Stadscentrum Centrum Rotterdam Delfshaven Schiedamseweg/Nw Binnenweg 0 0 Noord Bergselaan Hillegersberg-Sch. Bergse Dorpsstraat 0 0 Feijenoord Pretorialaan 0 0 Zuiderboulevard 0 0 IJsselmonde Keizerswaard 0 0 Stadionboulevard/De Veranda 0 0 Stadionweg Rotterdam 0 0 Prins Alexander Alexandrium (woonboulevard) Charlois Winkelpromenade Zuidwijk 0 0 Zuidplein Haven- en ind.geb. Botlek Rotterdam ov Rotterdam (onb.) weet niet overig Rotterdam overig via werk fabriek/groothandel markt overig Nederland overig Nederland internet+ via internet totaal

122 Draagvlak Het grootste winkelgebied voor bestedingen aan dagelijkse artikelen in Hoogvliet is het centrum. Hier wordt in totaal 67 miljoen besteed, waarvan 39 miljoen afkomstig is uit Hoogvliet (58 procent). De toevloeiing komt voor een deel uit Pernis (5 procent), maar vooral van buiten Rotterdam (25 procent). Tabel Draagvlak dagelijkse artikelen winkelgebieden Hoogvliet (%). afkomstig uit Akkerwinde Centrum Hoogvliet Leng-weg Oude Wal Wilhelm Tellplaats Zalmplaat overig Hoogvliet totaal Stadscentrum Delfshaven Overschie Noord Hillegersberg-Schiebr Kralingen-Crooswijk Feijenoord IJsselmonde Pernis Prins Alexander Charlois Hoogvliet Rozenburg Rotterdam overig Nederland totaal Ook de bestedingen aan niet-dagelijkse artikelen worden voor het grootste deel in het Centrum van Hoogvliet gedaan. De omzet bedraagt 53 miljoen, waarvan de helft afkomstig is uit de eigen deelgemeente. De toevloeiing van buiten Rotterdam is substantieel (33 procent). Ook in de overige winkelgebieden is een aanzienlijk deel van de bestedingen afkomstig van buiten Rotterdam. 113

123 Tabel Draagvlak niet-dagelijkse artikelen winkelgebieden Hoogvliet (%). afkomstig uit Akkerwinde Centrum Hoogvliet Leng-weg Oude Wal Wilhelm Tellplaats Zalmplaat overig Hoogvliet totaal Stadscentrum Delfshaven Overschie Noord Hillegersberg-Schiebr Kralingen-Crooswijk Feijenoord IJsselmonde Pernis Prins Alexander Charlois Hoogvliet Rozenburg Rotterdam overig Nederland totaal In de dagelijkse sector haalt het Centrum van Hoogvliet de hoogste productiviteit met per m 2 wvo, gevolgd door winkelgebied Lengweg ( per m 2 wvo). In de niet-dagelijkse sector haalt het winkelgebied Akkerwinde veruit de hoogste productiviteit met per m 2 wvo, waarbij zij opgemerkt dat dit slechts één winkel betreft. 114

124 Tabel Vloerproductiviteit winkelgebieden in Hoogvliet( /m² wvo). dagelijks niet-dagelijks totaal Akkerwinde Centrum Hoogvliet Lengweg Oude Wal Willhelm Tellplaats Zalmplaat Beoordeling winkelgebieden De bezoekers die hun dagelijkse of wekelijkse boodschappen doen in het Centrum van Hoogvliet beoordelen alle genoemde aspecten als voldoende tot goed. Het aspect dat het minst scoort is de bereikbaarheid per openbaar vervoer (rapportcijfer 6,6), terwijl de bereikbaarheid per auto het hoogst gewaardeerd wordt (rapportcijfer 8,2). De overige winkelgebieden scoren, met uitzondering van het aanbod van daghoreca, over de gehele linie voldoende tot goed. Tabel Beoordeling winkelgebieden voor dagelijkse artikelen (rapportcijfer). aspecten Centrum Hoogvliet Oude Wal Zalmplaat Overig Hoogvliet compleetheid winkelaanbod 8,0 7,1 7,3 7,4 sfeer en uitstraling winkelgebied 7,3 6,5 6,9 7,1 veiligheid winkelomgeving 7,4 7,3 7,3 7,1 parkeermogelijkheden 8,0 7,3 7,6 7,8 aanbod van daghoreca 6,9 5,7 5,7 5,8 bereikbaarheid per auto 8,2 8,3 8,3 8,0 bereikbaarheid per openbaar vervoer 6,6 8,0 6,9 7, Vervoerswijzen De winkelgebieden in Hoogvliet wordt voor de aankoop van dagelijkse artikelen vooral met de auto bezocht (Centrum Hoogvliet: 63 procent, Oude Wal: 65 procent, Zalmplaat: 53 procent). Een vijfde van de bezoekers van het Centrum komt met de fiets en 14 procent komt te voet. Het openbaar vervoer wordt nauwelijks gebruikt voor boodschappen in het centrum. Bezoekers van het centrum voor nietdagelijkse aankopen komen nog wat vaker met de auto (68 procent). 115

125 Tabel Vervoerswijze naar winkelgebieden voor dagelijkse artikelen. vervoerswijze Centrum Hoogvliet Oude Wal Zalmplaat te voet 14% 24% 19% fiets 20% 8% 16% auto 63% 64% 53% scooter/brommer 1%.. scootmobiel 1%. 5% bus. 4%. tram 1%.. metro.. 6% anders 1% Overige karakteristieken Het Centrum van Hoogvliet kent relatief weinig hoogfrequente bezoekers voor dagelijkse boodschappen. Een beperkt deel (9 procent) bezoekt dit winkelgebied (bijna) dagelijks, terwijl 13 procent 3 tot 4 keer per week hun dagelijkse boodschappen doet. Driekwart bezoekt het centrum wekelijks of 2 keer per week. In de winkelgebieden Oude Wal en Zalmplaat is het aandeel hoogfrequente bezoekers wat hoger. Tabel Bezoekfrequentie winkelgebieden voor dagelijkse artikelen. bezoekfrequentie Centrum Hoogvliet Oude Wal Zalmplaat (bijna) dagelijks 9% 29% 19% 3 tot 4 keer per week 13% 16% 19% 2 keer per week 37% 6% 33% 1 keer per week/wekelijks 38% 48% 28% 1-2 keer per maand 2%.. minder dan 1-2 keer per maand 1%.. 116

126 Tabel Bezoekfrequentie winkelgebieden voor niet-dagelijkse artikelen. bezoekfrequentie Centrum Hoogvliet (bijna) dagelijks 2% 3 tot 4 keer per week 6% 2 keer per week 21% 1 keer per week/wekelijks 28% 1-2 keer per maand 32% minder dan 1-2 keer per maand 10% Autovriendelijk centrum Hoogvliet belangrijk bezoekmotief De bezoekers die voor dagelijkse artikelen het Centrum van Hoogvliet bezoeken, doen dit met name vanwege de compleetheid van het winkelaanbod (61 procent) en in mindere mate de nabijheid (51 procent). Ook bereikbaarheid per auto speelt een rol. Voor de winkelgebieden Oude Wal en Zalmplaat is de nabijheid van groter belang (62 en 65 procent), maar vooral het prijsniveau van het winkelaanbod speelt een relatief grote rol (Oude Wal: 43 procent, Zalmplaat: 37 procent). Bezoekers van het Centrum van Hoogvliet voor niet-dagelijkse aankopen vinden naast de compleetheid van het winkelaanbod en de nabijheid, de parkeermogelijkheden van belang (37 procent). Tabel Bezoekmotieven winkelgebieden voor dagelijkse artikelen (meest genoemde per winkelgebied, meer antwoorden mogelijk). bezoekmotieven Centrum Hoogvliet Oude Wal Zalmplaat dichtst bij huis 51% 62% 65% compleetheid winkelaanbod 61% 34% 23% compleetheid aanbod artikelen 33% 32% 27% bereikbaarheid per auto 27% 15% 7% parkeermogelijkheden 34% 23% 15% prijsniveau winkelaanbod 21% 43% 37% 117

127 Tabel Belangrijkste bezoekmotief Centrum Hoogvliet voor niet-dagelijkse aankopen (5 meest genoemde, meer antwoorden mogelijk). bezoekmotieven Centrum Hoogvliet compleetheid winkelaanbod 60% dichtst bij huis 49% parkeermogelijkheden 37% bereikbaarheid per auto 37% compleetheid aanbod artikelen 32% 3.11 Pernis Winkelaanbod De deelgemeente Pernis is vanaf 2010 een deelgemeente. In Pernis kunnen twee winkelgebieden worden onderscheiden: het Centrum en overig Pernis. Het winkelaanbod in Pernis beperkt zicht to m 2 WVO, waarvan 370 m 2 leegstand betreft. Een vergelijking van het winkelaanbod met 2004 is vanwege de gewijzigde gebiedsafbakening niet zinvol. Tabel Winkelaanbod per winkelgebied in Pernis, dagelijks niet-dagelijks leeg totaal winkelgebied aantal m² aantal m² aantal m² aantal m² centrum Pernis overig Pernis totaal Kooporiëntatie bewoners Pernis Inwoners van Pernis zijn voor hun dagelijkse boodschappen sterk georiënteerd op Pernis (34 procent) en het Centrum van Hoogvliet (30 procent). Een klein deel doet haar dagelijkse boodschappen aan de Lengweg (7 procent). 118

128 In de niet-dagelijkse sector wordt bijna eenderde van de bestedingen gedaan in het Centrum van Hoogvliet (31 procent). Ook het Centrum van Rotterdam (6 procent) en Zuidplein (5 procent) staan in de top-3 van aankooplocaties onder inwoners van Pernis. Tabel Belangrijkste drie aankooplocaties inwoners Pernis. dagelijks niet-dagelijks Centrum Hoogvliet 34% Centrum Hoogvliet 31% Centrum Pernis 30% Centrum Rotterdam 6% Lengweg 7% Zuidplein 5% Tabel Koopstromen dagelijkse artikelen inwoners Pernis op buurtniveau (%). deelgemeente winkelgebied Pernis Pernis Centrum Pernis 30 Overig Pernis Rotterdam 7 Stadscentrum Centrum Rotterdam 0 IJsselmonde Keizerswaard 0 Charlois Zuidplein 1 Hoogvliet Akkerwinde 1 Centrum Hoogvliet 34 Lengweg 7 Oude Wal 3 Wilhelm Tellplaats 5 Zalmplaat 2 overig Hoogvliet Rotterdam 1 Haven- en ind.geb. Botlek Rotterdam 4 ov Rotterdam (onb.) weet niet 1 overig fabriek / groothandel 0 overig Nederland overig Nederland 3 internet+ via internet 0 totaal

129 Tabel Koopstromen niet-dagelijkse artikelen inwoners Pernis op buurtniveau (%). deelgemeente winkelgebied Pernis Pernis Centrum Pernis 2 overig Pernis Rotterdam 2 Stadscentrum Centrum Rotterdam 6 Kralingen-Crooswijk Oostzeedijk 0 IJsselmonde Keizerswaard 0 Stadionweg Rotterdam 1 Prins Alexander Alexandrium (woonboulevard) 1 Lage Land 1 Charlois Plein 1953 Rotterdam 0 Zuidplein 5 Hoogvliet Centrum Hoogvliet 31 Lengweg 0 Oude Wal 0 Wilhelm Tellplaats 1 Zalmplaat 0 overig Hoogvliet Rotterdam 6 Haven- en ind.geb. Botlek Rotterdam 3 ov Rotterdam (onb.) weet niet 1 overig Rotterdam 1 overig fabriek / groothandel 1 markt 2 overig Nederland overig Nederland 24 internet+ via internet 12 totaal

130 Draagvlak Pernis kent nauwelijks toevloeiing van buiten deelgemeente De bestedingen aan dagelijkse artikelen in Pernis zijn vrijwel volledig afkomstig uit Pernis. De toevloeiing vanuit Prins Alexander en overig Nederland zijn te verwaarlozen. Tabel Draagvlak dagelijkse artikelen winkelgebieden Pernis (%). afkomstig uit Centrum Pernis Overig Pernis totaal Pernis Prins Alexander Rotterdam overig Nederland totaal De bestedingen aan niet-dagelijkse artikelen zijn nog kleiner dan die aan dagelijkse artikelen. De omzet bedraagt 1,7 miljoen, waarvan 22 procent de eigen deelgemeente afkomstig is. De toevloeiing van buiten Rotterdam is substantieel (45 procent). Tabel Draagvlak niet-dagelijkse artikelen winkelgebieden Pernis (%). afkomstig uit Centrum Pernis Overig Pernis totaal Delfshaven Noord IJsselmonde Pernis Rozenburg Rotterdam overig Nederland totaal Het Centrum van Pernis scoort vooral in de niet-dagelijkse sector een bijzonder hoge productiviteit met per m 2 wvo. Ook hier geldt dat er sprake is van slechts één winkel. In de dagelijkse sector is het winkelaanbod eveneens beperkt en ligt de productiviteit op per m 2 wvo. 121

131 Tabel Vloerproductiviteit winkelgebieden in Pernis ( /m² wvo). dagelijks niet-dagelijks totaal Pernis centrum Rozenburg Winkelaanbod Winkelaanbod grotendeels in centrum In deelgemeente Rozenburg zijn twee winkelgebieden te onderscheiden: het Centrum van Rozenburg en overig Rozenburg. In totaal is hier ruim m2 WVO te vinden, waarvan ruim m2 WVO in het centrum. In het centrum is het aanbod van winkels voor niet-dagelijkse artikelen groter dan het aanbod van dagelijkse artikelen. De winkelleegstand in Rozenburg is substantieel (16 procent). Tabel Winkelaanbod per winkelgebied in Rozenburg, dagelijks niet-dagelijks leeg totaal winkelgebied aantal m² aantal m² aantal m² aantal m² Centrum Rozenburg Overig Rozenburg totaal Kooporiëntatie bewoners Rozenburg Ruim de helft van de bestedingen in de dagelijkse sector door inwoners van Rozenburg vindt plaats in het Centrum van Rozenburg (61 procent). In de niet-dagelijkse sector zijn naast het Centrum van Rozenburg (16 procent), het Centrum van Rotterdam (7 procent) en het Centrum van Hoogvliet (5 procent) relatief veel bezochte aankooplocaties onder inwoners van Rozenburg. 122

132 Tabel Belangrijkste drie aankooplocaties inwoners Rozenburg. dagelijks niet-dagelijks Centrum Rozenburg 61% Centrum Rozenburg 16% Mathenesserweg 1% Centrum Rotterdam 7% Centrum Hoogvliet 1% Centrum Hoogvliet 5% Tabel Koopstromen dagelijkse artikelen inwoners Rozenburg op buurtniveau (%). deelgemeente winkelgebied Rozenburg Rozenburg Centrum Rozenburg 61 overig Rozenburg 21 Stadscentrum Centrum Rotterdam 0 Delfshaven Mathenesserweg 1 Charlois Zuidplein 0 Hoogvliet Centrum Hoogvliet 1 overig Hoogvliet Rotterdam 0 ov Rotterdam (onb.) overig Rotterdam 0 overig tankstation 1 markt 1 overig Nederland overig Nederland 14 internet+ via internet 0 totaal

133 Tabel Koopstromen dagelijkse artikelen inwoners Rozenburg op buurtniveau (%). deelgemeente winkelgebied Rozenburg Rozenburg Centrum Rozenburg 16 overig Rozenburg 6 Stadscentrum Centrum Rotterdam 7 Delfshaven Schiedamseweg/Nw Binnenweg 0 Kralingen-Crooswijk Crooswijkseweg 0 Oudedijk 0 Feijenoord Zuiderboulevard 1 Pernis Centrum Pernis 0 Prins Alexander Alexandrium (woonboulevard) 3 Charlois Plein Zuidplein 2 Hoogvliet Centrum Hoogvliet 5 overig Hoogvliet 1 ov Rotterdam (onb.) weet niet 0 overig Rotterdam 0 overig via werk 0 markt 1 overig Nederland overig Nederland 43 internet+ via internet 12 totaal Draagvlak Rozenburg kent vrijwel geen toevloeiing van buiten De totale bestedingen aan dagelijkse artikelen in Rozenburg bedragen 25 miljoen, waarvan 19 miljoen in het centrum terecht komt. Vrijwel alle omzet in Rozenburg is afkomstig uit de eigen deelgemeente. De toevloeiing vanuit Charlois en overig Nederland is zeer beperkt. Tabel Draagvlak dagelijkse artikelen winkelgebieden Rozenburg (%). afkomstig uit Centrum Rozenburg Overig Rozenburg totaal Charlois Rozenburg Rotterdam overig Nederland totaal

134 Ook de bestedingen aan niet-dagelijkse artikelen worden voor het grootste deel in het centrum van Rozenburg gedaan. De omzet bedraagt 6 miljoen en is vrijwel volledig uit de eigen deelgemeente afkomstig. De toevloeiing vanuit Charlois is verwaarloosbaar klein. Tabel Draagvlak niet-dagelijkse artikelen winkelgebieden Rozenburg (%). afkomstig uit Centrum Rozenburg Overig Rozenburg totaal Charlois Rozenburg Rotterdam overig Nederland totaal Het Centrum van Rozenburg kent een tamelijk hoge productiviteit in de dagelijkse sector ( per m 2 wvo), terwijl de vloerproductiviteit in de niet-dagelijkse sector slechts 970 per m 2 wvo bedraagt. Tabel Vloerproductiviteit winkelgebieden in Rozenburg ( /m² wvo). dagelijks niet-dagelijks totaal Rozenburg centrum Beoordeling winkelgebieden De bezoekers die hun dagelijkse of wekelijkse boodschappen doen in het centrum van Rozenburg beoordelen alle genoemde aspecten als voldoende tot goed. De bereikbaarheid per auto springt er in positieve zin uit (rapportcijfer 8,0), terwijl de sfeer en uitstraling van het winkelgebied het minst scoort, maar nog wel een voldoende krijgt (rapportcijfer 6,3). 125

135 Figuur 3.4 Beoordeling Centrum van Rozenburg voor dagelijkse artikelen (rapportcijfer). Compleetheid winkelaanbod Sfeer en uitstraling winkelgebied 6,3 6,6 Veiligheid winkelomgeving Parkeermogelijkheden 7,3 7,6 Aanbod van daghoreca 6,6 Bereikbaarheid per auto 8,0 Bereikbaarheid per openbaar vervoer 7, Vervoerswijzen Het centrum van Rozenburg wordt voor de aankoop van dagelijkse artikelen vooral met de auto bezocht (Centrum Rozenburg: 43 procent). Ruim een derde van de bezoekers (35 procent) komt met de fiets en 17 procent komt te voet. Tabel Vervoerswijze naar winkelgebieden voor dagelijkse artikelen. vervoerswijze Centrum Rozenburg te voet 17% fiets 35% auto 43% scootmobiel 5% Overige karakteristieken Een op de vijf bezoekt centrum dagelijks Het merendeel van de bezoekers van het Centrum van Rozenburg bestaat uit hoogfrequente bezoekers. Eén op de vijf bezoekt het centrum van Rozenburg (bijna) dagelijks en vier op de tien bezoekers komt 3 tot 4 keer in de week voor hun dagelijkse boodschappen. 126

136 Tabel Bezoekfrequentie winkelgebieden voor dagelijkse artikelen. bezoekfrequentie Centrum Rozenburg (bijna) dagelijks 20% 3 tot 4 keer per week 41% 2 keer per week 26% 1 keer per week/wekelijks 11% 1-2 keer per maand 2% Centrum Rozenburg: nabijheid veruit belangrijkste bezoekmotief De bezoekers die voor dagelijkse artikelen het Centrum van Hoogvliet bezoeken, doen dit vrijwel zonder uitzondering vanwege de nabijheid (94 procent). Daarnaast spelen factoren als de compleetheid van het winkel- en artikelenaanbod en de bereikbaarheid per auto en parkeermogelijkheden een rol. Tabel Belangrijkste motieven keuze Centrum van Rozenburg voor dagelijkse aankopen (meer antwoorden mogelijk). aspecten Centrum van Rozenburg dichtst bij huis 94% compleetheid winkelaanbod 31% compleetheid aanbod artikelen 31% parkeermogelijkheden 24% bereikbaarheid per auto 22% 127

137 3.13 Hoek van Holland Winkelaanbod Geen leegstand in Hoek van Holland Het winkelaanbod in deelgemeente Hoek van Holland is met m2 WVO beperkt. Het grootste deel hiervan is in het centrum te vinden (32 winkels met m2 WVO). Het aanbod, uitgedrukt in vloeroppervlakte, in de nietdagelijkse sector is iets groter dan in de dagelijkse sector. Naast het centrum ligt een drietal winkels buiten het centrum. Er is geen leegstand. In vergelijking tot 2004 is het totale winkelvloeroppervlak dat in gebruik is, licht afgenomen (2004: m 2 ). In de dagelijkse sector is het aanbod licht teruggelopen van m 2 in 2004 naar m 2 in 2011, terwijl het aanbod in de niet-dagelijkse sector wat is toegenomen van m 2 in 2004 naar m 2 in Tabel Winkelaanbod per winkelgebied in Hoek van Holland, dagelijks niet-dagelijks leeg totaal winkelgebied aantal m² aantal m² aantal m² aantal m² Centrum Hoek van Holland overig Hoek van Holland totaal Kooporiëntatie bewoners Hoek van Holland Bijna tweederde van de bestedingen in de dagelijkse sector door inwoners van Hoek van Holland vindt plaats in het centrum van Hoek van Holland (62 procent). In de niet-dagelijkse sector zijn naast het centrum van Hoek van Holland (18 procent), ook het centrum van Rotterdam (5 procent) en Zuidplein aankooplocaties voor inwoners van Hoek van Holland. 128

138 Tabel Belangrijkste drie aankooplocaties inwoners Hoek van Holland. dagelijks niet-dagelijks Centrum Hoek van Holland 62% Centrum Hoek van Holland 18% Centrum van Rotterdam 1% Centrum van Rotterdam 5% Zuidplein 1% Op buurtniveau kent vooral Dorp een sterke oriëntatie op het Centrum van Hoek van Holland (63 procent), terwijl inwoners van Strand en Duin relatief vaak hun dagelijkse artikelen buiten de gemeente Rotterdam kopen. Tabel Koopstromen dagelijkse artikelen inwoners Hoek van Holland op buurtniveau (%). deelgemeente winkelgebied Strand en Duin Dorp Hoek van Holland totaal Hoek van Holland Centrum Hoek van Holland overig Hoek van Holland 11 9 Stadscentrum Centrum Rotterdam 1 1 ov Rotterdam (onb.) weet niet 1 1 overig Nederland overig Nederland internet+ via internet 1 0 totaal In de niet-dagelijkse sector is er weinig verschil in kooporiëntatie tussen bewoners van Strand en Duin en Dorp. De meerderheid koopt hun niet-dagelijkse artikelen buiten de gemeente Rotterdam. Tabel

139 Koopstromen niet-dagelijkse artikelen inwoners Hoek van Holland op buurtniveau (%). deelgemeente winkelgebied Strand en Duin Dorp Hoek van Holland totaal Hoek van Holland Centrum Hoek van Holland overig Hoek van Holland 2 2 Stadscentrum Centrum Rotterdam Delfshaven Schiedamseweg/Nw Binnenweg 0 0 Prins Alexander Alexandrium (woonboulevard) 1 0 Charlois Zuidplein 1 1 Haven- en ind.geb. Botlek Rotterdam 2 0 ov Rotterdam (onb.) weet niet 0 0 overig Rotterdam 0 0 overig markt 0 0 overig Nederland overig Nederland internet+ via internet totaal Draagvlak Omzet Hoek van Holland komt grotendeels uit eigen deelgemeente In het centrum van Hoek van Holland bedragen de totale bestedingen aan dagelijkse artikelen 17,5 miljoen, waarvan bijna 14 miljoen afkomstig is uit Hoek van Holland. De toevloeiing vanuit de gemeente Rotterdam is minimaal. Wel is er enige toevloeiing uit overig Nederland ( 3,2 miljoen). Tabel Draagvlak dagelijkse artikelen winkelgebieden Hoek van Holland (%). afkomstig uit Centrum Hoek van Holland Overig Hoek van Holland totaal Delfshaven 2 1 Noord 1 1 Hoek van Holland Rotterdam overig Nederland totaal

140 Ook de bestedingen aan niet-dagelijkse artikelen worden voor het grootste deel in het centrum van Hoek van Holland gedaan. De totale omzet bedraagt 5 miljoen, waarvan 4 miljoen uit de eigen deelgemeente afkomstig is. De toevloeiing van buiten Rotterdam bedraagt 15 procent. Tabel Draagvlak niet-dagelijkse artikelen winkelgebieden Hoek van Holland (%). afkomstig uit Centrum Hoek van Holland Overig Hoek van Holland totaal Stadscentrum Delfshaven Hoek van Holland Rotterdam overig Nederland totaal Het Centrum van Hoek van Holland haalt een tamelijk hoge productiviteit in de dagelijkse sector ( per m 2 wvo) en een vloerproductiviteit van per m 2 wvo in de niet-dagelijkse sector. Tabel Vloerproductiviteit winkelgebieden in Hoek van Holland ( /m² wvo). dagelijks niet-dagelijks totaal Centrum Hoek van Holland Beoordeling winkelgebieden De bezoekers die hun dagelijkse of wekelijkse boodschappen doen in het centrum van Hoek van Holland beoordelen alle genoemde aspecten als voldoende tot goed. De aspecten die het best scoren zijn de bereikbaarheid per auto (rapportcijfer 7,9), veiligheid van de winkelomgeving (rapportcijfer 7,7) en de parkeermogelijkheden (rapportcijfer 7,6). Het minst tevreden zijn de bezoekers over de bereikbaarheid per openbaar vervoer (rapportcijfer 6,0) en compleetheid van het winkelaanbod (rapportcijfer 6,2). 131

141 Figuur 3.5 Beoordeling Hoek van Holland voor dagelijkse artikelen (rapportcijfer). Compleetheid winkelaanbod Sfeer en uitstraling winkelgebied 6,2 6,6 Veiligheid winkelomgeving Parkeermogelijkheden Aanbod van daghoreca Bereikbaarheid per auto 7,7 7,6 7,1 7,9 Bereikbaarheid per openbaar vervoer 6, Vervoerswijzen Het winkelgebied in Centrum voor Hoek van Holland wordt voor de aankoop van dagelijkse artikelen vooral met de auto bezocht (43 procent), gevolgd door de fiets (31 procent). Een kwart van de bezoekers komt te voet (24 procent). Tabel Vervoerswijze naar winkelgebieden voor dagelijkse artikelen. vervoerswijze Centrum Hoek van Holland te voet 24% fiets 31% auto 43% scooter/brommer 2% Overige karakteristieken Veel hoogfrequente bezoekers in centrum van Hoek van Holland Een derde van de bezoekers van het Centrum van Rozenburg voor dagelijkse artikelen komt (bijna) dagelijks om boodschappen te doen, terwijl ruim een kwart (27 procent) 3-4 keer per week boodschappen doet. Het aandeel laagfrequente bezoekers (wekelijks of minder vaak) is laag (18 procent). 132

142 Tabel Bezoekfrequentie winkelgebieden voor dagelijkse artikelen. bezoekfrequentie Centrum Hoek van Holland (bijna) dagelijks 35% 3 tot 4 keer per week 27% 2 keer per week 19% 1 keer per week/wekelijks 14% 1-2 keer per maand 4% Nabijheid belangrijkste bezoekmotief centrum Hoek van Holland De bezoekers die voor dagelijkse artikelen het centrum van Hoek van Holland bezoeken, doen dit met name vanwege nabijheid (86 procent). Ook de compleetheid van het winkelaanbod is een bezoekmotief dat relatief vaak genoemd wordt. Daarnaast spelen aspecten als het prijsniveau, sfeer/uitstraling een rol. Tabel Belangrijkste bezoekmotief Centrum van Hoek van Holland voor dagelijkse aankopen (5 meest genoemde, meer antwoorden mogelijk). bezoekmotieven Centrum Hoek van Holland dichtst bij huis 86% compleetheid winkelaanbod 29% prijsniveau winkelaanbod 17% sfeer/uitstraling winkelgebied 13% compleetheid aanbod artikelen 12% 133

Factsheets Leeswijzer

Factsheets Leeswijzer Factsheets Leeswijzer Voor het Koopstromenonderzoek Randstad 2011 zijn naast een hoofdrapport en een internetapplicatie factsheets ontwikkeld om de onderzoeksresultaten overzichtelijk en helder te presenteren.

Nadere informatie

Kopen in Utrecht. Winkelatlas gemeente Utrecht Maart 2012

Kopen in Utrecht. Winkelatlas gemeente Utrecht Maart 2012 Kopen in Utrecht Winkelatlas gemeente Utrecht 2011 Maart 2012 Kopen in Utrecht Winkelatlas gemeente Utrecht 2011 Maart 2012 Colofon Uitgave I&O Research Stationsplein 11 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer

Nadere informatie

LEESWIJZER FACTSHEETS

LEESWIJZER FACTSHEETS LEESWIJZER FACTSHEETS 1 LEESWIJZER FACTSHEETS KSO2016 Algemeen Voor het Randstad Koopstromenonderzoek 2016 zijn naast een hoofdrapport en een internetapplicatie factsheets ontwikkeld om de onderzoeksresultaten

Nadere informatie

Randstad Koopstromenonderzoek. BELEIDSONDERZOEK I I

Randstad Koopstromenonderzoek. BELEIDSONDERZOEK I I Randstad 2016 Koopstromenonderzoek BELEIDSONDERZOEK 071-516 5123 I info@leidenincijfers.nl I www.leidenincijfers.nl 1. Inleiding Om de feitelijke ontwikkelingen in de detailhandel te kunnen volgen, hebben

Nadere informatie

Bewoners regio kopen minder in eigen gemeente

Bewoners regio kopen minder in eigen gemeente 1 Bewoners regio kopen minder in eigen gemeente Fact sheet augustus 15 Net als Amsterdammers kopen bewoners in de Amsterdamse regio steeds meer niet-dagelijkse producten (kleding, muziek, interieurartikelen)

Nadere informatie

Staat van de detailhandel, Stadsdeel Noord

Staat van de detailhandel, Stadsdeel Noord 1 Staat van de detailhandel, Stadsdeel Fact sheet juni 215 In zijn 316 winkels met een totale vloeroppervlakte van ruim 1. m 2. Het grootste deel betreft winkels voor niet-dagelijkse boodschappen. De winkels

Nadere informatie

Huishoudens met inkomen naar belangrijkste bron

Huishoudens met inkomen naar belangrijkste bron INKOMENSBRONNEN ROTTERDAM EN REGIO 2002 In de zomer van 2005 zijn de inkomensgegevens op gemeentelijk, deelgemeentelijk en buurtniveau uit het Regionaal Inkomens Onderzoek 2002 van het CBS beschikbaar

Nadere informatie

97% 24% 27% 0% 25% 50% 75% 100%

97% 24% 27% 0% 25% 50% 75% 100% 11 WINKELEN EN WINKELCENTRA In dit hoofdstuk wordt gekeken naar het koopgedrag van de Leidenaar, zowel voor dagelijkse als voor niet-dagelijkse boodschappen. Daarbij wordt tevens aandacht besteed aan het

Nadere informatie

Centrummonitor Hengelo 2014. Oktober 2014

Centrummonitor Hengelo 2014. Oktober 2014 Centrummonitor Hengelo 214 Oktober 214 1 Inhoudsopgave Pagina Introductie 3 Samenvatting 4 Bezoekersenquête 5 Passantentellingen 16 Leegstand 18 Werkgelegenheid 2 Bijlagen 21 2 Introductie De Centrummonitor

Nadere informatie

Samenvatting Eindhoven Regionaal koopstromenonderzoek SRE. Samenwerkingsverband Regio Eindhoven

Samenvatting Eindhoven Regionaal koopstromenonderzoek SRE. Samenwerkingsverband Regio Eindhoven Samenvatting Eindhoven Regionaal koopstromenonderzoek SRE Samenwerkingsverband Regio Eindhoven Samenvatting Eindhoven Regionaal koopstromenonderzoek SRE Samenwerkingsverband Regio Eindhoven Rapportnummer:

Nadere informatie

Factsheets. Profielen gemeentes van Utrecht

Factsheets. Profielen gemeentes van Utrecht Factsheets Profielen gemeentes van Utrecht Leeswijzer Profielen gemeentes van Utrecht Per gemeente van de provincie Utrecht is een profiel gemaakt. Dit profiel is weergegeven op basis van vier pagina s.

Nadere informatie

KIJKEN, KIJKEN NAAR KOPEN RAPPORT GOOR. Koopstromenonderzoek Oost-Nederland 2015 Oktober 2015. www.ioresearch.nl

KIJKEN, KIJKEN NAAR KOPEN RAPPORT GOOR. Koopstromenonderzoek Oost-Nederland 2015 Oktober 2015. www.ioresearch.nl KIJKEN, KIJKEN NAAR KOPEN RAPPORT GOOR Koopstromenonderzoek Oost-Nederland 2015 Oktober 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2015/087

Nadere informatie

Herziene beweegcijfers Gezondheidsmonitor volwassenen 2012

Herziene beweegcijfers Gezondheidsmonitor volwassenen 2012 Herziene beweegcijfers Gezondheidsmonitor volwassenen 2012 Erratum, december 2014 Van Gea Schouten Datum 16 december 2014 Waarom herziene cijfers voor de beweegnorm? Bij het aanmaken van het databestand

Nadere informatie

Economische monitor. Voorne PutteN 5 GEMEENTEN. 4 e editie. Opzet en inhoud

Economische monitor. Voorne PutteN 5 GEMEENTEN. 4 e editie. Opzet en inhoud 4 e editie Economische monitor Voorne PutteN Opzet en inhoud In 2010 verscheen de eerste editie van de Economische Monitor Voorne-Putten, een gezamenlijk initiatief van de vijf gemeenten Bernisse, Brielle,

Nadere informatie

Rapport KOPEN@UTRECHT. KOOPSTROMENONDERZOEK PROVINCIE UTRECHT 2014-2015 Februari 2015. www.ioresearch.nl

Rapport KOPEN@UTRECHT. KOOPSTROMENONDERZOEK PROVINCIE UTRECHT 2014-2015 Februari 2015. www.ioresearch.nl Rapport KOPEN@UTRECHT KOOPSTROMENONDERZOEK PROVINCIE UTRECHT 2014-2015 Februari 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2015/005 Datum

Nadere informatie

Herkomsttabellen Almere & Nijkerk Randstad Koopstromenonderzoek 2011

Herkomsttabellen Almere & Nijkerk Randstad Koopstromenonderzoek 2011 Herkomsttabellen Almere & Nijkerk Randstad Koopstromenonderzoek 2011 Gemeenten en aankooplocaties, dagelijkse & niet-dagelijkse sector Colofon Opdrachtgever Provincie Zuid-Holland Provincie Noord-Holland

Nadere informatie

Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam. Winkelatlas Rotterdam

Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam. Winkelatlas Rotterdam Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam Winkelatlas Rotterdam Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam Winkelatlas Rotterdam Datum 22 april 2005 RTD126/Gfr/1283 Kenmerk Eerste versie Documentatiepagina Opdrachtgever(s) Ontwikkelingsbedrijf

Nadere informatie

Gemeente Haaksbergen kern Haaksbergen

Gemeente Haaksbergen kern Haaksbergen Gemeente Haaksbergen kern Haaksbergen I&O Research, 2010 Datum: september 2010 Kenmerk: Ekoop10/348 Status: Definitief Colofon Opdrachtgever Gemeente Haaksbergen Titel rapport Koopstromenonderzoek 2010

Nadere informatie

Gemeente Barneveld kern Barneveld

Gemeente Barneveld kern Barneveld Gemeente Barneveld kern Barneveld I&O Research, 2010 Datum: September 2010 Kenmerk: Ekoop10/348 Status: Definitief Colofon Opdrachtgever Gemeente Barneveld Titel rapport Koopstromenonderzoek 2010 Deelrapportage

Nadere informatie

KIJKEN, KIJKEN NAAR KOPEN RAPPORT STEENWIJK. Koopstromenonderzoek Oost-Nederland 2015 Augustus 2015. www.ioresearch.nl

KIJKEN, KIJKEN NAAR KOPEN RAPPORT STEENWIJK. Koopstromenonderzoek Oost-Nederland 2015 Augustus 2015. www.ioresearch.nl KIJKEN, KIJKEN NAAR KOPEN RAPPORT STEENWIJK Koopstromenonderzoek Oost-Nederland 2015 Augustus 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer

Nadere informatie

Gemeente Hof van Twente kern Hengevelde

Gemeente Hof van Twente kern Hengevelde Gemeente Hof van Twente kern Hengevelde I&O Research, 2010 Datum: September 2010 Kenmerk: Ekoop10/348 Status: Definitief Colofon Opdrachtgever Gemeente Hof van Twente Titel rapport Koopstromenonderzoek

Nadere informatie

Gemeente Hof van Twente. Koopstromenonderzoek 2005 Deelrapport kernen Hof van Twente

Gemeente Hof van Twente. Koopstromenonderzoek 2005 Deelrapport kernen Hof van Twente Gemeente Hof van Twente Koopstromenonderzoek 2005 Deelrapport kernen Hof van Twente Gemeente Hof van Twente Koopstromenonderzoek 2005 Deelrapport kernen Hof van Twente Datum 26 januari 2006 KRZ001/Gfr/0162

Nadere informatie

Burgerpanel Zeewolde. Inleiding. Centrum Zeewolde. Resultaten peiling 1: Detailhandel / winkelcentrum Zeewolde. Januari 2012

Burgerpanel Zeewolde. Inleiding. Centrum Zeewolde. Resultaten peiling 1: Detailhandel / winkelcentrum Zeewolde. Januari 2012 Burgerpanel Zeewolde Resultaten peiling 1: Detailhandel / winkelcentrum Zeewolde Januari 2012 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 1 e peiling met het nieuwe burgerpanel van Zeewolde.

Nadere informatie

Koopstromen Zeist Randstad Koopstromenonderzoek 2011

Koopstromen Zeist Randstad Koopstromenonderzoek 2011 Koopstromen Zeist Randstad Koopstromenonderzoek 2011 Gemeenterapport gemeente Zeist Colofon Opdrachtgever Gemeente Zeist Titel rapport Koopstromen Zeist Randstad Koopstromenonderzoek 2011 Gemeenterapport

Nadere informatie

Gemeente Hof van Twente kern Diepenheim

Gemeente Hof van Twente kern Diepenheim Gemeente Hof van Twente kern Diepenheim I&O Research, 2010 Datum: September 2010 Kenmerk: Ekoop10/348 Status: Definitief Colofon Opdrachtgever Gemeente Hof van Twente Titel rapport Koopstromenonderzoek

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Wmo-hulpmiddelen onder de loep. Gemeente Ubbergen Juni 2013

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Wmo-hulpmiddelen onder de loep. Gemeente Ubbergen Juni 2013 Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Wmo-hulpmiddelen onder de loep Gemeente Ubbergen Juni 2013 Colofon Uitgave I&O Research BV Zuiderval 70 7543 EZ Enschede tel. (053) 4825000 Rapportnummer 2013/033 Datum

Nadere informatie

Verplaatsingen in Rotterdam, Stadsregio en Nederland, 2004-2011

Verplaatsingen in Rotterdam, Stadsregio en Nederland, 2004-2011 Verplaatsingen in, Stadsregio en, 2004-2011 VERPLAATSINGEN IN ROTTERDAM, STADSREGIO EN NEDERLAND, 2004-2011 drs. C. de Vries Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) februari 2013 In opdracht van afdeling

Nadere informatie

Resultaten peiling 17: detailhandel

Resultaten peiling 17: detailhandel Hofpanel Resultaten peiling 17: detailhandel Maart 2013 1. Inleiding Van 10 tot en met 17 maart 2013 is er onder het Hofpanel een peiling gehouden over detailhandel. De gemeente Hof van Twente werkt aan

Nadere informatie

Feitenkaart VVE-monitor Rotterdam 2012 Onderzoek peuterspeelzalen en kinderdagverblijven

Feitenkaart VVE-monitor Rotterdam 2012 Onderzoek peuterspeelzalen en kinderdagverblijven Feitenkaart VVE-monitor Rotterdam 2012 Onderzoek peuterspeelzalen en kinderdagverblijven 1 Onderzoek en Business Intelligence Deze feitenkaart bevat de resultaten van de jaarlijkse Oktobertelling onder

Nadere informatie

Bevolking Ommoord. Aantal inwoners. Stand van het aantal inwoners op 1 januari

Bevolking Ommoord. Aantal inwoners. Stand van het aantal inwoners op 1 januari Bevolking Ommoord Aantal inwoners Stand van het aantal inwoners op 1 januari Buurt Ommoord Gebied Prins Alexander Gemeente Rotterdam 2009 24.147 90.312 587.161 2010 24.195 91.645 592.939 2011 24.504 92.640

Nadere informatie

Onderwerp: Regionaal en lokaal Koopstromenonderzoek 2016 in het kader van het proces Regionaal Programma Werklocaties (RPW)

Onderwerp: Regionaal en lokaal Koopstromenonderzoek 2016 in het kader van het proces Regionaal Programma Werklocaties (RPW) gemeente Overbetuwe 0 INFORMATIEMEMO RAAD Kenmerk: 16INF00162 Datum advies: 21 november 2016 Onderwerp: Regionaal en lokaal Koopstromenonderzoek 2016 in het kader van het proces Regionaal Programma Werklocaties

Nadere informatie

KOOPSTROMENONDERZOEK.

KOOPSTROMENONDERZOEK. KOOPSTROMENONDERZOEK www.ioresearch.nl HET ONDERZOEK KOOPSTROMENONDERZOEK Wie koopt wat, waar en waarom daar? Waar besteden regio-inwoners ruim 4 miljard aan dagelijks en niet-dagelijks? Inzicht in ruimtelijke

Nadere informatie

Rapport WINKELATLAS DEVENTER. Resultaten koopstromenonderzoek 2015 December

Rapport WINKELATLAS DEVENTER. Resultaten koopstromenonderzoek 2015 December Rapport WINKELATLAS DEVENTER Resultaten koopstromenonderzoek 2015 December 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2015/180 Datum December

Nadere informatie

centrum voor onderzoek en statistiek

centrum voor onderzoek en statistiek centrum voor onderzoek en statistiek WONEN, LEVEN EN UITGAAN IN ROTTERDAM 1999 Resultaten uit de Vrijetijdsomnibus 1999 Projectnummer: 99-1412 drs. S.G. Rijpma, drs. P.A. de Graaf Centrum voor Onderzoek

Nadere informatie

Nieuwegein is geen eiland, ontwikkelingen in de regio

Nieuwegein is geen eiland, ontwikkelingen in de regio Nieuwegein is geen eiland, ontwikkelingen in de regio Bevolking Besteding Bereik Bewinkeling Bevolking Index huishoudens (2014-2030) 140 135 130 Ontwikkeling bevolking 2014-2030 Bunnik Vianen Woudenberg

Nadere informatie

Doelgroepenanalyse Rotterdam Oude Noorden

Doelgroepenanalyse Rotterdam Oude Noorden Doelgroepenanalyse Rotterdam Oude Noorden Doelgroepen Iedereen is welkom bij Resto VanHarte. Maar mensen of groepen die sociaal geïsoleerd zijn of dreigen te raken krijgen onze speciale aandacht. Wij willen

Nadere informatie

Scheveningen DPO niet-dagelijkse sector

Scheveningen DPO niet-dagelijkse sector Scheveningen DPO niet-dagelijkse sector 7 augustus 2013 definitief Status: definitief Datum: 7 augustus 2013 Een product van: Bureau Stedelijke Planning bv Silodam 1E 1013 AL Amsterdam 020-625 42 67 www.stedplan.nl

Nadere informatie

Feitenkaart VVE-monitor Rotterdam 2013

Feitenkaart VVE-monitor Rotterdam 2013 Maart 2014 Feitenkaart VVE-monitor Rotterdam 2013 Onderzoek peuterspeelzalen en kinderdagverblijven Deze feitenkaart bevat de resultaten van de jaarlijkse Oktobertelling onder alle Rotterdamse peuterspeelzalen

Nadere informatie

Gemeente Hengelo kern Hengelo

Gemeente Hengelo kern Hengelo Gemeente Hengelo kern Hengelo I&O Research, 2010 Datum: September 2010 Kenmerk: Ekoop10/348 Status: Definitief Colofon Opdrachtgever Gemeente Hengelo Titel rapport Koopstromenonderzoek 2010 Deelrapportage

Nadere informatie

Imago Rotterdamse festivals

Imago Rotterdamse festivals Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) november 2010 In opdracht van Rotterdam Festivals Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) Auteurs: Annemarie Reijnen Project: 10-3331 Adres: Blaak 34, 3011

Nadere informatie

DE ECONOMIE VAN HOORN IN CIJFERS

DE ECONOMIE VAN HOORN IN CIJFERS DE ECONOME VAN HOORN N CJFERS Weten hoe de economie van in elkaar zit, weten hoe de ontwikkelingen zijn en weten welke sectoren belangrijk zijn. Dat is belangrijk om goede uitspraken te doen over onze

Nadere informatie

Retail en Mobiliteit in de binnenstad

Retail en Mobiliteit in de binnenstad Retail en Mobiliteit in de binnenstad Fietsstad 2016 Symposium Bikenomics - 13 Oktober 2015 Giuliano Mingardo Erasmus Universiteit Rotterdam mingardo@ese.eur.nl 1 Inhoudsopgave De ontwikkeling van mobiliteit;

Nadere informatie

Rotterdam Veiligheidsindex 2012

Rotterdam Veiligheidsindex 2012 Rotterdam Veiligheidsindex 2012 Meting van de veiligheid in Rotterdam 2 Rotterdam Veiligheidsindex 2012 Meting van de veiligheid in Rotterdam Inhoud Woord vooraf 5 1. Inleiding 7 2. Rotterdam 9 3. Deelgemeenten

Nadere informatie

Feitenkaart Verhuizingen naar inkomen in Rotterdam op gebiedsniveau in 2010 en 2011

Feitenkaart Verhuizingen naar inkomen in Rotterdam op gebiedsniveau in 2010 en 2011 Feitenkaart Verhuizingen naar inkomen in Rotterdam op gebiedsniveau in 2010 en 2011 Op verzoek van een aantal gemeenten, waaronder Rotterdam, heeft het CBS berekeningen verricht over de inkomenskenmerken

Nadere informatie

Inleiding. Ervaringen van inwoners met de zondagsopenstelling. Zondagsopenstelling winkels. November 2015

Inleiding. Ervaringen van inwoners met de zondagsopenstelling. Zondagsopenstelling winkels. November 2015 BURGERPANEL CAPELLE OVER Zondagsopenstelling winkels November 2015 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 17 e peiling met het burgerpanel van Gemeente Capelle aan den IJssel. Deze

Nadere informatie

KoopstromenMonitor Gemeente Hilversum

KoopstromenMonitor Gemeente Hilversum KoopstromenMonitor Gemeente Hilversum Detailhandel in zwaar weer De marktomstandigheden voor de gevestigde detailhandel zijn er de afgelopen jaren niet beter op geworden. Tussen 2008 en 2012 is de totale

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 2. Regiofunctie Amersfoort Centrum. 3. Functioneren van de binnenstad. 4. Vergelijking van Amersfoort met andere binnensteden

Inhoudsopgave. 2. Regiofunctie Amersfoort Centrum. 3. Functioneren van de binnenstad. 4. Vergelijking van Amersfoort met andere binnensteden Afdeling: Economische Zaken Auteur: A. Arendsen Datum: Mei 2005 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Regiofunctie Centrum Koopstromenonderzoek 2004 3. Functioneren van de binnenstad 4. Vergelijking van met andere

Nadere informatie

Fun of functie: koopstromen. Kennis en Economisch Onderzoek

Fun of functie: koopstromen. Kennis en Economisch Onderzoek Fun of functie: koopstromen Kennis en Economisch Onderzoek Rogier Aalders 3 juni 2014 Fun of functie Dalende detailhandelsomzet 115 index index 115 110 110 105 105 100 100 95 95 90 90 85 2005 2006 2007

Nadere informatie

research Rapport Koopstromenonderzoek regio Arnhem-Nijmegen 2016 Oktober 2016 >

research Rapport Koopstromenonderzoek regio Arnhem-Nijmegen 2016 Oktober 2016 > research Rapport KOPEN@OVERBETUWE Koopstromenonderzoek regio Arnhem-Nijmegen 2016 Oktober 2016 > www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2016/168

Nadere informatie

Onderzoek Metropoolregio

Onderzoek Metropoolregio Onderzoek Metropoolregio April 2012 Gemeente Schiedam Onderzoek & Statistiek O n d e r z o e k M e t r o p o o l r e g i o P a g i n a 1 Inleiding Belangrijke items in de samenwerking binnen de metropoolregio

Nadere informatie

Factsheets centrum Hengelo 2013 Januari 2014

Factsheets centrum Hengelo 2013 Januari 2014 Factsheets centrum Hengelo 213 Januari 214 Gemeente Hengelo, afdeling Bedrijfsondersteuning, Beleidsonderzoek en Geo Informatie Factsheets centrum Hengelo 213 Bezoekersenquête 213 Achtergrondkenmerken

Nadere informatie

Gemeente Ermelo I&O Research, 2010

Gemeente Ermelo I&O Research, 2010 Gemeente Ermelo I&O Research, 2010 Datum: September 2010 Kenmerk: Ekoop10/348 Status: Definitief Colofon Opdrachtgever Gemeente Ermelo Titel rapport Koopstromenonderzoek 2010 Deelrapportage Gemeente Ermelo

Nadere informatie

WAAR GAAT HET HEEN? Randstad Koopstromenonderzoek 2011

WAAR GAAT HET HEEN? Randstad Koopstromenonderzoek 2011 WAAR GAAT HET HEEN? Randstad Koopstromenonderzoek 2011 Provincie Zuid-Holland Provincie Noord-Holland Provincie Utrecht Kamers van Koophandel Hoofdbedrijfschap Detailhandel - Stadsregio s - Deelnemende

Nadere informatie

Notitie Onderzoek Verruiming Winkeltijden

Notitie Onderzoek Verruiming Winkeltijden Notitie Onderzoek Verruiming Winkeltijden Gemeente Haarlemmermeer November 2012 Notitie Onderzoek Verruiming Winkeltijden Gemeente Haarlemmermeer November 2012 Colofon Uitgave I&O Research Villawal 19

Nadere informatie

Burgerpanel Capelle aan den IJssel

Burgerpanel Capelle aan den IJssel Burgerpanel Capelle aan den IJssel Resultaten peiling 10: winkelen op zondag maart 2014 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 10e peiling met het burgerpanel van Capelle aan den IJssel.

Nadere informatie

WINKELOPENINGSTIJDEN OP ZONDAG IN PURMEREND

WINKELOPENINGSTIJDEN OP ZONDAG IN PURMEREND WINKELOPENINGSTIJDEN OP ZONDAG IN PURMEREND 2013 Winkelopeningstijden op zondag in Purmerend 2013 Onderzoek onder het internetpanel In opdracht van Team Economie Jeroen van der Weerd Uitgevoerd door Team

Nadere informatie

Onderzoek gebruik fietsenstallingen rondom station Zwolle

Onderzoek gebruik fietsenstallingen rondom station Zwolle fietsen Advies en Faciliteiten AF Stadskantoor Lübeckplein Postbus 538 8000 AM Zwolle Telefoon (038) 498 2008 www.zwolle.nl Onderzoek gebruik fietsenstallingen rondom station Zwolle Opdrachtgever Opdrachtnemer

Nadere informatie

Feiten en cijfers Brabantse detailhandel 2017 Toelichting, 23 mei super

Feiten en cijfers Brabantse detailhandel 2017 Toelichting, 23 mei super Feiten en cijfers Brabantse detailhandel 2017 Toelichting, 23 mei 2017 super 2/24 Feiten en cijfers Brabantse detailhandel 2017 23 mei 2017 Inhoud Samenvatting 5 Positieve ontwikkelingen in de Brabantse

Nadere informatie

De onzichtbare economie

De onzichtbare economie De onzichtbare economie zichtbaar gemaakt in Rotterdam Sergej Bulterman Seminar EVR 2013 Rotterdam, 21 mei 2013 1 Inleiding Digitalisering van de Rotterdamse economie Flexibilisering van de Rotterdamse

Nadere informatie

Centrummonitor Hengelo 2015

Centrummonitor Hengelo 2015 Centrummonitor Hengelo 215 September 215 Inhoudsopgave Pagina Inleiding.. 3 Samenvatting.. 4 Bezoekersaantallen. 6 Leegstand.. 8 Werkgelegenheid. 1 Centrumpeiling HengeloPanel 11 Centrumbezoek 12 Winkelen

Nadere informatie

Bezoek en waardering groenvoorzieningen Rotterdam

Bezoek en waardering groenvoorzieningen Rotterdam Bezoek en waardering groenvoorzieningen Rotterdam Maaike Dujardin en Chris de Vries Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) oktober 2008 Een onderzoek in opdracht van de gemeente Rotterdam Namens de

Nadere informatie

KIJKEN, KIJKEN NAAR KOPEN RAPPORT HENGELO. Koopstromenonderzoek Oost-Nederland 2015 Oktober 2015. www.ioresearch.nl

KIJKEN, KIJKEN NAAR KOPEN RAPPORT HENGELO. Koopstromenonderzoek Oost-Nederland 2015 Oktober 2015. www.ioresearch.nl KIJKEN, KIJKEN NAAR KOPEN RAPPORT HENGELO Koopstromenonderzoek Oost-Nederland 2015 Oktober 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2015/143

Nadere informatie

Bijlage 2: Koopstromenonderzoek. Binnenstad Breda Voorjaar 2013. Opdrachtnummer: 30-2243 Dataverzameling: maart 2013 Oplevering: maart 2013

Bijlage 2: Koopstromenonderzoek. Binnenstad Breda Voorjaar 2013. Opdrachtnummer: 30-2243 Dataverzameling: maart 2013 Oplevering: maart 2013 Binnenstad Breda Voorjaar 2013 Opdrachtnummer: 30-2243 Dataverzameling: maart 2013 Oplevering: maart 2013 Projectbegeleiding: drs. M. Caspers Strabo bv Marktonderzoek en Vastgoedinformatie Postbus 15710

Nadere informatie

Overlast park Lepelenburg

Overlast park Lepelenburg Overlast park Lepelenburg 1-meting oktober 2014 www.onderzoek.utrecht.nl Colofon Uitgave Afdeling Onderzoek Gemeente Utrecht Postbus 16200 3500 CE Utrecht 030 286 1350 onderzoek@utrecht.nl in opdracht

Nadere informatie

Tabellenboek en wordclouds digipanel

Tabellenboek en wordclouds digipanel Binnenstadsmonitor 2014 Tabellen en digipanel Tabellenboek en wordclouds digipanel Algemene informatie Tabel 1 Leeftijd van respondenten, 1998-2014 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010* 2012 2014* 16-25jr

Nadere informatie

Dagelijkse Boodschappen en Winkelen in de Gemeente Soest

Dagelijkse Boodschappen en Winkelen in de Gemeente Soest Dagelijkse Boodschappen en Winkelen in de Gemeente Soest ONDERZOEK INWONERPANEL SOEST GFK, MEI 2016 1 Inhoudsopgave 1 4 Samenvatting 2 Onderzoeksresultaten Dagelijkse boodschappen en Winkelen 5 3 Onderzoeksverantwoording

Nadere informatie

De Rotterdamse marktbezoeker. Resultaten uit de Omnibusenquête 2011

De Rotterdamse marktbezoeker. Resultaten uit de Omnibusenquête 2011 De Rotterdamse marktbezoeker Resultaten uit de Omnibusenquête 2011 De Rotterdamse marktbezoeker Resultaten uit de Omnibusenquête 2011 G.H. van der Wilt Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) 31 mei

Nadere informatie

Rotterdam.nl telefoon 14 010. Wie doet wat. VraagWijzer Vrijwilligers Nibud. Maatschappelijk. werk. Ik pak mijn schulden aan

Rotterdam.nl telefoon 14 010. Wie doet wat. VraagWijzer Vrijwilligers Nibud. Maatschappelijk. werk. Ik pak mijn schulden aan Rotterdam.nl telefoon 14 010 Wie doet wat Maatschappelijk werk VraagWijzer Vrijwilligers Nibud Ik pak mijn schulden aan 2 Kredietbank Rotterdam Ik pak mijn schulden aan De Kredietbank Rotterdam (KBR) is

Nadere informatie

Koopstromen in beweging

Koopstromen in beweging Koopstromen in beweging Resultaten van het Koopstromenonderzoek Randstad 2011 voor de Drechtsteden. Inhoud: 1. Conclusies 2. Algemene ontwikkelingen 3. Winkelaanbod 4. Regionaal beeld 5. Gemeenten 6. De

Nadere informatie

Gemeente Groningen. Detailhandelsmonitor 2009 gemeente Groningen

Gemeente Groningen. Detailhandelsmonitor 2009 gemeente Groningen Gemeente Groningen Detailhandelsmonitor 2009 gemeente Groningen Detailhandelsmonitor 2009 gemeente Groningen Datum 18 januari 2010 GNG057/Gfr/0478 Kenmerk Eerste versie Documentatiepagina Opdrachtgever(s)

Nadere informatie

Bijlage C: Adviesmemo DPO Beekstraatkwartier Weert

Bijlage C: Adviesmemo DPO Beekstraatkwartier Weert Bijlage C: Adviesmemo DPO Beekstraatkwartier Weert 13.321 // DPO Beekstraatkwartier Weert Hub Ploem 22 januari 2014 Bijlage C: Adviesmemo DPO Beekstraatkwartier Weert Bijlage C: Adviesmemo DPO Beekstraatkwartier

Nadere informatie

Openingstijden Stadswinkels 2008

Openingstijden Stadswinkels 2008 Openingstijden Stadswinkels 2008 Openingstijden Stadswinkels 2008 René van Duin & Maaike Dujardin Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) december 2008 In opdracht van Publiekszaken afdeling Beleid

Nadere informatie

Winkelgedrag Fashion Deel 1

Winkelgedrag Fashion Deel 1 Winkelgedrag Fashion Deel 1 Verandering in het winkelgedrag voor fashion t.o.v. 2 jaar eerder Uitgaven, frequentie, aantal winkels, winkelduur, type winkels en locatie. Winkelgedrag Fashion Om een beeld

Nadere informatie

Monitor bedrijfs-, kantoor- en winkelruimte

Monitor bedrijfs-, kantoor- en winkelruimte Monitor bedrijfs-, kantoor- en winkelruimte Cijfers ten behoeve van de Navigator Werklocaties van de gemeente Rotterdam, peildatum 1 mei 2016 Martijn Epskamp Onderzoek en Business Intelligence (OBI) augustus

Nadere informatie

Evaluatierapport sloop- en terugkoopregeling Gemeente Rotterdam

Evaluatierapport sloop- en terugkoopregeling Gemeente Rotterdam Evaluatierapport sloop- en terugkoopregeling Gemeente Rotterdam Sarah Boer Özcan Erdem Onderzoek en Business Intelligence (OBI) Februari 2017 In opdracht van cluster Stadsontwikkeling- Ruimte en Wonen

Nadere informatie

Zondagopenstelling Drechterland Peiling onder inwoners. Gemeente Drechterland Augustus 2013

Zondagopenstelling Drechterland Peiling onder inwoners. Gemeente Drechterland Augustus 2013 Zondagopenstelling Drechterland Peiling onder inwoners Gemeente Drechterland Augustus 2013 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl Rapportnummer

Nadere informatie

Inkomens en verhuizingen in Rotterdam Uitkomsten en toelichting (update)

Inkomens en verhuizingen in Rotterdam Uitkomsten en toelichting (update) Centraal Bureau voor de Statistiek Centrum voor Beleidsstatistiek Inkomens en verhuizingen in Rotterdam Uitkomsten en toelichting (update) Harold Kroeze januari 2007 Inleiding Het Centrum voor Beleidsstatistiek

Nadere informatie

Rapport KOPEN IN DRENTHE. Onderzoeksresultaten Koopstromenonderzoek Drenthe December

Rapport KOPEN IN DRENTHE. Onderzoeksresultaten Koopstromenonderzoek Drenthe December Rapport KOPEN IN DRENTHE Onderzoeksresultaten Koopstromenonderzoek Drenthe 2015 December 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2015/177

Nadere informatie

Monitor jeugdwerkloosheid in Rotterdam

Monitor jeugdwerkloosheid in Rotterdam rotterdam.nl/onderzoek Monitor jeugdwerkloosheid in Rotterdam Rapportage op wijkniveau, 31 september 2015 Onderzoek en Business Intelligence Rapportage monitor Jeugdwerkloosheid in Rotterdam Rapportage

Nadere informatie

ONDERNEMERS EN INTERNETPANEL OVER DE WINKELOPENINGSTIJDEN IN PURMEREND

ONDERNEMERS EN INTERNETPANEL OVER DE WINKELOPENINGSTIJDEN IN PURMEREND ONDERNEMERS EN INTERNETPANEL OVER DE WINKELOPENINGSTIJDEN IN PURMEREND Ondernemers en internetpanel over de winkelopeningstijden in Purmerend In opdracht van: Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling Patty Laan

Nadere informatie

KIJKEN, KIJKEN NAAR KOPEN RAPPORT GEMEENTE WESTERVELD. Koopstromenonderzoek Oost-Nederland 2015 Oktober

KIJKEN, KIJKEN NAAR KOPEN RAPPORT GEMEENTE WESTERVELD. Koopstromenonderzoek Oost-Nederland 2015 Oktober KIJKEN, KIJKEN NAAR KOPEN RAPPORT GEMEENTE WESTERVELD Koopstromenonderzoek Oost-Nederland 2015 Oktober 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede nummer

Nadere informatie

Economische monitor. Voorne PutteN 5 GEMEENTEN. 5 e editie. Opzet en inhoud. Deze factsheet is de vijfde editie van de

Economische monitor. Voorne PutteN 5 GEMEENTEN. 5 e editie. Opzet en inhoud. Deze factsheet is de vijfde editie van de 5 e editie Economische monitor Voorne PutteN Opzet en inhoud Deze factsheet is de vijfde editie van de Economische Monitor Voorne-Putten en presenteert recente economische ontwikkelingen van Voorne-Putten

Nadere informatie

Amersfoort. Euterpeplein. ruimtelijk-economisch onderzoek 04-07-2013 081530.17896.00

Amersfoort. Euterpeplein. ruimtelijk-economisch onderzoek 04-07-2013 081530.17896.00 Amersfoort Euterpeplein ruimtelijk-economisch onderzoek identificatie planstatus projectnummer: datum: 081530.17896.00 04-07-2013 projectleider: opdrachtgever: drs. G. Welten Hoorne Vastgoed R.008/04 gecertificeerd

Nadere informatie

Inkomensgegevens Rotterdam op deelgemeente- en buurtniveau 2011

Inkomensgegevens Rotterdam op deelgemeente- en buurtniveau 2011 Feitenkaart Inkomensgegevens Rotterdam op deelgemeente- en buurtniveau 2011 Ed 2013 zijn de komensgegevens op gemeentelijk, deelgemeentelijk en buurtniveau uit het Regionaal Inkomens Onderzoek 2011 van

Nadere informatie

Verleden en toekomst in Oud-West

Verleden en toekomst in Oud-West Verleden en toekomst in In mei 009 is aan de panelleden van stadsdeel gevraagd naar hun mening over de ontwikkelingen die in het stadsdeel zichtbaar zijn. Deze ontwikkelingen betreffen onder andere inkomsten,

Nadere informatie

Bewonerspanel Warenmarkt Vredenburg

Bewonerspanel Warenmarkt Vredenburg Interne Bedrijven, Gemeente Utrecht onderzoek@utrecht.nl / 030 286 1350 www.utrecht.nl/onderzoek Bewonerspanel Warenmarkt Vredenburg Junipeiling 2014: Warenmarkt Vredenburg Voor de gemeente Utrecht maar

Nadere informatie

Deelrapport gemeente Arnhem KOPEN IN ARNHEM. Koopstromenonderzoek regio Arnhem-Nijmegen 2016 Oktober

Deelrapport gemeente Arnhem KOPEN IN ARNHEM. Koopstromenonderzoek regio Arnhem-Nijmegen 2016 Oktober Deelrapport gemeente Arnhem KOPEN IN ARNHEM Koopstromenonderzoek regio Arnhem-Nijmegen 2016 Oktober 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer

Nadere informatie

BURGERPANEL EEMNES PEILING 1 2014 ZONDAGSOPENSTELLING & WINKELAANBOD

BURGERPANEL EEMNES PEILING 1 2014 ZONDAGSOPENSTELLING & WINKELAANBOD BURGERPANEL EEMNES PEILING 1 2014 ZONDAGSOPENSTELLING & WINKELAANBOD Gemeente Eemnes Juni/Juli 2014 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

Openbare ruimte in beeld Onderzoek naar de kwaliteit van de openbare ruimte

Openbare ruimte in beeld Onderzoek naar de kwaliteit van de openbare ruimte Openbare ruimte in beeld Onderzoek naar de kwaliteit van de openbare ruimte Gemeente Hollands Kroon Mei 2014 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl

Nadere informatie

Binnenstadsmonitor. Gemeente Arnhem November 2016

Binnenstadsmonitor. Gemeente Arnhem November 2016 Binnenstadsmonitor 2016 Gemeente Arnhem November 2016 1 2 Samenvatting Aantal bezoekers Sinds 2014 neemt het aantal bezoekers naar de binnenstad weer toe. 75% van de bezoekers komt uit de stadsregio Arnhem-Nijmegen

Nadere informatie

HET PANEL OVER HET CENTRUM IN GIETEN

HET PANEL OVER HET CENTRUM IN GIETEN HET PANEL OVER HET CENTRUM IN GIETEN Gemeente Aa en Hunze Januari 2017 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2017/13 Datum Januari 2017

Nadere informatie

s-hertogenbosch, voor de vierde maal Meest Gastvrije Stad van Nederland en iets uitgelopen op de concurrentie.

s-hertogenbosch, voor de vierde maal Meest Gastvrije Stad van Nederland en iets uitgelopen op de concurrentie. s-hertogenbosch, voor de vierde maal Meest Gastvrije Stad van Nederland en iets uitgelopen op de concurrentie. Gastvrije Stad blijkt dat het verschil van s-hertogenbosch met Breda in 2012 iets kleiner

Nadere informatie

Gemeente Hof van Twente kern Delden

Gemeente Hof van Twente kern Delden Gemeente Hof van Twente kern Delden I&O Research, 2010 Datum: September 2010 Kenmerk: Ekoop10/348 Status: Definitief Colofon Opdrachtgever Gemeente Hof van Twente Titel rapport Koopstromenonderzoek 2010

Nadere informatie

Aandachtsgroepen volkshuisvestingsbeleid Rotterdam en regio 2013

Aandachtsgroepen volkshuisvestingsbeleid Rotterdam en regio 2013 Feitenkaart en volkshuisvestingsbeleid Rotterdam en regio 2013 Feitenkaart en volkshuisvestingsbeleid Rotterdam en regio 2013 Eind 2015 zijn de inkomensgegevens op gemeentelijk, deelgemeentelijk en buurtniveau

Nadere informatie

Internetwinkelen: bijna iedereen doet het Resultaten uit het Koopstromenonderzoek Randstad 2011 (KSO2011)

Internetwinkelen: bijna iedereen doet het Resultaten uit het Koopstromenonderzoek Randstad 2011 (KSO2011) Internetwinkelen: bijna iedereen doet het Resultaten uit het Koopstromenonderzoek Randstad 2011 (KSO2011) De detailhandel heeft het moeilijk. Daar waar voor veel sectoren geldt dat vooral de economische

Nadere informatie

Bezoek en waardering van groenvoorzieningen door Rotterdammers, 2011

Bezoek en waardering van groenvoorzieningen door Rotterdammers, 2011 Gemeente Rotterdam Serviceorganisatie Centrum voor Onderzoek en Statistiek Feitenkaart Bezoek en waardering van groenvoorzieningen door Rotterdammers, 2011 Eind 2011 hield het Centrum voor Onderzoek en

Nadere informatie

Gemeente Hof van Twente kern Markelo

Gemeente Hof van Twente kern Markelo Gemeente Hof van Twente kern Markelo I&O Research, 2010 Datum: September 2010 Kenmerk: Ekoop10/348 Status: Definitief Colofon Opdrachtgever Gemeente Hof van Twente Titel rapport Koopstromenonderzoek 2010

Nadere informatie

Overigens zullen vanaf februari 2007 ook Feitenkaarten over de gegevens uit het Regionaal Inkomens Onderzoek 2004 kunnen verschijnen.

Overigens zullen vanaf februari 2007 ook Feitenkaarten over de gegevens uit het Regionaal Inkomens Onderzoek 2004 kunnen verschijnen. INKOMENSGEGEVENS ROTTERDAM OP DEELGEMEENTE- EN BUURTNIVEAU 2003 (februari 2008, 4e druk) In augustus 2006 zijn de inkomensgegevens op gemeentelijk, deelgemeentelijk en buurtniveau uit het Regionaal Inkomens

Nadere informatie

ANALYSE RESULTATEN ENQUÊTE OVER CENTRUMPLANNEN april 2015

ANALYSE RESULTATEN ENQUÊTE OVER CENTRUMPLANNEN april 2015 ANALYSE RESULTATEN ENQUÊTE OVER CENTRUMPLANNEN april 2015 Inleiding Op 18 december 2014 heeft het college van burgemeester en wethouders conceptvisies over deelaspecten van het centrum aan raads- en burgerleden

Nadere informatie

Monitor jeugdwerkloosheid in Rotterdam

Monitor jeugdwerkloosheid in Rotterdam rotterdam.nl/onderzoek Monitor jeugdwerkloosheid in Rotterdam Rapportage op wijkniveau, 31 maart 2015 Onderzoek en Business Intelligence Rapportage monitor Jeugdwerkloosheid in Rotterdam Rapportage op

Nadere informatie