Uitbreidingsmogelijkheden winkelcentrum Parijsch

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Uitbreidingsmogelijkheden winkelcentrum Parijsch"

Transcriptie

1 Uitbreidingsmogelijkheden winkelcentrum Parijsch Binnen de ruimtelijk-economische structuur van Culemborg Datum 15 april 2009 Auteur Nienke Sipma

2 Opdrachtgever CV Ontwikkelingsmaatschappij Parijsch NSI ruimtelijk economisch advies 2

3 Inhoud 1 Inleiding Huidige marktsituatie Culemborg Bevolkingskenmerken Koopgedrag - koopstromen Koopgedrag per winkelgebied Aanbod Beleid Conclusie Marktmogelijkheden Marktpositie Culemborg Marktpositie Parijsch Conclusie Uitbreidingsmogelijkheden voor Parijsch...19 Bijlagen...21 NSI ruimtelijk economisch advies 3

4

5 1 Inleiding Het winkelcentrum Parijsch in de nieuwbouwwijk Parijsch in Culemborg is geopend sinds juni De wijk Parijsch is nog volop in ontwikkeling en de komende jaren worden nog meer woningen gebouwd. Aanleiding voor de ontwikkelingsmaatschappij CV Parijsch om meer inzicht te krijgen in de mogelijkheden om het winkelcentrum uit te breiden en de effecten daarvan op de overige winkelcentra in de gemeente. Centrale vraag in het onderzoek is als volgt: Welke mogelijkheden zijn er voor uitbreiding van het wijkwinkelcentrum Parijsch en wat zijn de effecten daarvan op de binnenstad en het Chopinplein?. Het rapport is gebaseerd op een telefonische enquête in de gemeente Culemborg, een bezoekersonderzoek in de drie winkelcentra (binnenstad, Chopinplein en Parijsch) en recent inzicht in het winkelaanbod. Tevens wordt rekening gehouden met het huidige detailhandelsbeleid van Culemborg (vastgelegd in 1996 en 2005). Het rapport gaat in op de hiervoor genoemde onderzoeksonderdelen. We bespreken dan niet alleen aspecten rond winkelcentrum Parijsch. We willen de positie en mogelijkheden van winkelcentrum Parijsch immers bezien binnen de totale winkelstructuur van de gemeente Culemborg. De volgende vragen worden beantwoord in het onderzoek: Hoe functioneert het huidige winkelcentrum Parijsch op dit moment (hoofdstuk 2)? Welke marktruimte is er voor uitbreiding van detailhandel in winkelcentrum Parijsch, rekening houdend met de huidige ruimtelijk economische structuur in Culemborg (hoofdstuk 3)? Welke effecten heeft een uitbreiding van detailhandel in Parijsch voor de overige winkelcentra (binnenstad en Chopinplein) in Culemborg (hoofdstuk 4)? Leeswijzer In hoofdstuk 2 bespreken we de huidige marktsituatie in Culemborg en Parijsch, aan de hand van inzicht in bevolkingskenmerken, koopgedrag, aanbod en beleid. Hoofdstuk 3 gaat in op de marktpositie van Culemborg en daarbinnen de marktpositie van winkelcentrum Parijsch. In hoofdstuk 4 bespreken we de uitbreidingsmogelijkheden van winkelcentrum Parijsch en effecten voor de bestaande winkelstructuur in Culemborg. NSI ruimtelijk economisch advies 5

6

7 2 Huidige marktsituatie Culemborg In dit hoofdstuk bespreken we de huidige marktsituatie in Culemborg. Waar mogelijk wordt specifiek aandacht besteed aan het stadsdeel West, waar winkelcentrum Parijsch is gevestigd. De gemeente Culemborg bestaat uit 14 wijken die zijn onderverdeeld in vier stadsdelen. In dit rapport wordt uitgegaan van de volgende verdeling. Het stadsdeel centrum betreft de volgende wijken: binnenstad, Veerweg/Dreven, Bloemen, Oranje, De Hond en Wester/Trio. Het stadsdeel Oost omvat de wijken Voorkoop, Terweijde en Achter 't Zand/Lanxmeer. Stadsdeel West betreft de wijken Achter de Poort, Goilberdingen en Parijsch. Het stadsdeel Overig betreft Pavijen en buitengebied. Toelichting gegevensbasis In 1996 is in Culemborg het koopgedrag gemeten via een telefonische consumentenenquête in de gemeente en een herkomstregistratie bij winkels in de binnenstad van Culemborg. In 2004 is op basis van deze gegevens en inzicht in wijzigingen in de markt (bevolkingsgroei, komst winkelcentrum Parijsch, verplaatsing aanbod en wijziging verkeersstructuur binnenstad) inschatting gedaan van het koopgedrag na realisatie van winkelcentrum Parijsch. Voor actueel inzicht (anno 2009) in het feitelijk koopgedrag van de Culemborgse consument in winkelcentrum Parijsch en de overige winkelgebieden (Centrum en Chopinplein) in de gemeente is een telefonisch consumentenonderzoek uitgevoerd. In dit onderzoek is de consument gevraagd waar men welke aankopen doet 1. Ook zijn er enkele kwalitatieve vragen voorgelegd. Aansluitend is voor het vaststellen van de regionale positie van Culemborg een passantenonderzoek uitgevoerd in de drie centra 2. Ook in dit onderzoek is de bezoeker van het winkelgebied een aantal kwalitatieve vragen voorgelegd. Voor inzicht in het aanbod wordt gebruik gemaakt van een selectie van gegevens uit de databank van Locatus (2009). In dit hoofdstuk worden de gegevens op hoofdlijnen besproken. In de bijlagen treft u een overzicht van de tabellen. 1 Bevolkingskenmerken Bevolkingomvang en woningbouw 3 De gemeente Culemborg heeft per 1 januari inwoners. Het stadsdeel West is de afgelopen jaren het meest gegroeid door de uitbreiding van de wijk Parijsch en Goilberdingen. De afgelopen jaren zijn in Culemborg West in totaal bijna woningen opgeleverd. Stadsdeel West is hiermee het grootste stadsdeel van Culemborg. Als we kijken naar de nog ingeplande woningbouw voor de wijk Parijsch dan gaat het voor om woningen. Op basis van de gemiddelde huishoudensgrootte van de gemeente Culemborg (2,43) is een bevolkingsgroei te bepalen van ongeveer inwoners. 1 Het gaat hier om inzicht in de koopkrachtbinding (de mate waarin de bestedingen van de eigen Culemborgse inwoners terechtkomen in winkels in de eigen gemeente) en koopkrachtafvloeiing (de mate waarin de bestedingen van de eigen inwoners afvloeien naar aanbod buiten Culemborg). 2 Het gaat dan om inzicht in de koopkrachttoevloeiing: de mate waarin bestedingen van buiten Culemborg terechtkomen in winkels in Culemborg. 3 Bron: gemeente Culemborg, 2009 NSI ruimtelijk economisch advies 7

8 Aantal inwoners gemeente Culemborg per stadsdeel (1 januari 2009) Stadsdeel aantal % Centrum % Oost % West % Overig 621 2% Culemborg % bron: gemeente Culemborg, 2009 Consumentenprofiel De gemeente kent relatief meer personen per huishouden (in vergelijking met landelijk gemiddeld). Dit wordt vooral veroorzaakt door de nieuwere wijken van Culemborg waar relatief meer gezinnen wonen. Ook de leeftijdsopbouw van de bevolking in de gemeente Culemborg wijkt enigszins af van landelijk gemiddeld. Culemborg heeft relatief veel jongeren en relatief veel ouderen. De leeftijdsgroepen en jaar zijn ondervertegenwoordigd. Ook in stadsdeel West komt dit beeld vooral wat betreft het hoge aandeel jongeren sterk terug. Leeftijdsverdeling gemeente Culemborg per stadsdeel (%) 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Centrum Oost West Overig gemeente Culemborg landelijk gemiddeld > Bron: gemeente Culemborg, 2009; CBS, 2008 De vergrijzing in de gemeente Culemborg is hoger dan landelijk gemiddeld. Dit blijkt uit de zogenaamde hoge grijze druk : het aantal personen 65+ ten opzichte van het aantal personen in de werkende leeftijd (20-65 jaar). Het jonge stadsdeel West laat een hoge groene druk zien. Dit betekent dat er in stadsdeel West relatief veel jongeren (0-19 jaar) ten opzichte van de werkende bevolking (20-65 jaar). De grijze druk in stadsdeel West ligt net onder het landelijk gemiddelde beeld. Hiermee wijkt de leeftijdsopbouw van stadsdeel West af van de overige stadsdelen in Culemborg. In totaal is de druk van niet-werkende personen ten opzichte van het aantal personen in de werkende leeftijd (20-65 jaar) in Culemborg hoog. Met andere woorden, de gemeente Culemborg heeft te maken met veel niet-werkende inwoners en relatief minder inwoners in de werkzame leeftijd. Voor stadsdeel West is de totale druk vooral hoog door het groot aantal jongeren. NSI ruimtelijk economisch advies 8

9 Overzicht totale druk, groene druk en grijze druk gemeente Culemborg per stadsdeel (%)* Stadsdeel totale druk groene druk grijze druk Centrum 84% 42% 42% Oost 89% 50% 39% West 79% 56% 23% Overig 82% 50% 32% Culemborg 84% 50% 34% Nederland 63% 39% 24% bron: gemeente Culemborg, 2009, CBS-statline * totale druk: verhouding niet-werkende personen (0-19 en 65+) ten opzichte van het aantal personen in de werkende leeftijd (20-65 jaar); grijze druk: het aantal personen 65+ ten opzichte van het aantal personen in de werkende leeftijd; groene druk: verhouding jongeren (0-19 jaar) ten opzichte van het aantal personen in de werkende leeftijd. 2 Koopgedrag - koopstromen De drie belangrijkste winkelgebieden in Culemborg als het gaat om dagelijkse boodschappen zijn (in volgorde van belang) de binnenstad (Centrum), Chopinplein en winkelcentrum Parijsch. Als we kijken naar de niet-dagelijkse aankopen dan is de binnenstad veruit de belangrijkste aankoopplaats, daarnaast komt een deel terecht in Pavijen en een deel komt terecht in winkels buiten de gemeente. In totaal blijft 98% van de dagelijkse bestedingen binnen de eigen gemeente, dit duidt op een sterke binding van de inwoners in Culemborg vergeleken met het verwacht niveau (landelijk gemiddeld voor vergelijkbare kernen ligt dit tussen 90-95%). Voor de niet-dagelijkse aankopen is de binding van 49% aan de binnenstad (het hoofdwinkelgebied) gemiddeld te noemen. In totaal wordt 63% van de niet-dagelijkse bestedingen in de Culemborgse winkels gedaan, dit ligt eveneens rond het gemiddeld te verwachten niveau. De lokale trekkracht van de Culemborgse winkels is hiermee voor beide sectoren goed. Per stadsdeel is het eigen winkelgebied voor de dagelijkse aankopen het belangrijkst, daarna de binnenstad. Voor het stadsdeel Centrum is naast de binnenstad het Chopinplein belangrijk. Het Chopinplein (stadsdeel Oost) en winkelcentrum Parijsch (stadsdeel West) kennen een duidelijke wijkfunctie gericht op de dagelijkse boodschappen. Koopstromen Culemborg dagelijkse en niet-dagelijkse sector naar aankoopplaats (%) Nietdagelijks aankoopplaats Dagelijks Centrum 37% 49% Chopinplein 30% 3% Winkelcentrum Parijsch 28% 1% Schoolhof West 1% 0% Bedrijventerrein Pavijen 0% 7% overig Culemborg 2% 2% subtotaal Culemborg 98% 63% overig buiten Culemborg 2% 37% Totaal 100% 100% bron: telefonisch consumentenonderzoek Culemborg, 2009 De toevloeiing van bestedingen van buiten Culemborg is vastgesteld op basis van de passantenonderzoeken in de drie winkelcentra. Voor de dagelijkse boodschappen is een relatief hoge toevloeiing van 21% bepaald. Dit komt vooral door de relatief hoge toevloeiing naar winkelcentrum Parijsch. Dit winkelcentrum trekt voor 29% bestedingen van niet-culemborgse consumenten. Bezoekers komen vooral uit Beusichem, Utrecht, Tricht of Zoelmond. De trekkracht in de dagelijkse sector van de beide andere centra ligt veel lager (binnenstad 13%, Chopinplein 14%). NSI ruimtelijk economisch advies 9

10 Voor de niet-dagelijkse sector is een toevloeiing bepaald op 32%. Dit ligt vergeleken met het verwacht niveau voor kernen als Culemborg laag (landelijk gemiddeld niveau: 40-50%). Dit betekent dat de regionale trekkracht voor de niet-dagelijkse sector in Culemborg (exclusief Pavijen) laag is. Dit geldt ook voor de binnenstad van Culemborg. Bezoekers komen vooral uit Beusichem, Everdingen, Geldermalsen, Vianen Utrecht en Beesd. Ontwikkeling koopstromen in Culemborg de afgelopen jaren Vergelijking met koopstromen uit 1996 en 2004 (inschatting) laat zien dat de koopkrachtbinding in de dagelijkse sector in totaliteit voor Culemborg op een gelijk -hoog- niveau is gebleven. De verdeling van de koopstromen binnen Culemborg is veranderd: de binding in 1996 aan de binnenstad lag met 59% op een hoog niveau, nu (2009) weten we dat de binding van de Culemborgse inwoners aan de binnenstad is gedaald naar 37%. Ook in 2004 was een daling van deze binding ingeschat, zij het wat minder sterk. De koopstromen zijn als het gaat om dagelijkse aankopen momenteel wat evenwichtiger verdeeld over de drie winkelcentra. De toevloeiing van buiten Culemborg is vooral door de sterke trekkracht van Parijsch gestimuleerd en ligt op een hoog niveau (2009: 21%; 1996: 15%). De binnenstad voert nog steeds de boventoon, maar het nieuwe winkelcentrum Parijsch heeft een duidelijke plek in de ruimtelijk economische structuur ingenomen. Anders is dit wanneer we kijken naar de niet-dagelijkse sector. Als gevolg van het feit dat winkelcentrum Parijsch nauwelijks aanbod in deze sector heeft, is de invloed van het winkelcentrum op het koopgedrag in deze sector te verwaarlozen. Vanuit de passantenonderzoeken in de drie winkelcentra kunnen we de totale toevloeiing bepalen (hierbij is dus geen rekening gehouden met trekkracht van aanbod op bedrijventerrein Pavijen en overig verspreid aanbod). De toevloeiing van buiten Culemborg is voor de binnenstad vastgesteld op 32%. Hiermee is de regionale trekkracht sterker dan in 1996 (25%). Ook voor heel Culemborg (exclusief Pavijen en overig aanbod) is de toevloeiing 32%. Dit ligt hoger dan de ingeschatte toevloeiing in 2004 (22%). De binnenstad lijkt hiermee haar positie regionaal te hebben versterkt, maar ligt nog steeds onder het gemiddeld te verwachten niveau voor vergelijkbare centra. 3 Koopgedrag per winkelgebied Binnenstad De inwoners van Culemborg komen frequent in de binnenstad. Het merendeel komt 1x per week of vaker (inwoners: 79%, bezoekers 88%). Uit stadsdeel Centrum komt een derde zelfs dagelijks. Men komt voor het merendeel met de fiets of lopend. Maar ook gebruikt een deel de auto (32%), vooral uit de wat verder weggelegen stadsdelen West en Oost. Men komt vooral om boodschappen te doen of te winkelen. Gemiddeld blijft men een klein uur in de binnenstad. Over het algemeen beoordelen de Culemborgse inwoners en de bezoekers de binnenstad voldoende (gemiddeld een 6,4). De parkeermogelijkheden worden door de inwoners het minst goed beoordeeld, de bezoekers vinden dit aspect beter. De bereikbaarheid beoordelen beide groepen met een voldoende. De keuze in het winkelaanbod, de volledigheid in het aanbod en de totale sfeer en gezelligheid beoordeelt de Culemborgse inwoner gemiddeld, de bezoekers zijn kritischer. Zowel 60% van de Culemborgse inwoners als 60% van de bezoekers geeft aan iets in de binnenstad te missen. Vaak gaat het dan om een specifieke winkel of specifiek aanbod in mode en overig niet-dagelijks aanbod. NSI ruimtelijk economisch advies 10

11 Overzicht meest genoemde gemiste zaken binnenstad* Gemist Waaronder (in volgorde van belang) Specifiek aanbod in mode (21%/17%) kleding algemeen, luxe modezaakjes, aanbod gericht op jongeren of op baby s Specifiek aanbod overig (18%/37%) warenhuis, ketens, boekwinkel, cadeauwinkel, computer/cd/dvd-winkel, sportzaak Specifieke winkel (26%/16%) H&M, V&D, C&A, Action bron: telefonisch consumentenonderzoek Culemborg, passantenquête binnenstad, 2009 * tussen haakjes staan de mate waarin het item is genoemd in de telefonische enquête respectievelijk in de passantenenquête. Zie voor volledig overzicht de bijlagen Op de markt in de binnenstad is wekelijks een warenmarkt. Ruim een derde van de inwoners van Culemborg komt weleens op de markt (36%). De overige inwoners komen nooit op de markt in Culemborg. Men komt vooral voor specifiek aanbod op de markt, daarbij wordt genoemd (in volgorde van belangrijkheid): agf, vis, stoffen/fournituren, kaas en bloemen. Men komt voor een deel ook voor de gezelligheid naar de markt. Twee derde van de inwoners komt nooit naar de markt vooral vanwege tijdgebrek (school, werk) of omdat men het op de markt niet gezellig vindt of er geen behoefte aan heeft. Chopinplein Winkelcentrum Chopinplein ligt in stadsdeel Oost. De bewoners uit dit stadsdeel komen dan ook vaak naar dit centrum. Ook inwoners uit stadsdeel Centrum bezoeken dit centrum regelmatig. Uit stadsdeel West komt 47% nooit naar winkelcentrum Chopinplein. In totaal komt 49% van de inwoners van Culemborg 1x per week of vaker naar het Chopinplein. Men komt of met de fiets (40%) of met de auto (47%). Vooral uit het stadsdeel Oost zelf komt men ook lopend naar het centrum. Bezoekers komen vooral voor de boodschappen naar het Chopinplein en het merendeel (96%) doet dit 1x per week of vaker. De duur van het bezoek is gemiddeld een klein half uur. Het centrum wordt goed beoordeeld op de parkeermogelijkheden en bereikbaarheid. De keuze, volledigheid en totale sfeer en gezelligheid worden wat minder goed beoordeeld. In totaliteit beoordelen bewoners en bezoekers het winkelgebied met een ruim voldoende. In winkelcentrum Chopinplein wordt dan ook minder gemist dan in de binnenstad: 35% van de inwoners geeft aan iets te missen, 44% van de bezoekers. Het gaat dan vooral om specifiek aanbod in de dagelijkse of nietdagelijkse sector, waaronder de kledingbranche. Ook noemt men specifieke winkels. Overzicht meest genoemde gemiste zaken Chopinplein* Gemist Waaronder (in volgorde van belang) Specifiek aanbod dagelijks (24%/16%) Slager, bakker, goedkope supermarkt Specifieke aanbod kleding (23%/13%) Algemeen, moderne en luxe modewinkels Specifieke aanbod overig (17%/28%) Betere speciaalzaken, warenhuis Specifieke winkel (12%/24%) Action, V&D, C&A bron: telefonisch consumentenonderzoek Culemborg, passantenquête binnenstad, 2009 * tussen haakjes staan de mate waarin het item is genoemd in de telefonische enquête respectievelijk in de passantenenquête. Zie voor volledig overzicht de bijlagen Winkelcentrum Parijsch Het in 2004 geopende winkelcentrum Parijsch heeft in Culemborg een belangrijke plek in de structuur ingenomen. Dit bleek eerder in dit hoofdstuk uit de koopstromen. Winkelcentrum Parijsch heeft vooral een belangrijke dagelijks verzorgende functie voor de eigen bewoners uit stadsdeel West. Deze bewoners zijn veruit de trouwste bezoekers: 78% komt 1x per week of vaker naar het centrum. In totaal komt 48% van de inwoners uit Culemborg naar winkelcentrum Parijsch. Uit de stadsdelen Centrum en Oost komt respectievelijk 46% en 52% nooit naar dit winkelcentrum. Men komt vaak met de auto of de fiets. In mindere mate komt men lopend. NSI ruimtelijk economisch advies 11

12 Ook de bezoekers van Parijsch komen voor de boodschappentrip. Het merendeel (93%) komt 1x per week of vaker. Bezoekers verblijven ruim een half uur in het winkelcentrum. Winkelcentrum Parijsch wordt in totaliteit als ruim voldoende beoordeeld. Net als op het Chopinplein worden vooral de parkeermogelijkheden en bereikbaarheid goed beoordeeld. De keuze, volledigheid en totale sfeer en gezelligheid worden wat minder goed beoordeeld. Bewoners en bezoekers beoordelen Parijsch gemiddeld iets lager dan Chopinplein. In winkelcentrum Parijsch wordt meer gemist (43% van de bewoners en zelfs 63% van de bezoekers) dan op het Chopinplein. Ook hier gaat het om specifiek aanbod, vooral in de niet-dagelijkse sector. Daarnaast worden specifieke winkels en dagelijks aanbod genoemd. Overzicht meest genoemde gemiste zaken winkelcentrum Parijsch* Gemist Waaronder (in volgorde van belang) Specifiek aanbod dagelijks (13%/16%) Groenteboer, viswinkel Specifiek aanbod kleding (18%/13%) Ketens, algemene kledingzaken, luxe modezaken, schoenenzaken Specifiek aanbod overig (28%/34%) Bloemen, boekhandel, dierenwinkel, huishoudelijke artikelenwinkel Specifieke winkel (15%/32%) Blokker, Hema bron: telefonisch consumentenonderzoek Culemborg, 2009; passantenquête binnenstad, 2009 * tussen haakjes staan de mate waarin het item is genoemd in de telefonische enquête respectievelijk in de passantenenquête. Zie voor volledig overzicht de bijlagen 4 Aanbod Het winkelbestand in de gemeente Culemborg is zowel in de dagelijkse als de niet-dagelijkse sector goed vertegenwoordigd. Dit blijkt uit het feit dat zowel in aantal winkels als in omvang (aantal m² wvo) Culemborg boven het verwachte gemiddelde niveau ligt van vergelijkbare kernen. Ook de winkelgrootte en het verzorgingsniveau laten dit zien. Dit geldt ook voor de gemiddelde filialiseringsgraad op basis van aantal winkels. Kijken we naar het totaal winkeloppervlak, dan heeft de gemeente relatief weinig gefilialiseerd winkeloppervlak, vooral in de niet-dagelijkse sector. Enige nuance zien we als we kijken naar de specifieke branches. De niet-dagelijkse sector wordt sterk bepaald door het aandeel wonen (branchegroep in en om het huis). Vooral de branchegroep mode&luxe is wat minder omvangrijk dan gemiddeld. In de mode&luxe branchegroep treffen we veel relatief kleine winkelunits aan en is het verzorgingsniveau ondergemiddeld te noemen. In de bijlage treft u een overzicht van de branchering in Culemborg. NSI ruimtelijk economisch advies 12

13 Overzicht winkelaanbod per sector Culemborg en gemiddeld verwacht niveau* Dagelijks Niet-dagelijks Culemborg verwacht niveau Culemborg verwacht niveau aantal winkels 45 (+) (+) 130 m² wvo (+) (+) gemiddelde winkelgrootte 220 (+/-) (+) 320 verzorgingsniveau 362 (+/-) (+) filialiseringsgraad (o.b.v. winkelvloeroppervlak) 86 (+/-) (-) 50 filialiseringsgraad (o.b.v. aantal winkels) 51 (-) (+/-) 35 Bron: Locatus, 2009, bewerking NSI *tussen haakjes staat de afwijking van het verwacht niveau (kernen van vergelijkbare omvang ( inwoners); (+) is bovengemiddeld, (+/-) is gemiddeld, (-) is ondergemiddeld Ruimtelijke structuur In de gemeente Culemborg is de binnenstad het hoofdwinkelgebied en daarmee verzorgend voor de eigen gemeente en deels de nabije regio. De winkelgebieden Chopinplein en Parijsch zijn beiden wijkwinkelcentra en zijn grotendeels gericht op het eigen stadsdeel. Op het bedrijventerrein Pavijen is een omvangrijk aanbod in voornamelijk de branchegroep wonen gevestigd. Deze grootschalige concentratie heeft een regionale reikwijdte. Wijkwinkelcentrum Parijsch heeft wat betreft de dagelijkse voorzieningen een vergelijkbare omvang als Chopinplein. Is het aantal winkels in beide winkelcentra totaal wat ondergemiddeld, de totale winkeloppervlakte is bovengemiddeld. Dit leidt tot relatief grote winkelunits en een hoog verzorgingsniveau. Anders is dit in de niet-dagelijkse sector, waarin de wijkwinkelcentra relatief weinig aanbod hebben. Vooral winkelcentrum Parijsch heeft met één aanbieder in deze sector zeer beperkt aanbod. De wijkwinkelcentra zijn beiden wijkverzorgend, dit bleek ook uit het consumentengedrag. Ook bleek uit het consumentenonderzoek dat op het gebied van de niet-dagelijkse sector in winkelcentrum Parijsch divers niet-dagelijks aanbod wordt gemist, in mindere mate geldt dit ook voor het Chopinplein. Dit sluit aan op de hier geconstateerde ondervertegenwoordiging van de niet-dagelijkse sector. Overzicht per winkelgebied: dagelijkse sector* winkelgebied aantal winkels m² wvo gemiddelde winkelgrootte verzorgingsniveau filialiseringsgraad (wvo) Binnenstad/centrum 28 (+/-) (-) 171 (-) 175 (+/-) 84 (+/-) wijkwinkelcentra (klein) 15 (-) (+) 333 (+) 182 (+) 88 (+/-) Chopinplein Parijsch elders 2 (-) 90 (-) 45 (-) 3 (-) 72 (-) totaal Culemborg 45 (+) (+) 220 (+/-) 360 (+/-) 86 (+/-) Overzicht per winkelgebied: niet-dagelijkse sector* winkelgebied aantal winkels m² wvo gemiddelde winkelgrootte verzorgingsniveau filialiseringsgraad (wvo) Binnenstad/centrum 91 (-) (-) 124 (-) 411 (-) 59 (+/-) wijkwinkelcentrum (klein) 5 (-) 459 (-) 92 (-) 17 (-) 28 (-) Chopinplein Parijsch elders 49 (+) (+) 890 (+) (+) 27 (-) totaal Culemborg 145 (+) (+) 382 (+) (+) 34 (-) Bron: Locatus, 2009, bewerking NSI *tussen haakjes staat de afwijking van het verwacht niveau (kernen van vergelijkbare omvang ( inwoners); (+) is bovengemiddeld, (+/-) is gemiddeld, (-) is ondergemiddeld NSI ruimtelijk economisch advies 13

14 5 Beleid Het detailhandelsbeleid van de gemeente Culemborg is vastgesteld in 1996 en De ruimtelijke structuur is in dit beleid als volgt benoemd: Binnenstad Culemborg: hoofdwinkelgebied met een regionale functie. Kwantitatieve uitbreiding van het aanbod onder randvoorwaarden (lokaal/regionale ondernemers, kleinschalig aanbod, kwalitatief hoogwaardig, specifieke locaties). Dit door samenwerking van gemeente met de ondernemers. Wijkwinkelcentrum Chopinplein: wijkgericht winkelcentrum in stadsdeel Oost. Inzet is behoud van de huidige functie. Wijkwinkelcentrum Parijsch: destijds net geopend in het groeiende stadsdeel West. Is als wijkwinkelcentrum op de kaart van Culemborg gezet. Het functioneren kan nu na enkele jaren goed in beeld worden gebracht. Dit gebeurt in onderhavig onderzoek. Bedrijventerrein Pavijen: grootschalige concentratie van voornamelijk woonaanbieders. Uitbreidingsaanvragen Pavijen V worden getoetst aan een aantal randvoorwaarden. 6 Conclusie De binnenstad van Culemborg is nog steeds het hoofdwinkelgebied met een beperkte regionale functie. Daarnaast heeft Culemborg twee goed gepositioneerde wijkwinkelcentra in stadsdeel West en stadsdeel Oost. In stadsdeel West is dit winkelcentrum Parijsch, dat een duidelijke plek in de ruimtelijke structuur heeft ingenomen. Winkelcentrum Parijsch is eind 2004 geopend. Parijsch heeft een lokale functie (stadsdeel West) gericht op de dagelijkse boodschappen en het winkelcentrum kent in deze sector een relatief sterke regionale trekkracht. In de niet-dagelijkse sector speelt het winkelcentrum een verwaarloosbare rol in de ruimtelijke structuur van Culemborg. De consumenten van winkelcentrum Parijsch zijn trouw en komen frequent naar het centrum. Hoewel men redelijk tevreden is, mist men vooral keuze in en volledigheid van het aanbod. Het gaat dan om aanbod in de niet-dagelijkse sector, zoals bloemen, boekhandel, dierenwinkel, huishoudelijke artikelenwinkel. In mindere mate mist men ook aanbod in de kledingbranche en de dagelijkse sector. Wijkwinkelcentrum Parijsch is een van de twee wijkwinkelcentra in Culemborg. Beide winkelcentra zijn wijkverzorgend en bieden een redelijk compleet dagelijks aanbod. Wijkwinkelcentrum Parijsch blijft vooral achter als het gaat om aanbod in de niet-dagelijkse sector. NSI ruimtelijk economisch advies 14

15 3 Marktmogelijkheden In dit hoofdstuk gaan we in op de marktsituatie in de gemeente Culemborg. De marktmogelijkheden voor winkelcentrum Parijsch worden in samenhang gezien met de overige winkelgebieden in de gemeente. Voor het vaststellen van marktruimte is bedrijventerrein Pavijen buiten beschouwing gelaten. Op basis van de inzichten in het winkelaanbod en het koopgedrag van de consument kunnen we de marktpositie van de detailhandel nader kwantificeren. In dit hoofdstuk wordt voor de huidige en de toekomstige situatie de marktpositie bepaald. Deze marktpositionering biedt de kwantitatieve basis voor het bepalen van de marktsituatie en de uitbreidingsmogelijkheden voor winkelcentrum Parijsch. 1 Marktpositie Culemborg Marktomvang en omzetclaim Voor de dagelijkse sector bepalen we het bestedingspotentieel in de gemeente op basis van het huidig aantal inwoners in de gemeente Culemborg (27.414) en de gemiddelde besteding per hoofd ( 2.199,-). Hiervan blijft het merendeel (98%) in de gemeente. In de dagelijkse sector is een toevloeiing (21%) van bestedingen van buiten de gemeente. De totale marktomvang is 74,8 miljoen. Een eerste indicatie van de economische positie verkrijgen we door deze marktomvang af te zetten tegen de huidige omvang van het winkelaanbod (effectieve vloerproductiviteit). Voor de dagelijkse sector is de effectieve vloerproductiviteit 7.570,- ( 74,8 miljoen/9.881 m² wvo). Hiermee functioneert de dagelijkse sector boven het gemiddeld landelijk niveau ( 6.740,-). Met andere woorden de dagelijkse sector in de gemeente Culemborg functioneert momenteel goed. Binnen de gemeente functioneren vooral de wijkwinkelcentra op een bovengemiddeld niveau, de binnenstad functioneert ondergemiddeld. De omzetclaim (de omzet die op basis van landelijk gemiddeld functioneren door de detailhandel in Culemborg nodig is om op gemiddeld niveau te kunnen presteren) wordt bepaald door het totaal winkelvloeroppervlak en de landelijk gemiddelde vloerproductiviteit. De totale omzetclaim voor de dagelijkse sector is 66,6 miljoen. Marktpositie gemeente Culemborg per sector Dagelijks Nietdagelijks* aantal inwoners ( ) Besteding per hoofd Binding % 98% 56% Lokale marktomvang in mln. 59,1 39,8 Toevloeiing in % 21% 32% Toevloeiing in mln. 15,7 18,7 Totale marktomvang in mln. 74,8 58,5 Omvang in m² wvo Landelijk gemiddelde vloerproductiviteit Totale omzetclaim in mln. 66,6 53,9 bron: gemeente Culemborg, 2008; HBD, 2008; Locatus 2008; koopstromenonderzoek Culemborg, 2009; passantenonderzoek gemeente Culemborg,2009; bewerking NSI * exclusief Pavijen NSI ruimtelijk economisch advies 15

16 Voor de niet-dagelijkse sector 4 bepalen we op dezelfde wijze de marktomvang, deze is bepaald op 58,5 miljoen. De effectieve vloerproductiviteit in de niet-dagelijkse sector is 2.150,- ( 58,5 miljoen/ m² wvo). Hiermee functioneert de niet-dagelijkse sector eveneens boven het landelijk gemiddeld niveau ( 1.980,-). Ook voor de niet-dagelijkse sector in Culemborg kunnen we daarom constateren dat het goed gaat. De totale omzetclaim in de niet-dagelijkse sector is vastgesteld op 53,9 miljoen. Marktruimte 5 Door de marktomvang af te zetten tegen de omzetclaim kunnen we voor de gemeente Culemborg de huidige marktruimte bepalen. Voor de dagelijkse sector stellen we een marktruimte van 8,2 miljoen vast, ofwel m² wvo. Voor de niet-dagelijkse sector een marktruimte van m² wvo. Benadering marktruimte gemeente Culemborg per sector Nietdagelijks* Dagelijks Totale marktomvang 74,8 58,5 Totale omzetclaim 66,6 53,9 Marktruimte in mln. (marktomvang-omzetclaim) 8,2 4,6 Marktruimte in m² wvo waarvan in: binnenstad - + Chopinplein + + winkelcentrum Parijsch + + overig Culemborg + - * exclusief Pavijen Voor de gemeente Culemborg in totaal is in beide sectoren kwantitatieve marktruimte vastgesteld. Voor de dagelijkse sector betreft het marktruimte buiten de binnenstad, voor de niet-dagelijkse sector is dit zowel in de binnenstad als daarbuiten. In de volgende paragraaf gaan we in op de marktpositie van winkelcentrum Parijsch en de marktruimte voor dit centrum. 2 Marktpositie Parijsch Marktomvang en omzetclaim Aan de hand van de specifieke gegevens voor winkelcentrum Parijsch kunnen we een indicatie geven van de marktpositie. Dit doen we aan de hand de binding van bestedingen van inwoners in Culemborg aan winkelcentrum Parijsch en (voor de dagelijkse sector) de toevloeiing van bestedingen van buiten Culemborg. Voor de dagelijkse sector is een totale marktomvang te bepalen van 23,8 miljoen. In winkelcentrum Parijsch is m² wvo dagelijks aanbod aanwezig, waarmee een effectieve vloerproductiviteit wordt 4 NB voor het bepalen van de economische positie van de niet-dagelijkse sector wordt het grootschalig aanbod op bedrijventerrein Pavijen niet meegenomen. De bindingscijfers, aantal m² wvo en uitkomsten hebben dan ook geen betrekking op Pavijen. 5 In 2004 is op basis van toen geldende kengetallen en inzichten in de markt voor de dagelijkse sector geen marktruimte geconstateerd, voor de niet-dagelijkse sector een omvangrijke marktruimte. Destijds is onder meer uitgegaan van een hoger inwonertal en inschattingen van koopgedrag. Een exacte vergelijking is door wijzigingen in de uitgangspunten en kengetallen niet mogelijk. We stellen vast dat er in de dagelijkse sector in 2004 ten opzichte van 2009 meer winkels zijn en meer oppervlakte (m² wvo), dit leidt in 2004 tot een hogere omzetclaim. De marktruimte nu (2009) wordt positief beïnvloed door de hogere toevloeiing. Combinatie van factoren leidt in 2009 tot marktruimte in de dagelijkse sector. In 2004 is in de niet-dagelijkse sector uitgegaan van een hogere koopkrachtbinding en zijn ten opzichte van 2009 minder winkels en oppervlakte (m² wvo). Op basis van de huidige inzichten resulteert in 2009 een kleinere marktruimte in de nietdagelijkse sector. NSI ruimtelijk economisch advies 16

17 bepaald van 9.370,-. Dit ligt ruim boven het landelijke gemiddelde niveau ( 6.740,-), hetgeen duidt op een goed economisch functioneren van deze sector. De omzetclaim voor de dagelijkse sector bedraagt 17,1 miljoen. Voor de niet-dagelijkse sector kunnen we een indicatie geven van de marktomvang: 2,1 miljoen. De omzetclaim van de huidige aanbieder (op basis van gemiddelde vloerproductiviteit in de nietdagelijkse sector) is 0,2 miljoen. Benadering marktomvang en omzetclaim winkelcentrum Parijsch per sector Dagelijks aantal inwoners ( ) Besteding per hoofd Binding % 28% 3% Lokale marktomvang in mln. 16,9 2,1 Toevloeiing in % 29% - Toevloeiing in mln. 6,9 Totale marktomvang in mln. 23,8 2,1 Omvang in m² wvo Landelijk gemiddelde vloerproductiviteit Totale omzetclaim in mln. 17,1 0,2 bron: gemeente Culemborg, 2008; HBD, 2008; Locatus 2008; koopstromenonderzoek Culemborg, 2009; passantenonderzoek gemeente Culemborg,2009; bewerking NSI Marktruimte Door de marktomvang af te zetten tegen de omzetclaim kunnen we voor Parijsch de huidige marktruimte bepalen. Voor de dagelijkse sector stellen we een marktruimte van 6,7 miljoen vast, ofwel 990 m² wvo. Voor de niet-dagelijkse sector een marktruimte van 960 m² wvo. Nietdagelijks Benadering marktruimte winkelcentrum Parijsch per sector Nietdagelijks Dagelijks Totale marktomvang 23,8 2,1 Totale omzetclaim 17,1 0,2 Marktruimte in mln. (marktomvang-omzetclaim) 6,7 1,9 Marktruimte in m² wvo Voor winkelcentrum Parijsch is in beide sectoren een kwantitatieve marktruimte vastgesteld. Dit betekent dat de huidige ondernemers in het winkelcentrum goed functioneren. Daarnaast biedt deze positieve marktpositie mogelijkheden voor uitbreiding van het centrum. Toekomstige marktpositie We hebben al eerder gesignaleerd dat er in stadsdeel West nog een woningbouwopgave wordt uitgevoerd tot Dit betekent voor Culemborg extra bestedingspotentieel. En aangezien de woningen worden gebouwd in het stadsdeel waar ook winkelcentrum Parijsch is gevestigd, mogen we er vanuit gaan dat een deel van dit bestedingspotentieel ten goede komt aan winkelcentrum Parijsch. Dit zal vooral de dagelijkse sector betreffen. De niet-dagelijkse aankopen zullen, net als nu vooral in de binnenstad of elders worden gedaan. Als we uitgaan van een vergelijkbaar koopgedrag van de extra bewoners aan winkelcentrum Parijsch dan blijkt het volgende. In de dagelijkse sector is ongeveer 1,7 miljoen of 260 m² wvo extra NSI ruimtelijk economisch advies 17

18 marktruimte voor dit winkelcentrum. In de niet-dagelijkse sector is de extra ruimte voor winkelcentrum Parijsch als gevolg van groei van de bevolking beperkter. Benadering extra marktruimte Parijsch als gevolg van bevolkingsgroei Nietdagelijks Dagelijks Aantal inwoners extra tot Besteding per hoofd Extra bestedingspotentieel 6,2 7,3 Binding aan Parijsch 28% 3% Extra marktomvang 1,7 0,2 Extra marktruimte in m² wvo Conclusie De marktpositie in de gemeente Culemborg in totaliteit is goed. In zowel de dagelijkse als de nietdagelijkse sector (exclusief Pavijen) hebben we een bovengemiddeld economisch functioneren geconstateerd en een kwantitatieve marktruimte. Hiervan komt een deel ten goede aan winkelcentrum Parijsch. In dit centrum is in de dagelijkse sector is 990 m² wvo ruimte, in de nietdagelijkse sector 960 m² wvo ruimte. Door de woningbouw in de komende jaren zal de marktruimte in stadsdeel West verder toenemen. Er komen immers meer inwoners en daarmee meer bestedingspotentieel. Dit versterkt vooral de marktruimte in de dagelijkse sector. De geconstateerde marktruimte in de huidige situatie sluit aan op de conclusie dat het aanbod in de niet-dagelijkse sector in winkelcentrum Parijsch is ondervertegenwoordigd. Tevens sluit het aan op de door de consumenten aangegeven gemiste winkels in voornamelijk de niet-dagelijkse sector. De conclusie is dat er passend binnen de ruimtelijke structuur van Culemborg voor winkelcentrum Parijsch ruimte in de markt is om kwantitatief uit te breiden. Op basis van deze conclusie zal de impact op de rest van Culemborg relatief klein zijn. Wel is het belangrijk om bij uitbreiding van winkelcentrum Parijsch rekening te houden met de omvang van winkelcentrum Chopinplein. Beide centra zullen dan hun wijkgerichte dagelijks verzorgende functie in de toekomst weten te behouden. Het feit dat de toename in de bevolking voornamelijk in stadsdeel West zal plaatsvinden, legitimeert op termijn wel een extra groei van winkelcentrum Parijsch. Deze bevolking zal immers voor een groot deel in eerste instantie gericht zijn op het eigen centrum. Indien binnen de gemeente Culemborg wordt gekozen alleen winkelcentrum Parijsch een kwalitatieve impuls te geven en kwantitatief uit te breiden, kan dit een negatief effect hebben op de positie van de binnenstad en Chopinplein, vooral in de dagelijkse sector. Dit pleit voor een totaalbenadering van de winkelcentra in Culemborg, zoals ook in het detailhandelsbeleid is vastgelegd. NSI ruimtelijk economisch advies 18

19 4 Uitbreidingsmogelijkheden voor Parijsch We hebben geconstateerd dat winkelcentrum Parijsch een goed functionerend wijkwinkelcentrum is, gericht op de dagelijkse boodschappen. Winkelcentrum Parijsch heeft een duidelijke plek in de ruimtelijke structuur ingenomen als wijkwinkelcentrum naast het Chopinplein en het hoofdwinkelgebied de binnenstad. Parijsch heeft vooral een sterke binding vanuit het eigen stadsdeel West en kent een relatief hoge toevloeiing vanuit de regio. Er is marktruimte in de gemeente Culemborg, waarvan een deel ten goede komt aan winkelcentrum Parijsch in zowel de dagelijkse als de niet-dagelijkse sector. Deze ruimte is gebaseerd op de huidige marktinzichten en is bepaald binnen de totale marktpositie in Culemborg. Naast de kwantitatieve marktruimte is ook van belang in hoeverre kwalitatieve aspecten effect hebben op het winkelcentrum en de ruimtelijk economische structuur in Culemborg. Belangrijke randvoorwaarden voor uitbreidingsplannen van het aanbod in winkelcentrum Parijsch: Uitbreiding dagelijks aanbod richten op het versterken van het huidige aanbod of kwalitatief aanvullen met specifieke branches (speciaalzaken). Zeker gezien de groei van het directe verzorgingsgebied is het belangrijk dat het dagelijks aanbod in het winkelcentrum kwalitatief wordt versterkt om de nieuwe bewoners aan het winkelcentrum te binden. Uitbreiding niet-dagelijks aanbod in de frequente niet-dagelijkse benodigheden. Mogelijke branches: (kantoorartikelen)boeken, bloemen/planten, dierenbenodigdheden, huishoudelijke artikelen. Uitbreiding van aanbod en kwaliteitsimpulsen voor winkelcentrum Parijsch bezien en uitvoeren in samenhang met acties gericht op de binnenstad en Chopinplein, zoals ook in het detailhandelsbeleid is vastgelegd. Op basis van deze uitgangspunten zal het effect op de ruimtelijk economische structuur van de gemeente Culemborg beperkt blijven. Tot slot Van belang bij uitbreiding van wijkwinkelcentrum Parijsch is, dat de totale omvang redelijk in verhouding blijft met die van wijkwinkelcentrum Chopinplein. Beide centra zullen hun wijkgerichte dagelijks verzorgende functie dan in de toekomst weten te behouden. Het feit dat de toename in de bevolking voornamelijk in stadsdeel West zal plaatsvinden, legitimeert op termijn wel een extra groei van winkelcentrum Parijsch. Deze bevolking zal immers voor een groot deel in eerste instantie gericht zijn op het eigen centrum. Dit zal kunnen leiden tot een groter wijkwinkelcentrum in Stadsdeel West dan in stadsdeel Oost. De aangegeven randvoorwaarden zorgen daarbij voor het vasthouden van de trekkracht van Chopinplein en de binnenstad en daarmee voor het beperkt houden van de effecten van de uitbreiding van Parijsch op deze centra. NSI ruimtelijk economisch advies 19

20

Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders Vrijstellingsregeling bestemmingsplan Ter Weijde

Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders Vrijstellingsregeling bestemmingsplan Ter Weijde Informatienotitie AAN VAN ONDERWERP DATUM 25 maart 2010 KOPIE AAN BIJLAGE REGISTRATIENUMMER 108315 Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders Vrijstellingsregeling bestemmingsplan Ter Weijde M.

Nadere informatie

Perspectief Kerkelanden. 1 Inleiding. 2 Actuele situatie. 2.1 Actueel winkelaanbod Hilversum. Blauwhoed Vastgoed. Actueel DPO.

Perspectief Kerkelanden. 1 Inleiding. 2 Actuele situatie. 2.1 Actueel winkelaanbod Hilversum. Blauwhoed Vastgoed. Actueel DPO. Blauwhoed Vastgoed Perspectief Kerkelanden Actueel DPO Datum 28 juni 2006 BLH006/Sdg/0004 Kenmerk 1 Inleiding Voor Kerkelanden worden plannen ontwikkeld die voorzien in een renovatie en upgrading van dit

Nadere informatie

MARKTRUIMTE EN EFFECTEN UITBREIDING DEKAMARKT ORDENPLEIN Stec Groep aan Dreef Beheer. Stec Groep B.V. Guido Scheerder Januari 2011

MARKTRUIMTE EN EFFECTEN UITBREIDING DEKAMARKT ORDENPLEIN Stec Groep aan Dreef Beheer. Stec Groep B.V. Guido Scheerder Januari 2011 MARKTRUIMTE EN EFFECTEN UITBREIDING DEKAMARKT ORDENPLEIN Stec Groep B.V. Guido Scheerder Januari 2011 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 1 1.1 Uw situatie en vragen 1 1.2 Onze aanpak 1 1.3 Leeswijzer 1 2. ADVIES

Nadere informatie

Scheveningen DPO niet-dagelijkse sector

Scheveningen DPO niet-dagelijkse sector Scheveningen DPO niet-dagelijkse sector 7 augustus 2013 definitief Status: definitief Datum: 7 augustus 2013 Een product van: Bureau Stedelijke Planning bv Silodam 1E 1013 AL Amsterdam 020-625 42 67 www.stedplan.nl

Nadere informatie

Samenvatting Eindhoven Regionaal koopstromenonderzoek SRE. Samenwerkingsverband Regio Eindhoven

Samenvatting Eindhoven Regionaal koopstromenonderzoek SRE. Samenwerkingsverband Regio Eindhoven Samenvatting Eindhoven Regionaal koopstromenonderzoek SRE Samenwerkingsverband Regio Eindhoven Samenvatting Eindhoven Regionaal koopstromenonderzoek SRE Samenwerkingsverband Regio Eindhoven Rapportnummer:

Nadere informatie

Zuidlaren. Toelichting op distributieve berekeningen. Broekhuis Rijs Advisering. Juli Broekhuis Rijs Advisering

Zuidlaren. Toelichting op distributieve berekeningen. Broekhuis Rijs Advisering. Juli Broekhuis Rijs Advisering Zuidlaren Toelichting op distributieve berekeningen Juli 2013 Hieronder geven we in chronologische volgorde een overzicht van hoe de verschillende uitkomsten tot stand komen en zijn gekomen, en welke aannames

Nadere informatie

Factsheets. Profielen gemeentes van Utrecht

Factsheets. Profielen gemeentes van Utrecht Factsheets Profielen gemeentes van Utrecht Leeswijzer Profielen gemeentes van Utrecht Per gemeente van de provincie Utrecht is een profiel gemaakt. Dit profiel is weergegeven op basis van vier pagina s.

Nadere informatie

Begeleidingscommissie

Begeleidingscommissie Bijlage 1 Begeleidingscommissie Bijlage 2 Begrippenlijst mevrouw D. Bogers mevrouw E. Lambooy mevrouw S.N. MinkemaWedzinga de heer J.S. Nota de heer A. van Wanroij Gemeente Soest KvK Gooi en Eemland Gemeente

Nadere informatie

Amersfoort. Euterpeplein. ruimtelijk-economisch onderzoek 04-07-2013 081530.17896.00

Amersfoort. Euterpeplein. ruimtelijk-economisch onderzoek 04-07-2013 081530.17896.00 Amersfoort Euterpeplein ruimtelijk-economisch onderzoek identificatie planstatus projectnummer: datum: 081530.17896.00 04-07-2013 projectleider: opdrachtgever: drs. G. Welten Hoorne Vastgoed R.008/04 gecertificeerd

Nadere informatie

Omvang en invulling winkelcentrum Schuytgraaf Arnhem

Omvang en invulling winkelcentrum Schuytgraaf Arnhem Omvang en invulling winkelcentrum Schuytgraaf Arnhem Opdrachtgever: Contactpersoon: Gemeente Arnhem Mevrouw K.M. Molenaar De heer B.A. de Ruiter Projectteam DTNP: De heer J. Vlek Projectnummer: 1120.0112

Nadere informatie

LEESWIJZER FACTSHEETS

LEESWIJZER FACTSHEETS LEESWIJZER FACTSHEETS 1 LEESWIJZER FACTSHEETS KSO2016 Algemeen Voor het Randstad Koopstromenonderzoek 2016 zijn naast een hoofdrapport en een internetapplicatie factsheets ontwikkeld om de onderzoeksresultaten

Nadere informatie

Nieuwegein is geen eiland, ontwikkelingen in de regio

Nieuwegein is geen eiland, ontwikkelingen in de regio Nieuwegein is geen eiland, ontwikkelingen in de regio Bevolking Besteding Bereik Bewinkeling Bevolking Index huishoudens (2014-2030) 140 135 130 Ontwikkeling bevolking 2014-2030 Bunnik Vianen Woudenberg

Nadere informatie

5 december X _1-TDr\RBe

5 december X _1-TDr\RBe Gemeente Apeldoorn Economische Zaken t.a.v. mevrouw N. Aalbers Postbus 9033 7300 ES APELDOORN datum uw schrijven ons schrijven 5 december 2006 203X00246.037068_1-TDr\RBe onderwerp Second opinion supermarktontwikkeling

Nadere informatie

DPO Groenewegterrein Utrecht- Lombok

DPO Groenewegterrein Utrecht- Lombok DPO Groenewegterrein Utrecht- Lombok Definitief rapport Opdrachtgever: Multi Development ECORYS Nederland BV Peter Beerlage Bart Stek Wojtek Mikolajczyk Rotterdam, 17 november 2009 ECORYS Nederland BV

Nadere informatie

BEHOEFTE AAN BEOOGDE SUPERMARKT

BEHOEFTE AAN BEOOGDE SUPERMARKT BEHOEFTE AAN BEOOGDE SUPERMARKT Aldi is enige discounter in het Bildt De Aldi speelt een specifieke rol vervult binnen het koopgedrag van consumenten. Bij discounters doen consumenten vooral aanvullende

Nadere informatie

Bijlage C: Adviesmemo DPO Beekstraatkwartier Weert

Bijlage C: Adviesmemo DPO Beekstraatkwartier Weert Bijlage C: Adviesmemo DPO Beekstraatkwartier Weert 13.321 // DPO Beekstraatkwartier Weert Hub Ploem 22 januari 2014 Bijlage C: Adviesmemo DPO Beekstraatkwartier Weert Bijlage C: Adviesmemo DPO Beekstraatkwartier

Nadere informatie

Fun of functie: koopstromen. Kennis en Economisch Onderzoek

Fun of functie: koopstromen. Kennis en Economisch Onderzoek Fun of functie: koopstromen Kennis en Economisch Onderzoek Rogier Aalders 3 juni 2014 Fun of functie Dalende detailhandelsomzet 115 index index 115 110 110 105 105 100 100 95 95 90 90 85 2005 2006 2007

Nadere informatie

Bijlage 2: Koopstromenonderzoek. Binnenstad Breda Voorjaar 2013. Opdrachtnummer: 30-2243 Dataverzameling: maart 2013 Oplevering: maart 2013

Bijlage 2: Koopstromenonderzoek. Binnenstad Breda Voorjaar 2013. Opdrachtnummer: 30-2243 Dataverzameling: maart 2013 Oplevering: maart 2013 Binnenstad Breda Voorjaar 2013 Opdrachtnummer: 30-2243 Dataverzameling: maart 2013 Oplevering: maart 2013 Projectbegeleiding: drs. M. Caspers Strabo bv Marktonderzoek en Vastgoedinformatie Postbus 15710

Nadere informatie

Analyse marktruimte supermarkten Nistelrode

Analyse marktruimte supermarkten Nistelrode Analyse marktruimte supermarkten Nistelrode Droogh Trommelen en Partners (DTNP) Adviseurs voor Ruimte en Strategie Graafseweg 109 6512 BS Nijmegen T 024-379 20 83 E info@dtnp.nl W www.dtnp.nl Opdrachtgever:

Nadere informatie

Quick scan haalbaarheid en effecten discountsupermarkt Mook

Quick scan haalbaarheid en effecten discountsupermarkt Mook Quick scan haalbaarheid en effecten discountsupermarkt Mook datum: 2-2-2015 projectnummer: 1515.1114 Aanleiding Eerder dit jaar heeft de ontwikkelcombinatie Progres Real Estate B.V. & JAVO Vastgoed een

Nadere informatie

Randstad Koopstromenonderzoek. BELEIDSONDERZOEK I I

Randstad Koopstromenonderzoek. BELEIDSONDERZOEK I I Randstad 2016 Koopstromenonderzoek BELEIDSONDERZOEK 071-516 5123 I info@leidenincijfers.nl I www.leidenincijfers.nl 1. Inleiding Om de feitelijke ontwikkelingen in de detailhandel te kunnen volgen, hebben

Nadere informatie

Bewoners regio kopen minder in eigen gemeente

Bewoners regio kopen minder in eigen gemeente 1 Bewoners regio kopen minder in eigen gemeente Fact sheet augustus 15 Net als Amsterdammers kopen bewoners in de Amsterdamse regio steeds meer niet-dagelijkse producten (kleding, muziek, interieurartikelen)

Nadere informatie

Alles blijft Anders. Het winkellandschap 2003-2011-2020. Gerard Zandbergen CEO Locatus

Alles blijft Anders. Het winkellandschap 2003-2011-2020. Gerard Zandbergen CEO Locatus Alles blijft Anders Het winkellandschap 2003-2011-2020 Gerard Zandbergen CEO Locatus Enkele begrippen Dagelijks aankopen Winkels / Detailhandel Mode & Luxe Wel oppervlak: Vrije Tijd WVO = In en om het

Nadere informatie

Gemeente Groningen. Detailhandelsmonitor 2009 gemeente Groningen

Gemeente Groningen. Detailhandelsmonitor 2009 gemeente Groningen Gemeente Groningen Detailhandelsmonitor 2009 gemeente Groningen Detailhandelsmonitor 2009 gemeente Groningen Datum 18 januari 2010 GNG057/Gfr/0478 Kenmerk Eerste versie Documentatiepagina Opdrachtgever(s)

Nadere informatie

Distributieplanologisch onderzoek supermarkten Reuver

Distributieplanologisch onderzoek supermarkten Reuver Distributieplanologisch onderzoek supermarkten Reuver Opdrachtgever: Contactpersoon: Gemeente Beesel De heer T. van Loon Projectteam DTNP: De heer W. Frielink Projectnummer: 1145.0212 Datum: 21 juni 2012

Nadere informatie

Uitbreidingsmogelijkheden voor winkelcentrum Kerkelanden

Uitbreidingsmogelijkheden voor winkelcentrum Kerkelanden Uitbreidingsmogelijkheden voor winkelcentrum Kerkelanden AM juni 2010 definitief Uitbreidingsmogelijkheden voor winkelcentrum Kerkelanden dossier : D2428.01.001 registratienummer : versie : 3 AM juni 2010

Nadere informatie

Horeca in de Spoorzone

Horeca in de Spoorzone Horeca in de Spoorzone Marktvraag en beleid Datum 14 februari 2013 Auteur Nienke Sipma Opdrachtgever Gemeente Culemborg NSI ruimtelijk economisch advies 2 Inhoud 1 Inleiding... 5 2 Marktvraag en beleid...

Nadere informatie

Gemeente Hof van Twente. Koopstromenonderzoek 2005 Deelrapport kernen Hof van Twente

Gemeente Hof van Twente. Koopstromenonderzoek 2005 Deelrapport kernen Hof van Twente Gemeente Hof van Twente Koopstromenonderzoek 2005 Deelrapport kernen Hof van Twente Gemeente Hof van Twente Koopstromenonderzoek 2005 Deelrapport kernen Hof van Twente Datum 26 januari 2006 KRZ001/Gfr/0162

Nadere informatie

Burgerpanel Zeewolde. Inleiding. Centrum Zeewolde. Resultaten peiling 1: Detailhandel / winkelcentrum Zeewolde. Januari 2012

Burgerpanel Zeewolde. Inleiding. Centrum Zeewolde. Resultaten peiling 1: Detailhandel / winkelcentrum Zeewolde. Januari 2012 Burgerpanel Zeewolde Resultaten peiling 1: Detailhandel / winkelcentrum Zeewolde Januari 2012 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 1 e peiling met het nieuwe burgerpanel van Zeewolde.

Nadere informatie

Factsheets Leeswijzer

Factsheets Leeswijzer Factsheets Leeswijzer Voor het Koopstromenonderzoek Randstad 2011 zijn naast een hoofdrapport en een internetapplicatie factsheets ontwikkeld om de onderzoeksresultaten overzichtelijk en helder te presenteren.

Nadere informatie

Resultaten peiling 17: detailhandel

Resultaten peiling 17: detailhandel Hofpanel Resultaten peiling 17: detailhandel Maart 2013 1. Inleiding Van 10 tot en met 17 maart 2013 is er onder het Hofpanel een peiling gehouden over detailhandel. De gemeente Hof van Twente werkt aan

Nadere informatie

Staat van de detailhandel, Stadsdeel Noord

Staat van de detailhandel, Stadsdeel Noord 1 Staat van de detailhandel, Stadsdeel Fact sheet juni 215 In zijn 316 winkels met een totale vloeroppervlakte van ruim 1. m 2. Het grootste deel betreft winkels voor niet-dagelijkse boodschappen. De winkels

Nadere informatie

ONDERNEMERS EN INTERNETPANEL OVER DE WINKELOPENINGSTIJDEN IN PURMEREND

ONDERNEMERS EN INTERNETPANEL OVER DE WINKELOPENINGSTIJDEN IN PURMEREND ONDERNEMERS EN INTERNETPANEL OVER DE WINKELOPENINGSTIJDEN IN PURMEREND Ondernemers en internetpanel over de winkelopeningstijden in Purmerend In opdracht van: Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling Patty Laan

Nadere informatie

Rapport WINKELATLAS DEVENTER. Resultaten koopstromenonderzoek 2015 December

Rapport WINKELATLAS DEVENTER. Resultaten koopstromenonderzoek 2015 December Rapport WINKELATLAS DEVENTER Resultaten koopstromenonderzoek 2015 December 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2015/180 Datum December

Nadere informatie

Gemeente Haren Actualisatie Distributie planologisch onderzoek

Gemeente Haren Actualisatie Distributie planologisch onderzoek Gemeente Haren Actualisatie Distributie planologisch onderzoek Broekhuis Rijs Advisering 1 Gemeente Haren Actualisatie Distributie planologisch onderzoek Opdrachtgever: Gemeente Haren Projectnummer: 1116.335

Nadere informatie

voeren. Vraagstelling duurzame in het m² wvo een

voeren. Vraagstelling duurzame in het m² wvo een datum: : 30-3-2015 projectnummer: 1554.0215 Verkenning haalbaarheid en effecten bouwmarkt Voorschotenn Aanleiding Onlangs hebben marktpartijen hun interesse kenbaar gemaakt voor realisatie van een moderne

Nadere informatie

Herkomsttabellen Almere & Nijkerk Randstad Koopstromenonderzoek 2011

Herkomsttabellen Almere & Nijkerk Randstad Koopstromenonderzoek 2011 Herkomsttabellen Almere & Nijkerk Randstad Koopstromenonderzoek 2011 Gemeenten en aankooplocaties, dagelijkse & niet-dagelijkse sector Colofon Opdrachtgever Provincie Zuid-Holland Provincie Noord-Holland

Nadere informatie

De KoopstromenMonitor

De KoopstromenMonitor De KoopstromenMonitor Consumentenbestedingen gemeente Weert en omgeving Samengesteld in opdracht van Rabobank Weerterland en Cranendonck De Rabobank KoopstromenMonitor Met een belang van 11 procent in

Nadere informatie

Kopen in Utrecht. Winkelatlas gemeente Utrecht Maart 2012

Kopen in Utrecht. Winkelatlas gemeente Utrecht Maart 2012 Kopen in Utrecht Winkelatlas gemeente Utrecht 2011 Maart 2012 Kopen in Utrecht Winkelatlas gemeente Utrecht 2011 Maart 2012 Colofon Uitgave I&O Research Stationsplein 11 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer

Nadere informatie

Distributieplanologisch onderzoek ontwikkeling Plus Abcoude

Distributieplanologisch onderzoek ontwikkeling Plus Abcoude Distributieplanologisch onderzoek ontwikkeling Plus Abcoude De haalbaarheid van detailhandelsontwikkeling in een kern is doorgaans gebaseerd op distributieplanologisch onderzoek (DPO). Specifiek voor de

Nadere informatie

Vlist. ruimtelijk-economisch onderzoek supermarkt Haastrecht 062300.17589.00 19-03-2013

Vlist. ruimtelijk-economisch onderzoek supermarkt Haastrecht 062300.17589.00 19-03-2013 Vlist ruimtelijk-economisch onderzoek supermarkt Haastrecht identificatie planstatus projectnummer: datum: 062300.17589.00 19-03-2013 projectleider: opdrachtgever: drs. G. Welten gemeente Vlist R.008/04

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 2. Regiofunctie Amersfoort Centrum. 3. Functioneren van de binnenstad. 4. Vergelijking van Amersfoort met andere binnensteden

Inhoudsopgave. 2. Regiofunctie Amersfoort Centrum. 3. Functioneren van de binnenstad. 4. Vergelijking van Amersfoort met andere binnensteden Afdeling: Economische Zaken Auteur: A. Arendsen Datum: Mei 2005 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Regiofunctie Centrum Koopstromenonderzoek 2004 3. Functioneren van de binnenstad 4. Vergelijking van met andere

Nadere informatie

Rapport KOPEN@UTRECHT. KOOPSTROMENONDERZOEK PROVINCIE UTRECHT 2014-2015 Februari 2015. www.ioresearch.nl

Rapport KOPEN@UTRECHT. KOOPSTROMENONDERZOEK PROVINCIE UTRECHT 2014-2015 Februari 2015. www.ioresearch.nl Rapport KOPEN@UTRECHT KOOPSTROMENONDERZOEK PROVINCIE UTRECHT 2014-2015 Februari 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2015/005 Datum

Nadere informatie

Uden. wijkwinkelvoorziening Uden-Zuid. ruimtelijk-economisch onderzoek

Uden. wijkwinkelvoorziening Uden-Zuid. ruimtelijk-economisch onderzoek Uden wijkwinkelvoorziening Uden-Zuid ruimtelijk-economisch onderzoek identificatie planstatus projectnummer: datum: 085600.18534.00 06-06-2014 projectleider: drs. G. Welten opdrachtgever: gemeente Uden

Nadere informatie

KoopstromenMonitor Gemeente Hilversum

KoopstromenMonitor Gemeente Hilversum KoopstromenMonitor Gemeente Hilversum Detailhandel in zwaar weer De marktomstandigheden voor de gevestigde detailhandel zijn er de afgelopen jaren niet beter op geworden. Tussen 2008 en 2012 is de totale

Nadere informatie

97% 24% 27% 0% 25% 50% 75% 100%

97% 24% 27% 0% 25% 50% 75% 100% 11 WINKELEN EN WINKELCENTRA In dit hoofdstuk wordt gekeken naar het koopgedrag van de Leidenaar, zowel voor dagelijkse als voor niet-dagelijkse boodschappen. Daarbij wordt tevens aandacht besteed aan het

Nadere informatie

Gemeente Barneveld kern Barneveld

Gemeente Barneveld kern Barneveld Gemeente Barneveld kern Barneveld I&O Research, 2010 Datum: September 2010 Kenmerk: Ekoop10/348 Status: Definitief Colofon Opdrachtgever Gemeente Barneveld Titel rapport Koopstromenonderzoek 2010 Deelrapportage

Nadere informatie

Gemeente Hoogeveen. Koopstromenonderzoek gemeente Hoogeveen

Gemeente Hoogeveen. Koopstromenonderzoek gemeente Hoogeveen Gemeente Hoogeveen Koopstromenonderzoek gemeente Hoogeveen Gemeente Hoogeveen Koopstromenonderzoek gemeente Hoogeveen Datum 13 februari 007 HGV05/Gsj/018 Kenmerk Eerste versie Documentatiepagina Opdrachtgever(s)

Nadere informatie

Welkom! Gemeente Purmerend Visie op de boodschappenstructuur. Werkatelier 1

Welkom! Gemeente Purmerend Visie op de boodschappenstructuur. Werkatelier 1 Welkom! Gemeente Purmerend Visie op de boodschappenstructuur Werkatelier 1 Stelling 1 Een supermarkt in het centrum van Purmerend voorziet in een consumentenbehoefte en is ook goed voor de positie van

Nadere informatie

Onderzoek Winkelcentrum Lange Nieuwstraat IJmuiden

Onderzoek Winkelcentrum Lange Nieuwstraat IJmuiden Onderzoek Winkelcentrum Lange Nieuwstraat Rapportage Onderzoek Winkelcentrum Lange Nieuwstraat In opdracht van: Contactpersonen: Gemeente Velsen Angelique de Bondt, Michel Tureay en Edwin van t Hart Utrecht,

Nadere informatie

Aanleiding. beeld te brengen

Aanleiding. beeld te brengen Opbouw presentatie Aanleiding Het veranderende winkellandschap Winkelstructuur en beleidskader Neerijnen Marktruimtebepaling 2017 Marktruimtebepaling 2027 Kwantitatieve argumenten voor vestiging supermarkt

Nadere informatie

Koopstromenmonitor. Druten

Koopstromenmonitor. Druten Koopstromenmonitor Druten Detailhandel in beweging De Nederlandse detailhandel is sterk in beweging. Na een periode waarin het winkelbestand, de werkgelegenheid en de omzet veel sterker toenamen dan de

Nadere informatie

Toekomstvisie detailhandel gemeente Culemborg

Toekomstvisie detailhandel gemeente Culemborg Toekomstvisie detailhandel gemeente Culemborg drs. N.J. Sipma drs. A.H.H.M. Mensen Zoetermeer, september 2004 Dit onderzoek is gefinancierd door de Gemeente Culemborg. De verantwoordelijkheid voor de inhoud

Nadere informatie

Gemeente Hof van Twente kern Diepenheim

Gemeente Hof van Twente kern Diepenheim Gemeente Hof van Twente kern Diepenheim I&O Research, 2010 Datum: September 2010 Kenmerk: Ekoop10/348 Status: Definitief Colofon Opdrachtgever Gemeente Hof van Twente Titel rapport Koopstromenonderzoek

Nadere informatie

Onderwerp: Regionaal en lokaal Koopstromenonderzoek 2016 in het kader van het proces Regionaal Programma Werklocaties (RPW)

Onderwerp: Regionaal en lokaal Koopstromenonderzoek 2016 in het kader van het proces Regionaal Programma Werklocaties (RPW) gemeente Overbetuwe 0 INFORMATIEMEMO RAAD Kenmerk: 16INF00162 Datum advies: 21 november 2016 Onderwerp: Regionaal en lokaal Koopstromenonderzoek 2016 in het kader van het proces Regionaal Programma Werklocaties

Nadere informatie

Eindhoven, regionaal koopstromenonderzoek SRE. Samenwerkingsverband Regio Eindhoven SRE Eindrapport

Eindhoven, regionaal koopstromenonderzoek SRE. Samenwerkingsverband Regio Eindhoven SRE Eindrapport Eindhoven, regionaal koopstromenonderzoek SRE Samenwerkingsverband Regio Eindhoven SRE Eindrapport Inhoudsopgave pagina 1. INLEIDING 3 1.1 Aanleiding 3 1.2 Doelstelling onderzoek 4 1.3 Afbakening onderzoeksgebied

Nadere informatie

Mededeling van het college aan de gemeenteraad (2011-42)

Mededeling van het college aan de gemeenteraad (2011-42) Onderwerp: Uitkomsten koopstromenonderzoek (consumentenonderzoek) binnenstad Portefeuillehouder: Steven Kroon Datum: 18 april 2011 Aanleiding voor de mededeling Doetinchem heeft de ambitie haar bovenregionale

Nadere informatie

Buren, Effecten vestiging bloemenwinkel op bedrijventerrein. Gemeente Buren

Buren, Effecten vestiging bloemenwinkel op bedrijventerrein. Gemeente Buren Buren, Effecten vestiging bloemenwinkel op bedrijventerrein Gemeente Buren Buren, Effecten vestiging bloemenwinkel op bedrijventerrein Gemeente Buren Rapportnummer: 203X01109.079482_2 Datum: 13 maart

Nadere informatie

Bijlage 4. Haalbaarheidsonderzoek. gemeente Bergen 11 januari 2011

Bijlage 4. Haalbaarheidsonderzoek. gemeente Bergen 11 januari 2011 Bijlage 4 Haalbaarheidsonderzoek w i n k e l p r o g r a m m a P l e i n gemeente Bergen 11 januari 211 Haalbaarheidsonderzoek winkelprogramma Plein gemeente Bergen (NH) Opdrachtgever: Contactpersoon:

Nadere informatie

Quickscan centrum IJmuiden

Quickscan centrum IJmuiden Quickscan centrum IJmuiden Opdrachtgever: Contactpersoon: Gemeente Velsen de heer M. Tureay Projectteam DTNP: de heer D.J. Droogh mevrouw L. Dicou Projectnummer: 1149.0312 Datum: 23 april 2012 Droogh

Nadere informatie

Eelde-Paterswolde. Functie en positie Eelde-Centrum

Eelde-Paterswolde. Functie en positie Eelde-Centrum Eelde-Paterswolde Functie en positie Eelde-Centrum Eelde-Paterswolde Opdrachtgever: Gemeente Tynaarlo Projectnummer: 855.0509 Datum: 28 oktober 2009 Functie en positie Eelde-Centrum DROOGH TROMMELEN EN

Nadere informatie

Second opinion supermarkt Ter Borch

Second opinion supermarkt Ter Borch Second opinion supermarkt Ter Borch Droogh Trommelen en Partners (DTNP) Adviseurs voor Ruimte en Strategie Graafseweg 109 6512 BS Nijmegen T 024-379 20 83 E info@dtnp.nl W www.dtnp.nl Opdrachtgever: Contactpersoon:

Nadere informatie

Midden-Brabant. Koopstromenonderzoek 2007

Midden-Brabant. Koopstromenonderzoek 2007 Midden-Brabant Koopstromenonderzoek 2007 Het regionaal economisch ontwikkelingsprogramma De ideale connectie is een gezamenlijk initiatief van de samenwerkende gemeenten, de onderwijs- en kennisinstellingen

Nadere informatie

Groesbeek DPO Plan Dorpsstraat Groesbeek Opdrachtgever: Gemeente Groesbeek Projectnummer: 896.1109 Datum: 2 december 2009 DPO plan Dorpsstraat DROOGH TROMMELEN EN PARTNERS Voorstadslaan 254 6542 TG Nijmegen

Nadere informatie

Onderzoek wijkwinkelcentra

Onderzoek wijkwinkelcentra Onderzoek wijkwinkelcentra Gemeente Amersfoort, Onderzoek & Statistiek Ben van de Burgwal februari 2017 Niet elke Amersfoorter doet zijn dagelijkse boodschappen in het wijkwinkelcentrum dat het dichtste

Nadere informatie

DPO Achtergracht/Groeneweg. Gemeente Weesp Definitief

DPO Achtergracht/Groeneweg. Gemeente Weesp Definitief DPO Achtergracht/Groeneweg Gemeente Weesp Definitief DPO Achtergracht/Groeneweg Gemeente Weesp Definitief Rapportnummer: 211X06322.080337_1 Datum: 19 mei 2014 Contactpersoon opdrachtgever: De heer J.

Nadere informatie

Gemeente Hof van Twente kern Hengevelde

Gemeente Hof van Twente kern Hengevelde Gemeente Hof van Twente kern Hengevelde I&O Research, 2010 Datum: September 2010 Kenmerk: Ekoop10/348 Status: Definitief Colofon Opdrachtgever Gemeente Hof van Twente Titel rapport Koopstromenonderzoek

Nadere informatie

Gebiedskoers Detailhandel Hoek van Holland. Gemeente Rotterdam

Gebiedskoers Detailhandel Hoek van Holland. Gemeente Rotterdam Gebiedskoers Detailhandel 2017-2020 Gemeente Rotterdam Datum Juni 2017 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Situatie van de detailhandel in 4 2.1 Centrum 4 2.2 Verspreide bewinkeling 5 3 Koers detailhandelsstructuur

Nadere informatie

Winkelatlas Rotterdam2011

Winkelatlas Rotterdam2011 Winkelatlas Rotterdam2011 Resultaten Koopstromenonderzoek 2011 Rotterdam April 2012 Winkelatlas Rotterdam 2011 Resultaten Koopstromenonderzoek 2011 Rotterdam April 2012 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval

Nadere informatie

Actualisering DPO Groenestraat

Actualisering DPO Groenestraat Gemeente Nijmegen Actualisering DPO Groenestraat Sector dagelijkse artikelen Rapportnummer: 203X00452.050985_5 Datum: 30 september 2009 Contactpersoon opdrachtgever: mevrouw Van Gerwen Projectteam BRO:

Nadere informatie

1. Inleiding en vraagstelling

1. Inleiding en vraagstelling 1. Inleiding en vraagstelling In opdracht van V.O.F. Leidschendam Centrum heeft B@S Consultants de positie en het perspectief van het winkelaanbod in Leidschendam Centrum opnieuw geanalyseerd. De in 2005

Nadere informatie

Ontwikkeling centrum Emmeloord

Ontwikkeling centrum Emmeloord Provast Ontwikkeling centrum Definitief Rapportnummer: 205X00211.042576_1_3 Datum: 08 april 2008 Contactpersoon opdrachtgever: H. de Jong Projectteam BRO: Felix Wigman, Tommy Walvius Trefwoorden: De Deel,

Nadere informatie

Onderzoek Inwonerspanel: Winkelcentra

Onderzoek Inwonerspanel: Winkelcentra 1 (21) Onderzoek Inwonerspanel: Auteur Tineke Brouwers Inleiding De afgelopen jaren is er veel veranderd in het Nederlands winkellandschap. Nieuwe ontwikkelingen volgen elkaar snel op. Er zijn veranderingen

Nadere informatie

Bepaling marktruimte en beoordeling onderbouwing Westpoint Apeldoorn

Bepaling marktruimte en beoordeling onderbouwing Westpoint Apeldoorn Bepaling marktruimte en beoordeling onderbouwing Westpoint Apeldoorn Droogh Trommelen en Partners (DTNP) Adviseurs voor Ruimte en Strategie Graafseweg 109 6512 BS Nijmegen T 024-379 20 83 E info@dtnp.nl

Nadere informatie

De KoopstromenMonitor. Consumentenbestedingen gemeente Beek. Samengesteld in opdracht van Rabobank Westelijke Mijnstreek

De KoopstromenMonitor. Consumentenbestedingen gemeente Beek. Samengesteld in opdracht van Rabobank Westelijke Mijnstreek De KoopstromenMonitor Consumentenbestedingen gemeente Beek Samengesteld in opdracht van Rabobank Westelijke Mijnstreek De Rabobank KoopstromenMonitor De Nederlandse detailhandel heeft het op dit moment

Nadere informatie

Den Haag Scheveningen. Mogelijkheden en effecten supermarkt Badhuisweg

Den Haag Scheveningen. Mogelijkheden en effecten supermarkt Badhuisweg Den Haag Scheveningen Mogelijkheden en effecten supermarkt Badhuisweg Den Haag Scheveningen Mogelijkheden en effecten supermarkt Badhuisweg Opdrachtgever: gemeente Den Haag Projectnummer: 894.1109 Datum:

Nadere informatie

Provincie Utrecht. Op weg naar een toekomstbestendige retailstructuur

Provincie Utrecht. Op weg naar een toekomstbestendige retailstructuur Provincie Utrecht Op weg naar een toekomstbestendige retailstructuur Inhoudsopgave Managementsamenvatting 4 1. Inleiding 8 1.1 Aanleiding 9 1.2 Onze aanpak - een gezamenlijk traject 11 1.2.1 Vraagzijde

Nadere informatie

Koopstromenmonitor Oisterwijk. t.b.v. Concept-detailhandelsvisie

Koopstromenmonitor Oisterwijk. t.b.v. Concept-detailhandelsvisie Koopstromenmonitor Oisterwijk t.b.v. Concept-detailhandelsvisie Frits Oevering 11 april 2016 Concept-detailhandelsvisie Oisterwijk Agenda Detailhandel in Midden- en Oost-Brabant De Oisterwijkse detailhandel

Nadere informatie

Schagen. ruimtelijk-economisch onderzoek Makado Schagen. identificatie drs. G. Welten. auteur(s):

Schagen. ruimtelijk-economisch onderzoek Makado Schagen. identificatie drs. G. Welten. auteur(s): Schagen ruimtelijk-economisch onderzoek Makado Schagen identificatie projectnummer: datum: 060904.16366.00 25-06-2014 projectleider: ir. R.J.M.M. Schram opdrachtgever: Makado Schagen BV auteur(s): drs.

Nadere informatie

WINKELOPENINGSTIJDEN OP ZONDAG IN PURMEREND

WINKELOPENINGSTIJDEN OP ZONDAG IN PURMEREND WINKELOPENINGSTIJDEN OP ZONDAG IN PURMEREND 2013 Winkelopeningstijden op zondag in Purmerend 2013 Onderzoek onder het internetpanel In opdracht van Team Economie Jeroen van der Weerd Uitgevoerd door Team

Nadere informatie

Inhoudelijke reactie op rapport Detailhandels- en horecavisie Boxtel (BRO, 26 september 2014)

Inhoudelijke reactie op rapport Detailhandels- en horecavisie Boxtel (BRO, 26 september 2014) Inhoudelijke reactie op rapport Detailhandels- en horecavisie Boxtel (BRO, 26 september 2014) 10 december 2014 Memo Status: Memo Datum: 10 december 2014 Een product van: Bureau Stedelijke Planning bv Silodam

Nadere informatie

Hillegersberg - Schiebroek

Hillegersberg - Schiebroek Gebiedskoers Detailhandel 2017-2020 Hillegersberg - Schiebroek Gemeente Rotterdam Datum Juni 2017 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Situatie van de detailhandel in Hillegersberg-Schiebroek 4 2.1 Bergse Dorpsstraat

Nadere informatie

Regionale afstemming. Inhoud. voor bestemmingsplan Laan van Erica 50

Regionale afstemming. Inhoud. voor bestemmingsplan Laan van Erica 50 Regionale afstemming voor bestemmingsplan Laan van Erica 50 Inhoud a. Gelet op de Omgevingsverordening Gelderland en gelet op een goede ruimtelijke ordening, heeft regionale afstemming plaats gevonden

Nadere informatie

Eindhoven, regionaal koopstromenonderzoek SRE. Samenwerkingsverband Regio Eindhoven SRE eindrapportage

Eindhoven, regionaal koopstromenonderzoek SRE. Samenwerkingsverband Regio Eindhoven SRE eindrapportage Eindhoven, regionaal koopstromenonderzoek SRE Samenwerkingsverband Regio Eindhoven SRE eindrapportage Eindhoven, regionaal koopstromenonderzoek SRE Samenwerkingsverband Regio Eindhoven SRE eindrapportage

Nadere informatie

Rapportage 30-2146. DistributiePlanologischOnderzoek (DPO) ten behoeve van de uitbreiding van Tuincentrum de Bosrand te Alphen aan den Rijn 2012

Rapportage 30-2146. DistributiePlanologischOnderzoek (DPO) ten behoeve van de uitbreiding van Tuincentrum de Bosrand te Alphen aan den Rijn 2012 Rapportage 30-2146 DistributiePlanologischOnderzoek (DPO) ten behoeve van de uitbreiding van Tuincentrum de Bosrand te Alphen aan den Rijn 2012 Strabo bv, Marktonderzoek en Vastgoedinformatie Herengracht

Nadere informatie

Notitie beoordeling centrumplan Nieuw-Lekkerland

Notitie beoordeling centrumplan Nieuw-Lekkerland datum: 25-9-2013 projectnummer: 1333.0813 Notitie beoordeling centrumplan Nieuw-Lekkerland Inleiding In het dorp Nieuw-Lekkerland (samen met Kinderdijk circa 9.500 inwoners) zijn twee winkelcentra, te

Nadere informatie

Gemeente Hengelo kern Hengelo

Gemeente Hengelo kern Hengelo Gemeente Hengelo kern Hengelo I&O Research, 2010 Datum: September 2010 Kenmerk: Ekoop10/348 Status: Definitief Colofon Opdrachtgever Gemeente Hengelo Titel rapport Koopstromenonderzoek 2010 Deelrapportage

Nadere informatie

Leiderdorp * 2014 De Baanderij Effectenstudie - Quick scan LEIDERDORP * 2014 DE BAANDERIJ EFFECTENSTUDIE - QUICK SCAN.

Leiderdorp * 2014 De Baanderij Effectenstudie - Quick scan LEIDERDORP * 2014 DE BAANDERIJ EFFECTENSTUDIE - QUICK SCAN. LEIDERDORP * 2014 DE BAANDERIJ EFFECTENSTUDIE QUICK SCAN 1 Achtergrond De achtergrond van deze effectenstudie in de vorm van een quickscan is dat er plannen worden voorbereid voor de komst van twee nieuwe

Nadere informatie

Gemeente Haaksbergen kern Haaksbergen

Gemeente Haaksbergen kern Haaksbergen Gemeente Haaksbergen kern Haaksbergen I&O Research, 2010 Datum: september 2010 Kenmerk: Ekoop10/348 Status: Definitief Colofon Opdrachtgever Gemeente Haaksbergen Titel rapport Koopstromenonderzoek 2010

Nadere informatie

DPO Groenewegterrein Utrecht- Lombok

DPO Groenewegterrein Utrecht- Lombok DPO Groenewegterrein Utrecht- Lombok Definitief rapport Opdrachtgever: Multi Vastgoed ECORYS Nederland BV Peter Beerlage Bart Stek Wojtek Mikolajczyk Rotterdam, 6 april 2010 ECORYS Nederland BV Postbus

Nadere informatie

Reactie marktruimte binnenstad Breda

Reactie marktruimte binnenstad Breda Reactie marktruimte binnenstad Breda Aanvulling Second Opinion n.a.v. Strabo-onderzoek H. J. Gianotten Capelle aan den IJssel, 26 juni 2013 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Garma bv. Het

Nadere informatie

Leegstand detailhandel: oorzaken en wat doen we ermee? Peter ter Hark Lectoraat Fontys Hogescholen Vastgoed en Makelaardij 22 april 2015

Leegstand detailhandel: oorzaken en wat doen we ermee? Peter ter Hark Lectoraat Fontys Hogescholen Vastgoed en Makelaardij 22 april 2015 Leegstand detailhandel: oorzaken en wat doen we ermee? Peter ter Hark Lectoraat Fontys Hogescholen Vastgoed en Makelaardij 22 april 2015 Onderwerpen: Wat is er gebeurd de afgelopen jaren? Wat gaat er gebeuren

Nadere informatie

1.1 Bevolkingsontwikkeling 9. 1.2 Bevolkingsopbouw 10. 1.2.1 Vergrijzing 11. 1.3 Migratie 11. 1.4 Samenvatting 12

1.1 Bevolkingsontwikkeling 9. 1.2 Bevolkingsopbouw 10. 1.2.1 Vergrijzing 11. 1.3 Migratie 11. 1.4 Samenvatting 12 inhoudsopgave Samenvatting 3 1. Bevolking 9 1.1 Bevolkingsontwikkeling 9 1.2 Bevolkingsopbouw 10 1.2.1 Vergrijzing 11 1.3 Migratie 11 1.4 Samenvatting 12 2. Ontwikkelingen van de werkloosheid 13 2.1 Ontwikkeling

Nadere informatie

Ruimtelijk-economische effectstudie

Ruimtelijk-economische effectstudie Ontwikkeling Winkelcentrum Hoog Dalem te Gorinchem Definitief Eindrapport Opdrachtgever: Gemeente Gorinchem Rotterdam, 16 februari 2015 Ruimtelijk-economische effectstudie Ontwikkeling Winkelcentrum Hoog

Nadere informatie

KIJKEN, KIJKEN NAAR KOPEN RAPPORT STEENWIJK. Koopstromenonderzoek Oost-Nederland 2015 Augustus 2015. www.ioresearch.nl

KIJKEN, KIJKEN NAAR KOPEN RAPPORT STEENWIJK. Koopstromenonderzoek Oost-Nederland 2015 Augustus 2015. www.ioresearch.nl KIJKEN, KIJKEN NAAR KOPEN RAPPORT STEENWIJK Koopstromenonderzoek Oost-Nederland 2015 Augustus 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer

Nadere informatie

Zeewolde. supermarkt Polderwijk. ladder voor duurzame verstedelijking 005000.20150857 26-10-2015. drs. G. Welten. auteur(s):

Zeewolde. supermarkt Polderwijk. ladder voor duurzame verstedelijking 005000.20150857 26-10-2015. drs. G. Welten. auteur(s): Zeewolde supermarkt Polderwijk ladder voor duurzame verstedelijking identificatie planstatus projectnummer: datum: 005000.20150857 26-10-2015 projectleider: mr. J. Poelstra opdrachtgever: gemeente Zeewolde

Nadere informatie

Winkelen in het Internettijdperk

Winkelen in het Internettijdperk Winkelen in het Internettijdperk De (ruimtelijke) gevolgen van internet winkelen dr. Jesse Weltevreden, Hoofd Onderzoek BOVAG 1 Inhoud Winkelgebieden in Nederland Internet winkelen in Nederland E-shoppers:

Nadere informatie

Het koopstromenonderzoek is openbaar en kan worden geraadpleegd via

Het koopstromenonderzoek is openbaar en kan worden geraadpleegd via Bijlage aan onderwerp van dienst afdeling telefoon datum Gemeenteraad Gouda Koopstromenonderzoek 2011 Hans van den Akker 16 januari 2012 Analyse Koopstromenonderzoek 2011 voor Gouda en Midden-Holland 1.

Nadere informatie

ACTUELE MARKTRUIMTE NHC Stec Groep aan Corio. Stec Groep B.V. Guido Scheerder Maart 2012

ACTUELE MARKTRUIMTE NHC Stec Groep aan Corio. Stec Groep B.V. Guido Scheerder Maart 2012 ACTUELE MARKTRUIMTE NHC Stec Groep B.V. Guido Scheerder Maart 2012 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 1 1.1 Uw situatie en vragen 1 1.2 Onze aanpak 2 1.3 Leeswijzer 2 2. ADVIES 3 2.1 Versterk met NHC marktpositie

Nadere informatie

Distributieplanologisch onderzoek supermarkt Bennebroek

Distributieplanologisch onderzoek supermarkt Bennebroek Distributieplanologisch onderzoek supermarkt Bennebroek Droogh Trommelen en Partners (DTNP) Adviseurs voor Ruimte en Strategie Graafseweg 109 6512 BS Nijmegen T 024-379 20 83 E info@dtnp.nl W www.dtnp.nl

Nadere informatie