Distributieplanologisch onderzoek supermarkten Reuver

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Distributieplanologisch onderzoek supermarkten Reuver"

Transcriptie

1 Distributieplanologisch onderzoek supermarkten Reuver

2

3 Opdrachtgever: Contactpersoon: Gemeente Beesel De heer T. van Loon Projectteam DTNP: De heer W. Frielink Projectnummer: Datum: 21 juni 2012 Droogh Trommelen en Partners (DTNP) Graafseweg BS Nijmegen T F E W Distributieplanologisch onderzoek supermarkten

4

5 Inhoudsopgave 1 Inleiding 1 Bijlage 1 Indicatieve berekeningen 8 2 Huidige situatie Vraag en aanbod Gemeentelijk beleid Uitbreidingsverzoek Lidl 4 3 Effecten uitbreiding Lidl Distributieplanologische effecten Kwalitatieve overwegingen 6 4 Samenvattende conclusie 7

6

7 1 Inleiding De gemeente Beesel heeft een verzoek ontvangen voor medewerking aan uitbreiding van Lidl aan de Greswarenstraat 1 in Reuver. Voor deze uitbreiding is een buitenplanse afwijkingsprocedure nodig. Om tot een goede afweging te komen en eventuele medewerking te kunnen onderbouwen heeft de gemeente Beesel behoefte aan een distributieplanologisch onderzoek. De gemeente heeft DTNP opdracht gegeven dit onderzoek uit te voeren. In hoofdstuk 2 gaan we in op de huidige vraag- en aanbodzijde van supermarkten in Reuver. Daarnaast gaan we in op het beleid van de gemeente Beesel en op het Lidl aan de Greswarenstraat 1 in Reuver uitbreidingsverzoek van Lidl. In hoofstuk 3 wordt een kwantitatieve en kwalitatieve afweging gemaakt en worden effecten van een mogelijke uitbreiding van Lidl aangegeven. In hoofdstuk 4 worden de bevindingen uit het rapport samengevat, conclusies getrokken en Plus: de grootste supermarkt van het dorp D R O O G H T R O M M E L E N E N PA R T N E R S Albert Heijn is gevestigd in de passage geven wij ons advies. 1

8 2 Huidige situatie 2.1 Vraag en aanbod Omvang en spreiding supermarkten Reuver Het supermarktaanbod in de kern Reuver heeft een totale omvang van ± m² winkelvloeroppervlak (wvo), verspreid over vier supermarkten (kaart 1). In het centrum van Reuver liggen de grootste supermarkten van de kern (Plus, ca m² wvo, en Albert Heijn, ca m² wvo). Net buiten het centrum en aan de andere kant van het spoor ligt een solitaire Lidl (ca. 950 m² wvo). In het oostelijke deel van Reuver (Offenbeek) ligt een buurtwinkelcentrum met een kleine Jan Linders (ca. 800 m² wvo). Tabel 1 Supermarkten in Reuver* Formule Omvang (m² wvo) Plus Albert Heijn Lidl 950 Jan Linders 800 TOTAAL * OPN (2012), Supermarktgids April D R O O G H T R O M M E L E N E N PA R T N E R S

9 Overige supermarkten in de gemeente Behalve de vier supermarkten in de kern Reuver ligt er nog een supermarkt in de gemeente. Deze kleine Coop Compact (ca. 400 m² wvo) ligt in het centrum van de kern Beesel. Op vakantiepark De Lommerbergen ligt een kleine supermarkt (ca. 425 m² wvo). Deze supermarkt is gericht op de bezoekers van het vakantiepark. Draagvlak winkels Reuver vormt samen met Offenbeek een dubbelkern met in totaal ruim inwoners*. Dit is het primaire verzorgingsgebied voor supermarkten in Reuver. Op basis van beschikbare prognoses** wordt uitgegaan van een lichte groei van het aantal inwoners in Reuver naar ± inwoners in Door de fysieke barrière van de Maas (en de Duitse grens) en het supermarktaanbod in de regio (kaart 2) is het secundaire verzorgingsgebied voor supermarkten in Reuver beperkt. Inwoners uit de kern Beesel (ca ) * Gemeente Beesel (2012), stand per ** Companen (2011), Woningmarktonderzoek Beesel D R O O G H T R O M M E L E N E N PA R T N E R S 3

10 hebben een beperkt supermarktaanbod. Zij zullen voor een deel op Reuver georiënteerd zijn. Ook inwoners uit Belfeld (ca ) hebben in de eigen kern een beperkte keuze tussen supermarkten. Hierdoor zal een deel van Belfeld op het ruimere supermarktaanbod in Reuver georiënteerd zijn. 2.2 Gemeentelijk beleid Het ruimtelijke beleid van de gemeente is beschreven in de Structuurvisie Beesel*. Hierin wordt onder meer gestreefd naar verdere ontwikkeling van Reuver-Offenbeek als aantrekkelijke woonkern met diverse voorzieningen, waaronder een gevarieerd winkelaanbod. Versterking van het voorzieningenniveau in de kern Reuver (onder andere meer retail en entertainment) is een belangrijk actiepunt. Het centrum is de belangrijkste locatie voor detailhandel en overige publieksgerichte voorzieningen. 2.3 Uitbreidingsverzoek Lidl Winkelformule Lidl is een supermarktketen die zich in het lagere prijssegment bevindt. Vaak wordt de formule een discountsupermarkt genoemd. Door schaalvergroting en uitbreiding van assortimenten van discountsupermarkten is het verschil tussen een discountsupermarkt en een fullservicesupermarkt (zoals Albert Heijn) steeds kleiner. Locatie Lidl Supermarkt Lidl heeft bij de gemeente een uitbreidingsverzoek ingediend voor de huidige locatie aan de Greswarenstraat 1 in Reuver. De op enige afstand van het centrum gelegen Lidl heeft nauwelijks een ruimtelijk-functionele relatie met het centrum. Omvang Lidl Het huidige winkelpand van Lidl heeft een winkelvloeroppervlak van ± 950 m². Het brutovloeroppervlak (bvo)** van de winkel is m². Lidl wil met 210 m² bvo uitbreiden tot een maat van m² bvo. Na uitbreiding zal de winkel ongeveer m² wvo groot zijn. Gemiddeld zijn winkels van Lidl in Nederland ± 850 m² wvo groot. * Gemeente Beesel (2011), Ruimtelijke ontwikkelingsvisie 2030 ** Het winkelvloeroppervlak is dat deel van een winkel dat toegankelijk en zichtbaar is voor consumenten. Het brutovloeroppervlak is de totale ruimte van een winkel bestaande uit het winkelvloeroppervlak en niet voor consumenten toegankelijke ruimten (opslag, kantine, etc). 4 D R O O G H T R O M M E L E N E N PA R T N E R S

11 3 Effecten uitbreiding Lidl 3.1 Distributieplanologische effecten Om een beeld te krijgen van het huidige functioneren van supermarkten in Reuver maken we een indicatieve berekening van de omzet per m² wvo in supermarkten. Dit is een goede indicator voor het huidig functioneren. De berekening wordt gemaakt op basis van de meest recente kengetallen over de gemiddelde omzet per hoofd van de bevolking, het huidige inwonertal en inschattingen van koopkrachtbinding en -toevloeiing. In bijlage 1 is een uitleg opgenomen van de wijze van berekenen en gebruikte kengetallen. Koopkrachtbinding en toevloeiing In Reuver is het supermarktaanbod divers en er zijn weinig andere supermarkten in de directe omgeving. Hierdoor is er voor inwoners van Reuver weinig aanleiding hun supermarktaankopen buiten Reuver te doen. Voor de berekening van het huidige functioneren van het supermarktaanbod in Reuver gaan we derhalve uit van een hoge koopkrachtbinding (95%). De toevloeiing van omzet naar supermarkten in Reuver zal beperkt zijn. Er valt vooral omzet te verwachten uit Beesel. Daarnaast zal er enige toevloeiing zijn vanuit Belfeld. De toevloeiing vanuit De Lommerbergen zal zeer beperkt en seizoensgebonden zijn. We gaan uit van een toevloeiing van ca. 20%. Huidig functioneren Gemiddeld hebben de supermarkten in Reuver een omzet per m² wvo van ca Dit is erg laag en ruim 25% lager dan het landelijk gemiddelde ( per m² wvo). De supermarkten in Reuver lijken daarmee zeer matig te functioneren. Haalbaar supermarktaanbod in 2020 Een uitbreiding van Lidl tot ca m² wvo zal gelet op de huidige omvang van de supermarkt en het aanbod in de regio niet leiden tot een hogere koopkrachtbinding of -toevloeiing. Het inwonertal in Reuver zal licht stijgen tot ca in Het supermarktaanbod in Reuver zal door een uitbreiding van Lidl groeien tot m² wvo. Uitgaande van een benodigde omzet per m² wvo van berekenen we een haalbaar supermarktaanbod van ca m² wvo. Dat is fors minder dan het huidige aanbod en het aanwezige aanbod na uitbreiding van Lidl. Kwantitatief is er derhalve geen aanleiding het supermarktaanbod te vergroten. Een uitbreiding zal het functioneren van de supermarkten verder onder druk zetten. 3.2 Kwalitatieve overwegingen Centrum Reuver kansen bieden De gemeente Beesel streeft naar een versterking van het voorzieningenaanbod (onder meer door een gevarieerd aanbod detailhandel en entertainment) in Reuver. Door de reeds aanwezige concentratie van voorzieningen is het centrum van Reuver hiervoor de belangrijkste locatie. Om het centrum van Reuver de beste kansen te bieden voor een gevarieerd en sterk winkelaanbod is het van belang dat hier het sterkste supermarktaanbod behouden blijft. Supermarkten zijn namelijk belangrijke dragers van dorpscentra (zie kader Supermarkt cruciaal voor speciaalzaak, bladzijde 6). Van het grote aantal bezoekers dat zij wekelijks trekken kunnen andere winkels profiteren. Hierdoor ontstaan er mogelijkheden voor winkels die zelf niet D R O O G H T R O M M E L E N E N PA R T N E R S 5

12 voldoende mensen op de been kunnen krijgen. Als het supermarktaanbod buiten het centrum sterk wordt, worden de kansen op een sterk en gevarieerd winkelaanbod in het centrum van Reuver verkleind. Buiten het centrum moet daarom terughoudend worden omgegaan met uitbreidingsverzoeken en/of nieuwvestigingen. Een versterking van het supermarktaanbod buiten het centrum van Reuver zal de positie van de centrumsupermarkten ondermijnen en daarmee kan het centrum als geheel slechter gaan functioneren. Supermarkt cruciaal voor speciaalzaak Steeds meer boodschappen worden bij de supermarkt gedaan. Meer dan 80 cent van elke euro aan boodschappen komt inmiddels bij de supermarkt terecht. Dit gaat ten koste van de omzet bij speciaalzaken. Toch kunnen speciaalzaken zich het beste naast de supermarkt vestigen. Een doorsnee supermarkt trekt elke week meer dan bezoekers. Daarmee is de supermarkt in de meeste centra veruit de belangrijkste publiekstrekker. Uit grootschalig onderzoek onder ruim supermarktklanten in 30 buurt- en dorpscentra* blijkt dat 75% van de supermarktbezoekers ook één of meer andere winkels bezoekt, mits deze zichtbaar zijn en op korte afstand liggen van de supermarkt. de been te krijgen. Een ruimer aanbod speciaalzaken is daardoor vaak pas mogelijk als er ook een supermarkt in de buurt is die een voldoende grote klantenstroom genereert. Twee (elkaar aanvullende) supermarkten bieden nog meer kansen voor speciaalzaken. Van de enorme klantenstroom van supermarkten kan de speciaalzaak profiteren: een beperkt deel ervan biedt al een gezonde omzet. Zonder supermarkt ontbreekt de aantrekkingskracht om voldoende klanten op * DTNP (2010), De rol van supermarkten 6 D R O O G H T R O M M E L E N E N PA R T N E R S

13 4 Samenvattende conclusie Omvang en spreiding supermarkten Reuver Het supermarktaanbod in Reuver bestaat uit vier supermarkten met een totale omvang van circa m² wvo. Plus en Albert Heijn liggen in het centrum van Reuver, Jan Linders ligt in een buurtwinkelcentrum in Offenbeek en Lidl heeft een solitaire ligging aan de Greswarenstraat 1. Ondanks de relatief korte afstand van Lidl tot het centrum van Reuver heeft Lidl geen ruimtelijk-functionele relatie met het centrum (o.a. door de spoorlijn Venlo-Roermond). Lidl draagt daardoor niet bij aan het functioneren van het centrum. Uitbreidingsplan Lidl Lidl heeft aangegeven haar huidige winkel te willen vergroten van m² bvo naar m² bvo (uitbreiding van 210 m² bvo). Het totale winkelvloeroppervlak zal na uitbreiding circa m² groot zijn. Kwantitatieve mogelijkheden Het huidige supermarktaanbod in Reuver is groot en functioneert sterk ondergemiddeld ten opzichte van het Nederlands gemiddelde. Het draagvlak voor supermarkten zal in de toekomst niet substantieel toenemen. Vanuit kwantitatieve overwegingen is er geen aanleiding medewerking te verlenen aan uitbreiding van Lidl. Beleid gemeente De gemeente Beesel heeft als beleid het voorzieningenaanbod in Reuver, waaronder een gevarieerd winkelaanbod, te versterken. Het centrum van Reuver is daarvoor de belangrijkste locatie. Om het centrum van Reuver de beste kansen te bieden is het van belang dat hier een sterk supermarktaanbod aanwezig is. Een uitbreiding van Lidl draagt hier niet aan bij en is derhalve niet in overeenstemming met het beleid van de gemeente Beesel. Advies Gelet op de huidige supermarktstructuur, de kwantitatieve marktmogelijkheden en de ambities voor Reuver-Centrum adviseert DTNP de gemeente Beesel om geen medewerking te verlenen aan het verzoek tot uitbreiding van de Lidl-vestiging aan de Greswarenstraat 1. D R O O G H T R O M M E L E N E N PA R T N E R S 7

14 Bijlage 1 Indicatieve berekeningen Variabelen Bij deze indicatieve kwantitatieve analyse gaat het om de verhouding tussen vraag en aanbod. De vraagzijde wordt bepaald door de omzet per hoofd, de omvang van het verzorgingsgebied (aantal inwoners), de mate waarin het omzetpotentieel terecht komt in het betreffende winkelgebied (koopkrachtbinding) en de mate waarin omzet van elders toevloeit (koopkrachttoevloeiing). Aan de aanbodzijde spelen de omvang (m² winkelvloeroppervlak) en benodigde omzet per m² wvo (vloerproductiviteit) een rol. Verzorgingsgebied Het primaire verzorgingsgebied voor supermarkten in de kern Reuver wordt gevormd door inwoners uit de kern Reuver/Offenbeek. Het huidige inwonertal bedraagt circa inwoners. Op basis van beschikbare bevolkingsprognoses gaan we uit van een lichte groei van het inwonertal tot circa in Gemiddelde omzet per inwoner In distributieve berekeningen gaan we uit van de landelijk gemiddelde omzet per hoofd van de bevolking per jaar. Bij de gemiddelde omzet per hoofd van de bevolking zijn niet alleen bestedingen van consumenten meegenomen, maar ook bestedingen van bedrijven in winkels. We maken onderscheid tussen winkels met dagelijkse aanbod (Dagelijks), winkels met niet-dagelijks aanbod (Niet-Dagelijks) en winkels met volumineus aanbod (Huis en tuin). Winkels met dagelijks aanbod zijn supermarkten, versspeciaalzaken en winkels in persoonlijke verzorging (o.a. drogisterij). Winkels met niet-dagelijkse aanbod zijn modewinkels (kleding, schoenen en lederwaren) en winkels met overig niet-dagelijks aanbod (o.a. warenhuizen, huishoudelijke artikelen, sport-, speelgoedzaken, winkels in wit- en bruingoed). Winkels met volumineus aanbod zijn tuincentra, bouwmarkten en winkels in woninginrichting. De indicatieve berekeningen in dit onderzoek betreffen de supermarktbranche (onderdeel van de dagelijkse sector). In Nederland is de totale omzet van winkels in 2010 circa 83,5 mld (exclusief BTW). Dit betekent een gemiddelde omzet per hoofd van de bevolking per jaar van circa Hiervan wordt in supermarkten besteed*. Wanneer het gemiddeld besteedbaar inkomen per inwoner in het verzorgingsgebied afwijkt van het Nederlands gemiddelde is het gewenst de gemiddelde omzetcijfers per hoofd aan te passen. Voor winkels met dagelijks aanbod (waaronder supermarkten) is het gebruikelijk een correctie door te voeren van ¼ van het percentage dat het inkomen lager of hoger is dan het gemiddelde. Omdat het gemiddeld besteedbaar inkomen in de kern Reuver/Offenbeek 14% onder het landelijk gemiddelde ligt (CBS, 2011) gaan we uit van iets lagere omzetcijfers per inwoner. Voor supermarkten gaan we uit van ( (¼ x 14% x 1.810)). * HBD (2011), Omzetkengetallen ten behoeve van ruimtelijk-economisch onderzoek 8 D R O O G H T R O M M E L E N E N PA R T N E R S

15 Koopkrachtbinding en -toevloeiing Niet alle bestedingen van inwoners in Reuver komen terecht in het eigen winkelapparaat. Het aandeel van de totale bestedingen van inwoners uit Reuver dat terecht komt in de eigen winkels noemen we de koopkrachtbinding. Op basis van beschikbare kengetallen en ervaringscijfers in vergelijkbare situaties* gaan we in Reuver uit van een huidige koopkrachtbinding voor supermarkten van circa 95%. Bij versterking van het aanbod door uitbreiding van Lidl schatten wij in dat de koopkrachtbinding niet verder zal stijgen. Behalve bestedingen van inwoners van de kern Reuver (primair verzorgingsgebied) ontvangen de winkels in Reuver ook bestedingen van inwoners van buiten het primair verzorgingsgebied. Dit aandeel binnen de totale omzet noemen we de koopkrachttoevloeiing. In dit geval is de toevloeiing naar verwachting beperkt tot een deel van de bestedingen van inwoners uit Beesel en Belfeld. Er zal een kleine toevloeiing zijn vanuit het vakantiepark De Lommerbergen, maar naar verwachting is dit beperkt en seizoensgebonden. In de huidige situatie gaan we uit van een toevloeiing van 20%. Bij versterking van het aanbod door uitbreiding van Lidl schatten wij in dat de toevloeiing niet verder zal stijgen. Een moderne supermarkt heeft deze omzet nodig om goed te kunnen functioneren. Omvang winkelaanbod Het huidige supermarktaanbod in de kern Reuver heeft een omvang van circa m² wvo. Na uitbreiding van Lidl bedraagt de omvang van het supermarktaanbod in Reuver ± m² wvo. Indicatie huidig functioneren supermarktaanbod Op basis van bovenstaande cijfers wordt een indicatieve berekening gemaakt van het huidige functioneren van het supermarktaanbod in Reuver. Tabel I Indicatie huidig functioneren supermarkten in Reuver Inwoners primair verzorgingsgebied (kern) Omzet/inwoner (excl. BTW) Koopkrachtbinding 95% Koopkrachttoevloeiing 20% Totale potentiële omzet (excl. BTW) 23.3 mln Aanwezig winkelaanbod m² wvo Omzet/m 2 wvo (excl. BTW) Gemiddelde omzet per m² wvo In Nederland bedraagt de gemiddelde omzet per m² (uit de verkoop aan consumenten en bedrijven) in supermarkten circa 8.020,- (excl. BTW). * o.a. E.J. Bolt (2003), Winkelvoorzieningen op waarde geschat en diverse Koopstromenonderzoeken (o.a. Overijssel, SRE, Stadsregio Arnhem-Nijmegen) D R O O G H T R O M M E L E N E N PA R T N E R S 9

16 Indicatie toekomstig haalbaar supermarktaanbod bij uitbreiding Lidl Op basis van bovenstaande cijfers wordt een indicatieve berekening gemaakt van het toekomstig (2020) haalbare supermarktaanbod in Reuver bij uitbreiding van Lidl. Tabel II Indicatie toekomstig haalbaar supermarktaanbod in Reuver (2020) na uitbreiding Lidl Inwoners primair verzorgingsgebied (kern) Omzet/inwoner (excl. BTW) Koopkrachtbinding 95% Koopkrachttoevloeiing 20% Totale potentiële omzet (excl. BTW) 23,8 mln Gem. omzet/m 2 wvo (excl. BTW) Haalbaar winkelaanbod m² wvo Aanwezig winkelaanbod m² wvo D R O O G H T R O M M E L E N E N PA R T N E R S

Begeleidingscommissie

Begeleidingscommissie Bijlage 1 Begeleidingscommissie Bijlage 2 Begrippenlijst mevrouw D. Bogers mevrouw E. Lambooy mevrouw S.N. MinkemaWedzinga de heer J.S. Nota de heer A. van Wanroij Gemeente Soest KvK Gooi en Eemland Gemeente

Nadere informatie

Quick scan haalbaarheid en effecten discountsupermarkt Mook

Quick scan haalbaarheid en effecten discountsupermarkt Mook Quick scan haalbaarheid en effecten discountsupermarkt Mook datum: 2-2-2015 projectnummer: 1515.1114 Aanleiding Eerder dit jaar heeft de ontwikkelcombinatie Progres Real Estate B.V. & JAVO Vastgoed een

Nadere informatie

Omvang en invulling winkelcentrum Schuytgraaf Arnhem

Omvang en invulling winkelcentrum Schuytgraaf Arnhem Omvang en invulling winkelcentrum Schuytgraaf Arnhem Opdrachtgever: Contactpersoon: Gemeente Arnhem Mevrouw K.M. Molenaar De heer B.A. de Ruiter Projectteam DTNP: De heer J. Vlek Projectnummer: 1120.0112

Nadere informatie

Bijlage 4. Haalbaarheidsonderzoek. gemeente Bergen 11 januari 2011

Bijlage 4. Haalbaarheidsonderzoek. gemeente Bergen 11 januari 2011 Bijlage 4 Haalbaarheidsonderzoek w i n k e l p r o g r a m m a P l e i n gemeente Bergen 11 januari 211 Haalbaarheidsonderzoek winkelprogramma Plein gemeente Bergen (NH) Opdrachtgever: Contactpersoon:

Nadere informatie

Analyse marktruimte supermarkten Nistelrode

Analyse marktruimte supermarkten Nistelrode Analyse marktruimte supermarkten Nistelrode Droogh Trommelen en Partners (DTNP) Adviseurs voor Ruimte en Strategie Graafseweg 109 6512 BS Nijmegen T 024-379 20 83 E info@dtnp.nl W www.dtnp.nl Opdrachtgever:

Nadere informatie

Distributieve analyse en effectenstudie verplaatsing en uitbreiding Aldi Driebergen

Distributieve analyse en effectenstudie verplaatsing en uitbreiding Aldi Driebergen Distributieve analyse en effectenstudie verplaatsing en uitbreiding Aldi Driebergen Droogh Trommelen en Partners (DTNP) Adviseurs voor Ruimte en Strategie Graafseweg 109 6512 BS Nijmegen T 024-379 20

Nadere informatie

Effecten verplaatsing Albert Heijn Voorthuizen

Effecten verplaatsing Albert Heijn Voorthuizen Effecten verplaatsing Albert Heijn Voorthuizen Opdrachtgevers: zie bijlage 1 Projectteam DTNP: de heer D.J. Droogh de heer J. Vlek Projectnummer: 941.0410 Datum: 12 juli 2010 Droogh Trommelen en Partners

Nadere informatie

voeren. Vraagstelling duurzame in het m² wvo een

voeren. Vraagstelling duurzame in het m² wvo een datum: : 30-3-2015 projectnummer: 1554.0215 Verkenning haalbaarheid en effecten bouwmarkt Voorschotenn Aanleiding Onlangs hebben marktpartijen hun interesse kenbaar gemaakt voor realisatie van een moderne

Nadere informatie

Groesbeek DPO Plan Dorpsstraat Groesbeek Opdrachtgever: Gemeente Groesbeek Projectnummer: 896.1109 Datum: 2 december 2009 DPO plan Dorpsstraat DROOGH TROMMELEN EN PARTNERS Voorstadslaan 254 6542 TG Nijmegen

Nadere informatie

Second opinion supermarkt Ter Borch

Second opinion supermarkt Ter Borch Second opinion supermarkt Ter Borch Droogh Trommelen en Partners (DTNP) Adviseurs voor Ruimte en Strategie Graafseweg 109 6512 BS Nijmegen T 024-379 20 83 E info@dtnp.nl W www.dtnp.nl Opdrachtgever: Contactpersoon:

Nadere informatie

Bijlage C: Adviesmemo DPO Beekstraatkwartier Weert

Bijlage C: Adviesmemo DPO Beekstraatkwartier Weert Bijlage C: Adviesmemo DPO Beekstraatkwartier Weert 13.321 // DPO Beekstraatkwartier Weert Hub Ploem 22 januari 2014 Bijlage C: Adviesmemo DPO Beekstraatkwartier Weert Bijlage C: Adviesmemo DPO Beekstraatkwartier

Nadere informatie

Distributieplanologisch onderzoek supermarkt Bennebroek

Distributieplanologisch onderzoek supermarkt Bennebroek Distributieplanologisch onderzoek supermarkt Bennebroek Droogh Trommelen en Partners (DTNP) Adviseurs voor Ruimte en Strategie Graafseweg 109 6512 BS Nijmegen T 024-379 20 83 E info@dtnp.nl W www.dtnp.nl

Nadere informatie

Amersfoort. Euterpeplein. ruimtelijk-economisch onderzoek 04-07-2013 081530.17896.00

Amersfoort. Euterpeplein. ruimtelijk-economisch onderzoek 04-07-2013 081530.17896.00 Amersfoort Euterpeplein ruimtelijk-economisch onderzoek identificatie planstatus projectnummer: datum: 081530.17896.00 04-07-2013 projectleider: opdrachtgever: drs. G. Welten Hoorne Vastgoed R.008/04 gecertificeerd

Nadere informatie

Den Haag Scheveningen. Mogelijkheden en effecten supermarkt Badhuisweg

Den Haag Scheveningen. Mogelijkheden en effecten supermarkt Badhuisweg Den Haag Scheveningen Mogelijkheden en effecten supermarkt Badhuisweg Den Haag Scheveningen Mogelijkheden en effecten supermarkt Badhuisweg Opdrachtgever: gemeente Den Haag Projectnummer: 894.1109 Datum:

Nadere informatie

Quickscan beoordeling inpassing discountsupermarkt Mook

Quickscan beoordeling inpassing discountsupermarkt Mook Quickscan beoordeling inpassing discountsupermarkt Mook datum: 1-12-2015 projectnummer: 1639.0915 Aanleiding Vorig jaar heeft de ontwikkelcombinatie Progres Real Estate B.V. en JAVO Vastgoed een plan gepresenteerd

Nadere informatie

Zuidlaren. Toelichting op distributieve berekeningen. Broekhuis Rijs Advisering. Juli Broekhuis Rijs Advisering

Zuidlaren. Toelichting op distributieve berekeningen. Broekhuis Rijs Advisering. Juli Broekhuis Rijs Advisering Zuidlaren Toelichting op distributieve berekeningen Juli 2013 Hieronder geven we in chronologische volgorde een overzicht van hoe de verschillende uitkomsten tot stand komen en zijn gekomen, en welke aannames

Nadere informatie

Distributieplanologisch onderzoek ontwikkeling Plus Abcoude

Distributieplanologisch onderzoek ontwikkeling Plus Abcoude Distributieplanologisch onderzoek ontwikkeling Plus Abcoude De haalbaarheid van detailhandelsontwikkeling in een kern is doorgaans gebaseerd op distributieplanologisch onderzoek (DPO). Specifiek voor de

Nadere informatie

Inhoudelijke reactie op rapport Detailhandels- en horecavisie Boxtel (BRO, 26 september 2014)

Inhoudelijke reactie op rapport Detailhandels- en horecavisie Boxtel (BRO, 26 september 2014) Inhoudelijke reactie op rapport Detailhandels- en horecavisie Boxtel (BRO, 26 september 2014) 10 december 2014 Memo Status: Memo Datum: 10 december 2014 Een product van: Bureau Stedelijke Planning bv Silodam

Nadere informatie

Vlist. ruimtelijk-economisch onderzoek supermarkt Haastrecht 062300.17589.00 19-03-2013

Vlist. ruimtelijk-economisch onderzoek supermarkt Haastrecht 062300.17589.00 19-03-2013 Vlist ruimtelijk-economisch onderzoek supermarkt Haastrecht identificatie planstatus projectnummer: datum: 062300.17589.00 19-03-2013 projectleider: opdrachtgever: drs. G. Welten gemeente Vlist R.008/04

Nadere informatie

Eelde-Paterswolde. Functie en positie Eelde-Centrum

Eelde-Paterswolde. Functie en positie Eelde-Centrum Eelde-Paterswolde Functie en positie Eelde-Centrum Eelde-Paterswolde Opdrachtgever: Gemeente Tynaarlo Projectnummer: 855.0509 Datum: 28 oktober 2009 Functie en positie Eelde-Centrum DROOGH TROMMELEN EN

Nadere informatie

Quickscan centrum IJmuiden

Quickscan centrum IJmuiden Quickscan centrum IJmuiden Opdrachtgever: Contactpersoon: Gemeente Velsen de heer M. Tureay Projectteam DTNP: de heer D.J. Droogh mevrouw L. Dicou Projectnummer: 1149.0312 Datum: 23 april 2012 Droogh

Nadere informatie

Supermarktstructuurvisie Gemeente Vlissingen

Supermarktstructuurvisie Gemeente Vlissingen Supermarktstructuurvisie Gemeente Vlissingen Droogh Trommelen en Partners (DTNP) Adviseurs voor Ruimte en Strategie Graafseweg 109 6512 BS Nijmegen T 024-379 20 83 E info@dtnp.nl W www.dtnp.nl Opdrachtgever:

Nadere informatie

Bouwstenen detailhandelsnota Venray

Bouwstenen detailhandelsnota Venray Bouwstenen detailhandelsnota Venray Opdrachtgever: Contactpersoon: Gemeente Venray de heer D. Vervoort Contactpersoon DTNP: mevrouw L. Dicou Projectnummer: 1078.0911 Datum: 26 april 2012 Inhoudsopgave

Nadere informatie

BEHOEFTE AAN BEOOGDE SUPERMARKT

BEHOEFTE AAN BEOOGDE SUPERMARKT BEHOEFTE AAN BEOOGDE SUPERMARKT Aldi is enige discounter in het Bildt De Aldi speelt een specifieke rol vervult binnen het koopgedrag van consumenten. Bij discounters doen consumenten vooral aanvullende

Nadere informatie

Haalbaar programma buurtgebonden voorzieningen Lammenschanspark Leiden

Haalbaar programma buurtgebonden voorzieningen Lammenschanspark Leiden Haalbaar programma buurtgebonden voorzieningen Lammenschanspark Leiden Droogh Trommelen en Partners (DTNP) Adviseurs voor Ruimte en Strategie Graafseweg 109 6512 BS Nijmegen T 024-379 20 83 E info@dtnp.nl

Nadere informatie

Notitie beoordeling centrumplan Nieuw-Lekkerland

Notitie beoordeling centrumplan Nieuw-Lekkerland datum: 25-9-2013 projectnummer: 1333.0813 Notitie beoordeling centrumplan Nieuw-Lekkerland Inleiding In het dorp Nieuw-Lekkerland (samen met Kinderdijk circa 9.500 inwoners) zijn twee winkelcentra, te

Nadere informatie

5 december X _1-TDr\RBe

5 december X _1-TDr\RBe Gemeente Apeldoorn Economische Zaken t.a.v. mevrouw N. Aalbers Postbus 9033 7300 ES APELDOORN datum uw schrijven ons schrijven 5 december 2006 203X00246.037068_1-TDr\RBe onderwerp Second opinion supermarktontwikkeling

Nadere informatie

DPO Groenewegterrein Utrecht- Lombok

DPO Groenewegterrein Utrecht- Lombok DPO Groenewegterrein Utrecht- Lombok Definitief rapport Opdrachtgever: Multi Development ECORYS Nederland BV Peter Beerlage Bart Stek Wojtek Mikolajczyk Rotterdam, 17 november 2009 ECORYS Nederland BV

Nadere informatie

Haalbaar programma Stadshart Capelle aan den IJssel

Haalbaar programma Stadshart Capelle aan den IJssel Haalbaar programma Stadshart Capelle aan den IJssel Opdrachtgever: Contactpersoon: Gemeente Capelle aan den IJssel Mevrouw J.M. Meijer Projectteam DTNP: De heer K. Trommelen De heer W. Frielink Projectnummer:

Nadere informatie

Scheveningen DPO niet-dagelijkse sector

Scheveningen DPO niet-dagelijkse sector Scheveningen DPO niet-dagelijkse sector 7 augustus 2013 definitief Status: definitief Datum: 7 augustus 2013 Een product van: Bureau Stedelijke Planning bv Silodam 1E 1013 AL Amsterdam 020-625 42 67 www.stedplan.nl

Nadere informatie

MEMO CENTRUMPLAN REUSEL ADVIES RUIMTELIJK- FUNCTIONELE CONSTELLATIE SUPERMARKTEN

MEMO CENTRUMPLAN REUSEL ADVIES RUIMTELIJK- FUNCTIONELE CONSTELLATIE SUPERMARKTEN MEMO CENTRUMPLAN REUSEL ADVIES RUIMTELIJK- FUNCTIONELE CONSTELLATIE SUPERMARKTEN 13 OKTOBER 2017 Status: Definitief Datum: 13 oktober 2017 Een product van: Bureau Stedelijke Planning bv Silodam 1E 1013

Nadere informatie

Actualisatie DPO Supermarkt Utrechtseweg Arnhem

Actualisatie DPO Supermarkt Utrechtseweg Arnhem Actualisatie DPO Supermarkt Utrechtseweg Arnhem Droogh Trommelen en Partners (DTNP) Adviseurs voor Ruimte en Strategie Graafseweg 109 6512 BS Nijmegen T 024-379 20 83 E info@dtnp.nl W www.dtnp.nl Opdrachtgever:

Nadere informatie

West. leegstand. basis. De. Estate (De Reling wenselijkheid van Dronten-centrum. Context. groeiverwachting inwoners in maand

West. leegstand. basis. De. Estate (De Reling wenselijkheid van Dronten-centrum. Context. groeiverwachting inwoners in maand datum: : 22-2-2017 projectnummer: 1784.1016 Beoordeling marktruimte en effecten Lidl Dronten-W West Samenvatting Toevoeging van een moderne discountsupermarkt in Dronten-West leidt tot een structurele

Nadere informatie

MARKTRUIMTE EN EFFECTEN UITBREIDING DEKAMARKT ORDENPLEIN Stec Groep aan Dreef Beheer. Stec Groep B.V. Guido Scheerder Januari 2011

MARKTRUIMTE EN EFFECTEN UITBREIDING DEKAMARKT ORDENPLEIN Stec Groep aan Dreef Beheer. Stec Groep B.V. Guido Scheerder Januari 2011 MARKTRUIMTE EN EFFECTEN UITBREIDING DEKAMARKT ORDENPLEIN Stec Groep B.V. Guido Scheerder Januari 2011 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 1 1.1 Uw situatie en vragen 1 1.2 Onze aanpak 1 1.3 Leeswijzer 1 2. ADVIES

Nadere informatie

Schagen. ruimtelijk-economisch onderzoek Makado Schagen. identificatie drs. G. Welten. auteur(s):

Schagen. ruimtelijk-economisch onderzoek Makado Schagen. identificatie drs. G. Welten. auteur(s): Schagen ruimtelijk-economisch onderzoek Makado Schagen identificatie projectnummer: datum: 060904.16366.00 25-06-2014 projectleider: ir. R.J.M.M. Schram opdrachtgever: Makado Schagen BV auteur(s): drs.

Nadere informatie

Broek op Langedijk. DPO Winkelcentrum Broekerveiling

Broek op Langedijk. DPO Winkelcentrum Broekerveiling Broek op Langedijk DPO Winkelcentrum Broekerveiling Broek op Langedijk Opdrachtgever: Gemeente Langedijk Projectnummer: 833.0309 Datum: 9 juni 2009 DPO Winkelcentrum Broekerveiling DROOGH TROMMELEN EN

Nadere informatie

Detailhandelsvisie Katwijk

Detailhandelsvisie Katwijk Detailhandelsvisie Katwijk Opdrachtgever: Contactpersoon: Gemeente Katwijk de heer R. van der Poel Projectteam DTNP: de heer D.J. Droogh de heer W. Frielink Projectnummer: 1114.1211 Datum: 15 mei 2012

Nadere informatie

Effecten verplaatsing winkelcentrum De Díkke Boom, Houten

Effecten verplaatsing winkelcentrum De Díkke Boom, Houten Effecten verplaatsing winkelcentrum De Díkke Boom, Houten Droogh Trommelen en Partners (DTNP) Adviseurs voor Ruimte en Strategie Graafseweg 109 6512 BS Nijmegen T 024-3792083 E info@)dtnp.nl W www.dtnp.nl

Nadere informatie

Samenvatting Eindhoven Regionaal koopstromenonderzoek SRE. Samenwerkingsverband Regio Eindhoven

Samenvatting Eindhoven Regionaal koopstromenonderzoek SRE. Samenwerkingsverband Regio Eindhoven Samenvatting Eindhoven Regionaal koopstromenonderzoek SRE Samenwerkingsverband Regio Eindhoven Samenvatting Eindhoven Regionaal koopstromenonderzoek SRE Samenwerkingsverband Regio Eindhoven Rapportnummer:

Nadere informatie

Perspectief Kerkelanden. 1 Inleiding. 2 Actuele situatie. 2.1 Actueel winkelaanbod Hilversum. Blauwhoed Vastgoed. Actueel DPO.

Perspectief Kerkelanden. 1 Inleiding. 2 Actuele situatie. 2.1 Actueel winkelaanbod Hilversum. Blauwhoed Vastgoed. Actueel DPO. Blauwhoed Vastgoed Perspectief Kerkelanden Actueel DPO Datum 28 juni 2006 BLH006/Sdg/0004 Kenmerk 1 Inleiding Voor Kerkelanden worden plannen ontwikkeld die voorzien in een renovatie en upgrading van dit

Nadere informatie

Vereniging van Pandeigenaren Centrum Wijchen T.a.v. het bestuur p/a Markt 24a 6602 AN Wijchen. Geacht bestuur,

Vereniging van Pandeigenaren Centrum Wijchen T.a.v. het bestuur p/a Markt 24a 6602 AN Wijchen. Geacht bestuur, Vereniging van Pandeigenaren Centrum Wijchen T.a.v. het bestuur p/a Markt 24a 6602 AN Wijchen datum: 27-02-2013 projectnummer 1270.0213 onderwerp: Reactie op Supermarktenvisie Wijchen Geacht bestuur, De

Nadere informatie

Bepaling marktruimte en beoordeling onderbouwing Westpoint Apeldoorn

Bepaling marktruimte en beoordeling onderbouwing Westpoint Apeldoorn Bepaling marktruimte en beoordeling onderbouwing Westpoint Apeldoorn Droogh Trommelen en Partners (DTNP) Adviseurs voor Ruimte en Strategie Graafseweg 109 6512 BS Nijmegen T 024-379 20 83 E info@dtnp.nl

Nadere informatie

Distributie-planologisch onderzoek Supermarktbranche Händelstraat te Utrecht

Distributie-planologisch onderzoek Supermarktbranche Händelstraat te Utrecht Distributie-planologisch onderzoek Supermarktbranche Händelstraat te Utrecht In opdracht van: Aveco de Bondt April 2010 MKB Reva Stationsstraat 80 postbus 10090 7301 GB Apeldoorn T 055 578 72 51 E info@mkbreva.nl

Nadere informatie

Hilvarenbeek. Uitbreiding supermarkt Diessen drs. G. Welten. auteur(s):

Hilvarenbeek. Uitbreiding supermarkt Diessen drs. G. Welten. auteur(s): Hilvarenbeek Uitbreiding supermarkt Diessen identificatie planstatus projectnummer: datum: 161206.15891.00 13-07-2011 opdrachtleider: opdrachtgever: mw. I. de Feijter Plasmans Holding bv auteur(s): drs.

Nadere informatie

Gemeente Haren Actualisatie Distributie planologisch onderzoek

Gemeente Haren Actualisatie Distributie planologisch onderzoek Gemeente Haren Actualisatie Distributie planologisch onderzoek Broekhuis Rijs Advisering 1 Gemeente Haren Actualisatie Distributie planologisch onderzoek Opdrachtgever: Gemeente Haren Projectnummer: 1116.335

Nadere informatie

DPO Grootschalige bouw- en tuinmarkt Harnaschpolder Midden-Delfland

DPO Grootschalige bouw- en tuinmarkt Harnaschpolder Midden-Delfland DPO Grootschalige bouw- en tuinmarkt Harnaschpolder Midden-Delfland Droogh Trommelen en Partners (DTNP) Adviseurs voor Ruimte en Strategie Graafseweg 109 6512 BS Nijmegen T 024-379 20 83 E info@dtnp.nl

Nadere informatie

Kernboodschap *BENW142048* Aanleiding

Kernboodschap *BENW142048* Aanleiding *BENW142048* memo aan de raad MEMO van het college aan de raad Memo Datum : 13 november 2014 Zaaknummer : Documentnummer : BENW142048 Aan : Gemeenteraad Van : College Onderwerp : supermarktontwikkeling

Nadere informatie

Heemstede. distributieplanologisch onderzoek ontwikkeling Vomar 039700.16627.00 29-03-2012. drs. G. Welten ing. P.J.P. Hommel.

Heemstede. distributieplanologisch onderzoek ontwikkeling Vomar 039700.16627.00 29-03-2012. drs. G. Welten ing. P.J.P. Hommel. Heemstede distributieplanologisch onderzoek ontwikkeling Vomar identificatie planstatus projectnummer: datum: 039700.16627.00 29-03-2012 projectleider: opdrachtgever: drs. J.H.M. Seerden gemeente Heemstede

Nadere informatie

Detailhandelsvisie A2-gemeenten. Lokale sessie Heeze-Leende 10 februari 2015 Stefan van Aarle

Detailhandelsvisie A2-gemeenten. Lokale sessie Heeze-Leende 10 februari 2015 Stefan van Aarle Detailhandelsvisie A2-gemeenten Lokale sessie Heeze-Leende 10 februari 2015 Stefan van Aarle Vraagstelling visie en uitvoering Regionale visie: Welke kansen zijn aanwezig om de detailhandelsstructuur in

Nadere informatie

Regionale afstemming. Inhoud. voor bestemmingsplan Laan van Erica 50

Regionale afstemming. Inhoud. voor bestemmingsplan Laan van Erica 50 Regionale afstemming voor bestemmingsplan Laan van Erica 50 Inhoud a. Gelet op de Omgevingsverordening Gelderland en gelet op een goede ruimtelijke ordening, heeft regionale afstemming plaats gevonden

Nadere informatie

ppj^ppjq «Is de komst van een tweede supermarkt (onder voorwaarden) ruimtelijk-economisch aanvaardbaar?

ppj^ppjq «Is de komst van een tweede supermarkt (onder voorwaarden) ruimtelijk-economisch aanvaardbaar? n -RBO UB uimlelijke ordening ppjppjq Postbus 430 4330 AK Middelburg Telefoon: 0118-689010 Fax:0118-623361 E-mail: mburg@rboi.nl Aan: Gemeente Steenbergen T.a.v.: dhr. M. Meulblok Onderwerp: Second opinion

Nadere informatie

Uden. wijkwinkelvoorziening Uden-Zuid. ruimtelijk-economisch onderzoek

Uden. wijkwinkelvoorziening Uden-Zuid. ruimtelijk-economisch onderzoek Uden wijkwinkelvoorziening Uden-Zuid ruimtelijk-economisch onderzoek identificatie planstatus projectnummer: datum: 085600.18534.00 06-06-2014 projectleider: drs. G. Welten opdrachtgever: gemeente Uden

Nadere informatie

Factsheets krimp- en anticipeergebieden Feiten en cijfers bij rapport Detailhandel en leefbaarheid

Factsheets krimp- en anticipeergebieden Feiten en cijfers bij rapport Detailhandel en leefbaarheid Factsheets krimp- en anticipeergebieden Feiten en cijfers bij rapport Detailhandel en leefbaarheid Opdrachtgever: Contactpersoon: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Directie Woon-

Nadere informatie

Distributie planologisch onderzoek inzake een supermarkt op het Saronix terrein te Doetinchem

Distributie planologisch onderzoek inzake een supermarkt op het Saronix terrein te Doetinchem Distributie planologisch onderzoek inzake een supermarkt op het Saronix terrein te Doetinchem In opdracht van: IJsselhof Vastgoed BV De heer W.H. Boesveld Postbus 616 7000 AP DOETINCHEM Zwolle, 9 februari

Nadere informatie

Factsheets provincies. Feiten en cijfers bij het rapport Van winkel tot afhaalpunt

Factsheets provincies. Feiten en cijfers bij het rapport Van winkel tot afhaalpunt Factsheets provincies Feiten en cijfers bij het rapport Van winkel tot afhaalpunt Opdrachtgevers: Provincie Zuid-Holland Provincie Noord-Holland Provincie Drenthe Contactpersonen: De heer F. Hendriksen

Nadere informatie

Actualisering DPO Groenestraat

Actualisering DPO Groenestraat Gemeente Nijmegen Actualisering DPO Groenestraat Sector dagelijkse artikelen Rapportnummer: 203X00452.050985_5 Datum: 30 september 2009 Contactpersoon opdrachtgever: mevrouw Van Gerwen Projectteam BRO:

Nadere informatie

distributie planologisch onderzoek inzake verplaatsing C1000

distributie planologisch onderzoek inzake verplaatsing C1000 Oudewater distributie planologisch onderzoek inzake verplaatsing C1000 In opdracht van: Artica Vastgoedontwikkeling B.V. De heer G. de Wit Postbus 75 5240 AB ROSMALEN Zwolle, 20 augustus 2010 S. Hiemstra

Nadere informatie

Hengelo (Gld.), 2 augustus 2013

Hengelo (Gld.), 2 augustus 2013 Bogor Projectontwikkeling B.V. T.a.v. de heer J. Bouter Spijksedijk 20L 4207 GN Gorinchem Hengelo (Gld.), 2 augustus 2013 Betreft: Putte (NB) herontwikkeling Tervoplein Distributieve effectenrapportage

Nadere informatie

Relatienummer: 243.061204 Zwolle, 12 november 2013

Relatienummer: 243.061204 Zwolle, 12 november 2013 VERTROUWELIJK Coltavast Enschede B.V. De heer R. Wagner Postbus 53186 1007 RD AMSTERDAM Relatienummer: 243.061204 Zwolle, 12 november 2013 Betreft: Enschede-Kalanderstraat Geachte heer Wagner, In de bestaande

Nadere informatie

Factsheets. Profielen gemeentes van Utrecht

Factsheets. Profielen gemeentes van Utrecht Factsheets Profielen gemeentes van Utrecht Leeswijzer Profielen gemeentes van Utrecht Per gemeente van de provincie Utrecht is een profiel gemaakt. Dit profiel is weergegeven op basis van vier pagina s.

Nadere informatie

Aanleiding. beeld te brengen

Aanleiding. beeld te brengen Opbouw presentatie Aanleiding Het veranderende winkellandschap Winkelstructuur en beleidskader Neerijnen Marktruimtebepaling 2017 Marktruimtebepaling 2027 Kwantitatieve argumenten voor vestiging supermarkt

Nadere informatie

Rapportage 30-2146. DistributiePlanologischOnderzoek (DPO) ten behoeve van de uitbreiding van Tuincentrum de Bosrand te Alphen aan den Rijn 2012

Rapportage 30-2146. DistributiePlanologischOnderzoek (DPO) ten behoeve van de uitbreiding van Tuincentrum de Bosrand te Alphen aan den Rijn 2012 Rapportage 30-2146 DistributiePlanologischOnderzoek (DPO) ten behoeve van de uitbreiding van Tuincentrum de Bosrand te Alphen aan den Rijn 2012 Strabo bv, Marktonderzoek en Vastgoedinformatie Herengracht

Nadere informatie

Economische haalbaarheid ALDI Aarle- Rixtel

Economische haalbaarheid ALDI Aarle- Rixtel Economische haalbaarheid ALDI Aarle- Rixtel Een onderzoek naar de komst van een discounter Arnhem, november 2011 Economische haalbaarheid ALDI Aarle- Rixtel Een onderzoek naar de komst van een discounter

Nadere informatie

Detailhandelsvisie Katwijk

Detailhandelsvisie Katwijk Detailhandelsvisie Katwijk Opdrachtgever: Contactpersoon: Gemeente Katwijk de heer R. van der Poel Projectteam DTNP: de heer D.J. Droogh de heer W. Frielink Projectnummer: 1114.1211 Datum: 12 juli 2012

Nadere informatie

Beoordeling uitbreidingsplan Aldi centrum Raalte

Beoordeling uitbreidingsplan Aldi centrum Raalte Beoordeling uitbreidingsplan Aldi centrum Raalte Droogh Trommelen en Partners (DTNP) Adviseurs voor Ruimte en Strategie Graafseweg 109 6512 BS Nijmegen T 024-379 20 83 E info@dtnp.nl W www.dtnp.nl Opdrachtgever:

Nadere informatie

Detailhandelsvisie Oldenzaal

Detailhandelsvisie Oldenzaal Detailhandelsvisie Oldenzaal Opdrachtgever: Contactpersoon: Gemeente Oldenzaal Mevrouw A.M. van Oss Projectteam DTNP: De heer D.J. Droogh Mevrouw L. Dicou Projectnummer: 1150.0412 Datum raadsbesluit:

Nadere informatie

Supermarktparagraaf. Inleiding

Supermarktparagraaf. Inleiding Supermarktparagraaf Inleiding In het dorp Beesd (gemeente Geldermalsen) zijn plannen voor de uitbreiding van de plaatselijke supermarkt, gelegen aan het Dorpsplein. De nieuwe winkelmaat van deze supermarkt

Nadere informatie

Marktruimteberekening. Supermarkt Santpoort-Zuid

Marktruimteberekening. Supermarkt Santpoort-Zuid Marktruimteberekening Supermarkt Santpoort-Zuid Vergroting supermarkt Dekamarkt De Dekamarkt is gevestigd aan de Bloemendaalsestraatweg 167, te Santpoort Zuid. Er zijn plannen om de supermarkt te vergroten

Nadere informatie

Actualisatie winkelstructuur s-hertogenbosch-west

Actualisatie winkelstructuur s-hertogenbosch-west Actualisatie winkelstructuur s-hertogenbosch-west Droogh Trommelen en Partners (DTNP) Adviseurs voor Ruimte en Strategie Graafseweg 109 6512 BS Nijmegen T 024-379 20 83 E info@dtnp.nl W www.dtnp.nl Opdrachtgever:

Nadere informatie

gemeente Heusden relocatie Aldi Drunen ruimtelijk-economisch onderzoek 011209.20150285 15-02-2016 M.G.M.C. Geerts MSc auteur(s):

gemeente Heusden relocatie Aldi Drunen ruimtelijk-economisch onderzoek 011209.20150285 15-02-2016 M.G.M.C. Geerts MSc auteur(s): gemeente Heusden relocatie Aldi Drunen ruimtelijk-economisch onderzoek identificatie planstatus projectnummer: datum: 011209.20150285 15-02-2016 projectleider: ing. J.A. van Broekhoven opdrachtgever: Aldi

Nadere informatie

Weert, Visie op de ontwikkeling van de structuur van boodschappencentra. Gemeente Weert

Weert, Visie op de ontwikkeling van de structuur van boodschappencentra. Gemeente Weert Weert, Visie op de ontwikkeling van de structuur van boodschappencentra Gemeente Weert Weert, Visie op de ontwikkeling van de structuur van boodschappencentra Gemeente Weert Rapportnummer: 203X01072.077889_4

Nadere informatie

Strijen. Distributieplanologisch onderzoek Centrum

Strijen. Distributieplanologisch onderzoek Centrum Strijen Distributieplanologisch onderzoek Centrum Strijen Opdrachtgever: Croonen Adviseurs Projectnummer: 668.0607 Datum: 22 juli 2008 Distributieplanologisch onderzoek Centrum DROOGH TROMMELEN EN PARTNERS

Nadere informatie

Oosterhout, visie boodschappenstructuur. Presentatie gemeenteraad, 6 december 2016 Aiko Mein

Oosterhout, visie boodschappenstructuur. Presentatie gemeenteraad, 6 december 2016 Aiko Mein Oosterhout, visie boodschappenstructuur Presentatie gemeenteraad, 6 december 2016 Aiko Mein Achtergrond Detailhandel sterk in beweging Opkomst e-commerce Dalende bestedingen Omvallende ketens Leegstand

Nadere informatie

Heusden. Aldi Drunen. ruimtelijk-economisch onderzoek 011209.20150285 22-10-2015. M. Geerts MSc. auteur(s):

Heusden. Aldi Drunen. ruimtelijk-economisch onderzoek 011209.20150285 22-10-2015. M. Geerts MSc. auteur(s): Heusden Aldi Drunen ruimtelijk-economisch onderzoek identificatie planstatus projectnummer: datum: 011209.20150285 22-10-2015 projectleider: drs. G. Welten opdrachtgever: Aldi Vastgoed B.V. auteur(s):

Nadere informatie

Detailhandelsvisie Westvoorne

Detailhandelsvisie Westvoorne Detailhandelsvisie Westvoorne Opdrachtgever: Contactpersoon: Gemeente Westvoorne De heer J. Littel Projectteam DTNP: De heer K. Trommelen De heer W. Frielink Projectnummer: 1164.512 Datum: 15 oktober 212

Nadere informatie

Bijlage 2: Koopstromenonderzoek. Binnenstad Breda Voorjaar 2013. Opdrachtnummer: 30-2243 Dataverzameling: maart 2013 Oplevering: maart 2013

Bijlage 2: Koopstromenonderzoek. Binnenstad Breda Voorjaar 2013. Opdrachtnummer: 30-2243 Dataverzameling: maart 2013 Oplevering: maart 2013 Binnenstad Breda Voorjaar 2013 Opdrachtnummer: 30-2243 Dataverzameling: maart 2013 Oplevering: maart 2013 Projectbegeleiding: drs. M. Caspers Strabo bv Marktonderzoek en Vastgoedinformatie Postbus 15710

Nadere informatie

Gebiedskoers Detailhandel Overschie. Gemeente Rotterdam

Gebiedskoers Detailhandel Overschie. Gemeente Rotterdam Gebiedskoers Detailhandel 2017-2020 Gemeente Rotterdam Datum Juni 2017 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Situatie van de detailhandel in 4 2.1 Burgemeester Baumannlaan 4 2.2 Abtsweg 4 2.3 Park Zestienhoven

Nadere informatie

MEMO. Van : drs. R.V. Bak. Project : Herontwikkeling Aldi Emmer Compascuum B.V. Datum : 22 juni Aan : Dhr. V.T.H.

MEMO. Van : drs. R.V. Bak. Project : Herontwikkeling Aldi Emmer Compascuum B.V. Datum : 22 juni Aan : Dhr. V.T.H. MEMO Van : drs. R.V. Bak Project : Herontwikkeling Aldi Emmer Compascuum B.V. Opdrachtgever : Aldi Ommen B.V. Datum : 22 juni 2017 Aan : Dhr. V.T.H. Hullegie CC : Betreft : Emmer-Compascuum: ladder voor

Nadere informatie

Uitbreidingsmogelijkheden winkelcentrum Parijsch

Uitbreidingsmogelijkheden winkelcentrum Parijsch Uitbreidingsmogelijkheden winkelcentrum Parijsch Binnen de ruimtelijk-economische structuur van Culemborg Datum 15 april 2009 Auteur Nienke Sipma Opdrachtgever CV Ontwikkelingsmaatschappij Parijsch NSI

Nadere informatie

Beoordeling plan metaalgaasweverij Dinxperlo

Beoordeling plan metaalgaasweverij Dinxperlo Beoordeling plan metaalgaasweverij Dinxperlo Opdrachtgever: Contactpersoon: Aerarius BV De heer J. Klooster Projectteam DTNP: De heer R. Eijkelkamp De heer W. Frielink Projectnummer: 1310.0613 Datum:

Nadere informatie

De Markt Centraal. Haalbaarheidsstudie Marktplan Haaksbergen

De Markt Centraal. Haalbaarheidsstudie Marktplan Haaksbergen De Markt Centraal Haalbaarheidsstudie Marktplan Haaksbergen Opdrachtgever: Contactpersoon: gemeente Haaksbergen de heer G. van der Wens Projectteam DTNP: de heer D.J. Droogh de heer J. Vlek de heer N.

Nadere informatie

Beleid voor perifere detailhandel Purmerend

Beleid voor perifere detailhandel Purmerend Beleid voor perifere detailhandel Purmerend Opdrachtgever: Contactpersoon: gemeente Purmerend mevrouw P. Laan Projectteam DTNP: de heer D.J. Droogh de heer J. Vlek Projectnummer: 980.10101 Datum: 20 februari

Nadere informatie

Economische effecten verharding Roovert Hilvarenbeek

Economische effecten verharding Roovert Hilvarenbeek Economische effecten verharding Roovert Hilvarenbeek Droogh Trommelen en Partners (DTNP) Adviseurs voor Ruimte en Strategie Graafseweg 109 6512 BS Nijmegen T 024-379 20 83 E info@dtnp.nl W www.dtnp.nl

Nadere informatie

DPO Achtergracht/Groeneweg. Gemeente Weesp Definitief

DPO Achtergracht/Groeneweg. Gemeente Weesp Definitief DPO Achtergracht/Groeneweg Gemeente Weesp Definitief DPO Achtergracht/Groeneweg Gemeente Weesp Definitief Rapportnummer: 211X06322.080337_1 Datum: 19 mei 2014 Contactpersoon opdrachtgever: De heer J.

Nadere informatie

Omzetkengetallen 2011/2012

Omzetkengetallen 2011/2012 Omzetkengetallen 2011/2012 ten behoeve van ruimtelijk-economisch onderzoek Deze notitie bevat omzetkengetallen ten behoeve van ruimtelijk-economisch onderzoek. De notitie beoogt het voorkomen van het rekenen

Nadere informatie

Second opinion DPO Albert Heijn Rijssen Auteurs: Pieter Draaijer en Mathieu Vaessen

Second opinion DPO Albert Heijn Rijssen Auteurs: Pieter Draaijer en Mathieu Vaessen Second opinion DPO Albert Heijn Rijssen Auteurs: Pieter Draaijer en Mathieu Vaessen Inleiding In november 2011 heeft Seinpost Adviesbureau BV (hierna aangeduid met Seinpost) onderzoek gedaan naar de distributieve

Nadere informatie

Bergambacht structuurvisie Detailhandel

Bergambacht structuurvisie Detailhandel Bergambacht structuurvisie Detailhandel adviseurs ruimtelijke ordening Bergambacht Structuurvisie detailhandel identificatie planstatus projectnummer: datum: 049100.16156.00 26-06-2012 projectleider:

Nadere informatie

DPO BRANCHES "DOE-HET-ZELF" EN "WONEN" IN AMERSFOORT

DPO BRANCHES DOE-HET-ZELF EN WONEN IN AMERSFOORT DPO BRANCHES "DOE-HET-ZELF" EN "WONEN" IN AMERSFOORT KWADRAAT INVEST B.V. 12 januari 2011 B01034.307000 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Algemeen 3 2 Algemene trends en ontwikkelingen 5 2.1 Veranderend consumentengedrag

Nadere informatie

Uitbreidingsmogelijkheden voor winkelcentrum Kerkelanden

Uitbreidingsmogelijkheden voor winkelcentrum Kerkelanden Uitbreidingsmogelijkheden voor winkelcentrum Kerkelanden AM juni 2010 definitief Uitbreidingsmogelijkheden voor winkelcentrum Kerkelanden dossier : D2428.01.001 registratienummer : versie : 3 AM juni 2010

Nadere informatie

Koopstromenmonitor Oisterwijk. t.b.v. Concept-detailhandelsvisie

Koopstromenmonitor Oisterwijk. t.b.v. Concept-detailhandelsvisie Koopstromenmonitor Oisterwijk t.b.v. Concept-detailhandelsvisie Frits Oevering 11 april 2016 Concept-detailhandelsvisie Oisterwijk Agenda Detailhandel in Midden- en Oost-Brabant De Oisterwijkse detailhandel

Nadere informatie

Distributieve onderbouwing verplaatsing Hoogvlietsupermarkt

Distributieve onderbouwing verplaatsing Hoogvlietsupermarkt Distributieve onderbouwing verplaatsing Hoogvlietsupermarkt Woudenberg 11 februari 2016 Eindrapport Status: Eindrapport Datum: 11 februari 2016 Een product van: Bureau Stedelijke Planning bv Silodam 1E

Nadere informatie

Weert, DPO Lidl Ringbaan-West 15. Lidl Nederland GmbH Definitief

Weert, DPO Lidl Ringbaan-West 15. Lidl Nederland GmbH Definitief Weert, DPO Lidl Ringbaan-West 15 Lidl Nederland GmbH Definitief Weert, DPO Lidl Ringbaan-West 15 Lidl Nederland GmbH Definitief Rapportnummer: 203X00782.065415_4 Datum: 26 mei 2011 Contactpersoon: de

Nadere informatie

Onderzoek haalbare en gewenste detailhandelsstructuur Grave

Onderzoek haalbare en gewenste detailhandelsstructuur Grave Onderzoek haalbare en gewenste detailhandelsstructuur Grave Droogh Trommelen en Partners (DTNP) Adviseurs voor Ruimte en Strategie Graafseweg 109 6512 BS Nijmegen T 024-379 20 83 E info@dtnp.nl W www.dtnp.nl

Nadere informatie

Gemeente Sittard-Geleen Definitief

Gemeente Sittard-Geleen Definitief Sittard-Geleen, Effecten verplaatsing Nettorama naar Budo-locatie, juni 2011 Gemeente Sittard-Geleen Definitief Sittard-Geleen, Effecten verplaatsing Nettorama naar Budo-locatie, juni 2011 Gemeente Sittard-Geleen

Nadere informatie

Second opinion extra (centrum)supermarkt Detailhandels- en horecavisie Boxtel

Second opinion extra (centrum)supermarkt Detailhandels- en horecavisie Boxtel Second opinion extra (centrum)supermarkt Detailhandels- en horecavisie Boxtel 10 december 2014 Eindrapport Status: Eindrapport Datum: 10 december 2014 Een product van: Bureau Stedelijke Planning bv Silodam

Nadere informatie

Ubbergen, Actualisatie DPO t.b.v. supermarkt Nico de Witt te Beek. Plus Nico de Witt Eindrapport

Ubbergen, Actualisatie DPO t.b.v. supermarkt Nico de Witt te Beek. Plus Nico de Witt Eindrapport Ubbergen, Actualisatie DPO t.b.v. supermarkt Nico de Witt te Beek Plus Nico de Witt Eindrapport Ubbergen, Actualisatie DPO t.b.v. supermarkt Nico de Witt te Beek Plus Nico de Witt Eindrapport Rapportnummer:

Nadere informatie

Rolde. Advies uitbreiding supermarkten. Broekhuis Rijs Advisering 1

Rolde. Advies uitbreiding supermarkten. Broekhuis Rijs Advisering 1 Rolde Advies uitbreiding supermarkten Broekhuis Rijs Advisering 1 Rolde Advies uitbreiding supermarkten Opdrachtgever: Albert Heijn Rolde/C1000 Vastgoed Projectnummer: 1010.135 Datum: 21-7-2011 Broekhuis

Nadere informatie

Gemeente Waalwijk, Effectenanalyse uitbreiding winkelruimte centrum Vrijhoeve te Sprang-Capelle. Gemeente Waalwijk

Gemeente Waalwijk, Effectenanalyse uitbreiding winkelruimte centrum Vrijhoeve te Sprang-Capelle. Gemeente Waalwijk Gemeente Waalwijk, Effectenanalyse uitbreiding winkelruimte centrum Vrijhoeve te Sprang-Capelle Gemeente Waalwijk Gemeente Waalwijk, Effectenanalyse uitbreiding winkelruimte centrum Vrijhoeve te Sprang-Capelle

Nadere informatie

Detailresult Vastgoed T.a.v. de heer L. Swaanen Postbus 86 1940 AM BEVERWIJK. Hengelo (Gld.), 26 augustus 2013

Detailresult Vastgoed T.a.v. de heer L. Swaanen Postbus 86 1940 AM BEVERWIJK. Hengelo (Gld.), 26 augustus 2013 Detailresult Vastgoed T.a.v. de heer L. Swaanen Postbus 86 1940 AM BEVERWIJK Hengelo (Gld.), 26 augustus 2013 Betreft: Heemstede verplaatsing & schaalvergroting Vomar Distributieve effectenrapportage Kenmerk:

Nadere informatie

ruimtelijke effecten van PUP s

ruimtelijke effecten van PUP s ruimtelijke effecten van PUP s Contact: Geert Welten (geert.welten@rho.nl) of Remko Bak (remko.bak@rho.nl) of bel: 010 201 8555 1 Agenda 1. Inleiding 2. Waar gaat het over 3. Doelgroep: afhalen vs. winkelen

Nadere informatie