Dienst Gezinszorg en Aanvullende Thuiszorg

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Dienst Gezinszorg en Aanvullende Thuiszorg"

Transcriptie

1 Dienst Gezinszorg en Aanvullende Thuiszorg Reglement voor gebruikers Goedgekeurd door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn d.d. 23 juni 2014 Dienst Ouderen en Thuiszorg Dienst Gezinszorg en Aanvullende Thuiszorg Binnenhof Maasmechelen Tel Fax

2 Inhoud 1 Situering van de Dienst Gezinszorg en Aanvullende Thuiszorg binnen het OCMW 2 Wat is de Dienst Gezinszorg en Aanvullende Thuiszorg? 3 Wat kan u van ons verwachten? 4 Goede afspraken 5 Wat verwachten wij van u? 6 Klachtenbehandeling 7 Waar en wanneer zijn wij bereikbaar? 8 Verklaring (persoonlijk exemplaar) 9 Verklaring (exemplaar voor de dienst) 1

3 1 Situering van de dienst binnen het OCMW De Dienst Gezinszorg en Aanvullende Thuiszorg is één van de praktische vormen van hulpverlening binnen de Dienst Ouderen en Thuiszorg van het OCMW van Maasmechelen. De Dienst Ouderen en Thuiszorg biedt verder nog andere vormen van praktische hulp aan om de thuiszorg voor ouderen en zieken te ondersteunen: Huishoudelijke hulp Vervoer Verder kan u hier ook nog terecht voor: Informatie en bemiddeling in de zorg Loket voor ouderen en personen met een handicap Mantelzorg Overlegcoördinatie Palliatieve zorg Zorg aan dementerenden Meer informatie vindt u op onze website of via het centraal telefoonnummer

4 2 Wat is de Dienst Gezinszorg en Aanvullende Thuiszorg? Indien u zelf (tijdelijk) niet meer kan instaan voor het huishouden kan het OCMW u in uw thuissituatie ondersteunen met een gezinshelpster of een logistiek medewerker van de Dienst Gezinszorg en Aanvullende Thuiszorg. De Dienst Gezinszorg en Aanvullende Thuiszorg kan u volgende ondersteuning aanbieden: Persoonsverzorging Huishoudelijke hulp Algemene psychosociale en pedagogische ondersteuning en begeleiding Schoonmaakhulp Karweihulp Oppashulp Het uitvoerend personeel staat samen met de verantwoordelijken van de dienst borg voor een goede dienstverlening. Om goed te kunnen samenwerken, ontvangt u bij de start van de hulp dit reglement met praktische richtlijnen. Wij vragen u dit voor akkoord te ondertekenen. 3

5 3 Wat kan u van ons verwachten? Wij streven ernaar om u zorg op maat te bieden. Dat wil zeggen dat wij proberen te zorgen dat u die hulp krijgt die het best aansluit bij uw noden. Onze hulpverlening is erop gericht uw zelfredzaamheid te bevorderen. Dat wil zeggen dat wij u helpen bij die taken waarvoor u zelf niet meer kan instaan. Hierdoor kan u zo lang mogelijk in uw vertrouwde omgeving blijven, uw zelfstandigheid bewaren en uw onafhankelijkheid behouden. Elke hulpvraag wordt onderzocht. Een verantwoordelijke van de dienst onderzoekt uw familiale en sociale situatie en gaat na hoe dringend uw hulpvraag is. Het Bijzonder Comité Ouderenzorg beslist uiteindelijk over het inschakelen van de hulp. Hulp wordt gegeven zodra de nood ervan kan aangetoond worden en zal stopgezet of verminderd worden zodra u opnieuw zelf, gedeeltelijk of geheel kan instaan voor de huishoudelijke taken en/of persoonlijke verzorging. Het takenpakket van de gezinshelpster of de logistieke medewerker, het aantal uren dat u hulp krijgt, wordt door ons samen met u bepaald. Wijzigingen in het afgesproken takenpakket zijn mogelijk na overleg met de verantwoordelijken en het uitvoerend personeel. T a k e n v a n d e g e z i n s h e l p s t e r s Het huishouden: Voorbereiden en/of bereiden van (dieet)maaltijden Vaatwas van de dag Was en strijk Verstel en klein naaiwerk Boodschappen doen Bedden opmaken en verschonen De verzorging: Hulp bij het aan en uitkleden Hulp bij lichaamsverzorging (dagelijks toilet, wekelijks toilet, haar -, baard en nagelverzorging en mondhygiëne) Toezien op de inname van geneesmiddelen Hulp bij bewegings en bezigheidstherapie Hulp bij toiletgang Sociale en morele ondersteuning: Begeleiden bij het doen van boodschappen en wandelingen Verzorging van en toezicht op kinderen Ondersteuning bij het financiële beheer/gezinsbudget indien strikt noodzakelijk (enkel na overleg met de verantwoordelijken) Hulp bij administratie indien strikt noodzakelijk (enkel na overleg met de verantwoordelijken) Steun bieden bij de verwerking van emotionele problemen (rouw e.d.) Helpen bij het zoeken naar een zinvolle tijdsbesteding Informatie geven over hulpmiddelen en voorzieningen 4

6 T a k e n l o g i s t i e k e m e d e w e r k e r s Poetshulp: Dagelijks en wekelijks onderhoud van het bewoonde deel van de woning (niet-bewoonde ruimten worden periodiek onderhouden: maximaal 1 keer per maand) Ramen wassen Karweihulp (niet wekelijks): Kasten uitwassen Koper en zilverwerk poetsen Gordijnen afnemen, wassen en opnieuw ophangen Onderhoud van lusters Volledig afwassen van deuren en bovenkant van hoge kasten Onderhoud van garage, terras, stoep en koer Onderhoud zolder, kelder, garage, tuinhuis, Plafonds, muren en rolluiken afwassen Oppashulp: Gezelschap houden op weekdagen tussen 8 en 18 uur Uitzonderlijk oppashulp voor 8 uur en na 18 uur en tijdens het weekend W a t k a n n i e t? Aangeboden hulp mag niet in concurrentie zijn met de privé-markt Karweien die in aanmerking komen voor de hulpverlening zijn taken die in normale omstandigheden binnen het gezin worden gerealiseerd, maar die omwille van omstandigheden (bvb. ziekte) niet gerealiseerd kunnen worden Karweien kunnen enkel uitgevoerd worden als ze niet strijdig zijn met wettelijke arbeidsvoorwaarden (op hoogte werken, tillen en heffen, algemene hygiëne, ) W a t d o e n d e v e r a n t w o o r d e l i j k e n? De verantwoordelijken van de Dienst Gezinszorg en Aanvullende Thuiszorg staan in voor: het maken van afspraken over welke hulp en het aantal uren hulp dat moet geboden worden het bepalen van uw bijdrage het begeleiden en opvolgen van de hulpverlening De verantwoordelijken staan ook in voor de contacten met het uitvoerend personeel: begeleiden en motiveren werkopdrachten doorgeven controleren of de werkafspraken ook worden nageleefd toezicht houden op de werkvoorwaarden 5

7 4 Goede afspraken T i j d s t i p De hulp wordt standaard verleend van maandag tot vrijdag tussen 8 en 17 uur. Op verzoek is er mogelijkheid tot hulpverlening buiten deze uren. Het uitvoerend personeel kan voor halve en/of ganse dagen ingeschakeld worden met een minimum van twee uren per dag. Indien er hulp georganiseerd wordt in blokken van minder dan 4 uur, moet de helpster zich in de voor- of namiddag verplaatsen tussen 2 gezinnen. Deze verplaatsingstijd van de helpster tussen twee opeenvolgende cliënten wordt aangerekend aan de gebruikers. Concreet betekent dit dat de helpster voortaan iets eerder dan het geplande einduur van de hulp bij de eerste persoon vertrekt, en iets later bij de volgende persoon begint. Natuurlijk zal de verantwoordelijke van de dienst bij het plannen van de hulp steeds proberen de verplaatsingstijd zoveel mogelijk te beperken. In ernstige zorgsituaties kan ook op zaterdag en zondag hulp geboden worden voor persoonsverzorging, maaltijden en oppashulp. Tijdens verlof en/of ziekteperiodes wordt de hulpverlening georganiseerd volgens de mogelijkheden van de dienst. B i j d r a g e Uw bijdrage wordt berekend op basis van uw inkomen en uw gezinslasten. Cliënten die op de BEL-profielschaal een score gelijk aan of hoger dan 35 punten behalen hebben recht op bepaalde kortingen. Mogelijke kortingen zijn: 0,65 euro per uur als de BEL-profielscore gelijk is aan of hoger is dan 35 punten 0,25 euro per uur vanaf één jaar onderbroken hulpverlening 0,35 euro per uur indien het aantal effectief gepresteerde uren gezinszorg 60 uren of meer per maand bedraagt Voor hulpverlening buiten de standaard tijdstippen (zie eerder) wordt een toeslag gevraagd: Plus 30 % voor prestaties op zaterdag Plus 30 % voor prestaties tussen 20 uur en 7 uur Plus 67 % voor prestaties op zon en feestdagen Indien u gezinszorg krijgt of de combinatie gezinszorg en aanvullende thuiszorg, vindt er éénmaal per jaar een herziening van de bijdrage plaats. Heeft u enkel aanvullende thuiszorg dan wordt er tweejaarlijks een herziening gepland. Indien uw gezinssituatie wijzigt kan u zelf een herziening aanvragen. Afwijkende beslissingen kunnen genomen worden op basis van een sociaal onderzoek. 6

8 B e t a l i n g Het uitvoerend personeel laat u bij elke hulpbeurt haar prestatiestaten ondertekenen. Op deze prestatiestaten staat vermeld wanneer en hoeveel hulp er geboden werd. Gelieve de juistheid ervan te controleren vooraleer u aftekent. Voor een verplaatsing door een gezinshelpster (bvb. voor boodschappen, ) wordt u een vergoeding van 0,3389 euro per kilometer aangerekend (jaarlijks aangepast aan de index). De gezinshelpster laat u bij iedere verplaatsing een formulier ondertekenen. Verplaatsingen voor boodschappen mogen enkel binnen een straal van maximaal 15km. Bij voorkeur kiest u voor een winkel in de buurt van uw woonplaats. Voor medische ritten geldt deze beperking niet. U krijgt van ons maandelijks een gedetailleerde rekening. U kan betalen via uw bankinstelling, bij voorkeur via domiciliëringsopdracht. Niet betalen of achterstallige betalingen kunnen een reden zijn om de hulp te schorsen. Om alle misverstanden te vermijden mogen onze medewerkers geen geld ontvangen! Ook giften of cadeaus worden niet aangenomen. G e g e v e n s Het OCMW moet bepaalde gegevens van u opvragen en inkijken (inkomensbewijzen, gezinssamenstelling, onkosten, ). Dit is nodig om noodzakelijke formulieren correct te kunnen invullen. U kan erop rekenen dat deze informatie vertrouwelijk behandeld en bewaard wordt. W e r k k l e d i j Het OCMW Maasmechelen verwacht dat de medewerkers een correcte handhygiëne toepassen (gebruik handschoenen en handontsmettingsgel) en dat zij een werkschort en eigen aangepast schoeisel dragen. Roken/pauze Het uitvoerend personeel mag niet roken tijdens de werkuren. Indien u zelf rookt vragen wij u om tijdens de aanwezigheid van het personeel, de woning voldoende te verluchten, minder te roken of te roken in een andere ruimte dan diegene waarin het personeel werkt. Het personeel brengt zelf een lunchpakket mee om te nuttigen tijdens de middagpauze. H u i s d i e r e n Indien u een huisdier heeft, moet u zelf instaan voor de zorg van dit dier. Indien het personeel zich bedreigd voelt door uw huisdier, mag gevraagd worden het huisdier in een andere ruimte te plaatsen. V e r w i t t i g i n g Bij de start van de hulp laat de verantwoordelijke u weten op welke dagen en uren het uitvoerend personeel u zal komen helpen. Deze regeling mag u aanzien als een vaste afspraak. 7

9 Indien de dienst iets wenst te veranderen in deze afspraak zal één van de verantwoordelijken u dit tijdig laten weten. Wanneer u zelf een wijziging wil aanbrengen in de hulp, moet u de dienst hiervan ten laatste op woensdag voor de volgende week verwittigen. Indien het bericht later toekomt op de dienst, waardoor geen andere werkregeling voor het uitvoerend personeel kan opgemaakt worden, worden de uren bij u in rekening gebracht. U kan de geplande hulp annuleren tot uiterlijk de werkdag voordien voor 15 uur. Bij een latere annulering of bij afwezigheid op de dag zelf en als geen overmacht wordt aangetoond, kunnen deze werkuren aangerekend worden. Indien u de hulp wil stopzetten, brengt u de verantwoordelijke hiervan op de hoogte. V e r z e k e r i n g Het uitvoerend personeel is verzekerd door de verzekeraar van het OCMW voor lichamelijk letsels tijdens de werkuren en ongevallen op de weg van en naar het werk. Het OCMW is ook verzekerd voor burgerlijke aansprakelijkheid ten aanzien van hulpvragers. Indien het uitvoerend personeel schade toebrengt aan materiaal en bezit van de hulpvrager moet de dienst zo vlug mogelijk verwittigd worden. Na voorlegging van een bestek of factuur beslist de verzekeringsmaatschappij over een eventuele terugbetaling. De verzekering houdt de beschadigde voorwerpen bij tot na de afhandeling van het dossier. 8

10 5 Wat verwachten wij van u? M a t e r i a a l e n p o e t s p r o d u c t e n Om het dagelijks onderhoud van de woning goed te kunnen doen, moet het uitvoerend personeel kunnen beschikken over voldoende materiaal. Dit materiaal moet in goede, ergonomische en veilige staat verkeren. Wij vragen u te zorgen voor: Borstels Aftrekker Handborstel en stofblik Stofzuiger Plastiek emmer Zeemvel Sponzen (groot en klein) Poetsdoeken Trapladder Vaatdoek Daarnaast is het noodzakelijk dat u zorgt voor de nodige poetsproducten. Indien het uitvoerend personeel dit nodig vindt, mogen zij erop aandringen om herstellingen te laten uitvoeren of nieuw materiaal te kopen. De verantwoordelijke zal een checklist Materiaal met u overlopen betreffende het te voorziene materiaal. Deze lijst bevat het materiaal dat minimum aanwezig moet zijn voor de uitvoering van de afgesproken taken. Deze lijst bevat niet alle materiaal dat voor specifieke taken binnen het takenpakket noodzakelijk kan zijn. Onze medewerker kan bijgevolg nog bijkomend materiaal vragen. Materiaal in microvezel geniet de voorkeur. Alle borstelstelen of lange stelen van andere poetsmaterialen zijn minstens 150 cm lang of zijn telescopisch. Het is niet toegelaten dat een medewerker zijn persoonlijk materiaal meebrengt of dat materiaal van de cliënt meegenomen wordt om onderhouden te worden. V e i l i g h e i d e n h y g i ë n e Het uitvoerend personeel moet in goede en veilige omstandigheden kunnen werken. De verantwoordelijke zal dit nagaan aan de hand van een specifieke checklist Woonomgeving. Indien nodig kan het OCMW u vragen tekortkomingen in orde te brengen. Indien de arbeidsomstandigheden, de veiligheid en de hygiëne niet gewaarborgd zijn, is het personeel verplicht de verantwoordelijke hiervan op de hoogte te brengen. Het OCMW behoudt zich dan het recht om de hulp te weigeren of stop te zetten. Het materiaal is proper en in goede staat: o de elektrische toestellen hebben veilige snoeren en stekkers, o gasontspanners en tubes dienen in goede staat te zijn, o versleten materiaal dient vernieuwd te worden, o alle producten die gebruikt worden, zitten in de originele verpakking met een leesbaar etiket. 9

11 Er mag niet gewerkt worden met schadelijke producten (bv.: ammoniak, zoutzuur, ontstopper, agressieve ontkalkers, industriële reinigingsproducten, ). Javel mag uitzonderlijk gebruikt worden voor de verwijdering van groenaanslag. Er moet gewerkt kunnen met warm of opgewarmd water. Het wassen van de buitenzijde van ramen op verdiepingen mag enkel gebeuren indien de ramen naar binnen opendraaien. Het is voor de werknemers absoluut verboden om ramen of delen van ramen te poetsen door uit het venster te hangen of door op de vensterbank te staan. Werken op hoogte zijn enkel toegestaan mits het kunnen gebruiken van een stabiele trapladder en dit tot een maximale stahoogte van 160 cm. Dit is de hoogte gemeten van de grond tot aan de voeten. WC/nachtstoel/urinaal reinigen: als u niet in staat bent om dit zelf te doen, kan het personeel dit voor u doen. In geval van twijfel zal de medewerker contact opnemen met de verantwoordelijke. R e s p e c t Wederzijds respect bevordert de samenwerking. Wij vragen het personeel zich niet in de plaats van familie of vrienden te stellen en zich niet te mengen in privéaangelegenheden. Wij verwachten ook van de hulpvrager een correcte houding. Al te vertrouwelijke, discriminerende of seksueel gekleurde toenaderingen of uitspraken worden niet toegelaten. V e r t r o u w e n e n p r i v a c y Samenwerking is gebaseerd op wederzijds vertrouwen. Onze dienst staat borg voor betrouwbaar en eerlijk personeel dat gebonden is aan de zwijgplicht. Indien u hieraan twijfelt, raden wij u aan zo snel mogelijk contact op te nemen met onze verantwoordelijken. Het uitvoerend personeel is verplicht om de verantwoordelijken op de hoogte te brengen van mogelijke verdachtmakingen van diefstal. In het belang van alle partijen is het goed om hier discreet mee om te gaan. De verantwoordelijken houden zich aan de plichtenleer van het maatschappelijk werk, waarbij het beroepsgeheim centraal staat. Verder werkt de Dienst Gezinszorg en Aanvullende Thuiszorg binnen de grenzen van de wet op de privacy. 10

12 6 Klachtenbehandeling Wij stellen alles in het werk om ervoor te zorgen dat u tevreden kan zijn over onze dienstverlening. Loopt er toch iets fout, heeft u een klacht, een vraag of een voorstel hoe het beter kan, dan kan u ons contacteren. Kleine vragen, opmerkingen en voorstellen Hiervoor kan u steeds terecht bij het uitvoerend personeel zelf, een personeelslid van de administratie of de verantwoordelijken van de dienst. U kan dit persoonlijk, telefonisch, via mail of schriftelijk doorgeven. We proberen u onmiddellijk een antwoord te geven. Indien nodig spreken wij een termijn met u af waarop een oplossing of antwoord van ons mag verwacht worden. Klachten gericht aan het OCMW Hiervoor verwijzen we naar de algemene klachtenprocedure van het OCMW zoals toegevoegd aan dit reglement. Klachten gericht aan de inspectiediensten van het bevoegde ministerie Bent u van oordeel dat u bij het OCMW geen gehoor vindt, dan kan u zich wenden tot de inspectiediensten van het bevoegde ministerie. Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid Koning Albert II-laan 35 bus Brussel Tel Fax

13 7 Waar en wanneer zijn wij bereikbaar? W a a r k a n u t e r e c h t? OCMW Maasmechelen Sociaal Huis Binnenhof Maasmechelen Tel Fax W a n n e e r k a n u e r t e r e c h t? Op afspraak Rechtstreeks via mail: o Permanentie-gsm Buiten de kantooruren kan u, wanneer een gezinshelpster of een logistiek medewerker bij u aan het werk is, een verantwoordelijke bereiken via volgend gsm-nummer: Wij vragen u echter hier ENKEL gebruik van te maken in noodsituaties of in dringende gevallen. 12

14 8 Verklaring (persoonlijk exemplaar) Ondergetekende (naam), in de hoedanigheid van: o o hulpvrager verantwoordelijke zorgdrager van (naam hulpvrager) verklaart het reglement van de Dienst Gezinszorg en Aanvullende Thuiszorg te hebben ontvangen. Opgemaakt in tweevoud op - - (datum) Gelezen en goedgekeurd. (handtekening) 13

15 9 Verklaring (exemplaar voor de dienst) Ondergetekende (naam), in de hoedanigheid van: o o hulpvrager verantwoordelijke zorgdrager van (naam hulpvrager) verklaart het reglement van de Dienst Gezinszorg en Aanvullende Thuiszorg te hebben ontvangen. Opgemaakt in tweevoud op - - (datum) Gelezen en goedgekeurd. (handtekening) 14

Dienst Gezinszorg en Aanvullende Thuiszorg

Dienst Gezinszorg en Aanvullende Thuiszorg Dienst Gezinszorg en Aanvullende Thuiszorg Reglement voor gebruikers Goedgekeurd door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn d.d. 25/02/2013 Dienst Ouderen en Thuiszorg Dienst Gezinszorg en Aanvullende Thuiszorg

Nadere informatie

Dienst Huishoudelijke Hulp

Dienst Huishoudelijke Hulp Dienst Huishoudelijke Hulp Reglement voor gebruikers Dienst Ouderen en Thuiszorg Dienst Huishoudelijke Hulp Binnenhof 2 3630 Maasmechelen Tel. 089 48 28 00 Fax. 089 76 79 10 info@ocmwmaasmechelen.be www.ocmwmaasmechelen.be

Nadere informatie

Dienst Huishoudelijke Hulp

Dienst Huishoudelijke Hulp Dienst Huishoudelijke Hulp Reglement voor gebruikers Goedgekeurd door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn d.d. 30 maart 2016 Dienst Ouderen en Thuiszorg Dienst Huishoudelijke Hulp Binnenhof 2 3630 Maasmechelen

Nadere informatie

Dienst Huishoudelijke Hulp. Reglement voor gebruikers

Dienst Huishoudelijke Hulp. Reglement voor gebruikers Dienst Huishoudelijke Hulp Reglement voor gebruikers Goedgekeurd door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn d.d. 30 januari 2017 Dienst Ouderen en Thuiszorg Dienst Gezinszorg en Aanvullende Thuiszorg Binnenhof

Nadere informatie

DOEL De dienst gezinszorg biedt hulp in het huishouden op het ogenblik dat het gezin / de bejaarde hiervoor niet meer kan instaan.

DOEL De dienst gezinszorg biedt hulp in het huishouden op het ogenblik dat het gezin / de bejaarde hiervoor niet meer kan instaan. WAT IS DE DIENST VOOR GEZINSZORG? DOEL De dienst gezinszorg biedt hulp in het huishouden op het ogenblik dat het gezin / de bejaarde hiervoor niet meer kan instaan. De dienst gezinszorg streeft ernaar

Nadere informatie

REGLEMENT POETSDIENST OCMW HERENTHOUT

REGLEMENT POETSDIENST OCMW HERENTHOUT REGLEMENT POETSDIENST OCMW HERENTHOUT De poetsdienst is een thuiszorgdienst die wordt uitgebaat door OCMW Herenthout, Bouwelse Steenweg 52, 2270 Herenthout DOEL Art. 1: De poetsdienst heeft tot doel om

Nadere informatie

Minder Mobielen Centrale

Minder Mobielen Centrale Minder Mobielen Centrale Reglement voor gebruikers Dienst Ouderen en Thuiszorg Minder Mobielen Centrale Binnenhof 2 3630 Maasmechelen Tel. 089 48 28 48 Fax. 089 76 79 10 info@ocmwmaasmechelen.be www.ocmwmaasmechelen.be

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement dienst gezinszorg OCMW Heusden-Zolder

Huishoudelijk reglement dienst gezinszorg OCMW Heusden-Zolder Huishoudelijk reglement dienst gezinszorg OCMW Heusden-Zolder Onze dienst gezinszorg biedt hulp aan gezinnen, bejaarden en mindervaliden die hulpbehoevend zijn en het huishoudelijk werk tijdelijk of blijvend

Nadere informatie

ORGANISATIE VAN DE HULPVERLENING

ORGANISATIE VAN DE HULPVERLENING Poetshulp De dienst thuishulp heeft tot doel hulp te verstrekken aan gezinnen, bejaarden, zieken en/of personen met een handicap, die voor een kortere of langere periode niet meer in staat zijn in te staan

Nadere informatie

DE POETSDIENST IN EEN NOTENDOP. Doel

DE POETSDIENST IN EEN NOTENDOP. Doel DE POETSDIENST IN EEN NOTENDOP. Doel De poetsdienst van het OCMW van Nijlen wil bejaarden en gezinnen die, door leeftijd of ziekte niet meer in staat zijn om voor het normaal wekelijks onderhoud van de

Nadere informatie

OVEREENKOMST HUISHOUDHULP

OVEREENKOMST HUISHOUDHULP OVEREENKOMST HUISHOUDHULP Overeenkomst afgesloten tussen: Naam:... Adres:... Hierna de gebruiker genoemd, en OCMW Kortenberg, De Walsplein 30 te 3070 Kortenberg. Art. 1: Situering Deze overeenkomst wordt

Nadere informatie

POETSDIENST REGLEMENT VOOR DE AANVRAGER VAN DIENSTENCHEQUES

POETSDIENST REGLEMENT VOOR DE AANVRAGER VAN DIENSTENCHEQUES OCMW Lichtervelde Statiestraat 80 8810 Lichtervelde POETSDIENST REGLEMENT VOOR DE AANVRAGER VAN DIENSTENCHEQUES 1 Alle aanvragen tot het verkrijgen van poetshulp dienen gericht te zijn, tot de Sociale

Nadere informatie

Minder Mobielen Centrale

Minder Mobielen Centrale Minder Mobielen Centrale Reglement voor gebruikers Goedgekeurd door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn d.d. 30 november 2015 Dienstencentrum De Bolster Minder Mobielen Centrale Kastanjelaan 61 3630 Maasmechelen

Nadere informatie

ALGEMEEN REGLEMENT POETSDIENST

ALGEMEEN REGLEMENT POETSDIENST ALGEMEEN REGLEMENT POETSDIENST Wie is voor wat verantwoordelijk? Voor een aanvraag poetsdienst kan men terecht bij maatschappelijk assistente Mieke Roose op iedere werkdag (uitgezonderd woensdag) van 8.30

Nadere informatie

OCMW MAASEIK INFORMATIEBUNDEL DIENST VOOR GEZINSZORG EN AANVULLENDE THUISZORG

OCMW MAASEIK INFORMATIEBUNDEL DIENST VOOR GEZINSZORG EN AANVULLENDE THUISZORG INFORMATIEBUNDEL DIENST VOOR GEZINSZORG EN AANVULLENDE THUISZORG INHOUDSTAFEL NUTTIGE INFORMATIE 1. Bereikbaarheid p1 2. Openingsuren p1 3. Contactpersonen p1 DE DIENST VOOR GEZINSZORG EN AANVULLENDE THUISZORG

Nadere informatie

Brochure Gezinszorg. Dienstverantwoordelijke:...

Brochure Gezinszorg. Dienstverantwoordelijke:... Dienstverantwoordelijke:... Tel.:... versie 14/12/2012 1 1. Welkom Beste cliënt(e), Het personeel en het bestuur van het OCMW en de Regionale Dienst voor Gezinszorg,, heten u van harte welkom. De Regionale

Nadere informatie

REGLEMENT POETSDIENST

REGLEMENT POETSDIENST 1 REGLEMENT POETSDIENST 1. Doel De poetsdienst van het OCMW heeft tot doel de leefomgeving van cliënten te verbeteren door het verlenen van hulp onder de vorm van al dan niet tijdelijk wekelijkse schoonmaak

Nadere informatie

OCMW Geraardsbergen. Poetshulp Gezinszorg Maaltijden aan huis Mindermobielencentrale

OCMW Geraardsbergen. Poetshulp Gezinszorg Maaltijden aan huis Mindermobielencentrale OCMW Geraardsbergen Dienst Thuiszorg Poetshulp Gezinszorg Maaltijden aan huis Mindermobielencentrale Adres: Sociaal Huis Geraardsbergen, 4 de verdieping Kattestraat 27 9500 Geraardsbergen Tel. 054 43 20

Nadere informatie

OVEREENKOMST HUISHOUDHULP IN HET KADER VAN DE DIENSTENCHEQUES

OVEREENKOMST HUISHOUDHULP IN HET KADER VAN DE DIENSTENCHEQUES OVEREENKOMST HUISHOUDHULP IN HET KADER VAN DE DIENSTENCHEQUES Overeenkomst afgesloten tussen: Naam: Adres: Gebruikersnummer: Hierna de gebruiker genoemd, en OCMW Kortenberg, De Walsplein 30 te 3070 Kortenberg

Nadere informatie

Afsprakennota. Wat is gezinszorg? Voor wie?

Afsprakennota. Wat is gezinszorg? Voor wie? OCMW Sint-Pieters-Leeuw Fabriekstraat 1B 1601 Ruisbroek Afsprakennota Wat is gezinszorg? De dienst Gezinszorg wordt georganiseerd door het Besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 1997 tot regeling

Nadere informatie

OCMW Beersel Raad voor Maatschappelijk Welzijn 29.01.2015

OCMW Beersel Raad voor Maatschappelijk Welzijn 29.01.2015 OCMW Beersel Raad voor Maatschappelijk Welzijn 29.01.2015 Bekendmaking website: 03.02.2015 THUISZORG OCMW BEERSEL Algemene voorwaarden dienstreglementering DOEL 1. Het OCMW stelt zich tot doel om zorgbehoevende

Nadere informatie

O.C.M.W. Langemark Poelkapelle erkende dienstenonderneming met nummer 02753 REGLEMENT VOOR DE AANVRAGER VAN THUISZORG IN DIENSTENONDERNEMING

O.C.M.W. Langemark Poelkapelle erkende dienstenonderneming met nummer 02753 REGLEMENT VOOR DE AANVRAGER VAN THUISZORG IN DIENSTENONDERNEMING O.C.M.W. Langemark Poelkapelle erkende dienstenonderneming met nummer 02753 REGLEMENT VOOR DE AANVRAGER VAN THUISZORG IN DIENSTENONDERNEMING 1. Algemeenheden Alle aanvragen tot het verkrijgen van thuiszorg

Nadere informatie

Gebruikersovereenkomst Dienstenonderneming poetsdienst

Gebruikersovereenkomst Dienstenonderneming poetsdienst Departement Ouderenzorg Thuiszorg Poetsdienst Gebruikersovereenkomst Dienstenonderneming poetsdienst Inhoud 1. Algemene bepalingen... 2 2. Werkuren... 2 3. Arbeidsvoorwaarden en werkmateriaal bij de gebruiker...

Nadere informatie

In de mate van het mogelijke zal voldaan worden aan de wensen van de klant.

In de mate van het mogelijke zal voldaan worden aan de wensen van de klant. DIENSTENCHEQUES - GEBRUIKERSPROTOCOL Algemeenheden Dit protocol wordt opgesteld in het kader van het aanwenden van dienstencheques als betaalmiddel door de gebruiker in het kader van het leveren van thuishulp

Nadere informatie

O.C.M.W. Langemark-Poelkapelle erkende dienstencheque onderneming met nummer 02753

O.C.M.W. Langemark-Poelkapelle erkende dienstencheque onderneming met nummer 02753 O.C.M.W. Langemark-Poelkapelle erkende dienstencheque onderneming met nummer 02753 REGLEMENT VOOR DE AANVRAGER VAN THUISZORG IN DIENSTENCHEQUE ONDERNEMING 1. Algemeenheden Alle aanvragen tot het verkrijgen

Nadere informatie

ALGEMEEN REGLEMENT KARWEIDIENST - GROENDIENST

ALGEMEEN REGLEMENT KARWEIDIENST - GROENDIENST ALGEMEEN REGLEMENT KARWEIDIENST - GROENDIENST Wie is voor wat verantwoordelijk? Voor een aanvraag karweidienst kan men terecht bij maatschappelijk assistente Mieke Roose op iedere werkdag van 8.30 uur

Nadere informatie

Brochure Gezinszorg. S O C i AL. OCMW Kampenhout. Dienstverantwoordelijke: Natalie Hamilton. Tel.: 016/314 328

Brochure Gezinszorg. S O C i AL. OCMW Kampenhout. Dienstverantwoordelijke: Natalie Hamilton. Tel.: 016/314 328 S O C i AL «vereniging onderworpen aan het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn» Brochure Gezinszorg OCMW Kampenhout Dienstverantwoordelijke:

Nadere informatie

Brochure - Gezinszorg

Brochure - Gezinszorg Departement Ouderenzorg Thuiszorg Dienst gezinszorg Brochure - Gezinszorg Inhoud 1. Welkom... 2 2. Taken... 2 3. Samenstelling dossier en bijdrageberekening... 4 4. Bijdrageberekening.. 4 5. Terugbetalingen...

Nadere informatie

REGLEMENT POETSDIENST O.C.M.W. LANAKEN

REGLEMENT POETSDIENST O.C.M.W. LANAKEN I. VOORWAARDEN REGLEMENT POETSDIENST O.C.M.W. LANAKEN 1. 65plussers die omwille van ouderdom, ziekte of sociale redenen niet meer alleen kunnen instaan voor het wekelijks onderhoud van de woning. 2. Meerderjarige

Nadere informatie

AANVULLENDE DIENST THUISZORG

AANVULLENDE DIENST THUISZORG AANVULLENDE DIENST THUISZORG 1. ONTSTAAN De oprichting van een aanvullende dienst thuiszorg is ontstaan uit volgende vaststellingen: hulpbehoevenden hebben vaak te kampen met veel kleine praktische problemen,

Nadere informatie

1. AANVULLENDE POETSDIENST

1. AANVULLENDE POETSDIENST POETSDIENST 1. AANVULLENDE POETSDIENST Veel mensen hebben huishoudelijke hulp nodig en krijgen er geen omdat zij niet voldoen aan de voorwaarden van de private diensten. De vraag tegenover het aanbod van

Nadere informatie

Dienst Gezinszorg en Aanvullende Thuiszorg Huishoudelijk reglement VERSIE WIJZIGING GOEDGEKEURD RMW GEPUBLICEERD 0-23-10-2008 01-09-2015

Dienst Gezinszorg en Aanvullende Thuiszorg Huishoudelijk reglement VERSIE WIJZIGING GOEDGEKEURD RMW GEPUBLICEERD 0-23-10-2008 01-09-2015 Dienst Gezinszorg en Aanvullende Thuiszorg Huishoudelijk reglement VERSIE WIJZIGING GOEDGEKEURD RMW GEPUBLICEERD 0-23-10-2008 1. Algemeen De Dienst Gezinszorg en Aanvullende Thuiszorg richt zich tot inwoners

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE POETSDIENST

INFORMATIEBROCHURE POETSDIENST OCMW ASSENEDE Hoogstraat 57 9960 Assenede Tel.: 09/341.72.72 Fax: 09/343.07.43 INFORMATIEBROCHURE POETSDIENST Verantwoordelijke poetsdienst Luc De Groote: 09/341.72.76 Mevrouw, Mijnheer, Ter gelegenheid

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT KLUSJESDIENST

HUISHOUDELIJK REGLEMENT KLUSJESDIENST HUISHOUDELIJK REGLEMENT KLUSJESDIENST DOELSTELLING Art. 1: De klusjesdienst van OCMW Meise wil aanvullend werken. Dat betekent dat zij karweien uitvoeren die de gebruiker niet meer zelf kan doen en waarvoor

Nadere informatie

Zij is telefonisch bereikbaar en beschikbaar voor huisbezoeken : alle andere werkdagen, behalve op woensdagnamiddag en vrijdag.

Zij is telefonisch bereikbaar en beschikbaar voor huisbezoeken : alle andere werkdagen, behalve op woensdagnamiddag en vrijdag. Huishoudelijk reglement OCMW Sint-Katelijne-Waver Dienst thuiszorg POETSDIENST met dienstencheque Wilsonstraat 28 A 2860 Sint-Katelijne-Waver 015/31.31.35 015/30.69.67 1. Bereikbaarheid van de dienst Chris

Nadere informatie

Vastgesteld bij besluit van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn op 16 december 2013.

Vastgesteld bij besluit van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn op 16 december 2013. OCMW LONDERZEEL REGLEMENT: MAALTIJDEN AAN HUIS Vastgesteld bij besluit van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn op 16 december 2013. Aanpassingen vastgesteld bij besluit van de Raad voor Maatschappelijk

Nadere informatie

OCMW Beersel Raad voor Maatschappelijk Welzijn 26.03.2015

OCMW Beersel Raad voor Maatschappelijk Welzijn 26.03.2015 OCMW Beersel Raad voor Maatschappelijk Welzijn 26.03.2015 Bekendmaking website: 27.03.2015 THUISZORG OCMW BEERSEL Algemene voorwaarden dienstreglementering DOEL 1. Het OCMW stelt zich tot doel om zorgbehoevende

Nadere informatie

Vrijwilligersvervoer. Rij met ons mee

Vrijwilligersvervoer. Rij met ons mee Vrijwilligersvervoer Rij met ons mee Op weg naar zorg Naar het ziekenhuis, de dokter of kine? Medische zorg moet bereikbaar zijn voor iedereen die hulp nodig heeft. Wij zijn echt met je gezondheid bezig,

Nadere informatie

ALGEMEEN REGLEMENT MINDER MOBIELEN CENTRALE

ALGEMEEN REGLEMENT MINDER MOBIELEN CENTRALE ALGEMEEN REGLEMENT MINDER MOBIELEN CENTRALE Wie is voor wat verantwoordelijk? Wie lid wil worden van de Minder Mobielen Centrale kan voor een aanvraag terecht bij maatschappelijk assistente Mieke Roose

Nadere informatie

Vastgesteld bij besluit van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn op 16 december 2013.

Vastgesteld bij besluit van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn op 16 december 2013. OCMW LONDERZEEL REGLEMENT: MAALTIJDEN AAN HUIS Vastgesteld bij besluit van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn op 16 december 2013. 18 december 2014. 25 juni 2015. 24 september 2015. Dit reglement treedt

Nadere informatie

OVEREENKOMST TUSSEN KLANT EN OCMW VOOR DE POETSDIENST MET DIENSTENCHEQUES

OVEREENKOMST TUSSEN KLANT EN OCMW VOOR DE POETSDIENST MET DIENSTENCHEQUES OVEREENKOMST TUSSEN KLANT EN OCMW VOOR DE POETSDIENST MET DIENSTENCHEQUES Overeenkomst gesloten tussen: hierna genoemd de klant en OCMW GALMAARDEN, gevestigd te 1570 Galmaarden, Marktplein 19, hier vertegenwoordigd

Nadere informatie

Voorwoord. Uw welzijn is onze zorg

Voorwoord. Uw welzijn is onze zorg Voorwoord Uw welzijn is onze zorg Heel wat mensen in onze samenleving komen terecht in moeilijke situaties. Vaak dreigt daarbij het welzijn en de levenskwaliteit in het gedrang te komen. Van bij de start

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT POETSDIENST OCMW LEDE. Karolien Meert, verantwoordelijke poetsdienst, is te bereiken op volgende telefoonnummers:

HUISHOUDELIJK REGLEMENT POETSDIENST OCMW LEDE. Karolien Meert, verantwoordelijke poetsdienst, is te bereiken op volgende telefoonnummers: HUISHOUDELIJK REGLEMENT POETSDIENST OCMW LEDE Kasteeldreef 50 9340 Lede Tel. 053 80 20 22 Fax 053 80 78 08 e-mail: info@ocmw.lede.be website: www.ocmw.lede.be 1. Bereikbaarheid van de dienst Karolien Meert,

Nadere informatie

HUISHOUDELIJKE POETSHULP VIA DIENSTENCHEQUES

HUISHOUDELIJKE POETSHULP VIA DIENSTENCHEQUES HUISHOUDELIJKE POETSHULP VIA DIENSTENCHEQUES KWALITATIEVE HULP DOOR DAARTOE OPGELEID PERSONEEL 1. AANVULLENDE POETSDIENST Veel mensen hebben huishoudelijke hulp nodig en krijgen er geen omdat zij niet

Nadere informatie

schriftelijke overeenkomst kinderopvang

schriftelijke overeenkomst kinderopvang schriftelijke overeenkomst kinderopvang Deze schriftelijke overeenkomst legt de rechten en plichten vast tussen Felies vzw organisator van de kinderopvang en de gebruiker De schriftelijke overeenkomst

Nadere informatie

Vastgesteld bij besluit van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn op 28 maart 2002.

Vastgesteld bij besluit van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn op 28 maart 2002. OCMW LONDERZEEL REGLEMENT: ONDERHOUD AAN HUIS Vastgesteld bij besluit van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn op 28 maart 2002. Aangepast bij besluit van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn op 24 februari

Nadere informatie

REGLEMENT MAALTIJDEN AAN HUIS

REGLEMENT MAALTIJDEN AAN HUIS REGLEMENT MAALTIJDEN AAN HUIS DOELSTELLING Art.1: Het leveren van warme maaltijden aan huis heeft als doel de gebruiker zo lang mogelijk in zijn thuismilieu te laten verblijven. Het nuttigen van een maaltijd

Nadere informatie

CLIËNTBROCHURE GEZINSZORG - POETSDIENST

CLIËNTBROCHURE GEZINSZORG - POETSDIENST CLIËNTBROCHURE GEZINSZORG - POETSDIENST CONTACTGEGEVENS Hoofdkantoor: Regionale kantoren: Onafhankelijke Thuiszorg Verenigingen (OTV) Overwinningsstraat 133-135 2830 Willebroek 03 860 70 00 gezinszorg@otv.be

Nadere informatie

O.C.M.W. ZONNEBEKE Erkende dienstenonderneming met nummer 03240. Reglement voor de gebruiker van de thuisdienst met dienstencheques

O.C.M.W. ZONNEBEKE Erkende dienstenonderneming met nummer 03240. Reglement voor de gebruiker van de thuisdienst met dienstencheques O.C.M.W. ZONNEBEKE O.C.M.W. ZONNEBEKE Erkende dienstenonderneming met nummer 03240 Reglement voor de gebruiker van de thuisdienst met dienstencheques Algemeenheden - Voor alle inwoners van de gemeente

Nadere informatie

REGLEMENT POETSKRACHT KOKSIJDE

REGLEMENT POETSKRACHT KOKSIJDE REGLEMENT POETSKRACHT KOKSIJDE Beslissing raad voor maatschappelijk welzijn in zitting van 19 december 2013 1. Toekenning De poetshulp wordt tijdelijk of langdurig toegekend aan iedereen, wonende te Koksijde.

Nadere informatie

Brochure Gezinszorg & aanvullende thuiszorg

Brochure Gezinszorg & aanvullende thuiszorg Brochure Gezinszorg & aanvullende thuiszorg OCMW Herent erkenningsnummer 333 Dienstverantwoordelijke: Nans Barrez Tel.: 016 85 30 20 versie 15 maart 2016 Q:\informatiedienst\Informatie op site\wat moet

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement dienst gezinszorg en aanvullende thuiszorg OCMW Heusden-Zolder

Huishoudelijk reglement dienst gezinszorg en aanvullende thuiszorg OCMW Heusden-Zolder Huishoudelijk reglement dienst gezinszorg en aanvullende thuiszorg OCMW Heusden-Zolder Onze dienst gezinszorg en aanvullende thuiszorg biedt hulp aan gezinnen, bejaarden en personen met een handicap die

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE GEZINSZORG

INFORMATIEBROCHURE GEZINSZORG OCMW ASSENEDE DIENST VOOR GEZINSZORG INFORMATIEBROCHURE GEZINSZORG Hoogstraat 57, 9960 Assenede Tel: Algemeen nummer: 09/341.72.72 De Vilder Tim, Gezinszorg: 09/341.72.75 Fax: 09/343.07.43 E-mail: Gezinshulp@ocmwassenede.be

Nadere informatie

OCMW MAASEIK INFORMATIEBUNDEL DIENST VOOR GEZINSZORG EN AANVULLENDE THUISZORG

OCMW MAASEIK INFORMATIEBUNDEL DIENST VOOR GEZINSZORG EN AANVULLENDE THUISZORG OCMW MAASEIK INFORMATIEBUNDEL DIENST VOOR GEZINSZORG EN AANVULLENDE THUISZORG Inhoudstabel NUTTIGE INFORMATIE 1. Bereikbaarheid p1 2. Openingsuren p1 3. Contactpersonen p1 DE DIENST VOOR GEZINSZORG EN

Nadere informatie

Opname - overeenkomst

Opname - overeenkomst Opname - overeenkomst Dagverzorgingscentrum Gasthuisstraat 2 1730 Asse 02/452.80.67 Secretaris: Nicole De Reuse Voorzitter: Micheline De Mol 1 Identificatiegegevens Tussen de ondergetekenden: Enerzijds:

Nadere informatie

Assistentiewoningen De Pastorij Kleit en Adegem - intentieverklaring VERSIE WIJZIGING GOEDGEKEURD RMW GEPUBLICEERD

Assistentiewoningen De Pastorij Kleit en Adegem - intentieverklaring VERSIE WIJZIGING GOEDGEKEURD RMW GEPUBLICEERD VERSIE WIJZIGING GOEDGEKEURD RMW GEPUBLICEERD 0-27-05-2014 Omschrijving Met het project Senioren onder de Toren brengt het OCMW de seniorenhuisvesting naar de verschillende woonkernen van de gemeente.

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de poetsdienst dienst voor aanvullende thuiszorg

Huishoudelijk reglement van de poetsdienst dienst voor aanvullende thuiszorg OCMW Boortmeerbeek Algemene sociale dienstverlening Dienst extramurale ouderenzorg Huishoudelijk reglement van de poetsdienst dienst voor aanvullende thuiszorg 1. Opdrachtverklaring Wij herkennen en erkennen

Nadere informatie

2. Dienstenonderneming

2. Dienstenonderneming OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN MORTSEL Meerminne 6 2640 Mortsel 03/443 94 00 Kaderreglement eglement van de Thuiszorgdiensten 1. Dienst Gezinszorg en Aanvullende Thuiszor huiszorg (DGAT)

Nadere informatie

1 onze dienstverlening

1 onze dienstverlening brochure 1 onze dienstverlening 1.1 Onze dienstverlening Thuishulp de Regenboog van OCMW Merelbeke wil ouderen en mensen die zorg nodig hebben, zo lang mogelijk in hun vertrouwde thuisomgeving laten wonen.

Nadere informatie

Klussendienst Huishoudelijk reglement

Klussendienst Huishoudelijk reglement Klussendienst Huishoudelijk reglement Het OCMW start vanaf 01-01-2008 een samenwerking met natuur en landschapsbeheer Limburg (NL Limburg) om de klussendienst in de gemeente Zutendaal uit te bouwen en

Nadere informatie

REGLEMENT VAN DE DIENST VOOR HUISHOUDELIJKE HULP

REGLEMENT VAN DE DIENST VOOR HUISHOUDELIJKE HULP OCMW Grimbergen Verbeytstraat 30 1853 Grimbergen (Strombeek-Bever) REGLEMENT VAN DE DIENST VOOR HUISHOUDELIJKE HULP Hoofdstuk 1: Toepassingsgebied artikel 1: artikel 2: artikel 3: artikel 4: De dienst

Nadere informatie

Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd Tussen de ondergetekenden: De werkgever: Vertegenwoordigd door zijn wettelijk gevolmachtigde, en De persoonlijke assistent: Rijksregisternummer: Geboortedatum:

Nadere informatie

Vastgesteld bij besluit van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn op 24 september 2015.

Vastgesteld bij besluit van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn op 24 september 2015. OCMW LONDERZEEL REGLEMENT: WARME MAALTIJDEN IN DE ASSISTENTIEWONINGEN Vastgesteld bij besluit van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn op 24 september 2015. Aanpassingen vastgesteld bij besluit van de

Nadere informatie

Infobrochure & huishoudelijk reglement Flexibele Opvang

Infobrochure & huishoudelijk reglement Flexibele Opvang Betr vzw KINDEROPVANG t EEKHOORNTJE Infobrochure & huishoudelijk reglement Guldensporenlaan 65 3010 KESSEL-LO tel.: 016/ 25.12.77 fax: 016/ 25.20.32 e-mail: info@eekhoorntje.be INHOUD pagina 1. Medewerkers

Nadere informatie

werkingsreglement Werkingsreglement Gibbon vzw versie september 2010 Pagina 1

werkingsreglement Werkingsreglement Gibbon vzw versie september 2010 Pagina 1 werkingsreglement Werkingsreglement Gibbon vzw versie september 2010 Pagina 1 1. Algemene bepalingen 1.1 Organiserend bestuur en contactgegevens Gibbon vzw is een vereniging, opgericht met als doel de

Nadere informatie

REGLEMENT KLUSJESDIENST

REGLEMENT KLUSJESDIENST REGLEMENT KLUSJESDIENST OCMW ZONNEBEKE Goedgekeurd in Raadszitting dd. 26/04/2010, Herzien in Raadszitting dd. 23/05/2011 en 15/04/2013 Wordt toegepast m.i.v. 01/07/2013 1. Doel Het doel van de klusjesdienst

Nadere informatie

OVEREENKOMST TUSSEN GEBRUIKER EN OCMW JABBEKE BETREFFENDE HUISHOUDELIJKE HULP IN HET KADER VAN DE DIENSTENCHEQUES

OVEREENKOMST TUSSEN GEBRUIKER EN OCMW JABBEKE BETREFFENDE HUISHOUDELIJKE HULP IN HET KADER VAN DE DIENSTENCHEQUES OVEREENKOMST TUSSEN GEBRUIKER EN OCMW JABBEKE BETREFFENDE HUISHOUDELIJKE HULP IN HET KADER VAN DE DIENSTENCHEQUES Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder: OCMW: het OCMW van Jabbeke Gebruiker:

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Tienerwerking

Huishoudelijk Reglement Tienerwerking Gemeentebestuur Pittem Markt 1-8740 Pittem 051/46.03.50 Gemeentelijke tienerwerking Huishoudelijk Reglement Tienerwerking V. U.: Gemeentebestuur Pittem, Markt 1, 8740 Pittem 1. Algemeen 1.1. Vestigingsplaats

Nadere informatie

PROVINCIE WEST-VLAANDEREN ARRONDISSEMENT VEURNE OCMW DE PANNE UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN HET OCMW.

PROVINCIE WEST-VLAANDEREN ARRONDISSEMENT VEURNE OCMW DE PANNE UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN HET OCMW. PROVINCIE WEST-VLAANDEREN ARRONDISSEMENT VEURNE OCMW DE PANNE UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN HET OCMW. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn in zitting van 21 juni 2016 Aanwezig: Frans Buyse, OCMW-voorzitter

Nadere informatie

MINDER MOBIELEN CENTRALE. MMC Zedelgem. LDC De Braambeier Loppemsestraat 14a 8210 Zedelgem Tel. 050/ Fax. 050/

MINDER MOBIELEN CENTRALE. MMC Zedelgem. LDC De Braambeier Loppemsestraat 14a 8210 Zedelgem Tel. 050/ Fax. 050/ MINDER MOBIELEN CENTRALE MMC Zedelgem LDC De Braambeier Loppemsestraat 14a 8210 Zedelgem Tel. 050/ 25 22 40 Fax. 050/ 25 22 41 REGLEMENT MINDER MOBIELEN CENTRALE Goedgekeurd in de raad voor maatschappelijk

Nadere informatie

REGLEMENT OP DE MANTELZORGTOELAGE geldig vanaf 1 juli 2013

REGLEMENT OP DE MANTELZORGTOELAGE geldig vanaf 1 juli 2013 REGLEMENT OP DE MANTELZORGTOELAGE geldig vanaf 1 juli 2013 goedgekeurd door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn op 27 mei 2013 Hieronder vindt u de volledige tekst van het mantelzorgreglement. De dienst

Nadere informatie

Overeenkomst tussen gebruiker en OCMW Jabbeke betreffende huishoudelijke hulp in het kader van de dienstencheques

Overeenkomst tussen gebruiker en OCMW Jabbeke betreffende huishoudelijke hulp in het kader van de dienstencheques Overeenkomst tussen gebruiker en OCMW Jabbeke betreffende huishoudelijke hulp in het kader van de dienstencheques Voor de toepassing van deze overeenkomst wordt verstaan onder: OCMW: Gebruiker: Hulp van

Nadere informatie

raad voor maatschappelijk welzijn

raad voor maatschappelijk welzijn raad voor maatschappelijk welzijn uittreksel zitting van 12 oktober 2016 GOEDGEKEURD OCMW - ZORGNETWERK Thuiszorg 6 2016_RMW_00055 reglement dienst gezinszorg en aanvullende thuiszorg - wijziging - goedkeuring

Nadere informatie

AFSPRAKEN- EN INFORMATIENOTA Rechten en plichten van de organisatie en de vrijwilliger stadsbestuur Turnhout dienst.

AFSPRAKEN- EN INFORMATIENOTA Rechten en plichten van de organisatie en de vrijwilliger stadsbestuur Turnhout dienst. AFSPRAKEN- EN INFORMATIENOTA Rechten en plichten van de organisatie en de vrijwilliger stadsbestuur Turnhout dienst. Hoewel de wet het ons niet letterlijk verplicht om een informatienota op te stellen,

Nadere informatie

Zorgboerderijovereenkomst WIJZIGING - STOPZETTING

Zorgboerderijovereenkomst WIJZIGING - STOPZETTING Zorgboerderijovereenkomst WIJZIGING - STOPZETTING Vlaamse Overheid Departement Landbouw en Visserij Afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling Ellips 6e verdieping Koning Albert II laan 35, bus 40 1030 BRUSSEL

Nadere informatie

Reglement huishoudelijke hulp dienstencheques

Reglement huishoudelijke hulp dienstencheques Reglement huishoudelijke hulp dienstencheques 1. Algemeen Met de dienstencheques kunnen particulieren, met financiële tussenkomst van de overheid, beroep doen op huishoudelijke hulp. De dienstencheque

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT DOORGANGSWONINGEN OCMW GERAARDSBERGEN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT DOORGANGSWONINGEN OCMW GERAARDSBERGEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT DOORGANGSWONINGEN OCMW GERAARDSBERGEN HOOFDSTUK 1. ALGEMEEN Art. 1 Het OCMW Geraardsbergen met administratieve zetel te 9500 Geraardsbergen, Kattestraat 27, kan overeenkomstig zijn

Nadere informatie

De opvangvoorziening is open van maandag tot vrijdag, telkens van 7u tot 8u10. En Van 15u30 tot 18u. Op woensdag van 7u tot 8u10 en van 12u tot 18u.

De opvangvoorziening is open van maandag tot vrijdag, telkens van 7u tot 8u10. En Van 15u30 tot 18u. Op woensdag van 7u tot 8u10 en van 12u tot 18u. Openingsuren- tarieven De opvangvoorziening is open van maandag tot vrijdag, telkens van 7u tot 8u10. En Van 15u30 tot 18u. Op woensdag van 7u tot 8u10 en van 12u tot 18u. Tarieven 0,74 per begonnen halfuur

Nadere informatie

REGLEMENT VAN DE POETSDIENST

REGLEMENT VAN DE POETSDIENST REGLEMENT VAN DE POETSDIENST Art 1 Het doel van de poetsdienst is de betrokkene zo lang mogelijk in zijn thuismilieu te behouden. Art 2 De poetshulp wordt bij voorrang toegekend aan: Bejaarden (vanaf 65

Nadere informatie

Kosten en Vergoedingen. Bijlage bij het Huishoudelijk Reglement Buitenschoolse opvang kinderen uit het kleuter- en lager onderwijs

Kosten en Vergoedingen. Bijlage bij het Huishoudelijk Reglement Buitenschoolse opvang kinderen uit het kleuter- en lager onderwijs Kosten en Vergoedingen Bijlage bij het Huishoudelijk Reglement Buitenschoolse opvang kinderen uit het kleuter- en lager onderwijs Geldig vanaf 1 september 2015 1 Geldigheid De hieronder vermelde tarieven

Nadere informatie

Reglement verhuur Glazen zaal

Reglement verhuur Glazen zaal Departement Interne Zaken Verhuur Glazen zaal Reglement verhuur Glazen zaal Inhoud 1. Toegelaten activiteiten... 2 2. Aanvraag... 2 3. Annulatie... 2 4. Prijzen... 2 4.1 Waarborg... 2 4.2 Huur... 2 4.3

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BEWONERS VALCKEBURG

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BEWONERS VALCKEBURG Huishoudelijk Reglement Versie datum 24/01/2013 HUISHOUDELIJK REGLEMENT BEWONERS VALCKEBURG 1. Voorwoord Er wordt gevraagd om deze richtlijnen zo goed mogelijk in acht te nemen om het samenleven zo aangenaam

Nadere informatie

HUISHOUDELIJKE POETSHULP VIA DIENSTENCHEQUES

HUISHOUDELIJKE POETSHULP VIA DIENSTENCHEQUES HUISHOUDELIJKE POETSHULP VIA DIENSTENCHEQUES KWALITATIEVE HULP DOOR DAARTOE OPGELEID PERSONEEL 1. AANVULLENDE POETSDIENST Veel mensen hebben huishoudelijke hulp nodig en krijgen er geen omdat zij niet

Nadere informatie

Telefoonnummer: / GSM-nummer: / In het geval van gehoorstoornissen communiceren via SMS. Faxnummer: /

Telefoonnummer: / GSM-nummer: / In het geval van gehoorstoornissen communiceren via SMS. Faxnummer: / FOD SOCIALE ZEKERHEID Directie-generaal Personen met een handicap Tel.: 0800 98 799 (elke werkdag van 8.30u tot 13.00u) Fax: 02 509 81 85 E-mail: via het contactformulier op www.handicap.fgov.be Brussel,

Nadere informatie

SCHRIFTELIJKE OVEREENKOMST

SCHRIFTELIJKE OVEREENKOMST SCHRIFTELIJKE OVEREENKOMST Tussen enerzijds: KINDERDAGVERBLIJF DE HONINGBOOM is een feitelijke vereniging met ondernemingsnummer 0843.231.787 vertegenwoordigd door Van Calster Ilse en Van Calster Ann met

Nadere informatie

OVEREENKOMST TUSSEN GEBRUIKER EN DIENSTENCHEQUEONDERNEMING DE THUISWINKEL

OVEREENKOMST TUSSEN GEBRUIKER EN DIENSTENCHEQUEONDERNEMING DE THUISWINKEL OVEREENKOMST TUSSEN GEBRUIKER EN DIENSTENCHEQUEONDERNEMING DE THUISWINKEL Overeenkomst afgesloten tussen de gebruiker: Naam : Voornaam : Straat + nr : Postcode/gemeente : INSZ-nr. : Tel. : GSM : E-mail

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST DIENSTENCHEQUES

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST DIENSTENCHEQUES SAMENWERKINGSOVEREENKOMST DIENSTENCHEQUES Welkom! Wij zijn blij dat u hebt gekozen voor De POETSZAAK! Deze overeenkomst is een wegwijs om de samenwerking tussen u, de poets- en strijkhulp en ons vlot te

Nadere informatie

nieuw Als je meer dan enkel thuisverpleging nodig hebt WGK_folder148,5x210_plus.indd 1 9/10/13 09:53

nieuw Als je meer dan enkel thuisverpleging nodig hebt WGK_folder148,5x210_plus.indd 1 9/10/13 09:53 nieuw Als je meer dan enkel thuisverpleging nodig hebt WGK_folder148,5x210_plus.indd 1 9/10/13 09:53 Mensen zo lang mogelijk op een verantwoorde manier in hun vertrouwde thuisomgeving verzorgen. Dat is

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT 1 T: +32 (0)473 491 574 E: I: Kinderdagverblijf Druppeltje voorziet dagopvang voor alle kinderen van 0 maand tot ze naar school gaan. Er wordt geen onderscheid gemaakt op grond

Nadere informatie

Schriftelijke Overeenkomst kinderdagverblijf t Knuffeltje

Schriftelijke Overeenkomst kinderdagverblijf t Knuffeltje Schriftelijke Overeenkomst kinderdagverblijf t Knuffeltje 1. Contracterende partijen DE ORGANISATOR FV t Knuffeltje Carry Steenssens Dorpstraat 7 9130 Kieldrecht GSM: 0472/48.55.11 Email: tknuffeltje@hotmail.com

Nadere informatie

! De gastouder mag het kind niet alleen laten. Ook mag het kind niet zonder toestemming van de ouder worden toevertrouwd aan iemand anders.

! De gastouder mag het kind niet alleen laten. Ook mag het kind niet zonder toestemming van de ouder worden toevertrouwd aan iemand anders. Reglement Algemeen! De opvang vindt plaats bij de gastouder thuis in een veilige, hygiënische en kindvriendelijke omgeving. Een kind wordt door de ouder gebracht en gehaald.! Een gastouder mag maximaal

Nadere informatie

Oncologisch Centrum Sociale dienst. Wegwijs in de voorzieningen voor kankerpatiënten en hun naasten

Oncologisch Centrum Sociale dienst. Wegwijs in de voorzieningen voor kankerpatiënten en hun naasten Oncologisch Centrum Sociale dienst Wegwijs in de voorzieningen voor kankerpatiënten en hun naasten Inhoud 1. De Vlaamse Zorgverzekering (VZ)...5 2. De hospitalisatieverzekering...6 3. Tussenkomst in reisonkosten

Nadere informatie

Versie mei 2015 Sociaal onderzoek WEGWIJS IN. het sociaal onderzoek van het OCMW

Versie mei 2015 Sociaal onderzoek WEGWIJS IN. het sociaal onderzoek van het OCMW Versie mei 2015 Sociaal onderzoek WEGWIJS IN het sociaal onderzoek van het OCMW WEGWIJS IN HET SOCIAAL ONDERZOEK in negen stappen... Wat is het sociaal onderzoek? Waarom het sociaal onderzoek? Wie voert

Nadere informatie

SCHRIFTELIJKE OVEREENKOMST INITIATIEF BUITENSCHOOLSE OPVANG OCMW LAARNE INITIATIEF BUITENSCHOOLSE OPVANG COLMANSTRAAT 51 TE 9270 KALKEN

SCHRIFTELIJKE OVEREENKOMST INITIATIEF BUITENSCHOOLSE OPVANG OCMW LAARNE INITIATIEF BUITENSCHOOLSE OPVANG COLMANSTRAAT 51 TE 9270 KALKEN SCHRIFTELIJKE OVEREENKOMST INITIATIEF BUITENSCHOOLSE OPVANG INFO KINDEROPVANG Naam: Adres: OCMW LAARNE INITIATIEF BUITENSCHOOLSE OPVANG COLMANSTRAAT 51 TE 9270 KALKEN Naam: IBO T WEIKEN IBO T KEIKOPJE

Nadere informatie

Vzw Kinderopvang Leuven Professor Roger Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven. Huishoudelijk reglement

Vzw Kinderopvang Leuven Professor Roger Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven. Huishoudelijk reglement Vzw Kinderopvang Leuven Professor Roger Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven BINNENSCHOOLSE KINDEROPVANG Huishoudelijk reglement Huishoudelijk reglement vzw Kinderopvang Leuven Inhoud 1. Voorwoord... 3

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Teledienst

Huishoudelijk reglement Teledienst Huishoudelijk reglement Teledienst Laatst bijgewerkt op 29 februari 2016 "Thuisopvang voor zieke kinderen en/of kinderen met een handicap" 1. De thuisopvang is voorbehouden aan de kinderen die ingeschreven

Nadere informatie

IK HEB EEN NIEUWE JOB GEVONDEN VIA HAYS

IK HEB EEN NIEUWE JOB GEVONDEN VIA HAYS IK HEB EEN NIEUWE JOB GEVONDEN VIA HAYS PROFICIAT! U HEBT ZOPAS EEN NIEUWE JOB GEVONDEN VIA DE GESPECIALISEERDE DIENSTEN VAN HAYS! hays.be Meteen willen wij u graag wat wegwijs maken in de wereld van de

Nadere informatie

Voor toepassing van deze overeenkomst wordt verstaan onder:

Voor toepassing van deze overeenkomst wordt verstaan onder: MODELOVEREENKOMST TUSSEN GEBRUIKER EN DIENSTENBEDRIJF VOOR THUISHULP VAN HUISHOUDELIJKE AARD Voor toepassing van deze overeenkomst wordt verstaan onder: Dienstenbedrijf: de onderneming of organisatie die

Nadere informatie

PROTOCOL VAN BEHANDELING EN BEGELEIDING ambulante begeleiding

PROTOCOL VAN BEHANDELING EN BEGELEIDING ambulante begeleiding Begeleidingscentrum Spermalie - Het Anker maakt deel uit van vzw De Kade maatschappelijke zetel: Potterierei 42, 8000 Brugge PROTOCOL VAN BEHANDELING EN BEGELEIDING Versie september 2013 Deze overeenkomst

Nadere informatie

Formulier 1: De schriftelijke overeenkomst. Overeenkomst

Formulier 1: De schriftelijke overeenkomst. Overeenkomst CONTRACTERENDE PARTIJEN DE ORGANISATOR Overeenkomst Naam organisator: OCMW Bree, Peerderbaan 37, 3960 Bree Naam Kinderdagverblijf: t Wiekernestje, Sint Jacobstraat z/n, 3960 Bree 089 848556 - kinderdagverblijf@bree.be

Nadere informatie