Opname - overeenkomst

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Opname - overeenkomst"

Transcriptie

1 Opname - overeenkomst Dagverzorgingscentrum Gasthuisstraat Asse 02/ Secretaris: Nicole De Reuse Voorzitter: Micheline De Mol

2 1 Identificatiegegevens Tussen de ondergetekenden: Enerzijds: OCMW Asse, beheerder van dagverzorgingscentrum t Gastenhuis Gasthuisstraat Asse. Erkenningsnummer: Vertegenwoordigd door Micheline De Mol, voorzitter en Nicole De Reuse, secretaris. Anderzijds: Mevrouw/ de heer... Adres: Hierna genoemd de gebruiker van het dagverzorgingscentrum t Gastenhuis Of vertegenwoordiger aangeduid door de gebruiker, Mevrouw/ de heer... (.) De gebruiker of de vertegenwoordiger verklaren kennis genomen te hebben van de interne afsprakennota. Alle partijen verbinden zich ertoe om de praktische bepalingen uit de interne afsprakennota na te leven. Conform artikel 4 van de wet van tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer, verklaart de gebruiker ervan op de hoogte te zijn dat de gegevens van het dossier verwerkt worden met het oog op het verzekeren van de wettelijke en noodzakelijke dienstverlening waartoe het dagverzorgingscentrum gehouden is. Overeenkomstig artikel 10 van deze wet heeft de gebruiker recht tot toegang tot deze gegevens en in overeenkomst met artikel 12 recht om een verbetering van de onjuiste gegevens te vragen. 2 De periodiciteit van het verblijf Deze schriftelijke opnameovereenkomst wordt afgesloten voor: Onbepaalde duur Bepaalde duur: van tot en met De gebruiker zal DVC t Gastenhuis op volgende dagen bezoeken: Maandag: Opname overeenkomst DVC t Gastenhuis Pagina 2

3 Dinsdag: Woensdag: Donderdag: Vrijdag: De gebruiker zal: geen beroep doen op het vervoer van het DVC s ochtends beroep doen op het vervoer van het DVC s avonds beroep doen op het vervoer van het DVC 2.1 Afwezigheid van de gebruiker- overlijden Elke te voorziene afwezigheid wordt ten laatste de voorafgaande werkdag vóór 16 uur aan het dagverzorging meegedeeld. Het niet tijdig melden van een voorziene afwezigheid heeft als gevolg dat de voorziene dag plus het eventuele vervoer in rekening zal gebracht worden. Elke onvoorziene afwezigheid wordt zo vlug mogelijk en ten laatste vóór 9 uur van de dag van het bezoek aan het dagverzorgingscentrum meegedeeld. Indien men gebruik maakt van vervoer moet de chauffeur vóór 8 uur verwittigd worden via het Gsmnummer. Bij onvoorziene omstandigheden worden geen kosten aangerekend. Wanneer een gebruiker langdurig niet aanwezig kan zijn, behoudt de gebruiker zijn plaats in het dagverzorgingscentrum, zodat hij onmiddellijk kan terugkeren. De periode waarin de plaats voorbehouden blijft, bedraagt maximaal drie maanden. Het overlijden van de gebruiker stelt van rechtswege een einde aan de schriftelijke opnameovereenkomst. 3 Dagprijs 3.1 Bedrag De prijs voor het verblijf in het dagverzorgingscentrum bedraagt: 23 euro per dag voor inwoners van de gemeente Asse 25 euro per dag voor niet inwoners van Asse Opname overeenkomst DVC t Gastenhuis Pagina 3

4 De raad voor maatschappelijk welzijn van het OCMW Asse heeft het recht deze bedragen te herzien op basis van een beslissing van de Prijzencommissie van FOD Economische Zaken. Jaarlijks wordt de dagprijs geïndexeerd. 3.2 Samenstelling dagprijs In de dagprijs zijn inbegrepen: Verblijfskosten Verzorging en verpleging 2 koffierondes 1 warme maaltijd Materiaal bestemd voor het activiteitenaanbod Volgende diensten en leveringen zijn NIET inbegrepen in de dagprijs: Medicatie Incontinentiemateriaal Dokterskosten Apothekerskosten Eten en drank buiten de gewone maaltijden Kapper Pedicure Verbandmateriaal Vervoerskosten Extra activiteiten buiten het dagverzorgingscentrum 3.3 Supplementen Volgende diensten en leveringen zijn NIET inbegrepen in de dagprijs en worden via de verblijfsfactuur aangerekend als extra vergoeding: Het vervoer van de gebruiker van en naar het dagverzorgingscentrum o De prijs voor het vervoer bedraagt: Asse: 3 euro per rit (ongeacht het aantal kilometers tussen woonplaats en dagverzorgingscentrum) Opname overeenkomst DVC t Gastenhuis Pagina 4

5 Buiten Asse: 3,5 euro per rit (ongeacht het aantal kilometers tussen woonplaats en dagverzorgingscentrum) 3.4 Regeling van de voorschotten ten gunste van derden Voorschotten ten gunste van derden, m.a.w. elke uitgave die door de voorziening betaald wordt op naam van de gebruiker en die voor hetzelfde bedrag terugbetaald wordt door de gebruiker en/of zijn/haar vertegenwoordiger. Deze regeling wordt niet toegepast in het dagverzorgingscentrum. Specifieke kosten worden door de gebruiker onmiddellijk betaald. 3.5 Facturatie Op het einde van elke maand wordt er door OCMW Asse voor de gebruikers een factuur opgemaakt waarop duidelijk vermeld wordt: De identiteit van de gebruiker Het aantal dagen verblijf in het dagverzorgingscentrum Het vervoer De gevraagde eenheidsprijs Het totaal verschuldigde nettobedrag De betaling van de factuur moet gebeuren binnen de dertig dagen. Bij niet betaling binnen de dertig dagen kunnen nalatigheidinteresten aangerekend worden. Indien het inkomen en/of vermogen een gebruiker, gedomicilieerd in Asse, onvoldoende is om in het onderhoud te voorzien, zal de raad voor maatschappelijk welzijn van het OCMW, na een sociaal onderzoek, beslissen of het tekort zal bijgepast worden door de onderhoudsplichtigen en/of het OCMW. Wijze van betaling: via overschrijving via domiciliëring Opname overeenkomst DVC t Gastenhuis Pagina 5

6 Betaling door: de gebruiker vertegenwoordiger:... 4 Beëindiging van de overeenkomst Door de gebruiker De gebruiker of de vertegenwoordiger kan de schriftelijke opnameovereenkomst op elk moment en met onmiddellijke ingang beëindigen. De gebruiker dient hiervoor het formulier stopzetting overeenkomst te ondertekenen en over te maken aan de coördinator van DVC t Gastenhuis. Vanaf ontvangst kan de overeenkomst een einde nemen. Door het OCMW Het dagverzorgingscentrum behoudt zicht het recht om te allen tijde een einde te stellen aan deze schriftelijke opnameovereenkomst mits het respecteren van een opzettingtermijn van 14 dagen. De omstandigheden die aanleiding geven tot ontslag zijn vastgelegd in de interne afsprakennota. Deze opzeg wordt door de voorziening schriftelijk aan de gebruiker meegedeeld. De opzeggingstermijn gaat in de eerste dag die volgt op de ontvankelijke betekening ervan aan de gebruiker. De eerste maand die volgt op het eerste verblijf, wordt beschouwd als een proefperiode, ongeacht het aantal verblijven tijdens die maand. De opzeggingstermijn wordt in die periode door het dagverzorgingscentrum beperkt tot zeven dagen. 5 Wijzigingen aan de overeenkomst De aanpassing van het bedrag van de dagprijs en het vervoer wordt vooraf schriftelijk aan alle belanghebbenden bekendgemaakt en gaat op zijn vroegst in 30 dagen na de kennisgeving ervan. Een dergelijke aanpassing wordt niet beschouwd als een wijziging van de schriftelijke overeenkomst. Het OCMW kan de schriftelijke opnameovereenkomst enkel wijzigen mits akkoord van de bewoner of zijn vertegenwoordiger. Op schriftelijke vraag van de gebruiker of zijn vertegenwoordiger kan de schriftelijke opnameovereenkomst gewijzigd worden na onderling overleg en mits akkoord van beide partijen. Opname overeenkomst DVC t Gastenhuis Pagina 6

7 Wijzigingen die betrekking hebben op de periodiciteit van de opvang, de wijze van vervoer of de wijze van betaling kunnen ook mondeling of telefonisch besproken worden. 6 Aansprakelijkheid en verzekeringen De verzekeringen afgesloten binnen het OCMW (de verzekeringen burgerlijke aansprakelijkheid, de brandverzekering evenals alle verzekeringen die de voorziening in overeenstemming met de wetgeving heeft aangegaan) zijn van toepassing op de gebruikers van het dagverzorgingscentrum voor zover de gebruiker niet zelf verzekerd is. Het dagverzorgingscentrum is niet aansprakelijk voor schade aan of diefstal van persoonlijke bezittingen en voor het verlies van kledij. Opgemaakt in twee exemplaren, Voor het OCMW Asse, Nicole De Reuse Secretaris Micheline De Mol Voorzitter De gebruiker en/of De vertegenwoordiger Opname overeenkomst DVC t Gastenhuis Pagina 7

8

Opnameovereenkomst dagverzorgingscentrum Hanswijk

Opnameovereenkomst dagverzorgingscentrum Hanswijk Opnameovereenkomst dagverzorgingscentrum Hanswijk Deze opnameovereenkomst wordt afgesloten tussen: Enerzijds Zorgbedrijf Rivierenland, Wilsonstraat 28a, 2860 Sint-Katelijne-Waver, dat het dagverzorgingscentrum

Nadere informatie

Opnameovereenkomst woonzorgcentrum Hingeheem

Opnameovereenkomst woonzorgcentrum Hingeheem Opnameovereenkomst woonzorgcentrum Hingeheem Tussen de ondergetekenden: enerzijds: OCMW Asse, beheerder van WZC Hingeheem, Gasthuisstraat 2 1730 Asse erkenningsnummers: ROB CE 521 RVT VZB 378 CVK KCE 521

Nadere informatie

CvK Warmhof opnameovereenkomst

CvK Warmhof opnameovereenkomst VERSIE WIJZIGING GOEDGEKEURD RMW GEPUBLICEERD 0-07-07-2015 Tussen het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Maldegem, Lazarusbron 1, vertegenwoordigd door de voorzitter, Stefaan Standaert,

Nadere informatie

3.2.1 PROCEDURE VOOR ONTHAAL EN OPNAME

3.2.1 PROCEDURE VOOR ONTHAAL EN OPNAME Woonzorgcentrum Ter Nethe Goedgekeurd door: Stuurgroep kwaliteitszorg Procedureverantw.: Anja Paepen SMK: privacy, waardigheid, autonomie, inspraak, keuzevrijheid, huiselijkheid, geborgenheid en klachtenrecht,

Nadere informatie

Schriftelijke overeenkomst tussen de bewoner en het woonzorgcentrum

Schriftelijke overeenkomst tussen de bewoner en het woonzorgcentrum OCMW WIJNEGEM / Tussen: Schriftelijke overeenkomst tussen de bewoner en het woonzorgcentrum OCMW Wijnegem / WZC Rustenborg Koolsveldlaan 94 2110 Wijnegem Erkenningsnummer CE 1349 (ROB) VZB 2345 (RVT) en

Nadere informatie

Opnameovereenkomst bewoners woonzorgcentrum De Lisdodde

Opnameovereenkomst bewoners woonzorgcentrum De Lisdodde Opnameovereenkomst bewoners woonzorgcentrum De Lisdodde Goedgekeurd op de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 20 oktober 2014 2 1. De opnameovereenkomst 1.1. Wat is een opnameovereenkomst? De opnameovereenkomst

Nadere informatie

Overeenkomst. Vzw Woonzorgcentrum OLV Antwerpen Kortverblijf

Overeenkomst. Vzw Woonzorgcentrum OLV Antwerpen Kortverblijf Overeenkomst Vzw Woonzorgcentrum OLV Antwerpen Kortverblijf VZW WOONZORGCENTRUM OLV ANTWERPEN De vzw Woonzorgcentrum O.-L.-V. Van Antwerpen, Pieter van Hobokenstraat 3, 2000 Antwerpen hierbij vertegenwoordigd

Nadere informatie

gebruiksovereenkomst

gebruiksovereenkomst VERSIE WIJZIGING GOEDGEKEURD RMW GEPUBLICEERD 0-07-07-2015 01-09-2015 1 Aanpassing van de dagprijzen aan de index 24-11-2015 Tussen het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Maldegem, Lazarusbron

Nadere informatie

Schriftelijke opnameovereenkomst bij kortverblijf in WZC Villa Hugardis

Schriftelijke opnameovereenkomst bij kortverblijf in WZC Villa Hugardis Maagdenblokstraat 21 te 3320 Hoegaarden - Erkenningnummer: KCE 604 contact: Tel: 016/ 80 40 00 Fax 016/ 80 40 99 E-mail: info.woonzorgcentrum@ocmwhoegaarden.be Schriftelijke opnameovereenkomst bij kortverblijf

Nadere informatie

Schriftelijke opnameovereenkomst bij kortverblijf in WZC Villa Hugardis

Schriftelijke opnameovereenkomst bij kortverblijf in WZC Villa Hugardis Maagdenblokstraat 21 te 3320 Hoegaarden - Erkenningnummer: KCE 604 contact: Tel: 016/ 80 40 00 Fax 016/ 80 40 99 E-mail: sam.vanormelingen@ocmwhoegaarden.be Directeur WZC Schriftelijke opnameovereenkomst

Nadere informatie

Minderbroedersstaat 9b Tel. 016/ OVEREENKOMST. De partijen

Minderbroedersstaat 9b Tel. 016/ OVEREENKOMST. De partijen OVEREENKOMST De partijen Enerzijds De v.z.w. Woonzorgnet Dijleland die het dagverzorgingscentrum Hertog van Brabant beheert, hier vertegenwoordigd door Mevr. G. Robberechts, en hierna de v.z.w." genoemd

Nadere informatie

OPENBARE ZITTING De voorzitter opent de zitting om 19:30 uur en verzoekt de raad tot afhandeling van de agenda.

OPENBARE ZITTING De voorzitter opent de zitting om 19:30 uur en verzoekt de raad tot afhandeling van de agenda. VERSLAG OCMW-raad DINSDAG 25 APRIL 2017 aanwezig Axel Boen, voorzitter Rob Mennes, burgemeester Luc Vandekerkhof, Magda Schellemans, Albert Van Bogaert, Tanya Jansegers, Ludovicus Remery, Ive Missoorten,

Nadere informatie

Opnameovereenkomst bewoners centrum voor kortverblijf De Lisdodde

Opnameovereenkomst bewoners centrum voor kortverblijf De Lisdodde Opnameovereenkomst bewoners centrum voor kortverblijf De Lisdodde 1. De opnameovereenkomst 1.1. Wat is een opnameovereenkomst? De opnameovereenkomst is de schriftelijke overeenkomst die door de bewoner

Nadere informatie

Interne afsprakennota

Interne afsprakennota Interne afsprakennota Dagverzorgingscentrum Gasthuisstraat 2 1730 Asse 02/452.80.67 Secretaris: Nicole De Reuse Voorzitter: Micheline De Mol Inhoud 1 Algemene voorstelling van het dagverzorgingscentrum...4

Nadere informatie

SCHRIFTELIJKE OPNAMEOVEREENKOMST Woonzorgcentrum Ter Biest

SCHRIFTELIJKE OPNAMEOVEREENKOMST Woonzorgcentrum Ter Biest SCHRIFTELIJKE OPNAMEOVEREENKOMST Woonzorgcentrum Ter Biest Tussen de ondergetekenden: 1. vertegenwoordigd door: en 2. Het OCMW van Grimbergen, vertegenwoordigd door mevrouw Trui Olbrechts, voorzitter en

Nadere informatie

OCMW ZELE. Padweg 4a 9240 ZELE. Dagverzorgingscentrum Het Getij. Afsprakennota

OCMW ZELE. Padweg 4a 9240 ZELE. Dagverzorgingscentrum Het Getij. Afsprakennota OCMW ZELE Padweg 4a 9240 ZELE Dagverzorgingscentrum Het Getij Afsprakennota Mevrouw, Mijnheer, Hartelijk welkom in het Dagverzorgingscentrum Het Getij. U hebt de keuze gemaakt om tijdens de dag in ons

Nadere informatie

INTERNE AFSPRAKENNOTA WOONZORGCENTRUM Ter Biest

INTERNE AFSPRAKENNOTA WOONZORGCENTRUM Ter Biest 1 INTERNE AFSPRAKENNOTA WOONZORGCENTRUM Ter Biest Statuut van de instelling Het woonzorgcentrum Ter Biest is eigendom van en wordt beheerd door het OCMW van Grimbergen. De dagelijkse leiding is in handen

Nadere informatie

Overeenkomst bij opname in het woon- en zorgcentrum De Ceder

Overeenkomst bij opname in het woon- en zorgcentrum De Ceder OCMW HARELBEKE Woon- en zorgcentrum De Ceder a/d Leie Woon- en zorgcentrum De Ceder a/d Gavers Vrijdomkaai 31 Dennenlaan 55 8530 Harelbeke 8530 Harelbeke 056/735 200 056/735 391 CE nr. 358 VZB 2235 CE

Nadere informatie

Opnamereglement. Dagverzorgingscentrum. Gasthuisstraat Asse 02/

Opnamereglement. Dagverzorgingscentrum. Gasthuisstraat Asse 02/ Opnamereglement Dagverzorgingscentrum Gasthuisstraat 2-1730 Asse 02/452.80.67 Secretaris: Nicole De Reuse Voorzitter: Micheline De Mol Lien Van Riet November 2011 Dagverzorgingscentrum t Gastenhuis Openbaar

Nadere informatie

ARBEIDSOVEREENKOMST - DIENSTENCHEQUES

ARBEIDSOVEREENKOMST - DIENSTENCHEQUES ARBEIDSOVEREENKOMST - DIENSTENCHEQUES Artikel 1 T4HR S.A.... straat... nr.... gemeente... postnr.... erkenningsnummer van de werkgever toegekend door de Adviescommissie erkenningen dienstencheques... werft

Nadere informatie

SCHRIFTELIJKE OPNAMEOVEREENKOMST woonzorgcentrum FILFURDO

SCHRIFTELIJKE OPNAMEOVEREENKOMST woonzorgcentrum FILFURDO SCHRIFTELIJKE OPNAMEOVEREENKOMST woonzorgcentrum FILFURDO Tussen de ondergetekenden: en 1. Woonzorgcentrum FILFURDO, beheerd door het OCMW Vilvoorde, gelegen Harensesteenweg 72 te 1800 Vilvoorde, en erkend

Nadere informatie

Opnameovereenkomst woonzorgcentrum Ter Beke

Opnameovereenkomst woonzorgcentrum Ter Beke Opnameovereenkomst woonzorgcentrum Ter Beke Woonzorgcentrum Ter Beke Beselarestraat 1 8940 GELUWE 056/95.29.00 elien.dejaegere@wzbwervik.be als woonzorgcentrum erkend onder nummer CE 677 als rust- en verzorgingstehuis

Nadere informatie

Standpunt ONDERHOUDSPLICHT

Standpunt ONDERHOUDSPLICHT Standpunt ONDERHOUDSPLICHT 1. De huidige wetgeving voldoet niet - De gemeenteraad kan autonoom beslissen om de onderhoudsplicht niet toe te passen. In een 20-tal gemeentes is dit het geval. Dit schept

Nadere informatie

PROTOCOL VAN RECHTSTREEKS TOEGANKELIJK VERBLIJF, BEHANDELING OF BEGELEIDING/ RECHTSTREEKS TOEGANKELIJKE HULP (RTH)

PROTOCOL VAN RECHTSTREEKS TOEGANKELIJK VERBLIJF, BEHANDELING OF BEGELEIDING/ RECHTSTREEKS TOEGANKELIJKE HULP (RTH) PROTOCOL VAN RECHTSTREEKS TOEGANKELIJK VERBLIJF, BEHANDELING OF BEGELEIDING/ RECHTSTREEKS TOEGANKELIJKE HULP (RTH) Dit Protocol wordt afgesloten tussen: Enerzijds het Koninklijk Instituut Woluwe Georges

Nadere informatie

Centrum voor kortverblijf Overeenkomst tussen de resident en NV Atlantis

Centrum voor kortverblijf Overeenkomst tussen de resident en NV Atlantis Centrum voor kortverblijf Overeenkomst tussen de resident en NV Atlantis Bisschoppenhoflaan 361-365 2100 Deurne Tel.: 03/324.57.93 Fax.: 03/326.37.05 E-mail: info@wzcmanevinke.be Erkenningsnummer ROB:

Nadere informatie

WOONZORGCENTRUM TER MOTE CENTRUM VOOR KORTVERBLIJF. erkenning nr : KCE 970

WOONZORGCENTRUM TER MOTE CENTRUM VOOR KORTVERBLIJF. erkenning nr : KCE 970 WOONZORGCENTRUM TER MOTE CENTRUM VOOR KORTVERBLIJF erkenning nr : KCE 970 DEKEN JONCKHEERESTRAAT 18, 8560 WEVELGEM TEL. 056/43 55 20 - FAX. 056/42 36 17 OPNAMEOVEREENKOMST TUSSEN DE GEBRUIKER VAN HET KORTVERBLIJF

Nadere informatie

Infobrochure & huishoudelijk reglement Flexibele Opvang

Infobrochure & huishoudelijk reglement Flexibele Opvang Betr vzw KINDEROPVANG t EEKHOORNTJE Infobrochure & huishoudelijk reglement Guldensporenlaan 65 3010 KESSEL-LO tel.: 016/ 25.12.77 fax: 016/ 25.20.32 e-mail: info@eekhoorntje.be INHOUD pagina 1. Medewerkers

Nadere informatie

REGLEMENT serviceflatgebouw TER BORRE

REGLEMENT serviceflatgebouw TER BORRE 1 REGLEMENT serviceflatgebouw TER BORRE Inhoud A. Juridisch statuut van 'Ter Borre' en haar bestemming p.3. A.1. Juridisch statuut en aard van 'Ter Borre' A.2. Bestemming van 'Ter Borre B. Opnameprocedure

Nadere informatie

Overeenkomst tussen de resident en NV Atlantis

Overeenkomst tussen de resident en NV Atlantis Overeenkomst tussen de resident en NV Atlantis Bisschoppenhoflaan 361-365 2100 Deurne Tel.: 03/324.57.93 Fax.: 03/326.37.05 E-mail: info@wzcmanevinke.be Erkenningsnummer ROB: PE 1242 - RVT: VZB 2104 -

Nadere informatie

Turnhoutsebaan 57 te 3294 Diest NN /

Turnhoutsebaan 57 te 3294 Diest NN / Turnhoutsebaan 57 te 3294 Diest NN 0424.784.378 013/35.16.00 info@martinevancamp.be PROTOCOL DAGCENTRUM EN BEGELEID WERK Protocol van verblijf (hierna genoemd de overeenkomst) afgesloten tussen: VZW Martine

Nadere informatie

ORGANISATIE VAN DE HULPVERLENING

ORGANISATIE VAN DE HULPVERLENING Poetshulp De dienst thuishulp heeft tot doel hulp te verstrekken aan gezinnen, bejaarden, zieken en/of personen met een handicap, die voor een kortere of langere periode niet meer in staat zijn in te staan

Nadere informatie

Verblijfsovereenkomst Voor een assistentiewoning/flat voor personen met een handicap

Verblijfsovereenkomst Voor een assistentiewoning/flat voor personen met een handicap Verblijfsovereenkomst Voor een assistentiewoning/flat voor personen met een handicap Deze overeenkomst is geen huurovereenkomst en valt als dusdanig niet onder de toepassing van de huurwetgeving maar wel

Nadere informatie

REGLEMENT MAALTIJDEN AAN HUIS

REGLEMENT MAALTIJDEN AAN HUIS REGLEMENT MAALTIJDEN AAN HUIS DOELSTELLING Art.1: Het leveren van warme maaltijden aan huis heeft als doel de gebruiker zo lang mogelijk in zijn thuismilieu te laten verblijven. Het nuttigen van een maaltijd

Nadere informatie

PROTOCOL VAN DIENSTVERLENING TEHUIS NIET-WERKENDEN

PROTOCOL VAN DIENSTVERLENING TEHUIS NIET-WERKENDEN PROTOCOL VAN DIENSTVERLENING TEHUIS NIET-WERKENDEN Dit protocol van dienstverlening wordt afgesloten tussen: Enerzijds het Tehuis voor Niet-Werkenden van het Centrum voor Motorisch Gehandicapten v.z.w.

Nadere informatie

Schriftelijke overeenkomst Buitenschoolse kinderopvang

Schriftelijke overeenkomst Buitenschoolse kinderopvang Schriftelijke overeenkomst Buitenschoolse kinderopvang Info kinderopvang Naam: Lokaal bestuur Mortsel Adres: Stadsplein 1, 2640 Mortsel Dienst: Kindzorg Coördinator: Goele Reynders, BKO@mortsel.be Naam:

Nadere informatie

WZC Warmhof opnameovereenkomst VERSIE WIJZIGING GOEDGEKEURD RMW GEPUBLICEERD 0-07-07-2015 01-09-2015

WZC Warmhof opnameovereenkomst VERSIE WIJZIGING GOEDGEKEURD RMW GEPUBLICEERD 0-07-07-2015 01-09-2015 VERSIE WIJZIGING GOEDGEKEURD RMW GEPUBLICEERD 0-07-07-2015 Tussen het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Maldegem, Lazarusbron 1, vertegenwoordigd door de voorzitter, Stefaan Standaert,

Nadere informatie

Opnameovereenkomst Centrum voor Kortverblijf De Vlinder

Opnameovereenkomst Centrum voor Kortverblijf De Vlinder Woonzorgcentrum De Vlinder Centrum voor Kortverblijf (CKV) Kollegeplein 5 8530 Harelbeke 056/735 390 KCE 2086 Opnameovereenkomst Centrum voor Kortverblijf De Vlinder (Vastgesteld door de Raad van Bestuur

Nadere informatie

PROTOCOL VAN BEHANDELING EN BEGELEIDING ambulante begeleiding

PROTOCOL VAN BEHANDELING EN BEGELEIDING ambulante begeleiding Begeleidingscentrum Spermalie - Het Anker maakt deel uit van vzw De Kade maatschappelijke zetel: Potterierei 42, 8000 Brugge PROTOCOL VAN BEHANDELING EN BEGELEIDING Versie september 2013 Deze overeenkomst

Nadere informatie

Reglement: Betalingsverbintenis verblijfkosten geplaatste bejaarde

Reglement: Betalingsverbintenis verblijfkosten geplaatste bejaarde Reglement: Betalingsverbintenis verblijfkosten geplaatste bejaarde 08.12.2009 Welzijn pagina 1 van 7 Reglement betalingsverbintenis verblijfskosten. Dit reglement heeft als doel om duidelijkheid te scheppen

Nadere informatie

SCHRIFTELIJKE OVEREENKOMST

SCHRIFTELIJKE OVEREENKOMST SCHRIFTELIJKE OVEREENKOMST Tussen enerzijds: KINDERDAGVERBLIJF DE HONINGBOOM is een feitelijke vereniging met ondernemingsnummer 0843.231.787 vertegenwoordigd door Van Calster Ilse en Van Calster Ann met

Nadere informatie

Opnameovereenkomst bij opneming in het Centrum voor Kortverblijf De Ceder a/d Gavers

Opnameovereenkomst bij opneming in het Centrum voor Kortverblijf De Ceder a/d Gavers OCMW HARELBEKE Woonzorgcentrum De Ceder a/d Gavers Centrum voor Kortverblijf (CKV) Dennenlaan 55 8530 Harelbeke 056/735 391 KCE 2086 Opnameovereenkomst bij opneming in het Centrum voor Kortverblijf De

Nadere informatie

Infobrochure schoolopvang Schooljaar ,5 tot 12 jarigen

Infobrochure schoolopvang Schooljaar ,5 tot 12 jarigen Infobrochure schoolopvang Schooljaar 2019-2020 2,5 tot 12 jarigen In opdracht van de Don Bosco te Sint Pieters Leeuw verzorgt Infano vzw de voor- en naschoolse opvang in uw school. In deze brochure kan

Nadere informatie

ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR ARBEIDER - DEELTIJDS

ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR ARBEIDER - DEELTIJDS ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR ARBEIDER - DEELTIJDS Tussen. vertegenwoordigd door... verder genoemd de werkgever, enerzijds en. verder genoemd de werknemer, anderzijds wordt overeengekomen wat volgt : Aanvang

Nadere informatie

CONTRACT VOOR HALVE STAL

CONTRACT VOOR HALVE STAL CONTRACT VOOR HALVE STAL Gegevens pensionstal Naam: Adres: Tel: Fax: E-mail Gegevens klant pensionstal eigenaar van het paard Naam klant pensionstal: Adres: Tel: GSM: E-mail Gegevens klant halve stal Naam

Nadere informatie

Verblijfsadres (indien verschillend):. Wettelijk vertegenwoordigd door (naam):...

Verblijfsadres (indien verschillend):. Wettelijk vertegenwoordigd door (naam):... PROTOCOL BEWONERS INCLUSIEF WONEN (IWO) Protocol van verblijf (hierna genoemd de overeenkomst) afgesloten tussen: VZW Martine Van Camp, Turnhoutsebaan 57 te 3294 Diest, vertegenwoordigd door Erik Peirelinck,

Nadere informatie

Bijlage IX. Dagverzorgingscentra. Hoofdstuk I. Definities

Bijlage IX. Dagverzorgingscentra. Hoofdstuk I. Definities Bijlage IX. Dagverzorgingscentra Hoofdstuk I. Definities Artikel 1. In deze bijlage wordt verstaan onder: 1 beheersinstantie: de persoon of de personen die een dagverzorgingscentrum vertegenwoordigen en

Nadere informatie

Interne afsprakennota

Interne afsprakennota Interne afsprakennota OCMW Merelbeke Dagverzorgingscentrum de Boomgaard Poelstraat 37, 9820 MERELBEKE T 09 210 71 20 E-mail: dagverzorgingscentrum@ocmwmerelbeke.be Inhoudstafel Visie en opdrachtsverklaring

Nadere informatie

TITEL I. Voorwaarden tot het bekomen van een mantelzorgpremie

TITEL I. Voorwaarden tot het bekomen van een mantelzorgpremie OCMW Boortmeerbeek Dienst thuiszorg Huishoudelijk reglement dienst thuiszorg mantelzorgpremie Artikel 1 Met ingang van 1 november 2010 kent het OCMW Boortmeerbeek een mantelzorgpremie toe aan de mantelzorgers

Nadere informatie

Overeenkomst: Dienstencheques

Overeenkomst: Dienstencheques Overeenkomst: Dienstencheques Tussen de erkende onderneming Active Cleaning Services bvba, gevestigd Berkenlaan 2 te 1170 Watermaal Bosvoorde enerzijds en De gebruiker: (Mevrouw, de heer) Wonende.... anderzijds,

Nadere informatie

schriftelijke overeenkomst kinderopvang

schriftelijke overeenkomst kinderopvang schriftelijke overeenkomst kinderopvang Deze schriftelijke overeenkomst legt de rechten en plichten vast tussen Felies vzw organisator van de kinderopvang en de gebruiker De schriftelijke overeenkomst

Nadere informatie

Toelichting bij de opnameverklaring

Toelichting bij de opnameverklaring HHZH/OPN/040.14(0509) h.-hartziekenhuis vzw Mechelsestraat 24 2500 Lier tel. 03 491 23 45 fax 03 491 23 46 www.hhzhlier.be Toelichting bij de opnameverklaring U kan als patiënt een aantal keuzes maken

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement dienst thuiszorg mantelzorgpremie

Huishoudelijk reglement dienst thuiszorg mantelzorgpremie OCMW Boortmeerbeek Dienst thuiszorg Huishoudelijk reglement dienst thuiszorg mantelzorgpremie Artikel 1 Met ingang van 1 november 2010 kent het OCMW Boortmeerbeek een mantelzorgpremie toe aan de mantelzorgers

Nadere informatie

CONTRACT De tweede genoemde verbindt zich ertoe om de opdrachten met alle vereiste zorg en ijver uit te voeren

CONTRACT De tweede genoemde verbindt zich ertoe om de opdrachten met alle vereiste zorg en ijver uit te voeren CONTRACT TUSSEN DE ONDERGETEKENDEN : 1 hierna genoemd «EERSTGENOEMDE» EN 2... hierna genoemd «TWEEDE GENOEMDE» ARTIKEL 1 : VOORWERP 1.1. De eerstgenoemde vertrouwt aan de tweede genoemde transport opdrachten

Nadere informatie

Kinderopvang. Pimpernelleke. Matenstraat 185 a/b. 2845 Niel GSM: 0478/08 16 66. Tel: 03 888 02 87. Rek: BE18973072782265

Kinderopvang. Pimpernelleke. Matenstraat 185 a/b. 2845 Niel GSM: 0478/08 16 66. Tel: 03 888 02 87. Rek: BE18973072782265 Kinderopvang Pimpernelleke Matenstraat 185 a/b 2845 Niel GSM: 0478/08 16 66 Tel: 03 888 02 87 Rek: BE18973072782265 Email:pimpernelleke.niel@hotmail.com Web:niels-pimpernelleke.be Reglement Inschrijving

Nadere informatie

Tussen enerzijds de N.V. DE BRUG, vertegenwoordigd door hierna genoemd de N.V., en anderzijds DHR. en/of MEVR..

Tussen enerzijds de N.V. DE BRUG, vertegenwoordigd door hierna genoemd de N.V., en anderzijds DHR. en/of MEVR.. SCHRIFTELIJKE OVEREENKOMST BIJ OPNAME IN EEN SERVICEFLAT Tussen enerzijds de N.V. DE BRUG, vertegenwoordigd door hierna genoemd de N.V., en anderzijds DHR. en/of MEVR.... hierna de BEWONER genoemd, ofwel

Nadere informatie

OCMW LAARNE. Woonzorgcentrum Hof ten Kouter Kouterstraat 1 Tel: 09 367 52 43 OVEREENKOMST BIJ OPNAME

OCMW LAARNE. Woonzorgcentrum Hof ten Kouter Kouterstraat 1 Tel: 09 367 52 43 OVEREENKOMST BIJ OPNAME OCMW LAARNE Woonzorgcentrum Hof ten Kouter Kouterstraat 1 Tel: 09 367 52 43 OVEREENKOMST BIJ OPNAME 1 Tussen - Het openbaar centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Laarne, met zetel aan de Colmanstraat

Nadere informatie

OVEREENKOMST VOOR ZELFSTANDIGE DIENSTVERLENING

OVEREENKOMST VOOR ZELFSTANDIGE DIENSTVERLENING OVEREENKOMST VOOR ZELFSTANDIGE DIENSTVERLENING TUSSEN: wonende te handel drijvende onder de naam en ingeschreven in de KBO met nummer. De vennootschap.. en ingeschreven in de KBO met nummer. vertegenwoordigd

Nadere informatie

OVEREENKOMST TUSSEN DE VZW EN DE GEBRUIKER OF DE VERTEGENWOORDIGER VAN DE GEBRUIKER VAN HET CENTRUM VOOR KORTVERBLIJF

OVEREENKOMST TUSSEN DE VZW EN DE GEBRUIKER OF DE VERTEGENWOORDIGER VAN DE GEBRUIKER VAN HET CENTRUM VOOR KORTVERBLIJF OVEREENKOMST TUSSEN DE VZW EN DE GEBRUIKER OF DE VERTEGENWOORDIGER VAN DE GEBRUIKER VAN HET CENTRUM VOOR KORTVERBLIJF De VZW Woonzorgnet-Dijleland met woon- en zorgcentrum Dijlehof, die het Centrum voor

Nadere informatie

OCMW LAARNE. KORTVERBLIJF WZC Hof ten Kouter OVEREENKOMST BIJ OPNAME

OCMW LAARNE. KORTVERBLIJF WZC Hof ten Kouter OVEREENKOMST BIJ OPNAME OCMW LAARNE KORTVERBLIJF WZC Hof ten Kouter OVEREENKOMST BIJ OPNAME P a g i n a 1 Tussen - Het openbaar centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Laarne, met zetel aan de Colmanstraat 51, beheerder van

Nadere informatie

WOONZORGCENTRUM ELCKERLYC erkenningsnummer CE 970. R.V.T. ELCKERLYC erkenningsnummer VZB 2342

WOONZORGCENTRUM ELCKERLYC erkenningsnummer CE 970. R.V.T. ELCKERLYC erkenningsnummer VZB 2342 WOONZORGCENTRUM ELCKERLYC erkenningsnummer CE 970 R.V.T. ELCKERLYC erkenningsnummer VZB 2342 Elckerlycplein 1, 8560 Wevelgem Tel. 056/43 55 20 Fax. 056/42 36 17 OPNAMEOVEREENKOMST TUSSEN DE BEWONER EN

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement mindermobielencentrale. dienstjaar 2019 VERSIE WIJZIGING RMW GEPUBLICEERD

Huishoudelijk reglement mindermobielencentrale. dienstjaar 2019 VERSIE WIJZIGING RMW GEPUBLICEERD VERSIE WIJZIGING RMW GEPUBLICEERD 0-24-11-2015 01-01-2016 1 Aanpassing lidgeld Artikel 4. Tarieven en berekeningswijze 2 Aanpassing lidgeld Artikel 4. Tarieven en berekeningswijze 22-11-2016 01-01-2017

Nadere informatie

BV-AD-SD-07 SCHRIFTELIJKE OPNAMEOVEREENKOMST TYPE B: VOLLEDIG BETALENDE

BV-AD-SD-07 SCHRIFTELIJKE OPNAMEOVEREENKOMST TYPE B: VOLLEDIG BETALENDE OUDERENVOORZIENINGEN WOONZORGCENTRUM DE REIGER WOONZORGCENTRUM T BLAUWHOF BV-AD-SD-07 SCHRIFTELIJKE OPNAMEOVEREENKOMST TYPE B: VOLLEDIG BETALENDE 1. De ondergetekende, NAAM, wonende ADRES die zijn/haar

Nadere informatie

Sint-Jozef Rillaar. Diestsesteenweg 488, 3202 RILLAAR Tel.:016/509191 Fax.: 016/509190 Email: info@sintjozefrillaar.be OPNAME OVEREENKOMST

Sint-Jozef Rillaar. Diestsesteenweg 488, 3202 RILLAAR Tel.:016/509191 Fax.: 016/509190 Email: info@sintjozefrillaar.be OPNAME OVEREENKOMST Sint-Jozef Rillaar Diestsesteenweg 488, 3202 RILLAAR Tel.:016/509191 Fax.: 016/509190 Email: info@sintjozefrillaar.be OPNAME OVEREENKOMST REGISTRATIENUMMER: 201.104.2.1 REGISTRATIEDATUM: 10.09.2007 TUSSEN

Nadere informatie

Toelichting bij de opnameverklaring

Toelichting bij de opnameverklaring Toelichting bij de opnameverklaring U kan als patiënt een aantal keuzes maken die een belangrijke invloed hebben op de uiteindelijke kostprijs van uw ziekenhuisopname. Deze keuzes maakt u aan de hand van

Nadere informatie

INTERNE AFSPRAKENNOTA woonzorgcentrum Ter Biest

INTERNE AFSPRAKENNOTA woonzorgcentrum Ter Biest A. Statuut van de instelling INTERNE AFSPRAKENNOTA woonzorgcentrum Ter Biest Het woonzorgcentrum is eigendom van en wordt beheerd door het OCMW van Grimbergen. De dagelijkse leiding is in handen van de

Nadere informatie

VERGOEDINGSOVERZICHT

VERGOEDINGSOVERZICHT VERGOEDINGSOVERZICHT Versie 2016.01 GO 1 Versie 2016.01 GO 2 Inhoudsopgave 1.Vergoeding...3 1.1.Voorschools kinderen...3 a)extra kosten...3 b)schadevergoeding...4 c)indexatie...4 1.2.Naschoolse kinderen...4

Nadere informatie

Schriftelijke overeenkomst Buitenschoolse Kinderopvang

Schriftelijke overeenkomst Buitenschoolse Kinderopvang Schriftelijke overeenkomst Buitenschoolse Kinderopvang 1 De contracterende partijen binnen de overeenkomst ORGANISATOR Gemeente Anzegem De Vierschaar 1-8570 Anzegem ondernemingsnr: BTW BE 0207.484.780

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSOVEREENKOMST DAGCENTRUM

DIENSTVERLENINGSOVEREENKOMST DAGCENTRUM DIENSTVERLENINGSOVEREENKOMST DAGCENTRUM I. IDENTITEIT VAN DE PARTIJEN Artikel I.1. Tussen de ondergetekenden, Enerzijds de vzw Zonnestraal, afdeling dagcentrum, Kroonstraat 44 te 1750 Lennik, hierbij vertegenwoordigd

Nadere informatie

INDIVIDUELE DIENSTVERLENINGSOVEREENKOMST VAN VERBLIJF, BEHANDELING OF BEGELEIDING

INDIVIDUELE DIENSTVERLENINGSOVEREENKOMST VAN VERBLIJF, BEHANDELING OF BEGELEIDING Koninklijk Instituut Woluwe Multifunctioneel Centrum voor kinderen met een spraak- of taalstoornis, dove en slechthorende kinderen, blinde of slechtziende jongeren, kinderen en jongeren met autisme Georges

Nadere informatie

Infobrochure schoolopvang door VZW Infano in de Jan van Ruusbroecschool

Infobrochure schoolopvang door VZW Infano in de Jan van Ruusbroecschool Infobrochure schoolopvang door VZW Infano in de Jan van Ruusbroecschool Vanaf 4 januari 2016 organiseert Infano vzw in opdracht van de gemeente en de basisschool Jan van Ruusbroec te Sint-Pieters Leeuw

Nadere informatie

Woonzorgnet-Dijleland VZW met exploitatiezetel : Minderbroedersstraat 9b Tel. 016/ Leuven Fax 016/29.14.

Woonzorgnet-Dijleland VZW met exploitatiezetel : Minderbroedersstraat 9b Tel. 016/ Leuven Fax 016/29.14. AFSPRAKENNOTA JURIDISCH STATUUT EN AARD VAN DE INSTELLING De VZW Woonzorgnet-Dijleland Wingerdstraat 14, 3000 Leuven - beheert de voorzieningen Dijlehof (RVT 76 individuele kamers,waarvan 6 kortverblijf),

Nadere informatie

Schriftelijke overeenkomst

Schriftelijke overeenkomst Schriftelijke overeenkomst De organisator Steurs Marleen Houthulststraat 161 2170 Merksem Gsm : 0497/62.55.10 Tel. in noodgeval : 03/645.77.81 ondernemingsnummer : BE0826.917.575 rechtsvorm : eenpersoonszaak

Nadere informatie

Schriftelijke overeenkomst voor de opvang van

Schriftelijke overeenkomst voor de opvang van Schriftelijke overeenkomst voor de opvang van. Tussen enerzijds: Kinderdagverblijf Windekind vzw, Nieuwstraat 100, 3550 Heusden-Zolder, vertegenwoordigd door Giselle Smeyers, directeur, hierna het kinderdagverblijf

Nadere informatie

Intern reglement + overeenkomst

Intern reglement + overeenkomst Algemene informatie + overeenkomst Intern reglement + overeenkomst Partijen: - Kinderdagverblijf B.V.B.A De Hummeltjes, gelegen in Nieuwstraat 28, 9340 Lede. Telefoon: 0476 86 20 58 En hierna genoemd als

Nadere informatie

PROTOCOL VAN VERBLIJF, BEHANDELING OF BEGELEIDING Dienst Rechtstreeks Toegankelijke Hulp

PROTOCOL VAN VERBLIJF, BEHANDELING OF BEGELEIDING Dienst Rechtstreeks Toegankelijke Hulp Vrij Orthopedagogisch Centrum DE ROZENKRANS vzw Albert I-laan 54 8670 OOSTDUINKERKE Tel.: 058 / 52.12.52 Fax : 058 / 52.27.91 E-mail : info@vocderozenkrans.be PROTOCOL VAN VERBLIJF, BEHANDELING OF BEGELEIDING

Nadere informatie

Turnhoutsebaan 57 te 3294 Diest NN 0424.784.378 013/35.16.00 info@martinevancamp.be

Turnhoutsebaan 57 te 3294 Diest NN 0424.784.378 013/35.16.00 info@martinevancamp.be Turnhoutsebaan 57 te 3294 Diest NN 0424.784.378 013/35.16.00 info@martinevancamp.be PROTOCOL TEHUIS WERKENDEN, TEHUIS NIET-WERKENDEN Protocol van verblijf (hierna genoemd de overeenkomst) afgesloten tussen:

Nadere informatie

OCMW GALMAARDEN. Reglement TUSSENKOMST RUSTOORDFACTUREN vanuit OCMW Galmaarden - 1

OCMW GALMAARDEN. Reglement TUSSENKOMST RUSTOORDFACTUREN vanuit OCMW Galmaarden - 1 OCMW GALMAARDEN Reglement TUSSENKOMST RUSTOORDFACTUREN vanuit OCMW Galmaarden - 1 Inleiding: Wanneer een tussenkomst aanvragen? p. 3 De aanvraag p. 3 Onderhoudsplicht p. 3 Beëindiging financiële tussenkomst

Nadere informatie

Bemiddelingsovereenkomst Gastouder-Vraagouder

Bemiddelingsovereenkomst Gastouder-Vraagouder Bemiddelingsovereenkomst Gastouder-Vraagouder Partijen Gastouder (naam en voorletters) Verder te noemen de gastouder En Ouder 1 (naam en voorletters) Ouder 2 (naam en voorletters) Verder te noemen de ouder(s)

Nadere informatie

Vastgesteld bij besluit van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn op 28 september 2004.

Vastgesteld bij besluit van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn op 28 september 2004. OCMW LONDERZEEL OPNAMEREGLEMENT: CENTRUM VOOR KORTVERBLIJF Vastgesteld bij besluit van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn op 28 september 2004. Aangepast bij besluit van de Raad voor Maatschappelijk

Nadere informatie

Dagverzorgingscentrum. De Maretak

Dagverzorgingscentrum. De Maretak Dagverzorgingscentrum De Maretak De wetgeving omschrijft een dagverzorgingscentrum (DVC) als een thuiszorgondersteunend initiatief met als opdracht, de bezoeker van 65 jaar of ouder in daartoe bestemde

Nadere informatie

Schriftelijke overeenkomst

Schriftelijke overeenkomst t Viencentje Leopoldstraat 25 8580 Avelgem 056/64 74 78 www.viencentje.be Schriftelijke overeenkomst 1 april 2015 Contracterende partijen De organisator NAAM: KINDERDAGVERBLIJF T VIENCENTJE ADRES: LEOPOLDSTRAAT

Nadere informatie

ALGEMEEN REGLEMENT KARWEIDIENST - GROENDIENST

ALGEMEEN REGLEMENT KARWEIDIENST - GROENDIENST ALGEMEEN REGLEMENT KARWEIDIENST - GROENDIENST Wie is voor wat verantwoordelijk? Voor een aanvraag karweidienst kan men terecht bij maatschappelijk assistente Mieke Roose op iedere werkdag van 8.30 uur

Nadere informatie

SCHRIFTELIJKE OPNAMEOVEREENKOMST WOONZORGCENTRUM BLOESEMHOF

SCHRIFTELIJKE OPNAMEOVEREENKOMST WOONZORGCENTRUM BLOESEMHOF OPENBAAR CENTRUM MAATSCHAPPELIJK WELZIJN Woonzorgcentrum Bloesemhof Erkenning: CE 558 - RIZIV 76055819210 Graethempoort 3C, 3840 BORGLOON SCHRIFTELIJKE OPNAMEOVEREENKOMST WOONZORGCENTRUM BLOESEMHOF Naam

Nadere informatie

Schriftelijke overeenkomst voor de opvang van

Schriftelijke overeenkomst voor de opvang van Schriftelijke overeenkomst voor de opvang van. Tussen enerzijds: Kinderdagverblijf Windekind vzw, Nieuwstraat 100, 3550 Heusden-Zolder, vertegenwoordigd door Giselle Smeyers, directeur, hierna het kinderdagverblijf

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement mindermobielencentrale. dienstjaar 2018 VERSIE WIJZIGING RMW GEPUBLICEERD

Huishoudelijk reglement mindermobielencentrale. dienstjaar 2018 VERSIE WIJZIGING RMW GEPUBLICEERD VERSIE WIJZIGING RMW GEPUBLICEERD 0-24-11-2015 01-01-2016 1 Aanpassing lidgeld Artikel 4. Tarieven en berekeningswijze 2 Aanpassing lidgeld Artikel 4. Tarieven en berekeningswijze 22-11-2016 01-01-2017

Nadere informatie

MINDER MOBIELEN CENTRALE. MMC Zedelgem. LDC De Braambeier Loppemsestraat 14a 8210 Zedelgem Tel. 050/ Fax. 050/

MINDER MOBIELEN CENTRALE. MMC Zedelgem. LDC De Braambeier Loppemsestraat 14a 8210 Zedelgem Tel. 050/ Fax. 050/ MINDER MOBIELEN CENTRALE MMC Zedelgem LDC De Braambeier Loppemsestraat 14a 8210 Zedelgem Tel. 050/ 25 22 40 Fax. 050/ 25 22 41 REGLEMENT MINDER MOBIELEN CENTRALE Goedgekeurd in de raad voor maatschappelijk

Nadere informatie

Toelichting bij de opnameverklaring

Toelichting bij de opnameverklaring Toelichting bij de opnameverklaring U kan als patiënt een aantal keuzes maken die een belangrijke invloed hebben op de uiteindelijke kostprijs van uw ziekenhuisopname. Deze keuzes maakt u aan de hand van

Nadere informatie

OCMW LAARNE. Woonzorgcentrum Hof ten Kouter OVEREENKOMST BIJ OPNAME

OCMW LAARNE. Woonzorgcentrum Hof ten Kouter OVEREENKOMST BIJ OPNAME OCMW LAARNE Woonzorgcentrum Hof ten Kouter OVEREENKOMST BIJ OPNAME P a g i n a 1 Tussen - Het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Laarne, met zetel aan de Colmanstraat 51, beheerder van woonzorgcentrum

Nadere informatie

Infobrochure schoolopvang ,5 tot 12 jarigen

Infobrochure schoolopvang ,5 tot 12 jarigen Infobrochure schoolopvang 2018 2019 2,5 tot 12 jarigen Infano vzw verzorgt de voor- en naschoolse opvang in uw school. In deze brochure kan u meer informatie terugvinden. Heeft u nog vragen, dan kan u

Nadere informatie

VERGOEDINGSOVERZICHT

VERGOEDINGSOVERZICHT VERGOEDINGSOVERZICHT Versie 2015.01 1 Versie 2015.01 2 Inhoudsopgave 1.Vergoeding...3 1.1.Voorschools kinderen...3 a)extra kosten... 3 b)schadevergoeding...4 c)indexatie...4 1.2.Naschoolse kinderen...4

Nadere informatie

ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR HET RIJDEND PERSONEEL INGEZET IN DE ONDERNEMINGEN DIE ONGEREGELDE DIENSTEN UITBATEN

ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR HET RIJDEND PERSONEEL INGEZET IN DE ONDERNEMINGEN DIE ONGEREGELDE DIENSTEN UITBATEN ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR HET RIJDEND PERSONEEL INGEZET IN DE ONDERNEMINGEN DIE ONGEREGELDE DIENSTEN UITBATEN TUSSEN De onderneming waarvan de sociale zetel gelegen is te........, vertegenwoordigd door

Nadere informatie

SCHRIFTELIJKE OVEREENKOMST WOONCENTRUM AVONDROOD

SCHRIFTELIJKE OVEREENKOMST WOONCENTRUM AVONDROOD OCMW BORGLOON Woonvoorziening Avondrood Nieuwe Steenweg 2, 3840 BORGLOON Erkenning: CE 1890 SCHRIFTELIJKE OVEREENKOMST WOONCENTRUM AVONDROOD Naam + voornaam Ingangsdatum contract Nummer flat voorzitter

Nadere informatie

Formulier 1 Overeenkomst

Formulier 1 Overeenkomst 1 Formulier 1 Overeenkomst CONTRACTERENDE PARTIJEN DE ORGANISATOR Naam organisator: OCMW Bree, Peerderbaan 37, 3960 Bree Naam Kinderdagverblijf: t Wiekernestje, Sint Jacobstraat z/n, 3960 Bree Gegevens:

Nadere informatie

Arbeidsovereenkomst voor voltijdse werknemers tewerkgesteld in de ambassades en diplomatieke missies

Arbeidsovereenkomst voor voltijdse werknemers tewerkgesteld in de ambassades en diplomatieke missies Arbeidsovereenkomst voor voltijdse werknemers tewerkgesteld in de ambassades en diplomatieke missies Tussen de Staat (naam van het land), vertegenwoordigd door de heer XXXX, Ambassadeur van xxxxxxx te

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement mindermobielencentrale. dienstjaar 2016 VERSIE WIJZIGING GOEDGEKEURD RMW GEPUBLICEERD

Huishoudelijk reglement mindermobielencentrale. dienstjaar 2016 VERSIE WIJZIGING GOEDGEKEURD RMW GEPUBLICEERD VERSIE WIJZIGING GOEDGEKEURD RMW GEPUBLICEERD 0-24-11-2015 Artikel 1. Doelgroep Alle personen die door een beperkte mobiliteit geen gebruik kunnen maken van het openbaar vervoersaanbod, met uitsluiting

Nadere informatie

Verblijfsadres (indien verschillend):. Wettelijk vertegenwoordigd door (naam):...

Verblijfsadres (indien verschillend):. Wettelijk vertegenwoordigd door (naam):... PROTOCOL LOGEREN EN KORTOPVANG Protocol van verblijf (hierna genoemd de overeenkomst) afgesloten tussen: VZW Martine Van Camp, Turnhoutsebaan 57 te 3294 Diest, vertegenwoordigd door Erik Peirelinck, directeur,

Nadere informatie

RESIDENTIEEL VERBLIJF

RESIDENTIEEL VERBLIJF Home Sint Jozef vzw Grotesteenweg 112-114-116 2600 BERCHEM PE 1280 VZB 2413 RIZIV 76128073110 Ondernemingsnummer 464.810.538 OVEREENKOMST RESIDENTIEEL VERBLIJF Documentversie 1 februari 2012 Pagina 1 OPNAMEOVEREENKOMST

Nadere informatie

WOONZORGCENTRUM TER MOTE erkenningsnummer CE 970. R.V.T. TER MOTE erkenningsnummer VZB 2342

WOONZORGCENTRUM TER MOTE erkenningsnummer CE 970. R.V.T. TER MOTE erkenningsnummer VZB 2342 WOONZORGCENTRUM TER MOTE erkenningsnummer CE 970 R.V.T. TER MOTE erkenningsnummer VZB 2342 Deken Jonckheerestraat 18 8560 Wevelgem Tel. 056/43 55 20 Fax. 056/42 36 17 OPNAMEOVEREENKOMST TUSSEN DE BEWONER

Nadere informatie

Toelichting bij de opnameverklaring

Toelichting bij de opnameverklaring Patiëntenvignet Toelichting bij de opnameverklaring U kan als patiënt een aantal keuzes maken die een belangrijke invloed hebben op de uiteindelijke kostprijs van uw ziekenhuisopname. Deze keuzes maakt

Nadere informatie

Overeenkomst huwelijksbemiddeling

Overeenkomst huwelijksbemiddeling Overeenkomst huwelijksbemiddeling De klant heeft gedurende zeven werkdagen 1 te rekenen van de dag volgend op die van de ondertekening van de overeenkomst, het recht om deze op te zeggen, kosteloos en

Nadere informatie