SECURITIES LENDING OM HET POTENTIEEL VAN PORTEFEUILLES TEN VOLLE TE BENUTTEN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SECURITIES LENDING OM HET POTENTIEEL VAN PORTEFEUILLES TEN VOLLE TE BENUTTEN"

Transcriptie

1 SECURITIES LENDING OM HET POTENTIEEL VAN PORTEFEUILLES TEN VOLLE TE BENUTTEN JULI 2013 Inleiding Bij securities lending lenen fondsen hun aandelen of obligaties voor korte tijd uit om het rendement voor beleggers op te voeren. In dit artikel worden de belangrijkste aspecten van securities lending uiteengezet. Daarnaast worden de voordelen en de risico s voor beleggers op een rijtje gezet, en wordt BlackRocks toonaangevende aanpak van securities lending beschreven. In het kort: ``Hoewel securities lending niet zonder risico s is, kunnen beleggers in een fonds er direct van profiteren. ``BlackRock is al drie decennia actief in het uitlenen van effecten namens haar cliënten en heeft zich in die periode gericht op het behalen van aantrekkelijke rendementen, waarbij rendement, risico en kosten in evenwicht gehouden worden. ``Sinds 1981 genereert BlackRock met het uitlenen van effecten inkomsten voor ieder fonds dat deelneemt aan securities lending. 1 Basisinformatie over securities lending Bij securities lending-transacties lenen fondsen hun aandelen of obligaties voor korte tijd uit om het rendement voor beleggers op te voeren. Hoe werkt het? Het begint ermee dat een grote financiële tijdelijk een aandeel of obligatie te leen vraagt. Om het aandeel of de obligatie te mogen lenen, moet de financiële onderneming het fonds een vergoeding betalen en een onderpand geven. Het fonds houdt het onderpand aan om verzekerd te zijn van terugbetaling als de lener het geleende aandeel of de geleende obligatie niet teruggeeft. De waarde van het onderpand moet hoger zijn dan de waarde van het geleende aandeel of de geleende obligatie, als buffer voor het geval de lener het effect niet teruggeeft. De financiële zal het geleende aandeel of de geleende obligatie over het algemeen gebruiken om de marktrisico s te beperken, om short selling te vergemakkelijken of als onderpand in een andere transactie. In de flowchart aan de rechterkant ziet u een voorbeeld van een securities lending-transactie. De voordelen van securities lending Securities lending is een aanvullende, relatief veilige manier om de potentieel van een fonds te benutten en het stelt beleggers in staat hogere rendementen te behalen dan ze anders zouden krijgen. Beleggers kunnen profiteren van securities lending doordat het fonds beter presteert: het fonds kan namelijk extra inkomsten genereren door een vergoeding te berekenen voor het uitlenen van de effecten. 1 In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor toekomstig rendement. Hoe werkt het? Om het proces op te starten: 1. Een grote financiële vraagt een aandeel of obligatie te leen aan een fonds. De beleggingsmaatschappij vraagt om een onderpand, meestal aandelen en staatsobligaties, als waarborg voor de lening. 2. Zodra het onderpand ontvangen is, leent de beleggingsmaatschappij het aandeel of de obligatie uit aan de financiële (de lener). 2 Effect Wanneer het effect is uitgeleend Het onderpand wordt voor het fonds aangehouden op een speciale, afgeschermde rekening. 4. Als het aandeel of de obligatie dividend of coupons uitkeert terwijl het uitgeleend is, stuurt de financiële het dividend of de coupons door naar de beleggingsmaatschappij. 4 3 Inkomsten (zoals dividend) Om het proces af te ronden Aan het eind van de leenperiode (of op verzoek van de beleggingsmaatschappij) moet de financiële het aandeel of de obligatie teruggeven aan het fonds. 6. Daarop draagt het fonds het onderpand weer over aan de financiële om het proces af te sluiten. 7. Gedurende het hele proces genereert het fonds extra inkomsten voor de beleggers in het fonds. 5 rekening 6 Effect

2 De rendementen op securities lending zijn afhankelijk van de specifieke effecten waarin een fonds belegt en van de vraag naar uitlening van deze effecten. Zo hebben BGFfondsen die 250 miljoen aan Europese aandelen beheren, tussen de 0,02% en 0,17% per jaar verdiend, terwijl BGFfondsen die 250 miljoen aan sectoraandelen beheren, tussen de 0,02 en 0,25% per jaar verdiend hebben. 1 In de tabel hieronder zie u de rendementen op securities lending van bepaalde BGF-fondsen. 2 STEEKPROEF VAN INKOMSTEN UIT SECURITIES LENDING Fonds Europese aandelenfondsen Jaarlijks rendement uit securities lending 1 jaar 2 jaar 3 jaar BGF Euro-Markets Fund 0,23% 0,38% 0,54% BGF European Fund 0,11% 0,17% 0,28% BGF Continental European Flexible 0,11% 0,22% 0,28% BGF European Growth Fund 0,06% 0,13% 0,19% BGF European Small & MidCap Opportunities Fund Sectoraandelenfondsen 0,06% 0,11% 0,19% BGF New Energy Fund 0,40% 0,63% 0,77% BGF World Mining Fund 0,06% 0,08% 0,09% BGF World Energy Fund 0,05% 0,11% 0,15% BGF World Healthscience Fund 0,03% 0,05% 0,05% BGF World Gold Fund 0,03% 0,07% 0,08% Bron: BlackRock. Niet door de accountant gecontroleerde rendementen van securities lending. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor toekomstig rendement. De risico s van securities lending Iedere belegging brengt enig risico met zich mee, maar de strikte en pragmatische benadering van BlackRock heeft inkomsten gegenereerd voor ieder fonds dat sinds 1981 effecten heeft uitgeleend. Het voornaamste risico bij securities lending is het risico dat een lener in gebreke blijft (het default-risico). Het risico dat een lener in gebreke blijft Aangezien er effecten uitgeleend worden, bestaat er altijd een risico dat een lener het geleende aandeel of de geleende obligatie niet teruggeeft. In zo n geval gebruikt de beleggingsmaatschappij het onderpand om vervangende effecten aan te kopen. Om het risico voor beleggers te minimaliseren, is het van belang dat ieder onderpand hoogwaardig en zeer liquide is. We bepalen eerst of een onderneming goedgekeurd kan worden als lener; daarna volgen we de lener enige tijd. Een onafhankelijk risico-team dat losstaat van het securities lending-team beoordeelt de leners regelmatig. 1 In de periode tussen en De BGF-fondsen zijn in april 2010 geïntegreerd in het huidige securities lending-platform. 2 De bovenstaande fondsen zijn slechts een deel van de fondsen in deze categorie. Voor securities lending-informatie over andere fondsen van BlackRock kunt u contact opnemen met uw account manager. Nieuwe transacties worden door het systeem geblokkeerd wanneer een lener zijn limiet heeft bereikt. Als extra bescherming tegen het default-risico, garandeert BlackRock alle fondsen die gebruik maken van securities lending en in Europa gevestigd zijn, dat ieder tekort dat ontstaat wanneer een onderpand na verkoop niet voldoende opbrengt om het uitgeleende effect opnieuw aan te kopen, door BlackRock volledig aangezuiverd wordt. V: Hoe profiteren de financiële markten van securities lending? A: Securities lending is een belangrijke component van de financiële markten geworden. Sinds december 2012 is wereldwijd ruim USD 12,9 biljoen aan activa beschikbaar voor uitlening, waarvan gemiddeld ruim USD 1,7 biljoen daadwerkelijk uitstaat.* Door securities lending neemt de liquiditeit toe, en daarmee wordt het gemakkelijker om transacties af te sluiten, wordt de koersvolatiliteit beperkt en dalen de transactiekosten. Aangezien securities lending-transacties short selling tot gevolg kunnen hebben waarbij beleggers geleende effecten verkopen omdat ze koersdalingen verwachten wordt securities lending soms beschouwd als gevaar voor de stabiliteit van de markt. De US Federal Reserve is echter tot de conclusie gekomen dat short selling de stabiliteit van de markt juist vergroot. Hun onderzoek heeft aangetoond dat short selling de koersen niet systematisch verlaagt, en dat het beperken van short selling zelfs kan leiden tot verminderde liquiditeit en hogere transactiekosten voor beleggers.** Dit is het gevolg van de dynamiek die hierboven beschreven wordt: securities lending en short selling verbeteren de liquiditeit en helpen beleggers het risico te verminderen. V: Is er in de geschiedenis van BlackRock wel eens een lener in gebreke gebleven? A: Sinds BlackRock in 1981 begon met het securities lending-programma, zijn er slechts drie leners met uitstaande leningen in gebreke gebleven. In elk van deze gevallen was BlackRock in staat om de uitgeleende effecten met het onderpand terug te kopen, zonder verliezen voor onze cliënten. * Bron: Markit. ** Bron: Federal Reserve Bank of New York Staff Report no. 518, Market Declines: Is Banning Short Selling the Solution? September Sinds 1981 genereert BlackRock inkomsten uit het uitlenen van effecten voor ieder fonds dat deelneemt aan securities lending [2]

3 Transparantie bij securities lending We raden beleggers aan om hun fondsbeheerders te vragen naar de praktijk van securities lending, en informatie in te winnen over de vergoedingen die de beheerders krijgen of over de betalingen die ze doen aan de lending agents van derden. BlackRock publiceert de inkomsten uit securities lending in het jaarverslag van ieder fonds dat gebruik maakt van securities lending, en neemt daarbij ook BlackRocks aandeel van de inkomsten op, dat gebruikt wordt om het programma te leiden. We raden beleggers aan om hun fondsbeheerders te vragen naar de praktijk en de rendementen van securities lending V: Het komt dus niet vaak voor dat een lener in gebreke blijft, maar hoe goed is BlackRock voorbereid als dit toch zou gebeuren? A: BlackRock voert regelmatig simulaties uit waarin verschillende teams leren omgaan met een mogelijke default. Hierbij zijn zowel de securities lending-teams, als teams die zich bezighouden met juridische zaken, transacties, portefeuillebeheer en trading betrokken. De ervaringen die we tijdens deze simulaties opdoen en de integratie in het portefeuillebeheer zorgen dat we goed voorbereid zijn op het beheren van het fonds in het zeldzame geval dat een lener in gebreke zou blijven. V: Welk deel van de inkomsten uit securities lending vloeit terug naar beleggers in fondsen die in Europa gevestigd zijn? A: Het fonds ontvangt 60% van de bruto-inkomsten van securities lending. Een onderdeel van BlackRock fungeert als lending agent en houdt 40% van de bruto-inkomsten in. De kosten van het programma worden betaald uit het aandeel van de lending agent in de bruto-inkomsten. Dit omvat alle rechtstreekse operationele en bewaarkosten, zoals: ``Onderhoud van het platform. BlackRocks team van 90 deskundigen in Londen, New York, San Francisco, Hong Kong en Tokyo maakt gebruik van de meest geavanceerde risicobeheertechnologie in de sector om de risico s te monitoren en waarde voor onze cliënten te genereren. We zijn ervan overtuigd dat onze unieke technologie het verschil maakt bij het nastreven van een goede performance en een lager risico. ``Bescherming tegen het default-risico. Zonder bijkomende kosten biedt BlackRock bescherming tegen verliezen die beleggers zouden kunnen lijden als een lener in gebreke blijft bij het teruggeven van een effect. *In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor toekomstig rendement. We raden beleggers aan om hun fondsbeheerders te vragen naar de details van het securities lending-programma, en nog belangrijker naar het nettorendement voor beleggers. Andere fondsaanbieders berichten wellicht dat ze een hoger percentage van de netto-inkomsten uit securities lending uitbetalen, maar ze zullen niet altijd onthullen welk deel van de bruto-inkomsten ze aan hun lending agents betalen. BlackRock is ervan overtuigd dat het nettorendement voor beleggers, bij een duidelijke publicatie van risico s en kosten, de beste maatstaf is voor de voordelen van securities lending voor beleggers. BlackRock hanteert geen verborgen kosten. Het is belangrijk hierbij te bedenken dat sommige leningverstrekkers meer rendement weten te genereren uit een bepaalde combinatie van effecten dan anderen, dankzij hun grootte, expertise of informatievoorsprong. Van tijd tot tijd vergelijken we onze performance met die van onze concurrenten op grond van de gegevens van onafhankelijke derden. BlackRock richt zich al drie decennia op het behalen van aantrekkelijke rendementen, waarbij rendement, risico en kosten in evenwicht gehouden worden.* [3]

4 BlackRocks aanpak van securities lending Wij zijn ervan overtuigd dat we onze securities lendingactiviteiten het beste op onze eigen platforms kunnen beheren, en besteden deze belangrijke taak dan ook niet uit aan derden. Daarom hebben we een eigen infrastructuur opgezet voor securities lending, zodat ieder onderdeel van onze uitleenactiviteiten in het belang van onze cliënten en met oog voor de risico s wordt uitgevoerd. ``Deskundig risicobeheer. BlackRock wordt door een aantal van de grootste ondernemingen en overheden ter wereld ingeschakeld om risico s te beheren. Voor onze aanpak van securities lending geldt hetzelfde. We kiezen voor een behoudende, weinig risicovolle aanpak en gebruiken Aladdin, ons unieke platform voor risico- en beleggingsbeheer, om de expertise van onze gespecialiseerde onderzoeks-, trading en risicobeheerteams te integreren. Alle beleggings- en trading teams, voor alle beleggingscategorieën wereldwijd, gebruiken Aladdin om onze cliënten te laten profiteren van de beste kansen in een risicogecontroleerde situatie. Deze synergie tussen deskundigen op het gebied van securities lending en onze portefeuille- en risicobeheerteams zorgt dat we het operationele risico van securities lending kunnen beperken zoals bewaarders of externe lending agents dat waarschijnlijk niet kunnen. ``Onze unieke technologie. Ons gespecialiseerde team werkt aan op maat gemaakte rapportage-, transactie- en trading systemen om transparantie en operationele efficiëntie te garanderen. Ons belangrijkste trading systeem (Prism) stelt onze handelaren in staat om in snel veranderende markten waarde voor onze cliënten te genereren door ons eigen handelsonderzoek en gegevens over vraag en aanbod op het gebied van securities lending op een snelle, consistente en opschaalbare manier te gebruiken. Wie beter wil presteren dan de concurrentie, moet zijn kansen grijpen bij herwaardering; nu er op elk willekeurig moment tienduizenden leningen tegelijk uitstaan, zorgt Prism dat de handelaren zich kunnen richten op de meest interessante kansen. De Global Loan Manager (GLM), onze unieke applicatie voor de verwerking van onderpanden en leningen, biedt een naadloos proces voor leningenbeheer, dat zich juist richt op de uitzonderingen. Want hoewel het zelden voorkomt dat een lener in gebreke blijft, is de GLM ontworpen om het default-proces systematisch te doorlopen en de risico s voor de belegger zoveel mogelijk te beperken. ``Gedegen beoordeling van leners. We selecteren zeer kredietwaardige leners op basis van een behoudende kredietanalyse die door ons risicoteam is opgesteld. Het risicoteam opereert onafhankelijk van de afdelingen die zich bezighouden met securities lending. We houden de financiële prestaties van onze leners nauwlettend in de gaten en bepalen individuele leenlimieten voor iedere lener om het default-risico tot een minimum te beperken. We zetten alle handelsactiviteit af tegen deze limieten en blokkeren nieuwe transacties wanneer de limiet bereikt is. We behouden ons ook te allen tijde het recht voor een effect terug te roepen of een lener te verplichten aanvullend onderpand te verschaffen. ``Eisen aan het onderpand. Voor onze in Europa gevestigde fonsen zijn aandelen en staatsobligaties de meest gebruikelijke vorm van onderpand. We verlangen van leners dat het onderpand ten minste 102,5% van de waarde van de lening bedraagt en we houden het onderpand van de lener aan totdat de lener het geleende aandeel/obligatie heeft teruggegeven. Overigens worden onderpanden apart gehouden als activa van cliënten, en buiten de balans van de lener of van BlackRock gehouden. V: Hoe wordt securities lending gereguleerd? A: Securities lending wordt veel toegepast en streng gereguleerd. De UCITS-regels bepalen voor het grootste deel van de uitlenende fondsen die in Europa gevestigd zijn wie kan lenen of uitlenen, welk type onderpand aanvaardbaar is en welke informatie vereist is. Onze uitlenende fondsen die in Luxemburg gevestigd zijn, worden gereguleerd door de Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). V: Tot welk percentage worden activa uitgeleend? A: BlackRock heeft besloten de uitleningen te beperken tot 50% van de netto vermogenswaarde van een fonds. In de praktijk lenen de meeste BlackRock-fondsen aanzienlijk minder uit. Tussen 1 april 2012 en 31 maart 2013 was het gemiddeld uitgeleende percentage van de BGF-fondsen minder dan 10%. BlackRock onderscheidt zich door risicomanagement, unieke technologie en strikte beheersprocessen [4]

5 Conclusie Als grootste vermogensbeheerder ter wereld, stelt BlackRock het belang van de cliënt altijd centraal. Securities lending is een aanvullende, relatief veilige manier waarop beleggers het potentieel van hun portefeuilles volledig kunnen benutten. Hoewel securities lending niet zonder risico s is, kunnen fondsbeleggers er direct van profiteren. BlackRock is al drie decennia actief in het uitlenen van effecten en heeft zich in die periode gericht op het behalen van aantrekkelijke rendementen, waarbij rendement, risico en kosten in evenwicht gehouden worden. WAAROM BLACKROCK? Als s werelds grootste vermogensbeheerder voelen we ons verantwoordelijk om grote én kleine beleggers de ondersteuning te bieden die ze in de beleggingswereld van vandaag nodig hebben. Daar zijn we uitstekend op ingesteld, met wereldwijde marktinzichten, ongeëvenaarde expertise en het omvangrijke risicobeheer dat in deze tijd onontbeerlijk is. Precies wat u nodig heeft om te beleggen in een nieuwe wereld Beleggen bij BlackRock biedt u toegang tot alle beleggingscategorieën, regio s en beleggingsstijlen, ondersteund door diepgaande kennis van de markten en toonaangevende risicoanalyse, om u te helpen de dynamische, breed gespreide portefeuilles op te bouwen waar deze tijd om vraagt. De inzichten die u nodig heeft om nieuwe mogelijkheden te ontdekken Met 100 beleggingsteams in 30 landen hebben we voet aan de grond in alle belangrijke beleggingsregio s. Onze beleggingsprofessionals werken intensief samen om lokale inzichten te vertalen naar vruchtbare ideeën, gericht op betere, consistentere rendementen. Het risicobeheer dat u nodig heeft om doordacht te beleggen Ruim risicospecialisten, die gebruik maken van BlackRock s toonaangevende technologie voor risicoanalyse,houden continu scherp zicht op alle facetten van de risico s waarmee beleggingen gepaard gaan. Dat schept helderheid, zodat u ook in een moeilijk financieel klimaat met vertrouwen kunt beleggen. BlackRock. Investing for a new world. Bron: BlackRock, gegevens per 31 maart Uitgegeven door BlackRock Advisors (UK) Limited, in het Verenigd Koninkrijk geautoriseerd en gereguleerd door de Financial Conduct Authority, gevestigd op het adres: 12 Throgmorton Avenue, Londen EC2N 2DL. Telefoon: +44 (0) Voor uw bescherming worden telefoongesprekken doorgaans opgenomen. BlackRock is een handelsnaam van BlackRock Investment Management (UK) Limited. BlackRock is een beheerder van beleggingsen en opgenomen in het register dat wordt gehouden door de Autoriteit Markten BlackRock, Inc. Alle rechten voorbehouden. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS, ALADDIN, ishares, LIFEPATH, SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY (MAAR WAT KAN IK HET BESTE DOEN MET MIJN GELD?), INVESTING FOR A NEW WORLD en BUILT FOR THESE TIMES zijn geregistreerde en ongeregistreerde handelsnamen (trademarks) van BlackRock, Inc. en haar dochterondernemingen in de Verenigde Staten en daarbuiten. Alle andere handelsnamen (trademarks) zijn van de respectievelijke eigenaren. (Splash/214693/Aug13) MEER INFORMATIE BlackRock: Rembrandttoren, 17e verdieping Amstelplein HA Amsterdam Website: blackrock.nl

Kennismaking met absolute return-beleggen. handleiding

Kennismaking met absolute return-beleggen. handleiding Kennismaking met absolute return-beleggen Een korte handleiding Inhoud Absolute return-beleggen is al lange tijd populair bij institutionele beleggers zoals pensioenfondsen. Onder invloed van nieuwe regelgeving

Nadere informatie

ETF-gids voor beleggers

ETF-gids voor beleggers ETF-gids voor beleggers Ontdek een wezenlijk andere manier van beleggen Exchange Traded Funds (ETF s) zijn een andere manier om met beleggingen om te gaan, die voor veel particuliere beleggers nog vrij

Nadere informatie

ETF-gids voor adviseurs ALLEEN VOOR PROFESSIONELE BELEGGERS

ETF-gids voor adviseurs ALLEEN VOOR PROFESSIONELE BELEGGERS ETF-gids voor adviseurs ALLEEN VOOR PROFESSIONELE BELEGGERS 2 ETF-gids voor adviseurs Exchange Traded Funds (ETF s) hebben de mogelijkheden van beleggers en hun adviseurs om portefeuilles op te bouwen,

Nadere informatie

Funds of ishares Portfolio Series. Multi-Asset Portefeuilles Afgestemd op uw Risicoprofiel

Funds of ishares Portfolio Series. Multi-Asset Portefeuilles Afgestemd op uw Risicoprofiel B l a c k R o c k S t r at e g i c F u n d s ( B S F ) Funds of ishares Portfolio Series Multi-Asset s Afgestemd op uw Risicoprofiel Met BSF Funds of ishares maakt BlackRock strategisch gebruik van ETF

Nadere informatie

Minimum Volatility ETF s Gids voor beleggers

Minimum Volatility ETF s Gids voor beleggers VOOR PARTICULIERE BELEGGERS ``ik wil beleggen in aandelen ``ik zie dat de markt volatiel kan zijn ``ik zoek naar meer evenwicht Minimum Volatility ETF s Gids voor beleggers In het huidige onzekere beleggingsklimaat

Nadere informatie

BLACKROCK MIX FONDSEN 1-5 VIND DE BELEGGING DIE BIJ U PAST

BLACKROCK MIX FONDSEN 1-5 VIND DE BELEGGING DIE BIJ U PAST BLACKROCK MIX FONDSEN 1-5 VIND DE BELEGGING DIE BIJ U PAST BLACKROCK MIX FONDSEN 1-5 Inhoud Plannen met het oog op de toekomst 2 Maak kennis met BlackRock Mix Fondsen 1-5 4 Waarom kiezen voor BlackRock

Nadere informatie

ALLEEN VOOR BELEGGERS IN NEDERLAND. MAAK KENNIS MET ishares EN ETF s

ALLEEN VOOR BELEGGERS IN NEDERLAND. MAAK KENNIS MET ishares EN ETF s ALLEEN VOOR BELEGGERS IN NEDERLAND MAAK KENNIS MET ishares EN ETF s Exchange Traded Funds (ETF s), ook wel trackers genoemd, hebben de beleggingswereld ingrijpend veranderd. ETF s zijn eenvoudig, flexibel

Nadere informatie

ALLEEN VOOR PROFESSIONELE BELEGGERS SAMENVATTING THE ART OF INDEXING

ALLEEN VOOR PROFESSIONELE BELEGGERS SAMENVATTING THE ART OF INDEXING ALLEEN VOOR PROFESSIONELE BELEGGERS SAMENVATTING THE ART OF INDEXING Een van de grootste beleggingstrends van de afgelopen decennia is de enorme groei van indexbeleggen 1. Deze spectaculaire toename is

Nadere informatie

Alleen voor professionele beleggers. Het beheer van. ishares Markit iboxx $ High Yield Capped Bond

Alleen voor professionele beleggers. Het beheer van. ishares Markit iboxx $ High Yield Capped Bond Alleen voor professionele beleggers Het beheer van ishares Fixed Income ETF s ishares Markit iboxx $ High Yield Capped Bond HET BEHEER VAN ISHARES FIXED INCOME ETF s [ 1 ] Het beheer van ishares Fixed

Nadere informatie

INVESTOR PULSE NEDERLAND DERDE EDITIE

INVESTOR PULSE NEDERLAND DERDE EDITIE INVESTOR PULSE NEDERLAND DERDE EDITIE W E V R O E G E N U I T 2 0 L A N D E N H O E Z E D E N K E N IN EEN ONDERZOEK UITGEVOERD DOOR CICERO BLACKROCK INVESTOR PULSE NEDERLAND DERDE EDITIE WAT HOUDT NEDERLANDERS

Nadere informatie

Gesponsorde publicatie door: Securities Lending Een marktperspectief op het veranderende securities lending landschap

Gesponsorde publicatie door: Securities Lending Een marktperspectief op het veranderende securities lending landschap Gesponsorde publicatie door: Securities Lending Een marktperspectief op het veranderende securities lending landschap Amstelveen 21 Mei 2014 Inhoud 3 10 14 1 Management samenvatting 3 Inleiding op securities

Nadere informatie

Terughoudend om te beleggen, maar eerder geneigd hogere risico's te nemen?

Terughoudend om te beleggen, maar eerder geneigd hogere risico's te nemen? Contact: BlackRock Astrid Overeem +31 20 549 5213 Astrid.overeem@blackrock.com BLACKROCK'S WERELDWIJDE 'INVESTOR PULSE' ONDERZOEK: NEDERLANDERS HEBBEN VEEL SPAARGELD, MAAR SPAREN HET MINST IN VERGELIJKING

Nadere informatie

MyPersonal Portfolio. Defensief

MyPersonal Portfolio. Defensief HOOFDSTUK Pagina 1. Inleiding 3 2. Het beleggingsproces 4 3. Doelstellingen en uitgangspunten van uw portefeuille 6 4. Uw portefeuille: de verdeling over de beleggingscategorieën 7 5. Het openen van een

Nadere informatie

Sparen & Beleggen gaan goed samen

Sparen & Beleggen gaan goed samen Sparen & Beleggen gaan goed samen Patrick Zwolle & Paulo Varela Nunes BlackRock April 2015 Wat gaan we u vertellen 1Sparen alleen is waarschijnlijk niet voldoende om uw doelen te behalen 2 Beleg gespreid

Nadere informatie

ishares CURRENCY HEDGED ETF s ALLEEN VOOR PROFESSIONELE BELEGGERS

ishares CURRENCY HEDGED ETF s ALLEEN VOOR PROFESSIONELE BELEGGERS ishares CURRENCY HEDGED ETF s ALLEEN VOOR PROFESSIONELE BELEGGERS Inhoud Inleiding 1 De belangrijkste voordelen van ishares Currency Hedged ETF s 1 De werking van ishares Currency Hedged ETF s 2 De impact

Nadere informatie

beleggen in etf s efficient, transparant en flexibel

beleggen in etf s efficient, transparant en flexibel beleggen in etf s efficient, transparant en flexibel Waarom zou u beleggen? Sparen is een veilige oplossing om geld weg te zetten voor later. Het is echter niet verstandig om uw hele vermogen op een spaarrekening

Nadere informatie

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Rekening. Ruimte voor rendement

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Rekening. Ruimte voor rendement Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz Rekening Ruimte voor rendement Wereldspeler met Hollandse mentaliteit Allianz Nederland Asset Management, waarvan het eerste fonds al in 1959 werd opgericht,

Nadere informatie

Transparant over beleggen bij Aegon PPI. September 2013

Transparant over beleggen bij Aegon PPI. September 2013 Transparant over beleggen bij Aegon PPI September 2013 1 Inhoud Beleggen bij Aegon PPI... 4 Inleiding... 4 Opzet vermogensbeheer... 5 Pensioendoelstelling is uitgangspunt... 5 Life Cycle Beleggen... 5

Nadere informatie

Extra. BZB-congres. Van distributiemodel naar een succesvol servicemodel 7 NOVEMBER 2014. www.bzbcongres.be TWIN PEAKS II: EEN HALF JAAR LATER

Extra. BZB-congres. Van distributiemodel naar een succesvol servicemodel 7 NOVEMBER 2014. www.bzbcongres.be TWIN PEAKS II: EEN HALF JAAR LATER PB- PP BELGIE(N) - BELGIQUE Extra BZB-congres Van distributiemodel naar een succesvol servicemodel TWIN PEAKS II: EEN HALF JAAR LATER 7 NOVEMBER 2014 KINEPOLIS EVENT CENTER / ANTWERPEN 16 e jaargang driemaandelijks

Nadere informatie

VIPinvest Advies: Zelf online beleggen met het comfort van professionele advisering en ondersteuning

VIPinvest Advies: Zelf online beleggen met het comfort van professionele advisering en ondersteuning VIPinvest Advies VIPinvest Advies: Zelf online beleggen met het comfort van professionele advisering en ondersteuning VIPinvest Advies is een nieuwe online adviesdienst waarmee Van Lanschot inspeelt op

Nadere informatie

Slimme strategieën bij beleggen in ETF s ALLEEN VOOR PROFESSIONELE BELEGGERS

Slimme strategieën bij beleggen in ETF s ALLEEN VOOR PROFESSIONELE BELEGGERS Slimme strategieën bij beleggen in ETF s ALLEEN VOOR PROFESSIONELE BELEGGERS 2 Slimme strategieën bij beleggen in ETF s Een kernportefeuille opbouwen: het belang van spreiding De afgelopen jaren is het

Nadere informatie

ETPedia. De educatieve gids voor Exchange Traded Products (ETP s)

ETPedia. De educatieve gids voor Exchange Traded Products (ETP s) ETPedia De educatieve gids voor Exchange Traded Products (ETP s) 2 ETPedia ETF Securities vindt dat beleggers de risico's die aan hun beleggingen zijn verbonden, altijd moeten begrijpen en zich er ten

Nadere informatie

Allianz Nederland Asset Management B.V. Ruimte voor rendement. Allianz Rekening

Allianz Nederland Asset Management B.V. Ruimte voor rendement. Allianz Rekening Allianz Nederland Asset Management B.V. Ruimte voor rendement Allianz Rekening De Allianz Rekening biedt maximale ruimte voor sparen en beleggen Wereldspeler met Hollandse mentaliteit Allianz Nederland

Nadere informatie

MEESMAN BELEGGINGSFONDSEN JAARVERSLAG

MEESMAN BELEGGINGSFONDSEN JAARVERSLAG MEESMAN BELEGGINGSFONDSEN JAARVERSLAG 2013 Meesman Beleggingsfondsen Beheerder Meesman Index Investments B.V. Nassaulaan 1 2514 JS Den Haag Bewaarder Stichting Bewaarder Meesman Indexfondsen Claude Debussylaan

Nadere informatie

Indexbeleggen bij Legal & General met BlackRock, wereldwijd marktleider in indextrackers

Indexbeleggen bij Legal & General met BlackRock, wereldwijd marktleider in indextrackers Indexbeleggen bij Legal & General met BlackRock, wereldwijd marktleider in indextrackers Wat is indexbeleggen? Wat zijn Exchange Traded Funds (ETF s)? Wat zijn de voordelen van ETF s? BlackRock Funds of

Nadere informatie

Leidraad actief en passief beleggen in het belang van de klant

Leidraad actief en passief beleggen in het belang van de klant Leidraad actief en passief beleggen in het belang van de klant 1 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder

Nadere informatie

Tot slot leest u in hoofdstuk 8 over Generali als onderdeel van de Generali Group.

Tot slot leest u in hoofdstuk 8 over Generali als onderdeel van de Generali Group. Inleiding Uw geld is in goede handen Als u uw geld aan ons toevertrouwt, dan kunt u erop vertrouwen dat wij daar verstandig en verantwoord mee omgaan. Wij moeten natuurlijk altijd voldoende geld (vermogen)

Nadere informatie

Beleggen in Fortis ASR fondsen

Beleggen in Fortis ASR fondsen Beleggen in Fortis ASR fondsen 2 3 Beleg met beleid en visie Er zijn uiteenlopende redenen om te beleggen. Denk aan vermogensvorming voor na uw pensioen, aan een extraatje voor uw kinderen of kleinkinderen

Nadere informatie

Informatie over beleggen in beleggings- en pensioenverzekeringen

Informatie over beleggen in beleggings- en pensioenverzekeringen informatie over beleggen in beleggings- en pensioenverzekeringen Legal & General biedt u volop keuze uit vele beleggingsmogelijkheden van zeer uiteenlopende aard. In deze fondserochure vindt u o.a. het

Nadere informatie

Succesvol indexbeleggen in een dynamische wereld

Succesvol indexbeleggen in een dynamische wereld Succesvol indexbeleggen in een dynamische wereld De meeste beleggers, zowel institutionele als particuliere, zullen ontdekken dat het volgen van de financiële markten met minimale kosten de beste manier

Nadere informatie