Kennismaking met absolute return-beleggen. handleiding

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kennismaking met absolute return-beleggen. handleiding"

Transcriptie

1 Kennismaking met absolute return-beleggen Een korte handleiding

2 Inhoud Absolute return-beleggen is al lange tijd populair bij institutionele beleggers zoals pensioenfondsen. Onder invloed van nieuwe regelgeving en de wisselvalligheid van de markten krijgen ook particuliere beleggers de laatste jaren steeds meer belangstelling voor deze beleggingsvorm. Dat komt omdat deze, meer dan de conventionele technieken voor fondsbeheer, gericht is op het leveren van een stabiel en gelijkmatig rendement. Deze brochure heeft tot doel kort uit te leggen wat absolute return-beleggen precies is en wat de belangrijkste voordelen voor beleggers zijn. Daarbij wordt ingegaan op de doelstellingen en de belangrijkste beleggingsstrategieën van een absolute return-fonds en wordt uitgelegd wat het verschil is met traditionele fondsen en hedgefondsen. In de conclusie worden de belangrijkste voordelen nog eens op een rij gezet. Wat is absolute return-beleggen? 2 Waarin verschilt absolute return van 4 andere beleggingsvormen? Wat zijn de belangrijkste beleggingstechnieken? 6 Hoe wordt het risico gemeten en beperkt? 9 Hoe kiest u een absolute return-fonds? 10 Conclusie: een belegging voor elk marktklimaat 11 Begrippenlijst 12 Om belangrijke informatie te markeren, worden in deze brochure de volgende symbolen gebruikt: Belangrijkste kenmerken Informatie Voordelen Nadelen Voorbeelden Kennismaking met absolute return-beleggen Kennismaking met absolute return-beleggen [1]

3 Wat is absolute return-beleggen? `` long-only fondsen Hanteren de traditionele beleggingsmethode waarbij effecten, bijvoorbeeld aandelen, worden gekocht en het rendement geheel afhankelijk is van hoe die aandelen het op de beurs doen in de periode waarin ze in portefeuille worden gehouden. ` ` Streven ernaar de benchmark (bijvoorbeeld een index of een bepaalde referentiegroep) relatief gezien te overtreffen. Absolute return-beleggen heeft tot doel om over een bepaalde periode een positief rendement te behalen, ongeacht de heersende marktomstandigheden. Zelfs als de markt scherp daalt, kunnen absolute return-fondsen nog altijd winst maken. Het belangrijkste doel van een absolute return-fonds is het genereren van een consistent positief rendement. Uiteraard hebben alle beleggingsfondsen tot doel om op de lange termijn meer rendement op te leveren dan spaargeld. Maar anders dan een traditioneel long-only aandelenfonds, waarbij beleggers rekening moeten houden met vrij sterke schommelingen, is een absolute returnfonds van BlackRock erop gericht elk jaar een positief resultaat te behalen. De opbrengst van beleggingen kan nooit worden gegarandeerd. Absolute returnfondsen kunnen echter, door gebruik te maken van een reeks technieken waar traditionele fondsbeheerders niet over beschikken, gedurende de marktcyclus een gelijkmatiger rendement genereren. Omdat een absolute return-fonds tot doel heeft om zowel in een stijgende als in een dalende markt een positief rendement voort te brengen, kan het een waardevolle spreiding bieden in een portefeuille met traditionele aandelen- en obligatiebeleggingen. Veel beleggers gebruiken dit soort fondsen ook als kernbelegging, aangevuld met fondsen die een agressievere strategie gebruiken. Absolute return-fondsen verschillen van traditionele beleggingsfondsen omdat ze: ` `Erop gericht zijn over een gegeven periode* het rendement van spaargeld te overtreffen. ` `Streven naar een stabiel positief rendement door technieken te gebruiken die zowel in een stijgende als een dalende markt winst kunnen opleveren. ` `Minder samenhang hebben met het rendement van andere vermogenscategorieën. UCITS gereguleerde absolute return-fondsen in het kort UCITS is een richtlijn van de Europese Unie op grond waarvan toegelaten fondsen ruimere beleggingsbevoegdheden hebben dan traditionele fondsen. Op de volgende pagina gaan we hier uitgebreid op in. Voordelen ` `Ze zijn erop gericht een positief en consistent rendement voort te brengen, ongeacht of de koersen stijgen, dalen of gelijk blijven.* ` `Ze zijn doorgaans minder risicovol en minder wisselvallig dan traditionele fondsen. ` `Ze profiteren optimaal van de expertise van de beheerder op het gebied van aandelenselectie. ` `Ze kunnen profiteren van een groter scala van beleggingsmogelijkheden. ` `Ze kunnen de spreiding binnen een portefeuille vergroten. ``Ze vallen onder een strenge regelgeving. ``De prijsvorming en verhandeling zijn transparant. Nadelen ` `Er is geen garantie dat ze ook echt elk jaar een positief rendement genereren. ` `omdat de resultaten niet zo sterk gekoppeld zijn aan de aandelenmarkt, kunnen ze achterblijven bij traditionele fondsen als de koersen sterk stijgen. Conventionele fondsen blijven in een gespreide portefeuille een belangrijke rol vervullen, maar doordat absolute return-fondsen de mogelijkheid bieden om ongeacht de marktomstandigheden een stabiel rendement voort te brengen, zullen ze de komende tijd alleen maar aan populariteit winnen. ` `hun prestaties niet afmeten aan een bepaalde index/sector. * Zowel positieve als negatieve koersontwikkelingen kunnen de totale waarde van het fonds beïnvloeden. ` `Een lager risico kennen dan traditionele long-only portefeuilles. * doorgaans gemeten over voortschrijdende perioden van 12 maanden. Er is echter geen garantie dat dit doel over elke periode wordt bereikt. [2] Kennismaking met absolute return-beleggen Kennismaking met absolute return-beleggen [3]

4 Waarin verschilt absolute return van andere beleggingsvormen? UCITS gereguleerde absolute return-fondsen hebben heel andere doelstellingen dan traditionele beleggingsfondsen, maar in tegenstelling tot hedgefondsen zijn ze aan strikte regels gebonden. In zekere zin combineren ze het beste van twee werelden, doordat ze beleggers tegelijk een hoge mate van bescherming bieden én het potentieel om ook onder moeilijke marktomstandigheden een stabiel rendement te behalen. Wat is UCITS? UCITS staat voor Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities. Het is een richtlijn van de Europese Unie, waarin is vastgelegd waaraan instellingen voor collectieve beleggingen in effecten moeten voldoen om in de hele EU te worden toegelaten. Streven naar consistent rendement Traditionele beleggingsfondsen werken meestal volgens een relative return -strategie, wat betekent dat de beheerder ernaar streeft in relatief opzicht een hoger rendement te behalen dan een bepaalde markt of beursindex. Zo kan een actief beheerd Europees aandelenfonds tot doel hebben op de lange termijn een goed rendement te genereren, maar de fondsbeheerder wordt erop beoordeeld of hij of zij erin slaagt beter te presteren dan de aandelenmarkt of sector waarin wordt belegd. Beleggers in zo n fonds kunnen verwachten dat dit meebeweegt met het wel en wee van de Europese aandelenmarkt; dus als de markt daalt, zal hun belegging dat waarschijnlijk ook doen. Dit betekent dat beleggers verliezen op de korte termijn moeten accepteren, om op de lange termijn een goed rendement te kunnen behalen. Absolute return-fondsen gebruiken daarentegen vaak het rendement van liquiditeiten (spaargeld en deposito s) als maatstaf voor hun prestaties. De beheerder wordt dus niet beoordeeld op zijn relatieve performance (ten opzichte van een beursindex), maar moet ervoor zorgen dat het vermogen meer rendement oplevert dan wanneer het op een spaarrekening zou staan. Beleggers in deze fondsen kunnen uitgaan van een stabieler rendement, dat doorgaans niet afhankelijk is van de bredere aandelenmarkt. Daarom wordt gezegd dat deze fondsen een lage correlatie hebben met de markt. Deze consistentie heeft echter wel een prijs. Omdat absolute return-fondsen gericht zijn op stabiele resultaten in plaats van maximale groei, zullen ze waarschijnlijk slechts weinig meeprofiteren van snelle stijgingen in de markt. Maar gezien de extreme volatiliteit van de afgelopen jaren vinden veel beleggers een lager risico en stabielere resultaten misschien wel belangrijker dan dat hun belegging de markt volledig volgt. Meer strategieën Bij een traditioneel fonds kan een fondsbeheerder zich alleen tegen sterke marktdalingen indekken door een slimme aandelenselectie (niet beleggen in aandelen die onder de benchmark zullen presteren) en door een groter gedeelte in liquiditeiten aan te houden dan normaal. Bij een absolute return-fonds heeft de beheerder de flexibiliteit om tot 100% van de portefeuille in liquiditeiten aan te houden en heeft hij of zij toegang tot een groter arsenaal aan instrumenten (zie blz. 6-8). De beheerder heeft bijvoorbeeld de mogelijkheid om ook winst te halen uit dalende aandelenkoersen. Short gaan of shorten is een techniek die als gevolg van de wereldwijde financiële crisis zwaar onder vuur is komen te liggen. Uit onderzoeken van de London Stock Exchange en de Financial Services Authority blijkt echter dat dit, mits goed toegepast, nog altijd een gunstige beleggingsstrategie kan zijn. In het verleden stonden veel beleggingstechnieken die absolute return-fondsen gebruiken, alleen ter beschikking aan institutionele beleggers. Dankzij de mogelijkheden die door UCITS zijn geschapen, kunnen ook particuliere beleggers nu van deze technieken profiteren. UCITS III is een herziene versie van deze richtlijn, die werd ingevoerd in Hierdoor kregen toegelaten fondsen aanzienlijk ruimere beleggingsbevoegdheden dan die waarover de oude, meer traditionele fondsen beschikken. Beheerders kregen de mogelijkheid te beleggen in een ruimer arsenaal van vermogenscategorieën en financiële instrumenten. Zo kunnen absolute return-fondsen derivaten gebruiken om het risico te beperken en te profiteren van effecten die overgewaardeerd lijken, zodat er meer mogelijkheden zijn om rendement te genereren. Strikte regelgeving Beleggers in absolute return-fondsen die onder de UCITS richtlijn vallen, genieten een hoge mate van bescherming, wat niet altijd geldt voor beleggers in hedgefondsen. Op het eerste gezicht lijken de twee fondstypen sterk op elkaar: zowel absolute return-fondsen als hedgefondsen streven naar een consistent positief rendement en beide kunnen zowel long- als shortposities innemen. Maar daarmee zijn alle overeenkomsten wel genoemd. Een essentieel verschil is de toegankelijkheid voor beleggers. UCITS-fondsen zijn doorgaans dagelijks verhandelbaar en houden meer liquiditeiten aan dan hedgefondsen, waardoor beleggers de mogelijkheid hebben zich snel uit het fonds terug te trekken. Bij hedgefondsen daarentegen kunnen beleggers vaak maar één keer per maand in- of uitstappen en geldt een wachttijd voor de verkoop van effecten. Vergelijking tussen fondstypen Doelstelling Traditioneel aandelenfonds Goed relatief rendement, sterke groei op de lange termijn UCITS gereguleerd absolute return-fonds Consistent positief rendement. Van groot belang is dat UCITS-fondsen onderworpen zijn aan strikte regelgeving, die tot doel heeft particuliere beleggers te beschermen en duidelijke beperkingen en voorwaarden stelt aan de beleggingsactiviteiten van het fonds. UCITS-fondsen zijn in de regel veel transparanter dan hedgefondsen en moeten vaak meer gegevens publiceren over hun beleggingen en de visies van hun beheerders. Hedgefonds (niet-ucits) Consistent positief rendement Risiconiveau Gemiddeld tot hoog Laag tot gemiddeld Verschilt per fonds Beleggingsstrategieën Beperkt: long only en liquiditeiten Breed: zowel longposities als synthetische shortposities Breed: zowel long- als shortposities Verhandelbaarheid (liquiditeit) Goed (doorgaans dagelijks) Goed (doorgaans variërend van dagelijks tot tweewekelijks) Doorgaans maandelijks Bescherming door regelgeving Hoog Hoog Laag [4] Kennismaking met absolute return-beleggen Kennismaking met absolute return-beleggen [5]

5 Wat zijn de belangrijkste beleggingstechnieken? voorbeeld van een longpositie 1 op grond van diepgaande research verwacht een beheerder dat onderneming A zich positief zal ontwikkelen en koopt voor het fonds aandelen tegen een koers van 5 (totaal ). Omdat het fonds de aandelen bezit, heeft het een longpositie van aandelen. 2 de volgende 12 maanden komen de positieve verwachtingen van de beheerder uit en stijgt de koers van aandeel A met 20%. De beheerder is nu van mening dat de aandelen overgewaardeerd zijn en besluit ze allemaal te verkopen. 3 de beheerder ontvangt uit de verkoop en realiseert zo een winst van (ofwel 20%) voor het fonds. Beheerders van een absolute return-fonds kunnen verschillende technieken toepassen om winst te maken voor hun fonds. Ze beleggen vooral in longposities, synthetische shortposities, pair trades en liquiditeiten. Omdat beheerders van absolute return-fondsen verschillende strategieën kunnen combineren en de vrijheid hebben een groot deel van het fondsvermogen in liquiditeiten aan te houden, hebben zij niet alleen meer mogelijkheden om winst te maken, maar kunnen zij ook de risico s in hun portefeuilles beperken. Ze kunnen deze strategieën toepassen voor verschillende vermogenscategorieën, zoals obligaties, commodity s en aandelen. Long-beleggen Dit is de traditionele vorm van beleggen. Het fonds koopt aandelen in een onderneming en het rendement is geheel afhankelijk van hoe deze aandelen het op de beurs doen. De beheerder belegt in aandelen waarvan hij of zij verwacht dat deze goed zullen presteren, doorgaans op basis van research. Na verloop van tijd worden de aandelen weer verkocht, hopelijk met winst. Traditionele strategieën Rendement komt voort uit stijging van aandelenkoersen Dalende aandelen vermijden Daling Stijging Koers Kopen Vermijden Rendement Verkopen Long Long Tijd Synthetische shortposities Absolute Return Short gaan biedt de mogelijkheid te profiteren van dalende aandelenkoersen. Research levert naast positieve verwachtingen ook altijd ondernemingen op waarvan de beheerder verwacht dat ze slecht zullen presteren. Hiervan kan de beheerder profiteren door een shortpositie in te nemen in de aandelen waarvan de koers naar verwachting zal dalen. Volledig short gaan (ofwel aandelen verkopen die het fonds niet bezit) is volgens de UCITS regels verboden, maar synthetische shortposities zijn wel toegestaan. Hierbij worden bijvoorbeeld derivaten gebruikt om hetzelfde financiële effect te bewerkstelligen. Dit gebeurt door middel van een Contract for Difference (CFD). Contract For Difference (CFD) Dit is een van de meest gebruikte derivaten voor dit type fondsen. Het gaat hier om een overeenkomst tussen beleggers. De een heeft een positieve verwachting van een aandeel en de ander een negatieve. Bij aanvang wordt de dan geldende aandelenkoers (de openingskoers genoemd) vastgelegd en wordt overeengekomen een contract aan te gaan voor een bepaalde duur, bijvoorbeeld drie maanden. Als deze drie maanden voorbij zijn, wordt het aandeel verkocht tegen de dan geldende koers (de slotkoers ). Als de koers gestegen is, moet de belegger met de negatieve verwachting het verschil tussen de slotkoers en de openingskoers betalen aan de belegger met de positieve verwachting. Omgekeerd geldt dat als de koers is gedaald de positief gestemde belegger het verschil moet betalen aan de belegger die een negatieve verwachting had. CFD s worden niet alleen gebruikt voor shortcontracten. Ze kunnen ook worden gebruikt om een longpositie te krijgen in een aandeel, zonder dit aandeel direct te kopen. Met behulp van CFD s kan een fondsbeheerder meer exposure naar een aandeel krijgen dan met een conventionele buy and hold -strategie mogelijk zou zijn. Neem bijvoorbeeld een fondsbeheerder die beschikbaar heeft om te beleggen en die een positieve verwachting heeft ten aanzien van een onderneming. In plaats van voor aan aandelen in die onderneming te kopen, kan hij een gedeelte van dat geld gebruiken als onderpand voor een CFD, op basis waarvan het fonds een exposure naar die onderneming verwerft die gelijkstaat aan een belegging van Het resterende geld kan worden gebruikt om in andere aantrekkelijke kansen te beleggen, waardoor het fonds meer mogelijkheden krijgt om rendement te genereren. Credit Default Swaps (CDS) Shortposities in obligaties komen op een andere manier tot stand. Bij obligaties maakt de fondsbeheerder gebruik van een zogeheten Credit Default Swap (CDS). Een CDS is in feite een soort verzekering. De fondsbeheerder betaalt de partij die de CDS uitgeeft, een premie. Als de emittent van de onderliggende obligatie in gebreke blijft, vergoedt de uitgever van de CDS de waarde van de obligatie. Als de beheerder de onderliggende obligatie zelf niet bezit, is er feitelijk sprake van een shortpositie in deze obligatie, want het fonds profiteert ervan als de obligatie slecht presteert. Als de koers van de obligatie daalt, stijgt de CDS in waarde en kan deze met winst worden verkocht of beëindigd. Long-/short-strategieën Rendement komt voort uit stijging én daling van de aandelenkoersen Absolute Return Koers Rendement Verkopen Long Kopen Long Short Daling Stijging Openen (verkopen) Sluiten (kopen) Tijd Short voorbeeld van een synthetische shortpositie BELEGGER A = het fonds; BELEGGER B = de tegenpartij 1 twee beleggers gaan een CFD aan voor aandelen tegen een openingskoers van 2,00. Belegger A verwacht dat de aandelen zullen zakken, belegger B meent dat ze zullen stijgen. In het contract is een termijn van zes maanden bepaald en de partijen komen overeen dat het verschil wordt betaald aan degene die gelijk krijgt. 2 na zes maanden is de koers gedaald naar 1,65 per aandeel. Dit is de slotkoers. Belegger A, die een shortpositie had genomen, bleek het juist te hebben. 3 Belegger B, die een longpositie had, moet het verschil tussen de openingskoers en de slotkoers, 0,35 per aandeel, betalen aan belegger A, die een winst maakt van Als de koers in die zes maanden was gestegen, was de winst naar belegger B gegaan. [6] Kennismaking met absolute return-beleggen Kennismaking met absolute return-beleggen [7]

6 Hoe wordt het risico gemeten en beperkt? Voorbeeld van pair trading 1 Een fondsbeheerder heeft de mijnbouwsector bestudeerd en is enthousiast over mijnbouwbedrijf A. Hij is echter minder onder de indruk van mijnbouwbedrijf B en verwacht dat dit onder de maat zal presteren. De beheerder neemt daarom een longpositie in A en een synthetische shortpositie in B. 2 de aandelenmarkt doet het de daaropvolgende negen maanden slecht. De koers van bedrijf A daalt met 5% en die van bedrijf B met 15%. 3 de fondsbeheerder sluit beide posities en boekt een winst van 10%. Het verlies van 5% op de aandelen van mijnbouwbedrijf A wordt immers gecompenseerd door de winst van 15% uit de synthetische shortpositie in mijnbouwbedrijf B. PAIR TRADES Dit is een techniek waarmee de fondsbeheerder het marktrisico van een transactie sterk kan verminderen en tegelijk zijn expertise op het gebied van aandelenselectie volledig kan benutten. De techniek heeft tot doel te profiteren van tegengestelde koersontwikkelingen van twee verschillende effecten. Twee beleggingen in afzonderlijke ondernemingen in dezelfde sector worden gecombineerd: een traditionele longpositie in de ene, en een synthetische shortpositie in de andere. Omdat tegengestelde posities in ondernemingen binnen dezelfde sector worden ingenomen, wordt de richting waarin de markt zich ontwikkeld bijna irrelevant, zodat het marktrisico grotendeels verdwijnt. Door middel van pair trading kan een fondsbeheerder zijn visie op individuele ondernemingen tot uitdrukking brengen. Research naar een sector kan de beheerder het idee geven dat de ene onderneming het goed zal doen, terwijl de andere het juist moeilijk krijgt. Door aandelen in de ene onderneming te kopen en een synthetische shortpositie te nemen in de andere, kan de beheerder voordeel halen uit de tegengestelde koersontwikkeling van de twee ondernemingen. Ook als de koers van beide ondernemingen daalt, maakt de beheerder nog winst als het aandeel waarvan hij verwacht had dat het zou stijgen, minder daalt dan het andere. Dit is een goed voorbeeld van de manier waarop de beheerder van een absolute return-fonds in elk marktklimaat rendement kan genereren. Ongeacht of de markt stijgt, daalt of gelijk blijft kan de beheerder winst maken door de juiste aandelenparen te selecteren. Markthefboom Het is UCITS-fondsen niet toegestaan om beleggingen te financieren met geleend geld. Ze kunnen echter wel gebruikmaken van derivaten om een hefboom (leverage) te creëren. Voor een derivaat hoeft doorgaans maar een kleine waarborgsom te worden gestort, terwijl de exposure in de onderneming even groot kan zijn als wanneer de fondsbeheerder in fysieke aandelen handelt. Op deze manier kan een fonds een marktexposure bereiken die groter is dan de netto vermogenswaarde. Hierdoor heeft het veel meer mogelijkheden om rendement te behalen dan een traditioneel fonds. In dit geval wordt van het fonds gezegd dat het een markthefboom heeft. Het gevolg is dat de fondsbeheerder meer winst kan behalen, als hij tenminste de juiste keuzes maakt. Tegelijkertijd echter stijgt het totale risicoprofiel van het fonds en kunnen de verliezen eveneens groter zijn. Markthefboom berekeningen Fondsbeheerders kunnen hun exposure niet zomaar verdubbelen zonder een beschermingsmechanisme toe te passen of de algemene risicolimieten in acht te nemen. Pair trading is een goed voorbeeld van een dergelijke compensatietechniek. Bruto-exposure Het totaal van de long- en shortposities van het fonds (beide als percentage van de netto vermogenswaarde (NAV)). Omdat derivaten de mogelijkheid bieden een kleiner bedrag te investeren om exposure te verwerven, kunnen de longen shortposities beide meer waard zijn dan 100% van de activa van het fonds. Als een fonds bijvoorbeeld 110% long en 100% short belegt, bedraagt de bruto-exposure 210%. Netto-exposure De longpositie van het fonds min de shortpositie (beide als percentage van de NAV). Als een fonds bijvoorbeeld 110% long en 100% short belegt, bedraagt de netto-exposure 10%. De netto-exposure drukt uit in hoeverre de long- en shortposities elkaar kunnen compenseren. Absolute return-fondsen die voldoen aan de UCITS-regels, dienen strikte risicocontroles toe te passen, waarbij continu moet worden gemeten welk risico de afzonderlijke activa, inclusief derivaten, vertegenwoordigen. De belangrijkste maatstaf die beheerders hanteren, is Value at Risk ( VaR ). Hiermee wordt het dalingsrisico van de portefeuille bewaakt en wordt berekend hoeveel verlies het fonds kan leiden als gevolg van de verschillende beleggingen. Wanneer de longpositie van het fonds gelijk is aan de shortpositie, is er in principe geen marktrisico. Het fonds is dan marktneutraal en het rendement hangt volledig af van de aandelenselectie door de beheerder. [8] Kennismaking met absolute return-beleggen Kennismaking met absolute return-beleggen [9]

7 Hoe kiest u een absolute return-fonds? Conclusie: een belegging voor elk marktklimaat Een belangrijke factor bij de selectie van een absolute return-fonds is de reputatie van de fondsbeheerder. Rendement is immers primair afhankelijk van de expertise van de beheerder. Een aantoonbaar trackrecord is in dit opzicht cruciaal. Een financieel adviseur kan u helpen het absolute returnfonds te selecteren dat het beste bij uw risicoprofiel past. Absolute return-beleggen omvat een breed scala van beleggingsstijlen, vermogenscategorieën en risiconiveaus. Sommige fondsen beleggen in aandelen, terwijl andere alleen beleggen in minder risicovolle obligaties of liquiditeiten. Sommige streven ernaar het marktrisico van de portefeuille uit te schakelen (een marktneutrale strategie), terwijl andere juist de nadruk leggen op een of meer specifieke markten (een directional strategie). De meeste fondsen hanteren een limiet voor hun long- en shortposities. Absolute return-beleggen heeft tal van voordelen, waaronder de mogelijkheid om zowel in een stijgende als in een dalende markt een stabiel rendement te behalen. Absolute return-fondsen kunnen tegemoetkomen aan verschillende behoeften van beleggers. Afhankelijk van de doelstellingen en de strategie van ieder afzonderlijk fonds, kunnen deze fondsen aantrekkelijk zijn voor beleggers die op zoek zijn naar: ` `Een kernbelegging als basis voor een gespreide portefeuille. Absolute return-beleggen heeft tal van voordelen, waaronder de mogelijkheid om zowel in een stijgende als in een dalende markt een stabiel rendement te behalen. ` `Een belegging die extra spreiding kan bieden in een portefeuille van traditionele aandelenfondsen. Door gebruik te maken van Punten van overweging zijn onder meer: 1 de ervaring van de beheerder met zowel long- als short-strategieën. ` `Een mogelijkheid om vermogensgroei te realiseren met minder volatiliteit de pieken en dalen van de markt worden geëgaliseerd. ` `Een hoger rendement dan wordt geboden door een spaarrekening. de ruimere bevoegdheden die de UCITS richtlijn toelaat, bieden absolute return-fondsen veel meer vrijheid en flexibiliteit 2 de maatregelen en procedures die de beleggingsmaatschappij toepast om het risico te beperken. 3 de bruto-exposure van de portefeuille en de limieten die hierbij gehanteerd worden. 4 is het fonds gereguleerd volgens de UCITS-richtlijn? ` `Een fonds met een lager risico, waarbij de nadruk ligt op vermogensbehoud in een volatiele markt. Omdat de vooruitzichten voor de wereldwijde aandelenmarkten onzeker blijven, vormt een absolute return-strategie, dankzij zijn grotere veelzijdigheid en het potentieel om in alle economische omstandigheden stabiele resultaten te genereren, voor particuliere beleggers een zeer aantrekkelijk alternatief voor long-only fondsen. dan traditionele fondsen, terwijl ze even transparant zijn en beleggers dezelfde bescherming bieden. [10] Kennismaking met absolute return-beleggen Kennismaking met absolute return-beleggen [11]

8 Begrippenlijst Contract for Difference (CFD) Een derivaat waarmee op efficiënte wijze exposure kan worden verkregen naar een effect. Een CFD biedt beleggers de mogelijkheid om te profiteren van de koersontwikkeling van een aandeel, zonder het werkelijk te bezitten. Met een CFD kan zowel een long- als een shortpositie worden verkregen. Credit Default Swap (CDS) Een contract dat vergelijkbaar is met een verzekering en de koper beschermt tegen het risico dat de emittent van een obligatie in gebreke (in default) blijft. Als een belegger een CDS koopt zonder de betreffende obligatie te bezitten, streeft hij er in feite naar winst te behalen uit de eventuele financiële moeilijkheden van de emittent en neemt hij de facto een shortpositie in deze obligatie. Default Als de emittent (uitgever) van een obligatie in gebreke blijft, dat wil zeggen de rente over de obligatie niet kan betalen of de hoofdsom niet kan terugbetalen. Derivaten Een verzamelnaam voor financiële instrumenten die hun waarde ontlenen aan een onderliggend effect (bijvoorbeeld aandelen, commodity s of een bepaalde groep effecten zoals een beursindex). Futures Contracten om een effect op een toekomstige datum tegen een vaste, vooraf overeengekomen prijs te kopen of verkopen. Markthefboom (leverage) Een mechanisme waarmee een fonds een exposure naar een bepaald aandeel of een markt kan krijgen die groter is dan de nettovermogenswaarde van het fonds. Een voorbeeld hiervan zijn derivaten, die het mogelijk maken exposure te krijgen voor een klein deel van de kosten van de fysieke aankoop van effecten. (Zie ook bruto- en nettoexposure op blz. 9.) Longposities / long-only De traditionele beleggingsmethode, waarbij een effect, zoals een aandeel, wordt gekocht en het rendement afhankelijk is van hoe dit effect op de beurs presteert in de periode waarin het wordt aangehouden. Opties Het recht maar niet de verplichting om onderliggende activa op een bepaalde datum in de toekomst te kopen of te verkopen. Pair trading Een transactie die een combinatie vormt van een long- en een shortpositie, doorgaans binnen dezelfde marktsector. De belegger verwacht dat de ene onderneming (waarin hij een longpositie neemt) beter zal presteren dan de andere (waarin hij een shortpositie neemt). Omdat beide ondernemingen tot dezelfde sector behoren, is het marktrisico in principe neutraal. Relative return-fonds Een fonds dat tot doel heeft meer rendement te behalen dan een benchmark, zoals een beursindex of een bepaalde referentiegroep. De meeste traditionele fondsen streven naar een relatief rendement, in tegenstelling tot absolute return-fondsen, die ernaar streven in elk marktklimaat een positief absoluut rendement te genereren. Short gaan / short selling Verkoop van een effect dat men niet bezit, met als doel het later te kopen tegen een lagere koers en zo winst te behalen. Short selling is niet toegestaan voor UCITSfondsen, maar deze fondsen kunnen een vergelijkbaar effect bereiken door middel van synthetische shortposities (zie hieronder). Synthetische shortpositie Een manier om kunstmatig een shortpositie te verwerven in een effect, bijvoorbeeld door een Contract for Difference aan te gaan. Deze transacties zijn wel toegestaan voor een UCITS-gereguleerd fonds. UCITS-richtlijn De richtlijn van de Europese Unie, waarin is vastgelegd waaraan instellingen voor collectieve beleggingen in effecten moeten voldoen om in de hele EU te worden toegelaten. [12] Kennismaking met absolute return-beleggen Kennismaking met absolute return-beleggen

9 Wie is BlackRock? In een wereld die sneller dan ooit verandert, biedt BlackRock houvast aan beleggers die hun mogelijkheden maximaal willen benutten en behoefte hebben aan duidelijkheid over risico s. Als onafhankelijke wereldwijde vermogensbeheerder stelt BlackRock in al zijn activiteiten de belangen van cliënten centraal. Daarom vertrouwen veel van de grootste pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen ter wereld op BlackRock om hun specifieke doelstellingen te helpen verwezenlijken en doen financiële adviseurs en particuliere beleggers een beroep op BlackRock om de sterk dynamische, gespreide portefeuilles te creëren waar deze tijd om vraagt. Om optimaal in te spelen op de behoeften van cliënten biedt BlackRock een breed scala van actieve en passieve strategieën, waaronder ook ishares ETF s, ondersteund door diepgaande kennis, ongeëvenaarde competenties en het vermogen om in diverse vermogenscategorieën, regio s en sectoren de beste ideeën te vinden. Dit aanbod is onlosmakelijk verbonden met een sterke focus op het behalen van uitstekende, consistente resultaten. Zo n honderd beleggingsteams in 27 landen over de hele wereld werken nauw samen om inzichten te delen die tot de beste uitkomsten kunnen leiden. Daarnaast telt BlackRock ruim duizend risicospecialisten, die gedreven zijn om risico s in al hun facetten te doorgronden. Ze graven naar de cijfers achter de cijfers, om helderheid te scheppen in de moeilijkste financiële opgaven. Dit alles vormt een stevige basis voor de beleggingskeuzes die BlackRock samen met zijn cliënten maakt om toonaangevende, consistente resultaten te behalen. BlackRock. Investing for a new world. Belangrijke informatie Beleggen gaat altijd gepaard met een zekere mate van risico. De waarde van uw belegging en de gegenereerde inkomsten kunnen fluctueren en het is niet zeker dat u uw oorspronkelijke inleg terugkrijgt. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor toekomstig rendement en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product. Uitgegeven door BlackRock Investment Management (UK) Limited (geautoriseerd en gereguleerd door de Financial Services Authority). Statutaire zetel: 12 Throgmorton Avenue, Londen, EC2N 2DL. Geregistreerd in Engeland onder nr Tel: +44 (0) Om u te beschermen worden telefoongesprekken doorgaans opgenomen. BlackRock is een handelsnaam van BlackRock Investment Management (UK) Limited. Dit materiaal is niet bedoeld als voorspelling, onderzoek of beleggingsadvies en vormt ook geen aanbeveling, aanbieding of uitnodiging om effecten te kopen of verkopen, of om enige beleggingsstrategie te volgen. BlackRock heeft niet overwogen of een belegging past bij uw eigen behoeften en risicotolerantie. Om te verzekeren dat u begrijpt of een financieel product geschikt is voor u, moet u het prospectus en de Essentiële Beleggersinformatie lezen waarin gedetailleerde informatie te vinden is over het risicoprofiel. We raden u ten sterkste aan professioneel beleggingsadvies in te winnen voordat u belegt. Absolute return-fondsen worden beïnvloed door ondernemingen uit de financiële sector. Aangezien de liquiditeit van de financiële markten ernstig beperkt is, zijn enkele ondernemingen genoodzaakt zich terug te trekken van de financiële markten of zijn niet meer solvabel. Dit heeft mogelijk een remmend effect op de activiteiten van de fondsen. Verder kunnen schommelingen van de valutakoersen een invloed hebben op de waarde van de beleggingen, met name in het geval er sprake is van een fonds met een hoge volatiliteit. De hier geuite visies kunnen aan verandering onderhevig zijn BlackRock, Inc. Alle rechten voorbehouden. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS, ALADDIN, ishares, LIFEPATH, SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY (MAAR WAT KAN IK HET BESTE DOEN MET MIJN GELD?), INVESTING FOR A NEW WORLD en BUILT FOR THESE TIMES zijn geregistreerde en ongeregistreerde handelsnamen (trademarks) van BlackRock, Inc. en haar dochterondernemingen in de Verenigde Staten en daarbuiten. Alle andere handelsnamen (trademarks) zijn van de respectievelijke eigenaren. ( Sep) Neem voor nadere informatie contact op met uw financieel adviseur of uw BlackRock relationship manager. BlackRock Rembrandttoren, 17e verdieping Amstelplein HA, Amsterdam Website: blackrock.nl

Terug naar de kern Bob Hendriks

Terug naar de kern Bob Hendriks Terug naar de kern Bob Hendriks Oktober 2013 Waarom nog beleggen? 2 Agenda BlackRock? Sparen & beleggen We leven langer/pensioen Inkomsten uit beleggen Conclusie 3 BlackRock is opgericht voor deze nieuwe

Nadere informatie

BlackRock Managed Index Portfolios. zorgeloos gespreid beleggen tegen lage kosten

BlackRock Managed Index Portfolios. zorgeloos gespreid beleggen tegen lage kosten BlackRock Managed Index Portfolios zorgeloos gespreid beleggen tegen lage kosten BlackRock Managed Index Portfolios zorgeloos gespreid beleggen tegen lage kosten Herkent u zich hier in? U wilt eigenlijk

Nadere informatie

Een nieuwe stap in duurzaam beleggen

Een nieuwe stap in duurzaam beleggen BLACKROCK IMPACT SCREENS ESG IMPACT Een nieuwe stap in duurzaam beleggen BlackRock Impact combineert het beste van BlackRock om beleggers te helpen een maatschappelijk én financieel verantwoord rendement

Nadere informatie

BLACKROCK IMPACT. rendement. verantwoord DUURZAAM BELEGGEN

BLACKROCK IMPACT. rendement. verantwoord DUURZAAM BELEGGEN BLACKROCK IMPACT verantwoord rendement DUURZAAM BELEGGEN BLACKROCK IMPACT combineert het beste van BlackRock om u te helpen een maatschappelijk én financieel verantwoord rendement te bereiken. Bouw met

Nadere informatie

Investor Pulse Sparen en beleggen

Investor Pulse Sparen en beleggen Investor Pulse Sparen en beleggen Welkom bij het BlackRock Investor Pulse onderzoek 2017. Dit is de 5 e editie van het BlackRock Investor Pulse onderzoek, het grootste opinieonderzoek onder spaarders en

Nadere informatie

Investor Pulse MKTG0617E

Investor Pulse MKTG0617E Investor Pulse Welkom bij het BlackRock Investor Pulse onderzoek 2017. Dit is de 5 e editie van het BlackRock Investor Pulse onderzoek, het grootste opinieonderzoek onder spaarders en beleggers wereldwijd.

Nadere informatie

Investor Pulse Sentiment

Investor Pulse Sentiment Investor Pulse Sentiment Welkom bij het BlackRock Investor Pulse onderzoek 2017. Dit is de 5 e editie van het BlackRock Investor Pulse onderzoek, het grootste opinieonderzoek onder spaarders en beleggers

Nadere informatie

ALLEEN VOOR BELEGGERS IN NEDERLAND OVER INKOMSTEN GESPROKEN DEEL 1 KENNISMAKING MET INKOMSTENBELEGGEN

ALLEEN VOOR BELEGGERS IN NEDERLAND OVER INKOMSTEN GESPROKEN DEEL 1 KENNISMAKING MET INKOMSTENBELEGGEN ALLEEN VOOR BELEGGERS IN NEDERLAND OVER INKOMSTEN GESPROKEN DEEL 1 KENNISMAKING MET INKOMSTENBELEGGEN Kennismaking met inkomstenbeleggen Een rente die lager is dan de inflatie en beleggingen die minder

Nadere informatie

SECURITIES LENDING OM HET POTENTIEEL VAN PORTEFEUILLES TEN VOLLE TE BENUTTEN

SECURITIES LENDING OM HET POTENTIEEL VAN PORTEFEUILLES TEN VOLLE TE BENUTTEN SECURITIES LENDING OM HET POTENTIEEL VAN PORTEFEUILLES TEN VOLLE TE BENUTTEN JULI 2013 Inleiding Bij securities lending lenen fondsen hun aandelen of obligaties voor korte tijd uit om het rendement voor

Nadere informatie

ishares CURRENCY HEDGED ETF s ALLEEN VOOR PROFESSIONELE BELEGGERS

ishares CURRENCY HEDGED ETF s ALLEEN VOOR PROFESSIONELE BELEGGERS ishares CURRENCY HEDGED ETF s ALLEEN VOOR PROFESSIONELE BELEGGERS Inhoud Inleiding 1 De belangrijkste voordelen van ishares Currency Hedged ETF s 1 De werking van ishares Currency Hedged ETF s 2 De impact

Nadere informatie

ABN AMRO Multi Manager Profiel Fondsen. Toegang tot een selectie van de best presterende beleggingsfondsen wereldwijd.

ABN AMRO Multi Manager Profiel Fondsen. Toegang tot een selectie van de best presterende beleggingsfondsen wereldwijd. ABN AMRO Multi Manager Profiel Fondsen. Toegang tot een selectie van de best presterende beleggingsfondsen wereldwijd. Toegang tot een selectie van de best presterende beleggingsfondsen wereldwijd. Beleggen

Nadere informatie

Terughoudend om te beleggen, maar eerder geneigd hogere risico's te nemen?

Terughoudend om te beleggen, maar eerder geneigd hogere risico's te nemen? Contact: BlackRock Astrid Overeem +31 20 549 5213 Astrid.overeem@blackrock.com BLACKROCK'S WERELDWIJDE 'INVESTOR PULSE' ONDERZOEK: NEDERLANDERS HEBBEN VEEL SPAARGELD, MAAR SPAREN HET MINST IN VERGELIJKING

Nadere informatie

Top speler in Europa. BNP Paribas L1 Equity Best Selection Euro

Top speler in Europa. BNP Paribas L1 Equity Best Selection Euro Top speler in Europa BNP Paribas L1 Equity Best Selection Euro 1 Wij denken dat dit een goed moment is om in Europese ondernemingen te beleggen en wel om de volgende redenen: Ze zijn momenteel sterk: ondanks

Nadere informatie

Beleggen op uw manier

Beleggen op uw manier Beleggen op uw manier 2 Professioneel beleggen U wilt uw vermogen snel laten groeien; sneller dan op een spaarrekening. U durft daarbij risico te lopen, maar u houdt wel graag zelf de controle over uw

Nadere informatie

Turbo s. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Member of the KBC group

Turbo s. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Member of the KBC group Brochure bestemd voor particuliere beleggers p. 2 Index 1. Hoe werken ze? 3 2. Welke kosten zijn er bij een belegging in Turbo s, Speeders, Sprinters,? 5 3. Wat zijn de voordelen van Turbo s? 5 4. Welke

Nadere informatie

Beleggen met persoonlijk advies

Beleggen met persoonlijk advies Beleggen met persoonlijk advies Beleggen bij de Rabobank is geen doel op zich, maar een manier om doelen te bereiken. Dat vraagt om een aanpak die op de lange termijn is gericht, met een evenwichtig opgebouwde

Nadere informatie

Evenwichtig beleggen? Ontdek de juiste balans tussen rendement en risico, zonder dat u ervan wakker hoeft te liggen.

Evenwichtig beleggen? Ontdek de juiste balans tussen rendement en risico, zonder dat u ervan wakker hoeft te liggen. Evenwichtig beleggen? Ontdek de juiste balans tussen rendement en risico, zonder dat u ervan wakker hoeft te liggen. Bent u als belegger op zoek naar rendement én bescherming, zonder de zorgen van het

Nadere informatie

Turbo s. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Een onderneming van de KBC-groep

Turbo s. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Een onderneming van de KBC-groep Brochure bestemd voor particuliere beleggers p. 2 Index 1. Hoe werken ze? 3 2. Welke kosten zijn er bij een belegging in Turbo s, Speeders, Sprinters,? 5 3. Wat zijn de voordelen van Turbo s? 5 4. Welke

Nadere informatie

ETF-gids voor beleggers

ETF-gids voor beleggers ETF-gids voor beleggers Ontdek een wezenlijk andere manier van beleggen Exchange Traded Funds (ETF s) zijn een andere manier om met beleggingen om te gaan, die voor veel particuliere beleggers nog vrij

Nadere informatie

ALLEEN VOOR BELEGGERS IN NEDERLAND. MAAK KENNIS MET ishares EN ETF s

ALLEEN VOOR BELEGGERS IN NEDERLAND. MAAK KENNIS MET ishares EN ETF s ALLEEN VOOR BELEGGERS IN NEDERLAND MAAK KENNIS MET ishares EN ETF s Exchange Traded Funds (ETF s), ook wel trackers genoemd, hebben de beleggingswereld ingrijpend veranderd. ETF s zijn eenvoudig, flexibel

Nadere informatie

21 juni Wegwijs in Tak 23

21 juni Wegwijs in Tak 23 21 juni 2017 Wegwijs in Tak 23 Inhoud Vastrentende beleggingen en obligaties Wat zijn de alternatieven? Investeren in fondsen? Tak 23: de eenvoudige investering Tips om te slagen VASTRENTENDE BELEGGINGEN

Nadere informatie

Turbo s. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Een onderneming van de KBC-groep. Gepubliceerd door KBC Securities

Turbo s. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Een onderneming van de KBC-groep. Gepubliceerd door KBC Securities Brochure bestemd voor particuliere beleggers Gepubliceerd door KBC Securities p. 2 Index 1. Hoe werken ze? 3 2. Welke kosten zijn er bij een belegging in Turbo s, Speeders, Sprinters,? 5 3. Wat zijn de

Nadere informatie

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Beleggersrekening. Beleggen om uw geld te laten groeien.

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Beleggersrekening. Beleggen om uw geld te laten groeien. Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz Beleggersrekening Beleggen om uw geld te laten groeien. Wilt u beleggen om uw geld te laten groeien? Kies dan voor goede prestaties en flexibiliteit met

Nadere informatie

Verder zien. Meer weten. 1 EEN SOLIDE LANGETERMIJN BELEGGING Dankzij de gebundelde expertise van topbeleggers 2 De beste beleggers voor de beste resultaten Toegang tot de meest exclusieve fondsen ter wereld

Nadere informatie

Informatiewijzer. Beleggingsdoelstelling & Risicoprofielen. Today s Tomorrow Morgen begint vandaag

Informatiewijzer. Beleggingsdoelstelling & Risicoprofielen. Today s Tomorrow Morgen begint vandaag Informatiewijzer Beleggingsdoelstelling & Risicoprofielen Today s Tomorrow Morgen begint vandaag Beleggen op een manier die bij u past! Aangenomen mag worden dat beleggen een voor u een hoger rendement

Nadere informatie

Verder zien. Meer weten.

Verder zien. Meer weten. Verder zien. Meer weten. 1 EEN SOLIDE LANGETERMIJN BELEGGING Dankzij de gebundelde expertise van topbeleggers 2 De beste beleggers voor de beste resultaten Toegang tot de meest exclusieve fondsen ter wereld

Nadere informatie

ETF. Brochure bestemd voor particuliere beleggers INTERMEDIATE. Een onderneming van de KBC-groep

ETF. Brochure bestemd voor particuliere beleggers INTERMEDIATE. Een onderneming van de KBC-groep Brochure bestemd voor particuliere beleggers Gepubliceerd door KBC Securities in samen werking met Euronext. p. 2 Index 1. Inleiding 3 2. Fysieke ETF s 4 3. Synthetische ETF s 5 Voor- en nadelen 5 4. Inverse

Nadere informatie

ETF. Brochure bestemd voor particuliere beleggers INTERMEDIATE. Een onderneming van de KBC-groep. Gepubliceerd door KBC Securities

ETF. Brochure bestemd voor particuliere beleggers INTERMEDIATE. Een onderneming van de KBC-groep. Gepubliceerd door KBC Securities Brochure bestemd voor particuliere beleggers Gepubliceerd door KBC Securities p. 2 Index 1. Inleiding 3 2. Fysieke ETF s 4 3. Synthetische ETF s 5 Voor- en nadelen 5 4. Inverse en leveraged ETF s 6 5.

Nadere informatie

Zoek Naar Nieuwe Bronnen van Inkomsten. Praktische Ideeën Voor een Meer Dynamische, Breed Gespreide Portefeuille

Zoek Naar Nieuwe Bronnen van Inkomsten. Praktische Ideeën Voor een Meer Dynamische, Breed Gespreide Portefeuille Zoek Naar Nieuwe Bronnen van Inkomsten Praktische Ideeën Voor een Meer Dynamische, Breed Gespreide Portefeuille P r a k t i s c h e i d e e ë n v o o r e e n m e e r d y n a m i s c h e, b r e e d g e

Nadere informatie

Het beleggingsbeleid van Berben s Effectenkantoor

Het beleggingsbeleid van Berben s Effectenkantoor Het beleggingsbeleid van Berben s Effectenkantoor Waarschijnlijk baseert u uw keuze voor een vermogensbeheerder op diverse gronden. Mogelijk heeft u binnen uw netwerk al goede berichten over ons vernomen.

Nadere informatie

BI CARMIGNAC PATRIMOINE

BI CARMIGNAC PATRIMOINE BI CARMIGNAC PATRIMOINE Beleggingsdoelstelling Het compartiment belegt in het fonds Carmignac Patrimoine A (acc) EUR (ISIN: FR0010135103). Dit fonds behoort tot de categorie gediversifieerd en heeft als

Nadere informatie

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Beleggersrekening. Beleggen om uw geld te laten groeien.

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Beleggersrekening. Beleggen om uw geld te laten groeien. Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz Beleggersrekening Beleggen om uw geld te laten groeien. Wilt u beleggen om uw geld te laten groeien? Kies dan voor goede prestaties en flexibiliteit met

Nadere informatie

BLACKROCK GLOBAL FUNDS (BGF) GLOBAL ALLOCATION FUND EEN GOEDE BASIS VOOR ELKE PORTEFEUILLE

BLACKROCK GLOBAL FUNDS (BGF) GLOBAL ALLOCATION FUND EEN GOEDE BASIS VOOR ELKE PORTEFEUILLE BLACKROCK GLOBAL FUNDS (BGF) GLOBAL ALLOCATION FUND EEN GOEDE BASIS VOOR ELKE PORTEFEUILLE Een unieke manier om spreiding te bereiken Het BlackRock Global Funds (BGF) Global Allocation Fund biedt een breed

Nadere informatie

Optie strategieën. Brochure bestemd voor particuliere beleggers INTERMEDIATE. Een onderneming van de KBC-groep. Gepubliceerd door KBC Securities

Optie strategieën. Brochure bestemd voor particuliere beleggers INTERMEDIATE. Een onderneming van de KBC-groep. Gepubliceerd door KBC Securities Optie strategieën Brochure bestemd voor particuliere beleggers Gepubliceerd door KBC Securities p. 2 Index 1. Grafische voorstelling 4 2. Bull strategieën 5 Call spread 5 Gedekt geschreven call 7 3. Bear

Nadere informatie

Informatie over beleggingsbeleid particulier vermogensbeheer. 1) Op welke beleggingsovertuigingen baseert Index People haar dienstverlening?

Informatie over beleggingsbeleid particulier vermogensbeheer. 1) Op welke beleggingsovertuigingen baseert Index People haar dienstverlening? Informatie over beleggingsbeleid particulier vermogensbeheer 1) Op welke beleggingsovertuigingen baseert Index People haar dienstverlening? Welke principes vormen de basis voor het beleggingsbeleid en

Nadere informatie

2. STrUCTUUr 3. De BeHeerDer Michiel Goris (1956)

2. STrUCTUUr 3. De BeHeerDer Michiel Goris (1956) 1. profiel Het MM Fortune Fund ( hierna: het fonds) is een open-end beleggingsfonds voor gemene rekening, opgericht op 15 april 2008 en gevestigd te Rijswijk. Een fonds voor gemene rekening is geen rechtspersoon

Nadere informatie

Hedging strategies. Opties ADVANCED. Member of the KBC group

Hedging strategies. Opties ADVANCED. Member of the KBC group Hedging strategies Opties p. 2 Index 1. Hedging met opties 3 2. Hedging met put opties 4 3. Hedgen met valutaopties 6 Twee valutaoptiecontracten 6 p. 3 Hedging met opties Hedging komt van het Engelse to

Nadere informatie

Rabo Beheerd Beleggen Actief en Actief Duurzaam

Rabo Beheerd Beleggen Actief en Actief Duurzaam Rabo Beheerd Beleggen Actief en Actief Duurzaam Verstandig beleggen begint bij de Rabobank. Of u nu een beginnende of ervaren belegger bent, of u nu veel of weinig tijd voor uw beleggingen heeft. De Rabobank

Nadere informatie

Optie strategieën. Brochure bestemd voor particuliere beleggers INTERMEDIATE. Member of the KBC group

Optie strategieën. Brochure bestemd voor particuliere beleggers INTERMEDIATE. Member of the KBC group Optie strategieën Brochure bestemd voor particuliere beleggers INTERMEDIATE Gepubliceerd door KBC Securities in samen werking met Euronext. p. 2 Index 1. Grafische voorstelling 4 2. Bull strategieën 5

Nadere informatie

Actief beleggen sluit indexbeleggen niet uit Bob Hendriks

Actief beleggen sluit indexbeleggen niet uit Bob Hendriks Actief beleggen sluit indexbeleggen niet uit Bob Hendriks Oktober 2012 Een nieuwe wereld 2 Agenda BlackRock? Actief versus indexing Actief nader bekeken Indexing nader bekeken Waar beleg ik eigenlijk in?

Nadere informatie

Kenmerken en risico s financiële instrumenten

Kenmerken en risico s financiële instrumenten Kenmerken en risico s financiële instrumenten Kenmerken en risico s financiële instrumenten Aan alle vormen van beleggen zijn risico s verbonden. Deze Bijlage geeft een niet-limitatieve, algemene beschrijving

Nadere informatie

BNP Paribas Plan Easy Future

BNP Paribas Plan Easy Future Januari 2014 easy future: GEEF JE PLANNEN VORM Q&A BNP Paribas Plan Easy Future 1/Als er geen subfonds beschikbaar is met een looptijd die aansluit bij mijn project, in welk fonds moet ik dan beleggen?

Nadere informatie

Zakelijk beleggen. Uitgebreide beleggingsmogelijkheden voor ondernemers

Zakelijk beleggen. Uitgebreide beleggingsmogelijkheden voor ondernemers Informatie ABN AMRO 0900-00 24 (lokaal tarief) Zakelijk beleggen www.abnamro.nl Uitgebreide beleggingsmogelijkheden voor ondernemers Volledig zelf beleggen Beleggen met advies van ABN AMRO Uw vermogen

Nadere informatie

Vier sleutels voor een succesvolle portefeuille

Vier sleutels voor een succesvolle portefeuille Vier sleutels voor een succesvolle portefeuille Patrick Zwolle & Paulo Varela Nunes BlackRock Oktober 2015 Kort voorstellen Opgericht in 1988 als risicomanager Onafhankelijk vermogensbeheer Wereldwijde

Nadere informatie

Het Gevaar Komt uit Onverwachte Hoek

Het Gevaar Komt uit Onverwachte Hoek Het Gevaar Komt uit Onverwachte Hoek door alex hoctor-duncan De hand op de knip houden lijkt gezien de huidige marktvolatiliteit misschien de veiligste optie, maar beleggers die dit doen lopen het risico

Nadere informatie

BLACKROCK STRATEGIC FUNDS (BSF) BLACKROCK MANAGED INDEX PORTFOLIOS

BLACKROCK STRATEGIC FUNDS (BSF) BLACKROCK MANAGED INDEX PORTFOLIOS BLACKROCK STRATEGIC FUNDS (BSF) BLACKROCK MANAGED INDEX PORTFOLIOS IN EEN NOTENDOP } Het beste van BlackRock in een actief beheerde reeks van multi-asset fondsen met lage kosten } Keuze uit drie risicoprofielen

Nadere informatie

Toelichting bij Rabo LevensloopSparen/Beleggen

Toelichting bij Rabo LevensloopSparen/Beleggen Toelichting bij Rabo LevensloopSparen/Beleggen Deze toelichting maakt integraal onderdeel uit van het aanvraag/opdracht- en wijzigingsformulier c.q. de overeenkomst Rabo LevensloopSparen/Beleggen. Bewaar

Nadere informatie

Portefeuilleprofielen

Portefeuilleprofielen Portefeuilleprofielen Rood BANDBREEDTE van de portefeuille Laatste update: 1 oktober 2015 ROOD Minimum Maximum Tactisch Aandelen 80,00% 100,00% 95,00% Obligaties 0,00% 15,00% 0,00% Onroerend Goed 0,00%

Nadere informatie

BOUW MET BLACKROCK DE VERMOGENS- BEHEERDER WAARAAN BELEGGERS WERELDWIJD HET MEESTE GELD TOEVERTROUWEN

BOUW MET BLACKROCK DE VERMOGENS- BEHEERDER WAARAAN BELEGGERS WERELDWIJD HET MEESTE GELD TOEVERTROUWEN BOUW MET BLACKROCK DE VERMOGENS- BEHEERDER WAARAAN BELEGGERS WERELDWIJD HET MEESTE GELD TOEVERTROUWEN DE BOUWSTENEN VAN BLACKROCK SUPERIEURE BELEGGINGSRESULTATEN CONSEQUENTE FOCUS OP CLIËNTEN ONGEËVENAARD

Nadere informatie

Minimum Volatility ETF s Gids voor beleggers

Minimum Volatility ETF s Gids voor beleggers VOOR PARTICULIERE BELEGGERS ``ik wil beleggen in aandelen ``ik zie dat de markt volatiel kan zijn ``ik zoek naar meer evenwicht Minimum Volatility ETF s Gids voor beleggers In het huidige onzekere beleggingsklimaat

Nadere informatie

De juiste spreiding Eenvoudig en op uw gemak beleggen

De juiste spreiding Eenvoudig en op uw gemak beleggen De juiste spreiding Eenvoudig en op uw gemak beleggen Defensive Moderate Growth 2017 Agenda 1 2 Waarom zelf beleggen moeilijk en tijdrovend kan zijn BlackRock Zorgeloos gespreid beleggen BlackRock Managed

Nadere informatie

BI CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC

BI CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC BI CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC Beleggingsdoelstelling Het interne beleggingsfonds belegt in het fonds Carmignac Patrimoine A EUR acc (ISIN: FR0010135103). Dit fonds behoort tot de categorie gediversifieerd

Nadere informatie

2,75% Rabo Global Titans Obligatie

2,75% Rabo Global Titans Obligatie 2,75% Rabo Global Titans Obligatie 2004-2012 2,75% Rabo Global Titans Obligatie 2004-2012 Wereldwijd lijkt de economische groei op gang te komen. Dat biedt kansen op aantrekkelijke rendementen. Toch zijn

Nadere informatie

Vermogen opbouwen voor later

Vermogen opbouwen voor later BeleggingsRekening U wilt geld opzij zetten voor later en een vermogen opbouwen. Omdat uw kinderen nog gaan studeren, u graag die verre reis wilt maken, een tweede huis wilt kopen, eerder wilt stoppen

Nadere informatie

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Beleggersrekening. Beleggen om uw geld te laten groeien.

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Beleggersrekening. Beleggen om uw geld te laten groeien. Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz Beleggersrekening Beleggen om uw geld te laten groeien. Wilt u beleggen om uw geld te laten groeien? Kies dan voor goede prestaties en flexibiliteit met

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE 1. PROFIEL 2. STRUCTUUR 3. BEHEERDER 4. BELEGGINGSBELEID EN RISICO S 5. KOSTEN 6. OVERIGE INFORMATIE

INHOUDSOPGAVE 1. PROFIEL 2. STRUCTUUR 3. BEHEERDER 4. BELEGGINGSBELEID EN RISICO S 5. KOSTEN 6. OVERIGE INFORMATIE INHOUDSOPGAVE 1. PROFIEL 2. STRUCTUUR 3. BEHEERDER 4. BELEGGINGSBELEID EN RISICO S 5. KOSTEN 6. OVERIGE INFORMATIE 1. PROFIEL Het MM Fortune Fund ( hierna: het fonds) is een open-end beleggingsfonds voor

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie 19 februari 2014

Essentiële Beleggersinformatie 19 februari 2014 Essentiële Beleggersinformatie 19 februari 2014 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven

Nadere informatie

De tien gouden regels voor het beleggen in aandelen door Aberdeen Asset Management

De tien gouden regels voor het beleggen in aandelen door Aberdeen Asset Management De tien gouden regels voor het beleggen in aandelen door Aberdeen Asset Management Finance Avenue, 14 november 2015 Christophe Palumbo, Senior Business Development Manager Benelux Aberdeen Asset Management

Nadere informatie

Beleggen met impact: voor mens, milieu én rendement

Beleggen met impact: voor mens, milieu én rendement Beleggen met impact: voor mens, milieu én rendement Kunnen beleggers tegelijk financieel rendement behalen én een positieve invloed uitoefenen op milieu, mens en maatschappij? Impactbeleggen maakt dit

Nadere informatie

VERVANGENDE FONDSEN VOOR DE BLACKROCK FUNDS OF ISHARES

VERVANGENDE FONDSEN VOOR DE BLACKROCK FUNDS OF ISHARES ONDERZOEK NAAR VERVANGENDE FONDSEN VOOR DE BLACKROCK FUNDS OF ISHARES NOVEMBER 2014 Met dank aan: Naar aanleiding van het besluit van BlackRock om per 31 december 2014 de Funds of ishares op te heffen

Nadere informatie

Dinsdag 22 september 2015. Beleggen met ETF s Van theorie tot strategie

Dinsdag 22 september 2015. Beleggen met ETF s Van theorie tot strategie Dinsdag 22 september 2015 Beleggen met ETF s Van theorie tot strategie Wie geven deze presentatie? Tycho Schaaf Beleggingsspecialist LYNX Martijn Rozemuller Oprichter en directeur Think ETF s 1 De agenda

Nadere informatie

Hedging strategies. Opties ADVANCED. Een onderneming van de KBC-groep

Hedging strategies. Opties ADVANCED. Een onderneming van de KBC-groep Hedging strategies Opties p. 2 Index 1. Hedging met opties 3 2. Hedging met put opties 4 3. Hedgen met valutaopties 6 Drie valutaoptiecontracten 6 p. 3 Hedging met opties Hedging komt van het Engelse to

Nadere informatie

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Hypotheekrekening. Beleggen om uw hypotheek terug te betalen.

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Hypotheekrekening. Beleggen om uw hypotheek terug te betalen. Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz Hypotheekrekening Beleggen om uw hypotheek terug te betalen. Beleggen om uw hypotheek terug te betalen Kies voor goede fondsprestaties van Allianz met de

Nadere informatie

Indexmatig beheer indexmatig beheer.

Indexmatig beheer indexmatig beheer. Indexmatig beheer Naast actief beheer van beleggingen, wint een andere aanpak veld: die van het indexmatig beheer. Bij deze beheersvorm streeft men naar een marktconform rendement tegen een zo laag mogelijke

Nadere informatie

Keuzeformulier beleggingsfondsen Pensioenen

Keuzeformulier beleggingsfondsen Pensioenen De Verzekeringen Stadsring 15, postbus 42 3800 AA Amersfoort Tel. (033) 464 29 11 Fax (033) 464 29 30 Keuzeformulier beleggingsfondsen Pensioenen (is alleen te gebruiken voor pensioencontracten ingegaan

Nadere informatie

BLACKROCK GLOBAL FUNDS (BGF) GLOBAL MULTI-ASSET INCOME FUND DE SLIMME WEG NAAR MEER INKOMSTEN. Betere portefeuilles opbouwen

BLACKROCK GLOBAL FUNDS (BGF) GLOBAL MULTI-ASSET INCOME FUND DE SLIMME WEG NAAR MEER INKOMSTEN. Betere portefeuilles opbouwen BLACKROCK GLOBAL FUNDS (BGF) GLOBAL MULTI-ASSET INCOME FUND DE SLIMME WEG NAAR MEER INKOMSTEN Betere portefeuilles opbouwen Een doordachte van het aanpak INKOMSTENdilemma BGF GLOBAL MULTI-ASSET INCOME

Nadere informatie

Verzekeringen. Werkgever en personeel. Het Persoonlijk Pensioen Plan: verstandig beleggen voor een goed pensioen

Verzekeringen. Werkgever en personeel. Het Persoonlijk Pensioen Plan: verstandig beleggen voor een goed pensioen Defensieve Lifecycle Neutrale Lifecycle Offensieve Lifecycle Zelf beleggen Verzekeringen 2008 Werkgever en personeel Het Persoonlijk Pensioen Plan: verstandig beleggen voor een goed pensioen Werkgever

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie

Essentiële Beleggersinformatie Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Dynamisch Europa B Strategie Post Diversified Income Fund

Dynamisch Europa B Strategie Post Diversified Income Fund Dynamisch Europa B Strategie Post Diversified Income Fund Opbouwen of uitkeren? In welke levensfase zit u? Wilt u uw polis verlengen omdat u het geld nog niet nodig hebt (verder opbouwen) of wilt u al

Nadere informatie

ONS BELEGGINGSBELEID PAST ONZE BELEGGINGSFILOSOFIE BIJ U?

ONS BELEGGINGSBELEID PAST ONZE BELEGGINGSFILOSOFIE BIJ U? ONS BELEGGINGSBELEID PAST ONZE BELEGGINGSFILOSOFIE BIJ U? Waarschijnlijk baseert u uw keuze voor een vermogensbeheerder op diverse gronden. Mogelijk heeft u binnen uw netwerk al goede berichten over ons

Nadere informatie

Fondsen. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Member of the KBC group. Gepubliceerd door KBC Securities in samen werking met Euronext.

Fondsen. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Member of the KBC group. Gepubliceerd door KBC Securities in samen werking met Euronext. Brochure bestemd voor particuliere beleggers Gepubliceerd door KBC Securities in samen werking met Euronext. p. 2 Index 1. Inleiding 3 2. Wat zijn de voordelen van een beleggingsfonds? 4 3. Hoe uw rendement

Nadere informatie

Risicoprofielen voor Vermogensbeheer A la Carte

Risicoprofielen voor Vermogensbeheer A la Carte Risicoprofielen voor Vermogensbeheer A la Carte Inleiding Onze risicoprofielen 1. Wat is een risicoprofiel? 2. Wat zijn vermogenscategorieën? 3. Welke risicoprofielen gebruiken wij? Uw risicoprofiel 4.

Nadere informatie

Onderzoek Indextrackers. Samenvatting

Onderzoek Indextrackers. Samenvatting Onderzoek Indextrackers Samenvatting 1. Inleiding De stichting Autoriteit Financiële Markten (AFM) houdt toezicht op correcte, duidelijke en niet misleidende informatieverstrekking aan consumenten. Het

Nadere informatie

Kenmerken financiële instrumenten en risico s

Kenmerken financiële instrumenten en risico s Kenmerken financiële instrumenten en risico s Aan alle vormen van beleggen zijn risico s verbonden. De risico s zijn afhankelijk van de belegging. Een belegging kan in meer of mindere mate speculatief

Nadere informatie

Beleggen. Omdat u op tijd de juiste zet wilt doen

Beleggen. Omdat u op tijd de juiste zet wilt doen Beleggen Omdat u op tijd de juiste zet wilt doen 225517_1213.indd 1 29-10-13 11:21 Bankier op uw manier Gemak en deskundigheid vormen samen de kern van onze dienstverlening. U beslist hoe en wanneer u

Nadere informatie

ZELF ONLINE BELEGGEN BELEGGEN ZONDER TRANSACTIE- KOSTEN HOF HOORNEMAN REKENING

ZELF ONLINE BELEGGEN BELEGGEN ZONDER TRANSACTIE- KOSTEN HOF HOORNEMAN REKENING ZELF ONLINE BELEGGEN BELEGGEN ZONDER TRANSACTIE- KOSTEN HOF HOORNEMAN REKENING ZELF BELEGGEN ONLINE Iedereen kan eenvoudig meeprofiteren van de beleggingsexpertise van Hof Hoorneman Bankiers door te beleggen

Nadere informatie

Risk Control Strategy

Risk Control Strategy Structured products January 2016 Kempen & Co N.V. (Kempen & Co) is een Nederlandse merchant bank met activiteiten op het gebied van vermogensbeheer, effectenbemiddeling en corporate finance. Kempen & Co

Nadere informatie

Ambassador Investments Fondsen

Ambassador Investments Fondsen Ambassador Investments Fondsen Ambassador Investments Fondsen Vanaf het vierde kwartaal 2013 is het voor beleggers mogelijk te participeren in de beleggingsstijl van Ambassador Investments door zelfstandig

Nadere informatie

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Lijfrenterekening. Beleggen voor de aanvulling op uw pensioen.

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Lijfrenterekening. Beleggen voor de aanvulling op uw pensioen. Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz Lijfrenterekening Beleggen voor de aanvulling op uw pensioen. Beleggen voor een aanvulling op uw pensioen? Kies dan voor goede prestaties met de Allianz

Nadere informatie

Beleidsregel aangaande de definitie en de berekening van een shortpositie in de zin van de Wft

Beleidsregel aangaande de definitie en de berekening van een shortpositie in de zin van de Wft Beleidsregel aangaande de definitie en de berekening van een shortpositie in de zin van de Wft Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke

Nadere informatie

Figuur 1 Jan Febr Maart April Mei Juni Half Jaar

Figuur 1 Jan Febr Maart April Mei Juni Half Jaar Beurs Trends Online Nieuwsbrief Jullii 2012,, Ediittiiee 17 Europese leiders besloten in de nacht van 28 op 29 juni dat het ESM noodfonds direct de noodlijdende bankensector in Spanje kan helpen en ook

Nadere informatie

Het beleggingssysteem van Second Stage

Het beleggingssysteem van Second Stage Het beleggingssysteem van Second Stage Hoewel we regelmatig maar dan op zeer beperkte schaal (niet meer dan vijf procent van het kapitaal) - zeer kortlopende transacties doen, op geanticipeerde koersbewegingen

Nadere informatie

Reverse Exchangeable Notes. Het basisprospectus (d.d. 13 maart 2013) is goedgekeurd door het Bafin, de Duitse regelgever.

Reverse Exchangeable Notes. Het basisprospectus (d.d. 13 maart 2013) is goedgekeurd door het Bafin, de Duitse regelgever. Reverse Exchangeable Notes Het basisprospectus (d.d. 13 maart 2013) is goedgekeurd door het Bafin, de Duitse regelgever. 02 Reverse Exchangeable Notes Reverse Exchangeable Notes Profiteer van een vaste

Nadere informatie

Bescherm u tegen het rentespook!

Bescherm u tegen het rentespook! Bescherm u tegen het rentespook! Een van de belangrijkste factoren voor beleggers in obligaties is op dit moment zonder twijfel de renteontwikkeling; een stijgende rente kan een grote, negatieve impact

Nadere informatie

DISCRETIONAIR BEHEER ONZE BEHEERSMANDATEN MET BELEGGINGSFONDSEN

DISCRETIONAIR BEHEER ONZE BEHEERSMANDATEN MET BELEGGINGSFONDSEN DISCRETIONAIR BEHEER ONZE BEHEERSMANDATEN MET BELEGGINGSFONDSEN ONZE BEHEERSMANDATEN MET BELEGGINGSFONDSEN Banque de Luxembourg biedt u haar expertise aan op het gebied van vermogensbeheer. Door ons een

Nadere informatie

ING Dynamic Mix Fondsen Vol vertrouwen aan uw vermogen bouwen

ING Dynamic Mix Fondsen Vol vertrouwen aan uw vermogen bouwen ING Fondsen Vol vertrouwen aan uw vermogen bouwen Zoekt u een aantrekkelijke manier voor vermogensopbouw zonder veel omkijken? Dan zijn de ING Fondsen wellicht iets voor u. ING Fondsen als een moderne,

Nadere informatie

Het valutarisico is volledig afgedekt naar de euro. Het model maakt gebruik van futures, wat kan leiden tot leverage.

Het valutarisico is volledig afgedekt naar de euro. Het model maakt gebruik van futures, wat kan leiden tot leverage. Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Hypotheekrecht en - vormen

Hypotheekrecht en - vormen Hypotheekrecht en - vormen Wat is een hypotheek? Een hypotheek is in theorie een zekerheidsrecht. Wanneer u een hypotheek afsluit, geeft u het recht van hypotheek aan de geldverstrekker. Dit recht van

Nadere informatie

Portefeuilleprofielen

Portefeuilleprofielen Portefeuilleprofielen Rood Aandelen 80,00% 100,00% 95,00% Obligaties 0,00% 15,00% 0,00% Onroerend Goed 0,00% 10,00% 5,00% 16,84 8,01% -25,00% 41,02% Je bent zeer risicobewust en hebt tenminste een beleggingshorizon

Nadere informatie

Persoonlijk Pensioen Plan

Persoonlijk Pensioen Plan Persoonlijk Pensioen Plan Verstandig beleggen voor een goed pensioen Zorgvuldig uw pensioen opbouwen Natuurlijk denkt u wel eens aan uw financiële situatie na uw pensionering. Misschien wilt u minder werken,

Nadere informatie

AEGON PensioenEffect. Beleggings- Wijzer

AEGON PensioenEffect. Beleggings- Wijzer AEGON PensioenEffect Beleggings- Wijzer BeleggingsWijzer AEGON PensioenEffect Beleggen met AEGON PensioenEffect is heel eenvoudig. Eerst bepaalt u wat voor belegger u bent. Dat doet u met de vragenlijst

Nadere informatie

Mijn klant wil beleggen

Mijn klant wil beleggen Mijn klant wil beleggen Workshop portefeuillemanagement voor adviseurs 9-11-2017 Wie ben ik? Bouke van den Berg Business development Think ETF s > 10 jaar ervaring bij o.a. ING, Russell, Vanguard Tijdens

Nadere informatie

Beleggen op uw eigen tempo.

Beleggen op uw eigen tempo. Flexinvest Beleggen op uw eigen tempo. FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. 2 De voordelen van beleggen en het gemak van sparen Flexinvest is een beleggingsplan waarmee u maandelijks een klein bedrag opzij

Nadere informatie

ETF s: koersen liquiditeitsrisico. Martin van der Schans, Patrick Tuijp, Paul van t Zelfde

ETF s: koersen liquiditeitsrisico. Martin van der Schans, Patrick Tuijp, Paul van t Zelfde T ETF s: koersen liquiditeitsrisico Martin van der Schans, Patrick Tuijp, Paul van t Zelfde E F ETF s combineren de goede eigenschappen van open-end fondsen en closed-end fondsen. ETF s bieden de belegger

Nadere informatie

De Vries Investment Services, Voor objectief en onafhankelijk beleggingsadvies

De Vries Investment Services, Voor objectief en onafhankelijk beleggingsadvies De Vries Investment Services is een onafhankelijk en objectief beleggingsadvieskantoor. Wij begeleiden beleggers bij het realiseren van hun financiële doelstellingen en bieden een service die banken niet

Nadere informatie

Consumentenbrief beleggingen van. Tielkemeijer & Partners Vermogensbeheer

Consumentenbrief beleggingen van. Tielkemeijer & Partners Vermogensbeheer Consumentenbrief beleggingen van Tielkemeijer & Partners Vermogensbeheer Introductie Een groot aantal brancheorganisaties waaronder DSI, DUFAS, NVB, VBA en VV&A hebben het initiatief genomen om Consumentenbrief

Nadere informatie

ALLES-IN-1 PORTEFEUILLES

ALLES-IN-1 PORTEFEUILLES ALLES-IN-1 PORTEFEUILLES GEMAKKELIJK STARTEN MET BELEGGEN Powered by De beleggersinformatie in deze brochure dient uitdrukkelijk niet geïnterpreteerd te worden als individueel beleggingsadvies of een beleggingsaanbeveling.

Nadere informatie

Verder gaan is elke stap zorgvuldig zetten.

Verder gaan is elke stap zorgvuldig zetten. Integrale aanpak Verder gaan is elke stap zorgvuldig zetten. Integrale aanpak Risicobeheersing staat aan de basis van elk beleggingsbeleid. Omdat het renterisico het belangrijkste risico voor pensioenfondsen

Nadere informatie

Beleggingsmodel Fondsen

Beleggingsmodel Fondsen Beleggingsmodel Fondsen De meest comfortabele manier van beleggen Steeds afgestemd op het actuele beursklimaat Keuze uit verschillende risico s en rendementen Gecombineerde beleggingsexpertise van ABN

Nadere informatie

Aan de slag met ETF s

Aan de slag met ETF s Aan de slag met ETF s Patrick Zwolle ishares Benelux Grip op je Vermogen, 3 oktober 2014 Over BlackRock ishares 2 Over BlackRock ishares Bron: www.dft.nl / het financieele dagblad / www.nrc.nl 3 Agenda

Nadere informatie