SAMENWERKING A2-GEMEENTEN Cranendonck I Heeze-Leende Valkenswaard

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SAMENWERKING A2-GEMEENTEN Cranendonck I Heeze-Leende Valkenswaard"

Transcriptie

1 SAMENWERKING A-GEMEENTEN Cranendonck I Heeze-Leende Valkenswaard de Hofnar 15 Postbus GA Valkenswaard T(4) F (4) nl Aön de leden van de raad van de gemeente Valkenswaard Cobie Miedema Postbus GA VALKENSWAARD Kenmerk 14llit843 onderwerp Uitvoering Wsw le halfjaar 14 Behandeld door van de Wiel, telefoonnummer: Bijiage(n) Rapportage bestuur le halfjaar 14 Ergon Datum Geacht raadslid, In deze brief informeren wij u over de voortgang van de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) in het eerste halfjaar van 14 door de Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningschap Regio Eindhoven 'Ergon'. Personeel Ergon zorgt voor werkplekken voor inwoners met een SW-indicatie uit de deelnemende gemeenten. Ieder jaar heeft ze de opdracht om een aantal werkpleideen te realiseren, uitgedrukt in standaardeenheden (SE). In 14 gaat het om 148,5 SE voor Valkenswaard (: 14,1 SE). In het eerste halfjaar van 14 heeft Ergon alle beschikbare plaatsen ingevuld. Er is een kleine overrealisatie van,3 SE. Naar verwachting zal dit in het tweede deel van 14 op nul uitkomen. In totaal zijn er 17 Wsw'ers uit Valkenswaard werkzaam bij Ergon. Wachtlijst De wachtlijst is gedaald. Begin dit jaar stonden er 3 personen op de wachtlijst, nu zijn dat er nog maar 17. Dit komt onder andere door het toegenomen aantal plaatsingen. Zo maken we maximaal gebruik van de mogelijkheden van de Wsw nu dit nog kan. Op 1 januari 15 treedt de Participatiewet in werking en vindt geen instroom meer plaats in de Wsw.

2 Financiën De begroting van 14 gaat uit van een positief resultaat van 1, miljoen. Dit resultaat is in het eerste halfjaar al behaald. De verwachting is dat het resultaat tot,5 miljoen hoger uit zal komen dan begroot. Dit positieve vooruitzicht is te danken aan een hogere netto opbrengst en lagere indirecte kosten. Meer informatie Voor meer informatie over de (financiële) resultaten van Ergon verwijzen wij u naar de bijgevoegde rapportage. Heeft u aanvullende vragen? Dan beantwoordt Ralf van de Wiel die graag. U kunt hem bereiken per mail: Met vriendelijke groet, namens burgemeester en wethouders van gemeente Valkenswaard Teammanager Werk &_Inkom Fred Donk

3 - o * < h,* m<a rqon Rapportage Bestuur 1 e halfjaar 14 * Presteert immens Bijgaand treft u de rapportage aan over het 1 8 halfjaar 14. Deze rapportage beperkt zich tot de hoofdlijnen. Voor wat meer detailinformatie op personeel en financieel gebied wordt verwezen naar de bijlagen en de aan de beleidsambtenaren van de deelnemende gemeenten separaat verstrekte informatie.. Personeel De personele taakstelling is uitgesplitst per gemeente. Deze taakstelling impliceert naast de bij Ergon geplaatste SE's, ook de plaatsingen buiten Ergon waarvoor de woongemeente verantwoordelijk is. Boventallige plaatsingen op grond van separate aanvragen zijn er niet meer. Over het 1 e halfjaar 14 betreft dit de volgende gegevens (in SE): Taakstelling Realisatie Plaatsings ruimte Eindhoven Heeze-Leende Valkenswaard Veldhoven Geldrop-Mierlo Overige 1.416,6 47,3 148,5 167,4 55, 18,3 81,7 1.4,6 5, 148,8 165,9 5,3 18,3 81,7 3,,9-,3-1,5,9.45,.4,8 4, N.B. Dit betreft de gemiddelde plaatsingsruimte per eind juni. In geval van extrapolatie naar het einde van het jaar zal dit afwijken. Naar verwachting zal voor alle gemeenten (voor en Heeze-Leende na collegiale ruil van SE) de taakstelling nagenoeg worden gerealiseerd. In het 3 e kwartaal zal nog worden geplaatst, daarna zijn er in principe geen plaatsingen meer. Dit met het oog op de invoering van de participatiewet per 1 januari 15. De realisatie is inclusief plaatsing elders (bij andere SW bedrijven dan Ergon, totaal 7 personen, 4, SE). De gemiddelde realisatie bij Ergon per 3 juni 14 bedroeg.4 SE. De Ergon taakstelling uit het ondernemingsplan bedraagt. SE. Deze taakstelling zal zeker worden gerealiseerd; de verwachting is ongeveer.15 SE In het 1 e halfjaar 14 zijn 169 personen ingestroomd (: 181 personen), waarvan 3 in Begeleid werken (: personen). In totaal zijn 16 personen uitgestroomd (: 94 personen), waarvan 6 uit Begeleid Werken (: 3 personen). In 14 hebben heeft 1 plaatsing met PGB plaatsgevonden, maar zijn er ook uitgestroomd (nu totaal 16). De wachtlijst is in het 1 e halfjaar 14 aanzienlijk gedaald t.o.v. de eindstand, ondanks de relatief veel nieuwe indicaties. Uitgesplitst per gemeente is de wachtlijst (in personen): Eindhoven Heeze-Leende Valkenswaard Veldhoven Geldrop-Mierlo 1 ianuari juni i Schaduw WL

4 De schaduw/wachtlijst betreft personen die wel een SW indicatie hebben, maar niet beschikbaar zijn. zijn er voor de GR gemeenten derhalve 363 geïdiceerden. De wachtlijst wordt doorlopend opgeschoond. In het 1 e halfjaar 14 zijn 79 personen van de wachtlijst verwijderd zonder plaatsing (verhuizing, eigen verzoek, niet meewerken aan herindicatie, niet beschikbaar). Er waren in deze periode 14 nieuwe UWV indicaties (1 e halfjaar : 48 nieuwe indicaties). Ook zijn er regelmatig verzoeken vanuit de schaduw/wachtlijst om terugplaatsing op de wachtlijst wegens weer beschikbaar zijn. Financieel De begroting voor 14 gaat uit van een positief resultaat van 1, min. Over het 1 halfjaar 14 is het resultaat ongeveer 1, min. positief ten opzichte van de begroting. Dit is met name het gevolg van een hogere netto opbrengst die over het 1 e halfjaar dan begroot en minder indirecte kosten. Op basis van het 1 e halfjaar 14 geeft dan ook geen indicaties dat de begroting 14 niet kan worden gerealiseerd. Integendeel, er wordt een voordeel op de begroting verwacht tussen en,5 min. Dit betekent dus een positief resultaat tussen de 1, min. en 1,5 min. Kosten voortvloeiend uit het sociaal plan worden ten laste gebracht van de daarvoor bedoelde bestemmingsreserve. Over het 1 e halfjaar 14 bedragen deze kosten 8.1. Reïntegratiebedrijf (RIB) Vanuit de Arbeidspool waren eind juni 14 nog 5 personen werkzaam in een dienstverband, waarvan 1 in een ID/WIW/participatiebaan (voornamelijk ex pluspunters). Inmiddels zijn er ook personen werkzaam in het kader van werkervaringstrajecten. Op 3 juni 14 betreft dit bij PostNL 49 personen en bij Reintegratie 3 personen. E.B. Holding BV Het resultaat van de holding is samengesteld uit de resultaten van de deelnemingen van E.B. Holding BV. Daarom is het noodzakelijk per kwartaal inzicht te hebben in de resultaatontwikkeling van de onderliggende BV's. Aangezien Groenhoven en EB Support thans "slapende" zijn, hebben deze nagenoeg geen invloed meer op het resultaat van EB Holding BV. Hiervoor is uitsluitend Kringloopbedrijf Het Goed nog van belang. Het resultaat van Kringloopbedrijf Het Goed over bedroeg ruim 68.. Met name op basis hiervan bedraagt het resultaat van EB Holding BV over ruim 35.. De jaarrekening is vastgesteld in de AVA van 11 juni 14. JvB, 17714

5 Aantal SE Ost afdn Werkbedrijf Deta Subtotaal Begel werk FTE (Incl BGW) Taakstelling Realisatie ultimo maand Januari Februari Maart ,3 87,4, ,3 1,3 85,7 1,8 1858, , ,1 1863,3 151,1 April 1,3 83,7 5, 1869, 151,4 Mei 1,3 816,4 151,6 8,3 153,6 Personeel 14 Juni 1,8 83,1 16,4 1894,3 16,,4 9,5 14,4,6 31,9 54,3 33,3 9,4 34, 4,3 51,7 73,8 Juli Augustus September Oktober November December Gemiddeld t/m maand 1,4 83,9 6,5,8 153, 4, 43,8 6 SE realisatie 5 4?3 1 f y # / -/ / / Werknemers in FTE/SE per gemeente, ultimo kwartaal (afgerond), Inclusief Begeleid Werken Eindhoven Geldrop/Mlerlo Heeze-Leende Valkenswaard Veldhoven Best Nuenen Son Overige Instroom en uitstroom In personen (exci. BGW) Beglnstand Instroom Uitstroom Eindstand Elders werkzaam Taakstelling 14 Personen FTE SE SE per , , , , , , 15, , Januari Februari Maart April Mei Juni Gemiddelde Realisatie SE 14,6 18,4 5, 148,8 165,9 5,3 16,,, 39,6 4,8 Over/ onderreai -3,,9,3-1,5 -,9-4, Juli Augustus September Oktober November December Cumulatief 7 8 Uitstroom vrije bedrijf 1 Begeleid werken Personen Instroom Uitstroom Eindstand SE's FTE's Januari ,4 147,4 Februari ,7 146,6 Maart ,4 April ,4 147, Mei ,6 149, Juni , 154,9 Juli Augustus September Oktober November December , 148,4 Wachtlijst (exci. Geldrop-Mierlo) Dec Jan Febr Maart April Mei Juni Beginstand Instroom Uitstroom Eindstand Juli Aug Sept 167 Okt Nov Dec Uitstroom wachtlijst zonder plaatsing Wachtlijst Geldrop-Mierlo Personeelsoverzicht

6 Personeel 14 Verloop wachtlijst 3 r- 1 X - L 18 Dec Jan Febr Maart April Mei Juni Wachtlijst per gemeente Eindhoven Heeze-Leende Valkenswaard Veldhoven deeln. Gemeenten Geldrop-Mierlo Matig Ernstig Maart Schaduw wachtlijst (wel Indicatie, niet beschikbaar) Gemiddelde wachtlijstduur in dagen ultimo kwartaal/maand Aantal personen > 1 Jaar op de wachtlijst ultimo kwartaal/maand Nieuwe UWV Indicaties Eindhoven Heeze-Leende Valkenswaard Veldhoven GR Geldrop-Mierlo Doelgroep Overig personeel Realisatie ultimo maand (I 1 FTE's/personen) Begroting Jan Febr Maart April Stichting 183,6 166,9 169,7 7,9 8,6 Ambtelijk,1,5,5,5,5 Ex DOW 16,1 16,8 16,8 15,8 15,8 ID/WIW/part (personen) Arbeidspool (dv personen) WerkervaringstraJ (dv persor Mei 7,,5 15,8 6 Juni 7,7,5 15,8 1 7 Juli Aug Sept Okt Nov Dec Gemiddeld t/m maand 4,7,5 16,1 1,8 14, 68, Ziekteverzuimpercentage SW -ZV 14 -ZV Febr April Juli Aug Sept Okt Nov Gemiddeld ziekteverzuim SW over 1e halfjaar 14 Gemiddeld ziekteverzuim SW over 1e halfjaar 14.3% 15,3% Personeelsoverzicht

7 VERGELIJKING 1e HALFJAAR 14-1e HALFJAAR Financiële gegevens Ergon Bedragen x 1. Ergon Bruto-opbrengst Netto-opbrengst Salariskosten Indirecte kosten en dekking Bedrijfsresultaat Jaar 14 Begroting e halfjaar Jaar Begroting e halfjaar % ,7% 1.8 9,4% ,8%,4% 577,% Rijkssubsidie Resultaat ,3% -179,6% Aantal SE (ex BGW) Aantal FTE Begeleid werken SE (BGW) Begeleid werken FTE (BGW) 1.845, 155, 1.845, 155, 1.87, ,4 153, 148,4 5,8-1, , 165, 1.785, 165, 1.81,9 1.74,5 15,9 147,7 7,9-1,1 57,9 54,9,3,7 3,% 3,%,%,5% Ziekteverzuim SW Ziekteverzuim Ambt Ziekteverzuim ST Ziekteverzuim Reïntegratie 14,3% 7,7% 7,3% 8,3% 15,3% 6,5% 7,6% 11,6% -1,% 1,% -,3% -3,3% -6,5% 18,5% -3,9% -8,4% Loonkosten per SE SW Bedrijfsres SW SE (exci BW) Bedrijfsres SW SE (Incl BW) ,1% 5,3% 5,% Centrale en ondersteunende afdelingen Centrale/onderst afdn Bruto opbrengst Netto-opbrengst Salariskosten Indirecte kosten en dekking Bedrijfsresultaat Jaar Jaar % -9,9% 15,8% 579,% Aantal SE Aantal FTE 1, 1, 1,4 1,4,4,, 1,8 1,8 -, 8,6 8,6 477,8% 477,8% Werkbedriif Werkbedrijf Bruto-opbrengst Netto-opbrengst Salariskosten Indirecte kosten en dekking Bedrijfsresultaat Jaar Jaar , , % -7,8% -4,% 6,5% -8,3% 3,7% Aantal SE Aantal FTE 79, 79, 83,9 784,9 33,9 87, 887, 843,7 84,3-43,3 -,8 -,4 -,3% -,4% Loonkosten per SE SW Bedrijfsresultaat per SW SE , ,4% 1,4% Detacheringen Detacheringen Bruto-opbrengst Netto-opbrengst Salariskosten Indirecte kosten en dekking Bedrijfsresultaat Jaar , Jaar % 36,5% 9,3% -6,7% -15,4% -,4% Aantal SE (jaarbasis, ex BGW Aantal FTE (jaarbasis) Aantal SE BGW 1.45, 155, 1.45, 155, 1.36,6 1.,1 153, -8,4-1,8 956, 155, 856, 155, 967,4 934,5 156,6 111,4 1,6 69, 65,6-3,4 7,% 7,% -,% Loonkosten per SE SW Bedrijfsres SW SE (exci BW) Bedrijfsres SW SE (incl BW) ,4% 6,3% 5,% N.B. Ten behoeve van de vergelijking is het Reïntegratlebedrijf buiten beschouwing gelaten. Het effect van het RIB is per saldo NIHIL. Ook de kosten van het Sociaal plan zijn buiten beschouwing gelaten. Deze worden gedekt uit een afzonderlijke reserve. In 14 hebben enkele verschuivingen plaatsgevonden binnen de diverse sectoren. Daarom is de vergelijking met niet meer helemaal zuiver. Rapportage bestuur financieel

8 bedragen x 1.,= T/m e kwartaal Netto Opbrengst Rood = Realisatie Blauw = 14 Groen = 14 Realisatie ERGON Werkbedr Detach ERGON Werkbedr Detach Salariskosten

9 bedragen x 1.,= T/m e kwartaal 14 Indirecte kosten Rood = Realisatie Blauw = 14 Begroting Groen = 14 Realisatie ERGON Werkbedr Detach u -4. _ ERGON lill P S silllll Si, WÊÊÊÊÈ Ül Werkbedr Detach -8. -Hj il ; llijl jj Hill lp? ÜÜHÜlil SSv WÊÈË - Bedrijfsresultaat

10 Omzet deelnemende gemeenten t/m e kwartaal 14 PERIODE: e kwartaal 14 vakdienst / Eindhoven Geldrop I Heeze Leende Valkenswaard Veldhoven soort opdracht Mierlo Overige gem Aanleg Renovatie Begraafplaatsen Groenonderhoud Reiniging Verkeersmeubilair Digiprint Verspreidingen Groepsdetacheringen Individuele detacheringen Overig t/m e kwartaal t/m e kwartaal Dit overzicht is gebaseerd op gefactureerde omzet (in euro, exci. BTW). Bij rapportages dient enige voorzichtigheid te worden betracht omdat de periode van facturering kan verschillen aangezien de omzetten in de verschillende jaren niet altijd een gelijke periodeverdeling hebben. Bij de omzet over het gehele jaar zijn deze verschillen rechtgetrokken. Omzet gemeenten kw

Coen van Hoorn raad

Coen van Hoorn raad 11 Coen van Hoorn 040-2083704 cho@valkenswaard.nl Jaarrekening 2010 en het jaarverslag 2010 van de GRWRE. 11raad00324 29-06-2011 Ergon kijkt terug op een succesvol sociaal en economisch 2010. Er zijn goede

Nadere informatie

Coen van Hoorn 040-2083704 cho@valkenswaard.nl. 12raad00254 31-05-2012

Coen van Hoorn 040-2083704 cho@valkenswaard.nl. 12raad00254 31-05-2012 Agendapunt commissie: 6 steller telefoonnummer email Coen van Hoorn 040-2083704 cho@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering onderwerp 12raad00254 31-05-2012 Jaarrekening 2011 en het jaaroverzicht

Nadere informatie

Uw brief van : Uw kenmerk:

Uw brief van : Uw kenmerk: grwre ZT College van B&W Gemeente Valkenswaard Postbus 11 555 GA VALKENSWAARD Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningsschap Regio Eindhoven Postbus 61 56 AP Eindhoven Rooijakkersstraat 3 5652 BA Eindhoven

Nadere informatie

YISSeGROE. Holding b.v. PASSIE VOOR MENS EN WERK VAN RISSE GROEP. directie. Weert, 21juli Geachte Gemeenteraad,

YISSeGROE. Holding b.v. PASSIE VOOR MENS EN WERK VAN RISSE GROEP. directie. Weert, 21juli Geachte Gemeenteraad, 227269442 ( YISSeGROE. Holding b.v. Postbus 82, 6 AB Risseweg 8, 64 RM T (495) 535 6 F (495) 54 575 www.risse.nl VAN RISSE GROEP directie Afdeling: Email: Ooorkiesnr:, 2juli 26 Ons kenmerk: JKJ/RSC Onderwerp:

Nadere informatie

uw brief van: ons kenmerk: bijlage(n): datum: 15.3003742 2 4 juni 2015

uw brief van: ons kenmerk: bijlage(n): datum: 15.3003742 2 4 juni 2015 Gemeenteraad Heerenveen HEERENVEEN uw brief van: ons kenmerk: bijlage(n): datum: 15.3003742 2 4 juni 2015 Onderwerp: Jaarrekening 2014 en 1e kwartaalrapportage 2015 Caparis NV Geachte raad, Jaarrekening

Nadere informatie

uw brief van: ons kenmerk: bijlage(n): datum: 14.3004216 2 12 juni 2014

uw brief van: ons kenmerk: bijlage(n): datum: 14.3004216 2 12 juni 2014 Gemeenteraad Heerenveen uw brief van: ons kenmerk: bijlage(n): datum: 14.3004216 2 12 juni 2014 Onderwerp: Geachte raad, Graag willen wij u onze zienswijze geven op de financiële rapportages die wij van

Nadere informatie

Ralf van de Wiel

Ralf van de Wiel Agendapunt commissie: steller telefoonnummer email Ralf van de Wiel 040-208 3704 Rwi@A2samenwerking.nl Agendapunt kenmerk datum raadsvergadering onderwerp Jaarplan & Initiële begroting 2015 Ergon 14raad00253

Nadere informatie

Subsidieresultaat A V. NTW (netto toegevoegde waarde) B

Subsidieresultaat A V. NTW (netto toegevoegde waarde) B Financiën Paragraaf a is een analyse van het resultaat, in paragraaf b wordt de ontwikkeling van de subsidieratio behandeld, in paragraaf c staat een overzicht van de gemeentelijke bijdrage per SE en in

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad. Registratienummer: GF Datum: 8 mei 2012 Agendapunt: 18. Behandelend ambtenaar: De heer C. Tiemersma

Aan de gemeenteraad. Registratienummer: GF Datum: 8 mei 2012 Agendapunt: 18. Behandelend ambtenaar: De heer C. Tiemersma Aan de gemeenteraad Registratienummer: GF12.20057 Datum: 8 mei 2012 Agendapunt: 18 Portefeuillehouder: De heer L. Buwalda Behandelend ambtenaar: De heer C. Tiemersma Onderwerp: Jaarrekening 2011 en begroting

Nadere informatie

Veldhoven. Adviesnota raad Jaarplan Ergon Samenvatting

Veldhoven. Adviesnota raad Jaarplan Ergon Samenvatting gemeente Datum raad Agendapunt Volgnummer Gewiizigd voorstel Portefeuillehouder 9/10 september 2014 11 14.080 14bs00626 Veldhoven Datum RA-O Datum B&W Programma begroting 26 augustus 2014 5 augustus 2014

Nadere informatie

Individuele rapportage bedrijfsvergelijkend onderzoek Cedris 2013

Individuele rapportage bedrijfsvergelijkend onderzoek Cedris 2013 Rapport WEDEO Inleiding In de rapportage die nu voor u ligt is worden de resultaten getoond van de gegevens die u, samen met de andere deelnemers aan de benchmark, heeft aangeleverd. De gegevens zijn omgezet

Nadere informatie

Gewijzigde begroting 2012

Gewijzigde begroting 2012 Gewijzigde Werkvoorzieningschap De Sluis Opgesteld door het Dagelijks Bestuur te Woerden d.d. 8 december Vast te stellen door het Algemeen Bestuur d.d. 22 maart Dit document bevat vertrouwelijke informatie.

Nadere informatie

Gewijzigde begroting 2011 versie 2

Gewijzigde begroting 2011 versie 2 Gewijzigde versie 2 Werkvoorzieningschap De Sluis Opgesteld door het Dagelijks Bestuur te Woerden d.d. 12 mei Vast te stellen door het Algemeen Bestuur d.d. 7 juli Dit document bevat vertrouwelijke informatie.

Nadere informatie

Registratienummer: GF14.20043 Datum collegebesluit: 19 mei 2014 Agendapunt: 12

Registratienummer: GF14.20043 Datum collegebesluit: 19 mei 2014 Agendapunt: 12 Aan de gemeenteraad Registratienummer: GF14.20043 Datum collegebesluit: 19 mei 2014 Agendapunt: 12 Portefeuillehouder: Mevrouw C. van der Laan Behandelend ambtenaar: De heer C. Tiemersma Onderwerp: Jaarrekening

Nadere informatie

t ^ nveq.íĩ? ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^- ^

t  ^ nveq.íĩ? ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^- ^ R16.00060 B E Z O E K A D R E S î Raadhuisstraat 1 9301 AA Roden E M E E N T E P O S T A D R E S t Postbus 109 9300 AC Roden î N O O R D E N V E L D W E B S I T E / E - M A I L t www.gi ^ nl T E L E F

Nadere informatie

FINANCIEEL RESULTAAT 2016

FINANCIEEL RESULTAAT 2016 FINANCIËN DZB LEIDEN NAGENOEG CONFORM BEGROTING Per saldo heeft DZB Leiden in 2016 nagenoeg conform begroting gepresteerd. Ten aanzien van de Leerwerkbedrijven is er in 2016 aanzienlijk gekort op de subsidie

Nadere informatie

Ingekomen stukken. Vergadering : 22 januari 2015

Ingekomen stukken. Vergadering : 22 januari 2015 Ingekomen stukken Vergadering : 22 januari 2015 Agendapunt : 6 (C7) Status : Besluitvormend (procedureel) Programma : (8) Wurk & Bystân Portefeuillehouder : D.A. Fokkema / H. Rijpstra Behandelend ambt.

Nadere informatie

Subsidieresultaat A V. NTW (netto toegevoegde waarde) B N

Subsidieresultaat A V. NTW (netto toegevoegde waarde) B N Financiën Paragraaf a is een analyse van het resultaat, in paragraaf b wordt de ontwikkeling van de subsidieratio behandeld, in paragraaf c staat een overzicht van de gemeentelijke bijdrage per SE en in

Nadere informatie

Financieel verslag 2017

Financieel verslag 2017 Paragraaf A is een analyse van het resultaat WSW/Leerwerkbedrijven, in paragraaf B wordt de ontwikkeling van de subsidieratio behandeld, in paragraaf C wordt de realisatie van het re-integratiebudget weergegeven

Nadere informatie

BEGROTING 2014-2017 bij ongewijzigd beleid Werkvoorzieningschap De Sluis

BEGROTING 2014-2017 bij ongewijzigd beleid Werkvoorzieningschap De Sluis BEGROTING 2014-2017 bij ongewijzigd beleid Werkvoorzieningschap De Sluis Opgesteld door het Dagelijks Bestuur te Woerden d.d. 3 juli 2013 Vastgesteld door het Algemeen Bestuur d.d. 3 juli 2013 Carrosserieweg

Nadere informatie

2015 In cijfers SOCIALE WERKVOORZIENING

2015 In cijfers SOCIALE WERKVOORZIENING 2015 In cijfers AANVULLING JAAROVERZICHT 2015 ERGON WERKT. Het eerste jaar van de Participatiewet is een feit. We zijn over aan het gaan van uitvoering van de Wajong, WWB en WSW naar uitvoering van de

Nadere informatie

Ingekomen stukken. Vergadering : 19 juni 2014

Ingekomen stukken. Vergadering : 19 juni 2014 Ingekomen stukken Vergadering : 19 juni 2014 Agendapunt : 10 (C2) Status : Besluitvormend (procedureel) Programma : (8) Wurk en Bystân Portefeuillehouder : D.A. Fokkema / H. Rijpstra Behandelend ambt.

Nadere informatie

Aan de gemeenten in de GR Breed Griffier ter attentie van gemeenteraad. Datum: 31 maart 2014 Onderwerp: gewijzigde begroting 2015

Aan de gemeenten in de GR Breed Griffier ter attentie van gemeenteraad. Datum: 31 maart 2014 Onderwerp: gewijzigde begroting 2015 Aan de gemeenten in de GR Breed Griffier ter attentie van gemeenteraad Datum: 31 maart 2014 Onderwerp: gewijzigde begroting 2015 Geachte gemeenteraadsleden, In december 2014 hebben wij u geïnformeerd over

Nadere informatie

op grond van het bepaalde in artikel 10:4 Awb instemming benodigd is met het mandaat. Wet sociale werkvoorziening

op grond van het bepaalde in artikel 10:4 Awb instemming benodigd is met het mandaat. Wet sociale werkvoorziening Sociaal-economisch convenant 2014 De publiekrechtelijke rechtspersoon gemeente Hellevoetsluis, ingevolge artikel 160 lid 1 sub e en artikel 171 van de wet rechtsgeldig vertegenwoordigd door de burgemeester,

Nadere informatie

2014 In cijfers SOCIALE WERKVOORZIENING

2014 In cijfers SOCIALE WERKVOORZIENING 2014 In cijfers AANVULLING JAAROVERZICHT 2014 (ON)BEPERKT HOUDBAAR Ondanks de onzekerheden is Ergon koersvast en presteert immens. Een topjaar was 2014, zowel sociaal als financieel; 2336 sw-medewerkers

Nadere informatie

2013 In cijfers SOCIALE WERKVOORZIENING

2013 In cijfers SOCIALE WERKVOORZIENING 2013 In cijfers Als aanvulling op het Jaaroverzicht 2013. SOCIALE WERKVOORZIENING Ook in 2013 is op de sociale parameters goed gepresteerd. Het aantal medewerkers met een sw-dienstverband is in 2013 tot

Nadere informatie

208435/ februari 2017

208435/ februari 2017 steller telefoonnummer email Agendapunt commissie: 4.1 R. van de Wiel 040-2083704 Ralf.van.de.Wiel@a2samenwerking.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering 208435/208506 23 februari 2017 portefeuillehouder

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT 4i RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT Registratienummer raad 1130792 Datum: 27 mei 2014 Behandeld door: R. van Wijk Afdeling / Team: MO/BMO Onderwerp: Zienswijze bij het jaarverslag en jaarrekening 2013 van

Nadere informatie

Aa en Hunze, Assen, Hoogeveen, Midden-Drenthe, Tynaarlo en De Wolden

Aa en Hunze, Assen, Hoogeveen, Midden-Drenthe, Tynaarlo en De Wolden Status: definitief na Dagelijks Bestuur 24 oktober 2014 BCO ALESCON Aa en Hunze, Assen, Hoogeveen, Midden-Drenthe, Tynaarlo en De Wolden Secretariaat: W.H. Blaauw, Alescon Stationsplein 10 Postbus 990

Nadere informatie

Raadsbijlage Voorstel inzake de Jaarrekening Ergonbedrijven aooo

Raadsbijlage Voorstel inzake de Jaarrekening Ergonbedrijven aooo gemeente Eindhoven Concernstaf Raadsbij lage nummer xsa lnboeknummer oxuooxsg6 Beslisdatum BgxW xs juni soox Dossiernummer xss.6ox Raadsbijlage Voorstel inzake de Jaarrekening Ergonbedrijven aooo 1 Inleiding

Nadere informatie

EMCOBGROEP. College van Burgemeester en Wethouders van de deelnemende gemeenten Emmen, Coevorden en Borger-Odoorn

EMCOBGROEP. College van Burgemeester en Wethouders van de deelnemende gemeenten Emmen, Coevorden en Borger-Odoorn EMCOBGROEP DOOR NAAR W f R K W E R K 1 5. 5 4 6 2 INK d.d. 2/3/215 Abel Tasmanstraat 7 Postbus 24 781 CA Emmen Tel. (591)6366 Fax (591)63663 www.emco-groep.nl College van Burgemeester en Wethouders van

Nadere informatie

Notitie beschut werk. Aanleiding. Indicatiestelling beschut werk UWV

Notitie beschut werk. Aanleiding. Indicatiestelling beschut werk UWV Notitie beschut werk Aanleiding Met de inwerkingtreding van de Participatiewet is per 1 januari 2015 de toegang tot de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) afgesloten voor nieuwe instroom en kunnen personen

Nadere informatie

BEGROTING 2015 WERKVOORZIENINGSSCHAP ZUID-KENNEMERLAND

BEGROTING 2015 WERKVOORZIENINGSSCHAP ZUID-KENNEMERLAND BOB 14/020 Aan de raad, BEGROTING 2015 WERKVOORZIENINGSSCHAP ZUID-KENNEMERLAND Voorgeschiedenis / aanleiding Op 7 oktober jl. heeft het college besloten de conceptbegroting van 2015 ter goedkeuring voor

Nadere informatie

Eerste Kwartaal verslag

Eerste Kwartaal verslag Eerste Kwartaal verslag 2018 Inhoudsopgave 1 Voorwoord directie 2 2 Kengetallen personeel 3 3 Resultaten re-integratie 2017 5 4 Kengetallen ziekteverzuim 7 5 Financiën 9 Roermond, 30 april 2018 1 1 Voorwoord

Nadere informatie

WerkSaam in Beeld

WerkSaam in Beeld WerkSaam in Beeld 09.2017 De belangrijkste geldstromen Begroting Werkelijk t/m sept 2017 Prognose rest van het jaar ejaars verwachting Verschil Re-integratie Baten 4.078 3.056 844 3.901-177 Lasten - Reintegratiekosten

Nadere informatie

BaanStede. Denkt mee. Werkt mee.

BaanStede. Denkt mee. Werkt mee. BaanStede Denkt mee. Werkt mee. Inhoud Algemeen 1 Overzicht van baten en lasten in de begroting 2 Toelichting baten en lasten in de 2e gewijzigde begroting 2017 4 Prognose toerekening bijdrage per gemeente

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord 5. Begroting 2015 8. NTW overzicht per bedrijf 10. Begrote investeringen 2015 13 [3]

Inhoud. Voorwoord 5. Begroting 2015 8. NTW overzicht per bedrijf 10. Begrote investeringen 2015 13 [3] Begroting 2015 1 Inhoud Voorwoord 5 Begroting 2015 8 NTW overzicht per bedrijf 10 Begrote investeringen 2015 13 [3] 1 1 [4] Voorwoord bij de geconsolideerde begroting 2015 van NV Empatec Hierbij bieden

Nadere informatie

2. De van het rijk ontvangen bonus begeleid werken over 2011 ter hoogte van aan Breed verstrekken.

2. De van het rijk ontvangen bonus begeleid werken over 2011 ter hoogte van aan Breed verstrekken. Openbaar Onderwerp Subsidie Breed 2014 Programma / Programmanummer Werk & Inkomen / 1061 BW-nummer Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting Het SW-bedrijf Breed voert de Wsw uit voor de gemeente Nijmegen

Nadere informatie

Financieel economisch verslag

Financieel economisch verslag OVERZICHT JAARVERSLAG 2013 Financieel economisch verslag Voor de overzichtelijkheid zijn in het jaarverslag 2013 uitsluitend de kerncijfers en de balans en de winst- en verliesrekening opgenomen. De gegevens

Nadere informatie

WERKVOORZIENINGSCHAP Noordoost-Brabant

WERKVOORZIENINGSCHAP Noordoost-Brabant I-SZ/2013/222 I-SZ 12-3-2013 22-4-2013 WERKVOORZIENINGSCHAP Noordoost-Brabant Wethouder van Eschstraat 50 De raden vari de aan het Werkvoorzieningschap Noordoost- Brabant deelnemende gemeenten. Oss, 11

Nadere informatie

Herziene begroting Promen 2012

Herziene begroting Promen 2012 Herziene begroting Promen 2012 Inleiding Door gewijzigde inzichten in de bedrijfsvoering van Promen in 2012 is de opstelling van een herziene begroting opportuun. Doordat binnen Promen een herstructurering

Nadere informatie

Inhoud. Participatiewet & Participatiebudget. Indicatie aantallen (bijstand en nieuw instrumentarium) Aanleiding en opdracht werkgroep

Inhoud. Participatiewet & Participatiebudget. Indicatie aantallen (bijstand en nieuw instrumentarium) Aanleiding en opdracht werkgroep Inhoud Participatiewet & Participatiebudget Indicatie aantallen (bijstand en nieuw instrumentarium) Aanleiding en opdracht werkgroep Resultaten doorrekeningen 4 scenario s Conclusies en adviezen - 1 -

Nadere informatie

Registratienummer: GF13.20024 Datum collegebesluit: 16 april 2013 Agendapunt: 7

Registratienummer: GF13.20024 Datum collegebesluit: 16 april 2013 Agendapunt: 7 Aan de gemeenteraad Registratienummer: GF13.20024 Datum collegebesluit: 16 april 2013 Agendapunt: 7 Portefeuillehouder: De heer L. Buwalda Behandelend ambtenaar: De heer C. Tiemersma Onderwerp: Jaarrekening

Nadere informatie

Openbaar Lichaam Sociale Werkvoorziening Drechtsteden

Openbaar Lichaam Sociale Werkvoorziening Drechtsteden J1,1121. 1J171!!!!,1! GPD 27 11 2014 0417 Openbaar Lichaam Sociale Werkvoorziening Drechtsteden IR Colleges van Burgemeester en Wethouders van de deelnemende gemeenten van Drechtwerk Onderwerp: Geactualiseerde

Nadere informatie

2016 in cijfers FINANCIËLE BIJLAGE BIJ JAAROVERZICHT EEN TOEKOMST DIE AL BEGONNEN IS. bestuur EINDHOVEN HEEZE-LEENDE VALKENSWAARD VELDHOVEN WAALRE

2016 in cijfers FINANCIËLE BIJLAGE BIJ JAAROVERZICHT EEN TOEKOMST DIE AL BEGONNEN IS. bestuur EINDHOVEN HEEZE-LEENDE VALKENSWAARD VELDHOVEN WAALRE FINANCIËLE BIJLAGE BIJ JAAROVERZICHT EEN TOEKOMST DIE AL BEGONNEN IS 2016 in cijfers Regionaal Werkbedrijf Zuidoost-Brabant Gemeenschappelijke Regeling Werkgelegenheid Regio Eindhoven bestuur EINDHOVEN

Nadere informatie

Le L a e r a n n & & S h S a h r a e e b i b jie j e e n e k n om o s m t t S W S Zwolle 12 oktober

Le L a e r a n n & & S h S a h r a e e b i b jie j e e n e k n om o s m t t S W S Zwolle 12 oktober Learn & Share bijeenkomst SW Zwolle 12 oktober Zwolle en Wezo GR WEZO en Wezo NV Zwolle, Hattem, Zwartewaterland, Dalfsen, Raalte Algemeen Bestuur GR WEZO Opdrachtverstrekking WSW Beleidsvorming uitvoering

Nadere informatie

FINANCIËLE BIJLAGE BIJ JAAROVERZICHT TOEKOMST IN BEELD in cijfers. bestuur

FINANCIËLE BIJLAGE BIJ JAAROVERZICHT TOEKOMST IN BEELD in cijfers. bestuur FINANCIËLE BIJLAGE BIJ JAAROVERZICHT TOEKOMST IN BEELD 2017 in cijfers bestuur 1 2 TOEKOMST IN BEELD Het GRWRE-bestuur heeft vanaf 2018 de verantwoordelijkheid voor een bredere doelgroep binnen de Participatiewet.

Nadere informatie

Financieel verslag Prognose d.d. 25 maart DSW Rijswijk en omstreken

Financieel verslag Prognose d.d. 25 maart DSW Rijswijk en omstreken Financieel verslag Prognose 2019 d.d. 25 maart 2019 DSW Rijswijk en omstreken 1 INLEIDING Voor u ligt de 1e rapportage 2019 van DSW Rijswijk en omstreken. Vanuit de kwartaalrapportages over het jaar 2018

Nadere informatie

Onderwerp: Conceptbegroting 2012 van het Werkvoorzieningschap Weert e.o. De Risse en De Risse Holding BV.

Onderwerp: Conceptbegroting 2012 van het Werkvoorzieningschap Weert e.o. De Risse en De Risse Holding BV. VOORSTEL AAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE CRANENDONCK Registratienummer Datum raadsvergadering 14 juni 2011 Datum B&W besluit 26 april 2011 Portefeuillehouder B. Manders Behandelend ambtenaar C. van Hoorn Onderwerp:

Nadere informatie

Collegevoorstel. Uitvoeringsovereenkomst Verordening PGB Wsw

Collegevoorstel. Uitvoeringsovereenkomst Verordening PGB Wsw Collegevoorstel Inleiding: Op 24 juni jl. heeft de gemeenteraad de Verordening persoonsgebonden budget begeleid werken Wet sociale werkvoorziening (Wsw) gemeente Heusden vastgesteld. In de Verordening

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL \J * 12R R ^wsirden. Gemeente Woerden Agendapunt: Indiener: college van burgemeester en wethouders

RAADSVOORSTEL \J * 12R R ^wsirden. Gemeente Woerden Agendapunt: Indiener: college van burgemeester en wethouders RAADSVOORSTEL \J * 12R.00302 ^wsirden Gemeente Woerden Agendapunt: Indiener: college van burgemeester en wethouders 12R.00302 Datum: 28 augustus 2012 Portefeuillehouders): L. Ypma Portefeuille(s): Contactpersoon:

Nadere informatie

EMCO. m J tó. *~h^%g cc^c-ße'r ME! Fax(0591) EMCOBGROEP. Gemeente Ernrn«fi

EMCO. m J tó. *~h^%g cc^c-ße'r ME! Fax(0591) EMCOBGROEP. Gemeente Ernrn«fi EMCO DOOR NAAR WERK WERK Gemeente Ernrn«fi - 6 R MPI ME! 2009 WM ^P '

Nadere informatie

Met dit voorstel regelen wij de formele verstrekking van deze middelen aan Breed voor het jaar 2015.

Met dit voorstel regelen wij de formele verstrekking van deze middelen aan Breed voor het jaar 2015. Openbaar Onderwerp Subsidie Breed 2015 Programma Economie & Werk Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting Het SW-bedrijf Breed voert de Wsw uit voor de gemeente Nijmegen. Door de Participatiewet is er

Nadere informatie

De missie van DZB en de Wet werken naar vermogen

De missie van DZB en de Wet werken naar vermogen De missie van DZB en de Wet werken naar vermogen Bas van Drooge Directeur DZB april 2012 concept 1 1 Wet werken naar vermogen Eén regeling voor WSW, Wajong en WWB Bezuiniging van ca. 1,8 mld 1 op 3 uitstromers

Nadere informatie

Rapportage 3 e kwartaal 2009

Rapportage 3 e kwartaal 2009 Rapportage 3 e kwartaal 2009 29 oktober 2009 Bestemd voor: RvC Aandeelhouders Bestuur GR Sw 'Fryslân' Colleges B&W Gemeenteraden Centrale ondernemingsraad Inhoudsopgave 1 Sociaal 3 1.1 Realisatie taakstelling

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE RAAD: VERGADERING 3 juni 2014

VOORSTEL AAN DE RAAD: VERGADERING 3 juni 2014 VOORSTEL AAN DE RAAD: VERGADERING 3 juni 2014 Onderwerp: Conceptbegroting de Risse Agendapunt 13. Raadsvoorstel- 2014-34 nummer Voorstel: 1. Kennis nemen van de conceptbegroting 2015 van het Werkvoorzieningschap

Nadere informatie

Managementsamenvatting

Managementsamenvatting 2017/23670 Managementsamenvatting Het jaar 2016 stond voor BaanStede in het teken van discussie over en voorbereiding van de opheffing van de huidige gemeenschappelijke regeling voor uitvoering van de

Nadere informatie

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders Nummer: Datum vergadering: 10-09-2013 Onderwerp: Verlenging tijdelijke dienstverbanden SW NoordWestGroep Conceptbesluit: Samenvatting: NoordWestGroep toestemming

Nadere informatie

Begroting Gemeenschappelijke Regeling Bedrijf voor Werk en Re-integratie. Versie: Definitief 2.0 ( )

Begroting Gemeenschappelijke Regeling Bedrijf voor Werk en Re-integratie. Versie: Definitief 2.0 ( ) 2015 Gemeenschappelijke Regeling Bedrijf voor Werk en Re-integratie Versie: Definitief 2.0 (16-12-2014) INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding...3 2. Bestuur BWR...4 3. Bedrijf en management...5 4. Verbonden partijen...6

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLU I

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLU I RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLU I Registratienummer raad: 1195908 Datum: 28 april 2015 Behandeld door: Mark Jan Prins Afdeling/Team: Maatschappelijke Ontwikkeling/Team Beleidsontwikkeling Onderwerp: Zienswijze

Nadere informatie

Raads inforrnatiebrief

Raads inforrnatiebrief gemeente Eindhoven Raadsnummer 07. R22 6 I. OOI Inboeknummer o7bstor88s Dossiernummer 737.404 n septembe> zoo7 Raads inforrnatiebrief Betreft inzicht in wachtlijstproblematiek sw-plaatsingen. 1 Inleiding

Nadere informatie

Rapportage 4 e kwartaal 2016

Rapportage 4 e kwartaal 2016 Rapportage 4 e kwartaal 2016 Uitvoeringsorganisatie Laborijn Terborgseweg 106 7005 BC DOETINCHEM Inhoudsopgave Voorwoord... 3 1. Programma Inkomen... 4 1.1 Ontwikkeling cliëntenbestand BUIG... 4 1.2 Financiële

Nadere informatie

Presentatie ISD de Kempen

Presentatie ISD de Kempen Presentatie ISD de Kempen Gemeente Reusel-De Mierden 5 september 2017 Sjak Vrieswijk Directeur ISD de Kempen Agenda ISD de Kempen (Uitgangspunten) Participatiewet Cijfers Werkplein de Kempen Actuele ontwikkelingen

Nadere informatie

III. GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Wava. ontvangen c l. 03 JUN 2011 IN.1111247 beh: IAJ ) 2- streef: Gemeente Oosterhout

III. GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Wava. ontvangen c l. 03 JUN 2011 IN.1111247 beh: IAJ ) 2- streef: Gemeente Oosterhout (/ GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Wava III Gemeente Oosterhout ontvangen c l 03 JUN 20 IN.247 beh: IAJ ) 2- streef: Gemeente Oosterhout T.a.v. het college Postbus 0.50 4900 GB OOSTERHOUT kopie: Datum: 26

Nadere informatie

Rapportage 1 e kwartaal 2017

Rapportage 1 e kwartaal 2017 Rapportage 1 e kwartaal Uitvoeringsorganisatie Laborijn Terborgseweg 106 7005 BC DOETINCHEM Inhoudsopgave Voorwoord... 3 1. Programma Inkomen... 4 1.1 Ontwikkeling cliëntenbestand BUIG... 4 1.2 Financiële

Nadere informatie

Bestuursrapportage 4 e kwartaal BESTUURSRAPPORTAGE 4 e KWARTAAL februari 2014 Versie 1.1

Bestuursrapportage 4 e kwartaal BESTUURSRAPPORTAGE 4 e KWARTAAL februari 2014 Versie 1.1 BESTUURSRAPPORTAGE 4 e KWARTAAL 2013 februari 2014 Versie 1.1 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Realisatie 4 - realisatie per kwartaal en tot en met december - vergelijking met begroot resultaat 3. Toelichting

Nadere informatie

Rapportage 2 e kwartaal 2016

Rapportage 2 e kwartaal 2016 Rapportage 2 e kwartaal 2016 Uitvoeringsorganisatie Laborijn Terborgseweg 106 7005 BC DOETINCHEM Inhoudsopgave Voorwoord... 3 1. Programma Inkomen... 4 1.1 Ontwikkeling cliëntenbestand BUIG... 4 1.2 Financiële

Nadere informatie

Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 30 september 2009 / 159/2009. Fatale termijn: besluitvorming vóór: N.v.t.

Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 30 september 2009 / 159/2009. Fatale termijn: besluitvorming vóór: N.v.t. Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 30 september 2009 / 159/2009 Fatale termijn: besluitvorming vóór: N.v.t. Onderwerp Wsw-financiën opnemen in de begroting Programma / Programmanummer Werk &

Nadere informatie

Raadsvoorstel 47 Vergadering 3 juli Gemeenteraad. Onderwerp : Jaarrekening Senzer 2017

Raadsvoorstel 47 Vergadering 3 juli Gemeenteraad. Onderwerp : Jaarrekening Senzer 2017 Vergadering 3 juli 2018 Gemeenteraad Onderwerp : Jaarrekening Senzer 2017 B&W vergadering : 05 juni 2018 Zaaknummer : 33762996 Dienst / afdeling : PSD.OSD - Ontwikkeling Sociaal Domein Aan de gemeenteraad,

Nadere informatie

sm uemeente oerdük RAADSINFORMATIEBRIEF

sm uemeente oerdük RAADSINFORMATIEBRIEF sm uemeente oerdük Van Aan Onderwerp Verantwoordel RAADSINFORMATIEBRIEF 0 1 MEI 2017 Nummer griffie Zaaknummer 4îu bòll Documentnummer 754686 College van burgemeester en wethouders de leden van de qemeenteraad

Nadere informatie

Onderwerp: voorstel tot vaststelling van de No

Onderwerp: voorstel tot vaststelling van de No Onderwerp: voorstel tot vaststelling van de No. 3-2019 jaarrekening 2018 Dos. 4/49 A Aan het algemeen bestuur. Bijgaand bieden wij u aan de ontwerp jaarrekening 2018 van WVS-groep (hierna: WVS). De jaarrekening

Nadere informatie

Heerhugowaarlćte. Stad van kansen»

Heerhugowaarlćte. Stad van kansen» Raadsvergadering: ţ y QįÇ. 2013 ij Besluit ^xr^ur^yc^ CKC^\of.^o ^n^stelnurnme^: Heerhugowaarlćte 2-^ ^ 2 0 Stad van kansen» Agendanr.: 8 Voorstelnr.: RB2013205 Onderwerp: Begroting 2014 GR Werkvoorzieningsschap

Nadere informatie

FINANCIËLE BIJLAGE BIJ JAAROVERZICHT IN ONTWIKKELING in cijfers. bestuur

FINANCIËLE BIJLAGE BIJ JAAROVERZICHT IN ONTWIKKELING in cijfers. bestuur FINANCIËLE BIJLAGE BIJ JAAROVERZICHT IN 2018 in cijfers bestuur 1 In ontwikkeling...... met werkzoekenden, binnen de keten, met werkgevers en als werkgever! VERSTERKEN VAN DE KETEN DE WEG NAAR WERK Sinds

Nadere informatie

Portefeuillehouder van der Laan Datum collegebesluit 28 april 2015 Opsteller Cor Tiemersma Registratie GF Agendapunt

Portefeuillehouder van der Laan Datum collegebesluit 28 april 2015 Opsteller Cor Tiemersma Registratie GF Agendapunt Portefeuillehouder van der Laan Datum collegebesluit 28 april 2015 Opsteller Cor Tiemersma Registratie GF15.20034 Agendapunt Onderwerp Jaarrekening 2014, begrotingswijziging 2015-1 en Begroting 2016 GR

Nadere informatie

Aan de Raad. 1. Aanleiding Het voorstel wordt aan de raad voorgelegd in zijn kaderstellende rol

Aan de Raad. 1. Aanleiding Het voorstel wordt aan de raad voorgelegd in zijn kaderstellende rol Aan de Raad No. : 8/3 Muntendam : 13 april 2017 Onderwerp : Vaststellen gewijzigde re-integratie verordening i.v.m. beschut werken ---------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Werkvoorzieningschap Kampen & Dronten

Werkvoorzieningschap Kampen & Dronten Werkvoorzieningschap Kampen & Dronten Programmabegroting 2017 Programmaraming 2018 Kampen, 30 november 2016 Werkvoorzieningschap Kampen & Dronten Gildestraat 1 8263 AH KAMPEN Inhoudsopgave 1 Programmabegroting

Nadere informatie

Aan de raad, Beslispunt: 1. Waar gaat dit voorstel over?

Aan de raad, Beslispunt: 1. Waar gaat dit voorstel over? Agendapunt : 17. Voorstelnummer : 06-050 Raadsvergadering : 25 juni 2015 Naam opsteller : Eline van Braak Informatie op te vragen bij : Eline van Braak Portefeuillehouder(s) : weth. J. Mesu Zaaknummer

Nadere informatie

JAARVERSLAG WVS. Werkvoorzieningschap Tomingroep, de feiten. Uitgebreid jaarverslag: www.tomingroep.nl

JAARVERSLAG WVS. Werkvoorzieningschap Tomingroep, de feiten. Uitgebreid jaarverslag: www.tomingroep.nl 20 13 JAARVERSLAG WVS Werkvoorzieningschap Tomingroep, de feiten Uitgebreid jaarverslag: www.tomingroep.nl Bedrijfsgegevens Hoofdkantoor en correspondentieadres: TOMINGROEP Postbus 194 1200 AD HILVERSUM

Nadere informatie

Collegevoorstel onder verantwoordelijkheid van. : wethouder F.J.P.M. Cuijpers. Onderwerp : aanvullend re-integratiebudget Voorstelnummer : 16.

Collegevoorstel onder verantwoordelijkheid van. : wethouder F.J.P.M. Cuijpers. Onderwerp : aanvullend re-integratiebudget Voorstelnummer : 16. Collegevoorstel onder verantwoordelijkheid van : wethouder F.J.P.M. Cuijpers Onderwerp : aanvullend re-integratiebudget 2016 Voorstelnummer : 16.42 Info bij afdelingshoofd : Fred Donk Telefoonnummer :

Nadere informatie

BEGROTING Werkvoorzieningschap De Sluis

BEGROTING Werkvoorzieningschap De Sluis BEGROTING -2015 Werkvoorzieningschap De Sluis Opgesteld door het Dagelijks Bestuur te Woerden d.d. 12 mei Vast te stellen door het Algemeen Bestuur d.d. 7 juli Carrosserieweg 1 3445 BC Woerden tel: 0348-497000

Nadere informatie

Ingekomen stuk D3. Ons kenmerk L400/05.37751. Aantal bijlagen 1

Ingekomen stuk D3. Ons kenmerk L400/05.37751. Aantal bijlagen 1 Directie Inwoners Werk & Inkomen Ingekomen stuk D3 Openingstijden: maandag t/m vrijdag 08.30-17.00 uur aan de gemeenteraad van Nijmegen Mariënburg 30 6511 PS Nijmegen Telefoon (024) 329 92 22 Telefax (024)

Nadere informatie

Notitie tijdelijke dienstverbanden medewerkers Risse

Notitie tijdelijke dienstverbanden medewerkers Risse Notitie tijdelijke dienstverbanden medewerkers Risse Aanleiding In de vergadering van de Commissie Welzijn op 24 januari 2012 heeft wethouder Litjens van de gemeenteraad de opdracht gekregen om een notitie

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad van Nijmegen. Datum uw brief. Geachte leden van de Raad,

Aan de gemeenteraad van Nijmegen. Datum uw brief. Geachte leden van de Raad, Directie Inwoners Ingekomen stuk D8 (PA 19 november 2008) Beleid & Realisatie Beleidsontwikkeling Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon (024) 329 90 00 Telefax

Nadere informatie

Caparis NV. Rapportage 2 e kwartaal 2011. Bestemd voor: Raad van Commissarissen Aandeelhouders. augustus 2011 Pagina 1/19

Caparis NV. Rapportage 2 e kwartaal 2011. Bestemd voor: Raad van Commissarissen Aandeelhouders. augustus 2011 Pagina 1/19 Rapportage 2 e kwartaal 2011 Caparis NV Bestemd voor: Raad van Commissarissen Aandeelhouders augustus 2011 Pagina 1/19 Bestuur GR Sw 'Fryslân' Colleges B&W Centrale ondernemingsraad Inhoudsopgave 1 Sociaal

Nadere informatie

JAARSTUKKEN Stichting De Wissel

JAARSTUKKEN Stichting De Wissel JAARSTUKKEN 2018 Stichting De Wissel Woerden, 11 april 2019 Carrosserieweg 1 3445 BC Woerden Tel: 0348-497000 Dit document bevat vertrouwelijke informatie. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd

Nadere informatie

IW4 Sociaal jaarverslag 2012

IW4 Sociaal jaarverslag 2012 IW4 Sociaal jaarverslag 2012 Voorwoord Het jaar 2012 kon wederom worden afgesloten met goede financiële resultaten. Deze resultaten konden slechts worden behaald dankzij de grote inzet en het enthousiasme

Nadere informatie

samen werkt Rapportage 2e kwartaal 2016 Uitvoeringsorganisatie Laborijn Terborgseweg BC DOETINCHEM

samen werkt Rapportage 2e kwartaal 2016 Uitvoeringsorganisatie Laborijn Terborgseweg BC DOETINCHEM samen werkt Rapportage 2e kwartaal 2016 Uitvoeringsorganisatie Laborijn Terborgseweg 106 7005 BC DOETINCHEM Inhoudsopgave Voorwoord... 3 1. Programma Inkomen... 4 1.1 Ontwikkeling cliëntenbestand BUIG...4

Nadere informatie

Onderwerp: Jaarverslag en jaarrekening 2018 van Werkplein Fivelingo.

Onderwerp: Jaarverslag en jaarrekening 2018 van Werkplein Fivelingo. Raadsvergadering 24 juni 2019 Nr.: 10/14 AAN de gemeenteraad Onderwerp: Jaarverslag en jaarrekening 2018 van Werkplein Fivelingo. Portefeuillehouder: Wethouder B. Schollema. Ter inzage liggende stukken:

Nadere informatie

Rapportage 3 e kwartaal 2016

Rapportage 3 e kwartaal 2016 Rapportage 3 e kwartaal 2016 Uitvoeringsorganisatie Laborijn Terborgseweg 106 7005 BC DOETINCHEM Inhoudsopgave Voorwoord... 3 1. Programma Inkomen... 4 1.1 Ontwikkeling cliëntenbestand BUIG... 4 1.2 Financiële

Nadere informatie

Ontwerpbegroting Vixia 2014

Ontwerpbegroting Vixia 2014 Ontwerpbegroting Vixia 2014 Gemeentebladnummer: 2013/30 2013/6568 Vergaderdatum: 27 juni 2013 Agendapunt: Portefeuillehouder Dhr. P. Hovens Steller M. Meurkens Aan de Raad Voorstel: 1. Kennisnemen van

Nadere informatie

- oo~ FEB :09. BuslncssPost

- oo~ FEB :09. BuslncssPost DOOR NAAR WERK WERK - oo~ Abel Tasmanstraat 7 Postbus 2040 7801 CA Emmen Tel. (0591)636600 Fax (0591) 630663 www.emco-groep.nl College van Burgemeester en Wethouders van de deelnemende gemeenten Emmen,

Nadere informatie

Participatiewet. 1 januari 2015

Participatiewet. 1 januari 2015 Participatiewet 1 januari 2015 Agenda Uitgangspunten Participatiewet - Sjak Vrieswijk De WVK-groep - Gerard van Beek De ISD/Werkplein de Kempen - Sjak Vrieswijk Kempenplus - Gerard van Beek Het regionaal

Nadere informatie

Financieel verslag Derde Kwartaal d.d. 13 december DSW Rijswijk en omstreken

Financieel verslag Derde Kwartaal d.d. 13 december DSW Rijswijk en omstreken Financieel verslag Derde Kwartaal 2018 d.d. 13 december 2018 DSW Rijswijk en omstreken AB20181213-6-Vaststellen definitieve rapportage DSW derde kwartaal 2018 1 INLEIDING Voor u ligt de 3e kwartaalrapportage

Nadere informatie

C. van Hoorn

C. van Hoorn 3 C. van Hoorn 040-2083704 cho@valkenswaard.nl Strategisch plan Ergon 2011-2014. 10raad00702 De gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw). Drie gemeenten

Nadere informatie

IW4 vooruitblik op de jaren 2019, 2022 en 2028

IW4 vooruitblik op de jaren 2019, 2022 en 2028 IW4 vooruitblik op de jaren 2019, 2022 en 2028 Inleiding IW4 heeft om de gemeentelijke besluitvorming te ondersteunen in het onderstaande financiële overzicht met een korte toelichting verwoord wat de

Nadere informatie

VOORSTEL AAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS. Behandeld door: J.Woltersd.d Afdeling/Cluster: SEM Telefoonnr.

VOORSTEL AAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS. Behandeld door: J.Woltersd.d Afdeling/Cluster: SEM Telefoonnr. *14.19876* Behandeld door: J.Woltersd.d.03-09-2014 Afdeling/Cluster: SEM Telefoonnr.: 0591-535472 VOORSTEL AAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Openbaar Geheimhouding: Openbaar Portefeuillehouder:

Nadere informatie

De raad van de gemeente Emmen Ontwikkeling, Beleid en Directiestaf. uw kenmerk bijlage behandeld door M.J. Visser

De raad van de gemeente Emmen Ontwikkeling, Beleid en Directiestaf. uw kenmerk bijlage behandeld door M.J. Visser Raadhuisplein 1 7811 AP Emmen t. 140591 f. 0591 685599 Postbus 30001 7800 RA Emmen e. gemeente@emmen.nl i. gemeente.emmen.nl ~ 1)1::+..1).. Gemeente ~'1" ~ Emmen -t- De raad van de gemeente Emmen Ontwikkeling,

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Algemeen

Inhoudsopgave. Algemeen Aan : Directie, Raad van Commissarissen van De Sluis Groep NV en Dagelijks Bestuur van WVS De Sluis Van : Dingena van Esterik Datum : 7 maart 2012 Betreft : voorlopige rapportage t/m 31 december 2011 van

Nadere informatie

Begroting 2017 Gemeenschappelijke Regeling: Werkvoorzieningsschap Noord Kennemerland

Begroting 2017 Gemeenschappelijke Regeling: Werkvoorzieningsschap Noord Kennemerland Raadsvoorstel Begroting 2017 Gemeenschappelijke Regeling: Werkvoorzieningsschap Noord Kennemerland Raadsvergadering: 23-06-2016 agendapunt : bijlage nr. : 2016-1052 Commissie: Portefeuillehouder: Sociaal

Nadere informatie

Rapportage WSD aan de gemeente tot en met het 2 e kwartaal van 2014 Gesubsidieerd werk in uitvoering

Rapportage WSD aan de gemeente tot en met het 2 e kwartaal van 2014 Gesubsidieerd werk in uitvoering Rapportage WSD aan de gemeente tot en met het 2 e van 214 Gesubsidieerd werk in uitvoering WSD: "Professionals in mensenwerk" 18-7-214 WSD Aan geadresseerde Schouwrooij 2 5281RE Boxtel Postbus 173 528oADBoxtel

Nadere informatie