Vergelijking lijfrenteproducten ASR en Brand New Day

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vergelijking lijfrenteproducten ASR en Brand New Day"

Transcriptie

1 Vergelijking lijfrenteproducten en Inleiding Op dit moment benadert haar klanten met een alternatief voor hun woekerpolis. U wordt gevraagd om voor uw klanten een objectieve vergelijking te maken: de huidige polis houden of oversluiten naar een ander product van? Maar is een ander product van altijd de beste keuze voor uw klant? De financiële consument is de laatste jaren enorm kritisch geworden. Wantrouwend zelfs. De slechte producten die verzekeraars de afgelopen jaren in de markt hebben gezet, zijn hier voor een belangrijk deel debet aan. Consumenten willen steeds meer het naadje van de kous weten. En u en uw klant willen achteraf niet voor verrassingen worden geplaatst. Om u te ondersteunen in uw advies, hebben wij de vergelijkbare lijfrenteproducten van (VermogenBelegd en Vermogen- Garant) en de pensioenrekening naast elkaar gelegd. Vergelijking met VermogenBelegd Gemiddelde jaarlijkse kosten Met VermogenBelegd wordt met aandelen en/of obligaties vermogen opgebouwd. De gemiddelde jaarlijkse kosten (administratie-, beheer-, aankoop- en verkoopkosten) zijn laag. Maar de totale kosten van zijn altijd lager. Met de Pensioenrekening bouwen uw klanten bij hetzelfde rekenrendement altijd méér vermogen op. Dat kunt u in de tabel hieronder zien. De administratiekosten zijn jaarlijks 50 (doorlopend) of 35 (koopsom). Dit lijkt weinig, maar als een klant 100 per maand stort, zijn deze administratiekosten 4,2% van de inleg. Deze administratiekosten worden overigens jaarlijks geïndexeerd met de inflatie. Als de inflatie 10 jaar lang 2,5% is, zijn de jaarlijkse kosten na 10 jaar geen 50 maar 64. Dit is dan 5,3% van de inleg. Vergelijking VermogenBelegd Inleg Totale administratiekosten VermogenBelegd Maandelijks 100 jaarlijks 50 geindexeerd met 1% * Koopsom ** Uitgangspunten: verwacht eindkapitaal na verkoop; 50% aandelen, 50% obligaties; rekenrendement 4% ; looptijd 30 jaar; geen automatische risicoafbouw; geen tussentijdse mutaties; inflatie 1%; let op: in de berekening is er van uitgegaan dat bij beide aanbieders 100% van het opgebouwde kapitaal bij overlijden wordt geretourneerd. *Bij 90% overlijdensdekking is het eindkapitaal , inclusief de bonuspremie van 719 ** Bij 90% overlijdensdekking is het eindkapitaal , inclusief de bonuspremie van 381

2 Overige kosten Naast de jaarlijkse beleggingskosten beïnvloeden ook de overige kosten het te verwachten eindkapitaal. Bij VermogenBelegd worden voor zowat alle mogelijke wijzigingen kosten in rekening gebracht. Bij betalen uw klanten voor geen enkele wijziging. Met name het switchen tussen fondsen is kostbaar, zeker gezien de (door de AFM verlangde) risicoafbouw die in de aanloop naar de pensioendatum dient plaats te vinden. Overige kosten VermogenBelegd Aankoopkosten 0,50% 0,025% 0,15% Verkoopkosten 0,025% 0,15% Jaarlijkse adminstratiekosten Bij periodieke inleg 50, bij koopsom 35* Switchkosten 50 Verlagen inleg 50 Premievrij maken 100 Afkoopkosten 100 Looptijd wijzigen 150 Verplichte minimale storting Bij periodiek inleg 600 p.j., bij koopsom 2500 Minimale extra inleg 500 * Deze administratiekosten bij worden jaarlijks verhoogd met een inflatiecorrectie. Flexibiliteit Naast bovenstaande hebben uw klanten met VermogenBelegd ook minder flexibiliteit. Bij een jaarlijkse inleg dienen uw klanten minimaal 600 per jaar in te leggen. Bij is uw klant nergens toe verplicht. En als uw klant extra wil inleggen, is de minimale extra inleg bij VermogenBelegd 500. Bij mag de klant zelf bepalen hoeveel méér of minder wordt ingelegd. Er geldt alleen dat áls er een storting op de rekening wordt gedaan, deze uit kostenoverweging minimaal 50 dient te zijn. Afgedekte risico s Prijs is veel, maar niet alles. Ook het beperken van de risico s is belangrijk. Bij VermogenBelegd wordt geen enkel risico afgedekt. Kort door de bocht: het is een beleggingsrekening, maar geen pensioenrekening. De Pensioenrekening houdt wél rekening met de belangrijke risico s. Elke klant krijgt een maatwerk obligatieportefeuille waarmee een lagere of hogere rente op de pensioendatum (grotendeels) wordt gecompenseerd. En de staatsobligaties kennen een jaarlijkse correctie voor de inflatie. Het rendement van de staatsobligaties neemt dus toe (en af) met een hogere (of lagere) inflatie. Bij het aandelen indexfonds, dat in 24 landen belegt, wordt het valutarisico afgedekt. Het risico dat de dollar instort, is daarmee afgedekt. En tenslotte doet aan lifecycle beleggen. Vanaf 10 jaar voor de pensioendatum wordt het aandelenrisico automatisch elk jaar stapje voor stapje afgebouwd. Onderaan in dit document kunt u nalezen wat de AFM vindt van het afdekken van risico s en waar u in het kader van uw zorgplicht rekening mee dient te houden. Afgedekte risico s VermogenBelegd Lifecycle-beleggen + Rekening houden met inflatierisico + Rekening houden met renterisico + Valutarisico afdekken + n.v.t.

3 Overige verschillen > Spreiding aandelenrisico Het aandelen indexfonds van belegt in de grootste beursgenoteerde bedrijven ter wereld. Deze zijn in 24 landen gevestigd. De spreiding is hiermee optimaal. Het aandelenfonds van heeft de 50 grootste Europese bedrijven als benchmark. De spreiding is dus veel geringer en het risico van het fonds is daarmee een stuk groter. > Indexbeleggen Kiest uw klant (deels) voor aandelen? kiest dan voor een indexfonds. Deze indexfondsen worden steeds populairder. In Amerika heeft 70% van de particuliere beleggers indexfondsen in portefeuille. De theorie erachter kent u: op lange termijn doet 90% van de actieve beleggingsfondsen het slechter dan de index. Een kans van 1 op 10 op meer rendement. Dat lijkt ons een slechte gok. > Verborgen kosten De AFM heeft onderzocht (zie pagina 19) dat actieve beleggingsfondsen gemiddeld zo n 0,65% verborgen kosten hebben. Kosten die variabel zijn en dus buiten de TER (of beheerkosten) vallen. Elk jaar. Deze verborgen kosten worden uit het vermogen van het fonds onttrokken. Uw klant betaalt ze dus. Onze obligatiefondsen kennen géén verborgen kosten. Ons indexfonds wel. Maar dat zijn geen verborgen kosten, maar juist verborgen opbrengsten. Vergelijking met VermogenGarant Garantie Met VermogenGarant wordt vermogen opgebouwd met aandelen en geldmarktinstrumenten (deposito s, spaarrekeningen, cash). VermogenGarant biedt ook een bepaalde garantie. Deze garantie heeft vanzelfsprekend een prijs: de jaarlijkse kosten van VermogenGarant zijn een stuk hoger dan bij VermogenBelegd. De klant kan met VermogenGarant uit 2 verschillende soorten garanties kiezen: een garantierendement van bruto 0% (een inleggarantie) of een garantie van een bepaald bruto percentage. De garantie geldt niet over de hele inleg! In ruil voor de garantie betaalt uw klant een garantiepremie. Hoe hoger de garantie, hoe hoger de premie. Let erop dat de garantie niet over de totale inleg wordt berekend! Naast de inleg betaalt uw klant namelijk apart voor de administratiekosten en de garantiepremie. Hierover krijgt uw klant géén garantie. Een voorbeeld. Uw klant legt maandelijks 100 in en wenst een garantierendement van 3%. Naast de inleg betaalt uw klant 50 per jaar administratiekosten en (ongeveer) 17 per maand garantiepremie. Deze kosten worden niet aan de inleg onttrokken. Nee, uw klant betaalt deze extra, bovenop de inleg. De totale inleg in een jaar is = Het garantierendement wordt daarentegen niet over de totale inleg van 1.454, maar slechts over de berekend. De netto garantierendementen Garantie kent een prijs. Dat kunt u in de tabel hieronder zien. Hier is voor 3 verschillende soorten garantie (geen garantie, inleggarantie, bruto 2% garantie) onder andere berekend wat het netto rendement is. Wat bij de inleggarantie opvalt is dat het garantiebedrag lager is dan de totale inleg. En daarnaast dat het garantiebedrag erg laag is ten opzichte van het te verwachten eindkapitaal. Oftewel: het netto gegarandeerde rendement is erg laag. Negatief zelfs. Het garantierendement bij inleggarantie is zelfs lager dan het pessimistische rendement dat, volgens de Wft, over dezelfde periode voor een mixfonds geldt: 2,19% voor een koopsom en 0,15% voor een periodieke inleg (Bron: tabel 1b en 2b van de Nadere Regeling gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft, Bijlage 4). Let op. Vergelijkt u met Brand New Day? Om het correcte eindkapitaal te berekenen, dient u dan de garantiepremie en administratiekosten bij de inleg van op te tellen! Wat bij de 2% garantie opvalt, is dat het te verwachten eindkapitaal in ruil voor de garantie behoorlijk lager is dan zonder garantie van. En daarnaast geldt ook hier dat het netto garantierendement laag is voor een lange looptijd.

4 Verwacht eindkapitaal en netto garantierendement Brand New Day Garantiepremie Maandelijkse inleg 100 Administratiekosten Totale inleg Eindwaarde bruto 4% Vermogen- Garant Garantie Eindwaarde bruto 4% Garantie Netto garantierendement Garantie: inleg 3, nvt * ,51% Garantie: 2% 10, nvt ** ,13% Garantie: 3% 17, nvt *** ,80% Koopsom Garantie: inleg nvt ,34% Uitgangspunten: verwacht eindkapitaal na verkoop; 50% aandelen, 50% obligaties; rekenrendement 4% ; looptijd 30 jaar; geen automatische risicoafbouw; geen tussentijdse mutaties; 100% opgebouwde kapitaal retour bij overlijden; inflatie 1%; let op: bij zijn de garantie- en administratiekosten als extra inleg meegenomen *Bij 90% overlijdensdekking is het eindkapitaal , inclusief de bonuspremie van 716 ** Bij 90% overlijdensdekking is het eindkapitaal , inclusief de bonuspremie van 741 *** Bij 90% overlijdensdekking is het eindkapitaal , inclusief de bonuspremie van 779 Toelichting tabel > Om tot het eindkapitaal van te komen, is met een bruto rendement van 4% gerekend. Voor de jaarlijkse stijging van de administratiekosten is een gemiddelde inflatie van 2% gehanteerd. > De totale inleg is inclusief de administratiekosten en de garantiepremie. > Bij wordt bij overlijden 100% van het opgebouwde kapitaal uitgekeerd. Voor een eerlijke vergelijking zijn we hier in de berekening bij ook van uitgegaan. Bij kunnen klanten echter kiezen: bij overlijden een uitkering van 90% of 0% van de opgebouwde waarde. In ruil hiervoor krijgen zij een bonuspremie. Ter indicatie: bij de koopsom van en een looptijd van 30 jaar is deze bonuspremie over de hele looptijd ongeveer 115. Alternatieven Zoals uit de tabel hierboven blijkt, zijn de netto garantierendementen laag. Zoekt uw klant zekerheid? Dan zijn er alternatieven waarmee uw klant misschien beter af is. Allereerst kan uw klant kiezen voor een deposito. Deze bieden een hoger netto rendement. Keerzijde is dat er geen kans is op een hoger eindkapitaal dat aandelen bieden. Bovendien biedt een deposito géén bescherming tegen de gevaarlijke risico s. Ander alternatief is om bij de Pensioenrekening te kiezen voor 100% obligaties. Ook hier is het netto rendement hoger. En als de marktrente stijgt, stijgt ook het rendement over de vervolgstortingen. Groot voordeel voor uw klant is dan bovendien dat de gevaarlijke risico s voor het pensioen dan wél afgedekt worden. Flexibiliteit Naast de beperkingen die ook voor VermogenBelegd gelden, geldt voor VermogenGarant dat uw klant gedurende de laatste 20 jaar géén wijzigingen in de polis mag aanbrengen. Uw klant mag dus niet stoppen met premie-inleg, de inleg verlagen of voor een andere risicoverdeling kiezen. Saillant is ook dat uw klant het aandelenrisico niet mag afbouwen, alhoewel de AFM dat in het kader van de zorgplicht voor de 2 e pijler wel van u verlangt. Risico s en overige verschillen De opmerkingen die hierover bij VermogenBelegd zijn gemaakt, gelden ook hier. Polis overboeken? Extra losse kosten! Gaat u de oude polis van uw klant fiscaal geruisloos oversluiten naar VermogenGarant? Hou er dan rekening mee dat uw klant náást de overboekwaarde (en de eventuele inleg) nog een extra rekening krijgt van. De garantie- en de administratiekosten worden namelijk niet aan de inleg of overboekwaarde onttrokken, maar apart in rekening gebracht. Boekt uw klant bijvoorbeeld over (=koopsom) en wenst deze inleggarantie? Dan moet uw klant direct aan kosten betalen. Gaat uw klant maandelijks 100 storten en wenst deze 3% bruto garantie? Dan krijgt uw klant jaarlijks een rekening van ongeveer 17 (garantiekosten) en 50 (administratiekosten, jaarlijks verhoogd met de inflatie).

5 Wat vindt de AFM ervan? Rente- en inflatierisico De AFM stelt in haar Visie op de Zorgplicht (2007, voor collectieve pensioenen, maar dit is ook logisch voor 3e pijler producten) dat aanbieders rekening moeten houden met het rente- en inflatierisico. De pensioenuitvoerder houdt bij de aard en inrichting van samenstelling van de portefeuille rekening met risico s die verbonden zijn aan een pensioenbelegging die op pensioendatum moet worden omgezet in een annuïteit. Is het de bedoeling met de belegging te sturen op een zo veel als mogelijk reëel pensioen, dan speelt het inflatierisico. Is het doel een zo zeker mogelijk nominaal pensioen, dan houdt de uitvoerder rekening met het renterisico. Ook houdt de pensioenuitvoerder rekening met het kredietrisico van de obligatie uitgevende instelling, zeker in geval van meer exotische obligatiebelegging zoals credits, opkomende markten of hoogrentende obligaties. De hoogte van het aan te kopen pensioen op de pensioendatum is echter niet alleen afhankelijk van de hoogte van het pensioenkapitaal, maar ook van de rentestand op moment van omzetting van pensioenkapitaal in een aanspraak op een pensioenuitkering. Een daling van de rentestand vlak vóór de pensioendatum heeft tot gevolg dat de deelnemer met het beschikbare pensioenkapitaal minder pensioen kan aankopen. Lifecycle beleggen De AFM stelt in de Visie op de Zorgplicht ook dat het aandelenrisico in de aanloop naar de pensioendatum moet worden afgebouwd. Bij gebeurt dit automatisch. U heeft er als adviseur geen omkijken naar en u voldoet aan uw zorgplicht naar uw klant. Bij de producten van wordt het aandelenrisico niet automatisch afgebouwd. Wilt u aan uw zorgplicht voldoen, dient u dus vanaf 10 jaar voor de pensioendatum contact op te nemen met uw klant en elk jaar te bepalen of het risico nog passend is. In de huidige pensioensystematiek is de hoogte van het pensioen veelal afhankelijk van de pensioendatum, namelijk het moment waarop de pensioenuitvoerder de beleggingen omzet in een levenslange periodieke pensioenuitkering. De pensioenuitvoerder bouwt het beleggingsrisico af naarmate de pensioendatum nadert. In de praktijk betekent dit dat de pensioenuitvoerder steeds minder belegt in zakelijke waarden zoals aandelen en steeds meer in langlopende obligaties ten einde de renteopbrengsten te koppelen aan de renteverplichtingen. Dit noemen we inkooptariefgericht beleggen. Hiermee voorkomt de pensioenuitvoerder dat door een forse koersdaling kort voor de pensioendatum een (groot) deel van het opgebouwde pensioenkapitaal verloren gaat, overigens rekening houdend met een verstandige afweging tussen risico en rendement.