Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Allianz DGA Pakket. Dé pensioenoplossing voor directeur-grootaandeelhouders

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Allianz DGA Pakket. Dé pensioenoplossing voor directeur-grootaandeelhouders"

Transcriptie

1 Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Allianz DGA Pakket Dé pensioenoplossing voor directeur-grootaandeelhouders

2 Dé pensioenoplossing voor directeur-grootaandeelhouders Als directeur-grootaandeelhouder (DGA) bent u gewend om vooruit te kijken en initiatief te nemen. U neemt beslissingen die uw bedrijf veiligstellen en vooruit helpen. In uw privé-leven is dat niet anders. Dus kijkt u verder dan uw arbeidzame leven en zorgt u ervoor dat u uw pensioen veilig stelt. Daarbij neemt u als DGA een bijzondere positie in. Die positie biedt u veel vrijheid bij het samenstellen van uw oudedagsvoorziening. Het is daarbij van belang dat u de juiste keuzes maakt, zodat u later volop kunt genieten van uw huidige inspanningen. In deze brochure vindt u een antwoord op de volgende vragen: Wat zijn uw mogelijkheden als DGA? Waarom kiezen voor het Allianz DGA Pakket? Hoe bouwt u uw pensioen op? Hoe belegt Allianz? Wat zijn de kosten? Wat die juiste keuzes zijn, bespreekt u met uw financieel adviseur en uw accountant. Samen met hen bepaalt u wat voor u de beste manier is om uw pensioen op te bouwen en uw risico s af te dekken. Zij hebben de benodigde expertise om u een passend advies te geven. In deze brochure leest u alvast welke mogelijkheden u heeft en welke oplossing Allianz biedt. Wat zijn uw mogelijkheden als DGA? Omdat u als DGA niet onder de Pensioenwet valt, heeft u volop ruimte en vrijheid om een goede oudedagsvoorziening op te bouwen. Zo kunt u uw pensioen in eigen beheer opbouwen of volledig opbouwen bij een verzekeraar. Maar u kunt ook kiezen voor een combinatie hiervan. Of voor een voorziening in de privé-sfeer via een lijfrente. Welke pensioenoplossing voor u geschikt is, hangt af van uw persoonlijke omstandigheden en wensen. Een verzekerde pensioenregeling biedt u een betere bescherming tegen eventuele schuldeisers dan opbouw van uw pensioen in eigen beheer. Daarnaast zijn er bij een verzekerde pensioenoplossing altijd voldoende middelen aanwezig om een ouderdomspensioen, partnerpensioen, wezenpensioen of arbeidsongeschiktheidspensioen uit te keren. Kortom, u bent verzekerd van pensioen.

3 Waarom kiezen voor het Allianz DGA Pakket? Het Allianz DGA Pakket is een flexibel product voor de opzet van een complete pensioenregeling. Maar u kunt het pakket ook gebruiken om alleen de risico s van overlijden en arbeidsongeschiktheid af te dekken. Of om vermogen op te bouwen. Kiest u bij de start alleen voor het afdekken van risico s? Dan kunt u het pakket later tegen zeer lage kosten uitbreiden voor het opbouwen van vermogen. Kiest u liever voor eigen beheer binnen uw BV? Dan kunt u het pakket gebruiken om naast eigen beheer te sluiten. Bijvoorbeeld voor het afdekken van risico s en/of opbouwen van vermogen. Het Allianz DGA Pakket is dus geheel naar eigen wens en eigen situatie in te richten. U bepaalt wat er met uw geld gebeurt! Bij een faillisement van uw BV is uw pensioen zelfs beschermd tegen schuldeisers. Bovendien hoeft u niet meerdere polissen te sluiten om al uw pensioenwensen in te vullen. Mocht u de premiebetaling willen stoppen, dan kan de waarde van het pakket zelfs terug naar uw BV (als u aan bepaalde wettelijke voorwaarden voldoet). Een complete pensioenregeling Kiest u voor het Allianz DGA Pakket als complete pensioenregeling? Dan staat de polis op uw naam; u bent de verzekeringnemer. De waarde van de polis kan, wanneer u dat wilt, teruggestort worden naar uw BV. Daarbij moet u aan enkele wettelijke eisen voldoen. Zo moet u de waardeoverdracht binnen de BV gebruiken voor pensioen en daar stelt de Belastingdienst bijzondere eisen aan. Het is noodzakelijk dat u daarover advies inwint bij uw pensioenadviseur, om problemen met de Belastingdienst te voorkomen. U ontvangt bij uw pensioenpolis een pensioenreglement. Daarin staan alle bepalingen van het pensioen omschreven. Wij maken het pensioenreglement voor u. Deze sluit precies aan op het Allianz DGA Pakket. Wij vragen u de pensioenchecklist, die u bij de offerte ontvangt, verder in te vullen. Dan kunnen wij uw wensen in het pensioenreglement vastleggen.

4 Aanvullend eigen beheer Kiest u voor het Allianz DGA Pakket om uw pensioenopbouw in eigen beheer aan te vullen? Dan is sprake van aanvullend ofwel onbepaald eigen beheer. Bijvoorbeeld voor de afdekking van het partnerpensioen of wezenpensioen, of alleen een aanvullende kapitaalsuitkering bij overlijden. Uw BV is de verzekeringnemer en de pensioenuitvoerder. Als u besluit om via premiebetaling of extra stortingen waarde in het pakket op te bouwen, dan zal uw accountant de eigen beheersreserve op de balans ieder jaar verlagen met de waarde van het pakket. Wanneer u dat maar wenst, kan Allianz de waarde van het pakket terugstorten naar uw BV. Het enige dat daarvoor nodig is, is een schriftelijke verklaring van de aandeelhouders van de BV. Alle risicodekkingen op een rij In het Allianz DGA Pakket kunt u de volgende risicodekkingen meeverzekeren: partnerpensioen Anw-hiaatpensioen (nabestaandenoverbruggingspensioen) wezenpensioen per kind kapitaalverzekering bij overlijden premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid Partnerpensioen In het Allianz DGA Pakket kunt u een partnerpensioen meeverzekeren. Dat is het jaarlijkse pensioen dat uw partner levenslang ontvangt, als u overlijdt voor uw pensioendatum. Allianz garandeert de hoogte van het partnerpensioen. De hoogte van het partnerpensioen is fiscaal gemaximeerd. U mag vanaf 1 januari 2015 per dienstjaar vanaf de datum indiensttreding tot aan de pensioendatum 1,16% van uw pensioengrondslag opbouwen. De pensioengrondslag is uw salaris verminderd een bedrag dat is afgeleid van de AOW, de zogenaamde AOW-franchise. Voorbeeld Uw salaris is De franchise die gehanteerd wordt is De pensioengrondslag is dus U bent vanaf uw 35ste in dienst van uw eigen BV. Tot aan de pensioendatum heeft u 32 dienstjaren. Het partnerpensioen dat u maximaal kunt verzekeren is: * 32 * 1,16% = ,-. Ieder jaar op de hoofdpremievervaldatum bepaalt Allianz de risicopremie voor het partnerpensioen. Die is afgestemd op uw leeftijd en die van uw partner en op de marktrente. Naarmate uw partner ouder is, is het partnerpensioen goedkoper. Allianz moet immers minder lang uitkeren. De belangrijkste factor is de marktrente. Bij een lage rente, is het partnerpensioen duurder. Als de rente in de toekomst weer stijgt, wordt het partnerpensioen weer goedkoper. Uw leeftijd is van belang bij het vaststellen van de jaarlijkse risicopremie, want naarmate u ouder bent, is de risicopremie hoger. De kans van overlijden wordt immers groter naarmate u ouder wordt. Door deze methode van premieberekening, bepaalt Allianz jaarlijks exact de juiste risicopremie, zodat u nooit te veel betaalt. Anw-hiaatpensioen Het maximale Anw-hiaatpensioen (nabestaanden-overbruggingspensioen) is gekoppeld aan de Anw-uitkering van de overheid. Die ontvangt uw partner na uw overlijden als er kinderen zijn beneden de 18 jaar. Ongeacht of uw partner in aanmerking komt voor de wettelijke Anw-uitkering, kunt u een Allianz Anw-hiaatpensioen afsluiten. Het Allianz Anwhiaatpensioen keert altijd uit direct na uw overlijden tot aan de pensioenleeftijd van uw partner. U kunt zelf de hoogte van de uitkering kiezen, met een maximum van 8/7 van de Anw-uitkering van de overheid. De jaarlijkse risicopremie berekenen we op dezelfde manier als voor het partnerpensioen. Is een stijging van de pensioenen mogelijk? U kunt kiezen of u de uitkeringen na ingang van het partner-, Anw-hiaat- en wezenpensioen wilt laten stijgen met 1, 2 of 3%. Als u kiest voor een stijging, geldt dat voor alle verzekerde nabestaandenpensioenen. Naarmate het percentage hoger is, zal de risicopremie ook hoger worden. Wezenpensioen per kind Voor uw kinderen kunt u per kind een wezenpensioen afsluiten. De hoogte van het wezenpensioen is meestal 20% van het partnerpensioen. Het start direct na uw overlijden en wordt uitgekeerd totdat uw kinderen 21 of 27 jaar oud worden. De jaarlijkse risicopremie berekenen we op dezelfde manier als voor het partnerpensioen.

5 ding weet ik: Later is nu al belangrijk.

6 Kapitaalverzekering bij overlijden Het Allianz DGA Pakket biedt de mogelijkheid om een kapitaal bij overlijden te sluiten. Dat kan voor dekking van het partner- en/of wezenpensioen. In plaats van een gegarandeerde pensioenuitkering, keert Allianz dan een kapitaal bij uw overlijden uit. Van dit kapitaal koopt uw partner na uw overlijden een partnerpensioen aan. De hoogte van dat partnerpensioen is afhankelijk van het verzekerde bedrag, de leeftijd van uw partner en de dan geldende marktrente. U kunt de kapitaalverzekering ook naast het gegarandeerde partnerpensioen sluiten. Als extra verzekering om kosten binnen de BV te betalen. De uitkering gaat dan naar uw BV. Maar u kunt ook besluiten de premie voor de kapitaalverzekering uit uw netto salaris met de BV te verrekenen. Het gevolg is dat de uitkering zonder inhouding van inkomstenbelasting uitgekeerd wordt. U kunt met deze uitkering bijvoorbeeld uw partner in staat stellen om de extra kosten van uw overlijden te betalen, zoals extra belastingheffingen. Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid Het is mogelijk om de risicopremies vrij te stellen van premiebetaling indien u voor uw beroep arbeidsongeschikt wordt. Dan hoeft uw BV geen premies meer te betalen. Dat geldt ook voor de hierna vermelde spaarpremies, zelfs als u stijgende premies heeft afgesproken. De wachttijd voor de premievrijstelling is 24 maanden. Na 24 maanden arbeidsongeschiktheid neemt Allianz de premiebetaling over. Allianz stelt de mate van arbeidsongeschiktheid vast op basis van het 3-klassen systeem. Onder de 50% arbeidsongeschiktheid wordt er geen premie vrijgesteld. Tussen de 50 en 80% wordt de helft van de premies vrijgesteld en boven 80% arbeidsongeschiktheid wordt de gehele premie vrijgesteld. Bent u het niet eens over de wijze van vaststelling van de arbeidsongeschiktheid door Allianz, dan heeft u het recht op een second opinion. De vaststelling van de arbeidsongeschiktheid wordt gekoppeld aan uw beroep. Als u uw beroep niet meer kunt uitoefenen, dan wordt u (deels) arbeidsongeschikt verklaard. Arbeidsongeschiktheidsverzekering Uw arbeidsongeschiktheidsverzekering kunt u ook bij Allianz op een goede manier regelen. Een dergelijke verzekering wordt meestal gescheiden gehouden van de pensioenopbouw. Voor meer informatie over de concurrerende arbeidsongeschiktheidsdekkingen verwijzen wij u naar de brochure over arbeidsongeschiktheid die u kunt vinden op: Hoe bouwt u uw pensioen op? Met het Allianz DGA Pakket kunt u naast het verzekeren van risico s uw eigen pensioen opbouwen. Dat kan op meerdere manieren: vaste gelijkblijvende premie stijgende staffelpremie extra stortingen eenmalige koopsom/premie Gelijkblijvende premie of vast percentage van de pensioengrondslag Bij een complete pensioenregeling is de gelijkblijvende premie beperkt tot een fiscaal maximum dat afhankelijk is van uw leeftijd. Onder dat maximum bepaalt u zelf hoe hoog de premie is die u jaarlijks betaalt. U kunt ook kiezen voor een premie als vast percentage van de pensioengrondslag. Naarmate uw salaris stijgt, neemt de pensioengrondslag toe en dus de hoogte van de premie. Ongeacht welke premie u kiest, u kunt de premie ieder moment stoppen. De Belastingdienst kijkt wel mee en beoordeelt of het stoppen van de premie zakelijk is. Dat is het geval als de afspraak over stoppen ook zou kunnen zijn gemaakt tussen een gewone werknemer en zijn werkgever. Wilt u uw premie stoppen? Vraag dan advies bij uw pensioenadviseur. Bij aanvullend eigen beheer stelt de BV de hoogte van de premie vast en kan deze op ieder moment, zonder gevolgen weer stoppen. Voorbeeld Uw salaris is en de AOW-franchise ,-. De pensioengrondslag is ,-. U bent 45 jaar. Het maximale percentage voor de gelijkblijvende premie is 17%. Het maximale premiebedrag is 6.935,32. Daaronder kunt u zelf de hoogte van de premie bepalen.

7 Stijgende staffelpremie Bij een complete pensioenregeling is het fiscaal toegestaan om een stijgende staffelpremie vast te leggen in de pensioenpolis. De staffel is een stijgend percentage van de pensioengrondslag. Er bestaan twee verschillende staffels: Leeftijd Staffel op 4% Staffel op 3% 15 t/m 19 4,1% 7,2% 20 t/m 24 4,7% 8,0% 25 t/m 29 5,7% 9,3% 30 t/m 34 6,9% 10,8% 35 t/m 39 8,4% 12,5% 40 t/m 44 10,2% 14,6% 45 t/m 49 12,5% 17,0% 50 t/m 54 15,4% 19,8% 55 t/m 59 18,9% 23,3% 60 t/m 64 23,6% 27,7% 65 t/m 67 27,7% 31,5% De ene staffel houdt rekening met een verwacht rendement van 4%, de andere met 3%. De laatstgenoemde staffel is daarom hoger dan eerstgenoemde staffel. Bij de 3% staffel moet rekening gehouden worden met enkele specifieke eisen. De wetgeving bepaalt dat de verzekeraar op diverse momenten moet toetsen of de pensioenopbouw niet boven een bepaald maximum uitkomt. Als dat zo is, dan vervalt het meerdere aan de verzekeraar. Dat mag dan niet aan u als pensioen uitgekeerd worden. Waarom een stijgende staffelpremie? Naarmate u ouder wordt, heeft een premie steeds minder tijd om te renderen. Om ervoor te zorgen dat iedere premie (uitgaande van een vast rendement van 4% of 3%) eenzelfde pensioenuitkering opbouwt, moet de premie relatief steeds hoger worden. Een staffel zorgt daarvoor. Extra stortingen Als u geen gelijkblijvende premie, premie als vast percentage van de pensioengrondslag of stijgende staffelpremie wilt betalen voor de opbouw van uw pensioen, kan dat ook. Op het moment dat u geld beschikbaar heeft, kunt u een extra storting doen om pensioen op te bouwen of om bijvoorbeeld pensioenopbouw over het verleden in te halen. Het voordeel daarvan is dat u pas premie betaalt, zodra u het geld daarvoor beschikbaar heeft. Daarnaast zijn er geen aankoopkosten. Nadeel is dat er geen premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid verzekerd is, omdat u geen vaste periodieke premie betaalt. Bij een complete pensioenregeling moeten de extra stortingen onder het fiscale maximum blijven. Bij aanvullend eigen beheer kunt u onbeperkt extra stortingen doen, zolang dat maar in de jaarrekening van de BV verantwoord wordt. Een extra storting biedt u ook de mogelijkheid om de opgebouwde eigen beheersreserve af te storten in de pensioenpolis of (in delen) in de aanvullend eigen beheerpolis. Voor de complete pensioenregeling zijn er strikte spelregels voor de berekening van wat er in de polis afgestort mag worden. Daarbij hebt u beslist een financieel adviseur nodig die dat voor u uitrekent. De Belastingdienst volgt dat nauwgezet. Eenmalige koopsom/premie Als u de eigen beheersreserve wenst af te storten in een complete pensioenregeling, dan biedt Allianz u de mogelijkheid om dat in een aparte koopsompolis te doen. Daarmee splitst u het verleden af van de toekomst. Voor de toekomstige diensttijd gaat u premie betalen voor de risicodekkingen en de opbouw van uw pensioen in een aparte pensioenpolis, zoals hiervoor is toegelicht. Over het verleden stort u een koopsom. Het voordeel daarvan is dat u voor de koopsom een ander risicoprofiel voor uw beleggingen kunt aangeven dan voor de toekomstige premie. Op de koopsompolis kunt u eventueel een partnerpensioen meeverzekeren dat over de verstreken diensttijd is opgebouwd. De risicopremie voor dat partnerpensioen hoeft u dan niet separaat te betalen, maar wordt onttrokken uit de waarde van de koopsompolis. Maar u kunt het partnerpensioen natuurlijk ook op een aparte premiepolis verzekeren, samen met andere risicodekkingen. De koopsompolis kan ook gebruikt worden om in geval van een onverhoopte echtscheiding het afgescheiden deel van het pensioen af te storten.

8

9 Hoe belegt Alllianz? Bouwen aan een goed pensioen betekent voor u een afweging maken tussen rendement en risico. Enerzijds moet u beleggingsrendement maken voor een groot eindkapitaal, anderzijds mag het pensioenkapitaal niet te veel risico lopen. Zeker als de pensioendatum in zicht komt, moet er veiligheid ingebouwd worden. De vermogensopbouw in de Allianz DGA Pakketpolis gebeurt via beleggen. Maar wat is verstandig beleggen? Een beleggingsfonds met een gegarandeerd eindkapitaal levert te weinig op voor een goed pensioen. Beleggen in aandelen biedt meer kans op een hoger rendement, maar heeft ook een verhoogd risico dat het kapitaal in waarde daalt. Met Einddatumgericht Beleggen heeft Allianz de perfecte mix tussen rendement en risico gevonden. Wat is Einddatumgericht Beleggen? Beleggen voor pensioen betekent beleggen op de lange termijn. Daarom hebben de vermogensbeheerders van Allianz duizenden langetermijnscenario s met verschillende verhoudingen tussen aandelen (risicovol) en obligaties (zekerheid) doorgerekend. Het resultaat daarvan, Einddatumgericht Beleggen, geeft een optimale mix van rendement en risico. In het begin van de pensioendeelname wordt de inleg met meer risico belegd om het startkapitaal flinke groeikansen te geven. Met het naderen van de pensioendatum worden de beleggingen minder risicovol. Er is dan immers al een fors pensioenkapitaal opgebouwd waarmee zo vlak voor de pensioendatum geen risico s gelopen mag worden. Elk jaar toetsen de vermogensbeheerders van Allianz of de werkelijke beleggingsmix nog overeenkomt met het gekozen schema van Einddatumgericht Beleggen. Als het nodig is, worden de beleggingen automatisch aangepast. Einddatumgericht Beleggen Standaard In het Allianz DGA Pakket worden de premie en poliswaarde belegd volgens Einddatumgericht Beleggen Standaard. Dat gebeurt volgens een vaste systematiek. Als er meer dan 20 jaar te gaan zijn tot de pensioendatum, wordt 80% van het pensioenkapitaal belegd in aandelen en 20% in obligaties. Deze verhouding verschuift vanaf 20 jaar voor de pensioendatum naar een steeds hoger percentage obligaties. Vanaf 5 jaar voor de pensioendatum wordt alleen nog in obligaties belegd. Bij Einddatumgericht Beleggen Standaard wordt het beleggen volledig door de beleggingsdeskundigen van Allianz gedaan. U heeft er geen omkijken naar. Wel blijft het beleggingsrisico voor uw rekening. Allianz zorgt ervoor dat het risico beperkt blijft. Afwijken van de standaard: opting out U kunt van Einddatumgericht Beleggen Standaard afwijken: het zogeheten opting out. U kunt dan zelf kiezen voor een beleggingsprofiel (defensief, neutraal of offensief). Als u opting out wilt gebruiken en dus wil afwijken van Einddatumgericht Beleggen Standaard dan moet u vooraf een profieltest invullen. De uitkomst van de profieltest bepaalt vervolgens hoe Allianz voor u belegt. Veranderingen in uw privésituatie of inkomen kunnen gevolgen hebben voor het profiel. Er moet dan altijd een nieuwe profieltest worden gemaakt. Ook bij opting out blijft het beleggingsrisico voor uw rekening. Meer informatie over Einddatumgericht Beleggen kunt u lezen in de brochure op

10 Wat zijn de kosten? De kosten van de DGA Pakketpolis zijn als volgt: Administratiekosten: 12,- per maand, jaarlijks geïndexeerd met de CBS prijsindex. Deze kosten komen bovenop de overeengekomen premie. Aankoopkosten voor koopsommen: 0,5% Aankoopkosten voor extra stortingen in de premiepolis: Geen Lopende kosten factor* in de fondsen voor alle duren en alle profielen: 0,65%. De lopende kosten factor in de beursgenoteerde beleggingsfondsen die voor Einddatumgericht beleggen gebruikt worden zijn hoger dan de hier gemelde lopende kostenfactor. Maandelijks wordt in de polis extra waarde gestort. Daardoor worden de kosten in de fondsen verlaagd tot 0,65%. Voor de vermelde kosten worden de volgende services geleverd: Pensioenreglement Uniform Pensioen Overzicht (UPO) Jaarlijks waardeoverzicht Salarismutaties Andere mutaties, zoals geboorte kinderen Afkoop met overboeking naar de BV Afhandeling echtscheiding De pensioenoplossing voor DGA s Samen met uw financieel adviseur neemt Allianz uw pensioenzorgen bij uw weg door: het opzetten van uw pensioenregeling het opstellen van het pensioenreglement het berekenen van de hoogte van uw pensioen het verzekeren van het langleven-, overlijdens- en arbeidsongeschiktheidsrisico het beleggen in goed renderende fondsen het beheren van uw pensioenreserve het uitkeren van uw pensioen Als DGA heeft u alle vrijheid om uw pensioen op een goede manier te regelen. Die vrijheid benut u optimaal in samenwerking met uw financieel adviseur, uw accountant en Allianz. Samen zorgen wij ervoor dat u uw ruimte nu maximaal benut zodat u later alle ruimte heeft om onbezorgd van uw oudedag te genieten. Als Allianz mutaties moet uitvoeren met een terugwerkende kracht van langer dan één jaar en drie maanden, brengen we daarvoor kosten in rekening. * De Lopende Kosten Factor (LKF) geven de doorlopende kosten in de beleggingsfondsen weer.

11 Meer informatie Heeft u vragen naar aanleiding van deze brochure? Neemt u dan contact op met uw financieel adviseur of accountant. Uw financieel adviseur kan u meer informatie en advies geven over de producten van Allianz. Wie is Allianz? Allianz biedt flexibele oplossingen voor pensioen en andere inkomensrisico s. Door het brede assortiment em de ruime keuze in dekkingen kunt u uw pensioen altijd volledig naar eigen wens samenstellen. Uw financieel adviseur is u daarbij graag van dienst. Klachtenregeling Klachten over onze producten en diensten kunt u aan uw financieel adviseur voorleggen. Mocht u er niet uit komen, richt uw klacht dan schriftelijk aan de directie van Allianz, Postbus 64, 3000 AB Rotterdam. Stuur deze voorzien van uw naam, adres en polisnummer. Of dien uw klacht in via Als uw klacht niet naar tevredenheid is opgelost, kunt u deze sturen aan Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD), Postbus 93257, 2509 AG Den Haag. Kijk voor meer informatie op Allianz maakt deel uit van de internatioanle Allianz Group, een van de grootste financiële dienstverleners ter wereld met ruim vijfentachtig miljoen klanten in meer dan zeventig landen.

12 Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Coolsingel 139 Postbus AT Rotterdam Tel Fax AFM nummer Inschrijfnummer KvK L

Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Allianz DGA Pakket. Dé pensioenoplossing voor directeur-grootaandeelhouders

Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Allianz DGA Pakket. Dé pensioenoplossing voor directeur-grootaandeelhouders Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Allianz DGA Pakket Dé pensioenoplossing voor directeur-grootaandeelhouders Dé pensioenoplossing voor directeur-grootaandeelhouders Als directeur-grootaandeelhouder

Nadere informatie

Einddatumgericht Beleggen

Einddatumgericht Beleggen Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Einddatumgericht Beleggen Allianz DGA Pakket Einddatumgericht Beleggen Bouwen aan een goed pensioen betekent voor u een afweging maken tussen rendement en risico.

Nadere informatie

Einddatumgericht Beleggen

Einddatumgericht Beleggen Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Einddatumgericht Beleggen Een goede balans tussen rendement en risico Einddatumgericht Beleggen Bouwen aan een goed pensioen betekent voor u een afweging maken

Nadere informatie

Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Allianz DGA Pakket. Dé pensioenoplossing voor directeur-grootaandeelhouders

Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Allianz DGA Pakket. Dé pensioenoplossing voor directeur-grootaandeelhouders Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Allianz DGA Pakket Dé pensioenoplossing voor directeur-grootaandeelhouders 1 Dé pensioenoplossing voor directeur-grootaandeelhouders Als directeur-grootaandeelhouder

Nadere informatie

Pensioen voor uw medewerkers

Pensioen voor uw medewerkers Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Pensioen voor uw medewerkers Allianz Design Pensioen Een goed pensioen voor uw medewerkers U wilt uw personeel goed belonen. Omdat ze het verdienen, omdat u hen

Nadere informatie

Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Allianz. Netto Pensioen. Dé pensioenoplossing voor werknemers die meer dan 100.

Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Allianz. Netto Pensioen. Dé pensioenoplossing voor werknemers die meer dan 100. Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Allianz Netto Pensioen Dé pensioenoplossing voor werknemers die meer dan 100.000,- verdienen Dé pensioenoplossing bij een salaris boven 100.000,- Pensioen opbouwen

Nadere informatie

Allianz Netto Pensioen. Factsheet november 2014

Allianz Netto Pensioen. Factsheet november 2014 Allianz Netto Pensioen Factsheet november 2014 Allianz Netto Pensioen Per 1 januari 2015 gelden andere regels voor de opbouw van pensioen. Zo zijn de opbouwpercentages voor ouderdoms-, partner- en wezenpensioen

Nadere informatie

Het DGA Pensioen. Het pensioen dat bij u past

Het DGA Pensioen. Het pensioen dat bij u past Het DGA Pensioen. Het pensioen dat bij u past Inhoud Uw pensioen voor een zekere toekomst. 3 Even uw voordelen op een rij! 4 Uw pensioen opbouwen: uitbesteden of in eigen beheer? 5 Zo bouwt u pensioen

Nadere informatie

Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Tarieven en Bedragen. Allianz Pensioen TB1015

Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Tarieven en Bedragen. Allianz Pensioen TB1015 Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Tarieven en Bedragen Allianz Pensioen TB1015 Artikel 1 Grondslagen netto premieberekening van het partnerpensioen vóór de pensioendatum, het wezenpensioen en het

Nadere informatie

Allianz Pensioen Wel degelijk. Factsheet 2014

Allianz Pensioen Wel degelijk. Factsheet 2014 Allianz Pensioen Wel degelijk Factsheet 2014 Allianz Pensioen Wel degelijk Het Allianz Pensioen staat voor gemak, deskundigheid en betaalbaarheid. Drie overtuigende argumenten om voor een pensioen en pensioenaanbieder

Nadere informatie

Persoonlijk Pensioen Plan Collectief

Persoonlijk Pensioen Plan Collectief Pag. 1/5 P 01.7.54-1112 Brochure voor u als werkgever U wilt het pensioen voor uw werknemers graag goed regelen. Pensioen is voor hen een belangrijke arbeidsvoorwaarde. Maar u wilt er zo min mogelijk omkijken

Nadere informatie

Allianz Pensioen Wel degelijk. Factsheet 2015

Allianz Pensioen Wel degelijk. Factsheet 2015 Allianz Pensioen Wel degelijk Factsheet 2015 Allianz Pensioen Wel degelijk Het Allianz Pensioen staat voor gemak, deskundigheid en betaalbaarheid. Drie overtuigende argumenten om voor een pensioen en pensioenaanbieder

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? Welkom bij Delta Lloyd. U bouwt via pensioen bij ons op, zolang u in dienst bent bij deze werkgever. Dit geldt wanneer u 21 jaar of ouder bent. In dit Pensioen

Nadere informatie

Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Tarieven en Bedragen. Allianz Pensioen TB0117

Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Tarieven en Bedragen. Allianz Pensioen TB0117 Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Tarieven en Bedragen Allianz Pensioen TB0117 Artikel 1 Grondslagen netto premieberekening van het partnerpensioen vóór de pensioendatum, het wezenpensioen en het

Nadere informatie

Het Individueel Werknemer Pensioen. Voor werknemers met een unieke positie

Het Individueel Werknemer Pensioen. Voor werknemers met een unieke positie Het Individueel Werknemer Pensioen. Voor werknemers met een unieke positie Inhoud Voor iedereen een passend pensioen. 3 Zo werkt het Individueel Werknemer Pensioen. 4 Even uw voordelen op een rij! 6 U

Nadere informatie

Pensioen Continu Plan

Pensioen Continu Plan Pensioen Continu Plan Een nettolijfrente oplossing Voor werknemers met een salaris boven 100.000 Per 1 januari 2015 gelden er belangrijke nieuwe regels voor pensioen. Hierdoor bouwen veel werknemers minder

Nadere informatie

Verlenging van uw pensioencontract: wat verandert er voor u en voor uw werknemers?

Verlenging van uw pensioencontract: wat verandert er voor u en voor uw werknemers? Verlenging van uw pensioencontract: wat verandert er voor u en voor uw werknemers? De verlenging van uw contract U ontvangt voor de verlenging van de pensioenregeling voor uw werknemers een voorstel voor

Nadere informatie

Persoonlijk Pensioen Plan

Persoonlijk Pensioen Plan Persoonlijk Pensioen Plan Brochure voor u als werkgever Als werkgever hebt u behoefte aan een betaalbare pensioenregeling. Tegelijkertijd wilt u een regeling die past in een goed arbeidsvoorwaardenbeleid.

Nadere informatie

DGA GarantiePlusPensioen

DGA GarantiePlusPensioen DGA GarantiePlusPensioen Zekerheid voor de directeurgrootaandeelhouder DGA GarantiePlusPensioen Zekerheid voor later Gegarandeerd kapitaal op einddatum Kapitaal kan groeien door winstdeling Bepaal zelf

Nadere informatie

Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Allianz Pensioenklik. Een gegarandeerd pensioen vastklikken voor later

Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Allianz Pensioenklik. Een gegarandeerd pensioen vastklikken voor later Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Allianz Pensioenklik Een gegarandeerd pensioen vastklikken voor later Allianz Pensioenklik Allianz biedt vanaf 1 januari 2017 de Allianz Pensioenklik binnen Allianz

Nadere informatie

De feiten op een rij. De beschikbare premieregeling

De feiten op een rij. De beschikbare premieregeling De feiten op een rij De beschikbare premieregeling De beschikbare premieregeling: de feiten op een rij De beschikbare premieregeling Verzekeraars bieden diverse pensioenregelingen aan, waaraan werknemers

Nadere informatie

Pensioen Continu Plan nettopensioen Voor de periode na uw pensioendatum

Pensioen Continu Plan nettopensioen Voor de periode na uw pensioendatum Pensioen Continu Plan nettopensioen Voor de periode na uw pensioendatum Aanvulling van ouderdomspensioen en partnerpensioen voor werknemers met een salaris boven 100.000 Sinds 1 januari 2015 gelden er

Nadere informatie

U gaat uit dienst. Wat betekent dit voor uw pensioen, partnerpensioen en arbeidsongeschiktheidsverzekering?

U gaat uit dienst. Wat betekent dit voor uw pensioen, partnerpensioen en arbeidsongeschiktheidsverzekering? U gaat uit dienst. Wat betekent dit voor uw pensioen, partnerpensioen en arbeidsongeschiktheidsverzekering? Inhoud U gaat uit dienst. 3 Situatie 1: U heeft een nieuwe werkgever. 4 Situatie 2: U start uw

Nadere informatie

Allianz Arbeidsongeschiktheids-

Allianz Arbeidsongeschiktheids- Allianz Inkomensverzekeringen Nederland Schadeverzekering N.V. Allianz verzekeringen Wagenparkmanagement Arbeidsongeschiktheids- Zekerheid over uw eigen inkomen Waarom een arbeidsongeschiktheidsverzekering?

Nadere informatie

Reglement excedent-premieregeling. Versie: 1 juli 2017

Reglement excedent-premieregeling. Versie: 1 juli 2017 Reglement excedent-premieregeling Versie: 1 juli 2017 Inhoudsopgave I De excedent-premieregeling van BPL Pensioen... 3 Artikel 1 Welke pensioensoorten biedt mijn excedent-premieregeling?... 3 Artikel 2

Nadere informatie

Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Tarieven en Bedragen. Allianz Pensioen TB0114

Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Tarieven en Bedragen. Allianz Pensioen TB0114 Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Tarieven en Bedragen Allianz Pensioen TB0114 Artikel 1 Grondslagen netto premieberekening van het partnerpensioen vóór de pensioendatum, het wezenpensioen en het

Nadere informatie

Pensioen Continu Plan nettolijfrente Voor de periode ná uw pensioendatum

Pensioen Continu Plan nettolijfrente Voor de periode ná uw pensioendatum Pensioen Continu Plan nettolijfrente Voor de periode ná uw pensioendatum Aanvulling van partner- en ouderdomspensioen voor werknemers met een salaris boven 100.000 Sinds 1 januari 2015 gelden er belangrijke

Nadere informatie

Het Goede Voorbeeld Hoe is uw pensioen geregeld?

Het Goede Voorbeeld Hoe is uw pensioen geregeld? Het Goede Voorbeeld Hoe is uw pensioen geregeld? Mevr. J. Jansen Voorbeeldstraat 51 2056 LG Voorbeeldplaats Geachte mevrouw Jansen, Welkom bij . U bouwt

Nadere informatie

Vermogensopbouw  gegarandeerde rente. De voordelen op een rij: U wilt een flink bedrag opbouwen. Bijvoorbeeld om eerder te stoppen met werken,

Vermogensopbouw  gegarandeerde rente. De voordelen op een rij: U wilt een flink bedrag opbouwen. Bijvoorbeeld om eerder te stoppen met werken, Goudse Opbouwplan Vermogen opbouwen met een gegarandeerd eindkapitaal U wilt een flink bedrag opbouwen. Bijvoorbeeld om eerder te stoppen met werken, Vermogensopbouw  gegarandeerde rente aanvullingen

Nadere informatie

Waardewijs Pensioen voor werkgevers. Duidelijkheid voorop

Waardewijs Pensioen voor werkgevers. Duidelijkheid voorop Waardewijs Pensioen voor werkgevers Duidelijkheid voorop Geen onduidelijkheden. Lekker toch? Pensioenen zijn ingewikkeld. Daarom kunnen ze niet zonder een onafhankelijk en deskundig advies. Maar ook mèt

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Wat u moet weten over uw pensioen Op het Uniform Pensioenoverzicht staan de bedragen die u ontvangt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid.

Nadere informatie

Startbrief. 1. Algemeen. Waardeoverdracht. Informatie die u geeft. Wanneer bent u deelnemer in de Basisregeling?

Startbrief. 1. Algemeen. Waardeoverdracht. Informatie die u geeft. Wanneer bent u deelnemer in de Basisregeling? Startbrief Deze startbrief bestaat uit 3 delen: Algemeen, Basisregeling en Plusregeling. 1. Algemeen Uw werkgever: Tentoo Collective Freelance & Flex B.V. Uw pensioenuitvoerder: ABN AMRO Pensioenen Soort

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt bij pensionering

Nadere informatie

Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Tarieven en Bedragen. Allianz Pensioen TB0114

Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Tarieven en Bedragen. Allianz Pensioen TB0114 Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Tarieven en Bedragen Allianz Pensioen TB0114 Artikel 1 Grondslagen netto premieberekening van het partnerpensioen vóór de pensioendatum, het wezenpensioen en het

Nadere informatie

Verlenging van uw pensioencontract: wat verandert er voor u en voor uw werknemers?

Verlenging van uw pensioencontract: wat verandert er voor u en voor uw werknemers? Verlenging van uw pensioencontract: wat verandert er voor u en voor uw werknemers? De verlenging van uw contract U ontvangt voor de verlenging van de pensioenregeling voor uw werknemers een voorstel voor

Nadere informatie

Allianz Pensioen Beleggen

Allianz Pensioen Beleggen Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Allianz Pensioen Beleggen Een goede balans tussen rendement en risico Allianz Pensioen Beleggen Uw beleggingsmogelijkheden via Lifecycles. Bouwen aan een goed pensioen

Nadere informatie

CAPGEMINI PENSIOENFONDS. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld?

CAPGEMINI PENSIOENFONDS. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Stichting PENSIOENFONDS CAPGEMINI Nederland Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie

Nadere informatie

VEELGESTELDE VRAGEN. Algemeen

VEELGESTELDE VRAGEN. Algemeen Algemeen 1 Wat is een UPO? UPO staat voor Uniform Pensioenoverzicht. Het UPO geeft u inzicht in uw huidige en toekomstige financiële situatie (en de situatie voor uw eventuele nabestaanden) bij pensionering,

Nadere informatie

Veelgestelde vragen. Algemeen

Veelgestelde vragen. Algemeen Algemeen 1. Wat is een UPO? UPO staat voor Uniform Pensioenoverzicht. Het UPO geeft u inzicht in uw huidige en toekomstige financiºle situatie (en de situatie voor uw eventuele nabestaanden) bij pensionering,

Nadere informatie

Hoe bouwt u pensioen op? Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Wat krijgt u in onze pensioenregeling niet?

Hoe bouwt u pensioen op? Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Wat krijgt u in onze pensioenregeling niet? U kunt vanaf 1 januari 2015 nettopensioen bij ons opbouwen. In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in deze nettopensioenregeling. Dat is belangrijk om te weten, bijvoorbeeld als u van baan

Nadere informatie

Verlenging van uw pensioencontract: wat verandert er voor u en voor uw werknemers?

Verlenging van uw pensioencontract: wat verandert er voor u en voor uw werknemers? Verlenging van uw pensioencontract: wat verandert er voor u en voor uw werknemers? De verlenging van uw contract U ontvangt voor de verlenging van de pensioenregeling voor uw werknemers een voorstel voor

Nadere informatie

Groeps Individueel PensioenPlan. Informatie voor de werkgever

Groeps Individueel PensioenPlan. Informatie voor de werkgever Groeps Individueel PensioenPlan Informatie voor de werkgever 2 BESTE PENSIOENVERZEKERAAR Als werkgever biedt u uw werknemers moderne arbeidsvoorwaarden. Een bewuste keuze, want aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden

Nadere informatie

Verzekeringen. Werkgever en personeel. Persoonlijk Pensioen Plan (collectief) voor werknemers. April 2007

Verzekeringen. Werkgever en personeel. Persoonlijk Pensioen Plan (collectief) voor werknemers. April 2007 Verzekeringen April 2007 Werkgever en personeel Persoonlijk Pensioen Plan (collectief) voor werknemers Werkgever en personeel Verzekeringen 2007 Persoonlijk Pensioen Plan voor werknemers Wat is pensioen?

Nadere informatie

Het Werknemers Pensioen. Overzichtelijke pensioenopbouw. Blijvend lage kosten

Het Werknemers Pensioen. Overzichtelijke pensioenopbouw. Blijvend lage kosten Het Werknemers Pensioen Productinformatie voor adviseurs en werkgevers Ingangsdatum 1 januari 2018 Overzichtelijke pensioenopbouw Blijvend lage kosten Het Werknemers Pensioen In het Werknemers Pensioen

Nadere informatie

De beschikbare premieregeling: de feiten op een rij

De beschikbare premieregeling: de feiten op een rij De beschikbare premieregeling: de feiten op een rij 3 De beschikbare premieregeling In Nederland bestaan grofweg twee categorieën pensioenregelingen: beschikbare premieregelingen enerzijds en middelloon-

Nadere informatie

Pensioen Continu Plan nettolijfrente Voor de periode ná uw pensioendatum

Pensioen Continu Plan nettolijfrente Voor de periode ná uw pensioendatum Pensioen Continu Plan nettolijfrente Voor de periode ná uw pensioendatum Aanvulling van partner- en ouderdomspensioen voor werknemers met een salaris boven het maximum pensioengevend loon. Sinds 1 januari

Nadere informatie

Netto pensioenregeling De netto pensioenregeling voor het pensioengevende salaris boven 96.544

Netto pensioenregeling De netto pensioenregeling voor het pensioengevende salaris boven 96.544 ABN AMRO Pensioenen Netto pensioenregeling De netto pensioenregeling voor het pensioengevende salaris boven 96.544 Sinds 1 januari 2015 is de fiscale regelgeving voor pensioenregelingen veranderd. Een

Nadere informatie

Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Tarieven en Bedragen. Allianz Advantage Pensioen TB0114

Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Tarieven en Bedragen. Allianz Advantage Pensioen TB0114 Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Tarieven en Bedragen Allianz Advantage Pensioen TB0114 Artikel 2 Grondslagen netto premieberekening van het partnerpensioen vóór de pensioendatum, het wezenpensioen

Nadere informatie

Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Tarieven en Bedragen. Allianz Advantage Pensioen TB1212

Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Tarieven en Bedragen. Allianz Advantage Pensioen TB1212 Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Tarieven en Bedragen Allianz Advantage Pensioen TB1212 Artikel 1 Grondslagen netto premieberekening partnerpensioen vóór pensioendatum en wezenpensioen in een inclusiefregeling

Nadere informatie

HET WERKNEMERS PENSIOEN

HET WERKNEMERS PENSIOEN HET WERKNEMERS PENSIOEN Productinformatie voor adviseurs en werkgevers Ingangsdatum 1 januari 2017 Overzichtelijke pensioenopbouw Blijvend lage kosten HET WERKNEMERS PENSIOEN In het Werknemers Pensioen

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt bij pensionering

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

UW MENSEN, UW kapitaal. Onderdeel van een geoliede machine. Pensioen in het kort PLAN YOUR FUTURE

UW MENSEN, UW kapitaal. Onderdeel van een geoliede machine. Pensioen in het kort PLAN YOUR FUTURE UW MENSEN, UW kapitaal Onderdeel van een geoliede machine Pensioen in het kort PLAN YOUR FUTURE Welkom bij Cappital! U bouwt via uw werkgever pensioenkapitaal op, om op uw pensioenleeftijd pensioen aan

Nadere informatie

Uw pensioen goed geregeld

Uw pensioen goed geregeld Uw pensioen goed geregeld 2 Uw aanvullend pensioen geregeld Als u aan het begin van uw loopbaan staat, is de tijd na uw pensioen niet het eerste waar u aan denkt. Maar hebt u er al een flink aantal jaren

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? Mevr. J. Jansen Voorbeeldstraat 51 2056 LG Voorbeeldplaats Geachte mevrouw Jansen, Welkom bij . U bouwt vanaf pensioen bij ons op. Dit doet

Nadere informatie

Uniform Pensioenoverzicht 2009 De heer S.C.V.W.L. van der Mpvierstoelxiidee

Uniform Pensioenoverzicht 2009 De heer S.C.V.W.L. van der Mpvierstoelxiidee Uniform Pensioenoverzicht 2009 De heer S.C.V.W.L. van der Mpvierstoelxiidee Voor wie is dit pensioenoverzicht bedoeld? Welke (beleggings)waarde kunt u opbouwen en welk pensioen kunt u verwachten? Houdt

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Wat u moet weten over uw pensioen Dit pensioenoverzicht ontvangt u omdat

Nadere informatie

Allianz Arbeidsongeschiktheids-

Allianz Arbeidsongeschiktheids- Allianz Inkomensverzekeringen Nederland Schadeverzekering N.V. Allianz verzekeringen Wagenparkmanagement Arbeidsongeschiktheids- Zekerheid over uw eigen inkomen 1 Waarom een arbeidsongeschiktheidsverzekering?

Nadere informatie

Rabo BedrijvenPensioen. Een aandeel in elkaar

Rabo BedrijvenPensioen. Een aandeel in elkaar Rabo BedrijvenPensioen Een aandeel in elkaar Inhoud Het Rabo BedrijvenPensioen: modern en overzichtelijk Pensioen voor uw werknemers: hoe werkt het? Zorg voor uw werknemers, hun partners en hun kinderen

Nadere informatie

Rabo BedrijvenPensioen. Een pensioen van deze tijd

Rabo BedrijvenPensioen. Een pensioen van deze tijd Rabo BedrijvenPensioen Een pensioen van deze tijd Inhoud Het Rabo BedrijvenPensioen: modern en overzichtelijk Pensioen voor uw werknemers: hoe werkt het? Zorg voor uw werknemers, hun partners en kinderen

Nadere informatie

Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Allianz Pensioen. Alles over uw beleggingsmogelijkheden

Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Allianz Pensioen. Alles over uw beleggingsmogelijkheden Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Allianz Pensioen Alles over uw beleggingsmogelijkheden Allianz Pensioen Beleggen Welkom bij Allianz. Via uw werkgever neemt u deel aan een pensioenregeling bij

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst <netto><bruto> pensioenregeling

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst <netto><bruto> pensioenregeling Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst pensioenregeling Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in

Nadere informatie

Direct Ingaand Pensioen

Direct Ingaand Pensioen Direct Ingaand Pensioen Ruime keuzemogelijkheden voor een pensioenuitkering die bij u past Gaat u binnenkort met pensioen? En hebt u pensioen opgebouwd via uw werkgever, waarbij op uw pensioendatum een

Nadere informatie

HET WERKNEMERS PENSIOEN

HET WERKNEMERS PENSIOEN HET WERKNEMERS PENSIOEN Productinformatie voor werkgevers Ingangsdatum 1 januari 2016 HET WERKNEMERS PENSIOEN Regie over pensioen Blijvend lage kosten Overzichtelijke pensioenopbouw Uw onderneming is uniek.

Nadere informatie

U VINDT HET BELANGRIJK DAT UW WERKNEMERS EEN GOEDE PENSIOENREGELING HEBBEN

U VINDT HET BELANGRIJK DAT UW WERKNEMERS EEN GOEDE PENSIOENREGELING HEBBEN PRISMA PENSIOEN INFORMATIE VOOR DE WERKGEVER U VINDT HET BELANGRIJK DAT UW WERKNEMERS EEN GOEDE PENSIOENREGELING HEBBEN Uit onderzoek (GfK, 2011) blijkt dat pensioen wordt gezien als de belangrijkste secundaire

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Wat u moet weten over uw pensioen Op het Uniform Pensioenoverzicht staan de bedragen die u ontvangt bij pensionering en

Nadere informatie

Uw Flexibel Directie Pensioen in de praktijk. Praktische informatie bij uw pensioen

Uw Flexibel Directie Pensioen in de praktijk. Praktische informatie bij uw pensioen Uw Flexibel Directie Pensioen in de praktijk. Praktische informatie bij uw pensioen Inhoud Welkom! 3 Contact met Apeldoorn. 4 Veranderingen in uw persoonlijke situatie. 6 Beleggingen en uw Flexibel Directie

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Avéro Achmea Pensioenplan voor u

Avéro Achmea Pensioenplan voor u Avéro Achmea voor u informatie voor particulieren het van Avéro Achmea duidelijkheid over uw financiële toekomst Ons biedt u vrijheid en zorgt ervoor dat uw financiële toekomst geregeld is naar uw wensen.

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Premieovereenkomst Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Op dit Uniform Pensioenoverzicht staan de bedragen die u ontvangt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid,

Nadere informatie

Geen verandering voor u. U kunt de beleggingsmogelijkheden voor uw werknemers beperken.

Geen verandering voor u. U kunt de beleggingsmogelijkheden voor uw werknemers beperken. De verschillen tussen het Zwitserleven Privilege BedrijfsPensioen GarantieKapitaal met RendementsCorrectie en het Zwitserleven Exclusief Pensioen Voor een vernieuwde overeenkomst, met een ingangsdatum

Nadere informatie

Verstandig beleggen voor een goed pensioen

Verstandig beleggen voor een goed pensioen Verstandig beleggen voor een goed pensioen Brochure Index Lifecycles en Zelf Beleggen voor u als werknemer U hebt een Persoonlijk Pensioen Plan bij Delta Lloyd. Het Persoonlijk Pensioen Plan is een pensioenregeling

Nadere informatie

Verstandig beleggen voor een goed pensioen

Verstandig beleggen voor een goed pensioen Verstandig beleggen voor een goed pensioen Brochure Actieve Lifecycles en Zelf Beleggen voor u als werknemer U hebt een Persoonlijk Pensioen Plan bij Delta Lloyd. Het Persoonlijk Pensioen Plan is een pensioenregeling

Nadere informatie

Geen verandering voor u. U kunt de beleggingsmogelijkheden voor uw werknemers beperken.

Geen verandering voor u. U kunt de beleggingsmogelijkheden voor uw werknemers beperken. De verschillen tussen Vast en Zeker Kapiaal (V&Z) OverrenteAandeel Plus/AEX plus het resultaat op fictieve indexbeleggingen in de AEX-index en het Zwitserleven Exclusief Pensioen Voor een vernieuwde overeenkomst,

Nadere informatie

Het Goede Voorbeeld Hoe is uw pensioen geregeld?

Het Goede Voorbeeld Hoe is uw pensioen geregeld? Het Goede Voorbeeld Hoe is uw pensioen geregeld? Mevr. J. Jansen Voorbeeldstraat 51 2056 LG Voorbeeldplaats Geachte mevrouw Jansen, Welkom bij . U bouwt

Nadere informatie

UNIFORM PENSIOENOVERZICHT 2011 Delta Lloyd Levensverzekering NV DATUM PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN september 2011

UNIFORM PENSIOENOVERZICHT 2011 Delta Lloyd Levensverzekering NV DATUM PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN september 2011 UNIFORM PENSIOENOVERZICHT 2011 Delta Lloyd Levensverzekering NV DATUM PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN september 2011 ONZE REFERENTIE: UPO0000035929 Stand per 01.01.2011 Productnaam PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN

Nadere informatie

Bedrijven met één of meer werknemers. Beschikbare premieregeling (premieovereenkomst). Netto staffel 2: 2%, 2,5%, 3% of 4% rekenrente.

Bedrijven met één of meer werknemers. Beschikbare premieregeling (premieovereenkomst). Netto staffel 2: 2%, 2,5%, 3% of 4% rekenrente. Productinformatie Zwitserleven Exclusief Pensioen Deze productinformatie is geldig voor overeenkomsten met een ingangsdatum vanaf 1 juli 2017. Zwitserleven heeft het recht om op ieder moment deze productinformatie

Nadere informatie

Zwitserleven DGA Pensioen.

Zwitserleven DGA Pensioen. Zwitserleven DGA Pensioen. Het Zwitserleven DGA Pensioen is een individuele pensioenverzekering voor de Directeur Grootaandeelhouder (DGA). Het Zwitserleven DGA Pensioen heeft het karakter van een kapitaalovereenkomst

Nadere informatie

Welk pensioen kunt u verwachten?

Welk pensioen kunt u verwachten? Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3A Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt bij pensionering.

Nadere informatie

U VINDT HET BELANGRIJK DAT UW WERKNEMERS EEN GOEDE PENSIOENREGELING HEBBEN

U VINDT HET BELANGRIJK DAT UW WERKNEMERS EEN GOEDE PENSIOENREGELING HEBBEN PRISMA PENSIOEN INFORMATIE VOOR DE WERKGEVER U VINDT HET BELANGRIJK DAT UW WERKNEMERS EEN GOEDE PENSIOENREGELING HEBBEN Uit onderzoek blijkt dat pensioen wordt gezien als de belangrijkste secundaire arbeidsvoorwaarde.

Nadere informatie

Flexibel Pensioenplan Privé

Flexibel Pensioenplan Privé Flexibel Pensioenplan Privé 1309 Toelichting op de belangrijkste voorwaarden In uw geval kunnen sommige voorwaarden niet van toepassing zijn. Of kunnen juist andere voorwaarden gelden. De toelichting hieronder

Nadere informatie

U vindt het belangrijk dat uw werknemers een goede pensioenregeling hebben

U vindt het belangrijk dat uw werknemers een goede pensioenregeling hebben Prisma Pensioen Informatie voor de werkgever U vindt het belangrijk dat uw werknemers een goede pensioenregeling hebben Uit onderzoek (GfK, 2011) blijkt dat pensioen wordt gezien als de belangrijkste secundaire

Nadere informatie

Pensioen Beleggings Polis

Pensioen Beleggings Polis Pensioen Beleggings Polis 1307 Toelichting op de belangrijkste voorwaarden Het doel van dit document is om u in hoofdlijnen uit te leggen hoe uw product werkt. In uw geval kunnen sommige voorwaarden niet

Nadere informatie

U vindt het belangrijk dat uw werknemers een goede pensioenregeling hebben

U vindt het belangrijk dat uw werknemers een goede pensioenregeling hebben Prisma Pensioen Informatie voor de werkgever U vindt het belangrijk dat uw werknemers een goede pensioenregeling hebben Uit onderzoek (GfK, 2011) blijkt dat pensioen wordt gezien als de belangrijkste secundaire

Nadere informatie

U VINDT HET BELANGRIJK DAT UW WERKNEMERS EEN GOEDE PENSIOENREGELING HEBBEN

U VINDT HET BELANGRIJK DAT UW WERKNEMERS EEN GOEDE PENSIOENREGELING HEBBEN PRISMA PENSIOEN INFORMATIE VOOR DE WERKGEVER U VINDT HET BELANGRIJK DAT UW WERKNEMERS EEN GOEDE PENSIOENREGELING HEBBEN Uit onderzoek blijkt dat pensioen wordt gezien als de belangrijkste secundaire arbeidsvoorwaarde.

Nadere informatie

Pensioen Continu Plan nettolijfrente Voor de periode vóór en ná uw pensioendatum

Pensioen Continu Plan nettolijfrente Voor de periode vóór en ná uw pensioendatum Pensioen Continu Plan nettolijfrente Voor de periode vóór en ná uw Aanvulling van partnerpensioen en ouderdomspensioen voor werknemers met een salaris boven het maximum pensioengevend loon. Sinds 1 januari

Nadere informatie

Webinar DGA Pensioen

Webinar DGA Pensioen Webinar DGA Pensioen Inhoudsopgave. 1. Wetgeving en gevolgen voor DGA. 2. Wat doet Zwitserleven met bestaande portefeuille? 3. Zwitserleven Pensioen Individueel. Kenmerken Voordelen Wetgeving en gevolgen

Nadere informatie

BeterExcedent. Pensioenregeling 2015

BeterExcedent. Pensioenregeling 2015 BeterExcedent Pensioenregeling 2015 BeterExcedent Pensioen Werkgevers 2015 Uw werknemers bouwen pensioen op bij bpfbouw in de pensioenregeling voor de Bouwnijverheid. Dit is een middelloonregeling. Deze

Nadere informatie

Pensioen 1-2-3 Voorbeeldteksten laag 2 voor DC-regelingen VOORBEELDTEKST

Pensioen 1-2-3 Voorbeeldteksten laag 2 voor DC-regelingen VOORBEELDTEKST Pensioen 1-2-3 Voorbeeldteksten laag 2 voor DC-regelingen Oktober 2015 Dit document bevat per icoon een voorbeeldtekst voor laag 2 van een Pensioen 1-2-3 voor een DC-regeling. U mag de teksten redactioneel

Nadere informatie

Veelgestelde vragen en antwoorden

Veelgestelde vragen en antwoorden Veelgestelde vragen en antwoorden Algemeen 1. Wat is een UPO? UPO staat voor Uniform Pensioenoverzicht. Het UPO geeft u inzicht in uw huidige en toekomstige financiºle situatie (en de situatie voor uw

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? De Ahold Pensioenregeling 2015 Geachte heer, mevrouw, Welkom bij Ahold Pensioenfonds! Als u 21 jaar of ouder bent, bouwt u vanaf uw datum in dienst pensioen bij ons op. Dit

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? Welkom bij Delta Lloyd. U bouwt via pensioen bij ons op zolang u in dienst bent bij deze werkgever. Dit geldt wanneer u 21 jaar of ouder bent. In dit Pensioen

Nadere informatie

EEN GOED PENSIOEN BEGINT BIJ EEN GOEDE PENSIOENREGELING

EEN GOED PENSIOEN BEGINT BIJ EEN GOEDE PENSIOENREGELING PRISMA PENSIOEN INFORMATIE VOOR DE WERKNEMER EEN GOED PENSIOEN BEGINT BIJ EEN GOEDE PENSIOENREGELING Misschien staat het nog ver van u af: uw pensioen. Toch is het belangrijk om daar nu al bij stil te

Nadere informatie

Uitkomstzeker Pensioen voor werknemers. De rust van een gegarandeerd pensioen

Uitkomstzeker Pensioen voor werknemers. De rust van een gegarandeerd pensioen Uitkomstzeker Pensioen voor werknemers De rust van een gegarandeerd pensioen Uitkomstzeker Pensioen, een rustig idee Pensioen, dat komt later wel. Daar hoeft u zich nu niet druk over te maken. Omdat u

Nadere informatie

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2015. Uitkeringsovereenkomst

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2015. Uitkeringsovereenkomst Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015 Uitkeringsovereenkomst Actieve deelnemer Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft inzicht in uw inkomen dat u van Hagee

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u duidelijkheid over wat u krijgt bij

Nadere informatie

MKB GarantiePlusPensioen

MKB GarantiePlusPensioen MKB GarantiePlusPensioen Het zekerheidbiedend pensioen voor uw medewerkers MKB GarantiePlusPensioen Zekerheid voor uw personeel Gegarandeerd kapitaal op de pensioendatum Partner- en wezenpensioen als periodieke

Nadere informatie

De Allianz Overlijdensrisico verzekering

De Allianz Overlijdensrisico verzekering Allianz Nederland Levensverzekering N.V. De Allianz Overlijdensrisico verzekering Financiële zekerheid op maat bij overlijden De Allianz Overlijdensrisicoverzekering Financiële zekerheid op maat bij overlijden

Nadere informatie

Geen verandering voor u. U kunt de beleggingsmogelijkheden voor uw werknemers beperken.

Geen verandering voor u. U kunt de beleggingsmogelijkheden voor uw werknemers beperken. De verschillen tussen het Zwitserleven Privilege BedrijfsPensioen GarantieKapitaal met OverrenteAandeel en het Zwitserleven Exclusief Pensioen Voor een vernieuwde overeenkomst, met een ingangsdatum op

Nadere informatie