Groeps Individueel PensioenPlan. Informatie voor de werkgever

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Groeps Individueel PensioenPlan. Informatie voor de werkgever"

Transcriptie

1 Groeps Individueel PensioenPlan Informatie voor de werkgever

2 2

3 BESTE PENSIOENVERZEKERAAR Als werkgever biedt u uw werknemers moderne arbeidsvoorwaarden. Een bewuste keuze, want aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden vergroten de motivatie en versterken de binding met uw onderneming. Een pensioenregeling vormt een onmisbaar onderdeel van het arbeidsvoorwaardenpakket. Zeker vandaag de dag. Werknemers hebben in toenemende mate behoefte aan een goede pensioenvoorziening die voldoende ruimte biedt voor individuele wensen. Als werkgever wilt u hieraan tegemoetkomen. Maar dan wel zonder extra werk of administratieve rompslomp. Bovendien wilt u ook de kosten in de hand houden èn de ruimte hebben om vorm en samenstelling van het pensioen zelf te bepalen. Als vooruitstrevende pensioenverzekeraar biedt REAAL u de oplossing: het Groeps Individueel PensioenPlan. Een actuele pensioenregeling, speciaal ontwikkeld voor het midden- en kleinbedrijf. Waarmee u uw werknemers bovendien de nodige flexibiliteit en individuele keuzevrijheid kunt bieden. Het Groeps Individueel PensioenPlan van REAAL. REALIST IN VERZEKEREN. - PERFORMANCE ONDERZOEK

4 4 Kenmerken van het Groeps Individueel PensioenPlan Wat is het Groeps Individueel PensioenPlan? Het Groeps Individueel PensioenPlan is een (collectieve) pensioenregeling op basis van een premieovereenkomst. Een premieovereenkomst geeft u de zekerheid dat u grip op de kosten houdt, nu en in de toekomst, omdat de door u beschikbaar gestelde premie het uitgangspunt vormt. De beschikbare premie wordt belegd met als doel een pensioenkapitaal op te bouwen. Met dit opgebouwde kapitaal kan uw werknemer op de pensioendatum een levenslang ouderdomspensioen of een levenslang ouderdoms- en partnerpensioen aankopen. Daarnaast kent het Groeps Individueel PensioenPlan een aantal keuzemogelijkheden en pensioenmodules voor de risicoverzekeringen. Het Groeps Individueel PensioenPlan is al mogelijk vanaf één deelnemer. De directeur-grootaandeelhouder (dga) is uitgesloten van deelname. Voor de dga heeft REAAL het PensioenPlan ontwikkeld, dat afgestemd kan worden op de persoonlijke situatie van de dga. U stelt zelf de pensioenregeling samen. Financiering op basis van beschikbare premie, dus grip op de kosten. Geen minimumpremie. Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid (staffelvolgend). Transparante kostenstructuur. Goed presterende beleggingsfondsen, waaronder de duurzame ASN fondsen. Doorlopend Garantiefonds met netto rendement van minimaal 3%. Individuele vrijheid in beleggingskeuze mogelijk, met begeleiding van REAAL. Beoordeeld als beste pensioenproduct op de Nederlandse markt in 2007 door onderzoeksbureau Moneyview. Geen onderscheid in tarieven tussen mannen en vrouwen. Risicopremies onafhankelijk van het leeftijdsverschil tussen de partners. Soepele acceptatie zonder gezondheidsvragen. Voldoet aan de recente wet- en regelgeving. Heldere en duidelijke communicatie naar uw werknemers.

5 Groeps Individueel PensioenPlan 5 U stelt zelf de pensioenregeling samen Basisregeling U bepaalt hoe de pensioenregeling eruit komt te zien. Hierbij kunt u uw werknemers, naast de basisregeling, ook keuzemogelijkheden en aanvullende pensioenmodules aanbieden. Daarnaast bepaalt u hoe de beleggingen worden ingevuld. Hierover leest u meer onder de kop Beleggingskeuze verderop in deze brochure. Basisregeling Ouderdomspensioen en partnerpensioen na de pensioendatum Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid (staffelvolgend) Keuzemogelijkheden Vervroegen of uitstellen pensioendatum Variatie in hoogte van de pensioenuitkering Deeltijdpensioen Pensioen aanvullen Pensioenmodules Partnerpensioen op risicobasis vóór de pensioendatum Wezenpensioen op risicobasis vóór de pensioendatum Tijdelijk partnerpensioen op risicobasis vóór de pensioendatum Restitutie van 90% van de beleggingswaarde Ouderdoms- en partnerpensioen Als werkgever stelt u de beschikbare premie vast waarmee het pensioenkapitaal wordt opgebouwd. Deze maakt gewoonlijk deel uit van een leeftijdsafhankelijke staffel. De door u beschikbaar gestelde premie wordt na aftrek van kosten belegd. De risicopremies worden maandelijks verrekend met de waarde van deze beleggingen (zowel ten laste als ten gunste). Hoeveel pensioenkapitaal uiteindelijk wordt opgebouwd is ook afhankelijk van het aantal jaren dat wordt opgebouwd en het behaalde rendement. Met dit pensioenkapitaal kan de werknemer op de pensioendatum een levenslang ouderdoms- en partnerpensioen aankopen. Als er op de pensioendatum geen partner is of als de partner zelf al voldoende inkomen heeft, kan de werknemer ook kiezen voor de aankoop van alleen ouderdomspensioen. De hoogte van het aan te kopen jaarlijks ouderdomspensioen is afhankelijk van de hoogte van het pensioenkapitaal, het op de pensioendatum geldende tarief voor het aan te kopen pensioen en de dan geldende markrente. Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid Raakt een van uw werknemers vóór de pensioendatum maar tijdens het dienstverband arbeidsongeschikt, dan neemt REAAL de verschuldigde premies geheel of gedeeltelijk voor haar rekening. De premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid is staffelvolgend. Dit betekent dat de premievrijstelling hoger wordt als de deelnemer in een volgende leeftijdscategorie komt. De hoogte van de vrijstelling hangt af van de mate van arbeidsongeschiktheid in de zin van de WIA. De vrijstelling wordt verleend tot de pensioendatum maar vervalt als uw werknemer herstelt of overlijdt.

6 6 Keuzemogelijkheden REAAL WIA Collectieve verzekering De oorzaken van arbeidsongeschiktheid lopen uiteen, maar het resultaat is vaak gelijk: de werknemer krijgt te maken met een inkomensterugval. En die kan fors zijn. De overheid biedt met de wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) namelijk maar beperkte steun. Wilt u zich een betrokken werkgever tonen en uw werknemers een aanvullende inkomensvoorziening bij arbeidsongeschiktheid bieden, dan zijn de WIA Collectieve verzekeringen van REAAL een goede keus. Deze verzekeringen bieden een aanvullend inkomen voor werknemers die arbeidsongeschikt raken en wettelijk aanspraak kunnen maken op een WIA-uitkering. U kunt natuurlijk zelf de premie betalen voor deze aanvullende arbeidsvoorwaarde, maar u kunt ook een bijdrage van uw werknemers verlangen. Vraag uw financieel adviseur om een voorstel. Binnen het Groeps Individueel PensioenPlan kunt u uw werknemers verschillende keuzemogelijkheden bieden. Zo kunt u uw werknemers de mogelijkheid bieden om: De feitelijke ingangsdatum van het ouderdomspensioen, binnen de door wet gestelde grenzen, te vervroegen of uit te stellen; In de eerste jaren na pensionering een hogere pensioenuitkering en later een lagere pensioenuitkering te ontvangen. Dit fluctueren van de pensioenuitkering is binnen bepaalde grenzen toegestaan. Er is variatie mogelijk in de hoogte van het ouderdomspensioen in de verhouding van 100:75. Regel is dat de laagste uitkering niet minder bedraagt dan 75% van de hoogste uitkering (= 100%); Het ouderdomspensioen gedeeltelijk in te laten gaan en in deeltijd te blijven werken; Zelf hun pensioen aan te vullen. Mocht u er niet voor kiezen om de maximale staffel toe te zeggen, dan is er nog wat ruimte om uw werknemers voor eigen rekening pensioen te laten aanvullen tot het fiscaal toegestane maximum. Naast een hoger pensioen in de toekomst levert dit nu voor de werknemers belastingvoordeel op: de pensioenpremies worden immers ingehouden op het brutoloon. Afhankelijk van de hoogte van het salaris hebt u hier als werkgever ook voordeel bij. Pensioen aanvullen kan met maandelijkse premies, eens per jaar of eenmalig.

7 Groeps Individueel PensioenPlan 7 Pensioenmodules Het Groeps Individueel PensioenPlan biedt mogelijkheden voor aanvullende risicodekkingen. De premies voor deze risicoverzekeringen worden doorlopend afgestemd op de leeftijd van de verzekerde werknemer. Voor een aantal pensioenmodules is de hoogte van de uitkering vooraf bepaald. Deze aanvullende verzekeringen zijn gebaseerd op een uitkeringsovereenkomst. Partner- en wezenpensioen vóór de pensioendatum Het is belangrijk dat de nabestaanden ook een uitkering krijgen als één van uw werknemers vóór de pensioendatum komt te overlijden. U kunt hiervoor kiezen uit een aantal mogelijkheden: Partnerpensioen op risicobasis Bij overlijden van de werknemer vóór de pensioendatum maar tijdens het dienstverband, keren wij levenslang een partnerpensioen aan de partner uit waarvan de hoogte vooraf is gegarandeerd. Wezenpensioen op risicobasis Bij overlijden van de deelnemer vóór de pensioendatum maar tijdens dienstverband, keren wij tot een bepaalde leeftijd van het kind een wezenpensioen uit waarvan de hoogte is gegarandeerd. De leeftijd kan variëren van 18 tot 30 jaar. Zijn beide ouders overleden, dan wordt het wezenpensioen verdubbeld. Tijdelijk partnerpensioen op risicobasis Bij overlijden van de deelnemer vóór de pensioendatum maar tijdens het dienstverband, wordt tot de 65-jarige leeftijd van de partner een gelijkblijvend bedrag uitgekeerd. De uitkering is gegarandeerd en bedraagt - afhankelijk van de door u geboden mogelijkheid , of , per jaar. Restitutie van 90% van de beleggingswaarde Bij overlijden van de deelnemer vóór de pensioendatum, maar tijdens het dienstverband, keren wij aan de partner een levenslang partnerpensioen en/of aan de kinderen een wezenpensioen uit tot de vastgestelde eindleeftijd. De hoogte van de aan te kopen pensioen(en) is afhankelijk van de hoogte van de beleggingswaarde, de marktrente en de dan geldende tarieven voor (levenslang) partner- en wezenpensioen. Heeft de deelnemer op het moment van overlijden vóór de pensioendatum geen partner en/of kinderen of bedraagt het beschikbare kapitaal meer dan benodigd is voor de fiscaal maximaal aan te kopen pensioenen, dan keren wij het (niet benodigde) kapitaal uit aan u. Voor de financiering van de eerste drie nabestaandenvoorzieningen zijn er twee mogelijkheden: De werknemer betaalt zelf de kosten. Dit is het geval bij verzekering op vrijwillige basis. De risicopremie wordt dan maandelijks verrekend met de waarde van de beleggingen, of; De kosten komen voor uw rekening. Alle werknemers met partner en/of kinderen zijn dan verzekerd. In dat geval wordt de risicopremie apart aan u in rekening gebracht (dit noemen we excedentpremie). Bij de vierde mogelijkheid Restitutie van 90% van de beleggingswaarde komen de kosten altijd ten laste van de beleggingswaarde.

8 8 Pensioenen Beleggingskeuze Binnen het Groeps Individueel PensioenPlan bieden wij verschillende mogelijkheden voor de invulling van de beleggingen: 1 REAAL belegt in SNS Optimaal fondsen 2 REAAL belegt in het REAAL Doorlopend Garantiefonds 3 U laat uw werknemer kiezen uit: REAAL belegt in SNS Optimaal fondsen Zelf beleggen in fondsen van SNS en ASN óf in het REAAL Doorlopend Garantiefonds. Bij 1 en 2 heeft uw werknemer geen omkijken naar de belegging van zijn pensioengeld. U laat het beleggen over aan REAAL. Bij 3 laat u de keuze aan uw werknemers. Zij kunnen ervoor kiezen om zelf te beleggen, maar kunnen dit ook alsnog overlaten aan REAAL. Kosten REAAL belegt op grote schaal. Daardoor kunnen de kosten laag blijven. Uw werknemer betaalt alleen aankoopkosten over de nog te investeren premies. De automatische overstap naar het volgende SNS Optimaal-fonds op de wisselmomenten is gratis. Een belangrijk voordeel ten opzichte van zelf beleggen. 2 REAAL belegt in het REAAL Doorlopend Garantiefonds Als u de gehele waarde laat beleggen in het REAAL Doorlopend Garantiefonds, garanderen wij een rendement van minimaal 3% netto per jaar. Is de waarde van de verzekering op het moment van uitkering lager dan de garantiewaarde, dan keert REAAL de garantiewaarde uit. Deze garantie geldt doorlopend en dat is vrij uniek. Dat wil zeggen: ook in het reële geval dat een werknemer van werkgever verandert en zijn pensioen mee wil nemen. Alleen als u besluit tot collectieve waardeoverdracht geldt de garantie niet tussentijds. 1 REAAL belegt in SNS Optimaal fondsen Als REAAL belegt in SNS Optimaal fondsen, combineert u de rendementsperspectieven van beleggen met zoveel mogelijk beperking van de beleggingsrisico s. REAAL belegt achtereenvolgens in vijf SNS Optimaal fondsen met een steeds minder risicovol profiel. De afbouw van het beleggingsrisico gaat volgens een vast principe, waarbij we de opgebouwde waarde op vaste momenten: vijftien, tien, zeven en drie jaar vóór de pensioendatum naar een steeds minder risicovol SNS Optimaal fonds overbrengen. Dit houdt in dat naarmate de pensioendatum dichterbij komt, het accent in de beleggingen verschuift van aandelen en vastgoed naar obligaties en liquiditeiten. Op deze manier profiteren de werknemers in de beginjaren van de extra rendementskansen, terwijl het opgebouwde vermogen naarmate de pensioendatum nadert minder onderhevig is aan schommelingen op de aandelenmarkt. Kosten REAAL belegt op grote schaal. Daardoor kunnen de kosten laag blijven. Uw werknemer betaalt alleen aankoopkosten over de nog te investeren premies. 3 U laat uw werknemer kiezen Uw werknemer kan dan kiezen uit: REAAL belegt in SNS Optimaal fondsen (zie 1 REAAL belegt in SNS Optimaal fondsen ) Zelf beleggen in een selectie van kwaliteitsfondsen van SNS en ASN óf in het REAAL Doorlopend Garantiefonds Als de werknemer ervoor kiest om de verantwoordelijkheid voor het beleggen zelf te dragen, vragen wij hem een formulier in te vullen om te bepalen wat voor soort belegger hij is (zijn beleggings profiel) en welke beleggingsmix het best bij hem past. Hierbij houden we rekening met de resterende periode tot de pensioendatum.

9 9 Zelf beleggen in beleggingsfondsen van SNS en ASN REAAL belegt in opdracht van uw werknemer in een selectie van kwaliteitsfondsen van SNS en ASN. Ook al neemt de werknemer zelf de verantwoordelijkheid voor de beleggingen, REAAL houdt toch een vinger aan de pols. Want het is onze plicht om ervoor te zorgen dat het pensioen niet in gevaar komt. Wij monitoren daarom jaarlijks of de werknemer - gelet op zijn beleggingsprofiel en de nog resterende periode tot de pensioendatum - bij het beleggen geleidelijk overgaat naar een veiligere beleggingsmix. Als dat niet het geval is, adviseren we de werknemer om de beleggingsmix aan te passen. De werknemer is vrij in het al dan niet opvolgen van het advies. Het beleggen is voor eigen rekening en risico van de werknemer. Zelf beleggen in het REAAL Doorlopend Garantiefonds Als uw werknemer zijn pensioengeld voor 100% laat beleggen in het REAAL Doorlopend Garantiefonds, garanderen wij een rendement van minimaal 3% netto per jaar. Is de waarde van de verzekering op het moment van uitkering lager dan de garantiewaarde, dan keert REAAL de garantiewaarde uit. Deze garantie geldt doorlopend. Dat wil zeggen: ook in het reële geval dat een werknemer van werkgever verandert en zijn pensioen mee wil nemen. Alleen als u als werkgever besluit tot collectieve waardeoverdracht geldt de garantie niet tussentijds. Zolang de werknemer voor 100% laat beleggen in het REAAL Doorlopend Garantiefonds, is het niet nodig om jaarlijks te toetsen of de beleggingsmix veiliger wordt naarmate pensioendatum nadert. Er wordt immers al zeer veilig belegd. Ongeacht of REAAL belegt of de werknemer zelf, het beleggingsrisico ligt altijd bij de werknemer. Kosten Als de werknemer zelf de beleggingsfondsen kiest betaalt hij, naast aankoopkosten over nieuw te investeren premie, ook aankoopkosten bij fondswijzigingen. Voor toekomstig te beleggen premiegeld is wijziging van de verdeling over de beschikbare beleggingsfondsen gratis. Switchen Jaarlijks kan de werknemer switchen tussen zelf beleggen en beleggen door REAAL. Hier zijn wel voorwaarden en kosten aanverbonden.

10 10 Pensioenen Heldere communicatie naar uw werknemers Realist in verzekeren Het pensioenbewustzijn in Nederland is nog steeds erg laag. Een van de oorzaken is dat werknemers weinig begrijpen van de complexe materie. REAAL zorgt ervoor dat de informatie aan uw personeel duidelijk en begrijpelijk is. Startbrief Uw werknemers hebben recht op tijdige voorlichting, in duidelijke taal. Als pensioenuitvoerder vinden wij het belangrijk dat zij begrijpen wat pensioen is en wat zij kunnen verwachten. Dat doen we onder andere in de zogeheten startbrief. Hierin is de pensioenregeling van uw bedrijf in detail uitgewerkt. De startbrief is voor alle werknemers binnen dezelfde pensioenregeling gelijk. Uniform Pensioenoverzicht Uw werknemers ontvangen elk jaar een Uniform Pensioenoverzicht (UPO). Het UPO biedt niet alleen inzicht in de opgebouwde pensioenaanspraken, maar geeft ook een indicatie van het te verwachten pensioenkapitaal. Tevens staat op het UPO een indicatie van de hiermee aan te kopen levenslange, jaarlijkse pensioenuitkering. Op deze manier kunnen uw werknemers de pensioenopbouw goed volgen en wordt hun betrokkenheid bij het pensioen vergroot. Pensioenuitvoerder De pensioenovereenkomst van het Groeps Individueel PensioenPlan wordt uitgevoerd door REAAL Levensverzekeringen N.V. in Alkmaar. REAAL Levensverzekeringen is bij de AFM geregistreerd onder nummer Het inschrijvingsnummer bij de K.v.K. is REAAL Verzekeringen is een Nederlandse verzekeraar met een compleet aanbod van flexibele en betrouwbare verzekeringen voor particulieren en ondernemers. Wij streven steeds naar productleiderschap door innovatieve producten en een uitstekende administratieve afhandeling en ondersteuning. Door onze realistische kijk op verzekeren weten we wat er speelt in de markt en in de maatschappij. Wij werken samen met het intermediair. Bij deze onafhankelijke financieel adviseurs kunt u altijd terecht voor uitleg en advies over uw verzekering(en). REAAL Verzekeringen maakt deel uit van SNS REAAL, een beursgenoteerde Nederlandse dienstverlener op het gebied van verzekeren en bankieren. Meer informatie Hebt u na het lezen van deze brochure vragen? Uw financieel adviseur verstrekt u graag uitgebreide informatie. U kunt ook terecht op internet: Code Rendement & Risico REAAL onderschrijft de Code Rendement & Risico Tot slot Aan de inhoud van deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend.

11 Groeps Individueel PensioenPlan 11

12

Persoonlijk Pensioen Plan Collectief

Persoonlijk Pensioen Plan Collectief Pag. 1/5 P 01.7.54-1112 Brochure voor u als werkgever U wilt het pensioen voor uw werknemers graag goed regelen. Pensioen is voor hen een belangrijke arbeidsvoorwaarde. Maar u wilt er zo min mogelijk omkijken

Nadere informatie

U VINDT HET BELANGRIJK DAT UW WERKNEMERS EEN GOEDE PENSIOENREGELING HEBBEN

U VINDT HET BELANGRIJK DAT UW WERKNEMERS EEN GOEDE PENSIOENREGELING HEBBEN PRISMA PENSIOEN INFORMATIE VOOR DE WERKGEVER U VINDT HET BELANGRIJK DAT UW WERKNEMERS EEN GOEDE PENSIOENREGELING HEBBEN Uit onderzoek (GfK, 2011) blijkt dat pensioen wordt gezien als de belangrijkste secundaire

Nadere informatie

Waardewijs Pensioen Compact voor werkgevers. Laat aan duidelijkheid niets te wensen over

Waardewijs Pensioen Compact voor werkgevers. Laat aan duidelijkheid niets te wensen over Waardewijs Pensioen Compact voor werkgevers Laat aan duidelijkheid niets te wensen over Samenwerking als basis Als werkgever wilt u volledig inzicht in de kosten hebben en tegelijk zorgen voor tevreden

Nadere informatie

Prisma Pensioen Informatie voor de werkgever

Prisma Pensioen Informatie voor de werkgever Prisma Pensioen Informatie voor de werkgever Robert Jan de Koning, 38 jaar Werknemers staan nog al eens aan mijn bureau met vragen over hun pensioen. Ik ben daar best veel tijd aan kwijt. Het is mijn vak

Nadere informatie

Eenvoudig goed. Een pensioen op basis van beleggen. Essentie Pensioen

Eenvoudig goed. Een pensioen op basis van beleggen. Essentie Pensioen Eenvoudig goed. Een pensioen op basis van beleggen. Essentie Pensioen Eenvoudig goed Zoals elke werkgever denkt u na over de toekomst. Van uw bedrijf. En van uw werknemers. Logisch dat u ook een pensioenregeling

Nadere informatie

Hoe bouwt u pensioen op? Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Wat krijgt u in onze pensioenregeling niet?

Hoe bouwt u pensioen op? Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Wat krijgt u in onze pensioenregeling niet? U kunt vanaf 1 januari 2015 nettopensioen bij ons opbouwen. In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in deze nettopensioenregeling. Dat is belangrijk om te weten, bijvoorbeeld als u van baan

Nadere informatie

UNIFORM PENSIOENOVERZICHT 2011 Delta Lloyd Levensverzekering NV DATUM PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN september 2011

UNIFORM PENSIOENOVERZICHT 2011 Delta Lloyd Levensverzekering NV DATUM PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN september 2011 UNIFORM PENSIOENOVERZICHT 2011 Delta Lloyd Levensverzekering NV DATUM PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN september 2011 ONZE REFERENTIE: UPO0000035929 Stand per 01.01.2011 Productnaam PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN

Nadere informatie

UW SHELL NETTO PENSIOEN

UW SHELL NETTO PENSIOEN UW SHELL NETTO PENSIOEN als u een jaarinkomen hebt boven het fiscale maximum Welkom bij de Shell netto pensioenregeling. De overheid heeft een fiscale grens gesteld aan het jaarinkomen waarover vanuit

Nadere informatie

Individueel Pensioensparen

Individueel Pensioensparen Individueel Pensioensparen Beleggen bij uw pensioenfonds Voor werknemers van PostNL en gelieerde ondernemingen De pensioenregeling Individueel Pensioensparen De beleggingsmogelijkheden Zo meldt u zich

Nadere informatie

Uw optimale mix van verzekeren en beleggen

Uw optimale mix van verzekeren en beleggen Uw optimale mix van verzekeren en beleggen 2 Het voordeel van beleggen Wilt u graag geld achter de hand hebben om bijvoorbeeld een reis te maken of als aanvulling op het pensioen? Dan kunt u natuurlijk

Nadere informatie

Ik kies voor lage maandlasten, met de Opstap Hypotheek

Ik kies voor lage maandlasten, met de Opstap Hypotheek Opstap Hypotheek 2 Hypotheken 2 Naam product Opstap Hypotheek 3 Ik kies voor lage maandlasten, met de Opstap Hypotheek Een huis kopen. Een spannend avontuur. Daarbij gaat u niet over één nacht ijs. Bij

Nadere informatie

Vermogen opbouwen via Mijn Pensioen

Vermogen opbouwen via Mijn Pensioen Deelnemersbrochure Mijn Pensioen 2014 27 november 2014 Vermogen opbouwen via Mijn Pensioen Een unieke pensioenoplossing: Pensioenopbouw op maat; Zelf beleggen of uitbesteden aan professionals; Mogelijkheid

Nadere informatie

NN Prestatie Pensioen

NN Prestatie Pensioen NN Prestatie Pensioen Pensioen Een transparant en veelzijdig pensioen gebaseerd op beleggingen www.nn.nl/prestatiepensioen 2 NN Prestatie Pensioen In de hectische wereld van vandaag verlangen we naar meer

Nadere informatie

Beleggen. voor uw pensioen

Beleggen. voor uw pensioen Beleggen voor uw pensioen In deze brochure over beleggen staat algemene informatie. Deze brochure is bedoeld om werknemers van KPN Contact een algemeen beeld te geven. We besteden veel aandacht aan de

Nadere informatie

Generali Pensioen. Informatie voor werkgevers

Generali Pensioen. Informatie voor werkgevers Generali Pensioen Informatie voor werkgevers Generali Pensioen I n h o u ds o p g av e Inleiding Inleiding 2 Het Generali Pensioen 3 Kenmerken van het Generali Pensioen 6 Wet- en regelgeving 7 Service

Nadere informatie

Verstandig beleggen voor een goed pensioen

Verstandig beleggen voor een goed pensioen Verstandig beleggen voor een goed pensioen Brochure Index Lifecycles en Zelf Beleggen voor u als werknemer U hebt een Persoonlijk Pensioen Plan bij Delta Lloyd. Het Persoonlijk Pensioen Plan is een pensioenregeling

Nadere informatie

In het kort. Uw Pensioen. Scheiden Verhuizen Gaat u bijna met pensioen?

In het kort. Uw Pensioen. Scheiden Verhuizen Gaat u bijna met pensioen? Uw Pensioen In het kort 3 Welkom 10 4 Wat is pensioen? 11 6 Nabestaandenpensioen 14 8 Wanneer verandert uw pensioen? Scheiden Verhuizen Gaat u bijna met pensioen? Meer weten? www.bpfkunststof-rubber.nl

Nadere informatie

Pensioenregeling. Individueel pensioenbeleggen

Pensioenregeling. Individueel pensioenbeleggen Pensioenregeling Individueel pensioenbeleggen Inhoudsopgave Inleiding 3 Deel 1 4 1.1 De regelingen 4 1.2 De administratie van uw beleggingen 6 Deel 2 7 2.1 Wat is beleggen? 7 2.2 Risico en rendement 8

Nadere informatie

Beleggen bij BeFrank. Helder. Eenvoudig. Online. I 101.7.06-0612

Beleggen bij BeFrank. Helder. Eenvoudig. Online. I 101.7.06-0612 Beleggen bij BeFrank Helder. Eenvoudig. Online. I 101.7.06-0612 Eindelijk een helder en eenvoudig pensioen tegen lage kosten. Binnen de pensioenwereld groeit de behoefte naar transparantie en eenvoud.

Nadere informatie

Straks ruimte voor uw toekomstplannen

Straks ruimte voor uw toekomstplannen AEGON Lijfrenterekening Straks ruimte voor uw toekomstplannen Nu geld opzij zetten voor later Wat u straks ook wilt, u kunt nu geld opzij zetten voor later. Zodat u dan kunt doen wat u echt wilt. In alle

Nadere informatie

In balans. Pensioenregeling vanaf 1 januari 2015. Wanneer verandert uw pensioen? Wat is pensioen? Samenleven. Gaat u bijna met pensioen?

In balans. Pensioenregeling vanaf 1 januari 2015. Wanneer verandert uw pensioen? Wat is pensioen? Samenleven. Gaat u bijna met pensioen? In balans Pensioenregeling vanaf 1 januari 2015 08 Wanneer verandert uw pensioen? 04 Wat is pensioen? 09 Samenleven 03 14 12 Welkom Gaat u bijna met pensioen? Nieuw werk 10 06 Scheiden Nabestaandenpensioen

Nadere informatie

BeterExcedent. Pensioenregeling 2015

BeterExcedent. Pensioenregeling 2015 BeterExcedent Pensioenregeling 2015 BeterExcedent Pensioen Werkgevers 2015 Uw werknemers bouwen pensioen op bij bpfbouw in de pensioenregeling voor de Bouwnijverheid. Dit is een middelloonregeling. Deze

Nadere informatie

Zelf Beleggen en Sparen

Zelf Beleggen en Sparen de vrijheid van Zelf Beleggen en Sparen 1 inhoud Omschrijving Pagina 1. Wat is Zelf Beleggen en Sparen? 2 2. Hoe werkt Zelf Beleggen en Sparen bij ABN AMRO Pensioenen? 2 3. Hoeveel rendement kunt u behalen?

Nadere informatie

Individueel pensioensparen

Individueel pensioensparen Individueel pensioensparen Sparen voor extra pensioen Meer weten? Hoeveel extra pensioen krijgt u? 8 Hoe werkt beleggen? 5 Uw keuzemogelijkheden 6 Hoeveel beleggingsrisico wilt u lopen? 7 Wat is Individueel

Nadere informatie

REAAL Compensatieregeling beleggingsverzekeringen

REAAL Compensatieregeling beleggingsverzekeringen Augustus 2009 REAAL Compensatieregeling beleggingsverzekeringen REAAL is met de Stichting Woekerpolis Claim, de Stichting Verliespolis, de Vereniging van Effectenbezitters, de Vereniging Eigen Huis en

Nadere informatie

Persoonlijk Pensioen Plan

Persoonlijk Pensioen Plan Persoonlijk Pensioen Plan Verstandig beleggen voor een goed pensioen Zorgvuldig uw pensioen opbouwen Natuurlijk denkt u wel eens aan uw financiële situatie na uw pensionering. Misschien wilt u minder werken,

Nadere informatie

Beleggen voor een goed pensioen. Maak kennis met onze mogelijkheden

Beleggen voor een goed pensioen. Maak kennis met onze mogelijkheden Beleggen voor een goed pensioen Maak kennis met onze mogelijkheden Beleggen voor een goed pensioen Maak kennis met onze mogelijkheden Deze brochure gaat over het beleggen van de pensioenpremie. Met als

Nadere informatie

Vermogen opbouwen via Mijn Pensioen

Vermogen opbouwen via Mijn Pensioen Deelnemersbrochure Mijn Pensioen 2014 Vermogen opbouwen via Mijn Pensioen Een unieke pensioenoplossing: Pensioenopbouw op maat; Zelf beleggen of uitbesteden aan professionals; In plaats van beleggen kunt

Nadere informatie

AEGON Lijfrenterekening. Productinformatie

AEGON Lijfrenterekening. Productinformatie AEGON Lijfrenterekening Productinformatie Inhoudsopgave AEGON Lijfrenterekening 4 Belangrijke productkenmerken 4 Algemene productkenmerken 5 Wat is de AEGON Lijfrenterekening 5 Doelgroep 5 Voor wie geschikt

Nadere informatie

U gaat uit dienst. Wat betekent dit voor uw pensioen, partnerpensioen en arbeidsongeschiktheidsverzekering?

U gaat uit dienst. Wat betekent dit voor uw pensioen, partnerpensioen en arbeidsongeschiktheidsverzekering? U gaat uit dienst. Wat betekent dit voor uw pensioen, partnerpensioen en arbeidsongeschiktheidsverzekering? Inhoud U gaat uit dienst. 3 Situatie 1: U heeft een nieuwe werkgever. 4 Situatie 2: U start uw

Nadere informatie