Groeps Individueel PensioenPlan. Informatie voor de werkgever

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Groeps Individueel PensioenPlan. Informatie voor de werkgever"

Transcriptie

1 Groeps Individueel PensioenPlan Informatie voor de werkgever

2 2

3 BESTE PENSIOENVERZEKERAAR Als werkgever biedt u uw werknemers moderne arbeidsvoorwaarden. Een bewuste keuze, want aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden vergroten de motivatie en versterken de binding met uw onderneming. Een pensioenregeling vormt een onmisbaar onderdeel van het arbeidsvoorwaardenpakket. Zeker vandaag de dag. Werknemers hebben in toenemende mate behoefte aan een goede pensioenvoorziening die voldoende ruimte biedt voor individuele wensen. Als werkgever wilt u hieraan tegemoetkomen. Maar dan wel zonder extra werk of administratieve rompslomp. Bovendien wilt u ook de kosten in de hand houden èn de ruimte hebben om vorm en samenstelling van het pensioen zelf te bepalen. Als vooruitstrevende pensioenverzekeraar biedt REAAL u de oplossing: het Groeps Individueel PensioenPlan. Een actuele pensioenregeling, speciaal ontwikkeld voor het midden- en kleinbedrijf. Waarmee u uw werknemers bovendien de nodige flexibiliteit en individuele keuzevrijheid kunt bieden. Het Groeps Individueel PensioenPlan van REAAL. REALIST IN VERZEKEREN. - PERFORMANCE ONDERZOEK

4 4 Kenmerken van het Groeps Individueel PensioenPlan Wat is het Groeps Individueel PensioenPlan? Het Groeps Individueel PensioenPlan is een (collectieve) pensioenregeling op basis van een premieovereenkomst. Een premieovereenkomst geeft u de zekerheid dat u grip op de kosten houdt, nu en in de toekomst, omdat de door u beschikbaar gestelde premie het uitgangspunt vormt. De beschikbare premie wordt belegd met als doel een pensioenkapitaal op te bouwen. Met dit opgebouwde kapitaal kan uw werknemer op de pensioendatum een levenslang ouderdomspensioen of een levenslang ouderdoms- en partnerpensioen aankopen. Daarnaast kent het Groeps Individueel PensioenPlan een aantal keuzemogelijkheden en pensioenmodules voor de risicoverzekeringen. Het Groeps Individueel PensioenPlan is al mogelijk vanaf één deelnemer. De directeur-grootaandeelhouder (dga) is uitgesloten van deelname. Voor de dga heeft REAAL het PensioenPlan ontwikkeld, dat afgestemd kan worden op de persoonlijke situatie van de dga. U stelt zelf de pensioenregeling samen. Financiering op basis van beschikbare premie, dus grip op de kosten. Geen minimumpremie. Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid (staffelvolgend). Transparante kostenstructuur. Goed presterende beleggingsfondsen, waaronder de duurzame ASN fondsen. Doorlopend Garantiefonds met netto rendement van minimaal 3%. Individuele vrijheid in beleggingskeuze mogelijk, met begeleiding van REAAL. Beoordeeld als beste pensioenproduct op de Nederlandse markt in 2007 door onderzoeksbureau Moneyview. Geen onderscheid in tarieven tussen mannen en vrouwen. Risicopremies onafhankelijk van het leeftijdsverschil tussen de partners. Soepele acceptatie zonder gezondheidsvragen. Voldoet aan de recente wet- en regelgeving. Heldere en duidelijke communicatie naar uw werknemers.

5 Groeps Individueel PensioenPlan 5 U stelt zelf de pensioenregeling samen Basisregeling U bepaalt hoe de pensioenregeling eruit komt te zien. Hierbij kunt u uw werknemers, naast de basisregeling, ook keuzemogelijkheden en aanvullende pensioenmodules aanbieden. Daarnaast bepaalt u hoe de beleggingen worden ingevuld. Hierover leest u meer onder de kop Beleggingskeuze verderop in deze brochure. Basisregeling Ouderdomspensioen en partnerpensioen na de pensioendatum Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid (staffelvolgend) Keuzemogelijkheden Vervroegen of uitstellen pensioendatum Variatie in hoogte van de pensioenuitkering Deeltijdpensioen Pensioen aanvullen Pensioenmodules Partnerpensioen op risicobasis vóór de pensioendatum Wezenpensioen op risicobasis vóór de pensioendatum Tijdelijk partnerpensioen op risicobasis vóór de pensioendatum Restitutie van 90% van de beleggingswaarde Ouderdoms- en partnerpensioen Als werkgever stelt u de beschikbare premie vast waarmee het pensioenkapitaal wordt opgebouwd. Deze maakt gewoonlijk deel uit van een leeftijdsafhankelijke staffel. De door u beschikbaar gestelde premie wordt na aftrek van kosten belegd. De risicopremies worden maandelijks verrekend met de waarde van deze beleggingen (zowel ten laste als ten gunste). Hoeveel pensioenkapitaal uiteindelijk wordt opgebouwd is ook afhankelijk van het aantal jaren dat wordt opgebouwd en het behaalde rendement. Met dit pensioenkapitaal kan de werknemer op de pensioendatum een levenslang ouderdoms- en partnerpensioen aankopen. Als er op de pensioendatum geen partner is of als de partner zelf al voldoende inkomen heeft, kan de werknemer ook kiezen voor de aankoop van alleen ouderdomspensioen. De hoogte van het aan te kopen jaarlijks ouderdomspensioen is afhankelijk van de hoogte van het pensioenkapitaal, het op de pensioendatum geldende tarief voor het aan te kopen pensioen en de dan geldende markrente. Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid Raakt een van uw werknemers vóór de pensioendatum maar tijdens het dienstverband arbeidsongeschikt, dan neemt REAAL de verschuldigde premies geheel of gedeeltelijk voor haar rekening. De premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid is staffelvolgend. Dit betekent dat de premievrijstelling hoger wordt als de deelnemer in een volgende leeftijdscategorie komt. De hoogte van de vrijstelling hangt af van de mate van arbeidsongeschiktheid in de zin van de WIA. De vrijstelling wordt verleend tot de pensioendatum maar vervalt als uw werknemer herstelt of overlijdt.

6 6 Keuzemogelijkheden REAAL WIA Collectieve verzekering De oorzaken van arbeidsongeschiktheid lopen uiteen, maar het resultaat is vaak gelijk: de werknemer krijgt te maken met een inkomensterugval. En die kan fors zijn. De overheid biedt met de wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) namelijk maar beperkte steun. Wilt u zich een betrokken werkgever tonen en uw werknemers een aanvullende inkomensvoorziening bij arbeidsongeschiktheid bieden, dan zijn de WIA Collectieve verzekeringen van REAAL een goede keus. Deze verzekeringen bieden een aanvullend inkomen voor werknemers die arbeidsongeschikt raken en wettelijk aanspraak kunnen maken op een WIA-uitkering. U kunt natuurlijk zelf de premie betalen voor deze aanvullende arbeidsvoorwaarde, maar u kunt ook een bijdrage van uw werknemers verlangen. Vraag uw financieel adviseur om een voorstel. Binnen het Groeps Individueel PensioenPlan kunt u uw werknemers verschillende keuzemogelijkheden bieden. Zo kunt u uw werknemers de mogelijkheid bieden om: De feitelijke ingangsdatum van het ouderdomspensioen, binnen de door wet gestelde grenzen, te vervroegen of uit te stellen; In de eerste jaren na pensionering een hogere pensioenuitkering en later een lagere pensioenuitkering te ontvangen. Dit fluctueren van de pensioenuitkering is binnen bepaalde grenzen toegestaan. Er is variatie mogelijk in de hoogte van het ouderdomspensioen in de verhouding van 100:75. Regel is dat de laagste uitkering niet minder bedraagt dan 75% van de hoogste uitkering (= 100%); Het ouderdomspensioen gedeeltelijk in te laten gaan en in deeltijd te blijven werken; Zelf hun pensioen aan te vullen. Mocht u er niet voor kiezen om de maximale staffel toe te zeggen, dan is er nog wat ruimte om uw werknemers voor eigen rekening pensioen te laten aanvullen tot het fiscaal toegestane maximum. Naast een hoger pensioen in de toekomst levert dit nu voor de werknemers belastingvoordeel op: de pensioenpremies worden immers ingehouden op het brutoloon. Afhankelijk van de hoogte van het salaris hebt u hier als werkgever ook voordeel bij. Pensioen aanvullen kan met maandelijkse premies, eens per jaar of eenmalig.

7 Groeps Individueel PensioenPlan 7 Pensioenmodules Het Groeps Individueel PensioenPlan biedt mogelijkheden voor aanvullende risicodekkingen. De premies voor deze risicoverzekeringen worden doorlopend afgestemd op de leeftijd van de verzekerde werknemer. Voor een aantal pensioenmodules is de hoogte van de uitkering vooraf bepaald. Deze aanvullende verzekeringen zijn gebaseerd op een uitkeringsovereenkomst. Partner- en wezenpensioen vóór de pensioendatum Het is belangrijk dat de nabestaanden ook een uitkering krijgen als één van uw werknemers vóór de pensioendatum komt te overlijden. U kunt hiervoor kiezen uit een aantal mogelijkheden: Partnerpensioen op risicobasis Bij overlijden van de werknemer vóór de pensioendatum maar tijdens het dienstverband, keren wij levenslang een partnerpensioen aan de partner uit waarvan de hoogte vooraf is gegarandeerd. Wezenpensioen op risicobasis Bij overlijden van de deelnemer vóór de pensioendatum maar tijdens dienstverband, keren wij tot een bepaalde leeftijd van het kind een wezenpensioen uit waarvan de hoogte is gegarandeerd. De leeftijd kan variëren van 18 tot 30 jaar. Zijn beide ouders overleden, dan wordt het wezenpensioen verdubbeld. Tijdelijk partnerpensioen op risicobasis Bij overlijden van de deelnemer vóór de pensioendatum maar tijdens het dienstverband, wordt tot de 65-jarige leeftijd van de partner een gelijkblijvend bedrag uitgekeerd. De uitkering is gegarandeerd en bedraagt - afhankelijk van de door u geboden mogelijkheid , of , per jaar. Restitutie van 90% van de beleggingswaarde Bij overlijden van de deelnemer vóór de pensioendatum, maar tijdens het dienstverband, keren wij aan de partner een levenslang partnerpensioen en/of aan de kinderen een wezenpensioen uit tot de vastgestelde eindleeftijd. De hoogte van de aan te kopen pensioen(en) is afhankelijk van de hoogte van de beleggingswaarde, de marktrente en de dan geldende tarieven voor (levenslang) partner- en wezenpensioen. Heeft de deelnemer op het moment van overlijden vóór de pensioendatum geen partner en/of kinderen of bedraagt het beschikbare kapitaal meer dan benodigd is voor de fiscaal maximaal aan te kopen pensioenen, dan keren wij het (niet benodigde) kapitaal uit aan u. Voor de financiering van de eerste drie nabestaandenvoorzieningen zijn er twee mogelijkheden: De werknemer betaalt zelf de kosten. Dit is het geval bij verzekering op vrijwillige basis. De risicopremie wordt dan maandelijks verrekend met de waarde van de beleggingen, of; De kosten komen voor uw rekening. Alle werknemers met partner en/of kinderen zijn dan verzekerd. In dat geval wordt de risicopremie apart aan u in rekening gebracht (dit noemen we excedentpremie). Bij de vierde mogelijkheid Restitutie van 90% van de beleggingswaarde komen de kosten altijd ten laste van de beleggingswaarde.

8 8 Pensioenen Beleggingskeuze Binnen het Groeps Individueel PensioenPlan bieden wij verschillende mogelijkheden voor de invulling van de beleggingen: 1 REAAL belegt in SNS Optimaal fondsen 2 REAAL belegt in het REAAL Doorlopend Garantiefonds 3 U laat uw werknemer kiezen uit: REAAL belegt in SNS Optimaal fondsen Zelf beleggen in fondsen van SNS en ASN óf in het REAAL Doorlopend Garantiefonds. Bij 1 en 2 heeft uw werknemer geen omkijken naar de belegging van zijn pensioengeld. U laat het beleggen over aan REAAL. Bij 3 laat u de keuze aan uw werknemers. Zij kunnen ervoor kiezen om zelf te beleggen, maar kunnen dit ook alsnog overlaten aan REAAL. Kosten REAAL belegt op grote schaal. Daardoor kunnen de kosten laag blijven. Uw werknemer betaalt alleen aankoopkosten over de nog te investeren premies. De automatische overstap naar het volgende SNS Optimaal-fonds op de wisselmomenten is gratis. Een belangrijk voordeel ten opzichte van zelf beleggen. 2 REAAL belegt in het REAAL Doorlopend Garantiefonds Als u de gehele waarde laat beleggen in het REAAL Doorlopend Garantiefonds, garanderen wij een rendement van minimaal 3% netto per jaar. Is de waarde van de verzekering op het moment van uitkering lager dan de garantiewaarde, dan keert REAAL de garantiewaarde uit. Deze garantie geldt doorlopend en dat is vrij uniek. Dat wil zeggen: ook in het reële geval dat een werknemer van werkgever verandert en zijn pensioen mee wil nemen. Alleen als u besluit tot collectieve waardeoverdracht geldt de garantie niet tussentijds. 1 REAAL belegt in SNS Optimaal fondsen Als REAAL belegt in SNS Optimaal fondsen, combineert u de rendementsperspectieven van beleggen met zoveel mogelijk beperking van de beleggingsrisico s. REAAL belegt achtereenvolgens in vijf SNS Optimaal fondsen met een steeds minder risicovol profiel. De afbouw van het beleggingsrisico gaat volgens een vast principe, waarbij we de opgebouwde waarde op vaste momenten: vijftien, tien, zeven en drie jaar vóór de pensioendatum naar een steeds minder risicovol SNS Optimaal fonds overbrengen. Dit houdt in dat naarmate de pensioendatum dichterbij komt, het accent in de beleggingen verschuift van aandelen en vastgoed naar obligaties en liquiditeiten. Op deze manier profiteren de werknemers in de beginjaren van de extra rendementskansen, terwijl het opgebouwde vermogen naarmate de pensioendatum nadert minder onderhevig is aan schommelingen op de aandelenmarkt. Kosten REAAL belegt op grote schaal. Daardoor kunnen de kosten laag blijven. Uw werknemer betaalt alleen aankoopkosten over de nog te investeren premies. 3 U laat uw werknemer kiezen Uw werknemer kan dan kiezen uit: REAAL belegt in SNS Optimaal fondsen (zie 1 REAAL belegt in SNS Optimaal fondsen ) Zelf beleggen in een selectie van kwaliteitsfondsen van SNS en ASN óf in het REAAL Doorlopend Garantiefonds Als de werknemer ervoor kiest om de verantwoordelijkheid voor het beleggen zelf te dragen, vragen wij hem een formulier in te vullen om te bepalen wat voor soort belegger hij is (zijn beleggings profiel) en welke beleggingsmix het best bij hem past. Hierbij houden we rekening met de resterende periode tot de pensioendatum.

9 9 Zelf beleggen in beleggingsfondsen van SNS en ASN REAAL belegt in opdracht van uw werknemer in een selectie van kwaliteitsfondsen van SNS en ASN. Ook al neemt de werknemer zelf de verantwoordelijkheid voor de beleggingen, REAAL houdt toch een vinger aan de pols. Want het is onze plicht om ervoor te zorgen dat het pensioen niet in gevaar komt. Wij monitoren daarom jaarlijks of de werknemer - gelet op zijn beleggingsprofiel en de nog resterende periode tot de pensioendatum - bij het beleggen geleidelijk overgaat naar een veiligere beleggingsmix. Als dat niet het geval is, adviseren we de werknemer om de beleggingsmix aan te passen. De werknemer is vrij in het al dan niet opvolgen van het advies. Het beleggen is voor eigen rekening en risico van de werknemer. Zelf beleggen in het REAAL Doorlopend Garantiefonds Als uw werknemer zijn pensioengeld voor 100% laat beleggen in het REAAL Doorlopend Garantiefonds, garanderen wij een rendement van minimaal 3% netto per jaar. Is de waarde van de verzekering op het moment van uitkering lager dan de garantiewaarde, dan keert REAAL de garantiewaarde uit. Deze garantie geldt doorlopend. Dat wil zeggen: ook in het reële geval dat een werknemer van werkgever verandert en zijn pensioen mee wil nemen. Alleen als u als werkgever besluit tot collectieve waardeoverdracht geldt de garantie niet tussentijds. Zolang de werknemer voor 100% laat beleggen in het REAAL Doorlopend Garantiefonds, is het niet nodig om jaarlijks te toetsen of de beleggingsmix veiliger wordt naarmate pensioendatum nadert. Er wordt immers al zeer veilig belegd. Ongeacht of REAAL belegt of de werknemer zelf, het beleggingsrisico ligt altijd bij de werknemer. Kosten Als de werknemer zelf de beleggingsfondsen kiest betaalt hij, naast aankoopkosten over nieuw te investeren premie, ook aankoopkosten bij fondswijzigingen. Voor toekomstig te beleggen premiegeld is wijziging van de verdeling over de beschikbare beleggingsfondsen gratis. Switchen Jaarlijks kan de werknemer switchen tussen zelf beleggen en beleggen door REAAL. Hier zijn wel voorwaarden en kosten aanverbonden.

10 10 Pensioenen Heldere communicatie naar uw werknemers Realist in verzekeren Het pensioenbewustzijn in Nederland is nog steeds erg laag. Een van de oorzaken is dat werknemers weinig begrijpen van de complexe materie. REAAL zorgt ervoor dat de informatie aan uw personeel duidelijk en begrijpelijk is. Startbrief Uw werknemers hebben recht op tijdige voorlichting, in duidelijke taal. Als pensioenuitvoerder vinden wij het belangrijk dat zij begrijpen wat pensioen is en wat zij kunnen verwachten. Dat doen we onder andere in de zogeheten startbrief. Hierin is de pensioenregeling van uw bedrijf in detail uitgewerkt. De startbrief is voor alle werknemers binnen dezelfde pensioenregeling gelijk. Uniform Pensioenoverzicht Uw werknemers ontvangen elk jaar een Uniform Pensioenoverzicht (UPO). Het UPO biedt niet alleen inzicht in de opgebouwde pensioenaanspraken, maar geeft ook een indicatie van het te verwachten pensioenkapitaal. Tevens staat op het UPO een indicatie van de hiermee aan te kopen levenslange, jaarlijkse pensioenuitkering. Op deze manier kunnen uw werknemers de pensioenopbouw goed volgen en wordt hun betrokkenheid bij het pensioen vergroot. Pensioenuitvoerder De pensioenovereenkomst van het Groeps Individueel PensioenPlan wordt uitgevoerd door REAAL Levensverzekeringen N.V. in Alkmaar. REAAL Levensverzekeringen is bij de AFM geregistreerd onder nummer Het inschrijvingsnummer bij de K.v.K. is REAAL Verzekeringen is een Nederlandse verzekeraar met een compleet aanbod van flexibele en betrouwbare verzekeringen voor particulieren en ondernemers. Wij streven steeds naar productleiderschap door innovatieve producten en een uitstekende administratieve afhandeling en ondersteuning. Door onze realistische kijk op verzekeren weten we wat er speelt in de markt en in de maatschappij. Wij werken samen met het intermediair. Bij deze onafhankelijke financieel adviseurs kunt u altijd terecht voor uitleg en advies over uw verzekering(en). REAAL Verzekeringen maakt deel uit van SNS REAAL, een beursgenoteerde Nederlandse dienstverlener op het gebied van verzekeren en bankieren. Meer informatie Hebt u na het lezen van deze brochure vragen? Uw financieel adviseur verstrekt u graag uitgebreide informatie. U kunt ook terecht op internet: Code Rendement & Risico REAAL onderschrijft de Code Rendement & Risico Tot slot Aan de inhoud van deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend.

11 Groeps Individueel PensioenPlan 11

12

Persoonlijk Pensioen Plan Collectief

Persoonlijk Pensioen Plan Collectief Pag. 1/5 P 01.7.54-1112 Brochure voor u als werkgever U wilt het pensioen voor uw werknemers graag goed regelen. Pensioen is voor hen een belangrijke arbeidsvoorwaarde. Maar u wilt er zo min mogelijk omkijken

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? Welkom bij Delta Lloyd. U bouwt via pensioen bij ons op, zolang u in dienst bent bij deze werkgever. Dit geldt wanneer u 21 jaar of ouder bent. In dit Pensioen

Nadere informatie

Startbrief. 1. Algemeen. Waardeoverdracht. Informatie die u geeft. Wanneer bent u deelnemer in de Basisregeling?

Startbrief. 1. Algemeen. Waardeoverdracht. Informatie die u geeft. Wanneer bent u deelnemer in de Basisregeling? Startbrief Deze startbrief bestaat uit 3 delen: Algemeen, Basisregeling en Plusregeling. 1. Algemeen Uw werkgever: Tentoo Collective Freelance & Flex B.V. Uw pensioenuitvoerder: ABN AMRO Pensioenen Soort

Nadere informatie

Vrij Vermogen Verzekering

Vrij Vermogen Verzekering Vrij Vermogen Verzekering 2 Meer mogelijkheden met de Vrij Vermogen Verzekering U wilt geld opzij zetten voor later. Om straks te kunnen doen waar u nu van droomt. Een jaar ertussenuit bijvoorbeeld en

Nadere informatie

Het Goede Voorbeeld Hoe is uw pensioen geregeld?

Het Goede Voorbeeld Hoe is uw pensioen geregeld? Het Goede Voorbeeld Hoe is uw pensioen geregeld? Mevr. J. Jansen Voorbeeldstraat 51 2056 LG Voorbeeldplaats Geachte mevrouw Jansen, Welkom bij . U bouwt

Nadere informatie

Hoe bouwt u pensioen op? Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Wat krijgt u in onze pensioenregeling niet?

Hoe bouwt u pensioen op? Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Wat krijgt u in onze pensioenregeling niet? U kunt vanaf 1 januari 2015 nettopensioen bij ons opbouwen. In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in deze nettopensioenregeling. Dat is belangrijk om te weten, bijvoorbeeld als u van baan

Nadere informatie

Netto pensioenregeling De netto pensioenregeling voor het pensioengevende salaris boven 96.544

Netto pensioenregeling De netto pensioenregeling voor het pensioengevende salaris boven 96.544 ABN AMRO Pensioenen Netto pensioenregeling De netto pensioenregeling voor het pensioengevende salaris boven 96.544 Sinds 1 januari 2015 is de fiscale regelgeving voor pensioenregelingen veranderd. Een

Nadere informatie

Pensioenbeleggen. Individueel pensioenbeleggen bij Pensioenfonds UWV

Pensioenbeleggen. Individueel pensioenbeleggen bij Pensioenfonds UWV Pensioenbeleggen Individueel pensioenbeleggen bij Pensioenfonds UWV Inleiding Via Individueel Pensioenbeleggen kun je zelf extra pensioen opbouwen. Deelname is vrijwillig. Echter, sinds januari 205 is

Nadere informatie

Waardewijs Pensioen voor werkgevers. Duidelijkheid voorop

Waardewijs Pensioen voor werkgevers. Duidelijkheid voorop Waardewijs Pensioen voor werkgevers Duidelijkheid voorop Geen onduidelijkheden. Lekker toch? Pensioenen zijn ingewikkeld. Daarom kunnen ze niet zonder een onafhankelijk en deskundig advies. Maar ook mèt

Nadere informatie

Allianz Netto Pensioen. Factsheet november 2014

Allianz Netto Pensioen. Factsheet november 2014 Allianz Netto Pensioen Factsheet november 2014 Allianz Netto Pensioen Per 1 januari 2015 gelden andere regels voor de opbouw van pensioen. Zo zijn de opbouwpercentages voor ouderdoms-, partner- en wezenpensioen

Nadere informatie

Pensioen Continu Plan

Pensioen Continu Plan Pensioen Continu Plan Een nettolijfrente oplossing Voor werknemers met een salaris boven 100.000 Per 1 januari 2015 gelden er belangrijke nieuwe regels voor pensioen. Hierdoor bouwen veel werknemers minder

Nadere informatie

VEELGESTELDE VRAGEN. Algemeen

VEELGESTELDE VRAGEN. Algemeen Algemeen 1 Wat is een UPO? UPO staat voor Uniform Pensioenoverzicht. Het UPO geeft u inzicht in uw huidige en toekomstige financiële situatie (en de situatie voor uw eventuele nabestaanden) bij pensionering,

Nadere informatie

De feiten op een rij. De beschikbare premieregeling

De feiten op een rij. De beschikbare premieregeling De feiten op een rij De beschikbare premieregeling De beschikbare premieregeling: de feiten op een rij De beschikbare premieregeling Verzekeraars bieden diverse pensioenregelingen aan, waaraan werknemers

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? Mevr. J. Jansen Voorbeeldstraat 51 2056 LG Voorbeeldplaats Geachte mevrouw Jansen, Welkom bij . U bouwt vanaf pensioen bij ons op. Dit doet

Nadere informatie

Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Allianz. Netto Pensioen. Dé pensioenoplossing voor werknemers die meer dan 100.

Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Allianz. Netto Pensioen. Dé pensioenoplossing voor werknemers die meer dan 100. Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Allianz Netto Pensioen Dé pensioenoplossing voor werknemers die meer dan 100.000,- verdienen Dé pensioenoplossing bij een salaris boven 100.000,- Pensioen opbouwen

Nadere informatie

Pensioen Continu Plan nettopensioen Voor de periode na uw pensioendatum

Pensioen Continu Plan nettopensioen Voor de periode na uw pensioendatum Pensioen Continu Plan nettopensioen Voor de periode na uw pensioendatum Aanvulling van ouderdomspensioen en partnerpensioen voor werknemers met een salaris boven 100.000 Sinds 1 januari 2015 gelden er

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Premieovereenkomst Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Op dit Uniform Pensioenoverzicht staan de bedragen die u ontvangt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid,

Nadere informatie

Pensioen 1-2-3 Voorbeeldteksten laag 1 voor DC-regelingen VOORBEELDTEKST

Pensioen 1-2-3 Voorbeeldteksten laag 1 voor DC-regelingen VOORBEELDTEKST Pensioen 1-2-3 Voorbeeldteksten laag 1 voor DC-regelingen Oktober 2015 Dit document bevat per icoon een voorbeeldtekst voor laag 1 van een Pensioen 1-2-3 voor een DC-regeling. U mag de teksten redactioneel

Nadere informatie

Uniform Pensioenoverzicht 2009 De heer S.C.V.W.L. van der Mpvierstoelxiidee

Uniform Pensioenoverzicht 2009 De heer S.C.V.W.L. van der Mpvierstoelxiidee Uniform Pensioenoverzicht 2009 De heer S.C.V.W.L. van der Mpvierstoelxiidee Voor wie is dit pensioenoverzicht bedoeld? Welke (beleggings)waarde kunt u opbouwen en welk pensioen kunt u verwachten? Houdt

Nadere informatie

UNIFORM PENSIOENOVERZICHT 2011 Delta Lloyd Levensverzekering NV DATUM PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN september 2011

UNIFORM PENSIOENOVERZICHT 2011 Delta Lloyd Levensverzekering NV DATUM PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN september 2011 UNIFORM PENSIOENOVERZICHT 2011 Delta Lloyd Levensverzekering NV DATUM PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN september 2011 ONZE REFERENTIE: UPO0000035929 Stand per 01.01.2011 Productnaam PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt bij pensionering

Nadere informatie

Reglement excedent-premieregeling. Versie: 1 juli 2017

Reglement excedent-premieregeling. Versie: 1 juli 2017 Reglement excedent-premieregeling Versie: 1 juli 2017 Inhoudsopgave I De excedent-premieregeling van BPL Pensioen... 3 Artikel 1 Welke pensioensoorten biedt mijn excedent-premieregeling?... 3 Artikel 2

Nadere informatie

Pensioen Continu Plan nettolijfrente Voor de periode ná uw pensioendatum

Pensioen Continu Plan nettolijfrente Voor de periode ná uw pensioendatum Pensioen Continu Plan nettolijfrente Voor de periode ná uw pensioendatum Aanvulling van partner- en ouderdomspensioen voor werknemers met een salaris boven 100.000 Sinds 1 januari 2015 gelden er belangrijke

Nadere informatie

Pensioen voor uw medewerkers

Pensioen voor uw medewerkers Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Pensioen voor uw medewerkers Allianz Design Pensioen Een goed pensioen voor uw medewerkers U wilt uw personeel goed belonen. Omdat ze het verdienen, omdat u hen

Nadere informatie

Persoonlijk Pensioen Plan

Persoonlijk Pensioen Plan Persoonlijk Pensioen Plan Brochure voor u als werkgever Als werkgever hebt u behoefte aan een betaalbare pensioenregeling. Tegelijkertijd wilt u een regeling die past in een goed arbeidsvoorwaardenbeleid.

Nadere informatie

Pensioen 1-2-3 Voorbeeldteksten laag 2 voor DC-regelingen VOORBEELDTEKST

Pensioen 1-2-3 Voorbeeldteksten laag 2 voor DC-regelingen VOORBEELDTEKST Pensioen 1-2-3 Voorbeeldteksten laag 2 voor DC-regelingen Oktober 2015 Dit document bevat per icoon een voorbeeldtekst voor laag 2 van een Pensioen 1-2-3 voor een DC-regeling. U mag de teksten redactioneel

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? Mevr. J. Jansen Voorbeeldstraat 51 2056 LG Voorbeeldplaats Geachte mevrouw Jansen, Welkom bij . U bouwt vanaf pensioen bij ons op. Dit doet

Nadere informatie

Het Goede Voorbeeld Hoe is uw pensioen geregeld?

Het Goede Voorbeeld Hoe is uw pensioen geregeld? Het Goede Voorbeeld Hoe is uw pensioen geregeld? Mevr. J. Jansen Voorbeeldstraat 51 2056 LG Voorbeeldplaats Geachte mevrouw Jansen, Welkom bij . U bouwt

Nadere informatie

EEN GOED PENSIOEN BEGINT BIJ EEN GOEDE PENSIOENREGELING

EEN GOED PENSIOEN BEGINT BIJ EEN GOEDE PENSIOENREGELING PRISMA PENSIOEN INFORMATIE VOOR DE WERKNEMER EEN GOED PENSIOEN BEGINT BIJ EEN GOEDE PENSIOENREGELING Misschien staat het nog ver van u af: uw pensioen. Toch is het belangrijk om daar nu al bij stil te

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt bij pensionering

Nadere informatie

U VINDT HET BELANGRIJK DAT UW WERKNEMERS EEN GOEDE PENSIOENREGELING HEBBEN

U VINDT HET BELANGRIJK DAT UW WERKNEMERS EEN GOEDE PENSIOENREGELING HEBBEN PRISMA PENSIOEN INFORMATIE VOOR DE WERKGEVER U VINDT HET BELANGRIJK DAT UW WERKNEMERS EEN GOEDE PENSIOENREGELING HEBBEN Uit onderzoek (GfK, 2011) blijkt dat pensioen wordt gezien als de belangrijkste secundaire

Nadere informatie

Verlenging van uw pensioencontract: wat verandert er voor u en voor uw werknemers?

Verlenging van uw pensioencontract: wat verandert er voor u en voor uw werknemers? Verlenging van uw pensioencontract: wat verandert er voor u en voor uw werknemers? De verlenging van uw contract U ontvangt voor de verlenging van de pensioenregeling voor uw werknemers een voorstel voor

Nadere informatie

BeterExcedent. Pensioen Werknemer 2015

BeterExcedent. Pensioen Werknemer 2015 BeterExcedent Pensioen Werknemer 2015 BeterExcedent Pensioen Werknemer 2015 Als u via uw werkgever deelneemt in de pensioenregeling BeterExcedent, kunt u pensioen opbouwen over het deel van uw salaris

Nadere informatie

CAPGEMINI PENSIOENFONDS. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld?

CAPGEMINI PENSIOENFONDS. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Stichting PENSIOENFONDS CAPGEMINI Nederland Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie

Nadere informatie

Het Individueel Werknemer Pensioen. Voor werknemers met een unieke positie

Het Individueel Werknemer Pensioen. Voor werknemers met een unieke positie Het Individueel Werknemer Pensioen. Voor werknemers met een unieke positie Inhoud Voor iedereen een passend pensioen. 3 Zo werkt het Individueel Werknemer Pensioen. 4 Even uw voordelen op een rij! 6 U

Nadere informatie

Veelgestelde vragen en antwoorden

Veelgestelde vragen en antwoorden Veelgestelde vragen en antwoorden Algemeen 1. Wat is een UPO? UPO staat voor Uniform Pensioenoverzicht. Het UPO geeft u inzicht in uw huidige en toekomstige financiºle situatie (en de situatie voor uw

Nadere informatie

Veelgestelde vragen. Algemeen

Veelgestelde vragen. Algemeen Algemeen 1. Wat is een UPO? UPO staat voor Uniform Pensioenoverzicht. Het UPO geeft u inzicht in uw huidige en toekomstige financiºle situatie (en de situatie voor uw eventuele nabestaanden) bij pensionering,

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Beleggingspakket In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt

Nadere informatie

BeterExcedent. Pensioenregeling 2015

BeterExcedent. Pensioenregeling 2015 BeterExcedent Pensioenregeling 2015 BeterExcedent Pensioen Werkgevers 2015 Uw werknemers bouwen pensioen op bij bpfbouw in de pensioenregeling voor de Bouwnijverheid. Dit is een middelloonregeling. Deze

Nadere informatie

Afscheid van uw oude baan. Uw pensioen bij uitdiensttreding

Afscheid van uw oude baan. Uw pensioen bij uitdiensttreding Afscheid van uw oude baan Uw pensioen bij uitdiensttreding Uit dienst Verandert u van baan? Begint u voor uzelf? Of bent u werkloos geworden? In al deze gevallen verandert uw leven. U moet veel regelen.

Nadere informatie

Bedrijven met één of meer werknemers. Beschikbare premieregeling (premieovereenkomst). Netto staffel 2: 2%, 2,5%, 3% of 4% rekenrente.

Bedrijven met één of meer werknemers. Beschikbare premieregeling (premieovereenkomst). Netto staffel 2: 2%, 2,5%, 3% of 4% rekenrente. Productinformatie Zwitserleven Exclusief Pensioen Deze productinformatie is geldig voor overeenkomsten met een ingangsdatum vanaf 1 juli 2017. Zwitserleven heeft het recht om op ieder moment deze productinformatie

Nadere informatie

met het Privé Pensioen

met het Privé Pensioen Privé Pensioen 2 Meer inkomensmogelijkheden met het Privé Pensioen Of u nu zelfstandig ondernemer bent of werknemer in loondienst. U wilt zoveel mogelijk zekerheid over uw inkomen. Nu, maar ook in de toekomst.

Nadere informatie

U VINDT HET BELANGRIJK DAT UW WERKNEMERS EEN GOEDE PENSIOENREGELING HEBBEN

U VINDT HET BELANGRIJK DAT UW WERKNEMERS EEN GOEDE PENSIOENREGELING HEBBEN PRISMA PENSIOEN INFORMATIE VOOR DE WERKGEVER U VINDT HET BELANGRIJK DAT UW WERKNEMERS EEN GOEDE PENSIOENREGELING HEBBEN Uit onderzoek blijkt dat pensioen wordt gezien als de belangrijkste secundaire arbeidsvoorwaarde.

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst <netto><bruto> pensioenregeling

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst <netto><bruto> pensioenregeling Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst pensioenregeling Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in

Nadere informatie

Zwitserleven Exclusief Pensioen.

Zwitserleven Exclusief Pensioen. Zwitserleven Exclusief Pensioen. Productinformatie Zwitserleven Exclusief Pensioen Deze productinformatie is geldig voor overeenkomsten met een ingangsdatum vanaf 1 januari 2017. Zwitserleven heeft het

Nadere informatie

U vindt het belangrijk dat uw werknemers een goede pensioenregeling hebben

U vindt het belangrijk dat uw werknemers een goede pensioenregeling hebben Prisma Pensioen Informatie voor de werkgever U vindt het belangrijk dat uw werknemers een goede pensioenregeling hebben Uit onderzoek (GfK, 2011) blijkt dat pensioen wordt gezien als de belangrijkste secundaire

Nadere informatie

een goed pensioen begint bij een goede pensioenregeling

een goed pensioen begint bij een goede pensioenregeling prisma pensioen Informatie voor de werknemer een goed pensioen begint bij een goede pensioenregeling Misschien staat het nog ver van u af: uw pensioen. Toch is het belangrijk om daar nu al bij stil te

Nadere informatie

ONDERDEEL VAN EEN GEOLIEDE MACHINE

ONDERDEEL VAN EEN GEOLIEDE MACHINE ONDERDEEL VAN EEN GEOLIEDE MACHINE PENSIOENMANTEL BESCHIKBARE PREMIE 1 november 2013 UW KAPITAAL ZIJN UW MENSEN SPECIAAL VOOR WTG Cappital: een unieke pensioenregeling voor WTG De pensioenregeling bij

Nadere informatie

U vindt het belangrijk dat uw werknemers een goede pensioenregeling hebben

U vindt het belangrijk dat uw werknemers een goede pensioenregeling hebben Prisma Pensioen Informatie voor de werkgever U vindt het belangrijk dat uw werknemers een goede pensioenregeling hebben Uit onderzoek (GfK, 2011) blijkt dat pensioen wordt gezien als de belangrijkste secundaire

Nadere informatie

EEN GOED PENSIOEN BEGINT BIJ EEN GOEDE PENSIOENREGELING

EEN GOED PENSIOEN BEGINT BIJ EEN GOEDE PENSIOENREGELING PRISMA PENSIOEN INFORMATIE VOOR DE WERKNEMER EEN GOED PENSIOEN BEGINT BIJ EEN GOEDE PENSIOENREGELING Misschien staat het nog ver van u af: uw pensioen. Toch is het belangrijk om daar nu al bij stil te

Nadere informatie

ADDENDUM BIJ DE PENSIOENOVEREENKOMST

ADDENDUM BIJ DE PENSIOENOVEREENKOMST ADDENDUM BIJ DE PENSIOENOVEREENKOMST In aanvulling op de eerder tussen de werkgever en diens werknemers gesloten pensioenovereenkomst maken met ingang van 1 januari 2008 de hierna vermelde bepalingen deel

Nadere informatie

Avéro Achmea Pensioenplan voor u

Avéro Achmea Pensioenplan voor u Avéro Achmea voor u informatie voor particulieren het van Avéro Achmea duidelijkheid over uw financiële toekomst Ons biedt u vrijheid en zorgt ervoor dat uw financiële toekomst geregeld is naar uw wensen.

Nadere informatie

ASR Premiepensioen. Informatie voor de werkgever

ASR Premiepensioen. Informatie voor de werkgever ASR Premiepensioen Informatie voor de werkgever Zorg voor uw werknemers Nu en in de toekomst Uw werknemers zijn onmisbaar voor uw bedrijf. Het aantrekken en behouden van goed personeel is dan ook van vitaal

Nadere informatie

Uw optimale mix van verzekeren en beleggen

Uw optimale mix van verzekeren en beleggen Uw optimale mix van verzekeren en beleggen 2 Het voordeel van beleggen Wilt u graag geld achter de hand hebben om bijvoorbeeld een reis te maken of als aanvulling op het pensioen? Dan kunt u natuurlijk

Nadere informatie

Zwitserleven Nu Pensioen Plus.

Zwitserleven Nu Pensioen Plus. Zwitserleven Nu Pensioen Plus. Productinformatie Zwitserleven Nu Pensioen Plus Deze productinformatie is geldig voor overeenkomsten met een ingangsdatum vanaf 1 januari 2017. Zwitserleven en Zwitserleven

Nadere informatie

Pensioen Continu Plan nettolijfrente Voor de periode ná uw pensioendatum

Pensioen Continu Plan nettolijfrente Voor de periode ná uw pensioendatum Pensioen Continu Plan nettolijfrente Voor de periode ná uw pensioendatum Aanvulling van partner- en ouderdomspensioen voor werknemers met een salaris boven het maximum pensioengevend loon. Sinds 1 januari

Nadere informatie

Wat krijgt u in deze pensioenregeling?

Wat krijgt u in deze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Welkom bij Conservatrix. U bouwt vanaf 1 juni 2008 pensioen bij ons op. Dit doet u via uw werkgever . In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt

Nadere informatie

aanvullen via het Pluspakket

aanvullen via het Pluspakket Het > Uw Smurfit Kappa Pensioen zelf aanvullen via het Als deelnemer aan het Smurfit Kappa Pensioen bouwt u automatisch pensioen op via Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland ( het Pensioenfonds

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Pensioen Voorbeeldteksten laag 1 voor nettopensioenregeling VOORBEELDTEKST

Pensioen Voorbeeldteksten laag 1 voor nettopensioenregeling VOORBEELDTEKST Pensioen 1-2-3 Voorbeeldteksten laag 1 voor nettopensioenregeling Augustus 2016 Dit document bevat per icoon een voorbeeldtekst voor laag 1 van een Pensioen 1-2-3 voor een nettopensioenregeling. U mag

Nadere informatie

HET WERKNEMERS PENSIOEN

HET WERKNEMERS PENSIOEN HET WERKNEMERS PENSIOEN Productinformatie voor adviseurs en werkgevers Ingangsdatum 1 januari 2017 Overzichtelijke pensioenopbouw Blijvend lage kosten HET WERKNEMERS PENSIOEN In het Werknemers Pensioen

Nadere informatie

Pensioen 1-2-3 Voorbeeldteksten laag 2 voor DC-regelingen VOORBEELDTEKST

Pensioen 1-2-3 Voorbeeldteksten laag 2 voor DC-regelingen VOORBEELDTEKST Pensioen 1-2-3 Voorbeeldteksten laag 2 voor DC-regelingen Februari 2016 Dit document bevat per icoon een voorbeeldtekst voor laag 2 van een Pensioen 1-2-3 voor een DC-regeling. U mag de teksten redactioneel

Nadere informatie

1. Uw gegevens. : P.O.M. Boekhoudt Geboortedatum : 7 januari 1971 Burgerservicenummer : 106960295

1. Uw gegevens. : P.O.M. Boekhoudt Geboortedatum : 7 januari 1971 Burgerservicenummer : 106960295 Inhoudsopgave 1. Uw gegevens... 1 2. Basisgegevens pensioenregeling... 2 3. Op welke pensioenen heeft u recht?... 3 4. Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid... 4 5. De kosten van uw pensioen...

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Wat u moet weten over uw pensioen Op het Uniform Pensioenoverzicht staan de bedragen die u ontvangt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid.

Nadere informatie

EEN GOED PENSIOEN BEGINT BIJ EEN GOEDE PENSIOENREGELING

EEN GOED PENSIOEN BEGINT BIJ EEN GOEDE PENSIOENREGELING PRISMA PENSIOEN INFORMATIE VOOR DE WERKNEMER EEN GOED PENSIOEN BEGINT BIJ EEN GOEDE PENSIOENREGELING Misschien staat het nog ver van u af: uw pensioen. Toch is het belangrijk om daar nu al bij stil te

Nadere informatie

Het Werknemers Pensioen. Overzichtelijke pensioenopbouw. Blijvend lage kosten

Het Werknemers Pensioen. Overzichtelijke pensioenopbouw. Blijvend lage kosten Het Werknemers Pensioen Productinformatie voor adviseurs en werkgevers Ingangsdatum 1 januari 2018 Overzichtelijke pensioenopbouw Blijvend lage kosten Het Werknemers Pensioen In het Werknemers Pensioen

Nadere informatie

Wat is pensioen? Pensioen is inkomen voor als u later stopt met werken. Pensioen is ook inkomen voor uw nabestaanden als u overlijdt.

Wat is pensioen? Pensioen is inkomen voor als u later stopt met werken. Pensioen is ook inkomen voor uw nabestaanden als u overlijdt. Startbrief Deelnemen aan de pensioenregeling van bpf GBP Wat is pensioen? Pensioen is inkomen voor als u later stopt met werken. Pensioen is ook inkomen voor uw nabestaanden als u overlijdt. Pensioen bestaat

Nadere informatie

Allianz Pensioen Wel degelijk. Factsheet 2014

Allianz Pensioen Wel degelijk. Factsheet 2014 Allianz Pensioen Wel degelijk Factsheet 2014 Allianz Pensioen Wel degelijk Het Allianz Pensioen staat voor gemak, deskundigheid en betaalbaarheid. Drie overtuigende argumenten om voor een pensioen en pensioenaanbieder

Nadere informatie

UW SHELL NETTO PENSIOEN

UW SHELL NETTO PENSIOEN UW SHELL NETTO PENSIOEN als u een jaarinkomen hebt boven het fiscale maximum Welkom bij de Shell netto pensioenregeling. De overheid heeft een fiscale grens gesteld aan het jaarinkomen waarover vanuit

Nadere informatie

De beschikbare premieregeling: de feiten op een rij

De beschikbare premieregeling: de feiten op een rij De beschikbare premieregeling: de feiten op een rij 3 De beschikbare premieregeling In Nederland bestaan grofweg twee categorieën pensioenregelingen: beschikbare premieregelingen enerzijds en middelloon-

Nadere informatie

MKB GarantiePlusPensioen

MKB GarantiePlusPensioen MKB GarantiePlusPensioen Het zekerheidbiedend pensioen voor uw medewerkers MKB GarantiePlusPensioen Zekerheid voor uw personeel Gegarandeerd kapitaal op de pensioendatum Partner- en wezenpensioen als periodieke

Nadere informatie

U VINDT HET BELANGRIJK DAT UW WERKNEMERS EEN GOEDE PENSIOENREGELING HEBBEN

U VINDT HET BELANGRIJK DAT UW WERKNEMERS EEN GOEDE PENSIOENREGELING HEBBEN PRISMA PENSIOEN INFORMATIE VOOR DE WERKGEVER U VINDT HET BELANGRIJK DAT UW WERKNEMERS EEN GOEDE PENSIOENREGELING HEBBEN Uit onderzoek blijkt dat pensioen wordt gezien als de belangrijkste secundaire arbeidsvoorwaarde.

Nadere informatie

UW SHELL NETTO PENSIOEN

UW SHELL NETTO PENSIOEN UW SHELL NETTO PENSIOEN als u een jaarinkomen hebt boven het fiscale maximum Welkom bij de Shell netto pensioenregeling. De overheid heeft een fiscale grens gesteld aan het jaarinkomen waarover vanuit

Nadere informatie

Allianz Pensioen Wel degelijk. Factsheet 2015

Allianz Pensioen Wel degelijk. Factsheet 2015 Allianz Pensioen Wel degelijk Factsheet 2015 Allianz Pensioen Wel degelijk Het Allianz Pensioen staat voor gemak, deskundigheid en betaalbaarheid. Drie overtuigende argumenten om voor een pensioen en pensioenaanbieder

Nadere informatie

Beschikbare premieregeling De premie

Beschikbare premieregeling De premie Uw werknemers bouwen op bij bpfbouw in de Pensioenregeling Bouwnijverheid. De regeling kent een maximum salaris. Dit maximum wordt jaarlijks vastgesteld en bedraagt op 1 januari 2013 55.348,13 (inclusief

Nadere informatie

Ik kies voor lage maandlasten, met de Opstap Hypotheek

Ik kies voor lage maandlasten, met de Opstap Hypotheek Opstap Hypotheek 2 Hypotheken 2 Naam product Opstap Hypotheek 3 Ik kies voor lage maandlasten, met de Opstap Hypotheek Een huis kopen. Een spannend avontuur. Daarbij gaat u niet over één nacht ijs. Bij

Nadere informatie

Hoe is uw Pensioen geregeld?

Hoe is uw Pensioen geregeld? Hoe is uw Pensioen geregeld? Welkom bij de Onderlinge s-gravenhage. U bouwt vanaf 01-06-2016 pensioen bij ons op. Dit doet u via uw werkgever . Elke werkgever heeft zijn eigen pensioenregeling.

Nadere informatie

Nettopensioenregeling

Nettopensioenregeling Nettopensioenregeling 1 Uitgangspunten nettopensioenregeling Algemeen De nettopensioenregeling is een vrijwillige regeling, in aanvulling op de basisregeling van SPW. SPW probeert de nettopensioenregeling

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Wat u moet weten over uw pensioen Dit pensioenoverzicht ontvangt u omdat

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Welke keuzes maakt u voordat u straks met pensioen gaat?

Welke keuzes maakt u voordat u straks met pensioen gaat? SNPS Shell Nederland Pensioenfonds Stichting Welke keuzes maakt u voordat u straks met pensioen gaat? Inhoud Welke pensioenkeuzes hebt u? 1. Uw pensioenleeftijd kiezen 2. Deeltijdpensioen 3. Definitieve

Nadere informatie

Welk pensioen kunt u verwachten?

Welk pensioen kunt u verwachten? Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3A Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt bij pensionering.

Nadere informatie

Inleiding. Keuzemogelijkheden

Inleiding. Keuzemogelijkheden In dienst Bij indiensttreding bij UWV ga je ook automatisch pensioen opbouwen bij Pensioenfonds UWV. Waar moet je op letten? Welke keuzes kun je maken? Inleiding Iedereen die in dienst komt bij UWV start

Nadere informatie

Pensioen 1-2-3 Voorbeeldteksten laag 1 voor DC-regelingen VOORBEELDTEKST

Pensioen 1-2-3 Voorbeeldteksten laag 1 voor DC-regelingen VOORBEELDTEKST Pensioen 1-2-3 Voorbeeldteksten laag 1 voor DC-regelingen Februari 2016 Dit document bevat per icoon een voorbeeldtekst voor laag 1 van een Pensioen 1-2-3 voor een DC-regeling. U mag de teksten redactioneel

Nadere informatie

Grip op pensioen: Hoe halen uw werknemers het beste uit hun pensioenregeling? Wet verbeterde premieregeling nader toegelicht

Grip op pensioen: Hoe halen uw werknemers het beste uit hun pensioenregeling? Wet verbeterde premieregeling nader toegelicht : Hoe halen uw werknemers het beste uit hun pensioenregeling? Wet verbeterde premieregeling nader toegelicht 2 Inhoudsopgave Inleiding 3 Ondersteun uw werknemers bij hun keuze 13 Wat is de Wet verbeterde

Nadere informatie

Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Allianz DGA Pakket. Dé pensioenoplossing voor directeur-grootaandeelhouders

Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Allianz DGA Pakket. Dé pensioenoplossing voor directeur-grootaandeelhouders Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Allianz DGA Pakket Dé pensioenoplossing voor directeur-grootaandeelhouders Dé pensioenoplossing voor directeur-grootaandeelhouders Als directeur-grootaandeelhouder

Nadere informatie

Uitkomstzeker Pensioen voor werknemers. De rust van een gegarandeerd pensioen

Uitkomstzeker Pensioen voor werknemers. De rust van een gegarandeerd pensioen Uitkomstzeker Pensioen voor werknemers De rust van een gegarandeerd pensioen Uitkomstzeker Pensioen, een rustig idee Pensioen, dat komt later wel. Daar hoeft u zich nu niet druk over te maken. Omdat u

Nadere informatie

Voor pensioenopbouw boven de fiscaal gefaciliteerde salarisgrens

Voor pensioenopbouw boven de fiscaal gefaciliteerde salarisgrens Netto Werknemers Pensioen Productinformatie voor adviseurs en werkgevers Ingangsdatum 1 januari 2018 Voor pensioenopbouw boven de fiscaal Het Netto Werknemers Pensioen Het Netto Werknemers Pensioen van

Nadere informatie

Pensioen Voorbeeldteksten laag 2 voor kapitaalregelingen VOORBEELDTEKST

Pensioen Voorbeeldteksten laag 2 voor kapitaalregelingen VOORBEELDTEKST Pensioen 1-2-3 Voorbeeldteksten laag 2 voor kapitaalregelingen Februari 2016 Dit document bevat per icoon een voorbeeldtekst voor laag 2 van een Pensioen 1-2-3 voor een kapitaalregeling. U mag de teksten

Nadere informatie

Uitgangspunten. Nettopensioenregeling

Uitgangspunten. Nettopensioenregeling Uitgangspunten Nettopensioenregeling Laatst gewijzigd op 20 februari 2015 Uitgangspunten nettopensioenregeling Algemeen De nettopensioenregeling is een vrijwillige regeling, in aanvulling op de basisregeling

Nadere informatie

Het Online Werknemer Pensioen. Gewoon een goed pensioen van Centraal Beheer Achmea

Het Online Werknemer Pensioen. Gewoon een goed pensioen van Centraal Beheer Achmea Het Online Werknemer Pensioen. Gewoon een goed pensioen van Centraal Beheer Achmea Inhoud Gewoon een goed pensioen. 3 Even uw voordelen op een rij! 4 Open en duidelijk over kosten. 5 Rendement op het pensioenkapitaal.

Nadere informatie

Pensioen Continu Plan nettolijfrente Voor de periode vóór en ná uw pensioendatum

Pensioen Continu Plan nettolijfrente Voor de periode vóór en ná uw pensioendatum Pensioen Continu Plan nettolijfrente Voor de periode vóór en ná uw Aanvulling van partnerpensioen en ouderdomspensioen voor werknemers met een salaris boven het maximum pensioengevend loon. Sinds 1 januari

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Trespa. Brochure Pensioenregeling

Stichting Pensioenfonds Trespa. Brochure Pensioenregeling Brochure Pensioenregeling Wat houdt de brochure Pensioenregeling in? De brochure maakt deel uit van de startbrief. In de brochure wordt de pensioenregeling in begrijpelijke taal toegelicht aan de hand

Nadere informatie

Rabo BedrijvenPensioen. Een pensioen van deze tijd

Rabo BedrijvenPensioen. Een pensioen van deze tijd Rabo BedrijvenPensioen Een pensioen van deze tijd Inhoud Het Rabo BedrijvenPensioen: modern en overzichtelijk Pensioen voor uw werknemers: hoe werkt het? Zorg voor uw werknemers, hun partners en kinderen

Nadere informatie

Aegon PPI B.V. Startbrief PL 67 3% staffel. 1 januari 2014

Aegon PPI B.V. Startbrief PL 67 3% staffel. 1 januari 2014 Aegon PPI B.V. Startbrief PL 67 3% staffel 1 januari 2014 Pensioenreglement AEGON PPI Nieuwe opzet en stijl door BrinkStallinga 15112011 Vooraf Welkom in uw nieuwe pensioenregeling bij Aegon PPI. In deze

Nadere informatie

Rabo BedrijvenPensioen. Een aandeel in elkaar

Rabo BedrijvenPensioen. Een aandeel in elkaar Rabo BedrijvenPensioen Een aandeel in elkaar Inhoud Het Rabo BedrijvenPensioen: modern en overzichtelijk Pensioen voor uw werknemers: hoe werkt het? Zorg voor uw werknemers, hun partners en hun kinderen

Nadere informatie

01.01.2009-31.12.2009

01.01.2009-31.12.2009 Kosten & waardeoverzicht 2009 In dit overzicht vindt u informatie over uw pensioenbeleggingsverzekering in 2009. Hoe heeft de waarde van uw verzekering zich ontwikkeld? Hoeveel premie is in 2009 betaald?

Nadere informatie

een goed pensioen begint bij een goede pensioenregeling

een goed pensioen begint bij een goede pensioenregeling prisma pensioen Informatie voor de werknemer een goed pensioen begint bij een goede pensioenregeling Misschien staat het nog ver van u af: uw pensioen. Toch is het belangrijk om daar nu al bij stil te

Nadere informatie

UW MENSEN, UW kapitaal. Onderdeel van een geoliede machine. Pensioen in het kort PLAN YOUR FUTURE

UW MENSEN, UW kapitaal. Onderdeel van een geoliede machine. Pensioen in het kort PLAN YOUR FUTURE UW MENSEN, UW kapitaal Onderdeel van een geoliede machine Pensioen in het kort PLAN YOUR FUTURE Welkom bij Cappital! U bouwt via uw werkgever pensioenkapitaal op, om op uw pensioenleeftijd pensioen aan

Nadere informatie

Informatie voor werkgevers. AEGON MKB Groei Pensioen

Informatie voor werkgevers. AEGON MKB Groei Pensioen Informatie voor werkgevers AEGON MKB Groei Pensioen Wat is AEGON MKB Groei Pensioen? AEGON MKB Groei Pensioen is gebaseerd op beschikbare premies (een zogeheten premieovereenkomst in combinatie met een

Nadere informatie