Waardewijs Pensioen voor werkgevers. Duidelijkheid voorop

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Waardewijs Pensioen voor werkgevers. Duidelijkheid voorop"

Transcriptie

1 Waardewijs Pensioen voor werkgevers Duidelijkheid voorop

2 Geen onduidelijkheden. Lekker toch? Pensioenen zijn ingewikkeld. Daarom kunnen ze niet zonder een onafhankelijk en deskundig advies. Maar ook mèt zo n advies blijft het ene pensioenproduct ingewikkelder dan het andere. Het Waardewijs Pensioen is duidelijk: de premie staat vast en is dus goed budgetteerbaar, en de lage kosten zijn transparant. Daarmee is het Waardewijs Pensioen - zowel voor u als werkgever als voor uw werk nemers - een aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarde. Met het Waardewijs Pensioen is veel mogelijk. Samen met uw adviseur bepaalt u hoe u er vorm aan geeft, passend bij uw bedrijf. Is er in uw bedrijf nog geen pensioenregeling? Dan kunt u met Waardewijs Pensioen een basispensioen samenstellen.

3 Een goed pensioen bouwt aan een onbezorgde oudedag Pensioen voor uw werknemers tot hun 27-jarige leeftijd. Zijn beide ouders overleden? Dan Het Waardewijs Pensioen is een moderne premieovereenkomst, ook wel beschikbarepremieregeling werknemers zelf kiezen of zij het wezenpensioen verdubbelen we het wezenpensioen. Laat u uw genoemd. Dit betekent dat u zelf, in overleg met uw meeverzekeren en komt de werknemer te overlijden, dan adviseur, de hoogte van de premie bepaalt. U kunt met uw keren we het wezenpensioen uit tot de 21-jarige leeftijd. werknemers afspreken dat zij meebetalen aan hun pensioen. U houdt dan een bijdrage in op hun brutosalaris. Pensioenopbouw en arbeidsongeschiktheid Als uw werknemer geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt Pensioen voor de nabestaanden raakt, is het moeilijk om nog een goed pensioen op te Pensioen is er niet alleen voor de deelnemers zelf, maar - bouwen. Het inkomen wordt meestal veel minder. Het als ze overlijden - ook voor hun nabestaanden. Daarvoor Waardewijs Pensioen heeft hiervoor een oplossing. Zodra kunt u binnen het Waardewijs Pensioen een een werknemer recht heeft op een WIA-uitkering, nemen nabestaanden pensioen regelen. Deze bestaat uit een we de betaling van de beschikbare premies, risicopremies partnerpensioen en een wezenpensioen. U bepaalt of uw en kosten van u en uw werknemer over. Geheel of werknemer verplicht is meeverzekerd. In dat geval betaalt gedeeltelijk, afhankelijk van de mate van u de risicopremie voor het nabestaandenpensioen. Als u de arbeidsongeschikt heid. U betaalt een premie om de keuze aan uw werknemers laat, en zij kiezen ervoor, dan pensioenopbouw bij arbeidsongeschiktheid voort te wordt de risicopremie uit hun pensioenkapitaal betaald. zetten. Deze premie brengen wij apart bij u in rekening. Hun ouderdomspensioen wordt hierdoor wel lager. Deze premie gaat niet ten koste van het ouderdomspensioen van de werknemer. Partnerpensioen: een levenslange uitkering Mocht uw werknemer overlijden voor de pensioendatum, Individueel pensioen dan wordt het partnerpensioen uitbetaald aan de partner. Voor de medewerker met wie u net even een andere Deze ontvangt dan levenslang een periodieke uitkering. De pensioenovereenkomst wilt sluiten, hebben wij het hoogte van het partnerpensioen bepaalt u zelf - binnen de Waardewijs Pensioen Individueel. Bijvoorbeeld voor een fiscale regels - en hangt samen met het salaris en de directeur (geen DGA), manager in loondienst of wellicht dienstjaren van uw werknemer. een hoog gekwalificeerde medewerker. Binnen het Waardewijs Pensioen kunt u aparte afspraken maken voor Wezenpensioen: voor de bescherming van kinderen de individuele werknemer. Deze ontvangt dan ook een Ook van het wezenpensioen bepaalt u zelf - binnen de eigen pensioenreglement. fiscale regels - de hoogte. Voor de eindleeftijd van het wezenpensioen is het belangrijk of u kiest voor verplicht meeverzekeren, of de keuze aan uw werknemers laat. Is het wezenpensioen verplicht meeverzekerd en overlijdt uw werknemer voor de pensioendatum, dan krijgen de kinderen een wezenpensioen tot de 18-jarige leeftijd. We verlengen het wezenpensioen voor studerende kinderen Pensioen als secundaire arbeidsvoorwaarde Met een goed pensioen kunt u mensen aan u binden. Werknemers nemen vaak de pensioenvoorziening mee in hun afwegingen om voor een baan te kiezen. Door alle ontwikkelingen rondom het pensioen neemt het pensioenbewustzijn van werknemers toe. En u bent er een flink bedrag aan kwijt. Het is daarom prettig een pensioenvoorziening te hebben waar zowel u als uw werknemers blij mee zijn. En die voldoet aan alle wettelijke eisen, zoals openheid in kosten. Uw adviseur vertelt u er graag meer over!

4 Zo werkt het voor uw werknemers Waardewijs Pensioen heeft een heldere opbouw en structuur. Met de pensioenpremie bouwen uw werknemers een pensioenkapitaal op. Met dit pensioenkapitaal kopen ze op de pensioendatum een pensioen aan. De hoogte van de pensioenuitkering hangt onder andere af van de hoogte van het pensioenkapitaal en de aankoopprijs van het pensioen op de pensioendatum. Beleggen van de premie: door ons of door de werknemer Het pensioenkapitaal wordt opgebouwd door de premies te beleggen. In het begin beleggen we voor uw werknemers in de lifecycle gemiddeld. Een lifecycle is een beleggingspakket, behorend bij een bepaalde fase in de pensioenopbouw en het risicoprofiel van de werknemer. Als we het risicoprofiel van de werknemer weten, beleggen we in de lifecycle die daarbij hoort. We hebben drie lifecycles, die verschillen in risico. De werknemer kan er voor kiezen zelf te gaan beleggen; dit heet opting-out. Beleggen volgens lifecycles Beleggen volgens een lifecycle betekent dat er in steeds minder risicovolle beleggingsfondsen wordt belegd naarmate de pensioendatum nadert. We kennen drie lifecycles: 1. Lifecycle ambitieus. Voor werknemers die iets meer risico willen nemen. 2. Lifecycle gemiddeld. Voor de meeste werknemers geschikt. 3. Lifecycle voorzichtig. Voor werknemers die iets minder risico willen nemen. Opting-out: zelf beleggen Waardewijs Pensioen geeft uw werknemers de keus om zelf de premies in onze beleggingsfondsen te beleggen. Dit noemen we opting out. Aan uw werknemers vragen we hun risicoprofiel vast te stellen. Elk jaar toetsen we dan of de werknemer nog belegt op een manier die past bij zijn risicoprofiel. In combinatie met opting-out kunnen werknemers kiezen voor de Basisgarantrekening. Daarop schrijven wij iedere maand rente op hun pensioenkapitaal bij. Beleggingsbeleid en beleggingsresultaten Aan beleggen zijn risico s verbonden. Rendementen kunnen hoger, maar ook lager uitvallen. Daarom is het goed te weten dat wij wel verantwoordelijk zijn voor het beleggings beleid, maar niet voor de beleggingsresultaten. Aan uw werknemers vragen we hun risicoprofiel vast te stellen. Daarmee bepalen we in welke van de drie lifecycles hun pensioenpremie wordt belegd. Als ze zelf beleggen, toetsen we ieder jaar of hun beleggingen nog kloppen met hun risicoprofiel. In de brochure Beleggen voor een goed pensioen leest u meer over ons beleggingsbeleid.

5 Zo duidelijk kan het zijn Een pensioen met veel mogelijkheden Het Waardewijs Pensioen is een duidelijke pensioenregeling. U weet wat u inlegt en met welk bedrag we aan de slag gaan. Bij de start en tijdens de looptijd van de regeling informeren we u en uw werknemers volledig. Ons streven is dit zo helder en overzichtelijk mogelijk te doen. Een goed pensioen voor elke werknemer. U schept er de voorwaarden voor door een pensioen aan te bieden dat bij verschillende wensen en voorkeuren past. Het Waardewijs Pensioen maakt veel mogelijk. Informatie voor u als werkgever Zowel u als uw werknemers krijgen alle afspraken duidelijk op papier: de juridische documenten, maar ook de nota s met de beschikbare premies en de specificaties per deelnemer. Als er wijzigingen worden doorgevoerd, ontvangt u daarvan een mutatienota. De prolongatie- en mutatienota s zijn ook op internet in te zien. U kunt de wijzigingen maandelijks laten terugkomen in het rekeningcourant overzicht, samen met de actuele stand van uw betalingen. Zo weet u precies waar u aan toe bent. Informatie voor uw werknemers Ook uw werknemers ontvangen alle belangrijke documenten en informatie over het Waardewijs Pensioen. Dit zijn de polis, de startbrief en een online portal. Daarnaast krijgen uw werknemers elk jaar een Uniform Pensioen overzicht en het overzicht Rekeningoverzicht. Eerder stoppen met werken De overheid wil dat werknemers langer blijven werken. Uit onderzoek blijkt echter dat de meeste werknemers daar anders over denken. Die stoppen liever toch eerder. Waardewijs Pensioen is dan een prima oplossing. Uw werknemers kunnen hun pensioendatum naar voren halen door het pensioen eerder te laten ingaan. Nog niet klaar om te stoppen Maar het is ook mogelijk dat uw werknemer juist langer wil doorwerken. In overleg met u kunnen we de werknemer dan later met pensioen laten gaan. Door de pensioendatum uit te stellen. Wel met pensioen, maar nog niet helemaal Gedeeltelijk met pensioen gaan? Ook dat kan. Een deeltijdpensioen is binnen het Waardewijs Pensioen mogelijk. Het voordeel voor u? Dat u kennis nog even in huis houdt. Opgebouwd pensioen meenemen Willen uw werknemers eerder opgebouwd pensioen meenemen naar de nieuwe pensioenregeling? Dat kan. Dit wordt waardeoverdracht genoemd. Soms is waardeoverdracht voordelig, soms niet. Het hangt af van de pensioenregeling bij de oude en nieuwe werkgever. Vraag uw adviseur hiernaar.

6 Alle voordelen van Waardewijs Pensioen op een rij Ter verantwoording Een deskundig en onafhankelijk advies We verkopen Waardewijs Pensioen niet zelf, maar via onafhankelijke adviseurs die aan de hoogste deskundigheids eisen voldoen. Zo n adviseur kan veel waarde toevoegen aan uw pensioenregeling. Overleg met deze specialist hoe u de pensioenregeling het beste kunt laten aansluiten op uw wensen en die van uw werknemers. De zekerheid van de grootste Waardewijs Pensioen wordt ondergebracht bij Avéro Achmea. Wij zijn onderdeel van Achmea, de grootste verzekeraar van Nederland. Eenvoudig budgetteren U bepaalt de hoogte van de pensioenpremie. De kosten van Waardewijs Pensioen zijn laag en helder. Zo weet u precies waar u financieel aan toe bent. Openheid in kosten Waardewijs Pensioen is zeer duidelijk als het gaat om kosten. De administratiekosten, de risicopremie voor premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid en - als u ervoor kiest - het nabestaandenpensioen (partner- en wezenpensioen) komen bovenop de pensioenpremie. U weet precies wat u waarvoor betaalt. Online administratie Omdat de administratie van uw pensioenregeling via internet loopt, bent u er weinig tijd aan kwijt. U heeft op ieder moment direct inzicht in de actuele stand van de pensioenregeling. Ook hebben we een koppeling met de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA). Daardoor krijgen we automatisch bepaalde wijzigingen door. Geen omkijken voor u! Overleg daarnaast met uw adviseur wie welke beheerstaken voor uw pensioenregeling uitvoert. De volgende stap: praat met uw pensioenadviseur Waardewijs Pensioen kan veel voor u betekenen. Hoe beter de pensioenregeling aansluit op de wensen van u en uw werknemers, hoe meer u eruit haalt. Praat daarover met uw adviseur. Daar krijgt u een deskundig en onafhankelijk advies. Bent u het niet met ons eens? Of heeft u een klacht? Dan horen wij dit graag. We willen u namelijk zo goed mogelijk helpen. Heeft u een klacht? Neem contact op met uw adviseur. Hij helpt u graag. Stuur ons een . Dat kan op Stuur ons een brief. Ons adres is: Avéro Achmea de Klachtenmanager Postbus AC Apeldoorn Uw privacy - waarom vragen wij om uw gegevens? Avéro Achmea is onderdeel van de Achmea Groep. Binnen de Achmea Groep is Achmea B.V. de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens. We vragen uw persoonsgegevens en andere gegevens als u bij ons een verzekering of financiële dienst aanvraagt. We gebruiken uw gegevens binnen de Achmea Groep om overeenkomsten aan te gaan en uit te voeren. Ook geven we u informatie over producten en diensten die belangrijk voor u kunnen zijn. Waarvoor gebruiken we uw gegevens nog meer? We gebruiken uw gegevens om ons bestand van relaties te beheren fraude te voorkomen en te bestrijden statistisch onderzoek te doen te voldoen aan de wet Als we uw persoonsgegevens gebruiken, houden we ons aan de regels die hiervoor gelden, zoals: de Wet bescherming Persoonsgegevens; de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen; de gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Zorgverzekeraars (alleen bij zorgverzekeringen). Krijgt u liever geen informatie over onze producten en diensten? Of wilt u niet dat wij uw adres gebruiken? Stuur dan een brief of naar: Avéro Achmea Postbus AC Apeldoorn Over de Stichting CIS Wij kunnen uw gegevens opvragen of laten opnemen in de bestanden van de Stichting CIS in Den Haag. Dit is het centrale informatiesysteem van de verzekeringsmaatschappijen die in Nederland werken. Bijvoorbeeld als u belangrijke informatie niet heeft doorgegeven en wij de verzekering stoppen. Hierdoor willen we risico s beheersen en fraude voorkomen. Kijk voor meer informatie op Hier leest u ook hoe de stichting met uw gegevens omgaat. Wat doen wij en wie zijn wij? Wij bieden verzekeringen en andere financiële diensten aan. We verkopen onze producten en oplossingen niet zelf aan onze klanten. Daarvoor werken we samen met adviseurs. Onze adviseurs geven u onafhankelijk advies. Zo bent u verzekerd op de manier die bij u past. We zijn een merk van Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen N.V in Apeldoorn. Achmea is de grootste verzekeraar van Nederland. Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen N.V is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer en de AFM onder nummer De kantooradressen van Avéro Achmea zijn: Van Asch van Wijckstraat LP AMERSFOORT Lange Marktstraat AD LEEUWARDEN Staan er fouten in deze brochure? Wij hebben de informatie in deze brochure met veel zorg opgesteld. Ons doel is dat alle informatie klopt en volledig is. Maar natuurlijk kan er altijd ergens een fout staan. Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen van die fout. Maken wij een nieuwe brochure? Wij maken regelmatig nieuwe brochures. Deze nieuwe brochures komen in dat geval in plaats van de oude brochures. Staat er iets anders in de polisvoorwaarden? Uw en onze rechten en verplichtingen staan in de polisvoorwaarden. Staat hierin wat anders dan in deze brochure? Dan gelden de polisvoorwaarden. Keurmerk Klantgericht Verzekeren Avéro Achmea heeft het Keurmerk Klantgericht Verzekeren. Vertrouwen en zekerheid zijn essentieel voor de kwaliteit van dienstverlening in de verzekeringsbranche. Het Keurmerk Klantgericht Verzekeren is een keurmerk van de onafhankelijke Stichting toetsing verzekeraars (Stv). Alleen verzekeraars die eerlijke informatie geven, voortvarend dienstverlenen, goed bereikbaar zijn, de klanttevredenheid toetsen en de resultaten hiervan gebruiken om de dienstverlening te verbeteren en een consistent kwaliteitsbeleid voeren, komen in aanmerking voor het keurmerk.

7 5385G Waardewijs Pensioen voor werkgevers

Waardewijs Pensioen Compact voor werkgevers. Laat aan duidelijkheid niets te wensen over

Waardewijs Pensioen Compact voor werkgevers. Laat aan duidelijkheid niets te wensen over Waardewijs Pensioen Compact voor werkgevers Laat aan duidelijkheid niets te wensen over Samenwerking als basis Als werkgever wilt u volledig inzicht in de kosten hebben en tegelijk zorgen voor tevreden

Nadere informatie

Uitkomstzeker Pensioen voor werknemers. De rust van een gegarandeerd pensioen

Uitkomstzeker Pensioen voor werknemers. De rust van een gegarandeerd pensioen Uitkomstzeker Pensioen voor werknemers De rust van een gegarandeerd pensioen Uitkomstzeker Pensioen, een rustig idee Pensioen, dat komt later wel. Daar hoeft u zich nu niet druk over te maken. Omdat u

Nadere informatie

Het Individueel Werknemer Pensioen. Voor werknemers met een unieke positie

Het Individueel Werknemer Pensioen. Voor werknemers met een unieke positie Het Individueel Werknemer Pensioen. Voor werknemers met een unieke positie Inhoud Voor iedereen een passend pensioen. 3 Zo werkt het Individueel Werknemer Pensioen. 4 Even uw voordelen op een rij! 6 U

Nadere informatie

Beleggen voor een goed pensioen. Maak kennis met onze mogelijkheden

Beleggen voor een goed pensioen. Maak kennis met onze mogelijkheden Beleggen voor een goed pensioen Maak kennis met onze mogelijkheden Beleggen voor een goed pensioen Maak kennis met onze mogelijkheden Deze brochure gaat over het beleggen van de pensioenpremie. Met als

Nadere informatie

U gaat uit dienst. Wat betekent dit voor uw pensioen, partnerpensioen en arbeidsongeschiktheidsverzekering?

U gaat uit dienst. Wat betekent dit voor uw pensioen, partnerpensioen en arbeidsongeschiktheidsverzekering? U gaat uit dienst. Wat betekent dit voor uw pensioen, partnerpensioen en arbeidsongeschiktheidsverzekering? Inhoud U gaat uit dienst. 3 Situatie 1: U heeft een nieuwe werkgever. 4 Situatie 2: U start uw

Nadere informatie

Uw Flexibel Directie Pensioen in de praktijk. Praktische informatie bij uw pensioen

Uw Flexibel Directie Pensioen in de praktijk. Praktische informatie bij uw pensioen Uw Flexibel Directie Pensioen in de praktijk. Praktische informatie bij uw pensioen Inhoud Welkom! 3 Contact met Apeldoorn. 4 Veranderingen in uw persoonlijke situatie. 6 Beleggingen en uw Flexibel Directie

Nadere informatie

Informatie over de Pensioenverzekering. Uw voorbereiding op ons advies

Informatie over de Pensioenverzekering. Uw voorbereiding op ons advies Informatie over de Pensioenverzekering. Uw voorbereiding op ons advies Inhoud 1. Inleiding. 3 2. Het wettelijk kader en uw mogelijkheden. 4 3. Uw voorbereiding op ons advies. 8 4. Wat u moet weten over

Nadere informatie

Zaken Zekerplan. Zaken doen zonder zorgen

Zaken Zekerplan. Zaken doen zonder zorgen Zaken Zekerplan Zaken doen zonder zorgen Zaken Zekerplan Zakendoen zonder zorgen Tijdens het zakendoen neemt u risico s. Het Zaken Zekerplan helpt u deze risico s onder controle te krijgen. U stelt zelf

Nadere informatie

Overzichtelijk verzekerd, gemakkelijk geregeld. Compleet bij Elkaar Pakket

Overzichtelijk verzekerd, gemakkelijk geregeld. Compleet bij Elkaar Pakket Overzichtelijk verzekerd, gemakkelijk geregeld Compleet bij Elkaar Pakket 2 Compleet bij Elkaar Pakket Gemak, overzicht en een rustgevend gevoel In het Compleet bij Elkaar Pakket kiest u alle schadeverzekeringen

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt, wat nu?

Arbeidsongeschikt, wat nu? Arbeidsongeschikt, wat nu? Inhoud Een goede basis bij arbeidsongeschiktheid. 3 U heeft gevraagd om een uitkering. 4 U krijgt een uitkering. 7 U heeft een klacht over Centraal Beheer Achmea. 10 Goed om

Nadere informatie

Persoonlijk Pensioen Plan Collectief

Persoonlijk Pensioen Plan Collectief Pag. 1/5 P 01.7.54-1112 Brochure voor u als werkgever U wilt het pensioen voor uw werknemers graag goed regelen. Pensioen is voor hen een belangrijke arbeidsvoorwaarde. Maar u wilt er zo min mogelijk omkijken

Nadere informatie

Groeps Individueel PensioenPlan. Informatie voor de werkgever

Groeps Individueel PensioenPlan. Informatie voor de werkgever Groeps Individueel PensioenPlan Informatie voor de werkgever 2 BESTE PENSIOENVERZEKERAAR Als werkgever biedt u uw werknemers moderne arbeidsvoorwaarden. Een bewuste keuze, want aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden

Nadere informatie

Generali Pensioen. Informatie voor werkgevers

Generali Pensioen. Informatie voor werkgevers Generali Pensioen Informatie voor werkgevers Generali Pensioen I n h o u ds o p g av e Inleiding Inleiding 2 Het Generali Pensioen 3 Kenmerken van het Generali Pensioen 6 Wet- en regelgeving 7 Service

Nadere informatie

Zorgverzekeringen 2015. goede Zorg

Zorgverzekeringen 2015. goede Zorg Zorgverzekeringen 2015 Altijd Wij zijn zeker er voor van ú goede Zorg Wij zijn er voor ú Een gerust gevoel. Dat is wat een zorgverzekering u moet geven. Door u en uw gezin effectief te beschermen tegen

Nadere informatie

Prisma Pensioen Informatie voor de werkgever

Prisma Pensioen Informatie voor de werkgever Prisma Pensioen Informatie voor de werkgever Robert Jan de Koning, 38 jaar Werknemers staan nog al eens aan mijn bureau met vragen over hun pensioen. Ik ben daar best veel tijd aan kwijt. Het is mijn vak

Nadere informatie

U VINDT HET BELANGRIJK DAT UW WERKNEMERS EEN GOEDE PENSIOENREGELING HEBBEN

U VINDT HET BELANGRIJK DAT UW WERKNEMERS EEN GOEDE PENSIOENREGELING HEBBEN PRISMA PENSIOEN INFORMATIE VOOR DE WERKGEVER U VINDT HET BELANGRIJK DAT UW WERKNEMERS EEN GOEDE PENSIOENREGELING HEBBEN Uit onderzoek (GfK, 2011) blijkt dat pensioen wordt gezien als de belangrijkste secundaire

Nadere informatie

De flexibele verzekering voor uw bedrijfsauto. De Bedrijfsautoverzekering van Centraal Beheer Achmea

De flexibele verzekering voor uw bedrijfsauto. De Bedrijfsautoverzekering van Centraal Beheer Achmea De flexibele verzekering voor uw bedrijfsauto. De Bedrijfsautoverzekering van Centraal Beheer Achmea Inhoud Een goede basis voor uw bedrijfsauto. 3 Daarom kiest u voor onze Bedrijfsautoverzekering! 4 Even

Nadere informatie

De hypotheek die bij u past. De Hypotheek van Centraal Beheer Achmea

De hypotheek die bij u past. De Hypotheek van Centraal Beheer Achmea De hypotheek die bij u past. De Hypotheek van Centraal Beheer Achmea Inhoud Uw droomhuis kunnen kopen... 3 Even uw voordelen op een rij! 4 Kies uit verschillende hypotheekvormen. 6 Hoeveel kunt u maximaal

Nadere informatie

Pensioen. in het kort

Pensioen. in het kort Pensioen in het kort 1 2 Inhoud 1. Het pensioen in het kort 4 2. Uw ouderdomspensioen in het kort 5 3. Hoeveel (ouderdoms)pensioen krijgt u straks? 7 4. Pensioen voor uw partner en kinderen 10 5. Wanneer

Nadere informatie

Altijd goed verzekerd op reis...zonder gedoe! Met de Doorlopende Reisverzekering van Centraal Beheer Achmea

Altijd goed verzekerd op reis...zonder gedoe! Met de Doorlopende Reisverzekering van Centraal Beheer Achmea Altijd goed verzekerd op reis...zonder gedoe! Met de Doorlopende Reisverzekering van Centraal Beheer Achmea 1 Inhoud Check, check, dubbel check 3 Even de kenmerken op een rij! 4 Een uitgebreid Basispakket.

Nadere informatie

Vergoeding Ziekenvervoer 2014. goede Zorg

Vergoeding Ziekenvervoer 2014. goede Zorg Vergoeding Ziekenvervoer 2014 Altijd Wij zijn zeker er voor van ú goede Zorg Tegemoetkoming in de kosten van vervoer Bent u door uw (huis)arts doorverwezen naar een specialist en maakt u reiskosten om

Nadere informatie

Welkom bij pensioenfonds voor de Schoen-, Leder- en Lederwarenindustrie PSL

Welkom bij pensioenfonds voor de Schoen-, Leder- en Lederwarenindustrie PSL Welkom bij pensioenfonds voor de Schoen-, Leder- en Lederwarenindustrie PSL Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Schoen-, Leder- en Lederwarenindustrie Welkom, Sinds kort bouwt u pensioen op bij

Nadere informatie

Pensioen Continu Plan nettolijfrente Voor de periode ná uw pensioendatum

Pensioen Continu Plan nettolijfrente Voor de periode ná uw pensioendatum Pensioen Continu Plan nettolijfrente Voor de periode ná uw pensioendatum Aanvulling van partner- en ouderdomspensioen voor werknemers met een salaris boven 100.000 Sinds 1 januari 2015 gelden er belangrijke

Nadere informatie

Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Toelichting. Allianz Advantage Pensioen

Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Toelichting. Allianz Advantage Pensioen Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Toelichting Allianz Advantage Pensioen 2 Inhoud 1 Allianz Nederland 5 4 De kosten en verzekeringstarieven 19 1.1 Allianz Nederland Levensverzekering N.V. 5 4.1

Nadere informatie

Zonder zorgen blijven rijden. Met de Autoverzekering van Centraal Beheer Achmea

Zonder zorgen blijven rijden. Met de Autoverzekering van Centraal Beheer Achmea Zonder zorgen blijven rijden. Met de Autoverzekering van Centraal Beheer Achmea 1 Inhoud Een goede basis voor uw auto. 3 Daarom kiest u voor onze Autoverzekering! 4 U kiest zelf wat u wel en niet verzekert.

Nadere informatie

De feiten op een rij. De beschikbare premieregeling

De feiten op een rij. De beschikbare premieregeling De feiten op een rij De beschikbare premieregeling De beschikbare premieregeling: de feiten op een rij De beschikbare premieregeling Verzekeraars bieden diverse pensioenregelingen aan, waaraan werknemers

Nadere informatie

Productkenmerken. Centraal Beheer Achmea Extra Pensioen Sparen

Productkenmerken. Centraal Beheer Achmea Extra Pensioen Sparen Productkenmerken Centraal Beheer Achmea Extra Pensioen Sparen Leeswijzer In deze productkenmerken leggen wij uit hoe Extra Pensioen Sparen van Centraal Beheer Achmea werkt. Naast deze productkenmerken

Nadere informatie

Het Garantiepensioen met collectief beleggen en kasstroommatch

Het Garantiepensioen met collectief beleggen en kasstroommatch Het Garantiepensioen met collectief beleggen en kasstroommatch Het Garantiepensioen met collectief beleggen en kasstroommatch Pag. /8 Delta Lloyd garandeert de opgebouwde aanspraken en tarieven. Het Garantiepensioen

Nadere informatie

UW PENSIOEN BIJ PGB DE PERSGROEP NEDERLAND. Wat u moet weten. Wat u zelf kunt doen. Extra informatie. Doe de pensioencheck!

UW PENSIOEN BIJ PGB DE PERSGROEP NEDERLAND. Wat u moet weten. Wat u zelf kunt doen. Extra informatie. Doe de pensioencheck! 2015 UW PENSIOEN BIJ PGB DE PERSGROEP NEDERLAND Doe de pensioencheck! Pagina 20 Wat u moet weten Wat u zelf kunt doen Extra informatie INHOUD Sta even stil bij uw pensioen 03 Wat u moet weten over uw pensioen

Nadere informatie

Waar moet u op letten bij de levensloopregeling?

Waar moet u op letten bij de levensloopregeling? Waar moet u op letten bij de levensloopregeling? Onafhankelijke informatie voor consumenten Waar gaat deze folder over? Deze folder gaat over de levensloopregeling. Waarom een levensloopregeling? Veel

Nadere informatie