Verkiezingen bij PostNL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verkiezingen bij PostNL"

Transcriptie

1 Verkiezingen bij PostNL Tijd voor mensen Stem tussen 29 november en 3 december Lijst 2 BVPP November 2013 Nummer 140

2 Colofon REDACTIECOMMISSIE Toon van Dun, Gerard van Rijn, Yvonne van der Kaay en Cindy de Bruin (Eindredactie) CONTACT Alle leden van de BVPP ontvangen dit magazine. Het magazine verschijnt tenminste vier keer per jaar. Ideeën, artikelen en foto s kunnen ingestuurd worden via adres Daarnaast is het mogelijk telefonisch contact op te nemen via telefoonnr.: INZENDEN FOTO S De BVPP is altijd op zoek naar scherpe, actuele en digitale foto s van minimaal 1 MB in JPG. Zorg er in ieder geval voor dat het om foto s gaat die je zelf hebt gemaakt of dat de fotograaf in kwestie toestemming geeft voor publicatie. Let op! De inzender is verantwoordelijk voor foto s die worden ingestuurd. Niet alle inzendingen worden geplaatst, aan plaatsing van foto s doen we vooraf geen toezeggingen. In het geval van eenmalige publicatie is het raadzaam om dat te vermelden, wanneer dat niet het geval is worden de foto s in de fotodatabank van de BVPP geplaatst en kunnen foto s in de toekomst opnieuw worden gebruikt. Uiteraard is het altijd mogelijk dat de foto s worden verwijderd uit het bestand. Stuur dan even een . INZENDEN ARTIKELEN Heb jij een artikel voor het magazine voor de BVPP? Die ontvangen wij graag! Na de inzending van jouw artikel beslist de redactiecommissie of er ruimte wordt vrijgemaakt in het magazine. Artikelen worden door de redactiecommissie geredigeerd. VORMGEVING & DRUKWERK Drukkerij Kluytenaar, Bladel Het magazine van de BVPP verschijnt tenminste vier keer per jaar. Daarnaast worden leden door middel van nieuwsbrieven geïnformeerd over actuele ontwikkelingen. Tenzij anders vermeld is het hoofdbestuur van de BVPP verantwoordelijk voor de inhoud van dit magazine. ISSN Inhoud CAO onderhandelingen lijken ondertussen een doorlopend verhaal te worden 4 Verkiezingen bij PostNL 6 Onze kandidaten van de OR Productie 11 Onze kandidaten van de OC Voorbereiden en bezorgen 13 Onze kandidaten van de OC Collectie en sorteren 15 Steminstructie 15 Voordelen rondom de vakbondscontributie Uit de juridische praktijk van de BVPP 19 Wegwijzer SECRETARIAAT & REDACTIE BVPP: Antwoordnummer WB Leidschendam Telefoon: Fax: Website: HOOFDBESTUUR Voorzitter: Cor Verbogt Onyxdijk 89, 4706 LP Roosendaal Tel. hs: Mobiel: Vice voorzitter & belangenbehartiging: Toon van Dun Mars 12, 5527 CM Hapert Tel. hs: Mobiel: Penningmeester: Toin van den Oever Dudokhof 79, 5041 EZ Tilburg Tel. hs: Mobiel: Ledenadministratie: Ben Tacke Antwoordnr , 5000 WB Tilburg Tel. hs: Mobiel: Medezeggenschap & Opleidingen: Johan Traets Mobiel: Belangenbehartiging: Fred Gerritsen Mobiel: Ledenwerving & ledenvoordelen: Gerard van Rijn Mobiel: SECRETARISSEN VAN: Sector area Noordoost: postcodes: Jos Smits Tel. hs: Sector area Noordwest: postcodes: Peter IJsselstein Tel. hs: Mobiel: Sector area Centrum: postcodes: en Fred Gerritsen Mobiel: Sector area West: postcodes: René Kielema Mobiel: Sector area Zuidoost: postcodes: Harm Hermkens Mobiel: Sector area Zuidwest: postcodes: en Chiel Kaijser Mobiel: Sector PostNL Pakketen: postcodes: Bert Wolters Mobiel: Sector Postkantoren: postcodes: Huub Verlaek Mobiel: Sector TNT Express: postcodes: Marco Driessen Tel. hs: Mobiel: NB. Onze leden die tot een ander bedrijf(sonderdeel) behoren kiezen voorlopig nog in bij het landelijk secretariaat. 2

3 Verkiezingen bij PostNL Beste collega s, Van 29 november t/m 3 december a.s. zijn de verkiezingen voor de OR-Productie en de OC s voor de kolommen Collectie & Sorteren en Voorbereiden & Bezorgen. Deze stemming is digitaal, dus u kunt rustig thuis uw keuze maken. Uiteraard doet de BVPP hier weer aan mee om alle medewerkers te vertegenwoordigen. Ik ben, als fractievoorzitter BVPP, blij en trots op de kandidaten welke wij als BVPP kunnen presenteren; wij hebben een hele goede mix weten te maken van zowel kennis en ervaring als van vertegenwoordigers uit alle werkvelden en diverse regio s. Zo hebben we kandidaten die postbezorger, postbode, medewerker sorteercentrum en/of collectie, voorbereider of leidinggevende zijn, zodat de gehele achterban goed vertegenwoordigd kan worden. Bekijk verderop in deze krant de lijsten en de interviews met diverse kandidaten en maak een keuze tussen deze geweldige kandidaten en stem BVPP, lijst 2. Op deze manier bent u verzekerd van een goede vertegenwoordiging van uw belangen en de belangen van al uw collega s. Des te meer stemmen voor de BVPP betekent des te meer zetels en dus des te meer invloed van de BVPP. Invloed die hard nodig is om uw belangen te behartigen! De BVPP staat bekend om haar kennis en vakkundigheid en de korte lijnen met haar achterban en dat zal ook nu weer van belang worden. Er staat nl. nog veel op de agenda van het bedrijf om diverse veranderingen door te voeren; veranderingen welke vaak geen verbetering zijn voor de medewerkers. En juist daarom is het van belang dat de BVPP goed vertegenwoordigd is in de OR Productie en de OC Collectie & Voorbereiden en de OC Voorbereiden & Bezorgen. Dus nogmaals: Kies voor uzelf en stem BVPP, lijst 2! En wij zullen uw belangen zo goed mogelijk behartigen. Alvast bedankt voor uw vertrouwen. Met vriendelijke groet, Hans Schonenberg, fractievoorzitter BVPP 3

4 CAO-onderhandelingen lijken ondertussen een doorlopend verhaal te worden Zaterdagbestellers en postbezorgers De CAO voor de zaterdagbestellers is eindelijk weer eens aangepast. Het werd tijd na zoveel jaar. De CAO loopt tot 1 januari 2015 en kent loonsverhogingen van 1,5 % per 1 juli 2013 en van steeds 0,75 % per 1 januari 2014 en 1 januari In juni hebben we meegedeeld dat er nog steeds een groot aantal vraagstukken op CAO-gebied opgelost moest worden. We zijn inmiddels een stuk verder, maar het is nog niet af. Een echte CAO die aansluit op het akkoord voor PostNL dat loopt tot 1 april 2013 komt zeker niet eerder dan in Juli 2013 akkoord voor PostNL Is er dan wel iets bereikt bij PostNL? Zeker, in juli 2013 hebben we een omvattend pakket afgesproken waarin verschillende nog lopende zaken zijn afgerond. Het heet dan ook een akkoord over nog openstaande punten. Voor verschillende groepen is het een en ander geregeld. Verlenging Sociaal Plan Het Sociaal Plan is ongewijzigd verlengd tot 1 januari Dat heeft het grote voordeel dat er zekerheden zijn voor de mensen die de komende tijd met de nu lopende reorganisatie te maken hebben. Het is zeker dat zij onder de bepalingen van het Sociaal Plan zullen vallen. Ook als de regering maatregelen gaat nemen over ontslagvergoedingen. Die maatregelen gelden niet voor mensen die onder een Sociaal Plan vallen. Dus daar zullen de medewerkers van PostNL geen last van ondervinden. Keerzijde van de medaille is dat we niets hebben kunnen veranderen in het plan. Pakketpost valt weer onder grote cao De medewerkers van PostNL Pakketten zullen vanaf 1 april 2013 weer onder de gewone CAO vallen. De eigen CAO wordt opgeheven, de mensen krijgen dezelfde loonsverhogingen in december 2012 en in januari 2013 die ook gelden voor PostNL, 1,1 % per 1 december 2012 en 0,6 % per 1 januari Daar bovenop krijgen ze een eenmalige uitkering van 1000 ter compensatie van het wegvallen van de eigen CAO. De postbezorgers hebben inmiddels een nieuwe pensioenregeling. Die regeling zorgt ervoor dat een veel groter deel van de premie wordt besteed aan pensioen en niet aan administratiekosten. Het pensioen blijft premievrij, er hoeft geen eigen bijdrage betaald te worden. Afronden akkoord beperken gedwongen ontslagen We hebben bij de vorige reorganisatie een aantal afspraken gemaakt over herplaatsing van overcomplete medewerkers. Al die afspraken zijn gehaald, er zijn zelfs meer mensen aan een andere baan gekomen binnen PostNL dan eerder was afgesproken. Een heel pakket dat we in een keer hebben kunnen afsluiten in juli Maar daarmee zijn we er nog lang niet. De rest van de zomer en de vroege herfst is gebruikt om door te praten over een nieuwe pensioenregeling voor PostNL. Pensioenregeling voor PostNL Eindelijk is er een akkoord tussen PostNL, de BVPP en andere vakbonden en het pensioenfonds over een nieuwe regeling voor de medewerkers van PostNL en PostNL Pakketten. Die regeling houdt het pensioen betaalbaar voor PostNL en biedt aan de andere kant voldoende garanties voor medewerkers en gepensioneerden dat zij ook in de toekomst op een goed pensioen kunnen rekenen. De regeling wordt in november voorgelegd aan de leden van de BVPP. Als die met de regeling instemmen dan wordt de nieuwe pensioenregeling ingevoerd per 1 januari En als die goedkeuring komt dan krijgen de medewerkers van PostNL en PostNL Pakketten een loonsverhoging van 0,4 % per 1 januari Dat zal met terugwerkende kracht worden ingevoerd en dat wordt hoogstwaarschijnlijk pas januari En de CAO voor PostNL? Daar komen we niet meer aan toe in Het pensioenverhaal en het akkoord over openstaande punten heeft zoveel tijd gekost dat de gewone CAO- 4

5 onderhandelingen zijn doorgeschoven naar januari In overleg met de andere bonden heeft de BVPP besloten eerst het pensioenakkoord voor te leggen en dan een paar maanden later de CAO. Dat zal waarschijnlijk weer een hele klus worden, er moeten veel lastige zaken geregeld worden en er moet natuurlijk ook nog een goede loonsverhoging uitkomen. TNT Express De onderhandelingen liepen wat moeizaam dit jaar. TNT had aanvankelijk veel verslechteringen in zijn voorstellen en het duurde een tijd voordat we die verslechteringen van tafel kregen. Uiteindelijk is er natuurlijk toch een akkoord gekomen. De CAO krijgt een looptijd van 1,5 jaar, tot begin De lonen worden in januari 2014 verhoogd met 1,2 % en in juni 2014 met 0,6 %. De pensioenregeling wordt aangepast aan de wettelijke bepalingen, daar is niets aan te doen. De pensioenrichtleeftijd gaat naar 67 jaar, dat is een verslechtering, maar het opbouwpercentage gaat naar 2,15 % en dat is een verbetering. Per saldo verandert er daardoor niet veel voor de mensen. Door de verhoging van de AOW-leeftijd zullen de meeste mensen toch langer door moeten werken om aan een pensioen te komen waar ze van rond kunnen komen. Verder blijft alles hetzelfde, de veel grotere wijzigingen die in de pensioenregeling van PostNL gaan komen gelden niet voor TNT Express. CEVA Ook daar is een CAO tot stand gekomen maar dat heeft wel heel erg lang geduurd. De verslechteringen die de directie wilde doorvoeren waren zo erg dat bijna alle mensen in actie wilden komen als die voorstellen niet van tafel gingen. Het heeft ongeveer een half jaar geduurd voordat de directie wat wilde inbinden. Ook daar moest de pensioenregeling worden aangepast aan de wettelijke bepalingen, maar dat was niet het grootste probleem. In een aantal vestigingen van CEVA hadden mensen nog steeds een doorbetaalde koffie- en theepauze. Daar wilde CEVA vanaf en dat was nog te begrijpen als ze dat verlies helemaal in tijd of geld hadden gecompenseerd. Dat is helaas maar voor een deel gelukt, er is wel een compensatie, maar die is niet 100 %. Dat was voor de leden van de BVPP reden om het akkoord af te wijzen, terwijl de leden van FNV Bondgenoten het akkoord hadden aangenomen. Een vrij unieke situatie voor de BVPP. Na een zeer druk bezochte ledenvergadering, alle tegenstemmers waren ongeveer aanwezig, is besloten om dan toch maar akkoord te gaan onder protest. Het niet tekenen van de CAO zou beroerde gevolgen hebben voor de individuele belangenbehartiging en die is vaak hard nodig bij CEVA. En de CAO zou toch ook op de BVPP-leden van toepassing zijn. Uiteindelijk is daar nu ook een CAO die loopt tot 1 januari Service Point Daar valt weinig over te zeggen. Het bedrijf zit in een zeer lastige markt en feitelijk moeten alle zeilen worden bijgezet om gewoon voort te kunnen bestaan. Van enige verbetering van de CAO of andere regelingen zal voorlopig geen sprake kunnen zijn. Als er nieuwe ontwikkelingen zijn dan zullen wij de leden direct op de hoogte stellen. Een lastig jaar Lastig omdat er zoveel onderhandelingen tegelijkertijd liepen en vooral lastig door de crisis. Want dat merken de onderhandelaars van de BVPP goed, het is crisis. Dat is voor bijna alle werkgevers aanleiding om met veel voorstellen te komen die een verslechtering betekenen. Het zijn steeds dezelfde onderwerpen die langskomen, afschaffen leeftijdsdagen, versoberen TOT en andere maatregelen om mensen langer voor hetzelfde geld te laten werken. Dat zal in het komende jaar niet anders zijn, die beweging gaat door zolang er ook nog sprake is van een crisis. Daar hebben alle bedrijven in onze sector last van en dus wordt geprobeerd een deel van die last op de schouders van de medewerkers terecht te laten komen. Paul Jekkers, onderhandelaar voor de BVPP 5

6 Verkiezingen bij PostNL Binnenkort vinden er verkiezingen plaats bij PostNL: van 29 november tot en met 3 december Hierbij wordt gekozen voor een ondernemingsraad (OR Productie) en twee onderdeelcommissies, te weten OC Collectie & Sorteren en OC Voorbereiden & Bezorgen. De BVPP is ook dit keer goed vertegenwoordigd met verschillende kandidaten uit alle werkvelden en diverse regio s. Hieronder geven wij een overzicht van onze top 10 speerpunten waar de BVPP zich hard voor maakt. Speerpunten van de BVPP Behoud van werkgelegenheid De BVPP-fractie zal zich altijd sterk maken voor behoud van werkgelegenheid bij de lopende en nog komende reorganisaties. Dat betekent helaas niet dat we altijd gedwongen ontslagen kunnen voorkomen. Er komt nu eenmaal steeds minder post en dan kan het bedrijf helaas niets anders dan ook naar de kosten te kijken. En daar waar noodzakelijk te reorganiseren om opbrengsten en kosten meer in evenwicht te brengen. Maar dat kan op veel manieren en zeker ook socialer. waar medewerkers van PostNL kunnen en willen werken. En bij reorganisaties rekening houden met mogelijke privéomstandigheden van de werknemers. Zo houden we zoveel mogelijk collega s aan de slag bij PostNL tegen fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden. Kortom, een stem op de BVPP is een stem tegen uitbesteding van werk en vóór behoud van werkgelegenheid. Gewerkte tijd is betaalde tijd Uit de vele klachten die bij de BVPP binnenkomen, blijkt dat het niet uitbetalen van gewerkte uren een hardnekkig probleem is. Ook enquêtes onder werknemers tonen dit aan. De BVPP-fractie wil dat managers zich houden aan de centraal gemaakte afspraak dat gewerkte uren zonder discussie worden betaald. Martje Bosscher Bert Tuk Bert Tuk licht toe: Uitgangspunt voor de BVPP is steeds dat het een plicht van PostNL is en blijft om zoveel mogelijk te voorkomen dat collega s overcompleet worden verklaard en gedwongen het bedrijf moeten verlaten. Dit is ook zo in het Sociaal Plan afgesproken en daar zal de fractie van de BVPP het bedrijf ook op toetsen en aanspreken daar waar nodig. Geen werk uitbesteden aan subcontractors of sociale werkplaatsen en dergelijke dat eigen medewerkers ook kunnen doen, oftewel geen verdringingseffect voor onze huidige medewerkers. Ook geen uitzendkrachten op plaatsen Martje Bosscher licht toe: Medewerkers zijn het zat om iedere week achter hun uren aan te moeten, omdat iemand denkt alleen een scenariotijd in de voorbereiding of uitvoering te betalen, om zo op de kostenpost salarissen te besparen. Maar een scenariotijd is alleen maar inschatting van een verwachte voorbereidings- of looptijd. Wanneer een collega zijn werk niet af krijgt binnen de vastgestelde tijd, mag een leidinggevende er niet zomaar vanuit gaan dat hij zijn werk niet goed doet. Hij kan met die collega in gesprek gaan om na te gaan wat er aan de hand is. Of hij moet de gemaakte uren gewoon uitbetalen, zonder gezeur of gemor. Dat is nu eenmaal de afspraak. Coaches en teamleiders zullen beter en vaker moeten kijken naar de feitelijke tijd die een voorbereider, postbode, of postbezorger aan het werk is. Een stem op de BVPP is een stem voor het uitbetalen van alle gewerkte uren. 6

7 Helderheid over rechten werknemers Het blijkt telkens weer dat PostNL liever niet al te veel ruchtbaarheid geeft aan rechten die het personeel heeft. Het lijkt er op dat men liever de vragen van medewerkers afwacht dan duidelijkheid te scheppen over hun rechten. Maar wanneer je niet weet dat je bepaalde rechten hebt, kan je er ook niet naar informeren. En wanneer je dat al doet, krijg je lang niet altijd een antwoord waar je wat mee kunt. In de afgelopen jaren heeft de BVPP zich sterk gemaakt voor het scheppen van meer duidelijkheid over de rechten van werknemers van PostNL. Zo heeft de BVPP-fractie aangedrongen op een folder, speciaal voor postbezorgers, waarin staat beschreven wat hun rechten zijn. Ook is er hard gewerkt om meer bekendheid te geven aan de regeling voor normreductie voor oudere werkgevers. Tenslotte weten veel leden al de weg te vinden als het gaat om het aanpassen van contracten aan de uren die feitelijk worden gewerkt. Kortom, een stem op de BVPP is een stem vóór helderheid over rechten van werknemers. Tijdige en duidelijke communicatie Vaak hoor je van collega s de opmerking dat de communicatie binnen PostNL zo slecht is. Persoonlijke communicatie is vaak minimaal en de berichten die je via of SMS krijgt, zijn vaak gebrekkig. Daardoor weten collega s soms niet wat er van ze verwacht wordt of waar ze aan toe zijn! De BVPP maakt zich sterk voor tijdige en duidelijke communicatie! Wanneer het duidelijk is wat er van je wordt verwacht en welke veranderingen er plaatsvinden, kan jij je werk niet alleen beter, maar ook met meer plezier doen. Chiel Kaijser Nel Veerman Nel Veerman licht toe: Het bedrijf is niet altijd erg helder over de rechten van werknemers. Zo krijgen postbezorgers, die vragen om contractuitbreiding, vaak te horen dat dit niet mag van de bedrijfsleiding. Of dat er afspraken met de medezeggenschap zijn gemaakt om dit niet te doen. Onzin natuurlijk, want in de wet staat precies beschreven in welke situaties je recht hebt op uitbreiding van het aantal uren in je contract. Ook in het geval van normreductie voor oudere werknemers was het erg moeilijk om het bedrijf zover te krijgen dat ze het personeel over dit recht wilden informeren. Best wel begrijpelijk, maar zeker niet goed! En dan alle vragen over de administratie van afwezigheidrechten! Hoeveel verlof bouw je op, hoe zit het met het afschrijven van verlof, en wanneer vervallen er nou verlofuren? Het zou fijn zijn wanneer we eens heldere, volledige en toegankelijke informatie over deze punten zouden krijgen, zodat we weten waar we aan toe zijn. Chiel Kaijser licht toe: Weinig of geen communicatie is niet alleen irritant, maar ook tijdverspillend. Onze fractie krijgt regelmatig signalen van collega s dat bijvoorbeeld postbezorgers uren wachten op de post of dienstwijzigingen die niet op tijd worden doorgegeven aan postbodes. Een stem op de BVPP is een stem vóór tijdige en duidelijk communicatie. Afspraak is afspraak Afspraak is afspraak, als het aan de BVPP ligt. Zowel tussen het management en de OR als bijvoorbeeld tussen leidinggevenden en collega s. De BVPP-fractie in de OR Productie streeft al jaren naar een bedrijfscultuur waar, in alle geledingen van het bedrijf, afspraak altijd afspraak is. Harm Hermkens licht toe: Terwijl er keiharde afspraken zijn tussen de ondernemingsraad en het management, zijn er managers die een eigen draai geven aan afspraken. De BVPP-fractie zit hier dan ook bovenop en controleert regelmatig. Als een leidinggevende stelselmatig afspraken negeert, aarzelen wij niet om deze problematiek neer te leggen bij het management. Collega s kunnen altijd bij 7

8 Een stem op de BVPP is een stem om een einde te maken aan oneigenlijk gebruik van één procent ziekmeldingen. Realistische normering van werkprocessen Het werkpakket van alle medewerkers moet uitvoerbaar zijn binnen de daarvoor gestelde tijd. Maar in de afgelopen jaren is de werkdruk voor velen té hoog geworden. En het is bekend dat dit kan leiden tot stress en (andere) gezondheidsproblemen. De BVPP vindt dat het anders moet. Harm Hermkens ons terecht om melding te maken van een afspraak die niet is nagekomen. De afspraken in Groningen moeten bijvoorbeeld hetzelfde zijn zoals in Goes. Een stem op de BVPP is een stem vóór het nakomen van afspraken. Einde aan oneigenlijk gebruik één procent ziekmeldingen De BVPP maakt zich al jaren sterk om een einde te maken aan het oneigenlijk gebruik van ziekmeldingen. Wij zetten dit dan ook regelmatig recht voor collega s die onterecht staan ziek gemeld op deze wijze. Cor van Helden Cor van Helden licht toe, De BVPP-fractie maakt zich sterk ervoor dat PostNL zich neerlegt bij de uitspraak van de rechter en dit niet meer in de praktijk brengt. Wij zijn van mening dat PostNL als goed werkgever de uitspraak van een rechtszaak in juli 2011 in Zwolle over werknemers op 1% ziek houden als bedrijfsbeleid gaat volgen. De uitspraak van de rechter was dat twijfel over herstel van een werknemer niet mag worden opgelost met een 1% ziekmelding. Als de werknemer weer volledig werkt, moet deze volledig hersteld worden gemeld. Als de werknemer na terugkeer langer dan vier weken kan werken, is een nieuwe ziekmelding dus voor het risico van de werkgever. Louise Wildeboer Louise Wildeboer licht toe: De laatste tijd is de werkdruk voor praktisch alle medewerkers flink toegenomen. De theoretisch vastgestelde normen blijken in de praktijk niet of nauwelijks haalbaar te zijn, omdat de praktijk nu eenmaal weerbarstiger is dan de theorie. Bovendien zijn er met de verschillende reorganisaties ook maatregelen ingevoerd die het werk lastiger maken, zoals bijvoorbeeld het trekken van lijnen op de werkvloer waar je niet overheen mag. Ook komt het voor dat niet twee, maar slechts één collega aan de sorteermachine staat. De BVPP wil dat er een einde komt aan het te hoog oplopen van de werkdruk. Een stem op de BVPP is een stem voor een realistische normering van de werkprocessen bij PostNL. Uittesten vóór invoeren De collega s van PostNL Productie merken regelmatig dat de theorie niet overeenkomt met de praktijk. Zeker in dit tijdperk, waarin efficiëntie naar recordhoogte wordt gedreven, worden er plannen gemaakt en uitgevoerd die theoretisch kloppen als een bus, maar in de praktijk gewoonweg niet haalbaar zijn. De BVPP-fractie wil graag dat stafmedewerkers korte lijnen hebben met de medewerkers op de werkvloer en op straat. En vooral dat stafmedewerkers eerst uit laten testen wat zij bedenken. 8

9 Jelle ten Hoove Jelle ten Hoove licht toe: Collega s, werkzaam bij PostNL, hebben enorm veel kennis, maar gek genoeg wordt er niet naar gevraagd. Daardoor blijven veel kansen liggen. Het gaat je niet in je koude kleren zitten wanneer je te weinig tijd krijgt om je werk te doen. En wanneer je vervolgens moet steggelen over het niet uitbetalen van de gewerkte uren. Wij pleiten ervoor dat stafmedewerkers regelmatig stage lopen op verschillende plaatsen in het bedrijf en in gesprek gaan met collega s om voorstellen te lanceren waar iedereen goed mee kan werken. De kennis van de processen en verbeteringen zien, daarvoor moet je op de werkvloer zijn en niet achter een bureau zitten. Wij gaan voor een PostNL waarin collega s weer zelf mogen nadenken over het werk wat zij doen. Wij zijn bijvoorbeeld warme voorstanders van het afschaffen van Geo-route: het werkt niet en kost een vermogen. Kortom, maak gebruik van de kennis en ervaring van collega s om realistische plannen te ontwikkelen. Daar is iedereen bij gebaat! Een stem op de BVPP is een stem op het streven naar meer realistische plannen die samen met de werkvloer worden ontwikkeld en ingevoerd. Meer aandacht voor mensen De BVPP vindt het belangrijk dat de mensen op de werkvloer voldoende aandacht krijgen. Zij zijn immers de drijvende kracht achter het bedrijf. Hans Schonenberg licht toe: Het bedrijf is de laatste jaren alleen maar bezig geweest met interne reorganisaties en is in bepaalde gebieden de aandacht voor de mens uit het oog verloren. Het is tijd dat er weer aandacht geschonken wordt aan de mensen; niet alleen horen als je iets verkeerd doet, maar een keer een schouderklopje op zijn tijd is ook prettig. Niet doorslaan in Optivo-regels in de voorbereiding; langs de lijntjes lopen, niet praten, vragen of je naar het toilet mag en meer van deze doorgeslagen onzin. Ook het niet betalen van Hans Schonenberg gewerkte uren, maar alleen scenariotijden betalen, is niet wat we afgesproken hebben en dit moet dus stoppen. Mocht iemand zich niet aan de afspraken houden, moet er ook ingegrepen worden. Anders los je niets op. Nogmaals, de BVPP wil de aandacht voor mensen terug zien in het dagelijks functioneren van een ieder, het moet in de genen zitten: Luister eens naar de mensen, daar zit de kennis en geef ze de aandacht die ze verdienen. Een stem op de BVPP is een stem voor méér aandacht voor de mensen bij PostNL. Voldoende en goede werkkleding en het verder verschralen van het kledingpakket De introductie van het nieuwe kledingpakket heeft voor de nodige onrust gezorgd. Geen cap en broek meer voor de postbezorgers en polo s, die al spoedig de bijnaam zweetshirts kregen. Dat leidde tot een stortvloed aan klachten. De polyestershirts namen geen of onvoldoende lichaamsvocht op. Sommige medewerkers hadden zelfs last van allergische reacties. Aanvankelijk wilde PostNL niets met die klachten doen. Reden voor een ludieke BVPP-actie bij PostNL pakketten, waar de BVPP deodorant ging uitdelen. Dankzij de inzet van de BVPP is het bedrijf in actie gekomen. Een groot aantal medewerkers doet nu mee aan een proef met poloshirts met een andere materiaalsamenstelling. De eerste resultaten zijn bemoedigend. Ton Moquil 9

10 Ton Moquil licht toe: Voor de postbezorgers verdween de broek uit het pakket. Vervelend, want dit is toch het kledingstuk dat het hardst slijt als je op de fiets of lopend de post rondbrengt. Daarom wil de BVPP de broek bij de postbezorgers weer terug in het kledingpakket. Ook de cap was ineens niet meer beschikbaar. Vervelend voor de brildragende bezorgers, die bij nat weer dankzij de cap de adressering toch goed konden lezen. En niet steeds hun bril af hoefden te zetten en droog te vegen. Mede door opmerkingen van BVPP postbezorgers is de cap nu weer beschikbaar! Ook schoenen slijten snel als je dagelijks je postrondje loopt. Korting op ECCO-schoenen is dan meegenomen, maar de vraag blijft of die korting niet door de bezuinigingen bij het bedrijf gaat verdwijnen. De BVPP gaat zich ook inzetten voor het behoud van de schoenenkorting en meer adressen waar je terecht kunt om de schoenen te kopen. Het wegbezuinigen van de lange broek en het verschralen van het kledingpakket is een grote ergernis. PostNL wil wel dat we er allemaal representatief bijlopen en het visitekaartje van het bedrijf zijn, maar dit is niet te merken aan het kledingpakket wat steeds verder uitgekleed wordt. Een stem op de BVPP is een stem op een representatief en draagbaar kledingpakket. Kom ook naar de Pakketmeeting in Waddinxveen voor collega s van PostNL Pakketten! uur Inloop uur Start Heb je een vraag over je CAO? Vragen over je pensioen? Of andere vragen? Deze meeting is voor alle medewerkers van PostNL Pakketten een aanrader! Toon van Dun, onderhandelaar, is erbij om te vertellen over de stand van zaken van jullie CAO. Voor wie? Deze informatiebijeenkomst is bedoeld voor collega s, werkzaam bij PostNL Pakketten. Alle collega s krijgen informatie en tips. Neem gerust ook je collega mee die geen lid is. Jullie zijn in ieder geval van harte welkom en wij zien jullie graag verschijnen! Datum: Woensdag 20 november 2013 Locatie: Hotel de Unie, Kerkweg-Oost 226, 2741 HA Waddinxveen Maries van der Zwet heeft deze bijeenkomst georganiseerd voor zijn collega s Inloop & Start: uur Inloop Start 10

11 Onze kandidaten van de OR Productie 1 Bert Tuk Zuid Oost DB OR Productie 2 Nel Veerman Zuid West Postbezorger 3 Hans Schonenberg Noord West Productie Teamcoach 4 Martje Bosscher Noord Oost Postbezorger 5 Harm Hermkens Regio Autobedrijf Chauffeur 6 Ton Woudt t Zuid West Postbode 7 Chiel Kaijser Zuid West Postbode 8 Louise Wildeboer Zuid West Medewerker sorteercentrum 9 Jelle ten Hoove Noord Oost Postbode 10 Martin Nonneman Noord West Postbode 11 Johan Flu Zuid West Medewerker sorteercentrum 12 Linda Huizing Noord Oost Postbezorger 13 Cor van Helden Zuid West Postbode 14 Ton Monquil Zuid Oost Postbezorger 15 Rhona Stuyfersant Noord West Postbode 16 Nico Bessems Zuid Oost Sorteerder 17 Ronald Lenden Centrum Postbezorger 18 Joke Burgers-Jansma Noord West Postbezorger 19 Jaap van Rijn Zuid West VBG informatiemedewerker 20 Jopie Bassant-van Boven Zuid West 21 Johan Ekkel Autobedrijf Chauffeur 22 Marij Zwiers Zuid West Postbezorger 23 Rini van Moorsel Autobedrijf Chauffeur 24 Frans Van Eekelen Zuid West Chauffeur 25 Jenny van Bruggen-Valk Noord Oost 11 Medewerker sorteercentrum en Postbezorgster

12 26 Marcel Kreukniet Zuid West Postbezorger 27 Mathieu Visee Autobedrijf Chauffeur 28 Brigitte Houdijk e.v. van Loon Zuid Oost Sorteerder 29 Bert Slijpen Zuid Oost Productie teamleider 30 Jos Smit Noord Oost Medewerker sorteercentrum 31 Ewald Haakmat Noord West Postbezorger 32 Johan Plantinga Noord Oost Voorbereider 33 Elly Pellekooren- van Eck Zuid West Postbezorger 34 Albert Gerding Autobedrijf Chauffeur 35 Jan Bodderij Zuid West Postbode 36 Ada Eenkhoorn Noord Oost Medewerker sorteercentrum businessbalie 37 Rob Olthof Noord West 38 Ger Buskop Noord Oost Medewerker sorteercentrum 39 Soan Lan Ie Zuid West Postbezorgster 40 Peter ter Horst Zuid Oost Postbode 41 Jon Tempelmans Plat Autobedrijf Chauffeur 42 Ben Zweers Noord West Postbezorger 43 Wim van der Windt Zuid West Postbode 44 Marinus de Leij Noord West Postbezorger 45 René Aalders Zuid West Postbode 46 Jeu Wolfs Zuid Oost Postbode 47 Math van Thoor Zuid Oost Postbode 48 Rolinka Kemp Mook Zuid West Postbezorger 49 Jean van Stiphout Zuid Oost Productie teamleider 50 Robert Palm Zuid Oost Postbezorger 51 Mirjam van der Leek Noordwest Postbezorger 52 Rein Zijlstra Zuid Oost Postbode 12

13 53 Alie Ribberink Zuid West Medewerker sorteercentrum 54 Robin van Dun Zuid Oost Postbezorger 55 Jan Verhoeven Zuid Oost Postbezorger 56 Heidi Bronzwaer -Arends Zuid Oost Postbezorger 57 Helga Wiedijk Noord Oost Postbezorger 58 Myriam Flohr Kagie Zuid Oost Postbezorger 59 Wilma Griekspoor Brinkman Autobedrijf Chauffeur 60 Wiel Doveren Zuid Oost Postbode 61 Ita Mobron-van Brunschot Noord West Medewerker sorteercentrum 62 Richard de Leef Zuid West Medewerker sorteercentrum technische dienst 63 Rina Munier Noordwest Medewerker sorteercentrum 64 Yvonne Adema Noordwest Postbezorger Onze kandidaten van de OC Voorbereiden en bezorgen 1 Chiel Kaijser Zuid West Postbode 2 Linda Huizing Noord Oost Postbezorger 3 Hans Schonenberg Noord West Productie teamcoach 4 Ton Monquil Zuid Oost Postbezorger 5 Joke Burgers-Jansma Noord West Postbezorgster 6 Jelle ten Hoove Noord Oost Postbode 7 Cor van Helden Zuid West Postbode 8 Ronald Lenden Centrum Postbezorger 9 Martin Nonneman Noord West Postbode 10 Marij Zwiers Zuid West Postbezorgster 11 Jaap van Rijn Zuid West VBG informatiemedewerker 12 Jean van Stiphout Zuid Oost Productie teamcoach 13 Geert van Raay Zuid Oost Postbezorger 14 Rhona Stuyfersant Noord West Postbode 13

14 15 Joke Geerdink Noord West 16 Robert Palm Zuid Oost Postbezorger 17 Jopie Bassant-van Boven Zuid West 18 Bert Slijpen Zuid Oost Productie teamcoach 19 Wim van der Windt Zuid West Postbode 20 David Van Vliet Noord West Postbode 21 Marion Wiegman - van der Spa zuidwest Postbezorgster 22 Ewald Haakmat Noord West Postbezorger 23 Elly Pellekooren- van Eck Zuid West Postbezorgster 24 Jan Bodderij Zuid West Postbode 25 Martje Bosscher Noord Oost Postbezorgster 26 Ton van t Woudt Zuid West Postbode 27 Nel Veerman Zuid West Postbezorgster 28 Rolinka Kemp Mook Zuid West Postbezorgster 29 Heidi Brornzwaer -Arends Zuid Oost 30 Rein Zijlstra Zuid Oost Postbode 31 René Aalders Zuid West Postbode 32 Johan Plantinga Noord Oost Voorbereider 33 Peter ter Horst Zuid Oost Postbode 34 Robin van Dun Zuid Oost Postbezorger 35 Jan Verhoeven Zuid Oost Postbezorger 36 Yvonne Adema Noord West Postbezorger 37 Jos Noy Centrum Postbezorger 38 Myriam Flohr Kagie Zuid Oost Postbezorger 39 Mirjam van der Leek Noord west Postbezorger 40 Wiel Doveren Zuid Oost Postbode 41 Bert Tuk Zuid Oost DB OR Productie 14

15 Onze kandidaten van de OC Collectie en Sorteren 1 Louise Wildeboer Zuid West Productie teamleidster 2 Nico Bessems Zuid Oost Sorteerder 3 Jenny van Bruggen-Valk Noord Oost Medewerker Sorteercentrum + Postbezorger 4 Johan Flu Zuid West Medewerker Sorteercentrum 5 Alie Ribberink Zuid West Medewerker Sorteercentrum 6 Don Lassooy Zuid West Medewerker Sorteercentrum 7 Ita Mobron-van Brunschot Noord West Medewerker Sorteercentrum 8 Marinel De Corte - Kerkhof Zuid Oost Medewerker Sorteercentrum 9 Jos Smit Noord Oost Medewerker Sorteercentrum 10 Johnny Djaswanspent Matau Zuid West Medewerker Sorteercentrum 11 Marian van de Liefvoort Zuid Oost 12 Ada Eenkhoorn Noord Oost Aannamebalie Sorteercentrum 13 Yvonne Westerbaan Zuid West 14 Brigitte Houdijk e.v. van Loon Zuid Oost Sorteerder 15 Richard de Leef Zuid West Technische Dienst Sorteercentrum Steminstructie De verkiezingen bij PostNL vinden plaats van vrijdag 29 november uur tot en met dinsdag 3 december uur. Dit keer vinden de verkiezingen digitaal plaats. Rond 12 november heb je thuis de oproepkaart met unieke inlogcode en brief met instructies ontvangen, inclusief de kandidatenlijst(en) voor de OR en/of de OC Voorbereiden & Bezorgen of de OC Collectie & Sorteren. 15 Om digitaal te kunnen stemmen, ga je vanaf 29 november naar de volgende website: Je gebruikersnaam is je registernummer wat staat vermeld op je loonstrook boven je naam. Let op, medewerkers van het Autobedrijf kunnen alleen op een BVPP-kandidaat van de OR Productie stemmen. Tijd voor mensen Stem tussen 29 november en 3 december BVPP

16 Voordelen rondom de vakbondscontributie 2013 Net als ieder jaar is het ook dit jaar weer mogelijk om gebruik te maken van de voordeelregeling rondom de vakbondscontributie. Via de fiscale regeling voor de vakbondscontributie krijg je een gedeelte van de betaalde contributie in een jaar terug. Wij adviseren je van deze voordelige regeling gebruik te maken en geen geld te laten liggen. Dit voordeel krijg je niet van de BVPP, maar van de werkgever. Die verrekent eenmalig de betaalde contributie met je bruto salaris. Voor leden werkzaam bij PostNL en TNT Express BVPP-leden die vallen onder de CAO van PostNL en TNT Express krijgen deze fiscaal vriendelijke vergoeding uitbetaald met het salaris van de maand maart Beleid is echter wel dat medewerkers op 1 maart 2014 in dienst moeten zijn om voor vergoeding in aanmerking te komen. Medewerkers die voor 1 maart 2014 PostNL of TNT Express hebben verlaten en eventueel extern zijn gaan werken, krijgen niet via PostNL of TNT Express een vergoeding uitbetaald. Zij kunnen hun fiscale vergoeding eventueel via de Inkomsten Belasting regelen. De BVPP-leden werkzaam bij PostNL of TNT Express hoeven geen declaratieformulier te gebruiken. De uitbetaling geschiedt automatisch. BVPP-leden, werkzaam bij PostNL of TNT Express en die geen gebruik willen maken van deze regeling, dienen dit schriftelijk vóór 1 januari 2014 kenbaar te maken aan de Penningmeester van de BVPP. Leden, werkzaam bij ING, Service Point, CEVA Logistics en Cendris, ontvangen in oktober 2013 een brief met de getekende jaaropgave van de betaalde contributie over Stuur deze bescheiden wel vòòr 15 november 2013 naar je werkgever, want anders heeft de werkgever geen tijd om de regeling toe te passen. Verrekening vindt plaats met het salaris van de maand december Beleid is echter wel dat medewerkers op 1 december 2013 in dienst moeten zijn om voor vergoeding in aanmerking te komen. Overige BVPP-leden Is er in jouw CAO een regeling voor de fiscale verrekening van de vakbondscontributie afgesproken, meld dit dan aan de Penningmeester van de BVPP. ( Hij zal dan de getekende jaaropgave van de betaalde contributie toezenden. Vooraankondiging belastingservice 2014 Inschrijven voor deze service kan dit jaar op twee manieren. Leden kunnen direct online inschrijven via (vanaf december 2013) of het 16 formulier in de decembereditie van het magazine invullen en opsturen naar de BVPP.

17 BVPP-fractievoorzitter in de OR Pakketservice doet verslag Theo van Melis Theo van Melis, voorzitter van de BVPP-fractie in de OR Pakketservice brengt iedere editie verslag uit over de laatste ontwikkelingen bij Pakketservice. In deze editie kun je meer lezen over de perikelen rondom transport cluster Zwolle, BVPP Meet en Greet op het depot Born. (Af)sluiting van het Aangetekende Centrum te Arnhem, Verlofregeling Perikelen Transportcluster Zwolle Via ons BVPP OR-lid Bert Wolters kwam tijdens de afgelopen zomerperiode het bericht dat er mogelijk een overcompleetheid van zo n 8 medewerkers is binnen het transportcluster van de regio Zwolle. Dit alles had o.a. te maken met teruglopende opdrachten vanuit diverse klanten, met name o.a. PostNL Productie middels het sluiten van bestelkantoren. Dankzij de inzet van en door leden vanuit de TC Transport en het Management alsmede de OR, hebben we dit om weten te buigen in géén gedwongen ontslagen. Door samen slimmer te kijken naar herverdeling van werkzaamheden en tevens maatwerk voor diverse medewerkers is tot op heden deze overcompleet-status van de baan. BVPP Meet en Greet te Born Mede door toedoen van ons sector-/kaderlid Frans van Wees is er op 23 september j.l. een Meet en Greet gehouden voor alle medewerkers op het depot Born. Aanwezig waren, namens de BVPP, onze vice-voorzitter Toon van Dun en sector-voorzitter Maries van der Zwet. Gebleken is dat veel medewerkers hiervan gebruik hebben gemaakt, en het als zeer positief hebben ervaren. En dat ook de meest uiteenlopende vragen gesteld konden worden. Mochten er nog overige vragen zijn, kan men altijd contact opnemen via het secretariaat van de BVPP. Of via de ondernemingsraad van PostNL.nl Pakketten. (Af)sluiting van het Aangetekende Centrum Arnhem Zoals eenieder inmiddels al weet, zitten we in de laatste fase van het definitief sluiten van het Aangetekende Centrum te Arnhem. Eind december valt uiteindelijk het doek voor het Aangetekende Centrum met als gevolg dat het merendeel van het personeel verplaatst gaat worden naar o.a. Depot Elst en Den Bosch of elders middels Maatwerk. Gedurende dit langlopende traject waren er op het einde toch nog verschillende vragen die door diverse medewerkers gesteld wensten te worden. Meeste vragen die men had, gingen uiteindelijk over de plaatsingsprocedure en de aangeboden contracten. Met medewerking van HR en Management van Arnhem, BVPP/OR-leden Peter Gerritsen, Marjorie Thijssen van Barneveld en ondergetekende, hebben wij deze inloopgesprekken mogen bijwonen. Hierbij kon iedereen nogmaals zijn op-/ aanmerkingen betreffende het aangeboden nieuwe arbeidscontract kenbaar/bespreekbaar maken. Gezien de complexiteit van het aantal beschikbare werkuren te Elst en o.a. den Bosch, was het helaas niet voor iedereen mogelijk om een compleet passend aanbod qua huidige en toekomstige uren te verkrijgen. Desondanks hebben we gemeend dat we via deze weg de meeste medewerkers zoveel als mogelijk hebben getracht een stem te geven in een passend werkaanbod. Verlofregeling 2014 Ook dit jaar weer zoals vanouds de door de OR inmiddels goedgekeurde verlofregeling van Wel willen wij als BVPP er op wijzen dat tevens een uitleg van de spelregels, o.a. m.b.t. het inkiezen van het verlof etc, meegeleverd dient te worden door je leidinggevende. Vraag hier desnoods om, mocht dit vergeten worden. Dit om onduidelijkheden en/of discussies te vermijden. Verder wens ik alle medewerkers, die binnenkort te maken hebben met openingen van nieuwe depots en/of veranderingen binnen hun werkzaamheden, veel succes en sterkte toe! Met vriendelijke groet, Theo van Melis Fractievoorzitter BVPP PostNL.nl Pakketten 17

18 Cadeautip: Hét boek voor (oud-) postmedewerkers Herbestemming van postkantoren. Een tweede leven voor de burchten van de post. Meer dan een eeuw was het postkantoor, net als het café en de bakker op de hoek, een vaste waarde in de dorps- of stadsgemeenschap. Nu het traditionele postkantoor zijn oorspronkelijke functie heeft verloren, komen veel van die prachtige, vaak monumentale gebouwen leeg te staan. De geschiedenis leert dat deze bijzondere gebouwen niet als verloren hoeven te worden beschouwd. Veel leeggekomen postkantoren krijgen een nieuwe bestemming. Deze kan variëren van woning, winkelcentrum of kantoor tot hotel of cultureel centrum. Herbestemming van postkantoren volgt de geschiedenis van dit karakteristieke gebouwde erfgoed en laat zien dat deze bijzondere cultuurhistorische gebouwen een geslaagd tweede leven kunnen leiden. Persoonlijke verhalen Auteurs Koos Havelaar en Annette Wiesman besteden aandacht aan verhalen van oud-postmedewerkers over het werken bij de Post, buurtbewoners vertellen over hun postkantoor, en initiatiefnemers ontvouwen gepassioneerd hun plannen voor restaurant, sportschool of wijnkoperij. Mede dankzij de talloze illustraties, weetjes en verhalen is Herbestemming van postkantoren hét boek voor postliefhebbers én belangstellenden voor architectuur. 5,- korting voor BVPP-leden Bestel Herbestemming van postkantoren, als decembercadeau of voor uzelf. U betaalt nu 24,50 in plaats van 29,50. Gebruik hiervoor onderstaande bestelbon. U kunt uw bestelling ook en naar BESTELBON Ja, ik bestel exempla(a)r(en) van Herbestemming van postkantoren. Ik betaal geen 29,50 maar 24,50. (Verzendkosten 1,95 per bestelling.) Naam m/v Adres Postcode en woonplaats Stuur deze bon in een ongefrankeerde envelop naar: nai010 uitgevers Antwoordnummer VB Rotterdam Actievoorwaarden Deze kortingsactie geldt tot en met 15 februari Actiecode: Deze bon met actiecode is ook inwisselbaar bij uw plaatselijke boekhandel. 18

19 Uit de juridische praktijk van de BVPP Het niet bezorgen van post, altijd ontslag op staande voet? In het najaar van 2012 vergat een postbode een deel van zijn post te bezorgen. Hij nam de post altijd mee in fietsbinnentassen in zijn auto. Een tweetal binnentassen bleef liggen, omdat de postbode diep zou moeten bukken. Deed hij dat, dan schoot het wel eens in zijn rug. In het begin van 2013 raakte de postbode betrokken bij een auto-ongeval. Hijzelf werd afgevoerd naar het ziekenhuis, de auto naar de sloop. Toen de postbode weer ter been was, werd hem verzocht zich te melden bij zijn leidinggevende. Die vertelde hem in het kantoor dat er in de auto post gevonden was die in het najaar van 2012 bezorgd had moeten worden, het ging hier om 61 stukken post. Er diende hierop een verantwoording geschreven te worden. In de verantwoording schreef de postbode dat hij verbaasd was dat er zoveel poststukken gevonden waren, het konden er hooguit een paar zijn. Dit was voor PostNL reden om de postbode op staande voet te ontslaan. Blijkbaar was de postbode op de hoogte van het feit dat er nog post in zijn auto lag. Ook werd hem verweten dat hij de auto naar de sloop had gebracht zonder de binnentassen uit de auto te halen. Hiermee werd de kans groot dat, als er post in lag, deze door een ander gevonden werd, of erger, vernietigd zou worden. Het belangrijkste punt van PostNL was natuurlijk dat de post niet bezorgd was. PostNL gedagvaard Omdat de postbode het niet eens was met het ontslag, werd PostNL gedagvaard. Omdat PostNL hoe dan ook de arbeidsovereenkomst ontbonden wilde hebben, diende ze voor de zekerheid een verzoekschrift in om de arbeidsovereenkomst te ontbinden, voor zover deze nog bestond. Zowel de dagvaarding als het verzoekschrift werden op hetzelfde moment behandeld. De rechter oordeelde dat het niet bezorgen van post (wat een kerntaak van een postbode is) onder omstandigheden een ontslag op staande voet kan rechtvaardigen. Voorts stelde de rechter dat door de binnentassen bewust in de achterbak van de auto te laten liggen, de postbode bewust het risico had genomen dat post achter zou blijven en daardoor niet bezorgd zou worden. rechtvaardigt. Gezien echter het lange dienstverband, de eenzijdige werkervaring en gelet op de leeftijd en omdat het functioneren goed was, zag de rechter geen reden om het ontslag op staande voet in stand te laten. De rechter kijkt bij dit soort zaken naar alle omstandigheden van het geval. Verstoorde arbeidsverhoudingen Omdat PostNL om een ontbinding van de arbeidsovereenkomst had gevraagd, als het zo was dat het ontslag niet in stand zou blijven, sprak de rechter zich hier ook over uit. De rechter vond dat de verhouding tussen partijen dermate verstoord was, dat het niet meer zinvol was dat de arbeidsovereenkomst in stand bleef. Deze werd dan ook op termijn ontbonden. Hierbij speelde het niet vervullen van de eerder genoemde kerntaak van de postbode mee. Hoewel aan de ene kant de procedure dus gewonnen werd, is nu de verhouding tussen partijen door de rechter als verstoord geoordeeld en om deze reden toch verbroken. In een ander geval heeft een postbode, die de post op zondag in plaats van zaterdag bezorgde, zijn baan wel weten te behouden. Hij lichtte zelf zijn leidinggevende in. De rechter vond hierbij dat PostNL niet in haar belangen geschaad werd. De post was immers bezorgd en PostNL was ingelicht. Advies: bezorg altijd je post! Het is, gezien bovenstaande uitspraken, dus zaak om de post hoe dan ook te bezorgen en als dat niet lukt, de leidinggevende zo snel mogelijk in te lichten. In deze tijden van oplopende werkeloosheid en dalende postvolumes is het behouden van de baan essentieel. De rechter concludeerde dat er sprake was van een dringende reden die het ontslag op staande voet 19

20 Word lid en ontvang een staatslot cadeau! Deze aanbieding is geldig tot 1 januari 2014 Welkomstcadeau Ja, ik word lid van de BVPP en ontvang een staatslot! Tientjes verdienen? Wervers ontvangen e 10,- per nieuw geworven lid! BVPP JOUW VAKBOND! Arbeidsrechtelijke hulp door juristen Leden hebben stemrecht over CAO s Beantwoording van vragen over werk Eerste hulp bij privéproblemen Gratis belastingservice Exclusieve ledenvoordelen Collectieve belangenbehartiging Ruime vertegenwoordiging in de medezeggenschap Aanmeldingsformulier Ondergetekende geeft zich op als lid van de BVPP en gaat akkoord met inhouding van de verschuldigde contributie via de salarisadministratie of machtigt hierbij de BVPP tot wederopzegging de contributie van zijn of haar bankrekening af te schrijven* Persoonlijke gegevens Achternaam:...Voorletters:...m/v(**) Adres:... Postcode en Woonplaats:... Geboortedatum:... IBAN rekeningnummer:... Telefoon:... adres:... Aankruisen indien: Ja, ik wil ook per over belangrijke zaken geïnformeerd worden. Zakelijke gegevens Registratienummer:... Loonschaalnummer:... Personeelsnummer:... Plaats van tewerkstelling:... Area (PostNL):... Sorteercentrum:... Elders:... Voltijd-/deeltijd-/zaterdagwerker/postbezorger/anders...** * Indien u het niet eens bent met de automatische incasso heeft u 56 dagen de tijd om de bank opdracht te geven het bedrag terug te boeken. ** Doorhalen wat niet van toepassing is. Ingangsdatum:... Handtekening:... BVPP contributie per maand: Schaalnrs 1 en 2 6,50 Schaalnrs 3 en 4 7,25 Het nieuwe BVPP-lid is opgegeven door: Schaalnr 5 8,00 Schaalnr 6 9,25 Naam:... Schaalnr 7 9,75 Schaalnr 8 Voorletters:... Schaalnr 9 10,75 10,25 Adres:... Schaalnr 10 en > 11,25 Gepensioneerd/ Postcode en woonplaats:... VUT/SBR 5,50 IBAN Rekeningnummer:... Parttimers 6,50 Postbezorgers 4,00 Sandd Dit formulier of een kopie zenden in overige functies 6,50 een envelop (zonder postzegel) aan: Sandd Ledenadministratie BVPP postverspreiders 4,00 Antwoordnummer Zaterdagwerkers 4, WB Tilburg Externen 6,50 Aanmelden kan ook via 20

Stappen tijdens een reorganisatieproces. Hoe gaat een reorganisatie in zijn werk?

Stappen tijdens een reorganisatieproces. Hoe gaat een reorganisatie in zijn werk? Stappen tijdens een reorganisatieproces Hoe gaat een reorganisatie in zijn werk? STAP 1 Het voornemen tot reorganisatie Iedere reorganisatie begint met het plan om te gaan reorganiseren. Dit plan komt

Nadere informatie

Samen houden we het leuk.

Samen houden we het leuk. Samen houden we het leuk. Fijne zomer! Leimuidense postbode wordt ondernemer in Frankrijk Een proces over afgeschreven verlofuren tijdens ziekte Een fotoreportage van de Algemene Vergadering BVPP magazine

Nadere informatie

De vakbond die opkomt voor jouw belangen

De vakbond die opkomt voor jouw belangen De vakbond die opkomt voor jouw belangen Fotoreportage van actiebijeenkomst 6 september Weer een nieuwe verrassing uit Zuidwest op ledenwerfgebied Interview met BVPP-er en oud TNT-er Carl den Outer September

Nadere informatie

Wat kies jij? Wegwijzer in het fasemodel

Wat kies jij? Wegwijzer in het fasemodel Wat kies jij Wegwijzer in het fasemodel Van inkomen naar inkomen dit helpt PostNL helpt je op verschillende manieren. Met name via een financiële vergoeding, begeleiding van werk naar werk door Mobility

Nadere informatie

Vraag en antwoord werktijdregeling sorteercentra TNT Post

Vraag en antwoord werktijdregeling sorteercentra TNT Post DATUM: KENMERK: VOLGNUMMER: 24 juni 2010 Leden TNT N41 Vraag en antwoord werktijdregeling sorteercentra TNT Post Eerder ontving u van CNV Publieke Zaak informatie over de gevolgen van de invoering van

Nadere informatie

Werken via Attract Uitzendbureau, hoe werkt dat? PERSONEELSGIDS

Werken via Attract Uitzendbureau, hoe werkt dat? PERSONEELSGIDS PERSONEELSGIDS 1. INTRODUCTIE Gefeliciteerd met je nieuwe baan via Attract Uitzendbureau! Werken als uitzendkracht heeft zo zijn voordelen. Je kunt ervaring op doen bij verschillende bedrijven, bijverdienen

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over de reorganisatie PostNL, branche Post en Pakketten.

Veelgestelde vragen over de reorganisatie PostNL, branche Post en Pakketten. Veelgestelde vragen over de reorganisatie PostNL, branche Post en Pakketten. Inhoud Voor wie geldt het sociaal plan PostNL 2013-2015?... 2 Ik krijg een aanbod voor nachtdiensten. Mag ik dit aanbod weigeren?...

Nadere informatie

WORD NU LID VAN FNV WOONDIENSTEN!

WORD NU LID VAN FNV WOONDIENSTEN! WORD NU LID! WORD NU LID VAN FNV WOONDIENSTEN! Lid worden van FNV Woondiensten is een goede stap. Ons motto is Gewoon Goed Werk. Wij vinden dat u recht hebt op gelijk loon voor gelijk werk, een vast contract

Nadere informatie

De vakbond die opkomt voor jouw belangen

De vakbond die opkomt voor jouw belangen De vakbond die opkomt voor jouw belangen Ben jij (misschien) een ledenwerftalent? Kijk snel op bladzijde 11 hoe jij de winnaar kunt worden van 2010! Onderhandelingen cao TNT Nieuwe ronden, nieuwe kansen.

Nadere informatie

Nautilus International is de vakbond voor werknemers in de maritieme sector en is actief in het Verenigd Koninkrijk, Nederland en Zwitserland.

Nautilus International is de vakbond voor werknemers in de maritieme sector en is actief in het Verenigd Koninkrijk, Nederland en Zwitserland. Voor zoet en zout FNV Waterbouw is dé Nederlandse vakbond voor werknemers in de waterbouw. Deze bond is ontstaan uit de samenwerking tussen de bonden FNV Bouw (werknemers in de baggersector) en Nautilus

Nadere informatie

Principeakkoord beperken gedwongen ontslag

Principeakkoord beperken gedwongen ontslag Principeakkoord beperken gedwongen ontslag Datum Versie 16 december 2010 Definitief Auteur Telefoonnummer Bart van Bolhuis 0592 347 944 Inhoudsopgave 1 Verminderen gedwongen ontslagen 2 2 Externe partij

Nadere informatie

10 Tips bij een reorganisatie

10 Tips bij een reorganisatie Marianne Eisma advocaat legal 10 Tips bij In het Arbeidsrecht gaat het erom het juiste proces te volgen om het uiteindelijke doel te bereiken. U moet daarvoor de tijd nemen, te snelle en niet goed voorbereide

Nadere informatie

Wat doet FNV Taxi? CAO. Aanbesteden. Kaderleden. Bestuurders. Taxiconsulenten

Wat doet FNV Taxi? CAO. Aanbesteden. Kaderleden. Bestuurders. Taxiconsulenten Wat doet FNV Taxi? Aanbesteden CAO Taxiconsulenten Bestuurders Kaderleden Doe mee voor een sterkere Taxisector! De afgelopen tien jaar is er veel veranderd in de taxisector. Sinds 2001 zijn de aanbestedingen

Nadere informatie

Ziek zijn en werken in de taxisector. 2 jaar doorbetaald Werken als het kan. En verder?

Ziek zijn en werken in de taxisector. 2 jaar doorbetaald Werken als het kan. En verder? Ziek zijn en werken in de taxisector 2 jaar doorbetaald Werken als het kan En verder? Ziek zijn en werken in de taxisector Arbeidsongeschiktheid betekent dat je niet of maar deels je normale functie uit

Nadere informatie

Aan de leden werkzaam bij het Loodswezen,

Aan de leden werkzaam bij het Loodswezen, Aan de leden werkzaam bij het Loodswezen, Op 16 oktober 2013 hebben CNV Publieke Zaak Abvakabo FNV en VPL en jullie werkgever een principe-akkoord over jullie cao bereikt. Het bereik van dit akkoord ging

Nadere informatie

Als ik mijn baan kwijtraak. Voorkom dat u werkloos wordt Hoe komt u weer aan werk? Wat moet u doen voor een WW-uitkering?

Als ik mijn baan kwijtraak. Voorkom dat u werkloos wordt Hoe komt u weer aan werk? Wat moet u doen voor een WW-uitkering? Als ik mijn baan kwijtraak Voorkom dat u werkloos wordt Hoe komt u weer aan werk? Wat moet u doen voor een WW-uitkering? Werk boven uitkering UWV verstrekt tijdelijk inkomen in het kader van wettelijke

Nadere informatie

Oefening 3 Luisteren Opdracht 4 1C, 2B, 3C, 4B. Oefening 4 Luisteren Opdracht 2 1A, 2B, 3C, 4C, 5B, 6B, 7B

Oefening 3 Luisteren Opdracht 4 1C, 2B, 3C, 4B. Oefening 4 Luisteren Opdracht 2 1A, 2B, 3C, 4C, 5B, 6B, 7B Hoofdstuk 5 - Sleutels Oefening 3 Luisteren Opdracht 4 1C, 2B, 3C, 4B Oefening 4 Luisteren Opdracht 2 1A, 2B, 3C, 4C, 5B, 6B, 7B Oefening 5 Luisteren Opdracht 2 1B, 2A, 3B, 4B, 5C, 6B Oefening 6 Luisteren

Nadere informatie

WORD NU LID VAN FNV BOUW!

WORD NU LID VAN FNV BOUW! WORD NU LID! Bouw WORD NU LID VAN FNV BOUW! Lid worden van FNV Bouw is een goede stap. Ons motto is Gewoon Goed Werk. Wij vinden dat u recht hebt op gelijk loon voor gelijk werk, een vast contract en een

Nadere informatie

Vakmensen. Thema. Weten. denken. doen. bij een flexibel contract WIL JE MEER ZEKERHEID IN TIJDELIJK WERK?

Vakmensen. Thema. Weten. denken. doen. bij een flexibel contract WIL JE MEER ZEKERHEID IN TIJDELIJK WERK? Vakmensen Thema Weten denken doen bij een flexibel contract WIL JE MEER ZEKERHEID IN TIJDELIJK WERK? EEN FLEXIBEL CONTRACT ZO KRIJG JE WAT JE NODIG HEBT Je start Vraag de werkgever naar de reden van het

Nadere informatie

Overstapmap Stichting Alphatrots

Overstapmap Stichting Alphatrots Overstapmap Stichting Alphatrots De meeste alphahulpen die nu via een thuiszorginstelling werken kunnen vanaf 1 januari 2009 flink meer verdienen. Dit is mogelijk dankzij Stichting Alphatrots, de enige

Nadere informatie

Akkoord. Cao voor TNT Express

Akkoord. Cao voor TNT Express Cao voor TNT Express Datum Cao voor TNT Express 8 juni 2010 Inhoudsopgave 1 Cao voor TNT Express 2 1.1 Werkingssfeer en looptijd 2 1.2 Salarisaanpassing en eenmalige uitkering 3 1.3 Ontvlechting van cao

Nadere informatie

De vakbond die opkomt voor jouw belangen

De vakbond die opkomt voor jouw belangen De vakbond die opkomt voor jouw belangen Cao TNT met ruime meerderheid geaccepteerd Tussenstanden ledenwerfwedstrijd Interview met Arie Guijt Maart 2010 Nummer 126 Colofon ReDaCtIeCoMMIssIe toon van Dun,

Nadere informatie

Een aantal depothouders blijkt wel degelijk leidinggevende taken te hebben terwijl betrokkene wordt betaald volgens de cao postbezorgers

Een aantal depothouders blijkt wel degelijk leidinggevende taken te hebben terwijl betrokkene wordt betaald volgens de cao postbezorgers Een aantal depothouders blijkt wel degelijk leidinggevende taken te hebben terwijl betrokkene wordt betaald volgens de cao postbezorgers Uitkomsten onderzoek postbezorgers & depothouders door de BVPP Tijdens

Nadere informatie

Ziekte en re-integratie

Ziekte en re-integratie Landelijke vereniging Artsen in Dienstverban Ziekte en re-integratie Als u ziek bent, wilt u waarschijnlijk maar een ding: zo snel mogelijk herstellen en gewoon weer aan het werk. De meeste mensen zijn

Nadere informatie

MEMO WIJZIGINGEN ARBEIDSRECHT 2015

MEMO WIJZIGINGEN ARBEIDSRECHT 2015 Van : mr. Inka de Jong Datum : 12 december 2014 Betreft : Wijzigingen in het arbeidsrecht met ingang van 1 januari 2015 Geachte relatie, Met ingang van 1 januari 2015 vinden er gefaseerd belangrijke wijzigingen

Nadere informatie

Bijdrage DuPont in ziektekostenverzekering

Bijdrage DuPont in ziektekostenverzekering Bijdrage DuPont in ziektekostenverzekering Bijdrage DuPont in ziektekostenverzekering 24 november 2011, Voorstel Huib van der Plaat in ALV aangenomen ALV van 24 november 2011 De werkenden krijgen nu een

Nadere informatie

De eerste cao voor postverspreiders. Informatie over de overeenkomst van opdracht en de arbeidsovereenkomst

De eerste cao voor postverspreiders. Informatie over de overeenkomst van opdracht en de arbeidsovereenkomst De eerste cao voor postverspreiders Informatie over de overeenkomst van opdracht en de arbeidsovereenkomst Liberalisering en cao Op 1 april 2009 is de postmarkt geliberaliseerd. Een van de voorwaarden

Nadere informatie

Personeelshandboek. el&p Payrolling

Personeelshandboek. el&p Payrolling Personeelshandboek el&p Payrolling Maart 2015 Inhoud 1. Voorwoord... 3 2. Algemene Beschrijving Organisatie... 3 3. Indiensttreding:... 3 4. Salaris:... 3 1. Salaris:... 3 2. Onkostenvergoeding:... 3 3.

Nadere informatie

Veelgestelde vragen Uren, looptijden, uitbetaling en meer

Veelgestelde vragen Uren, looptijden, uitbetaling en meer Veelgestelde vragen Uren, looptijden, uitbetaling en meer Veelgestelde vragen over uren, looptijden, uitbetaling en meer 1. Wat is het verschil tussen contracturen, looptijd en werktijd? Contracturen Het

Nadere informatie

Als u klachten heeft...

Als u klachten heeft... Als u klachten heeft... Bent u niet tevreden? Wij, directie, medewerkers en revalidatieartsen van Tolbrug willen graag dat u tevreden bent over uw (para)medische behandeling. Ook willen we dat u zich welkom

Nadere informatie

De rol van de OR Individuele rechtshulp voor leden van de LAD Advies bij ontslag Inzet LAD De LAD Contact met de LAD Sociaal plan I

De rol van de OR Individuele rechtshulp voor leden van de LAD Advies bij ontslag Inzet LAD De LAD Contact met de LAD Sociaal plan I Advies bij ontslag De zekerheid van een vaste baan. Veel artsen in dienstverband hechten er sterk aan, vooral in deze onzekere tijden. Toch kan het iedereen overkomen, ook u: de organisatie wordt anders

Nadere informatie

AXS TechnIeK PAyroll diensten Via de AXS Techniek Payroll kunt u het contractbeheer en de

AXS TechnIeK PAyroll diensten Via de AXS Techniek Payroll kunt u het contractbeheer en de AXS Techniek payroll diensten Via de AXS Techniek Payroll kunt u het contractbeheer en de verloning van uw personeel voordelig en eenvoudig uitbesteden. Wij nemen het werkgeverschap van u over, in de zin

Nadere informatie

Ondernemingsraad AB Zuid-Holland

Ondernemingsraad AB Zuid-Holland Ondernemingsraad AB Zuid-Holland Jaarverslag 2015 Voorwoord Beste collega s voor u ligt het Jaarverslag 2015 van de ondernemingsraad van AB Zuid- Holland. Dit jaar hebben we ervoor gekozen om het jaarverslag

Nadere informatie

HR in de Zorg Nieuw Ontslagrecht & Vergoeding 2 december 2014

HR in de Zorg Nieuw Ontslagrecht & Vergoeding 2 december 2014 HR in de Zorg Nieuw Ontslagrecht & Vergoeding 2 december 2014 Hanze advocaat specialist in arbeidsrecht Vestigingen in Zwolle, Deventer en Groningen Alle arbeidsrechtelijke zaken mbt: Adviseren, begeleiden

Nadere informatie

Meest gestelde vragen medewerkers Thebe Huishoudelijke Zorg B.V./ FAQ

Meest gestelde vragen medewerkers Thebe Huishoudelijke Zorg B.V./ FAQ Meest gestelde vragen medewerkers Thebe Huishoudelijke Zorg B.V./ FAQ Versie 28 januari 2015 1. Wat is mijn opzegtermijn? >>Uw opzegtermijn wordt bepaald door het UWV. U ontvangt van UWV hieromtrent, naar

Nadere informatie

PERSONELE SPELREGELS INVESTERINGSAGENDA UITGELEGD

PERSONELE SPELREGELS INVESTERINGSAGENDA UITGELEGD PERSONELE SPELREGELS INVESTERINGSAGENDA UITGELEGD PERSONELE SPELREGELS INVESTERINGSAGENDA FNV Overheid en de andere vakbonden hebben overeenstemming bereikt over de personele gevolgen van de Investerings

Nadere informatie

SAMEN STAAN WE STERK! Sluit je aan bij de kadergroep farmaceutische groothandel!

SAMEN STAAN WE STERK! Sluit je aan bij de kadergroep farmaceutische groothandel! SAMEN STAAN WE STERK! Sluit je aan bij de kadergroep farmaceutische groothandel! WERKEN BIJ MEDIQ EN BROCACEF, MOOI WERK! EN DAT WILLEN WE GRAAG ZO HOUDEN. Wij zijn de kadergroep farmaceutische groothandel.

Nadere informatie

De vakbond die opkomt voor jouw belangen

De vakbond die opkomt voor jouw belangen De vakbond die opkomt voor jouw belangen Wat doen de bonden met de grote onvrede bij TNT? Uitkomsten BVPP onderzoek Tevredenheid BVPP en werk Onderhandelingsresultaat CEVA Interview met Cor Ariens Het

Nadere informatie

Als u klachten heeft...

Als u klachten heeft... Als u klachten heeft... Bent u niet tevreden? Wij, Raad van Bestuur, medewerkers en artsen van het willen graag dat u tevreden bent over uw medische behandeling. Ook willen we dat u zich welkom voelt bij

Nadere informatie

WIJ GAAN STAKEN! JE RECHTEN EN PLICHTEN

WIJ GAAN STAKEN! JE RECHTEN EN PLICHTEN WIJ GAAN STAKEN! JE RECHTEN EN PLICHTEN HET IS TIJD VOOR ACTIES Na het verstrijken van het ultimatum aan de werkgevers is besloten over te gaan tot het voeren van acties. Onder actievoeren wordt in deze

Nadere informatie

Uw werknemer kan vanaf zijn of haar 60 e jaar 80% gaan werken. Hij/zij behoudt 90% van het salaris en 100% van de pensioenopbouw

Uw werknemer kan vanaf zijn of haar 60 e jaar 80% gaan werken. Hij/zij behoudt 90% van het salaris en 100% van de pensioenopbouw Over de regeling Wat houdt de regeling precies in? Waarom deelnemen? Wie betaalt de regeling? Klopt het dat de bovenwettelijke vakantieuren vervallen als mijn medewerker meedoet met de vitaliteitsregeling?

Nadere informatie

Onderzoek werknemers met kanker

Onderzoek werknemers met kanker Onderzoek werknemers met kanker Dinsdag 15 april 2013 Over dit onderzoek Dit onderzoek is gehouden in samenwerking met de Nederlandse Federatie voor Kankerpatiëntenorganisaties (NFK). Aan het onderzoek

Nadere informatie

4 maanden voor slechts 25,- WORD NU ZZP LID! Nu met gratis Noizezz Extreme gehoorbescherming t.w.v. 9,95

4 maanden voor slechts 25,- WORD NU ZZP LID! Nu met gratis Noizezz Extreme gehoorbescherming t.w.v. 9,95 4 maanden voor slechts 25,- WORD NU ZZP LID! Nu met gratis Noizezz Extreme gehoorbescherming t.w.v. 9,95 ALS ZZP ER IN DE BOUW STA JE STERKER Zzp er in de sector bouw? De FNV is er ook voor jou! Met ruim

Nadere informatie

Waar kies je voor? Colofon: Dit is een uitgave van de Centrale Ondernemingsraad van Unilever in Nederland

Waar kies je voor? Colofon: Dit is een uitgave van de Centrale Ondernemingsraad van Unilever in Nederland Waar kies je voor? We leven in een dynamische tijd. De wereldeconomie staat voor uitdagingen die in tientallen jaren niet zo groot zijn geweest. Ook het bedrijfsleven moet zich voortdurend aanpassen aan

Nadere informatie

Pensioen Nieuws. Uw pensioenregeling verandert opnieuw. #12 februari 15 P4 P6. Pensioenfonds

Pensioen Nieuws. Uw pensioenregeling verandert opnieuw. #12 februari 15 P4 P6. Pensioenfonds Pensioen Nieuws Een uitgave van Stichting Pensioenfonds AVEBE www.pensioenfondsavebe.nl #12 februari 15 1 Uw pensioenregeling verandert opnieuw 3 Interview met Manager Martien Smid 4 Onze dekkingsgraad

Nadere informatie

ZIEKTEVERZUIM SOCIALE WERKVOORZIENING. Jouw rechten en plichten

ZIEKTEVERZUIM SOCIALE WERKVOORZIENING. Jouw rechten en plichten ZIEKTEVERZUIM SOCIALE WERKVOORZIENING Jouw rechten en plichten november 2016 VOORWOORD Als je ziek bent, moet je je aan de regels houden. Maar dat geldt ook voor je werkgever en de bedrijfsarts. In dit

Nadere informatie

Pensioen Nieuws. Wat komt er op ons af? #10 januari 14. Pensioenfonds

Pensioen Nieuws. Wat komt er op ons af? #10 januari 14. Pensioenfonds Pensioen Nieuws Een uitgave van Stichting Pensioenfonds AVEBE #10 januari 14 1 Wat komt er op ons af? Dekkingsgraad stabiel Alle pensioenen omhoog 2 Tijdelijke pensioenregeling 1 jaar verlengd 3 Anw-hiaatpensioenregeling

Nadere informatie

Door deze komen wij terug op de Viva! dossiers die bij ons in behandeling zijn, waaronder uw dossier.

Door deze komen wij terug op de Viva! dossiers die bij ons in behandeling zijn, waaronder uw dossier. Datum Onderwerp advies Ons kenmerk Uw kenmerk Behandeld door Geachte -------------------------, Door deze komen wij terug op de Viva! dossiers die bij ons in behandeling zijn, waaronder uw dossier. De

Nadere informatie

Werken bij de. Wil je werken bij de Rijksschoonmaakorganisatie? Lees dan deze folder!

Werken bij de. Wil je werken bij de Rijksschoonmaakorganisatie? Lees dan deze folder! Werken bij de Rijksschoonmaakorganisatie Wil je werken bij de Rijksschoonmaakorganisatie? Lees dan deze folder! 2 Werken bij de Rijksschoonmaakorganisatie Inhoud 1. De Rijksoverheid gaat zelf schoonmaken.

Nadere informatie

Minder personeelskosten? 12 praktische tips

Minder personeelskosten? 12 praktische tips Minder personeelskosten? 12 praktische tips Inleiding Wanneer u met uw bedrijf bezig bent, dan kijkt u vaak naar de toekomst. Welke doelen stellen we? Wat moeten we nog verbeteren? En wat doet de concurrentie?

Nadere informatie

Arbeidsrecht en Hyperemesis Gravidarum

Arbeidsrecht en Hyperemesis Gravidarum Arbeidsrecht en Hyperemesis Gravidarum Regelmatig lopen vrouwen die last hebben van Hyperemesis Gravidarum (HG) tegen arbeidsrechtelijke problemen aan. Contracten worden niet verlengd, er wordt gedreigd

Nadere informatie

Alles over ontslag met wederzijds goedvinden

Alles over ontslag met wederzijds goedvinden Alles over ontslag met wederzijds goedvinden Uw dienstverband bij uw werkgever kan op verschillende manieren eindigen. Behalve ontslag via UWV WERKbedrijf of via de kanton rechter, kunnen u en uw werkgever

Nadere informatie

Overzicht van besprekingspunten en de verschillen daarin tussen werkgever en vakbonden bij Feenstra Verwarming per 14-10-2014

Overzicht van besprekingspunten en de verschillen daarin tussen werkgever en vakbonden bij Feenstra Verwarming per 14-10-2014 Overzicht van besprekingspunten en de verschillen daarin tussen werkgever en bij Feenstra Verwarming per 14-10-2014 Huidige regeling volgens De ATW rooster overeenkomst is tussen directie, en OR afgesproken

Nadere informatie

Alles over ontslag met wederzijds goedvinden

Alles over ontslag met wederzijds goedvinden Alles over ontslag met wederzijds goedvinden Werkgever en werknemer kunnen afspreken om in onderling overleg het dienstverband te beëindigen. Dat heet ook wel ontslag met wederzijds goedvinden. U bent

Nadere informatie

Meest gestelde vragen medewerkers Thebe Huishoudelijke Zorg B.V./ FAQ

Meest gestelde vragen medewerkers Thebe Huishoudelijke Zorg B.V./ FAQ Meest gestelde vragen medewerkers Thebe Huishoudelijke Zorg B.V./ FAQ Versie 19 januari 2015 1. Wat is mijn opzegtermijn? >>Uw opzegtermijn wordt bepaald door het UWV. U ontvangt van UWV hieromtrent, naar

Nadere informatie

De vakbond die opkomt voor jouw belangen

De vakbond die opkomt voor jouw belangen De vakbond die opkomt voor jouw belangen Postbezorgers: laat je reactie achter op www.bvpp.nl Uitnodiging voor de Algemene Vergadering van de BVPP De cao voor Sandd en Netwerp VSP komt er aan Over datingbureau

Nadere informatie

Ontslag, wat nu? Informatie voor medewerkers Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie over (dreigend) ontslag

Ontslag, wat nu? Informatie voor medewerkers Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie over (dreigend) ontslag Ontslag, wat nu? Informatie voor medewerkers Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie over (dreigend) ontslag Informatie voor medewerkers Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie over (dreigend) ontslag.

Nadere informatie

FIT VOOR DE ARBEIDSMARKT

FIT VOOR DE ARBEIDSMARKT FIT VOOR DE ARBEIDSMARKT WERKLOOS? DOE MEE AAN FIT VOOR DE ARBEIDSMARKT Werkloos? Doe dan mee aan Fit voor de Arbeidsmarkt en vergroot je de kans op een nieuwe baan. Schrijf je meteen in! Alleen of samen

Nadere informatie

Verzonden per email PostNL Holding BV T.a.v. mevrouw L. van Zomeren Prinses Beatrixlaan 23 2595 AK Den Haag. 29 mei 2015. Geachte mevrouw van Zomeren,

Verzonden per email PostNL Holding BV T.a.v. mevrouw L. van Zomeren Prinses Beatrixlaan 23 2595 AK Den Haag. 29 mei 2015. Geachte mevrouw van Zomeren, Verzonden per email PostNL Holding BV T.a.v. mevrouw L. van Zomeren Prinses Beatrixlaan 23 2595 AK Den Haag 29 mei 2015 Geachte mevrouw van Zomeren, Hierbij treft u namens de vakbonden FNV Publiek Belang,

Nadere informatie

Hoe werkt het? Mocht je na het lezen van dit boekje toch nog vragen hebben, staan onze medewerkers op de vestiging natuurlijk graag voor je klaar.

Hoe werkt het? Mocht je na het lezen van dit boekje toch nog vragen hebben, staan onze medewerkers op de vestiging natuurlijk graag voor je klaar. WERKWIJZER Hoe werkt het? Welkom bij Flexion Uitzendbureau. In dit boekje behandelen we de meest gestelde vragen die voorkomen wanneer je voor het eerst via ons aan het werk gaat. Mocht je na het lezen

Nadere informatie

Aan de leden van CNV Onderwijs, werkzaam in het MBO. Beste collega,

Aan de leden van CNV Onderwijs, werkzaam in het MBO. Beste collega, Aan de leden van, werkzaam in het MBO POSTADRES Postbus 2510 3500 GM Utrecht BEZOEKADRES Tiberdreef 4 3561 GG Utrecht TELEFOON 0900-225 5266 FAX 030-751 1709 INTERNET www.cnvo.nl E-MAIL info@cnvo.nl BANKREKENING

Nadere informatie

TOELICHTING VOOR MEDEWERKERS. Datum: 9 oktober 2013

TOELICHTING VOOR MEDEWERKERS. Datum: 9 oktober 2013 TOELICHTING VOOR MEDEWERKERS Datum: 9 oktober 2013 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding... 3 1.1 Payrolling... 3 1.2 Online- People... 3 2. Rechten en plichten... 4 2.1 Opbouw van je rechten... 4 2.2 Vakantieregeling...

Nadere informatie

Akkoord. Cao voor postbezorgers. 30 oktober 2014. Bart van Bolhuis. Akkoord. Cao voor postbezorgers. definitief. Auteur Tel. Rapport.

Akkoord. Cao voor postbezorgers. 30 oktober 2014. Bart van Bolhuis. Akkoord. Cao voor postbezorgers. definitief. Auteur Tel. Rapport. 30 oktober 2014 Auteur Tel Bart van Bolhuis Rapport Versie Akkoord definitief Inhoudsopgave 1 3 1.1 Looptijd 3 1.2 Toevoegen salaristrede 3 3 1.3 Salarisaanpassing 3 1.4 Postbezorgersvergoeding 4 1.5 Pensioen

Nadere informatie

Advies bij een faillissement

Advies bij een faillissement Landelijke vereniging Artsen in Dienstverban Advies bij een faillissement Als uw werkgever in zwaar weer komt en failliet gaat, heeft dat grote gevolgen voor u als werknemer. Ook zorginstellingen hebben

Nadere informatie

Nieuwsbrief Thebe. 21 augustus AdvocatenCollectief Tilburg. in samenwerking met. SP Tilburg en Abvakabo FNV

Nieuwsbrief Thebe. 21 augustus AdvocatenCollectief Tilburg. in samenwerking met. SP Tilburg en Abvakabo FNV Nieuwsbrief Thebe 21 augustus 2014 AdvocatenCollectief Tilburg in samenwerking met SP Tilburg en Abvakabo FNV Update voor Thuishulpen die niet hebben getekend Bij het UWV is op dit moment nog steeds geen

Nadere informatie

maandag 11 mei inleveren! STAGE BOEK 2015 VAN.AFDELING...

maandag 11 mei inleveren! STAGE BOEK 2015 VAN.AFDELING... maandag 11 mei inleveren! STAGE BOEK 2015 VAN.AFDELING... 1 Gegevens leerling Naam Adres Postcode Woonplaats Geboortedatum Telefoon Afdeling/leerweg Gegevens school Naam Schoolbegeleider Adres Plaats Telefoon

Nadere informatie

Onderzoek werknemers met kanker

Onderzoek werknemers met kanker Onderzoek werknemers met kanker Dinsdag 15 april 2013 Over dit onderzoek Dit onderzoek is gehouden in samenwerking met de Nederlandse Federatie voor Kankerpatiëntenorganisaties (NFK). Aan het onderzoek

Nadere informatie

Wat kost een rechtszaak?

Wat kost een rechtszaak? Wat kost een rechtszaak? Wat kost een rechtszaak? Dat is de grote vraag en het antwoord of liever gezegd het niet- antwoord daarop, weerhoudt een aantal mensen een rechtszaak te beginnen of als gedaagde

Nadere informatie

De werkloosheidswet (WW)

De werkloosheidswet (WW) FNV Bondgenoten De werkloosheidswet (WW) Wat zijn mijn rechten en plichten? Colofon: Dit is een uitgave van Stichting FNV Pers t.b.v. FNV Bondgenoten Maart 2009 Tekst: Maaike Zorgman en Desiree van Lent

Nadere informatie

Werk en kanker: je hoeft er niet alleen voor te staan.

Werk en kanker: je hoeft er niet alleen voor te staan. Kanker, waarbij het verleden, het heden en de toekomst niet langer met elkaar verbonden lijken. Kanker... je hebt het niet alleen en je hoeft er niet alleen voor te staan Werk en kanker: je hoeft er niet

Nadere informatie

Payroll bij Connexie: Wat betekent dit voor jou als werknemer?

Payroll bij Connexie: Wat betekent dit voor jou als werknemer? Payroll bij Connexie: Wat betekent dit voor jou als werknemer? Het bedrijf waar je werkt of gaat werken maakt gebruik van de payrolldiensten van Connexie. Je staat op het punt om een dienstverband aan

Nadere informatie

1) Belangrijkste afspraken 2) Betere afspraken voor invallers 3) Vervangingsbeleid 4) Salarisverhoging 5) Laat jouw stem horen

1) Belangrijkste afspraken 2) Betere afspraken voor invallers 3) Vervangingsbeleid 4) Salarisverhoging 5) Laat jouw stem horen Wat betekent het onderhandelaarsakkoord over de nieuwe cao voor het primair onderwijs voor invallers? Op 27 april hebben werknemers (CNV Onderwijs en andere bonden) en werkgevers (de PO-Raad) een onderhandelaarsakkoord

Nadere informatie

Hoe komt het sociaal plan tot stand? Wat kan de LAD voor u doen? Sociaal plan De LAD Leden aan het woord Contact met de LAD I

Hoe komt het sociaal plan tot stand? Wat kan de LAD voor u doen? Sociaal plan De LAD Leden aan het woord Contact met de LAD I Sociaal plan Organisaties zijn continu in beweging. Reorganisaties, fusies of uitbesteding van werk zijn aan de orde van de dag. Voor het personeel heeft dit grote gevolgen. Mensen raken hun baan bijvoorbeeld

Nadere informatie

Vakmensen. Thema. Weten, denken. doen. bij een reorganisatie AANDACHT NODIG VOOR JOUW KWETSBARE BAAN?

Vakmensen. Thema. Weten, denken. doen. bij een reorganisatie AANDACHT NODIG VOOR JOUW KWETSBARE BAAN? Thema Weten, en, denken doen bij een reorganisatie Vakmensen AANDACHT NODIG VOOR JOUW KWETSBARE BAAN? EEN REORGANISATIE? ZO KRIJG JE WAT JE NODIG HEBT Eerst bescherming van jou Als de reorganisatie gevolgen

Nadere informatie

IK BEN ZIEK. FNV HELPT! Informatie voor werknemers

IK BEN ZIEK. FNV HELPT! Informatie voor werknemers IK BEN ZIEK. FNV HELPT! Informatie voor werknemers Moet ik mijn leidinggevende vertellen waarom ik me ziek meld? Wat moet ik doen als mijn leidinggevende het niet eens is met de bedrijfsarts? Mag ik iemand

Nadere informatie

Ik, leren en werken. Aan het werk

Ik, leren en werken. Aan het werk Ik, leren en werken Aan het werk Colofon Uitgeverij: Edu Actief b.v. 0522-235235 info@edu-actief.nl www.edu-actief.nl Auteur: Marian van der Meijs, werkzaam bij ICBA Inhoudelijke redactie: Daphne Ariaens

Nadere informatie

WERK EN KANKER: JE HOEFT ER NIET ALLEEN VOOR TE STAAN

WERK EN KANKER: JE HOEFT ER NIET ALLEEN VOOR TE STAAN WERK EN KANKER: JE HOEFT ER NIET ALLEEN VOOR TE STAAN Ieder jaar krijgen in Nederland 30.000 werknemers dat is 1 op de 250 - te horen dat zij kanker hebben. Een nog groter aantal, 1 op de 79 mannelijke

Nadere informatie

O wordt automatisch toegestuurd door de Arbo-dienst

O wordt automatisch toegestuurd door de Arbo-dienst DECLARATIEFORMULIER Let op! Voor een snelle en correcte afwikkeling dient u: De declaratie binnen één maand na afloop van het kalenderkwartaal/de kalendermaand volledig ingevuld en ondertekend in te sturen.

Nadere informatie

Cao-loze periode in de horeca; wat nu?

Cao-loze periode in de horeca; wat nu? Cao-loze periode in de horeca; wat nu? Sinds 1 april 2012 bevindt de horecasector zich in een cao-loze periode. Dit kan veranderingen in jouw arbeidssituatie met zich meebrengen. Hoewel er op dit moment

Nadere informatie

WE GAAN STAKEN! JE RECHTEN EN PLICHTEN

WE GAAN STAKEN! JE RECHTEN EN PLICHTEN WE GAAN STAKEN! JE RECHTEN EN PLICHTEN HET IS TIJD VOOR ACTIES Na het verstrijken van het ultimatum aan de werkgevers in de Metaal & Techniek en de Metalektro is besloten over te gaan tot het voeren van

Nadere informatie

Werkgeversvereniging Postverspreiders Nederland. Gastbedrijf: Sandd

Werkgeversvereniging Postverspreiders Nederland. Gastbedrijf: Sandd Welkom bij de Werkgeversvereniging g g Postverspreiders Nederland (WPN) Gastbedrijf: Sandd Programma 1. Introductie ti WPN 2. Voorstelronde aanwezigen 3. Liberalisering van de postmarkt 4. Cao en Algemeen

Nadere informatie

Vrijwillige voortzetting bij ontslag en tijdens Ziektewet vóór 1 juli 2017

Vrijwillige voortzetting bij ontslag en tijdens Ziektewet vóór 1 juli 2017 Aanvraagformulier Vrijwillige voortzetting bij ontslag en tijdens Ziektewet vóór 1 juli 2017 Waarom dit formulier? U bent (gedeeltelijk) ontslagen, heeft (gedeeltelijk) ontslag genomen of ontvangt een

Nadere informatie

Gewijzigde voorstellenbrief betreffende de onderhandelingen voor de Grafimedia-cao

Gewijzigde voorstellenbrief betreffende de onderhandelingen voor de Grafimedia-cao 12-12-2014 Gewijzigde voorstellenbrief betreffende de onderhandelingen voor de Grafimedia-cao Met deze (opnieuw) gewijzigde voorstellenbrief brengen wij het volgende onder uw aandacht: Hernieuwd inzicht

Nadere informatie

Cao-onderhandelingen gaan beginnen.

Cao-onderhandelingen gaan beginnen. Zaterdag 28 maart 2015 Cao-onderhandelingen gaan beginnen. Beste FNV vrienden As maandag (30 maart) starten de onderhandelingen over jullie Collectieve Arbeidsvoorwaarden (Cao). Zoals bekend hebben de

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht betreffende het Servicecentrum PGB van de Sociale Verzekeringsbank te Utrecht. Datum: Rapportnummer: 2013/0008

Rapport. Rapport over een klacht betreffende het Servicecentrum PGB van de Sociale Verzekeringsbank te Utrecht. Datum: Rapportnummer: 2013/0008 Rapport Rapport over een klacht betreffende het Servicecentrum PGB van de Sociale Verzekeringsbank te Utrecht. Datum: Rapportnummer: 2013/0008 2 Klacht Op 20 juni 2012 ontving de Nationale ombudsman een

Nadere informatie

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden en te houden. Is werken niet mogelijk,

Nadere informatie

CP16. ziek- en betermelden

CP16. ziek- en betermelden CP16 ziek- en betermelden Bent u ziek? Kunt u daarom niet werken? Geef het dan door aan uw baas. Dat is normaal in Nederland. Als u wat langer ziek bent, maakt u een afspraak met de bedrijfsarts. Als u

Nadere informatie

Stem op een kandidaat van de OV-HbR!!

Stem op een kandidaat van de OV-HbR!! Naam: Belia van den Beukel Werkzaam als: Medewerker Financiële Transacties Bij de afdeling: CFC/ Financial Accounting Verkiesbaar in Kiesgroep: 1 Ik stel mij kandidaat, omdat ik de Ondernemingsraad belangrijk

Nadere informatie

Hallo! Meer weten?

Hallo! Meer weten? Hallo! We willen je graag iets vertellen over een mooie arbeidsvoorwaarde. Omdat je in de vervoerssector werkt, heb je recht op een pensioenpakket. In dit boekje lees je meer hierover. Meer weten? www.pfvervoer.nl

Nadere informatie

ACTUEEL HR & JURIDISCH NIEUWS Voor werkgevers die meer willen weten, oktober 2017

ACTUEEL HR & JURIDISCH NIEUWS Voor werkgevers die meer willen weten, oktober 2017 SMEETS ADVOCATUUR & HRMINDED ACTUEEL HR & JURIDISCH NIEUWS Voor werkgevers die meer willen weten, oktober 2017 Regeerakkoord Rutte III Wat heeft dit regeerakkoord voor u als werkgever in petto? THEMA:

Nadere informatie

Informatie afkomstig van www.abu.nl

Informatie afkomstig van www.abu.nl Als je gaat werken voor een uitzendonderneming zijn er een aantal zaken waar je rekening mee moet houden en wat je zou moeten weten, zoals bijvoorbeeld: Wat neem je mee naar de inschrijving? Welke wet-

Nadere informatie

Werken in de horeca. 12 meest gestelde vragen door werknemers. L1NDA BV www.l1nda.nl

Werken in de horeca. 12 meest gestelde vragen door werknemers. L1NDA BV www.l1nda.nl Werken in de horeca 12 meest gestelde vragen door werknemers INTRODUCTIE Een (bij)baan in de horeca. Sinds april 2014 is er geen horeca CAO, maar wat betekent dat voor jou als werknemer? Je wilt natuurlijk

Nadere informatie

Het Generatiepact. Inhoudsopgave. 3 Wat is het Generatiepact?

Het Generatiepact. Inhoudsopgave. 3 Wat is het Generatiepact? het Generatiepact Inhoudsopgave 3 Wat is het Generatiepact? 5 Wanneer kan ik meedoen aan het Generatiepact? 6 De 55-jarigenregeling 11 De 60-jarigenregeling 16 De overgang van de 55-jarigenregeling naar

Nadere informatie

VPW KENNISMAKING MET DE VPW. WIE KAN LID WORDEN VAN DE VPW? HOE IS DE VPW GEORGANISEERD?

VPW KENNISMAKING MET DE VPW. WIE KAN LID WORDEN VAN DE VPW? HOE IS DE VPW GEORGANISEERD? VPW MAATWERK IN MEDEZEGGENSCHAP POSITIEF, KRITISCH, ONAFHANKELIJK BELEID VAN ONDERAF W KENNISMAKING MET DE VPW. Maatschappelijke ontwikkelingen brengen veranderingen met zich mee. Ook voor ambtenaren werkzaam

Nadere informatie

5 Wanneer kan ik meedoen aan het Generatiepact? 16 De overgang van de 55-jarigenregeling naar de 60-jarigenregeling

5 Wanneer kan ik meedoen aan het Generatiepact? 16 De overgang van de 55-jarigenregeling naar de 60-jarigenregeling het Generatiepact Inhoudsopgave 3 Wat is het Generatiepact? 5 Wanneer kan ik meedoen aan het Generatiepact? 6 De 55-jarigenregeling 11 De 60-jarigenregeling 16 De overgang van de 55-jarigenregeling naar

Nadere informatie

Ik heb een gesprek met de arts of de arbeidsdeskundige

Ik heb een gesprek met de arts of de arbeidsdeskundige Ik heb een gesprek met de arts of de arbeidsdeskundige Waarom bent u uitgenodigd? Hoe gaat zo n gesprek over uw WIA-, WAO-, WAZ- of Wajong-uitkering? VOOR RE-INTEGRATIE EN TIJDELIJK INKOMEN Werk boven

Nadere informatie

Regeling bedrijfsfitness

Regeling bedrijfsfitness IBN stelt bedrijfsfitness ter beschikking aan bijna alle medewerkers. Als u wilt weten of u mee kunt doen aan bedrijfsfitness, volgt u de stappen die hieronder zijn aangegeven. Kan ik mee doen aan bedrijfsfitness?

Nadere informatie

Inschrijf set Buitenlandse werknemer - Opdrachtgever

Inschrijf set Buitenlandse werknemer - Opdrachtgever Inschrijf set Buitenlandse werknemer - Opdrachtgever Beste werknemer, Om u in te schrijven bij Pe-Roll Holland, hebben wij de onderstaande formulieren en documenten nodig. Formulieren: Inschrijfformulier

Nadere informatie

Vrijwillige voortzetting bij ontslag en tijdens Ziektewet vóór 1 juli 2017

Vrijwillige voortzetting bij ontslag en tijdens Ziektewet vóór 1 juli 2017 Aanvraagformulier Vrijwillige voortzetting bij ontslag en tijdens Ziektewet vóór 1 juli 2017 Waarom dit formulier? U bent (gedeeltelijk) ontslagen, heeft (gedeeltelijk) ontslag genomen of ontvangt een

Nadere informatie

Over de regeling. Nu deelnemen of later? salaris en 100% van uw pensioenopbouw

Over de regeling. Nu deelnemen of later? salaris en 100% van uw pensioenopbouw Over de regeling Wat houdt de regeling precies in? Waarom zou ik deelnemen? Wie betaalt mijn extra salaris en pensioenopbouw? Ik houd minder vrije dagen over, hoe zit dat? Nu deelnemen of later? Mag ik

Nadere informatie