Werk en kanker: je hoeft er niet alleen voor te staan.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Werk en kanker: je hoeft er niet alleen voor te staan."

Transcriptie

1 Kanker, waarbij het verleden, het heden en de toekomst niet langer met elkaar verbonden lijken. Kanker... je hebt het niet alleen en je hoeft er niet alleen voor te staan Werk en kanker: je hoeft er niet alleen voor te staan. Ieder jaar krijgen in Nederland werknemers dat is 1 op de 250 te horen dat zij kanker hebben. Een nog groter aantal, 1 op de 79 mannelijke en 1 op de 38 vrouwelijke werknemers, hebben ooit zelf deze ziekte gehad. Ook indirect krijgen heel veel mensen met kanker te maken: niet als patiënt, maar als collega, leidinggevende, partner, kind etc. In deze folder informeert FNV Bondgenoten werknemers over waar je als werknemer tegenaan loopt als je de diagnose kanker krijgt. Wat moet je doen tijdens de behandeling? Hoe verhoud jij je tot je werk na de behandeling? Wat betekent de diagnose kanker voor je gezinsleden: welke mogelijkheden zijn er voor hen om verlof op te nemen om voor de kankerpatiënt te zorgen? Hoe combineer je werk met de zorg voor het familielid dat kanker heeft? De informatie in deze folder is bewust kort gehouden. Voor meer informatie adviseren wij je vooral naar werkenkanker te gaan. Daar vind je alle informatie die van belang is als je werkt en kanker hebt. 3 verschillende fasen waar je als werknemer mee te maken krijgt In deze folder en ook op onze website, onderscheiden we 3 fasen, alle drie met hun specifieke werknemersproblemen: 1. de diagnosefase (voor de behandeling) 2. de behandelingsfase 3. na de behandeling 1

2 I De diagnosefase Je krijgt de diagnose kanker, en wat dan? Afhankelijk van hoe jij je voelt en wat voor jou belangrijk is, meld je je ziek, of juist niet Als je je ziek meldt, zorg dan dat je dit volgens de regels doet. Veel bedrijven hebben een verzuimreglement, houd je daaraan. Je kunt ook besluiten om je niet ziek te melden, en dit pas te doen als je merkt dat het werk te zwaar wordt, of de ziekte zijn tol begint te eisen. In alle situaties is het verstandig dat je je goed geïnformeerd hebt over je rechten en plichten bij ziekte en ziekmelding. Kijk op Daar kun je lezen over de rechten en plichten die je als zieke werknemer hebt. Ook lees je daar welke plichten de werkgever heeft. Enkele aandachtspunten: Kijk in je cao wat er is geregeld over loondoorbetaling bij ziekte. Leden van de FNV kunnen hun cao bij de vakbond opvragen. Stel je leidinggevende/werkgever volgens de geldende regels op de hoogte van het feit dat je ziek bent. Privacy: je werkgever wordt geacht NIET te vragen wat je mankeert. Als hij dit tóch doet ben je niet verplicht antwoord te geven als je dat zelf niet wilt De bedrijfsarts of de arbodienst zal contact met je opnemen. Alleen aan de bedrijfsarts ben je verplicht informatie te verstrekken over je ziekte. En de bedrijfsarts mag dat alleen aan anderen (leiding, personeelszaken) doorgeven als jij daarin toestemt. Anders niet! Wél kan de bedrijfsarts de afspraken met jou maken over je inzetbaarheid op het werk en die afspraken doorgeven aan de werkgever: welk werk kun je wel en niet doen, hoeveel uur per dag of per week ben je op je werkplek enz. Als je geheel afwezig bent zullen allerlei zaken geregeld moeten worden, bijvoorbeeld vervanging. Ook als je volledig of gedeeltelijk aan het werk bent, kunnen aanpassingen aan werk, werktijden of werkplek nodig zijn. Meer tips, over het contact met je werkgever en je collega s vind je op Heb je ondersteuning nodig, dan kun je als werknemer gebruik maken van een FNV reintegratieconsulent, voor kortdurende begeleiding. Wil je een afspraak maken met een re integratieconsulent? Bel dan met het Contact Centrum van FNV Bondgenoten op (lokaal tarief). Werkgever en werknemer kunnen ook samen kiezen voor een begeleidingstraject. Kijk op voor organisaties die begeleiden bij reintegratie naar werk. 2

3 II De behandelingsfase Iedere behandeling is anders: bestraling, chemo en/of operaties. Kan ik doorwerken tijdens de behandeling? De gevolgen van de behandeling van kanker zijn voor iedere persoon anders, zowel fysiek als psychisch. Kijk voor je rechten en plichten tijdens de behandeling op Kanker als beroepsziekte Als de bedrijfsarts denkt dat jouw vorm van kanker te maken heeft met je arbeidsomstandigheden of beroep dan is hij/zij verplicht dit te melden bij het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB). Bureau Beroepsziekten van de FNV ondersteunt werknemers die een beroepsziekte hebben. De steun bestaat ten eerste uit het vaststellen en onderbouwen dat er sprake is van een beroepsgerelateerde ziekte, en vervolgens eventueel uit het verhalen van de schade op de werkgever. Vaak zijn dit langdurige processen die jaren in beslag kunnen nemen. Meer informatie hierover vind je op de III De fase na de behandeling Behandeling klaar gewoon weer aan het werk? Niet iedereen wordt weer de oude. De een herstelt volledig, de ander gedeeltelijk. En soms herstel je niet. In iedere situatie zijn er andere vragen. Wat als ik niet meer aan het werk ga? Niet meer aan het werk gaan heeft financiële consequenties. Mogelijk dat je aanspraak moet maken op een uitkering, maar heb je daar wel recht op? Het Contactcentrum van FNV Bondgenoten kan je uitsluitsel geven: Ook op de website van FNV Bondgenoten vind je veel informatie: vraag/uitkeringen/ Wat als ik wel terug aan het werk kan? FNV Bondgenoten kan je ondersteunen bij je re integratie, jouw terugkeer naar het werk. Dat kan terugkeer in je oude functie zijn, of in een andere functie. FNV Bondgenoten heeft re integratieconsulenten en loopbaanadviseurs, die je kunnen helpen met informatie en advies. Meer informatie via Informatie over jouw rechten en plichten bij re integratie, of over ondersteuning vind je ook op Welke verplichtingen heeft de werkgever om te zorgen dat je kunt re integreren? Wat moet je doen als de werkgever andere ideeën heeft over jouw re integratie? Kijk voor 3

4 antwoorden op: Overlijden daar denk je nu liever niet aan, maar het hoort er helaas wel bij. Wat moet je regelen met betrekking tot het werk? Wat moet de werkgever regelen? Heb ik alles goed geregeld voor mijn nabestaanden? Voor al die vragen kun je ook contact opnemen met de FNV, kijk eerst eens op of bel met het ContactCentrum van FNV Bondgenoten IV De gezinsleden en andere naasten Voor partners, gezinsleden, familie is het ook heel ingrijpend als er iemand in de nabijheid kanker krijgt. Ook voor hen zijn er mogelijkheden om korte perioden verlof te krijgen om jou te ondersteunen. In de wet Arbeid en Zorg zijn verlofmogelijkheden opgenomen, waar je gebruik van kan maken, zoals kortdurend zorgverlof en langdurend zorgverlof. Of en hoe je daar gebruik van kunt maken, staat vaak in de cao van je bedrijf of sector. Voor meer info over wettelijke verlofmogelijkheden, kijk op: vraag/arbeidsvoorwaarden/zorgverlof/. Wil je een cao aanvragen? Bel dan met Contact Center van FNV Bondgenoten Kortdurend zorgverlof Kortdurend zorgverlof is verlof van maximaal 10 dagen per 12 maanden. Kortdurend zorgverlof is bedoeld om enkele dagen noodzakelijke zorg aan (pleeg)kinderen, de partner of ouders te kunnen geven. De werkgever betaalt minstens 70% van het loon door. In jouw cao of door de Ondernemingsraad/ PersoneelsVertegenwoordiging kan een andere afspraak zijn vastgelegd. Die afspraak is dan van toepassing. Dat kan een afspraak zijn over de duur van het verlof, de loonbetaling, situaties waarin verlof is aan te vragen, etc. Een dergelijke afspraak kan zowel positiever als negatiever zijn dan hierboven staat vermeld. Langdurig zorgverlof Werknemers kunnen langdurig zorgverlof per week opnemen, gedurende een aaneengesloten periode van ten hoogste 12 weken. Er geldt wel een maximum aantal uren langdurend zorgverlof per jaar. Voor iemand met een 36 urige werkweek is dit maximaal 216 uur per jaar. Dit verlof kun je alleen opnemen als je partner of thuiswonend kind een levensbedreigende ziekte heeft. De werkgever hoeft het salaris voor de verlofuren niet door te betalen. Ook hier geldt dat in jouw cao of door de Ondernemingsraad/ PersoneelsVertegenwoordiging een andere afspraak kan zijn gemaakt. Die afspraak is dan van toepassing. Dat kan een afspraak zijn over de duur van het verlof, de loonbetaling, situaties waarin verlof is aan te vragen, etc. Los van de wettelijke (of via andere regelingen, zoals de cao, afgesproken) verlofmogelijkheden: het is als partner/gezinslid altijd verstandig om een gesprek aan te gaan met je eigen werkgever. Misschien zijn er andere afspraken te maken, waarmee je geholpen bent. Je zou dan kunnen denken aan: aangepaste werktijden, opname van 4

5 vakantie, mogelijkheden om thuis te werken, tijdelijk iets minder werken, enz. Zelf weet je het best wat je nodig hebt, en welke mogelijkheden jouw werk biedt. Voor meer informatie over rechten en plichten van gezinsleden, kijk op Probeer met anderen in gesprek te blijven en creatieve oplossingen te bedenken zodat werk en privé in balans blijven. Kanker, waarbij het verleden, het heden en de toekomst niet langer met elkaar verbonden lijken. Kanker... je hebt het niet alleen en je hoeft er niet alleen voor te staan andere zijde: www fnvbondgenoten.nl/werkenkanker Voor meer informatie en vragen: ContactCentrum FNV Bondgenoten: maandag t/m vrijdag van 8 uur tot 17u30 (lokaal tarief). De FNV is een maatschappelijke beweging die actief is op het brede terrein van werk en inkomen, de FNV is een vakbond. De FNV behartigt de collectieve en individuele belangen van werknemers, zelfstandigen zonder personeel, mensen met een uitkering en mensen zonder betaalde baan. De FNV is een vereniging waar je lid van kan worden. Lid worden kan via de Als FNV lid kan je gebruik maken van de diensten die de FNV aanbiedt, zoals ondersteuning bij ziekte, ondersteuning bij loopbaanvragen etc. Met je lidmaatschap ondersteun je ook de centrale boodschap van de FNV: Iedere werknemer heeft recht op Gewoon Goed Werk. Zie voor meer informatie: 5

6 . 6

Ziekte en re-integratie

Ziekte en re-integratie Landelijke vereniging Artsen in Dienstverban Ziekte en re-integratie Als u ziek bent, wilt u waarschijnlijk maar een ding: zo snel mogelijk herstellen en gewoon weer aan het werk. De meeste mensen zijn

Nadere informatie

LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS

LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS voor de werknemer die langdurig ziek is of arbeidsongeschikt dreigt te worden Deze brochure bevat praktische tips en een overzicht van rechten en plichten tijdens ziekte. Juni

Nadere informatie

Verzuimbegeleiding. in één oogopslag. Verzuimprotocol. Verzuimtijdlijn. Goed om te weten

Verzuimbegeleiding. in één oogopslag. Verzuimprotocol. Verzuimtijdlijn. Goed om te weten < 2 3 4 5 7 9 0 2 > < VORIGE PAGINA VOLGENDE PAGINA > Protocol verzuimbegeleiding Voor de leidinggevende Jij en je medewerker zijn samen verantwoordelijk voor reintegratie. De eerste weken zijn het belangrijkst

Nadere informatie

ER IS MEER MOGELIJK DAN JE DENKT! PRAKTISCHE WEGWIJZER MANTELZORGERS

ER IS MEER MOGELIJK DAN JE DENKT! PRAKTISCHE WEGWIJZER MANTELZORGERS ER IS MEER MOGELIJK DAN JE DENKT! PRAKTISCHE WEGWIJZER MANTELZORGERS Voor de mantelzorger in de Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg, Kraamzorg en Jeugdgezondheidszorg (VVT) 2 Mantelzorg: nog nooit

Nadere informatie

Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers (conventioneel)

Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers (conventioneel) Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de verzekering voor Loondoorbetaling

Nadere informatie

Hoe ga je om met verzuim in je salon?

Hoe ga je om met verzuim in je salon? Deel 2 Praktische informatie over verzuim Hoe ga je om met verzuim in je salon? De kaarten die je in dit deel van de Gezond-Werken-Wijzer vindt, helpen je om het verzuim laag te houden. Ze geven ondersteunende

Nadere informatie

Arbo, ziekteverzuim en re-integratie

Arbo, ziekteverzuim en re-integratie Arbo, ziekteverzuim en re-integratie Inhoudsopgave Introductie 3 1. Waar moet ik bij verzuim om denken? 4 2. Wat staat de werkgever vanaf de eerste verzuimdag te doen? 6 3. Wat als de medewerker na twee

Nadere informatie

Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling. werknemers (conventioneel)

Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling. werknemers (conventioneel) verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers (conventioneel) Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers (conventioneel) Wat leest u in deze productwijzer?

Nadere informatie

Ik ben ziek. Wat nu? uwv.nl werk.nl. Wilt u meer weten? Heeft u een werkgever? Vraag dan bij hem of uw bedrijfsarts om meer informatie.

Ik ben ziek. Wat nu? uwv.nl werk.nl. Wilt u meer weten? Heeft u een werkgever? Vraag dan bij hem of uw bedrijfsarts om meer informatie. uwv.nl werk.nl Ik ben ziek. Wat nu? Wilt u meer weten? Vraag dan bij hem of uw bedrijfsarts om meer informatie. Kijk dan voor meer informatie op uwv.nl. Wilt u daarna nog meer weten over uw uitkering?

Nadere informatie

Inhoud. 1. De ziekmelding. 2. Informatieverplichting. 3. Bereikbaarheid. 4. Afspraak bedrijfsarts of casemanager. 5.

Inhoud. 1. De ziekmelding. 2. Informatieverplichting. 3. Bereikbaarheid. 4. Afspraak bedrijfsarts of casemanager. 5. VERZUIMPROTOCOL Inhoud 1. De ziekmelding 2. Informatieverplichting 3. Bereikbaarheid 4. Afspraak bedrijfsarts of casemanager 5. Aangepast werk 6. Herstelbevordering 7. Andere arbeid tijdens ziekte 8. Herstelmelding

Nadere informatie

Publiekstekst Wet investeren in jongeren

Publiekstekst Wet investeren in jongeren Publiekstekst Wet investeren in jongeren Juni 2009 Deze publicatie is gemaakt door Stimulansz in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Stimulansz spreekt haar dank uit aan alle

Nadere informatie

Wat en hoe bij Kanker en Werk

Wat en hoe bij Kanker en Werk Wat en hoe bij Kanker en Werk Handleiding voor mensen die kanker hebben (gehad) Patiëntvertaling van de Blauwdruk Kanker en Werk Wat en hoe bij Kanker en Werk Inhoud Inleiding 4 1 De diagnose 1.1 Ziekmelden

Nadere informatie

Ik ben langdurig ziek. Wat nu?

Ik ben langdurig ziek. Wat nu? Ik ben langdurig ziek. Wat nu? Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden en te houden. Is werken niet mogelijk, dan zorgen wij voor

Nadere informatie

Inleiding Inhoud Bijlagen

Inleiding Inhoud Bijlagen Inleiding Het ziekteverzuimpercentage is een graadmeter voor de gezondheid van de organisatie. is nooit volledig te voorkomen, iedereen is immers wel eens ziek. Een hoog ziekteverzuimpercentage zegt echter

Nadere informatie

VERZUIMREGLEMENT PIETER VAN FOREEST

VERZUIMREGLEMENT PIETER VAN FOREEST VERZUIMREGLEMENT PIETER VAN FOREEST Pagina 1 van 13 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Van verzuimmelding tot 104 weken verzuim... 4 1 Ziekmelding... 4 2 De eerste 6 weken... 4 3 Bij 6 weken (Probleemanalyse

Nadere informatie

Voorbeeld Verzuimprotocol Ambulancezorg

Voorbeeld Verzuimprotocol Ambulancezorg Voorbeeld Verzuimprotocol Ambulancezorg Toelichting Het percentage verzuim als gevolg van ziekte/arbeidsongeschiktheid is in de sector ambulancezorg betrekkelijk laag. Medewerkers zijn betrokken bij hun

Nadere informatie

Werken bij Start People Hoe werkt dat? www.startpeople.nl

Werken bij Start People Hoe werkt dat? www.startpeople.nl Werken bij Start People Hoe werkt dat? www.startpeople.nl Je Startbewijs Start People is er voor jou Van harte gefeliciteerd met je nieuwe baan! We hopen dat je met Start People een prettige tijd tegemoet

Nadere informatie

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden en te houden. Is werken niet mogelijk,

Nadere informatie

Waar moet u op letten bij de levensloopregeling?

Waar moet u op letten bij de levensloopregeling? Waar moet u op letten bij de levensloopregeling? Onafhankelijke informatie voor consumenten Waar gaat deze folder over? Deze folder gaat over de levensloopregeling. Waarom een levensloopregeling? Veel

Nadere informatie

U bent ziek en dan 8.0204 DP/KW/HP Juli 2010

U bent ziek en dan 8.0204 DP/KW/HP Juli 2010 U bent ziek en dan 8.0204 DP/KW/HP Juli 2010 1. Inleiding In vrij korte tijd zijn de wettelijke regels met betrekking tot ziekte en arbeidsongeschiktheid drastisch veranderd. Werkgevers zijn verplicht

Nadere informatie

Werken bij Start People Hoe werkt dat? www.startpeople.nl

Werken bij Start People Hoe werkt dat? www.startpeople.nl Werken bij Start People Hoe werkt dat? www.startpeople.nl Je Startbewijs Start People is er voor jou Van harte gefeliciteerd met je nieuwe baan! We hopen dat je met Start People een prettige tijd tegemoet

Nadere informatie

De voorwaarden Generali AOV

De voorwaarden Generali AOV De voorwaarden Generali AOV Waarom deze voorwaarden belangrijk voor u zijn Deze voorwaarden horen bij uw arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV): de Generali AOV. Hierin leest u waarvoor u verzekerd bent,

Nadere informatie

Deventer investeert in jou! Informatie over de Wet Investeren in Jongeren (WIJ) www.deventer.nl/wij

Deventer investeert in jou! Informatie over de Wet Investeren in Jongeren (WIJ) www.deventer.nl/wij Deventer investeert in jou! Informatie over de Wet Investeren in Jongeren (WIJ) www.deventer.nl/wij Wet Investeren in Jongeren (WIJ) Deze wet gaat over jou! Ben jij tussen de 16 en 27? Heb jij geen werk?

Nadere informatie

WIJ-Wet Investeren in Jongeren

WIJ-Wet Investeren in Jongeren WIJ-Wet Investeren in Jongeren Afdeling Samenleving Bezoekadres: 1 e bezoek: Publiekscentrum Raadhuisplein 2 Krimpen aan den IJssel Openingstijden: Maandag; 08.30 12.30 uur Dinsdag; 08.30 12.30 uur Woensdag;

Nadere informatie

FNV Bondgenoten. Ziekmakende verzuimbureaus

FNV Bondgenoten. Ziekmakende verzuimbureaus FNV Bondgenoten Ziekmakende verzuimbureaus Inhoudsopgave Samenvatting 3 Inleiding 4 Resultaten meldpunt VerzuimReductie 6 Het oordeel over de verzuimbegeleiding door VerzuimReductie 9 Conclusies 15 Aanbevelingen

Nadere informatie

Ontslag, en nu? werk.nl uwv.nl. Wat u moet weten als u ontslag krijgt. Wilt u meer weten?

Ontslag, en nu? werk.nl uwv.nl. Wat u moet weten als u ontslag krijgt. Wilt u meer weten? werk.nl uwv.nl Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u weten wat voor u in uw situatie geldt? Kijk dan op werk.nl. Als u

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord. ZZP: wat is dat? ZZP: voor wie? Welk zorgzwaartepakket krijg ik? ZZP: wat kan ik ermee doen?

Inhoud. Voorwoord. ZZP: wat is dat? ZZP: voor wie? Welk zorgzwaartepakket krijg ik? ZZP: wat kan ik ermee doen? ONDERSTEUNING Inhoud 6 7 11 15 19 23 27 29 Voorwoord ZZP: wat is dat? ZZP: voor wie? Welk zorgzwaartepakket krijg ik? ZZP: wat kan ik ermee doen? Hoe maak ik afspraken met een zorginstelling? Waar kan

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt. En dan?

Arbeidsongeschikt. En dan? Arbeidsongeschikt. En dan? Inhoud Voor wie is deze folder bedoeld? 5 Ik heb een aanvraag tot uitkering ingediend. Wat gebeurt er nu? 5 Beroepsarbeidsongeschiktheid 5 Passende arbeid 5 Gangbare arbeid

Nadere informatie

BPV goed geregeld? Een extra uitleg bij de praktijkovereenkomst. Inhoud

BPV goed geregeld? Een extra uitleg bij de praktijkovereenkomst. Inhoud Inhoud BPV goed geregeld? Een extra uitleg bij de praktijkovereenkomst Inleiding 3 1. Hoe belangrijk is de POK eigenlijk? 5 2. Wat moet er in de POK staan? 6 2.1 De administratieve gegevens 6 2.2 De algemene

Nadere informatie

Voorbeeld Reglement ziekteverzuim en re-integratie

Voorbeeld Reglement ziekteverzuim en re-integratie Voorbeeld Reglement ziekteverzuim en re-integratie Voorbeeld reglement Ziekteverzuim & Re-integratie Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 Arbo-en verzuimbeleid 4 Context 4 Toepassing 4 Vragen 4 2. Procedure ziek

Nadere informatie