Ziekte en re-integratie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ziekte en re-integratie"

Transcriptie

1 Landelijke vereniging Artsen in Dienstverban Ziekte en re-integratie Als u ziek bent, wilt u waarschijnlijk maar een ding: zo snel mogelijk herstellen en gewoon weer aan het werk. De meeste mensen zijn na een paar dagen of weken weer beter. Duurt uw ziekte langer, dan krijgt u te maken met allerlei regelingen en wetten. Het is belangrijk om te weten waar u recht op heeft, wat u zelf kunt doen om snel weer aan de slag te gaan en wat u van uw werkgever mag verwachten. U leest er meer over in deze folder.

2 De ziekmelding Als u ziek bent en niet kunt werken, moet u dit zo snel mogelijk melden aan uw leidinggevende. In het verzuimreglement van uw werkgever staat verder wat u moet doen. Het is belangrijk dat u goed bereikbaar bent. Uw werkgever stuurt in de eerste week een bericht aan de bedrijfsarts. Als de bedrijfsarts of de arbo-arts u uitnodigt om langs te komen, moet u dat doen. U hoeft uw werkgever niet te vertellen welke ziekte u hebt. Wel mag de werkgever vragen hoe lang u ziek denkt te zijn. De bedrijfsarts kijkt of u in staat bent om te werken. Hij heeft een medisch beroepsgeheim en zal uw werkgever dus alleen vertellen in hoeverre u (tijdelijk) arbeidsongeschikt bent. Zolang u ziek bent, hebt u regelmatig contact met de bedrijfsarts. De arts beoordeelt of u uw werk al kunt hervatten of kunt re-integreren. U krijgt een schriftelijk verslag van deze evaluaties. Wat gebeurt er na mijn ziekmelding? Bij ziekte is het belangrijk dat zowel u als uw werkgever er alles aan doen om ervoor te zorgen dat u snel weer aan het werk kan. Dit gebeurt in overleg met de bedrijfsarts. Alleen door zo n gezamenlijke inspanning lukt het om het aantal langdurig zieke werknemers te verminderen. In de Wet Verbetering Poortwachter staat wat de werkgever moet doen en wat uw plichten als werknemer zijn. Er is een stappenplan voor het eerste en tweede ziektejaar, waarin precies staat wanneer bijvoorbeeld een plan van aanpak wordt opgesteld en geëvalueerd.

3 Wordt mijn loon doorbetaald als ik ziek ben? Ja, in principe wel. De eerste twee jaar dat u ziek bent hebt u in ieder geval recht op doorbetaling van 70 procent van het maximum dagloon. Dit is wettelijk geregeld. Daarnaast is in vrijwel alle cao s die in de zorg gelden vastgelegd dat zieke werknemers het eerste jaar 100 procent van het voor hen geldende salaris ontvangen. In het tweede jaar is dat 70 procent van het geldende salaris. Wat er precies wordt doorbetaald bij ziekte, kunt u nalezen in de cao waar uw dienstverband onder valt. Wilt u deskundig advies van een arbeidsjurist? Neemt u dan contact op met het team Individuele Rechtshulp van de LAD. Deskundig advies nodig? Raadpleeg een arbeidsjurist van de LAD Heb ik ook recht op vakantiedagen? Als u langdurig ziek bent, hebt u recht op hetzelfde aantal vakantiedagen als uw gezonde collega s. De wet is op dit punt aangepast. Het wettelijk minimum aan vakantiedagen per jaar is eenvoudig te berekenen: het is viermaal de gemiddelde arbeidsduur per week. Werkte u bijvoorbeeld 40 uur per week, dan hebt u jaarlijks recht op 160 uur vakantie. Deze afspraak over de vakantieopbouw van zieke werknemers geldt alleen voor de wettelijke vakantiedagen. Staan er in de cao afspraken over extra vakantiedagen voor werknemers, dan kan het zijn dat u hier als zieke werknemer geen recht op hebt. U bent verplicht mee te werken aan uw re-integratie

4 Hoe verloopt het re-integratieproces? Als u weer enigszins hersteld bent, is het misschien mogelijk om uw werkzaamheden gedeeltelijk weer op te pakken. Uw bedrijfsarts adviseert u en uw werkgever over wat u wel kan en Terug naar uw oude functie wat (nog) niet. Op basis van het advies van de bedrijfsarts gaat u in gesprek met uw werkgever. Samen maakt u afspraken over de werkzaamheden die u de komende tijd gaat doen. Doel van de re-integratie is dat u weer terugkeert in uw eigen functie. Zolang u nog niet volledig hersteld bent, krijgt u mogelijk andere werkzaamheden dan voordat u ziek werd. Tijdens de periode van re-integratie worden uw werkzaamheden weer geleidelijk aan opgebouwd. Zolang als dit nodig is, moet de werkgever u aangepast werk aanbieden, bijvoorbeeld lichter werk gedurende een beperkt aantal uren per week. U werkt bijvoorbeeld de eerste week een of twee dagdelen en breidt dit daarna stap voor stap uit. Terugkeer in een andere functie Kunt u niet meer terugkeren in uw oude functie? Dan moet de werkgever een andere passende functie voor u zoeken binnen de organisatie. Tijdens de re-integratie wordt u vervolgens stap voor stap begeleid om deze nieuwe functie te gaan vervullen. Passend werk is werk dat in redelijkheid aan u kan worden opgedragen. De werkgever moet daarbij enerzijds rekening houden met uw arbeidsverleden, opleidingsniveau en salaris. Anderzijds moet u dit werk met uw ziekte of handicap kunnen doen. Re-integratie tweede spoor Is er geen passend werk voor u binnen de organisatie en kunt u ook niet terugkeren naar uw eigen functie? Dan zal uw re-integratie gericht zijn op een baan bij een andere werk gever. Dit wordt re-integratie tweede spoor genoemd. Niet vrijblijvend Een re-integratieproces vergt veel van u en is zeker niet vrijblijvend. U bent verplicht om mee te werken, bijvoorbeeld bij het opstellen van een plan van aanpak. U kunt de (passende) werkzaamheden die uw werkgever u aanbiedt niet zonder redelijke argumenten weigeren. Als u weigert mee te werken aan uw re-integratie kan uw werkgever uw salaris stopzetten. Ook kunt u dan de ontslagbescherming die voor zieke werknemers geldt, verliezen.

5 Kan ik ontslagen worden terwijl ik ziek ben? Nee. Voor zieke werknemers geldt een opzegverbod. Uw werkgever mag de arbeidsovereenkomst tijdens de eerste twee jaar van ziekte niet opzeggen. Zelfs als de werkgever een ontslagvergunning van het UWV heeft, kan hij u niet ontslaan. Hij kan wel proberen om uw arbeidsovereenkomst te laten ontbinden bij de kantonrechter. De rechter zal dit echter bijna altijd weigeren. Er zijn uitzonderingen. Het opzegverbod tijdens ziekte geldt niet bij: ontslag in de proeftijd; ontslag op staande voet; ontslag door de curator als uw werkgever failliet is; ontslag vanwege bedrijfsbeëindiging of omdat uw afdeling wordt opgeheven. Verlenging opzegverbod en loonsanctie Doet uw werkgever te weinig om u weer aan het werk te helpen? Het UWV kan uw werkgever een loonsanctie opleggen als hij onvoldoende aan uw re-integratie heeft gedaan. Hij moet uw salaris dan (maximaal) een jaar langer doorbetalen en kan u na twee jaar ziekte nog altijd niet ontslaan. Ik ben ziek en mijn tijdelijke arbeidscontract loopt af. Wat nu? Als u een tijdelijk contract hebt, wordt uw arbeidsovereenkomst van rechtswege beëindigd, ook als u ziek bent. Dat is iets anders dan ontslag. Als u op dat moment minder dan twee jaar ziek bent, hebt u recht op een ziektewetuitkering van het UWV. U ontvangt dan 70 procent van uw laatstverdiende loon. Uw werkgever moet tijdig aan het UWV melden dat u ziek uit dienst gaat en de uitkering voor u aanvragen. Het UWV neemt uw re-integratie over van uw werkgever. Bent u (bijna) twee jaar ziek? Lees dan de LAD-folder Als u arbeids - ongeschikt bent met informatie over de verschillende regelingen en uitkeringen voor arbeidsongeschikten. Deze folder kunt u opvragen bij de LAD of downloaden via

6 Individuele rechtshulp voor leden van de LAD Een team van juristen, gespecialiseerd in individuele rechtshulp, staat de leden bij en adviseert hen bij allerlei vragen en problemen rond het dienstverband. Dagelijks is er van 9:30 uur tot 12:30 uur een telefonisch spreekuur. Leden roepen de hulp van de LAD in als zij een arbeidsconflict hebben met hun werkgever, bij ziekte en arbeidsongeschiktheid en bij (dreigend) ontslag. De juristen bemiddelen en zorgen voor een goede regeling als dit mogelijk is. Ook bij een schorsing, bij reorganisaties of vragen over de werktijden kunnen leden bij de LAD terecht. Tot slot krijgen de juristen veel vragen over cao s en arbeidsovereenkomsten. De LAD Overige LAD-folders Advies bij een faillissement Advies bij ontslag Als u arbeidsongeschikt bent Collectieve belangenbehartiging is één van de pijlers van het werk van de LAD. Daarnaast zijn individuele belangenbehartiging, advies en begeleiding van groepen, ledenraadpleging, lobby, beleidsontwikkeling en kwaliteitsbevordering belangrijk. Thema s waar de LAD zich sterk voor maakt zijn: professionele zelfstandigheid, positionering, balans tussen werk en privé en een veilige werkomgeving. Dagelijks ondersteunen de bureaumedewerkers de leden op het gebied van fusies, reorganisaties, salaris, medezeggenschap, professioneel werken, arbeidsomstandigheden, werktijden en levensfasebewust personeelsbeleid. De LAD beantwoordt vragen van leden over hun arbeidssituatie en ondersteunt hen bij arbeidsconflicten. Ook medezeggenschapsorganen kunnen rekenen op advies en ondersteuning. Leden worden regelmatig geïnformeerd over relevante ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. De cao Sociaal plan Contact met de LAD Hebt u een vraag en/of een opmerking over de LAD? Bel dan (030) of stuur een Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband Janssoniuslaan AJ Utrecht Postbus LB Utrecht T F E I

Hoe komt het sociaal plan tot stand? Wat kan de LAD voor u doen? Sociaal plan De LAD Leden aan het woord Contact met de LAD I

Hoe komt het sociaal plan tot stand? Wat kan de LAD voor u doen? Sociaal plan De LAD Leden aan het woord Contact met de LAD I Sociaal plan Organisaties zijn continu in beweging. Reorganisaties, fusies of uitbesteding van werk zijn aan de orde van de dag. Voor het personeel heeft dit grote gevolgen. Mensen raken hun baan bijvoorbeeld

Nadere informatie

Ik ben langdurig ziek. Wat nu?

Ik ben langdurig ziek. Wat nu? Ik ben langdurig ziek. Wat nu? Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden en te houden. Is werken niet mogelijk, dan zorgen wij voor

Nadere informatie

Ik ben ziek. Wat nu? uwv.nl werk.nl. Wilt u meer weten? Heeft u een werkgever? Vraag dan bij hem of uw bedrijfsarts om meer informatie.

Ik ben ziek. Wat nu? uwv.nl werk.nl. Wilt u meer weten? Heeft u een werkgever? Vraag dan bij hem of uw bedrijfsarts om meer informatie. uwv.nl werk.nl Ik ben ziek. Wat nu? Wilt u meer weten? Vraag dan bij hem of uw bedrijfsarts om meer informatie. Kijk dan voor meer informatie op uwv.nl. Wilt u daarna nog meer weten over uw uitkering?

Nadere informatie

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden en te houden. Is werken niet mogelijk,

Nadere informatie

Ontslag, en nu? werk.nl uwv.nl. Wat u moet weten als u ontslag krijgt. Wilt u meer weten?

Ontslag, en nu? werk.nl uwv.nl. Wat u moet weten als u ontslag krijgt. Wilt u meer weten? werk.nl uwv.nl Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u weten wat voor u in uw situatie geldt? Kijk dan op werk.nl. Als u

Nadere informatie

Verzuimbegeleiding. in één oogopslag. Verzuimprotocol. Verzuimtijdlijn. Goed om te weten

Verzuimbegeleiding. in één oogopslag. Verzuimprotocol. Verzuimtijdlijn. Goed om te weten < 2 3 4 5 7 9 0 2 > < VORIGE PAGINA VOLGENDE PAGINA > Protocol verzuimbegeleiding Voor de leidinggevende Jij en je medewerker zijn samen verantwoordelijk voor reintegratie. De eerste weken zijn het belangrijkst

Nadere informatie

Als werkgever en werknemer hulp nodig hebben bij de reïntegratie Een deskundigenoordeel van UWV

Als werkgever en werknemer hulp nodig hebben bij de reïntegratie Een deskundigenoordeel van UWV Als werkgever en werknemer hulp nodig hebben bij de reïntegratie Een deskundigenoordeel van UWV Werk boven uitkering UWV verstrekt tijdelijk inkomen in het kader van wettelijke regelingen als de WW en

Nadere informatie

Whitepaper maart 2015. Zieke werknemer: wat te doen?

Whitepaper maart 2015. Zieke werknemer: wat te doen? Whitepaper maart 2015 Zieke werknemer: wat te doen? Inhoudsopgave Inleiding Inleiding 3 Zieke werknemer 4 Beloning uitzendkracht 8 Sancties zieke werknemer 9 Ontslag en ziekte 10 Re-integratie 2e spoor

Nadere informatie

Als werkgever en werknemer hulp nodig hebben bij de re-integratie Een deskundigenoordeel van UWV

Als werkgever en werknemer hulp nodig hebben bij de re-integratie Een deskundigenoordeel van UWV Als werkgever en werknemer hulp nodig hebben bij de re-integratie Een deskundigenoordeel van UWV UWV Juni 2006 Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend. VOOR RE-INTEGRATIE EN TIJDELIJK INKOMEN

Nadere informatie

Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling. werknemers (conventioneel)

Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling. werknemers (conventioneel) verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers (conventioneel) Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers (conventioneel) Wat leest u in deze productwijzer?

Nadere informatie

Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers (conventioneel)

Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers (conventioneel) Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de verzekering voor Loondoorbetaling

Nadere informatie

Detacheren: werken bij een andere werkgever

Detacheren: werken bij een andere werkgever Detacheren: werken bij een andere werkgever Een oplossing voor de re-integratie van uw zieke werknemer Ik wil meer informatie Meer informatie vindt u op uwv.nl. U kunt ook contact opnemen met UWV Telefoon

Nadere informatie

Mijn werkgever heeft te weinig werk

Mijn werkgever heeft te weinig werk uwv.nl werk.nl Mijn werkgever heeft te weinig werk Een WW-uitkering vanwege werktijdverkorting Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u na het lezen preciezer weten wat voor u

Nadere informatie

Ziekteverlof en Arbeidsongeschiktheid

Ziekteverlof en Arbeidsongeschiktheid Onderwijs Jouw partner in de school Ziekteverlof en Arbeidsongeschiktheid Inhoud Voorwoord ------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 1. Algemeen---------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS

LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS voor de werknemer die langdurig ziek is of arbeidsongeschikt dreigt te worden Deze brochure bevat praktische tips en een overzicht van rechten en plichten tijdens ziekte. Juni

Nadere informatie

Voorbeeld Reglement ziekteverzuim en re-integratie

Voorbeeld Reglement ziekteverzuim en re-integratie Voorbeeld Reglement ziekteverzuim en re-integratie Voorbeeld reglement Ziekteverzuim & Re-integratie Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 Arbo-en verzuimbeleid 4 Context 4 Toepassing 4 Vragen 4 2. Procedure ziek

Nadere informatie

Hoe vraag ik een WIA-uitkering aan?

Hoe vraag ik een WIA-uitkering aan? uwv.nl werk.nl Hoe vraag ik een WIA-uitkering aan? Wat u moet weten als u al enige tijd ziek bent Wilt u meer informatie? Meer informatie vindt u op uwv.nl. Wilt u daarna nog meer weten over uw uitkering?

Nadere informatie

VERZUIMREGLEMENT PIETER VAN FOREEST

VERZUIMREGLEMENT PIETER VAN FOREEST VERZUIMREGLEMENT PIETER VAN FOREEST Pagina 1 van 13 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Van verzuimmelding tot 104 weken verzuim... 4 1 Ziekmelding... 4 2 De eerste 6 weken... 4 3 Bij 6 weken (Probleemanalyse

Nadere informatie

De langdurig zieke werknemer: rechten, plichten, tips en de rol van de bedrijfsarts

De langdurig zieke werknemer: rechten, plichten, tips en de rol van de bedrijfsarts De langdurig zieke werknemer: rechten, plichten, tips en de rol van de bedrijfsarts Informatiebijeenkomst 5 juni 2012, georganiseerd door Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid en Whiplash Stichting Nederland

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt. En dan?

Arbeidsongeschikt. En dan? Arbeidsongeschikt. En dan? Inhoud Voor wie is deze folder bedoeld? 5 Ik heb een aanvraag tot uitkering ingediend. Wat gebeurt er nu? 5 Beroepsarbeidsongeschiktheid 5 Passende arbeid 5 Gangbare arbeid

Nadere informatie

U bent ziek en dan 8.0204 DP/KW/HP Juli 2010

U bent ziek en dan 8.0204 DP/KW/HP Juli 2010 U bent ziek en dan 8.0204 DP/KW/HP Juli 2010 1. Inleiding In vrij korte tijd zijn de wettelijke regels met betrekking tot ziekte en arbeidsongeschiktheid drastisch veranderd. Werkgevers zijn verplicht

Nadere informatie

Voorbeeld Verzuimprotocol Ambulancezorg

Voorbeeld Verzuimprotocol Ambulancezorg Voorbeeld Verzuimprotocol Ambulancezorg Toelichting Het percentage verzuim als gevolg van ziekte/arbeidsongeschiktheid is in de sector ambulancezorg betrekkelijk laag. Medewerkers zijn betrokken bij hun

Nadere informatie

Re-integratieplicht werkgever Advisering werkgevers in geval van een arbeidsongeschikte werknemer

Re-integratieplicht werkgever Advisering werkgevers in geval van een arbeidsongeschikte werknemer Afstudeerscriptie s-hertogenbosch, mei 2012 Re-integratieplicht werkgever Advisering werkgevers in geval van een arbeidsongeschikte werknemer Naam: Kelly Kreunen Studentnummer: 2020673 Stageorganisatie:

Nadere informatie

Uitgangspunt: re-integratie is een zaak van werkgever en werknemer samen en dient in overleg plaats te vinden

Uitgangspunt: re-integratie is een zaak van werkgever en werknemer samen en dient in overleg plaats te vinden RE-INTEGRATIE 1 e : Verplichtingen werkgever 2 e : Verplichtingen werknemer Uitgangspunt: re-integratie is een zaak van werkgever en werknemer samen en dient in overleg plaats te vinden 1 e : - bij contract

Nadere informatie

Wat en hoe bij Kanker en Werk

Wat en hoe bij Kanker en Werk Wat en hoe bij Kanker en Werk Handleiding voor mensen die kanker hebben (gehad) Patiëntvertaling van de Blauwdruk Kanker en Werk Wat en hoe bij Kanker en Werk Inhoud Inleiding 4 1 De diagnose 1.1 Ziekmelden

Nadere informatie

Voorwaarden Ondernemer op Verzuimverzekering

Voorwaarden Ondernemer op Verzuimverzekering Voorwaarden Ondernemer op Verzuimverzekering Waarom deze voorwaarden belangrijk voor u zijn Deze voorwaarden horen bij uw Ondernemer op verzuimverzekering. Hierin leest u waarvoor u verzekerd bent, hoe

Nadere informatie

Voorwaarden Generali Ondernemer op verzuimverzekering

Voorwaarden Generali Ondernemer op verzuimverzekering Voorwaarden Generali Ondernemer op verzuimverzekering Waarom deze voorwaarden belangrijk voor u zijn Deze voorwaarden horen bij uw Generali Ondernemer op verzuimverzekering. Hierin leest u waarvoor u

Nadere informatie

Toelichting Verzuimprotocol

Toelichting Verzuimprotocol Toelichting Verzuimprotocol Inleiding In artikel 7:9, lid 4 van de lokale arbeidsvoorwaardenregeling (CAR/UWO) staat: Het college stelt een protocol vast, waarin de regels zijn opgenomen met betrekking

Nadere informatie

Werkveld Datum Instemming (P)GMR Vastgesteld CvB

Werkveld Datum Instemming (P)GMR Vastgesteld CvB 3.5 Werkveld Datum Instemming (P)GMR Vastgesteld CvB Personeel 26-05-2014 02-06-2014 3.5 Ziekteverzuimbeleid versie 140526 Personeel/Ziekteverzuimbeleid 3.5 Inhoudsopgave 1. Uitgangspunten en doelstellingen

Nadere informatie