De vakbond die opkomt voor jouw belangen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De vakbond die opkomt voor jouw belangen"

Transcriptie

1 De vakbond die opkomt voor jouw belangen Ben jij (misschien) een ledenwerftalent? Kijk snel op bladzijde 11 hoe jij de winnaar kunt worden van 2010! Onderhandelingen cao TNT Nieuwe ronden, nieuwe kansen. Het nieuwe werfseizoen is geopend! Rechter veegt advies van TNT klachtencommissie van tafel Februari 2010 Nummer 125

2 Colofon ReDaCtIeCommIssIe toon van Dun, Yvonne van der Kaay (eindredactie) en Gerard van Rijn. CoNtaCt alle leden van de BVPP ontvangen dit magazine. Het magazine verschijnt tenminste zes keer per jaar. Ideeën, artikelen en foto s kunnen ingestuurd worden via adres Daarnaast is het mogelijk telefonisch contact op te nemen via telefoonnummer INzeNDeN Foto s De BVPP is altijd op zoek naar scherpe, actuele en digitale foto s van minimaal 1 mb in JPG. zorg er in ieder geval voor dat het om foto s gaat die je zelf hebt gemaakt of dat de fotograaf in kwestie toestemming geeft voor publicatie. Let op! De inzender is verantwoordelijk voor foto s die worden ingestuurd. Niet alle inzendingen worden geplaatst, aan plaatsing van foto s doen we vooraf geen toezeggingen. In het geval van eenmalige publicatie is het raadzaam om dat te vermelden, wanneer dat niet het geval is worden de foto s in de fotodatabank van de BVPP geplaatst en kunnen foto s in de toekomst opnieuw worden gebruikt. Uiteraard is het altijd mogelijk dat de foto s worden verwijderd uit het bestand. stuur dan even een . INzeNDeN artikelen Heb jij een artikel voor het magazine voor de BVPP? Die ontvangen wij graag! Na de inzending van jouw artikel beslist de redactiecommissie of er ruimte wordt vrijgemaakt in het magazine. artikelen worden door de redactiecommissie geredigeerd. VoRmGeVING Localprint Volgende inleverdatum van artikelen en foto s: 5 maart Het magazine van de BVPP verschijnt tenminste zes keer per jaar. Daarnaast worden leden door middel van nieuwsbrieven geïnformeerd over actuele ontwikkelingen. tenzij anders vermeld is het hoofdbestuur van de BVPP verantwoordelijk voor de inhoud van dit magazine. IssN Inhoud Even voorstellen Marjolein Gerrése...3 Vooraankondiging Algemene Jaarvergadering...3 Een cao die nog moet komen en een cao die er wel is maar nog niet goed werkt...4/5 Ledenvergadering sector area West...6 De BVPP en de privatisering van het PTT-bedrijf...6 Postkantoren Vandaag...7 Van onze fractie in de OR Productie...8 BVPP-fractie in de OR Pakketservice doet verslag...9 Nieuwe ronde, nieuwe kansen! We maken er een wedstrijd van!...11 TNT verstuurt personeelsblad niet meer naar gepensioneerden Geen Mail meer? Teken protest aan!...12 Werk jij bij CEVA? De Regt ontzorgt 55-plussers...13 Rechter veegt advies van klachtencommissie van tafel...14 Interview met een BVPP-er...15 Wegwijzer HOOFDBESTUUR Voorzitter: Cor Verbogt Onyxdijk 89, 4706 LP Roosendaal Tel. hs: Mobiel: Vice voorzitter en belangenbehartiging: Toon van Dun Mars 12, 5527 CM Hapert Tel. hs: Mobiel: Secretariaat en redactie BVPP: Antwoordnummer WB Leidschendam Telefoon: Fax: Penningmeester: Toin van den Oever Dudokhof 79, 5041 EZ Tilburg Tel. hs: Mobiel: Ledenadministratie: Ben Tacke Antwoordnr , 5000 WB Tilburg Tel. hs: Mobiel: Medezeggenschap en Opleidingen: Johan Traets Mobiel: Belangenbehartiging: Fred Gerritsen Tel. hs: Mobiel: Ledenwerving en ledenvoordelen: Gerard van Rijn Mobiel: Website: SECRETARISSEN VAN: sector area Noordoost: postcodes: 7000 t/m 9999 Jos Smits Tel. hs: sector area Noordwest: postcodes: Peter IJsselstein Tel. hs: Mobiel: sector area Centrum: postcodes: en 6500 t/m 6999 Fred Gerritsen Tel. hs: Mobiel: sector area West: postcodes: Kees van Duijn Tel. hs: Mobiel: sector area Zuidoost: postcodes: Harrie van Gorp Mobiel: sector area Zuidwest: postcodes: en Ruud Ruytenbeek Tel. hs: Mobiel: sector Pakketservice: postcodes: Bert Wolters Mobiel: sector Postkantoren: postcodes: 1000 t/m 9999 Huub Verlaek Mobiel: sector TNT Express: postcodes: 1000 t/m 9999 Marco Driessen Tel. hs: Mobiel: NB. Onze leden die tot een ander bedrijf(sonderdeel) behoren kiezen voorlopig nog in bij het landelijk secretariaat. 2

3 even voorstellen marjolein Gerrése Landelijk secretariaat BVPP overgedragen en in goede handen! Sinds 1 december 2009 is Marjolein Gerrése het eerste aanspreekpunt van de BVPP. Post, s en telefoontjes voor de BVPP worden door Marjolein in behandeling genomen. En wat doen Inez en Yvonne dan? Dit zullen de leden, die de afgelopen jaren contact hebben gehad met het secretariaat, zich terecht afvragen. Inez en Yvonne zijn beiden communicatieadviseurs, vanaf december jongstleden richten zij zich voor honderd procent op de communicatie. Inez verzorgt de communicatie voor onder andere zusterorganisatie Qlix en Yvonne doet dat voornamelijk voor de BVPP. Marjolein Gerrése is vanaf 1 december jongstleden het eerste aanspreekpunt van de BVPP Vooraankondiging algemene Jaarvergadering Het hoofdbestuur legt ook voor dit bondsjaar weer verantwoording af Op deze foto ontbreekt hoofdbestuurslid Johan Traets op donderdag 22 april 2010 zal de algemene Jaarvergadering van de BVPP in Den tref te Hapert plaatsvinden. Inloop is vanaf uur en de vergadering start om uur. tot ziens in april! 3

4 een cao die nog moet komen en een cao die er wel is maar nog niet goed werkt Paul Jekkers en Toon van Dun onderhandelen over een stevig sociaal plan De onderhandelingen over een nieuwe cao voor TNT zijn in volle gang. Er wordt vooruitgang geboekt maar we zijn er nog niet. En de cao voor de nieuwe postbedrijven is er al, maar doordat de nieuwe postbedrijven een kort geding tegen de staat hebben gewonnen is er een belangrijke bouwsteen uitgevallen. Werk genoeg dus de komende tijd. Nieuwe cao tnt De onderhandelingen met TNT over een nieuwe cao gaan gestaag verder maar het gaat met kleine stapjes. Door de uitslag van de referenda bij de verschillende bonden moest het denkproces over die nieuwe cao fors omgezet worden. Dat vereist wel wat, aan beide kanten van de tafel. Geen loon inleveren voor werkgelegenheid en een goed sociaal plan, dat is de opdracht die de leden hebben gegeven aan de onderhandelaars. Er is een jaar lang gezocht naar mogelijkheden om zoveel mogelijk werkgelegenheid te behouden tegen een zo laag mogelijke prijs. En die hebben we niet weten te vinden. De mogelijkheden zijn beperkt en de leden zijn niet bereid om voor die beperkte mogelijkheden iets in te leveren. Een duidelijk standpunt dat ook goed is verstaan door de onderhandelaars. Het betekent wel dat we nu een heel andere koers varen dan in 2009 het geval was. BVPP gaat voor een stevig sociaal plan Het bedrijf is inmiddels ook overtuigd van het feit dat dit de enige weg is om tot een cao te komen. Dat brengt wel met zich mee dat er een forse reorganisatie aankomt met een groot verlies aan arbeidsplaatsen. En daar moet voor de medewerkers wel wat tegenover staan. Een stevig sociaal plan met verschillende mogelijkheden om de gevolgen van die reorganisatie zo goed als het kan op te vangen. En een salarisverbetering nu er van inleveren geen sprake 4

5 meer kan zijn. We boeken vooruitgang maar we zijn er nog niet op het moment dat dit artikel wordt geschreven. Alle stappen worden direct kortgesloten met de leden van het cao platform van de BVPP om er zeker van te zijn dat de nieuwe cao redelijkerwijs op een draagvlak bij de leden kan rekenen. Dat proces verloopt helemaal volgens planning en zowel de onderhandelaars als de kaderleden hebben het gevoel dat we op de goede weg zitten. sector cao Die goede weg zijn we even kwijt bij de ontwikkelingen rond de sector cao, de cao voor postverspreiders bij de nieuwe postbedrijven. We hebben een cao die er van uit gaat dat de postverspreiders binnen 3,5 jaar voor 80 % werken op basis van een arbeidsovereenkomst. En we hadden een algemene maatregel van bestuur (AMVB)van de regering die gebruikt kon worden als stok achter de deur als de nieuwe postbedrijven zich om welke reden dan ook niet aan de ingroei afspraken zouden houden. Hadden, want de nieuwe postbedrijven zijn in beroep gegaan tegen die AMVB en ze hebben dat beroep gewonnen. Daarmee is die AMVB voorlopig van tafel en missen we een belangrijke bouwsteen in het hele verhaal. Voorlopig, want de regering heeft besloten om in hoger beroep te gaan tegen de uitspraak van de rechter. En tegelijkertijd heeft de regering aan de Tweede Kamer laten weten dat er ook naar andere middelen gezocht gaat worden om het doel van de AMVB, bedrijven verplichten zich aan afspraken in de cao te houden als dat om een of andere reden niet vanzelf zou gebeuren, te bereiken. We hebben daar hard op aangedrongen en zijn voorlopig heel gelukkig met dit resultaat. Natuurlijk zitten de bonden zelf ook niet stil. De cao ligt er nog steeds en daarin staat dat de bedrijven binnen 3,5 jaar naar die 80 % arbeidsovereenkomsten moeten groeien. Daar is niets aan veranderd door de gerechtelijke uitspraak. Binnenkort gaan we peilen of die bedrijven nog steeds serieus werk willen maken van die afspraak. Als dat zo is dan is er geen man overboord door die uitspraak van de rechter. Die uitspraak moet trouwens goed bekeken worden. Er staat niet in dat de regering niet bevoegd is om eisen te stellen aan de arbeidsvoorwaarden in de nieuwe postbedrijven. Er staat dat ze wel erg hard van stapel lopen door direct vaste percentages per jaar te verlangen terwijl de gesprekken tussen bonden en bedrijven nog steeds aan de gang zijn. Pas als duidelijk is dat die gesprekken niet het gewenste resultaat opleveren kan de regering alsnog met een maatregel komen om de bedrijven te verplichten zich aan die uitspraken te houden. De dreiging is er dus nog steeds maar de stok is naar de mening van de rechter wel heel snel uit de kast gehaald. Als we er met de nieuwe postbedrijven niet uitkomen dan komt die stok alsnog uit de kast. eerlijke concurrentie Al met al aangrijpingspunten genoeg om verder te werken aan het uiteindelijke doel. Fatsoenlijke arbeidsovereenkomsten voor de postverspreiders van de nieuwe bedrijven en daardoor werken aan eerlijke concurrentieverhoudingen op de postmarkt. Dat gaan we regelen, linksom of rechtsom. De BVPP heeft indertijd goed nagedacht over de gevolgen van meewerken aan deze cao. En dat denkproces heeft geholpen. Misschien wint de staat het hoger beroep en dan zijn we gewoon weer op het punt waar we eind december 2009 al waren. En als het niet op deze manier gaat dan zullen er andere maatregelen komen die de gewenste situatie alsnog afdwingen. Sandd, DHL Global Mail en Netwerk VSP hebben door deze uitspraak van de rechter geen vrijbrief gekregen om maar gewoon hun eigen gang te gaan. De BVPP zal ze dat luid en duidelijk laten weten. Zodra er een principeakkoord wordt afgesloten volgt er een serie ledenraadplegingen door het land. Zodra er een principeakkoord wordt afgesloten zijn Paul Jekkers en Toon van Dun bij de ledenraadplegingen om vragen te beantwoorden en de plannen toe te lichten 5

6 Ledenvergadering sector area West wezig, die uitleg geven over de voortgang in deze spannende en roerige tijden. Kom naar deze ledenvergadering en maak van de gelegenheid gebruik om vragen te stellen en opmerkingen kenbaar te maken, zodat jouw vertegenwoordigers in de OC, OR of in het CAO-overleg daarmee aan de slag kunnen. De BVPP is namelijk dé vakbond waar het beleid door leden wordt bepaald. Kees van Duijn, secretaris van de sector West Op donderdag 11 maart aanstaande organiseert het sectorbestuur van de area West de jaarlijkse voorjaarsvergadering voor haar leden, wonend in de postcodegebieden 2200 tot en met Tijdens deze vergadering kun je vragen stellen en misschien nog wel belangrijker, inbreng leveren aan de bestuurders. Discussieer en beslis mee over jouw werk! (alleen voor leden) In deze periode staat er zowel voor jou als voor het bedrijf veel op het spel. Tijdens deze vergadering zijn bestuursleden van de BVPP aan- agenda 1. Opening 2. Mededelingen 3. Bestuurssamenstelling sector West 4. Vaststellen leden van de Raad van Afgevaardigden voor het Bondsjaar Inventarisatie Rondvraag 6. Stand van zaken CAO-onderhandelingen bij TNT 7. Ontwikkelingen bij TNT Post en overige bedrijfsonderdelen 8. Rondvraag 9. Sluiting Datum: 11 maart 2010 aanvang: uur adres: Veursestraatweg 88-90, 2265 Ce Leidschendam Reiskosten zullen conform de BVPP-reiskostenregeling worden vergoed. Vragen? Stel deze aan Kees van Duijn, secretaris sector area West De BVPP en de privatisering van het Ptt-bedrijf Het boek van theo de Ruiter is voor iedereen die met onderhandelen te maken heeft een must! Het boek kan worden besteld door 15,00 over te maken op de ING-Betaalrekening nummer ten name van de penningmeester van de BVPP te tilburg onder vermelding van: toezending BVPPboek en uw adres. Na ontvangst van uw betaling zal het boek worden toegezonden. Cor Wit neemt zijn exemplaar van het boek in ontvangst. 6

7 Postkantoren Vandaag Caspar Vlaar, bestuurder BVPP voor Postkantoren BV 2010 zal weer een bewogen jaar worden voor veel collega s bij Postkantoren BV. Opnieuw zullen veel medewerkers op zoek moeten naar een nieuwe baan. Ook dit jaar worden weer veel postkantoren gesloten. Begin januari is een nieuw overzicht geplaatst op Dit jaar worden we ook geconfronteerd met het feit dat clusters ophouden te bestaan. Dan wordt ook het laatste kantoor binnen een cluster gesloten en is er voor onze collega s in dat cluster geen werk meer. De betrokkenen worden op enig moment overcompleet verklaard en zullen individueel de keuze moeten maken of zij of hij bemiddeld wil worden met behulp van het Postkantoren Mobiliteit Centrum (PMC), of kiest voor de vrijwillige vertrekregeling. Natuurlijk heeft men dan al financieel advies ingewonnen. Dat is voor de leden van de BVPP heel makkelijk bij bureau De Regt. De keuze voor het adviesbureau maak je kenbaar bij de clustermanager, die er voor zal zorgen dat er contact met je opgenomen zal worden. de overeenkomst vrijwillig vertrek (OVM), het volgen van opleidingen (deels) op kosten van Postkantoren BV en door gebruik te maken van de mogelijkheden die het PMC biedt aan de medewerkers. Ook voor de collega s die zich al vroegtijdig willen laten bijstaan, zijn er ruimschoots mogelijkheden. Voordat je overcompleet wordt verklaard, kun je al hulp krijgen bij het maken van een CV, het schrijven van een sollicitatiebrief, een beroepskeuze oriëntatie en een training voor het voeren van sollicitatiegesprekken. Het advies van de BVPP; maak gebruik van deze mogelijkheden! afspiegeling in 2010 Ook de BVPP medezeggenschappers zijn op 12 januari geïnformeerd over hun positie op de afspiegelingslijst Daaruit valt af te leiden dat we dit jaar afscheid zullen moeten nemen van een aantal enthousiaste leden uit de OR en OC. De cao 2010 In januari zijn de cao onderhandelingen gestart zoals je hebt kunnen lezen in de gezamenlijke inzetbrief van de vakorganisaties. De data waarop onderhandeld wordt en die bij het ter perse gaan van dit blad bekend waren, zijn 19 en 26 januari. De BVPP informeert je uiteraard over de voortgang van de onderhandelingen via onze website en/of een nieuwsbrief. op zoek naar een nieuwe baan Ondanks dat de liquidatie van Postkantoren nu al een jaar gaande is, schrikken collega s als zij diegene zijn die te horen krijgen dat zij of hij het bedrijf moet verlaten. Zoiets gaat je niet in de koude kleren zitten, zeker als je er al vele dienstjaren hebt gewerkt. Collega s worden boos, verdrietig, teleurgesteld en zijn soms ook opgelucht. De BVPP heeft er samen met de andere vakorganisaties, alles aan gedaan om een goed sociaal plan af te spreken met de directie van Postkantoren BV. Veel collega s hebben dat inmiddels ervaren. Door gebruik te maken van 7

8 Van onze fractie in de or Productie Sjaak van der Leij, lid van de BVPP-fractie in de OR Productie sjaak van der Leij, van de BVPP-fractie in de or Productie, geeft deze editie de laatste stand van zaken weer over één van de grootste ingrijpende plannen binnen de keten Bezorgen. optimaliseren Voorbereiding ofwel (optivo) omvat verschillende actuele onderwerpen die hieronder op willekeurige volgorde worden beschreven. Definitieve instemming werktijdregelingen (WtR) optivo! De OR heeft in december een brief gezonden aan de directeur Productie waarin voorwaarden worden gesteld aan het geven van instemming voor onbepaalde tijd. De reactie van de bedrijfsleiding is 14 januari ontvangen en op basis hiervan heeft de OR vastgesteld dat in belangrijke mate tegemoet is gekomen aan de zekerheden die de OR heeft gevraagd. Dit betekent dat als de OC s instemming verlenen aan de werktijdregelingen op OptiVo kantoren, deze verandering voor onbepaalde tijd is. Vaststellen leidraad De nieuwe teksten van de leidraad zijn toegezonden. In de leidraad staan de spelregels beschreven op basis waarvan er binnen de OptiVo kantoren gebouwd wordt aan een nieuwe werktijdregeling. De OR heeft concept tekstvoorstellen gedaan om een aantal passages aan te passen. Deze teksten worden nu door het bedrijf bekeken. advies- en besluitvormingstraject. TNT is zich aan het beraden. Volumedaling: trend & dagspecifiek Er zijn nieuwe afspraken met de bedrijfsleiding gemaakt over de wijze waarop de volumedaling en de trend in de werktijdregeling opgenomen zullen worden. test met drie bundels Het bedrijf is van plan om vanaf week 8 vier weken lang een 0-meting te houden in de area Zuidwest om te achterhalen hoeveel tijd de postbode in de uitvoering nodig heeft met twee bundels. In week 15 zal een 1-meting worden gehouden, waarbij gewerkt zal worden met drie bundels. De OR kan de proef niet tegenhouden, maar is van mening dat dit niet moet plaatsvinden op OptiVo kantoren, maar op andere kantoren. scenarioplanning Verder zijn we in gesprek met het bedrijf over de invoering van scenarioplanning. Zowel vanuit de Wet Verbetering Poortwachter als vanuit de TNT CAO artikel 97, wordt van de werkgever en van de medewerker een aantal zaken verwacht. Als werkhervatting in de eigen functie niet mogelijk is, moet gekeken worden naar andere passende arbeid. Afspraken hierover worden vastgelegd in een plan van aanpak. In dat kader is het hulpmiddel scenarioplanning ontwikkeld, dat leidinggevenden en casemanagers ondersteunt bij het maken van re-integratieplannen. De bedoeling van het bedrijf is om scenarioplanning zo spoedig mogelijk in het gehele land te gebruiken. Voorstel aanpassing (scenario s) Er ligt een voorstel om te gaan werken met plus- en minuren. Het gepresenteerde voorstel geeft nog veel bezwaren bij de OR omdat er nog teveel onduidelijkheden zijn. Plaatsingsprocedure optivo Er heeft een gesprek plaatsgevonden over de gevolgen van de herijking van de werktijdregeling van de wave 1 kantoren voor de medewerkers. Het inhoudelijke overleg over de plaatsingsprocedure zal, als het aan de OR ligt, zo snel mogelijk opgestart moeten worden omdat hierover afspraken zijn gemaakt in het De BVPP-fractie van de OR Productie 8

9 BVPP-fractie in de or Pakketservice doet verslag Theo van Melis, voorzitter van de BVPP-fractie in de OR Pakketservice Theo van Melis, voorzitter van de BVPP fractie in de OR Pakketservice, brengt iedere editie verslag uit over de laatste ontwikkelingen bij Pakketservice. In deze editie geeft Theo uitleg over het uitbetalen van werkoverleg in overwerk voor de chauffeurs werkzaam bij Distributie, de mogelijkheid om warme kleding te bestellen en de laatste stand van zaken in het sorteercentrum te Zwolle, waar collega s verplicht binnen moeten blijven tijdens de pauze. Werkoverleg in overwerk chauffeurs Distributie De Technische Commissie Distributie heeft een akkoord bereikt om het werkoverleg voor de chauffeurs van Distributie in overwerk uit te betalen. Sommige vestigingen werkten nog volgens de oude regeling waarbij het werkoverleg was ingebouwd in de werktijd. De nieuwe regeling houdt in dat er voor alle chauffeurs van Distributie eenduidigheid komt en wel dat het werkoverleg buiten werktijd en in overwerk wordt uitbetaald. Hiermee wordt uiteindelijk invulling gegeven aan het besluit Harmony (werkregistratiesysteem) zoals was afgesproken tussen OR en bedrijfsleiding Warme kleding voor collega s bij Distributie en transport De ondernemingsraad van Pakketservice heeft een initiatiefvoorstel ingediend voor warme kleding voor de collega s werkzaam bij Distributie en Transport. Het management heeft dit initiatiefvoorstel gehonoreerd. Het gaat hier om een fleece-schipperstrui en een dikkere broek die aan alle eisen voldoet en jaren mee kan. De chauffeurs krijgen er geen punten bij, maar kunnen deze kleding bestellen op basis van hun huidige budget, zodat deze warmere kleding kostenneutraal is voor de onderneming. De betrokken chauffeurs die geen punten meer hebben om nieuwe kleding te bestellen moeten helaas nog een jaartje wachten. Verplicht binnenblijven in het sorteercentrum pakketten in zwolle? Vanaf 1 december is het door de bedrijfsleiding niet meer toegestaan om buiten de eet- en rookplek naast de ingang te verblijven. Dit betekent voor de collega s van het sorteercentrum in Zwolle dat zij in de maaltijdpauze gewoon niet meer naar buiten mogen. De BVPP-fractie is van mening dat iedere collega voor zichzelf moet kunnen beslissen wat hij of zij in de maaltijdpauze doet. Inmiddels heeft de BVPP-fractie kritische vragen gesteld aan het management en zijn wij tijdens het ter perse gaan van dit artikel nog in afwachting van antwoorden. De BVPP maakt zich er sterk voor dat dit probleem naar ieders tevredenheid wordt opgelost. Zodra er meer nieuws is, sturen wij een nieuwsflits. 9

10 mijn fiets mijn huis mijn boot Jouw werk is meer waard! Word lid van de vakbond die opkomt voor jouw belangen!

11 Nieuwe ronde, nieuwe kansen! We maken er een wedstrijd van! 2009 was het jaar dat Ton van t Woudt de titel ledenwerver van het jaar 2009 in de wacht sleepte. Vanwege de inspanningen van Ton en zijn collega s is sector West ook nog eens de sector waar in 2009 de meeste leden zijn geworven. Voor 2010 is door het hoofdbestuur een ledenwerfwedstrijd uitgeschreven voor de (potentiële) ledenwervers onder ons. Doe mee en maak kans op geldprijzen! Nummer sector aantal nieuwe leden Ideeën & kansen Heb jij ideeën over ledenwerving? Of zie jij op werk kansen om collega s lid te maken? Dan horen wij graag van jou! Neem dan contact op met Gerard van Rijn (Zie bladzijde 2 voor de contactgegevens) Winnaars In de magazines die in 2010 zullen volgen, worden de tussenstanden gepubliceerd. Volgend jaar maken wij de prijswinnaars via het magazine bekend. Veel succes! 1 West Zuidoost 87 De top drie van de sectoren waar in 2009 de meeste leden zijn geworven De nummer twee ledenwerver 2010 ontvangt 100,-! 2 Noordwest 112 Let the game begin! (Laat de wedstrijd beginnen) Ook dit jaar ontvang je voor ieder nieuw lid een tientje. Voor de BVPP-ers die uitblinken in deze sport zijn er voor 2010 extra aantrekkelijke werfpremies te winnen; De nummer drie ontvangt 75 Euro De nummer twee ontvangt 100 Euro De nummer één ontvangt 150 Euro Deze wedstrijd loopt tot en met 31 december 2010 en aan de geldprijzen is een minimum van 25 nieuwe leden verbonden. middelen Via de achterzijde van het magazine en via de website kunnen nieuwe leden zich inschrijven. Wil je met kaarten, posters of folders aan de slag? Dat kan! Vraag deze aan via het secretariaat. (Zie bladzijde 2 voor de contactgegevens). De nummer drie ledenwerver 2010 ontvangt 75,-! De topledenwerver 2010 ontvangt 150,-! Hierbij verklaren wij het nieuwe werfseizoen voor geopend! 11

12 tnt verstuurt personeelsblad niet meer naar gepensioneerden Geen mail meer? teken protest aan! Sinds december 2009 ontvangen de gepensioneerden van TNT het bedrijfsblad Mail niet meer via de post. TNT heeft dat besloten om kosten te besparen. De BVPP heeft al veel teleurgestelde reacties ontvangen. De gepensioneerden TNT-ers willen graag op de hoogte blijven van het bedrijf waar ze met hart en ziel voor hebben gewerkt. Als alternatief is de digitale versie aangeboden, helaas hebben de gepensioneerden niet allemaal toegang tot internet. Volgens het MZ journaal maakt dertig procent van de gepensioneerde TNT-ers gebruik van internet. De BVPP roept iedere gepensioneerde TNT-er op om een protest of brief naar de secretaris van de Centrale Ondernemingsraad te sturen. teleurgesteld De heer Zuiderduin, lid van de BVPP, heeft het er niet bij laten zitten en heeft een brief gestuurd naar de heer Aben, directeur personeelszaken Nederland, om te proberen deze bezuiniging terug te draaien. Helaas is dat niet gelukt, als alternatief werd een digitale versie geboden. De heer Zuiderduin: Ik blijf graag op de hoogte van het bedrijf waar ik 28 jaar trouw heb gewerkt, het originele personeelsblad vind ik nog steeds heerlijk om op papier te lezen. Ik hoop dat deze beslissing zo snel mogelijk ongedaan wordt gemaakt. teken protest aan! De BVPP roept alle gepensioneerde TNT-ers op die het blad graag per post willen ontvangen om protest aan te teken. Stuur Dineke Schrijver, de Suzanne Rijnbergen kun je bellen met vragen of om jezelf op te geven als kaderlid! De heer Zuiderduin met TNT personeels - blad Mail secretaris van de Centrale Ondernemingsraad (COR) een brief of een en stuur een afschrift naar de BVPP. We hopen hiermee TNT over te halen om het blad toch weer naar gepensioneerde TNT-ers te versturen. adressen Stuur een naar: Met een cc naar Of stuur een brief naar TNT t.a.v. Dineke Schrijver Postbus GG s-gravenhage. Met een afschrift naar BVPP, Veursestraatweg CE Leidschendam Laten we er samen voor gaan om de verzending van Mail naar huisadressen in ere te herstellen! Werk jij bij CeVa? Weet jij wat er speelt op je werk en wil jij een aanspreekpunt zijn van de BVPP? Wil je voorlichting geven aan je collega s over de BVPP? zou jij een wensenlijst van jou en je collega s willen maken, voorafgaand aan cao-onderhandelingen? Kun jij één van deze vragen met ja beantwoorden? Neem dan contact op met suzanne Rijnbergen via of

13 De Regt ontzorgt 55-plussers Naast de mogelijkheid tot online verzekeren tegen uiterst scherpe tarieven, biedt De Regt financiële planning aan voor uw eigen gezinssituatie. Een financieel planningsgesprek is echter een momentopname. Wij vergelijken het wel eens met een foto die wellicht scherp is op het moment dat deze gemaakt wordt, maar vervaagt naarmate de tijd vordert. Een jong gezin heeft bijvoorbeeld andere financiële behoeften dan iemand die op middelbare leeftijd is. Daarnaast wijzigt onze overheid met enige regelmaat onze Sociale Verzekeringswetten, waar veel van uw toekomstige inkomsten op gebaseerd zijn. Denk hierbij aan discussie rond de AOW-leeftijd (verhoging naar 67). Regelmatig scherp- en bijstellen van uw eigen financiële plan is daarom van essentieel belang. Indien hier tussentijds onvoldoende aandacht aan wordt besteed is de kans groot dat u uw financiële doelen niet zult gaan verwezenlijken en uw onbezorgde oude dag in het geding komt. Om dit te voorkomen heeft de Regt een abonnementssysteem ontwikkeld, waarbinnen periodiek onderhoud gewaarborgd is. Dit abonnement geeft u constant inzicht in uw pensioensituatie, eventuele financiële gevolgen van overlijden en arbeidsongeschiktheid en hoe u het beste om kunt gaan met uw vermogensopbouw. Dit abonnement bij De Regt bestaat uit drie onderdelen, te weten de inkomens-, vermogens- en woonmodule. De volgende inzichten worden hiermee voor u als 55-plusser verkregen: Hoogte netto besteedbaar inkomen na stoppen met werken Interessante mogelijkheden inzake defensief beleggen in verband met korte beleggershorizon Wat te doen met vrijkomend kapitaal? (bijvoorbeeld uit expiratie lijfrente en/of kapitaalverzekeringen) Hoe toekomstige woonwensen te kunnen verwezenlijken? Hoogte inkomen bij eerder overlijden en/of arbeidsongeschiktheid Opbouw en overdracht van het opgebouwde vermogen aan kinderen Financiële aandacht voor de toekomstige woonsituatie. Kunt/wilt u blijven wonen waar u nu woont en is dit financieel haalbaar? Dit doorlopende advies op abonnementsbasis heeft een contractsduur van 3 jaar, hiervoor betaalt u 250,- per jaar exclusief BTW. Het eerste jaar heeft u een persoonlijk gesprek met uw vaste aanspreekpunt bij De Regt, aansluitend ontvangt u uw persoonlijke rapportage. In het tweede en de vervolgjaren zal actualisering van het rapport plaatsvinden, dit is 24 uur per dag inzichtelijk via internet. Een persoonlijke toelichting op het rapport kan, op verzoek, door middel van een gesprek tegen uurtarief (20 % korting) plaatsvinden. Het abonnementstarief wordt 1 x per kwartaal in rekening gebracht. De volgende aanvullingen zijn op dit abonnement mogelijk: - Hypotheekadvies - Aankoopbegeleiding - Aangifte inkomstenbelasting - Uitvaartvoorzieningen - Cursus internet - Reizen voor ouderen - Opmaak/wijziging testament - Abonnement Financieel Magazine Wanneer u nadere informatie wenst, kunt u bellen met Frank Hulscher ( ) of stuur een mailbericht naar 13 Neem vrijblijvend contact op met Frank Hulscher voor persoonlijk advies!

14 Rechter veegt advies van klachtencommissie van tafel Sabina Hasanbegovic-Jusic en Victor Schöyer zorgen voor arbeidsrechtelijke bijstand voor leden van de BVPP! TNT is meer in beweging dan ooit, de juristen van de BVPP krijgen steeds vaker te maken met ondoorgrondelijke processen binnen TNT. Het mooiste voorbeeld hiervan was een zaak die al in 2008 in behandeling werd genomen. Een werkneemster van TNT werd geconfronteerd met de vraag op welke wijze zij op een zekere dag haar werkzaamheden had uitgevoerd. Hierbij werd haar met name de vraag gesteld over de invulling van haar middaguren. De werkneemster, zich van geen kwaad bewust, diende zich hierbij schriftelijk te verantwoorden. Dit deed ze zoals haar gevraagd. In de verantwoording schreef ze dat ze een bepaalde tijd tijdens haar dienst met iemand had gesproken. Hierbij gaf ze ook aan waar en wanneer dat was geweest. De reactie van TNT bestond eruit dat ze geschorst werd, dat ze werd overgeplaatst en er werd haar te kennen gegeven dat ze bij herhaling ernstiger disciplinaire maatregelen tegemoet kon zien. Op geen enkele wijze was de werkneemster het met deze disciplinaire maatregel eens. Een krachtige brief richting TNT, met de dreiging van een kort geding, zorgde ervoor dat de maatregel werd afgezwakt. Daarmee was de disciplinaire maatregel echter niet van de baan. Een zitting bij de Klachtencommissie volgde. Klachtencommissie Tijdens de zitting volgde een verassing; er bleek dat de werkneemster iets anders werd verweten, dan wat de werkneemster dacht en waarop ze haar verantwoording had geschreven. Tijdens de zitting van de Klachtencommissie bleek dat de werkneemster werd verweten niet duidelijk te hebben gemaakt wat ze op een ander tijdstip had gedaan. De Klachtencommissie was verrast dat TNT de werkneemster niet specifieker had gevraagd naar de haar verweten gedraging, maar stapte daar gemakkelijk overheen door maar te vragen wat ze had gedaan in de tijd die ze geschreven had (44 minuten), maar waarvan TNT niet wist wat ze had gedaan. Omdat het maanden geleden was dat de werkneemster haar tijdregistratie had ingevuld, wist ze dat niet meer. Vanwege dit laatste werd de klacht ongegrond verklaard. Naar de rechter Het oordeel zat de BVPP en werkneemster niet lekker. Het was namelijk vreemd dat er pas tijdens de zitting specifiek werd gevraagd naar de werkzaamheden in de gewraakte tijd en na kort beraad besloten we dan maar naar de rechter te gaan. De rechter gaf de werkneemster gelijk en draaide daarmee het oordeel van de Klachtencommissie terug. Volgens de rechter had het TNT duidelijk moeten zijn dat het werkneemster niet helemaal duidelijk was waarover TNT het had. Voorts bleek de rechter van mening dat nu werkneemster een vast inkomen had, ze op geen enkele manier tijd gestolen (want zo formuleerde TNT het) kon hebben van TNT. Wie denkt dat daarmee het verhaal ten einde is, heeft het mis. TNT vergoedt de reiskosten en ook de tijd die iemand moet vrijmaken om naar de Klachtencommissie te gaan. De gemaakte reiskosten en de tijd die de werkneemster vrij moest nemen, werden niet vergoed. Het was, aldus TNT, de eigen keus van de werkneemster om TNT aan te klagen en om op die manier het oordeel van de Klachtencommissie teniet te doen. Inmiddels gaat het nu alleen nog maar om de tijd die de werkneemster vrij moest nemen. Al met al toont TNT zich een slecht verliezer. Dat de kosten ook voor TNT alleen maar oplopen, heeft ze toch aan zichzelf te wijten. In de tijden dat je bezuinigt, lijkt het de BVPP logisch dat op de zaken te doen, die er echt toe doen. Goede werkomstandigheden en relatief tevreden werknemers zijn daarbij essentieel. 14

15 Interview met een BVPP-er martin Nonneman van de BVPP-fractie van de area oc Noordwest en de or Productie Iedere editie komt er een BVPP-er aan het woord. Deze keer is dat Martin Nonneman van de OC Noordwest en de OR Productie bij TNT. Wie ben je? Mijn naam is Martin Nonneman, ik ben 52 jaar, 18 jaar getrouwd en heb één dochter van 16. Ik kom uit Amsterdam en ben sinds 1982 woonachtig in Almere. Mijn hobby s zijn onder andere muziek en internet. Ik ben in 1973 bij de toenmalige PTT komen werken als leerling-besteller en heb daar in de loop der jaren verschillende (leidinggevende) functies bekleed. Daarnaast ben ik als kaderlid van de BVPP ook lid van het sectorbestuur in Noordwest. Kun je meer vertellen over je werk? Ja, ik ben sinds e voorzitter van de OC area Noordwest en sinds medezeggenschapsverkiezingen van 2008 tevens tot lid van de OR BU Productie gekozen. Beide functies verricht ik tot op heden met veel plezier en voldoening. Wat maakt jouw baan zo leuk? Het leuke van mijn baan is dat geen enkele dag hetzelfde is; het is vaak reizen en daarbij veel vergaderen. Buiten al die vergaderingen om probeer ik ook zoveel mogelijk op de werkvloer te zijn om te horen wat er leeft onder de medewerkers. De medewerkers verdienen het om gehoord te worden! Wat is jouw drive om je sterk te maken voor je collega s? Ik ben van mening dat het belang van de medewerkers bij TNT steeds meer uit het oog wordt verloren en daarbij ondergeschikt wordt gemaakt aan het belang van TNT. Te denken valt aan bijna dagelijks uitloop, gebrek aan (goed) personeel, verplaatsingen etcetera. Ik vind het dan ook belangrijk dat er een sterke vakbond (lees BVPP) is die waar nodig, zich sterk maakt voor de belangen van de medewerkers. stel, je mag nu iets veranderen op de werkvloeren van tnt, wat zou je veranderen? Te vaak is het aan de orde dat een OC of OR afspraken maakt met een bestuurder en dat deze afspraken op lokaal niveau niet, of niet goed worden nagekomen. Medewerkers hebben daar last van. Hieraan dient een eind te komen, waarbij de bestuurder zich meer bewust zal moeten worden van de belangen van de medewerkers. Wat daarnaast mijn aandacht heeft, is de intimidatie binnen TNT. Dit zal en moet tot een halt worden gebracht! Want iedereen verdient het om bij TNT met fatsoen en respect behandeld te worden. Kun je meer vertellen over de or BVPP-fractie waarvan jij deel uitmaakt? Sinds de verkiezingen van november 2008 ben ik lid van de ondernemingsraad BU Productie. De OR fractie, onder de bezielende leiding van Gerard van Osch, is in alle commissies en werkgroepen vertegenwoordigd en heeft daarbij voldoende invloed op de besluitvorming. Daarnaast is de BVPP OR fractie een goed en hecht team die elkaar op uitstekende wijze aanvult. Waar en hoe heb je de BVPP leren kennen? Ik heb de BVPP leren kennen door onder andere BVPP-lid Hans Schonenberg en merkte dat hij op uitstekende wijze de belangen van de medewerkers behartigde. Deze manier van werken werd en wordt door de medewerkers, merk ik, nog steeds zeer gewaardeerd. Waarom heb je gekozen voor de BVPP? De wijze waarop de BVPP-ers zich voor de medewerkers inzetten spreekt mij enorm aan waarbij begrippen als oprechtheid, eerlijkheid en recht door zee hoog in het vaandel staan. Het was dus eigenlijk een gemakkelijke keuze om lid te worden. Een keuze waar ik tot op heden geen enkel moment spijt van heb gekregen! 15

16 Word de eerste twee kalendermaanden gratis lid en kies een welkomstcadeau! tientjes verdienen? Wervers ontvangen 10,- per nieuw geworven lid! BVPP JoUW VaKBoND! arbeidsrechtelijke hulp door juristen Leden hebben stemrecht over cao s Beantwoording van vragen over werk eerste hulp bij privéproblemen Gratis belastingservice exclusieve ledenvoordelen Collectieve belangenbehartiging Ruime vertegenwoordiging in de medezeggenschap aanmeldingsformulier Ondergetekende geeft zich op als lid van de BVPP en gaat akkoord met inhouding van de verschuldigde contributie via de salarisadministratie of machtigt hierbij de BVPP tot wederopzegging de contributie van zijn of haar giro- of bankrekening af te schrijven* Welkomstcadeau Ja, ik word lid van de BVPP en betaal de eerste twee kalendermaanden geen contributie! Als welkomstcadeau ontvang ik: een MP3/een Parkerpen**, deze graveren met... Persoonlijke gegevens Achternaam:... Voorletters:...m/v(**) Adres:... Postcode en Woonplaats:... Geboortedatum:... Bankrekeningnummer:... Telefoon:... adres:... Aankruisen indien: Ja, ik wil ook per over belangrijke zaken geïnformeerd worden. zakelijke gegevens Registratienummer:... Loonschaalnummer:... Personeelsnummer:... Plaats van tewerkstelling:... Area (TNT):... Sorteercentrum:... Elders:... Voltijd-/deeltijd-/zaterdagwerker/postbezorger/anders...** * Indien u het niet eens bent met de automatische incasso heeft u een 56 dagen de tijd om de bank opdracht te geven het bedrag terug te boeken ** Doorhalen wat niet van toepassing is. BVPP contributie per maand: c Schaalnrs 1 en 2 5,50 c Schaalnrs 3 en 4 6,25 Ingangsdatum:... Handtekening:... c Schaalnr 5 7,00 c Schaalnr 6 8,25 c Schaalnr 7 8,75 Het nieuwe BVPP-lid is opgegeven door: c Schaalnr 8 9,25 Naam:... c Schaalnr 9 9,75 c Schaalnr 10 en > 10,25 Voorletters:... c Gepensioneerd/ Adres:... VUT/SBR 5,50 c Parttimers 5,50 Postcode en woonplaats:... c Postbezorgers 3,75 Rekeningnummer:... c Overige functies Sandd/Selektmail 5,50 aanmelden kan ook via c Zaterdagwerkers 3,75 c Niet werkzaam bij TNT 5,50 Dit formulier of een kopie zenden in een envelop (zonder postzegel) aan: Ledenadministratie BVPP, antwoordnummer 60752, 5000 WB tilburg 16

De vakbond die opkomt voor jouw belangen

De vakbond die opkomt voor jouw belangen De vakbond die opkomt voor jouw belangen Wat doen de bonden met de grote onvrede bij TNT? Uitkomsten BVPP onderzoek Tevredenheid BVPP en werk Onderhandelingsresultaat CEVA Interview met Cor Ariens Het

Nadere informatie

ABC-tje is een uitgave van de Algemene Bond Casinopersoneel

ABC-tje is een uitgave van de Algemene Bond Casinopersoneel UITNODIGING Na een periode van vijf en een half jaar de functie van voorzitter van de Vakbond ABW en Vakbond ABC bekleed te hebben, zal de heer Okke Verstrenge vanaf 1 oktober a.s. de beide bonden verlaten

Nadere informatie

ABC-tje. NIEUWSBRIEF Nr. 4. 4 e jaargang - juni 2004 ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN DE VAKBOND ABC IN UTRECHT. In deze nieuwsbrief:

ABC-tje. NIEUWSBRIEF Nr. 4. 4 e jaargang - juni 2004 ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN DE VAKBOND ABC IN UTRECHT. In deze nieuwsbrief: In deze nieuwsbrief: ABC-tje NIEUWSBRIEF Nr. 4 4 e jaargang - juni 2004 ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN DE VAKBOND ABC IN UTRECHT Op dinsdag 18 mei jl. vond vanaf 14.30 uur in de Royal Flush zaal van HC

Nadere informatie

Vizier. Zomerflits handige tips. Roger van den Broek en Wil Kapell nieuwe vakbondsbestuurders OR-verkiezingen Sabic en Vixia

Vizier. Zomerflits handige tips. Roger van den Broek en Wil Kapell nieuwe vakbondsbestuurders OR-verkiezingen Sabic en Vixia Vizier Jaargang 64 nummer 3 zomer 2008 Het hart van de organisatie, het secretariaat van de Vakbond ABW: v.l.n.r.: Karin Jelsma, Bea Dresen en Nicole Ermers. Zomerflits handige tips Roger van den Broek

Nadere informatie

kloppende hart van de vakbond

kloppende hart van de vakbond JA ARGANG 2 APRIL 2008 NR 2 Het regiokantoor: het kloppende hart van de vakbond Vrijwilligersmanagement Muskusratvangers in de steigers zijn buitenmensen Maiko is de beste mountainbiker met diabetes. Inhoud

Nadere informatie

Tips van een netwerker. Over kantoortijgers en werkschapen. Interview met Jacques Kragt. Fred Veer over één van de casussen die hij onlangs had:

Tips van een netwerker. Over kantoortijgers en werkschapen. Interview met Jacques Kragt. Fred Veer over één van de casussen die hij onlangs had: Tips van een netwerker Fred Veer over één van de casussen die hij onlangs had: Het college van bestuur had wel zin in de gouden eieren die deze gans zou gaan leggen. Via een (achteraf gezien) zeer onhandige

Nadere informatie

ABGP magazine 53 jaar

ABGP magazine 53 jaar ABGP magazine 53 jaar 1 e Kwartaal 2014 Dè onafhankelijke vakorganisatie Ik sta op voor mijn man Hipke Anneke Nieboer (57) verkoopt eigen schilderwerk En wat doe jij? Kijk wat jij kunt doen op staoptegenkanker.nl/inactie

Nadere informatie

ABC-tje is een uitgave van de Algemene Bond Casinopersoneel CAO-OVERLEG / ONDERHANDELINGEN VAKBONDEN EN HOLLAND CASINO

ABC-tje is een uitgave van de Algemene Bond Casinopersoneel CAO-OVERLEG / ONDERHANDELINGEN VAKBONDEN EN HOLLAND CASINO CAO ACTUEEL In deze rubriek houden wij jullie op de hoogte van alle actuele zaken en het nieuws over de nieuwe CAO-onderhandelingen met Holland Casino voor een nieuwe CAO in 2006. CAO-OVERLEG / ONDERHANDELINGEN

Nadere informatie

Ouderenwijzer. Krant voor ouderen en gepensioneerden Jaargang 10, Nummer 3, 2013 Inhoud. fors in netto inkomen op achteruit.

Ouderenwijzer. Krant voor ouderen en gepensioneerden Jaargang 10, Nummer 3, 2013 Inhoud. fors in netto inkomen op achteruit. FNV Bondgenoten Neem gratis mee! Ouderenwijzer Krant voor ouderen en gepensioneerden Jaargang 10, Nummer 3, 2013 Inhoud 2 Gelukkig mankeer ik niks > Column Willem Banning 2 Aftrekpost specifieke zorgkosten

Nadere informatie

Marechaussee. vereniging maart. WUL-dictaat van tafel. Meer grip op ontgroeningen. door defensiebonden. tijdens coördinatiefase

Marechaussee. vereniging maart. WUL-dictaat van tafel. Meer grip op ontgroeningen. door defensiebonden. tijdens coördinatiefase Marechaussee vereniging maart 02 2013 WUL-dictaat van tafel door defensiebonden Meer grip op ontgroeningen tijdens coördinatiefase rené SCHILPEROORT vicevoorzitter hoofdbestuur Onbehoorlijk en discriminerend

Nadere informatie

Het pensioenmagazine over uw inkomen voor vandaag, morgen of later

Het pensioenmagazine over uw inkomen voor vandaag, morgen of later OVER MORGEN januari 2015 Het pensioenmagazine over uw inkomen voor vandaag, morgen of later Pensioenregeling aangepast Nieuwe voorzitter: Peter van Gameren De komst van de kleine zorgt ervoor dat je over

Nadere informatie

Groen. werken. Werknemer pineut van wijziging ontslagrecht Kom naar de Vitaliteitsdagen Met CNV Rechtsbijstand staat u niet alleen

Groen. werken. Werknemer pineut van wijziging ontslagrecht Kom naar de Vitaliteitsdagen Met CNV Rechtsbijstand staat u niet alleen JA ARGANG 1 AUGUSTUS 2007 NR 4 Groen werken Werknemer pineut van wijziging ontslagrecht Kom naar de Vitaliteitsdagen Met CNV Rechtsbijstand staat u niet alleen rsc Flesje. Luiers. Pensioen? Nu de baby

Nadere informatie

Vizier. Voor u gelezen: Waarom verdienen mannen meer dan vrouwen? Oproep deelname hoofdbestuursverkiezingen. Oproep Algemene Vergadering 2014

Vizier. Voor u gelezen: Waarom verdienen mannen meer dan vrouwen? Oproep deelname hoofdbestuursverkiezingen. Oproep Algemene Vergadering 2014 Vizier Jaargang 70 Nummer 2 mei 2014 Voor u gelezen: Waarom verdienen mannen meer dan vrouwen? Oproep deelname hoofdbestuursverkiezingen Oproep Algemene Vergadering 2014 Oproep Ledenvergaderingen Bondsgroepen

Nadere informatie

Netwerk Veteranen FNV. Loonbod. van start gegaan. is sigaar uit eigen doos. augustus 2015 uitgave van de algemene federatie van militair personeel

Netwerk Veteranen FNV. Loonbod. van start gegaan. is sigaar uit eigen doos. augustus 2015 uitgave van de algemene federatie van militair personeel 05 augustus 2015 uitgave van de algemene federatie van militair personeel Netwerk Veteranen FNV van start gegaan Loonbod is sigaar uit eigen doos OPLINIE AUGUSTUS 2015 01 @ANNEMARIESNELS VOORZITTER ANNE-MARIE

Nadere informatie

Cupido op het werk. Wat gaan wij voor u doen in 2007? Interview met Alexander Rinnooy Kan Belastingservice geeft waar u recht op heeft

Cupido op het werk. Wat gaan wij voor u doen in 2007? Interview met Alexander Rinnooy Kan Belastingservice geeft waar u recht op heeft JA ARGANG 1 FEBRUARI 2007 NR 1 Cupido op het werk Wat gaan wij voor u doen in 2007? Interview met Alexander Rinnooy Kan Belastingservice geeft waar u recht op heeft Wat zijn uw goede voornemens voor 2007?

Nadere informatie

De eerste baan, en dan?

De eerste baan, en dan? JA ARGANG 1 OK TOBER 2007 NR 5 De eerste baan, en dan? Interview met minister Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Kabinet te traag met aanpak personeelsproblemen Advies nodig bij de volgende loopbaanstap?

Nadere informatie

Generaties. AOW-leeftijd omhoog: de gevolgen voor u Pensioen nu en straks. Lange weg naar herstel Rente en langer leven: invloeden op de dekkingsgraad

Generaties. AOW-leeftijd omhoog: de gevolgen voor u Pensioen nu en straks. Lange weg naar herstel Rente en langer leven: invloeden op de dekkingsgraad Generaties is het informatiebulletin van STICHTING Philips Pensioenfonds Generaties Nummer 17, 9 e jaargang december 2012 AOW-leeftijd omhoog: de gevolgen voor u Pensioen nu en straks Lange weg naar herstel

Nadere informatie

MAGAZINE VOOR UITKERINGSGERECHTIGDEN NUMMER 3 / OKTOBER 2014. Campagne 'Stop Werken Zonder Loon' van start

MAGAZINE VOOR UITKERINGSGERECHTIGDEN NUMMER 3 / OKTOBER 2014. Campagne 'Stop Werken Zonder Loon' van start INspraak MAGAZINE VOOR UITKERINGSGERECHTIGDEN NUMMER 3 / OKTOBER 2014 Campagne 'Stop Werken Zonder Loon' van start INSPRAAK COLUMN Wat doen we met Wouter? Een goede vriendin van mij heeft een zoon. Hij

Nadere informatie

Help, mijn collega zit in de put. Privé e-mailen op het werk, mag dat? Een goed salaris: u verdient het! Sta sterk(er) in uw werk

Help, mijn collega zit in de put. Privé e-mailen op het werk, mag dat? Een goed salaris: u verdient het! Sta sterk(er) in uw werk JA ARGANG 1 JUNI 2007 NR 3 Help, mijn collega zit in de put Privé e-mailen op het werk, mag dat? Een goed salaris: u verdient het! Sta sterk(er) in uw werk F B T O A U T O V E R Z E K E R I N G S P E C

Nadere informatie

Marja Pronk: werken geen plicht. Extra service: digitale nieuwsbrief CNV Publieke Zaak Kabinet toont weinig daadkracht achter gloedvolle woorden

Marja Pronk: werken geen plicht. Extra service: digitale nieuwsbrief CNV Publieke Zaak Kabinet toont weinig daadkracht achter gloedvolle woorden JAARGANG 2 OKTOBER 2008 NR 5 Marja Pronk: werken geen plicht Extra service: digitale nieuwsbrief CNV Publieke Zaak Kabinet toont weinig daadkracht achter gloedvolle woorden www.pggm.nl Sommige mensen hebben

Nadere informatie

NCF behaalt goede resultaten bij OR-verkiezingen. Finanzien. Jaargang 13 nummer 4, april 2009 Verschijnt 11 x per jaar www.ncfned.

NCF behaalt goede resultaten bij OR-verkiezingen. Finanzien. Jaargang 13 nummer 4, april 2009 Verschijnt 11 x per jaar www.ncfned. Van der Smissen: Ik voel me als een vis in het water 4 NCF behaalt goede resultaten bij OR-verkiezingen 7 8 NCF en Finse vakbond gaan samenwerken Finanzien Jaargang 13 nummer 4, april 2009 Verschijnt 11

Nadere informatie

LEDENBRIEF NUMMER 2 oktober 2005

LEDENBRIEF NUMMER 2 oktober 2005 LEDENBRIEF NUMMER 2 oktober 2005 In dit nummer Algemeen Van het bestuur 2 Horzel over economie 5 Ondertussen in eigen huis 10 Verlengen rijbewijs C en D 14 Ingezonden brief 16 de Pen 21 Haven Verkoop SHB

Nadere informatie

Ondernemen in de Zorg

Ondernemen in de Zorg Ondernemen in de Zorg 1 Ondernemen in de Zorg Ondernemen in de zorg Voorwoord Ondernemen in de Zorg Zelfstandig ondernemers zonder personeel die behoefte hebben aan advies, een breed netwerk en collectieve

Nadere informatie

JAARGANG 3 FEBRUARI 2009 NR 1

JAARGANG 3 FEBRUARI 2009 NR 1 JAARGANG 3 FEBRUARI 2009 NR 1 Pesten op het werk: het vergeten taboe Eric de Macker voorzitter CNV Publieke Zaak Kent u de fiscale spelregels? Vitamine CNV werkt! februari 2009 F B T O R E I S V E R Z

Nadere informatie

GRAfIMEdIA & techniek Jaargang 3 / Editie 03 / 5/11/2011 / Een uitgave van FNV KIEM / Gratis voor leden van FNV KIEM / Lid worden? www.fnvkiem.

GRAfIMEdIA & techniek Jaargang 3 / Editie 03 / 5/11/2011 / Een uitgave van FNV KIEM / Gratis voor leden van FNV KIEM / Lid worden? www.fnvkiem. KIJK OOK OP INTERNET WWW.FNVKIEM.NL Grafimediadag: We print it! P02 Broese en Peereboom maakt doorstart P07 GRAfIMEdIA & techniek Jaargang 3 / Editie 03 / 5/11/2011 / Een uitgave van FNV KIEM / Gratis

Nadere informatie

MAART 2014 PGB BEELD PENSIOENMAGAZINE PENSIOENEN NIET OMLAAG ONDERZOEK DEELNEMERS: IETS MEER RISICO MAG MEESTGESTELDE VRAGEN

MAART 2014 PGB BEELD PENSIOENMAGAZINE PENSIOENEN NIET OMLAAG ONDERZOEK DEELNEMERS: IETS MEER RISICO MAG MEESTGESTELDE VRAGEN MAART 2014 PGB BEELD PENSIOENMAGAZINE PENSIOENEN NIET OMLAAG ONDERZOEK DEELNEMERS: IETS MEER RISICO MAG MEESTGESTELDE VRAGEN VOORWOORD INHOUD BESTE LEZER, Het goede nieuws is dat PGB de pensioenen niet

Nadere informatie

Ouderenwijzer. Krant voor ouderen en gepensioneerden Jaargang 9, Nummer 2, 2012 Inhoud

Ouderenwijzer. Krant voor ouderen en gepensioneerden Jaargang 9, Nummer 2, 2012 Inhoud FNV Bondgenoten Neem gratis mee! Ouderenwijzer Krant voor ouderen en gepensioneerden Jaargang 9, Nummer 2, 2012 Inhoud Onder Willem Drees werd de AOW ingevoerd. Zijn beeltenis, gemaakt door Eric Claus,

Nadere informatie

werk en inkomen algemeen DECEMBER 2014 LEDENMAGAZINE VAN DE NEDERLANDSE POLITIEBOND tekst dick harte foto s ron rutten

werk en inkomen algemeen DECEMBER 2014 LEDENMAGAZINE VAN DE NEDERLANDSE POLITIEBOND tekst dick harte foto s ron rutten 08 DECEMBER 2014 tekst dick harte foto s ron rutten werk en inkomen algemeen LEDENMAGAZINE VAN DE NEDERLANDSE POLITIEBOND In dit nummer o.a.: REORGANISATIE Afgesproken garanties en plaatsingsprocedure

Nadere informatie

jaar ABGP Dè onafhankelijke vakorganisatie

jaar ABGP Dè onafhankelijke vakorganisatie jaar ABGP Dè onafhankelijke vakorganisatie ABGP magazine APRIL/MEI 2011 C O L O F O N Bondskantoor Langsom 3a 1066 EW Amsterdam Tel. 020-6672555 Fax 020-6194643 K.v.K. V 532048 ABN-AMRO: 49.47.70.791

Nadere informatie

Zoals we allemaal dagelijks in de media kunnen volgen is er

Zoals we allemaal dagelijks in de media kunnen volgen is er 71 jaargang 18, maart 2008 Uitgave van de Vereniging van Gepensioneerden uit de Detailhandel In dit nummer: 18e jaargang, september 2008 Van de voorzitter 1 Van de redactie 2 Actie leden werving 3 Rectificatie

Nadere informatie