Meest gestelde vragen medewerkers Thebe Huishoudelijke Zorg B.V./ FAQ

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Meest gestelde vragen medewerkers Thebe Huishoudelijke Zorg B.V./ FAQ"

Transcriptie

1 Meest gestelde vragen medewerkers Thebe Huishoudelijke Zorg B.V./ FAQ Versie 19 januari Wat is mijn opzegtermijn? >>Uw opzegtermijn wordt bepaald door het UWV. U ontvangt van UWV hieromtrent, naar alle waarschijnlijkheid in week 4 18 januari t/m 25 januari , een brief waarin dit staat. Zolang u die nog niet heeft ontvangen, kunt u uitgaan van 1 maand als u een dienstverband heeft van 5 jaar of korter, dus tot en met 31 januari Heeft u een dienstverband langer dan 5 jaar, dan eindigt in beginsel uw opzegtermijn op 10 februari Slechts in enkele bijzondere gevallen zal de opzegtermijn ná 10 februari zijn gelegen. 2. Wat is dan de laatste dag van mijn opzegtermijn / wat is mijn laatste werkdag? >>Zie punt 1, of ga zekerheidshalve uit van 31 januari 2015 totdat u de brief van UWV heeft ontvangen. 3. Wat is een DigiD (spreek uit: diegiedee) en hoe kom ik hieraan? >>De Digid is uw digitale inlogcode voor o.a. overheidsdiensten. U heeft uw DigiD onder andere nodig om in te loggen en u aan te melden op de website van UWV Werkbedrijf. U Kunt een DigiD via het internet aanvragen. Kijk op https://www.digid.nl/ 4. Moet ik mijzelf inschrijven op UWV werkbedrijf? >>Ja, u moet altijd inschrijven als werkzoekende op de website van UWV Werkbedrijf (zie hiervoor; ). U heeft ook een sollicitatieplicht. Ga bij uw laatste werkdag zo nodig uit van 31 januari 2015 (zie hierboven). 5. Wat als de laatste dag van mijn opzegtermijn later is dan 31 januari 2015? >>Dan kunt u opnieuw inloggen op de website van UWV Werkbedrijf en dit aanpassen. Als u dit vergeet, is dit niet erg. U kunt misschien eerder een uitnodiging verwachten om deel te nemen aan bijvoorbeeld een sollicitatie workshop of een gesprek. 6. Zit ik al in de WW? >>Nee, U heeft een opzegtermijn van 1 maand of iets langer. Zie hiervoor onder 1 en 5. Deze periode wordt betaald door het UWV. Pas nadat uw opzegtermijn is afgelopen dus vanaf 1 februari of 11 februari 2015 (of in heel bijzondere gevallen later als u een langere opzegtermijn heeft), gaat voor u de WW-periode in. 7. Waar moet ik mij dan melden?

2 >>U moet uiterlijk 1 week na uw eerste werkloosheid dag een WW-uitkering aanvragen met behulp van uw DigiD. Zie voor meer informatie onderstaande website: 8. Wanneer ontvang ik informatie van UWV? >>Het UWV en de curatoren steven ernaar u direct na 16 januari doch uiterlijk in week 4 te berichten. 9. Ik kan niet downloaden en/of heb geen printer? >>In tegenstelling tot eerdere berichten zullen de gegevens u per post worden toegezonden. Zo nodig zullen de gegevens ook op Thebeplaza en of ONS medewerkerportaal worden geplaatst. Verdere informatie daarover treft u aan op het ONS medewerkerportaal. 10. Ik heb geen toegang meer tot Thebeplaza omdat ik al eerder ontslag heb gekregen? >>U heeft geen toegang meer nodig omdat Thebe u de salarisstrook medio/eind januari 2015 zal toezenden per post. Ook verdere stukken zullen u per post worden toegezonden. 11. Als ik een nieuwe baan kan krijgen bij een andere zorgaanbieder of werkgever, kan ik die dan voor 1 februari 2015 aanvaarden? >>Nee, dat mag u nog niet. De planning voor de hulpvraag komt daardoor in onmogelijke problemen. 12. Wat moet ik doen als mijn dienstencheque (let op: dit geldt enkel voor medewerkers uit de gemeente Tilburg) niet wordt afgetekend omdat de cliënt al een andere zorgaanbieder toegewezen heeft gekregen of de cliënt niet thuis is? >>U dient dit/de reden waarom te melden bij uw manager. Uw manager bepaalt dan hoe dit opgelost dient te worden. 13: Wat is suppletie (in de brief onder Thuishulp Huishulp)? >>Suppletie is een ander woord voor aanvulling en wil niets anders zeggen dan dat uw lager overeengekomen salaris als Huishulp wordt aangevuld tot het salaris wat u had als Thuishulp zoals overeengekomen met Thebe in juni : Krijg ik een lagere WW-uitkering omdat ik akkoord ben gegaan met het lagere salaris voor Huishulp?

3 >>Nee, de WW-uitkering wordt berekend op basis van uw huidige salaris inclusief de eventuele aanvulling (zie hiervoor onder 13). 15: Ik heb een 0-uren-contract. Krijg ik nu alleen mijn extra gewerkte uren over december en geen salaris over de maand januari? >>UWV betaalt de extra gewerkte uren van december in januari 2015 op dezelfde manier als Thebe zou hebben gedaan als zij niet failliet zou zijn gegaan. Voorts controleert UWV wat u de laatste 13 weken heeft gewerkt. Hiervan neemt zij het gemiddelde. Dit gemiddeld aantal uren krijgt u van UWV uitbetaald als vast salaris over de maand januari. 16: Wat betaalt UWV mij als ik gemiddeld 9 uur per week werk en nu 14 uur werk? >>Het UWV zal u de extra uren, in dit geval 5, in februari 2015 betalen. U treft deze aan in de eindafrekening. 17. Ik zit in de ziektewet. Moet ik mij melden bij UWV? >>Het is bij UWV bekend dat u in de ziektewet zit. Indien u hersteld bent voor dat uw opzegtermijn is afgelopen, dient u zich alsnog aan te melden bij UWV Werkbedrijf als werkzoekende. Indien u hersteld bent nadat uw opzegtermijn is afgelopen, dient u zich alsnog in te schrijven als werkzoekende bij UWV Werkplein en daarna een WW-uitkering aan te vragen. Heeft u een opzegtermijn tot en met en wordt u ziek in januari 2015 geef dit dan door aan het UWV via Heeft u een opzegtermijn tot en met en wordt u ziek in januari of februari 2015 dan kunt u uw ziekmelding doorgeven op het werkbriefje. De werknemers met een opzegtermijn tot en met ontvangen namelijk t.z.t. een werkbriefje. 18. Hoe gaat het verder met mijn re-integratietraject? >>Dit wordt niet voortgezet, ook de Arboarts (bedrijfsarts) wordt niet meer betaald en zal geen contact meer met u opnemen. UWV zal de lopende re-integratietrajecten ook niet voortzetten. 19. Ik neem deel aan het fietsenplan dat nog doorloopt tot in Hoe wordt dit afgerond? >>Het UWV zal mogelijkerwijs het openstaande resterende saldo verrekenen met uw eindafrekening loon/uitkering. 20. Wanneer kan ik de eindafrekening verwachten?

4 >>UWV is wettelijk verplicht om 26 weken na ontvangst van de aanvraag een eindafrekening op te maken. UWV streeft er echter naar om de eindafrekening binnen 13 weken aan u toe te sturen. 21. Ik ben van mening dat ik een vordering heb op Thebe? >>U dient uw vorderingen in eerste instantie in te dienen bij het UWV en het bericht af te wachten van UWV wat zij uit hoofde van de loongarantieregeling aan u dient uit te keren. Nadat UWV u heeft bericht dat UWV een deel van uw vordering niet aan u betaalt, kunt u deze restant-vordering indienen bij de curator. Daarvoor komt te zijner tijd een apart formulier dat u kunt aanvragen of downloaden. Bij het indienen van uw eventuele (restant- ) vordering bij de curator moet u een kopie van de brief die u zult ontvangen van UWV bijvoegen. 22. Ik ontvang een (aanvulling op) een wachtgeld uitkering? >>De wachtgelduitkering kan door het faillissement niet meer worden betaald. U hebt een vordering in het faillissement. Deze vordering kunt u indienen bij de curator. (zie ook hiervoor onder 21). 23. Ik kan door het wegvallen van cliënten minder uren werken dan mijn contracturen. >>Uren die u minder kunt werken door te weinig werk krijgt u gewoon betaald. U hoeft deze niet in mindering te brengen op uw compensatie of verlof uren. De uren die u te kort komt, kunt u schrijven in uw werkstaat onder geen/ander werk. 24. Krijg ik mijn verlofuren uitgekeerd als ik uit dienst ga? >>Het UWV keert de nog openstaande verlofuren uit tot een jaar voor faillissementsdatum. Hier hoeft u niets voor te registreren in uw werkstaat. 25. Kunnen cliënten in Oosterhout in de maand januari geholpen worden? >>Ja, met de gemeente Oosterhout is een verlenging tot 1 februari afgesproken. Mits de indicatie van de cliënten niet eindigt eerder dan Indien een indicatie van een cliënt eindigt per , stoppen we per die datum ook de zorg. 26. Wanneer hoor ik of ik moet doorwerken of dat mijn overeenkomst eindigt? >>De lopende arbeidsovereenkomsten zijn door de curatoren opgezegd. In beginsel werkt u tot 1 februari door tenzij u van de curatoren dan wel Thebe iets anders verneemt. 27. Ontvang ik van het UWV ook een salarisstrook?

5 >>De uitkeringsspecificatie van het UWV kunt u straks raadplegen met Mijn UWV op 28. Ontvang ik ook een jaaropgaaf? >>De jaaropgaaf 2014 wordt u medio februari per post toegezonden. 29. Ontvang ik ook een getuigschrift? >>Ja, deze wordt u medio februari per post toegezonden. 30. Worden de medewerkers overgenomen door een andere zorgaanbieder? >>De curatoren werken samen met de gemeenten hard aan de overgang van de zorg en de medewerkers naar andere aanbieders. Daarbij wordt geprobeerd zo veel mogelijk er voor te zorgen dat de medewerker ook in de toekomst aan de vaste cliënten de zorg kan blijven verlenen. De curatoren hebben geen invloed op welke medewerkers worden overgenomen door een andere aanbieder. De nieuwe aanbieder kan zelf beslissen welke medewerkers hij wel/niet in dienst neemt. De curatoren/thebe hebben geen invloed op de arbeidsvoorwaarden bij een nieuwe zorgaanbieder. Deze kunnen dus verschillen van je huidige arbeidsvoorwaarden. 31. Krijgen we de eenmalige uitkering van 0,25% van 12x het maandsalaris van januari 2015? >>De eindejaarsuitkering 2014 wordt gegarandeerd en betaald door Thebe Holding. De eenmalige uitkering van 0,25% zal waarschijnlijk worden overgenomen door het UWV, mits deze in de definitieve CAO ook wordt afgesproken. 32. Kan ik uit dienst treden bij Thebe Huishoudelijke Zorg BV per als ik een opzegtermijn heb die eindigt ná (bijvoorbeeld omdat ik per een andere baan heb gevonden)? >> Ja, de curatoren verlenen op verzoek in beginsel hun medewerking aan uw uitdiensttreding per , maar niet eerder dan U dient uw uitdiensttreding per brief of bij uw manager kenbaar te maken. 33. Heb ik recht op financiële compensatie nu mijn arbeidsovereenkomst eindigt als gevolg van het faillissement? >> In geval van een faillissement neemt het UWV een aantal verplichtingen van uw (oude) werkgever over (zie de vragen hiervoor). Daarbuiten heeft u GEEN recht op een financiële compensatie (bijvoorbeeld; wachtgeld, sociaal plan, kantonrechtersformule etc.).

6 34. Kan UWV mijn salaris aanvullen over de uren die ik bij de andere organisatie in de opzegtermijn heb gewerkt tegen een lager uurtarief? >> Nee, het UWV kan het verschil in uurtarief niet aanvullen. 35. Als ik dan besluit om dan geen arbeidsovereenkomst te tekenen per 1 februari maar per 11 februari of later na ommekomst van de opzegtermijn? >> Dit kan voor het UWV een reden zijn betaling van de loondoorbetaling tijdens de opzegtermijn te beëindigen op grond van werkweigering van passende arbeid op eigen verzoek. 36. Als UWV mijn uitkering stopt omdat ik passende arbeid geweigerd heb op eigen verzoek, heeft dit invloed op mijn WW-uitkering? >> Indien u passende arbeid heeft geweigerd op eigen verzoek en u vraagt een WWuitkering aan, dan kan dit voor het UWV een reden zijn deze aanvraag niet verwerken. Disclaimer: de antwoorden op deze lijst zijn door de curatoren van Thebe Huishoudelijke Zorg B.V. met de grootst mogelijke zorg en met inachtneming van de benodigde voortvarendheid samengesteld. Desalniettemin kunnen aan de antwoorden op deze lijst geen (individuele) rechten worden ontleend. De lijst wordt ook regelmatig aangepast en ge-update. U wordt uitgenodigd regelmatig de lijst te checken op deze aanpassingen en updates.

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden en te houden. Is werken niet mogelijk,

Nadere informatie

Ontslag, en nu? werk.nl uwv.nl. Wat u moet weten als u ontslag krijgt. Wilt u meer weten?

Ontslag, en nu? werk.nl uwv.nl. Wat u moet weten als u ontslag krijgt. Wilt u meer weten? werk.nl uwv.nl Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u weten wat voor u in uw situatie geldt? Kijk dan op werk.nl. Als u

Nadere informatie

Hoe vraag ik een WIA-uitkering aan?

Hoe vraag ik een WIA-uitkering aan? uwv.nl werk.nl Hoe vraag ik een WIA-uitkering aan? Wat u moet weten als u al enige tijd ziek bent Wilt u meer informatie? Meer informatie vindt u op uwv.nl. Wilt u daarna nog meer weten over uw uitkering?

Nadere informatie

DE MEEST GESTELDE VRAGEN OVER FAILLISSEMENT

DE MEEST GESTELDE VRAGEN OVER FAILLISSEMENT DE MEEST GESTELDE VRAGEN OVER FAILLISSEMENT INHOUDSOPGAVE DE MEEST GESTELDE VRAGEN OVER FAILLISSEMENT 02 Inleiding 02 WAT MOET IK DOEN ALS DE WERKGEVER MIJN LOON NIET MEER BETAALT? 03 WAT IS SURSEANCE

Nadere informatie

Ik heb een zieke werknemer. Wat nu?

Ik heb een zieke werknemer. Wat nu? uwv.nl werk.nl Ik heb een zieke werknemer. Wat nu? Informatie voor werkgevers over re-integratie tijdens de eerste twee jaar ziekte en de Ziektewet Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie

Nadere informatie

Afkomstig uit het primair onderwijs?

Afkomstig uit het primair onderwijs? Afkomstig uit het primair onderwijs? Wat u moet weten over uw werkloosheidsuitkering en re-integratie In deze brochure 1 Met wie krijgt u te maken? 4 Participatiefonds UWV Loyalis Maatwerkadministraties

Nadere informatie

Mijn werkgever kan mij niet meer betalen!

Mijn werkgever kan mij niet meer betalen! uwv.nl werk.nl Mijn werkgever kan mij niet meer betalen! Wat moet u doen? Kunt u een uitkering krijgen? Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u na het lezen meer weten? Kijk

Nadere informatie

Deskundigenoordeel van UWV. Informatie voor werkgever en werknemer

Deskundigenoordeel van UWV. Informatie voor werkgever en werknemer Deskundigenoordeel van UWV Informatie voor werkgever en werknemer Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden en te houden. Is werken

Nadere informatie

Een WW-uitkering, en nu?

Een WW-uitkering, en nu? uwv.nl werk.nl Een WW-uitkering, en nu? Wat u moet weten als u een WW-uitkering krijgt Meer informatie? Deze brochure geeft algemene informatie. Heeft u na het lezen nog vragen? Kijk dan op uwv.nl/werkloos.

Nadere informatie

Ik krijg een WGA-uitkering Wat betekent dat?

Ik krijg een WGA-uitkering Wat betekent dat? uwv.nl werk.nl Ik krijg een WGA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een WGA-uitkering krijgt Wilt u meer weten? Kijk voor meer informatie op uwv.nl. Wilt u daarna nog meer weten over uw

Nadere informatie

UITVOERINGSHANDLEIDING EIGENRISICODRAGER WGA. Versie 2.0 oktober 2008

UITVOERINGSHANDLEIDING EIGENRISICODRAGER WGA. Versie 2.0 oktober 2008 UITVOERINGSHANDLEIDING EIGENRISICODRAGER WGA Versie 2.0 oktober 2008 INHOUD 1 MIJN WERKNEMER IS ZIEK. WAT BETEKENT DAT VOOR MIJ ALS EIGENRISICODRAGER? 3 2 ZIEK EN BETER MELDEN 4 3 RE-INTEGRATIE TIJDENS

Nadere informatie

Ik ben ziek. Wat nu? uwv.nl werk.nl. Wilt u meer weten? Heeft u een werkgever? Vraag dan bij hem of uw bedrijfsarts om meer informatie.

Ik ben ziek. Wat nu? uwv.nl werk.nl. Wilt u meer weten? Heeft u een werkgever? Vraag dan bij hem of uw bedrijfsarts om meer informatie. uwv.nl werk.nl Ik ben ziek. Wat nu? Wilt u meer weten? Vraag dan bij hem of uw bedrijfsarts om meer informatie. Kijk dan voor meer informatie op uwv.nl. Wilt u daarna nog meer weten over uw uitkering?

Nadere informatie

Publiekstekst Wet investeren in jongeren

Publiekstekst Wet investeren in jongeren Publiekstekst Wet investeren in jongeren Juni 2009 Deze publicatie is gemaakt door Stimulansz in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Stimulansz spreekt haar dank uit aan alle

Nadere informatie

Uw partner en uw pensioen

Uw partner en uw pensioen Uw partner en uw pensioen 2 Ik wil mijn partner goed verzorgd achterlaten Uw partner en uw pensioen Als deelnemer aan het Pensioenfonds Metaal en Techniek (PMT) bouwt u niet alleen pensioen op voor uw

Nadere informatie

Ik heb een zieke werknemer. Wat nu? Informatie voor werkgevers over re-integratie en Ziektewet

Ik heb een zieke werknemer. Wat nu? Informatie voor werkgevers over re-integratie en Ziektewet Ik heb een zieke werknemer. Wat nu? Informatie voor werkgevers over re-integratie en Ziektewet Inhoud Als u een zieke werknemer heeft 2 Re-integratie: zo snel mogelijk beginnen 3 Hoe zit het met het inkomen

Nadere informatie

Werkwijzer voor medewerkers Payroll Select

Werkwijzer voor medewerkers Payroll Select Werkwijzer voor medewerkers Payroll Select Welkom! Deze werkwijzer ontvangt u omdat u zich bij ons (Payroll Select Diensten B.V., Payroll Select CC Diensten B.V., Payroll Select Technical Services of Payroll

Nadere informatie

Ziekte en re-integratie

Ziekte en re-integratie Landelijke vereniging Artsen in Dienstverban Ziekte en re-integratie Als u ziek bent, wilt u waarschijnlijk maar een ding: zo snel mogelijk herstellen en gewoon weer aan het werk. De meeste mensen zijn

Nadere informatie

Inleiding Inhoud Bijlagen

Inleiding Inhoud Bijlagen Inleiding Het ziekteverzuimpercentage is een graadmeter voor de gezondheid van de organisatie. is nooit volledig te voorkomen, iedereen is immers wel eens ziek. Een hoog ziekteverzuimpercentage zegt echter

Nadere informatie

Afkomstig uit het primair onderwijs? Alles wat u moet weten over uw werkloosheidsuitkering en re-integratie

Afkomstig uit het primair onderwijs? Alles wat u moet weten over uw werkloosheidsuitkering en re-integratie Afkomstig uit het primair onderwijs? Alles wat u moet weten over uw werkloosheidsuitkering en re-integratie In deze brochure 1 Met wie krijgt u te maken? 4 UWV WWplus Participatiefonds Re-integratiebedrijven

Nadere informatie

Ik heb een zieke werknemer. Wat nu? Informatie voor werkgevers over reïntegratie en Ziektewet

Ik heb een zieke werknemer. Wat nu? Informatie voor werkgevers over reïntegratie en Ziektewet Ik heb een zieke werknemer. Wat nu? Informatie voor werkgevers over reïntegratie en Ziektewet Inhoud Als u een zieke werknemer heeft 4 Reïntegratie: zo snel mogelijk beginnen 5 Zodra uw werknemer ziek

Nadere informatie

Ik ben ziek. Wat nu? Informatie over re-integratie en inkomen VOOR RE-INTEGRATIE EN TIJDELIJK INKOMEN

Ik ben ziek. Wat nu? Informatie over re-integratie en inkomen VOOR RE-INTEGRATIE EN TIJDELIJK INKOMEN Ik ben ziek. Wat nu? Informatie over re-integratie en inkomen VOOR RE-INTEGRATIE EN TIJDELIJK INKOMEN Werk boven uitkering UWV verstrekt tijdelijk inkomen in het kader van wettelijke regelingen als de

Nadere informatie

BROCHURE REXEL NEDERLAND REGELING 2014

BROCHURE REXEL NEDERLAND REGELING 2014 BROCHURE REXEL NEDERLAND REGELING 2014 STICHTING PENSIOENFONDS SAGITTARIUS INHOUDSOPGAVE 1 2 3 4 4.1 4.2 5 5.1 6 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 7 7.1 7.2 7.3 7.4 8 8.1 8.2 9 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 10 10.1 10.2 10.3

Nadere informatie

Loondoorbetaling bij ziekte. Informatie voor werknemers

Loondoorbetaling bij ziekte. Informatie voor werknemers Loondoorbetaling bij ziekte Informatie voor werknemers Betaalt uw werkgever uw loon door als u ziek bent? Uw werkgever betaalt maximaal twee jaar uw loon door als u ziek bent. U krijgt tijdens uw ziekte

Nadere informatie

Ik ben langdurig ziek. Wat nu?

Ik ben langdurig ziek. Wat nu? Ik ben langdurig ziek. Wat nu? Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden en te houden. Is werken niet mogelijk, dan zorgen wij voor

Nadere informatie

Je pensioen bij Stichting Pensioenfonds Sligro Food Group

Je pensioen bij Stichting Pensioenfonds Sligro Food Group Je pensioen bij Stichting Pensioenfonds Sligro Food Group Welkom bij Stichting Pensioenfonds Sligro Food Group (hierna te noemen: ons pen sioenfonds), het pensioenfonds waar Sligro Food Group Nederland

Nadere informatie

Samenstelling tekst Beppie Brood (teamleider ATC s Amstelduin) Monique van Kollenburg (trainer ATC Amstelduin)

Samenstelling tekst Beppie Brood (teamleider ATC s Amstelduin) Monique van Kollenburg (trainer ATC Amstelduin) Samenstelling tekst Beppie Brood (teamleider ATC s Amstelduin) Monique van Kollenburg (trainer ATC Amstelduin) Lay-out Bob Snel (trainer ATC Amstelduin) Document Versie maart 2007 Meer informatie E-mail:

Nadere informatie

Pensioenbrochure. dd. september 2010

Pensioenbrochure. dd. september 2010 Pensioenbrochure dd. september 2010 Stichting IKEA Pensioenfonds Paasheuvelweg 5 1105 BE Amsterdam Postbus 23055 1100 DN Amsterdam T 020-564 38 88 F 020-697 18 24 E pfnl@.ikea.com 1 INHOUDSOPGAVE 2 Inleiding

Nadere informatie

Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt

Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden

Nadere informatie

Voorwaarden Ondernemer op Verzuimverzekering

Voorwaarden Ondernemer op Verzuimverzekering Voorwaarden Ondernemer op Verzuimverzekering Waarom deze voorwaarden belangrijk voor u zijn Deze voorwaarden horen bij uw Ondernemer op verzuimverzekering. Hierin leest u waarvoor u verzekerd bent, hoe

Nadere informatie

De voorwaarden Generali AOV

De voorwaarden Generali AOV De voorwaarden Generali AOV Waarom deze voorwaarden belangrijk voor u zijn Deze voorwaarden horen bij uw arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV): de Generali AOV. Hierin leest u waarvoor u verzekerd bent,

Nadere informatie