Besluit Deeltijd WW tot behoud vakkrachten (wederopenstelling) Ben Brandsma, 16 november 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Besluit Deeltijd WW tot behoud vakkrachten (wederopenstelling) Ben Brandsma, 16 november 2009"

Transcriptie

1 Besluit Deeltijd WW tot behoud vakkrachten (wederopenstelling) Ben Brandsma, 16 november 2009

2 Over deze presentatie Doelstelling en uitgangspunten deeltijd-ww Voorwaarden voor deeltijd-ww Duur en verlenging deeltijd-ww Vergoeding door werkgever (de boete ) Inwerkingtreding deeltijd-ww Proces deeltijd-ww 2

3 1. Doelstelling en uitgangspunten deeltijd-ww Doelstelling: 1. Behoud vakkrachten en 2. Tegengaan van ongewenste vernietiging investeringen. Uitgangspunten: 1. Bepaalde periode ontheffing verbod bekorting arbeidsduur. 2. WW-uitkering voor de verminderde arbeidsuren. 3. Geen opzegtermijn voor de werkgever. 3

4 2. Voorwaarden voor deeltijd- WW (2.1 Algemeen) Werkgever kan éénmalig voor 1 of meer werknemers de arbeidstijd met minimaal 20% en maximaal 50% verminderen. Minder dan 20 werknemers, dan schriftelijke afspraken/instemming met/van vertegenwoordiging werknemers. Vanaf 20 werknemers, dan schriftelijke afspraken/instemming met/van vakbonden of indien geen vakbond- met vertegenwoordiging van werknemers. 4

5 2. Voorwaarden voor deeltijd- WW (2.2 Min 20% en max 50%) Urenvermindering minimaal 20% en maximaal 50% van arbeidstijd. Die vermindering wordt berekend/getoetst aan de hand van een gemiddelde over periode(n) van 13 weken deeltijd-ww. Als er een contract is voor 38 uren per week en werkgever bekort de arbeidstijd voor 50%, dan moet over de periode van 13 weken deeltijd-ww gemiddeld 19 uren zijn gewerkt. Dat kan dus als volgt zijn ingevuld: 4 weken 22 uren gewerkt 4 weken 16 uren gewerkt 4 weken 18 uren gewerkt 1 week 23 uren gewerkt Gemiddeld 19 uren gewerkt (247 uren : 13) 5

6 2. Voorwaarden voor deeltijd- WW (2.3 Afspraken) Indien geen recht (meer) op WW, dan onverminderde loonbetaling (de WWvoorwaarden inzake recht zijn gewoon van toepassing!). (Bij)scholing om inzetbaarheid te behouden of te verbeteren in eigen of ander bedrijf. Detacheringsmogelijkheid. Voornemens om de eerste periode van 13 weken te verlengen met 13 weken Dienstbetrekking eindigt niet tijdens deeltijd-ww. (Model afsprakenovereenkomst te downloaden van uwv.nl) 6

7 2. Voorwaarden voor deeltijd (2.4 Afsprakenovereenkomst) 3 Afspraken tussen de werkgever en de vertegenwoordiging van de werknemers De vertegenwoordiging van werknemers stemt in met verkorting van de werktijd als bedoeld in artikel 1, eerste lid, aanhef en onderdeel a van het Besluit deeltijd WW tot behoud van vakkrachten, onder de volgende voorwaarden: 3.1 De werkgever zal in de periode van werktijdverkorting de werktijd niet opnieuw verkorten. 3.2 De werkgever is van plan de periode van werktijdverkorting minimaal één keer met 13 weken te verlengen. 3.3 Het dienstverband van de werknemers van wie de werktijd wordt verkort, zal tijdens de werktijdverkorting niet eindigen. 3.4 De werkgever zal gedurende de periode van werktijdverkorting het loon aan de werknemer onverminderd doorbetalen als de werknemer geen recht heeft op een uitkering op grond van de WW over de uren waarmee de werktijd is verkort. 3.5 De werkgever zal in de periode van werktijdverkorting met de in de bijlage per werknemer vermelde scholing, de inzetbaarheid van de werknemer in zijn of een ander bedrijf behouden of verbeteren. 3.6 De werkgever maakt het voor de werknemer mogelijk om gedurende de periode van werktijdverkorting arbeid te verrichten in het bedrijf van een 7 andere werkgever.

8 2. Voorwaarden voor deeltijd-ww (2.4 Afsprakenovereenkomst) Bijlage bij afsprakenovereenkomst Gegevens van de werknemer Hieronder kunt u de gegevens voor de betrokken werknemer invullen. Geldt de afsprakenovereenkomst voor meer werknemers? Maak dan per werknemer een apart exemplaar. Voorletters en achternaam : Woonadres : Postcode en plaats : Geboortedatum : Burgerservicenummer : De werknemer werkt op basis van een arbeidsovereenkomst als bij de werkgever. De met de werknemer overeengekomen werktijd van uren per week wordt in de periode van tot en met (13 kalenderweken) verkort met % (minimaal 20% en maximaal 50%). Deze verkorting van de werktijd vindt plaats op grond van het Besluit deeltijd WW tot behoud van vakkrachten. 8

9 2. Voorwaarden voor deeltijd-ww (2.4 Afsprakenovereenkomst) Als de werknemer een scholing volgt: De werkgever heeft met de werknemer afgesproken dat hij de volgende scholing volgt: Soort scholing : Periode : Van tot en met Naam opleidingsinstituut of eigen bedrijf : Als de werknemer scholing geeft: De werkgever heeft met de werknemer afgesproken dat hij scholing geeft aan de volgende persoon: Naam : Is deze persoon bij de werkgever in dienst? (korter dan een jaar) : Ja, vanaf Nee, hij werkt op basis van een stageovereenkomst Soort scholing : Periode : Van tot en met 9

10 2. Voorwaarden voor deeltijd- WW (2.5 Afspraak 1. Geen recht op WW) Schriftelijke afspraak tussen werkgever en vertegenwoordiging van werknemers als geen recht (meer) op WW bestaat, dan onverminderde loonbetaling (dus ook over de verminderde uren): 1. Bijvoorbeeld niet voldoen aan 26-weken-eis; 2. Tijdens deeltijd WW max.-uitkeringsduur bereiken. 10

11 2. Voorwaarden voor deeltijd-ww (2.6 Afspraak 2. Scholingsinspanning) Schriftelijke afspraak tussen werkgever en vertegenwoordiging van werknemers om via scholing de inzetbaarheid van de werknemers te behouden en/of te verbeteren. Scholingskosten zijn voor rekening werkgever of Cao-fonds. Mobiliteitscentrum kan ondersteunen. Verplichting werknemer: goed werknemerschap! 11

12 WW-vrijstelling werknemer (scholing) Werknemer is vanuit de WW- vrijgesteld van reintegratieverplichtingen (scholing of opleiding). UWV kan geen WW-sanctie opleggen bij weigering werknemer. 12

13 2. Voorwaarden voor deeltijd-ww (2.7 Afspraak 3. Detacheringsmogelijkheid) Schriftelijke afspraak tussen werkgever en vertegenwoordiging van werknemers om arbeid bij een ander bedrijf mogelijk te maken. Mobiliteitscentrum kan ondersteunen. Verplichting werknemer: goed werknemerschap 13

14 WW-vrijstellingen werknemer Werknemer is vanuit de WW- vrijgesteld van: 1. Registratie bij WERKbedrijf; 2. Meewerken onderzoek arbeidsgeschiktheid; 3. Sollicitatieplicht; 4. Aanvaarden passende arbeid; 5. Stellen van eisen aan arbeid. UWV kan geen sanctie opleggen bij weigering. 14

15 2. Voorwaarden voor deeltijd-ww (2.8 Afspraak 4. Voornemen tot verlengen ná eerste periode) Werkgever en vertegenwoordiging van werknemers hebben het voornemen afgesproken dat de eerste periode van 13 weken deeltijd-ww zal worden verlengd met opnieuw 13 weken. 15

16 2. Voorwaarden voor deeltijd-ww (2.9 Afspraak 5. Geen eindiging dienstbetrekking) Werkgever en de vertegenwoordiging van werknemers hebben schriftelijk afgesproken dat tijdens deeltijd-ww de dienstbetrekking niet zal eindigen. -> dus geen ontslag door werkgever (er is een uitzondering) -> dus geen eindiging van rechtswege (bepaalde tijd) -> dus geen eindiging wegens pensioen. Want?.. 16

17 2. Voorwaarden voor deeltijd-ww (2.10 Overige) Schriftelijke verklaring werkgever om vergoeding te betalen indien niet (meer) aan de verplichtingen wordt voldaan. (Verklaring werkgever te downloaden van uwv.nl) Geen gehele of gedeeltelijke samenloop met bijzondere WTV. Geen recht op deeltijd WW bij aanvang ziek. Tijdens deeltijd WW ziek: max. 13 weken WW. 17

18 2. Voorwaarden voor deeltijd- WW (2.11 De werkgeversverklaring) Ten behoeve van de toepassing van het Besluit deeltijd WW tot behoud van vakkrachten verbind ik mij om aan Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV) een vergoeding te betalen indien: in de periode waarover de werktijd wordt verkort de dienstbetrekking eindigt; in de periode waarover de werktijd wordt verkort de verkorting van de werktijd gemiddeld meer bedraagt dan het hierboven genoemde percentage; de werknemer onmiddellijk na afloop van de periode waarover de werktijd wordt verkort geheel of gedeeltelijk werkloos blijft uit de dienstbetrekking dan wel in de periode van 13 weken onmiddellijk na afloop van de periode waarover de werktijd wordt verkort werkloos wordt uit de dienstbetrekking en in verband daarmee recht houdt of krijgt op WW-uitkering. Indien de periode waarover de werktijd is verkort meer bedraagt dan 39 weken geldt, in plaats van een periode van 13 weken, een periode overeenkomend met een derde van de totale periode van verkorting van de werktijd; 18

19 2. Voorwaarden voor deeltijd- WW (2.11 De werkgeversverklaring) aan één of meer werknemers van wie de werktijd wordt verkort ten onrechte of tot een te hoog bedrag aan uitkering wordt betaald op grond van de Werkloosheidswet als gevolg van het niet nakomen van de verplichting, bedoeld in artikel 25 van de Werkloosheidswet, met betrekking tot het voor mij verrichte aantal uren arbeid dan wel het schriftelijk verslag over de uitvoering van de scholingsafspraken niet in overeenstemming met de waarheid is; in de periode waarover de werktijd wordt verkort de verkorting van de werktijd gemiddeld minder bedraagt dan 20%; de verkorting van de werktijd na de eerste periode niet wordt verlengd. 19

20 3. Duur en verlenging deeltijd WW (3.1 Algemeen) Basisperiode van 13 aaneengesloten kalenderweken. Maximaal 4 maal verlenging van 13 aaneengesloten kalenderweken (waarvan de eerste verlenging verplicht ). Verlenging alleen als aan alle eerdergenoemde voorwaarden wordt voldaan en Schriftelijk verslag dat uitvoering is gegeven aan eerder gemaakte afspraken. Verlenging aanvragen twee weken vóór einde lopende periode. (Verlengde afsprakenovereenkomst te downloaden van uwv.nl) 20

21 3. Duur en verlenging deeltijd-ww (3.2 Staffel op bestand 1/4/09) Perc. Wkn in dww 1e per. Aantal verl. Totale duur verl. Totale duur dww >60% weken weken weken >30% < 60% 13 weken < 30% 13 weken 3 39 weken 4 52 weken 52 weken 65 weken 21

22 4. Voorwaarde verlenging (4.1 verlengende afsprakenovereenkomst) Bijlage bij verlengde afsprakenovereenkomst Gegevens van de werknemer Hieronder kunt u de gegevens voor de betrokken werknemer invullen. Geldt de verlengde afsprakenovereenkomst voor meer werknemers? Maak dan per werknemer een apart exemplaar. Voorletters en achternaam : Woonadres : Postcode en plaats : Geboortedatum : Burgerservicenummer : De werknemer werkt op basis van een arbeidsovereenkomst als bij de werkgever. De met de werknemer overeengekomen werktijd van uren per week wordt in de periode van tot en met (13 kalenderweken) verkort met % (minimaal 20% en maximaal 50%). Deze verkorting van de werktijd vindt plaats op grond van het Besluit deeltijd WW tot behoud van vakkrachten. 22

23 4. Voorwaarde verlenging (4.1 verlengende afsprakenovereenkomst) Als de werknemer een scholing volgt: De werkgever heeft met de werknemer afgesproken dat hij de volgende scholing volgt: Soort scholing : Periode : Van tot en met Naam opleidingsinstituut of eigen bedrijf : Als de werknemer scholing geeft: De werkgever heeft met de werknemer afgesproken dat hij scholing geeft aan de volgende persoon: Naam : Burgerservicenummer : Is deze persoon bij de werkgever in dienst? (korter dan een jaar) : Ja, vanaf Nee, hij werkt op basis van een stageovereenkomst Soort scholing : Periode : Van tot en met 23

24 4. Voorwaarde voor verlenging (4.1 Verlengde afsprakenovereenkomst) Uitvoering van de afspraken in de vorige periode van urenvermindering Als de werknemer een scholing heeft gevolgd: De werknemer heeft in de vorige periode van urenvermindering de volgende scholing gevolgd: Soort scholing : Periode : Van tot en met Naam opleidingsinstituut of eigen bedrijf : Resultaat (bijv. diploma of certificaat) : 24

25 4. Voorwaarde voor verlenging (4.1 Verlengde afsprakenovereenkomst) Als de werknemer scholing heeft gegeven: De werknemer heeft in de vorige periode van urenvermindering scholing gegeven aan de volgende persoon: Naam : Burgerservicenummer : Is deze persoon bij de werkgever in dienst? (korter dan een jaar) : Ja, vanaf Nee, hij werkt op basis van een stageovereenkomst Soort scholing : Periode : Van tot en met 25

26 5. Stopzetten deeltijd-ww De regeling wordt voor het gehele bedrijf stopgezet, als: 1. één of meer werknemers meer uren hebben gewerkt dan zij aan UWV hebben opgegeven; 2. Schriftelijk verslag m.b.t. gemaakte afspraken in de vorige periode niet conform de waarheid is. 26

27 6. De werkgeversvergoeding (6.1 Boete ) De vergoeding bedraagt in het 1e,2e, en 5e geval (eindiging dtb binnen deeltijd-ww, > verkorting dan afgesproken en <20%), het bedrag van de bruto WW-uitkering, vermeerderd met de daarover door UWV verschuldigde premies en de vergoeding, bedoeld in artikel 46 van de Zorgverzekeringswet, die het UWV aan de desbetreffende werknemer heeft betaald over de periode waarover de werktijd wordt verkort. De vergoeding bedraagt in het 3e geval (weer werkloos binnen 13 weken) de helft van het bedrag gelijk aan de bruto WW-uitkering, vermeerderd met de daarover door UWV verschuldigde premies en de vergoeding, bedoeld in artikel 46 van de Zorgverzekeringswet, die het UWV aan de desbetreffende werknemer heeft betaald over de totale periode waarover de werktijd is verkort. 27

28 6. De werkgeversvergoeding (6.1 Boete ) (vervolg) De vergoeding bedraagt in het 4e geval (onjuiste of geen informatie) het bedrag gelijk aan de bruto WW-uitkering, vermeerderd met de daarover door UWV verschuldigde premies en de vergoeding, bedoeld in artikel 46 van de Zorgverzekeringswet, die het UWV heeft betaald aan al mijn werknemers waarvan de werktijd is verkort over de totale periode waarover de werktijd is verkort, met uitzondering van hetgeen onverschuldigd is betaald. De vergoeding bedraagt in het 6e geval (geen 1e verlenging) het bedrag van de bruto WW-uitkering, vermeerderd met de daarover door UWV verschuldigde premies en de vergoeding, bedoeld in artikel 46 van de Zorgverzekeringswet, die het UWV aan de desbetreffende werknemer heeft betaald over de eerste periode waarover de werktijd is verkort. 28

29 6. De werkgeversvergoeding (6.2 Voorbeeld 1. hoogte) Gewenste duur verkorting ( weken =) 39 weken. Afspraak urenverkorting 18 u.p.w (50%). Gedurende 2e verlenging)-> minder dan 50% gewerkt (en loon ontvangen). Vergoeding werkgever: 13 x ( 95 x 70% x 5 x 18/36) = 2.161,25 (excl. wkg-delen en premie ZVW) 29

30 6. De werkgeversvergoeding (6.3 Voorbeeld 2. hoogte) Gewenste duur verkorting (13 weken x 4 =) 52 weken. Afspraak urenverkorting 18 u.p.w (50%) voor 100 werknemers. Ná 30 weken -> 1 werknemer meer gewerkt dan opgegeven aan UWV -> deeltijd WW stopt na 39 weken voor hele bedrijf (mededeling UWV)! Vergoeding werkgever: 39 x ( 95 x 70% x 5 x 18/36) x ,- (onverschuldigde WW) = ,- (excl. wkg-delen en premie ZVW)! 30

31 6. De werkgeversvergoeding (6.4 Wanneer niet) Geen vergoeding indien ontslag op staande voet (dringende reden). Geen vergoeding indien ontslag op eigen verzoek. Geen vergoeding bij ontbinding op verzoek werknemer. 31

32 7. Meldpunt deeltijd-ww (SZW in Den Haag) Geen instemming vertegenwoordiging wkn s (bijv. aanvulling tot 100% of wenselijke scholing of detachering). Schriftelijke reactie aan Meldpunt deeltijd WW (schriftelijke mededeling aan andere partij). Vermelden/onderbouwen dat niet-instemming op andere gronden is gebaseerd, dan met besluit wordt beoogd. Meldpunt stelt één namens wkn s en één namens wkg s aan om te bemiddelen. Binnen twee weken verslag, zo niet dan toestemming minister om te bekorten indien wkn instemt. Geen overeenstemming partijen, dan toestemming minister om te bekorten indien wkn instemt. 32

33 8. Inwerkingtreding deeltijd- WW (Wederopenstelling) Wederopenstelling deeltijd-ww voor aanvragen op of ná 20 juli Vervalt per 1 januari

34 9. Overgangsrecht (9.1 Voor aanvragen van vóór 23 juni 2009) Hoofdregel: voor op 20 juli lopende gevallen blijft het regime van vóór 23 juni 2009 van toepassing tot de komende verlenging. Basisperiode 13 weken Basisperiode 13 weken X=20/07/09 Eerste verlenging x=20/07/09 Oude regime Eerste verlenging Nieuwe regime Tweede verlenging Nieuwe regime Tweede verlenging Nieuwe regime 34

35 9. Overgangsrecht (9.2 Voor aanvragen van vóór 23 juni 2009) per tweede verlenging na 20 juli 2009; -Onjuiste informatie per 20 juli 2009; -Middeling over 13 weken per 20 juli Uitzonderingen op hoofdregel: -Minimale urenkortingspercentage (20) per eerstkomende verlenging; -(Duur)staffel Basisper. 13 weken X=20 jul. Onjuiste info en middeling 13 weken per X e verl. Min. 20% X=20 jul. Onjuiste info en middeling 13 weken per X 2e verl. Staffel Min. 20% Staffel 35

36 10. Proces UWV deeltijd WW Op uwv.nl staat telefoonnummer deeltijd WW vermeld ( ) -> werkgever belt dit nummer. Met UWV medewerker worden afspraken gemaakt -> documenten worden door UWV opgehaald of de werkgever stuurt ze op naar UWV-regiokantoor. Documenten (aanvraag deeltijd WW, afsprakenovereenkomst en de verklaring werkgever inzake vergoeding) worden gedownload vanaf uwv.nl. Beoordeling recht op deeltijd WW op regiokantoor UWV. Indien verlenging gewenst, 2 weken voor einde lopende deeltijd WW -> verlengde afsprakenovereenkomst + verklaring vergoeding werkgever indienen bij regiokantoor UWV. Als niet (langer) aan verplichtingen/ afspraken wordt voldaan, vervalt de regeling. 36

37 VRAGEN? 37

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 64 2 april 2009 Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 31 maart 2009, nr. IVV/I/2009/7428, tot

Nadere informatie

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van, tot tijdelijke algemene ontheffing van artikel 8, eerste lid, van het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen 1945 in verband met deeltijd

Nadere informatie

Besluit deeltijd WW tot behoud van vakkrachten

Besluit deeltijd WW tot behoud van vakkrachten DD-NR Regelingen en voorzieningen CODE 1.2.2.41 vervallen: het gelijknamige bericht, datumnr 0904-391 Besluit deeltijd WW tot behoud van vakkrachten tekst + toelichting bronnen Staatscourant 2009, nr.

Nadere informatie

Deeltijd-ww: wat betekent dat? Antwoorden op de meest gestelde vragen over de regeling deeltijd-ww tot behoud van vakkrachten

Deeltijd-ww: wat betekent dat? Antwoorden op de meest gestelde vragen over de regeling deeltijd-ww tot behoud van vakkrachten Bezuidenhoutseweg 60 postbus 90405 2509 LK Den Haag tel. 070-3499 577 fax 070-3499 796 e-mail: j.mooren@stvda.nl Aflevering 1, 21 april 2009 1 Deeltijd-ww: wat betekent dat? Antwoorden op de meest gestelde

Nadere informatie

Deeltijd-WW, en nu? Wat u moet weten als u een uitkering krijgt

Deeltijd-WW, en nu? Wat u moet weten als u een uitkering krijgt Deeltijd-WW, en nu? Wat u moet weten als u een uitkering krijgt Werk boven uitkering UWV stimuleert mensen om aan het werk te gaan en ondersteunt ze daarbij. Is werken niet mogelijk, dan verstrekt UWV

Nadere informatie

Deeltijd-ww: wat betekent dat? Antwoorden op de meest gestelde vragen over de regeling deeltijd-ww tot behoud van vakkrachten

Deeltijd-ww: wat betekent dat? Antwoorden op de meest gestelde vragen over de regeling deeltijd-ww tot behoud van vakkrachten Bezuidenhoutseweg 60 postbus 90405 2509 LK Den Haag tel. 070-3499 577 fax 070-3499 796 e-mail: j.mooren@stvda.nl Aflevering 2, 29 april 2009 1 Deeltijd-ww: wat betekent dat? Antwoorden op de meest gestelde

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 4900 30 maart 2010 Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 24 maart 2010, nr. IVV/I/2010/5660,

Nadere informatie

Meest gestelde vragen deeltijd-ww

Meest gestelde vragen deeltijd-ww Meest gestelde vragen deeltijd-ww De vragen zijn als volgt ingedeeld: 1. Gevolgen voor de WW 2. De uitvoering van de regeling 3. Pensioenen 4. Scholing 1. Deeltijd WW rechten en plichten Is er een volledige

Nadere informatie

Deeltijd-WW: wat betekent dat?

Deeltijd-WW: wat betekent dat? Bezuidenhoutseweg 60 postbus 90405 2509 LK Den Haag tel. 070-3499 577 fax 070-3499 796 e-mail: j.mooren@stvda.nl Aflevering 6, 2 oktober 2009 1 Deeltijd-WW: wat betekent dat? Antwoorden op de meest gestelde

Nadere informatie

Deeltijd-WW: wat betekent dat?

Deeltijd-WW: wat betekent dat? Bezuidenhoutseweg 60 postbus 90405 2509 LK Den Haag tel. 070-3499 577 fax 070-3499 796 e-mail: j.mooren@stvda.nl Aflevering 9, 25 juni 2010 1 Deeltijd-WW: wat betekent dat? Antwoorden op de meest gestelde

Nadere informatie

Deeltijd-WW: wat betekent dat? Antwoorden op de meest gestelde vragen over de regeling deeltijd-ww tot behoud van vakkrachten

Deeltijd-WW: wat betekent dat? Antwoorden op de meest gestelde vragen over de regeling deeltijd-ww tot behoud van vakkrachten Bezuidenhoutseweg 60 postbus 90405 2509 LK Den Haag tel. 070-3499 577 fax 070-3499 796 e-mail: j.mooren@stvda.nl Aflevering 4, 19 juni 2009 1 Deeltijd-WW: wat betekent dat? Antwoorden op de meest gestelde

Nadere informatie

Infokaart. Flexwet. voor en door professionals. Een product van De Unie

Infokaart. Flexwet. voor en door professionals. Een product van De Unie Infokaart voor en door professionals Flexwet Een product van De Unie De Wet Flexibiliteit en Zekerheid (Flexwet) is indertijd ingesteld met als doel: de werkgever de mogelijkheid te bieden meer flexibiliteit

Nadere informatie

Deeltijd-WW: wat betekent dat?

Deeltijd-WW: wat betekent dat? Bezuidenhoutseweg 60 postbus 90405 2509 LK Den Haag tel. 070-3499 577 fax 070-3499 796 e-mail: j.mooren@stvda.nl Aflevering 5, 29 juli 2009 1 Deeltijd-WW: wat betekent dat? Antwoorden op de meest gestelde

Nadere informatie

Workshop Arbeidsrecht

Workshop Arbeidsrecht Workshop Arbeidsrecht 2 Augustus 2014 Amsterdam Amsterdam, 2 Augustus 2014 Overzicht 1. Arbeidsovereenkomsten 2. Arbeidsvoorwaarden 3. Ontslag 4. WW- uitkering By Stichting Sajaam 1 1. Soort contracten

Nadere informatie

Arbeidsrecht 2009-2010

Arbeidsrecht 2009-2010 Arbeidsrecht 2009-2010 CV Jo Weerts 2 Deeltijd-WW 3 Wat houdt deeltijd-ww in? Hoe lang duurt deeltijd-ww? Met wie maakt u afspraken over deeltijd-ww? De afsprakenovereenkomst Wanneer moet u een vergoeding

Nadere informatie

Regeling calamiteiten WW (2014) Ben Brandsma/ /Bunnik Aannemersfederatie Nederland

Regeling calamiteiten WW (2014) Ben Brandsma/ /Bunnik Aannemersfederatie Nederland Regeling calamiteiten WW (2014) Ben Brandsma/11-11-2013/Bunnik Aannemersfederatie Nederland 1. Reden één regeling calamiteiten WW: de huidige situatie Huidig: WW-uitkering op basis van twee regelingen

Nadere informatie

Mijn werkgever heeft te weinig werk

Mijn werkgever heeft te weinig werk uwv.nl werk.nl Mijn werkgever heeft te weinig werk Een WW-uitkering vanwege werktijdverkorting Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u na het lezen preciezer weten wat voor u

Nadere informatie

Nieuwsbrief juli 2014 Wet Werk en Zekerheid

Nieuwsbrief juli 2014 Wet Werk en Zekerheid Nieuwsbrief juli 2014 Wet Werk en Zekerheid De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel met veranderingen in het arbeidsrecht aangenomen. Aanvankelijk zou een deel van de wijzigingen ingaan op 1 juli 2014,

Nadere informatie

1. Beleidsregel scholing 2016

1. Beleidsregel scholing 2016 Het UWV heeft een aantal regelingen en financiële voordelen op het gebied van leren en werken, te weten: 1. Beleidsregel scholing 2016. 2. Proefplaatsing. 3. Brug-WW. 4. Compensatieregeling. 5. Loon compensatie

Nadere informatie

Uitwerkingen proeftijd en concurrentiebeding

Uitwerkingen proeftijd en concurrentiebeding proeftijd en concurrentiebeding Antwoord 1 In casu is een arbeidsovereenkomst tussen Gert en Plas tot stand gekomen met een proeftijd van twee maanden. Indien een proeftijd is bedongen conform artikel

Nadere informatie

KVdL Veelgestelde Vragen WWZ - Transitievergoeding

KVdL Veelgestelde Vragen WWZ - Transitievergoeding KVdL Veelgestelde Vragen WWZ - Transitievergoeding Per 1 juli 2015 krijgt iedere werknemer die ten minste 24 maanden in dienst is geweest op grond van de wet een transitievergoeding wanneer de arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2002 2003 28 862 Invoering van een bijdrage van de werkgever wiens werknemer op of na het bereiken van de leeftijd van 57,5 jaar werkloos wordt (Wet werkgeversbijdrage

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid (WWZ)

Wet Werk en Zekerheid (WWZ) Wet Werk en Zekerheid (WWZ) De Wet Werk en Zekerheid (WWZ) wijzigt de regels in het flexrecht, het ontslagrecht en de regels rondom de WW. In deze nieuwsbrief vindt u informatie over de wijzigingen welke

Nadere informatie

Gelet op artikel 8, tweede lid, van het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen 1945 en artikel 18, eerste lid, van de Werkloosheidswet;

Gelet op artikel 8, tweede lid, van het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen 1945 en artikel 18, eerste lid, van de Werkloosheidswet; Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 12 juli 2013, nr. 2013-0000094121, tot vaststelling van een regeling voor werktijdverkorting en het recht op WW-uitkering bij langdurige

Nadere informatie

Het ontslagrecht per 1 juli 2015

Het ontslagrecht per 1 juli 2015 Het ontslagrecht per 1 juli 2015 Noordam Advocatuur mr. dr. A.J. Noordam Het Europese en Nederlandse arbeidsrecht biedt in grote mate bescherming aan de werknemer. Met name het ontslag van werknemers is

Nadere informatie

Ja, een werkgever is aan de werknemer (ook een uitzendkracht) een transitievergoeding verschuldigd indien:

Ja, een werkgever is aan de werknemer (ook een uitzendkracht) een transitievergoeding verschuldigd indien: Juni 2015 Veel gestelde vragen transitievergoeding: Transitievergoeding Vanaf 1 juli 2015 verdwijnt de ontslagvergoeding en krijgt iedere werknemer (ook uitzendkracht), onder bepaalde voorwaarden, een

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid

Wet Werk en Zekerheid Wet Werk en Zekerheid Wijzigingen per 1 januari 2015 De plannen om het arbeidsrecht te hervormen gaan nu concrete vormen aannemen. De Eerste en Tweede Kamer hebben ingestemd met het wetsvoorstel Wet Werk

Nadere informatie

BESLUIT: De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Gelet op artikel 24, zevende lid, en 26, derde lid, van de Werkloosheidswet;

BESLUIT: De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Gelet op artikel 24, zevende lid, en 26, derde lid, van de Werkloosheidswet; Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van..., nr SV/F&W/2003/90418, houdende de vrijstelling van enige verplichtingen op grond van

Nadere informatie

DE ARBEIDSOVEREENKOMST KLAKKELOOS ONDERTEKENEN IS NIET VERSTANDIG

DE ARBEIDSOVEREENKOMST KLAKKELOOS ONDERTEKENEN IS NIET VERSTANDIG DE ARBEIDSOVEREENKOMST KLAKKELOOS ONDERTEKENEN IS NIET VERSTANDIG VOORWAARDEN ARBEIDSOVEREENKOMST Wanneer is er sprake van een arbeidsovereenkomst: Verplichting om persoonlijk arbeid te verrichten; Werkgever

Nadere informatie

KVdL Veelgestelde Vragen WWZ - Transitievergoeding

KVdL Veelgestelde Vragen WWZ - Transitievergoeding KVdL Veelgestelde Vragen WWZ - Transitievergoeding Per 1 juli 2015 krijgt iedere werknemer die ten minste 24 maanden in dienst is geweest op grond van de wet een transitievergoeding wanneer de arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

Nieuwsbrief Wet Werk en Zekerheid

Nieuwsbrief Wet Werk en Zekerheid Nieuwsbrief Wet Werk en Zekerheid Beste Klant, Per 1 januari en 1 juli 2015 zullen er diverse wijzigingen plaatsvinden op het gebied van arbeidsrecht. Hiervan willen wij u graag op de hoogte brengen. De

Nadere informatie

1. de sportorganisatie/school/vereniging..., gevestigd te... overeenkomstig artikel... van haar statuten vertegenwoordigd door:

1. de sportorganisatie/school/vereniging..., gevestigd te... overeenkomstig artikel... van haar statuten vertegenwoordigd door: Arbeidsovereenkomst. De ondergetekenden 1. de sportorganisatie/school/vereniging......, gevestigd te... overeenkomstig artikel... van haar statuten vertegenwoordigd door: Naam:...... Functie:... Naam:......

Nadere informatie

Bovenwettelijke Werkloosheidsregeling Universitair Medische Centra (BWUMC)

Bovenwettelijke Werkloosheidsregeling Universitair Medische Centra (BWUMC) LANDELIJK OVERLEG ACADEMISCHE ZIEKENHUIZEN Bovenwettelijke Werkloosheidsregeling Universitair Medische Centra (BWUMC) 11 juli 2008 NFU-082381/GS/DvL -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Alles over ontslag met wederzijds goedvinden

Alles over ontslag met wederzijds goedvinden Alles over ontslag met wederzijds goedvinden Uw dienstverband bij uw werkgever kan op verschillende manieren eindigen. Behalve ontslag via UWV WERKbedrijf of via de kanton rechter, kunnen u en uw werkgever

Nadere informatie

Data inwerkingtreding. Proeftijd. Overzicht wijzigingen 1-1-2015. Wijzigingen arbeidsrecht 5-12-2014

Data inwerkingtreding. Proeftijd. Overzicht wijzigingen 1-1-2015. Wijzigingen arbeidsrecht 5-12-2014 Data inwerkingtreding 1 januari 2015 1 juli 2015 1 januari 2016 Wijzigingen arbeidsrecht Bepalingen gericht op de versterking van de positie van flexibele arbeiders Nieuwe ketenregeling Herziening ontslagrecht

Nadere informatie

Gelet op artikel 130 van de Werkloosheidswet;

Gelet op artikel 130 van de Werkloosheidswet; Ontwerp- Besluit van... (datum), tot vaststelling van een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 130 van de Werkloosheidswet ten behoeve van het experimenteren met stageplaatsen voor jongeren

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid

Wet werk en zekerheid Wet werk en zekerheid Wijzigingen per 1 januari 2015 1. Proeftijd Een proeftijd bij een arbeidsovereenkomst voor zes maanden of korter is nietig. Hiervan kan niet bij cao worden afgeweken. Bij een arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

Ontslag. Informatie voor werknemers

Ontslag. Informatie voor werknemers Ontslag Informatie voor werknemers Foto: Francis Lukombo Wanneer mag u worden ontslagen? Voor ontslag van een werknemer heeft een werkgever goede redenen nodig. U mag dus niet zomaar worden ontslagen.

Nadere informatie

II Het dienstverband

II Het dienstverband II Het dienstverband Voorwaarden De onderwerpen in dit boek hebben betrekking op de situaties waarbij er sprake is van een - tijdelijk of vast - dienstverband. Er is sprake van een dienstverband als er

Nadere informatie

EINDE ARBEIDSOVEREENKOMST MET WEDERZIJDS GOEDVINDEN DE ONDERGETEKENDEN:

EINDE ARBEIDSOVEREENKOMST MET WEDERZIJDS GOEDVINDEN DE ONDERGETEKENDEN: Voorbeeld vaststellingsovereenkomst Een vaststellingsovereenkomst wordt in principe het beste door een jurist opgesteld. Meer informatie leest u ook op de website: - Ontslag.nl - Arbeidsrechter.nl DE ONDERGETEKENDEN:

Nadere informatie

Inleiding. Studieovereenkomst 1

Inleiding. Studieovereenkomst 1 Inleiding Sinds 1 juli 2015 dient een werkgever zijn werknemer in staat te stellen om scholing te volgen die noodzakelijk is voor de uitoefening van zijn functie en voor zover dat redelijkerwijs van de

Nadere informatie

Doorwerken na je AOW, ja graag

Doorwerken na je AOW, ja graag Doorwerken na je AOW, ja graag De Algemene Ouderdomswet Eerste volksverzekering Een basispensioen Ingevoerd in 1957 AOW uitgaven: In 1957: 2,4% van het BBP In 2014: 5,6% van het BBP Totale uitgaven in

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid. Mr.J.L.J. (Joris) Nelissen nelissen@bierman.nl 06-51892589 0233-677188

Wet Werk en Zekerheid. Mr.J.L.J. (Joris) Nelissen nelissen@bierman.nl 06-51892589 0233-677188 Bierman Advocaten Wet Werk en Zekerheid Mr.J.L.J. (Joris) Nelissen nelissen@bierman.nl 06-51892589 0233-677188 3 Agenda 1. Achtergrond/historie 2. Versteviging positie flexwerker 3. Herziening ontslagrecht

Nadere informatie

Alles over ontslag met wederzijds goedvinden

Alles over ontslag met wederzijds goedvinden Alles over ontslag met wederzijds goedvinden Werkgever en werknemer kunnen afspreken om in onderling overleg het dienstverband te beëindigen. Dat heet ook wel ontslag met wederzijds goedvinden. U bent

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid. De belangrijkste wijzigingen en tips worden u aangeboden door

Wet Werk en Zekerheid. De belangrijkste wijzigingen en tips worden u aangeboden door Wet Werk en Zekerheid De belangrijkste wijzigingen en tips worden u aangeboden door WAT VERANDERT ER? WAAR KUN/MOET JE OP LETTEN? Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd 1 januari 2015: Geen proeftijd voor

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid

Wet Werk en Zekerheid Wet Werk en Zekerheid Bijeenkomst MOVe Door: Marlies Ferwerda Ellen Metselaar 25 maart 2015 Introductie 2 Wet Werk en Zekerheid Onderwerpen die aan bod komen: Wijzigingen per 1 januari 2015: Proeftijd

Nadere informatie

Avondje Legal. 3 Advocaten

Avondje Legal. 3 Advocaten Avondje Legal 3 Advocaten Wat gaan we doen? Werkkostenregeling en de wijziging van arbeidsvoorwaarden Wet werk en zekerheid Wijziging arbeidsvoorwaarden Werkostenregeling: Iedereen kosten arbeidsvoorwaarden

Nadere informatie

Reglement Overbruggingsregeling pensioen bij ontslag voor werknemers in de Afbouw geboren op of na 1 januari 1950

Reglement Overbruggingsregeling pensioen bij ontslag voor werknemers in de Afbouw geboren op of na 1 januari 1950 Reglement Overbruggingsregeling pensioen bij ontslag voor werknemers in de Afbouw geboren op of na 1 januari 1950 Inhoudsopgave Artikel 1: Artikel 2: Artikel 3: Artikel 4: Artikel 5: Artikel 6: Artikel

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2015 2016 33 327 Wijziging van verschillende wetten in verband met de vereenvoudiging van de uitvoering van deze wetten door het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen

Nadere informatie

Whitepaper. Wet Werk en Zekerheid

Whitepaper. Wet Werk en Zekerheid Whitepaper Wet Werk en Zekerheid Flexwerk: wijzigingen per 1 januari 2015 In een arbeidsovereenkomst voor de duur van 6 maanden of korter is geen proeftijd meer toegestaan. In een arbeidsovereenkomst voor

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid in vogelvlucht

Wet werk en zekerheid in vogelvlucht Wet werk en zekerheid in vogelvlucht en per 1 januari/februari 2015 Concurrentiebeding In arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd kan geen concurrentiebeding meer worden opgenomen, tenzij de werkgever

Nadere informatie

Premiekorting voor jongere werknemer

Premiekorting voor jongere werknemer Regelingen en voorzieningen CODE 3.2.2.9 Premiekorting voor jongere werknemer bronnen http://www.antwoordvoorbedrijven.nl/wetswijziging/premiekorting-jongere-werknemer wijziging van de Wet financiering

Nadere informatie

Detacheren: werken bij een andere werkgever

Detacheren: werken bij een andere werkgever Detacheren: werken bij een andere werkgever Een oplossing voor de re-integratie van uw zieke werknemer Ik wil meer informatie Meer informatie vindt u op uwv.nl. U kunt ook contact opnemen met UWV Telefoon

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid. Nathalie van Goor

Wet Werk en Zekerheid. Nathalie van Goor Wet Werk en Zekerheid Nathalie van Goor Stand van zaken Wijzigingen per 1 januari 2015: - Concurrentiebeding - Proeftijd - Bepaalde tijd contracten deel 1 - Oproepcontracten deel 1 Wijzigingen per 1 juli

Nadere informatie

Als ik mijn baan kwijtraak. Voorkom dat u werkloos wordt Hoe komt u weer aan werk? Wat moet u doen voor een WW-uitkering?

Als ik mijn baan kwijtraak. Voorkom dat u werkloos wordt Hoe komt u weer aan werk? Wat moet u doen voor een WW-uitkering? Als ik mijn baan kwijtraak Voorkom dat u werkloos wordt Hoe komt u weer aan werk? Wat moet u doen voor een WW-uitkering? Werk boven uitkering UWV verstrekt tijdelijk inkomen in het kader van wettelijke

Nadere informatie

De gevolgen van de Wet Werk en Zekerheid voor u als flexibele medewerker

De gevolgen van de Wet Werk en Zekerheid voor u als flexibele medewerker De gevolgen van de Wet Werk en Zekerheid voor u als flexibele medewerker Het zal je misschien niet ontgaan zijn dat vanaf 1 januari a.s. de eerste wijzigingen van kracht worden vanuit de Wet Werk en &

Nadere informatie

Meest gestelde vragen medewerkers Thebe Huishoudelijke Zorg B.V./ FAQ

Meest gestelde vragen medewerkers Thebe Huishoudelijke Zorg B.V./ FAQ Meest gestelde vragen medewerkers Thebe Huishoudelijke Zorg B.V./ FAQ Versie 28 januari 2015 1. Wat is mijn opzegtermijn? >>Uw opzegtermijn wordt bepaald door het UWV. U ontvangt van UWV hieromtrent, naar

Nadere informatie

VERGOEDINGEN EN SANCTIES PROF. MR. WILLEM BOUWENS

VERGOEDINGEN EN SANCTIES PROF. MR. WILLEM BOUWENS VERGOEDINGEN EN SANCTIES PROF. MR. WILLEM BOUWENS STELLING 1 Het nieuwe stelsel van ontslagvergoedingen is niet uit te leggen! 2 SOORTEN VERGOEDING 1. Vergoeding in verband met het voortijdig eindigen

Nadere informatie

Dit is een voorbeeld van Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd zoals gegenereerd met de Arbeidsovereenkomst generator van ICTRecht:

Dit is een voorbeeld van Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd zoals gegenereerd met de Arbeidsovereenkomst generator van ICTRecht: Dit is een voorbeeld van Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd zoals gegenereerd met de Arbeidsovereenkomst generator van ICTRecht: https://ictrecht.nl/diensten/juridische- generatoren/arbeidsovereenkomst-

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid (grootste wijziging sinds WO II) Samenloop met Cao Recreatie en Cao Dagrecreatie

Wet Werk en Zekerheid (grootste wijziging sinds WO II) Samenloop met Cao Recreatie en Cao Dagrecreatie Wet Werk en Zekerheid (grootste wijziging sinds WO II) 1. flexibele arbeid 2. ontslagrecht 3. werkloosheidswet Samenloop met Cao Recreatie en Cao Dagrecreatie 1 Achtergrond en historie BW/Arbeidsrecht:

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 327 Wijziging van verschillende wetten in verband met de vereenvoudiging van de uitvoering van deze wetten door het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid een overzicht 1

Wet werk en zekerheid een overzicht 1 Wet werk en zekerheid een overzicht 1 Vanaf 1 januari 2015: wijzigingen voor flexwerkers Op 1 januari 2015 veranderen de regels voor tijdelijke arbeidscontracten, oproepcontracten en payrollcontracten.

Nadere informatie

Reglement tijdelijke vergoeding pensioenpremie bij ontslag op economische gronden Inhoudsopgave

Reglement tijdelijke vergoeding pensioenpremie bij ontslag op economische gronden Inhoudsopgave Reglement tijdelijke vergoeding pensioenpremie bij ontslag op economische gronden Inhoudsopgave Artikel 1: Definities... 2 Artikel 2: Voorwaarden... 2 Artikel 3: Aanvraagprocedure en beëindiging... 4 Artikel

Nadere informatie

Model-arbeidsovereenkomst praktijkopleiding

Model-arbeidsovereenkomst praktijkopleiding Model-arbeidsovereenkomst praktijkopleiding Tussen kantoorhoudende te in het vervolg aan te duiden als de werkgever. en wonende te in het vervolg aan te duiden als de trainee. Artikel 1 Met ingang van.....

Nadere informatie

Inzicht in subsidieland. Door Mariska Doornbos

Inzicht in subsidieland. Door Mariska Doornbos Inzicht in subsidieland Door Mariska Doornbos Het Veluwe Portaal geeft antwoord op al uw vragen met betrekking tot arbeidsmobiliteit en personeel. Om u inzicht te geven in de regelgeving en subsidiemogelijkheden

Nadere informatie

Reglement Aanvulling pensioenopbouw ouderen bij ontslag Voor werknemers in het Natuursteenbedrijf geboren op of na 1 januari 1950

Reglement Aanvulling pensioenopbouw ouderen bij ontslag Voor werknemers in het Natuursteenbedrijf geboren op of na 1 januari 1950 Reglement Aanvulling pensioenopbouw ouderen bij ontslag Voor werknemers in het Natuursteenbedrijf geboren op of na 1 januari 1950 Inhoudsopgave Pagina Artikel 1 Definities 3 Artikel 2 Voorwaarden 3 Artikel

Nadere informatie

Expert Class HRM. Flexibele arbeidsrelaties. Berdine van Eerden Norbert Laane Advocaten arbeidsrecht

Expert Class HRM. Flexibele arbeidsrelaties. Berdine van Eerden Norbert Laane Advocaten arbeidsrecht Expert Class HRM Flexibele arbeidsrelaties Berdine van Eerden Norbert Laane Advocaten arbeidsrecht 23 september 2014 Flexibele arbeidsrelaties Welke flexibele arbeidsrelaties gebruik jij in de praktijk?

Nadere informatie

Wijzigingen arbeidsrecht. Nieuwsbrief

Wijzigingen arbeidsrecht. Nieuwsbrief Wijzigingen arbeidsrecht Nieuwsbrief In deze nieuwsbrief: Wijzigingen arbeidsrecht per 1 juli 2015 Arbeidsrecht nieuwsbrief In onze nieuwsbrief van december 2014 hebben wij u geïnformeerd over de wijzigingen

Nadere informatie

1. Op de werknemer met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd die wordt ontslagen wegens:

1. Op de werknemer met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd die wordt ontslagen wegens: Hoofdstuk 14 Activeringsregeling (per 1 juli 2015) en pensioen A Activeringsregeling Artikel 1 Werkingssfeer 1. Op de werknemer met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd die wordt ontslagen wegens:

Nadere informatie

De werkloosheidswet (WW)

De werkloosheidswet (WW) FNV Bondgenoten De werkloosheidswet (WW) Wat zijn mijn rechten en plichten? Colofon: Dit is een uitgave van Stichting FNV Pers t.b.v. FNV Bondgenoten Maart 2009 Tekst: Maaike Zorgman en Desiree van Lent

Nadere informatie

Beëindiging van de arbeidsovereenkomst

Beëindiging van de arbeidsovereenkomst Beëindiging van de arbeidsovereenkomst Het huidige arbeidsrecht Het arbeidsrecht kent een gesloten stelsel van ontslagrecht. Dit betekent dat een arbeidsovereenkomst alleen op de in de wet geregelde manieren

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 327 Wijziging van verschillende wetten in verband met de vereenvoudiging van de uitvoering van deze wetten door het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid

Wet Werk en Zekerheid Wet Werk en Zekerheid 22 september 2014 mr. Carin Welters Bouwend Nederland Programma Inleiding Bescherming van flexwerkers Ontslag WW-uitkering Conclusies en adviezen 1. Ingangsdatum 1 januari 2015: bescherming

Nadere informatie

Arbeidsrecht Actueel. In deze uitgave: Ontslagrecht. Jaargang 19 (2014) november. WW-uitkering

Arbeidsrecht Actueel. In deze uitgave: Ontslagrecht. Jaargang 19 (2014) november. WW-uitkering In deze uitgave: Jaargang 19 (2014) november nr. 235 Ontslagrecht WW-uitkering Arbeidsrecht Actueel Op 29 november 2013 heeft de regering het wetsvoorstel voor de Wet werk en zekerheid ingediend. Het wetsvoorstel

Nadere informatie

ONTBIJTLEZING VERANDERINGEN IN HET ARBEIDSRECHT WEET HOE HET ZIT

ONTBIJTLEZING VERANDERINGEN IN HET ARBEIDSRECHT WEET HOE HET ZIT ONTBIJTLEZING VERANDERINGEN IN HET ARBEIDSRECHT WEET HOE HET ZIT door Sven Johansen DOEL VAN DE ONTBIJTLEZING Inzicht verschaffen in de belangrijkste wijzigingen in het arbeidsrecht in 2015. (dat zijn

Nadere informatie

De transitievergoeding

De transitievergoeding De transitievergoeding Met de invoering van de Wet werk en zekerheid hebben werknemers vanaf 1 juli 2015 bij ontslag recht op een Dit recht geldt ook als een tijdelijk contract niet verlengd wordt. In

Nadere informatie

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: 30 909 Regels tot bevordering van de activering van personen die aanspraak maken op een uitkering op grond van de Ziektewet NOTA VAN WIJZIGING Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: A In artikel

Nadere informatie

WIJ ILLEM LEXANDER, BIJ DE GRATIE GODS, KON ING DER NEDERLANDEN, PRINS VAN ORANJE-NASSAU, ENZ. ENZ. ENZ.

WIJ ILLEM LEXANDER, BIJ DE GRATIE GODS, KON ING DER NEDERLANDEN, PRINS VAN ORANJE-NASSAU, ENZ. ENZ. ENZ. WIJ ILLEM LEXANDER, BIJ DE GRATIE GODS, KON ING DER NEDERLANDEN, PRINS VAN ORANJE-NASSAU, ENZ. ENZ. ENZ. Ontwerpbesluit van [[ ]] houdende voorwaarden waaronder de transitievergoeding tijdelijk geheel

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 26 448 Structuur van de uitvoering werk en inkomen (SUWI) 29 544 Arbeidsmarktbeleid Nr. 570 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Nadere informatie

Onwerkbaar weer, wat nu? Wat is onwerkbaar weer en wat moet u dan doen? Kunnen uw werknemers een WW-uitkering krijgen?

Onwerkbaar weer, wat nu? Wat is onwerkbaar weer en wat moet u dan doen? Kunnen uw werknemers een WW-uitkering krijgen? Onwerkbaar weer, wat nu? Wat is onwerkbaar weer en wat moet u dan doen? Kunnen uw werknemers een WW-uitkering krijgen? Inhoud Waarom deze brochure? 2 Wat is onwerkbaar weer? 3 Hoe meld ik onwerkbaar weer?

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid

Wet Werk en Zekerheid Wet Werk en Zekerheid De elf belangrijkste wijzigingen en gevolgen voor de werkgever September 2014 Inhoud 1. Beëindiging tijdelijk contract 2. Proeftijd in tijdelijk contract 3. Concurrentiebeding in

Nadere informatie

Vrijwillige voortzetting bij ontslag en tijdens Ziektewet vóór 1 juli 2017

Vrijwillige voortzetting bij ontslag en tijdens Ziektewet vóór 1 juli 2017 Aanvraagformulier Vrijwillige voortzetting bij ontslag en tijdens Ziektewet vóór 1 juli 2017 Waarom dit formulier? U bent (gedeeltelijk) ontslagen, heeft (gedeeltelijk) ontslag genomen of ontvangt een

Nadere informatie

III. REGLEMENT AANVULLINGEN EN UITKERINGEN

III. REGLEMENT AANVULLINGEN EN UITKERINGEN III. REGLEMENT AANVULLINGEN EN UITKERINGEN Artikel 1 - Definities In dit reglement gelden de definities die zijn opgenomen in de statuten. Verder wordt in aanvulling of afwijking daarvan verstaan onder:

Nadere informatie

Inleiding. Studieovereenkomst 1

Inleiding. Studieovereenkomst 1 Inleiding Sinds 1 juli 2015 dient een werkgever zijn werknemer in staat te stellen om scholing te volgen die noodzakelijk is voor de uitoefening van zijn functie en voor zover dat redelijkerwijs van de

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid

Wet werk en zekerheid Wet werk en zekerheid Wijzigingen arbeidsrecht 1 juli 2015 Inleiding Kort overzicht van de wijzigingen per 1 januari 2015 Wijzigingen per 1 juli 2015 Ketenregeling Ontslagrecht Payrolling 2 1 Overzicht

Nadere informatie

De transitievergoeding

De transitievergoeding Wet Werk en Zekerheid De transitievergoeding Jennifer Horsten 21 mei 2015 Onderwerpen Veranderingen sinds 1 januari 2015 Veranderingen vanaf 1 juli 2015 De transitievergoeding Recht/geen recht op transitievergoeding

Nadere informatie

Ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid

Ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid Informatie voor werknemers Ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid Met de invoering van de Wet werk en zekerheid veranderen de regels rondom ontslag. In deze factsheet staat op hoofdlijnen beschreven

Nadere informatie

Werken na het bereiken. gerechtigde leeftijd. het bereiken. leeftijd. Deze brochure is een samenwerkingsproduct van:

Werken na het bereiken. gerechtigde leeftijd. het bereiken. leeftijd. Deze brochure is een samenwerkingsproduct van: Werken na Werken na het bereiken het bereiken van de van de pensioenpensioengerechtigde gerechtigde leeftijd leeftijd Deze brochure is een samenwerkingsproduct van: Inleiding Werken na het bereiken van

Nadere informatie

Aanvraag deskundigenoordeel door werkgever

Aanvraag deskundigenoordeel door werkgever Aanvraag deskundigenoordeel door werkgever Algemeen deel Waarom dit formulier? Uw werknemer heeft zich ziek gemeld. U en uw werknemer moeten er nu alles aan doen om uw werknemer zo snel mogelijk weer aan

Nadere informatie

Het nieuwe ontslagrecht / WWZ

Het nieuwe ontslagrecht / WWZ Het nieuwe ontslagrecht / WWZ Actualiteiten arbeidsrecht (33 818) Het nieuwe ontslagrecht Tim de Klerck Waar gaan we het over hebben? Waarom een hervorming van het ontslagrecht? Vernieuwing ontslagrecht

Nadere informatie

Bescherming bij verlof en werkloosheid of tijdens ziekte

Bescherming bij verlof en werkloosheid of tijdens ziekte Aanvraagformulier Bescherming bij verlof en werkloosheid of tijdens ziekte Bent u met onbetaald verlof of wordt u ontslagen? Dan bouwt u geen pensioen meer op. Bent u gedeeltelijk met onbetaald verlof

Nadere informatie

Inleiding. 1. 1 juli 2014 2. 1 juli 2015 3. 1 januari 2016. De sneltrein vanuit Den Haag. Pag 2

Inleiding. 1. 1 juli 2014 2. 1 juli 2015 3. 1 januari 2016. De sneltrein vanuit Den Haag. Pag 2 Inleiding Sociaal Akkoord in November 2013 Behandeling in de Tweede Kamer Januari/Februari 2014 Wetsvoorstel aangevuld met amendementen en moties Behandeling in de Eerste Kamer Maart 2014 Invoering in

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid

Wet Werk en Zekerheid Wet Werk en Zekerheid Nathalie van Goor Arbeidsrecht jurist Stand van zaken Wijzigingen per 1 januari 2015: Concurrentiebeding Proeftijd Bepaalde tijd contracten deel 1 Oproepcontracten deel 1 Wijzigingen

Nadere informatie

DE WET WERK EN ZEKERHEID. Ron Andriessen, Joris Engelsma en Saskia Boonstra

DE WET WERK EN ZEKERHEID. Ron Andriessen, Joris Engelsma en Saskia Boonstra DE WET WERK EN ZEKERHEID Ron Andriessen, Joris Engelsma en Saskia Boonstra Ontbijtbijeenkomst september 2014 2 De belangrijkste wijzigingen binnen het arbeidsrecht betreffen: 1. flexibele arbeid; 2. het

Nadere informatie

Actualiteiten WWZ. Recente rechtspraak

Actualiteiten WWZ. Recente rechtspraak Actualiteiten WWZ Recente rechtspraak Recente rechtspraak VERGOEDINGEN - Naast transitievergoeding en billijke vergoeding geen ruimte voor een aanvullende vergoeding. Als partijen een aanvullende vergoeding

Nadere informatie

Wijzigingen per 1 juli 2015: van ketenregeling, ontslagrecht, WW en overige

Wijzigingen per 1 juli 2015: van ketenregeling, ontslagrecht, WW en overige Wet werk en zekerheid: Wijzigingen per 1 juli 2015: van ketenregeling, ontslagrecht, WW en overige Door Mr. Patrice Hoogeveen Inleiding Met datum d.d. 10 juni 2014 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel

Nadere informatie

Vrijwillige voortzetting bij ontslag en tijdens Ziektewet vóór 1 juli 2017

Vrijwillige voortzetting bij ontslag en tijdens Ziektewet vóór 1 juli 2017 Aanvraagformulier Vrijwillige voortzetting bij ontslag en tijdens Ziektewet vóór 1 juli 2017 Waarom dit formulier? U bent (gedeeltelijk) ontslagen, heeft (gedeeltelijk) ontslag genomen of ontvangt een

Nadere informatie

Ziekte en re-integratie

Ziekte en re-integratie Landelijke vereniging Artsen in Dienstverban Ziekte en re-integratie Als u ziek bent, wilt u waarschijnlijk maar een ding: zo snel mogelijk herstellen en gewoon weer aan het werk. De meeste mensen zijn

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid. de belangrijkste wijzigingen

Wet Werk en Zekerheid. de belangrijkste wijzigingen Wet Werk en Zekerheid de belangrijkste wijzigingen De Eerste Kamer heeft op 10 juni jl. het wetsvoorstel Werk en Zekerheid aangenomen. De eerste wijzigingen die over flexibele arbeid gaan, treden per 1

Nadere informatie

WWZ in de praktijk. Vereniging Arbeidsmediators Nederland. Driebergen, 22 maart 2016. Dirk van Genderen Stadhouders Advocaten Utrecht

WWZ in de praktijk. Vereniging Arbeidsmediators Nederland. Driebergen, 22 maart 2016. Dirk van Genderen Stadhouders Advocaten Utrecht Vereniging Arbeidsmediators Nederland Driebergen, 22 maart 2016 WWZ in de praktijk Dirk van Genderen Stadhouders Advocaten Utrecht 23 maart 2016 pagina 1 Onderwerpen uitnodiging Stand van zaken na 10 maanden

Nadere informatie