Hoe zit dat met de IOW?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hoe zit dat met de IOW?"

Transcriptie

1 uwv.nl werk.nl Hoe zit dat met de IOW? Informatie over de IOW-uitkering Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u na het lezen preciezer weten wat voor u in uw situatie geldt? Kijk dan op uwv.nl. Als u daarna nog vragen heeft, bel dan met UWV Telefoon Werknemers via (lokaal tarief). UWV Januari 2010 Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend. WW

2 Inhoud Waarom deze brochure? 2 Wat is een IOW-uitkering? 2 Wanneer krijgt u een IOW-uitkering? 4 Hoe vraagt u de uitkering aan? 5 Wat wij van u verwachten 5 Wat mag u van ons verwachten? 7

3 Waarom deze brochure? Krijgt u nu een WW-uitkering of een loongerelateerde WGA-uitkering en is deze uitkering bijna afgelopen? En was u 60 jaar of ouder toen deze uitkering begon? Dan kunt u mogelijk na afloop van deze uitkering een andere uitkering krijgen: een uitkering volgens de wet Inkomensvoorziening oudere werklozen (IOW). In deze brochure leest u daar meer over. Wat is een IOW-uitkering? Een IOW-uitkering is een uitkering voor ouderen van wie de WW-uitkering of de loongerelateerde WGA-uitkering is afgelopen. Deze uitkering is maximaal 70% van het minimumloon, maar heeft een paar voordelen: er wordt geen rekening gehouden met het inkomen van uw partner en ook niet met uw vermogen (bijvoorbeeld een eigen huis). U hoeft dus niet uw spaargeld of huis op te eten. Hoe lang krijgt u een uitkering? De IOW-uitkering begint na afloop van de WW-uitkering of de loongerelateerde WGA-uitkering. De uitkering duurt uiterlijk tot de eerste dag van de maand waarin u 65 jaar wordt. Hoe hoog is de uitkering? Een IOW-uitkering is nooit hoger dan 70% van het minimumloon. De uitkering kan lager zijn dan 70% van het minimumloon als: uw WW- of loongerelateerde WGA-uitkering, in de kalendermaand voor het einde van deze uitkering, lager was dan 70% van het minimumloon; u tijdens de IOW-uitkering andere inkomsten heeft, bijvoorbeeld loon of een andere uitkering. Heeft u naast uw IOW-uitkering inkomsten uit werk? Dan wordt een bedrag gelijk aan 70% van uw inkomsten afgetrokken van uw uitkering. Heeft u ook nog andere inkomsten, bijvoorbeeld een andere uitkering of een pensioen? Dan wordt een bedrag gelijk aan die inkomsten volledig van uw IOW-uitkering afgetrokken. Als uw inkomsten te hoog zijn, krijgt u geen uitkering. Worden uw inkomsten daarna lager? Geef dit dan meteen aan ons door. Misschien kunt u dan wel een uitkering krijgen. Deze hoeft u niet opnieuw aan te vragen. Is uw (gezins)inkomen lager dan het sociaal minimum dat voor u geldt? Dan kunt u mogelijk een toeslag op uw IOW-uitkering krijgen. U heeft een WW-uitkering tot 15 januari. Vanaf 16 januari heeft u recht op een IOW-uitkering. U heeft geen andere inkomsten of uitkeringen naast de IOW-uitkering. In december heeft u bruto aan WW-uitkering ontvangen. Stel dat 70% van het minimumloon gelijk is aan bruto 950. In dat geval krijgt u een IOW-uitkering van bruto 950. U heeft een WGA-uitkering tot 28 februari. Vanaf 1 maart heeft u recht op een IOW-uitkering. U heeft geen andere inkomsten of uitkeringen naast de IOW-uitkering. In februari heeft u bruto 800 aan WGAuitkering ontvangen. Stel dat 70% van het minimumloon gelijk is aan bruto 950. In dat geval krijgt u een IOW-uitkering van bruto 800 omdat uw WGA-uitkering lager was dan 70% van het minimumloon. U krijgt vanaf 1 maart een IOW-uitkering van bruto 800. Stel, u vindt een baan en gaat vanaf 1 april werken. Hiermee gaat u per maand verdienen. Wij trekken dan 70% van uw loon af van uw IOW-uitkering. Dit is bruto (0,7 x 1.200) 840. Vanaf 1 april krijgt u daarom geen IOW-uitkering meer. Gaat u minder verdienen? Dan kunt u misschien wel weer uitkering krijgen. U krijgt vanaf 1 maart een IOW-uitkering van bruto 950. Stel, u vindt een baan en gaat vanaf 1 april werken. Hiermee gaat u per maand verdienen. Wij trekken dan 70% van uw loon af van uw IOW-uitkering. Dit is bruto (0,7 x 1.000) 700. Vanaf 1 april krijgt u een IOW-uitkering van bruto 250. Uw totale inkomen is dan =

4 Wanneer krijgt u een IOW-uitkering? Wat is het verschil met een uitkering van de gemeente? Een IOW-uitkering heeft een paar voordelen ten opzichte van bijvoorbeeld een bijstandsuitkering: er wordt geen rekening gehouden met uw vermogen (bijvoorbeeld een eigen huis) of met de inkomsten van uw partner. Hieronder leest u wat de voorwaarden zijn voor een IOW-uitkering. En hoe u de uitkering kunt aanvragen. Vraagt u om een IOW-uitkering na afloop van uw WW-uitkering? Dan gelden de volgende voorwaarden: U was 60 jaar of ouder toen u werkloos werd. De WW-uitkering is begonnen na 30 september 2006 en vóór 1 juli U kreeg langer dan drie maanden een WW-uitkering omdat u op dat moment (opnieuw) aan de jareneis voldeed. Is uw uitkeringsduur van 3 maanden verlengd met de resterende duur van een eerder WW-recht? Dan voldoet u niet aan deze voorwaarde. U heeft de maximale duur van de WW-uitkering bereikt. Vraagt u om een IOW-uitkering na afloop van uw loongerelateerde WGA-uitkering? Dan gelden de volgende voorwaarden: U was 60 jaar of ouder toen de WGA-uitkering inging. De WGA-uitkering is begonnen na 31 december 2007 en vóór 1 juli U heeft de einddatum van de loongerelateerde WGA-uitkering bereikt. Had u een WW-uitkering voordat u arbeidsongeschikt werd? Dan heeft u alleen recht op een IOW-uitkering als u werkloos bent geworden na 30 september 2006 en op de eerste dag van werkloosheid 60 jaar of ouder was. Krijgt u na afloop van de loongerelateerde WGA-uitkering een loonaanvullingsuitkering of vervolguitkering? Dat heeft gevolgen voor de IOW-uitkering. U krijgt dan in ieder geval minder IOW-uitkering. Als uw inkomen te hoog is, krijgt u helemaal geen IOW-uitkering. Stopt uw WW- of loongerelateerde WGA-uitkering en voldoet u wel aan de hierboven genoemde voorwaarden? Maar bent u op dat moment bijvoorbeeld: in het buitenland om een andere reden dan vakantie, of; zit u in de gevangenis? Dan kunt u op dat moment nog geen IOW-uitkering krijgen. Dat kan dan pas daarna. Hoe vraagt u de uitkering aan? UWV weet wanneer u een IOW-uitkering zou kunnen krijgen. Voordat u de einddatum van uw WW- of loongerelateerde WGA-uitkering bereikt, krijgt u een aanvraagformulier voor IOW. Kunt u mogelijk een toeslag krijgen? Dan krijgt u ook een aanvraagformulier voor toeslag. Of u inderdaad een IOW-uitkering krijgt, hangt af van uw inkomsten. Als uw aanvraagformulier bij UWV binnen is, krijgt u van ons een ontvangstbevestiging. Uiterlijk binnen acht weken na de aanvraag krijgt u van ons bericht of u een IOW-uitkering krijgt. In deze brief staat ook hoe hoog de uitkering is. Wanneer wordt de uitkering betaald? De uitkering wordt per maand betaald. U krijgt de uitkering aan het begin van de maand over de maand ervoor. : de uitkering over februari krijgt u begin maart. U krijgt ook vakantiegeld. Het vakantiegeld is 8% van de uitkering en wordt elk jaar betaald in de maand mei. Of op het moment dat de uitkering stopt. Wat wij van u verwachten Als u een IOW-uitkering krijgt, doet u er alles aan om weer aan de slag te komen. Ook is het belangrijk dat u het meteen doorgeeft als er iets in uw situatie verandert. Blijf solliciteren Wij verwachten dat u er alles aan doet om weer aan het werk te komen. U blijft als werkzoekende ingeschreven bij UWV WERKbedrijf. Als u een passende baan 4 5

5 wordt aangeboden, dan accepteert u die. Verder gelden de afspraken die u maakt met uw werkcoach. Hij blijft u begeleiden bij het zoeken naar werk. U moet uw sollicitatiebrieven en andere bewijzen van uw sollicitaties minimaal twee jaar bewaren. Ook als u weer werk heeft gevonden. Wij kunnen namelijk ook achteraf nog controleren. Wilt u aan de slag als vrijwilliger of in de mantelzorg? Dan kunt u misschien ontheffing krijgen van de sollicitatieplicht. Heeft u plannen? Overleg dit dan met uw werkcoach. Wat gebeurt er als u ziek wordt? Als u ziek bent, bel UWV dan op uw eerste ziektedag. U kunt hiervoor bellen met UWV Telefoon Werknemers via (lokaal tarief). Als u ziek bent, blijven wij de IOW-uitkering betalen. Geef het ook door als u weer beter bent. Bel ook dan met UWV Telefoon Werknemers. U gaat op vakantie Met een IOW-uitkering mag u maximaal twintig dagen per kalenderjaar op vakantie in binnen- of buitenland. Is uw IOW-uitkering niet begonnen op 1 januari van het kalenderjaar? Dan wordt het aantal vakantiedagen dat u op kunt nemen evenredig verlaagd. Wilt u precies weten hoeveel dagen u heeft? Bel dan met UWV Telefoon Werknemers via (lokaal tarief). Gaat u langer op vakantie dan het aantal dagen waar u recht op heeft? Dan krijgt u over de resterende dagen geen IOW-uitkering. Gaat u naar het buitenland, maar niet voor vakantie? Dan stopt uw uitkering meteen. Geef wijzigingen door Zolang u een IOW-uitkering krijgt, is het belangrijk dat u meteen aan UWV doorgeeft als er iets in uw situatie verandert. De verandering kan namelijk gevolgen hebben voor de hoogte van uw uitkering en de dienstverlening van UWV. Bijvoorbeeld: U gaat werken. U stopt met werken. U gaat verhuizen. U gaat met vakantie. U krijgt meer of minder inkomsten. Uw gezinssamenstelling verandert. Uw rekeningnummer verandert. Wat mag u van ons verwachten? U kunt ook het een en ander verwachten van UWV. We bieden u goede en snelle dienstverlening en we informeren u over uw rechten en plichten. Verder kunt u erop rekenen dat UWV zich houdt aan de gemaakte afspraken en dat uw uitkering juist en tijdig wordt betaald. Recht om gegevens in te zien U heeft het recht om uw gegevens in te zien en om ze eventueel te laten corrigeren. U kunt uw correcties doorgeven aan een vestiging van het UWV WERKbedrijf bij u in de buurt. Recht om iemand mee te nemen U mag altijd iemand meenemen als u een afspraak heeft met UWV. Recht op privacy Uw recht op privacy garandeert dat UWV uw gegevens geheimhoudt en er vertrouwelijk mee omgaat. Wel kan het zijn dat wij uw gegevens uitwisselen met bijvoorbeeld de Belastingdienst of de Sociale Dienst. Dat kan alleen als dat wettelijk mag, bijvoorbeeld omdat andere instanties zonder die gegevens hun werk niet kunnen doen. Een klacht indienen Bent u ontevreden over UWV? Bijvoorbeeld omdat uw uitkering niet op tijd wordt uitbetaald, of omdat u niet wordt teruggebeld terwijl dat wel is afgesproken? Komt u er ook niet uit in een gesprek met de werkcoach? Dan kunt u altijd een klacht indienen. Stuur uw klacht naar Klachtenbureau UWV, Postbus 58071, 1040 HB in Amsterdam. Meer informatie vindt u op uwv.nl. Bij UWV wordt uw klacht in eerste instantie onderzocht door een medewerker van het klachtenbureau die niet bij de klacht betrokken is geweest. Vaak kan de klacht dan al worden opgelost. Lukt dat niet, dan wordt de klacht onderzocht op de plaats waar de klacht is ontstaan. UWV stuurt u vervolgens een schriftelijke reactie. Gebruik hiervoor het formulier Wijzigingen doorgeven als u een IOW-uitkering heeft. Krijgt u naast uw IOW-uitkering nog een WW- of WGA-uitkering? Blijf dan het Wijzigingsformulier WW of het formulier Wijzigingen doorgeven gebruiken. 6 7

6 Bezwaar maken Bent u het niet eens met een beslissing van UWV? Bijvoorbeeld omdat uw aanvraag voor een uitkering is afgewezen of omdat u gekort wordt op uw uitkering? Dan kunt u bezwaar maken. Op uwv.nl vindt u een model bezwaarschrift dat u als voorbeeld kunt gebruiken. Stuur een kopie mee van de beslissing waartegen u bezwaar maakt. Zet op de envelop bezwaarschrift. U krijgt van UWV een ontvangstbevestiging. Binnen 13 weken ontvangt u vervolgens een beslissing. Onkostenvergoeding In uw bezwaarschrift kunt u ook aangeven of u in aanmerking wilt komen voor onkostenvergoeding. Het gaat dan bijvoorbeeld om reiskosten en kosten voor rechtsbijstand die u maakt voor uw bezwaar. Als UWV uw bezwaar terecht vindt, kunt u die kosten vergoed krijgen. In beroep gaan Het kan natuurlijk altijd gebeuren dat u het niet eens bent met de beslissing van UWV op uw bezwaar. Dan kunt u beroep aantekenen bij de rechtbank. Hoe u beroep aantekent staat in de beslissing op uw bezwaar. 8

Een WW-uitkering, en nu?

Een WW-uitkering, en nu? uwv.nl werk.nl Een WW-uitkering, en nu? Wat u moet weten als u een WW-uitkering krijgt Meer informatie? Deze brochure geeft algemene informatie. Heeft u na het lezen nog vragen? Kijk dan op uwv.nl/werkloos.

Nadere informatie

Ik krijg een WGA-uitkering Wat betekent dat?

Ik krijg een WGA-uitkering Wat betekent dat? uwv.nl werk.nl Ik krijg een WGA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een WGA-uitkering krijgt Wilt u meer weten? Kijk voor meer informatie op uwv.nl. Wilt u daarna nog meer weten over uw

Nadere informatie

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden en te houden. Is werken niet mogelijk,

Nadere informatie

Daarvan kan ik niet rondkomen

Daarvan kan ik niet rondkomen uwv.nl werk.nl Daarvan kan ik niet rondkomen Kan ik een toeslag krijgen? Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u na het lezen preciezer weten wat voor u in uw situatie geldt,

Nadere informatie

Hoe vraag ik een WIA-uitkering aan?

Hoe vraag ik een WIA-uitkering aan? uwv.nl werk.nl Hoe vraag ik een WIA-uitkering aan? Wat u moet weten als u al enige tijd ziek bent Wilt u meer informatie? Meer informatie vindt u op uwv.nl. Wilt u daarna nog meer weten over uw uitkering?

Nadere informatie

Hoe zit dat met de WAO?

Hoe zit dat met de WAO? uwv.nl werk.nl Hoe zit dat met de WAO? Informatie over de WAO-uitkering Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u na het lezen preciezer weten wat mvoor u in uw situatie geldt?

Nadere informatie

Mijn werkgever heeft te weinig werk

Mijn werkgever heeft te weinig werk uwv.nl werk.nl Mijn werkgever heeft te weinig werk Een WW-uitkering vanwege werktijdverkorting Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u na het lezen preciezer weten wat voor u

Nadere informatie

Mijn werkgever kan mij niet meer betalen!

Mijn werkgever kan mij niet meer betalen! uwv.nl werk.nl Mijn werkgever kan mij niet meer betalen! Wat moet u doen? Kunt u een uitkering krijgen? Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u na het lezen meer weten? Kijk

Nadere informatie

Hoe zit dat met de WAO?

Hoe zit dat met de WAO? uwv.nl werk.nl Hoe zit dat met de WAO? Informatie over de WAO-uitkering Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u na het lezen preciezer weten wat mvoor u in uw situatie geldt?

Nadere informatie

Afkomstig uit het primair onderwijs? Alles wat u moet weten over uw werkloosheidsuitkering en re-integratie

Afkomstig uit het primair onderwijs? Alles wat u moet weten over uw werkloosheidsuitkering en re-integratie Afkomstig uit het primair onderwijs? Alles wat u moet weten over uw werkloosheidsuitkering en re-integratie In deze brochure 1 Met wie krijgt u te maken? 4 UWV WWplus Participatiefonds Re-integratiebedrijven

Nadere informatie

Kan ik met een uitkering voor mezelf beginnen?

Kan ik met een uitkering voor mezelf beginnen? werk.nl uwv.nl Kan ik met een uitkering voor mezelf beginnen? Met een WW-uitkering of met een ziekte of handicap een eigen bedrijf beginnen Meer informatie Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt

Nadere informatie

Wet werk en bijstand. Wet investeren in jongeren Aanvullende inkomensvoorziening ouderen

Wet werk en bijstand. Wet investeren in jongeren Aanvullende inkomensvoorziening ouderen Wet werk en bijstand Wet investeren in jongeren Aanvullende inkomensvoorziening ouderen Wet werk en bijstand Wanneer hebt u recht op bijstand? 3 Hoe vraagt u een bijstandsuitkering aan? 5 Hoe hoog is uw

Nadere informatie

Detacheren: werken bij een andere werkgever

Detacheren: werken bij een andere werkgever Detacheren: werken bij een andere werkgever Een oplossing voor de re-integratie van uw zieke werknemer Ik wil meer informatie Meer informatie vindt u op uwv.nl. U kunt ook contact opnemen met UWV Telefoon

Nadere informatie

Een extra reden om mij aan te nemen. Vergroot uw kans op werk als u een arbeidsongeschiktheidsuitkering

Een extra reden om mij aan te nemen. Vergroot uw kans op werk als u een arbeidsongeschiktheidsuitkering Een extra reden om mij aan te nemen Vergroot uw kans op werk als u een arbeidsongeschiktheidsuitkering heeft of heeft gehad Waarom deze brochure? U heeft een tijd niet kunnen werken omdat u arbeids ongeschikt

Nadere informatie

Servicecentrum PGB voor budgethouders Uw persoonsgebonden budget en de Sociale Verzekeringsbank

Servicecentrum PGB voor budgethouders Uw persoonsgebonden budget en de Sociale Verzekeringsbank Servicecentrum PGB voor budgethouders Uw persoonsgebonden budget en de Sociale Verzekeringsbank Inhoud Waarom deze brochure? 2 Het Servicecentrum PGB? 2 Mijn PGB 4 Belangrijke informatie over uw PGB 4

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg met verblijf 2015

Eigen bijdrage Zorg met verblijf 2015 Eigen bijdrage Zorg met verblijf 2015 Deze folder gaat over de eigen bijdrage voor zorg met verblijf. Deze eigen bijdrage betaalt u in de volgende gevallen: U woont in een zorginstelling of verblijft daar

Nadere informatie

Ontslag uit het umc. Wat nu?

Ontslag uit het umc. Wat nu? Ontslag uit het umc Wat nu? Ontslag uit het umc Wat nu? 4 Inhoudsopgave 1 Werkloos, en nu? 7 2 Wat wordt er van u verwacht en wie kunnen u ondersteunen? 8 3 WW 9 3.1 Voorwaarden voor een WW-uitkering

Nadere informatie

Werk boven uitkering. 2015 Werk boven uitkering

Werk boven uitkering. 2015 Werk boven uitkering Werk boven uitkering 1 2 Inhoud Waarom deze brochure? 5 Werk boven uitkering 6 Werk zoeken is een verplichting 6 School boven werk (voor personen tot 27 jaar) 7 Startkwalificatie 7 Regionaal Meld- en Coördinatiepunt

Nadere informatie

Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers (conventioneel)

Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers (conventioneel) Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de verzekering voor Loondoorbetaling

Nadere informatie

Waarom dit informatieboekje?

Waarom dit informatieboekje? Een pgb, en dan? Waarom dit informatieboekje? Met een persoonsgebonden budget (pgb) kunt u zelf regelen welke zorg u inkoopt. Ook bepaalt u wanneer uw zorgverlener bij u langskomt. Erg prettig dus! Bij

Nadere informatie

Studiefinanciering Lenen en terugbetalen

Studiefinanciering Lenen en terugbetalen Studiefinanciering Lenen en terugbetalen Aangenaam, wij zijn duo DUO staat voor Dienst Uitvoering Onderwijs. We voeren verschillende onderwijswetten en -regelingen uit, namens het ministerie van Onderwijs,

Nadere informatie

Hoe vraagt u gesubsidieerde rechtsbijstand of mediation aan?

Hoe vraagt u gesubsidieerde rechtsbijstand of mediation aan? Hoe vraagt u gesubsidieerde rechtsbijstand of mediation aan? Inhoud Deze brochure 2 Rechtsbijstand of mediation 2 - Waar kunt u terecht met uw juridische probleem, vraag of conflict? 2 - Hoe helpt het

Nadere informatie

Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling. werknemers (conventioneel)

Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling. werknemers (conventioneel) verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers (conventioneel) Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers (conventioneel) Wat leest u in deze productwijzer?

Nadere informatie

U heeft bij de Nationale ombudsman een klacht ingediend. En dan?

U heeft bij de Nationale ombudsman een klacht ingediend. En dan? U heeft bij de Nationale ombudsman een klacht ingediend. En dan? U heeft bij de Nationale ombudsman een klacht ingediend. En dan? U heeft bij de Nationale ombudsman een klacht ingediend. Daarna hoort u

Nadere informatie

Welke rechten heeft u bij de Belastingdienst?

Welke rechten heeft u bij de Belastingdienst? Welke rechten heeft u bij de Belastingdienst? Wat mag u verwachten in uw contacten met de Belastingdienst? Kent u uw rechten als belastingbetaler? Deze brochure gaat daarover. Zo kunt u lezen hoe snel

Nadere informatie

Vrijwillige voortzetting na ontslag

Vrijwillige voortzetting na ontslag Aanvraagformulier Vrijwillige voortzetting na ontslag Waarom dit formulier? U bent (gedeeltelijk) ontslagen. Dat heeft als gevolg dat u minder of geen pensioen opbouwt bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn

Nadere informatie

Rechten en plichten Grip Op Verzuim

Rechten en plichten Grip Op Verzuim Rechten en plichten Grip Op Verzuim Loondoorbetalingsverzekering Conventioneel Verzuimmanager Zelfstart WGA Eigenrisicodragerverzekering WIA Compensatieverzekering Avéro Achmea Postbus 101 7300 AC Apeldoorn

Nadere informatie

U gaat uit dienst. Wat betekent dit voor uw pensioen, partnerpensioen en arbeidsongeschiktheidsverzekering?

U gaat uit dienst. Wat betekent dit voor uw pensioen, partnerpensioen en arbeidsongeschiktheidsverzekering? U gaat uit dienst. Wat betekent dit voor uw pensioen, partnerpensioen en arbeidsongeschiktheidsverzekering? Inhoud U gaat uit dienst. 3 Situatie 1: U heeft een nieuwe werkgever. 4 Situatie 2: U start uw

Nadere informatie

U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat?

U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat? U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat? U wilt zorg die betaald wordt uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). U kunt daar altijd een aanvraag voor doen. Het CIZ (Centrum indicatiestelling zorg)

Nadere informatie