De vakbond die opkomt voor jouw belangen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De vakbond die opkomt voor jouw belangen"

Transcriptie

1 De vakbond die opkomt voor jouw belangen Fotoreportage van actiebijeenkomst 6 september Weer een nieuwe verrassing uit Zuidwest op ledenwerfgebied Interview met BVPP-er en oud TNT-er Carl den Outer September 2010 Nummer 128

2 Colofon ReDaCtIeCommISSIe toon van Dun, Yvonne van der Kaay (eindredactie) en Gerard van Rijn. CoNtaCt alle leden van de BVPP ontvangen dit magazine. Het magazine verschijnt tenminste zes keer per jaar. Ideeën, artikelen en foto s kunnen ingestuurd worden via adres Daarnaast is het mogelijk telefonisch contact op te nemen via telefoonnummer INzeNDeN foto S De BVPP is altijd op zoek naar scherpe, actuele en digitale foto s van minimaal 1 mb in JPG. zorg er in ieder geval voor dat het om foto s gaat die je zelf hebt gemaakt of dat de fotograaf in kwestie toestemming geeft voor publicatie. Let op! De inzender is verantwoordelijk voor foto s die worden ingestuurd. Niet alle inzendingen worden geplaatst, aan plaatsing van foto s doen we vooraf geen toezeggingen. In het geval van eenmalige publicatie is het raadzaam om dat te vermelden, wanneer dat niet het geval is worden de foto s in de fotodatabank van de BVPP geplaatst en kunnen foto s in de toekomst opnieuw worden gebruikt. Uiteraard is het altijd mogelijk dat de foto s worden verwijderd uit het bestand. Stuur dan even een . INzeNDeN artikelen Heb jij een artikel voor het magazine voor de BVPP? Die ontvangen wij graag! Na de inzending van jouw artikel beslist de redactiecommissie of er ruimte wordt vrijgemaakt in het magazine. artikelen worden door de redactiecommissie geredigeerd. VoRmGeVING Localprint Volgende inleverdatum van artikelen en foto s: 17 oktober Het magazine van de BVPP verschijnt tenminste zes keer per jaar. Daarnaast worden leden door middel van nieuwsbrieven geïnformeerd over actuele ontwikkelingen. tenzij anders vermeld is het hoofdbestuur van de BVPP verantwoordelijk voor de inhoud van dit magazine. ISSN Inhoud Nieuwe secretaris voor de sector West...3 Nieuwe secretaris voor sector Zuidwest...3 Actiebereidheid onder TNT-ers groot!...4/5 Postkantoren Vandaag...6 Van onze fractie in de OR Productie...7 BVPP-fractievoorzitter in de OR Pakketservice doet verslag...8 Prijzenslag verzekeraars overlijdensrisicoverzekeringen...9 The BVPP-GAME 2010 (De BVPP-wedstrijd) De tussenstand in september...10 Andere baan?...12 Staatslotenactie...13 Een glasheldere afspraak over de minuren postbezorgers en zaterdagwerkers TNT...13 Uit de juridische praktijk...14 Interview met een BVPP-er...15 Wegwijzer HOOFDBESTUUR Voorzitter: Cor Verbogt Onyxdijk 89, 4706 LP Roosendaal Tel. hs: Mobiel: Vice voorzitter en belangenbehartiging: Toon van Dun Mars 12, 5527 CM Hapert Tel. hs: Mobiel: Secretariaat en redactie BVPP: Antwoordnummer WB Leidschendam Telefoon: Fax: Penningmeester: Toin van den Oever Dudokhof 79, 5041 EZ Tilburg Tel. hs: Mobiel: Ledenadministratie: Ben Tacke Antwoordnr , 5000 WB Tilburg Tel. hs: Mobiel: Medezeggenschap en Opleidingen: Johan Traets Mobiel: Belangenbehartiging: Fred Gerritsen Mobiel: Ledenwerving en ledenvoordelen: Gerard van Rijn Mobiel: Website: SECRETARISSEN VAN: sector area Noordoost: postcodes: 7000 t/m 9999 Jos Smits Tel. hs: sector area Noordwest: postcodes: Peter IJsselstein Tel. hs: Mobiel: sector area Centrum: postcodes: en 6500 t/m 6999 Fred Gerritsen Mobiel: sector area West: postcodes: René Kielema Mobiel: sector area Zuidoost: postcodes: Harrie van Gorp Mobiel: sector area Zuidwest: postcodes: en Erik Slinger Mobiel: sector Pakketservice: postcodes: Bert Wolters Mobiel: sector Postkantoren: postcodes: 1000 t/m 9999 Huub Verlaek Mobiel: sector TNT Express: postcodes: 1000 t/m 9999 Marco Driessen Tel. hs: Mobiel: NB. Onze leden die tot een ander bedrijf(sonderdeel) behoren kiezen voorlopig nog in bij het landelijk secretariaat. 2

3 Nieuwe secretaris voor sector West De sector West heeft een nieuwe secretaris. Kees van Duijn heeft TNT verlaten en werkt nu als logistiek medewerker bij een bloemenveiling in Naaldwijk. Als ik terug kijk, kan ik zeggen dat het een leerzame periode was waar ik totaal geen spijt van heb, vooral als je weet dat ik vroeger altijd tegen de toenmalige OC en sectorleden zei je bent gek dat je zoveel tijd in nutteloze dingen steekt. Daar ben ik drastisch op teruggekomen, samen met de kaderleden in West konden we resultaten boeken voor collega s bij TNT. Het informeren van TNT-ers over rechten en plichten en bijvoorbeeld de organisatie van de staking op het sorteercentrum in Leidschendam in 2008, het zijn voorbeelden van activiteiten die ik met plezier heb gedaan. Ik wil iedereen bedanken voor de steun die ik kreeg, vooral van Ton van t Woudt en Rob Verboom en de andere sectoren OC-leden. Ik wens René Kielema veel succes met de functie van secretaris voor de sector! Aldus Kees. Vanaf heden kunnen leden in West terecht bij René Kielema met vragen. René werkt vanaf 1979 bij TNT, is getrouwd en heeft drie kinderen. René is sinds april 2009 kaderlid van de BVPP. Ik ga ervoor om zoveel mogelijk collega s te helpen in deze moeilijke periode. Samen met mijn collega s van de sector West zetten we onze schouders eronder! Aldus René Kielema. René Kielema (links) en Kees van Duijn Nieuwe secretaris (met een talent voor ledenwerven) voor de sector zuidwest In de vorige editie konden jullie natuurlijk al lezen over Erik Slinger uit Rotterdam en zijn ledenwerftalent. (Deze editie ook trouwens, zie bladzijde 10). Naast zijn activiteiten als ledenwerver is hij de nieuwe secretaris voor de sector Zuidwest. We hebben Erik bereid gevonden om zijn drive als secretaris toe te lichten; De BVPP staat voor haar leden, samen met de sector ga ik ervoor om de collega s zo goed mogelijk te helpen door ze te informeren, adviseren en door te verwijzen naar de juiste persoon. Erik Slinger uit Rotterdam is de nieuwe secretaris van de sector Zuidwest 3

4 actiebereidheid onder tnt-ers groot! De actiebijeenkomst op 6 september jongsleden voor de leden van de drie bonden in Nieuwegein is een groot succes geworden. Zeker 1300 TNT-ers hebben de bijeenkomst bezocht. Alle stoelen waren bezet en een groot aantal mensen stonden nog achter in de zaal. De BVPP was met een stand en met vlaggen en vaandels goed vertegenwoordigd. En ook de leden van de BVPP waren in grote getale opgekomen. Het wit-blauw van petjes en haarbanden was overal in de zaal goed zichtbaar. De bestuurders van de drie bonden hebben helder uit kunnen leggen waar het nu om gaat. Hoewel het niet mogelijk is om alle mensen binnen de poort te houden is er nog heel veel mogelijk om het aantal gedwongen ontslagen zo klein mogelijk te houden. TNT heeft zijn plannen gepresenteerd en doet dat op een manier die zo op het oog weinig tegenspraak duldt. Dit zijn onze plannen, dat gaan we doen en dat betekent dat er arbeidsplaatsen verdwijnen. Dat moet vanwege de dalende volumes. Aldus TNT. Wat er niet bij gezegd wordt is dat er weer zeker mensen bijkomen. Maar dat zijn parttimers met een veel lager loon dan de mensen die ze gaan vervangen. Het lijkt daardoor naar buiten toe dat het werk ongeveer gehalveerd gaat worden door die dalende volumes, maar dat is niet het geval. Voor een heel groot deel gaat het ook om het vervangen van mensen die vaak al tientallen jaren met hart en ziel voor het bedrijf hebben gewerkt door parttimers die voor een groot deel nog aangetrokken moeten worden. En daar zit precies het probleem dat de bonden nu aan willen gaan pakken. Reorganiseren omdat er minder werk is, is onvermijdelijk, maar de manier waarop dat moet gebeuren helemaal niet. Eerst tot het uiterste proberen om de huidige personeelsleden aan het werkt te houden en dan pas nadenken over nieuw personeel, dat is het motto van de avond geworden. Dat vonden alle aanwezigen ook. De bereidheid om actie te voeren als TNT geen gehoor geeft aan onze wensen is heel groot. Er was niet veel nodig om de zaal enthousiast te krijgen voor dergelijke actie. Het liefst in de Kerst- en Nieuwjaarsperiode (KNJ), dat komt het hardst aan. De grote onvrede over de gang van zaken op heel veel werkvloeren maakt die actiebereidheid alleen maar groter. Onze eisen zijn inmiddels ingediend bij TNT. Het is nu wachten op de reactie. Maar er kan geen twijfel bestaan aan de actiebereidheid van bonden en leden van de bonden als TNT zou besluiten hier verder niet op in te gaan. fotoreportage van de actiebijeenkomst tnt op 6 september 2010 in Nieuwegein De bemanning van de BVPP-stand in de startblokken. V.l.n.r.: Hans en Petra Waegemakers, Peter van der Geest en Cor van Helden Chiel Kaijser (links), Adri Pompernelle en Jan Bodderij uit Zuidwest Als oude tijden konden herleven Herman Tower van Tol De pers was er ook Ronald Spruit en Ita Mobron uit Noordwest 4

5 De BVPP-stand werd goed bezocht Hans schonie10 Schonenberg, haast zich naar de zaal gevuld met zijn collega s BVPP-ers bij de BVPP stand Carrie komt op voor de postbodes! Peter Piatek (links), Peter ter Horst en Chris Smeltink in afwachting van wat komen gaat Het hoofdbestuur van de BVPP was ruim vertegenwoordigd Broodjes! Ondanks de ernst van de situatie kon Carrie met haar TNT-grappen de postbodes laten lachen Alle postbodes verzamelen Paul Jekkers, bestuurder BVPP aan het woord. Aan tafel Carrie (links), Sander Martins en Inge Bakker Enkele postbodes van de 1300 tijdens de toespraak Chris Smeltink van de BVPP-fractie in de OR was er ook 5

6 Postkantoren Vandaag Het afscheid van Anke Verheij-Pleit, zij is sinds 1 september geen lid meer van de medezeggenschap afscheid oc Kantorennet Sinds 1 september bestaat de OC Kantorennet niet meer. Dit nadat de Ondernemingsraad eerder dit jaar, met instemming van de OC en de directie, had besloten de OC Kantorennet op te heffen. Op 14 juli heeft de OC een laatste officieel overleg gevoerd met de manager Vestingen en Ondersteuning, de heer Wichert van Dijk. De bestuurder heeft ook de tijd genomen om de leden van de OC Kantorennet te bedanken voor hun inzet. De OC was toch het medezeggenschapsorgaan dat opkwam voor de belangen van de collega s op de vestigingen. Zij waren het die de knelpunten in de uitvoering van de dagelijkse gang van zaken op de vestigingen signaleerden en bespreekbaar maakten bij het management. En daarbij zorgden voor een adequate oplossing, in het belang van de medewerkers, maar ook in het belang van Postkantoren BV. Verlofafspraken 2011 De laatste daad van de OC Kantorennet was het maken van een afspraak over de verlofregeling voor De gemaakte afspraken zijn gelijk aan voorgaande jaren. Dit betekent dat zij in november hun vakantiekeuze al kenbaar maken en uiterlijk op 1 december daar goedkeuring voor krijgen. Ook de medewerkers die overcompleet worden in 2011 geven aan welke weken zij verlof op willen nemen. Deze keuzes worden dan ook door het Postkantoren MobiliteitsCentrum (PMC) gerespecteerd. De OC begrijpt dat het lastig is om een goede indeling te maken voor groepen medewerkers. Maar de medewerkers hebben er recht op om te weten wanneer zij met verlof kunnen gaan. En zoals gebruikelijk zullen de knelpunten ook in 2011 worden opgelost door de bedrijfsleiding. Medewerkers die in 2010 (of al eerder) overcompleet zijn geworden, spreken hun verlof af met hun coach. Hoe gaat het nu verder met de medezeggenschap bij Postkantoren? De Ondernemingsraad (OR) voert overleg met de algemeen directeur Fred Zeegers over het beleid bij Postkantoren. De OR heeft enkele commissies ingesteld die zich meer bezig houden met de uitvoering van dit beleid. Er is een commissie Sociale Zaken. Extra aandachtspunt voor deze commissie is uitvoering van een deel van het sociaal plan door het PMC en personeelsintermediair Conclusion. Nieuw is de commissie Kantorennet. De leden van deze commissie nemen in feite het werk over van de OC Kantorennet. Zij houden zoveel als mogelijk contact met de medewerkers op de vestigingen. Zij zijn ook aanspreekpunt voor de clustermanagers als het gaat om de wijzigingen in de dienstregeling en de maandelijkse vaststelling overcompleet. onafhankelijk financieel advies nodig? Voor een onafhankelijk en deskundig advies kunnen BVPP-ers onder andere terecht bij het financiële adviesbureau de Regt. De voorkeur voor dit adviesbureau kun je kenbaar maken bij de clustermanager op het moment dat je financieel advies hebt aangevraagd. 6

7 Van onze fractie in de or Productie. Chris Smeltink, lid van de BVPP-fractie van de OR Productie Chris Smeltink, lid van de BVPP-fractie in de OR Productie geeft in deze editie meer informatie over onderwerpen van de werkgroep ARBO binnen de OR. Waar hij zelf deel van uitmaakt. De werkgroep arbo binnen de or Binnen de OR is er een werkgroep die zich bezig houdt met alles wat met ARBO omstandigheden te maken heeft. De werkgroep komt gemiddeld om de vijf á zes weken bij elkaar en brengt in kaart wat er speelt op het gebied van ARBO. Hierna worden er werkbare oplossingen gezocht met een bedrijfsdelegatie in informele sfeer. In het geval van dringende problemen, worden die direct mee terug genomen naar de OR en worden dan spoedig in het Technisch overleg met de Directeur HR&O besproken. Wat is arbo precies? ARBO is de afkorting van het woord arbeidsomstandigheden en verwijst naar de omstandigheden waarin werknemers werken. Werken zij veilig en onder gezonde omstandigheden? En wordt er voldoende rekening gehouden met hun welzijn op het werk? Dit om ziekte en verzuim te voorkomen. Verder heeft ARBO een directe relatie met goed werkgeverschap (zorgdragen voor werknemers) en goed ondernemersschap (de kosten voor het verzuim zo laag mogelijk houden). Voorbeeld: ziekteverzuim In deze werkgroep bespreken wij bijvoorbeeld regelmatig het verloop van het ziekteverzuim, als er iets bijzonders aan de hand is zoals een stijging van het verzuim, wordt er onderzocht waar de oorzaak ligt en wat er aan gedaan kan worden. Ook als de kans er in zit dat grote aantallen TNT-ers ziek worden, wordt de werkgroep hierin betrokken. Toen de wereld in 2009 afwachting was van een pandamie griepgolf, werden -er ook bij TNT- draaiboeken met maatregelen opgesteld om met zijn allen zo gezond mogelijk een periode als deze door te komen, met zo min mogelijk vertraging van de post. Voorbeeld: incidentenmeldingen Afgelopen winter waren de weersomstandigheden bijzonder te noemen. De lange, koude winter met regelmatige heftige sneeuwbuien en gladde situaties stelden alle mensen die buiten werken op de proef. Extreme weeromstandigheden zorgen regelmatig voor incidenten zoals bijvoorbeeld botbreuken, de werkgroep bespreekt deze gevallen. De werkgroep probeert zoveel mogelijk adviezen op te stellen waarna de OC s de uiteindelijk maatregelen nemen om de veiligheid verder te bevorderen. Voorbeeld: De zwaarte van het beroep postbode De OR heeft regelmatig vragen gekregen over de lichamelijke belasting van het werk dat postbodes doen. Wat is het verschil in zwaarte tussen bijvoorbeeld portiekwijken, loopwijken en buitenwijken? Wat is een redelijk aantal uren om buiten te lopen? Dat zijn voorbeelden van vragen die we regelmatig krijgen. De OR heeft zich sterk gemaakt om duidelijk te krijgen hoeveel lichamelijke belasting de verschillende werkzaamheden met zich meebrengen. Op het moment loopt er een onafhankelijk onderzoek naar de energetische belasting van de postbode. Het onderzoek wordt medio oktober afgerond, aan de hand van deze uitkomsten wordt gekeken wat de energetische belasting voor een postbode mag zijn. tot slot Heb jij een vraag of opmerking hierover? Laat het weten aan de BVPP. Mail of bel

8 BVPP-fractievoorzitter in de or Pakketservice doet verslag Theo van Melis, voorzitter van de BVPP-fractie in de OR Pakketservice brengt iedere editie verslag uit over de laatste ontwikkelingen bij Pakketservice. In deze editie kun je meer lezen over het bespreekbaar maken van werkdruk, over de sluiting van de vestiging in Amsterdam Zuidoost en de laatste ontwikkelingen bij het Sorteercentrum Internationale Pakketten. Hoe maak je een onderwerp als werkdruk bespreekbaar? Van meerdere chauffeurs van de vestiging in Veldhoven hebben wij vernomen dat de werkzaamheden niet binnen de gestelde tijd gehaald kunnen worden. Er is inmiddels een werkoverleg geweest waarin de knelpunten in kaart zijn gebracht en er zijn tips uitgewisseld om slimmer te werken. Een aantal voorbeelden zijn; de tijd die men nodig heeft en wanneer werk als overwerk aangemerkt wordt? En ook over de werkplanning: het op een juiste wijze plannen van werkzaamheden zal de productiviteit bevorderen en de werkdruk verlagen. In een volgend werkoverleg gaan we hiermee verder met als doel om slimmer te gaan werken zodat iedereen het werk binnen de gestelde tijd kan uitvoeren. Sluiting Distributie Centrum Pakketten amsterdam zuidoost De Technische Commissie Operations van de OR is nauw betrokken bij de sluiting van het Distributie Centrum Pakketten Amsterdam Zuidoost. De leden van de commissie zijn verschillende keren op de vestiging geweest om te vragen hoe de collega s erover denken en om vragen te beantwoorden. In september zijn de eerste medewerkers overgeplaatst naar de vestigingen in Hilversum en Amsterdam Noord. De ontwikkelingen bij Sorteercentrum Internationale Pakketten (Scip) De werkgroep Scip van de OR heeft afgelopen zomer kennis gemaakt met de nieuwe manager Hans Meendering. De werkgroep had hiervoor al gesprekken met de inmiddels vertrokken manager, Maaike Schuil. Met de nieuwe manager worden alle lopende zaken voortgezet. Een update; tijden). Medewerkers worden nog steeds gevraagd op een andere dag door de week te werken zonder behoud van TOT. Volgens de werkgroep is dit oneigenlijk gebruik van de werktijdregeling en het omzeilen van het betalen van TOT. De werkgroep wil weten of de zaterdag gewoon onderdeel van de werktijdregeling is en dat er wordt gewerkt, dan wel dat de werktijdregeling wordt aangepast en dat de OR een instemmingverzoek kan verwachten. Door het wijzigen van dienstroosters kunnen collega s in de problemen komen wanneer zij op geplande roostervrije dagen moeten werken. Medewerkers die op hun gekozen verloflijst voor 2010 dagen hebben staan waarop nu blijkt dat ze zaterdag of avonddiensten moeten werken. De betrokken werkgroep van de OR vindt dit niet correct, gekozen verlof is gekozen verlof, anders hoeft er ook geen verlofregeling meer worden afgesproken. Inzake de aantallen pakketten en invoerformulieren blijkt dat de medewerkers nog steeds wordt gevraagd te tekenen voor het aantal handelingen die ze moeten verrichten. Er is hierover herhaaldelijk gesproken dat er niet met normen gewerkt wordt, als men nu wel met normen wil gaan werken en medewerkers daarvoor wil laten tekenen horen daar andere spelregels bij. Zoals, hoe meten wij dit? Wat is wel of niet haalbaar? En heeft dit invloed op de beloning? Met Hans Meendering is nu de afspraak gemaakt om dit alles in het najaar op te pakken. De OR ontvangt nog steeds signalen over onder andere de zaterdag tot (toeslag onregelmatige Links Theo van Melis en rechtspeter Gerritsen, voorzitter van de sector Pakketservice 8

9 Prijzenslag verzekeraars overlijdensrisico - verzekeringen een goede gezondheid én ervan uitgaande dat John Paul niet rookt, nu aangeboden worden voor 404,- per jaar! Neem vrijblijvend contact op met Erna Beulenkamp of John Paul Akkerman, ze adviseren u graag! De afgelopen jaren heeft er niet alleen een prijzenslag plaatsgevonden bij de supermarkten. Ook op de Nederlandse verzekeringsmarkt zijn er inmiddels voor consumenten flinke voordelen te behalen. Overlijdensrisicoverzekeringen zijn in vergelijking met een aantal jaren geleden in veel gevallen met maar liefst 20 tot 50 % in premie verlaagd! Wanneer u zeker weet dat uw eventuele nabestaanden bij uw overlijden in financieel opzicht goed verzorgd achterblijven is een dergelijke verzekering voor u uiteraard overbodig. Mocht u hieraan echter twijfelen, dan is dit wellicht hét moment om de financiële situatie na overlijden door ons in beeld te laten brengen. In bovengenoemd voorbeeld kan Erna bij overlijden van John Paul, vanaf 1 mei 2010 met behulp van het uitgekeerde kapitaal levenslang een netto-inkomenaanvulling ontvangen van circa 700,- per maand. Ook wanneer u in het verleden een dergelijke verzekering heeft afgesloten (bijvoorbeeld in combinatie met een eventuele hypotheek), nodigen wij u graag uit vrijblijvend een analyse door ons te laten maken of u momenteel niet teveel betaalt. Rekenvoorbeeld Geboortedatum John Paul Geboortedatum Erna Bij de huidige verzekeraar is ,- verzekerd op het leven van John Paul. Hiervoor is een jaarlijkse premie verschuldigd ad. 939,33. De einddatum van deze polis is Als gevolg van de prijzenslag kan deze verzekering, op basis van dezelfde uitgangspunten bij 9 U kunt contact met ons opnemen via en vragen naar Erna Beulenkamp of John Paul Akkerman. Mailen kan uiteraard ook: of NB. De meeste verzekeraars hanteren een minimaal verzekerd kapitaal ad ,- Wanneer u niet-roker bent, brengt dit premievoordelen met zich mee. Ook kunt u onderstaande strook invullen en versturen naar De Regt adviseurs, Antwoordnummer 161, 7240 WB Lochem. U ontvangt op korte termijn een vrijblijvend voorstel thuis. Naam verzekerde 1... Geboortedatum verzekerde m/v * roker/niet roker* Naam verzekerde 2... Geboortedatum verzekerde m/v * roker/niet roker* Verzekerd bedrag...gelijkblijvend/dalend * Ingangsdatum einddatum adres en/of telefoonnummer... Adres, postcode, woonplaats... * s.v.p. doorhalen wat niet van toepassing is

10 the BVPP-Game 2010 (De BVPP-wedstrijd) De tussenstanden in september Het spel Naast de tientjes die je voor ieder nieuw lid kunt verdienen, is er voor de (potentiële) top - talenten een ledenwerfwedstrijd uitgeschreven voor De nummer drie ledenwerver wint 75, de nummer twee 100 en de nummer één 150. Deze wedstrijd loopt tot en met 31 december 2010 en aan de geldprijzen is een minimum van 25 nieuwe leden verbonden. Via het BVPP-magazine houden we jullie op de hoogte over de tussenstanden! en weer een verassing uit het zuiden! Erik Slinger, de verassing van de vorige keer heeft plaats gemaakt voor een nieuwe nummer één. Jan Bodderij, ook uit de area Zuidwest, komt vanuit het niets op de nummer één positie van de BVPP-wedstrijd bij deze tussenstand. Een goede derde deze keer is John Jeukens uit Zuidoost. Nummer Ledenwerver aantal Nummer 1 J.P. Bodderij, Zuidwest 10 Nummer 2 E. Slinger, Zuidwest 9 Nummer 3 J.A.A. Jeukens, Zuidoost 7 tussenstand ledenwerfwedstrijd 2010 ledenwervers op 1 september 2010 Volgorde Sector aantal nieuwe leden Nummer 1 Zuidwest 82 Nummer 2 Noordwest 38 Nummer 3 Centrum 26 totalen over de hele sector, tussenstand ledenwerfwedstrijd sectoren op 1 september Jan Bodderij uit Zuidwest voert bij deze tussenstand de lijst aan! Erik Slinger ook uit Zuidwest is gezakt naar de tweede plaats in de top. Staat hij volgende keer weer op één? 10 John Jeukens uit Zuidoost is de eerste topper die niet uit Zuidwest komt!

11 BVPP, De VaKBoND DIe opkomt VooR JoUW BeLaNGeN! arbeidsrechtelijke hulp door juristen Collectieve belangenbehartiging Leden hebben stemrecht over cao s Beantwoording van vragen over werk eerste hulp bij privéproblemen Gratis belastingservice exclusieve ledenvoordelen

12 andere baan? Blijf lid van de BVPP voor maar 5,50 per maand! actie geldig tot 31 december 2010 Heb je een andere baan? Blijf lid van de BVPP zodat je gebruik kan blijven maken van de diensten die de BVPP verzorgt. Zodra je weggaat bij je huidige werkgever ontvangt de BVPP een melding. Wij sturen je dan een brief waarop je kunt reageren zodat je lid kan blijven van de BVPP. eerste hulp bij privéproblemen Een fikse schadeclaim of een scheiding? Voor een eerste advies door juristen verzorgt de BVPP voor haar leden de eerste hulp bij privéproblemen. tot in de details op de hoogte blijven? Via het BVPP-magazine en de nieuwsflits blijf je op de hoogte over ontwikkelingen bij de BVPP, over je vorige collega s en werkgever. Belastingservice Geld laten liggen is echt zonde! Daarom verzorgt de BVPP voor leden de gratis belastingservice zodat jij iedere euro terugkrijgt waar u recht op hebt! Stevige kortingen voor jou! De BVPP heeft met vele leveranciers van producten en diensten collectieve kortingen afgesproken. Deze kortingen kunnen flink oplopen, waardoor je de contributie snel kunt terugverdienen! Het lidmaatschap van de BVPP is zo terugverdiend! een baan bij een post-, bank-, of een transportbedrijf? De BVPP is opgedeeld in vier sectoren: de sector Post, de sector Bank, de sector Bedrijfsgoederenvervoer en de sector Algemeen. Voor medewerkers in deze sectoren komen wij op voor zowel individuele als collectieve belangen. Problemen op het werk? De BVPP verzorgt gratis arbeidsrechtelijke hulp voor leden werkzaam in de post- banken en bedrijfsgoederen vervoer. Collectieve belangenbehartiging De BVPP is een belangenorganisatie die zeer betrokken is bij het reilen en zeilen van TNT, Sandd, Selektmail, Service Point, Cendris, CEVA Logistics en Postkantoren BV. Samen met jou streven we naar goede verhoudingen tussen werkgever en werknemers. De leden bepalen het beleid van de BVPP. 12

13 een glasheldere afspraak over de minuren postbezorgers en zaterdagwerkers van tnt Aan het eind van ieder emolumententijdvak (periode waarin bijzondere verdiensten worden genoteerd) worden eventuele minuren van postbezorgers en zaterdagbestellers kwijtgescholden en eventuele meeruren uitbetaald. In de praktijk blijkt dat deze afspraak niet altijd wordt nagekomen. Het is voorgekomen dat de meeruren van de postbezorgers worden weggestreept tegen de minuren van de maand daarvoor. Dat is niet juist. Daarom is afgespro- ken om vanaf augustus de minuren van postbezorgers en zaterdagbestellers automatisch na de laatste week van een tijdvak op nul te zetten. Zijn jouw minuren na 1 september niet op nul gezet? Kaart het dan zo snel mogelijk aan bij je leidinggevende. Gaat dat lastig of wil je leidinggevende niet mee werken? Laat het weten aan de BVPP, wij gaan graag voor jou hier achteraan of Staatslotenactie een Staatslot en een gegraveerde Parkerpen cadeau voor nieuwe leden! actie geldig tot 31 december 2010 Wij behartigen graag jouw belangen en die van je collega s. Als er meer mensen lid worden van de BVPP kunnen wij een betere cao voor jou en je collega s afspreken. Als jij je collega of misschien wel meerdere collega s lid kan maken van de BVPP ontvang je voor ieder nieuw lid een tientje! Dat is toch leuk verdienen! De aanbieding voor je collega; Word nu lid van dé vakbond die opkomt voor jouw belangen en ontvang twee welkomstcadeaus! Cadeau 1 Een Staatslot voor de eerstvolgende tiende van de maand. Het Staatslot van de eerstvolgende maand zit gelijk bij je welkomstpakket boordevol informatie over jouw werk. Cadeau 2 Een gegraveerde Parkerpen Redenen om lid te worden van de BVPP De laagste contributie, voor de beste kwaliteit Arbeidsrechtelijke hulp als het erop aankomt Snelle hulp (Geen oerwoud aan regels en maat - regelen om leden af te poeieren) Leden bepalen het beleid van de BVPP Informatie over jouw werk, niet over andere bedrijven Korte lijnen, persoonlijk advies In het geval van spoed, ook in het weekend en de avonduren bereikbaar Geen kleine lettertjes, geen verrassingen Eerste hulp bij privéproblemen Gratis belastingservice Exclusieve ledenvoordelen Schrijf je snel in via of via het formulier op de achterzijde! 13

14 Uit de juridische praktijk Langdurig zorgverlof Werknemers hebben het wettelijk recht onbetaald verlof op te nemen voor de verzorging van kort samengevat partner, kind of ouder die een levensbedreigende ziekte heeft. Er is sprake van een levensbedreigende ziekte, wanneer de gezondheidssituatie zo ernstig is, dat volgens objectieve medische maatstaven het leven van een persoon op korte termijn ernstig gevaar loopt. Het lijden aan de levensbedreigende, chronische ziekte als zodanig geeft dus geen recht op aanspraak op langdurig zorgverlof. Indien tijdens het verloop van de chronische ziekte herhaaldelijk sprake is van dergelijk ernstige situaties kan ook het recht op langdurig zorgverlof meermalen worden ingeroepen. Niet vereist is dat de verzorging noodzakelijk is in de zin dat een noodsituatie zou ontstaan indien de werknemer niet zelf zorg zou bieden. Dit in tegenstelling tot het kortdurend zorgverlof. Dit betekent dus dat de aanwezigheid van adequate medische zorg geen reden kan vormen voor weigering van het verlof. Het langdurend zorgverlof bedraagt elke periode van twaalf achtereenvolgende maanden ten hoogste zes keer de wekelijks arbeidsduur. Het verlof dient per week te worden opgenomen, gedurende een aansluitende periode van maximaal 12 weken. Hierdoor bedraagt het aantal uren verlof per week ten hoogste de helft van de arbeidsduur per week. Ook is het langdurend zorgverlof geen gegarandeerd recht. Hier kan, net als bij het kortdurend zorgverlof het bedrijfs- of dienstbelang van de werkgever dermate zwaar wegen dat het belang van de werknemer daarvoor, naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid, zal moeten wijken. Als de werkgever voornemens is het verlof te weigeren, zal er eerst met de werknemer overleg gepleegd moeten worden. Bij daadwerkelijke gehele of gedeeltelijke weigering zal de werkgever de redenen daarvan moeten vermelden. Ook de werkgever zal een en ander schriftelijk moeten meedelen. Als de werkgever na laat om uiterlijk een week voor de beoogde ingangsdatum van het verlof een weigering van het verlof kenbaar te maken, dan gaat het verlof overeenkomstig het verzoek van de werknemer in. Van deze regel kan worden afgeweken als de werkgever meer informatie verzoekt, die de werknemer ook kan aanleveren. Uiteraard hopen wij dat één ieder geen gebruik hoeft te maken van de hierboven beschreven verloven. Mocht het wel moeten en er zijn hier nog vragen over, dan zal de IB er van de BVPP er uiteraard alles aan doen om u zo goed mogelijk terzijde te staan. Een werknemer kan de werkgever verzoeken om binnen de standaardregeling af te wijken zodat het totale verlof over een langere of kortere periode wordt uitgesmeerd. Bij het aanvragen van het verlof zal moeten worden opgelet dat dit in principe twee weken voor ingang van het verlof dient te gebeuren. Het verzoek moet schriftelijk gedaan worden, onder vermelding van de reden en onder vermelding van de persoon die de verzorging nodig heeft. Tijdstip van ingang, de voorgenomen duur van het verlof en de uren per week zullen ook moeten worden aangegeven. Victor Schöyer zorgt voor arbeidsrechtelijke bijstand voor leden van de BVPP! 14

15 Interview met een BVPP-er Carl den outer uit Leiderdorp Iedere editie komt er een BVPP-er aan het woord, deze keer is dat Carl den Outer. Carl heeft bijna 25 jaar bij TNT gewerkt en is nu ruim twee jaar geleden in dienst getreden bij de douane op Schiphol. Kun je meer vertellen over jouw vorige baan bij tnt? Ik ben bijna 25 jaar werkzaam geweest bij TNT, ik ben begonnen als postbode in Leiderdorp. Vervolgens heb ik verschillende functies bekleed en uiteindelijk ben ik teamleider geworden in Leiden. Door veranderingen binnen de organisatie groeide een aantal zaken scheef waardoor collega s niet altijd even eerlijk behandeld werden. Ik vond dat de rechtvaardigheid in het geding was. Ik ben opgevoed met het idee dat als je zaken wilt veranderen, je zelf hier iets aan moet doen. Toekijken vanaf de zijlijn was absoluut geen optie voor mij. Toen de BVPP op mijn pad kwam, kreeg ik de kans om in de medezeggenschap op te komen voor mijn collega s. Kun je meer vertellen over jouw werkzaamheden die je als kaderlid hebt gedaan? Bij de BVPP heb ik altijd geprobeerd het beste voor collega s te bereiken, een werkgever lukt dat altijd prima, maar een goede vertegenwoordiging voor het personeel is er niet zomaar. Buiten die vertegenwoordiging vind ik het ook belangrijk dat een vakbond waar moet geven voor de contributie die leden betalen, dus ook andere zaken die een lidmaatschap aantrekkelijk maken vind ik belangrijk. De belastingservice en de ledenvoordelen zijn voorbeelden van services die ik erg goed vind. Hoe ben je aan je huidige baan gekomen? Ruim twee jaar geleden werd ik gebeld door een personeelsadviseur van de douane die referenties aan het nabellen was van twee sollicitanten. We raakten in gesprek over de inhoud van een functie als douanier en ze vroeg mij om eens langs te komen voor een kennismakingsgesprek. Toen mij een baan bij de douane werd aangeboden, besloot ik mijn baan bij TNT op te zeggen en voor honderd procent te gaan voor de veiligheid van luchtvaartpassagiers. Kun je meer vertellen over je huidige baan? Ik werk nu twee jaar bij de douane en ben inmiddels Teamleider Kwaliteitsbeheerders bij Schiphol Passagiers. Een leuke baan die geen dag hetzelfde is. Schiphol is een bijzondere plek om te werken, het leeft daar dag en nacht. Het team waar ik leiding aan geef, is dagelijks belast met binnenkomende vluchten op Schiphol. De medewerkers waar ik leiding aan geef, zijn uitermate gedreven en gemotiveerd, als leidinggevende kun je het natuurlijk niet beter treffen! Hoe heb je de overstap van tnt naar de douane ervaren? Bij TNT was ik bijna uitgekeken. Als deze baan niet op mijn pad was gekomen, was ik iets later zelf op zoek gegaan naar een andere baan. In de eerste maanden van mijn overstap had ik natuurlijk mijn twijfels, doordat je veel fijne collega s mist. De enorme boost die je krijgt in een nieuwe werkomgeving maakt ook veel goed. Ik heb nu een enorm leuke baan waarin ik mijn bagage vanuit TNT en mijn capaciteiten als mens prima tot uiting kan brengen. Ik voel me enorm bevoorrecht dat ik bij kan dragen aan een veiliger Nederland. Waarom ben je lid van de BVPP gebleven? De cultuur binnen de BVPP spreekt mij aan. Het is een vakbond voor en door leden waardoor er weinig geld aan de strijkstok blijft hangen. Ik ben lid gebleven vanuit de overtuiging dat het een vakbond is die staat voor de leden, dat maakt dat ik mijn loyaliteit blijf tonen. 15

16 een Staatslot en een gegraveerde Parkerpen cadeau voor nieuwe leden! tientjes verdienen? Wervers ontvangen 10,- per nieuw geworven lid! BVPP JoUW VaKBoND! arbeidsrechtelijke hulp door juristen Leden hebben stemrecht over cao s Beantwoording van vragen over werk eerste hulp bij privéproblemen Gratis belastingservice exclusieve ledenvoordelen Collectieve belangenbehartiging Ruime vertegenwoordiging in de medezeggenschap aanmeldingsformulier Ondergetekende geeft zich op als lid van de BVPP en gaat akkoord met inhouding van de verschuldigde contributie via de salarisadministratie of machtigt hierbij de BVPP tot wederopzegging de contributie van zijn of haar giro- of bankrekening af te schrijven* Welkomstcadeau Ja, ik word lid van de BVPP en ontvang een Staatslot voor de eerstvolgende trekking en een gegraveerde Parkerpen als welkomstcadeau. De pen graveren met... Persoonlijke gegevens Achternaam:... Voorletters:...m/v(**) Adres:... Postcode en Woonplaats:... Geboortedatum:... Bankrekeningnummer:... Telefoon:... adres:... Aankruisen indien: Ja, ik wil ook per over belangrijke zaken geïnformeerd worden. zakelijke gegevens Registratienummer:... Loonschaalnummer:... Personeelsnummer:... Plaats van tewerkstelling:... Area (TNT):... Sorteercentrum:... Elders:... Voltijd-/deeltijd-/zaterdagwerker/postbezorger/anders...** * Indien u het niet eens bent met de automatische incasso heeft u 56 dagen de tijd om de bank opdracht te geven het bedrag terug te boeken ** Doorhalen wat niet van toepassing is. BVPP contributie per maand: c Schaalnrs 1 en 2 5,50 c Schaalnrs 3 en 4 6,25 Ingangsdatum:... Handtekening:... c Schaalnr 5 7,00 c Schaalnr 6 8,25 c Schaalnr 7 8,75 Het nieuwe BVPP-lid is opgegeven door: c Schaalnr 8 9,25 Naam:... c Schaalnr 9 9,75 c Schaalnr 10 en > 10,25 Voorletters:... c Gepensioneerd/ Adres:... VUT/SBR 5,50 c Parttimers 5,50 Postcode en woonplaats:... c Postbezorgers 3,75 Rekeningnummer:... c Overige functies Sandd/Selektmail 5,50 aanmelden kan ook via c Zaterdagwerkers 3,75 c Niet werkzaam bij TNT 5,50 Dit formulier of een kopie zenden in een envelop (zonder postzegel) aan: Ledenadministratie BVPP, antwoordnummer 60752, 5000 WB tilburg 16

De vakbond die opkomt voor jouw belangen

De vakbond die opkomt voor jouw belangen De vakbond die opkomt voor jouw belangen Cao TNT met ruime meerderheid geaccepteerd Tussenstanden ledenwerfwedstrijd Interview met Arie Guijt Maart 2010 Nummer 126 Colofon ReDaCtIeCoMMIssIe toon van Dun,

Nadere informatie

De vakbond die opkomt voor jouw belangen

De vakbond die opkomt voor jouw belangen De vakbond die opkomt voor jouw belangen Ben jij (misschien) een ledenwerftalent? Kijk snel op bladzijde 11 hoe jij de winnaar kunt worden van 2010! Onderhandelingen cao TNT Nieuwe ronden, nieuwe kansen.

Nadere informatie

Stappen tijdens een reorganisatieproces. Hoe gaat een reorganisatie in zijn werk?

Stappen tijdens een reorganisatieproces. Hoe gaat een reorganisatie in zijn werk? Stappen tijdens een reorganisatieproces Hoe gaat een reorganisatie in zijn werk? STAP 1 Het voornemen tot reorganisatie Iedere reorganisatie begint met het plan om te gaan reorganiseren. Dit plan komt

Nadere informatie

SAMEN STAAN WE STERK! Sluit je aan bij de kadergroep farmaceutische groothandel!

SAMEN STAAN WE STERK! Sluit je aan bij de kadergroep farmaceutische groothandel! SAMEN STAAN WE STERK! Sluit je aan bij de kadergroep farmaceutische groothandel! WERKEN BIJ MEDIQ EN BROCACEF, MOOI WERK! EN DAT WILLEN WE GRAAG ZO HOUDEN. Wij zijn de kadergroep farmaceutische groothandel.

Nadere informatie

Samen houden we het leuk.

Samen houden we het leuk. Samen houden we het leuk. Fijne zomer! Leimuidense postbode wordt ondernemer in Frankrijk Een proces over afgeschreven verlofuren tijdens ziekte Een fotoreportage van de Algemene Vergadering BVPP magazine

Nadere informatie

De vakbond die opkomt voor jouw belangen

De vakbond die opkomt voor jouw belangen De vakbond die opkomt voor jouw belangen Postbezorgers: laat je reactie achter op www.bvpp.nl Uitnodiging voor de Algemene Vergadering van de BVPP De cao voor Sandd en Netwerp VSP komt er aan Over datingbureau

Nadere informatie

Principeakkoord beperken gedwongen ontslag

Principeakkoord beperken gedwongen ontslag Principeakkoord beperken gedwongen ontslag Datum Versie 16 december 2010 Definitief Auteur Telefoonnummer Bart van Bolhuis 0592 347 944 Inhoudsopgave 1 Verminderen gedwongen ontslagen 2 2 Externe partij

Nadere informatie

De vakbond die opkomt voor jouw belangen

De vakbond die opkomt voor jouw belangen De vakbond die opkomt voor jouw belangen Wat doen de bonden met de grote onvrede bij TNT? Uitkomsten BVPP onderzoek Tevredenheid BVPP en werk Onderhandelingsresultaat CEVA Interview met Cor Ariens Het

Nadere informatie

4 maanden voor slechts 25,- WORD NU ZZP LID! Nu met gratis Noizezz Extreme gehoorbescherming t.w.v. 9,95

4 maanden voor slechts 25,- WORD NU ZZP LID! Nu met gratis Noizezz Extreme gehoorbescherming t.w.v. 9,95 4 maanden voor slechts 25,- WORD NU ZZP LID! Nu met gratis Noizezz Extreme gehoorbescherming t.w.v. 9,95 ALS ZZP ER IN DE BOUW STA JE STERKER Zzp er in de sector bouw? De FNV is er ook voor jou! Met ruim

Nadere informatie

FIT VOOR DE ARBEIDSMARKT

FIT VOOR DE ARBEIDSMARKT FIT VOOR DE ARBEIDSMARKT WERKLOOS? DOE MEE AAN FIT VOOR DE ARBEIDSMARKT Werkloos? Doe dan mee aan Fit voor de Arbeidsmarkt en vergroot je de kans op een nieuwe baan. Schrijf je meteen in! Alleen of samen

Nadere informatie

Wat doet FNV Taxi? CAO. Aanbesteden. Kaderleden. Bestuurders. Taxiconsulenten

Wat doet FNV Taxi? CAO. Aanbesteden. Kaderleden. Bestuurders. Taxiconsulenten Wat doet FNV Taxi? Aanbesteden CAO Taxiconsulenten Bestuurders Kaderleden Doe mee voor een sterkere Taxisector! De afgelopen tien jaar is er veel veranderd in de taxisector. Sinds 2001 zijn de aanbestedingen

Nadere informatie

De werkloosheidswet (WW)

De werkloosheidswet (WW) FNV Bondgenoten De werkloosheidswet (WW) Wat zijn mijn rechten en plichten? Colofon: Dit is een uitgave van Stichting FNV Pers t.b.v. FNV Bondgenoten Maart 2009 Tekst: Maaike Zorgman en Desiree van Lent

Nadere informatie

Vakmensen. Thema. Weten. denken. doen. bij een flexibel contract WIL JE MEER ZEKERHEID IN TIJDELIJK WERK?

Vakmensen. Thema. Weten. denken. doen. bij een flexibel contract WIL JE MEER ZEKERHEID IN TIJDELIJK WERK? Vakmensen Thema Weten denken doen bij een flexibel contract WIL JE MEER ZEKERHEID IN TIJDELIJK WERK? EEN FLEXIBEL CONTRACT ZO KRIJG JE WAT JE NODIG HEBT Je start Vraag de werkgever naar de reden van het

Nadere informatie

Ziek zijn en werken in de taxisector. 2 jaar doorbetaald Werken als het kan. En verder?

Ziek zijn en werken in de taxisector. 2 jaar doorbetaald Werken als het kan. En verder? Ziek zijn en werken in de taxisector 2 jaar doorbetaald Werken als het kan En verder? Ziek zijn en werken in de taxisector Arbeidsongeschiktheid betekent dat je niet of maar deels je normale functie uit

Nadere informatie

Al je financiële zaken op orde!

Al je financiële zaken op orde! Al je financiële zaken op orde! Voor een bedr vast ag p er maa nd! Het Huis & Hypotheek Servicepakket. Gemak, voordeel en overzicht! huis-hypotheek.nl 6 x hypotheekcheck Gemak, voordeel en overzicht! Geen

Nadere informatie

PERSONELE SPELREGELS INVESTERINGSAGENDA UITGELEGD

PERSONELE SPELREGELS INVESTERINGSAGENDA UITGELEGD PERSONELE SPELREGELS INVESTERINGSAGENDA UITGELEGD PERSONELE SPELREGELS INVESTERINGSAGENDA FNV Overheid en de andere vakbonden hebben overeenstemming bereikt over de personele gevolgen van de Investerings

Nadere informatie

Vrijwillige voortzetting binnen dienstverband

Vrijwillige voortzetting binnen dienstverband Aanvraag voor offerte Vrijwillige voortzetting binnen dienstverband Waarom dit formulier? U gaat (tijdelijk) minder werken, minder verdienen of u gaat met onbetaald verlof. Daardoor bouwt u (tijdelijk)

Nadere informatie

AXS TechnIeK PAyroll diensten Via de AXS Techniek Payroll kunt u het contractbeheer en de

AXS TechnIeK PAyroll diensten Via de AXS Techniek Payroll kunt u het contractbeheer en de AXS Techniek payroll diensten Via de AXS Techniek Payroll kunt u het contractbeheer en de verloning van uw personeel voordelig en eenvoudig uitbesteden. Wij nemen het werkgeverschap van u over, in de zin

Nadere informatie

Nautilus International is de vakbond voor werknemers in de maritieme sector en is actief in het Verenigd Koninkrijk, Nederland en Zwitserland.

Nautilus International is de vakbond voor werknemers in de maritieme sector en is actief in het Verenigd Koninkrijk, Nederland en Zwitserland. Voor zoet en zout FNV Waterbouw is dé Nederlandse vakbond voor werknemers in de waterbouw. Deze bond is ontstaan uit de samenwerking tussen de bonden FNV Bouw (werknemers in de baggersector) en Nautilus

Nadere informatie

Een aantal depothouders blijkt wel degelijk leidinggevende taken te hebben terwijl betrokkene wordt betaald volgens de cao postbezorgers

Een aantal depothouders blijkt wel degelijk leidinggevende taken te hebben terwijl betrokkene wordt betaald volgens de cao postbezorgers Een aantal depothouders blijkt wel degelijk leidinggevende taken te hebben terwijl betrokkene wordt betaald volgens de cao postbezorgers Uitkomsten onderzoek postbezorgers & depothouders door de BVPP Tijdens

Nadere informatie

Werk en kanker: je hoeft er niet alleen voor te staan.

Werk en kanker: je hoeft er niet alleen voor te staan. Kanker, waarbij het verleden, het heden en de toekomst niet langer met elkaar verbonden lijken. Kanker... je hebt het niet alleen en je hoeft er niet alleen voor te staan Werk en kanker: je hoeft er niet

Nadere informatie

DE NATIONALE HYPOTHEEKPAS OVERLIJDENSRISICOVERZEKERING GEGARANDEERD DE GOEDKOOPSTE VAN NEDERLAND!

DE NATIONALE HYPOTHEEKPAS OVERLIJDENSRISICOVERZEKERING GEGARANDEERD DE GOEDKOOPSTE VAN NEDERLAND! DE NATIONALE HYPOTHEEKPAS OVERLIJDENSRISICOVERZEKERING GEGARANDEERD DE GOEDKOOPSTE VAN NEDERLAND! NATIONALE HYPOTHEEKPAS OVERLIJDENSRISICOVERZEKERING Wie wil het niet... zorgeloos genieten van het leven.

Nadere informatie

maandag 11 mei inleveren! STAGE BOEK 2015 VAN.AFDELING...

maandag 11 mei inleveren! STAGE BOEK 2015 VAN.AFDELING... maandag 11 mei inleveren! STAGE BOEK 2015 VAN.AFDELING... 1 Gegevens leerling Naam Adres Postcode Woonplaats Geboortedatum Telefoon Afdeling/leerweg Gegevens school Naam Schoolbegeleider Adres Plaats Telefoon

Nadere informatie

VOORDELIGE ENERGIETARIEVEN

VOORDELIGE ENERGIETARIEVEN VOORDELIGE ENERGIETARIEVEN Zoals u wellicht weet, bent u vrij in het kiezen van uw energieleverancier. Vereniging Gebra heeft een kortingsregeling voor elektriciteit en gas met MAIN Energie te Amsterdam.

Nadere informatie

WERK EN KANKER: JE HOEFT ER NIET ALLEEN VOOR TE STAAN

WERK EN KANKER: JE HOEFT ER NIET ALLEEN VOOR TE STAAN WERK EN KANKER: JE HOEFT ER NIET ALLEEN VOOR TE STAAN Ieder jaar krijgen in Nederland 30.000 werknemers dat is 1 op de 250 - te horen dat zij kanker hebben. Een nog groter aantal, 1 op de 79 mannelijke

Nadere informatie

Medewerkerstevredenheidsonderzoek

Medewerkerstevredenheidsonderzoek Medewerkerstevredenheidsonderzoek Dit medewerkerstevredenheidsonderzoek bestaat uit een aantal standaard onderwerpen die vaak gebruikt worden in medewerkerstevredenheidsonderzoeken. Afhankelijk van de

Nadere informatie

WIJ GAAN STAKEN! JE RECHTEN EN PLICHTEN

WIJ GAAN STAKEN! JE RECHTEN EN PLICHTEN WIJ GAAN STAKEN! JE RECHTEN EN PLICHTEN HET IS TIJD VOOR ACTIES Na het verstrijken van het ultimatum aan de werkgevers is besloten over te gaan tot het voeren van acties. Onder actievoeren wordt in deze

Nadere informatie

De vakbond die opkomt voor jouw belangen

De vakbond die opkomt voor jouw belangen De vakbond die opkomt voor jouw belangen Fijne vakantie! Drukke tijden voor de BVPP Een verrassing uit het zuiden op het gebied van ledenwerving Interview met Cor van Helden Juni 2010 Nummer 127 Colofon

Nadere informatie

Waardeoverdracht van uw pensioen. bij een nieuwe baan

Waardeoverdracht van uw pensioen. bij een nieuwe baan Waardeoverdracht van uw pensioen bij een nieuwe baan Een nieuwe baan! Gefeliciteerd! U heeft een andere baan. Met andere collega s en misschien wel heel ander werk. Een nieuwe stap, die ook gevolgen heeft

Nadere informatie

Vraag en antwoord werktijdregeling sorteercentra TNT Post

Vraag en antwoord werktijdregeling sorteercentra TNT Post DATUM: KENMERK: VOLGNUMMER: 24 juni 2010 Leden TNT N41 Vraag en antwoord werktijdregeling sorteercentra TNT Post Eerder ontving u van CNV Publieke Zaak informatie over de gevolgen van de invoering van

Nadere informatie

De eerste cao voor postverspreiders. Informatie over de overeenkomst van opdracht en de arbeidsovereenkomst

De eerste cao voor postverspreiders. Informatie over de overeenkomst van opdracht en de arbeidsovereenkomst De eerste cao voor postverspreiders Informatie over de overeenkomst van opdracht en de arbeidsovereenkomst Liberalisering en cao Op 1 april 2009 is de postmarkt geliberaliseerd. Een van de voorwaarden

Nadere informatie

Model kwartaaldeclaratie (toelichting: zie pagina 4 en verder)

Model kwartaaldeclaratie (toelichting: zie pagina 4 en verder) Bijlage 2 als bedoeld in artikel 10, vierde lid, van de Tijdelijke subsidieregeling beëindiging subsidiëring schoonmaakdiensten Particulieren 2007 Model kwartaaldeclaratie (toelichting: zie pagina 4 en

Nadere informatie

Verzuimprotocol: ziekteverlof aanvragen

Verzuimprotocol: ziekteverlof aanvragen Bij verzuim ligt het accent op wat je nog wel kan. Ziek is ziek, maar betekent niet automatisch dat je niet kunt werken. Ziekteverzuim is minder vrijblijvend en vraagt van werkgever en medewerker meer

Nadere informatie

9 GOEDE REDENEN OM LID TE WORDEN

9 GOEDE REDENEN OM LID TE WORDEN WORD NU ZZP-LID! 9 GOEDE REDENEN OM LID TE WORDEN Speciaal voor zzp'ers hebben wij een uitgebreid informatie- en dienstenpakket. 1 PERSOONLIJK ADVIES Wij steunen u om als zzp'er goed uw werk te doen. Onze

Nadere informatie

Een nieuwe baan. Je toekomst uitgestippeld

Een nieuwe baan. Je toekomst uitgestippeld Een nieuwe baan Je toekomst uitgestippeld Colofon Redactie: Syntrus Achmea Tekst: Syntrus Achmea Vormgeving: Vormplan Design bno, Amsterdam 1e druk januari 2008 Deze brochure is met zorg samengesteld.

Nadere informatie

WE GAAN STAKEN! JE RECHTEN EN PLICHTEN

WE GAAN STAKEN! JE RECHTEN EN PLICHTEN WE GAAN STAKEN! JE RECHTEN EN PLICHTEN HET IS TIJD VOOR ACTIES Na het verstrijken van het ultimatum aan de werkgevers in de Metaal & Techniek en de Metalektro is besloten over te gaan tot het voeren van

Nadere informatie

Vrijwillige voortzetting binnen dienstverband

Vrijwillige voortzetting binnen dienstverband Aanvraag voor offerte Vrijwillige voortzetting binnen dienstverband Waarom dit formulier? U gaat (tijdelijk) minder werken, minder verdienen of u gaat met onbetaald verlof. Daardoor bouwt u (tijdelijk)

Nadere informatie

Laat u meer dan 100 euro korting per persoon op uw zorgpremie liggen?

Laat u meer dan 100 euro korting per persoon op uw zorgpremie liggen? Het ANBO Zorgcollectief Laat u meer dan 100 euro korting per persoon op uw zorgpremie liggen? ANBO heeft kortingsafspraken met 16 zorgverzekeraars. Neem deze folder mee! Dé belangenorganisatie voor senioren

Nadere informatie

ZIEKTEVERZUIM SOCIALE WERKVOORZIENING. Jouw rechten en plichten

ZIEKTEVERZUIM SOCIALE WERKVOORZIENING. Jouw rechten en plichten ZIEKTEVERZUIM SOCIALE WERKVOORZIENING Jouw rechten en plichten november 2016 VOORWOORD Als je ziek bent, moet je je aan de regels houden. Maar dat geldt ook voor je werkgever en de bedrijfsarts. In dit

Nadere informatie

SAZAS BASIS-verzekering

SAZAS BASIS-verzekering SAZAS BASIS-verzekering Verzuimverzekering voor loondoorbetaling van arbeidsongeschikt personeel SAZAS dé verzuimspecialist Voor wie is de BASIS-verzekering? De SAZAS BASIS-verzekering is bestemd voor

Nadere informatie

Werkboek LINTSTAGE NAAM: KLAS:

Werkboek LINTSTAGE NAAM: KLAS: Werkboek LINTSTAGE NAAM: KLAS: Inhoudsopgave Gegevens van het talent, de school en het leerbedrijf... 1 Belangrijke regels... 3 Wat wordt er van je verwacht als je stageloopt?... 4 Verslagonderdeel A...

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument & Productwijzer

Dienstverleningsdocument & Productwijzer Dienstverleningsdocument & Productwijzer Versie 2013-4 Uitvaartverzekering Twenthe N.V., Enschede Pagina 1 Waarom ontvangt u dit dienstverleningsdocument? Vanaf 1 juli 2013 dienen financiële dienstverleners

Nadere informatie

Bescherming bij verlof en werkloosheid of tijdens ziekte

Bescherming bij verlof en werkloosheid of tijdens ziekte Aanvraagformulier Bescherming bij verlof en werkloosheid of tijdens ziekte Bent u met onbetaald verlof of wordt u ontslagen? Dan bouwt u geen pensioen meer op. Bent u gedeeltelijk met onbetaald verlof

Nadere informatie

Aanmeldingsformulier V.V. Dieze-West

Aanmeldingsformulier V.V. Dieze-West Aanmeldingsformulier V.V. Dieze-West V.V. Dieze-West heet u of uw zoon of dochter van harte welkom bij de club. V.V. Dieze-West speelt zijn thuiswedstrijden op het Sportpark het Hoge Laar. Luttekeweg 15A

Nadere informatie

Online onderzoek Uw werknemers

Online onderzoek Uw werknemers Toelichting Online onderzoek In dit bestand vindt u een inspirerende voorbeeldvragenlijst voor een werknemertevredenheid onderzoek! De vragenlijst is bedoeld als hulpmiddel bij het opstellen van uw eigen

Nadere informatie

SAZAS BASIS-verzekering

SAZAS BASIS-verzekering SAZAS BASIS-verzekering Verzuimverzekering voor loondoorbetaling van arbeidsongeschikt personeel SAZAS dé verzuimspecialist Voor wie is de BASIS-verzekering? Wat kan ik verwachten van de BASIS-verzekering?

Nadere informatie

TAF Overlijdensrisicoverzekering

TAF Overlijdensrisicoverzekering TAF Overlijdensrisicoverzekering Een overlijdensrisicoverzekering zoals ú het wilt TAF biedt u uitstekende overlijdensrisicoverzekeringen die uw nabestaanden beschermen tegen de ongewenste financiële gevolgen

Nadere informatie

VOORDELIGE ENERGIETARIEVEN

VOORDELIGE ENERGIETARIEVEN VOORDELIGE ENERGIETARIEVEN Zoals u wellicht weet, bent u vrij in het kiezen van uw energieleverancier. Vereniging Gebra heeft een kortingsregeling voor elektriciteit en gas met MAIN Energie te Amsterdam.

Nadere informatie

Vergelijk uw. overlijdensrisicoverzekering. Nieuw Voor leden en niet-leden

Vergelijk uw. overlijdensrisicoverzekering. Nieuw Voor leden en niet-leden Vergelijk uw overlijdensrisicoverzekering Echt onafhankelijk vergelijken en eenvoudig afsluiten! Vergelijk en bespaar tot honderden euro s premie per jaar! Nieuw Voor leden en niet-leden Bespaar tot honderden

Nadere informatie

LEDENWERF SPECIAL JAARGANG 1 LEDENWERFSPECIAL

LEDENWERF SPECIAL JAARGANG 1 LEDENWERFSPECIAL LEDENWERF SPECIAL Mogen wij ons even voorstellen? Seniorenbelang Nissewaard is eind vorig jaar opgericht na het opheffen van de afdeling Spijkenisse van de ANBO, om de belangen van de senioren in de gemeente

Nadere informatie

Overlijdensrisicoverzekering aanvraagformulier

Overlijdensrisicoverzekering aanvraagformulier Overlijdensrisicoverzekering aanvraagformulier Met onderstaand formulier kunt u een Woonfonds Overlijdensrisicoverzekering aanvragen. Het ingevulde formulier kunt u opsturen naar: woonfonds.orv@achmea.nl.

Nadere informatie

SERVICE ABONNEMENT NAZORG

SERVICE ABONNEMENT NAZORG SERVICE ABONNEMENT NAZORG Pagina 1 van 5 De volgende zaken regelt Trifin Adviesgroep B.V. altijd voor u: Afspraak op ons kantoor: wij maken graag tijd voor u vrij op een voor u geschikt tijdstip, zowel

Nadere informatie

AANMELDINGSFORMULIER ROAD2AFRICA PROJECTEN & INTERNATIONALE PROJECTEN

AANMELDINGSFORMULIER ROAD2AFRICA PROJECTEN & INTERNATIONALE PROJECTEN AANMELDINGSFORMULIER ROAD2AFRICA PROJECTEN & INTERNATIONALE PROJECTEN Vul het formulier volledig en met duidelijke (blok)letters in en vergeet niet te ondertekenen. Hiermee ga je akkoord met de voorwaarden

Nadere informatie

Hierna treft u een uitwerking aan uit de praktijk van een thuiszorginstelling van:

Hierna treft u een uitwerking aan uit de praktijk van een thuiszorginstelling van: Arbo bijlage 04 A Programma van eisen thuiszorginstelling Hierna treft u een uitwerking aan uit de praktijk van een thuiszorginstelling van: een plan van aanpak voor het contracteren van een Arbo-dienst

Nadere informatie

Informatie over de. Landelijke Koepel Wmo-raden

Informatie over de. Landelijke Koepel Wmo-raden Informatie over de Landelijke Koepel Wmo-raden Inhoud De landelijke Koepel Gegevens van de Koepel Lidmaatschap van de Koepel Meer informatie? Inschrijfformulier Zomer 2015 2 1. informatie over de landelijke

Nadere informatie

Wat kan ik voor u doen?

Wat kan ik voor u doen? 139 139 HOOFDSTUK 9 Wat kan ik voor u doen? WOORDEN 1 1 Peter is op vakantie. Hij stuurde mij een... uit Parijs. a brievenbus b kaart 2 Ik heb die kaart gisteren.... a ontvangen b herhaald 3 Bij welke...

Nadere informatie

Basisverlof (wettelijk verlof)

Basisverlof (wettelijk verlof) Verlof en zorgverlof Naast het basisverlof zijn er verschillende (wettelijke) verlofregelingen van toepassing wanneer bijvoorbeeld jouw kind, partner of ouder zorg nodig heeft. Afhankelijk van de situatie

Nadere informatie

Genieten van het leven met T@F Leven

Genieten van het leven met T@F Leven Genieten van het leven met T@F Leven Wie wil het niet zorgeloos genieten van het leven. Dat hebben we gelukkig voor een groot deel zelf in de hand. Maar we weten ook dat er in ons leven vroeg of laat minder

Nadere informatie

Verzuimverlof aanvragen

Verzuimverlof aanvragen In dit protocol staan de door [naam organisatie] verplicht gestelde voorschriften en procedures als je door ziekte arbeidsongeschikt bent en je eigen werk niet kunt doen. 1. Verzuimverlof aanvragen Verzuimverlof

Nadere informatie

JOUW ZIEKE MEDEWERKERS SNEL EN GEZOND WEER TERUG OP DE WERKVLOER! Totale aanpak voor verzuim

JOUW ZIEKE MEDEWERKERS SNEL EN GEZOND WEER TERUG OP DE WERKVLOER! Totale aanpak voor verzuim JOUW ZIEKE MEDEWERKERS SNEL EN GEZOND WEER TERUG OP DE WERKVLOER! Totale aanpak voor verzuim V E R Z U I M. N L JOUW VOORDELEN Scherpe tarieven Goede condities Deskundigheid Vergoeding Kapperspoli verzekerbaar

Nadere informatie

De rol van de OR Individuele rechtshulp voor leden van de LAD Advies bij ontslag Inzet LAD De LAD Contact met de LAD Sociaal plan I

De rol van de OR Individuele rechtshulp voor leden van de LAD Advies bij ontslag Inzet LAD De LAD Contact met de LAD Sociaal plan I Advies bij ontslag De zekerheid van een vaste baan. Veel artsen in dienstverband hechten er sterk aan, vooral in deze onzekere tijden. Toch kan het iedereen overkomen, ook u: de organisatie wordt anders

Nadere informatie

O wordt automatisch toegestuurd door de Arbo-dienst

O wordt automatisch toegestuurd door de Arbo-dienst DECLARATIEFORMULIER Let op! Voor een snelle en correcte afwikkeling dient u: De declaratie binnen één maand na afloop van het kalenderkwartaal/de kalendermaand volledig ingevuld en ondertekend in te sturen.

Nadere informatie

WIJ GAAN STAKEN JE RECHTEN EN PLICHTEN

WIJ GAAN STAKEN JE RECHTEN EN PLICHTEN WIJ GAAN STAKEN JE RECHTEN EN PLICHTEN COLOFON Uitgave FNV Pers in opdracht van FNV Vormgeving en DTP Studio FNV Productie Traffic FNV Fotografie Matthijs de Bruijne (binnenwerk) Concept & Branddesign

Nadere informatie

Informatie voor Medewerkers

Informatie voor Medewerkers Informatie voor Medewerkers Wanneer u deze informatie ontvangt, gaat u een contract sluiten met P-services en werken voor één van onze opdrachtgevers. Zodra u de formulieren die u heeft ingevuld en getekend

Nadere informatie

Vakmensen. Thema. Weten, denken. doen. bij een reorganisatie AANDACHT NODIG VOOR JOUW KWETSBARE BAAN?

Vakmensen. Thema. Weten, denken. doen. bij een reorganisatie AANDACHT NODIG VOOR JOUW KWETSBARE BAAN? Thema Weten, en, denken doen bij een reorganisatie Vakmensen AANDACHT NODIG VOOR JOUW KWETSBARE BAAN? EEN REORGANISATIE? ZO KRIJG JE WAT JE NODIG HEBT Eerst bescherming van jou Als de reorganisatie gevolgen

Nadere informatie

Inschrijfformulier seizoen 2009-2010

Inschrijfformulier seizoen 2009-2010 Inschrijfformulier seizoen 2009-2010 Naam : Voornaam : Adres : Postcode/woonplaats : / Telefoonnummer : / Mobiel: Geboortedatum : / E-mail adres Geslacht : M / V* *doorstrepen wat niet van toepassing is.

Nadere informatie

Chronologisch feitenonderzoek

Chronologisch feitenonderzoek Chronologisch feitenonderzoek 1. Medio juni 2001 De heer De Jong van hogeschool Delta BV neemt telefonisch contact op met de financiële afdeling van de directie HBO naar aanleiding van het Hobeon onderzoek.

Nadere informatie

Gemeente Ede. Voorwaarden voor kwijtschelding

Gemeente Ede. Voorwaarden voor kwijtschelding Gemeente Ede Aanvraag kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2014 voor ondernemers Door dit formulier in te vullen verzoekt u de gemeente Ede om in aanmerking te mogen komen voor kwijtschelding gemeentelijke

Nadere informatie

Verkiezingen bij PostNL

Verkiezingen bij PostNL Verkiezingen bij PostNL Tijd voor mensen Stem tussen 29 november en 3 december Lijst 2 BVPP November 2013 Nummer 140 Colofon REDACTIECOMMISSIE Toon van Dun, Gerard van Rijn, Yvonne van der Kaay en Cindy

Nadere informatie

Informatiebrief en toestemmingsformulier registratie facioscapulohumerale spierdystrofie voor jongeren van 12-17 jaar

Informatiebrief en toestemmingsformulier registratie facioscapulohumerale spierdystrofie voor jongeren van 12-17 jaar Informatiebrief en toestemmingsformulier registratie facioscapulohumerale spierdystrofie voor jongeren van 12-17 jaar Beste lezer, Wij willen je vragen deel te nemen aan de landelijke FSHD registratie,

Nadere informatie

Hypotheken Pensioenen Verzekeringen Sparen

Hypotheken Pensioenen Verzekeringen Sparen Geachte relatie, Op 1 januari 2013 is provisie op complexe producten verboden. Ook voor overige producten en schadeverzekeringen is een provisieverbod aannemelijk. Tevens zijn de provisies verlaagd en

Nadere informatie

SPELREGELS BIJ VERZUIM

SPELREGELS BIJ VERZUIM SPELREGELS BIJ VERZUIM Waarom deze folder? Het is bekend dat een hoog verzuim voor de schoolorganisatie negatieve effecten geeft zoals: verstoring van de continuïteit van het onderwijs, wisselingen voor

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 28 467 Wijziging van de Wet arbeid en zorg en enige andere wetten in verband met het tot stand brengen van een recht op langdurend zorgverlof en

Nadere informatie

Aanvraagformulier Avéro Achmea

Aanvraagformulier Avéro Achmea Aanvraagformulier Avéro Achmea 1. Gegevens tussenpersoon Tussenpersoonnummer Kantoornaam Contactpersoon E-mailadres Telefoonnummer 2. Gegevens verzekeringnemer Achternaam Voorletter(s) Woonadres Huisnummer

Nadere informatie

Productwijzer Kapitaalverzekering

Productwijzer Kapitaalverzekering Kapitaalverzekering Productwijzer Kapitaalverzekering Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de kapitaalverzekering. Welke risico s dekt deze verzekering?

Nadere informatie

VERZU IMPROT OCOL Ziekmeldingen Formulier Registratie ziekmeldinggesprek. Contact tijdens ziekte

VERZU IMPROT OCOL Ziekmeldingen  Formulier Registratie ziekmeldinggesprek. Contact tijdens ziekte VERZUIMPROTOCOL Ziekmeldingen De medewerker moet zich voor 9.00 uur telefonisch ziekmelden bij zijn / haar direct leidinggevende. Indien de direct leidinggevende niet aanwezig is, moet de ziekmelding doorgegeven

Nadere informatie

Deze declaratie betreft de periode van tot

Deze declaratie betreft de periode van tot DECLARATIEFORMULIER Let op! Voor een snelle en correcte afwikkeling dient u: - de declaratie binnen één maand na afloop van het kalenderkwartaal/de kalendermaand volledig ingevuld en ondertekend in te

Nadere informatie

Handleiding voor schoolbesturen bij de prikactie

Handleiding voor schoolbesturen bij de prikactie Handleiding voor schoolbesturen bij de prikactie Op dinsdag 27 juni zullen veel leerkrachten in Nederland een uur later starten met hun les dan normaal. De organisaties die verenigd zijn in het PO-front

Nadere informatie

Aanvraagformulier Lidmaatschap CLC-VECTA 2010

Aanvraagformulier Lidmaatschap CLC-VECTA 2010 Aanvraagformulier Lidmaatschap CLC-VECTA 2010 1. Bedrijfsgegevens Naam bedrijf Bezoekadres Provincie Postadres Indien afwijkend Factuuradres Telefoon Fax E-mail algemeen Internet Ingangsdatum bedrijfsactiviteiten

Nadere informatie

AANVRAAG FORMULIER voor VERLOF buiten de SCHOOLVAKANTIES

AANVRAAG FORMULIER voor VERLOF buiten de SCHOOLVAKANTIES AANVRAAG FORMULIER voor VERLOF buiten de SCHOOLVAKANTIES VAN 10 SCHOOLDAGEN of MINDER (als bedoeld in de artikelen 11, 13a en 14 van de Leerplichtwet 1969) Dit formulier is alleen bestemd voor aanvragen

Nadere informatie

TOELICHTING OP ONZE DIENSTVERLENING (COMPLEXE PRODUCTEN)

TOELICHTING OP ONZE DIENSTVERLENING (COMPLEXE PRODUCTEN) TOELICHTING OP ONZE DIENSTVERLENING (COMPLEXE PRODUCTEN) Inhoudsopgave: Wat Bielderman Koetsier voor u kan betekenen.... 2 Hoe worden wij betaald?... 4 Wat verwachten wij van u... 5 Datum: 01-01-2015,

Nadere informatie

Aanvraagformulier Spaarhypotheekverzekering

Aanvraagformulier Spaarhypotheekverzekering Bij dit aanvraagformulier hoort een toelichting. Lees deze vóórdat u het formulier ondertekent. Uw tussenpersoon Adviseur :... Agentschapnummer :... Postadres :... Tel :... Fax :... Betreft het een Kapitaalverzekering

Nadere informatie

Geboortedatum - - m v Geboortedatum - - m v Burgerservicenummer. Geboortedatum - - m v Geboortedatum - - m v

Geboortedatum - - m v Geboortedatum - - m v Burgerservicenummer. Geboortedatum - - m v Geboortedatum - - m v AEGON OverlijdensRisicoverzekering (rekenoverzicht offerte mee inzenden) Aanvraagformulier Naam verzekeringsadviseur Naam adviseur TP-nummer Telefoonnummer Gegevens verzekeringnemer Gegevens premiebetaler

Nadere informatie

ACOM jouw belang, ons werk!!

ACOM jouw belang, ons werk!! DE BOND VAN DEFENSIEPERSONEEL Wie zijn wij? Wij zijn een bond van en voor het totale Defensiepersoneel (ook reservisten), met als doelstelling: verbetering van de sociale voorzieningen en de financiële

Nadere informatie

IK BEN ZIEK. FNV HELPT! Informatie voor werknemers

IK BEN ZIEK. FNV HELPT! Informatie voor werknemers IK BEN ZIEK. FNV HELPT! Informatie voor werknemers Moet ik mijn leidinggevende vertellen waarom ik me ziek meld? Wat moet ik doen als mijn leidinggevende het niet eens is met de bedrijfsarts? Mag ik iemand

Nadere informatie

Aanvraag collectieve regeling Zilveren Kruis Achmea

Aanvraag collectieve regeling Zilveren Kruis Achmea Aanvraag collectieve regeling Zilveren Kruis Achmea Afdeling Werk, Inkomen en Zorg, Postbus 168, 1970 AD IJMUIDEN, Bezoekadres: Dudokplein 1, Telefoon: 0255-567200 In te vullen door de gemeente Er is recht

Nadere informatie

Premiesplitsing i.v.m. successierecht toepassen? ( ) Ja ( ) Nee

Premiesplitsing i.v.m. successierecht toepassen? ( ) Ja ( ) Nee Aanvraagformulier TAF Leven Personal overlijdensrisicoverzekering Gegevens tussenpersoon Tussenpersoon nummer: 162665 Naam: Financieel Adviescentrum Nederland FACN Antwoordnummer 897 7300 WB Apeldoorn

Nadere informatie

E-PAPER. Drie praktische tips om je werk als apothekersassistent(e) leuker te maken!

E-PAPER. Drie praktische tips om je werk als apothekersassistent(e) leuker te maken! Dé expert in praktische apotheektrainingen E-PAPER Drie praktische tips om je werk als apothekersassistent(e) leuker te maken! 1 Inhoudsopgave De cliënt en ik 3 Weet jij nog waarom je in de apotheek wilde

Nadere informatie

Verslag RGB vergadering

Verslag RGB vergadering Regiokantoor Noordwest postbus 8077 HB Amsterdam http://www.rgbnoordwest.nl Verslag RGB vergadering Aanwezig Afdeling A. Struylaart (voorzitter) Amsterdam K. Visser ( secretaris, notulist ) Haarlem Joke

Nadere informatie

Deeltijd-WW, en nu? Wat u moet weten als u een uitkering krijgt

Deeltijd-WW, en nu? Wat u moet weten als u een uitkering krijgt Deeltijd-WW, en nu? Wat u moet weten als u een uitkering krijgt Werk boven uitkering UWV stimuleert mensen om aan het werk te gaan en ondersteunt ze daarbij. Is werken niet mogelijk, dan verstrekt UWV

Nadere informatie

Inhoud Website 3 Wedstrijden 3 Trainen 4 Recreanten 4 De jongste leden 4 Contributie 5 Activiteiten 6 Inschrijfformulier 7.

Inhoud Website 3 Wedstrijden 3 Trainen 4 Recreanten 4 De jongste leden 4 Contributie 5 Activiteiten 6 Inschrijfformulier 7. Inhoud Website 3 Wedstrijden 3 Trainen 4 Recreanten 4 De jongste leden 4 Contributie 5 Activiteiten 6 Inschrijfformulier 7 Informatieboekje 2 Beste aankomende HVV-er Van harte welkom bij HVV 70. We zijn

Nadere informatie

Personeelhandboek Revisiehistorie versie 15.0 d.d

Personeelhandboek Revisiehistorie versie 15.0 d.d Algemeen In dit document worden de inhoudelijke aanpassingen van versie 01-04-2016/v15.0 ten opzichte van versie 01-04-2015/v14.0 en 14.1 van het personeelshandboek weergegeven. Grammaticale wijzigingen

Nadere informatie

Deze declaratie betreft de periode van tot. nee, omdat; wordt automatisch toegestuurd door de Arbo-dienst. anders nl.

Deze declaratie betreft de periode van tot. nee, omdat; wordt automatisch toegestuurd door de Arbo-dienst. anders nl. DECLARATIEFORMULIER Let op! Voor een snelle en correcte afwikkeling dient u: - de declaratie binnen één maand na afloop van het kalenderkwartaal/de kalendermaand volledig ingevuld en ondertekend in te

Nadere informatie

Aanmeldingsformulier VGZ Zorgverzekering en Aanvullende verzekering Collectief via werkgever

Aanmeldingsformulier VGZ Zorgverzekering en Aanvullende verzekering Collectief via werkgever Aanmeldingsformulier VGZ Zorgverzekering en Aanvullende verzekering Collectief via werkgever Toelichting U heeft als verzekerde van VGZ recht op verzekerde prestaties, als u zich daadwerkelijk bij VGZ

Nadere informatie

Ondernemingsraad Westfriesgasthuis

Ondernemingsraad Westfriesgasthuis Ondernemingsraad Westfriesgasthuis 1 De OR van het Westfriesgasthuis De Ondernemingsraad (OR) van het Westfriesgasthuis bestaat uit 15 leden die door het personeel zijn gekozen. Deze leden behartigen de

Nadere informatie

Ondernemingsraad Westfriesgasthuis

Ondernemingsraad Westfriesgasthuis Ondernemingsraad Westfriesgasthuis 1 De OR van het Westfriesgasthuis De Ondernemingsraad (OR) van het Westfriesgasthuis bestaat uit (maximaal) 15 leden die door het personeel zijn gekozen. Deze leden behartigen

Nadere informatie

Aanvraag- en wijzigingsformulier collectieve zorgverzekering Welzijn

Aanvraag- en wijzigingsformulier collectieve zorgverzekering Welzijn Basisverzekering Beperkte Aanvullende Verzekering (BAV) Basis Plus Extra Plus Luxe Plus Aanvraag- en wijzigingsformulier collectieve zorgverzekering Welzijn Nieuwe aanvraag Wijziging bestaande verzekering

Nadere informatie

Beleid nevenwerkzaamheden medewerkers VPCO De Basis 10 maart 2015

Beleid nevenwerkzaamheden medewerkers VPCO De Basis 10 maart 2015 Beleid nevenwerkzaamheden medewerkers VPCO De Basis 10 maart 2015 Inleiding De ervaring leert dat personeelsleden soms nevenwerkzaamheden uitvoeren naast hun reguliere werk in dienst van het bestuur. Het

Nadere informatie

Ondernemingsraad AB Zuid-Holland

Ondernemingsraad AB Zuid-Holland Ondernemingsraad AB Zuid-Holland Jaarverslag 2015 Voorwoord Beste collega s voor u ligt het Jaarverslag 2015 van de ondernemingsraad van AB Zuid- Holland. Dit jaar hebben we ervoor gekozen om het jaarverslag

Nadere informatie

Word nu lid van de Stomavereniging

Word nu lid van de Stomavereniging Word nu lid van de Stomavereniging sterker met stoma door jouw ervaring te delen Sterker met Stoma door jouw ervaring te delen Elke De stomazorgwijzer heeft mij inzicht gegeven in de kwaliteit van de stomazorg

Nadere informatie