De vakbond die opkomt voor jouw belangen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De vakbond die opkomt voor jouw belangen"

Transcriptie

1 De vakbond die opkomt voor jouw belangen Cao TNT met ruime meerderheid geaccepteerd Tussenstanden ledenwerfwedstrijd Interview met Arie Guijt Maart 2010 Nummer 126

2 Colofon ReDaCtIeCoMMIssIe toon van Dun, Yvonne van der Kaay (eindredactie) en Gerard van Rijn. CoNtaCt alle leden van de BVPP ontvangen dit magazine. Het magazine verschijnt tenminste zes keer per jaar. Ideeën, artikelen en foto s kunnen ingestuurd worden via adres Daarnaast is het mogelijk telefonisch contact op te nemen via telefoonnummer INzeNDeN foto s De BVPP is altijd op zoek naar scherpe, actuele en digitale foto s van minimaal 1 MB in JPG. zorg er in ieder geval voor dat het om foto s gaat die je zelf hebt gemaakt of dat de fotograaf in kwestie toestemming geeft voor publicatie. Let op! De inzender is verantwoordelijk voor foto s die worden ingestuurd. Niet alle inzendingen worden geplaatst, aan plaatsing van foto s doen we vooraf geen toezeggingen. In het geval van eenmalige publicatie is het raadzaam om dat te vermelden, wanneer dat niet het geval is worden de foto s in de fotodatabank van de BVPP geplaatst en kunnen foto s in de toekomst opnieuw worden gebruikt. Uiteraard is het altijd mogelijk dat de foto s worden verwijderd uit het bestand. stuur dan even een . INzeNDeN artikelen Heb jij een artikel voor het magazine voor de BVPP? Die ontvangen wij graag! Na de inzending van jouw artikel beslist de redactiecommissie of er ruimte wordt vrijgemaakt in het magazine. artikelen worden door de redactiecommissie geredigeerd. VoRMGeVING Localprint Volgende inleverdatum van artikelen en foto s: 1 juni Het magazine van de BVPP verschijnt tenminste zes keer per jaar. Daarnaast worden leden door middel van nieuwsbrieven geïnformeerd over actuele ontwikkelingen. tenzij anders vermeld is het hoofdbestuur van de BVPP verantwoordelijk voor de inhoud van dit magazine. IssN Inhoud Uitnodiging voor de Algemene Vergadering van de BVPP...3 Grote meerderheid leden van de BVPP stemt vóór sociaal plan en nieuwe cao TNT...4 Postkantoren Vandaag...6 BVPP actief binnen CEVA...7 Verhuisd? Ander adres of bankrekeningsnummer?... 7 Van onze fractie in de OR Productie...8 BVPP-fractie in de OR Pakketservice doet verslag...9 Cao TNT Express The BVPP-GAME 2010 (De BVPP-wedstrijd)...10 Opzegging bancaire producten...11 Prijzenslag verzekeraars overlijdensrisicoverzekeringen...12 Halvering winstuitkering TNT...13 Uit de juridische praktijk...14 Interview met een BVPP-er...15 Wegwijzer HOOFDBESTUUR Voorzitter: Cor Verbogt Onyxdijk 89, 4706 LP Roosendaal Tel. hs: Mobiel: Vice voorzitter en belangenbehartiging: Toon van Dun Mars 12, 5527 CM Hapert Tel. hs: Mobiel: Secretariaat en redactie BVPP: Antwoordnummer WB Leidschendam Telefoon: Fax: Penningmeester: Toin van den Oever Dudokhof 79, 5041 EZ Tilburg Tel. hs: Mobiel: Ledenadministratie: Ben Tacke Antwoordnr , 5000 WB Tilburg Tel. hs: Mobiel: Medezeggenschap en Opleidingen: Johan Traets Mobiel: Belangenbehartiging: Fred Gerritsen Tel. hs: Mobiel: Ledenwerving en ledenvoordelen: Gerard van Rijn Mobiel: Website: SECRETARISSEN VAN: sector area Noordoost: postcodes: 7000 t/m 9999 Jos Smits Tel. hs: sector area Noordwest: postcodes: Peter IJsselstein Tel. hs: Mobiel: sector area Centrum: postcodes: en 6500 t/m 6999 Fred Gerritsen Tel. hs: Mobiel: sector area West: postcodes: Kees van Duijn Tel. hs: Mobiel: sector area Zuidoost: postcodes: Harrie van Gorp Mobiel: sector area Zuidwest: postcodes: en Ruud Ruytenbeek Tel. hs: Mobiel: sector Pakketservice: postcodes: Bert Wolters Mobiel: sector Postkantoren: postcodes: 1000 t/m 9999 Huub Verlaek Mobiel: sector TNT Express: postcodes: 1000 t/m 9999 Marco Driessen Tel. hs: Mobiel: NB. Onze leden die tot een ander bedrijf(sonderdeel) behoren kiezen voorlopig nog in bij het landelijk secretariaat. 2

3 Uitnodiging voor de algemene Vergadering van de BVPP Op donderdag 22 april aanstaande zal de Algemene Vergadering 2010 van de BVPP worden gehouden in de grote vergaderzaal van het Gemeenschapshuis Den Tref, Alexanderhof 7 te Hapert. Het hoofdbestuur nodigt de leden van de Raad van Afgevaardigden (RvA) en de overige leden uit deze Algemene Vergadering van hun vakbond bij te wonen. De gemaakte reiskosten zullen op basis van onze reiskostenregeling worden vergoed. Programma Ontvangst vanaf: uur Aanvang vergadering: uur Geplande afloop: uur agenda Openingsrede door voorzitter Cor Verbogt Jaarverslag 2009/2010 door secretaris Johan Traets Behandeling van de Jaarrekening 2009 door Toin van den Oever, penningmeester Verslag van de Kascommissie 2009 Bespreken Begroting 2010 door de penningmeester Toin van den Oever Benoeming van de leden voor de Kascommissie 2010 Bestuursaangelegenheden Bestuursverkiezing Reglementair aftredend zijn de hoofdbestuursleden Cor Verbogt en Fred Gerritsen, lid van de sector Zuidwest en Noordoost. Zowel Cor Verbogt als Fred Gerritsen hebben zich voor een volgende termijn herkiesbaar gesteld. Het hoofdbestuur stelt de RvA voor om Cor Verbogt en Fred Gerritsen als hoofdbestuursleden te herbenoemen. Cor Verbogt heeft zich wederom beschikbaar gesteld voor het voorzitterschap. In dat verband stelt het hoofdbestuur de Raad van Afgevaardigden voor Cor Verbogt als voorzitter van de BVPP te herbenoemen. 1e Rondvraag Actuele zaken uit het (cao)-overleg bij Postkantoren BV en TNT Behandelen van de ingediende voorstellen Algemene Vergadering Het hoofd - bestuur stelt de RvA voor de Algemene Vergadering 2011 te houden op donderdag 21 april e Rondvraag Sluiting aanmelding In verband met de reservering van het aantal lunches, verzoek ik de deelnemers zich vóór 20 april aanstaande aan te melden via het adres: of per telefoon: Tot ziens bij onze Algemene Vergadering! Vorig jaar ontving onder andere Hans Schonenberg (links) de onderscheiding lid van verdienste. Ook dit jaar zullen leden van de BVPP uitgeroepen worden tot lid van verdienste. In het volgende magazine zullen we daar uiteraard verslag over uitbrengen 3

4 Grote meerderheid leden van de BVPP stemt vóór sociaal plan en nieuwe cao tnt Loonontwikkeling De salarissen zullen per 1 januari 2010 worden verhoogd met 0,7 % voor alle medewerkers van TNT. Voor die medewerkers die niet per 1 april 2010 onder een andere cao gaan vallen, worden de salarissen per 1 januari 2011 verhoogd met 1% en per 1 oktober 2011 met 0,2 %. Voor de medewerkers die per 1 april 2010 onder een andere cao gaan vallen, moet binnenkort onderhandeld worden over de loonsverhogingen ná 1 april Onderhandelaars Toon van Dun (op de foto) en Paul Jekkers zijn het land ingegaan om BVPP-ers te informeren en te adviseren over de cao en het sociaal plan Met de uitslag van de stemming van maart 2009 in de hand zijn de bonden de onderhandelingen ingegaan met als inzet: loonsverhoging, een goed sociaal plan, zoveel mogelijk behoud van werkgelegenheid of begeleiding van werk naar werk en aandacht voor de onvrede op de werkvloeren. Na het sluiten van een principeakkoord van de nieuwe cao en het sociaal plan, volgde de gebruikelijke serie ledenbijeenkomsten door heel het land. Afgesloten met een stemronde waar ieder lid over kon stemmen. Op 15 maart 2010 is bekend geworden dat een grote meerderheid van de leden bij de BVPP voor heeft gestemd. Hetzelfde gold voor de leden bij collega bonden. Het sociaal plan en de nieuwe cao zijn inmiddels ondertekend. Het cao akkoord De cao heeft een looptijd van 1 april 2009 tot en met 31 december 2011 en geldt tot 1 april 2010 voor alle medewerkers bij TNT. Behalve voor postbezorgers en zaterdagbestellers, daar zullen nog aparte afspraken voor gemaakt worden. Per 1 april 2010 komt er een aparte cao voor TNT Post Pakketservice Benelux BV en TNT Post Transport BV. Per 1 april 2010 komt er ook een aparte cao voor TNT Express Nederland BV, TNT Express Roadnetwork BV, TNT Innight BV en TNT Head Office BV. Het sociaal plan Naar verwachting zullen er alles bij elkaar in de komende jaren ongeveer banen vervallen. Er wordt op dit moment rekening gehouden met circa 4500 gedwongen ontslagen. Uiteraard zullen wij alles op alles zetten om het verlies aan arbeidsplaatsen zoveel mogelijk te beperken, maar het gaat om zoveel functies dat nu al volstrekt duidelijk is dat een groot aantal mensen zal moeten vertrekken. Iedereen die mogelijkheden ziet om elders aan de slag te gaan, zou daar eigenlijk zo snel mogelijk gebruik van moeten maken. De toekomst bij TNT is voor heel veel mensen helaas zeer onzeker. oproep aan postbezorgers en zaterdagbestellers Binnenkort beginnen de cao-onderhandelingen voor postbezorgers en zaterdagbestellers. Heb jij ideeën over de nieuwe cao? Heb jij wensen? Kun je ons laten weten wat echt belangrijk is binnen het pakket aan arbeidsvoorwaarden? Wij horen heel graag van je! Stuur een naar of bel Een foto van de bijeenkomst in Nootdorp 4

5 Voorjaarsvergadering van de sector Noordwest Heb je nog vragen? Neem contact op met de secretaris van deze sector Peter IJsselstein via of Op 6 April 2010 is de voorjaarsvergadering van de sector Noordwest. Tijdens deze vergadering zijn er ook leden van de medezeggenschap aanwezig, zodat u direct terecht kunt met uw vragen. Daarnaast is het natuurlijk enorm belangrijk om te weten wat er allemaal speelt op de werkvloeren. Dat horen we heel graag van u. De BVPP is namelijk dé vakbond waar het beleid van onderaf wordt bepaald. Laat deze kans niet voorbij gaan en kom ook! agenda 1. Opening 2. Mededelingen 3. Stand van zaken cao 4. Ontwikkelingen sector 5. Ontwikkelingen binnen Productie 6. Verkiezing bestuur; herkiesbaar: Peter IJsselstein, niet herkiesbaar: Theo Langereis. Kandidaten kunnen zich melden voor 25 maart 2010 bij de secretaris Kiezen leden Raad van Afgevaardigden voor de Algemene Vergadering van de BVPP 8. Rondvraag 9. Sluiting Datum: 6 april 2010 aanvang: uur adres: Het Albatrosgebouw, Albatrospad TR Amsterdam-Noord. De ingang is op de Johan van Hasseltweg. Ontmoetingscentrum Albatros kunt u ook bereiken met de stadsbus 32 en 33. Voorjaarsvergadering van de sector Noordoost naar deze ledenvergadering en maak van de gelegenheid gebruik om vragen te stellen en opmerkingen kenbaar te maken, zodat jouw vertegenwoordigers in de OC en OR daarmee aan de slag kunnen. De BVPP is namelijk de vakbond waar het beleid door de leden wordt bepaald! Heb je nog vragen? Neem contact op met de secretaris van deze sector Jos Smits via of Op donderdag 15 april aanstaande organiseert het sectorbestuur van de area Noordoost de jaarlijkse voorjaarsvergadering voor haar leden, wonend in de postcodegebieden 7000 tot en met Kom agenda 1. Opening 2. Mededelingen 3. Bestuurssamenstelling sector BVPP area Noordoost 4. Vaststellen leden van de Raad van Afgevaardigden voor het bondsjaar Toelichting op het sociaal plan door Fred Gerritsen 6. Rondvraag 7. Sluiting Datum: 15 april 2010 aanvang: uur adres: Hotel en Restaurant Het Roode Hert, Hessenweg 41, 7722 PJ Dalfsen 5

6 Postkantoren Vandaag Het sectorbestuur Postkantoren: Van links naar rechts: Huub Verlaek, Jan Bootsma, Cora van Buytene-Kind en John van de Wetering Nieuwe cao voor Postkantoren De BVPP is blij met de steun van onze leden voor de nieuwe cao Postkantoren. Meer dan 90% van de uitgebrachte stemmen was voor het principeakkoord. De BVPP wil graag alle leden bedanken die hebben gereageerd op onze cao voor stellen en hun stem hebben uitgebracht. Met jullie steun en inbreng zijn we tot een goed resultaat gekomen! De cao kent onder andere een loonstijging van 1,1% per 1 januari 2010 en 1,2% per 1 januari 2011 en een verhoging van de reiskostentabel met 1,5% per 1 januari De directie van Postkantoren heeft zich niet kunnen vinden in het voorstel van de medezeggenschap. Omdat er geen werk meer is in het cluster (het laatste kantoor is immers gesloten) worden de medewerkers die dan nog werkzaam zijn in het cluster per de 1e van de volgende maand overcompleet verklaard. De aanzegging kan dan al plaatsvinden als de vestiging nog open is. In de laatste 2 weken van de maand kan men dan nog besluiten om vrijwillig het bedrijf te verlaten of om gebruik te maken van de diensten van het PMC. Periodieke Personeelssterkte toets Het toetsen van de benodigde arbeidscapaciteit versus de beschikbare arbeidscapaciteit gaat ook door in Al eerder hebben we geschreven dat de medezeggenschap bij Postkantoren, in de geest van de procedure van 2009, ook in 2010 wilde toetsen. Het voorstel van de medezeggenschap was om de medewerkers van het laatste kantoor in een cluster (dit vindt volgens de planning in 2010 voor het eerst plaats) op dezelfde wijze boventallig te verklaren als dat we deden bij de toetsingen in Dit zou betekenen dat deze collega s mogelijk pas overcompleet verklaard zouden worden maximaal zo n 7 weken na de sluiting van het kantoor. Omdat het niet wenselijk is (ook in de ogen van de medezeggenschap) dat medewerkers zolang thuis zitten omdat er geen werk meer is, zou wel een verplichte gang naar het personeel mobiliteitscentrum (PMC) aan de orde zijn op de eerste bijeenkomst van de maand, na sluiting van het postkantoor. De medezeggenschap heeft dit voorstel juridisch laten toetsen, waaruit is gebleken dat er juridisch geen basis is om het voorstel van het bedrijf aan te vechten. Daarom is de medezeggenschap akkoord gegaan met dit voorstel van de directie. Medezeggenschap De leden van de medezeggenschap hebben zich onlangs beraden over de toekomst van de medezeggenschap bij Postkantoren BV. Onze collega s, actief bij Postkantoren of actief bij het PMC, hebben ook in de afbouwfase van het bedrijf recht op een goede medezeggenschap. De leden van de OR en de OC Kantorennet hebben ook te maken met collega s die overcompleet worden verklaard of een nieuwe baan vinden. Het zal straks niet mogelijk blijken om een OC Kantorennet te handhaven. De werkzaamheden zullen worden overgenomen door een commissie Kantorennet uit de OR. Op deze manier blijft de zorg voor onze collega s op de vestigingen gewaarborgd. 6

7 BVPP actief binnen CeVa het bedrijf aangegeven en gevraagd om deze termijn zo kort als mogelijk te laten zijn. Aangezien er geen termijn voor de beslissing is opgenomen in de cao, zal dit zeker een punt voor de komende cao onderhandelingen zijn. Suzanne Rijnbergen, bestuurder van de BVPP voor CEVA In het eerste kwartaal van 2010 zijn er verschillende overleggen geweest tussen de bedrijfsleiding van CEVA en de BVPP. Tijdens het overleg is er gesproken over de evaluatie van het flexmodel en de voortgang van de cao en de nieuwe tijdsregistratie waarmee nu een pilot draait binnen de vestiging Den Haag. flexmodel Tijdens de bezoeken aan de vestiging Den Haag is er aangegeven dat niet iedereen tevreden is met het huidige flexmodel. Zo is er onzekerheid over de verlenging van de contracten en wordt een beslissing op het laatste moment duidelijk gemaakt. Bij de evaluatie van dit model met de bedrijfsleiding, heeft de BVPP dit punt zeer duidelijk aan Pilot urenregistratie Den Haag Tevens is er gesproken over de pilot met urenregistratie die op dit moment gehouden wordt in Den Haag. Leden hebben de zorg geuit dat mogelijk het eerste half uur overwerk per dag niet uitbetaald wordt. Aangezien de invoering van een tijdsregistratiesysteem of een werktijdenregeling een zaak is van de OR, zal de BVPP de uitkomst van de evaluatie door de OR van dit systeem afwachten. Het standpunt van de BVPP is erg duidelijk: medewerkers mogen op arbeidsvoorwaarden door het gebruik van een dergelijk systeem niet achteruitgaan. De BVPP houdt het daarom goed in de gaten en mocht er sprake zijn bij invoering van het systeem van nadelige arbeidsvoorwaardelijke gevolgen, dan zullen we ook zeker ingrijpen. Voor nu is het bedrijf ingelicht over onze zorg en vragen wij iedereen de evaluatie door de OR af te wachten. Vragen en contact Heb je vragen? Er staat een team van juristen, adviseurs en medewerkers klaar om jou te helpen. Contact opnemen kan via of direct met Suzanne Rijnbergen op Verhuisd? ander adres of bankrekeningnummer? De BVPP hecht veel belang aan informatievoorziening aan haar leden. om jou regelmatig op de hoogte te houden van actuele ontwikkelingen is het belangrijk dat je wijzigingen op tijd doorgeeft. Geef je wijzigingen door via of De BVPP stuurt post graag naar het juiste adres! 7

8 Van onze fractie in de or Productie Veel verschillen en onduidelijkheden in het verleden De BVPP-fractie heeft op vestigingen door het hele land grote verschillen gezien op de wijze waarop er afscheid is genomen van collega s. Er zijn afscheidsrecepties geweest van collega s die een afscheidsreceptie kregen op kosten van TNT bij Van der Valk met koffie en gebak. Andere voorbeelden waarvan de BVPP op de hoogte is gebracht, zijn de collega s die een laatste werkdag gewoon hebben gewerkt, net zoals alle werkdagen in de jaren daarvoor, waar er alleen gedag is gezegd. Ook hebben we van een BVPP-er vernomen die vroeg om een afscheidsreceptie, zij kreeg te horen dat ze dat zelf maar moesten betalen. Van de vertrekpremie ofzo. Aldus een teamcoach. Peter ter Horst, lid van de BVPP-fractie in de OR Productie Peter ter Horst, lid van de BVPP-fractie in de OR Productie, heeft voor deze editie uiteengezet wat de nieuwe richtlijnen zijn voor het afscheid van collega s werkzaam bij TNT. In de afgelopen jaren zijn er door de BVPP-fractie in de OR grote verschillen gezien op de wijze waarop er afscheid werd genomen. afscheid nemen van tnt In deze periode verlaten veel collega s TNT. Het bedrijf heeft veel babyboomers in dienst waarvan velen dit jaar en de komende jaren met pensioen zullen gaan. Een andere belangrijke reden is natuurlijk de grootscheepse reorganisatie. Door stimulerende maatregelen, zoals een rugzak en begeleiding van werk naar werk zijn er veel collega s waarvan we afscheid moeten nemen. De OR krijgt regelmatig vragen zoals; Mag ik een afscheidsreceptie organiseren? of Moet ik zelf mijn afscheidreceptie betalen? afspraken over het recht op afscheid Al deze verschillen zijn voor de BVPP-fractie onacceptabel! Na veel overleg zijn de volgende richtlijnen opgesteld: Elke vaste medewerker mag een afscheid organiseren Als er buiten familie en vrienden, ook collega s van TNT worden uitgenodigd, betaalt TNT Over de manier waarop het afscheid plaats zal vinden, wordt overleg gepleegd tussen de bedrijfsverlater en zijn of haar manager De bedragen die hiervoor uitgegeven mogen worden, zijn bij de manager bekend Collega s die vertrekken, kunnen bij de leidinggevende terecht voor meer informatie. Reageren? Wij horen graag van je via of De BVPP-fractie van de OR Productie 8

9 BVPP-fractie in de or Pakketservice doet verslag Links Peter Gerritsen en rechts Theo van Melis Theo van Melis, voorzitter van de BVPP-fractie in de OR Pakketservice brengt iedere editie verslag uit over de laatste ontwikkelingen bij Pakketservice. In deze editie kun je meer lezen over de aanstaande cao onderhandelingen voor de cao Pakketservice, de bezoeken aan de vestigingen en de terugkoppeling over de perikelen rondom een sorteercentrum internationale pakketten. Cao Eind februari en begin maart zijn er bijeenkomsten geweest om leden van de BVPP te informeren over de stand van zaken van de cao TNT Productie. Voor onze collega s bij TNT Pakketservice zal er naar verwachting dit jaar een nieuwe cao zijn en binnenkort komt het cao-platform bijeen om het eerste concept te bespreken. Zodra hierover meer bekend is, zullen we een nieuwsflits en waarop uiteraard gereageerd kan worden. Sterker nog, we hopen vurig op jullie commentaar en aanvullingen! Bezoek van de sector aan de vestigingen De mannen van de sector Pakketservice bezoeken sinds 2009 fanatiek collega s op verschillende vestigingen. Op deze manier houden zij feeling met alle takken van sport die alle collega s binnen Pakketservice beoefenen. Ab Smeenk licht toe: Deze bezoeken leveren informatie op die wij keihard nodig hebben om de juiste beslissingen te nemen. Daarnaast kunnen wij collega s ter plekke adviseren in het geval van problemen. Wachten totdat de mannen langskomen hoeft uiteraard niet, je kunt altijd contact opnemen met de BVPP als je een probleem wil voorleggen of om een vraag te stellen. Werkgroep scip (sorteercentrum Internationale Pakketten) Vanuit de collega s werkzaam bij Scip hebben wij meerdere malen mail ontvangen met vragen, klachten en opmerkingen over werktijdregelingen, werkomstandigheden, werkdruk en communicatie. De werkgroep Scip heeft inmiddels gesprekken gevoerd met zowel medewerkers en de leiding van het Scip. Peter Gerritsen, neemt namens de BVPP-fractie deel aan deze werkgroep en heeft zich inmiddels vastgebeten in de problematiek. Peter: Met manager Maaike Schuil hebben wij de afspraak gemaakt dat de werkgroep Scip bijeenkomt en een vertegenwoordiging van de werkvloer aansluit om samen pijnpunten te bespreken en tot werkbare oplossingen te komen. De werkgroep gaat ervoor om problemen op te lossen en voor alle betrokkenen een win-win situatie te bereiken. 9

10 Cao tnt express Op 11 maart is er overleg geweest over de cao van TNT Express. Van links naar rechts: Frits Nienhuis, John van der Vlugt, Toon van Dun, Anton Terwisscha van Scheltinga en Cor Keune Op donderdag 11 maart zijn de OR leden van TNT Express en onderhandelaar Toon van Dun bijeengeweest voor de nieuwe cao voor TNT Express. Enkele onderhandelingspunten zijn alvast besproken en doorgenomen. Dit artikel is opgesteld voor de ledenraadplegingen op 25 maart in Utrecht en op 29 maart in Wijchen. Wij hopen tijdens deze bijeenkomsten veel inbreng, ideeën en wensen van leden te verzamelen. the BVPP-GaMe 2010 (De BVPP-wedstrijd) De eerste tussenstanden! Naast de tientjes die je voor ieder nieuw lid kunt verdienen, is er voor de (potentiële) toptalenten een ledenwerfwedstrijd uitgeschreven voor De nummer drie ledenwerver wint 75, de nummer twee 100 en de nummer één 150. Deze wedstrijd loopt tot en met 31 december 2010 en aan de geld - prijzen is een minimum van 25 nieuwe leden verbonden. Via het BVPP-magazine houden we jullie op de hoogte over de tussenstanden! De tussenstand: de top drie (deze keer vier) ledenwervers van de BVPP In de deze editie was het de bedoeling om de tussenstand van de top drie ledenwervers 2010 van de BVPP te publiceren. Het toeval wil dat er tijdens deze eerste tussenstand vier nummers één zijn die de afgelopen periode twee leden per persoon hebben geworven. Nummer Ledenwerver Van de sector Nummer 1 E.C. Dubbeld - den Dulk Sector Bank Nummer 1 J. Flu Sector Zuidwest Nummer 1 A. Geerding Sector Noordoost Nummer 1 W.K. van der Windt Sector Zuidwest tussenstand ledenwerfwedstrijd ledenwervers op 3 maart 2010 De tussenstand: de volgorde bij de sectoren Bij de sectoren was er op 3 maart 2010 een duidelijke tussenstand waarneembaar. Noordwest gaat aan kop! Volgorde sector aantal nieuwe leden Nummer 1 Noordwest 14 Nummer 2 Zuidwest 11 Nummer 3 Centrum 8 tussenstand ledenwerfwedstrijd sectoren op 3 maart

11 opzegging bancaire producten ING zegt personeelsarrangement bancaire producten op In het verleden zijn er met ING (voorheen Postbank) afspraken gemaakt over faciliteiten voor TNT-werknemers en vutters/gepensioneerden. Dit waren rentekortingen bij het afsluiten van een hypotheek en het lenen van geld voor consumptieve doeleinden, korting op creditcard en korting op betaalpakketten. Wegens een wijziging in haar beleid heeft ING besloten om deze faciliteiten per 1 januari te beëindigen. De gevolgen van deze beëindiging staan hieronder per onderwerp beschreven. Hypotheken Volgens het arrangement wordt op markttarieven van ING Hypotheken een korting verstrekt van 0,3 % gedurende de hele looptijd van een nieuw af te sluiten hypothecaire lening. Deze rentekorting voor TNT-medewerkers vervalt na de eerstvolgende rentevervaldatum. ING zal de werknemer persoonlijk informeren wanneer de korting daadwerkelijk vervalt. Voorbeeld Werknemer heeft hypotheek met rentekorting afgesloten bij de Postbank/ING met een rente voor 10 jaar vast, ingaande Na afloop van deze rentevaste periode ( ) dient de werknemer een nieuw rentepercentage af te spreken. ING informeert de werknemer dan ook of en zo ja, hoe lang de TNT-korting van kracht blijft. Ook op de nieuwe hypotheekrenteafspraken geeft ING sinds geen TNT-korting meer. Credits van ING/Postbank Volgens het arrangement verleent ING een korting van 25% op de jaarlijkse kaartbijdrage van de Creditcard en de Platinumcard van de ING, als uw salaris wordt gestort op een betaalrekening van de ING. Werknemers die gebruik maken van dit arrangement zullen de korting in ieder geval blijven ontvangen tot het moment waarop de eerstvolgende kaarbijdrage wordt geïncasseerd. Over het definitieve moment van stopzetten van de korting zal ING de werknemer persoonlijk informeren. Lenen Volgens het arrangement verleent ING een rentekorting op de standaard rentetarieven voor het Doorlopend Krediet en het Variabele Doorlopend Krediet. De huidige rentekorting blijft in ieder geval doorlopen tot 1 mei Zodra ING daarna de rentekorting stopt, zal zij de medewerker daarover persoonlijk informeren. Betaalpakketten Volgens het arrangement wordt op de standaardtarieven van het BetaalPakket en het Royaalpakket een korting verstrekt van 25 %. Werknemers die gebruik maken van dit arrangement zullen de korting in ieder geval blijven ontvangen tot het moment waarop de eerstvolgende bijdrage pakketbijdrage wordt geïncasseerd. Over het definitieve moment van stopzetten van de korting zal ING de werknemer persoonlijk informeren. Meer informatie Bij vragen kan contact opgenomen worden met ING, telefoonnummer Bron: Personeelszaken Nederland TNT Naschrift van het hoofdbestuur van de BVPP Het hoofdbestuur van de BVPP is zeer teleurgesteld over deze gang van zaken. En heeft dan ook geen enkel begrip voor dit soort afspraken en zou dan ook graag zien dat de bedrijfsleiding van TNT op zoek gaat naar een andere bank die deze collectieve korting wel wil geven. Om dit te bewerkstelligen zullen we leden van de Centrale Ondernemingsraad (COR) hier actief bij betrekken. altijd op de hoogte van het laatste nieuws? Maak van je startpagina! 11

12 Prijzenslag verzekeraars overlijdensrisico - verzekeringen De afgelopen jaren heeft er niet alleen een prijzenslag plaatsgevonden bij de supermarkten. Ook op de Nederlandse verzekeringsmarkt zijn er inmiddels voor consumenten flinke voordelen te behalen. Overlijdensrisicoverzekeringen zijn in vergelijking met een aantal jaren geleden in veel gevallen met maar liefst 20 tot 50% in premie verlaagd! een voorbeeld Geboortedatum John Paul Geboortedatum Erna Bij de huidige verzekeraar is ,- verzekerd op het leven van John Paul. Hiervoor is een jaarlijkse premie verschuldigd ad. 939,33. De einddatum van deze polis is Als gevolg van de prijzenslag kan deze verzekering, op basis van dezelfde uitgangspunten bij een goede gezondheid én ervan uitgaande dat John Paul niet rookt, nu aangeboden worden voor 462,- per jaar! In bovengenoemd voorbeeld kan Erna bij overlijden van John Paul, vanaf 1 mei 2010 met behulp van het uitgekeerde kapitaal levenslang een netto-inkomensaanvulling ontvangen van circa 630,- per maand. Wanneer u zeker weet dat uw eventuele nabestaanden bij uw overlijden in financieel opzicht goed verzorgd achterblijven is een dergelijke verzekering voor u uiteraard overbodig. Mocht u hieraan echter twijfelen, dan is dit wellicht hét moment om de financiële situatie na overlijden door ons in beeld te laten brengen. Neem vrijblijvend contact op met John Paul Akkerman of Erna Beulenkamp U kunt contact met ons opnemen via en vragen naar Erna Beulenkamp of John Paul Akkerman. Mailen kan uiteraard ook: of NB. De meeste verzekeraars hanteren een minimaal verzekerd kapitaal ad ,-. Wanneer u niet-roker bent, brengt dit premievoordelen met zich mee. Ook kunt u onderstaande strook invullen en versturen naar De Regt adviseurs, Antwoordnummer 161, 7240 WB Lochem. U ontvangt op korte termijn een vrijblijvend voorstel thuis. Naam verzekerde 1... Geboortedatum verzekerde m / v * roker / niet roker* Naam verzekerde 2... Geboortedatum verzekerde m / v * roker / niet roker* Verzekerd bedrag... gelijkblijvend / dalend * Ingangsdatum einddatum * s.v.p. doorhalen wat niet van toepassing is 12

13 Halvering winstuitkering tnt Onlangs is in de Raad van Bestuur van TNT besloten dat werknemers over 2009 de helft van de winstuitkering zullen ontvangen. De bonden hebben hierover vele teleurgestelde reacties van leden ontvangen. Hoewel winstuitkering geen verplichting is voor een werkgever, zijn er volgens de BVPP en collega bonden voldoende argumenten om over 2009 wél de winstuitkering volledig uit te betalen. Hieronder volgt de publicatie van de brief die op 11 maart jongstleden is verzonden naar de heer Aben. Publicatie: brief van de bonden aan de heer aben Geachte heer Aben, Onlangs hebben ABVAKABO FNV, BVPP en CNV Publieke Zaak met teleurstelling kennisgenomen van het besluit van de Raad van Bestuur TNT om de winstuitkering over het jaar 2009 slechts voor de helft uit te keren. Op basis van de financiële resultaten en de criteria, zoals vastgelegd in de cao TNT, zou er eigenlijk in het geheel geen sprake zijn van enige winstuitkering, maar als blijk van waardering voor de inzet van de medewerkers is besloten toch de helft uit te keren. Eind december 2009 heeft u de bonden informeel geïnformeerd over de mogelijkheid dat de winstuitkering niet, of niet geheel tot uitbetaling zou komen. Op dat moment is bij ons echter de indruk ontstaan of gewekt, dat dit een directe relatie zou hebben met de meer in algemene zin teruglopende financiële positie van TNT. En dat dit niet uitsluitend, maar wel voor een belangrijk deel, veroorzaakt zou worden door de problematiek van dalende volumes en tarieven bij het Nederlandse postbedrijf. Nadere bestudering van de Jaarcijfers geven echter een heel ander beeld. Zoals ook aangegeven in uw reactie per d.d. 25 februari jl. op het verzoek om een nadere onderbouwing van het besluit van de Raad van Bestuur, is sprake van een totaal bedrag aan eenmalige lasten van 222 miljoen (waarvan als ik het goed begrijp, 146 miljoen afschrijvingen bij EMN, vooral in Duitsland en Italië). Daarnaast is de winst van het concern flink beïnvloed door de EBIT-daling bij Express van 367 naar 193 miljoen, voor het overgrote deel veroorzaakt door een ingezakte Express-markt in het buitenland. Zo bezien is dus niet de terugloop bij Mail NL de oorzaak van het niet (volledig) tot uitbetaling komen van de winstuitkering, maar diverse financiële posten waarop de TNT-medewerkers in Nederland geen enkele invloed hebben. Indien de eenmalige lasten buiten beschouwing worden gelaten, is er sprake van een netto winstmarge van meer dan 4,5 procent (en daarmee van een winstuitkering van 3 procent). Uiteraard zou dit beeld nog helderder worden, indien ook de teruggelopen winst in het buitenland van Express niet zou worden meegewogen. Dit klemt naar de mening van ABVAKABO FNV, BVPP en CNV Publieke Zaak des te meer, aangezien de strategie van TNT zich de afgelopen jaren primair heeft gericht op investeringen buiten Nederland. In de ogen van de medewerkers worden er op die manier financiële middelen onttrokken aan vooral het Nederlandse postbedrijf, met het oog op groeikansen in het buitenland. De medewerkers in Nederland worden echter één op één geconfronteerd met de financiële gevolgen, op het moment dat deze buitenlandse investeringen niet of onvoldoende hebben opgeleverd. Tot slot valt ons in dit verband de beloning van de aandeelhouders op. Weliswaar wordt een lager dividend voorgesteld ten opzichte van 2008, maar de omvang van het dividend in verhouding tot de winst per aandeel stijgt van 46 naar 70 procent; de aandeelhouders krijgen in het voorstel dus een aanzienlijk groter deel van de nettowinst uitgekeerd. Alles bij elkaar plaatst dit het besluit van de Raad van Bestuur om toch een halve winstuitkering uit te betalen, naar de mening van de bonden in een ander daglicht. Hoewel dit ongetwijfeld oprecht is bedoeld als blijk van waardering (en wellicht ook van goede wil), hebben wij hierover de afgelopen weken vele teleurgestelde reacties gehoord van onze leden: mensen zien de, na lange onderhandelingen overeengekomen loonsverhoging op deze manier weer voor een belangrijk deel in rook opgaan. Wij verzoeken u dan ook alsnog te besluiten om in juni dit jaar de gehele winstuitkering uit te betalen. Met vriendelijke groet, Peter Wiechmann, ABVAKABO FNV Toon van Dun, BVPP Inge Bakker, CNV Publieke Zaak Roel Zijlstra, VPP 13

14 Uit de juridische praktijk familiegraden Op verzoek van één onzer leden, althans daar gaan we vanuit want de brief was anoniem, schrijven we een toelichting op welke wijze de zogenaamde familiegraden worden berekend. Graad van bloedverwantschap Het Burgerlijk Wetboek stelt De graad van bloedverwantschap wordt bepaald door het getal der geboorten, die de bloedverwantschap hebben veroorzaakt. Hierbij telt een erkenning, een gerechtelijke vaststelling van het vaderschap of een adoptie als een geboorte. Door het huwelijk of door geregistreerd partnerschap ontstaat tussen de ene echtgenoot dan wel de ene geregistreerde partner en een bloedverwant van de andere echtgenoot dan wel de andere geregistreerde partner aanverwantschap in dezelfde graad als er bloedverwantschap bestaat tussen de andere echtgenoot dan wel de andere geregistreerde partner en diens bloedverwant. Door ontbinding van het huwelijk wordt de aanverwantschap niet opgeheven. Het komt er hierdoor op neer dat je het aantal geboorten moet tellen, om te bepalen wat de graad is. Je ouders staan tot je in de eerste graad. Je kinderen ook. Je broer of zus is echter een tweede graad. Grootouders en kleinkinderen staan dus in de tweede graad. Ooms en tantes staan in de derde graad en volle neven en nichten in de vierde graad. Zwager en schoonzus staan dus in de tweede graad, de aangetrouwde oom en tante staan in de derde graad, terwijl de echtgenoot van een volle nicht van een echtgenoot (of echtgenote van een volle neef van een echtgenote) dus aanverwant is in de vierde graad. Voor de wet is een kind of ouder familie in de eerste graad en een broer of zus is familie in de tweede graad 14

15 Interview met een BVPP-er arie Guijt uit Katwijk Iedere editie komt er een BVPP-er aan het woord. Deze keer is dat Arie Guijt. Arie heeft lange tijd gewerkt als postbode bij TNT, is in de medezeggenschap actief geweest en heeft een belangrijke rol vervuld als kaderlid van de BVPP. Toen Arie de reorganisaties bij TNT aan zag komen, besloot hij de sprong te wagen en is op zoek gegaan naar een andere baan. Tegenwoordig werkt hij als Buitengewoon Opsporingsambtenaar (BOA) bij de politie Haaglanden. Kun je meer vertellen over de baan die je bij tnt hebt gehad? Ik heb twintig jaar met veel plezier als postbode gewerkt. Ik liep het liefste in de winkelstraten, waar ik veel contact had met winkeliers en bewoners. Ik ging iedere dag fluitend door de wijken. Hoe kijk je terug op de periode als BVPP-kaderlid? Het werk als kaderlid heb ik met veel plezier gedaan, de huislijke sfeer bij de BVPP is iets waar ik nog vaak aan terugdenk. Met mannen als Jaap Hazenoot en Dick Zuiderduin was het altijd goed zaken doen. Wij wisten ons werk uit te voeren met ernst en lol. De focus lag op leden werven, daar heb ik heel wat uren in gestoken. Dat ging me aardig af, ik werd twee jaar achter elkaar kampioen leden werven. Waarom ben je weggegaan bij tnt? Toen echt duidelijk werd dat er grootscheepse reorganisaties aan zaten te komen, besloot ik om ontslag sowieso voor te zijn. Ik had het ontzettend naar mijn zin bij TNT, dus zag er tegenop om weg te gaan. Waar ben je gaan werken? Na TNT heb ik een jaar op het detentiecentrum in Alphen aan de Rijn gewerkt. Daarna ben ik aan de slag gegaan als Buitengewoon Opsporingsambtenaar (BOA) bij de politie Haaglanden. Vanwege de enthousiaste verhalen van vrienden over dit werk, ben ik hier gaan werken. Ik kan nu als uitoefenaar van dit beroep vertellen dat alle verhalen kloppen, het is een fantastische baan. Er heerst een goede collegiale sfeer bij ons op het bureau. De afwisseling die dit beroep met zich meebrengt, is ook ontzettend leuk. Op de ene werkdag heb je cameratoezicht en op een andere dag surveilleer je door de stad. Verder ben ik regelmatig in het paleis van justitie, dan begeleid ik verdachten naar de rechter. Uiteindelijk draait alles om observatie in mijn werk, in dit beroep zijn mijn ogen mijn belangrijkste gereedschap. Hoe kijk je terug op de overstap? Door over te stappen heb ik natuurlijk een risico genomen. Ik had een wereldbaan en was niet zeker wat ik ervoor zou terugkrijgen. Dat is honderd procent meegevallen, ik heb weer een wereldbaan. Achteraf gezien heb ik een goede keuze gemaakt. Waarom ben je lid van de BVPP gebleven? De BVPP is echt een bond die achter je staat. Ondanks dat ik weg ben bij TNT, wil ik lid blijven van de BVPP. Door het magazine en de nieuwsflitsen blijf ik op de hoogte van alle ontwikkelingen bij TNT, die ik graag wil blijven volgen. Daarnaast bespaar ik met de ledenvoordelen van de BVPP flink wat geld uit. 15

16 Word de eerste twee kalendermaanden gratis lid en kies een welkomstcadeau! tientjes verdienen? Wervers ontvangen 10,- per nieuw geworven lid! BVPP JoUW VaKBoND! arbeidsrechtelijke hulp door juristen Leden hebben stemrecht over cao s Beantwoording van vragen over werk eerste hulp bij privéproblemen Gratis belastingservice exclusieve ledenvoordelen Collectieve belangenbehartiging Ruime vertegenwoordiging in de medezeggenschap aanmeldingsformulier Ondergetekende geeft zich op als lid van de BVPP en gaat akkoord met inhouding van de verschuldigde contributie via de salarisadministratie of machtigt hierbij de BVPP tot wederopzegging de contributie van zijn of haar giro- of bankrekening af te schrijven* Welkomstcadeau Ja, ik word lid van de BVPP en betaal de eerste twee kalendermaanden geen contributie! Als welkomstcadeau ontvang ik: een MP3/een Parkerpen**, deze graveren met... Persoonlijke gegevens Achternaam:... Voorletters:...m/v(**) Adres:... Postcode en Woonplaats:... Geboortedatum:... Bankrekeningnummer:... Telefoon:... adres:... Aankruisen indien: Ja, ik wil ook per over belangrijke zaken geïnformeerd worden. zakelijke gegevens Registratienummer:... Loonschaalnummer:... Personeelsnummer:... Plaats van tewerkstelling:... Area (TNT):... Sorteercentrum:... Elders:... Voltijd-/deeltijd-/zaterdagwerker/postbezorger/anders...** * Indien u het niet eens bent met de automatische incasso heeft u 56 dagen de tijd om de bank opdracht te geven het bedrag terug te boeken ** Doorhalen wat niet van toepassing is. BVPP contributie per maand: c Schaalnrs 1 en 2 5,50 c Schaalnrs 3 en 4 6,25 Ingangsdatum:... Handtekening:... c Schaalnr 5 7,00 c Schaalnr 6 8,25 c Schaalnr 7 8,75 Het nieuwe BVPP-lid is opgegeven door: c Schaalnr 8 9,25 Naam:... c Schaalnr 9 9,75 c Schaalnr 10 en > 10,25 Voorletters:... c Gepensioneerd/ Adres:... VUT/SBR 5,50 c Parttimers 5,50 Postcode en woonplaats:... c Postbezorgers 3,75 Rekeningnummer:... c Overige functies Sandd/Selektmail 5,50 aanmelden kan ook via c Zaterdagwerkers 3,75 c Niet werkzaam bij TNT 5,50 Dit formulier of een kopie zenden in een envelop (zonder postzegel) aan: Ledenadministratie BVPP, antwoordnummer 60752, 5000 WB tilburg 16

De vakbond die opkomt voor jouw belangen

De vakbond die opkomt voor jouw belangen De vakbond die opkomt voor jouw belangen Ben jij (misschien) een ledenwerftalent? Kijk snel op bladzijde 11 hoe jij de winnaar kunt worden van 2010! Onderhandelingen cao TNT Nieuwe ronden, nieuwe kansen.

Nadere informatie

De vakbond die opkomt voor jouw belangen

De vakbond die opkomt voor jouw belangen De vakbond die opkomt voor jouw belangen Wat doen de bonden met de grote onvrede bij TNT? Uitkomsten BVPP onderzoek Tevredenheid BVPP en werk Onderhandelingsresultaat CEVA Interview met Cor Ariens Het

Nadere informatie

ABC-tje is een uitgave van de Algemene Bond Casinopersoneel

ABC-tje is een uitgave van de Algemene Bond Casinopersoneel UITNODIGING Na een periode van vijf en een half jaar de functie van voorzitter van de Vakbond ABW en Vakbond ABC bekleed te hebben, zal de heer Okke Verstrenge vanaf 1 oktober a.s. de beide bonden verlaten

Nadere informatie

Vizier. sociale verzekeringen. Special: Belastingservice ABW-leden OR-verkiezingen DSM ABW-Award Eigen risico zorgverzekering

Vizier. sociale verzekeringen. Special: Belastingservice ABW-leden OR-verkiezingen DSM ABW-Award Eigen risico zorgverzekering Vizier Jaargang 64 nummer 1 winter 2008 Belastingservice ABW-leden OR-verkiezingen DSM ABW-Award Eigen risico zorgverzekering Special: sociale verzekeringen Vizier is een uitgave van de Vakbond ABW - 63e

Nadere informatie

ABC-tje. NIEUWSBRIEF Nr. 4. 4 e jaargang - juni 2004 ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN DE VAKBOND ABC IN UTRECHT. In deze nieuwsbrief:

ABC-tje. NIEUWSBRIEF Nr. 4. 4 e jaargang - juni 2004 ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN DE VAKBOND ABC IN UTRECHT. In deze nieuwsbrief: In deze nieuwsbrief: ABC-tje NIEUWSBRIEF Nr. 4 4 e jaargang - juni 2004 ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN DE VAKBOND ABC IN UTRECHT Op dinsdag 18 mei jl. vond vanaf 14.30 uur in de Royal Flush zaal van HC

Nadere informatie

Vizier. Voor u gelezen: Waarom verdienen mannen meer dan vrouwen? Oproep deelname hoofdbestuursverkiezingen. Oproep Algemene Vergadering 2014

Vizier. Voor u gelezen: Waarom verdienen mannen meer dan vrouwen? Oproep deelname hoofdbestuursverkiezingen. Oproep Algemene Vergadering 2014 Vizier Jaargang 70 Nummer 2 mei 2014 Voor u gelezen: Waarom verdienen mannen meer dan vrouwen? Oproep deelname hoofdbestuursverkiezingen Oproep Algemene Vergadering 2014 Oproep Ledenvergaderingen Bondsgroepen

Nadere informatie

Vizier. Zomerflits handige tips. Roger van den Broek en Wil Kapell nieuwe vakbondsbestuurders OR-verkiezingen Sabic en Vixia

Vizier. Zomerflits handige tips. Roger van den Broek en Wil Kapell nieuwe vakbondsbestuurders OR-verkiezingen Sabic en Vixia Vizier Jaargang 64 nummer 3 zomer 2008 Het hart van de organisatie, het secretariaat van de Vakbond ABW: v.l.n.r.: Karin Jelsma, Bea Dresen en Nicole Ermers. Zomerflits handige tips Roger van den Broek

Nadere informatie

ABC-tje is een uitgave van de Algemene Bond Casinopersoneel CAO-OVERLEG / ONDERHANDELINGEN VAKBONDEN EN HOLLAND CASINO

ABC-tje is een uitgave van de Algemene Bond Casinopersoneel CAO-OVERLEG / ONDERHANDELINGEN VAKBONDEN EN HOLLAND CASINO CAO ACTUEEL In deze rubriek houden wij jullie op de hoogte van alle actuele zaken en het nieuws over de nieuwe CAO-onderhandelingen met Holland Casino voor een nieuwe CAO in 2006. CAO-OVERLEG / ONDERHANDELINGEN

Nadere informatie

Netwerk Veteranen FNV. Loonbod. van start gegaan. is sigaar uit eigen doos. augustus 2015 uitgave van de algemene federatie van militair personeel

Netwerk Veteranen FNV. Loonbod. van start gegaan. is sigaar uit eigen doos. augustus 2015 uitgave van de algemene federatie van militair personeel 05 augustus 2015 uitgave van de algemene federatie van militair personeel Netwerk Veteranen FNV van start gegaan Loonbod is sigaar uit eigen doos OPLINIE AUGUSTUS 2015 01 @ANNEMARIESNELS VOORZITTER ANNE-MARIE

Nadere informatie

VOBP Nieuws 2014/3. Van onze Voorzitter. Pensioen. Uw Pensioen

VOBP Nieuws 2014/3. Van onze Voorzitter. Pensioen. Uw Pensioen VOBP Nieuws 2014/3 Van onze Voorzitter Laat ik beginnen met u allemaal namens het Bestuur van VOBP een bijzonder plezierige kerstperiode te wensen, met uw naasten en met festiviteiten die u het meeste

Nadere informatie

Zoals we allemaal dagelijks in de media kunnen volgen is er

Zoals we allemaal dagelijks in de media kunnen volgen is er 71 jaargang 18, maart 2008 Uitgave van de Vereniging van Gepensioneerden uit de Detailhandel In dit nummer: 18e jaargang, september 2008 Van de voorzitter 1 Van de redactie 2 Actie leden werving 3 Rectificatie

Nadere informatie

Vizier. Special Belastingservice. Minimumloon Sociale Verzekeringen Bijstandsuitkeringen IOAW en IOAZ. Jaargang 70 Nummer 1 Voorjaar 2014

Vizier. Special Belastingservice. Minimumloon Sociale Verzekeringen Bijstandsuitkeringen IOAW en IOAZ. Jaargang 70 Nummer 1 Voorjaar 2014 Vizier Jaargang 70 Nummer 1 Voorjaar 2014 Special Belastingservice Minimumloon Sociale Verzekeringen Bijstandsuitkeringen IOAW en IOAZ Vizier is een uitgave van de Vakbond ABW - 63e jaargang No. 6 - december

Nadere informatie

LEDENBRIEF NUMMER 2 oktober 2005

LEDENBRIEF NUMMER 2 oktober 2005 LEDENBRIEF NUMMER 2 oktober 2005 In dit nummer Algemeen Van het bestuur 2 Horzel over economie 5 Ondertussen in eigen huis 10 Verlengen rijbewijs C en D 14 Ingezonden brief 16 de Pen 21 Haven Verkoop SHB

Nadere informatie

Tips van een netwerker. Over kantoortijgers en werkschapen. Interview met Jacques Kragt. Fred Veer over één van de casussen die hij onlangs had:

Tips van een netwerker. Over kantoortijgers en werkschapen. Interview met Jacques Kragt. Fred Veer over één van de casussen die hij onlangs had: Tips van een netwerker Fred Veer over één van de casussen die hij onlangs had: Het college van bestuur had wel zin in de gouden eieren die deze gans zou gaan leggen. Via een (achteraf gezien) zeer onhandige

Nadere informatie

MARECHAUSSEE VERENIGING FEBRUARI MARVER KIJKT KRITISCH NAAR ONTWIKKELINGEN LTC BEVEILIGEN IS EEN KERNTAAK VAN DE KMAR OP VOLLE TOEREN OVERLEG

MARECHAUSSEE VERENIGING FEBRUARI MARVER KIJKT KRITISCH NAAR ONTWIKKELINGEN LTC BEVEILIGEN IS EEN KERNTAAK VAN DE KMAR OP VOLLE TOEREN OVERLEG MARECHAUSSEE VERENIGING FEBRUARI 01 2015 BEVEILIGEN IS EEN KERNTAAK VAN DE KMAR OVERLEG OP VOLLE TOEREN MARVER KIJKT KRITISCH NAAR ONTWIKKELINGEN LTC TON DE ZEEUW VOORZITTER HOOFDBESTUUR Een echte samenleving

Nadere informatie

Generaties. Pensioen is meer gericht op mannen dan op vrouwen. Een terugblik op het dynamische jaar 2006

Generaties. Pensioen is meer gericht op mannen dan op vrouwen. Een terugblik op het dynamische jaar 2006 Generaties is het informatiebulletin van STICHTING PHILIPS PENSIOENFONDS Generaties Nummer 6, 4 e jaargang mei 2007 Een terugblik op het dynamische jaar 2006 Pensioen is meer gericht op mannen dan op vrouwen

Nadere informatie

Waarderen. is een kunst. nummers. Dick Pels: Beroepseer vorm van waardering Burgers zijn geen. Profiteer van de aanbiedingen op de achterpagina

Waarderen. is een kunst. nummers. Dick Pels: Beroepseer vorm van waardering Burgers zijn geen. Profiteer van de aanbiedingen op de achterpagina JA ARGANG 2 JUNI 2008 NR 3 Waarderen is een kunst Dick Pels: Beroepseer vorm van waardering Burgers zijn geen nummers Profiteer van de aanbiedingen op de achterpagina Maiko is de beste mountainbiker met

Nadere informatie

jaar ABGP Dè onafhankelijke vakorganisatie

jaar ABGP Dè onafhankelijke vakorganisatie jaar ABGP Dè onafhankelijke vakorganisatie ABGP magazine september 2010 Voor al uw beroepstrainingen, o.a. RTGB (boa s, arrestantenzorg, handhavers enz.) Weerbaarheidstraining (agressietraining) Groepsdynamica

Nadere informatie

ABGP magazine 53 jaar

ABGP magazine 53 jaar ABGP magazine 53 jaar 1 e Kwartaal 2014 Dè onafhankelijke vakorganisatie Ik sta op voor mijn man Hipke Anneke Nieboer (57) verkoopt eigen schilderwerk En wat doe jij? Kijk wat jij kunt doen op staoptegenkanker.nl/inactie

Nadere informatie

Notulen AvA PostNL N.V. 24 april 2012 1

Notulen AvA PostNL N.V. 24 april 2012 1 Notulen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders PostNL N.V. ( PostNL of de Vennootschap ) gehouden op 24 april 2012 om 14.00 uur in Hotel NH te Den Haag 1 Notulen van de Algemene Vergadering van

Nadere informatie

Pensioenbulletin. Toekomst pensioenfonds: geen overhaaste beslissingen. Positief resultaat over 2012

Pensioenbulletin. Toekomst pensioenfonds: geen overhaaste beslissingen. Positief resultaat over 2012 Pensioenbulletin pensioenfonds productschappen Juni 2013 Toekomst pensioenfonds: geen overhaaste beslissingen Positief resultaat over 2012 Veel onzekerheid over wat overheid met pensioenen wil Verantwoording

Nadere informatie

kloppende hart van de vakbond

kloppende hart van de vakbond JA ARGANG 2 APRIL 2008 NR 2 Het regiokantoor: het kloppende hart van de vakbond Vrijwilligersmanagement Muskusratvangers in de steigers zijn buitenmensen Maiko is de beste mountainbiker met diabetes. Inhoud

Nadere informatie

jaarverslag 1992 ondernemingsraad 1 - '. 1

jaarverslag 1992 ondernemingsraad 1 - '. 1 jaarverslag 1992 ondernemingsraad 1 - '. 1 computercentrum bondsspaarbanken dienstverlening aan financiële instellingen jaarverslag 1992 ondernemingsraad ondernemingsraad van het computercentrum bondsspaarbanken

Nadere informatie

KLARE TAAL OR VERKIEZINGEN DE STEMMEN ZIJN GETELD DE UITSLAG IS BEKEND DE VERKIEZINGS- CAMPAGNE VAN DE VAKBOND ABC IS SUCCESVOL VERLOPEN

KLARE TAAL OR VERKIEZINGEN DE STEMMEN ZIJN GETELD DE UITSLAG IS BEKEND DE VERKIEZINGS- CAMPAGNE VAN DE VAKBOND ABC IS SUCCESVOL VERLOPEN OR VERKIEZINGEN DE STEMMEN ZIJN GETELD ABC-tje NIEUWSBRIEF Nr. 5 6 e jaargang - oktober/november 2006 DE UITSLAG IS BEKEND In deze nieuwsbrief: Uitslag OR-verkiezingen 2006 blz.1+2 Stelling van de maand

Nadere informatie

MARECHAUSSEE VERENIGING AUGUSTUS XXX XXX XX: XXX AUGUSTUS 2015

MARECHAUSSEE VERENIGING AUGUSTUS XXX XXX XX: XXX AUGUSTUS 2015 MARECHAUSSEE VERENIGING AUGUSTUS 04 2015 XX: XXX XXX XXX AUGUSTUS 2015 01 02 AUGUSTUS 2015 AUGUSTUS 2015 03 04 AUGUSTUS 2015 AUGUSTUS 2015 05 06 AUGUSTUS 2015 WERK EN INKOMEN Voorlopige oplossing AOW-gat

Nadere informatie

MARECHAUSSEE VERENIGING JUNI MEER MAATWERK NODIG STEL HET ABP IN GEBREKE! VERZOEK / BEZWAAR AOW-GAT? ENQUÊTE THUISFRONT WIJST UIT:

MARECHAUSSEE VERENIGING JUNI MEER MAATWERK NODIG STEL HET ABP IN GEBREKE! VERZOEK / BEZWAAR AOW-GAT? ENQUÊTE THUISFRONT WIJST UIT: MARECHAUSSEE VERENIGING JUNI 03 2015 ENQUÊTE THUISFRONT WIJST UIT: MEER MAATWERK NODIG VERZOEK / BEZWAAR AOW-GAT? STEL HET ABP IN GEBREKE! TON DE ZEEUW VOORZITTER HOOFDBESTUUR Aan het lijntje Het was het

Nadere informatie

- Schrijf 11 april 2014 voor de Algemene Vergadering alvast in uw agenda! - Nieuws over de financiële situatie van uw pensioen!

- Schrijf 11 april 2014 voor de Algemene Vergadering alvast in uw agenda! - Nieuws over de financiële situatie van uw pensioen! Scan deze QR-code en surf naar www.ac-hop.nl - Schrijf 11 april 2014 voor de Algemene Vergadering alvast in uw agenda! - Nieuws over de financiële situatie van uw pensioen! - Fred Veer kijkt in deze editie

Nadere informatie

Van de bestuurstafel. Vierde Kwartaalverslag PPF 2012. De aanvullende verzekering. Jaarverslag FPVG 2012. Hurksestraat 42-22, 5652 AL Eindhoven

Van de bestuurstafel. Vierde Kwartaalverslag PPF 2012. De aanvullende verzekering. Jaarverslag FPVG 2012. Hurksestraat 42-22, 5652 AL Eindhoven FPVG nw SB MAART 2013_FPVG nw SB MAART 2013 18-03-13 12:29 Pagina 1 MAART 2013 In dit nummer: Van de bestuurstafel Vierde Kwartaalverslag PPF 2012 De aanvullende verzekering Jaarverslag FPVG 2012 Hurksestraat

Nadere informatie

NCF behaalt goede resultaten bij OR-verkiezingen. Finanzien. Jaargang 13 nummer 4, april 2009 Verschijnt 11 x per jaar www.ncfned.

NCF behaalt goede resultaten bij OR-verkiezingen. Finanzien. Jaargang 13 nummer 4, april 2009 Verschijnt 11 x per jaar www.ncfned. Van der Smissen: Ik voel me als een vis in het water 4 NCF behaalt goede resultaten bij OR-verkiezingen 7 8 NCF en Finse vakbond gaan samenwerken Finanzien Jaargang 13 nummer 4, april 2009 Verschijnt 11

Nadere informatie

Groen. werken. Werknemer pineut van wijziging ontslagrecht Kom naar de Vitaliteitsdagen Met CNV Rechtsbijstand staat u niet alleen

Groen. werken. Werknemer pineut van wijziging ontslagrecht Kom naar de Vitaliteitsdagen Met CNV Rechtsbijstand staat u niet alleen JA ARGANG 1 AUGUSTUS 2007 NR 4 Groen werken Werknemer pineut van wijziging ontslagrecht Kom naar de Vitaliteitsdagen Met CNV Rechtsbijstand staat u niet alleen rsc Flesje. Luiers. Pensioen? Nu de baby

Nadere informatie