Stichting bedrijfstakpensioenfonds voor het levensmiddelenbedrijf

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stichting bedrijfstakpensioenfonds voor het levensmiddelenbedrijf"

Transcriptie

1 Stichting bedrijfstakpensioenfonds voor het levensmiddelenbedrijf Behandeld door Doorkiesnummer Ons kenmerk Klant Contact Center Onderwerp brief aan uw werknemers inzake VPL-regeling Datum 14 juni 2016 Geachte heer/mevrouw, Uw werknemers bouwen pensioen op bij het Bedrijfstakpensioenfonds voor het Levensmiddelenbedrijf (hierna BPFL). Op grond van afspraken tussen sociale partners bouwt een deel van uw werknemers ook extra, voorwaardelijk pensioen op. Deze afspraken worden ook wel de VPL-overgangsregeling of kortweg de VPL-regeling genoemd. In deze brief leest u belangrijke nieuws over de VPL-regeling. Tijdig overleg tussen u en uw werknemers is belangrijk Wij sturen u een kopie van de brief die uw werknemer en deelnemer aan de VPL-regeling over enkele dagen van BPFL gaat krijgen. Sociale partners hebben nieuwe afspraken gemaakt over de VPL-regeling. Voor u is het van belang om tijdig te kunnen overleggen met een werknemer die mogelijk met vervroegd pensioen wenst te gaan. Wanneer u werknemers heeft die voldoen aan de voorwaarden (zie hierna) en gebruik willen maken van de inkoop van extra pensioen uit de VPL-regeling, moeten zij daarvoor uiterlijk 30 juli 2016 een aanvraag (aangetekend) indienen bij BPFL. Uw werknemer kan door het pensioenfonds laten uitrekenen wat een vervroegd pensioen oplevert. Als op 30 juli 2016 nog geen berekening bekend is, dan raden wij aan om de werknemer toch de aanvraag in te laten dienen. De aanvraag kan na berekening en uw overleg met de werknemer worden ingetrokken. Een te late aanvraag wordt niet in behandeling genomen. Wat is de VPL-regeling? Werknemers kunnen voor de pensioendatum voorwaardelijke pensioenrechten opnemen wanneer: - Uw werknemer is geboren in de periode ; - Uw werknemer op 31 december 2003 en 1 januari 2004 deelnemer was in de pensioenregeling BPFL; - Uw werknemer t/m 2020 of tot eerdere pensionering onafgebroken deelnemer blijft; - Er voldoende financiële middelen beschikbaar zijn. postadres postbus GD Utrecht bezoekadres Rijnzathe PV De Meern telefoon (088) fax (030) kvk /10

2 pagina datum ons kenmerk 2 14 juni 2016 Hoeveel kan de VPL-regeling in 2016 opleveren? Voor 2016 is en blijft de inkoop vanuit de VPL-regeling gehandhaafd op 60%. In 2017 wordt dat percentage lager en de deelnemerseisen wijzigen. Sociale partners overleggen in 2017 opnieuw over het voorwaardelijk pensioen voor de periode Afhankelijk van de afspraken uit dit overleg, wordt de regeling voortgezet. Vooralsnog zal het pensioenfonds in 2017 premie blijven heffen voor het voorwaardelijk pensioen. Wij houden u op de hoogte van het overleg van de sociale partners. Uw werknemers met een voorwaardelijk pensioen krijgen deze week een brief U vindt deze brief in de bijlage. Zo bent u voorbereid op vragen van uw werknemers. De wijziging van het voorwaardelijk pensioen heeft vooral gevolgen voor werknemers die bijna met pensioen gaan. Webinar over de aanpassing van het voorwaardelijk pensioen Op 20 juni a.s. om uur organiseert het pensioenfonds een webinar over de wijzigingen in het voorwaardelijk pensioen. U kunt zich hiervoor aanmelden via Wij beantwoorden uw vragen graag. U kunt ons bereiken op: U bereikt ons maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot uur. Of kijk op Daar vindt u het laatste nieuws en antwoorden op veelgestelde vragen. Met vriendelijke groet, namens Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Levensmiddelenbedrijf, H.B.M ten Have werkgeversvoorzitter H.B.M. Grutters werknemersvoorzitter Bijlagen: - Brief aan uw werknemers - Veel gestelde vragen en antwoorden 1-2/10

3 Stichting bedrijfstakpensioenfonds voor het levensmiddelenbedrijf behandeld door doorkiesnummer Klant Contact Center onderwerp datum uw voorwaardelijk pensioen Juni 2016 ons kenmerk Geachte heer/mevrouw, U bouwt pensioen op bij het Pensioenfonds voor het Levensmiddelenbedrijf. Op grond van afspraken tussen werkgeversverenigingen en werknemersverenigingen (sociale partners) heeft u ook extra, voorwaardelijk pensioen opgebouwd. Deze afspraken worden ook wel de VPL-overgangsregeling genoemd. Onlangs kreeg u een overzicht van het door u opgebouwde voorwaardelijke pensioen. Wij informeren u hierbij over nieuwe afspraken die de sociale partners hebben gemaakt over het voorwaardelijk pensioen. Maar eerst geven wij een korte toelichting op de relatie tussen sociale partners en het pensioenfonds. BPFL voert VPL-overgangsregeling uit in opdracht van sociale partners De sociale partners spraken in 2006 de VPL-overgangsregeling af en droegen de uitvoering van die regeling op aan het Pensioenfonds voor het Levensmiddelenbedrijf (hierna BPFL). Twee jaar geleden heeft BPFL de hoogte van het voorwaardelijk pensioen moeten verlagen naar 60% omdat de middelen ontoereikend waren. De belangrijkste oorzaak voor het tekort was de dalende rente. De sociale partners hebben sindsdien geprobeerd om nieuwe afspraken te maken. Dat is onlangs gelukt. BPFL gaat ook deze nieuwe afspraken uitvoeren. Gaat u uiterlijk 1 december 2016 met pensioen, dan verandert er niets voor u Net als in 2015 is in 2016 het voorwaardelijk pensioen 60%. Voldoet u aan de voorwaarden? Dan ontvangt u 60% van het voorwaardelijk pensioen als u uw aanvraag vóór 1 augustus 2016 heeft ingediend. Daarna kunnen pensioenaanvragen voor 2016 niet meer in behandeling worden genomen. Wij adviseren u voor de zekerheid om de aanvraag per aangetekende brief in te dienen. Ook dient u uw werkgever te informeren over de aanvraag. 1-3/10 postadres postbus GD Utrecht bezoekadres Rijnzathe PV De Meern telefoon website kvk

4 pagina datum 2 Juni 2016 ons kenmerk Vanaf 2017 vervalt de voorwaarde dat u werkzaam moet blijven in de branche Wanneer u op 31 december 2016 nog pensioen bij BPFL opbouwt, wordt in het eerste kwartaal van 2017 van het beschikbare geld voor de VPL-overgangsregeling pensioen voor u ingekocht. Uw voorwaardelijk pensioen wordt toegevoegd aan uw pensioen in de gewone pensioenregeling. Stopt u met werken of gaat u in een andere branche aan het werk? Dan behoudt u dit recht op pensioen. De hoogte van dat extra voorwaardelijk pensioen zal naar verwachting lager uitkomen dan de 60% (mogelijk rond 40%) die staat vermeld op het pensioenoverzicht dat u onlangs van ons hebt ontvangen. U ontvangt een bericht van het pensioenfonds zodra het definitieve percentage vast staat. Over de periode vinden er nog gesprekken plaats. Vooralsnog zal BPFL premie heffen voor het voorwaardelijk pensioen, bestemd voor de inkoop van extra pensioen voor alle deelnemers aan de VPLovergangsregeling die in dienst zijn gebleven van de werkgever die is aangesloten bij BPFL. Wij zullen u tussentijds blijven informeren over de gesprekken en de waardeontwikkeling. Wat betekenen de wijzigingen in de voorwaardelijke aanspraken voor u? We hebben de wijzigingen voor u op een rij gezet: Gaat u binnenkort met pensioen? In 2016 met pensioen U krijgt 60% van het voorwaardelijk pensioen. Er komt daarna niets meer bij. In 2017 met pensioen U krijgt circa 40% van het voorwaardelijk pensioen. Er komt daarna niets meer bij. In 2018 met pensioen U krijgt circa 40% van het voorwaardelijk pensioen. Het is mogelijk dat u nog extra voorwaardelijk pensioen ontvangt uit de ontvangen premies in Dit is afhankelijk van afspraken tussen sociale partners. Na 2018 met Net als in 2018 met pensioen. pensioen Het is mogelijk dat u nog extra voorwaardelijk pensioen ontvangt uit de ontvangen premies in 2018, 2019 en Dit hangt af van het moment van uw pensionering. Dit is afhankelijk van afspraken tussen sociale partners. Voorlopig nog niet met pensioen? In 2017 U krijgt circa 40% van het voorwaardelijk pensioen bij uw pensioenopbouw. In 2018 Het is mogelijk dat u nog extra voorwaardelijk pensioen ontvangt uit de ontvangen premies in Dit is afhankelijk van afspraken tussen sociale partners. Na 2018 Het is mogelijk dat u nog extra voorwaardelijk pensioen ontvangt uit de ontvangen premies in 2018, 2019 en Dit is afhankelijk van afspraken tussen sociale partners. 1-4/10

5 Stichting bedrijfstakpensioenfonds voor het levensmiddelenbedrijf pagina datum 3 Juni 2016 ons kenmerk Heeft u vragen over het overleg van sociale partners Voor vragen over de afspraken die door sociale partners zijn gemaakt, verwijzen wij u naar de in de bijlage genoemde betrokken organisaties van werkgevers en werknemers. Kijkt u op pensioenlevensmiddelen.nl als u vragen heeft We realiseren ons dat het voorwaardelijk pensioen een complex onderwerp is en hebben daarom een aantal vragen en antwoorden opgesteld. Mogelijk staat ook uw vraag in het lijstje. U kunt ook contact opnemen met uw werkgever. Op onze website pensioenlevensmiddelen.nl vindt u steeds het laatste nieuws en antwoorden op de meest gestelde vragen. U kunt uw vraag ook stellen bij Contact. Belt u ons liever? U bereikt ons maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot uur op Wij beantwoorden uw vragen graag! Met vriendelijke groet, namens Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Levensmiddelenbedrijf, H.B.M ten Have werkgeversvoorzitter H.B.M. Grutters werknemersvoorzitter Bijlage: Veel gestelde vragen en antwoorden 1-5/10

6 1-6/10

7 De meest gestelde vragen over voorwaardelijk pensioen Blijft het voorwaardelijk pensioen 60% in 2016? Voor iedereen die in 2016 met pensioen gaat en aanspraak kan maken op de VPL-regeling, wordt 60% van het voorwaardelijk pensioen ingekocht. Wanneer moet ik mijn aanvraag voor pensionering in 2016 uiterlijk indienen? Om in 2016 met pensioen te gaan, moet u uw aanvraag vóór 1 augustus 2016 indienen. Dit moet namelijk minimaal 4 maanden voor uw pensioendatum. Het laatste moment waarop u in 2016 met pensioen kunt gaan is op 1 december Wij adviseren u voor de zekerheid om de aanvraag per aangetekende brief in te dienen. Wat is het voorwaardelijk pensioen? Door het prepensioen was het voor een groep deelnemers mogelijk om eerder met pensioen te gaan. Het prepensioen werd in 2006 wettelijk afgeschaft. Toen is het voorwaardelijk pensioen ingevoerd, zodat deze groep deelnemers alsnog eerder met pensioen kan gaan. Dit pensioen heet voorwaardelijk, omdat het nog niet definitief is. De voorwaardelijke pensioenregeling is een arbeidsvoorwaarde die los staat van de gewone pensioenregeling. Het voorwaardelijk pensioen wordt betaald uit een aparte voorziening. Niet alle deelnemers komen in aanmerking voor het voorwaardelijk pensioen. Alleen de deelnemers die aan de onderstaande voorwaarden voldoen: - u bent geboren in de periode 1950 tot en met én u was zowel op 31 december 2003 als op 1 januari 2004 actief deelnemer in de pensioenregeling van het Levensmiddelenbedrijf - én u blijft tot en met 2020 of tot eerdere pensionering onafgebroken deelnemer bij de pensioenregeling van het Levensmiddelenbedrijf - er moet voldoende geld beschikbaar zijn om het voorwaardelijk pensioen te kunnen toekennen In 2015 is uw voorwaardelijk pensioen aangepast naar 60% van het oorspronkelijke bedrag. Ook in 2016 is er te weinig geld voor dit pensioen. Daarom kan niet meer dan 60% van het voorwaardelijk pensioen worden ingekocht. Dit geldt voor iedereen die tot en met 1 december 2016 met pensioen gaat en gebruik mag maken van deze voorwaardelijke regeling. Per 2017 wordt het voorwaardelijk pensioen aangepast. Bij de vraag Wat verandert er in 2017? leest u wat de wijzigingen zijn. Hoe wordt de hoogte van het voorwaardelijk pensioen bepaald? Het voorwaardelijk pensioen is vastgesteld in In het pensioenreglement leest u de exacte voorwaarden. Het reglement vindt u op bij de downloads. 1-7/10

8 Bij de berekening van de hoogte van het voorwaardelijk pensioen spelen de volgende factoren mee: - leeftijd - salaris - én het al opgebouwde pensioen in andere regelingen van het Pensioenfonds Levensmiddelenbedrijf om eerder dan uw pensioendatum te kunnen stoppen met werken. In 2015 is het voorwaardelijk pensioen aangepast naar 60% van het oorspronkelijke bedrag. Ook in 2016 is er te weinig geld voor dit pensioen. Daarom kan niet meer dan 60% van het voorwaardelijk pensioen worden ingekocht. Dit geldt voor iedereen die tot en met 1 december 2016 met pensioen gaat en gebruik mag maken van deze voorwaardelijke regeling. Per 2017 wordt het voorwaardelijk pensioen aangepast. Bij de vraag Wat verandert er in 2017? leest u wat de wijzigingen zijn. Hoe wordt het voorwaardelijk pensioen gefinancierd? Alle deelnemers van de pensioenregeling van Pensioenfonds Levensmiddelenbedrijf betalen samen met hun werkgever een premie van 1,4% van hun salaris voor het voorwaardelijk pensioen. In het premieoverzicht leest u hoe de premie tussen deelnemers en werkgevers precies is verdeeld. De premieoverzichten vindt u op bij de downloads. Wat verandert er in 2017? Per 1 januari 2017 wordt een deel van het voorwaardelijk pensioen definitief aan uw pensioen toegevoegd. Dit betekent dat het pensioenfonds op basis van het op dat moment beschikbare geld extra pensioen voor u inkoopt. De verwachting is dat ongeveer 40% van het voorwaardelijk pensioen per 1 januari 2017 definitief aan uw pensioen kan worden toegevoegd. Stopt u met werken of gaat u in een andere branche aan het werk? Dan behoudt u het deel dat per 1 januari 2017 aan u is toegekend. U ontvangt in de loop van 2017 bericht over het definitieve percentage. Vanaf 2018 wordt elk jaar gekeken hoeveel premie er is ontvangen en hoeveel extra pensioen daarvoor kan worden ingekocht. Waarom wordt het voorwaardelijk pensioen in 2017 aangepast? Het voorwaardelijk pensioen is een bijzondere arbeidsvoorwaarde en staat los van uw gewone pensioenregeling. Het wordt betaald uit een aparte voorziening. De financiële omstandigheden zijn anders dan toen de regeling in 2006 werd ingevoerd. Zo is bijvoorbeeld de inkoop van pensioen als gevolg van dalende rentes duurder geworden. Ook is het verloop onder werknemers lager dan verwacht. Er is daardoor te weinig geld om het voorwaardelijk pensioen volledig te kunnen inkopen. Door ook dit jaar het voorwaardelijk pensioen op 60% vast te stellen (net als in 2015) beperken we de negatieve gevolgen zoveel mogelijk voor iedereen die in aanmerking komt voor dit voorwaardelijk pensioen. Wie beslist er over het voorwaardelijk pensioen? Uw voorwaardelijk pensioen is door de sociale partners afgesproken. De sociale partners bestaan uit werkgevers- en werknemersverenigingen (vakbonden). Ons pensioenfonds voert de regeling uit. 1-8/10

9 Wat moet ik doen als ik in 2017 met vervroegd pensioen wil? U ontvangt van ons een half jaar voor uw AOW-leeftijd aanvraagformulieren om het ouderdomspensioen in te laten gaan op uw AOW-leeftijd. Wilt u eerder dan uw AOW-leeftijd met pensioen? U kunt dan uiterlijk 4 maanden van tevoren contact met ons opnemen om de mogelijkheden door te nemen. Per 1 januari 2017 wordt naar verwachting circa 40% voorwaardelijk pensioen definitief toegevoegd aan uw pensioenopbouw. Op welke gegevens is het pensioenoverzicht 2016 gebaseerd? Het pensioenoverzicht 2016 is gebaseerd op uw loongegevens van De opgebouwde bedragen zijn berekend tot en met 31 december Uw voorwaardelijk pensioen staat vermeld op een apart overzicht. Op dit pensioenoverzicht staan de nieuwe bedragen van uw voorwaardelijk pensioen vanaf 1 januari Dit is 60% van het voorwaardelijk pensioen dat op uw pensioenoverzicht van 2014 staat. De wijzigingen per 1 januari 2017 zijn hier niet in verwerkt. Wat kan ik met het voorwaardelijk pensioen doen? U kunt dit extra pensioen op verschillende momenten laten uitkeren. - Laat u het uitkeren op uw pensioendatum (AOW-leeftijd)? Dan wordt uw pensioenuitkering hoger. - Laat u het uitkeren vóór uw pensioendatum? Dan gebruikt u het voorwaardelijk pensioen om eerder te stoppen met werken. Ik ben arbeidsongeschikt. Wat voor gevolgen heeft dit voor mijn recht op het voorwaardelijk pensioen? Het voorwaardelijk pensioen komt te vervallen als u arbeidsongeschikt bent, tenzij u (voor het deel dat u nog arbeidsgeschikt bent) werkzaam bent bij een werkgever die is aangesloten bij het pensioenfonds. De WAO- en WIA-uitkering ontvangt u uiterlijk tot uw AOW-leeftijd. Daarom is het voorwaardelijk pensioen (dat is bedoeld om eerder te kunnen stoppen met werken) ook niet meer nodig. Per 1 januari 2017 wordt een deel van het voorwaardelijk pensioen definitief aan uw pensioen toegevoegd. Dit betekent dat het pensioenfonds op basis van het op dat moment beschikbare geld extra pensioen voor u inkoopt. Krijgt u vanaf 2017 een WIA-uitkering en gaat u daarom uit dienst bij uw werkgever? Dan behoudt u het deel dat definitief is gemaakt. Ik word werkloos. Behoud ik dan recht op het voorwaardelijk pensioen? Wordt u werkloos? Dan vervalt uw recht op het voorwaardelijk pensioen. Hier wordt wel één uitzondering op gemaakt. Als u na de uitdiensttreding direct weer binnen de branche gaat werken vanuit de loongerelateerde WW-uitkering, komt u opnieuw in aanmerking voor het voorwaardelijk pensioen. Per 1 januari 2017 wordt een deel van het voorwaardelijk pensioen definitief aan uw pensioen toegevoegd. Dit betekent dat het pensioenfonds op basis van het op dat moment beschikbare geld extra pensioen voor u inkoopt. Krijgt u vanaf 2017 een WW-uitkering en gaat u daarom uit dienst bij uw werkgever? Dan behoudt u het deel dat definitief is gemaakt. 1-9/10

10 Wat zijn de contactgegevens van de sociale partners voor de VPL-regeling? CNV Vakmensen De heer W. Breunesse FNV Handel De heer P. van der Put VGL De heer P.J. Verhoog, secretaris Vakcentrum Mevrouw P.E.H. Hoogstraaten De meest gestelde vragen zijn ook te vinden via: /10

Stichting bedrijfstakpensioenfonds voor het levensmiddelenbedrijf

Stichting bedrijfstakpensioenfonds voor het levensmiddelenbedrijf Stichting bedrijfstakpensioenfonds voor het levensmiddelenbedrijf 00001 Behandeld door Doorkiesnummer Ons kenmerk Klant Contact Center 088 00 84 004 Onderwerp Datum uw voorwaardelijk pensioen 14 juni 2016

Nadere informatie

Pensioen en arbeidsongeschiktheid. Later = Nu

Pensioen en arbeidsongeschiktheid. Later = Nu Pensioen en arbeidsongeschiktheid Later = Nu Later = Nu Uw inkomen bij arbeidsongeschiktheid Wat gebeurt er met uw inkomen als u ziek wordt en daardoor (gedeeltelijk) niet meer kunt werken? En hoe zit

Nadere informatie

Pensioeninkoop. Bouwt u genoeg pensioen op om straks voldoende inkomen te hebben? Of hebt u wensen waarvoor u nu extra geld opzij wilt leggen?

Pensioeninkoop. Bouwt u genoeg pensioen op om straks voldoende inkomen te hebben? Of hebt u wensen waarvoor u nu extra geld opzij wilt leggen? Pensioeninkoop Bouwt u genoeg pensioen op om straks voldoende inkomen te hebben? Of hebt u wensen waarvoor u nu extra geld opzij wilt leggen? In deze brochure leest u meer over de mogelijkheid om uw pensioen

Nadere informatie

Uit elkaar STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS ZORGVERZEKERAARS

Uit elkaar STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS ZORGVERZEKERAARS STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS ZORGVERZEKERAARS Over deze brochure Deze brochure is bedoeld voor SBZ-deelnemers. Om de brochure leesbaar te houden, hebben we het daarom over u. Als we uw ex-partner

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten

Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten De heer/mevrouw A. START STRAAT 1234 1234 AA WOONPLAATS behandeld door telefoonnummer ons kenmerk Klant Team StiPP (088) 008 40 60 950. briefcodering burgerservicenummer datum Betreft: Welkomstbericht

Nadere informatie

stichting bedrijfstakpensioenfonds voor de schoenmakerij Uw pensioenregeling

stichting bedrijfstakpensioenfonds voor de schoenmakerij Uw pensioenregeling stichting bedrijfstakpensioenfonds voor de schoenmakerij Uw pensioenregeling Inhoud 1 Waarom een pensioenregeling? 03 2 Wat is pensioen? 04 Welke pensioensoorten zijn er? Eerder met pensioen? Pensioenoverzicht

Nadere informatie

Eerder stoppen met werken en arbeidsongeschiktheid

Eerder stoppen met werken en arbeidsongeschiktheid December 2011 Eerder stoppen met werken en arbeidsongeschiktheid Informatie voor werknemers in de Sociale Werkvoorziening die eerder willen stoppen met werken en (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt zijn Let

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten

Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten De heer/mevrouw A. START STRAAT 1234 1234 AA WOONPLAATS behandeld door telefoonnummer ons kenmerk Klant Team StiPP (088) 008 40 60 950. briefcodering burgerservicenummer datum Betreft: Welkomstbericht

Nadere informatie

Hoe zit het met mijn prepensioen?

Hoe zit het met mijn prepensioen? We zorgen ervoor dat u goed zit Hoe zit het met mijn prepensioen? Als u werkt in het personenvervoer Printvriendelijke versie Waarom deze brochure? Het is prettig als u eerder kunt stoppen met werken.

Nadere informatie

Werkloos. Lees alles over de gevolgen van werkloosheid voor uw pensioen

Werkloos. Lees alles over de gevolgen van werkloosheid voor uw pensioen Werkloos Lees alles over de gevolgen van werkloosheid voor uw pensioen Leeswijzer Deze brochure is opgebouwd uit vier delen: Wat houdt 1. Wat houdt in? In dit eerste deel vindt u algemene informatie. Ook

Nadere informatie

Het overzicht dat u nu heeft ontvangen, laat uw pensioensituatie zien zoals deze was op 31 december 2014.

Het overzicht dat u nu heeft ontvangen, laat uw pensioensituatie zien zoals deze was op 31 december 2014. Veelgestelde vragen Uniform Pensioenoverzicht Hieronder vindt u een overzicht van de veelgestelde vragen rondom uw pensioenoverzicht. Heeft u na het lezen van deze veelgestelde vragen toch nog vragen?

Nadere informatie

Ziek of arbeidsongeschikt

Ziek of arbeidsongeschikt STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS ZORGVERZEKERAARS Arbeidsongeschikt? SBZ vult uw uitkering aan U bent ziek en u kunt uw werk al langere tijd niet meer doen. Dan wordt u mogelijk geheel of gedeeltelijk

Nadere informatie

Veelgestelde vragen Uniform Pensioenoverzicht

Veelgestelde vragen Uniform Pensioenoverzicht Veelgestelde vragen Uniform Pensioenoverzicht Hieronder vindt u een overzicht van de veelgestelde vragen rondom uw pensioenoverzicht. Heeft u na het lezen van deze veelgestelde vragen toch nog vragen?

Nadere informatie

uw kenmerk uw brief van ons kenmerk

uw kenmerk uw brief van ons kenmerk NAAM_PERSOON STRAATNAAM HUISNUMMER POSTCODE WOONPLAATS Postbus 97630, 2509 GA Den Haag Telefoon: 088-007 98 00 Mail: servicedesk@metalektropensioen.nl www.metalektropensioen.nl KvK 41150484 uw kenmerk

Nadere informatie

Veelgestelde vragen Uniform Pensioenoverzicht

Veelgestelde vragen Uniform Pensioenoverzicht Veelgestelde vragen Uniform Pensioenoverzicht Hieronder vindt u een overzicht van de veelgestelde vragen rondom uw pensioenoverzicht. Heeft u na het lezen van deze veelgestelde vragen toch nog vragen?

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1A <Uitkeringsovereenkomst> <Premieovereenkomst>

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1A <Uitkeringsovereenkomst> <Premieovereenkomst> Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1A Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat

Nadere informatie

Werkloos Wat betekent dat voor uw pensioen?

Werkloos Wat betekent dat voor uw pensioen? Werkloos Wat betekent dat voor uw pensioen? Inhoud Voorwoord 3 1 Wat u meteen moet doen als u werkloos wordt 3 2 Hebt u recht op premievrije pensioenopbouw door het Aanvullingsfonds van uw sector? 4 3

Nadere informatie

Het overzicht dat u nu heeft ontvangen, laat uw pensioensituatie zien zoals deze was op 1 januari 2016.

Het overzicht dat u nu heeft ontvangen, laat uw pensioensituatie zien zoals deze was op 1 januari 2016. Veelgestelde vragen Uniform Pensioenoverzicht Hieronder vindt u een overzicht van de veelgestelde vragen rondom uw pensioenoverzicht. Aan het einde vindt u ook een toelichting op de gewijzigde pensioenregeling.

Nadere informatie

Hoe zit het met mijn prepensioen? Als u werkt in het goederenvervoer

Hoe zit het met mijn prepensioen? Als u werkt in het goederenvervoer Hoe zit het met mijn prepensioen? Als u werkt in het goederenvervoer We zorgen ervoor dat u goed zit 2 Waarom deze brochure? Het is prettig als u eerder kunt stoppen met werken. U moet dan uw rekeningen

Nadere informatie

Uw werknemer is arbeidsongeschikt. Wat doet PMT? Wat betekent het voor uw administratie?

Uw werknemer is arbeidsongeschikt. Wat doet PMT? Wat betekent het voor uw administratie? Uw werknemer is arbeidsongeschikt Wat doet PMT? Wat betekent het voor uw administratie? Leeswijzer Deze brochure is opgebouwd uit vier delen: Wat houdt 1. Wat houdt in? In dit eerste deel vindt u algemene

Nadere informatie

Opgave pensioenaanspraken per 1 januari 2014

Opgave pensioenaanspraken per 1 januari 2014 1234AB99 De heer AB Voorbeeld Straat 99 1234 AB WOONPLAATS Datum: september 2014 Klantnummer: 021-0123456789-01 Rastercode: ##03100999 Briefnr = 1 Opgave pensioenaanspraken per 1 januari 2014 Geachte heer

Nadere informatie

Veelgestelde vragen Uniform Pensioenoverzicht

Veelgestelde vragen Uniform Pensioenoverzicht Veelgestelde vragen Uniform Pensioenoverzicht Hieronder vindt u een overzicht van de veelgestelde vragen rondom uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO). Heeft u na het lezen van deze veelgestelde vragen toch

Nadere informatie

Vragen en Antwoorden met betrekking tot de overgang naar één pensioenregeling voor SABIC in Nederland

Vragen en Antwoorden met betrekking tot de overgang naar één pensioenregeling voor SABIC in Nederland Vragen en Antwoorden met betrekking tot de overgang naar één pensioenregeling voor SABIC in Nederland In 2013 heeft de onderneming SABIC een traject ingezet om de pensioenregelingen binnen de SABICondernemingen

Nadere informatie

Hoe zit het met mijn prepensioen?

Hoe zit het met mijn prepensioen? We zorgen ervoor dat u goed zit Hoe zit het met mijn prepensioen? Als u werkt in het goederenvervoer Printvriendelijke versie Waarom deze brochure? Het is prettig als u eerder kunt stoppen met werken.

Nadere informatie

Uw werknemers en hun pensioen in de Metaal en Techniek

Uw werknemers en hun pensioen in de Metaal en Techniek Uw werknemers en hun pensioen in de Metaal en Techniek Uw onderneming is actief in de Metaal en Techniek. Daarom is het pensioen van uw werknemers ondergebracht bij Pensioenfonds Metaal en Techniek (PMT).

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015. Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Welke gebeurtenissen beïnvloeden uw pensioen?

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015. Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Welke gebeurtenissen beïnvloeden uw pensioen? Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid. In dit overzicht staat ook wat uw eventuele partner

Nadere informatie

Nieuwe pensioenregeling per 1 januari 2015. Geachte heer, mevrouw,

Nieuwe pensioenregeling per 1 januari 2015. Geachte heer, mevrouw, Nieuwe pensioenregeling per 1 januari 2015 Geachte heer, mevrouw, U bouwt pensioen op bij het Pensioenfonds Thales Nederland. Per 1 januari 2015 heeft Pensioenfonds Thales een nieuwe pensioenregeling.

Nadere informatie

Aanvraag serviceberekening ouderdomspensioen

Aanvraag serviceberekening ouderdomspensioen Aanvraag serviceberekening ouderdomspensioen Uw gegevens naam adres postcode en plaats geboortedatum burgerservicenummer telefoonnummer _ Uw werkgever naam werkgever aansluitnummer datum in dienst datum

Nadere informatie

Mijn Pensioen. Makkelijk uw pensioen plannen in Mijn PME

Mijn Pensioen. Makkelijk uw pensioen plannen in Mijn PME Mijn Pensioen Misschien kijkt u ernaar uit: stoppen met werken. Tijd voor uzelf en genieten van uw oude dag. Of wilt u juist langer blijven werken? In deze brochure leest u alles over de keuzes die u kunt

Nadere informatie

Vrijwillige voortzetting bij ontslag en tijdens Ziektewet vóór 1 juli 2017

Vrijwillige voortzetting bij ontslag en tijdens Ziektewet vóór 1 juli 2017 Aanvraagformulier Vrijwillige voortzetting bij ontslag en tijdens Ziektewet vóór 1 juli 2017 Waarom dit formulier? U bent (gedeeltelijk) ontslagen, heeft (gedeeltelijk) ontslag genomen of ontvangt een

Nadere informatie

VERGEET NIET UIT TE CHECKEN...

VERGEET NIET UIT TE CHECKEN... Deze brochure is onderdeel van de brochurereeks over pensioen van Stichting Algemeen Pensioenfonds KLM en is bedoeld voor deelnemers aan het pensioenreglement 2006. Hiertoe behoren KLM-medewerkers in een

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht In deze toelichting krijgt u uitleg over uw Uniform Pensioenoverzicht en de hierin gebruikte termen en bedragen. In het Uniform Pensioenoverzicht leest u welk pensioen

Nadere informatie

Mijn pensioenregeling Alles over uw pensioen in de houtverwerkende industrie en jachtbouw

Mijn pensioenregeling Alles over uw pensioen in de houtverwerkende industrie en jachtbouw Mijn pensioenregeling 2017 Alles over uw pensioen in de houtverwerkende industrie en jachtbouw januari 2017 Inhoud 1. Alstublieft! Uw pensioenregeling Pensioen hoort bij uw werk. Misschien staat u er nu

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld? Geachte heer, mevrouw,

Hoe is uw pensioen geregeld? Geachte heer, mevrouw, Hoe is uw pensioen geregeld? Geachte heer, mevrouw, Welkom bij Pensioenfonds Hoogovens! U bouwt pensioen bij ons op. Dit doet u via uw werkgever. Elke pensioenuitvoerder heeft zijn eigen regeling. In dit

Nadere informatie

201506 brochure pensioen in zicht 2015. Pensioen in zicht

201506 brochure pensioen in zicht 2015. Pensioen in zicht Pensioen in zicht INHOUD PAGINA 1. Wanneer gaat het pensioen in? 3 2. Kan het pensioen ook op een eerdere datum ingaan? 3 3. Is een vervroegde pensionering haalbaar? 3 4. Vervroegde ingang van het pensioen

Nadere informatie

Vrijwillige voortzetting bij ontslag en tijdens Ziektewet vanaf 1 juli 2017

Vrijwillige voortzetting bij ontslag en tijdens Ziektewet vanaf 1 juli 2017 Aanvraagformulier Vrijwillige voortzetting bij ontslag en tijdens Ziektewet vanaf 1 juli 2017 Waarom dit formulier? U bent (gedeeltelijk) ontslagen, heeft (gedeeltelijk) ontslag genomen of ontvangt een

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? De Ahold Pensioenregeling 2015 Geachte heer, mevrouw, Welkom bij Ahold Pensioenfonds! Als u 21 jaar of ouder bent, bouwt u vanaf uw datum in dienst pensioen bij ons op. Dit

Nadere informatie

ONTSLAGEN of baan opgezegd. Wat betekent dit voor uw pensioen?

ONTSLAGEN of baan opgezegd. Wat betekent dit voor uw pensioen? ONTSLAGEN of baan opgezegd Wat betekent dit voor uw pensioen? Inhoud 1. Ontslagen of baan opgezegd? 3 2. Wat betekent ontslag voor uw ouderdomspensioen? 3 2.1. U bouwt geen ouderdomspensioen meer op 3

Nadere informatie

Vrijwillige voortzetting na ontslag

Vrijwillige voortzetting na ontslag Aanvraagformulier Vrijwillige voortzetting na ontslag Waarom dit formulier? U bent (gedeeltelijk) ontslagen. Dat heeft als gevolg dat u minder of geen pensioen opbouwt bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn

Nadere informatie

Vrijwillige voortzetting bij ontslag en tijdens Ziektewet vóór 1 juli 2017

Vrijwillige voortzetting bij ontslag en tijdens Ziektewet vóór 1 juli 2017 Aanvraagformulier Vrijwillige voortzetting bij ontslag en tijdens Ziektewet vóór 1 juli 2017 Waarom dit formulier? U bent (gedeeltelijk) ontslagen, heeft (gedeeltelijk) ontslag genomen of ontvangt een

Nadere informatie

Toelichting op het pensioenoverzicht 2010 KPN Uitkeringsovereenkomst voor de middelloonregeling

Toelichting op het pensioenoverzicht 2010 KPN Uitkeringsovereenkomst voor de middelloonregeling Toelichting op het pensioenoverzicht 2010 KPN Uitkeringsovereenkomst voor de middelloonregeling Wat u moet weten over uw pensioen Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u duidelijkheid over wat u krijgt bij

Nadere informatie

Uw pensioenregeling 2016 Zekerheid voor nu en later

Uw pensioenregeling 2016 Zekerheid voor nu en later Uw pensioenregeling 2016 Zekerheid voor nu en later pensioenslagers.nl 022016 Inhoud X 01 Alstublieft! Uw pensioenregeling 5 X 02 Uw pensioen: sparen voor later 6 X U spaart elke maand voor later 6 X U

Nadere informatie

Overlijden en uw pensioen

Overlijden en uw pensioen Overlijden en uw pensioen Bij pensioenfonds Metaal en Techniek bouwt u een inkomen op voor als u stopt met werken. U bouwt ook pensioen op voor uw partner en kinderen, voor als u er zelf niet meer bent.

Nadere informatie

STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS ZORGVERZEKERAARS

STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS ZORGVERZEKERAARS De pensioenregeling van SBZ STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS ZORGVERZEKERAARS Uw pensioen bij SBZ Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Zorgverzekeraars (SBZ) is het pensioenfonds voor de zorgverzekeringssector

Nadere informatie

Met pensioen gaan. Makkelijk uw pensioen plannen in Mijn PME

Met pensioen gaan. Makkelijk uw pensioen plannen in Mijn PME Met pensioen gaan Misschien kijkt u ernaar uit: stoppen met werken. Tijd voor uzelf en genieten van uw oude dag. Of wilt u juist langer blijven werken? In deze brochure leest u meer over de keuzes die

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt. Wat betekent dat voor mijn pensioen?

Arbeidsongeschikt. Wat betekent dat voor mijn pensioen? Arbeidsongeschikt Wat betekent dat voor mijn pensioen? Inhoud H01 Wanneer ben ik arbeidsongeschikt? pagina 3 H02 Wat moet ik weten als ik arbeidsongeschikt ben? pagina 5 H03 De gevolgen van arbeidsongeschiktheid

Nadere informatie

Je bouwt partnerpensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Voor je kinderen is er wezenpensioen.

Je bouwt partnerpensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Voor je kinderen is er wezenpensioen. Hoe is jouw pensioen geregeld? Wat krijg je in onze pensioenregeling? Ouderdomspensioen Je bouwt ouderdomspensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Je krijgt dit ouderdomspensioen

Nadere informatie

P123456 De heer A. Werknemer Anoniemstraat 56 1234 AB AMSTERDAM

P123456 De heer A. Werknemer Anoniemstraat 56 1234 AB AMSTERDAM P123456 De heer A. Werknemer Anoniemstraat 56 1234 AB AMSTERDAM Onderwerp Uw verzekeringsoverzicht en UPO 2015 Ons kenmerk NVS/P123456 Datum augustus 2015 Beste heer A, U bent bij NV schade verzekerd van

Nadere informatie

P De heer A. Werknemer Anoniemstraat AB AMSTERDAM

P De heer A. Werknemer Anoniemstraat AB AMSTERDAM P123456 De heer A. Werknemer Anoniemstraat 56 1234 AB AMSTERDAM Inhoudsopgave Onderwerp Brief Uw verzekeringsoverzicht WIA-werknemersverzekering Veelgestelde vragen Uniform Pensioenoverzicht (UPO) Toelichting

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1 <Uitkeringsovereenkomst> <Premieovereenkomst>

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1 <Uitkeringsovereenkomst> <Premieovereenkomst> Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1 Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat

Nadere informatie

Leeswijzer Uniform Pensioenoverzicht 2017 Deelnemers Uitkeringsovereenkomst

Leeswijzer Uniform Pensioenoverzicht 2017 Deelnemers Uitkeringsovereenkomst Leeswijzer Uniform Pensioenoverzicht 2017 Deelnemers Uitkeringsovereenkomst Jaarlijks ontvangt u van ons een Uniform Pensioenoverzicht (UPO). Dit overzicht laat zien welk bedrag u kunt verwachten als u

Nadere informatie

Het AVEBE Pensioen samengevat

Het AVEBE Pensioen samengevat Het AVEBE Pensioen samengevat Deze folder is bedoeld voor alle medewerkers die bij AVEBE in dienst zijn getreden. Pensioenfonds Ouderdomspensioen: het AVEBE Pensioen vanaf uw pensionering Het AVEBE Pensioen

Nadere informatie

Uw pensioen bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds. Waterrecreatie en de Kunststoffen en Houten Jachtbouw

Uw pensioen bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds. Waterrecreatie en de Kunststoffen en Houten Jachtbouw Uw pensioen bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Waterrecreatie en de Kunststoffen en Houten Jachtbouw 3 Welkom! Informatie over uw pensioenregeling bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de sector

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Wat u moet weten over uw pensioen Op het Uniform Pensioenoverzicht staan de bedragen die u ontvangt bij pensionering

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Uw pensioen meenemen STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS ZORGVERZEKERAARS

Uw pensioen meenemen STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS ZORGVERZEKERAARS Uw pensioen meenemen STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS ZORGVERZEKERAARS Uw pensioen meenemen Stel, u heeft een nieuwe baan. Vaak gaat u dan pensioen opbouwen bij een andere pensioenuitvoerder. U kunt

Nadere informatie

Je bouwt partnerpensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Voor je kinderen is er wezenpensioen.

Je bouwt partnerpensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Voor je kinderen is er wezenpensioen. Hoe is jouw pensioen geregeld? Wat krijg je in onze pensioenregeling? Ouderdomspensioen Je bouwt ouderdomspensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Je krijgt dit ouderdomspensioen

Nadere informatie

Uw Philips-pensioen. Welkom bij. Philips Pensioenfonds. nu goed regelen voor later Uit dienst. Philips flex pensioen Met het oog op de toekomst

Uw Philips-pensioen. Welkom bij. Philips Pensioenfonds. nu goed regelen voor later Uit dienst. Philips flex pensioen Met het oog op de toekomst Welkom bij Uw Philips-pensioen Philips Pensioenfonds nu goed regelen voor later Uit dienst Uw pensioen goed geregeld in 5 stappen Stichting Philips Pensioenfonds Philips flex pensioen Met het oog op de

Nadere informatie

Uniform Pensioenoverzicht <eejj>

Uniform Pensioenoverzicht <eejj> Uniform Pensioenoverzicht Stand per Pensioenovereenkomst

Nadere informatie

Overlijden. Wat is er geregeld voor uw nabestaanden?

Overlijden. Wat is er geregeld voor uw nabestaanden? Overlijden Wat is er geregeld voor uw nabestaanden? Leeswijzer Deze brochure is opgebouwd uit vier delen: Wat houdt 1. Wat houdt in? In dit eerste deel vindt u algemene informatie. Ook vindt u hier informatie

Nadere informatie

Onderwerp: welkom bij Stichting Pensioenfonds Openbare Bibliotheken

Onderwerp: welkom bij Stichting Pensioenfonds Openbare Bibliotheken 1234AB99 De heer AB Voorbeeld Straat 99 1234 AB WOONPLAATS Datum 7 mei 2015 Klantnummer 021-0123456789-01 Onderwerp welkom bij Stichting Pensioenfonds Openbare Bibliotheken Geachte heer Voorbeeld Per 15

Nadere informatie

Pensioen Nieuws. Wat komt er op ons af? #10 januari 14. Pensioenfonds

Pensioen Nieuws. Wat komt er op ons af? #10 januari 14. Pensioenfonds Pensioen Nieuws Een uitgave van Stichting Pensioenfonds AVEBE #10 januari 14 1 Wat komt er op ons af? Dekkingsgraad stabiel Alle pensioenen omhoog 2 Tijdelijke pensioenregeling 1 jaar verlengd 3 Anw-hiaatpensioenregeling

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

TOELICHTING uniform pensioenoverzicht

TOELICHTING uniform pensioenoverzicht TOELICHTING uniform pensioenoverzicht Uitkeringsovereenkomst Belangrijk om in de gaten te houden: Uw pensioenoverzicht van Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) is een momentopname per 31 december 2014.

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Pensioenfonds Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt

Nadere informatie

Pensioen in zicht. Uw toekomst uitgestippeld

Pensioen in zicht. Uw toekomst uitgestippeld Pensioen in zicht Uw toekomst uitgestippeld 1 Inhoud Bijna met pensioen 2 Pensioen voor uw partner 4 Waar moet u op letten 5 StiPP is er voor u 6 Bijna met pensioen Wordt u binnenkort 67 jaar? Dan is het

Nadere informatie

stichting de samenwerking, pensioenfonds voor het slagersbedrijf Pensioenwaaier voor werkgevers

stichting de samenwerking, pensioenfonds voor het slagersbedrijf Pensioenwaaier voor werkgevers stichting de samenwerking, pensioenfonds voor het slagersbedrijf Pensioenwaaier voor werkgevers Wat moet uw werknemer doen als hij gaat trouwen/samen wonen? Moet hij dat doorgeven aan het pensioenfonds?

Nadere informatie

Wat krijgt u in deze pensioenregeling?

Wat krijgt u in deze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Welkom bij Conservatrix. U bouwt vanaf 1 juni 2008 pensioen bij ons op. Dit doet u via uw werkgever . In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt

Nadere informatie

De pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Pon

De pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Pon De pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Pon ANW-REGELING (RING A) IN GEWONE TAAL VOORWOORD Het is misschien niet een onderwerp waar u graag over nadenkt, maar het is belangrijk genoeg om even bij

Nadere informatie

Wanneer ga jij met pensioen?

Wanneer ga jij met pensioen? Wanneer ga jij met pensioen? Inhoudsopgave Inleiding... 3 1 AOW-gerechtigde leeftijd... 4 1.1 Algemeen... 4 1.2 Verhoging van 65 naar 67... 4 1.3 Verdere verhoging op basis van de levensverwachting...

Nadere informatie

De heer W.I.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, April 2015. Geachte heer Voorbeeld,

De heer W.I.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, April 2015. Geachte heer Voorbeeld, De heer W.I.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49 Heerlen, April 2015 Geachte heer Voorbeeld, U bouwt pensioen op bij het Pensioenfonds Werk en (re)integratie (PWRI). Gaat u met pensioen?

Nadere informatie

stichting pensioenfonds wonen Uw pensioenregeling

stichting pensioenfonds wonen Uw pensioenregeling stichting pensioenfonds wonen Uw pensioenregeling Inhoud 1 Waarom een pensioenregeling? 03 2 Wat is pensioen? 04 Welke pensioensoorten zijn er? Eerder (of later) met pensioen? Pensioenoverzicht 3 Twee

Nadere informatie

1. Waarom moet het pensioenfonds ANWB extra maatregelen nemen?

1. Waarom moet het pensioenfonds ANWB extra maatregelen nemen? 1. Waarom moet het pensioenfonds ANWB extra maatregelen nemen? Het pensioenfonds staat er financieel niet goed voor. De twee belangrijkste oorzaken: 1. Nederlanders worden steeds ouder. Met name de laatste

Nadere informatie

Datum 22 mei Behandeld door Dhr. A. Beheerder Onderdeel Leven Zakelijk Team Pensioenleeftijd 68 Ons kenmerk A001

Datum 22 mei Behandeld door Dhr. A. Beheerder Onderdeel Leven Zakelijk Team Pensioenleeftijd 68 Ons kenmerk A001 Datum 22 mei 2017 A.B. Voorbeeld T.a.v. de directie Spaklerweg 4 1000 AB AMSTERDAM Behandeld door Dhr. A. Beheerder Onderdeel Leven Zakelijk Team Pensioenleeftijd 68 Ons kenmerk A001 Geachte heer, mevrouw,

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Als u OVERLIJDT. Wat betekent dit voor uw pensioen?

Als u OVERLIJDT. Wat betekent dit voor uw pensioen? Als u OVERLIJDT Wat betekent dit voor uw pensioen? Inhoud 1. Als u overlijdt... 2 2. Wat betekent uw overlijden voor uw ouderdomspensioen?... 2 2.1 Uw ouderdomspensioen stopt... 2 2.2 Eenmalige uitkering

Nadere informatie

Stoppen met werken zodra het financieel kan

Stoppen met werken zodra het financieel kan In onze winkels bieden we voor elke klant wat wils. Eigenlijk doet Ahold Pensioenfonds precies hetzelfde. Rick Huygen, Service manager Albert Heijn, getrouwd, 2 kinderen Stoppen met werken zodra het financieel

Nadere informatie

Aanpassing pensioenregelingen n.a.v. nieuwe wetgeving rond VUT, prepensioen en levensloopregeling

Aanpassing pensioenregelingen n.a.v. nieuwe wetgeving rond VUT, prepensioen en levensloopregeling Aanpassing pensioenregelingen n.a.v. nieuwe wetgeving rond VUT, prepensioen en levensloopregeling (klik op logo om onze website te bezoeken) Aan de cliënten Breda, 19 oktober 2005 1. Inleiding De Eerste

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Verzekeringsvoorwaarden arbeidsongeschiktheid en pensioen 2014.1

Verzekeringsvoorwaarden arbeidsongeschiktheid en pensioen 2014.1 Bijlage Verzekeringsvoorwaarden arbeidsongeschiktheid en pensioen 2014.1 1. Begrippen Arbeidsongeschiktheid In deze voorwaarden is iemand arbeidsongeschikt als deze persoon voor tenminste 35% arbeidsongeschikt

Nadere informatie

Als u OVERLIJDT. Wat betekent dit voor uw pensioen?

Als u OVERLIJDT. Wat betekent dit voor uw pensioen? Als u OVERLIJDT Wat betekent dit voor uw pensioen? Inhoud 1. Als u overlijdt... 2 2. Wat betekent uw overlijden voor uw ouderdomspensioen?... 3 2.1 Uw ouderdomspensioen stopt... 3 2.2 Eenmalige uitkering

Nadere informatie

Pensioen Meer informatie over uw pensioenregeling. Pensioenfonds Avebe

Pensioen Meer informatie over uw pensioenregeling. Pensioenfonds Avebe Pensioenfonds Avebe Pensioen 1-2-3 Meer informatie over uw pensioenregeling Welkom bij Pensioenfonds Avebe. In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Dat is belangrijk

Nadere informatie

stichting bedrijfstakpensioenfonds voor het levensmiddelenbedrijf Uw pensioenregeling voor deelnemers geboren na 1949

stichting bedrijfstakpensioenfonds voor het levensmiddelenbedrijf Uw pensioenregeling voor deelnemers geboren na 1949 stichting bedrijfstakpensioenfonds voor het levensmiddelenbedrijf Uw pensioenregeling voor deelnemers geboren na 1949 Inhoud 1 Waarom een pensioenregeling? 03 2 Wat is pensioen? 05 Welke pensioensoorten

Nadere informatie

Pensioen voor uw gezin. Wat er is geregeld voor uw nabestaanden

Pensioen voor uw gezin. Wat er is geregeld voor uw nabestaanden Pensioen voor uw gezin Wat er is geregeld voor uw nabestaanden Pensioen voor uw gezin 3 Inhoud U bent deelnemer in de pensioenregeling van Pensioenfonds Hoogovens. Als u overlijdt, laat u misschien een

Nadere informatie

Premievrije voortzetting van uw pensioenopbouw bij arbeidsongeschiktheid

Premievrije voortzetting van uw pensioenopbouw bij arbeidsongeschiktheid Welkom bij Stichting pensioenfonds Trepa Als u bij Trespa International B.V. werkt of heeft gewerkt bouwt u pensioenrechten bij ons op of heeft u pensioenrechten bij ons opgebouwd. Elke werkgever heeft

Nadere informatie

Welke keuzes maakt u voordat u straks met pensioen gaat?

Welke keuzes maakt u voordat u straks met pensioen gaat? SNPS Shell Nederland Pensioenfonds Stichting Welke keuzes maakt u voordat u straks met pensioen gaat? Inhoud Welke pensioenkeuzes hebt u? 1. Uw pensioenleeftijd kiezen 2. Deeltijdpensioen 3. Definitieve

Nadere informatie

Veelgestelde vragen en antwoorden

Veelgestelde vragen en antwoorden Veelgestelde vragen en antwoorden Algemeen 1. Wat is een UPO? UPO staat voor Uniform Pensioenoverzicht. Het UPO geeft u inzicht in uw huidige en toekomstige financiºle situatie (en de situatie voor uw

Nadere informatie

1 Inleiding. Wanneer ga jij met pensioen Versie: 4 17-07-2015 Pagina: 3 van 7

1 Inleiding. Wanneer ga jij met pensioen Versie: 4 17-07-2015 Pagina: 3 van 7 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 AOW-gerechtigde leeftijd... 4 2.1 Algemeen... 4 2.2 Verhoging van 65 naar 67... 4 2.3 Verdere verhoging op basis van de levensverwachting... 4 3 Pensioenleeftijd... 6 3.1

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld? Geachte heer, mevrouw,

Hoe is uw pensioen geregeld? Geachte heer, mevrouw, Hoe is uw pensioen geregeld? Geachte heer, mevrouw, Welkom bij Pensioenfonds Hoogovens! U bouwt kapitaal op in onze nettopensioenregeling. Dit doet u via uw werkgever naast uw deelname aan de collectieve

Nadere informatie

Voorlopige berekening pensioen aanvragen Als u geboren bent in of na 1950

Voorlopige berekening pensioen aanvragen Als u geboren bent in of na 1950 Voorlopige berekening pensioen aanvragen Als u geboren bent in of na 1950 Waarom dit formulier? Met dit formulier kunt u een berekening van uw pensioen aanvragen. Op die manier kunt u nagaan hoeveel inkomen

Nadere informatie

Laag 2 LAAG 2. Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Laag 2 LAAG 2. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Laag 2 LAAG 2 Pensioen 1-2-3 bestaat uit 3 lagen. Dit is laag 2. In de eerste laag leest u in het kort de belangrijkste informatie over uw pensioenregeling. In laag 2 vindt u meer informatie over alle

Nadere informatie

Hoe bouwt u pensioen op? Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Wat krijgt u in onze pensioenregeling niet?

Hoe bouwt u pensioen op? Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Wat krijgt u in onze pensioenregeling niet? U kunt vanaf 1 januari 2015 nettopensioen bij ons opbouwen. In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in deze nettopensioenregeling. Dat is belangrijk om te weten, bijvoorbeeld als u van baan

Nadere informatie

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2015. Uitkeringsovereenkomst

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2015. Uitkeringsovereenkomst Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015 Uitkeringsovereenkomst Actieve deelnemer Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft inzicht in uw inkomen dat u van Hagee

Nadere informatie

PROEFDRUK PROEFDRUK. Onderwerp: Uw pensioenoverzicht van Beste mevrouw SW Voorbeeld,

PROEFDRUK PROEFDRUK. Onderwerp: Uw pensioenoverzicht van Beste mevrouw SW Voorbeeld, Mw SW Voorbeeld Straat 1 1234 AB Woonplaats datum 21 april 2017 Onderwerp: Uw pensioenoverzicht van 2017 Beste mevrouw SW Voorbeeld, U bouwt pensioen op bij het Pensioenfonds Werk en (re)integratie (PWRI).

Nadere informatie

Overgangsregeling ECI 15 jaarsoptie Uitstel financiering van over het verleden in te kopen pensioenruimte

Overgangsregeling ECI 15 jaarsoptie Uitstel financiering van over het verleden in te kopen pensioenruimte Overgangsregeling ECI 15 jaarsoptie Uitstel financiering van over het verleden in te kopen pensioenruimte Artikel 1 Definities a) Werkgever ECI B.V. gevestigd te Vianen en de volgende aangesloten ondernemingen:

Nadere informatie

Bent u werkloos geworden vlak voor uw pensioen?

Bent u werkloos geworden vlak voor uw pensioen? Bent u werkloos geworden vlak voor uw pensioen? Wanneer moet u dit lezen? Bent u op 1 januari 2010 58 jaar of ouder? En wordt u in 2010 werkloos? Dan is deze informatie belangrijk voor u!. Wat is er aan

Nadere informatie

Voorlopige berekening pensioen aanvragen Als u geboren bent in of na 1950

Voorlopige berekening pensioen aanvragen Als u geboren bent in of na 1950 Voorlopige berekening pensioen aanvragen Als u geboren bent in of na 1950 Waarom dit formulier? Met dit formulier kunt u een berekening van uw pensioen aanvragen. Op die manier kunt u nagaan hoeveel inkomen

Nadere informatie

PSL. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld?

PSL. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? PSL Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Schoen-, Leder- en Lederwarenindustrie Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen

Nadere informatie