Biologie & Medisch Laboratoriumonderzoek (Life Sciences)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Biologie & Medisch Laboratoriumonderzoek (Life Sciences)"

Transcriptie

1 Studiegids Bacheloropleiding Biologie & Medisch Laboratoriumonderzoek (Life Sciences) Deeltijd

2 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding Beroepsprofiel Beroep Uitwerking van beroepsprofiel Competenties beginnende beroepsbeoefenaar Vaardigheden afgestudeerde Werkveld en functies Opleidingsprofiel Algemeen Doelstelling opleiding Het hbo-niveau van de opleiding Didactische uitgangspunten Inrichting opleiding Opleidingsvarianten Verkorte en versnelde opleidingsroutes Getuigschriften Graden en titulatuur Opleidingsstructuur Propedeuse Programma Studieadvies Overstappen Hoofdfase Toelating hoofdfase Programma s Stages en stagewaardigheid Profileringsruimte Excelleren Afstuderen Vervolgopleidingsmogelijkheden Examencommissie Instelling en benoeming Samenstelling Taken en bevoegdheden Verzoekschrift Introductie- en begeleidingsdagen, excursies, werkweken en trainingen Voorzieningen Begeleiding ICT-faciliteiten Algemeen SharePoint OSIRIS Student Wachtwoord Informatiebeveiliging en privacy Registratie studievoortgang Onderwijsbureau Studievereniging Opleidingscommissies Contactgegevens Cursussen Cursusdeelname Inschrijving voor cursussen Aanwezigheidsplicht /99

3 3.4 Ingangseisen Cursusbeschrijvingen Tentamens en examens Introductie Vrijstellingen Organisatie tentamens Tentamenvorm en -duur Tentamenrooster Inschrijving en deelname (her)tentamens Voorzieningen in geval van een functiebeperking Legitimatieplicht bij tentamens Gang van zaken tijdens tentamens Beoordeling Toekennen resultaat en inzage Onregelmatigheden / fraude Bewaring en teruggave tentamen- en examenwerk Geldigheidsduur resultaten Diplomering Procedure afgifte getuigschrift Aantekening cum laude of met genoegen Roosters HU-onderwijsjaarrooster Vakanties en vrije dagen Lesdagen en -tijden Klachten, bezwaar en beroep Inleiding Bezwaar Beroep Beroep aantekenen Hoger beroep Klachten Klacht indienen Herzieningsverzoeken bij klachten Ongewenst gedrag Studentzaken Studiebegeleiding Profileringsfonds Studentendecaan Centrum Studiekeuze Vertrouwenspersoon Studentenarts Bureau Studentenpsychologen Mediation Studeren met een functiebeperking Verbetering taalvaardigheden Bibliotheek Internationalisering Medezeggenschap Inspraakorganen Ondersteuning bestuurlijk actieve studenten Studium Generale Studentenvereniging Algemeen Bestuursbeurs Topsport Trajectum /99

4 8.18 Sport Veilig, gezond en milieuvriendelijk studeren Verzekeringen: aansprakelijkheid, ongevallen en reisverzekering Over de HU Algemene informatie Onderwijsprofiel HU Bachelor- en masterstelsel Hogeschool- en faculteitsregelingen Orderegels Kwaliteitszorg Organogram HU Locaties HU Algemene informatie faculteit Natuur & Techniek Algemeen Organogram faculteit Contactgegevens Plattegrond Praktische voorschriften en aanwijzingen Faciliteiten In- en uitschrijven voor de opleiding Toelatingsonderzoek Studiekosten, eigen bijdragen en tegemoetkoming Collegegeld Kosten voor boeken en leermiddelen Overige kosten Financiële tegemoetkoming Bijlagen Onderwijs- en examenregeling Honourstrajecten en Sterverklaringen Cursusbeschrijvingen Deze studiegids is op 19 juni 2014 vastgesteld door Ellen Hilhorst, directeur Institute for Life Sciences and Chemistry gevolgd door een positief advies van de (G)OC en goedgekeurd door de faculteitsdirecteur op 20 juni /99

5 1 Voorwoord Beste student, Voor u ligt de studiegids van de deeltijdopleiding Biologie & Medisch Laboratoriumonderzoek (Life Sciences). We hopen dat u bij onze opleiding een prettige en succesvolle studietijd heeft. In deze studiegids vindt u belangrijke spelregels en informatie die u daarbij kunnen helpen. Hogeschool Utrecht biedt vraaggestuurd en competentiegericht onderwijs aan. Competentiegericht: dat wil zeggen dat u vaardigheden opdoet die aansluiten bij het beroepsleven ( 2.1). Vraaggestuurd: we streven ernaar het onderwijs en ook de ondersteuning eromheen zo in te richten dat u zich in en tijdens uw studie kunt ontwikkelen op een manier die ú belangrijk vindt en die bij u past. Hieronder vindt u informatie over de belangrijkste aspecten van uw studie en de keuzes die u kunt maken. Invloed van de student Veel van onze mogelijkheden zijn ontwikkeld of verbeterd op initiatief van uw medestudenten. De hogeschool beschouwt u als partner, u maakt deel uit van onze kennisgemeenschap. De HU hecht daarom veel waarde aan uw mening en ideeën. Dat begint al bij de evaluaties van alle cursussen, waar u als student uw oordeel en verbetertips kunt geven. Ook organiseren we op opleidingen of faculteiten onderwijsdialogen, waarin we samen in gesprek gaan over uw opleiding en alles eromheen. De HU ondersteunt actief deelname van studenten in opleidingscommissies en medezeggenschapsorganen (8.12). We vragen u elk jaar de NSE (Nationale Studenten Enquête) in te vullen. En bent u bijzonder tevreden over het onderwijs van die ene docent(e), nomineer hem/haar dan als docent(e) van het jaar! Excelleren De HU waardeert en stimuleert verschillende vormen van excellentie. Als u uitstekende resultaten in uw studie haalt, kunt u bij uw diploma de aantekening cum laude of met genoegen ontvangen (zie 0). Maar u kunt ook uitblinken op andere aspecten, zoals innovatie en leiderschap. Ook dat wil de HU graag onderstrepen, en hiervoor zijn honourstrajecten ontwikkeld. U kunt met het volgen van deze trajecten Ster Verklaringen behalen. Als u vijf verschillende Ster Verklaringen behaalt, dan kunt u het Honours Certificaat verkrijgen. Dit is een officieel HU-waardepapier dat u bij uw afstuderen naast uw diploma ontvangt (zie en 10.2). Verbreden en verdiepen Veel opleidingen kennen afstudeerrichtingen, waarin u zich kunt specialiseren op een onderdeel van uw vakgebied. Daarnaast kennen de meeste opleidingen de zogenaamde vrije profileringsruimte (van 30 EC, een halfjaar), die u kunt gebruiken om u te verdiepen binnen uw eigen vakgebied, of om kennis te maken met een geheel ander vakgebied. Binnen uw faculteit, binnen een opleiding van een andere faculteit, maar ook een cursus aan een andere instelling is vaak mogelijk (zie 2.5.4). Ook kunt u een eigen examenprogramma ontwikkelen, uw studieloopbaanbegeleider (slb er; zie2.8.1) kan u hierover adviseren. De examencommissie van uw opleiding (2.6) moet daar toestemming voor geven. Ook is er Studium Generale dat inspirerende programma s aanbiedt. Wat anders? U kunt uw studietijd natuurlijk ook willen benutten om u zo breed mogelijk te ontwikkelen, en juist ervaring buiten uw reguliere studie op te doen. Wilt u een tijdje studeren in het buitenland (zie 8.11)? Of denkt u erover bestuurlijk actief te worden in bijvoorbeeld uw studievereniging, uw gezelligheidsvereniging of uw studentensportclub? (zie 8.15, 8.18). Hiervoor noemden we al medezeggenschap en opleidingscommissies. Of combineert u topsport met een studie (zie 8.16)? Er is van alles denkbaar dat door de HU actief ondersteund wordt. Studievertraging Door allerlei oorzaken kan uw studie niet verlopen zoals u dat graag zou willen. Als dat komt door bijzondere omstandigheden, bijvoorbeeld ziekte of familieomstandigheden, dan zijn er verschillende regelingen waarop u een beroep kunt doen. Als u door uw persoonlijke situatie tentamens mist, kunt u om een extra herkansing vragen (zie 4.3.3). Haalt u te weinig studiepunten en dreigt u een negatief studieadvies te krijgen, dan kunt u hulp krijgen bij het maken van een studieplanning (zie 0). En had u een 5/99

6 studiebeurs, maar studeert u door deze omstandigheden zo lang dat u er geen recht meer op hebt? Dan is er wellicht een mogelijkheid tot financiële ondersteuning (zie 8). In al deze gevallen geldt: meld het zo spoedig mogelijk aan uw studieloopbaanbegeleider (zie 2.8.1) of uw studentendecaan (zie 8.3)! Het is natuurlijk niet wenselijk dat u (veel) te lang over uw studie doet. Om dat te voorkomen bieden opleidingen soms extra inhaaltrajecten aan. Die worden via intranet bekendgemaakt. En heeft u een functiebeperking? Dan kunt u mogelijk langer over uw studie doen, maar dat hoeft lang niet altijd het geval te zijn. De hogeschool kent een breed scala aan voorzieningen die u in uw studie kunnen ondersteunen (zie 8.9). Problemen en klachten Heeft u problemen die uw studie negatief beïnvloeden? Of vragen omdat u niet precies weet waar u terecht kunt? Bij uw slb er (2.8.1) of een studentendecaan (8.3) bent u aan het juiste adres; zij kunnen u adviseren of doorverwijzen. Als u klachten heeft over de bejegening door studenten of medewerkers, kunt u ook een vertrouwenspersoon (8.5) inschakelen. Als er sprake is van een escalerende situatie kunnen onze studentmediators vaak helpen om verdere escalatie te voorkomen en de samenwerking weer te herstellen (zie 8.8). gaat er binnen de HU iets fout of bent u het niet eens met een besluit? Op elke faculteit of opleiding is een klachtenloket waar u terecht kunt met bezwaren en klachten (zie 7.1). Ook hiervoor kunt u bij de studentendecaan terecht. Wat verwacht de HU van u? Wij streven ernaar u een opleiding en studieklimaat te bieden waarin u zich optimaal kunt ontplooien. De HU verwacht van elke student dat hij/zij zich aan de interne regels houdt (zie 9.1.4). Ongewenst gedrag (bijvoorbeeld intimidatie, hat s, verbaal of fysiek geweld) wordt niet getolereerd. Als u een diploma haalt, moet u dat ook verdiend hebben. Fraude (zie 4.4.2) wordt niet getolereerd. Zeker als dit gevolgen heeft voor onschuldige medestudenten, doordat tentamenresultaten ongeldig worden verklaard, zijn de straffen zwaar. Zowel ongewenst gedrag als fraude kan leiden tot verwijdering van de opleiding. U ziet, er zijn heel veel mogelijkheden bij de HU om een prettige studietijd te hebben. U vindt het merendeel terug in deze studiegids. Lees de gids goed door, voordat u aan uw studie begint. Via de inhoudsopgave kunt u altijd achterhalen waar u iets kunt vinden. Maar is het niet duidelijk of kunt u het niet vinden: kijk op intranet, vraag het uw slb er of de onderwijsbalie (zie 2.8.3). We wensen u een prettige studietijd en veel succes in dit studiejaar. Mede namens alle collega s die aan uw opleiding bijdragen, Ellen Hilhorst Directeur Institute for Life Sciences & Chemistry 6/99

7 2 Inrichting van de opleiding 2.1 Beroepsprofiel Beroep De studie Life Sciences (=HBO opleiding Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek, B&M) is gericht op het opleiden van HBO studenten tot de graad Bachelor of Applied Science (BAS) voor de biologische/medische arbeidsmarkt. Hierbij worden 3 beroepsdomeinen onderscheiden: Research en Development: U verricht als analist onderzoek in een biologische/medische onderzoeksen ontwikkelomgeving. Daarnaast bent u betrokken bij de ontwikkeling van nieuwe of verbetering van bestaande producten, methoden en processen. Dit gebeurt in één van de vele toepassingsgebieden die er zijn, zoals medisch-biologisch wetenschappelijk onderzoek, medische diagnostiek, farmaceutische industrie, levensmiddelenindustrie, fermentatie-industrie, milieu- en duurzaamheidproblematiek, biotechniek. Medische Laboratoriumdiagnostiek: In diagnostische laboratoria binnen de gezondheidszorg verricht u onderzoek op materiaal van menselijke (of soms dierlijke) oorsprong. In het algemeen gaat het dan om laboratoria voor klinische chemie, medische microbiologie, cytohistopathologie, hematologie, immunologie, endocrinologie en klinisch-genetisch onderzoek. Als analist draagt u bij aan het beantwoorden van klinische vraagstellingen door het toepassen van analysemethoden voor de diagnostiek, behandeling en preventie van ziekten. Commercie, Service en Dienstverlening: In de commercie (handel) bent u vooral werkzaam als productspecialist. U werkt als adviseur of verkoper of u verricht inkoopactiviteiten betreffende producten, systemen, diensten en apparatuur. Ook kunt u actief zijn op het gebied van marketing. In al deze gevallen hebben de activiteiten een relatie met biologische/medische principes/systemen. U kunt (sub)hoofd zijn van een afdeling/dienst of zelf een onderneming starten. In de dienstverlenende sfeer kunt u werkzaam zijn binnen instellingen of bedrijven op het gebied van onderwijs, kwaliteitszorg of - management, veiligheid (biologische veiligheidsfunctionaris, ARBO-milieuzorg-coördinator), milieu (milieuadviseur) of hygiëne (hygiënist). De opleiding Life Sciences bij de HU richt zich met name op het eerste en tweede beroepsdomein Uitwerking van beroepsprofiel Voor het beroepsprofiel van de Bachelor of Applied Science zijn acht beroepsspecifieke competenties geformuleerd met bijbehorende kwalificatieniveaus.. Een competentie beschrijft de kwaliteit die iemand moet hebben en kunnen gebruiken om in het beroep succesvol te zijn. Zeven van deze competenties gelden voor de opleiding Life Sciences. Deze 7 competenties zijn: Onderzoeken, Experimenteren, Beheren/coördineren, Adviseren/in-en verkopen, Instrueren/begeleiden/doceren/coachen, Leidinggeven/managen en Zelfsturing. Paragraaf gaat hier gedetailleerder op in. Het opleidingsprofiel is afgeleid van dit beroepsprofiel. Het opleidingsprofiel bevat de kwalificaties die aan het eind van de opleiding verworven moeten zijn om het beroep op starterniveau te kunnen beoefenen. Per competentie zijn handelingsindicatoren beschreven en op vier niveaus (niveau I, II, III en IV) uitgewerkt, waarbij niveau IV geldt voor een beroepsbeoefenaar met ca 5 jaar werkervaring. Een pas afgestudeerde Bachelor of Applied Sciences functioneert per competentie op een lager kwalificatieniveau (I, II of III), en kwalificeert zich hiermee als een beginnend beroepsbeoefenaar. De kwalificatieniveaus van de competenties die worden behaald aan het eind van de opleiding Life Sciences zijn weergegeven in onderstaande tabel 1. Per competentie zijn handelingsindicatoren die behoren bij het te behalen kwalificatieniveau beschreven in het Werkboek Onderwijs ILC dat alle studenten aan het begin van de opleiding krijgen uitgereikt en ook is te vinden op SharePoint via de opleidingssite en via de SLB-site. 7/99

8 Tabel 1. Kwalificatieniveaus van de beroepscompetenties aan einde opleiding Life Sciences Beroepscompetenties* Behaald niveau aan het eind van de opleiding Life Sciences 1 Onderzoeken III 2 Experimenteren III 3 Beheren / coördineren I 4 Adviseren / in- en verkopen I 5 Instrueren / begeleiden /doceren / coachen I 6 Leidinggeven / managen I 7 Zelfsturing II * nader toegelicht in paragraaf Competenties beginnende beroepsbeoefenaar De eindkwalificaties van de opleiding Life Sciences worden weergegeven in de competentieniveaus waaraan de beginnende beroepsbeoefenaar moet voldoen. (Zie tabel 1 bij paragraaf 2.1.2) Vaardigheden afgestudeerde De vaardigheden van een afgestudeerde worden in het competentiegericht onderwijs, dat op de HU toegepast wordt, beschreven in competenties (zie 2.1.2) Voor de Bachelor of Applied Science in Life Sciences zijn de 7 beroepsspecifieke competenties: 1. Onderzoeken: De Bachelor of Applied Science doet binnen het domein Applied Science onderzoek dat ofwel bijdraagt aan de oplossing van een probleem, ofwel leidt tot groter inzicht in een onderwerp binnen de eigen werkomgeving. 2. Experimenteren: De Bachelor of Applied Science voert experimenten uit binnen het domein Applied Science zodat aantoonbaar betrouwbare resultaten worden verkregen. 3. Beheren/coördineren: De Bachelor of Applied Science ontwikkelt, implementeert en onderhoudt een beheersysteem of onderdelen daarvan, zodat het systeem voldoet aan de betreffende wet- en regelgeving, kwaliteitsnormen en de normen en waarden van de organisatie. 4. Adviseren/in- en verkopen: De Bachelor of Applied Science geeft goed onderbouwde adviezen over het ontwerpen, verbeteren of toepassen van producten, processen en methoden en brengt renderende transacties tot stand met goederen of diensten binnen het domein Applied Science. 5. Instrueren/begeleiden/doceren/coachen: De Bachelor of Applied Science instrueert en begeleidt medewerkers en klanten bij het aanleren van nieuwe kennis en vaardigheden binnen het domein Applied Science. 6. Leiding geven/managen: De Bachelor of Applied Science geeft richting en sturing aan organisatieprocessen en de daarbij betrokken medewerkers, teneinde de doelen te realiseren van het organisatieonderdeel of project waar hij leiding aan geeft. 7. Zelfsturing: De Bachelor of Applied Science stuurt zichzelf in zijn functioneren en in zijn ontwikkeling en zorgt dat hij qua kennis en vaardigheden op de hoogte is van de nieuwste ontwikkelingen, ook in relatie tot ethische dilemma s en maatschappelijk geaccepteerde normen en waarden. Om deze competenties goed te ontwikkelen zijn kennis en experimentele vaardigheden onmisbaar. Bij het Institute for Life Sciences & Chemistry (ILC) van de HU vormen theorielessen, practica en projecten daarom een belangrijk onderdeel van het curriculum (leerplan) Werkveld en functies 8/99

9 Als Bachelor of Applied Science zal u na uw studie Life Sciences waarschijnlijk komen te werken in een biologisch/medisch laboratorium van één de volgende sectoren: Gezondheidszorg & Milieu: academische en perifere ziekenhuizen, streeklaboratoria voor de volksgezondheid, huisartsenlaboratoria, gezondheidsdiensten voor mensen en dieren, instituten voor ecologisch en milieuonderzoek en keuringsdiensten voor voedsel- en productveiligheid, etc.; Overheidsinstellingen: universiteiten, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), Nederlandse Organisatie voor toegepast natuurwetenschappelijk onderzoek (TNO), de Voedsel- en Warenautoriteit (VWA), etc.; Onderzoeksinstituten: Nederlands Kanker Instituut, Hubrecht Instituut, Nederlands Instituut voor Hersenonderzoek, etc.; Bedrijfsleven: farmaceutische industrie, diagnosticabedrijven, biotechnologische bedrijven, voedingsmiddelenindustrie, adviesbureaus op het gebied van kwaliteitszorg en hygiëne, etc. Uw werkzaamheden bestaan vooral uit het zelfstandig of in teamverband oplossen van problemen of beantwoorden van vraagstellingen op biologisch en medisch gebied door veelal experimenteel onderzoek. Hierbij neemt het gebruik van geavanceerde en vaak geautomatiseerde apparatuur en informatietechnologie een steeds belangrijkere plaats in. Kenmerkend voor de Bachelor of Applied Science is zijn/haar analytische, abstraherende, onderzoekende en dienstverlenende attitude. Dit brengt met zich mee dat u naast de "wat"- en "hoe"-vraag ook de "waarom"-vraag stelt. De aandacht is dan gericht op het verwerven van inzicht, om van daaruit een bijdrage te kunnen leveren aan de oplossing van het vraagstuk. Een Bachelor of Applied Science functioneert veelal in multidisciplinair verband en is zich bewust van de risico's voor mens, dier en milieu en van de ethische implicaties bij onderzoek en is op de hoogte van de wettelijke regelingen. Implementatie van kwaliteitsnormen op de werkplek en het in de praktijk efficiënt werken volgens deze normen zijn vaste onderdelen van het werk. Als Bachelor of Applied Science kunt u zich binnen een biologisch/medisch laboratorium op een bepaald terrein toeleggen, bijvoorbeeld specialisatie binnen het vakgebied, fundamenteel of toegepast wetenschappelijk onderzoek of ontwikkelingswerk ten behoeve van laboratoriumtechnieken. Enkele jaren na de start van uw eerste baan kunt u doorgroeien naar leidinggevende functies zoals projectleider of afdelingshoofd, naar functies als kwaliteitsfunctionaris, beheerder van apparatuur, instructeur/begeleider, informatietechnoloog, etc. De Bachelor of Applied Science functioneert vaak onder inhoudelijke eindverantwoordelijkheid van een academicus, terwijl hij/zij in het midden en kleinbedrijf (MKB) vaak zelf de eindverantwoordelijkheid heeft. Daarnaast kunt u als Bachelor of Applied Science terecht komen in dienstverlenende functies zoals bijvoorbeeld in het onderwijs als docent/begeleider of in het bedrijfsleven in commerciële functies. Ook is een HBO opleiding Life Sciences een goede basis voor een HBO of academische master opleiding op het gebied van bijvoorbeeld de (medische) biologie, biomedische wetenschappen. 2.2 Opleidingsprofiel Algemeen De deeltijd opleiding Life Sciences van de hogeschool Utrecht is bedoeld voor studenten die in het bezit zijn van een MBO-diploma (niveau 4) en die beschikken over relevant werk binnen het beroepsdomein. Het Institute for Life Sciences & Chemistry hanteert het competentie-gericht onderwijs als model voor de ontwikkeling van MBO naar HBO. Uitgangspunt hierbij is de reële beroepssituatie. In de theorie- en de praktijklessen verwerft u de kennis en de vaardigheden die u gaat toepassen zowel binnen het deeltijdprogramma (praktijk- en projectonderwijs) als op de eigen werkplek door middel van praktijkopdrachten. Life Sciences is een middelgrote opleiding met ruim 700 studenten, verdeeld over de 4 studiejaren, en staat al jaren zeer hoog aangeschreven in de HBO studiekeuzegids (zie De opleiding wordt hoog gewaardeerd door zowel studenten (bron: jaarlijkse Nationale Studenten Enquête) als de werkgevers. 9/99

10 Met uw bachelordiploma van de opleiding op zak heeft u een zeer grote kans op het vinden van een geschikte baan. Gezien het steeds toenemende belang van gezondheid in de samenleving zal dit in de nabije toekomst naar verwachting niet veranderen. Life Sciences wordt gegeven op een unieke locatie met eigen sfeer dichtbij het centrum van Utrecht en zal in de zomer van 2015 verhuizen naar het Utrecht Science park/de Uithof, waardoor de samenwerking met de universiteit en de biologische/medische arbeidsmarkt nog meer wordt versterkt. Tijdens uw studie krijgt u intensieve (studieloopbaan) begeleiding. Voor studenten die een extra uitdaging willen wordt een excellentie programma aangeboden (zie par ). De opleiding Life Sciences kan ook als voltijdopleiding worden gevolgd. Zie par. 2.3 en de studiegids Bacheloropleiding Biologie & Medisch Laboratoriumonderzoek (Life Sciences) voltijd, Doelstelling opleiding De opleiding Life Sciences leidt u als student op tot het niveau van een beginnende beroepsbeoefenaar op HBO niveau binnen het biologisch of medisch werkveld (zie paragraaf 2.1). Het curriculum van de opleiding Life Sciences is zo ingericht dat u stapsgewijs toewerkt naar de te behalen eindkwalificatieniveaus van de vereiste beroepscompetenties bij afstuderen zoals weergegeven in de tabel 1 van paragraaf De nadruk in dit opleidingsprofiel ligt hierbij op de competenties onderzoeken, experimenteren en zelfsturing. De handelingsindicatoren die behoren bij een gedefinieerd niveau van een bepaalde competentie vormen de leidraad voor de inrichting van het curriculum en staan gedetailleerd beschreven in het Werkboek Onderwijs ILC dat alle studenten aan het begin van de opleiding krijgen uitgereikt Het hbo-niveau van de opleiding Hogeschool Utrecht heeft als taak om u als student op te leiden voor een functie op hbo-niveau. Om dit te realiseren kent het hbo-onderwijs van de hogeschool naast de eerder genoemde beroepsspecifieke competenties (zie par. 2.1) ook twee sets niet-beroepsspecifieke competenties waaraan u, als beginnende beroepsbeoefenaar op hbo-niveau, dient te voldoen. Deze zijn de Dublin-descriptoren en de generieke hbo-kernkwalificaties. De Dublin-descriptoren beschrijven het internationaal geaccepteerde niveau waaraan u als hbo-bachelor dient te voldoen. De generieke hbo-kernkwalificaties beschrijven het nationaal vereiste niveau van een bachelor. De beroepspecifieke competenties die leidend zijn voor het opleidingsprofiel van de opleiding Life Sciences (zie par 2.1) zijn dekkend zijn voor deze twee sets niet-beroepsspecifieke competenties/kwalificaties. Dit is gecontroleerd en gedetailleerd beschreven in de competentiegerichte profielbeschrijving van de Bachelor of Applied Science door Stichting Domein Applied Science (DAS). Dit is een document dat u kunt nalezen op de website van de hbo-raad ( of Stichting DAS ( Didactische uitgangspunten Alle opleidingen van Hogeschool Utrecht zijn opgebouwd volgens een competentiegericht onderwijsmodel. Een competentie is de combinatie van kennis, vaardigheden en attitudes die nodig is om een taak in een bepaalde (beroeps)context uit te oefenen. Voor ons onderwijs betekent dit het volgende: Het onderwijs richt zich op het verwerven van beroepscompetenties: het in samenhang verwerven van kennis, vaardigheden en houdingsaspecten waarmee beroepstaken worden uitgevoerd, binnen of buiten Nederland. Leren is een doelgerichte activiteit van u als student. Het onderwijs stimuleert daarom actief en zelfstandig leren. De docent ondersteunt en coacht uw leerproces en is inhoudelijk expert op een bepaald competentiegebied. 10/99

11 Het leren vindt zoveel mogelijk plaats in realistische leeromgevingen, waarbij leertaken lijken op beroepstaken. Moderne media worden ingezet. Leermomenten op de opleiding en in de beroepspraktijk beïnvloeden elkaar positief. Leren is een sociaal en interactief proces, u leert nooit alleen. Daarom werkt u in uw opleiding veel samen: met andere studenten, met docenten en met professionals uit de praktijk. Om vast te stellen op welk niveau u de competenties beheerst, zijn er periodiek toetsen waaraan u deelneemt. De toetsen worden beoordeeld en geven u inzicht in de vorderingen van uw leerproces. Dit houdt in dat u bij de opleiding Life Science studeert in verschillende onderwijsvormen: Theorieonderwijs: hoorcolleges (HC), responsie- en werkcolleges (WKC) en zelfstudieopdrachten; Practicumonderwijs: trainingen in kleine groepen (max. 16 studenten) die erop gericht zijn om de beroepsvaardigheden te oefenen; Projectonderwijs: groepsgewijze realisatie van producten in een afgebakende periode; Praktijkbegeleiding: begeleiding van de praktijkperiode (afstudeeropdracht) vanuit de opleiding en een instelling uit het beroepenveld. Ondersteuning van dit leerproces vindt plaats in de vorm van studieloopbaanbegeleiding: door middel van ondersteuning en coaching van het binnen- en buitenschoolse leren. Een uitgebreide beschrijving van deze onderwijsvormen staat beschreven in het Werkboek Onderwijs ILC dat alle studenten aan het begin van de opleiding krijgen uitgereikt en is te vinden op SharePoint via de opleidingssite of de slb-site. 2.3 Inrichting opleiding Opleidingsvarianten Voltijdopleiding Een voltijdopleiding veronderstelt dat u 40 uur per week beschikbaar bent voor het volgen van onderwijs aan de hogeschool. Voltijdopleidingen zijn bedoeld voor studenten die rechtstreeks van de havo, het vwo of mbo (niveau 4) komen. Het opleidingsprogramma en alle andere specifieke zaken van de voltijdopleiding Life Sciences zijn beschreven in de studiegids Bacheloropleiding Biologie & Medisch Laboratoriumonderzoek (Life Sciences) Voltijd Deeltijdopleiding Deeltijd wil zeggen dat u een beperkt aantal dagen per week en/of in de avonduren de opleiding volgt. In een deeltijdopleiding is veel aandacht voor hetgeen u parallel aan uw studie in de beroepspraktijk leert. Kenmerkend is dan ook dat het werk aansluit bij het onderwijs dat u volgt en dat het curriculum en het rooster daarop is aangepast. De opleiding Life Sciences kent beide varianten: de (nominaal) 4-jarige voltijdopleiding en de 3-jarige (let op: vanaf 1 september 2014: 3,5-jarige) deeltijdopleiding (zie 2.3.5, 2.4 en 2.5). Beide opleidingsvarianten leiden tot een bachelorgraad (Bachelor of Applied Science) dan wel de titel Ingenieur (zie 2.3.4). Het diploma van de deeltijdopleiding is dan ook gelijkwaardig aan dat van de voltijdopleiding. Om toegelaten te worden tot de deeltijdopleiding Life Sciences dient u in het bezit te zijn van een mloniveau 4-diploma of een aanverwant diploma. Naast een geschikte vooropleiding is het van belang dat u beschikt over een relevante werkplek, waar u op mbo-niveau werkzaam bent. Om de studie, als deeltijdstudent, met succes te kunnen afronden is het noodzakelijk dat u praktisch werkzaam bent in een medisch-biologische laboratoriumfunctie gedurende de gehele studie. 11/99

12 2.3.2 Verkorte en versnelde opleidingsroutes De voltijdopleiding Life Sciences kent een wettelijke studieduur van vier jaar oftewel acht semesters van een half jaar (VP1H, VL2 t/m VL8). Met een havo-vooropleiding doorloopt u alle 8 semesters ( de nominale havo-route ). Een versnelde route wil zeggen dat u in een aangepast hoger tempo het onderwijs volgt en aan het einde 240 EC in minder dan 4 jaar heeft behaald. De verschillende opleidingsroutes van de voltijdopleiding Life Sciences zijn beschreven in de studiegids Bacheloropleiding Biologie & Medisch Laboratoriumonderzoek (Life Sciences) voltijd, Een verkorte route is wil zeggen dat u de opleiding in minder dan 4 jaar afrondt omdat u voor delen van het curriculum vrijstellingen hebt kunnen verkrijgen. Studenten die zijn ingeschreven voor de deeltijdopleiding Life Sciences én in het bezit zijn van een diploma mbo van een opleiding tot laboratoriummedewerker (mlo-niveau 4) kunnen in aanmerking komen voor een vrijstellingen voor l het 1 e propedeuse semester (VP1H, 30 EC). Let op: Vanaf 1 september 2014 vervalt de mogelijkheid voor vrijstelling van het reguliere stagesemester. Voor studenten die hun deeltijdopleiding Life Sciences zijn gestart vanaf september 2014 (studiejaar ) zal in hoofdfase ook een stage aan het onderwijsprogramma worden toegevoegd (zie 4.2). Vrijstellingen voor studieonderdelen en semesters dienen aangevraagd en goedgekeurd te worden door de examencommissie. Aan de vrijstellingen zijn bepaalde voorwaarden/restricties verbonden overleg daarom hierover eerst met de deeltijdcoördinator. Voor meer informatie over vrijstellingen: zie paragraaf 4.2. Deze opleidingsstructuur van de deeltijdopleiding Life Sciences en de regelingen rond de instroomvrijstellingen en semestervrijstellingen worden verder toegelicht in paragrafen en Getuigschriften Als bewijs dat u (een deel van) de opleiding heeft afgerond (propedeuse, Associate degree (Ad) of bachelor), wordt door de examencommissie een diploma uitgereikt. De wettelijke term hiervoor is getuigschrift, maar omdat wij in het gangbare taalgebruik binnen de HU over diploma s spreken, zullen we in deze studiegids de term diploma gebruiken. We kennen binnen deze bacheloropleiding de volgende diploma s: het propedeutisch diploma na het behalen van het propedeutisch examen; het bachelordiploma na het behalen van het afsluitend examen. De opleiding Life Sciences kent geen Associate degree programma en dus geen Ad-diploma. Op het bachelordiploma van de voltijdopleiding Life Sciences wordt de specialisatierichting vermeld. Op het bachelordiploma van de deeltijdopleiding Life Sciences kan de specialisatierichting vermeld worden indien voldaan is aan de voorwaarden genoemd in studiegids Bacheloropleiding Biologie & Medisch Laboratoriumonderzoek (Life Sciences) deeltijd, , paragraaf De voorzitter en een lid van uw examencommissie ondertekenen het diploma. Aan het bachelordiploma wordt een Internationaal Diploma Supplement (IDS) volgens het Europese model toegevoegd. Hier zijn geen kosten aan verbonden. Het IDS geeft inzicht in de aard en de inhoud van de opleiding en de behaalde studieresultaten. Dit bevordert de internationale herkenbaarheid van de opleiding en het diploma. U ontvangt per opleiding slechts één propedeutisch- en één bachelordiploma. Het diploma wordt in beginsel in het Nederlands opgesteld. Op uw verzoek kan er, in plaats van het Nederlandstalig diploma, een Engelstalig diploma worden verstrekt. Het Internationaal Diploma Supplement wordt altijd in het Engels opgesteld. Zie 5.1 voor de procedure voor afgifte van het diploma. Heeft u meer dan een tentamen met goed gevolg heeft afgelegd, maar krijgt u geen diploma omdat u niet het hele examenprogramma heeft behaald, dan kunt u de examencommissie vragen een verklaring af te geven. Daarop worden de behaalde tentamens vermeld. De verklaring wordt net als het diploma 12/99

13 ondertekend door de voorzitter en een lid van uw examencommissie Graden en titulatuur Als u een zogenaamde degree -opleiding ( Associate degree of bacheloropleiding) bij de Hogeschool Utrecht afrondt, krijgt u een graad. De graad wordt namens het College van Bestuur verleend door de examencommissie. Bij een bacheloropleiding wordt de graad Bachelor en bij een Associate degreeprogramma wordt de graad Associate degree verleend, als u met goed gevolg het afsluitend examen heeft afgelegd. Aan de graad wordt een vermelding van het vakgebied of het beroepenveld waarop de graad betrekking heeft toegevoegd. Het verlenen van de graad Bachelor geeft het recht om deze, afgekort tot B (met toevoeging) achter uw eigen naam te vermelden. De graad Bachelor geeft u ook het recht om een titel te voeren. In dat geval mag u in plaats van de graadvermelding (dus niet in combinatie) de volgende titel gebruiken: Het behalen van uw diploma van de opleiding Life Sciences (deeltijd of voltijd) geeft u het recht om de titel Bachelor of Applied Science (met de toevoeging BAS achter uw naam) óf de titel Ingenieur (met ing. vóór uw naam) te voeren Opleidingsstructuur Studiefases De opleiding bestaat uit twee studiefases die in dit hoofdstuk verder uitgewerkt worden: de propedeutische fase en de hoofdfase. De reguliere 4-jarige voltijdopleiding begint met een propedeutische fase van een jaar. Deze fase sluit u af met het behalen van een propedeutisch diploma. Na de propedeuse volgt de hoofdfase van drie jaar. Deze fase sluit u af met het behalen van een bachelordiploma. Zie verder 2.4 en 2.5. Wettelijke studieduur, studielast en studiepunten De studielast van de opleiding en de bijhorende cursussen wordt uitgedrukt in hele studiepunten (EC) volgens het European Credit Transfer System (ECTS). Dit is een studiepuntensysteem om opleidingen internationaal vergelijkbaar te maken. De studielast van 1 EC komt overeen met 28 studiebelastingsuren (SBU), zijnde 28 studie-(klok)uren, inclusief contacttijd. De reguliere bacheloropleiding duurt vier jaar (voltijdopleiding Life Sciences). Bij de opbouw van de opleiding is een studielast van 60 EC per studiejaar als uitgangspunt genomen, oftewel 1680 uur. De totale studielast van de opleiding (onderwijs, zelfstudie en praktijktijd/stages) bedraagt dus 240 EC. Voor de deeltijdopleiding Life Sciences zijn de studiepunten op voorwaarde dat de examencommissie goedkeuring heeft verleend aan een verkorte opleiding (zie en 4.2) als volgt verdeeld in het curriculum over de 3 studiejaren (zie ook tabel 2): propedeuse: 60 EC (30 EC studieprogramma + vrijstelling 1 e semester van 30 EC) hoofdfase: 180 EC (150 EC studieprogramma + vrijstelling stage semester van 30 EC*) * Let op: De mogelijkheid tot vrijstelling van het stage semester (30 EC) komt vanaf 1 september 2014 te vervallen. Dit geldt niet voor studenten die de deeltijdopleiding zijn gestart vóór 1 september 2014 (zie 4.2). In de cursusbeschrijving (zie hoofdstuk 10) is per cursus de studielast opgenomen, uitgedrukt in hele studiepunten. De EC worden pas toegekend nadat de desbetreffende cursus is afgerond met het bijbehorende tentamen. Als er deeltentamens binnen een cursus worden afgenomen, krijg je pas de studiepunten als alle deeltentamens van een cursus zijn afgelegd en gezamenlijk tot een voldoende resultaat hebben geleid. Zie ook paragraaf /99

14 Bij de deeltijdopleiding wordt er tevens van uitgegaan dat een deel van het leerproces plaats vindt op de werkplek van de student. Binnen het curriculum is hier expliciet een plaats voor gereserveerd in het studieonderdeel leer-werk traject. Het studieprogramma van de deeltijdopleiding wordt aangeboden op vastgestelde dagen; maandagmiddag en -avond en de dinsdagavond in verband de werkzaamheden van de student als mbo-analist (zie par. 6.3). Deeltijdopleiding Life Sciences De deeltijdopleiding Life Sciences is een verkorte opleiding voor studenten die een mlo vooropleiding hebben en die gedurende tweeënhalf jaar van de studie in het werkveld praktisch werkzaam zijn in een medisch-biologische laboratoriumfunctie (zie par ). De deeltijdopleiding Life Sciences is opgebouwd uit 6 semesters van een half jaar (DL2 t/m DL7). Zie tabel 2. Tabel 2. Opleidingsstructuur opleidingsroute deeltijd Life Sciences* Propedeuse Hoofdfase* ½ jaar Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Semester 2 Semester 3 Semester 4 Semester 5 Semester 6 Semester 7 DL2 DL3 DL4 DL5 DL6 DL7 Basis Life Sciences Basis Life Sciences Standaard of Specialisatie**: Microbiology Biomolecular Research Zoology Afstudeeropdracht (P): groen gemarkeerd : propedeutische fase (studieprogramma DL2) DL2-8: deeltijd Life Sciences semester 2 tot 7; elk semester heeft een duur van 0,5 jaar. * Vanaf 1 september 2014 vervalt de mogelijkheid voor vrijstelling van het reguliere stagesemester. Voor studenten die hun deeltijdopleiding Life Sciences zijn gestart vanaf september 2014 (studiejaar ) zal in hoofdfase ook een stage aan het onderwijsprogramma worden toegevoegd. ** Specialisatie mogelijkheid geldt niet voor studenten die hun studie zijn gestart vanaf 1 september De propedeuse van de deeltijdopleiding Life Sciences duurt een half jaar en de hoofdfase bestaat uit twee en een half jaar (5 semesters) theoretisch en praktisch onderwijs, waarbij in het laatste half jaar een afstudeeropdracht moet worden uitgevoerd buiten de opleiding. De studie biedt een breed biomedisch programma. In semester 5 en 6 wordt er een standaard onderwijsprogramma aangeboden dat opleidt voor een brede hlo-bachelor. * Let op: Per 1 september 2014 is de mogelijkheid voor vrijstelling van het reguliere stage semester vervallen. Voor studenten die hun deeltijdopleiding Life Sciences zijn gestart vanaf september 2014 (studiejaar ) zal in hoofdfase ook een stage aan het onderwijsprogramma worden toegevoegd. 2.4 Propedeuse De splitsing van de opleiding in een propedeutische fase en een hoofdfase is niet voor niets. De overheid markeert het eerste jaar (de propedeuse) omdat het drie belangrijke functies heeft. Oriëntatie Voor uw studievoortgang is het van groot belang dat u een opleiding volgt die bij u past. Dat betekent dat de inhoud van de opleiding, het beroepenveld waarvoor u wordt opgeleid en de wijze waarop uw opleiding 14/99

15 is georganiseerd u moeten aanspreken. De propedeuse is er mede voor bedoeld om te kijken of dat het geval is, en is daar ook op ingericht. Selectie Aan het einde van uw eerste studiejaar wordt de balans opgemaakt. Zit u wel op de juiste opleiding? Kunt u het niveau aan? Is uw studievoortgang voldoende? De antwoorden op die vragen blijken een grote voorspellende waarde te hebben voor het uiteindelijk behalen van uw diploma in de termijn die daarvoor staat. Binnen de HU maken we de balans op met een individueel studieadvies op basis van het begeleidingstraject. Daarbij wordt gekeken naar het aantal behaalde EC. Het is heel belangrijk dat u de norm van dit studieadvies kent, en ook de regels die rondom deze norm gelden. Lees daarom 0, zodat u niet voor verrassingen komt te staan. Er geldt namelijk: wie niet aan de norm voldoet, en dus een bindend negatief studieadvies krijgt, mag de opleiding niet vervolgen. Verwijzing Als u onverhoopt niet op de juiste opleiding zit, raak dan niet in paniek. Van belang is dat u tijdig aankaart dat u twijfelt aan uw studiekeuze. Wellicht is dat onterecht en is uw beeld nog niet compleet. Er zijn voorzieningen die u ondersteunen bij studietwijfel. U kunt bijvoorbeeld terecht bij Centrum Studiekeuze en een studiekeuzetest doen. Belangrijk: neem in geval van twijfel tijdig contact op met de studentendecaan en/of met uw studieloopbaanbegeleider Programma Per studiejaar stelt de opleiding het onderwijsprogramma (curriculum) van zowel de gehele studie als van de onderdelen vast. Dit studieprogramma geldt uitsluitend voor het studiejaar waarvoor het is vastgesteld. Elk semester in de propedeuse of hoofdfase bestaat uit 2 lesperioden elk van 9 (soms 10) lesweken. Een semester vallend in tijdvak 1 (sept 14 - jan 15) bestaat uit lesperiode A en B. Een semester vallend in tijdvak 2 (febr - jul 15) bestaat uit de lesperioden C en D. Periode E is de periode juli-sept 15 waarin naast enkele lesactiviteiten ook de zomervakantie valt. De exacte lesweken van de lesperioden A, B, C of D zijn weergegeven in het jaarrooster ILC (zie 6.1). Als voorbeeld lesweek 1.2 valt in periode A en lesweek 4.4 valt in periode D. De cursussen van de propedeutische fase van de deeltijdopleiding Life Sciences (DL2) zijn hieronder in tabel 3 aangegeven, inclusief het aantal bijbehorende SBU en studiepunten en de OSIRIS-code (zie par ) en toetsing. U start uw studie bij het ILC met het volgen van dit DL2 studieprogramma DL2. Een gedetailleerd overzicht en beschrijvingen van de cursussen cursus inclusief de weging van de (deel)toetsen vindt u achterin deze studiegids en in OSIRIS ( Per studiejaar stelt de opleiding het onderwijsprogramma (curriculum) van zowel de gehele studie als van de onderdelen vast. Dit studieprogramma geldt uitsluitend voor het studiejaar waarvoor het is vastgesteld. Tabel 3. Studieprogramma DL2, Semester 2, deeltijdopleiding Life Sciences Dit studieprogramma wordt in tijdvak 1 aangeboden* Lesperiode A Cursus Genotype & Fenotype in werking Osiris cursuscode SBU* * EC Toetsing*** TLSC-GFIW2D T1 (theorie tentamen) T2 (opdracht) Cellulaire Biochemie TLSC-CB2D T1 (theorie tentamen) Exacte Vaardigheden & Wiskunde TLSC- EVW2D T1 (theorie tentamen) T2 (opdracht/ CT) Subtotaal lesperiode A /99

16 Lesperiode B Haematologie in werking TLSC-HEMAIW2D T1 (theorie tentamen) T2 (opdracht) Lab Tools TLSC-LT2D T1 (theorie tentamen) Project Genen en Gezondheid Assessment professionele vaardigheden (APV) TLSC- GENGEZ2D T1 (verslag) Subtotaal lesperiode B T2 (opdrachten) Totaal lesperiode A+B * Tijdvak 1: HU lesperiode A en B; september januari 2015 (zie par 6.1) ** SBU studiebelastingsuren (klokuren) *** T1, T2: deeltoets 1, deeltoets 2. CT = Continue toetsing. Assessment professionele vaardigheden wordt zowel in lesperiode A als B als SLO (studieloopbaan ontwikkeling) ingeroosterd. Let op: Alle deeltoetsen dienen met minimaal VD of 5,5 afgerond te worden. Planning schriftelijke tentamens DL2: Aan het einde van elke lesperiode van DL2 wordt er getoetst. DL2 cursussen die afgerond worden met een schriftelijk tentamen worden ingepland volgens een vast schema. Voor elk tentamen zijn er drie tentamengelegenheden. De eerste tentamengelegenheid is in lesweek 7 van iedere lesperiode direct volgend op de lessen (lesweek 1.7 of 2.7). De tweede gelegenheid is in week 2.9 of 2.10 in tijdvak 1. Een derde tentamengelegenheid is aan het einde van het studiejaar (lesweek 4.9 soms 4.9+). Zie tabel 4. Let op: Er zijn dus 3 tentamengelegenheden waarvan u er per studiejaar aan maximaal 2 mag deelnemen. Het tentamenrooster van een tentamenweek wordt tijdig kenbaar gemaakt. Tabel 4. Overzicht toetsgelegenheden van de DL2 cursussen voor het studiejaar Semester Cursus aangeboden in tijdvak 1* Toetsgelegenheden in tijdvak 1 (Lesperiode: lesweek)** DL2 TLSC-GFIW2D-13 A : 1. 7 B : 2. 9 / 2.10 TLSC-EVW2D-13 A : 1. 7 B : 2. 9 / 2.10 Toetsgelegenheid in tijdvak 2* (Lesperiode: lesweek)** D: 4.9 D: 4.9 TLSC-CB2D-13 A : 1. 7 D: 4.9 B : 2. 9 / 2.10 TLSC-HEMAIW-13 B : 2. 7 D: 4.9 B : 2. 9 / 2.10 TLSC-LT2D-13 B : 2. 7 D: 4.9 B : 2. 9 / 2.10 TLSC-GENGEZ2D-13 B : 2. 7 D: 4.9 B : 2. 9 / 2.10 * Tijdvak 1: HU lesperiode A en B; september januari 2015 (zie par 6.1) Tijdvak 2: HU lesperiode C en D; februari juli 2015 (zie par 6.1) ** De data van lesperioden A, B, C, D en de genoemde lesweken staan vermeld in het jaarrooster in par 6.1 van deze studiegids. Toetsing en herkansing anders dan schriftelijke tentamens semester DL2 Vaardigheden en projecten worden meestal anders getoetst dan met een schriftelijk tentamen. Ook voor sommige theorieonderdelen wordt toetsing anders ingevuld. De deadline voor producten en activiteiten voor deze toetsing wordt gegeven in het blokboek van de betreffende (deel)cursus. 16/99

17 Voor toetsing op andere manier dan met een schriftelijk tentamen, vindt de beoordeling uiterlijk in week 9 van de betreffende periode plaats en alleen indien voor de toetsing is ingeschreven. Het vastgestelde cijfer wordt altijd ingevoerd. Indien na de evaluatie of beoordeling een onvoldoende is vastgesteld, op gronde van een ingeleverd product, dan kan door de tutor de mogelijkheid worden geboden dit product in zijn geheel grondig aan te passen tot een voldoende niveau. Dit product kan bij de volgende geldige toetsingsmogelijkheid worden ingeleverd als zijnde een herkansing van een eerder beoordeelde onvoldoende. Geldige inschrijving voor een extra gelegenheid is hiervoor verplicht. Indien na de evaluatie is besloten dat het gehele project of de vaardigheid onvoldoende is, of indien de onvoldoende voortkomt uit een continue beoordeling dan zal de cursus of module in zijn geheel over gedaan moeten worden bij de eerst volgende gelegenheid dat de cursus wordt aangeboden. Hieronder valt ook een onacceptabele afwezigheid bij aanwezigheidsplicht. Voor een praktijktoets gelden dezelfde regels als voor een schriftelijk tentamen Studieadvies Zoals aangegeven wordt in de propedeuse de balans opgemaakt met een studieadvies. U krijgt tijdens het eerste jaar van inschrijving twee keer een schriftelijk advies over de voortzetting van uw studie. Uiterlijk aan het einde van het eerste jaar van inschrijving ontvangt u een definitief studieadvies. Hieronder staan de regels die daarover zijn vastgesteld. Tussentijds studieadvies Uiterlijk halverwege het eerste studiejaar ontvangt u van de examencommissie een schriftelijk tussentijds studieadvies over de voortzetting van uw studie. Dit tussentijds advies bevat naast het advies een toelichting op de behaalde studieresultaten en de studievoortgang. Het betreft een: positief tussentijds advies bij meer dan 20 studiepunten (20 EC); of waarschuwend tussentijds advies bij 20 studiepunten (20 EC) of minder Boekt u niet voldoende studievoortgang, dan krijgt u een waarschuwend advies van de examencommissie. We adviseren u in dat geval om contact op te nemen met uw studieloopbaanbegeleider om een studieplan te maken. Met een studieplan kunt u ervoor zorgen dat u weer op schema komt. Als bijzondere omstandigheden de oorzaak zijn van uw studieachterstand, neem dan onmiddellijk contact op met de studentendecaan. Positief of negatief studieadvies Aan het einde van het eerste studiejaar krijgt u in de regel een definitief advies van de examencommissie. Dit studieadvies kan positief of negatief zijn. Aan een negatief studieadvies zit een afwijzing verbonden. Een negatief advies met afwijzing is een bindend negatief studieadvies. Als u een bindend negatief studieadvies ontvangt, dan wordt u niet langer toegelaten tot dezelfde opleiding aan de HU. Een positief studieadvies krijgt u als aan het eind van het eerste studiejaar: de propedeuse heeft gehaald, of minimaal 45 EC van het propedeuseprogramma heeft behaald Voor de berekening of u het bovenstaande aantal van 45 EC heeft behaald, tellen niet mee: EC voor verleende vrijstellingen; EC behaald in een eerder jaar van inschrijving. Het moet dus gaan om EC die je daadwerkelijk dit studiejaar hebt behaald; resultaten behaald voor deeltentamens, als nog niet het volledige tentamen met goed gevolg is afgelegd. Kunt u door de hierboven uitgezonderde resultaten geen 45 EC meer uit de propedeutische fase halen, dan zult u dus aan het eind van het studiejaar de volledige propedeuse behaald moeten hebben om een positief studieadvies te krijgen. Voor u als deeltijdstudent geldt dit. Derhalve zal het propedeuse examen (60 EC = DL2 (30 EC) + vrijstelling 1 e semester (30 EC)) behaald dienen te zijn voor het einde van het 17/99

18 eerste studiejaar. Een negatief studieadvies (afwijzing) krijgt u als u niet aan de norm voor het positief advies hebt voldaan. In geval van een bindend negatief studieadvies moet deze afwijzing zijn gemotiveerd. Daarnaast moeten de mogelijkheden van bezwaar en beroep voor u als student zijn opgenomen. Het studieadvies wordt ondertekend door of namens de examencommissie, en wordt binnen een week na ondertekening aangetekend aan u verzonden of persoonlijk uitgereikt. De examencommissie stelt u in de gelegenheid te worden gehoord voordat wordt besloten om een bindend negatief studieadvies af te geven. Gaat u al vakken uit de hoofdfase volgen terwijl u nog in aanmerking komt voor een studieadvies, let dan goed op. De norm voor het verkrijgen van een positief studieadvies heeft alleen betrekking op in de propedeuse behaalde vakken. Het aantal in de hoofdfase behaalde EC voor deze beoordeling telt niet mee. Geef daarom altijd prioriteit aan het behalen van de vakken uit de propedeuse. Let op: Conform de Onderwijs en Examenregeling HU Bacheloropleidingen (art 34.2) kunnen studenten die een verkorte route volgen (waaronder de deeltijdroute) in sommige situaties een verzoek indienen bij de examencommissie voor een extra herkansing van een cursus uit de propedeutische fase indien hierdoor aan de bsa norm kan worden voldaan (zie 4.3.3). Opgeschort advies voor studenten in het eerste jaar van inschrijving wegens bijzondere omstandigheden De examencommissie dient bij het uitbrengen van het studieadvies rekening te houden met studievertraging door persoonlijke omstandigheden. Het betreft uitsluitend de volgende omstandigheden: ziekte; lichamelijke, zintuiglijke of andere functiestoornis; zwangerschap; bijzondere familieomstandigheden, waaronder tevens die van degene met wie u samenwoont of een LAT-relatie onderhoudt; het lidmaatschap van een medezeggenschapsraad of een opleidingscommissie; andere omstandigheden waarin u als student activiteiten ontplooit in het kader van de organisatie en het bestuur van (een onderdeel van) de HU, ter beoordeling door de faculteitsdirectie; het lidmaatschap van het bestuur van een door het College van Bestuur, krachtens de Profileringsfondsregeling HU, erkende studentenorganisatie of een daarmee vergelijkbare organisatie van enige omvang; andere situaties waarin u als student door overmacht niet heeft deelgenomen aan tentamens dan wel het onderwijs, ter beoordeling door de examencommissie. Als de examencommissie bijzondere persoonlijke omstandigheden aanwezig acht, waardoor u niet heeft kunnen voldoen aan de norm voor het studieadvies, dan wordt het studieadvies opgeschort tot uiterlijk het einde van het tweede studiejaar van uw inschrijving bij dezelfde opleiding. Aan het eind van het tweede studiejaar moet u aan de norm van een positief advies voldoen, zoals die in dat volgende studiejaar geldt. Is uw advies vorig studiejaar (of een eerder jaar) opgeschort, dan ontvangt u dit jaar uw studieadvies. Voor een positief advies geldt dan de norm van dit studiejaar. Oftewel 45 EC en eventuele geoormerkte cursussen. Let hierbij wel op dat de EC die u in een eerder studiejaar heeft behaald, net als verkregen vrijstellingen, niet meetellen bij de berekening van uw aantal behaalde EC uit de propedeuse. Eerder in deze paragraaf vindt u uitgebreide informatie over de norm en wat wel en niet meetelt voor de berekening van uw aantal EC. Voor een opgeschort advies geldt dezelfde procedure als voor het reguliere studieadvies. Is uw studievertraging ontstaan door een van bovengenoemde bijzondere omstandigheden? Meld dit dan zo spoedig mogelijk schriftelijk bij de examencommissie met het verzoek om deze omstandigheden te betrekken bij het afgeven van het studieadvies. Benader ook zo snel mogelijk de studentendecaan en/of de 18/99

19 studieloopbaanbegeleider. Zij adviseren de examencommissie. Zie ook 8.3. Voldoet u aan het eind van het tweede studiejaar niet aan de norm voor een positief advies dan krijgt u een negatief advies met een afwijzing en wordt u niet langer toegelaten tot dezelfde opleiding aan de HU. In het geval u ook in het tweede studiejaar vanwege bijzondere omstandigheden de norm niet kunt halen, kan de examencommissie een uitzondering maken en met in achtneming van de persoonlijke omstandigheden besluiten dat u een negatief advies zonder afwijzing krijgt. Dit betekent dat u toch door mag met de opleiding. Het is aan de examencommissie om aan de hand van een advies van de studentendecaan te beoordelen of de bijzondere omstandigheden ertoe hebben geleid dat de student ook in het tweede jaar van inschrijving de norm niet heeft kunnen halen. In tabel 5 wordt een overzicht getoond van de norm voor het bindend studieadvies gegeven. Tabel 5: Overzicht van de norm voor het bindend studieadvies (bsa). Inschrijving Norm* Wat telt niet mee? Bij 15 EC of meer die niet meetellen 1 e jaar, 1 e keer 45 EC Vrijstellingen Norm is feitelijk P Nieuwe start na staking (onderbreking inschrijving) 2 e jaar (zonder onderbreking) na opgeschort advies * inclusief geoormerkte vereisten P: propedeuse diploma 45 EC Vrijstellingen Eerder behaalde resultaten 45 EC Vrijstellingen Eerder behaalde resultaten Norm is feitelijk P Norm is feitelijk P Voor de deeltijdopleiding geldt dat door verkregen vrijstellingen (30 EC vrijstelling 1 e semester) het niet mogelijk is 45 EC uit het studieprogramma van de propedeuse te halen. Immers met het DL2 studieprogramma kunt u maximaal 30 EC behalen. U moet dan ook de gehele propedeuse behalen om aan de norm te voldoen, zoals hierboven is uitgelegd Overstappen Als u tijdens het studiejaar wilt overstappen naar een andere opleiding binnen de hogeschool, dan moet u zich daarvoor volledig opnieuw inschrijven en dan moet de faculteitsdirecteur van de (nieuwe) opleiding daarvoor toestemming geven. Stapt u over tijdens uw eerste studiejaar, houdt u dan goed de regels voor het studieadvies in de gaten. Vraag zo nodig advies hieromtrent aan de studentendecaan. Zie voor het studieadvies Wilt u na het eerste studiejaar inschrijven voor de propedeuse van een andere opleiding, meld u dan voor de aanmelddeadline van 1 mei aan in Studielink. Bent u later, dan kunt u mogelijk niet meer inschrijven voor de opleiding van uw keuze. De nieuwe opleiding kan deelname aan een studiekeuzecheck verplicht stellen. U kunt uw aanmelding altijd nog intrekken, mocht u toch uw huidige opleiding afmaken. 2.5 Hoofdfase De hoofdfase is de studieperiode na de propedeuse tot en met de diplomering. De hoofdfase van de voltijdopleiding omvat nominaal drie studiejaren en bestaat uit: een major (hoofdprogramma) van 150 EC; een profileringsruimte (keuzeprogramma) van minimaal 30 EC. De hoofdfase van de deeltijdopleiding Life Sciences is de studieperiode na de propedeuse tot en met de diplomering (zie ook 2.3.5). De hoofdfase bestaat uit een hoofdprogramma van 180 EC (150 EC studieprogramma + stage semester van 30 EC*) 19/99

20 De deeltijdopleiding Life Sciences kent geen profileringsruimte. * Let op: De mogelijkheid tot vrijstelling van het stage semester (30 EC) is vanaf 1 september 2014 komen te vervallen (zie en 4.2) Het eindexamen van de deeltijd opleiding Life Sciences heeft betrekking op de volgende programmagebieden: studieprogramma s van de hoofdfase (semesters 3, 4, 5 en 6); leerwerktraject; afstudeereenheid (afstudeeropdracht) van 30 EC (laatste semester) Toelating hoofdfase Heeft u de propedeuse van de opleiding afgerond en het propedeutisch diploma van de opleiding behaald, dan wordt u toegelaten tot de hoofdfase van de opleiding. Heeft u bij een andere opleiding een propedeutisch diploma behaald, dan beoordeelt de opleiding of u met dat diploma kunt instromen in de hoofdfase. U moet dan om toelating tot de hoofdfase verzoeken op grond van uw elders behaalde propedeuse. Als u wordt toegelaten tot de hoofdfase, kunt u geen propedeutisch diploma van de HU krijgen. Zie ook 4.2. Heeft u de propedeuse nog niet afgerond, dan is het toch mogelijk om al vakken uit de hoofdfase te volgen en tentamens te doen, tenzij de examencommissie anders beslist. Gaat u al vakken uit de hoofdfase volgen terwijl u nog in aanmerking komt voor een studieadvies als bedoeld in 0, let dan goed op. De norm voor het verkrijgen van een positief studieadvies heeft alleen betrekking op in de propedeuse behaalde vakken. Als u er dus voor kiest om wel al vakken uit de hoofdfase te gaan volgen, maar op het moment dat het studieadvies wordt afgegeven nog niet voldoende EC uit de propedeuse heeft behaald, dan kunt u alsnog een bindend negatief studieadvies ontvangen. Dat betekent dat u met de opleiding moet stoppen. Het aantal EC dat u al in de hoofdfase heeft gehaald, speelt hierbij geen rol. Onderstaande studievoortgangregel is van toepassing in de hoofdfase van de deeltijdopleiding Life Sciences: De student wordt automatisch bevorderd naar het volgende semester tenzij de studie achterstand te groot wordt. In dat geval kan door de examencommissie het besluit worden genomen dat een student opnieuw in een al eerder doorlopen studie programma geplaatst wordt. Voor toelating tot de afstudeeropdracht (DL7) geldt dat de totale studieachterstand niet meer dan 10 EC bedraagt en dat alle projecten en vaardigheden uit voorafgaande semesters zijn behaald Programma s Per studiejaar stelt de opleiding het onderwijsprogramma (curriculum) van de hoofdfase vast. Dit studieprogramma geldt uitsluitend voor het studiejaar waarvoor het is vastgesteld. Let op: Per september 2013 is de opleiding Life Sciences gestart met het gefaseerd invoeren van een nieuw curriculum. In het nieuwe curriculum is het studieprogramma samengesteld uit cursussen elk met een studielast van 5 EC, oftewel 140 SBU. Het oude curriculum/studieprogramma, dat uitgefaseerd wordt, bestaat uit eenheden met een studielast variërend van 1 tot 5 EC. Om deze reden vindt u in de studieprogramma s van hoofdfase deeltijdopleiding Life Sciences semesters volgens de oude of de nieuwe curricula. De nieuwe curricula DL4 en DL5 opgebouwd uit 5 EC cursussen worden dit studiejaar voor het eerst aangeboden. De oude curricula DL6 en DL7 worden dit studiejaar voor het laatst aangeboden. De cursussen van de hoofdfase zijn hieronder per opleidingsjaar aangegeven inclusief het aantal bijbehorende EC en de OSIRIS-code. De volledige cursusbeschrijvingen zijn te vinden in de bijlage 20/99

Biologie & Medisch Laboratoriumonderzoek

Biologie & Medisch Laboratoriumonderzoek Studiegids Bacheloropleiding deeltijd Biologie & Medisch Laboratoriumonderzoek (Life Sciences) 2013-2014 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, juni 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van

Nadere informatie

Biologie & Medisch Laboratoriumonderzoek

Biologie & Medisch Laboratoriumonderzoek Studiegids Bacheloropleiding Biologie & Medisch Laboratoriumonderzoek (Life Sciences) 2013-2014 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, januari 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding

Nadere informatie

Biologie & Medisch Laboratoriumonderzoek (Life Sciences)

Biologie & Medisch Laboratoriumonderzoek (Life Sciences) Studiegids Bacheloropleiding Biologie & Medisch Laboratoriumonderzoek (Life Sciences) 2015-2016 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, juli 2015 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding

Nadere informatie

Studiegids bacheloropleiding Chemie voltijd 2013-2014. Studiegids. bacheloropleiding. Chemie voltijd 2013-2014 1/230

Studiegids bacheloropleiding Chemie voltijd 2013-2014. Studiegids. bacheloropleiding. Chemie voltijd 2013-2014 1/230 Studiegids bacheloropleiding Chemie voltijd 2013-2014 1/230 2/230 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 6 2 Inrichting van de opleiding 8 2.1 Beroepsprofiel... 8 2.1.1 Beroep... 8 2.1.2 Uitwerking van beroepsprofiel...

Nadere informatie

Studiegids bachelor opleiding en Associate degree Chemische Technologie duaal 2013-2014

Studiegids bachelor opleiding en Associate degree Chemische Technologie duaal 2013-2014 Studiegids bacheloropleiding en Associate degree Chemische Technologie duaal 2013-2014 1/236 2/236 Inhoudsopgave Voorwoord 6 2 Inrichting van de opleiding 8 2.1 Beroepsprofiel... 8 2.1.1 Beroep... 8 2.1.2

Nadere informatie

Studiegids Bacheloropleiding Journalistiek 2015-2016. Studiegids. Bacheloropleiding. Journalistiek 2015-2016 1/114

Studiegids Bacheloropleiding Journalistiek 2015-2016. Studiegids. Bacheloropleiding. Journalistiek 2015-2016 1/114 Studiegids Bacheloropleiding Journalistiek 2015-2016 1/114 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 7 2 Inrichting van de opleiding 9 2.1 Beroepsprofiel... 9 2.1.1 Beroep... 9 2.1.2 Uitwerking van beroepsprofiel... 9

Nadere informatie

Studiegids bacheloropleiding Chemische Technologie voltijd 2013-2014. Studiegids. bacheloropleiding. Chemische Technologie voltijd 2013-2014 1/162

Studiegids bacheloropleiding Chemische Technologie voltijd 2013-2014. Studiegids. bacheloropleiding. Chemische Technologie voltijd 2013-2014 1/162 Studiegids bacheloropleiding Chemische Technologie voltijd 2013-2014 1/162 2/162 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 6 2 Inrichting van de opleiding 8 2.1 Beroepsprofiel... 8 2.1.1 Beroep... 8 2.1.2 Uitwerking van

Nadere informatie

Ruimtelijke Ordening en Planologie Voltijd

Ruimtelijke Ordening en Planologie Voltijd Studiegids Bacheloropleiding Ruimtelijke Ordening en Planologie Voltijd 2013-2014 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1

Nadere informatie

Studiegids 2012-2013. Bacheloropleiding Chemie. Associate degree opleiding Chemische Technologie. Bacheloropleiding

Studiegids 2012-2013. Bacheloropleiding Chemie. Associate degree opleiding Chemische Technologie. Bacheloropleiding Studiegids 2012-2013 Bacheloropleiding Chemie Associate degree opleiding Chemische Technologie Bacheloropleiding Chemische Technologie Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2012 1/362 Hogeschool

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. AD Eventmanager 2015-2016

Studiegids. Bacheloropleiding. AD Eventmanager 2015-2016 Studiegids Bacheloropleiding AD Eventmanager 2015-2016 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, juli 2015 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep...

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1.

INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1. 1 INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1.4 Onderwijs- en examenregeling... 4 2. TOELATING TOT DE OPLEIDING...

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Bouwtechnische Bedrijfskunde Voltijd 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding. Bouwtechnische Bedrijfskunde Voltijd 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding Bouwtechnische Bedrijfskunde Voltijd 2013-2014 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Facility Management 2013-2014. Versie 1.1. Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2013

Studiegids. Bacheloropleiding. Facility Management 2013-2014. Versie 1.1. Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2013 Studiegids Bacheloropleiding Facility Management 2013-2014 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2013 Versie 1.1 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Civiele Techniek Voltijd 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding. Civiele Techniek Voltijd 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding Civiele Techniek Voltijd 2013-2014 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Communicatiemanagement voltijd 2015-2016

Studiegids. Bacheloropleiding. Communicatiemanagement voltijd 2015-2016 Studiegids Bacheloropleiding Communicatiemanagement voltijd 2015-2016 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, juli 2015 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Communicatiesystemen Afstudeerrichting Bedrijfscommunicatie 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding. Communicatiesystemen Afstudeerrichting Bedrijfscommunicatie 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding Communicatiesystemen Afstudeerrichting Bedrijfscommunicatie 2013-2014 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, januari 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bijlage, Bachelor Opleiding Docent Muziek

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bijlage, Bachelor Opleiding Docent Muziek ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bijlage, Bachelor Opleiding Docent Muziek Studiejaar 2013-2014 Algemeen 1. Deze bijlage bij het algemene gedeelte van de Onderwijs- en examenregeling van Codarts is van toepassing

Nadere informatie

De onderwijs- en examenregeling

De onderwijs- en examenregeling De onderwijs- en examenregeling Algemeen In de onderwijs- en examenregeling (OER) wordt informatie gegeven over het onderwijs van een opleiding of een groep van opleidingen. Heeft de OER betrekking op

Nadere informatie

Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER)

Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Fractie VUUR, Universiteitsraad www.verenigingvuur.nl info@verenigingvuur.nl - 2 - Voorwoord

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Geodesie/Geo-informatica Duaal 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding. Geodesie/Geo-informatica Duaal 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding Geodesie/Geo-informatica Duaal 2013-2014 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Milieukunde Duaal 2014-2015

Studiegids. Bacheloropleiding. Milieukunde Duaal 2014-2015 Studiegids Bacheloropleiding Milieukunde Duaal 2014-2015 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, juli 2014 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep...

Nadere informatie

Verkorte studiegids. Bacheloropleiding ACADEMISCHE LERARENOPLEIDING PRIMAIR ONDERWIJS (ALPO) 2013-2014

Verkorte studiegids. Bacheloropleiding ACADEMISCHE LERARENOPLEIDING PRIMAIR ONDERWIJS (ALPO) 2013-2014 Verkorte studiegids Bacheloropleiding ACADEMISCHE LERARENOPLEIDING PRIMAIR ONDERWIJS (ALPO) 2013-2014 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 3 2 Inrichting van

Nadere informatie

Studiegids bacheloropleiding Chemie deeltijd Studiegids. bacheloropleiding. Chemie deeltijd /197

Studiegids bacheloropleiding Chemie deeltijd Studiegids. bacheloropleiding. Chemie deeltijd /197 Studiegids bacheloropleiding Chemie deeltijd 2013-2014 1/197 2/197 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 6 2 Inrichting van de opleiding 8 2.1 Beroepsprofiel... 8 2.1.1 Beroep... 8 2.1.2 Uitwerking van beroepsprofiel...

Nadere informatie

A. Nadere facultaire invulling van onderstaande artikelen uit de HU-OER 2015-2016

A. Nadere facultaire invulling van onderstaande artikelen uit de HU-OER 2015-2016 10 FACULTAIRE OER: FACULTEIT COMMUNICATIE EN JOURNALISTIEK Vastgesteld door de faculteitsdirecteur op 2 maart 2015 Met nstemming van de facultaire medezeggenschapsraad A. Nadere facultaire invulling van

Nadere informatie

Studiegids. Associate Degree Eventmanager 2013-2014

Studiegids. Associate Degree Eventmanager 2013-2014 Studiegids Associate Degree Eventmanager 2013-2014 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, januari 2013 Studiegids AD Eventmanager 2013-2014 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7

Nadere informatie

Deze versie treedt in werking op 1 september 2016 en vervangt alle voorgaande versies.

Deze versie treedt in werking op 1 september 2016 en vervangt alle voorgaande versies. III FACULTEIT COMMUNICATIE EN JOURNALISTIEK Vastgesteld door de faculteitsdirectie op 14 maart 2016. Instemming van de facultaire medezeggenschapsraad op 4 juli 2016. Deze versie treedt in werking op 1

Nadere informatie

Studiegids. Associate degree Eventmanager 2012-2013

Studiegids. Associate degree Eventmanager 2012-2013 Studiegids Associate degree Eventmanager 2012-2013 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2012 Studiegids Associate degree Eventmanager 2012-2013 2/132 Studiegids Associate degree Eventmanager

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Facility Management 2012-2013. Versie 1.3

Studiegids. Bacheloropleiding. Facility Management 2012-2013. Versie 1.3 Studiegids Bacheloropleiding Facility Management 2012-2013 Versie 1.3 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2012 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

A. Nadere facultaire invulling van onderstaande artikelen uit de HU-OER 2014-2015

A. Nadere facultaire invulling van onderstaande artikelen uit de HU-OER 2014-2015 10 FACULTAIRE OER: FACULTEIT COMMUNICATIE EN JOURNALISTIEK Vastgesteld door de faculteitsdirecteur op 27 januari 2014 Instemming van de facultaire medezeggenschapsraad op..2014 A. Nadere facultaire invulling

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Journalistiek 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding. Journalistiek 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding Journalistiek 2013-2014 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, januari 2013 Studiegids bacheloropleiding Journalistiek 2013-2014 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 014-015 Master Pedagogiek CROHO-nummer 44113 deeltijd 1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1. Informatie en communicatie...

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Journalistiek 2014-2015

Studiegids. Bacheloropleiding. Journalistiek 2014-2015 Studiegids Bacheloropleiding Journalistiek 2014-2015 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, januari 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep...

Nadere informatie

OER. Uitleg over de. Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER)

OER. Uitleg over de. Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Fractie VUUR, Universiteitsraad www.verenigingvuur.nl info@verenigingvuur.nl Voorwoord De Onderwijs-

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding deeltijd. Technische Bedrijfskunde 2014-2015

Studiegids. Bacheloropleiding deeltijd. Technische Bedrijfskunde 2014-2015 Studiegids Bacheloropleiding deeltijd Technische Bedrijfskunde 2014-2015 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, juli 2014 Studiegids Bacheloropleiding Technische Bedrijfskunde Deeltijd 2014-2015 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding deeltijd. Informatica 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding deeltijd. Informatica 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding deeltijd Informatica 2013-2014 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep... 7 2.1.2 Uitwerking van beroepsprofiel...

Nadere informatie

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven:

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven: 10 SPECIFIEKE FACULTAIRE BEPALINGEN Faculteit: Faculteit A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven: Artikel 32 Inschrijving voor cursussen 3A De student

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Electronic Engineering and Design. Duaal 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding. Electronic Engineering and Design. Duaal 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding Electronic Engineering and Design Duaal 2013-2014 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, januari 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 6 2 Inrichting van de opleiding 8 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding Pedagogiek. Voltijd 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding Pedagogiek. Voltijd 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding Pedagogiek Voltijd 2013-2014 Hogeschool Utrecht, Utrecht, september 2013 Studiegids bacheloropleiding Pedagogiek Voltijd 2013-2014 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Bouwkunde Duaal 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding. Bouwkunde Duaal 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding Bouwkunde Duaal 2013-2014 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Bouwkunde Voltijd 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding. Bouwkunde Voltijd 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding Bouwkunde Voltijd 2013-2014 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1

Nadere informatie

Bedrijfskunde (AVD) Bedrijfskunde MER (AVD) Financiële Dienstverlening (AVD)

Bedrijfskunde (AVD) Bedrijfskunde MER (AVD) Financiële Dienstverlening (AVD) Bedrijfskunde (AVD) 80074 Bedrijfskunde MER (AVD) 34139 Financiële Dienstverlening (AVD) 80038 Onderwijs- en Examenregeling AVD 17-18 deel B (opleidingsspecifiek) Academie voor Deeltijd Vastgesteld per

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Communicatiemanagement voltijd 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding. Communicatiemanagement voltijd 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding Communicatiemanagement voltijd 2013-2014 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, januari 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding 2014-2015 COMMUNICATIESYSTEMEN, AFSTUDEERRICHTING DIGITALE MEDIA EN COMMUNICATIE

Studiegids. Bacheloropleiding 2014-2015 COMMUNICATIESYSTEMEN, AFSTUDEERRICHTING DIGITALE MEDIA EN COMMUNICATIE Studiegids Bacheloropleiding COMMUNICATIESYSTEMEN, AFSTUDEERRICHTING DIGITALE MEDIA EN COMMUNICATIE 2014-2015 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep...

Nadere informatie

Algemene informatie

Algemene informatie Algemene informatie 2016-2017 BSA-regeling UITVOERINGSREGELING STUDIEADVIES BSA - TUA juni 2016 Aan de TUA geldt een bindend studieadvies. De Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW)

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling Hoofdstuk 3 Opleidingsdeel LVO

Onderwijs- en examenregeling Hoofdstuk 3 Opleidingsdeel LVO Onderwijs- en examenregeling Hoofdstuk 3 Opleidingsdeel LVO 2018-2019 Opleidingsdeel voor de bachelor lerarenopleidingen voortgezet onderwijs van Driestar hogeschool (onderdeel van Driestar educatief)

Nadere informatie

Associate Degree Business Management Amersfoort

Associate Degree Business Management Amersfoort Studiegids Bacheloropleiding Business Management Amersfoort Associate Degree Business Management Amersfoort 2013-2014 Versie 1.2 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2013 Amersfoort 2013-2014

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Master leraar Algemene Economie Croho: 45275 deeltijd 1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie

Nadere informatie

Errata Studiegids. Bacheloropleiding Leraar Basisonderwijs Deeltijd

Errata Studiegids. Bacheloropleiding Leraar Basisonderwijs Deeltijd Errata Studiegids Bacheloropleiding Leraar Basisonderwijs Deeltijd 2015-2016 Inhoudsopgave 1 Algemeen 3 2 Errata 4 2.1 Afstuderen (paragraaf 2.5.6)... 4 2.2 HU Onderwijsrooster (paragraaf 6.1)... 4 2.3

Nadere informatie

Studiegids. Associate Degree opleiding. Intercedent 2013-2014. Versie 1.1

Studiegids. Associate Degree opleiding. Intercedent 2013-2014. Versie 1.1 Studiegids Associate Degree opleiding Intercedent 2013-2014 Versie 1.1 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2013 Studiegids associate degree opleiding Intercedent 2013-2014 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling (OER) Bachelorprogramma Academische Opleiding Leraar Basisonderwijs. Faculteit der Gedrags- en Maatschappijwetenschappen

Onderwijs- en Examenregeling (OER) Bachelorprogramma Academische Opleiding Leraar Basisonderwijs. Faculteit der Gedrags- en Maatschappijwetenschappen Onderwijs- en Examenregeling (OER) Bachelorprogramma Academische Opleiding Leraar Basisonderwijs Faculteit der Gedrags- en Maatschappijwetenschappen 2018-2019 Bijlage: het programma PARAGRAAF 1 - ALGEMENE

Nadere informatie

Studiegids bacheloropleiding AOT-Techniek - Integrated Building & Engineering 2012-2013

Studiegids bacheloropleiding AOT-Techniek - Integrated Building & Engineering 2012-2013 Studiegids Bacheloropleiding AOT-Techniek - Integrated Building & Engineering 2012-2013 1/120 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 6 2 Inrichting van de opleiding 8 2.1 Beroepsprofiel... 8 2.1.1 Beroep... 8 2.1.2

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Bouwkunde Voltijd 2014-2015

Studiegids. Bacheloropleiding. Bouwkunde Voltijd 2014-2015 Studiegids Bacheloropleiding Bouwkunde Voltijd 2014-2015 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, juli 2014 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep...

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Communicatiesystemen Digitale Media en Communicatie 2015-2016

Studiegids. Bacheloropleiding. Communicatiesystemen Digitale Media en Communicatie 2015-2016 Studiegids Bacheloropleiding Communicatiesystemen Digitale Media en Communicatie 2015-2016 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, juli 2015 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding deeltijd. Pedagogiek 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding deeltijd. Pedagogiek 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding deeltijd Pedagogiek 2013-2014 Studiegids bacheloropleiding Pedagogiek deeltijd 2013-2014 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding deeltijd. Commerciële Economie 2013-2014. Versie 1.1

Studiegids. Bacheloropleiding deeltijd. Commerciële Economie 2013-2014. Versie 1.1 Studiegids Bacheloropleiding deeltijd Commerciële Economie 2013-2014 Versie 1.1 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2013 Studiegids bacheloropleiding deeltijd Commerciële Economie 2013-2014

Nadere informatie

Financiële Dienstverlening (AVD) Bedrijfskunde MER (AVD) Bedrijfskunde (AVD)

Financiële Dienstverlening (AVD) Bedrijfskunde MER (AVD) Bedrijfskunde (AVD) Financiële Dienstverlening (AVD) Bedrijfskunde MER (AVD) Bedrijfskunde (AVD) Onderwijs- en Examenregeling AVD 17-18 deel B (opleidingsspecifiek) Academie voor Deeltijd Vastgesteld per 9 juni 2017 Instemming

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding HBO-Rechten deeltijd inclusief afstudeerrichting kandidaatgerechtsdeurwaarder 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding HBO-Rechten deeltijd inclusief afstudeerrichting kandidaatgerechtsdeurwaarder 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding HBO-Rechten deeltijd inclusief afstudeerrichting kandidaatgerechtsdeurwaarder Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2013 Studiegids bacheloropleiding HBO-Rechten

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 05-06 Master Pedagogiek CROHO-nummer 443 variant: deeltijd NHL Hogeschool Afdeling: Zorg en Welzijn Versie: Concept besproken met AO-M.Peda 8-4-5 / definitief

Nadere informatie

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven:

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven: III FACULTEIT GEZONDHEIDSZORG A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven: Artikel 23 Studieadvies in de propedeutische fase 5.2 Voor het afgeven van een positief

Nadere informatie

Studiegids Bacheloropleiding Logopedie 2015-2016. Studiegids. Bacheloropleiding. Logopedie 2015-2016

Studiegids Bacheloropleiding Logopedie 2015-2016. Studiegids. Bacheloropleiding. Logopedie 2015-2016 Studiegids Bacheloropleiding Logopedie 2015-2016 Studiegids Bacheloropleiding Logopedie 2015-2016 Hogeschool Utrecht, Utrecht, juli 2015 Studiegids Bacheloropleiding Logopedie 2015-2016 Inhoudsopgave 1

Nadere informatie

Studiegids. Associate Degree Kinderopvang. Pedagogiek, deeltijd 2012-2013

Studiegids. Associate Degree Kinderopvang. Pedagogiek, deeltijd 2012-2013 Studiegids Associate Degree Kinderopvang Pedagogiek, deeltijd 2012-2013 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2012 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling LS&T/SMS&TI (Bacheloropleiding) 2004-2005

Onderwijs- en Examenregeling LS&T/SMS&TI (Bacheloropleiding) 2004-2005 Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden & Faculteit Technische Natuurwetenschappen van de Technische Universiteit Delft 1 van de Bacheloropleidingen Life Science & Technology

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Bedrijfskunde MER. Voltijd 2012-2013. Versie 1.2

Studiegids. Bacheloropleiding. Bedrijfskunde MER. Voltijd 2012-2013. Versie 1.2 Studiegids Bacheloropleiding Bedrijfskunde MER Voltijd 2012-2013 Versie 1.2 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2012 Studiegids bacheloropleiding Bedrijskunde MER 2012-2013 Inhoudsopgave

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) DEEL 1: AVANS GENERIEK

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) DEEL 1: AVANS GENERIEK ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) DEEL 1: AVANS GENERIEK 1 De inhoud van de Onderwijs- en Examenregelingen Hoofdstuk 1 ALGEMEEN 1.1 Algemene bepalingen 1 Avans Hogeschool kent, conform artikel 7.59. van

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling Hoofdstuk 3 Opleidingsdeel LVO

Onderwijs- en examenregeling Hoofdstuk 3 Opleidingsdeel LVO Onderwijs- en examenregeling Hoofdstuk 3 Opleidingsdeel LVO 2016-2017 Opleidingsdeel voor de bachelor lerarenopleidingen voortgezet onderwijs van Driestar hogeschool (onderdeel van Driestar educatief)

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2012/2013

Onderwijs- en Examenregeling 2012/2013 Onderwijs- en Examenregeling 2012/2013 Masteropleidingen Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Biologie Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Natuurkunde Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Scheikunde

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling Hoofdstuk 4 Opleidingsdeel hbo-pedagogiek

Onderwijs- en examenregeling Hoofdstuk 4 Opleidingsdeel hbo-pedagogiek Onderwijs- en examenregeling Hoofdstuk 4 Opleidingsdeel hbo-pedagogiek 2018-2019 Opleidingsdeel voor de bachelor pedagogiek van Driestar hogeschool (onderdeel van Driestar educatief) Onderwijs- en examenregeling

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Electronic Engineering and Design. Voltijd 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding. Electronic Engineering and Design. Voltijd 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding Electronic Engineering and Design Voltijd 2013-2014 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, januari 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 6 2 Inrichting van de opleiding 8 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

Studiegids bacheloropleiding CM deeltijd 2012-2013. Studiegids. Bacheloropleiding. Deeltijd 2012-2013 1/130

Studiegids bacheloropleiding CM deeltijd 2012-2013. Studiegids. Bacheloropleiding. Deeltijd 2012-2013 1/130 Studiegids Bacheloropleiding Deeltijd 2012-2013 1/130 2/130 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 6 2 Inrichting van de opleiding 8 2.1 Beroepsprofiel... 8 2.1.1 Beroep... 8 2.1.2 Uitwerking van beroepsprofiel...

Nadere informatie

Faculteit der Rechtsgeleerdheid. Bindend Studieadvies. student. uva.nl/ rechten

Faculteit der Rechtsgeleerdheid. Bindend Studieadvies. student. uva.nl/ rechten m UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM Faculteit der Rechtsgeleerdheid Bindend Studieadvies (BSA) 2018-2019 student. uva.nl/ rechten Het (negatief bindend) studieadvies Als je als voltijd bachelorstudent staat ingeschreven

Nadere informatie

Inleiding 2. Het toelatingsexamen 3. NVO-examen 5. Het Pre-masterprogramma 6. Studeren in deeltijd 8

Inleiding 2. Het toelatingsexamen 3. NVO-examen 5. Het Pre-masterprogramma 6. Studeren in deeltijd 8 INHOUD Inleiding 2 Het toelatingsexamen 3 NVO-examen 5 Het Pre-masterprogramma 6 Studeren in deeltijd 8 1 INLEIDING Het Instituut Pedagogische Wetenschappen van de Universiteit Leiden biedt de eenjarige

Nadere informatie

Errata Studiegids. Bacheloropleiding Leraar Basisonderwijs Voltijd

Errata Studiegids. Bacheloropleiding Leraar Basisonderwijs Voltijd Errata Studiegids Bacheloropleiding Leraar Basisonderwijs Voltijd 2015-2016 Inhoudsopgave 1 Algemeen 3 2 Errata 4 2.1 Afstuderen (paragraaf 2.5.6)... 4 2.2 HU Onderwijsrooster (paragraaf 6.1)... 4 2.3

Nadere informatie

Biologie & Medisch Laboratoriumonderzoek

Biologie & Medisch Laboratoriumonderzoek Studiegids 2012-2013 Bacheloropleiding Biologie & Medisch Laboratoriumonderzoek (Life Sciences) 2/298 sopgave 1 Voorwoord 7 2 Inrichting van de opleiding 9 2.1 Beroepsprofiel... 9 2.1.1 Beroep... 9 2.1.2

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Communicatiesystemen. Afstudeerrichting Digitale Media en Communicatie 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding. Communicatiesystemen. Afstudeerrichting Digitale Media en Communicatie 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding Communicatiesystemen Afstudeerrichting Digitale Media en Communicatie 2013-2014 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep...

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Industriële Automatisering. Voltijd 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding. Industriële Automatisering. Voltijd 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding Industriële Automatisering Voltijd 2013-2014 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, januari 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 6 2 Inrichting van de opleiding 8 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

Studiegids Bachelor Fysiotherapie voltijd 2014-2015

Studiegids Bachelor Fysiotherapie voltijd 2014-2015 Studiegids Bachelor Fysiotherapie voltijd 2014-2015 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep... 7 2.1.2 Uitwerking van beroepsprofiel... 7 2.1.3

Nadere informatie

Associate Degree Business Management Utrecht

Associate Degree Business Management Utrecht Studiegids Bacheloropleiding Business Management Utrecht Associate Degree Business Management Utrecht 2013-2014 Versie 1.2 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding deeltijd. Bedrijfskunde MER 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding deeltijd. Bedrijfskunde MER 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding deeltijd Bedrijfskunde MER 2013-2014 Versie 1.1 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2013 Studiegids bacheloropleiding deeltijd Bedrijfskunde MER 2013-2014 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Studiegids bacheloropleiding Propedeutische Fase Social Work voltijd 2013-2014

Studiegids bacheloropleiding Propedeutische Fase Social Work voltijd 2013-2014 Studiegids bacheloropleiding Propedeutische Fase Social Work voltijd 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding Propedeutische Fase Social Work 2013-2014 1/137 Studiegids bacheloropleiding Propedeutische Fase

Nadere informatie

Studiegids bacheloropleiding Journalistiek 2012-2013. Studiegids. Bacheloropleiding. Journalistiek 2012-2013. Datum juli 2012. Versie 5.

Studiegids bacheloropleiding Journalistiek 2012-2013. Studiegids. Bacheloropleiding. Journalistiek 2012-2013. Datum juli 2012. Versie 5. Studiegids Bacheloropleiding Journalistiek 2012-2013 Datum juli 2012 Versie 5.0 1/292 Documentbeheer Titel versie datum Status Studiegids Journalistiek 1.0 25 mei 2012 Concept Malika Studiegids Journalistiek

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2010/2011

Onderwijs- en Examenregeling 2010/2011 Onderwijs- en Examenregeling 2010/2011 Masteropleidingen Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Biologie Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Natuurkunde Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Scheikunde

Nadere informatie

Bijlage Onderwijs- en Examenregeling (OER) Bachelor Programma Academische Opleiding Leraar Basisonderwijs

Bijlage Onderwijs- en Examenregeling (OER) Bachelor Programma Academische Opleiding Leraar Basisonderwijs Bijlage Onderwijs- en Examenregeling (OER) Bachelor Programma Academische Opleiding Leraar Basisonderwijs Faculteit der Gedrags- en Maatschappijwetenschappen 2016-2017 Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Financial Services Management 2013-2014. Versie 1.2

Studiegids. Bacheloropleiding. Financial Services Management 2013-2014. Versie 1.2 Studiegids Bacheloropleiding Financial Services Management 2013-2014 Versie 1.2 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding deeltijd. Business IT & Management 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding deeltijd. Business IT & Management 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding deeltijd Business IT & Management 2013-2014 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep... 7 2.1.2 Uitwerking van beroepsprofiel...

Nadere informatie

Examenreglement 2014-2015

Examenreglement 2014-2015 Examenreglement 2014-2015 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 Algemeen 3 Hoofdstuk 2 Toelating tot opleidingen en cursussen 4 Hoofdstuk 3 Onderwijsprogramma 5 Hoofdstuk 4 Getuigschrift 7 Hoofdstuk 5 Doel en vorm

Nadere informatie

BACHELOROPLEIDING DEELTIJD

BACHELOROPLEIDING DEELTIJD HBO-ICT INFORMATICA BACHELOROPLEIDING DEELTIJD 2015-2016 2014-2015 LEERROUTES: BUSINESS IT & MANAGEMENT, SOFTWARE ENGINEERING, SYSTEM AND NETWORK ENGINEERING CREATING TOMORROW HBO-ICT DE VIERJARIGE DEELTIJDOPLEIDING

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Mediatechnologie. Voltijd 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding. Mediatechnologie. Voltijd 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding Mediatechnologie Voltijd 2013-2014 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, januari 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 6 2 Inrichting van de opleiding 8 2.1 Beroepsprofiel... 8

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Logopedie 2014-2015

Studiegids. Bacheloropleiding. Logopedie 2014-2015 Studiegids Bacheloropleiding Logopedie 2014-2015 1 Studiegids Bacheloropleiding Logopedie 2014-2015 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep... 7

Nadere informatie

Inleiding 2. Het toelatingsexamen 3. NVO examen 5. Het schakelprogramma 6. INHOLLAND met doorstroomminor 8. Studeren in deeltijd 9

Inleiding 2. Het toelatingsexamen 3. NVO examen 5. Het schakelprogramma 6. INHOLLAND met doorstroomminor 8. Studeren in deeltijd 9 INHOUD Inleiding 2 Het toelatingsexamen 3 NVO examen 5 Het schakelprogramma 6 INHOLLAND met doorstroomminor 8 Studeren in deeltijd 9 1 INLEIDING Het Instituut Pedagogische Wetenschappen van de Universiteit

Nadere informatie

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven 10 SPECIFIEKE FACULTAIRE BEPALINGEN Faculteit Educatie A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven Artikel 32 Inschrijving voor cursussen 3A De student is

Nadere informatie

Studiegids. Associate Degree. Assistent Marketeer. Deeltijd 2013-2014. Versie 1.1

Studiegids. Associate Degree. Assistent Marketeer. Deeltijd 2013-2014. Versie 1.1 Studiegids Associate Degree Assistent Marketeer Deeltijd 2013-2014 Versie 1.1 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

Bindend Studieadvies (BSA)

Bindend Studieadvies (BSA) BSA_4luik_0708.qxp:BSA folder recht 06-06-2007 18:18 Pagina 1 Bindend Studieadvies (BSA) Neem contact op met het Bureau Studiebegeleiding Om dispensatie te krijgen van het negatief BSA moet u uw persoonlijke

Nadere informatie

Management & Organisatie

Management & Organisatie Management & Organisatie Algemeen De Associate degree Human Resource Management (deeltijd) wordt verzorgd door het Instituut voor Bedrijfskunde, Hanzehogeschool Groningen. Mensen zijn het belangrijkste

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Farmakunde 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding. Farmakunde 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding Farmakunde 2013-2014 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep... 7 2.1.2 Uitwerking van beroepsprofiel... 7 2.1.3 Competenties

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Master Leraar Algemene Economie CROHO: 45275 variant: deeltijd NHL Hogeschool Afdeling: IEC Versie: Concept besproken met kernteam 29-4-15 / definitief

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling LS&T en MST (Bacheloropleiding) 2009-2010

Onderwijs- en Examenregeling LS&T en MST (Bacheloropleiding) 2009-2010 Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden & Faculteit Technische Natuurwetenschappen van de Technische Universiteit Delft Onderwijs- en Examenregeling van de Bacheloropleidingen

Nadere informatie

Studeren aan het hbo. W i n d e s h e i m z e t k e n n i s i n w e r k i n g

Studeren aan het hbo. W i n d e s h e i m z e t k e n n i s i n w e r k i n g Studeren aan het hbo Inhoud van de presentatie Kenmerken van het hbo Verschil tussen havo en hbo Verschil hbo en universiteit Opbouw van een hbo-opleiding Studieresultaten en begeleiding Toelating en aanmelding

Nadere informatie

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven 10 SPECIFIEKE FACULTAIRE BEPALINGEN Faculteit Economie en Management A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven Artikel 32 Inschrijving voor cursussen. 3A

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. HBO-Rechten Voltijd 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding. HBO-Rechten Voltijd 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding HBO-Rechten Voltijd 2013-2014 Hogeschool Utrecht, Studentzaken / JZ Utrecht, september 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie