A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven"

Transcriptie

1 10 SPECIFIEKE FACULTAIRE BEPALINGEN Faculteit Educatie A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven Artikel 32 Inschrijving voor cursussen 3A De student is zelf verantwoordelijk voor de inschrijving. 1 5A De student kan in hetzelfde studiejaar niet meer dan eenmaal voor dezelfde cursus ingeschreven staan. Artikel 33 Inschrijving voor tentamens 2A De student is zelf verantwoordelijk voor de inschrijving. Artikel 34 Tentamenkansen 1A 3A De student kan zich in hetzelfde studiejaar voor ten hoogste twee maal inschrijven voor het tentamen van dezelfde cursus. Alleen onvoldoende tentamenresultaten kunnen worden herkanst. Artikel 42 Getuigschriften 8A Zodra de student alle onderdelen die behoren tot het propedeutisch examen voor de lerarenopleidingen Basisonderwijs, Voortgezet Onderwijs, opleiding leraar/tolk NGT of de Adopleiding heeft behaald wordt door de examencommissie het propedeutisch getuigschrift gemaakt. De student krijgt hiervan per bericht. Voor het verkrijgen van het getuigschrift behorend bij het afsluitende examen (diploma) voor de lerarenopleidingen Basisonderwijs, Voortgezet Onderwijs, de opleiding leraar/tolk NGT en de Adopleidingen kan de student in Osiris een digitale aanvraag doen. De aanvraag kan gedaan worden zodra de student alle onderdelen die behoren tot het afsluitende examen heeft behaald. Nadat de aanvraag is gedaan wordt het diploma gemaakt. 1 Student kan door of vanwege de opleiding ingeschreven worden op cursussen. Indien dit het geval is, wordt dit opgenomen in de studiegids.

2 B. Nadere facultaire regelgeving De faculteit Educatie kent de volgende nadere regelgeving die een integraal onderdeel van de OER vormen: 1. Huishoudelijk reglement examencommissie FE 2. Tentamenreglement FE 3. Klachtencommissie FE

3 C. Opleidingen van de faculteit Educatie De faculteit Educatie kent de volgende opleidingen: 1 B Opleiding tot Leraar Nederlandse Gebarentaal (NGT)/Bacheloropleiding tot Tolk NGT 2 B Opleiding tot leraar Basisonderwijs 3 B Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Duits 4 B Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Engels 5 B Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Frans 6 B Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Geschiedenis 7 B Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Nederlands 8 B Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Scheikunde 9 B Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Aardrijkskunde 10 B Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Wiskunde 11 B Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Techniek 12 B Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Spaans 13 B Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Natuurkunde 14 B Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Biologie 15 B Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Gezondheidszorg en Welzijn 16 B Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Omgangskunde 17 Ad Schrijftolk 18 Ad Onderwijsondersteuner Techniek 19 Ad Onderwijsondersteuner Omgangskunde

4 1. B Opleiding tot Leraar Nederlandse Gebarentaal (NGT)/Bacheloropleiding tot Tolk NGT 1.1. De kerngegevens van deze opleiding Naam opleiding : B Opleiding tot Leraar Nederlandse Gebarentaal (NGT)/Bacheloropleiding tot Tolk NGT Engelse naam : B Teacher Sign Language of the Netherlands (SLN)/Bachelor SLN Interpreter CROHO-nummer : Aangeboden te : Utrecht Afstudeerrichting(en) : - Leraar - Tolk NGT Varianten : voltijd en deeltijd Graad : Bachelor of Education Afkorting graad : BEd Studielast : totaal: 240 EC Hoofdfase: 180 EC bestaande uit Major (150 EC) en profileringsruimte (30 EC) 1.2. Propedeutisch examen De propedeutische fase van deze opleiding kent een propedeutisch examen.(artikel 28 OER). Het propedeutisch examen bestaat uit de volgende onderdelen: Taalvaardigheid NGT Het verkrijgen van inzicht in de dovengemeenschap Inzicht krijgen in het beroep Leraar NGT of Tolk NGT Algemeen en theoretisch vormende vakken Studieloopbaanbegeleiding In de studiegids word aangegeven wat de inhoud en de studielast zijn van de cursussen van de propedeutische fase Vooropleidingseisen Voor deze opleiding gelden naast de algemene vooropleidingseisen zoals genoemd in artikel 11 Inschrijvingsregeling, geen nadere vooropleidingseisen Toegangsbeperking afstudeerrichtingen (artikel 24 OER) Deze opleiding kent de volgende afstudeerrichtingen: Leraar Tolk NGT Deze afstudeerrichtingen kennen geen toegangsbeperking Studieadvies De norm voor een positief studieadvies is voor deze opleiding (voltijd en deeltijd) 45 EC. Het studiedieadvies wordt uiterlijk aan het einde van het eerste jaar van inschrijving afgegeven De geoormerkte cursussen die behaald moeten worden om aan de norm te voldoen, zijn: Voor de opleiding Tolk NGT Taalvaardigheid NGT (25 EC) Tolkvaardigheden 2 (5 EC) Dovenstudies 1 (5 EC) Taalkunde 1 (5 EC) SLB (5 EC).

5 Voor de opleiding Leraar NGT Taalvaardigheid NGT (25 EC) Onderwijskunde/Didaktiek A (5 EC) Dovenstudies 1 (5 EC) Taalkunde 1 (5 EC) SLB (5 EC) Een bindend negatief studieadvies houdt in dat een student deze opleiding (voltijd en deeltijd) niet kan voortzetten bij Hogeschool Utrecht. De student is in dat geval ook niet toelaatbaar voor de Associate degreeopleiding Schrijftolk Compensatieregeling 1.7. Verplichte vakinhoudelijke en vakdidactische kennis Kennisbasis Voor het nominale voltijds- en deeltijdsprogramma van de tweedegraads lerarenopleiding NGT / Tolk NGT geldt dat de vakinhoudelijke en vakdidactische kennis waarover de startbekwame docent/tolk moet beschikken is vastgelegd in de kennisbasis.

6 2. B Opleiding tot leraar Basisonderwijs 2.1. De kerngegevens van deze opleiding Naam opleiding : B Opleiding tot leraar Basisonderwijs Engelse naam : B Education in Primary Schools (age 4-12) CROHO-nummer : Aangeboden te : Utrecht en Amersfoort Afstudeerrichting(en) : - Varianten : voltijd en deeltijd Graad : Bachelor of Education Afkorting graad : BEd Studielast : totaal: 240 EC Hoofdfase: 180 EC bestaande uit Major (150 EC) en profileringsruimte (30 EC) 2.2. Propedeutisch examen De propedeutische fase van deze opleiding kent een propedeutisch examen (artikel 28 OER). In de studiegids word aangegeven uit welke onderdelen de propedeuse bestaat en wat de inhoud en de studielast zijn van de cursussen van de propedeutische fase Vooropleidingseisen Voor deze opleiding gelden naast de algemene vooropleidingseisen zoals genoemd in artikel 11 Inschrijvingsregeling, geen nadere vooropleidingseisen Toegangsbeperking afstudeerrichtingen (artikel 24 OER) Deze opleiding kent na de propedeutische fase geen afstudeerrichtingen Studieadvies De norm voor een positief studieadvies is voor deze opleiding (voltijd en deeltijd) 45 EC. Het studieadvies wordt uiterlijk aan het einde van het eerste jaar van inschrijving afgegeven De geoormerkte cursussen die behaald moeten worden om aan de norm te voldoen, zijn: CITO Nederlands en rekenen SLB01 SLB02 WPL Een bindend negatief studieadvies houdt in dat een student deze opleiding (voltijd en deeltijd) niet kan voortzetten bij Hogeschool Utrecht Compensatieregeling 2.7. Verplichte vakinhoudelijke en vakdidactische kennis Kennisbasis Voor het nominale voltijds- en deeltijdsprogramma van de opleiding tot leraar Basisonderwijs geldt dat de vakinhoudelijke kennis op het terrein van Nederlandse taal en rekenen-wiskunde waarover de startbekwame docent moet beschikken is vastgelegd in de kennisbasis die landelijk is overeengekomen Digitale kennistoetsen De vakinhoudelijke kennis waarover de startbekwame docent moet beschikken is vastgelegd in de kennisbasis die landelijk is overeengekomen. Vanaf 2013 zal een digitale kennistoets voor de vakken taal en rekenen-wiskunde onderdeel uitmaken van de opleiding. Studenten die instromen in het nominale voltijds- en deeltijdsprogramma vanaf studiejaar 2011 moeten aan de eindtoets

7 voldoen. Een voldoende resultaat voor de startbekwaamheidstoets vormt onderdeel van het bachelor examen.

8 3. B Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Duits 3.1. De kerngegevens van deze opleiding Naam opleiding : B Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Duits Engelse naam : B Teacher Education in German CROHO-nummer : Aangeboden te : Utrecht Afstudeerrichting(en) : - Varianten : voltijd en deeltijd Graad : Bachelor of Education Afkorting graad : BEd Studielast : totaal: 240 EC Hoofdfase: 180 EC bestaande uit Major (150 EC) en profileringsruimte (30 EC) 3.2. Propedeutisch examen De propedeutische fase van deze opleiding kent een propedeutisch examen (artikel 28 OER). Het propedeutisch examen bestaat uit de volgende onderdelen: De werk-ervaringsreflectie leerlijn, het praktijk leren; De integrale leerlijn, gericht op het uitvoeren van beroepstaken in de vorm van projecten; De conceptuele en vaardigheden leerlijn, gericht op kennisverwerving en het hanteren ervan; De studieloopbaanlijn In de studiegids word aangegeven wat de inhoud en de studielast zijn van de cursussen van de propedeutische fase Vooropleidingseisen Voor deze opleiding gelden naast de algemene vooropleidingseisen zoals genoemd in artikel 11 Inschrijvingsregeling, nadere vooropleidingseisen. De nadere vooropleidingseisen zijn: HAVO: C&M - met duitse taal & cultuur E&M - met duitse taal & cultuur N&G - met duitse taal & cultuur N&T - met duitse taal & cultuur VWO: C&M - direct toelaatbaar E&M - direct toelaatbaar N&G - direct toelaatbaar MBO: Met een diploma van een MBO-opleiding op niveau 4 ben je zonder meer toelaatbaar. Meer informatie met betrekking tot vooropleidingseisen is te vinden op Voor deze opleiding (voltijd en deeltijd) kan de faculteitsdirecteur bepalen dat een bezitter van een diploma of getuigschrift (zoals bedoeld in artikel 10 OER), dat niet voldoet aan het profiel voor de betreffende opleiding of groep van opleidingen, toch wordt ingeschreven, nadat aan de eisen van een nader onderzoek is voldaan. Het nader onderzoek bestaat uit een deficiëntietoets

9 voor het vak Duits. Voor het maken van de toets kan een afspraak gemaakt worden met de toelatingscommissie FE door een bericht te sturen aan 3.4. Toegangsbeperking afstudeerrichtingen (artikel 24 OER) Deze opleiding kent na de propedeutische fase geen afstudeerrichtingen Studieadvies De norm voor een positief studieadvies is voor deze opleiding (voltijd en deeltijd) 45 EC. Het studieadvies wordt uiterlijk aan het einde van het eerste jaar van inschrijving afgegeven Een bindend negatief studieadvies houdt in dat een student deze opleiding (voltijd en deeltijd) niet kan voortzetten bij Hogeschool Utrecht Compensatieregeling 3.7. Verplichte vakinhoudelijke en vakdidactische kennis Kennisbasis Voor het nominale voltijds- en deeltijdsprogramma van de tweedegraads lerarenopleiding Duits geldt dat de vakinhoudelijke en vakdidactische kennis waarover de startbekwame docent moet beschikken is vastgelegd in de kennisbasis die landelijk is overeengekomen.

10 4. B Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Engels 4.1. De kerngegevens van deze opleiding Naam opleiding : B Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Engels Engelse naam : B Teacher Education in English CROHO-nummer : Aangeboden te : Utrecht Afstudeerrichting(en) : - Varianten : voltijd en deeltijd Graad : Bachelor of Education Afkorting graad : BEd Studielast : totaal: 240 EC Hoofdfase: 180 EC bestaande uit Major (150 EC) en profileringsruimte (30 EC) 4.2. Propedeutisch examen De propedeutische fase van deze opleiding kent een propedeutisch examen (artikel 28 OER). Het propedeutisch examen bestaat uit de volgende onderdelen: De werk-ervaringsreflectie leerlijn, het praktijk leren; De integrale leerlijn, gericht op het uitvoeren van beroepstaken in de vorm van projecten; De conceptuele en vaardigheden leerlijn, gericht op kennisverwerving en het hanteren ervan; De studieloopbaanlijn In de studiegids word aangegeven wat de inhoud en de studielast zijn van de cursussen van de propedeutische fase Vooropleidingseisen Voor deze opleiding gelden naast de algemene vooropleidingseisen zoals genoemd in artikel 11 Inschrijvingsregeling, geen nadere vooropleidingseisen Toegangsbeperking afstudeerrichtingen (artikel 24 OER) Deze opleiding kent na de propedeutische fase geen afstudeerrichtingen Studieadvies De norm voor een positief studieadvies is voor deze opleiding (voltijd en deeltijd) 45 EC. Het studieadvies wordt uiterlijk aan het einde van het eerste jaar van inschrijving afgegeven Een bindend negatief studieadvies houdt in dat een student deze opleiding (voltijd en deeltijd) niet kan voortzetten bij Hogeschool Utrecht Compensatieregeling 4.7. Verplichte vakinhoudelijke en vakdidactische kennis Kennisbasis Voor het nominale voltijds- en deeltijdsprogramma van de tweedegraads lerarenopleiding Engels geldt dat de vakinhoudelijke en vakdidactische kennis waarover de startbekwame docent moet beschikken is vastgelegd in de kennisbasis die landelijk is overeengekomen Digitale kennistoetsen De vakinhoudelijke en vakdidactische kennis waarover de startbekwame docent moet beschikken is vastgelegd in de kennisbasis die landelijk is overeengekomen. Vanaf 2013 zullen twee digitale kennistoetsen onderdeel uitmaken van de opleiding: een toets in de propedeutische fase en een toets om het startbekwaamheidsniveau te toetsen. Studenten die instromen in het nominale

11 voltijds- en deeltijdsprogramma vanaf studiejaar 2011 moeten aan de eindtoets voldoen. Een voldoende resultaat voor de startbekwaamheidstoets vormt onderdeel van het bachelor examen.

12 5. B Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Frans 5.1. De kerngegevens van deze opleiding Naam opleiding : B Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Frans Engelse naam : B Teacher Education in French CROHO-nummer : Aangeboden te : Utrecht Afstudeerrichting(en) : - Varianten : voltijd en deeltijd Graad : Bachelor of Education Afkorting graad : BEd Studielast : totaal: 240 EC Hoofdfase: 180 EC bestaande uit Major (150 EC) en profileringsruimte (30 EC) 5.2. Propedeutisch examen De propedeutische fase van deze opleiding kent een propedeutisch examen (artikel 28 OER). Het propedeutisch examen bestaat uit de volgende onderdelen: De werk-ervaringsreflectie leerlijn, het praktijk leren; De integrale leerlijn, gericht op het uitvoeren van beroepstaken in de vorm van projecten; De conceptuele en vaardigheden leerlijn, gericht op kennisverwerving en het hanteren ervan; De studieloopbaanlijn In de studiegids word aangegeven wat de inhoud en de studielast zijn van de cursussen van de propedeutische fase Vooropleidingseisen Voor deze opleiding gelden naast de algemene vooropleidingseisen zoals genoemd in artikel 11 Inschrijvingsregeling, nadere vooropleidingseisen. De nadere vooropleidingseisen zijn: HAVO: C&M - met franse taal & cultuur E&M - met franse taal & cultuur N&G - met franse taal & cultuur N&T - met franse taal & cultuur VWO: C&M - direct toelaatbaar E&M - direct toelaatbaar N&G - direct toelaatbaar MBO: Met een diploma van een MBO-opleiding op niveau 4 ben je zonder meer toelaatbaar. Meer informatie met betrekking tot vooropleidingseisen is te vinden op Voor deze opleiding (voltijd en deeltijd) kan de faculteitsdirecteur bepalen dat een bezitter van een diploma of getuigschrift (zoals bedoeld in artikel 10 OER), dat niet voldoet aan het profiel voor de betreffende opleiding of groep van opleidingen, toch wordt ingeschreven, nadat aan de eisen van een nader onderzoek is voldaan. Het nader onderzoek bestaat uit een deficiëntietoets voor het vak Frans. Voor het maken van de toets kan een afspraak gemaakt worden met de toelatingscommissie FE door een bericht te sturen aan

13 5.4. Toegangsbeperking afstudeerrichtingen (artikel 24 OER) Deze opleiding kent na de propedeutische fase geen afstudeerrichtingen Studieadvies De norm voor een positief studieadvies is voor deze opleiding (voltijd en deeltijd) 45 EC. Het studieadvies wordt uiterlijk aan het einde van het eerste jaar van inschrijving afgegeven Een bindend negatief studieadvies houdt in dat een student deze opleiding (voltijd en deeltijd) niet kan voortzetten bij Hogeschool Utrecht Compensatieregeling 5.7. Verplichte vakinhoudelijke en vakdidactische kennis Kennisbasis Voor het nominale voltijds- en deeltijdsprogramma van de tweedegraads lerarenopleiding Frans geldt dat de vakinhoudelijke en vakdidactische kennis waarover de startbekwame docent moet beschikken is vastgelegd in de kennisbasis die landelijk is overeengekomen.

14 6. B Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Geschiedenis 6.1. De kerngegevens van deze opleiding Naam opleiding : B Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Geschiedenis Engelse naam : B Teacher Education in History CROHO-nummer : Aangeboden te : Utrecht Afstudeerrichting(en) : - Varianten : voltijd en deeltijd Graad : Bachelor of Education Afkorting graad : BEd Studielast : totaal: 240 EC Hoofdfase: 180 EC bestaande uit Major (150 EC) en profileringsruimte (30 EC) 6.2. Propedeutisch examen De propedeutische fase van deze opleiding kent een propedeutisch examen (artikel 28 OER). Het propedeutisch examen bestaat uit de volgende onderdelen: De werk-ervaringsreflectie leerlijn, het praktijk leren; De integrale leerlijn, gericht op het uitvoeren van beroepstaken in de vorm van projecten; De conceptuele en vaardigheden leerlijn, gericht op kennisverwerving en het hanteren ervan; De studieloopbaanlijn In de studiegids word aangegeven wat de inhoud en de studielast zijn van de cursussen van de propedeutische fase Vooropleidingseisen Voor deze opleiding gelden naast de algemene vooropleidingseisen zoals genoemd in artikel 11 Inschrijvingsregeling, nadere vooropleidingseisen. De nadere vooropleidingseisen zijn: HAVO: C&M - direct toelaatbaar E&M - direct toelaatbaar N&G - direct toelaatbaar VWO: C&M - direct toelaatbaar E&M - direct toelaatbaar N&G - direct toelaatbaar MBO: Met een diploma van een MBO-opleiding op niveau 4 ben je zonder meer toelaatbaar. Meer informatie met betrekking tot vooropleidingseisen is te vinden op Voor deze opleiding (voltijd en deeltijd) kan de faculteitsdirecteur bepalen dat een bezitter van een diploma of getuigschrift (zoals bedoeld in artikel 10 OER), dat niet voldoet aan het profiel voor de betreffende opleiding of groep van opleidingen, toch wordt ingeschreven, nadat aan de eisen van een nader onderzoek is voldaan. Het nader onderzoek bestaat uit een deficiëntietoets

15 voor het vak Geschiedenis. Voor het maken van de toets kan een afspraak gemaakt worden met de toelatingscommissie FE door een bericht te sturen aan 6.4. Toegangsbeperking afstudeerrichtingen (artikel 24 OER) Deze opleiding kent na de propedeutische fase geen afstudeerrichtingen Studieadvies De norm voor een positief studieadvies is voor deze opleiding (voltijd en deeltijd) 45 EC. Het studieadvies wordt uiterlijk aan het einde van het eerste jaar van inschrijving afgegeven Een bindend negatief studieadvies houdt in dat een student deze opleiding (voltijd en deeltijd) niet kan voortzetten bij Hogeschool Utrecht Compensatieregeling 6.7. Verplichte vakinhoudelijke en vakdidactische kennis Kennisbasis Voor het nominale voltijds- en deeltijdsprogramma van de tweedegraads lerarenopleiding Geschiedenis geldt dat de vakinhoudelijke en vakdidactische kennis waarover de startbekwame docent moet beschikken is vastgelegd in de kennisbasis die landelijk is overeengekomen Digitale kennistoetsen De vakinhoudelijke en vakdidactische kennis waarover de startbekwame docent moet beschikken is vastgelegd in de kennisbasis die landelijk is overeengekomen. Vanaf 2013 zullen twee digitale kennistoetsen onderdeel uitmaken van de opleiding: een toets in de propedeutische fase en een toets om het startbekwaamheidsniveau te toetsen. Studenten die instromen in het nominale voltijds- en deeltijdsprogramma vanaf studiejaar 2011 moeten aan de eindtoets voldoen. Een voldoende resultaat voor de startbekwaamheidstoets vormt onderdeel van het bachelor examen.

16 7. B Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Nederlands 7.1. De kerngegevens van deze opleiding Naam opleiding : B Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Nederlands Engelse naam : B Teacher Education in Dutch CROHO-nummer : Aangeboden te : Utrecht Afstudeerrichting(en) : - Varianten : voltijd en deeltijd Graad : Bachelor of Education Afkorting graad : BEd Studielast : totaal: 240 EC Hoofdfase: 180 EC bestaande uit Major (150 EC) en profileringsruimte (30 EC) 7.2. Propedeutisch examen De propedeutische fase van deze opleiding kent een propedeutisch examen (artikel 28 OER). Het propedeutisch examen bestaat uit de volgende onderdelen: De werk-ervaringsreflectie leerlijn, het praktijk leren; De integrale leerlijn, gericht op het uitvoeren van beroepstaken in de vorm van projecten; De conceptuele en vaardigheden leerlijn, gericht op kennisverwerving en het hanteren ervan; De studieloopbaanlijn In de studiegids word aangegeven wat de inhoud en de studielast zijn van de cursussen van de propedeutische fase Vooropleidingseisen Voor deze opleiding gelden naast de algemene vooropleidingseisen zoals genoemd in artikel 11 Inschrijvingsregeling, geen nadere vooropleidingseisen Toegangsbeperking afstudeerrichtingen (artikel 24 OER) Deze opleiding kent na de propedeutische fase geen afstudeerrichtingen Studieadvies De norm voor een positief studieadvies is voor deze opleiding (voltijd en deeltijd) 45 EC. Het studieadvies wordt uiterlijk aan het einde van het eerste jaar van inschrijving afgegeven Een bindend negatief studieadvies houdt in dat een student deze opleiding (voltijd en deeltijd) niet kan voortzetten bij Hogeschool Utrecht Compensatieregeling 7.7. Verplichte vakinhoudelijke en vakdidactische kennis Kennisbasis Voor het nominale voltijds- en deeltijdsprogramma van de tweedegraads lerarenopleiding Nederlands geldt dat de vakinhoudelijke en vakdidactische kennis waarover de startbekwame docent moet beschikken is vastgelegd in de kennisbasis die landelijk is overeengekomen Digitale kennistoetsen De vakinhoudelijke en vakdidactische kennis waarover de startbekwame docent moet beschikken is vastgelegd in de kennisbasis die landelijk is overeengekomen. Vanaf 2013 zullen twee digitale kennistoetsen onderdeel uitmaken van de opleiding: een toets in de propedeutische fase en een toets om het startbekwaamheidsniveau te toetsen. Studenten die instromen in het nominale

17 voltijds- en deeltijdsprogramma vanaf studiejaar 2011 moeten aan de eindtoets voldoen. Een voldoende resultaat voor de startbekwaamheidstoets vormt onderdeel van het bachelor examen.

18 8. B Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Scheikunde 8.1. De kerngegevens van deze opleiding Naam opleiding : B Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Scheikunde Engelse naam : B Teacher Education in Chemics CROHO-nummer : Aangeboden te : Utrecht Afstudeerrichting(en) : - Varianten : voltijd en deeltijd Graad : Bachelor of Education Afkorting graad : BEd Studielast : totaal: 240 EC Hoofdfase: 180 EC bestaande uit Major (150 EC) en profileringsruimte (30 EC) 8.2. Propedeutisch examen De propedeutische fase van deze opleiding kent een propedeutisch examen (artikel 28 OER). Het propedeutisch examen bestaat uit de volgende onderdelen: De werk-ervaringsreflectie leerlijn, het praktijk leren; De integrale leerlijn, gericht op het uitvoeren van beroepstaken in de vorm van projecten; De conceptuele en vaardigheden leerlijn, gericht op kennisverwerving en het hanteren ervan; De studieloopbaanlijn In de studiegids word aangegeven wat de inhoud en de studielast zijn van de cursussen van de propedeutische fase Vooropleidingseisen Voor deze opleiding gelden naast de algemene vooropleidingseisen zoals genoemd in artikel 11 Inschrijvingsregeling, nadere vooropleidingseisen. De nadere vooropleidingseisen zijn: HAVO: C&M - niet toelaatbaar E&M - niet toelaatbaar N&G - direct toelaatbaar VWO: C&M - niet toelaatbaar E&M - met scheikunde N&G - direct toelaatbaar MBO: Met een diploma van een MBO-opleiding op niveau 4 ben je zonder meer toelaatbaar. Meer informatie met betrekking tot vooropleidingseisen is te vinden op Voor deze opleiding (voltijd en deeltijd) kan de faculteitsdirecteur bepalen dat een bezitter van een diploma of getuigschrift (zoals bedoeld in artikel 10 OER), dat niet voldoet aan het profiel voor de betreffende opleiding of groep van opleidingen, toch wordt ingeschreven, nadat aan de eisen van een nader onderzoek is voldaan. Het nader onderzoek bestaat uit een deficiëntietoets

19 voor het vak Scheikunde. Voor het maken van de toets kan een afspraak gemaakt worden met de toelatingscommissie FE door een bericht te sturen aan 8.4. Toegangsbeperking afstudeerrichtingen (artikel 24 OER) Deze opleiding kent na de propedeutische fase geen afstudeerrichtingen Studieadvies De norm voor een positief studieadvies is voor deze opleiding (voltijd en deeltijd) 45 EC. Het studieadvies wordt uiterlijk aan het einde van het eerste jaar van inschrijving afgegeven Een bindend negatief studieadvies houdt in dat een student deze opleiding (voltijd en deeltijd) niet kan voortzetten bij Hogeschool Utrecht Compensatieregeling 8.7. Verplichte vakinhoudelijke en vakdidactische kennis Kennisbasis Voor het nominale voltijds- en deeltijdsprogramma van de tweedegraads lerarenopleiding Scheikunde geldt dat de vakinhoudelijke en vakdidactische kennis waarover de startbekwame docent moet beschikken is vastgelegd in de kennisbasis die landelijk is overeengekomen.

20 9. B Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Aardrijkskunde 9.1. De kerngegevens van deze opleiding Naam opleiding : B Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Aardrijkskunde Engelse naam : B Teacher Education in Geography CROHO-nummer : Aangeboden te : Utrecht Afstudeerrichting(en) : - Varianten : voltijd en deeltijd Graad : Bachelor of Education Afkorting graad : BEd Studielast : totaal: 240 EC Hoofdfase: 180 EC bestaande uit Major (150 EC) en profileringsruimte (30 EC) 9.2. Propedeutisch examen De propedeutische fase van deze opleiding kent een propedeutisch examen (artikel 28 OER). Het propedeutisch examen bestaat uit de volgende onderdelen: De werk-ervaringsreflectie leerlijn, het praktijk leren; De integrale leerlijn, gericht op het uitvoeren van beroepstaken in de vorm van projecten; De conceptuele en vaardigheden leerlijn, gericht op kennisverwerving en het hanteren ervan; De studieloopbaanlijn In de studiegids word aangegeven wat de inhoud en de studielast zijn van de cursussen van de propedeutische fase Vooropleidingseisen Voor deze opleiding gelden naast de algemene vooropleidingseisen zoals genoemd in artikel 11 Inschrijvingsregeling, nadere vooropleidingseisen. De nadere vooropleidingseisen zijn: HAVO: C&M - direct toelaatbaar E&M - direct toelaatbaar N&G - direct toelaatbaar VWO: C&M - direct toelaatbaar E&M - direct toelaatbaar N&G - direct toelaatbaar MBO: Met een diploma van een MBO-opleiding op niveau 4 ben je zonder meer toelaatbaar. Meer informatie met betrekking tot vooropleidingseisen is te vinden op Voor deze opleiding (voltijd en deeltijd) kan de faculteitsdirecteur bepalen dat een bezitter van een diploma of getuigschrift (zoals bedoeld in artikel 10 OER), dat niet voldoet aan het profiel voor de betreffende opleiding of groep van opleidingen, toch wordt ingeschreven, nadat aan de eisen van een nader onderzoek is voldaan. Het nader onderzoek bestaat uit een deficiëntietoets voor het vak Aardrijkskunde. Voor het maken van de toets kan een afspraak gemaakt worden

21 met de toelatingscommissie FE door een bericht te sturen aan 9.4. Toegangsbeperking afstudeerrichtingen (artikel 24 OER) Deze opleiding kent na de propedeutische fase geen afstudeerrichtingen Studieadvies De norm voor een positief studieadvies is voor deze opleiding (voltijd en deeltijd) 45 EC. Het studieadvies wordt uiterlijk aan het einde van het eerste jaar van inschrijving afgegeven Een bindend negatief studieadvies houdt in dat een student deze opleiding (voltijd en deeltijd) niet kan voortzetten bij Hogeschool Utrecht Compensatieregeling 9.7. Verplichte vakinhoudelijke en vakdidactische kennis Kennisbasis Voor het nominale voltijds- en deeltijdsprogramma van de tweedegraads lerarenopleiding Aardrijkskunde geldt dat de vakinhoudelijke en vakdidactische kennis waarover de startbekwame docent moet beschikken is vastgelegd in de kennisbasis die landelijk is overeengekomen Digitale kennistoetsen De vakinhoudelijke en vakdidactische kennis waarover de startbekwame docent moet beschikken is vastgelegd in de kennisbasis die landelijk is overeengekomen. Vanaf 2013 zullen twee digitale kennistoetsen onderdeel uitmaken van de opleiding: een toets in de propedeutische fase en een toets om het startbekwaamheidsniveau te toetsen. Studenten die instromen in het nominale voltijds- en deeltijdsprogramma vanaf studiejaar 2011 moeten aan de eindtoets voldoen. Een voldoende resultaat voor de startbekwaamheidstoets vormt onderdeel van het bachelor examen.

22 10. B Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Wiskunde De kerngegevens van deze opleiding Naam opleiding : B Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Wiskunde Engelse naam : B Teacher Education in Mathematics CROHO-nummer : Aangeboden te : Utrecht Afstudeerrichting(en) : - Varianten : voltijd en deeltijd Graad : Bachelor of Education Afkorting graad : BEd Studielast : totaal: 240 EC Hoofdfase: 180 EC bestaande uit Major (150 EC) en profileringsruimte (30 EC) Propedeutisch examen De propedeutische fase van deze opleiding kent een propedeutisch examen (artikel 28 OER). Het propedeutisch examen bestaat uit de volgende onderdelen: De werk-ervaringsreflectie leerlijn, het praktijk leren; De integrale leerlijn, gericht op het uitvoeren van beroepstaken in de vorm van projecten; De conceptuele en vaardigheden leerlijn, gericht op kennisverwerving en het hanteren ervan; De studieloopbaanlijn In de studiegids word aangegeven wat de inhoud en de studielast zijn van de cursussen van de propedeutische fase Vooropleidingseisen Voor deze opleiding gelden naast de algemene vooropleidingseisen zoals genoemd in artikel 11 Inschrijvingsregeling, nadere vooropleidingseisen. De nadere vooropleidingseisen zijn: HAVO: C&M - met wiskunde B E&M - met wiskunde B N&G - met wiskunde B VWO: C&M - met wiskunde A of wiskunde B E&M - direct toelaatbaar N&G - direct toelaatbaar MBO: Met een diploma van een MBO-opleiding op niveau 4 ben je zonder meer toelaatbaar. Meer informatie met betrekking tot vooropleidingseisen is te vinden op Voor deze opleiding (voltijd en deeltijd) kan de faculteitsdirecteur bepalen dat een bezitter van een diploma of getuigschrift (zoals bedoeld in artikel 10 OER), dat niet voldoet aan het profiel voor de betreffende opleiding of groep van opleidingen, toch wordt ingeschreven, nadat aan de eisen van een nader onderzoek is voldaan. Het nader onderzoek bestaat uit een deficiëntietoets

23 voor het vak Wiskunde. Voor het maken van de toets kan een afspraak gemaakt worden met de toelatingscommissie FE door een bericht te sturen aan Toegangsbeperking afstudeerrichtingen (artikel 24 OER) Deze opleiding kent na de propedeutische fase geen afstudeerrichtingen Studieadvies De norm voor een positief studieadvies is voor deze opleiding (voltijd en deeltijd) 45 EC. Het studieadvies wordt uiterlijk aan het einde van het eerste jaar van inschrijving afgegeven Een bindend negatief studieadvies houdt in dat een student deze opleiding (voltijd en deeltijd) niet kan voortzetten bij Hogeschool Utrecht Compensatieregeling Verplichte vakinhoudelijke en vakdidactische kennis Kennisbasis Voor het nominale voltijds- en deeltijdsprogramma van de tweedegraads lerarenopleiding Wiskunde geldt dat de vakinhoudelijke en vakdidactische kennis waarover de startbekwame docent moet beschikken is vastgelegd in de kennisbasis die landelijk is overeengekomen Digitale kennistoetsen De vakinhoudelijke en vakdidactische kennis waarover de startbekwame docent moet beschikken is vastgelegd in de kennisbasis die landelijk is overeengekomen. Vanaf 2013 zullen twee digitale kennistoetsen onderdeel uitmaken van de opleiding: een toets in de propedeutische fase en een toets om het startbekwaamheidsniveau te toetsen. Studenten die instromen in het nominale voltijds- en deeltijdsprogramma vanaf studiejaar 2011 moeten aan de eindtoets voldoen. Een voldoende resultaat voor de startbekwaamheidstoets vormt onderdeel van het bachelor examen.

24 11. B Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Techniek De kerngegevens van deze opleiding Naam opleiding : B Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Techniek Engelse naam : B Teacher Education in Technology CROHO-nummer : Aangeboden te : Utrecht Afstudeerrichting(en) : - Varianten : voltijd en deeltijd Graad : Bachelor of Education Afkorting graad : BEd Studielast : totaal: 240 EC Hoofdfase: 180 EC bestaande uit Major (150 EC) en profileringsruimte (30 EC) Propedeutisch examen De propedeutische fase van deze opleiding kent een propedeutisch examen (artikel 28 OER). Het propedeutisch examen bestaat uit de volgende onderdelen: De werk-ervaringsreflectie leerlijn, het praktijk leren; De integrale leerlijn, gericht op het uitvoeren van beroepstaken in de vorm van projecten; De conceptuele en vaardigheden leerlijn, gericht op kennisverwerving en het hanteren ervan; De studieloopbaanlijn In de studiegids word aangegeven wat de inhoud en de studielast zijn van de cursussen van de propedeutische fase Vooropleidingseisen Voor deze opleiding gelden naast de algemene vooropleidingseisen zoals genoemd in artikel 11 Inschrijvingsregeling, nadere vooropleidingseisen. De nadere vooropleidingseisen zijn: HAVO: C&M - niet toelaatbaar E&M - niet toelaatbaar N&G - direct toelaatbaar VWO: C&M - niet toelaatbaar E&M - met natuurkunde of natuur, leven en technologie N&G - direct toelaatbaar MBO: Met een diploma van een MBO-opleiding op niveau 4 ben je zonder meer toelaatbaar. Meer informatie met betrekking tot vooropleidingseisen is te vinden op Voor deze opleiding (voltijd en deeltijd) kan de faculteitsdirecteur bepalen dat een bezitter van een diploma of getuigschrift (zoals bedoeld in artikel 10 OER), dat niet voldoet aan het profiel voor de betreffende opleiding of groep van opleidingen, toch wordt ingeschreven, nadat aan de eisen van een nader onderzoek is voldaan. Het nader onderzoek bestaat uit een deficiëntietoets

25 voor het vak Techniek. Voor het maken van de toets kan een afspraak gemaakt worden met de toelatingscommissie FE door een bericht te sturen aan Toegangsbeperking afstudeerrichtingen (artikel 24 OER) Deze opleiding kent na de propedeutische fase geen afstudeerrichtingen Studieadvies De norm voor een positief studieadvies is voor deze opleiding (voltijd en deeltijd) 45 EC. Het studieadvies wordt uiterlijk aan het einde van het eerste jaar van inschrijving afgegeven Een bindend negatief studieadvies houdt in dat een student deze opleiding (voltijd en deeltijd) niet kan voortzetten bij Hogeschool Utrecht Compensatieregeling Verplichte vakinhoudelijke en vakdidactische kennis Kennisbasis Voor het nominale voltijds- en deeltijdsprogramma van de tweedegraads lerarenopleiding Techniek geldt dat de vakinhoudelijke en vakdidactische kennis waarover de startbekwame docent moet beschikken is vastgelegd in de kennisbasis die landelijk is overeengekomen.

26 12. B Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Spaans De kerngegevens van deze opleiding Naam opleiding : B Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Spaans Engelse naam : B Teacher Education in Spanish CROHO-nummer : Aangeboden te : Utrecht Afstudeerrichting(en) : - Varianten : voltijd en deeltijd Graad : Bachelor of Education Afkorting graad : BEd Studielast : totaal: 240 EC Hoofdfase: 180 EC bestaande uit Major (150 EC) en profileringsruimte (30 EC) Propedeutisch examen De propedeutische fase van deze opleiding kent een propedeutisch examen (artikel 28 OER). Het propedeutisch examen bestaat uit de volgende onderdelen: De werk-ervaringsreflectie leerlijn, het praktijk leren; De integrale leerlijn, gericht op het uitvoeren van beroepstaken in de vorm van projecten; De conceptuele en vaardigheden leerlijn, gericht op kennisverwerving en het hanteren ervan; De studieloopbaanlijn In de studiegids word aangegeven wat de inhoud en de studielast zijn van de cursussen van de propedeutische fase Vooropleidingseisen Voor deze opleiding gelden naast de algemene vooropleidingseisen zoals genoemd in artikel 11 Inschrijvingsregeling, geen nadere vooropleidingseisen Toegangsbeperking afstudeerrichtingen (artikel 24 OER) Deze opleiding kent na de propedeutische fase geen afstudeerrichtingen Studieadvies De norm voor een positief studieadvies is voor deze opleiding (voltijd en deeltijd) 45 EC. Het studieadvies wordt uiterlijk aan het einde van het eerste jaar van inschrijving afgegeven Een bindend negatief studieadvies houdt in dat een student deze opleiding (voltijd en deeltijd) niet kan voortzetten bij Hogeschool Utrecht Compensatieregeling Verplichte vakinhoudelijke en vakdidactische kennis Kennisbasis Voor het nominale voltijds- en deeltijdsprogramma van de tweedegraads lerarenopleiding Spaans geldt dat de vakinhoudelijke en vakdidactische kennis waarover de startbekwame docent moet beschikken is vastgelegd in de kennisbasis die landelijk is overeengekomen.

27 13. B Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Natuurkunde De kerngegevens van deze opleiding Naam opleiding : B Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Natuurkunde Engelse naam : B Teacher Education in Physics CROHO-nummer : Aangeboden te : Utrecht Afstudeerrichting(en) : - Varianten : voltijd en deeltijd Graad : Bachelor of Education Afkorting graad : BEd Studielast : totaal: 240 EC Hoofdfase: 180 EC bestaande uit Major (150 EC) en profileringsruimte (30 EC) Propedeutisch examen De propedeutische fase van deze opleiding kent een propedeutisch examen (artikel 28 OER). Het propedeutisch examen bestaat uit de volgende onderdelen: De werk-ervaringsreflectie leerlijn, het praktijk leren; De integrale leerlijn, gericht op het uitvoeren van beroepstaken in de vorm van projecten; De conceptuele en vaardigheden leerlijn, gericht op kennisverwerving en het hanteren ervan; De studieloopbaanlijn In de studiegids word aangegeven wat de inhoud en de studielast zijn van de cursussen van de propedeutische fase Vooropleidingseisen Voor deze opleiding gelden naast de algemene vooropleidingseisen zoals genoemd in artikel 11 Inschrijvingsregeling, nadere vooropleidingseisen. De nadere vooropleidingseisen zijn: HAVO: C&M - niet toelaatbaar E&M - niet toelaatbaar N&G - met natuurkunde of natuur, leven en technologie VWO: C&M - niet toelaatbaar E&M - met natuurkunde of natuur, leven en technologie N&G - met natuurkunde of natuur, leven en technologie MBO: Met een diploma van een MBO-opleiding op niveau 4 ben je zonder meer toelaatbaar. Meer informatie met betrekking tot vooropleidingseisen is te vinden op Voor deze opleiding (voltijd en deeltijd) kan de faculteitsdirecteur bepalen dat een bezitter van een diploma of getuigschrift (zoals bedoeld in artikel 10 OER), dat niet voldoet aan het profiel voor de betreffende opleiding of groep van opleidingen, toch wordt ingeschreven, nadat aan de eisen van een nader onderzoek is voldaan. Het nader onderzoek bestaat uit een deficiëntietoets

28 voor het vak Natuurkunde. Voor het maken van de toets kan een afspraak gemaakt worden met de toelatingscommissie FE door een bericht te sturen aan Toegangsbeperking afstudeerrichtingen (artikel 24 OER) Deze opleiding kent na de propedeutische fase geen afstudeerrichtingen Studieadvies De norm voor een positief studieadvies is voor deze opleiding (voltijd en deeltijd) 45 EC. Het studieadvies wordt uiterlijk aan het einde van het eerste jaar van inschrijving afgegeven Een bindend negatief studieadvies houdt in dat een student deze opleiding (voltijd en deeltijd) niet kan voortzetten bij Hogeschool Utrecht Compensatieregeling Verplichte vakinhoudelijke en vakdidactische kennis Kennisbasis Voor het nominale voltijds- en deeltijdsprogramma van de tweedegraads lerarenopleiding Natuurkunde geldt dat de vakinhoudelijke en vakdidactische kennis waarover de startbekwame docent moet beschikken is vastgelegd in de kennisbasis die landelijk is overeengekomen Digitale kennistoetsen De vakinhoudelijke en vakdidactische kennis waarover de startbekwame docent moet beschikken is vastgelegd in de kennisbasis die landelijk is overeengekomen. Vanaf 2013 zullen twee digitale kennistoetsen onderdeel uitmaken van de opleiding: een toets in de propedeutische fase en een toets om het startbekwaamheidsniveau te toetsen. Studenten die instromen in het nominale voltijds- en deeltijdsprogramma vanaf studiejaar 2011 moeten aan de eindtoets voldoen. Een voldoende resultaat voor de startbekwaamheidstoets vormt onderdeel van het bachelor examen.

29 14. B Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Biologie De kerngegevens van deze opleiding Naam opleiding : B Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Biologie Engelse naam : B Teacher Education in Biology CROHO-nummer : Aangeboden te : Utrecht Afstudeerrichting(en) : - Varianten : voltijd en deeltijd Graad : Bachelor of Education Afkorting graad : BEd Studielast : totaal: 240 EC Hoofdfase: 180 EC bestaande uit Major (150 EC) en profileringsruimte (30 EC) Propedeutisch examen De propedeutische fase van deze opleiding kent een propedeutisch examen (artikel 28 OER). Het propedeutisch examen bestaat uit de volgende onderdelen: De werk-ervaringsreflectie leerlijn, het praktijk leren; De integrale leerlijn, gericht op het uitvoeren van beroepstaken in de vorm van projecten; De conceptuele en vaardigheden leerlijn, gericht op kennisverwerving en het hanteren ervan; De studieloopbaanlijn In de studiegids word aangegeven wat de inhoud en de studielast zijn van de cursussen van de propedeutische fase Vooropleidingseisen Voor deze opleiding gelden naast de algemene vooropleidingseisen zoals genoemd in artikel 11 Inschrijvingsregeling, nadere vooropleidingseisen. De nadere vooropleidingseisen zijn: HAVO: C&M - met biologie of natuur, leven en technologie E&M - met biologie of natuur, leven en technologie N&G - direct toelaatbaar VWO: C&M - met biologie of natuur, leven en technologie E&M - met biologie of natuur, leven en technologie N&G - direct toelaatbaar MBO: Met een diploma van een MBO-opleiding op niveau 4 ben je zonder meer toelaatbaar. Meer informatie met betrekking tot vooropleidingseisen is te vinden op Voor deze opleiding (voltijd en deeltijd) kan de faculteitsdirecteur bepalen dat een bezitter van een diploma of getuigschrift (zoals bedoeld in artikel 10 OER), dat niet voldoet aan het profiel voor de betreffende opleiding of groep van opleidingen, toch wordt ingeschreven, nadat aan de eisen van een nader onderzoek is voldaan. Het nader onderzoek bestaat uit een deficiëntietoets

30 voor het vak Biologie. Voor het maken van de toets kan een afspraak gemaakt worden met de toelatingscommissie FE door een bericht te sturen aan Toegangsbeperking afstudeerrichtingen (artikel 24 OER) Deze opleiding kent na de propedeutische fase geen afstudeerrichtingen Studieadvies De norm voor een positief studieadvies is voor deze opleiding (voltijd en deeltijd) 45 EC. Het studieadvies wordt uiterlijk aan het einde van het eerste jaar van inschrijving afgegeven Een bindend negatief studieadvies houdt in dat een student deze opleiding (voltijd en deeltijd) niet kan voortzetten bij Hogeschool Utrecht Compensatieregeling Verplichte vakinhoudelijke en vakdidactische kennis Kennisbasis Voor het nominale voltijds- en deeltijdsprogramma van de tweedegraads lerarenopleiding Biologie geldt dat de vakinhoudelijke en vakdidactische kennis waarover de startbekwame docent moet beschikken is vastgelegd in de kennisbasis die landelijk is overeengekomen.

31 15. B Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Gezondheidszorg en Welzijn De kerngegevens van deze opleiding Naam opleiding : B Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Gezondheidszorg en Welzijn Engelse naam : B Teacher Education in Welfare and Health Care CROHO-nummer : Aangeboden te : Utrecht Afstudeerrichting(en) : - Varianten : voltijd en deeltijd Graad : Bachelor of Education Afkorting graad : BEd Studielast : totaal: 240 EC Hoofdfase: 180 EC bestaande uit Major (150 EC) en profileringsruimte (30 EC) Propedeutisch examen De propedeutische fase van deze opleiding kent een propedeutisch examen (artikel 28 OER). Het propedeutisch examen bestaat uit de volgende onderdelen: De werk-ervaringsreflectie leerlijn, het praktijk leren; De integrale leerlijn, gericht op het uitvoeren van beroepstaken in de vorm van projecten; De conceptuele en vaardigheden leerlijn, gericht op kennisverwerving en het hanteren ervan; De studieloopbaanlijn In de studiegids word aangegeven wat de inhoud en de studielast zijn van de cursussen van de propedeutische fase Vooropleidingseisen Voor deze opleiding gelden naast de algemene vooropleidingseisen zoals genoemd in artikel 11 Inschrijvingsregeling, nadere vooropleidingseisen. De nadere vooropleidingseisen zijn: HAVO: C&M - direct toelaatbaar E&M - direct toelaatbaar N&G - direct toelaatbaar VWO: C&M - direct toelaatbaar E&M - direct toelaatbaar N&G - direct toelaatbaar MBO: Met een diploma van een MBO-opleiding op niveau 4 ben je zonder meer toelaatbaar. Meer informatie met betrekking tot vooropleidingseisen is te vinden op Voor deze opleiding (voltijd en deeltijd) kan de faculteitsdirecteur bepalen dat een bezitter van een diploma of getuigschrift (zoals bedoeld in artikel 10 OER), dat niet voldoet aan het profiel voor de betreffende opleiding of groep van opleidingen, toch wordt ingeschreven, nadat aan de

32 eisen van een nader onderzoek is voldaan. Het nader onderzoek bestaat uit een deficiëntietoets voor het vak Gezondheidszorg en Welzijn. Voor het maken van de toets kan een afspraak gemaakt worden met de toelatingscommissie FE door een bericht te sturen aan Toegangsbeperking afstudeerrichtingen (artikel 24 OER) Deze opleiding kent na de propedeutische fase geen afstudeerrichtingen Studieadvies De norm voor een positief studieadvies is voor deze opleiding (voltijd en deeltijd) 45 EC. Het studieadvies wordt uiterlijk aan het einde van het eerste jaar van inschrijving afgegeven Een bindend negatief studieadvies houdt in dat een student deze opleiding (voltijd en deeltijd) niet kan voortzetten bij Hogeschool Utrecht Compensatieregeling Verplichte vakinhoudelijke en vakdidactische kennis Kennisbasis Voor het nominale voltijds- en deeltijdsprogramma van de tweedegraads lerarenopleiding Gezondheidszorg & Welzijn geldt dat de vakinhoudelijke en vakdidactische kennis waarover de startbekwame docent moet beschikken is vastgelegd in de kennisbasis die landelijk is overeengekomen.

33 16. B Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Omgangskunde De kerngegevens van deze opleiding Naam opleiding : B Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Omgangskunde Engelse naam : B Teacher Education in Social Skills CROHO-nummer : Aangeboden te : Utrecht Afstudeerrichting(en) : - Varianten : voltijd en deeltijd Graad : Bachelor of Education Afkorting graad : BEd Studielast : totaal: 240 EC Hoofdfase: 180 EC bestaande uit Major (150 EC) en profileringsruimte (30 EC) Propedeutisch examen De propedeutische fase van deze opleiding kent een propedeutisch examen (artikel 28 OER). Het propedeutisch examen bestaat uit de volgende onderdelen: De werk-ervaringsreflectie leerlijn, het praktijk leren; De integrale leerlijn, gericht op het uitvoeren van beroepstaken in de vorm van projecten; De conceptuele en vaardigheden leerlijn, gericht op kennisverwerving en het hanteren ervan; De studieloopbaanlijn In de studiegids word aangegeven wat de inhoud en de studielast zijn van de cursussen van de propedeutische fase Vooropleidingseisen Voor deze opleiding gelden naast de algemene vooropleidingseisen zoals genoemd in artikel 11 Inschrijvingsregeling, geen nadere vooropleidingseisen Toegangsbeperking afstudeerrichtingen (artikel 24 OER) Deze opleiding kent na de propedeutische fase geen afstudeerrichtingen Studieadvies De norm voor een positief studieadvies is voor deze opleiding (voltijd en deeltijd) 45 EC. Het studieadvies wordt uiterlijk aan het einde van het eerste jaar van inschrijving afgegeven Een bindend negatief studieadvies houdt in dat een student deze opleiding (voltijd en deeltijd) niet kan voortzetten bij Hogeschool Utrecht Compensatieregeling Verplichte vakinhoudelijke en vakdidactische kennis Kennisbasis Voor het nominale voltijds- en deeltijdsprogramma van de tweedegraads lerarenopleiding Omgangskunde geldt dat de vakinhoudelijke en vakdidactische kennis waarover de startbekwame docent moet beschikken is vastgelegd in de kennisbasis die landelijk is overeengekomen.

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven 10 SPECIFIEKE FACULTAIRE BEPALINGEN Faculteit Educatie A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven Artikel 20 Inschrijving voor cursussen 20A De student is

Nadere informatie

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven 10 SPECIFIEKE FACULTAIRE BEPALINGEN Faculteit Communicatie en Journalistiek A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven Artikel 32 Inschrijving voor cursussen

Nadere informatie

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven:

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven: 10 SPECIFIEKE FACULTAIRE BEPALINGEN Faculteit: Faculteit A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven: Artikel 32 Inschrijving voor cursussen 3A De student

Nadere informatie

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven:

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven: 10 SPECIFIEKE FACULTAIRE BEPALINGEN Faculteit: Faculteit Maatschappij & Recht A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven: Artikel 32 Inschrijving voor cursussen

Nadere informatie

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven:

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven: III FACULTEIT GEZONDHEIDSZORG A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven: Artikel 23 Studieadvies in de propedeutische fase 5.2 Voor het afgeven van een positief

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling HU Bacheloropleidingen, Hoofdstukken 10. Versie 1 september Hogeschool Utrecht, Utrecht, 1 september 2017

Onderwijs- en Examenregeling HU Bacheloropleidingen, Hoofdstukken 10. Versie 1 september Hogeschool Utrecht, Utrecht, 1 september 2017 Versie 1 september 2017 Hogeschool Utrecht, Utrecht, 1 september 2017 Onderwijs- en Examenregeling HU 2017-2018 Bacheloropleidingen, Hoofdstukken 10 Bronvermelding is verplicht. Verveelvoudigen voor eigen

Nadere informatie

A. Nadere facultaire invulling van onderstaande artikelen uit de HU-OER 2015-2016

A. Nadere facultaire invulling van onderstaande artikelen uit de HU-OER 2015-2016 10 FACULTAIRE OER: FACULTEIT COMMUNICATIE EN JOURNALISTIEK Vastgesteld door de faculteitsdirecteur op 2 maart 2015 Met nstemming van de facultaire medezeggenschapsraad A. Nadere facultaire invulling van

Nadere informatie

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven 10 SPECIFIEKE FACULTAIRE BEPALINGEN Faculteit Economie en Management A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven Artikel 32 Inschrijving voor cursussen. 3A

Nadere informatie

A. Nadere facultaire invulling van onderstaande artikelen uit de HU-OER 2014-2015

A. Nadere facultaire invulling van onderstaande artikelen uit de HU-OER 2014-2015 10 FACULTAIRE OER: FACULTEIT COMMUNICATIE EN JOURNALISTIEK Vastgesteld door de faculteitsdirecteur op 27 januari 2014 Instemming van de facultaire medezeggenschapsraad op..2014 A. Nadere facultaire invulling

Nadere informatie

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven 10 SPECIFIEKE FACULTAIRE BEPALINGEN Faculteit Natuur & Techniek A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven Artikel 20 Inschrijving voor cursussen 20A De student

Nadere informatie

De faculteit Communicatie en Journalistiek kent de volgende nadere regelgeving die een integraal onderdeel van de OER vormen:

De faculteit Communicatie en Journalistiek kent de volgende nadere regelgeving die een integraal onderdeel van de OER vormen: 10 SPECIFIEKE FACULTAIRE BEPALINGEN FCJ A. Nadere facultaire invulling van enige artikelen uit de HU-OER Artikel 33 Inschrijving voor tentamens 1. Door zich in te schrijven voor een cursus, is de student

Nadere informatie

Deze versie treedt in werking op 1 september 2016 en vervangt alle voorgaande versies.

Deze versie treedt in werking op 1 september 2016 en vervangt alle voorgaande versies. III FACULTEIT COMMUNICATIE EN JOURNALISTIEK Vastgesteld door de faculteitsdirectie op 14 maart 2016. Instemming van de facultaire medezeggenschapsraad op 4 juli 2016. Deze versie treedt in werking op 1

Nadere informatie

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven:

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven: 10 FACULTAIRE BEPALINGEN Faculteit Gezondheidszorg A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven: Artikel 20 Inschrijving voor cursussen 3A De student is zelf

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling Hoofdstuk 3 Opleidingsdeel LVO 2015-2016

Onderwijs- en examenregeling Hoofdstuk 3 Opleidingsdeel LVO 2015-2016 Onderwijs- en examenregeling Hoofdstuk 3 Opleidingsdeel LVO 2015-2016 Opleidingsdeel voor de bachelor lerarenopleidingen voortgezet onderwijs van Driestar hogeschool (onderdeel van Driestar educatief)

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Meeloopdagen OVERZICHT

Hogeschool Utrecht Meeloopdagen OVERZICHT 2015-2016 Hogeschool Utrecht Meeloopdagen OVERZICHT 2015 2016 A T/M Z ACADEMISCHE LERARENOPLEIDING PRIMAIRE ONDERWIJS (LERAAR BASISONDERWIJS PABO) 18 januari, 11 april 2016 ACCOUNTANCY 26 november 2015

Nadere informatie

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven:

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven: OER 2012-2013 facultair hoofdstuk Faculteit FMT 12.033a III Faculteit vastgesteld door de faculteitsdirectie op 26 maart 2012. instemming van de facultaire medezeggenschapsraad op 24 april 2012. A. Hieronder

Nadere informatie

Bachelors FEM. CROHOnr Opleidingsnaam CROHO Vertaling opleidingsnaam in Engels Variant Afstudeerrichting *

Bachelors FEM. CROHOnr Opleidingsnaam CROHO Vertaling opleidingsnaam in Engels Variant Afstudeerrichting * Bachelors FEM CROHOnr Opleidingsnaam CROHO Vertaling opleidingsnaam in Engels Variant Afstudeerrichting * EC afstudeerrichting Graad** Afkorting 34406 B Accountancy B Accountancy vt,du Bachelor of Economics

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Omgangskunde CROHO-nummer: 35421 Variant: deeltijd 1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE...

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Gezondheidszorg en welzijn CROHO-nummer: 35388 Variant: deeltijd 1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE...

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling Hoofdstuk 3 Opleidingsdeel LVO

Onderwijs- en examenregeling Hoofdstuk 3 Opleidingsdeel LVO Onderwijs- en examenregeling Hoofdstuk 3 Opleidingsdeel LVO 2016-2017 Opleidingsdeel voor de bachelor lerarenopleidingen voortgezet onderwijs van Driestar hogeschool (onderdeel van Driestar educatief)

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Maatschappijleer CROHO-nummer: 35411 Variant: deeltijd 1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE...

Nadere informatie

OER bacheloropleidingen 2014-2015 facultair hoofdstuk Faculteit Natuur en Techniek FMT 14.0019a

OER bacheloropleidingen 2014-2015 facultair hoofdstuk Faculteit Natuur en Techniek FMT 14.0019a III Faculteit vastgesteld door de faculteitsdirectie op instemming van de facultaire medezeggenschapsraad op goedkeuring van het College van Bestuur op Deze versie treedt in werking op 1 september 2014

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Aardrijkskunde CROHO-nummer: 35201 Variant: deeltijd 1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE...

Nadere informatie

DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE

DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE Algemene bepaling De specifieke vooropleidingseisen van elke opleiding zijn vermeld op de website van Zuyd Hogeschool bij de informatie van de desbetreffende

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Algemene economie CROHO-nummer: 35202 Variant: deeltijd 1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE...

Nadere informatie

DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE

DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE Algemene bepaling De specifieke vooropleidingseisen van elke opleiding zijn vermeld op de website van Zuyd Hogeschool bij de informatie van de desbetreffende

Nadere informatie

De indeling van de sector Onderwijs

De indeling van de sector Onderwijs De indeling van de sector Onderwijs Elke sector is opgedeeld in vijf tot acht subsectoren. Deze sector is ingedeeld in acht subsectoren: 1 Lerarenopleiding basisonderwijs 2 Tweedegraads lerarenopleiding

Nadere informatie

Van mavo-4 naar havo-4. 2014-2015 R. Schouten sectordirecteur havo

Van mavo-4 naar havo-4. 2014-2015 R. Schouten sectordirecteur havo Van mavo-4 naar havo-4 2014-2015 R. Schouten sectordirecteur havo Wat we vandaag bespreken: - Waarom naar havo-4? - Toelatingseisen en aanmelding - Profielen en vakken - Aansluiting sectoren - Vragen?

Nadere informatie

Deze versie treedt in werking op 1 september 2013 en vervangt alle voorgaande versies.

Deze versie treedt in werking op 1 september 2013 en vervangt alle voorgaande versies. III FACULTEIT Maatschappij & Recht vastgesteld door de faculteitsdirectie op 26-02-2013 instemming van de facultaire medezeggenschapsraad op. 2013. Deze versie treedt in werking op 1 september 2013 en

Nadere informatie

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven 10 SPECIFIEKE FACULTAIRE BEPALINGEN Faculteit Economie en Management vastgesteld door de faculteitsdirectie op instemming van de facultaire medezeggenschapsraad op A. Hieronder is voor zover van toepassing

Nadere informatie

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven 10 SPECIFIEKE FACULTAIRE BEPALINGEN Faculteit Economie en Management Vastgesteld door de faculteitsdirectie op 12 februari 2014 Instemming van de facultaire medezeggenschapsraad op A. Hieronder is voor

Nadere informatie

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven 10 SPECIFIEKE FACULTAIRE BEPALINGEN Faculteit Economie en Management Vastgesteld door de faculteitsdirectie op 12 februari 2014 Instemming van de facultaire medezeggenschapsraad op 3 juli 2014 A. Hieronder

Nadere informatie

OER bacheloropleidingen 2015-2016 facultair hoofdstuk Faculteit Natuur en Techniek

OER bacheloropleidingen 2015-2016 facultair hoofdstuk Faculteit Natuur en Techniek III Faculteit Natuur en Techniek vastgesteld door de faculteitsdirectie op instemming van de facultaire medezeggenschapsraad op 7 juli 2015 Deze versie treedt in werking op 1 september 2015 en vervangt

Nadere informatie

Algemene bepaling DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE

Algemene bepaling DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE Algemene bepaling De specifieke vooropleidingseisen van elke opleiding zijn vermeld op de website van Zuyd Hogeschool bij de informatie van de desbetreffende

Nadere informatie

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven 10 SPECIFIEKE FACULTAIRE BEPALINGEN Faculteit Economie en Management Vastgesteld door de faculteitsdirectie op 14 februari 2013 Instemming van de facultaire medezeggenschapsraad op A. Hieronder is voor

Nadere informatie

OER Master facultair hoofdstuk 10 Maatschappij & Recht Vastgesteld d.d

OER Master facultair hoofdstuk 10 Maatschappij & Recht Vastgesteld d.d III FACULTEIT Maatschappij & Recht vastgesteld door de faculteitsdirectie op 13-02- 2014 instemming van de facultaire medezeggenschapsraad op 24-04 2014. Deze versie treedt in werking op 1 september 2014

Nadere informatie

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven 10 SPECIFIEKE FACULTAIRE BEPALINGEN Faculteit Educatie vastgesteld door de faculteitsdirectie op 10 februari 2012. instemming van de facultaire medezeggenschapsraad op 27 juni 2012. A. Hieronder is voor

Nadere informatie

Errata Studiegids. Bacheloropleiding Leraar Basisonderwijs Deeltijd

Errata Studiegids. Bacheloropleiding Leraar Basisonderwijs Deeltijd Errata Studiegids Bacheloropleiding Leraar Basisonderwijs Deeltijd 2015-2016 Inhoudsopgave 1 Algemeen 3 2 Errata 4 2.1 Afstuderen (paragraaf 2.5.6)... 4 2.2 HU Onderwijsrooster (paragraaf 6.1)... 4 2.3

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2010/2011

Onderwijs- en Examenregeling 2010/2011 Onderwijs- en Examenregeling 2010/2011 Masteropleidingen Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Biologie Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Natuurkunde Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Scheikunde

Nadere informatie

DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE

DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE Algemene bepaling De specifieke vooropleidingseisen van elke opleiding zijn vermeld op de website van Zuyd Hogeschool bij de informatie van de desbetreffende

Nadere informatie

DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE

DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE Datum: 23.04.2014 Ingevuld door: Yvonne Smeets Faculteit: BÈTA Betreft opleiding(en): Built Environment DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE Algemene bepaling De specifieke vooropleidingseisen

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015. Leraar Basisonderwijs

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015. Leraar Basisonderwijs Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Leraar Basisonderwijs CROHO-nummer:34808 Variant: voltijd 1 INHOUDSOPGAVE 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie...

Nadere informatie

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven:

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven: III FACULTEIT ECONOMIE & MANAGEMENT vastgesteld door de faculteitsdirectie op 24 maart 2015 instemming van de facultaire medezeggenschapsraad op 1 oktober 2015. Deze versie treedt in werking op 1 september

Nadere informatie

Hogeschool Leiden. CROHO-nummer(s) 35288 en 35421. Graad: Bachelor of Education

Hogeschool Leiden. CROHO-nummer(s) 35288 en 35421. Graad: Bachelor of Education Hogeschool Leiden Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Tweedegraads Lerarenopleiding Gezondheidszorg & Welzijn en Tweedegraads Lerarenopleiding Omgangskunde CROHO-nummer(s) 35288

Nadere informatie

Veel gestelde vragen. Versie 11 mei Ik wil een deeltijdopleiding volgen. Op welke dagen heb ik les?

Veel gestelde vragen. Versie 11 mei Ik wil een deeltijdopleiding volgen. Op welke dagen heb ik les? Veel gestelde vragen Versie 11 mei 2017 1. Ik wil een deeltijdopleiding volgen. Op welke dagen heb ik les? Onderstaand vind je de lesdagen per opleiding en leerjaar. Let wel; dit betreft het studiejaar

Nadere informatie

vastgesteld door de faculteitsdirectie op 19 maart 2012. instemming van de facultaire medezeggenschapsraad op 5 april 2012.

vastgesteld door de faculteitsdirectie op 19 maart 2012. instemming van de facultaire medezeggenschapsraad op 5 april 2012. III FACULTEIT Maatschappij en Recht vastgesteld door de faculteitsdirectie op 19 maart 2012. instemming van de facultaire medezeggenschapsraad op 5 april 2012. A. Hieronder is voor zover van toepassing

Nadere informatie

6. Het eindniveau van de onderzoeksvaardigheden die via (1), (2) en (3) verworven zijn, komt tot uitdrukking in het bacheloreindwerkstuk.

6. Het eindniveau van de onderzoeksvaardigheden die via (1), (2) en (3) verworven zijn, komt tot uitdrukking in het bacheloreindwerkstuk. Opleidingsspecifieke deel OER, 0-0 BA Keltische talen en cultuur Artikel Tekst. Colloquium doctum Het toelatingsonderzoek, bedoeld in art. 7.9 van de wet, heeft betrekking op maximaal vier van de volgende

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Geschiedenis CROHO-nummer 35197 Variant: voltijd 1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE...

Nadere informatie

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven:

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven: III FACULTEIT ECONOMIE & MANAGEMENT vastgesteld door de faculteitsdirectie op 24 maart 2015 instemming van de facultaire medezeggenschapsraad op 1 oktober 2015. Deze versie treedt in werking op 1 september

Nadere informatie

De onderwijs- en examenregeling

De onderwijs- en examenregeling De onderwijs- en examenregeling Algemeen In de onderwijs- en examenregeling (OER) wordt informatie gegeven over het onderwijs van een opleiding of een groep van opleidingen. Heeft de OER betrekking op

Nadere informatie

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden &

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden & Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden & Faculteit Technische Natuurwetenschappen van de Technische Universiteit Delft Uitvoeringsregeling/Bijlage behorend bij de Onderwijs-

Nadere informatie

Toelatingseisen en aanbevolen vakken NHL Hogeschool, Stenden Hogeschool en Hogeschool Van Hall Larenstein

Toelatingseisen en aanbevolen vakken NHL Hogeschool, Stenden Hogeschool en Hogeschool Van Hall Larenstein Toelatingseisen en aanbevolen vakken NHL Hogeschool, Stenden Hogeschool en Hogeschool Van Hall Larenstein In dit document is de landelijke lijst met toelatingseisen van alle opleidingen van de NHL Hogeschool,

Nadere informatie

Opleidingsspecifiek deel bij de OER Bacheloropleiding Natuurwetenschap en Innovatiemanagement Undergraduate School Geosciences

Opleidingsspecifiek deel bij de OER Bacheloropleiding Natuurwetenschap en Innovatiemanagement Undergraduate School Geosciences Opleidingsspecifiek deel bij de OER 2016-2017 Bacheloropleiding Natuurwetenschap en Innovatiemanagement Undergraduate School Geosciences art. 2.1 Toelating 1. Naast de in de wet genoemde diploma s die

Nadere informatie

Deze versie treedt in werking op 1 september 2016 en vervangt alle voorgaande versies.

Deze versie treedt in werking op 1 september 2016 en vervangt alle voorgaande versies. III FACULTEIT Natuur en Techiek vastgesteld door de faculteitsdirectie op 24 mei 2016 instemming van de facultaire medezeggenschapsraad op 5 juli 2016. Deze versie treedt in werking op 1 september 2016

Nadere informatie

Toelatingseisen en aanbevolen vakken NHL, Stenden hogeschool en hogeschool Van Hall Larenstein

Toelatingseisen en aanbevolen vakken NHL, Stenden hogeschool en hogeschool Van Hall Larenstein Toelatingseisen en aanbevolen vakken NHL, Stenden hogeschool en hogeschool Van Hall Larenstein (versie januari 2009) In dit document is de landelijke lijst met toelatingseisen van alle opleidingen van

Nadere informatie

van Bacheloropleiding Tweedegraads Lerarenopleiding Gezondheidszorg & Welzijn CROHO-nummer: Graad: Bachelor of Education

van Bacheloropleiding Tweedegraads Lerarenopleiding Gezondheidszorg & Welzijn CROHO-nummer: Graad: Bachelor of Education Hogeschool Leiden Onderwijs- en examenregeling 2013-2014 van Bacheloropleiding Tweedegraads Lerarenopleiding Gezondheidszorg & Welzijn CROHO-nummer: 35288 Graad: Bachelor of Education van Associate-degreeprogramma

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologe en Religiewetenschappen. Deel 2 (opleidingsspecifiek deel): Bachelor Theologie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologe en Religiewetenschappen. Deel 2 (opleidingsspecifiek deel): Bachelor Theologie ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2016-2017 Faculteit der Filosofie, Theologe en Religiewetenschappen Deel 2 (opleidingsspecifiek deel): Deze onderwijs- en examenregeling (OER-FFTR) treedt in werking op 1 september

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling. Educatieve Minor

Onderwijs- en Examenregeling. Educatieve Minor faculteit gedrags- en maatschappijwetenschappen lerarenopleiding Onderwijs- en Examenregeling Educatieve Minor 2016-2017 Inhoud: 1 Algemene bepalingen 2 Opbouw van de Educatieve Minor 3 Tentamens van de

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Aardrijkskunde Crohonummer: 35201 Variant: Deeltijd NHL Hogeschool Afdeling: Sociale

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling/Bijlage behorend bij de Onderwijs- en Examenregeling van de Bacheloropleiding Molecular Science & Technology

Uitvoeringsregeling/Bijlage behorend bij de Onderwijs- en Examenregeling van de Bacheloropleiding Molecular Science & Technology Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden & Faculteit Technische Natuurwetenschappen van de Technische Universiteit Delft Uitvoeringsregeling/Bijlage behorend bij de Onderwijs-

Nadere informatie

BIJLAGE 1 BIJ 3TU.ONDERWIJS ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING

BIJLAGE 1 BIJ 3TU.ONDERWIJS ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BIJLAGE 1 BIJ 3TU.ONDERWIJS ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 3TU.Onderwijs (Masteropleiding) UITVOERINGSREGELING 2014-2015 Master of Science in Science Education and Communication (croho 68404) TECHNISCHE

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 opleiding Communicatie CROHO-nummer: 34405 variant: deeltijd 1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2

Nadere informatie

Errata Studiegids. Bacheloropleiding Leraar Basisonderwijs Voltijd

Errata Studiegids. Bacheloropleiding Leraar Basisonderwijs Voltijd Errata Studiegids Bacheloropleiding Leraar Basisonderwijs Voltijd 2015-2016 Inhoudsopgave 1 Algemeen 3 2 Errata 4 2.1 Afstuderen (paragraaf 2.5.6)... 4 2.2 HU Onderwijsrooster (paragraaf 6.1)... 4 2.3

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Naam bachelor-opleiding volgens CROHO CROHO-nummer variant: deeltijd NHL Hogeschool Afdeling: Communicatie Versie: Definitief 27 mei 2015 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

OER bacheloropleidingen facultair hoofdstuk Faculteit Natuur en Techniek FMT a

OER bacheloropleidingen facultair hoofdstuk Faculteit Natuur en Techniek FMT a OER bacheloropleidingen 2013-2014 facultair hoofdstuk Faculteit III Faculteit vastgesteld door de faculteitsdirectie op 11 februari 2013 instemming van de facultaire medezeggenschapsraad op 4 juni 2013.

Nadere informatie

Lerarenopleiding Gezondheidszorg en Welzijn. Bachelor of Teacher Education in Welfare and Health Care - Voltijd

Lerarenopleiding Gezondheidszorg en Welzijn. Bachelor of Teacher Education in Welfare and Health Care - Voltijd 2018 2019 Lerarenopleiding Gezondheidszorg en Welzijn Bachelor of Teacher Education in Welfare and Health Care - Voltijd In het kort Wil je werken in het vmbo of mbo? Ben jij geïnteresseerd in gezondheid,

Nadere informatie

Toelating tot de opleiding

Toelating tot de opleiding DEEL 3: Toelating tot de opleiding Algemene bepaling De specifieke vooropleidingseisen van elke opleiding zijn vermeld op de website van Zuyd Hogeschool bij de informatie van de desbetreffende opleiding

Nadere informatie

BASISGEGEVENS. Contactpersoon. Dr. E.W.M. Gielen. Naam. Portfoliomanager & Organisatieontwikkeling Adacademies. Functie

BASISGEGEVENS. Contactpersoon. Dr. E.W.M. Gielen. Naam. Portfoliomanager & Organisatieontwikkeling Adacademies. Functie 1 BASISGEGEVENS Soort aanvraag: Nieuwe opleiding De startdatum van de Ad opleiding is gepland per 1 september 2018. Hiermee is te verwachten dat deze nieuwe opleiding valt onder de nieuwe wetgeving rond

Nadere informatie

De indeling van de sector Onderwijs

De indeling van de sector Onderwijs De indeling van de sector Onderwijs Elke sector is opgedeeld in vijf tot acht subsectoren. De sector Onderwijs is ingedeeld in acht subsectoren: 1 Pabo 2 2 e graads hbo 3 1 e graads kunst/lo 4 1 e graads

Nadere informatie

Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica Decentrale selectie Psychobiologie Procedure en selectiecriteria 2014-2015 Voor het studiejaar 2014-2015 zal de opleiding Psychobiologie 100%

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG a 1 > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Bouwkunde Bouwmanagement en Vastgoed Bouwtechnische Bedrijfskunde Civiele Techniek Ruimtelijke Ontwikkeling

Bouwkunde Bouwmanagement en Vastgoed Bouwtechnische Bedrijfskunde Civiele Techniek Ruimtelijke Ontwikkeling Bouwkunde Bouwmanagement en Vastgoed Bouwtechnische Bedrijfskunde Civiele Techniek Ruimtelijke Ontwikkeling Onderwijs- en examenregeling 2015 2016 Academie voor Bouw & Infra Datum vaststelling academiedirectie

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Opleiding Informatica crohonummer 34479 voltijd INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 1 ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie...

Nadere informatie

Profielkeuze 2014-2015. M. van den Bremer, decaan bovenbouw havo/vwo

Profielkeuze 2014-2015. M. van den Bremer, decaan bovenbouw havo/vwo Profielkeuze 2014-2015 M. van den Bremer, decaan bovenbouw havo/vwo Inrichting tweede fase 4 havo 4 vwo 5 havo 5 vwo 6 vwo Opbouw vakkenpakket havo en vwo algemeen deel profieldeel vrij deel Het algemene

Nadere informatie

Rapportage Overgangsnormen rapportvergaderingen binnen havo-vwo

Rapportage Overgangsnormen rapportvergaderingen binnen havo-vwo 29-01-2013.................................................................. Rapportage Overgangsnormen rapportvergaderingen binnen havo-vwo Wim Krijbolder Inhoudsopgave 1. Rapportage en Rapportvergaderingen

Nadere informatie

Bouwkunde Bouwmanagement en Vastgoed Bouwtechnische Bedrijfskunde Civiele Techniek Ruimtelijke Ontwikkeling

Bouwkunde Bouwmanagement en Vastgoed Bouwtechnische Bedrijfskunde Civiele Techniek Ruimtelijke Ontwikkeling Bouwkunde Bouwmanagement en Vastgoed Bouwtechnische Bedrijfskunde Civiele Techniek Ruimtelijke Ontwikkeling Onderwijs- en examenregeling 205 206 Academie voor Bouw & Infra Datum vaststelling academiedirectie

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1.

INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1. 1 INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1.4 Onderwijs- en examenregeling... 4 2. TOELATING TOT DE OPLEIDING...

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bijlage, Bachelor Opleiding Docent Muziek

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bijlage, Bachelor Opleiding Docent Muziek ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bijlage, Bachelor Opleiding Docent Muziek Studiejaar 2013-2014 Algemeen 1. Deze bijlage bij het algemene gedeelte van de Onderwijs- en examenregeling van Codarts is van toepassing

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2013 2014

Onderwijs- en examenregeling 2013 2014 Onderwijs- en examenregeling 2013 2014 Bacheloropleiding Leraar Basisonderwijs voltijd, chrohonummer 34808 [Advies afgegeven door Opleidingscommissie, d.d. 17 juni 2013] [Instemming verleend door Centrale

Nadere informatie

Hbo tweedegraadslerarenopleiding

Hbo tweedegraadslerarenopleiding Hbo tweedegraadslerarenopleiding Verkort traject www.saxionnext.nl Inhoudsopgave Inleiding 3 Een bijzondere opleiding 4 Opbouw 5 Toelating en inschrijving 7 Beste student, Je hebt een afgeronde hbo- of

Nadere informatie

Business, IT & Management

Business, IT & Management Business, IT & Management Onderwijs- en examenregeling 2015 2016 Betrokken academies AE&I Opleiding Business, IT & Management Datum vaststelling academiedirectie AE&I 14 juli 2015 Datum advies opleidingscommissie

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling Hoofdstuk 2 Opleidingsdeel Pabo

Onderwijs- en examenregeling Hoofdstuk 2 Opleidingsdeel Pabo Onderwijs- en examenregeling Hoofdstuk 2 Opleidingsdeel Pabo 2016-2017 H2:Opleidings deel pabo Opleidingsdeel voor de lerarenopleiding basis onderwijs van Driestar hogeschool (onderdeel van Driestar educatief)

Nadere informatie

Hogeschool Leiden Onderwijs- en examenregeling van Bacheloropleiding Bio-informatica CROHO-nummer Graad: Bachelor of Applied Science

Hogeschool Leiden Onderwijs- en examenregeling van Bacheloropleiding Bio-informatica CROHO-nummer Graad: Bachelor of Applied Science Hogeschool Leiden Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Bio-informatica CROHO-nummer 39215 Graad: Bachelor of Applied Science De Onderwijs- en examenregeling (OER) van een opleiding

Nadere informatie

Opleiding Informatica

Opleiding Informatica Studentenstatuut opleidingsspecifiek deel 2014-2015 Opleiding Informatica Crohonummer: 34479 voltijd 1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en

Nadere informatie

Samenvatting aanvraag International Teacher Education Lower Secondary (ITELS) NHL Hogeschool

Samenvatting aanvraag International Teacher Education Lower Secondary (ITELS) NHL Hogeschool Samenvatting aanvraag International Teacher Education Lower Secondary (ITELS) NHL Hogeschool Algemeen Soort aanvraag (kruis aan wat van toepassing is): Naam instelling Contactpersoon/contactpersonen Contactgegevens

Nadere informatie

Bedrijfskunde MER. Onderwijs- en examenregeling 2015 2016. AAFM, AVD en AHB. Vastgesteld per 1 september 2015

Bedrijfskunde MER. Onderwijs- en examenregeling 2015 2016. AAFM, AVD en AHB. Vastgesteld per 1 september 2015 Onderwijs- en examenregeling 2015 2016 AAFM, AVD en AHB Vastgesteld per 1 september 2015 pagina 2 van 90 Inhoudsopgave 1 Over de Onderwijs- en examenregeling 6 1.1 Voor wie is deze OER? 6 1.2 Hoe lees

Nadere informatie

NEDERLAND. Pre-basis onderwijs

NEDERLAND. Pre-basis onderwijs NEDERLAND Pre-basis onderwijs Leeftijd 2-4 Verschillend per kind, voor de leeftijd van 4 niet leerplichtig Omschrijving Peuterspeelzaal, dagopvang etc Tijd Dagelijks van 9:30 15:30 (verschilt pers school)

Nadere informatie

Lerarenopleiding Omgangskunde. Bachelor of Teacher Education in Social Skills - Voltijd

Lerarenopleiding Omgangskunde. Bachelor of Teacher Education in Social Skills - Voltijd 2018 2019 Lerarenopleiding Omgangskunde Bachelor of Teacher Education in Social Skills - Voltijd In het kort Wil je werken in het vmbo of mbo? Heb jij oog voor wat jongeren wél kunnen en wil jij ze hierin

Nadere informatie

Overzicht instellingen en opleidingen in experiment leeruitkomsten

Overzicht instellingen en opleidingen in experiment leeruitkomsten Overzicht instellingen en opleidingen in experiment leeruitkomsten I. Instellingen en opleidingen die toestemming hebben gekregen voor deelname aan het experiment leeruitkomsten, n.a.v. per 1 mei 2016

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Communication and Multimedia Design CROHO- nummer: 4092 variant: voltijd NHL Hogeschool Afdeling: Creative Technologies Versie: Definitief INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Toelatingseisen en aanbevolen vakken NHL Hogeschool, Stenden Hogeschool en Hogeschool Van Hall Larenstein

Toelatingseisen en aanbevolen vakken NHL Hogeschool, Stenden Hogeschool en Hogeschool Van Hall Larenstein Toelatingseisen en aanbevolen vakken NHL Hogeschool, Stenden Hogeschool en Hogeschool Van Hall Larenstein In dit document is de landelijke lijst met toelatingseisen van alle opleidingen van de NHL Hogeschool,

Nadere informatie

Opleidingsspecfiek deel BA Kunstgeschiedenis. colloquium doctum

Opleidingsspecfiek deel BA Kunstgeschiedenis. colloquium doctum Opleidingsspecfiek deel Art.2.3 colloquium doctum Het toelatingsonderzoek, bedoeld in art. 7.29 van de wet, heeft betrekking op maximaal vier van de volgende vakken op het daarbij vermelde niveau: Nederlands,

Nadere informatie

Toelichting: tekst mag vervallen indien deze niet van toepassing is er moet een uitwerking worden opgenomen die specifiek is voor de opleiding

Toelichting: tekst mag vervallen indien deze niet van toepassing is er moet een uitwerking worden opgenomen die specifiek is voor de opleiding Hogeschool Leiden Onderwijs- en examenregeling 2013-2014 van Bacheloropleiding(en).. CROHO-nummer(s). Graad: Bachelor of. De Onderwijs- en examenregeling (OER) van een opleiding is onderdeel van het opleidingsspecifieke

Nadere informatie

Studentenstatuut OPLEIDING WERKTUIGBOUWKUNDE 2014-2015. Opleidingsspecifiek deel. CROHO-nummer: 34280 voltijd

Studentenstatuut OPLEIDING WERKTUIGBOUWKUNDE 2014-2015. Opleidingsspecifiek deel. CROHO-nummer: 34280 voltijd Studentenstatuut Opleidingsspecifiek deel 2014-2015 OPLEIDING WERKTUIGBOUWKUNDE CROHO-nummer: 34280 voltijd INHOUDSOPGAVE 1. ALGEMEEN 3 1.1 Aard van dit document 3 1.2 Informatie en communicatie 3 1.3

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Master leraar Algemene Economie Croho: 45275 deeltijd 1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie

Nadere informatie

Bacheloropleiding leraar basisonderwijs voltijd & deeltijd

Bacheloropleiding leraar basisonderwijs voltijd & deeltijd Bacheloropleiding leraar basisonderwijs voltijd & deeltijd Onderwijs- en examenregeling 2015 2016 Academie voor Pedagogisch Onderwijs Vastgesteld per 07-2015 pagina 2 van 84 Inhoud 1 Over de Onderwijs-

Nadere informatie

Na vmbo-t 4 naar havo 4

Na vmbo-t 4 naar havo 4 Na vmbo-t 4 naar havo 4 decaan vmbo-t: Kitty Bijenhof (bye@hermannwesselinkcollege.nl) teamleider havo 123 en vervangend teamleider havo bovenbouw : Yvette Thorn (tho@hermannwesselinkcollege.nl) Emmie

Nadere informatie

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding tot Fysiotherapie. CROHO-nummer: 34570

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding tot Fysiotherapie. CROHO-nummer: 34570 Hogeschool Leiden Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding tot Fysiotherapie CROHO-nummer: 34570 Graad: Bachelor of Physiotherapy De Onderwijs- en examenregeling (OER) van een opleiding

Nadere informatie