Studiegids. Bacheloropleiding deeltijd. Technische Bedrijfskunde

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Studiegids. Bacheloropleiding deeltijd. Technische Bedrijfskunde 2014-2015"

Transcriptie

1 Studiegids Bacheloropleiding deeltijd Technische Bedrijfskunde Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, juli 2014

2 Studiegids Bacheloropleiding Technische Bedrijfskunde Deeltijd Inhoudsopgave 1 Voorwoord 6 2 Inrichting van de opleiding Beroepsprofiel Beroep Uitwerking van beroepsprofiel Competenties beginnende beroepsbeoefenaar Vaardigheden afgestudeerde Werkveld en functies Opleidingsprofiel Algemeen Doelstelling opleiding Het hbo-niveau van de opleiding Didactische uitgangspunten Inrichting opleiding Opleidingsvarianten Verkorte en versnelde opleidingsroutes Getuigschriften Graden en titulatuur Opleidingsstructuur Propedeuse Programma Studieadvies Overstappen Hoofdfase Toelating hoofdfase Programma s Stages en stagewaardigheid Profileringsruimte Excelleren Afstuderen Vervolgopleidingsmogelijkheden Examencommissie Instelling en benoeming Samenstelling Taken en bevoegdheden Verzoekschrift Introductie- en begeleidingsdagen, excursies, werkweken en trainingen Voorzieningen Begeleiding ICT-faciliteiten Algemeen SharePoint OSIRIS Student Wachtwoord Informatiebeveiliging en privacy Registratie studievoortgang Onderwijsbureau Studievereniging Opleidingscommissies Contactgegevens Cursussen Cursusdeelname /178

3 Studiegids Bacheloropleiding Technische Bedrijfskunde Deeltijd Inschrijving voor cursussen Aanwezigheidsplicht Ingangseisen Cursusbeschrijvingen Tentamens en examens Introductie Vrijstellingen Organisatie tentamens Tentamenvorm en -duur Tentamenrooster Inschrijving en deelname (her)tentamens Voorzieningen in geval van een functiebeperking Legitimatieplicht bij tentamens Gang van zaken tijdens tentamens Beoordeling Toekennen resultaat en inzage Onregelmatigheden / fraude Bewaring en teruggave tentamen- en examenwerk Geldigheidsduur resultaten Diplomering Procedure afgifte getuigschrift Aantekening cum laude of met genoegen Roosters HU-onderwijsjaarrooster Vakanties en vrije dagen Lesdagen en -tijden Openingstijden gebouwen Roosterinformatie en -wijzigingen Klachten, bezwaar en beroep Inleiding Bezwaar Beroep Beroep aantekenen Hoger beroep Klachten Klacht indienen Herzieningsverzoeken bij klachten Ongewenst gedrag Schema klachten, bezwaar en beroep Studentzaken Studiebegeleiding Profileringsfonds Studentendecaan Centrum Studiekeuze Vertrouwenspersoon Studentenarts Bureau Studentenpsychologen Mediation Studeren met een functiebeperking Verbetering taalvaardigheden Bibliotheek Internationalisering Medezeggenschap Inspraakorganen Ondersteuning bestuurlijk actieve studenten Studium Generale Studentenvereniging /178

4 Studiegids Bacheloropleiding Technische Bedrijfskunde Deeltijd Algemeen Bestuursbeurs Topsport Trajectum Sport Veilig, gezond en milieuvriendelijk studeren Verzekeringen: aansprakelijkheid, ongevallen en reisverzekering Over de HU Algemene informatie Onderwijsprofiel HU Bachelor- en masterstelsel Hogeschool- en faculteitsregelingen Orderegels Kwaliteitszorg Organogram HU Locaties HU Algemene informatie faculteit Natuur en Techniek Algemeen Organogram faculteit Contactgegevens Plattegrond Praktische voorschriften en aanwijzingen Faciliteiten In- en uitschrijven voor de opleiding Toelatingsonderzoek Studiekosten, eigen bijdragen en tegemoetkoming Collegegeld Kosten voor boeken en leermiddelen Overige kosten Financiële tegemoetkoming Bijlagen Onderwijs- en examenregeling Conversietabel Cursusbeschrijvingen Propedeuse Fase Bedrijfseconomie Customer Intimacy Inleiding Professionele Competentie Ontwikkeling Organisatie en Beroep Procesmanagement Professionele Competentie Ontwikkeling Cursusbeschrijvingen Bachelor Hoofdfase De beschrijving van de aanwezigheidsplicht is te vinden in hoofdstuk Adviseren en Veranderen Afstudeerproject Asset Integrity Management Management Accounting Operational Excellence, blok Operational Excellence, blok Prestatiemanagement Procesinnovatie Productontwikkeling Professionele Competentie Ontwikkeling Professionele Competentie Ontwikkeling Professionele Competentie Ontwikkeling Professionele Competentie Ontwikkeling Professionele Competentie Ontwikkeling Professionele Competentie Ontwikkeling, PL /178

5 Studiegids Bacheloropleiding Technische Bedrijfskunde Deeltijd Professionele Competentie Ontwikkeling, AI Professionele Competentie Ontwikkeling, HR Professionele Competentie Ontwikkeling, MA Professionele Competentie Ontwikkeling, OE Professionele Competentie Ontwikkeling, PM Professionele Competentie Ontwikkeling, PO Professionele Competentie Ontwikkeling, PO Professionele Competentie Ontwikkeling, SE Supply Chain Management & Procurement Sustainable Business Development Systems Engineering Technische Processen Cursussen uitgefaseerd in collegejaar Deze studiegids is op 12 mei 2014 vastgesteld door de instituutsdirecteur Engineering & Design, de heer D Blankestijn, gevolgd door een positief advies van de (G)OC en goedgekeurd door de faculteitsdirecteur op 20 juni /178

6 Studiegids Bacheloropleiding Technische Bedrijfskunde Deeltijd Voorwoord Beste student, Voor u ligt de studiegids van de deeltijdopleiding Technische Bedrijfskunde. We hopen dat u bij onze opleiding een prettige en succesvolle studietijd heeft. In deze studiegids vindt u belangrijke spelregels en informatie die u daarbij kunnen helpen. Hogeschool Utrecht biedt vraaggestuurd en competentiegericht onderwijs aan. Competentiegericht: dat wil zeggen dat u vaardigheden opdoet die aansluiten bij het beroepsleven ( 2.1). Vraaggestuurd: we streven ernaar het onderwijs en ook de ondersteuning eromheen zo in te richten dat u zich in en tijdens uw studie kunt ontwikkelen op een manier die ú belangrijk vindt en die bij u past. Hieronder vindt u informatie over de belangrijkste aspecten van uw studie en de keuzes die u kunt maken. Invloed van de student Veel van onze mogelijkheden zijn ontwikkeld of verbeterd op initiatief van uw medestudenten. De hogeschool beschouwt u als partner, u maakt deel uit van onze kennisgemeenschap. De HU hecht daarom veel waarde aan uw mening en ideeën. Dat begint al bij de evaluaties van alle cursussen, waar u als student uw oordeel en verbetertips kunt geven. Ook organiseren we op opleidingen of faculteiten onderwijsdialogen, waarin we samen in gesprek gaan over uw opleiding en alles eromheen. De HU ondersteunt actief deelname van studenten in opleidingscommissies en medezeggenschapsorganen (8.13). We vragen u elk jaar de NSE (Nationale Studenten Enquête) in te vullen. En bent u bijzonder tevreden over het onderwijs van die ene docent(e), nomineer hem/haar dan als docent(e) van het jaar! Excelleren De HU waardeert en stimuleert verschillende vormen van excellentie. Als u uitstekende resultaten in uw studie haalt, kunt u bij uw diploma de aantekening cum laude of met genoegen ontvangen (5.2). Maar u kunt ook uitblinken op andere aspecten, zoals innovatie en leiderschap. Ook dat wil de HU graag onderstrepen, en hiervoor zijn honourstrajecten ontwikkeld. U kunt met het volgen van deze trajecten Ster Verklaringen behalen. Als u vijf verschillende Ster Verklaringen behaalt, dan kunt u het Honours Certificaat verkrijgen. Dit is een officieel HU-waardepapier dat u bij uw afstuderen naast uw diploma ontvangt (2.5.5). Verbreden en verdiepen Veel opleidingen kennen afstudeerrichtingen, waarin u zich kunt specialiseren op een onderdeel van uw vakgebied. Daarnaast kennen de meeste opleidingen de zogenaamde vrije profileringsruimte (van 30 EC, een halfjaar), die u kunt gebruiken om u te verdiepen binnen uw eigen vakgebied, of om kennis te maken met een geheel ander vakgebied. Binnen uw faculteit, binnen een opleiding van een andere faculteit, maar ook een cursus aan een andere instelling is vaak mogelijk. Ook kunt u een eigen examenprogramma ontwikkelen, uw studieloopbaanbegeleider (slb er, 2.8.1) kan u hierover adviseren. De examencommissie van uw opleiding (2.6) moet daar toestemming voor geven. Ook is er Studium Generale dat inspirerende programma s aanbiedt. Wat anders? U kunt uw studietijd natuurlijk ook benutten om u zo breed mogelijk te ontwikkelen, en juist ervaring buiten uw reguliere studie op te doen. Wilt u een tijdje studeren in het buitenland (8.11)? Of denkt u erover bestuurlijk actief te worden in bijvoorbeeld uw studievereniging, uw gezelligheidsvereniging of uw studentensportclub? (8.15, 8.18). Hiervoor noemden we al medezeggenschap en opleidingscommissies. Of combineert u topsport met een studie (8.16)? Er is van alles denkbaar dat door de HU actief ondersteund wordt. Studievertraging Door allerlei oorzaken kan uw studie niet verlopen zoals u dat graag zou willen. Als dat komt door bijzondere omstandigheden, bijvoorbeeld ziekte of familieomstandigheden, dan zijn er verschillende regelingen waarop u een beroep kunt doen. Als u door uw persoonlijke situatie tentamens mist, kunt u om een extra herkansing vragen (4.3.3). Haalt u te weinig studiepunten en dreigt u een negatief studieadvies 6/178

7 Studiegids Bacheloropleiding Technische Bedrijfskunde Deeltijd te krijgen, dan kunt u hulp krijgen bij het maken van een studieplanning (2.4.2). En had u een studiebeurs, maar studeert u door deze omstandigheden zo lang dat u er geen recht meer op hebt? Dan is er wellicht een mogelijkheid tot financiële ondersteuning (8). In al deze gevallen geldt: meld het zo spoedig mogelijk aan uw studieloopbaanbegeleider (2.8.1) of uw studentendecaan (8.3)! Het is natuurlijk niet wenselijk dat u (veel) te lang over uw studie doet. Om dat te voorkomen bieden opleidingen soms extra inhaaltrajecten aan. Die worden via intranet bekendgemaakt. En heeft u een functiebeperking? Dan kunt u mogelijk langer over uw studie doen, maar dat hoeft lang niet altijd het geval te zijn. De hogeschool kent een breed scala aan voorzieningen die u in uw studie kunnen ondersteunen (8.9). Problemen en klachten Heeft u problemen die uw studie negatief beïnvloeden? Of vragen omdat u niet precies weet waar u terecht kunt? Bij uw slb er (2.8.1) of een studentendecaan (8.3) bent u aan het juiste adres; zij kunnen u adviseren of doorverwijzen. Als u klachten heeft over de bejegening door studenten of medewerkers, kunt u ook een vertrouwenspersoon (8.5) inschakelen. Als er sprake is van een escalerende situatie kunnen onze studentmediators vaak helpen om verdere escalatie te voorkomen en de samenwerking weer te herstellen (8.8). En gaat er binnen de HU iets fout of bent u het niet eens met een besluit? Op elke faculteit of opleiding is een klachtenloket waar u terecht kunt met bezwaren en klachten (7.1). Ook hiervoor kunt u bij de studentendecaan terecht. Wat verwacht de HU van u? Wij streven ernaar u een opleiding en studieklimaat te bieden waarin u zich optimaal kunt ontplooien. De HU verwacht van elke student dat hij/zij zich aan de interne regels houdt (9.1.4). Ongewenst gedrag (bijvoorbeeld intimidatie, hat s, verbaal of fysiek geweld) wordt niet getolereerd. Als u een diploma haalt, moet u dat ook verdiend hebben. Fraude (4.4.2) wordt niet getolereerd. Zeker als dit gevolgen heeft voor onschuldige medestudenten, doordat tentamenresultaten ongeldig worden verklaard, zijn de straffen zwaar. Zowel ongewenst gedrag als fraude kan leiden tot verwijdering van de opleiding. U ziet, er zijn heel veel mogelijkheden bij de HU om een prettige studietijd te hebben. U vindt het merendeel terug in deze studiegids. Lees de gids goed door, voordat u aan uw studie begint. Via de inhoudsopgave kunt u altijd achterhalen waar u iets kunt vinden. Maar is het niet duidelijk of kunt u het niet vinden: kijk op intranet, vraag het uw slb er of de onderwijsbalie (2.8.3). We wensen u een prettige studietijd en veel succes in dit studiejaar. Mede namens alle collega s die aan uw opleiding bijdragen, De heer ing. D. Blankestijn Directeur Instituut Engineering & Design 7/178

8 Studiegids Bacheloropleiding Technische Bedrijfskunde Deeltijd Inrichting van de opleiding 2.1 Beroepsprofiel Beroep Een beroepsprofiel vormt de neerslag van taken, taakgebieden en werkzaamheden van professionals op een specifiek werkterrein. Steeds vaker blijkt dat de problemen waarmee het bedrijfsleven te maken krijgt niet uitsluitend technisch, economisch of sociaal van aard zijn, maar van een dusdanige complexiteit dat een interdisciplinaire aanpak is vereist. Tegen die achtergrond is de opleiding Technische Bedrijfskunde ontstaan. Er is behoefte aan mensen die zich bezig houden met zaken als kwaliteitsbeleid, efficiency verbeteringen, logistieke vraagstukken, arbeidsomstandigheden en reorganisatieprojecten en deze kunnen koppelen aan de strategie van de organisatie. Een Technisch Bedrijfskundige is zo iemand. Een TBK-er kan bedrijfsprocessen in onderlinge samenhang en vanuit een technisch perspectief beoordelen en oplossingen aandragen voor veranderingen. Een TBK-er is degene met de helikopterview en functioneert als schakel tussen de bedrijfsprocessen en het management Uitwerking van beroepsprofiel Bedrijven hebben te maken met een toenemende dynamiek en complexiteit. Producten en processen hebben een kortere levenscyclus, bedrijven opereren steeds meer in een technisch complexe, internationale context en ook in de dienstensector is er een toenemende behoefte aan gestroomlijnde bedrijfsprocessen. Er is daarom behoefte aan technisch bedrijfskundigen die analytisch en creatief primaire bedrijfsprocessen kunnen beoordelen en deze systematisch en methodisch kunnen (her)ontwerpen en implementeren, waarbij ze oog hebben voor de integrale effecten op de resultaten van de organisatie. Er is bovendien behoefte aan mensen die een link kunnen leggen tussen nieuwe technologie en de toepassingsmogelijkheden in de bedrijfsvoering en die in staat zijn daar via samenwerking in projecten vorm aan te geven. De opleiding Technische Bedrijfskunde (Bachelor of Business Engineering) wil studenten opleiden die in deze maatschappelijke behoefte voorzien en aan de actuele beroepsvereisten voldoen Competenties beginnende beroepsbeoefenaar De kennis en vaardigheden van een afgestudeerde worden in het competentiegericht onderwijs, dat op de HU toegepast wordt, beschreven in competenties. Onder competentie verstaan we: het vermogen van een beroepsbeoefenaar om op een adequate manier taken uit te voeren, oplossingen te vinden en deze te realiseren in de dagelijkse beroepspraktijk. De opleiding Technische Bedrijfskunde behoort tot het domein van de engineeringopleidingen. De competenties die horen bij deze opleidingen liggen vast in het document Bachelor of Engineering; het niveau waarop de competenties beheerst moeten worden bij het afstuderen én de onderliggende kennisgebieden bepalen het specifieke opleidingscompetentieprofiel. In de Bachelor of Engineering zijn acht competenties beschreven waarop alle engineeringopleidingen zich baseren. Iedere competentie kan op drie niveaus beheerst worden. Dit is gerelateerd aan de complexiteit van de taak, de complexiteit van de context en de mate van begeleiding. De TBK opleidingen hebben landelijk gekozen voor een profiel aansluitend bij de kerntaak van de TBK-ingenieur, met de domeincompetenties Analyseren en Professionaliseren op niveau III. De overige domeincompetenties (Beheren, Ontwerpen, Managen, Adviseren, Onderzoeken, Realiseren) komen op niveau II. 8/178

9 Studiegids Bacheloropleiding Technische Bedrijfskunde Deeltijd Elke Engineering-competentie is uitgewerkt in een aantal gedragskenmerken. Hiervan is een vertaling gemaakt naar de gedragskenmerken voor een TBK-er. Gecombineerd met de niveau-aanduiding ontstaat zo een set TBK-leerdoelen. Leerdoelen leggen vast met welke meetbare output de student aantoont over de competentie (op een bepaald niveau) te beschikken. De set met gedragskenmerken en leerdoelen voor de TBK opleiding aan Hogeschool Utrecht, zijn terug te vinden in de TBK Utrecht Degree Profile (december 2013). Aan elk TBK-leerdoel zijn één of meerdere kennisgebieden uit de Body of Knowledge and Skills (BoKS) Technische Bedrijfskunde gekoppeld; de toepassingsgebieden of benodigde basiskennis zijn nodig om het leerdoel te bereiken. De TBK-leerdoelen en de TBK-kennisbasis vormen samen de basis voor de onderdelen van het curriculum. In elke curriculumonderdeel werk je aan het bereiken van een aantal leerdoelen, gecombineerd met kennis die daarvoor nodig is. Met andere woorden: je leert in de opleiding een werkwijze (competenties) die je in verschillende toepassingsgebieden (vanuit verschillende brillen ) kunt inzetten. De NIVEAUBESCHRIJVING van de COMPETENTIES wordt gekoppeld aan de aard van de taak, de context waarin die taak wordt uitgevoerd en de mate van zelfstandigheid waarin dat gebeurt. Dit leidt tot de volgende definitie van de niveaus. NIVEAU I AARD VAN DE TAAK AARD VAN DE CONTEXT MATE VAN ZELFSTANDIGHEID NIVEAU II AARD VAN DE TAAK AARD VAN DE CONTEXT MATE VAN ZELFSTANDIGHEID NIVEAU III AARD VAN DE TAAK AARD VAN DE CONTEXT MATE VAN ZELFSTANDIGHEID NIVEAU IV Eenvoudig, gestructureerd, past bekende methoden direct toe volgens vaststaande normen Bekend, eenvoudig, monodisciplinair Sturende begeleiding Complex, gestructureerd, past bekende methoden aan wisselende situaties aan Bekend, complex, monodisciplinair, in de praktijk onder begeleiding Begeleiding indien nodig Complex, ongestructureerd, verbetert methoden en past normen aan de situaties aan Onbekend, complex Zelfstandig ERVAREN BEROEPSBEOEFENAAR De opleiding steunt op de negen deelgebieden uit de landelijke Body of Knowledge and Skills voor het landelijke domein Technische Bedrijfskunde, te weten: Techniek Operationeel en ketenmanagement Bedrijfseconomie Marketing Informatiesystemen Organisatiekunde Veranderkunde Onderzoeksvaardigheden Management en sociale vaardigheden 9/178

10 Studiegids Bacheloropleiding Technische Bedrijfskunde Deeltijd Vaardigheden afgestudeerde De technisch bedrijfskundig ingenieur is in staat om een bedrijfsproces, organisatie, product en/of dienst op verschillende niveaus te (her)ontwerpen, verbeteren of te innoveren. Om dit te bereiken: maakt hij een analyse van de bestaande situatie om het probleem, de ambitie of de klantbehoefte te identificeren, gebruikmakend van zijn onderzoeksvaardigheden en zijn technologische en bedrijfskundige kennis, overstijgt hij het interne proces van de organisatie door te kijken naar de complexe waardeketen met daarin de actoren, die het netwerk vormen rondom de organisatie, kan hij middels bedrijfskundige en communicatieve vaardigheden de doelstellingen van de organisatie duiden en daarmee onderscheid maken tussen de gepercipieerde belangen van de verschillende actoren, kan hij op basis van de diagnose en passende theorie een (her)ontwerp maken van een businessactiviteit (proces, taak of organisatie) of een innovatie ontwikkelen (product, dienst of combinatie van beiden), stelt hij de businesscase en het implementatieplan op, op technisch, organisatorisch en financieel gebied; De Technisch Bedrijfskundige vertaalt zowel zelfstandig als in een multidisciplinair team de binnen de organisatie geformuleerde strategie via prestatienormen naar de inrichting van bedrijfsprocessen op de aspecten: procesinrichting, beheersing van de processen, organisatie van de processen, ondersteuning met informatie, en is in staat de mogelijk benodigde verandering als een (her-)ontwerpcyclus aan te pakken. De Technisch Bedrijfskundige is in staat om marktontwikkelingen te signaleren en te vertalen naar gewenste karakteristieken voor bedrijfsprocessen en naar mogelijke duurzame keuzes van het bedrijf, daarbij kansen benoemend en risico's analyserend, rekening houdend met de in de maatschappij geldende normen en waarden Werkveld en functies Een Technisch Bedrijfskundige is goed voorbereid om te werken in: Een complexe en veranderende context als gevolg van technische innovaties, fusies, overnames, reorganisaties, netwerken, etc.; Bedrijven die werken met processen die goederen en/of diensten voortbrengen met een focus op die processen die overeenkomsten vertonen met industriële processen; Een internationale context (zowel het werken bij multinationals in Nederland als bij vestigingen in het buitenland). De rollen waarvoor een Technische Bedrijfskundige wordt opgeleid zijn: (assistent) Projectleider: Trefwoorden voor projectmanagement zijn onder andere: multidisciplinair samenwerken, resultaatgerichtheid, wisselende omgevingen, unieke in de tijd afgebakende projecten, het kunnen hanteren van verschillende rollen; (junior) Adviseur: De adviseur stelt zijn kennis en vaardigheid in dienst van een opdrachtgever voor wie hij capaciteit en deskundigheid levert. Competenties op het gebied van procesbegeleiding van veranderingstrajecten zijn hierbij van het grootste belang; (beginnend) Ondernemer: Een bedrijfskundige is toegerust om zijn persoonlijke kwaliteiten te combineren met professionele kennis en vaardigheden nodig voor het opzetten en runnen van een bedrijf; 10/178

11 Studiegids Bacheloropleiding Technische Bedrijfskunde Deeltijd (assistent) Manager: Een bedrijfskundige is toegerust om zijn persoonlijke kwaliteiten te combineren met professionele kennis en vaardigheden nodig voor het beheersen en runnen van een bedrijf. 2.2 Opleidingsprofiel Algemeen De opleiding stelt zich ten doel om Technisch Bedrijfskundigen op te leiden waarbij wij het vermogen ontwikkelen om complexe multidisciplinaire problemen en bedrijfsprocessen op te lossen, door middel van systematische analyse, onderzoek en het (her)ontwerp van bedrijfsprocessen. Daarnaast worden studenten getraind in het realiseren, beheren en managen van processen en projecten in (technische) organisaties, zodat zij kunnen adviseren over verbeteringen in de bedrijfsvoering en het bijbehorende veranderproces ondersteunen. Hiertoe past de Technisch Bedrijfskundige kennis van bedrijfskunde toe binnen een technische omgeving, gekoppeld aan innovatie, technologie en duurzaamheid. De aspecten People, Planet en Profit zijn een belangrijk onderdeel van het ontwikkelen en verbeteren van het beleid, de arbeidsorganisatie en processen. De bacheloropleiding onderscheidt zich van andere opleidingen in zijn generieke focus studenten een systematische, modelmatige werkwijze aan te leren (vergelijkbaar met de werkwijze van technische professionals) om verbeteringen in de bedrijfsvoering toe te passen. In deze toepassing is de allround bekwaamheid het kenmerk van de TBK-er. In de opleiding komen verschillende toepassingsgebieden medische technologie, creatieve industrie, mobiliteit en duurzaamheid aan de orde in cases en projecten. De oriëntatie is toegepast praktijkgericht onderzoek (Applied Science). De opleiding is gericht op het kunnen selecteren, toepassen en verantwoorden van theoretische kennis (methoden en modellen) die zich eerder in de praktijk heeft bewezen en actueel wordt toegepast in een (technische) bedrijfsspecifieke context. Belangrijk speerpunt voor de Faculteit Natuur en Techniek is Duurzaamheid. Voor de Utrechtse Technisch Bedrijfskundig Ingenieur gelden de volgende competenties rondom Duurzaamheid. Kennis: De Utrechtse TBK Ingenieur heeft kennis van en inzicht in: Verschillende definities en opvattingen betreffende duurzaamheid; Verschillende methoden van bepalen van duurzaamheid welke relevant zijn voor zijn vakgebied; Mogelijkheden van duurzaamheid in de hele keten en op de drie P s (People, Planet, Profit); Effecten van materiaal- en productiemethoden op duurzaamheid in het algemeen; Ontwikkelingen en trends op het gebied van duurzaamheid en duurzame materialen; Relevante methoden en technieken voor duurzaam ontwerpen en realiseren. Vaardigheden: De Utrechtse ingenieur kan: Verschillende methoden voor het bepalen van duurzaamheid toepassen en keuzes daarin onderbouwen; Nieuwe trends en ontwikkelingen (op het gebied van duurzaamheid) inpassen in de eigen werkzaamheden; Alternatieven ontwikkelen op verschillende aspecten van duurzaamheid; Uitleggen welke effecten keuzes in het (eigen) ontwerpproces hebben op duurzaamheid en welke alternatieven er zijn. Gedrag: De Utrechtse ingenieur laat zich leiden door: Gezamenlijke en individuele verantwoordelijkheid richting milieu en maatschappij; De impact van de eigen werkzaamheden op duurzaamheid; Visie op zowel lange termijn als korte termijn oplossingen. 11/178

12 Studiegids Bacheloropleiding Technische Bedrijfskunde Deeltijd Doelstelling opleiding De opleiding Technische Bedrijfskunde heeft als doel het verzorgen van hoger beroepsonderwijs dat de afgestudeerden in staat stelt om als professioneel Technisch Bedrijfskundige in de samenleving te kunnen functioneren Het hbo-niveau van de opleiding De HU heeft als doel haar studenten op te leiden voor een functie op hbo-niveau en elke afgestudeerde student dient aan een groot aantal (beroeps)competenties te voldoen die zijn afgeleid van het beroepsprofiel. De opleiding Technische Bedrijfskunde behoort tot het domein van de engineeringopleidingen. De competenties die horen bij deze opleidingen liggen vast in het document Bachelor of Engineering; het niveau waarop de competenties beheerst moeten worden bij het afstuderen én de onderliggende kennisgebieden bepalen het specifieke opleidingscompetentieprofiel. In de Bachelor of Engineering zijn acht competenties beschreven waarop alle engineeringsopleidingen zich baseren. Iedere competentie kan op drie niveaus beheerst worden. Dit is gerelateerd aan de complexiteit van de taak, de complexiteit van de context en de mate van begeleiding. De TBK opleidingen hebben landelijk gekozen voor een profiel aansluitend bij de kerntaak van de TBK-ingenieur, met de domeincompetenties Analyseren en professionaliseren op niveau III. De overige domeincompetenties (Beheren, Ontwerpen, Managen, Adviseren, Onderzoeken, Realiseren) komen op niveau II. De Dublin descriptoren worden in Europa gehanteerd om internationaal het niveau van beroepsuitoefening te bepalen. Deze vijf samenhangende criteria worden gebruikt om het niveau van beroepsuitoefening te bepalen: kennis en inzicht; toepassen kennis en inzicht; oordeelvorming; communicatie; leervaardigheden. Deze Dublin descriptoren zijn onderliggend aan het landelijk vastgestelde document Bachelor of Engineering Didactische uitgangspunten Alle opleidingen van Hogeschool Utrecht zijn opgebouwd volgens een competentiegericht onderwijsmodel. Onder een competentie verstaan we het vermogen van een beroepsbeoefenaar om op een adequate manier taken uit te kunnen voeren, oplossingen te vinden en te realiseren in de dagelijkse beroepspraktijk. De opleiding hanteert een mix van werkvormen zoals colleges, instructieonderwijs, projectgroepen, studiebegeleidingsgroepen, waarbij de praktijkomgeving de beroepspraktijk is of daarvan is afgeleid. De opleiding biedt de student de mogelijkheid zich te ontwikkelen tot een zelfstandige onderzoekende professional in een multidisciplinaire context die de beroepspraktijk benadert. Om dit te bereiken kiest de opleiding voor competentiegericht en vraaggestuurd onderwijs in een krachtige, realistische leeromgeving met aandacht voor een stevige theoretische basis. Hierbij lijken leertaken zoveel mogelijk op toekomstige beroepstaken. De 4C/ID methode van Merriënboer is hiervoor als ontwerpmethodiek gebruikt. In het onderwijs ligt de focus op het in samenhang verwerven van kennis, vaardigheden en houdingsaspecten waarmee beroepstaken worden uitgevoerd. Dit is met name het geval in de projecten, die een belangrijk deel uitmaken van het curriculum en waarin studenten onderzoek uitvoeren binnen een kennisgemeenschap met andere studenten, docenten en onderzoekers en professionals uit de praktijk. De opleiding heeft als taak het opleiden van kritische ingenieurs die vanuit hun kennisbasis systematisch kunnen reflecteren op hun aanstaande beroepspraktijk om zo een bijdrage te kunnen leveren aan innovatie en verbeteringen in die praktijk. Hierdoor wordt tegemoet gekomen aan de behoefte om de innovatiekracht 12/178

13 Studiegids Bacheloropleiding Technische Bedrijfskunde Deeltijd van het Nederlandse bedrijfsleven te vergroten en invulling te geven aan belangrijke maatschappelijk vraagstukken. Binnen de opleiding wordt de student gedurende zijn studie toegerust om doelbewust en methodisch kennisvragen uit de praktijk te beantwoorden van zowel technologische als bedrijfskundige aard op een multidisciplinaire wijze. De toetsing sluit aan bij de visie van het instituut op onderwijs, waarbij kennis en begrip vooral aangeleerd worden in de inhoudelijke cursussen en toepassing, analyse, evaluatie en synthese vooral plaatsvindt in de (multidisciplinaire) projecten, stage en afstuderen. Toetsen is zowel gericht op groei en ontwikkeling van de student (toetsen om te leren) als op certificering (toetsen van het leren). Het streven is daarbij om zoveel mogelijk integraal te toetsen. Bij elke onderwijseenheid wordt de student zowel formatief als summatief getoetst. Door formatief toetsen krijgen de student en de docent zicht op wat de student wel en niet beheerst en of er voldoende voortgang is. Bij summatieve toetsing gaat het erom met de toets vast te stellen of de beoogde competenties zijn behaald op het juiste niveau. Toetsvormen kunnen bijvoorbeeld zijn: schriftelijke toetsen, opdrachten, rapportages, presentaties, assessments en zelfreflecties. Het complete toetsprogramma over 4 jaar studie is gevarieerd en sluit aan op de leerdoelen die afgeleid zijn van het competentieprofiel. Wat we toetsen wordt dus inhoudelijk gestuurd door de eindkwalificaties die beschreven zijn in het competentieprofiel. Door te werken met toetsmatrijzen (waarin opgenomen competenties, leerdoelen, beoordelingscriteria) is de validiteit en transparantie van de toetsen geborgd. De betrouwbaarheid in de beoordeling wordt geborgd door te werken met duidelijke beoordelingscriteria en beoordelingsformulieren zoals de resultatenmatrix en het 4-ogenbeleid. Onderdeel van dit beleid is dat docenten gezamenlijk beoordelingscriteria opstellen en elkaars beoordeling checken. 2.3 Inrichting opleiding Opleidingsvarianten Voltijdopleiding Een voltijdopleiding veronderstelt dat u 40 uur per week beschikbaar bent voor het volgen van onderwijs aan de hogeschool. Voltijdopleidingen zijn bedoeld voor studenten die rechtstreeks van de havo of het vwo (N&T, N&G, E&M) of mbo (niveau 4) komen. Studenten met een ander profiel dienen een deficiëntietoets af te leggen voor de ontbrekende cursus, dan wel cursussen. Voor de voltijdopleiding is een aparte studiegids beschikbaar (Studiegids bacheloropleiding Technische Bedrijfskunde Voltijd ). Deeltijdopleiding Er is ook de mogelijkheid om te kiezen voor een deeltijdopleiding. Deeltijd wil zeggen dat u één avond per week de opleiding volgt. Incidenteel wordt een tweede avond ingeroosterd. In een deeltijdopleiding is veel aandacht voor hetgeen u parallel aan uw studie in de beroepspraktijk leert. Kenmerkend is dan ook dat het onderwijs aansluit bij uw functie en werkomgeving. Het curriculum en het rooster zijn zodanig ingericht dat de studie te combineren is met een fulltime baan. Om toegelaten te worden tot de deeltijdopleiding dient u als student aan dezelfde vooropleidingseisen te voldoen als bij de voltijdopleiding; het diploma van de deeltijdopleiding is dan ook gelijkwaardig aan dat van de voltijdopleiding. Voor de deeltijdopleiding Technische Bedrijfskunde geldt verder dat de student minimaal 1 jaar werkervaring moet hebben en bij de start van de studie een passende functie in het relevante werkveld dient te hebben. Bij het intakegesprek met de studieadviseur wordt gecheckt of aan deze voorwaarde is voldaan. Personen van 21 jaar en ouder die niet beschikken over de juiste vooropleiding, dienen van het toelatingsonderzoek van de HU de toetsen Nederlands, Engels en Management & Organisatie met goed gevolg af te leggen. Daarnaast vindt een toelatingsgesprek plaats. Voor meer informatie omtrent de vooropleidingseisen, zie het facultaire hoofdstuk 10 van de OER. 13/178

14 Studiegids Bacheloropleiding Technische Bedrijfskunde Deeltijd Verkorte en versnelde opleidingsroutes Een verkorte route is eventueel mogelijk doordat de examencommissie vrijstellingen kan verlenen voor delen van het curriculum, bijvoorbeeld als u gelijkwaardige cursussen bij een andere Hogeschool of Universiteit hebt behaald. Meer informatie hierover vindt u in paragraaf 4.2. Neem voor de informatie omtrent de (on)mogelijkheden van vrijstellingen contact op met de studieadviseur van de deeltijdopleiding Technische Bedrijfskunde Getuigschriften Als bewijs dat u (een deel van) de opleiding heeft afgerond (propedeuse (propedeuse of bachelor) of bachelor), wordt door de examencommissie een diploma uitgereikt. De wettelijke term hiervoor is getuigschrift, maar omdat wij in het gangbare taalgebruik binnen de HU over diploma s spreken, zullen we in deze studiegids de term diploma gebruiken. We kennen binnen deze bacheloropleiding de volgende diploma s: het propedeutisch diploma na het behalen van het propedeutisch examen; het bachelordiploma na het behalen van het afsluitend examen. De voorzitter en een lid van uw examencommissie ondertekenen het diploma. Aan het bachelordiploma wordt een Internationaal Diploma Supplement (IDS) volgens het Europese model toegevoegd. Hier zijn geen kosten aan verbonden. Het IDS geeft inzicht in de aard en de inhoud van de opleiding en de behaalde studieresultaten. Dit bevordert de internationale herkenbaarheid van de opleiding en het diploma. U ontvangt per opleiding slechts één propedeutisch en één bachelordiploma. Het diploma wordt in beginsel in het Nederlands opgesteld. Op uw verzoek kan er, in plaats van het Nederlandstalig diploma, een Engelstalig diploma worden verstrekt. Het Internationaal Diploma Supplement wordt altijd in het Engels opgesteld. Zie 5.1 voor de procedure voor afgifte van het diploma. Heeft u meer dan een tentamen met goed gevolg heeft afgelegd, maar krijgt u geen diploma omdat u niet het hele examenprogramma heeft behaald, dan kunt u de examencommissie vragen een verklaring af te geven. Daarop worden de behaalde tentamens vermeld. De verklaring wordt net als het diploma ondertekend door de voorzitter en een lid van uw examencommissie Graden en titulatuur Als u een zogenaamde degree -opleiding (bacheloropleiding) bij de HU afrondt, krijgt u een graad. De graad wordt namens het College van Bestuur verleend door de examencommissie. Bij een bacheloropleiding wordt de graad Bachelor verleend, als u met goed gevolg het afsluitend examen heeft afgelegd. Aan de graad wordt een vermelding van het vakgebied of het beroepenveld waarop de graad betrekking heeft, toegevoegd. Het verlenen van de graad Bachelor geeft het recht om deze, afgekort tot B (met toevoeging) achter uw eigen naam te vermelden. De graad Bachelor geeft u ook het recht om een titel te voeren. In dat geval mag u in plaats van de graadvermelding (dus niet in combinatie) de volgende titel gebruiken: de titel ingenieur, afgekort tot ing. voorafgaand aan de naam, indien het een opleiding betreft op het gebied van landbouw en de natuurlijke omgeving of op het gebied van de techniek; de titel baccalaureus, afgekort tot bc. voorafgaand aan de naam, indien het een andere opleiding betreft. 14/178

15 Studiegids Bacheloropleiding Technische Bedrijfskunde Deeltijd Bij de opleiding Technische Bedrijfskunde aan de Faculteit Natuur en Techniek van de Hogeschool Utrecht wordt de graad: Bachelor of Engineering verleend Opleidingsstructuur Studiefases De opleiding bestaat uit twee studiefases die in dit hoofdstuk verder uitgewerkt worden: de propedeutische fase en de hoofdfase. De opleiding begint met een propedeutische fase van een jaar. Deze fase sluit u af met het behalen van een propedeutisch diploma. Na de propedeuse volgt de hoofdfase van drie jaar. Deze fase sluit u af met het behalen van een bachelordiploma. Zie verder 2.4 en 2.5. Wettelijke studieduur, studielast en studiepunten De studielast van de opleiding en de bijhorende cursussen wordt uitgedrukt in hele studiepunten volgens het European Credit Transfer System (ECTS of EC). Dit is een studiepuntensysteem om opleidingen internationaal vergelijkbaar te maken. De studielast van 1 EC komt overeen met 28 studie-(klok)uren De reguliere bacheloropleiding duurt vier jaar. Bij de opbouw van de opleiding is een studielast van 60 EC per studiejaar als uitgangspunt genomen, oftewel 1680 uur. De totale studielast van de opleiding (onderwijs, zelfstudie en praktijktijd/stages) bedraagt dus 240 EC. De studiepunten zijn als volgt over de studiejaren verdeeld: propedeuse: 60 EC hoofdfase: 180 EC (major van 135 EC + profileringsruimte van 45 EC). Tabel verdeling studielast over opleiding: Propedeuse (60 EC) Major (135 EC) Hoofdfase (180 EC) Profileringsruimte (45 EC) In de cursusbeschrijvingen is per cursus de studielast opgenomen, uitgedrukt in hele EC. EC worden pas toegekend nadat de desbetreffende cursus met het bijbehorende tentamen is afgerond. Als er deeltentamens worden afgenomen, krijgt u pas EC als alle deeltentamens van een cursus zijn afgelegd en gezamenlijk tot een voldoende resultaat hebben geleid. Het kan zo zijn dat er ook eisen zijn gesteld aan de hoogte van het cijfer van het deeltentamen. Deze eisen zijn ook opgenomen in de cursusbeschrijving. Zie ook Let goed op welke tabel hieronder u raadpleegt. Per tabel is erboven steeds aangegeven voor welke studenten deze van toepassing is. Overzicht curriculum TBK-deeltijd voor studenten die zijn ingestroomd in studiejaar of later Jaar 1 Organisatie & Beroep (10 EC) Procesmanagement (10 EC) Bedrijfseconomie (10 EC) Customer Intimacy (10 EC) Inleiding Professionele Competentie Ontwikkeling (10 EC) PCO-2: Schrijfvaardigheid en samenwerken (10 EC) 15/178

16 Studiegids Bacheloropleiding Technische Bedrijfskunde Deeltijd Jaar 2 Operational Excellence(20 EC) Technische Processen (10 EC) Prestatiemanagement (10 EC) PCO-3: Presenteren/overtuigen/ argumenteren (10 EC) PCO-4: Samenwerken, projectmanagement (10 EC) Jaar 3 Management Accounting(10 EC) Adviseren & Veranderen (10 EC) Keuzemodule 1 (10 EC) Keuzemodule 2 (10 EC) PCO -5: Adviesvaardigheden, organisatiecultuur en ethiek (10 EC) PCO-6: Onderzoeksvaardigheden-1 (10 EC EC) Jaar 4 Keuzemodule 3 (10 EC) Procesinnovatie (10 EC) Afstudeeropdracht (30 EC) PCO-7: Onderzoeksvaardigheden-2 en het schrijven van een scriptie (10 EC) Overzicht curriculum TBK-deeltijd voor studenten die zijn ingestroomd in studiejaar Jaar 1 Organisatie & Beroep (10 EC) Procesmanagement (10 EC) Customer Intimacy (20 EC) Inleiding Professionele Competentie Ontwikkeling (10 EC) Professionele Competentie Ontwikkeling (10 EC) Jaar 2 Operational Excellence(20 EC) Technische Processen (10 EC) Prestatiemanagement (10 EC) PCO-3: Presenteren/overtuigen/ argumenteren (10 EC) PCO-4: Samenwerken, projectmanagement (10 EC) Jaar 3 Management Accounting(10 EC) Adviseren & Veranderen (10 EC) Keuzemodule 1 (10 EC) Keuzemodule 2 (10 EC) PCO -5: Adviesvaardigheden, organisatiecultuur en ethiek (10 EC) PCO-6: Onderzoeksvaardigheden-1 (10 EC EC) Jaar 4 Keuzemodule 3 (10 EC) PCO-7: Onderzoeksvaardigheden-2 en het schrijven van een scriptie (10 EC) Procesinnovatie (10 EC) Afstudeeropdracht (30 EC) 16/178

17 Studiegids Bacheloropleiding Technische Bedrijfskunde Deeltijd Overzicht curriculum TBK-deeltijd voor studenten die zijn ingestroomd in studiejaar zonder vrijstelling voor Technische Processen. Jaar 1 Organisatie & Beroep (10 EC) Procesmanagement (10 EC) Technische Processen (20 EC) Jaar 2 Inleiding Professionele Competentie Ontwikkeling (10 EC) Operational Excellence (20 EC) PCO (10 EC) Professionele Competentie Ontwikkeling (10 EC) Customer Intimacy (20 EC) PCO (10 EC) Jaar 3 Management Accounting (10 EC) Adviseren & Veranderen (10 EC) Keuzemodule 1 (10 EC) Keuzemodule 2 (10 EC) PCO -5: Adviesvaardigheden, organisatiecultuur en ethiek (10 EC) PCO-6: Onderzoeksvaardigheden-1 (10 EC EC) Jaar 4 Keuzemodule 3 (10 EC) Procesinnovatie (10 EC) Afstudeeropdracht (30 EC) PCO-7: Onderzoeksvaardigheden-2 en het schrijven van een scriptie (10 EC) Overzicht curriculum TBK-deeltijd voor studenten die in studiejaar of eerder zijn ingestroomd met een vrijstelling voor Technische Processen. Jaar 1 Organisatie & Beroep (10 EC) Procesmanagement (10 EC) Customer Intimacy (20 EC) Inleiding Professionele Competentie Ontwikkeling (10 EC) Professionele Competentie Ontwikkeling (10 EC) Jaar 2 Operational Excellence (20 EC) Keuzemodule 1 (10 EC) Keuzemodule 2(10 EC) PCO (10 EC) PCO (10 EC) Jaar 3 Keuzemodule 3 (10 EC) Keuzemodule 4 (10 EC) Keuzemodule 5 (10 EC) Procesinnovatie (10 EC) PCO (10 EC) PCO (10 EC) Jaar 4 Afstudeeropdracht (30 EC) 17/178

18 Studiegids Bacheloropleiding Technische Bedrijfskunde Deeltijd Overzicht curriculum TBK-deeltijd voor studenten die in studiejaar of eerder zijn ingestroomd zonder vrijstelling voor Technische Processen. Jaar 1 Organisatie & Beroep (10 EC) Procesmanagement (10 EC) Technische Processen (20 EC) Inleiding Professionele Competentie Ontwikkeling (10 EC) Professionele Competentie Ontwikkeling (10 EC) Jaar 2 Customer Intimacy (20 EC) Operational Excellence (20 EC) PCO (10 EC) PCO (10 EC) Jaar 3 Keuzemodule 1 (10 EC) Keuzemodule 2 (10 EC) Keuzemodule 3 (10 EC) Keuzemodule 4 (10 EC) PCO (10 EC) PCO (10 EC) Jaar 4 Keuzemodule 5 (10 EC) Procesinnovatie (10 EC) Afstudeeropdracht (30 EC) PCO (10 EC) 2.4 Propedeuse De splitsing van de opleiding in een propedeutische fase en een hoofdfase is niet voor niets. De overheid markeert het eerste jaar (de propedeuse) omdat het drie belangrijke functies heeft. Oriëntatie Voor uw studievoortgang is het van groot belang dat u een opleiding volgt die bij u past. Dat betekent dat de inhoud van de opleiding, het beroepenveld waarvoor u wordt opgeleid en de wijze waarop uw opleiding is georganiseerd u moeten aanspreken. De propedeuse is er mede voor bedoeld om te kijken of dat het geval is, en is daar ook op ingericht. Selectie Aan het einde van uw eerste studiejaar wordt de balans opgemaakt. Zit u wel op de juiste opleiding? Kunt u het niveau aan? Is uw studievoortgang voldoende? De antwoorden op die vragen blijken een grote voorspellende waarde te hebben voor het uiteindelijk behalen van uw diploma in de termijn die daarvoor staat. Binnen de HU maken we de balans op met een individueel studieadvies op basis van het begeleidingstraject. Daarbij wordt gekeken naar het aantal behaalde EC. Het is heel belangrijk dat u de norm van dit studieadvies kent, en ook de regels die rondom deze norm gelden. Lees daarom 2.4.2, zodat u niet voor verrassingen komt te staan. Er geldt namelijk: wie niet aan de norm voldoet en dus een bindend negatief studieadvies krijgt, mag de opleiding niet vervolgen. Verwijzing Als u onverhoopt niet op de juiste opleiding zit, raak dan niet in paniek. Van belang is dat u tijdig aankaart dat u twijfelt aan uw studiekeuze. Wellicht is dat onterecht en is uw beeld nog niet compleet. Er zijn voorzieningen die u ondersteunen bij studietwijfel. U kunt bijvoorbeeld terecht bij Centrum Studiekeuze en een studiekeuzetest doen. Belangrijk: neem in geval van twijfel tijdig contact op met de studentendecaan en/of met uw studieloopbaanbegeleider. 18/178

19 Studiegids Bacheloropleiding Technische Bedrijfskunde Deeltijd Programma Per studiejaar stelt de opleiding het onderwijsprogramma (curriculum) van zowel de gehele studie als van de onderdelen vast. Dit studieprogramma geldt uitsluitend voor het studiejaar waarvoor het is vastgesteld. De cursussen van de propedeuse zijn hieronder aangegeven inclusief het aantal bijbehorende EC en de OSIRIS-code ( ). Een gedetailleerd overzicht en beschrijvingen van de cursussen vindt u in de bijlage Cursusbeschrijvingen en in OSIRIS (www.osiris.hu.nl). Let goed op welke tabel u raadpleegt. Per tabel is erboven steeds aangegeven voor welke studenten deze van toepassing is. NB: Per studiejaar zijn diverse cursussen vernieuwd. Studenten die een cursus onder de oude code in hun examenprogramma hebben en deze cursus nog niet behaald hebben, dienen deel te nemen aan een nieuwe cursus. De conversietabel voor de betreffende cursussen vindt u in de bijlagen van deze studiegids. Bij elke cursus oude stijl is een asterisk (*) geplaatst om kenbaar te maken dat het om een cursus gaat dat vervangen is door een nieuwe stijl cursus. Een vervangende cursus dient in uw examenprogramma te worden opgenomen. Hiervoor kunt u contact opnemen met de curriculumcommissie van de opleiding, via Dietske Obbink. Herkansingsregeling bij de leerlijn Professionele Competentie Ontwikkeling: Als bij de student alleen nog een workshop managementvaardigheden ontbreekt, kan de student deze inhalen in studiejaar door het opnieuw volgen van een workshop. Als bij de student de punten ontbreken voor de intervisiebijeenkomsten en het bijbehorende persoonlijke leertraject in de beroepspraktijk, dan neemt de student deel aan de nieuwe vorm van PCO van het betreffende semester. Overzicht propedeuse curriculum TBK-deeltijd voor studenten die zijn ingestroomd in studiejaar of later Jaar Sem. Blok Onderwijsprogramma jaar 1 EC s Osiris-code 1 e jaar Integrale Beroepsontwikkeling (IBO) 1 1 Organisatie en Beroep 10 TETB-DTORB Procesmanagement 10 TETB-DTPRM-13 of TETB-DTPRM Bedrijfseconomie 10 TETB-DTBE Customer Intimacy 10 TETB-DTCI-13 Professionele Competentie Ontwikkeling (PCO) Introductie PCO 10 TTBK-DTB-PCO PCO-2 10 TETB-DTPCO2-13 Totaal aantal studiepunten jaar /178

20 Studiegids Bacheloropleiding Technische Bedrijfskunde Deeltijd Overzicht propedeuse curriculum TBK-deeltijd voor studenten die zijn ingestroomd in studiejaar Jaar Sem. Blok Onderwijsprogramma jaar 1 EC s Osiris-code 1 e jaar Integrale Beroepsontwikkeling (IBO) 1 1 Organisatie en Beroep 10 TTBK-DTB-ORB-10 * 1 2 Procesmanagement 10 TTBK-DTB-PRM-10 * 2 1 Customer Intimacy 10 TETB-DCI1-12 * 2 2 Customer Intimacy 10 TETB-DCI2-12 * Professionele Competentie Ontwikkeling (PCO) Introductie PCO 10 TTBK-DTB-PCO PCO, module CI 10 TETB-DTCIPCO-12 Totaal aantal studiepunten jaar 1 60 * = cursus oude stijl, zie derde alinea van paragraaf voor meer uitleg Studieadvies Zoals aangegeven wordt in de propedeuse de balans opgemaakt met een studieadvies. U krijgt tijdens het eerste jaar van inschrijving twee keer een schriftelijk advies over de voortzetting van uw studie. Uiterlijk aan het einde van het eerste jaar van inschrijving ontvangt u een definitief studieadvies. Hieronder staan de regels die daarover zijn vastgesteld. Tussentijds studieadvies Uiterlijk halverwege het eerste studiejaar ontvangt u van de examencommissie een schriftelijk tussentijds studieadvies over de voortzetting van uw studie. Dit tussentijds advies bevat naast het advies een toelichting op de behaalde studieresultaten en de studievoortgang. Het betreft een: positief tussentijds advies: 25 studiepunten of meer of een waarschuwend tussentijds advies: 24 of minder studiepunten Boekt u niet voldoende studievoortgang, dan krijgt u een waarschuwend advies van de examencommissie. We adviseren u in dat geval om contact op te nemen met uw studieloopbaanbegeleider om een studieplan te maken. Met een studieplan kunt u ervoor zorgen dat u weer op schema komt. Als bijzondere omstandigheden de oorzaak zijn van uw studieachterstand, neem dan onmiddellijk contact op met de studentendecaan. Positief of negatief studieadvies Aan het einde van het eerste studiejaar krijgt u in de regel een definitief advies van de examencommissie. Dit studieadvies kan positief of negatief zijn. Aan een negatief studieadvies zit een afwijzing verbonden. Een negatief advies met afwijzing is een bindend negatief studieadvies. Als u een bindend negatief studieadvies ontvangt, dan wordt u niet langer toegelaten tot dezelfde opleiding aan de HU. Een positief studieadvies krijgt u als u aan het eind van het eerste studiejaar: de propedeuse heeft gehaald, of minimaal 45 EC van het propedeuseprogramma heeft behaald 20/178

Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Technische Bedrijfskunde 2014-2015. Studiegids Bacheloropleiding Technische Bedrijfskunde Voltijd 2014-2015

Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Technische Bedrijfskunde 2014-2015. Studiegids Bacheloropleiding Technische Bedrijfskunde Voltijd 2014-2015 Studiegids Bacheloropleiding Technische Bedrijfskunde Voltijd 2014-2015 Studiegids Bacheloropleiding voltijd Technische Bedrijfskunde 2014-2015 1/212 Studiegids Bacheloropleiding Technische Bedrijfskunde

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Technische Bedrijfskunde 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Technische Bedrijfskunde 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding voltijd Technische Bedrijfskunde 2013-2014 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, januari 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 6 2 Inrichting van de opleiding 8 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Electronic Engineering and Design. Voltijd 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding. Electronic Engineering and Design. Voltijd 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding Electronic Engineering and Design Voltijd 2013-2014 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, januari 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 6 2 Inrichting van de opleiding 8 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Systeembeheer duaal 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding. Systeembeheer duaal 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding Systeembeheer duaal 2013-2014 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep... 7 2.1.2 Uitwerking van beroepsprofiel... 7

Nadere informatie

Studiegids bacheloropleiding Communicatiemanagment voltijd 2012-2013. Studiegids. Bacheloropleiding. Communicatiemanagement Voltijd 2012-2013 1/277

Studiegids bacheloropleiding Communicatiemanagment voltijd 2012-2013. Studiegids. Bacheloropleiding. Communicatiemanagement Voltijd 2012-2013 1/277 Studiegids Bacheloropleiding Communicatiemanagement Voltijd 2012-2013 1/277 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep... 7 2.1.2 Uitwerking van beroepsprofiel...

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Systeembeheer 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Systeembeheer 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding voltijd Systeembeheer 2013-2014 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep... 7 2.1.2 Uitwerking van beroepsprofiel...

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Communicatiesystemen. Afstudeerrichting Digitale Media en Communicatie 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding. Communicatiesystemen. Afstudeerrichting Digitale Media en Communicatie 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding Communicatiesystemen Afstudeerrichting Digitale Media en Communicatie 2013-2014 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep...

Nadere informatie

Communication and Multimedia Design

Communication and Multimedia Design Studiegids Bacheloropleiding Communication and Multimedia Design 2013-2014 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, januari 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Business IT & Management 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Business IT & Management 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding voltijd Business IT & Management 2013-2014 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep... 7 2.1.2 Uitwerking van beroepsprofiel...

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding deeltijd. Communicatiemanagement 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding deeltijd. Communicatiemanagement 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding deeltijd Communicatiemanagement 2013-2014 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, januari 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Fysiotherapie voltijd 2015-2016

Studiegids. Bacheloropleiding. Fysiotherapie voltijd 2015-2016 Studiegids Bacheloropleiding Fysiotherapie voltijd 2015-2016 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep... 7 2.1.2 Uitwerking van beroepsprofiel...

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Informatica 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Informatica 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding voltijd Informatica 2013-2014 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep... 7 2.1.2 Uitwerking van beroepsprofiel... 8

Nadere informatie

Studiegids bacheloropleiding Bedrijfseconomie deeltijd 2012-2013

Studiegids bacheloropleiding Bedrijfseconomie deeltijd 2012-2013 Studiegids Bacheloropleiding Bedrijfseconomie deeltijd 2012-2013 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2012 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Creatieve Therapie 2012-2013

Studiegids. Bacheloropleiding. Creatieve Therapie 2012-2013 Studiegids Bacheloropleiding Creatieve Therapie 2012-2013 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2012 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Bedrijfskunde MER 2013-2014. Versie 1.1

Studiegids. Bacheloropleiding. Bedrijfskunde MER 2013-2014. Versie 1.1 Studiegids Bacheloropleiding Bedrijfskunde MER 2013-2014 Versie 1.1 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Small Business & Retail Management 2013-2014. Versie 1.1

Studiegids. Bacheloropleiding. Small Business & Retail Management 2013-2014. Versie 1.1 Studiegids Bacheloropleiding Small Business & Retail Management 2013-2014 Versie 1.1 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Accountancy voltijd en duaal 2013-2014. Versie 1.2

Studiegids. Bacheloropleiding. Accountancy voltijd en duaal 2013-2014. Versie 1.2 Studiegids Bacheloropleiding Accountancy voltijd en duaal 2013-2014 Versie 1.2 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

Commerciële Economie voltijd en duaal

Commerciële Economie voltijd en duaal Studiegids Bacheloropleiding Commerciële Economie voltijd en duaal Associate Degree opleiding Assistent Marketeer voltijd 2013-2014 Versie 1.2 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2013 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Huidtherapie 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding. Huidtherapie 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding Huidtherapie 2013-2014 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2013 2/202 Hogeschool Utrecht, september 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 6 2 Inrichting van de opleiding

Nadere informatie

Bacheloropleiding Management in de Zorg

Bacheloropleiding Management in de Zorg Studiegids Bacheloropleiding Management in de Zorg 2015-2016 Studiegids Bacheloropleiding Management in de Zorg Instituut Verpleegkundige Studies 2015-2016 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Medische Hulpverlening 2014-2015

Studiegids. Bacheloropleiding. Medische Hulpverlening 2014-2015 Studiegids Bacheloropleiding Medische Hulpverlening 2014-2015 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, juli 2014 Studiegids Bacheloropleiding Medische Hulpverlening 2014-2015 Inhoudsopgave 1 Voorwoord

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding LERAAR BIOLOGIE 2012-2013

Studiegids. Bacheloropleiding LERAAR BIOLOGIE 2012-2013 Studiegids Bacheloropleiding LERAAR BIOLOGIE 2012-2013 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2012 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1

Nadere informatie

Studiegids. Masteropleiding. Accounting & Auditing 2012-2013

Studiegids. Masteropleiding. Accounting & Auditing 2012-2013 Studiegids Masteropleiding Accounting & Auditing 2012-2013 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2012 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1

Nadere informatie

Bacheloropleiding Management in de Zorg

Bacheloropleiding Management in de Zorg Studiegids Bacheloropleiding Management in de Zorg Instituut Verpleegkundige Studies 2013-2014 Hogeschool Utrecht, Studentzaken / JZ Utrecht, juni 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding

Nadere informatie

Studiegids bacheloropleiding Technische Bedrijfskunde 2011-2012. Hogeschool Utrecht BACHELOROPLEIDINGEN 2011-2012. Technische Bedrijfskunde 1/319

Studiegids bacheloropleiding Technische Bedrijfskunde 2011-2012. Hogeschool Utrecht BACHELOROPLEIDINGEN 2011-2012. Technische Bedrijfskunde 1/319 Hogeschool Utrecht BACHELOROPLEIDINGEN 2011-2012 Technische Bedrijfskunde 1/319 Inhoudsopgave 1 Algemene informatie 5 1.1 Algemene informatie HU... 5 1.1.1 Onderwijsprofiel HU... 5 1.1.2 Bachelor- en Masterstelsel...

Nadere informatie

Studentenstatuut Opleidingsdeel

Studentenstatuut Opleidingsdeel Studentenstatuut Opleidingsdeel Hogeschool Windesheim Flevoland Bachelor Engineering, Design & Innovation Voltijd CROHO: 39240 Datum: Juli 2014 De opleiding is positief geaccrediteerd op 1 januari 2010

Nadere informatie

Studentenstatuut Opleidingsdeel

Studentenstatuut Opleidingsdeel Studentenstatuut Opleidingsdeel Hogeschool Windesheim Flevoland Bachelor Industrieel Product Ontwerpen Voltijd CROHO: 34389 Datum: Juli 2013 Het studentenstatuut van de opleiding Industrieel Product Ontwerpen

Nadere informatie

Studentenstatuut Opleidingsdeel

Studentenstatuut Opleidingsdeel Studentenstatuut Opleidingsdeel Christelijke Hogeschool Windesheim Bachelor Human Resource Management Croho 34609 Voltijd Het studentenstatuut van de opleiding Human Resource Management op onderwijslocatie

Nadere informatie

STUDIEGIDS MEDIATECHNOLOGIE 2008 2009

STUDIEGIDS MEDIATECHNOLOGIE 2008 2009 STUDIEGIDS MEDIATECHNOLOGIE 2008 2009 1/84 Inhoudsopgave 1 Algemene informatie 3 1.1 Algemene informatie HU... 3 1.1.1 Onderwijsprofiel HU... 3 1.1.2 Bachelor- en Masterstelsel... 3 1.1.3 1.1.4 Hogeschool-

Nadere informatie

STUDIEGIDS. Hogeschool Utrecht INSTITUUT VOOR INFORMATICA EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE 2011-2012

STUDIEGIDS. Hogeschool Utrecht INSTITUUT VOOR INFORMATICA EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE 2011-2012 STUDIEGIDS Hogeschool Utrecht INSTITUUT VOOR INFORMATICA EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE 2011-2012 Hogeschool Utrecht, Studentzaken / JZ Utrecht, September 2011 STUDIEGIDS Instituut voor ICT 2011 2012 Opleidingen:

Nadere informatie