Studiegids. Bacheloropleiding. Technische Bedrijfskunde Voltijd

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Studiegids. Bacheloropleiding. Technische Bedrijfskunde Voltijd 2015-2016"

Transcriptie

1 Studiegids Bacheloropleiding Technische Bedrijfskunde Voltijd Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, juli 2015

2 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding Beroepsprofiel Beroep Uitwerking van beroepsprofiel Competenties beginnende beroepsbeoefenaar Vaardigheden afgestudeerde Werkveld en functies Opleidingsprofiel Algemeen Doelstelling opleiding Het hbo-niveau van de opleiding Didactische uitgangspunten Inrichting opleiding Opleidingsvarianten Verkorte en versnelde opleidingsroutes Getuigschriften Graden en titulatuur Opleidingsstructuur Propedeuse Programma Studieadvies Overstappen Hoofdfase Toelating hoofdfase Programma s Stages en stagewaardigheid Profileringsruimte Excelleren Afstuderen Vervolgopleidingsmogelijkheden Examencommissie Instelling en benoeming Samenstelling Taken en bevoegdheden Verzoekschrift Introductie- en begeleidingsdagen, excursies, werkweken en trainingen Voorzieningen Begeleiding ICT-faciliteiten Algemeen MijnHU SharePoint OSIRIS Student Wachtwoord Informatiebeveiliging en privacy Registratie studievoortgang Onderwijsbureau Studievereniging Opleidingscommissies Contactgegevens Cursussen Cursusdeelname /102

3 3.2 Inschrijving voor cursussen Aanwezigheidsplicht Ingangseisen Cursusbeschrijvingen Tentamens en examens Introductie Vrijstellingen Organisatie tentamens Tentamenvorm en -duur Tentamenrooster Inschrijving en deelname (her)tentamens Voorzieningen in geval van een functiebeperking Legitimatieplicht bij tentamens Gang van zaken tijdens tentamens Beoordeling Toekennen resultaat en inzage Onregelmatigheden / fraude Bewaring en teruggave tentamen- en examenwerk Geldigheidsduur resultaten Diplomering Procedure afgifte diploma Aantekening cum laude of met genoegen Roosters HU-onderwijsjaarrooster Vakanties en vrije dagen Lesdagen en -tijden Openingstijden gebouwen Roosterinformatie en -wijzigingen Klachten, bezwaar en beroep Inleiding Bezwaar Beroep Beroep aantekenen Hoger beroep Klachten Klacht indienen Herzieningsverzoeken bij klachten Ongewenst gedrag Schema klachten, bezwaar en beroep Studentzaken Studiebegeleiding Profileringsfonds Studentendecaan Centrum Studiekeuze Vertrouwenspersoon Studentenarts Bureau Studentenpsychologen Mediation Studeren met een functiebeperking Verbetering taalvaardigheden Bibliotheek Internationalisering Study abroad Stage in het buitenland Medezeggenschap Inspraakorganen Ondersteuning bestuurlijk actieve studenten /102

4 8.14 Studium Generale Studentenvereniging Algemeen Bestuursbeurs Topsport Trajectum Sport Veilig, gezond en milieuvriendelijk studeren Verzekeringen: aansprakelijkheid, ongevallen en reisverzekering Werken naast uw studie Huisvesting Over de HU Algemene informatie Onderwijsprofiel HU Bachelor- en masterstelsel Hogeschool- en faculteitsregelingen Orderegels Kwaliteitszorg Organogram HU Locaties HU Algemene informatie faculteit [naam] Algemeen Organogram faculteit Contactgegevens Plattegrond Praktische voorschriften en aanwijzingen Faciliteiten In- en uitschrijven voor de opleiding Toelatingsonderzoek Studiekosten, eigen bijdragen en tegemoetkoming Collegegeld Kosten voor boeken en leermiddelen Overige kosten Financiële tegemoetkoming Bijlagen Onderwijs- en examenregeling Cursusbeschrijvingen Conversietabellen Bezemcursussen in collegejaar Deze studiegids is op 8 mei 2015 vastgesteld door de instituutsdirecteur Engineering & Design, de heer D Blankestijn, gevolgd door een positief advies van de (G)OC en goedgekeurd door de faculteitsdirecteur op 19 juni /102

5 1 Voorwoord Beste student, Voor u ligt de studiegids van de opleiding Technische Bedrijfskunde Voltijd. We hopen dat u bij onze opleiding een prettige en succesvolle studietijd heeft. In deze studiegids vindt u belangrijke spelregels en nuttige informatie over uw studie. Hogeschool Utrecht (HU) biedt vraaggestuurd en competentiegericht onderwijs. Competentiegericht wil zeggen dat u vaardigheden opdoet die aansluiten bij het beroepsleven ( 2.1). Met vraaggestuurd onderwijs streven wij er naar het onderwijs en de ondersteuning eromheen zo in te richten dat u zich tijdens uw studie kunt ontwikkelen op een manier die ú belangrijk vindt en die bij u past. Hieronder vindt u informatie over de belangrijkste aspecten van uw studie. Invloed van de student Veel van onze mogelijkheden zijn ontwikkeld en verbeterd op initiatief van uw medestudenten. De HU beschouwt u dan ook als partner; u maakt deel uit van onze kennisgemeenschap. De HU hecht veel waarde aan uw mening en ideeën. Dat begint al bij de evaluaties van alle cursussen, waar u als student uw oordeel en verbetertips kunt geven. Ook organiseren we op opleidingen en faculteiten onderwijsdialogen, waarin we samen in gesprek gaan over uw opleiding en alles eromheen. De HU ondersteunt actief deelname van studenten in opleidingscommissies en medezeggenschapsorganen (8.13). We vragen u elk jaar de NSE (Nationale Studenten Enquête) in te vullen. En bent u bijzonder tevreden over het onderwijs van die ene docent(e), nomineer hem/haar dan als docent(e) van het jaar via uw opleidingscommissie (2.8.5). Excelleren De HU waardeert en stimuleert verschillende vormen van excellentie. Als u uitstekende resultaten in uw studie behaalt, ontvangt u bij uw diploma de aantekening cum laude of met genoegen (5.2). U kunt ook uitblinken op aspecten als innovatie en leiderschap, en ook dat wil de HU graag bevorderen. Hiervoor hebben we honourstrajecten ontwikkeld. U kunt met het volgen van deze trajecten Ster Verklaringen behalen. Als u vijf verschillende Ster Verklaringen behaalt, krijgt u het Honours Certificaat. Dit is een officieel HU-waardepapier dat u bij uw afstuderen naast uw diploma ontvangt (2.5.5). Verbreden en verdiepen Veel opleidingen kennen afstudeerrichtingen waarmee u zich kunt specialiseren op een onderdeel van uw vakgebied. Daarnaast kennen de meeste opleidingen de zogenaamde vrije profileringsruimte (van 30 EC, een half jaar), die u kunt gebruiken om u te verdiepen binnen uw eigen vakgebied, of om kennis te maken met een geheel ander vakgebied. Dat kan binnen uw faculteit of binnen een opleiding van een andere faculteit, maar ook een cursus aan een andere instelling is vaak mogelijk (2.5.4). Verder bestaat de mogelijkheid een eigen examenprogramma te ontwikkelen. De examencommissie van uw opleiding (2.6) moet daar toestemming voor geven. Voor advies over zo n eigen examenprogramma kunt u terecht bij uw studieloopbaanbegeleider (slb er, 2.8.1). Ook is er Studium Generale dat inspirerende programma s aanbiedt. Wat anders? U kunt uw studietijd natuurlijk ook benutten om u zo breed mogelijk te ontwikkelen en extra ervaring buiten uw reguliere studie op te doen. Wilt u een tijdje studeren in het buitenland (8.11)? Of denkt u erover bestuurlijk actief te worden in bijvoorbeeld een studievereniging, een gezelligheidsvereniging of een studentensportclub (8.18)? Of combineert u topsport met een studie (8.16)? Ook kunt u ervaring opdoen in medezeggenschap en opleidingscommissies. Er is van alles denkbaar dat door de HU actief ondersteund wordt. Studievertraging Het kan gebeuren dat uw studie niet verloopt zoals u dat graag zou willen. Als dat komt door bijzondere omstandigheden, bijvoorbeeld ziekte of familieomstandigheden, dan zijn er verschillende regelingen waarop u een beroep kunt doen. Als u door uw persoonlijke situatie tentamens mist, kunt u om een extra herkansing vragen (4.3.3). Haalt u te weinig studiepunten en dreigt u een negatief studieadvies te krijgen, 5/102

6 dan kunt u hulp krijgen bij het maken van een studieplanning (2.4.2). En had u een studiebeurs maar studeert u door persoonlijke omstandigheden zo lang dat u er geen recht meer op hebt? Dan is er wellicht een mogelijkheid tot financiële ondersteuning (8). In al deze gevallen geldt: meld het zo spoedig mogelijk aan uw studieloopbaanbegeleider (2.8.1) of uw studentendecaan (8.3)! Het is natuurlijk niet wenselijk dat u (veel) te lang over uw studie doet. Om dat te voorkomen, bieden opleidingen soms inhaaltrajecten aan. Die worden via intranet bekend gemaakt. Heeft u een functiebeperking? Mogelijk heeft u dan meer tijd nodig voor uw studie, maar dat hoeft niet altijd het geval te zijn. De hogeschool kent een breed scala aan voorzieningen die u in uw studie kunnen ondersteunen (8.9). Problemen en klachten Heeft u problemen die uw studie negatief kunnen beïnvloeden? Bij uw slb er (2.8.1) of een studentendecaan (8.3) bent u daarmee aan het juiste adres; zij kunnen u adviseren of doorverwijzen. Als u klachten heeft over de bejegening door studenten of medewerkers, kunt u ook een vertrouwenspersoon (8.5) inschakelen. Als er sprake is van een escalerende situatie kunnen onze studentmediators helpen om verdere escalatie te voorkomen en de samenwerking weer te herstellen (8.8). En gaat er binnen de HU iets fout of bent u het niet eens met een besluit? Op elke faculteit of opleiding is een klachtenloket waar u terecht kunt met bezwaren en klachten (7.1). Ook hiervoor is de studentendecaan het eerste aanspreekpunt. Wat verwacht de HU van u? Wij streven ernaar u een opleiding en studieklimaat te bieden waarin u zich optimaal kunt ontplooien. Daarvoor is het nodig dat iedere student zich aan de interne regels houdt (9.1.4). Ongewenst gedrag (bijvoorbeeld intimidatie, hat s, verbaal of fysiek geweld) wordt niet getolereerd. Als u een diploma haalt, moet u dat ook hebben verdiend: fraude (4.4.2) wordt niet getolereerd. Zeker als dit gevolgen heeft voor onschuldige medestudenten, doordat tentamenresultaten ongeldig worden verklaard, zijn de straffen zwaar. Zowel ongewenst gedrag als fraude kan leiden tot verwijdering van de opleiding. Er zijn heel veel mogelijkheden bij de HU om een prettige studietijd te hebben. U vindt het merendeel terug in deze studiegids. Lees de gids goed door voordat u aan uw studie begint. Is iets niet duidelijk of kunt u bepaalde informatie niet vinden, kijk dan op intranet of vraag het uw slb er of de onderwijsbalie (2.8.3). We wensen u een prettige studietijd en veel succes in dit studiejaar. Mede namens alle collega s die aan uw opleiding bijdragen, De heer drs. ing. D. Blankestijn Directeur Instituut Engineering & Design 6/102

7 2 Inrichting van de opleiding 2.1 Beroepsprofiel Beroep Een beroepsprofiel vormt de neerslag van taken, taakgebieden en werkzaamheden van professionals op een specifiek werkterrein. Steeds vaker blijkt dat de problemen waarmee het bedrijfsleven te maken krijgt niet uitsluitend technisch, economisch of sociaal van aard zijn, maar van een dusdanige complexiteit dat een interdisciplinaire aanpak is vereist. Tegen die achtergrond is de opleiding Technische Bedrijfskunde ontstaan. Er is behoefte aan mensen die zich bezig houden met zaken als kwaliteitsbeleid, efficiency verbeteringen, logistieke vraagstukken, duurzaamheidsvraagstukken, arbeidsomstandigheden en reorganisatieprojecten en deze kunnen koppelen aan de strategie van de organisatie. Een Technisch Bedrijfskundige is zo iemand. Een TBK-er kan bedrijfsprocessen in onderlinge samenhang en vanuit een technisch perspectief beoordelen en oplossingen aandragen voor veranderingen. Een TBK-er is degene met de helikopterview en functioneert als schakel tussen de bedrijfsprocessen en het management Uitwerking van beroepsprofiel Bedrijven hebben te maken met een toenemende dynamiek en complexiteit. Producten en processen hebben een kortere levenscyclus, bedrijven opereren steeds meer in een technisch complexe, internationale context en ook in de dienstensector is er een toenemende behoefte aan gestroomlijnde bedrijfsprocessen. Er is daarom behoefte aan technisch bedrijfskundigen die analytisch en creatief primaire bedrijfsprocessen kunnen beoordelen en deze systematisch en methodisch kunnen onderzoeken en passende en haalbare oplossingen kunnen (her)ontwerpen en implementeren, waarbij ze oog hebben voor de integrale effecten op de resultaten van de organisatie. Er is bovendien behoefte aan mensen die een link kunnen leggen tussen duurzaamheid, nieuwe technologieën en de toepassingsmogelijkheden in de bedrijfsvoering en die in staat zijn daar via samenwerking in projecten vorm aan te geven. De opleiding Technische Bedrijfskunde leidt studenten op die in deze maatschappelijke behoefte voorzien en aan de actuele beroepsvereisten voldoen Competenties beginnende beroepsbeoefenaar De kennis en vaardigheden van een afgestudeerde worden in het competentiegericht onderwijs, dat op de HU toegepast wordt, beschreven in competenties. Onder competentie verstaan we: het vermogen van een beroepsbeoefenaar om op een adequate manier taken uit te voeren, oplossingen te vinden en deze te realiseren in de dagelijkse beroepspraktijk. De opleiding Technische Bedrijfskunde behoort tot het domein van de engineeringopleidingen en leidt op tot Bachelor of Science. De competenties die horen bij deze engineeringopleidingen liggen vast in het document Bachelor of Engineering; het niveau waarop de competenties beheerst moeten worden bij het afstuderen én de onderliggende kennisgebieden bepalen het specifieke opleidingscompetentieprofiel. In de Bachelor of Engineering zijn acht competenties beschreven waarop alle engineeringopleidingen zich baseren. Iedere competentie kan op drie niveaus beheerst worden. Dit is gerelateerd aan de complexiteit van de taak, de complexiteit van de context en de mate van begeleiding. De TBK opleidingen hebben landelijk gekozen voor een profiel aansluitend bij de kerntaak van de TBK-ingenieur, met de domeincompetenties Analyseren en Professionaliseren op niveau III. De overige domeincompetenties (Beheren, Ontwerpen, Managen, Adviseren, Onderzoeken, Realiseren) komen op niveau II. 7/102

8 Elke Engineering-competentie is uitgewerkt in een aantal gedragskenmerken. Hiervan is een vertaling gemaakt naar de gedragskenmerken voor een TBK-er. Gecombineerd met de niveau-aanduiding ontstaat zo een set TBK-leerdoelen. Leerdoelen leggen vast met welke meetbare output de student aantoont over de competentie (op een bepaald niveau) te beschikken. De set met gedragskenmerken en leerdoelen voor de TBK opleiding aan Hogeschool Utrecht, zijn terug te vinden in de TBK Utrecht Degree Profile (december 2013). Aan elk TBK-leerdoel zijn één of meerdere kennisgebieden uit de Body of Knowledge and Skills (BoKS) Technische Bedrijfskunde gekoppeld; de toepassingsgebieden of benodigde basiskennis zijn nodig om het leerdoel te bereiken. De TBK-leerdoelen en de TBK-kennisbasis vormen samen de basis voor de onderdelen van het curriculum. In elke curriculumonderdeel werkt u aan het bereiken van een aantal leerdoelen, gecombineerd met kennis die daarvoor nodig is. Met andere woorden: u leert in de opleiding een werkwijze (competenties) die u in verschillende toepassingsgebieden (vanuit verschillende brillen ) kunt inzetten. De NIVEAUBESCHRIJVING van de COMPETENTIES wordt gekoppeld aan de aard van de taak, de context waarin die taak wordt uitgevoerd en de mate van zelfstandigheid waarin dat gebeurt. Dit leidt tot de volgende definitie van de niveaus. NIVEAU I AARD VAN DE TAAK AARD VAN DE CONTEXT MATE VAN ZELFSTANDIGHEID NIVEAU II AARD VAN DE TAAK AARD VAN DE CONTEXT MATE VAN ZELFSTANDIGHEID NIVEAU III AARD VAN DE TAAK AARD VAN DE CONTEXT MATE VAN ZELFSTANDIGHEID NIVEAU IV Eenvoudig, gestructureerd, past bekende methoden direct toe volgens vaststaande normen Bekend, eenvoudig, monodisciplinair Sturende begeleiding Complex, gestructureerd, past bekende methoden aan wisselende situaties aan Bekend, complex, monodisciplinair, in de praktijk onder begeleiding Begeleiding indien nodig Complex, ongestructureerd, verbetert methoden en past normen aan de situaties aan Onbekend, complex Zelfstandig ERVAREN BEROEPSBEOEFENAAR De opleiding steunt op de negen deelgebieden uit de landelijke Body of Knowledge and Skills voor het landelijke domein Technische Bedrijfskunde, te weten: Techniek Operationeel en ketenmanagement Bedrijfseconomie Marketing Informatiesystemen Organisatiekunde Veranderkunde Onderzoeksvaardigheden Management en sociale vaardigheden 8/102

9 2.1.4 Vaardigheden afgestudeerde De technisch bedrijfskundig ingenieur is in staat om een bedrijfsproces, organisatie, product en/of dienst op verschillende niveaus te (her)ontwerpen, verbeteren of te innoveren. Om dit te bereiken: maakt hij een analyse van de bestaande situatie om het probleem, de ambitie of de klantbehoefte te identificeren, gebruikmakend van zijn onderzoeksvaardigheden en zijn technologische en bedrijfskundige kennis; overstijgt hij het interne proces van de organisatie door te kijken naar de complexe waardeketen met daarin de actoren, die het netwerk vormen rondom de organisatie; kan hij middels bedrijfskundige en communicatieve vaardigheden de doelstellingen van de organisatie duiden en daarmee onderscheid maken tussen de gepercipieerde belangen van de verschillende actoren; kan hij op basis van de diagnose en passende theorie een (her)ontwerp maken van een businessactiviteit (proces, taak of organisatie) of een innovatie ontwikkelen (product, dienst of combinatie van beiden); stelt hij de businesscase en het implementatieplan op, op technisch, organisatorisch en financieel gebied; De technisch bedrijfskundig ingenieur vertaalt zowel zelfstandig als in een multidisciplinair team de binnen de organisatie geformuleerde strategie via prestatienormen naar de inrichting van bedrijfsprocessen op de aspecten: procesinrichting; beheersing van de processen; organisatie van de processen; ondersteuning met informatie. en is in staat de mogelijk benodigde verandering als een (her-)ontwerpcyclus aan te pakken. De technisch bedrijfskundig ingenieur is in staat om marktontwikkelingen te signaleren en te vertalen naar gewenste karakteristieken voor bedrijfsprocessen en naar mogelijke duurzame keuzes van het bedrijf, daarbij kansen benoemend en risico's analyserend, rekening houdend met de in de maatschappij geldende normen en waarden Werkveld en functies Een technisch bedrijfskundig ingenieur is goed voorbereid om te werken in: een complexe en veranderende context als gevolg van technische innovaties, fusies, overnames, reorganisaties, netwerken, etc.; bedrijven die werken met processen die goederen en/of diensten voortbrengen met een focus op die processen die overeenkomsten vertonen met industriële processen; een internationale context (zowel het werken bij multinationals in Nederland als bij vestigingen in het buitenland). De rollen waarvoor een technisch bedrijfskundig ingenieur wordt opgeleid zijn: (assistent) projectleider: trefwoorden voor projectmanagement zijn onder andere: multidisciplinair samenwerken, resultaatgerichtheid, wisselende omgevingen, unieke in de tijd afgebakende projecten, het kunnen hanteren van verschillende rollen; (junior) adviseur: de adviseur stelt zijn kennis en vaardigheid in dienst van een opdrachtgever voor wie hij capaciteit en deskundigheid levert. Competenties op het gebied van procesbegeleiding van veranderingstrajecten zijn hierbij van het grootste belang; (beginnend) ondernemer: een technisch bedrijfskundige is toegerust om zijn persoonlijke kwaliteiten te combineren met professionele kennis en vaardigheden nodig voor het opzetten en runnen van een bedrijf; 9/102

10 (assistent) manager: een technisch bedrijfskundig ingenieur is toegerust om zijn persoonlijke kwaliteiten te combineren met professionele kennis en vaardigheden nodig voor het beheersen en runnen van een bedrijf. 2.2 Opleidingsprofiel Algemeen De opleiding stelt zich ten doel om technisch bedrijfskundig ingenieurs op te leiden waarbij het vermogen ontwikkeld wordt om complexe multidisciplinaire problemen en bedrijfsprocessen op te lossen, door middel van systematische analyse, onderzoek en het (her)ontwerp van bedrijfsprocessen. Daarnaast worden studenten getraind in het realiseren, beheren en managen van processen en projecten in (technische) organisaties, zodat zij kunnen adviseren over verbeteringen in de bedrijfsvoering en het bijbehorende veranderproces ondersteunen. Hiertoe past de technisch bedrijfskundig ingenieur kennis van bedrijfskunde toe binnen een technische omgeving, gekoppeld aan innovatie, technologie en duurzaamheid. De aspecten People, Planet en Profit zijn een belangrijk onderdeel van het ontwikkelen en verbeteren van het beleid, de arbeidsorganisatie en processen. De bacheloropleiding onderscheidt zich van andere opleidingen in zijn generieke focus studenten een systematische, modelmatige werkwijze aan te leren (vergelijkbaar met de werkwijze van technische professionals) om verbeteringen in de bedrijfsvoering toe te passen. In deze toepassing is de allround bekwaamheid het kenmerk van de TBK-er. In de opleiding komen verschillende toepassingsgebieden medische technologie, creatieve industrie, mobiliteit en duurzaamheid aan de orde in cases en projecten. De oriëntatie is toegepast praktijkgericht onderzoek (Applied Science). De opleiding is gericht op het kunnen selecteren, toepassen en verantwoorden van theoretische kennis (methoden en modellen) die zich eerder in de praktijk heeft bewezen en actueel wordt toegepast in een (technische) bedrijfsspecifieke context. Belangrijk speerpunt voor de Faculteit Natuur en Techniek is duurzaamheid. Voor de Utrechtse Technisch Bedrijfskundig Ingenieur gelden de volgende competenties rondom duurzaamheid. Kennis: De Utrechtse TBK Ingenieur heeft kennis van en inzicht in: Verschillende definities en opvattingen betreffende duurzaamheid; Verschillende methoden van bepalen van duurzaamheid welke relevant zijn voor zijn vakgebied; Mogelijkheden van duurzaamheid in de hele keten en op de drie P s (People, Planet, Profit); Effecten van materiaal- en productiemethoden op duurzaamheid in het algemeen; Ontwikkelingen en trends op het gebied van duurzaamheid en duurzame materialen; Relevante methoden en technieken voor duurzaam ontwerpen en realiseren. Vaardigheden: De Utrechtse ingenieur kan: Verschillende methoden voor het bepalen van duurzaamheid toepassen en keuzes daarin onderbouwen; Nieuwe trends en ontwikkelingen (op het gebied van duurzaamheid) inpassen in de eigen werkzaamheden; Alternatieven ontwikkelen op verschillende aspecten van duurzaamheid; Uitleggen welke effecten keuzes in het (eigen) ontwerpproces hebben op duurzaamheid en welke alternatieven er zijn. 10/102

11 Gedrag: De Utrechtse ingenieur laat zich leiden door: Gezamenlijke en individuele verantwoordelijkheid richting milieu en maatschappij; De impact van de eigen werkzaamheden op duurzaamheid; Visie op zowel lange termijn als korte termijn oplossingen Doelstelling opleiding De opleiding Technische Bedrijfskunde heeft als doel het verzorgen van hoger beroepsonderwijs dat de afgestudeerden in staat stelt om als professioneel technisch bedrijfskundig ingenieur in de samenleving te kunnen functioneren Het hbo-niveau van de opleiding De HU heeft als doel haar studenten op te leiden voor een functie op hbo-niveau en elke afgestudeerde student dient aan een groot aantal (beroeps)competenties te voldoen die zijn afgeleid van het beroepsprofiel. De opleiding Technische Bedrijfskunde behoort tot het domein van de engineeringopleidingen. De competenties die horen bij deze opleidingen liggen vast in het document Bachelor of Engineering; het niveau waarop de competenties beheerst moeten worden bij het afstuderen én de onderliggende kennisgebieden bepalen het specifieke opleidingscompetentieprofiel. In de Bachelor of Engineering zijn acht competenties beschreven waarop alle engineeringsopleidingen zich baseren. Iedere competentie kan op drie niveaus beheerst worden. Dit is gerelateerd aan de complexiteit van de taak, de complexiteit van de context en de mate van begeleiding. De TBK opleidingen hebben landelijk gekozen voor een profiel aansluitend bij de kerntaak van de TBK-ingenieur, met de domeincompetenties Analyseren en professionaliseren op niveau III. De overige domeincompetenties (Beheren, Ontwerpen, Managen, Adviseren, Onderzoeken, Realiseren) komen op niveau II. De Dublin descriptoren worden in Europa gehanteerd om internationaal het niveau van beroepsuitoefening te bepalen. Deze vijf samenhangende criteria worden gebruikt om het niveau van beroepsuitoefening te bepalen: kennis en inzicht; toepassen kennis en inzicht; oordeelvorming; communicatie; leervaardigheden. Deze Dublin descriptoren zijn onderliggend aan het landelijk vastgestelde document Bachelor of Engineering Didactische uitgangspunten Alle opleidingen van Hogeschool Utrecht zijn opgebouwd volgens een competentiegericht onderwijsmodel. Onder een competentie verstaan we het vermogen van een beroepsbeoefenaar om op een adequate manier taken uit te kunnen voeren, oplossingen te vinden en te realiseren in de dagelijkse beroepspraktijk. De opleiding hanteert een mix van werkvormen zoals colleges, instructieonderwijs, projectgroepen, studiebegeleidingsgroepen, waarbij de praktijkomgeving de beroepspraktijk is of daarvan is afgeleid. De opleiding biedt de student de mogelijkheid zich te ontwikkelen tot een zelfstandige onderzoekende professional in een multidisciplinaire context die de beroepspraktijk benadert. Om dit te bereiken kiest de opleiding voor competentiegericht en vraaggestuurd onderwijs in een krachtige, realistische leeromgeving met aandacht voor een stevige theoretische basis. Hierbij lijken leertaken zoveel mogelijk op toekomstige 11/102

12 beroepstaken. De 4C/ID methode van Merriënboer is hiervoor als ontwerpmethodiek gebruikt. Informatie over deze methode kunt u raadplegen op de website: In het onderwijs ligt de focus op het in samenhang verwerven van kennis, vaardigheden en houdingsaspecten waarmee beroepstaken worden uitgevoerd. Dit is met name het geval in de projecten, die een belangrijk deel uitmaken van het curriculum en waarin studenten onderzoek uitvoeren binnen een kennisgemeenschap met andere studenten, docenten en onderzoekers en professionals uit de praktijk. De opleiding heeft als taak het opleiden van kritische ingenieurs die vanuit hun kennisbasis systematisch kunnen reflecteren op hun aanstaande beroepspraktijk om zo een bijdrage te kunnen leveren aan innovatie en verbeteringen in die praktijk. Hierdoor wordt tegemoet gekomen aan de behoefte om de innovatiekracht van het Nederlandse bedrijfsleven te vergroten en invulling te geven aan belangrijke maatschappelijke vraagstukken. Binnen de opleiding wordt de student gedurende zijn studie toegerust om doelbewust en methodisch kennisvragen uit de praktijk te beantwoorden van zowel technologische als bedrijfskundige aard op een multidisciplinaire wijze. Binnen de opleiding wordt intensief ingezet op het ontwikkelen van onderzoekende competenties in zowel de onder- als bovenbouw. In de propedeuse wordt hoofdzakelijk de systematiek van ontwerpen en onderzoeken bijgebracht in gestructureerde en afgebakende cursussen en projecten. In het tweede jaar vindt er verdieping plaats van de onderzoekende competenties binnen de eigen beroepspraktijk door met een kritische en analyserende houding invulling te geven aan een individuele stage-opdracht. In het derde jaar vinden toegepaste onderzoeken plaats gedurende de 10EC projecten van zowel technisch als bedrijfskundig karakter binnen de maatschappelijke thema's duurzame energie, mobiliteit, medische technologie en creatieve industrie. Deze vinden plaats met multidisciplinaire onderzoeksteams (team bestaat uit studenten van verschillende opleidingen) in opdracht van externe opdrachtgevers met een relevante kennisvraag binnen de thema's. In het vierde jaar profileert de student zich individueel met betrekking tot de onderzoekende competenties gedurende zijn afstudeeropdracht bij een externe partij binnen de contouren van zijn eigen opleiding. De criteria en indicatoren voor de toetsing van HBO-waardig onderzoek en de behaalde competenties bij de stages, 10EC- projecten en het afstuderen zullen daarbij aangebracht worden zoveel als mogelijk volgens de methodieken zoals aangeboden in de verschillende cursussen en bijbehorende en aanvullende literatuur. De toetsing sluit aan bij de visie van het instituut op onderwijs, waarbij kennis en begrip vooral aangeleerd worden in de inhoudelijke cursussen en toepassing, analyse, evaluatie en synthese vooral plaatsvindt in de (multidisciplinaire) projecten, stage en afstuderen. Toetsen is zowel gericht op groei en ontwikkeling van de student (toetsen om te leren) als op certificering (toetsen van het leren). Het streven is daarbij om zoveel mogelijk integraal te toetsen. Bij elke onderwijseenheid wordt de student zowel formatief als summatief getoetst. Door formatief toetsen krijgen de student en de docent zicht op wat de student wel en niet beheerst en of er voldoende voortgang is. Bij summatieve toetsing gaat het erom met de toets vast te stellen of de beoogde competenties zijn behaald op het juiste niveau. Toetsvormen kunnen bijvoorbeeld zijn: schriftelijke toetsen, opdrachten, rapportages, presentaties, assessments en zelfreflecties. Het complete toetsprogramma over 4 jaar studie is gevarieerd en sluit aan op de leerdoelen die afgeleid zijn van het competentieprofiel. Wat er wordt getoetst, wordt dus inhoudelijk gestuurd door de eindkwalificaties die beschreven zijn in het competentieprofiel. Door te werken met toetsmatrijzen (waarin opgenomen competenties, leerdoelen, beoordelingscriteria) is de validiteit en transparantie van de toetsen geborgd. De betrouwbaarheid in de beoordeling wordt geborgd door te werken met duidelijke beoordelingscriteria, beoordelingsformulieren en het 4-ogenbeleid. Onderdeel van dit beleid is dat docenten gezamenlijk beoordelingscriteria opstellen en elkaars beoordeling checken. 12/102

13 2.3 Inrichting opleiding Opleidingsvarianten U kunt uw opleiding volgen in voltijd of deeltijd. Voltijdopleiding Een voltijdopleiding veronderstelt dat u 40 uur per week beschikbaar bent voor het volgen van onderwijs aan de hogeschool. Voltijdopleidingen zijn bedoeld voor studenten die rechtstreeks van de havo of het vwo (N&T, N&G, E&M) of mbo (niveau 4) komen. Studenten met een ander profiel dienen een deficiëntietoets af te leggen voor de ontbrekende cursus, dan wel cursussen. Deeltijdopleiding Er is ook de mogelijkheid om te kiezen voor een deeltijdopleiding. Deeltijd wil zeggen dat u een avond per week de opleiding volgt. In een deeltijdopleiding is veel aandacht voor hetgeen u parallel aan uw studie in de beroepspraktijk leert. Kenmerkend is dan ook dat het werk aansluit bij het onderwijs dat u volgt en dat het curriculum en het rooster daarop is aangepast. Om toegelaten te worden tot de deeltijdopleiding dient u als student aan dezelfde vooropleidingseisen te voldoen als bij de voltijdopleiding. Voor de deeltijdopleiding Technische Bedrijfskunde geldt verder dat de student minimaal 1 jaar relevante werkervaring dient te hebben en ook een passende functie in het relevante werkveld dient te hebben. Het diploma van de deeltijdopleiding is gelijkwaardig aan dat van de voltijdopleiding. Voor de deeltijdopleiding is een aparte studiegids beschikbaar (Studiegids bacheloropleiding Technische Bedrijfskunde Deeltijd ). Personen van 21 jaar en ouder die niet beschikken over de juiste vooropleiding, dienen van het toelatingsonderzoek van de HU de toetsen Nederlands, Engels en Management & Organisatie met goed gevolg af te leggen. Daarnaast vindt een toelatingsgesprek plaats. Voor meer informatie omtrent de vooropleidingseisen zie het facultaire hoofdstuk 10 van de OER-HU Verkorte en versnelde opleidingsroutes Een verkorte route is eventueel mogelijk doordat de examencommissie vrijstellingen kan verlenen voor delen van het curriculum, bijvoorbeeld als u gelijkwaardige cursussen bij een andere Hogeschool of Universiteit hebt behaald. Meer informatie hierover vindt u in paragraaf 4.2. Let op: vanaf instroomjaar 2012 en later is het niet langer mogelijk een verkort voltijds-programma te volgen op basis van een MBO-diploma. Versneld wil zeggen dat u in een aangepast hoger tempo het onderwijs volgt (en aan het einde 240 EC in minder dan 4 jaar hebt behaald). Verkorte opleidingsroute TBK-voltijd voor studenten die gestart zijn met de opleiding TBK in studiejaar Voor de studenten van instroomjaar kan een (technische) MBO-er (niveau 4) op grond van de kennis en praktijkervaring in de vooropleiding vrijstelling krijgen voor de stage in semester vier. De student krijgt dan vrijstelling voor de volgende cursussen: Semester 4 Stage Blok EC TTBK-STAGE e Stage TTBK-STSLO2-05 Studieloopbaanontwikkeling jaar /102

14 Wanneer een MBO-er besluit om een 3,5 jarig programma te volgen is de student verplicht om een stage te doen in semester 7, de student kan dan niet voor een minor kan kiezen. Deze stage biedt de student ervaring met het zelfstandig uitvoeren van een technisch bedrijfskundig adviesproject, ter voorbereiding op het afstudeertraject. Hierdoor ontstaat het volgende doorloopschema: HAVO/ VWO Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Jaar 4 Sem 1 TBK MBO/MTS Sem 1 TBK Sem 2 OE Sem 2 OE Sem 3 CI + TP Sem 3 CI + TP Sem 4 Stage Sem 6 EE Sem 5 PL Sem 5 PL Sem 6 EE Sem 7 stage Sem 7 Minor of 2 e stage* Sem 8 Afstud. Sem 8 Afstud. *Voor studenten met een HAVO/VWO achtergrond wordt door de opleiding sterk de voorkeur gegeven aan het volgen van een minor om zo het studieprogramma een verdiepend of verbredend aspect te geven. NB: per september 2012 is de vernieuwing van het curriculum in gang gezet, te beginnen in jaar 1. Per september 2014 is het gehele curriculum vernieuwd. De cursussen uit het oude semester 1, 2, 3, 5 en 6 worden niet meer gegeven en ook niet meer herkanst. Voor de overgangsregeling en bijbehorende conversietabellen wordt verwezen naar de bijlagen van deze studiegids. Verkorte opleidingsroute TBK-voltijd voor studenten die gestart zijn met de opleiding TBK vóór studiejaar Een MBO er techniek (niveau 4) die de opleiding TBK voltijd gestart is vòòr het studiejaar kon vrijstelling krijgen voor de stage van semester 4 en voor een groot deel van het blok Technische Processen en het blok Organiseren van innovatie. Deze student kreeg dan, naast de stage, vrijstelling voor (een deel van) de volgende cursussen: Semester 5 Blok Product Leadership Blok EC TTBK-PLPRIP-10 Product Innovatieproces 1 5 TTBK-PLPRO1-10 Project Proces en Product Innovatie 1 5 TTBK-PLORIH-10 Organisatie, Innovatie en HRM 1 2 * Totaal 12 Semester 3 Blok Technische Processen TTBK-TPINDU-07 Technische Processen in de industrie 2 3 TTBK-TPINZI-07 Technische Processen in zicht 2 3 TTBK-TPPROJ-07 Project Technische Processen 2 6 Totaal 12 *In deze verkorte opleidingsroute geldt GEEN volledige vrijstelling voor PLORIH en geen vrijstelling voor TPSITE. Voor PLORIH moet een deel van de inhoud met een studielast van 3 EC wel behaald worden. In totaal kan een MBO er techniek, die de opleiding TBK gestart is vòòr het studiejaar , dus 1 jaar vrijstelling krijgen. Hierdoor ontstaan de volgende doorloopschema s: Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Jaar 4 HAVO/ Sem 1 Sem 2 Sem 3 Stage Sem 5 PL Sem 6 Minor of Afstud. VWO TBK* OE* CI + TP* EE 2 e stage* MBO Sem 1 TBK* Sem 2 OE* Sem 3 CI + TP* Sem 6 EE Sem 5 PL Minor of Stage** Afstud. MTS Sem 1 TBK* Sem 2 OE* Sem3/Sem5: CI* + PLORIH ID +TPSITE* Sem 6 EE Minor of Stage** Afstud. *Voor studenten met een HAVO/VWO achtergrond wordt door de opleiding sterk de voorkeur gegeven aan het volgen van een minor om zo het studieprogramma een verdiepend of verbredend aspect te geven. 14/102

15 **Voor studenten met een MBO/MTS achtergrond wordt door de opleiding sterk de voorkeur gegeven aan het doen van een stage in jaar 3. Op die manier krijgt de student toch een half jaar praktijk- en onderzoekservaring voordat het afstudeertraject begint. Bij het volgen van een minor gaat de student pas bij het afstuderen voor het eerst op HBO niveau in de praktijk aan de slag met een zelfstandig onderzoek. Dit is niet aan te raden. NB: per september 2012 is de vernieuwing van het curriculum in gang gezet, te beginnen in jaar 1. Per september 2014 is het gehele curriculum vernieuwd. De cursussen uit het oude semester 1, 2, 3, 5 en 6 worden niet meer gegeven en ook niet meer herkanst. Voor de bijbehorende conversietabel wordt verwezen naar bijlage 10.3 van deze studiegids Getuigschriften Als bewijs dat u (een deel van) de opleiding heeft afgerond (propedeuse of bachelor), wordt door de examencommissie een diploma uitgereikt. De wettelijke term hiervoor is getuigschrift, maar omdat wij in het gangbare taalgebruik binnen de HU over diploma s spreken, zullen we in deze studiegids de term diploma gebruiken. We kennen binnen deze bacheloropleiding de volgende diploma s: het propedeutisch diploma na het behalen van het propedeutisch examen; het bachelordiploma na het behalen van het afsluitend examen. Uw diplomadatum is gelijk aan de datum waarop u uw laatste tentamen van uw examenprogramma heeft afgerond. De voorzitter en een lid van uw examencommissie ondertekenen het diploma. Aan het bachelordiploma wordt een Internationaal Diploma Supplement (IDS) volgens het Europese model toegevoegd. Hier zijn geen kosten aan verbonden. Het IDS geeft inzicht in de aard en de inhoud van de opleiding en de behaalde studieresultaten. Dit bevordert de internationale herkenbaarheid van de opleiding en het diploma. U ontvangt per opleiding slechts één propedeutisch en één bachelordiploma. Het diploma wordt in beginsel in het Nederlands opgesteld. Op uw verzoek kan er, in plaats van het Nederlandstalig diploma, een Engelstalig diploma worden verstrekt. Het Internationaal Diploma Supplement wordt altijd in het Engels opgesteld. Zie 5.1 voor de procedure voor afgifte van het diploma. Heeft u meer dan één tentamen met goed gevolg afgelegd maar krijgt u geen diploma omdat u niet het hele examenprogramma heeft behaald, dan kunt u de examencommissie vragen een verklaring af te geven. Daarop worden de door u behaalde tentamens vermeld. De verklaring wordt net als het diploma ondertekend door de voorzitter en een lid van de examencommissie Graden en titulatuur Als u een zogenaamde degree -opleiding bij de HU afrondt, krijgt u een graad. De graad wordt namens het College van Bestuur verleend door de examencommissie. Bij een bacheloropleiding wordt de graad Bachelor verleend, als u met goed gevolg het afsluitend examen heeft afgelegd. Aan de graad wordt een vermelding toegevoegd van het vakgebied of het beroepenveld waarop de graad betrekking heeft. Het verlenen van de graad Bachelor geeft het recht om deze, afgekort tot B (met toevoeging) achter uw eigen naam te vermelden. De graad Bachelor geeft u ook het recht om een titel te voeren. In dat geval mag u in plaats van de graadvermelding (dus niet in combinatie) de volgende titel gebruiken: de titel ingenieur, afgekort tot ing. voorafgaand aan de naam, indien het een bacheloropleiding betreft op het gebied van landbouw en de natuurlijke omgeving of op het gebied van de techniek; 15/102

16 Om de internationale herkenbaarheid van de titulatuur in het hoger beroepsonderwijs te bevorderen, mag een opleiding, wanneer dit door de minister akkoord wordt bevonden, een specifieke toevoeging aan de titulatuur hanteren. Hiervan is sprake als de opleiding door de Nederlands-Vlaamse Accrediatieorganisatie (NVAO) op haar website als zodanig daartoe wordt aangewezen. Na aanwijzing door de NVAO treedt de aanpassing van de titulatuur per eerste van de daaropvolgende maand in werking. Bijvoorbeeld: Als de NVAO in februari aangeeft dat de nieuwe titulatuurtoevoeging voor uw opleiding mag worden gehanteerd, dan is dit van toepassing op studenten waarvan de diplomadatum na 1 maart ligt. Let wel: Uw diplomadatum is gelijk aan de datum waarop u uw laatste tentamen van uw examenprogramma heeft afgerond. Voor de opleidingen in de technische sector, waartoe uw opleiding behoort, wordt vanaf 1 september 2015 de graad Bachelor of Science toegekend, deze mag u afgekort tot BSc achter uw naam voeren, zij het niet in combinatie met de hierboven genoemde titel ingenieur Opleidingsstructuur Studiefases De opleiding bestaat uit twee studiefases die in dit hoofdstuk verder uitgewerkt worden: de propedeutische fase en de hoofdfase. De opleiding begint met een propedeutische fase van een jaar. Deze fase sluit u af met het behalen van een propedeutisch diploma. Na de propedeuse volgt de hoofdfase van drie jaar. Deze fase sluit u af met het behalen van een bachelordiploma. Zie verder 2.4 en 2.5. Wettelijke studieduur, studielast en studiepunten De studielast van de opleiding en de bijhorende cursussen wordt uitgedrukt in hele studiepunten (EC) volgens het European Credit Transfer System (ECTS). Dit is een studiepuntensysteem om opleidingen internationaal vergelijkbaar te maken. De studielast van 1 EC komt overeen met 28 studie(klok)uren (inclusief contacttijd). De reguliere bacheloropleiding duurt vier jaar. Bij de opbouw van de opleiding is een studielast van 60 EC per studiejaar als uitgangspunt genomen, oftewel 1680 uur. De totale studielast van de opleiding (onderwijs, zelfstudie en praktijktijd/stages) bedraagt dus 240 EC. De studiepunten zijn als volgt over de studiejaren verdeeld: propedeuse: 60 EC hoofdfase: 180 EC (major van 150 EC + profileringsruimte van 30 EC). Tabel verdeling studielast over opleiding: Propedeuse (60 EC) Major (150 EC) Hoofdfase (180 EC) Profileringsruimte (30 EC) In de cursusbeschrijvingen is per cursus de studielast opgenomen, uitgedrukt in hele EC. EC worden pas toegekend nadat de desbetreffende cursus met het bijbehorende tentamen is afgerond. Als er deeltentamens worden afgenomen, krijgt u pas EC als alle deeltentamens van een cursus zijn afgelegd en gezamenlijk tot een voldoende resultaat hebben geleid. Het kan zijn dat er ook eisen zijn gesteld aan de hoogte van een cijfer van een deeltentamen. Deze eisen zijn dan opgenomen in de cursusbeschrijving. Zie ook /102

17 Tabel opleidingsstructuur en studiepunten Tabel opleidingsstructuur voltijd instroom vanaf collegejaar (Nieuwe stijl): Jaar 1 Propedeuse (P) P1.1 (15EC) P1.2 (15EC) P2.1 (15EC) P2.2 (15EC) Wat is TBK? Techniek en Onderzoek Operational Excellence Product Leadership Jaar 2 Hoofdfase (H) 3.1 (15EC) 3.2 (15EC) 4 (30EC) Customer Intimacy Jaar 3 Hoofdfase (H) Managing Services and Performance (Internationale) Stage 5 Cursussen en project (30EC) 6 Cursussen en project (30EC) Jaar 4 Hoofdfase (H) 7 Profilerings-/minorruimte (30EC) 8 Afstuderen (30EC) (Internationale) Minor Proeve van bekwaamheid in een bedrijf Tabel opleidingsstructuur voltijd instroom vanaf collegejaar 2011 en daarvoor (Oude stijl): Jaar 1 Propedeuse 1 Wat is TBK? 2 Operational Excellence 1.1 (15EC) 1.2 (15EC) 2.1 (15EC) 2.2 (15EC) Bedrijven onderzoeken Procesdenken Processen beheersen Processen optimaliseren Jaar 2 Hoofdfase 3 Customer Intimacy en Technische Processen 4 Stage 3.1 (15EC) 3.2 (15EC) 4.1 en 4.2 (30EC) 4.2 Customer Intimacy Technische processen Zelf ervaring in een bedrijf opdoen Jaar 3 Hoofdfase 5 Product Leadership 6 Extended Enterprise Studies 5.1 (15EC) 5.2 (15EC) 6.1 (15EC) 6.2 (15EC) Organiseren v innovatie Jaar 4 Hoofdfase Innovatie & duurzaamheid Samenwerken is de toekomst 7 (Internationale) Minor of (2 e ) Stage 8 Afstuderen 7.1 en 7.2 (30EC) 7.2 Verbreden, Verdiepen of Implementeren 8.1 en 8.2 (30EC) 8.2 Proeve van bekwaamheid in een bedrijf 2.4 Propedeuse De splitsing van de opleiding in een propedeutische fase en een hoofdfase is niet voor niets. De overheid markeert het eerste jaar (de propedeuse) omdat het drie belangrijke functies heeft. Oriëntatie Voor uw studievoortgang is het van groot belang dat u een opleiding volgt die bij u past. Dat betekent dat de inhoud van de opleiding, het beroepenveld waarvoor u wordt opgeleid en de wijze waarop uw opleiding 17/102

18 is georganiseerd u moeten aanspreken. De propedeuse is er mede voor bedoeld om te kijken of dat het geval is en is daar ook op ingericht. Selectie Aan het einde van uw eerste studiejaar wordt de balans opgemaakt. Zit u wel op de juiste opleiding? Kunt u het niveau aan? Is uw studievoortgang voldoende? De antwoorden op die vragen blijken een grote voorspellende waarde te hebben voor het uiteindelijk behalen van uw diploma in de termijn die daarvoor staat. Binnen de HU maken we de balans op met een individueel studieadvies op basis van het begeleidingstraject. Daarbij wordt gekeken naar het aantal behaalde EC. Het is heel belangrijk dat u de norm van dit studieadvies kent, en ook de regels die rondom deze norm gelden. Lees daarom paragraaf van deze studiegids, zodat u niet voor verrassingen komt te staan. Er geldt namelijk: wie niet aan de norm voldoet, en dus een bindend negatief studieadvies krijgt, mag de opleiding niet vervolgen. In enkele situaties geldt dat een bindend negatief studieadvies zich uitstrekt tot een of meerdere opleidingen met een gelijke propedeuse. Indien dit het geval is, is dit vermeldt in hoofdstuk 10 van de OER-HU. Zie ook paragraaf van deze studiegids. Verwijzing Als u onverhoopt niet op de juiste opleiding zit, is het van belang is dat u tijdig aankaart dat u twijfelt aan uw studiekeuze. Wellicht is dat onterecht en is uw beeld nog niet compleet. Er zijn voorzieningen die u ondersteunen bij studietwijfel. U kunt bijvoorbeeld terecht bij Centrum Studiekeuze en een studiekeuzetest doen. Belangrijk: neem in geval van twijfel tijdig contact op met uw studieloopbaanbegeleider Programma Per studiejaar stelt de opleiding het onderwijsprogramma (curriculum) van zowel de gehele studie als van de onderdelen vast. Dit studieprogramma geldt uitsluitend voor het studiejaar waarvoor het is vastgesteld. De cursussen van de propedeuse zijn hieronder aangegeven inclusief het aantal bijbehorende EC en de OSIRIS-code ( ). Een gedetailleerd overzicht en beschrijvingen van de cursussen vindt u in de bijlage Cursusbeschrijvingen en in OSIRIS ( In september 2012 is het nieuwe curriculum gestart in de propedeutische fase. Studenten die zijn gestart vóór september 2012 en nog niet alle cursussen van hun propedeuse hebben behaald, zullen vervangende cursussen uit het nieuwe curriculum moeten volgen. In bijlage 10.3 is de conversietabel opgenomen die gepaard gaat met de vernieuwing van het programma Technische Bedrijfskunde. Uit deze tabel kan worden opgemaakt welke vervangende cursussen u moet volgen om uw propedeuse te behalen. Deze vervangende cursus dient in uw examenprogramma te worden opgenomen. Hiervoor kunt u contact opnemen met de curriculumcommissie van de opleiding, via Cursussen, die in studiejaar (vorig studiejaar) gedoceerd zijn, maar dit studiejaar vervangen worden door een andere cursus, worden bezemcursussen genoemd. Voor deze cursussen worden in het studiejaar nog twee toetsgelegenheden (per onderdeel) aangeboden. In het studiejaar zullen deze cursussen geconverteerd worden. Voor een overzicht van - en informatie over deze bezemcursussen met bijbehorende toetsing, zie de tabel bezemcursussen in bijlage Overzicht propedeuse curriculum voor studenten die zijn ingestroomd in studiejaar (Nieuwe Stijl) en later De kerncompetenties van de opleiding zijn het (her-)ontwerpen van de primaire bedrijfsprocessen en het initiëren van de bijbehorende veranderprocessen. In de opleiding staat het primaire proces dan ook steeds centraal en zal vanuit verschillende invalshoeken bekeken en geoptimaliseerd worden. In blok 1 gaan studenten bedrijven onderzoeken om te ontdekken wat bedrijfsprocessen zijn en waarom en hoe ze steeds verbeterd kunnen worden. Hierbij staat het procesdenken centraal. Deze procesmatige ingenieursblik op het ontwerpen van bedrijfsprocessen vormt het visitekaartje van de opleiding. 18/102

19 Semester 1 blok 1 Wat is Technische Bedrijfskunde? Fase EC TETB-VTTBIBK-12 Inleiding Technische Bedrijfskunde P1.1 5 TETB-VTTBPRM-12 Procesmanagement P1.1 5 TETB-VTTBPRO1-15 Project en professionalisering 1: Wat is TBK? P1.1 5 Een TBK-er zal de bedrijfskundige potentie van een technologische innovatie in moeten schatten. Daarvoor moet een TBK-er zich snel in kunnen leven in Technische Processen, het thema van het tweede blok. Omdat de studenten inmiddels een referentiekader hebben in het procesdenken zullen zij deze processen snel in kaart kunnen brengen. Daarvoor moet een TBK-er wel leren hoe ze technisch gespecificeerd worden. Hiervoor haalt een TBK-er vooral snel de juiste informatie bij de juiste bron vandaan en fungeert als intermediair. Het schatten van de betrouwbaarheid van bronnen is hierbij een belangrijke vaardigheid. Daarnaast wordt aandacht besteed aan kwalitatief en kwantitatief onderzoek. Een afgestudeerde TBK-er moet in staat zijn om toegepast onderzoek te kunnen verrichten. In dit blok worden de beginselen uiteengezet, die in alle volgende semesters moeten worden ingezet en verdiept. Semester 1 blok 2 Techniek en Onderzoek Fase EC TETB-VTTOPRT-15 Product en Productietechnologie P1.2 5 TETB-VTTOBAO-15 Bedrijfsproblemen Analyseren en Oplossen P1.2 5 TETB-VTTOPRO2-15 Project en professionalisering 2: Dynamische Productie P1.2 5 In de volgende blokken worden de bedrijfsprocessen bekeken aan de hand van drie strategische invalshoeken om concurrentievoordeel te behalen: Operational Excellence, Product Leadership en Customer Intimacy. Deze invalshoeken zijn opgezet door Harvard hoogleraar Porter en later aangescherpt door de invloedrijke consultants Treacy en Wiersema. Het blok Customer Intimacy vindt plaats aan het begin van uw tweede jaar. De blokken Operational Excellence en Product Leadership staan centraal in blok 3 en 4 van uw propedeuse jaar. Een bedrijf met een kostenleider-strategie richt al zijn processen in op de meest efficiënte manier en produceert tegen de laagste totale kosten (operational excellence). Het derde blok richt zich op deze kostenleider-strategie. Een bedrijf kan daarmee zijn producten tegen de laagste prijs aanbieden, dat is zijn sterke punt in de markt. Een kostenleider zal, behalve de lage prijzen, de duurzaamheid en betrouwbaarheid van zijn producten benadrukken. Men associeert lage prijzen immers vaak met inferieure kwaliteit. Dat is niet terecht bij een kostenleider want hij bereikt de lage prijzen niet door inferieure kwaliteit te leveren, maar door ver doorgevoerde efficiency in het voortbrengingsproces. Semester 2 blok 1 Operational Excellence Fase EC TETB-VTOELOG-12 Logistiek P2.1 5 TETB-VTOEITFI-14 ICT en Financiën P2.1 5 TETB-VTOEPRO3-15 Project en professionalisering 3: Operationele Excellentie P2.1 5 Bedrijven met een Product Leader-strategie brengen geregeld innovatieve producten en diensten op de markt waarmee men de wereld verrast. In het verlengde daarvan maken zij variaties met nieuwe functionaliteiten voor specifieke doelgroepen. Bedrijven zoals Apple, ASML en BMW zijn vaak technisch zeer innovatief en bekleden een leidende positie in hun vakgebied als het gaat om noviteiten, waarbij aspecten als levenscyclusbeheer en duurzaamheid steeds vaker onderdeel zijn van een integrale focus. De focus van een TBK-er komt vooral vanuit een technologische, bedrijfskundige en informatie technische invalshoek met in toenemende mate een focus op duurzaamheidsvraagstukken tijdens het ontwerpproces. Daarbij is er veel aandacht voor het vastleggen van de bedrijfsactiviteiten en de economisch bedrijfskundige haalbaarheid van de verschillende ontwerpen en ideeën. Blok 4 staat in het teken van Product Leadership. 19/102

20 Semester 2 blok 2 Product Leadership Fase EC TETB-VTPLIOIN-15 Integrale Ontwikkeling en Innovatie P2.2 5 TETB-VTPLBRM-12 Bedrijfsrekenmodellen P2.2 5 TETB-VTPLPRO4-15 Project en professionalisering 4: Duurzaam Innoveren P Studieadvies In de propedeuse wordt de balans opgemaakt met een studieadvies. U krijgt tijdens het eerste jaar van inschrijving twee keer een schriftelijk advies over de voortzetting van uw studie. Uiterlijk aan het einde van het eerste jaar van inschrijving ontvangt u een definitief studieadvies. Hieronder staan de regels die daarvoor zijn vastgesteld. Tussentijds studieadvies Uiterlijk halverwege het eerste studiejaar ontvangt u van de examencommissie een schriftelijk tussentijds studieadvies over de voortzetting van uw studie. Dit tussentijds advies bevat tevens een toelichting op de behaalde studieresultaten en de studievoortgang. Het betreft een: positief tussentijds advies:25 of meer EC; of een waarschuwend tussentijds advies: minder dan 25 EC. Boekt u niet voldoende studievoortgang, dan krijgt u een waarschuwend advies van de examencommissie. We adviseren u in dat geval om contact op te nemen met uw studieloopbaanbegeleider om een studieplan te maken. Met een studieplan kunt u ervoor zorgen dat u weer op schema komt. Als bijzondere omstandigheden de oorzaak zijn van uw studieachterstand, neem dan onmiddellijk contact op met de studentendecaan. Positief of negatief studieadvies Aan het einde van het eerste studiejaar krijgt u een definitief advies van de examencommissie. Dit studieadvies kan positief of negatief zijn. Aan een negatief studieadvies zit een afwijzing verbonden. Een negatief advies met afwijzing is een bindend negatief studieadvies. Als u een bindend negatief studieadvies ontvangt, dan wordt u niet langer toegelaten tot dezelfde opleiding aan de HU. Een positief studieadvies krijgt u als u aan het eind van het eerste studiejaar: de propedeuse heeft gehaald, of minimaal 50 EC van het propedeuseprogramma heeft behaald Voor de berekening of u het bovenstaande aantal van 50 EC heeft behaald, tellen niet mee: EC voor verleende vrijstellingen; EC behaald in een eerder jaar van inschrijving. Het moet dus gaan om EC die u daadwerkelijk dit studiejaar hebt behaald; resultaten behaald voor deeltentamens, als nog niet het volledige tentamen met goed gevolg is afgelegd. Kunt u door de hierboven uitgezonderde resultaten geen 50 EC meer in de propedeutische fase halen, dan zult u dus aan het eind van het studiejaar de volledige propedeuse behaald moeten hebben om een positief studieadvies te krijgen. Een negatief studieadvies (afwijzing) krijgt u als u niet aan de norm voor het positief advies hebt voldaan. Gaat u al vakken uit de hoofdfase volgen terwijl u nog in aanmerking komt voor een studieadvies, let dan goed op. De norm voor het verkrijgen van een positief studieadvies heeft alleen betrekking op in de propedeuse behaalde vakken. Het aantal in de hoofdfase behaalde EC voor deze beoordeling telt niet mee. Geef daarom altijd prioriteit aan het behalen van de vakken uit de propedeuse. 20/102

Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Technische Bedrijfskunde 2014-2015. Studiegids Bacheloropleiding Technische Bedrijfskunde Voltijd 2014-2015

Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Technische Bedrijfskunde 2014-2015. Studiegids Bacheloropleiding Technische Bedrijfskunde Voltijd 2014-2015 Studiegids Bacheloropleiding Technische Bedrijfskunde Voltijd 2014-2015 Studiegids Bacheloropleiding voltijd Technische Bedrijfskunde 2014-2015 1/212 Studiegids Bacheloropleiding Technische Bedrijfskunde

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding deeltijd. Technische Bedrijfskunde 2014-2015

Studiegids. Bacheloropleiding deeltijd. Technische Bedrijfskunde 2014-2015 Studiegids Bacheloropleiding deeltijd Technische Bedrijfskunde 2014-2015 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, juli 2014 Studiegids Bacheloropleiding Technische Bedrijfskunde Deeltijd 2014-2015 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Technische Bedrijfskunde 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Technische Bedrijfskunde 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding voltijd Technische Bedrijfskunde 2013-2014 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, januari 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 6 2 Inrichting van de opleiding 8 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1.

INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1. 1 INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1.4 Onderwijs- en examenregeling... 4 2. TOELATING TOT DE OPLEIDING...

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bijlage, Bachelor Opleiding Docent Muziek

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bijlage, Bachelor Opleiding Docent Muziek ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bijlage, Bachelor Opleiding Docent Muziek Studiejaar 2013-2014 Algemeen 1. Deze bijlage bij het algemene gedeelte van de Onderwijs- en examenregeling van Codarts is van toepassing

Nadere informatie

Studiegids Bacheloropleiding Journalistiek 2015-2016. Studiegids. Bacheloropleiding. Journalistiek 2015-2016 1/114

Studiegids Bacheloropleiding Journalistiek 2015-2016. Studiegids. Bacheloropleiding. Journalistiek 2015-2016 1/114 Studiegids Bacheloropleiding Journalistiek 2015-2016 1/114 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 7 2 Inrichting van de opleiding 9 2.1 Beroepsprofiel... 9 2.1.1 Beroep... 9 2.1.2 Uitwerking van beroepsprofiel... 9

Nadere informatie

A. Nadere facultaire invulling van onderstaande artikelen uit de HU-OER 2015-2016

A. Nadere facultaire invulling van onderstaande artikelen uit de HU-OER 2015-2016 10 FACULTAIRE OER: FACULTEIT COMMUNICATIE EN JOURNALISTIEK Vastgesteld door de faculteitsdirecteur op 2 maart 2015 Met nstemming van de facultaire medezeggenschapsraad A. Nadere facultaire invulling van

Nadere informatie

Ruimtelijke Ordening en Planologie Voltijd

Ruimtelijke Ordening en Planologie Voltijd Studiegids Bacheloropleiding Ruimtelijke Ordening en Planologie Voltijd 2013-2014 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding deeltijd. Technische Bedrijfskunde 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding deeltijd. Technische Bedrijfskunde 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding deeltijd Technische Bedrijfskunde 2013-2014 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, januari 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 6 2 Inrichting van de opleiding 8 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

Erratum Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Technische Bedrijfskunde 2014-2015

Erratum Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Technische Bedrijfskunde 2014-2015 Erratum Studiegids Bacheloropleiding voltijd Technische Bedrijfskunde 2014-2015 2.5.1 Toelating hoofdfase In de studiegids Technische Bedrijfskunde voltijd 2014-2015 staat vermeld dat studenten kunnen

Nadere informatie

A. Nadere facultaire invulling van onderstaande artikelen uit de HU-OER 2014-2015

A. Nadere facultaire invulling van onderstaande artikelen uit de HU-OER 2014-2015 10 FACULTAIRE OER: FACULTEIT COMMUNICATIE EN JOURNALISTIEK Vastgesteld door de faculteitsdirecteur op 27 januari 2014 Instemming van de facultaire medezeggenschapsraad op..2014 A. Nadere facultaire invulling

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Technische Bedrijfskunde 2012-2013

Studiegids. Bacheloropleiding. Technische Bedrijfskunde 2012-2013 Studiegids Bacheloropleiding Technische Bedrijfskunde 2012-2013 1 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 6 2 Inrichting van de opleiding 8 2.1 Beroepsprofiel... 8 2.1.1 Beroep... 8 2.1.2 Uitwerking van beroepsprofiel...

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Facility Management 2013-2014. Versie 1.1. Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2013

Studiegids. Bacheloropleiding. Facility Management 2013-2014. Versie 1.1. Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2013 Studiegids Bacheloropleiding Facility Management 2013-2014 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2013 Versie 1.1 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

Deze versie treedt in werking op 1 september 2016 en vervangt alle voorgaande versies.

Deze versie treedt in werking op 1 september 2016 en vervangt alle voorgaande versies. III FACULTEIT COMMUNICATIE EN JOURNALISTIEK Vastgesteld door de faculteitsdirectie op 14 maart 2016. Instemming van de facultaire medezeggenschapsraad op 4 juli 2016. Deze versie treedt in werking op 1

Nadere informatie

Erratum studiegids 2014-2015 Bachelor opleiding Werktuigbouwkunde

Erratum studiegids 2014-2015 Bachelor opleiding Werktuigbouwkunde Erratum studiegids 2014-2015 Bachelor opleiding Werktuigbouwkunde In de studiegids 2014-2015 van de bachelor opleiding Werktuigbouwkunde zijn ondanks zorgvuldige voorbereiding een paar onjuistheden geslopen.

Nadere informatie

HBO Bedrijfskunde Bachelor of Business Administration (BBA)

HBO Bedrijfskunde Bachelor of Business Administration (BBA) HBO Bedrijfskunde Bachelor of Business Administration (BBA) HBO Bedrijfskunde Academie Mercuur en AdviCo verzorgen in samenwerking met Hogeschool SDO de opleiding HBO Bachelor Bedrijfskunde. Het programma

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Bouwtechnische Bedrijfskunde Voltijd 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding. Bouwtechnische Bedrijfskunde Voltijd 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding Bouwtechnische Bedrijfskunde Voltijd 2013-2014 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Milieukunde Duaal 2014-2015

Studiegids. Bacheloropleiding. Milieukunde Duaal 2014-2015 Studiegids Bacheloropleiding Milieukunde Duaal 2014-2015 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, juli 2014 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep...

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Communicatiemanagement voltijd 2015-2016

Studiegids. Bacheloropleiding. Communicatiemanagement voltijd 2015-2016 Studiegids Bacheloropleiding Communicatiemanagement voltijd 2015-2016 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, juli 2015 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. AD Eventmanager 2015-2016

Studiegids. Bacheloropleiding. AD Eventmanager 2015-2016 Studiegids Bacheloropleiding AD Eventmanager 2015-2016 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, juli 2015 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep...

Nadere informatie

De onderwijs- en examenregeling

De onderwijs- en examenregeling De onderwijs- en examenregeling Algemeen In de onderwijs- en examenregeling (OER) wordt informatie gegeven over het onderwijs van een opleiding of een groep van opleidingen. Heeft de OER betrekking op

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Communicatiesystemen Afstudeerrichting Bedrijfscommunicatie 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding. Communicatiesystemen Afstudeerrichting Bedrijfscommunicatie 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding Communicatiesystemen Afstudeerrichting Bedrijfscommunicatie 2013-2014 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, januari 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Geodesie/Geo-informatica Duaal 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding. Geodesie/Geo-informatica Duaal 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding Geodesie/Geo-informatica Duaal 2013-2014 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER)

Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Fractie VUUR, Universiteitsraad www.verenigingvuur.nl info@verenigingvuur.nl - 2 - Voorwoord

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Technische Bedrijfskunde Deeltijd

Studiegids. Bacheloropleiding. Technische Bedrijfskunde Deeltijd Studiegids Bacheloropleiding Technische Bedrijfskunde Deeltijd 2016-2017 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, juli 2016 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Civiele Techniek Voltijd 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding. Civiele Techniek Voltijd 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding Civiele Techniek Voltijd 2013-2014 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Facility Management 2012-2013. Versie 1.3

Studiegids. Bacheloropleiding. Facility Management 2012-2013. Versie 1.3 Studiegids Bacheloropleiding Facility Management 2012-2013 Versie 1.3 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2012 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

Management & Organisatie

Management & Organisatie Management & Organisatie Algemeen De opleiding Bedrijfskunde MER (deeltijd) wordt verzorgd door het Instituut voor Bedrijfskunde, Hanzehogeschool Groningen. Steeds meer krijgen organisaties te maken met

Nadere informatie

De faculteit Communicatie en Journalistiek kent de volgende nadere regelgeving die een integraal onderdeel van de OER vormen:

De faculteit Communicatie en Journalistiek kent de volgende nadere regelgeving die een integraal onderdeel van de OER vormen: 10 SPECIFIEKE FACULTAIRE BEPALINGEN FCJ A. Nadere facultaire invulling van enige artikelen uit de HU-OER Artikel 33 Inschrijving voor tentamens 1. Door zich in te schrijven voor een cursus, is de student

Nadere informatie

Studiegids. Associate Degree Eventmanager 2013-2014

Studiegids. Associate Degree Eventmanager 2013-2014 Studiegids Associate Degree Eventmanager 2013-2014 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, januari 2013 Studiegids AD Eventmanager 2013-2014 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7

Nadere informatie

OER. Uitleg over de. Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER)

OER. Uitleg over de. Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Fractie VUUR, Universiteitsraad www.verenigingvuur.nl info@verenigingvuur.nl Voorwoord De Onderwijs-

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding deeltijd. Informatica 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding deeltijd. Informatica 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding deeltijd Informatica 2013-2014 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep... 7 2.1.2 Uitwerking van beroepsprofiel...

Nadere informatie

Associate Degree Business Management Utrecht

Associate Degree Business Management Utrecht Studiegids Bacheloropleiding Business Management Utrecht Associate Degree Business Management Utrecht 2013-2014 Versie 1.2 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord

Nadere informatie

Associate Degree Business Management Amersfoort

Associate Degree Business Management Amersfoort Studiegids Bacheloropleiding Business Management Amersfoort Associate Degree Business Management Amersfoort 2013-2014 Versie 1.2 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2013 Amersfoort 2013-2014

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding Pedagogiek. Voltijd 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding Pedagogiek. Voltijd 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding Pedagogiek Voltijd 2013-2014 Hogeschool Utrecht, Utrecht, september 2013 Studiegids bacheloropleiding Pedagogiek Voltijd 2013-2014 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting

Nadere informatie

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven 10 SPECIFIEKE FACULTAIRE BEPALINGEN Faculteit Economie en Management A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven Artikel 32 Inschrijving voor cursussen. 3A

Nadere informatie

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven 10 SPECIFIEKE FACULTAIRE BEPALINGEN Faculteit Educatie A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven Artikel 32 Inschrijving voor cursussen 3A De student is

Nadere informatie

Erratum Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Elektrotechniek 2014-2015

Erratum Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Elektrotechniek 2014-2015 Erratum Studiegids Bacheloropleiding voltijd Elektrotechniek 2014-2015 2.5.1 Toelating hoofdfase In de studiegids Elektrotechniek voltijd 2014-2015 staat vermeld dat studenten kunnen worden toegelaten

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling Hoofdstuk 3 Opleidingsdeel LVO

Onderwijs- en examenregeling Hoofdstuk 3 Opleidingsdeel LVO Onderwijs- en examenregeling Hoofdstuk 3 Opleidingsdeel LVO 2016-2017 Opleidingsdeel voor de bachelor lerarenopleidingen voortgezet onderwijs van Driestar hogeschool (onderdeel van Driestar educatief)

Nadere informatie

Studiegids. Associate degree Eventmanager 2012-2013

Studiegids. Associate degree Eventmanager 2012-2013 Studiegids Associate degree Eventmanager 2012-2013 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2012 Studiegids Associate degree Eventmanager 2012-2013 2/132 Studiegids Associate degree Eventmanager

Nadere informatie

Erratum Studiegids Communicatiemanagement voltijd 2015-2016

Erratum Studiegids Communicatiemanagement voltijd 2015-2016 Erratum Studiegids Communicatiemanagement voltijd 201-2016 1 Errata In hoofdstuk 1 Voorwoord dient op bladzijde 6 de tekst (Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.) te worden gewijzigd in (zie paragraaf 2.8.3)

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Master leraar Algemene Economie Croho: 45275 deeltijd 1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 014-015 Master Pedagogiek CROHO-nummer 44113 deeltijd 1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1. Informatie en communicatie...

Nadere informatie

Verkorte studiegids. Bacheloropleiding ACADEMISCHE LERARENOPLEIDING PRIMAIR ONDERWIJS (ALPO) 2013-2014

Verkorte studiegids. Bacheloropleiding ACADEMISCHE LERARENOPLEIDING PRIMAIR ONDERWIJS (ALPO) 2013-2014 Verkorte studiegids Bacheloropleiding ACADEMISCHE LERARENOPLEIDING PRIMAIR ONDERWIJS (ALPO) 2013-2014 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 3 2 Inrichting van

Nadere informatie

Bachelor of Business Administration (MER opleiding)

Bachelor of Business Administration (MER opleiding) Bachelor of Business Administration (MER opleiding) voor decentrale overheden Het Onderwijs De Bachelor of Business Administration voor decentrale overheden (Management, Economie & Recht, MER) wordt aangeboden

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Financial Services Management 2013-2014. Versie 1.2

Studiegids. Bacheloropleiding. Financial Services Management 2013-2014. Versie 1.2 Studiegids Bacheloropleiding Financial Services Management 2013-2014 Versie 1.2 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Electronic Engineering and Design. Duaal 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding. Electronic Engineering and Design. Duaal 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding Electronic Engineering and Design Duaal 2013-2014 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, januari 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 6 2 Inrichting van de opleiding 8 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Communicatiemanagement voltijd 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding. Communicatiemanagement voltijd 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding Communicatiemanagement voltijd 2013-2014 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, januari 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

Examenreglement 2014-2015

Examenreglement 2014-2015 Examenreglement 2014-2015 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 Algemeen 3 Hoofdstuk 2 Toelating tot opleidingen en cursussen 4 Hoofdstuk 3 Onderwijsprogramma 5 Hoofdstuk 4 Getuigschrift 7 Hoofdstuk 5 Doel en vorm

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Journalistiek 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding. Journalistiek 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding Journalistiek 2013-2014 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, januari 2013 Studiegids bacheloropleiding Journalistiek 2013-2014 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding deeltijd. Bedrijfskunde MER 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding deeltijd. Bedrijfskunde MER 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding deeltijd Bedrijfskunde MER 2013-2014 Versie 1.1 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2013 Studiegids bacheloropleiding deeltijd Bedrijfskunde MER 2013-2014 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Journalistiek 2014-2015

Studiegids. Bacheloropleiding. Journalistiek 2014-2015 Studiegids Bacheloropleiding Journalistiek 2014-2015 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, januari 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep...

Nadere informatie

Studiegids bacheloropleiding AOT-Techniek - Integrated Building & Engineering 2012-2013

Studiegids bacheloropleiding AOT-Techniek - Integrated Building & Engineering 2012-2013 Studiegids Bacheloropleiding AOT-Techniek - Integrated Building & Engineering 2012-2013 1/120 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 6 2 Inrichting van de opleiding 8 2.1 Beroepsprofiel... 8 2.1.1 Beroep... 8 2.1.2

Nadere informatie

Studiegids Bacheloropleiding Informatica voltijd 2014-2015

Studiegids Bacheloropleiding Informatica voltijd 2014-2015 Studiegids Bacheloropleiding Informatica voltijd 2014-2015 1/104 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep... 7 2.1.2 Uitwerking van beroepsprofiel...

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Bedrijfskunde MER. Voltijd 2012-2013. Versie 1.2

Studiegids. Bacheloropleiding. Bedrijfskunde MER. Voltijd 2012-2013. Versie 1.2 Studiegids Bacheloropleiding Bedrijfskunde MER Voltijd 2012-2013 Versie 1.2 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2012 Studiegids bacheloropleiding Bedrijskunde MER 2012-2013 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Studiegids. Associate Degree Kinderopvang. Pedagogiek, deeltijd 2012-2013

Studiegids. Associate Degree Kinderopvang. Pedagogiek, deeltijd 2012-2013 Studiegids Associate Degree Kinderopvang Pedagogiek, deeltijd 2012-2013 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2012 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 05-06 Master Pedagogiek CROHO-nummer 443 variant: deeltijd NHL Hogeschool Afdeling: Zorg en Welzijn Versie: Concept besproken met AO-M.Peda 8-4-5 / definitief

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding deeltijd. Commerciële Economie 2013-2014. Versie 1.1

Studiegids. Bacheloropleiding deeltijd. Commerciële Economie 2013-2014. Versie 1.1 Studiegids Bacheloropleiding deeltijd Commerciële Economie 2013-2014 Versie 1.1 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2013 Studiegids bacheloropleiding deeltijd Commerciële Economie 2013-2014

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Culturele en Maatschappelijke Vorming Afstudeerrichting Social Management 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding. Culturele en Maatschappelijke Vorming Afstudeerrichting Social Management 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding Culturele en Maatschappelijke Vorming 2013-2014 1/117 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep... 7 2.1.2 Uitwerking

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Bouwkunde Voltijd 2014-2015

Studiegids. Bacheloropleiding. Bouwkunde Voltijd 2014-2015 Studiegids Bacheloropleiding Bouwkunde Voltijd 2014-2015 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, juli 2014 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep...

Nadere informatie

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven:

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven: 10 SPECIFIEKE FACULTAIRE BEPALINGEN Faculteit: Faculteit A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven: Artikel 32 Inschrijving voor cursussen 3A De student

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Farmakunde 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding. Farmakunde 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding Farmakunde 2013-2014 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep... 7 2.1.2 Uitwerking van beroepsprofiel... 7 2.1.3 Competenties

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen. Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel): Bachelor Wijsbegeerte

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen. Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel): Bachelor Wijsbegeerte ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2015-2016 Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel): Bachelor Wijsbegeerte Deze onderwijs- en examenregeling (OER-FFTR) treedt

Nadere informatie

Biologie & Medisch Laboratoriumonderzoek (Life Sciences)

Biologie & Medisch Laboratoriumonderzoek (Life Sciences) Studiegids Bacheloropleiding Biologie & Medisch Laboratoriumonderzoek (Life Sciences) Deeltijd 2014-2015 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep...

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding 2014-2015 COMMUNICATIESYSTEMEN, AFSTUDEERRICHTING DIGITALE MEDIA EN COMMUNICATIE

Studiegids. Bacheloropleiding 2014-2015 COMMUNICATIESYSTEMEN, AFSTUDEERRICHTING DIGITALE MEDIA EN COMMUNICATIE Studiegids Bacheloropleiding COMMUNICATIESYSTEMEN, AFSTUDEERRICHTING DIGITALE MEDIA EN COMMUNICATIE 2014-2015 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep...

Nadere informatie

Studiegids Bacheloropleiding Logopedie 2015-2016. Studiegids. Bacheloropleiding. Logopedie 2015-2016

Studiegids Bacheloropleiding Logopedie 2015-2016. Studiegids. Bacheloropleiding. Logopedie 2015-2016 Studiegids Bacheloropleiding Logopedie 2015-2016 Studiegids Bacheloropleiding Logopedie 2015-2016 Hogeschool Utrecht, Utrecht, juli 2015 Studiegids Bacheloropleiding Logopedie 2015-2016 Inhoudsopgave 1

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding deeltijd. Pedagogiek 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding deeltijd. Pedagogiek 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding deeltijd Pedagogiek 2013-2014 Studiegids bacheloropleiding Pedagogiek deeltijd 2013-2014 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7

Nadere informatie

Studiegids bacheloropleiding Propedeutische Fase Social Work voltijd 2013-2014

Studiegids bacheloropleiding Propedeutische Fase Social Work voltijd 2013-2014 Studiegids bacheloropleiding Propedeutische Fase Social Work voltijd 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding Propedeutische Fase Social Work 2013-2014 1/137 Studiegids bacheloropleiding Propedeutische Fase

Nadere informatie

Studiegids. Associate Degree opleiding. Intercedent 2013-2014. Versie 1.1

Studiegids. Associate Degree opleiding. Intercedent 2013-2014. Versie 1.1 Studiegids Associate Degree opleiding Intercedent 2013-2014 Versie 1.1 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2013 Studiegids associate degree opleiding Intercedent 2013-2014 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Bedrijfskunde MER 2013-2014. Versie 1.1

Studiegids. Bacheloropleiding. Bedrijfskunde MER 2013-2014. Versie 1.1 Studiegids Bacheloropleiding Bedrijfskunde MER 2013-2014 Versie 1.1 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Communicatiesystemen Digitale Media en Communicatie 2015-2016

Studiegids. Bacheloropleiding. Communicatiesystemen Digitale Media en Communicatie 2015-2016 Studiegids Bacheloropleiding Communicatiesystemen Digitale Media en Communicatie 2015-2016 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, juli 2015 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Electronic Engineering and Design. Voltijd 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding. Electronic Engineering and Design. Voltijd 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding Electronic Engineering and Design Voltijd 2013-2014 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, januari 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 6 2 Inrichting van de opleiding 8 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Bouwkunde Voltijd 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding. Bouwkunde Voltijd 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding Bouwkunde Voltijd 2013-2014 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1

Nadere informatie

BASISGGEVENS. Naam Functie

BASISGGEVENS. Naam Functie 1 BASISGGEVENS Soort aanvraag:: Nieuwe opleiding De startdatum van de Ad opleiding is gepland per 1 september 2018. Hiermee is te verwachten dat deze nieuwe opleiding valt onder de nieuwe wetgeving rond

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Milieukunde (duaal)

Studiegids. Bacheloropleiding. Milieukunde (duaal) Studiegids Bacheloropleiding Milieukunde (duaal) 2016-2017 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, juli 2016 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep...

Nadere informatie

Biologie & Medisch Laboratoriumonderzoek (Life Sciences)

Biologie & Medisch Laboratoriumonderzoek (Life Sciences) Studiegids Bacheloropleiding Biologie & Medisch Laboratoriumonderzoek (Life Sciences) 2015-2016 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, juli 2015 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding

Nadere informatie

Management & Organisatie

Management & Organisatie Management & Organisatie Algemeen De Associate degree Human Resource Management (deeltijd) wordt verzorgd door het Instituut voor Bedrijfskunde, Hanzehogeschool Groningen. Mensen zijn het belangrijkste

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Bouwkunde Duaal 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding. Bouwkunde Duaal 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding Bouwkunde Duaal 2013-2014 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Bedrijfseconomie 2013-2014. Versie 1.1

Studiegids. Bacheloropleiding. Bedrijfseconomie 2013-2014. Versie 1.1 Studiegids Bacheloropleiding Bedrijfseconomie 2013-2014 Versie 1.1 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Farmakunde 2014-2015

Studiegids. Bacheloropleiding. Farmakunde 2014-2015 Studiegids Bacheloropleiding Farmakunde 2014-2015 Studiegids Bacheloropleiding Farmakunde 2014-2015 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep... 7

Nadere informatie

Studiegids. Associate Degree en Bacheloropleiding. Business Management Amersfoort. Voltijd 2012-2013

Studiegids. Associate Degree en Bacheloropleiding. Business Management Amersfoort. Voltijd 2012-2013 Studiegids Associate Degree en Bacheloropleiding Business Management Amersfoort Voltijd 2012-2013 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2012 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de

Nadere informatie

Studiegids Bachelor Fysiotherapie voltijd 2014-2015

Studiegids Bachelor Fysiotherapie voltijd 2014-2015 Studiegids Bachelor Fysiotherapie voltijd 2014-2015 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep... 7 2.1.2 Uitwerking van beroepsprofiel... 7 2.1.3

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding HBO-Rechten deeltijd inclusief afstudeerrichting kandidaatgerechtsdeurwaarder 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding HBO-Rechten deeltijd inclusief afstudeerrichting kandidaatgerechtsdeurwaarder 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding HBO-Rechten deeltijd inclusief afstudeerrichting kandidaatgerechtsdeurwaarder Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2013 Studiegids bacheloropleiding HBO-Rechten

Nadere informatie

Studiegids bacheloropleiding Creatieve Therapie 2013-2014. Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Creatieve Therapie 2013-2014

Studiegids bacheloropleiding Creatieve Therapie 2013-2014. Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Creatieve Therapie 2013-2014 Studiegids bacheloropleiding Creatieve Therapie 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding voltijd Creatieve Therapie 2013-2014 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

Studiegids. Associate Degree. Assistent Marketeer. Deeltijd 2013-2014. Versie 1.1

Studiegids. Associate Degree. Assistent Marketeer. Deeltijd 2013-2014. Versie 1.1 Studiegids Associate Degree Assistent Marketeer Deeltijd 2013-2014 Versie 1.1 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling Hoofdstuk 3 Opleidingsdeel LVO 2015-2016

Onderwijs- en examenregeling Hoofdstuk 3 Opleidingsdeel LVO 2015-2016 Onderwijs- en examenregeling Hoofdstuk 3 Opleidingsdeel LVO 2015-2016 Opleidingsdeel voor de bachelor lerarenopleidingen voortgezet onderwijs van Driestar hogeschool (onderdeel van Driestar educatief)

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Elektrotechniek 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding. Elektrotechniek 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding Elektrotechniek 2013-2014 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, januari 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 6 2 Inrichting van de opleiding 8 2.1 Beroepsprofiel... 8 2.1.1 Beroep...

Nadere informatie

Bijlage A Competenties van de opleiding

Bijlage A Competenties van de opleiding Bijlage A Competenties van de opleiding A.1 Curriculum opleiding Werktuigbouwkunde Bouwstenen Stenden Hogeschool heeft de strategische keuze gemaakt om al haar opleidingen op te bouwen met behulp van (deels

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding deeltijd. Business IT & Management 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding deeltijd. Business IT & Management 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding deeltijd Business IT & Management 2013-2014 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep... 7 2.1.2 Uitwerking van beroepsprofiel...

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Mediatechnologie. Voltijd 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding. Mediatechnologie. Voltijd 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding Mediatechnologie Voltijd 2013-2014 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, januari 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 6 2 Inrichting van de opleiding 8 2.1 Beroepsprofiel... 8

Nadere informatie

Errata Studiegids. Bacheloropleiding Leraar Basisonderwijs Deeltijd

Errata Studiegids. Bacheloropleiding Leraar Basisonderwijs Deeltijd Errata Studiegids Bacheloropleiding Leraar Basisonderwijs Deeltijd 2015-2016 Inhoudsopgave 1 Algemeen 3 2 Errata 4 2.1 Afstuderen (paragraaf 2.5.6)... 4 2.2 HU Onderwijsrooster (paragraaf 6.1)... 4 2.3

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Logopedie 2014-2015

Studiegids. Bacheloropleiding. Logopedie 2014-2015 Studiegids Bacheloropleiding Logopedie 2014-2015 1 Studiegids Bacheloropleiding Logopedie 2014-2015 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep... 7

Nadere informatie

Studiegids bacheloropleiding Chemie voltijd 2013-2014. Studiegids. bacheloropleiding. Chemie voltijd 2013-2014 1/230

Studiegids bacheloropleiding Chemie voltijd 2013-2014. Studiegids. bacheloropleiding. Chemie voltijd 2013-2014 1/230 Studiegids bacheloropleiding Chemie voltijd 2013-2014 1/230 2/230 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 6 2 Inrichting van de opleiding 8 2.1 Beroepsprofiel... 8 2.1.1 Beroep... 8 2.1.2 Uitwerking van beroepsprofiel...

Nadere informatie

FINANCE & CONTROL (VOORHEEN BEDRIJFSECONOMIE)

FINANCE & CONTROL (VOORHEEN BEDRIJFSECONOMIE) FINANCE & CONTROL (VOORHEEN BEDRIJFSECONOMIE) 2018-2019 1 PROGRAMMA Jouw profiel Studiejaren Beroepsprofiel Studieprogramma Studievereniging BE Adam Financiële opleidingen HvA Na je opleiding Wat biedt

Nadere informatie

Ruimtelijke Ordening en Planologie Voltijd

Ruimtelijke Ordening en Planologie Voltijd Studiegids Bacheloropleiding Ruimtelijke Ordening en Planologie Voltijd 2014-2015 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, juli 2014 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

Toetsvormen. Onderwijsmiddag 14 februari 2012 Ferdi Engels & Gerrit Heil toetsadviescommissie

Toetsvormen. Onderwijsmiddag 14 februari 2012 Ferdi Engels & Gerrit Heil toetsadviescommissie Toetsvormen Onderwijsmiddag 14 februari 2012 Ferdi Engels & Gerrit Heil toetsadviescommissie 1 Waarom wordt er getoetst? Om te beoordelen in hoeverre de student in staat is te handelen zoals op academisch

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Master Leraar Algemene Economie CROHO: 45275 variant: deeltijd NHL Hogeschool Afdeling: IEC Versie: Concept besproken met kernteam 29-4-15 / definitief

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Bedrijfseconomie. Voltijd 2012-2013

Studiegids. Bacheloropleiding. Bedrijfseconomie. Voltijd 2012-2013 Studiegids Bacheloropleiding Bedrijfseconomie Voltijd 2012-2013 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2012 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Logistiek & Economie 2013-2014. Versie 1.1

Studiegids. Bacheloropleiding. Logistiek & Economie 2013-2014. Versie 1.1 Studiegids Bacheloropleiding Logistiek & Economie 2013-2014 Versie 1.1 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Industriële Automatisering. Voltijd 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding. Industriële Automatisering. Voltijd 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding Industriële Automatisering Voltijd 2013-2014 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, januari 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 6 2 Inrichting van de opleiding 8 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie