Studiegids. Bacheloropleiding. Milieukunde (duaal)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Studiegids. Bacheloropleiding. Milieukunde (duaal)"

Transcriptie

1 Studiegids Bacheloropleiding Milieukunde (duaal) Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, juli 2016

2 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding Beroepsprofiel Beroep Uitwerking van beroepsprofiel Competenties beginnende beroepsbeoefenaar Vaardigheden afgestudeerde Werkveld en functies Opleidingsprofiel Algemeen Doelstelling opleiding Het hbo-niveau van de opleiding Didactische uitgangspunten Inrichting opleiding Opleidingsvarianten Verkorte en versnelde opleidingsroutes Getuigschriften Graden en titulatuur Opleidingsstructuur Propedeuse Programma Studieadvies Overstappen Hoofdfase Toelating hoofdfase Programma s Stages en stagewaardigheid Profileringsruimte Excelleren Afstuderen Vervolgopleidingsmogelijkheden Examencommissie Instelling en benoeming Samenstelling Taken en bevoegdheden Verzoekschrift Introductie- en begeleidingsdagen, excursies, werkweken en trainingen Voorzieningen Begeleiding ICT-faciliteiten Algemeen Wachtwoord Informatiebeveiliging en privacy Registratie studievoortgang MijnHU AskHU OSIRIS Student Student Informatiepunt (STIP) Studievereniging Opleidingscommissies Contactgegevens Cursussen Cursusdeelname Inschrijving voor cursussen Aanwezigheidsplicht Hogeschool Utrecht, juli /106

3 3.4 Ingangseisen Cursusbeschrijvingen Tentamens en examens Introductie Vrijstellingen Organisatie tentamens Tentamenvorm en -duur Tentamenrooster Inschrijving en deelname (her)tentamens Voorzieningen in geval van een functiebeperking Legitimatieplicht bij tentamens Gang van zaken tijdens tentamens Beoordeling Toekennen resultaat en inzage Onregelmatigheden / fraude Bewaring en teruggave tentamen- en examenwerk Geldigheidsduur resultaten Diplomering Procedure afgifte diploma Aantekening cum laude of met genoegen Roosters HU-onderwijsjaarrooster Vakanties en vrije dagen Lesdagen en -tijden Openingstijden gebouwen Roosterinformatie en -wijzigingen Klachten, bezwaar en beroep Inleiding Bezwaar Beroep Beroep aantekenen Hoger beroep Klachten Klacht indienen Herzieningsverzoeken bij klachten Ongewenst gedrag Schema klachten, bezwaar en beroep Studentzaken Studiebegeleiding Profileringsfonds Studentendecaan Centrum Studiekeuze Vertrouwenspersoon Studentenarts Bureau Studentenpsychologen Mediation Studeren met een functiebeperking Verbetering taalvaardigheden Bibliotheek Internationalisering Study abroad Stage of afstuderen in het buitenland Medezeggenschap Inspraakorganen Ondersteuning bestuurlijk actieve studenten Studium Generale Studentenvereniging Algemeen Hogeschool Utrecht, juli /106

4 Bestuursbeurs Topsport Trajectum Sport Veilig, gezond en milieuvriendelijk studeren Verzekeringen: aansprakelijkheid, ongevallen en reisverzekering Werken naast uw studie Huisvesting Over de HU Algemene informatie Onderwijsprofiel HU Bachelor- en masterstelsel Hogeschool- en faculteitsregelingen Orderegels Kwaliteitszorg Organogram HU Locaties HU Algemene informatie faculteit Algemeen Organogram faculteit Contactgegevens Plattegrond Praktische voorschriften en aanwijzingen Faciliteiten In- en uitschrijven voor de opleiding Toelatingsonderzoek Studiekosten, eigen bijdragen en tegemoetkoming Collegegeld Kosten voor boeken en leermiddelen Overige kosten Financiële tegemoetkoming Bijlagen Onderwijs- en examenregeling Cursusbeschrijvingen Conversietabellen Overige regelingen Verwijzingen Links en adressen Deze studiegids is op: vastgesteld door de heer B. van der Veen, directeur Instituut voor Gebouwde Omgeving, gevolgd door een positief advies van de (G)OC en goedgekeurd door de faculteitsdirecteur op: Hogeschool Utrecht, juli /106

5 1 Voorwoord Beste student, Voor u ligt de studiegids van uw bacheloropleiding Milieukunde (duaal). We hopen dat u bij onze opleiding een prettige en succesvolle studietijd heeft. In deze studiegids vindt u belangrijke spelregels en nuttige informatie over uw studie. Hogeschool Utrecht biedt vraaggestuurd en competentiegericht onderwijs. Competentiegericht wil zeggen dat u vaardigheden opdoet die aansluiten bij het beroepsleven (Beroepsprofiel). Met vraaggestuurd onderwijs streven wij er naar het onderwijs en de ondersteuning eromheen zo in te richten dat u zich tijdens uw studie kunt ontwikkelen op een manier die ú belangrijk vindt en die bij u past. Hieronder vindt u informatie over de belangrijkste aspecten van uw studie. Invloed van de student Veel van onze mogelijkheden zijn ontwikkeld en verbeterd op initiatief van uw medestudenten. De hogeschool beschouwt u dan ook als partner; u maakt deel uit van onze kennisgemeenschap. De HU hecht veel waarde aan uw mening en ideeën. Dat begint al bij de evaluaties van alle cursussen, waar u als student uw oordeel en verbetertips kunt geven. Ook organiseren we op opleidingen en faculteiten 1 onderwijsdialogen, waarin we samen in gesprek gaan over uw opleiding en alles eromheen. De HU ondersteunt actief deelname van studenten in opleidingscommissies en medezeggenschapsorganen (Medezeggenschap). We vragen u elk jaar de NSE (Nationale Studenten Enquête) in te vullen. En bent u bijzonder tevreden over het onderwijs van die ene docent(e), nomineer hem/haar dan als docent(e) van het jaar. Excelleren De HU waardeert en stimuleert verschillende vormen van excellentie. Als u uitstekende resultaten in uw studie behaalt, ontvangt u bij uw diploma de aantekening cum laude of met genoegen (Aantekeningen). U kunt ook uitblinken op aspecten als innovatie en leiderschap, en ook dat wil de HU graag bevorderen. Hiervoor hebben we honourstrajecten ontwikkeld. U kunt met het volgen van deze trajecten Ster Verklaringen behalen. Als u vijf verschillende Ster Verklaringen behaalt, krijgt u het Honours Certificaat. Dit is een officieel HU-waardepapier dat u bij uw afstuderen naast uw diploma ontvangt (Excelleren). Verbreden en verdiepen Veel opleidingen kennen afstudeerrichtingen waarmee u zich kunt specialiseren op een onderdeel van uw vakgebied. Daarnaast kennen de meeste opleidingen de zogenaamde vrije profileringsruimte (van 30 EC, een half jaar), die u kunt gebruiken om u te verdiepen binnen uw eigen vakgebied, of om kennis te maken met een geheel ander vakgebied. Dat kan binnen uw faculteit of binnen een opleiding van een andere faculteit, maar ook een cursus aan een andere instelling is vaak mogelijk (Profileren). Verder bestaat de mogelijkheid een eigen examenprogramma te ontwikkelen. De examencommissie van uw opleiding (Examencommissie) moet daar toestemming voor geven. Voor advies over zo n eigen examenprogramma kunt u terecht bij uw studieloopbaanbegeleider (Begeleiding). Ook is er Studium Generale dat inspirerende programma s aanbiedt. Wat anders? U kunt uw studietijd natuurlijk ook benutten om u zo breed mogelijk te ontwikkelen en extra ervaring buiten uw reguliere studie op te doen.. Wilt u een tijdje studeren in het buitenland (Internationalisering)? Of denkt u erover bestuurlijk actief te worden in bijvoorbeeld een studievereniging, een gezelligheidsvereniging of een studentensportclub (Sport)? Of combineert u topsport met een studie (Topsport)? Ook kunt u ervaring opdoen in medezeggenschap en opleidingscommissies. Er is van alles denkbaar dat door de HU actief ondersteund wordt. 1 Let op. De organisatiestructuur van de Hogeschool Utrecht is onderhevig aan mutaties. Het kan zijn dat verantwoordelijkheden in het studiejaar bij andere verantwoordelijken, gremia, organisatieonderdelen worden belegd. Op het moment dat de mutaties volledig uitgekristalliseerd zijn, zal een erratum in dezen op de site van de studiegidsen worden gepubliceerd. Hogeschool Utrecht, juli /106

6 Studievertraging Het kan gebeuren dat uw studie niet verloopt zoals u dat graag zou willen. Zeker als bijzondere omstandigheden als ziekte een rol spelen is het belangrijk om contact te zoeken met zowel de studieloopbaanbegeleider (Begeleiding) als de decaan (Studentdecaan). In veel gevallen is extra ondersteuning mogelijk. Haalt u bijvoorbeeld te weinig studiepunten en dreigt u een negatief studieadvies te krijgen, dan kunt u hulp krijgen bij het maken van een studieplanning (Studieadvies). Het is natuurlijk niet wenselijk dat u (veel) te lang over uw studie doet. Om dat te voorkomen, bieden opleidingen soms inhaaltrajecten aan. Die worden via MijnHU bekend gemaakt. Heeft u een functiebeperking? Mogelijk heeft u dan meer tijd nodig voor uw studie, maar dat hoeft niet altijd het geval te zijn. De hogeschool kent een breed scala aan voorzieningen die u in uw studie kunnen ondersteunen (Studeren met een functiebeperking). Problemen en klachten Heeft u problemen die uw studie negatief kunnen beïnvloeden? Bij uw slb er (Begeleiding) of een studentendecaan (Studentdecaan) bent u daarmee aan het juiste adres; zij kunnen u adviseren of doorverwijzen. Als u klachten heeft over de bejegening door studenten of medewerkers, kunt u ook een vertrouwenspersoon (Vertrouwenspersoon) inschakelen. Als er sprake is van een escalerende situatie kunnen onze studentmediators helpen om verdere escalatie te voorkomen en de samenwerking weer te herstellen (Mediation). En gaat er binnen de HU iets fout of bent u het niet eens met een besluit? Informatie over bezwaren en klachten (Klachten, bezwaar en beroep) is te vinden via AskHU. Ook hiervoor is de studentendecaan het eerste aanspreekpunt. Wat verwacht de HU van u? Wij streven ernaar u een opleiding en studieklimaat te bieden waarin u zich optimaal kunt ontplooien. Daarvoor is het nodig dat iedere student zich aan de interne regels houdt (Orderegels). Ongewenst gedrag (bijvoorbeeld intimidatie, hat s, verbaal of fysiek geweld) wordt niet getolereerd. Als u een diploma haalt, moet u dat ook hebben verdiend: fraude (Onregelmatigheden / fraude) wordt niet getolereerd. Zeker als dit gevolgen heeft voor onschuldige medestudenten, doordat tentamenresultaten ongeldig worden verklaard, zijn de straffen zwaar. Zowel ongewenst gedrag als fraude kan leiden tot verwijdering van de opleiding. Er zijn heel veel mogelijkheden bij de HU om een prettige studietijd te hebben. U vindt het merendeel terug in deze studiegids. Lees de gids goed door voordat u aan uw studie begint. Is iets niet duidelijk of kunt u bepaalde informatie niet vinden, kijk dan op MijnHU of vraag het uw slb er (Begeleiding) of bij het STIP (Student informatiepunt). We wensen u een prettige studietijd en veel succes in dit studiejaar. Mede namens alle collega s die aan uw opleiding bijdragen, Bas van der Veen Directeur Instituut voor Gebouwde Omgeving Hogeschool Utrecht, juli /106

7 2 Inrichting van de opleiding 2.1 Beroepsprofiel Beroep De milieukundig ingenieur heeft als kerntaak het oplossen en voorkomen van milieuproblemen in de gebouwde omgeving. Hij/zij is gespecialiseerd in het signaleren, analyseren en oplossen van milieu- en duurzaamheidsproblemen. Hij/zij zorgt ervoor dat de milieukwaliteit, leefbaarheid en duurzaamheid worden bevorderd. De milieukundig ingenieur is een communicatief vaardig ingenieur met een brede belangstelling voor de omgeving, zowel natuurlijk als maatschappelijk Uitwerking van beroepsprofiel Het beroepsprofiel is tot stand gekomen door samen met alle andere hbo s Milieukunde in Nederland een beroepsprofiel op te stellen. Dit heeft geleid tot 6 beroepsspecifieke competenties, een body of knowledge en een body of skills Competenties beginnende beroepsbeoefenaar De beroepscompetenties zijn landelijk vastgesteld samen met alle andere hbo s Milieukunde in Nederland. Beroepscompetenties Milieukundig ingenieur De competenties (tabel 1) zijn gebaseerd op het beroepsprofiel en de hbo-standaard. Er is getoetst dat de Dublin descriptoren, de generieke hbo-kwalificaties en de hbo-standaard hiermee gedekt zijn. De beschreven competenties gelden voor een beginnend beroepsbeoefenaar, waarbij onderdelen van een competentie in aanleg ontwikkeld kunnen zijn. Competenties milieukundig ingenieur (2014) Competenties Milieukundig ingenieur Duurzame oplossingen ontwikkelen en afwegen Multidisciplinair werken Methodisch en beschouwend denken en handelen Projectmatig werken Beschrijving De afgestudeerde kan de effecten van processen in de keten op het milieu in kaart brengen en beoordelen en kan duurzame oplossingen genereren. M.a.w. hij is in staat maatschappelijk verantwoorde voorstellen te doen voor oplossingen van vraagstukken in de milieukundige beroepspraktijk, waarvan het probleem op voorhand niet duidelijk is omschreven en waarop de standaardprocedures niet per se van toepassing zijn. De afgestudeerde is in staat te functioneren in een multidisciplinaire context. Hierbij komt hij in aanraking met professionals uit andere disciplines, onderhoudt zijn netwerk en heeft oog voor de internationale dimensie van milieuvraagstukken. Hij moet hierbij zowel eigen expertise naar voren kunnen brengen, als de expertise uit andere disciplines over een bepaald milieuonderwerp kritisch kunnen interpreteren. De afgestudeerde is in staat om zijn werk volgens systematische, gestructureerde methoden te verrichten en hierop te reflecteren. De afgestudeerde is in staat om projecten in een interdisciplinaire omgeving op te zetten en van begin tot eind te doorzien, eraan deel te nemen en te beheersen. Hij draagt zorg voor een efficiënt gebruik van technische, juridische en financiële middelen en voor een efficiënte en doelmatige samenwerking tussen de betrokkenen. 7/84 Hogeschool Utrecht, juli /106

8 Professioneel adviseren Zelfverantwoordelijk functioneren De afgestudeerde geeft goed onderbouwde adviezen aan de opdrachtgever, met oog voor overige stakeholders en ethische dilemma s. De afgestudeerde stuurt zichzelf in zijn functioneren en in zijn ontwikkeling en zorgt dat hij qua kennis en vaardigheden op de hoogte is van de nieuwste ontwikkelingen, ook in relatie tot ethische dilemma s en maatschappelijk geaccepteerde normen en waarden. Zie art. 15 OER-HU Vaardigheden afgestudeerde De afgestudeerde kan de beroepscompetenties in de praktijk hanteren, rekening houdend met de specifieke omstandigheden van de leefomgeving. De afgestudeerde is deskundig op het gebied van de milieukunde, is oplossingsgericht, kan in een team werken en kan met betrokkenen communiceren over problematiek, aanpak en context. De kennis en de vaardigheden zijn gespecificeerd in de Body of Knowledge en de Body of Skills. Thema s Duurzame ontwikkeling Leefomgeving Bodem, water, lucht, geluid Natuur/ecologie Klimaatverandering Afval en grondstoffen Energie Veiligheid Wetgeving en milieubeleid Economie en management Ethiek Concepten People, planet, profit, afwenteling in ruimte en tijd, maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO), systeemgericht denken Omgevingskwaliteit, duurzaam inrichten en ontwerpen, effecten op de leefomgeving. Bronnen van verontreiniging, gedrag van stoffen, onderzoek, normstelling, effecten, maatregelen, beheer. Lokaal en mondiaal Natuurlijke basisprincipes (ecologie), ecosystemen, biodiversiteit, landschapstypen. Oorzaken, effecten, maatregelen Cradle-to-cradle, circulaire economie (biobased en technisch) Bronnen, duurzaam energiebeheer Bronnen, normen, risicobeoordeling, maatregelen, beheer. Ruimtelijke ordening, flora/fauna, omgevingsrecht, MER, milieubeleid (Europees, nationaal, internationaal, water, bodem), beleidsinstrumenten Financiële haalbaarheid, kwaliteitsmanagement/deming circle, KAM. Moreledilemma sinberoepspraktijk Hogeschool Utrecht, juli /106

9 Naast algemene hbo-vaardigheden beschikt elke milieukundige over specifieke vaardigheden. Categorie Onderzoeksvaardigheden Adviesvaardigheden Specifieke ICT-vaardigheden Algemene laboratoriumvaardigheden Veldwerkvaardigheden Specifieke vaardigheden Probleemanalyse, vraagarticulatie, opstellen van onderzoeksvragen, onderzoeksplanning, inventarisatie, analyse literatuuronderzoek (incl. Engelstalige en wetenschappelijke literatuur) statistische methoden uitvoeren van multi-criteria analyse intakegesprek, adviesgesprek voeren offerte opstellen stakeholderanalyse uitvoeren stakeholders betrekken bij uitvoering opdracht (omgevingsbewustzijn, politiek-bestuurlijke sensitiviteit) effectief samenwerken met andere disciplines advies overtuigend presenteren werken met geografische Informatiesystemen verspreidingsmodellen duurzaamheidsmodellen zoals: analyses bodem, water, lucht aan de hand van een protocol. zoals: bodem, water, flora/fauna, gebied in de vertaling van het beroepsbeeld naar de vaardigheden voor de beginnend beroepsbeoefenaar staat een set (opleiding specifieke) geo-competenties die de beroepsactiviteiten omschrijven. Daarnaast is er een beschrijving van de beroepssituaties (context) en een onderliggende kennisbasis. Door middel van deze drie onderdelen wordt het eindniveau beschreven. Dit noemen we de drie pijlers waarop het programma is gebouwd: De uitwerking van de eerdergenoemde visie op het beroepsbeeld definieert het eindniveau in termen van: Acht opleiding specifieke competenties Deze zogenoemde Geo-competenties beschrijven de karakteristieke activiteiten die een geo-informatiespecialist in een specifieke beroepssituatie moet kunnen tonen en waarvoor een zekere basiskennis nodig is. Concretisering van competenties gaat door formulering van beroepsproducten, activiteiten en kritieke situaties. Basiskennis (body of knowlegde) Flankerend aan het praktijkgetrouw ontwikkelen en trainen van competenties binnen een brede context, dienen studenten ook basiskennis te vergaren van onderliggende, abstracte concepten. Context De beschrijving van de situatie waartegen de competentie getoond wordt. Geo-informatie kent veel toepassingsgebieden binnen de gebouwde omgeving, maar ook daarbuiten. De vijf (BBE) domeincompetenties zijn ingedeeld naar de procesfasering binnen de branche: initiatief, ontwerp, specificatie, uitvoering en beheer, en vanuit geo-perspectief meer achtergrond dan competenties. Een andere indeling van de branche-activiteiten is ruimte, infra en gebouw. De alternatieve toepassingen als journalistiek, marketing, logistiek en natuurlijk consumentgerichte producten als navigatiegadgets worden steeds meer in het programma betrokken. Zie art. 15 OER-HU Hogeschool Utrecht, juli /106

10 2.1.5 Werkveld en functies De breedte van de opleiding weerspiegelt zich in een grote diversiteit aan werkvelden, bedrijfsactiviteiten en functies waarin afgestudeerden werkzaam kunnen zijn: Gemeenten en provincies Omgevingsdiensten Adviesbureaus/ingenieursbureaus Waterschappen, RWS Hierbij kunt u denken aan functies: Vergunningverlener, handhaver Adviseur bodem/bodemsanering Adviseur lucht en geluid Adviseur algemene milieukwaliteit Adviseur infra (van bermbeheer tot geluid) Adviseur grondstoffen/lca Beleidsambtenaar, ambtenaar milieudienst Adviseur energie 2.2 Opleidingsprofiel Algemeen De opleiding Milieukunde aan Hogeschool Utrecht is een opleiding met een sterk technisch accent, gericht op de milieugevolgen van bebouwing voor de naaste omgeving (bebouwing ruim opgevat, ook infrastructurele werken vallen hieronder). In dit kader wordt gestreefd naar een integrale benadering van de milieuproblematiek. Studenten moeten een basishouding ontwikkelen om milieuproblematiek vanuit verschillende invalshoeken te bekijken Doelstelling opleiding Doel van de opleiding is bachelors af te leveren die kunnen functioneren binnen een breed beroepenveld en daarmee een goede positie op de arbeidsmarkt hebben. De opleiding richt zich primair op de relatie tussen duurzaamheid en de leefomgeving. De opleiding onderscheidt zich in haar profilering van de andere milieukundeopleidingen door de inbedding in het Instituut voor de Gebouwde Omgeving gecombineerd met de technische signatuur. De opleiding is gericht op een duurzame ontwikkeling en duurzaam gebruik van de schaarse ruimte in Nederland. De opleiding Milieukunde is een praktijkgerichte opleiding. De nadruk ligt op het oplossen en voorkomen van milieuproblemen in de gebouwde omgeving. Het curriculum is gebaseerd op de beroepscompetenties, de Body of Knowledge en de Body of Skills. Studenten tonen aan dat ze over deze competenties, kennis en vaardigheden beschikken doordat zij beroepstaken uitvoeren. voorzien in de maatschappelijke behoefte aan hoger opgeleide professionals over de volle breedte van het werkveld van de geodesie en de geo-informatica. Hogeschool Utrecht, juli /106

11 2.2.3 Het hbo-niveau van de opleiding De HU heeft als taak om u als student op te leiden voor een functie op hbo-niveau. Daarom moet u als afgestudeerde voldoen aan een groot aantal (beroeps)competenties die zijn afgeleid van het beroepsprofiel (zie par. 2.1). Naast deze beroepscompetenties wordt het hbo-niveau vormgegeven door de zogenaamde Dublin- descriptoren. Deze Dublin-descriptoren (A1 tot en met A5) zijn uitgewerkt met domein specifieke aspecten voor de bachelorgraad BBE. A1 Kennis en inzicht U hebt aantoonbare kennis en inzicht van een vakgebied, waarbij wordt voortgebouwd op het niveau dat is bereikt in het voortgezet onderwijs om het vervolgens te overtreffen. U functioneert doorgaans op een niveau waarop, met ondersteuning van gespecialiseerde handboeken, enige aspecten voorkomen waarvoor kennis van de laatste ontwikkelingen in het vakgebied is vereist. Domeinspecifiek U hebt aantoonbare kennis van de producten en processen zoals die in de gebouwde omgeving worden gerealiseerd. U functioneert op een niveau waarop met ondersteuning van gespecialiseerde informatiebronnen/leveranciers aspecten voorkomen waarop kennis van de laatste ontwikkelingen in het vakgebied vereist is, leidend tot kwalificering voor: Het zelfstandig uitvoeren van de taken van een beginnende beroepsbeoefenaar. Het functioneren binnen een arbeidsorganisatie. De verdere professionalisering van de eigen beroepsbeoefening c.q. het beroep. A2 Toepassen van kennis en inzicht U bent in staat om aanwezige kennis en inzicht op dusdanige wijze toe te passen dat dit een professionele benadering van het werk of beroep laat zien. U beschikt bovendien over competenties voor het opstellen en verdiepen van argumentaties en voor het oplossen van problemen op het vakgebied. Domeinspecifiek U definieert zelfstandig een probleem bij een (complexe) praktijksituatie. U pakt de problemen uit het vakgebied stelselmatig aan op basis van relevante kennis en (theoretische) inzichten. Verder ontwikkelt u zinvolle (nieuwe) oplossingsstrategieën en past deze toe en kunt u de effectiviteit hiervan beoordelen. U past beschikbare relevante kennis, inzichten, theorieën, concepten en onderzoeksresultaten toe bij het oplossen van vraagstukken uit de praktijk. U kunt vraagstukken uit de beroepspraktijk analyseren, ook als het probleem op voorhand niet duidelijk is omschreven en standaardprocedures niet van toepassing zijn. U komt met ideeën en oplossingen. U bent creatief, hebt zicht op (on)mogelijkheden en weegt relevante sociaal- maatschappelijke, wetenschappelijke of ethische aspecten af. A3 Oordeelsvorming U bent in staat om relevante gegevens te verzamelen en te interpreteren met het doel een oordeel te vormen dat mede gebaseerd is op het afwegen van relevante sociaal-maatschappelijke, wetenschappelijke of ethische aspecten. Domeinspecifiek: U bent omgevingsbewust en in staat een oordeel te vormen over probleemstellingen waarbij sprake is van zowel maatschappelijke impact als invloed op de verschillende schaalniveaus binnen het domein. U stelt realistische doelen en pakt werkzaamheden planmatig aan. U reflecteert op het (beroepsmatig) handelen op basis van het verzamelen en analyseren van relevante informatie. U hebt een professionele beroepshouding en betrekt daarin relevante ethische, normatieve en maatschappelijke aspecten. A4 Communicatie Hogeschool Utrecht, juli /106

12 U bent in staat om informatie, ideeën en oplossingen over te brengen op een publiek dat zowel uit specialisten als niet-specialisten bestaat. Hogeschool Utrecht, juli /106

13 Domeinspecifiek U bent in staat te communiceren (zowel mondeling als schriftelijk) en samen te werken met anderen in een multiculturele, internationale en/of multidisciplinaire omgeving. U voldoet tevens aan de eisen die gelden voor het participeren in een arbeidsorganisatie. U bent in staat eenvoudige leidinggevende- en managementtaken uit te voeren. A5 Leervaardigheden U bezit de leervaardigheden die noodzakelijk zijn om een vervolgstudie aan te gaan die een hoog niveau van autonomie veronderstelt. Domeinspecifiek U kunt kennis, inzichten en vaardigheden toepassen in uiteenlopende beroepssituaties. U bent blijvend toegerust met vaardigheden voor het ontwikkelen van actuele kennis die aansluit op recente kennis, inzichten, concepten, onderzoeksresultaten en op (internationale) ontwikkelingen in het beroepenveld. Op basis daarvan bent u in staat u verder te professionaliseren in de beroepsuitoefening en het beroep. Werkt zowel sturend als participerend in multidisciplinaire teams. Is in staat problemen op te lossen waarbij de invloed van de omgeving (zowel maatschappelijk als op schaalniveau) een rol speelt. Zie art. 15 OER-HU Didactische uitgangspunten Alle opleidingen van Hogeschool Utrecht zijn opgebouwd volgens een competentiegericht onderwijsmodel. Een competentie is de combinatie van kennis, vaardigheden en attitudes die nodig zijn om een taak in een bepaalde (beroeps)context uit te oefenen. Voor ons onderwijs betekent dit het volgende: Het onderwijs richt zich op het verwerven van beroepscompetenties: het in samenhang verwerven van kennis, vaardigheden en houdingsaspecten waarmee beroepstaken worden uitgevoerd, binnen of buiten Nederland. Leren is een doelgerichte activiteit van u als student. Het onderwijs stimuleert daarom actief en zelfstandig leren. De docent ondersteunt en coacht uw leerproces en is inhoudelijk expert op een bepaald competentiegebied. Het leren vindt zoveel mogelijk plaats in realistische leeromgevingen, waarbij leertaken lijken op beroepstaken. Moderne media worden ingezet. Leermomenten op de opleiding en in de beroepspraktijk beïnvloeden elkaar positief. Leren is een sociaal en interactief proces, u leert nooit alleen. Daarom werkt u in uw opleiding veel samen: met andere studenten, met docenten en met professionals uit de praktijk. Om vast te stellen op welk niveau u de competenties beheerst, zijn er periodiek toetsen waaraan u deelneemt. De toetsen worden beoordeeld en geven u inzicht in de vorderingen van uw leerproces. De studieloopbaanontwikkeling van de student wordt begeleid door een studieloopbaanbegeleider. Het voorgaande betekent dat de opleiding verschillende onderwijsvormen kent: Hoorcolleges; Practicumonderwijs; Werkgroep bijeenkomsten; Hogeschool Utrecht, juli /106

14 2.3 Inrichting opleiding Opleidingsvarianten De opleiding Milieukunde is per 1 september 2015 opgegaan in de Bacheloropleiding Built Environment en wordt daarom uitgefaseerd. U kunt uw opleiding duaal afronden. Duaal Een duale opleiding combineert het volgen van onderwijs en werken, waarbij werk en studie op elkaar zijn afgestemd. Dit betekent dat een deel van de leerdoelen wordt gerealiseerd op het werk en een deel op school. De afstemming tussen werk en studie gebeurt op basis van bindende afspraken tussen de opleiding en uw werkgever, die in een zogeheten onderwijsarbeidsovereenkomst worden vastgelegd. Hierin staat aangegeven: de duur van de overeenkomst; de inhoud en omvang van het deel van het curriculum dat niet op de hogeschool wordt verzorgd; de beoordeling, de inhoud en de omvang van de begeleiding vanuit het bedrijf; hoe en wanneer de overeenkomst voortijdig kan worden ontbonden Verkorte en versnelde opleidingsroutes De opleiding kent geen verkorte of versnelde opleidingsroute. Wel is het mogelijk om op onderdelen vrijstelling aan te vragen. Het verzoek tot vrijstelling moet u aanvragen bij de examencommissie, zie art. 40 lid 6 OER-HU. De bewijslast behorende bij het vrijstellingsverzoek wordt door de student aangeleverd Getuigschriften Als bewijs dat u (een deel van) de opleiding heeft afgerond (propedeuse, indien mogelijk Ad of bachelor), wordt door de examencommissie een diploma uitgereikt. De wettelijke term hiervoor is getuigschrift, maar omdat wij in het gangbare taalgebruik binnen de HU over diploma s spreken, zullen we in deze studiegids de term diploma gebruiken. We kennen binnen deze bacheloropleiding de volgende diploma s: het propedeutisch diploma na het behalen van het propedeutisch examen; het bachelordiploma na het behalen van het afsluitend examen. Uw diplomadatum is gelijk aan de datum waarop u uw laatste tentamen van uw examenprogramma heeft afgerond. De voorzitter en een lid van uw examencommissie ondertekenen het diploma. Aan het bachelordiploma en de Ad wordt een Internationaal Diploma Supplement (IDS) volgens het Europese model toegevoegd. Hier zijn geen kosten aan verbonden. Het IDS geeft inzicht in de aard en de inhoud van de opleiding en de behaalde studieresultaten. Dit bevordert de internationale herkenbaarheid van de opleiding en het diploma. U ontvangt per opleiding slechts één propedeutisch en één bachelordiploma. Het diploma wordt in beginsel in het Nederlands opgesteld. Op uw verzoek kan er, in plaats van het Nederlandstalig diploma, een Engelstalig diploma worden verstrekt. Het Internationaal Diploma Supplement wordt altijd in het Engels opgesteld. Zie Procedure afgifte diploma voor de procedure voor afgifte van het diploma. Heeft u meer dan één tentamen met goed gevolg afgelegd maar krijgt u geen diploma omdat u niet het hele examenprogramma heeft behaald, dan kunt u de examencommissie vragen een verklaring af te geven. Daarop worden de door u behaalde tentamens vermeld. De verklaring wordt net als het diploma ondertekend door de voorzitter en een lid van de examencommissie. Hogeschool Utrecht, juli /106

15 2.3.4 Graden en titulatuur Als u een zogenaamde degree -opleiding (Associate degree of bacheloropleiding) bij de HU afrondt, krijgt u een graad. De graad wordt namens het College van Bestuur verleend door de examencommissie. Bij een bacheloropleiding wordt de graad Bachelor en bij een Associate degree-programma wordt de graad Associate degree) verleend, als u met goed gevolg het afsluitend examen heeft afgelegd. Aan de graad wordt een vermelding toegevoegd van het vakgebied of het beroepenveld waarop de graad betrekking heeft. Het verlenen van de graad Bachelor geeft het recht om deze, afgekort tot B (met toevoeging) achter uw eigen naam te vermelden. De graad Bachelor geeft u ook het recht om een titel te voeren. In dat geval mag u in plaats van de graadvermelding (dus niet in combinatie) de volgende titel gebruiken: Om de internationale herkenbaarheid van de titulatuur in het hoger beroepsonderwijs te bevorderen, mag een opleiding door een wetswijziging, wanneer dit door de minister akkoord wordt bevonden, een specifieke toevoeging aan de titulatuur hanteren. Hiervan is sprake als de opleiding door de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) op haar website als zodanig daartoe wordt aangewezen. Na aanwijzing door de NVAO treedt de aanpassing van de titulatuur per eerste van de daaropvolgende maand in werking. Bijvoorbeeld: Als de NVAO in februari aangeeft dat de nieuwe titulatuurtoevoeging voor uw opleiding mag worden gehanteerd, dan is dit van toepassing op studenten waarvan de diplomadatum na 1 maart ligt. Let wel: Uw diplomadatum is gelijk aan de datum waarop u uw laatste tentamen van uw examenprogramma heeft afgerond. Als gevolg van bovenstaande wetswijziging kan de graadtoevoeging gedurende het studiejaar wijzigen. Indien hiervan sprake is en u in datzelfde studiejaar uw opleiding heeft afgerond met toekenning van de oude graad, dan kunt u uiterlijk binnen het studiejaar na afstuderen de examencommissie verzoeken om verstrekking van een diploma met de nieuwe graadtoevoeging, tegen inlevering van het oude diploma. Voor de opleidingen in de technische sector, waartoe uw opleiding behoort, wordt de graad Bachelor of Science toegekend. Deze mag u afgekort tot BSc achter uw naam voeren, zij het niet in combinatie met de titel ingenieur. De opleiding Milieukunde biedt geen AD-traject aan Opleidingsstructuur Studiefases De opleiding bestaat uit twee studiefases die in dit hoofdstuk verder uitgewerkt worden: de propedeutische fase en de hoofdfase. De opleiding begint met een propedeutische fase van een jaar. Deze fase sluit u af met het behalen van een propedeutisch diploma. Na de propedeuse volgt de hoofdfase van drie jaar. Deze fase sluit u af met het behalen van een bachelordiploma. Bij een Ad-opleiding volgt na de propedeuse een hoofdfase van één jaar, die wordt afgesloten met een Associate degree. Wettelijke studieduur, studielast en studiepunten De studielast van de opleiding en de bijhorende cursussen wordt uitgedrukt in hele studiepunten (EC) volgens het European Credit Transfer System (ECTS). Dit is een studiepuntensysteem om opleidingen internationaal vergelijkbaar te maken. De studielast van 1 EC komt overeen met 28 studie(klok)uren (inclusief contacttijd). De reguliere bacheloropleiding duurt vier jaar. Bij de opbouw van de opleiding is een studielast van 60 EC per studiejaar als uitgangspunt genomen, oftewel 1680 uur. De totale studielast van de opleiding (onderwijs, zelfstudie en praktijktijd/stages) bedraagt dus 240 EC. De studiepunten zijn als volgt over de studiejaren verdeeld: Hogeschool Utrecht, juli /106

16 propedeuse: 60 EC hoofdfase: 180 EC (major van 150 EC + profileringsruimte van 30 EC). Hogeschool Utrecht, juli /106

17 Tabel verdeling studielast over opleiding: Propedeuse (60 EC) Major (150 EC) Hoofdfase (180 EC) Profileringsruimte (30 EC) In de cursusbeschrijvingen is per cursus de studielast opgenomen, uitgedrukt in hele EC. EC worden pas toegekend nadat de desbetreffende cursus met het bijbehorende tentamen is afgerond. Als er deeltentamens worden afgenomen, krijgt u pas EC als alle deeltentamens van een cursus zijn afgelegd en gezamenlijk tot een voldoende resultaat hebben geleid. Het kan zijn dat er ook eisen zijn gesteld aan de hoogte van een cijfer van een deeltentamen. Deze eisen zijn dan opgenomen in de cursusbeschrijving. Zie ook Beoordeling. 2.4 Propedeuse De splitsing van de opleiding in een propedeutische fase en een hoofdfase is niet voor niets. De overheid markeert het eerste jaar (de propedeuse) omdat het drie belangrijke functies heeft. Oriëntatie Voor uw studievoortgang is het van groot belang dat u een opleiding volgt die bij u past. Dat betekent dat de inhoud van de opleiding, het beroepenveld waarvoor u wordt opgeleid en de wijze waarop uw opleiding is georganiseerd u moeten aanspreken. De propedeuse is er mede voor bedoeld om te kijken of dat het geval is, en is daar ook op ingericht. Selectie Aan het einde van uw eerste studiejaar wordt de balans opgemaakt. Zit u wel op de juiste opleiding? Kunt u het niveau aan? Is uw studievoortgang voldoende? De antwoorden op die vragen blijken een grote voorspellende waarde te hebben voor het uiteindelijk behalen van uw diploma in de termijn die daarvoor staat. Binnen de HU maken we de balans op met een individueel studieadvies op basis van het begeleidingstraject. Daarbij wordt gekeken naar het aantal behaalde EC. Het is belangrijk dat u de norm van dit studieadvies kent. Lees hiertoe de paragraaf over Studieadvies, zodat u niet voor verrassingen komt te staan. Wie niet aan de norm voldoet krijgt een bindend negatief studieadvies en mag de opleiding niet vervolgen. In enkele situaties geldt dat een bindend negatief studieadvies zich uitstrekt tot een of meerdere opleidingen met een gelijke propedeuse. Indien dit het geval is, is dit vermeld in hoofdstuk 10 OER. Verwijzing Als u twijfelt aan uw studiekeuze, is het van belang is dat u tijdig bespreekt. Wellicht is de twijfel onterecht en is uw beeld nog niet compleet. Neem hiervoor contact op met uw studieloopbaanbegeleider. Er zijn daarnaast voorzieningen die u ondersteunen bij studietwijfel. U kunt bijvoorbeeld terecht bij Centrum Studiekeuze en een studiekeuzetest doen ( Uitfasering De opleiding Bouwkunde biedt geen AD-traject aan. De opleiding Milieukunde is per 1 september 2015 opgegaan in de Bacheloropleiding Built Environment en wordt daarom uitgefaseerd. Het programma van de propedeuse wordt daarom niet meer aangeboden. Neem voor informatie contact op met uw SLB-er. De SLB-er bekijkt dan samen met de student wat de mogelijkheden in uw specifieke situatie zijn. Zie art. 18 OER-HU en art. 28 lid 8 OER-HU. Hogeschool Utrecht, juli /106

18 2.4.1 Programma Per studiejaar stelt de opleiding het onderwijsprogramma (curriculum) van zowel de gehele studie als van de onderdelen vast. Dit studieprogramma geldt uitsluitend voor het studiejaar waarvoor het is vastgesteld. De cursussen van de propedeuse zijn hieronder aangegeven inclusief het aantal bijbehorende EC en de OSIRIScode. Een gedetailleerd overzicht en beschrijvingen van de cursussen vindt u in de bijlage Cursusbeschrijvingen en in OSIRIS ( In verband met de uitfasering van de opleiding worden de cursussen uit de propedeuse en het tweede jaar niet meer aangeboden. Het toetsprogramma van het tweede jaar en de toetsen van de cursussen TMIL-L02DPR-13 (Duurzaam Produceren) en TBBE-L03BMO-15 (Basis Milieu Onderzoek) worden nog wel aangeboden. Zie hoofdstuk 4.3 de planning van de tentamens. Zorg dat u een goede studieplanning maakt om de cursussen alsnog tijdig af te ronden Studieadvies In de propedeuse wordt de balans opgemaakt met een studieadvies. U krijgt tijdens het eerste jaar van inschrijving twee keer een schriftelijk advies over de voortgang van uw studie. Uiterlijk aan het einde van het eerste jaar van inschrijving ontvangt u een definitief studieadvies. Hieronder staan de regels die daarvoor zijn vastgesteld. Tussentijds studieadvies Uiterlijk halverwege het eerste studiejaar ontvangt u van de examencommissie een schriftelijk tussentijds studieadvies over de voortzetting van uw studie. Dit tussentijds advies bevat tevens een toelichting op de behaalde studieresultaten en de studievoortgang. Het betreft een: positief tussentijds advies: 25 EC of meer of een waarschuwend tussentijds advies: minder dan 25 EC. Boekt u niet voldoende studievoortgang, dan krijgt u een waarschuwend advies van de examencommissie. We adviseren u in dat geval om contact op te nemen met uw studieloopbaanbegeleider om een studieplan te maken. Met een studieplan kunt u ervoor zorgen dat u weer op schema komt. Als bijzondere omstandigheden de oorzaak zijn van uw studieachterstand, neem dan onmiddellijk contact op met de studentendecaan. Positief of negatief studieadvies Aan het einde van het eerste studiejaar krijgt u een definitief advies van de examencommissie. Dit studieadvies kan positief of negatief zijn. Aan een negatief studieadvies zit een afwijzing verbonden. Een negatief advies met afwijzing is een bindend negatief studieadvies. Als u een bindend negatief studieadvies ontvangt, dan wordt u niet langer toegelaten tot dezelfde opleiding aan de HU. Een positief studieadvies krijgt u als u aan het eind van het eerste studiejaar: de propedeuse heeft gehaald, of minimaal 50 EC van het propedeuseprogramma heeft behaald. Zie H10 OER-HU Voor de berekening of u het bovenstaande aantal van 50 EC heeft behaald, tellen niet mee: EC voor verleende vrijstellingen; EC behaald in een eerder jaar van inschrijving. Het moet dus gaan om EC die u daadwerkelijk dit studiejaar hebt behaald; resultaten behaald voor deeltentamens, als nog niet het volledige tentamen met goed gevolg is afgelegd. Hogeschool Utrecht, juli /106

19 Kunt u door de hierboven uitgezonderde resultaten geen 50 EC meer in de propedeutische fase halen, dan zult u dus aan het eind van het studiejaar de volledige propedeuse behaald moeten hebben om een positief studieadvies te krijgen. Een negatief studieadvies (afwijzing) krijgt u als u niet aan de norm voor het positief advies hebt voldaan. Gaat u al vakken uit de hoofdfase volgen terwijl u nog in aanmerking komt voor een studieadvies, let dan goed op. De norm voor het verkrijgen van een positief studieadvies heeft alleen betrekking op in de propedeuse behaalde vakken. Het aantal in de hoofdfase behaalde EC voor deze beoordeling telt niet mee. Geef daarom altijd prioriteit aan het behalen van de vakken uit de propedeuse. In geval van een bindend negatief studieadvies moet deze afwijzing zijn gemotiveerd. Daarnaast moeten de mogelijkheden van bezwaar en beroep voor u als student zijn opgenomen. Het studieadvies wordt ondertekend door of namens de examencommissie, en wordt binnen een week na ondertekening aangetekend aan u verzonden of persoonlijk uitgereikt. De examencommissie stelt u in de gelegenheid te worden gehoord voordat wordt besloten om een bindend negatief studieadvies af te geven. Extra tentamenkans bij bepaalde verkorte routes Studenten die: een verkorte route volgen en daardoor 10 EC of meer aan vrijstellingen hebben, én in het eerste jaar van inschrijving vanwege de verkorte route een door de opleiding vastgesteld programma volgen dat tevens cursussen uit de hoofdfase omvat, kunnen een verzoek indienen bij de examencommissie voor een extra herkansing in de laatste tentamenperiode voor een tentamen uit de propedeutische fase dat nog niet is behaald. De examencommissie kent dit verzoek toe indien hierdoor de mogelijkheid ontstaat dat de student alsnog aan de norm voor een positief studieadvies kan voldoen. Met een negatief bindend studieadvies voor een Ad-opleiding, bent u niet toelaatbaar voor een verwante bachelor opleiding. En vice versa. Indien voor een deeltijd-variant van de opleiding een afwijkende termijn geldt voor de norm van het bindend studieadvies, is dit opgenomen in hoofdstuk 10 OER-HU BA. Opgeschort advies voor studenten in het eerste jaar van inschrijving wegens bijzondere omstandigheden De examencommissie dient bij het uitbrengen van het studieadvies rekening te houden met studievertraging door persoonlijke omstandigheden. Het betreft uitsluitend de volgende omstandigheden: ziekte; lichamelijke, zintuiglijke of andere functiestoornis; zwangerschap; bijzondere familieomstandigheden, waaronder tevens die van degene met wie u samenwoont of een LAT-relatie onderhoudt; het lidmaatschap van een medezeggenschapsraad of een opleidingscommissie; andere omstandigheden waarin u als student activiteiten ontplooit in het kader van de organisatie en het bestuur van (een onderdeel van) de HU, ter beoordeling door de faculteitsdirectie; het lidmaatschap van het bestuur van een door het College van Bestuur, krachtens de Profileringsfondsregeling HU, erkende studentenorganisatie of een daarmee vergelijkbare organisatie van enige omvang; andere situaties waarin u als student door overmacht niet heeft deelgenomen aan tentamens dan wel het onderwijs, ter beoordeling door de examencommissie. Hogeschool Utrecht, juli /106

20 Als de examencommissie bijzondere persoonlijke omstandigheden - waardoor u niet heeft kunnen voldoen aan de norm voor het studieadvies - aanwezig acht, dan wordt het studieadvies opgeschort tot uiterlijk het einde van het tweede studiejaar van uw inschrijving bij dezelfde opleiding. Aan het eind van het tweede studiejaar moet u aan de norm van een positief advies voldoen, zoals die in dat volgende studiejaar geldt. Is uw advies vorig studiejaar (of een eerder jaar) opgeschort, dan ontvangt u dit jaar uw studieadvies. Voor een positief advies geldt dan de norm van dit studiejaar, oftewel 50 EC en eventuele geoormerkte cursussen. Let hierbij wel op dat de EC die u in een eerder studiejaar heeft behaald, net als verkregen vrijstellingen, niet meetellen bij de berekening van uw aantal behaalde EC uit de propedeuse. Eerder in deze paragraaf vindt u uitgebreide informatie over de norm en wat wel en niet meetelt voor de berekening van uw aantal EC. Voor een opgeschort advies geldt dezelfde procedure als voor het reguliere studieadvies. Is uw studievertraging ontstaan door een van bovengenoemde bijzondere omstandigheden? Meld dit dan zo spoedig mogelijk schriftelijk bij de examencommissie met het verzoek om deze omstandigheden te betrekken bij het afgeven van het studieadvies. Benader ook zo snel mogelijk de studentendecaan en/of de studieloopbaanbegeleider. Zij adviseren de examencommissie. Voldoet u aan het eind van het tweede studiejaar niet aan de norm voor een positief advies dan krijgt u dus een negatief advies met een afwijzing en wordt u niet langer toegelaten tot dezelfde opleiding aan de HU. In het geval u ook in het tweede studiejaar vanwege bijzondere omstandigheden de norm niet kunt halen, kan de examencommissie een uitzondering maken en met in achtneming van de persoonlijke omstandigheden besluiten dat u een negatief advies zonder afwijzing krijgt. Dit betekent dat u toch door mag met de opleiding. Het is aan de examencommissie om aan de hand van een advies van de studentendecaan en de studieloopbaanbegeleider te beoordelen of de bijzondere omstandigheden ertoe hebben geleid dat u ook in het tweede jaar van inschrijving de norm niet heeft kunnen halen. Studenten die een loting- dan wel een numerus fixus-studie volgen en hun studie hebben gestaakt in het eerste jaar i.v.m. bijzondere omstandigheden, hebben de toestemming van de faculteitsdirectie nodig om zich opnieuw in te schrijven voor deze studie en een verklaring van de studentendecaan dat de tussentijdse uitschrijving heeft plaatsgevonden vanwege deze bijzondere omstandigheden. Zie art.6 lid 2 Inschrijvingsregeling HU. Normen voor het bindend studieadvies: Inschrijving Norm* Wat telt niet mee? 1 e jaar, 1 e keer 50 EC Vrijstellingen 2 e jaar (na opgeschort advies) 50 EC Vrijstellingen Eerder behaalde resultaten *incl. geoormerkte vereisten Als het door verkregen vrijstellingen en eerder behaalde resultaten niet mogelijk is 50 EC uit de propedeuse te halen, dan moet de gehele propedeuse zijn behaald om aan de norm te voldoen Overstappen Als u tijdens het studiejaar wilt overstappen naar een andere opleiding binnen de hogeschool, dan moet u zich daarvoor volledig opnieuw inschrijven en dan moet de faculteitsdirecteur van de (nieuwe) opleiding daarvoor toestemming geven. Hogeschool Utrecht, juli /106

21 Stapt u over tijdens uw eerste studiejaar, houdt u dan goed de regels voor het studieadvies in de gaten. Vraag zo nodig advies hieromtrent aan de studentendecaan. 2.5 Hoofdfase De hoofdfase is de studieperiode na de propedeuse tot en met de diplomering. De hoofdfase omvat nominaal drie studiejaren en bestaat uit: een major (hoofdprogramma) van 150 EC; een profileringsruimte (keuzeprogramma) van minimaal 30 EC. Hogeschool Utrecht, juli /106

22 2.5.1 Toelating hoofdfase Heeft u de propedeuse van de opleiding afgerond en het propedeutisch diploma van de opleiding behaald, dan wordt u toegelaten tot de hoofdfase van de opleiding. Heeft u bij een andere opleiding een propedeutisch diploma behaald, dan beoordeelt de opleiding of u met dat diploma kunt instromen in de hoofdfase. U moet dan om toelating tot de hoofdfase verzoeken op grond van uw elders behaalde propedeuse. Als u op deze wijze wordt toegelaten tot de hoofdfase, kunt u geen propedeutisch diploma van de HU krijgen. Zie ook Vrijstellingen. Heeft u de propedeuse nog niet afgerond, dan is het toch mogelijk om al vakken uit de hoofdfase te volgen en tentamens te doen, tenzij de examencommissie anders beslist. Gaat u al vakken uit de hoofdfase volgen terwijl u nog in aanmerking komt voor een studieadvies let dan goed op. De norm voor het verkrijgen van een positief studieadvies heeft alleen betrekking op in de propedeuse behaalde vakken. Als u er dus voor kiest om wel al vakken uit de hoofdfase te gaan volgen, maar op het moment dat het studieadvies wordt afgegeven nog niet voldoende EC uit de propedeuse heeft behaald, dan kunt u alsnog een bindend negatief studieadvies ontvangen. Dat betekent dat u met de opleiding moet stoppen. Het aantal EC dat u al in de hoofdfase heeft gehaald, speelt hierbij geen rol Programma s Per studiejaar stelt de opleiding het onderwijsprogramma (curriculum) van de hoofdfase vast. Dit studieprogramma geldt uitsluitend voor het studiejaar waarvoor het is vastgesteld. De cursussen van de hoofdfase zijn hieronder per opleidingsjaar aangegeven inclusief het aantal bijbehorende EC en de OSIRIS-code. De volledige cursusbeschrijvingen zijn te vinden in de bijlage Cursusbeschrijvingen en in OSIRIS. Tabel curriculumoverzicht: N.B. Een gedetailleerd overzicht en beschrijvingen van de cursussen vindt u in de bijlage Cursusbeschrijvingen en in OSIRIS ( De opleiding Milieukunde is per 1 september 2015 opgegaan in de Bacheloropleiding Built Environment en wordt daarom uitgefaseerd. Het programma van de propedeuse en het tweede jaar wordt daarom niet meer aangeboden. Hogeschool Utrecht, juli /106

23 Milieukunde HOOFDFASE / SEMESTER 3 cursus naam toets TMIL-L05HEW-14 Hydrologie en waterkwaliteit 5 5,5 A V Tentamen 1 Hydrologie 60% 5,5 T A Tentamen 2 Waterkwaliteit 40% 5,5 T A TMIL-L05VEG-14 Verontreiniging en gezondheid 5 5,5 A V Tentamen 1 Milieuchemie en 50% 5,5 T toxicologie A Opdracht 1 Milieuchemie en toxicologie 50% 5,5 O A TMIL-L06BBO-14 Bodem en bodemonderzoek 5 5,5 B V Tentamen 1 Bodem en bodemonderzoek 80% 5,5 T B Opdracht 1 Bodemonderzoek 20% 5,5 O B TMIL-L06NEL-14 Natuur en landschap 5 5,5 B V Tentamen 1 Natuur en landschap TMIL-L05COW-14 Competentieontwikkeling op de werkplek blok 5 & 6 omschrijving 60% 5,5 T B Opdracht 1 Landschapsanalyse 40% 5,5 O B gewicht ects min.cijfer toetsvorm toetsperiode 10 VD A,B V Toets 1 Opdracht 1 Trainingen blok 5 5% VD O A Toets 2 Opdracht 2 Trainingen blok 6 5% VD O B Toets 3 Opdracht 3 Portfolio 85% VD O B Toets 4 Opdracht 4 Assessment 5% VD A B keuze/verplicht Hogeschool Utrecht, juli /106

24 Milieukunde HOOFDFASE / SEMESTER 4 Milieukunde HOOFDFASE / SEMESTER 5 cursus naam toets omschrijving gewicht cursus ects naam min.cijfer toetsvorm toetsperiode keuze/verplicht toets TMIL-L07WSZ-14 Waterstroming en waterzuivering 5 5,5 C K Toets 1 Tentamen 1 Waterstroming 50% 5,5 T C Toets 2 Opdracht 1 Waterzuivering 50% 5,5 O C TMIL-L07MVI-15 Milieuregelgeving voor inrichtingen 5 5,5 C K Toets 1 Tentamen 1 Milieuregelgeving inrichtingen 67% 5,5 T C Toets 2 Opdracht Uitwerking casus 33% 5,5 O C omschrijving gewicht ects min.cijfer toetsvorm toetsperiode keuze/verplicht TMIL-L08BOS-14 Bodemsanering 5 5,5 D K Toets 1 Tentamen 1 Bodemsanering 50% 5,5 T D Toets 2 Opdracht 1 Saneringsonderzoek 50% 5,5 O D TMIL-L08GEL-15 Geluid 5 5,5 D V Toets 1 Opdracht 1 Wegverkeer 40% 5,5 O D Toets 2 Opdracht 2 Industrielawaai 60% 5,5 O D TMIL-L07COW-14 Competentieontwikkeling op de werkplek blok 7 & 8 10 VD C,D V Toets 1 Opdracht 1 Trainingen blok 7 5% VD O C Toets 2 Opdracht 2 Trainingen blok 8 5% VD O D Toets 3 Opdracht 3 Portfolio 85% VD O D Toets 4 Opdracht 4 Assessment 5% VD A D TMIL-L09LUK-15 Luchtkwaliteit 5 5,5 A V Toets 1 Tentamen 1 Theorie 50% 5,5 T A Toets 2 Opdracht 1 Waterzuivering 50% 5,5 O A TMIL-L09ENE-15 Energie 5 5,5 A V Toets 1 Opdracht 1 Duurzame oplossing 50% 5,5 O A Toets 2 Tentamen 1 Energiebalans 50% 5,5 T A TMIL-L10KLI-15 Klimaat 5 5,5 B V Toets 1 Tentamen 1 Theorie Klimaat 40% 5,5 T B Hogeschool Utrecht, juli /106

25 Toets 2 Opdracht 1 Opdracht klimaat 60% 5,5 O B TMIL-L10AER-15 Afval en Ruimte 5 5,5 B V Toets 1 Tentamen 1 Afval 50% 5,5 T B Toets 2 Opdracht 1 Ruimte 50% 5,5 O B TMIL-L09COW- Competentieontwikkeling op de 15 werkplek blok 7 & 8 10 VD A,B V Toets 1 Opdracht 1 Trainingen blok 9 5% VD O A Toets 2 Opdracht 2 Trainingen blok 10 5% VD O B Toets 3 Opdracht 3 Portfolio 85% VD O B Toets 4 Opdracht 4 Assessment 5% VD A B Milieukunde HOOFDFASE / SEMESTER 6 cursus naam toets omschrijving gewicht ects min.cijfer toetsvorm toetsperiode keuze/verplicht Cursussen Buitenschools TMIL-L11STG-15 Stage Praktijk Stage 100% 30 VD P C,D V Milieukunde HOOFDFASE / SEMESTER 7* cursus naam toets TMIL-L13REB-15 Risico en Beleid 5 5,5 C V Tentamen 1 Theorie Risico en 50% Toets 1 Beleid 5,5 T C Toets 2 Opdracht 1 Risico en Beleid 50% 5,5 O C TMIL-L13OND-15 Onderzoek 5 5,5 C V Toets 1 Opdracht Onderzoek 100% 5,5 T C TMIL-L14AFV-15 Afstudeervaardigheden 5 5,5 D V Toets 1 Opdracht 1 Presentatie 50% 5,5 O D Toets 2 Opdracht 2 Presentatie 50% 5,5 O D TMIL-L14AFO-15** Afstuderen 30 5,5 D,A,B V Toets 1 Verslag Projectvoorstel 0% VD V D Toets 2 Verslag Plan van Aanpak 0% VD V D Toets 3 Verslag Eindverslag 75% 5,5 V B Toets 4 Presentatie Presentatie 25% 5,5 P B TMIL-L14-PRI-15 Profilering en internationalisering Profilering blok 13 en 10 VD C,D V Portfolio 65% Toets 1 Opdracht 1 VD O C,D omschrijving gewicht ects min.cijfer toetsvorm toetsperiode keuze/verplicht Hogeschool Utrecht, juli /106

26 Toets 2 Opdracht 2 Assessment 5% VD A D Toets 3 Opdracht 3 Internationalisering 30% VD O D * semester 7 wordt aansluitend aan semester 5 aangeboden ** deze cursus loopt door in de volgende 2 blokken van het volgende studiejaar Milieukunde HOOFDFASE / SEMESTER 8 cursus naam toets TMIL-L14AFO-15 Afstuderen 30 D,A, BD, Toets 1 Verslag Projectvoorstel 0% VD V D Toets 2 Verslag Plan van Aanpak 0% VD V D Toets 3 Verslag Eindverslag 75% 5,5 V B Toets 4 Presentatie Presentatie 25% 5,5 P B omschrijving gewicht ects min.cijfer toetsvorm toetsperiode keuze/verplicht V (VD=voldaan) Nadat een cursus is vervangen door een nieuwe cursus heeft u nog één jaar de tijd om de cursus alsnog te behalen. Er wordt echter geen onderwijs meer aangeboden in dat jaar voor de betreffende cursus. Zorg dat u een goede studieplanning maakt met uw studieloopbaanbegeleider om deze cursussen alsnog tijdig af te ronden. Indien dit van toepassing is op uw cursussen uit de hoofdfase dient u contact op te nemen met uw studieloopbaanbegeleider. Let op! In verband met de uitfasering van deze opleiding kunt u na deze periode de voorgaande cursus niet meer behalen en zult u de vervangende, nieuwe cursus moeten behalen. Raadpleeg eventueel de Examencommissie of uw SLB-er Stages en stagewaardigheid Bij de duale opleiding zal de stage-verplichting in principe op uw werkplek plaatsvinden. Stage-inhoud en vereisten vindt u beschreven in het stageprotocol Dit staat op SharePoint en op het intranet van IGO onder het hoofdstuk opleidingen. Zie tevens dit protocol voor herkansingen. Contactgegevens coördinatie stage: Praktijkbureau IGO, of kijk op AskHU Profileringsruimte Hogeschool Utrecht, juli /106

27 De opleiding kent naast het hoofdprogramma (major) een vrije keuzeruimte van 30 EC, de zogenaamde profileringsruimte. Met deze profileringsruimte kunt u een eigen accent aan de studie geven, gericht op verbreding en/of verdieping. We kennen de volgende mogelijkheden: een minor (= een samenhangend pakket van keuzecursussen); een premaster (= een schakeltraject ter voorbereiding op een masteropleiding); een studieperiode in het buitenland (Study Abroad). U volgt dan gedurende twee blokken onderwijs aan een hogeschool of universiteit in het buitenland; een pakket van keuzecursussen dat u zelf samenstelt; een minor bij een andere hogeschool of universitaire instelling via Kies Op Maat (KOM) De HU heeft een uitgebreid aanbod van minors en losse keuzecursussen, dat door alle faculteiten van de HU gezamenlijk is ontwikkeld. Maar u kunt ook gebruikmaken van het aanbod van andere hogescholen en universiteiten (ook in het buitenland). Daarnaast is het mogelijk om in samenspraak met uw studieloopbaanbegeleider uw profileringsruimte in te vullen met een zelf samengesteld pakket aan keuzecursussen. Voorwaarde voor de invulling van de profileringsruimte is, dat de invulling op hbo-hoofdfaseniveau is. De examencommissie kan u voor 10 ECTS hiervan toestaan dat het propedeuseniveau betreft, bijvoorbeeld als u zich een ander vakgebied eigen moet maken. Cursussen van een universiteit worden geacht per definitie van hbohoofdfaseniveau te zijn. Volgt u cursussen in het buitenland, dan worden deze geacht van voldoende niveau te zijn als is aangetoond dat het hbo-niveau betreft. Voor advisering en begeleiding bij de invulling van de profileringsruimte kunt u terecht bij de studieloopbaanbegeleider. In samenspraak stelt u een profileringsplan op waarin uw keuze uit het profileringsaanbod van de HU-Onderwijscatalogus en eventuele externe minors en/of keuzecursussen wordt vastgelegd. Uit het profileringsplan moet blijken op welke wijze de gekozen onderdelen bijdragen aan de voorbereiding op de beoogde beroepsuitoefening of verdere studie. Elke invulling van de profileringsruimte dient vooraf te worden goedgekeurd door uw examencommissie. Uw studieloopbaanbegeleider kan u adviseren uw profileringsplan nader te motiveren met het oog op goedkeuring door de examencommissie. De examencommissie weigert goedkeuring als de keuzecursus of minor niet van hbohoofdfaseniveau is, of als er sprake is van substantiële overlap tussen de keuzecursus of minor enerzijds en het hoofdprogramma anderzijds. Wilt u een tweede minor volgen en is dit een externe minor, dan kan dit door de examencommissie geweigerd worden. Kijk voor meer informatie over de profileringsruimte en minors op Informatie over een studieperiode in het buitenland (Study Abroad) is te vinden via de AskHU portal op MijnHU. Let op, de inschrijving voor een Study Abroad opent en sluit veel eerder dan voor een reguliere minor. De deadline is op 1 februari voorafgaand aan het studiejaar waarin u op Study Abroad wilt gaan (zie de betreffende paragraaf in deze studiegids). Voor inzage in het aanbod van HU-minors, keuzecursussen en premasters, en voor inschrijving kunt u terecht op Ook kunt u een bezoek brengen aan de jaarlijkse HU-minormarkt, die in maart wordt gehouden en waar alle HU-faculteiten hun profileringsaanbod presenteren. Meer informatie over premastertrajecten vindt u in de folder Doorstuderen na je bachelor aan de UU en op De examencommissie IGO heeft aangepast protocol voor goedkeuring profilering. Hierin is stage ook een mogelijkheid. In enkele gevallen is geen goedkeuring van de examencommissie nodig, zoals voor de (tweede) stage of voor een goedgekeurde HU-minor. Zie voor meer informatie Hogeschool Utrecht, juli /106

28 2.5.5 Excelleren De HU biedt u als student de mogelijkheid om uzelf extra uit te dagen met verschillende soorten honourstrajecten. Door prestaties te behalen op honoursniveau, kunt u Ster Verklaringen ( Sterren ) behalen. Bij minimaal vijf Sterren, kunt u een eindbeoordeling aanvragen en kunt u het Honours Certificaat behalen bij uw diploma. Activiteiten die in aanmerking komen om te worden erkend als honourstraject kunnen zowel door de HU ontwikkeld zijn ( aanbodgerichte honourstrajecten) als door uzelf ingebracht worden ( vraaggerichte honourstrajecten). Informatie over honourstrajecten binnen uw faculteit is te vinden op of via de contactpersoon van uw faculteit / instituut / opleiding. Procedures Verkrijgen van een Ster Verklaring U kunt zowel meedoen aan aanbodgerichte honourstrajecten (Honoursprogramma s, Stercursussen of Extra Honours) als zelf een voorstel doen om eigen activiteiten/projecten hiervoor in aanmerking te laten komen (Persoonlijke route). In beide gevallen schrijft u zich in in OSIRIS De aangewezen examinator beoordeelt het voorstel conform de vastgestelde beoordelingsprocedure en informeert u over de uitkomst hiervan. Bij een positief besluit rondt u waar nodig de activiteit(en) af. Beoordeling vindt plaats door de betreffende examinator, conform de vastgestelde beoordelingscriteria. De als voldoende gekwalificeerde honours prestatie(s) word(t)(en) vastgelegd.. De Ster Verklaring is een schriftelijke erkenning waarin duidelijk is vermeld welke honoursprestatie u heeft geleverd. Verkrijgen van het Honours Certificaat Wanneer u van mening bent aantoonbaar aan alle vereisten voor het Honours Certificaat te voldoen en daarmee voor het Honours Certificaat in aanmerking te komen, onderbouwt en presenteert u de door u geleverde honoursprestaties in samenhang. De betreffende honourscommissie geeft aan op welke wijze dit getoetst wordt. Bij het behalen van het Honours Certificaat ontvangt u bij afstuderen naast uw diploma een schriftelijke erkenning in de vorm van een officieel waardepapier Afstuderen Studeren aan de HU betekent dat u uw opleiding afrondt met een vorm van een afsluitend examen, technisch ook wel de afstudeereenheid genoemd. De afstudeereenheid kunt u alleen met succes afronden als u het beoogde eindniveau van de opleiding behaald heeft. Voor deze afstudeereenheid of onderdelen daarvan kunt u nooit een vrijstelling krijgen. Iedereen die een diploma wil krijgen, moet derhalve de afstudeereenheid met goed gevolg afronden. U bent zelf verantwoordelijk voor het vinden van een afstudeeropdracht en afstudeerplaats. U wordt hierbij ondersteund door het Praktijkbureau IGO. Voor het afstuderen gelden de volgende ingangseisen: In bezit van het propedeutisch diploma Minimaal 130 studiepunten in de hoofdfase Mocht u niet voldoen aan de eis, neem dan contact op met uw studieloopbaanbegeleider. Voor meer informatie: Praktijkbureau IGO, telefoon: (088) , of kijk op AskHU. Hogeschool Utrecht, juli /106

29 Zie de paragraaf Procedure afgifte diploma s voor meer informatie over het examen en het diploma en voor uitschrijving na afstuderen. Digitaal aanleveren en publiceren van scripties en onderzoeksartikelen De HU is een van de hogescholen die actief deelneemt aan de HBO Kennisbank. Hierop worden publicaties die binnen hogescholen worden geproduceerd, zoals scripties en onderzoeksartikelen, digitaal beschikbaar gesteld aan geïnteresseerden over de hele wereld. Zo kunnen ze weer een rol spelen bij onderwijs en onderzoek. Rondt u uw afstudeerscriptie af met het cijfer 7 of hoger, dan mag u uw scriptie kosteloos digitaal laten publiceren op de HBO Kennisbank. Belangrijke voorwaarde is wel dat uw stagebedrijf hiermee akkoord gaat en dat er geen vertrouwelijke informatie in uw scriptie voorkomt. Voor meer informatie: Vervolgopleidingsmogelijkheden De opleiding sluit goed aan bij de beroepspraktijk. Maar het is ook mogelijk een vervolgopleiding, een master, te volgen bij een universiteit in Nederland of in het buitenland. De HU wil de doorstroming naar deze masteropleidingen zo soepel mogelijk laten verlopen. Zo is het voor enkele van de masteropleidingen mogelijk de premasteropleiding tijdens de hbo-studie te doorlopen en af te ronden. Dit vindt plaats in de profileringsruimte. Voor afgestudeerden van de opleiding Milieukunde zijn er verschillende mogelijkheden om verder te studeren. Er zijn aansluitende premasters te volgen aan een universiteit om vervolgens een masteropleiding te starten. Enkele voorbeelden zijn: de master Environmental Sciences aan Wageningen Universiteit; de master Urban Environmental Management aan Wageningen Universiteit; de master Milieu-maatschappijwetenschappen aan de Radboud Universiteit in Nijmegen; de master Industrial Ecology van de Universiteit Leiden en de Technische Universiteit Delft. Omdat het masteraanbod aan universiteiten en hogescholen kan wijzigen, is het raadzaam bij de onderwijsgevende instelling te informeren naar het huidige aanbod en het daarbij behorende premaster- of toelatingstraject. Kijk voor meer informatie eens op HU masters vindt u via Examencommissie Instelling en benoeming Iedere opleiding van de HU heeft een examencommissie, die is georganiseerd op Instituutsniveau. De examencommissie ziet toe op de kwaliteit van toetsing en is de instantie die het diploma uitreikt. De examencommissie is onafhankelijk in haar oordeelsvorming ten opzichte van het management van een opleiding. Daarnaast beslist de examencommissie over verzoeken van studenten die de Onderwijs- en Examenregeling betreffen. Alle informatie betreffende examencommissies kan worden gevonden via Uw opleiding valt onder de examencommissie Instituut voor Gebouwde Omgeving. Deze examencommissie is voor alle opleidingen van het instituut. Op vindt u de contactgegevens van de ambtelijk secretaris en van de examencommissie. Ook vindt u daar de werkwijze en de procedures van de examencommissie. Verzoeken en bezwaren kunnen uitsluitend via worden ingediend. Hogeschool Utrecht, juli /106

30 2.6.2 Samenstelling Ieder jaar op 1 oktober benoemt de faculteitsdirecteur de leden van de examencommissie voor een termijn van één jaar. De examencommissie wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris. De ambtelijk secretaris is geen lid van de examencommissie, maar adviseert deze wel Taken en bevoegdheden De taken en bevoegdheden van de examencommissie zijn vastgelegd in hoofdstuk 4 van de OER-HU en in het (facultair) Reglement Examencommissies HU. De examencommissie ziet er onder andere op toe dat de regels met betrekking tot het onderwijs en de tentamens en examens, zoals opgenomen in de OER-HU en studiegidsen, op correcte wijze worden nageleefd. Daarnaast waarborgt de examencommissie de kwaliteit van de tentamens en de examens, adviseert ze bij het vaststellen van toetsbeleid, wijst de commissie examinatoren aan, verleent ze vrijstellingen en reikt ze diploma s uit. Naast de kaderstelling in eerder genoemde reglementen, kan de examencommissie bijkomende regels vaststellen ten aanzien van: de gang van zaken bij schriftelijke tentamens (tentamenreglement); de surveillance bij schriftelijke tentamens (surveillanteninstructie); de gang van zaken bij mondelinge tentamens (tentamenprotocol); het maken en beoordelen van tentamens (tentamenrichtlijnen); het ingrijpen bij onregelmatigheden (fraudeprocedure), waaronder het ongeldig verklaren van tentamenresultaten. Voor informatie over specifieke regelingen wordt verwezen naar De examencommissie vergadert wekelijks, met uitzonderling van de landelijk vastgestelde schoolvakanties (regio midden). In de vergadering worden onder andere de verzoeken en eventuele bezwaren van studenten besproken. In de volgende paragrafen leest u meer over de verzoek- en bezwaarprocedure. Is er in verband met een spoedeisende kwestie haast geboden, dan kan de examencommissie een voorlopige voorziening toekennen Verzoekschrift De docenten/examinatoren en de examencommissie voeren de regels van de OER-HU bacheloropleidingen en de studiegids uit. Als u vindt dat er voor u een uitzondering moet worden gemaakt op deze regels, bijvoorbeeld een extra tentamenkans of een afwijkend examenprogramma, dan kunt u een verzoekschrift indienen bij de examencommissie. Let er wel op dat u een verzoek tijdig indient. Als u bijvoorbeeld aan een komende tentamenronde deel wilt nemen, moet u rekening houden met een behandeltermijn van de examencommissie van drie weken. Denk eraan dat u bij een verzoekschrift tenminste de volgende zaken voegt: naam, adresgegevens en studentnummer; datum; het verzoek en de redenen van het verzoek; de opleiding en variant (voltijd, deeltijd, duaal) waaraan u staat ingeschreven en indien van toepassing de cursuscode en de cursusnaam van de cursus waarop het verzoek betrekking heeft; eventuele bewijsstukken. Hogeschool Utrecht, juli /106

31 Vergeet niet uw verzoekschrift te ondertekenen, tenzij u het verzoekschrift digitaal indient; dan is ondertekenen niet vereist. Let op! Voor een verzoek om vrijstellingen gelden aanvullende regels. Er is verschil tussen een verzoek en een bezwaar- of beroepschrift. Een verzoek dient u in als u een (bijzonder) besluit van de examencommissie wilt krijgen. Als u het niet eens bent met het besluit van de examencommissie, dan kunt u een bezwaar indienen (en in beroep gaan). Dat werkt als volgt: U dient binnen twee weken (de bezwaartermijn) nadat u het besluit van de examencommissie heeft ontvangen, direct bij de examencommissie of via het facultair loket rechtsbescherming een bezwaarschrift in. Als hoofdregel geldt dat de examencommissie binnen twee weken na ontvangst van het bezwaar een besluit moet nemen. Als u het niet eens bent met het besluit op bezwaar, bestaat er de mogelijkheid om daartegen in beroep te gaan. Dit doet u bij het HU Loket Rechtsbescherming Studenten. Een beroep wordt behandeld door het College van Beroep voor de Examens. De beroepstermijn bedraagt zes weken nadat u het besluit op bezwaar van de examencommissie heeft ontvangen. Zie voor meer informatie over het indienen van een bezwaarschrift of een beroepschrift hoofdstuk 7 of kijk op Het is aan te bevelen om voorafgaand aan het indienen van een bezwaar- of beroepsschrift advies in te winnen bij de studentendecaan. Voor informatie over specifieke regelingen wordt verwezen naar Introductie- en begeleidingsdagen, excursies, werkweken en trainingen Buitenlandexcursie (internationale studiereis S8) Internationalisering is een onderdeel van het curriculum bij de cursus TMIL-L14PRI-15 (Profilering en internationalisering). Dit kan ingevuld worden door een excursie naar het buitenland of door het uitvoeren van een alternatieve opdracht. De inhoud, leerdoelen en beoordelingscriteria vindt u beschreven in de cursushandleiding Aan de buitenlandexcursie zijn extra kosten verbonden. De hoogte van de kosten is afhankelijk van de gekozen bestemming en zullen tussen de 400 en 1200 euro liggen. U vindt de cursushandleiding op AskHU. Zie art. 25 OER-HU. Bovengenoemde activiteiten zijn deel van het onderwijsprogramma van de opleiding. Deelname is verplicht. Studenten die door overmacht en/of persoonlijke omstandigheden (waaronder financiële problemen) niet kunnen deelnemen, kunnen in aanmerking komen voor een vervangende opdracht. Hiervoor kunt u een verzoek indienen bij de examencommissie. Zie hiervoor Meld de omstandigheden ook bij de studentendecaan. Als u om aantoonbare financiële redenen de kosten van bovengenoemde activiteiten niet kunt opbrengen, kunt u een verzoek om een financiële voorziening of kwijtschelding van de kosten indienen bij de faculteitsdirecteur (zie paragraaf 2.9) 2.8 Voorzieningen Begeleiding Hogeschool Utrecht, juli /106

32 Als HU-student heeft u recht op studieloopbaanbegeleiding. De HU heeft docenten aangewezen als studieloopbaanbegeleider (slb er). Zij fungeren als spil tussen u als student en uw opleiding. U kunt bij uw slb er terecht met vragen en problemen die betrekking hebben op uw studie. Denk daarbij aan uw studievoortgang of keuzes die u kunt maken in het curriculum. Verder kan de slb er u adviseren en ondersteunen bij bezwaar- en beroepsprocedures, bij twijfel over uw studie en bij twijfel over uw beroepskeuze, en kan hij/zij u adviseren over vervolgopleidingen. Studieloopbaanbegeleiding is het proces waarin u uw eigen studie en loopbaan stuurt en leert sturen. Doel van studieloopbaanbegeleiding is dat de slb er u optimaal ondersteunt in het maken van juiste keuzes binnen uw opleiding en het succesvol afronden van de studie. Studieloopbaanbegeleiding op de HU gaat over: coaching bij het maken van keuzes, met name binnen het curriculum; advisering bij de studievoortgang en studieplanning; verwijzing naar andere begeleiders, zoals de studentendecanen of uw ondersteuners voor het onbelemmerd studeren; zorg bieden waardoor de student optimaal kan kiezen, achterstanden kan wegwerken, kan versnellen en zich uitgedaagd voelt te excelleren. De begeleiding vindt plaats door middel van individuele gesprekken en soms door groepsbijeenkomsten en opdrachten. Naarmate de studie vordert, zal de intensiteit van de studieloopbaanbegeleiding geleidelijk afnemen. Voor duale opleidingen geldt dat er gedurende het hele studietraject twee aanspreekpunten zijn: vanuit de opleiding een docentbegeleider en een door de werkgever aangewezen bedrijfsbegeleider. Hogeschool Utrecht, juli /106

33 2.8.2 ICT-faciliteiten Algemeen HU-studenten kunnen gebruik maken van de ICT-faciliteiten die de HU biedt. U logt altijd in met uw gebruikersnaam en wachtwoord. U krijgt uw wachtwoord en HU mailadres (=gebruikersnaam) via mail, ongeveer 3 maanden voordat u met uw studie start. U kunt hiermee de volgende ICT-faciliteiten gebruiken: uw eigen HU mailbox, ook wel studentenmail genoemd (via ); de computers aanwezig op de HU. U kunt met uw eigen device (laptop, smartphone, tablet, ed.) binnen de gebouwen van de HU gebruik maken van het draadloze netwerk Eduroam; ; uw eigen ruimte om bestanden op te slaan op ; Surfspot ( ). Hier kunt u met korting hard- en software kopen; met Skype voor Bedrijven kunt u chatten, kijken of een docent beschikbaar is en online vergaderen. Kijk op AskHU hoe u dit in kunt stellen voor uw device; vragen kunt u stellen aan de Centrale Service Desk. Deze is bereikbaar op (088) , op werkdagen van 8.00 tot uur. Mailen kan ook: De meest actuele informatie over ICT faciliteiten en actuele ontwikkelingen vindt u op AskHU (te benaderen via een tegel op MijnHU ( Wachtwoord Na verloop van tijd verloopt uw HU-wachtwoord. U krijgt dan vanzelf het verzoek om een nieuw wachtwoord in te voeren. Dit kan vanaf elke werkplek op de HU. Vanuit huis kunt u uw wachtwoord wijzigen via Een wachtwoord moet uit acht karakters bestaan en moet zowel letters als cijfers bevatten. Via deze website kunt u ook uw wachtwoord resetten als u het vergeten bent. U krijgt dan via uw privé adres of mobiel nummer (indien één van beide bekend is bij ons) een code waarmee u uw wachtwoord kunt wijzigen. Let op: sommige opleidingen gebruiken programma s waarvoor u een ander wachtwoord nodig heeft. Heeft u vragen over uw wachtwoord, raadpleeg AskHU Informatiebeveiliging en privacy De HU vindt het erg belangrijk informatie goed te beveiligen, om deze tegen misbruik te beschermen. Daarom zijn er een aantal regels voor het gebruik van de computers en het netwerk op de HU: de ICT-gedragsregels (zie AskHU). We verwachten dat u deze regels kent en dat u zich eraan houdt. We verwachten bijvoorbeeld van u dat u: het device waarop u bent aangemeld niet onbeheerd achterlaat; uw wachtwoord niet aan anderen geeft; brieven en lijsten met vertrouwelijke gegevens direct bij de printer ophaalt. Daarnaast heeft de HU een privacyreglement op grond van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. In dit reglement staat onder meer welke informatie vertrouwelijk is en met welke regels u rekening moet houden als u deze gegevens gebruikt. In AskHU leest u meer hierover. Heeft u vragen op het gebied van vertrouwelijkheid, raadpleeg AskHU. Hogeschool Utrecht, juli /106

34 Registratie studievoortgang Uw studieresultaten worden geregistreerd in OSIRIS. Uw studievoortgang wordt uitgedrukt in EC volgens het European Credit Transfer System (ECTS). Wanneer u voor een cursus in de eindbeoordeling een voldoende krijgt, worden de bijbehorende EC in OSIRIS toegekend. Voor deeltentamens krijgt u geen EC s Uw studentenmail is een belangrijk communicatiemiddel waarmee u op de hoogte blijft van actuele informatie over uw opleiding. De opleiding communiceert in geval van mail alleen via uw HU-mailadres. Via mymail.hu.nl komt u in uw mailbox. U kunt inloggen met uw gebruikersnaam en wachtwoord. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om uw HU-mailbox regelmatig te bekijken. Krijgt u uw HU-mails liever op uw privé-mailadres? Dan kunt uw HU-mail automatisch laten doorsturen. Zorg er dan wel voor dat uw spam-filter zo staat ingesteld dat uw HU-mails niet in uw spam-box terecht komen MijnHU Via Mijn HU ( vindt u de meest essentiële informatie die u nodig hebt voor uw studie zoals cijfers, roosters, cursusinformatie, afwezigheidsmeldingen van docenten, mail en nieuws. Voordelen van Mijn HU: een portal met up-to-date studie-informatie; gebruiksvriendelijk: de informatie wordt overzichtelijk aangeboden; eenvoudig te raadplegen op mobiele apparaten zoals smartphones en tablets; wordt continu aangepast en verbeterd, waarbij de feedback van studenten essentieel is. Hoe werkt het? Ga naar de website en log in met uw HU-mailadres en wachtwoord. Vervolgens heeft u toegang tot al uw studie-informatie. U kunt de website als favoriet toevoegen op uw smartphone. Mijn HU is beschikbaar in het Nederlands en Engels AskHU De AskHU portal is dé plek waar u alle HU-brede en faculteit specifieke informatie kunt vinden. Denk bijvoorbeeld aan informatie over de inschrijfprocedures voor tentamens, studeren met een beperking of stage lopen in het buitenland. De AskHU portal is vanuit MijnHU benaderbaar en heeft een Google-achtige interface. Onderaan de pagina met zoekresultaten staan de contactgegevens van de balie die uw vraag kan beantwoorden. Wanneer u het antwoord op uw vraag niet kunt vinden, kunt u contact opnemen met die balie. Als er maatwerk nodig is, kunt u een afspraak maken met een expert. Bijvoorbeeld met een decaan of een studentpsycholoog. Hogeschool Utrecht, juli /106

35 OSIRIS Student In OSIRIS registreert de HU uw NAW-gegevens, cijfers en (deel)tentameninschrijvingen. U kunt zelf inloggen in OSIRIS via Hier kunt u: Uw cijfers inzien Via het tabblad Resultaten ziet u welke cijfers u voor de laatste vijftien (deel)tentamens hebt gehaald. U kunt ook zien hoe het (deel)tentamen gemiddeld gemaakt is. Wilt u al uw resultaten zien? Kijk dan bij het tabblad Voortgang. Onder Dossier vindt u een overzicht van de resultaten die u tijdens uw volledige studie hebt gehaald. U kunt zelf bepalen of u alles wilt zien of bijvoorbeeld alleen de resultaten uit de hoofdfase. U moet zelf uw cijfers controleren zodra ze online staan. Mogelijke fouten moet u altijd binnen vier weken melden nadat het cijfer in OSIRIS gezet is. Dit doet u bij de examinator die bij het cijfer vermeld staat of bij de examencommissie. Uw studievoortgang bekijken Wilt u weten welke vakken u nog moet volgen om te kunnen afstuderen? Ga dan naar het tabblad Voortgang. Onder het kopje Studievoortgang selecteert u de opleiding die u volgt en geeft u aan dat u Nog te volgen onderwijs wilt zien. Vrijstellingen aanvragen U kunt een aanvraagformulier voor vrijstellingen invullen bij Studievoortgang > Vrijstelling aanvragen. Hier staat uw curriculum. Op basis daarvan kunt u een vrijstellingsaanvraag invullen en uitprinten. Meer informatie over vrijstellingen vindt u in paragraaf Vrijstellingen van deze studiegids. Tentamen- en cursusinformatie vinden Op de site OSIRIS voor studenten vindt u informatie over (deel)tentamens, cursussen, minors en keuzecursussen en hoe u zich hiervoor moet inschrijven. Inschrijven voor cursussen en tentamens Via het tabblad Inschrijven kunt u via een eenvoudige wizard kiezen of u zich wilt inschrijven voor een cursus, (deel)tentamen of minor. Zo kunt u een keuze maken uit de cursussen uit uw curriculum of een cursus zoeken uit het complete cursusaanbod van de HU. Een overzicht vinden van uw inschrijvingen Wilt u weten voor welke cursussen en (deel)tentamens u bent ingeschreven? Kijk dan bij het tabblad Inschrijven onder het kopje Overzicht inschrijvingen. Dit overzicht laat alleen de cursussen en (deel)tentamens zien die op dit moment of in de toekomst worden gegeven. Checken of u bent ingeschreven Na iedere inschrijving voor een cursus of (deel)tentamen, ontvangt u een bevestiging van de inschrijving op uw HU- adres. Controleer altijd of u dit bericht heeft ontvangen en bewaar het goed. Mocht u geen bevestiging hebben ontvangen, raadpleeg dan het Overzicht inschrijvingen om na te gaan of u daadwerkelijk bent ingeschreven. Uitschrijven voor cursussen en tentamens Bent u ingeschreven voor een cursus of een (deel)tentamen en wenst u hiervoor uitgeschreven te worden? Klik dan op het tabblad Uitschrijven. Vink de onderdelen (cursussen of (deel)tentamens) aan waarvoor u zich wilt uitschrijven en kies voor uitschrijven. U kunt zich alleen uitschrijven voor een cursus of (deel)tentamen binnen een bepaalde periode. Wanneer u zich uitschrijft voor een cursus of (deel)tentamen, ontvangt u een bevestigingsmail. Bewaar deze goed. Uw personalia wijzigen Op het tabblad Personalia kunt u zelf uw adres wijzigen en een (nieuwe) pasfoto uploaden. Staan er onjuistheden bij het scherm personalia? Neem dan contact op met Bureau Inschrijving. Hogeschool Utrecht, juli /106

36 Aanmelden om een te krijgen als uw cijfer binnen is Via de link Aanvullende informatie kunt u zich aanmelden om een bericht te krijgen als er een resultaat is ingevoerd in OSIRIS. Hiervoor moet u resultaten op Aangemeld zetten Student Informatiepunt (STIP) Voor alle vragen die u heeft over uw studie kunt u terecht op de AskHU Portal. U vindt daar uw antwoord. Soms wordt u doorverwezen en wordt u meteen het juiste telefoonnummer of adres aangeboden. Sommige zaken moet u echter aan de balie met ons regelen. Ook dat geeft AskHU aan. Dan komt u in Utrecht langs bij ons Studenten Informatiepunt op de Padualaan 97 (vanaf medio oktober verhuist deze locatie naar de Padualaan 101) als u aan een faculteit op De Uithof studeert, Nijenoord 1 als u aan de Faculteit Natuur & Techniek studeert, of gaat u naar De Nieuwe Poort 21 in Amersfoort als u daar student bent. Krijgt u geen antwoord op uw vraag via AskHU, laat het ons dan weten door middel van de feedback knop en mail uw vraag naar of bel Het STIP is dagelijks geopend van 8.30 tot uur. In de Kerstvakantie en in de zomervakantie week 30 en 31, zijn de STIP s gesloten Studievereniging Studieverenigingen organiseren gezellige maar ook inhoudelijke activiteiten, en zorgen voor betrokkenheid bij uw studie, de hogeschool en uw toekomstige vakgebied. De studieverenigingen binnen de HU zijn verenigd in de koepelorganisatie OSHU, die hogeschool breed de belangen van de diverse verenigingen behartigt. De verenigingen die binnen de FNT actief zijn, zijn de volgende: Studievereninging Informatie Contactgegevens UVIS Studievereniging Institute for ICT Cabo Bianci Faculteitsvereniging Faculteit Natuur en Techniek U.T.V. Studievereniging Instituut voor Gebouwde Omgeving V.V.S. Uranymus Studievereniging Institute for Life Sciences & Chemistry S.V. Ingenium Studievereniging Institute for Engineering & Design Opleidingscommissies Elke opleiding of groep van opleidingen heeft een opleidingscommissie (OC). De commissie is een adviesorgaan van het opleidingsmanagement en van de instituutsdirectie. Adviezen van de OC gaan bijvoorbeeld over studenttevredenheid, de inhoud van het onderwijs, de studiebegeleiding die wordt aangeboden en de praktijkcomponent van een opleiding. In de opleidingscommissie zitten studenten. Als u een goed idee hebt voor de verbetering van uw opleiding, laat het dan vooral weten aan de OC! Wilt u zelf lid worden van de opleidingscommissie? Neem dan contact op met de adviseur studentparticipatie, die te bereiken is via De coördinator verzorgt ook ondersteuning in de vorm van gratis trainingen aan de actieve opleidingscommissies. Hogeschool Utrecht, juli /106

37 2.9 Contactgegevens Instituut voor Gebouwde Omgeving Nijenoord AS Utrecht Postbus 182, 3500 AD Utrecht Telefoon (088) Instituutsdirecteur ir Bas van der Veen Opleidingsmanagers BBE ir Robert van Ingen drs Andrea Hagen drs Yvonne Luiken BWK ir Robert van Ingen BTB drs Andrea Hagen CIT drs Yvonne Luiken GEO drs Yvonne Luiken ROP drs Andrea Hagen MIL drs Andrea Hagen In de loop van het cursusjaar verhuist IGO naar Padualaan , 3584 CH Utrecht Praktijkbureau IGO Informatie over stage en afstuderen: telefoon Onderwijsbureau De onderwijsbalie is per bereikbaar op Voor meer informatie zie hoofdstuk Studentendecaan Voor het maken van een afspraak per mail graag enkele momenten voorstellen: GOC-IGO Hogeschool Utrecht, juli /106

38 3 Cursussen 3.1 Cursusdeelname Het onderwijsprogramma van uw opleiding is samengesteld uit onderwijseenheden, de zogenaamde cursussen. Een cursus is een samenhangend geheel van te verwerven kennis, inzicht en (beroeps)vaardigheden, met een studielast uitgedrukt in studiepunten of EC. Een cursus wordt afgerond door middel van een tentamen. Alle cursussen staan in de bijlage Cursusbeschrijvingen en worden voor aanvang van het studiejaar gepubliceerd in OSIRIS ( 3.2 Inschrijving voor cursussen Deelname aan cursussen is alleen mogelijk als u tijdig bent ingeschreven in OSIRIS ( Als student bent u hier zelf verantwoordelijk voor. Controleer dus altijd of u bent ingeschreven en print uw inschrijfbevestiging. Als u niet correct bent ingeschreven, heeft u geen toegang tot de cursus. Voor de cursussen van het eerste blok van de propedeuse wordt u automatisch ingeschreven Als u voor een cursus bent ingeschreven, wordt u automatisch ingeschreven voor het eerste reguliere tentamen volgend op de cursus. Als u niet wilt deelnemen aan dit tentamen kunt u zich tot uiterlijk één week na de uiterste inschrijfdatum voor het tentamen uitschrijven. Zie Inschrijving en deelname (her)tentamens. Inschrijving voor een minor houdt tevens een inschrijving in voor alle cursussen die deel uitmaken van de minor. Wilt u deelnemen aan een cursus, dan kunt u zich hiervoor gedurende de daartoe bestemde inschrijfperiode inschrijven via OSIRIS. Hoofdregel is dat u hiervoor zelf verantwoordelijk bent. De uitzondering hierop betreft het eerste onderwijsblok in de propedeuse. Nieuwe studenten worden hiervoor automatisch ingeschreven. Informatie over de cursusinschrijving en over de inschrijftermijnen vindt u op U kunt zich per cursus eenmaal per studiejaar inschrijven. De opleiding kan besluiten om een minor of keuzecursus (met uitzondering van die voor internationale studenten) bij een te klein aantal inschrijvingen niet aan te bieden. 3.3 Aanwezigheidsplicht Aanwezig zijn is belangrijk voor uw ontwikkeling als student. Het draagt bij aan het worden van een hbo-professional. In de OER-HU is bepaald dat de opleiding voor (een gedeelte van) een cursus een aanwezigheidsplicht kan opleggen als de aanwezigheid essentieel is voor de toetsing van het vak. Dat is bijvoorbeeld het geval bij praktisch verworven inzichten die opgedaan worden in de les. In de bijlage Cursusbeschrijvingen staat verdere toelichting op een mogelijke aanwezigheidsplicht bij een cursus. Als er goede redenen zijn waarom u niet kunt voldoen aan de aanwezigheidsplicht, dan kunt u bij de examencommissie een verzoek indienen voor een ontheffing (zie Verzoekschrift). Deze kan de examencommissie verlenen, al dan niet onder het stellen van vervangende eisen. De studentendecaan kan u hier verder over informeren. Indien er een aanwezigheidsverplichting is, staat dit aangegeven bij de betreffende cursus. 3.4 Ingangseisen Hogeschool Utrecht, juli /106

39 Aan een cursus kunnen ingangseisen zijn verbonden. Zie daarvoor de bijlage Cursusbeschrijvingen. Voldoet u niet aan deze vereisten dan mag u niet deelnemen aan de cursus, tenzij de examencommissie daarvoor toestemming geeft. Zie Verzoekschrift voor meer informatie over de verzoekprocedure bij de examencommissie. 3.5 Cursusbeschrijvingen De cursusbeschrijvingen van uw opleiding staan vermeld in de bijlage Cursusbeschrijvingen. In deze bijlage vindt u alle relevante informatie over de cursussen van uw opleiding. Hogeschool Utrecht, juli /106

40 4 Tentamens en examens 4.1 Introductie Tentamens Een cursus wordt afgerond met een tentamen. Elk tentamen toetst uw kennis, inzicht en/of vaardigheden. Een tentamen kan ook een onderzoek naar de beroepshouding van een student betreffen. Tentamens (ook de tentamens die in groepsverband worden gemaakt) dienen primair om de leerresultaten van individuele studenten te toetsen aan de beoogde doelstellingen. De examencommissie wijst voor het afnemen van tentamens, het vaststellen van de uitslag en de invoering daarvan in OSIRIS examinatoren aan. Een tentamen kan onderverdeeld zijn in maximaal twee deeltentamens per eenheid van 5 EC. Dus een cursus van 5 EC mag maximaal twee deeltentamens hebben en een cursus van 15 EC mag maximaal zes deeltentamens hebben. Met ingang van studiejaar 2013/2014 mag een tentamen uit maximaal twee deeltentamens per eenheid van 5 EC bestaan. Dit ter voorkoming van versnipperde cursussen. Vanaf september 2014 hebben alle cursussen een omvang van 5 EC of een veelvoud daarvan. Een tentamen of examen is met goed gevolg afgelegd als hiervoor vóór afronding ten minste het cijfer 5,5 is behaald. Als er deeltentamens zijn, is het tentamen pas behaald als alle deeltentamens zijn afgelegd en gezamenlijk tot een voldoende leiden. In de cursusbeschrijving is de onderlinge weging aangegeven. Hierin staat ook vermeld als voor een bepaald deeltentamen minimaal een bepaald cijfer moet zijn behaald. In het overzicht in hoofdstuk staat per cursus vermeld wat het minimumcijfer is voor de deeltentamens dat behaald moet worden. Examens Iedere bacheloropleiding kent twee examens: het propedeutisch examen en het eindexamen. Deze examens vormen respectievelijk de afsluiting van de propedeutische fase en de afsluiting van de gehele bacheloropleiding. U slaagt voor het propedeutisch examen of eindexamen als u voor dat deel voldoet aan de beschreven normen. Daarvoor moeten alle benodigde EC zijn behaald. Dat zijn voor de propedeuse 60 EC en voor het eindexamen 240 EC (dit is inclusief de 60 EC van de propedeuse). U kunt het eindexamen alleen afleggen als het propedeutisch examen is behaald. Zodra u het programma van de propedeutische fase of hoofdfase heeft afgerond, beoordeelt de examencommissie in haar eerstvolgende vergadering uw resultaten. Bent u geslaagd en voldoet u aan alle overige verplichtingen met betrekking tot de opleiding, dan reikt de examencommissie het diploma uit. Daarvoor gelden procedurele regels, zie Procedure afgifte diploma. Afstudeereenheid Iedereen die een diploma wil krijgen, moet de afstudeereenheid met goed gevolg afronden. De afstudeereenheid is een vorm van eindexamen. De afstudeereenheid kan uit één cursus van 15 EC bestaan, maar kan ook worden samengesteld uit meerdere samenhangende kerncursussen waaruit een goed beeld van uw eindniveau gedestilleerd kan worden. De afstudeereenheid omvat minimaal 15 EC en hiervoor mag u geen vrijstellingen hebben (tenzij de vrijstelling voor 1 september 2012 afgegeven is). De afstudeereenheid kan uit een onderwijseenheid bestaan, maar kan ook uit meerdere door de opleiding aangewezen cursussen uit het derde of vierde jaar. U mag pas deelnemen aan de afstudeereenheid als u de propedeuse behaald heeft. In beginsel is er altijd een vertegenwoordiger van het werkveld als adviseur betrokken. De afstudeereenheid wordt altijd door twee examinatoren beoordeeld. Hogeschool Utrecht, juli /106

41 4.2 Vrijstellingen De examencommissie kan u vrijstelling verlenen voor (deel)tentamens, (een deel van) de profileringsruimte, of zelfs voor de gehele propedeuse. Vrijstelling van een tentamen of examen betekent dat u niet hoeft deel te nemen aan de desbetreffende cursus(sen) en dat u de EC voor de betreffende cursus krijgt toegekend. Een vrijstelling kan op grond van de wet pas verleend worden als u bent ingeschreven. De HU heeft ervoor gekozen alleen vrijstellingen te verlenen op grond van eerder behaalde tentamens of examens die niet ouder zijn dan vijf jaar. Deze kunt u behaald hebben in: de vooropleiding op grond waarvan u toegelaten bent tot deze opleiding; tentamens of examens die u heeft behaald binnen een geaccrediteerde opleiding; tentamens of examens van een opleiding waarvan de kwaliteitsborging vergelijkbaar is met het accreditatiesysteem, opgenomen in Hoofdstuk 10 van de OER. Dat is bijvoorbeeld van belang bij buitenlandse opleidingen. In Nederland betekent geaccrediteerd dat er een onafhankelijke externe controle van de opleiding heeft plaatsgevonden door de Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie NVAO. Alle hbo- en wo-opleidingen waarvoor u via Studielink kunt inschrijven, voldoen aan dit criterium. Als het andere opleidingen betreft, met name buitenlandse, zal de examencommissie moeten nagaan of de kwaliteit op een vergelijkbare manier geborgd is. De HU verleent dus geen vrijstellingen op basis van werkervaring. Wel bestaat er de mogelijkheid om beroepsproducten die u in uw werk heeft gemaakt in te brengen in uw opleiding, waardoor er mogelijkheden kunnen bestaan om uw leerroute te versnellen. Zie voor meer informatie over leerwegonafhankelijk toetsen paragraaf Als u voor een (of meer) vrijstelling(en) in aanmerking wenst te komen, moet u een gemotiveerd verzoek indienen bij de examencommissie. Dit verzoek moet ondertekend zijn en de volgende gegevens bevatten: uw naam, adres en studentnummer; een omschrijving van de gronden waarop om de vrijstelling wordt verzocht; onderliggende documentatie waaruit de inhoud van de gevolgde cursus(sen) blijkt (bijvoorbeeld een cursusbeschrijving of studiewijzer waaruit afgetoetste kennis, vaardigheden en competenties blijken); voor welke cursus(sen) de vrijstelling wordt verzocht; een gewaarmerkte kopie van diploma met cijferlijst of een gewaarmerkt bewijs van eerder afgelegde tentamens. In geval van een verzoek tot een vrijstelling van (een deel van) de profileringsruimte bevat het verzoek bovendien: het besluit van de examencommissie waaruit de goedkeuring voor de invulling van de profileringsruimte blijkt; een gewaarmerkte kopie van het certificaat/verklaring met cijferlijst van de elders behaalde resultaten. Voor de afstudeereenheid wordt geen vrijstelling verleend. Wel geldt dat in vorige jaren de HU een ruimere regeling had voor het toekennen van vrijstellingen. De door de examencommissie verleende vrijstellingen komen niet te vervallen, ook niet als het om (een deel van) de afstudeereenheid gaat. Vrijstellingen zijn zes jaar geldig en worden verstrekt door de examencommissie op basis van de procedure als vermeld in artikel 40 OER-HU bacheloropleidingen. In bijzondere gevallen kan de examencommissie van de termijn van zes jaar afwijken. Hiervoor moet u dan een verzoek bij de examencommissie indienen. Een vrijstelling kan alleen worden verleend als de eerder behaalde tentamens of examens niet ouder zijn dan vijf jaar. Wilt u een vrijstelling krijgen op basis van oudere tentamens of examens, dan kunt u daartoe een verzoek indienen bij de examencommissie. De examencommissie kan in zo n geval toch vrijstelling verlenen als de eerder behaalde competenties inhoudelijk nog steeds gelijk zijn aan die van de cursus waarvoor u vrijstelling vraagt. Zie Verzoekschrift voor algemene informatie over de verzoekprocedure bij de examencommissie. Hogeschool Utrecht, juli /106

42 Let op: Als u meer dan 10 EC aan vrijstelling in de propedeuse heeft, heeft dit gevolgen voor de norm voor het verkrijgen van een positief studieadvies. Overleg eerst met uw studieloopbaanbegeleider of het zinvol is om een vrijstelling aan te vragen. Als een verzoek wordt ingediend, moet altijd een schriftelijk bewijsstuk (diploma, cijferlijst, verklaring etc.) zijn bijgevoegd. Binnen de HU worden alleen nog vrijstellingen afgegeven op eerder gevolgd onderwijs. Vrijstellingen worden binnen OSIRIS daarom weergegeven als VRY-O (op grond van eerder gevolgd onderwijs). In vorige jaren was het ook nog mogelijk om op andere gronden vrijstellingen af te geven, toen was registratie als VRY-A (op grond van een assessment van een gecertificeerd EVC-bureau) of VRY-E (op grond van elders opgedane kennis en vaardigheden zonder EVC assessment) of VRY (niet nader gespecificeerd) mogelijk. De vrijstelling blijft buiten beschouwing bij een eventuele berekening van een gemiddelde voor een aantekening cum laude of met genoegen. Vrijstellingen voor vakken uit de hoofdfase kunt u pas aanvragen als u formeel tot de hoofdfase bent toegelaten. 4.3 Organisatie tentamens Tentamenvorm en -duur Tentamens zijn bedoeld om uw studieresultaten te toetsen en te beoordelen. Dit kan op verschillende manieren. De meest gebruikte tentamenvormen zijn: tentamen met gesloten en/of open vragen; productbeoordeling of werkstukbeoordeling; portfoliobeoordeling; verslagbeoordeling; presentatiebeoordeling; observatie van handelen; criteriumgericht interview of mondeling tentamen. In de bijlage Cursusbeschrijvingen wordt aangegeven of een tentamen ook leerwegonafhankelijk kan worden afgelegd. Dit houdt in dat u het tentamen kan afleggen zonder de cursus te volgen. Dit is belangrijk als u door werk, andere ervaringen of een niet-erkende vorm van scholing al denkt te beschikken over de competenties. Zoals u hiervoor kunt lezen (Vrijstellingen) kent de hogeschool alleen een vrijstelling toe op grond van scholing en niet op grond van andere ervaring, maar door een leerwegonafhankelijk tentamen kunt u deze ervaring toch binnen uw opleiding te gelde maken en zo uw opleiding versnellen. De examinatoren stellen de benodigde opdrachten, opgaven en beoordelingsnormen vast en zorgen ervoor (samen met andere bij een tentamen betrokkenen) dat de vereiste geheimhouding in acht wordt genomen totdat de opgaven zijn uitgereikt aan de kandidaten. De beschikbare tijdsduur voor tentamens wordt in OSIRIS en op het opgavenblad vermeld en wordt tevens door de surveillant bekendgemaakt. Bij uitzondering kunnen tentamens langer of korter duren Tentamenrooster De meeste tentamens worden gedurende de tentamenweken aan het einde van elke lesperiode (elk blok) afgenomen. Op AskHU en in OSIRIS ( kunt u de tentamenrooster vinden. Aan de hand van het jaarrooster kunt u zien in welke periode bepaalde cursussen worden afgesloten. Hogeschool Utrecht, juli /106

43 Op het tentamenrooster voor de betreffende periode wordt exact aangegeven op welke dag, op welk tijdstip en in welk lokaal de toets (of herkansing) plaatsvindt. Tentamens worden zoveel mogelijk gepland op hetzelfde tijdstip als de lessen. Om u de mogelijkheid te geven om te versnellen, kan het voorkomen dat hiervan wordt afgeweken. Roosters en roosterwijzigingen vindt u op de roostersite: Hogeschool Utrecht, juli /106

44 Het tentamenritme voor het collegejaar duaal staat hieronder. 1. Schriftelijke toetsen Toets Herkansing A9 B6 B9/10 C6 C9 D6 D9/10 E1/2 propedeuse A6 hoofdfase 1. Opdrachten Schriftelijke opdracht Herkansing A9 B6 B9/10 C6 C9 D6 D9/10 E1/2 propedeuse A6 hoofdfase Inschrijving en deelname (her)tentamens Inschrijving tentamens Deelname aan tentamens is alleen mogelijk als u hiervoor tijdig bent ingeschreven in OSIRIS ( U bent hier zelf verantwoordelijk voor. Controleer dus altijd of u bent ingeschreven. Als u niet correct bent ingeschreven, heeft u geen toegang tot het tentamen. Als u voor een cursus bent ingeschreven, wordt u automatisch ingeschreven voor alle eerste reguliere tentamens behorend bij de cursus. Als u niet wilt deelnemen aan dit tentamen moet u zich uiterlijk één week na de uiterste inschrijfdatum voor het tentamen uitschrijven. Als u wel stond ingeschreven, maar niet heeft deelgenomen aan het tentamen wordt in OSIRIS NA (niet aanwezig) als tentamenresultaat geregistreerd. Dit is een tentamenuitslag en daarmee verliest u dus een tentamenkans. Voor tentamens die u los van de cursus wilt doen (hertentamens) dient u zichzelf in te schrijven. Zie voor de inschrijvingsdata, de tabel hieronder. De inschrijfdata voor (her)tentamens vindt u op Controleer na inschrijving altijd uw studievoortgangsoverzicht (SVO) of u ingeschreven staat voor alle gewenste toetsen/cursussen. Ook een practicum of opdracht is een toets, dus controleer goed of u daar ook voor staat ingeschreven. Bij de controle van uw SVO moet u de mogelijkheid toetsen laten zien aanvinken, zodat u alle toetsonderdelen kunt controleren op de juiste inschrijving. Binnen de FNT is na-inschrijving voor toetsen niet mogelijk. Het is daarom belangrijk dat u zich in de aangegeven periodes inschrijft voor uw tentamens. De examencommissie hanteert strikt de regel niet ingeschreven betekent niet meedoen. Indien de student zich dus niet heeft ingeschreven wordt in alle gevallen verwezen naar de eerstvolgende tentamenkans. Bij toetsvormen zoals opdrachten, verslagen e.d. zal een examinator het ingeleverde werk niet beoordelen als de student niet staat ingeschreven voor de betreffende toets. De student is zelf verantwoordelijk voor het opnieuw inleveren van het werk na inschrijving voor de toets bij de volgende inschrijfmogelijkheid in OSIRIS. Het bovenstaande geldt voor alle vormen van tentamens, dus ook voor projecten, presentaties, practica en overige tentamens. Hogeschool Utrecht, juli /106

45 U kunt een verzoek indienen bij de examencommissie voor na-inschrijving in Osiris wanneer er sprake is van overmacht, dit ter beoordeling van de examencommissie. Let wel, omdat inschrijving gedurende een langere periode mogelijk is zal overmacht zelden een gegronde reden zijn. Hogeschool Utrecht, juli /106

46 Tentamenkansen / herkansingen / vervangende opdracht Het aantal keer dat een tentamen per jaar aangeboden wordt, wordt uitgedrukt in tentamenmogelijkheden. Het aantal keer dat een student het tentamen per jaar mag afleggen, wordt uitgedrukt in het aantal tentamenkansen. De hoofdregel is dat er voor elke cursus jaarlijks twee tentamenkansen zijn. Als u in dit studiejaar geen tentamenkans meer heeft, maar u heeft het tentamen nog niet gehaald, dan kunt u in de volgende situaties de examencommissie verzoeken om een extra tentamenkans toe te kennen. Overmacht Kunt u door overmacht niet aan een tentamen deelnemen en heeft u zich niet op tijd uit kunnen schrijven? Verzoek dan de examencommissie om een extra tentamenkans. Van overmacht is sprake als zich een of meer van de volgende omstandigheden voordoen: ziekte; lichamelijke, zintuiglijke of andere functiestoornis; zwangerschap; bijzondere familieomstandigheden, inbegrepen bijzondere omstandigheden van degene met wie de aanvrager samenwoont of een LAT-relatie onderhoudt; andere situaties waarin de student door overmacht niet heeft kunnen deelnemen aan het tentamen of het onderwijs dat daaraan ten grondslag ligt, dit ter beoordeling van de examencommissie. De opleiding kan ook een extra tentamenkans toekennen indien dat deel uitmaakt van een vastgesteld beleid gericht op (potentiële) studenten met studievertraging. Studievertraging van ten minste drie maanden U kunt ook een verzoek indienen bij de examencommissie voor een extra tentamenkans als u: ten minste 1 maal hebben deelgenomen aan het tentamen, én een studie- of afstudeervertraging van ten minste drie maanden dreigt te ontstaan. Tentamenmogelijkheid bij wijziging of vervanging van een cursus In opvolgende studiejaren kunnen de naam, vorm en/of inhoud van cursussen en tentamens wijzigen of worden vervangen. In het collegejaar ná deze wijziging/vervanging krijgt u twee keer de mogelijkheid om op basis van de oude cursus een tentamen af te leggen. Heeft u de cursus na deze mogelijkheden niet afgesloten met een voldoende? Dan kunt u het tentamen maken van de nieuwe cursus. Vervangende opdracht Naast een extra tentamenkans kunt u de examencommissie ook om een vervangende opdracht vragen. Dit houdt in dat u het tentamen in een andere dan de reguliere toetsvorm aflegt. De examencommissie kan met een dergelijk verzoek instemmen als: u recht heeft op een tentamenkans, én u al minimaal twee keer heeft deelgenomen aan het reguliere tentamen, én een vakdocent een positief advies geeft, én er een studie- of afstudeervertraging van ten minste drie maanden dreigt te ontstaan. De examencommissie kent ook een vervangende opdracht toe als de student door overmacht of persoonlijke omstandigheden, waaronder financiële, niet kan deelnemen aan een verplichte introductie, excursie of werkweek. Tentamenmogelijkheid bij wijziging of vervanging van een cursus In opvolgende studiejaren kunnen de naam, vorm en/of inhoud van cursussen en tentamens wijzigen of worden vervangen. In het collegejaar ná deze wijziging/vervanging krijgt u twee keer de mogelijkheid om op basis van de oude cursus een tentamen af te leggen. Heeft u de cursus na deze mogelijkheden niet afgesloten met een voldoende? Dan kunt u het tentamen maken van de nieuwe cursus. Hogeschool Utrecht, juli /106

47 Hogeschool Utrecht, juli /106

48 Naast een extra tentamenkans kunt u de examencommissie ook om een vervangende opdracht vragen. Dit houdt in dat u het tentamen in een andere dan de reguliere toetsvorm aflegt. De examencommissie kan met een dergelijk verzoek instemmen als: u recht heeft op een tentamenkans, én u al minimaal twee keer heeft deelgenomen aan het reguliere tentamen, én een vakdocent een positief advies geeft, én er een studie- of afstudeervertraging van ten minste drie maanden dreigt te ontstaan. De examencommissie kent ook een vervangende opdracht toe als de student door overmacht of persoonlijke omstandigheden, waaronder financiële, niet kan deelnemen aan een verplichte introductie, excursie of werkweek. Herkansen van een voldoende Als u voor een cursus al een voldoende hebt gehaald maar belang heeft bij een hoger cijfer, dan kunt u bij de examencommissie een verzoek indienen om deze voldoende te mogen herkansen. Er moet dan sprake zijn van één of meer van de volgende aantoonbare belangen: door de herkansing is aannemelijk dat u alsnog kan voldoen aan de vereisten voor cum laude of met genoegen (zie Aantekening cum laude of met genoegen); door herkansing is aannemelijk dat u alsnog kan voldoen aan het vereiste gemiddelde voor de doorstroom naar uw gewenste vervolgopleiding; het behalen van een hoger resultaat is cruciaal in het kader van een beoogd specifiek carrièreperspectief. U moet uw verzoek tijdig en onderbouwd bij de examencommissie indienen, zodra een van bovenstaande belangen optreedt. Treedt het belang in na het behalen van het laatste resultaat dat nodig is voor uw diploma, dan moet u uiterlijk binnen één week nadat dat resultaat in OSIRIS is bekendgemaakt, uw verzoek indienen bij de examencommissie. Uw verzoek om een voldoende te herkansen kan slechts éénmaal worden gehonoreerd en alleen voor een hoofdfasecursus die niet groter is dan 10 EC. Voor onderstaande cursussen is herkansing van een voldoende niet mogelijk:: hoofdfasecursussen waarvan het tentamen als gevolg van een curriculumwijziging niet meer regulier wordt aangeboden; hoofdfasecursussen met een praktijkcomponent, zoals aangemerkt in de studiegids; practica; de afstudeereenheid; minoren. Wordt uw verzoek toegekend en doet u vervolgens de herkansing, dan geldt als behaalde resultaat het hoogste van de twee resultaten. Voor de herkansing dient u gebruik te maken van een reguliere tentamenmogelijkheid, zoals opgenomen in het tentamenrooster. Heeft u alle benodigde resultaten voor het diploma behaald, dan mag de herkansing niet plaatsvinden langer dan een maand na het laatst behaalde resultaat van uw examenprogramma. Meer informatie over het indienen van een verzoek vindt u in paragraaf Hogeschool Utrecht, juli /106

49 4.3.4 Voorzieningen in geval van een functiebeperking Onder een functiebeperking verstaan we alle lichamelijke, zintuiglijke en psychische aandoeningen die chronisch en dus langdurig van aard zijn. Soms is een beperking goed te zien of te horen, zoals een visuele beperking of chronisch stotteren. Het komt echter vaak voor dat een beperking of chronische ziekte niet opvalt. Denk aan dyslexie, chronische vermoeidheid, AD(H)D, CANS/RSI, reuma of psychische aandoeningen zoals depressie en vormen van autisme als PDD-NOS en Syndroom van Asperger. Zie Studeren met een functiebeperking voor algemene informatie over de verzoekprocedure bij de examencommissie. Algemeen Als u een functiebeperking of chronische ziekte heeft, kunt u de examencommissie verzoeken om voorzieningen te treffen waardoor u een examen of tentamen op aangepaste wijze kunt afleggen. Neem als u een functiebeperking of chronische ziekte heeft zo snel mogelijk contact op met de studentendecaan. Hij/zij kan u informeren over de mogelijkheden en helpen bij het indienen van het verzoek. Een verzoek voor aangepaste voorzieningen moet u tijdig en schriftelijk met bijbehorende deskundigenverklaring indienen bij de examencommissie. Tijdig houdt in dat de opleiding voldoende tijd heeft om het verzoek te behandelen en de logistieke planning in gang te zetten voor de start van de tentamens waarop de aanvraag betrekking heeft. Voorzieningen en faciliteiten De HU biedt in ieder geval de volgende voorzieningen aan: aangepast tentamenmateriaal (bijvoorbeeld een andere kleur papier in verband met dyslexie of visuele beperkingen); het gebruik van een laptop bij tentamens; verlenging van de tentamentijd; fysieke voorzieningen in de gebouwen (bijvoorbeeld voor de toegankelijkheid van het schoolgebouw). Daarnaast biedt Hogeschool Utrecht de volgende faciliteiten aan: digitale programma s als ClaroRead, met name bedoeld voor studenten met dyslexie; rustruimte; studentenpsycholoog. Procedure extra faciliteiten voor studenten met dyslexie Aan dyslectische studenten kunnen extra faciliteiten worden toegekend bij het afleggen van tentamens. U toont hiertoe een originele dyslexieverklaring of testrapport van een erkend onderzoeksbureau aan de studentendecaan, waarna de examencommissie beslist over de toekenning en vorm van de extra faciliteiten. Algemene geldigheid van voorzieningen Kent de examencommissie een voorziening toe vanwege een functiebeperking en/of chronische ziekte, dan stelt zij tevens de duur van de voorziening vast. Als u ook gebruik wilt maken van deze voorziening bij een andere opleiding van de HU, meld het bestaan van de toegekende voorziening dan aan de examencommissie van de andere opleiding. Dit moet u gemeld hebben uiterlijk bij inschrijving voor dat tentamen of examen waarbij u van de voorziening gebruik wilt maken. Als om bewijs van de toegekende voorziening wordt gevraagd, moet u dit kunnen tonen (dit bewijs kan ook gevraagd worden tijdens het tentamen, dus zorg dat u het besluit van toekenning bij u heeft). Als de examencommissie van de andere opleiding weigert om deze voorziening over te nemen, dan moet de examencommissie dat schriftelijk en gemotiveerd aan u meedelen vóór het tentamen of examen. Regeling voor studenten met een buitenlandse vooropleiding Als u een vooropleiding in het buitenland heeft genoten en u minder dan twee jaar voor aanvang van uw opleiding in Nederland heeft gevestigd, kunt u gedurende maximaal een jaar tentamentijdverlenging en het gebruik van een vertalend woordenboek worden toegekend. Een verzoek hiertoe dient u in te dienen bij de studentendecaan, over toekenning beslist de examencommissie. Hogeschool Utrecht, juli /106

50 Hogeschool Utrecht, juli /106

51 4.3.5 Legitimatieplicht bij tentamens Voor deelname aan tentamens bent u verplicht u te legitimeren met een geldig identiteitsbewijs. Zorg er dus voor dat u dat altijd bij u heeft. Een geldig identiteitsbewijs is een geldig(e): paspoort; Europese identiteitskaart; Nederlands of internationaal rijbewijs; vreemdelingendocument Gang van zaken tijdens tentamens Ten aanzien van de gang van zaken tijdens schriftelijke tentamens geldt voor studenten van de FNT het volgende: Aanvang van het tentamen Het tentamen vangt stipt op het aangegeven tijdstip aan. Na aanvang van het tentamen wordt u niet meer tot het tentamen toegelaten. Het is belangrijk dat u 15 minuten voor de start van een schriftelijk tentamen aanwezig bent. Dat voorkomt dat er nog onrust is in het lokaal op het moment dat het tentamen van start gaat. De aanvangstijd van het tentamen kunt u vinden op het tentamenrooster van de opleiding. Surveillanten Tijdens het tentamen zijn surveillanten aanwezig. De surveillanten houden toezicht op de gang van zaken tijdens het tentamen. U dient aanwijzingen van de surveillanten ten aanzien van de gang van zaken voor aanvang van, tijdens en na afloop van het tentamen altijd op te volgen. Toetstijd De surveillant controleert de toegestane toetstijd (aangegeven op envelop / opgaven). De toetstijd die aangegeven is op de tentamenopgaven is bindend. Als u op grond van bijzondere omstandigheden extra tentamentijd toegewezen hebt gekregen, dan wordt u in een apart lokaal ingeroosterd. Zorg ervoor dat u dit voorafgaand aan het tentamen hebt gecontroleerd. Presentielijst Voor aanvang van het tentamen dient u de presentielijst te tekenen en u met een geldig legitimatiebewijs te legitimeren bij de surveillant Als u niet voor op de presentielijst staat, dan mag u het tentamen niet maken. Het is dus heel belangrijk om in de weken voorafgaand aan het tentamen de presentielijst te controleren, zodat u zeker weet dat u goed aangemeld bent voor het tentamen en u niet op het laatste moment voor verrassingen komt te staan. Houdt de tentamenpagina van het Onderwijsbureau in de gaten of de presentielijsten zijn gepubliceerd; zie In verband met uw privacy wordt u op deze lijsten niet met uw naam, maar met uw studentnummer vermeld. Als u niet op de presentielijst staat, maar u zich wel heeft ingeschreven, neemt u dan zo snel mogelijk contact op met de examencommissie van uw opleiding met het verzoek om op de presentielijst geplaatst te worden (zie par 2.6). Stuur het bewijs van uw inschrijving vanuit Osiris mee. De examencommissie kan dan nagaan wat er aan de hand is. Hulpmiddelen Op het voorblad van het tentamen, wordt vermeld welke hulpmiddelen u mag gebruiken bij het maken van het tentamen. Hulpmiddelen die een internetverbinding kunnen maken zijn uiteraard niet toegestaan, evenals hulpmiddelen die ook als opslagmedium te gebruiken zijn. Eigendommen buiten gebruik Hogeschool Utrecht, juli /106

52 Andere spullen dan de op het voorblad van het tentamen vermelde hulpmiddelen en schrijfgerei mag u niet binnen bereik van uw tafel hebben. Daarom legt u die op de daartoe aangewezen plek. Tijdens het tentamen is het niet toegestaan om elektronische apparatuur (smartphone, telefoon, tablet, smartwatch, etc.) te gebruiken, tenzij dit uitdrukkelijk op het tentamen vermeld staat. De surveillant mag deze elektronische apparatuur voor de duur van het tentamen in beslag nemen. Hogeschool Utrecht, juli /106

53 Voorafgaand aan het uitdelen van de tentamenopgaven Voordat het tentamen begint, legt u uw legitimatiebewijs op de rechterbovenhoek van uw tafel. Verder vult u alle werkbladen bovenin volledig in met de gevraagde persoonsgegevens. Het kan zijn dat de surveillant uw legitimatie nogmaals wil bekijken. Uitdelen van de tentamenopgaven De surveillant deelt de opgaven en het benodigde papier/formulieren uit. U mag alleen gebruik maken van het door de opleiding verstrekte papier of formulier. Dit geldt ook voor kladpapier. Constatering van onregelmatigheden Iedere vorm van onregelmatigheid maakt het tentamen ongeldig. Indien de surveillant constateert dat een student zich schuldig maakt aan onregelmatigheden dan kan de student het tentamen afmaken. Op het proces-verbaal van het tentamen wordt de onregelmatigheid vermeld met de manier van het plegen van de onregelmatigheid. Dit wordt aan de examencommissie gemeld. Op het ingeleverde werk van de desbetreffende student(en) wordt op de eerste pagina vermeld dat een onregelmatigheid geconstateerd is. De examencommissie verricht onderzoek naar de gemelde onregelmatigheid en doet daarover uitspraak. Het tentamen mag niet worden nagekeken voordat de examencommissie daar toestemming voor heeft gegeven. Tijdens het tentamen Tijdens de eerste 30 minuten na aanvang van het tentamen mag u het tentamenlokaal niet verlaten, ook al heeft u het tentamen al afgerond. Ook de laatste 15 minuten mag u het lokaal niet verlaten tot het einde van de tentamentijd. Tijdens het maken van het schriftelijk tentamen is het stil in het lokaal en mag u niet met elkaar praten of overleggen. Ook mag u geen hulpmiddelen met medestudenten uitwisselen. Als u vragen hebt, steekt u uw hand op en wacht u tot de surveillant bij u komt. Eten en drinken Het is tijdens het tentamen niet toegestaan te eten. Een flesje water op het bureau is wel toegestaan. Toiletgebruik Voor tentamens die twee uur of korter duren is toiletbezoek niet toegestaan, tenzij u hiervoor om medische redenen toestemming hebt gekregen van de examencommissie. Als u naar het toilet moet, steekt u uw hand op. De surveillant maakt bekend aan een tentamenwacht dat een student van het toilet gebruik wilt maken. U wordt door de tentamenwacht begeleid naar en van het toilet. Inleveren tentamenwerk Als u voor afloop van de tentamentijd klaar bent met uw tentamen maakt u dat bekend door uw hand op te steken. De surveillant haalt het tentamenwerk bij u op, of geeft aan dat u het mag komen inleveren, waarna u zachtjes en rustig het tentamenlokaal dient te verlaten. Naast uw tentamenwerk levert u ook uw kladpapier en de tentamenopgaven bij de surveillant in. De surveillant vermeldt het aantal ingeleverde antwoordbladen op de presentielijst. Uzelf tekent voor vertrek ook de presentielijst, ten bewijze van deelname aan en inlevering van het tentamen. Einde van het tentamen De laatste 15 minuten van het tentamen is het niet meer toegestaan het tentamenlokaal te verlaten. Bent u klaar met uw tentamen in deze laatste 15 minuten, dan wacht u rustig op uw plek, tot het tentamen is afgelopen. Na afloop van het tentamen neemt de surveillant één voor één het tentamenwerk in ontvangst. U dient zowel uw werk, als het kladpapier, als de tentamenopgaven bij de surveillant in te leveren. Het is niet toegestaan dit mee te nemen. U mag het lokaal rustig verlaten als u het voornoemde bij de surveillant hebt ingeleverd en hiervoor de presentielijst hebt getekend. Het is niet toegestaan met uw medestudenten te communiceren, dan wel eigendommen uit te wisselen zo lang niet alle tentamens zijn ingeleverd. Proces-verbaal Na afloop van het tentamen draagt de surveillant zorg voor een volledige invulling van het proces-verbaal. Hogeschool Utrecht, juli /106

54 Restanten tentamenpapier De surveillant neemt na afloop van het tentamen al het niet gebruikte tentamenpapier en kladpapier uit het lokaal mee. Hogeschool Utrecht, juli /106

55 Ten aanzien van de gang van zaken omtrent overige tentamens geldt het volgende: Bij overige tentamens dienen altijd twee examinatoren aanwezig te zijn. De gang van zaken tijdens deze tentamens is gedelegeerd aan de desbetreffende examinatoren. Studenten die willen afwijken van deze regel kunnen dit alleen maar met toestemming van de Examencommissie. Herkansingen voor deze onderdelen vinden altijd plaats na overleg met en goedkeuring van de examencommissie. 4.4 Beoordeling Toekennen resultaat en inzage Tentamenbeoordeling De beoordeling van een (deel)tentamen wordt uitgedrukt in: een cijfer op een schaal van 1 t/m 10 zonder decimalen; of een cijfer op een schaal van 1,0 t/m 10,0 en tot op tienden nauwkeurig; of een woordbeoordeling: VRY-O (vrijstelling) Voldaan (VD), Niet Voldaan (NVD). Als u wel ingeschreven staat voor een tentamen, maar daar niet aan deelneemt, wordt het tentamenresultaat NA (niet aanwezig) in OSIRIS geregistreerd. Dit wordt beschouwd als een tentamenuitslag en daarmee verliest u dus een tentamenkans. Als u niet wenst deel te nemen aan een tentamen, zorg er dan dus voor dat u zich tijdig uitschrijft. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan mondeling meegedeelde resultaten. Een tentamen is als voldoende beoordeeld bij een cijfer 5,5 of hoger, of bij de beoordeling Voldaan of bij de beoordeling VRY-O. Een cijferbeoordeling moet wel minstens een 5,5 zijn vóór afronding. Hierbij geldt dat wanneer een cijfer voor afronding lager is dan een 5,50 dit wordt afgerond naar een 5,4 (dan wel naar een 5 als de beoordeling zonder decimalen wordt uitgedrukt). Dus een 5,45 wordt afgerond naar een 5,4 en niet naar een 5,5. Dit is dus geen voldoende beoordeling. Als een tentamen uit meerdere deeltentamens bestaat, kan het zo zijn dat niet alleen eisen worden gesteld aan het gewogen gemiddelde, maar eveneens aan de hoogte van de beoordelingen van de afzonderlijke deeltentamens. Als er sprake is van een zogenaamd bodemcijfer dan staan deze eisen vermeld in de bijlage Cursusbeschrijvingen. In aanvulling op/afwijking van bovenstaande geldt dat voor alle deeltentamens van cursussen van deze opleiding het bodemcijfer 5,5 bedraagt. Dit betekent dat EC alleen worden toegekend wanneer voor alle deeltentamens van een cursus minimaal een 5,5 is behaald. Als een tentamen in zijn geheel met goed gevolg is afgelegd, worden de EC van de desbetreffende cursus toegekend. Voor een voldoende voor een deeltentamen krijgt u dus geen EC. De examencommissie kan een tentamen voor alle deelnemende studenten ongeldig verklaren als zij niet kan instaan voor de kwaliteit van de behaalde resultaten, bijvoorbeeld als er onregelmatigheden hebben plaatsgevonden en de examencommissie niet met zekerheid kan vaststellen welke studenten zich wel en welke zich niet hebben schuldig gemaakt aan onregelmatigheden. In dat geval wordt bij alle deelnemers een NG (Niet Geldig) in OSIRIS geregistreerd. De examencommissie zorgt dat er aan die studenten die zich niet schuldig hebben gemaakt aan de onregelmatigheden een extra mogelijkheid wordt geboden om het tentamen te doen. Deze studenten verliezen geen tentamenkans. Iemand die zich wel schuldig heeft gemaakt aan onregelmatigheden kan door de examencommissie voor maximaal een jaar het recht worden ontnomen om een of meer tentamens of examens af te leggen. Bekendmaking tentamenresultaten Hogeschool Utrecht, juli /106

56 Als bewijs dat een tentamen is afgelegd, wordt de uitslag door de desbetreffende examinator of examinatoren bekendgemaakt in OSIRIS ( Tentamenresultaten worden altijd bekendgemaakt onder voorbehoud van reken-, type- en andere fouten. U wordt als student geacht zelf uw cijfers te controleren. U kunt daarvoor uit OSIRIS een resultatenlijst printen. Mogelijke fouten moet u binnen vier weken na bekendmaking van het cijfer in OSIRIS melden bij de examinator of de examencommissie. Een cijfer in OSIRIS kan onder andere nog wijzigen na controle bij inzage, wijzigingen in de normering of bij een kennelijke fout bij de invoering. Na deze vier weken na bekendmaking worden cijfers geacht definitief te zijn. Daarna kunnen resultaten slechts met goedkeuring van de examencommissie gewijzigd worden. Zie ook art. 37 lid 4 OER-HU bacheloropleidingen. Toekenning resultaten profileringsruimte Wanneer u een zelf samengestelde minor bij de HU hebt gevolgd, komen de cursussen en de resultaten onder overige resultaten in Osiris te staan. Zodra de samengestelde minor volledig is afgerond (minimaal 30 EC), kunt u een verzoek indienen bij de examencommissie via het verzoekformulier om de resultaten in uw examenprogramma onder de vrije profilering in Osiris in te laten voeren. Hebt u een goedgekeurde minor gevolgd uit het aanbod van een andere hogeschool of universiteit in Nederland of in het buitenland? Dan kunt u bij de examencommissie een verzoek tot toekenning van de resultaten indienen. Zie voor meer informatie AskHU. Zie art. 36 OER-HU. Mocht uw resultaat niet goed geregistreerd staan, neemt u dan contact op met uw examinator. Voor de bekendmaking van tentamenresultaten gelden de volgende termijnen (een week beslaat een periode van zeven aaneengesloten dagen): bij een mondeling tentamen: op de dag van afname door middel van uitreiking van een schriftelijk bewijsstuk. Vervolgens dient het tentamenresultaat binnen drie weken in OSIRIS vermeld te worden. bij overige tentamenresultaten geldt: uiterlijk drie weken na afname van een tentamen. Erkende feestdagen die in OSIRIS staan vermeld, tellen hierbij niet mee en hebben een opschortende werking. De examencommissie kan in bijzondere gevallen afwijken van de genoemde beoordelingstermijnen, mits de studentenbelangen hierdoor niet onevenredig worden geschaad. Zie ook art. 31 en 37 OER-HU bacheloropleidingen. De examencommissie kan in bijzondere gevallen afwijken van de genoemde beoordelingstermijnen, mits de studentenbelangen hierdoor niet onevenredig worden geschaad. Zie ook art. 31 en 37 OER-HU bacheloropleidingen. Inzage tentamenwerk Als student heeft u recht op inzage van het gemaakte en beoordeelde tentamenwerk al dan niet gekoppeld aan een nabespreking. U kunt uw werk inzien tot drie weken na het bekendmaken van de tentamenuitslag, maar uiterlijk voor het hertentamen. De examencommissie kan in bijzondere gevallen afwijken van deze termijn, op voorwaarde dat de belangen van studenten niet onevenredig worden geschaad. Het moment van inzage wordt in het jaarrooster vermeld. Deelname aan nabesprekingbijeenkomsten is niet verplicht. Tijdens de nabespreking heeft u het recht om uw schriftelijke werk in te zien. Ook krijgt u een toelichting op de beoordeling van het tentamenwerk. De docent presenteert de juiste antwoorden op de opgaven. Alle specifieke vragen, die voortkomen uit de vergelijking tussen uw schriftelijke werk en de modelantwoorden die de docent presenteert, kunnen tijdens de nabespreking aan de orde komen. Bent u deeltijdstudent? Om praktische redenen wordt voor de deeltijdstudenten geen collectieve inzage georganiseerd. Om uw tentamen in te zien moet u (via ) een afspraak maken met de desbetreffende docent. Voor elk door u gemaakt schriftelijk tentamen resp. werkstuk kan een nabespreking worden georganiseerd door de verantwoordelijke docent. Hogeschool Utrecht, juli /106

57 Hogeschool Utrecht, juli /106

58 4.4.2 Onregelmatigheden / fraude Fraude bij tentamens en examens is verboden. Hier wordt zeer streng tegen opgetreden. Maakt u zich schuldig aan fraude (of andere vormen van onregelmatigheden, zie artikel 38 OER-HU bacheloropleidingen) dan kan de examencommissie een of meer van de volgende maatregelen nemen: ontzeggen van deelneming aan een of meer tentamens of het examen voor een termijn van ten hoogste twaalf maanden; onthouden van het diploma, verklaring of certificaat; afnemen van een nieuw onderzoek op de door de examencommissie aan te wijzen onderdelen en op door haar te bepalen wijze, alvorens het diploma, verklaring of certificaat uit te reiken; een aanvullend onderzoek instellen dat gelijkwaardig is aan het oorspronkelijke tentamen. In ernstige gevallen kan de examencommissie de faculteitsdirectie adviseren om uw inschrijving definitief te beëindigen. U kunt zich dan niet opnieuw voor dezelfde opleiding aan de HU inschrijven. Dit advies kan worden gegeven als: 1. u zich eerder schuldig heeft gemaakt aan onregelmatigheden en u daarvoor ten minste een half jaar de deelname aan tentamens is ontzegd, of; 2. er sprake is van verzwarende omstandigheden, bijvoorbeeld van strafrechtelijke aard, zoals: - bedreiging of geweld; - het gebruik van vervalste documenten (bijvoorbeeld diploma s en cijferlijsten); - zonder toestemming vooraf beschikken over (een deel van) het tentamen en/of de normuitwerking (bijvoorbeeld door diefstal/verduistering/heling of doordat u dit van een medestudent heeft gekregen). Voordat de examencommissie een besluit neemt, wordt u gehoord. De examencommissie stelt u zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen twee weken na het horen op de hoogte van de beslissing. Zie voor de volledige procedure artikel 38 van de Onderwijs- en Examenregeling HU ( Schrijft u zich uit als u een sanctie opgelegd heeft gekregen, dan wordt de sanctie opgeschort. Deze herleeft bij herinschrijving. De examencommissie moet instaan voor de kwaliteit van de toetsing en kan om die reden ook genoodzaakt zijn maatregelen te treffen die de belangen van overige studenten raken. Soms kunnen daarom alle tentamenresultaten ongeldig verklaard worden. In dat geval wordt voor het betreffende tentamen nog een extra tentamenmogelijkheid geboden aan die studenten die zich niet schuldig hebben gemaakt aan onregelmatigheden. Het kan ook gebeuren dat de examinatoren of de examencommissie goede redenen hebben om een onregelmatigheid te vermoeden, maar dit niet voldoende kunnen bewijzen en daarom geen sanctie kunnen opleggen. Wel bestaat er dan ernstige twijfel over de vraag of u het resultaat op eigen kracht heeft behaald. In zo n geval kan de examencommissie een aanvullend onderzoek instellen dat gelijkwaardig is aan het oorspronkelijke tentamen. Als u dat niet haalt, wordt dat beschouwd als een bevestiging dat de twijfel terecht was en daarmee vervalt het resultaat en wordt er een NG (Niet Geldig) in OSIRIS geregistreerd. Als het aanvullend onderzoek wel met een voldoende wordt afgesloten dan blijft het oorspronkelijke (eerste) resultaat gehandhaafd. Hogeschool Utrecht, juli /106

59 4.4.3 Bewaring en teruggave tentamen- en examenwerk Alle tentamens en examens worden in elk geval bewaard tot zes maanden na bekendmaking van de uitslag, of tot de beslissing in een eventuele beroepsprocedure met betrekking tot die uitslag. Voor afstudeerproducten geldt een termijn van zeven jaar die ingaat na de beoordeling. In het geval de opleiding tentamens en examens digitaal archiveert, bedraagt de bewaartermijn zeven jaar. Pas na afloop van de bewaartermijn kunt u op eigen verzoek het tentamen- of examenwerk terugkrijgen. Dat verzoek tot teruggave van het tentamen- of examenwerk dient u dus vóór het eindigen van de bewaartermijn te hebben ingediend. Wel is het mogelijk om tussentijds voor eigen rekening een kopie te verkrijgen. In het Privacyreglement studenten HU (zie staan nog andere documenten vermeld die door de hogeschool worden bewaard. In dat reglement zijn ook de verschillende bewaartermijnen opgenomen Geldigheidsduur resultaten De resultaten van tentamens, deeltentamens, stages, praktische oefeningen en van afgegeven vrijstellingen zijn zes jaar geldig. Als de geldigheidsduur is verstreken, kunt u de examencommissie verzoeken deze geldigheidsduur te verlengen vanwege de actualiteitswaarde van de cursus of vragen u een aanvullend of vervangend tentamen op te leggen. Resultaten van een met goed gevolg afgelegd propedeutisch examen en van een met goed gevolg afgelegd Associate degree zijn onbeperkt geldig. Studieresultaten die in Osiris geregistreerd zijn en waarvan de datum behaald ouder is dan 6 jaar, vervallen. Dit is zichtbaar op uw studievoortgangsoverzicht uit Osiris (zie par ). Er staat een ster (*) bij het vervallen studieresultaat. Onderaan uw studievoortgangoverzicht staat aangegeven hoeveel studiepunten (EC) er voor u in totaal vervallen. Houd zelf goed in de gaten of er in de nabije toekomst mogelijk nog meer studieresultaten gaan vervallen. De vervallen studieresultaten moet u opnieuw behalen. Neem contact op met uw SLB er om een studieplanning te bespreken. Op vindt u meer informatie over de procedure bij de examencommissie voor het verlengen van de geldigheidsduur van uw resultaten. Hogeschool Utrecht, juli /106

60 5 Diplomering 5.1 Procedure afgifte diploma De examencommissie geeft pas een diploma af nadat de faculteitsdirectie heeft verklaard dat aan de procedurele eisen voor afgifte is voldaan. Daarvoor wordt onderzocht of u aan alle verplichtingen jegens de opleiding heeft voldaan. Zo moeten onder meer alle tentamens van het examenprogramma zijn behaald, de cijfers nog geldig zijn en dient u rechtsgeldig als student te zijn ingeschreven. Het diploma wordt in beginsel in het Nederlands opgesteld. Op uw verzoek kan er, in plaats van een Nederlandstalig diploma, een Engelstalig diploma worden verstrekt. Het Internationaal Diploma Supplement dat kosteloos bij het bachelordiploma en de Associate degree wordt verstrekt, wordt altijd in het Engels opgesteld. Per opleiding kunt u maar één keer een diploma krijgen. Heeft u al een diploma voor de betreffende opleiding ontvangen, of doet u nog extra cursussen of rondt u nog een tweede afstudeerrichting af, dan krijgt u niet nog een diploma, maar wel een verklaring. Uw diplomadatum is gelijk aan de datum waarop u uw laatste tentamen van uw examenprogramma heeft afgerond. Degene die aanspraak maakt op uitreiking van een diploma, kan de examencommissie verzoeken daartoe nog niet over te gaan en uitreiking op te schorten. Hiervoor moet u tijdig, uiterlijk één week voor het tijdstip waarop u het laatste tentamen of het afsluitend aanvullend onderzoek aflegt, een schriftelijk gemotiveerd verzoek indienen. Uitstel van uw diplomadatum zou financiële gevolgen kunnen hebben. Het is dan ook aan te bevelen om hierover advies bij de studentendecaan in te winnen. Als u verzoekt om het diploma nog niet te ontvangen dan zijn er twee mogelijkheden: 1. U rondt nog een tweede afstudeerrichting af. In dat geval worden beide afstudeerrichtingen op uw diploma vermeld en wordt de diplomadatum de datum van het laatste tentamen (dan wel afsluitende examen) van uw tweede afstudeerrichting. 2. U rondt nog extra cursussen af. In dat geval wordt uw diploma afgegeven op het examenprogramma en is de diplomadatum de datum van het laatste tentamen van het examenprogramma (of het afsluitend examen). Voor de extra cursussen krijgt u naast uw diploma een verklaring waarop de extra cursussen vermeld worden. Let op! Als u uw diploma behaald heeft, zult u uzelf via Studielink moeten uitschrijven voor de opleiding. Dit gaat niet automatisch. Pas als u uitgeschreven bent voor een opleiding hoeft u geen collegegeld meer te betalen Zie ook Inen uitschrijving voor de opleiding. Hogeschool Utrecht, juli /106

61 5.2 Aantekening cum laude of met genoegen Als u hoge cijfers haalt, komt u mogelijk in aanmerking voor een aantekening cum laude of met genoegen op uw diploma. Daarvoor moet u voldoen aan alle navolgende eisen: Vermelding cum laude (zie ook art. 44 lid 1 OER-HU) aan alle gevolgde cursussen in de hoofdfase (vrijstellingen uitgezonderd) is een beoordeling van ten minste 6.0 vóór afronding verbonden; het gewogen rekenkundige gemiddelde van alle beoordelingen in de hoofdfase (vrijstellingen uitgezonderd) is minimaal 8.0 vóór afronding; de beoordeling van de afstudeereenheid is minimaal 8.0 vóór afronding. Bestaat de afstudeereenheid uit meerdere cursussen, dan moet u voor iedere cursus minimaal een 8.0 vóór afronding hebben behaald; u bent maximaal 4 studiejaren ingeschreven geweest voor de opleiding; u heeft niet meer dan 90 EC aan vrijstellingen gekregen voor de betreffende opleiding; resultaten die zijn uitgedrukt in de woorden Voldaan en Niet voldaan en VRIJ tellen niet mee bij deze berekening. Ook extra behaalde EC (bijvoorbeeld bij een excellentieroute) tellen niet mee bij deze berekening. Vermelding met genoegen (zie ook art. 44 lid 2 OER-HU) aan alle gevolgde cursussen in de hoofdfase (vrijstellingen uitgezonderd) is een beoordeling van ten minste 6.0 vóór afronding verbonden; het gewogen rekenkundige gemiddelde van alle beoordelingen in de hoofdfase (vrijstellingen uitgezonderd) is minimaal 7.0 vóór afronding; de beoordeling van de afstudeereenheid is minimaal 7.0 vóór afronding. Bestaat de afstudeereenheid uit meerdere cursussen, dan moet u voor iedere cursus minimaal een 7.0 vóór afronding hebben behaald; u bent maximaal vier studiejaren ingeschreven geweest voor uw opleiding; u heeft niet meer dan 90 EC aan vrijstellingen gekregen voor uw opleiding; resultaten die zijn uitgedrukt in de woorden Voldaan en Niet voldaan en VRIJ tellen niet mee bij deze berekening. Ook extra behaalde EC (bijvoorbeeld bij een excellentieroute) tellen niet mee bij deze berekening. Het betreft bij beide aantekeningen de cijferregistratie zoals weergegeven in OSIRIS. Indien de inschrijvingsduur langer is dan vier studiejaren als gevolg van erkende persoonlijke omstandigheden, kan de examencommissie beslissen dat u toch in aanmerking komt voor de aantekening cum laude of met genoegen. U moet wel voldoen aan alle overige eisen. Neem hiervoor contact op met de studentendecaan. Hogeschool Utrecht, juli /106

62 6 Roosters 6.1 HU-onderwijsjaarrooster Het HU onderwijsjaarrooster wordt op gepubliceerd. Het HU onderwijsjaarrooster geeft inzicht in de indeling van de lesweken, de tentamenweken en de vakantie- en onderwijsluwe periodes van het studiejaar. Zowel tijdens de propedeuse als tijdens de hoofdfase is het onderwijsprogramma ingedeeld in vijf perioden (blokken). Deze perioden worden aangeduid met de letters A t/m E (ofwel als blok 1 t/m 5). Periode A + B vormen samen een semester, net als periode C + D. PERIODE-A Kw datum HU Onderwijskundige Beschrijving / opmerking wk invulling 36 5-sep-16 A1 onderwijsweek 1 Aanvang studiejaar sep-16 A2 onderwijsweek sep-16 A3 onderwijsweek sep-16 A4 onderwijsweek okt-16 A5 onderwijsweek okt-16 A6 onderwijsweek okt-16 A7 onderwijsweek okt-16 A8 onderwijsweek okt-16 A9 onderwijsweek nov-16 A10 onderwijsweek 10 PERIODE-B HU Onderwijskundige Kw datum wk invulling nov-16 B1 onderwijsweek nov-16 B2 onderwijsweek nov-16 B3 onderwijsweek dec-16 B4 onderwijsweek dec-16 B5 onderwijsweek dec-16 B6 onderwijsweek 6 Beschrijving / opmerking dec-16 B7 onderwijsvrij 25 en 26 dec: 1 e en 2 e Kerstdag 2016 Verplichte verlofdagen:27 tm 30 dec 2016 (bron HR-HU) 1 2-jan-17 B8 onderwijsvrij 1 januari: Nieuwjaarsdag jan-17 B9 onderwijsweek jan-17 B10 onderwijsweek jan-17 B11 onderwijsweek jan-17 B12 onderwijsweek 10 Hogeschool Utrecht, juli /106

63 PERIODE-C Kw datum HU Onderwijskundige wk invulling Beschrijving / opmerking 6 6-feb-17 C1 onderwijsweek feb-17 C2 onderwijsweek feb-17 C3 onderwijsweek feb-17 C4 onderwijsweek mrt-17 C5 onderwijsweek mrt-17 C6 onderwijsweek mrt-17 C7 onderwijsweek mrt-17 C8 onderwijsweek apr-17 C9 onderwijsweek apr-17 C10 onderwijsweek april: Goede Vrijdag PERIODE-D Kw datum HU Onderwijskundige wk invulling Beschrijving / opmerking apr-17 D1 onderwijsweek 1 17 april: 2 e Paasdag apr-17 D2 onderwijsweek 2 27 april: Koningsdag Verplichte verlofdag: 28 april 18 1-mei-17 D3 onderwijsweek 3 5 mei: Bevrijdingsdag 19 8-mei-17 D4 onderwijsweek mei-17 D5 onderwijsweek mei-17 D6 onderwijsweek 6 25 mei: Hemelvaart Verplichte verlofdag: 26 mei mei-17 D7 onderwijsweek jun-17 D8 onderwijsweek 8 5 juni: 2e Pinksterdag jun-17 D9 onderwijsweek jun-17 D10 onderwijsweek 10 PERIODE-E HU Onderwijskundige Kw datum wk invulling jun-17 E1 onderwijsweek jul-17 E2 onderwijsweek jul-17 E3 onderwijsweek jul-17 E4 onderwijsweek jul-17 E5 onderwijsweek jul-17 E6 onderwijsweek aug-17 E7 onderwijsweek aug-17 E8 onderwijsweek aug-17 E9 onderwijsweek 9 Beschrijving / opmerking aug-17 E10 onderwijsweek 10 Op vrijdag 1 september geen examenactiviteiten meer plannen voor cursusjaar PERIODE-A opvolgend collegejaar HU Onderwijskundige Kw datum Beschrijving / opmerking wk invulling sep-17 A1 onderwijsweek 1 Aanvang studiejaar vet = officiële feestdag italic = verplichte verlofdagen Hogeschool Utrecht, juli /106

64 6.2 Vakanties en vrije dagen De HU kent in het collegejaar de volgende verplichte vakantie en verplichte vrije dagen: Vakantie Data Kerstvakantie t/m Verplichte vrije dagen, inclusief de feestdagen 1 e en 2 e kerstdag 25 en 26 december 2016 Nieuwjaarsdag 1 januari 2017 Goede vrijdag 14 april e Paasdag 17 april 2017 Koningsdag 27 april 2017 Dag na Koningsdag 28 april 2017 Bevrijdingsdag 5 mei 2017 Hemelvaartsdag 25 mei 2017 Dag na Hemelvaartsdag 26 mei e Pinksterdag 5 juni 2017 Zie ook Lesdagen en -tijden Lesdagen De lessen zijn geroosterd maandag t/m vrijdag tussen en uur. Lestijden Lessen zullen worden geroosterd met een vaste stapgrootte van 30 minuten en beginnen op hele en halve klokuren. 6.4 Openingstijden gebouwen De openingstijden van gebouwen zijn te vinden op deze De gebouwen zijn toegankelijk tijdens de openingstijden: Nijenoord 1: ma. t/m do uur, vr uur In de loop van het cursusjaar verhuist IGO naar Padualaan De openingstijden van dat gebouw worden te zijner tijd bekendgemaakt. 6.5 Roosterinformatie en -wijzigingen Uw rooster is 4 weken voor de start van elke nieuwe periode te vinden op Mededelingen over lessen en tentamens worden via MijnHu bekendgemaakt en, voor zover mogelijk, ook via mededelingenborden en uw studentenmail. De HU verwacht dat uw postadres bij de studentenadministratie klopt en dat u regelmatig uw e- mailbox van uw HU-account leest. Afwezigheid docenten Hogeschool Utrecht, juli /106

65 De opleiding streeft ernaar om in geval van ziekte of afwezigheid van een docent ervoor te zorgen dat lessen zoveel mogelijk doorgaan. Mocht de les uitvallen, dan wordt u hiervan op de hoogte gesteld via intranet en zoveel mogelijk via de mededelingenborden en uw studentenmail. De docent overlegt bij terugkeer hoe de stof van de uitgevallen lessen wordt ingehaald. Hogeschool Utrecht, juli /106

66 Afwezigheid studenten Bent u ziek? Bij cursussen met een aanwezigheidsplicht bent u verplicht u af te melden bij de docent. Bij (dreigende) langdurige ziekte geeft u de ziekmelding zo spoedig mogelijk door aan uw studieloopbaanbegeleider en neemt u contact op met uw studentendecaan. Bent u bij een tentamen afwezig wegens ziekte of overmacht, dan moet u dit melden via Dit moet voorafgaand aan het tentamen. Evenementen IGO cursusjaar Periode Lesweek Datum Evenement A 1 5 september Start studiejaar 2016 A 3 16 september Uitreiking propedeutisch diploma 2016 A november Stage- en banenmarkt 2016 C 3 23 februari Diploma-uitreiking D 9 14 t/m 18 juni Campus Party E 2 6 juli Diploma-uitreiking Hogeschool Utrecht, juli /106

67 7 Klachten, bezwaar en beroep 7.1 Inleiding Als u het niet eens bent met een beslissing, als u vindt dat iemand zich tegenover u niet goed gedragen heeft of als er iets anders fout is gegaan, dan kunt u daar wat aan doen. De eerste stap is zelf direct contact te zoeken met de veroorzaker van het probleem, en proberen het in onderling overleg op te lossen. De HU verwacht van docenten, slb ers en examencommissies immers dat ze open staan voor klachten en zich inzetten om deze af te handelen. Maar het kan natuurlijk gebeuren dat u er toch niet uitkomt, of dat u iemand niet zelf aan wilt spreken, bijvoorbeeld bij ongewenst gedrag. Dan staat de formele weg open. De formele weg is binnen de HU op twee niveaus vormgegeven en is te bewandelen door (aankomende) studenten. Eerst wordt een procedure op de faculteit doorlopen. Dit betreft een bezwaar- of klachtprocedure. U kunt uw bezwaar of klacht rechtstreeks bij het betrokken orgaan indienen. Als u niet precies weet waar u moet zijn, of als u behoefte heeft aan advies, dan kunt u zich wenden tot het facultaire loket Rechtsbescherming. Dit is digitaal te bereiken via: Er is een standaardformulier waarop u uw bezwaren kunt vermelden. Het loket zorgt ervoor dat het formulier binnen de faculteit op de juiste plek terecht komt. U vindt het formulier op de website Het facultaire loket kan u verwijzen naar de studentendecaan of (bij klachten over gedrag) naar de vertrouwenspersoon. Zij kunnen u adviseren over de procedures. En net als de studentmediators ondersteunen ze ook bij een oplossing, zodat de procedure alsnog voorkomen kan worden. Als u niet tevreden bent over de afhandeling van uw bezwaar of klacht op de faculteit, dan kunt u naar het HU-Loket Rechtsbescherming Studenten gaan. Het gaat dan om een beroep (na de bezwaarprocedure op de faculteit) of een herzieningsverzoek (na de klachtprocedure op de faculteit). U dient uw beroep of herzieningsverzoek in bij het HU- Loket. Zij zorgen ervoor dat uw beroep of herzieningsverzoek door het juiste orgaan behandeld wordt. Het HU-Loket kan u ook informeren over de procedures. U kunt ook rechtstreeks in beroep bij het HU-Loket Rechtsbescherming Studenten of daar een klacht indienen, dus zonder eerst een bezwaar of klacht op de faculteit te laten behandelen. De procedures op de faculteiten zijn echter speciaal ingesteld omdat deze sneller en minder formeel zijn. Het advies is dan ook altijd de extra mogelijkheid op de faculteit te benutten en eerst daar uw bezwaar of klacht in te dienen. In de beschrijving hieronder wordt daar ook van uitgegaan. Let vooral op de termijnen! Als u op de faculteit een bezwaar of klacht indient, moet u dat doen binnen twee weken na het besluit of feit waarop dat betrekking heeft. Voor beroepszaken en herzieningsverzoeken geldt dat u zich binnen een termijn van zes weken vanaf de datum dat het besluit op de faculteit is genomen tot het HU-Loket Rechtsbescherming Studenten moet wenden. Hieronder volgt een toelichting op de verschillende procedures, waarna aan het einde van dit hoofdstuk de procedure in een schema is weergegeven. Hogeschool Utrecht, juli /106

68 7.2 Bezwaar Bezwaar is mogelijk tegen besluiten die zijn genomen op grond van de Onderwijs- en examenregeling. Dit zijn besluiten die rechtstreeks met onderwijs, tentamens en examens te maken hebben (zoals tentamenbeoordelingen, voorzieningen en het bindend negatief studieadvies). Het betreft alleen besluiten die zijn gericht op u als individuele student. Op het besluit staat ook vaak vermeld dat u een bezwaar kunt indienen, maar niet altijd. U kunt bijvoorbeeld ook een bezwaar indienen als u vindt dat de beoordeling van uw tentamen niet klopt, maar bij cijfers in OSIRIS staat natuurlijk niet steeds zo n bezwaarclausule. U dient binnen twee weken na bekendmaking van het besluit een schriftelijk bezwaarschrift in te dienen bij het facultaire loket of de examencommissie. Hiervoor is een standaardformulier beschikbaar. Als u het bezwaarschrift bij het loket indient, zorgt het loket voor doorzending aan de examencommissie. De examencommissie kan u in de gelegenheid stellen om de bezwaren mondeling toe te lichten. In dat geval wordt u tijdig uitgenodigd voor een hoorzitting. De examencommissie neemt in principe binnen twee weken na ontvangst van het bezwaarschrift een beslissing. U wordt hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld. De beslissing is gebaseerd op een hernieuwde beoordeling en moet onderbouwd zijn. Bij toewijzing van het bezwaar neemt de examencommissie tevens een nieuw (inhoudelijk) besluit. Als het bezwaar wordt afgewezen, blijft het oorspronkelijke besluit in stand. In het laatste geval kunt u nog beroep instellen bij het HU-Loket Rechtsbescherming Studenten. Dat moet wel gebeuren binnen zes weken na bekendmaking van het besluit op bezwaar. Het kan ook voorkomen dat u bezwaar maakt tegen een besluit van de instituutsdirectie of faculteitsdirectie, bijvoorbeeld als er een voorziening is geweigerd of als er een ordemaatregel is getroffen. Dan geldt dezelfde procedure. De volledige bezwaarprocedure is beschreven in het Reglement Rechtsbescherming Studenten, en voor de examencommissie ook nog eens beschreven in art. 45 van het Onderwijs- en examenreglement bacheloropleidingen HU ( Zie ook of neem contact op met de studentendecaan. Hogeschool Utrecht, juli /106

69 7.3 Beroep Beroep aantekenen U kunt in beroep gaan tegen besluiten en tegen besluiten op bezwaar die op grond van de Onderwijs- en examenregeling zijn genomen (zoals tentamenbeoordelingen, voorzieningen en het bindend negatief studieadvies). Ook als het besluiten op bezwaar in andere zaken betreft, bijvoorbeeld rondom inschrijving en uitschrijving voor de opleiding, zaken van financiële aard of ordemaatregelen en dergelijke, kunt u daartegen in beroep gaan. U kunt binnen zes weken vanaf de bekendmaking van het besluit digitaal door middel van een beroepsformulier beroep aantekenen bij het HU-Loket Rechtsbescherming Studenten. Dit doet u door een standaardformulier in te vullen, dat is te vinden op Bent u geen student en heeft u daardoor geen toegang tot dan kunt u het formulier vinden op bezwaar en beroep (HUWeb). Het HU-Loket Rechtsbescherming zorgt ervoor dat uw beroepschrift door het juiste orgaan behandeld wordt. Dit kan het College van Beroep voor de Examens zijn (voor vrijwel alle besluiten van de examencommissie), of de Geschillenadviescommissie (besluiten van de opleidings- of faculteitsdirectie op grond van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek). Dit zijn onafhankelijke, hogeschool brede beroepsinstanties voor (aankomende) studenten en extranei van de HU. Ze zijn dus niet verbonden aan een faculteit of opleiding. Het beroepschrift wordt digitaal ingediend. Als u een beroep wilt indienen, wordt de volgende informatie gevraagd om in te vullen op het beroepsformulier dan wel mee te sturen: uw naam, studentnummer, huisadres, woonplaats en uw telefoonnummer; vermelding van de faculteit en instituut/opleiding waar u bent ingeschreven; datum; het bestreden besluit; een of meer gronden, waarop het beroep berust; een zo nauwkeurig mogelijk omschreven eis. Daarnaast is het raadzaam om ook alle correspondentie (denk aan berichten) en andere belangrijke stukken toe te voegen. Als het beroep door het College van Beroep voor de Examens wordt behandeld, verklaart deze vervolgens het beroep gegrond of ongegrond. Als het beroep gegrond wordt verklaard, betekent dat vaak dat de examencommissie die het oorspronkelijke besluit heeft genomen, een nieuw besluit moet nemen. Het College van Beroep voor de Examens doet dat dus niet zelf. Als het beroep ongegrond wordt verklaard, blijft het oorspronkelijke besluit in stand. Als het beroep door de Geschillenadviescommissie wordt behandeld, brengt deze na onderzoek een advies uit aan het College van Bestuur, dat op basis daarvan een besluit neemt. De Geschillenadviescommissie adviseert het College van Bestuur een beroep gegrond of ongegrond te verklaren. Als het College van Bestuur het advies overneemt, zal het bij een gegrondverklaring ook de directie opdragen een nieuw besluit te nemen. Het College van Beroep voor de Examens en de Geschillenadviescommissie bestaan uit een externe voorzitter, docent- en studentleden. Als u interesse heeft om als lid op te treden dan kunt u hierover informatie inwinnen bij het secretariaat van het HU-Loket Rechtsbescherming Studenten, tel In het Reglement Rechtsbescherming Studenten HU ( staan de procedures nader beschreven. Zie voor meer informatie U kunt voor informatie en advies ook terecht bij de studentendecaan of het secretariaat van het HU-Loket Rechtsbescherming Studenten, tel Hogeschool Utrecht, juli /106

70 7.3.2 Hoger beroep Als u het niet eens bent met de uitspraak van het College van Beroep voor de examens of het besluit van het College van Bestuur, dan kunt u hiertegen nog extern hoger beroep aantekenen bij het College van Beroep voor het hoger onderwijs in Den Haag. Informatie over de procedure en termijnen kunt u vinden op de website Klachten Klacht indienen Tegen een aantal andere besluiten en gedragingen van andere studenten of medewerkers, kunt u geen bezwaar aantekenen, maar u kunt wel een klacht indienen. Ook dat moet binnen een termijn van twee weken gebeuren, en ook hiervoor kunt u het standaardformulier gebruiken. Dit kunt u downloaden op U kunt uw klacht indienen bij het facultaire loket (of rechtstreeks bij het verantwoordelijke orgaan). Het facultaire loket zorgt er weer voor dat uw klacht door het juiste orgaan wordt behandeld. De procedure lijkt veel op de bezwaarprocedure (zie Bezwaar). Het orgaan dat uw klacht behandelt, kan u in de gelegenheid stellen om gehoord te worden. Als uw klacht betrekking heeft op een collega-student of een medewerker, wordt deze altijd in de gelegenheid gesteld om zijn reactie op uw klacht te geven. In principe wordt binnen twee weken een beslissing over uw klacht genomen. Als u het niet eens bent met deze beslissing, kunt u binnen zes weken een herzieningsverzoek indienen bij het HU- Loket Rechtsbescherming Studenten. Als uw klacht een gedraging betreft, geldt een termijn van een jaar. U kunt een klacht ook mondeling bij het facultaire loket indienen, dan wordt ter plekke het standaardformulier ingevuld. De procedure is niet van toepassing op besluiten van algemene strekking Herzieningsverzoeken bij klachten Als u niet tevreden bent over de afhandeling van uw klacht op de faculteit, kunt u een verzoek tot herziening indienen bij het HU-Loket Rechtsbescherming Studenten. Hiervoor geldt een termijn van zes weken vanaf de beslissing naar aanleiding van uw klacht. Voor meer informatie over hoe u een verzoek tot herziening kunt indienen, verwijzen we naar Het HU-Loket Rechtsbescherming Studenten zorgt ervoor dat uw verzoek door het juiste orgaan behandeld wordt. Dit is bij de meeste klachten de Klachtencommissie Studenten, maar als het om klachten over ongewenst gedrag gaat, behandelt de Klachtencommissie Ongewenst Gedrag uw klacht. Dit zijn allebei hogeschool brede onafhankelijke klachtinstanties. Ze zijn dus niet verbonden aan een faculteit. Ze brengen advies uit aan het College van Bestuur, dat vervolgens een besluit neemt. In het Reglement Rechtsbescherming Studenten HU en het Reglement inzake Ongewenst Gedrag ( staan de procedures nader beschreven of neem contact op met de studentendecaan. 7.5 Ongewenst gedrag Het kan voorkomen dat uw klacht betrekking heeft op gedrag dat zo intimiderend is dat het onder de regelgeving voor ongewenst gedrag valt. Het gaat bijvoorbeeld om verbale of seksuele intimidatie, waarvan de gevolgen ernstig kunnen zijn. Het facultaire loket zal u altijd wijzen op de mogelijkheid u tot een vertrouwenspersoon te wenden. Als u een klacht indient, kunt u ervoor kiezen die op de faculteit te laten behandelen (de instituutsdirecteur onderzoekt de klacht of laat hem onderzoeken), of deze voor te leggen aan de Klachtencommissie Ongewenst Gedrag van de HU. De klacht wordt dan doorgestuurd naar het HU-Loket Rechtsbescherming Studenten. Er geldt een afwijkende termijn voor de indiening van klachten over ongewenst gedrag, namelijk tot twee jaar na de gedraging. Hogeschool Utrecht, juli /106

71 7.6 Schema klachten, bezwaar en beroep Hogeschool Utrecht, juli /106

72 8 Studentzaken Veel informatie met betrekking tot studentzaken is ook terug te vinden op AskHU. 8.1 Studiebegeleiding Inleiding Als afgestudeerd hbo-student wordt u geacht zelfstandig te kunnen handelen. Gedurende de opleiding wordt u daarom ook gestimuleerd tot zelfstandig en initiatiefrijk optreden. Ons type onderwijs stimuleert kritisch en zelfstandig leren door probleemgestuurd- en projectonderwijs. Dat betekent dat u verantwoordelijk bent voor uw eigen leerproces en studieloopbaan. De opleidingen van de HU zorgen voor de randvoorwaarden en voor de juiste ondersteuning. De opleiding verzorgt studiebegeleiding bij diverse facetten van het studie- en leerproces. We onderscheiden vier typen begeleiding: inhoudelijke begeleiding, begeleiding bij studievaardigheden, studieloopbaanbegeleiding en begeleiding bij persoonlijke (studie)problemen. De HU gaat ervan uit dat u op eigen initiatief gebruikmaakt van deze vormen van begeleiding. Studieloopbaanbegeleiding Als student heef u recht op begeleiding van een studieloopbaanbegeleider (slb er). Deze begeleidt u in uw competentieontwikkeling. Op basis van uw competentieontwikkeling en de resultaten monitort de studieloopbaanbegeleider de studievoortgang en handelt hiernaar. De studieloopbaanbegeleider heeft onder andere de volgende taken: bewaken en bespreken van studieresultaten; samen met u een studieplanning opstellen als u een waarschuwing bij een tussentijds studieadvies heeft gehad; adviseren bij het maken van keuzes die in het kader van de opleiding van belang zijn; verwijzen naar een studentendecaan indien de vragen en problemen niet direct met de studie te maken hebben (persoonlijke omstandigheden, studiefinanciering, bezwaar en beroep). Zie Begeleiding voor meer informatie over studieloopbaanbegeleiding door de opleiding. Hogeschool Utrecht, juli /106

73 8.2 Profileringsfonds Het Profileringsfonds is een voorziening voor financiële ondersteuning van studenten. Het Profileringsfonds bestaat uit verschillende regelingen: Afstudeersteunregeling Studenten van de hogeschool die door bijzondere omstandigheden tijdens hun beursrechtperiode studievertraging hebben opgelopen, worden door deze regeling in staat gesteld hun studie zo spoedig mogelijk af te ronden dan wel voort te zetten. Regeling Bestuursbeurzen Studenten die tijdens hun studie in het bestuur van een vereniging gaan, kunnen in aanmerking komen voor een bestuursbeurs. In deze regeling staat hoe studenten van de hogeschool die tijdens of binnen twaalf maanden na afloop van hun beursrechtperiode erkende bestuursactiviteiten verrichten, daarvoor gefaciliteerd kunnen worden. Er is ook een mogelijkheid voor kosteloos besturen waarbij u niet wordt ingeschreven als student en geen collegegeld betaalt. U heeft dan geen recht op studiefinanciering, wel op een bestuursbeurs (bij erkende activiteiten). Kennisbeurzen Financiële ondersteuning voor non-eer (Europese Economische Ruimte) studenten die instellingscollegegeld in plaats van wettelijk collegegeld dienen te betalen. Noodfonds Financiële ondersteuning voor studenten die acuut in financiële nood verkeren, kunnen mogelijk aanspraak maken op het noodfonds. Topsportregeling Om de combinatie topsport/studie zo goed mogelijk te laten verlopen, stelt de HU een aantal voorzieningen beschikbaar. Deze voorzieningen worden verstrekt op basis van de individuele omstandigheden van de student/topsporter. Elk van de regelingen is opgenomen in een apart hoofdstuk. Daarnaast kent het Profileringsfonds bepalingen van algemene strekking, die op al deze vormen van steunverlening van toepassing zijn. Zie voor het Profileringsfonds. Het is belangrijk dat u bijzondere omstandigheden altijd tijdig bij uw studentendecaan meldt om later mogelijk in aanmerking te kunnen komen voor het Profileringsfonds. Hogeschool Utrecht, juli /106

74 8.3 Studentendecaan U kunt bij een studentendecaan terecht voor informatie, advies en/of begeleiding bij het aanpakken van vragen of problemen tijdens uw studie. Bijvoorbeeld als u studievertraging oploopt door ziekte of andere persoonlijke omstandigheden. Hieronder vindt u een overzicht van veel voorkomende onderwerpen, waarvoor u bij een studentendecaan terecht kunt: Studeren met een functiebeperking (chronische ziekte of aandoening), waaronder het aanvragen van passende voorzieningen. Studievertraging door ziekte of andere persoonlijke omstandigheden. (Een dreigend) negatief bindend studieadvies. Studiefinanciering, uitkeringen, particuliere fondsen. Klachten, of bezwaar en beroep tegen bijvoorbeeld een beslissing van de examencommissie. (Gevolgen van) stoppen of tijdelijk onderbreken van de studie. Verwijzing naar studentenpsycholoog. Financiële voorzieningen van de hogeschool, zoals het Noodfonds of het Profileringsfonds. Problemen bij (financiële) consequenties bij studievertraging. Topsportregeling Alle studentendecanen van het HU werken volgens een gedragscode, waarin onder andere gesproken wordt over geheimhoudingsplicht. Alles wat u bespreekt met een studentendecaan is geheel vertrouwelijk. Wel is het zo dat de vertrouwelijke gespreksnotities van gesprekken die een studentendecaan met studenten heeft, toegankelijk zijn voor andere studentendecanen. Dat kan handig zijn als bijvoorbeeld uw studentendecaan langdurig ziek is en u toch hulp of advies nodig hebt. Studentendecanen zullen echter alleen notities van collega s raadplegen als dat echt nodig is. Als u hier bezwaar tegen heeft, geef dit dan aan bij de studentendecaan met wie u contact heeft. 8.4 Centrum Studiekeuze Bij Centrum Studiekeuze, opgericht voor studenten van de Hogeschool Utrecht en de Universiteit Utrecht, kunt u terecht met de volgende vragen: Ik twijfel of mijn opleiding wel bij me past. ; Ik ben met mijn studie gestopt en wil of moet me heroriënteren, wat past er bij mij? Ik weet niet welke minor ik wil doen, hoe pak ik het aan? Ik wil doorstuderen, maar weet nog niet wat ik wil doen - hoe pak ik mijn masterkeuze aan? Centrum Studiekeuze geeft onafhankelijk advies bij studiekeuzevragen. Kijk voor meer informatie, of plan een oriënterend gesprek op Hogeschool Utrecht, juli /106

75 8.5 Vertrouwenspersoon De vertrouwenspersoon is er voor iedereen (medewerker en student), die te maken heeft (of heeft gehad) met ongewenst gedrag. Bij ongewenst gedrag kunt u denken aan fysiek geweld, agressie, verbale en seksuele intimidatie, discriminatie, schending van integriteit en racisme. Maar ook handtastelijkheden, flauwe grappen, pesterijen (ook op sociale media) en intimiderende s of sms jes kunnen als ongewenst worden ervaren. Iedereen bepaalt altijd zelf de grens waarover de ander niet heen mag gaan. Met andere woorden, niet voor iedereen ligt de grens van wat gewenst of ongewenst gedrag is op hetzelfde niveau. Dat kan te maken hebben met verschillen in achtergrond en opvoeding. Ongewenst gedrag kan mensen diep raken, zelfs zo dat ze er ziek van worden. Velen denken dat het gedrag vanzelf overgaat als u er maar geen aandacht aan besteedt. Maar dat gebeurt zelden. Voor wie last heeft van ongewenst gedrag, van welke vorm dan ook, bestaat de mogelijkheid om dat bij de vertrouwenspersoon onder woorden te brengen. De ervaring leert telkens weer dat praten helpt en daarvoor kunt u bij de vertrouwenspersoon terecht. Uw anonimiteit is gewaarborgd en uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld. Na een melding kijkt de vertrouwenspersoon samen met u als melder hoe het ongewenste gedrag zo snel mogelijk gestopt kan worden. Dit alles gebeurt in goed overleg: er worden geen stappen genomen zonder toestemming van u als melder. Desgewenst begeleidt de vertrouwenspersoon u enige tijd. De Regeling inzake ongewenst gedrag en verdere relevante informatie is te vinden via de AskHU portal op MijnHU (zoek op vertrouwenspersoon). Zie ook artikel 51 Studentenstatuut en Regeling inzake Ongewenst Gedrag ( U bent als melder van ongewenst gedrag altijd vrij de keuze te maken naar een vertrouwenspersoon van een andere faculteit te gaan. 8.6 Studentenarts Wanneer u niet alleen komt studeren in Utrecht maar er ook komt wonen dan bent u verplicht uzelf in te schrijven bij de gemeente Utrecht. In de keuze van een huisarts, binnen of buiten Utrecht, staat u vrij. Als student kunt u zich, ongeacht waar u in Utrecht woont, inschrijven bij Huisartsenpraktijk Campus Uithof via De huisartsenpraktijk heeft twee vestigingen in Utrecht, op het Utrecht Science Park in Casa Confetti (Leuvenplein 10-11) en in het Medisch Centrum Janskerkhof (Nobelstraat 2a). In geval van door ziekte gemiste tentamens, studiestaking door ziekte of bij het aanvragen voor ondersteuning uit het Profileringsfonds, is het overleggen van een doktersverklaring soms noodzakelijk. Niet iedere huisarts wil dergelijke verklaringen ten behoeve van derden afgeven. Bovendien heeft de KNMG (Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst) een richtlijn uitgegeven dat de behandelende arts niet de aangewezen persoon is om zo'n verklaring af te geven. Wanneer u een verklaring over uw gezondheid nodig heeft, dan dient u deze eerst aan uw eigen huisarts te vragen. Indien uw eigen huisarts deze niet kan of wil geven, dan kunt u naar de studentenarts gaan. Verwijzing naar de studentenarts gaat uitsluitend via de studentendecaan. De studentenarts van de HU is: Huisartsenmaatschap Therapeuticum Utrecht, telefoonnummer (030) , Dekhuyzenstraat 60, 3572 WN in Utrecht. Hogeschool Utrecht, juli /106

76 8.7 Bureau Studentenpsychologen Als u psychische problemen of klachten ervaart die uw studievoortgang (dreigen te) belemmeren, kunt u dit bespreken met uw studieloopbaanbegeleider en eventueel een studentendecaan consulteren. Deze laatste kan u dan zo nodig naar de studentenpsycholoog doorverwijzen. Wanneer de hulp die de studentenpsycholoog kan bieden niet aansluit bij uw problemen, kan de studentenpsycholoog u gericht adviseren over de mogelijkheden binnen en buiten de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ). Alleen de huisarts kan u tegenwoordig officieel verwijzen naar externe psychologische en psychiatrische hulp. U kunt bij psychische klachten ook direct naar uw huisarts gaan, deze kan u ook verder helpen. De studentenpsycholoog biedt geen crisishulp. Heeft u acute psychische problemen, dan kunt u het beste contact opnemen met uw huisarts om u te laten verwijzen naar de GGZ/crisisdienst in uw woonplaats. Wat doet de studentenpsycholoog? De studentenpsycholoog houdt eerst een intakegesprek met u om te onderzoeken wat uw problemen zijn en welke hulp u daar bij nodig heeft. Naast kortdurende, psychologische hulp is het mogelijk om deel te nemen aan de faalangsttraining. Verwijzing en afspraak studentenpsycholoog Om u aan te kunnen melden bij het Bureau Studentenpsychologen heeft u een verwijzing van een studentendecaan of vertrouwenspersoon nodig. Pas als u de verwijzing heeft, kunt u via de mail contact opnemen. De studentendecaan of vertrouwenspersoon mailt u een verwijsformulier (door hem of haar ingevuld) en een aanmeldingsformulier (door uzelf in te vullen). Beide formulieren kunt u aan ons mailen via Na uw aanmelding wordt binnen drie werkdagen contact met u opgenomen en wordt er een afspraak voor een intakegesprek gemaakt. Bij verhindering graag minimaal 24 uur voor de afspraak maar liefst eerder de studentenpsycholoog op de hoogte brengen via of telefonisch via (graag een voic inspreken). Kosten studentenpsycholoog Het Bureau Studentenpsychologen is een voorziening van Hogeschool Utrecht. Aan contact met de studentenpsycholoog zijn voor studenten van de HU geen extra kosten verbonden, met uitzondering van deelname aan de faalangsttraining. Hiervoor wordt een eigen financiële bijdrage gevraagd. Privacy Overeenkomstig de regels van het Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP) en de privacy wetgeving zijn alle gegevens strikt vertrouwelijk. Hogeschool Utrecht, juli /106

77 8.8 Mediation Heeft u een samenwerkingsprobleem met een medestudent? Een conflict met uw docent? Er is een grote kans dat een studentmediator u kan helpen. Mediation is een vorm van conflictoplossing. U gaat met degene met wie u het conflict heeft op zoek naar de oplossing van uw conflict, waarbij u begeleid wordt door een neutrale en onafhankelijke mediator. De mediator stelt u in staat om alles waarover u het oneens bent te bespreken, zorgt voor herstel van de communicatie en helpt u de relatie te verbeteren. De mediator draagt zelf geen oplossingen aan, maar helpt u om de oplossingen te vinden waar u beiden tevreden over bent. Als u meer wilt weten over studentmediation of als u een studentmediator wilt inschakelen, neem dan contact op met HU-Mediation voor advies en/of hulp via Kijk voor meer informatie in de AskHU portal en zoek op mediation. 8.9 Studeren met een functiebeperking Wat is een functiebeperking? Onder een functiebeperking verstaan we alle lichamelijke, zintuiglijke en psychologische aandoeningen die chronisch, dus blijvend van aard, zijn. Functiebeperkingen kunnen zichtbaar of onzichtbaar zijn. Het komt vaak voor dat een beperking of chronische ziekte niet meteen opvalt. Denk aan dyslexie, chronische vermoeidheid, AD(H)D, CANS/RSI, reuma of psychische aandoeningen zoals depressie en vormen van autisme als PDD-NOS en Syndroom van Asperger. Een functiebeperking of een chronische ziekte kan direct of op termijn - belemmeringen veroorzaken die tot studievertraging of studie-uitval kunnen leiden. Als u een functiebeperking of een chronische ziekte heeft, adviseren we u dan ook om aan het begin van het studiejaar contact op te nemen met een studentendecaan van uw faculteit. Ook als u denkt (nog) geen hulp nodig te hebben. Dit kunt u doen per , telefonisch of door langs te komen bij de studentendecaan. Aanpassingen en voorzieningen Het is raadzaam uw beperking zo snel mogelijk te melden bij uw studieloopbaanbegeleider en bij een studentendecaan van uw faculteit. Eventuele voorzieningen kunnen dan op tijd geregeld worden. In een intakegesprek met een studentendecaan van uw faculteit bespreekt u welke functiebeperking of chronische ziekte u heeft en welke belemmeringen er zijn of kunnen optreden tijdens uw studie. Vervolgens wordt onderzocht of er voorzieningen en maatregelen nodig zijn, en zo ja, welke. Hierbij geeft de studentendecaan aan welke mogelijkheden er binnen uw opleiding zijn om met aanpassingen succesvol te kunnen studeren. De studentendecaan zal ook aangeven wanneer iets niet mogelijk is. Als er (nog) geen maatregelen nodig zijn, bespreekt de studentendecaan de vervolgstappen met u op het moment dat er wel belemmeringen optreden. Uiteraard wordt alles wat u met de studentendecaan bespreekt vertrouwelijk behandeld. Wilt u meer informatie over studeren met een functiebeperking of chronische ziekte? Kijk in de AskHU portal op MijnHU en zoek op functiebeperking, chronische ziekte, of onbelemmerd studeren Verbetering taalvaardigheden Heeft u problemen met uw Nederlandse taalvaardigheden, raadpleeg dan uw slb er voor informatie over de mogelijkheden om aan deze vaardigheden te werken. Ook kunt u gebruik maken van het digitale taalloket om deze vaardigheden te verbeteren: Hogeschool Utrecht, juli /106

78 8.11 Bibliotheek Als HU-student kunt u gebruikmaken van alle locaties van de HU-Bibliotheek (HUB). Via de website kunt u de bibliotheek digitaal bezoeken. Op deze website vindt u toegang tot digitale informatie, zoals full-text artikelen uit boeken, tijdschriften en kranten. Veel bronnen zijn thuis toegankelijk met behulp van uw HU inloggegevens. Naast het digitale aanbod heeft de bibliotheek een collectie boeken en tijdschriften. Via de catalogus op de bibliotheeksite kunt u deze doorzoeken. Op vertoon van uw collegekaart kunt u gratis lenen. Vanuit huis kunt u reserveren en aangeven op welke HUB-locatie u de reservering wilt ophalen. U kunt bij de informatiespecialisten van de HUB terecht voor hulp bij zoekvragen. Daarnaast biedt de bibliotheek trainingen op het gebied van informatievaardigheden waarbij u uw zoekvaardigheid kunt vergroten en handig gebruik leert te maken van databanken. Ook kunt u terecht met vragen over literatuurverwijzingen en auteursrecht. Vanaf 2017 zijn er twee vestigingen. Een locatie in Amersfoort (De Nieuwe Poort) en een grote centrale bibliotheek gevestigd op de Padualaan 99/101 in Utrecht. U kunt gratis lid worden van de Universiteitsbibliotheek Utrecht, op vertoon van uw HU-collegekaart en adreslegitimatie Internationalisering Studeren, stage lopen of afstuderen in het buitenland is uitstekend voor uw persoonlijke ontwikkeling. Niet alleen kijken organisaties steeds vaker naar relevante buitenlandervaring op een CV, ook kan interculturele ervaring goed van pas komen in onze multiculturele samenleving. In het buitenland maakt u kennis met een nieuwe omgeving, een nieuwe cultuur en nieuwe werkwijzen. Kortom: studeren, stage lopen of afstuderen in het buitenland is een waardevolle ervaring. Als student aan de HU heeft u de mogelijkheid om voor studie, stage of afstuderen naar het buitenland te gaan. Voor sommige studenten is dit zelfs een verplicht onderdeel van de studie. Alle andere studenten kunnen in overleg met hun opleiding hun stage of afstuderen in het buitenland doen of hun profileringsruimte inzetten om naar het buitenland te gaan. Het International Office adviseert u en helpt u op weg. Meer informatie over de services en openingstijden van het International Office vindt u op AskHU. Wanneer u specifieke vragen heeft, kunt u en naar of een afspraak maken via Kom vooral ook naar de Wil Weg Dag (Going Abroad Fair) om meer te weten te komen over uw buitenlandmogelijkheden. Het International Office organiseert dit evenement jaarlijks in het najaar. Hogeschool Utrecht, juli /106

79 Study abroad De HU heeft ruim 200 geaccrediteerde partneruniversiteiten over de hele wereld waarmee studentuitwisseling plaatsvindt. Als student aan de HU heeft u de mogelijkheid om een (half) studiejaar aan een van deze hogescholen of universiteiten in het buitenland te studeren (study abroad). Het International Office onderhoudt de contacten met partneruniversiteiten, ondersteunt bij uw aanmelding, informeert u tijdens uw study abroad en verzamelt en verwerkt bij terugkomst evaluaties en cijferlijsten. Wilt u zich aanmelden voor een study abroad? Kijk voor de mogelijkheden, voorwaarden en aanmeldprocedure op AskHU. Op AskHU vindt u ook informatie over beschikbare beurzen. Voor een study abroad binnen Europa kunt u bijvoorbeeld in aanmerking komen voor een Erasmus studiebeurs. LET OP: De deadline om u aan te melden voor een study abroad is 1 februari voorafgaand aan het studiejaar waarin u weg wilt gaan. De inschrijving voor een study abroad opent en sluit dus veel eerder dan voor een reguliere minor Stage of afstuderen in het buitenland Wilt u stage lopen of afstuderen in het buitenland? Schakel dan uw stagecoördinator, afstudeercoördinator of het praktijkbureau van uw opleiding in. Zij informeren u over de te volgen procedure en moeten goedkeuring verlenen. U bent zelf verantwoordelijk voor het vinden van een stage- of afstudeerplaats, maar soms kan de contactpersoon binnen uw opleiding hierbij helpen. Zorg er in ieder geval voor dat u ruim op tijd begint met zoeken. Vooral wanneer u buiten Europa wilt stage lopen of afstuderen, kan het regelen van een visum en andere praktische zaken veel tijd in beslag nemen. Kijk voor meer informatie en handige tips op AskHU. Op AskHU vindt u ook informatie over beschikbare beurzen. Wanneer u binnen Europa blijft kunt u bijvoorbeeld in aanmerking komen voor een Erasmusbeurs. Zie Stages en stagewaardigheid voor meer informatie over stagemogelijkheden binnen uw opleiding Medezeggenschap Enthousiaste, betrokken en leergierige studenten zijn onmisbaar voor onze hogeschool. Vindt u het belangrijk om het perspectief van de student voor het voetlicht te brengen en zo bij te dragen aan de kwaliteit van het onderwijs én wilt u graag bestuurlijke ervaring opdoen tijdens uw studie? Bent u nieuwsgierig of kritisch en heeft u goede ideeën? Word dan actief in een van de commissies of raden waar u invloed kunt uitoefenen op de inhoud van uw eigen onderwijs, de gang van zaken op de faculteit of het hogeschool brede beleid. Neem voor meer informatie contact op met de adviseur studentparticipatie via De adviseur studentparticipatie informeert, biedt ondersteuning en advies aan studenten in de medezeggenschapsraden en opleidingscommissies van de HU en organiseert in het kader hiervan activiteiten voor bestuurlijk actieve studenten zoals trainingen en gelegenheden voor ontmoeting en uitwisseling. Hogeschool Utrecht, juli /106

80 Inspraakorganen Welke onderwerpen spreken u het meeste aan? De inhoud van uw eigen opleiding? De gang van zaken op de faculteit? Of het strategische hogeschool brede beleid? U kunt op deze drie niveaus participeren in de medezeggenschap en bestuurlijke ervaring opdoen, hetgeen u later goed van pas kan komen. Uw opleiding heeft een opleidingscommissie (OC), hierover kunt u meer info vinden in Opleidingscommissies. De gang van zaken op de faculteit wordt besproken in de Facultaire Medezeggenschapsraad (FMR). Het beleid van de faculteitsdirectie wordt ter instemming aan de raad voorgelegd. U kunt hierbij denken aan het ICT-beleid, het flexibiliseringsbeleid en de faculteitsbegroting. Ook kan een faculteitsraad zelf onderwerpen agenderen en bespreken met het bestuur. Elke faculteit heeft een eigen raad. De Hogeschoolraad, het Centrale Medezeggenschapsorgaan, is de gesprekspartner van het College van Bestuur. Het HU-brede beleid wordt ter instemming aan de raad voorgelegd. Onderwerpen zijn bijvoorbeeld het strategisch beleid, de Onderwijs- en examenregeling (OER), het huisvestingsbeleid en het kwaliteitsbeleid. De Hogeschoolraad bespreekt daarnaast jaarlijks de gang van zaken met de Raad van Toezicht. De inspraakorganen hebben tal van mogelijkheden om hun invloed uit te oefenen, met als uiteindelijke doel het verhogen van de kwaliteit van het onderwijs Ondersteuning bestuurlijk actieve studenten De HU stimuleert u als student om bestuurlijk actief te zijn, zodat u bestuurlijke en organisatorische vaardigheden in de praktijk kunt opdoen. Daarnaast zien we graag dat enthousiaste, betrokken en leergierige studenten bijdragen aan de beleidsontwikkeling op de HU. Daarom kunt u als bestuurlijk actieve student gebruikmaken van onderstaande voorzieningen: als studentlid van een inspraakorgaan kunt u gratis medezeggenschap-gerelateerde trainingen of competentietrainingen volgen; er zijn formats en handleidingen beschikbaar voor studentleden die zitting nemen in de centrale raad, facultaire raad of opleidingscommissie; Uiteraard doet u het niet voor niets. Behalve een flinke hoeveelheid bestuurlijke ervaring ontvangt u per vergadering een vergoeding van 40,-. Aan de (totale) financiële compensatie voor bestuursactiviteiten is een maximum verbonden. Wilt u graag lid worden van een of meerdere inspraakorga(a)n(en), dan kan dat door u kandidaat te stellen bij de eerstkomende verkiezingen ( U kunt zich als persoon kandidaat stellen of via de medezeggenschapsvereniging, zie Studievereniging. Wilt u graag lid worden van de opleidingscommissie, dan kunt u contact opnemen met de voorzitter van de opleidingscommissie van uw opleiding of met de adviseur studentparticipatie via Raadpleeg voor vragen over de opleidingscommissie (OC) het secretariaat van uw opleiding. Hogeschool Utrecht, juli /106

81 8.14 Studium Generale Studium Generale - Ambassadeur van Ambitie Niet genoeg aan uw studie? Op zoek naar meer verantwoordelijkheid binnen de opleiding, meer inhoudelijke programma s buiten de colleges of op zoek naar gelijkgestemde studenten, docenten en medewerkers van binnen en buiten de HU? Dan moet u bij Studium Generale zijn. Studium Generale is de plek voor HU studenten die wat extra uitdaging of verdieping naast hun studie zoeken. Van programma's waar u binnen tien weken actuele wereldkwesties in een historisch, politiek en economisch perspectief leert plaatsen tot debatten over de hogeschool, of over de lokale en landelijke politiek. Van leren ondernemen, besturen en innoveren door praktijkdeskundigen tot filmsessies en gesprekken tussen docenten, management en studenten Studium Generale is de plek voor iedereen voor wie 'normaal studeren' niet spannend genoeg is. Studium Generale coördineert o.a. de Utrecht College Tour en trekt de organisatie van de Docent van het Jaar-verkiezing samen met Trajectum. Op vindt u altijd het laatste nieuws over het programma en kunt u zich aanmelden voor de Twitter- en Facebook-accounts van Studium Generale Studentenvereniging Algemeen Utrecht heeft een bruisend studentenleven. Verenigingen en studentenorganisaties in allerlei soorten en maten dragen daar hun steentje aan bij. Het bekendst zijn de gezelligheidsverenigingen. Er zijn ook verenigingen die een andere inslag hebben zoals de levensbeschouwelijke studentenverenigingen, internationale en multiculturele verenigingen. En natuurlijk hebben studenten allerlei eigen sportverenigingen en culturele verenigingen. Een overzicht van verenigingen vindt u op De HU geeft (financiële) ondersteuning aan studentenverenigingen. De subsidie wordt gegeven voor structurele en incidentele activiteiten. Wilt u meer weten over het aanvragen van en de voorwaarden om in aanmerking te komen voor een subsidie? Ga naar de AskHU portal op MijnHU en zoek op geldzaken.. Ter verduidelijking: naast studentenverenigingen zijn er ook studieverenigingen. Studieverenigingen zijn gekoppeld aan uw opleiding Bestuursbeurs Bestuursbeurs Zit u in het bestuur of in een commissie van een studie- of studentenvereniging (Utrecht-breed of binnen de hogeschool), dan kunt u in aanmerking komen voor een bestuursbeurs. Een bestuursbeurs is een toelage die dient als compensatie voor de studievertraging die u door uw bestuursactiviteiten kan oplopen. Welke studentenorganisaties in aanmerking komen voor een bestuursbeurs, vindt u in de bijlage bij de Regeling bestuursbeurzen voor studentbestuurders in studentenorganisaties UU/HU die te vinden is op Zie ook hoofdstuk D van het Profileringsfonds HU Meer weten over de procedure? Ga naar de ASKHU portal in MijnHU en zoek op aanvragen bestuursbeurs. Hogeschool Utrecht, juli /106

82 8.16 Topsport Doet u aan topsport en wilt u daarnaast studeren? Hogeschool Utrecht hecht veel waarde aan de optimale ontplooiing van de sporttalenten van haar studenten. Er is een groot aantal faciliteiten beschikbaar voor studenten die hun carrière in de topsport willen combineren met een studie aan de HU. De HU beoordeelt op basis van uw individuele omstandigheden en het niveau waarop u de sport beoefent of u gebruik kunt maken van deze voorzieningen. Een topsportstatus is geen vaststaand gegeven. Het wordt periodiek met de topsportcoördinator geëvalueerd en ieder studiejaar opnieuw vastgesteld Welke faciliteiten zijn er voor topsporters? Topsporters kunnen in aanmerking komen voor de volgende faciliteiten: begeleiding bij het plannen van de studie; in samenspraak met de examencommissie uitstel of verplaatsen van tentamens, indien mogelijk; samenwerking met NOC*NSF, Olympische netwerken, Nationaal Topsport Centrum, Regionale Trainingscentra en topsportbegeleiders; financiële ondersteuning als er studievertraging wordt opgelopen door het sporten op topniveau. Kijk voor meer informatie op of neem contact op met de Topsportcoördinator van de HU via 8.17 Trajectum Trajectum is het redactioneel onafhankelijke platform van de HU. Op Trajectum Online vindt u elke dag nieuws, verhalen, filmpjes en blogs over studenten, studeren, studentenleven, onderwijs en onderzoek, de stad Utrecht en cultuur. Vier keer per jaar brengt Trajectum een magazine uit, dat in de bakken bij de ingang van de faculteiten ligt. Trajectum is ook te volgen via Facebook en Twitter Sport Olympos is het studentensportcentrum waar u als HU student kunt sporten tegen gereduceerd studententarief. Olympos heeft onder meer een ruim aanbod aan conditionele sporten en bal-, dans-, vecht- en racketsporten. Kijk op voor uitgebreide informatie over het aanbod, data en tarieven. Zie ook artikel 42 Studentenstatuut ( Hogeschool Utrecht, juli /106

83 8.19 Veilig, gezond en milieuvriendelijk studeren De HU hecht groot belang aan een gezonde, veilige en plezierige leer- en werkomgeving en dus aan de zorg voor het milieu en het zuinig omgaan met energie. De HU wil uw veiligheid en gezondheid waarborgen, door het tot een aanvaardbaar niveau verkleinen van risico s op het gebied van arbeidsomstandigheden. Daarom beschikken alle faculteiten en diensten van de HU over een Arbo- en Milieucommissie (A&M-commissie) die het aanspreekpunt is voor Arbo- en milieuzaken en die de uitvoering coördineert van het Arbo- en Milieubeleid binnen de faculteiten. Een deel van de verantwoordelijkheid voor veiligheid, gezondheid en milieu ligt natuurlijk ook bij uzelf. Hoe kunt u bijdragen aan de veiligheid en gezondheid? We verwachten van u dat u binnen de HU meewerkt aan een veilige, gezonde en milieuvriendelijke studieomgeving. Aandachtspunten zijn: weten wat u moet doen in geval van brand, ongevallen en andere calamiteiten; vrijhouden van vluchtwegen, nooduitgangen en brandblusmiddelen; het voorkomen van lichamelijke klachten (CANS/RSI); veilig werken in practicumlokalen; het melden van onveilige situaties; aandacht hebben voor het milieu. Hieronder vindt u over deze punten meer informatie. Wat te doen bij brand, ongeval of calamiteit? U wordt geacht op de hoogte te zijn van de regeling voor brand, calamiteiten, ongevallenmelding (zie hieronder) en van vluchtroutes en nooduitgangen. Vluchtroutes en nooduitgangen zijn te vinden op de vluchtplattegronden in het gebouw. In alle ruimtes staat vermeld wat u moet doen bij een calamiteit. Bel nooit zelf de brandweer, politie of ambulance. Bel wel onmiddellijk het interne alarmnummer (088) , u komt dan in contact met een medewerker(-ster) van de centrale faculteits- of locatiebalie of de receptie. Meld kort en duidelijk: uw naam en lokaal of werkplek; uw telefoonnummer; de actuele situatie (hoe, wat en waar); of er slachtoffers zijn en hoeveel; waar het is gebeurd. De medewerk(st)er alarmeert een EHBO er of, bij een grotere calamiteit, het hoofd Bedrijfshulpverlening (BHV). Blijf altijd kalm, waarschuw iedereen om u heen die in gevaar is en wacht tot hulpverleners ter plaatse zijn. Bedrijfshulpverlening (BHV) & EHBO Iedere locatie beschikt over een bedrijfshulpverleningsorganisatie die bij brand, ongevallen en andere calamiteiten kan worden ingezet. Voor meer informatie over de BHV organisatie van de HU zie de site BHV ers zijn tijdens hun inzet herkenbaar aan hun gekleurde hesjes met daarop de tekst BHV er. Volg bij brand, ongevallen of andere calamiteiten altijd strikt hun aanwijzingen op. Maak bij ontruiming van het gebouw geen gebruik van de lift. Gebruik bij een ontruiming de dichtstbijzijnde route om het pand te verlaten. Loop niet op de automatische piloot naar de hoofd in- en uitgang. Dit zorgt voor een ongewenste druk op dat ene punt. Blijf buiten op de verzamelplaats die door de BHV er wordt aangewezen en wacht op verdere instructies. Houd altijd de weg vrij voor brandweer en ambulances. Verlaat het gebied niet zonder uzelf af te melden. Dit voorkomt eventuele zoekacties. Hogeschool Utrecht, juli /106

84 Vrijhouden van vluchtwegen, nooduitgangen en brandblusmiddelen Om een locatie snel te kunnen verlaten, is het van levensbelang dat vluchtwegen en nooduitgangen steeds vrij van obstakels zijn. Ook dienen brandblusmiddelen onder alle omstandigheden goed bereikbaar te zijn. Dit is een taak van ons allemaal. Studeren en CANS De computer is tijdens uw studie een belangrijk, bijna onmisbaar hulpmiddel. Naast de uren voor uw studie (thuis of op de HU locatie), gebruikt u dit middel mogelijk ook nog gedurende enige tijd per dag voor privé activiteiten ( en / internetten / spelletjes etc.). Dit betekent al snel een lichamelijke belasting van minimaal 4-8 uren per dag. Niet iedereen kan een dergelijke belasting in steeds dezelfde houding en/of met steeds dezelfde bewegingen van het lichaam even goed verdragen. Pijn in uw arm kan duiden op CANS (Complaints of Arm, Neck and or Shoulder), vroeger ook wel RSI genoemd. Iedereen kan hiermee te maken krijgen. Als u de eerste signalen niet serieus neemt, kunnen de klachten zich uitbreiden. Mogelijke oorzaken van CANS zijn: repeterend werk; een statische werkhouding; weinig afwisseling in houding en beweging; een verkeerde zithouding op uw werkplek (informatie over een juiste zithouding staat in de HU-folder Geef CANS geen KANS); stress, vooral in piekperioden (tentamens, scriptie schrijven). U kunt CANS grotendeels zelf voorkomen door uw gedrag aan te passen of aanvullende middelen te gebruiken. Bijvoorbeeld: wissel beeldschermwerk regelmatig af met niet pc-gebonden activiteiten; werk gemiddeld genomen per dag niet langer dan 6 uur met een desktop pc, en niet langer dan 2 uur aaneengesloten met een laptop zonder aanvullende accessoires; neem bij beeldschermwerken regelmatig een korte pauze; werk voor de cursorbediening (en dus de functionaliteiten binnen diverse programma s) meer met sneltoetsen i.p.v. de muis; zorg bij een laptopgebruik van langer dan 2 uur aaneengesloten per dag, voor een laptopstandaard, een aparte muis en een van de laptop gescheiden toetsenbord; let op een goede zithouding bij het beeldschermwerken; zorg voor voldoende ontspanning naast uw studie door sporten en / of een andere lichamelijke belasting; neem lichamelijke klachten (pijn, tintelingen, doof gevoel, die mogelijk te koppelen zijn aan uw hoeveelheid van beeldschermwerken) altijd serieus. Bezoek een huisarts voor het stellen van een diagnose; als de huisarts aangeeft dat uw lichamelijke klachten te maken hebben met beeldschermwerken, meld dit dan bij uw studieloopbaanbegeleider of uw decaan. Heeft u behoefte aan meer inhoudelijke hulp, neem dan contact op met het A&M team (dienst Bedrijfsvoering) via Zie ook Studeren met een functiebeperking. Als hulpmiddel bij het gezonder en efficiënter beeldschermwerken (punt 1 t/m 4 hierboven), biedt de HU u de mogelijkheid gedurende uw studie gebruik te maken van ControlWORK. Er is een speciale sharepointsite (CTRLWORK) waar u meer inhoudelijke informatie over dit programma kan lezen. Wilt u het programma gaan gebruiken dan kan dit door de aanwijzingen over het thuisgebruik (inclusief installatie-instructie) te volgen. Meer specifieke informatie en een video-instructie over het instellen van beeldschermwerkplekken kunt u vinden op Hogeschool Utrecht, juli /106

85 Met CANS-klachten kunt u terecht bij uw studieloopbaanbegeleider of studentendecaan. U kunt ook terecht bij het Arbo- & Milieuteam HU (zie: Zijn uw klachten al zo ernstig dat er een arts moet worden geraadpleegd, ga dan naar uw eigen huisarts. Veilig werken in practicumlokalen Als u in practicumlokalen aan het werk gaat met bijvoorbeeld apparaten, machines, gereedschappen of chemische/gevaarlijke stoffen dan moet u altijd denken aan uw eigen veiligheid en die van anderen. Volg daarom altijd de aanwijzingen van de docent op. Houdt u aan de voorgeschreven veiligheidsregels en de instructies die zijn opgenomen in de practicumhandboeken. Belangrijk is dat u altijd de voorgeschreven persoonlijke beschermingsmiddelen draagt, zoals een veiligheidsbril of beschermende kleding. Zorg dat u altijd de op machines aanwezige afschermings- en veiligheidsvoorzieningen gebruikt. Melden van incidenten, calamiteiten en onveilige situaties De HU doet er alles aan om te zorgen voor een veilige, gezonde en milieuvriendelijke leer- en werkomgeving. Mocht u desondanks situaties signaleren die onveilig zijn of verbeterd moeten worden, meldt deze dan bij uw docent, de receptie of de Arbo- en Milieucommissie van uw faculteit. Milieu De faculteit heeft aandacht voor het milieu. We stimuleren zuinig omgaan met water en energie, minder afval en een goede afvalscheiding. U kunt hier een bijdrage aan leveren door: het licht niet aan te doen wanneer er voldoende licht is; het licht uit te doen als u een lokaal leeg achterlaat; geen water te verspillen en de spaarknop van de spoelbak (als die er is) te gebruiken; bij warmte het raam niet open te zetten maar de verwarming lager zetten; uw computer en het beeldscherm uit te zetten als u klaar bent met uw werk; spaarzaam documenten af te drukken; koffiebekertjes meermaals te gebruiken; (chemisch) afval (batterijen, papier, restanten van consumpties) in de daarvoor bestemde afvalbakken te doen, ook in de kantine; het gebouw schoon te houden en zwerfafval te voorkomen; u te houden aan het rookverbod binnen de gebouwen, roken doet u buiten op de aangeven plekken. Voor vragen, opmerkingen of ideeën over Arbo- en milieuzaken kunt u terecht bij de Arbo- en Milieucommissie van uw faculteit of bij het Arbo- & Milieuteam HU. Kijk voor meer informatie op Verzekeringen: aansprakelijkheid, ongevallen en reisverzekering U bent zelf aansprakelijk voor de (financiële) gevolgen van ongevallen en schade die u veroorzaakt aan derden. U kunt uzelf hiervoor verzekeren door het afsluiten van een aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren. Voor ongevallen/overlijden en voor wettelijke aansprakelijkheid tijdens het verblijf in of op weg naar gebouwen van de faculteit heeft de HU een beperkte verzekering. Activiteiten in het kader van de studie buiten de HU-locaties (in Nederland) vallen hier ook onder, evenals activiteiten in het kader van het HU-onderwijs in het buitenland. Veroorzaakt u schade tijdens uw stage, dan wordt eerst de aansprakelijkheidsverzekering van de stage biedende instelling aangesproken. Biedt deze geen dekking, dan wordt vervolgens uw aansprakelijkheidsverzekering aangesproken. Bieden beide verzekeringen geen dekking, dan kan de verzekering van de HU worden aangesproken. Verblijf in het buitenland in het kader van HU-onderwijs Wanneer u in het kader van HU-onderwijs naar het buitenland gaat voor studie, stage of een andere activiteit (excursie, studiereis, seminar, congres, etc.) dan bent u verplicht uw buitenlandverblijf te registreren. Voor ieder Hogeschool Utrecht, juli /106

86 buitenlandverblijf in het kader van HU-onderwijs dient u zich apart te registeren. Dit is nodig omdat de HU u en uw contactpersonen moet weten te bereiken in het geval van een calamiteit tijdens uw buitenlandverblijf. Daarnaast bent u met uw registratie automatisch aangemeld voor de gratis HU reisverzekering. Meer informatie over registreren, de gratis HU reisverzekering en zorg-, aansprakelijkheids- en ongevallenverzekering vindt u op Werken naast uw studie Wilt u een leuke (bij)baan die goed aansluit op uw studie? Campus Recruitment is dé plek voor persoonlijk loopbaanadvies, een cv-boost maar vooral voor een leuke bijbaan of startersfunctie waar u niet wordt afgerekend op te weinig (werk)ervaring. Kijk op Ook is het mogelijk om via de Connecting Factory ( tijdens uw studie voor de HU te werken (in samenwerking Campus Recruitment). Denk daarbij aan het werken tijdens voorlichtingsactiviteiten zoals open dagen, meeloopdagen en matchingsdagen. Er komen ook regelmatig vragen binnen om onze HU-onderzoekers en docenten te assisteren bij hun projecten, te helpen met evenementen of als student-assistent uw medestudenten te ondersteunen bij practica. De Connecting Factory organiseert daarnaast regelmatig sociale activiteiten, zoals werkstudentenborrels, een jaarlijkse afsluiting met barbecue en een Connecting Factory weekend. U hebt daarom niet alleen contact met medestudenten van uw studie maar ook van andere opleidingen binnen de HU. De ideale basis voor uw sociale netwerk, zowel tijdens als na uw studie. Als u onder het oude stelsel van studiefinanciering valt, waarin de prestatiebeurs van toepassing is, mag U naast uw studiefinanciering beperkt bijverdienen per kalenderjaar, zonder dat dit gevolgen heeft voor uw studiefinanciering. Deze bijverdiengrens kunt u terugvinden op de site van DUO (Dienst Uitvoering op Onderwijs, en geldt voor iedereen die recht heeft op studiefinanciering. Studenten die onder het stelsel van het studievoorschot vallen, mogen zo veel bijverdienen als ze willen. Werkt u zoveel dat u er studievertraging door oploopt, dan is het vaak verstandiger om extra geld te lenen bij DUO. Uw studentendecaan kan u hierbij adviseren Huisvesting Heeft u woonruimte gevonden en bent u verhuisd, schrijf u dan in in het bevolkingsregister van de gemeente. Dit is onder meer nodig om bij DUO aan te tonen dat u uitwonend bent. Inschrijven kan (binnen vijf dagen na uw verhuizing) bij de Dienst Burgerzaken. Neem een geldig legitimatiebewijs mee. Geef uw nieuwe adres ook door aan de HU. Dit doet u via OSIRIS of geef uw adreswijziging door via Studielink. Hogeschool Utrecht, juli /106

87 9 Over de HU 9.1 Algemene informatie U studeert aan Hogeschool Utrecht. De HU is met ruim studenten en ruim 3400 medewerkers een van de grotere hbo-instellingen in Nederland met een breed palet aan opleidingen die verdeeld zijn over zes faculteiten. Met bijna 70 bacheloropleidingen verzorgen we onderwijs op het gebied van communicatie en journalistiek, economie en management, natuur en techniek, gezondheidszorg, educatie, en maatschappij en recht in zowel Utrecht als Amersfoort. Naast bacheloropleidingen heeft de HU ook masteropleidingen, waaraan u in diverse richtingen een mastergraad kunt behalen. Door de schaal van de HU zijn we zowel klein als groot. We organiseren het onderwijs per opleiding, daardoor is het voor u als student overzichtelijk en persoonlijk. Tegelijkertijd maakt onze schaalgrootte dat we u meer kunnen bieden dan alleen uw eigen opleiding. U kunt bijvoorbeeld deelnemen aan onderwijsactiviteiten van andere HU-opleidingen en van andere onderwijsinstellingen in Nederland en in het buitenland. Denk aan het volgen van een minor of stage lopen. Hogeschool Utrecht, juli /106

88 9.1.1 Onderwijsprofiel HU Hoger beroepsonderwijs in de (kennis)samenleving De ene hogeschool is de andere niet. De HU maakt net als andere instellingen gerichte keuzes ten aanzien van haar onderwijsprofiel. Met ons onderwijs willen we bijdragen aan een duurzame kennissamenleving. We organiseren ons onderwijs zodanig, dat u zich als student maximaal kunt ontplooien. We vinden het daarom erg belangrijk dat u zich thuis voelt bij ons en investeren daar gericht in. Naast onderwijs verzorgen heeft de HU nog meer taken. Zo investeren we in onderzoek dat ingebed is in kenniscentra. Daarmee leiden we dus niet alleen professionals op, maar dragen we ook bij aan de innovatie van de beroepspraktijk. Daarom kent de HU een sterke externe oriëntatie op sociale, economische en maatschappelijke vraagstukken In het onderwijs dat we verzorgen krijgt u daarmee te maken. Het voorgaande heeft ertoe geleid dat we voor ons onderwijsprofiel expliciet kiezen voor competentie- en vraaggestuurdheid van ons onderwijs, waarbij we zorgen dat studenten in sterke leeromgevingen kunnen studeren. Wat dat precies betekent, leest u hieronder. Competentiegericht onderwijs Onderwijs is competentiegericht als u zich als student de kennis, vaardigheden en houding aanleert waarmee u een bepaald beroep kunt uitoefenen. De opleidingen formuleren, onderschrijven en actualiseren de competenties in nauw overleg met het werkveld. Competentiegericht opleiden betekent ook dat we u maatwerk leveren. We sluiten aan op eerder verworven competenties, we stimuleren u om in toenemende mate regisseur te zijn van uw eigen leerproces, keuzes te maken en deze te verantwoorden. U moet in staat zijn professioneel te handelen in kenmerkende beroepssituaties van toenemende complexiteit. Tevens dagen we u uit te werken aan uw onderzoeksvaardigheden en uw competenties te ontwikkelen in een internationale/multiculturele omgeving. Vraaggestuurd onderwijs Ons onderwijs richt zich zowel op de vraag van de beroepspraktijk als op de vraag van de studenten. Wij matchen uw kennis en leervragen met die van de beroepspraktijk op een manier die past binnen de kwaliteitseisen van de opleiding. We vinden dat u zelf verantwoordelijk bent voor uw studieloopbaan en dat de HU u daarbij moet ondersteunen. U heeft mogelijkheden uw studie mede naar eigen inzicht in te richten. Een sterke leeromgeving Een competentiegerichte en vraaggestuurde opleiding veronderstelt een sterke leeromgeving. Een leeromgeving die u inspireert, uitdaagt en waarin u zich steeds op de grens van uw kunnen begeeft. Een leeromgeving die het leren vanuit het werken in de praktijk vormgeeft: leren is werken en werken is leren. Een leeromgeving die, indien van toepassing, internationaal is georiënteerd. Iedere opleiding kent een, samen met het beroepenveld vastgestelde, kennisbasis. Vanaf het eerste jaar staat het verwerven van kennis en vaardigheden vanuit realistische beroepstaken centraal. Het onderwijs bestaat uit een mix van werkvormen, zowel individueel als in samenwerking met uw medestudenten, waarbij in toenemende mate wordt gewerkt in authentieke beroepssituaties. Hogeschool Utrecht, juli /106

89 9.1.2 Bachelor- en masterstelsel Hogeschool Utrecht voert haar taken uit binnen het Nederlandse onderwijsbestel. Dat betekent dat een reeks van structuureigenschappen, bijvoorbeeld de lengte van opleidingen, wettelijk bepaald is. Omdat er in het hoger onderwijs (hbo en wo) twee typen opleidingen zijn, te weten bachelors en masters, wordt ook wel van het bacheloren masterstelsel gesproken. Bachelor- en masterstelsel Het onderwijs aan universiteiten en hogescholen is opgedeeld in twee fasen: de bachelorfase en de masterfase. Een vierjarige hbo-opleiding noemt u een bacheloropleiding (de duur van vier jaar geldt voor de voltijdvariant. Bij deeltijd en duaal kan er sprake zijn van een afwijkende duur.). Na afronding van de opleiding krijgt u een bachelorgraad. Op de universiteit kunt u in drie jaar een bachelordiploma behalen. Hierna kunt u doorstuderen voor een masterdiploma. Zowel hogescholen als universiteiten bieden masteropleidingen aan. Studeert u aan een hogeschool, dan kunt u recht hebben op studiefinanciering. Bij de deeltijdvariant bestaat er geen recht op studiefinanciering. Zie voor meer informatie over studiefinanciering de website van DUO ( Bacheloropleidingen Uw bachelordiploma is een internationaal (h)erkenbaar diploma. Dit is handig als u in het buitenland aan de slag wilt. Ook kunt u in de meeste gevallen gedurende uw opleiding tijdelijk in het buitenland studeren. De bacheloropleidingen aan de HU bieden tevens veel vrije keuzeruimte, de zogenaamde profileringsruimte. U kunt deze profileringsruimte vullen met een minor (= een samenhangend pakket van keuzecursussen) óf met een pakket van keuzecursussen dat u zelf samenstelt. Zie verder Profileringsruimte. De profileringsruimte maakt het ook mogelijk om studieonderdelen te volgen aan andere hogescholen of universiteiten, in binnen- en buitenland. Masteropleidingen Na afronding van uw bacheloropleiding kunt u nog een masteropleiding volgen aan een hogeschool of universiteit. De HU heeft een groeiend aantal masteropleidingen, ook voor mensen die al een aantal jaren werkervaring hebben. Kijk voor meer informatie op Wilt u een master volgen aan een universiteit, dan kan dat ook. Een hbo-opleiding sluit echter niet altijd naadloos aan op een universitaire master. Om uw kennis en vaardigheden op het vereiste niveau te brengen, zijn voor een aantal masters speciale trajecten ontwikkeld. Deze zogenaamde premasters volgt u voorafgaand aan de master en geven u direct toegang. Kijk voor meer informatie op of haal de folder Doorstuderen na je bachelor aan de UU. Hogeschool Utrecht, juli /106

90 9.1.3 Hogeschool- en faculteitsregelingen De Wet op het hoger onderwijs en het wetenschappelijk onderzoek (WHW) legt de HU als instelling voor Hoger Beroepsonderwijs een aantal verplichtingen op. De HU heeft deze in diverse regelingen verwerkt en nader uitgewerkt. Er zijn regelingen die voor alle studenten binnen de HU gelden. Deze HU-brede regelingen vindt u terug op de site Daarnaast zijn er ook regelingen die alleen gelden voor studenten aan een bepaalde faculteit of een specifieke opleiding. Deze regelingen vindt u terug op de intranetpagina van uw faculteit en/of opleiding. HU-brede regelingen De HU-brede regelingen uit de categorieën Student en onderwijs en Medezeggenschap zijn voor u het meest van belang. Denk daarbij bijvoorbeeld aan: het Studentenstatuut HU: hierin zijn uw rechten en plichten als student in algemene zin vastgelegd; de Onderwijs- en examenregeling HU: hierin zijn uw rechten en plichten als student vastgelegd ten aanzien van het onderwijs, tentamens, examens en verwante zaken; de Inschrijvingsregeling: hierin worden de procedurele aspecten rond inschrijving, collegegeld en uitschrijving beschreven. Zie ook In- en uitschrijven voor de opleiding; het Reglement Rechtsbescherming Studenten HU: hierin wordt beschreven wat u kunt ondernemen als u het ergens niet mee eens bent. Zie ook hoofdstuk 7 en het Profileringsfonds: de verschillende vormen van financiële ondersteuning die de HU u kan bieden zijn hierin samengevoegd. Zie Profileringsfonds; het Reglement voor de opleidingscommissies: hierin wordt alles omtrent de opleidingscommissie (adviesorganen op afdelingsniveau) geregeld. Zie ook Opleidingscommissies; de Regeling Ongewenst gedrag: hierin worden de gedragsregels binnen de HU beschreven; de ICT-Gedragsregels: hierin worden de gedragsregels met betrekking tot het gebruik van de computers en het netwerk op de HU beschreven. Zie voor de meest recente versies van de reglementen: De belangrijkste studentenregelingen, waaronder de Onderwijs- en examenregeling en ook deze studiegids, worden jaarlijks herzien en opnieuw vastgesteld. De nieuwe versies vervangen de vorige versies die dan niet meer gelden. Als het nodig is om oude regels te handhaven, wordt een overgangsregeling opgenomen, waarin vermeld is voor wie en tot welke datum bepaalde oude regels nog gelden. De OER-HU bacheloropleidingen en de studiegids van een bepaald studiejaar gelden voor alle studenten die in dat studiejaar zijn ingeschreven. Facultaire en opleidingsregelingen De facultaire regelingen kunt u vinden via MijnHU. Denk hierbij aan huisregels, tentamenprotocollen en dergelijke die enkel voor de studenten van de betreffende faculteit gelden. Ook in hoofdstuk 10 van de OER-HU bacheloropleidingen zijn regels opgenomen die gelden voor alle studenten van de betreffende faculteit. Hoofdstuk 10 OER-HU van uw faculteit vindt u terug op In de studiegids zijn vervolgens als nadere uitwerking van de OER-HU weer opleidingsregels opgenomen die gelden voor alle studenten aan de betreffende opleiding. Alle studiegidsen van de HU zijn terug te vinden op Hogeschool Utrecht, juli /106

91 9.1.4 Orderegels Artikel 50 van het Studentenstatuut (zie regelt de ordehandhaving binnen de HU. Deze regeling houdt (kort samengevat) het volgende in: Voorschriften en aanwijzingen Om de goede gang van zaken te handhaven, gelden naast de wet binnen de HU nadere voorschriften en aanwijzingen, vastgesteld door of namens het College van Bestuur of de faculteitsdirectie. Deze kunnen betrekking hebben op, maar zijn niet beperkt tot, de volgende onderwerpen: ongewenst gedrag; fraude en/of onregelmatigheden bij tentamens; het gebruik van de gebouwen en terreinen met de daarin of daarop aanwezige voorzieningen; afmelding van de student bij ziekte of verhindering anderszins; bijzondere omstandigheden. Binnen de HU geldt verder een algemeen verbod op het dragen van gezichtsbedekkende kleding. De opleiding kan aanvullende kledingvoorschriften stellen, als dit vanuit de praktische uitvoering van het onderwijs noodzakelijk is. Plichten student Op basis van de Arbeidsomstandighedenwet gelden voor u als student in ieder geval de volgende plichten: de plicht om in werk en studie zorgvuldig en voorzichtig te handelen; de plicht om u op de hoogte te stellen van (veiligheids)voorschriften die betrekking hebben op het werk en uw studie; de plicht om aangebrachte veiligheidsvoorzieningen op de juiste wijze te gebruiken en de verplichte beschermingsmiddelen te dragen of toe te passen; de plicht om onveilige en/of ongezonde werksituaties te melden aan de desbetreffende faculteitsdirectie. Maatregelen Bij overtreding door u van de voorschriften/aanwijzingen of bij het niet nakomen van de plichten kan de faculteitsdirectie de volgende maatregelen treffen: het geven van een waarschuwing of berisping; het ontzeggen van de toegang tot gebouwen en terreinen van de HU voor de tijd van ten hoogste een jaar; het beëindigen van de inschrijving. Ook is het mogelijk om uw inschrijving als student bij de HU te weigeren of te beëindigen. Uw inschrijving wordt geweigerd of beëindigd als u door uw gedrag of uitlatingen hebt laten zien dat u ongeschikt bent voor het beroep waarvoor de opleiding u opleidt of voor de praktische voorbereiding daarop. Als u zich als student schuldig heeft gemaakt aan onregelmatigheden kan ook de examencommissie bepaalde maatregelen treffen. Zo kan de examencommissie besluiten dat u gedurende een bepaalde periode een of meer tentamens niet mag afleggen. De examencommissie kan u het diploma onthouden. De examencommissie kan ook de faculteitsdirecteur adviseren om uw inschrijving definitief te beëindigen. Deze sanctiemogelijkheden van de examencommissie zijn nader uitgewerkt in Taken en Bevoegdheden en artikel 38 OER-HU. Hogeschool Utrecht, juli /106

92 9.1.5 Kwaliteitszorg Alle bachelor- en masteropleidingen van de HU zijn officieel geaccrediteerd. Dat betekent dat ze voldoen aan de eisen die de overheid stelt aan de kwaliteit van het onderwijs. Die eisen hebben te maken met de eindkwalificaties waarvoor u wordt opgeleid, uw studieomgeving, de kwaliteit van de toetsen en het gerealiseerde niveau bij afstuderen. Eens in de zes jaar wordt opnieuw getoetst of uw opleiding nog steeds aan de eisen voldoet. Die toets wordt uitgevoerd door een externe commissie van deskundigen en opgenomen in een adviesrapport. Op basis van dat adviesrapport neemt de door de Nederlandse en Vlaamse overheid ingestelde Nederlands-Vlaamse accreditatieorganisatie (NVAO) een besluit over her accreditatie. Het meest recente adviesrapport van ook uw opleiding is te vinden op Om te zorgen dat steeds aan alle externe en interne eisen voor onderwijskwaliteit wordt voldaan, werkt Hogeschool Utrecht met een kwaliteitssysteem. Ook dat kwaliteitssysteem is door de NVAO goedgekeurd met het officiële keurmerk van de instellingstoets kwaliteitszorg onderwijs: 1. Hogeschool Utrecht werkt vanuit een onderwijsvisie aan de kwaliteit van haar onderwijs. Dit betekent dat het onderwijs wordt ontwikkeld en vernieuwd in co-creatie met de beroepspraktijk en met praktijkgericht onderzoek als kennisbasis. Bij de vormgeving van het onderwijs gaan we uit van gepersonaliseerd en ervarend leren in combinatie met blended learning en leerteams. De kwaliteit van het onderwijs wordt voor een belangrijk deel bepaald door de kwaliteit van de docenten. Zij maken samen met u het onderwijs. Van docenten binnen de HU wordt verwacht dat ze beschikken over de juiste vakkennis, dat ze weten wat er in de beroepspraktijk speelt en dat ze didactisch bekwaam zijn. 2. In het onderwijs worden met regelmaat evaluaties uitgevoerd, zodat de opleiding een nauwkeuriger beeld krijgt van waar het goed gaat en waar het beter kan. Dat kunnen enquêtes zijn zoals de Nationale Studenten Enquête (NSE), maar ook gesprekken met studenten die een beeld achter de cijfers kunnen geven. 3. Verder is er toezicht door opleidingscommissies, die gevraagd en ongevraagd advies kunnen geven over de kwaliteit van het onderwijs. 4. De examencommissies hebben een belangrijke rol bij het bewaken van de kwaliteit van toetsen en het gerealiseerde niveau. 5. Bij elke opleiding vindt ook een intern accreditatieonderzoek plaats. Dat doen we halverwege de formele accreditatieperiode van zes jaar. 6. Opleidingen nemen verbeterpunten op in jaarplannen, zodat er systematisch aan de kwaliteit van het onderwijs kan worden gewerkt. U ziet dat we bij de HU als instelling en bij elke opleiding veel aandacht geven aan de kwaliteit van het onderwijs. Belangrijk blijft dat ook u aangeeft wat u goed vindt gaan en waar er volgens u verbeteringen mogelijk zijn Organogram HU Een organogram van de HU is vinden op Organisatorisch is de HU ingedeeld in faculteiten. Zie ook Locaties HU. Bij de HU is het onderwijsaanbod georganiseerd in instituten, academies en centra. De bacheloropleidingen worden aangeboden door de instituten. Kenniscentra zijn groepen lectoren die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van onderzoeksprogramma s Locaties HU Locaties HU in Utrecht en Amersfoort Adresgegevens en routebeschrijvingen naar alle locaties in Utrecht en Amersfoort vindt u op Kijk voor de bereikbaarheid per openbaar vervoer op Hogeschool Utrecht, juli /106

93 9.2 Algemene informatie faculteit Algemeen De Faculteit Natuur en Techniek is een kennisonderneming met een geheel van technische bacheloropleidingen, post-bacheloropleidingen, masteropleidingen en kenniscentra, waarbij de relaties met de omgeving - bedrijfsleven, overheid, universiteiten, onderzoeksinstituten, hogescholen, ROC s en voortgezet onderwijs van groot belang zijn. De FNT kent bachelor- en masteropleidingen in voltijdse, deeltijdse en duale varianten. Kenniscirculatie is een begrip dat hoort bij de kennisonderneming Organogram faculteit Het organogram van de Faculteit Natuur en Techniek ziet er als volgt uit: Legenda: rood = instituten, groen = programma s, blauw = staf, paars = medezeggenschap en geel = faculteitsdirecteur * * Functionele lijnen kunnen afwijken van hiërarchische Hogeschool Utrecht, juli /106

Studiegids. Bacheloropleiding. Milieukunde Duaal 2014-2015

Studiegids. Bacheloropleiding. Milieukunde Duaal 2014-2015 Studiegids Bacheloropleiding Milieukunde Duaal 2014-2015 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, juli 2014 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep...

Nadere informatie

Ruimtelijke Ordening en Planologie Voltijd

Ruimtelijke Ordening en Planologie Voltijd Studiegids Bacheloropleiding Ruimtelijke Ordening en Planologie Voltijd 2013-2014 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1

Nadere informatie

Studiegids Bacheloropleiding Journalistiek 2015-2016. Studiegids. Bacheloropleiding. Journalistiek 2015-2016 1/114

Studiegids Bacheloropleiding Journalistiek 2015-2016. Studiegids. Bacheloropleiding. Journalistiek 2015-2016 1/114 Studiegids Bacheloropleiding Journalistiek 2015-2016 1/114 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 7 2 Inrichting van de opleiding 9 2.1 Beroepsprofiel... 9 2.1.1 Beroep... 9 2.1.2 Uitwerking van beroepsprofiel... 9

Nadere informatie

A. Nadere facultaire invulling van onderstaande artikelen uit de HU-OER 2014-2015

A. Nadere facultaire invulling van onderstaande artikelen uit de HU-OER 2014-2015 10 FACULTAIRE OER: FACULTEIT COMMUNICATIE EN JOURNALISTIEK Vastgesteld door de faculteitsdirecteur op 27 januari 2014 Instemming van de facultaire medezeggenschapsraad op..2014 A. Nadere facultaire invulling

Nadere informatie

A. Nadere facultaire invulling van onderstaande artikelen uit de HU-OER 2015-2016

A. Nadere facultaire invulling van onderstaande artikelen uit de HU-OER 2015-2016 10 FACULTAIRE OER: FACULTEIT COMMUNICATIE EN JOURNALISTIEK Vastgesteld door de faculteitsdirecteur op 2 maart 2015 Met nstemming van de facultaire medezeggenschapsraad A. Nadere facultaire invulling van

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Bouwtechnische Bedrijfskunde Voltijd 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding. Bouwtechnische Bedrijfskunde Voltijd 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding Bouwtechnische Bedrijfskunde Voltijd 2013-2014 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. AD Eventmanager 2015-2016

Studiegids. Bacheloropleiding. AD Eventmanager 2015-2016 Studiegids Bacheloropleiding AD Eventmanager 2015-2016 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, juli 2015 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep...

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Geodesie/Geo-informatica Duaal 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding. Geodesie/Geo-informatica Duaal 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding Geodesie/Geo-informatica Duaal 2013-2014 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Communicatiemanagement voltijd 2015-2016

Studiegids. Bacheloropleiding. Communicatiemanagement voltijd 2015-2016 Studiegids Bacheloropleiding Communicatiemanagement voltijd 2015-2016 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, juli 2015 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bijlage, Bachelor Opleiding Docent Muziek

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bijlage, Bachelor Opleiding Docent Muziek ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bijlage, Bachelor Opleiding Docent Muziek Studiejaar 2013-2014 Algemeen 1. Deze bijlage bij het algemene gedeelte van de Onderwijs- en examenregeling van Codarts is van toepassing

Nadere informatie

De onderwijs- en examenregeling

De onderwijs- en examenregeling De onderwijs- en examenregeling Algemeen In de onderwijs- en examenregeling (OER) wordt informatie gegeven over het onderwijs van een opleiding of een groep van opleidingen. Heeft de OER betrekking op

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Facility Management 2013-2014. Versie 1.1. Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2013

Studiegids. Bacheloropleiding. Facility Management 2013-2014. Versie 1.1. Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2013 Studiegids Bacheloropleiding Facility Management 2013-2014 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2013 Versie 1.1 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding deeltijd. Technische Bedrijfskunde 2014-2015

Studiegids. Bacheloropleiding deeltijd. Technische Bedrijfskunde 2014-2015 Studiegids Bacheloropleiding deeltijd Technische Bedrijfskunde 2014-2015 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, juli 2014 Studiegids Bacheloropleiding Technische Bedrijfskunde Deeltijd 2014-2015 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Communicatiesystemen Afstudeerrichting Bedrijfscommunicatie 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding. Communicatiesystemen Afstudeerrichting Bedrijfscommunicatie 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding Communicatiesystemen Afstudeerrichting Bedrijfscommunicatie 2013-2014 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, januari 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Civiele Techniek Voltijd 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding. Civiele Techniek Voltijd 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding Civiele Techniek Voltijd 2013-2014 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

Studiegids. Associate Degree Eventmanager 2013-2014

Studiegids. Associate Degree Eventmanager 2013-2014 Studiegids Associate Degree Eventmanager 2013-2014 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, januari 2013 Studiegids AD Eventmanager 2013-2014 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Facility Management 2012-2013. Versie 1.3

Studiegids. Bacheloropleiding. Facility Management 2012-2013. Versie 1.3 Studiegids Bacheloropleiding Facility Management 2012-2013 Versie 1.3 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2012 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Bouwkunde Duaal 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding. Bouwkunde Duaal 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding Bouwkunde Duaal 2013-2014 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Communicatiemanagement voltijd 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding. Communicatiemanagement voltijd 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding Communicatiemanagement voltijd 2013-2014 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, januari 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding deeltijd. Informatica 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding deeltijd. Informatica 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding deeltijd Informatica 2013-2014 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep... 7 2.1.2 Uitwerking van beroepsprofiel...

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1.

INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1. 1 INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1.4 Onderwijs- en examenregeling... 4 2. TOELATING TOT DE OPLEIDING...

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Journalistiek 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding. Journalistiek 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding Journalistiek 2013-2014 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, januari 2013 Studiegids bacheloropleiding Journalistiek 2013-2014 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Journalistiek 2014-2015

Studiegids. Bacheloropleiding. Journalistiek 2014-2015 Studiegids Bacheloropleiding Journalistiek 2014-2015 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, januari 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep...

Nadere informatie

Associate Degree Business Management Amersfoort

Associate Degree Business Management Amersfoort Studiegids Bacheloropleiding Business Management Amersfoort Associate Degree Business Management Amersfoort 2013-2014 Versie 1.2 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2013 Amersfoort 2013-2014

Nadere informatie

Verkorte studiegids. Bacheloropleiding ACADEMISCHE LERARENOPLEIDING PRIMAIR ONDERWIJS (ALPO) 2013-2014

Verkorte studiegids. Bacheloropleiding ACADEMISCHE LERARENOPLEIDING PRIMAIR ONDERWIJS (ALPO) 2013-2014 Verkorte studiegids Bacheloropleiding ACADEMISCHE LERARENOPLEIDING PRIMAIR ONDERWIJS (ALPO) 2013-2014 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 3 2 Inrichting van

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Bouwkunde Voltijd 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding. Bouwkunde Voltijd 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding Bouwkunde Voltijd 2013-2014 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Bouwkunde Voltijd 2014-2015

Studiegids. Bacheloropleiding. Bouwkunde Voltijd 2014-2015 Studiegids Bacheloropleiding Bouwkunde Voltijd 2014-2015 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, juli 2014 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep...

Nadere informatie

OER. Uitleg over de. Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER)

OER. Uitleg over de. Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Fractie VUUR, Universiteitsraad www.verenigingvuur.nl info@verenigingvuur.nl Voorwoord De Onderwijs-

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen. Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel): Bachelor Wijsbegeerte

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen. Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel): Bachelor Wijsbegeerte ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2015-2016 Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel): Bachelor Wijsbegeerte Deze onderwijs- en examenregeling (OER-FFTR) treedt

Nadere informatie

Studiegids. Associate degree Eventmanager 2012-2013

Studiegids. Associate degree Eventmanager 2012-2013 Studiegids Associate degree Eventmanager 2012-2013 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2012 Studiegids Associate degree Eventmanager 2012-2013 2/132 Studiegids Associate degree Eventmanager

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding Pedagogiek. Voltijd 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding Pedagogiek. Voltijd 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding Pedagogiek Voltijd 2013-2014 Hogeschool Utrecht, Utrecht, september 2013 Studiegids bacheloropleiding Pedagogiek Voltijd 2013-2014 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting

Nadere informatie

Studiegids bacheloropleiding Propedeutische Fase Social Work voltijd 2013-2014

Studiegids bacheloropleiding Propedeutische Fase Social Work voltijd 2013-2014 Studiegids bacheloropleiding Propedeutische Fase Social Work voltijd 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding Propedeutische Fase Social Work 2013-2014 1/137 Studiegids bacheloropleiding Propedeutische Fase

Nadere informatie

De faculteit Communicatie en Journalistiek kent de volgende nadere regelgeving die een integraal onderdeel van de OER vormen:

De faculteit Communicatie en Journalistiek kent de volgende nadere regelgeving die een integraal onderdeel van de OER vormen: 10 SPECIFIEKE FACULTAIRE BEPALINGEN FCJ A. Nadere facultaire invulling van enige artikelen uit de HU-OER Artikel 33 Inschrijving voor tentamens 1. Door zich in te schrijven voor een cursus, is de student

Nadere informatie

Studiegids bacheloropleiding Creatieve Therapie 2013-2014. Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Creatieve Therapie 2013-2014

Studiegids bacheloropleiding Creatieve Therapie 2013-2014. Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Creatieve Therapie 2013-2014 Studiegids bacheloropleiding Creatieve Therapie 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding voltijd Creatieve Therapie 2013-2014 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

Studiegids. Associate Degree Kinderopvang. Pedagogiek, deeltijd 2012-2013

Studiegids. Associate Degree Kinderopvang. Pedagogiek, deeltijd 2012-2013 Studiegids Associate Degree Kinderopvang Pedagogiek, deeltijd 2012-2013 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2012 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding deeltijd. Commerciële Economie 2013-2014. Versie 1.1

Studiegids. Bacheloropleiding deeltijd. Commerciële Economie 2013-2014. Versie 1.1 Studiegids Bacheloropleiding deeltijd Commerciële Economie 2013-2014 Versie 1.1 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2013 Studiegids bacheloropleiding deeltijd Commerciële Economie 2013-2014

Nadere informatie

Studiegids Bacheloropleiding Logopedie 2015-2016. Studiegids. Bacheloropleiding. Logopedie 2015-2016

Studiegids Bacheloropleiding Logopedie 2015-2016. Studiegids. Bacheloropleiding. Logopedie 2015-2016 Studiegids Bacheloropleiding Logopedie 2015-2016 Studiegids Bacheloropleiding Logopedie 2015-2016 Hogeschool Utrecht, Utrecht, juli 2015 Studiegids Bacheloropleiding Logopedie 2015-2016 Inhoudsopgave 1

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Electronic Engineering and Design. Duaal 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding. Electronic Engineering and Design. Duaal 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding Electronic Engineering and Design Duaal 2013-2014 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, januari 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 6 2 Inrichting van de opleiding 8 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Financial Services Management 2013-2014. Versie 1.2

Studiegids. Bacheloropleiding. Financial Services Management 2013-2014. Versie 1.2 Studiegids Bacheloropleiding Financial Services Management 2013-2014 Versie 1.2 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Communicatiesystemen Digitale Media en Communicatie 2015-2016

Studiegids. Bacheloropleiding. Communicatiesystemen Digitale Media en Communicatie 2015-2016 Studiegids Bacheloropleiding Communicatiesystemen Digitale Media en Communicatie 2015-2016 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, juli 2015 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding deeltijd. Pedagogiek 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding deeltijd. Pedagogiek 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding deeltijd Pedagogiek 2013-2014 Studiegids bacheloropleiding Pedagogiek deeltijd 2013-2014 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Technische Bedrijfskunde Voltijd 2015-2016

Studiegids. Bacheloropleiding. Technische Bedrijfskunde Voltijd 2015-2016 Studiegids Bacheloropleiding Technische Bedrijfskunde Voltijd 2015-2016 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, juli 2015 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven:

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven: 10 SPECIFIEKE FACULTAIRE BEPALINGEN Faculteit: Faculteit A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven: Artikel 32 Inschrijving voor cursussen 3A De student

Nadere informatie

Studiegids bacheloropleiding AOT-Techniek - Integrated Building & Engineering 2012-2013

Studiegids bacheloropleiding AOT-Techniek - Integrated Building & Engineering 2012-2013 Studiegids Bacheloropleiding AOT-Techniek - Integrated Building & Engineering 2012-2013 1/120 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 6 2 Inrichting van de opleiding 8 2.1 Beroepsprofiel... 8 2.1.1 Beroep... 8 2.1.2

Nadere informatie

Deze versie treedt in werking op 1 september 2013 en vervangt alle voorgaande versies.

Deze versie treedt in werking op 1 september 2013 en vervangt alle voorgaande versies. III FACULTEIT Maatschappij & Recht vastgesteld door de faculteitsdirectie op 26-02-2013 instemming van de facultaire medezeggenschapsraad op. 2013. Deze versie treedt in werking op 1 september 2013 en

Nadere informatie

Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER)

Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Fractie VUUR, Universiteitsraad www.verenigingvuur.nl info@verenigingvuur.nl - 2 - Voorwoord

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Culturele en Maatschappelijke Vorming Afstudeerrichting Social Management 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding. Culturele en Maatschappelijke Vorming Afstudeerrichting Social Management 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding Culturele en Maatschappelijke Vorming 2013-2014 1/117 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep... 7 2.1.2 Uitwerking

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding deeltijd. Bedrijfskunde MER 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding deeltijd. Bedrijfskunde MER 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding deeltijd Bedrijfskunde MER 2013-2014 Versie 1.1 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2013 Studiegids bacheloropleiding deeltijd Bedrijfskunde MER 2013-2014 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Propedeutische Fase Social Work Deeltijd

Propedeutische Fase Social Work Deeltijd Studiegids Bacheloropleiding Propedeutische Fase Social Work Deeltijd 2013-2014 1/130 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep... 7 2.1.2 Uitwerking

Nadere informatie

Studiegids. Associate Degree. Assistent Marketeer. Deeltijd 2013-2014. Versie 1.1

Studiegids. Associate Degree. Assistent Marketeer. Deeltijd 2013-2014. Versie 1.1 Studiegids Associate Degree Assistent Marketeer Deeltijd 2013-2014 Versie 1.1 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

Biologie & Medisch Laboratoriumonderzoek (Life Sciences)

Biologie & Medisch Laboratoriumonderzoek (Life Sciences) Studiegids Bacheloropleiding Biologie & Medisch Laboratoriumonderzoek (Life Sciences) Deeltijd 2014-2015 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep...

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding 2014-2015 COMMUNICATIESYSTEMEN, AFSTUDEERRICHTING DIGITALE MEDIA EN COMMUNICATIE

Studiegids. Bacheloropleiding 2014-2015 COMMUNICATIESYSTEMEN, AFSTUDEERRICHTING DIGITALE MEDIA EN COMMUNICATIE Studiegids Bacheloropleiding COMMUNICATIESYSTEMEN, AFSTUDEERRICHTING DIGITALE MEDIA EN COMMUNICATIE 2014-2015 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep...

Nadere informatie

Studiegids bacheloropleiding Creatieve Therapie Deeltijd 2013-2014. Studiegids. Bacheloropleiding deeltijd. Creatieve Therapie 2013-2014 1/145

Studiegids bacheloropleiding Creatieve Therapie Deeltijd 2013-2014. Studiegids. Bacheloropleiding deeltijd. Creatieve Therapie 2013-2014 1/145 Studiegids Bacheloropleiding deeltijd Creatieve Therapie 2013-2014 1/145 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep... 7 2.1.2 Uitwerking van beroepsprofiel...

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Logopedie 2014-2015

Studiegids. Bacheloropleiding. Logopedie 2014-2015 Studiegids Bacheloropleiding Logopedie 2014-2015 1 Studiegids Bacheloropleiding Logopedie 2014-2015 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep... 7

Nadere informatie

Studiegids bacheloropleiding Creatieve Therapie Deeltijd 2014-2015. Studiegids. Bacheloropleiding deeltijd. Creatieve Therapie 2014-2015 1/96

Studiegids bacheloropleiding Creatieve Therapie Deeltijd 2014-2015. Studiegids. Bacheloropleiding deeltijd. Creatieve Therapie 2014-2015 1/96 Studiegids Bacheloropleiding deeltijd Creatieve Therapie 2014-2015 1/96 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep... 7 2.1.2 Uitwerking van beroepsprofiel...

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) DEEL 1: AVANS GENERIEK

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) DEEL 1: AVANS GENERIEK ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) DEEL 1: AVANS GENERIEK 1 De inhoud van de Onderwijs- en Examenregelingen Hoofdstuk 1 ALGEMEEN 1.1 Algemene bepalingen 1 Avans Hogeschool kent, conform artikel 7.59. van

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding deeltijd. Business IT & Management 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding deeltijd. Business IT & Management 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding deeltijd Business IT & Management 2013-2014 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep... 7 2.1.2 Uitwerking van beroepsprofiel...

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Pedagogiek, deeltijd 2012-2013

Studiegids. Bacheloropleiding. Pedagogiek, deeltijd 2012-2013 Studiegids Bacheloropleiding Pedagogiek, deeltijd 2012-2013 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2012 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Bedrijfseconomie 2013-2014. Versie 1.1

Studiegids. Bacheloropleiding. Bedrijfseconomie 2013-2014. Versie 1.1 Studiegids Bacheloropleiding Bedrijfseconomie 2013-2014 Versie 1.1 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

Studiegids bacheloropleiding CM deeltijd 2012-2013. Studiegids. Bacheloropleiding. Deeltijd 2012-2013 1/130

Studiegids bacheloropleiding CM deeltijd 2012-2013. Studiegids. Bacheloropleiding. Deeltijd 2012-2013 1/130 Studiegids Bacheloropleiding Deeltijd 2012-2013 1/130 2/130 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 6 2 Inrichting van de opleiding 8 2.1 Beroepsprofiel... 8 2.1.1 Beroep... 8 2.1.2 Uitwerking van beroepsprofiel...

Nadere informatie

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven 10 SPECIFIEKE FACULTAIRE BEPALINGEN Faculteit Economie en Management A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven Artikel 32 Inschrijving voor cursussen. 3A

Nadere informatie

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven 10 SPECIFIEKE FACULTAIRE BEPALINGEN Faculteit Educatie A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven Artikel 32 Inschrijving voor cursussen 3A De student is

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Electronic Engineering and Design. Voltijd 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding. Electronic Engineering and Design. Voltijd 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding Electronic Engineering and Design Voltijd 2013-2014 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, januari 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 6 2 Inrichting van de opleiding 8 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

Studiegids Bachelor Fysiotherapie voltijd 2014-2015

Studiegids Bachelor Fysiotherapie voltijd 2014-2015 Studiegids Bachelor Fysiotherapie voltijd 2014-2015 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep... 7 2.1.2 Uitwerking van beroepsprofiel... 7 2.1.3

Nadere informatie

Associate Degree Business Management Utrecht

Associate Degree Business Management Utrecht Studiegids Bacheloropleiding Business Management Utrecht Associate Degree Business Management Utrecht 2013-2014 Versie 1.2 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Farmakunde 2014-2015

Studiegids. Bacheloropleiding. Farmakunde 2014-2015 Studiegids Bacheloropleiding Farmakunde 2014-2015 Studiegids Bacheloropleiding Farmakunde 2014-2015 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep... 7

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Bedrijfskunde MER. Deeltijd 2012-2013

Studiegids. Bacheloropleiding. Bedrijfskunde MER. Deeltijd 2012-2013 Studiegids Bacheloropleiding Bedrijfskunde MER Deeltijd 2012-2013 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2012 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

Studiegids bacheloropleiding Journalistiek 2012-2013. Studiegids. Bacheloropleiding. Journalistiek 2012-2013. Datum juli 2012. Versie 5.

Studiegids bacheloropleiding Journalistiek 2012-2013. Studiegids. Bacheloropleiding. Journalistiek 2012-2013. Datum juli 2012. Versie 5. Studiegids Bacheloropleiding Journalistiek 2012-2013 Datum juli 2012 Versie 5.0 1/292 Documentbeheer Titel versie datum Status Studiegids Journalistiek 1.0 25 mei 2012 Concept Malika Studiegids Journalistiek

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Farmakunde 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding. Farmakunde 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding Farmakunde 2013-2014 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep... 7 2.1.2 Uitwerking van beroepsprofiel... 7 2.1.3 Competenties

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Industriële Automatisering. Voltijd 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding. Industriële Automatisering. Voltijd 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding Industriële Automatisering Voltijd 2013-2014 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, januari 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 6 2 Inrichting van de opleiding 8 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 05-06 Master Pedagogiek CROHO-nummer 443 variant: deeltijd NHL Hogeschool Afdeling: Zorg en Welzijn Versie: Concept besproken met AO-M.Peda 8-4-5 / definitief

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding deeltijd. Technische Bedrijfskunde 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding deeltijd. Technische Bedrijfskunde 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding deeltijd Technische Bedrijfskunde 2013-2014 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, januari 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 6 2 Inrichting van de opleiding 8 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Communicatiesystemen. Afstudeerrichting Digitale Media en Communicatie 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding. Communicatiesystemen. Afstudeerrichting Digitale Media en Communicatie 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding Communicatiesystemen Afstudeerrichting Digitale Media en Communicatie 2013-2014 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep...

Nadere informatie

Studiegids. Associate Degree opleiding. Intercedent 2013-2014. Versie 1.1

Studiegids. Associate Degree opleiding. Intercedent 2013-2014. Versie 1.1 Studiegids Associate Degree opleiding Intercedent 2013-2014 Versie 1.1 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2013 Studiegids associate degree opleiding Intercedent 2013-2014 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Studiegids bacheloropleiding Bedrijfseconomie deeltijd 2012-2013

Studiegids bacheloropleiding Bedrijfseconomie deeltijd 2012-2013 Studiegids Bacheloropleiding Bedrijfseconomie deeltijd 2012-2013 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2012 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Logistiek & Economie 2013-2014. Versie 1.1

Studiegids. Bacheloropleiding. Logistiek & Economie 2013-2014. Versie 1.1 Studiegids Bacheloropleiding Logistiek & Economie 2013-2014 Versie 1.1 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Technische Bedrijfskunde 2014-2015. Studiegids Bacheloropleiding Technische Bedrijfskunde Voltijd 2014-2015

Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Technische Bedrijfskunde 2014-2015. Studiegids Bacheloropleiding Technische Bedrijfskunde Voltijd 2014-2015 Studiegids Bacheloropleiding Technische Bedrijfskunde Voltijd 2014-2015 Studiegids Bacheloropleiding voltijd Technische Bedrijfskunde 2014-2015 1/212 Studiegids Bacheloropleiding Technische Bedrijfskunde

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Mediatechnologie. Voltijd 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding. Mediatechnologie. Voltijd 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding Mediatechnologie Voltijd 2013-2014 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, januari 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 6 2 Inrichting van de opleiding 8 2.1 Beroepsprofiel... 8

Nadere informatie

Studiegids Bacheloropleidingen Oogzorg (Optometrie & Orthoptie) 2015-2016

Studiegids Bacheloropleidingen Oogzorg (Optometrie & Orthoptie) 2015-2016 Studiegids Bacheloropleidingen Oogzorg Optometrie & Orthoptie 2015-2016 Studiegids Bacheloropleidingen Oogzorg (Optometrie & Orthoptie) 2015-2016 2/318 Studiegids Bacheloropleidingen Oogzorg (Optometrie

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding HBO-Rechten deeltijd inclusief afstudeerrichting kandidaatgerechtsdeurwaarder 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding HBO-Rechten deeltijd inclusief afstudeerrichting kandidaatgerechtsdeurwaarder 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding HBO-Rechten deeltijd inclusief afstudeerrichting kandidaatgerechtsdeurwaarder Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2013 Studiegids bacheloropleiding HBO-Rechten

Nadere informatie

Studiegids Bacheloropleiding Informatica voltijd 2014-2015

Studiegids Bacheloropleiding Informatica voltijd 2014-2015 Studiegids Bacheloropleiding Informatica voltijd 2014-2015 1/104 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep... 7 2.1.2 Uitwerking van beroepsprofiel...

Nadere informatie

Studiegids bachelor opleiding en Associate degree Chemische Technologie duaal 2013-2014

Studiegids bachelor opleiding en Associate degree Chemische Technologie duaal 2013-2014 Studiegids bacheloropleiding en Associate degree Chemische Technologie duaal 2013-2014 1/236 2/236 Inhoudsopgave Voorwoord 6 2 Inrichting van de opleiding 8 2.1 Beroepsprofiel... 8 2.1.1 Beroep... 8 2.1.2

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2012-2013 bacheloropleiding HBO-Rechten

Onderwijs- en examenregeling 2012-2013 bacheloropleiding HBO-Rechten College van bestuur Onderwijs- en examenregeling 2012-2013 bacheloropleiding HBO-Rechten ) U2012-04405-BGA I Algemeen deel 1. Algemeen Artikel 1. Toepasselijkheid van de regeling Het Algemeen Deel (Deel

Nadere informatie

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven 10 SPECIFIEKE FACULTAIRE BEPALINGEN Faculteit Communicatie en Journalistiek A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven Artikel 32 Inschrijving voor cursussen

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Financial Services Management. Voltijd 2012-2013

Studiegids. Bacheloropleiding. Financial Services Management. Voltijd 2012-2013 Studiegids Bacheloropleiding Financial Services Management Voltijd 2012-2013 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2012 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Bedrijfseconomie. Voltijd 2012-2013

Studiegids. Bacheloropleiding. Bedrijfseconomie. Voltijd 2012-2013 Studiegids Bacheloropleiding Bedrijfseconomie Voltijd 2012-2013 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2012 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Creatieve Therapie 2012-2013

Studiegids. Bacheloropleiding. Creatieve Therapie 2012-2013 Studiegids Bacheloropleiding Creatieve Therapie 2012-2013 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2012 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Master leraar Algemene Economie Croho: 45275 deeltijd 1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Spaanse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Spaanse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [66810] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Spaanse taal en cultuur Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. HBO-Rechten Voltijd 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding. HBO-Rechten Voltijd 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding HBO-Rechten Voltijd 2013-2014 Hogeschool Utrecht, Studentzaken / JZ Utrecht, september 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Bedrijfskunde MER 2013-2014. Versie 1.1

Studiegids. Bacheloropleiding. Bedrijfskunde MER 2013-2014. Versie 1.1 Studiegids Bacheloropleiding Bedrijfskunde MER 2013-2014 Versie 1.1 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

Studiegids. Associate Degree en Bacheloropleiding. Business Management Amersfoort. Voltijd 2012-2013

Studiegids. Associate Degree en Bacheloropleiding. Business Management Amersfoort. Voltijd 2012-2013 Studiegids Associate Degree en Bacheloropleiding Business Management Amersfoort Voltijd 2012-2013 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2012 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Master Leraar Algemene Economie CROHO: 45275 variant: deeltijd NHL Hogeschool Afdeling: IEC Versie: Concept besproken met kernteam 29-4-15 / definitief

Nadere informatie

Studiegids bacheloropleiding Communicatiemanagment voltijd 2012-2013. Studiegids. Bacheloropleiding. Communicatiemanagement Voltijd 2012-2013 1/277

Studiegids bacheloropleiding Communicatiemanagment voltijd 2012-2013. Studiegids. Bacheloropleiding. Communicatiemanagement Voltijd 2012-2013 1/277 Studiegids Bacheloropleiding Communicatiemanagement Voltijd 2012-2013 1/277 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep... 7 2.1.2 Uitwerking van beroepsprofiel...

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 014-015 Master Pedagogiek CROHO-nummer 44113 deeltijd 1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1. Informatie en communicatie...

Nadere informatie

Erratum Studiegids Communicatiemanagement voltijd 2015-2016

Erratum Studiegids Communicatiemanagement voltijd 2015-2016 Erratum Studiegids Communicatiemanagement voltijd 201-2016 1 Errata In hoofdstuk 1 Voorwoord dient op bladzijde 6 de tekst (Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.) te worden gewijzigd in (zie paragraaf 2.8.3)

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Small Business & Retail Management 2013-2014. Versie 1.1

Studiegids. Bacheloropleiding. Small Business & Retail Management 2013-2014. Versie 1.1 Studiegids Bacheloropleiding Small Business & Retail Management 2013-2014 Versie 1.1 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7

Nadere informatie

Deel B van de onderwijs- en examenregeling voor de duale masteropleiding Communicatie- en informatiewetenschappen, 90 EC, 2014-2015

Deel B van de onderwijs- en examenregeling voor de duale masteropleiding Communicatie- en informatiewetenschappen, 90 EC, 2014-2015 Deel B van de onderwijs- en examenregeling voor de duale masteropleiding Communicatie- en informatiewetenschappen, 90 EC, 2014-2015 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 Toepasselijkheid van de regeling Deze

Nadere informatie

Studiegids. Associate degree opleiding. Schrijftolk 2015-2016

Studiegids. Associate degree opleiding. Schrijftolk 2015-2016 Studiegids Associate degree opleiding Schrijftolk 2015-2016 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, juli 2015 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel Schrijftolk...

Nadere informatie