Bindend Studieadvies (BSA)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bindend Studieadvies (BSA)"

Transcriptie

1 BSA_4luik_0708.qxp:BSA folder recht :18 Pagina 1 Bindend Studieadvies (BSA) Neem contact op met het Bureau Studiebegeleiding Om dispensatie te krijgen van het negatief BSA moet u uw persoonlijke omstandigheden meteen schriftelijk melden bij het Bureau Studiebegeleiding. Alleen zó kunt u optimale begeleiding krijgen. Na de tentamens van het tweede semester geeft de Examencommissie advies over de dispensatie aan de decaan van de Faculteit. Hardheidsclausule De decaan van de faculteit kan in bijzondere gevallen, waarin toepassing van de regeling tot onevenredige benadeling of onbillijkheden van zwaarwegende aard zou leiden, ten gunste van de student hiervan afwijken. Als u onvoldoende studiepunten heeft behaald na de tentamenperiode van het tweede semester krijgt u een voornemen tot negatief BSA. Als u van mening bent dat dit advies ten onrechte is uitgebracht dan kunt u begin augustus naar de hoorzitting van de Examencommissie gaan. Samengevat Wat kunt u verwachten van de faculteit? nstellen beroep tegen een definitieve negatieve beslissing Na afloop van de hoorzitting neemt, op advies van de Examencommissie, de decaan van de Faculteit een besluit over het negatief bindend studieadvies. Tegen dit besluit kunt u binnen vier weken na de dag waarop het besluit is bekendgemaakt beroep instellen bij het College van Beroep voor de Examens (COBEX) van de UvA. in het eerste studiejaar: alle studenten ontvangen nadat de tentamenresultaten van de tentamens van het 1e semester bekend zijn (maart) een eerste advies. indien de behaalde studiepunten daartoe aanleiding geven (20 studiepunten of minder) krijgt de student een waarschuwingsadvies met een uitnodiging voor een gesprek met een van de studieadviseurs. Na de uitslag van de tentamens in juni ontvangen alle studenten een studieadvies. Studenten die 40 punten aan eerstejaarsvakken hebben gehaald kunnen hun studie zonder meer voortzetten Studenten die dan minder dan 40 studiepunten (EC) hebben gehaald krijgen een voornemen tot negatief BSA. Studenten die in 2006 begonnen, krijgen een negatief studieadvies als ze minder dan 60 EC hebben gehaald Faculteit der Rechtsgeleerdheid Studenten die in 2007 begonnen, krijgen opschorting van het negatief bindend studieadvies als ze 30 EC of meer, maar minder dan 40 EC hebben gehaald Degenen die het niet eens zijn met het voornemen kunnen begin augustus naar de hoorzitting van de Examencommissie gaan. Het voornemen tot negatief BSA wordt na de hoorzitting gevolgd door een definitieve beslissing van de decaan van de Faculteit. Hiertegen is beroep mogelijk bij de COBEX. De exacte data zullen op de website te vinden zijn. Wat verwacht de faculteit van u? Studenten die aan een andere opleiding voor wetenschappelijk onderwijs studiepunten hebben behaald, dienen deze zelf te overleggen bij het Bureau Studiebegeleiding. Dit moet u doen als u alleen hiermee aan de BSA-norm kunt voldoen. Studenten die vertraging oplopen door de in de Onderwijs- en examenregeling nader gespecificeerde persoonlijke omstandigheden, melden dit zo spoedig mogelijk schriftelijk bij het Bureau Studiebegeleiding. Studenten die zich na 1 oktober inschrijven kunnen dit alleen doen met een verklaring van het Bureau Studiebegeleiding. Na 1 maart is inschrijving voor de rechtenstudie niet meer mogelijk. Stopt u voortijdig met de studie, meld dit dan bij Bureau Studiebegeleiding. Ook als u zich voortijdig uitschrijft, valt u namelijk onder het bindend studieadvies! Uitschrijven zonder dispensatie of toepassing van de hardheidsclausule betekent dat aan het eind van het studiejaar een negatief BSA wordt uitgebracht. Als u vóór 1 november uitschrijft kunt u ontheffing van het BSA krijgen. Waar vindt u het Bureau Studiebegeleiding? U kunt een afspraak maken met Bureau Studiebegeleiding via de Onderwijsbalie, kamer D018. De Onderwijsbalie is open ma-vrij van tot De studieadviseurs zijn ma-do tussen 9.00 en telefonisch bereikbaar op Daarnaast is er ma-do een inloopspreekuur van 10:30-12:30 uur (afspraak niet nodig). Zie voor meer informatie over Bureau Studiebegeleiding de website van de faculteit. Uitgave: juni 2007 Ontwerp: Crasborn Grafisch Ontwerpers bno Procedure en beroep

2 Het (negatief bindend) studieadvies De Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit van Amsterdam geeft aan alle voltijd bachelorstudenten aan het einde van het eerste jaar van inschrijving een studieadvies. Als u onvoldoende studiepunten heeft behaald, kan dit advies inhouden dat u uw bacheloropleiding aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid niet verder mag vervolgen: een negatief bindend studieadvies (BSA). Waarom een negatief bindend studieadvies Het eerste jaar van een bacheloropleiding heeft een drietal functies: oriënteren, selecteren en verwijzen. Dit jaar is dus onder andere bedoeld om een beeld te krijgen van wat de studie precies inhoudt, om te zien of de opleiding bij u past en indien nodig om te onderzoeken welke andere mogelijkheden er voor u zijn. Uit onderzoeken is gebleken dat van de studenten die na een jaar nog geen 40 studiepunten (het totaal aantal studiepunten bedraagt in het eerste jaar 60) hebben behaald, er uiteindelijk maar heel weinig afstuderen. Een situatie die slechts verliezers kent: de student bouwt een grote studieschuld op en verliest veel tijd zonder dat hem dat uiteindelijk een diploma oplevert, en de faculteit investeert in onderwijs zonder rendement. Een negatief bindend studieadvies moet deze studenten tijdig op een ander spoor zetten. Bij een andere opleiding heeft hij wellicht meer kans van slagen. De BSA-norm Het studieadvies is gebaseerd op de studieresultaten in het eerste jaar. Aan het eind van het eerste studiejaar moet u ten minste 40 studiepunten voor eerstejaarsvakken van de opleiding hebben behaald. Studiepunten behaald bij een andere universitaire opleiding U mag tot 15 van de 40 studiepunten in het eerste studiejaar behalen aan een andere universitaire opleiding. U hoeft

3 deze punten alleen aan te melden bij Bureau Studiebegeleiding als ze nodig zijn om aan de BSA-norm te voldoen. nschrijven na 31 januari Als u zich na 31 januari voor het eerst hebt ingeschreven als voltijdstudent voor een bacheloropleiding aan de faculteit, moet u aan het eind van het lopende studiejaar ten minste 20 studiepunten hebben behaald aan eerstejaarsvakken. Vrijstellingen Als u vrijstellingen hebt gekregen voor onderdelen van het eerste jaar van de bacheloropleiding tellen de studiepunten die horen bij de vrijgestelde onderdelen mee voor de BSA-norm. Het is dus belangrijk om deze vrijstellingen zo spoedig mogelijk bij de Examencommissie (p/a Bureau Studiebegeleiding) aan te vragen. Zie voor de wijze van aanvragen hoofdstuk 7 van de studiegids Algemeen Deel. Gevolgen van het studieadvies Als u na één jaar aan bovenstaande norm van 40 EC hebt voldaan, dan kunt u de studie zonder meer voortzetten. Als u na één jaar niet voldoet aan de BSA-norm kunt u zich gedurende drie jaar niet inschrijven voor een bacheloropleiding van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid. Deze regeling geldt voor iedereen die zich inschrijft als voltijdstudent voor een van de bachelors van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid. Ook als u zich weer uitschrijft voor u aan de BSA-norm heeft voldaan, krijgt u toch aan het eind van het studiejaar een negatief studieadvies. Studenten die vóór 31/10 een verzoek tot uitschrijving doen bij de Centrale Studenten Administratie (Binnengasthuisstr 9) kunnen bij Bureau Studiebegeleiding schriftelijk verzoeken om ontheffing van het BSA, met vermelding van de reden.

4 Ondersteuning door de faculteit De officiële tekst van de BSA-regeling is te vinden in de Onderwijs- en examenregeling (OER) op onder de knop: over de FdR en dan naar reglementen. Regeling voor studenten die in het studiejaar of begonnen Ten aanzien van studenten die in met hun studie beginnen en minstens 30 EC maar minder dan 40 EC aan eerstejaarsvakken hebben behaald, wordt het bindend studieadvies een jaar opgeschort. De norm in hun tweede studiejaar bedraagt in dat geval 60 EC aan eerstejaarsvakken. Voor studenten die voor september 2007 zijn begonnen geldt voor het tweede studiejaar een norm van 60 EC aan eerstejaarsvakken. De faculteit heeft de verantwoordelijkheid om studenten tijdig te waarschuwen als zij studievertraging constateert. Daarnaast ondersteunt zij studenten bij het tegengaan van studievertraging. Aanmeldingsformulier Aankomende studenten kunnen op een aanmeldingsformulier studievertragende factoren melden. Zij krijgen dan een oproep van Bureau Studiebegeleiding om hierover te spreken en zonodig een studieplan op te stellen. Waarschuwingsadvies n geval uw studieprestaties van het eerste semester tegenvallen, krijgt u in maart een waarschuwingsadvies. n de brief met het waarschuwingsadvies wordt u opgeroepen voor een gesprek met een van de studieadviseurs. Samen met de studieadviseur kunt u proberen te achterhalen waarom het studeren niet goed gaat en plannen maken om betere studieresultaten te halen.

5 Wanneer geen negatief bindend studieadvies? Praten met de studieadviseur Daarnaast kunt u gedurende het hele jaar terecht bij de studieadviseurs van het Bureau Studiebegeleiding. Er is van ma t/m do een inloopspreekuur en voor een afspraak is de wachttijd meestal kort. Zie hieronder voor de verschillende spreekuren. Gesprekken met een studieadviseur zijn altijd vertrouwelijk! Verantwoord studeergedrag Als u vertraging dreigt op te lopen is dat een zorg voor de faculteit, maar natuurlijk in de eerste plaats voor uzelf. Heeft u bijvoorbeeld problemen met de aanpak en de organisatie van de studie, door moeite met de toetsmethodiek, doordat u denkt dat u bepaalde studievaardigheden mist of door persoonlijke omstandigheden kunt u dus het beste een afspraak maken met een van de studieadviseurs. Zo toont u verantwoord studeergedrag, dat wil zeggen dat u vertraging zoveel mogelijk probeert te voorkomen ndien u minder dan de voor u geldende norm hebt behaald, wordt in onderstaande situaties geen negatief bindend studieadvies gegeven. Persoonlijke omstandigheden Wanneer u de BSA-norm niet haalt als gevolg van, zwaarwegende in de Onderwijs en Examenregeling vermelde, persoonlijke omstandigheden, kan de Examencommissie besluiten dat u uw opleiding toch mag voortzetten. Deze persoonlijke omstandigheden zijn: ziekte, bijzondere familieomstandigheden, lichamelijke, zintuiglijke of ander functiestoornis, zwangerschap of het bekleden van een bestuursfunctie. n art. 35 van de Onderwijs- en Examenregeling worden deze omstandigheden nader omschreven. De vraag of er een causaal verband aangetoond kan worden tussen uw persoonlijke omstandigheden en de door u behaalde resultaten is doorslaggevend bij de beslissing van de Examencommissie.

6 BSA_4luik_0708.qxp:BSA folder recht :18 Pagina 1 Bindend Studieadvies (BSA) Neem contact op met het Bureau Studiebegeleiding Om dispensatie te krijgen van het negatief BSA moet u uw persoonlijke omstandigheden meteen schriftelijk melden bij het Bureau Studiebegeleiding. Alleen zó kunt u optimale begeleiding krijgen. Na de tentamens van het tweede semester geeft de Examencommissie advies over de dispensatie aan de decaan van de Faculteit. Hardheidsclausule De decaan van de faculteit kan in bijzondere gevallen, waarin toepassing van de regeling tot onevenredige benadeling of onbillijkheden van zwaarwegende aard zou leiden, ten gunste van de student hiervan afwijken. Als u onvoldoende studiepunten heeft behaald na de tentamenperiode van het tweede semester krijgt u een voornemen tot negatief BSA. Als u van mening bent dat dit advies ten onrechte is uitgebracht dan kunt u begin augustus naar de hoorzitting van de Examencommissie gaan. Samengevat Wat kunt u verwachten van de faculteit? nstellen beroep tegen een definitieve negatieve beslissing Na afloop van de hoorzitting neemt, op advies van de Examencommissie, de decaan van de Faculteit een besluit over het negatief bindend studieadvies. Tegen dit besluit kunt u binnen vier weken na de dag waarop het besluit is bekendgemaakt beroep instellen bij het College van Beroep voor de Examens (COBEX) van de UvA. in het eerste studiejaar: alle studenten ontvangen nadat de tentamenresultaten van de tentamens van het 1e semester bekend zijn (maart) een eerste advies. indien de behaalde studiepunten daartoe aanleiding geven (20 studiepunten of minder) krijgt de student een waarschuwingsadvies met een uitnodiging voor een gesprek met een van de studieadviseurs. Na de uitslag van de tentamens in juni ontvangen alle studenten een studieadvies. Studenten die 40 punten aan eerstejaarsvakken hebben gehaald kunnen hun studie zonder meer voortzetten Studenten die dan minder dan 40 studiepunten (EC) hebben gehaald krijgen een voornemen tot negatief BSA. Studenten die in 2006 begonnen, krijgen een negatief studieadvies als ze minder dan 60 EC hebben gehaald Faculteit der Rechtsgeleerdheid Studenten die in 2007 begonnen, krijgen opschorting van het negatief bindend studieadvies als ze 30 EC of meer, maar minder dan 40 EC hebben gehaald Degenen die het niet eens zijn met het voornemen kunnen begin augustus naar de hoorzitting van de Examencommissie gaan. Het voornemen tot negatief BSA wordt na de hoorzitting gevolgd door een definitieve beslissing van de decaan van de Faculteit. Hiertegen is beroep mogelijk bij de COBEX. De exacte data zullen op de website te vinden zijn. Wat verwacht de faculteit van u? Studenten die aan een andere opleiding voor wetenschappelijk onderwijs studiepunten hebben behaald, dienen deze zelf te overleggen bij het Bureau Studiebegeleiding. Dit moet u doen als u alleen hiermee aan de BSA-norm kunt voldoen. Studenten die vertraging oplopen door de in de Onderwijs- en examenregeling nader gespecificeerde persoonlijke omstandigheden, melden dit zo spoedig mogelijk schriftelijk bij het Bureau Studiebegeleiding. Studenten die zich na 1 oktober inschrijven kunnen dit alleen doen met een verklaring van het Bureau Studiebegeleiding. Na 1 maart is inschrijving voor de rechtenstudie niet meer mogelijk. Stopt u voortijdig met de studie, meld dit dan bij Bureau Studiebegeleiding. Ook als u zich voortijdig uitschrijft, valt u namelijk onder het bindend studieadvies! Uitschrijven zonder dispensatie of toepassing van de hardheidsclausule betekent dat aan het eind van het studiejaar een negatief BSA wordt uitgebracht. Als u vóór 1 november uitschrijft kunt u ontheffing van het BSA krijgen. Waar vindt u het Bureau Studiebegeleiding? U kunt een afspraak maken met Bureau Studiebegeleiding via de Onderwijsbalie, kamer D018. De Onderwijsbalie is open ma-vrij van tot De studieadviseurs zijn ma-do tussen 9.00 en telefonisch bereikbaar op Daarnaast is er ma-do een inloopspreekuur van 10:30-12:30 uur (afspraak niet nodig). Zie voor meer informatie over Bureau Studiebegeleiding de website van de faculteit. Uitgave: juni 2007 Ontwerp: Crasborn Grafisch Ontwerpers bno Procedure en beroep

7 BSA_4luik_0708.qxp:BSA folder recht :18 Pagina 1 Bindend Studieadvies (BSA) Neem contact op met het Bureau Studiebegeleiding Om dispensatie te krijgen van het negatief BSA moet u uw persoonlijke omstandigheden meteen schriftelijk melden bij het Bureau Studiebegeleiding. Alleen zó kunt u optimale begeleiding krijgen. Na de tentamens van het tweede semester geeft de Examencommissie advies over de dispensatie aan de decaan van de Faculteit. Hardheidsclausule De decaan van de faculteit kan in bijzondere gevallen, waarin toepassing van de regeling tot onevenredige benadeling of onbillijkheden van zwaarwegende aard zou leiden, ten gunste van de student hiervan afwijken. Als u onvoldoende studiepunten heeft behaald na de tentamenperiode van het tweede semester krijgt u een voornemen tot negatief BSA. Als u van mening bent dat dit advies ten onrechte is uitgebracht dan kunt u begin augustus naar de hoorzitting van de Examencommissie gaan. Samengevat Wat kunt u verwachten van de faculteit? nstellen beroep tegen een definitieve negatieve beslissing Na afloop van de hoorzitting neemt, op advies van de Examencommissie, de decaan van de Faculteit een besluit over het negatief bindend studieadvies. Tegen dit besluit kunt u binnen vier weken na de dag waarop het besluit is bekendgemaakt beroep instellen bij het College van Beroep voor de Examens (COBEX) van de UvA. in het eerste studiejaar: alle studenten ontvangen nadat de tentamenresultaten van de tentamens van het 1e semester bekend zijn (maart) een eerste advies. indien de behaalde studiepunten daartoe aanleiding geven (20 studiepunten of minder) krijgt de student een waarschuwingsadvies met een uitnodiging voor een gesprek met een van de studieadviseurs. Na de uitslag van de tentamens in juni ontvangen alle studenten een studieadvies. Studenten die 40 punten aan eerstejaarsvakken hebben gehaald kunnen hun studie zonder meer voortzetten Studenten die dan minder dan 40 studiepunten (EC) hebben gehaald krijgen een voornemen tot negatief BSA. Studenten die in 2006 begonnen, krijgen een negatief studieadvies als ze minder dan 60 EC hebben gehaald Faculteit der Rechtsgeleerdheid Studenten die in 2007 begonnen, krijgen opschorting van het negatief bindend studieadvies als ze 30 EC of meer, maar minder dan 40 EC hebben gehaald Degenen die het niet eens zijn met het voornemen kunnen begin augustus naar de hoorzitting van de Examencommissie gaan. Het voornemen tot negatief BSA wordt na de hoorzitting gevolgd door een definitieve beslissing van de decaan van de Faculteit. Hiertegen is beroep mogelijk bij de COBEX. De exacte data zullen op de website te vinden zijn. Wat verwacht de faculteit van u? Studenten die aan een andere opleiding voor wetenschappelijk onderwijs studiepunten hebben behaald, dienen deze zelf te overleggen bij het Bureau Studiebegeleiding. Dit moet u doen als u alleen hiermee aan de BSA-norm kunt voldoen. Studenten die vertraging oplopen door de in de Onderwijs- en examenregeling nader gespecificeerde persoonlijke omstandigheden, melden dit zo spoedig mogelijk schriftelijk bij het Bureau Studiebegeleiding. Studenten die zich na 1 oktober inschrijven kunnen dit alleen doen met een verklaring van het Bureau Studiebegeleiding. Na 1 maart is inschrijving voor de rechtenstudie niet meer mogelijk. Stopt u voortijdig met de studie, meld dit dan bij Bureau Studiebegeleiding. Ook als u zich voortijdig uitschrijft, valt u namelijk onder het bindend studieadvies! Uitschrijven zonder dispensatie of toepassing van de hardheidsclausule betekent dat aan het eind van het studiejaar een negatief BSA wordt uitgebracht. Als u vóór 1 november uitschrijft kunt u ontheffing van het BSA krijgen. Waar vindt u het Bureau Studiebegeleiding? U kunt een afspraak maken met Bureau Studiebegeleiding via de Onderwijsbalie, kamer D018. De Onderwijsbalie is open ma-vrij van tot De studieadviseurs zijn ma-do tussen 9.00 en telefonisch bereikbaar op Daarnaast is er ma-do een inloopspreekuur van 10:30-12:30 uur (afspraak niet nodig). Zie voor meer informatie over Bureau Studiebegeleiding de website van de faculteit. Uitgave: juni 2007 Ontwerp: Crasborn Grafisch Ontwerpers bno Procedure en beroep

8 BSA_4luik_0708.qxp:BSA folder recht :18 Pagina 1 Bindend Studieadvies (BSA) Neem contact op met het Bureau Studiebegeleiding Om dispensatie te krijgen van het negatief BSA moet u uw persoonlijke omstandigheden meteen schriftelijk melden bij het Bureau Studiebegeleiding. Alleen zó kunt u optimale begeleiding krijgen. Na de tentamens van het tweede semester geeft de Examencommissie advies over de dispensatie aan de decaan van de Faculteit. Hardheidsclausule De decaan van de faculteit kan in bijzondere gevallen, waarin toepassing van de regeling tot onevenredige benadeling of onbillijkheden van zwaarwegende aard zou leiden, ten gunste van de student hiervan afwijken. Als u onvoldoende studiepunten heeft behaald na de tentamenperiode van het tweede semester krijgt u een voornemen tot negatief BSA. Als u van mening bent dat dit advies ten onrechte is uitgebracht dan kunt u begin augustus naar de hoorzitting van de Examencommissie gaan. Samengevat Wat kunt u verwachten van de faculteit? nstellen beroep tegen een definitieve negatieve beslissing Na afloop van de hoorzitting neemt, op advies van de Examencommissie, de decaan van de Faculteit een besluit over het negatief bindend studieadvies. Tegen dit besluit kunt u binnen vier weken na de dag waarop het besluit is bekendgemaakt beroep instellen bij het College van Beroep voor de Examens (COBEX) van de UvA. in het eerste studiejaar: alle studenten ontvangen nadat de tentamenresultaten van de tentamens van het 1e semester bekend zijn (maart) een eerste advies. indien de behaalde studiepunten daartoe aanleiding geven (20 studiepunten of minder) krijgt de student een waarschuwingsadvies met een uitnodiging voor een gesprek met een van de studieadviseurs. Na de uitslag van de tentamens in juni ontvangen alle studenten een studieadvies. Studenten die 40 punten aan eerstejaarsvakken hebben gehaald kunnen hun studie zonder meer voortzetten Studenten die dan minder dan 40 studiepunten (EC) hebben gehaald krijgen een voornemen tot negatief BSA. Studenten die in 2006 begonnen, krijgen een negatief studieadvies als ze minder dan 60 EC hebben gehaald Faculteit der Rechtsgeleerdheid Studenten die in 2007 begonnen, krijgen opschorting van het negatief bindend studieadvies als ze 30 EC of meer, maar minder dan 40 EC hebben gehaald Degenen die het niet eens zijn met het voornemen kunnen begin augustus naar de hoorzitting van de Examencommissie gaan. Het voornemen tot negatief BSA wordt na de hoorzitting gevolgd door een definitieve beslissing van de decaan van de Faculteit. Hiertegen is beroep mogelijk bij de COBEX. De exacte data zullen op de website te vinden zijn. Wat verwacht de faculteit van u? Studenten die aan een andere opleiding voor wetenschappelijk onderwijs studiepunten hebben behaald, dienen deze zelf te overleggen bij het Bureau Studiebegeleiding. Dit moet u doen als u alleen hiermee aan de BSA-norm kunt voldoen. Studenten die vertraging oplopen door de in de Onderwijs- en examenregeling nader gespecificeerde persoonlijke omstandigheden, melden dit zo spoedig mogelijk schriftelijk bij het Bureau Studiebegeleiding. Studenten die zich na 1 oktober inschrijven kunnen dit alleen doen met een verklaring van het Bureau Studiebegeleiding. Na 1 maart is inschrijving voor de rechtenstudie niet meer mogelijk. Stopt u voortijdig met de studie, meld dit dan bij Bureau Studiebegeleiding. Ook als u zich voortijdig uitschrijft, valt u namelijk onder het bindend studieadvies! Uitschrijven zonder dispensatie of toepassing van de hardheidsclausule betekent dat aan het eind van het studiejaar een negatief BSA wordt uitgebracht. Als u vóór 1 november uitschrijft kunt u ontheffing van het BSA krijgen. Waar vindt u het Bureau Studiebegeleiding? U kunt een afspraak maken met Bureau Studiebegeleiding via de Onderwijsbalie, kamer D018. De Onderwijsbalie is open ma-vrij van tot De studieadviseurs zijn ma-do tussen 9.00 en telefonisch bereikbaar op Daarnaast is er ma-do een inloopspreekuur van 10:30-12:30 uur (afspraak niet nodig). Zie voor meer informatie over Bureau Studiebegeleiding de website van de faculteit. Uitgave: juni 2007 Ontwerp: Crasborn Grafisch Ontwerpers bno Procedure en beroep

Artikel 1. Definities...2. Artikel 2. Eisen Bindend Studieadvies...2. Artikel 3. Het studiebegeleidingsplan en het advies...2

Artikel 1. Definities...2. Artikel 2. Eisen Bindend Studieadvies...2. Artikel 3. Het studiebegeleidingsplan en het advies...2 REGELING BINDEND STUDIEADVIES UNIVERSITEIT LEIDEN Inhoud Artikel 1. Definities...2 Artikel 2. Eisen Bindend Studieadvies...2 Artikel 3. Het studiebegeleidingsplan en het advies....2 Artikel 4. Dossiervorming...3

Nadere informatie

Inhoud REGELING BINDEND STUDIEADVIES UNIVERSITEIT LEIDEN. Artikel 1. Definities...2. Artikel 2. Eisen Bindend Studieadvies...2

Inhoud REGELING BINDEND STUDIEADVIES UNIVERSITEIT LEIDEN. Artikel 1. Definities...2. Artikel 2. Eisen Bindend Studieadvies...2 REGELING BINDEND STUDIEADVIES UNIVERSITEIT LEIDEN Inhoud Artikel 1. Definities...2 Artikel 2. Eisen Bindend Studieadvies...2 Artikel 3. Het studiebegeleidingsplan en het studieadvies....2 Artikel 4. Dossiervorming...3

Nadere informatie

Regeling Bindend Studieadvies

Regeling Bindend Studieadvies Regeling Bindend Studieadvies 2015-2016 Deze regeling is een uitwerking van artikel 58 van de OER en beschrijft de procedures van het uitbrengen van het bindend studie advies tijdens het eerste studiejaar

Nadere informatie

Erasmus MC. Bindend Studieadvies. Geneeskunde

Erasmus MC. Bindend Studieadvies. Geneeskunde Erasmus MC Bindend Studieadvies Geneeskunde Bindend Studieadvies Geneeskunde De studie Geneeskunde aan het Erasmus MC kent een bindend studieadvies (BSa) voor studenten die studeren in Bachelorjaar-1.

Nadere informatie

REGELING BINDEND STUDIEADVIES UNIVERSITEIT LEIDEN

REGELING BINDEND STUDIEADVIES UNIVERSITEIT LEIDEN REGELING BINDEND STUDIEADVIES UNIVERSITEIT LEIDEN Het College van Bestuur van de Universiteit Leiden, gelet op artikel 7.8b van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek juncto artikel

Nadere informatie

U I T S P R A A K

U I T S P R A A K U I T S P R A A K 0 9 1 0 6 van het College van beroep voor de examens van de Universiteit Leiden inzake het beroep van XXX, appellante tegen de Examencommissie propedeuse Rechtsgeleerdheid, verweerster

Nadere informatie

REGELING BINDEND STUDIEADVIES UNIVERSITEIT LEIDEN

REGELING BINDEND STUDIEADVIES UNIVERSITEIT LEIDEN REGELING BINDEND STUDIEADVIES UNIVERSITEIT LEIDEN Het College van Bestuur van de Universiteit Leiden, gelet op artikel 7.8b van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek juncto artikel

Nadere informatie

Bindend Studieadvies Geneeskunde

Bindend Studieadvies Geneeskunde Erasmus MC Desiderius School van begrijpen naar beslissen Bindend Studieadvies Geneeskunde 2013-2014 Bindend Studieadvies Geneeskunde De studie Geneeskunde aan het Erasmus MC kent een bindend studieadvies

Nadere informatie

Handleiding bindend studieadvies

Handleiding bindend studieadvies Handleiding bindend studieadvies De Radboud Universiteit heeft in het studiejaar 2011-2012 het bindend studieadvies (BSA) ingevoerd. Deze brochure biedt een handleiding aan alle medewerkers van de Radboud

Nadere informatie

U I T S P R A A K

U I T S P R A A K U I T S P R A A K 0 9-1 2 6 van het College van beroep voor de examens van de Universiteit Leiden inzake het beroep van mevrouw XXX te Den Haag, appellante tegen het bestuur van de Faculteit der Sociale

Nadere informatie

U I T S P R A A K 1 3 1 5 4

U I T S P R A A K 1 3 1 5 4 U I T S P R A A K 1 3 1 5 4 van het College van beroep voor de examens van de Universiteit Leiden inzake het beroep van XXX, appellant tegen het Bestuur van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid, verweerder

Nadere informatie

U I T S P R A A K

U I T S P R A A K U I T S P R A A K 0 9-0 9 1 van het College van beroep voor de examens van de Universiteit Leiden inzake het beroep van XXX, appellante tegen Examencommissie Talen en Culturen Japan, verweerster 1. Ontstaan

Nadere informatie

Bindend Studieadvies

Bindend Studieadvies Erasmus MC Bindend Studieadvies Geneeskunde Nominaal is Normaal Foto Bindend Studieadvies Geneeskunde Om een goede start van je studie te maken, hanteert de opleiding Geneeskunde een Bindend Studieadvies

Nadere informatie

Het College van beroep voor de examens aan de Universiteit Utrecht (hierna: het College) heeft de volgende uitspraak gedaan op het beroep van:

Het College van beroep voor de examens aan de Universiteit Utrecht (hierna: het College) heeft de volgende uitspraak gedaan op het beroep van: CBE, Postbus 80125, 3508 TC Utrecht College van Beroep voor de Examens ex artikel 7.60 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek Bezoekadres Heidelberglaan 8, Utrecht UITSPRAAK Ons

Nadere informatie

Preambule... 3 Sectie A... 3 Artikel 1. Definities... 3. Artikel 2. Eisen Bindend Studieadvies... 4

Preambule... 3 Sectie A... 3 Artikel 1. Definities... 3. Artikel 2. Eisen Bindend Studieadvies... 4 REGELING BINDEND STUDIEADVIES UNIVERSITEIT LEIDEN Inhoud Preambule... 3 Sectie A... 3 Artikel 1. Definities... 3 Artikel 2. Eisen Bindend Studieadvies... 4 Artikel 3. Het studiebegeleidingplan en het studieadvies...

Nadere informatie

U I T S P R A A K

U I T S P R A A K U I T S P R A A K 0 9 69 van het College van beroep voor de examens van de Universiteit Leiden inzake het beroep van XXX, appellante tegen de Examencommissie Pedagogische Wetenschappen, verweerster 1.

Nadere informatie

Uitvoeringsreglement Studieadvies in de propedeutische fase

Uitvoeringsreglement Studieadvies in de propedeutische fase Uitvoeringsreglement Studieadvies in de propedeutische fase Zwolle, 8 december 2008 Gewijzigd op 9 juli 2012 1 Titel I - Algemeen Artikel 1 - Doel 1. Het doel van het uitvoeringsreglement is te garanderen

Nadere informatie

Zaaknummer : CBHO 2015/089 Rechter(s) : mr. Olivier Datum uitspraak : 18 augustus 2015 Partijen : Appellante en CBE Erasmus Universiteit Rotterdam

Zaaknummer : CBHO 2015/089 Rechter(s) : mr. Olivier Datum uitspraak : 18 augustus 2015 Partijen : Appellante en CBE Erasmus Universiteit Rotterdam Zaaknummer : CBHO 2015/089 Rechter(s) : mr. Olivier Datum uitspraak : 18 augustus 2015 Partijen : Appellante en CBE Erasmus Universiteit Rotterdam Trefwoorden : bindend negatief studieadvies compensatieregeling

Nadere informatie

Informatie over het BINDEND STUDIEADVIES voor studenten Pedagogische Wetenschappen

Informatie over het BINDEND STUDIEADVIES voor studenten Pedagogische Wetenschappen Informatie over het BINDEND STUDIEADVIES voor studenten Pedagogische Wetenschappen. 2015-2016 Inleiding. Alle studenten van de Leidse universiteit die zich in 2015 voor de eerste keer ingeschreven hebben

Nadere informatie

U I T S P R A A K

U I T S P R A A K U I T S P R A A K 1 2 1 2 2 van het College van beroep voor de examens van de Universiteit Leiden inzake het beroep van XXX, appellante tegen het Bestuur van de Faculteit Sociale Wetenschappen, verweerder

Nadere informatie

25 oktober 2016 Beroep [appellant] negatief bindend studieadvies

25 oktober 2016 Beroep [appellant] negatief bindend studieadvies CBE, Postbus 80125, 3508 TC Utrecht College van Beroep voor de Examens ex artikel 7.60 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek Bezoekadres Heidelberglaan 8, Utrecht UITSPRAAK Ons

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) DEEL 1: AVANS GENERIEK

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) DEEL 1: AVANS GENERIEK ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) DEEL 1: AVANS GENERIEK 1 De inhoud van de Onderwijs- en Examenregelingen Hoofdstuk 1 ALGEMEEN 1.1 Algemene bepalingen 1 Avans Hogeschool kent, conform artikel 7.59. van

Nadere informatie

: negatief bindend studieadvies, persoonlijke omstandigheden Datum uitspraak : 23 september 2005

: negatief bindend studieadvies, persoonlijke omstandigheden Datum uitspraak : 23 september 2005 Trefwoorden : negatief bindend studieadvies, persoonlijke omstandigheden Datum uitspraak : 23 september 2005 Hoofdoverwegingen : Het College is van oordeel dat, mede gezien het in het studiejaar behaalde

Nadere informatie

Het College van Beroep voor de Examens van de Radboud Universiteit Nijmegen doet hierbij uitspraak inzake het beroep van:

Het College van Beroep voor de Examens van de Radboud Universiteit Nijmegen doet hierbij uitspraak inzake het beroep van: UITSPRAAK Het College van Beroep voor de Examens van de Radboud Universiteit Nijmegen doet hierbij uitspraak inzake het beroep van:. appellante tegen de beslissing van de Commissie Studieadvies Eerste

Nadere informatie

BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR

BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR Nummer : 741 Paraaf: Onderwerp : Herziening Uitvoeringsreglement Studieadvies in de propedeutische fase Besluit : Het College van Bestuur besluit tot herziening van het Uitvoeringsreglement

Nadere informatie

U I T S P R A A K

U I T S P R A A K U I T S P R A A K 1 2 1 1 0 van het College van beroep voor de examens van de Universiteit Leiden inzake het beroep van XXX, appellante tegen de Raad van Bestuur van het Leids Universitair Medisch Centrum,

Nadere informatie

Het College van Beroep voor de Examens van de Radboud Universiteit Nijmegen doet hierbij uitspraak inzake het beroep van: appellant

Het College van Beroep voor de Examens van de Radboud Universiteit Nijmegen doet hierbij uitspraak inzake het beroep van: appellant UITSPRAAK Het College van Beroep voor de Examens van de Radboud Universiteit Nijmegen doet hierbij uitspraak inzake het beroep van:. appellant tegen de beslissing van Commissie Studieadvies Eerste Jaar

Nadere informatie

U I T S P R A A K

U I T S P R A A K U I T S P R A A K 1 3 2 0 7 van het College van beroep voor de examens van de Universiteit Leiden inzake het beroep van XXX, appellante tegen het Bestuur van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid, verweerder

Nadere informatie

U I T S P R A A K

U I T S P R A A K U I T S P R A A K 0 9-1 2 4 van het College van beroep voor de examens van de Universiteit Leiden inzake het beroep van mevrouw XXX te Rotterdam, appellante tegen het Bestuur van de Faculteit der Geesteswetenschappen,

Nadere informatie

Informatie over het BINDEND STUDIEADVIES voor studenten Pedagogische Wetenschappen

Informatie over het BINDEND STUDIEADVIES voor studenten Pedagogische Wetenschappen Informatie over het BINDEND STUDIEADVIES voor studenten Pedagogische Wetenschappen. 2016-2017 INHOUD Inleiding 1. Wanneer worden de adviezen uitgebracht? pag 1 2. Welke normen worden gehanteerd bij het

Nadere informatie

U I T S P R A A K 1 1 0 8 8

U I T S P R A A K 1 1 0 8 8 U I T S P R A A K 1 1 0 8 8 van het College van beroep voor de examens van de Universiteit Leiden inzake het beroep van XXX appellante tegen de Examencommissie propedeuse Rechtsgeleerdheid, verweerder

Nadere informatie

U I T S P R A A K 12 0 9 6

U I T S P R A A K 12 0 9 6 U I T S P R A A K 12 0 9 6 van het College van beroep voor de examens van de Universiteit Leiden inzake het beroep van XXX, appellant tegen het Faculteitsbestuur Rechtsgeleerdheid, verweerder 1. Ontstaan

Nadere informatie

REGELING FINANCIËLE ONDERSTEUNING OP GROND VAN OVERMACHT

REGELING FINANCIËLE ONDERSTEUNING OP GROND VAN OVERMACHT REGELING FINANCIËLE ONDERSTEUNING OP GROND VAN OVERMACHT vastgesteld door het College van Bestuur met instemming van de Universiteitsraad op 12 mei 2015 en gewijzigd op 26 juni 2017. INLEIDING De artikelen

Nadere informatie

U I T S P R A A K

U I T S P R A A K U I T S P R A A K 1 3 1 3 3 van het College van beroep voor de examens van de Universiteit Leiden inzake het beroep van XXX, appellant tegen het Bestuur van de Faculteit Sociale Wetenschappen, verweerder

Nadere informatie

Het College van beroep voor de examens aan de Universiteit Utrecht (hierna: het College) heeft de volgende uitspraak gedaan op het beroep van:

Het College van beroep voor de examens aan de Universiteit Utrecht (hierna: het College) heeft de volgende uitspraak gedaan op het beroep van: CBE, Postbus 80125, 3508 TC Utrecht College van Beroep voor de Examens ex artikel 7.60 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek Bezoekadres Heidelberglaan 8, Utrecht UITSPRAAK Ons

Nadere informatie

Studeren in een academische context

Studeren in een academische context Studeren in een academische context Jan van Rooij & Sinem Akgün 07-09-2017 - Organisatie van de Universiteit Leiden/ - CvB > Faculteit > Instituut (psychologie) - Bachelor opleidingscommissie - Honours

Nadere informatie

EXAMENREGELING BACHELOR-PROPEDEUSE PSYCHOLOGIE

EXAMENREGELING BACHELOR-PROPEDEUSE PSYCHOLOGIE EXAMENREGELING BACHELOR-PROPEDEUSE PSYCHOLOGIE 2015-2016 Uitgangspunten 1. De propedeuse Psychologie kent 6 studieonderdelen, waarvan de verplichte bijeenkomsten Practicumgroepen Wetenschappelijk Denken/VRT

Nadere informatie

U I T S P R A A K

U I T S P R A A K U I T S P R A A K 0 7 5 8 van het College van beroep voor de examens van de Universiteit Leiden inzake het beroep van de heer XXX, appellant tegen het College van Bestuur, verweerder 1. Ontstaan en loop

Nadere informatie

het College van Beroep voor de Examens van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (hierna: het CBE), verweerder.

het College van Beroep voor de Examens van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (hierna: het CBE), verweerder. Zaaknummer : CBHO 2014/272 Rechter(s) : mr. Borman Datum uitspraak : 17 juli 2015 Partijen : Appellante en CBE Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Trefwoorden : afwijzing bezwaarprocedure bindend negatief

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOR OF SCIENCE OPLEIDINGEN. Faculteit Economie en Bedrijfskunde (FEB)

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOR OF SCIENCE OPLEIDINGEN. Faculteit Economie en Bedrijfskunde (FEB) OER Bacheloropleidingen FEB 2006-2007 ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOR OF SCIENCE OPLEIDINGEN van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde (FEB) STUDIEJAAR 2006-2007 OER Bacheloropleidingen FEB 2006-2007

Nadere informatie

U I T S P R A A K

U I T S P R A A K U I T S P R A A K 0 9-1 2 1 van het College van beroep voor de examens van de Universiteit Leiden inzake het beroep van mevrouw XXX te Leiden, appellante tegen de het bestuur van de Faculteit der Geneeskunde,

Nadere informatie

U I T S P R A A K 07 73

U I T S P R A A K 07 73 U I T S P R A A K 07 73 van het College van Beroep voor de examens van de Universiteit Leiden inzake het beroep van XXX, appellant tegen het College van Bestuur, verweerder 1. Ontstaan en loop van het

Nadere informatie

REGELING FINANCIËLE ONDERSTEUNING OP GROND VAN OVERMACHT

REGELING FINANCIËLE ONDERSTEUNING OP GROND VAN OVERMACHT REGELING FINANCIËLE ONDERSTEUNING OP GROND VAN OVERMACHT vastgesteld door het College van Bestuur met instemming van de Universiteitsraad op 12 mei 2015. INLEIDING De artikelen 7.51, 7.51c, 7.51f en 7.51h

Nadere informatie

Zaaknummer : CBHO 2013/233 Rechter(s) : mr. Lubberdink Datum uitspraak : 13 juni 2014 Partijen : Appellant tegen de Hogeschool Inholland Trefwoorden

Zaaknummer : CBHO 2013/233 Rechter(s) : mr. Lubberdink Datum uitspraak : 13 juni 2014 Partijen : Appellant tegen de Hogeschool Inholland Trefwoorden Zaaknummer : CBHO 2013/233 Rechter(s) : mr. Lubberdink Datum uitspraak : 13 juni 2014 Partijen : Appellant tegen de Hogeschool Inholland Trefwoorden : Afwijzing, bindend negatief studieadvies, BNSA, herkansing

Nadere informatie

Zaaknummer : CBHO 2015/254 Rechter(s) : mr. B.K. Olivier Datum uitspraak : 13 januari 2016 Partijen : appellante en CBE Hogeschool Inholland

Zaaknummer : CBHO 2015/254 Rechter(s) : mr. B.K. Olivier Datum uitspraak : 13 januari 2016 Partijen : appellante en CBE Hogeschool Inholland Zaaknummer : CBHO 2015/254 Rechter(s) : mr. B.K. Olivier Datum uitspraak : 13 januari 2016 Partijen : appellante en CBE Hogeschool Inholland Trefwoorden : bewijsmiddelen bindend negatief studieadvies BNSA

Nadere informatie

Informatie over het BINDEND STUDIEADVIES voor studenten Pedagogische Wetenschappen

Informatie over het BINDEND STUDIEADVIES voor studenten Pedagogische Wetenschappen Informatie over het BINDEND STUDIEADVIES voor studenten Pedagogische Wetenschappen. 2017-2018 INHOUD Inleiding pag 1 1. Wanneer worden de adviezen uitgebracht? pag 1 2. Welke normen worden gehanteerd bij

Nadere informatie

Regeling Profileringsfonds RUG

Regeling Profileringsfonds RUG Regeling Profileringsfonds RUG 2017-2018 Deel B - Financiële ondersteuning internationale studenten bij studievertraging door bijzondere omstandigheden. Inleiding Paragraaf 2a van de Wet op het hoger onderwijs

Nadere informatie

U I T S P R A A K 1 3 2 1 2

U I T S P R A A K 1 3 2 1 2 U I T S P R A A K 1 3 2 1 2 van het College van beroep voor de examens van de Universiteit Leiden inzake het beroep van XXX, appellant tegen de Examencommissie Propedeuse van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid,

Nadere informatie

Bij beslissing van 28 augustus 2013 heeft de examencommissie van de opleiding Informatica appellant een negatief bindend studieadvies gegeven.

Bij beslissing van 28 augustus 2013 heeft de examencommissie van de opleiding Informatica appellant een negatief bindend studieadvies gegeven. Zaaknummer : CBHO 2014/045 Rechter(s) : mr. Borman Datum uitspraak : 23 juni 2014 Partijen : Appellant tegen Hogeschool Leiden Trefwoorden : Bijzondere omstandigheden, duale opleiding NBSA, negatief bindend

Nadere informatie

Zaaknummer : 2013/235

Zaaknummer : 2013/235 Zaaknummer : 2013/235 Rechter(s) : mr. Nijenhof Datum uitspraak : 13 mei 2014 Partijen : Appellante tegen CBE Erasmus Universiteit Rotterdam Trefwoorden : Begeleidingscontract, BNSA, [melden] bijzondere

Nadere informatie

EXAMENREGELING BACHELOR-PROPEDEUSE PSYCHOLOGIE

EXAMENREGELING BACHELOR-PROPEDEUSE PSYCHOLOGIE 1 EXAMENREGELING BACHELOR-PROPEDEUSE PSYCHOLOGIE 2016-2017 Terminologie NAV = Niet aan voorwaarden voldaan; AVV = Aan voorwaarden voldaan. Uitgangspunten 1. De propedeuse Psychologie kent 6 studieonderdelen,

Nadere informatie

U I T S P R A A K

U I T S P R A A K U I T S P R A A K 1 2 1 1 3 van het College van beroep voor de examens van de Universiteit Leiden inzake het beroep van XXX, appellant tegen het Bestuur van de Faculteit Wiskunde & Natuurwetenschappen

Nadere informatie

Vrijstellingen Faculteit der Rechtsgeleerdheid EUR. Bacheloropleiding Nederlands recht. Studiejaar 2008/2009

Vrijstellingen Faculteit der Rechtsgeleerdheid EUR. Bacheloropleiding Nederlands recht. Studiejaar 2008/2009 Vrijstellingen Faculteit der Rechtsgeleerdheid EUR Bacheloropleiding Nederlands recht Studiejaar 2008/2009 Inhoudsopgave Voorwoord... 2 Standaardvrijstellingen bacheloropleiding Nederlands recht... 3 Algemeen...

Nadere informatie

U I T S P R A A K 1 4 1 6 3

U I T S P R A A K 1 4 1 6 3 U I T S P R A A K 1 4 1 6 3 van het College van beroep voor de examens van de Universiteit Leiden inzake het beroep van [naam], appellant tegen het Bestuur van de Faculteit Geesteswetenschappen, verweerder

Nadere informatie

U I T S P R A A K

U I T S P R A A K U I T S P R A A K 10-0 3 0 van het College van beroep voor de examens van de Universiteit Leiden inzake het beroep van XXX, appellant tegen de Examencommissie Japanese Studies, verweerster 1. Ontstaan

Nadere informatie

U I T S P R A A K

U I T S P R A A K U I T S P R A A K 1 4 2 0 3 van het College van beroep voor de examens van de Universiteit Leiden inzake het beroep van [naam], appellante tegen het Bestuur van de Faculteit der Sociale Wetenschappen,

Nadere informatie

Zaaknummer : 2013/129

Zaaknummer : 2013/129 Zaaknummer : 2013/129 Rechter(s) : mr. Olivier Datum uitspraak : 13 november 2013 Partijen : Appellante tegen CBE Hogeschool van Amsterdam Trefwoorden : Bindend negatief studieadvies, finale geschillenbeslechting,

Nadere informatie

U I T S P R A A K

U I T S P R A A K U I T S P R A A K 1 5 1 6 7 van het College van beroep van de Universiteit Leiden inzake het beroep van [naam], appellant tegen het Bestuur van de Faculteit der Geesteswetenschappen, verweerder 1. Ontstaan

Nadere informatie

Zaaknummer : CBHO 2016/180.5 Rechter(s) : mr. Streefkerk Datum uitspraak : 2 november 2016 Partijen : appellant en CBE Hogeschool Inholland

Zaaknummer : CBHO 2016/180.5 Rechter(s) : mr. Streefkerk Datum uitspraak : 2 november 2016 Partijen : appellant en CBE Hogeschool Inholland Zaaknummer : CBHO 2016/180.5 Rechter(s) : mr. Streefkerk Datum uitspraak : 2 november 2016 Partijen : appellant en CBE Hogeschool Inholland Trefwoorden : Ad-programma bijzondere omstandigheden bindend

Nadere informatie

U I T S P R A A K

U I T S P R A A K U I T S P R A A K 07 111 van het College van Beroep voor de examens van de Universiteit Leiden inzake het beroep van XXX, appellant tegen het College van Bestuur, verweerder 1. Ontstaan en loop van het

Nadere informatie

Zaaknummer : CBHO 2014/060 Rechter(s) : mr. Borman Datum uitspraak : 18 juni 2014 Partijen : Appellant tegen CBE Hogeschool van Amsterdam Trefwoorden

Zaaknummer : CBHO 2014/060 Rechter(s) : mr. Borman Datum uitspraak : 18 juni 2014 Partijen : Appellant tegen CBE Hogeschool van Amsterdam Trefwoorden Zaaknummer : CBHO 2014/060 Rechter(s) : mr. Borman Datum uitspraak : 18 juni 2014 Partijen : Appellant tegen CBE Hogeschool van Amsterdam Trefwoorden : NBSA, causaal verband, persoonlijke omstandigheden,

Nadere informatie

Regeling Financiële ondersteuning bij studievertraging door overmacht, RUG 2015-2016

Regeling Financiële ondersteuning bij studievertraging door overmacht, RUG 2015-2016 Regeling Financiële ondersteuning bij studievertraging door overmacht, RUG 2015-2016 Inleiding Paragraaf 2a van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) betreft het Profileringsfonds

Nadere informatie

Vrijstellingen Faculteit der Rechtsgeleerdheid EUR. Bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid

Vrijstellingen Faculteit der Rechtsgeleerdheid EUR. Bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid Vrijstellingen Faculteit der Rechtsgeleerdheid EUR Bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid Studiejaar 2010/2011 Inhoudsopgave Voorwoord...- 2 - Standaardvrijstellingen bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid...-

Nadere informatie

Zaaknummer : 2013/261

Zaaknummer : 2013/261 Zaaknummer : 2013/261 Rechter[s] : mr. Troostwijk Datum uitspraak : 27 maart 2014 Partijen : Appellante tegen CBE De Haagse Hogeschool Trefwoorden : Begeleiding, BNSA, gelijkheidsbeginsel, [extra]herkansing,

Nadere informatie

Studiejaar Model Onderwijs- en examenregeling (Bachelor)

Studiejaar Model Onderwijs- en examenregeling (Bachelor) Studiejaar 2017-2018 Model Onderwijs- en examenregeling (Bachelor) De model-oer is een hulpmiddel voor faculteiten bij het opstellen van de onderwijs- en examenregelingen. Ter bevordering van (het bewaken

Nadere informatie

Vrijstellingen Faculteit der Rechtsgeleerdheid. Opleiding Fiscaal recht

Vrijstellingen Faculteit der Rechtsgeleerdheid. Opleiding Fiscaal recht Vrijstellingen Faculteit der Rechtsgeleerdheid Opleiding Fiscaal recht Inhoudsopgave Voorwoord... 2 Standaardvrijstellingen Opleiding Fiscaal recht... 3 Algemeen... 3 HBO Rechten: totaal 33 ects vrijstelling...

Nadere informatie

U I T S P R A A K

U I T S P R A A K U I T S P R A A K 1 1 1 1 1 van het College van beroep voor de examens van de Universiteit Leiden inzake het beroep van XXX, appellant tegen het Bestuur van de Faculteit der Geesteswetenschappen, verweerder

Nadere informatie

U I T S P R A A K

U I T S P R A A K U I T S P R A A K 1 5 1 5 9 van het College van beroep van de Universiteit Leiden inzake het beroep van [naam], appellante tegen het Bestuur van de Faculteit der Geesteswetenschappen, verweerder 1. Ontstaan

Nadere informatie

Studeren in een academische context

Studeren in een academische context Studeren in een academische context Jan van Rooij & Sinem Akgün 07-09-2016 - Organisatie van de Universiteit Leiden/psychologie - Honours College - SPS-NIP - Bachelor opleidingscommissie - OER/Examencommissie

Nadere informatie

OER. Uitleg over de. Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER)

OER. Uitleg over de. Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Fractie VUUR, Universiteitsraad www.verenigingvuur.nl info@verenigingvuur.nl Voorwoord De Onderwijs-

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOR OF SCIENCE OPLEIDINGEN. Faculteit Economie en Bedrijfskunde (FEB) STUDIEJAAR 2009-2010

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOR OF SCIENCE OPLEIDINGEN. Faculteit Economie en Bedrijfskunde (FEB) STUDIEJAAR 2009-2010 ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOR OF SCIENCE OPLEIDINGEN van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde (FEB) STUDIEJAAR 2009-2010 UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM ii OER Bacheloropleidingen FEB 2009-2010 Inhoudsopgave

Nadere informatie

college van bestuur Handboek BSA Geldig vanaf het studiejaar 2015-2016 januari 2015 Handboek BSA 2015-2016

college van bestuur Handboek BSA Geldig vanaf het studiejaar 2015-2016 januari 2015 Handboek BSA 2015-2016 college van bestuur Handboek BSA Geldig vanaf het studiejaar 2015-2016 januari 2015 1 Inhoudsopgave Regelgeving 3 BSA-Norm 3 Voltijd studie (alle opleidingen) 3 Deeltijd studie 3 Uitzonderingen 3 BSA-norm

Nadere informatie

Reglement in- en uitschrijving Universiteit voor Humanistiek

Reglement in- en uitschrijving Universiteit voor Humanistiek Reglement in- en uitschrijving Universiteit voor Humanistiek 1 1. Bepalingen... 3 2. Vooropleidingseisen... 3 2.1. Vooropleidingseisen Bachelor Humanistiek... 3 2.2. Vooropleidingseisen Premaster (schakelprogramma

Nadere informatie

semester 1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 4.1 4.2 5.1 5.2 Burgerlijk Ondernemingsrecht procesrecht (5) Ethiek voor juristen (2) Europees economisch recht (7)

semester 1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 4.1 4.2 5.1 5.2 Burgerlijk Ondernemingsrecht procesrecht (5) Ethiek voor juristen (2) Europees economisch recht (7) Studieschema Dubbelstudie Recht en studiejaar 2015 2016 (dit studieschema geldt voor studenten die in het studiejaar 2015 2016 starten met de dubbelstudie R&E) 1. Traject Accounting & Control tot de Straf

Nadere informatie

het college van bestuur van de Vrije Universiteit van Amsterdam, verweerder.

het college van bestuur van de Vrije Universiteit van Amsterdam, verweerder. Zaaknummer : 2013/010 Rechter(s) : mrs. Loeb, Olivier, Van der Spoel, Datum uitspraak : 25 juni 2013 Partijen : Appellant tegen Vrije Universiteit van Amsterdam Trefwoorden : [instellings-]collegegeld,

Nadere informatie

Zaaknummer : 2014/145

Zaaknummer : 2014/145 Zaaknummer : 2014/145 Rechter(s) : mr. Olivier Datum uitspraak : 10 december 2014 Partijen : Appellant en CBE Hogeschool van Amsterdam Trefwoorden : (schriftelijk) advies studentendecaan, bindend negatief

Nadere informatie

Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER)

Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Fractie VUUR, Universiteitsraad www.verenigingvuur.nl info@verenigingvuur.nl - 2 - Voorwoord

Nadere informatie

Zaaknummer : 2013/207 Rechter(s) : mr. Borman Datum uitspraak : 18 juli 2014 Partijen : Appellant tegen CBE Hogeschool van Amsterdam Trefwoorden :

Zaaknummer : 2013/207 Rechter(s) : mr. Borman Datum uitspraak : 18 juli 2014 Partijen : Appellant tegen CBE Hogeschool van Amsterdam Trefwoorden : Zaaknummer : 2013/207 Rechter(s) : mr. Borman Datum uitspraak : 18 juli 2014 Partijen : Appellant tegen CBE Hogeschool van Amsterdam Trefwoorden : NBSA, causaal verband, herkansing, persoonlijke omstandigheden,

Nadere informatie

Bijlagenummer GV 454. Behandeld in Voorbereidende GV 28 oktober 2013 Overlegvergadering GV op 4 november 2013 Afsluitende GV11 november 2013

Bijlagenummer GV 454. Behandeld in Voorbereidende GV 28 oktober 2013 Overlegvergadering GV op 4 november 2013 Afsluitende GV11 november 2013 GEZAMENLIJKE VERGADERING UGV/OR/SR Bijlagenummer GV 454 Onderwerp: Evaluatie bindend studieadvies (bsa) 2012-2013 Status Bespreking Voorbereidende commissie GVcie OOM-1 Behandeld in Voorbereidende GV 28

Nadere informatie

op de Faculteit der Rechtsgeleerdheid 2014-2015

op de Faculteit der Rechtsgeleerdheid 2014-2015 Welkom op de Faculteit der Rechtsgeleerdheid 2014-2015 Bij ons Bij ons leer leer je je de de wereld kennen Inhoudsopgave Welkom 1 De faculteit 2 Bachelordiploma 3 Hoe ziet je eerste jaar eruit? 4 Leiden

Nadere informatie

Regeling Profileringsfonds RUG

Regeling Profileringsfonds RUG Regeling Profileringsfonds RUG 2017-2018 Deel A Financiële ondersteuning bij studievertraging door bijzondere omstandigheden Inleiding Paragraaf 2a van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk

Nadere informatie

Reglement in- en uitschrijving Universiteit voor Humanistiek

Reglement in- en uitschrijving Universiteit voor Humanistiek Reglement in- en uitschrijving Universiteit voor Humanistiek 1 1. Bepalingen... 3 2. Vooropleidingseisen... 3 2.1. Vooropleidingseisen Bachelor Humanistiek... 3 2.2. Vooropleidingseisen Premaster (schakelprogramma

Nadere informatie

Artikel A.3.8 Inzagerecht en Nabespreking. Geachte decaan, beste Edward,

Artikel A.3.8 Inzagerecht en Nabespreking. Geachte decaan, beste Edward, Decaan Prof. dr. E.H.F. de Haan Vendelstraat 7 1012 XX Amsterdam Nieuwe Doelenstraat 15 1012 CP Amsterdam (020) 525 6347 fmg@studentenraad.nl studentenraad.nl/fmg Datum 29 april 2014 Contactpersoon Dewi

Nadere informatie

Uitspraak in de zaak tussen: [naam], wonende te [woonplaats], appellant, het CBE van de Hanzehogeschool Groningen (hierna: CBE), verweerder.

Uitspraak in de zaak tussen: [naam], wonende te [woonplaats], appellant, het CBE van de Hanzehogeschool Groningen (hierna: CBE), verweerder. Zaaknummer : 2014/047 Rechter(s) : mr. Lubberdink Datum uitspraak : 2 juli 2014 Partijen : Appellant tegen het CBE van de Hanzehogeschool Trefwoorden : Besluit van gelijke strekking, bindend negatief studieadvies,

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOR OF SCIENCE OPLEIDINGEN. Faculteit Economie en Bedrijfskunde (FEB) STUDIEJAAR

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOR OF SCIENCE OPLEIDINGEN. Faculteit Economie en Bedrijfskunde (FEB) STUDIEJAAR ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOR OF SCIENCE OPLEIDINGEN van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde (FEB) STUDIEJAAR 2010-2011 UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM OER Bacheloropleidingen FEB 2010-2011 Inhoudsopgave

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 OPLEIDING HUMAN RESOURCE MANAGEMENT AAFM AVD - AHB

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 OPLEIDING HUMAN RESOURCE MANAGEMENT AAFM AVD - AHB ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 OPLEIDING HUMAN RESOURCE MANAGEMENT AAFM AVD - AHB Datum vaststelling academiedirectie(s) 24-6 (AHB) 1-7 (ADT) 2-7 (AAFM) Datum advies opleidingscommissie 5-6 (AHB)

Nadere informatie

U I T S P R A A K

U I T S P R A A K U I T S P R A A K 1 1 1 0 5 van het College van beroep voor de examens van de Universiteit Leiden inzake het beroep van XXX, appellante tegen het Bestuur van de Faculteit der Geesteswetenschappen, verweerder

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 BEDRIJFSKUNDE MER AAFM, AVD EN AHB

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 BEDRIJFSKUNDE MER AAFM, AVD EN AHB ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 BEDRIJFSKUNDE MER AAFM, AVD EN AHB Datum vaststelling academiedirectie(s) 24-6 (AHB) 1-7 (ADT) 2-7 (AAFM) Datum advies opleidingscommissie 12-5 (AHB) 19-6 (ADT) 20-5

Nadere informatie

Introductie 2014. Engelse Taal en Cultuur. Lidwien Cluitmans - studieadviseur Maandag 18 augustus LIN6

Introductie 2014. Engelse Taal en Cultuur. Lidwien Cluitmans - studieadviseur Maandag 18 augustus LIN6 Introductie 2014 Engelse Taal en Cultuur Lidwien Cluitmans - studieadviseur Maandag 18 augustus LIN6 Intro ETC 2014 Welkom bij de Radboud Universiteit Radboud Universiteit Voorzitter van CvB: Prof. dr.

Nadere informatie

Beëindiging inschrijving Graag in blokletters invullen; lees eerst de toelichting.

Beëindiging inschrijving Graag in blokletters invullen; lees eerst de toelichting. Beëindiging inschrijving Graag in blokletters invullen; lees eerst de toelichting. en eventueel restitutie van collegegeld PERSOONLIJKE GEGEVENS (* doorstrepen wat niet van toepassing is) naam : voorletters

Nadere informatie

1. Begripsbepalingen In het kader van deze regeling worden de volgende begrippen gehanteerd: CROHO: Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs.

1. Begripsbepalingen In het kader van deze regeling worden de volgende begrippen gehanteerd: CROHO: Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs. Regeling financiële ondersteuning 2015 Deel 1: Overmacht 1. Begripsbepalingen In het kader van deze regeling worden de volgende begrippen gehanteerd: CvB: College van Bestuur Universiteit Leiden CROHO:

Nadere informatie

college van bestuur Handboek BSA Geldig vanaf het studiejaar

college van bestuur Handboek BSA Geldig vanaf het studiejaar college van bestuur Handboek BSA Geldig vanaf het studiejaar 2017-2018 Inhoudsopgave Regelgeving 3 BSA-Norm 3 Voltijd studie (alle opleidingen) 3 Deeltijd studie 3 Uitzonderingen 3 BSA-norm en vrijstellingen

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregelingen (OER) Bacheloropleidingen van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde

Onderwijs- en Examenregelingen (OER) Bacheloropleidingen van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde Onderwijs- en Examenregelingen (OER) Bacheloropleidingen van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde Studiejaar 2013-2014 Onderwijs- en Examenregeling Bachelor of Science Opleidingen Faculteit Economie

Nadere informatie

REGELING TOELATING MASTEROPLEIDINGEN UNIVERSITEIT LEIDEN

REGELING TOELATING MASTEROPLEIDINGEN UNIVERSITEIT LEIDEN REGELING TOELATING MASTEROPLEIDINGEN UNIVERSITEIT LEIDEN Het College van Bestuur van de Universiteit Leiden, gelet op artikel 7.31 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek juncto

Nadere informatie

Randvoorwaarden. Geachte decaan, beste Karen,

Randvoorwaarden. Geachte decaan, beste Karen, Decaan Faculteit Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica t.a.v. Karen Maex Postbus 94214 1090 GE Amsterdam (020) 525 5878 fnwi@studentenraad.nl studentenraad.nl/fnwi Datum 10 februari 2014 Ons kenmerk

Nadere informatie

Overgangsregelingen Nederlands recht, Fiscaal recht en Criminologie 2002

Overgangsregelingen Nederlands recht, Fiscaal recht en Criminologie 2002 Overgangsregelingen Nederlands recht, Fiscaal recht en Criminologie 2002 Inhoud 1. Uitgangspunten overgangsregelingen 2. Invoering nieuwe structuur 3. Studiepunten en ECTS-credits 4. Samenhang diploma

Nadere informatie

semester Burgerlijk Ondernemingsrecht procesrecht (5) Europees economisch recht (7) Ethiek voor juristen (2)

semester Burgerlijk Ondernemingsrecht procesrecht (5) Europees economisch recht (7) Ethiek voor juristen (2) Studieschema Dubbelstudie Recht en studiejaar 2017 2018 (dit studieschema geldt voor studenten die in het studiejaar 2017 2018 starten met de dubbelstudie R&E) 1. Traject Accounting & Control tot de Straf

Nadere informatie

Faculteit 3mE Regeling Studiebegeleiding

Faculteit 3mE Regeling Studiebegeleiding Faculteit 3mE Regeling Studiebegeleiding Inhoudsopgave 1. Definitie en doelstellingen van studiebegeleiding 2. Actoren bij studiebegeleiding aan de faculteit 3. Kader bij de studiebegeleiding door de studieadviseur

Nadere informatie