Informatie over het BINDEND STUDIEADVIES voor studenten Pedagogische Wetenschappen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Informatie over het BINDEND STUDIEADVIES voor studenten Pedagogische Wetenschappen"

Transcriptie

1 Informatie over het BINDEND STUDIEADVIES voor studenten Pedagogische Wetenschappen

2 INHOUD Inleiding 1. Wanneer worden de adviezen uitgebracht? pag 1 2. Welke normen worden gehanteerd bij het uitbrengen van de adviezen? pag 1 3. Welke studieresultaten tellen mee voor het bepalen van het studieadvies? pag 2 4. Hoeveel studiepunten kunnen behaald worden per studieonderdeel? pag 3 5. Welke soorten adviezen zijn er en wat is hun betekenis? pag 3 6. Wat te doen als het studeren belemmerd wordt door omstandigheden? pag 4 BIJLAGE 1 pag 5 Wat te doen als je denkt dat je een negatief studieadvies gaat krijgen en je het daar niet mee eens bent omdat je studie werd gehinderd door persoonlijke omstandigheden. BIJLAGE 2 pag 7 Formulier Melding persoonlijke omstandigheden en registratie studievertraging 2

3 Inleiding. Alle studenten van de Leidse universiteit die zich in 2016 voor de eerste keer ingeschreven hebben voor de propedeutische fase van een opleiding, ontvangen in hun eerste studiejaar twee adviezen, het zo genaamde BSA. De adviezen maken deel uit van het Leids Studiesysteem met bindend studieadvies, zie: In deze brochure vind je informatie over het BSA die speciaal bedoeld is voor studenten van de opleiding Pedagogische Wetenschappen die in september 2016 starten met deze opleiding. De informatie probeert antwoord te geven op de volgende vragen: 1. Wanneer worden de adviezen uitgebracht? 2. Welke normen worden gehanteerd bij het uitbrengen van de adviezen? 3. Welke studieresultaten tellen mee voor het bepalen van het studieadvies? 4. Hoeveel studiepunten kunnen behaald worden per studieonderdeel? 5. Welke soorten adviezen zijn er en wat is hun betekenis? 6. Wat te doen als het studeren belemmerd wordt door omstandigheden? 1. Wanneer worden de adviezen uitgebracht? De twee adviezen worden gegeven op de volgende momenten: Het eerste advies wordt gegeven in januari 2017, uiterlijk 31 januari Uiterlijk 15 augustus 2017 ontvang je voor de tweede keer een advies: het eerste bindend advies. Dat wil zeggen dat de uitslag van het advies consequenties heeft die bindend zijn. Als het advies negatief is, kun je de opleiding Pedagogische Wetenschappen in Leiden gedurende vier jaar niet voortzetten. 2. Welke normen worden gehanteerd bij het uitbrengen van de adviezen? De normen (aantal studiepunten dat behaald dient te zijn) die bij de adviezen in het eerste studiejaar gebruikt worden om een positief advies te krijgen geven zijn als volgt: Bij het eerste advies dienen 11 studiepunten of meer te behaald te zijn om een positief voortgangsadvies te ontvangen. Dat is 75% van de te behalen studiepunten op dat moment. Er kunnen namelijk in totaal 15 studiepunten behaald zijn op het moment van uitbrengen van het eerste advies. Het eerste advies is gebaseerd op de resultaten van de uitslagen van de eerste gelegenheden van de tentamens van Inleiding POW1 A en B, Psychologie en Grondslagen. De resultaten van de herkansingen van deze onderdelen kunnen niet op tijd worden meegenomen om mee te kunnen doen in de bepaling van het eerste advies. Onder punt 4 kun je de studiepunten die per onderdeel worden toegekend, zien. 1

4 Bij het eerste bindend studieadvies in augustus 2017 dienen 45 studiepunten behaald te zijn om een positief advies te ontvangen. Dat is weer 75% van het totaal aantal te behalen studiepunten (60). Het advies is gebaseerd op de uitslagen van alle tentamens, inclusief herkansingen, van propedeuseonderdelen. Schematische samenvatting Wanneer advies Norm voor positief advies Adviessoorten Eerste advies uiterlijk ec Eerste bindend advies uiterlijk ec positief, negatief, persoonlijke omstandigheden, hardheidsclausule. positief advies, bindend negatief advies, persoonlijke omstandigheden, hardheidsclausule. 3. Welke studieprestaties tellen mee voor het bepalen van het eerste (bindend) advies? Om te bepalen wat het eerste ( bindend) studieadvies aan een student zal zijn, worden alle studiepunten (ec) opgeteld die behaald zijn voor propedeuseonderdelen die met een voldoende zijn afgerond. Wat wel meetelt: De studiepunten van onderdelen van de propedeuse waarvoor vrijstelling is verleend, tellen mee. De studiepunten van voldoende behaalde deeltoetsen van het onderdeel Onderzoekspracticum 1 (4 c per deeltoets) tellen voor het bepalen van het advies. Wat niet meetelt: Eventuele voldoende resultaten voor tentamens van onderdelen uit een later cursusjaar tellen voor het eerste (bindend) advies niet mee. Evenmin tellen resultaten van onderdelen uit een andere opleiding mee. (Studenten die twee opleidingen volgen, kunnen dit wel melden bij de studieadviseur.) Aan de afzonderlijke deeltoetsen (a en b) van Psychologie, Sociologie, en Inleiding in de pedagogische en onderwijswetenschappen 2A (onderwijskunde en gezinspedagogiek) en van Inleiding in de pedagogische en onderwijswetenschappen 2B (leerproblemen en orthopedagogiek), worden geen studiepunten toegekend. Die studiepunten worden pas toegekend als beide deeltoetsen zijn gemaakt inclusief eventuele verwerkingsopdrachten en papers en het eindcijfer voldoende is. Inleiding pedagogische en onderwijswetenschappen 2A en 2B zijn dus zelfstandige onderdelen waarvoor apart studiepunten worden toegekend, evenals voor Praktische filosofie A (tentamen) en B (opdracht). In het overzicht bij 4 staan de toe te kennen punten. Voor het eerste advies in januari 2017 tellen de resultaten van de eerste vier tentamens mee. Dat wil zeggen de resultaten van de eerste gelegenheid van Inleiding in de Pedagogische wetenschappen 1A en 1B, Inleiding in de psychologie en Inleiding in de Grondslagen. Afhankelijk 2

5 van de datum waarop de uitslagen van herkansingen ingevoerd zijn, kunnen deze ook nog meetellen voor het eerste advies. 4. Hoeveel studiepunten kunnen behaald worden per studieonderdeel? Hieronder volgt een overzicht van het aantal studiepunten (ec) dat in het kader van het BSA in het eerste jaar toegekend wordt aan een studieonderdeel van de propedeuse. Inleiding POW 1A 4 Inleiding POW 1B 3 Inleiding POW 1C 3 Psychologie 4 Grondslagen 4 Ontwikkelingspsychologie 4 Sociologie 4 Gesprekstechnieken 2 Onderzoekspracticum 1A 4 Onderzoekspracticum 1B 4 Inleiding POW 2A 4 Inleiding POW 2B 4 Praktische filosofie A (tentamen) 3 Praktische filosofie B (opdracht) 3 Praktijkoriëntatie 4 Tutoraat incl. Proefpersonen 4 SPSS 2 5. Welke soorten adviezen zijn er en wat is hun betekenis? Bij het eerste advies in januari 2017 zijn er verschillende adviessoorten: Een negatief advies ontvangt een student als er minder dan 11 ec zijn behaald. De student kan verder studeren, het is immers een voortgangsadvies en geen bindend advies, maar kan ook besluiten zich vóór 1 februari 2017 uit te schrijven via Studielink. Door dit laatste te doen, wordt een negatief advies aan het einde van het studiejaar voorkomen en kan men het studiejaar daarop een nieuwe start met de opleiding maken. Eventueel behaalde studieonderdelen blijven geldig, tenzij het studieprogramma wijzigt. Een positief advies ontvangt een student als er 11 of meer studiepunten zijn behaald. De student wordt aangemoedigd om verder te gaan. Eerste advies persoonlijke omstandigheden ontvangt een student als er sprake is van persoonlijke omstandigheden waarvan de studieadviseur op de hoogte is en waardoor er minder dan 11 studiepunten zijn behaald. Bij het eerste bindend advies in augustus 2017 zijn er de volgende adviessoorten : Een bindend positief eindadvies ontvangt een student als 45 studiepunten of meer heeft behaald. Dit advies is een eindadvies. De student kan zich inschrijven voor het tweede studiejaar van de opleiding. Een negatief bindend eindadvies wordt uitgebracht als minder dan 45 studiepunten zijn behaald. Het is een bindend advies. De inschrijving voor Pedagogische Wetenschappen in Leiden is gedurende 4 jaar niet mogelijk. Het is wel mogelijk om aan een andere universiteit Pedagogische Wetenschappen de studeren of aan de Leidse Universiteit een andere opleiding te volgen. Een persoonlijke-omstandigheden-advies, als er sprake is van persoonlijke omstandigheden die door tussenkomst van de studieadviseur en de bsa-commissie gemeld zijn bij de examencommissie. Wanneer de examencommissie de omstandigheden erkent, dan wordt deze adviessoort gebruikt. 3

6 Een advies persoonlijke-omstandigheden-niet- erkend-advies. Dit betekent dat de student door omstandigheden niet volledig heeft kunnen studeren, maar desondanks te weinig heeft behaald op grond van wat gezien de omstandigheden verwacht mocht worden. Of de student heeft het aangepast studieplan dat gemaakt is met de studieadviseur, niet naar tevredenheid afgerond. De omstandigheden verklaren dan niet voldoende dat een vertraging van die omvang is opgelopen. Een advies met toepassing van de hardheidsclausule. Deze adviessoort wordt gebruikt als een student geen persoonlijke omstandigheden heeft die in het kader van de BSA-regeling erkend kunnen worden, maar wanneer hij wel bijzondere omstandigheden heeft. Een voorbeeld daarvan is een student die twee studies volgt en kan aantonen dat hij in beide studies een goede studievoortgang heeft. Een ander voorbeeld daarvan is een student die topsport bedrijft. 6. Wat te doen als het studeren belemmerd wordt door omstandigheden? Er is in deze brochure al enkele malen gesproken over persoonlijke omstandigheden. Op de website van de universiteit (zie: ) wordt daar het volgende over gezegd: Wanneer je te maken hebt (gehad) met persoonlijke omstandigheden die de voortgang van je studie hebben belemmerd, moet de examencommissie daar rekening mee houden bij het uitbrengen van haar studieadvies. Je kunt daarbij denken aan ziekte, zwangerschap, functiebeperking, familieomstandigheden, psychische omstandigheden of lidmaatschap van het bestuur van een studie- of studentenvereniging. Zodra je bij je studie vertraging oploopt, moet je direct contact opnemen met je studieadviseur. Samen met de studieadviseur stel je een aan je omstandigheden aangepast studieplan op. Wanneer je wilt dat de examencommissie met de omstandigheden rekening houdt, moet je een persoonlijke verklaring en een deskundigenverklaring overleggen bij de BSA-commissie waaruit blijkt in welke periode en in welke mate je studie erdoor is belemmerd. Zo kan worden voorkomen dat je niet verder mag studeren omdat je niet aan de minimumeisen van de opleiding hebt voldaan. De procedure voor het melden van de omstandigheden start bij de studieadviseur van de opleiding en is opgenomen in bijlage 1 van deze brochure. Studieadviseur voor propedeusestudenten is mw. drs. A. Koolstra-Visser, kamer 4B03, telefoon , adres: werkdagen op maandag tot en met donderdag. In bijlage 2 vind je het formulier waarmee jouw omstandigheden kunnen worden gemeld bij de BSA-commissie en dat je in het gesprek met je studieadviseur samen invult. Augustus

7 BIJLAGE 1 Wat te doen als je denkt dat je een negatief studieadvies gaat krijgen en je het daar niet mee eens bent omdat je studie werd gehinderd door persoonlijke omstandigheden. Wanneer in actie komen? Als je nog niet zeker weet of het je lukt om aan de BSA-norm te voldoen en je studievoortgang is gehinderd door ziekte, een functiestoornis, zwangerschap of ernstige bijzondere familieomstandigheden, dan moet je actie ondernemen om te proberen een bindend advies te voorkomen. Hoe eerder je in actie komt (in ieder geval voor 15 juli), hoe groter de kans dat je op tijd (= nog in augustus) duidelijkheid krijgt over de vraag of je de studie mag blijven volgen. Wat zijn de stappen die je neemt? 1. Maak een afspraak met de studieadviseur. Vul met haar samen het formulier Melding persoonlijke omstandigheden in en neem dit na het gesprek mee voor verzending. 2. Zorg voor een verklaring van een deskundige. Uit die verklaring moet blijken in welke periode je last had van de bedoelde persoonlijke omstandigheden en in welke mate die omstandigheden je studie hebben gehinderd. De deskundige moet een arts, een psycholoog of een studentendecaan zijn. a. Als je in verband met de bedoelde omstandigheden onder behandeling bent geweest bij een arts of psycholoog en deze deskundige wil/kan geen verklaring afgeven, dan kun je contact op nemen met de studentenarts. Je vindt de studentenarts op de Rijnsburgerweg 10 bij de VGM, telefoonnummer (071) Neem op de afspraak met de studentenarts het ingevulde formulier mee dat je kunt vinden onder de URL: b. Als het om bijzondere familieomstandigheden gaat, neem dan contact op met de studentendecanen. Je kunt met de studentendecanen een afspraak maken via telefoonnummer (071) of Ze zijn gehuisvest in Plexus, Kaiserstraat Schrijf een eigen brief na afloop van de omstandigheden. Als de omstandigheden het gehele jaar werkzaam zijn, doe dit dan aan het einde van het cursusjaar, maar voor 15 juli. Begin de brief met de mededeling dat je bang bent dat je een negatief studieadvies krijgt. Schrijf vervolgens in die brief wat er dit jaar gebeurd is. Dat hoeft niet in detail, maar geef aan hoe het jaar begon, welke periode de persoonlijke omstandigheden de studie hinderden en wat de aard van die omstandigheden is (zijn het medische, of psychische of familieomstandigheden?). Schrijf in welke mate en hoe die omstandigheden je studie hinderden. Verzoek om rekening te houden met je omstandigheden en vraag om een studieadvies dat niet-bindend is. Vergeet niet de brief te voorzien van een datum, naam, adres en studentnummer en hem te ondertekenen. Zet linksboven op de enveloppe vertrouwelijk. Stuur het formulier plus bijlagen (deskundigenverklaring en eigen brief) via de mail naar: Je mag het ook per post sturen (adres staat op het formulier) of langsbrengen. 5

8 Je mag dit in één keer doen of in fasen. Uiterlijk 15 juli 2017 moet je verzoek, om bij het uitbrengen van het studieadvies rekening te houden met je hiergenoemde persoonlijke omstandigheden, bij de universiteit binnen zijn! Wat gebeurt er met je verzoek? Door de Universiteit (afdeling Studenten- en Onderwijszaken/SOZ) wordt je verzoek behandeld en vervolgens wordt een verklaring over jouw omstandigheden aan de Examencommissie van je opleiding gestuurd. Van deze verklaring ontvang je een afschrift. 6

9 BIJLAGE 2 Formulier melding persoonlijke omstandigheden en registratie studievertraging ( Regeling financiële ondersteuning studenten 2015 ) Melding en Registratie Studievertraging voor studenten die niet langer dan de nominale duur van hun opleiding studiefinanciering hebben ontvangen binnen het hoger onderwijs PERSOONLIJKE GEGEVENS VAN DE STUDENT Naam, voorletters : Geboortedatum: Studentnummer : Adres : Postcode en woonplaats : Telefoonnummer : adres: Datum aanvang studiefinanciering : GEGEVENS OVER DE OPLEIDING Opleiding: Datum aanvang opleiding: m/v Is BSA van toepassing op betrokkene? J/N DE BIJZONDERE OMSTANDIGHEDEN Deze registratie betreft studiejaar:.. Datum eerste onvoldoende studieresultaat als gevolg van de bijzondere omstandigheden :./../ Student heeft deze vertraging bij de studieadviseur/studentendecaan gemeld op:././ Het onvoldoende resultaat is een direct gevolg van: Ziekte/Functiestoornis/Zwangerschap/Bijzondere Familieomstandigheden/Onderwijskundige overmacht PLANNING NAAR AANLEIDING VAN DE BIJZONDERE OMSTANDIGHEDEN Op grond van de omstandigheden heeft de student in overleg met de opleiding de volgende studieplanning gemaakt voor het resterende studiejaar of wat is het advies dat de studieadviseur of studentendecaan geeft: Vervolgafspraken: 1: Student maakt nieuwe afspraak indien gemaakte planning niet haalbaar blijkt, 2: 3: Datum van het maken van deze planning: Naam: Handtekening studieadviseur: Handtekening student: College van Bestuur Secretariaat SOZ, februari

10 DEEL II: AANVRAAG REGISTRATIE STUDIEVERTRAGING (in te vullen door studieadviseur en student na z.s.m. na afloop van het betreffende studiejaar) DOOR DE STUDIEADVISEUR IN TE VULLEN Hoeveel studiepunten - gerekend vanaf 30 dagen voor de eerste melding tot het einde van het studiejaarheeft de student gemist als direct gevolg van de omstandigheden in combinatie met de aangepaste studieplanning, Welke mogelijkheden zijn er om in een later studiejaar deze vertraging in te halen of te compenseren: Datum: Naam: Handtekening van de Studieadviseur: DOOR DE STUDENT IN TE VULLEN Ondergetekende verzoekt om registratie van de bovengenoemde studievertraging: Naam, voorletters: Datum: Handtekening student: DOOR DE STUDENT MEE TE STUREN BIJLAGEN 1. Studieresultaten vanaf het begin van de opleiding 2. Kopie DUO berichten waaruit de studiefinancieringsgeschiedenis van de student blijkt. Helder moet worden dat de student gedurende de periode van vertraging gebruik maakte van studiefinanciering en dat de student nog niet langer dan de nominale opleidingsduur studiefinanciering had genoten op het moment waarop de student vertraging door overmacht opliep. 3. Verklaring van een deskundige of de VGM (niet nodig bij vertraging door onvoldoende studeerbare opleiding). 4. Aanvullende eigen verklaring van de student waarin duidelijk wordt gemaakt dat er een direct verband bestaat tussen de persoonlijke omstandigheden en de gemiste vakken, 1. het aannemelijk wordt gemaakt dat de opleiding zal worden afgerond binnen de nominale studieduur plus de geregistreerde vertraging plus een jaar. INLEVEREN VAN HET FORMULIER MET DE BIJLAGEN Het aanvraagformulier en de bijlagen kunnen vóór 1 februari van het studiejaar volgend op het studiejaar waarin de vertraging is opgelopen, worden ingeleverd bij of opgestuurd aan: Secretariaat SOZ Studentencentrum PLEXUS Kaiserstraat 25, 2e etage Postbus RA Leiden 8

Informatie over het BINDEND STUDIEADVIES voor studenten Pedagogische Wetenschappen

Informatie over het BINDEND STUDIEADVIES voor studenten Pedagogische Wetenschappen Informatie over het BINDEND STUDIEADVIES voor studenten Pedagogische Wetenschappen. 2017-2018 INHOUD Inleiding pag 1 1. Wanneer worden de adviezen uitgebracht? pag 1 2. Welke normen worden gehanteerd bij

Nadere informatie

Informatie over het BINDEND STUDIEADVIES voor studenten Pedagogische Wetenschappen

Informatie over het BINDEND STUDIEADVIES voor studenten Pedagogische Wetenschappen Informatie over het BINDEND STUDIEADVIES voor studenten Pedagogische Wetenschappen. 2015-2016 Inleiding. Alle studenten van de Leidse universiteit die zich in 2015 voor de eerste keer ingeschreven hebben

Nadere informatie

REGELING BINDEND STUDIEADVIES UNIVERSITEIT LEIDEN

REGELING BINDEND STUDIEADVIES UNIVERSITEIT LEIDEN REGELING BINDEND STUDIEADVIES UNIVERSITEIT LEIDEN Het College van Bestuur van de Universiteit Leiden, gelet op artikel 7.8b van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek juncto artikel

Nadere informatie

Artikel 1. Definities...2. Artikel 2. Eisen Bindend Studieadvies...2. Artikel 3. Het studiebegeleidingsplan en het advies...2

Artikel 1. Definities...2. Artikel 2. Eisen Bindend Studieadvies...2. Artikel 3. Het studiebegeleidingsplan en het advies...2 REGELING BINDEND STUDIEADVIES UNIVERSITEIT LEIDEN Inhoud Artikel 1. Definities...2 Artikel 2. Eisen Bindend Studieadvies...2 Artikel 3. Het studiebegeleidingsplan en het advies....2 Artikel 4. Dossiervorming...3

Nadere informatie

Inhoud REGELING BINDEND STUDIEADVIES UNIVERSITEIT LEIDEN. Artikel 1. Definities...2. Artikel 2. Eisen Bindend Studieadvies...2

Inhoud REGELING BINDEND STUDIEADVIES UNIVERSITEIT LEIDEN. Artikel 1. Definities...2. Artikel 2. Eisen Bindend Studieadvies...2 REGELING BINDEND STUDIEADVIES UNIVERSITEIT LEIDEN Inhoud Artikel 1. Definities...2 Artikel 2. Eisen Bindend Studieadvies...2 Artikel 3. Het studiebegeleidingsplan en het studieadvies....2 Artikel 4. Dossiervorming...3

Nadere informatie

Regeling Financiële Ondersteuning Topsport- Student Stenden Hogeschool Profileringsfonds

Regeling Financiële Ondersteuning Topsport- Student Stenden Hogeschool Profileringsfonds AANVRAAGFORMULIER 1 studiefinancieringsvorm voor cohorten vóór 1-9-2015 én studiefinancieringsvorm(en) voor cohorten na 1-9-2015 Regeling Financiële Ondersteuning Topsport- Student Stenden Hogeschool Profileringsfonds

Nadere informatie

Beëindiging inschrijving Graag in blokletters invullen; lees eerst de toelichting.

Beëindiging inschrijving Graag in blokletters invullen; lees eerst de toelichting. Beëindiging inschrijving Graag in blokletters invullen; lees eerst de toelichting. en eventueel restitutie van collegegeld PERSOONLIJKE GEGEVENS (* doorstrepen wat niet van toepassing is) naam : voorletters

Nadere informatie

Preambule... 3 Sectie A... 3 Artikel 1. Definities... 3. Artikel 2. Eisen Bindend Studieadvies... 4

Preambule... 3 Sectie A... 3 Artikel 1. Definities... 3. Artikel 2. Eisen Bindend Studieadvies... 4 REGELING BINDEND STUDIEADVIES UNIVERSITEIT LEIDEN Inhoud Preambule... 3 Sectie A... 3 Artikel 1. Definities... 3 Artikel 2. Eisen Bindend Studieadvies... 4 Artikel 3. Het studiebegeleidingplan en het studieadvies...

Nadere informatie

REGELING BINDEND STUDIEADVIES UNIVERSITEIT LEIDEN

REGELING BINDEND STUDIEADVIES UNIVERSITEIT LEIDEN REGELING BINDEND STUDIEADVIES UNIVERSITEIT LEIDEN Het College van Bestuur van de Universiteit Leiden, gelet op artikel 7.8b van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek juncto artikel

Nadere informatie

1. Begripsbepalingen In het kader van deze regeling worden de volgende begrippen gehanteerd: CROHO: Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs.

1. Begripsbepalingen In het kader van deze regeling worden de volgende begrippen gehanteerd: CROHO: Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs. Regeling financiële ondersteuning 2015 Deel 1: Overmacht 1. Begripsbepalingen In het kader van deze regeling worden de volgende begrippen gehanteerd: CvB: College van Bestuur Universiteit Leiden CROHO:

Nadere informatie

Erasmus MC. Bindend Studieadvies. Geneeskunde

Erasmus MC. Bindend Studieadvies. Geneeskunde Erasmus MC Bindend Studieadvies Geneeskunde Bindend Studieadvies Geneeskunde De studie Geneeskunde aan het Erasmus MC kent een bindend studieadvies (BSa) voor studenten die studeren in Bachelorjaar-1.

Nadere informatie

U I T S P R A A K

U I T S P R A A K U I T S P R A A K 1 2 1 2 2 van het College van beroep voor de examens van de Universiteit Leiden inzake het beroep van XXX, appellante tegen het Bestuur van de Faculteit Sociale Wetenschappen, verweerder

Nadere informatie

U I T S P R A A K 1 3 1 5 4

U I T S P R A A K 1 3 1 5 4 U I T S P R A A K 1 3 1 5 4 van het College van beroep voor de examens van de Universiteit Leiden inzake het beroep van XXX, appellant tegen het Bestuur van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid, verweerder

Nadere informatie

U I T S P R A A K

U I T S P R A A K U I T S P R A A K 0 9 69 van het College van beroep voor de examens van de Universiteit Leiden inzake het beroep van XXX, appellante tegen de Examencommissie Pedagogische Wetenschappen, verweerster 1.

Nadere informatie

U I T S P R A A K

U I T S P R A A K U I T S P R A A K 0 9-1 2 6 van het College van beroep voor de examens van de Universiteit Leiden inzake het beroep van mevrouw XXX te Den Haag, appellante tegen het bestuur van de Faculteit der Sociale

Nadere informatie

Bindend Studieadvies (BSA)

Bindend Studieadvies (BSA) BSA_4luik_0708.qxp:BSA folder recht 06-06-2007 18:18 Pagina 1 Bindend Studieadvies (BSA) Neem contact op met het Bureau Studiebegeleiding Om dispensatie te krijgen van het negatief BSA moet u uw persoonlijke

Nadere informatie

REGELING FINANCIËLE ONDERSTEUNING OP GROND VAN OVERMACHT

REGELING FINANCIËLE ONDERSTEUNING OP GROND VAN OVERMACHT REGELING FINANCIËLE ONDERSTEUNING OP GROND VAN OVERMACHT vastgesteld door het College van Bestuur met instemming van de Universiteitsraad op 12 mei 2015. INLEIDING De artikelen 7.51, 7.51c, 7.51f en 7.51h

Nadere informatie

Regeling Bindend Studieadvies

Regeling Bindend Studieadvies Regeling Bindend Studieadvies 2015-2016 Deze regeling is een uitwerking van artikel 58 van de OER en beschrijft de procedures van het uitbrengen van het bindend studie advies tijdens het eerste studiejaar

Nadere informatie

U I T S P R A A K

U I T S P R A A K U I T S P R A A K 0 9 1 0 6 van het College van beroep voor de examens van de Universiteit Leiden inzake het beroep van XXX, appellante tegen de Examencommissie propedeuse Rechtsgeleerdheid, verweerster

Nadere informatie

U I T S P R A A K

U I T S P R A A K U I T S P R A A K 0 9-0 9 1 van het College van beroep voor de examens van de Universiteit Leiden inzake het beroep van XXX, appellante tegen Examencommissie Talen en Culturen Japan, verweerster 1. Ontstaan

Nadere informatie

REGELING FINANCIËLE ONDERSTEUNING OP GROND VAN OVERMACHT

REGELING FINANCIËLE ONDERSTEUNING OP GROND VAN OVERMACHT REGELING FINANCIËLE ONDERSTEUNING OP GROND VAN OVERMACHT vastgesteld door het College van Bestuur met instemming van de Universiteitsraad op 12 mei 2015 en gewijzigd op 26 juni 2017. INLEIDING De artikelen

Nadere informatie

Bindend Studieadvies Geneeskunde

Bindend Studieadvies Geneeskunde Erasmus MC Desiderius School van begrijpen naar beslissen Bindend Studieadvies Geneeskunde 2013-2014 Bindend Studieadvies Geneeskunde De studie Geneeskunde aan het Erasmus MC kent een bindend studieadvies

Nadere informatie

U I T S P R A A K

U I T S P R A A K U I T S P R A A K 0 9-1 2 4 van het College van beroep voor de examens van de Universiteit Leiden inzake het beroep van mevrouw XXX te Rotterdam, appellante tegen het Bestuur van de Faculteit der Geesteswetenschappen,

Nadere informatie

Het College van beroep voor de examens aan de Universiteit Utrecht (hierna: het College) heeft de volgende uitspraak gedaan op het beroep van:

Het College van beroep voor de examens aan de Universiteit Utrecht (hierna: het College) heeft de volgende uitspraak gedaan op het beroep van: CBE, Postbus 80125, 3508 TC Utrecht College van Beroep voor de Examens ex artikel 7.60 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek Bezoekadres Heidelberglaan 8, Utrecht UITSPRAAK Ons

Nadere informatie

U I T S P R A A K

U I T S P R A A K U I T S P R A A K 1 4 2 0 3 van het College van beroep voor de examens van de Universiteit Leiden inzake het beroep van [naam], appellante tegen het Bestuur van de Faculteit der Sociale Wetenschappen,

Nadere informatie

U I T S P R A A K

U I T S P R A A K U I T S P R A A K 0 7 5 8 van het College van beroep voor de examens van de Universiteit Leiden inzake het beroep van de heer XXX, appellant tegen het College van Bestuur, verweerder 1. Ontstaan en loop

Nadere informatie

Regeling Profileringsfonds Protestantse Theologische Universiteit

Regeling Profileringsfonds Protestantse Theologische Universiteit Regeling Profileringsfonds Protestantse Theologische Universiteit 1. Er is een fonds ingesteld voor financiële ondersteuning van de student die a. aan de Protestantse Theologische Universiteit is ingeschreven

Nadere informatie

Regeling financiële ondersteuning 2012

Regeling financiële ondersteuning 2012 Deel I. Overmacht... 1 Deel II: Bestuur... 6 Bijlage I Niet facultaire (bestuurs)organen en specifieke activiteiten... 9 Bijlage II (Bestuurs)organen binnen faculteiten... 10 Bijlage III Studentenverenigingen

Nadere informatie

25 oktober 2016 Beroep [appellant] negatief bindend studieadvies

25 oktober 2016 Beroep [appellant] negatief bindend studieadvies CBE, Postbus 80125, 3508 TC Utrecht College van Beroep voor de Examens ex artikel 7.60 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek Bezoekadres Heidelberglaan 8, Utrecht UITSPRAAK Ons

Nadere informatie

U I T S P R A A K 1 1 0 8 8

U I T S P R A A K 1 1 0 8 8 U I T S P R A A K 1 1 0 8 8 van het College van beroep voor de examens van de Universiteit Leiden inzake het beroep van XXX appellante tegen de Examencommissie propedeuse Rechtsgeleerdheid, verweerder

Nadere informatie

Bindend Studieadvies

Bindend Studieadvies Erasmus MC Bindend Studieadvies Geneeskunde Nominaal is Normaal Foto Bindend Studieadvies Geneeskunde Om een goede start van je studie te maken, hanteert de opleiding Geneeskunde een Bindend Studieadvies

Nadere informatie

Regeling Profileringsfonds RUG

Regeling Profileringsfonds RUG Regeling Profileringsfonds RUG 2017-2018 Deel A Financiële ondersteuning bij studievertraging door bijzondere omstandigheden Inleiding Paragraaf 2a van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk

Nadere informatie

U I T S P R A A K

U I T S P R A A K U I T S P R A A K 1 2 1 1 0 van het College van beroep voor de examens van de Universiteit Leiden inzake het beroep van XXX, appellante tegen de Raad van Bestuur van het Leids Universitair Medisch Centrum,

Nadere informatie

Regeling financiële ondersteuning 2010 Universiteit Leiden

Regeling financiële ondersteuning 2010 Universiteit Leiden Regeling financiële ondersteuning 2010 Universiteit Leiden Deel I. Overmacht 1. Begripsbepalingen In het kader van deze regeling worden de volgende begrippen gehanteerd: CvB: College van Bestuur Universiteit

Nadere informatie

Intakeformulier studeren met topsport

Intakeformulier studeren met topsport Intakeformulier studeren met topsport 2011/2012 Colofon ons kenmerk datum Juli 2011 Mevr. J.I.P.M Stikkers versie 2011 status Definitief pagina 2 van 7 Intakeformulier studeren met topsport Studentendecaan:

Nadere informatie

EXAMENREGELING BACHELOR-PROPEDEUSE PSYCHOLOGIE

EXAMENREGELING BACHELOR-PROPEDEUSE PSYCHOLOGIE EXAMENREGELING BACHELOR-PROPEDEUSE PSYCHOLOGIE 2015-2016 Uitgangspunten 1. De propedeuse Psychologie kent 6 studieonderdelen, waarvan de verplichte bijeenkomsten Practicumgroepen Wetenschappelijk Denken/VRT

Nadere informatie

Regeling Profileringsfonds RUG

Regeling Profileringsfonds RUG Regeling Profileringsfonds RUG 2017-2018 Deel B - Financiële ondersteuning internationale studenten bij studievertraging door bijzondere omstandigheden. Inleiding Paragraaf 2a van de Wet op het hoger onderwijs

Nadere informatie

EXAMENREGELING BACHELOR-PROPEDEUSE PSYCHOLOGIE

EXAMENREGELING BACHELOR-PROPEDEUSE PSYCHOLOGIE 1 EXAMENREGELING BACHELOR-PROPEDEUSE PSYCHOLOGIE 2016-2017 Terminologie NAV = Niet aan voorwaarden voldaan; AVV = Aan voorwaarden voldaan. Uitgangspunten 1. De propedeuse Psychologie kent 6 studieonderdelen,

Nadere informatie

Regeling Financiële ondersteuning bij studievertraging door overmacht, RUG 2015-2016

Regeling Financiële ondersteuning bij studievertraging door overmacht, RUG 2015-2016 Regeling Financiële ondersteuning bij studievertraging door overmacht, RUG 2015-2016 Inleiding Paragraaf 2a van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) betreft het Profileringsfonds

Nadere informatie

U I T S P R A A K

U I T S P R A A K U I T S P R A A K 1 3 1 3 3 van het College van beroep voor de examens van de Universiteit Leiden inzake het beroep van XXX, appellant tegen het Bestuur van de Faculteit Sociale Wetenschappen, verweerder

Nadere informatie

U I T S P R A A K

U I T S P R A A K U I T S P R A A K 1 3 2 0 7 van het College van beroep voor de examens van de Universiteit Leiden inzake het beroep van XXX, appellante tegen het Bestuur van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid, verweerder

Nadere informatie

Uitvoeringsreglement Studieadvies in de propedeutische fase

Uitvoeringsreglement Studieadvies in de propedeutische fase Uitvoeringsreglement Studieadvies in de propedeutische fase Zwolle, 8 december 2008 Gewijzigd op 9 juli 2012 1 Titel I - Algemeen Artikel 1 - Doel 1. Het doel van het uitvoeringsreglement is te garanderen

Nadere informatie

REGELING PROFILERINGSFONDS

REGELING PROFILERINGSFONDS REGELING PROFILERINGSFONDS 2016-2017 Preambule. Het College van Bestuur heeft deze regeling getroffen op grond van artikel 7.51 van de Wet op Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW). 1. Het

Nadere informatie

Het College van beroep voor de examens aan de Universiteit Utrecht (hierna: het College) heeft de volgende uitspraak gedaan op het beroep van:

Het College van beroep voor de examens aan de Universiteit Utrecht (hierna: het College) heeft de volgende uitspraak gedaan op het beroep van: CBE, Postbus 80125, 3508 TC Utrecht College van Beroep voor de Examens ex artikel 7.60 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek Bezoekadres Heidelberglaan 8, Utrecht UITSPRAAK Ons

Nadere informatie

U I T S P R A A K 12 0 9 6

U I T S P R A A K 12 0 9 6 U I T S P R A A K 12 0 9 6 van het College van beroep voor de examens van de Universiteit Leiden inzake het beroep van XXX, appellant tegen het Faculteitsbestuur Rechtsgeleerdheid, verweerder 1. Ontstaan

Nadere informatie

Handleiding bij aanvraag financiële compensatie studievertraging studiejaar INHOUDSOPGAVE

Handleiding bij aanvraag financiële compensatie studievertraging studiejaar INHOUDSOPGAVE Handleiding bij aanvraag financiële compensatie studievertraging studiejaar 2015-2016 INHOUDSOPGAVE 1.1 Inleiding: wat & hoe?... 2 1.2 Voor welke omstandigheden kan ik afstudeersteun aanvragen?... 3 1.2.1

Nadere informatie

U I T S P R A A K

U I T S P R A A K U I T S P R A A K 1 1 1 1 1 van het College van beroep voor de examens van de Universiteit Leiden inzake het beroep van XXX, appellant tegen het Bestuur van de Faculteit der Geesteswetenschappen, verweerder

Nadere informatie

U I T S P R A A K 1 4 1 6 3

U I T S P R A A K 1 4 1 6 3 U I T S P R A A K 1 4 1 6 3 van het College van beroep voor de examens van de Universiteit Leiden inzake het beroep van [naam], appellant tegen het Bestuur van de Faculteit Geesteswetenschappen, verweerder

Nadere informatie

Handleiding bij aanvraag financiële compensatie studievertraging studiejaar 2014-2015 INHOUDSOPGAVE

Handleiding bij aanvraag financiële compensatie studievertraging studiejaar 2014-2015 INHOUDSOPGAVE Handleiding bij aanvraag financiële compensatie studievertraging studiejaar 2014-2015 INHOUDSOPGAVE 1.1 Inleiding: wat & hoe?... 2 1.2 Voor welke omstandigheden kan ik afstudeersteun aanvragen?... 3 1.2.1

Nadere informatie

Overgangsregeling Curius naar Curius+, Ongedeelde Opleiding Geneeskunde

Overgangsregeling Curius naar Curius+, Ongedeelde Opleiding Geneeskunde Overgangsregeling Curius naar Curius+, Ongedeelde Opleiding Geneeskunde De overgangsregeling is in eerste instantie bedoeld voor studenten, die per 1 september 2008 zijn gestart met de opleiding (cohort

Nadere informatie

U I T S P R A A K

U I T S P R A A K U I T S P R A A K 1 1 1 0 5 van het College van beroep voor de examens van de Universiteit Leiden inzake het beroep van XXX, appellante tegen het Bestuur van de Faculteit der Geesteswetenschappen, verweerder

Nadere informatie

U I T S P R A A K

U I T S P R A A K U I T S P R A A K 0 9-1 2 1 van het College van beroep voor de examens van de Universiteit Leiden inzake het beroep van mevrouw XXX te Leiden, appellante tegen de het bestuur van de Faculteit der Geneeskunde,

Nadere informatie

U I T S P R A A K

U I T S P R A A K U I T S P R A A K 1 2 1 1 3 van het College van beroep voor de examens van de Universiteit Leiden inzake het beroep van XXX, appellant tegen het Bestuur van de Faculteit Wiskunde & Natuurwetenschappen

Nadere informatie

U I T S P R A A K

U I T S P R A A K U I T S P R A A K 1 5 1 6 7 van het College van beroep van de Universiteit Leiden inzake het beroep van [naam], appellant tegen het Bestuur van de Faculteit der Geesteswetenschappen, verweerder 1. Ontstaan

Nadere informatie

Bij beslissing van 28 augustus 2013 heeft de examencommissie van de opleiding Informatica appellant een negatief bindend studieadvies gegeven.

Bij beslissing van 28 augustus 2013 heeft de examencommissie van de opleiding Informatica appellant een negatief bindend studieadvies gegeven. Zaaknummer : CBHO 2014/045 Rechter(s) : mr. Borman Datum uitspraak : 23 juni 2014 Partijen : Appellant tegen Hogeschool Leiden Trefwoorden : Bijzondere omstandigheden, duale opleiding NBSA, negatief bindend

Nadere informatie

BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR

BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR Nummer : 741 Paraaf: Onderwerp : Herziening Uitvoeringsreglement Studieadvies in de propedeutische fase Besluit : Het College van Bestuur besluit tot herziening van het Uitvoeringsreglement

Nadere informatie

Verzoek Voorziening hoger onderwijs bij arbeidsongeschiktheid of bijzondere omstandigheden

Verzoek Voorziening hoger onderwijs bij arbeidsongeschiktheid of bijzondere omstandigheden Verzoek Voorziening hoger onderwijs bij arbeidsongeschiktheid of bijzondere omstandigheden Dit formulier Heb je door arbeidsongeschiktheid of bijzondere omstandigheden studievertraging opgelopen en kun

Nadere informatie

Zaaknummer : CBHO 2013/233 Rechter(s) : mr. Lubberdink Datum uitspraak : 13 juni 2014 Partijen : Appellant tegen de Hogeschool Inholland Trefwoorden

Zaaknummer : CBHO 2013/233 Rechter(s) : mr. Lubberdink Datum uitspraak : 13 juni 2014 Partijen : Appellant tegen de Hogeschool Inholland Trefwoorden Zaaknummer : CBHO 2013/233 Rechter(s) : mr. Lubberdink Datum uitspraak : 13 juni 2014 Partijen : Appellant tegen de Hogeschool Inholland Trefwoorden : Afwijzing, bindend negatief studieadvies, BNSA, herkansing

Nadere informatie

FAQ aan de studentendecanen

FAQ aan de studentendecanen FAQ aan de studentendecanen Inschrijven, uitschrijven en herinschrijven * Kan ik me later dan 1 september inschrijven voor de opleiding geneeskunde? * Moet ik me herinschrijven als bachelor als ik nog

Nadere informatie

Anne Sytske Keijser secretaris examencommissie Talen en culturen van China

Anne Sytske Keijser secretaris examencommissie Talen en culturen van China Faculteit der Letteren Opleiding Talen en culturen van China Aan: alle BA-studenten van de opleiding Talen en culturen van China betreft: Generieke overgangsregeling voor de BA Leiden, 6 maart 2008 Geachte

Nadere informatie

Handleiding bij aanvraag financiële compensatie studievertraging studiejaar INHOUDSOPGAVE

Handleiding bij aanvraag financiële compensatie studievertraging studiejaar INHOUDSOPGAVE Handleiding bij aanvraag financiële compensatie studievertraging studiejaar 2016-2017 INHOUDSOPGAVE 1.1 Inleiding: wat & hoe?... 2 1.2 Voor welke omstandigheden kan ik afstudeersteun aanvragen?... 3 1.2.1

Nadere informatie

Verzoek Voorziening beroepsonderwijs bij arbeidsongeschiktheid of bijzondere omstandigheden

Verzoek Voorziening beroepsonderwijs bij arbeidsongeschiktheid of bijzondere omstandigheden Verzoek Voorziening beroepsonderwijs bij arbeidsongeschiktheid of bijzondere omstandigheden Dit formulier Heb je door arbeidsongeschiktheid of bijzondere omstandigheden studievertraging opgelopen en kun

Nadere informatie

U I T S P R A A K

U I T S P R A A K U I T S P R A A K 1 5 1 5 9 van het College van beroep van de Universiteit Leiden inzake het beroep van [naam], appellante tegen het Bestuur van de Faculteit der Geesteswetenschappen, verweerder 1. Ontstaan

Nadere informatie

Zaaknummer : CBHO 2015/254 Rechter(s) : mr. B.K. Olivier Datum uitspraak : 13 januari 2016 Partijen : appellante en CBE Hogeschool Inholland

Zaaknummer : CBHO 2015/254 Rechter(s) : mr. B.K. Olivier Datum uitspraak : 13 januari 2016 Partijen : appellante en CBE Hogeschool Inholland Zaaknummer : CBHO 2015/254 Rechter(s) : mr. B.K. Olivier Datum uitspraak : 13 januari 2016 Partijen : appellante en CBE Hogeschool Inholland Trefwoorden : bewijsmiddelen bindend negatief studieadvies BNSA

Nadere informatie

Profileringsfond Codarts versie 1.0. REGLEMENT PROFILERINGSFONDS Codarts Geldend vanaf 1 september 2011

Profileringsfond Codarts versie 1.0. REGLEMENT PROFILERINGSFONDS Codarts Geldend vanaf 1 september 2011 REGLEMENT PROFILERINGSFONDS Codarts Geldend vanaf 1 september 2011 1. Codarts heeft een voorziening ter financiële ondersteuning van studenten, het reglement profileringsfonds, conform artikel 7.51 WHW.

Nadere informatie

Zaaknummer : 2013/207 Rechter(s) : mr. Borman Datum uitspraak : 18 juli 2014 Partijen : Appellant tegen CBE Hogeschool van Amsterdam Trefwoorden :

Zaaknummer : 2013/207 Rechter(s) : mr. Borman Datum uitspraak : 18 juli 2014 Partijen : Appellant tegen CBE Hogeschool van Amsterdam Trefwoorden : Zaaknummer : 2013/207 Rechter(s) : mr. Borman Datum uitspraak : 18 juli 2014 Partijen : Appellant tegen CBE Hogeschool van Amsterdam Trefwoorden : NBSA, causaal verband, herkansing, persoonlijke omstandigheden,

Nadere informatie

Zaaknummer : CBHO 2016/180.5 Rechter(s) : mr. Streefkerk Datum uitspraak : 2 november 2016 Partijen : appellant en CBE Hogeschool Inholland

Zaaknummer : CBHO 2016/180.5 Rechter(s) : mr. Streefkerk Datum uitspraak : 2 november 2016 Partijen : appellant en CBE Hogeschool Inholland Zaaknummer : CBHO 2016/180.5 Rechter(s) : mr. Streefkerk Datum uitspraak : 2 november 2016 Partijen : appellant en CBE Hogeschool Inholland Trefwoorden : Ad-programma bijzondere omstandigheden bindend

Nadere informatie

U I T S P R A A K

U I T S P R A A K U I T S P R A A K 07 111 van het College van Beroep voor de examens van de Universiteit Leiden inzake het beroep van XXX, appellant tegen het College van Bestuur, verweerder 1. Ontstaan en loop van het

Nadere informatie

U I T S P R A A K

U I T S P R A A K U I T S P R A A K 10-0 3 0 van het College van beroep voor de examens van de Universiteit Leiden inzake het beroep van XXX, appellant tegen de Examencommissie Japanese Studies, verweerster 1. Ontstaan

Nadere informatie

1 of 7 12/23/2010 12:44 PM

1 of 7 12/23/2010 12:44 PM 1 of 7 12/23/2010 12:44 PM Faculteit Economie en Bedrijfskunde Adam Booij Afmelden Nederlands Engels Formulieren Formuliersamenvatting Vragenbank Vraagcategorieën Formulieren Formuliersamenvatting Samenvatting

Nadere informatie

Handleiding bindend studieadvies

Handleiding bindend studieadvies Handleiding bindend studieadvies De Radboud Universiteit heeft in het studiejaar 2011-2012 het bindend studieadvies (BSA) ingevoerd. Deze brochure biedt een handleiding aan alle medewerkers van de Radboud

Nadere informatie

college van bestuur Handboek BSA Geldig vanaf het studiejaar 2015-2016 januari 2015 Handboek BSA 2015-2016

college van bestuur Handboek BSA Geldig vanaf het studiejaar 2015-2016 januari 2015 Handboek BSA 2015-2016 college van bestuur Handboek BSA Geldig vanaf het studiejaar 2015-2016 januari 2015 1 Inhoudsopgave Regelgeving 3 BSA-Norm 3 Voltijd studie (alle opleidingen) 3 Deeltijd studie 3 Uitzonderingen 3 BSA-norm

Nadere informatie

Regeling financiële ondersteuning studenten 2000. Deel I Overmacht Deel II Bestuur

Regeling financiële ondersteuning studenten 2000. Deel I Overmacht Deel II Bestuur Deel I Overmacht Deel II Bestuur Bijlage I Niet facultaire (bestuurs)organen Bijlage II (Bestuurs)organen binnen faculteiten Bijlage III Studentenverenigingen (PKvV) Overmacht 1. Begripsbepalingen In het

Nadere informatie

Informatie examinering voor de student. Examencommissie Cluster ECUV versie 3

Informatie examinering voor de student. Examencommissie Cluster ECUV versie 3 Informatie examinering voor de student Examencommissie Cluster ECUV 2015-2016 versie 3 Informatie examinering voor de student 2015, Rijn IJssel www.rijnijssel.nl Copyright bij de uitgever. Alle rechten

Nadere informatie

Studentendecanaat. De Topsportregeling. het gebeurt op windesheim

Studentendecanaat. De Topsportregeling. het gebeurt op windesheim Studentendecanaat De Topsportregeling het gebeurt op windesheim Colofon Deze informatiebrochure is uitgegeven door het Studentendecanaat van Christelijke Hogeschool Windesheim. Redactie: Marketing en Communicatie

Nadere informatie

Bij beslissing van 9 juli 2014 heeft het CBE het door appellante daartegen ingestelde beroep ongegrond verklaard.

Bij beslissing van 9 juli 2014 heeft het CBE het door appellante daartegen ingestelde beroep ongegrond verklaard. Zaaknummer : 2014/125.5 Rechter(s) : mrs. Olivier, Lubberdink en Kleijn Datum uitspraak : 8 oktober 2014 Partijen : Appellante tegen CBE Hogeschool van Amsterdam Trefwoorden : Bindend studieadvies, BNSA,

Nadere informatie

Regeling Financiële Ondersteuning Topsport- Student Stenden Hogeschool Profileringsfonds

Regeling Financiële Ondersteuning Topsport- Student Stenden Hogeschool Profileringsfonds AANVRAAGFORMULIER 1 studiefinancieringsvrm vr chrten vóór 1-9-2015 én studiefinancieringsvrm(en) vr chrten na 1-9-2015 Regeling Financiële Ondersteuning Tpsprt- Student Stenden Hgeschl Prfileringsfnds

Nadere informatie

U I T S P R A A K 07 73

U I T S P R A A K 07 73 U I T S P R A A K 07 73 van het College van Beroep voor de examens van de Universiteit Leiden inzake het beroep van XXX, appellant tegen het College van Bestuur, verweerder 1. Ontstaan en loop van het

Nadere informatie

Studeren in een academische context

Studeren in een academische context Studeren in een academische context Jan van Rooij & Sinem Akgün 07-09-2017 - Organisatie van de Universiteit Leiden/ - CvB > Faculteit > Instituut (psychologie) - Bachelor opleidingscommissie - Honours

Nadere informatie

Reactie bachelor OER

Reactie bachelor OER Spuistraat 134 1012 VB Amsterdam (020) 525 3278 fgw@studentenraad.nl studentenraad.nl/fgw Reactie bachelor OER 2015-2016 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Artikel 3: Inrichting opleiding... 2 3.1 Indeling

Nadere informatie

Introductie Bachelor Psychologie

Introductie Bachelor Psychologie Introductie Bachelor Psychologie 28 Augustus 2017 Dr. Seger Breugelmans Drs. Renske Helmer Welkom Opleidingsdirecteuren Onderwijscoördinatoren Bachelor Psychologie Renske Helmer Trudy Haneveer Seger Breugelmans

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) DEEL 1: AVANS GENERIEK

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) DEEL 1: AVANS GENERIEK ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) DEEL 1: AVANS GENERIEK 1 De inhoud van de Onderwijs- en Examenregelingen Hoofdstuk 1 ALGEMEEN 1.1 Algemene bepalingen 1 Avans Hogeschool kent, conform artikel 7.59. van

Nadere informatie

STUDIESUCCES. EXAMENCOMMISSIE Opleiding Voeding en Diëtetiek

STUDIESUCCES. EXAMENCOMMISSIE Opleiding Voeding en Diëtetiek STUDIESUCCES en EXAMENCOMMISSIE Opleiding Voeding en Diëtetiek 1 WAARVOOR KUN JE TERECHT BIJ DE EXAMENCOMMISSIE: - Aanvragen vrijstellingen - Individuele verzoeken (i.v.m. chronische ziekte bijv.) - Klachten

Nadere informatie

Zaaknummer : 2013/235

Zaaknummer : 2013/235 Zaaknummer : 2013/235 Rechter(s) : mr. Nijenhof Datum uitspraak : 13 mei 2014 Partijen : Appellante tegen CBE Erasmus Universiteit Rotterdam Trefwoorden : Begeleidingscontract, BNSA, [melden] bijzondere

Nadere informatie

Regeling profileringsfonds hogeschool Van Hall Larenstein-I Voor studenten die voor 1 september 2015 zijn gestart met hun opleiding

Regeling profileringsfonds hogeschool Van Hall Larenstein-I Voor studenten die voor 1 september 2015 zijn gestart met hun opleiding Regeling profileringsfonds hogeschool Van Hall Larenstein-I Voor studenten die voor 1 september 2015 zijn gestart met hun opleiding Decoskenmerk: 2017 347.1 Citeertitel Profileringsfonds Van Hall Larenstein

Nadere informatie

Bijlage 2 Regeling Financiële Ondersteuning Studenten 2014-2016

Bijlage 2 Regeling Financiële Ondersteuning Studenten 2014-2016 2014-2016 Vastgesteld door het college van bestuur op 1 juni 2015 Algemeen (artikel 1 tot en met 3) 1. Begripsbepalingen In het kader van deze Regeling worden de volgende definities en afkortingen gebruikt.

Nadere informatie

Afstudeerformulier bachelor

Afstudeerformulier bachelor Faculteit der Geesteswetenschappen Afstudeerformulier bachelor 1. Studenten die het bachelordiploma wensen te ontvangen, dienen een afstudeerformulier in te leveren bij de onderwijsadministratie van de

Nadere informatie

: negatief bindend studieadvies, persoonlijke omstandigheden Datum uitspraak : 23 september 2005

: negatief bindend studieadvies, persoonlijke omstandigheden Datum uitspraak : 23 september 2005 Trefwoorden : negatief bindend studieadvies, persoonlijke omstandigheden Datum uitspraak : 23 september 2005 Hoofdoverwegingen : Het College is van oordeel dat, mede gezien het in het studiejaar behaalde

Nadere informatie

Introductie Bachelor Organisatiewetenschappen. 28 Augustus 2017

Introductie Bachelor Organisatiewetenschappen. 28 Augustus 2017 Introductie Bachelor Organisatiewetenschappen 28 Augustus 2017 Welkom Opleidingsdirecteur Organisatiewetenschappen Martyna Janowicz Onderwijscoördinator Trudy Haneveer Belangrijke vragen Start van jouw

Nadere informatie

Studeren aan het hbo. W i n d e s h e i m z e t k e n n i s i n w e r k i n g

Studeren aan het hbo. W i n d e s h e i m z e t k e n n i s i n w e r k i n g Studeren aan het hbo Inhoud van de presentatie Kenmerken van het hbo Verschil tussen havo en hbo Verschil hbo en universiteit Opbouw van een hbo-opleiding Studieresultaten en begeleiding Toelating en aanmelding

Nadere informatie

Regeling Financiële ondersteuning bij studievertraging door overmacht en promotiestudenten, RUG

Regeling Financiële ondersteuning bij studievertraging door overmacht en promotiestudenten, RUG Regeling Financiële ondersteuning bij studievertraging door overmacht en promotiestudenten, RUG 2016-2017 Inleiding Paragraaf 2a van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) betreft

Nadere informatie

Naam aanvrager. Geboortedatum. Adres van inschrijving (briefadres) :..

Naam aanvrager. Geboortedatum. Adres van inschrijving (briefadres) :.. Aanvraag briefadres Door het invullen van dit formulier, geeft u aan dat u zich op een briefadres wilt laten inschrijven in de Basisregistratie Personen van de gemeente Zaltbommel. U kunt zich alleen inschrijven

Nadere informatie

Vraagt het examen aan voor de Opleiding. Met specialisatie.. Faculteit der Geesteswetenschappen. Studentnummer. Naam + voorletters

Vraagt het examen aan voor de Opleiding. Met specialisatie.. Faculteit der Geesteswetenschappen. Studentnummer. Naam + voorletters Faculteit der Geesteswetenschappen Afstudeerformulier Master 1. Studenten die het masterdiploma wensen te ontvangen, dienen een afstudeerformulier in te leveren bij de onderwijsadministratie van de opleiding.

Nadere informatie

Introductie 2014. Engelse Taal en Cultuur. Lidwien Cluitmans - studieadviseur Maandag 18 augustus LIN6

Introductie 2014. Engelse Taal en Cultuur. Lidwien Cluitmans - studieadviseur Maandag 18 augustus LIN6 Introductie 2014 Engelse Taal en Cultuur Lidwien Cluitmans - studieadviseur Maandag 18 augustus LIN6 Intro ETC 2014 Welkom bij de Radboud Universiteit Radboud Universiteit Voorzitter van CvB: Prof. dr.

Nadere informatie

Verzoek tot Inschrijving

Verzoek tot Inschrijving Vul dit formulier in blokletters in en stuur het samen met een kopie van uw identiteitsbewijs naar: Open Universiteit Faculteit Psychologie T.a.v. mw. Susan Meijer Antwoordnummer 4400 6400 VC Heerlen Verzoek

Nadere informatie

het College van Beroep voor de Examens van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (hierna: het CBE), verweerder.

het College van Beroep voor de Examens van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (hierna: het CBE), verweerder. Zaaknummer : CBHO 2014/272 Rechter(s) : mr. Borman Datum uitspraak : 17 juli 2015 Partijen : Appellante en CBE Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Trefwoorden : afwijzing bezwaarprocedure bindend negatief

Nadere informatie

Vrijstellingen Faculteit der Rechtsgeleerdheid EUR. Bacheloropleiding Nederlands recht. Studiejaar 2008/2009

Vrijstellingen Faculteit der Rechtsgeleerdheid EUR. Bacheloropleiding Nederlands recht. Studiejaar 2008/2009 Vrijstellingen Faculteit der Rechtsgeleerdheid EUR Bacheloropleiding Nederlands recht Studiejaar 2008/2009 Inhoudsopgave Voorwoord... 2 Standaardvrijstellingen bacheloropleiding Nederlands recht... 3 Algemeen...

Nadere informatie