Studiegids. Bacheloropleiding. Farmakunde

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Studiegids. Bacheloropleiding. Farmakunde 2013-2014"

Transcriptie

1 Studiegids Bacheloropleiding Farmakunde

2 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding Beroepsprofiel Beroep Uitwerking van beroepsprofiel Competenties beginnende beroepsbeoefenaar Vaardigheden afgestudeerde Werkveld en functies Opleidingsprofiel Algemeen Doelstelling opleiding Het hbo-niveau van de opleiding Didactische uitgangspunten Inrichting opleiding Opleidingsvarianten Verkorte en versnelde opleidingsroutes Getuigschriften Graden en titulatuur Opleidingsstructuur Propedeuse Programma Studieadvies Overstappen Hoofdfase Toelating hoofdfase Programma s Stages en stagewaardigheid Profileringsruimte Excellentie Afstuderen Vervolgopleidingsmogelijkheden Examencommissie Instelling en benoeming Samenstelling Taken en bevoegdheden Verzoekschrift Bezwaar Beroep aantekenen Hoger beroep Klacht indienen Herzieningsverzoeken bij klachten Ongewenst gedrag Introductie- en begeleidingsdagen, excursies, werkweken en trainingen Voorzieningen Begeleiding ICT-faciliteiten Algemeen Studentenmail SharePoint OSIRIS Student Wachtwoord Informatiebeveiliging en privacy Registratie studievoortgang Onderwijsbalie /383

3 2.8.4 Studievereniging Opleidingscommissies Contactgegevens Cursussen Cursusdeelname Inschrijving voor cursussen Aanwezigheidsplicht Ingangseisen Cursusbeschrijvingen Tentamens en examens Introductie Vrijstellingen Organisatie tentamens Tentamenvorm en -duur Tentamenrooster en Toetsplan Inschrijving en deelname (her)tentamens Voorzieningen in geval van een functiebeperking Legitimatieplicht bij tentamens Gang van zaken tijdens tentamens Beoordeling Toekennen resultaat en inzage Onregelmatigheden / fraude Bewaring en teruggave tentamen- en examenwerk Geldigheidsduur resultaten Diplomering Procedure afgifte getuigschrift Aantekening cum laude of met genoegen Roosters Jaarrooster Vakanties en vrije dagen Lesdagen en -tijden Openingstijden gebouwen Roosterinformatie en wijzigingen Klachten, bezwaar en beroep Inleiding Bezwaar Beroep Beroep aantekenen Hoger beroep Klachten Klacht indienen Herzieningsverzoeken bij klachten Ongewenst gedrag Studentzaken Studiebegeleiding Profileringsfonds Studentendecaan Vertrouwenspersoon Studentenarts Bureau Studentenpsychologen Mediation Studeren met een functiebeperking Verbetering taalvaardigheden HU-Bibliotheek International Office Study abroad Stage in het buitenland /383

4 8.12 Medezeggenschap Inspraakorganen Ondersteuning bestuurlijk actieve studenten Studium Generale Studentenvereniging Algemeen Bestuursbeurs Topsport Trajectum Sport Veilig, gezond en milieuvriendelijk studeren Verzekeringen: aansprakelijkheid, ongevallen en reisverzekering Werken naast je studie Huisvesting Over de HU Algemene informatie Onderwijsprofiel HU Bachelor- en masterstelsel Hogeschool- en faculteitsregelingen Orderegels Kwaliteitszorg Organogram HU Locaties HU Algemene informatie faculteit Gezondheidszorg Algemeen Organogram faculteit Contactgegevens Plattegronden Practische voorschriften en aanwijzingen Faciliteiten In- en uitschrijven voor de opleiding Toelatingsonderzoek Studiekosten, eigen bijdragen en tegemoetkoming Collegegeld Kosten voor boeken en leermiddelen Overige kosten Financiële tegemoetkoming Cursusbeschrijvingen Bijlagen Onderwijs- en examenreglement Overige regelingen Boekenlijst Farmakunde Deze studiegids is op 6 juni 2013 vastgesteld door Drs. H. Merkx, Directeur Instituut Paramedische Studies na advies van de (G)OC en goedgekeurd door de faculteitsdirecteur Mr. H. Drost, op 17 juni /383

5 1 Voorwoord Beste student, Voor je ligt de studiegids van de opleiding Farmakunde. We hopen dat je bij onze opleiding een prettige en succesvolle studietijd hebt. In deze studiegids vind je belangrijke spelregels en informatie die je daarbij kunnen helpen. Hogeschool Utrecht biedt vraaggestuurd en competentiegericht onderwijs aan. Competentiegericht: dat wil zeggen dat jij goed voorbereid bent als je het beroepsleven begint (zie ). Vraaggestuurd: we streven ernaar het onderwijs en ook de ondersteuning eromheen zo in te richten dat jij je in en tijdens je studie kunt ontwikkelen op een manier die jíj belangrijk vindt en die bij je past. Hieronder vind je informatie over de belangrijkste aspecten van je studie en de keuzes die jij kunt maken. Invloed van de student Veel van onze mogelijkheden zijn ontwikkeld of verbeterd op initiatief van je medestudenten. De hogeschool beschouwt je als partner, je maakt deel uit van onze kennisgemeenschap. De HU hecht daarom veel waarde aan jouw mening en ideeën. Dat begint al bij de evaluaties van alle cursussen, waar je als student je oordeel en verbetertips kunt geven. Ook organiseren we op opleidingen of faculteiten onderwijsdialogen, waarin we samen in gesprek gaan over je opleiding en alles eromheen. De HU ondersteunt actief deelname van studenten in opleidingscommissies en medezeggenschapsorganen (8.12). We vragen je elk jaar de NSE (Nationale Studenten Enquête) in te vullen. En ben je bijzonder tevreden over het onderwijs van de ene docent(e), nomineer hem/haar dan als docent(e) van het jaar! Excelleren De HU waardeert en stimuleert verschillende vormen van excellentie. Als je uitstekende resultaten in je studie haalt, kun je bij je diploma de aantekening cum laude of met genoegen ontvangen (5.2). Maar je kunt ook uitblinken op andere aspecten, zoals innovatie en leiderschap. Ook dat wil de HU graag onderstrepen, en hiervoor is het SIRIUS-programma ontwikkeld. Je kunt sterren verzamelen en als je erg goed bent, ontvang je het predicaat Excellente student (2.5.5). Verbreden en verdiepen Veel opleidingen kennen afstudeerrichtingen, waarin je je kunt specialiseren op een onderdeel van je vakgebied. Daarnaast kennen de meeste opleidingen de zogenaamde vrije profileringsruimte (van 30 EC, een halfjaar), die je kunt gebruiken om je te verdiepen binnen je eigen vakgebied, of om kennis te maken met een geheel ander vakgebied. Binnen jouw faculteit, of bij een opleiding van een andere faculteit, maar ook een cursus aan een andere instelling is vaak mogelijk (2.5.4). Ook kun je een eigen examenprogramma ontwikkelen; je studieloopbaanbegeleider (slb er, 2.8.1) kan je hierover adviseren. De examencommissie van je opleiding (2.6) moet daar toestemming voor geven. Ook is er Studium Generale dat inspirerende programma s aanbiedt. Wat anders? Je kunt je studietijd natuurlijk ook willen benutten om je zo breed mogelijk te ontwikkelen, en juist ervaring buiten je reguliere studie op te doen. Wil je een tijdje studeren in het buitenland (8.11)? Of denk je erover bestuurlijk actief te worden in bijvoorbeeld je studievereniging, je gezelligheidsvereniging of je studentensportclub? (8.14, 8.17). Hiervoor noemden we al medezeggenschap en opleidingscommissies. Of combineer je topsport met een studie (8.15)? Er is van alles denkbaar dat door de HU actief ondersteund wordt. Studievertraging Door allerlei oorzaken kan je studie niet verlopen zoals je dat graag zou willen. Als dat komt door bijzondere omstandigheden, bijvoorbeeld ziekte of familieomstandigheden, dan zijn er verschillende regelingen waarop je een beroep kunt doen. Als je door jouw persoonlijke situatie tentamens mist, kun je om een extra herkansing vragen (4.3.3). Haal je te weinig studiepunten en dreig je een negatief studieadvies te krijgen, dan krijg je hulp bij het maken van een studieplanning (2.4.2). En had je een studiebeurs, maar studeer je door deze omstandigheden zo lang dat je er geen recht meer op hebt? Dan is 1 De nummers verwijzen naar een paragraaf in de studiegids 5/383

6 er wellicht een mogelijkheid tot financiële ondersteuning (8) In al deze gevallen geldt: meld het zo spoedig mogelijk aan je studieloopbaanbegeleider (2.8.1) of je studentendecaan (8.3)! Het is natuurlijk niet wenselijk dat je (veel) te lang over je studie doet. Om dat te voorkomen bieden opleidingen soms extra inhaaltrajecten aan. Die worden via SharePoint bekendgemaakt. En heb je een functiebeperking? Dan kun je mogelijk langer over je studie doen, maar dat hoeft lang niet altijd het geval te zijn. De hogeschool kent een breed scala aan voorzieningen die jou in je studie kunnen ondersteunen (8.8). Problemen en klachten Heb je problemen die je studie negatief beïnvloeden? Of vragen omdat je niet precies weet waar je terecht kunt? Bij je slb er (2.8.1) of een studentendecaan (8.3) ben je aan het juiste adres; zij kunnen je adviseren of doorverwijzen. Als je klachten hebt over de bejegening door studenten of medewerkers, kun je ook een vertrouwenspersoon (8.4) inschakelen. Als er sprake is van een escalerende situatie kunnen onze studentmediators vaak helpen om verdere escalatie te voorkomen en de samenwerking weer te herstellen (8.7). En gaat er binnen de HU iets fout of ben je het niet eens met een besluit? Op elke faculteit of opleiding is een klachtenloket waar je terecht kunt met bezwaren en klachten (7.1). Wat verwacht de HU van jou? Wij streven ernaar je een opleiding en studieklimaat te bieden waarin je je optimaal kunt ontplooien. De HU verwacht van elke student dat hij/zij zich aan de interne regels houdt (9.1.4). Ongewenst gedrag (bijvoorbeeld intimidatie, hat s, verbaal of fysiek geweld) wordt niet getolereerd. Als je een diploma haalt, moet je dat ook verdiend hebben. Fraude (4.4.2) wordt niet getolereerd. Zeker als dit gevolgen heeft voor onschuldige medestudenten doordat tentamenresultaten ongeldig worden verklaard, zijn de straffen zwaar. Zowel ongewenst gedrag als fraude kan leiden tot verwijdering van de opleiding. Je ziet, er zijn heel veel mogelijkheden bij de HU om een prettige studietijd te hebben. Je vindt het merendeel terug in deze studiegids. Lees de gids goed door, voordat je aan je studie begint. Via de inhoudsopgave kun je altijd achterhalen waar je iets kunt vinden. Maar is het niet duidelijk of kun je het niet vinden: kijk op SharePoint, of vraag het je slb er of de onderwijsbalie (2.8.3). We wensen je een prettige studietijd en veel succes in dit studiejaar. Mede namens alle collega s van de opleiding Farmakunde, Drs. Daphne Cohen,opleidingsmanager a.i.farmakunde Drs. Hans Merkx, Directeur Instituut Paramedische Studies 6/383

7 2 Inrichting van de opleiding 2.1 Beroepsprofiel Beroep Overleg met het beroepenveld Bij een competentiegericht onderwijssysteem is overleg met het werkveld een vereiste. Het werkveld is vanaf het begin nauw betrokken geweest bij de ontwikkelingen van de opleiding Farmakunde. In 2004 is er een beroepenveldcommissie geïnstalleerd, het managementteam van Farmakunde overlegt regelmatig met deze commissie. Ook zijn er bestaande contacten met mensen en organisaties uit de beroepspraktijk. Ook de stagecoördinator en stagedocenten onderhouden contacten met de beroepspraktijk. Loopbaanperspectief Sinds de start van de opleiding zijn er ruim 350 afgestudeerde farmakundigen. Zij vinden een baan in de farmaceutische kolom of studeren verder. Het werkterrein van de farmakundige betreft organisaties waar geneesmiddelen, ziekte en/of gezondheid centraal staan zoals een ziekenhuisapotheek, apotheekketens, farmaceutische industrie, groothandel, zorgverzekeraar, patientenorganisatie, onderzoeksinstelling en overheid. Zie art. 15 OER-HU Uitwerking van beroepsprofiel De opleiding Farmakunde is een hbo-opleiding. Een hbo-opleiding onderscheidt zich in de inhoudelijke opleidingsresultaten van andere onderwijsvormen door een aantal kernbegrippen. Dit zijn: brede professionalisering (multidisciplinaire) integratie (wetenschappelijke) toepassing transfer en brede inzetbaarheid creativiteit en complexiteit in handelen probleemgericht werken methodisch en reflectief denken en handelen sociaal-communicatieve bekwaamheid basiskwalificering voor managementfuncties besef van maatschappelijke verantwoordelijkheid Bovenstaande kwalificaties of competenties zijn beroepsonafhankelijk en kunnen gezien worden als geldend voor elke hbo-opleiding. Voor de invulling en aansluiting met het beroep van Farmakunde zijn deze beroepsonafhankelijke competenties opgenomen en aangevuld met de beroepsafhankelijke competenties. Met andere woorden, de beroepsonafhankelijke competenties geven de kaders die vervolgens ingevuld worden met de beroepsafhankelijke competenties, namelijk de inhoud van de farmaceutische zorg- en dienstverlening. De competenties van de opleiding Farmakunde vormen het raamwerk voor de inhoud van het curriculum. De onderwijsactiviteiten begeleiden de student in het zich eigen maken van één of meerdere competenties. Om in het onderwijs te kunnen werken met competenties heeft de opleiding er voor gekozen om indicatoren bij de competenties te formuleren. Indicatoren zijn exemplarische voorbeelden van wat onder de betreffende competentie wordt verstaan In de cursussen zijn de indicatoren verder geconcretiseerd naar leeruitkomsten. De leeruitkomsten geven aan wat een student aan het eind van een cursus moet kunnen. Zie art. 15 OER-HU 7/383

8 2.1.3 Competenties beginnende beroepsbeoefenaar De eindtermen van de opleiding worden weergegeven in competenties die de beginnende beroepsbeoefenaar dient te bezitten. Beroepscompetenties farmakundige: 1. Farmacologie In het farmaceutische werkveld als gesprekspartner van professionals en cliënten functioneren op basis van een brede kennis van geneesmiddelengroepen. 2. Gezondheidsvoorlichting Gezondheidsvoorlichting analyseren, ontwikkelen, implementeren en evalueren, voor verschillende doelgroepen. 3. Kwaliteitsmanagement Kwaliteit in het Farmaceutisch werkveld analyseren, ontwikkelen, implementeren, evalueren en verbeteren. 4. Bedrijfsvoering Bedrijfsprocessen en onderdelen van bedrijfsprocessen in een organisatie in het farmaceutisch werkveld analyseren, ontwikkelen, implementeren, evalueren, verbeteren. 5. Praktijkgericht onderzoek Een bijdrage leveren aan praktijkgericht onderzoek in het farmaceutische werkveld. 6. Projectmanagement Effectief projectmatig werken. 7. Communiceren Effectief mondeling en schriftelijk communiceren. 8. Professioneel handelen en samenwerken Reflecteren op het beroepsmatig handelen en professioneel samenwerken. Zie art. 15 OER-HU Vaardigheden afgestudeerde De competenties van de opleiding Farmakunde vormen het raamwerk voor de inhoud van het curriculum. De onderwijsactiviteiten begeleiden de student in het zich eigen maken van één of meerdere competenties. Om in het onderwijs te kunnen werken met competenties heeft de opleiding er voor gekozen om indicatoren bij de competenties te formuleren. Indicatoren zijn exemplarische voorbeelden van wat onder de betreffende competentie wordt verstaan. 8/383

9 1. Farmacologie In het farmaceutische werkveld als gesprekspartner van professionals en cliënten functioneren op basis van een brede kennis van geneesmiddelengroepen. Indicatoren: 1.1 De beginnend farmakundige past relevante actuele farmaceutische en/of medische vakliteratuur en naslagwerken toe bij het maken van een beroepsproduct of dienst. 1.2 De beginnend farmakundige past de farmacokinetische en farmacodynamische aspecten van geneesmiddelen toe in beroepsproducten. 1.3 De beginnend farmakundige gebruikt waar dat relevant is, de juiste farmaceutische en medische terminologie 1.4 De beginnend farmakundige neemt deel aan inhoudelijke discussies met verschillende stakeholders in de farmaceutische zorg- en dienstverlening over de meest voorkomende ziektebeelden (big six) en de daarbij behorende behandelingen (medicamenteus, niet-medicamenteus). 1.5 De beginnend farmakundige vertaalt nieuwe ontwikkelingen op het gebied van geneesmiddelen naar het beroepsmatig handelen. 2. Gezondheidsvoorlichting. Gezondheidsvoorlichting analyseren, ontwikkelen, implementeren en evalueren, voor verschillende doelgroepen. Indicatoren: 2.1 De beginnend farmakundige analyseert een gezondheidsprobleem. 2.2 De beginnend farmakundige beoordeelt of voorlichting een geschikte interventie is bij een gezondheidsprobleem. 2.3 De beginnend farmakundige analyseert de probleemgedragingen bij een gezondheidsprobleem. 2.4 De beginnend farmakundige ontwerpt een interventieplan. 2.5 De beginnend farmakundige ontwikkelt interventiematerialen. 2.6 De beginnend farmakundige ontwerpt een evaluatieplan voor een voorlichtingsinterventie 3. Kwaliteitsmanagement Kwaliteit in het Farmaceutisch werkveld analyseren, ontwikkelen, implementeren, evalueren en verbeteren. Indicatoren: 3.1 De beginnend farmakundige geeft de onderlinge relaties aan van de verschillende processen in een organisatie. 3.2 De beginnend farmakundige analyseert verschillende processen in een organisatie op mogelijke risico s en mogelijke oorzaken van fouten. 3.3 De beginnend farmakundige adviseert verbetermogelijkheden op basis van analyses en verworven informatie voor verschillende processen in een organisatie en rapporteert aan de opdrachtgever. 3.4 De beginnend farmakundige beschrijft op welke wijze verbetermogelijkheden kunnen worden geïmplementeerd in een organisatie en stelt indicatoren op om de implementatie van de verbetermogelijkheid te monitoren. 3.5 De beginnend farmakundige analyseert en beoordeelt verschillende processen in een organisatie ten opzichte van normen binnen de farmaceutische sector op conformiteit en effectiviteit. 4. Bedrijfsvoering Bedrijfsprocessen en onderdelen van bedrijfsprocessen in een organisatie in het farmaceutisch werkveld analyseren, ontwikkelen, implementeren, evalueren, verbeteren. 9/383

10 Indicatoren: 4.1 De beginnend farmakundige maakt een bedrijfsanalyse voor een farmaceutisch bedrijf. 4.2 De beginnend farmakundige maakt een bedrijfsplan voor een farmaceutisch bedrijf. 4.3 De beginnend farmakundige voert het bedrijfsplan van een farmaceutisch bedrijf uit. 5. Praktijkgericht onderzoek Een bijdrage leveren aan praktijkgericht onderzoek in het farmaceutische werkveld. Indicatoren: 5.1 De beginnend farmakundige vindt efficiënt en doelmatig evidence-based informatie, beoordeelt deze op kwaliteit en relevantie en gebruikt deze in zijn beroepsmatig handelen. 5.2 De beginnend farmakundige gebruikt algemene onderzoeksmethodologie bij het opzetten, uitvoeren en analyseren van een praktijkgericht onderzoek. 5.3 De beginnend farmakundige trekt conclusies uit de resultaten van onderzoek en bepaalt de waarde daarvan voor verbetering/innovatie. 5.4 De beginnend farmakundige doet aanbevelingen aan de hand van kennis uit onderzoek t.b.v. verbetering/innovatie. 5.5 De beginnend farmakundige reflecteert op het door hem uitgevoerde onderzoek. 6. Projectmanagement Effectief projectmatig werken. Indicatoren: 6.1 De beginnend farmakundige bepaalt de doelen, resultaten, kansen, kwaliteit, planning, financiën, informatie, organisatie, communicatie en risico s van een project met lage complexiteit 6.2 De beginnend farmakundige start een project op, structureert dat project en richt het in. 6.3 De beginnend farmakundige managet de doelen, resultaten, kansen, kwaliteit, planning van taken, mensen en middelen, financiën, informatie, organisatie, communicatie en risico s van een project. 6.4 De beginnend farmakundige managet de afronding, evaluatie en rapportage van een project. 6.5 De beginnend farmakundige gebruikt de principes van verandermanagement om de doelen van het project te bereiken. 7. Communiceren Effectief mondeling en schriftelijk communiceren. Indicatoren: 7.1 De beginnend farmakundige communiceert effectief in een multidisciplinaire omgeving. 7.2 De beginnend farmakundige past contextafhankelijke gespreksmodellen en communicatievaardigheden en technieken toe. 7.3 De beginnend farmakundige communiceert effectief, functioneel, doelgroep- en doelgericht, zowel schriftelijk als mondeling. 7.4 De beginnend farmakundige lost conflicten en tegenstellingen rondom een project op in het belang van diverse stakeholders. 7.5 De beginnend farmakundige schrijft een professioneel en gestructureerd document. 7.6 De beginnend farmakundige zet efficiënt en effectief ICT-(hulpmiddelen) in. 10/383

11 8. Professioneel handelen en samenwerken Reflecteren op het beroepsmatig handelen en professioneel samenwerken. Indicatoren: 8.1 De beginnend farmakundige kan reflecteren op zijn kennis, vaardigheden en attitude. 8.2 De beginnend farmakundige vormt zich een mening en ontwikkelt een visie ten aanzien van beroepsgerelateerde onderwerpen, ethische dilemma s en actualiteiten. 8.3 De beginnend farmakundige motiveert mensen en creëert draagvlak. 8.3 De beginnend farmakundige werkt professioneel samen. 8.4 De beginnend farmakundige stuurt andere professionals aan en delegeert taken. 8.5 De beginnend farmakundige kan doelen en belangen van de belangrijkste partijen in het farmaceutisch werkveld uitleggen. 8.6 De beginnend farmakundige kan de recente maatschappelijke ontwikkelingen in het farmaceutisch werkveld analyseren. De beginnend farmakundige kan relevante wetten en normen in het farmaceutisch werkveld toepassen in het dagelijks handelen. Zie art. 15 OER-HU Werkveld en functies Farmakunde Na intensief overleg met de farmaceutische sector is in 2001, aan de Faculteit Gezondheidszorg van Hogeschool Utrecht, de opleiding Farmakunde geïntroduceerd. De farmakundige richt zich met name op het (bege)leiden en implementeren van innovatieve projecten en het bevorderen van effectiviteit en efficiëntie van de zorg voor de patiënt. Afgestudeerden komen terecht bij alle geledingen binnen de farmaceutische zorg- en dienstverlening zoals farmaceutische industrie, clinical research organisations, apotheekketens, ziekenhuisapotheek, onderzoeksinstellingen, waarbinnen hij zorg draagt voor zaken als farmacologie, gezondheidsvoorlichting, kwaliteitszorg, onderzoek, organisatie, proces-en projectanalyse en -management. Natuurlijk heeft de farmakundige een gedegen medicijnkennis, maar het is wel belangrijk om te weten dat dit geen farmacie studie op hbo-niveau is. Het is een hbo-studie die voorbereidt op (project)management binnen de farmaceutische sector. Uiteraard is hierbij professionele communicatie, zowel schriftelijk als verbaal, van essentieel belang. 11/383

12 Zie art. 15 OER-HU 2.2 Opleidingsprofiel Algemeen Farmakunde is een unieke opleiding in Nederland: zij wordt alleen aan de Hogeschool Utrecht aangeboden. De opleiding omvat een programma van vier jaar onderwijs, dat voldoet aan de eisen die gesteld worden aan een initiële Hbo-opleiding Doelstelling opleiding De doelstelling van de opleiding Farmakunde is om vakbekwame Farmakundigen af te leveren in de beroepspraktijk. Zie art. 15 OER-HU 12/383

13 2.2.3 Het hbo-niveau van de opleiding De HU heeft als taak om jou als student op te leiden voor een functie op hbo-niveau. Daarom moet je als afgestudeerde voldoen aan een groot aantal (beroeps)competenties die zijn afgeleid van het beroepsprofiel. Om het niveau van beroepsuitoefening te bepalen worden de volgende vijf samenhangende criteria gehanteerd: De HU heeft als taak om jou als student op te leiden voor een functie op hbo-niveau. Daarom moet je als afgestudeerde voldoen aan een groot aantal (beroeps)competenties die zijn afgeleid van het beroepsprofiel. Om het niveau van beroepsuitoefening te bepalen worden de volgende vijf samenhangende criteria gehanteerd: 'Dublin descriptoren' Eindkwalificaties Farmakunde Hbo-criteria (HU) Kennis en inzicht Heeft aantoonbare kennis van en inzicht in een vakgebied, waarbij wordt voortgebouwd op het niveau bereikt in het voortgezet onderwijs en dit wordt overtroffen; functioneert doorgaans op het niveau waarop met ondersteuning van gespecialiseerde handboeken, enige aspecten voorkomen waarvoor kennis van de laatste ontwikkelingen in het vakgebied vereist is. Toepassen kennis en inzicht Is in staat om zijn kennis en inzicht op dusdanige wijze toe te passen, dat dit een professionele benadering van zijn werk of beroep laat zien en beschikt verder over competenties voor het opstellen en verdiepen van argumentaties en voor het oplossen van problemen op het vakgebied. Kennis en inzicht medische en farmacotherapeutische terminologie, structuur van, ontwikkelingen in, beleid en wettelijke regelingen m.b.t. farmaceutisch beroepsdomein informatietechnologie voorlichtingskunde en communicatieprincipes principes van bedrijfsvoering logistiek financieel beheer management, marketing kwaliteitszorg Toepassen kennis en inzicht geneeskundige, (internationale) farmaceutische, maatschappelijke ontwikkelingen verklaren en vertalen naar beroepsmatig handelen kwaliteitsanalyse uitvoeren, kwaliteitsplan maken, uitvoeren en evalueren maatregelen op effectiviteit en efficiëntie beoordelen en toepassen, waaronder ICTmiddelen, voor verbetering van de farmaceutische zorg- en dienstverlening farmaceutische zorg- en dienstverlening relateren aan wetenschappelijke onderzoeksresultaten; m.b.t. voorlichting plan schrijven, uitvoeren; maatregelen op effectiviteit evalueren. m.b.t. Organisatie: structuur, cultuur en logistieke proces beoordelen op functionaliteit, en kennis, houdingen en vaardigheden uit verschillende vakdisciplines hebben geïntegreerd in hun beroepsmatige handelen kennis, houdingen en vaardigheden uit verschillende vakdisciplines hebben geïntegreerd in hun beroepsmatige handelen eenvoudige leidinggevende- en managementtaken kunnen uitvoeren zelfstandig complexe problemen kunnen definiëren en analyseren relevante wetenschappelijke kennis en onderzoeksresultaten kunnen toepassen bij vraagstukken waarmee zij in uiteenlopende beroepssituaties worden geconfronteerd zinvolle oplossingstrategieën voor problemen ontwikkelen, toepassen en beoordelen op effectiviteit, ook als een probleem op voorhand niet duidelijk is en standaard procedures niet toegepast kunnen worden methodisch en reflectief kunnen denken en werken 13/383

14 Oordeelsvorming Is in staat om relevante gegevens te verzamelen en te interpreteren (meestal op het vakgebied) met het doel een oordeel te vormen dat mede gebaseerd is op het afwegen van relevante sociaalmaatschappelijke, wetenschappelijke of ethische aspecten Communicatie Is in staat om informatie, ideeën en oplossingen over te brengen op een publiek bestaande uit specialisten of niet-specialisten Leervaardigheden Bezit de leervaardigheden die noodzakelijk zijn om een vervolgstudie die een hoog niveau van autonomie veronderstelt aan te gaan. adviseren t.a.v. personeelsbeleid. beleidsrelevante informatie verzamelen en beoordelen, beleidsplan schrijven, beheersvormen toepassen, financiële instrumenten relateren aan bedrijfsresultaat, marktanalyse uitvoeren bijdragen aan budgetbeheer op basis van kennis van managementprincipes sturing geven aan werk en taken van anderen in organisatie, professioneel samenwerken aspecten van ethiek herkennen en bespreekbaar maken Oordeelsvorming aan de hand van analyses op gebieden van kwaliteitszorg, innovatie, gezondheidsvoorlichting een bedrijfsvoeringsplan maken, en betrokkenen in de farm. zorg- en dienstverlening adviseren. hieraan inzichten in maatschappelijke ontwikkelingen en ethische vraagstukken (i.c. opvattingen over zorgverlening) kunnen relateren Communicatie mondeling en schriftelijk communiceren t.a.v. cliënten, collega s en andere betrokkenen in de farmaceutische zorg- en dienstverlening, gezondheidsvoorlichting geven aan verschillende doelgroepen adviseren, coachen t.a.v. kwaliteitszorg en ziektepreventie, eenvoudige leidinggevende taken uitvoeren t.a.v. bedrijfsvoering Leervaardigheden reflecteren op eigen beroepsmatig handelen, en verantwoording afleggen over keuzes a.d.h.v. criteria van effectiviteit en efficiëntie bijdragen aan intercollegiale toetsing De opleiding vormt via activerende werkvormen en toetsen (zoals projectonderwijs en beroepsproductgerichte relevante wetenschappelijke kennis en onderzoeksresultaten kunnen toepassen bij vraagstukken waarmee zij in uiteenlopende beroepssituaties worden geconfronteerd methodisch en reflectief kunnen denken en werken communicatief bekwaam zijn eenvoudige leidinggevende- en managementtaken kunnen uitvoeren methodisch en reflectief kunnen denken en werken zinvolle oplossingstrategieën voor problemen ontwikkelen, toepassen en beoordelen op effectiviteit, ook als een probleem op voorhand niet duidelijk is en standaard procedures niet toegepast kunnen worden 14/383

15 toetsopdrachten) een studiehouding waarmee de startend farmakundige zelfstandig in staat is tot kritisch onderzoeken, analyseren, en transfer van bekende naar onbekende situaties. Zie art. 15 OER-HU Didactische uitgangspunten Competentie, indicatoren en leeruitkomsten Alle opleidingen van Hogeschool Utrecht zijn opgebouwd volgens een competentiegericht onderwijsmodel. Een competentie is de combinatie van kennis, vaardigheden en attitudes die nodig is om een taak in een bepaalde (beroeps)context uit te oefenen. Een competentie is een abstract concept, dat niet in een keer en als geheel te toeten en/of beoordelen is. Om in het onderwijs te kunnen werken met competenties heeft de opleiding er voor gekozen om indicatoren bij de competenties te formuleren. Indicatoren zijn exemplarische voorbeelden van wat onder de betreffende competentie wordt verstaan. In de cursussen zijn de indicatoren verder geconcretiseerd naar leeruitkomsten. De leeruitkomsten geven aan wat een student aan het eind van een cursus moet kunnen. Beroepsproducten/beroepsdiesnten en beoordelingscriteria Op basis van de competenties en indicatoren zijn beroepsproducten en beroepsdiensten beschreven. Beroepsproducten en beroepsdiensten zijn direct gerelateerd aan de beroepspraktijk van de farmakundige. Een voorbeeld van een beroepsproduct is een adviesrapport en een voorbeeld van een beroepsdienst is het geven van een advies. Door studenten te laten werken aan dergelijke beroepsproducten en beroepsdiensten wordt het mogelijk om kennis en vaardigheden te koppelen aan de beroepsuitoefening. Kennis en vaardigheden kunnen hierdoor beter in een context geplaatst worden waardoor de student het geleerde beter onthoudt. Voor de beschreven beroepsproducten en beroepsdiensten zijn beoordelingscriteria opgesteld. Deze beoordelingscriteria zijn afgeleid van de leeruitkomsten in de cursus. De beoordelingscriteria kunnen gezien worden als de meest concrete stap in de lijn van competenties, indicatoren en leeruitkomsten. Omdat een student gedurende zijn studie vaker aan een bepaalde competentie werkt, is het mogelijk om met deze werkwijze iets te zeggen over de competentieontwikkeling van de student De opleiding Farmakunde bereidt de student voor op (project)management binnen de farmaceutische sector. De farmakundige werkt veelal in projecten waardoor het logisch is dat de opleiding er voor kiest ook het onderwijs rondom projecten in te richten. In de visie van de opleiding Farmakunde op het onderwijs ligt een aantal kernen besloten: Het onderwijs is projectgestuurd ingericht Beroepsproducten en beroepsdiensten vormen het uitgangspunt voor de inrichting van het curriculum. De competenties vormen het toetskader voor de inhoud en het niveau van de opleiding. Zelfstandigheid, zelfsturend en zelfbeoordelend leren zijn sleutelwoorden voor de te ontwikkelen professionele houding van de student. De student maakt in de vier studiejaren aan de opleiding Farmakunde een ontwikkelproces door waaraan de volgende principes ten grondslag liggen: - Toenemende zelfsturing, afnemende sturing door de leeromgeving. - De projecten nemen qua omvang toe. Het projectmatig werken neemt in niveau toe. - Eerder opgedane kennis, vaardigheden en professionele houding worden gebruikt in beroepsopdrachten die in de opleiding worden uitgevoerd. 15/383

16 Kennis wordt binnen de opleiding gezien als een manier om het handelen te kunnen onderbouwen en verantwoorden. Daarnaast heeft kennis ook tot doel om nieuwe kennis op te doen. Kennis wordt zoveel mogelijk just in time aangeboden. leren verloopt het meest effectief als de student zelf actief sturing geeft aan leerervaringen en leeractiviteiten; De sturing van de docent neemt gedurende de studie Farmakunde dan ook geleidelijk af. De docent vertoont voorbeeldgedrag, is een rolmodel. leren is het meest effectief als de student nieuwe ervaringen en inzichten kan relateren aan reeds eerder opgedane ervaringen en inzichten. De onderwijsonderdelen sluiten zowel qua niveau als inhoud goed op elkaar aan. Het curriculum is projectgestuurd en kent een logische en herkenbare opbouw. leren is effectiever naarmate de interactie van de student met de leeromgeving meer uitdagend, inspirerend en betekenisvol is. De opleiding Farmakunde doet dit door de studenten aan realistische opdrachten te laten werken waarbij zoveel mogelijk gestreefd wordt naar echte opdrachtgevers. Door het werken aan realistische opdracht is het voor studenten (en docenten) eenvoudiger om leerstof te koppelen aan het beroep. De opleiding kent verschillende onderwijsvormen: Studieloopbaanbegeleiding: ondersteuning en coaching van het binnen en buitenschoolse leren. Theorieonderwijs: hoorcollege, werkcolleges en zelfstudieopdrachten. Werkgroepbijeenkomsten: trainingen in kleine groepen (max. 20 studenten) die erop gericht zijn dat de student zich methodische kennis eigen maakt en specifieke beroepsvaardigheden oefent Stagebegeleiding: begeleiding van de praktijkperiode vanuit de opleiding en de instelling. Projectonderwijs: groepsgewijze realisatie van producten in afgebakende periode. De opleiding kent de volgende vakken en lesvormen. De afkortingen vind je terug in je rooster. Vakcodes Vakcode beschrijving WV Werkveld KM Kwaliteitsmanagement FC Farmacologie BV Bedrijfsvoering GV Gezondheidsvoorlichting PO Praktijkgericht onderzoek PM Projectmanagement STAGE Stage PF Professionalisering IT Informatie en communicatie technologie CM Communicatie mondeling CS Communicatie schriftelijk Lesvormen Lesvorm Hoorcollege Werkcollege Werkcollege met docent op loopafstand Beschrijving Les van docent in collegezaal aan relatief grote groep (50-100) studenten. Werken aan opdrachten/projecten o.l.v de docent met relatief kleine groepen (circa 25) studenten. Werken aan opdrachten/projecten o.l.v de docent met relatief kleine groepen (25-50) studenten. 16/383

17 Voorbeeld roostercode: Roostercode 4.FC2-PO Beschrijving 4 e les in de cursus Farmacologie 2 waarbij het vak Praktijkgericht Onderzoek centraal staat. 2.3 Inrichting opleiding Opleidingsvarianten Je kunt je opleiding volgen in voltijd of deeltijd. Voltijdopleiding Een voltijdopleiding veronderstelt dat je 40 uur per week beschikbaar bent voor het volgen van onderwijs aan de hogeschool. Voltijdopleidingen zijn bedoeld voor studenten die rechtstreeks van de havo, het vwo of mbo (niveau 4) komen. Deeltijdopleiding Heb je een baan en wil je daarnaast studeren? Dan is er ook de mogelijkheid om te kiezen voor een deeltijdopleiding. Deeltijd wil zeggen dat je een beperkt aantal dagen per week en/of in de avonduren de opleiding volgt. In een deeltijdopleiding is veel aandacht voor hetgeen je parallel aan je studie in de beroepspraktijk leert. Om toegelaten te worden tot de deeltijdopleiding dien je als student aan dezelfde vooropleidingseisen te voldoen als bij de voltijdopleiding. Daarnaast dien je een aanstelling in de (farmaceutische) zorg- en dienstverlening (minimaal 2 dagen per week) gedurende de studie te hebben, en binnen deze aanstelling of functie minimaal 2 jaar recente en relevante werkervaring (3 dagen per week of meer) na het behalen van een diploma op minimaal mbo-niveau 4. Stages worden NIET meegeteld. Het diploma van de deeltijdopleiding is gelijkwaardig aan dat van de voltijdopleiding. Zie art. 17 en 20 OER-HU Verkorte en versnelde opleidingsroutes Een verkorte route is mogelijk doordat je, nadat je bent ingeschreven voor de opleiding, vrijstellingen voor delen van het curriculum kunt krijgen. Deze vrijstellingen moet je nog wel aanvragen bij de examencommissie, die ze moet goedkeuren. Voor meer informatie over vrijstellingen: zie paragraaf 4.2. Een versnelde route wil zeggen dat je in een aangepast hoger tempo het onderwijs volgt (en aan het einde 240 EC in minder dan vier jaar hebt behaald). De opleiding Farmakunde geeft geen vrijstellingen voor het major programma voor studenten met een vooropleiding mbo apothekersassistent Getuigschriften Als bewijs dat je (een deel van) de opleiding hebt afgerond (propedeuse, Ad of bachelor), wordt door de examencommissie een diploma uitgereikt. De wettelijke term hiervoor is getuigschrift, maar omdat wij in het gangbare taalgebruik binnen de HU over diploma s spreken, zullen we in deze studiegids de term diploma gebruiken. We kennen binnen deze bacheloropleiding de volgende diploma s: 17/383

18 het propedeutisch diploma na het behalen van het propedeutisch examen; het Bachelordiploma na het behalen van het afsluitend examen. De voorzitter en een lid van je examencommissie ondertekenen het diploma. Aan het Bachelordiploma en de Ad wordt een Internationaal Diploma Supplement (IDS) volgens het Europese model toegevoegd. Hier zijn geen kosten aan verbonden. Het IDS geeft inzicht in de aard en de inhoud van de opleiding en de behaalde studieresultaten. Dit bevordert de internationale herkenbaarheid van de opleiding en het diploma. Je ontvangt per opleiding slechts één propedeutisch en één Bachelordiploma. Het diploma wordt in beginsel in het Nederlands opgesteld. Op jouw verzoek kan er, in plaats van het Nederlandstalig diploma, een Engelstalig diploma worden verstrekt. Het Internationaal Diploma Supplement wordt altijd in het Engels opgesteld. Zie par voor de procedure voor afgifte van het diploma. Heb je meer dan een tentamen met goed gevolg afgelegd, maar krijg je geen diploma omdat je niet het hele examenprogramma hebt behaald, dan kun je de examencommissie vragen een verklaring af te geven. Daarop worden de behaalde tentamens vermeld. De verklaring wordt net als het diploma ondertekend door de voorzitter en een lid van je examencommissie Graden en titulatuur Als je een zogenaamde degree -opleiding (Associate degree of bacheloropleiding) bij de HU afrondt, krijg je een graad. De graad wordt namens het College van Bestuur verleend door de examencommissie. Bij een bacheloropleiding wordt de graad Bachelor en bij een Associate degreeprogramma wordt de graad Associate degree verleend, als je met goed gevolg het afsluitend examen hebt afgelegd. Aan de graad wordt een vermelding van het vakgebied of het beroepenveld waarop de graad betrekking heeft toegevoegd. Het verlenen van de graad Bachelor geeft het recht om deze, afgekort tot B (met toevoeging) achter je eigen naam te vermelden. De graad Bachelor geeft je ook het recht om een titel te voeren. In dat geval mag je in plaats van de graadvermelding (dus niet in combinatie) de volgende titel gebruiken: de titel baccalaureus, afgekort tot bc. voorafgaand aan de naam. Zie art. 43 OER-HU Opleidingsstructuur Studiefases De opleiding bestaat uit twee studiefases, die in dit hoofdstuk verder uitgewerkt worden: de propedeutische fase en de hoofdfase. De opleiding begint met een propedeutische fase van een jaar. Deze fase sluit je af met het behalen van een propedeutisch diploma. Na de propedeuse volgt de hoofdfase van drie jaar. Deze fase sluit je af met het behalen van een Bachelordiploma. Zie verder par. 2.4 en 2.5. Wettelijke studieduur, studielast en studiepunten De studielast van de opleiding en de bijhorende cursussen wordt uitgedrukt in hele studiepunten (EC) volgens het European Credit Transfer System (ECTS). Dit is een studiepuntensysteem om opleidingen internationaal vergelijkbaar te maken. De studielast van 1 EC komt overeen met 28 studie-(klok)uren (inclusief contacttijd). 18/383

19 De opbouw van de studielast van iedere cursus wordt nader omschreven in de studiehandleiding van de betreffende cursus. Een goede intensiteit en verdeling van de studielast is belangrijk voor een optimaal studierendement. In de Faculteit Gezondheidszorg zijn hierover afspraken gemaakt die voor alle opleidingen zullen gaan gelden. We werken toe naar een studielast van 40 uur per week (voor deeltijd- en duale opleidingen is dit vanzelfsprekend minder.) Deze studielast is gelijk over het jaar verdeeld. De voltijd-student is vijf dagen per week beschikbaar voor de studie; de uren waarop de student aanwezig is en onderwijs heeft zijn gespreid over vijf dagen. Dit alles om te voorkomen dat er piekbelasting is én om regelmatig studeren te bevorderen. Daarom wordt er ook regelmatig en gespreid over het jaar getoetst. Zelfstudie-uren zijn zichtbaar in de studiehandleiding of de onderwijscatalogus in Osiris én in het rooster. In de planning van de contacttijd wordt rekening gehouden met de zelfstudietijd die nodig is voor opdrachten. De reguliere bacheloropleiding duurt vier jaar. Bij de opbouw van de opleiding is een studielast van 60 EC per studiejaar als uitgangspunt genomen, oftewel 1680 uur. De totale studielast van de opleiding (onderwijs, zelfstudie en praktijktijd/stages) bedraagt dus 240 EC. De studiepunten zijn als volgt over de studiejaren verdeeld: propedeuse: 60 EC hoofdfase: 180 EC (major van 150 EC + profileringsruimte van 30 EC). Tabel verdeling studielast over opleiding: Propedeuse (60 EC) Major (150 EC) Hoofdfase (180 EC) Profileringsruimte (30 EC) In de cursusbeschrijving (zie hoofdstuk 10) is per cursus de studielast opgenomen, uitgedrukt in hele EC. EC worden pas toegekend nadat de desbetreffende cursus is afgerond met het bijbehorende tentamen. Als er deeltentamens worden afgenomen, krijg je pas EC als alle deeltentamens van een cursus zijn afgelegd en gezamenlijk tot een voldoende resultaat hebben geleid. Zie ook par 4.4. Studielast De studielast per week voor de voltijdopleiding is 40 uur per week. De studielast per week voor de deeltijdopleiding is gemiddeld 25 uur per week. Propedeuse Het onderwijs is ingedeeld in vier blokken (periodes) per studiejaar. Ieder blok komt overeen met een studielast van 15 EC s. Zie par. 2.4 voor specifieke informatie. Hoofdfase Het onderwijs is ingedeeld in vier blokken (periodes) per studiejaar. In het tweede studiejaar zijn er net als bij de propedeuse vier blokken van 15 EC s. Het derde en vierde studiejaar is opgebouwd uit semesters, één semester is verdeeld in twee blokken van ieder 15 EC s. De andere drie semesters beslaan ieder 30 EC s. Zie par voor specifieke informatie over afstuderen. Zie art OER-HU 19/383

20 2.4 Propedeuse De splitsing van de opleiding in een propedeutische fase en een hoofdfase is niet voor niets. De overheid markeert het eerste jaar (de propedeuse) omdat het drie belangrijke functies heeft. Oriëntatie Voor je studievoortgang is het van groot belang dat je een opleiding volgt die bij je past. Dat betekent dat de inhoud van de opleiding, het beroepenveld waarvoor je wordt opgeleid en de wijze waarop je opleiding is georganiseerd je moeten aanspreken. De propedeuse is er mede voor bedoeld om te kijken of dat het geval is en is daar ook op ingericht. Selectie Aan het einde van je eerste studiejaar wordt de balans opgemaakt. Zit je wel op de juiste opleiding? Kun je het niveau aan? Is je studievoortgang voldoende? De antwoorden op die vragen blijken een grote voorspellende waarde te hebben voor het uiteindelijk behalen van je diploma in de termijn die daarvoor staat. Binnen de HU maken we de balans op met een individueel studieadvies op basis van het begeleidingstraject. Daarbij wordt gekeken naar het aantal behaalde EC. Het is heel belangrijk dat je de norm van dit studieadvies kent, en ook de regels die rondom deze norm gelden. Lees daarom paragraaf Studieadvies, zodat je niet voor verrassingen komt te staan. Er geldt namelijk: wie niet aan de norm voldoet en een bindend negatief studieadvies krijgt, mag de opleiding niet vervolgen. Verwijzing Als je onverhoopt niet op een juiste opleiding zit, raak dan niet in paniek. Van belang is dat je tijdig aankaart dat je twijfelt aan je studiekeuze. Wellicht is dat onterecht en is je beeld nog niet compleet. Er zijn voorzieningen die je ondersteunen bij studietwijfel. Je kunt bijvoorbeeld terecht bij Centrum Studiekeuze en een studiekeuzetest doen. Belangrijk: neem in geval van twijfel altijd tijdig contact op met je studieloopbaanbegeleider Programma Per studiejaar stelt de opleiding het onderwijsprogramma (curriculum) van zowel de gehele studie als van de onderdelen vast. Dit studieprogramma geldt uitsluitend voor het studiejaar waarvoor het is vastgesteld. De cursussen van de propedeuse zijn hieronder aangegeven inclusief het aantal bijbehorende EC s en de OSIRIS-code. Een gedetailleerd overzicht en beschrijvingen van de cursussen vind je achterin deze studiegids en in OSIRIS ( 20/383

21 Opbouw propedeuse Cohort 2013 voltijd (onder voorbehoud) Blok A Blok B Blok C Blok D Werkveld 1 5 EC [GFA-1.WV1-13] Bedrijfsvoering 1 (I-en II) 10 EC (2x5EC) [GFA-1.BV1.1-13] [GFA-1.BV1.2-13] Farmacologie 1-II 5 EC [GFA-1.FC1.2-13] Kwaliteitsmanagement 1-I 5 EC [GFA-1.KM1.1-13] Farmacologie 1-I 5 EC [GFA-1.FC1.1-13] Bedrijfsvoering 1-III 5 EC 3 wk [GFA- 1.BV1.3-13] Stage 1 5 EC 3 wk [GFA- 1.STAGE 1-13] Kwaliteits -management 1-II 5 EC 4 wk [GFA- 1.KM1.2-13] Gezondheidsvoorlichting 1 (I-II) 10 EC (2x5 EC) [GFA-1.GV1.1-13] [GFA-1.GV1.2-13] Farmacologie 2 5 EC [GFA-1.FC2-13] Zie art. 18 OER-HU. Opbouw propedeuse Cohort 2012 deeltijd (onder voorbehoud) Studiejaar Periode A Periode B Periode C Periode D A1 Inleiding in het farmaceutische werkveld 15 EC s B1 Ontwikkelen van farmaceutische folders 15 EC s C1 Inleiding bedrijfskunde en het uitvoeren van een bedrijfsanalyse D1 Opzetten van een voorlichtingsplan 15 EC s 1 COM 3 EC [GFA-1.COMA-10] ICT 3 EC [GFA-1.ICTA-10] VAK DEEL 4 EC [GFA-1.DVA-09] VAK EIND 5 EC [GFA-1.EVA-10] COM 2EC [GFA-1.COMB-03] PROF 3 EC [GFA-1.PROB-10] ICT 2 EC [GFA-1.ICTB-03] VAK DEEL 2 EC [GFA-1.DVB-03] VAK EIND 6 EC [GFA-1.EVB-10] 9 EC s COM 1 EC [GFA-1.COMC-03] VAK/ICT 8 EC [GFA-1.EVC-10] COM 2 EC [GFA-1.COMD-03] PROF 3 EC [GFA-1.PROD-10] ICT 2 EC [GFA-1.ICTD-03] VAK 8 EC [GFA-1.EVD-10] Beroepsoriënterende stage 6 EC s [GFA-1.STAGE-09] 21/383

22 2.4.2 Studieadvies Binnen de HU gebruiken alle faculteiten de propedeuse om te beoordelen of de student de gekozen HBO opleiding met het gewenste tempo kan voltooien. Als criterium heeft de FG afgesproken hoeveel EC een student in deze periode moet hebben behaald. Binnen de Faculteit Gezondheidszorg, die immers opleidingen verzorgt voor beroepen in de zorgsector, is de norm voor het studieadvies zó vastgesteld dat daarin of daarnaast altijd ook een voor het beroep representatieve praktijkcomponent wordt meegeteld. Voldoet een student niet aan deze norm, dan volgt een negatief advies en kan de opleiding niet bij ons worden voortgezet. Zoals aangegeven wordt in de propedeuse de balans opgemaakt met een studieadvies. Je krijgt tijdens het eerste jaar van inschrijving twee maal een schriftelijk advies over de voortzetting van je studie. Uiterlijk aan het einde van het eerste jaar van inschrijving ontvang je een definitief studieadvies. Hieronder staan de regels die daarover zijn vastgesteld. De peildatum voor afgifte van het bindend studieadvies (bsa) is 1 mei. Sta je op deze datum ingeschreven, dan krijg je uiterlijk aan het einde van het eerste studiejaar een bindend studieadvies. Stop je met de opleiding en ben je voor 1 mei uitgeschreven, dan krijg je dat studiejaar geen bindend studieadvies. Tussentijds studieadvies Uiterlijk halverwege het eerste studiejaar ontvang je van de examencommissie een schriftelijk tussentijds studieadvies over de voortzetting van je studie. Dit tussentijds advies bevat naast een advies een toelichting op de behaalde studieresultaten en de studievoortgang. Het betreft een: positief tussentijds advies: 25 of meer EC; of een waarschuwend tussentijds advies: 24 of minder EC. Boek je niet voldoende studievoortgang, dan krijg je een waarschuwend advies van de examencommissie. Neem in dat geval contact op met je studieloopbaanbegeleider om een studieplan te maken. Met een studieplan kun je ervoor zorgen dat je weer op schema komt. Als bijzondere omstandigheden de oorzaak zijn van je studieachterstand, neem dan onmiddellijk contact op met de studentendecaan. Positief of negatief studieadvies Aan het einde van het eerste studiejaar krijg je in de regel een definitief advies van de examencommissie. Dit studieadvies kan positief of negatief zijn. Aan een negatief studieadvies zit een afwijzing verbonden. Een negatief advies met afwijzing is een bindend negatief studieadvies. Als je een bindend negatief studieadvies ontvangt, word je niet langer toegelaten tot dezelfde opleiding aan de HU. Een positief studieadvies krijg je als aan het eind van het eerste studiejaar: de propedeuse hebt gehaald, of aan het einde van het eerste studiejaar minimaal 45 EC van het propedeuseprogramma hebt behaald. Voor de berekening of je het bovenstaande aantal van 45 EC hebt behaald, tellen niet mee: a. EC voor verleende vrijstellingen; b. EC behaald in een eerder jaar van inschrijving bij dezelfde opleiding. Het moet dus gaan om EC die je daadwerkelijk dit studiejaar hebt behaald; c. resultaten behaald voor deeltentamens, als nog niet het volledige tentamen met goed gevolg is afgelegd. 22/383

23 Kun je door de hierboven uitgezonderde resultaten geen 45 EC meer uit de propedeutische fase halen, dan zul je dus aan het eind van het studiejaar de volledige propedeuse behaald moeten hebben om een positief studieadvies te krijgen. Een negatief studieadvies (afwijzing) krijg je als je niet aan de norm voor het positief advies hebt voldaan. In geval van een bindend negatief studieadvies moet deze afwijzing zijn gemotiveerd. Daarnaast moeten de mogelijkheden van bezwaar en beroep voor jou als student zijn opgenomen. Het studieadvies wordt ondertekend door of namens de examencommissie, en wordt binnen een week na ondertekening aangetekend aan jou verzonden of persoonlijk uitgereikt. De examencommissie stelt je in de gelegenheid te worden gehoord voordat wordt besloten om een bindend negatief studieadvies af te geven. Ga je al vakken uit de hoofdfase volgen terwijl je nog in aanmerking komt voor een studieadvies, let dan goed op. De norm voor het verkrijgen van een positief studieadvies heeft alleen betrekking op in de propedeuse behaalde vakken. Het aantal in de hoofdfase behaalde EC voor deze beoordeling telt niet mee. Geef daarom altijd prioriteit aan het behalen van de vakken uit de propedeuse. Opgeschort advies voor studenten in het eerste jaar van inschrijving wegens bijzondere omstandigheden De examencommissie dient bij het uitbrengen van het studieadvies te rekening houden met studievertraging door persoonlijke omstandigheden. Het betreft uitsluitend de volgende omstandigheden: ziekte; lichamelijke, zintuiglijke of andere functiestoornis; zwangerschap; bijzondere familieomstandigheden, waaronder tevens die van degene met wie je samenwoont of een LAT-relatie onderhoudt; het lidmaatschap van een medezeggenschapsraad of een opleidingscommissie; andere omstandigheden waarin je als student activiteiten ontplooit in het kader van de organisatie en het bestuur van (een onderdeel van) de HU, ter beoordeling door de faculteitsdirectie; het lidmaatschap van het bestuur van een door het College van Bestuur, krachtens de Profileringsfondsregeling HU, erkende studentenorganisatie of een daarmee vergelijkbare organisatie van enige omvang; andere situaties waarin je als student door overmacht niet hebt deelgenomen aan tentamens dan wel het onderwijs, ter beoordeling door de examencommissie. Als de examencommissie bijzondere persoonlijke omstandigheden aanwezig acht, waardoor je niet hebt kunnen voldoen aan de norm voor het studieadvies, dan wordt het studieadvies opgeschort tot uiterlijk het einde van het tweede studiejaar van je inschrijving bij dezelfde opleiding. Aan het eind van het tweede studiejaar moet je aan de norm van een positief advies voldoen, zoals die in dat volgende studiejaar geldt. Heb je vorig studiejaar (of een eerder jaar) een opgeschort advies ontvangen en kom je daardoor dit studiejaar nog in aanmerking voor een bindend studieadvies, dan geldt voor jou de norm van dit studiejaar. Oftewel 45 EC en eventuele geoormerkte cursussen. Let hierbij wel op dat de EC die je in een eerder studiejaar hebt behaald, net als verkregen vrijstellingen, niet meetellen bij de berekening van je aantal behaalde EC uit de propedeuse. Eerder in deze paragraaf vind je uitgebreide informatie over de norm en wat wel en niet meetelt voor de berekening van je aantal EC. Voor een opgeschort advies geldt dezelfde procedure als voor het reguliere studieadvies. 23/383

24 Is je studievertraging ontstaan door een van bovengenoemde bijzondere omstandigheden? Meld dit dan zo spoedig mogelijk schriftelijk bij de examencommissie met het verzoek om deze omstandigheden te betrekken bij het afgeven van het studieadvies. Benader ook zo snel mogelijk de studentendecaan en/of de studieloopbaanbegeleider. Zij adviseren de examencommissie. Zie ook paragraaf 8.3. Voldoe je aan het eind van het tweede studiejaar niet aan de norm voor een positief advies dan krijg je dus een negatief advies met een afwijzing en word je niet langer toegelaten tot dezelfde opleiding aan de HU. In het geval je ook in het tweede studiejaar vanwege bijzondere omstandigheden de norm niet kunt halen, kan de examencommissie een uitzondering maken en met in achtneming van de persoonlijke omstandigheden besluiten dat je een negatief advies zonder afwijzing krijgt. Dit betekent dat je toch door mag met de opleiding. Het is aan de examencommissie om aan de hand van een advies van de studentendecaan te beoordelen of de bijzondere omstandigheden ertoe hebben geleid dat de student ook in het tweede jaar van inschrijving de norm niet heeft kunnen halen. Tussentijdse uitschrijving: Als je je voor 1 mei hebt uitgeschreven en je vervolgens in een later studiejaar weer opnieuw inschrijft, wordt formeel weer van een eerste inschrijving gesproken en dien je opnieuw aan de norm te voldoen. Je moet dus in dat studiejaar opnieuw 45 EC behalen, waarvan geoormerkte vereisten deel uit kunnen maken. Voor die 45 EC tellen vrijstellingen niet mee, maar blijven ook de resultaten die bij een eerdere inschrijving (voor de onderbreking) bij de opleiding zijn behaald, buiten beschouwing. Indien er 15 of meer EC aan vrijstellingen en/of eerder behaalde resultaten zijn, moet je aan het einde van dat jaar het propedeutisch getuigschrift hebben behaald. Hieronder wordt in modelvorm een overzicht van de norm voor het bindend studieadvies gegeven. Inschrijving Norm* Wat telt niet mee? 15 EC of meer die niet meetellen 1 e jaar, 1 e keer 45 EC Vrijstellingen Norm is feitelijk P Nieuwe start na staking 45 EC Vrijstellingen Norm is feitelijk P (onderbreking inschrijving). Eerder behaalde resultaten 2 e jaar (zonder onderbreking na opgeschort advies) 45 EC Vrijstellingen Eerder behaalde resultaten Norm is feitelijk P Als het door verkregen vrijstellingen en eerder behaalde resultaten niet mogelijk is 45 EC uit de propedeuse te halen, dan moet de gehele propedeuse zijn behaald om aan de norm te voldoen Overstappen Als je tijdens het studiejaar wilt overstappen naar een andere opleiding binnen de hogeschool, dan moet je je daarvoor volledig opnieuw inschrijven en dan moet de (nieuwe) opleiding daarvoor toestemming geven. Stap je over tijdens je eerste studiejaar houd dan goed de regels voor het studieadvies in de gaten. Vraag desnoods advies hieromtrent aan de studentendecaan. Zie voor het studieadvies paragraaf Zie art. 15 OER-HU. 24/383

25 2.5 Hoofdfase De hoofdfase is de studieperiode na de propedeuse tot en met de diplomering. De hoofdfase omvat nominaal drie studiejaren en bestaat uit: een major (hoofdprogramma) van 150 EC een profileringsruimte (keuzeprogramma) van minimaal 30 EC Als de propedeuse en de hoofdfase met goed gevolg zijn afgerond, ontvang je het bachelordiploma. Zie art. 19 OER-HU Toelating hoofdfase Heb je de propedeuse van de opleiding afgerond en het propedeutisch diploma van de opleiding behaald, dan word je toegelaten tot de hoofdfase van de opleiding. Heb je bij een andere opleiding een propedeutisch diploma behaald, dan beoordeelt de opleiding of je met dat diploma kunt instromen in de hoofdfase. Je moet dan om toelating tot de hoofdfase verzoeken op grond van jouw elders behaalde propedeuse. Als je wordt toegelaten tot de hoofdfase, kun je geen propedeutisch diploma van de HU krijgen. Zie ook paragraaf 4.2 (vrijstellingen). Heb je de propedeuse nog niet afgerond, dan is het toch mogelijk om al vakken uit de hoofdfase te volgen en tentamens te doen, tenzij de examencommissie anders beslist op voorwaarde dat: De student een positief studieadvies heeft ontvangen; De student over de benodigde voorkennis beschikt om de cursus te kunnen volgen (dus voldoet aan de beginvereisten). Ga je al vakken uit de hoofdfase volgen terwijl je nog in aanmerking komt voor een studieadvies als bedoeld in paragraaf 2.4.2, let dan goed op. De norm voor het verkrijgen van een positief studieadvies heeft alleen betrekking op in de propedeuse behaalde vakken. Als je er dus voor kiest om wel al vakken uit de hoofdfase te gaan volgen, maar op het moment dat het studieadvies wordt afgegeven nog niet voldoende EC uit de propedeuse hebt behaald, dan kun je alsnog een bindend negatief studieadvies ontvangen. Dat betekent dat je met de opleiding moet stoppen. Het aantal EC dat je al in de hoofdfase hebt gehaald, speelt hierbij geen rol. Zie art. 17 en 24 OER-HU Programma s Per studiejaar stelt de opleiding het onderwijsprogramma (curriculum) van de hoofdfase vast. Dit studieprogramma geldt uitsluitend voor het studiejaar waarvoor het is vastgesteld. De cursussen van de hoofdfase zijn hieronder per opleidingsjaar aangegeven inclusief het aantal bijbehorende EC en de OSIRIS-code. De volledige cursusbeschrijvingen zijn te vinden achterin deze studiegids en in OSIRIS. 25/383

26 Cohort 2010 Farmakunde voltijd (onder voorbehoud) Jaar Blok A Blok B Blok C Blok D Praktijkgericht Onderzoek 20 EC [GFA-3.OND-12] Projectmanagement 10 EC [GFA-3.PRM-12] Praktijkgericht Onderzoek 20 EC [GFA-3.OND-12] Projectmanagement 10 EC [GFA-3.PRM-12] Stage 3 30 EC [GFA-4.STAGE3-13] Stage 3 30 EC [GFA-4.STAGE3-13] Minor 30 EC Minor 30 EC Cohort 2011 Farmakunde voltijd (onder voorbehoud) Jaar Blok A Blok B Blok C Blok D Bedrijfsvoering 3 15 EC [GFA-3.EVA-12] Werkveld 3 15 EC [GFA-3.EVB-12] Bedrijfsvoering 3 15 EC [GFA-3.EVA-12] Werkveld 3 15 EC [GFA-3.EVB-12] Praktijkgericht Onderzoek 20 EC [ GFA-4.PO-13] Projectmanagement 10 EC [GFA-4.PM-13] Minor 30 EC Minor 30 EC Stage 3 30 EC [GFA-4.STAGE-13] Praktijkgericht Onderzoek 20 EC [ GFA-4.PO-13] Projectmanagement 10 EC [GFA-4.PM-13] Praktijkgericht Onderzoek 20 EC [ GFA-4.PO-13] Projectmanagement 10 EC [GFA-4.PM-13] Stage 3 30 EC [GFA-4.STAGE-13] Stage 3 30 EC [GFA-4.STAGE-13] Minor 30 EC Minor 30 EC Cohort 2012 Farmakunde voltijd (onder voorbehoud) 26/383

27 Jaar Blok A Blok B Blok C Blok D Werkveld 2 5 EC [GFA-2.WV2-13] Gezondheidsvoorlichting 2 15 EC [GFA-2.EVB-13] Farmacologie 3 10 EC [GFA-2.FC3-13] Stage 2 15 EC [GFA-2.STAGE-13] Bedrijfsvoering 2 10 EC [GFA-2.BV2-13] Kwaliteitsmanagement 2 5 EC [GFA-2.KM2-13] Bedrijfsvoering 3 15 EC [GFA-3.EVA-12] Werkveld 3 15 EC [GFA-3.EVB-12] Bedrijfsvoering 3 15 EC [GFA-3.EVA-12] Werkveld 3 15 EC [GFA-3.EVB-12] Praktijkgericht Onderzoek 20 EC [ GFA-4.PO-13] Projectmanagement 10 EC [GFA-4.PM-13] Minor 30 EC Minor 30 EC Stage 3 30 EC [GFA-4.STAGE-13] Praktijkgericht Onderzoek 20 EC [ GFA-4.PO-13] Projectmanagement 10 EC [GFA-4.PM-13] Praktijkgericht Onderzoek 20 EC [ GFA-4.PO-13] Projectmanagement 10 EC [GFA-4.PM-13] Stage 3 30 EC [GFA-4.STAGE-13] Stage 3 30 EC [GFA-4.STAGE-13] Minor 30 EC Minor 30 EC 27/383

28 cohort 2010, Farmakunde deeltijd (onder voorbehoud) Jaar Blok A Blok B Blok C Blok D Onderzoeksstage ONDPRO 15 EC [GFA-4.ONDPRO-13] STAGE 15 EC [GFA-4.STAGE3-10] Onderzoek 30 EC [GFA-4.OND-13] Stage 3 30 EC [GFA-4.STAGE-13] Stage 3 30 EC [GFA-4.STAGE-13] Minor 30 EC Minor 30 EC cohort 2011, Farmakunde deeltijd (onder voorbehoud) Jaar Blok A Blok B Blok C Blok D Bedrijfsvoering 3 15 EC [GFA-3.EVA-12] Werkveld 3 15 EC [GFA-3.EVB-12] Bedrijfsvoering 3 15 EC [GFA-3.EVA-12] Werkveld 3 15 EC [GFA-3.EVB-12] Onderzoek 30EC [GFA-4.OND-13] Minor 30 EC Minor 30 EC Stage 3 30 EC [GFA-4.STAGE-13] Onderzoek 30EC [GFA-4.OND-13] Onderzoek 30EC [GFA-4.OND-13] Stage 3 30 EC [GFA-4.STAGE-13] Stage 3 30 EC [GFA-4.STAGE-13] Minor 30 EC Minor 30 EC 28/383

29 Cohort 2012 Farmakunde deeltijd (onder voorbehoud) A2 Inleiding in de integrale kwaliteitszorg 15 EC ICT 3 EC [GFA-2.ICTA-10] VAK EIND 12 EC [GFA-2.EVA-11] Voorbereiden van formulariumadviezen 15 EC VAK//ICT 11 EC [GFA-2.EVC-11] COM 4 EC [GFA-2.COMC-11] Uitvoeren van een interne audit 15 EC VAK/COM/ ICT 12 EC [GFA-2.EVD-10] PROF 3 EC [GFA-2.PROD-10] Voorbereiden van formularium adviezen (vervolg) D2 Evalueren van een voorlichtingscampagne 15 EC COM 2 EC [GFA-2.COMB-10] VAK 13 EC [GFA-2.EVB-10] Bedrijfsvoering 3 15 EC [GFA-3.EVA-12] Werkveld 3 15 EC [GFA-3.EVB-12] Bedrijfsvoering 3 15 EC [GFA-3.EVA-12] Werkveld 3 15 EC [GFA-3.EVB-12] Onderzoek 30EC [GFA-4.OND-13] Minor 30 EC Stage 3 30 EC [GFA-4.STAGE-13] Onderzoek 30EC Onderzoek 30EC Stage 3 30 EC [GFA-4.STAGE-13] Stage 3 30 EC [GFA-4.STAGE-13] Minor 30 EC Minor 30 EC Een gedetailleerd overzicht en beschrijvingen van de cursussen vind je achterin deze studiegids en in OSIRIS ( Zie art. 18, 19 en 24 OER-HU. 29/383

30 2.5.3 Stages en stagewaardigheid De stages zijn erop gericht om competenties in de praktijk gestalte te geven die daarvóór in de onderwijsmodules aan de orde zijn geweest. Het niveau van de stages sluit daarop aan. Tijdens de stages wordt gestreefd naar het verrichten van opdrachten vanuit de praktijk, binnen de aandachtsgebieden van de farmakundige, met ruimte voor eigen leerdoelen van de student. Omdat de stages bij Farmakunde onderdeel zijn van het major-gedeelte van het curriculum, dient de keuze van de onderwerpen zo breed mogelijk te zijn. Bij het vaststellen van je leerdoelen houd je zoveel mogelijk rekening met uitgevoerde opdrachten tijdens eerdere stages: bij voorkeur zoek je naar opdrachten in aandachtsgebieden die jij nog niet eerder tijdens stages hebt gehad. De beroepsoriënterende stage 1 in het eerste jaar biedt een oriëntatie op het beroepenveld van de farmakundige. Tijdens stage 2 in het tweede studiejaar maak je uitgebreider en zelfstandiger kennis met het beroepenveld middels het formuleren en uitvoeren van een praktijkopdracht. Bij de beroepsvoorbereidende stage 3 tijdens de hoofdfase verdiep je kennis, vaardigheden en attitudes op het gebied van alle tijdens de studie reeds verworven competenties en lever je een bijdrage aan onderzoek, analyse, implementatie of de ontwikkeling van de farmaceutische zorg en dienstverlening. Hiermee dien je aan te tonen dat jij het opleidingseindniveau van een startend farmakundige bereikt hebt. Duur en perioden stages Elke student is verplicht stages te lopen gedurende de perioden die door de opleiding Farmakunde zijn vastgesteld. In voorkomende gevallen kan door de examencommissie dispensatie worden verleend. De stages vallen in verschillende onderwijsblokken (modules) en variëren in duur van drie tot negentien weken: Beroepsoriënterende stage 1: 3 weken Stage 2: 9 weken. Beroepsvoorbereidende stage 3: 19 weken. Tijdens stages werk je minimaal vier dagen per week bij het stageverlenende bedrijf. Voor deeltijdstudenten geldt een minimum van twee dagen per week en zal in dat geval de duur van de stage langer zijn dan de hierboven genoemde duur. Het presenteren van de stageopdrachten vindt plaats bij de opleiding Farmakunde en is een verplicht onderdeel van de stage. Inhoud van de stages Beroepsoriënterende stage 1 In de beroepsoriënterende stage in het eerste jaar ligt het accent op kennismaken met de farmaceutische zorg en dienstverlening. De beroepsoriënterende stage 1 vindt plaats in een openbare apotheek. Vaardigheden worden door middel van opdrachten in de praktijk toegepast. De opdrachten zijn door de opleiding gestructureerd en hebben een begrensde taakstelling. Hiermee komt het niveau van de beroepsoriënterende stage overeen met niveau 1 van het competentieprofiel van de opleiding Farmakunde. Voor zowel de student als de opleiding heeft de beroepsoriënterende stage ook een selectieve functie passend binnen de selectieve functie die de opleiding toekent aan het gehele eerste studiejaar: beide partijen behoren na de stage inzicht te hebben in de vraag of de student past in de farmaceutische zorg en dienstverlening. Stage 2 Tijdens stage 2 bestaat je opdracht uit een daadwerkelijke praktijksituatie waarbij je de stage opdracht in overleg met de praktijkinstelling formuleert en vervolgens uitvoert. De complexiteit van de opdracht, waaronder het aantal deelopdrachten en de mate van interdisciplinariteit, dient passend te zijn bij een 9 weken durende stageperiode in het tweede jaar (niveau 2). De beroepsvoorbereidende stage kan plaatsvinden bij iedere instelling binnen de farmaceutische bedrijfskolom die een relevante opdracht op niveau 2 kan beschikbaar heeft. 30/383

31 Beroepsvoorbereidende stage 3 In de beroepsvoorbereidende stage 3 verdiep je kennis, vaardigheden en attitudes op het gebied van alle tijdens de studie reeds verworven competenties en lever je een bijdrage aan onderzoek, analyse, implementatie of de ontwikkeling van de farmaceutische zorg en dienstverlening. De stageopdracht bestaat uit een daadwerkelijk praktijksituatie. De diversiteit van de praktijk leidt tot de complexe taakomschrijving en diverse context die kenmerkend zijn voor Farmakunde competentie eindniveau 3. De uitvoering door jou is bovendien zelfstandig waarbij je zelf structuur en invulling geeft aan de praktijkopdracht. Als je de beroepsvoorbereidende stage succesvol op niveau 3 kan uitvoeren toon je hiermee aan het opleidingseindniveau van een startend farmakundige bereikt te hebben. De beroepsvoorbereidende stage kan plaatsvinden bij iedere instelling binnen de farmaceutische bedrijfskolom die een relevante opdracht op niveau 3 kan beschikbaar heeft. Voorwaarden om op stage te mogen gaan Je moet, voordat je op stage mag gaan, voldoen aan een aantal ingangseisen. Zie par.3.4 voor de beginvereisten van de verschillende stages. Alvorens op stage te kunnen gaan, dien je jouw leerdoelen te hebben geformuleerd, waaraan je tijdens de stage wilt gaan werken, en die eveneens gerelateerd zijn aan je POP. Deze leerdoelen moeten SMART zijn geformuleerd en zijn geaccordeerd door de studieloopbaanbegeleider (slb-er). In het reflectieverslag na de stage geef je aan, in hoeverre jij deze doelen gerealiseerd hebt. Het is niet toegestaan twee keer op hetzelfde adres stage te lopen of onderzoek te doen. Evenmin is het toegestaan stage te lopen bij een bedrijf waar men al werkzaam is. Alleen als er sprake is van verschillende afdelingen en verschillende praktijkbegeleiders kun je een aanvraag indienen bij de stagecoördinator. Ook deeltijdstudenten dienen hun stage te lopen op een andere werplek dan de reguliere. Stage lopen in een andere functie op dezelfde werkplek is dus niet toegestaan. Stage lopen op een andere afdeling en in een andere functie behoort voor deeltijdstudenten eventueel wel tot de mogelijkheden. Neem tijdig contact op met de stagecoördinator, die hiervoor tevoren toestemming dient te geven. Toewijzing stageplaatsen De opleiding Farmakunde is verantwoordelijk voor de goedkeuring van de stageplaatsen en voor de organisatie van de stageprocedures. Je moet zelf een stageplaats zoeken, maar voordat je contact legt met een bedrijf of instelling moet je de stagecoördinator en/of het stagebureau Farmakunde daarvoor schriftelijk toestemming vragen. De stageplaatsen en stageopdrachten die door studenten zijn overeengekomen moeten voorafgaande aan de stage door de stagecoördinator of het stagebureau worden beoordeeld op niveau en relevatie. De stagecoördinator kan bij twijfel tevoren contact opnemen met de beoogde praktijkbegeleider. De beschikbare stageplaatsen worden door de stagecoördinator beoordeeld op basis van de volgende criteria: De stageopdracht is relevant en van voldoende niveau. Er is een optimale mix tussen de competenties die de student in de praktijk aan moet tonen, de aard van het stageverlenend bedrijf en de interesse van de student Er is variatie in de aard én het type van organisaties en stageactiviteiten bezien over alle stages tijdens de studie. De diversiteit van de stages bevordert immers de brede inzetbaarheid van studenten na hun afstuderen. Als je een stageplaats hebt gevonden en nadat je toestemming hebt gekregen van het stagebureau geef je per mail aan het stagebureau het volgende door: type stage (vermelden in onderwerpveld) NAW gegevens van het bedrijf waar je stage gaat lopen NAW gegevens en adres van de praktijkbegeleider Eigen naam en studentnummer Voor aanvang van de stage zorg je ervoor, dat de praktijkbegeleider van het stageverlenende bedrijf de beschikking krijgt over adequate informatie over doelen, inhoud en beoordelingscriteria van de stage en een stageovereenkomst. Deze documenten zijn te vinden op SharePoint: 31/383

32 Je zorgt voor ondertekening van de overeenkomst door de praktijkbegeleider en levert één getekend exemplaar in tijdens de terugkomdag of afsluitdag. Voor vragen kun je je inschrijven voor het stage loketuur, in het rooster vermeld als loket. Het inschrijfformulier staat op SharePoint en het is de bedoeling dat je op volgorde inschrijft o.v.v. je naam, studentnummer, naam van de stage en de periode waarin stage wordt gelopen. Het stage loketuur wordt ingeroosterd voor alle studenten voor wie dit van toepassing is. Voor de eerste jaars voltijd studenten houdt dit in dat zij de loketuren kunnen bezoeken in blok A en B en voor de hoofdfase studenten voltijd en deeltijd in de periode dat zij op zoek zijn naar een stageplek. Tijdens de stageperiode Tijdens de gehele stageperiode wordt de voortgang van de stage regelmatig tussen de praktijkbegeleider en jou besproken. Hierbij komen de voortgang van de uitvoering van de stageopdrachten aan de orde, evenals jouw functioneren. Je houdt de stagedocent regelmatig op de hoogte van je voortgang. Bij alle stages, uitgezonderd de beroepsoriënterende stage 1, leg je jouw project plan zoals beschreven in de betreffende stagemodule ter goedkeuring voor aan de praktijkbegeleider, en daarna eveneens aan de stagedocent. Tevens regel je, in overleg met de stagedocent en praktijkbegeleider, een geschikt moment waarop persoonlijk (beroepsvoorbereidende stage 3) of telefonisch (beroepsoriënterende stage 1 en stage 2) overleg plaats zal vinden met stagedocent en praktijkbegeleider. De beoordelingscriteria voor de praktijkbegeleider worden tijdens dit voortgangsgesprek gebruikt om tijdig te kunnen voorzien of het vereist niveau al of niet behaald kan worden en om indien nodig bij te sturen in de begeleiding door praktijkbegeleider en stagedocent. Na de stageperiode Aan het einde van de stage lever je jouw verslagen in bij de praktijkbegeleider en bespreek in een eindgesprek jouw beoordeling. De praktijkbegeleider ondertekent de betreffende criterialijsten en jij levert deze vervolgens binnen de gestelde tijd in bij je stagedocent. Tevens lever je al jouw verslagen in bij de stagedocent en maak je een afspraak om de eindbeoordeling met deze te bespreken. In het reflectieverslag geef je onder meer aan in hoeverre jij jouw leerdoelen, die je voorafgaande aan de stage hebt geformuleerd, hebt bereikt. Bij de onderzoeksstage is het de tutor die het oordeel over het onderzoek geeft conform de onderzoekscriteria. Beoordeling De beoordeling van de stage gebeurt conform de regels die door de opleiding Farmakunde zijn opgenomen in de stagegids en in de betreffende stagemodules. De beoordelingscriteria sluiten aan bij de Farmakunde competentie niveaus van de diverse stages. Tijdens de gehele stageperiode wordt met jou regelmatig jouw voortgang besproken. Uit deze voortgang, die aan de hand van tussenevaluaties wordt vastgelegd, moet de beoordeling af te leiden zijn. De praktijkbegeleider vult na afloop de benodigde beoordelingsformulieren in en geeft een beoordelingsadvies. Jij levert het origineel van de beoordelingsformulieren met de criterialijsten in bij de stagedocent. Zowel de beoordelingsformulieren als de criterialijsten zijn opgenomen in de betreffende stagemodule. De stagedocent is verantwoordelijk voor de eindbeoordeling van de stage, en heeft daartoe na afloop van de stage een gesprek met je, op basis van jouw reflecties en verslagen, en de reeds door de praktijkbegeleider ingevulde criterialijsten. Herkansing Bij een onvoldoende beoordeling voor een stage(-onderdeel) worden in overleg met de stagedocent en eventueel de praktijkbegeleider afspraken gemaakt over mogelijke herkansingen. Bij herkansingen bestaan de volgende alternatieven: Bezwaar aantekenen Bij verschil van mening over de beoordeling deel je dit schriftelijk aan de praktijkbegeleider en de stagedocent mee. De stagedocent en praktijkbegeleider zullen nagaan of jouw standpunt houdbaar is. Als je het dan alsnog met het genomen besluit niet eens bent, kun je je richten tot de Examencommissie. 32/383

33 Afbreken stage Een stage kan alleen in overmachtsituaties worden afgebroken. Dit gebeurt altijd in overleg met stagedocent, praktijkbegeleider en stagecoördinator. De opleiding Farmakunde biedt geen garantie voor een vervangende stageplaats in dezelfde periode. Eindverantwoordelijkheid Een student heeft geen bevoegdheden en draagt daarom geen eindverantwoordelijkheid voor de werkzaamheden die tijdens de stage worden uitgevoerd. Zie voor contactgegevens stagecoördinator, stagebureau en onderzoekscoördinator par. 2.9 Zie art. 26 OER-HU Profileringsruimte De opleiding kent naast het hoofdprogramma (major) ook een vrije keuzeruimte van 30 EC, de zogenaamde profileringsruimte. Met deze profileringsruimte kun je een eigen accent aan je studie geven, gericht op verbreding en verdieping. We kennen de volgende mogelijkheden: een minor (= een samenhangend pakket van keuzecursussen); een premaster (= een schakeltraject ter voorbereiding op een masteropleiding); een studieperiode in het buitenland (Study Abroad). Je volgt dan gedurende twee blokken onderwijs aan een hogeschool of universiteit in het buitenland; een pakket van keuzecursussen dat je zelf samenstelt; een minor bij een andere hogeschool of universitaire instelling via Kies Op Maat (KOM) Je kunt de profileringruimte ook gebruiken om te werken aan excellente prestaties. De HU heeft een uitgebreid aanbod van minors en losse keuzecursussen dat door alle faculteiten van de HU gezamenlijk is ontwikkeld. Maar je kunt ook gebruikmaken van het aanbod van andere hogescholen en universiteiten (ook in het buitenland, zie par. 0). Daarnaast is het mogelijk om in samenspraak met je studieloopbaanbegeleider je profileringsruimte in te vullen met een zelf samengesteld pakket aan keuzecursussen. Voor advisering en begeleiding bij de invulling van de profileringsruimte kun je terecht bij de studieloopbaanbegeleider (zie ook par. 8.1.). In samenspraak stel je een profileringsplan op waarin jouw keuze uit het profileringsaanbod van de HU-Onderwijscatalogus en eventuele externe minors en/of keuzecursussen wordt vastgelegd. Uit het profileringsplan moet blijken op welke wijze de gekozen onderdelen bijdragen aan de voorbereiding op de beoogde beroepsuitoefening of verdere studie. Elke invulling van de profileringsruimte dient vooraf te worden goedgekeurd door je examencommissie. Je studieloopbaanbegeleider kan je adviseren je profileringsplan nader te motiveren met het oog op goedkeuring door de examencommissie. De examencommissie weigert goedkeuring als de keuzecursus of minor niet van hbo-niveau is, of als er sprake is van substantiële overlap tussen de keuzecursus of minor enerzijds en het hoofdprogramma anderzijds. Ook een externe tweede minor kan geweigerd worden. Kijk voor meer informatie over de profileringsruimte en minors op Informatie over een studieperiode in het buitenland (Study Abroad) is te vinden op Let op, de inschrijving voor een Study Abroad opent en sluit veel eerder dan voor een reguliere minor. De deadline is op 1 februari voorafgaand aan het studiejaar waarin je op Study Abroad wilt gaan. Zie hierna paragraaf Voor inzage in het aanbod van HU-minors, keuzecursussen en premasters, en voor inschrijving kun je terecht op Ook kun je een bezoek brengen aan de jaarlijkse HU-minormarkt, die in maart wordt gehouden en waar alle HU-faculteiten hun profileringsaanbod presenteren. 33/383

34 Meer informatie over premastertrajecten vind je in de folder Doorstuderen na je bachelor aan de UU en op Minoren van de HU kunnen zowel in blok-als lintvorm worden gevolgd. In het studieprogramma van de opleiding Farmakunde is ruimte voor het volgen van een blokprofilering in het derde en vierde studiejaar gedurende blok AB of CD: de lessen vinden dan over het algemeen plaats tussen 9.00 uur en uur. Standaard vrijstellingen voor de profilering Een aantal vooropleidingen geeft standaard vrijstelling voor de profilering: Vooropleiding HBO- of WO-diploma, ongeacht de richting Vrijstelling EC s 30 (volledig) HBO- of WO-propedeuse, ongeacht de richting 10 Zie voor contactgegevens van studieloopbaanbegeleiders par 2.9 Zie art. 19 en 21 OER-HU Excellentie In het kader van het excellentieprogramma binnen de HU, heb je de mogelijkheid als student om de door jou ondernomen activiteiten te laten erkennen als een excellente prestatie. De basis voor excellentie wordt gevormd door het Sterrensysteem. Aan de hand van het profiel van de startende excellente beroepsbeoefenaar zijn vijf aspecten van excellentie gedefinieerd (leiderschap; reflectieve professional en vakmanschap; visie, gedrevenheid en passie; internationalisering; innovatie en disseminatie), die nader zijn geoperationaliseerd in beoordelingscriteria. Op elk van deze aspecten kun je door middel van geleverde prestaties aantonen excellent te zijn en daarmee een Ster verdienen. Als je kunt laten zien dat je op alle aspecten excellent bent, dan kun je het predicaat Excellent verkrijgen. Dit is een officieel HUwaardepapier dat je bij je afstuderen ontvangt naast je diploma. In principe staat voor het behalen van het predicaat Excellent een extra tijdsinvestering van minimaal een halfjaar. Er bestaan binnen de HU verschillende soorten excellentietrajecten. Activiteiten die in aanmerking komen om te worden erkend als excellent kunnen zowel door de HU ontwikkeld zijn ( aanbodgerichte excellentietrajecten) als door jezelf ingebracht worden ( vraaggerichte excellentietrajecten). Geleverde prestaties worden beoordeeld aan de hand van een beoordelingsprocedure. Toekenning van het predicaat Excellent geschiedt door een door de faculteit, instituut of opleiding ingestelde excellentiecommissie. De examencommissie is belast met de procedurele borging van het toetsbeleid. Informatie over het excellentieprogramma binnen jouw faculteit is te vinden op de SharePoint-site Procedures Verkrijgen van een Ster 1) Je kunt zowel meedoen aan aanbodgerichte excellentietrajecten, als zelf een voorstel doen om eigen activiteiten/projecten hiervoor in aanmerking te laten komen (vraaggericht excellentietraject). In dat laatste geval doe je een voorstel aan de daarvoor aangewezen examinator of excellentiecommissie van je opleiding. 2) De aangewezen examinator of excellentiecommissie beoordeelt het voorstel conform de vastgestelde beoordelingsprocedure en informeert je over de uitkomst hiervan. 3) Bij een positief besluit rond je waar nodig de activiteit(en) af. Beoordeling vindt plaats door de betreffende examinator of excellentiecommissie, conform de vastgestelde beoordelingscriteria. De als voldoende gekwalificeerde excellente prestatie(s) word(t)(en) vastgelegd. 4) Voor het behalen van een Ster ontvang je een schriftelijke erkenning, waarin duidelijk is vermeld om welke aspect van excellentie het gaat. 34/383

35 Verkrijgen van het predicaat Excellent 1) Wanneer je van mening bent aantoonbaar aan alle vereisten voor het predicaat Excellent te voldoen en daarmee voor het predicaat Excellent in aanmerking te komen, dan presenteer je de geleverde prestaties voor een excellentiecommissie. 2) Voor het behalen van het predicaat Excellent ontvang je bij afstuderen een schriftelijke erkenning in de vorm van een officieel waardepapier naast je diploma Afstuderen Studeren aan de HU betekent dat je je opleiding afrondt met een vorm van een afsluitend examen, technisch ook wel de afstudeereenheid genoemd. De afstudeereenheid kun je alleen met succes afronden als je het beoogde eindniveau van de opleiding behaald hebt. Voor deze afstudeereenheid of onderdelen daarvan kun je nooit een vrijstelling krijgen. Iedereen die een diploma wil krijgen, moet derhalve de afstudeereenheid met goed gevolg afronden. De afstudeereenheid omvat het uitvoeren van een beroepsvoorbereidende stage en het uitvoeren van een praktijkgericht onderzoek. De voorwaarden en richtlijnen zijn te vinden in de cursushandleidingen van de beroepsvoorbereidende stage 3, Praktijkgericht Onderzoek en de stagegids. Deze zijn te vinden op Zie ook par Elke student doet individueel een praktijkgericht onderzoek. Daartoe moet je voorafgaand aan de afstudeerperiode een onderzoeksopdracht bij een opdrachtgever zoeken. Praktijkgericht onderzoek Tijdens de cursus Praktijkgericht Onderzoek ga je als student Farmakunde een onderzoeksopdracht voor een bedrijf of het lectoraat Farmakunde opzetten, uitvoeren en rapporteren. Met Praktijkgericht Onderzoek toon je aan dat je een onderzoek kunt opzetten,uitvoeren en rapporteren op het niveau van een beginnend beroepsbeoefenaar. Dit houdt in dat je een complexe vraag van je opdrachtgever zelfstandig kunt onderzoeken, met minimale ondersteuning vanuit de opleiding en het werkveld. Je zult zelf, met ondersteuning vanuit je tutorgroep, de transfer moeten maken van hetgeen je in de onderzoekslessen leert naar je eigen onderzoekssituatie. Voorwaarden om de cursus Praktijkgericht Onderzoek te mogen volgen Om de cursus Praktijkgericht Onderzoek te mogen volgen, moet je voldoen aan de voorwaarden zoals die in de studiegids zijn opgenomen. Zie par Voorts dien je je te houden aan de procedure voor het zoeken naar een onderzoeksplek zoals beschreven in de stagegids. De praktijkbegeleider behoort minimaal een HBO diploma te bezitten.zodra je de context, het onderzoeksprobleem, de doelstelling, en de onderzoeksvraag hebt geformuleerd, vul je het onderzoeksformulier in en laat dit goedkeuren door je praktijkbegeleider en de onderzoekscoordinator. Tijdens de onderzoeksperiode Tijdens de onderzoeksperiode is er geen aanwezigheidsplicht op de praktijkplek. Het is aan te bevelen om minstens 1 dag per week aanwezig te zijn. Het kan wel zo zijn dat het soort onderzoek dat je doet vereist dat je meerdere dagen per week in het bedrijf aanwezig bent. De opleiding verzorgt zogenaamde onderzoekslessen en andere bijeenkomsten: enkele lessen over het maken van een onderzoeksopzet, gedurende de eerste weken van het onderzoek. enkele lessen over het verwerken van resultaten, trekken van conclusies en rapporteren, gedurende de eerste 10 weken van het onderzoeksdeel. tutorbijeenkomsten. Na de onderzoeksperiode Na afloop van de onderzoeksstageperiode vindt er een minisymposium plaats. Deelname aan het symposium is een verplicht onderdeel van de cursus Praktijkgericht Onderzoek. Hierin geef je een referaat aan je medestudenten over je onderzoek, die.30 minuten duurt, inclusief het beantwoorden van 35/383

36 vragen. Van alle studenten die in het afgelopen semester onderzoeksstage gelopen hebben wordt verwacht dat zij bij de presentaties aanwezig zijn. De opleiding nodigt de opdrachtgevers uit om de presentatie(s) bij te wonen. De student kan zelf ook mensen uitnodigen om zijn of haar presentatie bij te wonen. Van de opleiding zal in ieder geval de OS-docent de presentatie bijwonen. Voorafgaande aan het symposium mail je de door jou ingevulde stagesynopsis aan het stagebureau. De beoordelingsformulieren en de verslag(en) en/of uitwerkingen van de opdracht(en), met feedback door je praktijkbegeleider, lever je uiterlijk 1 week voor de presentatie in bij je tutor. Toetsing en beoordeling De toetsing bij deze cursus geschiedt in stappen. De stappen dienen na elkaar te worden uitgevoerd; je mag in principe niet beginnen met de volgende stap als de eerdere nog niet is afgesloten. De inleverdata zijn echter niet star. Realiseer je wel dat later inleveren studievertraging tot gevolg kan hebben. Het onderzoek wordt beoordeeld op je onderzoeksformulier (go/no go), je onderzoeksopzet (go/no go), je onderzoeksartikel en het referaat. Hierbij wordt door de praktijkbegeleider een beoordelingsadvies uitgebracht. De tutor geeft de uiteindelijke eindbeoordeling. NB 1: De criteria van de totaalbeoordeling komen pas vrij als aan alle onderdelen is voldaan. Het is dus niet mogelijk op deelgebieden credits te behalen als andere onderdelen niet voldoende zijn! NB 2: Als het op enig moment tijdens de onderzoeksstage duidelijk wordt dat de voortzetting hiervan toch niet meer tot een voldoende resultaat zal leiden, kan de tutor het besluit nemen dat het gehele onderzoek moet worden overgedaan. Dit kan alleen bij een ander bedrijf, met een geheel nieuwe opdracht. De tutor zal hierover overleg voeren met de praktijkbegeleider, de student, en de onderzoekscoördinator. Herkansing Bij een onvoldoende voor de onderzoeksopzet dient deze te worden herschreven. Dit gebeurt direct aansluitend, en kan leiden tot uitlopen van de onderzoeksperiode (en later afstuderen). Bij wederom een onvoldoende overlegt de tutor met de praktijkbegeleider of voortzetting van het onderzoeks nog wenselijk is. Bij een onvoldoende voor het onderzoeksartikel of de intervisie moet de rapportage aangepast worden aan de hand van de feedback of moet het intervisierapport opnieuw geschreven worden. Dit betekent dat een uitloop van de onderzoeksperiode met maximaal 1 blok is toegestaan De tutor is verantwoordelijk voor de beoordeling van de diverse onderdelen van het Praktijkgericht Onderzoek dus ook voor de herkansing. Veelal zal de tutor daartoe eerst contact opnemen met de praktijkbegeleider of onderzoekscoördinator. Een student kan ervoor kiezen om nog geen diploma te ontvangen, ook al heeft hij al wel alle cursussen/het afsluitende examen afgerond. De student dient dit tijdig aan te geven. Zie ook paragraaf 5.1 en artikel 42 OER HU Zie par. 5.1 voor meer informatie over het examen en het diploma. en voor uitschrijving na afstuderen. Digitaal aanleveren en publiceren van scripties en onderzoeksartikelen De HU is één van de hogescholen die actief deelneemt aan de HBO-Kennisbank. Hierop worden publicaties, zoals scripties en onderzoeksartikelen, die binnen hogescholen worden geproduceerd digitaal beschikbaar gesteld aan geïnteresseerden van over de hele wereld. Ze kunnen omgekeerd ook weer een rol spelen bij onderwijs en onderzoek. Rond jij je afstudeerscriptie af met het cijfer 7 of hoger, dan mag je je scriptie kosteloos digitaal laten publiceren op de HBO-Kennisbank. Belangrijke voorwaarde is wel dat je stagebedrijf hiermee akkoord gaat en dat er geen vertrouwelijke informatie in voor komt. Voor meer informatie: KMC - Kenniscentrum Masterclasses In de Kenniscentrum Masterclasses (KMC) presenteren leden van het Kenniscentrum voor Innovatie van Zorgverlening in een serie van acht colleges het brede spectrum van onderzoeksmethoden. Je krijgt daarbij inzicht in het doen van onderzoek en het gebruiken van onderzoeksmethoden. Niet alleen de 36/383

37 resultaten van het praktijkgericht onderzoek staan centraal, maar er wordt tevens stil gestaan bij de manier waarop tot deze resultaten is gekomen. Welke keuzen zijn er in het onderzoek door de onderzoekers gemaakt? Tevens hoor je alles over de mogelijkheden om als student deel te nemen aan de lopende onderzoeken van het Kenniscentrum. Dit vergroot niet alleen je kennis, maar ook leer je te participeren in het onderzoek. De KMC colleges zijn op dinsdagen van tot uur in het FG-gebouw. Je kunt een serie KMC s volgen verdeeld over de blokken A, B, C en D van je derde en/of vierde leerjaar. Je planning kan afhangen van je andere onderwijsverplichtingen (stage, minoren etc.) en het advies dat je vanuit je opleiding krijgt. Een serie bestaat uit de volgende KMC s: 1. Overzicht kenniscentrum, onderzoekslijnen; 2. Wetenschapsfilosofie; 3. Ethische voorwaarden voor onderzoek; 4. Literatuuronderzoek: de systematische review; 5. Kwalitatief onderzoek; 6. Meetinstrumenten (maken); 7. Kwantitatief onderzoek: cross-sectioneel; 8. Kwantitatief onderzoek; longitudinaal (RCT, cohort). Rooster en inhoud van de colleges Informatie over zowel het rooster als de inhoud van de colleges staan vermeld op de Sharepoint site van het KMC. Ga hiervoor naar Onderzoek iets voor jou? Als student van de Faculteit Gezondheidszorg kun je via een lectoraat meewerken aan een onderzoek. Het is een inspirerende en leerzame ervaring om eens van dichtbij mee te maken hoe een onderzoek wordt uitgevoerd. Studenten kunnen individueel of in kleine groepen (2-6 personen) inschrijven op deze studentenprojecten. Kijk daarvoor op Onderzoek iets voor jou? Meer weten over praktijkgericht onderzoek in de zorg? Kijk dan eens op de Sharepoint site van het Kenniscentrum. Zie par. 5.1 voor meer informatie over het examen en het diploma en voor uitschrijving na afstuderen Vervolgopleidingsmogelijkheden Uiteraard is het mogelijk om na het behalen van de bachelor Farmakunde door te studeren. Je kunt dan denken aan een universitaire bachelor of master, of een Hbo-master. Hieronder zijn een aantal mogelijkheden geschetst van universitaire bachelors en masters. Het is verstandig contact op te nemen met de decaan of studievoorlichter van de betreffende opleiding alvorens te beslissen van deze mogelijkheid gebruik te willen gaan maken. Gezondheidswetenschappen (VU) Zorgmanagement (Erasmus Rotterdam, Universiteit Maastricht) Beleid, Communicatie en Organisatie (VU) Zorgtraject ontwerper (HU) Evidence based practices (UVA) Gezondheidsrecht (UVA) 37/383

38 European Public Health (Universiteit Maastricht) Health economics, policy & law (Erasmus Rotterdam) Communicatiestudies (UU) Zie art. 15 OER-HU. 2.6 Examencommissie Instelling en benoeming Iedere opleiding van de HU heeft een examencommissie, die is georganiseerd op Instituuts- of Faculteitsniveau. Een examencommissie ziet toe op de kwaliteit van toetsing en is de instantie die het diploma uitreikt. De examencommissie is onafhankelijk in haar oordeelsvorming ten opzichte van het management van een opleiding. Jouw opleiding valt onder de examencommissie IPS De faculteit kent gezamenlijke examencommissies voor de volgende opleidingen, dan wel groep van opleidingen: De examencommissie voor de bacheloropleidingen van het Instituut voor Bewegingstudies (bacheloropleidingen fysiotherapie en oefentherapie Cesar) De examencommissie voor de bacheloropleidingen van het Instituut voor Paramedische studies (bacheloropleidingen farmakunde, huidtherapie, logopedie, mondzorgkunde en oogzorg) De examencommissie voor de bacheloropleidingen van het Instituut voor Verpleegkundige studies (bacheloropleidingen management in de zorg, medische hulpverlening en verpleegkunde) De examencommissie voor de Masteropleidingen van de Faculteit Gezondheidszorg (Masteropleidingen Advanced Nurse Practitioner, Fysiotherapie, Physician Assistant en Zorgtraject Ontwerp) Je kunt een verzoek of een melding aan de examencommissie uitsluitend doen via de Sharepointsite van de examencommissies en het ambtelijk secretariaat: Samenstelling De examencommissie bestaat uit ten minste drie leden, te weten een voorzitter, een plaatsvervangend voorzitter en één of meer leden. De leden van de examencommissie worden door de faculteitsdirectie benoemd. De leden van de examencommissie staan vermeld op de Sharepointsite van de examencommissies en het ambtelijk secretariaat van de Faculteit Gezondheidszorg. Raadpleeg hiervoor de website van de examencommissie Taken en bevoegdheden De taken en bevoegdheden van de examencommissie zijn vastgelegd in hoofdstuk 4 van de OER-HU bacheloropleidingen en in het (facultair) Reglement Examencommissies HU. De examencommissie ziet er onder andere op toe dat de regels met betrekking tot het onderwijs en de tentamens en examens, zoals opgenomen in de OER-HU bacheloropleidingen en studiegidsen, op correcte wijze worden nageleefd. Daarnaast waarborgt de examencommissie de kwaliteit van de 38/383

39 tentamens en de examens, adviseert ze bij het vaststellen van toetsbeleid, wijst de commissie examinatoren aan, verleent ze vrijstellingen en reikt ze studieadviezen en diploma s uit. Naast de kaderstelling in eerder genoemde reglementen, kan de examencommissie bijkomende regels vaststellen ten aanzien van: de gang van zaken bij schriftelijke tentamens (tentamenreglement); de surveillance bij schriftelijke tentamens (surveillanteninstructie); de gang van zaken bij mondelinge tentamens (tentamenprotocol); het maken en beoordelen van tentamens (tentamenrichtlijnen); het sanctioneren van onregelmatigheden (fraudeprocedure), waaronder het ongeldig verklaren van tentamenresultaten. Werkwijze en besluitvorming De examencommissie neemt besluiten bij gewone meerderheid van stemmen. Als er evenveel stemmen voor als tegen zijn, neemt de voorzitter het definitieve besluit. Besluiten van de examencommissie worden vastgelegd in notulen. Om rechtsgeldige besluiten te nemen, dienen tenminste twee leden bij de vergadering aanwezig te zijn. In spoedeisende zaken kan de voorzitter of zijn/haar plaatsvervanger zelfstandig een besluit nemen. De overige leden van de examencommissie worden daarover bij de eerstvolgende vergadering geïnformeerd. De vergaderingen van de examencommissies zijn niet openbaar, tenzij de voorzitter hierover anders beslist. De voorzitter kan personen die geen deel uitmaken van de examencommissie uitnodigen een vergadering bij te wonen en aan de beraadslaging deel te nemen. Deze personen hebben geen stem in de besluitneming van de examencommissie. Als de examencommissie één of meer van haar bevoegdheden opdraagt aan anderen, blijft de examencommissie eindverantwoordelijk. De examencommissie maakt tijdig, doch uiterlijk binnen drie weken na ontvangst van het verzoek, haar besluit schriftelijk of via aan de aanvrager bekend. Als de examencommissie voorziet, dat zij geen beslissing kan nemen binnen de gestelde termijn, stelt zij de afzender daarvan tijdig op de hoogte en geeft daarbij tevens aan wanneer zij een besluit neemt (art. 9 lid 5 OER-FG) Verzoekschrift De docenten/examinatoren en de examencommissie voeren de regels van de OER-HU bacheloropleidingen en de studiegids uit. Als jij vindt dat er voor jou een uitzondering moet worden gemaakt op deze regels, bijvoorbeeld een extra tentamenkans of een afwijkend examenprogramma, dan kun je een verzoekschrift indienen bij de examencommissie. Let er wel op dat je een verzoek tijdig indient. Als je bijvoorbeeld aan een komende tentamenronde deel wilt nemen, moet je rekening houden met een behandeltermijn van de examencommissie van drie weken. Denk eraan dat je bij een verzoekschrift ten minste de volgende zaken voegt: a. naam, adresgegevens en studentnummer; b. datum; c. het verzoek en de redenen van het verzoek; d. de opleiding en variant (voltijd, deeltijd, duaal) waaraan je staat ingeschreven en indien van toepassing de cursuscode van de cursus waarop het verzoek betrekking heeft; e. eventuele bewijsstukken. Vergeet niet je verzoekschrift te ondertekenen, tenzij je het verzoekschrift digitaal indient; dan is ondertekenen niet vereist. 39/383

40 Let op! Voor een verzoek om vrijstellingen gelden aanvullende regels, zie paragraaf 4.2. Er is verschil tussen een verzoek en een bezwaar- of beroepschrift. Een verzoek dien je in als je een (bijzonder) besluit van de examencommissie wilt krijgen. Als je het niet eens bent met het besluit van de examencommissie, dan kun je een bezwaar indienen (en in beroep gaan). Dat laatste werkt als volgt: Je dient binnen twee weken (de bezwaartermijn) nadat je het besluit van de examencommissie hebt ontvangen, direct bij de examencommissie of via het facultair loket rechtsbescherming een bezwaarschrift in. Als hoofdregel geldt dat de examencommissie binnen twee weken na ontvangst van het bezwaar een besluit moet nemen. Als je het niet eens bent met het besluit op bezwaar, bestaat er de mogelijkheid om daartegen in beroep te gaan. Dit doe je bij het HU Loket Rechtsbescherming Studenten. Een beroep wordt behandeld door het College van Beroep voor de Examens. De beroepstermijn bedraagt zes weken nadat je het besluit op bezwaar van de examencommissie hebt ontvangen. Zie voor meer informatie over het indienen van een bezwaarschrift of een beroepschrift hoofdstuk 7 of kijk op Voor het indienen van een verzoek of een bezwaar, zie Alleen zaken die via deze site worden ingediend, worden in behandeling genomen Bezwaar Bezwaar is mogelijk tegen besluiten die zijn genomen op grond van de onderwijs- en examenregeling. Dit zijn besluiten die rechtstreeks met onderwijs, tentamens en examens te maken hebben (zoals tentamenbeoordelingen, voorzieningen en het bindend negatief studieadvies). Het betreft alleen besluiten die zijn gericht op jou als individuele student. Op het besluit staat ook vaak vermeld dat je een bezwaar kunt indienen, maar niet altijd. Je kunt bijvoorbeeld ook een bezwaar indienen als je vindt dat de beoordeling van je tentamen niet klopt, maar bij cijfers in OSIRIS staat natuurlijk niet steeds zo n bezwaarclausule. Je dient binnen twee weken na bekendmaking van het besluit een schriftelijk bezwaarschrift in te dienen bij het facultaire loket of, bij voorkeur, bij de Examencommissie via Hiervoor is een standaardformulier beschikbaar. Als je het bezwaarschrift bij het loket indient, zorgt het loket voor doorzending aan de Examencommissie. De Examencommissie kan je in de gelegenheid stellen om de bezwaren mondeling toe te lichten. In dat geval wordt je tijdig uitgenodigd voor een hoorzitting. De Examencommissie neemt in principe binnen twee weken na ontvangst van het bezwaarschrift een beslissing. Je wordt hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld. De beslissing is gebaseerd op een hernieuwde beoordeling en moet onderbouwd zijn. Bij toewijzing van het bezwaar neemt de Examencommissie tevens een nieuw (inhoudelijk) besluit. Als het bezwaar wordt afgewezen, blijft het oorspronkelijke besluit in stand. In het laatste geval kun je nog beroep instellen bij het HU-Loket Rechtsbescherming Studenten. Dat moet wel gebeuren binnen zes weken na bekendmaking van het besluit op bezwaar. Het kan ook voorkomen dat je bezwaar maakt tegen een besluit van de afdelingsdirectie of faculteitsdirectie, bijvoorbeeld als er een voorziening is geweigerd of een ordemaatregel is getroffen. Dan geldt dezelfde procedure. 40/383

41 De volledige bezwaarprocedure is beschreven in het Reglement Rechtsbescherming Studenten, en voor de Examencommissie ook nog eens beschreven in art. 45 van de Onderwijs- en examenregeling bacheloropleidingen HU ( Beroep aantekenen Je kunt in beroep gaan tegen besluiten en besluiten op bezwaar die op grond van de onderwijs- en examenregeling zijn genomen (zoals tentamenbeoordelingen, voorzieningen en het bindend negatief studieadvies). Ook als het besluiten op bezwaar in andere zaken betreft, bijvoorbeeld rondom inschrijving en uitschrijving voor de opleiding, zaken van financiële aard, of ordemaatregelen en dergelijke, kun je daartegen in beroep gaan. Je kunt binnen zes weken vanaf de bekendmaking van het besluit schriftelijk beroep aantekenen bij het HU-Loket Rechtsbescherming Studenten. Dit kan digitaal via maar je moet het ook per post met handtekening nazenden. Het HU-Loket Rechtsbescherming zorgt ervoor dat je beroepschrift door het juiste orgaan behandeld wordt. Dit kan het College van Beroep voor de Examens (voor vrijwel alle besluiten van de Examencommissie), of de Geschillenadviescommissie (besluiten van de opleidings- of faculteitsdirectie op grond van de Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek) zijn. Dit zijn onafhankelijke, hogeschoolbrede beroepsinstanties voor (aankomende) studenten en extraneï van de HU. Ze zijn dus niet verbonden aan een faculteit of opleiding. Het beroepschrift moet je ondertekenen en bevat ten minste: Je naam, studentnummer, huisadres, woonplaats en je telefoonnummer; Vermelding van de faculteit en de afdeling/opleiding waar je bent ingeschreven; Datum; Een duidelijke omschrijving van het besluit met datum waartegen het beroep is gericht, onder vermelding van de persoon die, of het orgaan dat het besluit heeft genomen; Eén of meer gronden, waarop het beroep berust; Een zo nauwkeurig mogelijk omschreven eis. Daarnaast moet je een kopie van het bestreden besluit bijvoegen. Het beroepschrift richt je aan het HU-Loket Rechtbescherming Studenten, Postbus 573, 3500 AN Utrecht. Als het beroep door het College van Beroep voor de Examens wordt behandeld, verklaart deze vervolgens het beroep gegrond of ongegrond. Als het beroep gegrond wordt verklaard, betekent dat vaak dat de examencommissie die het oorspronkelijke besluit heeft genomen, een nieuw besluit moet nemen. Het College van Beroep voor de Examens doet dat dus niet zelf. Als het beroep ongegrond wordt verklaard, blijft het oorspronkelijke besluit in stand. Als het beroep door de Geschillenadviescommissie wordt behandeld, brengt deze na onderzoek een advies uit aan het College van Bestuur, dat op basis daarvan een besluit neemt. Ook de Geschillenadviescommissie adviseert het College van Bestuur een beroep gegrond of ongegrond te verklaren. Als het College van Bestuur het advies overneemt, zal het bij een gegrondverklaring ook de directie opdragen een nieuw besluit te nemen. In het Reglement Rechtsbescherming Studenten HU ( staan de procedures nader beschreven. Zie voor meer informatie Je kunt voor informatie en advies ook terecht bij de studentendecaan (zie par. 8.2) of het secretariaat van het HU-Loket Rechtsbescherming Studenten, tel /383

42 2.6.7 Hoger beroep Als je het niet eens bent met de uitspraak van het College van Beroep voor de Examens, of het besluit van het College van Bestuur, kun je hiertegen ook nog extern hoger beroep aantekenen bij het College van Beroep voor het hoger onderwijs in Den Haag. Informatie over de procedure en termijnen kun je vinden op de website Klacht indienen Tegen een aantal andere besluiten en gedragingen van andere studenten of medewerkers, kun je geen bezwaar aantekenen, maar je kunt wel een klacht indienen. Ook dat moet binnen een termijn van twee weken gebeuren, en ook hiervoor kun je het standaardformulier gebruiken. Dit kun je downloaden op Je kunt je klacht indienen bij het facultaire loket of rechtstreeks bij het verantwoordelijke orgaan. Het facultaire loket zorgt er weer voor dat je klacht door het juiste orgaan wordt behandeld. De procedure lijkt veel op de bezwaarprocedure. Het orgaan dat je klacht behandelt, kan je in de gelegenheid stellen om gehoord te worden. Als je klacht betrekking heeft op een collega-student of een medewerker, wordt deze altijd in de gelegenheid gesteld om zijn reactie op jouw klacht te geven. In principe wordt binnen twee weken een beslissing over je klacht genomen. Als je het niet eens bent met deze beslissing, kun je binnen zes weken een herzieningsverzoek indienen bij het HU-Loket Rechtsbescherming Studenten. Je kunt een klacht ook mondeling bij het facultaire loket indienen (STIP), dan wordt ter plekke het standaardformulier ingevuld. De procedure is niet van toepassing op besluiten van algemene strekking Herzieningsverzoeken bij klachten Als je niet tevreden bent over de afhandeling van je klacht op de faculteit, kun je een verzoek tot herziening indienen bij het HU-Loket Rechtsbescherming Studenten. Hiervoor geldt een termijn van zes weken vanaf de beslissing naar aanleiding van je klacht. Je kunt het herzieningsverzoek digitaal indienen bij Je moet het verzoek dan nog wel per post, voorzien van een handtekening, nazenden. Het adres is: HU-Loket Rechtbescherming Studenten, Postbus 573, 3500 AN Utrecht. Het HU-Loket Rechtsbescherming Studenten zorgt ervoor dat je verzoek door het juiste orgaan behandeld wordt. Dit is bij de meeste klachten de Klachtencommissie Studenten, maar als het om klachten over ongewenst gedrag gaat, behandelt de Klachtencommissie Ongewenst Gedrag jouw klacht, zie hierna onder 7.5. Dit zijn allebei hogeschoolbrede onafhankelijke klachtinstanties en niet verbonden aan een faculteit. Ze brengen advies uit aan het College van Bestuur, dat vervolgens een besluit neemt. In het Reglement Rechtsbescherming Studenten HU en het Reglement inzake Ongewenst Gedrag ( staan de procedures nader beschreven Ongewenst gedrag Het kan voorkomen dat je klacht betrekking heeft op gedrag dat zo intimiderend is dat het onder de regelgeving voor ongewenst gedrag valt. Het gaat bijvoorbeeld om verbale of seksuele intimidatie, waarvan de gevolgen ernstig kunnen zijn. Het facultaire loket zal je altijd wijzen op de mogelijkheid je tot een vertrouwenspersoon (zie 8.4) te wenden. Als je een klacht indient, kun je ervoor kiezen die op de faculteit te laten behandelen (de opleidingsdirecteur onderzoekt de klacht of laat hem onderzoeken), of deze voor te leggen aan de Klachtencommissie Ongewenst Gedrag van de HU. De klacht wordt dan doorgestuurd 42/383

43 naar het HU-Loket Rechtsbescherming Studenten. Er geldt een afwijkende termijn voor de indiening van klachten over ongewenst gedrag, namelijk tot twee jaar na de gedraging. 2.7 Introductie- en begeleidingsdagen, excursies, werkweken en trainingen Tijdens het eerste studiejaar vinden de volgende activiteiten plaats: - Introductieweek, locatie FG, Utrecht: hieraan zijn geen extra kosten verbonden. - Excursieweek naar farmaceutische bedrijven: hieraan zijn geen extra kosten verbonden. Zie art. 25 OER-HU. Bovengenoemde activiteiten zijn deel van het onderwijsprogramma van de opleiding. Deelname is verplicht. Studenten die door overmacht en/of persoonlijke omstandigheden (waaronder financiële problemen) niet kunnen deelnemen, kunnen in aanmerking komen voor een vervangende opdracht. Hiervoor kun je een verzoek indienen bij de examencommissie. Zie hiervoor par Voorzieningen Begeleiding Als HU-student heb je recht op studieloopbaanbegeleiding. De HU heeft veel docenten aangewezen als studieloopbaanbegeleider (slb er). Zij fungeren als spil tussen jou als student en je opleiding. Je kunt bij je slb er terecht met vragen en problemen die betrekking hebben op je studie. Denk daarbij aan je studievoortgang of keuzes die je kunt maken in het curriculum. Als je een waarschuwend tussentijds studieadvies hebt ontvangen stel je samen met je studieloopbaanbegeleider een studieplan op. Studieloopbaanbegeleiding is het proces waarin je je eigen studie en loopbaan stuurt en leert sturen. Doel van studieloopbaanbegeleiding is dat je: inzicht krijgt in het beroep en in de eisen die de beroepspraktijk stelt; op basis daarvan kunt beoordelen of je jezelf in het beroep wil bekwamen en ontplooien; je daadwerkelijk ontwikkelt in de beroepsuitoefening, zodat je na afronding van de opleiding voldoet aan de gestelde eindtermen; optimaal gebruikmaakt van de beschikbare middelen en tijd om een maximaal studierendement te bereiken. De begeleiding vindt plaats door middel van individuele gesprekken, groepsbijeenkomsten en opdrachten. Naarmate de studie vordert, zal de intensiteit van de studieloopbaanbegeleiding geleidelijk afnemen. De gesprekken die je met de studieloopbaanbegeleider voert, zijn gebaseerd op de ervaringen die je hebt opgedaan in projecten, lessen, bedrijfsbezoeken en stage. In deze gesprekken leer je verbanden te leggen tussen de verschillende ervaringen. Gaandeweg krijgt je een beeld van wat je met de opleiding wil en welke rol je binnen het beroepenveld zou willen spelen. Daaruit trek je conclusies en formuleer je vervolgens leerdoelen en een daarbij behorend plan van aanpak. Dit laatste maakt deel uit van je persoonlijk ontwikkelingsplan (POP). De specifieke invulling van studieloopbaanbegeleiding valt onder de leerlijn Professionalisering. In de module/cursusbeschrijving van deze leerlijn op Sharepoint kun je per module vinden wat er op het gebied van professionalisering en studieloopbaanbegeleiding van je wordt verwacht. De studieloopbaanbegeleider zal je eventueel attenderen op aanvullende onderwijsprogramma s (taal, biologie e.d.) als dit voor je studievoortgang nodig is en bespreekt het (voorlopig) studieadvies met je (zie ook paragraaf 2.4.2). In de hoofdfase begeleidt de studieloopbaanbegeleider je bij het opstellen van je profileringsplan (zie ook paragraaf 2.5.4). 43/383

44 Voor persoonlijke problemen die je in je studie belemmeren kun je ook terecht bij de studentendecaan. Deze kan je adviseren bij bijvoorbeeld financiële kwesties en zal je eventueel doorverwijzen naar bijvoorbeeld een studentenpsycholoog, assertiviteitscursus, faalangsttraining, of voorzieningen bij handicap. (Zie ook paragraaf 8.3) Zie art. 21 OER-HU ICT-faciliteiten Algemeen De HU biedt je een aantal standaard ICT-faciliteiten aan. Met je eigen HU-inlognaam en -wachtwoord heb je toegang tot deze faciliteiten. Je inlognaam en wachtwoord ontvang je kort voor aanvang van je studie via . Na ontvangst kun je inloggen op: je eigen adres (via de computers aanwezig op de HU. Je kunt ook met je eigen laptop binnen de gebouwen van de HU gebruikmaken van het draadloze netwerk (Eduroam, de online catalogus van de mediatheek ( het intranet van de HU ( je eigen ruimte om bestanden op te slaan (SharePoint via je opleidingsintranet, MySite); OSIRIS Student ( een aantal openbare sites, zoals Surfspot ( Hier kun je tegen gereduceerde prijs hard- en software kopen. Meer informatie over de ICT-faciliteiten en actuele ontwikkelingen vind je op de site van ICT ( Studentenmail Binnen de HU heb je een eigen HU adres. Deze studentenmail is een belangrijk communicatiemiddel om je op de hoogte te houden van actuele informatie over je opleiding. De opleiding communiceert in geval van mail alleen via je HU-mailadres. De mailbox is toegankelijk via: Je kunt inloggen met je HU-inlognaam en wachtwoord. Het is je eigen verantwoordelijkheid om je HU-mailbox regelmatig te bekijken. Met je studentenmail kun je gemakkelijk mailen met je medestudenten en docenten. Via het adresboek kun je alle adressen opzoeken. Ook beschik je over een agenda en een taken- en een contactpersonenlijst. Verder is het natuurlijk mogelijk om automatisch naar je privé adres door te sturen. Het is ook mogelijk om de mail, agenda en contactpersonen te synchroniseren met je gsm of smartphone SharePoint Digitaal samenwerken bij de HU doen we met SharePoint, maar ook wordt SharePoint ingezet voor informatievoorziening. Daarnaast maken steeds meer systemen aan de HU gebruik van SharePoint om informatie te ontsluiten. SharePoint werkt samen met Microsoft Office, wat het gezamenlijk werken aan documenten, presentaties of spreadsheets eenvoudig maakt. Intranet Het intranet van de HU bevat informatie van alle faculteiten, instituten en HU Diensten. Alle informatie met betrekking tot het onderwijs en de organisatie is hier te vinden. Je opleidingsintranet bevat links naar cursussen, mededelingen en agenda s van de HU, de faculteit en je opleiding, ziekmeldingen van docenten en natuurlijk het laatste nieuws. 44/383

45 Cursussen Veel van de cursussen die digitaal worden ondersteund hebben een eigen ruimte in SharePoint. Gebruik van deze cursussite kan variëren van het uitwisselen van gegevens denk aan de presentaties van de docent in PowerPoint tot het samenwerken met medestudenten aan projecten of opdrachten. MySite De MySite is je persoonlijke pagina op SharePoint. Hier kun je bestanden plaatsen die je zowel thuis als op school kunt openen en wijzigen. Ook kun je werkruimtes maken om alleen of met andere studenten aan een project, werkstuk of opdracht te werken. Daarnaast kun je een blog aanmaken om je kennis te delen met anderen OSIRIS Student OSIRIS staat voor Onderwijs en Studenten Informatie, Registratie en Inschrijf Systeem. De HU gebruikt dit systeem voor de registratie van de studievoortgang. Hierin worden al jouw gegevens, cijfers en (deel)tentameninschrijvingen bijgehouden. Elke student heeft zelf toegang tot OSIRIS via Eenmaal ingelogd kun je gebruikmaken van de volgende basisfunctionaliteiten: Cijfers inzien Via het tabblad Resultaten zie je welke cijfers je voor de laatste 15 (deel)tentamens hebt behaald. Tevens is een statistisch overzicht beschikbaar van hoe het (deel)tentamen gemiddeld gemaakt is. Wil je alle resultaten in het huidige studiejaar zien, kijk dan bij het tabblad Voortgang. Onder Dossier vind je een overzicht van de resultaten die je gedurende je hele studie hebt behaald. Je kunt zelf bepalen of je alles wilt zien of bijvoorbeeld alleen de resultaten uit de hoofdfase. Je wordt geacht zelf je cijfers te controleren zodra ze online staan. Mogelijke fouten moet je altijd melden binnen vier weken na bekendmaking van het cijfer in OSIRIS. Dit doe je bij de examinator die bij het cijfer vermeld staat of bij de examencommissie. Studievoortgang Wil je weten welke vakken je nog moet volgen voor je kunt afstuderen, ga dan naar het tabblad Voortgang. Onder het kopje Studievoortgang selecteer je de opleiding die je volgt en geef je aan dat je Nog te volgen onderwijs wilt zien. OSIRIS vergelijkt jouw resultaten dan met het curriculum dat je volgt en geeft aan wat je gehaald hebt en wat je nog moet doen. Aanvragen vrijstellingen Je kunt een aanvraagformulier voor vrijstellingen invullen bij Studievoortgang > Vrijstelling aanvragen. Hier wordt je eigen curriculum getoond en op basis daarvan kun je een vrijstellingsaanvraag invullen en uitprinten. Meer informatie over de verlening van vrijstellingen vind je in paragraaf 4.2. Toets- en cursusinformatie Informatie over toetsen, cursussen, minors en keuzecursussen en over de wijze van inschrijven, is te vinden in OSIRIS. Inschrijven voor cursussen en toetsen Via het tabblad Inschrijven kun je via een eenvoudige wizard kiezen of je je wilt inschrijven voor een cursus, toets of minor. Zo kun je een keuze maken uit de cursussen uit je verplichte curriculum of een cursus zoeken uit het complete cursusaanbod van de HU. Informatie over de inschrijfperiode vind je terug in paragraaf van deze studiegids. Meer informatie over de inschrijving is ook te vinden in paragraaf 3.2 van deze studiegids. Overzicht inschrijvingen Wil je weten voor welke cursussen en toetsen je bent ingeschreven, kijk dan bij het tabblad Inschrijven onder het kopje Overzicht inschrijvingen. Dit overzicht laat alleen de cursussen en toetsen zien die op dit moment gegeven worden of in de toekomst liggen. 45/383

46 Bevestiging inschrijving Soms denk je dat je je correct hebt ingeschreven voor een cursus of toets, maar is jouw inschrijving bij de administratie niet te vinden. Om dit probleem te voorkomen krijg je na iedere inschrijving een bevestiging van de inschrijving op je HU- adres. Controleer altijd of je dit bericht hebt ontvangen en bewaar het goed. Uitschrijven voor cursussen en toetsen Ben je ingeschreven voor een cursus of een toets en wens je hiervoor uitgeschreven te worden, klik dan op het tabblad Uitschrijven. Vink de onderdelen (cursussen of toetsen) aan waarvoor je je wilt uitschrijven en kies voor uitschrijven. Een uitschrijving voor een cursus of toets is alleen mogelijk in de daarvoor opengestelde periode. Ook van het uitschrijven op een cursus of toets ontvang je een bevestigingsmail. Bewaar deze goed. Personalia wijzigen Op het tabblad Personalia kun je zelf je adres wijzigen en een (nieuwe) pasfoto uploaden. Deze pasfoto wordt gebruikt voor de collegekaart die je jaarlijks opgestuurd krijgt. Staan er onjuistheden bij het scherm personalia, neem dan contact op met Bureau Inschrijving. Een adreswijziging kun je ook via Studielink doorgeven. bij resultaat Als je op de link Aanvullende informatie klikt, kun je jezelf aanmelden voor het bericht bij een resultaat. Als resultaten op Aangemeld staat krijg je een wanneer in OSIRIS een resultaat wordt vastgelegd. Als je het instelt op Afgemeld krijg je geen s Wachtwoord Na verloop van tijd verloopt je HU-wachtwoord. Je krijgt dan vanzelf het verzoek om een nieuw wachtwoord in te voeren. Dit kan vanaf elke werkplek op de HU. Vanuit huis kun je jouw wachtwoord wijzigen via Het nieuwe wachtwoord moet uit acht posities bestaan en zowel letters als cijfers bevatten. Via deze website kun je ook je wachtwoord resetten als je het vergeten bent. Je krijgt via een eenmalige sms een nieuw wachtwoord toegestuurd. Let op: voor sommige programma s die je binnen je eigen opleiding gebruikt gelden afwijkende wachtwoorden. Voor vragen en ondersteuning met betrekking tot je wachtwoord kun je je wenden tot de onderwijsbalie (zie par ) en de website Informatiebeveiliging en privacy De HU hecht veel waarde aan informatiebeveiliging. Op infrastructureel gebied hebben we maatregelen genomen om alle gegevens binnen de HU zo goed mogelijk tegen misbruik te beschermen. Daarnaast bestaan er regels ten aanzien van het gebruik van de computers en het netwerk op de HU: de ICTgedragsregels (zie Je wordt geacht deze regels te kennen en je eraan te houden. Als gebruiker kun je zelf ook een en ander doen om de veiligheid te vergroten: de pc waarop je bent aangemeld niet onbeheerd achterlaten; je wachtwoord niet aan anderen geven; brieven en lijsten met vertrouwelijke gegevens direct bij de printer ophalen; vragen en/of opmerkingen op het gebied van vertrouwelijkheid en aan De HU kent daarnaast een privacyreglement op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens. Hierin is de bescherming van persoonsgegevens geregeld. In dit reglement staat onder meer welke informatie 46/383

47 geldt als vertrouwelijk en welke regels gelden ten aanzien van het gebruik van deze gegevens. Op de site lees je meer hierover Registratie studievoortgang Je studieresultaten worden geregistreerd in het digitale studievoortgangsysteem van de HU: OSIRIS. Zie ook par De studievoortgang wordt uitgedrukt in EC volgens het European Credit Transfer System (EC). Voor elke cursus waarvan de eindbeoordeling voldoende is, worden de bijbehorende EC toegekend. Voor deeltentamens worden geen EC toegekend. Zie ook par Loop je achter met het halen van je EC? In je eerste jaar neemt de studieloopbaanbegeleider contact met je op als je een waarschuwing hebt gehad voor een negatief studieadvies. Samen kunnen jullie bekijken welke factoren de achterstand veroorzaken en of (en hoe) daar iets aan kan worden gedaan. Daarnaast kun je bij je studieachterstand altijd zelf contact opnemen met je studieloopbaanbegeleider of studentendecaan. (zie paragraaf 8.3). Het is vooral belangrijk om dat te doen als de studieachterstand ontstaan is door bijzondere omstandigheden (b.v. ziekte). Zij kunnen je adviseren over mogelijke voorzieningen. Zie art. 21 OER-HU Onderwijsbalie Studenten Informatie Punt (STIP) Het Studenten Informatie Punt (STIP) kun je vinden op de begane grond in ruimte De medewerkers van het STIP zijn goed op de hoogte van zowel de faciliteiten binnen het gebouw als van de diverse studietrajecten. Zij worden hierin voorzien door alle afdelingen, diensten en faculteitsdirectie. Niet alle vragen kunnen direct beantwoord worden; voor sommige antwoorden zullen ze doorverwijzen. Privacygevoelige informatie wordt niet verstrekt. Bij het STIP kun je terecht met al je vragen. Algemene vragen over de Faculteit Gezondheidszorg, eventuele vervolgopleidingen etc. En natuurlijk met alle relevante vragen over je opleiding. Verder nog een kleine greep: informatie over je in- en uitschrijving; studievoortgang; digitale roosters; studentenstatuut; onderwijs- en examenregeling; het STIP heeft brochures van DUO, voorheen de IB groep; voorlichtingsbrochures; alles m.b.t. de vaccinaties Hepatitis B; uitleenmaterialen; resetten van wachtwoord; etc. Het aanvragen van een (oefen)lokaal kan via Het STIP is dagelijks geopend van uur. Tijdens de vakanties zijn er aangepaste openingstijden. Telefoon: International Office Faculty of Health Care (IO-FHC) Je wilt voor je studie of stage naar het buitenland, maar wat dan? Je hebt geen idee hoe je dat moet aanpakken of waar te beginnen. Dan is er voor jou het International Office Faculty of Health Care (IO- FHC). Je vindt het IO-FHC bij de mediatheek op de eerste verdieping. Wil je een afspraak maken? Stuur dan een mail naar 47/383

48 Wat kan het IO-FHC voor je doen? Het is belangrijk dat je al vroeg in je studie bij het IO-FHC langs gaat om je te oriënteren. Stel jezelf de vragen: Waarom wil ik naar het buitenland? Welke meerwaarde heeft een stage of studie in het buitenland voor mij? Welke eisen stelt de opleiding aan een buitenlandse stage of studieplaats? Hoe moet ik toegerust zijn voordat ik daadwerkelijk kan vertrekken? Hoe kan ik de periode in het buitenland tot een succes maken? Bij het IO-FHC kun je onder andere meer informatie krijgen over bijvoorbeeld: Het uitzoeken van de mogelijkheden m.b.t. financiën, zoals beurzen en subsidies. Het zoeken naar een goede verzekering en het aanvragen van visa. Het kiezen van modules uit het IHS programma. Het zoeken naar relevante taalmodules. Het in contact brengen met (oud-)studenten, die tijdens hun studie al in het buitenland zijn geweest. Het in contact brengen met andere FG-studenten, die geïnteresseerd zijn in een buitenland- stage. Het in contact brengen met de coördinator Internationalisering van je opleiding. Het in contact brengen met het International Office van de hogeschool. International Office Faculty of Health Care Hogeschool Utrecht, Faculteit Gezondheidszorg Bolognalaan 101, Utrecht Website: Telefoonnummer: Studievereniging Studieverenigingen hebben als doel je studententijd zo leuk mogelijk te maken. Studieverenigingen organiseren niet alleen gezellige activiteiten, ze zorgen ook voor inhoudelijke activiteiten en betrokkenheid bij je studie, de hogeschool en je toekomstige vakgebied. De studieverenigingen binnen de HU zijn verenigd in de koepelorganisatie OSHU, die hogeschoolbreed de belangen van de diverse verenigingen behartigt.. Paramedus is de studievereniging van de Faculteit Gezondheidszorg. Paramedus bestaat sinds 1965 en telt momenteel zo n 650 leden. Onder dit gezelschap bevinden zich studenten van alle opleidingen die deze faculteit aanbiedt. Paramedus is geen studentenvereniging, maar een studievereniging. Hierdoor is er geen ontgroening of aanwezigheidsplicht; het is een echte gezelligheidsvereniging. Het leuke aan Paramedus is, dat er mensen van allerlei opleidingen lid zijn, je naast gezellige activiteiten ook nog eens educatief bezig kunt zijn. Er worden veel activiteiten georganiseerd zoals vijf themafeesten per jaar, een wekelijkse borrel op donderdagmiddag in het èfgé-café, een gala en borrelavonden door het jaar heen. Ook worden er activiteiten exclusief voor de leden georganiseerd zoals wintersport, paintbaldag, Surf n Beachdag, barbecue, bezoek aan de snijzaal, bezoek Bodies, buitenlandse excursie en een zeilweekend. Om dit alles te regelen zijn ongeveer 40 leden van Paramedus actief in verschillende commissies. Wanneer je vragen of opmerkingen hebt, kun je altijd contact opnemen: Het bestuur is vaak te vinden in de Parameduskamer: 2.125, en daarnaast op donderdagmiddag in het efgé-café. 48/383

49 2.8.5 Opleidingscommissies De opleiding heeft ook een opleidingscommissie (OC). Soms worden meerdere opleidingen vertegenwoordigd door één OC, dan heet het een Gemeenschappelijke Opleidingscommissie (GOC). De commissie is een adviesorgaan van de instituutsdirectie. Adviezen gaan bijvoorbeeld over de inhoud van het onderwijs, de studiebegeleiding die wordt aangeboden en de praktijkcomponent van een opleiding. In de opleidingscommissie zitten studenten. Als je een goed idee hebt voor de verbetering van jouw opleiding, laat het dan vooral weten aan de OC! Wil je zelf lid worden van de opleidingscommissie? Stel je dan kandidaat tijdens de eerstkomende verkiezingen. Meer informatie kun je krijgen bij de coördinator Bestuurlijke participatie studenten, die te bereiken is via of mail de OC via De coördinator verzorgt ook ondersteuning van de actieve opleidingscommissies. 2.9 Contactgegevens Management Team Farmakunde Naam Rooster Code Hans Merkx HMERK Directeur Instituut Paramedische Studies Daphne Cohen Ellen Leijten ELEIJ Coördinator deeltijdopleiding Functie Mailadres Telnr Werkdag en Ma-diwo-do-vr DCOHE Opleidingsmanager 7309 Womodo-vr 5765 di-do-vr Ondersteuning Opleiding Farmakunde Hanneke Vermeulen Mirjam Broekema HVERM Secretariaat 5203 Di-do-vr MBROE Stagebureau 5341 Ma-diwo-do-vr Examencommissie Examencommissie Coördinatoren Opleiding Farmakunde Ilhame Chakhssi ICHAK Coördinator Propedeuse 5762 di-wo-do Jeroen Hendrix Stella van Boom Carolien Muijs- van Rijnsoever JHEND Coördinator 5778 di-wo-dovr Hoofdfase SBOOM Coördinator Stage 5502 di-do-vr CRIJN Coördinator Onderzoek 5099 Ma-di-vr 49/383

50 Lectoraat Farmakunde Ad van Dooren ADOOR Lector 5258 Ma-diwo-do-vr Docententeam Farmakunde Peggy van den Barselaar Dita van Beek PBARS DBEEK Communicatievaardigheden, gezondheidsvoorlichting Communicatievaardigheden, professionalisering 5383 di-do 5776 di-do-vr Frederique Bergsma Stella van Boom FBERG SBOOM Werkveld, farmacologie, kwaliteitsmanagement, Gezondheidsvoorlichting, bedrijfsvoering 5928 ma-diwo-do-vr 5502 di-do-vr Lia Botman LBOTM 5775 di-do-vr Ilhame Chakhssi Jenny van Gent ICHAK JGENT Kwaliteitsmanagement, gezondheidsvoorlichting Kwaliteitsmanagement, farmacologie minor FPZ ICT onderzoek Jeroen JHEND Hendrix Ellen de Jong EJONG Schriftelijke communicatie, werkveld, voorlichting, bedrijfsvoering Mirjam Kokenberg Dianne Koning MKOKE DKONI 5849 ma-di-dovr Kwaliteitsmanagement, bedrijfsvoering Minor FPZ Farmacologie, werkveld, kwaliteitsmanagement Ellen Leijten ELEIJ Werkveld, bedrijfsvoering Janneke JMIJN Onderzoek Mijnster schriftelijke communicatie Ellen Molewijk 5762 di-wo-do 9380 di-do-vr 5778 do-vr 5260 di-wo-do 5470 di-woedo-vrij 5765 di-do-vr 5766 di-do-vr EMOLE Minor IPS 5281 ma-di-dovr 50/383

51 Sietse Mosselman Carolien Muijs - van Rijnsoever Charlotte Plantenga Esther du Pon Paul Salverda SMOSS CRIJN CPLAN EPON Onderzoek, projectmanagement en minor IPS Farmacologie onderzoek minor IPS Communicatievaardigheden, bedrijfsvoering Tutor onderzoek stage 5871 di-do-vrij 5099 ma-di-vr 5320 ma-di-do 2102 ma-diwoe-dovrij PSALV Bedrijfsvoering 5758 do-vr Lianne Smits LSMIT Bedrijfsvoering, 5664 ma-di-dovr Peter Vermeulen PVERM Onderzoek 5284 ma-diwo-do Marga de Wit MWIT Werkveld, voorlichting 5501 di-do-vr 51/383

52 3 Cursussen 3.1 Cursusdeelname Het onderwijsprogramma van je opleiding is samengesteld uit onderwijseenheden, de zogenaamde cursussen. Een cursus is een samenhangend geheel van te verwerven kennis, inzicht en (beroeps)vaardigheden, met een studielast uitgedrukt in studiepunten of EC. Een cursus wordt afgerond door middel van een tentamen. Alle cursussen staan achterin deze studiegids vermeld en worden voor aanvang van het studiejaar gepubliceerd in OSIRIS ( en in de cursusomschrijving in par Inschrijving voor cursussen Deelname aan cursussen is alleen mogelijk als je tijdig bent ingeschreven in OSIRIS ( Als student ben je hier zelf verantwoordelijk voor. Controleer dus altijd of je bent ingeschreven en print je inschrijfbevestiging. Als je niet correct bent ingeschreven, heb je geen toegang tot de cursus. Voor de cursussen van het eerste blok van de propedeuse word je automatisch ingeschreven. Als je voor een cursus bent ingeschreven, word je automatisch ingeschreven voor het eerste reguliere tentamen volgend op de cursus. Als je niet wilt deelnemen aan dit tentamen kun je je tot uiterlijk één week na de uiterste inschrijfdatum voor het tentamen uitschrijven. Zie par voor de regelingen over het inen uitschrijven voor (her) tentamens. Inschrijving voor een minor houdt tevens een inschrijving in voor alle cursussen die deel uitmaken van de minor. Zie artikel 32 OER-HU. Overzicht data in- en uitschrijving voor cursussen: Onderwijsperiode Data Periode A (blok 1) 1 juli 2013 t/m 10 augustus 2013 Periode B (blok 2) 1 juli 2013 t/m 26 oktober 2013 Periode C (blok 3) 1 juli 2013 t/m 18 januari 2014 Periode D (blok 4) 1 juli 2013 t/m 29 maart 2014 Periode E (blok 5) 1 juli 2013 t/m 14 juni 2014 Periode JAAR 1 juli 2013 t/m 31 augustus Aanwezigheidsplicht Aanwezig zijn is een belangrijk onderdeel van je ontwikkeling als student. Het draagt bij aan het worden van een hbo-professional. In de OER HU is bepaald dat de opleiding voor (een gedeelte van) een cursus een aanwezigheidsplicht kan opleggen als de aanwezigheid essentieel is voor de toetsing van het vak. Dat is bijvoorbeeld het geval bij praktisch verworven inzichten die opgedaan worden in de les. In hoofdstuk 10 (cursusbeschrijving) staat de verdere toelichting op een mogelijke aanwezigheidsplicht bij een cursus. Als er goede redenen zijn waarom je niet kunt voldoen aan de aanwezigheidsplicht, dan kun je bij de examencommissie een verzoek indienen voor een ontheffing. (zie par ) Deze kan de examencommissie verlenen, al dan niet onder het stellen van vervangende eisen. Sommige cursussen hebben een aanwezigheidsplicht. Dit staat per cursus vermeld in de cursusomschrijving (modulehandleiding). Zie par. 3.5 In de module/cursushandleiding wordt tevens aangegeven welke compensatieopdrachten moeten worden uitgevoerd bij (gedeeltelijke) afwezigheid. 52/383

53 3.4 Ingangseisen Aan een cursus kunnen ingangseisen zijn verbonden. Zie daarvoor de cursusbeschrijvingen in hoofdstuk 10. Voldoe je niet aan deze vereisten dan mag je niet deelnemen aan de cursus, tenzij de examencommissie daarvoor toestemming geeft. Zie voor meer informatie over de verzoekprocedure bij de examencommissie par Voor aanschaf (les) materiaal zie par Om een goede doorstroming tijdens de studie te bevorderen geldt als uitgangspunt dat er zo min mogelijk drempels zijn. Echter om de kwaliteit van de beginsituatie per module te waarborgen zijn drempels soms noodzakelijk. Bij een studieachterstand ben je als student verplicht een studieplan op te stellen, dat goedgekeurd is door de studieloopbaanbegeleider. Binnen de opleiding Farmakunde kunnen de volgende drempels worden onderscheiden: Overzicht ingangseisen per cursus VOLTIJD studiejaar Studiejaar Osiriscode Cursusnaam Ingangseisen 1 GFA-1.WV1-13 Werkveld 1 Geen 1 GFA-1.FC Farmacologie 1-I Geen 1 GFA-1.FC Farmacologie 1-II Farmacologie 1-I gevolgd 1 GFA-1.KM Kwaliteitsmanagement 1-I Geen 1 GFA-1.KM Kwaliteitsmanagement 1-II Kwaliteitsmanagement 1-I gevolgd 1 GFA-1.BV Bedrijfsvoering 1-I Geen 1 GFA-1.BV Bedrijfsvoering 1-II Bedrijfsvoering 1-I tegelijkertijd volgen 1 GFA-1.BV Bedrijfsvoering 1-III Bedrijfsvoering 1-I gevolgd Bedrijfsvoering 1-II gevolgd 1 GFA-1.STAGE1- Stage 1 Minimaal 15 EC s behaald 13 1 GFA-1.GV Gezondheidsvoorlichting 1-I Geen 1 GFA-1.GV Gezondheidsvoorlichting 1- Gezondheidsvoorlichting 1-I gevolgd II 1 GFA-1.FC2-13 Farmacologie 2 Farmacologie 1-I gevolgd Farmacologie 1-II gevolgd 2 GFA-2.WV2-13 Werkveld 2 Geen 2 GFA-2.BV2-13 Bedrijfsvoering 2 Module C1 [inleiding bedrijfskunde en het uitvoeren van een bedrijfsanalyse] gevolgd 2 GFA-2.EVB-13 Gezondheidsvoorlichting 2 Module D1 [opzetten van een voorlichtingsplan] gevolgd 2 GFA-2.KM2-13 Kwaliteitsmanagement 2 Module kwal 1A1 en 1B1 [inleiding in de integrale kwaliteitszorg deel 1 en 2] gevolgd 2 GFA-2.FC3-13 Farmacologie 3 Module B1 [ontwikkelen van farmaceutische folders] gevolgd 2 GFA-2.STAGE-13 Stage 2 Stage 1 behaald, 75 EC s behaald van studiejaar 1 en 2 3 GFA-3.EVA-12 Bedrijfsvoering 3 Vaktoetsen module C1 [inleiding bedrijfskunde en het uitvoeren van een bedrijfsanalyse] behaald 3 GFA-3.EVB-12 Werkveld 3 Vaktoetsen module C1 [inleiding bedrijfskunde en het uitvoeren van een bedrijfsanalyse] behaald en cursus Bedrijfsvoering 3 gevolgd 3 of 4 GFA-4.PO-13 Praktijkgericht Onderzoek Propedeuse behaald, 53/383

54 GFA-3.OND-12 3 of 4 GFA-4.PM-13 GFA-3.PRM-12 3 of 4 GFA-4.STAGE-13 GFA-4.STAGE4-11 Projectmanagement Stage 3 minimaal 40 EC s van studiejaar 2, vaktoetsen module B2 [evalueren van een gezondheidscampagne] behaald. Werkveld 3 gevolgd Geen Propedeuse behaald, minimaal 40 EC s van studiejaar 2 Werkveld 3 gevolgd Overzicht ingangseisen per module DEELTIJD Studiejaar Osiriscode Cursusnaam Ingangseisen 1 GFA-1.COMA-10 GFA-1.ICTA-09 GFA-1.DVA-09 GFA-1.EVA-10 1 GFA-1.COMB-03 GFA-1.PROB-10 GFA-1.ICTB-03 GFA-1.DVB-03 GFA-1.EVB-10 1 GFA-1.COMC-03 GFA-1.EVC-10 Module A1 [inleiding in het farmaceutische werkveld] Module B1[ontwikkelen van farmaceutische folders] Module C1 [inleiding bedrijfskunde en het uitvoeren van een bedrijfsanalyse] Geen Geen Geen 1 GFA-1.STAGE-09 Beroepsoriënterende stage Minimaal 15 EC s 1 GFA-1.COMD-03 Module D1[opzetten van Geen GFA-1.PROD-10 GFA-1.ICTD-03 GFA-1.EVD-10 een voorlichtingsplan] 2 GFA-2.ICTA-10 GFA-2.EVA-11 Module A2 [inleiding in de integrale kwaliteitszorg] Geen 2 GFA-2.EVC-11 GFA-2.COMC-11 2 GFA-2.EVD-10 GFA-2.PROD-10 2 GFA-2.COMB-10 GFA-2.EVB-10 Module C2[ voorbereiden van formulariumadviezen] Module [uitvoeren van een interne audit] Module [evalueren van een voorlichtingscampagne] Module B1 [ontwikkelen van farmaceutische folders] gevolgd Module A2 [inleiding in de integrale kwaliteitszorg] gevolgd Module D1 [opzetten van een voorlichtingsplan] gevolgd 3 GFA-3.EVA-12 Bedrijfsvoering 3 Vaktoets module C1 (GFA-1.EVC-10) [inleiding bedrijfskunde en het uitvoeren van een bedrijfsanalyse] behaald 3 GFA-3.EVB-12 Werkveld 3 Module Bedrijfsvoering 3 gevolgd 3 of 4 GFA-4.ONDPRO-13 GFA-4.OND-13 3 of 4 GFA-4.STAGE-13 GFA-4.STAGE4-11 Onderzoek Stage 3 Propedeuse behaald, minimaal 40 EC s van studiejaar 2, GFA-2.EVB-10 behaald. Module Werkveld 3 gevolgd Propedeuse behaald, minimaal 40 EC s van studiejaar 2 Module Werkveld 3 gevolgd 54/383

55 3.5 Cursusbeschrijvingen De cursusbeschrijvingen van jouw opleiding staan vermeld in hoofdstuk 10 van deze studiegids. In de cursusbeschrijving vind je alle relevante informatie over de cursussen van je opleiding.. In de cursusbeschrijving vind je alle relevante informatie over de cursussen van je opleiding. Verder worden de cursussen gedetailleerd beschreven in module/cursushandleiding. Deze module/cursushandleidingen, onderverdeeld per cohort, zijn te vinden op de Farmakunde opleidingssite op Sharepoint Zie Op kun je eveneens informatie over de cursussen vinden. Zie art. 18 en 19 OER-HU.. 55/383

56 4 Tentamens en examens 4.1 Introductie Tentamens Een cursus wordt afgerond met een tentamen. Elk tentamen toetst je kennis, inzicht en/of vaardigheden. Een tentamen kan ook een onderzoek naar de beroepshouding van een student betreffen. Tentamens (ook die in groepsverband worden gemaakt) dienen primair om de leerresultaten van individuele studenten te toetsen aan de beoogde doelstellingen. De examencommissie wijst voor het afnemen van tentamens, het vaststellen van de uitslag en de invoering daarvan in OSIRIS examinatoren aan. Een tentamen kan onderverdeeld zijn in deeltentamens. Een tentamen of examen is met goed gevolg afgelegd als hiervoor vóór afronding ten minste het cijfer 5,5 is behaald (zie paragraaf ). Als er deeltentamens zijn, is het tentamen pas behaald als alle deeltentamens zijn afgelegd en gezamenlijk tot een voldoende leiden. In de cursusbeschrijving is de onderlinge weging aangegeven. Hierin staat ook vermeld als voor een bepaald deeltentamen minimaal een bepaald cijfer moet zijn behaald. Examens Iedere bacheloropleiding kent twee examens: het propedeutisch examen en het eindexamen. Deze examens vormen respectievelijk de afsluiting van de propedeutische fase en de gehele bacheloropleiding. Je slaagt voor het propedeutisch examen of eindexamen als je voor dat deel voldoet aan de beschreven normen. Daarvoor moeten alle benodigde EC zijn behaald. Dat zijn voor de propedeuse 60 EC en voor het eindexamen 240 EC (dit is inclusief de 60 EC van de propedeuse). Je kunt het eindexamen alleen afleggen als het propedeutisch examen is behaald. Zodra je het programma van de propedeutische fase of hoofdfase hebt afgerond, beoordeelt de examencommissie in haar eerstvolgende vergadering jouw resultaten. Ben je geslaagd en voldoe je aan alle overige verplichtingen met betrekking tot de opleiding, dan reikt de examencommissie het diploma uit. Daarvoor gelden procedurele regels, zie paragraaf 5.1. Afstudeereenheid Iedereen die een diploma wil krijgen, moet dus ook de afstudeereenheid met goed gevolg afronden. De afstudeereenheid is een vorm van eindexamen. De afstudeereenheid kan uit één cursus van 15 EC bestaan, maar kan ook worden samengesteld uit meerdere samenhangende kerncursussen waaruit een goed beeld van je eindniveau gedestilleerd kan worden. De afstudeereenheid omvat minimaal 15 EC en hiervoor mag je geen vrijstellingen hebben (tenzij de vrijstelling voor 1 september 2012 afgegeven is). De afstudeereenheid kan uit 1 onderwijseenheid bestaan, maar kan ook uit meerdere door de opleiding aangewezen cursussen uit het derde of vierde jaar bestaan. Je mag pas deelnemen aan de afstudeereenheid als je de propedeuse behaald hebt. In beginsel is er altijd een vertegenwoordiger van het werkveld als adviseur betrokken. De afstudeereenheid bij de opleiding Farmakunde omvat het uitvoeren van een stage en het uitvoeren van een praktijkgericht onderzoek. De voorwaarden en richtlijnen zijn te vinden in de handleidingen van de betreffende cursussen. Deze zijn te vinden op Elke student doet individueel een praktijkgericht onderzoek. Daartoe moet je voorafgaand aan de periode een onderzoeksopdracht bij een opdrachtgever zoeken. De onderzoeksopdracht moet volgens een bepaald format worden beschreven. Je wordt hierbij begeleid door een tutor vanuit de opleiding die tevens de opdracht moet fiatteren. 56/383

57 Afstudeereenheid Cohort 2010 Farmakunde, Voltijd Praktijkgericht Onderzoek [GFA-3.OND-12] Stage 3 [GFA-4.STAGE3-13] 20 EC 30 EC Afstudeereenheid Cohort 2010 Farmakunde, Deeltijd Praktijkgericht Onderzoek [GFA-4.ONDPRO-13] Stage [GFA-4.STAGE-13] 15 EC 30 EC Zie art. 28, 30 en 42 OER-HU. 4.2 Vrijstellingen De examencommissie kan je vrijstelling verlenen voor (deel)tentamens, (een deel van) de profileringsruimte, of zelfs voor de gehele propedeuse. Vrijstelling van een tentamen of examen betekent dat je niet hoeft deel te nemen aan de desbetreffende cursus(sen) en dat je de EC voor de betreffende cursus krijgt toegekend. Een vrijstelling kan op grond van de wet pas verleend worden als je bent ingeschreven. HU heeft ervoor gekozen alleen vrijstellingen te verlenen op grond van eerder behaalde tentamens of examens. Deze kun je behaald hebben in: - de vooropleiding op grond waarvan je toegelaten bent tot deze opleiding; - tentamens of examens die je hebt behaald binnen een geaccrediteerde opleiding; - tentamens of examens van een opleiding waarvan de kwaliteitsborging vergelijkbaar is met het accreditatiesysteem. Dat is bijvoorbeeld van belang bij buitenlandse opleidingen. In Nederland betekent geaccrediteerd dat er een onafhankelijke externe controle van de opleiding heeft plaatsgevonden door de Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie NVAO. Praktisch gezien voldoen alle hbo- en wo-opleidingen waarvoor je via Studielink kunt inschrijven aan dit criterium. Als het andere opleidingen betreft, vooral buitenlandse, zal de examencommissie moeten nagaan of de kwaliteit op een vergelijkbare manier geborgd is. De HU verleent dus geen vrijstellingen op basis van werkervaring. Wel kun je, als de opleiding die mogelijkheid aanbiedt, je opgedane werkervaring verzilveren door deze te laten toetsen middels een tentamen. Ook bestaat er de mogelijkheid om beroepsproducten die je in je werk hebt gemaakt in te brengen in je opleiding, waardoor er mogelijkheden kunnen bestaan om je leerroute te versnellen. Zie voor meer informatie over leerwegonafhankelijk toetsen paragraaf Als je voor een (of meer) vrijstelling(en) in aanmerking wenst te komen, moet je een gemotiveerd verzoek indienen bij de examencommissie. Dit verzoek moet ondertekend zijn en de volgende gegevens bevatten: a) je naam, adres en studentnummer; b) een omschrijving van de gronden waarop om de vrijstelling wordt verzocht; 57/383

58 c) zo mogelijk onderliggende documentatie waaruit de inhoud van de gevolgde cursus(sen) blijkt (bijvoorbeeld een cursusomschrijving of studiewijzer waaruit afgetoetste kennis, vaardigheden en competenties blijken); d) zo mogelijk voor welke cursus(sen) de vrijstelling wordt verzocht; e) een gewaarmerkte kopie van diploma met cijferlijst of een gewaarmerkt bewijs van eerder afgelegde tentamens. In geval van een verzoek tot een vrijstelling van (een deel van) de profileringsruimte bevat het verzoek: a) het besluit van de examencommissie waaruit de goedkeuring voor de invulling van de profileringsruimte blijkt; b) een gewaarmerkte kopie van het certificaat/verklaring met cijferlijst van de elders behaalde resultaten. Voor de afstudeereenheid (zie par. 4.1) wordt geen vrijstelling verleend. Wel geldt dat in vorige jaren de HU een ruimere regeling had voor het toekennen van vrijstellingen. De destijds al door de examencommissie verleende vrijstellingen komen niet te vervallen, ook niet als het om (een deel van) de afstudeereenheid gaat. Vrijstellingen zijn zes jaar geldig en worden verstrekt door de examencommissie op basis van de procedure als vermeld in artikel 40 OER HU bacheloropleidingen. In bijzondere gevallen kan de examencommissie van de termijn van zes jaar afwijken. Hiervoor moet je dan een verzoek bij de examencommissie indienen. Zie par voor algemene informatie over de verzoekprocedure bij de examencommissie. Let op: Als je meer dan 15 EC aan vrijstelling in de propedeuse hebt, heeft dit gevolgen voor de norm voor het verkrijgen van een positief studieadvies. Meer hierover kun je vinden in paragraaf van deze studiegids. Overleg eerst met je studieloopbaanbegeleider of het zinvol is om een vrijstelling aan te vragen. Als een verzoek wordt ingediend, moet daar altijd een schriftelijk bewijsstuk (diploma, cijferlijst, verklaring etc.) zijn bijgevoegd. Binnen de HU worden enkel nog vrijstellingen afgegeven op eerder gevolgd onderwijs (zie voor de vereisten paragraaf 4.2.) Vrijstellingen worden binnen OSIRIS daarom weergegeven als VRY-O (op grond van eerder gevolgd onderwijs). In vorige jaren was het ook nog mogelijk om op andere gronden vrijstellingen af te geven, toen was registratie als VRY-A (op grond van een assessment van een gecertificeerd EVC-bureau) of VRY-E (op grond van elders opgedane kennis en vaardigheden zonder EVC assessment) of VRY (niet nader gespecificeerd) mogelijk. De vrijstelling blijft buiten beschouwing bij een eventuele berekening van een gemiddelde. Vrijstellingen voor vakken uit de hoofdfase kun je pas aanvragen als je formeel tot de hoofdfase bent toegelaten. Vrijstellingen voor de profilering Voor een vrijstelling binnen de profileringsruimte kan, ter beoordeling van de examencommissie, in aanmerking komen: Vooropleiding HBO- of WO-diploma, ongeacht de richting HBO- of WO-propedeuse, ongeacht de richting Vrijstelling EC s Ten hoogste 30 EC vrijstelling Ten hoogste 10 EC vrijstelling 58/383

59 In alle gevallen dienen verzoeken om vrijstellingen, voorzien van bewijsstukken, te worden ingediend via de site van de examencommissie Zie art. 40 OER-HU). 4.3 Organisatie tentamens Tentamenvorm en -duur Tentamens zijn bedoeld om jouw studieresultaten te toetsen en te beoordelen. Dit kan op verschillende manieren. De meest gebruikte tentamenvormen zijn: tentamens met gesloten vragen tentamens met open vragen tentamens met meerkeuzevragen werkstukken of andere vormen van schriftelijke opdrachten portfolio s reflectieverslagen het vervaardigen en/of uitvoeren van een presentatie en/of taak een mondeling tentamen In de cursusbeschrijving (hoofdstuk 10) wordt aangegeven of een tentamen eventueel leerwegonafhankelijk is. Dit houdt in dat je het tentamen ook zou kunnen afleggen zonder dat je de cursus hebt gevolgd. Dit is belangrijk als je door werk, andere ervaringen of een niet-erkende vorm van scholing al denkt te beschikken over de competenties. Zoals je hiervoor kunt lezen (4.2.) kent de hogeschool alleen een vrijstelling toe op grond van scholing, en niet op grond van andere ervaring. Maar door een leerwegonafhankelijk tentamen kun je deze ervaring toch binnen je opleiding te gelde maken en zo je opleiding versnellen. De examinatoren stellen de benodigde opdrachten, opgaven en beoordelingsnormen vast en zorgen ervoor (samen met andere bij een tentamen betrokkenen) dat de vereiste geheimhouding in acht wordt genomen totdat de opgaven zijn uitgereikt aan de kandidaten. De beschikbare tijdsduur voor tentamens wordt in OSIRIS en op het opgavenblad vermeld en wordt tevens door de surveillant bekendgemaakt. Bij uitzondering kunnen tentamens langer of korter duren. Zie art. 31 OER-HU Tentamenrooster en Toetsplan De meeste tentamens worden gedurende de tentamenweken aan het einde van elke lesperiode (elk blok) afgenomen. Via de opleiding wordt hiervoor een tentamenrooster bekendgemaakt (al dan niet als onderdeel van het semesterrooster). Op het tentamenrooster voor de betreffende periode wordt exact aangegeven op welke dag, op welk tijdstip en in welk lokaal de toets (of herkansing) plaatsvindt. Hieronder vind je het toetsplan, met daarin de toetsdata en herkansingsdata. Het tot stand komen van de individuele beoordeling bij een projectopdracht wordt beschreven in de cursushandleiding. Zie art. 31 OER-HU 59/383

60

61 61/383

62 62/383

63 63/383

64 64/383

65 65/383

66 4.3.3 Inschrijving en deelname (her)tentamens Inschrijving tentamens Deelname aan tentamens is alleen mogelijk als je tijdig bent ingeschreven in OSIRIS ( Je bent hier zelf verantwoordelijk voor. Controleer dus altijd of je bent ingeschreven en print je inschrijfbevestiging. Als je niet correct bent ingeschreven, heb je geen toegang tot het tentamen. Als je voor een cursus bent ingeschreven, word je automatisch ingeschreven voor het eerste reguliere tentamen volgend op de cursus. Als je niet wilt deelnemen aan dit tentamen moet je je uiterlijk één week na de uiterste inschrijfdatum voor het tentamen uitschrijven. Als je wel stond ingeschreven, maar niet hebt deelgenomen aan het tentamen wordt in OSIRIS NA (niet aanwezig) als tentamenresultaat geregistreerd. Dit is een tentamenuitslag en daarmee verlies je dus een tentamenkans. Het is pas mogelijk in te schrijven voor een herkansing nadat het (onvoldoende) resultaat van een eerder (deel)tentamen waarvoor je bent ingeschreven, is ingevoerd in Osiris. Voor tentamens die je los van de cursus wilt doen (hertentamens) dien je je zelf in te schrijven. Dit met uitzondering van hertentamens die kort na het eerste reguliere tentamen plaatsvinden. In die gevallen zal de opleiding je voor deelname aan het hertentamen inschrijven en hoef je dat niet zelf te doen. Via modulehandleidingen en/of mailberichten en/of sharepoint word je geïnformeerd over de cursussen waarvoor deze uitzonderingsregeling geldt. Zie voor de inschrijvingsdata, de tabel hieronder. Onderwijsperiode Tentamen inschrijving geopend vanaf Tentamen inschrijving geopend t/m Tentamen uitschrijving mogelijk t/m Periode A (blok 1) 1 juli oktober oktober 2013 Periode B (blok 2) 1 juli december december 2013 Periode C (blok 3) 1 juli maart maart 2014 Periode D (blok 4) 1 juli mei mei 2014 Periode E (blok 5) 1 juli juli augustus 2014 Periode JAAR 1 juli augustus augustus 2014 Zie par voor tentamenroosters e.d. Tentamenkansen / herkansingen / vervangende opdracht Het aantal keer dat een tentamen per jaar aangeboden wordt, wordt uitgedrukt in tentamenmogelijkheden. Het aantal keer dat een student het tentamen per jaar mag afleggen, wordt uitgedrukt in het aantal tentamenkansen. Gedurende het studiejaar zijn er per cursus meerdere data waarop je een tentamen kunt afleggen, dit zijn de tentamenmogelijkheden. Zie OSIRIS voor deze data. Een student mag bij de opleiding Farmakunde maximaal twee keer per studiejaar een tentamen afleggen. Aan sommige cursussen is slechts één tentamenkans verbonden, omdat herkansing in hetzelfde studiejaar redelijkerwijs niet mogelijk is gelet op de aard van de cursus. Bijvoorbeeld in het geval van stages. In hoofdstuk 10 in de cursusomschrijving wordt aangegeven wanneer dit het geval is. Alleen onvoldoende resultaten kunnen herkanst worden. Als je in dit studiejaar geen tentamenkans meer hebt, maar je hebt het tentamen nog niet gehaald, kun je in de volgende situaties de examencommissie verzoeken om nog een extra tentamenkans toe te kennen. Overmacht Kun je door overmacht niet aan een tentamen deelnemen? Verzoek dan de examencommissie om een extra tentamenkans. Van overmacht is sprake als zich een of meer van de volgende omstandigheden voordoen:

67 ziekte lichamelijke of andere functiestoornis zwangerschap bijzondere familieomstandigheden andere situaties van overmacht, dit ter beoordeling van de examencommissie De opleiding kan ook een extra tentamenkans toekennen indien dat deel uitmaakt van een vastgesteld beleid gericht op (potentiële) langstudeerders. Studievertraging van ten minste drie maanden Studenten die: a. ten minste 1 maal hebben deelgenomen aan het tentamen, én b. voor wie een studie- of afstudeervertraging van ten minste drie maanden dreigt te ontstaan kunnen een verzoek indienen bij de examencommissie voor een extra tentamenkans. Tentamenmogelijkheid bij wijziging of vervanging van een cursus In opvolgende studiejaren kunnen de naam, vorm en/of inhoud van cursussen en tentamens wijzigen of worden vervangen. In het collegejaar ná deze wijziging/vervanging krijg je twee keer de mogelijkheid om op basis van de oude cursus een tentamen af te leggen. Naast een extra tentamenkans kun je de examencommissie ook om een vervangende opdracht vragen. Dit houdt in dat je het tentamen in een andere dan de reguliere toetsvorm aflegt. De examencommissie kan met een dergelijk verzoek instemmen als: a. je recht hebt op een tentamenkans, én b. je al minimaal twee keer hebt deelgenomen aan het reguliere tentamen, én c. een vakdocent een positief advies geeft, én d. er een studie- of afstudeervertraging van ten minste drie maanden dreigt te ontstaan. De examencommissie kent ook een vervangende opdracht toe als de student door overmacht of persoonlijke omstandigheden, waaronder financiële, niet deel kan nemen aan een verplichte introductie, excursie of werkweek. Zie art. 31, 33, 34 en 36 OER-HU Voorzieningen in geval van een functiebeperking Onder een functiebeperking verstaan we alle lichamelijke, zintuiglijke en psychische aandoeningen die chronisch, dus langdurig van aard, zijn. Soms is een beperking goed te zien of te horen, zoals een visuele beperking of chronisch stotteren. Het komt echter vaak voor dat een beperking of chronische ziekte niet opvalt. Denk aan dyslexie, chronische vermoeidheid, AD(H)D, RSI, reuma, psychische aandoeningen zoals depressie en vormen van autisme, zoals PDD-NOS en Syndroom van Asperger. Zie par. 8.8 voor algemene informatie over studeren met een functiebeperking, en par voor algemene informatie over de verzoekprocedure bij de examencommissie. Algemeen Als je een functiebeperking of chronische ziekte hebt kun je de examencommissie verzoeken om voorzieningen te treffen, waardoor je een examen of tentamen op aangepaste wijze kunt afleggen. Neem als je een functiebeperking of chronische ziekte hebt zo snel mogelijk contact op met de studentendecaan (zie par. 8.8). Hij/zij kan je informeren over de mogelijkheden en helpen bij het indienen van het verzoek. Een verzoek voor aangepaste voorzieningen moet je tijdig en schriftelijk met bijbehorende deskundigenverklaring indienen bij de examencommissie. Tijdig houdt in dat de opleiding voldoende tijd heeft om het verzoek te behandelen en de logistieke planning in gang te zetten voor de start van de tentamens waarop de aanvraag betrekking heeft. Voorzieningen en faciliteiten De HU biedt de volgende voorzieningen aan: - aangepast tentamenmateriaal (bijvoorbeeld vergroot lettertype, een andere kleur papier in verband met dyslexie of visuele beperkingen); - het gebruik van een laptop bij een tentamen; 67/383

68 - verlenging van de tentamentijd; - fysieke voorzieningen in de gebouwen (bijvoorbeeld de toegankelijkheid van het schoolgebouw). Daarnaast biedt Hogeschool Utrecht ook de volgende faciliteiten aan: - digitale programma s als Kurzweil, met name bedoeld voor studenten met dyslexie; - rustruimte; - studentenpsycholoog. Extra faciliteiten en groene kaart Studenten die op grond van hun functiebeperking menen recht te hebben op extra voorzieningen (bijvoorbeeld extra tentamentijd bij dyslexie) kunnen dit aan het begin van het studiejaar (in september) aangeven bij de betreffende examencommissie. De student dient voorafgaand aan het verzoek een afspraak te maken met de decaan; hij/zij kan de student helpen met het opstellen van het verzoek aan de examencommissie. Als de examencommissie het verzoek honoreert, ontvangt de student binnen twee werkweken een groene kaart van het ambtelijk secretariaat FG. Op deze kaart worden onder meer de toegewezen voorzieningen (bv. extra tentamentijd) vermeld. Dit kan voor meer tentamens gelden. Bij elk tentamen waarvoor de voorziening is toegekend dient de student de groene kaart bij zich te hebben, evenals de gangbare documenten (collegekaart en geldig identiteitsbewijs). Als de student de groene kaart niet kan tonen, vervalt het recht op de toegekende voorziening voor dat tentamen. Let op: De Faculteit Gezondheidszorg voert deze groene kaart faculteitsbreed in per 1 september Studenten die voor die tijd extra voorzieningen van de examencommissie hebben toegekend gekregen (ook bv. extra tentamentijdtijd in 1 e jaar voor anderstaligen), maar niet in het bezit zijn van een groene kaart, kunnen deze alsnog aanvragen. Dit kun je doen door het betreffende besluit van de examencommissie (bv. ondertekende onderwijsregeling, een brief) met je naam, adres en studentnummer te sturen naar het adres van het ambtelijk secretariaat, Algemene geldigheid van voorzieningen Kent de examencommissie een voorziening toe vanwege een functiebeperking en/of chronische ziekte, dan stelt zij tevens de duur van de voorziening vast. Je hebt tijdens de vastgestelde periode recht op dezelfde voorziening bij het afnemen van een examen of tentamen aan een andere opleiding als: de toegekende voorziening bij inschrijving en voor het tentamen of examen is gemeld bij de examencommissie van de andere opleiding; je bij aanvang van tentamen of examen het schriftelijk besluit kunt tonen waaruit blijkt dat de voorziening is toegekend; de examencommissie van de andere opleiding de gemelde voorziening niet heeft geweigerd (een weigering moet schriftelijk en gemotiveerd voor het tentamen of examen aan jou als student worden bekendgemaakt). Extra tentamentijd (o.a. wegens dyslexie) Als je meent recht te hebben op extra tentamentijd (bijvoorbeeld bij dyslexie) kun je dit aan het begin van het studiejaar (in september) aangeven bij de Examencommissie. Je dient voorafgaand aan het verzoek een afspraak te maken met de decaan; hij/zij kan je helpen met het opstellen van het verzoek aan de examencommissie. Als de examencommissie het verzoek honoreert, kun je binnen twee werkweken een Groene Kaart ophalen bij het ambtelijk secretariaat van de examencommissie. Deze Groene Kaart geeft de student recht op 25% extra tijd voor theorietoetsen en het gebruik van een woordenboek. Dit kan voor meerdere tentamens gelden. Dit geldt niet voor praktijktoetsen. Bij elke theorietoets dient de student de Groene Kaart bij zich te hebben. Als de student de Groene Kaart niet kan tonen, vervalt het recht op extra tentamentijd. Extra tentamentijd en gebruik van een woordenboek voor anderstaligen Eerstejaars studenten die bij aanvang van het studiejaar korter dan vijf jaar in Nederland wonen, kunnen een verzoek voor extra tijd voor een theorietoets indienen bij de Examencommissie. Dit verzoek geldt alleen voor studenten in het eerste studiejaar. Indien het verzoek wordt goedgekeurd krijg je 25% extra tijd. Je kunt ook een verzoek indienen voor het gebruik van een taalwoordenboek. Een verzoek moet met redenen omkleed en zo mogelijk van bewijsstukken voorzien, bij de examencommissie worden ingediend. Zie voor de procedure voor het indienen van een verzoek de website van de Examencommissie. Zie art. 39 OER-HU 68/383

69 4.3.5 Legitimatieplicht bij schriftelijke tentamens Voor deelname aan schriftelijke tentamens ben je verplicht je te legitimeren met een geldige collegekaart van de HU. Met het oog op fraudepreventie moet je je daarnaast altijd kunnen legitimeren met een geldig legitimatiebewijs (zie paragraaf 9.2.4). Daar kan tijdens een tentamen om gevraagd worden. Zorg er dus voor dat je dat altijd bij je hebt. Heb je geen geldige collegekaart, dan kun je alleen deelnemen aan tentamens als je een geldige tentamenpas en een geldig legitimatiebewijs bij je hebt. Een geldig legitimatie bewijs is een geldig: - paspoort, - Europese identiteitskaart, - Nederlands of internationaal rijbewijs of - vluchtelingendocument. Heb je geen collegekaart, omdat je die nog niet ontvangen hebt, dan kun je in de week voorafgaand aan de tentamenperiode kosteloos een tentamenpas (periodepas) aanvragen. Deze tentamenpas is geldig gedurende de daarop aangegeven periode. Heb je geen collegekaart, omdat je die door verlies of diefstal bent kwijtgeraakt, dan kun je een tentamenpas (dagpas) aanvragen tijdens de tentamenperiode. Deze tentamenpas is uitsluitend geldig op de dag van afgifte. In dit geval zijn er aan de tentamenpas kosten verschuldigd van 25,- per pas tot een maximum van 100,- per tentamenperiode. Je hebt recht op restitutie van het bedrag als je kunt aantonen dat je door overmacht je collegekaart bent verloren. Bij diefstal moet je bijvoorbeeld een procesverbaal kunnen overleggen. De tentamenpas wordt alleen afgegeven als je: - rechtsgeldig staat ingeschreven als student aan de HU; - bij de aanvraag een geldig legitimatiebewijs toont; - staat ingeschreven voor het desbetreffende tentamen. Ben je je collegekaart kwijtgeraakt, dan dien je dit direct te melden bij het STIP (zie par. par ) en een nieuwe collegekaart aan te vragen (tegen betaling van vervangingskosten 15,-). Zie art. 35 OER-HU Gang van zaken tijdens tentamens Deelname aan tentamens is slechts mogelijk na tijdige inschrijving in OSIRIS (zie ook par ) Schriftelijke tentamens De meeste tentamens dienen op een zekere datum en tijdstip te worden ingeleverd in de toetspostvak van de examinator. Toetsen die later dan het in de module/cursusbeschrijving vermelde tijdstip worden ingeleverd kunnen niet in ontvangst worden genomen. Bij een schriftelijk tentamen, afgenomen op de faculteit, word je tot 30 minuten na de aanvangstijd toegelaten. Studenten die deelnemen aan een schriftelijk tentamen mogen het tentamenlokaal niet eerder dan 30 minuten na de aanvangstijd verlaten. Toezicht vindt plaats middels surveillanten. Na afloop van het tentamen zal een geparafeerde lijst van studenten, die aan het tentamen hebben deelgenomen, worden overhandigd aan de examinator. Orde schriftelijke/digitale tentamen in aanwezigheid van surveillant - In de betreffende module/cursusbeschrijvingen staat vermeld welke hulpmiddelen zijn toegestaan bij het afleggen van de tentamens. -Het is niet toegestaan dat je ongeoorloofde hulpmiddelen gebruikt, toegestane hulpmiddelen van elkaar leent, elkaars werk bekijkt, met elkaar praat of op andere wijze met elkaar communiceert. Dit kan worden uitgelegd als een onregelmatigheid. Ook het geven van gelegenheid tot afkijken wordt beschouwd als een onregelmatigheid. -Als de surveillant een onregelmatigheid vaststelt tijdens de tentamenzitting, wordt dit direct aan de student meegedeeld. De student heeft het recht het tentamen ongehinderd te voltooien. Eventueel bewijsmateriaal wordt echter door de surveillant in beslag genomen. Het tentamen zal niet beoordeeld worden. -Het overschrijven/kopiëren van tentamenvragen wordt beschouwd als een onregelmatigheid. -Mobiele telefoons moeten opgeborgen zijn en het gebruik van overige elektronische apparatuur tijdens het tentamen is verboden. - Tijdens het tentamen mag er geen gebruik gemaakt worden van het toilet. Als de duur van het tentamen langer dan 90 minuten is, kan hiervan in individuele gevallen worden afgeweken. 69/383

70 Als een student toestemming krijgt voor toiletbezoek gebeurt dit onder begeleiding van een surveillant. Dat bij toetsen die > 90 minuten duren het aantal surveillanten uitgebreid moet worden (minimaal 2). -Bij digitale toetsen, zoals Testvision, geldt bovenstaande onverkort en ziet de surveillant er op toe dat er geen andere programma s op de taakbalk open staan. De examinator, dan wel de surveillant, maakt een verslag van het verloop van de toets waarin de volgende onderdelen zijn opgenomen: -Bevoegde aanwezigheid van iedere student. Dit controleert hij aan de hand van collegekaarten. -De handtekening van de student op de deelnemerslijst als bewijs van deelname aan de toets. - Bij Testvision toetsen worden de collegekaarten gescand. -Eventueel geconstateerde of vermoede onregelmatigheden. De opleiding bewaart dit verslag voor een periode van tenminste 6 maanden. Mondelinge tentamens Mondelinge tentamens zijn niet toegankelijk voor derden. Bij een mondeling tentamen, dien je 5 minuten voor aanvang van het tentamen aanwezig te zijn. In de betreffende module/cursusbeschrijvingen staat vermeld welke hulpmiddelen zijn toegestaan bij het afleggen van de tentamens. Zie art. 31 OER-HU. 4.4 Beoordeling Toekennen resultaat en inzage Tentamenbeoordeling De beoordeling van een (deel)tentamen wordt uitgedrukt in: een cijfer op een schaal van 1 t/m 10 zonder decimalen; of een cijfer op een schaal van 1,0 t/m 10,0 en tot op tienden nauwkeurig; of een woordbeoordeling: VRY-O 2 (vrijstelling) Voldaan (VD), Niet Voldaan (NVD). Als je wel ingeschreven staat voor een tentamen, maar daar niet aan deelneemt, wordt het tentamenresultaat NA (niet aanwezig) in OSIRIS geregistreerd. Dit wordt beschouwd als een tentamenuitslag en daarmee verlies je dus een tentamenkans. Als je niet wenst deel te nemen aan een tentamen, zorg er dan dus voor dat je je tijdig uitschrijft. De examencommissie kan een tentamen voor alle deelnemende studenten ongeldig verklaren als er onregelmatigheden hebben plaatsgevonden en de examencommissie niet met zekerheid kan vaststellen welke studenten zich wel en welke zich niet hebben schuldig gemaakt aan onregelmatigheden. Omdat de examencommissie dan niet kan instaan voor de kwaliteit van de behaalde resultaten, kan zij de tentamenresultaten van alle deelnemende studenten ongeldig verklaren. In dat geval wordt bij alle deelnemers een NG (Niet Geldig) in OSIRIS geregistreerd.. De examencommissie zorgt ervoor dat er een extra mogelijkheid wordt geboden om het tentamen te doen aan die studenten die zich niet schuldig hebben gemaakt aan de onregelmatigheden. Deze studenten verliezen geen tentamenkans. Iemand die zich wel schuldig heeft gemaakt aan onregelmatigheden kan door de examencommissie voor maximaal een jaar het recht worden ontnomen om een of meer tentamens of examens af te leggen. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan mondeling meegedeelde resultaten. Een tentamen is als voldoende beoordeeld bij een cijfer 5,5 of hoger, of bij de beoordeling Voldaan of bij de beoordeling VRY-O. Een cijferbeoordeling moet wel minstens een 5,5 zijn vóór afronding. Hierbij geldt dat wanneer een cijfer voor afronding lager is dan een 5,50 dit wordt afgerond naar een 5,4 (dan wel naar een 5 als de beoordeling zonder decimalen wordt uitgedrukt) Dus een 5,49 wordt afgerond naar een 5,4 en niet naar een 5,5. Dit is dus geen voldoende beoordeling. 2 Vrijstellingen worden weergegeven als VRY-O (op grond van eerder gevolgd onderwijs), en tot vorig studiejaar met VRY-A (op grond van een assessment van een gecertificeerd EVC-bureau) of VRY-E (op grond van elders opgedane kennis en vaardigheden zonder EVC assessment), of VRY (niet gespecificeerd). 70/383

71 Als een tentamen uit meerdere deeltentamens bestaat, kan het zo zijn dat niet alleen eisen worden gesteld aan het gewogen gemiddelde, maar eveneens aan de hoogte van de beoordelingen van de afzonderlijke deeltentamens. Als er sprake is van een zogenaamd bodemcijfer dan staan deze eisen vermeld in de cursusbeschrijving in hoofdstuk 10. Als een tentamen in zijn geheel met goed gevolg is afgelegd, worden de EC van de desbetreffende cursus toegekend. Voor een voldoende voor een deeltentamen krijg je dus geen EC. Zie art. 30, 31 en 34 OER-HU. Bekendmaking tentamenresultaten Als bewijs dat een tentamen is afgelegd, wordt de uitslag door de desbetreffende examinator of examinatoren bekendgemaakt in OSIRIS ( Tentamenresultaten worden altijd bekendgemaakt onder voorbehoud van reken-, type- en andere fouten. Je wordt als student geacht zelf je cijfers te controleren. Je kunt daarvoor uit OSIRIS een resultatenlijst printen. Mogelijke fouten moet je binnen vier weken na bekendmaking van het cijfer in OSIRIS melden bij de examinator of de examencommissie. Een cijfer in OSIRIS kan onder andere nog wijzigen na controle bij inzage, wijzigingen in de normering of bij een kennelijke fout bij de invoering. Na deze vier weken na bekendmaking worden cijfers geacht definitief te zijn. Daarna kunnen resultaten slechts met goedkeuring van de examencommissie nog gewijzigd worden. Zie ook art. 37 lid 4 OER-HU bacheloropleidingen. Voor correcties of vragen over resultaten kun je contact opnemen met de betreffende examinator zie par 2.9. Om studieresultaten die niet aan de HU zijn behaald te laten opnemen, dien je een verzoek in bij de examencommissie Zie art. 36 OER-HU. Voor de bekendmaking van tentamenresultaten gelden de volgende termijnen 3. bij een mondeling tentamen: op de dag van afname door middel van uitreiking van een schriftelijk bewijsstuk. Vervolgens dient het tentamenresultaat binnen drie weken in OSIRIS vermeld te worden. bij overige tentamenresultaten geldt: uiterlijk drie weken na afname van een tentamen. Erkende feestdagen die in OSIRIS staan vermeld, tellen hierbij niet mee en hebben een opschortende werking. De examencommissie kan in bijzondere gevallen afwijken van de genoemde beoordelingstermijnen, mits de studentenbelangen hierdoor niet onevenredig worden geschaad. Zie ook art. 31 en 37 OER-HU bacheloropleidingen. Inzage tentamenwerk Als student heb je recht op inzage van het gemaakte en beoordeelde tentamenwerk al dan niet gekoppeld aan een nabespreking. Je kunt je werk inzien tot drie weken na het bekendmaken van de tentamenuitslag, maar uiterlijk voor het hertentamen. De examencommissie kan in bijzondere gevallen afwijken van deze termijn, op voorwaarde dat de belangen van studenten niet onevenredig worden geschaad. Het moment van inzage wordt in het jaarrooster vermeld. Deelname aan nabesprekingbijeenkomsten is niet verplicht. Tijdens de nabespreking heb je het recht om jouw schriftelijke werk in te zien. Ook krijg je een toelichting op de beoordeling van het tentamenwerk. De docent presenteert de juiste antwoorden op de opgaven. Alle specifieke vragen, die voortkomen uit de vergelijking tussen jouw schriftelijke werk en de modelantwoorden die de docent presenteert, kunnen tijdens de nabespreking aan de orde komen. Zie art. 31 en 37 OER-HU Onregelmatigheden / fraude Fraude bij tentamens en examens is verboden. Hier wordt zeer streng tegen opgetreden. Maak je je schuldig aan fraude, (of andere vormen van onregelmatigheden, zie artikel 38 OER-HU bacheloropleidingen) dan kan de examencommissie een of meer van de volgende maatregelen nemen: 3 Een week is een periode van zeven aaneengesloten dagen. 71/383

72 ontzeggen van deelneming aan een of meer tentamens of het examen voor een termijn van ten hoogste 12 maanden; onthouden van het diploma, verklaring of certificaat; afnemen van een nieuw onderzoek op de door de examencommissie aan te wijzen onderdelen en op door haar te bepalen wijze, alvorens het diploma, verklaring of certificaat uit te reiken; een aanvullend onderzoek instellen dat gelijkwaardig is aan het oorspronkelijke tentamen. In ernstige gevallen kan de examencommissie de faculteitsdirectie adviseren om je inschrijving definitief te beëindigen. Je kunt je dan niet opnieuw voor dezelfde opleiding aan de HU inschrijven. Dit advies kan worden gegeven als: 1. je je eerder schuldig hebt gemaakt aan onregelmatigheden en je daarvoor ten minste een half jaar de deelname aan tentamens is ontzegd, of; 2. er sprake is van verzwarende omstandigheden, bijvoorbeeld van strafrechtelijke aard, zoals: bedreiging of geweld; vervalste documenten (bijvoorbeeld diploma s en cijferlijsten) gebruiken; zonder toestemming vooraf beschikken over (een deel van) het tentamen en/of de normuitwerking (bijvoorbeeld door diefstal/verduistering/heling of doordat je dit van een medestudent hebt gekregen). Voordat de examencommissie een besluit neemt word je gehoord. De examencommissie stelt je zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen twee weken, op de hoogte van de beslissing. Zie voor de volledige procedure artikel 38 van de Onderwijs- en Examenregeling HU ( Schrijf je je uit als je een sanctie opgelegd hebt gekregen, dan wordt de sanctie opgeschort. Deze herleeft bij herinschrijving. De examencommissie moet instaan voor de kwaliteit van de toetsing en kan om die reden ook genoodzaakt zijn maatregelen te treffen die ook de belangen van overige studenten raken. Soms kunnen daarom alle tentamenresultaten ongeldig verklaard worden. In dat geval wordt voor het betreffende tentamen nog een extra tentamenmogelijkheid geboden. Het kan ook gebeuren dat de examinatoren of de examencommissie goede redenen hebben om fraude te vermoeden, maar dit niet voldoende kunnen bewijzen en geen sanctie kunnen opleggen. Wel bestaat er dan ernstige twijfel over de vraag of je het resultaat op eigen kracht hebt bereikt. In zo n geval kan de examencommissie een aanvullend onderzoek instellen dat gelijkwaardig is aan het oorspronkelijke tentamen. Als je dat niet haalt, wordt dat beschouwd als een bevestiging dat de twijfel terecht was, en vervalt het resultaat en wordt er een NG (Niet Geldig) in OSIRIS geregistreerd. Als het aanvullend onderzoek wel met een voldoende wordt afgesloten, wordt het oorspronkelijke (eerste) resultaat gehandhaafd. Onregelmatigheden: waar hebben wij het over? Van onregelmatigheid is sprake als er gehandeld wordt in strijd met de regels. Het is fraude als er opzettelijk in strijd met deze regels wordt gehandeld. Onregelmatigheden kunnen vele vormen aannemen: bv. spieken tijdens tentamens, identiteitsfraude, vooraf inzage hebben in tentamenvragen, plagiaat plegen etc. De ernst van deze onregelmatigheden verschilt en de daaruit voortvloeiende sancties zullen ook in zwaarte verschillen. Dat is ter beoordeling aan de examencommissie. Onder onregelmatigheden bij tentamens wordt verstaan het handelen, of nalaten van handelen, van een examinandus dat het vormen van een juist oordeel over zijn of haar kennis, inzicht en vaardigheden geheel of gedeeltelijk onmogelijk maakt 4 We onderscheiden in dit verband twee categorieën tentamens met de, voor die categorie kenmerkende onregelmatigheden: Schriftelijke (digitale) tentamens Onregelmatigheden 5 o Het verkrijgen dan wel overbrengen van informatie van of naar een andere deelnemer aan het tentamen voorafgaand aan en/of tijdens een tentamen hetzij schriftelijk, mondeling, elektronisch of op welke andere wijze dan ook. o Het verkrijgen van informatie van een andere informatiedrager dan de tentamenopgaven of vermeld onder "toegestane hulpmiddelen" bij de aanhef van de tentamenopgaven. o Het niet nakomen van de surveillancevoorschriften Schriftelijke (digitale) bewijsstukken ter beoordeling (verslagen, beroepsproducten etc.) Onregelmatigheden 4 : 4 Deze defintie is ontleend aan de frauderegeling van de examencommissie School Moderne Talen van de UU, Ontleend aan de OER- FNT. 72/383

73 o Het kopiëren van (gedeelten van) verslagen of ander schriftelijk of digitaal werk van andere studenten die hetzelfde (deel)tentamen afleggen, dan wel (oud)studenten die een (deel)tentamen voor dezelfde onderwijseenheid hebben afgelegd. o Het inleveren van werk dat niet door de student zelf is gemaakt o Het gebruik van informatie van internet of andere informatiebronnen zonder adequate bronvermelding. Bij deze categorie onregelmatigheden/fraude is sprake van plagiaat. Onder plagiaat verstaan we: het ten onrechte presenteren van (onderdelen van) het werk van iemand anders als eigen werk Procedure bij onregelmatigheden en fraude Wij hebben eerder twee categorieën tentamens onderscheiden: schriftelijk tentamens en schriftelijke werkstukken/beroepsproducten. Bij beide categorieën tentamens kunnen zich onregelmatigheden voordoen. Hieronder beschrijven wij de procedures 6 die gevolgd worden door de surveillant/docent/ examencommissie bij het vermoeden van onregelmatigheden. Schriftelijke tentamens Bij het afnemen van schriftelijke tentamens is het de taak van de surveillant er op toe te zien dat er geen onregelmatigheid plaats vindt. De surveillant oefent deze taak uit namens de examencommissie. Bij verdenking van onregelmatigheden vult de surveillant het rapport onregelmatigheden in. Dit rapport wordt na afloop van het tentamen aan de student voorgelegd. Het rapport, het gemaakte tentamen en eventueel in beslag genomen hulpmiddelen worden direct na het tentamen door de surveillant bij de betreffende examencommissie ingeleverd. Op de presentielijst wordt vermeld dat het tentamen aan de examencommissie is overhandigd vanwege het vermoeden van een onregelmatigheid; de docent mag het tentamen niet corrigeren. Als er een vermoeden van een onregelmatigheid is bij het corrigeren (bijv. een aantal studenten geeft volstrekt identieke antwoorden) meldt de betreffende docent dit direct bij de betreffende examencommissie. De voorzitter van de examencommissie bepaalt of nader onderzoek, het horen van studenten, etc. nodig is. Indien dit het geval is stuurt het ambtelijk secretariaat een brief met informatie over procedure bij verdenking van onregelmatigheiden bij schriftelijke tentamens aan de student, met een kopie aan de voorzitter van de examencommissie. Schrijftelijke werkstukken /beroepsproducten Wanneer een docent vermoedt (of via Ephorus melding heeft gekregen van overeenkomsten met bronnen op het intranet) dat er in schriftelijk werk/beroepsproduct - anders dan schriftelijke tentamens - sprake is van een onregelmatigheid, dan is deze docent conform regelgeving in WHW, OER en studiegids verplicht daarvan melding te maken bij de examencommissie. Het is uitdrukkelijk de bedoeling dat de docent het gehele dossier (schriftelijk werk) nakijkt en steeds aangeeft waar vermoedelijk sprake is van onregelmatigheden; een beoordeling van het werk vindt echter niet plaats. De docent schrijft aan de examencommissie een korte brief, waarin het vermoeden wordt uitgesproken (let wel: alleen de examencommissie is bevoegd om onregelmatigheden daadwerkelijk vast te stellen), draagt het dossier (schriftelijk werk) over en voegt indien voorhanden ondersteunend bewijsmateriaal toe. De examencommissie deelt de betrokken student mee dat er een vermoeden is van een onregelmatigheid in het door de student ingeleverde schriftelijk werk; dat het dossier aan de examencommissie is overgedragen met het verzoek een onderzoek in te stellen én verzoek op grond van dat onderzoek een uitspraak te doen of er al dan niet sprake is van een onregelmatigheid. Nadat de docent het geval van mogelijke onregelmatigheid bij de examencommissie heeft gemeld mag hij of zij in geen geval meer met de student in overleg treden over deze zaak. Bij de behandeling van het vermoeden van onregelmatigheden gaat de examencommissie als volgt te werk 7 : a. De examencommissie informeert de opleidingsmanager over het vermoeden van onregelmatigheden. b. De examencommissie, resp. een aantal leden van de examencommissie, hoort de docent en nodigt de student uit voor een gesprek. c. Tijdens dit gesprek confronteert (een aantal leden van) de examencommissie de student met de gerezen verdenkingen. De student krijgt de gelegenheid hierop te reageren en zijn versie van de gebeurtenissen uiteen te zetten. Een medewerker van het ambtelijk secretariaat maakt van dit gesprek een verslag. 6 Deze procedures zijn, met enige bewerking, ontleend aan de fraudeprocedure die in 2009 zijn ontwikkeld door de examencommissie van het Instituut Archimedes van de Faculteit Educatie van de HU, en het Instituut voor Recht van de faculteit Maatschappij en recht. 7 Ontleend aan de fraudeprocedure bij het Instituut voor Recht van de faculteit Maatschappij en Recht. 73/383

74 d. Na het horen van de student overlegt de examencommissie om tot een eindoordeel te komen en stelt daarbij al dan niet een sanctie vast. In gevallen waarin de examencommissie een zware sanctie wil opleggen (zwaarder dan waarschuwing en/of toets ongeldig verklaren), wordt overlegd met de Ambtelijk secretaris. e. De student ontvangt schriftelijk bericht van de beslissing van de examencommissie, binnen een termijn van twee weken nadat de student gehoord is. f. De faculteitsdirectie en de instituutsdirectie ontvangen een rapport van de beslissing van de examencommissie en van de feiten waarop deze beslissing steunt. Maatregelen 8 Bij onregelmatigheden ten aanzien van een tentamen of examen, kan de examencommissie, bij vasstelling van de schuld van de student(en), een of meerdere van de volgende maatregelen nemen tegen de desbetreffende student(en): Een waarschuwing/berisping die wordt opgenomen in het dossier van de student; Ontzeggen van deelneming aan een of meer tentamens of het examen voor een termijn van ten hoogste een jaar. Daarbij wordt de volgende richtlijn gehanteerd: 1. wanneer bij een student voor de eerste keer voor een (onderdeel van een) cursus schuld aan de onregelmatigheid of fraude wordt vastgesteld, wordt de opdracht/toets ongeldig verklaard. Voorts kan naargelang de zwaarte van de onregelmatig of fraude de student worden uitgesloten van deelname aan een of meer tentamens in de eerstvolgende twee tentamenperiodes; 2. wanneer bij een student voor een (onderdeel van een) cursus opnieuw schuld aan een onregelmatigheid ordt vastgesteld, wordt voor de betreffende cursus het cijfer NG toegekend. Voorts kan naargelang de zwaarte van de herhaalde fraude de student worden uitgesloten van deelname aan een of meer tentamens in de eerstvolgende vier tentamenperiodes. Onthouden van het getuigschrift, verklaring of certificaat; Afnemen van een hernieuwd examen op door de Examencommissie aan te wijzen onderdelen en op een door haar te bepalen wijze; De faculteitsdirectie adviseren om de inschrijving van de betrokken student definitief te beëindigen indien: 1. een student zich eerder schuldig heeft gemaakt aan onregelmatigheden en hem daarvoor tenminste een half jaar de deelname aan tentamens is ontzegd, of; 2. een student zich schuldig maakt aan zodanig ernstige onregelmatigheden, waarbij sprake is van verzwarende omstandigheden, dat deze sanctie gerechtvaardigd wordt geacht. De student kan tegen het besluit van de examencommissies bezwaar of beroep aantekenen via de site van het Ambtelijk secretariaat FG. Leefregels voor het geoorloofd hergebruik van materiaal 9 Citeren Het overnemen van (een deel van) een ander werk (dit kan tekst zijn, maar ook beeldmateriaal zoals foto s) in een eigen werk is, onder voorwaarden, toegestaan. 1. Citeren mag alleen in de context van een aankondiging, beoordeling, polemiek, wetenschappelijke verhandeling of een uiting met een vergelijkbaar doel. Ook scripties en werkstukken vallen hieronder. 2. Een citaat moet het eigen verhaal verduidelijken of onderbouwen en mag niet alleen als verfraaiing of versiering worden overgenomen. 3. Een citaat moet in omvang ondergeschikt zijn aan het werk waarin het wordt opgenomen. Het moet slechts een bescheiden omvang hebben in verhouding tot het eigen werk. Hierbij mogen de commerciële belangen van de auteur niet worden geschaad. Voorbeeld: een onlangs in een bundel gepubliceerd kort verhaal integraal overnemen in een werkstuk mag niet 4. Overnames van teksten uit een databank mogen uit ten hoogste 155 tekens bestaan en overgenomen afbeeldingen uit een databank mogen uit maximaal 194x145 pixels bestaan. 8 Zie voor de volledige procedure artikel 38 van de Onderwijs- en examenregeling bacheloropleidingen HU. 9 Overgenomen uit: rapport Geoorloofd hergebruik:de juridische aspecten van plagiaat in het hoger onderwijs en Leefregels voor geoorloofd hergebruik van materiaal: Stichting Surf, 2008; 74/383

75 5. Er mag alleen geciteerd worden uit werken die met toestemming van de maker eerder gepubliceerd zijn. Voorbeeld: citeren uit een ongepubliceerd dagboek, zonder toestemming van de maker, mag niet. 6. Een gebruiker moet de persoonlijkheidsrechten van de maker van het werk waaruit geciteerd wordt eerbiedigen. Voorbeeld: naamsvermelding en het werk ongewijzigd laten of niet in een nadelige context overnemen. 7. Als je citeert moet je, waar mogelijk, de bron (dit is meestal de naam van de maker) op duidelijke wijze vermelden. 8. Citeren uit overheidsdocumenten 9. Wetten, besluiten en verordeningen, die door de overheid zijn uitgevaardigd, en rechterlijke uitspraken en administratieve beslissingen mogen in hun geheel vrij worden overgenomen. 10. Overheidsdocumenten (zoals parlementaire stukken, notulen van gemeenteraadsvergaderingen of rapporten van overheidsdiensten) die door de overheid zelf zijn gecreëerd en openbaar gemaakt, mogen in hun geheel vrij worden overgenomen, tenzij er een auteursrechtvoorbehoud op staat. Toevallige overname 11. Onbedoelde, incidentele verwerking van een werk als onderdeel van ondergeschikte betekenis in een ander werk is vrij. Voorbeeld: een film waarin toevallig een auteursrechtelijk beschermde reclamefoto op een winkel in beeld komt, mag. Parodie 12. Een nabootsing in de vorm van een parodie, karikatuur of pastiche is toegestaan. Het werk moet een humoristische bedoeling hebben en/of de lachlust opwekken, of een kritische nabootsing zijn. Verwijzen naar bronnen 10 Informatie die je geeft moet controleerbaar en betrouwbaar zijn. Dus verwijs je in je tekst altijd naar alle publicaties die je gebruikt hebt en vermeld je in de literatuurlijst alle bronnen waarnaar je in de tekst verwijst. Het gaat daarbij om de verantwoording van de inhoud van je betoog: als je een woordenboek hebt gebruikt, vermeld je dat niet. Publicaties gebruiken zonder bronvermelding wordt plagiaat genoemd en is strafbaar. Plagiaat is niet alleen overnemen van stukken tekst of afbeeldingen zonder bronvermelding, maar ook van ideeën. Bijvoorbeeld: Jansen (1999) deelt het onderzoek naar stemkwaliteit in in drie verschillende stromingen. Het literatuuroverzicht van dit verslag gaat uit van deze indeling. Zie art. 38 OER-HU Bewaring en teruggave tentamen- en examenwerk Alle tentamens en examens worden in elk geval bewaard tot zes maanden na bekendmaking van de uitslag, of tot de beslissing in een eventuele beroepsprocedure met betrekking tot die uitslag. Voor afstudeerproducten geldt een termijn van twee jaar die ingaat na diplomering. In het geval de opleiding tentamens, examens en afstudeerproducten digitaal archiveert, bedraagt de bewaartermijn zeven jaar. Pas na afloop van de bewaartermijn kun je op eigen verzoek het tentamen- of examenwerk terugkrijgen. Wel is het mogelijk om tussentijds voor eigen rekening een kopie ervan te krijgen. Alle documenten met betrekking tot: met goed gevolg afgelegde tentamens en examens; 10 Ontleend aan: Informatiepakket over de leerlijn de Beroepspraktijk onder de loep, (pag. 13 t/m 15), FG januari /383

76 vrijstellingen; de inschrijving van de student voor de opleiding; de afgifte van diploma s of verklaringen worden bewaard gedurende een periode van dertig jaar, conform het Privacyreglement studenten HU. De instituuts- dan wel afdelingsdirecteur ziet daarop toe. Zie art. 41 OER-HU Geldigheidsduur resultaten De resultaten van tentamens, deeltentamens, stages, praktische oefeningen en van afgegeven vrijstellingen zijn zes jaar geldig. Als de geldigheidsduur is verstreken kun je de examencommissie verzoeken deze geldigheidsduur te verlengen vanwege de actualiteitswaarde of een aanvullend of vervangend tentamen op te leggen. Resultaten van een met goed gevolg afgelegd propedeutisch examen zijn onbeperkt geldig. Zie art. 28 OER-HU. 76/383

77 5 Diplomering 5.1 Procedure afgifte getuigschrift De examencommissie geeft pas een getuigschrift (ook wel diploma) af nadat de faculteitsdirectie heeft verklaard dat aan de procedurele eisen voor afgifte is voldaan. Daarvoor wordt onderzocht of je aan alle verplichtingen jegens de opleiding hebt voldaan. Zo moeten onder meer alle tentamens van het examenprogramma zijn behaald en de cijfers nog geldig zijn, dien je rechtsgeldig als student te zijn ingeschreven en moet je aan alle betalingsverplichtingen hebben voldaan. Het diploma wordt in beginsel in het Nederlands opgesteld. Op jouw verzoek kan er, in plaats van een Nederlandstalig diploma, een Engelstalig diploma worden verstrekt. Het Internationaal Diploma Supplement dat kosteloos bij het Bachelordiploma wordt verstrekt, wordt altijd in het Engels opgesteld. Per opleiding kun je maar één keer een diploma krijgen. Heb je al een diploma voor de betreffende opleiding ontvangen, of doe je nog extra cursussen, of rond je nog een tweede afstudeerrichting af, dan krijg je niet nog een diploma, maar wel een verklaring. Degene die aanspraak maakt op uitreiking van een diploma, kan de examencommissie verzoeken daartoe nog niet over te gaan en uitreiking op te schorten. Hiervoor moet je tijdig, uiterlijk één week voor het tijdstip waarop je het laatste tentamen of het afsluitend aanvullend onderzoek aflegt, een schriftelijk gemotiveerd verzoek indienen. Uitstel van je diplomadatum zou financiële gevolgen kunnen hebben. Het is dan ook aan te bevelen om hierover advies bij de studentendecaan in te winnen. Als je verzoekt om het diploma nog niet te ontvangen dan zijn er twee mogelijkheden: 1. Je rondt nog een tweede afstudeerrichting af. In dat geval worden beide afstudeerrichtingen op je diploma vermeld en wordt de diplomadatum de datum van het laatste tentamen (dan wel afsluitende examen) van je tweede afstudeerrichting. 2. Je rondt nog extra cursussen af. In dat geval wordt je diploma afgegeven op het examenprogramma en is de diplomadatum de datum van het laatste tentamen van het examenprogramma (of het afsluitend examen). Voor de extra cursussen krijg je naast je diploma een verklaring waarop de extra cursussen vermeld worden. Let op! Als je je diploma behaald hebt, zul je jezelf via Studielink moeten uitschrijven voor de opleiding. Dit gaat niet automatisch. Pas als je uitgeschreven bent voor een opleiding hoef je geen collegegeld meer te betalen. Zie ook par (in- en uitschrijving voor de opleiding). Zie art. 42 OER-HU. 5.2 Aantekening cum laude of met genoegen Als je hoge cijfers haalt, kom je mogelijk in aanmerking voor een aantekening cum laude of met genoegen op je diploma. Daarvoor moet je voldoen aan alle navolgende eisen: Vermelding cum laude (zie ook art. 44 lid 1 OER HU) aan alle gevolgde cursussen in de hoofdfase (vrijstellingen uitgezonderd) is een beoordeling van ten minste 6.0 vóór afronding verbonden; het gewogen rekenkundige gemiddelde van alle beoordelingen in de hoofdfase (vrijstellingen uitgezonderd) is minimaal 8.0 vóór afronding; de beoordeling van de afstudeereenheid is minimaal 8.0 vóór afronding; je bent maximaal 4 studiejaren ingeschreven geweest voor de opleiding; je hebt niet meer dan 90 EC aan vrijstellingen gekregen voor de betreffende opleiding; resultaten die zijn uitgedrukt in de woorden Voldaan en Niet voldaan en VRIJ tellen niet mee bij deze berekening. Ook extra behaalde EC (bijvoorbeeld bij een excellentieroute) tellen niet mee bij deze berekening. 77/383

78 Vermelding met genoegen (zie ook art. 44 lid 2 OER HU) aan alle gevolgde cursussen in de hoofdfase (vrijstellingen uitgezonderd) is een beoordeling van ten minste 6.0 vóór afronding verbonden; het gewogen rekenkundige gemiddelde van alle beoordelingen in de hoofdfase (vrijstellingen uitgezonderd) is minimaal 7.0 vóór afronding; de beoordeling van de afstudeereenheid is minimaal 7.0 vóór afronding; je bent maximaal vier studiejaren ingeschreven geweest voor je opleiding; je hebt niet meer dan 90 EC aan vrijstellingen gekregen voor je opleiding; resultaten die zijn uitgedrukt in de woorden Voldaan en Niet voldaan en VRIJ tellen niet mee bij deze berekening. Ook extra behaalde EC (bijvoorbeeld bij een excellentieroute) tellen niet mee bij deze berekening. Het betreft bij beide aantekeningen de cijferregistratie zoals weergegeven in OSIRIS. Indien de inschrijvingsduur langer is dan vier studiejaren als gevolg van erkende persoonlijke omstandigheden, kan de examencommissie beslissen dat je toch in aanmerking komt voor de aantekening cum laude of met genoegen. Je moet wel voldoen aan alle overige eisen. Sommige faculteiten kenden in het verleden beoordelingen als Uitmuntend, Goed, Voldoende etc. In hoofdstuk 10 is dan een omrekentabel opgenomen van deze beoordelingen in woorden naar cijfers. Indien van toepassing deze omrekentabel hier opnemen. De uitdrukking in woorden verhoudt zich tot de tienpuntschaal als aangegeven in deze tabel: uitmuntend 10 zeer goed 9 goed 8 ruim voldoende 7 voldoende 6 onvoldoende 5 a. Binnen de opleidingen Farmakunde, Huidtherapie, Management in de Zorg Mondzorgkunde, Oefentherapie Cesar, Opleiding tot Fysiotherapeut, Opleiding tot Verpleegkundige en de Opleiding voor Logopedie is vóór 1 september 2011 niet gedifferentieerd tussen voldoende en ruim voldoende. In dat geval geldt voor de berekening als bedoeld in lid 1 en 2 van artikel 44: V = 6.5 b. Binnen de opleidingen Farmakunde, Huidtherapie, Management in de Zorg, Mondzorgkunde, Oefentherapie Cesar, Opleiding tot Fysiotherapeut, Opleiding tot Verpleegkundige en de Opleiding voor Logopedie is vóór 1 september 2011 niet gedifferentieerd tussen goed en zeer goed. In dat geval geldt voor de berekening als bedoeld in lid 1 en 2 van artikel 44: G = 8.5 Reikwijdte Bovenstaande regeling is uitsluitend op jou van toepassing als je na 1 september 2005 voor het eerst deel hebt genomen aan de hoofdfase van de opleiding. 78/383

79 6 Roosters 6.1 Jaarrooster Zowel tijdens de propedeuse als tijdens de hoofdfase is het onderwijsprogramma ingedeeld in vijf perioden (blokken). Deze perioden worden aangeduid met de letters A t/m E (ofwel als blok 1 t/m 5). Periode A + B (blok 1 + 2) vormen samen een semester, net als periode C + D (blok 3 + 4). Jaarlijks wordt een overzicht opgesteld waarin de periode-indeling (of blokindeling) voor dat studiejaar wordt gepresenteerd met vermelding van de lesweken, tentamenweken en vakantieperiodes. Jaarroosters van de faculteiten kun je nalezen op Het jaarrooster studiejaar , onderverdeeld in twee semesterroosters, van de opleiding ziet er als volgt uit: Jaarrooster blok datum kw Blok A E9 26-aug 35 Introductie week, do 29/8 HU onderwijscongres/jaaropening A1 2-sep 36 Start nieuw schooljaar ! A2 9-sep 37 A3 16-sep 38 A4 23-sep 39 A5 30-sep 40 A6 7-okt 41 A7 14-okt 42 A8 21-okt 43 Onderwijsluw A9 28-okt 44 A10 4-nov 45 blok datum kw Blok B B1 11-nov 46 B2 18-nov 47 B3 25-nov 48 B4 2-dec 49 B5 9-dec 50 B6 16-dec 51 B7 23-dec 52 Kerstvakantie: gesloten ma 23/12 t/m za 28/12 B8 30-dec 1 Kerstvakantie: gesloten wo 1/1 B9 6-jan 2 B10 13-jan 3 B11 20-jan 4 B12 27-jan 5 79/383

80 blok datum kw Blok C C1 3-feb 6 C2 10-feb 7 C3 17-feb 8 Onderwijsluw C4 24-feb 9 C5 3-mrt 10 C6 10-mrt 11 C7 17-mrt 12 C8 24-mrt 13 C9 31-mrt 14 C10 7-apr 15 blok datum kw Blok D D1 14-apr 16 Goede Vrijdag: gesloten vr 18/4 + za 19/4 D2 21-apr 17 2e Paasdag: gesloten ma 21/4 koningsdag 27/4: gesloten za 26/4 D3 28-apr 18 Onderwijsluw D4 5-mei 19 Bevrijdingsdag: gesloten ma 5/5 D5 12-mei 20 D6 19-mei 21 D7 26-mei 22 Hemelvaart: gesloten do 29/5 t/m za 31/5 D8 2-jun 23 D9 9-jun 24 2e Pinksterdag: gesloten ma 9/6 D10 16-jun 25 D11 23-jun 26 blok datum kw Blok E E1 30-jun 27 E2 7-jul 28 Summerschool weken 18 juli: Diplomering E3 14-jul 29 E4 21-jul 30 E5 28-jul 31 E6 4-aug 32 E7 11-aug 33 E8 18-aug 34 E9 25-aug 35 introductieweek blok datum kw A1 1-sep 36 Start nieuw schooljaar ! Dit jaarrooster is onder voorbehoud. Zie voor toetsing ook Het correcte rooster wordt op SharePoint gepubliceerd. 80/383

81 6.2 Vakanties en vrije dagen Vakantieperiodes De HU kent in het collegejaar de volgende verplichte studentenvakantie en verplichte vrije dagen: Vakantie Data Kerstvakantie 23 december 2013 t/m 3 januari 2014 Verplichte vrije dagen, inclusief de feestdagen 1 e en 2 e kerstdag 25 en 26 december 2013 Nieuwjaarsdag 1 januari 2014 Goede vrijdag 18 april e en 2 e paasdag 20 april en 21 april 2014 Koninginnedag 30 april 2014 Bevrijdingsdag 5 mei 2014 Hemelvaartsdag 29 mei 2014 Dag na Hemelvaartsdag 30 mei e en 2 e Pinksterdag 8 juni en 9 juni Lesdagen en -tijden Lesdagen De lessen worden in principe geroosterd van maandag t/m vrijdag van 9.00 uur tot uur. Voor de lintminor zijn de lessen geroosterd op dinsdagmiddag en -avond van uur tot uur. Lestijden Alle onderwijsprogramma s worden geroosterd in eenheden van 50 minuten. Voor het volgen van lessen dien je op tijd in het lokaal aanwezig te zijn. Eventuele laatkomers hoeven niet tot de les te worden toegelaten. Er wordt naar gestreefd om de studenten zoveel mogelijk overdag in te roosteren. De lessen worden tevens zoveel mogelijk evenwichtig verdeeld. Dit zal echter niet altijd lukken omdat de roostering afhankelijk is van de beschikbaarheid van lokalen, docenten, enz. Dit betekent dat studenten incidenteel ook op een avond les zullen hebben. Dit zal tijdig bekend gemaakt worden. Contactdag deeltijdstudenten: Cohort 2010: dinsdag Cohort 2011: donderdag Cohort 2012: dinsdag Cohort 2013: vrijdag 6.4 Openingstijden gebouwen Openingstijden Bolognalaan 101 Tijdens onderwijsweken is het gebouw geopend: - maandag t/m donderdag 7.00 tot uur - vrijdag 7.00 tot uur - zaterdag 8.00 tot uur Tijdens onderwijsluwe weken: 81/383

82 herfst 2013 (21 t/m 26 oktober 2013) - maandag t/m vrijdag 8.00 tot uur - zaterdag 8.00 tot uur kerst december t/m 28 december pand gesloten. Week van 30 december tot 4 januari - maandag tot uur - dinsdag tot uur - woensdag 1-1 gesloten - donderdag tot uur - vrijdag 8.00 tot uur - zaterdag tot uur voorjaar 2014 (17 t/m 22 februari 2014) - maandag t/m vrijdag 8.00 tot uur - zaterdag 8.00 tot uur meivakantie 2014 (28 april t/m 3 mei 2014) - maandag t/m vrijdag 8.00 tot uur - zaterdag 8.00 tot uur Tijdens de onderwijsluwe weken in de zomer (21 juli t/m 16 augustus 2014) is het gebouw geopend - maandag t/m vrijdag 8.00 tot uur - zaterdag gesloten Het gebouw is gesloten op - maandag 23 december 2013 t/m zaterdag 28 december vrijdag 18 april 2014 t/m maandag 21 april Koningsdag 27 april is op een zondag. Zaterdag 26 april is het pand dicht. - maandag 5 mei donderdag 29 mei t/m zaterdag 31 mei maandag 9 juni Roosterinformatie en wijzigingen Mededelingen over lessen en tentamens worden via je opleidingsintranet bekendgemaakt en voor zover mogelijk ook via mededelingenborden en je studentenmail. Ook correcties en aanvullingen op deze studiegids worden zo bekendgemaakt. De HU verwacht dat je postadres bij de studentenadministratie klopt en dat je regelmatig je box van je HU-account leest. Per periode wordt een weekrooster vastgesteld. Hierin staat vermeld welke cursussen op welk moment worden gegeven door welke docent, in welk lokaal en voor welke groep. Het is de bedoeling dat je zelf de voor jou geldende gegevens overneemt. Dit rooster is uiterlijk een week voor aanvang van de nieuwe periode bekend. Afwezigheid docenten De opleiding streeft ernaar om in geval van ziekte of afwezigheid van een docent ervoor te zorgen dat lessen zoveel mogelijk doorgaan. Mocht de les uitvallen dan word je hiervan op de hoogte gesteld via SharePoint en zoveel mogelijk via de mededelingenborden en je studentenmail. De docent overlegt bij terugkeer hoe de stof van de uitgevallen lessen wordt ingehaald. Afwezigheid studenten Ben je ziek? Bij cursussen met een aanwezigheidsplicht ben je verplicht je af te melden bij de docent. Bij (dreigende) langdurige ziekte geef je de ziekmelding zo spoedig mogelijk door aan je studieloopbaanbegeleider en neem je contact op met je studentendecaan (zie par. 8.2). Roosters en roosterwijzigingen vind je op de roostersite: 82/383

83 7 Klachten, bezwaar en beroep 7.1 Inleiding Als je het niet eens bent met een beslissing, als je vindt dat iemand zich tegenover jou niet goed gedragen heeft, of als er iets anders fout is gegaan, dan kun je daar wat aan doen. De eerste stap is zelf direct contact te zoeken met de veroorzaker van het probleem, en proberen het in onderling overleg op te lossen. De HU verwacht van docenten, slb ers en examencommissies immers dat ze open staan voor klachten en zich inzetten om deze af te handelen. Maar het kan natuurlijk gebeuren dat je er toch niet uitkomt, of iemand niet zelf aan wilt spreken, bijvoorbeeld bij ongewenst gedrag. Dan staat de formele weg open. De formele weg is binnen de HU op twee niveaus vormgegeven en is te bewandelen door (aankomende) studenten. Eerst wordt een procedure op de faculteit doorlopen. Dit betreft een bezwaar- of klachtprocedure. Je kunt je bezwaar of klacht rechtstreeks bij het betrokken orgaan indienen. Als je niet precies weet waar je moet zijn of als je behoefte hebt aan advies, dan kun je je wenden tot het facultaire loket Rechtsbescherming. Dit is digitaal te bereiken via : adres facultair loket invullen) en is in de faculteit ondergebracht bij het Student Informatie Punt (STIP). Er is een standaardformulier waarop je je bezwaren kunt vermelden. Het loket zorgt ervoor dat het formulier binnen de faculteit op de juiste plek terecht komt. Je vindt het formulier op de website Het facultaire loket kan je verwijzen naar de studentendecaan of (bij klachten over gedrag) naar de vertrouwenspersoon. Zij kunnen je adviseren over de procedures. En net als de studentmediators (zie par.8.7) ondersteunen ze ook bij een oplossing in overleg, zodat de procedure alsnog voorkomen kan worden. Als je niet tevreden bent over de afhandeling van je bezwaar of klacht op de faculteit, dan kun je naar het HU-Loket Rechtsbescherming Studenten gaan. Het gaat dan om een beroep (na de bezwaarprocedure op de faculteit) of een herzieningsverzoek (na de klachtprocedure op de faculteit). Je dient je beroep of herzieningsverzoek in bij het HU-Loket. Zij zorgen ervoor dat je beroep of herzieningsverzoek door het juiste orgaan behandeld wordt. Het HU-Loket kan je ook informeren over de procedures. Je kunt ook rechtstreeks in beroep bij het HU-Loket Rechtsbescherming Studenten of daar een klacht indienen, dus zonder eerst een bezwaar of klacht op de faculteit te laten behandelen. De procedures op de faculteiten zijn echter speciaal ingesteld omdat deze sneller zijn en minder formeel. Het advies is dan ook altijd om de extra mogelijkheid op de faculteit te benutten en eerst daar je bezwaar of klacht in te dienen. In de beschrijving hieronder wordt daar ook van uitgegaan. Let vooral op de termijnen! Als je op de faculteit een bezwaar of klacht indient, moet je dat doen binnen twee weken na het besluit of feit waarop dat betrekking heeft. Voor beroepszaken en herzieningsverzoeken geldt dat je je binnen een termijn van zes weken vanaf de datum dat het besluit op de faculteit is genomen tot het HU-Loket Rechtsbescherming Studenten moet wenden. Hieronder volgt een toelichting op de verschillende procedures, waarna aan het einde van dit hoofdstuk de procedure in een schema is weergegeven. 7.2 Bezwaar Bezwaar is mogelijk tegen besluiten die zijn genomen op grond van de Onderwijs- en examenregeling. Dit zijn besluiten die rechtstreeks met onderwijs, tentamens en examens te maken hebben (zoals tentamenbeoordelingen, voorzieningen en het bindend negatief studieadvies). Het betreft alleen besluiten die zijn gericht op jou als individuele student. Op het besluit staat ook vaak vermeld dat je een bezwaar kunt indienen, maar niet altijd. Je kunt bijvoorbeeld ook een bezwaar indienen als je vindt dat de beoordeling van je tentamen niet klopt, maar bij cijfers in OSIRIS staat natuurlijk niet steeds zo n bezwaarclausule. Je dient binnen twee weken na bekendmaking van het besluit een schriftelijk bezwaarschrift in te dienen bij het facultaire loket of de examencommissie. Hiervoor is een standaardformulier beschikbaar. Als je het bezwaarschrift bij het loket indient, zorgt het loket voor doorzending aan de examencommissie. De examencommissie kan je in de gelegenheid stellen om de bezwaren mondeling toe te lichten. In dat geval word je tijdig uitgenodigd voor een hoorzitting. De examencommissie neemt in principe binnen twee weken na ontvangst van het bezwaarschrift een beslissing. Je wordt hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld. De beslissing is gebaseerd op een hernieuwde beoordeling en moet onderbouwd zijn. Bij toewijzing van het bezwaar neemt de examencommissie tevens een nieuw (inhoudelijk) besluit. Als het bezwaar wordt afgewezen, blijft het oorspronkelijke besluit in stand. In het laatste geval kun je nog beroep instellen bij het HU-Loket Rechtsbescherming Studenten. Dat moet wel gebeuren binnen zes weken na bekendmaking van het besluit op bezwaar.

84 Het kan ook voorkomen dat je bezwaar maakt tegen een besluit van de instituutsdirectie of faculteitsdirectie, bijvoorbeeld als er een voorziening is geweigerd of als er een ordemaatregel is getroffen. Dan geldt dezelfde procedure. De volledige bezwaarprocedure is beschreven in het Reglement Rechtsbescherming Studenten, en voor de examencommissie ook nog eens beschreven in art. 45 van het Onderwijs- en examenreglement bacheloropleidingen HU ( Zie ook Zie art.6 Reglement Rechtsbescherming Studenten en art. 45 OER-HU. 7.3 Beroep Beroep aantekenen Je kunt in beroep gaan tegen besluiten en tegen besluiten op bezwaar die op grond van het Onderwijs- en examenreglement zijn genomen (zoals tentamenbeoordelingen, voorzieningen en het bindend negatief studieadvies). Ook als het besluiten op bezwaar in andere zaken betreft, bijvoorbeeld rondom inschrijving en uitschrijving voor de opleiding, zaken van financiële aard of ordemaatregelen en dergelijke, kun je daartegen in beroep gaan. Je kunt binnen zes weken vanaf de bekendmaking van het besluit schriftelijk beroep aantekenen bij het HU-Loket Rechtsbescherming Studenten. Dit kan digitaal via maar je moet het ook per post met handtekening nazenden. Het HU-Loket Rechtsbescherming zorgt ervoor dat je beroepschrift door het juiste orgaan behandeld wordt. Dit kan het College van Beroep voor de Examens zijn (voor vrijwel alle besluiten van de examencommissie), of de Geschillenadviescommissie (besluiten van de opleidings- of faculteitsdirectie op grond van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek). Dit zijn onafhankelijke, hogeschoolbrede beroepsinstanties voor (aankomende) studenten en extranei van de HU. Ze zijn dus niet verbonden aan een faculteit of opleiding. Het beroepschrift moet je ondertekenen en bevat ten minste: je naam, studentnummer, huisadres, woonplaats en je telefoonnummer; vermelding van de faculteit en de afdeling/opleiding waar je bent ingeschreven; datum; een duidelijke omschrijving van het besluit met datum waartegen het beroep is gericht, onder vermelding van de persoon die, of het orgaan dat het besluit heeft genomen; een of meer gronden, waarop het beroep berust; een zo nauwkeurig mogelijk omschreven eis. Daarnaast moet je een kopie van het bestreden besluit bijvoegen. Het beroepschrift richt je aan het HU-Loket Rechtsbescherming Studenten, Postbus 573, 3500 AN Utrecht. Als het beroep door het College van Beroep voor de Examens wordt behandeld, verklaart deze vervolgens het beroep gegrond of ongegrond. Als het beroep gegrond wordt verklaard, betekent dat vaak dat de examencommissie die het oorspronkelijke besluit heeft genomen, een nieuw besluit moet nemen. Het College van Beroep voor de Examens doet dat dus niet zelf. Als het beroep ongegrond wordt verklaard, blijft het oorspronkelijke besluit in stand. Als het beroep door de Geschillenadviescommissie wordt behandeld, brengt deze na onderzoek een advies uit aan het College van Bestuur, dat op basis daarvan een besluit neemt. De Geschillenadviescommissie adviseert het College van Bestuur een beroep gegrond of ongegrond te verklaren. Als het College van Bestuur het advies overneemt, zal het bij een gegrondverklaring ook de directie opdragen een nieuw besluit te nemen. In het Reglement Rechtsbescherming Studenten HU ( staan de procedures nader beschreven. Zie voor meer informatie Je kunt voor informatie en advies ook terecht bij de studentendecaan (zie par. 8.3) of het secretariaat van het HU-Loket Rechtsbescherming Studenten, tel /383

85 7.3.2 Hoger beroep Als je het niet eens bent met de uitspraak van het College van Beroep voor de examens of het besluit van het College van Bestuur, dan kun je hiertegen ook nog extern hoger beroep aantekenen bij het College van Beroep voor het hoger onderwijs in Den Haag. Informatie over de procedure en termijnen kun je vinden op de website Zie H. 9 Reglement Rechtsbescherming Studenten. 7.4 Klachten Klacht indienen Tegen een aantal andere besluiten en gedragingen van andere studenten of medewerkers, kun je geen bezwaar aantekenen, maar je kunt wel een klacht indienen. Ook dat moet binnen een termijn van twee weken gebeuren, en ook hiervoor kun je het standaardformulier gebruiken. Dit kun je downloaden op Je kunt je klacht indienen bij het facultaire loket of rechtstreeks bij het verantwoordelijke orgaan. Het facultaire loket zorgt er weer voor dat je klacht door het juiste orgaan wordt behandeld. De procedure lijkt veel op de bezwaarprocedure (zie par. 7.2). Het orgaan dat je klacht behandelt kan je in de gelegenheid stellen om gehoord te worden. Als je klacht betrekking heeft op een collega-student of een medewerker, wordt deze altijd in de gelegenheid gesteld om zijn reactie op jouw klacht te geven. In principe wordt binnen twee weken een beslissing over je klacht genomen. Als je het niet eens bent met deze beslissing, kun je binnen zes weken een herzieningsverzoek indienen bij het HU-Loket Rechtsbescherming Studenten. Als je klacht een gedraging betreft, geldt een termijn van een jaar. Je kunt een klacht ook mondeling bij het facultaire loket indienen, dan wordt ter plekke het standaardformulier ingevuld. De procedure is niet van toepassing op besluiten van algemene strekking. Zie art.8 Reglement Rechtsbescherming Studenten Herzieningsverzoeken bij klachten Als je niet tevreden bent over de afhandeling van je klacht op de faculteit, kun je een verzoek tot herziening indienen bij het HU-Loket Rechtsbescherming Studenten. Hiervoor geldt een termijn van zes weken vanaf de beslissing naar aanleiding van je klacht. Je kunt het herzieningsverzoek digitaal indienen bij Je moet het verzoek dan nog wel per post, voorzien van een handtekening, nazenden. Het adres is: HU-Loket Rechtsbescherming Studenten, Postbus 573, 3500 AN Utrecht. Het HU-Loket Rechtsbescherming Studenten zorgt ervoor dat je verzoek door het juiste orgaan behandeld wordt. Dit is bij de meeste klachten de Klachtencommissie Studenten, maar als het om klachten over ongewenst gedrag gaat, behandelt de Klachtencommissie Ongewenst Gedrag jouw klacht, zie hierna onder 7.5. Dit zijn allebei hogeschoolbrede onafhankelijke klachtinstanties, ze zijn dus niet verbonden aan een faculteit. Ze brengen advies uit aan het College van Bestuur, dat vervolgens een besluit neemt. In het Reglement Rechtsbescherming Studenten HU en het Reglement inzake Ongewenst Gedrag ( staan de procedures nader beschreven. Zie H. 10 Reglement Rechtsbescherming Studenten en H. 4 Reglement inzake Ongewenst Gedrag. 7.5 Ongewenst gedrag Het kan voorkomen dat je klacht betrekking heeft op gedrag dat zo intimiderend is dat het onder de regelgeving voor ongewenst gedrag valt. Het gaat bijvoorbeeld om verbale of seksuele intimidatie, waarvan de gevolgen ernstig kunnen zijn. Het facultaire loket zal je altijd wijzen op de mogelijkheid je tot een vertrouwenspersoon (zie 8.4) te wenden. Als je een klacht indient, kun je ervoor kiezen die op de faculteit te laten behandelen (de instituutsdirecteur onderzoekt de klacht of laat hem onderzoeken), of deze voor te leggen aan de Klachtencommissie Ongewenst Gedrag van de HU. De klacht wordt dan doorgestuurd naar het HU-Loket Rechtsbescherming 85/383

86 Studenten. Er geldt een afwijkende termijn voor de indiening van klachten over ongewenst gedrag, namelijk tot twee jaar na de gedraging. Zie art.1.8 Begripsbepaling en art. 19 Termijnen Reglement Ongewenst Gedrag. 7.6 Schema klachten, bezwaar en beroep Kwestie? Stap 1: Directe benadering (informeel) Stap 2: Facultair loket Bezwaarprocedure Klachtprocedure Stap 3: HU-loket College van Beroep voor de Examens Geschillenadviescommissie Klachtencommissie Ongewenst Gedrag/FG-P Klachtencommissie Studenten 86/383

87 8 Studentzaken 8.1 Studiebegeleiding Inleiding Als afgestudeerd hbo-student word je geacht zelfstandig te kunnen handelen. Gedurende de opleiding word je daarom ook gestimuleerd tot zelfstandig en initiatiefrijk optreden. Ons type onderwijs stimuleert kritisch en zelfstandig leren door probleemgestuurden projectonderwijs. Dat betekent dat je verantwoordelijk bent voor je eigen leerproces en studieloopbaan. De opleidingen van de HU zorgen voor de randvoorwaarden en voor de juiste ondersteuning. De opleiding verzorgt studiebegeleiding bij diverse facetten van het studie- en leerproces. We onderscheiden vier typen begeleiding: inhoudelijke begeleiding, begeleiding bij studievaardigheden, studieloopbaanbegeleiding en begeleiding bij persoonlijke (studie)problemen. De HU gaat ervan uit dat je op eigen initiatief gebruikmaakt van deze vormen van begeleiding. Studieloopbaanbegeleiding Als student heb je recht op begeleiding van een studieloopbaanbegeleider (slb er). Deze begeleider begeleidt jou in je competentieontwikkeling. Op basis van je competentieontwikkeling en de resultaten monitort de studieloopbaanbegeleider de studievoortgang en handelt hiernaar. De studieloopbaanbegeleider heeft onder andere de volgende taken: bewaken en bespreken van studieresultaten; samen met jou een studieplanning opstellen als je een waarschuwing bij een tussentijds studieadvies hebt gehad; adviseren bij het maken van keuzes die in het kader van de opleiding van belang zijn; verwijzen naar een studentendecaan indien de vragen en problemen niet direct met de studie te maken hebben (persoonlijke omstandigheden, studiefinanciering, bezwaar en beroep). Zie voor meer informatie over studieloopbaanbegeleiding door de opleiding par Profileringsfonds Het Profileringsfonds is een voorziening voor financiële ondersteuning van studenten. Het Profileringsfonds bestaat uit vier verschillende regelingen: Afstudeersteunregeling Studenten van de hogeschool die door bijzondere omstandigheden tijdens hun beursrechtperiode studievertraging hebben opgelopen, worden door deze regeling in staat gesteld hun studie zo spoedig mogelijk af te ronden dan wel voort te zetten. Regeling Bestuursbeurzen Studenten die tijdens hun studie in het bestuur van een vereniging gaan, kunnen in aanmerking komen voor een bestuursbeurs. In deze regeling staat hoe studenten van de hogeschool die tijdens of binnen twaalf maanden na afloop van hun beursrechtperiode erkende bestuursactiviteiten verrichten, daarvoor gefaciliteerd kunnen worden. Kennisbeurzen Financiële ondersteuning voor non-eer (Europese Economische Ruimte) studenten die instellingscollegegeld in plaats van wettelijk collegegeld dienen te betalen. Topsportregeling Om de combinatie topsport/studie zo goed mogelijk te laten verlopen, stelt de HU een aantal voorzieningen beschikbaar. Deze voorzieningen worden verstrekt op basis van de individuele omstandigheden van de student/topsporter. Elk van de regelingen is opgenomen in een apart hoofdstuk. Daarnaast kent het Profileringsfonds bepalingen van algemene strekking, die op al deze vormen van steunverlening van toepassing zijn. Zie voor het Profileringsfonds. 87/383

88 Het is belangrijk dat je bijzondere omstandigheden altijd tijdig bij je studentendecaan meldt om later mogelijk in aanmerking te kunnen komen voor het Profileringsfonds. 8.3 Studentendecaan Het studentendecanaat van de HU geeft je informatie, advies en begeleiding. Elke faculteit en HU Amersfoort heeft een of meer studentendecanen. Zij zijn er om jou te ondersteunen bij het beantwoorden van vragen of het aanpakken van problemen tijdens je studie. De studentendecaan kan ook doorverwijzen, bijvoorbeeld naar de studentenpsycholoog of studentenarts. Alles wat je bespreekt, blijft vertrouwelijk. De studentendecanen zijn gebonden aan het Reglement Studentendecanen HU en de gedragscode van het Platform Studentendecanen van de HU. Studievoortgang en persoonlijke omstandigheden Tijdens je studie kun je studievertraging oplopen, bijvoorbeeld door familie- of relatieproblemen. Maar ook psychische problemen, een (chronische) ziekte of functiebeperking kunnen een belemmering vormen in de studievoortgang. Of je wilt je studie onderbreken vanwege een langdurige ziekenhuisopname. Ook faalangst kan je studievoortgang blokkeren. De studentendecaan helpt je om het probleem te verhelderen en oplossingen te zoeken. Ook kan de studentendecaan je helpen bij het vinden van een andere vorm van hulpverlening. Studieadvies en procedures De studentendecanen hebben een adviesfunctie in de procedure rondom het uitbrengen van het studieadvies als er sprake is van bijzondere omstandigheden. Zij zijn goed op de hoogte van regelingen waarin de rechten en plichten van de student en die van de HU staan beschreven. De studentendecaan kan je adviseren en ondersteunen bij bezwaar- en beroepsprocedures. Ook kun je bij het Studentendecanaat terecht bij twijfel over je studie, beroepskeuze en advies over vervolgopleidingen. Financiële zaken Financiële problemen zijn vervelend. Zeker als het echt een noodsituatie wordt en je bijvoorbeeld door een overmachtsituatie in (tijdelijke) geldnood komt. In sommige gevallen kun je een beroep doen op een financiële tegemoetkoming uit het Profileringsfonds. Je studentendecaan kan je hierbij adviseren. Kijk voor meer informatie op Zie ook artikel 40 Studentenstatuut en Reglement Studentendecanen HU ( Studentendecanen FG De studentendecanen van de faculteit zijn Jannie van Dam, Nina Kalker en Marlies Strieder.. Zij zijn via te bereiken op of via hun individuele adres. In principe zijn er elke dag twee decanen aanwezig. Van maandag t/m vrijdag is er van uur open spreekuur voor het stellen van korte vragen en het maken van afspraken. Kamer Telefoon Jannie van Dam Nina Kalker Marlies Strieder Website: Centrum Studiekeuze Bij Centrum Studiekeuze, een gezamenlijk initiatief van de HU en de Universiteit Utrecht, kun je terecht als je twijfelt over je opleiding, als je bent vastgelopen of als je wilt doorstuderen na je bachelordiploma. Bij Centrum Studiekeuze kun je advies inwinnen en ondersteuning vragen met betrekking tot je studiekeuze. Kijk voor meer informatie op Vertrouwenspersoon De vertrouwenspersoon is er voor iedereen (medewerker en student), die te maken heeft (of heeft gehad) met ongewenst gedrag. 88/383

89 Bij ongewenst gedrag kun je denken aan fysiek geweld, agressie, verbale en seksuele intimidatie, discriminatie, schending van integriteit en racisme. Maar ook handtastelijkheden, flauwe grappen, pesterijen (ook op sociale media) en intimiderende s of sms jes kunnen als ongewenst worden ervaren. Iedereen bepaalt altijd zelf de grens waarover de ander niet heen mag gaan. Met andere woorden, niet voor iedereen ligt de grens van wat gewenst of ongewenst gedrag is op hetzelfde niveau. Dat kan te maken hebben met verschillen in achtergrond en opvoeding. Ongewenst gedrag kan mensen diep raken, zelfs zo dat ze er ziek van worden. Velen denken dat het gedrag vanzelf overgaat als je er maar geen aandacht aan besteedt. Maar dat gebeurt zelden. Wie last heeft van welke vorm van ongewenst gedrag dan ook, zal de moed moeten opbrengen om dat onder woorden te brengen. De ervaring leert telkens weer dat praten helpt en daarvoor kun je bij de vertrouwenspersoon terecht. Je anonimiteit is gewaarborgd en je gegevens worden vertrouwelijk behandeld. Na een melding kijkt de vertrouwenspersoon samen met jou als melder hoe het ongewenste gedrag zo snel mogelijk gestopt kan worden. Dit alles gebeurt in goed overleg: er worden geen stappen genomen zonder toestemming van jou als melder. Desgewenst begeleidt de vertrouwenspersoon je enige tijd. Informatie vind je op De Regeling inzake ongewenst gedrag en verdere relevante informatie staan op de openbare site van de HU-vertrouwenspersonen: Zie ook artikel 51 Studentenstatuut en Regeling inzake Ongewenst Gedrag ( Je bent als melder van ongewenst gedrag altijd vrij om de keuze te maken naar een vertrouwenspersoon van een andere faculteit te gaan. Vertrouwenspersonen FG Ariëtta Sander Telefoon: Kamer: Werkdagen: maandag,woensdag; incidenteel donderdag of vrijdag José Dol Telefoon: Kamer: Werkdagen: maandag, woensdag en donderdag 8.5 Studentenarts Wanneer je in Utrecht niet alleen komt studeren maar ook komt wonen, ben je verplicht je in te schrijven bij de gemeente Utrecht. Ook vanuit je zorgverzekeraar ben je verplicht je in te schrijven bij een huisarts in Utrecht. Als student kun je je, ongeacht waar je in Utrecht woont, inschrijven bij Huisartsenpraktijk Campus Uithof via De huisartsenpraktijk heeft twee vestigingen in Utrecht, op de Uithof in Casa Confetti (Leuvenplein 10-11) en in Stadion Galgenwaard (Herculesplein 379). In geval van door ziekte gemiste tentamens, studiestaking door ziekte of bij het aanvragen voor ondersteuning uit het Profileringsfonds, is het overleggen van een doktersverklaring soms noodzakelijk. Niet iedere huisarts wil dergelijke verklaringen ten behoeve van derden afgeven. Bovendien heeft de KNMG (Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst) een richtlijn uitgegeven dat de behandelende arts niet de aangewezen persoon is om zo'n verklaring af te geven. Wanneer je een verklaring over je gezondheid nodig hebt, dan dien je deze eerst aan je eigen huisarts te vragen. Indien je eigen huisarts deze niet kan of wil geven, dan kun je naar de studentenarts gaan. Verwijzing naar de studentenarts gaat uitsluitend via de studentendecaan (zie par. 8.3). De studentenarts van de HU is: Huisartsenmaatschap Therapeuticum Utrecht, telefoonnummer (030) , Dekhuyzenstraat 60, 3572 WN in Utrecht. 8.6 Bureau Studentenpsychologen Het kan zijn dat je tijdens je studie moeilijkheden ervaart. Dat kan direct met je studie te maken hebben, maar het kan ook van meer persoonlijke aard zijn en een negatieve invloed hebben op je studievoortgang. Kom je er zelf niet uit, dan kun je terecht bij Bureau Studentenpsychologen van de HU. 89/383

90 In een aantal gesprekken zoekt de studentenpsycholoog samen met jou een oplossing voor je problemen. Het maximum aantal gesprekken is 5 (van 50 minuten). Minder kan uiteraard ook. Behalve individuele gesprekken verzorgt Bureau Studentenpsychologen ook een faalangsttraining. Het kan zijn dat de hulp die de studentenpsycholoog biedt niet aansluit bij jouw problemen en/of hulpverwachting. Dan kan Bureau Studentenpsychologen je helpen de weg te vinden naar andere hulpverlenende instanties. Voor aanmelding bij het Bureau Studentenpsychologen is een verwijzing nodig van een studentendecaan. Neem dus eerst contact op met de studentendecaan voor een verwijzing. Vervolgens kun je je via de mail aanmelden. Vertrouwelijkheid staat voorop. Niemand anders dan jij en het Bureau Studentenpsychologen kennen de inhoud van de gesprekken. En alleen als jij dat wilt, kunnen er anderen bij betrokken worden. Er zijn voor studenten geen kosten aan verbonden. Meer informatie vind je op Mediation Heb je een samenwerkingsprobleem met een medestudent? Een conflict met je docent? Zijn er problemen in je studentenhuis? Er is een grote kans dat een studentmediator je kan helpen. Mediation is een vorm van conflictoplossing. Je gaat met degene met wie je het conflict hebt op zoek naar de oplossing van jullie conflict, waarbij je begeleid wordt door een neutrale en onafhankelijke mediator. De mediator stelt je in staat om alles waarover jullie het oneens zijn te bespreken, zorgt voor herstel van de communicatie en helpt je de relatie te verbeteren. De mediator draagt zelf geen oplossingen aan, maar helpt je om de oplossingen te vinden waar jullie beiden tevreden over zijn. Als je meer wilt weten over studentmediation of als je een studentmediator wilt inschakelen, neem dan contact op met HU-Mediation voor advies en/of hulp via of Meer informatie vind je op of onder Voor informatie en het zo mogelijk aanvragen van een (student)mediation binnen de Faculteit Gezondheidszorg kun je contact opnemen met: José Dol Telefoon: Kamer: Werkdagen: maandag, woensdag en donderdag Marianne Tesink Telefoon: E mail: Kamer: Werkdagen: maandagmiddag, dinsdag, donderdag en vrijdag 8.8 Studeren met een functiebeperking Wat is een functiebeperking? Onder een functiebeperking verstaan we alle lichamelijke, zintuiglijke en psychologische aandoeningen die chronisch, dus blijvend van aard, zijn. Soms is een beperking te zien of te horen. Het komt echter vaak voor dat een beperking of chronische ziekte niet meteen opvalt. Denk aan dyslexie, chronische vermoeidheid, AD(H)D, RSI, reuma, psychische aandoeningen zoals depressie en vormen van autisme, zoals PDD-NOS en Syndroom van Asperger. Als je een functiebeperking of een chronische ziekte hebt, adviseren we je om aan het begin van het studiejaar contact op te nemen met een studentendecaan van je faculteit. Ook als je denkt (nog) geen hulp nodig te hebben. Dit kun je doen per , telefonisch of door gewoon aan te kloppen bij de studentendecaan. Op vind je de gegevens van het 90/383

91 studentendecanaat op jouw faculteit. Een functiebeperking of een chronische ziekte kan immers belemmeringen veroorzaken die tot studievertraging of studie-uitval kunnen leiden. Aanpassingen en voorzieningen Het is raadzaam je beperking zo snel mogelijk te melden bij je studieloopbaanbegeleider en bij een studentendecaan van je faculteit. Eventuele voorzieningen kunnen dan op tijd geregeld worden. In een intakegesprek met een studentendecaan van je faculteit bespreek je welke functiebeperking of chronische ziekte je hebt en welke belemmeringen er zijn of kunnen optreden tijdens je studie. Vervolgens wordt onderzocht of er voorzieningen en maatregelen nodig zijn, en zo ja, welke. Hierbij geeft de studentendecaan aan welke mogelijkheden er binnen jouw opleiding zijn om met aanpassingen succesvol te kunnen studeren. De studentendecaan zal ook aangeven wanneer iets niet mogelijk is. Als er (nog) geen maatregelen nodig zijn, bespreekt de studentendecaan de vervolgstappen met je op het moment dat er wel belemmeringen optreden. Uiteraard wordt alles wat je met de studentendecaan bespreekt vertrouwelijk behandeld. Meer informatie over studeren met een functiebeperking of chronische ziekte vind je in paragraaf van deze studiegids en op Verbetering taalvaardigheden Heb je problemen met je Nederlandse taalvaardigheden, raadpleeg dan je slb er of eventueel je studentendecaan voor informatie over de mogelijkheden om aan deze vaardigheden te werken. Ook kun je gebruikmaken van het digitale taalloket om deze vaardigheden te verbeteren: HU-Bibliotheek Als HU-student kun je op vertoon van je collegekaart gratis gebruikmaken van alle HU-Bibliotheken. Ook kun je gratis lid worden van de Universiteitsbibliotheek Utrecht. Naast boeken en tijdschriften hebben de HU-Bibliotheken ook een groot digitaal aanbod. Via de website kun je de HU-Bibliotheken digitaal bezoeken. Via deze site heb je toegang tot de catalogus van de HU waarin je kunt zoeken in alle bibliotheekcollecties. En je hebt toegang tot naslagwerken en internetbronnen die relevant zijn voor het onderwijs binnen de HU. Elke faculteit heeft daarnaast een eigen portal waarin de bronnen voor de afzonderlijke vakgebieden bij elkaar staan. De bibliotheek geeft trainingen op het terrein informatievaardigheid zoals een basiscursus voor eerstejaars, RefWorks, uitleg databanken etc International Office Studeren of stage lopen in het buitenland is uitstekend voor je persoonlijke ontwikkeling. Niet alleen kijken organisaties steeds vaker naar relevante buitenlandervaring op een cv, ook in onze multiculturele samenleving kan interculturele ervaring goed van pas komen. In het buitenland maak je kennis met een nieuwe omgeving, een nieuwe cultuur en nieuwe werkwijzen. Kortom: studeren of stage lopen in het buitenland is een waardevolle ervaring. Als student aan de HU heb je de mogelijkheid om voor studie of stage naar het buitenland te gaan. Voor sommige studenten is dit zelfs een verplicht onderdeel van de studie. Alle andere studenten kunnen in overleg met hun opleiding hun profileringsruimte inzetten om naar het buitenland te gaan. Het International Office kan je adviseren en op weg helpen. Op een paar locaties is er een balie waar je terecht kunt met vragen. Ook kun je hier de Study & Internship Abroad guide halen waarin je informatie kunt vinden over studie- en stageperiodes in het buitenland. Meer informatie over de services en openingstijden van het International Office vind je op Wanneer je specifieke vragen hebt kun je mailen naar of een afspraak maken via Of kom naar de Wil Weg Dag (Going Away Fair) om je te laten informeren over studie en stage in het buitenland. Het International Office organiseert dit evenement jaarlijks op de tweede dinsdag van oktober Study abroad 91/383

92 De HU heeft ruim 200 partneruniversiteiten over de hele wereld waarmee studentuitwisseling plaatsvindt. Als student aan de HU heb je de mogelijkheid om een (half) studiejaar aan een van deze hogescholen of universiteiten in het buitenland te studeren (Study Abroad). Het International Office onderhoudt de contacten met partneruniversiteiten, ondersteunt bij je aanmelding, informeert jou tijdens je Study Abroad en verzamelt en verwerkt bij terugkomst evaluaties en cijferlijsten. Wil jij je aanmelden voor een Study Abroad? Kijk voor de mogelijkheden, voorwaarden en aanmeldingsprocedure op onder Study Abroad. Onder Grants & Scholarships kun je informatie vinden over beschikbare beurzen. Voor een Study Abroad binnen Europa kun je bijvoorbeeld in aanmerking komen voor een Erasmus studiebeurs. LET OP: De deadline om je aan te melden voor een Study Abroad is 1 februari voorafgaand aan het studiejaar waarin je weg wilt gaan. De inschrijving voor een Study Abroad opent en sluit dus veel eerder dan voor een reguliere minor Stage in het buitenland Wil je stage lopen in het buitenland (Internship Abroad)? Schakel dan je stagecoördinator en/of het praktijkbureau van je opleiding in. Zij informeren je over de te volgen procedure en moeten goedkeuring aan je stageplaats verlenen. Je bent zelf verantwoordelijk voor het vinden van een stageplaats maar soms kan je stagecoördinator en/of het praktijkbureau je hierbij helpen. Zorg er in ieder geval voor dat je ruim op tijd begint met zoeken. Vooral wanneer je buiten Europa stage wilt lopen kan het regelen van een visum en andere praktische zaken veel tijd in beslag nemen. Kijk voor meer informatie op onder Internship Abroad. Onder Grants & Scholarships kun je informatie vinden over beschikbare beurzen. Voor een Internship Abroad binnen Europa kun je bijvoorbeeld in aanmerking komen voor een Erasmus Placement beurs. Zie par voor meer informatie over stagemogelijkheden binnen je opleiding Medezeggenschap Enthousiaste, betrokken en leergierige studenten zijn onmisbaar voor onze hogeschool. Vind jij het belangrijk om het perspectief van de student voor het voetlicht te brengen en zo bij te dragen aan de kwaliteit van het onderwijs én wil je graag bestuurlijke ervaring opdoen tijdens je studie? Ben je nieuwsgierig of kritisch en heb je goede ideeën? Word dan actief in een van de commissies of raden waar je invloed kunt uitoefenen op de inhoud van je eigen onderwijs, de gang van zaken op de faculteit of het hogeschoolbrede beleid. Kijk voor meer informatie op of Je kunt ook contact opnemen met de coördinator Bestuurlijke Participatie Studenten (BPS) via De coördinator BPS informeert, ondersteunt en coacht jou als student in de medezeggenschapsraden van de HU en organiseert in het kader hiervan activiteiten voor bestuurlijk actieve studenten, zoals workshops, trainingsdagen en borrels Inspraakorganen Welke onderwerpen spreken jou het meeste aan? De inhoud van je eigen opleiding? De gang van zaken op de faculteit? Of het strategische hogeschoolbrede beleid? Je kunt op deze drie niveaus participeren in de medezeggenschap en bestuurlijke ervaring opdoen, hetgeen je later goed van pas kan komen. Jouw opleiding heeft een opleidingscommissie (OC), hierover kun je meer info vinden in paragraaf De gang van zaken op de faculteit wordt besproken in de Facultaire Medezeggenschapsraad (FMR). Het beleid van de faculteitsdirectie wordt ter instemming aan de raad voorgelegd. Je kunt hierbij denken aan het ICT-beleid, het flexibiliseringsbeleid en de faculteitsbegroting. Ook kan een faculteitsraad zelf onderwerpen agenderen en bespreken met het bestuur. Elke faculteit heeft een eigen raad. De Centrale Medezeggenschapsraad (CMR) is de gesprekspartner van het College van Bestuur. Het HU-brede beleid wordt ter instemming aan de raad voorgelegd. Onderwerpen zijn bijvoorbeeld het strategisch beleid, het Onderwijs- en examenreglement (OER), het huisvestingsbeleid en het kwaliteitsbeleid. De CMR bespreekt daarnaast jaarlijks de gang van zaken met de raad van toezicht. 92/383

93 De inspraakorganen hebben tal van mogelijkheden om hun invloed uit te oefenen, met als uiteindelijke doel het verhogen van de kwaliteit van het onderwijs. Kijk voor meer informatie over medezeggenschap en de inspraakorganen op Ondersteuning bestuurlijk actieve studenten De HU stimuleert jou als student om bestuurlijk actief te zijn, zodat je bestuurlijke en organisatorische vaardigheden in de praktijk kunt opdoen. Daarnaast zien we graag dat enthousiaste, betrokken en leergierige studenten bijdragen aan de beleidsontwikkeling op de HU. Daarom kun je als bestuurlijk actieve student gebruikmaken van onderstaande voorzieningen: - als studentlid van een inspraakorgaan kun je je gratis en onbeperkt laten trainen in bepaalde competenties; - er is een handboek voor studentleden die zitting nemen in de centrale raad, facultaire raad of opleidingscommissie; - via het voor alle bestuurlijk actieve studenten opgezette intranet ( kun je kennis en informatie delen met studentleden uit andere inspraakorganen; - uiteraard doe je het niet voor niets, behalve een flinke hoeveelheid bestuurlijke ervaring ontvang je per vergadering een vergoeding van 40,-. Aan de (totale) financiële compensatie voor bestuursactiviteiten is een maximum verbonden. Zie de desbetreffende regelingen op Wil je graag lid worden van een of meerdere inspraakorga(a)n(en), dan kan dat door je kandidaat te stellen bij de eerstkomende verkiezingen ( kunt je als persoon kandidaat stellen of via de medezeggenschapsvereniging, zie paragraaf Raadpleeg voor vragen over de OC het secretariaat van je opleiding of stuur een naar de coördinator BPS Zie voor meer informatie ook Studium Generale Studium Generale is de plek voor HU-studenten die wat extra uitdaging of verdieping naast hun studie zoeken. Van programma's waar je binnen tien weken actuele wereldkwesties in een historisch, politiek en economisch perspectief leert plaatsen tot debatten over de hogeschool, of over de lokale en landelijke politiek. Van inspirerende sprekers tijdens TEDxUtrecht tot muziek, cultuur en kennis op Festival de Beschaving. En van leren ondernemen, besturen en innoveren door praktijkdeskundigen tot gesprekken tussen docenten, management en studenten Studium Generale is de plek voor iedereen voor wie 'normaal studeren' niet spannend genoeg is. Op vind je altijd het laatste nieuws over het programma en kun je je aanmelden voor de Twitter- en Facebook-accounts van Studium Generale Studentenvereniging Algemeen Utrecht heeft een bruisend studentenleven. Verenigingen en studentenorganisaties in allerlei soorten en maten dragen daar hun steentje aan bij. Het bekendst zijn de gezelligheidsverenigingen. Er zijn ook verenigingen die een andere inslag hebben zoals de levensbeschouwelijke studentenverenigingen, internationale en interculturele verenigingen. En natuurlijk hebben studenten ook allerlei eigen sportverenigingen en culturele verenigingen. Een overzicht van verenigingen vind je op De HU geeft financiële steun aan studentenverenigingen. De subsidie wordt gegeven voor structurele en incidentele activiteiten. Wil je meer weten over het aanvragen van en de voorwaarden om in aanmerking te komen voor een subsidie? Kijk dan op onder Geldzaken. Ter verduidelijking nog even het volgende: naast studentenverenigingen zijn er ook studieverenigingen. Studieverenigingen zijn gekoppeld aan je opleiding. Zie hiervoor par Bestuursbeurs Bestuursbeurs 93/383

94 Zit je in het bestuur of in een commissie van een studentenvereniging (Utrechtbreed of hogeschoolbreed), dan kun je in aanmerking komen voor een bestuursbeurs. Een bestuursbeurs is een toelage die dient als compensatie voor de studievertraging die je door je bestuursactiviteiten oploopt. Je ontvangt deze buiten je prestatiebeurs. Welke studentenorganisaties en bestuurlijke functies in aanmerking komen voor een bestuursbeurs kun je vinden in de Bijlage bij de Regeling bestuursbeurzen voor studentbestuurders in studentenorganisaties UU/HU. Zie ook hoofdstuk D van het Profileringsfonds HU Kijk voor meer informatie over de procedure of voor het aanvragen van een bestuursbeurs op onder Profileringsfonds Topsport Doe jij aan topsport en wil je daarnaast studeren? De HU biedt een groot aantal faciliteiten aan studenten die hun studie willen combineren met een carrière in de topsport. De HU beoordeelt op basis van jouw individuele omstandigheden en het niveau waarop je de sport beoefent of je gebruik kunt maken van deze voorzieningen. Welke faciliteiten zijn er voor topsporters? Topsporters komen in aanmerking voor de volgende faciliteiten: begeleiding bij het plannen van de studie; in samenspraak met de examencommissie uitstel of verplaatsen van tentamens, indien mogelijk; samenwerking met NOC*NSF, Olympische netwerken, Nationaal Topsport Centrum, Regionale Trainingscentra en topsportbegeleiders; financiële ondersteuning als er studievertraging wordt opgelopen door het sporten op topniveau. Voor meer informatie neem je contact op met de Topsportcoördinator Mieke Wikkerman via het faculteitsdecanaat of kijk op Trajectum Trajectum is het redactioneel onafhankelijke magazine van de HU en verschijnt tien keer per jaar. In Trajectum staan verhalen over studenten, studeren, studentenleven, onderwijs en onderzoek, de stad Utrecht en cultuur. Studenten en docenten schrijven columns of leveren andere bijdragen. Op de site vind je elke dag nieuws, prijsvragen, filmpjes, blogs van studenten en docenten en praktische informatie. Trajectum is ook te volgen via Facebook en Twitter Sport Tegen studentenprijzen kun je sporten bij Olympos, het sportcentrum van de HU en Universiteit Utrecht. Olympos heeft onder meer een ruim aanbod aan conditionele sporten en bal-, dans-, vecht- en racketsporten. Kijk op voor uitgebreide informatie over het aanbod, data en tarieven. Zie ook artikel 42 Studentenstatuut ( Veilig, gezond en milieuvriendelijk studeren De HU hecht groot belang aan een gezonde, veilige en plezierige leer- en werkomgeving, aan zorg voor het milieu en zuinig omgaan met energie. De HU wil je veiligheid en gezondheid waarborgen, door het tot een aanvaardbaar niveau verkleinen van risico s op het gebied van arbeidsomstandigheden. Daarom beschikken alle faculteiten en diensten van de HU over een Arbo- en Milieucommissie (A&M-commissie) die het aanspreekpunt is voor arbo- en milieuzaken en die de uitvoering coördineert van het Arboen Milieubeleid binnen de faculteiten. Een deel van de verantwoordelijkheid voor veiligheid, gezondheid en milieu ligt natuurlijk ook bij jezelf. Hoe kun jij bijdragen aan de veiligheid en gezondheid? We verwachten van je dat je binnen de HU meewerkt aan een veilige, gezonde en milieuvriendelijke studieomgeving. Aandachtspunten zijn: 94/383

95 weten wat je moet doen in geval van brand, ongevallen en andere calamiteiten; vrijhouden van vluchtwegen, nooduitgangen en brandblusmiddelen; het voorkomen van lichamelijke klachten (CANS/RSI); veilig werken in practicumlokalen; het melden van onveilige situaties; aandacht hebben voor het milieu. Hieronder vind je over deze punten meer informatie. Wat te doen bij brand, ongeval of calamiteit? Je wordt geacht op de hoogte te zijn van de regeling voor brand, calamiteiten, ongevallenmelding (zie hieronder) en van vluchtroutes en nooduitgangen. Vluchtroutes en nooduitgangen zijn te vinden op de vluchtplattegronden in het gebouw. In alle ruimtes staat vermeld wat je moet doen bij een calamiteit. Bel nooit zelf de brandweer, politie of ambulance. Bel wel onmiddellijk het interne alarmnummer contact met een medewerker(-ster) van de centrale faculteits- of locatiebalie of de receptie. (088) ; je komt dan in Meld kort en duidelijk: je naam en lokaal of werkplek; je telefoonnummer; de actuele situatie (hoe, wat en waar); of er slachtoffers zijn en hoeveel; waar het is gebeurd. De medewerker(-ster) alarmeert een EHBO er of, bij een grotere calamiteit, het hoofd Bedrijfshulpverlening (BHV). Blijf altijd kalm, waarschuw iedereen om je heen die in gevaar is en wacht tot hulpverleners ter plaatse zijn. Bedrijfshulpverlening (BHV) & EHBO Iedere locatie beschikt over een bedrijfshulpverleningsorganisatie die bij brand, ongevallen en andere calamiteiten kan worden ingezet. BHV ers zijn tijdens hun inzet herkenbaar aan hun gekleurde hesjes met daarop de tekst BHV er. Volg bij brand, ongevallen of andere calamiteiten altijd strikt hun aanwijzingen op. Maak bij ontruiming van het gebouw geen gebruik van de lift. Blijf buiten op de verzamelplaats die door de BHV er wordt aangewezen en wacht op verdere instructies. Houd altijd de weg vrij voor brandweer en ambulances. Verlaat het gebied niet zonder je af te melden. Dit voorkomt eventuele zoekacties. Vrijhouden van vluchtwegen, nooduitgangen en brandblusmiddelen In geval van een calamiteit is het van levensbelang dat vluchtwegen, nooduitgangen en brandblusmiddelen goed toegankelijk zijn. Zorg er dus voor dat deze niet worden geblokkeerd door tafels, stoelen of andere obstakels. Studeren en CANS Misschien heb je pijn in je arm, schouder, elleboog of pols. In eerste instantie denk je dat het wel over zal gaan. Maar helaas is dat niet altijd het geval. Deze pijn kan namelijk duiden op CANS (Complaints of Arm, Neck and or Shoulder), vroeger ook wel RSI genoemd. Iedereen kan hiermee te maken krijgen. Als je de eerste signalen niet serieus neemt, kunnen de klachten zich uitbreiden. Oorzaken van CANS kunnen zijn: repeterend werk; een statische werkhouding; weinig afwisseling in houding en beweging; een verkeerde zithouding op je werkplek (informatie over een juiste zithouding staat in de HU-folder Geef CANS geen KANS); stress, vooral in piekperioden (tentamens, scriptie schrijven). Tijdens je studie werk je soms lang achter elkaar in dezelfde houding en/of maak je steeds dezelfde bewegingen. Je werkt bijvoorbeeld regelmatig en langdurig achter een beeldscherm. Niet alleen op school maar ook nog thuis. Vergeet ook niet de uren die je s avonds doorbrengt met spelletjes en internet. Je kunt CANS grotendeels zelf voorkomen. 95/383

96 De belangrijkste tips zijn: wissel beeldschermwerk af met lezen, aantekeningen maken etc; werk per dag niet langer dan 5 à 6 uur achter een beeldscherm en niet langer dan 2 uur met een laptop; zorg bij laptopgebruik langer dan 2 uur voor laptopstandaard, losse muis en los toetsenbord; neem bij beeldschermwerk ieder uur een korte pauze; let op een goede zithouding voor het beeldscherm; zorg voor voldoende ontspanning/sport naast je studie; neem lichamelijke klachten serieus. Beginnende klachten (pijn, tintelingen, stijf gevoel) kunnen snel verergeren. Meer specifieke informatie en een video-instructie over het instellen van beeldschermwerkplekken kun je vinden op Met CANS-klachten kun je terecht bij je studieloopbaanbegeleider of studentendecaan. Je kunt ook terecht bij het Arbo- & Milieuteam HU (zie: Zijn je klachten al zo ernstig dat er een arts moet worden geraadpleegd, ga dan naar je eigen huisarts. (Zie ook paragraaf 8.8 over studeren met een functiebeperking) Veilig werken in practicumlokalen Als je in practicumlokalen aan het werk gaat met bijvoorbeeld apparaten, machines, gereedschappen of chemische/gevaarlijke stoffen moet je altijd denken aan je eigen veiligheid en die van anderen. Volg daarom altijd de aanwijzingen van de docent op. Houd je aan de voorgeschreven veiligheidsregels en de instructies die zijn opgenomen in de practicumhandboeken. Belangrijk is dat je altijd de voorgeschreven persoonlijke beschermingsmiddelen draagt zoals een veiligheidsbril of beschermende kleding. Zorg dat je altijd de op machines aanwezige afschermings- en veiligheidsvoorzieningen gebruikt. Melden van onveilige situaties De HU doet er alles aan om te zorgen voor een veilige, gezonde en milieuvriendelijke leer- en werkomgeving. Mocht je desondanks situaties signaleren die onveilig zijn of verbeterd moeten worden dan deze graag melden bij je docent, receptie of de Arbo- en Milieucommissie van je faculteit. Milieu De faculteit heeft aandacht voor het milieu. Dit betekent zuinig omgaan met water en energie, minder afval en een goede afvalscheiding. Je kunt hier zelf een bijdrage aanleveren door: het licht niet aan te doen wanneer er voldoende licht is; het licht uit te doen als je een lokaal leeg achterlaat; geen water te verspillen en de spaarknop van de spoelbak (als die er is) te gebruiken; bij warmte het raam niet open te zetten maar de verwarming lager zetten; je computer en het beeldscherm uit te zetten als je klaar bent met je werk; spaarzaam documenten af te drukken; koffiebekertjes meermaals te gebruiken; (chemisch) afval (batterijen, papier, restanten van consumpties) in de daarvoor bestemde afvalbakken te doen, ook in de kantine; het gebouw schoon te houden en zwerfafval te voorkomen; je te houden aan het rookverbod binnen de gebouwen, roken doe je buiten op de aangeven plekken. Voor vragen, opmerkingen of ideeën over arbo- en milieuzaken kun je terecht bij de Arbo- en Milieucommissie van je faculteit of bij het Arbo- & Milieuteam HU. Kijk voor meer informatie op Verzekeringen: aansprakelijkheid, ongevallen en reisverzekering Je bent zelf aansprakelijk voor de (financiële) gevolgen van ongevallen en schade die jij veroorzaakt aan derden. Je kunt je hiervoor verzekeren door het afsluiten van een aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren. Voor ongevallen/overlijden en voor wettelijke aansprakelijkheid tijdens het verblijf in of op weg naar gebouwen van de faculteit heeft de HU een beperkte verzekering. Activiteiten in het kader van de studie buiten de HU-locaties (in Nederland) vallen hier ook onder, evenals activiteiten in het kader van het HU-onderwijs in het buitenland. 96/383

97 Veroorzaak je schade tijdens je stage, dan wordt eerst de aansprakelijkheidsverzekering van de stagebiedende instelling aangesproken. Biedt deze geen dekking dan wordt vervolgens jouw aansprakelijkheidsverzekering aangesproken. Bieden beide verzekeringen geen dekking, dan kan de verzekering van de HU worden aangesproken. Ga jij in het kader van HU-onderwijs naar het buitenland, sluit dan een aanvullende verzekering af. Wanneer je in het kader van HUonderwijs naar het buitenland gaat, ben je verplicht je buitenlandverblijf voor vertrek te registreren. Daarnaast is het mooi meegenomen dat je door je registratie direct aangemeld bent voor de gratis reisverzekering van de HU. Voor meer informatie over registratie en de gratis reisverzekering kun je kijken op: Werken naast je studie Wil je een leuke (bij)baan die goed aansluit op je studie? Campus Recruitment is dé plek voor persoonlijk loopbaanadvies, een cvboost, maar vooral voor een leuke bijbaan of startersfunctie waar je niet wordt afgerekend op te weinig ervaring. Kijk op Je kunt ook in contact komen met kenniscentra waar studenten gezamenlijk onder leiding van een lector toepassingsgericht onderzoek doen, of werken aan productinnovaties. In 2013 starten Studentzaken en Campus Recruitment een studentenpool waar verschillende losse klussen (flyeren voor een evenement, helpen op open dagen, deelnemen aan een commissie, advies geven voor een beleidsplan e.d.) binnen de HU aangeboden worden. Je mag naast je studiefinanciering beperkt bijverdienen per kalenderjaar, zonder dat dit gevolgen heeft voor je studiefinanciering. Deze bijverdiengrens kun je terugvinden op de site van DUO (Dienst Uitvoering op Onderwijs, en geldt voor iedereen die recht heeft op studiefinanciering. Werk je zoveel dat je er studievertraging door oploopt, dan is het vaak verstandiger om extra geld te lenen bij DUO. Je studentendecaan kan je hierbij adviseren. (zie par. 8.2) 8.21 Huisvesting Een leuke betaalbare kamer in Utrecht is niet gemakkelijk te vinden. Houd er rekening mee dat het in de zomermaanden extra druk is op de kamermarkt. Schrijf je in bij of bij Heb je woonruimte gevonden en ben je verhuisd, schrijf je dan in in het bevolkingsregister van de gemeente. Dit is onder meer nodig om bij DUO aan te tonen dat je uitwonend bent. Inschrijven kan (binnen vijf dagen na je verhuizing) bij de Dienst Burgerzaken. Neem een geldig legitimatiebewijs mee. Geef je nieuwe adres ook door aan de HU. Dit doe je via OSIRIS. Zie ook paragraaf van deze studiegids. Of geef je adreswijziging door via Studielink. 97/383

98 9 Over de HU In dit hoofdstuk vind je meer informatie over Hogeschool Utrecht. 9.1 Algemene informatie Je studeert aan Hogeschool Utrecht. De HU is met ruim studenten en ruim 3400 medewerkers een van de grotere hboinstellingen in Nederland met een breed palet aan opleidingen die verdeeld zijn over zes faculteiten. De meer dan 80 bacheloropleidingen verzorgen onderwijs op het gebied van communicatie en journalistiek, economie en management, natuur en techniek, gezondheidszorg, onderwijs, en maatschappij en recht in zowel Utrecht als Amersfoort. Naast bacheloropleidingen heeft de HU ook masteropleidingen, waar je in diverse richtingen een mastergraad kunt behalen. Door de schaal van de HU zijn we zowel klein als groot: we organiseren het onderwijs per opleiding, daardoor is het voor jou als student overzichtelijk en persoonlijk. Tegelijkertijd maakt onze schaalgrootte dat we je meer kunnen bieden dan alleen je eigen opleiding. Je kunt bijvoorbeeld deelnemen aan onderwijsactiviteiten van andere HU-opleidingen. Dat kan ook bij andere onderwijsinstellingen in Nederland of in het buitenland. Denk aan het volgen van een minor of stage lopen Onderwijsprofiel HU Hoger beroepsonderwijs in de (kennis)samenleving De ene hogeschool is de andere niet. De HU maakt net als andere instellingen gerichte keuzes ten aanzien van haar onderwijsprofiel. Met ons onderwijs willen we bijdragen aan een duurzame kennissamenleving. We organiseren ons onderwijs zodanig, dat jij je als student maximaal kunt ontplooien. We vinden het daarom erg belangrijk dat je je thuis voelt bij ons en investeren daar gericht in. Naast onderwijs verzorgen heeft de HU nog meer taken. Zo investeren we in onderzoek dat ingebed is in kenniscentra. Daarmee leiden we dus niet alleen professionals op, maar dragen we ook bij aan de innovatie van de beroepspraktijk waarin professionals werkzaam zijn. Daarom kent de HU een sterke externe oriëntatie op sociale, economische en maatschappelijke vraagstukken. In het onderwijs dat we verzorgen krijg je daarmee te maken. Het voorgaande heeft ertoe geleid dat we voor ons onderwijsprofiel expliciet kiezen voor competentie- en vraaggestuurdheid van ons onderwijs, waarbij we zorgen dat studenten in sterke leeromgevingen kunnen studeren. Wat dat precies betekent, lees je hieronder. Competentiegericht onderwijs Onderwijs is competentiegericht als jij je als student de kennis, vaardigheden en houding aanleert waarmee je een bepaald beroep kunt uitoefenen. De opleidingen formuleren, onderschrijven en actualiseren de competenties in nauw overleg met het werkveld. Competentiegericht opleiden betekent ook dat we je maatwerk leveren. We sluiten aan op eerder verworven competenties, we stimuleren je om in toenemende mate regisseur te zijn van je eigen leerproces, keuzes te maken en deze te verantwoorden. Je moet in staat zijn professioneel te handelen in kenmerkende beroepssituaties van toenemende complexiteit. Tevens dagen we je uit te werken aan je onderzoeksvaardigheden en je competenties te ontwikkelen in een internationale/multiculturele omgeving. Vraaggestuurd onderwijs Ons onderwijs richt zich zowel op de vraag van de beroepspraktijk als op de vraag van de studenten. Wij matchen jouw kennis en leervragen met die van de beroepspraktijk op een manier die past binnen de kwaliteitseisen van de opleiding. We vinden dat je zelf verantwoordelijk bent voor je studieloopbaan en dat de HU je daarbij moet ondersteunen. Je hebt mogelijkheden je studie mede naar eigen inzicht in te richten. Een sterke leeromgeving Een competentiegerichte en vraaggestuurde opleiding veronderstelt een sterke leeromgeving. Een leeromgeving die jou inspireert, uitdaagt en waarin je je steeds op de grens van je kunnen begeeft. Een leeromgeving die het leren vanuit het werken in de praktijk vormgeeft: leren is werken en werken is leren. Een leeromgeving die, indien van toepassing, internationaal is georiënteerd. 98/383

99 Iedere opleiding kent een, samen met het beroepenveld vastgestelde, kennisbasis. Vanaf het eerste jaar staat het verwerven van kennis en vaardigheden vanuit realistische beroepstaken centraal. Het onderwijs bestaat uit een mix van werkvormen, zowel individueel als in samenwerking met je medestudenten, waarbij in toenemende mate wordt gewerkt in authentieke beroepssituaties Bachelor- en masterstelsel Hogeschool Utrecht voert haar taken uit binnen het Nederlandse onderwijsbestel. Dat betekent dat een reeks van structuureigenschappen, bijvoorbeeld de lengte van opleidingen, wettelijk bepaald is. Omdat er in het hoger onderwijs (hbo en wo) twee typen opleidingen zijn, te weten bachelors en masters, wordt ook wel van het bachelor- en masterstelsel gesproken. Bachelor- en masterstelsel Het onderwijs aan universiteiten en hogescholen is opgedeeld in twee fasen: de bachelorfase en de masterfase. Een vierjarige hboopleiding noem je een bacheloropleiding 11. Na afronding van de opleiding krijg je een bachelorgraad. Op de universiteit kun je in drie jaar een bachelordiploma behalen. Hierna kun je doorstuderen voor een masterdiploma. Zowel hogescholen als universiteiten bieden masteropleidingen aan. Studeer je aan een hogeschool, dan kun je recht hebben op studiefinanciering. Bij de deeltijdvariant bestaat er geen recht op studiefinanciering. Zie voor meer informatie over studiefinanciering de website van DUO ( Bacheloropleidingen Je bachelordiploma is een internationaal (h)erkenbaar diploma. Dit is handig als je in het buitenland aan de slag wilt. Ook kun je in de meeste gevallen gedurende je opleiding tijdelijk in het buitenland studeren. De bacheloropleidingen aan de HU bieden tevens veel vrije keuzeruimte, de zogenaamde profileringsruimte. Je kunt deze profileringsruimte vullen met een minor (= een samenhangend pakket van keuzecursussen) óf met een pakket van keuzecursussen dat je zelf samenstelt. Zie verder par (profileringsruimte). De profileringsruimte maakt het ook mogelijk om studieonderdelen te volgen aan andere hogescholen of universiteiten, in binnen- en buitenland. Masteropleidingen Na afronding van je bacheloropleiding kun je nog een masteropleiding volgen aan een hogeschool of universiteit. De HU heeft een groeiend aantal masteropleidingen, ook voor mensen die al een aantal jaren werkervaring hebben. Kijk voor meer informatie op Wil je een master volgen aan een universiteit, dan kan dat ook. Een hbo-opleiding sluit echter niet altijd naadloos aan op een universitaire master. Om jouw kennis en vaardigheden op het vereiste niveau te brengen, zijn voor een aantal masters speciale trajecten ontwikkeld. Deze zogenaamde premasters volg je voorafgaand aan de master en geven je direct toegang. Kijk voor meer informatie op of haal de folder Doorstuderen na je bachelor aan de UU Hogeschool- en faculteitsregelingen Hogeschool- en faculteitsregelingen De Wet op het hoger onderwijs en het wetenschappelijk onderzoek (WHW) legt de HU als instelling voor Hoger Beroepsonderwijs een aantal verplichtingen op. De HU heeft deze in diverse regelingen verwerkt en nader uitgewerkt. Er zijn regelingen die voor alle studenten binnen de HU gelden. Deze HU-brede regelingen kun je terugvinden op de site Daarnaast zijn er ook regelingen die alleen gelden voor studenten aan een bepaalde faculteit of een specifieke opleiding. Deze regelingen vind je terug op de SharePoint-site van jouw faculteit en/of opleiding. HU-brede regelingen De HU-brede regelingen uit de categorieën Student en onderwijs en Medezeggenschap zijn voor jou het meest van belang. Denk daarbij bijvoorbeeld aan: 11 De duur van vier jaar geldt voor de voltijdvariant. Bij deeltijd en duaal kan er sprake zijn van een afwijkende duur. 99/383

100 het Studentenstatuut HU: hierin zijn je rechten en plichten als student in algemene zin vastgelegd; het Onderwijs- en examenreglement HU: hierin zijn je rechten en plichten als student ten aanzien van het onderwijs, tentamens, examens en verwante zaken vastgelegd; de Inschrijvingsregeling: hierin worden de procedurele aspecten rond inschrijving, collegegeld en uitschrijving beschreven. Zie ook par ; het Reglement Rechtsbescherming Studenten HU: hierin wordt beschreven wat je kunt ondernemen als je het ergens niet mee eens bent. Zie ook hoofdstuk 7 en het Profileringsfonds: de verschillende vormen van financiële ondersteuning die de HU jou kan bieden zijn hierin samengevoegd. Zie ook par. 8.2; het Reglement voor de opleidingscommissies: hierin wordt alles omtrent de opleidingscommissie (adviesorganen op afdelingsniveau) geregeld. Zie ook par. 4.4; de Regeling Ongewenst gedrag: hierin worden de gedragsregels binnen de HU beschreven; de ICT-Gedragsregels: hierin worden de gedragsregels met betrekking tot het gebruik van de computers en het netwerk op de HU beschreven. Zie voor de meest recente versies van de reglementen: De belangrijkste studentenregelingen, waaronder het Onderwijs- en examenreglement en ook deze studiegids, worden jaarlijks herzien en opnieuw vastgesteld. De nieuwe versies vervangen de vorige versies die dan niet meer gelden. Als het nodig is om oude regels te handhaven, wordt een overgangsregeling opgenomen, waarin vermeld is voor wie en tot welke datum bepaalde oude regels nog gelden. De OER-HU bacheloropleidingen en de studiegids van een bepaald studiejaar gelden voor alle studenten die in dat studiejaar zijn ingeschreven. Facultaire en opleidingsregelingen De facultaire regelingen kun je vinden via de SharePoint-site van de opleiding. Ook in hoofdstuk 10 van de OER-HU bacheloropleidingen zijn regels opgenomen die gelden voor alle studenten van de betreffende faculteit. Hoofdstuk 10 OER HU van jouw faculteit vind je terug op In de studiegids zijn vervolgens als nadere uitwerking van de OER HU weer opleidingsregels opgenomen die gelden voor alle studenten aan de betreffende opleiding. Alle studiegidsen van de HU zijn terug te vinden op Orderegels Artikel 50 van het Studentenstatuut (zie regelt de ordehandhaving binnen de HU. Deze regeling houdt (kort samengevat) het volgende in: Voorschriften en aanwijzingen Om de goede gang van zaken te handhaven, gelden naast de wet binnen de HU nadere voorschriften en aanwijzingen, vastgesteld door of namens het College van Bestuur of de faculteitsdirectie. Deze kunnen betrekking hebben op, maar zijn niet beperkt tot, de volgende onderwerpen: ongewenst gedrag; fraude en/of onregelmatigheden bij tentamens (zie par ); het gebruik van de gebouwen en terreinen met de daarin of daarop aanwezige voorzieningen; afmelding van de student bij ziekte of verhindering anderszins; bijzondere omstandigheden. Binnen de HU geldt verder een algemeen verbod op het dragen van gezichtsbedekkende kleding. De opleiding kan aanvullende kledingvoorschriften stellen, als dit vanuit de praktische uitvoering van het onderwijs noodzakelijk is. Plichten student Op basis van de Arbeidsomstandighedenwet gelden voor jou als student in ieder geval de volgende plichten: de plicht om in werk en studie zorgvuldig en voorzichtig te handelen; 100/383

101 de plicht om je op de hoogte te stellen van (veiligheids)voorschriften die betrekking hebben op het werk en je studie; de plicht om aangebrachte veiligheidsvoorzieningen op de juiste wijze te gebruiken en de verplichte beschermingsmiddelen te dragen of toe te passen; de plicht om onveilige en/of ongezonde werksituaties te melden aan de desbetreffende faculteitsdirectie. Maatregelen Bij overtreding door jou van de voorschriften/aanwijzingen of bij het niet nakomen van de plichten kan de faculteitsdirectie de volgende maatregelen treffen: het geven van een waarschuwing of berisping; het ontzeggen van de toegang tot gebouwen en terreinen van de HU voor de tijd van ten hoogste een jaar; het beëindigen van de inschrijving. Ook is het mogelijk om jouw inschrijving als student bij de HU te weigeren of te beëindigen. Je inschrijving wordt geweigerd of beëindigd als je door je gedrag of uitlatingen hebt laten zien dat je ongeschikt bent voor het beroep waarvoor de opleiding je opleidt of voor de praktische voorbereiding daarop. Als jij je als student schuldig hebt gemaakt aan onregelmatigheden kan ook de examencommissie bepaalde maatregelen treffen. Zo kan de examencommissie besluiten dat je gedurende een bepaalde periode een of meer tentamens niet mag af leggen. De examencommissie kan jou het diploma onthouden. De examencommissie kan ook de faculteitsdirecteur adviseren om je inschrijving definitief te beëindigen. Deze sanctiemogelijkheden van de examencommissie zijn nader uitgewerkt in paragraaf van deze studiegids en artikel 38 OER-HU bacheloropleidingen Kwaliteitszorg De HU besteedt veel zorg en aandacht aan kwaliteit. Kwaliteitszorg heeft onder meer betrekking op alle onderdelen van het onderwijs, het curriculum, de studievoortgang, de begeleiding, de onderwijsorganisatie en de relatie opleiding-arbeidsmarkt. Een precieze uitwerking van het systeem van kwaliteitszorg dat de opleiding hanteert, vindt plaats in het kwaliteitsplan. Hierin staat beschreven op welke wijze en met welke middelen inzicht wordt verkregen in de kwaliteit van de opleiding, hoe kan worden gewerkt aan eventuele verbetering, hoe je betrokken bent bij de evaluatie en op welke wijze verslag wordt gedaan van de resultaten van deze evaluaties. Opleidingscommissies spelen een belangrijke rol in het systeem voor kwaliteitszorg en zetten belangrijke verbeteringen in gang. De kwaliteit van het onderwijs kan natuurlijk het beste worden beoordeeld door jou en je medestudenten. Regelmatig word je daarom benaderd om mee te werken aan een (anonieme) enquête om de kwaliteit van het onderwijs te beoordelen. De resultaten hierop komen aan de orde in het overleg met de opleidingscommissie. Deze resultaten en de maatregelen die de opleiding neemt, worden gepubliceerd op de opleidingssite, onder het kopje evaluaties Organogram HU Een organogram van de HU is te vinden op Klik op In het kort en daarna op Organogram'. Bij de HU is het onderwijsaanbod georganiseerd in instituten, academies en centra. De bacheloropleidingen worden aangeboden door de instituten. Instituten zijn groepen docenten die ieder voor zich verantwoordelijk zijn voor een of meer opleidingen. Kenniscentra zijn groepen lectoren die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van onderzoeksprogramma s. Organisatorisch is de HU ingedeeld in faculteiten. Zie ook par Locaties HU Locaties HU in Utrecht en Amersfoort Adresgegevens en routebeschrijvingen naar alle locaties in Utrecht en Amersfoort vind je op Kijk voor de bereikbaarheid per openbaar vervoer op 101/383

102 9.2 Algemene informatie faculteit Gezondheidszorg Algemeen De Faculteit Gezondheidszorg van Hogeschool Utrecht is een vraaggerichte kennisorganisatie op het gebied van de verpleegkundige en paramedische beroepsuitoefening. We leiden competente professionals op die op hoog niveau hun beroep uitoefenen en vernieuwen, én wij genereren kennis die wordt benut bij de zorginnovatie. Zo leveren we duurzame bijdragen aan de ontwikkeling van de professionele beroepspraktijk. In de regio, in Nederland en in Europa, staat de Faculteit Gezondheidszorg bekend als een instelling die in intensieve samenwerking competente professionals opleidt en hoogwaardige kennisproducten realiseert. In deze missie profileren wij ons als een onderwijsinstelling die tevens kennis genereert ten behoeve van het onderwijs en de beroepspraktijk. Voor het onderwijs betekent dit dat studenten bij ons de kans hebben om al hun talenten tot ontplooiing te laten komen. Zij worden in een competentiegericht curriculum opgeleid tot vakbekwame beroepsbeoefenaren. De competenties worden in nauwe samenspraak met het beroepenveld geformuleerd. Studenten geven zelf steeds meer sturing aan hun leerproces en worden hierin begeleid. Studenten worden in de loop van hun studie steeds meer geconfronteerd met authentieke beroepssituaties en er bestaat een geïntegreerde digitale leeromgeving. Ook de toetsing sluit aan bij het competentiegestuurde onderwijs; een stevige kennisbasis vormt hierbij het fundament. Kenniscentrum De Faculteit Gezondheidszorg heeft een Kenniscentrum 'Innovatie van Zorgverlening', dat ook studenten interessante mogelijkheden biedt. Dit kenniscentrum houdt zich bezig met innovaties in de gezondheidszorg die leiden tot een grotere zelfstandigheid en zelfredzaamheid van de patiënt. Om dit te bereiken voert het kenniscentrum praktijkgericht onderzoek uit: onderzoek dat aansluit bij vragen uit de praktijk en daar direct relevant voor is. De onderzoeksuitkomsten worden niet alleen gebruikt in de praktijk maar ook in het onderwijs. Studenten spelen hierin een belangrijke rol en kunnen participeren in het onderzoek van het kenniscentrum. Dit kun je doen in het kader van je profileringsruimte (zie verder par : opleidingsstructuur algemeen) of combineer je met het afstuderen. Je kunt je opgeven via Het kenniscentrum (zie ook het organogram hieronder) verbindt drie lectoraten: het lectoraat 'Verpleegkundige en Paramedische Zorg voor Mensen met Chronische Aandoeningen' (ook wel lectoraat Ouderenzorg en Familiezorg genoemd), het lectoraat 'Leefstijl en Gezondheid' en het lectoraat 'Vraaggestuurde Zorg'. De drie instituten van de Faculteit Gezondheidszorg zijn nauw verbonden aan de drie lectoraten van het kenniscentrum. In het curriculum en het onderwijsaanbod van de opleidingen in deze instituten is duidelijk te merken dat deze samenwerking de onderwijskwaliteit verhoogt. Het kenniscentrum 'Innovatie van Zorgverlening' organiseert jaarlijks 28 masterclasses voor studenten rondom actuele thema s in de gezondheidszorg. Kijk voor meer informatie over het kenniscentrum op: Inleidende tekst over karakter faculteit\ Onderzoek en ethiek binnen de FG Binnen de Faculteit Gezondheidszorg wordt de laatste jaren steeds meer toegepast wetenschappelijk onderzoek gedaan, waarbij aan patiënten, medewerkers en/of studenten gevraagd wordt als proefpersoon te fungeren. De HU ontwikkelt zich daarmee tot een University of Applied Sciences (UAS), waarbij onderwijs en onderzoek onlosmakelijk met elkaar verweven zijn. Dit onderzoek vindt plaats binnen de lectoraten. Als student van de Faculteit Gezondheidszorg kun je via een van de lectoraten meewerken aan een onderzoek. Het is een inspirerende en leerzame ervaring om eens van dichtbij mee te maken hoe een onderzoek wordt uitgevoerd (zie Onderzoek iets voor jou? Daarnaast voorziet de leerlijn onderzoek en praktijk (LOEP) in de verbinding tussen het onderzoek en de beroepspraktijk. In dit kader sluit je jouw opleiding ook af met het uitvoeren van leeronderzoek binnen jouw specifieke beroepspraktijk. Medisch Ethische Screeningscommissie (MES-FG) Privacy en bejegening zijn belangrijke aspecten van kwaliteit van onderzoek. Kwaliteit van onderzoek gaat immers niet alleen over methodologische of wettelijke vereisten, maar behelst ook het borgen van ethische aspecten en daarmee het beschermen van de rechten en het welzijn van proefpersonen die bij het mensgebonden onderzoek betrokken zijn. Daarvoor is een facultaire Medisch Ethische Screeningscommissie (MES-FG) ingesteld, die nagaat in hoeverre de rechten en het welzijn van (proef)personen in lopende mensgebonden activiteiten in onderwijs en onderzoek beschermd worden. Je moet hierbij denken aan: respect voor de proefpersonen (anonimiteit, fatsoenlijke bejegening van proefpersonen); zorgvuldigheid en gedegenheid van de onderzoeksopzet; schriftelijk toestemming vragen voor deelname aan onderzoek; 102/383

103 anonimiseren van gegevens en data in casuïstiekbespreking, case report, data onderzoek; herleidbare data zorgvuldig opbergen en verwijderen van persoonlijke laptop, mobiel, e.d.; bronnen vermelden. De MES-FG oefent kritisch toezicht uit op de ethische aspecten van onderzoek met mensen en baseert zich daarbij op wettelijke bepalingen. Zij geeft in relatie tot ethische aspecten een oordeel over: het onderzoeksprotocol; de geschiktheid van de onderzoekers, betrokken bij het onderzoek; de geschiktheid van de beschikbare faciliteiten; de wijze waarop de bescherming van persoonsgegevens is geregeld; de methodes en documenten die moeten worden gebruikt om proefpersonen te informeren en hun (geïnformeerde) toestemming te verkrijgen. Voorbeelden van formulieren voor de aanmelding van onderzoek, informatie van patiënten en toestemmingsformulieren zijn te vinden op: Voor nadere informatie kun je terecht bij dr. H. Heneweer secretaris van de MES-FG Organogram faculteit Faculteit Gezondheidszorg Dienst Onderwijs & Onderzoek Decanaat Facilitaire Dienst Dienst Personeel & Organisatie Dienst Financiën & Administratie Dienst Marketing & Communicatie Kenniscentrum Innovatie van Zorgverlening : Lectoraten: Disseminatie van Farmaceutische Innovaties Leefstijl en Gezondheid Logopedie Verpleegkundige en Paramedische Zorg voor Mensen met Chronische Aandoeningen Vraaggestuurde Zorg Instituut voor Bewegingsstudies Bachelor Fysiotherapie Bachelor Oefentherapie Cesar Master Fysiotherapie Post-HBO-opleidingen Instituut voor Paramedische Studies Bachelor Farmakunde Bachelor Huidtherapie Bachelor Logopedie Bachelor Mondzorgkunde Bachelor Optometrie Bachelor Orthoptie Post-HBO-opleidingen Instituut voor Verpleegkundige Studies Bachelor Verpleegkunde Bachelor Management in de Zorg Bachelor Medische Hulpverlening Master Physician Assistant Master Advanced Nursing Practice Master Zorgtrajectontwerp Post-HBO-opleidingen 103/383

104 9.2.3 Contactgegevens Hogeschool Utrecht Faculteit Gezondheidszorg Bolognalaan CJ Utrecht Telefoon (088) Bij een calamiteit moet je het alarmnummer van het pand bellen: (088) /383

105 9.2.4 Plattegronden BEGANE GROND 105/383

106 EERSTE VERDIEPING 106/383

107 TWEEDE VERDIEPING 107/383

Studiegids. Bacheloropleiding. Farmakunde 2014-2015

Studiegids. Bacheloropleiding. Farmakunde 2014-2015 Studiegids Bacheloropleiding Farmakunde 2014-2015 Studiegids Bacheloropleiding Farmakunde 2014-2015 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep... 7

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Farmakunde 2012-2013

Studiegids. Bacheloropleiding. Farmakunde 2012-2013 Studiegids Bacheloropleiding Farmakunde 2012-2013 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2012 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep...

Nadere informatie

Ruimtelijke Ordening en Planologie Voltijd

Ruimtelijke Ordening en Planologie Voltijd Studiegids Bacheloropleiding Ruimtelijke Ordening en Planologie Voltijd 2013-2014 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Bouwtechnische Bedrijfskunde Voltijd 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding. Bouwtechnische Bedrijfskunde Voltijd 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding Bouwtechnische Bedrijfskunde Voltijd 2013-2014 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

Studiegids Bacheloropleiding Journalistiek 2015-2016. Studiegids. Bacheloropleiding. Journalistiek 2015-2016 1/114

Studiegids Bacheloropleiding Journalistiek 2015-2016. Studiegids. Bacheloropleiding. Journalistiek 2015-2016 1/114 Studiegids Bacheloropleiding Journalistiek 2015-2016 1/114 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 7 2 Inrichting van de opleiding 9 2.1 Beroepsprofiel... 9 2.1.1 Beroep... 9 2.1.2 Uitwerking van beroepsprofiel... 9

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Facility Management 2013-2014. Versie 1.1. Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2013

Studiegids. Bacheloropleiding. Facility Management 2013-2014. Versie 1.1. Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2013 Studiegids Bacheloropleiding Facility Management 2013-2014 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2013 Versie 1.1 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Farmakunde

Studiegids. Bacheloropleiding. Farmakunde Studiegids Bacheloropleiding Farmakunde 2016-2017 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, juli 2016 Inhoudsopgave 1 Voorwoord... 5 2 Inrichting van de opleiding... 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep...

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Farmakunde

Studiegids. Bacheloropleiding. Farmakunde Studiegids Bacheloropleiding Farmakunde 2017-2018 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, juli 2017 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 4 2 De opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep... 7 2.1.2 Uitwerking

Nadere informatie

A. Nadere facultaire invulling van onderstaande artikelen uit de HU-OER 2015-2016

A. Nadere facultaire invulling van onderstaande artikelen uit de HU-OER 2015-2016 10 FACULTAIRE OER: FACULTEIT COMMUNICATIE EN JOURNALISTIEK Vastgesteld door de faculteitsdirecteur op 2 maart 2015 Met nstemming van de facultaire medezeggenschapsraad A. Nadere facultaire invulling van

Nadere informatie

A. Nadere facultaire invulling van onderstaande artikelen uit de HU-OER 2014-2015

A. Nadere facultaire invulling van onderstaande artikelen uit de HU-OER 2014-2015 10 FACULTAIRE OER: FACULTEIT COMMUNICATIE EN JOURNALISTIEK Vastgesteld door de faculteitsdirecteur op 27 januari 2014 Instemming van de facultaire medezeggenschapsraad op..2014 A. Nadere facultaire invulling

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bijlage, Bachelor Opleiding Docent Muziek

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bijlage, Bachelor Opleiding Docent Muziek ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bijlage, Bachelor Opleiding Docent Muziek Studiejaar 2013-2014 Algemeen 1. Deze bijlage bij het algemene gedeelte van de Onderwijs- en examenregeling van Codarts is van toepassing

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Geodesie/Geo-informatica Duaal 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding. Geodesie/Geo-informatica Duaal 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding Geodesie/Geo-informatica Duaal 2013-2014 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Communicatiesystemen Afstudeerrichting Bedrijfscommunicatie 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding. Communicatiesystemen Afstudeerrichting Bedrijfscommunicatie 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding Communicatiesystemen Afstudeerrichting Bedrijfscommunicatie 2013-2014 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, januari 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Civiele Techniek Voltijd 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding. Civiele Techniek Voltijd 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding Civiele Techniek Voltijd 2013-2014 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Communicatiemanagement voltijd 2015-2016

Studiegids. Bacheloropleiding. Communicatiemanagement voltijd 2015-2016 Studiegids Bacheloropleiding Communicatiemanagement voltijd 2015-2016 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, juli 2015 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Facility Management 2012-2013. Versie 1.3

Studiegids. Bacheloropleiding. Facility Management 2012-2013. Versie 1.3 Studiegids Bacheloropleiding Facility Management 2012-2013 Versie 1.3 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2012 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

Deze versie treedt in werking op 1 september 2016 en vervangt alle voorgaande versies.

Deze versie treedt in werking op 1 september 2016 en vervangt alle voorgaande versies. III FACULTEIT COMMUNICATIE EN JOURNALISTIEK Vastgesteld door de faculteitsdirectie op 14 maart 2016. Instemming van de facultaire medezeggenschapsraad op 4 juli 2016. Deze versie treedt in werking op 1

Nadere informatie

Studiegids. Associate Degree Eventmanager 2013-2014

Studiegids. Associate Degree Eventmanager 2013-2014 Studiegids Associate Degree Eventmanager 2013-2014 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, januari 2013 Studiegids AD Eventmanager 2013-2014 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. AD Eventmanager 2015-2016

Studiegids. Bacheloropleiding. AD Eventmanager 2015-2016 Studiegids Bacheloropleiding AD Eventmanager 2015-2016 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, juli 2015 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep...

Nadere informatie

Verkorte studiegids. Bacheloropleiding ACADEMISCHE LERARENOPLEIDING PRIMAIR ONDERWIJS (ALPO) 2013-2014

Verkorte studiegids. Bacheloropleiding ACADEMISCHE LERARENOPLEIDING PRIMAIR ONDERWIJS (ALPO) 2013-2014 Verkorte studiegids Bacheloropleiding ACADEMISCHE LERARENOPLEIDING PRIMAIR ONDERWIJS (ALPO) 2013-2014 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 3 2 Inrichting van

Nadere informatie

Studiegids. Associate degree Eventmanager 2012-2013

Studiegids. Associate degree Eventmanager 2012-2013 Studiegids Associate degree Eventmanager 2012-2013 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2012 Studiegids Associate degree Eventmanager 2012-2013 2/132 Studiegids Associate degree Eventmanager

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1.

INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1. 1 INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1.4 Onderwijs- en examenregeling... 4 2. TOELATING TOT DE OPLEIDING...

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding Pedagogiek. Voltijd 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding Pedagogiek. Voltijd 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding Pedagogiek Voltijd 2013-2014 Hogeschool Utrecht, Utrecht, september 2013 Studiegids bacheloropleiding Pedagogiek Voltijd 2013-2014 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Milieukunde Duaal 2014-2015

Studiegids. Bacheloropleiding. Milieukunde Duaal 2014-2015 Studiegids Bacheloropleiding Milieukunde Duaal 2014-2015 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, juli 2014 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep...

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding deeltijd. Informatica 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding deeltijd. Informatica 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding deeltijd Informatica 2013-2014 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep... 7 2.1.2 Uitwerking van beroepsprofiel...

Nadere informatie

Competentie 1 Ondernemerschap Initiëren en/of creëren van producten en/of diensten, zelfstandig en ondernemend.

Competentie 1 Ondernemerschap Initiëren en/of creëren van producten en/of diensten, zelfstandig en ondernemend. Naam student: Studentnummer: Evaluatieformulier meewerkstage CE In te vullen door de bedrijfsbegeleider van de stage biedende organisatie voorafgaand aan het eindgesprek met de stagedocent. De stagiair

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding deeltijd. Technische Bedrijfskunde 2014-2015

Studiegids. Bacheloropleiding deeltijd. Technische Bedrijfskunde 2014-2015 Studiegids Bacheloropleiding deeltijd Technische Bedrijfskunde 2014-2015 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, juli 2014 Studiegids Bacheloropleiding Technische Bedrijfskunde Deeltijd 2014-2015 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Culturele en Maatschappelijke Vorming Afstudeerrichting Social Management 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding. Culturele en Maatschappelijke Vorming Afstudeerrichting Social Management 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding Culturele en Maatschappelijke Vorming 2013-2014 1/117 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep... 7 2.1.2 Uitwerking

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Communicatiemanagement voltijd 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding. Communicatiemanagement voltijd 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding Communicatiemanagement voltijd 2013-2014 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, januari 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Journalistiek 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding. Journalistiek 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding Journalistiek 2013-2014 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, januari 2013 Studiegids bacheloropleiding Journalistiek 2013-2014 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting

Nadere informatie

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven:

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven: III FACULTEIT GEZONDHEIDSZORG A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven: Artikel 23 Studieadvies in de propedeutische fase 5.2 Voor het afgeven van een positief

Nadere informatie

Studiegids Bacheloropleiding Logopedie 2015-2016. Studiegids. Bacheloropleiding. Logopedie 2015-2016

Studiegids Bacheloropleiding Logopedie 2015-2016. Studiegids. Bacheloropleiding. Logopedie 2015-2016 Studiegids Bacheloropleiding Logopedie 2015-2016 Studiegids Bacheloropleiding Logopedie 2015-2016 Hogeschool Utrecht, Utrecht, juli 2015 Studiegids Bacheloropleiding Logopedie 2015-2016 Inhoudsopgave 1

Nadere informatie

Studiegids. Associate Degree Kinderopvang. Pedagogiek, deeltijd 2012-2013

Studiegids. Associate Degree Kinderopvang. Pedagogiek, deeltijd 2012-2013 Studiegids Associate Degree Kinderopvang Pedagogiek, deeltijd 2012-2013 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2012 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

Associate Degree Business Management Amersfoort

Associate Degree Business Management Amersfoort Studiegids Bacheloropleiding Business Management Amersfoort Associate Degree Business Management Amersfoort 2013-2014 Versie 1.2 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2013 Amersfoort 2013-2014

Nadere informatie

Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER)

Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Fractie VUUR, Universiteitsraad www.verenigingvuur.nl info@verenigingvuur.nl - 2 - Voorwoord

Nadere informatie

De onderwijs- en examenregeling

De onderwijs- en examenregeling De onderwijs- en examenregeling Algemeen In de onderwijs- en examenregeling (OER) wordt informatie gegeven over het onderwijs van een opleiding of een groep van opleidingen. Heeft de OER betrekking op

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding deeltijd. Bedrijfskunde MER 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding deeltijd. Bedrijfskunde MER 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding deeltijd Bedrijfskunde MER 2013-2014 Versie 1.1 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2013 Studiegids bacheloropleiding deeltijd Bedrijfskunde MER 2013-2014 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding deeltijd. Commerciële Economie 2013-2014. Versie 1.1

Studiegids. Bacheloropleiding deeltijd. Commerciële Economie 2013-2014. Versie 1.1 Studiegids Bacheloropleiding deeltijd Commerciële Economie 2013-2014 Versie 1.1 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2013 Studiegids bacheloropleiding deeltijd Commerciële Economie 2013-2014

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding 2014-2015 COMMUNICATIESYSTEMEN, AFSTUDEERRICHTING DIGITALE MEDIA EN COMMUNICATIE

Studiegids. Bacheloropleiding 2014-2015 COMMUNICATIESYSTEMEN, AFSTUDEERRICHTING DIGITALE MEDIA EN COMMUNICATIE Studiegids Bacheloropleiding COMMUNICATIESYSTEMEN, AFSTUDEERRICHTING DIGITALE MEDIA EN COMMUNICATIE 2014-2015 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep...

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Logopedie 2014-2015

Studiegids. Bacheloropleiding. Logopedie 2014-2015 Studiegids Bacheloropleiding Logopedie 2014-2015 1 Studiegids Bacheloropleiding Logopedie 2014-2015 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep... 7

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding HBO-Rechten deeltijd inclusief afstudeerrichting kandidaatgerechtsdeurwaarder 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding HBO-Rechten deeltijd inclusief afstudeerrichting kandidaatgerechtsdeurwaarder 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding HBO-Rechten deeltijd inclusief afstudeerrichting kandidaatgerechtsdeurwaarder Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2013 Studiegids bacheloropleiding HBO-Rechten

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Electronic Engineering and Design. Duaal 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding. Electronic Engineering and Design. Duaal 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding Electronic Engineering and Design Duaal 2013-2014 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, januari 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 6 2 Inrichting van de opleiding 8 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

Studiegids bacheloropleiding Propedeutische Fase Social Work voltijd 2013-2014

Studiegids bacheloropleiding Propedeutische Fase Social Work voltijd 2013-2014 Studiegids bacheloropleiding Propedeutische Fase Social Work voltijd 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding Propedeutische Fase Social Work 2013-2014 1/137 Studiegids bacheloropleiding Propedeutische Fase

Nadere informatie

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven 10 SPECIFIEKE FACULTAIRE BEPALINGEN Faculteit Economie en Management A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven Artikel 32 Inschrijving voor cursussen. 3A

Nadere informatie

Studiegids. Associate Degree opleiding. Intercedent 2013-2014. Versie 1.1

Studiegids. Associate Degree opleiding. Intercedent 2013-2014. Versie 1.1 Studiegids Associate Degree opleiding Intercedent 2013-2014 Versie 1.1 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2013 Studiegids associate degree opleiding Intercedent 2013-2014 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding deeltijd. Pedagogiek 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding deeltijd. Pedagogiek 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding deeltijd Pedagogiek 2013-2014 Studiegids bacheloropleiding Pedagogiek deeltijd 2013-2014 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7

Nadere informatie

Studiegids bacheloropleiding Creatieve Therapie 2013-2014. Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Creatieve Therapie 2013-2014

Studiegids bacheloropleiding Creatieve Therapie 2013-2014. Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Creatieve Therapie 2013-2014 Studiegids bacheloropleiding Creatieve Therapie 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding voltijd Creatieve Therapie 2013-2014 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

Management & Organisatie

Management & Organisatie Management & Organisatie Algemeen De Associate degree Human Resource Management (deeltijd) wordt verzorgd door het Instituut voor Bedrijfskunde, Hanzehogeschool Groningen. Mensen zijn het belangrijkste

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Communicatiesystemen. Afstudeerrichting Digitale Media en Communicatie 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding. Communicatiesystemen. Afstudeerrichting Digitale Media en Communicatie 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding Communicatiesystemen Afstudeerrichting Digitale Media en Communicatie 2013-2014 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep...

Nadere informatie

Programma van toetsing

Programma van toetsing Programma van toetsing Inleiding In samenwerking met onderwijskundige experts hebben we ons programma van toetsing ontworpen. Het programma van toetsing is gevarieerd en bevat naast kennistoetsen en beoordelingen

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Bouwkunde Voltijd 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding. Bouwkunde Voltijd 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding Bouwkunde Voltijd 2013-2014 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Journalistiek 2014-2015

Studiegids. Bacheloropleiding. Journalistiek 2014-2015 Studiegids Bacheloropleiding Journalistiek 2014-2015 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, januari 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep...

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Communicatiesystemen Digitale Media en Communicatie 2015-2016

Studiegids. Bacheloropleiding. Communicatiesystemen Digitale Media en Communicatie 2015-2016 Studiegids Bacheloropleiding Communicatiesystemen Digitale Media en Communicatie 2015-2016 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, juli 2015 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7

Nadere informatie

Studiegids bacheloropleiding AOT-Techniek - Integrated Building & Engineering 2012-2013

Studiegids bacheloropleiding AOT-Techniek - Integrated Building & Engineering 2012-2013 Studiegids Bacheloropleiding AOT-Techniek - Integrated Building & Engineering 2012-2013 1/120 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 6 2 Inrichting van de opleiding 8 2.1 Beroepsprofiel... 8 2.1.1 Beroep... 8 2.1.2

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding deeltijd. Technische Bedrijfskunde 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding deeltijd. Technische Bedrijfskunde 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding deeltijd Technische Bedrijfskunde 2013-2014 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, januari 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 6 2 Inrichting van de opleiding 8 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen. Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel): Bachelor Wijsbegeerte

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen. Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel): Bachelor Wijsbegeerte ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2015-2016 Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel): Bachelor Wijsbegeerte Deze onderwijs- en examenregeling (OER-FFTR) treedt

Nadere informatie

Biologie & Medisch Laboratoriumonderzoek (Life Sciences)

Biologie & Medisch Laboratoriumonderzoek (Life Sciences) Studiegids Bacheloropleiding Biologie & Medisch Laboratoriumonderzoek (Life Sciences) Deeltijd 2014-2015 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep...

Nadere informatie

Studiegids. Associate Degree. Assistent Marketeer. Deeltijd 2013-2014. Versie 1.1

Studiegids. Associate Degree. Assistent Marketeer. Deeltijd 2013-2014. Versie 1.1 Studiegids Associate Degree Assistent Marketeer Deeltijd 2013-2014 Versie 1.1 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Bouwkunde Duaal 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding. Bouwkunde Duaal 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding Bouwkunde Duaal 2013-2014 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1

Nadere informatie

DEEL B VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE BACHELOROPLEIDING ROEMEENSE TAAL EN CULTUUR

DEEL B VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE BACHELOROPLEIDING ROEMEENSE TAAL EN CULTUUR DEEL B VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE BACHELOROPLEIDING ROEMEENSE TAAL EN CULTUUR 2015-2016 Deel B: opleidingsspecifiek deel 1. Algemene bepalingen Artikel 1.1 Begripsbepalingen Artikel 1.2

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Financial Services Management 2013-2014. Versie 1.2

Studiegids. Bacheloropleiding. Financial Services Management 2013-2014. Versie 1.2 Studiegids Bacheloropleiding Financial Services Management 2013-2014 Versie 1.2 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Bedrijfskunde MER. Voltijd 2012-2013. Versie 1.2

Studiegids. Bacheloropleiding. Bedrijfskunde MER. Voltijd 2012-2013. Versie 1.2 Studiegids Bacheloropleiding Bedrijfskunde MER Voltijd 2012-2013 Versie 1.2 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2012 Studiegids bacheloropleiding Bedrijskunde MER 2012-2013 Inhoudsopgave

Nadere informatie

De faculteit Communicatie en Journalistiek kent de volgende nadere regelgeving die een integraal onderdeel van de OER vormen:

De faculteit Communicatie en Journalistiek kent de volgende nadere regelgeving die een integraal onderdeel van de OER vormen: 10 SPECIFIEKE FACULTAIRE BEPALINGEN FCJ A. Nadere facultaire invulling van enige artikelen uit de HU-OER Artikel 33 Inschrijving voor tentamens 1. Door zich in te schrijven voor een cursus, is de student

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. HBO-Rechten Voltijd 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding. HBO-Rechten Voltijd 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding HBO-Rechten Voltijd 2013-2014 Hogeschool Utrecht, Studentzaken / JZ Utrecht, september 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

OER. Uitleg over de. Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER)

OER. Uitleg over de. Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Fractie VUUR, Universiteitsraad www.verenigingvuur.nl info@verenigingvuur.nl Voorwoord De Onderwijs-

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Electronic Engineering and Design. Voltijd 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding. Electronic Engineering and Design. Voltijd 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding Electronic Engineering and Design Voltijd 2013-2014 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, januari 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 6 2 Inrichting van de opleiding 8 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

Studiegids Bacheloropleidingen Oogzorg (Optometrie & Orthoptie) 2015-2016

Studiegids Bacheloropleidingen Oogzorg (Optometrie & Orthoptie) 2015-2016 Studiegids Bacheloropleidingen Oogzorg Optometrie & Orthoptie 2015-2016 Studiegids Bacheloropleidingen Oogzorg (Optometrie & Orthoptie) 2015-2016 2/318 Studiegids Bacheloropleidingen Oogzorg (Optometrie

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding deeltijd. Business IT & Management 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding deeltijd. Business IT & Management 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding deeltijd Business IT & Management 2013-2014 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep... 7 2.1.2 Uitwerking van beroepsprofiel...

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 05-06 Master Pedagogiek CROHO-nummer 443 variant: deeltijd NHL Hogeschool Afdeling: Zorg en Welzijn Versie: Concept besproken met AO-M.Peda 8-4-5 / definitief

Nadere informatie

Studiegids bacheloropleiding Creatieve Therapie Deeltijd 2013-2014. Studiegids. Bacheloropleiding deeltijd. Creatieve Therapie 2013-2014 1/145

Studiegids bacheloropleiding Creatieve Therapie Deeltijd 2013-2014. Studiegids. Bacheloropleiding deeltijd. Creatieve Therapie 2013-2014 1/145 Studiegids Bacheloropleiding deeltijd Creatieve Therapie 2013-2014 1/145 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep... 7 2.1.2 Uitwerking van beroepsprofiel...

Nadere informatie

Associate Degree Business Management Utrecht

Associate Degree Business Management Utrecht Studiegids Bacheloropleiding Business Management Utrecht Associate Degree Business Management Utrecht 2013-2014 Versie 1.2 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord

Nadere informatie

Biologie & Medisch Laboratoriumonderzoek

Biologie & Medisch Laboratoriumonderzoek Studiegids Bacheloropleiding deeltijd Biologie & Medisch Laboratoriumonderzoek (Life Sciences) 2013-2014 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, juni 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Bedrijfseconomie 2013-2014. Versie 1.1

Studiegids. Bacheloropleiding. Bedrijfseconomie 2013-2014. Versie 1.1 Studiegids Bacheloropleiding Bedrijfseconomie 2013-2014 Versie 1.1 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

Programma van toetsing

Programma van toetsing Programma van toetsing Programma van toetsing Versie 1.1 Con Amore B.V. Inleiding In samenwerking met onderwijskundige experts hebben we een nieuw programma van toetsing ontworpen. We zijn afgestapt van

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling Hoofdstuk 3 Opleidingsdeel LVO

Onderwijs- en examenregeling Hoofdstuk 3 Opleidingsdeel LVO Onderwijs- en examenregeling Hoofdstuk 3 Opleidingsdeel LVO 2016-2017 Opleidingsdeel voor de bachelor lerarenopleidingen voortgezet onderwijs van Driestar hogeschool (onderdeel van Driestar educatief)

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Bedrijfskunde MER 2013-2014. Versie 1.1

Studiegids. Bacheloropleiding. Bedrijfskunde MER 2013-2014. Versie 1.1 Studiegids Bacheloropleiding Bedrijfskunde MER 2013-2014 Versie 1.1 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Medische Hulpverlening 2012-2013

Studiegids. Bacheloropleiding. Medische Hulpverlening 2012-2013 Studiegids Bacheloropleiding Medische Hulpverlening 2012-2013 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2012 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Medische Hulpverlening 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding. Medische Hulpverlening 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding Medische Hulpverlening 2013-2014 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep... 7 2.1.2 Uitwerking van beroepsprofiel...

Nadere informatie

Bacheloropleiding Management in de Zorg

Bacheloropleiding Management in de Zorg Studiegids Bacheloropleiding Management in de Zorg Instituut Verpleegkundige Studies 2014-2015 1/129 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep...

Nadere informatie

De 6 Friesland College-competenties.

De 6 Friesland College-competenties. De 6 Friesland College-competenties. Het vermogen om met een open enthousiaste houding nieuwe dingen aan te pakken. Het vermogen jezelf steeds beter te leren kennen. Het vermogen om in te schatten in welke

Nadere informatie

Studiegids. Associate Degree en Bacheloropleiding. Business Management Amersfoort. Voltijd 2012-2013

Studiegids. Associate Degree en Bacheloropleiding. Business Management Amersfoort. Voltijd 2012-2013 Studiegids Associate Degree en Bacheloropleiding Business Management Amersfoort Voltijd 2012-2013 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2012 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Logistiek & Economie 2013-2014. Versie 1.1

Studiegids. Bacheloropleiding. Logistiek & Economie 2013-2014. Versie 1.1 Studiegids Bacheloropleiding Logistiek & Economie 2013-2014 Versie 1.1 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

Studiegids bacheloropleiding CM deeltijd 2012-2013. Studiegids. Bacheloropleiding. Deeltijd 2012-2013 1/130

Studiegids bacheloropleiding CM deeltijd 2012-2013. Studiegids. Bacheloropleiding. Deeltijd 2012-2013 1/130 Studiegids Bacheloropleiding Deeltijd 2012-2013 1/130 2/130 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 6 2 Inrichting van de opleiding 8 2.1 Beroepsprofiel... 8 2.1.1 Beroep... 8 2.1.2 Uitwerking van beroepsprofiel...

Nadere informatie

Studiegids bachelor opleiding en Associate degree Chemische Technologie duaal 2013-2014

Studiegids bachelor opleiding en Associate degree Chemische Technologie duaal 2013-2014 Studiegids bacheloropleiding en Associate degree Chemische Technologie duaal 2013-2014 1/236 2/236 Inhoudsopgave Voorwoord 6 2 Inrichting van de opleiding 8 2.1 Beroepsprofiel... 8 2.1.1 Beroep... 8 2.1.2

Nadere informatie

Bijlage V. Bij het advies van de Commissie NLQF EQF. Tabel vergelijking NLQF-niveaus 5 t/m 8 en Dublin descriptoren.

Bijlage V. Bij het advies van de Commissie NLQF EQF. Tabel vergelijking NLQF-niveaus 5 t/m 8 en Dublin descriptoren. Bijlage V Bij het advies van de Commissie NLQF EQF Tabel vergelijking NLQF-niveaus 5 t/m 8 en. Tabel ter vergelijking NLQF niveaus 5 t/m 8 en Dublindescriptoren NLQF Niveau 5 Context Een onbekende, wisselende

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Mediatechnologie. Voltijd 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding. Mediatechnologie. Voltijd 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding Mediatechnologie Voltijd 2013-2014 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, januari 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 6 2 Inrichting van de opleiding 8 2.1 Beroepsprofiel... 8

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Technische Bedrijfskunde Voltijd 2015-2016

Studiegids. Bacheloropleiding. Technische Bedrijfskunde Voltijd 2015-2016 Studiegids Bacheloropleiding Technische Bedrijfskunde Voltijd 2015-2016 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, juli 2015 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

Studiegids Bachelor Fysiotherapie voltijd 2014-2015

Studiegids Bachelor Fysiotherapie voltijd 2014-2015 Studiegids Bachelor Fysiotherapie voltijd 2014-2015 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep... 7 2.1.2 Uitwerking van beroepsprofiel... 7 2.1.3

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Bedrijfskunde MER. Deeltijd 2012-2013

Studiegids. Bacheloropleiding. Bedrijfskunde MER. Deeltijd 2012-2013 Studiegids Bacheloropleiding Bedrijfskunde MER Deeltijd 2012-2013 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2012 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Industriële Automatisering. Voltijd 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding. Industriële Automatisering. Voltijd 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding Industriële Automatisering Voltijd 2013-2014 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, januari 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 6 2 Inrichting van de opleiding 8 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 014-015 Master Pedagogiek CROHO-nummer 44113 deeltijd 1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1. Informatie en communicatie...

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Bouwkunde Voltijd 2014-2015

Studiegids. Bacheloropleiding. Bouwkunde Voltijd 2014-2015 Studiegids Bacheloropleiding Bouwkunde Voltijd 2014-2015 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, juli 2014 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep...

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Communication and Multimedia Design CROHO- nummer: 4092 variant: voltijd NHL Hogeschool Afdeling: Creative Technologies Versie: Definitief INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Pedagogiek, deeltijd 2012-2013

Studiegids. Bacheloropleiding. Pedagogiek, deeltijd 2012-2013 Studiegids Bacheloropleiding Pedagogiek, deeltijd 2012-2013 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2012 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1

Nadere informatie

Studiegids Bacheloropleiding Informatica voltijd 2014-2015

Studiegids Bacheloropleiding Informatica voltijd 2014-2015 Studiegids Bacheloropleiding Informatica voltijd 2014-2015 1/104 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep... 7 2.1.2 Uitwerking van beroepsprofiel...

Nadere informatie

DEEL B van de onderwijs- en examenregeling voor de bacheloropleiding Algemene cultuurwetenschappen, 2014-2015

DEEL B van de onderwijs- en examenregeling voor de bacheloropleiding Algemene cultuurwetenschappen, 2014-2015 DEEL B van de onderwijs- en examenregeling voor de bacheloropleiding Algemene cultuurwetenschappen, 2014-2015 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 Toepasselijkheid van de regeling Deze regeling bestaat uit

Nadere informatie

Deze versie treedt in werking op 1 september 2013 en vervangt alle voorgaande versies.

Deze versie treedt in werking op 1 september 2013 en vervangt alle voorgaande versies. III FACULTEIT Maatschappij & Recht vastgesteld door de faculteitsdirectie op 26-02-2013 instemming van de facultaire medezeggenschapsraad op. 2013. Deze versie treedt in werking op 1 september 2013 en

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Bedrijfseconomie. Voltijd 2012-2013

Studiegids. Bacheloropleiding. Bedrijfseconomie. Voltijd 2012-2013 Studiegids Bacheloropleiding Bedrijfseconomie Voltijd 2012-2013 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2012 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven 10 SPECIFIEKE FACULTAIRE BEPALINGEN Faculteit Educatie A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven Artikel 32 Inschrijving voor cursussen 3A De student is

Nadere informatie

Studiegids bacheloropleiding Creatieve Therapie Deeltijd 2014-2015. Studiegids. Bacheloropleiding deeltijd. Creatieve Therapie 2014-2015 1/96

Studiegids bacheloropleiding Creatieve Therapie Deeltijd 2014-2015. Studiegids. Bacheloropleiding deeltijd. Creatieve Therapie 2014-2015 1/96 Studiegids Bacheloropleiding deeltijd Creatieve Therapie 2014-2015 1/96 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep... 7 2.1.2 Uitwerking van beroepsprofiel...

Nadere informatie