Studiegids Bacheloropleiding Logopedie Studiegids. Bacheloropleiding. Logopedie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Studiegids Bacheloropleiding Logopedie 2015-2016. Studiegids. Bacheloropleiding. Logopedie 2015-2016"

Transcriptie

1 Studiegids Bacheloropleiding Logopedie Studiegids Bacheloropleiding Logopedie Hogeschool Utrecht, Utrecht, juli 2015

2 Studiegids Bacheloropleiding Logopedie Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding Beroepsprofiel Beroep Uitwerking van beroepsprofiel Competenties beginnende beroepsbeoefenaar Vaardigheden afgestudeerde Werkveld en functies Opleidingsprofiel Algemeen Doelstelling opleiding Het hbo-niveau van de opleiding Didactische uitgangspunten Inrichting opleiding Opleidingsvarianten Verkorte en versnelde opleidingsroutes Getuigschriften Graden en titulatuur Opleidingsstructuur Propedeuse Programma Studieadvies Overstappen Hoofdfase Toelating hoofdfase Programma s Stages en stagewaardigheid Profileringsruimte Excelleren Afstuderen Vervolgopleidingsmogelijkheden Examencommissie Instelling en benoeming Samenstelling Taken en bevoegdheden Verzoekschrift Introductie- en begeleidingsdagen, excursies, werkweken en trainingen Voorzieningen Begeleiding ICT-faciliteiten Algemeen MijnHU OSIRIS Student Wachtwoord Informatiebeveiliging en privacy Registratie studievoortgang Onderwijsbalie Studievereniging Opleidingscommissies Contactgegevens Cursussen 39 2/191

3 Studiegids Bacheloropleiding Logopedie Cursusdeelname Inschrijving voor cursussen Aanwezigheidsplicht Ingangseisen Cursusbeschrijvingen Tentamens en examens Introductie Vrijstellingen Organisatie tentamens Tentamenvorm en -duur Tentamenrooster/ Toetsplan Inschrijving en deelname (her)tentamens Voorzieningen in geval van een functiebeperking Legitimatieplicht bij tentamens Gang van zaken tijdens tentamens Beoordeling Toekennen resultaat en inzage Onregelmatigheden / fraude Bewaring en teruggave tentamen- en examenwerk Geldigheidsduur resultaten Diplomering Procedure afgifte getuigschrift Aantekening cum laude of met genoegen Roosters HU-onderwijsjaarrooster Vakanties en vrije dagen Lesdagen en -tijden Openingstijden gebouwen Roosterinformatie en -wijzigingen Klachten, bezwaar en beroep Inleiding Bezwaar Beroep Beroep aantekenen Hoger beroep Klachten Klacht indienen Herzieningsverzoeken bij klachten Ongewenst gedrag Schema klachten, bezwaar en beroep Studentzaken Studiebegeleiding Profileringsfonds Studentendecaan Centrum Studiekeuze Vertrouwenspersoon Studentenarts Bureau Studentenpsychologen Mediation Studeren met een functiebeperking Verbetering taalvaardigheden Bibliotheek Internationalisering Study abroad Stage in het buitenland Medezeggenschap /191

4 Studiegids Bacheloropleiding Logopedie Inspraakorganen Ondersteuning bestuurlijk actieve studenten Studium Generale Studentenvereniging Algemeen Bestuursbeurs Topsport Trajectum Sport Veilig, gezond en milieuvriendelijk studeren Verzekeringen: aansprakelijkheid, ongevallen en reisverzekering Werken naast uw studie Huisvesting Over de HU Algemene informatie Onderwijsprofiel HU Bachelor- en masterstelsel Hogeschool- en faculteitsregelingen Orderegels Kwaliteitszorg Organogram HU Locaties HU Algemene informatie faculteit Gezondheidszorg Algemeen Organogram faculteit Gezonheidszorg Contactgegevens Praktische voorschriften en aanwijzingen Faciliteiten In- en uitschrijven voor de opleiding Toelatingsonderzoek Studiekosten, eigen bijdragen en tegemoetkoming Collegegeld Kosten voor boeken en leermiddelen Overige kosten Financiële tegemoetkoming Bijlagen Onderwijs- en examenregeling Cursusbeschrijvingen Conversietabellen Overige regelingen... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd Fraude/ onregelmatigheden: nadere toelichting... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Deze studiegids is op 7 juni 2015 vastgesteld Drs. H. Merkx, Instituutsdirecteur gevolgd door een positief advies van de (G)OC en goedgekeurd door de faculteitsdirecteur Mr. H. Drost op op 12 juni /191

5 Studiegids Bacheloropleiding Logopedie Voorwoord Beste student, Voor u ligt de studiegids van de opleiding Logopedie. We hopen dat u bij onze opleiding een prettige en succesvolle studietijd heeft. In deze studiegids vindt u belangrijke spelregels en informatie die u daarbij kunnen helpen. Hogeschool Utrecht biedt vraaggestuurd en competentiegericht onderwijs. Competentiegericht wil zeggen dat u vaardigheden opdoet die aansluiten bij het beroepsleven ( 2.1). Met vraaggestuurd onderwijs streven wij er naar het onderwijs en ook de ondersteuning eromheen zo in te richten dat u zich in en tijdens uw studie kunt ontwikkelen op een manier die u belangrijk vindt en die bij u past. Hieronder vindt u informatie over de belangrijkste aspecten van uw studie en de keuzes die u kunt maken. Invloed van de student Veel van onze mogelijkheden zijn ontwikkeld of verbeterd op initiatief van uw medestudenten. De hogeschool beschouwt u als partner, u maakt deel uit van onze kennisgemeenschap. De HU hecht daarom veel waarde aan uw mening en ideeën. Dat begint al bij de evaluaties van alle cursussen, waar u als student uw oordeel en verbetertips kunt geven. Ook organiseren we op opleidingen of faculteiten onderwijsdialogen, waarin we samen in gesprek gaan over uw opleiding en alles eromheen. De HU ondersteunt actief deelname van studenten in opleidingscommissies en medezeggenschapsorganen (8.13). We vragen u elk jaar de NSE (Nationale Studenten Enquête) in te vullen. Als u bijzonder tevreden bent over het onderwijs van die ene docent(e), nomineer hem/haar dan als docent(e) van het jaar. Excelleren De HU waardeert en stimuleert verschillende vormen van excellentie. Als u uitstekende resultaten in uw studie behaalt, ontvangt u bij uw diploma de aantekening cum laude of met genoegen (5.2). Maar u kunt ook uitblinken op andere aspecten, zoals innovatie en leiderschap. Ook dat wil de HU graag bevorderen. Hiervoor zijn bijvoorbeeld honourstrajecten ontwikkeld. U kunt met het volgen van deze trajecten Ster Verklaringen behalen. Als u vijf verschillende Ster Verklaringen behaalt, krijgt u het Honours Certificaat. Dit is een officieel HU-waardepapier dat u bij uw afstuderen naast uw diploma ontvangt (2.5.5). Verbreden en verdiepen Veel opleidingen kennen afstudeerrichtingen, waarin u zich kunt specialiseren op een onderdeel van uw vakgebied. Daarnaast kennen de meeste opleidingen de zogenaamde vrije profileringsruimte (van 30 EC, een halfjaar), die u kunt gebruiken om u te verdiepen binnen uw eigen vakgebied, of om kennis te maken met een geheel ander vakgebied. Binnen uw faculteit, binnen een opleiding van een andere faculteit, maar ook een cursus aan een andere instelling is vaak mogelijk (2.5.4). Ook kunt u een eigen examenprogramma ontwikkelen, uw studieloopbaanbegeleider (slb er, 2.8.1) kan u hierover adviseren. De examencommissie van uw opleiding (2.6) moet daar toestemming voor geven. Ook is er Studium Generale dat inspirerende programma s aanbiedt. Wat anders? U kunt uw studietijd natuurlijk ook willen benutten om u zo breed mogelijk te ontwikkelen, en juist ervaring buiten uw reguliere studie op te doen. Wilt u een tijdje studeren in het buitenland (8.11)? Of denkt u erover bestuurlijk actief te worden in bijvoorbeeld een studievereniging, een gezelligheidsvereniging of een studentensportclub? (0, 8.18). Of combineert u topsport met een studie (8.16)? Hiervoor noemden we al medezeggenschap en opleidingscommissies. Er is van alles denkbaar dat door de HU actief ondersteund wordt. Studievertraging Door allerlei oorzaken kan uw studie niet verlopen zoals u dat graag zou willen. Als dat komt door bijzondere omstandigheden, bijvoorbeeld ziekte of familieomstandigheden, dan zijn er verschillende regelingen waarop u een beroep kunt doen. Als u door uw persoonlijke situatie tentamens mist, kunt u om een extra herkansing vragen (4.3.3). Haalt u te weinig studiepunten en dreigt u een negatief studieadvies te krijgen, dan kunt u hulp krijgen bij het maken van een studieplanning (2.4.2). Had u een studiebeurs, 5/191

6 Studiegids Bacheloropleiding Logopedie maar studeert u door deze omstandigheden zo lang dat u er geen recht meer op hebt? Dan is er wellicht een mogelijkheid tot financiële ondersteuning (8). In al deze gevallen geldt: meld het zo spoedig mogelijk aan uw studieloopbaanbegeleider (2.8.1) of uw studentendecaan (8.3)! Het is natuurlijk niet wenselijk dat u (veel) te lang over uw studie doet. Om dat te voorkomen bieden opleidingen soms extra inhaaltrajecten aan. Die worden via MijnHU bekendgemaakt. Heeft u een functiebeperking? Dan kunt u mogelijk langer over uw studie doen, maar dat hoeft lang niet altijd het geval te zijn. De hogeschool kent een breed scala aan voorzieningen die u in uw studie kunnen ondersteunen (8.9). Problemen en klachten Heeft u problemen die uw studie negatief beïnvloeden? Of vragen omdat u niet precies weet waar u terecht kunt? Bij uw slb er (2.8.1) of een studentendecaan (8.3) bent u aan het juiste adres; zij kunnen u adviseren of doorverwijzen. Als u klachten heeft over de bejegening door studenten of medewerkers, kunt u ook een vertrouwenspersoon (8.5) inschakelen. Als er sprake is van een escalerende situatie kunnen onze studentmediators vaak helpen om verdere escalatie te voorkomen en de samenwerking weer te herstellen (8.8). Gaat er binnen de HU iets fout of bent u het niet eens met een besluit? Op elke faculteit of opleiding is een klachtenloket waar u terecht kunt met bezwaren en klachten (7.1). Ook hiervoor kunt u bij de studentendecaan terecht. Wat verwacht de HU van u? Wij streven ernaar u een opleiding en studieklimaat te bieden waarin u zich optimaal kunt ontplooien. De HU verwacht van elke student dat hij/zij zich aan de interne regels houdt (9.1.4). Ongewenst gedrag (bijvoorbeeld intimidatie, hat s, verbaal of fysiek geweld) wordt niet getolereerd. Als u een diploma haalt, moet u dat ook hebben verdiend. Fraude (4.4.2) wordt niet getolereerd. Zeker als dit gevolgen heeft voor onschuldige medestudenten, doordat tentamenresultaten ongeldig worden verklaard, zijn de straffen zwaar. Zowel ongewenst gedrag als fraude kan leiden tot verwijdering van de opleiding. Er zijn heel veel mogelijkheden bij de HU om een prettige studietijd te hebben. U vindt het merendeel terug in deze studiegids. Lees de gids goed door voordat u aan uw studie begint. Is iets niet duidelijk of kunt u bepaalde informatie niet vinden, kijk dan op MijnHU of vraag het uw slb er of de onderwijsbalie (2.8.3). We wensen u een prettige studietijd en veel succes in dit studiejaar. Mede namens alle collega s die aan uw opleiding bijdragen, Nancy Hartgering Opleidingsmanager Logopedie a.i. Hans Merkx Directeur Instituut Paramedische Studies 6/191

7 Studiegids Bacheloropleiding Logopedie Inrichting van de opleiding 2.1 Beroepsprofiel Beroep De logopedist beweegt zich op het terrein van de intermenselijke communicatie. De logopedist is deskundig op het gebied van de voorwaarden en de middelen tot communicatie als het gaat om taal, spraak, stem en gehoor. Op grond van deze deskundigheid voert de logopedist taken uit die gericht zijn op het wegnemen of het verminderen van factoren die de communicatie kunnen belemmeren. Goede kennis over het functioneren van het hoofd-/halsgebied leidt ook tot taken buiten de communicatie, zoals begeleiding bij problemen met eten en slikken. Buiten het terrein van de gezondheidszorg verzorgt de logopedist trainingen op het gebied van communicatie. Zie art. 15 OER-HU Uitwerking van beroepsprofiel De competenties van de logopedist staan beschreven in het Beroepsprofiel Logopedist (Gouda, 2003). Dit beroepsprofiel is de basis van het door de gezamenlijke logopedie-opleidingen ontwikkelde Compass; competentieprofiel logopediestudent (Utrecht, 2004). De opleiding logopedie van de HU heeft dit competentieprofiel in mei 2011 herzien (zie Sharepointsite van de opleiding) en heeft haar eindkwalificaties hier rechtstreeks van afgeleid. De beroepsuitoefening van de logopedist is geregeld in de wet BIG en geschiedt zelfstandig, binnen de geldende wettelijke kaders en onder eigen beroepsverantwoordelijkheid. De logopedist handelt op verwijzing van een arts of een tandarts (uitgezonderd in de Overige werkgebieden ) en is sinds 2011 ook direct toegankelijk. Het Beroepsprofiel Logopedist (Woerden, 2013) is te vinden op Zie art. 15 OER-FG Competenties beginnende beroepsbeoefenaar De eindkwalificaties van de opleiding zijn gelijk aan het startniveau van de beginnend logopedist. In 2011 heeft de opleiding logopedie van de HU een nieuw competentieprofiel ontwikkeld. Dit competentieprofiel is onder andere afgeleid van het landelijke competentieprofiel COMPASS; competentieprofiel Logopediestudent (2004) en is gericht op de beginnend beroepsbeoefenaar. Het omvat de meest gangbare beroepstaken, zonder rekening te houden met specifieke omstandigheden of werksetting. De beginnend beroepsbeoefenaar dient te beschikken over zeven competenties die geordend zijn aan de hand van de rollen waarmee de logopedist in de beroepspraktijk te maken krijgt. Beroepsrollen 1. De logopedist als zorg- en dienstverlener 2. De logopedist in en vanuit een organisatie Competenties aanbieden van preventieactiviteiten verlenen van zorg trainen en adviseren beheren van de praktijk, onderneming, afdeling of dienst coachen en begeleiden van collega s bij het ontwikkelen van professionele competenties 3. De logopedist als beroepsontwikkelaar professionalisering van de eigen beroepsuitoefening en de beroepsgroep participatie in toegepast onderzoek en/of ontwikkeling van methoden, technieken en richtlijnen 7/191

8 Studiegids Bacheloropleiding Logopedie De competenties zijn gekoppeld aan drie beheersingsniveaus die in detail te vinden zijn op het opleidingsintranet 1. Zie art. 15 OER-HU Vaardigheden afgestudeerde Het beroep van logopedist staat omschreven in het, in opdracht van de landelijke beroepsvereniging Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF) opgestelde, Beroepsprofiel Logopedist (Woerden, 2013), tevens referentiekader voor het Europese profiel. De logopedist is een specialist op het gebied van stem, spraak, taal, gehoor en slikken (inclusief mondgewoonten en gedrag). Logopedisten diagnosticeren en behandelen stoornissen op deze gebieden en de met deze stoornissen samenhangende beperkingen (met name op het gebied van communicatie, eten en slikken) en participatieproblemen (volgen van opleiding, werk, hobby s) en de persoonlijke factoren (leeftijd, leefstijl), en externe factoren (gezin, school, werkomstandigheden) die daarop van invloed zijn. Daardoor draagt de logopedist bij aan de kwaliteit van leven van de cliënt (naar: Berns et al, 2008). Logopedisten houden zich behalve met diagnostiek en behandeling ook bezig met voorlichting, preventie, coaching en praktijkgericht onderzoek. Zie art. 15 OER-FG Werkveld en functies De logopedist is werkzaam: In de vrije vestiging: de eigen praktijk In de intramurale gezondheidszorg: ziekenhuis, verpleeghuis, revalidatiecentrum, medisch kinderdagverblijf, audiologisch centrum, instelling voor verstandelijk gehandicapten, psychiatrische instelling In het onderwijs: regulier en speciaal basis- en voortgezet onderwijs; volwassenenonderwijs Overige werkgebieden (buiten de wet BIG): Training en advies bij bedrijven en instellingen: lerarenopleiding, pedagogische academie, theateropleiding, freelance-werk bij bedrijven 2.2 Opleidingsprofiel Algemeen De opleiding Logopedie van de Hogeschool Utrecht is één van de zeven opleidingen logopedie in Nederland. De opleiding aan de HU bestaat sinds 1930 en is daarmee de oudste van het land. Het huidige onderwijs betreft een vierjarige voltijd bacheloropleiding en het programma voldoet aan de eisen die gesteld worden aan een initiële Hbo-opleiding binnen de sector gezondheidszorg Doelstelling opleiding De opleiding Logopedie vervult een vooruitstrevende rol in de professionalisering van het beroep van logopedist. Zij leidt op tot goed gekwalificeerde beroepsbeoefenaars en neemt initiatieven tot verdere verbreding en verdieping van het beroep. De opleiding stelt zich ten doel haar studenten op te leiden tot eindkwalificaties op hbo-niveau, welke zijn afgestemd op het beroepsprofiel Logopedist. Hierbij volgt zij de wettelijke eisen van de wet BIG. Zij werkt in de ontwikkeling van beroep en opleiding nauw samen met vele betrokkenen in het domein van de logopedie. 1 Opleidingsintranetten zijn bij aanvang van het studiejaar vervangen door MijnHU (zie par ). Alle URL's naar de opleidingsintranetten worden herleid naar MijnHU. 8/191

9 Studiegids Bacheloropleiding Logopedie Zie art. 15 OER-FG Het hbo-niveau van de opleiding De HU heeft als doel haar studenten op te leiden voor een functie op hbo-niveau en elke afgestudeerde student dient aan een groot aantal (beroeps) eisen te voldoen, die zijn afgeleid van het beroepsprofiel. De eindtermen van de opleiding zijn op haar beurt weer afgeleid van die beroepsvereisten. Om het niveau van beroepsuitoefening te bepalen worden de volgende vijf samenhangende criteria gehanteerd (de zgn. Dublin-descriptoren): Kennis en Inzicht Heeft aantoonbare kennis en inzicht van een vakgebied, waarbij wordt voortgebouwd op het niveau bereikt in het voortgezet onderwijs en dit wordt overtroffen; functioneert doorgaans op een niveau waarop met ondersteuning van gespecialiseerde handboeken, enige aspecten voorkomen waarvoor kennis van de laatste ontwikkelingen in het vakgebied vereist is. Toepassen kennis en Inzicht Is in staat om zijn/haar kennis en inzicht op dusdanige wijze toe te passen, dat dit een professionele benadering van zijn/haar werk of beroep laat zien en beschikt over competenties voor het opstellen en verdiepen van argumentaties en voor het oplossen van problemen op het vakgebied. Oordeelsvorming Is in staat om relevante gegevens te verzamelen en interpreteren (meestal op het vakgebied) met het doel een oordeel te vormen dat mede gebaseerd is op het afwegen van relevante sociaal-maatschappelijke, wetenschappelijke of ethische aspecten. Communicatie Is in staat om informatie, ideeën en oplossingen over te brengen op een publiek van specialisten of niet-specialisten. Leervaardigheden Bezit de leervaardigheden die noodzakelijk zijn om een vervolgstudie aan te gaan met een grotendeels zelfgestuurd of autonoom karakter. De afgestudeerde heeft kennis en inzicht verworven in: logopedisch screenen, diagnosticeren en behandelen; preventief handelen ter voorkoming van logopediegerelateerde gezondheidsproblemen; professioneel samenwerken; onderzoeken en innoveren van het beroep en eigen professionalisering; het werken in en vanuit de organisatie. De afgestudeerde past kennis en inzicht toe op: specifieke cliënten met standaard problemen; bij reflectie op praktijkervaringen ten behoeve van de eigen professionalisering en de ontwikkeling van het beroep; bij het werken in en vanuit de organisatie. De afgestudeerde is in staat tot heldere oordeelsvorming bij: zorgverlening aan cliënten; preventief handelen; mono- én multiprofessioneel samenwerken; werken in en vanuit de organisatie. De afgestudeerde is in staat tot duidelijke communicatie met: cliënten; beroepsgenoten en overige professionals; patiëntenverenigingen; verzekeraars. De afgestudeerde beschikt over de vaardigheden om verdere professionele ontwikkeling grotendeels zelf te sturen. Het onderwijs van de opleiding voldoet aan deze Dublin-descriptoren op Bachelorniveau. Dit niveau komt overeen met het beheersingsniveau 3. In het Competentieprofiel van de opleiding staat het beheersingsniveau van de beginnend beroepsbeoefenaar op beheersingsniveau 3 beschreven (zie ook par ). Zie art. 15 OER-FG Didactische uitgangspunten Alle opleidingen van Hogeschool Utrecht zijn opgebouwd volgens een competentiegericht onderwijsmodel. Een competentie is de combinatie van kennis, vaardigheden en attitudes die nodig is om een taak in een bepaalde (beroeps)context uit te oefenen. Voor het onderwijs betekent dit het volgende: Het onderwijs is gericht op het verwerven van beroepscompetenties, d.w.z. het in samenhang verwerven van kennis, vaardigheden en houdingsaspecten waarmee beroepstaken kunnen worden uitgevoerd binnen of buiten Nederland, maar altijd in een internationale context. Het studeren wordt opgevat als een doelgerichte activiteit van de student; het onderwijs bevordert actief en zelfstandig leren. 9/191

10 Studiegids Bacheloropleiding Logopedie De docent ondersteunt en coacht het leerproces van de student en is inhoudelijk expert op een bepaald vakgebied. Het studeren vindt zo mogelijk plaats in realistische leeromgevingen, waarbij studietaken lijken op beroepstaken. Hierbij wordt waar wenselijk en mogelijk gebruikgemaakt van moderne media (ICT). Het onderwijs is gebaseerd op het concurrency-principe, waarbij leermomenten op de opleiding en in de beroepspraktijk elkaar wederzijds positief beïnvloeden. Het studeren is een sociaal en interactief proces, studenten werken samen: met elkaar, met de docent en met professionals uit de praktijk. Toetsen zijn bedoeld om vast te stellen welk beheersingsniveau is bereikt en om de student inzicht te geven in de vorderingen van het eigen leerproces. De didactiek van de opleiding staat in het teken van eclectisch onderwijs. Er wordt gebruik gemaakt van een door de opleiding geformuleerd competentieprofiel en daar wordt gericht naar toe gewerkt. In zoverre is dus sprake van competentiegericht werken. Er wordt gestreefd naar een optimale balans tussen levensechte praktijkopdrachten en verdiepende lesprogramma s en trainingen. De opleiding kent verschillende onderwijsvormen: Studieloopbaanbegeleiding: ondersteuning van het binnen- en buitenschoolse leren. Theorieonderwijs: hoorcolleges, responsie- en werkcolleges en zelfstudieopdrachten. Praktijkonderwijs/werkgroepbijeenkomsten: trainingen in kleine groepen (ca 12 studenten) die erop zijn gericht dat de student zich methodische kennis eigen maakt en specifieke beroepsvaardigheden oefent. Stage: praktijkperiode van 2 x 20 weken. Praktijkbegeleiding: begeleiding van de praktijkperiode vanuit de opleiding en de instelling. Kliniek: patiëntbehandeling en klinisch redeneren (10 weken) onder begeleiding van een docent. Intervisie: in kleine groepen met docent gericht op reflectie op eigen beroepsontwikkeling. Casus/projectonderwijs: groepsgewijze realisatie van producten in afgebakende periode. Onderwijsassistentschap: gericht op ontwikkeling van de begeleidingsrol. 2.3 Inrichting opleiding Opleidingsvarianten De opleiding kent slechts één variant: U kunt de opleiding namelijk uitsluitend voltijds volgen. Wel is het mogelijk de opleiding sneller te doorlopen indien u voor vrijstellingen in aanmerking komt (zie par ). Voltijdopleiding Een voltijdopleiding veronderstelt dat u 40 uur per week beschikbaar bent voor het volgen van onderwijs aan de hogeschool. Voltijdopleidingen zijn bedoeld voor studenten die rechtstreeks van de havo, het vwo of mbo (niveau 4) komen. Zie art. 17 en 20 OER-HU Verkorte en versnelde opleidingsroutes De opleiding logopedie kent geen standaard verkorte of versnelde opleidingsroutes. Een verkorte route is eventueel mogelijk doordat u, nadat u bent ingeschreven voor de opleiding, vrijstellingen voor delen van het curriculum kunt krijgen. Deze vrijstellingen moet u nog wel aanvragen bij de examencommissie, die ze moet goedkeuren. Voor meer informatie over vrijstellingen: zie 4.2. Een versnelde route wil zeggen dat u in een aangepast hoger tempo het onderwijs volgt (en aan het einde 240 EC in minder dan vier jaar hebt behaald) Getuigschriften Als bewijs dat u (een deel van) de opleiding hebt afgerond (Propedeuse of Bachelor), wordt door de examencommissie een diploma uitgereikt. De wettelijke term hiervoor is getuigschrift, maar omdat wij in 10/191

11 Studiegids Bacheloropleiding Logopedie het gangbare taalgebruik binnen de HU over diploma s spreken, zullen we in deze studiegids de term diploma gebruiken. We kennen de volgende diploma s: Het propedeutisch diploma na het behalen van het propedeutisch examen; Het bachelordiploma na het behalen van het afsluitend examen. De voorzitter en een lid van uw examencommissie ondertekenen het diploma. Aan het bachelordiploma en de Ad wordt een Internationaal Diploma Supplement (IDS) volgens het Europese model toegevoegd. Hier zijn geen kosten aan verbonden. Het IDS geeft inzicht in de aard en de inhoud van de opleiding en de behaalde studieresultaten. Dit bevordert de internationale herkenbaarheid van de opleiding en het diploma. U ontvangt per opleiding slechts één propedeutisch en één bachelordiploma. Het diploma wordt in beginsel in het Nederlands opgesteld. Op uw verzoek kan er, in plaats van het Nederlandstalig diploma, een Engelstalig diploma worden verstrekt. Het Internationaal Diploma Supplement wordt altijd in het Engels opgesteld. Zie 5.1 voor de procedure voor afgifte van het diploma. Heeft u meer dan een tentamen met goed gevolg afgelegd, maar krijgt u geen diploma omdat u niet het hele examenprogramma hebt behaald, dan kunt u de examencommissie vragen een verklaring af te geven. Daarop worden de behaalde tentamens vermeld. De verklaring wordt net als het diploma ondertekend door de voorzitter en een lid van de examencommissie Graden en titulatuur Als u een zogenaamde degree -opleiding (bacheloropleiding) bij de HU afrondt, krijgt u een graad. De graad wordt namens het College van Bestuur verleend door de examencommissie. Bij de bacheloropleiding Logopedie wordt de graad Bachelor of Science verleend, als u met goed gevolg het afsluitend examen heeft afgelegd. Aan de graad wordt een vermelding van het vakgebied of het beroepenveld waarop de graad betrekking heeft toegevoegd. Het verlenen van de graad Bachelor of Science geeft het recht om deze, afgekort tot BSc achter uw eigen naam te vermelden Opleidingsstructuur Studiefases De opleiding bestaat uit twee studiefases die in dit hoofdstuk verder uitgewerkt worden: de propedeutische fase en de hoofdfase. De opleiding begint met een propedeutische fase van een jaar. Deze fase sluit u af met het behalen van een propedeutisch diploma. Na de propedeuse volgt de hoofdfase van drie jaar. Deze fase sluit u af met het behalen van een bachelordiploma. Zie verder 2.4 en 2.5. Wettelijke studieduur, studielast en studiepunten De studielast van de opleiding en de bijhorende cursussen wordt uitgedrukt in hele studiepunten (EC) volgens het European Credit Transfer System (ECTS). Dit is een studiepuntensysteem om opleidingen internationaal vergelijkbaar te maken. De studielast van 1 EC komt overeen met 28 studie-(klok)uren (inclusief contacttijd). De opbouw van de studielast van iedere cursus wordt nader omschreven in de modulehandleidingen. De studielast is samengesteld uit gemiddeld ruim 15 contacturen in de week, bestuderen van literatuur, zelfstandig oefenen van vaardigheden/competenties en het werken aan beroepsproducten. In het totaal 42 uur per week (15 EC per onderwijsblok van 10 weken= 420 uur/10 wk=42 uur per week). De reguliere bacheloropleiding duurt vier jaar. Bij de opbouw van de opleiding is een studielast van 60 EC per studiejaar als uitgangspunt genomen, oftewel 1680 uur. De totale studielast van de opleiding (onderwijs, zelfstudie en praktijktijd/stages) bedraagt dus 240 EC. Een goede intensiteit en verdeling van de studielast is belangrijk voor een optimaal studierendement. In de Faculteit Gezondheidszorg zijn hierover afspraken gemaakt die voor alle opleidingen zullen gaan gelden. Uitgegaan wordt van een studielast van 42 uur per week. Deze studielast is gelijk over het jaar verdeeld. 11/191

12 Studiegids Bacheloropleiding Logopedie De voltijdstudent is vijf dagen per week beschikbaar voor de studie; de uren waarop de student aanwezig is en onderwijs heeft zijn gespreid over vijf dagen. Dit alles om te voorkomen dat er piekbelasting is èn om regelmatig studeren te bevorderen. Daarom wordt er ook regelmatig en gespreid over het jaar getoetst. Het aantal zelfstudie-uren en de inhoud daarvan zijn zichtbaar in de modulehandleiding. In de planning van de contacttijd wordt rekening gehouden met de zelfstudietijd die nodig is voor opdrachten. Tabel verdeling studielast over opleiding: Propedeuse (60 EC.) Major (150 EC.) Hoofdfase (180 EC.) Profileringsruimte (30 EC.) In de cursusbeschrijvingen is per cursus de studielast opgenomen, uitgedrukt in hele EC. EC worden toegekend nadat de desbetreffende cursus met het bijbehorende tentamen is afgerond. Als er deeltentamens worden afgenomen, krijgt u EC als alle deeltentamens van een cursus zijn afgelegd en gezamenlijk tot een voldoende resultaat hebben geleid. Het kan zo zijn dat er ook eisen zijn gesteld aan de hoogte van het cijfer van het deeltentamen. Deze eisen zijn ook opgenomen in de cursusbeschrijving. Zie ook 4.4. Zie art. 16 en 28 OER-HU Propedeuse De propedeusefase heeft een oriënterende en selecterende functie. Gedurende het eerste semester wordt veel aandacht besteed aan het verwerven van basiskennis en het ontwikkelen van een professionele houding. In het tweede semester maakt de student kennis met alle deelgebieden van de logopedie. De student krijgt de gelegenheid zich te oriënteren op het beroep van logopedist. De selecterende functie bestaat uit het feit dat aan de propedeuse een bindend studieadvies gekoppeld is. Zie par Hoofdfase De hoofdfase (jaar 2, 3 en 4) bestaat voor het grootste deel (150 EC) uit een verplicht onderwijsdeel (de major) en voor een deel (30 EC) uit de profileringruimte, waarin de student een betrekkelijk vrij eigen onderwijsprogramma kan kiezen of samenstellen. Beide delen samen moeten leiden tot de eindkwalificaties. Nadere informatie over de profileringruimte is vermeld in paragraaf Zie paragraaf 2.5 voor specifieke info over de hoofdfase. 12/191

13 Studiegids Bacheloropleiding Logopedie Opbouw en inhoud van het curriculum Logopedie, jaar 1 Jaar 1 competentieniveau 1 1 Semester 1 Semester 2 Onderzoekende houding Beroepsproducten en diensten: 1a Onderzoeksplan 1b Onderzoeksverslag 1c Onderzoeken 2a behandelplan 2b behandelverslag 3 adviesgesprek Basis kennis en vaardigheden (30 EC) Basiskennis A Basiskennis B Anatomie/fysiologie & geluidleer 5 EC Linguïstiek & Spraak-taal ontwikkeling 5 EC 10 EC Basisvaardigheden A Drama BiC Stemscholing Ontwikkelingspsychologie & LOEP 5 EC Kennis Taal & Spraak Kennis bij stemscholing 5 EC 10 EC Basisvaardigheden B Communicatie & Stemscholing Stoornissen kenmerken, onderzoeken en behandelen (30 EC) Taal & Spraak /Taal 5 EC Taal en Spraak/ Mondspraak 5 EC Gehoor 5 EC Vloeiendheid 5 EC Afasie/dysfagie/dysarthrie 5 EC Stem 5 EC Beroepsopdrachten uit te voeren in realistische praktijksituatie 5 EC 5 EC 15 EC 15 EC Beroepsoriënterende stage 4 dagdelen 1 Zie voor een beschrijving van de niveaus, het competentieprofiel van de opleiding logopedie Utrecht Hogeschool Utrecht, Utrecht, juli 2015

14 Studiegids Bacheloropleiding Logopedie Opbouw en inhoud van het curriculum Logopedie, jaar 2 Jaar 2 competentieniveau 2 Route A Semester 1 Semester 2 Kritische beroepshouding Stoornissen Kenmerken, onderzoeken en behandelen (30 EC) Stoornissen Kenmerken, onderzoeken en behandelen (30 EC) Beroepsproducten en diensten: 1a Onderzoeksplan 1b Onderzoeksverslag 1c Onderzoeken 2a behandelplan 2b behandelverslag 3 adviesgesprek 4a Voorlichtingsplan 4b Voorlichting geven Beroepsopdrachten uit te voeren in realistische praktijksituatie Taal & Spraak I 10 EC Afasie/dysfagie/dysarthrie 10 EC 20 EC Stage 1 2 dagen per week 10 EC Vloeiendheid 5 EC Stem 5 E C 10 EC Opleidingskliniek 1 of LOEP 2 5 EC Taal & Spraak II 5 EC Ondersteunde communicatie & Eet- en slikproblemen bij kinderen 5 EC 10 EC Opleidingskliniek of LOEP 5 EC 1 Elke student 1 x kliniek (10 weken), 1 dagdeel behandelen & 1 dagdeel klinische les 2 Elke student volgt 1x LOEP (10 weken) 14/191

15 Studiegids Bacheloropleiding Logopedie Opbouw en inhoud van het curriculum Logopedie, jaar 2 Jaar 2 competentieniveau 2 Route B Semester 1 Semester 2 Kritische beroepshouding Stoornissen Kenmerken, onderzoeken en behandelen (30 EC) Stoornissen Kenmerken, onderzoeken en behandelen (30 EC) Beroepsproducten en diensten: 1a Onderzoeksplan 1b Onderzoeksverslag 1c Onderzoeken 2a behandelplan 2b behandelverslag 3 adviesgesprek 4a Voorlichtingsplan 4b Voorlichting geven Stem 5 EC Vloeiendheid 5 EC 10 EC Taal & Spraak II 5 EC Ondersteunde communicatie & Eet- en slikproblemen bij kinderen 5 EC Taal & Spraak I 10 EC Afasie/dysfagie/dysarthrie 10 EC 20 EC Beroepsopdrachten uit te voeren in realistische praktijksituatie LOEP 5 EC 10 EC Opleidingskliniek 5 EC Stage 1 2 dagen per week 10 EC 1 Elke student 1 x kliniek (10 weken), 1 dagdeel behandelen & 1 dagdeel klinische les 2 Elke student volgt 1x LOEP (10 weken) 15/191

16 Studiegids Bacheloropleiding Logopedie Opbouw en inhoud van het curriculum Logopedie, jaar 3 Jaar 3 competentieniveau 2/ 3 Semester 1 Semester 2 Kritisch- reflectieve beroepshouding Stoornissen Kernmerken, onderzoeken en behandelen (30 EC) 1a Onderzoeksplan 1b Onderzoeksverslag 1c Onderzoeken 2a behandelplan 2b behandelverslag 3 adviesgesprek 4a Voorlichtingsplan 4b Voorlichting geven Taal- en spraak 5 EC Afasie/dysfagie/dysarthrie 5 EC Gehoor 5 EC Vloeiendheid 5 EC Stem 5 EC Afasie/dysfagie/dysarthrie 5 EC Logopedie 3.0 Workshop & Kwaliteit en Ethiek 10 EC Praktijkgericht Onderzoek 20 EC Beroepsopdrachten uit te voeren in realistische praktijksituatie 15 EC Revalidatiestage (onderdeel van ADD) 15 EC 30 EC 16/191

17 Studiegids Bacheloropleiding Logopedie Opbouw en inhoud van het curriculum Logopedie, jaar 4 Jaar 4 competentieniveau 3 Semester 1 Semester 2 Innovatieve beroepshouding Beroepsproducten en diensten: 1a Onderzoeksplan 1b Onderzoeksverslag 1c Onderzoeken 2a behandelplan 2b behandelverslag 3 adviesgesprek 4a Voorlichtingsplan 4b Voorlichting geven 5 Projectplan,verslag & uitvoering 6 Casereport 7 Presentatie op een studiedag, symposium of congres 8 Participeren in onderzoek Profiering 30 EC of Afstudeereenheid 30 EC 30 EC Profiering 30 EC of Afstudeereenheid 30 EC 30 EC 17/191

18 Studiegids Bacheloropleiding Logopedie Propedeuse De splitsing van de opleiding in een propedeutische fase en een hoofdfase is niet voor niets. De overheid markeert het eerste jaar (de propedeuse) omdat het drie belangrijke functies heeft. Oriëntatie Voor uw studievoortgang is het van groot belang dat u een opleiding volgt die bij u past. Dat betekent dat de inhoud van de opleiding, het beroepenveld waarvoor u wordt opgeleid en de wijze waarop uw opleiding is georganiseerd u moeten aanspreken. De propedeuse is er mede voor bedoeld om te kijken of dat het geval is, en is daar ook op ingericht. Selectie Aan het einde van uw eerste studiejaar wordt de balans opgemaakt. Zit u wel op de juiste opleiding? Kunt u het niveau aan? Is uw studievoortgang voldoende? De antwoorden op die vragen blijken een grote voorspellende waarde te hebben voor het uiteindelijk behalen van uw diploma in de termijn die daarvoor staat. Binnen de HU maken we de balans op met een individueel studieadvies op basis van het begeleidingstraject. Daarbij wordt gekeken naar het aantal behaalde EC. Het is heel belangrijk dat u de norm van dit studieadvies kent, en ook de regels die rondom deze norm gelden. Lees daarom 2.4.2, zodat u niet voor verrassingen komt te staan. Er geldt namelijk: wie niet aan de norm voldoet, en dus een bindend negatief studieadvies krijgt, mag de opleiding niet vervolgen. Verwijzing Als u onverhoopt niet op de juiste opleiding zit, raak dan niet in paniek. Van belang is dat u tijdig aankaart dat u twijfelt aan uw studiekeuze. Wellicht is dat onterecht en is uw beeld nog niet compleet. Er zijn voorzieningen die u ondersteunen bij studietwijfel. U kunt bijvoorbeeld terecht bij Centrum Studiekeuze en een studiekeuzetest doen. Belangrijk: neem in geval van twijfel tijdig contact op met de studentendecaan en/of met uw studieloopbaanbegeleider. Zie art. 18 OER-HU Programma Per studiejaar stelt de opleiding het onderwijsprogramma (curriculum) van zowel de gehele studie als van de onderdelen vast. Dit studieprogramma geldt uitsluitend voor het studiejaar waarvoor het is vastgesteld. De cursussen van de propedeuse zijn hieronder aangegeven inclusief het aantal bijbehorende EC en de OSIRIS-code ( ). Een gedetailleerd overzicht en beschrijvingen van de cursussen vindt u in de bijlage Cursusbeschrijvingen en in OSIRIS ( Tabel curriculumoverzicht propedeuse Jaar 1 Blok Onderwijs EC OSIRIS-code A Basiskennis I: Anatomie/Geluidleer 5 GLO-1.ABK1-14 A Basiskennis II: Linguïstiek/Spraak-Taalontwikkeling 5 GLO-1.ABK2-14 A Basisvaardigheden: Drama/BiC/Stemscholing 5 GLO-1.AVRDGH-14 B Basiskennis I: Kennis Taal & Spraak/ Kennis bij 5 GLO-1.BBK1-14 stemscholing B Basiskennis II: Ontw.psychologie/LOEP 5 GLO-1.BBK2-14 B Basisvaardigheden: Communicatie, Stemscholing 5 GLO-1.BVRDGH-14 C Gehoor 5 GLO-1.CGEHOOR-14 C Taal en spraak/ Taal 5 GLO-1.CTST-15 Zie voor vervolg curriculum propedeuse de volgende pagina! Hogeschool Utrecht, Utrecht, juli 2015

19 Studiegids Bacheloropleiding Logopedie C Taal en spraak/ Mondspraak 5 GLO-1.CTSMS-15 D Afasie, Dysarthrie, Dysfagie 5 GLO-1.DADD-14 D Stem 5 GLO-1.DSTEM-14 D Vloeiendheid 5 GLO-1.DVLDHD-14 totaal aantal studiepunten 60 Zie art. 18 OER-HU. Zie conversiebepaling in art. 28 lid 8 OER-HU Studieadvies Zoals aangegeven wordt in de propedeuse de balans opgemaakt met een studieadvies. U krijgt tijdens het eerste jaar van inschrijving twee keer een schriftelijk advies over de voortzetting van uw studie. Uiterlijk aan het einde van het eerste jaar van inschrijving ontvangt u een definitief studieadvies. Hieronder staan de regels die daarover zijn vastgesteld. Tussentijds studieadvies Uiterlijk halverwege het eerste studiejaar ontvangt u van de examencommissie een schriftelijk tussentijds studieadvies over de voortzetting van uw studie. Dit tussentijds advies bevat naast het advies een toelichting op de behaalde studieresultaten en de studievoortgang. Het betreft een: positief tussentijds advies: 25 of meer EC waarschuwend tussentijds advies: < 25 EC Boekt u niet voldoende studievoortgang, dan krijgt u een waarschuwend advies van de examencommissie. We adviseren u in dat geval om contact op te nemen met uw studieloopbaanbegeleider om een studieplan te maken. Met een studieplan kunt u ervoor zorgen dat u weer op schema komt. Als bijzondere omstandigheden de oorzaak zijn van uw studieachterstand, neem dan onmiddellijk contact op met de studentendecaan. Positief of negatief studieadvies Aan het einde van het eerste studiejaar krijgt u in de regel een definitief advies van de examencommissie. Dit studieadvies kan positief of negatief zijn. Aan een negatief studieadvies zit een afwijzing verbonden. Een negatief advies met afwijzing is een bindend negatief studieadvies. Als u een bindend negatief studieadvies ontvangt, dan wordt u niet langer toegelaten tot dezelfde opleiding aan de HU. Een positief advies wordt gegeven als: u aan het einde van het eerste studiejaar het propedeutisch getuigschrift heeft behaald, of u aan het einde van het eerste studiejaar in de propedeuse minimaal 50 EC van het propedeuseprogramma heeft behaald; Voor de berekening of u het bovenstaande aantal van 50 EC heeft behaald, telt niet mee: EC voor verleende vrijstellingen; EC behaald in een eerder jaar van inschrijving. Het moet dus gaan om EC die u daadwerkelijk dit studiejaar hebt behaald; resultaten behaald voor deeltentamens, als nog niet het volledige tentamen met goed gevolg is afgelegd. Kunt u door de hierboven uitgezonderde resultaten geen 50 EC meer in de propedeutische fase halen, dan zult u aan het eind van het studiejaar de volledige propedeuse behaald moeten hebben om een positief studieadvies te krijgen. Een negatief studieadvies (afwijzing) krijgt u als: u niet aan de norm voor het positief advies heeft voldaan. 19/191

20 Studiegids Bacheloropleiding Logopedie Gaat u al vakken uit de hoofdfase volgen terwijl u nog in aanmerking komt voor een studieadvies, let dan goed op. De norm voor het verkrijgen van een positief studieadvies heeft alleen betrekking op in de propedeuse behaalde vakken. Het aantal in de hoofdfase behaalde EC voor deze beoordeling telt niet mee. Geef daarom altijd prioriteit aan het behalen van de vakken uit de propedeuse. In geval van een bindend negatief studieadvies moet deze afwijzing zijn gemotiveerd. Daarnaast moeten de mogelijkheden van bezwaar en beroep voor u als student zijn opgenomen. Het studieadvies wordt ondertekend door of namens de examencommissie, en wordt binnen een week na ondertekening aangetekend aan u verzonden of persoonlijk uitgereikt. De examencommissie stelt u in de gelegenheid te worden gehoord voordat wordt besloten om een bindend negatief studieadvies af te geven. Opgeschort advies voor studenten in het eerste jaar van inschrijving wegens bijzondere omstandigheden De examencommissie dient bij het uitbrengen van het studieadvies rekening te houden met studievertraging door persoonlijke omstandigheden. Het betreft uitsluitend de volgende omstandigheden: ziekte; lichamelijke, zintuiglijke of andere functiestoornis; zwangerschap; bijzondere familieomstandigheden, waaronder tevens die van degene met wie u samenwoont of een LAT-relatie onderhoudt; het lidmaatschap van een medezeggenschapsraad of een opleidingscommissie; andere omstandigheden waarin u als student activiteiten ontplooit in het kader van de organisatie en het bestuur van (een onderdeel van) de HU, ter beoordeling door de faculteitsdirectie; het lidmaatschap van het bestuur van een door het College van Bestuur, krachtens de Profileringsfondsregeling HU, erkende studentenorganisatie of een daarmee vergelijkbare organisatie van enige omvang; andere situaties waarin u als student door overmacht niet heeft deelgenomen aan tentamens dan wel het onderwijs, ter beoordeling door de examencommissie. Als de examencommissie bijzondere persoonlijke omstandigheden aanwezig acht, waardoor u niet heeft kunnen voldoen aan de norm voor het studieadvies, dan wordt het studieadvies opgeschort tot uiterlijk het einde van het tweede studiejaar van uw inschrijving bij dezelfde opleiding. Aan het eind van het tweede studiejaar moet u aan de norm van een positief advies voldoen, zoals die in dat volgende studiejaar geldt. Is uw advies vorig studiejaar (of een eerder jaar) opgeschort, dan ontvangt u dit jaar uw studieadvies. Voor een positief advies geldt dan de norm van dit studiejaar: 50 EC. Let hierbij wel op dat de EC die u in een eerder studiejaar heeft behaald, net als verkregen vrijstellingen, niet meetellen bij de berekening van uw aantal behaalde EC uit de propedeuse. Eerder in deze paragraaf vindt u uitgebreide informatie over de norm en wat wel en niet meetelt voor de berekening van uw aantal EC. Voor een opgeschort advies geldt dezelfde procedure als voor het reguliere studieadvies. Is uw studievertraging ontstaan door een van bovengenoemde bijzondere omstandigheden? Meld dit dan zo spoedig mogelijk schriftelijk bij de examencommissie met het verzoek om deze omstandigheden te betrekken bij het afgeven van het studieadvies. Benader ook zo snel mogelijk de studentendecaan en/of de studieloopbaanbegeleider. Zij adviseren de examencommissie. Zie ook 8.3. Zie art. 23 OER-HU alsmede Toelichting OER-HU Bacheloropleidingen Hieronder wordt een overzicht van de norm voor het bindend studieadvies gegeven. Inschrijving Norm* Wat telt niet mee? 15 EC of meer die niet meetellen 1 e jaar, 1 e keer 50 EC Vrijstellingen Norm is feitelijk P 2 e jaar (zonder onderbreking na opgeschort advies 50 EC Vrijstellingen Eerder behaalde resultaten Norm is feitelijk P 20/191

21 Studiegids Bacheloropleiding Logopedie Als het door verkregen vrijstellingen en eerder behaalde resultaten niet mogelijk is 50 EC uit de propedeuse te halen, dan moet de gehele propedeuse zijn behaald om aan de norm te voldoen Overstappen Als u tijdens het studiejaar wilt overstappen naar een andere opleiding binnen de hogeschool, dan moet u zich daarvoor volledig opnieuw inschrijven en dan moet de faculteitsdirecteur van de (nieuwe) opleiding daarvoor toestemming geven. Stapt u over tijdens uw eerste studiejaar, houdt u dan goed de regels voor het studieadvies in de gaten. Vraag zo nodig advies hieromtrent aan de studentendecaan. Zie voor het studieadvies Wilt u zich na het eerste jaar inschrijven voor de propedeuse van een andere opleiding, meld u zich dan voor de aanmelddeadline van 1 mei aan in Studielink. Bent u later, dan kunt u zich mogelijk niet meer inschrijven voor de opleiding van uw keuze. De nieuwe opleiding kan deelname aan een studiekeuzecheck verplicht stellen. U kunt uw aanmelding altijd nog intrekken, mocht u toch uw huidige opleiding willen afmaken. Zie art. 15 OER-HU. 2.5 Hoofdfase De hoofdfase is de studieperiode na de propedeuse tot en met de diplomering. De hoofdfase omvat nominaal drie studiejaren en bestaat uit: een major (hoofdprogramma) van 150 EC; een profileringsruimte (keuzeprogramma) van minimaal 30 EC. Het eindexamen heeft betrekking op de volgende programmagebieden: onderwijs van de hoofdfase (semester 3 t/m 5 + minor semester 7 of 8); stageperiode/buitenschools programma met studielast van ten minste 10 EC (semester 3 of 4); afstudeereenheid (onderzoeksopdracht (EBP) & stageperiode met beroepsopdrachten samen 30 EC (semester 7 of 8). Zie art. 19 OER-HU Toelating hoofdfase Heeft u de propedeuse van de opleiding afgerond en het propedeutisch diploma van de opleiding behaald, dan wordt u toegelaten tot de hoofdfase van de opleiding. Heeft u bij een andere opleiding een propedeutisch diploma behaald, dan beoordeelt de opleiding of u met dat diploma kunt instromen in de hoofdfase. U moet dan om toelating tot de hoofdfase verzoeken op grond van uw elders behaalde propedeuse. Als u wordt toegelaten tot de hoofdfase, kunt u geen propedeutisch diploma van de HU krijgen. Zie ook 4.2. Heeft u de propedeuse nog niet afgerond, dan is het toch mogelijk om al vakken uit de hoofdfase te volgen en tentamens te doen, tenzij de examencommissie anders beslist. Gaat u al vakken uit de hoofdfase volgen terwijl u nog in aanmerking komt voor een studieadvies als bedoeld in 2.4.2, let dan goed op. De norm voor het verkrijgen van een positief studieadvies heeft alleen betrekking op in de propedeuse behaalde vakken. Als u er dus voor kiest om wel al vakken uit de hoofdfase te gaan volgen, maar op het moment dat het studieadvies wordt afgegeven nog niet voldoende EC uit de propedeuse heeft behaald, dan kunt u alsnog een bindend negatief studieadvies ontvangen. Dat betekent dat u met de opleiding moet stoppen. Het aantal EC dat u al in de hoofdfase heeft gehaald, speelt hierbij geen rol. Een student is eveneens toelaatbaar tot de hoofdfase van de opleiding Logopedie als deze al in het bezit is van een propedeusediploma van een andere opleiding Logopedie binnen Nederland. Zie art. 17 en 24 OER-HU. 21/191

22 Studiegids Bacheloropleiding Logopedie Programma s Per studiejaar stelt de opleiding het onderwijsprogramma (curriculum) van de hoofdfase vast. Dit studieprogramma geldt uitsluitend voor het studiejaar waarvoor het is vastgesteld. De cursussen van de hoofdfase zijn hieronder per opleidingsjaar aangegeven inclusief het aantal bijbehorende EC en de OSIRIS-code. De volledige cursusbeschrijvingen zijn te vinden in de bijlage Cursusbeschrijvingen en in OSIRIS. Tabel curriculumoverzicht hoofdfase Jaar 2 Blok Onderwijs EC OSIRIS-code A of C Stem 5 GLO-2.STEM-14 A of C Vloeiendheid 5 GLO-2.VLDHD-14 AB of CD Afasie, Dysarthrie, Dysfagie 10 GLO-2.ADD-14 AB of CD Taal en Spraak I 10 GLO-2.TS1-14 A, B, C of D LOEP 5 GLO-2.LOEP-14 AB of CD Stage 1 10 GLO-2.WVSTAGE-11 A, B, C of D Kliniek 5 GLO-2.KLINIEK-11 B of D Taal en Spraak II 5 GLO-2.TS2-14 B of D OC/ES 5 GLO-2.OCES-15 totaal aantal studiepunten 60 Jaar 3 Blok Onderwijs EC OSIRIS-code A Taal en Spraak 5 GLO-3.TS-14 AB Afasie, Dysarthrie, Dysfagie 10 GLO-3.ADD-14 A Gehoor 5 GLO-3.HOOR-14 B Vloeiendheid 5 GLO-3.VLDHD-14 B Stem 5 GLO-3.STEM-11 CD Logopedie 3.0: Kwaliteit & Ethiek en 10 GLO-3.LOG Workshop CD Praktijkgericht Onderzoek 20 GLO-3.PO-14 totaal aantal studiepunten 60 Jaar 4 Blok Onderwijs EC OSIRIS-code AB of CD Afstudeereenheid logopedie Stage en 20 GLO-4.Stage-15 praktijkopdrachten AB of CD Afstudeereenheid logopedie EBP product 10 GLO-4.EBPOPDR-15 AB of CD Profilering 30 totaal aantal studiepunten 60 Zie art. 19 OER-HU. Zie Conversiebepaling, art 28 lid 8 OER-HU Een gedetailleerd overzicht en beschrijvingen van de cursussen vind u in de bijlage Cursusbeschrijvingen en in OSIRIS ( Binnen het majorprogramma van de opleiding kiest u in het vierde studiejaar wanneer u uw profilering wilt doen. U heeft de keus tussen het eerste of tweede semester (zie ook 2.5.4) Stages en stagewaardigheid Informatie De uitwerking van het stagebeleid (de doelstelling, de inrichting, de organisatie, de begeleiding en beoordelingsprocedure) staat in de stagehandleidingen die iedere student op Sharepoint kan vinden voor aanvang van de stage. Voor iedere stage vindt er een stagevoorbereidende bijeenkomst plaats. De stagedocent van de student is de contactpersoon van de opleiding. Naast deze contactmomenten rondom een stagiaire, zijn er vaste contactmomenten tussen het werkveld en de opleiding via een 22/191

23 Studiegids Bacheloropleiding Logopedie nieuwsbrief.de stagecoördinator is Karlijn van der Zwart Zij is voor de studenten de contactpersoon voor alle vragen met betrekking tot de eindstage. Tineke van Huizen( is de contactpersoon voor de stages van jaar 1 en 2. Medewerkers van het stagebureau ondersteunen het stagebeheer. Het stagebureau is te bereiken via Stage Studenten van de opleiding logopedie lopen gedurende hun vierjarige opleiding drie keer stage. De stageperioden zijn als volgt ingedeeld: Studiejaar 1: beroepsoriënterende stage gedurende 4 dagdelen Studiejaar 2: 2 dagen per week gedurende 20 weken, studielast 14 uren per week,. Studiejaar 4: 28 uren per week gedurende 20 weken, studielast: 28 uren per week Het doel van stage lopen is de student te laten leren van en in de dagelijkse beroepspraktijk. Wat op de opleiding geleerd is, wordt geoefend en toegepast in de praktijk en nieuwe praktische vaardigheden worden in de beroepspraktijk verworven. Om een goede logopedist te worden, is het oefenen van de hiervoor benodigde competenties in de praktijk een vereiste. Toelatingseisen Voor de beroepsoriënterende stage in jaar 1 gelden geen toelatingseisen. Voor de stage jaar 2 gelden ook geen ingangseisen maar maakt de opleiding op basis van de gehaalde toetsen in jaar 1 een inschatting van de kans op een positief bindend studieadvies. Op basis daarvan worden studenten geselecteerd die in blok AB op stage gaan. De overige studenten gaan in blok CD op stage. Voor de Eindstage, onderdeel van de Afstudeereenheid, geldt een voldoende beoordeling voor Praktijkgericht onderzoek jaar 3. Een stageplaats zoeken De opleiding onderhoudt een groot stagebestand.studenten kiezen in jaar 1 en 4 hun stageplaats volgens een door de opleiding vastgestelde zoekprocedure. In jaar 2 plaatst de opleiding de studenten voor een stageplaats. De procedures wordt toegelicht in een stagecollege en worden op Sharepoint weergegeven. Het zoekproces wordt door het stagebureau Logopedie gefaciliteerd. De reiskosten naar de stageplaats zijn voor de student. Er zijn geen overige kosten verbonden aan de stage. Verwacht niveau en beoordeling Tijdens de stage wordt de ontwikkeling van de student geëvalueerd d.m.v. een evaluatie van de vaardigheden methodisch handelen, gefundeerd handelen, effectief en efficiënt handelen, interactioneel handelen, professioneel handelen en reflectief handelen De opleiding is verantwoordelijk voor de beoordeling van de stages in jaar 2 en stage jaar 4. Deze vindt omstreeks week 18 van de stage plaats. Halverwege de stage is er een tussenbeoordeling. In de onderstaande tabel wordt per vaardigheid het verwachte niveau beschreven waar de student aan het einde van de stageperiode aan moet voldoen. Voor de stage jaar 2 komt dit overeen met niveau 2 van het competentieprofiel van de opleiding logopedie in Utrecht. Voor de eindstage komt dit overeen met niveau 3. Om tot dit niveau te komen moet de student beroepsdiensten uitvoeren en beroepsproducten opstellen. Overige stage-activiteiten die tot eindniveau leiden zijn de terugkomdagen (intervisie en casuïstiek) op de opleiding. Tabel: handelingsniveaus logopedie Methodisch handelen Niveau 2: De stagebegeleider geeft de student een aantal keuzemogelijkheden wat betreft methoden/activiteiten/handelingen. De student maakt een keuze en kan de handeling goed uitvoeren. Niveau 3: De stagebegeleider geeft niet aan welke methoden/activiteiten/handelingen de student kan kiezen. De student kiest zelf de beste methode/activiteit/handeling afgestemd op de situatie. De gekozen methode/activiteit/handeling wordt goed uitgevoerd. Gefundeerd handelen Niveau 2: De student legt uit waarop de keuze voor een methode/handeling/activiteit gebaseerd is. De student toont aan beredeneerd te werk te gaan door uit te gaan van cliënt gebonden factoren en enige omgevingsfactoren. De student onderbouwt argumenten met verwijzingen naar gebruikte bronnen en literatuur. De verantwoording hoeft nog niet volledig te zijn. 23/191

24 Studiegids Bacheloropleiding Logopedie Niveau 3: De student maakt een beredeneerde afweging ten aanzien van methode/handeling/activiteit en benoemt argumenten pro en contra m.b.t. de verschillende keuzes. De student gaat hierbij uit van de specifieke context van de cliënt. De student onderbouwt argumenten met verwijzingen naar gebruikte bronnen en literatuur. De verantwoording is volledig. Effectief en efficiënt handelen Niveau 2: De student voert, met enige hulp van opleider, (delen van de) methode/handeling/activiteit goed uit. De hulp is gebaseerd op gerichte hulpvragen van de student. De hulp bestaat uit beperkte mondelinge of schriftelijke instructie voorafgaand aan de uitvoering en/of procedurestappen op schrift. Tempo en tijd spelen een rol. Niveau 3: De Student voert zonder hulp de volledige methode/handeling/activiteit efficiënt en effectief uit; tempo en tijd spelen een belangrijke rol. Interactioneel handelen Niveau 2: De student houdt contact met cliënt door uitleg te geven over doel en procedure van de methode/handeling/activiteit. De student speelt in op verbale reacties; motiveert; adviseert cliënt en directe omgeving in relatie tot hulpvraag en de context van de cliënt; corrigeert; handelt ethisch verantwoord. Niveau 3: De student houdt contact met cliënt door uitleg te geven over doel en procedure van de methode/handeling/activiteit. De student speelt goed in op (non-) verbale reacties; geeft uitleg over doel/procedure en werkwijze; motiveert; adviseert cliënt, directe omgeving en andere professionals in relatie tot hulpvraag en de context van de cliënt; corrigeert tactvol; handelt ethisch verantwoord. Professioneel handelen Niveau 2: De student geeft blijk van inzet, betrokkenheid, fatsoen en respect. De student vraagt informatie en geeft informatie. De student is bereid tot zelftoetsing en stelt zich onderzoekend en leergierig op. De student gaat adequaat om met directe collegae; heeft een empathische beroepshouding en inzicht in eigen grenzen. De student communiceert mondeling en schriftelijk in correct Nederlands. Niveau 3: De student geeft blijk van inzet, betrokkenheid, fatsoen en respect. De student vraagt informatie en geeft informatie. De student is bereid tot zelftoetsing en stelt zich onderzoekend en lerend op. De student gaat adequaat om met directe collegae; kan omgaan met emoties; heeft een empathische beroepshouding en handelt met respect voor eigen grenzen en die van anderen. De student heeft inzicht in de taken en verantwoordelijkheden van andere zorgverleners en handelt adequaat in multiprofessionele context. De student communiceert mondeling en schriftelijk in correct Nederlands. Reflectief handelen Niveau 2: De student kijkt zelfstandig, kritisch en realistisch terug op het eigen handelen; koppelt daaraan leerdoelen; gaat constructief met feedback om. Niveau 3: De student kijkt op eigen initiatief, kritisch en realistisch terug op het eigen handelen; koppelt daaraan leerdoelen; gaat constructief met feedback om. Herkansing en beperking studievertraging De beoordeling van stage vindt plaats op individuele basis. Wanneer een stage onvoldoende beoordeeld wordt, is de volgende kans voor het volgen van stageperiode in principe de blokperiode waarin de volgende stageperiode gepland staat. Indien een student niet tot een stage is toegelaten, bekijkt de studieloopbaanbegeleider samen met de student hoe de student de vrijgekomen periode optimaal met major- en profileringonderwijs en -toetsen kan benutten. Stage in het buitenland Het is mogelijk om stage in het buitenland te lopen in het kader van je profilering binnen de minor International Health Studies. Dit heeft geen invloed op je andere stages. Zie art. 26 OER-HU Profileringsruimte De opleiding kent naast het hoofdprogramma (major) ook een vrije keuzeruimte van 30 EC, de zogenaamde profileringsruimte. Met deze profileringsruimte kunt u een eigen accent aan de studie geven, gericht op verbreding en verdieping. We kennen de volgende mogelijkheden: een minor (= een samenhangend pakket van keuzecursussen); 24/191

25 Studiegids Bacheloropleiding Logopedie een premaster (= een schakeltraject ter voorbereiding op een masteropleiding); een studieperiode in het buitenland (Study Abroad). U volgt dan gedurende twee blokken onderwijs aan een hogeschool of universiteit in het buitenland; een pakket van keuzecursussen dat u zelf samenstelt; een minor bij een andere hogeschool of universitaire instelling via Kies Op Maat (KOM) De HU heeft een uitgebreid aanbod van minors en losse keuzecursussen dat door alle faculteiten van de HU gezamenlijk is ontwikkeld. Maar u kunt ook gebruikmaken van het aanbod van andere hogescholen en universiteiten (ook in het buitenland, zie ). Daarnaast is het mogelijk om in samenspraak met uw studieloopbaanbegeleider uw profileringsruimte in te vullen met een zelf samengesteld pakket aan keuzecursussen. Voorwaarde voor de invulling van de profileringsruimte is, dat de invulling op HBO-hoofdfaseniveau is. De examencommissie kan u voor 10 EC hiervan toestaan dat het propedeuseniveau betreft, bijvoorbeeld als u zich een ander vakgebied eigen moet maken. Cursussen van de universiteit worden geacht per definitie van HBO-hoofdfaseniveau te zijn. Volgt u cursussen in het buitenland, dan worden deze geacht van voldoende niveau te zijn als is aangetoond dat het HBO-niveau betreft. Voor advisering en begeleiding bij de invulling van de profileringsruimte kunt u terecht bij de studieloopbaanbegeleider (zie ook 8.1). In samenspraak stelt u een profileringsplan op waarin uw keuze uit het profileringsaanbod van de HU-Onderwijscatalogus en eventuele externe minors en/of keuzecursussen wordt vastgelegd. Uit het profileringsplan moet blijken op welke wijze de gekozen onderdelen bijdragen aan de voorbereiding op de beoogde beroepsuitoefening of verdere studie. Elke invulling van de profileringsruimte dient vooraf te worden goedgekeurd door uw examencommissie. Uw studieloopbaanbegeleider kan u adviseren uw profileringsplan nader te motiveren met het oog op goedkeuring door de examencommissie. De examencommissie weigert goedkeuring als de keuzecursus of minor niet van hbo-hoofdfaseniveau is, of als er sprake is van substantiële overlap tussen de keuzecursus of minor enerzijds en het hoofdprogramma anderzijds. Wilt u een tweede minor volgen en is dit een externe minor, dan kan dit door de examencommissie geweigerd worden. Let op: om te mogen beginnen aan uw profileringsruimte, moet u uw propedeuse voor aanvang daarvan behaald hebben. Deze regel geldt wanneer u zich in studiejaar 2015/2016 heeft aangemeld voor een minor of invulling van de profileringsruimte heeft aangevraagd. Heeft u dit reeds in studiejaar 2014/2015 gedaan, dan is deze regel niet op u van toepassing. Kijk voor meer informatie over de profileringsruimte en minors op Informatie over een studieperiode in het buitenland (Study Abroad) is te vinden op Let op, de inschrijving voor een Study Abroad opent en sluit veel eerder dan voor een reguliere minor. De deadline is op 1 februari voorafgaand aan het studiejaar waarin u op Study Abroad wilt gaan. Zie hierna Voor inzage in het aanbod van HU-minors, keuzecursussen en premasters, en voor inschrijving kunt u terecht op Ook kunt u een bezoek brengen aan de jaarlijkse HU-minormarkt, die in maart wordt gehouden en waar alle HU-faculteiten hun profileringsaanbod presenteren. Meer informatie over premastertrajecten vindt u in de folder Doorstuderen na je bachelor aan de UU en op Informatie over de keuzecursussen en minors van de Faculteit Gezondheidzorg is te vinden op de site Het minoraanbod van de HU wordt vooraf goedgekeurd of afgekeurd door de examencommissie van uw opleiding. Als u kiest voor een van de goedgekeurde minors hoeft u géén profileringsplan voor te leggen aan uw studieloopbaanbegeleider en dit goed te laten keuren door de examencommissie. U moet wèl een profileringsplan maken en goed laten keuren door de examencommissie indien: U kiest voor een zelf samengesteld pakket aan keuzecursussen of een minor die niet in de 25/191

26 Studiegids Bacheloropleiding Logopedie onderwijscatalogus van de HU is opgenomen U kiest voor een buitenlandse minor U een KOM minor wilt volgen Voor de aan de opleiding verbonden minor Aphasia, Dysarthria and Dysphagia geldt als ingangseis dat u logopediestudent bent en de ADD toetsen van jaar 1, 2 en 3 hebt behaald. Mocht u (nog) niet helemaal voldoen aan deze ingangseis, dan wordt u geadviseerd, voorafgaand aan de inschrijving contact op te nemen met de coördinator van deze minor: Marloes Veldkamp Vrijstelling voor de profilering De profileringsruimte omvat cursussen met een totale studielast van 30 EC ( zie artikel 19 OER-HU) De examencommssie kan op schriftelijk verzoek vrijstelling verlenen voor (een deel van) de profileringsruimte o.a. op basis van een afgeronde HBO of WO opleiding. (zie artikel 40 OER-HU) Excelleren De HU biedt u de mogelijkheid als student om uzelf extra uit te dagen door verschillende soorten honourstrajecten. Door prestaties te behalen op honoursniveau, kunt u Sterren behalen. Bij minimaal vijf Sterren, kunt u een eindbeoordeling aanvragen en kunt u het Honours Certificaat behalen bij uw diploma. Activiteiten die in aanmerking komen om te worden erkend als honourstraject kunnen zowel door de HU ontwikkeld zijn ( aanbodgerichte honourstrajecten) als door uzelf ingebracht worden ( vraaggerichte honourstrajecten). Informatie over honourstrajecten binnen uw faculteit is te vinden op of via het honoursloket bij uw faculteit. Procedures Verkrijgen van een Ster Verklaring U kunt zowel meedoen aan aanbodgerichte honourstrajecten als zelf een voorstel doen om eigen activiteiten/projecten hiervoor in aanmerking te laten komen (vraaggericht honourstraject). In beide gevallen schrijft u zich in op het honoursportfolio via het facultaire honoursloket. De aangewezen examinator beoordeelt het voorstel conform de vastgestelde beoordelingsprocedure en informeert u over de uitkomst hiervan. Bij een positief besluit rondt u waar nodig de activiteit(en) af. Beoordeling vindt plaats door de betreffende examinator, conform de vastgestelde beoordelingscriteria. De als voldoende gekwalificeerde excellente prestatie(s) word(t)(en) vastgelegd in uw honoursportfolio. De Ster Verklaring is een schriftelijke erkenning waarin duidelijk is vermeld welke honoursprestatie u heeft geleverd. Verkrijgen van het Honours Certificaat Wanneer u van mening bent aantoonbaar aan alle vereisten voor het Honours Certificaat te voldoen en daarmee voor het Honours Certificaat in aanmerking te komen, onderbouwt en presenteert u de geleverde prestaties op boven-bachelorniveau. De betreffende honourscommissie geeft aan op welke wijze dit getoetst wordt. Voor het behalen van het Honours Certificaat ontvangt u bij afstuderen een schriftelijke erkenning in de vorm van een officieel waardepapier naast uw diploma. Aanbodgerichte honourstrajecten binnen de opleiding logopedie: Wanneer u als HU student logopedie binnen je profileringsruimte kiest voor het premaster traject Klinische Gezondheidswetenschappen (KGW) en u deze succesvol afsluit dan krijgt u de ster vakbekwame reflectieve professional en de ster Passie, visie en gedrevenheid automatisch toegekend. Daarnaast kunt u een derde ster, de ster Innovatie en Disseminatie toegekend krijgen wanneer u een product uit de premaster bewerkt tot een product dat geschikt is voor disseminatie: bv. een artikel, een presentatie op een symposium, e.d. Daarnaast worden er met enige regelmaat vanuit het docententeam en daarbuiten 26/191

27 Studiegids Bacheloropleiding Logopedie steropdrachten geformuleerd. Deze verschijnen op sharepoint en worden ook via de naar studenten g d die aangegeven hebben interesse te hebben in het verdienen van een ster. Vraaggestuurde honourstrajecten binnen de opleiding logopedie: Binnen de opleiding logopedie is het voor studenten mogelijk om deel te nemen aan activiteiten die sterwaardig zijn. Dit zijn verschillende activiteiten op maat die bepaald worden in overleg tussen student en vertegenwoordigers van de opleiding en het lectoraat logopedie. Wanneer u belangstelling hebt voor bepaalde activiteiten dan wordt u verzocht contact op te nemen met de excellentiecoördinatoren van de opleiding (Mark Pertijs en Lizet van Ewijk) Afstuderen Studeren aan de HU betekent dat de opleiding wordt afgerond in de vorm van een afsluitend examen, formeel ook wel de afstudeereenheid genoemd. De opleiding logopedie maakt deel uit van Hogeschool Utrecht als University of Applied Science (UAS). Hiermee wordt bedoeld u wordt opgeleid tot een beroepsbeoefenaar die bekwaam is op het actuele kennisniveau van het beroep én is toegerust met onderzoekend vermogen; met dit onderzoekend vermogen staat u als reflective practitioner in het beroep. Met het succesvol afronden van de afstudeereenheid Logopedie toont u aan als zodaning te functioneren. De afstudeereenheid kunt u alleen met succes afronden als u het beoogde eindniveau van de opleiding behaald hebt. Voor deze afstudeereenheid of onderdelen daarvan kunt u nooit een vrijstelling krijgen. Iedereen die een diploma wil krijgen, moet derhalve de afstudeereenheid met goed gevolg afronden. De afstudeereenheid van de opleiding logopedie bestaat uit de volgende onderdelen: Stage 20 EC GLO-4.stage-15 Opdracht Evidence Based Practice 10 EC GLO-4.EBPOPDR-15 Voor nadere informatie over de stage: zie par De startbekwame logopedist, afgestudeerd aan de opleiding te Utrecht, beschikt, conform de HBOstandaard van de Vereniging Hogescholen over: 1. een gedegen theoretische kennisbasis 2. voldoende professioneel vakmanschap 3. een beroepsethiek en maatschappelijke oriëntatie die past bij een verantwoordelijke professional 4. het onderzoekend vermogen dat hem in staat stelt om bij te kunnen dragen aan de ontwikkeling van het beroep Het bachelorniveau van het Onderzoekend vermogen definieert de opleiding logopedie in termen van de expertgroep Protocol (Vereniging Hogescholen): in staat zijn tot het methodisch beantwoorden van vragen die tot relevante kennis leiden voor de gegeven onderzoekssituatie of de betreffende opdrachtgever. Omschrijving van de opdracht Evidence Based Practice (EBP) U voert tijdens de eindstage een praktijkgericht onderzoek uit in de vorm van een evidence based practice (EBP) opdracht. U toont met deze opdracht aan, in samenhang met de praktijkopdrachten die u tijdens de stage uitvoert, dat u als reflective practitioner in uw beroep staat: u bent kritisch op de kwaliteit van uw handelen en onderbouwt dit met resultaten van onderzoek of de praktijkkennis van professionals in het beroep. Ook bent u in uw beroep gericht op nieuwe kennis en mogelijke verbeteringen en vernieuwingen die aansluiten op nieuwe ontwikkelingen in het beroep en in de zorg voor gezondheid en welzijn. De opleiding brengt u deze beroepshouding en vaardigheden voor een verantwoorde en vernieuwende beroepsuitvoering bij vanaf het eerste jaar van uw opleiding. Het doel van de EBP opdracht Het doel van deze opdracht is dat u leert om zelfstandig de gehele onderzoekscyclus te doorlopen, in de vorm van de vijf stappen van het evidence based handelen, voor een voor het logopedisch werkveld relevant probleem. U toont hiermee aan dat u niveau 3 van competentie 6 en 7 van Competentieprofiel logopedie HU (2011) berekt hebt. 27/191

28 Studiegids Bacheloropleiding Logopedie Inhoud van de EBP opdracht U voert een (case) studie uit die aansluit op vragen en behoeften van het stageadres. Het onderwerp voor het onderzoek moet worden goedgekeurd door het stageadres en door de begeleidend docent. U schrijft een onderzoeksvoorstel dat wordt getoetst door de begeleidend docent. Vervolgens voert u het onderzoek uit en doorloopt u daarbij de vijf stappen van het EBP model. De resultaten worden weergegeven in de vorm van een artikel. U schrijft in het reflectieverslag van de stage ook een reflectie over het eigen leerproces tijdens het uitvoeren van de opdracht EBP. Aan het einde van ieder studiejaar worden de resultaten gepresenteerd voor geïnteresseerden binnen en buiten de opleiding. Uitgebreide informatie is te vinden op de opleidingssite op sharepoint in de Modulehandleiding Afstudeer Eenheid. De begeleiding vanuit de opleiding De begeleiding van de onderzoeksopdracht gebeurt door docenten van de Hogeschool. Iedere student heeft een eigen docentbegeleider waaraan vragen kunnen worden voorgelegd en die waar nodig meedenkt met de onderzoeksopzet en uitvoering. Daarbij is de docent reactief en geeft de student zelf de begeleidingsbehoefte aan. Er is een beperkt aantal ondersteunende onderwijsactiviteiten gepland gedurende de stageperiode. Toelatingseisen U wordt toegelaten tot het onderzoeksproject wanneer: U de propedeuse hebt behaald, en: U het onderzoeksproject 3 e jaar (GLO-3.PO-14) hebt behaald. Studiebelasting De studiebelasting van deze opdracht is 12 uur per week gedurende 20 weken. Beoordeling De beoordeling van beide onderdelen van de afstudeereenheid (AE) geschiedt volgens een 10- puntsschaal, waarbij het eindoordeel op beide onderdelen en de beoordeling van elke deeltoets zonder afronding naar gehele cijfers- wordt vastgesteld op 1 decimaal achter de komma. Het eindoordeel op het onderdeel Stage berust op het gemiddelde van de beoordelingen van twee praktijkopdrachten en het reflectieverslag competentieontwikkeling waarbij elke deeltoets even zwaar weegt en elk met het cijfer 5.5 of hoger beoordeeld moeten zijn. Voor de beoordeling van alle onderdelen van de AE geldt, dat deze berust op het onafhankelijk oordeel van twee door de examencommissie aangewezen examinatoren van de opleiding (vier-ogen principe). Daarnaast zijn de begeleiders- en beoordelaarsrollen volledig gescheiden. Voor details omtrent de beoordelingsprocedure kunt u de modulehandleiding van de afstudeereenheid (AE) logopedie raadplegen. Coördinatie De afstudeercoördinator is verantwoordelijk voor de organisatie en de modulehandleiding. Zie 5.1 voor meer informatie over het examen en het diploma en voor uitschrijving na afstuderen. Digitaal aanleveren en publiceren van scripties en onderzoeksartikelen De HU is een van de hogescholen die actief deelneemt aan de HBO Kennisbank. Hierop worden publicaties, zoals scripties en onderzoeksartikelen, die binnen hogescholen worden geproduceerd digitaal beschikbaar gesteld aan geïnteresseerden over de hele wereld. Ze kunnen omgekeerd ook weer een rol spelen bij onderwijs en onderzoek. Rondt u uw afstudeerscriptie af met het cijfer 7 of hoger, dan mag u uw scriptie kosteloos digitaal laten publiceren op de HBO Kennisbank. Belangrijke voorwaarde is wel dat uw stagebedrijf hiermee akkoord gaat en dat er geen vertrouwelijke informatie in voorkomt. Voor meer informatie: 28/191

29 Studiegids Bacheloropleiding Logopedie Kenniscentrum Faculteit Gezondheidszorg De Faculteit Gezondheidszorg heeft het kenniscentrum 'Innovatie van Zorgverlening ' (IvZ) dat ook studenten interessante mogelijkheden biedt. Het kenniscentrum houdt zich bezig met praktijkgericht onderzoek naar patiëntenzorg met als doel de gezondheid en het welbevinden van patiënten te verbeteren. Dit onderzoek is erop gericht dat ouderen en mensen met een ziekte en/of een chronische aandoening langer zelfstandig en zelfredzaam kunnen zijn. Gezond oud worden begint al vroeg is de rode draad. Praktijkgericht onderzoek is onderzoek dat aansluit bij vragen uit de beroepspraktijk en daar direct relevant voor is. De resultaten van onderzoek door het kenniscentrum leiden zo niet alleen tot wetenschappelijke inzichten, maar worden ook direct gebruikt in de beroepspraktijk. Tevens wordt deze nieuwe kennis ingebracht in het onderwijs. Studenten kunnen participeren in het onderzoek van het kenniscentrum. Dit kun u doen in het kader van u profileringsruimte (zie verder par : opleidingsstructuur algemeen) of als honoursopdracht (zie 2.5.5). U kunt zich opgeven via Het kenniscentrum IvZ (zie ook het organogram hieronder) bestaat uit een aantal lectoraten, gericht op de vakgebieden waarvoor de Faculteit Gezondheidszorg (FG) professionals opleidt: het lectoraat 'Verpleegkundige en Paramedische Zorg voor Mensen met Chronische Aandoeningen', het lectoraat 'Leefstijl en Gezondheid', het lectoraat 'Vraaggestuurde Zorg', het lectoraat `Logopedie: Participatie door Communicatie en het lectoraat `Innovatie van Zorgprocessen in de Farmacie. De drie instituten van de Faculteit Gezondheidszorg zijn nauw verbonden aan deze lectoraten. In het curriculum en het onderwijsaanbod van de opleidingen in deze instituten is duidelijk te merken dat deze samenwerking de onderwijskwaliteit verhoogt. Kijk voor meer informatie over het kenniscentrum op: Vervolgopleidingsmogelijkheden Diverse Mastertrajcten zijn als vervolg op het HBO-Bachelor-diploma voor logopedisten toegankelijk, al dan niet met een apart toelatingstraject. Door het Universitair Medisch Centrum Utrecht wordt het Masterprogramma Klinische Gezondsheidswetenschappen, afstudeerichting Logopediewetenschap aangeboden. Het hiervoor benodigde premastertrauct kan gedurende de bacheloropleiding doorlopen worden. Het HBO-diploma geeft bij verschillende faculteiten aan de universiteiten vrijstellingen voor het propedeutisch examen van de desbetreffende opleiding. Relevante vervolgopleidingen zijn onder meer Logopediewetenschap, Physician Assistent, (ortho)pedagogiek, psychologie, spraaktaalpathologie, neurolinguistiek, algemene taalwetenschappen, communicatiewetenschap, pedagogische academie. De opleiding Logopedie verzorgt in het kader van Post-HBO-onderwijs studiedagen en cursussen die aanvullend zijn op het initieel onderwijs. In het Post-HBO komen actuele ontwikkelingen binnen de logopedie aan de orde. Meer informatie is verkrijgbaar bij de coördinator Post-HBO van de afdeling, op de HU-site ( op de sites van andere hogescholen en universiteiten, en bij de decaan. Zie art. 15 OER-HU. 2.6 Examencommissie Instelling en benoeming Iedere opleiding van de HU heeft een examencommissie, die is georganiseerd op Instituuts- of Faculteitsniveau. Een examencommissie ziet toe op de kwaliteit van toetsing en is de instantie die het diploma uitreikt. De examencommissie is onafhankelijk in haar oordeelsvorming ten opzichte van het management van een opleiding. De faculteit kent gezamenlijke examencommissies voor de volgende opleidingen, dan wel groep van opleidingen: 29/191

30 Studiegids Bacheloropleiding Logopedie De examencommissie voor de bacheloropleidingen van het Instituut voor Bewegingstudies (bacheloropleidingen fysiotherapie en oefentherapie Cesar) De examencommissie voor de bacheloropleidingen van het Instituut voor Paramedische studies (bacheloropleidingen farmakunde, huidtherapie, logopedie, mondzorgkunde en oogzorg) De examencommissie voor de bacheloropleidingen van het Instituut voor Verpleegkundige studies (bacheloropleidingen management in de zorg, medische hulpverlening en verpleegkunde) U kunt een verzoek of een melding aan de examencommissie uitsluitend doen via de Sharepointsite van de examencommissies en het ambtelijk secretariaat: Samenstelling De examencommissie bestaat uit ten minste drie leden, te weten een voorzitter, een plaatsvervangend voorzitter en één of meer leden. De leden van de examencommissie worden door de faculteitsdirectie benoemd. De leden van de examencommissie staan vermeld op de Sharepointsite van de examencommissies en het ambtelijk secretariaat van de Faculteit Gezondheidszorg. Raadpleeg hiervoor de website van de examencommissie: Taken en bevoegdheden De taken en bevoegdheden van de examencommissie zijn vastgelegd in hoofdstuk 4 van de OER-HU bacheloropleidingen en in het (facultair) Reglement Examencommissies HU. De examencommissie ziet er onder andere op toe dat de regels met betrekking tot het onderwijs en de tentamens en examens, zoals opgenomen in de OER-HU bacheloropleidingen en studiegidsen, op correcte wijze worden nageleefd. Daarnaast waarborgt de examencommissie de kwaliteit van de tentamens en de examens, adviseert ze bij het vaststellen van toetsbeleid, wijst de commissie examinatoren aan, verleent ze vrijstellingen en reikt ze studieadviezen en diploma s uit. Naast de kaderstelling in eerder genoemde reglementen, kan de examencommissie bijkomende regels vaststellen ten aanzien van: de gang van zaken bij schriftelijke tentamens (tentamenreglement); de surveillance bij schriftelijke tentamens (surveillanteninstructie); de gang van zaken bij mondelinge tentamens (tentamenprotocol); het maken en beoordelen van tentamens (tentamenrichtlijnen); het sanctioneren van onregelmatigheden (fraudeprocedure), waaronder het ongeldig verklaren van tentamenresultaten Verzoekschrift De docenten/examinatoren en de examencommissie voeren de regels van de OER-HU bacheloropleidingen en de studiegids uit. Als u vindt dat er voor u een uitzondering moet worden gemaakt op deze regels, bijvoorbeeld een extra tentamenkans of een afwijkend examenprogramma, dan kunt u een verzoekschrift indienen bij de examencommissie. Let er wel op dat u een verzoek tijdig indient. Als u bijvoorbeeld aan een komende tentamenronde deel wilt nemen, moet u rekening houden met een behandeltermijn van de examencommissie van drie weken. Denk eraan dat u bij een verzoekschrift ten minste de volgende zaken voegt: naam, adresgegevens en studentnummer; datum; het verzoek en de redenen van het verzoek; de opleiding en variant (voltijd, deeltijd, duaal) waaraan u staat ingeschreven en indien van toepassing de cursuscode van de cursus waarop het verzoek betrekking heeft; 30/191

31 Studiegids Bacheloropleiding Logopedie eventuele bewijsstukken. Vergeet niet uw verzoekschrift te ondertekenen, tenzij u het verzoekschrift digitaal indient; dan is ondertekenen niet vereist. Let op! Voor een verzoek om vrijstellingen gelden aanvullende regels, zie 4.2. Er is verschil tussen een verzoek en een bezwaar- of beroepschrift. Een verzoek dient u in als u een (bijzonder) besluit van de examencommissie wilt krijgen. Als u het niet eens bent met het besluit van de examencommissie, dan kunt u een bezwaar indienen (en in beroep gaan). Dat laatste werkt als volgt: U dient binnen twee weken (de bezwaartermijn) nadat u het besluit van de examencommissie heeft ontvangen, direct bij de examencommissie of via het facultair loket rechtsbescherming een bezwaarschrift in. Als hoofdregel geldt dat de examencommissie binnen twee weken na ontvangst van het bezwaar een besluit moet nemen. Als u het niet eens bent met het besluit op bezwaar, bestaat er de mogelijkheid om daartegen in beroep te gaan. Dit doet u bij het HU Loket Rechtsbescherming Studenten. Een beroep wordt behandeld door het College van Beroep voor de Examens. De beroepstermijn bedraagt zes weken nadat u het besluit op bezwaar van de examencommissie heeft ontvangen. Zie voor meer informatie over het indienen van een bezwaarschrift of een beroepschrift hoofdstuk 7 of kijk op Het is aan te bevelen om advies in te winnen bij de studentendecaan. Voor het indienen van een verzoek of een bezwaar, zie: Alleen zaken die via deze site worden ingediend, worden in behandeling genomen. Zie art. 9 en 45 OER-HU. 2.7 Introductie- en begeleidingsdagen, excursies, werkweken en trainingen De opleiding logopedie kent voor de eerstejaars studenten een introductiekamp gedurende de week voorafgaand aan het onderwijs. De hieraan verbonden kosten worden voorafgaand bekendgemaakt. Deelname is gebruikelijk en wordt van harte aanbevolen maar is niet verplicht. Zie art. 25 OER-HU. 2.8 Voorzieningen Begeleiding Als HU-student heeft u recht op studieloopbaanbegeleiding. De HU heeft docenten aangewezen als studieloopbaanbegeleider (slb er). Zij fungeren als spil tussen u als student en uw opleiding. U kunt bij uw slb er terecht met vragen en problemen die betrekking hebben op uw studie. Denk daarbij aan uw studievoortgang of keuzes die u kunt maken in het curriculum. Als u een waarschuwend tussentijds studieadvies heeft ontvangen, stelt u samen met uw studieloopbaanbegeleider een studieplan op. Studieloopbaanbegeleiding is het proces waarin u uw eigen studie en loopbaan stuurt en leert sturen. Doel van studieloopbaanbegeleiding is dat de slb er u optimaal ondersteunt in het maken van een juiste studiekeuze, keuzes binnen de studieloopbaan en het succesvol afronden van de studie. Studieloopbaanbegeleiding op de HU gaat over: coaching van de studiekeuzes; advisering bij de studievoortgang en studieplanning; verwijzing naar andere begeleiders, zoals de studentendecanen of uw ondersteuners voor het onbelemmerd studeren; 31/191

32 Studiegids Bacheloropleiding Logopedie SLB biedt zorg waardoor de student optimaal kan kiezen, achterstanden kan wegwerken, kan versnellen en zich uitgedaagd voelt te excelleren. De begeleiding vindt plaats door middel van individuele gesprekken en soms door groepsbijeenkomsten en opdrachten. Naarmate de studie vordert, zal de intensiteit van de studieloopbaanbegeleiding geleidelijk afnemen. Studieloopbaanbegeleiding binnen de opleiding Logopedie In jaar 1 zijn er individuele gesprekken met de studieloopbaanbegeleider waarin aandacht gegeven wordt aan uw studievoortgang, studeplanning en de keuze die in dat jaar gemaakt moet worden ten aanzien van al dan niet vervolg van de studie. Ook andere aspecten die voor de verdere beroepsontwikkeling voor u van belang zijn worden besproken.. In de hoofdfase zijn er voornamelijk individuele gesprekken waarbij het accent ligt op het maken van keuzes voor de profileringsruimte en de vrij te plannen onderdeel Afstudeereenheid. De studieloopbaanbegeleider begeleidt u desgewenst u bij het opstellen van uw profileringsplan (zie ook paragraaf 2.5.4). De handleidingen voor studieloopbaanbegeleiding zijn te vinden op sharepoint onder Studieloopbaanbegeleiding. De studieloopbaanbegeleider zal u eventueel attenderen op aanvullende onderwijsprogramma s (taal, biologie e.d.) als dit voor u studievoortgang nodig is en bespreekt het (voorlopig) studieadvies met u (zie ook paragraaf 2.4.2). Voor persoonlijke problemen die u in uw studie belemmeren kun u ook terecht bij de studentendecaan. Deze kan u adviseren bij bijvoorbeeld financiële kwesties en verwijst u eventueel door naar bijvoorbeeld een studentenpsycholoog, assertiviteitscursus, faalangsttraining, of voorzieningen bij handicap. (Zie ook paragraaf 8.3) Zie art. 21 OER-FG ICT-faciliteiten Algemeen HU-studenten kunnen gebruikmaken van de ICT-faciliteiten die de HU biedt. U logt altijd in met uw e- mailadres en uw wachtwoord. U krijgt uw wachtwoord en HU adres via , kort voordat u met uw studie start. U kunt hiermee de volgende faciliteiten gebruiken: uw eigen HU mailadres (via mymail.hu.nl); de computers aanwezig op de HU. U kunt ook met uw eigen laptop binnen de gebouwen van de HU gebruikmaken van het draadloze netwerk Eduroam; (Dit draadloze netwerk kunt u gebruiken binnen HU-gebouwen.) U kunt een app gebruiken voor de hotspots van Eduroam, namelijk Layar. Deze app werkt met de mobiele besturingssystemen Android en ios. de online catalogus van de mediatheek ( het intranet van de HU (sharepoint.hu.nl); OSIRIS Student ( Surfspot ( Hier kunt u met korting hard- en software kopen met Lync kunt u chatten, kijken of een docent beschikbaar is en online vergaderen; als u er niet uitkomt, kunt u terecht bij de servicebalie van uw faculteit; ICT vragen kunt u ook stellen aan de Centrale Service Desk. Deze is bereikbaar op (088) , op werkdagen van 8.00 tot uur. Mail kan ook: Via deze site kunt u (project) ruimtes reserveren binnen uw faculteit. Grote bestanden versturen Het is vaak lastig om grote bestanden te versturen: mailboxen zijn snel vol. Met FileSender kunt u snel, veilig en eenvoudig grote bestanden naar elkaar sturen. Het is veilig en gratis. U hoeft u niet te registreren. U meldt u direct aan met uw HU-account en wachtwoord. Meer informatie over de ICT-faciliteiten en actuele ontwikkelingen vindt u op de site van ICT ( 32/191

33 Studiegids Bacheloropleiding Logopedie U heeft de beschikking over uw eigen HU adres, dit loopt via Office 365. Daarmee biedt de HU, e- mail en Microsoft applicaties aan in the cloud (online). Beschikking over Microsoft Outlook ( ), betekent: veel opslagruimte: 25 Gb; uw is beschikbaar op alle mobile devices; u kunt gebruik maken van de functionaliteit agenda en deze delen met medestudenten; de roosterfunctionaliteit kunt u koppelen aan de agenda, via mytimetable.hu.nl. Beschikking over online Microsoft Office applicaties betekent: u kunt de applicatie Lync gebruiken; met Lync kunt u chatten, kijken of een docent beschikbaar is en online vergaderen; Any time en met any device gebruik maken van bovenstaande applicaties. Uw studentenmail is een belangrijk communicatiemiddel waarmee u op de hoogte blijft van actuele informatie over uw opleiding. De opleiding communiceert in geval van mail alleen via uw HU-mailadres. Via mymail.hu.nl komt u in uw mailbox. U kunt inloggen met uw adres en wachtwoord. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om uw HU-mailbox regelmatig te bekijken. Krijgt u uw HU-mails liever op uw privémailadres? Dan kunt uw HU-mail automatisch laten doorsturen MijnHU Via Mijn HU ( vindt u de meest essentiële informatie die u nodig hebt voor uw studie zoals cijfers, roosters, cursusinformatie, afwezigheidsmeldingen van docenten, mail en nieuws. Voordelen van Mijn HU: - een portal met up-to-date studie-informatie; - gebruiksvriendelijk: de informatie wordt overzichtelijk aangeboden; - eenvoudig te raadplegen op mobiele apparaten zoals een smartphone of tablet; - wordt continu aangepast en verbeterd, waarbij de feedback van studenten essentieel is. Hoe werkt het? Ga naar de website en log in met uw HU-mailadres en wachtwoord. Vervolgens heeft u toegang tot al uw studie-informatie. U kunt de website als favoriet toevoegen op uw smartphone. Mijn HU komt ook als app beschikbaar, maar tot die tijd moet u gebruik maken van de website. Mijn HU is beschikbaar in het Nederlands en Engels OSIRIS Student In OSIRIS registreert de HU uw NAW-gegevens, cijfers en (deel) tentameninschrijvingen. U kunt zelf inloggen in OSIRIS via Hier kunt u: Uw cijfers inzien Via het tabblad Resultaten ziet u welke cijfers u voor de laatste 15 (deel)tentamens hebt gehaald. U kunt ook zien hoe het (deel)tentamen gemiddeld gemaakt is. Wilt u al uw resultaten in het huidige studiejaar zien? Kijk dan bij het tabblad Voortgang. Onder Dossier vindt u een overzicht van de resultaten die u tijdens uw volledige studie hebt gehaald. U kunt zelf bepalen of u alles wilt zien of bijvoorbeeld alleen de resultaten uit de hoofdfase. U moet zelf uw cijfers controleren zodra ze online staan. Mogelijke fouten moet u altijd binnen vier weken melden nadat het cijfer in OSIRIS gezet is. Dit doet u bij de examinator die bij het cijfer vermeld staat of bij de examencommissie. 33/191

34 Studiegids Bacheloropleiding Logopedie Uw studievoortgang bekijken Wilt u weten welke vakken u nog moet volgen om te kunnen afstuderen? Ga dan naar het tabblad Voortgang. Onder het kopu Studievoortgang selecteert u de opleiding die u volgt en geeft u aan dat u Nog te volgen onderwijs wilt zien. Vrijstellingen aanvragen U kunt een aanvraagformulier voor vrijstellingen invullen bij Studievoortgang > Vrijstelling aanvragen. Hier staat uw curriculum. Op basis daarvan kunt u een vrijstellingsaanvraag invullen en uitprinten. Meer informatie over vrijstellingen vindt u in 4.2. Tentamen- en cursusinformatie vinden U vindt in OSIRIS Informatie over (deel)tentamens, cursussen, minors en keuzecursussen en hoe u zich hiervoor moet inschrijven. U inschrijven voor cursussen en tentamens Via het tabblad Inschrijven kunt u via een eenvoudige wizard kiezen of u zich wilt inschrijven voor een cursus, (deel)tentamen of minor. Zo kunt u een keuze maken uit de cursussen uit uw verplichte curriculum of een cursus zoeken uit het complete cursusaanbod van de HU. Informatie over de inschrijfperiode vindt u terug in Meer informatie over de inschrijving vindt u in 3.2. Een overzicht vinden van uw inschrijvingen Wilt u weten voor welke cursussen en (deel)tentamens u bent ingeschreven? Kijk dan bij het tabblad Inschrijven onder het kopu Overzicht inschrijvingen. Dit overzicht laat alleen de cursussen en (deel)tentamens zien die op dit moment of in de toekomst gegeven worden. Checken of u bent ingeschreven Soms denkt u dat u zich correct heeft ingeschreven voor een cursus of (deel)tentamen, maar is uw inschrijving bij de administratie niet te vinden. Om dit probleem te voorkomen krijgt u na iedere inschrijving een bevestiging van de inschrijving op uw HU- adres. Controleer altijd of u dit bericht heeft ontvangen en bewaar het goed. U uitschrijven voor cursussen en tentamens Bent u ingeschreven voor een cursus of een (deel)tentamen en wenst u hiervoor uitgeschreven te worden? Klik dan op het tabblad Uitschrijven. Vink de onderdelen (cursussen of (deel)tentamens) aan waarvoor u zich wilt uitschrijven en kies voor uitschrijven. U kunt u alleen uitschrijven voor een cursus of (deel)tentamen binnen een bepaalde periode. Wanneer u zich uitschrijft voor een cursus of (deel)tentamen ontvangt u een bevestigingsmail. Bewaar deze goed. Uw personalia wijzigen Op het tabblad Personalia kunt u zelf uw adres wijzigen en een (nieuwe) pasfoto uploaden. Deze pasfoto wordt gebruikt voor de collegekaart die u jaarlijks opgestuurd krijgt. Staan er onjuistheden bij het scherm personalia? Neem dan contact op met Bureau Inschrijving. U aanmelden om een te krijgen als uw cijfer binnen is Als u op de link Aanvullende informatie klikt, kunt u uzelf aanmelden om een bericht te krijgen als er een cijfer is ingevoerd in OSIRIS. Hiervoor moet u resultaten op Aangemeld zetten Wachtwoord Na verloop van tijd verloopt uw HU-wachtwoord. U krijgt dan vanzelf het verzoek om een nieuw wachtwoord in te voeren. Dit kan vanaf elke werkplek op de HU. Vanuit huis kunt u uw wachtwoord wijzigen via Het nieuwe wachtwoord moet uit acht karakters bestaan en moet zowel letters als cijfers bevatten. Via deze website kunt u ook uw wachtwoord resetten als u het vergeten bent. U krijgt dan via uw privé adres een code waarmee u uw wachtwoord kunt wijzigen. 34/191

35 Studiegids Bacheloropleiding Logopedie Let op: sommige opleidingen gebruiken programma s waarvoor uw een ander wachtwoord nodig heeft. Heeft u vragen over uw wachtwoord? Ga dan naar uw onderwijsbalie (zie 2.8.3) of kijk op de website Informatiebeveiliging en privacy De HU vindt het erg belangrijk om informatie goed te beveiligen, om deze tegen misbruik te beschermen. Daarom zijn er een aantal regels voor het gebruik van de computers en het netwerk op de HU: de ICTgedragsregels (zie We verwachten dat u deze regels kent en dat u zich eraan houdt. We verwachten bijvoorbeeld van u dat u: de pc waarop u bent aangemeld niet onbeheerd achterlaat; uw wachtwoord niet aan anderen geeft; brieven en lijsten met vertrouwelijke gegevens direct bij de printer ophaalt. Vragen en/of opmerkingen op het gebied van vertrouwelijkheid kunt u en aan Daarnaast heeft de HU een privacyreglement op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens. In dit reglement staat onder meer welke informatie vertrouwelijk is en met welke regels u rekening moet houden als u deze gegevens gebruikt. Op de site leest u meer hierover Registratie studievoortgang Uw studieresultaten worden geregistreerd in OSIRIS. Zie ook Uw studievoortgang wordt uitgedrukt in EC volgens het European Credit Transfer System (ECTS). Wanneer u voor een cursus in de eindbeoordeling een voldoende krijgt, worden de bijbehorende EC in OSIRIS toegekend. Voor deeltentamens krijgt u geen EC. Zie ook 4.4. Loopt u achter met het halen van uw EC s? Dan adviseren wij u om contact op te nemen met uw studieloopbaanbegeleider. Samen kunt u bekijken hoe het komt dat u een achterstand heeft opgelopen en of (en hoe) u daar iets aan kunt doen. Daarnaast kunt u altijd zelf contact opnemen met uw studentendecaan (zie 8.3). Het is vooral belangrijk om dat te doen als de studieachterstand ontstaan is door bijzondere omstandigheden (bijvoorbeeld ziekte). Uw studieloopbaanbegeleider en studentendecaan kunnen u adviseren over mogelijke voorzieningen. Zie art. 21 OER-HU Onderwijsbalie Studenten Informatie Punt (STIP) Het Studenten Informatie Punt (STIP) kun je vinden op de begane grond in ruimte De medewerkers van het STIP zijn goed op de hoogte van zowel de faciliteiten binnen het gebouw als van de diverse studietrajecten. Zij worden hierin voorzien door alle afdelingen, diensten en faculteitsdirectie. Niet alle vragen kunnen direct beantwoord worden; voor sommige antwoorden zullen ze doorverwijzen. Privacygevoelige informatie wordt niet verstrekt. Bij het STIP kun je terecht met al je vragen. Algemene vragen over de Faculteit Gezondheidszorg, eventuele vervolgopleidingen etc. En natuurlijk met alle relevante vragen over je opleiding. Verder nog een kleine greep: informatie over je in- en uitschrijving; studievoortgang; digitale roosters; studentenstatuut; onderwijs- en examenregeling; voorlichtingsbrochures; alles m.b.t. de vaccinaties Hepatitis B; uitleenmaterialen; resetten van wachtwoord; 35/191

36 Studiegids Bacheloropleiding Logopedie Het reserveren van een (oefen)lokaal kan via Het STIP is dagelijks geopend van uur. Tijdens de vakanties zijn er aangepaste openingstijden. Telefoon: Studenten Uitleen Punt (STUP) Voor de uitleen van onderwijsmaterialen is er het STUP, dit is gelegen in de centrale hal Studievereniging Studieverenigingen organiseren gezellige maar ook inhoudelijke activiteiten, en zorgen voor betrokkenheid bij uw studie, de hogeschool en uw toekomstige vakgebied. De studieverenigingen binnen de HU zijn verenigd in de koepelorganisatie OSHU, die hogeschoolbreed de belangen van de diverse verenigingen behartigt. Paramedus is de studievereniging van de Faculteit Gezondheidszorg. Paramedus bestaat sinds 1965 en telt momenteel zo n 1000 leden. Onder dit gezelschap bevinden zich studenten van alle opleidingen die deze faculteit aanbiedt. Paramedus is geen studentenvereniging, maar een studievereniging. Hierdoor is er geen ontgroening of aanwezigheidsplicht; het is een echte gezelligheidsvereniging. Het leuke aan Paramedus is, dat er mensen van allerlei opleidingen lid zijn en u naast gezellige activiteiten ook nog eens educatief bezig kunt zijn. Er worden veel activiteiten georganiseerd zoals vijf themafeesten per jaar, een wekelijkse borrel op woensdag en donderdagmiddag in het èfgé-café, een gala en borrelavonden door het jaar heen. Ook worden er activiteiten exclusief voor de leden georganiseerd zoals wintersport, barbecue, bezoek aan de snijzaal, bezoek Bodies, buitenlandse excursie en een zeilweekend. Daarnaast zijn er ook vakgroepen die specifiek voor hun eigen opleiding educatieve activiteiten organiseren. Om dit alles te regelen zijn ongeveer 70 leden van Paramedus actief in verschillende commissies. Wanneer u vragen of opmerkingen hebt, kun u altijd contact opnemen: SIGMA Sportmedisch Bewegingscentrum SIGMA is het bewegingscentrum van de opleiding Fysiotherapie. SIGMA wordt gebruikt voor onderwijs waar studenten vaardigheden in de medische trainingstherapie worden aangeleerd en zij deze ook kunnen oefenen. Daarnaast wordt SIGMA gebruikt voor het doen van onderzoek. Het centrum beschikt over moderne technologisch hoogwaardige apparatuur Opleidingscommissies Elke opleiding heeft een opleidingscommissie (OC). Soms worden meerdere opleidingen vertegenwoordigd door één OC, dan heet het een gemeenschappelijke opleidingscommissie (GOC). De commissie is een adviesorgaan van het opleidingsmanagement of in geval van een GOC, van de instituutsdirectie. Adviezen van de (G)OC gaan bijvoorbeeld over studenttevredenheid, de inhoud van het onderwijs, de studiebegeleiding die wordt aangeboden of de praktijkcomponent van een opleiding. In de opleidingscommissie zitten studenten. Als u een goed idee heeft voor de verbetering van uw opleiding, laat het dan vooral weten aan de OC! Wilt u zelf lid worden van de opleidingscommissie? Neem dan contact op met de coördinator Bestuurlijke Participatie Studenten, die te bereiken is via of mail de OC via De coördinator verzorgt ook ondersteuning door gratis trainingen aan de actieve opleidingscommissies. 36/191

37 Studiegids Bacheloropleiding Logopedie Contactgegevens Managementteam Logopedie Naam Rooster Functie Mailadres Telnr Werkdagen Code Hans Merkx HMERK Directeur Instituut 5339 alle Paramedische Studies Nancy Hartgring NHART Opleidingsmanager a.i alle Marloes Veldkamp MVELD MT-lid 5709 Ma-wo-vr Mark Pertijs MPERT MT-lid 5711 Ma-wo/vr Ondersteuning Opleiding Logopedie Secretariaat 5790 alle Stagebureau 5892 alle Examencommissie Examencommissie Coördinatoren Opleiding Logopedie Else de Haan EHAAN Curriculumcommissie (VZ) 5716 Di-wo-do Coördinatie SLB Ilvi Blessenaar IBLES Toetsexpertgroep (VZ) 5687 Ma-wo-do-vr Coördinatie Kliniek Marloes Veldkamp MVELD Post-Hbo coördinatie 5673 Ma-wo-vr Leonoor Oonk LOONK Coördinator 5180 Ma-wo-do Internationalisering Coördinator Afstudeereenheid Karlijn vd Zwart KZWAR Coördinatie Stage Di-wo Lectoraat Logopedie Ellen Gerrits EGERR Lector Docententeam Logopedie Marietta Aprea MAPRE 5311 Mieke Beers MBEER 5653 Ilvi Blessenaar IBLESS 5687 Emmy van Bommel EBOMM - Gerda Bruinsma GBRUI 5239 Anniek van Doornik ANDOO 5249 Lizet van Ewijk LEWIJ 3909 Tijmen Groot TGROO 5710 Else de Haan EHAAN 5716 Monique Hakkenes MHAKK - Berl Hesselink BHESS 5181 Tineke van Huizen THUIZ 5709 Suzanne Jansen SJANS 5722 Esther van Niel ENIEL 5652 Leonoor Oonk LOONK 5180 Mark Pertijs MPERT 5711 Evelijn Raven-Takken ERAVE 5708 Fennetta van der Scheer FSCHE - Marloes Veldkamp MVELD 5673 Karin Verheij KVERH /191

38 Studiegids Bacheloropleiding Logopedie Karlijn van der Zwart KZWAR /191

39 Studiegids Bacheloropleiding Logopedie Cursussen 3.1 Cursusdeelname Het onderwijsprogramma van uw opleiding is samengesteld uit onderwijseenheden, de zogenaamde cursussen. Een cursus is een samenhangend geheel van te verwerven kennis, inzicht en (beroeps)vaardigheden met een studielast uitgedrukt in studiepunten of EC. Een cursus wordt afgerond door middel van een tentamen. Alle cursussen staan de bijlage Cursusbeschrijvingen (zie 10.2) vermeld en worden voor aanvang van het studiejaar gepubliceerd in OSIRIS ( 3.2 Inschrijving voor cursussen Deelname aan cursussen is alleen mogelijk als u tijdig bent ingeschreven in OSIRIS ( Als student bent u hier zelf verantwoordelijk voor. Controleer dus altijd of u bent ingeschreven en print uw inschrijfbevestiging. Als u niet correct bent ingeschreven, heeft u geen toegang tot de cursus. Voor de cursussen van het eerste blok van de propedeuse wordt u automatisch ingeschreven. Als u voor een cursus bent ingeschreven, wordt u automatisch ingeschreven voor het eerste reguliere tentamen volgend op de cursus. Als u niet wilt deelnemen aan dit tentamen kunt u zich tot uiterlijk één week na de uiterste inschrijfdatum voor het tentamen uitschrijven. Zie Inschrijving voor een minor houdt tevens een inschrijving in voor alle cursussen die deel uitmaken van de minor. Overzicht data in- en uitschrijving voor cursussen: Onderwijsperiode Data Periode A (blok 1) Open Sluit Periode B (blok 2) Open Sluit Periode C (blok 3) Open Sluit Periode D (blok 4) Open Sluit Periode A (blok 1) Open Onder voorbehoud Sluit Zie artikel 32 OER-HU 3.3 Aanwezigheidsplicht Aanwezig zijn is een belangrijk onderdeel van uw ontwikkeling als student. Het draagt bij aan het worden van een hbo-professional. In de OER-HU is bepaald dat de opleiding voor (een gedeelte van) een cursus een aanwezigheidsplicht kan opleggen als de aanwezigheid essentieel is voor de toetsing van het vak. Dat is bijvoorbeeld het geval bij praktisch verworven inzichten die opgedaan worden in de les. In de bijlage Cursusbeschrijvingen (zie 10.2) staat de verdere toelichting op een mogelijke aanwezigheidsplicht bij een cursus. Als er goede redenen zijn waarom u niet kunt voldoen aan de aanwezigheidsplicht, dan kunt u bij de examencommissie een verzoek indienen voor een ontheffing (zie 2.6.4). Deze kan de examencommissie verlenen, al dan niet onder het stellen van vervangende eisen. De studentendecaan kan u hier verder over informeren. 39/191

40 Studiegids Bacheloropleiding Logopedie De opleiding Logopedie kent aanwezigheidsplicht bij een aantal praktijkgerichte modules, de stages en de kliniek. In de betreffende handleiding is dit duidelijk beschreven. Zie art 29 OER-HU. 3.4 Ingangseisen Aan een cursus of een onderwijseenheid kunnen ingangseisen zijn verbonden. Zie daarvoor de bijlage Cursusbeschrijvingen (10.2). Voldoet u niet aan deze vereisten dan mag u niet deelnemen aan de cursus, tenzij de examencommissie daarvoor toestemming geeft. Zie voor meer informatie over de verzoekprocedure bij de examencommissie Cursusbeschrijvingen De cursusbeschrijvingen van uw opleiding staan vermeld in de bijlage Cursusbeschrijvingen (10.2). In de bijlage Cursusbeschrijvingen vindt u alle relevante informatie over de cursussen van uw opleiding. Zie art. 18 en 19 OER-HU. 40/191

41 Studiegids Bacheloropleiding Logopedie Tentamens en examens 4.1 Introductie Tentamens Een cursus wordt afgerond met een tentamen. Elk tentamen toetst uw kennis, inzicht en/of vaardigheden. Een tentamen kan ook een onderzoek naar de beroepshouding van een student betreffen. Tentamens (ook die in groepsverband worden gemaakt) dienen primair om de leerresultaten van individuele studenten te toetsen aan de beoogde doelstellingen. De examencommissie wijst voor het afnemen van tentamens, het vaststellen van de uitslag en de invoering daarvan in OSIRIS examinatoren aan. Een tentamen kan onderverdeeld zijn in maximaal twee deeltentamens per eenheid van 5 EC. Dus een cursus van 5 EC mag maximaal twee deeltentamens hebben en bijvoorbeeld een cursus van 15 EC mag bijvoorbeeld maximaal zes deeltentamens hebben. Een tentamen of examen is met goed gevolg afgelegd als hiervoor vóór afronding ten minste het cijfer 5,5 is behaald (zie 4.4.1). Als er deeltentamens zijn, is het tentamen pas behaald als alle deeltentamens zijn afgelegd en gezamenlijk tot een voldoende leiden. In de cursusbeschrijving is de onderlinge weging aangegeven. Hierin staat ook vermeld als voor een bepaald deeltentamen minimaal een bepaald cijfer moet zijn behaald. In aanvulling op/afwijking van bovenstaande geldt dat voor alle deeltentamens van cursussen van deze opleiding het bodemcijfer 5,5 bedraagt. Dit betekent dat EC alleen worden toegekend wanneer voor alle deeltentamens van een cursus minimaal een 5,5 is behaald. Examens Iedere bacheloropleiding kent twee examens: het propedeutisch examen en het eindexamen. Deze examens vormen respectievelijk de afsluiting van de propedeutische fase en de gehele bacheloropleiding. U slaagt voor het propedeutisch examen of eindexamen als u voor dat deel voldoet aan de beschreven normen. Daarvoor moeten alle benodigde EC zijn behaald. Dat zijn voor de propedeuse 60 EC en voor het eindexamen 240 EC (dit is inclusief de 60 EC van de propedeuse). U kunt het eindexamen alleen afleggen als het propedeutisch examen is behaald. Zodra u het programma van de propedeutische fase of hoofdfase heeft afgerond, beoordeelt de examencommissie in haar eerstvolgende vergadering uw resultaten. Bent u geslaagd en voldoet u aan alle overige verplichtingen met betrekking tot de opleiding, dan reikt de examencommissie het diploma uit. Daarvoor gelden procedurele regels, zie 5.1. Vragen over de organisatie van de toetsen (onregelmatigheden, toetsinzage, e.d.) kun je richten aan de Toetsexpertgroep. Afstudeereenheid Iedereen die een diploma wil krijgen, moet dus ook de afstudeereenheid met goed gevolg afronden. De afstudeereenheid is een vorm van eindexamen. De afstudeereenheid kan uit één cursus van 15 EC bestaan, maar kan ook worden samengesteld uit meerdere samenhangende kerncursussen waaruit een goed beeld van uw eindniveau gedestilleerd kan worden. De afstudeereenheid omvat minimaal 15 EC en hiervoor mag u geen vrijstellingen hebben (tenzij de vrijstelling voor 1 september 2012 afgegeven is). De afstudeereenheid kan uit een onderwijseenheid bestaan, maar kan ook uit meerdere door de opleiding aangewezen cursussen uit het derde of vierde jaar. U mag pas deelnemen aan de afstudeereenheid als u de propedeuse behaald heeft. In beginsel is er altijd een vertegenwoordiger van het werkveld als adviseur betrokken. De afstudeereenheid wordt altijd door twee examinatoren beoordeeld. De afstudeereenheid van de opleiding logopedie bestaat uit de volgende onderdelen: Stage 20 EC GLO-4.stage-15 Opdracht Evidence Based Practice 10 EC GLO-4.EBPOPDR-15 Om toegelaten te worden tot de afstudeereenheid dient u, naast de propedeuse, het onderzoeksproject van jaar 3 (GLO-3.PO-14) behaald te hebben. Zie art. 28, 30 en 42 OER-HU. Hogeschool Utrecht, Utrecht, juli 2015

42 Studiegids Bacheloropleiding Logopedie Vrijstellingen De examencommissie kan u vrijstelling verlenen voor (deel)tentamens, (een deel van) de profileringsruimte, of zelfs voor de gehele propedeuse. Vrijstelling van een tentamen of examen betekent dat u niet hoeft deel te nemen aan de desbetreffende cursus(sen) en dat u de EC voor de betreffende cursus krijgt toegekend. Een vrijstelling kan op grond van de wet pas verleend worden als u bent ingeschreven. De HU heeft ervoor gekozen alleen vrijstellingen te verlenen op grond van eerder behaalde tentamens of examens die niet ouder zijn dan vijf jaar. Deze kunt u behaald hebben in: de vooropleiding op grond waarvan u toegelaten bent tot deze opleiding; tentamens of examens die u heeft behaald binnen een geaccrediteerde opleiding; tentamens of examens van een opleiding waarvan de kwaliteitsborging vergelijkbaar is met het accreditatiesysteem. Dat is bijvoorbeeld van belang bij buitenlandse opleidingen. In Nederland betekent geaccrediteerd dat er een onafhankelijke externe controle van de opleiding heeft plaatsgevonden door de Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie NVAO. Praktisch gezien voldoen alle hbo- en wo-opleidingen waarvoor u via Studielink kunt inschrijven aan dit criterium. Als het andere opleidingen betreft, vooral buitenlandse, zal de examencommissie moeten nagaan of de kwaliteit op een vergelijkbare manier geborgd is. De HU verleent dus geen vrijstellingen op basis van werkervaring. Wel kunt u uw opgedane werkervaring verzilveren door deze te laten toetsen middels een tentamen, een zogenaamde leerwegonafhankelijke toets. Zie voor meer informatie de bijlage Cursusbeschrijvingen. Ook bestaat er de mogelijkheid om beroepsproducten die u in uw werk heeft gemaakt in te brengen in uw opleiding, waardoor er mogelijkheden kunnen bestaan om uw leerroute te versnellen. Zie voor meer informatie over leerwegonafhankelijk toetsen Als u voor een (of meer) vrijstelling(en) in aanmerking wenst te komen, moet u een gemotiveerd verzoek indienen bij de examencommissie ( Dit verzoek moet ondertekend zijn en de volgende gegevens bevatten: uw naam, adres en studentnummer; een omschrijving van de gronden waarop om de vrijstelling wordt verzocht; zo mogelijk onderliggende documentatie waaruit de inhoud van de gevolgde cursus(sen) blijkt (bijvoorbeeld een cursusbeschrijving of studiewijzer waaruit afgetoetste kennis, vaardigheden en competenties blijken); zo mogelijk voor welke cursus(sen) de vrijstelling wordt verzocht; een gewaarmerkte kopie van diploma met cijferlijst of een gewaarmerkt bewijs van eerder afgelegde tentamens. In geval van een verzoek tot een vrijstelling van (een deel van) de profileringsruimte bevat het verzoek bovendien: het besluit van de examencommissie waaruit de goedkeuring voor de invulling van de profileringsruimte blijkt; een gewaarmerkte kopie van het certificaat/verklaring met cijferlijst van de elders behaalde resultaten. Voor de afstudeereenheid (zie 4.1) wordt geen vrijstelling verleend. Wel geldt dat in vorige jaren de HU een ruimere regeling had voor het toekennen van vrijstellingen. De door de examencommissie verleende vrijstellingen komen niet te vervallen, ook niet als het om (een deel van) de afstudeereenheid gaat. 42/191

43 Studiegids Bacheloropleiding Logopedie Vrijstellingen zijn zes jaar geldig en worden verstrekt door de examencommissie op basis van de procedure als vermeld in artikel 40 OER-HU bacheloropleidingen. In bijzondere gevallen kan de examencommissie van de termijn van zes jaar afwijken. Hiervoor moet u dan een verzoek bij de examencommissie indienen. Een vrijstelling kan alleen worden verleend als de eerder behaalde tentamens of examens niet ouder zijn dan vijf jaar. Wilt u een vrijstelling krijgen op basis van oudere tentamens of examens, dan kunt u daartoe een verzoek indienen bij de examencommissie. De examencommissie kan in zo n geval toch vrijstelling verlenen als de eerder behaalde competenties inhoudelijk nog steeds gelijk zijn aan die van de cursus waarvoor u vrijstelling vraagt. Zie voor algemene informatie over de verzoekprocedure bij de examencommissie. Let op: Als u meer dan 10 EC aan vrijstelling in de propedeuse heeft, heeft dit gevolgen voor de norm voor het verkrijgen van een positief studieadvies. Zie Overleg eerst met uw studieloopbaanbegeleider of het zinvol is om een vrijstelling aan te vragen. Als een verzoek wordt ingediend, moet daar altijd een schriftelijk bewijsstuk (diploma, cijferlijst, verklaring etc.) zijn bijgevoegd. Binnen de HU worden alleen nog vrijstellingen afgegeven op eerder gevolgd onderwijs (zie voor de vereisten 4.2). Vrijstellingen worden binnen OSIRIS daarom weergegeven als VRY-O (op grond van eerder gevolgd onderwijs). In vorige jaren was het ook nog mogelijk om op andere gronden vrijstellingen af te geven, toen was registratie als VRY-A (op grond van een assessment van een gecertificeerd EVCbureau) of VRY-E (op grond van elders opgedane kennis en vaardigheden zonder EVC assessment) of VRY (niet nader gespecificeerd) mogelijk. De vrijstelling blijft buiten beschouwing bij een eventuele berekening van een gemiddelde voor een aantekening cum laude of met genoegen. Vrijstellingen voor vakken uit de hoofdfase kunt u pas aanvragen als u formeel tot de hoofdfase bent toegelaten. Vrijstellingen voor de profilering Voor een vrijstelling binnen de profileringsruimte kan, ter beoordeling van de examencommissie, in aanmerking komen: Vooropleiding Vrijstelling EC HBO- of WO-diploma, ongeacht de richting HBO- of WO-propedeuse, ongeacht de richting 30 EC vrijstelling 10 EC vrijstelling In alle gevallen dienen verzoeken om vrijstellingen, voorzien van bewijsstukken, te worden ingediend via de site van de examencommissie. Zie art. 40 OER-HU. 4.3 Organisatie tentamens Tentamenvorm en -duur Tentamens zijn bedoeld om uw studieresultaten te toetsen en te beoordelen. Dit kan op verschillende manieren. De meest gebruikte tentamenvormen zijn: tentamen met gesloten en/of open vragen; tentamens met meerkeuzevragen productbeoordeling of werkstukbeoordeling; portfoliobeoordeling; 43/191

44 Studiegids Bacheloropleiding Logopedie verslagbeoordeling; presentatiebeoordeling; observatie van handelen; criteriumgericht interview of mondeling tentamen. In de bijlage Cursusbeschrijvingen wordt aangegeven of een tentamen ook leerwegonafhankelijk kan worden afgelegd. Dit houdt in dat u het tentamen kan afleggen zonder de cursus te volgen. Dit is belangrijk als u door werk, andere ervaringen of een niet-erkende vorm van scholing al denkt te beschikken over de competenties. Zoals u hiervoor kunt lezen (4.2) kent de hogeschool alleen een vrijstelling toe op grond van scholing, en niet op grond van andere ervaring. Maar door een leerwegonafhankelijk tentamen kunt u deze ervaring toch binnen uw opleiding te gelde maken en zo uw opleiding versnellen. De examinatoren stellen de benodigde opdrachten, opgaven en beoordelingsnormen vast en zorgen ervoor (samen met andere bij een tentamen betrokkenen) dat de vereiste geheimhouding in acht wordt genomen totdat de opgaven zijn uitgereikt aan de kandidaten. De beschikbare tijdsduur voor tentamens wordt in OSIRIS en op het opgavenblad vermeld en wordt tevens door de surveillant bekendgemaakt. Bij uitzondering kunnen tentamens langer of korter duren. Zie art. 31 OER-HU. Tentamens bij de opleiding Logopedie De toetsing van cursusonderdelen wordt binnen de opleiding beschouwd als een onderdeel van het onderwijs en geeft studenten en docenten essentiële informatie over uw geschiktheid voor de opleiding, uw competentieontwikkeling en over de kwaliteit van het onderwijs. Uw ervaringen met de toetsing, d.w.z. de voorbereiding tijdens het onderwijs, het verloop tijdens de toetsen en de beoordeling van de toetsing wordt elk blok geëvalueerd in een gesprek tussen uw jaargroep en de jaarcoördinator. Uitgangspunt voor het toetsprogramma van de opleiding is dat dit valide, betrouwbaar en uitvoerbaar is en dat de verschillende onderdelen samen leiden tot uw startbekwaamheid als logopedist. Hiertoe worden verschillende toetsvormen ingezet waaronder: digitale kennistoetsen schriftelijke integrale toetsen mondelinge integrale toetsen praktijkperioden Inleveropdrachten: o.a. praktijkopdrachten, beroepsprodukten, onderzoeksartikel Presentaties Essay s Tentamenrooster/ Toetsplan De meeste tentamens worden gedurende de tentamenweken aan het einde van elke lesperiode (elk blok) afgenomen. Via de opleiding wordt hiervoor een toetsrooster bekendgemaakt (al dan niet als onderdeel van het semesterrooster). Dit rooster wordt uiterlijk 2 weken voor aanvang van de tentamenperiode gepubliceerd via de publicatieborden en in OSIRIS ( Aan de hand van het jaarrooster kunt u zien in welke periode bepaalde cursussen worden afgesloten. Zie Art. 31 lid 2 OER-HU Herkansingen van een onderwijsblok vinden in principe plaats in de 3 e lesweek van het daaropvolgende blok. Er zijn enkele uitzonderingen: -Hertoets modules uit blok D in jaar 2 (beide routes) worden in blok 3A afgenomen -Hertoets modules workshop en KEET, blok D jaar 3, worden in blok 4A afgenomen. Op het tentamenrooster voor de betreffende periode wordt exact aangegeven op welke dag, op welk tijdstip en in welk lokaal de toets (of herkansing) plaatsvindt. Tentamens worden zoveel mogelijk gepland op hetzelfde tijdstip als de lessen. Om u de mogelijkheid te geven om te versnellen kan het voorkomen dat hiervan wordt afgeweken. 44/191

45 Studiegids Bacheloropleiding Logopedie Toetsplan logopedie jaar 2015/2016 Blok Cursuscode naam cursus Aantal EC Naam deeltoets Weging toetsdoelstelling competentie niveau toetsfunctie opdrachttype cijfertoekennin Toets HERtoets 1A GLO-1.ABK1-14 1A Basiskennis I 5 Anatomie (3 EC) 3 conceptueel (TV) summatief individueel individueel A10 B3 Geluidsleer (2 EC) 2 conceptueel (TV) 2 1 summatief individueel individueel A9 B3 GLO-1.ABK2-14 1A Basiskennis II 5 Linguistiek (2 EC) 2 conceptueel (TV) summatief individueel individueel A10 B3 Spraak- en taalontwikkeling (3 EC) 3 conceptueel (TV) summatief individueel individueel A10 B3 GLO-1.AVRDGH-14 1A Basivaardigheden 5 Drama (incl. BiC;3EC) 3 integraal 1//2//3//5 1 summatief individueel individueel A9 B3 Stemscholing (2 EC) 2 integraal 3// summatief individueel individueel A10 B3 Blok Cursuscode naam cursus Aantal EC Naam deeltoets toetsdoelstelling Toets HERtoets 1B GLO-1.BBK1-14 1B Basiskennis I 5 Spraak- en taalstoornissen (2 EC) 2 conceptueel (TV) 2 1 summatief individueel individueel B11 C3 Kennis bij stemscholing (3 EC) 3 conceptueel (TV) 1//2//5 1 summatief individueel individueel B11 C3 GLO-1.BBK2-14 1B Basiskennis II 5 Ontwikkelings psychologie (3 EC) 3 conceptueel (TV) summatief individueel individueel B12 C3 LOEP (2 EC) 2 integraal (paper) 7 2 summatief groep individueel B10 C3 GLO-1.BVRDGH-14 1B Basivaardigheden 5 Communicatie (3 EC) 3 integraal 3//5 1 summatief individueel individueel B10 C3 Stemscholing (2 EC) 2 integraal 3// summatief individueel individueel B12 C3 Blok Cursuscode naam cursus Aantal EC Naam deeltoets toetsdoelstelling Toets HERtoets 1C GLO-1.CGEHOOR-14 Gehoor 5 Kennis gehoor (2 EC) 2 conceptueel (TV) 2 2 summatief individueel individueel C9 D3 Gehooronderzoek (3 EC) 3 integraal 2 2 summatief individueel individueel C10 D3 GLO-1.CTST-15 Taal en Spraak/Taal 5 Kennis T&S/Taal (2 EC) 2 conceptueel (TV) 2 1 summatief individueel individueel C10 D3 Behandeling Taal (3 EC) 3 integraal 2 1 summatief individueel individueel C10 D3 GLO-1.CTSMS-15 Taal en Spraak/ Mondspraak 5 Kennis T&S/Mondspraak (2 EC) 2 conceptueel (TV) 2 1 summatief individueel individueel C10 D3 Onderzoek Spraak (3 EC) 3 integraal 2 1 summatief individueel individueel C10 D3 Blok Cursuscode naam cursus Aantal EC Naam deeltoets toetsdoelstelling Toets HERtoets 1D GLO-1.DADD-14 Afasie, Dysarthrie, Dysfagie 5 kennis ADD (2 EC) 2 conceptueel (TV) summatief individueel individueel D9 E2 of E3 Integraal ADD (3 EC) 3 integraal 2// summatief individueel individueel D9 E2 of E3 GLO-1.DSTEM-14 Stem 5 Kennis stem (2 EC) 2 conceptueel (TV) 2// summatief individueel individueel D9 E2 of E3 Logopedisch handelen (3 EC) 3 integraal summatief individueel individueel D10 E2 of E3 GLO-1.DVLDHD-14 Vloeiendheid 5 Kennis vloeiendheid (2 EC) 2 conceptueel (TV) 1// summatief individueel individueel D10 E2 of E3 Inleveropdracht vloeiendheid (3 EC) 3 integraal 1// summatief individueel individueel D10 E2 of E3 Jaar 2 Cursuscode naam cursus Aantal EC Naam deeltoets toetsdoelstelling Toets HERtoets In Jaar 2 volgen studenten onderwijs volgens route A of route B (gespiegeld curriculum) De toetsplanning is uitgewerkt voor route A. Voor route B is dit congruent. 2A of C GLO-2.STEM-14 Stem 5 Kennis stem (2 EC) 2 conceptueel (TV) 2// summatief individueel individueel A/C7 B3/D3 schriftelijke toets stem (3 EC) 3 integraal summatief individueel individueel A/C9 B3/D3 GLO-2.VLDHD-14 Vloeiendheid 5 Kennis vloeiendheid (3 EC) 3 conceptueel (TV) 1//2//5 2 summatief individueel individueel A/C9 B3/D3 Mondelinge toets vaardigheden 2 EC) 2 integraal 1//2 2 summatief individueel individueel A/C10 B3/D3 GLO-2.LOEP-14 Loep 5 Kennis Loep (2 EC) 2 conceptueel (TV) 2//7 2 summatief individueel individueel A/C/D9 B3/D3/A3 Integraal loep (3 EC) 3 integraal 2//7 2 summatief individueel Tweetal A/C9 B3/D3 2B of D GLO-2.TS2-14 Taal en Spraak II 5 Kennis T&S (2 EC) 2 conceptueel (TV) 1//2//3 2 summatief individueel individueel B11/D11 C3/A3 TARSP (3 EC) 3 integraal 1//2//3 2 summatief individueel individueel B12/D10 C3/ A3 GLO-2.OCES-15 Ond. Communicatie/Eten & slikken 5 Kennis OC & ES (3 EC) 3 conceptueel (TV) 2//3// summatief individueel individueel B10/D10 C3/A3 Mondeling vaardigheden OC & ES (2 EC) 2 integraal 2// summatief individueel individueel B9/D9 C3/A3 2B, 2C, of 2D GLO-2.KLINIEK-11 Kliniek 5 Behandeling (5 EC) 5 integraal 2//3//5//6//7 2 summatief individueel individueel B/C/D10 nvt Hogeschool Utrecht, Utrecht, juli 2015

46 Studiegids Bacheloropleiding Logopedie AB of CD GLO-2.TS1-14 Taal en spraak I 10 Kennistoets T & S I (4 EC) 4 conceptueel (TV) 2//3// summatief individueel individueel B10/D8 B3/ A3 Integraal spraak (3 EC) 3 integraal 2// summatief individueel individueel A/C8 B3/ D3 Integraal taal (3 EC) 3 integraal 2// summatief individueel individueel B11/D9 C3/ A3 2AB of CD GLO-2.ADD-14 Afasie, Dysarthrie, Dysfagie 10 Kennis afasie/dysarthrie/dysfagie (3 EC) 3 conceptueel (TV) 1//2// summatief individueel individueel B12/D10 C3/A3 Integraal afasie (3 EC) 3 integraal 2// summatief individueel individueel A/C8 B3/D3 Integraal dysarthrie (2 EC) 2 integraal 2// summatief individueel individueel B12/D10 D3/A3 Integraal dysfagie (2 EC) 2 integraal 1// summatief individueel individueel B/D5 D3/A3 2AB of CD GLO-2.WVSTAGE-11 stage 1 10 Stage 1 (10 EC) 10 integraal 2//4 2 summatief individueel individueel D11 nvt Jaar 3 Cursuscode naam cursus Aantal EC Naam deeltoets toetsdoelstelling Toets HERtoets blok A GLO-3.TS-14 Taal en Spraak 5 kennistoets T&S (2 EC) 2 conceptueel (TV) 1//2//3//4 2 summatief individueel individueel A9 B3 Schriftelijke toets (3 EC) 3 integraal 1//2//3 2 summatief individueel individueel A9 B3 blok AB GLO-3.ADD-14 Afasie, Dysarthrie, Dysfagie 10 Kennis ADD (2 EC) 2 conceptueel (TV) 1//2//4// summatief individueel individueel B10 C3 Revalidatiestage (1 EC) 1 integraal 2//4// summatief individueel individueel B5 nvt Integraal ADD (7 EC) 7 integraal 1//2 3 summatief individueel individueel B10 C3 Blok A GLO-3.HOOR-14 Gehoor 5 Kennis gehoor (2 EC) 2 conceptueel (TV) 2//3// summatief individueel individueel A10 B3 Integraal gehoor (3 EC) 3 integraal 2// summatief individueel individueel A10 B3 Blok B GLO-3.VLDHD-14 Vloeiendheid 5 Inleveropdracht vloeiendheid (2 EC) 2 integraal 1//2//3// summatief individueel individueel B9 C3 Schriftelijke toets (3 EC) 3 integraal 1//2// summatief individueel individueel B9 C3 Blok B GLO-3.STEM-11 Stem 5 Schriftelijke toets 5 integraal 2//3// summatief individueel individueel B12 C3 Blok CD GLO-3.LOGO Logopedie Reflectie essay Workshop (5 EC) 5 integraal 2//3//6 3 summatief individueel individueel C10 D3 Schriftelijke toets Kwaliteit en Ethiek (3 EC) 3 integraal 4//6 3 summatief individueel individueel D6 A3 Profilerings-inleveropdracht Kwaliteit en Ethiek (2 EC) 2 integraal /4//5///6 3 summatief individueel individueel D7 A3 Blok CD GLO-3.PO-14 Praktijkgericht Onderzoek 20 Artikel (15 EC) 15 integraal 4//5//6// summatief groep groep D8 E3 Reflectie essay praktijkgerichtonderzoek (5 EC) 5 integraal /5//6// 3 summatief individueel individueel D10 E3 Jaar 4 Cursuscode naam cursus Aantal EC Naam deeltoets toetsdoelstelling Toets HERtoets Blok AB of CD GLO-4.Stage-15 Afstudeereenheid- Stage Praktijkopdrachten en reflectieverslag comp.ontw. 20 integraal 1//2//3//4//5//6 3 summatief individueel individueel A/C8;B/D8 C2/E2 GLO-4.EBPOPDR-15 Afstudeereenheid- EBP 10 Uitgevoerd gelijktijdig met stage 2 10 Integraal 6//7 3 summatief individueel individueel B/D8 C2/E2 Blok AB of CD Profilering Profilering 30 Uitwisselbaar met AE blok 4AB of 4CD 30 divers divers 3 summatief individueel nvt 46/191

47 Studiegids Bacheloropleiding Logopedie Inschrijving en deelname (her)tentamens Inschrijving tentamens Deelname aan tentamens is alleen mogelijk als u hiervoor tijdig bent ingeschreven in OSIRIS ( U bent hier zelf verantwoordelijk voor. Controleer dus altijd of u bent ingeschreven en print uw inschrijfbevestiging. Als u niet correct bent ingeschreven, heeft u geen toegang tot het tentamen. Als u voor een cursus bent ingeschreven, wordt u automatisch ingeschreven voor het eerste reguliere tentamen volgend op de cursus. Als u niet wilt deelnemen aan dit tentamen moet u zich uiterlijk één week na de uiterste inschrijfdatum voor het tentamen uitschrijven. Als u wel stond ingeschreven, maar niet heeft deelgenomen aan het tentamen wordt in OSIRIS NA (niet aanwezig) als tentamenresultaat geregistreerd. Dit is een tentamenuitslag en daarmee verliest u dus een tentamenkans. Voor tentamens die u los van de cursus wilt doen (hertentamens) dient u zich zelf in te schrijven. OSIRIS heeft maximaal één openstaande toetsinschrijving per toets. Dat betekent dat u zich niet voor de eerste en tweede toetsgelegenheid tegelijk kunt inschrijven. Met andere woorden, u kunt zich pas voor een herkansing inschrijven als het resultaat van de eerste kans is ingevoerd in Osiris (indien u ingeschreven was voor de eerste kans). Als u zich per ongeluk inschrijft voor de herkansing i.p.v. de eerste kans, dient u zich eerst uit te schrijven voor de herkansing, waarna u zich kunt inschrijven voor de eerste kans. Wellicht ten overvloede: dit lukt alleen wanneer de inschrijfperiode nog openstaat. Zie voor de inschrijvingsdata, de tabel hieronder. Zie hoofdstuk 6 voor tentamenroosters e.d. Tabel inschrijfdata voor (her) tentamens: Cursussen Data Onderwijsperiode Periode A (blok 1) Open Sluit Periode B (blok 2) Open Sluit Periode C (blok 3) Open Sluit Periode D (blok 4) Open Sluit Periode E (blok 5) Open Sluit Tentamenkansen / herkansingen / vervangende opdracht Het aantal keer dat een tentamen per jaar aangeboden wordt, wordt uitgedrukt in tentamenmogelijkheden. Het aantal keer dat een student het tentamen per jaar mag afleggen, wordt uitgedrukt in het aantal tentamenkansen. Gedurende het studiejaar zijn er per cursus meerdere data waarop u een tentamen kunt afleggen, dit zijn de tentamenmogelijkheden. Zie OSIRIS voor deze data. U heeft als student logopedie 2 tentamenkansen per studiejaar Aan sommige cursussen is slechts één tentamenkans verbonden, omdat herkansing in hetzelfde studiejaar redelijkerwijs niet mogelijk is gelet op de aard van de cursus. Bijvoorbeeld in het geval van stages. In de cursusbeschrijving wordt aangegeven wanneer dit het geval is. Herkansen van een voldoende Als u voor een cursus al een voldoende hebt gehaald, maar u heeft belang bij een hoger cijfer, dan kunt u een verzoek bij de examencommissie indienen om deze voldoende te mogen herkansen. Er moet dan wel sprake zijn van één of meer van de volgende aantoonbare belangen: door de herkansing is aannemelijk dat u alsnog kan voldoen aan de vereisten voor cum laude of met genoegen (zie paragraaf 5.2); Hogeschool Utrecht, Utrecht, juli 2015

48 Studiegids Bacheloropleiding Logopedie door herkansing is aannemelijk dat u alsnog kan voldoen aan het vereiste gemiddelde voor de doorstroom naar uw gewenste vervolgopleiding; het behalen van een hoger resultaat is cruciaal in het kader van een beoogd specifiek carrière perspectief. U moet uw verzoek tijdig en onderbouwd bij de examencommissie indienen, zodra bovenstaand belang optreedt. Treedt het belang in na het behalen van het laatst resultaat dat nodig is voor uw diploma, dan moet u uiterlijk binnen één week nadat dat resultaat in OSIRIS is bekendgemaakt, uw verzoek indienen bij de examencommissie. Uw verzoek om een voldoende te herkansen kan slechts éénmaal worden gehonoreerd en alleen voor een hoofdfasecursus die niet groter is dan 10 EC. Voor onderstaande cursussen is herkansing van een voldoende niet mogelijk:: hoofdfasecursussen waarvan het tentamen als gevolg van een curriculumwijziging niet meer regulier wordt aangeboden; hoofdfasecursussen met een praktijkcomponent, zoals aangemerkt in de studiegids; practica; de afstudeereenheid ( zoals bedoeld in paragraaf 2.5.6). minoren. Wordt uw verzoek toegekend en doet u vervolgens de herkansing, dan geldt als behaalde resultaat het hoogste van de twee resultaten. Voor de herkansing dient u gebruik te maken van een reguliere tentamenmogelijkheid, zoals opgenomen in het tentamenrooster. Heeft u alle benodigde resultaten voor het diploma behaald, dan mag de herkansing niet plaatsvinden langer dan een maand na het laatst behaalde resultaat van uw examenprogramma. Meer informatie over het indienen van een verzoek vindt u in paragraaf Als u in dit studiejaar geen tentamenkans meer heeft, maar u heeft het tentamen nog niet gehaald, dan kunt u in de volgende situaties de examencommissie verzoeken om nog een extra tentamenkans toe te kennen. Overmacht Kunt u door overmacht niet aan een tentamen deelnemen? Verzoek dan de examencommissie om een extra tentamenkans. Van overmacht is sprake als zich een of meer van de volgende omstandigheden voordoen: ziekte; lichamelijke of andere functiestoornis; zwangerschap; bijzondere familieomstandigheden; andere situaties van overmacht, dit ter beoordeling van de examencommissie. De opleiding kan ook een extra tentamenkans toekennen indien dat deel uitmaakt van een vastgesteld beleid gericht op (potentiële) studenten met studievertraging. Studievertraging van ten minste drie maanden Studenten die: ten minste 1 maal hebben deelgenomen aan het tentamen, én voor wie een studie- of afstudeervertraging van ten minste drie maanden dreigt te ontstaan kunnen een verzoek indienen bij de examencommissie voor een extra tentamenkans. Tentamenmogelijkheid bij wijziging of vervanging van een cursus 48/191

49 Studiegids Bacheloropleiding Logopedie In opvolgende studiejaren kunnen de naam, vorm en/of inhoud van cursussen en tentamens wijzigen of worden vervangen. In het collegejaar ná deze wijziging/vervanging krijgt u twee keer de mogelijkheid om op basis van de oude cursus een tentamen af te leggen. Heeft u de cursus na deze mogelijkheden niet afgesloten met een voldoende? Dan dient u vervolgens het tentamen te maken van de nieuwe cursus. Naast een extra tentamenkans kunt u de examencommissie ook om een vervangende opdracht vragen. Dit houdt in dat u het tentamen in een andere dan de reguliere toetsvorm aflegt. De examencommissie kan met een dergelijk verzoek instemmen als: u recht heeft op een tentamenkans, én u al minimaal twee keer heeft deelgenomen aan het reguliere tentamen, én een vakdocent een positief advies geeft, én er een studie- of afstudeervertraging van ten minste drie maanden dreigt te ontstaan. De examencommissie kent ook een vervangende opdracht toe als de student door overmacht of persoonlijke omstandigheden, waaronder financiële, niet deel kan nemen aan een verplichte introductie, excursie of werkweek. Zie art. 34 lid 1, 33, 34 en 36 OER-HU Voorzieningen in geval van een functiebeperking Onder een functiebeperking verstaan we alle lichamelijke, zintuiglijke en psychische aandoeningen die chronisch, dus langdurig, van aard, zijn. Soms is een beperking goed te zien of te horen, zoals een visuele beperking of chronisch stotteren. Het komt echter vaak voor dat een beperking of chronische ziekte niet opvalt. Denk aan dyslexie, chronische vermoeidheid, AD(H)D, CANS/RSI, reuma of psychische aandoeningen zoals depressie en vormen van autisme, zoals PDD-NOS en Syndroom van Asperger. Zie 8.9 voor algemene informatie over studeren met een functiebeperking, en voor algemene informatie over de verzoekprocedure bij de examencommissie. Algemeen Als u een functiebeperking of chronische ziekte heeft, kunt u de examencommissie verzoeken om voorzieningen te treffen waardoor u een examen of tentamen op aangepaste wijze kunt afleggen. Neem als u een functiebeperking of chronische ziekte heeft zo snel mogelijk contact op met de studentendecaan (8.9). Hij/zij kan u informeren over de mogelijkheden en helpen bij het indienen van het verzoek. Een verzoek voor aangepaste voorzieningen moet u tijdig en schriftelijk met bijbehorende deskundigenverklaring indienen bij de examencommissie. Tijdig houdt in dat de opleiding voldoende tijd heeft om het verzoek te behandelen en de logistieke planning in gang te zetten voor de start van de tentamens waarop de aanvraag betrekking heeft. Voorzieningen en faciliteiten De HU biedt in ieder geval de volgende voorzieningen aan: aangepast tentamenmateriaal (bijvoorbeeld vergroot lettertype, een andere kleur papier in verband met dyslexie of visuele beperkingen); het gebruik van een laptop bij een tentamen; verlenging van de tentamentijd; fysieke voorzieningen in de gebouwen (bijvoorbeeld de toegankelijkheid van het schoolgebouw). Daarnaast biedt Hogeschool Utrecht de volgende faciliteiten aan: digitale programma s als Kurzweil, met name bedoeld voor studenten met dyslexie; rustruimte; studentenpsycholoog. Algemene geldigheid van voorzieningen 49/191

50 Studiegids Bacheloropleiding Logopedie Kent de examencommissie een voorziening toe vanwege een functiebeperking en/of chronische ziekte, dan stelt zij tevens de duur van de voorziening vast. U heeft tijdens de vastgestelde periode recht op dezelfde voorziening bij het afnemen van een examen of tentamen aan een andere opleiding als: de toegekende voorziening bij inschrijving en voor het tentamen of examen is gemeld bij de examencommissie van de andere opleiding; u bij aanvang van tentamen of examen het schriftelijk besluit kunt tonen waaruit blijkt dat de voorziening is toegekend; de examencommissie van de andere opleiding de gemelde voorziening niet heeft geweigerd (een weigering moet schriftelijk en gemotiveerd voor het tentamen of examen aan u als student worden bekendgemaakt). Zie art. 39 OER-HU. Extra faciliteiten en groene kaart Studenten die op grond van hun functiebeperking menen recht te hebben op extra voorzieningen (bijvoorbeeld extra tentamentijd bij dyslexie) kunnen dit aan het begin van het studiejaar (in september) aangeven bij de betreffende examencommissie. De student dient voorafgaand aan dit verzoek een afspraak te maken met de decaan; hij/zij kan de student helpen met het opstellen van het verzoek aan de examencommissie. Als de examencommissie het verzoek honoreert, wordt er binnen twee werkweken een groene kaart geleverd door het ambtelijk secretariaat FG. Op deze kaart worden onder meer de toegewezen voorzieningen (bv. extra tentamentijd) vermeld. Dit kan voor meerdere tentamens gelden. Bij elk tentamen waarvoor de voorziening is toegekend, dient de student de groene kaart bij zich te hebben, evenals de gangbare documenten (collegekaart en geldig identiteitsbewijs). Als de student de groene kaart niet kan tonen, vervalt het recht op de toegekende voorziening voor dat tentamen. Extra faciliteiten voor anderstaligen Eerstejaars studenten die bij aanvang van het studiejaar korter dan vijf jaar in Nederland wonen, kunnen een verzoek voor extra tijd voor een theorietoets indienen bij de examencommissie. Dit verzoek geldt alleen voor studenten in het eerste studiejaar. Indien het verzoek wordt goedgekeurd krijg u 25% extra tijd. U kunt ook een verzoek indienen voor het gebruik van een woordenboek. Het woordenboek mag geen aantekeningen bevatten en wordt daarop gecontroleerd door de opleiding, surveillant en/of examinator. Ook de faciliteiten voor anderstaligen worden vermeld op een groene kaart die geleverd wordt door het Ambtelijk secretariaat FG. De student dient bij de betreffende toets de groene kaart bij zich te hebben, evenals de gangbare documenten (collegekaart en geldig identiteitsbewijs). Als de student de groene kaart niet kan tonen, vervalt het recht op de toegekende voorziening voor dat tentamen. Het beleid van de examencommissie IPS is om deze voorziening alleen toe te kennen aan studenten met een buitenlands diploma. De examencommissie kent deze voorziening dus niet toe aan studenten met een Nederlands diploma die een voldoende hebben behaald voor het vak Nederlands Legitimatieplicht bij tentamens Voor deelname aan tentamens bent u verplicht u te legitimeren met een geldig legitimatiebewijs. Zorg er dus voor dat u dat altijd bij u heeft. Een geldig legitimatiebewijs is een geldig(e): paspoort; Europese identiteitskaart; Nederlands of internationaal rijbewijs; vluchtelingendocument. U kunt een nieuwe collegekaart aanvragen bij het STIP (zie 2.8.3) Zie art. 35 OER-HU Gang van zaken tijdens tentamens Bij toetsing op de Faculteit Gezondheidszorg gelden de volgende regels: 50/191

51 Studiegids Bacheloropleiding Logopedie a. Behalve een collegekaart - en evt. door de Examencommissie toegestane hulpmiddelen - mag niets worden meegenomen naar het toetslokaal door de kandidaat b. Telefoons moeten uit staan en in jas of tas zijn opgeborgen; c. Ook horloges en andere beeld en geluidsdragers zijn verboden, tenzij uitdrukkelijk schriftelijke toestemming is verleend door de Examencommissie; d. Jassen en tassen zoveel mogelijk opbergen in een locker (voor locaties van dichtstbijzijnde lockers zie het affiche bij de toetsingang). e. Zodra een kandidaat is toegelaten, mag hij/zij het lokaal niet meer verlaten. Vanaf dan geldt dat men zich in een gecontroleerde toetssituatie bevindt. Zie art. 31 OER-HU. 4.4 Beoordeling Toekennen resultaat en inzage Tentamenbeoordeling De beoordeling van een (deel)tentamen wordt uitgedrukt in: een cijfer op een schaal van 1 t/m 10 zonder decimalen; of een cijfer op een schaal van 1,0 t/m 10,0 en tot op tienden nauwkeurig; of een woordbeoordeling: VRY-O 2 (vrijstelling) Voldaan (VD), Niet Voldaan (NVD). Als u wel ingeschreven staat voor een tentamen, maar daar niet aan deelneemt, wordt het tentamenresultaat NA (niet aanwezig) in OSIRIS geregistreerd. Dit wordt beschouwd als een tentamenuitslag en daarmee verliest u dus een tentamenkans. Als u niet wenst deel te nemen aan een tentamen, zorg er dan dus voor dat u zich tijdig uitschrijft. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan mondeling meegedeelde resultaten. Een tentamen is als voldoende beoordeeld bij een cijfer 5,5 of hoger, of bij de beoordeling Voldaan of bij de beoordeling VRY-O. Een cijferbeoordeling moet wel minstens een 5,5 zijn vóór afronding. Hierbij geldt dat wanneer een cijfer voor afronding lager is dan een 5,50 dit wordt afgerond naar een 5,4 (dan wel naar een 5 als de beoordeling zonder decimalen wordt uitgedrukt). Dus een 5,45 wordt afgerond naar een 5,4 en niet naar een 5,5. Dit is dus geen voldoende beoordeling. Als een tentamen uit meerdere deeltentamens bestaat, kan het zo zijn dat niet alleen eisen worden gesteld aan het gewogen gemiddelde, maar eveneens aan de hoogte van de beoordelingen van de afzonderlijke deeltentamens. Als er sprake is van een zogenaamd bodemcijfer dan staan deze eisen vermeld in de cursusbeschrijving. In aanvulling op/afwijking van bovenstaande geldt dat voor alle deeltentamens van cursussen van deze opleiding het bodemcijfer 5,5 bedraagt. Dit betekent dat EC alleen worden toegekend wanneer voor alle deeltentamens van een cursus minimaal een 5,5 is behaald. Als een tentamen in zijn geheel met goed gevolg is afgelegd, worden de EC van de desbetreffende cursus toegekend. Voor een voldoende voor een deeltentamen krijgt u dus geen EC. De examencommissie kan een tentamen voor alle deelnemende studenten ongeldig verklaren als zij niet kan instaan voor de kwaliteit van de behaalde resultaten, bijvoorbeeld als er onregelmatigheden hebben plaatsgevonden en de examencommissie niet met zekerheid kan vaststellen welke studenten zich wel en welke zich niet hebben schuldig gemaakt aan onregelmatigheden. Omdat de examencommissie dan niet kan instaan voor de kwaliteit van de behaalde resultaten, kan zij de tentamenresultaten van alle deelnemende studenten ongeldig verklaren. In dat geval wordt bij alle deelnemers een NG (Niet Geldig) in OSIRIS geregistreerd. De examencommissie zorgt dat er aan die studenten die zich niet schuldig hebben gemaakt aan de 2 Vrijstellingen worden weergegeven als VRY-O (op grond van eerder gevolgd onderwijs), en tot vorig studiejaar met VRY-A (op grond van een assessment van een gecertificeerd EVC-bureau) of VRY-E (op grond van elders opgedane kennis en vaardigheden zonder EVC assessment), of VRY (niet gespecificeerd). 51/191

52 Studiegids Bacheloropleiding Logopedie onregelmatigheden een extra mogelijkheid wordt geboden om het tentamen te doen. Deze studenten verliezen geen tentamenkans. Iemand die zich wel schuldig heeft gemaakt aan onregelmatigheden kan door de examencommissie voor maximaal een jaar het recht worden ontnomen om een of meer tentamens of examens af te leggen. Zie art. 30, 31 en 34 OER-HU. Bekendmaking tentamenresultaten Als bewijs dat een tentamen is afgelegd, wordt de uitslag door de desbetreffende examinator of examinatoren bekendgemaakt in OSIRIS ( Tentamenresultaten worden altijd bekendgemaakt onder voorbehoud van reken-, type- en andere fouten. U wordt als student geacht zelf uw cijfers te controleren. U kunt daarvoor uit OSIRIS een resultatenlijst printen. Mogelijke fouten moet u binnen vier weken, na bekendmaking van het cijfer in OSIRIS, melden bij de examinator of de examencommissie. Een cijfer in OSIRIS kan onder andere nog wijzigen na controle bij inzage, wijzigingen in de normering of bij een kennelijke fout bij de invoering. Na deze vier weken na bekendmaking worden cijfers geacht definitief te zijn. Daarna kunnen resultaten slechts met goedkeuring van de examencommissie gewijzigd worden. Zie ook art. 37 lid 4 OER-HU bacheloropleidingen. Voor correcties of vragen naar aanleiding van resultaten op digitale kennistoetsen en andere toetsen (schriftelijke tentamens, opdrachten, verslagen en mondelinge tentamens) kunt u contact opnemen met de betrokken examinator (en). U kunt gebruik maken van het toetsinzagemoment dat ingeroosterd wordt of dat u persoonlijk kunt aanvragen bij de betrokken examinatoren. Voor algemen vragen over toetsing kunt u contact opnemen met de Toets Expert Groep (TEG): of Zie art. 36 OER-HU. Voor de bekendmaking van tentamenresultaten gelden de volgende termijnen 3. bij een mondeling tentamen: op de dag van afname door middel van uitreiking van een schriftelijk bewijsstuk. Vervolgens dient het tentamenresultaat binnen drie weken in OSIRIS vermeld te worden. bij overige tentamenresultaten geldt: uiterlijk drie weken na afname van een tentamen. Erkende feestdagen die in OSIRIS staan vermeld, tellen hierbij niet mee en hebben een opschortende werking. De examencommissie kan in bijzondere gevallen afwijken van de genoemde beoordelingstermijnen, mits de studentenbelangen hierdoor niet onevenredig worden geschaad. Zie ook art. 31 en 37 OER-HU bacheloropleidingen. Inzage tentamenwerk Als student heeft u recht op inzage van het gemaakte en beoordeelde tentamenwerk al dan niet gekoppeld aan een nabespreking. U kunt uw werk inzien tot drie weken na het bekendmaken van de tentamenuitslag, maar uiterlijk voor het hertentamen. De examencommissie kan in bijzondere gevallen afwijken van deze termijn, op voorwaarde dat de belangen van studenten niet onevenredig worden geschaad. Het moment van inzage wordt in het jaarrooster vermeld. Deelname aan nabesprekingbijeenkomsten is niet verplicht. Tijdens de nabespreking heeft u het recht om uw schriftelijke werk in te zien. Ook krijgt u een toelichting op de beoordeling van het tentamenwerk. De docent presenteert de juiste antwoorden op de opgaven. Alle specifieke vragen, die voortkomen uit de vergelijking tussen uw schriftelijke werk en de modelantwoorden die de docent presenteert, kunnen tijdens de nabespreking aan de orde komen. Zie art. 31 en 37 OER-HU Onregelmatigheden / fraude Fraude bij tentamens en examens is verboden. Hier wordt zeer streng tegen opgetreden. Maakt u zich schuldig aan fraude (of andere vormen van onregelmatigheden, zie artikel 38 OER-HU bacheloropleidingen) dan kan de examencommissie een of meer van de volgende maatregelen nemen: ontzeggen van deelneming aan een of meer tentamens of het examen voor een termijn van ten hoogste twaalf maanden; onthouden van het diploma, verklaring of certificaat; 3 Een week is een periode van zeven aaneengesloten dagen. 52/191

53 Studiegids Bacheloropleiding Logopedie afnemen van een nieuw onderzoek op de door de examencommissie aan te wijzen onderdelen en op door haar te bepalen wijze, alvorens het diploma, verklaring of certificaat uit te reiken; een aanvullend onderzoek instellen dat gelijkwaardig is aan het oorspronkelijke tentamen. In ernstige gevallen kan de examencommissie de faculteitsdirectie adviseren om uw inschrijving definitief te beëindigen. U kunt zich dan niet opnieuw voor dezelfde opleiding aan de HU inschrijven. Dit advies kan worden gegeven als: 1. u zich eerder schuldig heeft gemaakt aan onregelmatigheden en u daarvoor ten minste een half jaar de deelname aan tentamens is ontzegd, of; 2. er sprake is van verzwarende omstandigheden, bijvoorbeeld van strafrechtelijke aard, zoals: - bedreiging of geweld; - vervalste documenten (bijvoorbeeld diploma s en cijferlijsten) gebruiken; - zonder toestemming vooraf beschikken over (een deel van) het tentamen en/of de normuitwerking (bijvoorbeeld door diefstal/verduistering/heling of doordat u dit van een medestudent heeft gekregen). Voordat de examencommissie een besluit neemt, wordt u gehoord. De examencommissie stelt u zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen twee weken na het horen op de hoogte van de beslissing. Zie voor de volledige procedure artikel 38 van de Onderwijs- en Examenregeling HU ( Schrijft u zich uit als u een sanctie opgelegd heeft gekregen, dan wordt de sanctie opgeschort. Deze herleeft bij herinschrijving. De examencommissie moet instaan voor de kwaliteit van de toetsing en kan om die reden ook genoodzaakt zijn maatregelen te treffen die de belangen van overige studenten raken. Soms kunnen daarom alle tentamenresultaten ongeldig verklaard worden. In dat geval wordt voor het betreffende tentamen nog een extra tentamenmogelijkheid geboden. Het kan ook gebeuren dat de examinatoren of de examencommissie goede redenen hebben om fraude te vermoeden, maar dit niet voldoende kunnen bewijzen en daarom geen sanctie kunnen opleggen. Wel bestaat er dan ernstige twijfel over de vraag of u het resultaat op eigen kracht heeft behaald. In zo n geval kan de examencommissie een aanvullend onderzoek instellen dat gelijkwaardig is aan het oorspronkelijke tentamen. Als u dat niet haalt, wordt dat beschouwd als een bevestiging dat de twijfel terecht was en daarmee vervalt het resultaat en wordt er een NG (Niet Geldig) in OSIRIS geregistreerd. Als het aanvullend onderzoek wel met een voldoende wordt afgesloten dan wordt het oorspronkelijke (eerste) resultaat gehandhaafd. Een uitgebreide toelichting op wat verstaan wordt onder fraude/onregelmatigheden vindt u hier:fout! Verwijzingsbron niet gevonden.. Zie art. 38 OER-HU Bewaring en teruggave tentamen- en examenwerk Alle tentamens en examens worden in elk geval bewaard tot zes maanden na bekendmaking van de uitslag, of tot de beslissing in een eventuele beroepsprocedure met betrekking tot die uitslag. Voor afstudeerproducten geldt een termijn van zeven jaar die ingaat na de beoordeling. In het geval de opleiding tentamens en examens digitaal archiveert, bedraagt de bewaartermijn zeven jaar. Pas na afloop van de bewaartermijn kunt u op eigen verzoek het tentamen- of examenwerk terugkrijgen. Wel is het mogelijk om tussentijds voor eigen rekening een kopie ervan te krijgen. U kunt hiervoor contact op nemen met het secretariaat van de opleiding. In het Privacyreglement studenten HU (zie staan nog andere documenten vermeld die door de hogeschool worden bewaard. In dat reglement zijn ook de verschillende bewaartermijnen opgenomen. Zie art. 41 OER-HU. 53/191

54 Studiegids Bacheloropleiding Logopedie Geldigheidsduur resultaten De resultaten van tentamens, deeltentamens, stages, praktische oefeningen en van afgegeven vrijstellingen zijn zes jaar geldig. Als de geldigheidsduur is verstreken, kunt u de examencommissie verzoeken deze geldigheidsduur te verlengen vanwege de actualiteitswaarde of vragen u een aanvullend of vervangend tentamen op te leggen. Resultaten van een met goed gevolg afgelegd propedeutisch examen zijn onbeperkt geldig. Zie art. 28 OER-HU. 54/191

55 Studiegids Bacheloropleiding Logopedie Diplomering 5.1 Procedure afgifte getuigschrift De examencommissie geeft pas een getuigschrift (ook wel diploma) af nadat de faculteitsdirectie heeft verklaard dat aan de procedurele eisen voor afgifte is voldaan. Daarvoor wordt onderzocht of u aan alle verplichtingen ugens de opleiding heeft voldaan. Zo moeten onder meer alle tentamens van het examenprogramma zijn behaald, de cijfers nog geldig zijn en dient u rechtsgeldig als student te zijn ingeschreven. Het diploma wordt in beginsel in het Nederlands opgesteld. Op uw verzoek kan er, in plaats van een Nederlandstalig diploma, een Engelstalig diploma worden verstrekt. Het Internationaal Diploma Supplement dat kosteloos bij het bachelordiploma en de Associate degree wordt verstrekt, wordt altijd in het Engels opgesteld. Per opleiding kunt u maar één keer een diploma krijgen. Heeft u al een diploma voor de betreffende opleiding ontvangen, of doet u nog extra cursussen of rondt u nog een tweede afstudeerrichting af, dan krijgt u niet nog een diploma, maar wel een verklaring. Degene die aanspraak maakt op uitreiking van een diploma, kan de examencommissie verzoeken daartoe nog niet over te gaan en uitreiking op te schorten. Hiervoor moet u tijdig, uiterlijk één week voor het tijdstip waarop u het laatste tentamen of het afsluitend aanvullend onderzoek aflegt, een schriftelijk gemotiveerd verzoek indienen. Uitstel van uw diplomadatum zou financiële gevolgen kunnen hebben. Het is dan ook aan te bevelen om hierover advies bij de studentendecaan in te winnen. Als u verzoekt om het diploma nog niet te ontvangen dan zijn er twee mogelijkheden: 1. U rondt nog een tweede afstudeerrichting af. In dat geval worden beide afstudeerrichtingen op uw diploma vermeld en wordt de diplomadatum de datum van het laatste tentamen (dan wel afsluitende examen) van uw tweede afstudeerrichting. 2. U rondt nog extra cursussen af. In dat geval wordt uw diploma afgegeven op het examenprogramma en is de diplomadatum de datum van het laatste tentamen van het examenprogramma (of het afsluitend examen). Voor de extra cursussen krijgt u naast uw diploma een verklaring waarop de extra cursussen vermeld worden. Zie art. 42 OER-HU. Let op! Als u uw diploma behaald heeft, zult u uzelf via Studielink moeten uitschrijven voor de opleiding (zie ook 9.2.6). Dit gaat niet automatisch. Pas als u uitgeschreven bent voor een opleiding hoeft u geen collegegeld meer te betalen. Zie art. 42 OER-HU. 5.2 Aantekening cum laude of met genoegen Als u hoge cijfers haalt, komt u mogelijk in aanmerking voor een aantekening cum laude of met genoegen op uw diploma. Daarvoor moet u voldoen aan alle navolgende eisen: Vermelding cum laude (zie ook art. 44 lid 1 OER-HU) aan alle gevolgde cursussen in de hoofdfase (vrijstellingen uitgezonderd) is een beoordeling van ten minste 6.0 vóór afronding verbonden; het gewogen rekenkundige gemiddelde van alle beoordelingen in de hoofdfase (vrijstellingen uitgezonderd) is minimaal 8.0 vóór afronding; de beoordeling van de afstudeereenheid is minimaal 8.0 vóór afronding. Bestaat de afstudeereenheid uit meerdere cursussen, dan moet u voor iedere cursus minimaal een 8.0 vóór afronding hebben behaald; u bent maximaal 4 studiejaren ingeschreven geweest voor de opleiding; u heeft niet meer dan 90 EC aan vrijstellingen gekregen voor de betreffende opleiding; 55/191

56 Studiegids Bacheloropleiding Logopedie resultaten die zijn uitgedrukt in de woorden Voldaan en Niet voldaan en VRIJ tellen niet mee bij deze berekening. Ook extra behaalde EC (bijvoorbeeld bij een excellentieroute) tellen niet mee bij deze berekening. Vermelding met genoegen (zie ook art. 44 lid 2 OER-HU) aan alle gevolgde cursussen in de hoofdfase (vrijstellingen uitgezonderd) is een beoordeling van ten minste 6.0 vóór afronding verbonden; het gewogen rekenkundige gemiddelde van alle beoordelingen in de hoofdfase (vrijstellingen uitgezonderd) is minimaal 7.0 vóór afronding; de beoordeling van de afstudeereenheid is minimaal 7.0 vóór afronding. Bestaat de afstudeereenheid uit meerdere cursussen, dan moet u voor iedere cursus minimaal een 7.0 vóór afronding hebben behaald; u bent maximaal vier studiejaren ingeschreven geweest voor uw opleiding; u heeft niet meer dan 90 EC aan vrijstellingen gekregen voor uw opleiding; resultaten die zijn uitgedrukt in de woorden Voldaan en Niet voldaan en VRIJ tellen niet mee bij deze berekening. Ook extra behaalde EC (bijvoorbeeld bij een excellentieroute) tellen niet mee bij deze berekening. Het betreft bij beide aantekeningen de cijferregistratie zoals weergegeven in OSIRIS. Indien de inschrijvingsduur langer is dan vier studiejaren als gevolg van erkende persoonlijke omstandigheden, kan de examencommissie beslissen dat u toch in aanmerking komt voor de aantekening cum laude of met genoegen. U moet wel voldoen aan alle overige eisen. Neem hiervoor contact op met de studentendecaan. Reikwijdte Bovenstaande regeling is uitsluitend op u van toepassing als u na 1 september 2005 voor het eerst deel heeft genomen aan de hoofdfase van de opleiding. 56/191

57 Studiegids Bacheloropleiding Logopedie Roosters 6.1 HU-onderwijsjaarrooster Het HU onderwijsjaarrooster wordt op gepubliceerd. Het HU onderwijsjaarrooster geeft inzicht in de indeling van de lesweken, de tentamenweken en de vakantie- en onderwijsluwe periodes van het studiejaar. Zowel tijdens de propedeuse als tijdens de hoofdfase is het onderwijsprogramma ingedeeld in vijf perioden (blokken). Deze perioden worden aangeduid met de letters A t/m E (ofwel als blok 1 t/m 5). Periode A + B vormen samen een semester, net als periode C + D. Het jaarrooster studiejaar van de opleiding ziet er als volgt uit: Zie vervolg op volgende pagina 57/191

58 Studiegids Bacheloropleiding Logopedie PERIODE-E Kw datum HU Onderwijskundige Beschrijving / opmerking wk invulling jun-16 E1 onderwijsweek jun-16 E2 onderwijsweek jul-16 E3 onderwijsweek jul-16 E4 onderwijsweek 4 Zomervakantie vlgs OCW jul-16 E5 onderwijsweek 5 Zomervakantie vlgs OCW jul-16 E6 onderwijsweek 6 Zomervakantie vlgs OCW aug-16 E7 onderwijsweek 7 Zomervakantie vlgs OCW aug-16 E8 onderwijsweek 8 Zomervakantie vlgs OCW aug-16 E9 onderwijsweek 9 Zomervakantie vlgs OCW aug-16 E10 Onderwijsweek 10 Dit jaarrooster is onder voorbehoud. Het correcte rooster wordt op Sharepoint gepubliceerd. Zie art. 31 OER-HU. 6.2 Vakanties en vrije dagen De HU kent in het collegejaar de volgende verplichte vakantie en verplichte vrije dagen: Vakantie Data Kerstvakantie 19 december 2014 t/m 3 januari 2015 Verplichte vrije dagen, inclusief de feestdagen 1 e en 2 e kerstdag 25 en 26 december 2015 Nieuwjaarsdag 1 januari 2016 Goede vrijdag 25 maart e paasdag 28 maart 2016 Koningsdag 27 april 2016 Bevrijdingsdag 5 mei 2016 Hemelvaartsdag 5 mei 2016 Dag na Hemelvaartsdag 6 mei e Pinksterdag 16 mei 2016 Zie ook 58/191

Studiegids. Bacheloropleiding. Logopedie 2014-2015

Studiegids. Bacheloropleiding. Logopedie 2014-2015 Studiegids Bacheloropleiding Logopedie 2014-2015 1 Studiegids Bacheloropleiding Logopedie 2014-2015 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep... 7

Nadere informatie

Studiegids Bacheloropleiding Journalistiek 2015-2016. Studiegids. Bacheloropleiding. Journalistiek 2015-2016 1/114

Studiegids Bacheloropleiding Journalistiek 2015-2016. Studiegids. Bacheloropleiding. Journalistiek 2015-2016 1/114 Studiegids Bacheloropleiding Journalistiek 2015-2016 1/114 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 7 2 Inrichting van de opleiding 9 2.1 Beroepsprofiel... 9 2.1.1 Beroep... 9 2.1.2 Uitwerking van beroepsprofiel... 9

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Logopedie

Studiegids. Bacheloropleiding. Logopedie Studiegids Bacheloropleiding Logopedie 2016-2017 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, juli 2016 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep... 7

Nadere informatie

Ruimtelijke Ordening en Planologie Voltijd

Ruimtelijke Ordening en Planologie Voltijd Studiegids Bacheloropleiding Ruimtelijke Ordening en Planologie Voltijd 2013-2014 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bijlage, Bachelor Opleiding Docent Muziek

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bijlage, Bachelor Opleiding Docent Muziek ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bijlage, Bachelor Opleiding Docent Muziek Studiejaar 2013-2014 Algemeen 1. Deze bijlage bij het algemene gedeelte van de Onderwijs- en examenregeling van Codarts is van toepassing

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. AD Eventmanager 2015-2016

Studiegids. Bacheloropleiding. AD Eventmanager 2015-2016 Studiegids Bacheloropleiding AD Eventmanager 2015-2016 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, juli 2015 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep...

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Communicatiemanagement voltijd 2015-2016

Studiegids. Bacheloropleiding. Communicatiemanagement voltijd 2015-2016 Studiegids Bacheloropleiding Communicatiemanagement voltijd 2015-2016 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, juli 2015 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1.

INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1. 1 INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1.4 Onderwijs- en examenregeling... 4 2. TOELATING TOT DE OPLEIDING...

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Facility Management 2013-2014. Versie 1.1. Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2013

Studiegids. Bacheloropleiding. Facility Management 2013-2014. Versie 1.1. Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2013 Studiegids Bacheloropleiding Facility Management 2013-2014 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2013 Versie 1.1 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Communicatiesystemen Afstudeerrichting Bedrijfscommunicatie 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding. Communicatiesystemen Afstudeerrichting Bedrijfscommunicatie 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding Communicatiesystemen Afstudeerrichting Bedrijfscommunicatie 2013-2014 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, januari 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Bouwtechnische Bedrijfskunde Voltijd 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding. Bouwtechnische Bedrijfskunde Voltijd 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding Bouwtechnische Bedrijfskunde Voltijd 2013-2014 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

Studiegids. Associate Degree Eventmanager 2013-2014

Studiegids. Associate Degree Eventmanager 2013-2014 Studiegids Associate Degree Eventmanager 2013-2014 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, januari 2013 Studiegids AD Eventmanager 2013-2014 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Geodesie/Geo-informatica Duaal 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding. Geodesie/Geo-informatica Duaal 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding Geodesie/Geo-informatica Duaal 2013-2014 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

Studiegids. Associate degree Eventmanager 2012-2013

Studiegids. Associate degree Eventmanager 2012-2013 Studiegids Associate degree Eventmanager 2012-2013 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2012 Studiegids Associate degree Eventmanager 2012-2013 2/132 Studiegids Associate degree Eventmanager

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Milieukunde Duaal 2014-2015

Studiegids. Bacheloropleiding. Milieukunde Duaal 2014-2015 Studiegids Bacheloropleiding Milieukunde Duaal 2014-2015 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, juli 2014 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep...

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Civiele Techniek Voltijd 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding. Civiele Techniek Voltijd 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding Civiele Techniek Voltijd 2013-2014 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding 2014-2015 COMMUNICATIESYSTEMEN, AFSTUDEERRICHTING DIGITALE MEDIA EN COMMUNICATIE

Studiegids. Bacheloropleiding 2014-2015 COMMUNICATIESYSTEMEN, AFSTUDEERRICHTING DIGITALE MEDIA EN COMMUNICATIE Studiegids Bacheloropleiding COMMUNICATIESYSTEMEN, AFSTUDEERRICHTING DIGITALE MEDIA EN COMMUNICATIE 2014-2015 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep...

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Communicatiemanagement voltijd 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding. Communicatiemanagement voltijd 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding Communicatiemanagement voltijd 2013-2014 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, januari 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Facility Management 2012-2013. Versie 1.3

Studiegids. Bacheloropleiding. Facility Management 2012-2013. Versie 1.3 Studiegids Bacheloropleiding Facility Management 2012-2013 Versie 1.3 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2012 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Communicatiesystemen Digitale Media en Communicatie 2015-2016

Studiegids. Bacheloropleiding. Communicatiesystemen Digitale Media en Communicatie 2015-2016 Studiegids Bacheloropleiding Communicatiesystemen Digitale Media en Communicatie 2015-2016 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, juli 2015 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7

Nadere informatie

Verkorte studiegids. Bacheloropleiding ACADEMISCHE LERARENOPLEIDING PRIMAIR ONDERWIJS (ALPO) 2013-2014

Verkorte studiegids. Bacheloropleiding ACADEMISCHE LERARENOPLEIDING PRIMAIR ONDERWIJS (ALPO) 2013-2014 Verkorte studiegids Bacheloropleiding ACADEMISCHE LERARENOPLEIDING PRIMAIR ONDERWIJS (ALPO) 2013-2014 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 3 2 Inrichting van

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding deeltijd. Informatica 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding deeltijd. Informatica 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding deeltijd Informatica 2013-2014 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep... 7 2.1.2 Uitwerking van beroepsprofiel...

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Journalistiek 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding. Journalistiek 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding Journalistiek 2013-2014 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, januari 2013 Studiegids bacheloropleiding Journalistiek 2013-2014 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting

Nadere informatie

Studiegids Bachelor Fysiotherapie voltijd 2014-2015

Studiegids Bachelor Fysiotherapie voltijd 2014-2015 Studiegids Bachelor Fysiotherapie voltijd 2014-2015 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep... 7 2.1.2 Uitwerking van beroepsprofiel... 7 2.1.3

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding Pedagogiek. Voltijd 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding Pedagogiek. Voltijd 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding Pedagogiek Voltijd 2013-2014 Hogeschool Utrecht, Utrecht, september 2013 Studiegids bacheloropleiding Pedagogiek Voltijd 2013-2014 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting

Nadere informatie

De onderwijs- en examenregeling

De onderwijs- en examenregeling De onderwijs- en examenregeling Algemeen In de onderwijs- en examenregeling (OER) wordt informatie gegeven over het onderwijs van een opleiding of een groep van opleidingen. Heeft de OER betrekking op

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Journalistiek 2014-2015

Studiegids. Bacheloropleiding. Journalistiek 2014-2015 Studiegids Bacheloropleiding Journalistiek 2014-2015 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, januari 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep...

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding deeltijd. Technische Bedrijfskunde 2014-2015

Studiegids. Bacheloropleiding deeltijd. Technische Bedrijfskunde 2014-2015 Studiegids Bacheloropleiding deeltijd Technische Bedrijfskunde 2014-2015 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, juli 2014 Studiegids Bacheloropleiding Technische Bedrijfskunde Deeltijd 2014-2015 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Logopedie 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding. Logopedie 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding Logopedie 2013-2014 Hogeschool Utrecht, Utrecht, september 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep... 7 2.1.2

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling Hoofdstuk 3 Opleidingsdeel LVO

Onderwijs- en examenregeling Hoofdstuk 3 Opleidingsdeel LVO Onderwijs- en examenregeling Hoofdstuk 3 Opleidingsdeel LVO 2016-2017 Opleidingsdeel voor de bachelor lerarenopleidingen voortgezet onderwijs van Driestar hogeschool (onderdeel van Driestar educatief)

Nadere informatie

Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER)

Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Fractie VUUR, Universiteitsraad www.verenigingvuur.nl info@verenigingvuur.nl - 2 - Voorwoord

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Financial Services Management 2013-2014. Versie 1.2

Studiegids. Bacheloropleiding. Financial Services Management 2013-2014. Versie 1.2 Studiegids Bacheloropleiding Financial Services Management 2013-2014 Versie 1.2 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Farmakunde 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding. Farmakunde 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding Farmakunde 2013-2014 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep... 7 2.1.2 Uitwerking van beroepsprofiel... 7 2.1.3 Competenties

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Electronic Engineering and Design. Duaal 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding. Electronic Engineering and Design. Duaal 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding Electronic Engineering and Design Duaal 2013-2014 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, januari 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 6 2 Inrichting van de opleiding 8 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Farmakunde 2014-2015

Studiegids. Bacheloropleiding. Farmakunde 2014-2015 Studiegids Bacheloropleiding Farmakunde 2014-2015 Studiegids Bacheloropleiding Farmakunde 2014-2015 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep... 7

Nadere informatie

Deze versie treedt in werking op 1 september 2016 en vervangt alle voorgaande versies.

Deze versie treedt in werking op 1 september 2016 en vervangt alle voorgaande versies. III FACULTEIT COMMUNICATIE EN JOURNALISTIEK Vastgesteld door de faculteitsdirectie op 14 maart 2016. Instemming van de facultaire medezeggenschapsraad op 4 juli 2016. Deze versie treedt in werking op 1

Nadere informatie

Studiegids. Associate Degree Kinderopvang. Pedagogiek, deeltijd 2012-2013

Studiegids. Associate Degree Kinderopvang. Pedagogiek, deeltijd 2012-2013 Studiegids Associate Degree Kinderopvang Pedagogiek, deeltijd 2012-2013 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2012 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

OER. Uitleg over de. Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER)

OER. Uitleg over de. Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Fractie VUUR, Universiteitsraad www.verenigingvuur.nl info@verenigingvuur.nl Voorwoord De Onderwijs-

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Communicatiesystemen. Afstudeerrichting Digitale Media en Communicatie 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding. Communicatiesystemen. Afstudeerrichting Digitale Media en Communicatie 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding Communicatiesystemen Afstudeerrichting Digitale Media en Communicatie 2013-2014 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep...

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding deeltijd. Pedagogiek 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding deeltijd. Pedagogiek 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding deeltijd Pedagogiek 2013-2014 Studiegids bacheloropleiding Pedagogiek deeltijd 2013-2014 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7

Nadere informatie

Studiegids bacheloropleiding Propedeutische Fase Social Work voltijd 2013-2014

Studiegids bacheloropleiding Propedeutische Fase Social Work voltijd 2013-2014 Studiegids bacheloropleiding Propedeutische Fase Social Work voltijd 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding Propedeutische Fase Social Work 2013-2014 1/137 Studiegids bacheloropleiding Propedeutische Fase

Nadere informatie

Studiegids bacheloropleiding CM deeltijd 2012-2013. Studiegids. Bacheloropleiding. Deeltijd 2012-2013 1/130

Studiegids bacheloropleiding CM deeltijd 2012-2013. Studiegids. Bacheloropleiding. Deeltijd 2012-2013 1/130 Studiegids Bacheloropleiding Deeltijd 2012-2013 1/130 2/130 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 6 2 Inrichting van de opleiding 8 2.1 Beroepsprofiel... 8 2.1.1 Beroep... 8 2.1.2 Uitwerking van beroepsprofiel...

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Bouwkunde Voltijd 2014-2015

Studiegids. Bacheloropleiding. Bouwkunde Voltijd 2014-2015 Studiegids Bacheloropleiding Bouwkunde Voltijd 2014-2015 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, juli 2014 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep...

Nadere informatie

Studiegids bacheloropleiding AOT-Techniek - Integrated Building & Engineering 2012-2013

Studiegids bacheloropleiding AOT-Techniek - Integrated Building & Engineering 2012-2013 Studiegids Bacheloropleiding AOT-Techniek - Integrated Building & Engineering 2012-2013 1/120 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 6 2 Inrichting van de opleiding 8 2.1 Beroepsprofiel... 8 2.1.1 Beroep... 8 2.1.2

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 014-015 Master Pedagogiek CROHO-nummer 44113 deeltijd 1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1. Informatie en communicatie...

Nadere informatie

A. Nadere facultaire invulling van onderstaande artikelen uit de HU-OER 2014-2015

A. Nadere facultaire invulling van onderstaande artikelen uit de HU-OER 2014-2015 10 FACULTAIRE OER: FACULTEIT COMMUNICATIE EN JOURNALISTIEK Vastgesteld door de faculteitsdirecteur op 27 januari 2014 Instemming van de facultaire medezeggenschapsraad op..2014 A. Nadere facultaire invulling

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding deeltijd. Commerciële Economie 2013-2014. Versie 1.1

Studiegids. Bacheloropleiding deeltijd. Commerciële Economie 2013-2014. Versie 1.1 Studiegids Bacheloropleiding deeltijd Commerciële Economie 2013-2014 Versie 1.1 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2013 Studiegids bacheloropleiding deeltijd Commerciële Economie 2013-2014

Nadere informatie

Studiegids bacheloropleiding Creatieve Therapie 2013-2014. Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Creatieve Therapie 2013-2014

Studiegids bacheloropleiding Creatieve Therapie 2013-2014. Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Creatieve Therapie 2013-2014 Studiegids bacheloropleiding Creatieve Therapie 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding voltijd Creatieve Therapie 2013-2014 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Bouwkunde Voltijd 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding. Bouwkunde Voltijd 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding Bouwkunde Voltijd 2013-2014 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1

Nadere informatie

A. Nadere facultaire invulling van onderstaande artikelen uit de HU-OER 2015-2016

A. Nadere facultaire invulling van onderstaande artikelen uit de HU-OER 2015-2016 10 FACULTAIRE OER: FACULTEIT COMMUNICATIE EN JOURNALISTIEK Vastgesteld door de faculteitsdirecteur op 2 maart 2015 Met nstemming van de facultaire medezeggenschapsraad A. Nadere facultaire invulling van

Nadere informatie

Examenreglement 2014-2015

Examenreglement 2014-2015 Examenreglement 2014-2015 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 Algemeen 3 Hoofdstuk 2 Toelating tot opleidingen en cursussen 4 Hoofdstuk 3 Onderwijsprogramma 5 Hoofdstuk 4 Getuigschrift 7 Hoofdstuk 5 Doel en vorm

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Bouwkunde Duaal 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding. Bouwkunde Duaal 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding Bouwkunde Duaal 2013-2014 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding HBO-Rechten deeltijd inclusief afstudeerrichting kandidaatgerechtsdeurwaarder 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding HBO-Rechten deeltijd inclusief afstudeerrichting kandidaatgerechtsdeurwaarder 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding HBO-Rechten deeltijd inclusief afstudeerrichting kandidaatgerechtsdeurwaarder Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2013 Studiegids bacheloropleiding HBO-Rechten

Nadere informatie

Studiegids. Associate Degree opleiding. Intercedent 2013-2014. Versie 1.1

Studiegids. Associate Degree opleiding. Intercedent 2013-2014. Versie 1.1 Studiegids Associate Degree opleiding Intercedent 2013-2014 Versie 1.1 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2013 Studiegids associate degree opleiding Intercedent 2013-2014 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Biologie & Medisch Laboratoriumonderzoek (Life Sciences)

Biologie & Medisch Laboratoriumonderzoek (Life Sciences) Studiegids Bacheloropleiding Biologie & Medisch Laboratoriumonderzoek (Life Sciences) Deeltijd 2014-2015 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep...

Nadere informatie

Associate Degree Business Management Amersfoort

Associate Degree Business Management Amersfoort Studiegids Bacheloropleiding Business Management Amersfoort Associate Degree Business Management Amersfoort 2013-2014 Versie 1.2 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2013 Amersfoort 2013-2014

Nadere informatie

Studeren aan het hbo. W i n d e s h e i m z e t k e n n i s i n w e r k i n g

Studeren aan het hbo. W i n d e s h e i m z e t k e n n i s i n w e r k i n g Studeren aan het hbo Inhoud van de presentatie Kenmerken van het hbo Verschil tussen havo en hbo Verschil hbo en universiteit Opbouw van een hbo-opleiding Studieresultaten en begeleiding Toelating en aanmelding

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Electronic Engineering and Design. Voltijd 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding. Electronic Engineering and Design. Voltijd 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding Electronic Engineering and Design Voltijd 2013-2014 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, januari 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 6 2 Inrichting van de opleiding 8 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

Studiegids Bacheloropleidingen Oogzorg (Optometrie & Orthoptie) 2015-2016

Studiegids Bacheloropleidingen Oogzorg (Optometrie & Orthoptie) 2015-2016 Studiegids Bacheloropleidingen Oogzorg Optometrie & Orthoptie 2015-2016 Studiegids Bacheloropleidingen Oogzorg (Optometrie & Orthoptie) 2015-2016 2/318 Studiegids Bacheloropleidingen Oogzorg (Optometrie

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Huidtherapie 2015-2016

Studiegids. Bacheloropleiding. Huidtherapie 2015-2016 Studiegids Bacheloropleiding Huidtherapie 2015-2016 Studiegids Bacheloropleiding Huidtherapie 2015-2016 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep...

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Medische Hulpverlening 2012-2013

Studiegids. Bacheloropleiding. Medische Hulpverlening 2012-2013 Studiegids Bacheloropleiding Medische Hulpverlening 2012-2013 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2012 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. HBO-Rechten Voltijd 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding. HBO-Rechten Voltijd 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding HBO-Rechten Voltijd 2013-2014 Hogeschool Utrecht, Studentzaken / JZ Utrecht, september 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Master leraar Algemene Economie Croho: 45275 deeltijd 1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Culturele en Maatschappelijke Vorming Afstudeerrichting Social Management 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding. Culturele en Maatschappelijke Vorming Afstudeerrichting Social Management 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding Culturele en Maatschappelijke Vorming 2013-2014 1/117 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep... 7 2.1.2 Uitwerking

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Bedrijfseconomie 2013-2014. Versie 1.1

Studiegids. Bacheloropleiding. Bedrijfseconomie 2013-2014. Versie 1.1 Studiegids Bacheloropleiding Bedrijfseconomie 2013-2014 Versie 1.1 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding deeltijd. Technische Bedrijfskunde 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding deeltijd. Technische Bedrijfskunde 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding deeltijd Technische Bedrijfskunde 2013-2014 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, januari 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 6 2 Inrichting van de opleiding 8 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

Studiegids Bacheloropleiding Informatica voltijd 2014-2015

Studiegids Bacheloropleiding Informatica voltijd 2014-2015 Studiegids Bacheloropleiding Informatica voltijd 2014-2015 1/104 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep... 7 2.1.2 Uitwerking van beroepsprofiel...

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Bedrijfskunde MER. Voltijd 2012-2013. Versie 1.2

Studiegids. Bacheloropleiding. Bedrijfskunde MER. Voltijd 2012-2013. Versie 1.2 Studiegids Bacheloropleiding Bedrijfskunde MER Voltijd 2012-2013 Versie 1.2 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2012 Studiegids bacheloropleiding Bedrijskunde MER 2012-2013 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Studiegids bacheloropleiding Communicatiemanagment voltijd 2012-2013. Studiegids. Bacheloropleiding. Communicatiemanagement Voltijd 2012-2013 1/277

Studiegids bacheloropleiding Communicatiemanagment voltijd 2012-2013. Studiegids. Bacheloropleiding. Communicatiemanagement Voltijd 2012-2013 1/277 Studiegids Bacheloropleiding Communicatiemanagement Voltijd 2012-2013 1/277 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep... 7 2.1.2 Uitwerking van beroepsprofiel...

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Industriële Automatisering. Voltijd 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding. Industriële Automatisering. Voltijd 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding Industriële Automatisering Voltijd 2013-2014 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, januari 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 6 2 Inrichting van de opleiding 8 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 05-06 Master Pedagogiek CROHO-nummer 443 variant: deeltijd NHL Hogeschool Afdeling: Zorg en Welzijn Versie: Concept besproken met AO-M.Peda 8-4-5 / definitief

Nadere informatie

Studiegids bacheloropleiding Creatieve Therapie Deeltijd 2014-2015. Studiegids. Bacheloropleiding deeltijd. Creatieve Therapie 2014-2015 1/96

Studiegids bacheloropleiding Creatieve Therapie Deeltijd 2014-2015. Studiegids. Bacheloropleiding deeltijd. Creatieve Therapie 2014-2015 1/96 Studiegids Bacheloropleiding deeltijd Creatieve Therapie 2014-2015 1/96 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep... 7 2.1.2 Uitwerking van beroepsprofiel...

Nadere informatie

Studiegids. Associate Degree. Assistent Marketeer. Deeltijd 2013-2014. Versie 1.1

Studiegids. Associate Degree. Assistent Marketeer. Deeltijd 2013-2014. Versie 1.1 Studiegids Associate Degree Assistent Marketeer Deeltijd 2013-2014 Versie 1.1 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Farmakunde

Studiegids. Bacheloropleiding. Farmakunde Studiegids Bacheloropleiding Farmakunde 2017-2018 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, juli 2017 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 4 2 De opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep... 7 2.1.2 Uitwerking

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding deeltijd. Business IT & Management 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding deeltijd. Business IT & Management 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding deeltijd Business IT & Management 2013-2014 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep... 7 2.1.2 Uitwerking van beroepsprofiel...

Nadere informatie

Studiegids bacheloropleiding Creatieve Therapie Deeltijd 2013-2014. Studiegids. Bacheloropleiding deeltijd. Creatieve Therapie 2013-2014 1/145

Studiegids bacheloropleiding Creatieve Therapie Deeltijd 2013-2014. Studiegids. Bacheloropleiding deeltijd. Creatieve Therapie 2013-2014 1/145 Studiegids Bacheloropleiding deeltijd Creatieve Therapie 2013-2014 1/145 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep... 7 2.1.2 Uitwerking van beroepsprofiel...

Nadere informatie

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven 10 SPECIFIEKE FACULTAIRE BEPALINGEN Faculteit Educatie A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven Artikel 32 Inschrijving voor cursussen 3A De student is

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Mediatechnologie. Voltijd 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding. Mediatechnologie. Voltijd 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding Mediatechnologie Voltijd 2013-2014 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, januari 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 6 2 Inrichting van de opleiding 8 2.1 Beroepsprofiel... 8

Nadere informatie

Errata Studiegids. Bacheloropleiding Leraar Basisonderwijs Deeltijd

Errata Studiegids. Bacheloropleiding Leraar Basisonderwijs Deeltijd Errata Studiegids Bacheloropleiding Leraar Basisonderwijs Deeltijd 2015-2016 Inhoudsopgave 1 Algemeen 3 2 Errata 4 2.1 Afstuderen (paragraaf 2.5.6)... 4 2.2 HU Onderwijsrooster (paragraaf 6.1)... 4 2.3

Nadere informatie

Studiegids. Bachelor Mondzorgkunde. Voltijd 2014-2015

Studiegids. Bachelor Mondzorgkunde. Voltijd 2014-2015 Studiegids Bachelor Mondzorgkunde Voltijd 2014-2015 Hogeschool Utrecht, september 2013 Studiegids Bachelor Mondzorgkunde voltijd 2014-2015 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Bedrijfskunde MER 2013-2014. Versie 1.1

Studiegids. Bacheloropleiding. Bedrijfskunde MER 2013-2014. Versie 1.1 Studiegids Bacheloropleiding Bedrijfskunde MER 2013-2014 Versie 1.1 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

Propedeutische Fase Social Work Deeltijd

Propedeutische Fase Social Work Deeltijd Studiegids Bacheloropleiding Propedeutische Fase Social Work Deeltijd 2013-2014 1/130 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep... 7 2.1.2 Uitwerking

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Medische Hulpverlening 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding. Medische Hulpverlening 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding Medische Hulpverlening 2013-2014 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep... 7 2.1.2 Uitwerking van beroepsprofiel...

Nadere informatie

Studiegids bacheloropleiding Journalistiek 2012-2013. Studiegids. Bacheloropleiding. Journalistiek 2012-2013. Datum juli 2012. Versie 5.

Studiegids bacheloropleiding Journalistiek 2012-2013. Studiegids. Bacheloropleiding. Journalistiek 2012-2013. Datum juli 2012. Versie 5. Studiegids Bacheloropleiding Journalistiek 2012-2013 Datum juli 2012 Versie 5.0 1/292 Documentbeheer Titel versie datum Status Studiegids Journalistiek 1.0 25 mei 2012 Concept Malika Studiegids Journalistiek

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding deeltijd. Bedrijfskunde MER 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding deeltijd. Bedrijfskunde MER 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding deeltijd Bedrijfskunde MER 2013-2014 Versie 1.1 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2013 Studiegids bacheloropleiding deeltijd Bedrijfskunde MER 2013-2014 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Huidtherapie 2014-2015

Studiegids. Bacheloropleiding. Huidtherapie 2014-2015 Studiegids Bacheloropleiding Huidtherapie 2014-2015 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, juli 2014 Studiegids Bacheloropleiding Huidtherapie 2014-2015 2/198 Studiegids Bacheloropleiding Huidtherapie

Nadere informatie

DEEL B VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE BACHELOROPLEIDING ROEMEENSE TAAL EN CULTUUR

DEEL B VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE BACHELOROPLEIDING ROEMEENSE TAAL EN CULTUUR DEEL B VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE BACHELOROPLEIDING ROEMEENSE TAAL EN CULTUUR 2015-2016 Deel B: opleidingsspecifiek deel 1. Algemene bepalingen Artikel 1.1 Begripsbepalingen Artikel 1.2

Nadere informatie

Regeling Bindend Studieadvies

Regeling Bindend Studieadvies Regeling Bindend Studieadvies 2015-2016 Deze regeling is een uitwerking van artikel 58 van de OER en beschrijft de procedures van het uitbrengen van het bindend studie advies tijdens het eerste studiejaar

Nadere informatie

Bijlage Onderwijs- en Examenregeling (OER) Bachelor Programma Academische Opleiding Leraar Basisonderwijs

Bijlage Onderwijs- en Examenregeling (OER) Bachelor Programma Academische Opleiding Leraar Basisonderwijs Bijlage Onderwijs- en Examenregeling (OER) Bachelor Programma Academische Opleiding Leraar Basisonderwijs Faculteit der Gedrags- en Maatschappijwetenschappen 2016-2017 Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Leraar Geschiedenis

Studiegids. Bacheloropleiding. Leraar Geschiedenis Studiegids Bacheloropleiding Leraar Geschiedenis 2017-2018 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, juli 2017 Studiegids bacheloropleiding Leraar Geschiedenis 2017-2018 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 4 2 De

Nadere informatie

Associate Degree Business Management Utrecht

Associate Degree Business Management Utrecht Studiegids Bacheloropleiding Business Management Utrecht Associate Degree Business Management Utrecht 2013-2014 Versie 1.2 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord

Nadere informatie

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven:

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven: III FACULTEIT GEZONDHEIDSZORG A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven: Artikel 23 Studieadvies in de propedeutische fase 5.2 Voor het afgeven van een positief

Nadere informatie

Bindend Studieadvies (BSA)

Bindend Studieadvies (BSA) BSA_4luik_0708.qxp:BSA folder recht 06-06-2007 18:18 Pagina 1 Bindend Studieadvies (BSA) Neem contact op met het Bureau Studiebegeleiding Om dispensatie te krijgen van het negatief BSA moet u uw persoonlijke

Nadere informatie

[60738] Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Islam in de moderne wereld. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

[60738] Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Islam in de moderne wereld. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [60738] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Islam in de moderne wereld Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 - Toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) DEEL 1: AVANS GENERIEK

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) DEEL 1: AVANS GENERIEK ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) DEEL 1: AVANS GENERIEK 1 De inhoud van de Onderwijs- en Examenregelingen Hoofdstuk 1 ALGEMEEN 1.1 Algemene bepalingen 1 Avans Hogeschool kent, conform artikel 7.59. van

Nadere informatie

Studiegids bachelor opleiding en Associate degree Chemische Technologie duaal 2013-2014

Studiegids bachelor opleiding en Associate degree Chemische Technologie duaal 2013-2014 Studiegids bacheloropleiding en Associate degree Chemische Technologie duaal 2013-2014 1/236 2/236 Inhoudsopgave Voorwoord 6 2 Inrichting van de opleiding 8 2.1 Beroepsprofiel... 8 2.1.1 Beroep... 8 2.1.2

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Pedagogiek, deeltijd 2012-2013

Studiegids. Bacheloropleiding. Pedagogiek, deeltijd 2012-2013 Studiegids Bacheloropleiding Pedagogiek, deeltijd 2012-2013 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2012 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1

Nadere informatie

Ruimtelijke Ordening en Planologie Voltijd

Ruimtelijke Ordening en Planologie Voltijd Studiegids Bacheloropleiding Ruimtelijke Ordening en Planologie Voltijd 2014-2015 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, juli 2014 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie