Studiegids. Bacheloropleiding. Electronic Engineering and Design. Voltijd

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Studiegids. Bacheloropleiding. Electronic Engineering and Design. Voltijd 2013-2014"

Transcriptie

1 Studiegids Bacheloropleiding Electronic Engineering and Design Voltijd Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, januari 2013

2 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 6 2 Inrichting van de opleiding Beroepsprofiel Beroep Uitwerking van beroepsprofiel Competenties beginnende beroepsbeoefenaar Vaardigheden afgestudeerde Werkveld en functies Opleidingsprofiel Algemeen Doelstelling opleiding Het hbo-niveau van de opleiding Didactische uitgangspunten Inrichting opleiding Opleidingsvarianten Verkorte en versnelde opleidingsroutes Getuigschriften Graden en titulatuur Opleidingsstructuur Propedeuse Programma Studieadvies Overstappen Hoofdfase Toelating hoofdfase Programma s Stages en stagewaardigheid Profileringsruimte Excellentie Afstuderen Vervolgopleidingsmogelijkheden Examencommissie Introductie- en begeleidingsdagen, excursies, werkweken en trainingen Voorzieningen Begeleiding ICT-faciliteiten Algemeen Studentenmail SharePoint OSIRIS Student Wachtwoord Informatiebeveiliging en privacy Registratie studievoortgang Onderwijsbureau Studievereniging Opleidingscommissies Contactgegevens Cursussen Cursusdeelname Inschrijving voor cursussen Aanwezigheidsplicht Ingangseisen Cursusbeschrijvingen Tentamens en examens 38 2/182

3 4.1 Introductie Vrijstellingen Organisatie tentamens Tentamenvorm en -duur Tentamenrooster Inschrijving en deelname (her)tentamens Voorzieningen in geval van een functiebeperking Legitimatieplicht bij tentamens Gang van zaken tijdens tentamens Beoordeling Toekennen resultaat en inzage Onregelmatigheden / fraude Bewaring en teruggave tentamen- en examenwerk Geldigheidsduur resultaten Diplomering Procedure afgifte getuigschrift Aantekening cum laude of met genoegen Roosters Jaarrooster Vakanties en vrije dagen Lesdagen en -tijden Openingstijden gebouwen Roosterinformatie en -wijzigingen Klachten, bezwaar en beroep Inleiding Bezwaar Beroep Beroep aantekenen Hoger beroep Klachten Klacht indienen Herzieningsverzoeken bij klachten Ongewenst gedrag Schema klachten, bezwaar en beroep Studentzaken Studiebegeleiding Profileringsfonds Studentendecaan Vertrouwenspersoon Studentenarts Bureau Studentenpsychologen Mediation Studeren met een functiebeperking Verbetering taalvaardigheden Bibliotheek International Office Study abroad Stage in het buitenland Medezeggenschap Inspraakorganen Ondersteuning bestuurlijk actieve studenten Studium Generale Studentenvereniging Algemeen Bestuursbeurs Topsport Trajectum /182

4 8.17 Sport Veilig, gezond en milieuvriendelijk studeren Verzekeringen: aansprakelijkheid, ongevallen en reisverzekering Werken naast je studie Huisvesting Over de HU Algemene informatie Onderwijsprofiel HU Bachelor- en masterstelsel Hogeschool- en faculteitsregelingen Orderegels Kwaliteitszorg Organogram HU Locaties HU Algemene informatie faculteit Natuur en Techniek Algemeen Organogram faculteit Contactgegevens Plattegrond Praktische voorschriften en aanwijzingen Faciliteiten In- en uitschrijven voor de opleiding Toelatingsonderzoek Studiekosten, eigen bijdragen en tegemoetkoming Collegegeld Kosten voor boeken en leermiddelen Overige kosten Financiële tegemoetkoming Cursusbeschrijvingen TEET-VABACHEX-12 - Afstuderen TCET-DUAFSTUD-10 - TCET-DUAFSTUD Cursus DU3... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd TEET-VEPBEST Besturingstechniek TEET-VEKCOMT Communicatietechniek TEET-VEKCOMT3-11- Communicatietechniek TEET-VEKSIGBW-11- Digitale en analoge signaalbewerking TEET-VEIDSIG2-11- Digitale Signaalbewerking TEET-VEKDISY2-11- Digitale systemen 2 (VHDL) TEET-VEIEMCO-11- Elektromagnetische compatibiliteit TEET-VEIELEC Elektronica TEET-VEIKEMSY-11- Embedded systems design TEET-VEIKEMSY-13 - Embedded systems design TEET-VEIKGES-11- Gevorderde gesprekstechnieken TEET-VEIPROJ1-11- Ingenieursfaseproject TEET-VEIPROJ2-11- Ingenieursfaseproject TEET-VEIKPRJ7-11- Ingenieursfaseproject semester TEET-VEPINLEI-12 - Inleiding elektrotechniek TEET-VEIKINT-11- Interface technieken TEET-VEIKINT-13 - Interface technieken TEET-VEKPROJ1-11- Kernfaseproject TEET-VEKPROJ2-11- Kernfaseproject TEET-VEKPRJ Kernfaseproject 3 en TEET-VEIMOCO1-11- Mobiele communicatie TEET-VEIOOP-13 - Objectgeorienteerd Programmeren TEET-VEPROF1A-12 - Professionalisering 1A TEET-VEPROF1B-12 - Professionalisering TEET-VEPROF1C-12 - Professionalisering 1C /182

5 10.29 TEET-VEPROF1D-12 - Professionalisering 1D TEET-VEKPROF1-11- Professionalisering kernfase (deel 1) TEET-VEKPROF Professionalisering kernfase (deel 2) TEET-VEISLBO3-11- Professionalisering: Assessment Afstudeerbekwaam TEET-VEKPRES1-11- Programmeren van embedded systems TEET-VEKRETE1-11- Regeltechniek TEET-VEIRETE2-11- Control Engineering TEET-VEIKSOP-11- Softcore processoren TEET-VEISTAGE-11- Stage TEET-VEPSYSE Systeemengineering TEET-VEPSYSE Systeemengineering TEET-VEPTNAW Toegepaste natuurwetenschappen TEET-VEPTNAW Toegepaste natuurwetenschappen TEET-VEPTNAW Toegepaste natuurwetenschappen TEET-VEPTNAW Toegepaste natuurwetenschappen TEET-VEITRAT Transmissietechniek Bijlagen Onderwijs- en examenreglement Overige regelingen Conversietabellen Deze studiegids is op 20 juni 2013 vastgesteld door Dhr. D. Blankestijn, directeur Institute for Engineering and Design, na advies van de (G)OC en goedgekeurd door de faculteitsdirecteur op 24 juni /182

6 1 Voorwoord Beste student, Voor je ligt de studiegids van de opleiding Electronic Engineering and Design. We hopen dat je bij onze opleiding een prettige en succesvolle studietijd hebt. In deze studiegids vind je belangrijke spelregels en informatie die je daarbij kunnen helpen. Hogeschool Utrecht biedt vraaggestuurd en competentiegericht onderwijs aan. Competentiegericht: dat wil zeggen dat jij goed voorbereid bent als je het beroepsleven begint (zie ). Vraaggestuurd: we streven ernaar het onderwijs en ook de ondersteuning eromheen zo in te richten dat jij je in en tijdens je studie kunt ontwikkelen op een manier die jíj belangrijk vindt en die bij je past. Hieronder vind je informatie over de belangrijkste aspecten van je studie en de keuzes die jij kunt maken. Invloed van de student Veel van onze mogelijkheden zijn ontwikkeld of verbeterd op initiatief van je medestudenten. De hogeschool beschouwt je als partner, je maakt deel uit van onze kennisgemeenschap. De HU hecht daarom veel waarde aan jouw mening en ideeën. Dat begint al bij de evaluaties van alle cursussen, waar je als student je oordeel en verbetertips kunt geven. Ook organiseren we op opleidingen of faculteiten onderwijsdialogen, waarin we samen in gesprek gaan over je opleiding en alles eromheen. De HU ondersteunt actief deelname van studenten in opleidingscommissies en medezeggenschapsorganen (8.12). We vragen je elk jaar de NSE (Nationale Studenten Enquête) in te vullen. En ben je bijzonder tevreden over het onderwijs van de ene docent(e), nomineer hem/haar dan als docent(e) van het jaar! Excelleren De HU waardeert en stimuleert verschillende vormen van excellentie. Als je uitstekende resultaten in je studie haalt, kun je bij je diploma de aantekening cum laude of met genoegen ontvangen (5.2). Maar je kunt ook uitblinken op andere aspecten, zoals innovatie en leiderschap. Ook dat wil de HU graag onderstrepen, en hiervoor is het SIRIUS-programma ontwikkeld. Je kunt sterren verzamelen en als je erg goed bent, ontvang je het predicaat Excellente student (2.5.5). Verbreden en verdiepen Veel opleidingen kennen afstudeerrichtingen, waarin je je kunt specialiseren op een onderdeel van je vakgebied. Daarnaast kennen de meeste opleidingen de zogenaamde vrije profileringsruimte (van 30 EC, een halfjaar), die je kunt gebruiken om je te verdiepen binnen je eigen vakgebied, of om kennis te maken met een geheel ander vakgebied. Binnen jouw faculteit, of bij een opleiding van een andere faculteit, maar ook een cursus aan een andere instelling is vaak mogelijk (2.5.4). Ook kun je een eigen examenprogramma ontwikkelen; je studieloopbaanbegeleider (slb er, 2.8.1) kan je hierover adviseren. De examencommissie van je opleiding (2.6) moet daar toestemming voor geven. Ook is er Studium Generale dat inspirerende programma s aanbiedt. Wat anders? Je kunt je studietijd natuurlijk ook willen benutten om je zo breed mogelijk te ontwikkelen, en juist ervaring buiten je reguliere studie op te doen. Wil je een tijdje studeren in het buitenland (8.11)? Of denk je erover bestuurlijk actief te worden in bijvoorbeeld je studievereniging, je gezelligheidsvereniging of je studentensportclub? (8.14, 8.17). Hiervoor noemden we al medezeggenschap en opleidingscommissies. Of combineer je topsport met een studie (8.15)? Er is van alles denkbaar dat door de HU actief ondersteund wordt. Studievertraging Door allerlei oorzaken kan je studie niet verlopen zoals je dat graag zou willen. Als dat komt door bijzondere omstandigheden, bijvoorbeeld ziekte of familieomstandigheden, dan zijn er verschillende regelingen waarop je een beroep kunt doen. Als je door jouw persoonlijke situatie tentamens mist, kun je om een extra herkansing vragen (4.3.3). Haal je te weinig studiepunten en dreig je een negatief 1 De nummers verwijzen naar een paragraaf in de studiegids 6/182

7 studieadvies te krijgen, dan krijg je hulp bij het maken van een studieplanning (2.4.2). En had je een studiebeurs, maar studeer je door deze omstandigheden zo lang dat je er geen recht meer op hebt? Dan is er wellicht een mogelijkheid tot financiële ondersteuning (8) In al deze gevallen geldt: meld het zo spoedig mogelijk aan je studieloopbaanbegeleider (2.8.1) of je studentendecaan (8.3)! Het is natuurlijk niet wenselijk dat je (veel) te lang over je studie doet. Om dat te voorkomen bieden opleidingen soms extra inhaaltrajecten aan. Die worden via SharePoint bekendgemaakt. En heb je een functiebeperking? Dan kun je mogelijk langer over je studie doen, maar dat hoeft lang niet altijd het geval te zijn. De hogeschool kent een breed scala aan voorzieningen die jou in je studie kunnen ondersteunen (8.8). Problemen en klachten Heb je problemen die je studie negatief beïnvloeden? Of vragen omdat je niet precies weet waar je terecht kunt? Bij je slb er (2.8.1) of een studentendecaan (8.3) ben je aan het juiste adres; zij kunnen je adviseren of doorverwijzen. Als je klachten hebt over de bejegening door studenten of medewerkers, kun je ook een vertrouwenspersoon (8.4) inschakelen. Als er sprake is van een escalerende situatie kunnen onze studentmediators vaak helpen om verdere escalatie te voorkomen en de samenwerking weer te herstellen (8.7). En gaat er binnen de HU iets fout of ben je het niet eens met een besluit? Op elke faculteit of opleiding is een klachtenloket waar je terecht kunt met bezwaren en klachten (7.1). Wat verwacht de HU van jou? Wij streven ernaar je een opleiding en studieklimaat te bieden waarin je je optimaal kunt ontplooien. De HU verwacht van elke student dat hij/zij zich aan de interne regels houdt (9.1.4). Ongewenst gedrag (bijvoorbeeld intimidatie, hat s, verbaal of fysiek geweld) wordt niet getolereerd. Als je een diploma haalt, moet je dat ook verdiend hebben. Fraude (4.4.2) wordt niet getolereerd. Zeker als dit gevolgen heeft voor onschuldige medestudenten doordat tentamenresultaten ongeldig worden verklaard, zijn de straffen zwaar. Zowel ongewenst gedrag als fraude kan leiden tot verwijdering van de opleiding. Je ziet, er zijn heel veel mogelijkheden bij de HU om een prettige studietijd te hebben. Je vindt het merendeel terug in deze studiegids. Lees de gids goed door, voordat je aan je studie begint. Via de inhoudsopgave kun je altijd achterhalen waar je iets kunt vinden. Maar is het niet duidelijk of kun je het niet vinden: kijk op SharePoint, of vraag het je slb er of de onderwijsbalie (2.8.3). We wensen je een prettige studietijd en veel succes in dit studiejaar. Mede namens alle collega s die aan jouw opleiding bijdragen, dhr. ing. D. Blankestijn Directeur Institute for Engineering and Design 7/182

8 2 Inrichting van de opleiding 2.1 Beroepsprofiel Een beroepsprofiel vormt de neerslag van taken, taakgebieden en werkzaamheden van professionals op een specifiek werkterrein Beroep In het werkveld van elektrotechnisch ingenieurs zijn verschillende deelgebieden te onderscheiden. Eén daarvan is het werkveld van het ontwikkelen van "slimme" systemen, oftewel "Embedded Systems" (ES). De opleiding Electronic Engineering & Design (EE&D) van de Hogeschool Utrecht leidt op tot een ingenieur die gespecialiseerd is in Embedded Systems, De EE&D ingenieur kent de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van de elektronica, digitale systemen, computertechniek en de informatie- en communicatietechnologie. Door de grote vraag naar nieuwe producten, de snelle ontwikkelingen van de technologie en de brede kennis op het vakgebied zijn er veel branches waarin de bachelor of engineering met specialisatie Electronic Engineering & Design (Elektrotechniek) aan de slag kan Uitwerking van beroepsprofiel De opleiding Electronic Engineering & Design (elektrotechniek) kent één afstudeervariant namelijk Embedded Systems. Embedded Systems zijn systemen waar de gebruiker beschikt over een voor het gebruiksdoel aangepaste interface en geen bemoeienis heeft met de software. De software dat het systeem zijn "intelligentie" geeft, wordt nu firmware genoemd en is vast gekoppeld aan de functie van het systeem. In de tegenwoordig verkrijgbare apparatuur wordt steeds meer gewerkt met een compleet systeem op één chip. Hierbij is programmeerbare logica gekoppeld aan een microcontroller of digitale signaalprocessor (DSP). De opbouw met losse digitale poorten of discrete componenten komt in de praktijk nauwelijks meer voor. Voorbeelden uit de dagelijkse praktijk van Embedded Systems zijn onder andere: mobiele telefoons, CD/DVD spelers, digitale camera's en een boordcomputer van een auto. Vaak zijn embedded systemen ook geïntegreerd in huishoudelijke apparatuur zoals magnetrons, wasmachines en media-apparatuur. Door middel van sensoren is een embedded systeem steeds meer in staat om zelf bepaalde keuzen te maken aan de hand van zijn omgevingstoestand waardoor de bediening voor de consument eenvoudiger wordt. In de modules van de afstudeerrichting Embedded Systems zien we deze ontwikkelingen ook terug. De nadruk ligt op het programmeren van complete systemen voorzien van een microcontroller of DSP. Ook is het koppelen van sensoren aan zo'n systeem een belangrijk item. Het ontwerp van zulke systemen wordt in diverse projecten uitgebreid geoefend. 8/182

9 2.1.3 Competenties beginnende beroepsbeoefenaar Voor de competenties van een beginnend beroepsbeoefenaar verwijzen we naar paragraaf Vaardigheden afgestudeerde De vaardigheden van een afgestudeerde worden in het competentiegericht onderwijs, dat op de HU toegepast wordt, beschreven in competenties. Onder competentie verstaan we: het vermogen van een beroepsbeoefenaar om op een adequate manier taken uit te voeren, oplossingen te vinden en deze te realiseren in de dagelijkse beroepspraktijk. Beroepscompetenties Algemene Competenties 1: Programma van eisen opstellen 16: Leren leren 2: Keuze maken 17: Reflecteren 3: Projectplan opstellen 18: Maatschappelijk verantwoord handelen 4: Ontwerpen 19: Aanpassen 5: Samenstellen 20: Innoveren 6: Productierijp maken 21: Communicatie onderhouden 7: Voorgang bewaken 22: Verantwoording afleggen 8: Optimaliseren 23: Multidisciplinair samenwerken 9: Opleveren 24: Adviseren 10: In bedrijf stellen 25: Leiding geven 11: Service verlenen 12: Verbeteringen voorstellen 13: Relatie onderhouden 14: Partners kiezen 15: Markttrends onderkennen Werkveld en functies De competenties zoals in paragraaf gedefinieerd zijn contextloos. Het betekent dat alleen het voorbrengen van de handeling is gedefinieerd en is beschreven. Het is de specifieke context, de beroepsrol en de uiteindelijke opdracht die zichtbaar kan maken in welk werkveld en welke functies een afgestudeerde terecht kan komen. 2.2 Opleidingsprofiel Algemeen De nadruk bij het profiel van de opleiding Electronic Engineering & Design ligt op het daadwerkelijk realiseren (Engineering) van (Elektronische) computergestuurde systemen. Deze computers zitten onder meer in apparatuur voor communicatie (bv. internet), besturingssystemen in fabrieken (bv robots), medische systemen (bv hartritmemonitor), transport (bv navigatie) en entertainment (bv spelletjes). De realisatie is gebaseerd op een analyse van functionele eisen/wensen. Daaruit volgt een voorspellend model (het Design). Voor een goede analyse en ontwerp is grondige kennis nodig van uiteenlopende vakgebieden zoals analoge en digitale techniek, signaal en regeltechniek en programmeren op verschillende niveaus. Een onmisbare taal waarin veel modellen wordt beschreven is de wiskunde. Een belangrijk hulpmiddel bij het ontwerpen is het simuleren van de modellen met computers. De student doet gedurende de studie kennis op van deze vakgebieden in theorielessen en ondersteunende practica. Integratie van de kennis vindt plaats tijdens projecten, de stage en het afstuderen. 9/182

10 2.2.2 Doelstelling opleiding De doelstelling van de opleiding Electronic Engineering & Design (elektrotechniek) van de HU is om studenten, in een omgeving die alle ruimte biedt tot verkenning en zelfontplooiing, in voltijd en duaal 2 optimaal voor te bereiden op deelname aan uiteenlopende activiteiten in het beroepenveld. Daarbij wordt rekening gehouden met de algemene eisen die gesteld worden aan het profiel van de bachelor of engineering, gevalideerd door het beroepenveld en de Commissie van Toezicht Het hbo-niveau van de opleiding De HU heeft als doel haar studenten op te leiden voor een functie op hbo-niveau en elke afgestudeerde student dient aan een groot aantal (beroeps)competenties te voldoen die zijn afgeleid van het beroepsprofiel. Om het niveau van beroepsuitoefening te bepalen worden de volgende vijf samenhangende criteria gehanteerd: - kennis en inzicht - toepassen van kennis en inzicht - oordeelvorming - communicatie - leervaardigheden De opleiding baseert haar opleidingsprofiel op het landelijk vastgesteld in Bachelor of Engineering (2012) en de voorganger hiervan (Profiel Bachelor of Engineering (2006) Hierin wordt expliciet verbinding gelegd met de algemene hbo-competenties brede professionalisering multidisciplinaire integratie wetenschappelijke toepassing transfer en brede inzetbaarheid creativiteit en complexiteit in handelen probleemgericht werken methodisch en reflectief denken en handelen sociaalcommunicatieve bekwaamheid basiskwalificering voor managementfuncties besef van maatschappelijke betrokkenheid In het profiel van de Bachelor of Engineering wordt het proces van voortbrenging van producten, diensten of een sturing centraal gesteld. In dit proces worden vier kerncompetenties onderscheiden: inzicht krijgen in de opdracht of probleemstelling ontwerpen van een product, dienst of sturing plannen van de uitvoering uitvoeren van het plan van aanpak Overzicht koppeling algemene en beroepscompetenties Kennis en inzicht Kan kennis en vaardigheden up to date houden, uitbreiden en overdragen Toepassen kennis en inzicht Opstellen van een klantenwens of user requirement specification Opstellen van een functionele specificatie Opstellen van een software of hardware design specification Realiseren van hardware en software In bedrijfstellen en valideren van een systeem Onderhouden van een systeem 2 De duaal variant wordt dit jaar uitgefaseerd. 10/182

11 Oordeelsvorming Kan bij beroepsmatige en ethische dilemma s een afweging maken op basis van maatschappelijk geaccepteerde normen en waarden en een besluit nemen. Kan gestructureerd en analytisch denken en handelen (en kan innovatieve ideeën genereren en initiatieven nemen.) Communicatie Kan op diverse manieren effectief communiceren met verschillende geledingen in verschillende situaties. Kan (zelfstandig werken en) in een team gestructureerd en resultaatgericht samenwerken. Kan functioneren in een dynamische, multidisciplinaire en internationale omgeving. Kan leiding geven. Leervaardigheden Kan zelfstandig werken en reflecteren op het eigen gedrag om feedback te geven en te ontvangen Didactische uitgangspunten Alle opleidingen van Hogeschool Utrecht zijn opgebouwd volgens een competentiegericht onderwijsmodel. Een competentie is de combinatie van kennis, vaardigheden en attitudes die nodig is om een taak in een bepaalde (beroeps)context uit te oefenen. Voor ons onderwijs betekent dit het volgende: Het onderwijs richt zich op het verwerven van beroepscompetenties: het in samenhang verwerven van kennis, vaardigheden en houdingsaspecten waarmee beroepstaken worden uitgevoerd binnen of buiten Nederland, in een internationale context; Leren is een doelgerichte activiteit van jou als student. Het onderwijs stimuleert daarom actief en zelfstandig leren; De docent ondersteunt en coacht jouw leerproces en is inhoudelijk expert op een bepaald competentiegebied; Het leren vindt zoveel mogelijk plaats in realistische leeromgevingen, waarbij leertaken lijken op beroepstaken. Moderne media worden ingezet; Het onderwijs baseert zich op het concurrency-principe. Leermomenten op de opleiding en in de beroepspraktijk beïnvloeden elkaar positief; Leren is een sociaal en interactief proces en doe je nooit alleen. Daarom werk je in je opleiding veel samen: met andere studenten, met docenten en met professionals uit de praktijk. Om vast te stellen op welk niveau je de competenties beheerst, zijn er periodiek toetsen waaraan je deelneemt. De toetsen worden beoordeeld en geven je inzicht in de vorderingen van je leerproces. De opleiding kent daarmee verschillende onderwijsvormen: Theorieonderwijs: hoorcolleges, responsie- en werkcolleges en zelfstudieopdrachten. Practicumonderwijs/werkgroepbijeenkomsten: trainingen in kleine groepen (max. 16 studenten) die erop gericht zijn dat de student beroepsvaardigheden oefent. Praktijkbegeleiding: begeleiding van de praktijkperiode vanuit de opleiding en de instelling. Casus/projectonderwijs: groepsgewijze realisatie van producten in een afgebakende periode. Ondersteuning van dit leerproces vindt plaats in de vorm van Studieloopbaanbegeleiding: door middel van ondersteuning en coaching van het binnen en buitenschoolse leren. 11/182

12 2.3 Inrichting opleiding Opleidingsvarianten Het onderwijs kent een (aantal) opleidingsvariant(en). Je kunt een opleiding namelijk voltijd, deeltijd of duaal volgen. Het onderwijs kent een (aantal) opleidingsvariant(en). Je kunt een opleiding namelijk voltijd, deeltijd of duaal volgen. De opleiding Electronic Engineering and Design kent alleen een voltijd en een duaal variant. Instroom in de duale variant is vanaf het schooljaar echter niet meer mogelijk. Voltijdopleiding Een voltijdopleiding veronderstelt dat je 40 uur per week beschikbaar bent voor het volgen van onderwijs aan de hogeschool. Voltijdopleidingen zijn bedoeld voor studenten die rechtstreeks van de havo, het vwo of mbo (niveau 4) komen. Duale opleiding Een duale opleiding is een combinatie van onderwijs volgen en werken, waarbij werk en studie op elkaar zijn afgestemd. Dit betekent dat een deel van de leerdoelen wordt gerealiseerd op het werk en een deel op school. De afstemming tussen werk en studie gebeurt op basis van bindende afspraken tussen de opleiding en jouw werkgever, die in een zogeheten onderwijsarbeidsovereenkomst worden vastgelegd. Hierin staat aangegeven: de duur van de overeenkomst; de inhoud en omvang van het deel van het curriculum dat niet op de hogeschool wordt verzorgd; de beoordeling, de inhoud en omvang van de begeleiding vanuit het bedrijf; hoe en wanneer de overeenkomst voortijdig kan worden ontbonden Verkorte en versnelde opleidingsroutes De studieduur is afhankelijk van de vooropleiding. Voor studenten met een HAVO vooropleiding of gelijkwaardige opleiding geldt de nominale studieduur van 4 jaar, zoals hierboven beschreven. De semesters uit de Propedeuse-, de Kern- en de Ingenieursfase moeten in de juiste volgorde doorlopen worden. Alle semesters worden een keer per jaar aangeboden. Een verkorte route is mogelijk doordat je vrijstellingen voor delen van het curriculum kunt krijgen. Voor meer informatie over vrijstellingen: zie paragraaf 4.2. Versneld wil zeggen dat je in een aangepast hoger tempo het onderwijs volgt (en aan het einde 240 EC in minder dan 4 jaar hebt behaald) Getuigschriften Als bewijs dat je (een deel van) de opleiding hebt afgerond (propedeuse, Ad of bachelor), wordt door de examencommissie een diploma uitgereikt. De wettelijke term hiervoor is getuigschrift, maar omdat wij in het gangbare taalgebruik binnen de HU over diploma s spreken, zullen we in deze studiegids de term diploma gebruiken. We kennen binnen deze bacheloropleiding de volgende diploma s: het propedeutisch diploma na het behalen van het propedeutisch examen; het bachelordiploma na het behalen van het afsluitend examen. De opleiding heeft geen Ad programma s. De voorzitter en een lid van je examencommissie ondertekenen het diploma. Aan het bachelordiploma en de Ad wordt een Internationaal Diploma Supplement (IDS) volgens het Europese model toegevoegd. Hier 12/182

13 zijn geen kosten aan verbonden. Het IDS geeft inzicht in de aard en de inhoud van de opleiding en de behaalde studieresultaten. Dit bevordert de internationale herkenbaarheid van de opleiding en het diploma. Je ontvangt per opleiding slechts één propedeutisch en één bachelordiploma. Het diploma wordt in beginsel in het Nederlands opgesteld. Op jouw verzoek kan er, in plaats van het Nederlandstalig diploma, een Engelstalig diploma worden verstrekt. Het Internationaal Diploma Supplement wordt altijd in het Engels opgesteld. Zie par voor de procedure voor afgifte van het diploma. Heb je meer dan een tentamen met goed gevolg afgelegd, maar krijg je geen diploma omdat je niet het hele examenprogramma hebt behaald, dan kun je de examencommissie vragen een verklaring af te geven. Daarop worden de behaalde tentamens vermeld. De verklaring wordt net als het diploma ondertekend door de voorzitter en een lid van je examencommissie Graden en titulatuur Als je een zogenaamde degree -opleiding (Associate degree of bacheloropleiding) bij de HU afrondt, krijg je een graad. De graad wordt namens het College van Bestuur verleend door de examencommissie. Bij een bacheloropleiding wordt de graad Bachelor en bij een Associate degreeprogramma wordt de graad Associate degree verleend, als je met goed gevolg het afsluitend examen hebt afgelegd. Aan de graad wordt een vermelding van het vakgebied of het beroepenveld waarop de graad betrekking heeft toegevoegd. Het verlenen van de graad Bachelor geeft het recht om deze, afgekort tot B (met toevoeging) achter je eigen naam te vermelden. De graad Bachelor geeft je ook het recht om een titel te voeren. In dat geval mag je in plaats van de graadvermelding (dus niet in combinatie) de volgende titel gebruiken: Als je een diploma behaald hebt bij de opleiding Electronic Engineering and Design mag je de titel Bachelor of Engineering voeren (BEng) Opleidingsstructuur Studiefases De opleiding bestaat uit twee studiefases, die in dit hoofdstuk verder uitgewerkt worden: de propedeutische fase en de hoofdfase. De opleiding begint met een propedeutische fase van een jaar. Deze fase sluit je af met het behalen van een propedeutisch diploma. Na de propedeuse volgt de hoofdfase van drie jaar. Deze fase sluit je af met het behalen van een bachelordiploma. Bij een Ad-opleiding volgt na de propedeuse een hoofdfase van één jaar, welke wordt afgesloten met een Associate degree. Zie verder par. 2.4 en 2.5. Wettelijke studieduur, studielast en studiepunten De studielast van de opleiding en de bijhorende cursussen wordt uitgedrukt in hele studiepunten (EC) volgens het European Credit Transfer System (ECTS). Dit is een studiepuntensysteem om opleidingen internationaal vergelijkbaar te maken. De studielast van 1 EC komt overeen met 28 studie-(klok)uren (inclusief contacttijd). Herontwerp onderwijs Met ingang van het schooljaar heeft het Institute for Engineering and Design een herontwerp van haar onderwijs ingevoerd. Dit ontwerp is bedoeld om de opleidingen van het instituut zich beter te kunnen profileren. Het instituut omvat drie stamopleidingen, te weten Elektrotechniek, Werktuigbouwkunde en Technische Bedrijfskunde. Voor ieder van deze opleidingen is een nieuw propedeuseprogramma ontworpen. Vanaf het schooljaar geldt dat de propedeusecursussen, zoals die in het schooljaar zijn gegeven niet meer aangeboden worden. 13/182