Biologie & Medisch Laboratoriumonderzoek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Biologie & Medisch Laboratoriumonderzoek"

Transcriptie

1 Studiegids Bacheloropleiding deeltijd Biologie & Medisch Laboratoriumonderzoek (Life Sciences) Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, juni 2013

2 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding Beroepsprofiel Beroep Uitwerking van beroepsprofiel Competenties beginnende beroepsbeoefenaar Vaardigheden afgestudeerde Werkveld en functies Opleidingsprofiel Algemeen Doelstelling opleiding Het hbo-niveau van de opleiding Didactische uitgangspunten Inrichting opleiding Opleidingsvarianten Verkorte en versnelde opleidingsroutes Getuigschriften Graden en titulatuur Opleidingsstructuur Propedeuse Programma Studieadvies Overstappen Hoofdfase Toelating hoofdfase Programma s Stages en stagewaardigheid Profileringsruimte Excellentie Afstuderen Vervolgopleidingsmogelijkheden Examencommissie Instelling en benoeming Samenstelling Taken en bevoegdheden Verzoekschrift Introductie- en begeleidingsdagen, excursies, werkweken en trainingen Voorzieningen Begeleiding ICT-faciliteiten Algemeen Studentenmail SharePoint OSIRIS Student Wachtwoord Informatiebeveiliging en privacy Registratie studievoortgang Onderwijsbureau Studievereniging Opleidingscommissies Contactgegevens Cursussen Cursusdeelname Inschrijving voor cursussen /226

3 3.3 Aanwezigheidsplicht Ingangseisen Cursusbeschrijvingen Tentamens en examens Introductie Vrijstellingen Organisatie tentamens Tentamenvorm en -duur Tentamenrooster Inschrijving en deelname (her)tentamens Voorzieningen in geval van een functiebeperking Legitimatieplicht bij tentamens Gang van zaken tijdens tentamens Beoordeling Toekennen resultaat en inzage Onregelmatigheden / fraude Bewaring en teruggave tentamen- en examenwerk Geldigheidsduur resultaten Diplomering Procedure afgifte getuigschrift Aantekening cum laude of met genoegen Roosters Jaarrooster Vakanties en vrije dagen Lesdagen en -tijden Openingstijden gebouwen Roosterinformatie en -wijzigingen Klachten, bezwaar en beroep Inleiding Bezwaar Beroep Beroep aantekenen Hoger beroep Klachten Klacht indienen Herzieningsverzoeken bij klachten Ongewenst gedrag Schema klachten, bezwaar en beroep Studentzaken Studiebegeleiding Profileringsfonds Studentendecaan Vertrouwenspersoon Studentenarts Bureau Studentenpsychologen Mediation Studeren met een functiebeperking Verbetering taalvaardigheden Bibliotheek International Office Medezeggenschap Inspraakorganen Ondersteuning bestuurlijk actieve studenten Studium Generale Studentenvereniging Algemeen Bestuursbeurs /226

4 8.15 Topsport Trajectum Sport Veilig, gezond en milieuvriendelijk studeren Verzekeringen: aansprakelijkheid, ongevallen en reisverzekering Over de HU Algemene informatie Onderwijsprofiel HU Bachelor- en masterstelsel Hogeschool- en faculteitsregelingen Orderegels Kwaliteitszorg Organogram HU Locaties HU Algemene informatie faculteit Natuur en Techniek Algemeen Organogram faculteit Contactgegevens Plattegrond Praktische voorschriften en aanwijzingen Faciliteiten In- en uitschrijven voor de opleiding Toelatingsonderzoek Studiekosten, eigen bijdragen en tegemoetkoming Collegegeld Kosten voor boeken en leermiddelen Overige kosten Financiële tegemoetkoming Cursusbeschrijvingen Bijlagen Onderwijs- en examenregeling Het excellentie programma en het sterrensysteem Inleiding Procedure Beoordelingscriteria Deze studiegids is op 1 juli 2013 vastgesteld door mw. E. Hilhorst, directeur Institute for Life Sciences and Chemistry, na advies van de (G)OC en goedgekeurd door de faculteitsdirecteur op 1 juli /226

5 1 Voorwoord Beste student, Voor u ligt de studiegids van de opleiding Life Sciences (=HBO opleiding Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek, B&M). We hopen dat u bij onze opleiding een prettige en succesvolle studietijd hebt. In deze studiegids vindt u belangrijke spelregels en informatie die u daarbij kunnen helpen. Hogeschool Utrecht biedt vraaggestuurd en competentiegericht onderwijs aan. Competentiegericht: dat wil zeggen dat u goed voorbereid bent als u het beroepsleven begint (zie ). Vraaggestuurd: we streven ernaar het onderwijs en ook de ondersteuning eromheen zo in te richten dat u zich in en tijdens uw studie kunt ontwikkelen op een manier die ú belangrijk vindt en die bij u past. Hieronder vindt u informatie over de belangrijkste aspecten van uw studie en de keuzes die u kunt maken. Invloed van de student Veel van onze mogelijkheden zijn ontwikkeld of verbeterd op initiatief van uw medestudenten. De hogeschool beschouwt u als partner, u maakt deel uit van onze kennisgemeenschap. De HU hecht daarom veel waarde aan uw mening en ideeën. Dat begint al bij de evaluaties van alle cursussen, waar u als student uw oordeel en verbetertips kunt geven. Ook organiseren we op opleidingen of faculteiten onderwijsdialogen, waarin we samen in gesprek gaan over uw opleiding en alles eromheen. De HU ondersteunt actief deelname van studenten in opleidingscommissies en medezeggenschapsorganen (8.12). We vragen u elk jaar de NSE (Nationale Studenten Enquête) in te vullen. En bent u bijzonder tevreden over het onderwijs van de ene docent(e), nomineer hem/haar dan als docent(e) van het jaar! Excelleren De HU waardeert en stimuleert verschillende vormen van excellentie. Als u uitstekende resultaten in uw studie haalt, kunt u bij uw diploma de aantekening cum laude of met genoegen ontvangen (5.2). Maar u kunt ook uitblinken op andere aspecten, zoals innovatie en leiderschap. Ook dat wil de HU graag onderstrepen, en hiervoor is het SIRIUS-programma ontwikkeld. U kunt sterren verzamelen en als u erg goed bent, ontvangt u het predicaat Excellent (2.5.5.en 11.2) Verbreden en verdiepen Veel opleidingen kennen afstudeerrichtingen, waarin u zich kunt specialiseren op een onderdeel van uw vakgebied. Daarnaast kennen de meeste opleidingen de zogenaamde vrije profileringsruimte (van 30 EC), die u kunt gebruiken om u te verdiepen binnen uw eigen vakgebied, of om kennis te maken met een geheel ander vakgebied. Binnen uw faculteit, binnen een opleiding van een andere faculteit, maar ook een cursus aan een andere instelling is vaak mogelijk (2.5.4). Ook kunt u een eigen examenprogramma ontwikkelen, uw studieloopbaanbegeleider (SLB-er, 2.8.1) kan u hierover adviseren. De examencommissie van uw opleiding (2.6) moet daar wel toestemming voor geven. Ook is er Studium Generale dat inspirerende programma s aanbiedt. Problemen en klachten Heeft u problemen die uw studie negatief beïnvloeden? Of vragen omdat u niet precies weet waar u terechtkunt? Bij uw SLB-er (2.8.1) of een studentendecaan (8.3) bent u aan het juiste adres; zij kunnen u adviseren of doorverwijzen. Als u klachten heeft over de bejegening door studenten of medewerkers, kunt u ook een vertrouwenspersoon (8.4) inschakelen. Zijn er bijvoorbeeld samenwerkingsproblemen in uw projectgroep? Als u ze op tijd inschakelt kunnen onze studentmediators vaak escalatie voorkomen en de samenwerking weer herstellen (8.7). En gaat er binnen de HU iets fout of bent u het niet eens met een besluit? Op elke faculteit of opleiding is een klachtenloket waar u terechtkunt met bezwaren en klachten (7.1). 1 De nummers verwijzen naar een paragraaf in de studiegids 5/226

6 Wat verwacht de HU van u? Wij streven ernaar u een opleiding en studieklimaat te bieden waarin u zich optimaal kunt ontplooien, ook in combinatie met een relevante werkkring. De HU verwacht van elke student dat hij/zij zich aan de interne regels houdt (9.1.4). Ongewenst gedrag (bijvoorbeeld intimidatie, hat s, verbaal of fysiek geweld) wordt niet getolereerd. Als u een diploma haalt, moet u dat ook verdiend hebben. Fraude (4.4.2) wordt niet getolereerd. Zeker als deze gevolgen heeft voor onschuldige medestudenten doordat tentamenresultaten ongeldig worden verklaard, zijn de straffen zwaar. Zowel ongewenst gedrag als fraude kan leiden tot verwijdering van de opleiding. U ziet, er zijn heel veel mogelijkheden bij de HU om een prettige studietijd te hebben. U vindt het merendeel daarvan terug in deze studiegids. Lees de gids goed door, voordat u aan uw studie begint. Via de inhoudsopgave kunt u altijd achterhalen waar u iets kunt vinden. Maar is het niet duidelijk of kunt u het niet vinden: kijk op SharePoint, of vraag het uw SLB-er of de onderwijsbalie (2.8.3). We wensen u een prettige studietijd en veel succes in dit studiejaar. Mede namens alle collega s die aan uw opleiding bijdragen, Dr. Ellen Hilhorst Directeur Institute for Life Sciences & Chemistry 6/226

7 2 Inrichting van de opleiding 2.1 Beroepsprofiel Beroep De studie Life Sciences (=HBO opleiding Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek, B&M) is gericht op het opleiden van HBO studenten tot de graad Bachelor of Applied Science (BAS) voor de biologische/medische arbeidsmarkt. Hierbij worden 3 beroepsdomeinen onderscheiden: Research en Development: U verricht als analist onderzoek in een biologische/medische onderzoeksen ontwikkelomgeving. Daarnaast bent u betrokken bij de ontwikkeling van nieuwe of verbetering van bestaande producten, methoden en processen. Dit gebeurt in één van de vele toepassingsgebieden die er zijn, zoals medisch-biologisch wetenschappelijk onderzoek, medische diagnostiek, farmaceutische industrie, levensmiddelenindustrie, fermentatie-industrie, milieu- en duurzaamheidproblematiek, biotechniek. Medische Laboratoriumdiagnostiek: In diagnostische laboratoria binnen de gezondheidszorg verricht u onderzoek op materiaal van menselijke (of soms dierlijke) oorsprong. In het algemeen gaat het dan om laboratoria voor klinische chemie, medische microbiologie, cytohistopathologie, hematologie, immunologie, endocrinologie en klinisch-genetisch onderzoek. Als analist draagt u bij aan het beantwoorden van klinische vraagstellingen door het toepassen van analysemethoden voor de diagnostiek, behandeling en preventie van ziekten. Commercie, Service en Dienstverlening: In de commercie (handel) bent u vooral werkzaam als productspecialist. U werkt als adviseur of verkoper of u verricht inkoopactiviteiten betreffende producten, systemen, diensten en apparatuur. Ook kunt u actief zijn op het gebied van marketing. In al deze gevallen hebben de activiteiten een relatie met biologische/medische principes/systemen. U kunt (sub)hoofd zijn van een afdeling/dienst of zelf een onderneming starten. In de dienstverlenende sfeer kunt u werkzaam zijn binnen instellingen of bedrijven op het gebied van onderwijs, kwaliteitszorg of - management, veiligheid (biologische veiligheidsfunctionaris, ARBO-milieuzorg-coördinator), milieu (milieuadviseur) of hygiëne (hygiënist). De opleiding Life Sciences bij de HU richt zich met name op het eerste en tweede beroepsdomein Uitwerking van beroepsprofiel Voor het beroepsprofiel van de Bachelor of Applied Science zijn acht beroepsspecifieke competenties geformuleerd met bijbehorende kwalificatieniveaus.. Een competentie beschrijft de kwaliteit die iemand moet hebben en kunnen gebruiken om in het beroep succesvol te zijn. Zeven van deze competenties gelden voor de opleiding Life Sciences. Deze 7 competenties zijn: Onderzoeken, Experimenteren, Beheren/coördineren, Adviseren/in-en verkopen, Instrueren/begeleiden/doceren/coachen, Leidinggeven/managen en Zelfsturing. Paragraaf gaat hier gedetailleerder op in. Het opleidingsprofiel is afgeleid van dit beroepsprofiel. Het opleidingsprofiel bevat de kwalificaties die aan het eind van de opleiding verworven moeten zijn om het beroep op starterniveau te kunnen beoefenen. Per competentie zijn handelingsindicatoren beschreven en op vier niveaus (niveau I, II, III en IV) uitgewerkt, waarbij niveau IV geldt voor een beroepsbeoefenaar met ca 5 jaar werkervaring. Een pas afgestudeerde Bachelor of Applied Sciences functioneert per competentie op een lager kwalificatieniveau (I, II of III), en kwalificeert zich hiermee als een beginnend beroepsbeoefenaar. De kwalificatieniveaus van de competenties die worden behaald aan het eind van de opleiding Life Sciences zijn weergegeven in onderstaande tabel 1. Per competentie zijn handelingsindicatoren die behoren bij het te behalen kwalificatieniveau beschreven in het Werkboek Onderwijs ILC dat alle studenten aan het begin van de opleiding krijgen uitgereikt en ook is te vinden op sharepoint via de opleidingssite en via de SLB-site. 7/226

8 Tabel 1. Kwalificatieniveaus van de beroepscompetenties aan einde opleiding Life Sciences Beroepscompetenties* Behaald niveau aan het eind van de opleiding Life Sciences 1 Onderzoeken III 2 Experimenteren III 3 Beheren / coördineren I 4 Adviseren / in- en verkopen I 5 Instrueren / begeleiden /doceren / coachen I 6 Leidinggeven / managen I 7 Zelfsturing II * nader toegelicht in paragraaf Competenties beginnende beroepsbeoefenaar De eindkwalificaties van de opleiding Life Sciences worden weergegeven in de competentieniveaus waaraan de beginnende beroepsbeoefenaar moet voldoen. (Zie de tabel 1 bij paragraaf 2.1.2) Vaardigheden afgestudeerde De vaardigheden van een afgestudeerde worden in het competentiegericht onderwijs, dat op de HU toegepast wordt, beschreven in competenties (zie 2.1.2) Voor de Bachelor of Applied Science in Life Sciences zijn de 7 beroepsspecifieke competenties: 1. Onderzoeken: De Bachelor of Applied Science doet binnen het domein Applied Science onderzoek dat ofwel bijdraagt aan de oplossing van een probleem, ofwel leidt tot groter inzicht in een onderwerp binnen de eigen werkomgeving. 2. Experimenteren: De Bachelor of Applied Science voert experimenten uit binnen het domein Applied Science zodat aantoonbaar betrouwbare resultaten worden verkregen. 3. Beheren/coördineren: De Bachelor of Applied Science ontwikkelt, implementeert en onderhoudt een beheersysteem of onderdelen daarvan, zodat het systeem voldoet aan de betreffende wet- en regelgeving, kwaliteitsnormen en de normen en waarden van de organisatie. 4. Adviseren/in- en verkopen: De Bachelor of Applied Science geeft goed onderbouwde adviezen over het ontwerpen, verbeteren of toepassen van producten, processen en methoden en brengt renderende transacties tot stand met goederen of diensten binnen het domein Applied Science. 5. Instrueren/begeleiden/doceren/coachen: De Bachelor of Applied Science instrueert en begeleidt medewerkers en klanten bij het aanleren van nieuwe kennis en vaardigheden binnen het domein Applied Science. 6. Leiding geven/managen: De Bachelor of Applied Science geeft richting en sturing aan organisatieprocessen en de daarbij betrokken medewerkers, teneinde de doelen te realiseren van het organisatieonderdeel of project waar hij leiding aan geeft. 7. Zelfsturing: De Bachelor of Applied Science stuurt zichzelf in zijn functioneren en in zijn ontwikkeling en zorgt dat hij qua kennis en vaardigheden op de hoogte is van de nieuwste ontwikkelingen, ook in relatie tot ethische dilemma s en maatschappelijk geaccepteerde normen en waarden. Om deze competenties goed te ontwikkelen zijn kennis en experimentele vaardigheden onmisbaar. Bij het Institute for Life Sciences & Chemistry (ILC) van de HU vormen theorielessen, practica en projecten daarom een belangrijk onderdeel van het curriculum (leerplan) Werkveld en functies Als Bachelor of Applied Science zal u na uw studie Life Sciences waarschijnlijk komen te werken in een biologisch/medisch laboratorium van één de volgende sectoren: Gezondheidszorg & Milieu: academische en perifere ziekenhuizen, streeklaboratoria voor de volksgezondheid, huisartsenlaboratoria, gezondheidsdiensten voor mensen en dieren, instituten voor ecologisch en milieuonderzoek en keuringsdiensten voor voedsel- en productveiligheid, etc.; 8/226

9 Overheidsinstellingen: universiteiten, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), Nederlande Organisatie voor toegepast natuurwetenschappelijk onderzoek (TNO), de Voedsel- en Warenautoriteit (VWA), etc.; Onderzoeksinstituten: Nederlands Kanker Instituut, Hubrecht Instituut, Nederlands Instituut voor Hersenonderzoek, etc.; Bedrijfsleven: farmaceutische industrie, diagnosticabedrijven, biotechnologische bedrijven, voedingsmiddelenindustrie, adviesbureaus op het gebied van kwaliteitszorg en hygiëne, etc. Uw werkzaamheden bestaan vooral uit het zelfstandig of in teamverband oplossen van problemen of beantwoorden van vraagstellingen op biologisch en medisch gebied door veelal experimenteel onderzoek. Hierbij neemt het gebruik van geavanceerde en vaak geautomatiseerde apparatuur en informatietechnologie een steeds belangrijkere plaats in. Kenmerkend voor de Bachelor of Applied Science is zijn/haar analytische, abstraherende, onderzoekende en dienstverlenende attitude. Dit brengt met zich mee dat u naast de "wat"- en "hoe"-vraag ook de "waarom"-vraag stelt. De aandacht is dan gericht op het verwerven van inzicht, om van daaruit een bijdrage te kunnen leveren aan de oplossing van het vraagstuk. Een Bachelor of Applied Science functioneert veelal in multidisciplinair verband en is zich bewust van de risico's voor mens, dier en milieu en van de ethische implicaties bij onderzoek en is op de hoogte van de wettelijke regelingen. Implementatie van kwaliteitsnormen op de werkplek en het in de praktijk efficiënt werken volgens deze normen zijn vaste onderdelen van het werk. Als Bachelor of Applied Science kunt u zich binnen een biologisch/medisch laboratorium op een bepaald terrein toeleggen, bijvoorbeeld specialisatie binnen het vakgebied, fundamenteel of toegepast wetenschappelijk onderzoek of ontwikkelingswerk ten behoeve van laboratoriumtechnieken. Enkele jaren na de start van uw eerste baan kunt u doorgroeien naar leidinggevende functies zoals projectleider of afdelingshoofd, naar functies als kwaliteitsfunctionaris, beheerder van apparatuur, instructeur/begeleider, informatietechnoloog, etc. De Bachelor of Applied Science functioneert vaak onder inhoudelijke eindverantwoordelijkheid van een academicus, terwijl hij/zij in het midden en kleinbedrijf (MKB) vaak zelf de eindverantwoordelijkheid heeft. Daarnaast kunt u als Bachelor of Applied Science terecht komen in dienstverlenende functies zoals bijvoorbeeld in het onderwijs als docent/begeleider of in het bedrijfsleven in commerciële functies. Ook is een HBO opleiding Life Sciences een goede basis voor een HBO of academische master opleiding op het gebied van bijvoorbeeld de (medische) biologie, biomedische wetenschappen. 2.2 Opleidingsprofiel Algemeen De deeltijd opleiding Life Sciences van de hogeschool Utrecht is bedoeld voor studenten die in het bezit zijn van een MBO-diploma (niveau 4) en die beschikken over relevant werk binnen het beroepsdomein. Het Institute for Life Sciences & Chemistry hanteert het competentie-gericht onderwijs als model voor de ontwikkeling van MBO naar HBO. Uitgangspunt hierbij is de reële beroepssituatie. In de theorie- en de praktijklessen verwerft u de kennis en de vaardigheden die u gaat toepassen zowel binnen het deeltijdprogramma (praktijk- en projectonderwijs) als op de eigen werkplek door middel van praktijkopdrachten. Life Sciences is een middelgrote opleiding met ruim 600 studenten, verdeeld over de 4 studiejaren, en staat al jaren zeer hoog aangeschreven in de HBO studiekeuzegids (zie De opleiding wordt hoog gewaardeerd door zowel studenten (bron: jaarlijkse Nationale Studenten Enquête) als de werkgevers. Met uw bachelordiploma van de opleiding op zak heeft u een zeer grote kans op het vinden van een geschikte baan. Gezien het steeds toenemende belang van gezondheid in de samenleving zal dit in de nabije toekomst naar verwachting niet veranderen. Life Sciences wordt gegeven op een unieke locatie met eigen sfeer dichtbij het centrum van Utrecht en zal tijdens studiejaar verhuizen naar het Utrecht Science park/de Uithof, waardoor de samenwerking met de universiteit en de biologische/medische arbeidsmarkt nog meer wordt versterkt. Tijdens uw studie krijgt u intensieve (studieloopbaan) begeleiding. Voor studenten die een extra uitdaging willen wordt een excellentie programma aangeboden (zie par ). 9/226

10 De opleiding Life Sciences kan ook als voltijdopleiding worden gevolgd. Zie par. 2.3 en de studiegids Bacheloropleiding Biologie & Medisch Laboratoriumonderzoek (Life Sciences) Doelstelling opleiding De opleiding Life Sciences leidt u als student op tot het niveau van een beginnende beroepsbeoefenaar op HBO niveau binnen het biologisch of medisch werkveld (zie paragraaf 2.1). Het curriculum van de opleiding Life Sciences is zo ingericht dat u stapsgewijs toewerkt naar de te behalen eindkwalificatieniveaus van de vereiste beroepscompetenties bij afstuderen zoals weergegeven in de tabel 1 van paragraaf De nadruk in dit opleidingsprofiel ligt hierbij op de competenties onderzoeken, experimenteren en zelfsturing. De handelingsindicatoren die behoren bij een gedefinieerd niveau van een bepaalde competentie vormen de leidraad voor de inrichting van het curriculum en staan gedetailleerd beschreven in het Werkboek Onderwijs ILC dat alle studenten aan het begin van de opleiding krijgen uitgereikt Het hbo-niveau van de opleiding Hogeschool Utrecht heeft als taak om u als student op te leiden voor een functie op HBO-niveau. Om dit te realiseren kent het HBO-onderwijs van de hogeschool naast de eerder genoemde beroepsspecifieke competenties (zie par. 2.1) ook twee sets niet-beroepsspecifieke competenties waaraan u, als beginnende beroepsbeoefenaar op HBO-niveau, dient te voldoen. Deze zijn de Dublin-descriptoren en de generieke HBO-kernkwalificaties. De Dublin-descriptoren beschrijven het internationaal geaccepteerde niveau waaraan u als HBO-bachelor dient te voldoen. De generieke HBO-kernkwalificaties beschrijven het nationaal vereiste niveau van een bachelor. De beroepspecifieke competenties die leidend zijn voor het opleidingsprofiel van de opleiding Life Sciences (zie par 2.1) zijn dekkend zijn voor deze twee sets niet-beroepsspecifieke competenties/kwalificaties. Dit is gecontroleerd en gedetailleerd beschreven in de competentiegerichte profielbeschrijving van de Bachelor of Applied Science door Stichting Domein Applied Science (DAS). Dit is een document dat u kunt nalezen op de website van de HBO-raad ( of Stichting DAS ( Didactische uitgangspunten Alle opleidingen van Hogeschool Utrecht zijn opgebouwd volgens een competentiegericht onderwijsmodel. Gedurende de studie verwerft u de competenties van een beginnende beroepsbeoefenaar om op een adequate manier taken uit te kunnen voeren, te komen tot oplossingen en deze te realiseren in de dagelijkse beroepspraktijk. Voor het onderwijs aan Hogeschool Utrecht en dus ook voor de opleiding Life Sciences betekent dit het volgende: Het onderwijs richt zich op het verwerven van beroepscompetenties: het in samenhang verwerven van kennis, vaardigheden en houdingsaspecten waarmee beroepstaken worden uitgevoerd binnen of buiten Nederland, in een internationale context; Leren is een doelgerichte activiteit van u als student. Het onderwijs stimuleert daarom actief en zelfstandig leren; De docent ondersteunt en coacht uw leerproces en is inhoudelijk expert in een bepaalde expertise Het leren vindt zoveel mogelijk plaats in realistische leeromgevingen, waarbij leertaken lijken op beroepstaken. Moderne media worden ingezet; Het onderwijs baseert zich op de beroepspraktijk. Leermomenten op de opleiding en in de beroepspraktijk beïnvloeden elkaar positief; Leren is een sociaal en interactief proces en doet u nooit alleen. Daarom werkt u in uw opleiding veel samen: met andere studenten, met docenten en met professionals uit de praktijk. Om vast te stellen 10/226

11 op welk niveau u de competenties beheerst, zijn er periodiek toetsen waaraan u deelneemt. De toetsen worden beoordeeld en geven u inzicht in de vorderingen van uw leerproces. Dit houdt in dat u bij de deeltijdopleiding Life Sciences studeert in verschillende onderwijsvormen: Theorieonderwijs: hoorcolleges (HC), responsie- en werkcolleges (WKC) en zelfstudieopdrachten. In theoriecursussen wordt, daar waar dit roostertechnisch kan worden gerealiseerd, gewerkt met het IZT model. U bent dan in eenheden van 4 uur op school. U begint met 1 lesuur instructie (I) en eindigt met 1 lesuur terugkoppeling (T). De tussenliggende tijd bent u bezig met opdrachten in zelfstudie (Z). Practicumonderwijs: trainingen in kleine groepen (max. 16 studenten) die erop gericht zijn om de beroepsvaardigheden te oefenen. Praktijkbegeleiding: begeleiding van de praktijkperiode (stage- en afstudeeropdracht) vanuit de opleiding en een instelling uit het beroepenveld. Projectonderwijs: groepsgewijze realisatie van producten in een afgebakende periode. Ondersteuning van dit proces vindt plaats in de vorm van studieloopbaanbegeleiding: door middel van ondersteuning en coaching van het binnen- en buitenschoolse leren. Een uitgebreide beschrijving van deze onderwijsvormen staat beschreven in het Werkboek Onderwijs ILC dat alle studenten aan het begin van de opleiding krijgen uitgereikt en is te vinden op Sharepoint via de opleidingssite of de SLB-site 2.3 Inrichting opleiding Opleidingsvarianten Voltijdopleiding Een voltijdopleiding veronderstelt dat u 40 uur per week beschikbaar bent voor het volgen van onderwijs aan de hogeschool. Voltijdopleidingen zijn bedoeld voor studenten die rechtstreeks van de havo, het vwo of mbo (niveau 4) komen. Het opleidingsprogramma en alle andere specifieke zaken van de voltijdopleiding Life Sciences zijn beschreven in de studiegids bacheloropleiding Biologie & Medisch Laboratoriumonderzoek ( Life Sciences) Deeltijdopleiding Heeft u een baan en wilt u daarnaast studeren? Dan is er ook de mogelijkheid om te kiezen voor een deeltijdopleiding. Deeltijd wil zeggen dat u een beperkt aantal dagen per week en/of in de avonduren de opleiding volgt. In een deeltijdopleiding is veel aandacht voor hetgeen u parallel aan uw studie in de beroepspraktijk leert. Kenmerkend is dan ook dat het werk aansluit bij het onderwijs dat u volgt en dat het curriculum en het rooster daarop is aangepast. De opleiding Life Sciences kent beide varianten: de (nominaal) vierjarige voltijdopleiding en de driejarige deeltijdopleiding (zie 2.3.5, 2.4 en 2.5). Beide opleidingsvarianten leiden tot een bachelorgraad (Bachelor of Applied Science) dan wel de titel Ingenieur (zie 2.3.4). Het diploma van de deeltijdopleiding is dan ook gelijkwaardig aan dat van de voltijdopleiding. Om toegelaten te worden tot de deeltijdopleiding Life Sciences dient u in het bezit te zijn van een MLO (niveau 4) diploma of een aanverwant diploma. Naast een geschikte vooropleiding is het van belang dat u beschikt over een relevante werkplek, waar u op MBO-niveau werkzaam bent. Om de studie, als deeltijdstudent, met succes te kunnen afronden is het noodzakelijk dat u praktisch werkzaam bent in een medisch-biologische laboratoriumfunctie gedurende de gehele studie Verkorte en versnelde opleidingsroutes De voltijdopleiding Life Sciences kent een wettelijke studieduur van vier jaar oftewel acht semesters van een half jaar (VP1H, VL2 t/m VL8). Met een HAVO vooropleiding doorloopt u alle 8 semesters ( de nominale HAVO-route ). Een versnelde route wil zeggen dat u in een aangepast hoger tempo het 11/226

12 onderwijs volgt (en aan het einde 240 EC in minder dan 4 jaar heeft behaald. De verschillende opleidingsroutes van de voltijdopleiding Life Sciences zijn beschreven in de studiegids bacheloropleiding Biologie & Medisch Laboratoriumonderzoek (Life Sciences) Een verkorte route is wil zeggen dat u de opleiding in minder dan 4 jaar afrondt omdat u voor delen van het curriculum vrijstellingen hebt kunnen verkrijgen. Studenten die zijn ingeschreven voor de deeltijdopleiding Life Sciences én in het bezit zijn van een diploma MBO van een opleiding tot laboratoriummedewerker (MLO niveau 4) kunnen in aanmerking komen voor vrijstellingen voor zowel het 1 e propedeuse semester (VP1H, 30 EC) als het 6 e semester (stage, 30 EC) van de nominale 4-jarige voltijdopleiding. De studieduur wordt in dit geval verkort tot 3 jaar. Vrijstellingen voor studieonderdelen en semesters dienen aangevraagd en goedgekeurd te worden door de examencommissie. Aan de vrijstellingen zijn bepaalde voorwaarden/restricties verbonden overleg daarom hierover eerst met de deeltijdcoördinator. Voor meer informatie over vrijstellingen: zie paragraaf 0. Deze opleidingsstructuur van de deeltijdopleiding Life Sciences en de regelingen rond de instroomvrijstellingen en semestervrijstellingen worden verder toegelicht in paragrafen en Getuigschriften Als bewijs dat u (een deel van) de opleiding hebt afgerond (Propedeuse, Associate degree (Ad) of Bachelor), wordt door de examencommissie een diploma uitgereikt. De wettelijke term hiervoor is getuigschrift, maar omdat wij in het gangbare taalgebruik binnen de HU over diploma s spreken, zullen we in deze studiegids de term diploma gebruiken. De bacheloropleiding Life Sciences kent de volgende diploma s: het propedeutisch diploma na het behalen van het propedeutisch examen; het bachelordiploma na het behalen van het afsluitend examen. Op het bachelordiploma van de voltijdopleiding Life Sciences wordt de specialisatierichting vermeld. Op het bachelordiploma van de deeltijdopleiding Life Sciences kan de specialisatierichting vermeld worden indien voldaan is aan de voorwaarden genoemd in paragraaf De opleiding Life Sciences kent geen Associate degree programma en dus geen Ad-diploma. De voorzitter en een lid van uw examencommissie ondertekenen het diploma. Aan het bachelordiploma wordt een Internationaal Diploma Supplement (IDS) volgens het Europese model toegevoegd. Hier zijn geen kosten aan verbonden. Het IDS geeft inzicht in de aard en de inhoud van de opleiding en de behaalde studieresultaten. Dit bevordert de internationale herkenbaarheid van de opleiding en het diploma. U ontvangt per opleiding slechts één propedeutisch en één bachelordiploma. Zie par voor de procedure voor afgifte van het diploma. Het diploma wordt in beginsel in het Nederlands opgesteld. Op uw verzoek kan er, in plaats van het Nederlandstalig diploma, een Engelstalig diploma worden verstrekt. Het Internationaal Diploma Supplement wordt altijd in het Engels opgesteld. Als u meer dan één tentamen met goed gevolg hebt afgelegd, maar krijgt u geen diploma omdat u niet het hele examenprogramma hebt behaald, dan kunt u de examencommissie vragen een verklaring af te geven. Daarop worden de behaalde tentamens vermeld. De verklaring wordt, net als het diploma, ondertekend door de voorzitter en een lid van de examencommissie Graden en titulatuur Als u bij de Hogeschool Utrecht een zogenaamde degree -opleiding (Associate degree of bacheloropleiding) afrondt, krijgt u een graad en mag u een titel voeren. De graad wordt namens het College van Bestuur verleend door de examencommissie. Bij een bacheloropleiding wordt de graad Bachelor en bij een Associate degreeprogramma wordt de graad Associate degree verleend, als u met goed gevolg het afsluitend examen hebt afgelegd. Aan de graad wordt een vermelding van het vakgebied of het beroepenveld, waarop de graad betrekking heeft, toegevoegd. 12/226

13 Het verlenen van de graad Bachelor geeft het recht om deze, afgekort tot B (met eventuele toevoeging) achter uw eigen naam te vermelden. In plaats daarvan (dus niet in combinatie) kunt u ook de titel Ingenieur, afgekort tot ing. voorafgaand aan uw eigen naam, gebruiken mits het een bacheloropleiding betreft op het gebied van landbouw en de natuurlijke omgeving of op het gebied van de techniek Het verlenen van de graad Associate degree geeft het recht om deze, afgekort tot Ad (met eventuele toevoeging) achter uw eigen naam te vermelden. De graad Associate degree geeft geen recht tot het voeren van een titel. Het behalen van uw diploma van de opleiding Life Sciences (deeltijd of voltijd) geeft u het recht om de titel Bachelor of Applied Science (met de toevoeging BAS achter uw naam) óf de titel Ingenieur (met ing. vóór uw naam) te voeren Opleidingsstructuur Studiefases De opleiding bestaat uit twee studiefases, die in dit hoofdstuk verder uitgewerkt worden: de propedeutische fase en de hoofdfase. De reguliere 4-jarige opleiding begint met propedeutische fase van een jaar. Deze fase sluit u af met het behalen van een propedeutisch diploma. Na de propedeuse volgt de hoofdfase van drie jaar. Deze fase sluit u af met het behalen van een bachelordiploma. Zie verder par. 2.4 en 2.5. Wettelijke studieduur, studielast en studiepunten De studielast van de opleiding en de bijhorende cursussen wordt uitgedrukt in hele studiepunten (EC) volgens het European Credit Transfer System (ECTS). Dit is een studiepuntensysteem om opleidingen internationaal vergelijkbaar te maken. De studielast van 1 EC komt overeen met 28 studiebelastingsuren (SBU), zijnde 28 studie-(klok)uren inclusief contacttijd. De reguliere bacheloropleiding duurt vier jaar (voltijdopleiding Life Sciences). Bij de opbouw van de opleiding is een studielast van 60 EC, oftewel 1680 uur SBU, per studiejaar als uitgangspunt genomen. De totale studielast van de opleiding (onderwijs, zelfstudie en praktijktijd/stages) bedraagt dus 240 EC. De 240 EC zijn als volgt over de studiejaren verdeeld: propedeuse: 60 EC hoofdfase: 180 EC (150 EC + profileringsruimte van 30 EC). In de cursusbeschrijving (zie hoofdstuk 10) is per cursus de studielast opgenomen, uitgedrukt in hele studiepunten. De EC worden pas toegekend nadat de desbetreffende cursus is afgerond met het bijbehorende tentamen. Als er deeltentamens binnen een cursus worden afgenomen, krijgt u pas de studiepunten als alle deeltentamens van een cursus zijn afgelegd en gezamenlijk tot een voldoende resultaat hebben geleid. Zie ook par 4.4. Bij de deeltijdopleiding Life Sciences zijn de studiepunten als volgt verdeeld in het curriculum over de 3 studiejaren (zie ook tabel 2): propedeuse: 60 EC (30 EC studieprogramma + vrijstelling (30 EC) te verkrijgen voor 1e semester hoofdfase: 180 EC (150 EC studieprogramma + vrijstelling (30 EC) te verkrijgen voor stage semester Bij de deeltijdopleiding wordt er tevens van uitgegaan dat een deel van het leerproces ook plaats vindt op de werkplek van de student. Binnen het curriculum is hier expliciet een plaats voor gereserveerd in het studieonderdeel werk-leer traject. Het studieprogramma van de deeltijdopleiding wordt aangeboden op vastgestelde dagen; maandagmiddag en -avond en de dinsdagavond in verband de werkzaamheden van de student als MBO analist ( zie par. 6.3) 13/226

14 Deeltijdopleiding Life Sciences De deeltijdopleiding Life Sciences is een driejarige opleiding voor studenten die een MLO vooropleiding hebben en die gedurende tweeënhalf jaar van de studie in het werkveld praktisch werkzaam zijn in een medisch-biologische laboratoriumfunctie (zie par ). De deeltijdopleiding Life Sciences is opgebouwd uit 6 semesters van een half jaar (DL2 t/m DL7). Zie tabel 2. Tabel 2. Opleidingsstructuur 3-jarige opleidingsroute deeltijd Life Sciences Propedeuse Hoofdfase ½ jaar Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Semester 2 Semester 3 Semester 4 Semester 5 Semester 6 Semester 7 DL2 DL3 DL4 DL5 DL6 DL7 Basis Life Sciences Basis Life Sciences Standaard of Specialisatie: Microbiology Biomolecular Research Afstudeer- opdracht Zoology DL2-7: deeltijd Life Sciences semester 2 tot 7 DL2 = propedeutische fase De propedeuse van de deeltijdopleiding Life Sciences duurt een half jaar en de hoofdfase bestaat uit twee en een half jaar (5 semesters) theoretisch en praktisch onderwijs, waarbij in het laatste half jaar een afstudeeropdracht moet worden uitgevoerd buiten de opleiding. De studie biedt een breed biomedisch programma of de mogelijkheid om te kiezen voor maatwerk: een naar wens samengesteld pakket van cursussen uit de voltijd specialisatierichtingen Microbiology, Biomolecular research en Zoology. In semester 5 en 6 wordt er een standaard onderwijsprogramma aangeboden dat opleidt voor een brede HLO-bachelor. Keuzemogelijkheden binnen bepaalde specialismen uit het voltijd traject zijn mogelijk. Deze keuzemodules zullen echter veelal buiten de reguliere deeltijduren ingeroosterd zijn. In overleg met de deeltijd coördinator/ SLB-er en evt. de werkgever kan er een individueel studieprogramma worden vastgesteld. Indien aan minimaal 20 EC van theorie en vaardigheid modules uit de voltijd specialisatie programma worden behaald kan de bijbehorende specialisatie op het diploma worden vermeld. Voor een specialisatie in de richting van de Zoology geldt dat zowel de theorie- als vaardigheidmodules van de voltijd specialisatie dierkunde (semester VL5D, Zoology) als een gezamenlijk programma gevolgd dienen te worden, inclusief farmacologie. 2.4 Propedeuse De splitsing van de opleiding in een propedeutische fase en een hoofdfase is niet voor niets. De overheid markeert het eerste jaar (de propedeuse) omdat het drie belangrijke functies heeft. Oriëntatie Voor uw studievoortgang is het van groot belang dat u een opleiding volgt die bij u past. Dat betekent dat de inhoud van de opleiding, het beroepenveld waarvoor u wordt opgeleid en de wijze waarop uw opleiding is georganiseerd u moeten aanspreken. De propedeuse is er mede voor bedoeld om te kijken of dat het geval is en is daar ook op ingericht. Selectie Aan het einde van uw eerste studiejaar wordt de balans opgemaakt. Zit u wel op de juiste opleiding? Kunt u het niveau aan? Is uw studievoortgang voldoende? De antwoorden op die vragen blijken een grote voorspellende waarde te hebben voor het uiteindelijk behalen van uw diploma in de termijn die daarvoor staat. Binnen de HU maken we de balans op met een individueel studieadvies op basis van het 14/226

15 begeleidingstraject. Daarbij wordt gekeken naar het aantal behaalde studiepunten. Het is heel belangrijk dat u de norm van dit studieadvies kent, en ook de regels die rondom deze norm gelden. Lees daarom paragraaf Studieadvies, zodat u niet voor verrassingen komt te staan. Er geldt namelijk: wie niet aan de norm voldoet en een bindend negatief studieadvies krijgt, mag de opleiding niet vervolgen. Verwijzing Als u onverhoopt niet op een juiste opleiding zit, is het van belang dat u tijdig aankaart dat u twijfelt aan uw studiekeuze. Wellicht is dat onterecht en is uw beeld nog niet compleet. Er zijn voorzieningen die u ondersteunen bij studietwijfel. U kunt bijvoorbeeld terecht bij Centrum Studiekeuze en een studiekeuzetest doen. Belangrijk: neem in geval van twijfel altijd tijdig contact op met uw studieloopbaanbegeleider Programma Per studiejaar stelt de opleiding het onderwijsprogramma (curriculum) van zowel de gehele studie als van de onderdelen vast. Dit studieprogramma geldt uitsluitend voor het studiejaar waarvoor het is vastgesteld. De cursussen van de propedeutische fase van de deeltijdopleiding Life Sciences (DL2) zijn hieronder in tabel 3 aangegeven, inclusief het aantal bijbehorende SBU en studiepunten en de OSIRIS-code (zie par ) en toetsing. U start uw studie bij het ILC met het volgen van dit DL2 studieprogramma DL2. Een gedetailleerd overzicht en beschrijvingen van de cursussen cursus inclusief de weging van de (deel)toetsen vindt u achterin deze studiegids en in OSIRIS ( Tabel 3. Studieprogramma DL2, semester 2, deeltijdopleiding Life Sciences Dit nieuwe studieprogramma wordt in tijdvak 1 aangeboden* Cursus Osiris cursuscode SBU** EC Toetsing*** Blok A Genotype & Fenotype in werking TLSC-GFIW2D T1 (theorie tentamen) T2 (opdracht) Cellulaire Biochemie TLSC-CB2D T1 (theorie tentamen) Exacte Vaardigheden & Wiskunde TLSC- EVW2D T1 (theorie tentamen) T2 (opdracht/ CTV) Subtotaal blok A Blok B Haematologie in werking TLSC-HEMAIW2D T1 (theorie tentamen) T2 (opdracht) Lab Tools TLSC-LT2D T1 (theorie tentamen) Project Genen en Gezondheid Assessment professionele vaardigheden (APV) TLSC- GENGEZ2D T1 (verslag) Subtotaal blok B T2 (opdrachten) Totaal blok A+B * Tijdvak 1: lesperiode september januari Blok A en Blok B worden volgens het jaarrooster gegeven in de HU lesperioden A en B (zie par 6.1) **SBU studiebelastingsuren (klokuren) ***T1, T2: deeltoets 1, deeltoets 2. CTV = Continue toetsing vaardigheden. Assessment professionele vaardigheden wordt zowel in blok A als blok B als SLO ( studieloopbaan ontwikkeling ) ingeroosterd. Let op: Alle deeltoetsen dienen met minimaal VD of 5,5 afgerond te worden. 15/226

16 Let op: Per september 2013 start de opleiding Life Sciences gefaseerd met een nieuw curriculum. In het nieuwe curriculum is het studieprogramma samengesteld uit cursussen elk met een studielast van 5 EC, oftewel 140 SBU. Het oude curriculum/studieprogramma, dat uitgefaseerd wordt, bestaat uit eenheden met een studielast variërend van 1 tot 5 EC. Om deze reden vindt u ook in de studieprogramma s van deeltijdopleiding Life Sciences semesters volgens de oude of de nieuwe curricula. Alle nieuwe curricula met opgebouwd uit 5 EC cursussen worden dit studiejaar voor het eerst aangeboden. Alle oude curricula behalve DL6 worden dit studiejaar voor het laatst aangeboden. Planning schriftelijke tentamens DL2: Aan het einde van elk blok van de DL2 wordt er getoetst. DL2 cursussen die afgerond worden met een schriftelijk tentamen worden ingepland volgens een vast schema. Voor elk tentamen zijn er drie tentamengelegenheden. De eerste tentamengelegenheid is in week 7 van ieder blok (lesweek 1.7 of 2.7) direct volgend op de lessen (lesweek 1 t/m 6). De tweede gelegenheid is in week 7 van het betreffende blok in tijdvak 2 (lesweek 3.7 voor Blok A of 4.7 voor Blok B). Een derde tentamengelegenheid is aan het einde van het studiejaar (lesweek 4.9/4.9+). Let op:. Er zijn dus 3 tentamengelegenheden waarvan u er per studiejaar aan maximaal 2 mag deelnemen. Zie tabel 4. Het tentamenrooster van een tentamenweek wordt tijdig kenbaar gemaakt. Tabel 4. Overzicht toetsgelegenheden van de DL2 cursussen voor het studiejaar Semester Cursus aangeboden in tijdvak 1* Toetsgelegenheid in tijdvak 1 (Lesperiode: lesweek)** DL2 TLSC-GFIW2D-13 A : 1. 7 C : 3.7 D: 4.9 TLSC-EVW2D-13 A : 1. 7 C : 3.7 D: 4.9 TLSC-CB2D-13 A : 1. 7 C : 3.7 D: 4.9 TLSC-HEMAIW-13 B : 2. 7 D : 4.7 D: 4.9 TLSC-LT2D-13 B : 2. 7 D : 4.7 D: 4.9 TLSC-GENGEZ2D-13 B : 2. 7 D : 4.7 D: 4.9 Toetsgelegenheden in tijdvak 2 (Lesperiode: lesweek)** * Tijdvak 1: lesperiode september januari Tijdvak 2: februari zomervakantie ** De data van lesperioden A, B, C, D en de genoemde lesweken staan vermeld in het jaarrooster in par 6.1 van deze studiegids. Planning andere toetsing dan schriftelijke tentamens DL2 Vaardigheden en projecten worden meestal anders getoetst dan met een schriftelijk tentamen. Ook voor sommige theorieonderdelen wordt toetsing anders ingevuld. De deadline voor producten en activiteiten voor deze toetsing wordt gegeven in het blokboek van het betreffende vak. Voor toetsing op andere manier dan met een schriftelijk tentamen, vindt de beoordeling uiterlijk in week 9 van het betreffende blok plaats. Bij een onvoldoende beoordeling van vaardigheden en projecten kan uw docent (examinator) u de mogelijkheid geven om te repareren. Hiervoor krijgt u specifieke instructies van uw docent bij de onvoldoende beoordeling. De reparatie moet uiterlijk in week 2 van het opvolgende blok uitgevoerd en beoordeeld worden Studieadvies Zoals aangegeven wordt in de propedeuse de balans opgemaakt met een studieadvies. U krijgt tijdens het 16/226

17 eerste jaar van inschrijving twee maal een schriftelijk advies over de voortzetting van uw studie. Uiterlijk aan het einde van het eerste jaar van inschrijving ontvangt u een definitief studieadvies. Hieronder staan de regels die daarover zijn vastgesteld. De peildatum voor afgifte van het bindend studieadvies is 1 mei. Staat u op deze datum ingeschreven, dan krijgt u uiterlijk aan het einde van het eerste studiejaar een bindend studieadvies. Stopt u met de opleiding en bent u voor 1 mei uitgeschreven, dan krijgt u dat studiejaar geen bindend studieadvies. Tussentijds studieadvies Uiterlijk halverwege het eerste studiejaar ontvangt u van de examencommissie een schriftelijk tussentijds studieadvies over de voortzetting van uw studie. Dit tussentijds advies bevat naast een advies een toelichting op de behaalde studieresultaten en de studievoortgang. Het betreft een: positief tussentijds advies: 21 of meer studiepunten (EC) of een waarschuwend tussentijds advies: 20 of minder studiepunten Boekt u niet voldoende studievoortgang, dan krijgt u een waarschuwend advies van de examencommissie. Neem in dat geval contact op met uw studieloopbaanbegeleider om een studieplan te maken. Met een studieplan kunt u ervoor zorgen dat u weer op schema komt. Als bijzondere omstandigheden de oorzaak zijn van uw studieachterstand, neem dan onmiddellijk contact op met de studentendecaan. Positief of negatief studieadvies Aan het einde van het eerste studiejaar krijgt u in de regel een definitief advies van de examencommissie. Dit studieadvies kan positief of negatief zijn. Aan een negatief studieadvies zit een afwijzing verbonden. Een negatief advies met afwijzing is een bindend negatief studieadvies. Als u een bindend negatief studieadvies ontvangt, wordt u niet langer toegelaten tot dezelfde opleiding aan de HU. Een positief studieadvies krijgt u als aan het eind van het eerste studiejaar: de propedeuse heeft gehaald, of minimaal 45 EC van het propedeuseprogramma heeft behaald Voor de berekening of u het bovenstaande aantal van 45 EC hebt behaald, tellen niet mee: a. EC voor verleende vrijstellingen; b. EC behaald in een eerder jaar van inschrijving bij dezelfde opleiding. Het moet dus gaan om studiepunten die u daadwerkelijk dit studiejaar heeft behaald; c. resultaten behaald voor deeltentamens, als nog niet het volledige tentamen met goed gevolg is afgelegd. Kunt u door de hierboven uitgezonderde resultaten geen 45 EC meer uit de propedeutische fase halen, dan zult u dus aan het eind van het studiejaar de volledige propedeuse behaald moeten hebben om een positief studieadvies te krijgen. Voor u als deeltijdstudent geldt dat de propedeuse examen (60 EC) behaald moet zijn voor het einde van het eerste studiejaar. Een negatief studieadvies (afwijzing) krijgt u als u niet aan de norm voor het positief advies hebt voldaan. In geval van een bindend negatief studieadvies moet deze afwijzing zijn gemotiveerd. Daarnaast moeten de mogelijkheden van bezwaar en beroep voor u als student zijn opgenomen. Het studieadvies wordt ondertekend door of namens de examencommissie, en wordt binnen een week na ondertekening aangetekend aan u verzonden of persoonlijk uitgereikt. De examencommissie stelt u in de gelegenheid te worden gehoord voordat wordt besloten om een bindend negatief studieadvies af te geven. Gaat u al vakken uit de hoofdfase volgen terwijl u nog in afwachting bent van een studieadvies, let dan 17/226

18 goed op. De norm voor het verkrijgen van een positief studieadvies heeft alleen betrekking op in de propedeuse behaalde vakken. Het aantal in de hoofdfase behaalde studiepunten voor deze beoordeling telt niet mee. Geef daarom altijd prioriteit aan het behalen van de vakken uit de propedeuse. Extra tentamenkans bij bepaalde verkorte routes waaronder de deeltijdopleiding Studenten die: a. een verkorte route volgen en daardoor 15 EC of meer aan vrijstellingen hebben, én b. in het eerste jaar van inschrijving vanwege de verkorte route een door de opleiding vastgesteld programma volgen dat tevens cursussen uit de hoofdfase omvat, kunnen een verzoek indienen bij de examencommissie voor een extra herkansing in de laatste tentamenperiode voor een tentamen uit de propedeutische fase die nog niet is behaald. De examencommissie kent dit verzoek toe indien hierdoor de mogelijkheid ontstaat dat de student aan de bsanorm kan voldoen. Opgeschort advies voor studenten in het eerste jaar van inschrijving wegens bijzondere omstandigheden De examencommissie dient bij het uitbrengen van het studieadvies rekening houden met studievertraging door persoonlijke omstandigheden. Het betreft uitsluitend de volgende omstandigheden: ziekte; lichamelijke, zintuiglijke of andere functiestoornis; zwangerschap; bijzondere familieomstandigheden, waaronder tevens die van degene met wie u samenwoont of een LAT-relatie onderhoudt; het lidmaatschap van een medezeggenschapsraad of een opleidingscommissie; andere omstandigheden waarin u als student activiteiten ontplooit in het kader van de organisatie en het bestuur van (een onderdeel van) de HU, ter beoordeling door de faculteitsdirectie; het lidmaatschap van het bestuur van een door het College van Bestuur, krachtens de Profileringsfondsregeling HU, erkende studentenorganisatie of een daarmee vergelijkbare organisatie van enige omvang; andere situaties waarin u als student door overmacht niet hebt deelgenomen aan tentamens dan wel het onderwijs, ter beoordeling door de examencommissie. Als de examencommissie bijzondere persoonlijke omstandigheden aanwezig acht, waardoor u niet hebt kunnen voldoen aan de norm voor het studieadvies, dan wordt het studieadvies opgeschort tot uiterlijk het einde van het tweede studiejaar van uw inschrijving bij dezelfde opleiding. Aan het eind van het tweede studiejaar moet u aan de norm van een positief advies voldoen, zoals die in dat volgende studiejaar geldt. Heeft u vorig studiejaar (of een eerder jaar) een opgeschort advies ontvangen en komt u daardoor dit studiejaar nog in aanmerking voor een bindend studieadvies, dan geldt voor u de norm van dit studiejaar. Oftewel 45 EC en eventuele geoormerkte cursussen. Let hierbij wel op dat de EC die u in een eerder studiejaar hebt behaald, net als verkregen vrijstellingen, niet meetellen bij de berekening van uw aantal behaalde EC uit de propedeuse. Eerder in deze paragraaf vindt u uitgebreide informatie over de norm en wat wel en niet meetelt voor de berekening van uw aantal studiepunten. Voor een opgeschort advies geldt dezelfde procedure als voor het reguliere studieadvies. Is uw studievertraging ontstaan door een van bovengenoemde bijzondere omstandigheden? Meld dit dan zo spoedig mogelijk schriftelijk bij de examencommissie met het verzoek om deze omstandigheden te betrekken bij het afgeven van het studieadvies. Benader ook zo snel mogelijk de studentendecaan en/of de studieloopbaanbegeleider. Zij adviseren de examencommissie. Zie ook paragraaf 8.3. Voldoet u aan het eind van het tweede studiejaar niet aan de norm voor een positief advies dan krijgt u een negatief advies met een afwijzing en wordt u niet langer toegelaten tot dezelfde opleiding aan de HU. In het geval u ook in het tweede studiejaar vanwege bijzondere omstandigheden de norm niet 18/226

19 kunt halen, kan de examencommissie een uitzondering maken en met in achtneming van de persoonlijke omstandigheden besluiten dat u een negatief advies zonder afwijzing krijgt. Dit betekent dat u toch door mag met de opleiding. Het is aan de examencommissie om aan de hand van een advies van de studentendecaan te beoordelen of de bijzondere omstandigheden ertoe hebben geleid dat de student ook in het tweede jaar van inschrijving de norm niet heeft kunnen halen. Tussentijdse uitschrijving Als u zich voor 1 mei heeft uitgeschreven en u vervolgens in een later studiejaar weer opnieuw inschrijft, wordt formeel weer van een eerste inschrijving gesproken en dient u opnieuw aan de norm te voldoen. U moet dus in dat studiejaar opnieuw 45 EC behalen, waarvan geoormerkte vereisten deel uit kunnen maken. Voor die 45 EC tellen vrijstellingen niet mee, maar blijven ook de resultaten die bij een eerdere inschrijving (voor de onderbreking) bij de opleiding zijn behaald, buiten beschouwing. Indien er 15 of meer EC aan vrijstelling en/of eerder behaalde resultaten zijn, moet u aan het einde van dat jaar het propedeutisch getuigschrift hebben behaald. In de onderstaande tabel 5 wordt een in modelvorm een overzicht getoond van de norm voor het bindend studieadvies. Tabel 5. Overzicht van de norm voor het bindend studieadvies (bsa). Inschrijving Norm* Wat telt niet mee? 1 e jaar, 1 e keer 45 EC Vrijstellingen Nieuwe start na staking (onderbreking inschrijving) 2 e jaar (zonder onderbreking) na opgeschort advies * inclusief geoormerkte vereisten 45 EC Vrijstellingen Eerder behaalde resultaten 45 EC Vrijstellingen Eerder behaalde resultaten Voor de deeltijdopleiding geldt dat door verkregen vrijstellingen (30 EC vrijstelling 1 e semester) het niet mogelijk is 45 EC uit het studieprogramma van de propedeuse te halen. Immers met het DL2 studieprogramma kunt u maximaal 30 EC behalen. U moet dan ook de gehele propedeuse behalen om aan de norm te voldoen, zoals hierboven is uitgelegd Overstappen Als u tijdens het studiejaar wilt overstappen naar een andere opleiding binnen de hogeschool, moet u u daarvoor volledig opnieuw inschrijven en moet de (nieuwe) opleiding daarvoor toestemming geven. Stapt u over tijdens uw eerste studiejaar houd dan goed de regels voor het studieadvies in de gaten. Vraag desnoods advies hieromtrent aan de studentendecaan. Zie voor het studieadvies paragraaf Hoofdfase De hoofdfase is de studieperiode na de propedeuse tot en met de diplomering. De hoofdfase omvat nominaal drie studiejaren en bestaat dan uit: een major (hoofdprogramma) van 150 EC een profileringsruimte (keuzeprogramma) van minimaal 30 EC. De hoofdfase van de deeltijdopleiding Life Sciences is de studieperiode na de propedeuse tot en met de diplomering (zie ook 2.3.5). De hoofdfase omvat twee en half studiejaren en bestaat uit een hoofdprogramma van 150 EC. De deeltijdopleiding Life Sciences kent geen profileringsruimte. Het examen heeft betrekking op de volgende programmagebieden: 19/226

20 Studieprogramma van de hoofdfase (semester 3 t/m semester 7; DL3 t/m DL7); Leer-werk traject (semester 3 t/m 6) Afstudeeropdracht van ten minste 30 EC (semester 7) Toelating hoofdfase Heeft u de propedeuse van de opleiding afgerond en het propedeutisch diploma van de opleiding behaald, dan wordt u toegelaten tot de hoofdfase van de opleiding. Heeft u bij een andere opleiding een propedeutisch diploma behaald, dan beoordeelt de opleiding of u met dat diploma kunt instromen in de hoofdfase. U moet dan om toelating tot de hoofdfase verzoeken op grond van uw elders behaalde propedeuse. Als u wordt toegelaten tot de hoofdfase, kunt u geen propedeutisch diploma van de HU krijgen. Zie ook paragraaf 0 (vrijstellingen). Heeft u de propedeuse nog niet afgerond, dan is het toch mogelijk om al vakken uit de hoofdfase te volgen en tentamens te doen, tenzij de examencommissie anders beslist. Gaat u al vakken uit de hoofdfase volgen terwijl u nog in aanmerking komt voor een studieadvies als bedoeld in paragraaf 2.4.2, let dan goed op. De norm voor het verkrijgen van een positief studieadvies heeft alleen betrekking op in de propedeuse behaalde vakken. Als u er dus voor kiest om wel al vakken uit de hoofdfase te gaan volgen, maar op het moment dat het studieadvies wordt afgegeven nog niet voldoende studiepunten uit de propedeuse hebt behaald, dan kunt u alsnog een bindend negatief studieadvies ontvangen. Dat betekent dat u met de opleiding moet stoppen. Het aantal studiepunten dat u al in de hoofdfase heeft gehaald, speelt hierbij geen rol. Onderstaande studievoortgangregel is van toepassing in de hoofdfase van de deeltijdopleiding Life Sciences: De student wordt automatisch bevorderd naar het volgende semester tenzij de studie achterstand te groot wordt. In dat geval kan door de examencommissie het besluit worden genomen dat een student opnieuw in een al eerder doorlopen studie programma geplaatst wordt. Voor toelating tot de afstudeeropdracht (DL7) geldt dat de totale studieachterstand niet meer dan 10 EC bedraagt Programma s Per studiejaar stelt de opleiding het onderwijsprogramma (curriculum) van de hoofdfase vast. Dit studieprogramma geldt uitsluitend voor het studiejaar waarvoor het is vastgesteld. De cursussen van de hoofdfase zijn hieronder per opleidingsjaar aangegeven inclusief het aantal bijbehorende studiepunten en de OSIRIS-code. De volledige cursusbeschrijvingen zijn te vinden achterin deze studiegids en in OSIRIS. Een semesterprogramma wordt, mits er een voldoende aantal studenten voor dit programma is, 1x per jaar aangeboden. In de tabel hieronder staat de periode vermeld waarin het semester wordt aangeboden in studiejaar Tabel 6. Klassencodelijst hoofdfase, deeltijdopleiding Life Sciences* Klassencode Semester Aangeboden in tijdvak/periode DL3 3 tijdvak 2, februari juli 2014 DL4 4 tijdvak 1, september januari 2014 DL5 5 tijdvak 2, februari juli 2014 DL6 6 tijdvak 1, september januari 2014 DL7 7 tijdvak 2, februari juli 2014 * Zie ook tabel 2. 20/226

Biologie & Medisch Laboratoriumonderzoek (Life Sciences)

Biologie & Medisch Laboratoriumonderzoek (Life Sciences) Studiegids Bacheloropleiding Biologie & Medisch Laboratoriumonderzoek (Life Sciences) Deeltijd 2014-2015 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep...

Nadere informatie

Biologie & Medisch Laboratoriumonderzoek

Biologie & Medisch Laboratoriumonderzoek Studiegids Bacheloropleiding Biologie & Medisch Laboratoriumonderzoek (Life Sciences) 2013-2014 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, januari 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding

Nadere informatie

Biologie & Medisch Laboratoriumonderzoek (Life Sciences)

Biologie & Medisch Laboratoriumonderzoek (Life Sciences) Studiegids Bacheloropleiding Biologie & Medisch Laboratoriumonderzoek (Life Sciences) 2015-2016 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, juli 2015 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding

Nadere informatie

Studiegids bachelor opleiding en Associate degree Chemische Technologie duaal 2013-2014

Studiegids bachelor opleiding en Associate degree Chemische Technologie duaal 2013-2014 Studiegids bacheloropleiding en Associate degree Chemische Technologie duaal 2013-2014 1/236 2/236 Inhoudsopgave Voorwoord 6 2 Inrichting van de opleiding 8 2.1 Beroepsprofiel... 8 2.1.1 Beroep... 8 2.1.2

Nadere informatie

Studiegids bacheloropleiding Chemie voltijd 2013-2014. Studiegids. bacheloropleiding. Chemie voltijd 2013-2014 1/230

Studiegids bacheloropleiding Chemie voltijd 2013-2014. Studiegids. bacheloropleiding. Chemie voltijd 2013-2014 1/230 Studiegids bacheloropleiding Chemie voltijd 2013-2014 1/230 2/230 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 6 2 Inrichting van de opleiding 8 2.1 Beroepsprofiel... 8 2.1.1 Beroep... 8 2.1.2 Uitwerking van beroepsprofiel...

Nadere informatie

Studiegids bacheloropleiding Chemische Technologie voltijd 2013-2014. Studiegids. bacheloropleiding. Chemische Technologie voltijd 2013-2014 1/162

Studiegids bacheloropleiding Chemische Technologie voltijd 2013-2014. Studiegids. bacheloropleiding. Chemische Technologie voltijd 2013-2014 1/162 Studiegids bacheloropleiding Chemische Technologie voltijd 2013-2014 1/162 2/162 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 6 2 Inrichting van de opleiding 8 2.1 Beroepsprofiel... 8 2.1.1 Beroep... 8 2.1.2 Uitwerking van

Nadere informatie

Studiegids 2012-2013. Bacheloropleiding Chemie. Associate degree opleiding Chemische Technologie. Bacheloropleiding

Studiegids 2012-2013. Bacheloropleiding Chemie. Associate degree opleiding Chemische Technologie. Bacheloropleiding Studiegids 2012-2013 Bacheloropleiding Chemie Associate degree opleiding Chemische Technologie Bacheloropleiding Chemische Technologie Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2012 1/362 Hogeschool

Nadere informatie

Ruimtelijke Ordening en Planologie Voltijd

Ruimtelijke Ordening en Planologie Voltijd Studiegids Bacheloropleiding Ruimtelijke Ordening en Planologie Voltijd 2013-2014 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1

Nadere informatie

Studiegids Bacheloropleiding Journalistiek 2015-2016. Studiegids. Bacheloropleiding. Journalistiek 2015-2016 1/114

Studiegids Bacheloropleiding Journalistiek 2015-2016. Studiegids. Bacheloropleiding. Journalistiek 2015-2016 1/114 Studiegids Bacheloropleiding Journalistiek 2015-2016 1/114 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 7 2 Inrichting van de opleiding 9 2.1 Beroepsprofiel... 9 2.1.1 Beroep... 9 2.1.2 Uitwerking van beroepsprofiel... 9

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. AD Eventmanager 2015-2016

Studiegids. Bacheloropleiding. AD Eventmanager 2015-2016 Studiegids Bacheloropleiding AD Eventmanager 2015-2016 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, juli 2015 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep...

Nadere informatie

Studiegids. Associate Degree Eventmanager 2013-2014

Studiegids. Associate Degree Eventmanager 2013-2014 Studiegids Associate Degree Eventmanager 2013-2014 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, januari 2013 Studiegids AD Eventmanager 2013-2014 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Bouwtechnische Bedrijfskunde Voltijd 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding. Bouwtechnische Bedrijfskunde Voltijd 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding Bouwtechnische Bedrijfskunde Voltijd 2013-2014 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

Studiegids. Associate degree Eventmanager 2012-2013

Studiegids. Associate degree Eventmanager 2012-2013 Studiegids Associate degree Eventmanager 2012-2013 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2012 Studiegids Associate degree Eventmanager 2012-2013 2/132 Studiegids Associate degree Eventmanager

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Civiele Techniek Voltijd 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding. Civiele Techniek Voltijd 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding Civiele Techniek Voltijd 2013-2014 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Geodesie/Geo-informatica Duaal 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding. Geodesie/Geo-informatica Duaal 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding Geodesie/Geo-informatica Duaal 2013-2014 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Facility Management 2013-2014. Versie 1.1. Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2013

Studiegids. Bacheloropleiding. Facility Management 2013-2014. Versie 1.1. Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2013 Studiegids Bacheloropleiding Facility Management 2013-2014 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2013 Versie 1.1 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Communicatiemanagement voltijd 2015-2016

Studiegids. Bacheloropleiding. Communicatiemanagement voltijd 2015-2016 Studiegids Bacheloropleiding Communicatiemanagement voltijd 2015-2016 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, juli 2015 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

De onderwijs- en examenregeling

De onderwijs- en examenregeling De onderwijs- en examenregeling Algemeen In de onderwijs- en examenregeling (OER) wordt informatie gegeven over het onderwijs van een opleiding of een groep van opleidingen. Heeft de OER betrekking op

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Communicatiesystemen Afstudeerrichting Bedrijfscommunicatie 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding. Communicatiesystemen Afstudeerrichting Bedrijfscommunicatie 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding Communicatiesystemen Afstudeerrichting Bedrijfscommunicatie 2013-2014 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, januari 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1.

INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1. 1 INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1.4 Onderwijs- en examenregeling... 4 2. TOELATING TOT DE OPLEIDING...

Nadere informatie

Verkorte studiegids. Bacheloropleiding ACADEMISCHE LERARENOPLEIDING PRIMAIR ONDERWIJS (ALPO) 2013-2014

Verkorte studiegids. Bacheloropleiding ACADEMISCHE LERARENOPLEIDING PRIMAIR ONDERWIJS (ALPO) 2013-2014 Verkorte studiegids Bacheloropleiding ACADEMISCHE LERARENOPLEIDING PRIMAIR ONDERWIJS (ALPO) 2013-2014 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 3 2 Inrichting van

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding deeltijd. Informatica 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding deeltijd. Informatica 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding deeltijd Informatica 2013-2014 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep... 7 2.1.2 Uitwerking van beroepsprofiel...

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Communicatiemanagement voltijd 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding. Communicatiemanagement voltijd 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding Communicatiemanagement voltijd 2013-2014 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, januari 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Facility Management 2012-2013. Versie 1.3

Studiegids. Bacheloropleiding. Facility Management 2012-2013. Versie 1.3 Studiegids Bacheloropleiding Facility Management 2012-2013 Versie 1.3 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2012 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

A. Nadere facultaire invulling van onderstaande artikelen uit de HU-OER 2015-2016

A. Nadere facultaire invulling van onderstaande artikelen uit de HU-OER 2015-2016 10 FACULTAIRE OER: FACULTEIT COMMUNICATIE EN JOURNALISTIEK Vastgesteld door de faculteitsdirecteur op 2 maart 2015 Met nstemming van de facultaire medezeggenschapsraad A. Nadere facultaire invulling van

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Milieukunde Duaal 2014-2015

Studiegids. Bacheloropleiding. Milieukunde Duaal 2014-2015 Studiegids Bacheloropleiding Milieukunde Duaal 2014-2015 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, juli 2014 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep...

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bijlage, Bachelor Opleiding Docent Muziek

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bijlage, Bachelor Opleiding Docent Muziek ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bijlage, Bachelor Opleiding Docent Muziek Studiejaar 2013-2014 Algemeen 1. Deze bijlage bij het algemene gedeelte van de Onderwijs- en examenregeling van Codarts is van toepassing

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Journalistiek 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding. Journalistiek 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding Journalistiek 2013-2014 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, januari 2013 Studiegids bacheloropleiding Journalistiek 2013-2014 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding Pedagogiek. Voltijd 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding Pedagogiek. Voltijd 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding Pedagogiek Voltijd 2013-2014 Hogeschool Utrecht, Utrecht, september 2013 Studiegids bacheloropleiding Pedagogiek Voltijd 2013-2014 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting

Nadere informatie

A. Nadere facultaire invulling van onderstaande artikelen uit de HU-OER 2014-2015

A. Nadere facultaire invulling van onderstaande artikelen uit de HU-OER 2014-2015 10 FACULTAIRE OER: FACULTEIT COMMUNICATIE EN JOURNALISTIEK Vastgesteld door de faculteitsdirecteur op 27 januari 2014 Instemming van de facultaire medezeggenschapsraad op..2014 A. Nadere facultaire invulling

Nadere informatie

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven:

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven: 10 SPECIFIEKE FACULTAIRE BEPALINGEN Faculteit: Faculteit A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven: Artikel 32 Inschrijving voor cursussen 3A De student

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Journalistiek 2014-2015

Studiegids. Bacheloropleiding. Journalistiek 2014-2015 Studiegids Bacheloropleiding Journalistiek 2014-2015 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, januari 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep...

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Electronic Engineering and Design. Duaal 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding. Electronic Engineering and Design. Duaal 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding Electronic Engineering and Design Duaal 2013-2014 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, januari 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 6 2 Inrichting van de opleiding 8 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Bouwkunde Voltijd 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding. Bouwkunde Voltijd 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding Bouwkunde Voltijd 2013-2014 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding deeltijd. Pedagogiek 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding deeltijd. Pedagogiek 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding deeltijd Pedagogiek 2013-2014 Studiegids bacheloropleiding Pedagogiek deeltijd 2013-2014 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7

Nadere informatie

Studiegids. Associate Degree opleiding. Intercedent 2013-2014. Versie 1.1

Studiegids. Associate Degree opleiding. Intercedent 2013-2014. Versie 1.1 Studiegids Associate Degree opleiding Intercedent 2013-2014 Versie 1.1 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2013 Studiegids associate degree opleiding Intercedent 2013-2014 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding deeltijd. Technische Bedrijfskunde 2014-2015

Studiegids. Bacheloropleiding deeltijd. Technische Bedrijfskunde 2014-2015 Studiegids Bacheloropleiding deeltijd Technische Bedrijfskunde 2014-2015 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, juli 2014 Studiegids Bacheloropleiding Technische Bedrijfskunde Deeltijd 2014-2015 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Studiegids bacheloropleiding AOT-Techniek - Integrated Building & Engineering 2012-2013

Studiegids bacheloropleiding AOT-Techniek - Integrated Building & Engineering 2012-2013 Studiegids Bacheloropleiding AOT-Techniek - Integrated Building & Engineering 2012-2013 1/120 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 6 2 Inrichting van de opleiding 8 2.1 Beroepsprofiel... 8 2.1.1 Beroep... 8 2.1.2

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Bouwkunde Duaal 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding. Bouwkunde Duaal 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding Bouwkunde Duaal 2013-2014 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding deeltijd. Commerciële Economie 2013-2014. Versie 1.1

Studiegids. Bacheloropleiding deeltijd. Commerciële Economie 2013-2014. Versie 1.1 Studiegids Bacheloropleiding deeltijd Commerciële Economie 2013-2014 Versie 1.1 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2013 Studiegids bacheloropleiding deeltijd Commerciële Economie 2013-2014

Nadere informatie

Associate Degree Business Management Amersfoort

Associate Degree Business Management Amersfoort Studiegids Bacheloropleiding Business Management Amersfoort Associate Degree Business Management Amersfoort 2013-2014 Versie 1.2 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2013 Amersfoort 2013-2014

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 014-015 Master Pedagogiek CROHO-nummer 44113 deeltijd 1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1. Informatie en communicatie...

Nadere informatie

Studiegids. Associate Degree Kinderopvang. Pedagogiek, deeltijd 2012-2013

Studiegids. Associate Degree Kinderopvang. Pedagogiek, deeltijd 2012-2013 Studiegids Associate Degree Kinderopvang Pedagogiek, deeltijd 2012-2013 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2012 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding 2014-2015 COMMUNICATIESYSTEMEN, AFSTUDEERRICHTING DIGITALE MEDIA EN COMMUNICATIE

Studiegids. Bacheloropleiding 2014-2015 COMMUNICATIESYSTEMEN, AFSTUDEERRICHTING DIGITALE MEDIA EN COMMUNICATIE Studiegids Bacheloropleiding COMMUNICATIESYSTEMEN, AFSTUDEERRICHTING DIGITALE MEDIA EN COMMUNICATIE 2014-2015 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep...

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding deeltijd. Business IT & Management 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding deeltijd. Business IT & Management 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding deeltijd Business IT & Management 2013-2014 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep... 7 2.1.2 Uitwerking van beroepsprofiel...

Nadere informatie

OER. Uitleg over de. Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER)

OER. Uitleg over de. Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Fractie VUUR, Universiteitsraad www.verenigingvuur.nl info@verenigingvuur.nl Voorwoord De Onderwijs-

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding HBO-Rechten deeltijd inclusief afstudeerrichting kandidaatgerechtsdeurwaarder 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding HBO-Rechten deeltijd inclusief afstudeerrichting kandidaatgerechtsdeurwaarder 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding HBO-Rechten deeltijd inclusief afstudeerrichting kandidaatgerechtsdeurwaarder Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2013 Studiegids bacheloropleiding HBO-Rechten

Nadere informatie

Studiegids bacheloropleiding CM deeltijd 2012-2013. Studiegids. Bacheloropleiding. Deeltijd 2012-2013 1/130

Studiegids bacheloropleiding CM deeltijd 2012-2013. Studiegids. Bacheloropleiding. Deeltijd 2012-2013 1/130 Studiegids Bacheloropleiding Deeltijd 2012-2013 1/130 2/130 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 6 2 Inrichting van de opleiding 8 2.1 Beroepsprofiel... 8 2.1.1 Beroep... 8 2.1.2 Uitwerking van beroepsprofiel...

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Industriële Automatisering. Voltijd 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding. Industriële Automatisering. Voltijd 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding Industriële Automatisering Voltijd 2013-2014 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, januari 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 6 2 Inrichting van de opleiding 8 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

Studiegids. Associate Degree. Assistent Marketeer. Deeltijd 2013-2014. Versie 1.1

Studiegids. Associate Degree. Assistent Marketeer. Deeltijd 2013-2014. Versie 1.1 Studiegids Associate Degree Assistent Marketeer Deeltijd 2013-2014 Versie 1.1 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Electronic Engineering and Design. Voltijd 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding. Electronic Engineering and Design. Voltijd 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding Electronic Engineering and Design Voltijd 2013-2014 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, januari 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 6 2 Inrichting van de opleiding 8 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

Studiegids bacheloropleiding Journalistiek 2012-2013. Studiegids. Bacheloropleiding. Journalistiek 2012-2013. Datum juli 2012. Versie 5.

Studiegids bacheloropleiding Journalistiek 2012-2013. Studiegids. Bacheloropleiding. Journalistiek 2012-2013. Datum juli 2012. Versie 5. Studiegids Bacheloropleiding Journalistiek 2012-2013 Datum juli 2012 Versie 5.0 1/292 Documentbeheer Titel versie datum Status Studiegids Journalistiek 1.0 25 mei 2012 Concept Malika Studiegids Journalistiek

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Communicatiesystemen. Afstudeerrichting Digitale Media en Communicatie 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding. Communicatiesystemen. Afstudeerrichting Digitale Media en Communicatie 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding Communicatiesystemen Afstudeerrichting Digitale Media en Communicatie 2013-2014 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep...

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Communicatiesystemen Digitale Media en Communicatie 2015-2016

Studiegids. Bacheloropleiding. Communicatiesystemen Digitale Media en Communicatie 2015-2016 Studiegids Bacheloropleiding Communicatiesystemen Digitale Media en Communicatie 2015-2016 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, juli 2015 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding deeltijd. Bedrijfskunde MER 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding deeltijd. Bedrijfskunde MER 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding deeltijd Bedrijfskunde MER 2013-2014 Versie 1.1 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2013 Studiegids bacheloropleiding deeltijd Bedrijfskunde MER 2013-2014 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding deeltijd. Technische Bedrijfskunde 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding deeltijd. Technische Bedrijfskunde 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding deeltijd Technische Bedrijfskunde 2013-2014 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, januari 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 6 2 Inrichting van de opleiding 8 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

Studiegids bacheloropleiding Creatieve Therapie 2013-2014. Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Creatieve Therapie 2013-2014

Studiegids bacheloropleiding Creatieve Therapie 2013-2014. Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Creatieve Therapie 2013-2014 Studiegids bacheloropleiding Creatieve Therapie 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding voltijd Creatieve Therapie 2013-2014 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Bedrijfskunde MER. Voltijd 2012-2013. Versie 1.2

Studiegids. Bacheloropleiding. Bedrijfskunde MER. Voltijd 2012-2013. Versie 1.2 Studiegids Bacheloropleiding Bedrijfskunde MER Voltijd 2012-2013 Versie 1.2 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2012 Studiegids bacheloropleiding Bedrijskunde MER 2012-2013 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Associate Degree Business Management Utrecht

Associate Degree Business Management Utrecht Studiegids Bacheloropleiding Business Management Utrecht Associate Degree Business Management Utrecht 2013-2014 Versie 1.2 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord

Nadere informatie

Studiegids bacheloropleiding Propedeutische Fase Social Work voltijd 2013-2014

Studiegids bacheloropleiding Propedeutische Fase Social Work voltijd 2013-2014 Studiegids bacheloropleiding Propedeutische Fase Social Work voltijd 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding Propedeutische Fase Social Work 2013-2014 1/137 Studiegids bacheloropleiding Propedeutische Fase

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Bouwkunde Voltijd 2014-2015

Studiegids. Bacheloropleiding. Bouwkunde Voltijd 2014-2015 Studiegids Bacheloropleiding Bouwkunde Voltijd 2014-2015 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, juli 2014 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep...

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Master leraar Algemene Economie Croho: 45275 deeltijd 1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie

Nadere informatie

Studiegids bacheloropleiding Creatieve Therapie Deeltijd 2013-2014. Studiegids. Bacheloropleiding deeltijd. Creatieve Therapie 2013-2014 1/145

Studiegids bacheloropleiding Creatieve Therapie Deeltijd 2013-2014. Studiegids. Bacheloropleiding deeltijd. Creatieve Therapie 2013-2014 1/145 Studiegids Bacheloropleiding deeltijd Creatieve Therapie 2013-2014 1/145 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep... 7 2.1.2 Uitwerking van beroepsprofiel...

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) DEEL 1: AVANS GENERIEK

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) DEEL 1: AVANS GENERIEK ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) DEEL 1: AVANS GENERIEK 1 De inhoud van de Onderwijs- en Examenregelingen Hoofdstuk 1 ALGEMEEN 1.1 Algemene bepalingen 1 Avans Hogeschool kent, conform artikel 7.59. van

Nadere informatie

Studiegids Bacheloropleiding Logopedie 2015-2016. Studiegids. Bacheloropleiding. Logopedie 2015-2016

Studiegids Bacheloropleiding Logopedie 2015-2016. Studiegids. Bacheloropleiding. Logopedie 2015-2016 Studiegids Bacheloropleiding Logopedie 2015-2016 Studiegids Bacheloropleiding Logopedie 2015-2016 Hogeschool Utrecht, Utrecht, juli 2015 Studiegids Bacheloropleiding Logopedie 2015-2016 Inhoudsopgave 1

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling LS&T/SMS&TI (Bacheloropleiding) 2004-2005

Onderwijs- en Examenregeling LS&T/SMS&TI (Bacheloropleiding) 2004-2005 Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden & Faculteit Technische Natuurwetenschappen van de Technische Universiteit Delft 1 van de Bacheloropleidingen Life Science & Technology

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Financial Services Management 2013-2014. Versie 1.2

Studiegids. Bacheloropleiding. Financial Services Management 2013-2014. Versie 1.2 Studiegids Bacheloropleiding Financial Services Management 2013-2014 Versie 1.2 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Culturele en Maatschappelijke Vorming Afstudeerrichting Social Management 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding. Culturele en Maatschappelijke Vorming Afstudeerrichting Social Management 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding Culturele en Maatschappelijke Vorming 2013-2014 1/117 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep... 7 2.1.2 Uitwerking

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Mediatechnologie. Voltijd 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding. Mediatechnologie. Voltijd 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding Mediatechnologie Voltijd 2013-2014 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, januari 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 6 2 Inrichting van de opleiding 8 2.1 Beroepsprofiel... 8

Nadere informatie

Propedeutische Fase Social Work Deeltijd

Propedeutische Fase Social Work Deeltijd Studiegids Bacheloropleiding Propedeutische Fase Social Work Deeltijd 2013-2014 1/130 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep... 7 2.1.2 Uitwerking

Nadere informatie

Studiegids Bachelor Fysiotherapie voltijd 2014-2015

Studiegids Bachelor Fysiotherapie voltijd 2014-2015 Studiegids Bachelor Fysiotherapie voltijd 2014-2015 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep... 7 2.1.2 Uitwerking van beroepsprofiel... 7 2.1.3

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Bedrijfseconomie 2013-2014. Versie 1.1

Studiegids. Bacheloropleiding. Bedrijfseconomie 2013-2014. Versie 1.1 Studiegids Bacheloropleiding Bedrijfseconomie 2013-2014 Versie 1.1 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven 10 SPECIFIEKE FACULTAIRE BEPALINGEN Faculteit Economie en Management A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven Artikel 32 Inschrijving voor cursussen. 3A

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Bedrijfseconomie. Voltijd 2012-2013

Studiegids. Bacheloropleiding. Bedrijfseconomie. Voltijd 2012-2013 Studiegids Bacheloropleiding Bedrijfseconomie Voltijd 2012-2013 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2012 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Farmakunde 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding. Farmakunde 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding Farmakunde 2013-2014 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep... 7 2.1.2 Uitwerking van beroepsprofiel... 7 2.1.3 Competenties

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Pedagogiek, deeltijd 2012-2013

Studiegids. Bacheloropleiding. Pedagogiek, deeltijd 2012-2013 Studiegids Bacheloropleiding Pedagogiek, deeltijd 2012-2013 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2012 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Logopedie 2014-2015

Studiegids. Bacheloropleiding. Logopedie 2014-2015 Studiegids Bacheloropleiding Logopedie 2014-2015 1 Studiegids Bacheloropleiding Logopedie 2014-2015 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep... 7

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Financial Services Management. Voltijd 2012-2013

Studiegids. Bacheloropleiding. Financial Services Management. Voltijd 2012-2013 Studiegids Bacheloropleiding Financial Services Management Voltijd 2012-2013 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2012 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

Studiegids bacheloropleiding Communicatiemanagment voltijd 2012-2013. Studiegids. Bacheloropleiding. Communicatiemanagement Voltijd 2012-2013 1/277

Studiegids bacheloropleiding Communicatiemanagment voltijd 2012-2013. Studiegids. Bacheloropleiding. Communicatiemanagement Voltijd 2012-2013 1/277 Studiegids Bacheloropleiding Communicatiemanagement Voltijd 2012-2013 1/277 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep... 7 2.1.2 Uitwerking van beroepsprofiel...

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Technische Bedrijfskunde Voltijd 2015-2016

Studiegids. Bacheloropleiding. Technische Bedrijfskunde Voltijd 2015-2016 Studiegids Bacheloropleiding Technische Bedrijfskunde Voltijd 2015-2016 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, juli 2015 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Bedrijfskunde MER 2013-2014. Versie 1.1

Studiegids. Bacheloropleiding. Bedrijfskunde MER 2013-2014. Versie 1.1 Studiegids Bacheloropleiding Bedrijfskunde MER 2013-2014 Versie 1.1 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Bedrijfskunde MER. Deeltijd 2012-2013

Studiegids. Bacheloropleiding. Bedrijfskunde MER. Deeltijd 2012-2013 Studiegids Bacheloropleiding Bedrijfskunde MER Deeltijd 2012-2013 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2012 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 05-06 Master Pedagogiek CROHO-nummer 443 variant: deeltijd NHL Hogeschool Afdeling: Zorg en Welzijn Versie: Concept besproken met AO-M.Peda 8-4-5 / definitief

Nadere informatie

De faculteit Communicatie en Journalistiek kent de volgende nadere regelgeving die een integraal onderdeel van de OER vormen:

De faculteit Communicatie en Journalistiek kent de volgende nadere regelgeving die een integraal onderdeel van de OER vormen: 10 SPECIFIEKE FACULTAIRE BEPALINGEN FCJ A. Nadere facultaire invulling van enige artikelen uit de HU-OER Artikel 33 Inschrijving voor tentamens 1. Door zich in te schrijven voor een cursus, is de student

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding deeltijd. Communicatiemanagement 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding deeltijd. Communicatiemanagement 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding deeltijd Communicatiemanagement 2013-2014 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, januari 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. HBO-Rechten Voltijd 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding. HBO-Rechten Voltijd 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding HBO-Rechten Voltijd 2013-2014 Hogeschool Utrecht, Studentzaken / JZ Utrecht, september 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Logistiek & Economie 2013-2014. Versie 1.1

Studiegids. Bacheloropleiding. Logistiek & Economie 2013-2014. Versie 1.1 Studiegids Bacheloropleiding Logistiek & Economie 2013-2014 Versie 1.1 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Elektrotechniek 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding. Elektrotechniek 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding Elektrotechniek 2013-2014 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, januari 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 6 2 Inrichting van de opleiding 8 2.1 Beroepsprofiel... 8 2.1.1 Beroep...

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Farmakunde 2014-2015

Studiegids. Bacheloropleiding. Farmakunde 2014-2015 Studiegids Bacheloropleiding Farmakunde 2014-2015 Studiegids Bacheloropleiding Farmakunde 2014-2015 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep... 7

Nadere informatie

Studiegids bacheloropleiding Industriële Automatisering 2012-2013

Studiegids bacheloropleiding Industriële Automatisering 2012-2013 Studiegids Bacheloropleiding Industriële Automatisering 2012-2013 1/172 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 6 2 Inrichting van de opleiding 8 2.1 Beroepsprofiel... 8 2.1.1 Beroep... 8 2.1.2 Uitwerking van beroepsprofiel...

Nadere informatie

Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER)

Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Fractie VUUR, Universiteitsraad www.verenigingvuur.nl info@verenigingvuur.nl - 2 - Voorwoord

Nadere informatie

Studiegids. Associate Degree en Bacheloropleiding. Business Management Amersfoort. Voltijd 2012-2013

Studiegids. Associate Degree en Bacheloropleiding. Business Management Amersfoort. Voltijd 2012-2013 Studiegids Associate Degree en Bacheloropleiding Business Management Amersfoort Voltijd 2012-2013 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2012 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de

Nadere informatie

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven 10 SPECIFIEKE FACULTAIRE BEPALINGEN Faculteit Educatie A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven Artikel 32 Inschrijving voor cursussen 3A De student is

Nadere informatie

Inleiding 2. Het toelatingsexamen 3. NVO examen 5. Het schakelprogramma 6. INHOLLAND met doorstroomminor 8. Studeren in deeltijd 9

Inleiding 2. Het toelatingsexamen 3. NVO examen 5. Het schakelprogramma 6. INHOLLAND met doorstroomminor 8. Studeren in deeltijd 9 INHOUD Inleiding 2 Het toelatingsexamen 3 NVO examen 5 Het schakelprogramma 6 INHOLLAND met doorstroomminor 8 Studeren in deeltijd 9 1 INLEIDING Het Instituut Pedagogische Wetenschappen van de Universiteit

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling LS&T en MST (Bacheloropleiding) 2009-2010

Onderwijs- en Examenregeling LS&T en MST (Bacheloropleiding) 2009-2010 Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden & Faculteit Technische Natuurwetenschappen van de Technische Universiteit Delft Onderwijs- en Examenregeling van de Bacheloropleidingen

Nadere informatie

Studiegids Bacheloropleiding Informatica voltijd 2014-2015

Studiegids Bacheloropleiding Informatica voltijd 2014-2015 Studiegids Bacheloropleiding Informatica voltijd 2014-2015 1/104 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep... 7 2.1.2 Uitwerking van beroepsprofiel...

Nadere informatie

Business, IT & Management

Business, IT & Management Business, IT & Management Onderwijs- en examenregeling 2015 2016 Betrokken academies AE&I Opleiding Business, IT & Management Datum vaststelling academiedirectie AE&I 14 juli 2015 Datum advies opleidingscommissie

Nadere informatie

Studiegids bacheloropleiding Bedrijfseconomie deeltijd 2012-2013

Studiegids bacheloropleiding Bedrijfseconomie deeltijd 2012-2013 Studiegids Bacheloropleiding Bedrijfseconomie deeltijd 2012-2013 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2012 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Medische Hulpverlening 2012-2013

Studiegids. Bacheloropleiding. Medische Hulpverlening 2012-2013 Studiegids Bacheloropleiding Medische Hulpverlening 2012-2013 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2012 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7

Nadere informatie