Studiegids bacheloropleiding Journalistiek Studiegids. Bacheloropleiding. Journalistiek Datum juli Versie 5.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Studiegids bacheloropleiding Journalistiek 2012-2013. Studiegids. Bacheloropleiding. Journalistiek 2012-2013. Datum juli 2012. Versie 5."

Transcriptie

1 Studiegids Bacheloropleiding Journalistiek Datum juli 2012 Versie 5.0 1/292

2 Documentbeheer Titel versie datum Status Studiegids Journalistiek mei 2012 Concept Malika Studiegids Journalistiek juni 2012 Concept (aanpassing HP) Studiegids Journalistiek juni 2012 Concept (aanpassing HP2) juni PdV na voorstellen TvB 4.1.b PdV na Judith & Malika eerste ronde tweede ronde juli Addendum 2/292

3 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 6 2 Inrichting van de opleiding Beroepsprofiel Opleidingsstructuur Propedeuse Programma Studieadvies Overstappen Hoofdfase Toelating hoofdfase Programma s Stages en stagewaardigheid Profileringsruimte Excellentie Afstuderen Examencommissie Instelling en benoeming Samenstelling Taken en bevoegdheden Verzoekschrift Introductie- en begeleidingsdagen, excursies, werkweken en trainingen Voorzieningen Begeleiding ICT-faciliteiten Algemeen Studentenmail Sharepoint OSIRIS Student Wachtwoord Informatiebeveiliging en privacy Registratie studievoortgang Onderwijsbalie Studievereniging Opleidingscommissies Contactgegevens Cursussen Cursusdeelname Inschrijving voor cursussen Aanwezigheidsplicht Beginvereisten Cursusbeschrijvingen Tentamens en examens Introductie Vrijstellingen Organisatie tentamens Tentamenvorm en -duur Tentamenrooster Inschrijving en deelname (her)tentamens Voorzieningen in geval van een functiebeperking Legitimatieplicht bij schriftelijke tentamens Gang van zaken tijdens tentamens Beoordeling Toekennen resultaat en inzage Onregelmatigheden / fraude /292

4 4.4.3 Bewaring en teruggave tentamen- en examenwerk Geldigheidsduur resultaten Diplomering Procedure afgifte getuigschrift Aantekening cum laude of met genoegen Roosters Jaarrooster Vakanties en vrije dagen Lesdagen en tijden Openingstijden gebouwen Roosterinformatie en -wijzigingen Klachten, bezwaar en beroep Inleiding Bezwaar Beroep Beroep aantekenen Hoger beroep Klachten Klacht indienen Herzieningsverzoeken bij klachten Ongewenst gedrag Studentzaken Studiebegeleiding Profileringsfonds Studentendecaan Vertrouwenspersoon Studentenarts Bureau Studentenpsychologen Mediation Studeren met een functiebeperking Verbetering taal- en schrijfvaardigheden International Office Study abroad Stage in het buitenland Medezeggenschap Studium Generale Studentenvereniging Algemeen Bestuursbeurs Topsport Trajectum Sport Veilig, gezond en milieuvriendelijk studeren Verzekeringen: Wettelijke aansprakelijkheid, ongevallen en reisverzekering Huisvesting Over de HU Algemene informatie Onderwijsprofiel HU Bachelor- en Masterstelsel Hogeschool- en faculteitsregelingen Orderegels Kwaliteitszorg Organogram HU Locaties HU Algemene informatie faculteit Communicatie en journalistiek Algemeen ogram faculteit /292

5 9.2.3 Contactgegevens Plattegrond Praktische voorschriften en aanwijzingen Faciliteiten In- en uitschrijven voor de opleiding Toelatingsonderzoek Studiekosten, eigen bijdragen en tegemoetkoming Collegegeld Kosten voor boeken en leermiddelen Overige kosten Financiële tegemoetkoming Cursusbeschrijvingen Bijlagen Onderwijs- en examenregeling Deze studiegids is op 25 juni 2012 vastgesteld door Instituutsdirecteur na advies van de (G)OC en goedgekeurd door de faculteitsdirecteur op 28 juni /292

6 1 Voorwoord Beste student, Welkom op de School voor Journalistiek, de opleiding waar je ook dit jaar hopelijk een prettige en succesvolle tijd zult hebben. Docenten en staf gaan daar in elk geval hun best voor doen, omdat we trots zijn op onze opleiding en vooral omdat we heel graag zien dat jij verder komt in dit vakgebied. De studiegids van de opleiding Journalistiek die voor je ligt, bevat belangrijke spelregels en informatie die je kunnen helpen in je studie. De formele regels staan er naast informatie over studievereniging, inspraak en hoe je het uiterste uit jezelf en de studie kunt halen. Raadpleeg deze studiegids dus als je ergens over twijfelt. Besef als ouderejaars dat regelingen uit het verleden kunnen zijn veranderd. Als je met vragen blijft zitten, kun je natuurlijk altijd terecht bij je docenten, je studieloopbaanbegeleider, het FBO of al die andere medewerkers die klaar staan voor jouw studie. Hogeschool Utrecht biedt vraaggestuurd en competentiegericht onderwijs aan. Dat is een mond vol, maar betekent dat jij met deze studie goed voorbereid wordt op wat je moet kunnen, kennen en doen als je in het vakgebied aan de slag gaat. (zie ). Vraaggestuurd betekent dat wij er naar streven het onderwijs en ook de ondersteuning eromheen zo in te richten, dat jij je in en tijdens je studie kunt ontwikkelen op een manier die jíj belangrijk vindt en die bij je past. Bij die ogenschijnlijk eenvoudige filosofie komt veel kijken. Hieronder vind je een korte introductie op de belangrijkste aspecten van je studie en de keuzes die jij kunt maken en waar je daarover in deze gids informatie vindt. Invloed van de student Veel van onze mogelijkheden zijn ontwikkeld of verbeterd op initiatief van je medestudenten. De opleiding beschouwt jou als partner, je maakt deel uit van onze kennisgemeenschap. Het opleidingsmanagement, het docententeam en de HU als geheel hechten daarom veel waarde aan jouw mening en ideeën. Dat begint al bij de evaluaties van alle cursussen, waarbij je als student je oordeel en verbetertips kan geven. Ook gaan we geregeld op de opleiding of faculteit samen in gesprek over je studie en alles eromheen. De HU ondersteunt actief deelname van studenten in opleidingscommissies en medezeggenschapsorganen (0). We vragen je elk jaar de Nationale Studenten Enquête (NSE) in te vullen. Ben je bijzonder tevreden over het onderwijs van de ene docent (e)? Nomineer hem/haar als docent(e) van het jaar! Excelleren We willen dat het mogelijk is het uiterste uit jezelf en de studie te halen. Journalistiek kent daarom net als de rest van de HU - verschillende vormen van excellentie. Als je uitstekende resultaten in je studie haalt, kan je bij je diploma de aantekening cum laude of met genoegen ontvangen (5.2). Maar je kunt ook uitblinken op andere aspecten, zoals innovatie en leiderschap. Ook dat wil de HU graag onderstrepen. Hiervoor is het Sirius-programma ontwikkeld: je kunt sterren verzamelen, en als je erg goed bent, ontvang je het predicaat Excellente student (2.5.5.). Verbreden en verdiepen In de laatste twee jaar van de opleiding Journalistiek kies je nadrukkelijk een eigen richting binnen het vak met inhoudsspecialisaties en verdieping van je specifieke mediumkennis. Daarnaast kennen we de zogenaamde vrije profileringsruimte (van 30 EC, een half jaar), die je kunt gebruiken om je te verdiepen binnen je eigen vakgebied, maar ook om kennis te maken met een geheel ander terrein. Dat kan zijn binnen de Faculteit Communicatie en Journalistiek (FCJ) CJ, maar ook een opleiding van een andere faculteit of zelfs een andere instelling is vaak mogelijk (2.5.4). Ook kun je een eigen examenprogramma ontwikkelen. Je studieloopbaanbegeleider (SLB er, 2.8.1) kan je bij dit alles adviseren. De examencommissie van je opleiding (2.6) moet daar toestemming voor geven. Ook is er Studium Generale dat inspirerende programma s aanbiedt. 1 De nummers verwijzen naar een paragraaf in de studiegids 6/292

7 Wat anders? Je kunt je studietijd natuurlijk ook benutten om je zo breed mogelijk te ontwikkelen, en juist ervaring buiten je reguliere studie op te doen. Wil je een tijdje studeren in het buitenland (0)? Of dacht je erover bestuurlijk actief te worden in bijvoorbeeld je studievereniging, je gezelligheidsvereniging of je studentensportclub? (0, 0). Hiervoor noemden we al medezeggenschap en opleidingscommissies. Of combineer je topsport met een studie (0)? Er is van alles denkbaar dat door de HU actief ondersteund wordt. Studievertraging Het kan ook gebeuren dat je studie door allerlei oorzaken niet verloopt zoals je dat graag zou willen. Als dat komt door oorzaken waar jij niets aan kunt doen, bijvoorbeeld ziekte of relatieproblemen, zijn er verschillende regelingen zijn waar je een beroep op kunt doen. Als je door jouw persoonlijke situatie tentamens mist, kan je om een extra herkansing vragen (4.3.3). Haal je te weinig studiepunten en dreig je een negatief studieadvies te krijgen, dan krijg je hulp bij een studieplanning waar de examencommissie wel rekening mee moet houden (2.4.2). En had je een studiebeurs, maar studeer je door deze omstandigheden zo lang dat je geen er recht meer op hebt? Dan is er een mogelijkheid tot financiële ondersteuning (8.) In al deze gevallen geldt: meld het zo spoedig mogelijk aan je studieloopbaanbegeleider (2.8.1) of je studentendecaan (8.3)! Als je te lang over je studie doet, kan je langstudeerder worden. Om dat te voorkomen bieden opleidingen soms extra inhaaltrajecten aan. Die worden via het intranetplatform Sharepoint bekend gemaakt. En heb je een functiebeperking? Dan kan je mogelijk langer over je studie doen, maar dat hoeft lang niet altijd. De hogeschool kent een breed scala aan voorzieningen die jou in je studie kunnen ondersteunen (8.8). Problemen en klachten Heb je problemen die je studie negatief beïnvloeden? Of vragen omdat je niet precies weet waar je terecht kunt? Bij je SLB er (2.8.1) of een studentendecaan (8.3) ben je aan het juiste adres, zij kunnen je adviseren of doorverwijzen. Als je klachten hebt over de bejegening door studenten of medewerkers, kun je ook een vertrouwenspersoon (8.4) inschakelen. Of zijn er bijvoorbeeld samenwerkingsproblemen in je projectgroep? Als je ze op tijd inschakelt, kunnen onze studentmediators wellicht escalatie voorkomen en de samenwerking weer herstellen (8.7). En gaat er binnen de HU iets fout of ben je het niet eens met een besluit? Op de FCJ bestaat net als bij de andere faculteiten - een klachtenloket waar je terecht kunt met bezwaren en klachten (7.1). Maar je kunt ook bij docenten, opleidingsmanagement of directeur terecht. Wat verwacht de HU van jou? Wij streven ernaar je een opleiding en studieklimaat te bieden waarin je je optimaal kunt ontplooien. We willen niet dat dit door andere studenten wordt verpest door ongewenst gedrag (bijvoorbeeld intimidatie, hat s, verbaal of fysiek geweld), en verwachten dan ook dat je je aan onze interne regels houdt (9.1.4). Als je een diploma haalt, moet je dat ook verdiend hebben. Fraude (4.4.2) wordt niet getolereerd, en plagiaat (overschrijven, copy-paste) valt daar ook onder. De straffen zijn zwaar, zeker als je fraude gevolgen heeft voor onschuldige medestudenten doordat tentamenresultaten ongeldig moeten worden verklaard. Zowel ongewenst gedrag als fraude kunnen leiden tot verwijdering van de opleiding. Tot slot Dat klinkt streng, maar de werkelijkheid is dat er ontzettend veel mogelijkheden bij de HU zijn om een prettige studietijd te hebben. Je vindt het merendeel terug in deze studiegids. Lees de gids goed door, en raadpleeg m zo nu en dan nog eens. Via de inhoudsopgave kun je altijd achterhalen waar je iets kunt vinden. Maar is het niet duidelijk of kun je het niet vinden: kijk op Sharepoint, of vraag het je SLB er of bij de onderwijsbalie (2.8.3). Ik wens je een prettige studietijd en veel succes in dit studiejaar, Mede namens alle collega s die aan jouw opleiding bijdragen, Peter de Vries, 28 juni 2012 Directeur Instituut voor Media 7/292

8 2 Inrichting van de opleiding 2.1 Beroepsprofiel Beroep: De opleiding Journalistiek leidt op tot breed inzetbare journalisten die marktgericht, integratief en innovatief met hun werk bezig zijn. Journalisten publiceren hun tekst- en beeldmateriaal via radio, televisie, dagbladen, tijdschriften en via het internet, waar veelal de traditionele media worden geïntegreerd. Deze verschillende media, het grote aantal verschillende functies en de ongelimiteerde verscheidenheid aan onderwerpen maken de journalistiek tot een breed en gevarieerd werkterrein. Omdat de arbeidsmarkt voor journalisten momenteel lastig is en het vak snel verandert, besteden we In de opleiding steeds meer aandacht aan het bestaan als freelance-journalist Beroepsprofiel: De SvJ Utrecht is permanent bezig het onderwijsprogramma te vernieuwen en te verbeteren om zo aansluiting te blijven vinden bij de veranderingen in de beroepspraktijk. We hebben daarbij drie prioriteiten: meer crossmediale kennis en vaardigheden, meer aandacht voor freelance, en verdieping van de analytische vaardigheden van studenten Competenties: Onze visie op de journalistieke beroepspraktijk is vastgelegd in het beroeps- en opleidingsprofiel, dat ook door de andere hbo-opleidingen in Nederland wordt gehanteerd en is afgestemd met de belangrijkste spelers uit het veld: werkgevers, NVJ, Genootschap van Hoofdredacteuren. Het heeft model gestaan voor het internationaal gebruikte competentieprofiel van de European Journalism training Association. Daarmee is de aansluiting op het internationaal perspectief en op profielen van verwante opleidingen in Europa gewaarborgd. De eisen uit het beroeps- en opleidingsprofiel zijn vertaald in een competentieset die het eindniveau van de afgestudeerden beschrijft en die richting geeft aan al het onderwijs. De opleiding hanteert zeven competenties: (1) Journalistiek relevante onderwerpen vaststellen. (2) Snel en gericht informatie verzamelen, selecteren en ordenen. (3) Informatie verwerken tot journalistieke producten voor diverse media. (4) Adequaat en professioneel communiceren en samenwerken. (5) Bedrijfsmatig denken en werken. (6) Een ethisch-kritisch oordeel formuleren over journalistieke producten en de beroepspraktijk. (7) Reflecteren op (en bijsturen van) de eigen ontwikkeling als professional. De zeven competenties zijn verder uitgewerkt en geoperationaliseerd in elk nog eens zeven deelcompetenties Vaardigheden De competenties beschrijven het journalistiek-ambachtelijke proces van verwerving en verwerking van informatie, de sociaal-bedrijfsmatige vaardigheden en de laatste twee de reflectie op vakgebied en eigen professioneel gedrag. Elk van de zeven competenties is opgebouwd uit zeven kwalificaties die naar aard en niveau de eindkwalificaties van de opleiding vormen. Zo heeft competentie 2, snel en gericht informatie verzamelen, selecteren en ordenen als uitwerking dat de afgestudeerde journalist voldoende journalistiek relevante en betrouwbare bronnen kan vinden/benaderen, ook met uiteenlopende culturele achtergronden en zo nodig in de Engelse taal; een concreet researchplan voor een journalistiek product kan maken (rekening houdend met principes zoals hoor/wederhoor, check/double check) en bij medium en doelgroep passende (creatieve) invalshoeken bij een onderwerp kan bedenken. Van de afgestudeerde mag tevens worden verwacht dat hij/zij gebruik kan maken van moderne onderzoeksmethoden en technieken (eigen onderzoek doen, enquêtes houden, e.d.); op de hoogte is van de werkwijze en motieven van voorlichters, pr-functionarissen en spindoctors; probleemloos overweg kan met belangrijke instituties, persbureaus, naslagwerken, databanken, geavanceerde bronnen op internet, ook in het Engels; gevonden informatie 8/292

9 (tekst, beeld, geluid en eigen waarneming) gericht en effectief weet samen te vatten en vast te leggen; en uit verzamelde informatie de juiste selectie kan maken en deze ordenen voor een bepaald journalistieke product, voor zichzelf of voor collega s Werkveld Als oudste en een van de grootste vakopleidingen in Nederland leidt de SvJ op voor de journalistiek in de volle breedte en diepte. Alumni werken als verslaggever, eindredacteur, vormgever en fotograaf bij dagblad, tijdschrift, radio, tv of web in rollen van hoofdredacteur tot freelancer. Van de duizend leden van onze alumnisite heeft weliswaar elf procent een baan volledig buiten de wereld van journalistiek en communicatie, maar tweederde is als journalist actief in het hartland van de mediasector; de overigen hebben werk op het grensvlak van journalistiek en communicatie Opleidingsprofiel Algemeen De Utrechtse School in de journalistiek kent een lange traditie waarin kritische, onafhankelijke, eigenzinnige en originele journalisten worden opgeleid. De voorbije decennia zocht en vond de SvJ daarbij telkens eigen antwoorden: op de opmars van radio en tv, op de vervanging van het loodzetsel door computergestuurde vormgeving of op de groei van het voorlichtersgilde. Vandaag zijn vraagstukken aan de orde als de rijkdom aan publicatieplatforms, de hoge eisen aan storytelling, de mogelijkheden van crossmediale journalistiek, maar ook de onzekerheid op de arbeidsmarkt. Deze blik naar buiten typeert de SvJ-Utrecht. Het levert dagelijks inspiratie aan het onderwijs en de dynamiek achter de huidige herziening van het curriculum. Meer aandacht voor crossmedialiteit, een sterkere nadruk op de eisen die het bestaan als freelancer stelt, en verdieping van de analytische vaardigheden zijn voor ons de komende jaren de speerpunten. Van oudsher besteedt de opleiding veel aandacht aan de internationale context van het vak. De kans dat je naar het buitenland gaat voor een cursus, stage of minor, is dan ook groot. Een andere karaktertrek is dat we een brede studie bieden zonder het veilige midden op te zoeken. Deze keuze brengt juist met zich mee dat in het leerplan alle kennis, attituden en vaardigheden aan de orde komen die de jonge journalist de kans geven te slagen in een beroepspraktijk die volop in beweging is. We leiden studenten op die in staat zijn voor verschillende media te werken en die van verschillende markten thuis zijn. Die vernieuwend zijn en marktgericht Doelstellingen Onze doelstelling is eenvoudig: kritische, goede journalisten opleiden, die dat diploma meer dan waard zijn en die zich in de praktijk onderscheiden. We willen je helpen in dat leerproces. Onze lectoren willen de beroepspraktijk daarnaast bijstaan door middel van praktijkgericht onderzoek. We verwachten dat jij daar als student ook de vruchten van gaat plukken Het hbo-niveau van de opleiding De HU heeft als taak om jou als student op te leiden voor een functie op hbo-niveau. Daarom moet je als afgestudeerde voldoen aan een groot aantal (beroeps)competenties die zijn afgeleid van het beroepsprofiel. Om het niveau van beroepsuitoefening te bepalen worden de volgende vijf samenhangende criteria gehanteerd: - kennis en inzicht - toepassen kennis en inzicht - oordeelvorming - communicatie - leervaardigheden Het hbo-niveau is aan de hand van de Dublin-descriptoren en hbo-kernkwalificaties in de competenties en de opzet van het programma herkenbaar vertaald. De complexiteit van de aan te leren kennis, vaardigheden en houding, alsmede de centrale plek van (sociaal)communicatieve vaardigheden en inzicht in het communicatieve proces, zijn kenmerkend voor het hbo. Dat geldt ook voor de complexiteit van handelen, de grote diversiteit aan communicatieve technieken en de centrale rol van eigen inbreng en creativiteit in het journalistieke beroep. Daarnaast vraagt de inhoud van journalistieke producten om een brede kennis van en visie op maatschappelijke ontwikkelingen, een brede multidisciplinaire kennisbasis die 9/292

10 daadwerkelijk toegepast kan worden. De ontwikkeling van analytisch vermogen zien we als een noodzakelijke voorwaarde om op hbo-niveau te functioneren en probleemgericht te kunnen werken. Methodisch en reflectief denken en handelen is een rode draad in competenties en cursussen. De grote verscheidenheid aan journalistieke contexten maakt het noodzakelijk dat de beginnende journalist zijn competenties kan inzetten in uiteenlopende beroepssituaties. Vanuit het perspectief van beroepsmatig handelen is het kunnen integreren van kennis, inzichten, houdingen en vaardigheden een belangrijke hbocompetentie van de beginnende beroepsbeoefenaar. Vaak zal hij zelfstandig problemen formuleren en probleemgericht werken. Ook de plaats die is ingeruimd voor het aanleren van maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef en de ontwikkeling van een eigen, persoonlijke visie, aanpak en stijl van werken zijn eigen aan de journalistieke opleiding en tekenen het hbo Didactische uitgangspunten Alle opleidingen van Hogeschool Utrecht zijn opgebouwd volgens een competentiegericht onderwijsmodel. Een competentie is de combinatie van kennis, vaardigheden en attitudes die nodig is om een taak in een bepaalde (beroeps)context uit te oefenen. Dat betekent dat de opleiding vanaf de start een zo realistisch mogelijke kennismaking biedt met de praktijk en de cultuur van het beroep, hoe divers ook. De student leert zoveel mogelijk aan de hand van, of liever nog in, de praktijk. Er wordt gewerkt met authentieke beroepssituaties van toenemende complexiteit, niet alleen in de les maar ook bij de toetsing. De bovenbouw (jaar 3 en 4) is met twee stages, Freelance en redacties bijna geheel als zodanig ingericht. Er wordt aandacht besteed aan het werken in teamverband waarbij studenten samenwerken vanuit diverse journalistieke en teamrollen. In de onderbouw is de competentiegerichte opzet bij de leerplanherziening versterkt. Het onderwijs is opdrachtgestuurd. Binnen elk studiejaar en binnen elke module vindt een substantieel deel van het leren plaats aan de hand van opdrachten. In de loop van de studie verandert het karakter van de opdrachten van gesloten naar open, van instructie naar zelf de taak definiëren en van geleid naar zelfgeleid leren (toenemende leerzelfstandigheid). Projecten worden naarmate de studie vordert complexer. Het curriculum bevat veel ruimte voor eigen accenten: studenten kunnen zich bekwamen in een specifiek medium en een minor. Herkenbare rode draden in het leerplan vormen de drie leerlijnen. De eerste is de conceptuele (of inhoudelijke) leerlijn, gericht op het kiezen van een journalistieke aanpak of invalshoek op basis van theoretische kennis; het leren denken als professional. In de leerlijn vaardigheden staat centraal het leren beheersen van het ambachtelijk instrumentarium. In de integrale leerlijn komen kennis, attitude en vaardigheden samen in realistische beroepsopdrachten. De reflectieve componenten komen in meerdere cursussen aan bod en worden voornamelijk binnen de integrale leerlijn behandeld. De rol van de docent varieert per leerlijn. In de conceptuele leerlijn is de docent vooral gericht op het analyseren en structureren van leerstof en leerproces, het construeren van studietaken en opdrachten en het meten van de vorderingen van studenten en het geven van feedback. In de vaardigheden leerlijn is de docent daarnaast instructeur en begeleider die het leerproces van studenten stimuleert en bijstuurt. In de integrale leerlijn wordt een coachend model gehanteerd, waarbij de student de rol moet nemen van juniorjournalist. Dat betekent dat de opleiding verschillende onderwijsvormen kent: Hoorcolleges; Practicumonderwijs: redactie-settings Werkcolleges; Twee stages van elk drie maanden in de laatste twee studiejaren Freelanceopdrachten Casus-/projectonderwijs; 2.3. Inrichting opleiding Opleidingsvarianten Je kunt de opleiding Journalistiek enkel volgen in voltijd. Dat veronderstelt dat je 40 uur per week beschikbaar bent voor het volgen van onderwijs aan de hogeschool. Voltijdopleidingen zijn bedoeld voor studenten die rechtstreeks van de havo, het vwo of mbo (niveau 4) komen. 10/292

11 Verkorte en versnelde opleidingsroutes De opleiding kent geen verkorte of versnelde opleidingsroutes Getuigschriften Als bewijs dat je (een deel van) de opleiding hebt afgerond (Propedeuse of Bachelor), wordt door de examencommissie een diploma uitgereikt. De wettelijke term hiervoor is getuigschrift, maar omdat wij in het gangbare taalgebruik binnen de HU over diploma s spreken, zullen we in deze studiegids de term diploma gebruiken. We kennen de volgende diploma s: Het propedeutisch diploma na het behalen van het propedeutisch examen; Het bachelordiploma na het behalen van het afsluitend examen. De voorzitter en een lid van je examencommissie ondertekenen het diploma. Aan het bachelordiploma wordt een Internationaal Diploma Supplement (IDS) volgens het Europese model toegevoegd. Hier zijn geen kosten aan verbonden. Het IDS geeft inzicht in de aard en de inhoud van de opleiding en de behaalde studieresultaten. Dit bevordert de internationale herkenbaarheid van de opleiding en het diploma. Je ontvangt per opleiding slechts één propedeutisch en één bachelordiploma. Zie par voor de procedure voor afgifte van het diploma. Het diploma wordt in beginsel in het Nederlands opgesteld. Op jouw verzoek kan er ook een Engelstalig diploma worden verstrekt. Het Internationaal Diploma Supplement wordt altijd in het Engels opgesteld. Als je meer dan één tentamen met goed gevolg hebt afgelegd, maar je krijgt geen diploma, dan kun je de examencommissie vragen een verklaring af te geven. Daarop worden de behaalde tentamens vermeld. De verklaring wordt net als het diploma ondertekend door de voorzitter en een lid van je examencommissie Graden en titulatuur Als je een zogenaamde degree opleiding (Associate Degree of Bachelor) bij de HU afrondt, krijg je een graad en mag je een titel voeren. De graad wordt namens het College van Bestuur verleend door de examencommissie. Een graad geeft het recht op het voeren van een titel. Bij een bacheloropleiding wordt de graad Bachelor en bij een Associate degree-programma wordt de graad Associate degree verleend, als je met goed gevolg het afsluitend examen hebt afgelegd. Aan de graad wordt een vermelding van het vakgebied of het beroepenveld waarop de graad betrekking heeft toegevoegd. Het verlenen van de graad Bachelor geeft het recht om deze, afgekort tot B (met eventuele toevoeging) achter je eigen naam te vermelden. In plaats daarvan (dus niet in combinatie) kan je ook gebruiken: De titel ingenieur, afgekort tot ing. voorafgaand aan de naam, indien het een opleiding betreft op het gebied van landbouw en de natuurlijke omgeving of op het gebied van de techniek; De titel baccalaureus, afgekort tot bc. voorafgaand aan de naam, indien het een andere opleiding betreft. Het verlenen van de graad Associate degree geeft het recht om deze, afgekort tot Ad (met eventuele toevoeging) achter je eigen naam te vermelden Opleidingsstructuur Studiefases De opleiding bestaat uit twee studiefases, die in dit hoofdstuk verder uitgewerkt worden: de propedeutische fase en de hoofdfase. De opleiding begint met een propedeutische fase van een jaar. Deze fase sluit je af met het behalen van een propedeutisch diploma. Na de propedeuse volgt de hoofdfase van drie jaar. Deze fase sluit je af met het behalen van een bachelorsdiploma. Zie verder par. 2.4 en 2.5. Wettelijke studieduur, studielast en studiepunten De studielast van de opleiding en de bijhorende cursussen wordt uitgedrukt in hele studiepunten (EC) volgens het European Credit Transfer System (ECTS). Dit is een studiepuntensysteem om opleidingen internationaal vergelijkbaar te maken. De studielast van 1 EC komt overeen met 28 studie-(klok)uren (inclusief contacttijd). 11/292

12 In het eerste studiejaar wordt een gemiddelde norm van 14 conctacturen per week aangehouden. Daarnaast ben je ongeveer 10 uur met projecten bezig en je besteedt ongeveer 16 uur aan zelfstudie. In de latere jaren ben je steeds meer bezig met praktijkopdrachten en stages. De reguliere bacheloropleiding duurt vier jaar. Bij de opbouw van de opleiding is een gemiddelde studielast van 60 EC, oftewel 1680 uur, per studiejaar als uitgangspunt genomen. De totale studielast van de opleiding (onderwijs, zelfstudie en praktijktijd/stages) bedraagt dus 240 EC. De studiepunten zijn als volgt over de studiejaren verdeeld: propedeuse: 60 EC hoofdfase: 180 EC (major van 150 EC + profileringsruimte van 30 EC). Tabel verdeling studielast over opleiding: Propedeuse (60 EC.) Major (150 EC.) Hoofdfase (180 EC.) Profileringsruimte (30 EC.) In de cursusbeschrijving is per cursus de studielast opgenomen, uitgedrukt in hele studiepunten. EC worden pas toegekend nadat de desbetreffende cursus is afgerond met het bijbehorende tentamen. Als er deeltentamens worden afgenomen, krijg je pas studiepunten als alle deeltentamens van een cursus zijn afgelegd en gezamenlijk tot een voldoende resultaat leiden. Zie ook verderop in deze studiegids, het hoofdstuk over beoordelen. 2.4 Propedeuse De splitsing van de opleiding in een propedeutische fase en een hoofdfase is niet voor niets. De overheid markeert het eerste jaar (de propedeuse) omdat het drie belangrijke functies heeft: Oriëntatie Voor je studievoortgang is het van groot belang dat je een opleiding volgt die bij je past. Dat betekent dat de inhoud van de opleiding, het beroepenveld waarvoor je wordt opgeleid en de wijze waarop je opleiding is georganiseerd je moeten aanspreken. De propedeuse is er mede voor bedoeld om te kijken of dat het geval is en is daar ook op ingericht. Selectie Aan het einde van je eerste studiejaar wordt de balans opgemaakt. Zit je wel op de juiste opleiding? Kun je het niveau aan? Is je studievoortgang voldoende? De antwoorden op die vragen blijken een grote voorspellende waarde te hebben voor het uiteindelijk behalen van je diploma in de termijn die daarvoor staat. Binnen de HU maken we de balans op met een individueel studieadvies op basis van het begeleidingstraject. Daarbij wordt gekeken naar het aantal behaalde EC. Het is heel belangrijk dat je de norm van dit studieadvies kent, en ook de regels die rondom deze norm gelden. Lees daarom paragraaf Studieadvies, zodat je niet voor verrassingen komt te staan. Er geldt namelijk: wie niet aan de norm voldoet en een bindend negatief studieadvies krijgt, mag de opleiding niet vervolgen. Verwijzing Als je onverhoopt niet op een juiste opleiding zit, raak dan niet in paniek. Van belang is dat je tijdig aankaart dat je twijfelt aan je studiekeuze. Wellicht is dat onterecht en zijn je beelden nog niet compleet. Er zijn voorzieningen die je ondersteunen bij studietwijfel. Je kunt bijvoorbeeld terecht bij Centrum Studiekeuze een en studiekeuzetest doen. Belangrijk: neem in geval van twijfel altijd tijdig contact op met je studieloopbaanbegeleider Programma Per studiejaar stelt de opleiding het onderwijsprogramma (curriculum) vast van zowel de gehele studie als van de onderdelen. Dit studieprogramma geldt uitsluitend voor het studiejaar waarvoor het is vastgesteld. 12/292

13 De cursussen van de propedeuse zijn hieronder aangegeven inclusief het aantal bijbehorende EC s en de OSIRIS-code en de perioden waarin het wordt aangeboden. Jaar Periode Onderwijsprogramma EC Osiris-code Nieuws Afhankelijk Nieuws & Actualiteit 5 JJO-NWSACT.1V-10 van rooster in A of B Nieuwsbericht 5 JJO-NWSBER.1V-10 Nieuwsportal * 5 JJO-NWSPOR.1V-10 Afhankelijk van rooster in A of B Afhankelijk van rooster in C of D Afhankelijk van rooster in C of D Cultuur en Lifestyle Mens & Media 5 JJO-CLMENM.1V-10 Interview 5 JJO-CLINTV.1V-10 First Issue * 5 JJO-CLFISS.1V-10 Binnenland: Binnenlandse Zaken 5 JJO-BINBZ.1V-10 Verslaggeving 5 JJO-BINVSL.1V-12 Padua.FM * 5 JJO-BINPFM.1V-10 Buitenland Foreign Affairs 5 JJO-BUIFA.1V-10 Research 5 JJO-BUIRES.1V-10 Padua.TV * 5 JJO-BUIPTV.1V-10 Totaal aantal EC Jaar 1: 60 * Deze cursus is een practicum. Bij practica vindt de toetsing deels tijdens de lesweken plaats. Als je voor dit deel van de toetsing een onvoldoende haalt, moet je de cursus overdoen. Voor zover de groepsgrootte en het cursusaanbod dit toelaten, kan dat in onderwijsperioden waarin de cursus regulier wordt aangeboden. Verder organiseert de opleiding herkansingen voor alle practica in periode E van het studiejaar (zomer 2013). Zie voor meer informatie de cursusbeschrijvingen in hoofdstuk 10 van deze Studiegids. Bezem Cursussen Propedeuse, toetsen in studiejaar voor het laatst aangeboden. Periode Cursusnaam EC Osiris-code C, D en E Follow Up 5 JJO-BINFU.1V-10 Een gedetailleerd overzicht en beschrijvingen van de cursussen vind je achterin deze studiegids en in OSIRIS ( Geen inschrijving? Geen cijfer! Voor het onderwijs in periode A van de propedeuse hoofdfase hoef je je als aankomend student niet zelf in te schrijven, dat doet het Facultair Bureau Onderwijsondersteuning (FBO) voor je. Voor de cursussen in periode B, C en D dien je je tijdig in te schrijven op Osiris. Je ontvangt hierover elke periode bericht van het FBO. Door je in te schrijven voor een cursus teken je automatisch in op de eerste toetskans. Voor herkansingen schrijf je je in in lesweek 4 of 5 van de periode waarin de herkansing wordt aangeboden. NB: zonder inschrijving geen cijfer! Studieadvies Zoals aangegeven wordt in de propedeuse de balans opgemaakt met een studieadvies. Je krijgt tijdens het eerste jaar van inschrijving twee maal een schriftelijk advies over de voortzetting van je studie. Uiterlijk aan het einde van het eerste jaar van inschrijving ontvang je een definitief studieadvies. Hieronder staan de regels die daarover zijn vastgesteld. 13/292

14 Sta je op 1 mei ingeschreven, dan krijg je uiterlijk aan het einde van het eerste jaar een bindend studieadvies. Stop je met de opleiding en ben je voor 1 mei uitgeschreven, dan krijg je dat studiejaar geen bindend studieadvies Tussentijds studieadvies Uiterlijk halverwege het eerste studiejaar ontvang je van de Examencommissie een schriftelijk tussentijds studieadvies over de voortzetting van je studie. Dit tussentijds advies bevat naast een advies een toelichting op de behaalde studieresultaten en de studievoortgang. Het betreft een: Positief tussentijds advies: 20 of meer studiepunten Negatief tussentijds advies: minder dan 20 studiepunten Boek je niet voldoende studievoortgang, dan krijg je een waarschuwend advies van de Examencommissie. Neem in dat geval contact op met je studieloopbaanbegeleider om een studieplan te maken. Met een studieplan kun je er voor zorgen dat je weer op schema komt. Als bijzondere omstandigheden de oorzaak zijn van je studieachterstand, neem dan onmiddellijk contact op met de studentendecaan. Positief of negatief studieadvies Aan het einde van het eerste jaar krijg je in de regel een definitief advies van de Examencommissie. Dit studieadvies kan positief of negatief zijn. Aan een negatief studieadvies zit doorgaans een afwijzing verbonden. Een negatief advies met afwijzing is een bindend negatief studieadvies. Als je een bindend negatief studieadvies ontvangt, word je niet langer toegelaten tot dezelfde opleiding aan de HU. Een positief studieadvies krijg je als : Je de propedeuse hebt gehaald, of minimaal 45 EC van het propedeuseprogramma hebt behaald Voor de berekening of je het bovenstaande aantal van 45 EC hebt behaald, tellen niet mee: a. EC voor verleende vrijstellingen b. EC behaald in een eerder jaar van inschrijving. Het moet dus gaan om studiepunten die je daadwerkelijk dit jaar hebt behaald. c. Resultaten behaald voor deeltentamens, als nog niet het volledige tentamen met goed gevolg is afgelegd. Kun je door de hierboven uitgezonderde resultaten geen 45 EC meer uit de propedeutische fase halen, dan zal je dus aan het eind van het studiejaar de volledige propedeuse behaald moeten hebben om een positief studieadvies te krijgen. Een negatief studieadvies (afwijzing) krijg je als je niet aan de norm voor het positief advies hebt voldaan. In geval van een bindend negatief studieadvies moet deze afwijzing zijn gemotiveerd. Daarnaast moet zijn opgenomen: een verwijzingsadvies en de mogelijkheden van bezwaar en beroep voor jou als student. Het studieadvies wordt ondertekend door of namens de Examencommissie, en wordt binnen een week na ondertekening aangetekend aan jou verzonden of persoonlijk uitgereikt. Als je een bindend negatief advies hebt gekregen, dan kan je niet meer bij deze opleiding als student of extraneus worden ingeschreven. De Examencommissie stelt je in de gelegenheid te worden gehoord voordat wordt besloten om een bindend negatief studieadvies met afwijzing af te geven. Ga je al vakken uit de hoofdfase volgen terwijl je nog in aanmerking komt voor een studieadvies, let dan wel goed op. De norm voor het verkrijgen van een positief studieadvies heeft alleen betrekking op in de propedeuse behaalde vakken. Het aantal in de hoofdfase behaalde EC voor deze beoordeling telt niet mee. Leg daarom altijd prioriteit bij het behalen van de vakken uit de propedeuse. Opgeschort advies voor studenten in het eerste jaar van inschrijving wegens bijzondere omstandigheden De Examencommissie dient bij het uitbrengen van het studieadvies rekening houden met studievertraging door persoonlijke omstandigheden. Het betreft uitsluitend de volgende omstandigheden: 14/292

15 Ziekte; Lichamelijke, zintuiglijke of andere functiestoornis; Zwangerschap; Bijzondere familieomstandigheden, waaronder tevens die van degene met wie je samenwoont of een latrelatie onderhoudt; Het lidmaatschap van een medezeggenschapsraad of een opleidingscommissie; Andere omstandigheden waarin je als student activiteiten ontplooit in het kader van de organisatie en het bestuur van (een onderdeel van) de HU, ter beoordeling door de faculteitsdirectie; Het lidmaatschap van het bestuur van een door het College van Bestuur, krachtens de Profileringsfondsregeling HU, erkende studentenorganisatie of een daarmee vergelijkbare organisatie van enige omvang; Andere situaties waarin je als student door overmacht niet hebt deelgenomen aan tentamens dan wel het onderwijs, ter beoordeling door de Examencommissie. Als de Examencommissie persoonlijke omstandigheden aanwezig acht wordt het studieadvies opgeschort tot uiterlijk het einde van het tweede studiejaar van je inschrijving. Aan het eind van het tweede studiejaar moet je aan de norm van een positief advies voldoen, zoals die in dat volgende studiejaar geldt. Heb je vorig jaar (of een eerder jaar) een opgeschort advies ontvangen en kom je daardoor dit jaar nog in aanmerking voor een bindend studieadvies, dan geldt voor jou de norm van dit studiejaar. Oftewel 45 EC en eventuele geoormerkte cursussen. Let hierbij wel op dat de EC die je in een eerder jaar hebt behaald, net als verkregen vrijstellingen, niet meetellen bij de berekening van je aantal behaalde EC uit de propedeuse. Eerder in deze paragraaf vind je uitgebreide informatie over de norm en wat wel en niet meetelt voor de berekening van je aantal EC. Voor een opgeschort advies geldt dezelfde procedure als voor het reguliere studieadvies. Is je studievertraging ontstaan door één van bovengenoemde bijzondere omstandigheden? Meld dit dan zo spoedig mogelijk schriftelijk bij de Examencommissie met het verzoek om deze omstandigheden te betrekken bij het afgeven van het studieadvies. Benader ook zo snel mogelijk de studentendecaan en de studieloopbaanbegeleider. Zij adviseren de Examencommissie. Zie ook paragraaf 8.3. Hieronder wordt in modelvorm een overzicht van de norm voor het bindend studieadvies gegeven. Inschrijving Norm* Wat telt niet mee? 15 EC of meer die niet meetellen 1 e jaar, 1 e keer 45 EC Vrijstellingen Norm is feitelijk P Nieuwe start na staking (onderbreking inschrijving). 45 EC Vrijstellingen Eerder behaalde Norm is feitelijk P resultaten 2 e jaar (zonder onderbreking na opgeschort advies 45 EC Vrijstellingen Eerder behaalde resultaten Norm is feitelijk P *incl. geoormerkte vereisten Overstappen Als je tijdens het studiejaar wilt overstappen naar een andere opleiding binnen de hogeschool, moet je je daarvoor volledig opnieuw inschrijven en moet de (nieuwe) opleiding daarvoor toestemming geven. 15/292

16 2.5 Hoofdfase De hoofdfase is de studieperiode na de propedeuse tot en met de diplomering. De hoofdfase omvat nominaal drie studiejaren en bestaat uit: Een major (hoofdprogramma) van 150 EC; Een profileringsruimte (keuzeprogramma) van minimaal 30 EC. Het eindexamen heeft betrekking op de volgende programmagebieden: in het oude curriculum tweede stage plus visie en eindgesprek. In het nieuwe curriculum is dat tweede stage plus afstudeeratelier Toelating hoofdfase Heb je de propedeuse van de opleiding afgerond en het propedeutisch diploma van de opleiding behaald, dan word je toegelaten tot de hoofdfase van de opleiding. Heb je bij een andere opleiding een propedeutisch diploma behaald, dan beoordeelt de opleiding of je met dat diploma kan instromen in de hoofdfase. Je moet dan om toelating tot de hoofdfase verzoeken op grond van jouw elders behaalde propedeuse. Als je wordt toegelaten tot de hoofdfase, kan je geen propedeutisch diploma van de HU krijgen. Zie ook paragraaf die paragraaf die ook gaat over vrijstellingen. Heb je de propedeuse nog niet afgerond, dan is het toch mogelijk om al vakken uit de hoofdfase te volgen en met een tentamen af te sluiten, op voorwaarde dat: De student een positief studieadvies heeft ontvangen; En voldoet aan de plaatsingseisen per cursus Ga je al vakken uit de hoofdfase volgen terwijl je nog in aanmerking komt voor een studieadvies als bedoeld in paragraaf 2.4.2, let dan nogmaals goed op. De norm voor het verkrijgen van een positief studieadvies heeft alleen betrekking op in de propedeuse behaalde vakken. Als je er dus voor kiest om wel al vakken uit de hoofdfase te gaan volgen, maar op het moment dat het studieadvies wordt afgegeven nog niet voldoende studiepunten uit de propedeuse hebt behaald, dan kun je alsnog een bindend negatief studieadvies ontvangen. Dat betekent dat je met de opleiding moet stoppen. Het aantal studiepunten dat je al in de hoofdfase hebt gehaald, speelt hierbij geen rol. Cursussen in jaar 3 en 4 kennen toelatingseisen. Aan deze eisen moet je voldoen om geplaatst te kunnen worden voor een cursus. De feitelijke plaatsing geschiedt na de cursusinschrijving (medio mei). Bij overintekening selecteren we in op basis van studievoortgang. Met andere woorden: hoe meer punten je hebt behaald, hoe groter de kans op een plek in de betreffende (populaire) cursus. Tijdens de zomerweken (juli/augustus) vindt er een inschrijving plaats op de overgebleven cq. lege cursusplekken. Deze laatste ronde vindt dan plaats op basis van het principe first come, first serve. Ook tijdens deze inschrijvingsronde moet je voldoen aan de eisen. Heb je onvoldoende punten en voldoe je niet aan de plaatsingseis dan kun je je niet inschrijven in Osiris. Ook kun je je in elke periode (week 8) herinschrijven op lege plekken van cursussen jaar 3 en 4 die in dat studiejaar nog gegeven worden. Let op: Punten die je haalt uit bijvoorbeeld periode A tellen pas mee bij plaatsing in bijvoorbeeld een redactie in periode C en niet voor periode B. 16/292

17 Hieronder staan de cursussen van jaar 3 en 4 die een plaatsingseis kennen. Curriculum jaar 3 en 4 studiejaar cursussen Plaatsingseisen mediumredacties propedeuse plus 30 ec jaar 2 inhoudsspecialisatie propedeuse plus 30 ec jaar 2 eerste stage propedeuse plus 50 ec jaar 2 afstudeeratelier Freelance, medium- plus inhoudsspecialisatie, stage1 projectredacties propedeuse plus 30 ec jaar 2 Tweede stage: Televisie Eerste stage (alle media) + Redactie RTV Radio Eerste stage (alle media) + Redactie Radio óf Redactie RTV Tijdschrift Eerste stage (alle media) + Redactie Tijdschrift Redactionele Eerste stage (alle media) + Redactie RV vaardigheden Multimedia Dagblad Fotojournalistiek cohort 2010: Eerste stage (alle media) + Redactie (alle media) cohort 2009 en eerder: Eerste stage (alle media) + Redactie Krant van de Toekomst óf Redactie RTV Eerste stage (alle media) + Redactie Krant van de Eerste stage (alle media) + Minor Fotojournalistiek Wil je een zomerstage lopen? Let op: Indien je een zomerstage wil lopen, kunnen er gaten vallen in je studieprogramma. Je verplaatst immers je zomervakantie en studeert in de maanden juli en augustus. De opleiding biedt reguliere studenten geen 52 weken onderwijs per jaar aan, maar slechts 40 weken. Het kan dus voorkomen dat je na de zomerstage een periode moet wachten voordat je aan bv de cursussen Freelance (10 ec) en Afstudeeratelier (10 ec) kan beginnen. Na je zomerstage kun je wel een project- of mediumredactie of een inhoudsspecialisatie volgen, indien je daarvoor bent geplaatst Programma s Per studiejaar stelt de opleiding het onderwijsprogramma (curriculum) van de hoofdfase vast. Dit studieprogramma geldt uitsluitend voor het studiejaar waarvoor het is vastgesteld. De cursussen van de hoofdfase zijn hieronder per opleidingsjaar aangegeven inclusief het aantal bijbehorende EC en de OSIRIS-code en de perioden waarin het onderwijs wordt aangeboden. De volledige cursusbeschrijvingen zijn te vinden achterin deze studiegids en in OSIRIS. Ben je gestart met de opleiding in 2009 of eerder? Let op: De keuzevakken verdwijnen langzaam maar zeker uit het curriculum van de bovenbouw. In is er nog een klein aanbod aan keuzevakken. Haal ze dus snel! De inhoudsredacties heten voortaan inhoudsspecialisaties: meer accent op analyse en research. De periodes waarin mediumredacties, inhoudsspecialisaties, keuzevakken en projectredacties worden aangeboden, zijn soms veranderd. Het vak visie plan je in periode A, B en C nooit tegelijk met je eindgesprek. In periode D kan dit wel. Het gesprek vindt dan plaats in periode E. 17/292

18 Jaar 2: Hoofdfase jaar 1 Afhankelijk van rooster Studiegids bacheloropleiding Journalistiek Jaar Periode Onderwijsprogramma EC Osiris-code Broadcasting: Mens in Beeld 5 JJO-MENSB.2V-11 A of B Item 5 JJO-ITEM.2V-11 Blog * 5 JJO-BlOG.2V-11 Politiek & Recht 5 JJO-POLR.2V-11 C of D Social Media Research 5 JJO-SOCMR.2V-11 Actualiteitenprogramma * 5 JJO-ACTPR.2V-11 Publishing : Economie & Ruimtelijke inrichting 5 JJO-ECONR.2V-11 A of B Samengestelde Productie 5 JJO-SAMPR.2V-12 Newsroom * 5 JJO-NWSR.2V-11 Mediakritiek 5 JJO-MEDKR.2V-11 C of D Creatief schrijven 5 JJO-CRESCH.2V-11 Katern * 5 JJO-KTRN.2V-11 Totaal aantal EC Jaar 2: 60 * Deze cursus is een practicum. Bij practica vindt de toetsing deels tijdens de lesweken plaats. Als je voor dit deel van de toetsing een onvoldoende haalt, moet je de cursus overdoen. Voor zover de groepsgrootte en het cursusaanbod dit toelaten, kan dat in onderwijsperioden waarin de cursus regulier wordt aangeboden. Verder organiseert de opleiding herkansingen voor alle practica in periode E van het studiejaar (zomer 2013). Zie voor meer informatie de cursusbeschrijvingen in hoofdstuk 10 van deze Studiegids. Geen inschrijving? Geen cijfer! Voor het onderwijs in periode A van jaar 1 van de hoofdfase hoef je je niet zelf in te schrijven, dat doet het Facultair Bureau Onderwijsondersteuning (FBO) voor je. Voor de cursussen in periode B, C en D dien je je tijdig in te schrijven op Osiris. Je ontvangt hierover elke periode bericht van het FBO. Door je in te schrijven voor een cursus teken je automatisch in op de eerste toetskans. Voor herkansingen schrijf je je in in lesweek 4 of 5 van de periode waarin de herkansing wordt aangeboden. NB: zonder inschrijving geen cijfer! Bezem cursussen hoofdfase Jaar 1, toetsen in studiejaar voor het laatst aangeboden. Periode Cursusnaam EC Osiris-code A, B Basismedia Radio en Televisie 6 JJO-BRTV.2V-07 C, D Basismedia RVF 6 JJO-BBLD.2V-07 A, B Deadline 8 JJO-DDL.2V-07 A, C Economie 4 JJO-ECON.2V-07 A, C Interviewen als genre 2 JJO-INTV.2V-07 A, C Mediastudies: Mediakritiek 4 JJO-MEDIK.2V-07 A, C Onderzoeksmethoden en Statistiek 4 JJO-ONST.2V-07 A, C Oriëntatie Binnenland 1 JJO-ORBI.2V-07 A, C Oriëntatie Buitenland 1 JJO-ORBU.2V-07 A, C Oriëntatie Kunst & Cultuur 1 JJO-ORKC.2V-07 A, C Orientatie Onderzoeksjournalistiek 1 JJO-OROJ.2V-07 A, C Oriëntatie Sociaal-economisch 1 JJO-ORSE.2V-07 A, C Publiekgericht schrijven 5 JJO-PSCH.2V-08 A, C Recht 4 JJO-RCHT.2V-07 A, C Research 4 JJO-RESE.2V-10 A, C Ruimtelijke Inrichting 4 JJO-RINR.2V-07 A, B, C Samengestelde productie 5 JJO-SAMPR.2V-11 A, B, C, D of E Studieloopbaanbegeleiding Jaar 2 1 JJO-SLB.2V-08 A + C Verhalen 2 JJO-VERH.2V-07 18/292

19 Jaar 3 en 4: Hoofdfase jaar 2 en 3 Studiegids bacheloropleiding Journalistiek Ouderejaars opgelet! Heb je één van de vakken in het schema hierboven nog openstaan? Zorg er dan voor dat je de herkansing dit jaar afrondt, want deze toetsen worden met ingang van het studiejaar niet meer aangeboden. De opleiding heeft dan het recht vervangend onderwijs aan te wijzen. Dit betekent dan dat je met ingang van dat studiejaar per vak geheel opnieuw moet beginnen: nieuwe cursussen volgen, andere boeken lezen en nieuwe toetsen maken. Jaar Periode Onderwijsprogramma NIEUWE STIJL EC Osiris-code Verplichte cursussen B, C, of D Freelance 10 JJO-FREELA.3V-12 A, B, C of D Afstudeeratelier 10 JJO-AFSTAT.4V-12 In het verplichte onderwijs van jaar 3 en 4 worden een mediumredactie, een inhoudsspecialisatie, eerste stage en tweede stage gekozen. Daarbij moet de mediumredactie worden gevolgd voor de tweede stage. Verplichte keuze uit: Mediumredactie (zie hieronder) 15 Eerste stage (zie hieronder) 20 Tweede stage (zie hieronder) 20 Inhoudsspecialisatie (zie hieronder) 15 Totaal Verplichte Cursussen: 90 In de profileringruimte van jaar 3 en 4 kan vrij gekozen worden uit de volgende onderdelen van 30 EC: 2 x projectredacties 1 projectredactie + 1 (ander) mediumredactie European culture european journalism Vrije profilering (Minor) Buitenland/Exchange Totaal Profilering: 30 Totaal aantal EC Jaar 3 en 4: 120 Het oude curriculum (studenten gestart in 2009 of eerder) kent een iets andere opzet van de bovenbouw. Ook deze groep volgt een inhoudsspecialisatie (vroeger bekend als inhoudsredactie ) (15 ec) en een mediumredactie (15 ec). En je gaat twee keer op stage (2 x 20 ec). Voor deze groep bestaat Freelance uit een theorie en een praktijk deel (2 + 5 ec) en het afstuderen uit een Visie (3 ec) en een eindgesprek (2 ec). Daarnaast volg je twee keuzevakken (2 x 4 ec). Dat ziet er in schema als volgt uit. Onderwijsprogramma OUDE STIJL Verplichte cursussen A, B, C of D Freelance theorie 2 JJO-FRTH.3V-11 A, B, C of D Freelance praktijk 5 JJO-FRPR.3V-08 A, B, C of D Visie 3 JJO-VISIE.3V-10 A, B, C of D Eindgesprek 2 JJO-EINDG.4V-12 In het verplichte onderwijs van jaar 3 en 4 worden een mediumredactie, een inhoudsspecialisatie, 2 keuzecursussen, eerste stage en tweede stage gekozen. Daarbij moet de mediumredactie worden gevolgd voor de tweede stage. Verplichte keuze uit: 1e stage (zie hieronder) 20 Mediumredactie (zie hieronder) 15 2e Stage (zie hieronder) 20 Inhoudsredactie (zie hieronder) 15 2 x Keuzecursus (zie hoofdstuk tien) 8 Totaal Verplichte Cursussen: 90 19/292

Studiegids. Bacheloropleiding. Journalistiek 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding. Journalistiek 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding Journalistiek 2013-2014 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, januari 2013 Studiegids bacheloropleiding Journalistiek 2013-2014 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Journalistiek 2014-2015

Studiegids. Bacheloropleiding. Journalistiek 2014-2015 Studiegids Bacheloropleiding Journalistiek 2014-2015 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, januari 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep...

Nadere informatie

Studiegids Bacheloropleiding Journalistiek 2015-2016. Studiegids. Bacheloropleiding. Journalistiek 2015-2016 1/114

Studiegids Bacheloropleiding Journalistiek 2015-2016. Studiegids. Bacheloropleiding. Journalistiek 2015-2016 1/114 Studiegids Bacheloropleiding Journalistiek 2015-2016 1/114 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 7 2 Inrichting van de opleiding 9 2.1 Beroepsprofiel... 9 2.1.1 Beroep... 9 2.1.2 Uitwerking van beroepsprofiel... 9

Nadere informatie

Erratum. Studiegids. Bacheloropleiding. Journalistiek voltijd

Erratum. Studiegids. Bacheloropleiding. Journalistiek voltijd Erratum Studiegids Bacheloropleiding Journalistiek voltijd 2015-2016 1 Algemeen In de studiegids van de opleiding Journalistiek, zoals gepubliceerd op www.studiegids.hu.nl zijn een aantal fouten geslopen,

Nadere informatie

Ruimtelijke Ordening en Planologie Voltijd

Ruimtelijke Ordening en Planologie Voltijd Studiegids Bacheloropleiding Ruimtelijke Ordening en Planologie Voltijd 2013-2014 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1

Nadere informatie

Studiegids. Associate degree Eventmanager 2012-2013

Studiegids. Associate degree Eventmanager 2012-2013 Studiegids Associate degree Eventmanager 2012-2013 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2012 Studiegids Associate degree Eventmanager 2012-2013 2/132 Studiegids Associate degree Eventmanager

Nadere informatie

A. Nadere facultaire invulling van onderstaande artikelen uit de HU-OER 2015-2016

A. Nadere facultaire invulling van onderstaande artikelen uit de HU-OER 2015-2016 10 FACULTAIRE OER: FACULTEIT COMMUNICATIE EN JOURNALISTIEK Vastgesteld door de faculteitsdirecteur op 2 maart 2015 Met nstemming van de facultaire medezeggenschapsraad A. Nadere facultaire invulling van

Nadere informatie

Studiegids. Associate Degree Eventmanager 2013-2014

Studiegids. Associate Degree Eventmanager 2013-2014 Studiegids Associate Degree Eventmanager 2013-2014 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, januari 2013 Studiegids AD Eventmanager 2013-2014 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Communicatiesystemen Afstudeerrichting Bedrijfscommunicatie 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding. Communicatiesystemen Afstudeerrichting Bedrijfscommunicatie 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding Communicatiesystemen Afstudeerrichting Bedrijfscommunicatie 2013-2014 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, januari 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1.

INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1. 1 INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1.4 Onderwijs- en examenregeling... 4 2. TOELATING TOT DE OPLEIDING...

Nadere informatie

A. Nadere facultaire invulling van onderstaande artikelen uit de HU-OER 2014-2015

A. Nadere facultaire invulling van onderstaande artikelen uit de HU-OER 2014-2015 10 FACULTAIRE OER: FACULTEIT COMMUNICATIE EN JOURNALISTIEK Vastgesteld door de faculteitsdirecteur op 27 januari 2014 Instemming van de facultaire medezeggenschapsraad op..2014 A. Nadere facultaire invulling

Nadere informatie

Deze versie treedt in werking op 1 september 2016 en vervangt alle voorgaande versies.

Deze versie treedt in werking op 1 september 2016 en vervangt alle voorgaande versies. III FACULTEIT COMMUNICATIE EN JOURNALISTIEK Vastgesteld door de faculteitsdirectie op 14 maart 2016. Instemming van de facultaire medezeggenschapsraad op 4 juli 2016. Deze versie treedt in werking op 1

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Facility Management 2013-2014. Versie 1.1. Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2013

Studiegids. Bacheloropleiding. Facility Management 2013-2014. Versie 1.1. Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2013 Studiegids Bacheloropleiding Facility Management 2013-2014 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2013 Versie 1.1 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Communicatiemanagement voltijd 2015-2016

Studiegids. Bacheloropleiding. Communicatiemanagement voltijd 2015-2016 Studiegids Bacheloropleiding Communicatiemanagement voltijd 2015-2016 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, juli 2015 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER)

Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Fractie VUUR, Universiteitsraad www.verenigingvuur.nl info@verenigingvuur.nl - 2 - Voorwoord

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. AD Eventmanager 2015-2016

Studiegids. Bacheloropleiding. AD Eventmanager 2015-2016 Studiegids Bacheloropleiding AD Eventmanager 2015-2016 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, juli 2015 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep...

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Facility Management 2012-2013. Versie 1.3

Studiegids. Bacheloropleiding. Facility Management 2012-2013. Versie 1.3 Studiegids Bacheloropleiding Facility Management 2012-2013 Versie 1.3 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2012 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

OER. Uitleg over de. Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER)

OER. Uitleg over de. Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Fractie VUUR, Universiteitsraad www.verenigingvuur.nl info@verenigingvuur.nl Voorwoord De Onderwijs-

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bijlage, Bachelor Opleiding Docent Muziek

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bijlage, Bachelor Opleiding Docent Muziek ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bijlage, Bachelor Opleiding Docent Muziek Studiejaar 2013-2014 Algemeen 1. Deze bijlage bij het algemene gedeelte van de Onderwijs- en examenregeling van Codarts is van toepassing

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Bouwtechnische Bedrijfskunde Voltijd 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding. Bouwtechnische Bedrijfskunde Voltijd 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding Bouwtechnische Bedrijfskunde Voltijd 2013-2014 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Civiele Techniek Voltijd 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding. Civiele Techniek Voltijd 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding Civiele Techniek Voltijd 2013-2014 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Geodesie/Geo-informatica Duaal 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding. Geodesie/Geo-informatica Duaal 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding Geodesie/Geo-informatica Duaal 2013-2014 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

De onderwijs- en examenregeling

De onderwijs- en examenregeling De onderwijs- en examenregeling Algemeen In de onderwijs- en examenregeling (OER) wordt informatie gegeven over het onderwijs van een opleiding of een groep van opleidingen. Heeft de OER betrekking op

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Communicatiemanagement voltijd 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding. Communicatiemanagement voltijd 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding Communicatiemanagement voltijd 2013-2014 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, januari 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding Pedagogiek. Voltijd 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding Pedagogiek. Voltijd 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding Pedagogiek Voltijd 2013-2014 Hogeschool Utrecht, Utrecht, september 2013 Studiegids bacheloropleiding Pedagogiek Voltijd 2013-2014 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting

Nadere informatie

Verkorte studiegids. Bacheloropleiding ACADEMISCHE LERARENOPLEIDING PRIMAIR ONDERWIJS (ALPO) 2013-2014

Verkorte studiegids. Bacheloropleiding ACADEMISCHE LERARENOPLEIDING PRIMAIR ONDERWIJS (ALPO) 2013-2014 Verkorte studiegids Bacheloropleiding ACADEMISCHE LERARENOPLEIDING PRIMAIR ONDERWIJS (ALPO) 2013-2014 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 3 2 Inrichting van

Nadere informatie

Studiegids. Associate Degree Kinderopvang. Pedagogiek, deeltijd 2012-2013

Studiegids. Associate Degree Kinderopvang. Pedagogiek, deeltijd 2012-2013 Studiegids Associate Degree Kinderopvang Pedagogiek, deeltijd 2012-2013 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2012 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

Studiegids bacheloropleiding CM deeltijd 2012-2013. Studiegids. Bacheloropleiding. Deeltijd 2012-2013 1/130

Studiegids bacheloropleiding CM deeltijd 2012-2013. Studiegids. Bacheloropleiding. Deeltijd 2012-2013 1/130 Studiegids Bacheloropleiding Deeltijd 2012-2013 1/130 2/130 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 6 2 Inrichting van de opleiding 8 2.1 Beroepsprofiel... 8 2.1.1 Beroep... 8 2.1.2 Uitwerking van beroepsprofiel...

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Milieukunde Duaal 2014-2015

Studiegids. Bacheloropleiding. Milieukunde Duaal 2014-2015 Studiegids Bacheloropleiding Milieukunde Duaal 2014-2015 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, juli 2014 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep...

Nadere informatie

Studiegids bacheloropleiding AOT-Techniek - Integrated Building & Engineering 2012-2013

Studiegids bacheloropleiding AOT-Techniek - Integrated Building & Engineering 2012-2013 Studiegids Bacheloropleiding AOT-Techniek - Integrated Building & Engineering 2012-2013 1/120 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 6 2 Inrichting van de opleiding 8 2.1 Beroepsprofiel... 8 2.1.1 Beroep... 8 2.1.2

Nadere informatie

Conversieschema Opleiding Journalistiek 2014-15

Conversieschema Opleiding Journalistiek 2014-15 Addendum Studiegids 2014-15 Journalistiek 2.5.2. Programma's Bij 2.5.2. staan in het conversieschema jaar 3 en 4 niet alle vervangende cursussen geexpliciteerd en staan soms cursuscodes die na publicatie

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding deeltijd. Technische Bedrijfskunde 2014-2015

Studiegids. Bacheloropleiding deeltijd. Technische Bedrijfskunde 2014-2015 Studiegids Bacheloropleiding deeltijd Technische Bedrijfskunde 2014-2015 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, juli 2014 Studiegids Bacheloropleiding Technische Bedrijfskunde Deeltijd 2014-2015 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding 2014-2015 COMMUNICATIESYSTEMEN, AFSTUDEERRICHTING DIGITALE MEDIA EN COMMUNICATIE

Studiegids. Bacheloropleiding 2014-2015 COMMUNICATIESYSTEMEN, AFSTUDEERRICHTING DIGITALE MEDIA EN COMMUNICATIE Studiegids Bacheloropleiding COMMUNICATIESYSTEMEN, AFSTUDEERRICHTING DIGITALE MEDIA EN COMMUNICATIE 2014-2015 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep...

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Financial Services Management 2013-2014. Versie 1.2

Studiegids. Bacheloropleiding. Financial Services Management 2013-2014. Versie 1.2 Studiegids Bacheloropleiding Financial Services Management 2013-2014 Versie 1.2 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 05-06 Master Pedagogiek CROHO-nummer 443 variant: deeltijd NHL Hogeschool Afdeling: Zorg en Welzijn Versie: Concept besproken met AO-M.Peda 8-4-5 / definitief

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding deeltijd. Informatica 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding deeltijd. Informatica 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding deeltijd Informatica 2013-2014 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep... 7 2.1.2 Uitwerking van beroepsprofiel...

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Electronic Engineering and Design. Duaal 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding. Electronic Engineering and Design. Duaal 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding Electronic Engineering and Design Duaal 2013-2014 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, januari 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 6 2 Inrichting van de opleiding 8 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding deeltijd. Pedagogiek 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding deeltijd. Pedagogiek 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding deeltijd Pedagogiek 2013-2014 Studiegids bacheloropleiding Pedagogiek deeltijd 2013-2014 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Bouwkunde Voltijd 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding. Bouwkunde Voltijd 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding Bouwkunde Voltijd 2013-2014 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Communicatiesystemen Digitale Media en Communicatie 2015-2016

Studiegids. Bacheloropleiding. Communicatiesystemen Digitale Media en Communicatie 2015-2016 Studiegids Bacheloropleiding Communicatiesystemen Digitale Media en Communicatie 2015-2016 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, juli 2015 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Communicatiesystemen. Afstudeerrichting Digitale Media en Communicatie 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding. Communicatiesystemen. Afstudeerrichting Digitale Media en Communicatie 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding Communicatiesystemen Afstudeerrichting Digitale Media en Communicatie 2013-2014 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep...

Nadere informatie

Studiegids Bacheloropleiding Logopedie 2015-2016. Studiegids. Bacheloropleiding. Logopedie 2015-2016

Studiegids Bacheloropleiding Logopedie 2015-2016. Studiegids. Bacheloropleiding. Logopedie 2015-2016 Studiegids Bacheloropleiding Logopedie 2015-2016 Studiegids Bacheloropleiding Logopedie 2015-2016 Hogeschool Utrecht, Utrecht, juli 2015 Studiegids Bacheloropleiding Logopedie 2015-2016 Inhoudsopgave 1

Nadere informatie

Studiegids bacheloropleiding Creatieve Therapie 2013-2014. Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Creatieve Therapie 2013-2014

Studiegids bacheloropleiding Creatieve Therapie 2013-2014. Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Creatieve Therapie 2013-2014 Studiegids bacheloropleiding Creatieve Therapie 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding voltijd Creatieve Therapie 2013-2014 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven 10 SPECIFIEKE FACULTAIRE BEPALINGEN Faculteit Communicatie en Journalistiek A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven Artikel 32 Inschrijving voor cursussen

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Bouwkunde Duaal 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding. Bouwkunde Duaal 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding Bouwkunde Duaal 2013-2014 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1

Nadere informatie

De faculteit Communicatie en Journalistiek kent de volgende nadere regelgeving die een integraal onderdeel van de OER vormen:

De faculteit Communicatie en Journalistiek kent de volgende nadere regelgeving die een integraal onderdeel van de OER vormen: 10 SPECIFIEKE FACULTAIRE BEPALINGEN FCJ A. Nadere facultaire invulling van enige artikelen uit de HU-OER Artikel 33 Inschrijving voor tentamens 1. Door zich in te schrijven voor een cursus, is de student

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Culturele en Maatschappelijke Vorming Afstudeerrichting Social Management 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding. Culturele en Maatschappelijke Vorming Afstudeerrichting Social Management 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding Culturele en Maatschappelijke Vorming 2013-2014 1/117 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep... 7 2.1.2 Uitwerking

Nadere informatie

Associate Degree Business Management Amersfoort

Associate Degree Business Management Amersfoort Studiegids Bacheloropleiding Business Management Amersfoort Associate Degree Business Management Amersfoort 2013-2014 Versie 1.2 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2013 Amersfoort 2013-2014

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding HBO-Rechten deeltijd inclusief afstudeerrichting kandidaatgerechtsdeurwaarder 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding HBO-Rechten deeltijd inclusief afstudeerrichting kandidaatgerechtsdeurwaarder 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding HBO-Rechten deeltijd inclusief afstudeerrichting kandidaatgerechtsdeurwaarder Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2013 Studiegids bacheloropleiding HBO-Rechten

Nadere informatie

Biologie & Medisch Laboratoriumonderzoek (Life Sciences)

Biologie & Medisch Laboratoriumonderzoek (Life Sciences) Studiegids Bacheloropleiding Biologie & Medisch Laboratoriumonderzoek (Life Sciences) Deeltijd 2014-2015 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep...

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding deeltijd. Commerciële Economie 2013-2014. Versie 1.1

Studiegids. Bacheloropleiding deeltijd. Commerciële Economie 2013-2014. Versie 1.1 Studiegids Bacheloropleiding deeltijd Commerciële Economie 2013-2014 Versie 1.1 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2013 Studiegids bacheloropleiding deeltijd Commerciële Economie 2013-2014

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Farmakunde 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding. Farmakunde 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding Farmakunde 2013-2014 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep... 7 2.1.2 Uitwerking van beroepsprofiel... 7 2.1.3 Competenties

Nadere informatie

Studiegids Bachelor Fysiotherapie voltijd 2014-2015

Studiegids Bachelor Fysiotherapie voltijd 2014-2015 Studiegids Bachelor Fysiotherapie voltijd 2014-2015 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep... 7 2.1.2 Uitwerking van beroepsprofiel... 7 2.1.3

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Logopedie 2014-2015

Studiegids. Bacheloropleiding. Logopedie 2014-2015 Studiegids Bacheloropleiding Logopedie 2014-2015 1 Studiegids Bacheloropleiding Logopedie 2014-2015 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep... 7

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 014-015 Master Pedagogiek CROHO-nummer 44113 deeltijd 1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1. Informatie en communicatie...

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Bedrijfseconomie 2013-2014. Versie 1.1

Studiegids. Bacheloropleiding. Bedrijfseconomie 2013-2014. Versie 1.1 Studiegids Bacheloropleiding Bedrijfseconomie 2013-2014 Versie 1.1 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Master leraar Algemene Economie Croho: 45275 deeltijd 1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding deeltijd. Communicatiemanagement 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding deeltijd. Communicatiemanagement 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding deeltijd Communicatiemanagement 2013-2014 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, januari 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

Studiegids bacheloropleiding Creatieve Therapie Deeltijd 2013-2014. Studiegids. Bacheloropleiding deeltijd. Creatieve Therapie 2013-2014 1/145

Studiegids bacheloropleiding Creatieve Therapie Deeltijd 2013-2014. Studiegids. Bacheloropleiding deeltijd. Creatieve Therapie 2013-2014 1/145 Studiegids Bacheloropleiding deeltijd Creatieve Therapie 2013-2014 1/145 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep... 7 2.1.2 Uitwerking van beroepsprofiel...

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Master Leraar Algemene Economie CROHO: 45275 variant: deeltijd NHL Hogeschool Afdeling: IEC Versie: Concept besproken met kernteam 29-4-15 / definitief

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Bouwkunde Voltijd 2014-2015

Studiegids. Bacheloropleiding. Bouwkunde Voltijd 2014-2015 Studiegids Bacheloropleiding Bouwkunde Voltijd 2014-2015 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, juli 2014 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep...

Nadere informatie

Studiegids bacheloropleiding Communicatiemanagment voltijd 2012-2013. Studiegids. Bacheloropleiding. Communicatiemanagement Voltijd 2012-2013 1/277

Studiegids bacheloropleiding Communicatiemanagment voltijd 2012-2013. Studiegids. Bacheloropleiding. Communicatiemanagement Voltijd 2012-2013 1/277 Studiegids Bacheloropleiding Communicatiemanagement Voltijd 2012-2013 1/277 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep... 7 2.1.2 Uitwerking van beroepsprofiel...

Nadere informatie

Studeren aan het hbo. W i n d e s h e i m z e t k e n n i s i n w e r k i n g

Studeren aan het hbo. W i n d e s h e i m z e t k e n n i s i n w e r k i n g Studeren aan het hbo Inhoud van de presentatie Kenmerken van het hbo Verschil tussen havo en hbo Verschil hbo en universiteit Opbouw van een hbo-opleiding Studieresultaten en begeleiding Toelating en aanmelding

Nadere informatie

Studiegids bacheloropleiding Propedeutische Fase Social Work voltijd 2013-2014

Studiegids bacheloropleiding Propedeutische Fase Social Work voltijd 2013-2014 Studiegids bacheloropleiding Propedeutische Fase Social Work voltijd 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding Propedeutische Fase Social Work 2013-2014 1/137 Studiegids bacheloropleiding Propedeutische Fase

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Pedagogiek, deeltijd 2012-2013

Studiegids. Bacheloropleiding. Pedagogiek, deeltijd 2012-2013 Studiegids Bacheloropleiding Pedagogiek, deeltijd 2012-2013 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2012 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Industriële Automatisering. Voltijd 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding. Industriële Automatisering. Voltijd 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding Industriële Automatisering Voltijd 2013-2014 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, januari 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 6 2 Inrichting van de opleiding 8 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Bedrijfskunde MER. Voltijd 2012-2013. Versie 1.2

Studiegids. Bacheloropleiding. Bedrijfskunde MER. Voltijd 2012-2013. Versie 1.2 Studiegids Bacheloropleiding Bedrijfskunde MER Voltijd 2012-2013 Versie 1.2 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2012 Studiegids bacheloropleiding Bedrijskunde MER 2012-2013 Inhoudsopgave

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen. Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel): Bachelor Wijsbegeerte

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen. Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel): Bachelor Wijsbegeerte ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2015-2016 Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel): Bachelor Wijsbegeerte Deze onderwijs- en examenregeling (OER-FFTR) treedt

Nadere informatie

Errata Studiegids. Bacheloropleiding Leraar Basisonderwijs Deeltijd

Errata Studiegids. Bacheloropleiding Leraar Basisonderwijs Deeltijd Errata Studiegids Bacheloropleiding Leraar Basisonderwijs Deeltijd 2015-2016 Inhoudsopgave 1 Algemeen 3 2 Errata 4 2.1 Afstuderen (paragraaf 2.5.6)... 4 2.2 HU Onderwijsrooster (paragraaf 6.1)... 4 2.3

Nadere informatie

Studiegids. Associate Degree opleiding. Intercedent 2013-2014. Versie 1.1

Studiegids. Associate Degree opleiding. Intercedent 2013-2014. Versie 1.1 Studiegids Associate Degree opleiding Intercedent 2013-2014 Versie 1.1 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2013 Studiegids associate degree opleiding Intercedent 2013-2014 Inhoudsopgave

Nadere informatie

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven 10 SPECIFIEKE FACULTAIRE BEPALINGEN Faculteit Economie en Management A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven Artikel 32 Inschrijving voor cursussen. 3A

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Farmakunde 2014-2015

Studiegids. Bacheloropleiding. Farmakunde 2014-2015 Studiegids Bacheloropleiding Farmakunde 2014-2015 Studiegids Bacheloropleiding Farmakunde 2014-2015 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep... 7

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding deeltijd. Technische Bedrijfskunde 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding deeltijd. Technische Bedrijfskunde 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding deeltijd Technische Bedrijfskunde 2013-2014 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, januari 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 6 2 Inrichting van de opleiding 8 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Financial Services Management. Voltijd 2012-2013

Studiegids. Bacheloropleiding. Financial Services Management. Voltijd 2012-2013 Studiegids Bacheloropleiding Financial Services Management Voltijd 2012-2013 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2012 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven 10 SPECIFIEKE FACULTAIRE BEPALINGEN Faculteit Educatie A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven Artikel 32 Inschrijving voor cursussen 3A De student is

Nadere informatie

Studiegids. Associate Degree. Assistent Marketeer. Deeltijd 2013-2014. Versie 1.1

Studiegids. Associate Degree. Assistent Marketeer. Deeltijd 2013-2014. Versie 1.1 Studiegids Associate Degree Assistent Marketeer Deeltijd 2013-2014 Versie 1.1 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Bedrijfseconomie. Voltijd 2012-2013

Studiegids. Bacheloropleiding. Bedrijfseconomie. Voltijd 2012-2013 Studiegids Bacheloropleiding Bedrijfseconomie Voltijd 2012-2013 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2012 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Logistiek & Economie 2013-2014. Versie 1.1

Studiegids. Bacheloropleiding. Logistiek & Economie 2013-2014. Versie 1.1 Studiegids Bacheloropleiding Logistiek & Economie 2013-2014 Versie 1.1 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding deeltijd. Bedrijfskunde MER 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding deeltijd. Bedrijfskunde MER 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding deeltijd Bedrijfskunde MER 2013-2014 Versie 1.1 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2013 Studiegids bacheloropleiding deeltijd Bedrijfskunde MER 2013-2014 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Associate Degree Business Management Utrecht

Associate Degree Business Management Utrecht Studiegids Bacheloropleiding Business Management Utrecht Associate Degree Business Management Utrecht 2013-2014 Versie 1.2 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Medische Hulpverlening 2012-2013

Studiegids. Bacheloropleiding. Medische Hulpverlening 2012-2013 Studiegids Bacheloropleiding Medische Hulpverlening 2012-2013 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2012 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Creatieve Therapie 2012-2013

Studiegids. Bacheloropleiding. Creatieve Therapie 2012-2013 Studiegids Bacheloropleiding Creatieve Therapie 2012-2013 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2012 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Electronic Engineering and Design. Voltijd 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding. Electronic Engineering and Design. Voltijd 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding Electronic Engineering and Design Voltijd 2013-2014 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, januari 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 6 2 Inrichting van de opleiding 8 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) DEEL 1: AVANS GENERIEK

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) DEEL 1: AVANS GENERIEK ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) DEEL 1: AVANS GENERIEK 1 De inhoud van de Onderwijs- en Examenregelingen Hoofdstuk 1 ALGEMEEN 1.1 Algemene bepalingen 1 Avans Hogeschool kent, conform artikel 7.59. van

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. HBO-Rechten Voltijd 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding. HBO-Rechten Voltijd 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding HBO-Rechten Voltijd 2013-2014 Hogeschool Utrecht, Studentzaken / JZ Utrecht, september 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Mediatechnologie. Voltijd 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding. Mediatechnologie. Voltijd 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding Mediatechnologie Voltijd 2013-2014 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, januari 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 6 2 Inrichting van de opleiding 8 2.1 Beroepsprofiel... 8

Nadere informatie

Biologie & Medisch Laboratoriumonderzoek

Biologie & Medisch Laboratoriumonderzoek Studiegids Bacheloropleiding deeltijd Biologie & Medisch Laboratoriumonderzoek (Life Sciences) 2013-2014 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, juni 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van

Nadere informatie

Studiegids bachelor opleiding en Associate degree Chemische Technologie duaal 2013-2014

Studiegids bachelor opleiding en Associate degree Chemische Technologie duaal 2013-2014 Studiegids bacheloropleiding en Associate degree Chemische Technologie duaal 2013-2014 1/236 2/236 Inhoudsopgave Voorwoord 6 2 Inrichting van de opleiding 8 2.1 Beroepsprofiel... 8 2.1.1 Beroep... 8 2.1.2

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Farmakunde 2012-2013

Studiegids. Bacheloropleiding. Farmakunde 2012-2013 Studiegids Bacheloropleiding Farmakunde 2012-2013 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2012 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep...

Nadere informatie

Studiegids. Associate Degree en Bacheloropleiding. Business Management Amersfoort. Voltijd 2012-2013

Studiegids. Associate Degree en Bacheloropleiding. Business Management Amersfoort. Voltijd 2012-2013 Studiegids Associate Degree en Bacheloropleiding Business Management Amersfoort Voltijd 2012-2013 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2012 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Medische Hulpverlening 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding. Medische Hulpverlening 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding Medische Hulpverlening 2013-2014 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep... 7 2.1.2 Uitwerking van beroepsprofiel...

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Communication and Multimedia Design CROHO- nummer: 4092 variant: voltijd NHL Hogeschool Afdeling: Creative Technologies Versie: Definitief INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding deeltijd. Business IT & Management 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding deeltijd. Business IT & Management 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding deeltijd Business IT & Management 2013-2014 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep... 7 2.1.2 Uitwerking van beroepsprofiel...

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Bedrijfskunde MER 2013-2014. Versie 1.1

Studiegids. Bacheloropleiding. Bedrijfskunde MER 2013-2014. Versie 1.1 Studiegids Bacheloropleiding Bedrijfskunde MER 2013-2014 Versie 1.1 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

Communication and Multimedia Design

Communication and Multimedia Design Studiegids Bacheloropleiding Communication and Multimedia Design 2013-2014 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, januari 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Small Business & Retail Management 2013-2014. Versie 1.1

Studiegids. Bacheloropleiding. Small Business & Retail Management 2013-2014. Versie 1.1 Studiegids Bacheloropleiding Small Business & Retail Management 2013-2014 Versie 1.1 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Communication & Multimedia Design 2012-2013

Studiegids. Bacheloropleiding. Communication & Multimedia Design 2012-2013 Studiegids Bacheloropleiding Communication & Multimedia Design 2012-2013 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2012 Studiegids bacheloropleiding Communication & Multimedia Design 2012-2013

Nadere informatie

[60738] Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Islam in de moderne wereld. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

[60738] Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Islam in de moderne wereld. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [60738] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Islam in de moderne wereld Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 - Toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing

Nadere informatie

Propedeutische Fase Social Work Deeltijd

Propedeutische Fase Social Work Deeltijd Studiegids Bacheloropleiding Propedeutische Fase Social Work Deeltijd 2013-2014 1/130 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep... 7 2.1.2 Uitwerking

Nadere informatie