Oefeningen Elektriciteit II Deel II

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Oefeningen Elektriciteit II Deel II"

Transcriptie

1 Oefeningen Elektriciteit II Deel II Dit document bevat opgaven die aansluiten bij de cursustekst Elektriciteit II deel II uit het jaarprogramma van het e bachelorjaar industriële wetenschappen KaHo Sint-ieven. 4. Sinusoïdale wisselstroom Sinusoïdale spanningen en stromen - Fasoren [Referentie: Elektriciteit Deel II paragraaf 4.en epaal de complexe voorstelling ( ) van volgende harmonische signalen en teken er het tijdsverloop van: 3π a. v ( t) = 5 cos( ω t + ) π π b. v ( t) = 3 sin( ω t + ) + 4 cos( ωt + ) 4 4 3π 3π c. v 3 ( t) = 3 sin( ω t + ) + 4 cos( ωt + ) 4 4 [oplossing: a. V = 5 70 = 5 j b. V = 5 8,3 = 4,95 + 0,7j. Serie- en/of parallelschakeling van passieve componenten [Referentie: Elektriciteit Deel II paragraaf 4.3 tot en met De wikkeling van een spoel heeft een ohmse weerstand van 0 Ω. Indien men de spoel aansluit op een wisselspanningsbron met een effectiefwaarde van 30 V en een frequentie van 50 Hz neemt de spoel een stroom op van 4. a. Teken het schema van deze schakeling in het tijdsdomein en in het frequentiedomein (dit is met aanduiding van de ). b. ereken de zelfinductiecoëfficiënt van de spoel. c. epaal het faseverband tussen de aangelegde spanning v en de opgenomen stroom i. d. Teken het vectordiagram. e. Schets het tijdsverloop van de spanning en de stroom. [oplossing: b. =7,6 mh - c. ϕ = 69,65 Opg_Elek_N.doc

2 Sinusoïdale wisselstroom - Serie- en/of parallelschakeling van passieve componenten 4.3 Een weerstand van 0 Ω en een condensator van 40 µf worden verbonden met een spanningsbron met effectiefwaarde 00 V, faseconstante α = 0 en instelbare frequentie f. ereken de stroom i(t) afgeleverd door de bron indien a. de weerstand en de condensator in serie geschakeld worden en de frequentie ingesteld wordt op 50 Hz en 500 Hz. b. de weerstand en de condensator parallel geschakeld worden en de frequentie weerom ingesteld wordt op 50 Hz en 500 Hz. Teken voor de parallelschakeling de admittantie Y op in het -vlak en teken voor de serieschakeling de impedantie Z op in het -vlak telkens voor de beide frequenties. [oplossing: a., 50Hz I = b. 500Hz 5,5 50Hz I = 3,5 500Hz 4.4 De aangelegde spanning v(t) en de opgenomen stroom i(t) worden bij een serieschakeling van twee ideale passieve componenten (weerstand, spoel of condensator) opgemeten in het VRS. a. Hoe is de serieschakeling samengesteld indien men bij een pulsatie ω = 500 rad/s volgende resultaten meet: V = 50 0 en = 3,4 53,4 I? b. Hoe is de serieschakeling samengesteld indien men bij een pulsatie ω = 000 rad/s volgende resultaten meet: V = en = 4 3,4 I? [oplossing: a. R=5 Ω en spoel met =0 mh - b. R=40 Ω en spoel met =5 mh 4.5 epaal de complexe impedantie Z in de schakeling voorgesteld in figuur 4. indien = V I =,5 0 V [ en [ 5 Ω 8j Ω I + - V Z figuur 4. [oplossing: = 6,47 + 8,38j [ Ω Z

3 Sinusoïdale wisselstroom - Serie- en/of parallelschakeling van passieve componenten 4.6 De spanningsbron in figuur 4. levert een spanning met effectiefwaarde 00 V en een pulsatie ω = 500 rad/s. epaal de onbekende zelfinductiecoëfficiënt van de spoel indien de stroom die de bron aflevert een effectiefwaarde heeft van,5 en in fase is met de bronspanning. R=0 Ω en =00 µf. Stel de stromen voor in een vectordiagram waarin de bronspanning als referentie genomen wordt. [oplossing: =80mH + - vt () i t () figuur 4. R i t () 4.7 Door een spoel vloeit een stroom van 0 indien ze aangesloten wordt op een gelijkspanningsbron van 00V. Indien men dezelfde spoel aansluit op een wisselspanningsbron van 00V (effectief) met frequentie 50Hz zakt de stroom tot 5 (effectief). Verklaar dit verschil en bereken de zelfinductiecoëfficiënt van de spoel. [oplossing: R=0 Ω; =55mH 4.8 Ontwerp een schakeling die met zo min mogelijk componenten bij 50Hz een impedantie Z = 0,05 0,08j Ω realiseert. [ [oplossing: R=50 mω en =40 mf in serie of R=80 mω en =8 mf parallel geschakeld 4.9 eschouw het netwerk voorgesteld in figuur 4.3 waarin de bron een pulsatie heeft van 00 rad/s, waarin de zelfinductiecoëfficiënten gegeven zijn als =0,04 H en =0,H en de capaciteitswaarde als =mf. a. ereken de spanning V V. b. ereken de spanning V V. c. Teken het verloop van beide spanningen in functie van de tijd. [oplossing: a. V V = 0 - b. V V = figuur 4.3 3

4 Sinusoïdale wisselstroom - Serie- en/of parallelschakeling van passieve componenten 4.0 Hoe moet de bron e (t) in figuur 4.4 ingesteld worden om de horizontale tak met de weerstand van Ω stroomloos te maken? De eerste bron levert een spanning ( t) = 30cosωt V met pulsatie e [ ω=500 rad/s en de beide spoelen hebben bij die pulsatie als impedantie ω =5 Ω en ω =3 Ω. [oplossing: e t () Ω figuur 4.4 6Ω 4Ω e t () π e ( t) = 5 cos ωt Gegeven: ω =ω = Ω en /ω=4 Ω bij de pulsatie ω=500 rad/s gerealiseerd door de bron in figuur 4.5. a. epaal de amplitudeverhouding Iˆ Iˆ b. epaal het faseverband tussen de stromen i (t) en i 3 (t). c. Teken het tijdsverloop van stromen i (t) en i 3 (t). [oplossing: a. Iˆ Iˆ 3 = b. i (t) ijlt 90 voor op i 3 (t). 3. i( t) i3( t) i () t 4. In het netwerk voorgesteld in figuur 4.6 hebben de bronnen als = 50 0 V E = 50 0 V en hebben de E [ en [ spoelen als impedantie ω = ω = 4 Ω ereken [oplossing: I, I en I. I I I a b c =, 46 = 9, 47 = 4 figuur i t () i t ( ) i () t e t () e t () figuur 4.6 4

5 Sinusoïdale wisselstroom - Serie- en/of parallelschakeling van passieve componenten 4.3 epaal V V in netwerk 4.7 waarin de stroombron een I = 0 0 heeft en de spoelen bij de opgedrongen frequentie impedanties kennen ter waarde van ω = 5 Ω, ω = 0 Ω, en ω 3 = 4 Ω. [oplossing: V =,5 34 V Ω De impedanties in figuur 4.8 hebben als waarde: ω = Ω en ω = 5 Ω. figuur 4.7 a. epaal de complexe verhouding V. V b. Welke besluiten (betreffende de tijdssignalen) kunnen hieruit getrokken worden? 4Ω v () t v t () 0Ω figuur 4.8 V [oplossing: = 0,6 30 V 4.5 ereken I en i(t) indien de bron (zie figuur 4.9) een spanning aflevert π e () t = 0 cos( ω t + ) en indien de impedanties van de verschillende 6 netwerkcomponenten gegeven worden door: ω= Ω en /ω =/ω = Ω. Ω figuur 4.9 5

6 Sinusoïdale wisselstroom - Serie- en/of parallelschakeling van passieve componenten [oplossing: I = 0, epaal het Thévenin- en het Norton-equivalent tussen de klemmen en van figuur 4.0. E = 00 0 V en De bronnen hebben een [ = E. De spoel heeft een impedantie van 4 Ω en de condensator heeft een impedantie van 5 Ω. + [oplossing: Z N = ZT = 4,3 +, 5 j [ Ω met = 0 7 j en 8 j V T I N =. - e () t e () t figuur ereken de stroom I aangeduid in netwerk 4. indien voor de impedanties geldt: ( t) = 50 cosωt V en ω=/ω=ω en indien de bronspanningen gegeven zijn als [ π e ( t) = 50 cos ωt +. e 4Ω Ω e t () e t () figuur 4. [oplossing: = 3,43 64 I 4.8 epaal het amplitude- en faseverband dat tussen de beide bronnen in figuur 4. moet bestaan opdat de weerstand van 0 Ω geen stroom trekt. (ω =5 Ω, ω =0 Ω) =0 e () t 0Ω e t () figuur 4. 6

7 Sinusoïdale wisselstroom - Serie- en/of parallelschakeling van passieve componenten E [oplossing: = 45 E 4.9 ereken de spanning V aangeduid in netwerk 4.3 indien de stroombron π i () t = 5 cos ωt produceert. (ω =5 Ω, ω =4 Ω) Ω 0Ω vt () [oplossing: =,53 6 V figuur ereken de stroom die de bron in netwerk 4.4 levert als ( t) 00sin( 500t) en =0mH. e = en =00µF 0Ω 0Ω figuur 4.4 =0mH () ( ) [ [oplossing: i t = 0sin 500t 7

8 Elektrische vermogenoverdracht - Vermogenoverdracht in enkelfasige wisselstroomnetwerken 5. Elektrische vermogenoverdracht Vermogenoverdracht in enkelfasige wisselstroomnetwerken [Referentie: Elektriciteit Deel II paragraaf In netwerk 5.5 levert de bron een spanning e( t) 00 cosωt 800 Hz. a. epaal de stroom i(t) afgeleverd door de bron. b. epaal het potentiaalverschil v ( t) v ( t). c. epaal het actief, reactief en schijnbaar vermogen geleverd door de bron. d. ontroleer de vermogenbalans. = bij een frequentie van 6mH 4µF [oplossing: a. I =,6 4 b. V V = 99 8 c. P b = 60W; Q b = 0VR; S b = 60,7V 40Ω figuur Ω 5. In het netwerk voorgesteld in figuur 5.6 dissipeert de weerstand van 5 Ω een vermogen van 00 W. De impedanties van de beide spoelen bedragen 5 Ω. a. epaal de effectiefwaarde E van de bron. b. ontroleer de vermogenbalans voor het volledige netwerk. [oplossing: E=40,3 V 0Ω 5.3 ereken het vermogen dat de bron in figuur 5.7 levert indien de stroom i t = cos 500t. () ( ) [ [oplossing: P b = 6W; Q b = VR; S b = 0V 4Ω figuur 5.6 7Ω =400µF =6mH =0mH figuur 5.7 8

9 Elektrische vermogenoverdracht - Vermogenoverdracht in enkelfasige wisselstroomnetwerken 5.4 In figuur 5.8 is () t 00 cos( ωt) e rad = met pulsatie ω = 500. s a. Hoe moet de bron e (t) afgeregeld worden om de stroom i(t) nul te maken? b. epaal in deze omstandigheden het complex vermogen S afgeleverd door de bron e (t). =0mH =400µF e t 7Ω e t figuur 5.8 [oplossing: S = 400[ VRj 5.5 ereken het vermogen gedissipeerd in de weerstand van 3 Ω. (figuur 5.9) indien e t = 5 cos 500t V () ( ) [ Ω 0mH 400µF /3mF figuur 5.9 [oplossing: P R =75W 5.6 ereken het vermogen dat de bron in figuur 5.0 e t = 00 cos ωt V met pulsatie levert als () ( ) [ rad ω = 500. s =00µF [oplossing: P = 00W 0Ω 0Ω figuur 5.0 9

10 Elektrische vermogenoverdracht - ostt -verbetering in enkelfasige wisselstroomnetwerken osϕ -verbetering in enkelfasige wisselstroomnetwerken [Referentie: Elektriciteit Deel II paragraaf eid een uitdrukking af voor de capaciteit van een condensator die het blindvermogen compenseert opgenomen door de parallelschakeling van een spoel met zelfinductiecoëfficiënt en een weerstand R. [oplossing: = ω 5.8 eid een uitdrukking af voor de capaciteit van een condensator die het blindvermogen compenseert opgenomen door de serieschakeling van een spoel met zelfinductiecoëfficiënt en een weerstand R. [oplossing: = ω ( ) + R 5.9 Dimensioneer de condensator die ter hoogte van de belasting in figuur 5. a. het blindvermogen volledig compenseert. b. de cosϕ van de verbruiker tot 0,9 IND optrekt. c. Teken de stroomverdeling vóór en na de compensatie op in een vectordiagram. Toestel is een motor van 000 W met een cosϕ=0,6 IND en toestel is een serieschakeling van een weerstand van 0 Ω en een spoel van 50 mh. De bron levert 30 V (effectief) op 50Hz. i () t i( t) figuur 5. toestel toestel [oplossing: a. =4µF - b. =80µF 0

11 Elektrische vermogenoverdracht - Vermogenoverdracht en costt -verbetering in driefasige wisselstroomnetwerken Vermogenoverdracht en cosϕ -verbetering in driefasige wisselstroomnetwerken [Referentie: Elektriciteit Deel II paragraaf 4.0 en 5.3 of anvullingen Elektriciteit II. 5.0 Een verbruiker bestaat uit twee toestellen die aangesloten zijn op een net (3x400 V 50Hz). Het eerste toestel is een capacitieve verbruiker van 0kW/0,kV. Het tweede bestaat uit een ster van R-ketens (R=6 Ω en = 40mH). a. epaal het actief en het reactief vermogen dat deze verbruiker in zijn geheel opneemt. b. epaal de lijnstroom I l die deze verbruiker uit het net trekt. c. Dimensioneer de condensatoren die de cosϕ van de verbruiker op brengen. Welke invloed heeft dit op de lijnstroom die uit het net getrokken wordt? d. Situeer de punten, en in het spanningsvlak figuur 5. (figuur 5.4). Hoeveel bedraagt de effectiefwaarde van de spanning die men tussen twee van deze punten onderling opmeet? [oplossing: 3 I l 3x400V (50Hz) Z Z Z P =0kW S =0,kV P 5. Een verbruiker (figuur 5.3) bestaat uit twee toestellen gevoed op (3x400 V; 50Hz). Het eerste toestel verbruikt 6kW onder een cosϕ=0,6 (IND). Het tweede bestaat uit een ster van drie serie-rketens met een weerstand van Ω en een condensator van 00µF. a. epaal het actief en het reactief vermogen dat deze verbruiker in zijn geheel opneemt. b. epaal de lijnstroom I l die deze verbruiker uit het net trekt. 3 I l 3x400V (50Hz) c. Hoe kan men de cosϕ van de verbruiker op 0,9 brengen? Z Z Z figuur 5.3 P =6kW cos ϕ =0,6 IND d. Situeer de punten, en in het spanningsvlak (figuur 5.4). Hoeveel bedraagt de effectiefwaarde van de spanning die men tussen twee van deze punten onderling opmeet?

12 Elektrische vermogenoverdracht - Vermogenoverdracht en costt -verbetering in driefasige wisselstroomnetwerken V =400V l V =30V f 3 N 3x400V+N 3 figuur 5.4 : Het driefasig spanningsvlak

13 Overgangsverschijnselen - Overgangsverschijnselen in R-ketens Overgangsverschijnselen Overgangsverschijnselen in R-ketens [Referentie: Elektriciteit Deel II paragraaf Een solenoïde met inductiviteit H wordt in serie geplaatst met een weerstand van kω. Men legt over deze schakeling een spanning aan van 0 V. a. Wanneer bereikt de stroom 80% van zijn eindwaarde? b. Hoe groot is de stroom na tijdsconstante? [oplossing: 3. Een spanningsdeler bestaat uit twee gelijke weerstanden van Ω die in serie staan over een batterij van 60 V. De spanningsdeler wordt aangewend voor de voeding van de serieschakeling van een weerstand van 5 kω met een spoel met zelfinductiecoëfficiënt. Na ms bereikt de stroom de helft van zijn eindwaarde. Hoe groot is? [oplossing: 3.3 De schakelaar S (zie figuur 3.5) wordt op het tijdstip t = 0 van stand a naar stand b verlegd. Voordien stond de schakelaar al zeer lang in stand a. a. epaal de beginwaarde i( 0 + ) van de stroom door de spoel. b. epaal de tijdsconstante van de keten voor t > 0. c. epaal het verloop van i( t), v ( t) en v ( t) voor t 0. R d. epaal de waarde van i (t) 0,0s na het verleggen van het contact. [oplossing: 75V a 40Ω b t=0 v t R () figuur 3.5 0Ω v t () H 3.4 De schakelaar S in het netwerk van figuur 3.6 wordt als volgt bediend: op het tijdstip t = 0ms wordt die van stand a naar stand b verlegd; op t = 5 ms wordt de schakelaar in stand c geplaatst. 4Ω 40V t=0ms t=5ms 6Ω a b c v( t) 4Ω 4Ω figuur 3.6 0,H 3

14 Overgangsverschijnselen - Overgangsverschijnselen in R-ketens Voor t<0 stond de schakelaar al zeer lang in stand a. a. epaal de beginwaarde i( 0 + ) van de stroom door de spoel. b. epaal de tijdsconstante van de keten voor 0 < t < 5ms. c. epaal de tijdsconstante van de keten voor 5 ms < t. d. epaal het verloop van i( t), v ( t) voor t 0 (in formulevorm + schets). e. epaal de waarde van i en v op t =0 ms. [oplossing: 3.5 De schakelaar S in figuur 3.7 wordt op het tijdstip t = 0 geopend. Voordien was de schakelaar al zeer lange tijd gesloten. t=0 Ω 30m 6Ω v t ( ) 90mH figuur 3.7 a. epaal de beginwaarde i( 0 + ) van de stroom door de spoel. b. epaal de tijdsconstante van de keten voor t > 0. c. epaal het verloop van i( t) en v ( t) voor t 0. d. Hoelang duurt het voor i met 5m toegenomen of afgenomen is? [oplossing: 4

9.2 Bepaal de harmonische tijdsfuncties die horen bij deze complexe getallen: U 1 = 3 + 4j V; U 2 = 3e jb/8 V; I 1 =!j + 1 ma; I 2 = 7e!jB/3 ma.

9.2 Bepaal de harmonische tijdsfuncties die horen bij deze complexe getallen: U 1 = 3 + 4j V; U 2 = 3e jb/8 V; I 1 =!j + 1 ma; I 2 = 7e!jB/3 ma. Elektrische Netwerken 21 Opgaven bij hoofdstuk 9 9.1 Geef de complexe weergave van deze tijdsfuncties: u 1 =!3.sin(Tt+0,524) V; u 2 =!3.sin(Tt+B/6) V; u 3 =!3.sin(Tt+30 ) V. (Klopt deze uitdrukking?) 9.2

Nadere informatie

Bepaal van de hieronder weergegeven spanningen en stromen: de periodetijd en de frequentie, de gemiddelde waarde en de effectieve waarde.

Bepaal van de hieronder weergegeven spanningen en stromen: de periodetijd en de frequentie, de gemiddelde waarde en de effectieve waarde. Elektrische Netwerken 13 Opgaven bij hoofdstuk 5 Bepaal van de hieronder weergegeven spanningen en stromen: de periodetijd en de frequentie, de gemiddelde waarde en de effectieve waarde. 5.1 5.2 5.3 5.4

Nadere informatie

Formuleblad Wisselstromen

Formuleblad Wisselstromen Formuleblad Wisselstromen Algemeen Ueff = U max (bij harmonisch variërende spanning) Ieff = I max (bij harmonisch variërende stroom) P = U I cos(φ) gem eff eff U Z = I Z V = Z + Z + (serieschakeling) Z3

Nadere informatie

Leereenheid 7. Diagnostische toets: Vermogen en arbeidsfactor van een sinusvormige wisselstroom

Leereenheid 7. Diagnostische toets: Vermogen en arbeidsfactor van een sinusvormige wisselstroom Leereenheid 7 Diagnostische toets: Vermogen en arbeidsfactor van een sinusvormige wisselstroom Let op! Bij meerkeuzevragen: Duid met een kringetje rond de letter het juiste antwoord of de juiste antwoorden

Nadere informatie

Academiejaar eerste examenperiode Opleidingsonderdeel: Elektrische Schakelingen en Netwerken. EXAMENFOLDER maandag 30 januari 2017

Academiejaar eerste examenperiode Opleidingsonderdeel: Elektrische Schakelingen en Netwerken. EXAMENFOLDER maandag 30 januari 2017 Universiteit Gent naam: Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur voornaam: de Bachelor Ingenieurswetenschappen richting: Opties C, E, TN en WE prof. Kristiaan Neyts Academiejaar 6-7 eerste examenperiode

Nadere informatie

EXAMENFOLDER maandag 26 januari 2015 OPLOSSINGEN. Vraag 1: Een gelijkstroomnetwerk (20 minuten - 2 punten)

EXAMENFOLDER maandag 26 januari 2015 OPLOSSINGEN. Vraag 1: Een gelijkstroomnetwerk (20 minuten - 2 punten) Universiteit Gent naam: Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur voornaam: de Bachelor Ingenieurswetenschappen richting: Opties C,, TN en W prof. Kristiaan Neyts Academiejaar 4-5 erste xamenperiode

Nadere informatie

Impedantie V I V R R Z R

Impedantie V I V R R Z R Impedantie Impedantie (Z) betekent: wisselstroom-weerstand. De eenheid is (met als gelijkstroom-weerstand) Ohm. De weerstand geeft aan hoe goed de stroom wordt tegengehouden. We kennen de formules I R

Nadere informatie

BIOFYSICA: WERKZITTING 08 en 09 (Oplossingen) ELEKTRISCHE KRINGEN

BIOFYSICA: WERKZITTING 08 en 09 (Oplossingen) ELEKTRISCHE KRINGEN 1ste Kandidatuur ARTS of TANDARTS Academiejaar 2002-2003 Oefening 11 (p29) BIOFYSICA: WERKZITTING 08 en 09 (Oplossingen) ELEKTRISCHE KRINGEN Bereken de stromen in de verschillende takken van het netwerk

Nadere informatie

Cursus/Handleiding/Naslagwerk. Driefase wisselspanning

Cursus/Handleiding/Naslagwerk. Driefase wisselspanning Cursus/Handleiding/Naslagwerk Driefase wisselspanning INHOUDSTAFEL Inhoudstafel Inleiding 3 Doelstellingen 4 Driefasespanning 5. Opwekken van een driefasespanning 5.. Aanduiding van de fasen 6.. Driefasestroom

Nadere informatie

Opgaven bij hoofdstuk 9

Opgaven bij hoofdstuk 9 24 Meerkeuze-opgaven Opgaven bij hoofdstuk 9 9.14 Gegeven de complexe spanning: û = +12 + 5j [V]. Deze komt overeen met een wisselspanning: a: u(t) =!13.cos(Tt! 0,39) [V] b: u(t) = +13.cos(Tt! 0,39) [V]

Nadere informatie

LABO. Elektriciteit OPGAVE: De cos phi -meter Meten van vermogen in éénfase kringen. Totaal :.../20. .../.../ Datum van afgifte:

LABO. Elektriciteit OPGAVE: De cos phi -meter Meten van vermogen in éénfase kringen. Totaal :.../20. .../.../ Datum van afgifte: LABO Elektriciteit OPGAVE: De cos phi -meter Meten van vermogen in éénfase kringen Datum van opgave:.../.../ Datum van afgifte: Verslag nr. : 7 Leerling: Assistenten: Klas: 3.1 EIT.../.../ Evaluatie :.../10

Nadere informatie

Magnetische toepassingen in de motorvoertuigentechniek (3)

Magnetische toepassingen in de motorvoertuigentechniek (3) Magnetische toepassingen in de motorvoertuigentechniek (3) E. Gernaat, ISBN 978-90-808907-3-2 1 Theorie wisselspanning 1.1 De inductieve spoelweerstand (X L ) Wanneer we een spoel op een wisselspanning

Nadere informatie

Gelijkstroomketens. Serie. Parallel. Weerstanden optellen R 1 R 2 R 3 E U E U R. geleidingen optellen E U E U

Gelijkstroomketens. Serie. Parallel. Weerstanden optellen R 1 R 2 R 3 E U E U R. geleidingen optellen E U E U Serie Gelijkstroomketens Weerstanden optellen R 1 R 2 R R = R 1 + R 2 + R 3 R = R i R 3 i Parallel geleidingen optellen G = G 1 + G 2 + G 3 R 1 R 2 R 3 R 1 R = 1 + 1 + 1 R 1 R 2 R 3 R = 1 R i i 1 Gelijkstroomketens

Nadere informatie

HOOFDSTUK 3: Netwerkanalyse

HOOFDSTUK 3: Netwerkanalyse HOOFDSTUK 3: Netwerkanalyse 1. Netwerkanalyse situering analyseren van het netwerk = achterhalen van werking, gegeven de opbouw 2 methoden manuele methode = reductie tot Thévenin- of Norton-circuit zeer

Nadere informatie

Gelijkstroomketens. Serie. Parallel. Weerstanden optellen R 1 R 2 R 3 E U E U R. geleidingen optellen E U E U

Gelijkstroomketens. Serie. Parallel. Weerstanden optellen R 1 R 2 R 3 E U E U R. geleidingen optellen E U E U Serie Gelijkstroomketens Weerstanden optellen R 1 R 2 R R = R 1 + R 2 + R 3 R = R i R 3 i Parallel geleidingen optellen G = G 1 + G 2 + G 3 R 1 R 2 R 3 R 1 R = 1 + 1 + 1 R 1 R 2 R 3 R = 1 R i i 1 Gelijkstroomketens

Nadere informatie

3.4.3 Plaatsing van de meters in een stroomkring

3.4.3 Plaatsing van de meters in een stroomkring 1 De stroom- of ampèremeter De ampèremeter is een meetinstrument om elektrische stroom te meten. De sterkte van een elektrische stroom wordt uitgedrukt in ampère, vandaar de naam ampèremeter. Voorstelling

Nadere informatie

LABORATORIUM ELEKTRICITEIT

LABORATORIUM ELEKTRICITEIT LABORATORIUM ELEKTRICITEIT 1 Proef RL in serie... 1.1 Uitvoering:... 1.2 Opdrachten... 2 Proef RC in serie... 7 2.1 Meetschema... 7 2.2 Uitvoering:... 7 2.3 Opdrachten... 7 3 Proef RC in parallel... 11

Nadere informatie

Aanwijzingen. Figuur 1 LDR (NORP12) Weerstand - lichtsterkte grafiek (Let op: Logaritmische schaal) Nakijkmodel

Aanwijzingen. Figuur 1 LDR (NORP12) Weerstand - lichtsterkte grafiek (Let op: Logaritmische schaal) Nakijkmodel Rotterdam Academy Tentamenvoorblad Naam: Studentnr.: Groep/klas: Tentamen voor de: Arts en Crafts Officemanagement Opleiding(en): Engineering Maintenance & Mechanic Ondernemen Pedagogisch-Educatief Mw

Nadere informatie

Antwoorden bij Deel 1 (hfdst. 1-8)

Antwoorden bij Deel 1 (hfdst. 1-8) Elektrische netwerken Oefenopgaven: open vragen Hints en Antwoorden Antwoorden bij Deel 1 (hfdst. 1-8) Hoofdstuk 1 1.1 15 S 1.2 4,5 A 1.3 2 A, 4 A, 6 A 1.4 5 ma,!2,5 ma 1.5 B: in strijd met de stroomwet;!1

Nadere informatie

Tentamen Lineaire Schakelingen, 2 e deel (EE1300-B)

Tentamen Lineaire Schakelingen, 2 e deel (EE1300-B) Tentamen Lineaire Schakelingen, 2 e deel (EE1300-B) Plaats: DTC tentamenzaal 2 Datum: 28 januari 2014 Tijd: 09:00-12:00 uur Dit tentamen bestaat uit 6 opgaven. Gebruik voor elk vraagstuk een nieuw blad.

Nadere informatie

Fiche 7 (Analyse): Begrippen over elektriciteit

Fiche 7 (Analyse): Begrippen over elektriciteit Fiche 7 (Analyse): Begrippen over elektriciteit 1. Gelijkstroomkringen (DC) De verschillende elektrische grootheden bij gelijkstroom zijn: Elektrische spanning (volt) definitie: verschillend potentiaal

Nadere informatie

DEEL 6 Serieschakeling van componenten. 6.1 Doel van de oefening. 6.2 Benodigdheden

DEEL 6 Serieschakeling van componenten. 6.1 Doel van de oefening. 6.2 Benodigdheden Naam: Nr.: Groep: Klas: Datum: DEEL 6 In de vorige oefeningen heb je reeds een A-meter, die een kleine inwendige weerstand bezit, in serie leren schakelen met een gebruiker. Door de schakelstand te veranderen

Nadere informatie

Elektrische Netwerken 27

Elektrische Netwerken 27 Elektrische Netwerken 27 Opgaven bij hoofdstuk 12 12.1 Van een tweepoort zijn de Z-parameters gegeven: Z 11 = 500 S, Z 12 = Z 21 = 5 S, Z 22 = 10 S. Bepaal van deze tweepoort de Y- en H-parameters. 12.2

Nadere informatie

Leereenheid 3. Diagnostische toets: Enkelvoudige wisselstroomkringen

Leereenheid 3. Diagnostische toets: Enkelvoudige wisselstroomkringen Leereenheid 3 Diagnostische toets: Enkelvoudige wisselstroomkringen Let op! Bij meerkeuzevragen: Duid met een kringetje rond de letter het juiste antwoord of de juiste antwoorden aan. Vragen gemerkt met:

Nadere informatie

5 Het oplossen van netwerken

5 Het oplossen van netwerken 5 Het oplossen van netwerken 5b e stellingen 1 1 Stelling van Thevenin Wat? oel? E T? R T? Nee: foute meting toestel mogelijk stuk 2 1 1 Stelling van Thevenin Wat? oel? E T? R T? Nee: Oneindig 3 1 Stelling

Nadere informatie

Toets 1 IEEE, Modules 1 en 2, Versie 1

Toets 1 IEEE, Modules 1 en 2, Versie 1 Toets 1 IEEE, Modules 1 en 2, Versie 1 Datum: 16 september 2009 Tijd: 10:45 12:45 (120 minuten) Het gebruik van een rekenmachine is niet toegestaan. Deze toets telt 8 opgaven en een bonusopgave Werk systematisch

Nadere informatie

Overgangsverschijnselen

Overgangsverschijnselen Hoofdstuk 5 Overgangsverschijnselen Doelstellingen 1. Overgangsverschijnselen van RC en RL ketens kunnen uitleggen waarbij de wiskundige afleiding van ondergeschikt belang is Als we een condensator of

Nadere informatie

Deeltentamen A+B Netwerkanalyse

Deeltentamen A+B Netwerkanalyse Vul op alle formulieren die u inlevert uw naam en studentnummer in. Deeltentamen AB Netwerkanalyse Datum: vrijdag 22 november 2002 Tijd: 9:0012:00 Naam: Studentnummer: ijfer A ijfer B Lees dit eerst Vul

Nadere informatie

Leereenheid 4. Diagnostische toets: Serieschakeling. Let op!

Leereenheid 4. Diagnostische toets: Serieschakeling. Let op! Leereenheid 4 Diagnostische toets: Serieschakeling Let op! Bij meerkeuzevragen: Duid met een kringetje rond de letter het juiste antwoord of de juiste antwoorden aan. Vragen gemerkt met: J O. Sommige van

Nadere informatie

Opgaven bij hoofdstuk 20 20.1. Bepaal R 1 t/m R 3 (in het sternetwerk) als in de driehoek geldt: R 1 = 2 ks, R 2 = 3 ks, R 3 = 6 ks 20.

Opgaven bij hoofdstuk 20 20.1. Bepaal R 1 t/m R 3 (in het sternetwerk) als in de driehoek geldt: R 1 = 2 ks, R 2 = 3 ks, R 3 = 6 ks 20. Elektrische Netwerken 49 Opgaven bij hoofdstuk 20 20.1 Bepaal R 1 t/m R 3 (in het sternetwerk) als in de driehoek geldt: R 12 = 1 ks, R 23 = 3 ks, R 31 = 6 ks 20.2 Bepaal R 12 t/m R 31 (in de driehoek)

Nadere informatie

Over Betuwe College Oefeningen H3 Elektriciteit deel 4

Over Betuwe College Oefeningen H3 Elektriciteit deel 4 1 Door een dunne draad loopt een elektrische stroom met een stroomsterkte van 2 µa. De spanning over deze draad is 50 V. Bereken de weerstand van de dunne draad. U = 50 V I = 2 µa R = 50V 2µA R = 2,5 10

Nadere informatie

Meerfasige stelsels. Hoofdstuk 9. 9.1 Wat is een meerfasig stelsel. Doelstellingen

Meerfasige stelsels. Hoofdstuk 9. 9.1 Wat is een meerfasig stelsel. Doelstellingen Hoofdstuk 9 Meerfasige stelsels Doelstellingen 1. Weten waarom meerfasige stelsels gebruikt worden 2. Verband tussen de fase- en lijngrootheden kennen 3. Verschillende types meerfasige netwerken kunnen

Nadere informatie

Academiejaar Eerste Examenperiode Opleidingsonderdeel: Elektrische Schakelingen en Netwerken. EXAMENFOLDER maandag 27 januari 2014

Academiejaar Eerste Examenperiode Opleidingsonderdeel: Elektrische Schakelingen en Netwerken. EXAMENFOLDER maandag 27 januari 2014 Universiteit Gent naam: Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur voornaam: de Bachelor Ingenieurswetenschappen richting: Opties C,, TN en W prof. Kristiaan Neyts Academiejaar 03-04 erste xamenperiode

Nadere informatie

Tentamen Analoge- en Elektrotechniek

Tentamen Analoge- en Elektrotechniek Verantwoordelijke docent: R. Hoogendoorn, H.J. Wimmenhoven Cursus Analoge- en Elektrotechniek Code MAMAET01 Cursusjaar: 2014 Datum: 2-6-2014 Tijdsduur: 90 min. Modulehouder: R. Hoogendoorn Aantal bladen:

Nadere informatie

Inhoudsopgave Schakelen van luidsprekers

Inhoudsopgave Schakelen van luidsprekers Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Inleiding...3 Vermogen...3 Impedantie...3 Serieschakeling van luidsprekers...4...4...4...4 Voorbeeld...4 Parallelschakeling van luidsprekers...4...4...4...4 Voorbeeld...5

Nadere informatie

Theorie elektriciteit - sem 2

Theorie elektriciteit - sem 2 Theorie elektriciteit - sem 2 Michael De Nil 11 februari 2004 Inhoudsopgave 1 Basisbegrippen 2 1.1 Wisselspanning/stroom gelijkspanning/stroom......... 2 1.2 Gemiddelde waarde effectieve waarde..............

Nadere informatie

2. Wat is het verschil tussen een willekeurige wisselstroom en een zuivere wisselstroom?

2. Wat is het verschil tussen een willekeurige wisselstroom en een zuivere wisselstroom? Vraagstukken Wisselstroomtheorie Elektronica Technicus (Rens & Rens) 1. Geef een grafiek van de volgende spanningen: a. Zuivere gelijkspanning b. Veranderlijke gelijkspanning c. Willekeurige gelijkspanning

Nadere informatie

1. Langere vraag over de theorie

1. Langere vraag over de theorie 1. Langere vraag over de theorie Maak gebruik van de methode van de fasoren (teken ook het betreffende diagramma) om het verband tussen stroom en spanning te bepalen in een LC-kring die aangedreven wordt

Nadere informatie

3DE GRAAD DEEL 1 ELEKTRICITEIT & LAB EENFASIGE WISSELSTROOMKETENS. Ivan Maesen Jo Hovaere. Plantyn

3DE GRAAD DEEL 1 ELEKTRICITEIT & LAB EENFASIGE WISSELSTROOMKETENS. Ivan Maesen Jo Hovaere. Plantyn 3DE GRAAD DEEL 1 ELEKTRICITEIT & LAB EENFASIGE WISSELSTROOMKETENS Ivan Maesen Jo Hovaere Plantyn Plantyn ontwikkelt en verspreidt leermiddelen voor het basisonderwijs, het secundair onderwijs, het hoger

Nadere informatie

Elektrische stroomnetwerken

Elektrische stroomnetwerken ntroductieweek Faculteit Bewegings- en evalidatiewetenschappen 25 29 Augustus 2014 Elektrische stroomnetwerken Dr. Pieter Neyskens Monitoraat Wetenschappen pieter.neyskens@wet.kuleuven.be Assistent: Erik

Nadere informatie

Naam: Klas: Repetitie natuurkunde voor havo (versie A) Getoetste stof: elektriciteit 1 t/m 5

Naam: Klas: Repetitie natuurkunde voor havo (versie A) Getoetste stof: elektriciteit 1 t/m 5 Naam: Klas: Repetitie natuurkunde voor havo (versie A) Getoetste stof: elektriciteit 1 t/m 5 OPGAVE 1 Teken hieronder het bijbehorende schakelschema. Geef ook de richting van de elektrische stroom aan.

Nadere informatie

Leereenheid 8. Diagnostische toets: Driefasenet. Let op!

Leereenheid 8. Diagnostische toets: Driefasenet. Let op! Leereenheid 8 Diagnostische toets: Driefasenet Let op! Bij meerkeuzevragen: Duid met een kringetje rond de letter het juiste antwoord of de juiste antwoorden aan. Vragen gemerkt met: J O. Sommige van die

Nadere informatie

Rekenkunde, eenheden en formules voor HAREC. 10 april 2015 presentator : ON5PDV, Paul

Rekenkunde, eenheden en formules voor HAREC. 10 april 2015 presentator : ON5PDV, Paul Rekenkunde, eenheden en formules voor HAREC 10 april 2015 presentator : ON5PDV, Paul Vooraf : expectation management 1. Verwachtingen van deze presentatie (inhoud, diepgang) U = R= R. I = 8 Ω. 0,5 A =

Nadere informatie

9 PARALLELSCHAKELING VAN WEERSTANDEN

9 PARALLELSCHAKELING VAN WEERSTANDEN 9 PARALLELSCHAKELING VAN WEERSTANDEN Een parallelschakeling komt in de praktijk vaker voor dan een serieschakeling van verbruikers. Denken we maar aan alle elektrische apparaten die aangesloten zijn op

Nadere informatie

Zelf een hoogspanningsgenerator (9 kv gelijkspanning) bouwen

Zelf een hoogspanningsgenerator (9 kv gelijkspanning) bouwen Zelf een hoogspanningsgenerator (9 kv gelijkspanning) bouwen Inhoud De schakeling Een blokspanning van 15 V opwekken De wisselspanning omhoog transformeren Analyse van de maximale stroom door de primaire

Nadere informatie

Elektronicapracticum. een toepassing van complexe getallen. Lesbrief

Elektronicapracticum. een toepassing van complexe getallen. Lesbrief Elektronicapracticum een toepassing van complexe getallen Lesbrief 2 Inleiding Bij wiskunde D heb je kennisgemaakt met complexe getallen. Je was al vertrouwd met de reële getallen, de getallen die je op

Nadere informatie

Serie. Itotaal= I1 = I2. Utotaal=UR1 + UR2. Rtotaal = R1 + R2. Itotaal= Utotaal : Rtotaal 24 = 10 + UR2 UR2 = 24 10 = 14 V

Serie. Itotaal= I1 = I2. Utotaal=UR1 + UR2. Rtotaal = R1 + R2. Itotaal= Utotaal : Rtotaal 24 = 10 + UR2 UR2 = 24 10 = 14 V Om te onthouden Serieschakeling Parallelschakeling Itotaal= I = I2 Utotaal=U + U2 totaal = + 2 Itotaal=I + I2 Utotaal= U = U2 tot 2 enz Voor elke schakeling I totaal U totaal totaal Itotaal= I = I2 Utotaal=U

Nadere informatie

SERIE-schakeling U I. THEMA 5: elektrische schakelingen. Theoretische berekening voor vervangingsweerstand:

SERIE-schakeling U I. THEMA 5: elektrische schakelingen. Theoretische berekening voor vervangingsweerstand: QUARK_5-Thema-05-elektrische schakelingen Blz. 1 THEMA 5: elektrische schakelingen Inleiding: PHET-opdracht ---> GEVAL-1 : SERIE-schakeling OPDRACHT: 1. bepaal de spanningspijlen en de stroomsterkten.

Nadere informatie

Opgave 2 Een spanningsbron wordt belast als er een apparaat op is aangesloten dat (in meer of mindere mate) stroom doorlaat.

Opgave 2 Een spanningsbron wordt belast als er een apparaat op is aangesloten dat (in meer of mindere mate) stroom doorlaat. Uitwerkingen 1 A Een spanningsbron wordt belast als er een apparaat op is aangesloten dat (in meer of mindere mate) stroom doorlaat. Een ideale spanningsbron levert bij elke stroomsterkte dezelfde spanning.

Nadere informatie

Elektrische netwerken

Elektrische netwerken Deel 1: de basis H1 - H4: basisbegrippen gelijkspanning Opgaven bij hoofdstuk 1... 1 Opgaven bij hoofdstuk 2... 2 Opgaven bij hoofdstuk 3... 4 Opgaven bij hoofdstuk 4... 11 H5 - H8: basisbegrippen wisselspanning

Nadere informatie

Harmonische stromen en resonantie..zx ronde 30 augustus 2015

Harmonische stromen en resonantie..zx ronde 30 augustus 2015 Harmonische stromen en resonantie..zx ronde 30 augustus 2015 Ons elektriciteitsnet wordt bedreven met wisselspanning en wisselstroom. Als bij een lineaire belasting een sinusvormige wisselspanning aangeboden

Nadere informatie

Labo. Elektriciteit OPGAVE: De driefasetransformator. Sub Totaal :.../90 Totaal :.../20

Labo. Elektriciteit OPGAVE: De driefasetransformator. Sub Totaal :.../90 Totaal :.../20 Labo Elektriciteit OPGAVE: De driefasetransformator Datum van opgave:.../ / Datum van afgifte:.../ / Verslag nr. : 01 Leerling: Assistenten: Klas: 3.2 EIT KTA Ieper Attitude & evaluatie:.../10 Theorie:.../10

Nadere informatie

Elektrische netwerken

Elektrische netwerken Deel 1: de basis H1 - H4: basisbegrippen gelijkspanning Opgaven bij hoofdstuk 1... 1 Opgaven bij hoofdstuk 2... 2 Opgaven bij hoofdstuk 3... 4 Opgaven bij hoofdstuk 4... 7 H5 - H8: basisbegrippen wisselspanning

Nadere informatie

INLEIDING. Veel succes

INLEIDING. Veel succes INLEIDING In de eerste hoofdstukken van de cursus meettechnieken verklaren we de oorsprong van elektrische verschijnselen vanuit de bouw van de stof. Zo leer je o.a. wat elektrische stroom en spanning

Nadere informatie

Inleiding tot de wisselstroomtheorie

Inleiding tot de wisselstroomtheorie Hoofdstuk 6 Inleiding tot de wisselstroomtheorie Doelstellingen 1. Kenmerkende grootheden gebruikt in wisselstroomtheorie kennen 2. Weten hoe de passieve componenten R,L en C zich gedragen in AC-regime

Nadere informatie

1 Elektriciteit Oriëntatie 1.1 Elektrische begrippen Elektrische stroomkring

1 Elektriciteit Oriëntatie 1.1 Elektrische begrippen Elektrische stroomkring 1 Elektriciteit Oriëntatie Om met je auto of een tractor te kunnen rijden heb je elektriciteit nodig. Ook voor verlichting en je computer is veel elektriciteit nodig. Ook als je de mobiele telefoon aan

Nadere informatie

Extra opgaven. Bewijs de uitdrukking voor L V in de eerste figuur door Z V = Z 1 + Z 2 toe te passen.

Extra opgaven. Bewijs de uitdrukking voor L V in de eerste figuur door Z V = Z 1 + Z 2 toe te passen. Extra opgaven Opgave In de volgende vier figuren staan twee spoelen of twee condensators met elkaar in serie of parallel. Onder deze figuren zijn de vervangingsspoel L of de vervangingscondensator C geteken

Nadere informatie

NETWERKEN EN DE WETTEN VAN KIRCHHOFF

NETWERKEN EN DE WETTEN VAN KIRCHHOFF NETWERKEN EN DE WETTEN VN KIRCHHOFF 1. Doelstelling van de proef Het doel van deze proef is het bepalen van de klemspanning van een spanningsbron, de waarden van de beveiligingsweerstanden en de inwendige

Nadere informatie

Practicum complexe stromen

Practicum complexe stromen Practicum complexe stromen Experiment 1a: Een blokspanning over een condensator en een spoel De opstelling is al voor je klaargezet. Controleer of de frequentie ongeveer op 500 Hz staat. De vorm van het

Nadere informatie

Wisselstromen. Benodigde voorkennis Elektriciteit (deel 2) Paragraaf 1 t/m 8 Elektronica Paragraaf 4 t/m 6

Wisselstromen. Benodigde voorkennis Elektriciteit (deel 2) Paragraaf 1 t/m 8 Elektronica Paragraaf 4 t/m 6 Wisselstromen 1 Effectieve waarden Basiseigenschappen van een spoel en een condensator 3 Spoel en condensator bij harmonisch variërende signalen 4 Harmonisch variërende signalen optellen 5 Impedantie van

Nadere informatie

Hertentamen Lineaire Schakelingen (EE1300)

Hertentamen Lineaire Schakelingen (EE1300) Hertentamen Lineaire Schakelingen (EE1300) Plaats: TN-4 A207 --- TN-2 F206 --- TN-5 A211 --- TN-1 F205 Datum: 12 april 2013 Tijd: 09:00-12:00 uur Dit tentamen bestaat uit 5 opgaven. Mensen met een dyslexie-

Nadere informatie

LABO. Elektriciteit OPGAVE: Reactief vermogen in een driegeleidernet. Sub Totaal :.../80 Totaal :.../20

LABO. Elektriciteit OPGAVE: Reactief vermogen in een driegeleidernet. Sub Totaal :.../80 Totaal :.../20 LABO Elektriciteit OPGAVE: Reactief vermogen in een driegeleidernet Datum van opgave: / / Datum van afgifte: / / Verslag nr. : 9 Leerling: Assistenten: Klas: 3.1 EIT School: KTA Ieper Evaluatie :.../10

Nadere informatie

I A (papier in) 10cm 10 cm X

I A (papier in) 10cm 10 cm X Tentamen: Fysica en Medische Fysica 2 Tijd: 15:15-18:00 uur, donderdag 28 mei 2009 Plaats: TenT blok 4 (met bijlage van formules, handrekenmachine is toegestaan) Docent: Dr. K.S.E. Eikema Puntentelling:

Nadere informatie

Condensator. Het hellingsgetal a is constant. Dit hellingsgetal noemen we de capaciteit van de condensator C. Er geldt dus: C = Q U

Condensator. Het hellingsgetal a is constant. Dit hellingsgetal noemen we de capaciteit van de condensator C. Er geldt dus: C = Q U Inhoud Condensator... 2 Het laden van een condensator... 3 Het ontladen van een condensator... 5 Opgaven... 6 Opgave: Alarminstallatie... 6 Opgave: Gelijkrichtschakeling... 6 Opgave: Boormachine... 7 1/7

Nadere informatie

Leerling maakte het bord volledig zelf

Leerling maakte het bord volledig zelf 3. Oefeningen en Metingen 3.. Montageoefening Bouw een paneel als volgt: lampvoeten monteren draden van de lampvoeten naar een suikertje verbindingsstuk brengen. Twee verbindingsstukken doorverbinden.

Nadere informatie

Niet-symmetrisch driefasig systeem

Niet-symmetrisch driefasig systeem Niet-symmetrisch driefasig systeem Niet-symmetrisch driefasig systeem - Situering - Symmetrische componenten - Gevolgen - Conclusie Situering In het ideale geval is een driefasig net volledig symmetrisch:

Nadere informatie

Uitwerkingen 1. Opgave 2 a. Ueff. 2 b. Opgave 3

Uitwerkingen 1. Opgave 2 a. Ueff. 2 b. Opgave 3 Uitwerkingen Opgave De momentane spanning is de spanning op een moment. De ectieve spanning zegt ook iets over de hoogte van de spanning maar is een soort tijdgemiddelde. Opgave U U U P 30 V, 5 V 30 W

Nadere informatie

HOOFDSTUK 2: Elektrische netwerken

HOOFDSTUK 2: Elektrische netwerken HOOFDSTUK 2: Elektrische netwerken 1. Netwerken en netwerkelementen elektrische netwerken situering brug tussen fysica en informatieverwerkende systemen abstractie maken fysische verschijnselen vb. velden

Nadere informatie

Oefeningen Elektriciteit I Deel Ia

Oefeningen Elektriciteit I Deel Ia Oefeningen Elekriciei I Deel Ia Di documen beva opgaven die aansluien bij de cursuseks Elekriciei I deel Ia ui he jaarprogramma van de e kandidauur Indusrieel Ingenieur KaHo Sin-Lieven.. De elekrische

Nadere informatie

Cursus/Handleiding/Naslagwerk. Eenfasige wisselspanning

Cursus/Handleiding/Naslagwerk. Eenfasige wisselspanning 1 Cursus/Handleiding/Naslagwerk Eenfasige wisselspanning NHODSTAFEL nhoudstafel nleiding 4 Doelstellingen 5 1 Soorten elektrische stroom 6 1.1 Gelijkstroom 6 1. Wisselstroom 8 1.3 Stroom- en spanningsverloop

Nadere informatie

Gemengde schakelingen

Gemengde schakelingen Gemengde schakelingen We hebben in vorige lessen de serieschakeling en de parallelschakeling behandeld. Veel schakelingen zijn een combinatie van de serieschakeling en de parallelschakeling. Dat noemen

Nadere informatie

Wisselstromen. Benodigde voorkennis Elektriciteit (deel 2) Paragraaf 1 t/m 8 Elektronica Paragraaf 4 t/m 6

Wisselstromen. Benodigde voorkennis Elektriciteit (deel 2) Paragraaf 1 t/m 8 Elektronica Paragraaf 4 t/m 6 Wisselstromen 1 Effectieve waarden 2 Spoel en condensator 3 Harmonisch variërende signalen optellen 4 Complexe getallen 5 Complexe impedantie 6 Filters 7 Opgenomen vermogen 8 Extra opgaven Benodigde voorkennis

Nadere informatie

Voorbereiding toelatingsexamen arts/tandarts. Fysica: Elektrodynamica. 25 juli 2015 dr. Brenda Casteleyn

Voorbereiding toelatingsexamen arts/tandarts. Fysica: Elektrodynamica. 25 juli 2015 dr. Brenda Casteleyn Voorbereiding toelatingsexamen arts/tandarts Fysica: Elektrodynamica 25 juli 2015 dr. Brenda Casteleyn Met dank aan: Atheneum van Veurne (http://www.natuurdigitaal.be/geneeskunde/fysica/wiskunde/wiskunde.htm),

Nadere informatie

Tentamen. Elektriciteit en Magnetisme 1. Woensdag 22 juni :00-12:00. Schrijf op elk vel uw naam en studentnummer. Schrijf leesbaar.

Tentamen. Elektriciteit en Magnetisme 1. Woensdag 22 juni :00-12:00. Schrijf op elk vel uw naam en studentnummer. Schrijf leesbaar. Tentamen Elektriciteit en Magnetisme 1 Woensdag 22 juni 211 9:-12: Schrijf op elk vel uw naam en studentnummer. Schrijf leesbaar. Maak elke opgave op een apart vel. Dit tentamen bestaat uit 4 vragen. Alle

Nadere informatie

Hoofdstuk 3 : Het driefasennet

Hoofdstuk 3 : Het driefasennet Hoofdstuk 3 : Het driefasennet Algemeen In de lessen praktijk of laboratorium heb je waarschijnlijk de aansluitklemmen van een driefasennet opgemerkt. Je kan alzo 4 klemmen onderscheiden waarvan er 3 dezelfde

Nadere informatie

Inleiding 3hv. Opdracht 1. Statische elektriciteit. Noem drie voorbeelden van hoe je statische elektriciteit kunt opwekken.

Inleiding 3hv. Opdracht 1. Statische elektriciteit. Noem drie voorbeelden van hoe je statische elektriciteit kunt opwekken. Inleiding hv Opdracht Statische elektriciteit Noem drie voorbeelden van hoe je statische elektriciteit kunt opwekken Opdracht Serie- en parallelschakeling Leg van elke schakeling uit ) of het een serie-

Nadere informatie

TENTAMEN Versterkerschakelingen en Instrumentatie (EE1C31)

TENTAMEN Versterkerschakelingen en Instrumentatie (EE1C31) TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT Faculteit Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica TENTAMEN Versterkerschakelingen en Instrumentatie (EE1C31) 23 juli 2015, 9.00-12.00 uur Dit tentamen bestaat uit twee opgaven

Nadere informatie

Elektrische Netwerken 59

Elektrische Netwerken 59 Elektrische Netwerken 59 Opgaven bij hoofdstuk 17 17.12 We beschouwen de spanningen en stromen in een willekeurig RLC-netwerk. Op het tijdstip t=0 wordt geschakeld, zodat deze spanningen en stromen veranderen.

Nadere informatie

Tent. Elektriciteitsvoorziening I / ET 2105

Tent. Elektriciteitsvoorziening I / ET 2105 Tent. Elektriciteitsvoorziening I / ET 2105 Datum: 24 januari 2011 Tijd: Schrijf op elk blad uw naam en studienummer Begin elke nieuwe opgave op een nieuw blad De uitwerkingen van het tentamen worden na

Nadere informatie

Condensator. Het hellingsgetal a is constant. Dit hellingsgetal noemen we de capaciteit van de condensator C. Er geldt dus: C = Q U

Condensator. Het hellingsgetal a is constant. Dit hellingsgetal noemen we de capaciteit van de condensator C. Er geldt dus: C = Q U Inhoud Condensator... 2 Het laden van een condensator... 3 Het ontladen van een condensator... 6 Het gedrag van een condensator in een schakeling... 7 Opgaven... 8 Opgave: Alarminstallatie... 8 Opgave:

Nadere informatie

1. Weten wat elektrische stroom,spanning en vemogen is en het verband ertussen kennen 2. Elektrische netwerken kunnen oplossen

1. Weten wat elektrische stroom,spanning en vemogen is en het verband ertussen kennen 2. Elektrische netwerken kunnen oplossen Hoofdstuk 3 Elektrodynamica Doelstellingen 1. Weten wat elektrische stroom,spanning en vemogen is en het verband ertussen kennen 2. Elektrische netwerken kunnen oplossen Elektrodynamica houdt de studie

Nadere informatie

WINDENERGIE : SYNCHRONE GENERATOREN

WINDENERGIE : SYNCHRONE GENERATOREN WINDENERGIE : REACTIEF VERMOGEN INHOUD: SYNCHRONE GENERATOREN Het equivalent schema Geleverde stromen en vermogens Het elektrisch net Een synchrone generator is een spanningsbron. Het equivalent schema

Nadere informatie

Naam: Klas: Repetitie elektriciteit klas 2 1 t/m 6 HAVO (versie A)

Naam: Klas: Repetitie elektriciteit klas 2 1 t/m 6 HAVO (versie A) Naam: Klas: Repetitie elektriciteit klas 2 1 t/m 6 HAVO (versie A) OPGAVE 1 Welke spanning leveren de combinaties van 1,5 volt-batterijen? Eerste combinatie: Tweede combinatie: OPGAVE 2 Stel dat alle lampjes

Nadere informatie

6.2 Elektrische energie en vermogen; rendement

6.2 Elektrische energie en vermogen; rendement 6.2 Elektrische energie en vermogen; rendement Opgave 9 Het rendement bereken je met E nuttig en E in. E nuttig is de hoeveelheid energie die nodig is het water op te warmen. E in is de hoeveelheid energie

Nadere informatie

TENTAMEN ELEKTROMAGNETISME (3D020)

TENTAMEN ELEKTROMAGNETISME (3D020) TENTAMEN ELEKTROMAGNETISME (3D020) 10 augustus 1999, 14.00 17.00 uur UITWERKING 1 a) De totale weerstand in de keten wor gegeven door de som van de weerstanden van 1 Ω, 5Ω, de parallelschakeling van 30

Nadere informatie

Wisselstromen anders bekeken

Wisselstromen anders bekeken Wisselstromen anders bekeken In de tekst die volgt, maak je kennis met weerstanden, condensatoren en spoelen. Sommige zaken behandelde je misschien in de lessen fysica, andere nog niet. We geven daarom

Nadere informatie

Vak: Elektromagnetisme ELK Docent: ir. P.den Ouden nov 2005

Vak: Elektromagnetisme ELK Docent: ir. P.den Ouden nov 2005 Onderstaande opgaven lijken op de de verwachten tentamenvragen. Getallen bij beweringen kunnen zijn afgerond, om te voldoen aan de juiste significantie. BEGIN TOETS 1 Een magnetisch veld kan worden voorgesteld

Nadere informatie

Engineering Embedded Systems Engineering

Engineering Embedded Systems Engineering Engineering Embedded Systems Engineering Interfacetechnieken Inhoud 1 Timing digitale schakelingen... 3 2 Berekenen delay-tijd... 5 3 Theorie van Thevenin... 11 4 Theorie van Norton... 15 5 Oefenopgaven

Nadere informatie

Onderzoek werking T-verter.

Onderzoek werking T-verter. Onderzoek werking T-verter. De Beer Gino Page 1 02/10/2007 Inhoudstabel: 1. Doelstellingen. 2. Benodigd materiaal. 3. Bespreking van de frequentieregelaar. 4. Instellingen en gebruik van de frequentieregelaar.

Nadere informatie

Natuur- en scheikunde 1, elektriciteit, uitwerkingen. Spanning, stroomsterkte, weerstand, vermogen, energie

Natuur- en scheikunde 1, elektriciteit, uitwerkingen. Spanning, stroomsterkte, weerstand, vermogen, energie 4M versie 1 Natuur- en scheikunde 1, elektriciteit, uitwerkingen Werk netjes en nauwkeurig Geef altijd een duidelijke berekening of een verklaring Veel succes, Zan Spanning, stroomsterkte, weerstand, vermogen,

Nadere informatie

EXAMENFOLDER maandag 25 januari Oplossingen

EXAMENFOLDER maandag 25 januari Oplossingen Universiteit Gent naam: Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur voornaam: de Bachelor Ingenieurswetenschappen richting: Opties C,, TN en W prof. Kristiaan Neyts Academiejaar 015-016 erste xamenperiode

Nadere informatie

Deeltentamen Lineaire Schakelingen (EE1300), deel B

Deeltentamen Lineaire Schakelingen (EE1300), deel B Deeltentamen ineaire Schakelingen (EE1300), deel B laats: zaal 4.25 (TNW) Datum: 29 januari 2015 Tijd: 9:00 12:00 uur Dit tentamen bestaat uit 5 opgaven. Gebruik voor elk vraagstuk een nieuw blad. Vermeld

Nadere informatie

Theory DutchBE (Belgium) Niet-lineaire dynamica in elektrische schakelingen (10 punten)

Theory DutchBE (Belgium) Niet-lineaire dynamica in elektrische schakelingen (10 punten) Q2-1 Niet-lineaire dynamica in elektrische schakelingen (10 punten) Neem voor het begin van deze opgave de algemene instructies uit de aparte enveloppe door! Inleiding Bistabiele niet-lineaire halfgeleider

Nadere informatie

Elektriciteit. Hoofdstuk 2

Elektriciteit. Hoofdstuk 2 Elektriciteit Hoofdstuk 2 (het blijft spannend) Om de lamp te laten branden moet er een gesloten stroomkring zijṇ Om de lamp te laten branden moet er een gesloten stroomkring zijṇ Om de lamp te laten branden

Nadere informatie

Actieve filters. - Inleiding. - Actieve filters. - Hybride filters. - Interne bouw en werkingsprincipes. - Stuurstrategieën

Actieve filters. - Inleiding. - Actieve filters. - Hybride filters. - Interne bouw en werkingsprincipes. - Stuurstrategieën Actieve filters Actieve filters - Inleiding - Actieve filters - Hybride filters - Interne bouw en werkingsprincipes - Stuurstrategieën Inleiding We zagen al eerder dat een passieve RLC-filter in staat

Nadere informatie

Opgaven bij hoofdstuk 20

Opgaven bij hoofdstuk 20 Elektrische Netwerken 67 Opgaven bij hoofdstuk 20 20.9 Wij willen nevenstaand weerstandsnetwerk vereenvoudigen, tussen de klemmen A en B. Voor de vervangingsweerstand R x geldt: a R x $ 19 [ks] b: 19 >

Nadere informatie

Benodigdheden Gloeilampje, spoel, condensator, signaalgenerator die een sinusvormige wisselspanning levert, aansluitdraden, LCR-meter

Benodigdheden Gloeilampje, spoel, condensator, signaalgenerator die een sinusvormige wisselspanning levert, aansluitdraden, LCR-meter Naam: Klas: Practicum: Kantelfrequentie en resonantiefrequentie Benodigdheden Gloeilampje, spoel, condensator, signaalgenerator die een sinusvormige wisselspanning levert, aansluitdraden, LCR-meter Eventueel

Nadere informatie