DEEL 6 Serieschakeling van componenten. 6.1 Doel van de oefening. 6.2 Benodigdheden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DEEL 6 Serieschakeling van componenten. 6.1 Doel van de oefening. 6.2 Benodigdheden"

Transcriptie

1 Naam: Nr.: Groep: Klas: Datum: DEEL 6 In de vorige oefeningen heb je reeds een A-meter, die een kleine inwendige weerstand bezit, in serie leren schakelen met een gebruiker. Door de schakelstand te veranderen in een verwarmingstoestel kan je weerstanden o.a. in serie schakelen. Ook andere componenten kan je in serie schakelen, bv. door een enkelpolige schakelaar aan te sluiten op de kring (hierdoor wordt de lamp in serie geschakeld met de schakelaar). Een hogere bronspanning bereik je door batterijen in een fototoestel in serie te schakelen. Zekeringen schakel je in serie met gebruikers om kringen te beveiligen. 6.1 Doel van de oefening Experimenteren met serieschakelingen Berekenen van weerstand, stroomsterkten en spanning in een serieschakeling Door meting de stroomsterkte bepalen in een serieschakeling Door meting de bronspanning en deelspanning bepalen in een seriekring Door meting de weerstand bepalen in een serieschakeling De spanningswet van Kirchhoff afleiden Berekenen van het vermogen Serieschakelingen van componenten oplossen en zelf controleren door middel van simulatiesoftware 6.2 Benodigdheden Componenten Benaming Kenmerken Weerstand R 1 Weerstand R 2 Weerstand R 3 Lampen L1 en L2 Schakelaar S of brug Voorzie één van de drie weerstanden dubbel Toestellen Benaming Kenmerken V-meter A-meter Ω-meter Voedingsbron U b = Tabel

2 6.3 Experimenten Serieschakeling met twee ongelijke weerstanden 1 Je beschikt over twee ongelijke weerstanden (bv. 100 Ω en 470 Ω) a Meet afzonderlijk weerstand R 1 R 1 b Meet afzonderlijk weerstand R 2 R 2 c Sluit de twee ongelijke weerstanden zonder bronspanning in serie aan (fig. 6.1) d Meet de totale weerstand R t Fig 6.1 R t is de totale weerstand of vervangingsweerstand in de schakeling. Deze wordt soms afgekort met R vs, wat voor vervangingsweerstand in een serieschakeling staat. e Wat stel je vast? R t = R 1 = R 2 R t = R 1 - R 2 R t = R 1 + R 2 2 a Sluit de weerstand R1 en R2 in serie aan (fig. 6.2 ) op een bronspanning (bv. 10 V). Opmerking: U 1 en U 2 zijn de spanningen gemeten over de respectievelijke weerstanden R 1 en R 2. b Meet de spanning over R 1 c Meet de spanning over R 2 U 1 = U 2 = d Meet de spanning over R 1 en R 2 U t e Wat stel je vast? Fig U t = U 2 U t + U 2 U t - U 2 2 Over de grootste weerstand staat de grootste spanning Over de kleinste weerstand staat de grootste spanning Over beide weerstanden staat dezelfde spanning 3 a Sluit de weerstanden R 1 en R 2 in serie aan op dezelfde bronspanning (fig. 6.3). Daar we slechts over een beperkt aantal A-meters beschikken, verplaatsen we de A-meter in de kring. Maar om een gesloten keten te behouden leggen we een draadverbinding daar waar een A-meter ontbreekt. Opmerking: I 1 en I 2 zijn de stromen gemeten door de respectievelijke weerstanden R 1 en R

3 b Meet de stroomsterkte door R 1 c Meet de stroomsterkte door R 2 I 1 I 2 d Meet de stroomsterkte I na de bron. I e Wat stel je vast? Fig I t = I 1 = I 2 I t = I 1 + I 2 I t = I 1 - I 2 2 Door de grootste weerstand vloeit de kleinste stroom Door de kleinste weerstand vloeit de kleinste stroom. Door beide weerstanden vloeit dezelfde stroom Serieschakeling van twee gelijke weerstanden a Sluit twee gelijke weerstanden (bijvoorbeeld tweemaal 100 Ω) in serie aan op een bronspanning van 10 V (fig. 6.4). b Meet de spanning over R 1 c Meet de spanning over R 2 U 1 = U 2 = d Meet de spanning over R 1 en R 2 e Wat stel je vast? U t Fig U t = U 2 U t + U 2 U t - U 2 2 Over beide weerstanden staat niet dezelfde spanning Over R 1 staat de helft van de bronspanning Over beide weerstanden staat dezelfde spanning f Vervangingsweerstand R t voor 2 gelijke weerstanden is gelijk aan: R t = R 1 = R 2 R t = R 1 + R 2 R t = R 1 - R 2 R t = 2.R 1 157

4 6.3.3 Schakelaar in serie met een lamp a Sluit een schakelaar in serie met een lamp op een bronspanning (bv. 12 V). De schakelaar kan je eventueel vervangen door een brug te plaatsen of te verwijderen. Open schakelaar (fig. 6.5) b Meet de spanning over de lamp L. c Meet de spanning over schakelaar S. U 1 = U 2 = d Meet de totale spanning. U t = e Wat stel je vast? Fig U t = U 2 U t + U 2 U t - U 2 2 De volledige bronspanning staat over de lamp. De volledige bronspanning staat over de schakelaar. Over de schakelaar en de lamp staat dezelfde spanning. Gesloten schakelaar (fig. 6.6) a Meet de spanning over de lamp L. U 1 = b Meet de spanning over de schakelaar S. U 2 = c Meet de totale spanning. U t = d Wat stel je vast? Fig U t = U 2 U t + U 2 U t - U 2 2 De volledige bronspanning staat over de lamp. De volledige bronspanning staat over de schakelaar. Over de schakelaar en de lamp staat dezelfde spanning Serieschakeling van twee lampen a Schakel twee lampen in serie (fig. 6.7) en meet de stroomsterkte 1 I. 1 I = b Verwijder de tweede lamp en meet de stroomsterkte 1 I. 1 I = Wat stel je vast? 1 De lichtsterkte van de eerste lamp is dezelfde gebleven. De lichtsterkte van de eerste lamp verhoogt. De eerste lamp brandt niet meer. Fig De stroomsterkte I 1 is groter geworden. De stroomsterkte I 1 is kleiner geworden. De stroomsterkte I 1 is nul. 158

5 3 In een serieschakeling kunnen gebruikers (niet/wel) afzonderlijk werken ten opzichte van elkaar. Berekeningsvoorbeeld Twee weerstanden, R 1 = 100 ohm en R 2 = 400 ohm, staan in serie op een bronspanning van 10 V. Zoek de vervangingsweerstand, de stroom en de deelspanningen. Bereken eveneens het vermogen van de weerstanden Gegeven: R 1 = 100 Ω; R 2 = 400 Ω; U b = 10 V Gevraagd: R vs, I, U 1,U 2, P 1, P 2 Oplossing: Je berekent de vervangingsweerstand R t of R vs. R t = R 1 + R 2 = 100Ω + 400Ω = 500Ω Om de totale weerstand R t of vervangingsweerstand R vs te berekenen maak je de som van al de deelweerstanden. Van het oorspronkelijke schema (fig. 6.8a) kan je nu een vervangingsschema (fig. 6.8b) tekenen. Fig. 6.8a Fig. 6.8b VERVANGINGSSCHEMA Je berekent nu de stroom. I = U_ = R _ 10V = 0,02A = 20mA t 500Ω Hier is: I = I 1 = I = 20mA Merk op dat de stroom in een serieschakeling overal dezelfde is (fig. 6.9) Fig

6 Nu kan je de wet van Ohm toepassen voor iedere deelweerstand. U 1 = I.R 1 = 20mA. 100Ω = 2000mV = 2V U 2 = I.R 2 = 20mA. 400Ω = 8000mV = 8V Hier is U t + U 2 = 2V + 8V = 10V Fig Hieruit blijkt: a dat de algebraïsche som van de deelspanningen gelijk is aan de totale spanning of werkspanning van de bron. Dit noemt men ook de spanningswet van Kirchoff. b over de grootste weerstand de grootste spanning staat daar de stroom door iedere weerstand dezelfde is (fig. 6.10). Het vermogen kan je nu eveneens berekenen voor iedere weerstand: P 1.I = 2V. 20mA = 40mW P 2 = U 2.I = 8V. 20mA = 160mW Hier is P t = P 1 + P 2 = 40mW + 160mW = 200mW Het grootste vermogen staat over de grootste weerstand. Het totale vermogen P t, is de som van het vermogen over iedere weerstand. 6.4 Meetopstelling met drie ongelijke seriegeschakelde weerstanden (fig. 6.11) Fig Gebruikte materialen in de illustratie Toestellen: V-meter: MAXCOM MI-250; A-meter: FLUKE 111; Voeding Velleman PS 613 Componenten: R 1 = 470Ω; R 2 = 1 kω; R 3 = 10 kω 160

7 6.4.1 Berekening Fig a Noteer al je gegevens op fig (zie benodigdheden). b Bereken R t. c Bereken de stroom I (in ma) voor drie weerstanden in serie. Noteer deze waarde in tabel 6.2 alsook de waarde van I 1, I 2 en I 3. Fig d Bereken de spanningen U 1, U 2 en U 3 en U t in V. Noteer deze waarden in tabel 6.2. U b BEREKENDE WAARDEN R (Ω) I (ma) U (V) R I U R I U R I U R t t I U t Tabel 6.2 e Controleer je berekende waarden met de eigenschappen van de serieschakeling. f Noteer je resultaten in tabel 6.3 en op fig

8 6.4.2 Uitvoering A Meten van spanningen a Bouw de meetschakeling op volgens fig en laat ze controleren voor je aan de uitvoering begint. b Noteer de juiste meetbereiken in tabel 6.3 om alle spanningen te kunnen meten. Fig Stippellijnen duiden op de verplaatsing van de V-meter. c Zet de bronspanning U b aan en meet de spanning U t. d Vervolledig onderstaand schema (fig. 6.14) om de spanning over R 1 te kunnen meten. Fig Verzorg je figuren! e Meet de spanning U 1. U 1 = f Vervolledig onderstaand schema (fig. 6.15) om de spanning over R 2 te kunnen meten. Fig

9 g Meet de spanning U 2. U 2 h Vervolledig onderstaand schema (fig. 6.16) om de spanning over R 3 te kunnen meten. Fig i Meet de spanning U 3. U 3 j Vervolledig onderstaand schema (fig. 6.17) om de spanning over de drie weerstanden samen te kunnen meten. Fig k Meet de spanning U t. U t B Meten van stromen (fig. 6.18) a Noteer de juiste meetbereiken om alle stromen te kunnen meten in tabel 6.3. Fig

10 Stippellijnen duiden op verplaatsing van de A-meter. b Bouw de meetschakeling van fig om naar fig om I te meten en laat ze controleren voor je aan de uitvoering begint. Fig Meet de stroom I. I c Vervolledig het schema van fig om I 1 te kunnen meten. Fig d Verplaats de A-meter en maak de nodige doorverbindingen om stroom I 1 te kunnen meten. I 1 e Meet de stroom I 2 (zelfde werkwijze als in d). f Meet de stroom I 3 (zelfde werkwijze als in d). I 2 I 3 g Verwijder de bron en meet de totale weerstand R t met de ohmmeter. R t h Vul tabel 6.3 in met je berekende waarden van tabel 6.2 en je gemeten waarden. 164

11 U b BEREKENDE WAARDEN GEMETEN R (Ω) I (ma) U (V) I (ma) Meetbereik U (V) Meetbereik R 1 = R 2 = R 3 = R t = Tabel 6.3 i Vergelijk je berekende waarden met je gemeten waarden. j Herneem eventueel de metingen indien je gemeten waarden teveel afwijken van je berekende waarden Berekenen van het vermogen a Bereken met behulp van de berekende waarden van tabel 6.3 de deelvermogens en het totale vermogen. b Noteer je resultaten in onderstaande tabel (tabel 6.4). Weerstand R(Ω) Vermogen P(W) R P R P R P R t P t Tabel

12 Praktische tip De lampjes in kerstboomverlichting zijn meestal in serie geschakeld. Als één lampje defect is en onderbroken geraakt is, wordt de volledige kring onderbroken. Bij modernere verlichtingssnoeren heeft ieder lampje een kortsluitverbinding. Als het gloeidraadje doorbrandt dan komt de volledige bronspanning te staan over de onderbreking. Het kortsluitringetje in de defecte Fig. 6.21a lamp treedt dan in werking en sluit terug de kring (fig. 6.21a). Maar de totale weerstand van de kring daalt en de stroom is toegenomen, waardoor de levensduur van de resterende lampjes kleiner wordt. Defecte lampjes die niet meer branden vervang je dus best zo snel mogelijk (fig. 6.21b). Fig. 6.21b Lampje met kortsluitringetje 166

13 Naam: Nr.: Groep: Klas: Datum: 6.5 Opgaven Reeks A 1 Welk verband bestaat er tussen de stromen in een serieschakeling? (Bekijk tabel 6.3 en stip het juiste antwoord aan) I = I 1 + I 2 + I 3 I = I 1 = I 2 = I 3 I = I 1 + I 2 - I 3 geen 2 Speelt de plaats van de A-meter in een serieschakeling een rol en waarom? Wat gebeurt er met de stroomsterkte in een serieschakeling als je de bronspanning verhoogt? de stroomsterkte verlaagt de stroomsterkte verhoogt de stroomsterkte blijft dezelfde 4 Welk verband bestaat er tussen de spanningen in een serieschakeling? (zie tabel 6.3) U t + U 2 + U 3 U t = U 2 = U 3 geen U t + U 2 - U 3 5 De weerstandswaarde die als vervanging kan dienen voor een schakeling of een deel van de schakeling zonder dat de bron een verschil merkt, noem je Welk verband bestaat er tussen vermogen in een serieschakeling (zie tabel 6.4)? P t = P 1 + P 2 + P 3 P t = P 1 = P 2 = P 3 P t = P 1 x P 2 x P 3 geen 7 De bronspanning die gelijk is aan de som der deelspanningen bij een serieschakeling is een toepassing van Een schakeling waarbij de volledige schakeling het einde van de component verbonden is met het beginpunt van de volgende, zonder één aftakking, is In een serieschakeling van drie ongelijke weerstanden staat de kleinste spanning over Een gebruiker zoals een lampje of een weerstand verbruikt (geen/wel) stroom 167

14 Reeks B 1 a Geef het verband tussen de 4 gemeten spanningen in fig Dit verband wordt ook de spanningswet van Kirchhoff op een gesloten kring genoemd. Fig Verband: b Over welke weerstand staat de grootste spanning? Verklaar je antwoord c Teken in fig de spanningspijlen boven de bronspanning en de gebruikers. 2 a Een serieschakeling van 5 gelijke lampen van 800Ω is aangesloten op een spanning van 230 V. Bereken R t Bereken I b Bepaal U 3 en I wanneer de derde lamp verwijderd is (fig. 6.23). U I Fig a Hoe staan de zekeringen geschakeld in fig. 6.24? b Wat gebeurt er als één zekering doorsmelt? c Met welk toestel kan je een buiszekering uittesten en vaststellen of hij stuk is? Fig

15 4 Je wilt een lampje van 12 V/0,1 A voeden met een bronspanning van 24 V. Door de voorschakelweerstand R v de juiste waarde te geven, krijgt de lamp de juiste werkspanning, namelijk Ul = 12 V (fig. 6.25). Bereken R v Fig Teken een serieschakeling van twee schakelaars, een bron en een lamp. Vul de bijhorende waarheidstabel 6.5 in (AAN=1, UIT= 0). Schakel. 1 Schakel. 2 Lamp Tabel Hoeveel meet voltmeter 1 over de schakelaar en voltmeter 2 over de lamp bij open en gesloten schakelaar (fig. 6.26)? Schakelaar Spanningsmeting V-meter 1 V-meter 2 Open Gesloten Tabel 6.6 Fig Bereken de weerstand van de leiding van een motor die 16 A opneemt uit een net van 230 V. Bij meting op de klemmen van de motor stel je een spanning van 215 V vast =

16 8 a Een kerstboomverlichting met 40 in serie geschakelde lampjes is aangesloten op een netspanning van 230 V. Ze branden allemaal en nemen in totaal een elektrisch vermogen op van 32 W. Bereken 1 de weerstand van één lamp de totale weerstand in de kring de stroomsterkte in de kring de spanningsval over één lampje de energieprijs (0,18 Euro/kWh) als de lampjes in totaal 120 uur hebben gebrand.... b Op een bepaald ogenblik gaat er één lampje stuk en treedt de kortsluitring in werking waardoor de kring terug gesloten wordt. Bereken 1 de totale weerstand in de kring de stroomsterkte in de kring de spanningsval over één lampje LED kerstverlichting (fig. 6.27) wit bestaat uit 20 LED s. Iedere LED heeft een vermogen van 0,048 W. De verlichting wordt aangesloten op een netspanning van 230 V. Bereken: a het totaal vermogen b de energieprijs na 120 uur (0,18 Euro/kWh) Fig

17 Reeks C 1 Vier weerstanden worden in serie geplaatst: R 1 = 25 Ω; R 2 = 75 Ω; R 3 = 150 Ω; R 4 = 250 Ω. Door deze serieschakeling loopt een stroom van 20 ma. Teken deze schakeling en het vervangingsschema. Bereken: a de deelspanningen b de bronspanning c de vervangingsweerstand d de deelvermogens e het totale vermogen in de serieschakeling Gegeven: Gevraagd: Oplossing: Vervangingsschema: a = b = c = d = e =

18 2 Drie weerstanden staan in serie: R 1 = 6 Ω; R 2 = 8 Ω; R 3 = 10 Ω. De spanning over de tweede weerstand bedraagt 12V. Teken deze schakeling en het vervangingsschema. Bereken: a de andere deelspanningen b de bronspanning c de vervangingsweerstand d de deelvermogens e het totale vermogen in de serieschakeling Gegeven: Gevraagd: Oplossing: Vervangingsschema: a = b = c = d = e =

19 Reeks D 1 Bereken in fig de bronspanning V 1 alsook de stroomsterkte I in de kring. Fig V I Leid uit de gemeten waarden van fig de bronspanning V 1 alsook de weerstandswaarde R 2 af. Fig V R

20 3 Hoeveel zal de V-meter en de A-meter aanduiden in fig. 6.30a en b? Fig. 6.30a Fig. 6.30b Fig. 6.30a Fig. 6.30b Schakeling Voltmeter XMM1 Ampèremeter XMM2 4 a Hoeveel zullen de voltmeters en ampèremeter aanduiden in fig. 6.31a en fig. 6.31b? Fig. 6.31a Fig. 6.31b Schakeling Voltmeter XMM1 Ampèremeter XMM2 Voltmeter XMM3 Fig. 6.31a Fig. 6.31b b Toon aan de hand van een berekening aan waarom de zekering stuk gaat in fig. 6.31b

21 5 Hoeveel zullen de ohmmeters aanduiden (fig. 6.32)? De meettoestellen zijn op dezelfde manier ingesteld als XMM1. Fig Schakeling met plus-klem onderbroken XMM XMM XMM

9 PARALLELSCHAKELING VAN WEERSTANDEN

9 PARALLELSCHAKELING VAN WEERSTANDEN 9 PARALLELSCHAKELING VAN WEERSTANDEN Een parallelschakeling komt in de praktijk vaker voor dan een serieschakeling van verbruikers. Denken we maar aan alle elektrische apparaten die aangesloten zijn op

Nadere informatie

SERIE-schakeling U I. THEMA 5: elektrische schakelingen. Theoretische berekening voor vervangingsweerstand:

SERIE-schakeling U I. THEMA 5: elektrische schakelingen. Theoretische berekening voor vervangingsweerstand: QUARK_5-Thema-05-elektrische schakelingen Blz. 1 THEMA 5: elektrische schakelingen Inleiding: PHET-opdracht ---> GEVAL-1 : SERIE-schakeling OPDRACHT: 1. bepaal de spanningspijlen en de stroomsterkten.

Nadere informatie

3.4.3 Plaatsing van de meters in een stroomkring

3.4.3 Plaatsing van de meters in een stroomkring 1 De stroom- of ampèremeter De ampèremeter is een meetinstrument om elektrische stroom te meten. De sterkte van een elektrische stroom wordt uitgedrukt in ampère, vandaar de naam ampèremeter. Voorstelling

Nadere informatie

Serie. Itotaal= I1 = I2. Utotaal=UR1 + UR2. Rtotaal = R1 + R2. Itotaal= Utotaal : Rtotaal 24 = 10 + UR2 UR2 = 24 10 = 14 V

Serie. Itotaal= I1 = I2. Utotaal=UR1 + UR2. Rtotaal = R1 + R2. Itotaal= Utotaal : Rtotaal 24 = 10 + UR2 UR2 = 24 10 = 14 V Om te onthouden Serieschakeling Parallelschakeling Itotaal= I = I2 Utotaal=U + U2 totaal = + 2 Itotaal=I + I2 Utotaal= U = U2 tot 2 enz Voor elke schakeling I totaal U totaal totaal Itotaal= I = I2 Utotaal=U

Nadere informatie

Leerling maakte het bord volledig zelf

Leerling maakte het bord volledig zelf 3. Oefeningen en Metingen 3.. Montageoefening Bouw een paneel als volgt: lampvoeten monteren draden van de lampvoeten naar een suikertje verbindingsstuk brengen. Twee verbindingsstukken doorverbinden.

Nadere informatie

Naam: Klas: Repetitie natuurkunde voor havo (versie A) Getoetste stof: elektriciteit 1 t/m 5

Naam: Klas: Repetitie natuurkunde voor havo (versie A) Getoetste stof: elektriciteit 1 t/m 5 Naam: Klas: Repetitie natuurkunde voor havo (versie A) Getoetste stof: elektriciteit 1 t/m 5 OPGAVE 1 Teken hieronder het bijbehorende schakelschema. Geef ook de richting van de elektrische stroom aan.

Nadere informatie

Van Dijk Educatie Parallelschakeling 2063NGQ0571. Kenteq Leermiddelen. copyright Kenteq

Van Dijk Educatie Parallelschakeling 2063NGQ0571. Kenteq Leermiddelen. copyright Kenteq Parallelschakeling 2063NGQ0571 Kenteq Leermiddelen copyright Kenteq Inhoudsopgave 1 Parallelschakeling 5 1.1 Inleiding 5 1.2 Doelen 5 1.3 Parallelschakeling 6 1.4 Shuntweerstand 21 1.5 Samenvatting 24

Nadere informatie

Men schakelt nu twee identieke van deze elementen in serie (zie Figuur 3).

Men schakelt nu twee identieke van deze elementen in serie (zie Figuur 3). jaar: 1989 nummer: 09 Men heeft een elektrisch schakelelement waarvan we het symbool weergeven in figuur 1. De (I,U) karakteristiek van dit element is weergegeven in de nevenstaande grafiek van figuur

Nadere informatie

LABO. Elektriciteit OPGAVE: De cos phi -meter Meten van vermogen in éénfase kringen. Totaal :.../20. .../.../ Datum van afgifte:

LABO. Elektriciteit OPGAVE: De cos phi -meter Meten van vermogen in éénfase kringen. Totaal :.../20. .../.../ Datum van afgifte: LABO Elektriciteit OPGAVE: De cos phi -meter Meten van vermogen in éénfase kringen Datum van opgave:.../.../ Datum van afgifte: Verslag nr. : 7 Leerling: Assistenten: Klas: 3.1 EIT.../.../ Evaluatie :.../10

Nadere informatie

NETWERKEN EN DE WETTEN VAN KIRCHHOFF

NETWERKEN EN DE WETTEN VAN KIRCHHOFF NETWERKEN EN DE WETTEN VN KIRCHHOFF 1. Doelstelling van de proef Het doel van deze proef is het bepalen van de klemspanning van een spanningsbron, de waarden van de beveiligingsweerstanden en de inwendige

Nadere informatie

UITWERKINGEN EXTRA OPGAVEN SCHAKELINGEN

UITWERKINGEN EXTRA OPGAVEN SCHAKELINGEN UITWERKINGEN EXTRA OPGAVEN SCHAKELINGEN U. Gegevens invullen: 24 0 24-0 4 V 2a R v2 R R 2. invullen gegevens: R v2 3 4 7 28 b R tot R v. invullen gegevens: 7 dus 4 A U U c R R. invullen gegevens: 3 dus

Nadere informatie

Elektrische stroomnetwerken

Elektrische stroomnetwerken ntroductieweek Faculteit Bewegings- en evalidatiewetenschappen 25 29 Augustus 2014 Elektrische stroomnetwerken Dr. Pieter Neyskens Monitoraat Wetenschappen pieter.neyskens@wet.kuleuven.be Assistent: Erik

Nadere informatie

Naam: Klas Practicum elektriciteit: I-U-diagram van lampje Nodig: spanningsbron, schuifweerstand (30 Ω), gloeilampje, V- en A-meter, 6 snoeren

Naam: Klas Practicum elektriciteit: I-U-diagram van lampje Nodig: spanningsbron, schuifweerstand (30 Ω), gloeilampje, V- en A-meter, 6 snoeren Naam: Klas Practicum elektriciteit: I-U-diagram van lampje Nodig: spanningsbron, schuifweerstand (30 Ω), gloeilampje, V- en A-meter, 6 snoeren Schakeling In de hiernaast afgebeelde schakeling kan de spanning

Nadere informatie

Voorbereiding toelatingsexamen arts/tandarts. Fysica: Elektrodynamica. 25 juli 2015 dr. Brenda Casteleyn

Voorbereiding toelatingsexamen arts/tandarts. Fysica: Elektrodynamica. 25 juli 2015 dr. Brenda Casteleyn Voorbereiding toelatingsexamen arts/tandarts Fysica: Elektrodynamica 25 juli 2015 dr. Brenda Casteleyn Met dank aan: Atheneum van Veurne (http://www.natuurdigitaal.be/geneeskunde/fysica/wiskunde/wiskunde.htm),

Nadere informatie

Inleiding 3hv. Opdracht 1. Statische elektriciteit. Noem drie voorbeelden van hoe je statische elektriciteit kunt opwekken.

Inleiding 3hv. Opdracht 1. Statische elektriciteit. Noem drie voorbeelden van hoe je statische elektriciteit kunt opwekken. Inleiding hv Opdracht Statische elektriciteit Noem drie voorbeelden van hoe je statische elektriciteit kunt opwekken Opdracht Serie- en parallelschakeling Leg van elke schakeling uit ) of het een serie-

Nadere informatie

Over Betuwe College Oefeningen H3 Elektriciteit deel 4

Over Betuwe College Oefeningen H3 Elektriciteit deel 4 1 Door een dunne draad loopt een elektrische stroom met een stroomsterkte van 2 µa. De spanning over deze draad is 50 V. Bereken de weerstand van de dunne draad. U = 50 V I = 2 µa R = 50V 2µA R = 2,5 10

Nadere informatie

R Verklaar alle antwoorden zo goed mogelijk

R Verklaar alle antwoorden zo goed mogelijk PROEFWERK TECHNOLOGIE VWO MODULE 6 ELECTRICITEIT VRIJDAG 19 maart 2010 R Verklaar alle antwoorden zo goed mogelijk 2P 2P 2P Opgave 1 Tup en Joep willen allebei in bed lezen. Ze hebben allebei een fietslampje.

Nadere informatie

Steven Werbrouck 04-02-2000 Practicum 2: Schakelen van weerstanden

Steven Werbrouck 04-02-2000 Practicum 2: Schakelen van weerstanden Practicum 2: Schakelen van weerstanden 1. Situering Het komt vaak voor dat een bepaalde stroomkring meer dan één weerstand bevat. Men zegt dan dat de weerstanden op een bepaalde manier geschakeld werden.

Nadere informatie

Practicum Zuil van Volta

Practicum Zuil van Volta Practicum Zuil van Volta Benodigdheden Grondplaat, aluminiumfolie, stuivers (munten van vijf eurocent), filtreerpapier, zoutoplossing, voltmeter, verbindingssnoeren, schaar Voorbereidende werkzaamheden

Nadere informatie

Werking van een zekering

Werking van een zekering Naam: Klas: Datum: Werking van een zekering Doelstelling Leerlingen moeten inzien dat een zekering de elektrische stroom kan onderbreken bij oververhitting als gevolg van een kortsluiting. Inleidende proef

Nadere informatie

INLEIDING. Veel succes

INLEIDING. Veel succes INLEIDING In de eerste hoofdstukken van de cursus meettechnieken verklaren we de oorsprong van elektrische verschijnselen vanuit de bouw van de stof. Zo leer je o.a. wat elektrische stroom en spanning

Nadere informatie

6.0 Elektriciteit 1 www.natuurkundecompact.nl

6.0 Elektriciteit 1 www.natuurkundecompact.nl 6.0 Elektriciteit 1 www.natuurkundecompact.nl 6.1 a Stroomkring b Geleiders en isolatoren 6.2 Chemische spanningsbron 6.3 a Schakelingen b Schakelingen (Crocodile) 6.4 a Stroom meten (Crocodile) b Schakelingen

Nadere informatie

Bij een uitwendige weerstand van 10 is dat vermogen 10

Bij een uitwendige weerstand van 10 is dat vermogen 10 Elektriciteitsleer Inwendige weerstand Een batterij heeft een bronspanning van 1,5 V en een inwendige weerstand van 3,0. a. Teken de grafiek van de klemspanning als functie van de stroomsterkte. Let er

Nadere informatie

Labo. Elektriciteit OPGAVE: Metingen op driefasige gelijkrichters. Sub Totaal :.../70 Totaal :.../20

Labo. Elektriciteit OPGAVE: Metingen op driefasige gelijkrichters. Sub Totaal :.../70 Totaal :.../20 Labo Elektriciteit OPGAVE: Datum van opgave: / /... Datum van afgifte: Metingen op driefasige gelijkrichters / /... Verslag nr. : 03 Leerling: Assistenten: Evaluatie:.../10 Theorie :.../... Benodigdheden:.../9.../10

Nadere informatie

Naam: Klas: Repetitie elektriciteit klas 2 1 t/m 6 HAVO (versie A)

Naam: Klas: Repetitie elektriciteit klas 2 1 t/m 6 HAVO (versie A) Naam: Klas: Repetitie elektriciteit klas 2 1 t/m 6 HAVO (versie A) OPGAVE 1 Welke spanning leveren de combinaties van 1,5 volt-batterijen? Eerste combinatie: Tweede combinatie: OPGAVE 2 Stel dat alle lampjes

Nadere informatie

Elektriciteit Inhoud. Elektriciteit demonstraties

Elektriciteit Inhoud. Elektriciteit demonstraties Elektriciteit Inhoud Inleiding : Deze les Spanning: Wat is dat, hoe komt dat? Stroom(sterkte) : Wat is dat, hoe komt dat? Practicum: (I,)-diagram van een lampje en een weerstand Weerstand : Wet van Ohm

Nadere informatie

AT-142 EPD Basis 1. Zelfstudie en huiswerk 10-08

AT-142 EPD Basis 1. Zelfstudie en huiswerk 10-08 AT-142 EPD Basis 1 Zelfstudie en huiswerk 10-08 2 Inhoud INTRODUCTIE 3 DOELSTELLINGEN 4 ELEKTRISCH METEN 5 SPANNING METEN 6 STROOM METEN 7 WEERSTAND METEN 9 BASISSCHAKELINGEN 10 ELEKTRISCH VERMOGEN 11

Nadere informatie

Labo. Elektriciteit OPGAVE: De driefasetransformator. Sub Totaal :.../90 Totaal :.../20

Labo. Elektriciteit OPGAVE: De driefasetransformator. Sub Totaal :.../90 Totaal :.../20 Labo Elektriciteit OPGAVE: De driefasetransformator Datum van opgave:.../ / Datum van afgifte:.../ / Verslag nr. : 01 Leerling: Assistenten: Klas: 3.2 EIT KTA Ieper Attitude & evaluatie:.../10 Theorie:.../10

Nadere informatie

3.2 Instapprobleem met demonstratie Schakelingen van drie lampjes

3.2 Instapprobleem met demonstratie Schakelingen van drie lampjes 3 Serie- en parallelschakeling 3.1 Introductie Inleiding In de vorige paragraaf heb je je beziggehouden met de elektrische huisinstallatie en de veiligheidsmaatregelen die daarvoor van belang zijn. Behalve

Nadere informatie

Natuur- en scheikunde 1, elektriciteit, uitwerkingen. Spanning, stroomsterkte, weerstand, vermogen, energie

Natuur- en scheikunde 1, elektriciteit, uitwerkingen. Spanning, stroomsterkte, weerstand, vermogen, energie 4M versie 1 Natuur- en scheikunde 1, elektriciteit, uitwerkingen Werk netjes en nauwkeurig Geef altijd een duidelijke berekening of een verklaring Veel succes, Zan Spanning, stroomsterkte, weerstand, vermogen,

Nadere informatie

In deze proevenserie gaan we kijken wat elektriciteit is en wat je er mee kunt doen.

In deze proevenserie gaan we kijken wat elektriciteit is en wat je er mee kunt doen. In deze proevenserie gaan we kijken wat elektriciteit is en wat je er mee kunt doen. Als je onderdelen van een stroomkring aan elkaar vastmaakt, noem je dit schakelen of aansluiten. Sommige onderdelen

Nadere informatie

Hoofdstuk 4 Het schakelen van weerstanden.

Hoofdstuk 4 Het schakelen van weerstanden. Hoofdstuk 4 Het schakelen van weerstanden.. Doel. Het is de bedoeling een grote schakeling met weerstanden te vervangen door één equivalente weerstand. Een equivalente schakeling betekent dat een buitenstaander

Nadere informatie

Oefeningen Elektriciteit II Deel II

Oefeningen Elektriciteit II Deel II Oefeningen Elektriciteit II Deel II Dit document bevat opgaven die aansluiten bij de cursustekst Elektriciteit II deel II uit het jaarprogramma van het e bachelorjaar industriële wetenschappen KaHo Sint-ieven.

Nadere informatie

Parallelschakeling - 2

Parallelschakeling - 2 Parallelschakeling - 2 In de vorige les over de parallelschakeling hebben we gezien dat de spanning in de parallelschakeling overal gelijk is. Verder hebben we deelstromen berekend en opgeteld tot de totale

Nadere informatie

Opgave 1 Er zijn twee soorten lading namelijk positieve en negatieve lading.

Opgave 1 Er zijn twee soorten lading namelijk positieve en negatieve lading. itwerkingen Opgave Er zijn twee soorten lading namelijk positieve en negatieve lading. Opgave 2 Een geleider kan de elektrische stroom goed geleiden. Metalen, zout water, grafiet. c. Een isolator kan de

Nadere informatie

Uitwerking LES 22 N CURSSUS

Uitwerking LES 22 N CURSSUS 1) C In een schakeling, bestaande uit een batterij en twee in serie geschakelde weerstanden, moet de stroom door de weerstanden gemeten worden. Wat is de juiste schakeling? A) schakeling 3 ( dit is de

Nadere informatie

3DE GRAAD DEEL 1 ELEKTRICITEIT & LAB EENFASIGE WISSELSTROOMKETENS. Ivan Maesen Jo Hovaere. Plantyn

3DE GRAAD DEEL 1 ELEKTRICITEIT & LAB EENFASIGE WISSELSTROOMKETENS. Ivan Maesen Jo Hovaere. Plantyn 3DE GRAAD DEEL 1 ELEKTRICITEIT & LAB EENFASIGE WISSELSTROOMKETENS Ivan Maesen Jo Hovaere Plantyn Plantyn ontwikkelt en verspreidt leermiddelen voor het basisonderwijs, het secundair onderwijs, het hoger

Nadere informatie

Uitwerkingen Hoofdstuk 2 - deel 2

Uitwerkingen Hoofdstuk 2 - deel 2 Uitwerkingen Hoofdstuk 2 - deel 2 4 VWO 2.6 Serie en parallel 51. Vervanging 52. Bij de winkelstraat zijn de lampen parallel geschakeld en bij de kandelaar in serie. 53. Voorbeeld: Serie De stroom moet

Nadere informatie

Elektrische netwerken

Elektrische netwerken Deel 1: de basis H1 - H4: basisbegrippen gelijkspanning Opgaven bij hoofdstuk 1... 1 Opgaven bij hoofdstuk 2... 2 Opgaven bij hoofdstuk 3... 4 Opgaven bij hoofdstuk 4... 7 H5 - H8: basisbegrippen wisselspanning

Nadere informatie

4.2 Het instapprobleem Een roodgloeiende metaaldraad onderdompelen in water

4.2 Het instapprobleem Een roodgloeiende metaaldraad onderdompelen in water 4 Elektrische energie 4.1 Introductie Inleiding Het hoofdstuk gaat over het goed en veilig functioneren van elektrische schakelingen en over wetmatigheden die gelden voor elektrische schakelingen. Je hebt

Nadere informatie

Hfd 3 Stroomkringen. Isolator heeft geen vrije elektronen. Molecuul. Geleider heeft wel vrije elektronen. Molecuul.

Hfd 3 Stroomkringen. Isolator heeft geen vrije elektronen. Molecuul. Geleider heeft wel vrije elektronen. Molecuul. Hfd 3 Stroomkringen Enkele begrippen: Richting van de stroom: Stroom loopt van de plus naar de min pool Richting van de elektronen: De elektronen stromen van de min naar de plus. Geleiders en isolatoren

Nadere informatie

Denk aan ALLE letters van FIRES! Geef duidelijke berekeningen. Er zijn 4 opgaven. Totaal 35 punten.

Denk aan ALLE letters van FIRES! Geef duidelijke berekeningen. Er zijn 4 opgaven. Totaal 35 punten. NATUURKUNDE KLAS 4 PW HOOFDSTUK PW HOOFDSTUK 2 18/12/2008 Denk aan ALLE letters van FIRES! Geef duidelijke berekeningen. Er zijn 4 opgaven. Totaal 35 punten. Opgave 1 (3 + 2 + 4 pt) Een van de natuurkundeleraren

Nadere informatie

Een elektrische schakeling is tot op zekere hoogte te vergelijken met een verwarmingsinstallatie.

Een elektrische schakeling is tot op zekere hoogte te vergelijken met een verwarmingsinstallatie. Inhoud Basisgrootheden... 2 Verwarmingsinstallatie... 3 Elektrische schakelingen... 4 Definities van basisgrootheden... 6 Fysische achtergrond bij deze grootheden... 6 Opgave: Geladen bollen... 7 De wet

Nadere informatie

Signalen stroom, spanning, weerstand, vermogen AC, DC, effectieve waarde

Signalen stroom, spanning, weerstand, vermogen AC, DC, effectieve waarde Technologie 1 Elektrische en elektronische begrippen Signalen stroom, spanning, weerstand, vermogen AC, DC, effectieve waarde Opleiding Pop en Media Peet Ferwerda, januari 2002 Deze instructie wordt tijdens

Nadere informatie

4.0 Elektriciteit 2 www.natuurkundecompact.nl

4.0 Elektriciteit 2 www.natuurkundecompact.nl 4.0 Elektriciteit 2 www.natuurkundecompact.nl 4. Statische elektriciteit 4.2 Stroom in schakelingen 4.3 Wet van Ohm 4.4 a Weerstand in schakelingen b Weerstand in schakelingen (Crocodile) 4.5 Kilowattuurmeter

Nadere informatie

Hoe kun je de weerstand van voorwerpen vergelijken en bepalen?

Hoe kun je de weerstand van voorwerpen vergelijken en bepalen? werkblad experiment 4.5 en 5.4 (aangepast) naam:. klas: samen met: Hoe kun je de weerstand van voorwerpen vergelijken en bepalen? De weerstand R van een voorwerp is te bepalen als men de stroomsterkte

Nadere informatie

Cursus/Handleiding/Naslagwerk. Driefase wisselspanning

Cursus/Handleiding/Naslagwerk. Driefase wisselspanning Cursus/Handleiding/Naslagwerk Driefase wisselspanning INHOUDSTAFEL Inhoudstafel Inleiding 3 Doelstellingen 4 Driefasespanning 5. Opwekken van een driefasespanning 5.. Aanduiding van de fasen 6.. Driefasestroom

Nadere informatie

6.2 Elektrische energie en vermogen; rendement

6.2 Elektrische energie en vermogen; rendement 6.2 Elektrische energie en vermogen; rendement Opgave 9 Het rendement bereken je met E nuttig en E in. E nuttig is de hoeveelheid energie die nodig is het water op te warmen. E in is de hoeveelheid energie

Nadere informatie

Elektrische energie en elektrisch vermogen

Elektrische energie en elektrisch vermogen Elektrische energie en elektrisch vermogen Grootheid Symbool Eenheid Lading Q C: Coulomb Spanning U V: Volt Stroomsterkte I A: Ampère Energie E J: Joule Weerstand R Ω: Ohm Spanning: noodzakelijk om lading

Nadere informatie

4.2 Het instapprobleem Een roodgloeiende metaaldraad onderdompelen in water

4.2 Het instapprobleem Een roodgloeiende metaaldraad onderdompelen in water 4 Elektrische energie 4.1 Introductie Inleiding Het hoofdstuk gaat over het goed en veilig functioneren van elektrische schakelingen en over wetmatigheden die gelden voor elektrische schakelingen. Je hebt

Nadere informatie

Weerstand. Bron: http://mediatheek.thinkquest.nl/~kl010/elektro/weerstand.htm. Cursus Radiozendamateur 1

Weerstand. Bron: http://mediatheek.thinkquest.nl/~kl010/elektro/weerstand.htm. Cursus Radiozendamateur 1 Bron: http://mediatheek.thinkquest.nl/~kl010/elektro/weerstand.htm Cursus Radiozendamateur 1 DOELSTELLINGEN: Kennis: - Inzicht in de fenomenen spanning, stroom, weerstand en vermogen. - De kleurcodes van

Nadere informatie

12 Elektrische schakelingen

12 Elektrische schakelingen Elektrische schakelingen Onderwerpen: - Stroomsterkte en spanning bij parallel- en serieschakeling - Verangingsweerstand bij parallelschakeling. - Verangingsweerstand bij serieschakeling.. Stroom en spanning

Nadere informatie

Een elektrische schakeling is tot op zekere hoogte te vergelijken met een verwarmingsinstallatie.

Een elektrische schakeling is tot op zekere hoogte te vergelijken met een verwarmingsinstallatie. Inhoud Basisgrootheden... 2 Verwarmingsinstallatie... 3 Elektrische schakelingen... 4 Definities van basisgrootheden... 6 Fysische achtergrond bij deze grootheden... 6 Opgave: Geladen bollen... 7 De wet

Nadere informatie

Gemengde schakelingen

Gemengde schakelingen Gemengde schakelingen We hebben in vorige lessen de serieschakeling en de parallelschakeling behandeld. Veel schakelingen zijn een combinatie van de serieschakeling en de parallelschakeling. Dat noemen

Nadere informatie

VWO 4 kernboek B hoofdstuk 8

VWO 4 kernboek B hoofdstuk 8 SAMNVATTING LKTICITIT VWO 4 kernboek B hoofdstuk 8 HOVLHID LADING Symbool Q (soms q) enheid C (Coulomb) Iedereen heeft wel eens gemerkt dat voorwerpen elektrische eigenschappen kunnen krijgen. Als je over

Nadere informatie

LABORATORIUM ELEKTRICITEIT

LABORATORIUM ELEKTRICITEIT LABORATORIUM ELEKTRICITEIT 1 Proef RL in serie... 1.1 Uitvoering:... 1.2 Opdrachten... 2 Proef RC in serie... 7 2.1 Meetschema... 7 2.2 Uitvoering:... 7 2.3 Opdrachten... 7 3 Proef RC in parallel... 11

Nadere informatie

Deel 1: Elektrische arbeid en stroomsterkte

Deel 1: Elektrische arbeid en stroomsterkte Elektrische stroom is een werkman Elke dag maken we gebruik van elektriciteit. Door elektriciteit kan een lamp branden, kan de tv beelden leveren, Elektriciteit is een belangrijke werkman geworden in ons

Nadere informatie

5 Weerstand. 5.1 Introductie

5 Weerstand. 5.1 Introductie 5 Weerstand 5.1 Introductie I n l e i d i n g In deze paragraaf ga je verschillende soorten weerstanden bestuderen waarvan je de weerstandswaarde kunt variëren. De weerstand van een metaaldraad blijkt

Nadere informatie

6 VEELVOUDEN EN ONDERDELEN VAN EENHEDEN

6 VEELVOUDEN EN ONDERDELEN VAN EENHEDEN 6 VEELVOUDEN EN ONDERDELEN VAN EENHEDEN Bij weerstanden, maar ook bij spanning en stroom, kunnen zeer uit een lopende waarden voorkomen. Spanning kan liggen tussen bijvoorbeeld 0,000 001 V en 160 000 V.

Nadere informatie

Stroom uit batterijen

Stroom uit batterijen 00-Spanning WHO S3-HV 24-01-2005 12:01 Pagina 5 2 Stroom uit batterijen Je hebt gezien, dat je eigen gebouwde vruchtbatterij niet veel stroom levert. Zo n batterij past ook slecht in een diskman of MP3-speler...

Nadere informatie

Labo Elektra. 2 de Graad 1. Plantyn. Experimentenboek deel A G. Vanheuverzwyn

Labo Elektra. 2 de Graad 1. Plantyn. Experimentenboek deel A G. Vanheuverzwyn Labo Elektra 2 de Graad 1 Experimentenboek deel A G. Vanheuverzwyn Plantyn WOORD VOORAF VOOR DE LEERKRACHT Welke leerplannen werden aangewend? De leerstof is samengesteld volgens de nieuwe leerplannen

Nadere informatie

Leereenheid 7. Diagnostische toets: Vermogen en arbeidsfactor van een sinusvormige wisselstroom

Leereenheid 7. Diagnostische toets: Vermogen en arbeidsfactor van een sinusvormige wisselstroom Leereenheid 7 Diagnostische toets: Vermogen en arbeidsfactor van een sinusvormige wisselstroom Let op! Bij meerkeuzevragen: Duid met een kringetje rond de letter het juiste antwoord of de juiste antwoorden

Nadere informatie

Labo. Elektriciteit OPGAVE: Karakteristieken van driefasetransformatoren. Sub Totaal :.../90 Totaal :.../20

Labo. Elektriciteit OPGAVE: Karakteristieken van driefasetransformatoren. Sub Totaal :.../90 Totaal :.../20 Labo Elektriciteit OGAVE: Datum van opgave: / /... Datum van afgifte: Karakteristieken van driefasetransformatoren / /... Verslag nr. : 02 Leerling: Assistenten: Klas: 3.2 EIT KTA Ieper Attitude & evaluatie:.../10

Nadere informatie

2. Factoren onderzoeken die invloed hebben op het vermogen van de zonnecellen

2. Factoren onderzoeken die invloed hebben op het vermogen van de zonnecellen Experiment 2 2. Factoren onderzoeken die invloed hebben op het vermogen van de zonnecellen Inleiding In deze experimentenreeks ga je onderzoeken welke factoren een effect hebben op het geleverde vermogen

Nadere informatie

Antwoorden bij Deel 1 (hfdst. 1-8)

Antwoorden bij Deel 1 (hfdst. 1-8) Elektrische netwerken Oefenopgaven: open vragen Hints en Antwoorden Antwoorden bij Deel 1 (hfdst. 1-8) Hoofdstuk 1 1.1 15 S 1.2 4,5 A 1.3 2 A, 4 A, 6 A 1.4 5 ma,!2,5 ma 1.5 B: in strijd met de stroomwet;!1

Nadere informatie

havo practicumboek natuurkunde

havo practicumboek natuurkunde 3 havo practicumboek natuurkunde natuurkunde 3 havo Auteurs L. Lenders F. Molin R. Tromp Met medewerking van Th. Smits Vierde editie Malmberg s-hertogenbosch www.nova-malmberg.nl Inhoudsopgave 1 Krachten

Nadere informatie

Aanwijzingen. Figuur 1 LDR (NORP12) Weerstand - lichtsterkte grafiek (Let op: Logaritmische schaal) Nakijkmodel

Aanwijzingen. Figuur 1 LDR (NORP12) Weerstand - lichtsterkte grafiek (Let op: Logaritmische schaal) Nakijkmodel Rotterdam Academy Tentamenvoorblad Naam: Studentnr.: Groep/klas: Tentamen voor de: Arts en Crafts Officemanagement Opleiding(en): Engineering Maintenance & Mechanic Ondernemen Pedagogisch-Educatief Mw

Nadere informatie

BAT-141 EPD basis 1. Zelfstudie en huiswerk 10-08

BAT-141 EPD basis 1. Zelfstudie en huiswerk 10-08 BAT-141 EPD basis 1 Zelfstudie en huiswerk 10-08 2 Inhoud INTRODUCTIE 3 DOELSTELLINGEN 4 ELEKTRISCH METEN 5 SPANNING METEN 6 STROOM METEN 7 WEERSTAND METEN 9 BASISSCHAKELINGEN 10 ELEKTRISCH VERMOGEN 11

Nadere informatie

LABO. Elektriciteit OPGAVE: Reactief vermogen in een driegeleidernet. Sub Totaal :.../80 Totaal :.../20

LABO. Elektriciteit OPGAVE: Reactief vermogen in een driegeleidernet. Sub Totaal :.../80 Totaal :.../20 LABO Elektriciteit OPGAVE: Reactief vermogen in een driegeleidernet Datum van opgave: / / Datum van afgifte: / / Verslag nr. : 9 Leerling: Assistenten: Klas: 3.1 EIT School: KTA Ieper Evaluatie :.../10

Nadere informatie

Begeleide oefeningen Elektrisch tekenen

Begeleide oefeningen Elektrisch tekenen Begeleide oefeningen Elektrisch tekenen 1. De enkelpolige schakelaar Begeleide oefeningen elektrisch tekenen 1/30 Begeleide oefeningen elektrisch tekenen 2/30 Duid aan in bovenstaande schakelingen wat

Nadere informatie

BIOFYSICA: WERKZITTING 08 en 09 (Oplossingen) ELEKTRISCHE KRINGEN

BIOFYSICA: WERKZITTING 08 en 09 (Oplossingen) ELEKTRISCHE KRINGEN 1ste Kandidatuur ARTS of TANDARTS Academiejaar 2002-2003 Oefening 11 (p29) BIOFYSICA: WERKZITTING 08 en 09 (Oplossingen) ELEKTRISCHE KRINGEN Bereken de stromen in de verschillende takken van het netwerk

Nadere informatie

Uitwerkingen opgaven hoofdstuk 6. 6.1 Elektrische lading; stroom, spanning en spanningsbron

Uitwerkingen opgaven hoofdstuk 6. 6.1 Elektrische lading; stroom, spanning en spanningsbron itwerkingen opgaven hoofdstuk 6 6.1 Elektrische lading; stroom, spanning en spannings Opgave 5 a De wielen die het contact vormen tussen het vliegtuig en de grond zijn gemaakt van rubber, en rubber is

Nadere informatie

Elektrische techniek

Elektrische techniek AOC OOST Almelo Groot Obbink 01-09-2013 . Zowel in huis als bij voertuigen heb je met elektriciteit te maken. Hoe zit een meterkast in elkaar? Hoe werkt een elektrisch ontstekingssysteem van een motor?

Nadere informatie

Examenopgaven VMBO-KB 2004

Examenopgaven VMBO-KB 2004 Examenopgaven VMBO-KB 2004 tijdvak 1 maandag 24 mei 9.00-11.00 uur ELEKTROTECHNIEK CSE KB Gebruik waar nodig de bijlage formulelijst. Dit examen bestaat uit 50 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 60

Nadere informatie

Impedantie V I V R R Z R

Impedantie V I V R R Z R Impedantie Impedantie (Z) betekent: wisselstroom-weerstand. De eenheid is (met als gelijkstroom-weerstand) Ohm. De weerstand geeft aan hoe goed de stroom wordt tegengehouden. We kennen de formules I R

Nadere informatie

OPDRACHT 1 Vul zelf de juiste fase in.

OPDRACHT 1 Vul zelf de juiste fase in. Het technologisch proces. Om een technisch probleem op te lossen gaan we altijd werken volgens een bepaalde methode. OPDRACHT 1 Vul zelf de juiste fase in. FASE 1:.. We willen zelf een voorwerp maken om

Nadere informatie

Condensator. Het hellingsgetal a is constant. Dit hellingsgetal noemen we de capaciteit van de condensator C. Er geldt dus: C = Q U

Condensator. Het hellingsgetal a is constant. Dit hellingsgetal noemen we de capaciteit van de condensator C. Er geldt dus: C = Q U Inhoud Condensator... 2 Het laden van een condensator... 3 Het ontladen van een condensator... 5 Opgaven... 6 Opgave: Alarminstallatie... 6 Opgave: Gelijkrichtschakeling... 6 Opgave: Boormachine... 7 1/7

Nadere informatie

Opgave 2 Vuurtoren Natuurkunde N1 Havo 2001-II opgave 3

Opgave 2 Vuurtoren Natuurkunde N1 Havo 2001-II opgave 3 Deze 5 opgaven (21 vragen) met uitwerkingen vind je op www.agtijmensen.nl Et-stof: h4. Arbeid en energie, h5. Licht en h6. Elektriciteit Examentraining Havo 4 et2 Opgave 1 De waterkrachtcentrale van Itaipu

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Inleiding 2. 2.1 De ohmmeter 3. Aanwijzingen 3. 4. Klemaanduidingen 5. Opdracht 1 8. Opdracht 2 9. Opdracht 3 10.

Inhoudsopgave. 1. Inleiding 2. 2.1 De ohmmeter 3. Aanwijzingen 3. 4. Klemaanduidingen 5. Opdracht 1 8. Opdracht 2 9. Opdracht 3 10. 1. Inleiding 2 2.1 De ohmmeter 3. Aanwijzingen 3 4. Klemaanduidingen 5 Opdracht Meetvolgorde 6 Opdracht 1 8 Opdracht 2 9 Opdracht 3 10 Opdracht 4 11 Opdracht 5 12 Opdracht 6 13 Opdracht 7 14 Opdracht 89

Nadere informatie

1. Weten wat elektrische stroom,spanning en vemogen is en het verband ertussen kennen 2. Elektrische netwerken kunnen oplossen

1. Weten wat elektrische stroom,spanning en vemogen is en het verband ertussen kennen 2. Elektrische netwerken kunnen oplossen Hoofdstuk 3 Elektrodynamica Doelstellingen 1. Weten wat elektrische stroom,spanning en vemogen is en het verband ertussen kennen 2. Elektrische netwerken kunnen oplossen Elektrodynamica houdt de studie

Nadere informatie

Stroomkring en richtingspijlen voor spanning en stroom

Stroomkring en richtingspijlen voor spanning en stroom Katern voor scholing, her- en bijscholing 6 inhoud Stroomkring en richtingspijlen voor spanning en stroom 3 Spanningsdelers en gelijkstroom - netwerken 6 Fotowedstrijd zo moet het niet Basiskennis Een

Nadere informatie

VWO-gymnasium. VWO gymnasium practicumboek. natuurkunde

VWO-gymnasium. VWO gymnasium practicumboek. natuurkunde VWO-gymnasium 3 VWO gymnasium practicumboek natuurkunde natuurkunde 3 vwo gymnasium Auteurs F. Alkemade L. Lenders F. Molin R. Tromp Eindredactie P. Verhagen Met medewerking van Th. Smits Vierde editie

Nadere informatie

De condensator en energie

De condensator en energie De condensator en energie Belangrijkste onderdelen in de proeven De LEGO-condensator De condensator heeft een capaciteit van 1 Farad en is beschermd tegen een overbelasting tot 18 Volt. Wanneer de condensator

Nadere informatie

Tentamen Analoge- en Elektrotechniek

Tentamen Analoge- en Elektrotechniek Verantwoordelijke docent: R. Hoogendoorn, H.J. Wimmenhoven Cursus Analoge- en Elektrotechniek Code MAMAET01 Cursusjaar: 2014 Datum: 2-6-2014 Tijdsduur: 90 min. Modulehouder: R. Hoogendoorn Aantal bladen:

Nadere informatie

Examenopgaven VMBO-KB 2003

Examenopgaven VMBO-KB 2003 Examenopgaven VMBO-KB 2003 tijdvak 1 maandag 19 mei 9.00-11.00 uur ELEKTROTECHNIEK CSE KB Het gebruik van de formulelijst is toegestaan. Dit examen bestaat uit 50 vragen. Voor dit examen zijn maximaal

Nadere informatie

Pajottenlandse Radio Amateurs. De multimeter

Pajottenlandse Radio Amateurs. De multimeter Pajottenlandse Radio Amateurs De multimeter ON3BL 05/03/2013 Wat is een multimeter of universeelmeter? Elektronisch meetinstrument waar we de grootheden van de wet van ohm kunnen mee meten Spanning (Volt)

Nadere informatie

Meetinstrumenten. PEKLY 33, Rue Boussingault _ Paris. Werkboekje behorende bij de software. Naam : Klas: 3, 15, 30, 150, 450 1,5 2

Meetinstrumenten. PEKLY 33, Rue Boussingault _ Paris. Werkboekje behorende bij de software. Naam : Klas: 3, 15, 30, 150, 450 1,5 2 Meetinstrumenten. 3, 1, 3, 1, 4 1,.1 Hz 4 o +1...+ o C PEKLY 33, Rue Boussingault _ Paris Werkboekje behorende bij de software. Naam : Klas: Figuur 1 Figuur - H.O.Boorsma. http://www.edutechsoft.nl/ 1

Nadere informatie

Repetitie Elektronica (versie A)

Repetitie Elektronica (versie A) Naam: Klas: Repetitie Elektronica (versie A) Opgave 1 In de schakeling hiernaast stelt de stippellijn een spanningsbron voor. De spanningsbron wordt belast met weerstand R L. In het diagram naast de schakeling

Nadere informatie

Werkboek elektra klas 2

Werkboek elektra klas 2 Werkboek elektra klas 2 Duur 5 lessen inclusief toets 1 Inhoudsopgave blz. Stekker en lamp aansluiten 3 Stroom en spanning meten 7 Vermogen en Energie P = U x I & E = P x t 14 2 Les stekker en lamp aansluiten

Nadere informatie

Elektriciteit. Hoofdstuk 2

Elektriciteit. Hoofdstuk 2 Elektriciteit Hoofdstuk 2 (het blijft spannend) Om de lamp te laten branden moet er een gesloten stroomkring zijṇ Om de lamp te laten branden moet er een gesloten stroomkring zijṇ Om de lamp te laten branden

Nadere informatie

Om een technisch probleem op te lossen gaan we altijd werken volgens een bepaalde methode. OPDRACHT 1 Vul zelf de juiste fase in. FASE 1:..

Om een technisch probleem op te lossen gaan we altijd werken volgens een bepaalde methode. OPDRACHT 1 Vul zelf de juiste fase in. FASE 1:.. et technologisch proces. 2,7 B T S 2,9 T S Om een technisch probleem op te lossen gaan we altijd werken volgens een bepaalde methode. OPDRACT 1 Vul zelf de juiste fase in. FASE 1:.. We willen zelf een

Nadere informatie

KeCo-opgaven elektricitietsleer VWO4

KeCo-opgaven elektricitietsleer VWO4 KeCo-opgaven eektricitietseer VWO4 1 KeCo-opgaven eektricitietseer VWO4 E.1. a. Wat is een eektrische stroom? b. Vu in: Een eektrische stroomkring moet atijd.. zijn. c. Een negatief geaden voorwerp heeft

Nadere informatie

Overgangsverschijnselen

Overgangsverschijnselen Hoofdstuk 5 Overgangsverschijnselen Doelstellingen 1. Overgangsverschijnselen van RC en RL ketens kunnen uitleggen waarbij de wiskundige afleiding van ondergeschikt belang is Als we een condensator of

Nadere informatie

VWO 4 kernboek B hoofdstuk 8

VWO 4 kernboek B hoofdstuk 8 SAMENVATTING ELEKTRICITEIT VWO 4 kernboek B hoofdstuk 8 HOEVEELHEID LADING Symbool Q (soms q) Eenheid C (Coulomb) Iedereen heeft wel eens gemerkt dat voorwerpen elektrische eigenschappen kunnen krijgen.

Nadere informatie

Een positief geladen stok wordt in de buurt gebracht van een metalen bol. Deze bol staat op een isolerende standaard, maar is via een koperdraad verbonden met de aarde. In de koperdraad loopt, 1. een stroom,

Nadere informatie

f. Leg aan de hand van het schema van vraag 4 de eigenschappen van de serieschakeling uit.

f. Leg aan de hand van het schema van vraag 4 de eigenschappen van de serieschakeling uit. Elektriciteitsleer 1 INTRO Teken de I,U-grafiek van een weerstand van 100, waarbij de spanning van 0 tot 10 V toeneemt. Een gloeilampje heeft bij 2,0 V eveneens een weerstand van 100 ohm. Schets in hetzelfde

Nadere informatie

Stroomkringen. opdracht 2

Stroomkringen. opdracht 2 Stroomkringen opdracht 8 Wat ga je doen? Je gaat een aantal stroomkringen maken. HIermee kun je bijvoorbeeld een lamp laten branden of een bel laten rinkelen. Lees eerst goed de opdracht en bekijk de illustratie

Nadere informatie

Energie : elektriciteit : stroomkringen

Energie : elektriciteit : stroomkringen Energie : elektriciteit : stroomkringen De netspanning is uitgevallen! Pas dan merk je wat elektriciteit voor ons betekent. Geen licht, geen computer, geen playstation, het eten op het elektrisch fornuis

Nadere informatie

Onderzoeken welke onderdelen noodzakelijk zijn om een PV-installatie autonoom te laten werken.

Onderzoeken welke onderdelen noodzakelijk zijn om een PV-installatie autonoom te laten werken. Experiment 5 5 Onderdelen van een autonome PV-installatie Onderzoeken welke onderdelen noodzakelijk zijn om een PV-installatie autonoom te laten werken. grondplaat 1 zonnemodule 1 halogeenlamp 1 motor

Nadere informatie