Weerstand. Bron: Cursus Radiozendamateur 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Weerstand. Bron: http://mediatheek.thinkquest.nl/~kl010/elektro/weerstand.htm. Cursus Radiozendamateur 1"

Transcriptie

1 Bron: Cursus Radiozendamateur 1

2 DOELSTELLINGEN: Kennis: - Inzicht in de fenomenen spanning, stroom, weerstand en vermogen. - De kleurcodes van weerstanden kennen - Aanduidingen Mega Kilo etc. Vaardigheden: - herkennen van onderdelen en hun opschriften. - weerstand meten met een multimeter. - schema s lezen - berekeningen uitvoeren met spanning, stroom, weerstand en vermogen Bron: PE1HUC Cursus Radiozendamateur 2

3 Er bestaan twee belangrijke zaken waarmee men bij elektronica te maken heeft. Het gaat hier om : - De spanning, uitgedrukt in VOLT, symbool U of V. - De stroom uitgedrukt in AMPERE, symbool I. (Afbeelding: Alessandro Volta ) Voordat we iets over weerstanden gaan zeggen zullen eerst naar de spanning en stroom gaan kijken. Bron:http://on4cp.org/cursus/ Cursus Radiozendamateur 3

4 Spanning: Als elektrische lading kunnen we positieve en negatieve ladingen onderscheiden. Een batterij bijvoorbeeld, heeft een positieve en een negatieve pool of aansluitklem. De elektrische lading in de batterij zorgt voor een spanning tussen de positieve en negatieve pool. Bij de hier afgebeelde batterij is dat 9 volt. In principe blijft de lading in de batterij zolang als deze niet kan wegstromen. Zodra er een weg is tussen beide polen zal er een stroom gaan vloeien tussen de beide polen en zal de lading in de batterij afnemen. Bron:http://on4cp.org/cursus/ Cursus Radiozendamateur 4

5 Stroom: Als er een verbinding is tussen de beide polen dan kan er een stroom vloeien. De polen in de tekening hiernaast zijn verbonden waardoor er een stroom gaat lopen. Probleem daarbij is dat er nu niets tussen de polen zit om de stroom te remmen, dit is een kortsluiting. Om ervoor te zorgen dat er precies zoveel lading van de ene pool naar de andere stroomt als dat we nodig hebben zullen we de stroom moeten afremmen. Het kunnen regelen van de stroom is een van de belangrijkste redenen om gebruik te maken van weerstanden. Bron:PE1HUC Cursus Radiozendamateur 5

6 Weerstand: Als tussen de beide polen een weerstand is opgenomen dan zal er een stroom vloeien door die weerstand. Afhankelijk van de waarde van de weerstand zal er meer of minder stroom vloeien. Bij een hoge weerstand zal de stroom maar moeizaam kunnen vloeien en is er dus weinig stroom. Bij een lage weerstand zal de stroom makkelijker kunnen vloeien en loopt er dus meer stroom van de ene pool naar de andere pool. Bron:PE1HUC Cursus Radiozendamateur 6

7 Ohm: De weerstandswaarde drukken we uit in Ohm. Het symbool voor een waarde in Ohm is : Ω Op een weerstand staat vaak een kleurcode die de waarde van de weerstand aangeeft, soms staat de waarde er in gewoon schrift op. Daarnaast kun je de weerstand met een zogenaamde multimeter meten, een dergelijke meter kan overigens meestal ook spanning en stroom meten. (vandaar : multi meter) Georg Simon Ohm, Bron:PE1HUC Cursus Radiozendamateur 7

8 Normale weerstanden: Een normale weerstand heeft 2 aansluitingen en is voorzien van een waardeaanduiding (en tolerantie). De waarde drukken we uit in ohm, en staat er in kleurcode of in schrift op. Bron: Cursus Radiozendamateur 8

9 Bijzondere weerstanden: Er zijn weerstanden waarvan de waarde kan veranderen door invloeden van buitenaf: - De potmeter kan van waarde veranderen door er aan te draaien. - De LDR kan van waarde veranderen door licht. - De NTC kan van waarde veranderen door temperatuur. - De PTC kan van waarde veranderen door temperatuur. - De VDR kan van waarde veranderen door spanning. Bron: Cursus Radiozendamateur 9

10 De potentiometer: De potentiometer (ook wel potmeter ) is een weerstand waarvan we de waarde kunnen veranderen door er aan te draaien. We komen deze bijvoorbeeld tegen als volumeknop. Bron: Cursus Radiozendamateur 10

11 De LDR. Bij de LDR (Light Dependent Resistor) neemt de weerstandwaarde af als de hoeveelheid licht op de weerstand toe neemt. Die weerstand kan in het donker heel hoog zijn en bij voldoende licht bijna nul ohm. Bron: Cursus Radiozendamateur 11

12 De NTC en de PTC: De NTC en PTC zijn weerstanden waarvan de waarde kan veranderen onder invloed van de temperatuur. - Bij de NTC (Negatieve Temperatuur Coëfficiënt) neemt de weerstandwaarde af als de temperatuur toe neemt. - Bij de PTC (Positieve Temperatuur Coëfficiënt) neemt de weerstandwaarde toe als de temperatuur toe neemt. Bron: Cursus Radiozendamateur 12

13 De VDR. Bij de VDR (Voltage Dependent Resistor), ook wel varistor genoemd, neemt de weerstandwaarde af als de spanning die over de weerstand staat toe neemt. De varistor wordt het meest toegepast voor vonkblussing bij het schakelen van een inductieve belasting en het begrenzen van pulsspanningen. Bron: Cursus Radiozendamateur 13

14 Weerstand (kleurcode tabel) In de kleurcode tabel zoek je de waarde van een weerstand op. ring1 = cijfer ring 2 = cijfer ring 3 = aantal nullen ring 4 = goud- of zilver kleurig In het voorbeeld is de weerstand 4500 ohm De 4e ring geeft de tolerantie (toegestane afwijking) aan: Goud 5% Zilver 10% Bron: Cursus Radiozendamateur 14

15 Weerstand (kleurcode tabel) Een veel gebruikt ezelsbruggetje voor deze tabel is: Zij Zwart 0 bracht Bruin 1 rozen Rood 2 op Oranje 3 Gerrit s Geel 4 graf Groen 5 Bij Blauw 6 Vies Violet 7 Grijs Grijs 8 Weer. Wit 9 Bron: Cursus Radiozendamateur 15

16 PRAKTIJKOEFENING 1 : Je krijgt een aantal weerstanden van verschillende waarde. Probeer aan de hand van de kleurcode vast te stellen wat de waarde van die weerstand is. Schrijf de waarde op zodat je die straks kunt vergelijken met de gemeten waarde. Schrijf ook de tolerantie op. Bron: Cursus Radiozendamateur 16

17 Grote waarden noteren en lezen: Weerstand Bij weerstanden komen vaak grote waarden voor, om die reden duiden we de waarde dan aan in MegaOhm of KiloOhm. mega = miljoen MegaOhm kilo = duizend KiloOhm Vaak schrijft men de waarde verkort op bijvoorbeeld: 4K7 1M2 = 4 duizend 700 Ohm = 1 miljoen Ohm Op meetinstrumenten geeft men een meetbereik aan, zo n meetbereik loopt van 0 Ohm tot bijvoorbeeld ohm, op de meter heb je dan een stand met de aanduiding 20K, dat wil zeggen geschikt voor het meten van weerstanden tot 20 KiloOhm. Bron: PE1HUC Cursus Radiozendamateur 17

18 Getalsnotatie voor getallen kleiner dan 1: = 0, pico biljoenste = 0, = 0, = 0, nano miljardste 10-8 = 0, = 0, = 0, micro miljoenste 10-5 = 0, = 0, = 0,001 milli duizendste 10-2 = 0, = 0, = 1 1 Bron: PE1HUC Cursus Radiozendamateur 18

19 Getalsnotatie voor getallen groter dan 1: 10 0 = = = = 1000 Kilo duizend 10 4 = = = Mega miljoen Bron: PE1HUC Cursus Radiozendamateur 19

20 De meest gebruikte getalsnotaties: Weerstand Niet alle hiervoor genoemde notaties zijn veelvuldig in gebruik, de meest gebruikelijke hebben een naam, in dat geval komen we tot het onderstaande overzicht. Aanduidingen voor getallen met een benaming: = 0, pico biljoenste 10-9 = 0, nano miljardste 10-6 = 0, micro miljoenste 10-3 = 0,001 milli duizendste 10 0 = = 1000 Kilo duizend 10 6 = Mega miljoen Bron: PE1HUC Cursus Radiozendamateur 20

21 Praktijkvoorbeelden van waarde aanduidingen: Voltages kleiner dan 1 Volt Volt = 1 V V Millivolt = 10-3 V mv Microvolt = 10-6 V µv Nanovolt = 10-9 V nv Stromen kleiner dan 1 Ampere Ampère = 1 A A Milliampère = 10-3 A ma Microampère = 10-6 A µa Nanoampère = 10-9 A na Weerstanden groter dan 1 Ohm Ohm = 1Ω Ω KiloOhm = 10-3 Ω KΩ MegaOhm = 10-6 Ω MΩ LET OP: MV = MegaVolt en mv = millivolt! Bron: PE1HUC Cursus Radiozendamateur 21

22 Multi-meter (weerstand meten) We gaan zo meteen de waarde van weerstanden meten. Je gebruikt daarbij een multimeter. Bron: Cursus Radiozendamateur 22

23 Verschillen in multimeters: Weerstand Een multimeter kan analoog zijn (met een draaispoelmeter) of digitaal (met cijfers) De bediening van multimeters is per multimeter niet altijd gelijk. Ook de kwaliteit of precisie kan anders zijn. Bron: Cursus Radiozendamateur 23

24 Het in gebruik nemen van de multimeter: Sluit de zwarte en rode meetpennen aan op de multimeter en laat even nagaan of ze goed zitten. Als de multimeter niet automatisch een bereik kiest, kies dan het bereik waarvan je denkt dat dat overeenkomt met de waarde die gelezen hebt uit de kleurcode. Bij deze oefening is het verstandig verschillende multimeters te proberen. Bron: Cursus Radiozendamateur 24

25 De meting: Houd de meetpennen tegen de weerstand. lees de waarde af. Bron: Cursus Radiozendamateur 25

26 PRAKTIJKOEFENING 2 : Weerstand Je hebt een aantal weerstanden van verschillende waarde. De waarde daarvan weet je, omdat je de kleurcode van de weerstanden kunt lezen. Ga met een multimeter na of je de juiste waarde hebt opgeschreven toen je de kleurcode daarvoor gebruikte. Ga ook na of de gemeten weerstandswaarde binnen de tolerantie valt. In de voorgaande sheets is aangegeven hoe een en ander uit te voeren. Bron: PE1HUC Cursus Radiozendamateur 26

27 Vermogen : Net als een gewone rem, die de energie van beweging omzet naar warmte zet ook een weerstand elektrische energie om in warmte. Dat gaat normaal gesproken goed maar als er teveel warmte ontstaat gaat de weerstand eerst stinken en dan branden. Bij een weerstand geeft men vaak op hoeveel vermogen die weerstand veilig kan omzetten in warmte. Dit drukt men uit in Watt. Bijvoorbeeld : 470 Ohm 0.25 Watt Bron: James Watt ( ). Cursus Radiozendamateur 27

28 Serie en parallel: Als twee onderdelen achter elkaar staan, zodat de stroom door beide onderdelen heen moet, heet dat in serie staan: Als twee onderdelen naast elkaar staan, zodat de stroom als het ware twee wegen kan kiezen naar hetzelfde punt, dan heet dat parallel staan: Bron: Cursus Radiozendamateur 28

29 Formuleblad 1: Voor weerstanden in serie geld de volgende formule om de vervangingsweerstand Rt(de totale weerstand) uit te rekenen: Rt = R1 + R R3 Voor parallele weerstanden geld deze formule : Bron: Cursus Radiozendamateur 29

30 Formuleblad 2: Een veel gebruikt hulpmiddel is deze driehoek : U = I * R Spanning = stroom maal weerstand. I = U / R Stroom = Spanning gedeeld door weerstand R = U / I Weerstand = spanning gedeeld door stroom Door je duim te leggen op de waarde die je wilt berekenen kun je zien welke formule je moet toepassen. Cursus Radiozendamateur 30

31 Formuleblad 3: Ook een veel gebruikt hulpmiddel is deze driehoek : P = U * I Vermogen = Spanning maal stroom. I = P / U Stroom = Vermogen gedeeld door spanning U = P / I Spanning = Vermogen gedeeld door stroom Door je duim te leggen op de waarde die je wilt berekenen kun je zien welke formule je moet toepassen. Cursus Radiozendamateur 31

32 Formuleblad 4: Totale weerstand bij weerstanden in serie: Rt = R1 + R R3 Totale weerstand bij weerstanden parallel: Weerstand (R) berekenen als Spanning (U) en Stroom (I) bekend zijn: R = U / I Weerstand = Spanning / Stroom Ohm = Volt / Ampère (Wet van Ohm) Vermogen (P) berekenen als Spanning (U) en Stroom (I) bekend zijn: P = U * I Vermogen = Spanning * Stroom Watt = Volt *Ampère Cursus Radiozendamateur 32

33 Formuleblad 5: Weerstand Enkele afgeleiden van de formules van formuleblad 1 zijn: Vermogen (P) berekenen als de stroom (I) en de weerstand (R) bekend zijn P = I² * R Watt = Ampère² * Ohm Vermogen (P) berekenen als de spanning (U) en de weerstand (R) bekend zijn: P = U² / R Watt = Volt² / Ohm Stroom (I) berekenen als het vermogen (P) en de spanning (U) bekend zijn: I = P / U Ampère = Watt / Volt Spanning (U) berekenen als het vermogen (P) en de stroom (I) bekend zijn: U = P / I Volt = Watt / Ampère Omdat dit afgeleide formules zijn kun je met wat meer rekenwerk ook de gewone formules toepassen. Cursus Radiozendamateur 33

34 Rekenvoorbeeld 1: De vervangingsweerstand is = 2040 Ohm Rt = R1+R2+R3 Er loop overal in het circuit een stroom van 9 Volt / 2040 ohm = 4.41 ma I = U / R Als door een weerstand van 680 ohm 4.41 ma stroomt dan staat er over die weerstand 4.41 ma maal 680 Ohm = 3 Volt. U= I * R Het gedissipeerde vermogen in iedere weerstand is 3 Volt maal 4.41 ma = 13.2 mw. P = U * I Weerstand Bron: PE1HUC Cursus Radiozendamateur 34

35 Rekenvoorbeeld 2: De vervangingsweerstand voor de parallelweerstanden is : 340 ohm Weerstand 340 Ohm Ohm = 1020 Ohm Rt = R1 + R2 (r2 = vervangingsweerstand uit stap 1) De totale stroom door het circuit is 9 Volt / 1020 ohm = 8.82 ma. I= U / R Over de 680 Ohm weerstand valt een spanning van 680 ohm * 8.82 ma = 6 Volt. U = I *R Over de parallel geschakelde weerstanden valt 3 Volt (9 volt batterij 6 voltspanningsval. Bron: PE1HUC Cursus Radiozendamateur 35

36 VOORBEELDEN VAN RELEVANTE EXAMENVRAGEN (N) Bron: Cursus Radiozendamateur 36

37 Proefexamen N voorjaar 2001: Vraag 10 De schakeling wordt aangesloten op een batterij van 40 volt. De stroom die de batterij levert is: 8 ma 13,3 ma 20 ma Bron: Cursus Radiozendamateur 37

38 Proefexamen N voorjaar 2001: Antwoord 10 - Bereken de vervangingsweerstand van de 2 parallel geschakelde weerstanden. (1K) - Tel deze waarde op bij de daarmee in serie geschakelde weerstand van 1K. (2K) - Bereken nu de stroom I = U / R - 0,020 A = 40 Volt / 2000 Ohm - Antwoord : 20 ma Bron: Cursus Radiozendamateur 38

39 Proefexamen N voorjaar 2001: Vraag 16 De maximaal toelaatbare stroom bedraagt: 25 ma 40 ma 200 ma Bron: Cursus Radiozendamateur 39

40 Proefexamen N voorjaar 2001: Antwoord 16 De toegestane stroom hangt af van het vermogen dat de weerstand kan hebben, in dit geval 2 Watt. Vermogen (P) berekenen als de stroom (I) en de weerstand (R) beken zijn P = I² * R (Ook mogelijk I² = P /R) 2 Watt = (0.025 * 0.025) * 50 Ohm FOUT 2 Watt = (0.040 * 0.040) * 50 Ohm FOUT 2 Watt = (0.200 * 0.200) * 50 Ohm GOED Bron: Cursus Radiozendamateur 40

41 Proefexamen N voorjaar 2001: Vraag 17 De waarde van deze weerstand is: 1700 Ohm tolerantie 5% 1700 Ohm tolerantie 10% 270 Ohm tolerantie 5% Bron: Cursus Radiozendamateur 41

42 Proefexamen N voorjaar 2001: Antwoord 17 De waarde van deze weerstand is: ring 1 : bruin = 1 ring 2 : paars = 7 ring 3 : rood = 2 nullen ring 4 : goud = 5 % 1700 Ohm tolerantie 5% Bron: Cursus Radiozendamateur 42

43 Proefexamen N voorjaar 2001: Vraag 25 Een weerstand van R ohm is aangesloten op een spanningsbron. Hieraan worden twee weerstanden van R ohm parallel geschakeld. De door de spanningsbron geleverde stroom I zal hierdoor : 3x zo klein worden 2x zo groot worden 3x zo groot worden Bron: Cursus Radiozendamateur 43

44 Proefexamen N voorjaar 2001: antwoord 25 Door 3 dezelfde weerstanden parallel te schakelen zal door iedere weerstand evenveel stroom gaan lopen als door de eerste weerstand. Het antwoord is dus: 3x zo groot worden Bron: Cursus Radiozendamateur 44

45 Proefexamen N voorjaar 2001: Vraag 36 Bij het doorverbinden van de klemmen X en Y wijst de draaispoelmeter volle uitslag aan. De uitslag halveert bij aansluiten van een weerstand tussen X en Y met een waarde van: 75 Ohm 150 KOhm 300 KOhm Bron: Cursus Radiozendamateur 45

46 Proefexamen N voorjaar 2001: Antwoord 36 Bij het doorverbinden van de klemmen X en Y wijst de draaispoelmeter volle uitslag aan, dus bij 300 KOhm De uitslag halveert bij aansluiten van een weerstand tussen X en Y met een waarde van: De totale weerstand in het circuit is dus verdubbeld naar 600 KOhm. Er zit al 300 KOhm vast in het circuit. Tussen de aansluitingen X en Y zit dus nog een weerstand van: 300 KOhm Bron: Cursus Radiozendamateur 46

47 VOORBEELDEN VAN RELEVANTE EXAMENVRAGEN (F) Bron: Cursus Radiozendamateur 47

48 Proefexamen F voorjaar 2006: Vraag 24 In de weerstand R1 wordt 25 watt gedissipeerd. In de weerstand R2 wordt gedissipeerd: 12,5 W 25 W 50 W 100 W Bron: Cursus Radiozendamateur 48

49 Proefexamen F voorjaar 2006: Vraag 24 In de weerstand R1 wordt 25 watt gedissipeerd. In de weerstand R2 wordt gedissipeerd: 25 W in R1 Dus ook 25 W in de weerstand Ernaast is 50 Watt totaal in de Parallel staande weerstanden. 50 Watt in 50 Ohm dus: 100 W in R2 100 Ohm Bron: Cursus Radiozendamateur 49

50 Proefexamen F najaar 2005: Vraag 9 Bij welke waarde van R levert de spanningsbron de maximale stroom? 100 Ω 50 Ω 10 Ω 0 Ω Bron: Cursus Radiozendamateur 50

51 Proefexamen F najaar 2005: Vraag 9 Bij welke waarde van R levert de spanningsbron de maximale stroom? Bij kortsluiting! 0 Ω Bron: Cursus Radiozendamateur 51

52 Proefexamen F najaar 2005: Vraag 16 De voltmeter wordt ideaal verondersteld. De temperatuur van de NTC-weerstand is 80 C. De voltmeter wijst aan: 4 V 4,5 V 6 V 7,5 V Bron: Cursus Radiozendamateur 52

53 Proefexamen F najaar 2005: Vraag 16 De voltmeter wordt ideaal verondersteld. De temperatuur van de NTC-weerstand is 80 C. De voltmeter wijst aan: Aan de linker zijde staat : 6 Volt. Aan de rechter zijde staat 2 Volt over 300 Ohm 6V 2V = 4 V Bron: Cursus Radiozendamateur 53

54 Handige links : Een Belgische site met veel goed materiaal Hier kun je het programma crocodile-clips gratis downloaden. Je moet wel even je -adres opgeven. P.S. De weerstand in dit programma heeft een waarde van 680 Ohm. Hier kun je een programma downloaden om kleurcodes van weerstanden om te zetten naar een waarde. Het programma electronics assistant helpt bij het berekenen van Vermogen, het toepassen van de wet van Ohm, kleurcodes etc. Cursus Radiozendamateur 54

Schakelingen Hoofdstuk 6

Schakelingen Hoofdstuk 6 Schakelingen Hoofdstuk 6 Een schakeling... I = 0,1 A = 100 ma U = 6 V Geen grote stroom door de lamp. Dit komt door de weerstand van die lamp. De weerstand kunnen we berekenen. Presentatie H6 1 De weerstand

Nadere informatie

Inhoudsopgave De weerstand

Inhoudsopgave De weerstand Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Inleiding...3 Wet van Ohm...3 Geleidbaarheid (conductantie)...3 Weerstandsvariaties...3 Vervangingsweerstand of substitutieweerstand...4 Serieschakeling...4 Parallelschakeling...4

Nadere informatie

Meetinstrumenten. Student booklet

Meetinstrumenten. Student booklet Meetinstrumenten Student booklet Meetinstrumenten - INDEX - 2006-04-06-16:59 Meetinstrumenten In deze module wordt besproken hoe we meetinstrumenten op de juiste manier kunnen gebruiken. Het wordt steeds

Nadere informatie

Naam: Klas Practicum elektriciteit: I-U-diagram van lampje Nodig: spanningsbron, schuifweerstand (30 Ω), gloeilampje, V- en A-meter, 6 snoeren

Naam: Klas Practicum elektriciteit: I-U-diagram van lampje Nodig: spanningsbron, schuifweerstand (30 Ω), gloeilampje, V- en A-meter, 6 snoeren Naam: Klas Practicum elektriciteit: I-U-diagram van lampje Nodig: spanningsbron, schuifweerstand (30 Ω), gloeilampje, V- en A-meter, 6 snoeren Schakeling In de hiernaast afgebeelde schakeling kan de spanning

Nadere informatie

Opgave 2 Een spanningsbron wordt belast als er een apparaat op is aangesloten dat (in meer of mindere mate) stroom doorlaat.

Opgave 2 Een spanningsbron wordt belast als er een apparaat op is aangesloten dat (in meer of mindere mate) stroom doorlaat. Uitwerkingen 1 A Een spanningsbron wordt belast als er een apparaat op is aangesloten dat (in meer of mindere mate) stroom doorlaat. Een ideale spanningsbron levert bij elke stroomsterkte dezelfde spanning.

Nadere informatie

6 VEELVOUDEN EN ONDERDELEN VAN EENHEDEN

6 VEELVOUDEN EN ONDERDELEN VAN EENHEDEN 6 VEELVOUDEN EN ONDERDELEN VAN EENHEDEN Bij weerstanden, maar ook bij spanning en stroom, kunnen zeer uit een lopende waarden voorkomen. Spanning kan liggen tussen bijvoorbeeld 0,000 001 V en 160 000 V.

Nadere informatie

Hfd 3 Stroomkringen. Isolator heeft geen vrije elektronen. Molecuul. Geleider heeft wel vrije elektronen. Molecuul.

Hfd 3 Stroomkringen. Isolator heeft geen vrije elektronen. Molecuul. Geleider heeft wel vrije elektronen. Molecuul. Hfd 3 Stroomkringen Enkele begrippen: Richting van de stroom: Stroom loopt van de plus naar de min pool Richting van de elektronen: De elektronen stromen van de min naar de plus. Geleiders en isolatoren

Nadere informatie

Mini Handleiding over Elektronica-onderdelen

Mini Handleiding over Elektronica-onderdelen Mini Handleiding over Elektronica-onderdelen Deze handleiding is speciaal geschreven voor kinderen vanaf 10 jaar. Op een eenvoudige manier en in begrijpelijke tekst leer je stapsgewijs wat elk elektronica-onderdeel

Nadere informatie

Signalen stroom, spanning, weerstand, vermogen AC, DC, effectieve waarde

Signalen stroom, spanning, weerstand, vermogen AC, DC, effectieve waarde Technologie 1 Elektrische en elektronische begrippen Signalen stroom, spanning, weerstand, vermogen AC, DC, effectieve waarde Opleiding Pop en Media Peet Ferwerda, januari 2002 Deze instructie wordt tijdens

Nadere informatie

Uitwerking LES 22 N CURSSUS

Uitwerking LES 22 N CURSSUS 1) C In een schakeling, bestaande uit een batterij en twee in serie geschakelde weerstanden, moet de stroom door de weerstanden gemeten worden. Wat is de juiste schakeling? A) schakeling 3 ( dit is de

Nadere informatie

R Verklaar alle antwoorden zo goed mogelijk

R Verklaar alle antwoorden zo goed mogelijk PROEFWERK TECHNOLOGIE VWO MODULE 6 ELECTRICITEIT VRIJDAG 19 maart 2010 R Verklaar alle antwoorden zo goed mogelijk 2P 2P 2P Opgave 1 Tup en Joep willen allebei in bed lezen. Ze hebben allebei een fietslampje.

Nadere informatie

Over Betuwe College Oefeningen H3 Elektriciteit deel 4

Over Betuwe College Oefeningen H3 Elektriciteit deel 4 1 Door een dunne draad loopt een elektrische stroom met een stroomsterkte van 2 µa. De spanning over deze draad is 50 V. Bereken de weerstand van de dunne draad. U = 50 V I = 2 µa R = 50V 2µA R = 2,5 10

Nadere informatie

3.4.3 Plaatsing van de meters in een stroomkring

3.4.3 Plaatsing van de meters in een stroomkring 1 De stroom- of ampèremeter De ampèremeter is een meetinstrument om elektrische stroom te meten. De sterkte van een elektrische stroom wordt uitgedrukt in ampère, vandaar de naam ampèremeter. Voorstelling

Nadere informatie

Serie. Itotaal= I1 = I2. Utotaal=UR1 + UR2. Rtotaal = R1 + R2. Itotaal= Utotaal : Rtotaal 24 = 10 + UR2 UR2 = 24 10 = 14 V

Serie. Itotaal= I1 = I2. Utotaal=UR1 + UR2. Rtotaal = R1 + R2. Itotaal= Utotaal : Rtotaal 24 = 10 + UR2 UR2 = 24 10 = 14 V Om te onthouden Serieschakeling Parallelschakeling Itotaal= I = I2 Utotaal=U + U2 totaal = + 2 Itotaal=I + I2 Utotaal= U = U2 tot 2 enz Voor elke schakeling I totaal U totaal totaal Itotaal= I = I2 Utotaal=U

Nadere informatie

9 PARALLELSCHAKELING VAN WEERSTANDEN

9 PARALLELSCHAKELING VAN WEERSTANDEN 9 PARALLELSCHAKELING VAN WEERSTANDEN Een parallelschakeling komt in de praktijk vaker voor dan een serieschakeling van verbruikers. Denken we maar aan alle elektrische apparaten die aangesloten zijn op

Nadere informatie

Een elektrische schakeling is tot op zekere hoogte te vergelijken met een verwarmingsinstallatie.

Een elektrische schakeling is tot op zekere hoogte te vergelijken met een verwarmingsinstallatie. Inhoud Basisgrootheden... 2 Verwarmingsinstallatie... 3 Elektrische schakelingen... 4 Definities van basisgrootheden... 6 Fysische achtergrond bij deze grootheden... 6 Opgave: Geladen bollen... 7 De wet

Nadere informatie

Repetitie Elektronica (versie A)

Repetitie Elektronica (versie A) Naam: Klas: Repetitie Elektronica (versie A) Opgave 1 In de schakeling hiernaast stelt de stippellijn een spanningsbron voor. De spanningsbron wordt belast met weerstand R L. In het diagram naast de schakeling

Nadere informatie

DEEL 6 Serieschakeling van componenten. 6.1 Doel van de oefening. 6.2 Benodigdheden

DEEL 6 Serieschakeling van componenten. 6.1 Doel van de oefening. 6.2 Benodigdheden Naam: Nr.: Groep: Klas: Datum: DEEL 6 In de vorige oefeningen heb je reeds een A-meter, die een kleine inwendige weerstand bezit, in serie leren schakelen met een gebruiker. Door de schakelstand te veranderen

Nadere informatie

Voorbereiding toelatingsexamen arts/tandarts. Fysica: Elektrodynamica. 25 juli 2015 dr. Brenda Casteleyn

Voorbereiding toelatingsexamen arts/tandarts. Fysica: Elektrodynamica. 25 juli 2015 dr. Brenda Casteleyn Voorbereiding toelatingsexamen arts/tandarts Fysica: Elektrodynamica 25 juli 2015 dr. Brenda Casteleyn Met dank aan: Atheneum van Veurne (http://www.natuurdigitaal.be/geneeskunde/fysica/wiskunde/wiskunde.htm),

Nadere informatie

Inleiding 3hv. Opdracht 1. Statische elektriciteit. Noem drie voorbeelden van hoe je statische elektriciteit kunt opwekken.

Inleiding 3hv. Opdracht 1. Statische elektriciteit. Noem drie voorbeelden van hoe je statische elektriciteit kunt opwekken. Inleiding hv Opdracht Statische elektriciteit Noem drie voorbeelden van hoe je statische elektriciteit kunt opwekken Opdracht Serie- en parallelschakeling Leg van elke schakeling uit ) of het een serie-

Nadere informatie

1821 legt de Duitse wetenschapper Georg Simon Ohm ( 1789 1854 ) de relatie tussen spanning weerstand en stroom vast in de naar hem genoemde wet.

1821 legt de Duitse wetenschapper Georg Simon Ohm ( 1789 1854 ) de relatie tussen spanning weerstand en stroom vast in de naar hem genoemde wet. De wet van Ohm 1821 legt de Duitse wetenschapper Georg Simon Ohm ( 1789 1854 ) de relatie tussen spanning weerstand en stroom vast in de naar hem genoemde wet. Spanning is Stroom keer Weerstand. Hij legt

Nadere informatie

Spanning en sensatie!!! Wat een weerstand!! Elektriciteit. 3HV H3 elektriciteit les.notebook February 13, Elektriciteit 3HV

Spanning en sensatie!!! Wat een weerstand!! Elektriciteit. 3HV H3 elektriciteit les.notebook February 13, Elektriciteit 3HV 3HH3elektriciteitles.notebook February 13, 2016 Spanning en sensatie!!! Elektriciteit Elektriciteit 3H Wat een weerstand!! Spanning en Lading + + + + 3HH3elektriciteitles.notebook February 13, 2016 + +

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Elektrische weerstand

Hoofdstuk 1. Elektrische weerstand Hoofdstuk 1. Elektrische weerstand Alle materialen hebben elektrische weerstand. Soms is de weerstand laag en gaat elektrische stroom er gemakkelijk door. In andere gevallen is de weerstand hoog. Deze

Nadere informatie

Een elektrische schakeling is tot op zekere hoogte te vergelijken met een verwarmingsinstallatie.

Een elektrische schakeling is tot op zekere hoogte te vergelijken met een verwarmingsinstallatie. Inhoud... 2 Basisgrootheden... 2 Verwarmingsinstallatie... 3 Elektrische schakelingen... 4 Definities van basisgrootheden... 6 Fysische achtergrond bij deze grootheden... 6 Opgave: Geladen bollen... 7

Nadere informatie

Rekenen. Grote en kleine getallen

Rekenen. Grote en kleine getallen Rekenen Grote en kleine getallen In de elektrotechniek wordt vaak gewerkt met heel grote en heel kleine getallen. Het is dan niet te doen om die helemaal uit te schrijven. Er wordt dan een aanduiding bijgezet.

Nadere informatie

Elektrische stroomnetwerken

Elektrische stroomnetwerken ntroductieweek Faculteit Bewegings- en evalidatiewetenschappen 25 29 Augustus 2014 Elektrische stroomnetwerken Dr. Pieter Neyskens Monitoraat Wetenschappen pieter.neyskens@wet.kuleuven.be Assistent: Erik

Nadere informatie

12 Elektrische schakelingen

12 Elektrische schakelingen Elektrische schakelingen Onderwerpen: - Stroomsterkte en spanning bij parallel- en serieschakeling - Verangingsweerstand bij parallelschakeling. - Verangingsweerstand bij serieschakeling.. Stroom en spanning

Nadere informatie

Naam: Klas: Repetitie natuurkunde voor havo (versie A) Getoetste stof: elektriciteit 1 t/m 5

Naam: Klas: Repetitie natuurkunde voor havo (versie A) Getoetste stof: elektriciteit 1 t/m 5 Naam: Klas: Repetitie natuurkunde voor havo (versie A) Getoetste stof: elektriciteit 1 t/m 5 OPGAVE 1 Teken hieronder het bijbehorende schakelschema. Geef ook de richting van de elektrische stroom aan.

Nadere informatie

Natuur- en scheikunde 1, elektriciteit, uitwerkingen. Spanning, stroomsterkte, weerstand, vermogen, energie

Natuur- en scheikunde 1, elektriciteit, uitwerkingen. Spanning, stroomsterkte, weerstand, vermogen, energie 4M versie 1 Natuur- en scheikunde 1, elektriciteit, uitwerkingen Werk netjes en nauwkeurig Geef altijd een duidelijke berekening of een verklaring Veel succes, Zan Spanning, stroomsterkte, weerstand, vermogen,

Nadere informatie

Leerling maakte het bord volledig zelf

Leerling maakte het bord volledig zelf 3. Oefeningen en Metingen 3.. Montageoefening Bouw een paneel als volgt: lampvoeten monteren draden van de lampvoeten naar een suikertje verbindingsstuk brengen. Twee verbindingsstukken doorverbinden.

Nadere informatie

INLEIDING. Veel succes

INLEIDING. Veel succes INLEIDING In de eerste hoofdstukken van de cursus meettechnieken verklaren we de oorsprong van elektrische verschijnselen vanuit de bouw van de stof. Zo leer je o.a. wat elektrische stroom en spanning

Nadere informatie

spanning. * Deel het verschil daarvan en deel dat getal door de gewenste stroom om de weerstandswaarde te krijgen.

spanning. * Deel het verschil daarvan en deel dat getal door de gewenste stroom om de weerstandswaarde te krijgen. Weerstand stroombeperking voor LED s Om de stroom door een LED te beperken wordt een weerstand toegepast. Maar hoe hoog moet de waarde van zo n weerstand eigenlijk zijn? In de dagelijkse praktijk wordt

Nadere informatie

Light Emitting Diode. Auteur: René Kok

Light Emitting Diode. Auteur: René Kok Light Emitting Diode. Auteur: René Kok Om zo compleet mogelijk te zijn met betrekking tot LED s en hun toepassingen zou ik ook graag enkele simpele elektrische berekeningen, en enkele begrippen de revue

Nadere informatie

Breadboard voeding 5V / 3,3V

Breadboard voeding 5V / 3,3V www.budgetronics.eu - www.budgetronics.nl - www.budgetronics.com - www.budgetronics.tel Breadboard voeding 5V / 3,3V Een handige breadboard voeding die je project van de juiste spanning voorziet. Het gewenste

Nadere informatie

Programmeren met Arduino

Programmeren met Arduino Programmeren met Arduino Lieve Van Bastelaere Programmeren met Arduino. 1. Werken met een breadboard. a. Wat is een breadboard? Een breadboard is een bord waarop je elektronische schakelingen kunt maken

Nadere informatie

Voorbereiding toelatingsexamen arts/tandarts. Fysica: Elektrodynamica. 4 november Brenda Casteleyn, PhD

Voorbereiding toelatingsexamen arts/tandarts. Fysica: Elektrodynamica. 4 november Brenda Casteleyn, PhD Voorbereiding toelatingsexamen arts/tandarts Fysica: Elektrodynamica 4 november 2017 Brenda Casteleyn, PhD Met dank aan: Atheneum van Veurne, Leen Goyens (http://users.telenet.be/toelating) 1. Inleiding

Nadere informatie

In deze proevenserie gaan we kijken wat elektriciteit is en wat je er mee kunt doen.

In deze proevenserie gaan we kijken wat elektriciteit is en wat je er mee kunt doen. In deze proevenserie gaan we kijken wat elektriciteit is en wat je er mee kunt doen. Als je onderdelen van een stroomkring aan elkaar vastmaakt, noem je dit schakelen of aansluiten. Sommige onderdelen

Nadere informatie

Kleurencode van weerstanden.

Kleurencode van weerstanden. Kleurencode van weerstanden. x1 x2 x3 n t TC R = x1 x2 (x3) 10 n +/- t% +/- TC 1 Kleurencode van weerstanden. R = x1 x2 (x3) 10 n +/- t [%] +/- TC [ppm] x n t TC x n t TC zilver - -2 10 goud - -1 5 Zwart

Nadere informatie

Steven Werbrouck 04-02-2000 Practicum 2: Schakelen van weerstanden

Steven Werbrouck 04-02-2000 Practicum 2: Schakelen van weerstanden Practicum 2: Schakelen van weerstanden 1. Situering Het komt vaak voor dat een bepaalde stroomkring meer dan één weerstand bevat. Men zegt dan dat de weerstanden op een bepaalde manier geschakeld werden.

Nadere informatie

Basis Elektriciteit R = U/I. Gelijkstroom (Direct Current) Batterij of zonnecel; de elektronen stromen allemaal in 1 richting.

Basis Elektriciteit R = U/I. Gelijkstroom (Direct Current) Batterij of zonnecel; de elektronen stromen allemaal in 1 richting. Basis Elektriciteit Gelijkstroom (Direct Current) Wisselstroom (Alternating Current) Gesloten stroomkring (Closed circuit) DC AC Batterij of zonnecel; de elektronen stromen allemaal in 1 richting. Lichtnet;

Nadere informatie

Spanning versus potentiaal

Spanning versus potentiaal Spanning versus potentiaal Opgave: Potentiaal II R1 = 1,00 Ω R2 = 2,00 Ω R3 = 3,00 Ω R4 = 4,00 Ω R5 = 5,00 Ω R6 = 6,00 Ω R7 = 7,00 Ω Het potentiaalverschil tussen twee punten is gelijk aan de spanning

Nadere informatie

Elektrische energie en elektrisch vermogen

Elektrische energie en elektrisch vermogen Elektrische energie en elektrisch vermogen Grootheid Symbool Eenheid Lading Q C: Coulomb Spanning U V: Volt Stroomsterkte I A: Ampère Energie E J: Joule Weerstand R Ω: Ohm Spanning: noodzakelijk om lading

Nadere informatie

Pajottenlandse Radio Amateurs. De multimeter

Pajottenlandse Radio Amateurs. De multimeter Pajottenlandse Radio Amateurs De multimeter ON3BL 05/03/2013 Wat is een multimeter of universeelmeter? Elektronisch meetinstrument waar we de grootheden van de wet van ohm kunnen mee meten Spanning (Volt)

Nadere informatie

Inleiding elektronica Presentatie 1

Inleiding elektronica Presentatie 1 Inleiding elektronica Presentatie 1 2 Versie: 18 augustus 2014 Inleiding Elektronica Presentatie 1 16-9-2013 Praktische Elektronica, talk of the day! 2 1 Doel van deze module Herkennen van de algemene

Nadere informatie

Meetinstrumenten. PEKLY 33, Rue Boussingault _ Paris. Werkboekje behorende bij de software. Naam : Klas: 3, 15, 30, 150, 450 1,5 2

Meetinstrumenten. PEKLY 33, Rue Boussingault _ Paris. Werkboekje behorende bij de software. Naam : Klas: 3, 15, 30, 150, 450 1,5 2 Meetinstrumenten. 3, 1, 3, 1, 4 1,.1 Hz 4 o +1...+ o C PEKLY 33, Rue Boussingault _ Paris Werkboekje behorende bij de software. Naam : Klas: Figuur 1 Figuur - H.O.Boorsma. http://www.edutechsoft.nl/ 1

Nadere informatie

Een elektrische schakeling is tot op zekere hoogte te vergelijken met een verwarmingsinstallatie.

Een elektrische schakeling is tot op zekere hoogte te vergelijken met een verwarmingsinstallatie. Inhoud Basisgrootheden... 2 Verwarmingsinstallatie... 3 Elektrische schakelingen... 4 Definities van basisgrootheden... 6 Fysische achtergrond bij deze grootheden... 6 Opgave: Geladen bollen... 7 De wet

Nadere informatie

Elektrische netwerken

Elektrische netwerken Deel 1: de basis H1 - H4: basisbegrippen gelijkspanning Opgaven bij hoofdstuk 1... 1 Opgaven bij hoofdstuk 2... 2 Opgaven bij hoofdstuk 3... 4 Opgaven bij hoofdstuk 4... 7 H5 - H8: basisbegrippen wisselspanning

Nadere informatie

Hoe kun je de weerstand van voorwerpen vergelijken en bepalen?

Hoe kun je de weerstand van voorwerpen vergelijken en bepalen? werkblad experiment 4.5 en 5.4 (aangepast) naam:. klas: samen met: Hoe kun je de weerstand van voorwerpen vergelijken en bepalen? De weerstand R van een voorwerp is te bepalen als men de stroomsterkte

Nadere informatie

Gemengde schakelingen

Gemengde schakelingen Gemengde schakelingen We hebben in vorige lessen de serieschakeling en de parallelschakeling behandeld. Veel schakelingen zijn een combinatie van de serieschakeling en de parallelschakeling. Dat noemen

Nadere informatie

-Zoek de eventuele benodigde gegevens op in het tabellenboek. -De moeilijkere opgaven hebben een rood opgavenummer.

-Zoek de eventuele benodigde gegevens op in het tabellenboek. -De moeilijkere opgaven hebben een rood opgavenummer. Extra opgaven hoofdstuk 7 -Zoek de eventuele benodigde gegevens op in het tabellenboek. -De moeilijkere opgaven hebben een rood opgavenummer. Gebruik eventueel gegevens uit tabellenboek. Opgave 7.1 Door

Nadere informatie

Examenopgaven VMBO-KB 2003

Examenopgaven VMBO-KB 2003 Examenopgaven VMBO-KB 2003 tijdvak 1 maandag 19 mei 9.00-11.00 uur ELEKTROTECHNIEK CSE KB Het gebruik van de formulelijst is toegestaan. Dit examen bestaat uit 50 vragen. Voor dit examen zijn maximaal

Nadere informatie

Impedantie V I V R R Z R

Impedantie V I V R R Z R Impedantie Impedantie (Z) betekent: wisselstroom-weerstand. De eenheid is (met als gelijkstroom-weerstand) Ohm. De weerstand geeft aan hoe goed de stroom wordt tegengehouden. We kennen de formules I R

Nadere informatie

Van Dijk Educatie Parallelschakeling 2063NGQ0571. Kenteq Leermiddelen. copyright Kenteq

Van Dijk Educatie Parallelschakeling 2063NGQ0571. Kenteq Leermiddelen. copyright Kenteq Parallelschakeling 2063NGQ0571 Kenteq Leermiddelen copyright Kenteq Inhoudsopgave 1 Parallelschakeling 5 1.1 Inleiding 5 1.2 Doelen 5 1.3 Parallelschakeling 6 1.4 Shuntweerstand 21 1.5 Samenvatting 24

Nadere informatie

Rekenkunde, eenheden en formules voor HAREC. 10 april 2015 presentator : ON5PDV, Paul

Rekenkunde, eenheden en formules voor HAREC. 10 april 2015 presentator : ON5PDV, Paul Rekenkunde, eenheden en formules voor HAREC 10 april 2015 presentator : ON5PDV, Paul Vooraf : expectation management 1. Verwachtingen van deze presentatie (inhoud, diepgang) U = R= R. I = 8 Ω. 0,5 A =

Nadere informatie

LABO. Elektriciteit OPGAVE: De cos phi -meter Meten van vermogen in éénfase kringen. Totaal :.../20. .../.../ Datum van afgifte:

LABO. Elektriciteit OPGAVE: De cos phi -meter Meten van vermogen in éénfase kringen. Totaal :.../20. .../.../ Datum van afgifte: LABO Elektriciteit OPGAVE: De cos phi -meter Meten van vermogen in éénfase kringen Datum van opgave:.../.../ Datum van afgifte: Verslag nr. : 7 Leerling: Assistenten: Klas: 3.1 EIT.../.../ Evaluatie :.../10

Nadere informatie

Eenheden. In het dagelijks leven maken we van talloze termen gebruik, waarvan we ons de werkelijke herkomst eigenlijk niet goed realiseren.

Eenheden. In het dagelijks leven maken we van talloze termen gebruik, waarvan we ons de werkelijke herkomst eigenlijk niet goed realiseren. Eenheden In het dagelijks leven maken we van talloze termen gebruik, waarvan we ons de werkelijke herkomst eigenlijk niet goed realiseren. Hoe we grote getallen klein maken Als we naar de groenteboer gaan

Nadere informatie

Lessen in Elektriciteit

Lessen in Elektriciteit Lessen in Elektriciteit Door: Gaby Sondagh en Isabel Duin Eckartcollege Tegenwoordig kunnen we niet zonder elektriciteit. Het licht in de klas, de computers waar je op werkt en allerlei andere apparaten

Nadere informatie

Een elektrische schakeling is tot op zekere hoogte te vergelijken met een verwarmingsinstallatie.

Een elektrische schakeling is tot op zekere hoogte te vergelijken met een verwarmingsinstallatie. Inhoud... 2 Basisgrootheden... 2 Verwarmingsinstallatie... 3 Elektrische schakelingen... 4 Definities van basisgrootheden... 6 Fysische achtergrond bij deze grootheden... 6 Opgave: Geladen bollen... 7

Nadere informatie

Elektriciteit Inhoud. Elektriciteit demonstraties

Elektriciteit Inhoud. Elektriciteit demonstraties Elektriciteit Inhoud Inleiding : Deze les Spanning: Wat is dat, hoe komt dat? Stroom(sterkte) : Wat is dat, hoe komt dat? Practicum: (I,)-diagram van een lampje en een weerstand Weerstand : Wet van Ohm

Nadere informatie

AT-142 EPD Basis 1. Zelfstudie en huiswerk 10-08

AT-142 EPD Basis 1. Zelfstudie en huiswerk 10-08 AT-142 EPD Basis 1 Zelfstudie en huiswerk 10-08 2 Inhoud INTRODUCTIE 3 DOELSTELLINGEN 4 ELEKTRISCH METEN 5 SPANNING METEN 6 STROOM METEN 7 WEERSTAND METEN 9 BASISSCHAKELINGEN 10 ELEKTRISCH VERMOGEN 11

Nadere informatie

Vermogen. Student booklet

Vermogen. Student booklet Vermogen Student booklet Vermogen - INDEX - 2006-04-06-16:56 Vermogen Elektrisch vermogen is enigszins vergelijkbaar met de lucht die u inademt: u denkt er niet echt over na, totdat er geen lucht meer

Nadere informatie

Bij een uitwendige weerstand van 10 is dat vermogen 10

Bij een uitwendige weerstand van 10 is dat vermogen 10 Elektriciteitsleer Inwendige weerstand Een batterij heeft een bronspanning van 1,5 V en een inwendige weerstand van 3,0. a. Teken de grafiek van de klemspanning als functie van de stroomsterkte. Let er

Nadere informatie

Hand-out Introductieworkshop LED programmeren

Hand-out Introductieworkshop LED programmeren Hand-out Introductieworkshop LED programmeren Inleiding Deze hand-out is bedoeld als naslag voor de introductie workshop LED programmeren. In deze handout vind je de uitleg over LEDs, Arduino s en LED

Nadere informatie

Onderwijs op maat voor uitdaging en motivering Enkel 1

Onderwijs op maat voor uitdaging en motivering Enkel 1 Uitleg: Rekenen met Elektriciteit Een spanning ontstaat door ladingverschil. (verschil in elektronen tussen polen) Een stroom loopt als er een gesloten stroomkring is. (aantal elektronen per seconde) Weerstand

Nadere informatie

5 Weerstand. 5.1 Introductie

5 Weerstand. 5.1 Introductie 5 Weerstand 5.1 Introductie I n l e i d i n g In deze paragraaf ga je verschillende soorten weerstanden bestuderen waarvan je de weerstandswaarde kunt variëren. De weerstand van een metaaldraad blijkt

Nadere informatie

Inhoud 114950 Elektriciteitskwesties 2

Inhoud 114950 Elektriciteitskwesties 2 Pagina 1 Inhoud 114950 Elektriciteitskwesties 2 Werkblad 1 - schakelsymbolen 3 Werkblad 2 - Geleiders 6 Werkblad 3 - Weerstanden 8 Werkblad 4 - Serie en parallel 10 Werkblad 5 - Stroom meten 12 Werkblad

Nadere informatie

Herhalingsantwoorden Novice -Cursus LES 1 t/m 3 i.p.v. LES 4

Herhalingsantwoorden Novice -Cursus LES 1 t/m 3 i.p.v. LES 4 Wet van Ohm: Hoe luid de wet van Ohm: Spanning is U in Volt: V Stroom is I in Ampère: A Weerstand is R in Ohm: Ω U = I x R I = U/R R = U/I De spanning: aangeduid met het symbool U en uitgedrukt in de eenheid

Nadere informatie

E e n i n t r o d u c t i e in praktische electronica.

E e n i n t r o d u c t i e in praktische electronica. 9 9 1. 1 0 3 E e n i n t r o d u c t i e in praktische electronica. Vantek Electronica Kits Handleiding/Opdrachtenboek. N. B. De OPITEC bouwpakketten zijn gericht op het onderwijs. 1 HOE U AAN DE SLAG

Nadere informatie

Stroom uit batterijen

Stroom uit batterijen 00-Spanning WHO S3-HV 24-01-2005 12:01 Pagina 5 2 Stroom uit batterijen Je hebt gezien, dat je eigen gebouwde vruchtbatterij niet veel stroom levert. Zo n batterij past ook slecht in een diskman of MP3-speler...

Nadere informatie

Onderwijs op maat voor uitdaging en motivering

Onderwijs op maat voor uitdaging en motivering Uitleg: Rekenen met Elektriciteit zegt iets over hoeveel energie het apparaat gaat gebruiken als deze 1s aan staat. Een spanning ontstaat door ladingverschil. (verschil in elektronen tussen polen) Een

Nadere informatie

Onderwijs op maat voor uitdaging en motivering

Onderwijs op maat voor uitdaging en motivering Uitleg: Rekenen met Elektriciteit zegt iets over hoeveel energie het apparaat gaat gebruiken als deze 1s aan staat. Een spanning ontstaat door ladingverschil. (verschil in elektronen tussen polen) Een

Nadere informatie

Elektronica. Voorvoegsels van eenheden. Schakeling van een simpele audioversterker met een opamp

Elektronica. Voorvoegsels van eenheden. Schakeling van een simpele audioversterker met een opamp Elektronica 1 Spanningsbronnen 2 Weerstanden en diodes in de elektronica 3 Spanningsdeler, potentiaal, opamp 4 Stroomsterkte en lading; condensator 5 Het op- en ontladen van een condensator 6 De 555 timer

Nadere informatie

VWO Module E1 Elektrische schakelingen

VWO Module E1 Elektrische schakelingen VWO Module E1 Elektrische schakelingen Bouw de schakelingen voor een elektrische auto. Naam: V WO Module E1 P agina 1 38 Titel: Auteur: Eigenfrequentie, VWO module E1: Elektrische schakelingen Simon de

Nadere informatie

Men schakelt nu twee identieke van deze elementen in serie (zie Figuur 3).

Men schakelt nu twee identieke van deze elementen in serie (zie Figuur 3). jaar: 1989 nummer: 09 Men heeft een elektrisch schakelelement waarvan we het symbool weergeven in figuur 1. De (I,U) karakteristiek van dit element is weergegeven in de nevenstaande grafiek van figuur

Nadere informatie

Parallelle poort interface.

Parallelle poort interface. Parallelle poort interface. Bouwbeschrijving kant en klare PCB interface met LUMI led s. Naam : Klas: 2008-2009 EduTechSoft Pagina 2 van 8 Inleiding. Deze bouwbeschrijving hoort bij het project Digitale

Nadere informatie

Weerstand kleurcodes lezen. Condensator coderingen lezen. Elektronica symbolen leren herkennen

Weerstand kleurcodes lezen. Condensator coderingen lezen. Elektronica symbolen leren herkennen www.budgetronics.eu www.budgetronics.nl www.budgetronics.com www.budgetronics.tel Weerstand kleurcodes lezen Condensator coderingen lezen Elektronica symbolen leren herkennen www.budgetronics.eu 1 WEERSTAND

Nadere informatie

Uitwerkingen Hoofdstuk 2 - deel 2

Uitwerkingen Hoofdstuk 2 - deel 2 Uitwerkingen Hoofdstuk 2 - deel 2 4 VWO 2.6 Serie en parallel 51. Vervanging 52. Bij de winkelstraat zijn de lampen parallel geschakeld en bij de kandelaar in serie. 53. Voorbeeld: Serie De stroom moet

Nadere informatie

Flashing Eye Robot! Knipperlicht Circuit! Clubjesmiddag 18 Mar Adam Dorrell

Flashing Eye Robot! Knipperlicht Circuit! Clubjesmiddag 18 Mar Adam Dorrell NL Flashing Eye Robot! Knipperlicht Circuit! Clubjesmiddag 18 Mar 2014 Adam Dorrell Agenda Maak een "Flitsende Robot" We maken gebruik van elementaire elektronische schakeling jullie leren hoe het werkt

Nadere informatie

4.2 Het instapprobleem Een roodgloeiende metaaldraad onderdompelen in water

4.2 Het instapprobleem Een roodgloeiende metaaldraad onderdompelen in water 4 Elektrische energie 4.1 Introductie Inleiding Het hoofdstuk gaat over het goed en veilig functioneren van elektrische schakelingen en over wetmatigheden die gelden voor elektrische schakelingen. Je hebt

Nadere informatie

Examenopgaven VMBO-KB 2004

Examenopgaven VMBO-KB 2004 Examenopgaven VMBO-KB 2004 tijdvak 1 maandag 24 mei 9.00-11.00 uur ELEKTROTECHNIEK CSE KB Gebruik waar nodig de bijlage formulelijst. Dit examen bestaat uit 50 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 60

Nadere informatie

We kunnen nu met deze kabel de spanning meten door de kabel parallel te schakelen op bv het LEGO zonnepaneel, de LEGO condensator of de LEGO motor.

We kunnen nu met deze kabel de spanning meten door de kabel parallel te schakelen op bv het LEGO zonnepaneel, de LEGO condensator of de LEGO motor. Metingen met LEGO zonnepaneel en condensator In mei zullen we LEGO autootjes een circuit laten afleggen waarbij we gebruik maken van groene energie. Ik heb gekozen om zonne-energie te gebruiken en omdat

Nadere informatie

Henks Reparatie Werkplaats - Van IJsendijkstraat 152-1442LC - Purmerend - www.hksservices.nl. Bedienings display

Henks Reparatie Werkplaats - Van IJsendijkstraat 152-1442LC - Purmerend - www.hksservices.nl. Bedienings display Bedienings display T4 koelkast storing zoeken Dit artikel omschrijft het fout zoeken en om de juiste diagnose te stellen als de koelkast problemen geeft. Het betreft de volgende modellen. Compressor type

Nadere informatie

Aanwijzingen. Figuur 1 LDR (NORP12) Weerstand - lichtsterkte grafiek (Let op: Logaritmische schaal) Nakijkmodel

Aanwijzingen. Figuur 1 LDR (NORP12) Weerstand - lichtsterkte grafiek (Let op: Logaritmische schaal) Nakijkmodel Rotterdam Academy Tentamenvoorblad Naam: Studentnr.: Groep/klas: Tentamen voor de: Arts en Crafts Officemanagement Opleiding(en): Engineering Maintenance & Mechanic Ondernemen Pedagogisch-Educatief Mw

Nadere informatie

Elektrotechniek voor Dummies

Elektrotechniek voor Dummies Elektrotechniek voor Dummies Het programma Spoedcursus Elektrotechniek voor dummies Spanning/stroom Vermogen Weerstand (Resistantie) Wet van Ohm Serie/Parallel AC-DC Multimeter Componenten Weerstand Draadweerstand

Nadere informatie

N Lichtkast. Werkblad. Bijpassende werkbladen kunt u gratis downloaden

N Lichtkast. Werkblad. Bijpassende werkbladen kunt u gratis downloaden Lichtkast Werkblad Bijpassende werkbladen kunt u gratis downloaden www.aduis.com Naam: Groep/ klas: Inhoud: Gereedschap: 1 Weerstand R1... 1,8 kohm (bruin-grijs-rood-goud) Potlood, liniaal 1 Potentiometer

Nadere informatie

HANDLEIDING MULTIMETER MET AUTOMATISCHE BEREIKKEUZE MODEL TT 201

HANDLEIDING MULTIMETER MET AUTOMATISCHE BEREIKKEUZE MODEL TT 201 HANDLEIDING MULTIMETER MET AUTOMATISCHE BEREIKKEUZE MODEL TT 201 INHOUDSTAFEL Pagina Veiligheidstips 3 Veiligheidssymbolen 4 Functietoetsen en aansluitklemmen 5 Symbolen en aanduidingen 5 Specificaties

Nadere informatie

Basisregels voor de stroomverzorging in miniaturen!!!!!!!!!!!

Basisregels voor de stroomverzorging in miniaturen!!!!!!!!!!! Basisregels voor de stroomverzorging in miniaturen!!!!!!!!!!! Bij vele gesprekken met modelbouwvrienden heb ik vastgesteld dat er weinig bekend is over de grondregels van de elektrotechniek. Daarom wil

Nadere informatie

NETWERKEN EN DE WETTEN VAN KIRCHHOFF

NETWERKEN EN DE WETTEN VAN KIRCHHOFF NETWERKEN EN DE WETTEN VN KIRCHHOFF 1. Doelstelling van de proef Het doel van deze proef is het bepalen van de klemspanning van een spanningsbron, de waarden van de beveiligingsweerstanden en de inwendige

Nadere informatie

Opgave 1 Er zijn twee soorten lading namelijk positieve en negatieve lading.

Opgave 1 Er zijn twee soorten lading namelijk positieve en negatieve lading. itwerkingen Opgave Er zijn twee soorten lading namelijk positieve en negatieve lading. Opgave 2 Een geleider kan de elektrische stroom goed geleiden. Metalen, zout water, grafiet. c. Een isolator kan de

Nadere informatie

Deel 1: Metingen Bouw achtereenvolgens de onderstaande schakelingen en meet de klemspanning en de stroomsterkte. VOORKOM STEEDS KORTSLUITING!!

Deel 1: Metingen Bouw achtereenvolgens de onderstaande schakelingen en meet de klemspanning en de stroomsterkte. VOORKOM STEEDS KORTSLUITING!! Practicum elektronica: Spanningsbron Benodigdheden: Niet-gestabiliseerde voeding of batterij, 2 multimeters, 5 weerstanden van 56 Ω (5 W), 5 snoeren, krokodillenklemmen. Deel : Metingen Bouw achtereenvolgens

Nadere informatie

Toets 1 IEEE, Modules 1 en 2, Versie 1

Toets 1 IEEE, Modules 1 en 2, Versie 1 Toets 1 IEEE, Modules 1 en 2, Versie 1 Datum: 16 september 2009 Tijd: 10:45 12:45 (120 minuten) Het gebruik van een rekenmachine is niet toegestaan. Deze toets telt 8 opgaven en een bonusopgave Werk systematisch

Nadere informatie

Elektrische stroomkring. Student booklet

Elektrische stroomkring. Student booklet Elektrische stroomkring Student booklet Elektrische stroomkring - INDEX - 2006-04-06-17:02 Elektrische stroomkring In deze module wordt uitgelegd wat een elektrische stroomkring is en wat parallel- en

Nadere informatie

Hoofdstuk 4 Het schakelen van weerstanden.

Hoofdstuk 4 Het schakelen van weerstanden. Hoofdstuk 4 Het schakelen van weerstanden.. Doel. Het is de bedoeling een grote schakeling met weerstanden te vervangen door één equivalente weerstand. Een equivalente schakeling betekent dat een buitenstaander

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING ZELFINSTELLENDE MULTIMETER HU201

GEBRUIKSAANWIJZING ZELFINSTELLENDE MULTIMETER HU201 GEBRUIKSAANWIJZING ZELFINSTELLENDE MULTIMETER HU201 INHOUDSTAFEL Veiligheidsinstructies Veiligheidssymbolen Bediening en contactbussen Symbolen en afkortingen Specificaties Batterijen plaatsen Gebruiksinstructies

Nadere informatie

Windmolenpark Houten. Project nask & techniek Leerjaar 2 havo/atheneum College de Heemlanden, Houten. Namen: Klas:

Windmolenpark Houten. Project nask & techniek Leerjaar 2 havo/atheneum College de Heemlanden, Houten. Namen: Klas: Namen: Klas: Windmolenpark Houten Project nask & techniek Leerjaar 2 havo/atheneum College de Heemlanden, Houten Ontwikkeld door: Geert Veenstra Gerard Visker Inhoud Probleem en hoofdopdracht Blz 3 Samenwerking

Nadere informatie

Elektronica. Voorvoegsels van eenheden. Schakeling van een simpele audioversterker met een opamp

Elektronica. Voorvoegsels van eenheden. Schakeling van een simpele audioversterker met een opamp Elektronica 1 Spanningsbronnen 2 Weerstanden en diodes 3 IC, opamp, spanningsdeler 4 Stroomsterkte en lading; condensator 5 Een condensator op- en ontladen 6 De 555 timer 7 Het frequentieafhankelijke gedrag

Nadere informatie

De condensator en energie

De condensator en energie De condensator en energie Belangrijkste onderdelen in de proeven De LEGO-condensator De condensator heeft een capaciteit van 1 Farad en is beschermd tegen een overbelasting tot 18 Volt. Wanneer de condensator

Nadere informatie

Inhoudsopgave Schakelen van luidsprekers

Inhoudsopgave Schakelen van luidsprekers Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Inleiding...3 Vermogen...3 Impedantie...3 Serieschakeling van luidsprekers...4...4...4...4 Voorbeeld...4 Parallelschakeling van luidsprekers...4...4...4...4 Voorbeeld...5

Nadere informatie

DVM830L -- Digitale Mini Multimeter

DVM830L -- Digitale Mini Multimeter 1. Beschrijving -- Digitale Mini Multimeter De is een compacte multimeter met een 3 ½ digit LCD. Met dit apparaat kunt u AC en DC spanning, DC stroom, weerstanden, diodes en transistors meten. Het apparaat

Nadere informatie