Van Dijk Educatie Parallelschakeling 2063NGQ0571. Kenteq Leermiddelen. copyright Kenteq

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Van Dijk Educatie Parallelschakeling 2063NGQ0571. Kenteq Leermiddelen. copyright Kenteq"

Transcriptie

1 Parallelschakeling 2063NGQ0571 Kenteq Leermiddelen copyright Kenteq

2

3 Inhoudsopgave 1 Parallelschakeling Inleiding Doelen Parallelschakeling Shuntweerstand Samenvatting 24 2 Index 25 3

4

5 1 Parallelschakeling 1.1 Inleiding Verbruikstoestellen kunnen op verschillende manieren worden geschakeld. Eén van de mogelijkheden is dat toestellen allemaal worden aangesloten tussen fase en nul (bij gelijkspanningen tussen + en ). Alle toestellen zijn op dezelfde manier aangesloten. Dit noemen we parallel geschakeld. Om het gedrag van elektriciteit in de dagelijkse beroepspraktijk goed te begrijpen is het belangrijk dat je de kenmerken van een parallelschakeling kent. Een voorbeeld is de huisinstallatie. In een huisinstallatie zijn alle verbruikstoestellen immers apart aangesloten. De wet van Ohm moet je hier toepassen. L1 U M enz. N Afb. 1 In een huisinstallatie zijn alle verbruikstoestellen apart aangesloten 1.2 Doelen Als je dit leerobject hebt doorgewerkt dan kun je: kenmerken noemen van een parallelschakeling met betrekking tot spanning, stroom en weerstand praktische toepassingen van parallelschakelingen noemen spanning, deelstromen en vervangingsweerstanden van een parallelschakeling berekenen het begrip shuntweerstand omschrijven en de toepassingen noemen berekeningen met shuntweerstanden uitvoeren. frame = massa koplamplicht achterlicht geïsoleerde koperdraad Afb. 2 Praktische toepassing van een parallelschakeling,... fietslampjes 5

6 1.3 Parallelschakeling Spanningen Bij een parallelschakeling zijn de toestellen tussen de fase en de nul aangesloten. In een huisinstallatie branden dus alle lampen en werken alle toestellen op dezelfde spanning (230 V). Schakelen we een lamp uit, dan blijft de spanning op de andere lampen 230 V (de totale spanning, U). Bij de parallelschakeling geldt: De spanning over de weerstanden is gelijk. De spanning over de weerstanden is gelijk aan de totale spanning. In afbeelding 3 zijn drie weerstanden parallel geschakeld op een gelijkspanningsbron. + U R 1 R 2 R 3 Afb. 3 Drie weerstanden parallel geschakeld op een gelijkspanningsbron In afbeelding 4 zien we hoe drie lampen parallel zijn aangesloten op een wisselspanning van 230 V. U = 230 V E1 E2 E3 Afb. 4 Drie lampen parallel aangesloten op een wisselspanning van 230 V 6 Parallelschakeling

7 Opgaven 1. Teken vier weerstanden die parallel geschakeld zijn. 2. Teken vier verwarmingstoestellen die parallel geschakeld zijn. 3. Teken het schema van de parallelschakeling van een voltmeter, een gloeilamp, een weerstand en een verwarmingselement. 4. We meten in een lokaal de spanning van een viertal wandcontactdozen. De spanning die we meten is bij elke wandcontactdoos 226,5 V. Hoe zijn de wandcontactdozen geschakeld? 5. Door een spanningsstijging wordt de spanning op een wandcontactdoos verhoogd van 230 naar 240 V. Hoe groot is de spanning op de andere wandcontactdozen? 7

8 Stromen In afbeelding 5 zien we drie parallel geschakelde weerstanden. I tot A B + U I 1 I 2 I 3 R 1 R 2 R 3 Afb. 5 Parallelschakeling van drie weerstanden De totale stroom, dus de stroom die uit de voedingsbron komt, is 9 A. De stroom door weerstand R1 is 4 A, de stroom door weerstand R2 is 3 A en de stroom door weerstand R3 bedraagt 2 A. De stroom in iedere afzonderlijke weerstand wordt geleverd door de voedingsbron. De stroom die de voedingsbron levert, is dus gelijk aan de som van de deelstromen. In ons voorbeeld is dus: Itot = I1 + I2 + I3 9 = We tekenen nu de drie weerstanden volgens afbeelding 6. I = 9 A tot A I 1 = 4 A I 2 = 3 A I 3 = 2 A + U R 1 R 2 R 3 B Afb. 6 Parallelschakeling van drie weerstanden met knooppunt A en B 8 Parallelschakeling

9 De leidingen van de voeding en de weerstanden komen bij elkaar in het knooppunt A. Naar het knooppunt toe loopt een stroom van 9 A en van het knooppunt af loopt een stroom van = 9 A. Hieruit volgt de 1e wet van Kirchhoff: De totale stroom naar het knooppunt toe is gelijk aan de totale stroom die van het knooppunt af loopt. In een parallelschakeling is de som van alle deelstromen gelijk aan de totale stroom. Vergelijk deze stelling met afbeelding 6. De stromen naar het knooppunt toe noemen we vaak positief. Dus +I. De stromen van het knooppunt af worden vaak negatief genoemd. Dus I. Als we de stromen allemaal bij elkaar optellen en rekening houden met de richting krijgen we: = 0. Dus volgens de 1e wet van Kirchhoff is in een knooppunt van geleiders de algebraïsche som van alle stromen gelijk aan nul. Σ I = 0 Σ (spreek uit sigma ) betekent de algebraïsche som van. We gaan nu enkele waarden aan afbeelding 5 toevoegen: U = 36 V R1 = 9 Ω R2 = 12 Ω R3 = 18 Ω We gaan nu de stroom door iedere weerstand uitrekenen met behulp van de wet van Ohm. De spanning over elke weerstand is gelijk aan de voedingsspanning, dus U = 36 V. I 1 U 36 = = = 4 A R 9 1 I 2 U 36 = = = 3 A R 12 2 I 3 U 36 = = = 2 A R 18 3 We zien dat de berekende waarden van de stromen overeenkomen met de gegeven waarden. 9

10 Opgaven 1. Twee weerstanden R1 = 50 Ω en R2 = 100 Ω zijn parallel op 230 V aangesloten. Bereken de stroom I1 door R1, de stroom I2 door R2 en Itot. 2. Drie weerstanden zijn parallel geschakeld op een spanning van 60 V. R1 = 2,2 kω R2 = 5,6 kω R3 = 3,3 kω Hoe groot zijn de stromen I1, I2, en I3 in de weerstanden en hoe groot is de totale stroom Itot? 3. In afbeelding 7 is I1 = 3 A I2 = 4 A I 3 I 4 I 2 I3 I 1 = 5 A Afb. 7 4 stromen in een knooppunt Bereken I4. 4. Een huisinstallatie bestaat uit drie eindgroepen. De netspanning is 230 V. Eindgroep één wordt belast met 46 Ω, eindgroep twee heeft een belasting van 57,5 Ω en eindgroep drie heeft een belasting van 23 Ω. Hoe groot is de stroom die het energiebedrijf totaal moet leveren? 10 Parallelschakeling

11 Vervangingsweerstand Aan de hand van afbeelding 8a en afbeelding 8b gaan we de vervangingsweerstand (Rv) van een aantal parallel geschakelde weerstanden op drie manieren berekenen. + I tot A I 2 I 1 I 3 U R 1 R R 3 I tot B a + I tot A U R v I tot b B Afb. 8 Afbeelding b is het vervangingsschema van afbeelding a 11

12 Manier 1 Voor het knooppunt A in afbeelding 8a geldt volgens de 1e wet van Kirchhoff: Itot = I1 + I2 + I3 Volgens de wet van Ohm geldt voor elke weerstand: I = U --- R Dat geeft: U U U U = R R R R v Links en rechts van het = teken delen door U geeft de formule voor het parallelschakelen van weerstanden = R R R R v of in het algemeen: = R R R R v 1 2 p (Vervangingsweerstand berekenen, eerste manier.) Manier 1 kunnen we altijd toepassen. We moeten alleen niet vergeten de uitkomst uit deze vergelijking nog een keer om te keren. We willen immers Rv berekenen en niet; R v Dus moeten we nog een keer delen. Dit kunnen we simpelweg doen door de breuk om te draaien of met onze rekenmachine door op de 1/X of x-1 toets te drukken. 12 Parallelschakeling

13 Manier 2 Schakelen we slechts twee (ongelijke) weerstanden R1 en R2 parallel dan kunnen we schrijven: R v 1 = R R 2 Om deze breuken te kunnen optellen moeten we ze eerst gelijknamig maken. We moeten dan teller en noemer met hetzelfde getal vermenigvuldigen. In dit geval maken we de noemers van de twee breuken R1 R2. We krijgen dan de volgende berekening: R v 1 = R 1 R R 2 R 1 1 R + R R 2 R = R 1 R 2 of: R R 1 2 R v = R + R 1 2 (Vervangingsweerstand berekenen, tweede manier.) Manier 2 kunnen we alleen toepassen bij twee parallelle weerstanden. Manier 3 Als we gelijke weerstanden parallelschakelen, dan is de vervangingsweerstand gelijk aan één van die weerstanden gedeeld door het aantal weerstanden. R 1 R = v n (Vervangingsweerstand berekenen, derde manier.) n = het aantal R1 = één van de weerstanden, dus we kunnen gewoon de eerste kiezen Manier 3 kunnen we alleen toepassen bij gelijke parallelle weerstanden. We zullen het voorgaande aan de hand van een voorbeeld nader toelichten. 13

14 Voorbeeld 1 Gegeven: Het schema volgens afbeelding 8a en verder nog R1 = 20 Ω, R2 = 30 Ω, R3 = 60 Ω en U = 120 V. Gevraagd: a. Bereken de stromen I1; I2; I3 en Itot. b. Bereken de vervangingsweerstand Rv op twee manieren. 14 Parallelschakeling

15 Oplossing: a. Volgens de wet van Ohm geldt: I 1 U 120 V = = = 6 A R 20 Ω 1 I 2 U 120 V = = = 4 A R 30 Ω 2 I 3 U 120 V = = = 2 A R 60 Ω 3 Volgens de 1e wet van Kirchhoff geldt: Itot = I1 + I2 + I3 = 6 A + 4 A + 2 A = 12 A b. R v U 120 V = = = 10 Ω I 12 A tot (zie afbeelding 8b). Controle: = = = R R R R 20 Ω 30 Ω 60 Ω v Ω Om de breuken te kunnen optellen moeten we ze eerst gelijknamig maken. We moeten dan teller en noemer met hetzelfde getal vermenigvuldigen. In dit voorbeeld maken we de noemers van de drie breuken gelijk aan zestig. We krijgen dan de volgende berekening: = R 20 Ω Ω Ω v = = R 60 Ω 60 Ω 60 Ω 60 Ω v of: R v 60 Ω = = 10 Ω 6 Uit dit voorbeeld volgt als eigenschap van de parallelschakeling: Bij parallel geschakelde weerstanden is de vervangingsweerstand altijd kleiner dan de kleinste parallel geschakelde weerstand. 15

16 Opgaven 1. Vier gloeilampen nemen elk 0,2 A op bij een netspanning van 230 V. Hoe groot is de vervangingsweerstand? 2. In afbeelding 9 is een gedeelte van een printplaat getekend. + 5 V I 1 I 2 R 1 R 2 0 R 3 R 4 I 3 I 4 Afb. 9 Parallelschakeling van 4 weerstanden De stromen zijn: I1 = 7,35 ma; I2 = 4,17 ma; I3 = 2,27 ma en I4 = 1,28 ma. Bereken de afzonderlijke weerstanden en de vervangingsweerstand. 3. In een elektrische kachel zijn vier gelijke verwarmingselementen parallel geschakeld en aangesloten op 400 V. De totale stroomsterkte is 10 A. Bereken de vervangingsweerstand en de weerstand van één verwarmingselement. 16 Parallelschakeling

17 4. In een knooppunt komen zes stromen samen. De stromen I1 = 5 A, I3 = 8 A en I4 = 12 A gaan naar het knooppunt toe. De stromen I2 = 6 A en I5 = 9 A gaan van het knooppunt af. Hoe groot is de stroom I6 en hoe is zijn richting ten opzichte van het knooppunt? 5. Drie weerstanden R1 = 2,2 kω, R2 = 4,4 kω en R3 = 8,8 kω zijn parallel aangesloten. Bereken de vervangingsweerstand. 6. Vier weerstanden R1 = 12 kω, R2 = 22 kω, R3 = 56 kω en R4 = 34 kω staan parallel geschakeld. Hoe groot is de vervangingsweerstand? Parallelschakelen van draden Een weerstand van een geleider hangt af van: de lengte l de doorsnede A de materiaalsoort ρ (soortelijke weerstand) 17

18 In formulevorm: R = l ρ A Iedere weerstand bestaat dus uit een bepaald soort draad of materiaal van een bepaalde lengte en een bepaalde doorsnede. Als we weerstanden parallelschakelen dan leggen we als het ware draden naast elkaar. R 1 R 2 R v R 3 R 4 a b Afb. 10 b is het vervangingsschema van a (parallel geschakelde draden) Wanneer we twee leidingen parallelschakelen wordt de totale doorsnede daarmee groter. De weerstand van een leiding is omgekeerd evenredig met de doorsnede, dus de totale weerstand van de parallel geschakelde leidingen wordt kleiner. Opgaven 1. Twee leidingen met elk een weerstand van 0,5 Ω worden parallel geschakeld. Hoe groot is de vervangingsweerstand Rv? 2. Vier koperdraden met een aderdoorsnede van 1,5 mm2 worden parallel geschakeld. De lengte van één draad is 25 m. Hoe groot is de vervangingsweerstand van de parallel geschakelde koperdraden (ρ = 0,0175 x 10-6 Ωm)? 18 Parallelschakeling

19 Berekeningen met weerstanden In de schakeling van afbeelding 11 wordt met de ohmmeter de vervangingsweerstand bepaald. Die is 20 Ω. Ω R 1 60 Ω R 2 R 3 90 Ω Afb. 11 Met de ohmmeter wordt de vervangingsweerstand gemeten Van weerstand R2 is door oververhitting de kleurcode niet meer te zien. De andere weerstanden zijn: R1 = 60 Ω en R3 = 90 Ω. Met de formule voor de vervangingsweerstand is nu de waarde van R2 te berekenen = R R R R v We vullen de bekende gegevens in: = Ω 60 Ω R 90 Ω 2 We maken de noemers gelijk: = Ω 180 Ω R 180 Ω 2 We bepalen de onbekende: R = Ω 180 Ω Ω R 2 = Ω R Ω = = 45 Ω 4 Opgaven 1. Twee weerstanden R1 = 220 Ω en R2 zijn parallel geschakeld. Rv = 132 Ω. Hoe groot is R2? 19

20 2. Drie weerstanden zijn parallel geschakeld, R1 = 10 kω, R2 = 15 kω en Rv = 4 kω. Bereken de weerstand R3. 3. Vier weerstanden zijn parallel geschakeld, R1 = R2 = 100 kω, R3 = R4 en Rv = 30 kω. Bereken R3 en R4. 4. In afbeelding 12 is Rv = 20 Ω. R 1 30 Ω R 2 Afb. 12 Parallelschakeling van 2 weerstanden Bereken de weerstand R2. 20 Parallelschakeling

21 1.4 Shuntweerstand De shuntweerstand (Rsh) is een weerstand die bijvoorbeeld parallel wordt geschakeld aan een ampèremeter. Het kan een externe shuntweerstand zijn in een industriële installatie. Deze heeft dan een vaste opstelling in een schakelkast buiten de behuizing van de ampèremeter zelf. Shuntweerstanden in losse universeel- of ampèremeters zijn in de meter ingebouwd. Deze wordt handmatig met de meetbereikschakelaar parallel aan het standaardmeetcircuit geschakeld. Bij een autorange-uitvoering berekent de meter de waarde van de shunt automatisch aan de hand van de te meten waarde en schakelt daarna automatisch de juiste shuntweerstand parallel. Met een shuntweerstand vergroten we het meetbereik van een ampèremeter. De meeste stroom gaat door de shunt. Een kleine stroom door de meter zelf. A R meter I meter U meter + a A R meter I meter + I A I sh R sh U meter B b Afb. 13 Met een shuntweerstand wordt het meetbereik van een ampèremeter vergroot 21

22 Rmeter = weerstand van de ampèremeter Imeter = de stroom door de ampèremeter bij volle uitslag Umeter = de klemspanning van de ampèremeter bij volle uitslag I = de te meten stroom Rsh = de weerstandswaarde van de parallel te schakelen shuntweerstand Afb. 14 Universeelmeter met meetbereikschakelaar Opgaven 1. Bereken in afbeelding 15 de totale spanning en de weerstanden. Afb. 15 Parallelschakeling met 4 weerstanden 22 Parallelschakeling

23 2. Bereken in afbeelding 16 R1, I2, I3, I4, Itot en Rv. I tot + I 1 I 2 I 3 I 4 U = 400 V R 1 R 2 R 3 R 4 Afb. 16 Parallelschakeling met 4 weerstanden I1 = 2 A R2 = 95 Ω R3 = 76 Ω R4 = 190 Ω 3. Bereken in afbeelding 17 U, I2 en R2. I = 7 ma tot + U I = 3 ma I 1 2 R 1 R 2 4 kω Afb. 17 Parallelschakeling met 2 weerstanden 4. Bereken in afbeelding 18 R1, R3, Rv, I2 en Itot. + I tot I 1 = 1 ma I 2 I = 2,5 ma 3 U = 5 V R 1 R 2 R 3 10 kω Afb. 18 Parallelschakeling van 3 weerstanden 23

24 1.5 Samenvatting Een parallelschakeling is een schakeling waarbij alle toestellen op dezelfde spanning zijn aangesloten. + I tot I 1 I I 3 I 4 U R 1 R 2 2 R 4 R 3 Afb. 19 Paralleschakeling van toestellen De spanning over alle verbruiksapparaten in een parallelschakeling is gelijk. U = U1 = U2 = U3 De stroom in elk toestel is met de wet van Ohm te berekenen. U U U U I = I = I = I = R 2 R 3 R 4 R 1 ; 2 ; 3 ; 4 De vervangingsweerstand van een parallelschakeling is te berekenen met de formule (manier 1): = R R R R v Bij twee weerstanden (manier 2): R R 1 2 R v = R + R 1 2 Bij gelijke weerstanden (manier 3): R 1 R v = n De totale stroom is de som van de deelstromen. Itot = I1 + I2 + I3 + I... De 1e wet van Kirchhoff luidt: In een knooppunt van geleiders is de som van de stromen naar dat knooppunt toe gelijk aan de som van de stromen die van dat knooppunt afvloeien. 24 Parallelschakeling

25 2 Index 1 1e wet van Kirchhoff...8 P parallelschakeling...5 S shuntweerstand V vervangingsweerstand (parallelschakeling)

Parallelschakeling - 2

Parallelschakeling - 2 Parallelschakeling - 2 In de vorige les over de parallelschakeling hebben we gezien dat de spanning in de parallelschakeling overal gelijk is. Verder hebben we deelstromen berekend en opgeteld tot de totale

Nadere informatie

9 PARALLELSCHAKELING VAN WEERSTANDEN

9 PARALLELSCHAKELING VAN WEERSTANDEN 9 PARALLELSCHAKELING VAN WEERSTANDEN Een parallelschakeling komt in de praktijk vaker voor dan een serieschakeling van verbruikers. Denken we maar aan alle elektrische apparaten die aangesloten zijn op

Nadere informatie

Naam: Klas: Repetitie natuurkunde voor havo (versie A) Getoetste stof: elektriciteit 1 t/m 5

Naam: Klas: Repetitie natuurkunde voor havo (versie A) Getoetste stof: elektriciteit 1 t/m 5 Naam: Klas: Repetitie natuurkunde voor havo (versie A) Getoetste stof: elektriciteit 1 t/m 5 OPGAVE 1 Teken hieronder het bijbehorende schakelschema. Geef ook de richting van de elektrische stroom aan.

Nadere informatie

Serie. Itotaal= I1 = I2. Utotaal=UR1 + UR2. Rtotaal = R1 + R2. Itotaal= Utotaal : Rtotaal 24 = 10 + UR2 UR2 = 24 10 = 14 V

Serie. Itotaal= I1 = I2. Utotaal=UR1 + UR2. Rtotaal = R1 + R2. Itotaal= Utotaal : Rtotaal 24 = 10 + UR2 UR2 = 24 10 = 14 V Om te onthouden Serieschakeling Parallelschakeling Itotaal= I = I2 Utotaal=U + U2 totaal = + 2 Itotaal=I + I2 Utotaal= U = U2 tot 2 enz Voor elke schakeling I totaal U totaal totaal Itotaal= I = I2 Utotaal=U

Nadere informatie

R Verklaar alle antwoorden zo goed mogelijk

R Verklaar alle antwoorden zo goed mogelijk PROEFWERK TECHNOLOGIE VWO MODULE 6 ELECTRICITEIT VRIJDAG 19 maart 2010 R Verklaar alle antwoorden zo goed mogelijk 2P 2P 2P Opgave 1 Tup en Joep willen allebei in bed lezen. Ze hebben allebei een fietslampje.

Nadere informatie

Leerling maakte het bord volledig zelf

Leerling maakte het bord volledig zelf 3. Oefeningen en Metingen 3.. Montageoefening Bouw een paneel als volgt: lampvoeten monteren draden van de lampvoeten naar een suikertje verbindingsstuk brengen. Twee verbindingsstukken doorverbinden.

Nadere informatie

DEEL 6 Serieschakeling van componenten. 6.1 Doel van de oefening. 6.2 Benodigdheden

DEEL 6 Serieschakeling van componenten. 6.1 Doel van de oefening. 6.2 Benodigdheden Naam: Nr.: Groep: Klas: Datum: DEEL 6 In de vorige oefeningen heb je reeds een A-meter, die een kleine inwendige weerstand bezit, in serie leren schakelen met een gebruiker. Door de schakelstand te veranderen

Nadere informatie

Hfd 3 Stroomkringen. Isolator heeft geen vrije elektronen. Molecuul. Geleider heeft wel vrije elektronen. Molecuul.

Hfd 3 Stroomkringen. Isolator heeft geen vrije elektronen. Molecuul. Geleider heeft wel vrije elektronen. Molecuul. Hfd 3 Stroomkringen Enkele begrippen: Richting van de stroom: Stroom loopt van de plus naar de min pool Richting van de elektronen: De elektronen stromen van de min naar de plus. Geleiders en isolatoren

Nadere informatie

3.4.3 Plaatsing van de meters in een stroomkring

3.4.3 Plaatsing van de meters in een stroomkring 1 De stroom- of ampèremeter De ampèremeter is een meetinstrument om elektrische stroom te meten. De sterkte van een elektrische stroom wordt uitgedrukt in ampère, vandaar de naam ampèremeter. Voorstelling

Nadere informatie

Gemengde schakelingen

Gemengde schakelingen Gemengde schakelingen We hebben in vorige lessen de serieschakeling en de parallelschakeling behandeld. Veel schakelingen zijn een combinatie van de serieschakeling en de parallelschakeling. Dat noemen

Nadere informatie

Elektrische netwerken

Elektrische netwerken Deel 1: de basis H1 - H4: basisbegrippen gelijkspanning Opgaven bij hoofdstuk 1... 1 Opgaven bij hoofdstuk 2... 2 Opgaven bij hoofdstuk 3... 4 Opgaven bij hoofdstuk 4... 7 H5 - H8: basisbegrippen wisselspanning

Nadere informatie

Voorbereiding toelatingsexamen arts/tandarts. Fysica: Elektrodynamica. 25 juli 2015 dr. Brenda Casteleyn

Voorbereiding toelatingsexamen arts/tandarts. Fysica: Elektrodynamica. 25 juli 2015 dr. Brenda Casteleyn Voorbereiding toelatingsexamen arts/tandarts Fysica: Elektrodynamica 25 juli 2015 dr. Brenda Casteleyn Met dank aan: Atheneum van Veurne (http://www.natuurdigitaal.be/geneeskunde/fysica/wiskunde/wiskunde.htm),

Nadere informatie

Voorbereiding toelatingsexamen arts/tandarts. Fysica: Elektrodynamica. 4 november Brenda Casteleyn, PhD

Voorbereiding toelatingsexamen arts/tandarts. Fysica: Elektrodynamica. 4 november Brenda Casteleyn, PhD Voorbereiding toelatingsexamen arts/tandarts Fysica: Elektrodynamica 4 november 2017 Brenda Casteleyn, PhD Met dank aan: Atheneum van Veurne, Leen Goyens (http://users.telenet.be/toelating) 1. Inleiding

Nadere informatie

INLEIDING. Veel succes

INLEIDING. Veel succes INLEIDING In de eerste hoofdstukken van de cursus meettechnieken verklaren we de oorsprong van elektrische verschijnselen vanuit de bouw van de stof. Zo leer je o.a. wat elektrische stroom en spanning

Nadere informatie

NETWERKEN EN DE WETTEN VAN KIRCHHOFF

NETWERKEN EN DE WETTEN VAN KIRCHHOFF NETWERKEN EN DE WETTEN VN KIRCHHOFF 1. Doelstelling van de proef Het doel van deze proef is het bepalen van de klemspanning van een spanningsbron, de waarden van de beveiligingsweerstanden en de inwendige

Nadere informatie

Spanning en sensatie!!! Wat een weerstand!! Elektriciteit. 3HV H3 elektriciteit les.notebook February 13, Elektriciteit 3HV

Spanning en sensatie!!! Wat een weerstand!! Elektriciteit. 3HV H3 elektriciteit les.notebook February 13, Elektriciteit 3HV 3HH3elektriciteitles.notebook February 13, 2016 Spanning en sensatie!!! Elektriciteit Elektriciteit 3H Wat een weerstand!! Spanning en Lading + + + + 3HH3elektriciteitles.notebook February 13, 2016 + +

Nadere informatie

Spanning versus potentiaal

Spanning versus potentiaal Spanning versus potentiaal Opgave: Potentiaal II R1 = 1,00 Ω R2 = 2,00 Ω R3 = 3,00 Ω R4 = 4,00 Ω R5 = 5,00 Ω R6 = 6,00 Ω R7 = 7,00 Ω Het potentiaalverschil tussen twee punten is gelijk aan de spanning

Nadere informatie

AT-142 EPD Basis 1. Zelfstudie en huiswerk 10-08

AT-142 EPD Basis 1. Zelfstudie en huiswerk 10-08 AT-142 EPD Basis 1 Zelfstudie en huiswerk 10-08 2 Inhoud INTRODUCTIE 3 DOELSTELLINGEN 4 ELEKTRISCH METEN 5 SPANNING METEN 6 STROOM METEN 7 WEERSTAND METEN 9 BASISSCHAKELINGEN 10 ELEKTRISCH VERMOGEN 11

Nadere informatie

SERIE-schakeling U I. THEMA 5: elektrische schakelingen. Theoretische berekening voor vervangingsweerstand:

SERIE-schakeling U I. THEMA 5: elektrische schakelingen. Theoretische berekening voor vervangingsweerstand: QUARK_5-Thema-05-elektrische schakelingen Blz. 1 THEMA 5: elektrische schakelingen Inleiding: PHET-opdracht ---> GEVAL-1 : SERIE-schakeling OPDRACHT: 1. bepaal de spanningspijlen en de stroomsterkten.

Nadere informatie

Trea Winter van Faassen

Trea Winter van Faassen Colofon Auteur: Mark Burger Eindredactie: Waldo Ruiter Trea Winter van Faassen Dit is een uitgave van Brink Techniek BV. Deze uitgave mag vrij worden gekopieerd binnen educatieve instellingen. Deze uitgave

Nadere informatie

-Zoek de eventuele benodigde gegevens op in het tabellenboek. -De moeilijkere opgaven hebben een rood opgavenummer.

-Zoek de eventuele benodigde gegevens op in het tabellenboek. -De moeilijkere opgaven hebben een rood opgavenummer. Extra opgaven hoofdstuk 7 -Zoek de eventuele benodigde gegevens op in het tabellenboek. -De moeilijkere opgaven hebben een rood opgavenummer. Gebruik eventueel gegevens uit tabellenboek. Opgave 7.1 Door

Nadere informatie

Examenopgaven VMBO-KB 2004

Examenopgaven VMBO-KB 2004 Examenopgaven VMBO-KB 2004 tijdvak 1 maandag 24 mei 9.00-11.00 uur ELEKTROTECHNIEK CSE KB Gebruik waar nodig de bijlage formulelijst. Dit examen bestaat uit 50 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 60

Nadere informatie

UITWERKINGEN Examentraining (KeCo) SET-B HAVO5-Na

UITWERKINGEN Examentraining (KeCo) SET-B HAVO5-Na UITWERKINGEN KeCo-Examentraining SET-C HAVO5-Na UITWERKINGEN Examentraining (KeCo) SET-B HAVO5-Na EX.O... Lichtstraal A verplaatst zich van lucht naar water, dus naar een optisch dichtere stof toe. Er

Nadere informatie

In deze proevenserie gaan we kijken wat elektriciteit is en wat je er mee kunt doen.

In deze proevenserie gaan we kijken wat elektriciteit is en wat je er mee kunt doen. In deze proevenserie gaan we kijken wat elektriciteit is en wat je er mee kunt doen. Als je onderdelen van een stroomkring aan elkaar vastmaakt, noem je dit schakelen of aansluiten. Sommige onderdelen

Nadere informatie

Examenopgaven VMBO-KB 2003

Examenopgaven VMBO-KB 2003 Examenopgaven VMBO-KB 2003 tijdvak 1 maandag 19 mei 9.00-11.00 uur ELEKTROTECHNIEK CSE KB Het gebruik van de formulelijst is toegestaan. Dit examen bestaat uit 50 vragen. Voor dit examen zijn maximaal

Nadere informatie

Over Betuwe College Oefeningen H3 Elektriciteit deel 4

Over Betuwe College Oefeningen H3 Elektriciteit deel 4 1 Door een dunne draad loopt een elektrische stroom met een stroomsterkte van 2 µa. De spanning over deze draad is 50 V. Bereken de weerstand van de dunne draad. U = 50 V I = 2 µa R = 50V 2µA R = 2,5 10

Nadere informatie

JAN Denk aan ALLE letters van FIRES! Geef duidelijke berekeningen. Er zijn 4 opgaven. Totaal 34 punten.

JAN Denk aan ALLE letters van FIRES! Geef duidelijke berekeningen. Er zijn 4 opgaven. Totaal 34 punten. NATUURKUNDE KLAS 4 INHAALPROEFWERK HOOFDSTUK 2 JAN.. 2009 Denk aan ALLE letters van FIRES! Geef duidelijke berekeningen. Er zijn 4 opgaven. Totaal 34 punten. Opgave 1 (3 + 4 pt) De batterij in de hiernaast

Nadere informatie

Denk aan ALLE letters van FIRES! Geef duidelijke berekeningen. Er zijn 4 opgaven. Totaal 35 punten.

Denk aan ALLE letters van FIRES! Geef duidelijke berekeningen. Er zijn 4 opgaven. Totaal 35 punten. NATUURKUNDE KLAS 4 PW HOOFDSTUK PW HOOFDSTUK 2 18/12/2008 Denk aan ALLE letters van FIRES! Geef duidelijke berekeningen. Er zijn 4 opgaven. Totaal 35 punten. Opgave 1 (3 + 2 + 4 pt) Een van de natuurkundeleraren

Nadere informatie

Deling van elektrische stroom en spanning. Student booklet

Deling van elektrische stroom en spanning. Student booklet Deling van elektrische stroom en spanning Student booklet Deling van elektrische stroom en spanning - INDEX - 2006-04-06-17:15 Deling van elektrische stroom en spanning In deze module wordt uitgelegd

Nadere informatie

Steven Werbrouck 04-02-2000 Practicum 2: Schakelen van weerstanden

Steven Werbrouck 04-02-2000 Practicum 2: Schakelen van weerstanden Practicum 2: Schakelen van weerstanden 1. Situering Het komt vaak voor dat een bepaalde stroomkring meer dan één weerstand bevat. Men zegt dan dat de weerstanden op een bepaalde manier geschakeld werden.

Nadere informatie

Elektrische stroomnetwerken

Elektrische stroomnetwerken ntroductieweek Faculteit Bewegings- en evalidatiewetenschappen 25 29 Augustus 2014 Elektrische stroomnetwerken Dr. Pieter Neyskens Monitoraat Wetenschappen pieter.neyskens@wet.kuleuven.be Assistent: Erik

Nadere informatie

Inleiding 3hv. Opdracht 1. Statische elektriciteit. Noem drie voorbeelden van hoe je statische elektriciteit kunt opwekken.

Inleiding 3hv. Opdracht 1. Statische elektriciteit. Noem drie voorbeelden van hoe je statische elektriciteit kunt opwekken. Inleiding hv Opdracht Statische elektriciteit Noem drie voorbeelden van hoe je statische elektriciteit kunt opwekken Opdracht Serie- en parallelschakeling Leg van elke schakeling uit ) of het een serie-

Nadere informatie

Elektriciteit Inhoud. Elektriciteit demonstraties

Elektriciteit Inhoud. Elektriciteit demonstraties Elektriciteit Inhoud Inleiding : Deze les Spanning: Wat is dat, hoe komt dat? Stroom(sterkte) : Wat is dat, hoe komt dat? Practicum: (I,)-diagram van een lampje en een weerstand Weerstand : Wet van Ohm

Nadere informatie

Inhoudsopgave De weerstand

Inhoudsopgave De weerstand Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Inleiding...3 Wet van Ohm...3 Geleidbaarheid (conductantie)...3 Weerstandsvariaties...3 Vervangingsweerstand of substitutieweerstand...4 Serieschakeling...4 Parallelschakeling...4

Nadere informatie

Een elektrische schakeling is tot op zekere hoogte te vergelijken met een verwarmingsinstallatie.

Een elektrische schakeling is tot op zekere hoogte te vergelijken met een verwarmingsinstallatie. Inhoud Basisgrootheden... 2 Verwarmingsinstallatie... 3 Elektrische schakelingen... 4 Definities van basisgrootheden... 6 Fysische achtergrond bij deze grootheden... 6 Opgave: Geladen bollen... 7 De wet

Nadere informatie

12 Elektrische schakelingen

12 Elektrische schakelingen Elektrische schakelingen Onderwerpen: - Stroomsterkte en spanning bij parallel- en serieschakeling - Verangingsweerstand bij parallelschakeling. - Verangingsweerstand bij serieschakeling.. Stroom en spanning

Nadere informatie

Naam: Klas Practicum elektriciteit: I-U-diagram van lampje Nodig: spanningsbron, schuifweerstand (30 Ω), gloeilampje, V- en A-meter, 6 snoeren

Naam: Klas Practicum elektriciteit: I-U-diagram van lampje Nodig: spanningsbron, schuifweerstand (30 Ω), gloeilampje, V- en A-meter, 6 snoeren Naam: Klas Practicum elektriciteit: I-U-diagram van lampje Nodig: spanningsbron, schuifweerstand (30 Ω), gloeilampje, V- en A-meter, 6 snoeren Schakeling In de hiernaast afgebeelde schakeling kan de spanning

Nadere informatie

Antwoorden bij Deel 1 (hfdst. 1-8)

Antwoorden bij Deel 1 (hfdst. 1-8) Elektrische netwerken Oefenopgaven: open vragen Hints en Antwoorden Antwoorden bij Deel 1 (hfdst. 1-8) Hoofdstuk 1 1.1 15 S 1.2 4,5 A 1.3 2 A, 4 A, 6 A 1.4 5 ma,!2,5 ma 1.5 B: in strijd met de stroomwet;!1

Nadere informatie

Schakelcursus Elektrotechniek

Schakelcursus Elektrotechniek Schakelcursus Elektrotechniek februari 2015 De cursus is bestemd voor die cursisten waarvan de vooropleiding in het vakgebied Elektrotechniek vooralsnog onvoldoende is. Auteur: L. Smit De Kooi 7 4233 GP

Nadere informatie

Hoofdstuk 4 Het schakelen van weerstanden.

Hoofdstuk 4 Het schakelen van weerstanden. Hoofdstuk 4 Het schakelen van weerstanden.. Doel. Het is de bedoeling een grote schakeling met weerstanden te vervangen door één equivalente weerstand. Een equivalente schakeling betekent dat een buitenstaander

Nadere informatie

Examenopgaven VMBO-GL 2003

Examenopgaven VMBO-GL 2003 Examenopgaven VMBO-GL 2003 tijdvak 1 maandag 19 mei 9.00-11.00 uur ELEKTROTECHNIEK CSE GL Het gebruik van de formulelijst is toegestaan. Dit examen bestaat uit 50 vragen. Voor dit examen zijn maximaal

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Elektrische weerstand

Hoofdstuk 1. Elektrische weerstand Hoofdstuk 1. Elektrische weerstand Alle materialen hebben elektrische weerstand. Soms is de weerstand laag en gaat elektrische stroom er gemakkelijk door. In andere gevallen is de weerstand hoog. Deze

Nadere informatie

Hoofdstuk 26 Gelijkstroomschakeling

Hoofdstuk 26 Gelijkstroomschakeling Hoofdstuk 26 Gelijkstroomschakeling Inhoud hoofdstuk 26 Elektromotorische kracht (emk) en klemspanning. Weerstanden in serie en parallel De wetten van Kirchhoff Spanningbronnen in serie en parallel; batterijen

Nadere informatie

VWO Module E1 Elektrische schakelingen

VWO Module E1 Elektrische schakelingen VWO Module E1 Elektrische schakelingen Bouw de schakelingen voor een elektrische auto. Naam: V WO Module E1 P agina 1 38 Titel: Auteur: Eigenfrequentie, VWO module E1: Elektrische schakelingen Simon de

Nadere informatie

Bij een uitwendige weerstand van 10 is dat vermogen 10

Bij een uitwendige weerstand van 10 is dat vermogen 10 Elektriciteitsleer Inwendige weerstand Een batterij heeft een bronspanning van 1,5 V en een inwendige weerstand van 3,0. a. Teken de grafiek van de klemspanning als functie van de stroomsterkte. Let er

Nadere informatie

6.2 Elektrische energie en vermogen; rendement

6.2 Elektrische energie en vermogen; rendement 6.2 Elektrische energie en vermogen; rendement Opgave 9 Het rendement bereken je met E nuttig en E in. E nuttig is de hoeveelheid energie die nodig is het water op te warmen. E in is de hoeveelheid energie

Nadere informatie

2 Elektriciteit Elektriciteit. 1 A De aal heeft ca 4000 elektrische cellen van 0,15 volt, die in serie geschakeld zijn.

2 Elektriciteit Elektriciteit. 1 A De aal heeft ca 4000 elektrische cellen van 0,15 volt, die in serie geschakeld zijn. 2 Elektriciteit 1 2.1 Elektriciteit 1 A De aal heeft ca 4000 elektrische cellen van 0,15 volt, die in serie geschakeld zijn. 2 mp3-speler dynamo fiets accu lamp op je kamer stopcontact auto batterij 3

Nadere informatie

Practicum Joule meter Afsluitend practicum elektra voor mavo 3

Practicum Joule meter Afsluitend practicum elektra voor mavo 3 Proefbeschrijving van het practicum Practicum Joule meter Afsluitend practicum elektra voor mavo 3 Remco de Jong Inhoud Practicum Elektra. Het rendement van een Joule-meter.... 2 Doel van de proef:...

Nadere informatie

Elektro-magnetisme Q B Q A

Elektro-magnetisme Q B Q A Elektro-magnetisme 1. Een lading QA =4Q bevindt zich in de buurt van een tweede lading QB = Q. In welk punt zal de resulterende kracht op een kleine positieve lading QC gelijk zijn aan nul? X O P Y

Nadere informatie

Uitwerkingen opgaven hoofdstuk 6. 6.1 Elektrische lading; stroom, spanning en spanningsbron

Uitwerkingen opgaven hoofdstuk 6. 6.1 Elektrische lading; stroom, spanning en spanningsbron itwerkingen opgaven hoofdstuk 6 6.1 Elektrische lading; stroom, spanning en spannings Opgave 5 a De wielen die het contact vormen tussen het vliegtuig en de grond zijn gemaakt van rubber, en rubber is

Nadere informatie

Lessen in Elektriciteit

Lessen in Elektriciteit Lessen in Elektriciteit Door: Gaby Sondagh en Isabel Duin Eckartcollege Tegenwoordig kunnen we niet zonder elektriciteit. Het licht in de klas, de computers waar je op werkt en allerlei andere apparaten

Nadere informatie

LABO. Elektriciteit OPGAVE: De cos phi -meter Meten van vermogen in éénfase kringen. Totaal :.../20. .../.../ Datum van afgifte:

LABO. Elektriciteit OPGAVE: De cos phi -meter Meten van vermogen in éénfase kringen. Totaal :.../20. .../.../ Datum van afgifte: LABO Elektriciteit OPGAVE: De cos phi -meter Meten van vermogen in éénfase kringen Datum van opgave:.../.../ Datum van afgifte: Verslag nr. : 7 Leerling: Assistenten: Klas: 3.1 EIT.../.../ Evaluatie :.../10

Nadere informatie

Een elektrische schakeling is tot op zekere hoogte te vergelijken met een verwarmingsinstallatie.

Een elektrische schakeling is tot op zekere hoogte te vergelijken met een verwarmingsinstallatie. Inhoud Basisgrootheden... 2 Verwarmingsinstallatie... 3 Elektrische schakelingen... 4 Definities van basisgrootheden... 6 Fysische achtergrond bij deze grootheden... 6 Opgave: Geladen bollen... 7 De wet

Nadere informatie

4.2 Het instapprobleem Een roodgloeiende metaaldraad onderdompelen in water

4.2 Het instapprobleem Een roodgloeiende metaaldraad onderdompelen in water 4 Elektrische energie 4.1 Introductie Inleiding Het hoofdstuk gaat over het goed en veilig functioneren van elektrische schakelingen en over wetmatigheden die gelden voor elektrische schakelingen. Je hebt

Nadere informatie

Signalen stroom, spanning, weerstand, vermogen AC, DC, effectieve waarde

Signalen stroom, spanning, weerstand, vermogen AC, DC, effectieve waarde Technologie 1 Elektrische en elektronische begrippen Signalen stroom, spanning, weerstand, vermogen AC, DC, effectieve waarde Opleiding Pop en Media Peet Ferwerda, januari 2002 Deze instructie wordt tijdens

Nadere informatie

3.2 Instapprobleem met demonstratie Schakelingen van drie lampjes

3.2 Instapprobleem met demonstratie Schakelingen van drie lampjes 3 Serie- en parallelschakeling 3.1 Introductie Inleiding In de vorige paragraaf heb je je beziggehouden met de elektrische huisinstallatie en de veiligheidsmaatregelen die daarvoor van belang zijn. Behalve

Nadere informatie

Condensator. Het hellingsgetal a is constant. Dit hellingsgetal noemen we de capaciteit van de condensator C. Er geldt dus: C = Q U

Condensator. Het hellingsgetal a is constant. Dit hellingsgetal noemen we de capaciteit van de condensator C. Er geldt dus: C = Q U Inhoud Condensator... 2 Het laden van een condensator... 3 Het ontladen van een condensator... 6 Het gedrag van een condensator in een schakeling... 7 Opgaven... 8 Opgave: Alarminstallatie... 8 Opgave:

Nadere informatie

Cursus/Handleiding/Naslagwerk. Driefase wisselspanning

Cursus/Handleiding/Naslagwerk. Driefase wisselspanning Cursus/Handleiding/Naslagwerk Driefase wisselspanning INHOUDSTAFEL Inhoudstafel Inleiding 3 Doelstellingen 4 Driefasespanning 5. Opwekken van een driefasespanning 5.. Aanduiding van de fasen 6.. Driefasestroom

Nadere informatie

Natuur- en scheikunde 1, elektriciteit, uitwerkingen. Spanning, stroomsterkte, weerstand, vermogen, energie

Natuur- en scheikunde 1, elektriciteit, uitwerkingen. Spanning, stroomsterkte, weerstand, vermogen, energie 4M versie 1 Natuur- en scheikunde 1, elektriciteit, uitwerkingen Werk netjes en nauwkeurig Geef altijd een duidelijke berekening of een verklaring Veel succes, Zan Spanning, stroomsterkte, weerstand, vermogen,

Nadere informatie

hoofdstuk 1 Elektriciteit.

hoofdstuk 1 Elektriciteit. spanning 2007-2008 hoofdstuk 1 Elektriciteit. 1.1 Lading. Veel toestellen op het laboratorium werken met elektriciteit. De werking van deze toestellen berust op van elektrische lading die stroomt. We kennen

Nadere informatie

De wet van Ohm. Student booklet

De wet van Ohm. Student booklet De wet van Ohm Student booklet De wet van Ohm - INDEX - 2006-04-06-16:53 De wet van Ohm De drie basiseenheden in elektriciteit zijn spanning (V), stroom (I) en weerstand (R). Zoals al eerder is besproken,

Nadere informatie

Uitwerkingen Hoofdstuk 2 - deel 2

Uitwerkingen Hoofdstuk 2 - deel 2 Uitwerkingen Hoofdstuk 2 - deel 2 4 VWO 2.6 Serie en parallel 51. Vervanging 52. Bij de winkelstraat zijn de lampen parallel geschakeld en bij de kandelaar in serie. 53. Voorbeeld: Serie De stroom moet

Nadere informatie

Uitwerking LES 22 N CURSSUS

Uitwerking LES 22 N CURSSUS 1) C In een schakeling, bestaande uit een batterij en twee in serie geschakelde weerstanden, moet de stroom door de weerstanden gemeten worden. Wat is de juiste schakeling? A) schakeling 3 ( dit is de

Nadere informatie

Hoe kun je de weerstand van voorwerpen vergelijken en bepalen?

Hoe kun je de weerstand van voorwerpen vergelijken en bepalen? werkblad experiment 4.5 en 5.4 (aangepast) naam:. klas: samen met: Hoe kun je de weerstand van voorwerpen vergelijken en bepalen? De weerstand R van een voorwerp is te bepalen als men de stroomsterkte

Nadere informatie

hoofdstuk 1 Elektriciteit.

hoofdstuk 1 Elektriciteit. hoofdstuk 1 Elektriciteit. 1.1 Lading. Veel toestellen op het laboratorium werken met elektriciteit. De werking van deze toestellen berust op elektrische lading die stroomt. We kennen twee soorten lading:

Nadere informatie

1. Weten wat elektrische stroom,spanning en vemogen is en het verband ertussen kennen 2. Elektrische netwerken kunnen oplossen

1. Weten wat elektrische stroom,spanning en vemogen is en het verband ertussen kennen 2. Elektrische netwerken kunnen oplossen Hoofdstuk 3 Elektrodynamica Doelstellingen 1. Weten wat elektrische stroom,spanning en vemogen is en het verband ertussen kennen 2. Elektrische netwerken kunnen oplossen Elektrodynamica houdt de studie

Nadere informatie

minitoets bij opdracht 8

minitoets bij opdracht 8 elektrotechniek CSPE BB 2010 minitoets bij opdracht 8 variant a Naam kandidaat Kandidaatnummer Meerkeuzevragen Omcirkel het goede antwoord (voorbeeld 1). Geef verbeteringen aan volgens voorbeeld 2 of 3.

Nadere informatie

Elektrische stroomkring. Student booklet

Elektrische stroomkring. Student booklet Elektrische stroomkring Student booklet Elektrische stroomkring - INDEX - 2006-04-06-17:02 Elektrische stroomkring In deze module wordt uitgelegd wat een elektrische stroomkring is en wat parallel- en

Nadere informatie

Onderwijs op maat voor uitdaging en motivering Enkel 1

Onderwijs op maat voor uitdaging en motivering Enkel 1 Uitleg: Rekenen met Elektriciteit Een spanning ontstaat door ladingverschil. (verschil in elektronen tussen polen) Een stroom loopt als er een gesloten stroomkring is. (aantal elektronen per seconde) Weerstand

Nadere informatie

Opgave 1. Voor de grootte van de magnetische veldsterkte in de spoel geldt: = l

Opgave 1. Voor de grootte van de magnetische veldsterkte in de spoel geldt: = l Opgave 1 Een kompasnaald staat horizontaal opgesteld en geeft de richting aan van de horizontale r component Bh van de magnetische veldsterkte van het aardmagnetische veld. Een spoel wordt r evenwijdig

Nadere informatie

Flevo Rondstraler juni 2014

Flevo Rondstraler juni 2014 Editie juni 2014 COLOFON VERON afdeling A 41 IJsselmeerpolders (Flevoland): Voorzitter Dick van Vulpen. PA0DVV 0320-230736 Vice-voorzitter vacant Secretaris / PR Willem van Strik PA1PAE Penningmeester

Nadere informatie

Diktaat Spanning en Stroom

Diktaat Spanning en Stroom Diktaat Spanning en Stroom hoofdstuk 1 Elektriciteit. 1.1 Lading. Veel toestellen op het laboratorium werken met elektriciteit. De werking van deze toestellen berust op elektrische lading die stroomt.

Nadere informatie

8.1 Elektrische lading; stroom, spanning en spanningsbron

8.1 Elektrische lading; stroom, spanning en spanningsbron itwerkingen opgaven hoofdstuk 8 8.1 Elektrische lading; stroom, spanning en spanningsbron Opgave 1 Opgave 2 a Een atoom is een neutraal deeltje. De lading van een proton (+1 e) is gelijk aan de lading

Nadere informatie

Men schakelt nu twee identieke van deze elementen in serie (zie Figuur 3).

Men schakelt nu twee identieke van deze elementen in serie (zie Figuur 3). jaar: 1989 nummer: 09 Men heeft een elektrisch schakelelement waarvan we het symbool weergeven in figuur 1. De (I,U) karakteristiek van dit element is weergegeven in de nevenstaande grafiek van figuur

Nadere informatie

Uitwerkingen van de opgaven in Basisboek Natuurkunde

Uitwerkingen van de opgaven in Basisboek Natuurkunde opgave (blz 4) Uitwerkingen van de opgaven in Basisboek Natuurkunde De zwaarte-energie wordt gegeven door de formule W zwaarte = m g h In de opgave is de massa m = 0(kg) en de energie W zwaarte = 270(Joule)

Nadere informatie

Inhoudsopgave Schakelen van luidsprekers

Inhoudsopgave Schakelen van luidsprekers Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Inleiding...3 Vermogen...3 Impedantie...3 Serieschakeling van luidsprekers...4...4...4...4 Voorbeeld...4 Parallelschakeling van luidsprekers...4...4...4...4 Voorbeeld...5

Nadere informatie

UITWERKINGEN EXTRA OPGAVEN SCHAKELINGEN

UITWERKINGEN EXTRA OPGAVEN SCHAKELINGEN UITWERKINGEN EXTRA OPGAVEN SCHAKELINGEN U. Gegevens invullen: 24 0 24-0 4 V 2a R v2 R R 2. invullen gegevens: R v2 3 4 7 28 b R tot R v. invullen gegevens: 7 dus 4 A U U c R R. invullen gegevens: 3 dus

Nadere informatie

Werkboek elektra klas 2

Werkboek elektra klas 2 Werkboek elektra klas 2 Duur 5 lessen inclusief toets 1 Inhoudsopgave blz. Stekker en lamp aansluiten 3 Stroom en spanning meten 7 Vermogen en Energie P = U x I & E = P x t 14 2 Les stekker en lamp aansluiten

Nadere informatie

Examenopgaven VMBO-GL 2004

Examenopgaven VMBO-GL 2004 Examenopgaven VMBO-GL 2004 tijdvak 1 maandag 24 mei 9.00-11.00 uur ELEKTROTECHNIEK CSE GL Gebruik waar nodig de bijlage formulelijst. Dit examen bestaat uit 50 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 60

Nadere informatie

4.2 Het instapprobleem Een roodgloeiende metaaldraad onderdompelen in water

4.2 Het instapprobleem Een roodgloeiende metaaldraad onderdompelen in water 4 Elektrische energie 4.1 Introductie Inleiding Het hoofdstuk gaat over het goed en veilig functioneren van elektrische schakelingen en over wetmatigheden die gelden voor elektrische schakelingen. Je hebt

Nadere informatie

ELEKTROTECHNIEK CSE KB

ELEKTROTECHNIEK CSE KB Examen VMBO-KB 2006 tijdvak 1 vrijdag 19 mei 09.00-11.00 uur ELEKTROTECHNIEK CSE KB Dit examen bestaat uit 50 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 60 punten te behalen. Voor elk vraagnummer staat hoeveel

Nadere informatie

Elektriciteit. Wat is elektriciteit

Elektriciteit. Wat is elektriciteit Elektriciteit Wat is elektriciteit Elektriciteit kun je niet zien, niet ruiken, niet proeven, maar wel voelen. Dit voelen kan echter gevaarlijk zijn dus pas hier voor op. Maar wat is het dan wel? Hiervoor

Nadere informatie

5 Weerstand. 5.1 Introductie

5 Weerstand. 5.1 Introductie 5 Weerstand 5.1 Introductie I n l e i d i n g In deze paragraaf ga je verschillende soorten weerstanden bestuderen waarvan je de weerstandswaarde kunt variëren. De weerstand van een metaaldraad blijkt

Nadere informatie

ELEKTROTECHNIEK CSE GL

ELEKTROTECHNIEK CSE GL Examen VMBO-GL 2006 tijdvak 1 vrijdag 19 mei 09.00 11.00 uur ELEKTROTECHNIEK CSE GL Dit examen bestaat uit 50 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 60 punten te behalen. Voor elk vraagnummer staat hoeveel

Nadere informatie

2. maximumscore 1 Het antwoord moet de notie bevatten dat het anders levensgevaarlijk is om de mast aan te raken.

2. maximumscore 1 Het antwoord moet de notie bevatten dat het anders levensgevaarlijk is om de mast aan te raken. 1. maximumscore 1 voorbeelden van goede antwoorden zijn: aluminium is goedkoper dan koper. aluminium is lichter dan koper. 2. maximumscore 1 Het antwoord moet de notie bevatten dat het anders levensgevaarlijk

Nadere informatie

Rekenkunde, eenheden en formules voor HAREC. 10 april 2015 presentator : ON5PDV, Paul

Rekenkunde, eenheden en formules voor HAREC. 10 april 2015 presentator : ON5PDV, Paul Rekenkunde, eenheden en formules voor HAREC 10 april 2015 presentator : ON5PDV, Paul Vooraf : expectation management 1. Verwachtingen van deze presentatie (inhoud, diepgang) U = R= R. I = 8 Ω. 0,5 A =

Nadere informatie

Impedantie V I V R R Z R

Impedantie V I V R R Z R Impedantie Impedantie (Z) betekent: wisselstroom-weerstand. De eenheid is (met als gelijkstroom-weerstand) Ohm. De weerstand geeft aan hoe goed de stroom wordt tegengehouden. We kennen de formules I R

Nadere informatie

Elektrotechniek voor Dummies

Elektrotechniek voor Dummies Elektrotechniek voor Dummies Het programma Spoedcursus Elektrotechniek voor dummies Spanning/stroom Vermogen Weerstand (Resistantie) Wet van Ohm Serie/Parallel AC-DC Multimeter Componenten Weerstand Draadweerstand

Nadere informatie

4.1 Negatieve getallen vermenigvuldigen [1]

4.1 Negatieve getallen vermenigvuldigen [1] 4.1 Negatieve getallen vermenigvuldigen [1] Voorbeeld 1: 5 x 3 = 15 (3 + 3 + 3 + 3 + 3 = 15) Voorbeeld 2: 5 x -3 = -15 (-3 +-3 +-3 +-3 +-3 = -3-3 -3-3 -3 = -15) Voorbeeld 3: -5 x 3 = -15 Afspraak: In plaats

Nadere informatie

Opgave 1 Er zijn twee soorten lading namelijk positieve en negatieve lading.

Opgave 1 Er zijn twee soorten lading namelijk positieve en negatieve lading. itwerkingen Opgave Er zijn twee soorten lading namelijk positieve en negatieve lading. Opgave 2 Een geleider kan de elektrische stroom goed geleiden. Metalen, zout water, grafiet. c. Een isolator kan de

Nadere informatie

Toets 1 IEEE, Modules 1 en 2, Versie 1

Toets 1 IEEE, Modules 1 en 2, Versie 1 Toets 1 IEEE, Modules 1 en 2, Versie 1 Datum: 16 september 2009 Tijd: 10:45 12:45 (120 minuten) Het gebruik van een rekenmachine is niet toegestaan. Deze toets telt 8 opgaven en een bonusopgave Werk systematisch

Nadere informatie

Een elektrische schakeling is tot op zekere hoogte te vergelijken met een verwarmingsinstallatie.

Een elektrische schakeling is tot op zekere hoogte te vergelijken met een verwarmingsinstallatie. Inhoud... 2 Basisgrootheden... 2 Verwarmingsinstallatie... 3 Elektrische schakelingen... 4 Definities van basisgrootheden... 6 Fysische achtergrond bij deze grootheden... 6 Opgave: Geladen bollen... 7

Nadere informatie

6 VEELVOUDEN EN ONDERDELEN VAN EENHEDEN

6 VEELVOUDEN EN ONDERDELEN VAN EENHEDEN 6 VEELVOUDEN EN ONDERDELEN VAN EENHEDEN Bij weerstanden, maar ook bij spanning en stroom, kunnen zeer uit een lopende waarden voorkomen. Spanning kan liggen tussen bijvoorbeeld 0,000 001 V en 160 000 V.

Nadere informatie

Schakelcursus Elektrotechniek

Schakelcursus Elektrotechniek Schakelcursus Elektrotechniek december 2016 De cursus is bestemd voor die cursisten waarvan de vooropleiding in het vakgebied Elektrotechniek vooralsnog onvoldoende is. Auteur: L. Smit De Kooi 7 4233 GP

Nadere informatie

Noorderpoort Beroepsonderwijs Stadskanaal. Reader. Wet van Ohm. J. Kuiper. Transfer Database

Noorderpoort Beroepsonderwijs Stadskanaal. Reader. Wet van Ohm. J. Kuiper. Transfer Database Noorderpoort Beroepsonderwijs Stadskanaal Reader Wet van Ohm J. Kuiper Transfer Database ThiemeMeulenhoff ontwikkelt leermiddelen voor Primair Onderwijs, Algemeen Voortgezet Onderwijs, Beroepsonderwijs

Nadere informatie

Vermogen. Student booklet

Vermogen. Student booklet Vermogen Student booklet Vermogen - INDEX - 2006-04-06-16:56 Vermogen Elektrisch vermogen is enigszins vergelijkbaar met de lucht die u inademt: u denkt er niet echt over na, totdat er geen lucht meer

Nadere informatie

Welke wetmatigheden die gelden voor de elektrische schakeling kun je gebruiken om de werking van aarding, zekering en aardlekschakelaar te begrijpen?

Welke wetmatigheden die gelden voor de elektrische schakeling kun je gebruiken om de werking van aarding, zekering en aardlekschakelaar te begrijpen? 2 De elektrische schakeling 2.1 Introductie Inleiding In huis waar gewerkt wordt met een spanning van 230 volt, kunnen gevaarlijke situaties voorkomen, bijvoorbeeld kortsluiting, overbelasting, het aanraken

Nadere informatie

Noorderpoort Beroepsonderwijs Stadskanaal. Reader. Weerstand. J. Kuiper. Transfer Database

Noorderpoort Beroepsonderwijs Stadskanaal. Reader. Weerstand. J. Kuiper. Transfer Database Noorderpoort Beroepsonderwijs Stadskanaal Reader Weerstand J. Kuiper Transfer Database ThiemeMeulenhoff ontwikkelt leermiddelen voor Primair Onderwijs, Algemeen Voortgezet Onderwijs, Beroepsonderwijs en

Nadere informatie

elektrotechniek CSE GL

elektrotechniek CSE GL Examen VMO-GL 2007 1 tijdvak 1 maandag 21 mei 9.00-11.00 uur elektrotechniek SE GL it examen bestaat uit 50 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 60 punten te behalen. Voor elk vraagnummer staat hoeveel

Nadere informatie