Herhalingsantwoorden Novice -Cursus LES 1 t/m 3 i.p.v. LES 4

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Herhalingsantwoorden Novice -Cursus LES 1 t/m 3 i.p.v. LES 4"

Transcriptie

1 Wet van Ohm: Hoe luid de wet van Ohm: Spanning is U in Volt: V Stroom is I in Ampère: A Weerstand is R in Ohm: Ω U = I x R I = U/R R = U/I De spanning: aangeduid met het symbool U en uitgedrukt in de eenheid Volt Als de spanning groter wordt zal (bij gelijk blijvende weerstand) de stroom groter worden. Ofwel de spanning groter dan wordt de stroom groter. Dit noemt men recht evenredig. De stroom is afhankelijk van de spanning U bij gelijk blijvende weerstand. De stroom: aangeduid met het symbool I en uitgedrukt in de eenheid Ampère De stroom is afhankelijk van U (bij gelijk blijvende weerstand) U > is I > De stroom is afhankelijk van R (bij gelijk blijvende spanning ) R < is I > De weerstand: aangeduid met het symbool R en uitgedrukt in de eenheid Ohm Ω En kan berekend worden door R = U/I Hoe groter de weerstandswaarde hoe kleiner de stroom. En hoe kleiner de weerstand hoe groter de stroomwaarde. M.a.w de stroom is omgekeerd evenredig met de weerstand. Als de spanning U en de weerstand R wordt verdubbeld in waarde zal de stroom gelijk blijven Serie schakeling van weerstanden: De stroom in een serie schakeling is overal gelijk En de totale spanning is gelijk aan + som van de deelspanningen: Ut = UR1 + UR2 + UR3 +. Over de grootste weerstand staat de grootste spanning. (evenredig met de waarde van R) Gegeven: Drie weerstanden in serie R1,R2,R3 van 10Ω,20Ω,30Ω. Spanning is 60V Zonder de stroom uit te rekenen is de spanning over 3 weerstanden (R1,R2 en R3) gelijk aan UR1 = 10/ x 60 UR2 =20/ x 60 UR3=30/ x 60 10/60 x 60 = 10V 20/60 x 60 = 20V 30/60 x 60 = 30V De totale spanning over alle weerstanden is gelijk aan som van alle deelspanningen Ut= UR1 + UR2 + UR3 = = 60V De totale weerstand in een serieschakeling is gelijk aan som van alle weerstanden De formule voor de Rt = R1 + R2 + R3 = = 60 Ω Geef 2 formules voor de Ut = It x Rt Ut = UR1 + UR2 + UR3 De totale stroom is gelijk aan: I = Ut / Rt Parallelschakeling van weerstanden //: Hierbij is de spanning U gelijk over alle weerstanden. Bij verschillende weerstandswaarden is de stroom I verschillend. De stroom door een weerstand wordt bepaald door de formule I = U/R Ofwel hoe kleiner de weerstand hoe groter de stroom. (R> = I<) en ( R< = I>) (Kleiner < groter >) Gegeven: Drie weerstanden parallel // R1,R2,R3 van 10Ω,20Ω,30Ω. Spanning Ut is 60V De grootste stroom zal door de kleinste weerstand vloeien dus die van R1=10Ω De stoom door R1 is IR1= U/R1 = 60/10 = 6A De stoom door R2 is IR2= U/R2 = 60/20 = 3A De stoom door R3 is IR3= U/R3 = 60/30 = 2A pa4ton 1

2 De totale stroom is It = IR1+ IR2 + IR3 It = 6A + 3A + 2A = 11A Geef 2 formules voor de It = Ut/Rv en It = IR1+ IR2 + IR3 De formule voor de vervangingsweerstand is: Rv = Ut/It 1/Rv = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 Met de rekenmachine voer je het volgende in: Rv (x ¹) = R1(x ¹) + R2(x ¹) + R2(x ¹)+. De formule voor de vervangingsweerstand bij 2 (ongelijke) weerstanden parallel // is: Rv = R1 x R2 Rv (x ¹) = R1(x ¹) + R2(x ¹) => ans (x ¹) R1+ R2 Bij 3 weerstanden met dezelfde waarde parallel //geschakeld is Rv = R/3 Voor een elektrische stroom is een spanning en een gesloten stroomkring nodig Elektrische stroom is het verplaatsen van elektronen door een geleider De eenheid van stroom is Ampère gebruikte letter is A 1A = 10^3 ma en 1 μa = 10^ 3 ma en 1 ma = 10^3 μa en 1 ma = 10^ 3 A en 2500mA = 2,5 A 1 μa = 10^ 6A en 1A = 10^6 μa en 1 KA = 10^6 ma en 1 μa = 10^ 9KA en 3,15 A = 3150mA Van klein naar groot : delen met n : 1000 Bv. 100mA = 100 : 1000 = 0,1 A Van groot naar klein : vermenigvuldigen met n x 1000 Bv. 1,25 A = 1,25 x 1000 = 1250mA Isolatoren : Noem 6 isolatoren: Glas,droog hout, pertinax, rubber, plastiek, mica, polyester, polystyreen, porselein, diamant, leer, linnen, bakeliet, jutte. Noem 2 halfgeleiders: Germanium,Silicium. Zijn bij kamertemperatuur (in zuivere vorm) isolatoren Om een stroom van I = 2A (ampère) door een weerstand van R = 2Ω (ohm) te sturen is een spanning van U = I x R = 2 x 2 = 4 Volt nodig Een ideale Ampèremeter is laag Ω Een ideale Voltmeter is hoogohmig. De weerstand van een geleider (draad) hangt af van: Noem 3 dingen. Lengte, doorsnede (oppervlakte), soortelijke weerstand (soort geleider) en temp Het elektrische vermogen dat een apparaat als een lamp, kachel of transceiver op neemt, hangt van: P = U x I En heeft de eenheid W (Watt) Geef twee andere formules voor P met I, U en R P = U² en P = I² x R R Wanneer men bij gelijk blijvende weerstand de stroom tweemaal zo groot maakt wordt het vermogen: Bv. I =2A en R = 5 Ω 1 e ) P = I² x R = 2² x 5 = 20 W 4² x 5 = 80 W dus 4 x Wanneer men bij gelijk blijvende weerstand de spanning tweemaal zo groot maakt wordt het vermogen: Bv. U = 4V en R = 8 Ω 1 e ) P = U²/R = 4² : 8 = 16/8 = 2W 2 e ) 8² : 8 = 64/8 = 8W dus ook 4 x Bij een serieschakeling van 2 R s is het vermogen het grootst bij de grootste weerstand. Bij een parallelschakeling van 2 R s is het vermogen het laagst bij de grootste weerstand. Energie: Is een modern woord voor arbeid en betekent niets anders als een hoeveelheid vermogen per tijd Formule is W = P x t, Gegeven: W = 2,5 KWh P_Lamp = 100 W Gevraagd: Tijd dat de lamp brand. Oplossing: W = P x t dus 2,5KWh = 100 x t t (in uur (h) = 2500 Wh = 25 uur 100 pa4ton 2

3 Gegeven: U = 25V; I = 0,2A Gevraagd: P in Watt Oplossing: P = U x I = 25 x 0,2 = 5 watt Gegeven: U = 25V; R = 5Ω Gevraagd: P in Watt Oplossing: P = U x I of U x U/R is U² 25 x 25 = 25 x 5 = 125W 20 = I² x 5 = R 5 Of I = U/R = 25:5 = 5A en P = U x I = 25 x 5 = 125W Gegeven: I = 2A; R = 10Ω Gevraagd: P in Watt Oplossing: P = U x I of I xr xi is I² x R = 2 x 2 x 10 = 40W Of U = I x R = 2 x 10 = 20V en P = U x I = 20 x 2 = 40W Gegeven: R = 5Ω; P = 20W Gevraagd: I in Ampère Oplossing: P = U x I of I xr xi is P = I² x R = P = I² x R = 20 = I² dus = 4 I = 2A R R 5 Een voorbeeld met stroom. Gegeven: R 50Ω, P = 2W Gevraagd: I Oplossing: P = I² x R ingevuld 2 = I² x 50 = 2 = I² x 50 = 4 = I² = 0,2A ² Een voorbeeld met spanning. Gegeven: R 50Ω, P = 2W Gevraagd: U Oplossing: P = U² = P x R = U² x R of P x R = U² ingevuld 2 x 50 = U² 0f 100 = U² is 10V R R Schrijf in exponentionele schrijfwijze (b.v 1A = 10^3mA) GHz, Gigahertz = Hz 10^9 Hz MV, Megavolt = Volt 10^6 V KΩ, Kilo Ohms = 1000 Ω 10^3 Ω A, Ampere = 1 A 10^0 A ma, Milliampère= 0,001 A 10^ 2 μv, Micro Volt= V 10^ 6 nw, nanowatt = W 10^ 9 pf, picofarad = 0, F 10^ 12 Kleurcode: Zwart, Bruin, Rood, Oranje, Geel, Groen, Blauw, Violet, Grijs, Wit Ezelsbruggetje luid? Z B R O G G B V G W Zij Brengt Rozen Op Gerrit s Graf Bij Vies Grijs Weer Toepassing: Stroombegrenzing (parallel/serie schakeling). Spanningsbegrenzing (parallel/serie schakeling). Geef een voorbeeld van: Stroombegrenzing: shuntweerstand Ampère meter Spanningsbegrenzing serie weerstand Volt meter: voorschakelweerstand van een lampje. Zuiver Ohmse weerstand: Hierbij zal de weerstandswaarde niet veranderen bij een veranderende frequentie. Geef een voorbeeld van een Zuiver Ohmse weerstand? -Dummyload- Waarom gebruiken we die? 2 v.b. Om te voorkomen dat er signaal in de lucht gaat bij het meten. Testen maximaal vermogen en harmonischen zonder signaal uit te zenden! pa4ton 3

4 Wat is een: NTC.. Potmeter. PTC. LDR. VDR. Dit zijn weerstanden die temperatuur, licht, spanningsgevoelig zijn en een potmeter is een regelbare Een Batterij bestaat uit: meerdere cellen in serie geschakelde (plus aan min). De totale spanning van een batterij is afhankelijk van: De som van de spanningen en de som van de in en uitwendige weerstanden. Gegeven: EMK = Elektromotorische kracht (Bronspanning) E1= 1,5V E2= 2V E3= 3,5V staan in serie (in goede richting) met Ri van E1 = 0,3 Ri van E2 = 0,2 Ri van E3 = 0,5Ω met een belastingsweerstand van 13Ω. Gevraagd: It, Pt en P in Rb Oplossing: It = Ut : Rt is (E1 + E2 + E3) : ( Ri1 + Ri2 + Ri3 + Rb) = 7/14 = 0,5A Ut = 1, ,5 = 7V Rt = 0,3 + 0,2 + 0, = 14Ω en Pt = Ut x It = 7 x 0,5 = 3,5W PRb = It² x Rb = 0,5² x 13 = 3,25W Spanningsbron: Een ideale spanningsbron heeft een inwendige weerstand van zeer laag ohmig (ideaal gezien) Stroombron: Een ideale stroombron heeft een inwendige weerstand van zeer hoog ohmig (ideaal gezien) Aanpassing: Inwendig spannings - c.q vermogens -verlies minimaal is. Dit is alleen het geval wanneer de ohmse belasting gelijk is aan de inwendige weerstand van de spanningsbron. Ri = Ru De maximale stroom loopt er bij een Ru van nul Ω Periodetijd (T) in Sec,ms,μs,ns, bij 1MHz is dat 1 μs of ƒ = 1 of 1 x 10^6 = 1MHz 10^ 6 Wat is de frequentie van de sinus in figuur Z en λ Oplossing: ƒ = 1 = 1. of 10^6 dus 200KHz C = ƒ x λ en λ = C = 300 = 1500 Meter T 5 x 10^ 6 5 ƒ 0,2 Frequentie, golflengte, voortplantingssnelheid: Definitie frequentie is het aantal trillingen of perioden per seconden. ƒ = frequentie in Hz of KiloHz, is 1000Hz is 10^3 Hz 1E3 MegaHz is Hz is 10^6 Hz 1E6 GigaHz. is Hz is 10^9 Hz 1E9 De lichtsnelheid is Km per/sec de letter is ƒ / C / λ λ = Golflengte in meters, cm, mm, μm Geef voor λ = 1meter is ƒ = C/1 = 300/1 = 300MHz ofwel 3x 10^8 1 cm = ƒ = 3x 10^10 Hz, 30 GHz, 1 cm is 300/0,01 = MHz = 30 GHz 1 mm = ƒ = 3x 10^11 Hz, 300 GHz. 1 mm is 300/0.001= MHz = 300 GHz A Maximale waarde van een wisselspanning: Geeft nog twee benamingen voor Umax U top en Amplitude Is gelijk aan de U max = Ueff x 2 ( 2 is 1,414) B Effectieve waarde van een wisselspanning: Is die ~ waarde die in een gelijkspanning met de zelfde waarde evenveel vermogen ontwikkeld. Geeft de volgorde in groot, groter, grootst van wisselspanningen: gemiddelde, effectieve, maximale spanning 0,64 x Umax, 0,707 x Umax, Umax Ueff = Umax : 2 of x 1/ 2 Umax = Ueff x 2 pa4ton 4

5 De gemiddeldewaarde van een halve periode is: Ugem = Umax x 2/π (2/π = 0,637) Een frequentie van 1000Hz gaat 500 /2000 keer door de nul. C Gemiddelde waarde: Van één wissel spanningsperiode is nul Teken A,B,C,D in onderstaande sinus. Figuur Z D Momentele waarde: Dit is de waarde op een willekeurig punt van de sinus Dit kan minimaal (o) tot de maximale spanning Umax zijn 5 μs Harmonischen en grond -golven/frequenties: Harmonischen zijn: even of oneven veelvouden van een frequentie (afhankelijk van de signaalvorm) Een zuivere sinus bevat geen harmonischen. Een symmetrische blok spanning bevat oneven harmonischen. Alle signalen die afwijken van een zuivere sinus bevatten wel harmonischen. Bij AM (Amplitude modulatie) geldt als voordeel: Eenvoudige ontvanger, grotere reikwijdte, Heeft Minder bandbreedte t.o.v FM. Nadeel van AM is: Storing gevoelig. Minder kwaliteit ontvangst (beperkte bandbreedte) Laag rendement zender. Kenmerken van AM zijn: Uitgangsvermogen is afhankelijk van de modulatiesterkte. Zender werkt in klasse A/B. Is de frequentie van de draaggolf wel constant (zendfrequentie). Is de amplitude van de draaggolf niet constant (afhankelijk van de amplitude van het LF signaal). Een lampje in de antennekring zal knipperend branden. Door te sterke laagfrequent modulatie ontstaat er wel vervorming. Uitgangsvermogen is niet constant. Bezit twee zijbanden en een draaggolf. Bij FM (Frequentie modulatie) geldt als voordeel: Minder gevoelig voor storing, Kleinere reikwijdte, Hoger rendement zender. Zender werkt in klasse C. Nadeel van FM zijn : Kleinere reikwijdte, Hoger rendement zender. Meer bandbreedte t.o.v AM Ingewikkelde ontvanger. Door te sterke laagfrequent modulatie ontstaat er wel vervorming. Dus meer zijbanden aan de uitgang van de zender. Kenmerken van FM zijn: Uitgangsvermogen is onafhankelijk van de modulatiesterkte. Is de frequentie van de (gemoduleerde) draaggolf niet constant. Is de amplitude van de draaggolf wel constant. Uitgangsvermogen is wel constant. pa4ton 5

6 Kenmerken van FM zijn: Een lampje in de antennekring zal daarom constant branden. Door te sterke laagfrequent modulatie ontstaat er wel vervorming (bandbreedte wordt te groot). Zender werkt in klasse /C. Bezit meer zijbanden en een draaggolf. Bij meer zijbanden is de dg spanning/amplitude minder Is de frequentie bandbreedte afhankelijk van de frequentie en amplitude v.h. lf signaal. Is de frequentie zwaai (deviatie) afhankelijk v.d amplitude v.h. laagfrequent signaal. De zijband componenten hebben verschillende niveaus, en kunnen minder sterk worden naarmate deze verder van de draaggolf weg liggen. De grootte van de amplitude van het FM signaal is onafhankelijk van de sterkte van de LF modulatie. De uiteindelijke zendfrequentie kan verkregen worden door meerdere vermenigvuldigingstrappen. De bandbreedte wordt wel vergroot door deze vermenigvuldigtrappen. (met de zelfde x factor) Geef aan wat de modulatiesoort is (FM/AM/SSB) en de boven-, onder -band en de draaggolf. FM onder EZB + dg DZB + dg boven EZB + dg FM CW Voordeel SSB t.o.v AM Bij een SSB zender wordt de draaggolf wel onderdrukt en S/N wordt gunstiger. Bandbreedte van de zender is kleiner waardoor er meer zenders op een band kunnen, Vermogen is in één zijband geconcentreerd. SSB bezit de kleinste bandbreedte van de drie genoemde modulaties. Heeft meer vervorming door frequentie afwijking t.o.v. AM ( door het ontbreken van de draaggolf). En heeft het grote voordeel dat al het opgewekte vermogen in een zijband is gehuisvest. Nadeel SSB t.o.v AM Vervorming door (draaggolf) frequentie afwijking is groter. Duurdere ontvanger door productdetector met BFO op detector trap. Bandbreedte: Is het verschil van de hoogste en laagste frequentie De bandbreedte voor spraak is van 300 tot 2700 Hz dus 2,4 KHz Bandbreedte AM: Voor spraak wordt 2,4 KHz (0,3 tot 2,7 KHz) gebruikt en is de totale bandbreedte 5,4 KHz. Bandbreedte van een FM signaal: Is groter dan AM en is minimaal 4 x 3 KHz. In de praktijk 12 khz tot 16 KHz (z.g.n. frequentieraster voor amateur banden op de VHF /UHF is 12,5 khz) pa4ton 6

Uitwerking LES 3 N CURSSUS 2014-2015. 1) A De modulatievorm welke de minste storing door laagfrequent detectie veroorzaakt is:

Uitwerking LES 3 N CURSSUS 2014-2015. 1) A De modulatievorm welke de minste storing door laagfrequent detectie veroorzaakt is: 1) A De modulatievorm welke de minste storing door laagfrequent detectie veroorzaakt is: A) frequentie modulatie (constante amplitude) B) enkelzijbandmodulatie (veroorzaakt juist meeste storing voor laagfrequent

Nadere informatie

Inhoudsopgave De weerstand

Inhoudsopgave De weerstand Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Inleiding...3 Wet van Ohm...3 Geleidbaarheid (conductantie)...3 Weerstandsvariaties...3 Vervangingsweerstand of substitutieweerstand...4 Serieschakeling...4 Parallelschakeling...4

Nadere informatie

Hfd 3 Stroomkringen. Isolator heeft geen vrije elektronen. Molecuul. Geleider heeft wel vrije elektronen. Molecuul.

Hfd 3 Stroomkringen. Isolator heeft geen vrije elektronen. Molecuul. Geleider heeft wel vrije elektronen. Molecuul. Hfd 3 Stroomkringen Enkele begrippen: Richting van de stroom: Stroom loopt van de plus naar de min pool Richting van de elektronen: De elektronen stromen van de min naar de plus. Geleiders en isolatoren

Nadere informatie

Signalen stroom, spanning, weerstand, vermogen AC, DC, effectieve waarde

Signalen stroom, spanning, weerstand, vermogen AC, DC, effectieve waarde Technologie 1 Elektrische en elektronische begrippen Signalen stroom, spanning, weerstand, vermogen AC, DC, effectieve waarde Opleiding Pop en Media Peet Ferwerda, januari 2002 Deze instructie wordt tijdens

Nadere informatie

Weerstand. Bron: http://mediatheek.thinkquest.nl/~kl010/elektro/weerstand.htm. Cursus Radiozendamateur 1

Weerstand. Bron: http://mediatheek.thinkquest.nl/~kl010/elektro/weerstand.htm. Cursus Radiozendamateur 1 Bron: http://mediatheek.thinkquest.nl/~kl010/elektro/weerstand.htm Cursus Radiozendamateur 1 DOELSTELLINGEN: Kennis: - Inzicht in de fenomenen spanning, stroom, weerstand en vermogen. - De kleurcodes van

Nadere informatie

Rekenkunde, eenheden en formules voor HAREC. 10 april 2015 presentator : ON5PDV, Paul

Rekenkunde, eenheden en formules voor HAREC. 10 april 2015 presentator : ON5PDV, Paul Rekenkunde, eenheden en formules voor HAREC 10 april 2015 presentator : ON5PDV, Paul Vooraf : expectation management 1. Verwachtingen van deze presentatie (inhoud, diepgang) U = R= R. I = 8 Ω. 0,5 A =

Nadere informatie

3.4.3 Plaatsing van de meters in een stroomkring

3.4.3 Plaatsing van de meters in een stroomkring 1 De stroom- of ampèremeter De ampèremeter is een meetinstrument om elektrische stroom te meten. De sterkte van een elektrische stroom wordt uitgedrukt in ampère, vandaar de naam ampèremeter. Voorstelling

Nadere informatie

Voorbereiding toelatingsexamen arts/tandarts. Fysica: Elektrodynamica. 25 juli 2015 dr. Brenda Casteleyn

Voorbereiding toelatingsexamen arts/tandarts. Fysica: Elektrodynamica. 25 juli 2015 dr. Brenda Casteleyn Voorbereiding toelatingsexamen arts/tandarts Fysica: Elektrodynamica 25 juli 2015 dr. Brenda Casteleyn Met dank aan: Atheneum van Veurne (http://www.natuurdigitaal.be/geneeskunde/fysica/wiskunde/wiskunde.htm),

Nadere informatie

Uitwerking LES 5 N CURSSUS

Uitwerking LES 5 N CURSSUS 1) C De letter C wordt in de elektronica gebruikt voor een: A) spoel (symbool L, eenheid Henry) B) weerstand (symbool R, eenheid Ohm Ω) C) condensator (symbool C, eenheid Farad, 2 geleiders gescheiden

Nadere informatie

Schakelingen Hoofdstuk 6

Schakelingen Hoofdstuk 6 Schakelingen Hoofdstuk 6 Een schakeling... I = 0,1 A = 100 ma U = 6 V Geen grote stroom door de lamp. Dit komt door de weerstand van die lamp. De weerstand kunnen we berekenen. Presentatie H6 1 De weerstand

Nadere informatie

Uitwerkingen Hoofdstuk 2 - deel 2

Uitwerkingen Hoofdstuk 2 - deel 2 Uitwerkingen Hoofdstuk 2 - deel 2 4 VWO 2.6 Serie en parallel 51. Vervanging 52. Bij de winkelstraat zijn de lampen parallel geschakeld en bij de kandelaar in serie. 53. Voorbeeld: Serie De stroom moet

Nadere informatie

Uitwerking LES 22 N CURSSUS

Uitwerking LES 22 N CURSSUS 1) C In een schakeling, bestaande uit een batterij en twee in serie geschakelde weerstanden, moet de stroom door de weerstanden gemeten worden. Wat is de juiste schakeling? A) schakeling 3 ( dit is de

Nadere informatie

Elektrische stroomnetwerken

Elektrische stroomnetwerken ntroductieweek Faculteit Bewegings- en evalidatiewetenschappen 25 29 Augustus 2014 Elektrische stroomnetwerken Dr. Pieter Neyskens Monitoraat Wetenschappen pieter.neyskens@wet.kuleuven.be Assistent: Erik

Nadere informatie

6.2 Elektrische energie en vermogen; rendement

6.2 Elektrische energie en vermogen; rendement 6.2 Elektrische energie en vermogen; rendement Opgave 9 Het rendement bereken je met E nuttig en E in. E nuttig is de hoeveelheid energie die nodig is het water op te warmen. E in is de hoeveelheid energie

Nadere informatie

Naam: Klas Practicum elektriciteit: I-U-diagram van lampje Nodig: spanningsbron, schuifweerstand (30 Ω), gloeilampje, V- en A-meter, 6 snoeren

Naam: Klas Practicum elektriciteit: I-U-diagram van lampje Nodig: spanningsbron, schuifweerstand (30 Ω), gloeilampje, V- en A-meter, 6 snoeren Naam: Klas Practicum elektriciteit: I-U-diagram van lampje Nodig: spanningsbron, schuifweerstand (30 Ω), gloeilampje, V- en A-meter, 6 snoeren Schakeling In de hiernaast afgebeelde schakeling kan de spanning

Nadere informatie

Steven Werbrouck 04-02-2000 Practicum 2: Schakelen van weerstanden

Steven Werbrouck 04-02-2000 Practicum 2: Schakelen van weerstanden Practicum 2: Schakelen van weerstanden 1. Situering Het komt vaak voor dat een bepaalde stroomkring meer dan één weerstand bevat. Men zegt dan dat de weerstanden op een bepaalde manier geschakeld werden.

Nadere informatie

Elektriciteit. Hoofdstuk 2

Elektriciteit. Hoofdstuk 2 Elektriciteit Hoofdstuk 2 (het blijft spannend) Om de lamp te laten branden moet er een gesloten stroomkring zijṇ Om de lamp te laten branden moet er een gesloten stroomkring zijṇ Om de lamp te laten branden

Nadere informatie

Naam: Klas: Repetitie natuurkunde voor havo (versie A) Getoetste stof: elektriciteit 1 t/m 5

Naam: Klas: Repetitie natuurkunde voor havo (versie A) Getoetste stof: elektriciteit 1 t/m 5 Naam: Klas: Repetitie natuurkunde voor havo (versie A) Getoetste stof: elektriciteit 1 t/m 5 OPGAVE 1 Teken hieronder het bijbehorende schakelschema. Geef ook de richting van de elektrische stroom aan.

Nadere informatie

Elektrische energie en elektrisch vermogen

Elektrische energie en elektrisch vermogen Elektrische energie en elektrisch vermogen Grootheid Symbool Eenheid Lading Q C: Coulomb Spanning U V: Volt Stroomsterkte I A: Ampère Energie E J: Joule Weerstand R Ω: Ohm Spanning: noodzakelijk om lading

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Elektrische weerstand

Hoofdstuk 1. Elektrische weerstand Hoofdstuk 1. Elektrische weerstand Alle materialen hebben elektrische weerstand. Soms is de weerstand laag en gaat elektrische stroom er gemakkelijk door. In andere gevallen is de weerstand hoog. Deze

Nadere informatie

N najaar 2003. verhoog zendvermogen verhoog de seinsnelheid verlaag de seinsnelheid

N najaar 2003. verhoog zendvermogen verhoog de seinsnelheid verlaag de seinsnelheid N najaar 2003 1- De Q-code QRO betekent: verhoog zendvermogen verhoog de seinsnelheid verlaag de seinsnelheid 2 - De roepletters worden aan de vergunninghouder toegewezen door: KPN Telecom Agentschap Telecom

Nadere informatie

INLEIDING. Veel succes

INLEIDING. Veel succes INLEIDING In de eerste hoofdstukken van de cursus meettechnieken verklaren we de oorsprong van elektrische verschijnselen vanuit de bouw van de stof. Zo leer je o.a. wat elektrische stroom en spanning

Nadere informatie

9 PARALLELSCHAKELING VAN WEERSTANDEN

9 PARALLELSCHAKELING VAN WEERSTANDEN 9 PARALLELSCHAKELING VAN WEERSTANDEN Een parallelschakeling komt in de praktijk vaker voor dan een serieschakeling van verbruikers. Denken we maar aan alle elektrische apparaten die aangesloten zijn op

Nadere informatie

In deze proevenserie gaan we kijken wat elektriciteit is en wat je er mee kunt doen.

In deze proevenserie gaan we kijken wat elektriciteit is en wat je er mee kunt doen. In deze proevenserie gaan we kijken wat elektriciteit is en wat je er mee kunt doen. Als je onderdelen van een stroomkring aan elkaar vastmaakt, noem je dit schakelen of aansluiten. Sommige onderdelen

Nadere informatie

Een elektrische schakeling is tot op zekere hoogte te vergelijken met een verwarmingsinstallatie.

Een elektrische schakeling is tot op zekere hoogte te vergelijken met een verwarmingsinstallatie. Inhoud Basisgrootheden... 2 Verwarmingsinstallatie... 3 Elektrische schakelingen... 4 Definities van basisgrootheden... 6 Fysische achtergrond bij deze grootheden... 6 Opgave: Geladen bollen... 7 De wet

Nadere informatie

Elektrische netwerken

Elektrische netwerken Deel 1: de basis H1 - H4: basisbegrippen gelijkspanning Opgaven bij hoofdstuk 1... 1 Opgaven bij hoofdstuk 2... 2 Opgaven bij hoofdstuk 3... 4 Opgaven bij hoofdstuk 4... 7 H5 - H8: basisbegrippen wisselspanning

Nadere informatie

Natuur- en scheikunde 1, elektriciteit, uitwerkingen. Spanning, stroomsterkte, weerstand, vermogen, energie

Natuur- en scheikunde 1, elektriciteit, uitwerkingen. Spanning, stroomsterkte, weerstand, vermogen, energie 4M versie 1 Natuur- en scheikunde 1, elektriciteit, uitwerkingen Werk netjes en nauwkeurig Geef altijd een duidelijke berekening of een verklaring Veel succes, Zan Spanning, stroomsterkte, weerstand, vermogen,

Nadere informatie

Van Dijk Educatie Parallelschakeling 2063NGQ0571. Kenteq Leermiddelen. copyright Kenteq

Van Dijk Educatie Parallelschakeling 2063NGQ0571. Kenteq Leermiddelen. copyright Kenteq Parallelschakeling 2063NGQ0571 Kenteq Leermiddelen copyright Kenteq Inhoudsopgave 1 Parallelschakeling 5 1.1 Inleiding 5 1.2 Doelen 5 1.3 Parallelschakeling 6 1.4 Shuntweerstand 21 1.5 Samenvatting 24

Nadere informatie

FORMULE BLAD - VERON ZENDCURSUS

FORMULE BLAD - VERON ZENDCURSUS FORMULE BLAD - VERON ZENDCURSUS Wet van Ohm U = I R (1) U = spanning in V, I is stroom in A en r is weerstand in Ohm Eerste wet van Kirchhoff Som van alle stromen in een knooppunt is nul. Tweede wet van

Nadere informatie

Uitwerkingen VWO deel 1 H2 (t/m par. 2.5)

Uitwerkingen VWO deel 1 H2 (t/m par. 2.5) Uitwerkingen VWO deel 1 H2 (t/m par. 2.5) 2.1 Inleiding 1. a) Warmte b) Magnetische Energie c) Bewegingsenergie en Warmte d) Licht (stralingsenergie) en warmte e) Stralingsenergie 2. a) Spanning (Volt),

Nadere informatie

1. Weten wat elektrische stroom,spanning en vemogen is en het verband ertussen kennen 2. Elektrische netwerken kunnen oplossen

1. Weten wat elektrische stroom,spanning en vemogen is en het verband ertussen kennen 2. Elektrische netwerken kunnen oplossen Hoofdstuk 3 Elektrodynamica Doelstellingen 1. Weten wat elektrische stroom,spanning en vemogen is en het verband ertussen kennen 2. Elektrische netwerken kunnen oplossen Elektrodynamica houdt de studie

Nadere informatie

Serie. Itotaal= I1 = I2. Utotaal=UR1 + UR2. Rtotaal = R1 + R2. Itotaal= Utotaal : Rtotaal 24 = 10 + UR2 UR2 = 24 10 = 14 V

Serie. Itotaal= I1 = I2. Utotaal=UR1 + UR2. Rtotaal = R1 + R2. Itotaal= Utotaal : Rtotaal 24 = 10 + UR2 UR2 = 24 10 = 14 V Om te onthouden Serieschakeling Parallelschakeling Itotaal= I = I2 Utotaal=U + U2 totaal = + 2 Itotaal=I + I2 Utotaal= U = U2 tot 2 enz Voor elke schakeling I totaal U totaal totaal Itotaal= I = I2 Utotaal=U

Nadere informatie

Een elektrische schakeling is tot op zekere hoogte te vergelijken met een verwarmingsinstallatie.

Een elektrische schakeling is tot op zekere hoogte te vergelijken met een verwarmingsinstallatie. Inhoud Basisgrootheden... 2 Verwarmingsinstallatie... 3 Elektrische schakelingen... 4 Definities van basisgrootheden... 6 Fysische achtergrond bij deze grootheden... 6 Opgave: Geladen bollen... 7 De wet

Nadere informatie

Een radiotoestel met bakelieten behuizing (zie figuur 11). Bakeliet kent talloze toepassingen, zoals:

Een radiotoestel met bakelieten behuizing (zie figuur 11). Bakeliet kent talloze toepassingen, zoals: Toepassingen Fig 11 Radiotoestel Fig 12 Lampen Een radiotoestel met bakelieten behuizing (zie figuur 11) Bakeliet kent talloze toepassingen zoals: A Tussenlaag in geleiders als elektrische isolatie bijvoorbeeld

Nadere informatie

Impedantie V I V R R Z R

Impedantie V I V R R Z R Impedantie Impedantie (Z) betekent: wisselstroom-weerstand. De eenheid is (met als gelijkstroom-weerstand) Ohm. De weerstand geeft aan hoe goed de stroom wordt tegengehouden. We kennen de formules I R

Nadere informatie

R Verklaar alle antwoorden zo goed mogelijk

R Verklaar alle antwoorden zo goed mogelijk PROEFWERK TECHNOLOGIE VWO MODULE 6 ELECTRICITEIT VRIJDAG 19 maart 2010 R Verklaar alle antwoorden zo goed mogelijk 2P 2P 2P Opgave 1 Tup en Joep willen allebei in bed lezen. Ze hebben allebei een fietslampje.

Nadere informatie

Toets 1 IEEE, Modules 1 en 2, Versie 1

Toets 1 IEEE, Modules 1 en 2, Versie 1 Toets 1 IEEE, Modules 1 en 2, Versie 1 Datum: 16 september 2009 Tijd: 10:45 12:45 (120 minuten) Het gebruik van een rekenmachine is niet toegestaan. Deze toets telt 8 opgaven en een bonusopgave Werk systematisch

Nadere informatie

C VOORJAAR 2004. 1- Tijdens een morse-verbinding wilt u weten wat de neembaarheid van uw signalen is. U zendt: QRK QRX QRZ QSB

C VOORJAAR 2004. 1- Tijdens een morse-verbinding wilt u weten wat de neembaarheid van uw signalen is. U zendt: QRK QRX QRZ QSB C VOORJAAR 2004 1- Tijdens een morse-verbinding wilt u weten wat de neembaarheid van uw signalen is. U zendt: QRK QRX QRZ QSB 2 - In de "Voorschriften en beperkingen"wordt onder het amateur-station verstaan

Nadere informatie

Basis Elektriciteit R = U/I. Gelijkstroom (Direct Current) Batterij of zonnecel; de elektronen stromen allemaal in 1 richting.

Basis Elektriciteit R = U/I. Gelijkstroom (Direct Current) Batterij of zonnecel; de elektronen stromen allemaal in 1 richting. Basis Elektriciteit Gelijkstroom (Direct Current) Wisselstroom (Alternating Current) Gesloten stroomkring (Closed circuit) DC AC Batterij of zonnecel; de elektronen stromen allemaal in 1 richting. Lichtnet;

Nadere informatie

Krachten Hoofdstuk 1. Bewegingsverandering/snelheidsverandering (bijv. verandering van bewegingsrichting)

Krachten Hoofdstuk 1. Bewegingsverandering/snelheidsverandering (bijv. verandering van bewegingsrichting) Krachten Hoofdstuk 1 een kracht zelf kun je niet zien maar... Waaraan zie je dat er een kracht werkt: Plastische Vervorming (blijvend) Elastische Vervorming (tijdelijk) Bewegingsverandering/snelheidsverandering

Nadere informatie

DEEL 6 Serieschakeling van componenten. 6.1 Doel van de oefening. 6.2 Benodigdheden

DEEL 6 Serieschakeling van componenten. 6.1 Doel van de oefening. 6.2 Benodigdheden Naam: Nr.: Groep: Klas: Datum: DEEL 6 In de vorige oefeningen heb je reeds een A-meter, die een kleine inwendige weerstand bezit, in serie leren schakelen met een gebruiker. Door de schakelstand te veranderen

Nadere informatie

Opgave 1 Er zijn twee soorten lading namelijk positieve en negatieve lading.

Opgave 1 Er zijn twee soorten lading namelijk positieve en negatieve lading. itwerkingen Opgave Er zijn twee soorten lading namelijk positieve en negatieve lading. Opgave 2 Een geleider kan de elektrische stroom goed geleiden. Metalen, zout water, grafiet. c. Een isolator kan de

Nadere informatie

Repetitie Elektronica (versie A)

Repetitie Elektronica (versie A) Naam: Klas: Repetitie Elektronica (versie A) Opgave 1 In de schakeling hiernaast stelt de stippellijn een spanningsbron voor. De spanningsbron wordt belast met weerstand R L. In het diagram naast de schakeling

Nadere informatie

HOOFDSTUK 2: Elektrische netwerken

HOOFDSTUK 2: Elektrische netwerken HOOFDSTUK 2: Elektrische netwerken 1. Netwerken en netwerkelementen elektrische netwerken situering brug tussen fysica en informatieverwerkende systemen abstractie maken fysische verschijnselen vb. velden

Nadere informatie

UITWERKINGEN EXTRA OPGAVEN SCHAKELINGEN

UITWERKINGEN EXTRA OPGAVEN SCHAKELINGEN UITWERKINGEN EXTRA OPGAVEN SCHAKELINGEN U. Gegevens invullen: 24 0 24-0 4 V 2a R v2 R R 2. invullen gegevens: R v2 3 4 7 28 b R tot R v. invullen gegevens: 7 dus 4 A U U c R R. invullen gegevens: 3 dus

Nadere informatie

Inhoudsopgave. - 2 - De condensator

Inhoudsopgave.  - 2 - De condensator Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Inleiding...3 Capaciteit...3 Complexe impedantie...4 De condensator in serie of parallel schakeling...4 Parallelschakeling...4 Serieschakeling...4 Aflezen van de capaciteit...5

Nadere informatie

VWO 4 kernboek B hoofdstuk 8

VWO 4 kernboek B hoofdstuk 8 SAMNVATTING LKTICITIT VWO 4 kernboek B hoofdstuk 8 HOVLHID LADING Symbool Q (soms q) enheid C (Coulomb) Iedereen heeft wel eens gemerkt dat voorwerpen elektrische eigenschappen kunnen krijgen. Als je over

Nadere informatie

Schakelcursus Elektrotechniek

Schakelcursus Elektrotechniek Schakelcursus Elektrotechniek februari 2015 De cursus is bestemd voor die cursisten waarvan de vooropleiding in het vakgebied Elektrotechniek vooralsnog onvoldoende is. Auteur: L. Smit De Kooi 7 4233 GP

Nadere informatie

Uitwerkingen opgaven hoofdstuk 6. 6.1 Elektrische lading; stroom, spanning en spanningsbron

Uitwerkingen opgaven hoofdstuk 6. 6.1 Elektrische lading; stroom, spanning en spanningsbron itwerkingen opgaven hoofdstuk 6 6.1 Elektrische lading; stroom, spanning en spannings Opgave 5 a De wielen die het contact vormen tussen het vliegtuig en de grond zijn gemaakt van rubber, en rubber is

Nadere informatie

NETWERKEN EN DE WETTEN VAN KIRCHHOFF

NETWERKEN EN DE WETTEN VAN KIRCHHOFF NETWERKEN EN DE WETTEN VN KIRCHHOFF 1. Doelstelling van de proef Het doel van deze proef is het bepalen van de klemspanning van een spanningsbron, de waarden van de beveiligingsweerstanden en de inwendige

Nadere informatie

Elektriciteit Inhoud. Elektriciteit demonstraties

Elektriciteit Inhoud. Elektriciteit demonstraties Elektriciteit Inhoud Inleiding : Deze les Spanning: Wat is dat, hoe komt dat? Stroom(sterkte) : Wat is dat, hoe komt dat? Practicum: (I,)-diagram van een lampje en een weerstand Weerstand : Wet van Ohm

Nadere informatie

Vrijdag 8 juni, 9.00-12.00 uur

Vrijdag 8 juni, 9.00-12.00 uur EXAMEN HOGER ALGEMEEN VOORTGEZET ONDERWIJS IN 1979 Vrijdag 8 juni, 9.00-12.00 uur NATUURKUNDE Dit examen bestaat uit 4 opgaven ft Deze opgaven zijn vastgesteld door de commissie bedoeld in artikel 24 van

Nadere informatie

5 Weerstand. 5.1 Introductie

5 Weerstand. 5.1 Introductie 5 Weerstand 5.1 Introductie I n l e i d i n g In deze paragraaf ga je verschillende soorten weerstanden bestuderen waarvan je de weerstandswaarde kunt variëren. De weerstand van een metaaldraad blijkt

Nadere informatie

VWO 4 kernboek B hoofdstuk 8

VWO 4 kernboek B hoofdstuk 8 SAMENVATTING ELEKTRICITEIT VWO 4 kernboek B hoofdstuk 8 HOEVEELHEID LADING Symbool Q (soms q) Eenheid C (Coulomb) Iedereen heeft wel eens gemerkt dat voorwerpen elektrische eigenschappen kunnen krijgen.

Nadere informatie

Bij een uitwendige weerstand van 10 is dat vermogen 10

Bij een uitwendige weerstand van 10 is dat vermogen 10 Elektriciteitsleer Inwendige weerstand Een batterij heeft een bronspanning van 1,5 V en een inwendige weerstand van 3,0. a. Teken de grafiek van de klemspanning als functie van de stroomsterkte. Let er

Nadere informatie

inkijkexemplaar Energie voor de lamp Techniek 1

inkijkexemplaar Energie voor de lamp Techniek 1 Nota s: Energie voor de lamp 1. Probleemstelling 50 2. Transport van elektriciteit in een kring 50 2.1. Wat is een elektrische stroomkring? 50 2.2. Stromen van water - stromen van elektriciteit 51 2.3.

Nadere informatie

B-examen radioamateur : Zitting van 6 september 2000. Reglementering

B-examen radioamateur : Zitting van 6 september 2000. Reglementering B-examen radioamateur : Zitting van 6 september 2000 Reglementering 1. Het maximaal vermogen dat een station van sectie B mag uitzenden in AM is : A. 30 W B. 150 W C. 10 W D. 25 W 2. Mag een radioamateur

Nadere informatie

Pajottenlandse Radio Amateurs. De multimeter

Pajottenlandse Radio Amateurs. De multimeter Pajottenlandse Radio Amateurs De multimeter ON3BL 05/03/2013 Wat is een multimeter of universeelmeter? Elektronisch meetinstrument waar we de grootheden van de wet van ohm kunnen mee meten Spanning (Volt)

Nadere informatie

formules havo natuurkunde

formules havo natuurkunde Subdomein B1: lektriciteit De kandidaat kan toepassingen van het gebruik van elektriciteit beschrijven, de bijbehorende schakelingen en de onderdelen daarvan analyseren en de volgende formules toepassen:

Nadere informatie

Aanwijzingen. Figuur 1 LDR (NORP12) Weerstand - lichtsterkte grafiek (Let op: Logaritmische schaal) Nakijkmodel

Aanwijzingen. Figuur 1 LDR (NORP12) Weerstand - lichtsterkte grafiek (Let op: Logaritmische schaal) Nakijkmodel Rotterdam Academy Tentamenvoorblad Naam: Studentnr.: Groep/klas: Tentamen voor de: Arts en Crafts Officemanagement Opleiding(en): Engineering Maintenance & Mechanic Ondernemen Pedagogisch-Educatief Mw

Nadere informatie

Elektriciteit. Wat is elektriciteit

Elektriciteit. Wat is elektriciteit Elektriciteit Wat is elektriciteit Elektriciteit kun je niet zien, niet ruiken, niet proeven, maar wel voelen. Dit voelen kan echter gevaarlijk zijn dus pas hier voor op. Maar wat is het dan wel? Hiervoor

Nadere informatie

6.0 Elektriciteit 1 www.natuurkundecompact.nl

6.0 Elektriciteit 1 www.natuurkundecompact.nl 6.0 Elektriciteit 1 www.natuurkundecompact.nl 6.1 a Stroomkring b Geleiders en isolatoren 6.2 Chemische spanningsbron 6.3 a Schakelingen b Schakelingen (Crocodile) 6.4 a Stroom meten (Crocodile) b Schakelingen

Nadere informatie

Elektrische techniek

Elektrische techniek AOC OOST Almelo Groot Obbink 01-09-2013 . Zowel in huis als bij voertuigen heb je met elektriciteit te maken. Hoe zit een meterkast in elkaar? Hoe werkt een elektrisch ontstekingssysteem van een motor?

Nadere informatie

Studievoorbereiding. Vak: Natuurkunde voorbeeldexamen. Toegestane hulpmiddelen: Rekenmachine. Het examen bestaat uit: 32 meerkeuzevragen

Studievoorbereiding. Vak: Natuurkunde voorbeeldexamen. Toegestane hulpmiddelen: Rekenmachine. Het examen bestaat uit: 32 meerkeuzevragen Studievoorbereiding VOORBLAD EXAMENOPGAVE Vak: Natuurkunde voorbeeldexamen Tijdsduur: Toegestane hulpmiddelen: Rekenmachine Het examen bestaat uit: 32 meerkeuzevragen Aantal pagina s: 10 Beoordeling van

Nadere informatie

Tentamen Analoge- en Elektrotechniek

Tentamen Analoge- en Elektrotechniek Verantwoordelijke docent: R. Hoogendoorn, H.J. Wimmenhoven Cursus Analoge- en Elektrotechniek Code MAMAET01 Cursusjaar: 2014 Datum: 2-6-2014 Tijdsduur: 90 min. Modulehouder: R. Hoogendoorn Aantal bladen:

Nadere informatie

4.2 Het instapprobleem Een roodgloeiende metaaldraad onderdompelen in water

4.2 Het instapprobleem Een roodgloeiende metaaldraad onderdompelen in water 4 Elektrische energie 4.1 Introductie Inleiding Het hoofdstuk gaat over het goed en veilig functioneren van elektrische schakelingen en over wetmatigheden die gelden voor elektrische schakelingen. Je hebt

Nadere informatie

Energie : elektriciteit : stroomkringen

Energie : elektriciteit : stroomkringen Energie : elektriciteit : stroomkringen De netspanning is uitgevallen! Pas dan merk je wat elektriciteit voor ons betekent. Geen licht, geen computer, geen playstation, het eten op het elektrisch fornuis

Nadere informatie

Men schakelt nu twee identieke van deze elementen in serie (zie Figuur 3).

Men schakelt nu twee identieke van deze elementen in serie (zie Figuur 3). jaar: 1989 nummer: 09 Men heeft een elektrisch schakelelement waarvan we het symbool weergeven in figuur 1. De (I,U) karakteristiek van dit element is weergegeven in de nevenstaande grafiek van figuur

Nadere informatie

Versterking Principe van de versterking

Versterking Principe van de versterking 6. 6.1.a Versterking Principe van de versterking Signalen worden versterkt door lampen of halfgeleiders. Halfgeleiders worden gemaakt van halfgeleidende materialen ( bv. silicium of germanium ) waar onzuiverheden

Nadere informatie

F voorjaar 2005. 1- In het telegrafieverkeer is de gebruikelijke afkorting voor ZENDER: TX TR TRX ZDR

F voorjaar 2005. 1- In het telegrafieverkeer is de gebruikelijke afkorting voor ZENDER: TX TR TRX ZDR F voorjaar 2005 1- In het telegrafieverkeer is de gebruikelijke afkorting voor ZENDER: TX TR TRX ZDR 2 - In de algemene bepalingen van de Telecommunicatiewet komt de volgende definitie voor: "[ - X - ]:

Nadere informatie

Examenopgaven VMBO-KB 2003

Examenopgaven VMBO-KB 2003 Examenopgaven VMBO-KB 2003 tijdvak 1 maandag 19 mei 9.00-11.00 uur ELEKTROTECHNIEK CSE KB Het gebruik van de formulelijst is toegestaan. Dit examen bestaat uit 50 vragen. Voor dit examen zijn maximaal

Nadere informatie

Diktaat Spanning en Stroom

Diktaat Spanning en Stroom Diktaat Spanning en Stroom hoofdstuk 1 Elektriciteit. 1.1 Lading. Veel toestellen op het laboratorium werken met elektriciteit. De werking van deze toestellen berust op elektrische lading die stroomt.

Nadere informatie

OPDRACHT 1 Vul zelf de juiste fase in.

OPDRACHT 1 Vul zelf de juiste fase in. Het technologisch proces. Om een technisch probleem op te lossen gaan we altijd werken volgens een bepaalde methode. OPDRACHT 1 Vul zelf de juiste fase in. FASE 1:.. We willen zelf een voorwerp maken om

Nadere informatie

hoofdstuk 1 Elektriciteit.

hoofdstuk 1 Elektriciteit. hoofdstuk 1 Elektriciteit. 1.1 Lading. Veel toestellen op het laboratorium werken met elektriciteit. De werking van deze toestellen berust op elektrische lading die stroomt. We kennen twee soorten lading:

Nadere informatie

Inleiding 3hv. Opdracht 1. Statische elektriciteit. Noem drie voorbeelden van hoe je statische elektriciteit kunt opwekken.

Inleiding 3hv. Opdracht 1. Statische elektriciteit. Noem drie voorbeelden van hoe je statische elektriciteit kunt opwekken. Inleiding hv Opdracht Statische elektriciteit Noem drie voorbeelden van hoe je statische elektriciteit kunt opwekken Opdracht Serie- en parallelschakeling Leg van elke schakeling uit ) of het een serie-

Nadere informatie

Examenopgaven. Radiotechniek en Voorschriften F-EXAMEN Voorjaar 2005. examencommissie amateurradiozendexamens 80.806.910

Examenopgaven. Radiotechniek en Voorschriften F-EXAMEN Voorjaar 2005. examencommissie amateurradiozendexamens 80.806.910 Examenopgaven examencommissie amateurradiozendexamens Radiotechniek en Voorschriften F-EXAMEN Voorjaar 2005 I 80.806.910 1. In het telegrafieverkeer is de gebruikelijke afkorting voor ZENDER: A. TX B.

Nadere informatie

4.2 Het instapprobleem Een roodgloeiende metaaldraad onderdompelen in water

4.2 Het instapprobleem Een roodgloeiende metaaldraad onderdompelen in water 4 Elektrische energie 4.1 Introductie Inleiding Het hoofdstuk gaat over het goed en veilig functioneren van elektrische schakelingen en over wetmatigheden die gelden voor elektrische schakelingen. Je hebt

Nadere informatie

Fiche 7 (Analyse): Begrippen over elektriciteit

Fiche 7 (Analyse): Begrippen over elektriciteit Fiche 7 (Analyse): Begrippen over elektriciteit 1. Gelijkstroomkringen (DC) De verschillende elektrische grootheden bij gelijkstroom zijn: Elektrische spanning (volt) definitie: verschillend potentiaal

Nadere informatie

HOGESCHOOL ROTTERDAM:

HOGESCHOOL ROTTERDAM: HOGESCHOOL ROTTERDAM: Toets: Natuurkunde Docent: vd Maas VERSIE B Opgave A: Een kogel wordt vertikaal omhoog geschoten met een snelheid van 300km/h. De kogel heeft een gewicht van 10N. 1. Wat is de tijd

Nadere informatie

Hoe kun je de weerstand van voorwerpen vergelijken en bepalen?

Hoe kun je de weerstand van voorwerpen vergelijken en bepalen? werkblad experiment 4.5 en 5.4 (aangepast) naam:. klas: samen met: Hoe kun je de weerstand van voorwerpen vergelijken en bepalen? De weerstand R van een voorwerp is te bepalen als men de stroomsterkte

Nadere informatie

NASK1 SAMENVATTING ELEKTRICITEIT. Wanneer loopt er stroom? Schakelingen

NASK1 SAMENVATTING ELEKTRICITEIT. Wanneer loopt er stroom? Schakelingen NASK1 SAMENVATTING ELEKTRICITEIT Wanneer loopt er stroom? Elektrische apparaten werken alleen als er een stroom door loopt. Om de stroom te laten lopen is er altijd een spanningsbron nodig. Dat kan een

Nadere informatie

Deel 18: Vermogen meten MAES Frank 0476501034

Deel 18: Vermogen meten MAES Frank 0476501034 Deel 18: Vermogen meten MAES Frank 0476501034 Frank.maes6@telenet.be MAES Frank Vermogen 1 Inleiding Als we een luidspreker willen aankopen, dan moeten we natuurlijk weten welk vermogen we nodig hebben?

Nadere informatie

6 Elektriciteit. Pulsar 1-2 vwo/havo uitwerkingen 2012 Noordhoff Uitgevers 1. 6.1 Elektriciteit om je heen. 1 Het juiste antwoord is D: 5000 V.

6 Elektriciteit. Pulsar 1-2 vwo/havo uitwerkingen 2012 Noordhoff Uitgevers 1. 6.1 Elektriciteit om je heen. 1 Het juiste antwoord is D: 5000 V. 6 Elektriciteit 6.1 Elektriciteit om je heen 1 Het juiste antwoord is D: 5000 V. 2 Overeenkomst: beide leveren elektrische energie. Verschil: stopcontact levert een hoge (wissel)spanning en een batterij

Nadere informatie

1821 legt de Duitse wetenschapper Georg Simon Ohm ( 1789 1854 ) de relatie tussen spanning weerstand en stroom vast in de naar hem genoemde wet.

1821 legt de Duitse wetenschapper Georg Simon Ohm ( 1789 1854 ) de relatie tussen spanning weerstand en stroom vast in de naar hem genoemde wet. De wet van Ohm 1821 legt de Duitse wetenschapper Georg Simon Ohm ( 1789 1854 ) de relatie tussen spanning weerstand en stroom vast in de naar hem genoemde wet. Spanning is Stroom keer Weerstand. Hij legt

Nadere informatie

12 Elektrische schakelingen

12 Elektrische schakelingen Elektrische schakelingen Onderwerpen: - Stroomsterkte en spanning bij parallel- en serieschakeling - Verangingsweerstand bij parallelschakeling. - Verangingsweerstand bij serieschakeling.. Stroom en spanning

Nadere informatie

N najaar 2004. 1- Tijdens een morse-verbinding wilt u weten of uw signalen door andere stations gestoord worden. QRM? QRP? QRT?

N najaar 2004. 1- Tijdens een morse-verbinding wilt u weten of uw signalen door andere stations gestoord worden. QRM? QRP? QRT? N najaar 2004 1- Tijdens een morse-verbinding wilt u weten of uw signalen door andere stations gestoord worden. U zendt: QRM? QRP? QRT? 2 - In het amateur-verkeer is de gebruikelijke afkorting voor ALGEMENE

Nadere informatie

Meetinstrumenten. PEKLY 33, Rue Boussingault _ Paris. Werkboekje behorende bij de software. Naam : Klas: 3, 15, 30, 150, 450 1,5 2

Meetinstrumenten. PEKLY 33, Rue Boussingault _ Paris. Werkboekje behorende bij de software. Naam : Klas: 3, 15, 30, 150, 450 1,5 2 Meetinstrumenten. 3, 1, 3, 1, 4 1,.1 Hz 4 o +1...+ o C PEKLY 33, Rue Boussingault _ Paris Werkboekje behorende bij de software. Naam : Klas: Figuur 1 Figuur - H.O.Boorsma. http://www.edutechsoft.nl/ 1

Nadere informatie

Elektrische netwerken

Elektrische netwerken Deel 1: de basis H1 - H4: basisbegrippen gelijkspanning Opgaven bij hoofdstuk 1... 1 Opgaven bij hoofdstuk 2... 2 Opgaven bij hoofdstuk 3... 4 Opgaven bij hoofdstuk 4... 11 H5 - H8: basisbegrippen wisselspanning

Nadere informatie

AT-142 EPD Basis 1. Zelfstudie en huiswerk 10-08

AT-142 EPD Basis 1. Zelfstudie en huiswerk 10-08 AT-142 EPD Basis 1 Zelfstudie en huiswerk 10-08 2 Inhoud INTRODUCTIE 3 DOELSTELLINGEN 4 ELEKTRISCH METEN 5 SPANNING METEN 6 STROOM METEN 7 WEERSTAND METEN 9 BASISSCHAKELINGEN 10 ELEKTRISCH VERMOGEN 11

Nadere informatie

hoofdstuk 1 Elektriciteit.

hoofdstuk 1 Elektriciteit. spanning 2007-2008 hoofdstuk 1 Elektriciteit. 1.1 Lading. Veel toestellen op het laboratorium werken met elektriciteit. De werking van deze toestellen berust op van elektrische lading die stroomt. We kennen

Nadere informatie

Zelf een hoogspanningsgenerator (9 kv gelijkspanning) bouwen

Zelf een hoogspanningsgenerator (9 kv gelijkspanning) bouwen Zelf een hoogspanningsgenerator (9 kv gelijkspanning) bouwen Inhoud De schakeling Een blokspanning van 15 V opwekken De wisselspanning omhoog transformeren Analyse van de maximale stroom door de primaire

Nadere informatie

VMBO-B DEEL A LEERWERKBOEK. nask 1

VMBO-B DEEL A LEERWERKBOEK. nask 1 4 VMBO-B LEERWERKBOEK DEEL A nask 1 H8 Stoffen en hun eigenschappen Inhoudsopgave 1 Licht 1 Licht en schaduw 8 2 Het spectrum van wit licht 14 3 Lenzen 21 4 Een reëel beeld tekenen 31 5 Het oog 36 6 Straling

Nadere informatie

minitoets bij opdracht 8

minitoets bij opdracht 8 elektrotechniek CSPE BB 2010 minitoets bij opdracht 8 variant a Naam kandidaat Kandidaatnummer Meerkeuzevragen Omcirkel het goede antwoord (voorbeeld 1). Geef verbeteringen aan volgens voorbeeld 2 of 3.

Nadere informatie

6.1 Afrondingsopdracht Goed en veilig werken van elektrische schakelingen

6.1 Afrondingsopdracht Goed en veilig werken van elektrische schakelingen 6. Afronding hoofdstuk 2 6.1 Afrondingsopdracht Goed en veilig werken van elektrische schakelingen Inleiding Bij de introductie van dit hoofdstuk heb je je georiënteerd op het onderwerp van dit hoofdstuk

Nadere informatie

Wisselspanningen. Maximale en effectieve waarde. We gaan de wisselspanning aansluiten op een weerstand. U R. In deze situatie geldt de wet van Ohm:

Wisselspanningen. Maximale en effectieve waarde. We gaan de wisselspanning aansluiten op een weerstand. U R. In deze situatie geldt de wet van Ohm: Wisselen Maximale en effectieve waarde We gaan de wissel aansluiten op een weerstand. I I G In deze situatie geldt de wet van Ohm: I = We zien een mooie sinusvormige wissel. De hoogste waarde word ook

Nadere informatie

spanning. * Deel het verschil daarvan en deel dat getal door de gewenste stroom om de weerstandswaarde te krijgen.

spanning. * Deel het verschil daarvan en deel dat getal door de gewenste stroom om de weerstandswaarde te krijgen. Weerstand stroombeperking voor LED s Om de stroom door een LED te beperken wordt een weerstand toegepast. Maar hoe hoog moet de waarde van zo n weerstand eigenlijk zijn? In de dagelijkse praktijk wordt

Nadere informatie

Om een technisch probleem op te lossen gaan we altijd werken volgens een bepaalde methode. OPDRACHT 1 Vul zelf de juiste fase in. FASE 1:..

Om een technisch probleem op te lossen gaan we altijd werken volgens een bepaalde methode. OPDRACHT 1 Vul zelf de juiste fase in. FASE 1:.. et technologisch proces. 2,7 B T S 2,9 T S Om een technisch probleem op te lossen gaan we altijd werken volgens een bepaalde methode. OPDRACT 1 Vul zelf de juiste fase in. FASE 1:.. We willen zelf een

Nadere informatie

Eindexamen natuurkunde pilot havo 2010 - I

Eindexamen natuurkunde pilot havo 2010 - I Eindexamen natuurkunde pilot havo 00 - I Beoordelingsmodel Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag worden twee punten toegekend. Opgave Eliica maximumscore uitkomst: De actieradius is 3, 0 km. de

Nadere informatie

Theorie: Energieomzettingen (Herhaling klas 2)

Theorie: Energieomzettingen (Herhaling klas 2) les omschrijving 12 Theorie: Halfgeleiders Opgaven: halfgeleiders 13 Theorie: Energiekosten Opgaven: Energiekosten 14 Bespreken opgaven huiswerk Opgaven afmaken Opgaven afmaken 15 Practicumtoets (telt

Nadere informatie